Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0097

2006/97/KE: Direttiva tal-Kunsill 2006/97/KE ta' l- 20 ta’ Novembru 2006 li tadatta ċerti Direttivi fil-qasam tal-moviment liberu ta' merkanzija, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

OJ L 363, 20.12.2006, p. 107–128 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 735–756 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 010 P. 172 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 010 P. 172 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/97/oj

31.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

735


DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2006/97/KE

ta' l-20 ta’ Novembru 2006

li tadatta ċerti Direttivi fil-qasam tal-moviment liberu ta' merkanzija, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra t-Trattat ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija, u b'mod partikolari l-Artikolu 56 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 56 ta' l-Att ta' Adeżjoni, fejn l-atti ta' l-istituzzjonijiet jibqgħu validi wara l-1 ta' Jannar 2007 u jeħtieġu adattament minħabba l-adeżjoni, u l-adattamenti meħtieġa m'humiex previsti fl-Att ta' Adeżjoni jew fl-Annessi tiegħu, l-atti meħtieġa għandhom jiġu adottati mill-Kunsill, dment li l-Kummissjoni ma tkunx adottat l-att oriġinali.

(2)

L-Att Finali tal-Konferenza li fasslet it-Trattat ta' Adeżjoni indika li l-Partijiet Kontraenti Għolja kienu laħqu qbil politiku dwar sett ta' adattamenti għal atti adottati mill-istituzzjonijiet li kienu meħtieġa minħabba l-adeżjoni u stieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jadottaw dawn l-adattamenti qabel l-adeżjoni, ikkompletati u aġġornati kif meħtieġ biex jittieħed kont ta' l-evoluzzjoni tal-liġi ta' l-Unjoni.

(3)

Id-Direttivi 92/13/KEE (2), 2004/17/KE (3) u 2004/18/KE (4), għandhom għalhekk jiġu emendati kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttivi 92/13/KEE, 2004/17/KE u 2004/18/KE għandhom jiġu emendati kif imniżżel fl-Anness.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mid-data ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea. Huma għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, huma għandu jkollhom riferenza għal din id-Direttiva jew tali riferenza għandha takkumpanjahom meta jkunu ppubblikati uffiċjalment. Il-metodi ta' kif issir din ir-riferenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ soġġett għal u fid-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Novembru 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

J. KORKEAOJA


(1)  ĠU L 157, 21.6.2005, p. 11.

(2)  ĠU L 76, 23.3.1992, p. 14.

(3)  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.

(4)  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.


ANNESS

MOVIMENT LIBERU TA' MERKANZIJA

AKKWIST PUBBLIKU

1.

31992 L 0013: Id-Direttiva tal-Kunsill 92/13/KEE tal-25 ta’ Frar 1992 li tikkoordina l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw għall-applikazzjoni tar-regoli Komunitarji dwar il-proċeduri ta’ akkwist ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi ta’ l-ilma, l-enerġija, it-trasport u t-telekomunikazzjoni (ĠU L 76, 23.3.1992, p. 14), kif emendata minn:

11994 N: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati — l-Adeżjoni tar-Repubblika ta’ l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju ta’ l-Isvezja (ĠU C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati — l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33).

Fl-Anness, jiżdied dan li ġej:

“IL-BULGARIJA

Агенция по обществени поръчки (Aġenzija ta’ l-Akkwist Pubbliku)

IR-RUMANIJA

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (Awtorità Nazzjonali għar-Regolamentazzjoni u l-Monitoraġġ ta' l-Akkwist Pubbliku)”.

2.

32004 L 0017: Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta’ l-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1), kif emendata minn:

32004 R 1874: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1874/2004 tat-28.10.2004 (ĠU L 326, 29.10.2004, p. 17),

32005 L 0051: Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/51/KE tas-7.9.2005 (ĠU L 257, 1.10.2005, p. 127),

32005 R 2083: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2083/2005 tad-19.12.2005 (ĠU L 333, 20.12.2005, p. 28).

(a)

dan li ġej jiddaħħal fl-Anness I “ENTITAJIET KONTRAENTI FIS-SETTURI TAT-TRASPORT JEW ID-DISTRIBUZZJONI TAL-GASS JEW TAS-SĦANA” wara l-entrata għall-Belġju:

“Il-Bulgarija

Лица, които притежават лицензия за производство или пренос на топлинна енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Entitajiet liċenzjati għall-produzzjoni jew it-trasport tas-sħana skond l-Artikolu 39(1) tal-Liġi dwar l-Enerġija (ippubblikata fil-Gazzetta ta’ l-Istat Nru 107/9.12.2003)).

АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

Брикел — ЕАД.

Девен АД.

ТЕЦ ‘Марица 3’ — АД.

Топлофикация Бургас — ЕАД.

Топлофикация Варна — ЕАД.

Топлофикация Велико Търново — ЕАД.

Топлофикация Враца — ЕАД.

Топлофикация Габрово — ЕАД.

Топлофикация Казанлък — ЕАД.

Топлофикация Ловеч — ЕАД.

Топлофикация Перник — ЕАД.

Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

Топлофикация Плевен — ЕАД.

Топлофикация Правец — ЕАД.

Топлофикация Разград — ЕАД.

Топлофикация Русе — ЕАД.

Топлофикация Самоков — ЕАД.

Топлофикация Сливен — ЕАД.

Топлофикация София — ЕАД.

Топлофикация Шумен — ЕАД.

Топлофикация Ямбол ЕАД.

Лица, които притежават лицензия за пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с природен газ в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Entitajiet liċenzjati għat-trasport, id-distribuzzjoni, it-twassil pubbliku jew il-provvista pubblika ta' gass skond l-Artikolu 39(1) tal-Liġi dwar l-Enerġija (ippubblikata fil-Gazzetta ta’ l-Istat Nru 107/9.12.2003)).

Булгаргаз — ЕАД.

Балкангаз 2000 АД.

Варнагаз АД.

Велбъждгаз АД.

Газинженеринг — ООД.

Газоснабдяване Асеновград АД.

Газоснабдяване Бургас ЕАД.

Газоснабдяване Враца ЕАД.

Газоснабдяване Нова Загора АД.

Газоснабдяване Нови Пазар АД.

Газоснабдяване Попово АД.

Газоснабдяване Първомай АД.

Газоснабдяване Разград АД.

Газоснабдяване Русе ЕАД.

Газоснабдяване Стара Загора ООД.

Добруджа газ АД.

Каварна газ ООД.

Камено-газ ЕООД.

Кнежа газ ООД.

Кожухгаз АД.

Комекес АД.

Ловечгаз 96 АД.

Монтанагаз АД.

Овергаз Инк. АД.

Павгаз АД.

Плевенгаз АД.

Правецгаз 1 АД.

Примагаз АД.

Раховецгаз 96 АД.

Севлиевогаз -2000 — АД.

Софиягаз ЕАД.

Хебросгаз АД.

Централ газ АД.

Черноморска технологична компания АД.

Ямболгаз 92 АД.”,

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“Ir-Rumanija

‘Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaș’.

‘Societatea Națională de Distribuție a Gazelor Naturale — Distrigaz Sud — SA București’.

‘Societatea Națională de Distribuție a Gazelor Naturale — Distrigaz Nord — SA București’.

‘Societăți de distribuție locală (Kumpanniji ta' distribuzzjoni lokali).’”;

(b)

dan li ġej jiddaħħal fl-Anness II “ENTITAJIET KONTRAENTI FIS-SETTURI TAL-PRODUZZJONI, TAT-TRASPORT JEW TAD-DISTRIBUZZJONI TA' L-ELETTRIKU” wara l-entrata għall-Belġju:

“Il-Bulgarija

Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Entitajiet liċenzjati għall-produzzjoni, it-trasport, id-distribuzzjoni, it-twassil pubbliku jew il-provvista pubblika ta' l-elettriku skond l-Artikolu 39(1) tal-Liġi dwar l-Enerġija (ippubblikata fil-Gazzetta ta’ l-Istat Nru 107/9.12.2003)),

АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

Брикел — ЕАД.

Българско акционерно дружество Гранитоид АД.

Девен АД.

ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1.

Електроразпределение Варна — ЕАД.

Електроразпределение Горна Оряховица — ЕАД.

Електроразпределение Плевен — ЕАД.

Електроразпределение Пловдив — ЕАД.

Електроразпределение София Област — ЕАД.

