EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0245

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 245/2009 tat- 18 ta’ Marzu 2009 li jimplimenta d-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata, għall-bozoz b’ discharge ta’ intensità għolja, u għall-ballasts u l-lampi li kapaċi jħaddmu bozoz ta’ dan it-tip, u li jħassar id-Direttiva 2000/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

OJ L 76, 24.3.2009, p. 17–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 60 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2021; Imħassar b' 32019R2020 . Latest consolidated version: 27/02/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/245/oj

24.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 76/17


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 245/2009

tat-18 ta’ Marzu 2009

li jimplimenta d-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata, għall-bozoz b’discharge ta’ intensità għolja, u għall-ballasts u l-lampi li kapaċi jħaddmu bozoz ta’ dan it-tip, u li jħassar id-Direttiva 2000/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2005 dwar it-twaqqif ta’ qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-ekodisinn ta’ prodotti li jużaw l-enerġija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 96/57/KE u 2000/55/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 15(1) tagħha,

Wara li kkonsultat il-Forum ta’ Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn,

Billi:

(1)

Skont id-Direttiva 2005/32/KE, ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni għall-prodotti li jużaw l-enerġija li jirrappreżentaw volumi sinifikanti ta’ bejgħ u kummerċ, li għandhom impatt ambjentali sinifikanti u li jippreżentaw potenzjal sinifikanti għal titjib f’termini tal-impatt ambjentali tagħhom mingħajr ma jinvolvu spejjeż eċċessivi.

(2)

L-Artikolu 16(2), it-tieni inċiż tad-Direttiva 2005/32/KE jipprovdi li skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19(3) u l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 15(2), u wara konsultazzjoni mal-Forum ta’ Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn, il-Kummissjoni għandha, kif xieraq, tintroduċi miżura implimentattiva dwar prodotti tad-dawl tas-settur terzjarju.

(3)

Il-Kummissjoni wettqet żewġ studji ta’ tħejjija li analizzaw l-aspetti tekniċi, ambjentali u ekonomiċi ta’ prodotti tad-dawl li tipikament jintużaw fis-settur terzjarju (dwal għall-uffiċċji u għat-toroq pubbliċi). Dawn l-istudji ġew żvilupatti flimkien ma’ partijiet konċernati u interessati mill-Komunità u minn pajjiżi terzi, u r-riżultati ġew ippubblikati fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea EUROPA.

(4)

Ir-rekwiżiti obbligatorji tal-ekodisinn japplikaw għall-prodotti mqiegħda fis-suq ikunu fejn ikunu installati, għalhekk ir-rekwiżiti ta’ dan it-tip ma jistgħux jiddependu fuq l-applikazzjoni li għaliha jintuża l-prodott (bħal pereżempju dwal għall-uffiċċji jew għat-toroq pubbliċi). Għalhekk dan ir-Regolament għandu jindirizza prodotti speċifiċi, bħal bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata, bozoz b’discharge ta’ intensità għolja, u ballasts u lampi li kapaċi jħaddmu bozoz ta’ dan it-tip. Punti ta’ referenza indikattivi jistgħu jkunu ta’ għajnuna sabiex jiggwidaw l-utenti dwar l-aqwa teknoloġija disponibbli għal applikazzjonijiet speċifiċi (bħal pereżempju dwal għall-uffiċċji jew għat-toroq pubbliċi).

(5)

Prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament huma maħsuba biex jintużaw essenzjalment għal skopijiet ta’ illuminazzjoni ġenerali, jiġifieri li jikkontribwixxu għall-proviżjoni ta’ dawl artifiċjali li jissostitwixxi dawl naturali għall-iskopijiet ta’ vista umana normali. Bozoz għal użu speċjali (bħal pereżempju bozoz li jintużaw fl-iskrins tal-kompjuter, il-fotokopijers, it-tagħmir għall-ismurija, dwal għat-terrarja u applikazzjonijiet simili oħrajn) ma għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-Regolament.

(6)

L-aspetti ambjentali tal-EuPs koperti li huma identifikati bħala sinifikanti għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament huma:

(a)

L-enerġija fil-fażi tal-użu

(b)

Il-kontenut ta’ merkurju tal-bozoz

(7)

Il-konsum annwali tal-elettriku relatat ma’ prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament fil-Komunità ġie stmat li kien 200 TWh fl-2005, ekwivalenti għal 80 Mt ta’ emissjonijiet CO2. Jekk ma tittieħed l-ebda miżura speċifika, il-konsum huwa previst li se jiżdied għal 260 TWh fl-2020. L-istudji ta’ tħejjija wrew li l-konsum tal-elettriku ta’ prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament jistgħu jitnaqqsu b’mod sinifikanti.

(8)

Il-kontenut ta’ merkurju tal-bażi installata tal-bozoz ġie stmat li kien 12,6 tunnellata fl-2005. Jekk ma tittieħed l-ebda miżura speċifika, il-kontenut ta’ merkurju tal-bażi installata tal-bozza huwa previst li se jiżdied għal 18,6 tunnellata fl-2020 filwaqt li ntwera li dan jista’ jitnaqqas b’mod sinifikanti.

(9)

Fin-nuqqas ta’ metodi xjentifiċi li dwarhom ikun hemm qbil internazzjonali fuq kif jitkejjel l-impatt ambjentali ta’ dak magħruf bħala “it-tniġġis tad-dawl”, l-importanza tiegħu ma setgħetx tiġi vvalutata. Madankollu huwa aċċettat il-fatt li miżuri żviluppati biex iżidu l-effikaċja tal-illuminazzjoni ta’ tagħmir tad-dawl terzjarju jista’ jkollhom impatt pożittiv fuq “it-tniġġis tad-dawl”.

(10)

It-titjib fil-konsum tal-elettriku ta’ prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament għandu jintlaħaq bl-applikazzjoni ta’ teknoloġiji eżistenti mhux protetti bi privattiva, li huma effettivi f’sens ta’ nfiq, li jwasslu għal tnaqqis tal-ispejjeż ikkombinati għax-xiri u għat-tħaddim tat-tagħmir.

(11)

Ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għal prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament għandhom jiġu ddefiniti bil-għan li jtejbu r-rendiment ambjentali tal-prodotti affettwati, biex b’hekk jikkontribwixxu għat-tħaddim tas-suq intern u għall-objettiv Komunitarju li l-konsum tal-enerġija jitnaqqas b’20 % fl-2020,

(12)

Dan ir-Regolament għandu jżid il-penetrazzjoni fis-suq ta’ teknoloġiji li jagħtu effiċjenza fl-enerġija mtejba għal prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament, u jwasslu għal iffrankar stmat tal-enerġija ta’ 38 TWh fl-2020, meta mqabbel ma’ xenarju ta’ status quo.

(13)

Id-definizzjoni ta’ rekwiżiti għall-effiċjenza fl-enerġija għal bozoz soġġetti għal dan ir-Regolament se jwasslu għal tnaqqis fil-kontenut totali tagħhom ta’ merkurju.

(14)

Ir-rekwiżiti tal-ekodisinn ma għandux ikollhom impatt negattiv fuq il-funzjonalità tal-prodott u ma għandhomx jaffettwaw b’mod negattiv is-saħħa, is-sikurezza jew l-ambjent. B’mod partikolari, il-benefiċċji tat-tnaqqis fil-konsum tal-elettriku waqt il-fażi tal-użu għandha, jekk ikun hemm, tikkumpensa sew impatti ambjentali addizzjonali potenzjali, waqt il-fażi tal-produzzjoni ta’ prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament.

(15)

Id-dħul fis-seħħ gradwali tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għandhom jipprovdu qafas ta’ żmien suffiċjenti biex il-manifatturi jerġgħu jiddisinjaw il-prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament kif xieraq. It-tqassim tal-istadji f’termini ta’ żmien għandu jkun b’tali mod li l-impatti negattivi relatati mal-funzjonalità tat-tagħmir fis-suq jiġu evitati, u l-impatti tal-ispejjeż għall-utenti aħħarija u l-manifatturi, partikolarment l-impriżi żgħar u ta’ daqs medju jiġu meqjusa, filwaqt li tiġi żgurata l-kisba f’waqtha tal-għanijiet ta’ dan ir-Regolament. Ir-reviżjoni skont l-Artikolu 8 għandha fost l-oħrajn tivverifika jekk se jkunx possibbli li r-rekwiżiti ta’ rendiment tal-ballasts għal lampi HID fl-Anness III, it-taqsima 2.1.C jintlaħqu tmien snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

(16)

Għandha tiġi ppjanata t-tneħħija mis-suq tal-bozoz tal-bdil billi jitqiesu l-impatti fuq l-utenti aħħarija. L-Istati Membri jistgħu jimponu rekwiżiti ogħla fuq l-installazzjonijiet tad-dawl.

(17)

Il-kejl tal-parametri rilevanti tal-prodotti għandu jitwettaq billi jitqiesu l-metodi l-aktar riċenti ta’ kejl rikonoxxuti b’mod ġenerali; il-manifatturi jistgħu japplikaw standards armonizzati ffissati skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2005/32/KE.

(18)

Skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2005/32/KE, dan ir-Regolament għandu jispeċifika li l-proċeduri applikabbli għall-valutazzjoni tal-konformità huma l-kontroll intern tad-disinn stabbilit fl-Anness IV tad-Direttiva 2005/32/KE u s-sistema ta’ ġestjoni għall-valutazzjoni tal-konformità stabbilita fl-Anness V tad-Direttiva 2005/32/KE.

(19)

Sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli tal-konformità, il-manifatturi għandhom jipprovdu informazzjoni fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Annessi V u VI tad-Direttiva 2005/32/KE sa fejn din l-informazzjoni tkun relatata mar-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament.

(20)

Minbarra r-rekwiżiti legalment vinikolanti, l-identifikazzjoni ta’ punti ta’ referenza indikattivi għall-aqwa teknoloġiji disponibbli għal prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament għandha tikkontribwixxi biex tiżgura disponibilità wiesgħa u aċċess faċli għall-informazzjoni. Dan huwa partikolarment utli għall-impriżi żgħar u ta’ daqs medju u impriżi żgħar ħafna, għaliex tiffaċilita aktar l-integrazzjoni tal-aqwa teknoloġiji ta’ disinn sabiex jittejjeb ir-rendiment ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament.

(21)

Minkejja li l-kontenut ta’ merkurju ta’ bozoz fluworexxenti u bozoz b’discharge ta’ intensità għolja huwa kkunsidrat bħal aspett ambjentali sinifikanti, huwa xieraq li jkun irregolat skont id-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), li tkopri wkoll it-tipi ta’ bozoz eżentati minn dan ir-Regolament.

(22)

Id-Direttiva 2000/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar il-ħtiġijiet ta’ effiċjenza fl-enerġija ta’ alimentaturi għal dawl fluworexxenti (3) hija miżura implimentattiva tad-Direttiva 2005/32/KE u għandha effett kontinwu fuq il-bażi installata tal-ballast, minħabba l-ħajja twila tal-lampa u l-ballast manjetika. Madankollu, hemm potenzjal għal aktar titjib, u rekwiżiti minimi ta’ effiċjenza fl-enerġija aktar impenjattivi meta mqabbla mad-Direttiva 2000/55/KE jkunu aktar xierqa. Id-Direttiva 2000/55/KE għandha għalhekk tinbidel b’dan ir-Regolament.

