EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/UE: Deċizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal- 20 ta’ Diċembru 2010 li tikkonċerna l-ftuħ ta’ kontijiet għall-ipproċessar ta’ ħlasijiet b’rabta ma’ self mill-EFSF lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 10/7


DEĊIZJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-20 ta’ Diċembru 2010

li tikkonċerna l-ftuħ ta’ kontijiet għall-ipproċessar ta’ ħlasijiet b’rabta ma’ self mill-EFSF lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro

(BĊE/2010/31)

(2011/15/UE)

IL-BORD EŻEKUTTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, b’mod partikolari l-Artikoli 17 u 21 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 17 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn hawn ’il quddiem l-‘Istatut tas-SEBĊ’), sabiex imexxi l-operat tiegħu, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jista’ jiftaħ kontijiet għal istituzzjonijiet ta’ kreditu, entitajiet pubbliċi u parteċipanti oħra tas-suq.

(2)

Skont l-Artikoli 21.1 u 21.2 tal-Istatut tas-SEBĊ, il-BĊE jista’ jaġixxi bħala aġent fiskali għal istituzzjonijiet, entitajiet, uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni, gvernijiet ċentrali, awtoritajiet reġjonali, lokali jew oħrajn pubbliċi, entitajiet oħra irregolati minn liġi pubblika, jew impriżi pubbliċi ta’ Stati Membri.

(3)

Skont l-Artikolu 1(2) tad-Deċiżjoni BĊE/2007/7 tal-24 ta’ Lulju 2007 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE (1), il-BĊE jista’ jaċċetta banek ċentrali bħala klijenti.

(4)

Qed issir referenza għall-Ftehim dwar il-Qafas tal-EFSF bejn l-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u l-Faċilità Ewropea għall-Istabbiltà Finanzjarja, Société Anonyme (EFSF), kumpannija pubblika b’responsabbiltà limitata mwaqqfa fil-Lussemburgu, bl-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro bħala l-azzjonisti tagħha. Il-Ftehim dwar il-Qafas tal-EFSF daħal fis-seħħ u sar jorbot fl-4 t’Awwissu 2010.

(5)

Skont il-Ftehim dwar il-Qafas tal-EFSF u konformi mal-liġijiet lokali tal-EFSF, l-EFSF għandu jipprovdi finanzjament fil-forma ta’ ftehim għall-faċilità ta’ self (minn hawn ’il quddiem il-‘Ftehim għall-Faċilità ta’ Self’) lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro fejn dawn l-Istati Membri jinsabu f’diffikultajiet finanzjarji u jkunu daħlu f’memorandum ta’ ftehim mal-Kummissjoni Ewropea li jkun fih kundizzjonalità tal-politika.

(6)

L-Artikolu 3(5) tal-Ftehim dwar il-Qafas tal-EFSF jistipula illi l-iżburżar tas-self mogħti mill-EFSF lil Stat Membru li l-munita tiegħu hija l-euro għandu jsir permezz tal-kontijiet tal-EFSF u tal-Istat Membru rilevanti li jkun qed jissellef li jkunu nfetħu mal-BĊE għall-finijiet tal-Fteħim għall-Faċilità ta’ Self. Deċiżjoni BĊE/2010/15 tal-21 ta’ Settembru 2010 dwar l-amministrazzjoni ta’ self EFSF lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (2) tistabbilixxi dispożizzjonijiet dwar il-ftuħ ta’ kont ta’ flus kontanti mal-BĊE f’isem l-EFSF għat-tħaddim tal-Ftehim għall-Faċilità ta’ Self.

(7)

Ir-rimborż taħt il-Ftehim għall-Faċilità ta’ Self ser isir permezz ta’ kontijiet ta’ flus kontanti miftuħin mal-BĊE f’isem il-bank ċentrali nazzjonali (BĊN) tal-Istat Membru relevanti li qed jissellef.

(8)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dwar il-kontijiet ta’ flus kontanti li għandhom jinfetħu mal-BĊE f’isem il-BĊN tal-Istat Membru relevanti li qed jissellef għat-tħaddim tal-Ftehim dwar il-Faċilità tas-Self,

ADOTTA DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

Ftuħ ta’ kontijiet ta’ flus kontanti

Il-BĊE jista’, fuq talba tal-BĊN tal-Istat Membru li qed jissellef, jiftaħ kontijiet ta’ flus kontanti f’isem dan il-BĊN għall-ipproċessar ta’ ħlasijiet b’rabta ma’ Ftehim għal Faċilità ta’ Self (minn hawn ’il quddiem ‘kont ta’ flus kontanti ta’ BĊN’).

Artikolu 2

Aċċettazzjoni ta’ ħlasijiet fil-kontijiet ta’ flus kontanti

Kont ta’ flus kontanti ta’ BĊN għandu jintuża biss għall-ipproċessar ta’ ħlasijiet b’rabta ma’ Ftehim għal Faċilità ta’ Self.

Artikolu 3

Aċċettazzjoni ta’ istruzzjonijiet

Il-BĊE għandu, b’rabta ma’ kont ta’ flus kontanti ta’ BĊN, jaċċetta biss istruzzjonijiet mingħand il-BĊN li għandu l-kont.

Artikolu 4

Bilanċ ta’ kontijiet ta’ flus kontanti

Fl-ebda ħin m’għandu jkun hemm ammont fid-debitu tal-kont ta’ flus kontanti ta’ BĊN. Għalhekk, ebda ħlasijiet m’għandhom isiru minn dawn il-kontijiet minbarra l-ammonti li hemm fil-kreditu ta’ dawn il-kontijiet.

Artikolu 5

Remunerazzjoni

Il-BĊE għandu jħallas imgħax fuq il-bilanċ overnight fil-kreditu ta’ kont ta’ flus kontanti ta’ BĊN f’ammont ekwivalenti għar-rata applikabbli tal-faċilità tad-depożitu tal-BĊE fuq bażi attwali/360.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-20 ta’ Diċembru 2010.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  ĠU L 237, 8.9.2007, p. 71.

(2)  ĠU L 253, 28.9.2010, p. 58


Top