Електроразпределение Стара Загора — ЕАД.

Електроразпределение Столично — ЕАД.

Енергийна компания Марица Изток III — АД.

Енерго-про България — АД.

ЕРП Златни пясъци АД.

Златни пясъци-сервиз АД.

НЕК ЕАД.

Петрол АД.

Руно-Казанлък АД.

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД.

Сииф Мекамиди-Литекс ООД.

Слънчев бряг АД.

ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД.

ТЕЦ — Варна ЕАД.

ТЕЦ ‘Марица 3’ — АД.

ТЕЦ Марица Изток 2 — ЕАД.

Топлофикация Габрово — ЕАД.

Топлофикация Казанлък — ЕАД.

Топлофикация Перник — ЕАД.

Топлофикация Плевен — ЕАД.

Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

Топлофикация Русе — ЕАД.

Топлофикация Сливен — ЕАД.

Топлофикация София — ЕАД.

Топлофикация Шумен — ЕАД.”,

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“Ir-Rumanija

‘Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica — SA București’

‘Societatea Națională Nuclearelectrica — SA’

‘Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA’

‘S.C. Electrocentrale Deva SA’

‘S.C. Electrocentrale București SA’

‘S.C. Electrocentrale Galați SA’

‘S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA’

‘Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari’

‘Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni’

‘Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova’

‘Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica — SA București’

‘Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica — SA București’:

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‘Electrica BANAT’ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‘Electrica DOBROGEA’ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‘Electrica MOLDOVA’ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‘Electrica MUNTENIA SUD’ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‘Electrica MUNTENIA NORD’ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‘Electrica OLTENIA’ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‘Electrica TRANSILVANIA SUD’ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‘Electrica TRANSILVANIA NORD’‘SA’”;

(c)

dan li ġej jiddaħħal fl-Anness III “ENTITAJIET KONTRAENTI FIS-SETTURI TAL-PRODUZZJONI, TAT-TRASPORT JEW TAD-DISTRIBUZZJONI TA' L-ILMA TAX-XORB” wara l-entrata għall-Belġju:

“Il-Bulgarija

‘В И К — Батак’ — ЕООД, Батак

‘В и К — Белово’ — ЕООД, Белово

‘Водоснабдяване и канализация Берковица’ — ЕООД, Берковица

‘Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Благоевград

‘В и К — Бебреш’ — ЕООД, Ботевград

‘Инфрастрой’ — ЕООД, Брацигово

‘Водоснабдяване’ — ЕООД, Брезник

‘Водоснабдяване и канализация’ — ЕАД, Бургас

‘Бързийска вода’ — ЕООД, Бързия

‘Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Варна

‘ВиК-Златни пясъци’ — ООД, Варна

‘Водоснабдяване и канализация Йовковци’ — ООД, Велико Търново

‘Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг’ — ЕООД, Велинград

‘ВИК’ — ЕООД, Видин

‘Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Враца

‘В И К’ — ООД, Габрово

‘В И К’ — ООД, Димитровград

‘Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Добрич

‘Водоснабдяване и канализация — Дупница’ — ЕООД, Дупница

‘Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Исперих

‘В И К — Кресна’ — ЕООД, Кресна

‘Меден кладенец’ — ЕООД, Кубрат

‘ВИК’ — ООД, Кърджали

‘Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Кюстендил

‘Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Ловеч

‘В и К — Стримон’ — ЕООД, Микрево

‘Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Монтана

‘Водоснабдяване и канализация — П’ — ЕООД, Панагюрище

‘Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Перник

‘В И К’ — ЕООД, Петрич

‘Водоснабдяване, канализация и строителство’ — ЕООД, Пещера

‘Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Плевен

‘Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Пловдив

‘Водоснабдяване–Дунав’ — ЕООД, Разград

‘ВКТВ’ — ЕООД, Ракитово

‘Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Русе

‘УВЕКС’ — ЕООД, Сандански

‘Водоснабдяване и канализация’ — ЕАД, Свищов

‘Бяла’ — ЕООД, Севлиево

‘Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Силистра

‘В и К’ — ООД, Сливен

‘Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Смолян

‘Софийска вода’ — АД, София

‘Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, София

‘Стамболово’ — ЕООД, Стамболово

‘Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Стара Загора

‘Водоснабдяване и канализация-С’ — ЕООД, Стрелча

‘Водоснабдяване и канализация — Тетевен’ — ЕООД, Тетевен

‘В и К — Стенето’ — ЕООД, Троян

‘Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Търговище

‘Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Хасково

‘Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Шумен

‘Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Ямбол”

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“Ir-Rumanija

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (dipartimenti ta' l-awtoritajiet u kumpanniji lokali li jipproduċu, jittrasportaw u jqassmu l-ilma)”;

(d)

dan li ġej jiddaħħal fl-Anness IV “ENTITAJIET KONTRAENTI FIL-QASAM TA' SERVIZZI TAL-FERROVIJA” wara l-entrata għall-Belġju:

“Il-Bulgarija

Национална компания ‘Железопътна инфраструктура’

‘Български държавни железници’ ЕАД

‘Българска Железопътна Компания’ АД

‘Булмаркет — ДМ’ ООД”,

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“Ir-Rumanija

Societatea Națională Căile Ferate Române — SNCFR S.A.,

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ‘CFR — Călători’”;

(e)

dan li ġej jiddaħħal fl-Anness V “ENTITAJIET KONTRAENTI FIL-QASAM TA' SERVIZZI URBANI TAL-FERROVIJA, TAT-TRAMMIJIET, TAT-TROLLEYBUS JEW TAL-KARROZZA TAL-LINJA” wara l-entrata għall-Belġju:

“Il-Bulgarija

‘Метрополитен’ ЕАД София,

‘Столичен електротранспорт’ ЕАД София,

‘Столичен автотранспорт’ ЕАД, София,

‘Бургасбус’ ЕООД, Бургас,

‘Градски транспорт’ ЕАД, Варна,

‘Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Враца,

‘Общински пътнически транспорт’ ЕООД, Габрово,

‘Автобусен транспорт’ ЕООД, Добрич,

‘Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Добрич,

‘Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Пазарджик,

‘Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Перник,

‘Автобусни превози’ ЕАД, Плевен,

‘Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Плевен,

‘Градски транспорт Пловдив’ ЕАД, Пловдив,

‘Градски транспорт’ ЕООД, Русе,

‘Пътнически превози’ ЕАД, Сливен,

‘Автобусни превози’ ЕООД, Стара Загора,

‘Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Хасково,”,

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“Ir-Rumanija

SC Transport cu Metroul București ‘METROREX’ SA,

Regii autonome locale de transport urban de călători (operaturi lokali indipendenti tat-trasport urbanu tal-passiġġieri)”;

(f)

dan li ġej jiddaħħal fl-Anness VI “ENTITAJIET KONTRAENTI FIS-SETTUR TAS-SERVIZZI POSTALI” wara l-entrata għall-Belġju:

“Il-Bulgarija

‘Български пощи’ ЕАД”,

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“Ir-Rumanija

Compania Națională ‘Poșta Română SA’”;

(g)

dan li ġej jiddaħħal fl-Anness VII “ENTITAJIET KONTRAENTI FIS-SETTURI TA' ESPLORAZZJONI GĦAL U ESTRAZZJONI TA' ŻEJT JEW GASS” wara l-entrata għall-Belġju:

“Il-Bulgarija

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на нефт или природен газ в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (Entitajiet ta' l-esplorazzjoni għal jew l-estrazzjoni ta' żejt jew gass skond il-Liġi dwar Metalli mhux Maħduma u Riżorsi Minerali (ippubblikata fil-Gazzetta ta’ l-Istat Nru 23/12.3.1999) jew il-Liġi dwar Konċessjonijiet (ippubblikata fil-Gazzetta ta’ l-Istat Nru 92/17.10.1995)),

‘Аншуц България’ — ЕООД, София,

‘Петреко-България’ — ЕООД, София,

‘Проучване и добив на нефт и газ’ — АД, София,

‘Мерлоуз Рисорсиз’ — ООД, Люксембург,

‘Петреко САРЛ’, Люксембург,

‘ОМВ (България) Извънтериториално проучване’ — ООД, Виена, Австрия,

‘Джей Кей Екс България Лимитид’ — Лондон, Англия,

‘Рамко България Лимитид’ — Абърдийн, Шотландия,

‘Болкан Експлорърс (България) Лимитид’ — Дъблин, Ирландия,

ОАО ‘Башкиргеология’, Уфа, Руска федерация,

Си Би Ем Енерджи Лимитид — Хюстън, Тексас, САЩ,

‘Винтидж Петролеум България, Инк.’ — Кайманови острови.”,

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“Ir-Rumanija

‘Societatea Națională a Petrolului Petrom SA București’,

‘Societatea Națională Romgaz SA Mediaș’.”;