(23)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 19(1) tad-Direttiva 2005/32/KE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u ambitu

Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti ta’ ekodisinn għat-tqegħid fis-suq ta’ bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata, ta’ bozoz b’discharge ta’ intensità għolja, u ta’ ballasts u lampi li kapaċi jħaddmu bozoz ta’ dan it-tip kif iddefinit fl-Artikolu 2, anke meta jkunu integrati fi prodotti oħrajn li jużaw l-enerġija.

Dan ir-Regolament jipprovdi wkoll punti ta’ referenza indikattivi maħsuba għall-użu f’dwal għall-uffiċċji u għat-toroq pubbliċi.

Il-prodotti elenkati fl-Anness I għandhom jiġu eżentati mir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2005/32/KE. Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw ukoll:

(1)

“illuminazzjoni ġenerali” tfisser illuminazzjoni sostanzjalment uniformi ta’ żona mingħajr il-provvediment ta’ rekwiżiti lokali speċjali;

(2)

“dwal għall-uffiċċji” tfisser installazzjoni fissa ta’ dawl għal xogħol fl-uffiċċju maħsuba biex tippermetti lin-nies iwettqu ħidmiet viżivi b’mod effiċjenti u preċiż;

(3)

“dwal għat-toroq pubbliċi” tfisser installazzjoni ta’ dawl fissa maħsuba biex tipprovdi viżibilità tajba lill-utenti ta’ żoni ta’ traffiku pubbliku fil-beraħ matul is-sigħat ta’ dlam sabiex issostni s-sikurezza, iċ-ċirkolazzjoni tat-traffiku u s-sigurtà pubblika;

(4)

“bozza b’discharge” tfisser bozza li fiha d-dawl jiġi prodott, b’mod dirett jew indirett, permezz ta’ karga tal-elettriku minn ġo gass, fwar ta’ metall jew taħlita ta’ diversi gassijiet u fwar;

(5)

“ballast” tfisser apparat li jservi l-aktar biex jillimita l-kurrent tal-bozza/bozoz għall-valur meħtieġ f’każ li tkun/jkunu ikkonnettjata/kkonnettjati bejn il-provvista tal-elettriku u bozza b’discharge waħda jew aktar. Ballast tista’ tinkludi wkoll mezz li jittrasforma l-vultaġġ tal-provvista tal-elettriku, ibaxxi d-dawl tal-bozza, jirranġa l-fattur tal-qawwa u, waħedha jew ikkombinata ma’ apparat li jixgħel, tipprovdi l-kundizzjonijiet meħtieġa biex tixgħel il-bozza(oz);

(6)

“lampa” tfisser apparat li jiddistribwixxi, jiffiltra jew jittrasforma d-dawl trażmess minn sors wieħed jew aktar tal-elettriku u li jinkludi l-partijiet kollha meħtieġa biex isostnu, jipproteġu u jitwaħħlu s-sorsi ta’ dawl u, fejn meħtieġ, ċirkwiti awżiljarji sabiex jitqabbdu mal-provvista tal-elettriku, iżda mhux is-sorsi ta’ dawl infushom;

(7)

“bozoz fluworexxenti” tfisser bozoz b’discharge tat-tip bil-merkurju taħt pressjoni baxxa li fihom il-parti l-kbira tad-dawl tintrema minn saff wieħed jew aktar ta’ fosfri mqanqla mir-radjazzjoni ultravjola li tkun ġejja mid-disċarġ;

(8)

“bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata” tfisser bozoz fluworexxenti b’kappa waħda u b’kappa doppja mingħajr ballast integrata;

(9)

“bozoz b’discharge ta’ intensità għolja” tfisser bozoz b’discharge li fihom l-arka li tipproduċi d-dawl tiġi stabbilizzata bit-temperatura tas-superfiċje u l-arka jkollha loading tas-superfiċje tal-bozza ogħla minn 3 watts għal kull ċentimetru kwadru.

Għall-finijiet tal-Annessi I u III sa VII, id-definizzjonijiet stabbiliti fl-Anness II għandhom japplikaw ukoll.

Artikolu 3

Rekwiżiti ta’ ekodisinn

Ir-rekwiżiti ta’ ekodisinn relatati ma’ bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata, ma’ bozoz discharge ta’ intensità għolja u ma’ ballasts u lampi li kapaċi jħaddmu bozoz ta’ dan it-tip huma definti fl-Anness III.

Artikolu 4

Valutazzjoni tal-konformità

Il-proċedura għall-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2005/32/KE għandha tkun is-sistema għall-kontroll intern tad-disinn stabbilita fl-Anness IV tad-Direttiva 2005/32/KE jew is-sistema ta’ ġestjoni stabbilita fl-Anness V tad-Direttiva 2005/32/KE

Għall-finijiet ta’ valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2005/32/KE, il-fajl ta’ dokumentazzjoni teknika għandu jinkludi kopja tal-informazzjoni dwar il-prodott provdut skont l-Anness III il-partijiet 1.3, 2.2 u 3.2.

Artikolu 5

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet ta’ sorveljanza tas-suq

Għandhom isiru kontrolli ta’ sorveljanza skont il-proċedura ta’ verifika stabbilita fl-Anness IV.

Artikolu 6

Punti ta’ referenza indikattivi

Il-punti ta’ referenza indikattivi għall-prodotti u t-teknoloġiji bl-aqwa rendiment, li huma disponibbli bħalissa fis-suq huma identifikati:

(a)

fl-Anness V għal bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata, għal bozoz b’discharge ta’ intensità għolja u għal ballasts u lampi li kapaċi jħaddmu bozoz ta’ dan it-tip;

(b)

fl-Annessi VI u VII għal prodotti maħsuba għall-użu fid-dwal għall-uffiċċji jew għat-toroq pubbliċi.

Artikolu 7

Revoka

Id-Direttiva 2000/55/KE għandha tiġi rrevokata sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku sa mhux aktar tard minn 5 snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu.

Artikolu 9

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III għandhom japplikaw skont l-iskeda stipulata fih.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Marzu 2009.

Għall-Kummissjoni

Andris PIEBALGS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 191, 22.7.2005, p. 29.

(2)  ĠU L 37, 13.2.2003, p. 19.

(3)  ĠU L 279, 1.11.2000, p. 33.


ANNESS I

Eżenzjonijiet ġenerali

1.

Il-bozoz li ġejjin għandhom jiġu eżentati mid-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament:

a)

bozoz li mhumiex sors ta' dawl abjad kif iddefinit fl-Anness II; din l-eżenzjoni ma tapplikax għall-bozoz tas-sodju taħt pressjoni għolja,

b)

bozoz li huma sorsi ta' dawl direzzjonali kif iddefinit fl-Anness II,

c)

bozoz maħsuba għall-użu f'applikazzjonijiet oħrajn minbarra l-illuminazzjoni ġenerali u l-bozoz inkorporati fi prodotti oħrajn li ma jipprovdux funzjoni ta' illuminazzjoni ġenerali,

d)

bozoz li għandhom:

6 % jew aktar tar-radjazzjoni totali f'firxa ta' 250-780 nm fil-firxa ta' 250-400 nm,

11 % jew aktar tar-radjazzjoni totali f'firxa ta' 250-780 nm fil-firxa ta' 630-780 nm,

5 % jew aktar tar-radjazzjoni totali f'firxa ta' 250-780 nm fil-firxa ta' 640-700 nm, u

il-punt massimu tar-radjazzjoni bejn 315-400 nm (UVA) jew 280-315 nm (UVB),

e)

bozoz fluworexxenti b’kappa doppja li għandhom:

dijametru ta' 7 mm (T2) u inqas,

dijametru ta' 16 mm (T5) u qawwa tal-bozza P ≤ 13W jew P > 80W,

dijametru ta' 38 mm (T12), kappa tal-bozza G-13 bażi Medja BiPin, +/–5m (+maġenta, – aħdar) limitu tal-valur tal-filtru li jikkumpensa l-kulur (cc), koordinati CIE x=0,330 y=0,335 u x=0,415 y=0,377, u

dijametru ta' 38 mm (T12) u armat bi strixxa esterna għat-tqabbid,

f)

bozoz fluworexxenti b’kappa waħda li għandhom dijametru ta' 16 mm (T5) 2G11 bażi b'4 pinnijiet, Tc = 3 200K koordinati ta' kromatiċità x=0,415 y=0,377 u Tc = 5 500K b'koordinati ta' kromatiċità x=0,330 y=0,335,

g)

bozoz b'discharge ta’ intensità għolja b'Tc > 7 000K,

h)

bozoz b'discharge ta’ intensità għolja b'output UV effettiv speċifiku > 2mW/klm, u

i)

bozoz b'discharge ta’ intensità għolja mingħajr kappa tal-bozza E27, E40, PGZ12

2.

Il-lampi li ġejjin għandhom jiġu eżentati:

a)

lampi għal dawl ta' emerġenza u lampi għal sinjali ta' emerġenza skont id-definizzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2006/95/KE (1),

b)

lampi koperti bir-rekwiżiti tad-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), id-Direttiva 1999/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE (5), id-Direttiva tal-Kunsill 88/378/KEE (6) u l-lampi integrati f'tagħmir kopert b'dawn ir-rekwiżiti.


(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/95/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mat-tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ (verżjoni kkodifikata) (ĠU L 374, 27.12.2006, p. 10).

(2)  Id-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Marzu 1994 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw it-tagħmir u sistemi ta’ protezzjoni maħsuba għall-użu f’atmosferi potenzjalment splussivi (ĠU L 100, 19.4.1994, p. 1).

(3)  Id-Direttiva 1999/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1999 dwar il-ħtiġijiet minimi għat-titjib tas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema potenzjalment fir-riskju mill-atmosferi splussivi (ĠU L 23, 28.1.2000, p. 57).

(4)  Id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE (tfassil mill-ġdid) [(riformulazzjoni)] (ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24).

(5)  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi [apparat mediku] (ĠU L 169, 12.07.1993, p. 1).

(6)  Id-Direttiva tal-Kunsill 88/378/KEE tat-3 ta' Mejju 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward is-sigurtà tal-ġugarelli (ĠU L 187, 16.07.1988, p. 1).


