Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0507

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 507/2008 tas- 6 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1673/2000 fuq l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra (Verżjoni kodifikata)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 38–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 275 - 291

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; Imħassar b' 32016R1237

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/507/oj

7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/38


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 507/2008

tas-6 ta’ Ġunju 2008

li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1673/2000 fuq l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra

(Verżjoni kodifikata)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1673/2000 tas-27 ta’ Lulju 2000 fuq l-organizzazzjoni komuni fis-swieq tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2799/98 tal-15 ta’ Diċembru 1998 li jistabbilixxi l-arranġamenti agromonetarji għall-Euro (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 3 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 245/2001 tal-5 ta’ Frar 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1673/2000 fuq l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra (3) ġie emendat kemm-il darba (4) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1673/2000 jipprovdi inter alia għal miżuri li għandhom x’jaqsmu mas-suq intern tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra, li fihom l-għajnuna lill-proċessuri primarji awtorizzati tat-tiben tal-kittien u tal-qanneb u lill-bdiewa li jkollhom tiben ipproċessat f’isimhom, li għalihom iridu jiġu stabbiliti regoli implimentattivi dettaljati.

(3)

Il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-awtorizzazzjoni tal-proċessuri primarji u l-obbligazzjonijiet li għandhom jiġu obduti mill-bdiewa li għandhom tiben ipproċessat f’isimhom għandhom jiġu stabbiliti. L-informazzjoni li għandha tintwera fil-kuntratti tax-xiri/tal-bejgħ, l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar u l-kuntratti ta’ l-ipproċessar li jkopru t-tiben kif imsemmi fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandhom ukoll jiġu speċifikati.

(4)

Xi proċessuri primarji tat-tiben tal-qanneb l-aktar li jipproduċi hija fibra twila tal-qanneb, flimkien, bħala ħaġa sekondarja, ma’ fibra qasira tal-qanneb li jkollha perċentwali għolja ta’ impuritajiet u soddied. Fejn huma ma jkollhomx faċilitajiet xierqa għat-tindif ta’ prodotti sekondarji bħal dawn, huma jistgħu jirranġaw biex il-fibra l-qasira tiġi mnaddfa b’kuntratt minn operatur ieħor. F’dawn iċ-ċirkustanzi, it-tindif tal-fibra b’kuntratt għandu jitqies bħala operazzjoni mwettqa mill-proċessur primarju awtorizzat fir-rigward tal-fibra qasira tal-qanneb. Il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati mill-operaturi kkonċernati, b’mod partikolari minħabba l-kontrolli, għandhom jiġu stabbiliti kif imiss.

(5)

Biex tiġi assigurata l-eliġibbiltà ta’ dawn il-prodotti għall-għajnuna, jeħtieġ li jiġu introdotti, għas-sena kummerċjali kkonċernata, applikazzjoni waħda kif msemmi fl-ewwel Kapitolu tat-Titolu II tal-Parti II tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004 tal-21 ta’ April 2004 li tistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimemtazzjoni tal-konformità, modulazzjoni u sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll prevista mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa. (5).

(6)

Bil-ħsieb li tiġi assigurata amministrazzjoni serja filwaqt li jsir addattament għall-kondizzjonijiet speċjali fis-swieq tal-kittien u l-qanneb, il-perjodu li matulu t-tiben tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra jista’ jiġi pproċessat u, fejn ikun applikabbli, jinbiegħ għandu jiġi ddeterminat.

(7)

Fejn l-Istati Membri jiddeċiedu li jagħtu għajnuna għall-fibra qasira tal-kittien jew għall-fibra tal-qanneb li jkollhom iktar minn 7,5 % ta’ impuritajiet u soddied, metodu tal-kalkolazzjoni li jippermetti l-kwantità prodotta li għandha tkun espressa f’termini ekwivalenti b’7,5 % ta’ impuritajiet u l-kontenut tas-soddied għandu jiġi stabbilit.

(8)

Bil-ħsieb li wieħed jgħin biex jiġi assigurat li l-mekkaniżmu stabbilizzanti jaħdem sewwa, għandha ssir dispożizzjoni biex tillimita l-kwantitajiet tal-fibra li fuqha l-għajnuna għall-ipproċessar tkun tista’ tingħata fir-rigward ta’ sena kummerċjali għall-kwantità li wieħed jasal għaliha billi jimmoltiplika l-għadd ta’ ettari koperti bil-kuntratti jew l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar bi kwantità unitarja għal kull ettaru. Dik il-kwantità unitarja għandha tiġi ddeterminata minn Stat Membru fuq il-bażi tal-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti stabbiliti u ta’ l-ettari kkoltivati.

(9)

Huwa fatt magħruf li minħabba l-varjazzjonijiet fil-kwantitjiet tal-garanziji nazzjonali li jistgħu jirriżultaw mill-flessibbiltà introdotta bl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000, regoli dettaljati għandhom jiġu stabbiliti biex jiġu ffissati dawn il-kwantitajiet nazzjonali għal kull sena kummerċjali, waqt li jitqiesu xi aġġustamenti li jistgħu jidhru meħtieġa bil-ħsieb li jitqassmu l-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti b’mod xieraq fost il-benefiċjarji ta’ l-għajnuna għall-ipproċessar.

(10)

Għajnuna għall-ipproċessar għandha tingħata bla ħsara għall-konklużjoni ta’ kuntratt jew ta’ obbligazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000. B’żieda ma’ dan, it-trasferimenti bejn il-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti u l-kwantitajiet unitarji għal kull ettaru jrid jiġi ffissat fil-waqt mill-Istat Membru fuq il-bażi taż-żoni koperti b’kuntratti jew b’obbligazzjonijiet. Għandhom isiru dispożizzjonijiet biex l-informazzjoni rilevanti f’dawn il-kuntratti jew l-obbligazzjonijiet tintbagħat mill-operaturi lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru fil-bidu ta’ l-operazzjonijiet ta’ l-ipproċessar. Biex jippermettu ċerta flessibbiltà fil-kummerċ ikkonċernat, il-possibbiltajiet għat-trasferiment tal-kuntratti fost il-proċessuri primarji awtorizzati għandhom ikunu suġġetti għal limitu.

(11)

Bl-iskop li jkun hemm immaniġġjar serju ta’ l-iskema ta’ l-għajnuna, l-informazzjoni għandha tintbagħat mill-operaturi lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru u n-notifiki li għandhom isiru lill-Kummissjoni mill-Istati Membri jridu jiġu stipulati.

(12)

Biex tiġi mmaniġġjata skema bbażata fuq l-għajnuna mogħtija fuq il-bażi tal-kwantitajiet tal-fibra prodotta matul perjodu ta’ 22 xahar, għandha ssir disposizzjoni biex jitressqu, fil-bidu ta’ l-operazzjonijiet ta’ l-ipproċessar għal ċerta sena kummerċjali, l-applikazzjonijiet ta’ l-għajnuna li jkopru l-fibra li għandha tinkiseb, li l-kwantitajiet tagħha għandhom jiġu indikati perjodikament minn hemm ’il quddiem.

(13)

Minħabba l-possibbiltà ta’ l-aġġustamenti fil-kwantitajiet tal-garanziji nazzjonali ggarantiti u l-kwantitajiet unitarji għal kull ettaru, il-kwantitajiet totali tal-fibra li għalihom l-għajnuna tista’ tingħata jkunu magħrufa biss wara li l-ipproċessar ikun tlesta. Għalhekk għandhom isiru dispożizzjonijiet kif jixraq biex titħallas għajnuna bil-quddiem akkont lill-proċessuri primarji fuq il-bażi tal-kwantitajiet tal-fibra miksuba perjodikament. Biex jiġi assigurat li fejn l-irregolaritajiet jiġu osservati l-ammonti dovuti attwalment jitħallsu, dawn il-ħlasijiet bil-quddiem għandhom ikunu suġġetti għal depożitu ta’ garanzija. Dawn il-garanziji għandhom jikkonformaw ma’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2220/85 tat-22 ta’ Lulju 1985 li jistabbilixxi r-regoli komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-garanziji għall-prodotti agrikoli (6)

(14)

Għajnuna addizzjonali kif prevista fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandha tingħata biss fir-rigward ta’ żoni li t-tiben prodott minnhom ikun ikkwalifika għall-għajnuna għall-ipproċessar f’fibra twila tal-kittien. Ġabra minima ta’ fibra twila tal-kittien prodotta għal kull ettaru kopert b’kuntratt jew b’obbligazzjoni għandha għalhekk tiġi stabbilita biex iċ-ċirkustanzi li taħthom dik il-kondizzjoni tintlaħaq jiġu ddeterminati.