(h)

dan li ġej jiddaħħal fl-Anness VIII “ENTITAJIET KONTRAENTI FIS-SETTURI TA' ESPLORAZZJONI GĦAL U ESTRAZZJONI TAL-FAĦAM U KARBURANTI SOLIDI OĦRA” wara l-entrata għall-Belġju:

“Il-Bulgarija

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (Entitajiet ta' l-esplorazzjoni għal jew l-estrazzjoni tal-faħam jew karburanti solidi oħra skond il-Liġi dwar Metalli mhux Maħduma u Riżorsi Minerali (ippubblikata fil-Gazzetta ta’ l-Istat Nru 23/12.3.1999) jew il-Liġi dwar Konċessjonijiet (ippubblikata fil-Gazzetta ta’ l-Istat Nru 92/17.10.1995)),

‘Балкан МК’ — ЕООД,

‘Въглища Перник’ — ООД,

‘Елшица-99’ — АД,

‘Карбон Инвест’ — ООД,

‘Каусто-голд’ — АД,

‘Мес Ко ММ5’ — ЕООД,

‘Мина Балкан — 2000’ — АД,

‘Мина Бели брег’ — АД,

‘Мина Открит въгледобив’ — ЕАД,

‘Мина Пирин’ — ЕАД,

‘Мина Станянци’ — АД,

‘Мина Черно море — Бургас’ — ЕАД,

‘Мина Чукурово’ — АД,

‘Мини Бобов дол’ — ЕАД,

‘Мини Марица-изток’ — ЕАД,

‘Рекоул’ — АД,

‘Руен Холдинг’ — АД,

‘Фундаментал’ — ЕООД”,

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“Ir-Rumanija

Compania Națională a Huilei — SA Petroșani

Societatea Națională a Lignitului Oltenia — SA

Societatea Națională a Cărbunelui — SA Ploiești

Societatea Comercială Minieră ‘Banat-Anina’ SA

Compania Națională a Uraniului SA București

Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele”;

(i)

dan li ġej jiddaħħal fl-Anness IX “ENTIJIET KONTRAENTI FIL-QASAM TA' PORT MARITTIMU JEW INTERN JEW FAĊILITAJIET TA' TERMINALS OĦRA” wara l-entrata għall-Belġju:

“Il-Bulgarija

ДП ‘Пристанищна инфраструктура’

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (Entitajiet li abbażi ta' drittijiet speċjali jew esklużivi jesplojtaw il-portijiet għat-trasport pubbliku ta' importanza nazzjonali jew partijiet minnhom, elenkati fl-Anness Nru 1 għall-Artikolu 103a tal-Liġi dwar l-Ispazju Marittimu, il-Mogħdijiet ta' l-Ilma Interni u l-Portijiet tar-Repubblika tal-Bulgarija (ippubblikata fil-Gazzetta ta' l-Istat Nru12/11.02.2000)

‘Пристанище Варна’ ЕАД

‘Порт Балчик’ АД

‘БМ Порт’ АД

‘Пристанище Бургас’ ЕАД

‘Пристанищен комплекс — Русе’ ЕАД

‘Пристанищен комплекс — Лом’ ЕАД

‘Пристанище Видин’ ЕООД

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (Entitajiet li abbażi ta' drittijiet speċjali jew esklużivi jesplojtaw il-portijiet għat-trasport pubbliku b'importanza reġjonali jew partijiet minnhom, elenkati fl-Anness Nru 2 għall-Artikolu 103a tal-Liġi dwar l-Ispazju Marittimu, il-Mogħdijiet ta' l-Ilma Interni u l-Portijiet tar-Repubblika tal-Bulgarija (ippubblikata fil-Gazzetta ta' l-Istat Nru12/11.02.2000)

‘Фиш Порт’ АД

Кораборемонтен завод ‘Порт — Бургас’ АД

‘Либърти металс груп’ АД

‘Трансстрой — Бургас’ АД

‘Одесос ПБМ’ АД

‘Поддържане чистотата на морските води’ АД

‘Поларис 8’ ООД

‘Лесил’ АД

‘Ромпетрол — България’ АД

‘Булмаркет — ДМ’ ООД

‘Свободна зона — Русе’ ЕАД

‘Дунавски драгажен флот’ — АД

‘Свилоза’ АД

‘ТЕЦ Свилоза’ АД

НЕК ЕАД — клон ‘АЕЦ — Белене’

‘Нафтекс Петрол’ ЕООД

‘Фериботен комплекс’ АД

‘Дунавски драгажен флот Дуним’ АД

‘Екопетролиум’ ООД

СО МАТ АД — клон Видин

‘Свободна зона — Видин’ ЕАД

‘Дунавски драгажен флот Видин’

‘Дунав турс’ АД”

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“Ir-Rumanija

Compania Națională ‘Administrația Porturilor Maritime’ SA Constanța

Compania Națională ‘Administrația Canalelor Navigabile SA’

Compania Națională de Radiocomunicații Navale ‘RADIONAV’ SA

Regia Autonomă ‘Administrația Fluvială a Dunării de Jos’

Compania Națională ‘Administrația Porturilor Dunării Maritime’

Compania Națională ‘Administrația Porturilor Dunării Fluviale’ SA

Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală — ARISN

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele”;

(j)

dan li ġej jiddaħħal fl-Anness X “ENTITAJIET KONTRAENTI FIL-QASAM TA' STALLAZZJONIJIET TA' L-AJRUPORTI” wara l-entrata għall-Belġju:

“Il-Bulgarija

Главна дирекция ‘Гражданска въздухоплавателна администрация’ (Direttorat Ġenerali ‘Amministrazzjoni ta’ l-Avjazzjoni Ċivili’)

ДП ‘Ръководство на въздушното движение’

Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл.43, ал.3 на Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972) (Operaturi ta’ l-ajruporti ta' ajruporti ċivili għall-użu pubbliku determinati mill-Kunsill tal-Ministri skond l-Artikolu 43(3) tal-Liġi dwar l-Avjazzjoni Ċivili (ippubblikata fil-Gazzetta ta' l-Istat Nru 94/1.12.1972)

‘Летище София’ ЕАД

‘Летище Варна’ ЕАД

‘Летище Бургас’ ЕАД

‘Летище Пловдив’ ЕАД

‘Летище Русе’ ЕООД

‘Летище Горна Оряховица’ ЕАД”,

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“Ir-Rumanija

Compania Națională ‘Aeroportul Internațional Henri Coandă București’ — SA

Societatea Națională ‘Aeroportul Internațional București — Băneasa’ — SA

Societatea Națională ‘Aeroportul Internațional Constanța’ — SA

Societatea Națională ‘Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia’ — SA

Regia Autonomă ‘Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA’

Regia Autonomă ‘Autoritatea Aeronautică Civilă Română’

Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale:

Regia Autonomă Aeroportul Arad

Regia Autonomă Aeroportul Bacău

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

Regia Autonomă Aeroportul Craiova

Regia Autonomă Aeroportul Iași

Regia Autonomă Aeroportul Oradea

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

Regia Autonomă Aeroportul Suceava

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea”.

3.

32004 L 0018: Id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 fuq il-koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114), kif emendata minn:

32004 R 1874: ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1874/2004 tat-28.10.2004 (ĠU L 326, 29.10.2004, p. 17),

32005 L 0051: Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/51/KE tas-7.9.2005 (ĠU L 257, 1.10.2005, p. 127),

32005 L 0075: Id-Direttiva 2005/75/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16.11.2005 (ĠU L 323, 9.12.2005, p. 55),

32005 R 2083: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2083/2005 tad-19.12.2005 (ĠU L 333, 20.12.2005, p. 28).

