Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0541

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 541/2011 tal- 1 ta’ Ġunju 2011 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista tas-sustanzi attivi approvati Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 153, 11.6.2011, p. 187–188 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 047 P. 178 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/541/oj

11.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 153/187


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 541/2011

tal-1 ta’ Ġunju 2011

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista tas-sustanzi attivi approvati

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 78(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Huwa xieraq li jiġu elenkati s-sustanzi attivi li huwa meqjus li għandhom jiġu approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u s-sustanzi attivi approvati skont dak ir-Regolament f'Partijiet separati tal-Anness mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (2).

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 540/2011 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(3)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 540/2011 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 1

Is-sustanzi attivi, kif inhu stipulat fil-Parti A tal-Anness, għandhom jitqiesu li ġew approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

Is-sustanzi attivi approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma dawk elenkati fil-Parti B tal-Anness.”

(2)

L-Anness mar-Regolament (UE) Nru 540/2011 għandu jiġi emendat skont l-Anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għanu jibda japplika mill-14 ta’ Ġunju 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Ara paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS

L-Anness mar-Regolament (KE) Nru 540/2011 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

Fit-titolu tal-Anness il-kliem “SUSTANZI ATTIVI APPROVATI GĦALL-UŻU FIL-PRODOTTI TA' PROTEZZJONI TAL-PJANTI” għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“PARTI A

Sustanzi attivi li huma meqjusa li ġew approvati skont ir-regolament (KE) Nru 1107/2009

(2)

Il-kliem “Dispożizzjonijiet ġenerali li japplikaw għas-sustanzi kollha elenkati f'dan l-Anness:” għandu jiġi sostitwit b'“Dispożizzjonijiet ġenerali li japplikaw għas-sustanzi kollha elenkati f'din il-Parti:”

(3)

Il-Parti B li ġejja għandha tiġi miżjuda:

“PARTI B

Sustanzi attivi approvati skont ir-regolament (KE) Nru 1107/2009

Id-dispożizzjonijiet ġenerali li japplikaw għas-sustanzi kollha elenkati f'din il-Parti:

għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmi fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 b'rabta ma’ kull sustanza, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwarha, u b'mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, għandhom jitqiesu;

l-Istati Membri għandhom iżommu disponibbli r-rapporti ta’ reviżjoni kollha (minbarra informazzjoni kunfidenzjali skont it-tifsira tal-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009) għall-konsultazzjoni minn kwalunkwe parti interessata jew għandhom ipoġġuhom għad-dispożizzjoni tagħhom fuq talba speċifika.

Numru

Isem Komuni, Numri ta’ Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (*)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

 

 

 

 

 

 

 


(*)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanzi attivi huma pprovduti fir-rapport ta’ reviżjoni.”


Top