Help Print this page 

Document 32009R0407

Title and reference
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 407/2009 tal- 14 ta’ Mejju 2009 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta’ speċijiet ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun irregolat il-kummerċ fihom
  • In force
OJ L 123, 19.5.2009, p. 3–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/407/oj
Multilingual display
Text

19.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 123/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 407/2009

tal-14 ta’ Mejju 2009

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta’ speċijiet ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun irregolat il-kummerċ fihom

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta’ speċijiet ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun irregolat il-kummerċ fihom (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 19(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 338/97 jelenka speċijiet ta’ annimali u pjanti fir-rigward ta’ liema ġie restritt jew ikkontrollat il-kummerċ. Dawk il-listi jinkorporaw il-listi stabbiliti fl-Appendiċijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali ta’ Speċijiet ta’ Fawna u Flora Selvaġġi li qegħdin fil-Periklu ta’ Estinzjoni, minn hawn ’il quddiem “il-Konvenzjoni CITES”.

(2)

L-ispeċijiet li ġejjin ġew miżjuda mal-Appendiċi III għall-Konvenzjoni CITES fuq talba taċ-Ċina: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi u Corallium secundum.

(3)

L-ispeċijiet Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus u Selenidera maculirostris – li bħalissa huma inklużi fl-Anness B tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 – mhumiex soġġetti għal-livelli ta’ kummerċ internazzjonali li jistgħu ma jkunux jaqblu mas-sopravivenza tagħhom imma huma inklużi fl-Appendiċi III għall-Konvenzjoni CITES fuq talbiet tal-Kolombja, il-Kosta Rika, il-Gwatemala, il-Ħonduras, il-Malażja u l-Arġentina, u għalhekk għandhom jiġu ttrasferiti mill-Anness B għall-Anness C tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97.

(4)

L-ispeċijiet Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira u Tylototriton spp. – li bħalissa mhumiex elenkati fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 – tant qed jiġu impurtati fil-Komunità li jeħtieġ li jsir monitoraġġ. Għalhekk, dawk l-ispeċijiet għandhom jiġu inklużi fl-Anness D tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97.

(5)

Fl-14-il Konferenza tal-Partijiet fis-CITES f’Ġunju 2007 ġew adottati referenzi ġodda tan-nomenklatura għall-annimali. Instabu għadd ta’ inkonsistenzi bejn l-Appendiċi tas-CITES u l-ismijiet xjentifiċi f’dawk ir-referenzi tan-nomenklatura fir-rigward tal-ispeċijiet Asarcornis scutulata u Pezoporus occidentalis, il-familji Rheobatrachidae u Phasianidae kif ukoll l-ordni SCANDENTIA. Minħabba li dawk il-konsistenzi jidhru wkoll fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97, għandu jiġi adattat kif xieraq.

(6)

Fid-dawl tal-firxa wiesgħa tal-emendi, huwa xieraq li, għal finijiet ta’ ċarezza, l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 jinbidel kollu kemm hu.

(7)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Rgolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ tal-Fawna u l-Flora Selvaġġi stabbilita skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 338/97,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 għandu jinbidel bit-test fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 61, 3.3.1997, p. 1.


ANNESS

‘ANNESS

Anness Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D

1.

L-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A, B, C u D jissemmew:

(a)

bl-isem tal-ispeċi; jew

(b)

bħala li jkunu kollha tal-ispeċijiet inklużi fi grupp tassonomiku ogħla jew parti denominata tiegħu.

2.

It-taqsira ‘spp.’ tintuża sabiex tindika l-ispeċijiet kollha ta’ grupp tassonomiku ogħla.

3.

Ir-referenzi l-oħra għal gruppi tassonomiċi ogħla mill-ispeċi huma għall-għanijiet tat-tagħrif jew tal-klassifika biss.

4.

L-ispeċijiet b’tipi grassi fl-Anness A huma elenkati b’konsistenza mal-protezzjoni kif ipprovduta bid-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE (id-‘Direttiva dwar l-Għasafar’) jew id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (id-‘Direttiva dwar il-Ħabitats’).

5.

It-taqsiriet li ġejjin jintużaw għall-gruppi tassonomiċi tal-pjanti taħt il-livell tal-ispeċi:

(a)

‘ssp.’ tintuża sabiex tindika sottospeċijiet;

(b)

‘var(s)’ tintuża sabiex tindika varjetà/ajiet; U

(ċ)

‘fa’ tintuża sabiex tindika l-forom.

6.

Is-simboli ‘(I)’, ‘(II)’ u ‘(III)’ imqiegħda mal-isem ta' speċi jew grupp tassonomiku ogħla jirreferu għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni fejn l-ispeċijiet konċernati huma elenkati kif indikat fin-noti 7 sa 9. Meta ma tidher l-ebda waħda minn dawn l-annotazzjonijiet, l-ispeċijiet konċernati ma jkunux elenkati fl-Appendiċijiet għall-Konvenzjoni.

7.

Il-(I) mal-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku ogħla jindika li l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku konċernat huwa inkluż fl-Appendiċi I għall-Konvenzjoni.

8.

It-(II) mal-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku ogħla jindika li l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku konċernat huwa inkluż fl-Appendiċi II għall-Konvenzjoni.

9.

It-(III) mal-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku ogħla jindika li l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku konċernat huwa inkluż fl-Appendiċi III għall-Konvenzjoni. F'dan il-każ, jiġi indikat ukoll il-pajjiż li fir-rigward tiegħu huma inklużi fl-Appendiċi III l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla.

10.

L-ibridi jistgħu jiġu inklużi speċifikament fl-Appendiċijiet, iżda biss jekk ikunu ġejjin minn popolazzjonijiet distinti u stabbli fil-ħajja selvaġġa. L-annimali ibridi li, fl-erba’ ġenerazzjonijiet ta' qabel fil-linja tan-nisel tagħhom, għandhom eżemplar wieħed jew aktar tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A jew B, għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament daqs li kieku ma kinux ibridi, anke jekk l-ibridu konċernat ma jkunx inkluż speċifikament fl-Annessi.

11.

Meta xi speċi tkun inkluża fl-Anness A, B jew C, il-partijiet u d-derivati tal-ispeċi jiġu inklużi wkoll fl-istess Anness, għajr fil-każ meta l-ispeċi tkun annotata b’indikazzjoni li huma inklużi biss partijiet u derivati speċifiċi. Skont l-Artikolu 2(t) ta' dan ir-Regolament, is-simbolu ‘#’ segwit minn numru mqiegħed mal-isem ta' speċi jew grupp tassonomiku ogħla fl-Annessi B jew C jiddenomina partijiet jew derivati, li huma speċifikati fir-rigward tagħhom għall-għanijiet tar-Regolament kif ġej:

#1

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr għal:

(a)

żerriegħa, spori u polline (inkluż il-pollinia);

(b)

kulturi ta’ nebbieta jew ta’ tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(ċ)

fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali; u

(d)

frott, u partijiet u derivati tagħhom, ta' pjanti tal-ġenus Vanilla ppropagati artifiċjalment.

#2

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr għal:

(a)

żerriegħa u polline; u

(b)

prodotti lesti, ippakkjati u ppreparati għall-bejgħ bl-imnut.

#3

Jiddenomina għeruq sħaħ jew imqatta' u partijiet ta’ għeruq.

#4

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr għal:

(a)

żerriegħa, minbarra dawk tal-kakti Messikani li joriġinaw fil-Messiku, u l-polline;

(b)

kulturi ta’ nebbieta jew ta’ tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(ċ)

fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali;

(d)

frott, u l-partijiet u d-derivati tagħhom, ta' pjanti naturalizzati jew propagati artifiċjalment; u

(e)

għekieżi separati (kuxxinetti) taz-zkuk, u partijiet u derivati minnhom, ta' pjanti naturalizzati jew propagati artifiċjalment tal-ġenus Opuntia subgenus Opuntia.

#5

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.

#6

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta u l-plywood.

#7

Jiddenomina z-zkuk, il-biċċiet tal-injam, il-frak u l-estratti.

#8

Jiddenomina partijiet ta’ taħt wiċċ l-art (jiġifieri, l-għeruq, ir-riżomi): sħaħ, partijiet u mfarrka.

#9

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr dawk li jkollhom tikketta ‘Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx’ (‘Prodott mill-materjal Hoodia spp. miksub permezz ta’ ħsad u produzzjoni kkontrollata b’kollaborazzjoni mal-Awtoritajiet Amministrattivi tas-CITES tal-Botswana/in-Namibja/l-Afrika t’Isfel skont il-ftehim nru BW/NA/ZA xxxxxx’.

#10

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, inklużi oġġetti tal-injam mhux kompleti li jintużaw għall-manifattura ta’ arkijiet ta' strumenti mużikali tal-korda.

#11

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood, il-frak u l-estratti.

12.

Billi l-ebda waħda mill-ispeċijiet jew il-gruppi tassonomiċi iktar għolja inklużi fl-Anness ma hija annotata fir-rigward li l-ibridi tagħha għandhom jiġu ttrattati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4.1 tar-Regolament, dan ifisser li l-ibridi ppropagati artifiċjalment prodotti minn waħda jew iktar minn dawn l-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi jistgħu jiġu kkummerċjalizzati b'ċertifikat ta' propagazzjoni artifiċjali, u li ż-żerriegħa u l-polline (inklużi l-pollinia), il-ward maqtugħ, il-kulturi ta’ nebbieta jew ta’ tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, bil-midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili ta' dawn l-ibridi soġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament.

13.

L-urina, il-ħmieġ tal-intestini u l-ambergris, li huma prodotti tal-iskart u miksuba mingħajr il-manipulazzjoni tal-annimal konċernat, mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament.

14.

