EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007O0009

Linja ta’ gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew ta’ l- 1 ta’ Awwissu 2007 fuq statistika monetarja, ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u tas-suq (abbozzat mill-ġdid) (BĊE/2007/9)

OJ L 341, 27.12.2007, p. 1–232 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 25 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Imħassar b' 32014O0015 . Latest consolidated version: 09/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/830/oj

27.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 341/1


LINJA TA’ GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

ta’ l-1 ta’ Awwissu 2007

fuq statistika monetarja, ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u tas-suq (abbozzat mill-ġdid)

(BĊE/2007/9)

(2007/830/KE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIVI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b’mod partikolari l-Artikoli 5.1, 12.1 u 14.3 tagħhom,

Wara li kkunsidra r-Regolament BĊE/2001/13 tat-22 ta’ Novembru 2001 dwar il-karta ta’ bilanċ tas-settur ta’ l-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (1),

Wara li kkunsidra r-Regolament BĊE/2003/9 tat-12 ta’ Settembru 2003 dwar l-applikazzjoni tar-riżervi minimi (2),

Wara li kkunsidra r-Regolament BĊE/2001/18 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2001 dwar statistika fuq rati ta’ imgħax applikati minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji għal depożiti u self għal familji u korporazzjonijiet mhux finanzjarji (3),

Wara li kkunsidra r-Regolament BĊE/2007/8 dwar statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ fondi ta’ investiment (4),

Wara li kkunsidra ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (5),

Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta’ banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (6),

Wara li kkunsidra l-Linja ta’ Gwida BĊE/2002/10 tal-5 ta’ Diċembru 2002 dwar il-qafas legali tal-kontijiet u tar-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (7),

Wara li ra l-Anness A tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 tal-25 ta’ Ġunju 1996 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità (ESA 95) (8),

Billi:

(1)

Il-Linja ta’ Gwida BĊE/2003/2 tas-6 ta’ Frar 2003 dwar ċerti ħtiġijiet ta' rapportaġġ statistiku tal-Bank Centrali Ewropew u l-proċeduri għar-rapportaġġ ta' informazzjoni statistika mill-banek ċentrali nazzjonali fil-qasam ta' statistika monetarja u bankarja ġiet emendata b’mod sinjifikanti f’diversi okkażjonijiet. Issa li l-emendi ġodda qed isiru għal-linja ta’ gwida msemmija għandha tiġi abbozzata mill-ġdid fl-interess tal-kjarezza u t-trasparenza.

(2)

Għall-kumpilazzjoni ta’ karti ta’ bilanċ aggregati tas-settur ta’ l-istituzzjoni finanzjarja monetarja (MFI) pajjiż b’pajjiż u taż-żona ta’ l-euro, il-karta ta’ bilanċ taż-żona ta’ l-euro tas-settur MFI u l-aggregati monetarji rilevanti taż-żona ta’ l-euro, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jeħtieġ karta ta’ bilanċ tal-BĊE, karta ta’ bilanċ minn banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) u minn MFIs li m’humiex BĊNi (iktar ‘il quddiem “MFIs oħrajn”) ta’ Stati Membri li adottaw l-euro (iktar ‘il quddiem “Stati Membri parteċipanti”).

(3)

Ir-Regolament BĊE/2007/8 dwar statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ fondi ta’ investiment (4) (IFs) jistabbilixxi li l-ishma ta’ titoli ta’ IFs b’kodiċijiet ta’ identifikazzjoni disponibbli pubblikament għandhom jiġu rrapportati fuq bażi titolu b’titolu (s-b-s) bil-metodu kkombinat. Il-BĊNi għandhom jikklassifikaw u jaggregaw dawn id-data.

(4)

Database ta’ titoli ċentalizzati funzjonanti (CSDB) jew database tat-titoli nazzjonali kumpatibbli hija kkunsidrata essenzjali għall-klassifikazzjoni ta’ l-istatistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ l-IF.

(5)

Data speċifika u komparattiva għall-pajjiż fuq statistika u strument ta’ ħlas użati fi Stati Membri li adottaw l-euro huma essenzjali għall-identifikazzjoni u l-monitoraġġ ta’ żviluppi, inkluż id-daqs ta’ l-integrazzjoni tas-sistemi ta’ pagament tagħhom,

ADOTTA DIN IL-LINJA TA’ GWIDA:

Artikolu 1

Għan

Din il-Linja ta’ Gwida tistabbilixxi l-obbligi tal-BĊNi biex jirrapportaw statistika ta’ istituzzjonijiet finanzjarji monetarji u tas-suq lill-BĊE.

Il-BĊNi għandu jirrapporta l-partiti msemmijin fl-Artikoli 3 sa 18 skond l-iskemi li jidhru fl-Anness III u skond l-istandards tar-rapportar elettroniku stabbiliti fl-Anness IV ta’ din il-Linja ta’ Gwida. F’Settembru ta’ kull sena, il-BĊE għandu jikkomunika d-dati eżatti tat-trażmissjoni lill-BĊNi fil-forma ta’ kalendarju ta’ rapportar għas-sena ta’ wara.

Ir-rapportar preskritt fl-Artikoli 3, 6, 7, 10, 11 u 13 sa 17 huwa suġġett għar-rapputar tad-data b’lura.

(a)

Mingħajr preġudizzju għall-punt (b), ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw f’każijiet ta’ adeżjoni għall-Unjoni Ewropea u/jew l-adozzjoni ta’ l-euro:

(i)

Il-BĊNi ta’ l-Istati Membri li daħlu fl-UE f’Mejju 2004 għandhom jirrapportaw lura d-data lill-BĊE li jkopri ta’ l-anqas il-perjodu mill-2004;

(ii)

Il-BĊNi ta’ l-Istati Membri li daħlu fl-UE qabel Mejju 2004, imma li ma adottawx l-euro fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din il-Linja ta’ Gwida, għandhom jirrapportaw lura d-data lill-BĊE li jkopri ta’ l-anqas il-perjodu minn 1999 u l-perjodu minn 2003 għall-istatistika tar-rata ta’ imgħax ta’ l-MIR (iktar ‘il quddiem “istatistika ta’ l-MIR”);

(iii)

Il-BĊNi ta’ l-Istati Membri li daħlu fl-UE wara Mejju 2004 għandhom jirrapportaw lura d-data lill-BĊE li jkopru ta’ l-anqas t-tliet snin ta’ qabel;

(iv)

Fir-rigward ta’ pożizzjonijiet vis-à-vis l-Istati Membri li jadottaw l-euro wara d-dħul fis-seħħ ta’ din il-Linja ta’ Gwida, il-BĊNi ta’ Stati Membri parteċipanti għandhom jirrapportaw lura d-data lill-BĊE li jkopru ta’ l-anqas il-perjodu: (1) minn 1999, jekk l-Istat Membru daħal fl-UE qabel Mejju 2004; jew (2) mill-2004, jekk l-Istat Membru daħal fl-UE f’Mejju 2004; jew (3) jiġu koperti t-tliet snin ta’ qabel, jekk l-Istat Membru daħal fl-UE wara Mejju 2004. Dan il-prinċipju għandu japplika biss għall-istatistika li tinġabar li għaliha nqasmu data mill-pajjiżi kontropartijiet.

(b)

Għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(i)

għal intermedjarji finanzjarji oħrajn (OFIs), għandhom jiġu trażmessi data ta’ kull tliet xhur storiċi lill-BĊE li jibdew minn dawk disponibbli l-ewwel tal-perjodu ta’ referenza, ta’ l-anqas jibdew b’data għar-raba’ trimestru ta’ l-1998 bħala l-perjodu ta’ referenza;

(ii)

għal titoli, is-serje tal-ħin trażmessa lill-BĊE għandhom jibdew f’Diċembru 1989 għall-ammonti pendenti u Jannar 1990 għall-flussi;

(iii)

għall-istatisitika tal-ħlas, għandhom jiġu rrapportati ħames snin ta’ data inluż l-aħħar sena ta’ referenza, fuq bażi ta’ l-aħjar sforz.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din il-Linja ta’ Gwida:

1.

“resident” għandha listess tifsira bħad-definizzjoni fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98;

2.

“Eurosistema” tfisser BĊNi ta’ Stati Membri parteċipanti u l-BĊE;

3.

“istituzzjoni ta’ kreditu” għandha l-istess tifsira bħat-Taqsima I.2 ta’ Parti 1 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13.

Artikolu 3

Statistika fuq il-partiti tal-karta ta’ bilanċ fuq istituzzjonijiet finanzjarji monetarji

(a)   Ġenerali

Il-BĊNi għandhom jikkompilaw u jirrapportaw fuq żewġ karti ta’ bilanċ aggregati, it-tnejn fuq bażi grossa, skond ir-Regolament BĊE/2001/13: karta ta’ bilanċ aggregata tirriferi għas-subsettur MFI “bank ċentrali” u karta ta’ bilanċ aggregata tirriferi għas-subsettur “MFIs oħrajn”.

Il-BĊNi għandhom iġibu l-informazzjoni statistika meħtieġa dwar il-karta ta’ bilanċ tagħhom stess mis-sistema ta’ kontabbiltà permezz ta’ tabelli bridging li jidhru fl-Anness I ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Il-BĊE, għal skopijiet ta’ statistika, għandu jġib id-data mill-karta ta’ bilanċ tiegħu stess, li jikkorrespondu mad-data li jiġu mill-karti ta’ bilanċ tal-BĊNi tagħhom stess.

Il-BĊNi għandhom iġibu l-informazzjoni statistika meħtieġa dwar il-karta ta’ bilanċ ta’ l-MFIs oħrajn permezz ta’ l-aggregar tad-data tal-partiti tal-karta ta’ bilanċ (BSI) miġburin minn MFIs individwali residenti ħlieg għall-BĊN residenti.

Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikopru ammonti (9) pendenti ta’ l-aħħar tax-xahar u ta’ l-aħħar tat-tliet xhur u fluss ta’ aġġustament tad-data ta’ kull xahar u trimestrali.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw informazzjoni statistika fuq partiti tal-karta ta’ bilanċ skond il-Parti 1 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE data għas-serje tar-riklassifikazzjoni ta’ kull xahar u trimestrali u s-serje ta’ aġġustament rivalutat, skond l-Anness V ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊE għandu jikkalkula l-flussi (10) billi jieħu d-differenza bejn l-ishma ta’ l-aħħar tax-xahar u mbagħad ineħħi dawk l-effetti li ma joħorġux it-tranżazzjonijiet. Għandu jneħħi żviluppi mhux ta’ tranżazzjonijiet permezz ta’ l-aġġustament tal-fluss. Tliet tipi ta’ aġġustament tal-fluss huma:

aġġustamenti ta’ rivalutazzjoni: dawn għandhom jirriflettu l-impatt ta’ write-offs jew write-downs ta’ self u ta’ flutwazzjonijiet fil-prezz tas-suq ta’ stokk pendenti ta’ titoli negozjabbli miżmumin, mibjugħin jew maħruġin.

riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħrajn: dawn għandhom jinkludu t-tibdil fl-istokks tal-karta ta’ bilanċ li jkun hemm minħabba: (i) bidla fil-kopertura statisitika tal-popolazzjoni MFI (11), (ii) ir-riklassifikazzjoni ta’ attiv u passiv, jew (iii) żbalji tar-rapportar li ġew korretti fl-istokks matul medda limitata ta’ żmien u effetti ta’ tibdil fl-istruttura (12),

aġġustatmenti tar-rata tal-kambju: dawn għandhom jinkludu kull bidla fil-pożizzjoni ta’ l-istokk minħabba l-impatt tal-movimenti fir-rata tal-kambju fuq attiv u passiv ddenominati f’valuta barranija. Il-BĊE għandu jikkalkola l-aġġustamenti tar-rata tal-kambju bl-użu ta’ proporzjonijiet tal-valuta li jiġu mit-tqassim ta’ l-attiv u l-passiv f’valuti ewlenin li huma disponibbli fit-Tabella 4 fil-Parti 2 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13.

Il-BĊNi u d-Direttorat tal-Finanzi Interni tal-BĊE għandhom jirrapportaw lill-BĊE l-ishma BSI ta’ kull xahar u aġġustamenti tad-data sa l-għeluq tal-15-il jum tax-xogħol wara l-aħħar tax-xahar li dwarhom għandhom x’jaqsmu d-data.

Il-BĊNi u d-Direttorat tal-Finanzi Interni tal-BĊE għandhom jirrapportaw lill-BĊE l-ishma BSI ttrimestrali u l-aġġustamenti tad-data sa l-għeluq tat-28 jum tax-xogħol sa l-aħħar tat-trimestru li dwarhom għandhom x’jaqsmu.

Il-BĊNi jista’ jkollu l-bżonn li jirrivedi d-data li jirriferu għall-aħħar perjodu ta’ qabel il-perjodu ta’ referenza kurrenti. Barra minn dan, reviżjonijiet li jirriferu għad-data ta’ qabel l-aħħar perjodu qabel ix-xahar ta’ referenza jistgħu jsiru wkoll, li joħorġu, per eżempju, minn żbalji, riklassifikazzjonijiet, proċeduri ta’ rapportar imtejbin eċċ. Il-BĊE jista’ jipproċessa reviżjonijiet eċċezzjonali u ordinarji simultanjament jew jiddeċiedi li jippostponi l-ipproċessar ta’ reviżjonijiet eċċezzjonali għal wara l-perjodu ta’ produzzjoni ta’ kull xahar għall-aggregati monetarji.

Il-politika ta’ reviżjoni għandha tikkonforma mal-prinċipji tal-BĊE Money and Banking Statistics Compilation Guide  (13). Biex jiġi żgurat bilanċ tajjeb bejn il-kwalità ta’ l-istatistika monetarja u l-istabbiltà tagħhom, u biex titjieb il-konsistenza bejn l-istatistika ta’ kull xahar u trimestrali, għandhom jintbagħtu reviżjonijiet eċċezzjonali għad-data ta’ kull xahar meta tintbagħat l-istatistika trimestrali.