(a)

Dan li ġej jiżdied ma' l-Anness III “LISTA TA' KORPI U KATEGORIJI TA' KORPI GOVERNATI MIL-LIĠI PUBBLIKA KIF IMSEMMIJA FIT-TIENI SUBPARAGRAFU TA' L-ARTIKOLU 1(9)”:

“XXVI — BULGARIJA

Korpi

Икономически и социален съвет (Kunsill Ekonomiku u Soċjali)

Национален осигурителен институт (Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali)

Национална здравноосигурителна каса (Fond Nazzjonali għall-Assigurazzjoni tas- Saħħa)

Български червен кръст (Assoċjazzjoni Bulgara tas-Salib l-Aħmar)

Българска академия на науките (Akkademja tax-Xjenzi Bulgara)

Национален център за аграрни науки (Ċentru Nazzjonali għax-Xjenza Agrarja)

Български институт за стандартизация (Istitut Bulgaru għall-Istandardizzazzjoni)

Българско национално радио (Radju Nazzjonali Bulgaru)

Българска национална телевизия (Televiżjoni Nazzjonali Bulgara)

Kategoriji

Държавни предприятия по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991) (Impriżi ta' l-Istat fit-tifsira ta' l-Artikolu 62(3) tal-Liġi tal-Kummerċ (ippubblikata fil-Gazzetta ta' l-Istat Nru 48/18.6.1991)).

Национална компания ‘Железопътна инфраструктура’

ДП ‘Пристанищна инфраструктура’

ДП ‘Ръководство на въздушното движение’

ДП ‘Строителство и възстановяване’

ДП ‘Транспортно строителство и възстановяване’

ДП ‘Съобщително строителство и възстановяване’

ДП ‘Радиоактивни отпадъци’

ДП ‘Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда’

ДП ‘Български спортен тотализатор’

ДП ‘Държавна парично-предметна лотария’

ДП ‘Кабиюк’, Шумен

Държавни дивечовъдни станции (Azjendi statali għat-trobbija ta' tjur)

Държавни висши училища, създадени в съответствие с чл.13 на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995) (Universitajiet ta' l-Istat, stabbiliti skond l-Artikolu 13 tal-Liġi dwar l-Edukazzjoni Ogħla (ippubblikata fil-Gazzetta ta' l-Istat Nru 112/27.12.1995)).

Аграрен университет — Пловдив (Università ta' l-Agrikoltura — Plovdiv)

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство — Пловдив (Akkademja tal-Mużika, iż-Zfin u l-Arti — Plovdiv)

Великотърновски университет ‘Св. св. Кирил и Методий’ (Università ta' San Ċirillu u San Metodju ta' Veliko Tarnovo)

Висше военноморско училище ‘Н. Й. Вапцаров’ — Варна (Akkademja Navali N. Y. Vaptsarov — Varna)

Висше строително училище ‘Любен Каравелов’ — София (Skola Ogħla ta' l-Inġinerija Ċivili ‘Lyuben Karavelov’ — Sofia)

Висше строително училище ‘Любен Каравелов’ — София (Skola Ogħla tat-Trasport ‘Todor Kableshkov’ — Sofia)

Военна академия ‘Г. С. Раковски’ — София (Akkademja Militari ‘G. S. Rakovski’ — Sofia)

Държавна музикална академия ‘Проф. Панчо Владигеров’ — София (Akkademja tal-Mużika ta' l-Istat ‘Prof. Pancho Vladigerov’ — Sofia)

Икономически университет — Варна (Università ta' l-Ekonomija — Varna)

Колеж по телекомуникации и пощи — София (Kulleġġ tat-Telekomunikazzjoni u l-Posta — Sofia)

Лесотехнически университет — София (Università tal-Forestrija — Sofia)

Медицински университет ‘Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов’ — Варна (Università tal-Mediċina ‘Prof. D-r Paraskev Stoyanov’ — Varna)

Медицински университет — Плевен (Università tal-Mediċina — Pleven)

Медицински университет — Пловдив (Università tal-Mediċina — Plovdiv)

Медицински университет — София (Università tal-Mediċina — Sofia)

Минно-геоложки университет ‘Св. Иван Рилски’ — София (Università tal-Minjieri u l-Ġeoloġija ‘St. Ivan Rilski’ — Sofia)

Национален военен университет ‘Васил Левски’ — Велико Търново (Università Militari Nazzjonali ‘Vasil Levski’ — Veliko Tarnovo)

Национална академия за театрално и филмово изкуство ‘Кръстьо Сарафов’ — София (Akkademja Nazzjonali ta' l-Arti Teatrali u Ċinematografika ‘Krasyo Sarafov’ — Sofia)

Национална спортна академия ‘Васил Левски’ — София (Akkademja Nazzjonali ta' l-Isport ‘Vasil Levski’ — Sofia)

Национална художествена академия — София (Akkademja Nazzjonali ta' l-Arti — Sofia)

Пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски’ (Università ‘Paisiy Hilendarski’ ta' Plovdiv)

Русенски университет ‘Ангел Кънчев’ (Università ‘Angel Kanchev’ ta' Ruse)

Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ (Università ‘St. Kliment Ohridski’ ta' Sofia)

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии — София (Skola Ogħla Speċjalizzata fil-Biblijoteknika u t-Teknoloġiji ta' l-Informazzjoni — Sofia)

Стопанска академия ‘Д. А. Ценов’ — Свищов (Akkademja ta' l-Ekonomija ‘D. A. Tsenov’ — Svishtov)

Технически университет — Варна (Università Teknika — Varna)

Технически университет — Габрово (Università Teknika — Gabrovo)

Технически университет — София (Università Teknika — Sofia)

Тракийски университет — Стара Загора (Università Trakia — Stara Zagora)

Университет ‘Проф. д-р Асен Златаров’ — Бургас (Università ‘Prof. D-r Asen Zlatarov’ — Burgas)

Университет за национално и световно стопанство — София (Università ta' l-Ekonomija Nazzjonali u Dinjija — Sofia)

Университет по архитектура, строителство и геодезия — София (Università ta' l-Arkitettura, l-Inġinerija Ċivili u l-Ġeodesija — Sofia)

Университет по хранителни технологии — Пловдив (Università tat-Teknoloġiji ta' l-Ikel — Plovdiv)

Химико-технологичен и металургичен университет — София (Università tat-Teknoloġija Kimika u l-Metallurġija — Sofia)

Шуменски университет ‘Епископ Константин Преславски’ (Università ‘Konstantin Preslavski’ ta' Shumen)

Югозападен университет ‘Неофит Рилски’ — Благоевград (Università ta' Lbiċ ‘Neofit Rilski’ — Blagoevgrad)

Културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999) (Istituti kulturali fit-tifsira tal-Liġi dwar il-Ħarsien u l-Iżvilupp tal-Kultura (ippubblikata fil-Gazzetta ta’ l-Istat Nru 50/1.6.1999)).

Народна библиотека ‘Св. св. Кирил и Методий’ (Bibljoteka Nazzjonali San Ċirillu u San Metodju)

Българска национална фонотека (Arkivju Nazzjonali tal-Bulgarija)

Българска национална филмотека (Arkivju Ċinematografiku Nazzjonali tal-Bulgarija)

Национален фонд ‘Култура’ (Fond Nazzjonali għall-Kultura)

Национален институт за паметниците на културата (Istitut Nazzjonali għall-Monumenti Kulturali)

Театри (Teatri)

Опери, филхармонии и ансамбли (Opri, orkestri filarmoniċi, arranġamenti mużikali)

Музеи и галерии (Mużewijiet u galleriji)

Училища по изкуствата и културата (Skejjel ta' l-arti u l-kultura)

Български културни институти в чужбина (Istituti kulturali tal-Bulgarija barra l-pajjiż)

Държавни или общински лечебни заведения по чл. 3, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999) (Istituzzjonijiet mediċi ta' l-Istat jew muniċipali msemmija fl-Artikolu 3(1) tal-Liġi dwar l-Istituzzjonijiet Mediċi (ippubblikata fil-Gazzetta ta’ l-Istat Nru 62/9.7.1999)).

Лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999) (Istituzzjonijiet mediċi msemmija fl-Artikolu 5(1) tal-Liġi dwar l-Istituzzjonijiet Mediċi (ippubblikata fil-Gazzetta ta’ l-Istat Nru 62/9.7.1999)).