Rigward l-ispeċijiet tal-fawna elenkati fl-Anness D, id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw biss għall-eżemplari ħajjin u għall-eżemplari mejtin sħaħ, jew sostanzjalment sħaħ, għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħra:

§ 1

Kwalunkwe ġilda sħiħa, jew sostanzjalment sħiħa, mhux maħduma jew ikkunzata.

§ 2

Kwalunkwe rix jew kwalunkwe ġilda jew parti oħra bir-rix fuqha.

15.

Rigward l-ispeċijiet tal-flora elenkati fl-Anness D, id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw biss għall-eżemplari ħajjin, għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħra:

§ 3

Pjanti mnixxfa jew friski, inklużi, meta xieraq; il-weraq, l-għeruq/l-għeruq selvaġġi li jintużaw għat-tilqim (rootstock), iż-żerriegħa/l-ispori, il-qoxra u l-frott.

§ 4

Iz-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.

 

Anness A

Anness B

Anness C

Isem komuni

FAWNA

CHORDATA (KORDATI)

MAMMALIA

 

 

 

Mammiferi

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

Għażżiela bil-qrun ( Pronghorns )

Antilocapra americana (I) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-Annessi għal dan ir-Regolament ma jinkludu ebda popolazzjoni oħra)

 

 

Pronghorn Messikan

Bovidae

 

 

 

Antilopijiet, bhejjem tal-ifrat, duikers , għażżiela, mogħoż, nagħaġ eċċ.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Nagħaġ ta’ Barberija

 

 

Antilope cervicapra (III in-Nepal)

 

 

Bison bison athabascae (II)

 

Gemus (Wood bison)

Bos gaurus (I) (Jeskludi l-forma domestikata ta' Bos gaurus mogħti r-referenza ta' Bos frontalis, li mhijiex soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)

 

 

 

Bos mutus (I) (Jeskludi l-għamla domestikata ta' Bos mutus mogħti r-referenza ta' Bos grunniens, li mhijiex soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)

 

 

Yak selvaġġ

Bos sauveli (I)

 

 

 

 

 

Bubalus arnee (III in-Nepal) (Jeskludi l-għamla domestikata mogħtija r-referenza ta' Bubalus bubalis, li mhijiex soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)

Buflu Ażjatiku selvaġġ

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa tal-artijiet baxxi

Bubalus mindorensis (I)

 

 

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa tal-muntanji

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 

 

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Serow taċ-Ċina

Capricornis rubidus (I)

 

 

Serow aħmar

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Serow tas-Sumatra

Capricornis thar (I)

 

 

Serow tal-Ħimalaja

 

Cephalophus brookei (II)

 

Duiker ta’ Brooke

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Duiker tal-bajja

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Duiker ta’ Jentink

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Duiker ta' Ogilby

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Duiker ta’ dahru isfar

 

Cephalophus zebra (II)

 

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Għażżiela ta’ Cuvier

 

 

Gazella dorcas (III l-Algerija / it-Tuneżija)

Għażżiela Dorcas

Gazella leptoceros (I)

 

 

Għażżiela bil-qarn irqajjaq (Slender-horned gazelle)

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antilop giant sable

 

Kobus leche (II)

 

Lechwe

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral ħamra

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral b’denbha twil

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral tal-Ħimalaja

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Goral taċ-Ċina

Nanger dama (I)

 

 

Għażżiela Dama

Oryx dammah (I)

 

 

Oriċi bil-qarn għamla ta’ ximitarra

Oryx leucoryx (I)

 

 

Oriċi tal-Għarabja

 

Ovis ammon (II) (għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Argali

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Argali tat-Tibet

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Argali Kara Tau

 

Ovis canadensis (II) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-Annessi għal dan ir-Regolament ma jinkludu ebda popolazzjoni oħra)

 

Nagħġa bil-qarn kbir tal-Messiku

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Muflun ta’ Ċipru

 

Ovis vignei (II) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

 

 

Philantomba monticola (II)

 

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

 

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Kamoxx tal-Abruzzo

 

Saiga borealis (II)

 

Saiga tal-Mongolja

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga tal-isteppa

 

 

Tetracerus quadricornis (III in-Nepal)

Antilop b’erbat iqran

Camelidae

 

 

 

Iġmla, guanaco, vicuña

 

Lama glama guanicoe (II)

 

 

Vicugna vicugna (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet ta’: l-Arġentina [il-popolazzjoni tal-Provinċji ta’ Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet li jinżammu għal xi ħin tal-jum fil-magħluq fil-Provinċji ta’ Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; iċ-Ċili [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; u l-Perù [il-popolazzjoni kollha]; li huma inklużi fl-Anness B)

Vicugna vicugna (II) (il-popolazzjonijiet tal-Arġentina  (1) biss [il-popolazzjoni tal-Provinċji ta’ Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet li jinżammu għal xi ħin tal-jum fil-magħluq fil-Provinċji ta’ Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja (  (2) [il-popolazzjoni kollha]; Iċ-Ċili (  (3) [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; il-Peru (  (4) [il-popolazzjoni kollha]; Il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A)

 

 

Cervidae

 

 

 

Ċerv, huemuls, muntjacs, pudus

Axis calamianensis (I)

 

 

Ċerv tal-Kalamjani

Axis kuhlii (I)

 

 

Ċerv tal-Bawean

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Hog deer tal-Indoċina

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Ċerv Baktrijan

 

 

Cervus elaphus barbarus (III l-Algerija/ it-Tuneżija)

Ċerv tal-Barberja

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Ċerv ħamrani Persjan (fallow deer)

Hippocamelus spp. (I)

 

 

 

 

 

Mazama temama cerasina (III il-Gwatemala)

Mażama ħamra tal-Amerika Ċentrali

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntjak iswed

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntjak kbir

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III il-Gwatemala)

Ċerv b’denbu abjad tal-Gwatemala

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Ċerv tal-Pampas

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu tat-Tramuntana

Pudu puda (I)

 

 

Pudu tan-Nofsinhar

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Ċerv ta’ Eld

Hippopotamidae

 

 

 

Ippopotami

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Ippopotamu pigmew

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Ippopotamu komuni

Moschidae

 

 

 

Ċerv tal-misk

Moschus spp. (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Afganistan, il-Bhutan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

Moschus spp. (II) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Afganistan, il-Bhutan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan, li huma inklużi fl-Anness A)

 

Ċerv tal-misk

Suidae

 

 

 

Babirussa, qżieqeż, ħnieżer

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirussa Buru

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirussa Bola Batu

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirussa tas-Sulawesi tat-Tramuntana

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirussa Malenge

Sus salvanius (I)

 

 

Qażquż pigmew

Tayassuidae

 

 

 

Pekari

 

Tayassuidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-popolazzjonijiet ta’ Pecari tajacu tal-Messiku u l-Istati Uniti, li ma humiex inklużi fl-Anness għal dan ir-Regolament)

 

Pekari

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pekari Ċakoan

CARNIVORA

Ailuridae

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda aħmar

Canidae

 

 

 

Klieb, volpijiet, lupi

 

 

Canis aureus (III India)

Ġakall dehbi

Canis lupus (I/II)

(Il-popolazzjonijiet kollha għajr dawk li jinsabu fit-Tramuntana tax-xmara Duero fi Spanja u fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja. Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, l-Indja, in-Nepal u l-Pakistan kif elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma elenkati fl-Appendiċi II.)

Canis lupus (II) (Il-popolazzjonijiet li jinsabu fit-Tramuntana tax-xmara Duero fi Spanja u fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja)

 

Volpi griż

Canis simensis

 

 

Lupu tal-Etjopja

 

Cerdocyon thous (II)

 

Volpi li jiekol il-granċijiet

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Lupu bil-kriniera

 

Cuon alpinus (II)

 

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Volpi ta’ DarwinDarwin's fox

 

Lycalopex griseus (II)

 

Volpi griż tal-Amerika t’Isfel

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Volpi tal-Pampas

Speothos venaticus (I)

 

 

Kelb tal-buxx

 

 

Vulpes bengalensis (III l-Indja)

Volpi tal-Bengal

 

Vulpes cana (II)

 

Volpi ta’ Blanford

 

Vulpes zerda (II)

 

Volpi Fennec

Eupleridae

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

 

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

 

 

 

Fossa fossana (II)

 

Żibett tal-Madagaskar

Felidae

 

 

 

Qtates, ċiti, leopardi, iljuni, tigri, eċċ.

 

Felidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Eżemplari tat-tip domestikat mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament)

 

Qtates

Acinonyx jubatus (I) (Kwoti għall-esportazzjoni annwali ta’ eżemplari ħajjin u ta’ trofej tal-kaċċa jingħataw kif ġej: Botswana: 5; Namibja: 150; Żimbabwe: 50. Il-kummerċ ta’ dawn l-eżemplari huwa soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4.1 ta’ dan ir-Regolament.)

 

 

Ċita

Caracal caracal (I) (Il-popolazzjoni tal-Ażja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Karakall tal-Ażja

Catopuma temminckii (I)

 

 

Qattus dehbi tal-Ażja

Felis nigripes (I)

 

 

Qattus ta’ saqajh suwed

Felis silvestris (II)

 

 

Qattus selvaġġ

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Qattus ta’ Goeffroy

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Qattus tal-muntanji Andini

Leopardus pardalis (I)

 

 

Oselot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

 

Lynx lynx (II)

 

 

Linċi tal-Eurażja

Lynx pardinus (I)

 

 

Linċi tal-Iberja

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Leopard musħab

Panthera leo persica (I)

 

 

Iljun tal-Ażja

Panthera onca (I)

 

 

Ġagwar

Panthera pardus (I)

 

 

Leopard

Panthera tigris (I)

 

 

Tigra

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Qattus imraħħam

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Bangladexx, l-Indja u u t-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B.)

 

 

Qattus leopard tal-Bengal

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Qattus ta’ Iriomote

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Qattus ta’ rasu ċatta

Prionailurus rubiginosus (I) (il-popolazzjoni tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B.)