Meta l-BĊNi jagħti derogi lill-MFIs skond l-Artikolu 2(2) tar-Regolament BĊE/2001/13, BĊNi għandu jżid sa 100 % kopertura għal dawn l-MFIs fil-kumpilazzjoni tad-data tal-karta ta’ bilanċ ta’ l-MFI ta’ kull xahar u trimestrali rrapportati lill-BĊE.

Il-BĊNi jista’ jagħżel il-proċedura għaż-żieda ta’ 100 % kopertura, sakemm jissodisfa l-istandards minimi li ġejjin:

(a)

għat-tqassim ta’ data nieqsa, għandhom jinġiebu stimi bl-applikazzjoni ta’ proporzjonijiet bbażati fuq il-popolazzjoni sħiħa li tirrapporta jew fuq subsett kkunsidrat aktar rappreżentattiv ta’ l-“aħħar”; u

(b)

meta jkun disponibbli t-taqssim tad-data, imma b’dewmien akbar jew b’frekwenza aktar baxxa, id-data rapportata għandha tinġieb ‘il quddiem fil-perjodi neqsin billi:

(i)

jiġu ripetuti d-data meta r-riżultati jkunu ppruvati adegwati; jew

(ii)

jiġu applikati tekniċi ta’ stima statistika biex jitqiesu x-xejriet fid-data jew ix-xejriet staġonali.

Fil-kumpilazzjoni tal-karta ta’ bilanċ, il-BĊNi u l-BĊE għandhom isegwu r-regoli tal-kontabiltà armonizzati fil-Linja ta’ Gwida BĊE/2002/10, ħlief:

(a)

fejn il-BĊNi u l-BĊE huma meħtieġa għall-finijiet ta’ kontabbilità li jirrivalutaw il-portafoll tat-titoli tagħhom fuq bażi ta’ xahar u mhux ta’ trimestru;

(b)

għall-partiti ta’ kontabbiltà 9.5 “klejms oħra fl-Eurosistema (nett)” u 10.4 “passiv ieħor fl-Eurosistema (nett)”, li għandhom jiġu rrapportat fuq bażi grossa;

(ċ)

għall-partita ta’ kontabbiltà 14 “kontijiet ta’ rivalutazzjoni”, li għandhom jiġu rrapportat fuq bażi grossa għall-finijiet ta’ kontabbiltà u fuq bażi netta għall-iskopijiet statistiċi;

(d)

għal telf mhux realizzat, li għandu jiġi rrapportat taħt il-partita 11 “attiv ieħor”.

Ir-regoli tal-valutazzjoni u/jew ta’ kontabbiltà fir-Regolament BĊE/2001/13 għandhom japplikaw għal “MFIs oħrajn”.

Il-BĊNi għandhom jibagħtu noti spjegattivi li jispjegaw ir-raġunijiet għal reviżjonijiet sinjifikanti u għal reviżjonijiet eċċezzjonali.

Barra minn dan, il-BĊNi għandhom jipprovdu lill-BĊE noti spjegattivi dwar l-aġġustamenti fir-“riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħrajn” skond il-proċeduri stabbiliti fil-Parti ta’ l-Anness V ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Artikolu 4

Monitoraġġ tal-konsistenza

Il-BĊNi u l-BĊE għandhom jimmonitorjaw il-konsistenza bejn il-karta ta’ bilanċ aggregata ta’ l-aħħar tax-xahar rispettiva tagħhom għal skopijiet ta’ statistika kif irrapportat fir-Regolament BĊE/2001/13 u partiti ta’ kontabbiltà tagħħom kif irrapportat fl-istqarrija finanzjarja ta’ kull ġimgħa ta’ l-Eurosistema skond il-Linja ta’ Gwida BĊE/2002/10. Għandhom isegwu l-proċedura segwita fl-Anness II ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊNi u l-BĊE għandhom jagħmlu dawn il-verifiki ta’ konsistenza kull xahar. Għandhom jirrapportaw l-eżitu tagħhom lill-BĊE qabel jew flimkien mad-data BSI, sal-15-il jum tax-xogħol wara t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza skond il-kalendarju ta’ kull sena stabbilit mill-BĊE u kkomunikat lill-BĊNi sa l-aħħar ta’ Settembru ta’ kull sena. Fil-perjodi tar-rapportar meta d-dati tal-karta ta’ bilanċ għal skopijiet ta’ statistika aggregata ta’ l-aħħar tax-xahar u l-partiti ta’ kontabbiltà kif irrapportati fl-istqarrija finanzjarja ta’ kull ġimgħa ta’ l-Eurosistema ma jaqblux, il-BĊNi jistgħu jqabblu d-data statistika mal-karta ta’ bilanċ ta’ kuljum magħmula għall-aħħar jum tax-xogħol tax-xahar. Meta jagħmel il-karta ta’ bilanċ tiegħu stess, il-BĊE għandu jsegwi l-istess proċedura.

Il-BĊNi u l-BĊE għandhom jibagħtu lid-Diviżjoni ta’ l-Istatistika ta’ l-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji u tas-Suq noti spjegattivi għal kull diskrepanza identifikata: noti spjegattivi sħaħ u noti spjegattivi simplifikati. Nota spjegattiva sħiħa għandha tiġi kkumpilata darba fis-sena biss sa data ffissata mill-BĊE bl-informazzjoni msemmija fil-Parti 3 ta’ l-Anness II ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Għax xhur l-oħrajn, għandhom ilestu biss noti spjegattivi simplifikati skond il-galvu tal-Parti 2 ta’ l-Anness II ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Il-BĊNi u l-BĊE għandhom jibagħtu noti spjegattivi sħaħ fl-istess ħin.

Artikolu 5

Statistika fuq e-money

Il-BĊE, f’kooperazzjoni mal-BĊNi, għandu jidentifika u jirreġistra fuq bażi annwali l-karatteristiċi ta’ skemi ta’ l-e-money fl-UE, id-disponibbilità ta’ informazzjoni statistika kkonċernata u l-metodi ta’ kompilazzjoni relatati għaliha. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni statistika fuq l-e-money maħruġ mill-MFIs suġġett għad-disponibbilità tagħhom, skond il-lista ta’ partiti preskritti fil-Parti 2 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Data ta’ kull xahar għandha tintbagħat lill-BĊE ta’ l-anqas darbtejn fis-sena, sa l-aħħar jum tax-xogħol ta’ Marzu u Settembru. Skond id-disponibbiltà tad-data tal-BĊNi, jistgħu jsiru trasmissjonijiet tad-data aktar frekwenti ta’ l-aħħar jum tax-xogħol tax-xahar wara tmiem tal-perjodu ta’ referenza. Il-perjodu ta’ referenza għandu jkun l-aħħar xahar tat-trimestru jew tas-sitt xhur li għalihom tirriferi l-partita. Meta l-bilanċi ta’ l-e-money m’humiex disponibbli sa l-iskadenza, il-BĊNi jistgħu jirrapportaw l-aħħar data disponibbli sa l-aħħar jum tax-xogħol tax-xahar.

Artikolu 6

Karta ta’ bilanċ ta’ l-istatisitka tal-gvern ċentrali

(a)   Ġenerali

Il-BĊNi għandu jirrapporta informazzjoni statistika fuq il-passiv ta’ depożiti tal-gvern ċentrali jiġifieri sostituti mill-qrib ta’ passiv ta’ depożiti, l-investimenti ta’ kontanti u titoli skond il-Parti 3 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

L-ebda rapportar mhu meħtieġ fuq il-bażi de minimis meta l-fenomenu ma jeżistix jew huwa insinjifikanti. Il-partita “karti tal-flus u muniti euro miżmumin mill-gvern ċentrali” għandha tiġi rrapporatat bħala partita tal-memorandum bi prijorità għolja. Jistgħu jintbagħtu stimi miksubin bl-użu ta’ data disponibbli, bħad-data annwali u/jew trimestrali tal-kontijiet ta’ l-unjoni finanzjarja monetarja (MUFA).

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Data ta’ l-aġġustamenti tal-fluss għandhom jiġu rrapportati skond l-Artikolu 3(1)(b) ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Din is-serje għandha tiġi rapportata fuq bażi ta’ kull xahar u bl-istess puntwalità bħal dak speċifikat fl-Artikolu 3(2) għall-istatistika ta’ kull xhar BSI statistics.

Artikolu 7

Partiti tal-memorandum

(a)   Ġenerali

Safejn id-data huma disponibbli, inkluż skond l-aħjar stima, jew li n-negozju kkonċernat huwa sinjifikanti mil-lat monetarju, il-BĊNi għandhom jirrapportaw informazzjoni statistika ulterjuri skond il-lista ta’ partiti tal-memorandum li hemm fil-Parti 4 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida bħala suppliment għal u bl-istess frekwenza bħall-istatistika BSI speċifikata fl-Artikolu 3(2). Il-BĊE, f’kooperazzjoni mal-BĊNi, għandu jidentifika u jirreġistra d-disponibbiltà ta’ l-informazzjoni statistika kkonċernata u l-metodi ta’ kompilazzjoni li għandhom x’jaqsmu magħha. Partiti tal-memorandum ta’ prijorità għolja, li jidhru f’ċelloli bil-grassett, jirrapreżentaw l-informazzjoni meħtieġa għall-kumpilazzjoni ta’ aggregati monetarji taż-żona ta’ l-euro u tal-MUFA.

Bla ħsara għall-ftehim bejn il-BĊE u l-BĊN, ċelloli bil-grassett bi vleġġa (↑) jistgħu ma jiġux irrapportati mill-BĊNi meta jintużaw sorsi tad-data alternattivi mill-BĊE.

B’referenza għaċ-ċelloli li jikkorrespondu ma’ l-Istati Membri li m’adottawx l-euro fit-Tabelli 3 u 4 fil-Parti 2 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13, jekk il-figuri miġburin f’livell ogħla juru li huma insinjifikanti, il-BĊNi jistgħu jiddeċiedu li ma jeħtiġux ir-rapportar sħiħ tagħhom. F’każ bħal dan, il-BĊNi għandhom jivvalutaw f’intervalli regolari, ta’ l-anqas darba fis-sena, jekk data fir-rigward taċ-ċelloli li jikkorrespondu ma’ l-Istati Membri li adottaw l-euro humiex sinjifikanti jew le, u jinfurmaw lill-BĊE u l-MFIs b’kull bidla fil-ħtiġijiet tar-rapportar fir-rigward ta’ dawk iċ-ċelloli. Meta data dwar ċelloli li jikkorrespondu għall-Istati Membri li ma adottawx l-euro huma insinjifikanti l-BĊNi ma jkunux jeħtieġu r-rapportar sħiħ tagħhom, għandhom jagħmlu stima tad-data bl-użu ta’ informazzjoni eżistenti, skond il-metodi li jidhru hawn isfel, u jirrapportawhom bħala partiti tal-memorandum bi frekwenza trimestrali.

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Data tal-fluss tista’ tiġi pprovduta sakemm ikun hemm ftehim bej il-BĊE u l-BĊN. Data ta’ l-aġġustamenti tal-fluss għandhom jiġu rrapportati skond l-Artikolu 3(1)(b) ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Is-serje għandha tiġi rrapportata fi frekwenza ta’ kull xahar għall-partiti tat-Taqsimiet 1 u 2 tal-Parti 4 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida jew bi frekwenza trimestrali għall-partiti tat-Taqsima 3 tal-Parti 4 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida u bl-istess puntwalità bħall-istatistika tal-karta ta’ bilanċ ta’ l-MFI obbligatorja ta’ kull xahar u trimestrali skond ir-Regolament BĊE/2001/13.

Data li jirreferu għal ċelloli li jikkorrespondu ma’ l-Istati Membri li ma adottawx l-euro tat-Tabelli 3 u 4 tal-Parti 2 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13, meta jiġu stmati mill-BĊNi u rrapportati bħala partiti tal-memorandum, jistgħu jiġu rrapportati lill-BĊE b’dewmien ulterjuri ta’ xahar mill-għeluq tat-28 jum tax-xogħol wara t-tmiem tat-trimestru li jirriferu għalihom.

Partiti tal-memorandum meħtieġa skond dan l-Artikolu għandhom jiġu rrapportati wara li jiġu segwiti l-istess regoli ta’ valutazzjoni u ta’ kontabbiltà dwar id-data skond ir-Regolament BĊE/2001/13.

B’referenza għat-Tabelli 3 u 4 tal-Parti 2 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13, meta d-data dwar ċelloli li jikkorrespondu ma' l-Istati Membri li ma adottawx l-euro m’humiex metieġa għall-BĊNi, għandhom jiġu stmati skond l-istandards ta’ hawn isfel.

Meta l-BĊNi jagħmlu stima tad-data bl-użu ta’ informazzjoni eżistenti, għandhom jirrapportaw dawn id-data lill-BĊE bħala partiti tal-memorandum. Il-metodi ta’ stima li ġejjin għandhom jintużaw sakemm ma jkunx hemm ftehim mod ieħor mal-BĊE:

iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ data rapportata mill-MFIs bi frekwenza aktar baxxa. Id-data għandhom jinġiebu ‘l quddiem fil-perjodu/i nieqes/neqsin, billi jiġu ripetuti jew jiġu applikati t-tekniċi statistiċi xierqa biex jirriflettu kull xejra fid-data jew fix-xejra staġonali,

iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ data irrapportati mill-MFIs fuq bażi aktar aggregata, jew fuq bażi ta’ taqsim speċifiku li l-BĊNi jikkonsidra jagħmlu sens,

iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ data trimestrali miġburin minn MFIs kbar responsabbli għal minn l-anqas 80 % tan-negozju mal-pajjiżi li aderew fl-UE fl-1 ta’ Mejju 2004,

iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ sorsi tad-data alternattivi bħall-Bank for International Settlements jew data tal-bilanċ ta’ pagamenti, wara kull aġġustament meħtieġ minħabba kunċetti u definizzjonijiet differenti użati f’dawn is-sorsi alternattivi pparagunati ma dawk użati fl-istatistika monetarja u finanzjarja, jew

iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ data għall-pajjiżi li aderew fl-UE fl-1 ta’ Mejju 2004 irrapportati kull trimestu mill-MFIs bħala total wieħed.