ANNESS II

Il-parametri tekniċi koperti u d-definizzjonijiet għall-finijiet tal-Annessi I u III sa VII

1.   Parametri tekniċi għar-rekwiżiti tal-ekodisinn

Għall-finijiet ta' konformità u verifika tal-konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, il-parametri ta' hawn taħt għandhom jiġu stabbiliti permezz ta' proċeduri ta' kejl affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi ta' kejl l-aktar reċenti rikonoxxuti b'mod ġenerali.

a)

“L-effikaċja tal-luminożità ta' sors”, “l-effikaċja ta' sors ta' dawl” jew “l-effikaċja ta' bozza” (ηsors), li tfisser il-kwozjent tal-fluss ta' luminożità li jintrema (Ф) mill-qawwa kkonsmata mis-sors (Psors). ηsors = Ф / Psors. Unità: lm/W. L-enerġija li tinħela minn tagħmir awżiljarju bħal ballasts mhijiex inkluża fl-enerġija kkonsmata mis-sors;

b)

“Il-Fattur tal-Manutenzjoni tal-Lumen tal-Bozza” (LLMF), li tfisser il-proporzjon tal-fluss ta' luminożità li jintrema mill-bozza f'ħin partikolari fil-ħajja tagħha mal-fluss inizjali ta' luminożità;

c)

“Il-Fattur ta' Sopravivenza tal-Bozza” (LSF), li tfisser il-porzjon tal-għadd totali ta' bozoz li jibqgħu jaħdmu f'ħin partikolari taħt kundizzjonijiet u frekwenza tal-iswiċċjar iddefiniti;

d)

“L-effiċjenza tal-ballast” (ηballast), li tfisser il-proporzjon bejn l-enerġija tal-bozza (l-output tal-ballast) u l-enerġija tal-input taċ-ċirkwit tal-ballast tal-bozza possibilment bis-sensors, il-konnessjonijiet tan-netwerk u l-kargi awżiljarji l-oħrajn skonettjati.

e)

“Il-kromatiċità”, li tfisser il-proprjetà ta' stimolu ta' kulur iddefinit mill-koordinati tal-kromatiċità tiegħu, jew mill-wavelength tiegħu dominanti jew komplementari u l-purità meħuda flimkien;

f)

“Il-fluss tal-luminożità”, li tfisser kwantità derivata mill-fluss radjanti (enerġija radjanti) bl-evalwazzjoni tar-radjazzjoni skont is-sensittività spettrali tal-għajn umana;

g)

“Temperatura tal-Kulur ta' Korrelazzjoni” (Tc [K]), li tfisser it-temperatura ta' radjatur Plankjan (korp iswed) li l-kulur ipperċepit tiegħu jixbah l-aktar lil dak ta' stimolu partikolari taħt l-istess dija u taħt kundizzjonijiet speċifiċi ta' osservazzjoni;

h)

“L-apparenza tal-kulur” (Ra), li tfisser l-effett ta' mezz ta' illuminazzjoni fuq id-dehra ta' kulur ta' oġġetti b'paragun konxju jew subkonxju mad-dehra tal-kulur tagħhom taħt mezz ta' illuminazzjoni ta' referenza;

i)

“Enerġija UV radjanti effettiva speċifika”, li tfisser l-enerġija effettiva tar-radjazzjoni UV ta' bozza relatata mal-fluss tal-luminożità tagħha (unità: mW/klm);

j)

“Il-gradazzjoni ta' protezzjoni minn intrużjoni”, li tfisser sistema ta' kkowdjar li tindika l-grad ta' protezzjoni pprovdut minn kompartiment magħluq kontra l-intrużjoni ta' trab, oġġetti solidi u ndewwa u li tagħti tagħrif addizzjonali relatat ma' protezzjoni ta' dan it-tip.

2.   Parametri tekniċi għal punti ta' referenza indikattivi

a)

“Il-kontenut ta' merkurju tal-bozza”, li tfisser l-ammont ta' merkurju fil-bozza;

b)

“Il-Fattur ta' Manutenzjoni ta' Lampa” (LMF), li tfisser il-proporzjon tal-proporzjon tal-output ta' dawl minn lampa f'ħin partikolari mal-proporzjon tal-output tad-dawl inizjali;

c)

“Il-Fattur tal-Utilizzazzjoni” (UF) ta' installazzjoni għal superfiċje ta' referenza, li tfisser il-proporzjon tal-fluss ta' luminożità riċevuta mis-superfiċje ta' referenza mal-għadd tal-flussi totali individwali tal-bozoz tal-installazzjoni.

3.   Definizzjonijiet

a)

“Sors ta' Dawl Direzzjonali” (DLS) tfisser sorsi ta' dawl li għandhom tal-anqas output ta' dawl ta' 80 % fi ħdan angolu solidu ta' π sr (korrispondenti għal kon b'angolu ta' 120°);

b)

“Sors ta' dawl abjad” tfisser sors ta' dawl li għandu l-koordinati ta' kromatiċità li jissodisfaw ir-rekwiżit li ġej:

0,270 < x < 0,530

–2,3172 x2 + 2,3653 x –0,2199 < y < –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,1595

c)

valur “speċifikat” tfisser valur ta' kwantità għal karatteristika ta' prodott għal kundizzjonijiet ta' tħaddim speċifikati f'dan ir-Regolament jew fi standards applikabbli. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, il-limiti kollha tal-parametri tal-prodotti huma rrappreżentati f'valuri speċifikati;

d)

valur “nominali” tfisser valur ta' kwantità approssimattiva użata biex tindika jew tidentifika prodott;

e)

“Tniġġis tad-dawl” tfisser l-għadd tal-impatti negattivi kollha ta' dawl artifiċjali fuq l-ambjent, inkluż l-impatt ta' dawl intrużiv;

f)

“Dawl intrużiv” tfisser il-parti tad-dawl minn installazzjoni ta' illuminazzjoni li ma taqdix l-iskop li għalih tkun ġiet iddisinjata l-installazzjoni. Tinkludi:

dawl li jaqa' b'mod mhux adegwat 'il barra miż-żona li għandha tiddawwal,

dawl li jinxtered fil-viċinanza tal-installazzjoni tad-dawl,

id-dawl tas-sema, li huwa t-tidwil tas-sema ta' billejl li jirriżulta mir-riflessjoni diretta u indiretta tar-radjazzjoni (viżibbli u mhux viżibbli), mifruxa mill-elementi komponenti tal-atmosfera (molekuli tal-gass, aerosols u materja f'forma ta' partikuli) fid-direzzjoni tal-osservazzjoni;

g)

“Il-Bażi tal-Effiċjenza tal-ballast” (EBb) tfisser ir-relazzjoni bejn il-qawwa speċifikata tal-bozza (Pbozza) u l-effiċjenza tal-ballast.

Għall-ballasts għall-bozoz fluworexxenti b’kappa waħda u b’kappa doppja, l-EBbFL tiġi kkalkulata kif ġej:

 

Meta (Pbozza) ≤ 5 W: EBbFL = 0,71

 

Meta 5 W < Pbozza < 100 W: EBbFL = Pbozza/(2*ir-radiċi kwadrata sqrt(Pbozza/36)+38/36*Pbozza +1)

 

Meta (Pbozza) ≥ 100 W: EBbFL = 0,91

h)

“It-tieni envelop tal-bozza” tfisser it-tieni envelop tal-bozza estern li mhux meħtieġ għall-produzzjoni tad-dawl, bħal pereżempju tubu estern li jipprevjeni r-rilaxx tal-merkurju u l-ħġieġ fl-ambjent f'każ li l-bozza tinkiser. Meta tiġi ddeterminata l-preżenza tat-tieni envelop tal-bozza, it-tubi tal-arka ta' bozoz b'discharge ta’ intensità għolja ma jgħoddux bħala envelop tal-bozza;

i)

“Tagħmir ta' kontroll ta' sorsi tad-dawl” tfisser komponent wieħed jew aktar bejn il-provvista tal-elettriku u sors tad-dawl wieħed jew aktar li jistgħu jservu sabiex jittrasformaw il-vultaġġ tal-provvista tal-elettriku, jillimitaw il-kurrent tal-bozza/bozoz għall-valur meħtieġ, jipprovdu l-vultaġġ tal-bidu u l-kurrent ta' qabel it-tisħin, jipprevjenu l-cold starting, jikkoreġu l-fattur tal-qawwa jew inaqqsu l-interferenza radju. Ballasts, konvertituri tal-aloġenu u transformers u drivers ta' Dajowds li Jarmu d-Dawl (LED) huma eżempji ta' tagħmir ta' kontroll ta' sorsi tad-dawl;

j)

“Bozza tal-merkurju (fwar) taħt pressjoni għolja” tfisser bozza b'discharge ta' intensità għolja li fiha l-parti l-kbira tad-dawl tiġi prodotta, b'mod dirett jew indirett, minn radjazzjoni minn merkurju li jaħdem fi pressjoni parzjali ogħla minn 100 kilopascals;

k)

“Bozza tas-sodju (fwar) taħt pressjoni għolja” tfisser bozza b'discharge ta' intensità għolja li fiha d-dawl jiġi prodott primarjament minn radjazzjoni minn fwar tas-sodju li jaħdem fi pressjoni parzjali ta' madwar 10 kilopascals;

l)

“Bozza tal-alid tal-metall” tfisser bozza b'discharge ta' intensità għolja li fiha d-dawl jiġi prodott minn taħlita ta' fwar metalliku, alidi tal-metall u l-prodotti ta' dissoċjazzjoni tal-alidi tal-metall;

m)

“Ballast elettronika jew ta' frekwenza għolja” tfisser invertitur a.c. għal a.c. bi provvista tal-elettriku mill-mejns li jinkludi elementi ta' stabilizzazzjoni biex iqabbdu u jħaddmu bozza fluworexxenti tubulari waħda jew aktar, ġeneralment bi frekwenza għolja;

n)

“Bozza ċara” tfisser bozza b'discharge ta' intensità għolja b'envelop estern trasparenti jew b'tubu estern li fih it-tubu tal-arka li tipproduċi d-dawl jidher ċar (eż. bozza tal-ħġieġ ċara).


ANNESS III

Rekwiżiti ta' ekodisinn għal bozoz fluworexxenti u bozoz b'discharge ta’ intensità għolja u ballasts u lampi li kapaċi jħaddmu bozoz ta' dan it-tip

Hawn taħt hawn speċifikat il-waqt minn meta jkun japplika kull rekwiżit ta' ekodisinn. Sakemm rekwiżit ma jinbidilx b'rekwiżit ieħor jew dan jiġi speċifikat b'xi mod ieħor, għandu jibqa' japplika flimkien mar-rekwiżiti li jiġu introdotti fi stadji aktar 'il quddiem.

1.   REKWIŻITI GĦAL BOZOZ FLUWOREXXENTI MINGĦAJR BALLAST INTEGRATA U GĦAL BOZOZ B'DISCHARGE TA’ INTENSITÀ GĦOLJA

1.1.   Rekwiżiti tal-effikaċja tal-bozoz

A.   Rekwiżiti tal-ewwel stadju

Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

Bozoz fluworexxenti b’kappa doppja b'dijametru ta' 16 mm u 26 mm (bozoz T5 u T8) f'25 °C għandu jkollhom tal-anqas l-effikaċji ta' luminożità kif speċifikat fit-Tabella 1.

F'każ li l-wattages nominali jkunu differenti minn dawk elenkati fit-Tabella 1, il-bozoz għandhom jilħqu l-effikaċja ta' luminożità tal-ekwivalenti l-aktar qrib f'termini ta' wattage, għajr bozoz T8 ogħla minn 50 W, li għandhom jilħqu l-effikaċja ta' luminożità ta' 83 lm/W. Jekk il-wattage nominali jkun eżatt bejn żewġ wattages fit-tabella, għandu jkun konformi mal-effikaċja l-aktar għolja minnhom it-tnejn. Jekk il-wattage nominali jkun ogħla mill-ogħla wattage fit-tabella, għandu jkun konformi mal-effikaċja ta' dak tal-wattage l-aktar għoli.

