EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0430

2012/430/UE: Deċiżjoni tal-Kunsill tas- 26 ta’ Ġunju 2012 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed, f’isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat Konġunt EU-EFTA dwar l-adozzjoni ta’ Deċiżjoni li temenda l-Konvenzjoni tal- 20 ta’ Mejju 1987 dwar proċedura komuni ta’ transitu

OJ L 199, 26.7.2012, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/430/oj

26.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 199/6


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-26 ta’ Ġunju 2012

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed, f’isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat Konġunt EU-EFTA dwar l-adozzjoni ta’ Deċiżjoni li temenda l-Konvenzjoni tal-20 ta’ Mejju 1987 dwar proċedura komuni ta’ transitu

(2012/430/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari), l-1 subparagrafu tal-Artikolu 207(4), flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 15a tal-Konvenzjoni tal-20 ta’ Mejju 1987 dwar proċedura komuni ta’ transitu (1) (il-“Konvenzjoni”) tippermetti pajjiż terz li jsir Parti Kontraenti għall-Konvenzjoni wara deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt imwaqqaf mill-Konvenzjoni li jistieden lill-pajjiż.

(2)

L-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni jagħti s-setgħa lill-Kumitat Konġunt li jirrakkommanda u jadotta, permezz ta’ deċiżjonijiet, emendi għall-Konvenzjoni u għall-Appendiċi tagħha.

(3)

It-Turkija esprimiet formalment ix-xewqa tagħha li tissieħeb fis-sistema komuni ta’ transitu u ġiet mistiedna wara deċiżjoni mill-Kumitat Konġunt fid-19 ta’ Jannar 2012.

(4)

It-Turkija ssodisfat ir-rekwiżiti meħtieġa legali, strutturali u tat-teknoloġija tal-informazzjoni, li huma prekundizzjonijiet għall-adeżjoni, u wara l-proċedura formali għall-adeżjoni t-Turkija ser tissieħeb fil-Konvenzjoni.

(5)

It-tkabbir tas-sistema komuni ta’ transitu ser teħtieġ ċerti emendi għall-Konvenzjoni. Dawn jikkonċernaw referenzi lingwistiċi ġodda bit-Tork u l-adattamenti adatti għad-dokumenti ta’ garanzija.

(6)

L-emenda proposta ġiet ippreżentata u diskussa fi ħdan il-Grupp ta’ Ħidma tal-EU-EFTA u t-test irċieva approvazzjoni preliminarja.

(7)

Għalhekk, il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-emenda proposta għandha tkun determinata,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt EU-EFTA dwar it-transitu komuni dwar l-adozzjoni tad-Deċiżjoni Nru XXX minn dak il-Kumitat li temenda l-Konvenzjoni tal-20 ta’ Mejju 1987 dwar proċedura komuni ta’ transitu għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz tad-Deċiżjoni mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Ir-rappreżentanti tal-Unjoni fil-Kumitat Konġunt EU-EFTA jistgħu jaqblu fuq bidliet minuri għall-abbozz tad-Deċiżjoni wara li jkunu infurmaw lill-Kunsill b’mod debitu.

Artikolu 2

Il-Kummissjoni għandha tippubblika d-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt EU-EFTA dwar transitu komuni, meta tiġi adottata, f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fil-Lussemburgu, is-26 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

N. WAMMEN


(1)  ĠU L 226, 13.8.1987, p. 2.


ABOZZ TA’

DEĊIŻJONI Nru XXX TAL-KUMITAT KONĠUNT EU-EFTA DWAR TRANSITU KOMUNI

ta’

li temenda l-Konvenzjoni tal- 20 ta’ Mejju 1987 dwar proċedura komuni ta’ transitu […]

IL-KUMITAT KONĠUNT,

Wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-20 ta’ Mejju 1987 dwar proċedura komuni ta’ transitu, (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 15(3)(a) tagħha,

Billi:

(1)

It-Turkija esprimiet ix-xewqa tagħha li taċċedi għall-Konvenzjoni tal-20 ta’ Mejju 1987 dwar proċedura komuni ta’ transitu (il-“Konvenzjoni”) u ġiet mistiedna wara deċiżjoni mill-Kumitat Konġunt fid-19 ta’ Jannar 2012 stabbilit bis-saħħa tal-Konvenzjoni.

(2)

Għaldaqstant, il-verżjonijiet lingwistiċi bit-Tork tar-referenzi użati fil-Konvenzjoni għandhom jiddaħħlu fil-Konvenzjoni fl-ordni adatt.