Artikolu 8

Statistika dwar il-bażi ta’ riżerva

Statistika ta’ kull xahar fuq il-bażi tar-riżerva aggregata, imqassma skond it-tip ta’ passiv, għandha tiġi kkalkulata bħala ishma ta’ l-aħħar tax-xahar skond ir-Regolament BĊE/2003/9 u bil-kategoriji stabbiliti fir-Regolament BĊE/2001/13. Data għall-produzzjoni ta’ din l-istatistika skond il-Parti 5 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida għandha tinġieb mid-data li istituzzjonijiet ta’ kreditu li huma suġġetti għar-rekwiżiti ta’ riżerva minima jibagħtu lill-BĊNi.

L-istatistika tal-bażi ta’ riżerva sitt serje ta’ ħin għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu, b’referenza għall-figuri ta’ l-ishma ta’ l-aħħar tax-xahar li għandhom jiġu trażmessi lill-BĊE kull xahar, mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol tal-BĊN qabel il-bidu tal-perjodu ta’ żamma ta’ riżerva, permezz tas-sistema tal-bdil tad-data tas-SEBĊ. Istituzzjonijiet ta’ kreditu ta’ l-aħħar għandhom jirrapportaw lill-BĊNi taqsim limitat fuq bażi trimestrali. Għal dawn l-istituzzjonijiet ta’ kreditu ta’ l-aħħar statistika tal-bażi ta’ riżerva semplifikata għandha tintuża għat-tliet perjodi ta’ żamma ta’ riżerva. Il-BĊNi għandhom jużaw id-data tal-bażi tar-riżerva trimestrali mill-istituzzjonijiet ta’ l-aħħar għall-figuri ta’ kull xahar rapportati lill-BĊE fit-tliet trażmissjonijiet tad-data wara r-rilaxx tagħhom.

Reviżjonijiet mill-istituzzjonijiet tar-rapportar u/jew rekwiżiti ta’ riżerva li jseħħu wara li jkun beda l-perjodu ta’ żamma jistgħu ma jwasslux għal reviżjonijiet għall-istatistika fuq il-bażi ta’ riżerva u fuq il-rekwiżiti ta’ riżerva.

Artikolu 9

Statistika tal-proporzjon makro

Il-BĊE għandu jagħmel monitoraġġ fuq bażi ta’ kull xahar, bl-użu ta’ informazzjoni statistika ta’ l-aħħar tax-xahar li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu jibagħtu lill-BĊNi skond ir-Regolament BĊE/2001/13, il-preċiżjoni tad-deduzzjonijiet standardizzati kurrenti mill-bażi ta’ riżerva li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu jistgħu japplikaw għall-ammont pendenti tat-titoli ta’ debitu tagħhom maħruġin b’maturità miftehma sa sentejn. Il-BĊNi għandhom jikkompilaw l-aggregati meħtieġa skond il-Parti 6 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida u jirrapportawhom lill-BĊE.

Is-serje ta’ tliet darbiet ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu, li jirreferu għaċ-ċifri ta’ l-ishma ta’ l-aħħar tax-xahar, għandhom jiġu trażmessi lill-BĊE kull xahar, mhux aktar tard mill-aħħar jum tax-xogħol tal-BĊN qabel il-bidu tal-perjodu ta’ żamma.

Dawn is-serje għandhom jiġu trażmessi anki jekk l-partiti tal-karta ta’ bilanċ irrelatati ma japplikawx fl-Istat Membru.

Artikolu 10

Statistika tal-karta ta’ bilanċ ta’ l-istituzzjoni ta’ kreditu

(a)   Ġenerali

Il-BĊNi għandu jirrapporta lill-BĊE data tal-partiti tal-karta ta’ bilanċ għas-settur ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu skond it-Tabelli 1, 2 u 4 tal-Parti 2 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13 u tal-Parti 7 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Billi d-data fuq is-settur kollu ta’ l-MFIs huma diġà rrapportati skond ir-Regolament BĊE/2001/13, ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan l-Artikolu għandhom japplikaw biss għal dawk l-Istati Membri fejn il-popolazzjoni li tirrapporta ta’ MFIs oħrajn tikkonsisti minn kemm l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u fondi tas-suq tal-flus (MMFs) u l-impatt ta’ l-MMFs jitqies statistikament importanti għaliex il-kriterji li ġejjin jiġu sodisfatti f’daqqa:

(i)

id-differenza bejn it-total tal-karta ta’ bilanċ tas-settur MFI u t-total tal-karta ta’ bilanċ tas-subsett tiegħu ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu huwa ta’ aktar minn EUR 5 000 miljun fuq bażi sostnuta; u

(ii)

MFIs li m’humiex istituzzjonijiet ta’ kreditu, jiġifieri MMFs, għandhom impatt fuq aktar minn partita waħda fuq kull naħa tal-karta ta’ bilanċ tas-settur MFI.

Għalkemm f’xi Stati Membri numru żgħir ta’ istituzzjonijiet huma kklassifikati bħala MFI, dawn l-istituzzjonijiet għandhom jiġu kkunsidrati insinjifikanti minn perspettiva kwantitattiva.

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Data ta’ l-aġġustamenti tal-fluss għandhom jiġu rrapportati skond l-Artikolu 3(1)(b) ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Id-data għandha tiġi rrapportata trimestralment fi 28 jum tax-xogħol mill-aħħar tal-perjodu ta’ referenza.

Id-data mitluba skond it-Tabella 3 tal-Parti 7 fl-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida għandhom jiġu rrapportati minn Marzu 2005 bħala x-xahar ta’ referenza.

Id-data rrapportata dwar il-karta ta’ bilanċ ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom ikopru 100 % ta’ l-istituzzjonijiet ikklassifikati f’dan is-settur. Meta l-kopertura ta’ rapportar attwali hija anqas minn 100 % minħabba l-applikazzjoni tal-prinċipju cutting-off-the-tail, il-BĊNi għandhom iżidu d-data mogħtija biex jassigura kopertura ta’ 100 %.

Artikolu 11

Indikaturi finanzjarji strutturali

(a)   Ġenerali

Il-BĊNi għandu jirrapporta d-data tal-karta ta’ bilanċ fuq indikaturi finanzjarji strutturali oħrajn skond il-Parti 8 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊNi għandu jipprovdi data fir-rigward ta’ 18-il indikatur speċifikati fil-Parti 8 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida skond ir-regoli konċettwali u metodoloġiċi stabbiliti hemmhekk. Għandhom jiġu segwiti l-prinċipji statistiċi adottati għall-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika BSI jiġifieri:

(i)

id-data għandhom jiġu aggregati, mhux ikkonsolidati; u

(ii)

il-prinċipju tar-residenza għandu jsegwi “l-metodu tal-pajjiż ospitanti”; u

(iii)

id-data tal-karta ta’ bilanċ għandhom jiġu rrapportati fuq bażi grossa.

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Id-data ta’ l-aġġustamenti tal-fluss għandhom jiġu rrapportati skond l-Artikolu 3(1)(b) ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Id-data ta’ l-aġġustamenti tal-fluss għandhom jiġu rrapportati sa l-aħħar ta’ Marzu ta’ kull sena b’referenza għas-sena ta qabel. L-indikatur “Numru ta’ impjegati ta’ CIs” għandu jiġi pprovdut, jekk ikun possibbli, sa l-aħħar ta’ Mejju ta’ kull sena b’referenza għas-sena ta’ qabel.

Il-BĊNi għandhom japplikaw il-prinċipji ġenerali li ġejjin meta jirrevedu d-data rapportata:

(a)

matul it-trażmissjonijiet kollha regolari tad-data ta’ kull sena, flimkien ma’ l-aħħar sena r-reviżjonijiet ordinarji għad-data tas-sena ta’ qabel u r-reviżjonijiet eċezzjonali għandhom jintbagħtu kif meħtieġ; u

(b)

reviżjonijiet eċċezzjonali li jtejbu b’mod sinjifikanti l-kwalità tad-data jistgħu jintbagħtu matul is-sena.

Data miġburin għandhom ikopru 100 % ta’ l-istituzzjonijiet iddefiniti bħala istituzzjonijiet ta’ kreditu skond it-Taqsima I.2 tal-Parti 1 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13. Fejn il-kopertura ta-rapportar attwali hija anqas minn 100 % minħabba l-applikazzjoni tal-prinċipju cutting-off-the-tail, il-BĊNi għandhom iżidu d-data mogħtija skond Artikolu 3(4) ta’ din il-Linja ta’ Gwida biex tiġi assigurata l-kopertura ta’ 100 %.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE kull devjazzjoni mid-definizzjonijiet u r-regoli ta’ hawn fuq biex jiġi permess il-monitoraġġ tal-prattika nazzjonali. Il-BĊNi għandu jissottometti noti spjegattivi li jispjegaw ir-raġunijiet għar-reviżjonijiet sinjifikanti.

Artikolu 12

Data għal skopijiet tal-Fond Monetarju Internazzjonali

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi statutorji tal-BĊNi fil-konfront tal-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF), il-BĊNi jistgħu jittrażmettu statistika tal-partiti tal-karta ta’ bilanċ supplimentari ta’ l-MFI lill-IMF permezz tal-BĊE skond l-arranġamenti tekniċi li ġejjin.

Il-partiti tal-karta ta’ bilanċ ta’ l-MFI skond il-Parti 9 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida għandhom jiġu trażmessi mill-BĊNi lill-BĊE fil-qafas ta’ trażmissjoni regolari ta’ kull xahar tad-data BSI. It-trażmissjonijiet tad-data għandhom jikkoinċidu mar-rapportar regolari tad-data tal-BSI lill-BĊE, li jsiru fil-15-il jum tax-xogħol wara l-aħħar tax-xahar li għalihom jirriferu d-data, skond Artikolu 3(2) ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Il-frekwenza u l-puntwalità għal partiti tal-memorandum ta’ prijorità għolja stabbiliti fl-Artikolu 7(2) ta’ din il-Linja ta’ Gwida għandhom japplikaw ukoll għas-serje ddefinita hawnhekk.

Artikolu 13

Statistika dwar is-securitisation u trasferimenti oħrajn ta’ self MFI oriġinarjament mogħti lil mhux MFIs

Skond id-disponibbiltà tagħhom, inkluż fuq bażi ta’ l-aħjar stima, il-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni statistika fuq bejgħ u trasferimenti ta’ self MFI lil terzi skond il-Parti 10 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

It-trażmissjoni tad-data lill-BĊE għandha tinkludi: (i) flussi grossi, (ii) flussi netti ta’ self mogħti oriġinarjament mill-MFIs u mibjugħin lil terzi, fejn id-data fuq flussi grossi m’humiex disponibbli, u (iii) data ta’ l-ishma, meta disponibbli, għandhom jiġu rrapportati fiż-żewġ każijiet. għal kull wieħed minn dawn it-tliet tipi ta’ data, self mogħti lil korporazzjoni ta’ vettura finanzjarja (FVC), jiġifieri fejn huma securitised permezz ta’ FVC, u self ittrasferit lil aġenti oħrajn, kemm jekk hemm involut is-securitisation jew le, għandhom jiġu rrapportati b’mod separat. Billi s-self huwa mifhum li jinbiegħ lis-settur mhux MFI, ir-rapportar relatat għandu jkun meħtieġ biss safejn ma jitqiesx aktar meħtieġ li jidher fil-karta ta’ bilanċ ta’ l-MFI li oriġinarjament għamlet is-self lil setturi residenti oħrajn jew fuq kull karta ta’ bilanċ oħra ta’ MFIs.

Id-data għandhom jiġu trażmessi fil-15-il jum tax-xogħol wara l-aħħar tax-xahar li għalih jirriferu d-data.

Artikolu 14

Statistika oħra ta’ intermedjarji finanzjarji

(a)   Ġenerali

Il-BĊNi għandu jirrapporta l-informazzjoni statistika fuq l-OFIs skond il-Parti 11 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Id-data għandhom jiġu trażmessi b’mod separat mis-subkategoriji ta’ OFIs li ġejjin: (i) fondi ta’ investiment (ħlief MMFs); u (ii) negozjanti ta’ titoli u derivattivi (SDDs); u (iii) korporazzjonijiet finanzjarji li jisilfu (FCLs); u (iv) OFIs oħrajn.

Data dwar OFIs għandha tiġi trażmessa fuq il-bażi ta’ data li jkunu disponibbli fil-livell nazzjonali. Meta data attwali m’hijiex disponibbli jew ma tistax tiġi pproċessata, għandhom jingħataw stimi nazzjonali. Meta jeżisti l-fenomenu ekonomiku sottostanti imma ma jkunx immoniterjat statistikament u għalhekk l-istimi nazzjonali ma jistgħux jingħataw, il-BĊNi jistgħu jagħżlu jew li ma jirrapportawx is-serje tal-ħin jew jirrapportawha bħala nieqsa. Għalhekk kull serje ta’ ħin mhux irrapportata għandha b’hekk tiġi interpretata bħala “data li jeżistu imma m’humiex miġburin” u l-BĊE jista’ jagħmel assunzjonijiet u stimi għall-finijiet tal-kumpilazzjoni ta’ l-aggregati taż-żona ta’ l-euro. Il-popolazzjoni tar-rapportar għandha tinkludi t-tipi kollha ta’ OFIs residenti fi Stati Membri parteċipanti: istituzzjonijiet li jinsabu fit-territorju, inkluż sussidjarji ta’ kumpanniji ġenituri li jinsabu barra dak it-territorju, u friegħi indipendenti ta’ l-istituzzjonijiet li għandhom l-uffiċċju ewlieni tagħhom barra t-territorju.