Домове за медико-социални грижи за деца (Istituzzjonijiet ta' kura medika u soċjali għat-tfal)

Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (Istituzzjonijiet mediċi għall-kura psikjatrika residenzjali)

Центрове за спешна медицинска помощ (Ċentri għall-kura medika ta' emerġenza)

Центрове за трансфузионна хематология (Ċentri għat-trasfużjoni ematoloġika)

Болница ‘Лозенец’ (Sptar ‘Lozenets’)

Военномедицинска академия (Akkademja Medika Militari)

Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Istitut Mediku taħt il-Ministeru ta' l-Intern)

Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Istituzzjonijiet mediċi taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja)

Лечебни заведения към Министерството на транспорта (Istituzzjonijiet mediċi taħt il-Ministeru tat-Trasport)

Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), които отговарят на условията по §1, т.1 на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004) (Persuni ġuridiċi ta' natura mhux kummerċjali stabbiliti bil-għan li jilħqu l-ħtiġijiet ta' interess ġenerali skond il-Liġi dwar il-Persuni Ġuridiċi ta' Natura Mhux Kummerċjali (ippubblikata fil-Gazzetta ta’ l-Istat Nru 81/6.10.2000), u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta' §1, punt 1 tal-Liġi dwar l-Akkwist Pubbliku (ippubblikata fil-Gazzetta ta’ l-Istat Nru 28/6.4.2004)).

XXVII — RUMANIJA

Korpi

1.

Academia Română (Akkademja Rumena)

2.

Biblioteca Națională (Librerija Nazzjonali)

3.

Institutul Cultural Român (Istitut Kulturali Rumen)

4.

Institutul European din România (Istitut Ewropew tar-Rumanija)

5.

Institutul de Memorie Culturală (Istitut għall-Memorja Kulturali)

6.

Agenția Națională ‘Socrates’ (Aġenzija Nazzjonali ‘Socrates’)

7.

Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) (Ċentru Ewropew għall-Edukazzjoni Ogħla ta' l-UNESCO)

8.

Comisia Națională a României pentru UNESCO (Kummissjoni Nazzjonali Rumena għall-UNESCO)

9.

Societatea Română de Radiodifuziune (Kumpannija tax-Xandir Rumena)

10.

Societatea Română de Televiziune (Kumpannija tat-Televiżjoni Rumena)

11.

Societatea Națională pentru Radiocomunicații (Kumpannija Nazzjonali tal-Komunikazzjoni bir-Radju)

12.

Oficiul Național al Cinematografiei (Uffiċċju Nazzjonali taċ-Ċinematografija)

13.

Studioul de Creație Cinematografică (Studjow tal-Ħolqien Ċinematografiku)

14.

Arhiva Națională de Filme (Arkivju Ċinematografiku Nazzjonali)

15.

Oficiul Național pentru Documentare și Expoziții de Artă (Uffiċċju Nazzjonali għad-Dokumentazzjoni u l-Wiri ta' l-Arti)

16.

Corul Național de Cameră ‘Madrigal’ (Kor Nazzjonali Madrigal)

17.

Inspectoratul muzicilor militare (Istitut tal-Mużika Militari)

18.

Palatul Național al Copiilor (Palazz Nazzjonali tat-Tfal)

19.

Oficiul Național al Burselor de Studii în Străinătate (Uffiċċju Nazzjonali għal Boroż ta' Studju barra l-Pajjiż)

20.

Agenția Socială a Studenților (Aġenzija Soċjali ta' l-Istudenti)

21.

Comitetul Olimpic Român (Kumitat Olimpiku Rumen)

22.

Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în Domeniul Tineretului (EUROTIN) (Aġenzija Rumena għall-Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-Żgħażagħ)

23.

Centrul de Informare și Consultanță pentru Tineret (INFOTIN) (Ċentru ta' Informazzjoni u Konsulenza għaż-Żgħażagħ)

24.

Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (CSCPT) (Ċentru għall-Istudji u r-Riċerka dwar iż-Żgħażagħ)

25.

Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (CCPS) (Ċentru għar-Riċerka dwar l-Isport)

26.

Societatea Națională de Cruce Roșie (Soċjetà Nazzjonali Rumena tas-Salib l-Aħmar)

27.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Kunsill Nazzjonali għall-Ġlieda kontra d-Diskriminazzjoni)

28.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 (Segretarjat ta' l-Istat għall-Problemi tar-Rivoluzzjonarji ta' Diċembru 1989)

29.

Secretariatul de Stat pentru Culte (Segretarjat ta' l-Istat għall-Kulti)

30.

Agenția Națională pentru Locuințe (Aġenzija Nazzjonali għad-Djar)

31.

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (Dar Nazzjonali tal-Pensjonijiet u d-Drittijiet ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Oħra)

32.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Dar Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa)

33.

Inspecția Muncii (Spezzjoni tax-Xogħol)

34.

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Uffiċċju Ċentrali ta' l-Istat għal Problemi Speċjali)

35.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (Ispettorat Ġenerali għal Sitwazzjonijiet ta' Emerġenza)

36.

Agenția Națională de Consultanță Agricolă (Aġenzija Nazzjonali għall-Konsulenza dwar l-Agrikoltura)

37.

Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie (Aġenzija Nazzjonali għat-Titjib u r-Riproduzzjoni Żooteknika)

38.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Laboratorju Ċentrali tal-Kwarantina Fitosanitarja)

39.

Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor (Laboratorju Ċentrali għall-Kontroll tal-Kwalità taż-Żrieragħ)

40.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar (Istitut għall-Kontroll ta' Prodotti Bijoloġiċi u Mediċini Veterinarji)

41.

Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară (Istitut ta' l-Iġjene u tas-Saħħa Veterinarja Pubblika)

42.

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (Istitut għad-Djanjosi u s-Saħħa ta' l-Annimali)

43.

Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (Istitut ta' l-Istat għall-Ittestjar u r-Reġistrazzjoni tal-Varjetajiet)

44.

Banca de Resurse Genetice Vegetale (Bank tar-Riżorsi Ġenetiċi Veġetali)

45.

Institutul Diplomatic Roman (Istitut Diplomatiku Rumen)

46.

Administrația Națională a Rezervelor de Stat (Amministrazzjoni Nazzjonali tar-Riżervi ta' l-Istat)

47.

Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere (Aġenzija Nazzjonali għall-Iżvilupp u l-Implimentazzjoni tal-Programmi ta' Rikostruzzjoni tar-Reġjuni tal-Minjieri)

48.

Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase (Aġenzija Nazzjonali għas-Sustanzi Kimiċi Perikolużi)

49.

Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice (Aġenzija Nazzjonali għall-Kontroll ta' l-Esportazzjonijiet Strateġiċi u l-Projbizzjoni ta' Armi Kimiċi)

50.

Agenția Națională pentru Supravegherea Radioactivității Mediului (Aġenzija Nazzjonali għas-Sorveljanza tar-Radjoattività fl-Ambjent)

51.

Administrația Rezervației Biosferei ‘Delta Dunării’ Tulcea (Amministrazzjoni tar-Riżerva Bijosferika Naturali-‘Danube Delta’-Tulcea)

52.

Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA) (Amministrazzjoni Nazzjonali tal-Foresti)

53.

Administrația Națională Apele Române (Amministrazzjoni Nazzjonali ta' l-Ilmijiet Rumeni)

54.

Administratia Nationala de Meteorologie (Amministrazzjoni Nazzjonali tal-Meteoroloġija)

55.

Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor (Kummissjoni Nazzjonali għar-Riċiklaġġ tal-Materjali)

56.

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (Kummissjoni Nazzjonali għall-Kontroll ta' l-Attività Nukleari)

57.

Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare (Aġenzija Nazzjonali għax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni)

58.

Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică (Aġenzija Nazzjonali għall-Komunikazzjoni u l-Informatika)

59.

Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (Ispettorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni u t-Teknoloġija ta' l-Informazzjoni)

60.

Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații (Uffiċċju għall-Amministrazzjoni u l-Operat ta' l-Infrastruttura ta' Komunikazzjoni tad-Data)

61.

Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (Spezzjoni ta' l-Istat għall-Kontroll ta' Kaldaruni, Reċipjenti bi Pressjoni u Tagħmir ta' Rfigħ)

62.

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV (Ċentru Rumen għat-Tagħlim u t-Taħriġ ta' Persunal involut fit-Trasport Navali)

63.

Inspectoratul Navigației Civile (INC) (Ispettorat għan-Navigazzjoni Ċivili)

64.

Societatea de Servicii de Management Feroviar SMF SA (Soċjetà għas-Servizzi ta' Ġestjoni tal-Ferroviji)

65.

Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA (Soċjetà għall-Amministrazzjoni ta' l-Assi Ferrovjarji)

66.

Regia Autonomă Registrul Auto Român (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku — Reġistru Rumen tal-Vetturi)

67.