(15)

Sistema ta’ verifiki amministattivi u fuq il-post hija vitali għat-tmexxija tajba ta’ l-operazzjonijiet. L-affarijiet li għandhom jiġu vverifikati u l-għadd minimu ta’ verifiki fuq il-post li għandhom isiru għandhom jiġu speċifikati.

(16)

Il-konsegwenzi ta’ xi irregolaritajiet osservati għandhom jiġu stabbiliti. Dawn għandhom ikunu severi biżżejjed biex jiskoraġġixxu kwalunkwe użu illegali ta’ l-għajnuna Komunitarja filwaqt li jikkonformaw mal-prinċipju tal-proporzjonalità.

(17)

Biex iż-żmien meta l-fibra tinkiseb jinġieb biżżejjed qrib l-avveniment operattiv minħabba r-rata tal-kambju għall-pagamenti bil-quddiem u l-għajnuna għall-ipproċessar, dak l-avveniment għandu jseħħ fl-aħħar jum ta’ kull perjodu għan-notifika tal-kwantitajiet tal-fibra miksuba.

(18)

Il-miżuri previsti minn dan ir-Regolament huma b’mod konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat ta’ l-Amministrazzjoni għall-Kittien u l-Qanneb,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għan u sena tat-tqegħid fis-suq

1.   Ir-regoli dettaljati ta’ l-applikazzjoni ta’ l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 1673/2000 huma kif stabbiliti hawnhekk.

2.   Is-sena tat-tqegħid fis-suq tibda tiddekorri mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Ġunju.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(a)

“persuni trattati bħala proċessuri” tfisser bdiewa li, b’mod konformi ma’ l-Artikolu 2(1) it-tielet subparagrafu, punt (b) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000, ikkonkludew kuntratti ma’ proċessur primarju awtorizzat biex it-tiben tagħhom jiġi pproċessat f’fibra;

(b)

“fibra twila tal-kittien” tfisser fibra tal-kittien b’separazzjoni kompluta tal-fibri u tal-partijiet ta’ l-għuda taz-zokk li jkunu talanqas ta’ tul ta’ 50 ċm bħala medja wara li jiġu mimxuta u rranġati f’marelli paralleli f’qatet, folji jew filaturi;

(c)

“fibra qasira tal-kittien” tfisser fibra tal-kittien għajr dik imsemmija f’(b) li tinkiseb talanqas b’separazzjoni parzjali tal-fibri u l-partijiet ta’ l-għuda taz-zokk;

(d)

“fibra tal-qanneb” tfisser fibra tal-qanneb miksuba talanqas b’separazzjoni parzjali tal-fibri u l-partijiet ta’ l-għuda taz-zokk.

Artikolu 3

L-awtorizzazzjoni ta’ proċessuri primarji

1.   Il-proċessuri primarji għandhom iressqu applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti li jinkludu talanqas:

(a)

deskrizzjoni ta’ l-impriża u tal-varjetà sħiħa tal-prodotti miksuba bl-ipproċessar tat-tiben tal-kittien u tal-qanneb;

(b)

deskrizzjoni ta’ l-impjanti u t-tagħmir ta’ l-ipproċessar, bid-dettalji tal-post fejn qegħdin u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li jkopru:

(i)

il-konsum ta’ l-enerġija u l-kwantitajiet massimi tat-tiben tal-qanneb u l-kittien li jistgħu jiġu pproċessati kull siegħa u kull sena;

(ii)

il-kwantitajiet massimi tal-fibra twila tal-kittien, il-fibra qasira tal-kittien u l-fibra tal-qanneb li jistgħu jinkisbu kull siegħa u kull sena;

(iii)

il-kwantitajiet indikattivi tat-tiben tal-kittien u l-qanneb meħtieġa biex jinkisbu 100 kg minn kull prodott imsemmi f’ (a);

(c)

deskrizzjoni tal-faċilitajiet għall-ħażna, bid-dettalji tal-post fejn qegħdin u l-kapaċitajiet f’tunnellati metriċi tat-tiben u l-fibra tal-kittien u tal-qanneb.

2.   Applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu obbligazzjoni li tgħodd mid-data tas-sottomissjoni biex:

(a)

jaħżnu separatament mis-sena kummerċjali tal-ħsad tat-tiben ikkonċernat u mill-Istat Membru tal-ħsad, it-tiben tal-kittien, it-tiben tal-qanneb, il-fibra twila tal-kittien, il-fibra qasira tal-kittien u l-fibra tal-qanneb:

(i)

koperti b’kull kuntratt tal-bejgħ/tax-xiri u ta’ l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar kollha flimkien;

(ii)

koperti b’kull kuntratt għall-ipproċessar konkluż ma’ persuni trattati bħala proċessuri;

(iii)

mill-fornituri l-oħra kollha kkombinati u, fejn ikun jgħodd, korrispondenti mal-gruppi tal-fibra miksuba mit-tiben li jaqa’ taħt (i) imma li ma jkunx kopert b’applikazzjoni għall-għajnuna;

(b)

jinżammu reġistrazzjonijiet ta’ kuljum ta’ ħażniet jew reġistrazzjonijiet ta’ lottijiet, regolarment marbuta mal-kontijiet finanzjarji, u ta’ l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 5, flimkien ma’ dokumenti ta’ appoġġ kif speċifikat mill-Istat Membru għall-fini ta’ kontrolli;

(c)

jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe tibdiliet fl-informazzjoni koperta bil-paragrafu 1;

(d)

joqogħdu għal kwalunkwe verifika taħt l-iskema ta’ l-għajnuna pprovduta fir-Regolament (KE) Nru 1673/2000.

3.   Wara spezzjoni fuq il-post biex jiġi vverifikat li l-informazzjoni koperta bil-paragrafu 1 tkun taqbel mal-fatti, l-awtorità kompetenti għandha tagħti lill-proċessuri primarji awtorizzazzjoni li tkopri t-tipi tal-fibra li jilħqu l-kondizzjonijiet eliġibbli għall-għajnuna li huma jistgħu jipproduċu u għandhom jallokaw numru ta’ l-awtorizzazzjoni lil kull wieħed.

Awtorizzazzjoni għandha tingħata fi żmien xahrejn mis-sottomissjoni ta’ l-applikazzjonijiet.

Fejn hemm bdil f’wieħed jew iżjed mill-affarijiet ta’ l-informazzjoni koperti bil-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha tikkonferma jew taġġusta l-awtorizzazzjonijiet, fejn ikun meħtieġ wara verifika fuq il-post, fix-xahar ta’ wara n-notifika tal-bidla. Madanakollu, kwalunkwe aġġustament li jeffetwa t-tipi tal-fibra koperti bl-awtorizzazzjonijiet mogħtija jista’ jidħol fis-seħħ mis-sena kummerċjali sussegwenti.

4.   In konnessjoni ma’ l-awtorizzazzjoni tal-proċessuri primarji fir-rigward tal-fibra twila tal-kittien u fl-istess ħin fir-rigward tal-fibra qasira tal-kittien, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-fibra qasira tal-kittien tiġi mnaddfa taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan il-paragrafu u jekk dawn jikkunsidraw li l-arraġamenti tal-kontroll ikunu sodisfaċenti, sabiex il-fibra tkun konformi mal-limiti rigward l-impurità u s-soddieda stabbiliti fl-Artikolu 2(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000.

F’dawn il-każi l-proċessuri primarji għandhom jiddikjaraw l-intenzjoni tagħhom biex jagħmlu użu mid-disposizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu fl-applikazzjonijiet tagħhom għall-awtorizzazzjoni kif previst f’dan il-paragrafu.

Massimu ta’ żewġ naddafa tal-fibra tal-kittien qasir jingħataw l-awtorizzazzjoni biex titnaddaf il-fibra qasira tal-kittien għal kull proċessur primarju għas-sena kummerċjali kkonċernata.