 

 

Qattus b’tikek lewn is-sadid

Puma concolor coryi (I)

 

 

Kuwgar ta’ Florida

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Kuwgar tal-Kosta Rika

Puma concolor couguar (I)

 

 

Kuwgar tal-Lvant

Puma yagouaroundi (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Amerika Ċentrali u tal-Amerika ta’ fuq biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

Leopard tas-silġ

Herpestidae

 

 

 

Mangusi

 

 

Herpestes fuscus (III l-Indja)

Mangus kannella tal-Indja

 

 

Herpestes edwardsi (III l-Indja)

Mangus griż tal-Indja

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III l-Indja)

Mangus zgħir tal-Indja

 

 

Herpestes smithii (III India)

Mangus ħamrani

 

 

Herpestes urva (III India)

Mangus li jiekol il-granċijiet

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Mangus tal-istrixxi fuq għonqu

Hyaenidae

 

 

 

Proteli, jeni

 

 

Proteles cristata (III il-Botswana)

Proteli

Mephitidae

 

 

 

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Skunk ta’ Humboldt

Mustelidae

 

 

 

Baġers, martori, ballottri, eċċ.

Lutrinae

 

 

 

Lontri

 

Lutrinae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Lontri

Aonyx capensis microdon (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u n-Niġerja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Lontra tal-Kamerun bla dwiefer

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Lontra tal-Baħar tan-Nofsinhar

Lontra felina (I)

 

 

Lontra tal-Baħar

Lontra longicaudis (I)

 

 

Lontra neotropikali

Lontra provocax (I)

 

 

Lontra tax-Xmara tan-Nofsinhar

Lutra lutra (I)

 

 

Lontra tal-Ewropa

Lutra nippon (I)

 

 

Lontra tal-Ġappun

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Lontra ġganta

Mustelinae

 

 

 

Griġjuni, martori, tayra , ballottri

 

 

Eira barbara (III il-Ħonduras)

 

 

 

Galictis vittata (III il-Kosta Rika)

Griġjun kbir

 

 

Martes flavigula (III l-Indja)

Martori ta’ għonqu isfar

 

 

Martes foina intermedia (III l-Indja)

Faijna

 

 

Martes gwatkinsii (III l-Indja)

Martori tan-Nilġiri

 

 

Mellivora capensis (III il-Botswana)

Baġer tal-għasel

Mustela nigripes (I)

 

 

Nemes ta’ saqajh suwed

Odobenidae

 

 

 

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

 

Otariidae

 

 

 

Foki muswafa, iljuni tal-baħar ( sealions )

 

Arctocephalus spp (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Foki muswafa

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Foki muswafa ta’ Juan Fernández

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Foki muswafa ta’ Gwadalupe

Phocidae

 

 

 

Foki

 

Mirounga leonina (II)

 

Mirunga tan-Nofsinhar (Southern elephant seal)

Monachus spp. (I)

 

 

Bumerini

Procyonidae

 

 

 

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III il-Kosta Rika)

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III il-Kosta Rika)

 

 

 

Nasua narica (III il-Ħonduras)

Coati ta’ mnieħru abjad

 

 

Nasua nasua solitaria (III l-Urugwaj)

Coati tal-Brażil tan-Nofsinhar

 

 

Potos flavus (III il-Ħonduras)

 

Ursidae

 

 

 

Orsijiet

 

Ursidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċi inklużi fl-Anness A)

 

Orsijiet

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda ġgant

Helarctos malayanus (I)

 

 

Ors tal-Malaja

Melursus ursinus (I)

 

 

Ors xufftejh kbar (sloth bear)

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Ors tal-Andi (spectacled bear)

Ursus arctos (I/II)

(Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, iċ-Ċina, il-Messiku u l-Mongolja u s-sootospeċi Ursus arctos isabellinus huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet u s-sottospeċijiet l-oħra kollha huma elenkati fl-Appendiċi II).

 

 

Ors kannella

Ursus thibetanus (I)

 

 

Ors iswed tal-Ażja

Viverridae

 

 

 

Binturong , żibetti, falanouc, fossa, linsangs, żibetti lontri, żibetti tal-palmi

 

 

Arctictis binturong (III l-Indja)

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Żibett tal-Afrika

 

Cynogale bennettii (II)

 

Żibett lontra

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Żibett tal-palmi strixxat

 

 

Paguma larvata (III l-Indja)

Żibett tal-palmi maskerat

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III l-Indja)

Żibett tal-palmi Ażjatiku

 

 

Paradoxurus jerdoni (III l-Indja)

Żibett tal-palmi ta’ Jerdon

 

Prionodon linsang (II)

 

Linsang bl-istrixxi

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linsang bit-tikek

 

 

Viverra civettina (III l-Indja)

Żibett tal-Malabar b’tikek kbar

 

 

Viverra zibetha (III l-Indja)

Żibett kbir tal-Indja

 

 

Viverricula indica (III l-Indja)

Żibett zgħir tal-Indja

CETACEA

 

 

 

Ċetaċei (dniefel, foċeni, balieni)

CETACEA spp. (I/II) (  (5)

 

 

Ċetaċei

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 

 

 

Farfett il-lejl ta’ mnieħru wiesa’

 

 

Platyrrhinus lineatus (III l-Urugwaj)

Farfett il-lejl b’faxx abjad

Pteropodidae

 

 

 

 

 

Acerodon spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

 

 

Pteropus spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

 

Pteropus insularis (I)

 

 

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

 

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

Armadilli

 

 

Cabassous centralis (III il-Kosta Rika)

Armadillo tat-Tramuntuna ta’ denbu għeri

 

 

Cabassous tatouay (III l-Urugwaj)

Armadillo kbir ta’ denbu għeri

 

Chaetophractus nationi (II) (Ġiet stabbilita kwota ta’ esportazzjoni annwali ‘żero’. L-eżemplari kollha għandhom jitqiesu bħala eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).

 

Armadillo muxgħar tal-Andi

Priodontes maximus (I)

 

 

Armadillo ġgant

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

Dunnarts , ġrieden marsupjali, planigales

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Dunnart ta’ denbu twil

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

 

Thylacinidae

 

 

 

 

Thylacinus cynocephalus (possibbilment estint) (I)

 

 

 

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

Kangarujiet, wallabies

 

Dendrolagus inustus (II)

 

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

 

Onychogalea lunata (I)

 

 

 

Phalangeridae

 

 

 

Kuskus

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Kuskus komuni tal-Lvant

 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskus komuni tan-Nofsinhar

 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus komuni tat-Tramuntana

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskus ta’ Admiralty Island

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Kuskus komuni bit-tikek

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

 

Potoroidae

 

 

 

Kangurijiet far

Bettongia spp. (I)

 

 

 

Caloprymnus campestris (possibly extinct) (I)

 

 

Kangaru-far tad-deżert

Vombatidae

 

 

 

Wombats

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Wombat ta' mnieħru muxgħar tat-Tramuntana

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

Liebri, fniek

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Liebru mlanżat

Romerolagus diazi (I)

 

 

Fenek tal-vulkan

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

Echidnas, wikkiela n-nemel imxewwek

 

Zaglossus spp. (II)

 

Echidna ta’ geddumu twil

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

Bandicoots

Chaeropus ecaudatus (possibbilment estint) (I)

 

 

Bandicoot sieq il-ħanżir

Peramelidae

 

Perameles bougainville (I)

 

 

 

Thylacomyidae

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Bilby kbir

 

Macrotis leucura (I)

 

 

Bilby żgħir

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

Żwiemel, ħmir slavaġ, żebri

Equus africanus (I) (Jeskludi l-għamla domestikata magħrufa bħala Equus asinus, li mhijiex soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)

 

 

Ħmar tal-Afrika

Equus grevyi (I)

 

 

Żebra Grévy

Equus hemionus (I/II) (The species is listed in Appendix II but subspecies Equus hemionus hemionus and Equus hemionus khur are listed in Appendix I)

 

 

Ħmar selvaġġ tal-Ażja

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

Żiemel Przewalski

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Żebra tal-muntanji ta’ Hartmann

Equus zebra zebra (I)

 

 

Żebra tal-muntanji tal-Kap tal-Afrika

Rhinocerotidae

 

 

 

Rinoċeronti

Rhinocerotidae spp. (I) (għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Rinoċeronti

 

Ceratotherium simum simum (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Afrika t’Isfel u s-Sważiland biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A. Għall-għan waħdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali ta’ annimali ħajjin lejn destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u l-kummerċ ta’ trofej tal-kaċċa. L-eżemplari l-oħra kollha għandhom jitqiesu bħala eżemplari tal-ispeċi inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).