Tabella 1

Valuri minimi tal-effikaċja speċifikata għal bozoz T8 u T5

T8 (26 mm Ø)

T5 (16 mm Ø)

Effiċjenza Għolja

T5 (16 mm Ø)

Output Għoli

Wattage nominali (W)

Effikaċja speċifikata ta' luminożità (lm/W), 100 h valur inizjali

Wattage nominali (W)

Effikaċja speċifikata ta' luminożità (lm/W), 100 h valur inizjali

Wattage nominali (W)

Effikaċja speċifikata ta' luminożità (lm/W), 100 h valur inizjali

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

80

77

38

87

 

58

90

70

89

Bozoz fluworexxenti b’kappa waħda f'temperatura ta' 25 °C għandu jkollhom l-effikaċji ta' luminożità speċifikati li ġejjin.

F'każ li l-wattages nominali jew il-forom tal-bozoz jkunu differenti minn dawk elenkati fit-tabelli 2 sa 5: jeħtieġ li l-bozoz jilħqu l-effikaċja ta' luminożità tal-ekwivalenti l-aktar qrib f'termini ta' wattage u forma. Jekk il-wattage nominali jkun eżatt bejn żewġ wattages fit-tabella, għandu jkun konformi mal-effikaċja l-aktar għolja minnhom it-tnejn. Jekk il-wattage nominali jkun ogħla mill-ogħla wattage fit-tabella, għandu jkun konformi mal-effikaċja ta' dak tal-wattage l-aktar għoli.

Tabella 2

Valuri minimi tal-effikaċja speċifikata għal lampi fluworexxenti b'kappa waħda li jaħdmu fuq ballast elettromanjetika jew elettronika

Tubu wieħed parallel żgħir, kappa tal-bozza G23 (2 pinnijiet) jew 2G7 (4 pinnijiet)

Image Image

Tubi doppji paralleli, kappa tal-bozza G24d (2 pinnijiet) jew G24q (4 pinnijiet)

Image Image

Tubi tripli paralleli, kappa tal-bozza GX24d (2 pinnijiet) jew GX24q (4 pinnijiet)

Image Image

Wattage nominali (W)

Effikaċja speċifikata ta' luminożità (lm/W), 100 h valur inizjali

Wattage nominali (W)

Effikaċja speċifikata ta' luminożità (lm/W), 100 h valur inizjali

Wattage nominali (W)

Effikaċja speċifikata ta' luminożità (lm/W), 100 h valur inizjali

5

50

10

60

13

69

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

82

26

66

32

75

 

42

76

57

75

70

74


Tabella 3

Valuri minimi tal-effikaċja speċifikata għal lampi fluworexxenti b'kappa waħda, li jaħdmu biss fuq ballast elettronika

Erba' tubi paralleli, kappa tal-bozza GX24q (4 pinnijiet)

Image

Tubu wieħed parallel twil, kappa tal-bozza 2G11 (4 pinnijiet)

Image Image

4 saqajn fi pjan wieħed, kappa tal-bozza 2G10 (4 pinnijiet)

Image

Wattage nominali

(W)

Effikaċja speċifikata ta' luminożità (lm/W), 100 h valur inizjali

Wattage nominali

(W)

Effikaċja speċifikata ta' luminożità (lm/W), 100 h valur inizjali

Wattage nominali

(W)

Effikaċja speċifikata ta' luminożità (lm/W), 100 h valur inizjali

57

75

18

67

18

61

70

74

24

75

24

71

 

34

82

36

78

36

81

 

40

83

55

82

80

75


Tabella 4

Valuri minimi tal-effikaċja speċifikata għal lampi fluworexxenti b'forma kwadrata jew ta' input għoli (ħafna).

Tubu bi pjan wieħed ċatt, cap tal-bozza GR8 (2 pinnijiet), GR10q (4 pinnijiet) jew GRY10q3 (4 pinnijiet)

Image

Erba' jew tliet tubi T5 paralleli, cap tal-bozza 2G8 (4 pinnijiet)

Image

Wattage nominali (W)

Effikaċja speċifikata ta' luminożità (lm/W), 100 h valur inizjali

Wattage nominali (W)

Effikaċja speċifikata ta' luminożità (lm/W), 100 h valur inizjali

10

65

60

67

16

66

82

75

21

64

85

71

28

73

120

75

38

71

 

55

71


Tabella 5

Valuri minimi tal-effikaċja speċifikata għal lampi Ċirkolari T9 u T5

T9 Ċirkolari, dijametru tat-tubu 29 mm b'bażi G10q

Image

T5 Ċirkolari, dijametru tat-tubu 16 mm b'bażi 2GX13

Image

Wattage nominali (W)

Effikaċja speċifikata ta' luminożità (lm/W), 100 h valur inizjali

Wattage nominali (W)

Effikaċja speċifikata ta' luminożità (lm/W), 100 h valur inizjali

22

52

22

77

32

64

40

78

40

70

55

75

60

60

60

80

Il-korrezzjonijiet huma applikabbli kemm għal bozoz fluworexxenti b’kappa waħda kif ukoll b’kappa doppja

Fil-każijiet li ġejjin l-effikaċja ta' luminożità meħtieġa f'25 °C tista' tkun aktar baxxa minn dik meħtieġa fit-tabelli ta' hawn fuq:

Tabella 6

Persentaġġi ta' tnaqqis għall-valuri minimi tal-effikaċja speċifikata għal lampi fluworexxenti b'temperatura tal-kulur għolja, apparenza tal-kulur għolja u/jew b'żewġ envelowps tal-bozza

Parametri tal-bozza

Tnaqqis mill-effikaċja ta' luminożità f'25 °C

Tc ≥ 5 000  K

–10  %

95 > Ra > 90

–20  %

Ra > 95

–30  %

It-tieni envelowp tal-bozza

–10  %

It-tnaqqis indikat huwa kumulattiv.

Bozoz fluworexxenti b'kappa waħda u b'kappa doppja li ma għandhomx it-temperatura ideali tagħhom f'25 °C xorta għandhom jikkonformaw fit-temperatura ideali tagħhom mar-rekwiżiti tal-effikaċja tal-luminożità kif stabbilit fit-tabelli ta' hawn fuq.

B.   Rekwiżiti tat-tieni stadju

Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, għal bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata u għal bozoz b'discharge ta’ intensità għolja għandhom japplikaw ir-rekwiżiti ta' effikaċja li ġejjin.

Bozoz fluworexxenti b’kappa doppja

Ir-rekwiżiti applikabbli għal bozoz fluworexxenti b’kappa doppja b'dijametru ta' 26 mm (T8) waqt l-ewwel stadju għandhom japplikaw għall-bozoz fluworexxenti b’kappa doppja kollha b'dijametri differenti minn dawk koperti fl-ewwel stadju.

Dawn il-bozoz għandhom jikkonformaw mal-effikaċja minima tal-bozza T8 li tkun l-ekwivalenti l-aktar qrib tagħhom fir-rigward ta' wattage. Jekk il-wattage nominali jkun ogħla mill-ogħla wattage fit-tabella, għandu jkun konformi mal-effikaċja ta' dak tal-wattage l-aktar għoli.

Il-korrezzjonijiet iddefiniti għall-ewwel stadju (it-Tabella 6) għandhom jibqgħu japplikaw.

Bozoz b'discharge ta’ intensità għolja

Bozoz b'Tc ≥ 5 000 K jew mgħammra bit-tieni envelowp tal-bozza għandhom tal-anqas jissodisfaw 90 % tar-rekwiżiti applikabbli tal-effikaċja tal-bozza fit-tabelli 7, 8 u 9.

Bozoz tas-Sodju taħt Pressjoni Għolja b'Ra ≤ 60 għandu jkollhom tal-anqas l-effikaċji ta' luminożità speċifikati fit-Tabella 7:

Tabella 7

Valuri minimi tal-effikaċja speċifikata għal bozoz tas-sodju taħt pressjoni għolja

Wattage Nominali tal-Bozza[W]

Effikaċja Speċifikata tal-Bozza [lm/W] – Bozoz ċari

Effikaċja Speċifikata tal-Bozza [lm/W] – Bozoz mhux ċari

W ≤ 45

≥ 60

≥ 60

45 < W ≤ 55

≥ 80

≥ 70

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 80

75 < W ≤ 105

≥ 100

≥ 95

105 < W ≤ 155

≥ 110

≥ 105

155 < W ≤ 255

≥ 125

≥ 115

255 < W ≤ 605

≥ 135

≥ 130

Ir-rekwiżiti fit-Tabella 7 għandhom japplikaw għal bozoz tas-sodju taħt pressjoni għolja retrofit iddisinjati biex jaħdmu fuq tagħmir ta' tħaddim ta' bozoz tal-merkurju taħt pressjoni għolja 6 snin biss wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Bozza tal-alid tal-metall b'Ra ≤ 80 u bozoz tas-sodju taħt pressjoni għolja b'Ra > 60 għandu jkollhom tal-anqas l-effikaċji ta' luminożità speċifikati fit-Tabella 8:

Tabella 8

Valuri minimi tal-effikaċja speċifikata għal Bozoz tal-Alid tal-Metall

Wattage Nominali tal-Bozza [W]

Effikaċja Speċifikata tal-Bozza [lm/W] – Bozoz ċari

Effikaċja Speċifikata tal-Bozza [lm/W] – Bozoz mhux ċari

W ≤ 55

≥ 60

≥ 60

55 < W ≤ 75

≥ 75

≥ 70

75 < W ≤ 105

≥ 80

≥ 75

105 < W ≤ 155

≥ 80

≥ 75

155 < W ≤ 255

≥ 80

≥ 75

255 < W ≤ 405

≥ 85

≥ 75

Sitt snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, bozoz b'discharge ta' intensità għolja oħrajn għandu jkollhom tal-anqas l-effikaċji ta' luminożita speċifikati fit-Tabella 9:

Tabella 9

Valuri minimi tal-effikaċja speċifikata għal bozoz b'discharge ta' intensità għolja

Wattage Nominali tal-Bozza[W]

Effikaċja Speċifikata tal-Bozza [lm/W]

W ≤ 40

50

40 < W ≤ 50

55

50 < W ≤ 70

65

70 < W ≤ 125

70

125 < W

75

C.   Rekwiżiti tat-tielet stadju

Tmien snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Bozoz fluworexxenti bil-ballast integrata għandhom jiġu ddisinjati biex jitħaddmu ma' ballasts ta' klassi ta' effiċjenza fl-enerġija ta' tal-anqas A2 skont l-Anness III.2.2.

Bozoz tal-alid tal-metall għandu jkollhom tal-anqas l-effikaċji ta' luminożità speċifikati fit-Tabella 10:

Tabella 10

Valuri minimi tal-effikaċja speċifikata għal bozoz tal-alid tal-metall (tat-tielet stadju)

Wattage Nominali tal-Bozza (W)

Effikaċja Speċifikata tal-Bozza (lm/W) – Bozoz ċari

Effikaċja Speċifikata tal-Bozza (lm/W – Bozoz mhux ċari

W ≤ 55

≥ 70

≥ 65

55 < W ≤ 75

≥ 80

≥ 75

75 < W ≤ 105

≥ 85

≥ 80

105 < W ≤ 155

≥ 85

≥ 80

155 < W ≤ 255

≥ 85

≥ 80

255 < W ≤ 405

≥ 90

≥ 85

Bozoz mgħammra b'Tc ≥ 5 000 K jew bit-tieni envelowp tal-bozza għandhom jissodisfaw tal-anqas 90 % tar-rekwiżiti applikabbli tal-effikaċja tal-bozza.