Għandhom jingħataw dawn l-indikaturi ewlenin u l-informazzjoni supplimentari:

indikaturi ewlenin għandhom jiġu trażmessi għall-kumpilazzjoni ta’ l-aggregati taż-żona ta’ l-euro: l-Istati Membri parteċipanti għandhom jittrażmettu dawn id-data ddettaljati meta dawn id-data jkunu disponibbli. Meta ma jkunux disponibbli dawn id-data attwali għat-taqsim meħtieġ jew għall-frekwenza, puntwalità jew firxa fiż-żmien miftehma, għandhom jingħataw stimi jew ikun fattibbli.

informazzoni supplimentari għandha tiġi trażmessa bħala “partiti memo”: dawn id-data għandhom jintbagħtu mill-pajjiżi li għalihom bħalissa huwa disponibbli aktar dettall.

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Data ta’ l-aġġustament tal-fluss jistgħu jiġu rrapportati fil-każ ta’ waqfien sinjifikanti f’ishma jew meta jkun hemm ir-riklassifikazzjonijiet u l-aġġustamenti oħra. B’mod partikolari, id-data ta’ l-aġġustament tal-fluss jistgħu jingħataw minħabba riklassifikazzjonijiet fil-kuntest ta’ l-implimentazzjoni tal-qafas ESA 95.

Jekk it-trażazzjonijiet huma stmati bbażati fuq id-differenza bejn żewġ perjodi ta’ ishma sussegwenti, is-serje tal-ħin jew ma tkunx irrapportata jew irrapportata bħala nieqsa.

Data ta’ l-aġġustament tal-fluss għandha tiġi rrapportata skond Artikolu 3(1)(b) ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-frekwenza tar-rapportar lill-BĊE għandha tkun trimestrali. L-istatistika OFI għandha tiġi trażmessa lill-BĊE mhux aktar tard mill-aħħar jum kalendarju tat-tielet xahar wara t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza, jew fil-jum tax-xogħol ta’ qabel tal-BĊN jekk l-aħħar jum kalendarju m’huwiex jum tax-xogħol għall-BĊN. Id-dati eżatti tat-trażmissjoni għandhom jiġu kkomunikati lill-BĊNi bil-quddiem fil-forma ta’ kalendarju tar-rapportar ipprovdut mill-BĊE sa Settembru ta’ kull sena.

Il-BĊNi jista’ jkollu bżonn li jirrivedi data trażmessi matul it-trimestru ta’ qabel. Barra minn dan jista’ jkun hemm ukoll reviżjonijiet għad-data fuq trimestri oħrajn.

Għandhom japplikaw il-prinċipji ġenerali li ġejjin:

(a)

meta jkun hemm trażmissjonijiet ta’ data trimestrali regolari, flimkien mad-data ta’ l-aħħar trimestru, jistgħu jintbagħatu r-reviżjonijiet “ordinarji” biss, jiġifieri reviżjonijiet tad-data trażmessi fit-trimestu ta’ qabel,

(b)

ir-reviżjonijiet eċċezzjonali għandhom ikunu limitati u rrapportati f’data differenti mir-rapportar regolari. Reviżjonijiet żgħar storiċi ta’ rutina lid-data għandhom jitbagħtu biss fuq bażi annwali, flimkien mat-trażmissjoni tad-data għar-raba’ trimestu; u

(ċ)

reviżjonijiet eċċeżżjonali li jtejbu b’mod sinjifikanti l-kwalità tad-data jistgħu jintbagħtu matul is-sena barra ċ-ċikli ta’ produzzjoni regolari.

Ir-regoli tal-kontabbiltà segwiti mill-OFIs fit-tħejjija tal-kontijiet tagħhom għandhom jikkonformaw mat-trapożizzjoni nazzjonali tad-Direttiva 86/635/KEE u kull standard internazzjonali ieħor applikabbli. Mingħajr preġudizzju għall-prattiċi tal-kontabbiltà li jipprevalu fl-Istati Membri, l-attiv u l-passiv kollu għandhom jiġu rrapportati fuq bażi grossa għal skopijiet statistiċi. Il-metodi ta’ valutazzjoni huma indikati fil-kategoriji rilevanti.

Il-BĊNi għandhom jipprovdu noti spjegattivi lill-BĊE skond it-Taqsima 3 tal-Parti 11 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Il-BĊNi għandhom jipprovdu noti spjegattivi għal reviżjonijiet sinjifikanti.

Il-BĊNi għandhom jieqfu milli jirrapportaw informazzjoni statistika li tirriferi għall-istatistika IF fil-kuntest ta’ l-istatistika OFI hekk kif il-Kunsill Governattiv, wara li jqis il-veduti tal-Kumitat ta’ l-Istatistika, jiddeċiedi li l-istatistika disponibbli fuq assi u passiv IF irrapportati skond l-Artikolu 18 ta’ din il-Linja ta’ Gwida huma ta’ kwalità li tista’ tiġi ppubblikata fil-livell taż-żona ta’ l-euro, u mhux aktar tard mir-raba’ trimestru ta’ l-2009. Il-BĊNi jistgħu jġibu l-istatistika IF skond il-Parti 11 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida mill-informazzjoni statistika xierqa miġbura għal skopijiet ta’ statistika fuq attiv u passiv IF skond il-Parti 14 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Artikolu 15

Statistika ta’ ħruġ ta’ titoli

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni statistika li tkopri t-titoli kollha maħruġin mir-residenti taż-żona ta’ l-euro fi kwalinkwe valuta kemm domestika u internazzjonali, skond il-Parti 12 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Ir-rapportar lill-BĊE għandu jkun ta’ kull xahar. L-istatistika ta’ ħruġ ta’ titoli għandha tiġi trażmessa lill-BĊE mhux aktar tard minn ħames ġimgħat wara tmien ix-xhur li dwarhom għandhom x’jaqsmu d-data. Il-BĊE għandu jikkomunika d-dati eżatti tat-trażmissjoni lill-BĊNi bil-quddiem f’forma ta’ kalendarju ta’ rapportar.

Il-BĊN għandu jipprovdi noti spjegattivi lill-BĊE kif stabbilit fit-Taqsima 3 tal-Parti 12 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Artikolu 16

Statistika tar-rata ta’ imgħax ta’ l-MFI

Għall-finijiet ta’ l-istatistika ta’ l-MIR, il-BĊNi għandhom jirrapportaw informazzjoni statistika aggregata ta’ kull xahar nazzjonali dwar ammonti pendenti u negozju ġdid kif speċifikat fl-Appendiċi 1 u 2 ta’ l-Anness II tar-Regolament BĊE/2001/18.

Din l-informazzjoni statistika għandha tiġi rapportata skond il-kalendarju annwali stabbilit mill-BĊE u kkomunikat lill-BĊNi sa l-aħħar ta’ Settembru ta’ kull sena.

Il-BĊNi jista’ jkollhom bżonn jirrevedu l-valuri tax-xahar ta’ referenza ta’ qabel. Jista’ jkun hemm ukoll ir-reviżjonijiet li jiġu minn, per eżempju, żbalji, riklassifikazzjonijiet, proċeduri ta’ rapportar imtejjeb eċċ applikati għal data tax-xahar ta’ referenza ta’ qabel.

Dawn għandhom japplikaw il-prinċipji ġenerali li ġejjin:

(a)

meta l-BĊNi jirrevedu data għall-perjodu qabel ix-xahar ta’ referenza ta’ qabel għandhom jibagħtu noti spjegattivi lill-BĊE; u

(b)

Il-BĊNi għandhom jipprovdu wkoll noti spjegattivi għal reviżjonijiet sinjifikanti; u

(ċ)

fit-trażmissjoni tad-data reveduta, il-BĊNi għandhom jikkunsidraw il-puntwalità stabbilita tar-rapportar regolari ta’ l-istatistika ta’ l-MIR. Reviżjonijiet eċċezzjonali għandhom jiġu rrapportati barra mill-perjodi ta’ produzzjoni ta’ kull xahar.

Meta l-kopertura tar-rapportar MIR attwali huwa anqas minn 100 % minħabba l-applikazzjoni tal-kampjunatura, il-BĊNi għandhom iżidu l-volumi ġodda tan-negozju mogħtija biex tiġi assigurata l-kopertura ta’ 100 %.

Artikolu 17

Statistika tal-ħlas

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw informazzjoni statistika fuq ħlasijiet skond il-Parti 13 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Din għandha tinkludi: (i) data fuq tranżazzjonijiet u struttura, kif hemm fit-Tabelli 4 sa 9; u (ii) informazzjoni relatata fuq partiti tal-karta ta’ bilanċ u informazzjoni strutturali fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu ta’ l-MFI u l-istituzzjonijiet ta’ kreditu, kif hemm fit-Tabelli 1 sa 3.

Data ta’ l-ishma għandhom jiġu rrapportati għall-partiti kollha fit-Tabelli 1 sa 4 u 7. L-istokks kollha għandhom jirreferu għaċ-ċifri ta’ l-aħħar tal-perjodu, ħlief għall-partiti fit-Tabella 2 bir-referenza “medja għall-aħħar perjodu ta’ żamma ta’ riżerva”. Il-flussi grossi għandhom jiġu rrapportati mill-partiti fit-Tabelli 5, 6, 8 u 9, li jikkonsistu minn data fuq tranżazzjonijiet ta’ ħlas.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni storika għall-partiti kollha.

Is-serje għandha tiġi rrapportata kull sena lill-BĊE, immaterjalment mill-frekwenza tad-data. Il-frekwenza tad-data għandha tkun annwali għall-partiti kollha fit-Tabelli 4 sa 9. L-informazzjoni fil-karta ta’ bilanċ tal-MFI fit-Tabella 1 għandha tkun ta’ kull xahar. L-informazzjoni tal-karta ta’ bilanċ ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu li hemm fit-Tabelli 2 u 3 għandha tkun trimestrali ħlief għall-partiti msemmijin fil-pożizzjonijiet mal-partiti tal-BĊN u istituzzjoni ta’ flus elettroniċi, li għandha tkun annwali. Informazzjoni strutturali fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu li hemm fit-Tabella 3 għandha tkun annwali. Għat-Tabelli 1 sa 3, jekk id-disponibbiltà tad-data hija severament ristretta, il-BĊNi jistgħu jittrażmettu sett minimu ta’ data biex jiżguraw pubblikazzjoni fil-ħin u valida.

Is-sett minimu tad-data għandu jinkludi:

is-serje ta’ kull xahar: osservazzjoni waħda dwar il-pożizzjonijiet ta’ l-aħħar ta’ Diċembru,

is-serje trimestrali: osservazzjoni waħda dwar ir-raba’ trimestru tas-sena,

is-serje annwali: osservazzjoni waħda dwar il-pożizzjonijiet ta’ l-aħħar ta’ Diċembru.

Il-BĊE għandu jikkomunika lill-BĊNi għal kull sena id-dati preċiżi għas-sottomissjoni tad-data ta’ kull rawnd ta’ produzzjoni. Il-BĊNi jistgħu jittrażmettu data attwali jew qabel l-ewwel rawnd ta’ produzzjoni, bla ħsara għall-konferma tal-BĊE li jkun lest jirċievi d-data, jew fi kwalunkwe ħin ieħor matul ir-rawnds ta’ produzzjoni.

Fin-nuqqas ta’ data attwali, il-BĊNi għandu juża estimi jew data provviżorja meta jkun possibbli.

Min jipprovdi d-data jew il-BĊNi jistgħu jagħmlu reviżjonijiet bbażati fuq kalkolazzjonijiet mill-ġdid jew fuq stimi. Il-BĊNi għandu jittrażmetti r-reviżjonijiet lill-BĊE bħala parti mir-rawnds ta’ produzzjoni, preferibbilment bħala parti mill-ewwel rawnd ta’ produzzjoni.

Il-BĊE għandu jibgħat lill-BĊNi in-noti spjegattivi tas-sena ta’ qabel f’format Word, qabel il-bidu ta’ l-ewwel rawnd ta’ produzzjoni, li għandu jitlesta u/jew jiġi korrett u ritornat lill-BĊE. F’dawn in-noti spjegattivi, il-BĊNi għandhom jispjegaw fid-dettall id-devjazzjonijiet mir-rekwiżiti, jekk ikun possibbli bl-inklużjoni ta’ l-impatt fuq id-data.

Artikolu 18

Statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ l-IFs

(a)   Ġenerali

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ l-IF skond il-Parti 14 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida, għal kull wieħed minn dawn is-subsetturi: fondi ta’ parteċipazzjoni azzjonarja, fondi tal-bonds, fondi mħalltin, fondi tal-proprjetà immobbli, hedge funds, u fondi oħrajn jiġifieri min-natura ta’ l-investiment, u kull wieħed jinqasam aktar f’fondi open-end u fondi closed-end jiġifieri bit-tip ta’ IF. Għall-iskopijiet ta’ IFs maqsumin skond in-natura ta’ l-investiment, fondi ta’ fondi għandhom jiġu kklassifikati skond il-kategorija ta’ fondi li fihom jinvestu primarjament.

Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikopru ishma ta’ l-aħħar tax-xahar u l-aħħar tat-trimestru kif ukoll aġġustamenti tal-fluss ta’ kull xahar u trimestrali (14).