 

Rinoċeronti abjad tan-Nofsinhar

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

Tapiridae spp.(I) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Tapiri

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir tal-Amerika t’Isfel

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

Pangolini

 

Manis spp. (II)

(Ġiet stabbilita kwota ta’ esportazzjoni annwali ‘żero’ għall-Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica u Manis pentadactyla għall-ispeċijiet li jitneħħew mis-selvaġġ u jinbigħu għal skopijiet kummerċjali)

 

Pangolini

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

 

Megalonychidae

 

 

 

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III il-Kosta Rika)

 

Myrmecophagidae

 

 

 

Wikkiela n-nemel tal-Amerika

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

 

 

 

Tamandua mexicana (III il-Gwatemala)

Tamandua tat-Tramuntana

PRIMATES

 

 

 

Primati (xadini)

 

PRIMATES spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Primati

Atelidae

 

 

 

Miċeti ( howlers ), ateli ( spider monkeys )

Alouatta coibensis (I)

 

 

Miċete ta’ Coiba Island

Alouatta palliata (I)

 

 

Miċete tal-mantell

Alouatta pigra (I)

 

 

Miċete iswed tal-Gwatemala

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Atele ta’ ħuġbejh suwed

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Atele aħmar

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Muriqui tan-Nofsinhar

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Xadin sufi ta’ denbu isfar

Cebidae

 

 

 

Marmoset, tamarin, u xadini New-world

Callimico goeldii (I)

 

 

Marmoset Goeldi

Callithrix aurita (I)

 

 

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamarin Goeffroy

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarin ta’ saqajħ bojod

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Squirrel monkey tal-Amerika Ċentrali

Cercopithecidae

 

 

 

Xadini Old-world

Cercocebus galeritus (I)

 

 

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Xadina Diana

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Xadina Roloway

Cercopithecus solatus (II)

 

 

 

Colobus satanas (II)

 

 

 

Macaca silenus (I)

 

 

Makakku lion-tailed

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

Nasalis larvatus (I)

 

 

Xadina Proboscis

Piliocolobus foai (II)

 

 

Red colobus tal-Afrika Ċentrali

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Uzungwa red colobus

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Red colobus ta’ Żanżibar

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Red colobus tal-Uganda

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Thollon’s red colobus

Presbytis potenziani (I)

 

 

Langur ta’ Mentawai

Pygathrix spp. (I)

 

 

Languri Douc

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Langur griż Kashmir

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Langur griż tas-Southern Plains

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Langur griż tan-Northern Plains

Semnopithecus hector (I)

 

 

Langur griż Tarai

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Langur griż ta’ saqajh suwed

Semnopithecus priam (I)

 

 

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepal grey langur

Simias concolor (I)

 

 

Simakobou

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Langur Delacour

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Langur François

Trachypithecus geei (I)

 

 

Gee’s golden langur

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Langur Hatinh

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Langur Nilgiri

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laotian langur

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Capped langur

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Langur ta’ rasu bajda

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Langur Shortridge

Cheirogaleidae

 

 

 

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

 

Daubentoniidae

 

 

 

Aye-aye

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aye-aye

Hominidae

 

 

 

Ximpanzi, gorilli, orangutan

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorilla tal-Lvant

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilla tal-Punent

Pan spp. (I)

 

 

Ximpanzi u bonobo

Pongo abelii (I)

 

 

Orangutan ta' Sumatra

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutan ta' Borneo

Hylobatidae

 

 

 

Gibbun

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibbun

Indriidae

 

 

 

Indri, sifakas u woolly lemurs

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri, sifakas u woolly lemurs

Lemuridae

 

 

 

Lemurs kbar

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemurs kbar

Lepilemuridae

 

 

 

Sportive lemurs

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Sportive lemurs

Lorisidae

 

 

 

Lorises

Nycticebus spp. (I)

 

 

Slow lorises

Pitheciidae

 

 

 

Wakari, titi, saki

Cacajao spp. (I)

 

 

Wakari

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Titi tal-Atlantiku

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Saki ta’ mnieħru abjad

Tarsiidae

 

 

 

Tarsieri

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsieri

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

Iljunfanti

Elephas maximus (I)

 

 

Iljunfant Ażjatiku

Loxodonta africana (I) (għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u ż-Żimbabwe, li huma inklużi fl-Anness B)

Loxodonta africana (II)

(għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u ż-Żimbabwe (6); il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A)

 

Iljunfant Afrikan

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

Ċincillà

Chinchilla spp. (I) (Eżemplari tal-forma domestikata li mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament)

 

 

Ċincillà

Cuniculidae

 

 

 

Paka

 

 

Cuniculus paca (III il-Ħonduras)

Lowland paca

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti

 

 

Dasyprocta punctata (III il-Ħonduras)

Aguti tal-Amerika Ċentrali

Erethizontidae

 

 

 

Porkuspini tad-Dinja l-Ġdida

 

 

Sphiggurus spinosus (III l-Urugwaj)

Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Paraguaian hairy dwarf porcupine

Hystricidae

 

 

 

Porkuspin tad-Dinja l-Qadima

Hystrix cristata

 

 

Prokupsin bl-għalla

Muridae

 

 

 

Ġrieden, firien

Leporillus conditor (I)

 

 

Far perit (Greater stick-nest rat)

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Ġurdien ta’ Shark Bay

Xeromys myoides (I)

 

 

Far tal-ilma (False water rat)

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Far tal-blat tal-Awstralja Ċentrali

Sciuridae

 

 

 

Skwirils tal-art, skwirils tas-siġar

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Mexican prairie dog

 

 

Marmota caudata (III l-Indja)

Marmotta denbha twil

 

 

Marmota himalayana (III l-Indja)

Marmotta tal-Ħimalaja

 

Ratufa spp. (II)

 

Skwirils ġganti

 

 

Sciurus deppei (III il-Kosta Rika)

Skwiril ta’ Deppe

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Ġrieden geddumhom twil tas-siġar

SIRENIA

Dugongidae

 

 

 

Dugongi

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantini ( manatees )

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis u Trichechus manatus huma elenkati fl-Appendiċi I. Trichechus senegalensis huwa elenkat fl-Appendiċi II).

 

 

Manatees

AVES

 

 

 

Għasafar

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

Papri, wiżż, ċinji eċċ.

Anas aucklandica (I)

 

 

Sarsella tal-Auckland Islands

 

Anas bernieri (II)

 

Sarsella tal-Madagaskar

Anas chlorotis (I)

 

 

Sarsella kannella

 

Anas formosa (II)

 

Sarsella tal-Bajkal

Anas laysanensis (I)

 

 

Sarsella ta’ Laysan

Anas nesiotis (I)

 

 

Sarsella ta’ Campbell Island

Anas oustaleti (I)

 

 

Kuluvert tal-Marianas

Anas querquedula

 

 

Sarsella ħamra

Asarcornis scutulata (I)

 

 

 

Aythya innotata

 

 

Pochard tal-Madagaskar

Aythya nyroca

 

 

Papra lewn is-sadid

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Wiżża Alewtina

Branta ruficollis (II)

 

 

Wiżża sidirha aħmar

Branta sandvicensis (I)

 

 

Nene

 

 

Cairina moschata (III il-Ħonduras)

Papra Muscovy

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Ċinju Coscoroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Ċinju għonqu iswed

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Papra ssaffar tal-Indja tal-Punent

 

 

Dendrocygna autumnalis (III il-Ħonduras)

Papra ssaffar ta’ żaqqha sewda

 

 

Dendrocygna bicolor (III il-Ħonduras)

Pappar ssaffar ħamra fl-isfar

Mergus octosetaceus

 

 

Marganser Brażiljana

 

Oxyura jamaicensis

 

Papra ħamranija

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Papra rasha bajda

Rhodonessa caryophyllacea (possibbilment estint) (I)

 

 

Papra rasha roża

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Papra bl-għalla

Tadorna cristata

 

 

Crested shelduck

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

Kolibri ( hummingbirds )

 

Trochilidae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kolibri

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Kolibri b’munqar ġanċ

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 

 

 

Thick-knees

 

 

Burhinus bistriatus (III il-Gwatemala)

Double-striped thick-knee

Laridae

 

 

 

Gawwi

Larus relictus (I)

 

 

Gawwi relitt

Scolopacidae

 

 

 

Gurlini, telleriti, ċewċewwi

Numenius borealis (I)

 

 

Gurlina boreali (Eskimo curlew)

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Gurlina munqarha rqajjaq

Tringa guttifer (I)

 

 

Ċewċewwa ta’ Nordmann

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

Agretti, russetti

Ardea alba

 

 

Russett Abjad

Bubulcus ibis

 

 

Agree tal-Bhejjem

Egretta garzetta

 

 

Agrett Abjad

Balaenicipitidae

 

 

 

Ċikonja ras ta’ baliena ( shoebill )

 

Balaeniceps rex (II)

 

Ċikonja ras ta’ baliena ( shoebill )

Ciconiidae

 

 

 

Ċikonji

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ċikonja orjentali

Ciconia nigra (II)

 

 

Ċikonja sewda

Ciconia stormi

 

 

Ċikonja ta’ Storm

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

Leptoptilos dubius

 

 

Ċikonja Indjana (greater adjutant stork)

Mycteria cinerea (I)

 

 

Ċikonja bajda (milky stork)

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingos

 

Phoenicopteridae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Flamingos

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamingo kbir

Threskiornithidae

 

 

 

Ibis, spatuli

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis skarlat

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis qargħi

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis eremita (waldrapp)

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis Ġappuniż

Platalea leucorodia (II)

 

 

Spatula bajda tal-Eurażja

Pseudibis gigantean

 

 

Ibis ġgant

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

Ħamiem, bċieċen, gamiem

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Beċċun ta’ Nicobar

Claravis godefrida

 

 

Ħamiema ġwenħajha vjola

Columba livia

 

 

Ħamiema

Ducula mindorensis (I)

 

 

Ħamiema Mindoro

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Ħamiema ta’ Luzon

 

Goura spp. (II)

 

Ħamiema tal-kuruna (goura)

Leptotila wellsi

 

 

Ħamiema ta’ Grenada

 

 

Nesoenas mayeri (III il-Mawrizju)

Ħamiema roża

Streptopelia turtur

 

 

Gamiema Ewropea

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 

 

 

Buċeri

 

Aceros spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

Aceros nipalensis (I)

 

 

Buċeru b’għonqu kannella fl-aħmar

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Buċeri

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Buċeri

 

Berenicornis spp. (II)

 

Buċeri

 

Buceros spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

Buceros bicornis (I)

 

 

Buċeru kbir

 

Penelopides spp. (II)

 

Buċeri

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Buċeru bl-elmu

 

Rhyticeros spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

 

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

Turacos

 

Tauraco spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Turacos

Tauraco bannermani (II)

 

 

Bannerman's turaco

FALCONIFORMES

 

 

 

Tjur tal-priża bi nhar (ajkli, falkuni, isqra, avultuni)