Qabel l-1 ta’ Frar fir-rigward ta’ kull sena kummerċjali, il-proċessuri primarji awtorizzati għandhom jippreżentaw lill-awtoritajiet kompetenti kuntratt għat-tindif tal-kittien tal-fibra qasira, li jinkludi talanqas:

(a)

id-data tal-konklużjoni tal-kuntratt u s-sena kummerċjali li tkun tikkorrispondi mal-ħsad tat-tiben li minnu l-fibra kkonċernata tkun ġiet miksuba;

(b)

in-numru ta’ l-awtorizzazzjoni tal-proċessur primarju u, fil-każ ta’ min inaddaf il-fibra qasira tal-kittien, l-ismijiet, l-ismijiet kummerċjali, l-indirizzi u l-post ta’ l-impjant tagħhom;

(c)

stqarrija fis-sens li l-persuni li jnaddfu il-fibra qasira tal-kittien jobbligaw ruħhom:

(i)

li dawn jaħżnu l-fibra qasira tal-kittien imnaddfa u mhux separatament b’kuntratt tat-tindif;

(ii)

li dawn iżommu separatament permezz tal-kuntratt tat-tindif, rekords ta’ kuljum dwar il-kwantitajiet tal-fibra qasira tal-kittien mhux imnaddfa li jidħlu fl-impriża, il-kwantitajiet tal-fibra qasira tal-kittien imnaddfa, u l-kwantitajiet ta’ kull waħda li jkun hemm fil-ħażna;

(iii)

li dawn iżommu dokumenti ta’ appoġġ kif speċifikat mill-Istat Membru għall-iskopijiet tal-kontroll u joqogħdu għal kwalunkwe verifika meħtieġa taħt dan ir-Regolament.

L-obbligazzjonijiet tal-persuni li jnaddfu msemmija fil-punt (ċ) għandhom jitqiesu bħala impriżi ta’ proċessuri primarji taħt l-awtorizzazzjonijiet tagħhom.

5.   Ir-rekords ta’ l-istokk tal-proċessuri primarji awtorizzati għandhom jispeċifikaw skond il-jum jew lott u skond il-kategorija skond it-tip ta’ tiben jew it-tipi ta’ fibra maħżuna separatament:

(a)

il-kwantitajiet li jidħlu fl-impriża u li jkunu koperti b’kull kuntratt jew obbligazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 5 u, fejn ikun jgħodd, minn kull fornitur;

(b)

il-kwantitajiet ta’ tiben ipproċessati u l-kwantitajiet ta’ fibra miksuba;

(c)

it-telf stmat u l-kwantitajiet meqruda, bil-ġustifikazzjonijiet;

(d)

il-kwantitajiet li jħallu l-impriża, ikklassifikati skond il-konsenjatarju;

(e)

il-kwanitajiet f’kull maħżen.

Il-proċessuri primarji awtorizzati għandu jkollhom iċ-ċertifikati tal-konsenja jew tar-riċevuta mingħand il-fornitur jew il-konsenjatarju kkonċernat jew kwalunkwe dokument ekwivalenti aċċettat mill-Istat Membru li jkopri l-konsenji kollha tat-tiben u l-fibra li jidħlu jew iħallu l-impriża u li ma jkunux koperti b’kuntratt jew b’rabta kif imsemmi fl-Artikolu 5. Il-proċessuri primarji awtorizzati għandhom iżommu rekord ta’ l-ismijiet jew l-ismijiet kummerċjali u l-indirizzi tal-fornituri jew tal-konsenjatarji kollha.

6.   Lott għandu jkun kwantità determinata ta’ tiben tal-kittien jew tal-qanneb innumerata mad-dħul fl-impjanti ta’ pproċessar jew faċilitajiet ta’ ħażna msemmijin fil-paragrafu 1.

Lott jista’ jkun relatat għal kuntratt wieħed biss ta’ bejgħ/xiri li jkopri tiben, impenn ta’ pproċessar jew kuntratt ta’ pproċessar kif imsemmi fl-Artikolu 5.

Artikolu 4

L-obbligazzjonijiet ta’ persuni trattati bħala proċessuri

Il-persuni trattati bħala proċessuri:

(a)

għandu jkollhom kuntratt ma’ proċessur primarju awtorizzat għall-ipproċessar tat-tiben f’fibra twila tal-kittien, fibra qasira tal-kittien u/jew fibra tal-qanneb;

(b)

għandhom iżommu reġistru li fih juru dan li ġej mill-bidu tas-sena kummerċjali in kwistjoni għal kull ġurnata kkonċernata:

(i)

il-kwantitajiet tat-tiben tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra miksuba u kkonsenjata taħt kull kuntratt ta’ l-ipproċessar;

(ii)

il-kwantitajiet ta’ fibra twila tal-kittien, ta’ fibra qasira tal-kittien u/jew ta’ fibra tal-qanneb miksuba;

(iii)

il-kwanitajiet ta’ fibra twila tal-kittien, ta’ fibra qasira tal-kittien u/jew ta’ fibra mibjugħa jew ittrasferita, bl-ismijiet u l-indirizzi tal-konsenjatarji;

(c)

jżommu d-dokumenti ta’ l-appoġġ stipulati mill-Istat Membru għall-iskopijiet tal-kontrolli; u

(d)

jaqblu li joqogħdu għal kwalunkwe verifika kif previst taħt din l-iskema ta’ l-għajnuna.

Artikolu 5

Il-kuntratti

1.   Il-kuntratti tal-bejgħ/tax-xiri li jkopru t-tiben, l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar u l-kuntratti ta’ l-ipproċessar kif imsemmija fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandhom jistipulaw talanqas:

(a)

id-data tal-konklużjoni tal-kuntratt jew tas-sena kummerċjali li tikkorrispondi mal-ħsad ikkonċernat;

(b)

in-numru ta’ l-awtorizzazzjoni tal-proċessuri primarji, in-numru ta’ l-identifikazzjoni tal-bidwi skond is-sistema ta’ amministrazzjoni u kontroll integrat previst fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 (7) u l-ismijiet u l-indirizzi tagħhom;

(c)

dettalji li jidentifikaw il-qasam (l-oqsma) agrikolu(i) kkonċernat(i) b’mod konformi mas-sistema ta’ l-identifikazzjoni ta’ l-oqsma agrikoli kif previst taħt is-sistema integrata għall-amministrazzjoni u l-kontroll;

(d)

iż-żoni fejn il-kittien jiġi kkoltivat għall-fibra u dawk fejn il-qanneb jiġi kkoltivat għall-fibra.

2.   Qabel l-1 ta’ Jannar tas-sena kummerċjali kkonċernata, kuntratti għall-bejgħ/għax-xiri jew l-ipproċessar li jkopru t-tiben jistgħu jiġu ttrasferiti lil proċessur primarju awtorizzat għajr dak li jkun oriġinarjament ikkonluda l-kuntratt, bi ftehim iffirmat tal-bidwi u tal-proċessuri primarji awtorizzati biex jittrasferixxu l-kuntratt bejniethom.

Wara l-1 ta’ Jannar tas-sena kummerċjali kkonċernata, trasferimenti ta’ kuntratti kif previst fl-ewwel subinċiż jistgħu jsiru biss taħt ċirkustanzi eċċezzjonali, sostnuti b’evidenza ta’ appoġġ iġġustifikata kif imiss u bl-awtorizzazzjoni ta’ l-Istat Membru.

Artikolu 6

L-informazzjoni li għandha tingħata mill-operaturi

1.   Qabel id-data stabbilita mill-Istat Membru u sa mhux aktar tard mill-20 ta’ Settembru wara l-bidu tas-sena kummerċjali in kwistjoni, proċessuri primarji awtorizzati u persuni trattati bħala proċessuri għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti bi:

(a)

lista tal-kuntratti kollha tal-bejgħ/tax-xiri, l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar u l-kuntratti ta’ l-ipproċessar kif imsemmija fl-Artikolu 5 ta’ dik is-sena kummerċjali, maqsuma f’kittien u f’qanneb u li fihom ikun imsemmi n-numru ta’ l-identifikazzjoni tal-bidwi taħt is-sistema integrata għall-amministrazzjoni u l-kontroll u l-oqsma kkonċernati, u

(b)

dikjarazzjoni dwar it-total ta’ l-arji kkoltivati bil-kittien u t-total ta’ l-arji kkoltivati bil-qanneb koperti minn kuntratti ta’ bejgħ/ta’ xiri, l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar u l-kuntratti għall-ipproċessar.