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Il-BĊNi għandu jirrapporta lill-BĊE data separata fuq aġġustamenti ta’ rivalutazzjoni minħabba t-tibdil fil-prezz u r-rata tal-kambju u aġġustamenti ta’ riklassifikazzjoni, kif stabbilit fil-Parti 14 ta’ l-Anness III u skond l-Anness V ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Tranżazzjonijiet finanzjarji, u għalhekk aġġustamenti, għandhom jinġiebu skond ESA 95, imsejjaħ bħala “l-metodu ESA 95” meta jkun possibbli. Il-BĊNi jistgħu jiddevjaw mill-ESA 95 minħabba prattiċi nazzjonali diverġenti skond ir-Regolament BĊE/2007/8. Fejn informazzjoni ta’ l-ishma s-b-s tkun disponibbli, aġġustamenti ta’ rivalutazzjoni jistgħu jinġiebu skond metodu komuni ta’ l-Eurosistema, jiġifieri l-metodu tad-derivazzjoni tal-fluss msemmi fl-Anness V ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

(ċ)   Ishma tal-portatur

Jekk id-data fuq l-ishma tal-portatur irrapportati minn IFs, MFIs u/jew OFIs li m’humiex IFs skond Anness I tar Regolament BĊE/2007/8 għadhom m’humiex lesti jew disponibbli, il-BĊNi għandhom jipprovdu data fuq l-ishma tal-portatur fuq bażi ta’ l-aħjar stima skond it-taqsim ġeografiku u settorali fit-Tabella 1 tal-Parti 14 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

(d)   Partiti tal-memorandum

Safejn huma disponibbli d-data, inkluż fuq bażi ta’ l-aħjar stima, il-BĊNi għandu jirrapporta fuq bażi ta’ kull xahar aktar informazzjoni statistika skond it-Tabella 3 tal-Parti 14 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE l-ishma, data ta’ l-aġġustamenti ta’ rivalutazzjoni u aġġustamenti ta’ riklassifikazzjoni ta’ l-IF sa l-għeluq tat-28 jum tax-xogħol sa l-aħħar tat-trimestru li dwarhom għandhom x’jaqsmu. L-istess skadenza għandha tapplika għar-rapportar tal-partiti tal-memorandum.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE l-ishma, data ta’ l-aġġustamenti ta’ rivalutazzjoni u aġġustamenti ta’ riklassifikazzjoni ta’ l-IF sa l-għeluq tat-28 jum tax-xogħol sa l-aħħar tat-trimestru li dwarhom għandhom x’jaqsmu.

Ir-regoli ġenerali għandhom japplikaw għar-reviżjonijiet tad-data ta’ kull xahar u trimestrali:

(a)

ir-reviżjonijiet għandhom isiru biex data trimestrali u ta’ kull xahar ikunu konsistenti ma xulxin;

(b)

matul il-perjodi ta’ produzzjoni regolari, jiġifieri mit-28 jum tax-xogħol wara t-tmiem tax-xahar/trimestu ta’ referenza sal-jum li d-data jintbagħtu lura lill-BĊNi, il-BĊNi jista’ jirrivedi d-data li jirreferu għat-trimestu ta’ referenza ta’ qabel, lix-xahrejn ta’ qabel, kif ukoll għax-xhur wara t-trimestru ta’ referenza ta’ qabel;

(ċ)

barra l-perjodi ta’ produzzjoni regolari, il-BĊNi jista’ jirrivedi wkoll data li jirreferu għall-perjodi ta’ referenza qabel ix-xahrejn li jippreċedu t-trimestu ta’ referenza ta’ qabel, fost l-oħrajn f’każ ta’ żbalji, riklassifikazzjonijiet jew proċeduri ta’ rapportar imtejbin.

Biex tiġi żgurata l-kwalità ta’ l-istatistika IF taż-żona ta’ l-euro, meta l-BĊNi jagħtu derogi għall-iżgħar IFs skond Artikolu 3(1) tar-Regolament BĊE/2007/8, il-BĊNi għandhom iżidu kopertura sa 100 % għal dawn l-IFs fil-kumpilazzjoni ta’ l-attiv u l-passiv IF ta’ kull xahar u trimestrali rrapportati lill-BĊE, kemm għall-aġġustamenti ta’ l-ishma u rivalutazzjoni.

Il-BĊNi jistgħu jagħżlu l-proċedura għaż-żieda tal-kopertura sa 100 %, iżda l-istandards li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

(a)

għal data ta’ taqsim neqsin, l-istimi għandhom jinġiebu mill-applikazzjoni tal-proporzjonijiet ibbażati fuq is-subsettur tal-fond ta’ investiment korrispondenti, eż. jekk bond open-end jaqa’ fl-aħħar u jinġabru biss ishma/unitajiet ta’ fond ta’ investiment, it-taqsim nieqes jinġieb bl-applikazzjoni ta’ l-istruttura tal-kategorija ta’ fondi ta’ bonds open-end;

(b)

l-ebda subsettur ta’ fond ta’ investiment (eż. fondi ta’ proprjetà immobbli open-end, fondi ta’ proprjetà immobbli open-end eċċ) ma huwa kompletament eskluż.

Skond l-Artikolu 3(2) tar-Regolament BĊE/2007/8, jistgħu jingħataw derogi lill-IFs li minħabba regoli ta’ kontabbiltà nazzjonali jivvalutaw l-assi tagħhom fi frekwenza anqas minn dik trimestrali. Minkejja din id-deroga, id-data IF ta’ kull xahar u trimestrali rrapportata mill-BĊNi lill-BĊE għandhom jinkludu dejjem data li għandha x’taqsam ma’ dawn l-IFs.

Meta jiġi applikat il-metodu kkombinat ddefinit fl-Anness I tar-Regolament BĊE/2007/8, il-BĊNi għandhom iġibu l-attiv u l-passiv aggregat trimestrali tas-subsetturi IF skond it-Tabella 1 tal-Parti 14 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida kif ġej:

(a)

għal titoli b’kodiċijiet ta’ identifikazzjoni disponibbli pubblikament, il-BĊNi għandha timmarka l-informazzjoni pprovduta fuq bażi s-b-s ma’ l-informazzjoni miġjuba mis-CSDB jew mid-databases tat-titoli nazzjonali kompatibbli. L-informazzjoni s-b-s indikata għandha tintuża għall-kompilazzjoni tal-valur tal-attiv u l-passiv f’euro u biex jinġab it-taqsim metieġ għal kull titoli individwali ta’ l-IF. Jekk l-identifikaturi tat-titolu ma jinstabux fis-CSDB jew id-databases tat-titoli nazzjonali, jew l-informazzjoni meħtieġa għall-kumpilazzjoni ta’ l-attiv u l-passiv skond it-Tabella 1 tal-Parti 14 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida m’hijiex disponibbli mis-CSDB jew databases tat-titoli nazzjonali kompatibbli, il-BĊNi għandhom jistmaw id-data neqsin. Il-BĊNi jistgħu jiġbru wkoll informazzjoni s-b-s fuq titoli mingħajr kodiċijiet ta’ identifikazzjoni disponibbli pubblikament bl-użu ta’ identifikaturi tas-sigurtà interna tal-BĊN;

(b)

Il-BĊNi għandhom jaggregaw id-data fuq titoli li jiġu minn (a) u jżiduhom ma’ l-informazzjoni rrapportata għat-titoli mingħajr kodiċijiet ta’ identifikazzjoni pubblikament disponibbli biex jipproduċu aggregati għal: (i) titoli li m’humiex ishma maqsumin skond il-maturità, il-valuta u l-kontroparti; u (ii) ishma u parteċipazzjoni azzjonarja oħra, maqsumin skond l-istrument u l-kontroparti; u (iii) ishma/unitajiet totali IF maħruġin;

(c)

Il-BĊNi għandu jġib l-informazzjoni statistika meħtieġa fuq l-attiv u l-passiv ta’ l-IF bili jżid id-data fuq titoli idderivati skond (b) u l-attiv u l-passiv li m’hiumiex titoli miġburin minn IFs individwali residenti;

(d)

Il-BĊNi għandhom jaggregaw l-attiv u l-passiv ta’ l-IFs residenti fi Stat Membru u li jappartjenu għall-istess subsettur.

Dan japplika wkoll meta l-BĊNi jiġbru data fuq attiv u passiv ta’ l-IF fuq bażi ta’ kull xahar skond l-Artikolu 6(3) tar-Regolament BĊE/2007/8.

Skond l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament BĊE/2007/8, il-BĊNi jiġbru ishma/unitajiet IF maħruġin fuq bażi ta’ kull xahar. Għal xhur ta’ referenza li m’humiex xhur ta’ l-aħħar tat-trimestru, il-BĊNi għandhom jistmaw l-attiv u l-passiv ta’ l-IF ta’ kull xahar li ma jkunux ishma/unitajiet ta’ fondi ta’ investiment maħruġin, ibbażati fuq id-data ta’ kull xahar u trimestrali miġburin sakemm id-data ma jinġabrux fuq bażi ta’ kull xahar kif stabbilit fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament BĊE/2007/8.

Meta jkun possibbli, il-BĊNi għandhom jagħmlu stimi fil-livell tal-fond individwali. Alternattivament, BĊN jista’ jagħmel stimi skond is-sub-settur IF jew jista’ jitlob lill-BĊE biex jagħmel stimi. F’dan l-aħħar każ il-BĊE jista’ jitlob informazzjoni addizzjonali bħad-data fond b’fond jew sigurtà b’sigurtà.

Ir-regoli ta’ valutazzjoni u/jew kontabbiltà fir-Regolament BĊE/2007/8 għandhom japplikaw ukoll meta l- BĊNi jirrapportaw data IF lill-BĊE. Iżda, għall-partiti li huma suġġetti għall-imgħax akkumulat għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a)

“titoli li m’humiex ishma” inkluż imgħax akkumulat;

(b)

“klejms ta’ depożitu u self” u “depożiti u self irċevuti” jeskludu imgħax akkumulat li huma rreġistrati taħt l-attiv/passiv.

Il-BĊNi għandhom jissottomettu noti spjegattivi li jispjegaw ir-raġunijiet għar-reviżjonijiet sinjifikanti. Barra minn dan, il-BĊNi għandhom jipprovdu lill-BĊE b’noti spjegattivi dwar ir-riklassifikazzjoni ta’ l-aġġustamenti. Il-BĊNi għandhom jipprovdu wkoll noti spjegattivi dwar ir-reviżjonijiet imsemmijin fl- Artikolu 18(3)(ċ) ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Skond l-Artikolu 5(3) tar-Regolament BĊE/2007/8, il-BĊNi jistgħu jippermettu lill-IFs li jirrapportaw l-attiv u l-passiv tagħhom bħala grupp, iżda dan għandu jwassal għal riżultati li huma simili għar-rappurtar fond b’fond. IFs li jirrapportaw bħala grupp għandhom jappartjenu lill-istess subsettur; per eżempju, fondi ta’ proprjetà immobbli closed-end jew fondi ta’ proprjetà immobbli open-end.

Il-BĊNi għandhom jipprovdu lill-BĊE fuq bażi annwali jew: (i) indikaturi li janalizzaw il-kopertura u l-kwalità tas-sett rilevanti ta’ titoli fis-CSDB skond il-Manwal tal-Proċeduri tas-CSDB, jew (ii) l-informazzjoni rilevanti meħtieġa biex tinġieb il-kopertura u l-indikaturi ta’ kwalità.

Il-BĊNi waqt li joqogħdu fuq id-databases tat-titoli nazzjonali għandhom darba fis-sena jipprovdu lill-BĊE riżultati aggregati li jkopru kwart u ta’ l-anqas żewġ subsetturi statistikament sinjifikanti ta’ IFs. Dawn ir-riżultati aggregati m’għandhomx ikun differenti b’aktar minn 5 % minn dawk ir-riżultati li kienu jinkisbu bl-użu tas-CSDB. Dan japplika għal informazzjoni li mhix irrapportata mill-IFs.

L-informazzjoni ta’ hawn fuq għandha tiġi trażmessa lill-BĊE sa l-aħħar ta’ Frar ta’ kull sena billi tittieħed bħala referenza d-data ta’ l-aħħar ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel.

Artikolu 19

Lista ta’ MFIs għall-finijiet statistiċi

Il-varjabbli miġburin biex tiġi stabbilita u miżmuma lista ta’ MFIs għal skopijiet ta’ statistika stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament BĊE/2001/13 huma speċifikati fil-Parti 1 ta’ l-Anness VI ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati fil-Parti 1 ta’ l-Anness VI ta’ din il-Linja ta’ Gwida, jew meta jkun hemm bidliet fis-settur MFI jew meta jkun hemm tibdil fl-attributi ta’ MFIs eżistenti. Dawn huma bidliet fis-settur MFI meta istituzzjoni tidħol f’settur MFI (jiġifieri fil-każ ta’ twaqqif ta’ MFI bħala riżultat ta’ għaqda, twaqqif ta’ entitajiet legali ġodda bħala riżultat ta’ diviżjoni ta’ MFI eżistenti, twaqqif ta’ MFI ġdida, jew bidla fl-istatus ta’ mhux MFI ta’ qabel b’tali mod li jsir MFI) jew meta MFI eżistenti tħalli s-settur MFI (jiġifieri fil-każ ta’ involviment ta’ MFI f’għaqda, xiri ta’ MFI minn istituzzjoni oħra, diviżjoni ta’ MFI f’entitajiet legali separati, bidla fl-istatus ta’ MFI b’mod li jsir mhux MFI, jew likwidazzjoni ta’ MFI).

Meta tiġi rapportata istituzzjoni ġdida jew istituzzjoni li għandha tiġi mmodifikata, il-BĊNi għandhom ilestu l-varjabbli obbligatorji kollha. Meta jirrapportaw istituzzjoni li tħalli s-settur MFI li mhix parti minn għaqda l-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni li ġejja bħala minimu: it-tip ta’ talba, jiġifieri tħassir, u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni ta’ l-MFI, jiġifieri l-varjabbli “mfi_id”.