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u għal speċi waħda tal-familja Cathartidae inkluża fl-Anness C:; l-ispeċijiet l-oħra ta’ dik il-familja mhumiex inklużi fl-Annessi għal dan ir-Regolament)

 

Tjur tal-priża bi nhar

Accipitridae

 

 

 

Isqra, ajkli

Accipiter brevipes (II)

 

 

Seqer Levantin

Accipiter gentilis (II)

 

 

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Seqer tal-Ewrażja

Aegypius monachus (II)

 

 

Avultun iswed

Aquila adalberti (I)

 

 

Ajkla ta’ Adalbert

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Ajkla mdiehba

Aquila clanga (II)

 

 

Ajkla kbira ttikjata

Aquila heliaca (I)

 

 

Ajkla imperjali

Aquila pomarina (II)

 

 

Ajkla żgħira ttikjata

Buteo buteo (II)

 

 

Bies komuni (buzzard)

Buteo lagopus (II)

 

 

Bies saqajh ħorox

Buteo rufinus (II)

 

 

Bies saqajh twal

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Astun Kuban munqaru ganċ

Circaetus gallicus (II)

 

 

Ajkla tas-sriep

Circus aeruginosus (II)

 

 

Bagħdan aħmar tal-Punent

Circus cyaneus (II)

 

 

Bagħdan tat-Tramuntana

Circus macrourus (II)

 

 

Bagħdan pallidu

Circus pygargus (II)

 

 

Bagħdan griż

Elanus caeruleus (II)

 

 

Astun ġwenħajh suwed

Eutriorchis astur (II)

 

 

Ajkla tal-Madagaskar (serpent-eagle)

Gypaetus barbatus (II)

 

 

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Grifun tal-Ewrażja

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla huwa elenkat fl-Appendiċi I; l-ispeċijiet l-oħra huma elenkati fl-Appendiċi II).

 

 

Ajkli tal-baħar

Harpia harpyja (I)

 

 

Ajkla harpy

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Ajkla ta’ Bonelli

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Ajkla pennata

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Seqer dahru griż

Milvus migrans (II)

 

 

Astun iswed

Milvus milvus (II)

 

 

Astun aħmar

Neophron percnopterus (II)

 

 

Avoltun Eġizzjan

Pernis apivorus (II)

 

 

Kuċċarda

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Ajkla kbira tal-Filippini

Cathartidae

 

 

 

Avoltuni tad-Dinja l-Ġdida

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kondor ta' California

 

 

Sarcoramphus papa (III il-Ħonduras)

Avultun re

Vultur gryphus (I)

 

 

Kondor tal-Andi

Falconidae

 

 

 

Falkuni

Falco araeus (I)

 

 

Spanjulett tas-Seychelles

Falco biarmicus (II)

 

 

Falkun Lanner

Falco cherrug (II)

 

 

Falkun Saker

Falco columbarius (II)

 

 

Merlin

Falco eleonorae (II)

 

 

Falkun ta’ Eleonora

Falco jugger (I)

 

 

Falkun Laggar

Falco naumanni (II)

 

 

Spanjulett żgħir

Falco newtoni (I) (Il-popolazzjoni tas-Seychelles biss)

 

 

Spanjulett ta’ Newton

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Falkun tal-Barberija

Falco peregrinus (I)

 

 

Bies

Falco punctatus (I)

 

 

Spanjulett tal-Mawrizju

Falco rusticolus (I)

 

 

Gyrfalcon

Falco subbuteo (II)

 

 

Seqer tal-ħannieq

Falco tinnunculus (II)

 

 

Spanjulett

Falco vespertinus (II)

 

 

Żumbrell

Pandionidae

 

 

 

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Arpa

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

Crax fasciolata

 

Kurassow b’wiċċu mikxuf

 

Crax alberti (III Kolombja)

 

 

Kurassow munqaru blu

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Kurassow munqaru aħmar

 

 

 

Crax daubentoni (III il-Kolombja)

Kurassow munqaru isfar

 

 

 

Crax globulosa (III il-Kolombja)

Kurassow bl-għalla

 

 

 

Crax rubra (III il-Kolombja, il-Kosta Rika, il-Gwatemala u l-Ħonduras)

Kurassow kbir

 

Mitu mitu (I)

 

 

Kurassow alagoas

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Gwan bil-qrun

 

 

Ortalis vetula (III il-Gwatemala / il-Ħonduras)

 

Chacalaca sempliċi

 

 

Pauxi pauxi (III il-Kolombja)

 

Kurassow bl-elmu

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Gwan gwenħajh bojod

 

 

 

Penelope purpurascens (III il-Ħonduras)

Gwan bl-għalla

 

 

 

Penelopina nigra (III il-Gwatemala)

Gwan iswed (highland guan)

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Gwan sidru iswed (Black-fronted piping guan)

 

Pipile pipile (I)

 

 

Gwan tat-Trinidad

Megapodiidae

 

 

 

Megapodi,

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maleo

Phasianidae

 

 

 

Faġani, ħaġliet, fargħuni, perniċi, tragopani

 

 

Arborophila campbelli (III il-Malażja)

Ħaġla sidirha griż

 

 

Arborophila charltonii (III il-Malażja)

Ħaġla b'dawret l-għonq qastanija

 

Argusianus argus (II)

 

Argus kbir

 

 

Caloperdix oculeus (III Malażja)

Ħaġla lewn is-sadid

Catreus wallichii (I)

 

 

Faġan ta’ Wallich

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Summiena bobwhite

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Faġan widnejh bojod

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Faġan widnejh kannella

 

Gallus sonneratii (II)

 

Serduk griż (grey junglefowl)

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Faġan aħmar demm

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Monal tal-Ħimalaja

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Monal Ċiniż

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Monal ta’ Sclater

Lophura edwardsi (I)

 

 

Faġan ta’ Edwards

 

 

Lophura erythrophthalma (III il-Malażja)

Fireback bla għalla

 

Lophura hatinhensis

 

Fireback tal-Vjetnam

 

 

Lophura ignita (III il-Malażja)

Fireback bl-għalla

Lophura imperialis (I)

 

 

Faġan ta’ Swinhoe

Lophura swinhoii (I)

 

 

Faġan ta’ Swinhoe

 

 

Melanoperdix niger (III il-Malażja)

Ħaġla sewda

 

 

Meleagris ocellata (III il-Gwatemala)

Dundjan oċċellat

Odontophorus strophium

 

 

Summiena tal-foresti (Gorgeted wood-quail)

Ophrysia superciliosa

 

 

Summiena tal-Ħimalaja

 

Pavo muticus (II)

 

Pagun aħdar

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pagun faġan griż

 

Polyplectron germaini (II)

 

Pagun faġan ta’ Germain

 

 

Polyplectron inopinatum (III il-Malażja)

Pagun faġan tal-muntanji

 

Polyplectron malacense (II)

 

Pagun faġan Malajan

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Pagun faġan Palawan

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Pagun faġan tal-Borneo

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Argus bl-għalla

 

 

Rhizothera dulitensis (III il-Malażja)

Summiena ta’ Hose

 

 

Rhizothera longirostris (III il-Malażja)

Summiena munqarha twil

 

 

Rollulus rouloul (III il-Malażja)

Summiena bl-għalla

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Faġan ta’ Elliot

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Faġan ta’ Hume

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Faġan Mikado

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Snowcock tal-Kaspju

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Snowcock tat-Tibet

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopan ta’ Blyth

Tragopan caboti (I)

 

 

Cabot's tragopan

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopan tal-Punent

 

 

Tragopan satyra (III in-Nepal)

Tragopan satiru

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Tiġieġa tal-praterija ta’ Attwater

GRUIFORMES

Gruidae

 

 

 

Għerieneq

 

Gruidae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Għerieneq

Grus americana (I)

 

 

Għarnuq Amerikan

Grus canadensis (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II imma s-sottospeċijiet Grus canadensis nesiotes u Grus canadensis pulla huma elenkati fl-Appendiċi I).

 

 

Għarnuq Kanadiż

Grus grus (II)

 

 

Għarnuq komuni

Grus japonensis (I)

 

 

Għarnuq rasu ħamra

Grus leucogeranus (I)

 

 

Għarnuq Siberjan

Grus monacha (I)

 

 

Għarnuq bil-kappa

Grus nigricollis (I)

 

 

Għarnuq għonqu iswed

Grus vipio (I)

 

 

Għarnuq għonqu abjad

Otididae

 

 

 

Pitarruni

 

Otididae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A).

