Help Print this page 

Document 32008D0386

Title and reference
2008/386/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 23 ta' April 2008 li timmodifika l-Anness A għad-Deċiżjoni 2006/679/KE tat- 28 ta' Marzu 2006 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema ta' kontroll u ta' sinjalar tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea u l-Anness A għad-Deċiżjoni 2006/860/KE tas- 7 ta' Novembru 2006 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema ta' kontroll u ta' sinjalar tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja. (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1565) Test b’relevanza għaż-ŻEE
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; Imħassar b' 32012D0088
OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj
Multilingual display
Text

24.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 136/11


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-23 ta' April 2008

li timmodifika l-Anness A għad-Deċiżjoni 2006/679/KE tat- 28 ta' Marzu 2006 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema ta' kontroll u ta' sinjalar tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea u l-Anness A għad-Deċiżjoni 2006/860/KE tas-7 ta' Novembru 2006 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema ta' kontroll u ta' sinjalar tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja.

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1565)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/386/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta' Lulju 1996 fuq l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta’ veloċità għolja (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2001 fuq l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/679/KE (3) stipulat l-ewwel speċifikazzjoni teknika (“TSI”) għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema ta' kmand ta’ kontroll u ta' sinjalar tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea;

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/731/KE (4) stipulat l-ewwel speċifikazzjoni teknika (“TSI”) għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema ta' kmand ta' kontroll u ta’ sinjalar tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta’ Veloċità Għolja; tħassret u tbiddlet bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/860/KE (5).

(3)

Id-Deċiżjoni 2007/153/KE adattat l-Anness A għad-Deċiżjonijiet 2006/679/KE u 2006/860/KE għall-progress tekniku.

(4)

Bil-ħsieb li jitqies il-ftehim milħuq fi ħdan il-gruppi ta’ ħidma ta’ l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji fuq is-subsett 108, hemm bżonn li l-Anness A jkun aġġornat.

(5)

Skond l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 96/48/KE u l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 2001/16/KE, l-Aġenzija għandha tkun responsabbli għat-tħejjija tar-reviżjoni u l-aġġornament tat-TSIs u tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 21 biex jitqiesu l-iżviluppi fit-teknloġija jew il-ħtiġijiet soċjali;

(6)

Skond l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill (6), l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji għandha tiżgura li t-TSIs jiġu adattati għall-progress tekniku u x-xejriet tas-suq u għall-ħtiġijiet soċjali u għandha tipproponi lill-Kummissjoni l-emendi għat-TSIs li tqis li huma meħtieġa;

(7)

Fl-14 ta' Jannar 2008 l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji adottat rakkomandazzjoni rigward il-lista ta' speċifikazzjonijiet mandatarji u l-lista ta’ speċifikazzjonijiet informattivi stipulati fit-TSIs għas-sistemi ferrovjarji konvenzjonali u ta’ veloċità għolja;

(8)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat imwaqqaf bl-Artikolu 21 tad-Direttiva 96/48/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-lista ta' speċifikazzjonijiet mandatarji u l-lista ta’ speċifikazzjonijiet informattivi stipulati fl-Anness A għat-TSI mehmuża mad-Deċiżjoni 2006/679/KE rigward is-subsistema ta' kmand ta’ kontroll u ta' sinjalar tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea u l-Anness A għat-TSI mehmuża mad-Deċiżjoni 2006/860/KE tas-7 ta’ Novembru 2006 rigward tas-subsistema ta' kmand ta' kontroll u ta’ sinjalar tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta’ veloċità għolja, huma mibdulin bil-lista ta' speċifikazzjonijiet mandatarji u l-lista ta’ speċifikazzjonijiet informattivi mehmużin ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Qabel il-31 ta’ Diċembru 2008, l-ispeċifikazzjonijiet tas-Sistema Ewropea għall-Kontroll tal-Ferroviji (“ETCS”) mehmużin ma’ din id-Deċiżjoni se jkunu kkompletati biex jinkludu speċifikazzjonijiet komuni aġġornati ta’ ttestjar u biex jiġi kkoreġut kwalunkwe żball.

Artikolu 3

Qabel il-31 ta’ Diċembru 2008, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 tad-Direttiva 96/48/KE u għall-Artikolu 7 tad-Direttiva 2001/16/KE, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni liema mil-linji tagħhom li huma mgħammra bl-ETCS qegħdin jitħaddmu, jew se jkunu qed jitħaddmu, skond l-ispeċifikazzjonijiet mandatarji applikabbli qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni.

Sa l-istess data, l-Istati Membri għandhom ukoll jgħarrfu lill-Kummissjoni ż-żmien sa meta l-ferroviji li huma skond l-ispeċifikazzjonijiet imsemmija f'din id-Deċiżjoni jistgħu jitħaddmu fuq kull waħda mill-linji ta' l-ETCS tagħhom.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta' Ġunju 2008.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 23 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Jacques BARROT

Viċi President


(1)  ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6; Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/32/KE (ĠU L 141, 2.6.2007, p. 63).

(2)  ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1; Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/32/KE.

(3)  ĠU L 284, 16.10.2006, p. 1. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2007/153/KE (ĠU L 67, 7.3.2007, p. 13).

(4)  ĠU L 245, 12.9.2002, p. 37. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2004/447/KE (ĠU L 155, 30.4.2004, p. 65, verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 193, 1.6.2004, p. 53).

(5)  ĠU L 342, 7.12.2006, p. 1.

(6)  ĠU L 220, 21.6.2004, p. 3.


ANNESS

“LISTA TA’ SPEĊIFIKAZZJONIJIET MANDATARJI

Index N

Reference

Document Name

Version

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

intentionally deleted

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

Reserved 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

Intentionally deleted

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

Intentionally deleted

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

Intentionally deleted

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

Reserved

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

Intentionally deleted

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

Intentionally deleted

 

 

36b.

Intentionally deleted

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

Intentionally deleted

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

Intentionally deleted

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

Reserved

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

Intentionally deleted

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

Reserved

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

Reserved

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

Reserved

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

Reserved

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

Reserved

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

Reserved

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

Intentionally deleted

 

 

55.

Reserved

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

Reserved

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

Reserved

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

Reserved

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

Reserved

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

Reserved

GSM-R Version management

 

62.

Reserved

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0”

“LISTA TA’ SPEĊIFIKAZZJONIJIET INFORMATTIVI

Index N

Reference

Document Name

Version

Type

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (index 28)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (index A5)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (index 36)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (Index 44)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (index 11)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (Index 36)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (Index 36)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (Index 37)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (Index 37)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (Index 37)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (Index 37)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (Index 37)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (Index 37)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (Index 37)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (Index 37)

B18.

Intentionally deleted

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (Index 27)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (Index 27)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (Index 51)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (Index 51)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (Index 51)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (Index 51)

B31.

Reserved

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (Index 51)

B32.

Reserved

Guideline for references

 

None

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (Index 32, 33)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (Index 51)

B35.

Reserved

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (Index 56)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (Index 32)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (Index 32, 33)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (Index 57)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (Index 37)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (Index 37)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (Index 37)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (index 47)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (index B43)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (index 1)”


Top