1.2.   Rekwiżiti ta' rendiment tal-bozoz

A.   Rekwiżiti tal-ewwel stadju

Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

Bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata koperti bir-rekwiżiti tal-Anness III.1.1.A għandu jkollhom indiċi ta' apparenza tal-kulur (Ra) ta' tal-anqas 80,

B.   Rekwiżiti tat-tieni stadju

Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

Bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata għandu jkollhom indiċi ta' apparenza tal-kulur (Ra) ta' tal-anqas 80. Għandu jkollhom tal-anqas il-fatturi ta' manutenzjoni tal-lumen tal-bozza fit-Tabella 11:

Tabella 11

Fatturi ta' manutenzjoni tal-lumen tal-bozza għal lampi fluworexxenti b'kappa waħda u b'kappa doppja – Stadju 2

Fattur ta' manutenzjoni tal-lumen tal-bozza

Sigħat jixegħlu

Tipi ta’ bozoz

2 000

4 000

8 000

16 000

Bozoz Fluworexxenti b’kappa doppja li jitħaddmu fuq ballasts li mhumiex ta' frekwenza għolja

0,95

0,92

0,90

Bozoz Fluworexxenti b’kappa doppja fuq ballasts ta' frekwenza għolja b'warmstart

0,97

0,95

0,92

0,90

Bozoz Fluworexxenti b’kappa waħda li jitħaddmu fuq ballasts li mhumiex ta' frekwenza għolja

0,95

0,90

0,80

Bozoz Fluworexxenti b’kappa waħda fuq ballasts ta' frekwenza għolja b'warmstart

0,97

0,90

0,80

Bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata għandu jkollhom tal-anqas il-fatturi ta' sopravivenza tal-bozza fit-Tabella 12:

Tabella 12

Fatturi ta' sopravivenza tal-bozza għal lampi fluworexxenti b'kappa waħda u b'kappa doppja – Stadju 2

Fattur ta' sopravivenza tal-bozza

Sigħat jixegħlu

Tipi ta’ bozoz

2 000

4 000

8 000

16 000

Bozoz Fluworexxenti b’kappa doppja li jitħaddmu fuq ballasts li mhumiex ta' frekwenza għolja

0,99

0,97

0,90

Bozoz Fluworexxenti b’kappa doppja fuq ballasts ta' frekwenza għolja b'warmstart

0,99

0,97

0,92

0,90

Bozoz Fluworexxenti b’kappa waħda li jitħaddmu fuq ballasts li mhumiex ta' frekwenza għolja

0,95

0,92

0,50

Bozoz Fluworexxenti b’kappa waħda fuq ballasts ta' frekwenza għolja b'warmstart

0,95

0,90

0,87

Bozoz tas-sodju taħt pressjoni għolja għandu jkollhom tal-anqas il-fatturi ta' manutenzjoni tal-lumen tal-bozza u ta' sopravivenza tal-bozza fit-Tabella 13:

Tabella 13

Fatturi ta' manutenzjoni tal-lumen tal-bozza u fatturi ta' sopravivenza tal-bozza għal bozoz tas-sodju taħt pressjoni għolja – Stadju 2

Sigħat jixegħlu

Fattur ta' manutenzjoni tal-lumen tal-bozza

Fattur ta' sopravivenza tal-bozza

12 000 (P ≤ 75 W)

> 0,80

> 0,90

16 000 (P > 75 W)

> 0,85

> 0,90

Ċ.   Rekwiżiti tat-tielet stadju

Tmien snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Bozoz tal-alid tal-metall għandu jkollhom tal-anqas il-fatturi ta' manutenzjoni tal-lumen tal-bozza fit-Tabella 14:

Tabella 14

Fatturi ta' manutenzjoni tal-lumen tal-bozza u fatturi ta' sopravivenza tal-bozza għal bozoz tal-alid tal-metall – Stadju 3

Sigħat jixegħlu

Fattur ta' manutenzjoni tal-lumen tal-bozza

Fattur ta' sopravivenza tal-bozza

12 000

> 0,80

> 0,80

1.3.   Rekwiżiti ta' informazzjoni dwar il-prodott fuq il-bozoz

Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-manifatturi għandhom jipprovdu tal-anqas l-informazzjoni li ġejja fuq siti tal-internet aċċessibbli mingħajr ħlas u f'forom oħrajn li jqisu xierqa għal kull waħda mil-bozoz fluworexxenti tagħhom mingħajr ballast integrata u għal kull waħda mil-bozoz tagħhom b'discharge ta' intensità għolja. Dik l-informazzjoni għandha tkun inkluża wkoll fil-fajl ta' dokumentazzjoni teknika mħejji għall-finijiet ta' valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2005/32/KE.

a)

Wattage nominali u speċifikat tal-bozza;

b)

Fluss nominali u speċifikat tal-bozza;

ċ)

Effikaċja speċifikata tal-bozza f'100 h f'kundizzjonijiet standard (25 °C, għal bozoz T5 f'35 °C). Għal bozoz fluworexxenti kemm jekk jitħaddmu f'frekwenza ta' 50 Hz (frekwenza tal-mejns) (fejn applikabbli) u kemm jekk jitħaddmu f'Frekwenza Għolja (> 50 Hz) (fejn applikabbli) għall-istess fluss ta' luminożità speċifikat fil-każijiet kollha, għandhom ikunu indikati għal tħaddim f'Frekwenza Għolja l-kundizzjonijiet ta' ttestjar u/jew il-vultaġġ speċifikat tal-ġeneratur bir-reżistenza. Għandu jkun iddikjarat b'mod li jidher li l-enerġija li tinħela minn tagħmir awżiljarju bħal pereżempju l-ballasts mhijiex inkluża fl-enerġija li jikkonsma s-sors;

d)

Il-Fattur ta' Manutenzjoni speċifikat tal-lumen tal-bozza f'2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h and 20 000 h (sa 8 000 h biss għal bozoz ġodda fis-suq fejn għad ma hemm l-ebda dejta disponibbli), u għandu jkun indikat liema mod ta' tħaddim tal-bozza ntuża għat-test jekk huwa possibbli tħaddim kemm bi frekwenza ta' 50 Hz u Frekwenza Għolja;

e)

Il-Fattur ta' Sopravivenza tal-bozza speċifikat f'2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h u 20 000 h (sa 8 000 h biss għal bozoz ġodda fis-suq fejn għad ma hemm l-ebda dejta disponibbli), u għandu jkun indikat liema mod ta' tħaddim tal-bozza ntuża għat-test jekk huwa possibbli tħaddim kemm bi frekwenza ta' 50 Hz u Frekwenza Għolja;

f)

kontenut ta' merkurju tal-bozza bħala X.X mg;

g)

Indiċi ta' Apparenza tal-Kulur (Ra) tal-bozza;

h)

Temperatura tal-kulur tal-bozza;

i)

It-temperatura ambjentali li fiha l-bozza ġiet iddiżjinata biex tilħaq il-massimu tal-fluss ta' luminożità. Jekk il-bozza ma tissodisfax tal-anqas 90 % tar-rekwiżit rispettiv ta' effikaċja ta' luminożità fl-Anness III.1.1 f'temperatura ambjentali ta' 25 °C (100 % għal bozoz T5), għandu jiġi ddikjarat li l-bozza mhijiex tajba għall-użu fuq ġewwa f'temperaturi ambjentali standard.

2.   REKWIŻITI FUQ BALLASTS GĦAL BOZOZ FLUWOREXXENTI MINGĦAJR BALLAST INTEGRATA U GĦAL BOZOZ B'DISCHARGE TA’ INTENSITÀ GĦOLJA

2.1.   Rekwiżiti ta' rendiment enerġetiku tal-ballasts

Multiwattage ballasts għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti ta' hawn taħt skont kull wattage li fiha jitħaddmu.

A.   Rekwiżiti tal-ewwel stadju

Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

 

L-indiċi tal-klassi ta' effiċjenza fl-enerġija minimu għandu jkun B2 għal ballasts koperti bit-tabella 17 fl-Anness III.2.2, A3 għal ballasts koperti bit-tabella 18, u A1 għal ballasts li jistgħu jitbaxxew bit-tabella 19.

 

Il-mument li fih il-bozza tkun qed titbaxxa u li jikkorrispondi għal 25 % tal-output tal-lumen tal-bozza li qed titħaddem, il-qawwa tal-input (Pin) taċ-ċirkwit tal-ballast tal-bozza ma għandux jaqbeż

Pin < 50 % * PLspeċifikatballast

Fejn PLspeċifikat huwa l-qawwa tal-bozza speċifikata u ηballast il-limitu minimu tal-effiċjenza fl-enerġija tal-klassi EEI rispettiva.

 

Il-konsum tal-enerġija tal-ballasts tal-bozoz fluworexxenti ma għandux jaqbeż 1,0 W meta l-bozoz li jkunu qed jitħaddmu ma jarmux dawl f'kundizzjonijiet ta' tħaddim normali u meta jiġu skonnessi l-komponenti l-oħrajn li possibilment jistgħu jkunu konnessi (konnessjonijiet tan-netwerk, sensors eċċ.). Jekk ma jistgħux jiġu skonnessi, il-qawwa tagħhom għandha titkejjel u tiġi mnaqqsa mir-riżultat.

B.   Rekwiżiti tat-tieni stadju

Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tal-miżura ta' implimentazzjoni:

Ballasts għal bozoz b'discharge ta' intensità għolja għandu jkollhom l-effiċjenza deskritta fit-Tabella 15.

Tabella 15

Effiċenzja minima għal ballasts għal bozoz b'discharge ta' intensità għolja - Stadju 2

Wattage nominali tal-bozza (P)

W

Effiċenzja minima tal-ballast (ηballast)

%

P ≤ 30

65

30 < P ≤ 75

75

75 < P ≤ 105

80

105 < P ≤ 405

85

P > 405

90

Il-konsum enerġetiku tal-ballasts użati ma' bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata ma għandux jaqbeż 0,5 W meta jitħaddmu ma' bozoz li ma jarmux dawl f'kundizzjonijiet ta' tħaddim normali. Dan ir-rekwiżit għandu japplika għal ballasts meta jiġu skonnessi l-komponenti l-oħrajn li possibilment jistgħu jkunu konnessi (konnessjonijiet tan-netwerk, sensors eċċ.). Jekk ma jistgħux jiġu skonnessi, il-qawwa tagħhom għandha titkejjel u tiġi mnaqqsa mir-riżultat.

Ċ.   Rekwiżiti tat-tielet stadju

Tmien snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

 

Ballasts għal bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata għandu jkollhom din l-effiċjenza:

ηballast ≥ EBbFL

fejn EBbFL huwa ddefinit fl-Anness II.3.g

 

Ballasts għal bozoz b'discharge ta' intensità għolja għandu jkollhom l-effiċjenza deskritta fit-Tabella 16.