 

Pitarruni

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Pitarrun Indjan

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Pitarrun ta' Macqueen

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Pitarrun ta’ Houbara

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Florikan Bengaliż

Otis tarda (II)

 

 

Pitarrun

Sypheotides indicus (II)

 

 

Florikan żgħir

Tetrax tetrax (II)

 

 

Pitarrun żgħir

Rallidae

 

 

 

Tiġieġ tal-baħar, ralli

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Rallu ta’ Lord Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 

 

 

Atrikorni ( scrub-birds )

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Atrikornu storbjuż

Cotingidae

 

 

 

Cotingas

 

 

Cephalopterus ornatus (III il-Kolombja)

Għasfur umbrella tal-Amażonja

 

 

Cephalopterus penduliger (III il-Kolombja)

Għasfur umbrella bl-imsielet twal

Cotinga maculata (I)

 

 

Cotinga bl-istrixxi

 

Rupicola spp. (II)

 

Sriedak il-blat

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Cotinga gwenħajha bojod

Emberizidae

 

 

 

Kardinals, tanaġeri

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Kardinal isfar

 

Paroaria capitata (II)

 

Kardinal munqaru isfar

 

Paroaria coronata (II)

 

Kardinal tal-għalla ħamra

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tanaġer seba’ lwien

Estrildidae

 

 

 

Manikini, waxbills

 

Amandava formosa (II)

 

Avadavat aħdar

 

Lonchura fuscata

 

Għammiel ta' Timor

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Għammiel ta’ Java

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Sponsun tan-Nofsinhar għonqu iswed

Fringillidae

 

 

 

Sponsuni

Carduelis cucullata (I)

 

 

Ekru

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Ekru wiċċu isfar

Hirundinidae

 

 

 

Ħawwief

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Ħawwief tax-xmajjar għajnejh bojod

Icteridae

 

 

 

Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Malvizz lewn iż-żagħfran

Meliphagidae

 

 

 

Wikkiela l-għasel

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Wikkiel l-għasel bl-elmu

Muscicapidae

 

 

 

Pappamoski tad-Dinja l-Qadima

Acrocephalus rodericanus (III il-Mawrizju)

 

 

Bagħal Rodrigues

 

Cyornis ruckii (II)

 

Pappamosk blu ta’ Rueck

Dasyornis broadbenti litoralis (possibbilment estint) (I)

 

 

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

 

 

Garrulax canorus (II)

 

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mesja widnejha fiddiena

 

Leiothrix lutea (II)

 

Leiothrix munqaru aħmar

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Liochicla Omei Shan

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Pikatarti għonqu abjad

Picathartes oreas (I)

 

 

Pikatarti għonqu griż

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III il-Mawrizju)

Pappamosk Maskaren

Paradisaeidae

 

 

 

Għasafar il-ġenna

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Għasafar il-ġenna

Pittidae

 

 

 

Pitta

 

Pitta guajana (II)

 

Pitta strixxat

Pitta gurneyi (I)

 

 

Pitta ta’ Gurney

Pitta kochi (I)

 

 

Pitta bil-mustaċċi

 

Pitta nympha (II)

 

Pitta ninfa

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbul

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bulbul rasu tibnija

Sturnidae

 

 

 

Majna

 

Gracula religiosa (II)

 

Majna tal-għoljiet

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Majna ta’ Bali

Zosteropidae

 

 

 

Għajnejn-bojod

Zosterops albogularis (I)

 

 

Għajnejn-bojod sidru abjad

PELECANIFORMES

Fregatidae

 

 

 

Għasafar pirati

Fregata andrewsi (I)

 

 

Għasfur pirata tal-Milied

Pelecanidae

 

 

 

Pelikani

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pelikan tad-Dalmazja

Sulidae

 

 

 

Suli

Papasula abbotti (I)

 

 

Suli ta’ Abbott

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

Barbji

 

 

Semnornis ramphastinus (III il-Kolombja)

Barbju Tukan

Picidae

 

 

 

Woodpeckers

Campephilus imperialis (I)

 

 

Woodpecker Imperjali

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Woodpecker ta’ Tristram

Ramphastidae

 

 

 

Tukani

 

 

Baillonius bailloni (III l-Arġentina)

Tukanett lewn iż-żagħfran

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Arakari għonqu iswed

 

 

Pteroglossus castanotis (III l-Arġentina)

Arakari widnejh lewn il-qastan

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Arakari aħdar

 

 

Ramphastos dicolorus (III l-Arġentina)

Tukan munqaru karina

 

Ramphastos toco (II)

 

Tukan Toco

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tukan munqaru aħmar

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Red-billed toucan

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tukan munqaru kanal

 

 

Selenidera maculirostris (III l-Arġentina)

Tukanett munqaru bit-tikka

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

Blonġuni

Podilymbus gigas (I)

 

 

Blonġun Atitlan

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

Albatross

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatross denbu qasir

PSITTACIFORMES

 

 

 

Kakatuwi, lori, makawi, parrukketti, pappagalli eċċ.

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus u Psittacula krameri, li mhumiex inklużi fl-Annessi għal dan ir-Regolament)

 

Pappagalli, eċċ.

Cacatuidae

 

 

 

Kakatuwi

Cacatua goffini (I)

 

 

Kakatu Tanimbar

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Kakatu tal-Filippini

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Kakatu bl-għalla lewn is-salamun

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Kakatu bl-għalla safra

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Kaktu tal-palmi

Loriidae

 

 

 

Lori, lorikiti

Eos histrio (I)

 

 

Lori aħmar u blu

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina huwa elenkat fl-Appendiċi I, l-ispeċjiet l-oħra huma elenkati fl-Appendiċi II).

 

 

Lorikiti blu

Psittacidae

 

 

 

Amazzoni, makaw, parruketti, pappagalli

Amazona arausiaca (I)

 

 

Pappagall għonqu aħmar

Amazona auropalliata (I)

 

 

Pappagall raqabtu safra

Amazona barbadensis (I)

 

 

Pappagall spalltu safru

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Pappagall denbu aħmar

Amazona finschi (I)

 

 

Pappagall qurriegħtu lelà

Amazona guildingii (I)

 

 

Pappagall St Vincent

Amazona imperialis (I)

 

 

Pappagall imperjali

Amazona leucocephala (I)

 

 

Pappagall Kuban

Amazona oratrix (I)

 

 

Pappagall rasu safra

Amazona pretrei (I)

 

 

Pappagall dawret għajnejh ħomor

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Pappagall ħuġbejh ħomor

Amazona tucumana (I)

 

 

Pappagall Tucuman

Amazona versicolor (I)

 

 

Pappagall Saint Lucia

Amazona vinacea (I)

 

 

Pappagall vinaċeu

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Pappagall ħaddejh ħodor

Amazona vittata (I)

 

 

Pappagall Puerto Rikan

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Makawi blu

Ara ambiguus (I)

 

 

Makaw aħdar kbir

Ara glaucogularis (I)

 

 

Makaw ġerżumtu blu

Ara macao (I)

 

 

Makaw skarlat

Ara militaris (I)

 

 

Makaw militari

Ara rubrogenys (I)

 

 

Makaw ġbinu aħmar

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Makaw ta’ Spix

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Parrukkett ta’ Chatham Island ġbinu isfar

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Parrukkett ġbinu aħmar

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Pappagall ta’ Coxen

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Pappagall muqran

Guarouba guarouba (I)

 

 

Parrukkett dehbi

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Pappagall żaqqu oranġjo

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Pappagall widnejh sofor

Pezoporus occidentalis (possibbilment estint) (I)

 

 

Pappagall tal-lejl

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Pappagall tal-art

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Pappagall bil-kappell

Primolius couloni (I)

 

 

Makaw rasu blu

Primolius maracana (I)

 

 

Makaw ġwenħajh blu

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Pappagall spalltu dehbija

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Pappagall bil-kappa

Psephotus pulcherrimus (possibbilment estint) (I)

 

 

Pappagall tal-ġenna

Psittacula echo (I)

 

 

Parrukkett tal-Mawrizju

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Parrukkett ġerżumtu blu

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Pappagall munqarhom oħxon

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

Rhea

Pterocnemia pennata (I) (għajr Pterocnemia pennata pennata inkluż fl-Anness B)

 

 

Rhea żgħira

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Rhea żgħira

 

Rhea americana (II)

 

Rhea kbira

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

Pingwini

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pingwin Afrikan

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pingwin Humboldt

STRIGIFORMES

 

 

 

Kokki

 

STRIGIFORMES spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kokki

Strigidae

 

 

 

Kokki

Aegolius funereus (II)

 

 

Kokka boreali

Asio flammeus (II)

 

 

Kokka tax-xagħri

Asio otus (II)

 

 

Kokka widnejha twal

Athene noctua (II)

 

 

Kokka rari

Bubo bubo (II)

 

 

Kokka imperjali

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Kokka pigmea tal-Ewrażja

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Kokka ċkejkna tal-foresta

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Kokka ajkla żgħira

Ninox natalis (I)

 

 

Kokka seqer tal-Milied

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Boobook Norfolk

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Kokka tas-silġ

Otus ireneae (II)

 

 

Kokka Sokoke

Otus scops (II)

 

 

Kokka

Strix aluco (II)

 

 

Omm is-subien

Strix nebulosa (II)

 

 

Kokka kbira griża

Strix uralensis (II)

 

 

Kokka tal-Urali

Surnia ulula (II)

 

 

Kokka imperjali tat-Tramuntana

Tytonidae

 

 

 

Barbaġanni

Tyto alba (II)

 

 

Barbaġann

Tyto soumagnei (I)

 

 

Barbaġann Soumagne

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

Nagħma

Struthio camelus (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Alġerija, il-Burkina Faso, il-Kamerun, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, iċ-Ċad, il-Mali, il-Mawritanja, il-Marokk, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal u s-Sudan biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha mhumiex inklużi fl-Annessi għal dan ir-Regolament)

 

 

Nagħma

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

Tinamù

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamù solitarju

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

Quetzal

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal middi

REPTILIA

 

 

 

Rettili

CROCODYLIA

 

 

 

Alligaturi, kajmani, kukkudrilli

 

CROCODYLIA spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Alligaturi, kajmani, kukkudrilli

Alligatoridae

 

 

 

Alligaturi, kajmani

Alligator sinensis (I)

 

 

Alligatur Ċiniż

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Kajman ta’ Rio Apaporis (spectacled caiman)

Caiman latirostris (I) (għajr għall-popolazzjoni tal-Arġentina, li hija inkluża fl-Anness B)

 

 

Kajman imnieħru wiesa’

Melanosuchus niger (I) (għajr għall-popolazzjoni tal-Brażil, li hija inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni tal-Ekwador, li hija inkluża fl-Anness B u soġġetta għal kwota żero ta’ esportazzjoni annwali li ġiet approvata mis-Segretarjat CITES u l-Grupp ta’ Speċjalisti dwar il-Kukkudrilli IUCN/SSC)

 

 

Kajman iswed

Crocodylidae

 

 

 

Kukkudrilli

Crocodylus acutus (I) (għajr għall-popolazzjoni ta’ Kuba, li hija inkluża fl-Anness B)

 

 

Kukkudrill Amerikan

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Kukkurdill Afrikan ġeddumu rqiq

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Kukkudrill tal-Orinoco

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Kukkudrill Filippin

Crocodylus moreletii (I)

 

 

Kukkudrill ta’ Morelet

Crocodylus niloticus Crocodylus niloticus (I) (għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, l-Etjopja, il-Kenja, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Możambik, in-Namibja, l-Afrika t’ Isfel, l-Uganda, ir-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija [soġġetti għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta’ mhux aktar minn 1600 eżemplari selvaġġ inklużi trofej tal-kaċċa, minbarra eżemplari mrobbija], iż-Żambja u ż-Żimbabwe; dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B).