Agenția Spațială Română (Aġenzija Spazjali Rumena)

68.

Școala Superioară de Aviație Civilă (Skola Superjuri ta' l-Avjazzjoni Ċivili)

69.

Aeroclubul României (Klabb Ajrunawtiku Rumen)

70.

Centrul de pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni (Ċentru ta' Taħriġ għall-Persunal fl-Industrija Busteni)

71.

Centrul Român de Comerț Exterior (Ċentru Rumen tal-Kummerċ Barrani)

72.

Centrul de Formare și Management pentru Comerț București (Ċentru ta' Ġestjoni u Formazzjoni għall-Kummerċ București)

73.

Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare (Aġenzija ta' Riċerka għal Tekniki u Teknoloġija Militari)

74.

Asociația Română de Standardizare (ASRO) (Assoċjazzjoni Rumena ta' l-Istandardizzazzjoni)

75.

Asociația de Acreditare din România (RENAR) (Assoċjazzjoni Rumena ta' l-Akkreditazzjoni)

76.

Comisia Națională de Prognoză (CNP) (Kummissjoni Nazzjonali għall-Pronjożi)

77.

Institutul Național de Statistică (INS) (Istitut Nazzjonali għall-Istatistika)

78.

Consiliul Concurenței (CC) (Kunsill għall-Kompetizzjoni)

79.

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) (Kummissjoni Nazzjonali għat-Titoli Trasferibbli)

80.

Consiliul Economic și Social (CES) (Kunsill Ekonomiku u Soċjali)

81.

Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (Uffiċċju tal-Parteċipazzjoni ta' l-Istat u l-Privatizzazzjoni fl-Industrija)

82.

Agenția Domeniilor Statului (Aġenzija tal-Proprjetà ta' l-Istat)

83.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tal-Kummerċ)

84.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Awtorità għall-Irkupru ta' l-Assi ta' l-Istat)

85.

Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) (Uffiċċju Nazzjonali għall-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra l-Money Laundering)

86.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (Kunsill Nazzjonali għall-Istudju ta' l-Arkivji Securitate)

87.

Avocatul Poporului (Avukat tal-Poplu)

88.

Autoritatea Electorala Permanenta (Awtorità Elettorali Permanenti)

89.

Institutul Național de Administrație (INA) (Istitut Nazzjonali ta' l-Amministrazzjoni)

90.

Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor (Ispettorat Nazzjonali għar-Rekords Personali)

91.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) (Uffiċċju ta' l-Istat għall-Invenzjonijiet u t-Trademarks)

92.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Uffiċċju Rumen għad-Drittijiet ta' l-Awtur)

93.

Oficiul Național pentru Protejarea Patrimoniului (Uffiċċju Nazzjonali għall-Ħarsien tal-Patrimonju)

94.

Agentia Nationala Antidrog (Aġenzija Nazzjonali ta' Kontra d-Droga)

95.

Biroul Român de Metrologie Legală (Uffiċċju Rumen tal-Metroloġija Legali)

96.

Inspecția de Stat în Construcții (Spezzjoni ta' l-Istat fil-Kostruzzjoni)

97.

Compania Națională de Investiții (Kumpannija Nazzjonali għall-Investimenti)

98.

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (Kumpannija Nazzjonali Rumena ta' l-Awtostradi u t-Toroq Nazzjonali)

99.

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (Aġenzija Nazzjonali għall-Katast u r-Reklamar tal-Proprjetà Immobbli)

100.

Direcția topografică militară (Dipartiment tat-Topografija Militari)

101.

Administratia Nationala a Îmbunătățirilor Funciare (Amministrazzjoni Nazzjonali tat-Titjib ta' l-Artijiet)

102.

Garda Financiară (Gwardja Finanzjarja)

103.

Garda Națională de Mediu (Gwardja Nazzjonali għall-Ambjent)

104.

Institutul Național de Expertize Criminalistice (Istitut Nazzjonali għall-Għarfien Espert fil-Kriminoloġija)

105.

Institutul Național al Magistraturii (Istitut Nazzjonali tal-Maġistratura)

106.

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților (Istitut Nazzjonali għat-Taħriġ Professjonali tal-Maġistrati)

107.

Institutul Național de Criminologie (Istitut Nazzjonali tal-Kriminoloġija)

108.

Centrul de Pregătire și Perfecționare a Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate (Ċentru ta' Taħriġ għall-Iskrivani tal-Qorti u Persunal Speċjalizzat Awżiljari Ieħor)

109.

Direcția Generală a Penitenciarelor (Direttorat Ġenerali għall-Ħabsijiet)

110.

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (Uffiċċju tar-Reġistru Nazzjonali ta' l-Informazzjoni Sigrieta ta' l-Istat)

111.

Autoritatea Nationala a Vămilor (Awtorità Nazzjonali tad-Dwana)

112.

Regia Autonomă ‘Administrația Zonei Libere Constanța-Sud’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Amministrazzjoni taż-Żona Ħielsa Constanța-Sud’)

113.

Regia Autonomă ‘Administrația Zonei Libere Brăila’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Amministrazzjoni taż-Żona Ħielsa Brăila’)

114.

Regia Autonomă ‘Administrația Zonei Libere Galați’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Amministrazzjoni taż-Żona Ħielsa Galați’)

115.

Regia Autonomă ‘Administrația Zonei Libere Sulina’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Amministrazzjoni taż-Żona Ħielsa Sulina’)

116.

Regia Autonomă ‘Administrația Zonei Libere Giurgiu’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Amministrazzjoni taż-Żona Ħielsa Giurgiu’)

117.

Regia Autonomă ‘Administrația Zonei Libere Curtici’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Amministrazzjoni taż-Żona Ħielsa Curtici’)

118.

Banca Națională a României (Bank Nazzjonali tar-Rumanija)

119.

Regia Autonomă ‘Monetăria Statului’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Zekka ta' l-Istat tar-Rumanija’)

120.

Regia Autonomă ‘Imprimeria Băncii Naționale’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Stamperija tal-Bank Nazzjonali’)

121.

Regia Autonomă ‘Imprimeria Națională’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Stamperija Nazzjonali’)

122.

Regia Autonomă ‘Monitorul Oficial’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Gazzetta Uffiċjali’)

123.

Regia Autonomă ‘Rasirom’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Rasirom’)

124.

Regia Autonomă ‘Unifarm’ București (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Unifarm’ București)

125.

Regia Autonomă ‘România Film’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Film tar-Rumanija’)

126.

Compania Națională ‘Loteria Română’ (Kumpannija Nazzjonali ‘Lotterija Rumena’)

127.

Compania Națională ‘Romtehnica’ (Kumpannija Nazzjonali ‘Romtehnica’)

128.

Compania Națională ‘Romarm’ (Kumpannija Nazzjonali ‘Romarm’)

129.

Regia Autonomă ‘Romavia’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Romavia’)

130.

Agenția Națională de Presă ROMPRES (Aġenzija ta' l-Istampa Nazzjonali ROMPRES)

131.

Regia Autonomă ‘Editura Didactică și Pedagogică’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Dar tal-Pubblikazzjonijiet Didattiċi u Pedagoġiċi’)

132.

Regia Autonomă ‘Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat’ (Impriża Awtonoma tas-Servizz Pubbliku ‘Amministrazzjoni tal-Patrimonju u l-Protokoll ta' l-Istat’)

Kategoriji:

1.

Institute și centre de cercetare (Istituti u ċentri ta' riċerka)

2.

Instituții de învățământ de stat (Istituti ta' l-edukazzjoni ta' l-Istat)

3.

Universități de stat (Universitajiet ta' l-Istat)

4.

Muzee (Mużewijiet)

5.

Biblioteci de stat (Libreriji ta' l-Istat)

6.

Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre și case de cultură (Teatri, opri, orkestri filarmoniċi, djar u ċentri kulturali ta' l-Istat)

7.

Reviste (Rivisti)

8.

Edituri (Djar tal-pubblikazzjoni)

9.

Inspectorate școlare, de cultură, de culte (Spettorati ta' l-iskejjel, il-kultura u l-kulti)

10.

Complexuri, federații și cluburi sportive (Federazzjonijiet u klabbs ta' l-isport)

11.

Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță (Sptarijiet, sanatorji, kliniċi, unitajiet mediċi, istituti tal-mediċina forensika, stazzjonijiet ta' l-ambulanza)

12.