Tabella 16

Effiċenzja minima għal ballasts għal bozoz b'discharge ta' intensità għolja – Stadju 3

Wattage nominali tal-bozza (P)

W

Effiċenzja minima tal-ballast (ηballast)

%

P ≤ 30

78

30 < P ≤ 75

85

75 < P ≤ 105

87

105 < P ≤ 405

90

P > 405

92

2.2.   Rekwiżiti ta' informazzjoni dwar il-prodott fuq il-ballasts

Il-manifatturi tal-ballasts għandhom jipprovdu tal-anqas l-informazzjoni li ġejja fuq siti tal-internet aċċessibbli mingħajr ħlas u f'forom oħrajn li jqisu xierqa għal kull wieħed mill-mudelli tagħhom ta' ballasts. Din l-informazzjoni għandha titwaħħal mal-ballast f'forma ċara u li tibqa' tajba għal ħafna żmien. Għandha tkun inkluża wkoll fil-fajl ta' dokumentazzjoni teknika mħejji għall-finijiet ta' valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2005/32/KE.

A.   Rekwiżiti tal-ewwel stadju

Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

Għal ballasts għal bozoz fluworexxenti, għandha tiġi pprovduta klassi ta' indici ta' effiċjenza fl-enerġija (EEI) kif iddefinit hawn taħt.

“Indici ta' effiċjenza fl-enerġija” (EEI) tfisser sistema ta' klassifika ta' ballasts għal bozoz fluworexxenti mingħajr ballasts integrati fi klassijiet skont il-valuri ta' limitu tal-effiċjenza. Il-klassijiet għal ballasts li ma jitbaxxewx huma (f'ordni mill-ogħla sal-inqas effiċjenza) A2 BAT, A2, A3, B1, B2 u għal ballasts li jistgħu jitbaxxew A1 BAT u A1.

It-tabella 17 fiha l-klassijiet EEI għal ballasts li huma ddisinjati biex iħaddmu l-bozoz msemmija fit-tabella jew bozoz oħrajn li huma ddisinjati biex jitħaddmu mill-istess ballasts imsemmija fit-tabella (jiġifieri d-dejta hija ugwali għal dik tal-ballast ta' referenza).

Tabella 17

Rekwiżiti ta' indici ta' effiċjenza fl-enerġija għal ballasts li ma jistgħux jitbaxxew għal lampi fluworexxenti

DEJTA DWAR IL-BOZOZ

EFFIĊJENZA TAL-BALLAST (Bozza P / Input P)

Li ma jistgħux jitbaxxew

It-tip ta' bozza

Wattage Nominali

KODIĊI ILCOS

Wattage speċifikat/tipiku

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8  %

84,4  %

75,0  %

67,9  %

62,0  %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7  %

84,2  %

76,2  %

71,3  %

65,8  %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1  %

77,4  %

72,7  %

79,2  %

75,0  %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4  %

88,9  %

84,2  %

83,4  %

79,5  %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7  %

84,2  %

80,0  %

84,1  %

80,4  %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0  %

90,9  %

84,7  %

86,1  %

82,2  %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9  %

88,2  %

83,3  %

86,3  %

83,1  %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7  %

84,2  %

76,2  %

71,3  %

65,8  %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7  %

88,0  %

81,5  %

76,0  %

71,3  %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4  %

88,9  %

84,2  %

83,4  %

79,5  %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7  %

84,2  %

76,2  %

71,3  %

65,8  %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7  %

88,0  %

81,5  %

76,0  %

71,3  %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4  %

88,9  %

84,2  %

83,4  %

79,5  %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4  %

86,4  %

73,1  %

67,9  %

59,4  %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7  %

89,3  %

78,1  %

72,6  %

65,0  %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8  %

86,8  %

78,6  %

71,3  %

65,8  %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=1

FSQ-26-I-G24d=1

26

24

91,4  %

88,9  %

82,8  %

77,2  %

72,6  %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7  %

89,3  %

78,1  %

72,6  %

65,0  %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8  %

86,8  %

78,6  %

71,3  %

65,8  %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4  %

88,9  %

82,8  %

77,5  %

73,0  %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4  %

82,6  %

70,4  %

68,8  %

60,5  %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

16

15

87,0  %

83,3  %

75,0  %

72,4  %

66,1  %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-I-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19

89,4  %

86,4  %

79,2  %

73,9  %

68,8  %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR10q

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

26

89,7  %

86,7  %

81,3  %

78,2  %

73,9  %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

36

92,3  %

90,0  %

85,7  %

84,1  %

80,4  %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7  %

66,7  %

58,8  %

49,3  %

41,4  %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6  %

72,2  %

65,0  %

55,7  %

47,8  %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0  %

72,7  %

66,7  %

60,3  %

52,6  %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0  %

78,6  %

73,3  %

66,7  %

59,6  %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9  %

58,1  %

50,0  %

45,0  %

37,2  %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3  %

65,1  %

58,1  %

51,8  %

43,8  %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9  %

63,6  %

58,6  %

48,9  %

42,7  %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2  %

80,0  %

75,3  %

72,6  %

65,0  %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4  %

86,4  %

79,2  %

74,6  %

69,7  %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9  %

85,7  %

81,1  %

80,0  %

76,0  %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5  %

86,5  %

82,1  %

82,6  %

79,2  %

T2

6

FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220

 

5

72,7  %

66,7  %

58,8  %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320

 

7,8

76,5  %

70,9  %

65,0  %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420

 

10,8

81,8  %

77,1  %

72,0  %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520

 

13,3

84,7  %

80,6  %

76,0  %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

21

88,9  %

85,7  %

79,2  %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

23

89,8  %

86,8  %

80,7  %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7  %

80,6  %

72,1  %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3  %

86,3  %

79,6  %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6  %

86,5  %

80,4  %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8  %

86,9  %

81,8  %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5  %

89,0  %

82,6  %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0  %

88,4  %

82,6  %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6  %

89,2  %

84,6  %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0  %

89,7  %

85,4  %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0  %

90,9  %

87,0  %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7  %

90,5  %

84,1  %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5  %

90,2  %

84,5  %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1  %

84,8  %

78,8  %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4  %

88,9  %

83,3  %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4  %

90,2  %

84,6  %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0  %

90,9  %

85,7  %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4  %

88,9  %

83,3  %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4  %

90,2  %

84,6  %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0  %

90,9  %

87,0  %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4  %

88,9  %

82,1  %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5  %

91,5  %

86,0  %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4  %

88,9  %

83,6  %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0  %

90,9  %

85,4  %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3  %

90,0  %

84,0  %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2  %

89,9  %

83,8  %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4  %

90,1  %

83,7  %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8  %

90,6  %

84,5  %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6  %

90,4  %

84,7  %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GR10q

 

55

92,4  %

90,2  %

84,6  %

 

 

Barra minn hekk, ballasts li ma jistgħux jitbaxxew li mhumiex inklużi fit-tabella 17 għandhom jiġu assenjati EEI skont l-effiċjenza tagħhom kif deskritt fit-Tabella 18:

Tabella 18

Rekwiżiti ta' indici ta' effiċjenza fl-enerġija għal ballasts li ma jistgħux jitbaxxew għal lampi fluworexxenti li mhumiex inklużi fit-Tabella 17

ηballast

Indiċi tal-Effiċjenza Fl-enerġija

≥ 0,94 * EBbFL

A3

≥ EBbFL

A2

≥ 1-0,75*(1-EBbFL)

A2 BAT

Fejn EBbFL huwa ddefinit fl-Anness II.3.g.

Barra minn hekk, ballasts tal-bozoz fluworexxenti li jistgħu jitbaxxew jingħataw klassijiet EEI skont il-klassi li taqa' taħtha l-ballast meta titħaddem b'output tal-lumen ta' 100 %, kif deskritt fit-Tabella 19.

Tabella 19

Rekwiżiti ta' indici ta' effiċjenza fl-enerġija għal ballasts li jistgħu jitbaxxew għal lampi fluworexxenti

Il-klassi li magħha jkun hemm konformità b'output tal-lumen ta' 100 %

Indiċi tal-Effiċjenza Fl-enerġija ta' ballast li tista' titbaxxa

A3

A1

A2

A1 BAT

Multi-wattage ballasts għandhom jiġu kklassifikati jew skont l-effiċjenza tagħhom meta huma l-inqas effiċjenti (l-agħar effiċjenza), jew għandha tiġi indikata klassi rilevanti għal kull bozza li tkun tħaddmet.

B.   Rekwiżiti tat-tieni stadju

Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

Għal ballasts għal bozoz b'discharge ta’ intensità għolja, l-effiċjenza tal-ballast kif iddefinita fl-Anness II.1.d għandha tiġi indikata.

3.   REKWIŻITI GĦAL LAMPI GĦAL BOZOZ FLUWOREXXENTI MINGĦAJR BALLAST INTEGRATA U GĦAL LAMPI GĦAL BOZOZ B'DISCHARGE TA’ INTENSITÀ GĦOLJA

3.1.   Rekwiżiti ta' rendiment enerġetiku tal-lampi

A.   Rekwiżiti tal-ewwel stadju

Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

Il-konsum enerġetiku tal-lampi għal bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata ma għandux jaqbeż l-għadd tal-konsum enerġetiku tal-ballasts inkorporati meta l-bozoz li normalment jkunu qegħdin iħaddmu ma jarmux dawl meta jiġu skonnessi l-komponenti l-oħrajn li possibilment jistgħu jkunu konnessi (konnessjonijiet tan-netwerk, sensors eċċ.). Jekk ma jistgħux jiġu skonnessi, il-qawwa tagħhom għandha titkejjel u tiġi mnaqqsa mir-riżultat.

B.   Rekwiżiti tat-tieni stadju

Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

 

Il-lampi għal bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata u għal bozoz b'discharge ta’ intensità għolja għandhom ikunu kompatibbli ma' ballasts konformi mar-rekwiżiti tat-tielet stadju, għajr għal luminaires bi gradazzjoni ta' protezzjoni minn intrużjoni ta' tal-anqas IP4X.

 

Il-konsum enerġetiku tal-lampi għal bozoz b'discharge ta' intensità għolja ma għandux jaqbeż l-għadd tal-konsum enerġetiku tal-ballasts inkorporati meta l-bozoz li normalment jkunu qegħdin iħaddmu ma jarmux dawl meta jiġu skonnessi l-komponenti l-oħrajn li possibilment jistgħu jkunu konnessi (konnessjonijiet tan-netwerk, sensors eċċ.). Jekk ma jistgħux jiġu skonnessi, il-qawwa tagħhom għandha titkejjel u tiġi mnaqqsa mir-riżultat.

Ċ.   Rekwiżiti tat-tielet stadju

Tmien snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

Il-lampi għal bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata u għal bozoz b'discharge ta’ intensità għolja kollha għandhom ikunu kompatibbli ma' ballasts konformi mar-rekwiżiti tat-tielet stadju.