Il-BĊNi m’għandhomx jirriallokaw ikl-kodiċijiet ta’ identifikazzjoni MFI ta’ MFIs imħassrin lill-MFIs ġodda. Fil-każ li din l-azzjoni ma tistax tiġi evitata, il-BĊNi għandhom jibagħtu spjegazzjoni bil-miktub lill-BĊE fl-istess ħin (bl-użi ta’ “object_request” tip “mfi_req_realloc”).

Meta jirraportaw l-aġġornamenti, il-BĊNi jistgħu jużaw is-sett tal-karattri nazzjonali tagħhom, iżda għandhom jużaw l-alfabett Ruman. Il-BĊNi għandhom jużaw l-Unicode biex juru tajjeb is-settijiet tal-karattri speċjali meta jirċievu l-informazzjoni mill-BĊE permezz tar-Register of Institutions and Assets Database (RIAD) Data Exchange System.

Qabel it-trażmissjoni ta’ l-aġġornamenti lill-BĊE, il-BĊNi għandhom jagħmlu verifiki ta’ validazzjoni fit- Taqsimiet 1 sa 10 tal-Parti 2 ta’ l-Anness VI ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊNi għandhom jittrażmettu lill-BĊE meta jkun possibbli aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati fil-Parti 1 ta’ l-Anness VI ta’ din il-Linja ta’ Gwida, hekk kif jkun hemm tibdil fis-settur MFI jew fl-attributi ta’ MFI eżistenti.

Jekk dan m’huwiex possibbli, il-BĊNi għandu jipprovdi spjegazzjoni bil-miktub għad-dewmien bejn li jkun hemm l-avveniment u r-rappurtar tiegħu lill-BĊE.

Il-BĊNi għandhom jittrażmettu aġġornamenti fil-format XML, permezz tar-RIAD Data Exchange System, skond id-dokument “Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System”. Fil-każ ta’ ħsara lir-RIAD Data Exchange System, l-aġġornamenti għandhom jiġu trażmessi fil-format XML permezz tal-kont N13 Cebamail account. Fil-każ li s-sistema Cebamail system ma tkunx taħdem għat-trasferiment tal-fajl ta’ aġġornamenti jew korrezzjonijiet ta’ MFI, il-BĊNi għandu jittrasferixxi dawn il-fajls bl-e-mail bl-użu tal-format XM, f’dan l-indirizz: birs@ecb.int.

Meta jintużaw proċeduri ta’ input manwali, il-BĊNi għandu jkollhom stabbilit sett adegwat ta’ kontrolli biex inaqqsu żbalji operattvi u jiżguraw il-preċiżjoni u l-konsistenza ta’ l-aġġornamenti ta’ l-MFI rrapportati permezz tar-RIAD Data Exchange System.

Meta jiġu rċevuti l-aġġornamenti, il-BĊE għandu jagħmel ma’ l-ewwel verifiki ta’ valutazzjoni fit-Taqsimiet 1 sa 11 tal-Parti 2 ta’ l-Anness VI ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊE għandu jibgħat ma’ l-ewwel lill-BĊNi: (i) rikonoxximent ta’ l-akkwist li fih informazzjoni fil-qosor ta’ l-aġġornamenti MFI li ġew ipproċessati u implimentati b’suċċess fid-dataset ta’ l-MFI; u/jew (ii) rikonoxximent ta’ żball li fih informazzjoni ddettaljata fuq l-aġġornamenti MFI u l-verifiki ta’ valutazzjoni li fallew. Skond it-Taqsimiet 1 sa 11 tal-Parti 2 ta’ l-Anness VI ta’ din il-Linja ta’ Gwida, il-BĊE għandu jimplimenta, għal kollox jew in parti, talbiet inkompleti, skorretti jew neqsin jew jiċħadhom.

Malli jirċievu rikonoxximent ta’ żball, il-BĊNi għandhom jieħdu azzjoni ma’ l-ewwel biex jittrażmettu l-informazzjoni korretta. Jekk l-informazjoni korretta tiddependi fuq aġġornamenti mibgħuta minn BĊNi oħrajn matul ix-xahar ta’ qabel u għalhekk m’hijiex disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE, il-BĊNi għandhom jikkuntatjaw lill-BĊE permezz tal-kont N13 Cebamail, b’dettalji speċifiċi ta’ l-informazzjoni meħtieġa.

Il-BĊE għandu jieħu kopja tat-tibdil kollu implimentat fil-lista ta’ MFIs kull jum tax-xogħol tal-BĊE fis-17.00 ħin ta’ l-Ewropa Ċentrali (CET) u jqassamha lill-BĊNi kollha. It-tqassim għandu jkollu d-dettalji kollha ta’ kull bidla li ġejja rrapportata mill-BĊNi: (i) MFIs ġodda; (ii) MFIs aġġornati; (iii) MFIs imħassrin; (iv) riallokazzjoni ta’ kodiċijiet ta’ identifikazzjoni ta’ l-MFI; (v) bidla ta’ kodiċijiet ta’ identifikazzjoni ta’ l- MFI; u (vi) bidla ta’ kodiċijiet ta’ identifikazzjoni ta’ l-MFI li tinvolvi r-riallokazzjoni.

Fis-17.00 CET ta’ kull jum tax-xogħol tal-BĊE, il-BĊE għandu jieħu kopja tad-dataset MFI u jagħmilha disponibbli fil-websajt tal-BĊE. Ir-rekords ta’ l-MFI kollha għandhom jintwerew, irrispettivament minn jekk humiex konsistenti mar-rekords tal-Monetary Policy Eligible Counterparties (MPEC) jew le.

Fl-aħħar jum tax-xogħol tal-BĊE ta’ kull xahar kalendarju, il-BĊE għandu jieħu kopja tad-dataset MFI flimkien ma varjabbli waħda mid-dataset MPEC jiġifieri l-varjabbli “reserve” li tindika jekk istituzzjonijiet ta’ kreditu residenti fiż-żona ta’ l-euro humiex suġġetti għar-riżervi minimi jew le, sas-17.00 CET. Din il-kopja m’għandhiex tinkludi rekords MFI-MPEC inkonsistenti, jiġifieri jekk istituzzjoni taż-żona ta’ l-euro hijiex elenkata fid-dataset MFI imma mhux fid-dataset MPEC, u viċi versa. Il-BĊE għandu jagħmel disponibbli lill-pubbliku lista ta’ MFIs u istituzzjonijiet suġġetti għar-riżervi minimi fil-jum wara l-kopja. Jekk il-kopja tittieħed fis-17.00 CET il-Ġimgħa, il-BĊE għandu jipprovdi informazzjoni aġġornata fit-12.00 CET is-Sibt.

Fl-istess ħin li jsir ir-rilaxx tal-lista ta’ MFIs u istituzzjonijiet suġġetti għar-riżervi minimi fuq il-websajt tiegħu, il-BĊE għandu jibgħatha lill-BĊNi permezz tar-RIAD Data Exchange System.

Artikolu 20

Lista ta’ IFs għal skopijiet ta’ statistika

Il-varjabbli miġburin biex tiġi stabbilita u miżmuma lista ta’ IFs għal skopijiet ta’ statistika kif maħsub fl-Artikolu 4 tar-Regolament BĊE/2007/8 huma speċifikati fl-Anness VII ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊNi għandhom jirraportaw aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati fil-Parti 1 ta’ l-Anness VII ta’ din il-Linja ta’ Gwida jew meta jkun hemm tibdil fis-settur IF jew meta jkun hemm tibdil fl-attributi ta’ IFs eżistenti. Hemm tibdil fis-settur IF meta istituzzjoni tidħol f’settur IF jew meta IF iħalli s-settur IFs.

Il-BĊNi għandhom iġibu aġġornamenti billi jipparagunaw il-lista nazzjonali tagħhom ta’ IFs fl-aħħar ta’ żewġ trimestri suċċessivi, jiġifieri m’għandhomx iqisu movimenti bejn it-trimestri.

Meta jirrapportaw istituzzjoni ġdida jew istituzzjoni li għandha tiġi mmodifikata, il-BĊNi għandhom ilestu l-varjabbli obbligatorji kollha tagħhom.

Meta jirrapportaw istituzzjoni li tħalli settur IF, il-BĊNi għandom jirrapportaw din l-informazzjoni bħala minimu: it-tip ta’ talba, jiġifieri t-tħassir, u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni ta’ l-IF, jiġifieri il-varjabbli “if_id”.

Darba fis-sena, fir-rigward tad-data ta’ referenza tal-31 ta’ Diċembru, il-BĊNi għandhom jittrażmettu fajl XML speċifikament biex jirrapportaw il-valur nett ta’ l-assi (NAV) għal kull IF. Jiġifieri, in-NAV għandu jiġi pprovdut separatament mit-tibdil fl-attributi l-oħrajn ta’ l-IFs. Għall-IFs kollha, għandha tingħata l-informazzjoni li ġejja: it-tip tat-talba, jiġifieri if_req_nav, il-kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku ta’ l-IF, l-ammont NAV u d-data applikabbli NAV.

Għal kull data ta’ referenza partikolari, informazzjoni fuq kull IF ġdid jew tibdil għall-kodiċijiet ta’ identifikazzjoni ta’ IFs eżistenti, għandhom jiġu trażmessi l-ewwel lill-BĊE, qabel l-informazzjoni NAV.

Meta jkun possibbli, il-BĊNi m’għandux jirrialloka kodiċijiet ta’ identifikazzjoni IF ta’ IFs ġodda. Meta ma jkunx jista’ jiġi evitat, il-BĊNi għandhom jissottomettu spjegazzjoni bil-miktub lill-BĊE permezz tal-kont N13 Cebamail fl-istess ħin tar-rekord IF (bl-użu tat-tip object_request “if_req_realloc”).

Meta jirrapportaw aġġornamenti, il-BĊNi jistgħu jużaw is-sett ta’ karattri nazzjonali tagħhom, iżda għandhom jużaw l-alfabet Ruman. Il-BĊNi għandhom jużaw l-Unicode biex juru tajjeb is-settijiet tal-karattri speċjali meta jirċievu l-informazzjoni mill-BĊE permezz tar-RIAD Data Exchange System.

Qabel jintbagħtu l-aġġornamenti lill-BĊE, il-BĊNi għandhom jagħmlu verifiki ta’ valutazzjoni fil-Parti 3 ta’ l-Anness VII ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

BĊNi għandhom jittrażmettu lill-BĊE aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati fil-Parti 1 ta’ l-Anness VII ta’ din il-Linja ta’ Gwida, ta’ l-anqas fuq bażi trimestrali, b’puntwalità ta’ xahrejn wara d-data ta’ referenza. Iżda, il-varjabbli NAV għandha tiġi aġġornata għall-fondi ta’ investiment kollha fuq bażi annwali, b’dewmien ta’ xahrejn wara d-data ta’ referenza ta’ l-aħħar ta’ Diċembru.

Il-BĊNi għandhom jittrażmettu aġġornamenti fil-format tal-fajl XML permezz tal-kanal tat-trażmissjoni ESCB-Net, skond il-gwida mogħtija fid-dokument: “Exchange Specification for the RIAD Data Exchange Systems”. Il-BĊE imbagħad jipproċessa d-data permezz tar-RIAD Data Exchange System. Jekk ikun hemm ESCB-Net u/jew ir-RIAD Data Exchange System, l-aġġornamenti għandhom jiġu trażmessi fil-format XML permezz tal-kont N13 Cebamail’. Fil-każ li s-sistema Cebamail system ma tkunx qed taħdem għat-trasferimenti tal-fajls ta’ aġġornamenti jew korrezzjonijiet IF, il-BĊNi għandhom jittrasferixxu dawn il-fajls b’e-mail bl-użi tal-format XML, f’dan l-indirizz: birs@ecb.int.

Meta jintużaw proċeduri ta’ input manwali, il-BĊNi għandhom ikollhom stabbilit sett adegwat ta’ kontrolli biex inaqqsu l-iżbalji operattivi u biex jiġu żgurati l-preċiżjoni u l-konsistenza ta’ l-aġġornamenti ta’ l-IF irrapportati permezz tar-RIAD Data Exchange System.

Meta jiġu rċevuti dawn l-aġġornamenti, il-BĊE għandu jagħmel minnufih il-verifiki ta’ valutazzjoni fil-Parti 3 ta’ l-Anness VII ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊE għandu jibgħat lura ma’ l-ewwel lill-BĊNi: (i) rikonoxximent ta’ akkwist li fih informazzjoni sommarja ta’ l-aġġornamenti IF li ġew ipproċessati u implimentati b’suċċess fid-dataset IF; u/jew (ii) rikonoxximent ta’ żball li fih informazzjoni ddettaljata fuq l-aġġornamenti ta’ l-IF u l-verifiki ta’ valutazzjoni li fallew. Skond il-Parti 3 ta’ l-Anness VII. Il-BĊE għandu jimplimenta, għal kollox jew in parti, talbiet ta’ aġġornament inkompleti, skorretti jew neqsin jew jiċħadhom.

Meta jirċievu rikonoxximent ta’ żball, il-BĊNi għandhom jieħdu azzjoni immedjata biex jibagħtu informazzjoni korretta. Jekk azzjoni immedjata m’hijiex fattibbli, għandu jkollhom sa erbat ijiem tax-xogħol, jiġifieri sas-17.59 CET tar-raba’ jum tax-xogħol, biex jirrapportaw l-informazzjoni korretta, wara l-iskadenza stipulata għar-rapportar.

Il-BĊE għandu jieħu kopja tad-dataset IF, bl-esklużjoni ta’ valuri mmarkati bħala konfidenzjali u l-varjabbli “NAV”, fit-18.00 CET fir-raba’ jum tax-xogħol wara d-data ta’ rapportar stipulat għat-trażmissjoni ta’ l-aġġornamenti. L-informazzjoni aġġornata għandha tkun disponibbli sa 12.00 CET ta’ l-għada. Jekk il-kopja tittieħed fit-18.00 CET il-Ġimgħa, il-BĊE għandu jipprovdi l-informazzjoni aġġornata fi 12.00 CET is-Sibt.