Madanakollu, l-Istat Membru jista’ jkun jeħtieġ kopja tad-dokumenti kollha kkonċernati minflok il-lista msemmija fil-punt (a) ta’ l-ewwel subparagrafu.

Fejn ċerti kuntratti ta’ l-ipproċessar jew l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar li għandhom x’jaqsmu ma’ l-arji li jinsabu fi Stat Membru għajr dawk li fihom il-proċessur primarju jkun awtorizzat, l-informazzjoni speċifikata fl-ewwel subparagrafu li għandha x’taqsam ma’ l-arji kkonċernati għandha wkoll tingħata mill-parti kkonċernata lill-Istat Membru li fih il-ħsad isir.

2.   Fir-rigward ta’ l-ewwel sitt xhur tas-sena kummerċjali u wara kull perjodu ta’ erba’ xhur minn hemm ’il quddiem, proċessuri primarji awtorizzati u persuni trattati bħala proċessuri għandhom jiddikjaraw dan li ġej lill-awtoritajiet kompetenti sa l-aħħar tax-xahar sussegwenti fir-rigward ta’ kull kategorija tal-prodotti maħżuna separatament:

(a)

il-kwantitajiet tal-fibra prodotta u koperta bl-applikazzjonijiet ta’ l-għajnuna;

(b)

il-kwantitajiet ta’ fibra oħra prodotta;

(c)

il-kwantità totali aggregata ta’ tiben li jkun daħal fl-impriża;

(d)

il-kwantitajiet fil-ħażna;

(e)

fejn ikun xieraq, għandha ssir lista b’mod konformi mal-punt (a) tal-paragrafu 1 tal-kuntratti tal-bejgħ/tax-xiri li jkopru t-tiben u l-kuntratti għall-ipproċessar li jkun ġie ttrasferit b’mod konformi ma’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 5(2), bl-ismijiet ta’ min qiegħed jirċievi u ta’ min qiegħed jittrasferixxi.

Għal kull perjodu kkonċernat, flimkien mad-dikjarazzjonijiet tagħhom kif previst fl-ewwel subinċiż persuni trattati bħala proċessuri għandhom iressqu evidenza bħala appoġġ rigward il-kwantitajiet tal-fibra li tinħareġ fis-suq u li tkun koperta bl-applikazzjonijiet għall-għajnuna. Din l-evidenza ta’ appoġġ għandha tkun speċifikata mill-Istat Membru u għandha tinkludi talanqas kopji tal-fatturi kummerċjali li jkopru l-kittien u l-qanneb u attestati mill-proċessur primarju awtorizzat li jkun ipproċessa t-tiben u li jkun jiċċertifika l-kwantitajiet u t-tipi ta’ fibra miksuba.

Wara li jinnotifikaw lill-Istat Membru, il-proċessuri primarji awtorizzati u l-persuni trattati bħala proċessuri jistgħu jieqfu milli jibagħtu d-dikjarazzjonijiet kif previst f’dan il-paragrafu rigward il-kwantitajiet li jidħlu u jħallu l-impriża u l-kwantitajiet ipproċessati fejn dawn l-operazzjonijiet ikunu waqfu definittivament għas-sena kummerċjali kkonċernata.

3.   Qabel l-1 ta’ Mejju wara s-sena kummerċjali in kwistjoni, il-proċessuri primarji għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti dwar il-modi prinċipali li bihom il-fibra u l-prodotti l-oħra miksuba jkunu ntużaw.

Artikolu 7

L-intitolament għall-għajnuna

1.   Għajnuna għall-ipproċessar tat-tiben tal-kittien u l-qanneb kif previst mill-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandha titħallas fuq il-kittien u l-fibra tal-qanneb biss fejn din:

(a)

tiġi minn tiben kopert mill-kuntratti ta’ bejgħ/xiri, obbligi ta’ pproċessar jew kuntratti ta’ pproċessar kif imsemmija fl-Artikolu 5 li tkopri oqsma tal-kittien jew qanneb ikkultivat għall-fibra u permezz ta’ l-applikazzjoni unika kif msemmija fil-Kapitolu 1 tat-Titolu II tat-Tieni Parti tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004, kif ippreżentat għas-sena li fiha tibda s-sena tat-tqegħid fis-suq;

(b)

tinkiseb qabel l-l ta’ Mejju wara l-aħħar tas-sena kummerċjali in kwistjoni minn proċessur primarju awtorizzat u, fil-każ ta’ persuni trattati bħala proċessuri, tinħareġ fis-suq qabel dik id-data.

2.   Fejn l-Istat Membru jiddeċiedi li jagħti għajnuna għal fibra qasira tal-kittien jew fibra tal-qanneb li jkollha iżjed minn 7,5 % impuritajiet u soddied, b’mod konformi ma’ l-Artikolu 2(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 tal-kwantità “Q” li għaliha l-għajnuna tingħata għandha tkun ikkalkulata billi tiġi applikata l-formula:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

fejn “P” tirrappreżenta l-kwantità tal-fibra eliġibbli miksuba b’mhux iżjed mill-perċentwali awtorizzata ta’ “x” impuritajiet u soddied.

Artikolu 8

Il-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti

1.   Il-5 000 tunnellata metrika ta’ fibra qasira tal-kittien u fibra tal-qanneb biex titqassam bħala kwantitajiet nazzjonali ggarantiti b’mod konformi ma’ l-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandha tkun allokata qabel is-16 ta’ Novembru għas-sena kummerċjali kurrenti fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni mibgħuta lill-Kummissjoni mill-Istati Membri kkonċernati qabel is-16 ta’ Ottubru u li jkopru:

(a)

l-arji koperti bil-kuntratti tal-bejgħ/tax-xiri, l-obbligazzjonijiet ta’ l-ipproċessar u l-kuntratti għall-ipproċessar imressqa b’mod konformi ma’ l-Artikolu 6 ta’ dan ir-regolament;

(b)

il-prodott stmat tat-tiben u l-fibra tal-kittien u tal-qanneb.

2.   Biex tistabbilixxi l-kwantitajiet nazzjonali li għalihom tista’ tingħata l-għajnuna għall-ipproċessar rigward sena kummerċjali partikolari, qabel l-1 ta’ Jannar tas-sena kummerċjali in kwistjoni l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw it-trasferimenti tal-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti magħmula b’mod konformi ma’ l-Artikolu 3(5) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000.

Madanakollu, għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni tal-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu, qabel l-1 ta’ Awissu wara l-limitu taż-żmien stabbilit fil-punt (b) ta’ l-Artikolu 7(1) (b) ta’ dan ir-Regolament, l-Istat Membru jista’ jaġġusta l-kwantitajiet ittrasferiti.

3.   Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000, il-kwantità ta’ fibra twila tal-kittien, tal-fibra qasira tal-kittien u tal-fibra tal-qanneb u li għaliha l-għajnuna għall-ipproċessar tista’ tingħata rigward sena kummerċjali lil proċessur primarju awtorizzat jew lil persuna trattata bħala proċessur għandha tkun limitata għal għadd ta’ ettari ta’ oqsma koperti bil-kuntratt tal-bejgħ/tax-xiri jew b’obbligazzjoni għall-ipproċessar jew, kif jista’ jagħti l-każ, b’kuntratt għall-ipproċessar, immultiplikat bil-kwantità unitarja li għandha tiġi ddeterminata.

Qabel l-1 ta’ Jannar tas-sena kummerċjali kurrenti l-Istat Membru għandu jiddetermina l-kwantità unitarja msemmija fl-ewwel subparagrafu għall-intier tat-territorju tiegħu għat-tliet tipi ta’ fibra kkonċernati.

4.   Fejn il-kwantitajiet tal-fibra li għalihom tingħata għajnuna lil ċerti proċessuri primarji awtorizzati jew lil ċerti persuni trattati bħala proċessuri jkunu taħt il-limiti applikabbli għalihom skond il-paragrafu 3, l-Istat Membru jista’ wara li jirċievi d-dikjarazzjonijiet kollha kif previst fl-Artikolu 6(2)(a) fir-rigward tas-sena kummerċjali kkonċernata, iżid il-kwantitajiet unitarji kif imsemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu biex jerġa’ jalloka mill-ġdid il-kwantitajiet disponibbli lill-proċessuri primarji awtorizzati l-oħra jew lill-persuni trattati bħala proċessuri li l-kwantitjiet eliġibbli tagħhom ikunu jeċċedu l-limitu applikabbli għalihom.