 

 

Kukkudrill tan-Nil

Crocodylus palustris (I)

 

 

Kukkudrill Mugger

Crocodylus porosus (I) (għajr għall-popolazzjonijiet tal-Awstralja, l-Indoneżja u l-Papwa Ginea l-Ġdida, li huma inklużi fl-Anness B).

 

 

Kukkudrill tal-ilma mielaħ (estuarine)

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kukkudrill Kuban

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Kukkudrill Sjamiż

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Kukkudrill nanu tal-Afrika tal-Punent

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Gharial falz

Gavialidae

 

 

 

Gavial jew gharial

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gharial

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

Tuatara

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuatara

SAURIA

Agamidae

 

 

 

Gremxul denbhom mxewwek (Agama, mastiguri)

 

Uromastyx spp. (II)

 

Gremxul denbhom mxewwek

Chamaeleonidae

 

 

 

Kamaleonti

 

Bradypodion spp. (II)

 

Kamaleonti nani

 

Brookesia spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kamaleonti nani

Brookesia perarmata (I)

 

 

Kamaleonti nani mxewka

 

Calumma spp. (II)

 

Kamaleonti tal-Madagaskar

 

Chamaeleo spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kamaleonti

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

KamaleontiEwropew

 

Furcifer spp. (II)

 

Kamaleonti tal-Madagaskar

Cordylidae

 

 

 

Gremxul denbhom imxewwek

 

Cordylus spp. (II)

 

Gremxul denbhom imħażżem

Gekkonidae

 

 

 

Wiżgħat

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Wiżgħa ta’ Serpent Island

 

 

Hoplodactylus spp. (III in-New Zealand)

Wiżgħat bis-swaba’ mwaħħla

 

 

Naultinus spp. (III in-New Zealand)

Wiżgħat tas-siġar tan-New Zealand

 

Phelsuma spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Wiżgħat ta’ bi nhar

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Wiżgħa ta’ bi nhar ta’ Round Island

 

Uroplatus spp. (II)

 

Wiżgħat denbhom ċatt

Helodermatidae

 

 

 

Mostru ta’ ġila u gremxula taż-żibeġ

 

Heldoerma spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Mostru ta’ ġila u gremxula taż-żibeġ

Heloderma horridum charlesbogerti

 

 

Gremxula taż-żibeġ tal-Gwatemala

Iguanidae

 

 

 

Igwani

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Igwani tal-baħar tal-Galapagos

Brachylophus spp. (I)

 

 

Igwani tal-Fiġi

 

Conolophus spp. (II)

 

Igwani tal-art tal-Galapagos

Cyclura spp. (I)

 

 

Igwani tal-art

 

Iguana spp. (II)

 

Igwani

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Gremxula muqrana tax-xtut

Sauromalus varius (I)

 

 

Chuckwalla tal-Gżira ta’ San Esteban

Lacertidae

 

 

 

Gremxul

Gallotia simonyi (I)

 

 

Gremxula ġganta ta’ Hierro

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Gremxula ta’ Lilford

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Gremxula ta’ Ibiża

Scincidae

 

 

 

Xaħmet l-art

 

Corucia zebrata (II)

 

Xaħmet l-art b’denbu qabbadi

Teiidae

 

 

 

Gremxul kajman, gremxul tegu

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Gremxul dragun

 

Dracaena spp. (II)

 

Gremxul kajman

 

Tupinambis spp. (II)

 

Tegu

Varanidae

 

 

 

Varani

 

Varanus spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Varani

Varanus bengalensis (I)

 

 

Varan Indjan

Varanus flavescens (I)

 

 

Varan isfar

Varanus griseus (I)

 

 

Varan tad-deżert

Varanus komodoensis (I)

 

 

Dragun Komodo

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varan musħab

Varanus olivaceus (II)

 

 

Varan ta’ Gray

Xenosauridae

 

 

 

Gremxula kukkudrill Ċiniża

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Gremxula kukkudrill Ċiniża

SERPENTES

 

 

 

Sriep

Boidae

 

 

 

Boa

 

Boidae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Boa

Acrantophis spp. (I)

 

 

Boa tal-art tal-Madagaskar

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Boa constrictor Arġentin

Epicrates inornatus (I)

 

 

Boa Puerto Rikan

Epicrates monensis (I)

 

 

Boa tas-Siġar tal-Gżejjer Verġni

Epicrates subflavus (I)

 

 

Boa Ġamajkan

Eryx jaculus (II)

 

 

Boa tar-ramel bit-tikek

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Boa tas-siġar tal-Madagaskar

Bolyeriidae

 

 

 

Boa ta’ Round Island

 

Bolyeriidae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Boa ta’ Round Island

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Boa ta’ Round Island

Casarea dussumieri (I)

 

 

Boa bil-qxur imrikkba ta’ Round Island

Colubridae

 

 

 

Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta

 

 

Atretium schistosum (III l-Indja)

Serp ta' dahru aħrax lewn iż-żebbuġ

 

 

Cerberus rynchops (III l-Indja)

Serp l-ilma wiċċ ta’ kelb

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Kobra falz

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Serp Indjan wikkiel il-bajd

 

Ptyas mucosus (II)

 

Serp komuni wikkiel il-firien

 

 

Xenochrophis piscator (III l-Indja)

Serp ta’ dahru aħrax iċċangjat

Elapidae

 

 

 

Kobri, sriep koralli

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Serp rasu wiesgħa

 

 

Micrurus diastema (III il-Ħonduras)

Serp korall tal-Atlantiku

 

 

Micrurus nigrocinctus (III il-Ħonduras)

Serp korall tal-Amerika Ċentrali

 

Naja atra (II)

 

Kobra jobżoq taċ-Ċina

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra monoċellat

 

Naja mandalayensis (II)

 

Kobra jobżoq ta’ Burma

 

Naja naja (II)

 

Kobra Indjan

 

Naja oxiana (II)

 

Kobra tal-Ażja Ċentrali

 

Naja philippinensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Filippini ta’ Fuq

 

Naja sagittifera (II)

 

Kobra Andaman

 

Naja samarensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Filippini tax-Xlokk

 

Naja siamensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Indoċina

 

Naja sputatrix (II)

 

Kobra jobżoq tal-Indoneżja tan-Nofsinhar

 

Naja sumatrana (II)

 

Kobra dehbi jobżoq

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kobra re

Loxocemidae

 

 

 

Kobra nanu Messikan

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Kobra nanu Messikan

Pythonidae

 

 

 

Pituni

 

Pythonidae spp. (II) (għajr għas-subspeċjijiet inklużi fl-Anness A)

 

Pituni

Python molurus molurus (I)

 

 

Pitun Indjan

Tropidophiidae

 

 

 

Boa tal-foresti

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Boa tal-foresti

Viperidae

 

 

 

Lifgħa

 

 

Crotalus durissus (III il-Ħonduras)

Serp ċekċieki neotropikali

 

Crotalus durissus unicolor

 

Serp ċekċieki ta’ Aruba

 

 

Daboia russelii (III l-Indja)

Lifgħa ta’ Russell

Vipera latifii

 

 

Lifgħa ta’ Latifi

Vipera ursinii (I) (il-popolazzjoni tal-Ewropa biss, għajr iż-żona li qabel kienet tikkostitwixxi l-Unjoni Sovjetika; il-popolazzjonijiet tal-aħħar mhumiex inklużi fl-Annessi għal dan ir-Regolament )

 

 

Lifgħa ta’ Orsini

 

Vipera wagneri (II)

 

Lifgħa ta’ Wagner

TESTUDINES

Carettochelyidae

 

 

 

Fkieren b’imnieħer ħanżir

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Fekruna b’imnieħer ħanżir

Chelidae

 

 

 

Fkieren kelidi Awstro-Amerikani

 

Chelodina mccordi (II)

 

Fekruna kelidi Roti

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Fekruna tal-għadajjar tal-Punent

Cheloniidae

 

 

 

Fkieren tal-baħar

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Fkieren tal-baħar

Chelydridae

 

 

 

Fkieren serpentini

 

 

Macrochelys temminckii (III l-Istati Uniti tal-Amerika)

Fekruna alligatur serpentina

Dermatemydidae

 

 

 

Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali

 

Dermatemys mawii (II)

 

Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali

Dermochelyidae

 

 

 

Fkieren dahar il-ġilda

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Fkieren dahar il-ġilda

Emydidae

 

 

 

Fkieren tal-ilma ħelu, box turtles

 

Chrysemys picta

 

Fekruna mpittra

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Fekruna tal-bosk

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Fkieren tal-għadajjar

 

 

Graptemys spp. (III l-Istati Uniti tal-Amerika)

Fkieren mappa

 

Terrapene spp. (II) (Ħlief għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fkieren kaxxa

Terrapene coahuila (I)

 

 

Box turtle akkwatika

 

Trachemys scripta elegans

 

Terapin widnejh ħomor

Geoemydidae

 

Batagur baska (I)

 

 

Batagur

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

Terapin impitter

 

 

Cuora spp. (II)

 

Fkieren kaxxa Ażjatiċi

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Fekruna tal-ħawt sewda

 

 

 

Geoemyda spengleri (III iċ-Ċina)