Unități de asistență socială (Unitajiet ta' l-assistenza soċjali)

13.

Tribunale (Tribunali)

14.

Judecătorii (Qrati tal-Ġustizzja)

15.

Curți de apel (Qrati ta' l-Appell)

16.

Penitenciare (Ħabsijiet)

17.

Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești (Uffiċċji tal-Prosekutur)

18.

Unități militare (Unitajiet militari)

19.

Instanțe militare (Qrati militari)

20.

Inspectorate de Politie (Ispettorati tal-Pulizija)

21.

Centre de odihnă (Djar tal-Mistrieħ)”.

(b)

Dan li ġej jiddaħħal fl-Anness IV “AWTORITAJIET TAL-GVERN ĊENTRALI” wara l-entrata għall-Belġju:

“IL-BULGARIJA

Администрация на Народното събрание (Amministrazzjoni ta' l-Assemblea Nazzjonali)

Администрация на Президента (Amministrazzjoni tal-President)

Администрация на Министерския съвет (Amministrazzjoni tal-Kunsill tal-Ministri)

Конституционен съд (Qorti Kostituzzjonali)

Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru)

Министерство на външните работи (Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin)

Министерство на вътрешните работи (Ministeru ta' l-Intern)

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministeru ta' l-Amministrazzjoni ta' l-Istat u tar-Riforma Amministrattiva)

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (Ministeru tal-Politika ta' l-Istat dwar id-Diżastri u l-Inċidenti)

Министерство на земеделието и горите (Ministeru ta' l-Agrikoltura u l-Forestrija)

Министерство на здравеопазването (Ministeru tas-Saħħa)

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministeru ta' l-Ekonomija u l-Enerġija)

Министерство на културата (Ministeru tal-Kultura)

Министерство на образованието и науката (Ministeru ta' l-Edukazzjoni u x-Xjenza)

Министерство на околната среда и водите (Ministeru ta' l-Ambjent u l-Ilma)

Министерство на отбраната (Ministeru tad-Difiża)

Министерство на правосъдието (Ministeru tal-Ġustizzja)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministeru ta' l-Iżvilupp Reġjonali u x-Xogħlijiet Pubbliċi)

Министерство на транспорта (Ministeru tat-Trasport)

Министерство на труда и социалната политика (Ministeru tax-Xogħol u l-Politika Soċjali)

Министерство на финансите (Ministeru tal-Finanzi)

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (aġenziji ta' l-istat, kummissjonijiet ta' l-istat, aġenziji eżekuttivi u awtoritajiet oħra ta' l-istat stabbiliti bil-liġi jew b'digriet tal-Kunsill tal-Ministri li għandhom funzjoni relatata ma' l-eżerċizzju tal-poter eżekuttiv)

Агенция за ядрено регулиране (Aġenzija Regolatorja Nukleari)

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Kummissjoni Regolatorja ta' l-Istat dwar l-Enerġija u l-Ilma)

Държавна комисия по сигурността на информацията (Kummissjoni ta' l-Istat dwar is-Sigurtà ta' l-Informazzjoni)

Комисия за защита на конкуренцията (Kummissjoni għall-Ħarsien tal-Kompetizzjoni)

Комисия за защита на личните данни (Kummissjoni għall-Ħarsien tad-Data Personali)

Комисия за защита от дискриминация (Kummissjoni għall-Ħarsien Kontra d-Diskriminazzjoni)

Комисия за регулиране на съобщенията (Kummissjoni li Tirregola l-Komunikazzjoni)

Комисия за финансов надзор (Kummissjoni ta' Sorveljanza Finanzjarja)

Патентно ведомство на Република България (Uffiċċju tal-Privattivi tar-Repubblika tal-Bulgarija)

Сметна палата на Република България (Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika tar-Repubblika tal-Bulgarija)

Агенция за приватизация (Aġenzija tal-Privatizzazzjoni)

Агенция за следприватизационен контрол (Aġenzija għall-Kontroll Wara l-Privatizzazzjoni)

Български институт по метрология (Istitut Bulgaru tal-Metroloġija)

Главно управление на архивите (Dipartiment Ġenerali ta' l-Arkivji)

Държавна агенция ‘Държавен резерв и военновременни запаси’ (Aġenzija ta' l-Istat ‘Riżerva ta' l-Istat u Ħażniet għal Żmien ta' Gwerra’)

Държавна агенция за бежанците (Aġenzija ta' l-Istat għar-Refuġjati)

Държавна агенция за българите в чужбина (Aġenzija ta' l-Istat għal Bulgari Barra l-Pajjiż)

Държавна агенция за закрила на детето (Aġenzija ta' l-Istat għall-Protezzjoni tat-Tfal)

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Aġenzija ta' l-Istat għat-Teknoloġija ta' l-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Aġenzija ta' l-Istat għas-Sorveljanza Metroloġika u Teknika)

Държавна агенция за младежта и спорта (Aġenzija ta' l-Istat għaż-Żgħazagħ u l-Isport)

Държавна агенция по туризма (Aġenzija ta' l-Istat għat-Turiżmu)

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Kummissjoni ta' l-Istat dwar il-Kambji u s-Swieq tal-Kommoditajiet)

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Istitut ta' l-Amministrazzjoni Pubblika u l-Integrazzjoni Ewropea)

Национален статистически институт (Istitut Nazzjonali ta' l-Istatistika)

Агенция ‘Митници’ (Aġenzija tad-Dwana)

Агенция за държавна и финансова инспекция (Aġenzija ta' Spezzjoni Finanzjarja Pubblika)

Агенция за държавни вземания (Aġenzija tal-Ġbir tad-Dovuti lill-Istat)

Агенция за социално подпомагане (Aġenzija ta' l-Assistenza Soċjali)

Агенция за финансово разузнаване (Aġenzija ta' l-Informazzjoni Finanzjarja)

Агенция за хората с увреждания (Aġenzija għall-Persuni b'Diżabbiltà)

Агенция по вписванията (Aġenzija tar-Reġistru)

Агенция по енергийна ефективност (Aġenzija għall-Effiċjenza fl-Enerġija)

Агенция по заетостта (Aġenzija għall-Impjieg)

Агенция по кадастъра (Aġenzija għall-Katast)

Агенция по обществени поръчки (Aġenzija għall-Akkwist Pubbliku)

Българска агенция за инвестиции (Aġenzija Bulgara għall-Investiment)

Главна дирекция ‘Гражданска въздухоплавателна администрация’ (Direttorat Ġenerali ‘Amministrazzjoni ta' l-Avjazzjoni Ċivili’)

Дирекция за национален строителен контрол (Direttorat għas-Sorveljanza Nazzjonali tal-Kostruzzjoni)

Държавна комисия по хазарта (Kummissjoni ta' l-Istat dwar il-Logħob ta' l-Azzard)

Изпълнителна агенция ‘Автомобилна администрация’ (Aġenzija Eżekuttiva ‘Amministrazzjoni tal-Vetturi’)

Изпълнителна агенция ‘Борба с градушките’ (Aġenzija Eżekuttiva għall-‘Ġlieda Kontra l-Borra’)

Изпълнителна агенция ‘Българска служба за акредитация’ (Aġenzija Eżekuttiva ‘Servizz Bulgaru ta' Akkreditazzjoni’)

Изпълнителна агенция ‘Главна инспекция по труда’ (Aġenzija Eżekuttiva ‘Spettorat Ġenerali tax-Xogħol’)

Изпълнителна агенция ‘Железопътна администрация’ (Aġenzija Eżekuttiva ‘Amministrazzjoni Ferrovjarja’)

Изпълнителна агенция ‘Морска администрация’ (Aġenzija Eżekuttiva ‘Amministrazzjoni Marittima’)

Изпълнителна агенция ‘Национален филмов център’ (Aġenzija Eżekuttiva ‘Ċentru Nazzjonali taċ-Ċinematografija’)

Изпълнителна агенция ‘Пристанищна администрация’ (Aġenzija Eżekuttiva ‘Amministrazzjoni tal-Portijiet’)

Изпълнителна агенция ‘Проучване и поддържане на река Дунав’ (Aġenzija Eżekuttiva ‘Esplorazzjoni u Manutenzjoni tax-Xmara Danube’)

Изпълнителна агенция ‘Пътища’ (Aġenzija Eżekuttiva tat-Toroq)