Artikolu 9

L-applikazzjonijiet għall-għajnuna

1.   Il-proċessuri primarji awtorizzati għandhom iressqu applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-ipproċessar tat-tiben lill-awtoritajiet kompeteti fir-rigward tal-fibra twila tal-kittien, il-fibra qasira tal-kittien, u l-fibra tal-qanneb li għandhom jinkisbu mit-tiben mis-sena kummerċjali qabel il-limitu taż-żmien stabbilit mill-Artikolu 7(1)(b). Dawn l-applikazzjonijiet għandhom jitressqu mhux aktar tard mid-data stabbilita fl-Artikolu 6(1).

Fejn il-fibra tkun sa tinkiseb parzjalment mit-tiben prodott fi Stat Membru għajr f’dak li fih il-proċessur primarju jkun awtorizzat, l-applikazzjonijet għall-għajnuna għandhom jitressqu lill-awtorità kompetenti fi Stat Membru fejn it-tiben jinħasad u għandha tintbagħat kopja lill-Istat Membru fejn il-proċessur primarju jkun awtorizzat.

2.   Il-persuni trattati bħala proċessuri għandhom iressqu l-applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-ipproċessar tat-tiben lill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-fibra twila tal-kittien, il-fibra qasira tal-kittien, u l-fibra tal-qanneb li għandhom jinkisbu mit-tiben mis-sena kummerċjali kkonċernata u jinħarġu fis-suq qabel il-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 7(1)(b). Dawn l-applikazzjonijiet għandhom jitressqu mhux aktar tard mid-data stabbilita fl-Artikolu 6(1).

3.   L-applikazzjonijiet għall-għajnuna għandhom jinkludu talanqas:

(a)

l-ismijiet, l-indirizzi u l-firem ta’ l-applikanti u, fejn ikun jgħodd, in-numri ta’ l-awtorizzazzjoni tal-proċessuri primarji jew in-numri ta’ l-identifikazzjoni taħt is-sistema integrata għall-amministrazjoni u l-kontroll tal-persuni trattati bħala proċessuri,

(b)

stqarrija li l-kwantitajiet tal-fibra twila tal-kittien, il-fibra qasira tal-kittien u l-fibra tal-qanneb koperti mill-applikazzjoni jkunu sa jiġu koperti bid-dikjarazzjonijiet kif previst fl-Artikolu 6(2)(a).

Għall-finijiet ta’ l-għoti ta’ l-għajnuna, dikjarazzjonijiet kif previst fl-Artikolu 6(2)(a) għandhom jifformaw parti integrali mill-applikazzjonijiet għall-għajnuna.

Artikolu 10

Il-pagamenti bil-quddiem ta’ l-għajnuna

1.   Fejn applikazzjonijiet għal pagamenti bil-quddiem jitressqu mad-dikjarazzjonijiet tal-fibra miksuba kif previst fl-Artikolu 6(2)(a), il-pagamenti għandhom jitħallsu lill-proċessuri primarji awtorizzati sa l-aħħar tax-xahar li jiġi wara li titressaq d-dikjarazzjoni, basta l-applikazzjoni għall-għajnuna tkun tressqet b’mod konformi ma’ l-Artikolu 9. Mingħajr preġudizzju għal-limitu stabbilit fl-Artikolu 8(3), il-pagamenti bil-quddiem għandhom ikunu ugwali għal 80 % ta’ l-għajnuna li tikkorrispondi mal-kwantitajiet tal-fibra ddikjarata.

2.   Self għandu jingħata biss fejn ma jkun instab li saret ebda irregolarità mill-applikant fir-rigward tas-sena tas-suq ikkonċernata skond il-kontrolli previsti fl-Artikolu 13 u fejn tkun depożitata garanzija.

Ħlief fir-rigward tal-garanziji relevanti fejn il-fibra tal-kittien qasira hija mnaddfa b’kuntratt, għal kull proċessur primarju awtorizzat u kull tip ta’ fibra, il-garanzija għandha tkun ta’ 35 % ta’ l-ammont ta’ l-għajnuna li tikkorrispondi għall-kwantitajiet ta’ fibra li joħorġu mill-multiplikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 8(3).

Madankollu, Stati Membri jistgħu jiddisponu li l-ammont tal-garanzija jkun ibbażat fuq il-produzzjoni stmata. F’dan il-każ:

(a)

il-garanzija tista’ ma tkunx irrilaxxata kemm parti minnha jew kollha kemm hi qabel l-għotja ta’ l-għajnuna;

(b)

minkejja l-ħames subparagrafu, f’dak li jirrelata għall-ammont totali ta’ self mogħti l-ammont tal-garanzija ma jistax ikun inqas minn:

110 % sat-30 ta’ April tas-sena tas-suq in kwestjoni,

75 % bejn l-1 ta’ Mejju tas-sena tas-suq in kwestjoni u l-31 ta’ Awwissu ta’ wara,

50 % bejn l-1 ta’ Settembru ta’ wara s-sena tas-suq in kwestjoni u d-data tal-ħlas tal-bilanċ ta’ l-għajnuna.

Meta l-fibra tal-kittien qasir hija mnaddfa b’kuntratt, il-garanzija rilevanti għandha tkun ugwali għall-110 %:

ta’ l-ammont ta’ għajnuna li jikkorrispondi għall-kwantitajiet ta’ fibri li joħroġ mill-multiplikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 8(3), jew

meta l-Istat Membru japplika s-subparagrafu ta’ hawn fuq, l-ammont totali ta’ self mogħti għas-sena tas-suq in kwestjoni.

Il-garanzija għandha tkun rilaxxata kollha kemm hi bejn l-ewwel u l-10 jum wara dak li fih tkun saret l-għotja ta’ l-għajnuna fi proporzjon għall-kwantitajiet li fuqhom l-Istat Membru jkun ta l-għajnuna għalli-ipproċessar.

3.   L-Artikolu 3 u t-Titoli II, III u VI tar-Regolament (KEE) Nru 2220/85 għandhom jgħoddu għall-garanziji kif imsemmi f’dan l-Artikolu.

Artikolu 11

L-għajnuna addizzjonali

Għajnuna addizzjonali kif previst fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandha tingħata lill-proċessuri primarji tal-kittien tal-fibra twila li jkunu awtorizzati fir-rigward ta’ arji li jinsabu fiż-żoni elenkati fl-Anness ta’ dak ir-Regolament u li jkunu koperti b’kuntratti tal-bejgħ/tax-xiri u b’obbligazzjonijiet għall-ipproċessar imressqa b’konformità ma’ l-Artikolu 6(1) ta’ dan ir-Regolament.

Madanakollu, fl-arja li fir-rigward tagħha tingħata għajnuna addizzjonali m’għandhiex teċċedi dik li tkun tikkorrispondi mal-kwantità tal-kittien tal-fibra twila li tkun tikkonforma mal-kondizzjonijiet ta’ l-eliġibbiltà għall-għajnuna għall-ipproċessar u miksuba fir-rigward tas-sena kummerċjali ikkonċernata, diviża bi prodott ta’ 680 kg ta’ fibra twila tal-kittien għal kull ettaru.

Artikolu 12

Il-ħlas ta’ l-għajnuna

1.   Għajnuna għall-ipproċessar u, fejn ikun xieraq, għajnuna addizzjonali għandha tingħata ġaladarba l-verifiki kollha stabbiliti jkunu saru u wara li l-kwantitajiet definittivi tal-fibra eliġibbli għall-għajnuna jkunu ġew iddeterminati fir-rigward tas-sena kummerċjali kkonċernata.

2.   L-għajnuna għall-ipproċessar u, fejn xieraq, l-għajnuna addizzjonali għandha titħallas mill-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu t-tiben tal-kittien jew tal-qanneb ikun inħasad qabel il-15 ta’ Ottubru ta’ wara l-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 7(1)(b).