Fekruna sidirha iswed

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

Fekruna tat-tempji rasha safra

 

 

Heosemys depressa (II)

 

Fekruna tal-foresta Arakan

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Fekruna ġganta Ażjatika

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Fekruna mxewka

 

 

Kachuga spp. (II)

 

Fkieren imsaqqfa

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Fekruna tal-foresta tas-Sulaweżi

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Fekruna wikkiela l-bebbux

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Fekruna tal-għelieqi tar-ross

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

Fekruna tal-ħawt Annam

 

 

 

Mauremys iversoni (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt ta’ Fuji

 

 

 

Mauremys megalocephala (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt buras

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Fekruna tal-ħawt safra

 

 

 

Mauremys nigricans (III iċ-Ċina)

Fekruna għonqha aħmar

 

 

 

Mauremys pritchardi (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt ta’ Pritchard

 

 

 

Mauremys reevesii (III iċ-Ċina)

Fekruna ta’ Reeves

 

 

 

Mauremys sinensis (III iċ-Ċina)

Fekruna Ċiniża għonqha strixxi

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Fekruna tal-art tat-tliet saffi

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Fekruna tal-għadajjar Burmiża

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Fekruna Malajjana tal-qoxra ċatta

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III iċ-Ċina)

Fekruna għonqha strixxi ħalqha ganċ

 

 

 

Ocadia philippeni (III iċ-Ċina)

Fekruna għonqha strixxi ta’ Philippen

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

Fekruna kbira Malajjana

 

 

Pangshura spp. (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fkieren imsaqqfa

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Fekruna msaqqfa Indjana

 

 

 

Sacalia bealei (III iċ-Ċina)

Fekruna ta’ Beal

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III iċ-Ċina)

Fekruna Ċiniża għajnejha foloz

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III iċ-Ċina)

Fekruna b’erba’ għajnejn

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Fekruna sewda tal-għadajjar

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Fekruna tal-ħawt Filippina

Platysternidae

 

 

 

Fekruna buras

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Fekruna buras

Podocnemididae

 

 

 

Fkieren kelidi Afro-Amerikani

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Fekruna kelidi tal-Madagaskar

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Fekruna kelidi buras

 

Podocnemis spp. (II)

 

Fkieren kelidi

Testudinidae

 

 

 

Fkieren

 

Testudinidae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) kwota żero ta’ esportazzjoni annwali ġiet stabbilita għal Geochelone sulcata għal eżemplari mneħħija mis-salvaġġ u nnegozjati għal għanijiet purament kummerċjali).

 

Fkieren

Astrochelys radiata (I)

 

 

Fekruna raġġata

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Angonoka

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Fekruna ġganta tal-Galapagos

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Fekruna Bolson

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Fekruna ċatta (pancake)

Psammobates geometricus (I)

 

 

Fekruna ġeometrika

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Fekruna brimba tal-Madagaskar

Pyxis planicauda (I)

 

 

Fekruna qoxritha ċatta tal-Madagaskar

Testudo graeca (II)

 

 

Fekruna bl-ixpruni

Testudo hermanni (II)

 

 

Fekruna ta’ Hermann

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Fekruna Eġizzjana

Testudo marginata (II)

 

 

Fekruna marġinata

Trionychidae

 

 

 

Fkieren qoxrithom ratba, terapins

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Fekruna qoxritha ratba tal-Ażja tax-Xlokk

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Fekruna qoxritha ratba ta’ Cuatro Cienagas

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Fekruna qoxritha ratba Indjana

Aspideretes hurum (I)

 

 

Fekruna pagun qoxritha ratba Indjana

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Fekruna sewda qoxritha ratba Indjana

 

Chitra spp. (II)

 

Fkieren qoxrithom ratba rashom dejqa

 

Lissemys punctata (II)

 

Fekruna flapshell Indo-Ganġetika

 

Lissemys scutata (II)

 

Fekruna flapshell Burmiża

 

 

Palea steindachneri (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba għonqha bl-imsielet

 

Pelochelys spp. (II)

 

Fkieren ġganti qoxrithom ratba

 

 

Pelodiscus axenaria (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba ta’ Hunan

 

 

Pelodiscus maackii (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba ta’ Amur

 

 

Pelodiscus parviformis (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba Ċiniża

 

 

Rafetus swinhoei (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba tal-Yangtze

AMPHIBIA

 

 

 

Amfibji

ANURA

 

 

 

Żrinġijiet u rospi

Bufonidae

 

 

 

Rospi

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Rospu Etjopiku ta’ Malcolm

Atelopus zeteki (I)

 

 

Żrinġ dehbi

Bufo periglenes (I)

 

 

Rospu dehbi

Bufo superciliaris (I)

 

 

Rospu tal-Kamerun

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Rispi vivipari Afrikani

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Rospi Nimba

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

Rospu Etjopiku ta’ Osgood

Dendrobatidae

 

 

 

Żrinġijiet velenużi

 

Allobates femoralis (II)

 

Żrinġ velenuż saqajh ileqqu

 

Allobates zaparo (II)

 

Żrinġ velenuż ta’ Zaparo

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

Żrinġijiet tal-vleġġa velenuża

 

Epipedobates spp. (II)

 

Żrinġijiet tal-vleġġa velenuża

 

Phyllobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

Mantellidae

 

 

 

Żrinġijiet mantella

 

Mantella spp. (II)

 

Żrinġijiet mantella

Microhylidae

 

 

 

Zrinġijiet tadama

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Zrinġ tadama

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Zrinġ aħmar tax-xita

Ranidae

 

 

 

Żrinġijiet

 

Conraua goliath

 

Żrinġ Gulija

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Żrinġ ta’ sitt iswaba’

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Żrinġ tigra

 

Rana catesbeiana

 

Żrinġ barri Amerikan

Rheobatrachidae

 

 

 

Żrinġijiet li jrabbu f’żaqqhom

 

Rheobatrachus spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Żrinġ li jrabbi f’żaqqu

Rheobatrachus silus (II)

 

 

Żrinġ platypus

CAUDATA

Ambystomatidae

 

 

 

Axolotl

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandra tal-Lag Patzcuaro

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Axolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

Salamandri ġganti

Andrias spp. (I)

 

 

Salamandri ġganti

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Xarks u raji

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 

 

 

Gabdoll

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Gabdoll/selaċju

Lamnidae

 

 

 

Xark abjad

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Xark abjad

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 

 

 

Xark baliena

 

Rhincodon typus (II)

 

Xark baliena

RAJIFORMES

Pristidae

 

 

 

Pixxisegi

Pristidae spp. (I) (Ħlief għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Pixxisegi

 

Pristis microdon (II) (Għall-għan esklussiv ta’ permess għall-kummerċ internazzjonali ta’ annimali ħajjin għal akkwarji xierqa u aċċettabbli għal għanijiet primarjament ta’ konservazzjoni. L-eżemplari l-oħra kollha għandhom jitqiesu bħala eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).

 

Pixxisega tal-ilma ħelu

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Ħut

ACIPENSERIFORMES

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Sturjuni u ħut spatula

Acipenseridae

 

 

 

Sturjuni

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Sturjun imnieħru qasir

Acipenser sturio (I)

 

 

Sturjun komuni

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 

 

 

Sallur tal-ilma ħelu

 

Anguilla anguilla (II) (Din l-inklużjoni se tidħol fis-seħħ fit-13 ta’ Marzu 2009)

 

Sallura

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 

 

 

Cui-ui

Chasmistes cujus (I)

 

 

Cui-ui

Cyprinidae

 

 

 

Karpjuni għomja, plaeesok

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Barbu għami Afrikan

Probarbus jullieni (I)

 

 

Ikan temoleh

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

 

 

 

Arapaimas, ilsien għadmi

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Scleropages formosus (I)

 

 

Arowana Ażjatika

PERCIFORMES

Labridae

 

 

 

Tird

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Tirda bil-gundalla

Sciaenidae

 

 

 

Totoaba

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Totoaba

SILURIFORMES

Pangasiidae

 

 

 

Ħut qattus pangasidu

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Ħuta qattus ġganta

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 

 

 

Gremxul tal-baħar, żwiemel tal-baħar

 

Hippocampus spp. (II)

 

Żwiemel tal-baħar

SARCOPTERYGII

 

 

 

 

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 

 

 

Lungfishes Awstraljani

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Lungfish Awstraljana

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

 

 

 

Ċelakanti

Latimeria spp. (I)

 

 

Ċelakanti

ECHINODERMATA (STILEL, STILEL QARNITA, RIZZI, ĦJAR TAL-BAĦAR)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Ħjar tal-baħar

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 

 

 

Ħjar tal-baħar

 

 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

Bużżu kannella

ARTHROPODA (ARTHROPODS)

ARACHNIDA

 

 

 

Brimb u skorpjuni

ARANEAE

Theraphosidae

 

 

 

Tarantuli rkobbthom ħamra, tarantuli

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Tarntula roża-griża ta’ Chihuahua

 

Brachypelma spp. (II)

 

Trantuli tal-Amerika Ċentrali

SCORPIONES

Scorpionidae

 

 

 

Skorpjuni

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Skorpjun ġgant tas-Senegal

 

Pandinus imperator (II)

 

Skorpjun imperatur

INSECTA

 

 

 

Insetti

COLEOPTERA

 

 

 

Ħanfus

Lucanidae

 

 

 

Ħanfus ċerv

 

 

Colophon spp. (III l-Afrika t’ Isfel)

Ħanfus ċerv tal-Kap tal-Afrika

LEPIDOPTERA

 

 

 

Friefet

Papilionidae

 

 

 

Friefet birdwing u swallowtail

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

 

 

Graphium sandawanum

 

 

 

Graphium stresemanni

 

Seram swallowtail

 

Ornithoptera spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

 

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

 

 

Papilio esperanza