3.2.   Rekwiżiti ta' informazzjoni dwar il-prodott fuq il-lampi

A.   Rekwiżiti tal-ewwel stadju

Tmintax-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

Il-manifatturi tal-lampi għal bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata b'lumen totali tal-bozza ogħla minn 2 000 lumen għandhom jipprovdu tal-anqas l-informazzjoni li ġejja fuq siti tal-internet aċċessibbli mingħajr ħlas u f'forom oħrajn li jqisu xierqa għal kull wieħed mill-mudelli tagħhom ta' lampi. Dik l-informazzjoni għandha tkun inkluża wkoll fil-fajl ta' dokumentazzjoni teknika mħejji għall-finijiet ta' valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2005/32/KE.

a)

Jekk il-lampa titqiegħed fis-suq flimkien mal-ballast, l-informazzjoni dwar l-effiċjenza tal-ballast skont l-Anness III.2.2, skont id-dejta tal-manifattur tal-ballast;

b)

Jekk il-lampa titqiegħed fis-suq flimkien mal-bozza, l-effikaċja tal-bozza (lm/W), skont id-dejta tal-manifattur tal-bozza;

ċ)

Jekk il-ballast jew il-bozza ma jitqegħdux fis-suq flimkien mal-lampa, għandhom jiġu pprovduti referenzi użati fil-katalgi tal-manifatturi dwar it-tipi ta' bozoz jew ballasts kompatibbli mal-lampa (eż. il-kodiċi ILCOS għall-bozoz);

d)

Istruzzjonijiet dwar il-manutenzjoni biex ikun żgurat li l-lampa, kemm jista' jkun, iżżomm il-kwalità oriġinali tagħha tul il-ħajja tagħha;

e)

Istruzzjonijiet dwar kif jiżżarmaw.

B.   Rekwiżiti tat-tieni stadju

Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

Ir-rekwiżiti ta' provvediment ta' informazzjoni tal-ewwel stadju għandhom japplikaw ukoll għal lampi għal bozoz b'discharge ta’ intensità għolja b'lumen totali tal-lampa ogħla minn 2 000 lumen. Barra minn hekk, il-lampi kollha għal bozoz b'discharge ta' intensità għolja għandhom jindikaw li huma ġew iddisinjati jew għal bozoz ċari u/jew miksija (coated) skont l-ambitu tal-Anness II.


ANNESS IV

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet ta’ sorveljanza tas-suq

Fit-twettiq tal-kontrolli tas-sorveljanza tas-suq imsemmija fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2005/32/KE, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura ta’ verifika li ġejja għar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III.

Għall-bozoz:

L-awtoritajiet tal-Istat Membru għandhom jittestjaw kampjun ta' għadd minimu ta' għoxrin bozza tal-istess mudell mill-istess manifattur, magħżulin għall-għarrieda.

L-għadd għandu, kif applikabbli, jitqies konformi mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III l-Parti 1 ta' dan ir-Regolament jekk il-medja tar-riżultati tal-għadd ma tvarjax mill-valuri tal-limitu jew dawk dikjarati b'aktar minn 10 %.

Inkella, il-mudell għandu jitqies li ma jikkonformax.

Għall-ballasts u l-lampi:

L-awtoritajiet tal-Istat Membru għandhom jittestjaw biss unità waħda.

Il-mudell għandu, kif applikabbli, jitqies konformi mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III l-Partijiet 2 u 3, ta' dan ir-Regolament jekk ir-riżultati ma jaqbżux il-valuri tal-limitu.

Inkella, għandhom jiġu ttestjati tliet unitajiet oħra. Il-mudell għandu jitqies konformi ma' dan ir-Regolament jekk il-medja tar-riżultati tal-aħħar tliet testijiet ma taqbiżx il-valuri tal-limitu.

Inkella, il-mudell għandu jitqies li ma jikkonformax.


ANNESS V

Punti ta' referenza għal prodotti fluworexxenti u b'disċarġ ta' intensità għolja

(bħala tagħrif)

Fiż-żmien tal-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, l-aqwa teknoloġija disponibbli fis-suq għall-prodotti konċernati ġiet identifikata kif ġej:

1.   Effikaċja tal-bozza u ħajja tal-bozza

Għal bozoz fluworexxenti b’kappa waħda u b’kappa doppja, il-valuri ta' referenza huma l-aqwa valuri inklużi fit-tabelli fl-Anness III l-Partijiet 1.1 u 1.2.

Għal bozoz b'discharge ta’ intensità għolja:

Bozoz tal-Alid tal-Metall (ċari jew imtappna (frosted)):

Tabella 20

Valuri indikattivi tal-effikaċja speċifikata u tar-rendiment għal bozoz tal-alid tal-metall (livell ta' referenza)

 

Ra ≥ 80

80 > Ra ≥ 60

Wattage Nominali tal-Bozza [W]

Effikaċja Speċifikata tal-Bozza [lm/W]

Effikaċja Speċifikata tal-Bozza [lm/W]

W ≤ 55

≥ 80

≥ 95

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 113

75 < W ≤ 105

≥ 90

≥ 116

105 < W ≤ 155

≥ 98

≥ 117

155 < W ≤ 255

≥ 105

 

255 < W ≤ 405

≥ 105

 


Sigħat jixegħlu

Fattur ta' Manutenzjoni tal-Lumen tal-Bozza

Fattur ta' Sopravivenza tal-Bozza

12 000

> 0,80

> 0,80

Bozoz tas-sodju taħt pressjoni għolja (ċari jew frosted):

Tabella 21

Valuri indikattivi tal-effikaċja speċifikata u tar-rendiment għal bozoz tas-sodju taħt pressjoni għolja (Livell ta' referenza)

Wattage Nominali tal-Bozza [W]

Effikaċja Speċifikata tal-Bozza [lm/W]

W ≤ 55

≥ 88

55 < W ≤ 75

≥ 91

75 < W ≤ 105

≥ 107

105 < W ≤ 155

≥ 110

155 < W ≤ 255

≥ 128

255 < W ≤ 405

≥ 138


Sigħat jixegħlu

Fattur ta' Manutenzjoni tal-Lumen tal-Bozza

Fattur ta' Sopravivenza tal-Bozza

16 000

> 0,94

> 0,92

2.   Kontenut ta' merkurju tal-bozza

Il-bozoz fluworexxenti b'effiċjenza fl-enerġija bl-aktar kontenut baxx ta' merkurju fihom mhux aktar minn 1.4 mg ta' merkurju u l-bozoz b'discharge ta’ intensità għolja b'effiċjenza fl-enerġija bl-aktar kontenut baxx ta' merkurju fihom mhux aktar minn 12 mg ta' merkurju.

3.   Rendiment tal-ballast

Għall-applikazzjonijiet fejn dawl li jitbaxxa huwa utli, il-punti ta' referenza huma kif ġej:

Ballasts ta' bozoz fluworexxenti b'indiċi ta' effiċjenza fl-enerġija A1 BAT li jistgħu jitbaxxew b'mod kontinwu sa 10 % tal-output tad-dawl.

Ballasts għal bozoz b'discharge ta' intensità għolja li jistgħu jitbaxxew sa 40 % tal-output tad-dawl li għandhom effiċjenza tal-ballast ta' 0,9 (l-aħjar riżultat magħruf, il-possibilitajiet reali ta' dawl li jitbaxxa jistgħu jiddependu fuq it-tip ta' bozza HID li tintuża mal-ballast).

4.   Informazzjoni dwar il-prodott għal-lampi

L-informazzjoni li ġejja hija provduta fuq siti tal-internet aċċessibbli mingħajr ħlas u f'forom oħra li l-manifatturi jqisu xierqa għal-lampi ta' referenza flimkien mad-dispożizzjonijiet fl-Anness III.3.2:

Il-kodiċi tal-fluss CEN tal-lampa jew il-fajl fotometriku sħiħ.


ANNESS VI

Punti ta' referenza indikattivi għal prodotti maħsuba biex jiġu installati bħala dwal għall-uffiċċji

(bħala tagħrif)

Fiż-żmien tal-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, l-aqwa teknoloġija disponibbli fis-suq għall-prodotti konċernati ġiet identifikata kif ġej:

1.   PUNTI TA' REFERENZA GĦALL-BOZOZ

1.1.   Rendiment tal-bozoz

Il-bozoz għandhom effikaċja skont l-Anness V.

Dawn il-bozoz għandhom il-fatturi tal-manutenzjoni tal-lumen tal-bozza (LLMF) u l-fatturi tas-sopravivenza tal-bozza (LSF) fit-Tabella 22:

Tabella 22

LLMF & LSF indikattivi għal bozoz għad-dwal fl-uffiċċji (livell ta' referenza)

Sigħat jixegħlu

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,97

0,93

0,90

0,90

LSF

0,99

0,99

0,98

0,93

Barra minn hekk, dawn il-bozoz jistgħu jitbaxxew sa 10 % jew anqas tal-output tad-dawl tagħhom.

1.2.   Informazzjoni dwar il-prodott għall-bozoz

L-informazzjoni li ġejja hija pprovduta fuq siti tal-internet aċċessibbli mingħajr ħlas u f'forom oħrajn li l-manifatturi jqisu xierqa għall-bozoz:

L-informazzjoni meħtieġa mill-Annessi III.1.3, kif applikabbli.

2.   PUNTI TA' REFERENZA GĦAL TAGĦMIR TA' KONTROLL TA' SORSI TAD-DAWL

2.1.   Rendiment tat-tagħmir ta' kontroll ta' sorsi tad-dawl

Ballasts tal-bozoz fluworexxenti għandhom indiċi ta' effiċenzja fl-enerġija ta' tal-anqas A1 (BAT) skont l-Anness III.2.2 u jistgħu jitbaxxew.

Ballasts tal-bozoz b'discharge ta’ intensità għolja għandhom effiċjenza ta' 88 % (bozza b'qawwa ta' ≤ 100 Watt) jew inkella 90 % u jitbaxxew jekk l-għadd tal-potenzi tal-bozoz li jitħaddmu fuq l-istess ballast huwa ogħla minn 50 W.

Kwalunkwe tip ieħor ta' tagħmir ta' kontroll ta' sorsi tad-dawl għandhom effiċjenza ta' 88 % (qawwa ta' input ≤ 100 Watt) jew inkella ta' 90 % meta mkejla skont l-istandards ta' kejl applikabbli u jistgħu jitbaxxew għal bozoz b'qawwa ta' input totali ogħla minn 55 W.

2.2.   Informazzjoni dwar il-prodott għal tagħmir ta' kontroll ta' sorsi tad-dawl

L-informazzjoni li ġejja hija pprovduta fuq siti tal-internet aċċessibbli mingħajr ħlas u f'forom oħrajn li l-manifatturi jqisu xierqa għal tagħmir ta' kontroll ta' sorsi tad-dawl:

Informazzjoni dwar l-effiċjenza tal-ballast jew it-tip ta' tagħmir ta' kontroll ta' sorsi tad-dawl applikabbli.

3.   PUNTI TA' REFERENZA GĦAL-LAMPI

3.1.   Rendiment tal-lampi

Il-lampi għandhom fattur ta' manutenzjoni tal-lampa LMF > 0,95 fi gradi normali ta' tniġġis ta' uffiċċju b'ċiklu ta' tindif ta' 4 snin.