Artikolu 13

Il-kontrolli

1.   Għandhom isiru kontrolli biex jassiguraw konformità mal-kondizzjonijiet għall-għoti ta’ l-għajnuna u dawn għandhom jinvolvu b’mod partikolari:

(a)

il-verifiki dwar il-konformità mal-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-proċessuri primarji u t-twettiq ta’ l-obligazzjonijiet tagħhom minn persuni trattati bħala proċessuri;

(b)

tqabbil ta’ informazzjoni dwar oqsma agrikoli msemmija fil-kuntratti ta’ bejgħ/xiri, obbligi ta’ pproċessar u kuntratti ta’ pproċessar biex tivverifika jekk din taqbilx ma’ dak stabbilit skond ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003;

(c)

il-verifika ta’ l-informazzjoni b’appoġġ għall-kwantitajiet koperti b’applikazzjonijiet għall-għajnuna mingħand proċessuri primarji u persuni trattati bħala proċessuri.

Il-verifiki tal-proċessuri primarji awtorizzati li jsiru mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri għandhom ikopru l-ipproċessar tat-tiben tal-kittien u tal-qanneb ikkoltivat għall-fibra prodotta fil-Komunità.

2.   L-ispezzjonijiet fuq il-post li jsiru għall-iskopijiet ta’ kontrolli kif previst fil-paragrafu 1 għandhom jiddeċiedu dwarhom l-awtoritajiet kompetenti, b’mod partikolari fuq il-bażi ta’ analiżi tar-riskju, bil-ħsieb li jiċċekkjaw għall-inqas 75 % tal-proċessuri primarji awtorizzati u 10 % tal-persuni trattati bħala proċessuri kull sena kummerċjali. Madanakollu, fl-ebda każ l-għadd ta’ spezzjonijiet fuq il-post li jsir fi kwalunkwe Stat Membru ma jista’ jkun anqas mill-għadd totali ta’ l-ettari ddikjarati li jiġu kkoltivati bil-kittien u l-qanneb f’dak l-Istat Membru, diviż b’750.

L-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom ikopru wkoll lil dawk li jnaddfu l-fibra qasira tal-kittien li jkunu kkonkludew kuntratti ma’ proċessuri primarji awtorizzati għat-tindif tal-fibra.

3.   L-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom jinvolvu b’mod partikolari:

(a)

il-pjanti, l-istokkijiet u l-fibra miksuba;

(b)

rekords ta’ l-istokkijiet u l-kontijiet finanzjarji;

(c)

l-enerġija kkonsmata b’diversi mezzi ta’ produzzjoni u d-dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-manodopera użata; u

(d)

kwalunkwe dokument kummerċjali rilevanti għall-kontrolli.

Fil-każ ta’ dubju rigward l-eliġibbiltà, u b’mod partikolari rigward il-kontenut ta’ l-impuritajiet tal-fibra qasira tal-kittien u l-fibra tal-qanneb, kampjun rappreżentativ għandu jittieħed mill-gruppi li dwarhom ikun hemm dubju u għandha ssir preċiżazzjoni eżatta dwar il-karatteristiċi rilevanti. Fejn applikabbli u jkun jiddependi miċ-ċirkustanzi, l-Istat Membru għandu jiddetermina l-kwantitajiet li ma jkunux eliġibbli fost dawk koperti bl-applikazzjonijiet għall-għajnuna.

Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000, l-Istat Membru li jwettaq l-ispezzjoni għandu jibgħat il-konklużjonijiet immedjatament lill-Istat Membru li jkun se jħallas l-għajnuna.

Artikolu 14

Il-Pieni

1.   Fejn il-verifiki juru li l-obbligazzjonijiet li jkunu ġew assunti fl-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ma jkunux twettqu, l-awtorizzazzjoni għandha tiġi rtirata immedjatament u minkejja l-Artikolu 3(3), il-proċessuri li l-awtorizzazzjoni tagħhom tkun ġiet irtirata m’għandhomx jingħataw awtorizzazzjoni oħra qabel it-tieni sena kummerċjali li tibda wara d-data tal-verifika jew id-data li fiha kwalunkwe nuqqas milli jitwettqu dawn l-obbligazzjonijiet jkun ġie stabbilit.

2.   Fejn dikjarazzjoni falza ssir deliberatament jew bħala riżultat ta’ negliġenza serja jew fejn il-proċessur primarju jkun iffirma kuntratti tal-bejgħ/tax-xiri li jkopru t-tiben jew ikun daħal għal obbligazzjonijiet għall-ipproċessar li jkopru għadd ta’ ettari li normalment għandhom jipprovdu ammont ta’ prodott ogħla b’mod sinifikanti milli jista’ jiġi pproċessat b’mod konformi ma’ l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li jidhru f’din l-awtorizzazzjoni, il-proċessur primarju awtorizzat jew il-persuna trattata bħala proċessur m’għandhiex tikkwalifika għall-għajnuna ta’ l-ipproċessar jew, fejn ikun jgħodd, għall-għajnuna addizzjonali kif prevista fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 rigward is-sena kummerċjali kkonċernata u s-sena kummerċjali ta’ wara.

3.   Fejn kwantitajiet ta’ fibra twila tal-kittien, fibra qasira tal-kittien jew fibra tal-qanneb koperti b’applikazzjonijiet għall-għajnuna jinsab li jeċċedu lil dawk li jilħqu l-kondizzjonijiet għall-eliġibbiltà għall-għajnuna u attwalment miksuba fir-rigward ta’ perjodu msemmi fl-Artikolu 6(2), l-għajnuna li tista’ tingħata għal kull tip ta’ fibra għandha, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8(3), tiġi kkalkulata fuq il-bażi tal-kwantitajiet attwalment eliġibbli fir-rigward tas-sena kummerċjali kkonċernata, imnaqqsa bid-doppju tad-differenza minn dawk koperti bl-applikazzjonijiet għall-għajnuna.

4.   Ħlief f’każijiet ta’ force majeure, fil-każ li l-applikazzjonijiet għall-għajnuna jitressqu tard kif previst fl-Artikolu 9 jew titressaq tard inkella tiġi ddikjarata tard l-informazzjoni kif previst fl-Artikolu 6, l-għajnuna li għaliha ssir l-applikazzjoni u li għaliha l-parti kkonċernata kienet tkun intitolata kieku l-applikazzjoni tressqet jew ġiet iddikjarata sal-limitu taż-żmien għandha titnaqqas b’1 % għal kull ġurnata tax-xogħol. L-applikazzjonijiet u l-informazzjoni kif previst fl-Artikolu 6(1) imressqin aktar minn 25 ġurnata tard għandhom ikunu inammissibbli.

5.   Fejn jgħodd, l-għajnuna addizzjonali msemmija fl-Artikolu 11 għandha titnaqqas bl-istess perċentwali bħal dik applikata għat-total ta’ l-għajnuna pproċessata fir-rigward tas-sena kummerċjali kkonċernata.

Artikolu 15

In-notifiki

1.   Fit-tieni xahar wara t-tmiem ta’ kull perjodu kif imsemmi fl-ewwel sub-inċiż ta’ l-Artikolu 6(2), l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi:

(a)

il-kwantitajiet totali tal-fibra twila tal-kittien, il-fibra qasira tal-kittien, aġġustati, fejn jgħodd, b’mod konformi ma’ l-Artikolu 7(2), li għalihom ikunu tressqu applikazzjonijiet għall-għajnuna fil-perjodu kkonċernat;

(b)

il-kwantitajiet mibjugħa kull xahar u l-prezzijiet rilevanti li jistgħu jiġu ppubblikati fl-iktar swieq importanti fl-istadju tal-produzzjoni għall-kwalitajiet tal-fibra ta’ oriġini Komunitarja li jkunu l-aktar rappreżentattivi tas-suq;

(c)

għal kull sena ta’ marketing, dikjarazzjoni sommarja tal-kwantitajiet ta’ ħjut tal-kittien twal, ħjut tal-kittien qosra u ħjut tal-qanneb miksuba mit-tiben ta’ oriġini tal-Komunità maħżun fl-aħħar tal-perjodu kkonċernat.

2.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar u fir-rigward tas-sena kummerċjali kurrenti, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bi:

(a)

transferimenti ta’ kwantitajiet nazzjonali ggarantiti magħmula b’mod konformi ma’ l-Artikolu 3(5) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 u l-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti li jirriżultaw minn dawn it- trasferimenti;

(b)

prospett sommarju ta’ l-arji kkultivati bil-kittien u l-qanneb għall-fibra u koperti b’kuntratti jew l-obbligazzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000;

(c)

il-kwantitajiet unitarji stabbiliti skond l-Artikolu 8(3) ta’ dan ir-Regolament;

(d)

il-produzzjoni stmata tat-tiben u l-fibra tal-kittien u l-qanneb;

(e)

l-għadd ta’ impriżi ta’ l-ipproċessar awtorizzati u l-kapaċità totali tagħhom għall-ipproċessar f’termini tad-diversi tipi ta’ fibra fir-rigward tas-sena kummerċjali kurrenti;

(f)

fejn jgħodd, l-għadd tal-persuni li jnaddfu l-fibra qasira tal-kittien bil-kuntratt.