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Aġenzija Eżekuttiva għall-Analiżi u t-Tbassir Ekonomiku)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Aġenzija Eżekuttiva għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar u Medji)

Изпълнителна агенция по лекарствата (Aġenzija Eżekuttiva dwar il-Mediċini)

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Aġenzija Eżekuttiva dwar id-Dwieli u l-Inbid)

Изпълнителна агенция по околна среда (Aġenzija Eżekuttiva dwar l-Ambjent)

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Aġenzija Eżekuttiva dwar ir-Riżorsi tal-Ħamrija)

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Aġenzija Eżekuttiva dwar is-Sajd u l-Akwakultura)

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Aġenzija Eżekuttiva għall-Għażla u r-Riproduzzjoni fit-Trobbija tal-Bhejjem)

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Aġenzija Eżekuttiva għall-Ittestjar tal-Varjetajiet tal-Pjanti, l-Ispezzjoni ta' l-Għelieqi u l-Kontroll taż-Żrieragħ)

Изпълнителна агенция по трансплантация (Aġenzija Eżekuttiva għat-Trapjanti)

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Aġenzija Eżekuttiva dwar l-Idromiljorament)

Комисията за защита на потребителите (Kummissjoni għall-Ħarsien tal-Konsumatur)

Контролно-техническата инспекция (Ispettorat Tekniku tal-Kontroll)

Национална агенция за приходите (Aġenzija Nazzjonali għad-Dħul)

Национална ветеринарномедицинска служба (Servizz Veterinarju Nazzjonali)

Национална служба за растителна защита (Servizz Nazzjonali għall-Ħarsien tal-Pjanti)

Национална служба по зърното и фуражите (Servizz Nazzjonali dwar il-Qamħ u l-Għalf)

Национално управление по горите (Bord Nazzjonali tal-Forestrija)”,

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“IR-RUMANIJA

1.

Administrația Prezidențială (Amministrazzjoni Presidenzjali)

2.

Senatul României (Senat Rumen)

3.

Camera Deputaților (Kamra tad-Deputati)

4.

Înalta Curte de Casație și Justiție (Qorti Suprema)

5.

Curtea Constituțională (Qorti Kostituzzjonali)

6.

Consiliul Legislativ (Kunsill Leġislattiv)

7.

Curtea de Conturi (Qorti tal-Kontijiet)

8.

Consiliul Superior al Magistraturii (Kunsill Superjuri tal-Maġistratura)

9.

Parchetul General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali marbut mal-Qorti Suprema)

10.

Secretariatul General al Guvernului (Segretarjat Ġenerali tal-Gvern)

11.

Cancelaria Primului-Ministru (Kanċellerija tal-Prim Ministru)

12.

Ministerul Afacerilor Externe (Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin)

13.

Ministerul Integrării Europene (Ministeru ta' l-Integrazzjoni Ewropea)

14.

Ministerul Finanțelor Publice (Ministeru tal-Finanzi Pubbliċi)

15.

Ministerul Justiției (Ministeru tal-Ġustizzja)

16.

Ministerul Apărării Naționale (Ministeru tad-Difiża Nazzjonali)

17.

Ministerul Administrației și Internelor (Ministeru ta' l-Amministrazzjoni u l-Intern)

18.

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Ministeru tax-Xogħol, is-Solidarjetà Soċjali u l-Familja)

19.

Ministerul Economiei și Comerțului (Ministeru ta' l-Ekonomija u l-Kummerċ)

20.

Ministerul Agriculturii, Pădurii și Dezvoltării Rurale (Ministeru ta' l-Agrikoltura, il-Foresti u l-Iżvilupp Rurali)

21.

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (Ministeru tat-Trasport, il-Kostruzzjoni u t-Turiżmu)

22.

Ministerul Educației și Cercetării (Ministeru ta' l-Edukazzjoni u r-Riċerka)

23.

Ministerul Sănătății (Ministeru tas-Saħħa)

24.

Ministerul Culturii și Cultelor (Ministeru tal-Kultura u Kwistjonijiet Reliġjużi)

25.

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor (Ministeru tal-Komunikazzjoni u t-Teknoloġija ta' l-Informazzjoni)

26.

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor (Ministeru ta' l-Ambjent u l-Ġestjoni ta' l-Ilma)

27.

Ministerul Public (Ministeru Pubbliku)

28.

Serviciul Român de Informații (Servizz Rumen ta' l-Intelligence)

29.

Serviciul Român de Informații Externe (Servizz Rumen ta' l-Intelligence Barranija)

30.

Serviciul de Protecție și Pază (Servizz ta' Protezzjoni u ta' Gwardja)

31.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (Servizz ta' Telekomunikazzjoni Speċjali)

32.

Consiliul Național al Audiovizualului (Il-Kunsill Awdjoviżiv Nazzjonali)

33.

Direcția Națională Anticorupție (Dipartiment Nazzjonali kontra l-Korruzzjoni)

34.

Inspectoratul General de Poliție (Ispettorat Ġenerali tal-Pulizija)

35.

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (Awtorità Nazzjonali għar-Regolamentazzjoni u l-Monitoraġġ ta' l-Akkwist Pubbliku)

36.

Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații (Awtorità Nazzjonali li Tirregola l-Komunikazzjoni)

37.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (Awtorità Nazzjonali li tirregola s-Servizzi Pubbliċi u l-Amministrazzjoni Rurali)

38.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Awtorità Nazzjonali għas-Sanità Veterinarja u s-Sigurtà ta' l-Ikel)

39.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor(Awtorità Nazzjonali għall-Ħarsien tal-Konsumatur)

40.

Autoritatea Navală Română (Awtorità Navali Rumena)

41.

Autoritatea Feroviară Română (AFER) (Awtorità Rumena tal-Ferroviji)

42.

Autoritatea Rutieră Română (ARR) (Awtorità Rumena tat-Toroq)

43.

Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție (Awtorità Nazzjonali għall-Protezzjoni u l-Adozzjoni tat-Tfal)

44.

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (Awtorità Nazzjonali għall-Persuni b'Diżabbiltà)

45.

Autoritatea Națională pentru Turism (Awtorità Nazzjonali għat-Turiżmu)

46.

Agenția pentru Strategii Guvernamentale (Aġenzija ta' l-Istrateġiji tal-Gvern)

47.

Agenția Națională a Medicamentului (Aġenzija Nazzjonali tal-Mediċini)

48.

Agenția Națională pentru Sport (Aġenzija Nazzjonali għall-Isport)

49.

Agenția Națională pentru Ocuparea Fortei de Munca (Aġenzija Nazzjonali għall-Impjieg)

50.

Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (Aġenzija Nazzjonali għar-Regolamentazzjoni ta' l-Enerġija Elettrika)

51.

Agenția Română pentru Conservarea Energiei (Aġenzija Rumena għall-Konservazzjoni ta' l-Enerġija Elettrika)

52.

Agenția Națională pentru Resurse Minerale (Aġenzija Nazzjonali għar-Riżorsi Minerali)

53.

Agenția Română pentru Investiții Străine (Aġenzija Rumena għall-Investiment Barrani)

54.

Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (Aġenzija Nazzjonali għall-Intrapriżi Żgħar u Medji u l-Kooperazzjoni)

55.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (Aġenzija Nazzjonali ta' l-Uffiċjali tas-Servizz Pubbliku)

56.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (Aġenzija Nazzjonali ta' l-Amministrazzjoni Fiskali).”.

(ċ)

Dan li ġej jiddaħħal fl-Anness IX A “KUNTRATTI TA' XOGĦLIJIET PUBBLIĊI” wara l-entrata għall-Belġju:

“—

fil-Bulgarija, ‘Търговски регистър’”,

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“—

fir-Rumanija, ‘Registrul Comerțului’”;

(d)

Dan li ġej jiddaħħal fl-Anness IX B “KUNTRATTI TA' PROVVISTI PUBBLIĊI” wara l-entrata għall-Belġju:

“—

fil-Bulgarija, ‘Търговски регистър’”,

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“—

fir-Rumanija, ‘Registrul Comerțului’”;

(e)

Dan li ġej jiddaħħal fl-Anness IX Ċ “KUNTRATTI TA' SERVIZZI PUBBLIĊI” wara l-entrata għall-Belġju:

“—

fil-Bulgarija, ‘Търговски регистър’”,

u, wara l-entrata għall-Portugall:

“—

fir-Rumanija, ‘Registrul Comerțului’”.


Top