Il-BĊE m’għandux jippubblika l-valuri li ġew immarkati bħala kunfidenzjali.

Il-BĊE m’għandux jippubblika n-“NAV” għal kull fond ta’ investiment. Minflok, abbażi tan-“NAV”, il-BĊE għandu jistabbilixxi firxa ta’ klassijiet ta’ daqsijiet u l-klassi.

Fl-istess żmien li tiġi rrilaxxata l-lista ta’ IFs fuq il-websajt tiegħu, il-BĊE għandu jibgħatha lill-BĊNi permezz tar-RIAD Data Exchange System.

Artikolu 21

Verifika

Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta’ verifika tal-BĊE stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 2533/98 u r- Regolament BĊE/2001/13, il-BĊNi għandu jimmoniterja u jiżgura l-kwalità u l-affidabbiltà ta’ l-informazzjoni statistika disponibbli għall-BĊE.

Artikolu 22

Standards ta’ trażmissjoni

Il-BĊNi għandu juża l-ESCB-Net ipprovdut mis-SEBĊ għat-trażmissjoni elettronika ta’ informazzjoni statistika meħtieġa mill-BĊE. Il-format tal-messaġġ statistiku żviluppat għal dan l-iskambju elettroniku ta’ informazzjoni statistika għandu jkun il-format l-istandard miftiehem mill-Kumitat ta’ l-Istatistika. Dan ir-rekwiżit ma jipprevjeniex l-użu ta’ xi mezz ieħor tat-trażmissjoni ta’ informazzjoni statistika bħala soluzzjoni ta’ riżerva bil-kunsens minn qabel tal-BĊE.

Artikolu 23

Proċedura ta’ emenda simplifikata

Wara li titqies l-opinjoni tal-Kumitat ta’ l-Istatistika, il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE jista’ jagħmel kull emenda teknika għall-annessi ta’ din il-Linja ta’ Gwida li ma tibdilx il-qafas kunċettwali sottostanti jew taffettwa l-piż tar-rappurtar fuq l-aġenti tar-rappurtar fl-Istati Membri.

Artikolu 24

Pubblikazzjoni

Il-BĊNi m’għandux jippubblika kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-aggregati monetarji taż-żona ta’ l-euro sakemm il-BĊE ma jkunx ippubblika dawn l-aggregati. Meta l-BĊNi jippublikaw dawn id-data, għandhom ikunu l-istess bħad-data li kkontribwew għall-aħħar aggregati ppubblikati taż-żona ta’ l-euro. Meta l-BĊNi jirriproduċu aggregati taż-żona ta’ l-euro ppubblikati mill-BĊE, għandhom jirriproduċuhom fedelment.

Artikolu 25

Tħassir

Il-Linja ta’ Gwida BĊE/2003/2 hija b’dan imħassra.

Artikolu 26

Dħul fis-seħħ

Din il-Linja ta’ Gwida għandha tidħol fis-seħħ fil-fit-tielet jum wara dak meta ir-Regolament BĊE/2007/8 jidħol fis-seħħ.

Artikolu 27

Indirizzati

Din il-Linja ta’ Gwida tapplika għall-banek ċentrali kollha ta’ l-Eurosistema.

Magħmula fi Frankfurt am Main, l-1 ta’ Awwisu 2007.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  ĠU L 333, 17.12.2001, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament BĊE/2006/20 (ĠU L 2, 5.1.2007, p. 3).

(2)  ĠU L 250, 2.10.2003, p. 10.

(3)  ĠU L 10, 12.1.2002, p. 24. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament BĊE/2004/21 (ĠU L 371, 18.12.2004, p. 42).

(4)  ĠU L 211, 11.8.2007, p. 8.

(5)  ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8.

(6)  ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2006/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 224, 16.8.2006, p. 1).

(7)  ĠU L 58, 3.3.2003, p. 1.

(8)  ĠU L 310, 30.11.1996, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1267/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 180, 18.7.2003, p. 1).

(9)  Fil-prinċipju l-karta ta’ bilanċ titħejja fl-aħħar jum kalendarju tax-xahar/trimestru mingħajr ma jitqiesu l-festi pubbliċi lokali. Fil-ħafna każijiet fejn dan ma jkunx possibbli l-karta ta’ bilanċ titħejja fl-aħħar jum tax-xogħol skond ir-regoli as-suq nazzjonali jew tal-kontabbiltà.

(10)  Jiġifieri tranżazzjonijiet.

(11)  Jiġifieri inklużjoni jew l-esklużjoni ta’ l-MFIs jekk in-negozju ġie ttrasferit fi jew ‘il barra mis-settur MFI.

(12)  Jiġifieri għaqdiet u kisbiet.

(13)  Istitut Monetarju Ewropew, Money and Banking Statistics Compilation Guide — Guidance provided to BĊNi for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB, li jinstab f’www.ecb.int.

(14)  Fil-prinċipju, l-attiv u l-passiv jitħejjew sa l-aħħar jum kalendarju tax-xahar jew trimestru mingħajr ma jitqiesu l-festi pubbliċi lokali. Iżda, f’ħafna każijiet dan ma jkunx possibbli u l-attiv u l-passiv jitħejjew fit-tmiem ta’ l-aħħar jum tax-xogħol skond r-regoli nazzjonali tas-suq u l-kontabbiltà.


ANNESS I

TABELLI TA' ASSOĊJAZZJONI (BRIDGING TABLES)

It-tabelli ta' assoċjazzjoni jipprovdu rabta dettaljata bejn il-punti taż-żamma tal-kontijiet tal-karta tal-bilanċ u l-punti li għandhom jiġu rrapportati għal għanijiet statistiċi.

In-naħa tax-xellug tat-tabelli ta' assoċjazzjoni tagħti, għal kull kaxxa tat-Tabelli 1, 2, 3 u 4 ta' l-Anness I għar-Regolament BĊE/2001/13, in-numru tal-kategoriji, id-deskrizzjoni u l-analiżi; in-naħa tal-lemin tat-tabelli ta' assoċjazzjoni tagħti, għal kull kategorija taż-żamma tal-kontijiet, in-numru tal-kategorija, id-deskrizzjoni u l-analiżi mitluba. Ċerti kategoriji tal-karta tal-bilanċ tar-Regolament BĊE/2001/13 mhumiex applikabbli għall-karti ta' bilanċ tal-BĊE/BĊN (huma indikati bħala “m/a”).

BRIDGING TABLE

(Data ta' kull xahar)

Tabella ta' assoċjazzjoni (bridging tables). Korrespondenza punt b’punt.

PASSIVI

Stokks

Regolament BĊE/2001/13 — Anness 1 — Tabella 1

Format tal-karta ta’ bilanċ taż-żamma tal-kontijiet

Kategorija

Deskrizzjoni

Analiżi

Kategorija

Deskrizzjoni

Aktar analiżi provduta

Residenza

Settur

Sub-settur

Maturità

Residenza

Tip

Munita

Settur

Sub-settur

Maturità

8

Munita fiċ-ċirkolazzjoni

 

 

 

 

 

1

Flus f’karti fiċ-ċirkolazzjoni

 

 

 

 

 

 

9

Depożiti (il-muniti kollha)

Domestika

IFM

 

 

 

2,1

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema minima ta’ riserva)

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — faċilità ta’ depożitu

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — depożiti fuq perjodu ta’ żmien fiss

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — fine-tuning reverse operations

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — depożiti li għandhom x’jaqsmu ma’ sejħat tal-marġini

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Passivi oħra għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Passivi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro — passivi ekwivalenti għat-trasferiment ta’ riservi barranin (il-karta ta’ bilanċ tal-BĊE biss)

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Passivi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro — passivi li għandhom x’jaqsmu maċ-ċedoli li jappoġġjaw il-ħruġ taċ-ċertifikati tad-dejn tal-BĊE (il-karta ta’ bilanċ tal-BĊN biss)

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Passivi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro — Passivi oħra fi ħdan is-sistema ta’ l-euro

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Depożiti

Il-muniti kollha

IFM

 

 

9

Depożiti (il-muniti kollha)

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ċentrali

 

5,1

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — gvern ġenerali

Domestika

 

 

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ċentrali

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

 

 

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ċentrali

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Depożiti

Il-muniti kollha

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ċentrali

 

9

Depożiti (il-muniti kollha)

Stati Membri parteċipanti oħra

IFM

 

 

 

2,1

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema minima ta’ riserva)

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — faċilità ta’ depożitu

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — depożiti fuq perjodi ta’ żmien fiss

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — fine-tuning reverse operations

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — depożiti li għandhom x’jaqsmu ma’ sejħat tal-marġini

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Passivi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro — passivi ekwivalenti għat-trasferiment ta’ riservi barranin (il-karta ta’ bilanċ tal-BĊE biss)

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Passivi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro — passivi li għandhom x’jaqsmu maċ-ċedoli li jappoġġjaw il-ħruġ taċ-ċertifikati tad-dejn tal-BĊE (il-karta ta’ bilanċ tal-BĊN biss)

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Passivi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro — Passivi oħra fi ħdan is-sistema ta’ l-euro

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Depożiti

Il-muniti kollha

IFM

 

 

9

Depożiti (il-muniti kollha)

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ċentrali

 

5,1

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — gvern ġenerali

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ċentrali

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ċentrali

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Depożiti

Il-muniti kollha

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ċentrali

 

9

Depożiti (il-muniti kollha)

Bqija tad-dinja

 

 

 

 

6

Passivi għal residenti mhux taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Passivi għal residenti mhux taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija — depożiti, bilanċi u passivi oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Passivi mill-faċilità ta’ kreditu taħt ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Rest of the world

Depożiti

Il-muniti kollha

 

 

 

9

Depożiti (il-muniti kollha)

Bqija tad-dinja

 

 

 

Skond il-maturità (2 fażijiet)

6

Passivi għal residenti mhux taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro

 

 

 

 

 

Skond il-maturità (2 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Passivi għal residenti mhux taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija — depożiti, bilanċi u passivi oħra

 

 

 

 

 

Skond il-maturità (2 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Passivi mill-faċilità ta’ kreditu taħt ERM II

 

 

 

 

 

Skond il-maturità (2 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Rest of the world

Depożiti

Il-muniti kollha

 

 

Skond il-maturità (2 faxex)

9e

Depożiti (euro)

Domestika

IFM

 

 

 

2,1

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — kontijiet kurrenti (covering the minimum reserve system)

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — faċilità ta’ depożitu

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — depożiti fuq perjodi ta’ żmien fiss

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — fine-tuning reverse operations

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — depożiti li għandhom x’jaqsmu ma’ sejħat tal-marġini

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Passivi oħra għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Passivi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro — passivi ekwivalenti għat-trasferiment ta’ riservi barranin (il-karta ta’ bilanċ tal-BĊE biss)

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Passivi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro — passivi li għandhom x’jaqsmu maċ-ċedoli li jappoġġjaw il-ħruġ taċ-ċertifikati tad-dejn tal-BĊE (il-karta ta’ bilanċ tal-BĊN biss)

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Passivi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro — Passivi oħra fi ħdan is-sistema ta’ l-euro

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Depożiti

Euro

 

 

 

9e

Depożiti (euro)

Stati Membri parteċipanti oħra

IFM

 

 

 

2,1

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema tar-riserva minima)

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — faċilità ta’ depożitu

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — depożiti fuq perjodi ta’ żmien fiss

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — fine-tuning reverse operations

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Passivi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro — depożiti li għandhom x’jaqsmu ma’ sejħat tal-marġini

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Passivi oħra għal istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Passivi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro — passivi ekwivalenti għat-trasferiment ta’ riservi barranin (il-karta ta’ bilanċ tal-BĊE biss)

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Passivi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro — passivi li għandhom x’jaqsmu maċ-ċedoli li jappoġġjaw il-ħruġ taċ-ċertifikati tad-dejn tal-BĊE (il-karta ta’ bilanċ tal-BĊN biss)

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Passivi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro — Passivi oħra fi ħdan is-sistema ta’ l-euro

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Depożiti

Euro

IFM

 

 

9.1e

Overnight

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

 

5,1

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — gvern ġenerali

Domestika

Overnight

 

 

Gvern ġenerali oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Overnight

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali oħra

 

9.1e

Overnight

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

Overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Overnight

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

9.1e

Overnight

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

Overnight

 

 

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Overnight

Euro

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

9.1e

Overnight

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

Overnight

 

 

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Overnight

Euro

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

9.1e

Overnight

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

Overnight

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Overnight

Euro

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

9.1e

Overnight

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

Overnight

 

 

Djar

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Overnight

Euro

Residenti oħra

Djar

 

9.1e

Overnight

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

 

5,1

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — gvern ġenerali

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

 

 

Gvern ġenerali oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali oħra

 

9.1e

Overnight

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

9.1e

Overnight

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

 

 

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

Euro

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

9.1e

Overnight

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

 

 

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

Euro

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

9.1e

Overnight

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

9.1e

Overnight

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

 

 

Djar

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Djar

 

9.2e

B’maturità miftehma

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (3 fażijiet)

5,1

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — gvern ġenerali

Domestika

B’maturità miftehma

 

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2e

B’maturità miftehma

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

Skond il-maturità (3 fażijiet)

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

 

 

 

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2e

B’maturità miftehma

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (3 fażijiet)

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

 

 

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2e

B’maturità miftehma

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (3 fażijiet)

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

 

 

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2e

B’maturità miftehma

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (3 fażijiet)

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2e

B’maturità miftehma

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Skond il-maturità (3 fażijiet)

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

 

 

Djar

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Djar

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2e

B’maturità miftehma

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (3 fażijiet)

5,1

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — gvern ġenerali

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

 

 

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2e

B’maturità miftehma

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

Skond il-maturità (3 fażijiet)