3.   Sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Diċembru ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja li għandha x’taqsam mas-sena kummerċjali ta’ qabel ta’ l-aħħar:

(a)

prospett sommarju tal-kwantitajiet totali tal-fibra twila tal-kittien, tal-fibra qasira tal-kittien u tal-fibra tal-qanneb koperti bl-applikazzjonijiet għall-għajnuna:

(i)

u rikonoxxuti bħala eliġibbli għall-għajnuna għall-ipproċessar kif previst fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000;

(ii)

imma mhux rikonoxxuti bħala eliġibbli għall-għajnuna għall-ipproċessar, waqt li jiġu speċifikati l-kwantitajiet li ma jikkwalifikawx għall-għajnuna bħala riżultat ta’ eċċess fil-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti stabbiliti skond l-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament;

(iii)

li għalihom il-garanziji pprovduti fl-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament jkunu ġew ċeduti;

(b)

il-kwantitajiet totali ta’ fibra qasira tal-kittien u fibra tal-qanneb li ma jkunux eliġibbli minħabba li jkollhom perċentwali ta’ impuritajiet b’eċċess għal-limitu stabbilit fl-Artikolu 2(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 u li jinkisbu mill-proċessur primarju awtorizzat u mill-persuni trattati bħala proċessuri;

(c)

prospett sommarju ta’ l-għadd ta’ ettari li jinsabu rispettivament fiż-zoni I u II kif definiti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 u li għalihom l-għajnuna addizzjonali prevista fl-Artikolu 4 ta’ dak ir-Regolament tkun ingħatat;

(d)

fejn ikun jgħodd, il-kwantitajiet nazzjoanli ggarantiti u l-ammonti unitarji li jirriżultaw mill-aġġustamenti previsti fit-tieni subpargrafu ta’ l-Artikolu 8(2) u l-Artikolu 8(4) ta’ dan ir-Regolament;

(e)

l-għadd ta’ pieni kif previst fl-Artikolu 14(1), (2) u (3) li jkun ġie deċiż li jiġu applikati u dawk li jkunu qed jiġu kkunsidrati;

(f)

fejn jgħodd, rapport fuq l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 3(4) ta’ dan ir-Regolament u fuq il-kontrolli u l-kwantitajiet ikkonċernati.

4.   Fejn l-Istat Membru jiddeċiedi skond it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 2(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 li jagħti għajnuna għall-fibra qasira tal-kittien jew għall-fibra tal-qanneb li jkollha iżjed minn 7,5 % ta’ impuritajiet u soddied, dan għandu jinnotifika lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar tas-sena kummerċjali kurrenti, waqt li jispeċifika l-azjendi tradizzjonali kkonċernati.

F’dawn il-każi, flimkien ma’ l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 1(a) ta’ dan l-Artikolu l-Istat Membru għandu jinkludi analiżi tal-kwantitajiet attwali, mhux aġġustati tal-fibra qasira tal-kittien u tal-fibra tal-qanneb li jkun fihom iżjed minn 7,5 % ta’ impuritajiet u soddied u li jkunu koperti bl-applikazzjonijiet għall-għajnuna.

Article 16

Fatt operattiv

Għall-kull perjodu msemmi fl-Artikolu 6 (2), il-fatt operattiv għar-rata ta’ kambju għall-ewro biex tkopri l-advance u l-għajnuna għall-ipproċessar għall-kwantità kkonċernata hija dik msemmija fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1913/2006.

Artikolu 17

Qanneb importat

1.   Il-liċenzja msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandha tkun imfassla skond il-mudell mogħti fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament. Il-liċenza għandha tiġi maħruġa biss fejn ikun ippruvat għas-sodisfazzjon ta’ l-Istat Membru li qed jimporta li l-kondizzjonijiet preskritti ġew sodisfatti.

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2 ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jippreskrivu il-kondizzjonijiet li jridu jiġu milħuqa mill-applikazzjoni tal-liċenzja u l-ħruġ u l-użu tal-liċenzja. Madankollu, kaxex 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 u 25 tal-liċenzja għandhom jiġu mimlija.

Il-liċenzji jistgħu jinħarġu u jkunu użati permezz ta’ sistemi kompjuterizzati skond ir-regoli dettaljati stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti. Il-kontenut ta’ dawk il-liċenzji jenħtieġ li jkun identiku għal dak tal-liċenzji fuq il-karta msemmija fl-ewwel u t-tieni subparagrafi. Fl-Istati Membri fejn m’humiex disponbbli tali sistemi kompjuterizzati, l-importatur jista’ juża biss liċenzja b’forma tal-karta.

Is-sistema ta’ iċċekjar msemmija fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandha tiġi stabbilita minn kull Stat Membru kkonċernat.

2.   Għall-għanijiet tat-tielet linja ta’ l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jistabbilixxu arranġamenti għall-awtorizzazzjoni ta’ importaturi taż-żerriegħa tal-qanneb minbarra dik biex tiġi miżrugħa. Dawk l-arranġamenti għandhom jinkludu d-definizzjoni tal-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, iċċekkjar, u l-penali li għandhom jiġu applikati f’każ ta’ irregolarità.

Fil-każ ta’ żerriegħa tal-qanneb importata kif inhi riferuta fl-ewwel subparagrafu, il-liċenzja riferuta fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha toħroġ biss meta l-importatur awtorizzat jintrabat li l-awtoritajiet kompetenti jkunu ppreżentati, fil-limitu ta’ żmien u taħt il-kondizzjonijiet definiti mill-Istat Membru, b’dokumenti li jaffermaw li ż-żerriegħa tal-qanneb imħarsa mil-liċenzja għaddiet, f’perjodu ta’ anqas minn 12-il xahar mid-data ta’ meta ħarġet il-liċenzja, minn waħda mill-operazzjonijiet li ġejjin:

(a)

titqiegħed kondizzjoni li teskludi l-użu għaż-żrigħ;

(b)

tħalltet ma’ żerriegħa oħra li m’hiex żerriegħa tal-qanneb għall-iskopijiet tan-nutriment ta’ l-annimali, ma’ żerriegħa tal-qanneb li tlaħħaq għall-massimu ta’ 15 % tat-taħlita totali, u, f’każijiet eċċezzjonali, massimu ta’ 25 % fuq it-talba ta’ l-importatur awtorizzat akkumpanjata b’ġustifikazzjoni;

(c)

reġgħet ġiet esportata lejn pajjiż li mhux tal-Komunità.

Madankollu, jekk parti miż-żerriegħa tal-qanneb li hija mħarsa mil-liċenzja m’għaddietx minn waħda mill-operazzjonijiet imsemmija fis-subparagrafu ta’ qabel fiż-żmien limitat ta’ 12-il xahar, l-Istat Membru jista’, fuq talba ta’ l-importatur awtorizzat akkumpanjat minn ġustifikazzjoni, jestendi l-limitu ta’ żmien b’perjodu wieħed jew tnejn ta’ sitt xhur.

L-attestazzjonijiet referuti fit-tieni subparagrafu għandhom jiġu mfassla mill-operaturi li jkunu wettqu l-operazzjonijiet u għandhom ikunu magħmulin għall-inqas minn din l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-isem, l-indirizz sħiħ, l-Istat Membru u l-firma ta’ l-operatur,

(b)

deskrizzjoni ta’ l-operazzjoni mwettqa li tħares il-kondizzjonijiet preskritti fit-tieni subparagrafu u d-data ta’ meta twettqet,

(c)

il-kwantità f’kilogrammi ta’ żerriegħa tal-qanneb relatata ma’ l-operazzjoni.

3.   Fuq il-bażi ta’ analiżi tar-riskju, kull Stat Membru kkonċernat għandu jagħmel iċċekkjar fuq l-eżatezza ta’ l-attestazzjonijiet li jirrelataw ma’ l-operazzjonijiet riferuti fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 mwettqa fuq it-territorju tagħhom.