(3)

L-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni hija marbuta mad-data tal-adeżjoni tat-Turkija għall-Konvenzjoni.

(4)

Sabiex jippermetti l-użu ta’ formoli ta’ garanzija stampati skont il-kriterji fis-seħħ qabel id-data tal-adeżjoni tat-Turkija għall-Konvenzjoni, għandu jiġi stabbilit perijodu transitorju li matulu l-formoli stampati, b’xi emendi, jistgħu jkomplu jintużaw.

(5)

Għaldaqstant il-Konvenzjoni għandha tiġi emendata kif adatt,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Appendiċi III tal-Konvenzjoni dwar proċedura komuni ta’ transitu huwa emendat kif stipulat fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mid-data li fiha t-Turkija taċċedi għall-Konvenzjoni.

2.   Il-formoli bbażati fuq il-formoli kampjun fl-Annessi C1, C2, C3, C4, C5, C6 għall-Appendiċi III jistgħu jkomplu jintużaw, soġġetti għal emendi ġeografiċi meħtieġa u l-emendi li jikkonċernaw l-indirizz għal servizz jew l-aġent awtorizzat, sa mhux aktar tard mill-aħħar tat-tnax-il xahar wara d-data ta’ applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Kumitat Konġunt

Il-President


(1)  ĠU L 226, 13.8.1987, p. 2.

ANNESS

1.

Fl-Anness B1, taħt il-kaxxa 51 jiżdied l-inċiż li ġej wara l-Isvizzera:

“it-Turkija TR”,

2.

Fl-Anness B6, it-Titolu III jiġi emendat kif ġej:

    TR Sınırlı Geçerli”

2.1.

Fl-ewwel parti tat-tabella “Validità limitata - 99200.” l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

    TR Vazgeçme”

2.2.

Fit-tieni parti tat-tabella “Tneħħija - 99201” l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

    TR Alternatif Kanıt”

2.3.

Fit-tielet parti tat-tabella “Prova alternattiva - 99202” l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

    TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)”

2.4.

Fir-raba’ parti tat-tabella “Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) – 99203” l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

    TR Eșyanın … ‘dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir”

2.5.

Fil-ħames parti tat-tabella “Ħruġ mill-… suġġett għar-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru … – 99204” l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

    TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme”

2.6.

Fis-sitt parti tat-tabella “Tneħħija tal-itinerarju preskitt– 99205” l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

    TR İzinli Gönderici”

2.7.

Fis-seba’ parti tat-tabella “Awtorizzat li jibgħat – 99206”, l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

    TR İmzadan Vazgeçme”

2.8.

Fit-tmien parti tat-Tabella “Firma mhux meħtieġa – 99207”, l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

    TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır”

2.9.

Fid-disa’ parti tat-tabella “Mhux permessa garanzija komprensiva – 99208” l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

    TR Kısıtlanmamıș kullanım”

2.10.

Fl-għaxar parti tat-tabella “Użu mhux ristrett- 99209”, l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

    TR Sonradan Düzenlenmiștir”

2.11.

Fil-ħdax-il parti tat-tabella “Maħruġ b’mod retrospettiv – 99210”, l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

    TR Çeșitli”

2.12.

Fit-tnax-il parti tat-Tabella “Diversi - 99211”, l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

    TR Dökme”

2.13.

Fit-tlettax-il parti tat-tabella “Bil-kwantità - 99212”, l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

    TR Gönderici”

2.14.

Fl-erbatax-il parti tat-tabella “Min jikkonsenja - 99213”, l-inċiż li ġej għandu jiżdied wara NO:

“—

3.

L-Anness C1 jinbidel bit-test li ġej:

“ANNESS C1

PROĊEDURA KOMUNI TA’ TRANSITU/TA’ TRANSITU KOMUNITARJA

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

4.

L-Anness C2 jinbidel bit-test li ġej:

“ANNESS C2

PROĊEDURA KOMUNI TA’ TRANSITU/TA’ TRANSITU KOMUNITARJA

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

5.

L-Anness C4 jinbidel bit-test li ġej:

“ANNESS C 4

PROĊEDURA KOMUNI TA’ TRANSITU/TA’ TRANSITU KOMUNITARJA

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

6.

Fil-Kaxxa 7 tal-Anness C5, il-kelma “it-Turkija” tiddaħħal bejn il-kliem “l-Isvizzera” u “Andorra”.

7.

Fil-Kaxxa 6 tal-Anness C6, il-kelma “it-Turkija” tiddaħħal bejn il-kliem “l-Isvizzera” u “Andorra”.


Top