Jekk ikunu lampi fluworexxenti jew ta' bozoz HID, ikunu kompatibbli ma' tal-anqas tip wieħed ta' bozoz li huma konformi mal-punti ta' referenza tal-Anness V.

Barra minn hekk, dawn il-lampi huma kompatibbli ma' sistemi ta' kontroll tal-illuminazzjoni li joffru l-karatteristiċi li ġejjin:

l-individwazzjoni ta' preżenza

dawl li jitbaxxa skont id-dawl (għal varjazzjonijiet mal-ġurnata u/jew ta' rifless f'kamra)

dawl li jitbaxxa skont il-bidliet fir-rekwiżiti tal-illuminazzjoni (matul il-ġurnata tax-xogħol, tul perjodu itwal jew minħabba bidliet fil-funzjonalità)

dawl li jitbaxxa biex jikkumpensa għal: tniġġis tal-lampi, bidliet fl-output tal-lumen tal-bozza tul ħajjitha u bidliet fl-effikaċja tal-bozza meta l-bozza tinbidel.

Il-kompatibilità tista' tiġi żgurata wkoll bl-inkorporazzjoni ta' komponenti xierqa fil-lampi stess.

Id-dokumentazzjoni dwar il-prodott tal-lampi tindika l-kompatibilità jew il-karatteristiċi li joffru l-komponenti inkorporati.

3.2.   Informazzjoni dwar il-prodott fuq il-lampi

L-informazzjoni li ġejja hija pprovduta fuq siti tal-internet aċċessibbli mingħajr ħlas u f'forom oħra li l-manifatturi jqisu xierqa għal kull mudell ta' lampi:

L-informazzjoni meħtieġa mill-Annessi III.3.2 u l-Anness V, kif applikabbli.

Barra minn hekk, għal-lampi kollha esklużi lampi b'bozoz mikxufin u mingħajr ottika, id-dejta applikabbli tal-valuri tal-fattur tal-manutenzjoni tal-lampa (LMF) hija pprovduta b'istruzzjonijiet għat-tindif jekk ikunu meħtieġa sa 4 snin, skont tabella simili.

Tabella 23

Valuri indikattivi tal-fatturi ta' manutenzjoni tal-lampa (punti ta' referenza)

Valuri tal-LMF

L-ambjent

intervalli ta' tindif fi snin

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Nadif Ħafna

 

 

 

 

 

 

 

Nadif

 

 

 

 

 

 

 

Normali (mhux obbligatorju)

 

 

 

 

 

 

 

Maħmuġ (mhux obbligatorju)

 

 

 

 

 

 

 

Din it-tabella hija akkumpanjata minn dikjarazzjoni ta' ċaħda fejn tgħid li fiha biss valuri indikattivi li jistgħu ma jirriflettux il-valuri ta' manutenzjoni li jistgħu jinkisbu f'installazzjoni partikolari.

Għal lampi għal sorsi ta' dawl direzzjonali bħal bozoz rifletturi jew LEDs, huwa pprovdut biss it-tagħrif applikabbli, eż. LLMF x LMF minflok sempliċiment l-LMF.


ANNESS VII

Punti ta' referenza indikattivi għal prodotti maħsuba biex jiġu installati bħala dwal għat-toroq pubbliċi

(bħala tagħrif)

Fiż-żmien tal-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, l-aqwa teknoloġija disponibbli fis-suq għall-prodotti kkonċernati ġiet identifikata kif ġej:

1.   PUNTI TA' REFERENZA GĦALL-BOZOZ

1.1.   Rendiment tal-bozoz

Il-bozoz għandhom effikaċja skont l-Anness V.

Dawn il-bozoz għandhom il-fatturi tal-manutenzjoni tal-lumen tal-bozza (LLMF) u l-fatturi tas-sopravivenza tal-bozza (LSF) fit-Tabella 24:

Tabella 24

LLMF & LSF indikattivi għal bozoz għad-dwal fit-toroq pubbliċi (livell ta' referenza)

Sigħat jixegħlu

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,98

0,97

0,95

0,92

LSF

0,99

0,98

0,95

0,92

Barra minn hekk, dawn il-bozoz jistgħu jitbaxxew sa tal-anqas 50 % tal-output tad-dawl tagħhom meta l-output speċifikat tal-lumen tal-bozza tagħhom jaqbeż 9 000 lumen.

1.2.   Informazzjoni dwar il-prodott għall-bozoz

L-informazzjoni li ġejja hija pprovduta fuq siti tal-internet aċċessibbli mingħajr ħlas u f'forom oħrajn li l-manifatturi jqisu xierqa għall-bozoz:

L-informazzjoni meħtieġa mill-Annessi III.1.3, kif applikabbli.

2.   PUNTI TA' REFERENZA GĦAL TAGĦMIR TA' KONTROLL TA' SORSI TAD-DAWL

2.1.   Rendiment tat-tagħmir ta' kontroll ta' sorsi tad-dawl

Ballasts tal-bozoz fluworexxenti għandhom indiċi ta' effiċjenza fl-enerġija tal-anqas ta' A1 BAT skont l-Anness III.2.2 u jistgħu jitbaxxew.

Ballasts tal-bozoz b'discharge ta’ intensità għolja għandhom effiċjenza ogħla minn 87 % (bozza b'qawwa ta' ≤ 100 Watt) jew inkella ogħla minn 89 % imkejla skont l-Anness II u jitbaxxew jekk l-għadd tal-potenzi tal-bozoz li jitħaddmu fuq l-istess ballast huwa 55 W jew ogħla.

Kwalunkwe tip ieħor ta' tagħmir ta' kontroll ta' sorsi tad-dawl għandu effiċjenza ogħla minn 87 % (qawwa ta' input ≤ 100 Watt) jew inkella ogħla minn 89 % meta mkejla skont l-istandards ta' kejl applikabbli u jista' jitbaxxa għal bozoz b'qawwa ta' input totali ta' 55 W jew ogħla.

2.2.   Informazzjoni dwar il-prodott għal tagħmir ta' kontroll ta' sorsi tad-dawl

L-informazzjoni li ġejja hija pprovduta fuq siti tal-internet aċċessibbli mingħajr ħlas u f'forom oħrajn li l-manifatturi jqisu xierqa għal tagħmir ta' kontroll ta' sorsi tad-dawl:

Informazzjoni dwar l-effiċjenza tal-ballast jew it-tip ta' tagħmir ta' kontroll ta' sorsi tad-dawl applikabbli.

3.   PUNTI TA' REFERENZA GĦAL-LAMPI

3.1.   Rendiment tal-lampi

Il-lampi għandhom sistema ottika li għandha gradazzjoni ta' protezzjoni minn intrużjoni kif ġej:

IP65 għal klassijiet ta' toroq ME1 sa ME6 u MEW1 sa MEW6

IP5x għal klassijiet ta' toroq CE0 sa CE5, S1 sa S6, ES, EV u A

Il-proporzjon tad-dawl li jintrema minn lampa installata bl-aqwa mod possibbli li jmur lil hinn mill-orizzont għandu jkun limitat għal:

Tabella 25

Valuri tal-Proporzjon tal-Output tad-Dawl li Jintrema 'l Fuq (ULOR) għal kull klassi tat-toroq għal lampi għad-dwal fit-toroq (fil-livell ta' referenza)

Klassijiet ta' toroq ME1 sa ME6 u MEW1 sa MEW6, kollha lumen outputs

3  %

Klassijiet ta' toroq CE0 sa CE5, S1 sa S6, ES, EV u A

 

12 000 lm ≤ sors ta' dawl

5  %

8 500 lm ≤ sors ta' dawl < 12 000 lm

10  %

3 300 lm ≤ sors ta' dawl < 8 500 lm

15  %

sors ta' dawl < 3 300 lm

20  %

F'żoni fejn hemm tħassib dwar tniġġis ta' dawl, il-proporzjon massimu tad-dawl li jmur 'il fuq mill-orizzont ma jkunx aktar minn 1 % għall-klassijiet tat-toroq u l-lumen outputs kollha.

Il-lampi jkunu ddisinjati f'tali mod li ma jarmux dawl jgħajjat fl-ogħla livell possibbli. Madankollu, kwalunkwe titjib tal-lampa bil-għan li jnaqqas l-emissjoni ta' dawl jgħajjat ma jkunx ta' detriment għall-effiċjenza fl-enerġija globali tal-installazzjoni li għaliha ġie ddisinjat.

Jekk ikunu lampi fluworexxenti jew bozoz b'discharge ta' intensità għolja, ikunu kompatibbli tal-anqas ma' tip wieħed ta' bozoz li huma konformi mal-punti ta' referenza tal-Anness V.

Il-lampi jkunu kompatibbli ma' installazzjonijiet li jkun fihom sistemi li jbaxxu d-dawl u ta' kontroll li jqisu d-dawl disponibbli mal-ġurnata, il-kundizzjonijiet tat-traffiku u tat-temp, u wkoll jikkompensaw għall-varjazzjoni fir-riflessjoni tul il-ħin u għad-dimensjonar inizjali tal-installazzjoni minħabba l-fattur ta' manutenzjoni tal-lumen tal-bozza.

3.2.   Informazzjoni dwar il-prodott fuq il-lampi

L-informazzjoni li ġejja hija pprovduta fuq siti tal-internet aċċessibbli mingħajr ħlas u f'forom oħra li l-manifatturi jqisu xierqa għall-mudelli rilevanti:

a)

L-informazzjoni meħtieġa mill-Annessi III.3.2 u l-Anness V, kif applikabbli.

b)

Il-valuri tal-Fattur tal-Utilizzazzjoni għal kundizzjonijiet standard tat-toroq f'tabella għall-klassi ta' toroq iddefinita. It-tabella tinkludi l-valuri UF l-aktar effiċjenti f'sens ta' enerġija għal toroq b'wisa' differenti, pilastri b'tul differenti, distanzi massimi tal-pilastri, l-isporġenza u l-inklinazzjoni tal-lampa, kif xieraq għall-klassi partikolari ta' toroq u d-disinn tal-lampi.

ċ)

L-istruzzjonijiet tal-installazzjoni sabiex jitjieb bl-aħjar mod possibbli l-Fattur ta' Utilizzazzjoni.

d)

Rakkomandazzjonijiet addizzjonali ta' installazzjoni biex jitnaqqas id-dawl jgħajjat (jekk dan ma jkunx konfliġġenti mal-aħjar użu u s-sikurezza tal-UF).

e)

Għal-lampi kollha esklużi lampi b'bozoz mikxufin u mingħajr ottika, id-dejta applikabbli tal-valuri tal-fattur tal-manutenzjoni tal-lampa (LMF) hija pprovduta skont tabella simili.

Tabella 26

Valuri indikattivi tal-fatturi ta' manutenzjoni tal-lampa (punti ta' referenza)

Valuri tal-LMF

Kategorija tat-tniġġis

Żmien ta' esponiment fi snin

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Għoli

 

 

 

 

 

 

 

Medju

 

 

 

 

 

 

 

Baxx

 

 

 

 

 

 

 

Għal lampi għal sorsi ta' dawl direzzjonali bħal bozoz rifletturi jew LEDs, huwa pprovdut biss it-tagħrif applikabbli, eż. LLMF × LMF minflok sempliċiment l-LMF.


Top