Fejn ikun xieraq, l-Istat Membru importatur għandu jibgħat lill-Istati Membri kkonċernati kopji ta’ l-attestazzjonijiet li jikkonċernaw l-operazzjonijiet imwettqa fuq it-territorju ta’ dawn ta’ l-aħħar u sottomessi minn importaturi awtorizzati. Meta jiġu skoperti irregolaritajiet waqt l-iċċekkjar imsemmi fl-ewwel subparagrafu, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru importatur.

4.   Stati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet adottati għall-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2.

Mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar kull sena l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-penali imposti jew passi meħuda bħala riżultat ta’ l-irregolaritajiet skoperti tul is-sena ta’ marketing preċedenti.

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, li għandha tgħaddihom lill-Istati Membri l-oħra, l-ismijiet u l-indirizzi ta’ l-awtoritajiet responsabbli għall-ħruġ tal-liċenzji u għall-iċċekkjar referuti f’dan l-Artikolu.

Artikolu 18

Ir-Regolament (KE) Nru 245/2001 hu mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 19

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jkun jorbot fl-intier tieghu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 6 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU L 193, 29.7.2000, p. 16. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 953/2006 (ĠU L 175, 29.6.2006, p. 1). Ir-Regolament (KE) Nru. 1673/2000 ser jiġi sostitwit bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta’ Lulju 2008.

(2)  ĠU L 349, 24.12.1998, p. 1.

(3)  ĠU L 35, 6.2.2001, p. 18. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2006 (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52).

(4)  Ara l-Anness II.

(5)  ĠU L 141, 30.4.2004, p. 18. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 319/2008 (ĠU L 95, 8.4.2008, p. 63).

(6)  ĠU L 205, 3.8.1985, p. 5. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2006.

(7)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1.


ANNESS I

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

Regolament imħassar flimkien ma’ l-emendamenti suċċessivi tiegħu

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 245/2001

(ĠU L 35, 6.2.2001, p. 18)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1093/2001

(ĠU L 150, 6.6.2001, p. 17)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 52/2002

(ĠU L 10, 12.1.2002, p. 10)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 651/2002

(ĠU L 101, 17.4.2002, p. 3)

Artikolu 1(2) biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1401/2003

(ĠU L 199, 7.8.2003, p. 3)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 873/2005

(ĠU L 146, 10.6.2005, p. 3)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1913/2006

(ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52)

Artikolu 24 biss


ANNESS III

Tabella ta’ Korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 245/2001

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 2, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 2, l-ewwel inċiż

Artikolu 2(a)

Artikolu 2, it-tieni inċiż, kliem tal-bidu

Artikolu 2, it-tieni inċiż, punt (a)

Artikolu 2(b)

Artikolu 2, it-tieni inċiż, punt (b)

Artikolu 2(ċ)

Artikolu 2, it-tieni inċiż, punt (c)

Artikolu 2(d)

Artikolu 3(1), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 3(1), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 3(1) l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 3(1)(a)

Artikolu 3(1) l-ewwel subparagrafu, punt (b), l-ewwel inċiż

Artikolu 3(1)(b)(i)

Artikolu 3(1) l-ewwel subparagrafu, punt (b), it-tieni inċiż

Artikolu 3(1)(b)(ii)

Artikolu 3(1) l-ewwel subparagrafu, punt (b), it-tielet inċiż

Artikolu 3(1)(b)(iii)

Artikolu 3(1) l-ewwel subparagrafu, punt (ċ)

Artikolu 3(1)(ċ)

Artikolu 3(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 3(2), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 3(2), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 3(2) l-ewwel inċiż

Artikolu 3(2)(a)

Artikolu 3(2) l-ewwel inċiż, punt (a)

Artikolu 3(2)(a)(i)

Artikolu 3(2) l-ewwel inċiż, punt (b)

Artikolu 3(2)(a)(ii)

Artikolu 3(2) l-ewwel inċiż, punt (ċ)

Artikolu 3(2)(a)(iii)

Artikolu 3(2) it-tieni inċiż

Artikolu 3(2)(b)

Artikolu 3(2) it-tielet inċiż

Artikolu 3(2)(ċ)

Artikolu 3(2) ir-raba’ inċiż

Artikolu 3(2)(d)

Artikolu 3(3) sa (6)

Artikolu 3(3) sa (6)

Artikolu 4, kliem tal-bidu

Artikolu 4, kliem tal-bidu

Artikolu 4, punt (a)

Artikolu 4 punt(a)

Artikolu 4, punt (b), l-ewwel inċiż

Artikolu 4, punt(b)(i)

Artikolu 4, punt (b), it-tieni inċiż

Artikolu 4, punt (b)(ii)

Artikolu 4, punt (b), it-tielet inċiż

Artikolu 4, punt (b)(iii)

Artikolu 4, punti (ċ) u (d)

Artikolu 4, punti (ċ) u (d)

Artikolu 5

Artikolu 5

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 6(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(1) it-tielet subparagrafu

Artikolu 6(1) it-tielet subparagrafu

Artikolu 6(2) u (3)

Artikolu 6(2) u (3)

Artikolu 7(1), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 7(1), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 7(1) l-ewwel inċiż

Artikolu 7(1)(a)

Artikolu 7(1) it-tieni inċiż

Artikolu 7(1)(b)

Artikolu 7(2)

Artikolu 7(2)

Artikolu 8(1), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 8(1) kliem ta’ introduzzjoi

Artikolu 8(1) l-ewwel inċiż

Artikolu 8(1)(a)

Artikolu 8(1) it-tieni inċiż

Artikolu 8(1)(b)

Artikolu 8(2), (3) u (4)

Artikolu 8(2), (3) u (4)

Artikolu 9(1) u (2)

Artikolu 9(1) u (2)

Artikolu 9(3), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 9(3), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 9(3) l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 9(3) l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 9(3) l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 9(3) l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 9(3) it-tieni subparagrafu

Artikolu 9(3) it-tieni subparagrafu

Artikoli 10, 11 u 12

Artikoli 10, 11 u 12

Artikolu 13(1), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 13(1), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 13(1) l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 13(1) l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 13(1) l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 13(1) l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 13(1) l-ewwel subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 13(1) l-ewwel subparagrafu, punt (ċ)

Artikolu 13(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 13(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 13(2)

Artikolu 13(2)

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, punt (ċ)

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, ir-raba’ inċiż

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, punt (d)

Artikolu 13(3), it-tieni u t-tielet subparagrafi

Artikolu 13(3), it-tieni u t-tielet subparagrafi

Artikolu 14

Artikolu 14

Artikolu 15(1) u (2)

Artikolu 15(1) u (2)

Artikolu 15(3), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 15(3), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 15(3)(a)(1)

Artikolu 15(3)(a)(i)

Artikolu 15(3)(a)(2)

Artikolu 15(3)(a)(ii)

Artikolu 15(3)(a)(3)

Artikolu 15(3)(a)(iii)

Artikolu 15(3)(b) sa (f)

Artikolu 15(3)(b) sa (f)

Artikolu 15(4)

Artikolu 15(4)

Artikolu 16

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 17a(1)

Artikolu 17(1)

Artikolu 17a(2) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 17(2) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 17a(2), it-tieni subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 17a(2), it-tieni subpargrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 17a(2) it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 17(2) it-tieni subparagrafu, punt (a)

Artikolu 17a(2) it-tieni subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 17(2) it-tieni subparagrafu, punt (b)

Artikolu 17a(2) it-tieni subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 17(2) it-tieni subparagrafu, punt (ċ)

Artikolu 17a(2) it-tielet subparagrafu

Artikolu 17(2) it-tielet subparagrafu

Artikolu 17a(2) ir-raba’ subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 17(2) ir-raba’ subparagrafu, punt (a)

Artikolu 17a(2) ir-raba’ subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 17(2) ir-raba’ subparagrafu, punt (b)

Artikolu 17a(2) ir-raba’ subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 17(2) ir-raba’ subparagrafu, punt (ċ)

Artikolu 17a(2), ir-raba' inċiż, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 17a(2), ir-raba' inċiż, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 17a(3) u (4)

Artikolu 17(3) u (4)

Artikolu 18

Artikolu 18

Artikolu 19, l-ewwel subparagrafu

Artikolu 19

Artikolu 19, it-tieni u t-tielet subparagrafi

Anness

Anness I

Annessi II u III


Top