EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008H0205

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat- 3 ta' Marzu 2008 li tadatta r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 98/376/KE dwar kard għall-parkeġġ għal persuni b’diżabbiltà, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tar-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka

OJ L 63, 7.3.2008, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/205/oj

7.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 63/43


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUNSILL

tat-3 ta' Marzu 2008

li tadatta r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 98/376/KE dwar kard għall-parkeġġ għal persuni b’diżabbiltà, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tar-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka

(2008/205/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Att ta’ l-Adeżjoni ta’ l-2003, u partikolarment l-Artikolu 57 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att ta’ l-Adeżjoni ta’ l-2005, u partikolarment l-Artikolu 56 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Għal ċerti atti li jibqgħu validi wara l-1 ta’ Jannar 2007 u jeħtieġu li jiġu adattati minħabba adeżjoni, ma sarx provvediment għall-adattamenti meħtieġa fl-Atti ta’ Adeżjoni.

(2)

Skond l-Artikolu 57 ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-2003 u l-Artikolu 56 ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-2005, dawn l-adattamenti għandhom jiġu adottati mill-Kunsill fil-każijiet kollha fejn il-Kunsill adotta l-att oriġinali.

(3)

Ir-Rakkommandazzjoni tal-Kunsill 98/376/KE ta’ l-4 ta’ Ġunju 1998 dwar kard għall-parkeġġ għal persuni b’diżabbiltà (1), għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ,

JIRRAKKOMANDA:

Ir-Rakkomandazzjoni 98/376/KE hija b’dan emendata kif stabbilit fl-Anness.

Magħmula fi Brussel, 3 ta’ Marzu 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

J. PODOBNIK


(1)  ĠU L 167, 12.6.1998, p. 25.


ANNESS

Ir-Rakkommandazzjoni 98/376/KE hija emendata kif ġej:

1.

Taħt is-seba’ inċiż tal-punt D ta’ l-Anness, il-lista ta’ kodiċijiet ta’ distinzjoni tinbidel b’din li ġejja:

“B

:

Il-Belġju

BG

:

Il-Bulgarija

CZ

:

Ir-Repubblika Ċeka

DK

:

Id-Danimarka

D

:

Il-Ġermanja

EST

:

L-Estonja

IRL

:

L-Irlanda

EL

:

Il-Greċja

E

:

Spanja

F

:

Franza

I

:

L-Italja

CY

:

Ċipru

LV

:

Il-Latvja

LT

:

Il-Litwanja

L

:

Il-Lussemburgu

H

:

L-Ungerija

M

:

Malta

NL

:

L-Olanda

A

:

L-Awstrija

PL

:

Il-Polonja

P

:

Il-Portugall

RO

:

Ir-Rumanija

SLO

:

Is-Slovenja

SK

:

Is-Slovakkja

FIN

:

Il-Finlandja

S

:

L-Iżvezja

UK

:

Ir-Renju Unit”

2.

Fil-punt E ta’ l-Anness, it-tieni paragrafu jiġi mibdul b’dan li ġej:

“Jekk Stat Membru jixtieq juża lingwa nazzjonali li mhix waħda minn dawn il-lingwi li ġejjin: il-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol jew l-Iżvediż, għandu jagħmel verżjoni bilingwa tal-kard u juża waħda mil-lingwi msemmija hawn fuq, mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan l-Anness.”


Top