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

 

 

 

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

Euro

 

Residenti oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2e

B’maturità miftehma

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (3 fażijiet)

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

 

 

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2e

B’maturità miftehma

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (3 fażijiet)

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

 

 

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2e

B’maturità miftehma

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (3 fażijiet)

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2e

B’maturità miftehma

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Skond il-maturità (3 fażijiet)

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

 

 

Djar

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Djar

Skond il-maturità (3 faxex)

9.3e

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.4e

Repos

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

 

5,1

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — gvern ġenerali

Domestika

Repos

 

 

Gvern ġenerali oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Repos

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali oħra

 

9.4e

Repos

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

Repos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Repos

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

9.4e

Repos

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

Repos

 

 

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Repos

 

Istituzzjonijiet mhux IFM

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

9.4e

Repos

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

Repos

 

 

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Repos

 

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

9.4e

Repos

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

Repos

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Repos

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

9.4e

Repos

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Domestika

Repos

 

 

Djar

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Repos

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Djar

 

9.4e

Repos

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

 

5,1

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — gvern ġenerali

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

 

Gvern ġenerali oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali oħra

 

9.4e

Repos

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

9.4e

Repos

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

 

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

9.4e

Repos

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

 

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

9.4e

Repos

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

9.4e

Repos

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

 

5,2

Passivi għal residenti oħra taż-żona ta’ l-euro denominati f’euro — Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

 

Djar

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Djar

 

9.1x

Overnight

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

Overnight

 

 

Gvern ġenerali oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Overnight

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali oħra

 

9.1x

Overnight

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

Overnight

 

 

Residenti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Overnight

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

9.1x

Overnight

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

Overnight

 

 

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Overnight

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

9.1x

Overnight

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

Overnight

 

 

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Overnight

Euro

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

9.1x

Overnight

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

Overnight

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Overnight

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

9.1x

Overnight

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

Overnight

 

 

Djar

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Overnight

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Djar

 

9.1x

Overnight

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

 

 

Gvern ġenerali oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali oħra

 

9.1x

Overnight

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

 

 

Residenti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

9.1x

Overnight

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

 

 

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

9.1x

Overnight

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

 

 

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

9.1x

Overnight

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

9.1x

Overnight

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

 

 

Djar

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Overnight

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Djar

 

9.2x

B’maturità miftehma

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (3 fażijiet)

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

B’maturità miftehma

 

 

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2x

B’maturità miftehma

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

Skond il-maturità (3 fażijiet)

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

B’maturità miftehma

 

 

Residenti oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2x

B’maturità miftehma

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (3 fażijiet)

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

B’maturità miftehma

 

 

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2x

B’maturità miftehma

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (3 fażijiet)

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

B’maturità miftehma

 

 

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2x

B’maturità miftehma

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (3 fażijiet)

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

B’maturità miftehma

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2x

B’maturità miftehma

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Skond il-maturità (3 fażijiet)

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

B’maturità miftehma

 

 

Djar

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

B’maturità miftehma

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Djar

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2x

B’maturità miftehma

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (3 fażijiet)

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

 

 

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2x

B’maturità miftehma

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

Skond il-maturità (3 fażijiet)

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

 

 

Residenti oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2x

B’maturità miftehma

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (3 fażijiet)

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

 

 

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2x

B’maturità miftehma

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (3 fażijiet)

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

 

 

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2x

B’maturità miftehma

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (3 fażijiet)

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (3 faxex)

9.2x

B’maturità miftehma

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Skond il-maturità (3 fażijiet)

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

 

 

Djar

Skond il-maturità (3 faxex)

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

B’maturità miftehma

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Djar

Skond il-maturità (3 faxex)

9.3x

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Li jistgħu jiġu rtirati fuq avviż

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Skond il-maturità (2 fażijiet)

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

9.4x

Repos

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

Repos

 

 

Gvern ġenerali oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Repos

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali oħra

 

9.4x

Repos

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

Repos

 

 

Residenti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Repos

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

9.4x

Repos

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

Repos

 

 

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Repos

 

Istituzzjonijiet mhux IFM

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

9.4x

Repos

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

Repos

 

 

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Repos

 

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

9.4x

Repos

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

Repos

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Repos

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

9.4x

Repos

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Domestika

Repos

 

 

Djar

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Domestika

Repos

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Djar

 

9.4x

Repos

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

Gvern ġenerali oħra

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

 

Gvern ġenerali oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali oħra

 

9.4x

Repos

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

 

Residenti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

9.4x

Repos

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

 

Residenti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

9.4x

Repos

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

 

Residenti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

9.4x

Repos

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

 

Residenti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

9.4x

Repos

Stati Membri parteċipanti oħra

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

 

7

Passivi tar-residenti taż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

 

 

Residenti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Repos

Munita barranija

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

10

Ishma/unitajiet tal-fond tas-suq monetarju

 

 

 

 

 

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

11e

Titoli ta’ dejn maħruġin

 

 

 

 

Sa sena

4

Ċertifikati ta’ dejn maħruġin

 

 

 

 

 

Sa sena

11e

Titoli ta’ dejn maħruġin

 

 

 

 

Aktar minn sena u sa sentejn

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

11e

Titoli ta’ dejn maħruġin

 

 

 

 

Aktar minn sentejn

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

11x

Titoli ta’ dejn maħruġin

 

 

 

 

Sa sena

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

11x

Titoli ta’ dejn maħruġin

 

 

 

 

Aktar minn sena u sa sentejn

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

11x

Titoli ta’ dejn maħruġin

 

 

 

 

Aktar minn sentejn

m/a

m/a

 

 

 

 

 

 

12

Kapital u riservi

 

 

 

 

 

(11)

(Attività oħra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

 

Kapital u riservi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Dispożizzjonijiet

 

Kapital u riservi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kontijiet ta’ valutazzjonijiet mill-ġdid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kapital u riservi

 

 

 

 

 

 

13

Bqija tal-passivi

 

 

 

 

 

10,3

Passivi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro — passivi netti li għandhom x’jaqsmu ma’ l-allokazzjoni tan-noti ta’ l-euro fi ħdan is-sistema ta’ l-euro

 

Bqija tal-passivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Punti fil-kors li jiġu saldati

 

Bqija tal-passivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Passivi oħra

 

Bqija tal-passivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Dispożizzjonijiet

 

Bqija tal-passivi

 

 

 

 

CB3

Kontraparti ta’ SDRs (1)

 

 

 

 

 

9

Kontraparti tas-SDR allokata mill-IFM

 

 

 

 

 

 

Il-pożizzjonijiet domestiċi fi ħdan is-sistema ta’ l-euro japplikaw biss għall-BĊE jew għad-Deutsche Bundesbank.


BRIDGING TABLE

(Data ta' kull xahar)

Tabella ta’ assoċjazzjoni. Korrespondenza kategorija b’kategorija

ATTIVITÀ

Stokks

Regolament BĊE/2001/13 — Anness 1 — Tabella 1

Format tal-kontabilità tal-karta ta’ bilanċ

Kategorija

Deskrizzjoni

Analiżi

Kategorija

Deskrizzjoni

Aktar analiżi pprovduta

Residenza

Settur

Sub-settur

Għan

Maturità

Deskrizzjoni

Tip

Settur

Sub-settur

Għan

Maturità/munita

1

Flus kontanti (il-muniti kollha)

 

 

 

 

 

 

2,2

Talbiet fuq residenti mhux taż-żona ta’ l-ewro denominati f’munita barranija — bilanċi ma’ banek u investimenti ta’ titoli, self barrani u attività barranija oħra

 

Flus kontanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Attività oħra

 

 

 

 

 

 

 

1e

Flus kontanti, li minnhom ewro

 

 

 

 

 

 

11

Attività oħra

 

 

 

 

 

 

 

2

Self

Domestika

IFM

 

 

 

 

3

Talbiet fuq residenti taż-żona ta’ l-ewro denominati f’munita barranija

Domestika

Self

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro li għandu x’jaqsam ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’ewro — operazzjonijiet prinċipali ta’ finanzjament mill-ġdid

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro li għandu x’jaqsam ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’ewro — operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-ġdid fuq perjodu ta’ żmien itwal

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro li għandu x’jaqsam ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’ewro — operazzjonijiet ta’ rfinar b’lura

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro li għandu x’jaqsam ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’ewro — operazzjonijiet strutturali b’lura

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro li għandu x’jaqsam ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’ewro — faċilità ta’ self marġinali

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro li għandu x’jaqsam ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’ewro — krediti li għandhom x’jaqsmu ma’ sejħat tal-marġini

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Talbiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro denominati f’ewro

Domestika

Self

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Talbiet intra-sistema ta’ l-ewro — talbiet ekwivalenti għat-trasferiment tar-riservi barranin (karta ta’ bilanċ tal-BĊN biss)

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Talbiet intra-sistema ta’ l-ewro — talbiet li għandhom x’jaqsmu ma’ ċedoli li jappoġġjaw il-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ passività tal-BĊE (il-karta ta’ bilanċ tal-BĊE biss)

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Talbiet intra-sistema ta’ l-ewro — talbiet oħra fi ħdan is-sistema ta’ l-ewro

Domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Attività oħra

Domestika

Self

IFM

 

 

 

 

2

Self

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

 

 

 

3

Talbiet fuq residenti taż-żona ta’ l-ewro denominati f’munita barranija

Domestika

Self

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Dejn tal-gvern ġenerali denominat fl-ewro

Domestika

Self

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Attività oħra

Domestika

Self

Istituzzjonijiet mhux IFM

Gvern ġenerali

 

 

 

2

Self

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti o]ra

 

 

 

3

Talbiet fuq residenti taż-żona ta’ l-ewro denominati f’munita barranija

Domestika

Self

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Attività oħra

Domestika

Self

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

 

 

 

2

Self

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

Skond il-maturità (3 fażijiet)

3

Talbiet fuq residenti taż-żona ta’ l-ewro denominati f’munita barranija

Domestika

Self

 

 

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

Skond il-maturità (3 fażijiet)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Attività oħra

Domestika

Self

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Intermedjarji finanzjarji oħra

 

Skond il-maturità (3 fażijiet)

2

Self

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet ta’ l-assikurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

Skond il-maturità (3 fażijiet)

3

Talbiet fuq residenti taż-żona ta’ l-ewro denominati f’munita barranija

Domestika

Self

 

 

Insurance corporations and pension funds

 

Skond il-maturità (3 fażijiet)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Attività oħra

Domestika

Self

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Insurance corporations and pension funds

 

Skond il-maturità (3 fażijiet)

2

Self

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

Skond il-maturità (3 fażijiet)

3

Talbiet fuq residenti taż-żona ta’ l-ewro denominati f’munita barranija

Domestika

Self

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

Skond il-maturità (3 fażijiet)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Attività oħra

Domestika

Self

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

Skond il-maturità (3 fażijiet)

2

Self

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Kreditu tal-konsumatur

Skond il-maturità (3 fażijiet)

3

Talbiet fuq residenti taż-żona ta’ l-ewro denominati f’munita barranija

Domestika

Self

 

 

Djar

Kreditu tal-konsumatur

Skond il-maturità (3 fażijiet)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Attività oħra

Domestika

Self

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Kreditu tal-konsumatur

Skond il-maturità (3 fażijiet)

2

Self

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Self għal xiri ta’ djar

Skond il-maturità (3 fażijiet)

3

Talbiet fuq residenti taż-żona ta’ l-ewro denominati f’munita barranija

Domestika

Self

 

 

Djar

Self għal xiri ta’ djar

Skond il-maturità (3 fażijiet)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Attività oħra

Domestika

Self

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Self għal xiri ta’ djar

Skond il-maturità (3 fażijiet)

2

Self

Domestika

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Oħrajn (bqija)

Skond il-maturità (3 fażijiet)

3

Talbiet fuq residenti taż-żona ta’ l-ewro denominati f’munita barranija

Domestika

Self

 

 

Djar

Oħrajn (bqija)

Skond il-maturità (3 fażijiet)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Attività oħra

Domestika

Self

Istituzzjonijiet mhux IFM

Residenti oħra

Djar

Oħrajn (bqija)

Skond il-maturità (3 fażijiet)

2

Self

Stati Membri parteċipanti oħra

IFM

 

 

 

 

3

Talbiet fuq residenti mhux taż-żona ta’ l-ewro denominati f’munita barranija

Stati Membri parteċipanti oħra

Self

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro li għandu x’jaqsam ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’ewro — operazzjonijiet prinċipali ta’ finanzjament mill-ġdid

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro li għandu x’jaqsam ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’ewro — operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-ġdid fuq perjodu ta’ żmien itwal

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro li għandu x’jaqsam ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’ewro — operazzjonijiet ta’ rfinar b’lura

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro li għandu x’jaqsam ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’ewro — operazzjonijiet strutturali b’lura

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro li għandu x’jaqsam ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’ewro — faċilità ta’ self marġinali

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro li għandu x’jaqsam ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’ewro — krediti li għandhom x’jaqsmu ma’ sejħat tal-marġini

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Talbiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu ta’ kreditu taż-żona ta’ l-ewro denominati f’ewro

Stati Membri parteċipanti oħra

Self

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Talbiet intra-sistema ta’ l-ewro — talbiet ekwivalenti għat-trasferiment tar-riservi barranin (karta ta’ bilanċ tal-BĊN biss)

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Talbiet intra-sistema ta’ l-ewro — talbiet li għandhom x’jaqsmu ma’ ċedoli li jappoġġjaw il-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ passività tal-BĊE (il-karta ta’ bilanċ tal-BĊE biss)

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Talbiet intra-sistema ta’ l-ewro — talbiet oħra fi ħdan is-sistema ta’ l-ewro

Stati Membri parteċipanti oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Attività oħra

Stati Membri parteċipanti oħra

Self

IFM