EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0068

2010/68/: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 2 ta’ Frar 2010 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas ta' Malta dwar in-nefqa fil-qasam tal-miżuri tal-iżvilupp rurali ffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (l-FAEG) għas-sena finanzjarja 2008 (notifikata bid-dokument numru C(2010) 468)

ĠU L 36, 9.2.2010, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/68(1)/oj

9.2.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 36/27


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-2 ta’ Frar 2010

dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas ta' Malta dwar in-nefqa fil-qasam tal-miżuri tal-iżvilupp rurali ffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (l-FAEG) għas-sena finanzjarja 2008

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 468)

(It-test bil-Malti biss huwa awtentiku)

(2010/68/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 30 u 39 tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Kumitat għall-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/366/KE (2) approvat il-kontijiet tal-aġenziji kollha tal-ħlas għas-sena finanzjarja 2008, ħlief dawk tal-aġenzija tal-ħlas Maltija MRRA.

(2)

Wara t-trażmissjoni ta' tagħrif ġdid u wara li saru aktar verifiki, il-Kummissjoni issa tista’ tiddeċiedi dwar in-nefqa fil-qasam tal-miżuri tal-iżvilupp rurali, dwar l-integrità, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet imressqin mill-aġenzija tal-ħlas Maltija “MRRA”.

(3)

Skont l-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, din id-Deċiżjoni ma tippreġudikax deċiżjonijiet meħuda sussegwentement mill-Kummissjoni li jeskludu mill-finanzjament tal-Komunità nefqa li ma ġietx effettwata skont ir-regoli Komunitarji,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-kontijiet tal-aġenzija tal-ħlas ta' Malta “MRRA” dwar in-nefqa fil-qasam tal-miżuri tal-iżvilupp rurali ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (l-FAEG) għas-sena finanzjarja 2008, b’dan qed jiġu approvati.

L-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati minn, jew li għandhom jitħallsu lill-Istat Membru skont din id-Deċiżjoni fil-qasam tal-miżuri tal-iżvilupp rurali li japplikaw f'Malta huma stipulati fl-Annessi I u II.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika ta' Malta.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Frar 2010.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  ĠU L 111, 5.5.2009, p. 35.


ANNESS I

Approvazzjoni tal-kontijiet tal-Aġenziji tal-Ħlas

Sena finanzjarja 2008 - Nefqa tal-Iżvilupp Rurali tal-FAEG fl-Istati Membri ġodda

Ammont li għandu jiġi rkuprat minn jew imħallas lill-Istat Membru

SM

 

2008 - Nefqa għall-Aġenziji tal-Ħlas li għalihom il-kontijiet huma

Total a + b

Tnaqqis

Total

Ħlas interim lill-Istat Membru għas-sena finanzjarja

Ammont li għandu jiġi rkuprat minn (–) jew imħallas (+) lill-Istat Membru

approvati

diżapprovati

= nefqa ddikjarata fid-dikjarazzjoni annwali

= total tal-ħlasijiet interim imħallsa lura lill-Istat Membru għas-sena finanzjarja

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00


ANNESS II

Nefqa approvata mill-miżura tal-iżvilupp rurali tal-FAEG għas-sena finanzjarja 2008 fl-Istati Membri ġodda

Differenzi bejn kontijiet annwali u dikjarazzjonijiet ta' nefqa

SM

No

Miżuri

Nefqa 2008

Anness I kolonna “a”

Tnaqqis

Anness I kolonna “d”

Ammont approvat għall-2008

Anness I kolonna “e”

MT

No

Miżuri

i

ii

iii = i + ii

 

1

Żoni żvantaġġati

975,33

0,00

975,33

 

2

Agri-ambjent

663 097,97

0,00

663 097,97

 

3

Konformità mal-istandards

1 511 921,23

0,00

1 511 921,23

 

4

Grupp tal-Produtturi

0,00

0,00

0,00

 

5

Assistenza teknika

55 916,31

0,00

55 916,31

 

6

Għajnuna komplementari mill-Istat

0,00

0,00

0,00

 

7

Miżura Ad hoc

9 759,30

0,00

9 759,30

Total

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14


Top