EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0758

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 758/2007 tad- 29 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3149/92 li jippreskrivi regoli dettaljati għar-riforniment ta’ ikel mill-ħażna ta’ intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità

OJ L 172, 30.6.2007, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; Impliċitament imħassar minn 32010R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/758/oj

30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 172/47


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 758/2007

tad-29 ta’ Ġunju 2007

li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3149/92 li jippreskrivi regoli dettaljati għar-riforniment ta’ ikel mill-ħażna ta’ intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3730/87 ta’ l-10 ta’ Diċembru 1987 li jistabbilixxi regoli ġenerali għall-provvista ta’ l-ikel minn stokkijiet ta’ l-intervent lil organizzazzjonijiet indikati għad-distribuzzjoni lil persuni li huma l-iżjed fil-bżonn fil-Komunità (1), u partikolarment l-Artikolu 6 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 3(2), it-tieni inċiż, tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3149/92 (2) jipprovdi li 70 % tal-prodotti allokati lil Stat Membru għandhom jinħarġu mill-ħażniet qabel l-1 ta’ Lulju tas-sena tat-twettiq tal-pjan. Fid-dawl tal-parteċipazzjoni tard tar-Rumanija, wara d-data ta’ l-adeżjoni tagħha mal-Komunità, fil-pjan annwali ta’ l-2007, jeħtieġ li dan l-Istat Membru jingħata deroga minn dan l-obbligu f’dak li jirrigwarda l-pjan imsemmi.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 3149/92 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(3)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament jikkonformaw ma’ l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ġestjoni taċ-Ċereali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92, it-tieni inċiż għandu jinbidel bit-test li ġej:

“70 % tal-kwantitajiet imsemmija fl-Artikolu 2(3), il-punt (1)(b), għandhom jinħarġu mill-ħażniet qabel l-1 ta’ Lulju tas-sena tat-twettiq tal-pjan. Madankollu, dan l-obbligu ma japplikax għall-allokazzjonijiet li jinvolvu kwantitajiet anqas minn jew ugwali għal 500 tunnellata. Barra minn hekk, dan l-obbligu ma japplikax għall-prodotti allokati lir-Rumanija fil-qafas tal-pjan annwali ta’ l-2007. Il-kwantitajiet li ma jkunux għadhom inħarġu mill-ħażniet ta’ intervent fit-30 ta’ Settembru tas-sena tat-twettiq tal-pjan ma għandhomx jibqgħu allokati lill-Istat Membru ddeżinjat fil-qafas tal-pjan ikkonċernat.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-30 ta’ Ġunju 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 29 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 352, 15.12.1987, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2535/95 (ĠU L 260, 31.10.1995, p. 3).

(2)  ĠU L 313, 30.10.1992, p. 50. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 725/2007 (ĠU L 165, 27.6.2007, p. 4).


Top