EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0022

Id-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar l-istrumenti tal-kejlTest b'relevanza għaż-ŻEE.

OJ L 135, 30.4.2004, p. 1–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 044 P. 3 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 044 P. 3 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 027 P. 19 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; Imħassar b' 32014L0032 . Latest consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/22/oj

32004L0022

Id-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar l-istrumenti tal-kejlTest b'relevanza għaż-ŻEE.

Official Journal L 135 , 30/04/2004 P. 0001 - 0080
CS.ES Chapter 13 Volume 34 P. 149 - 228
ET.ES Chapter 13 Volume 34 P. 149 - 228
HU.ES Chapter 13 Volume 34 P. 149 - 228
LT.ES Chapter 13 Volume 34 P. 149 - 228
LV.ES Chapter 13 Volume 34 P. 149 - 228
MT.ES Chapter 13 Volume 34 P. 149 - 228
PL.ES Chapter 13 Volume 34 P. 149 - 228
SK.ES Chapter 13 Volume 34 P. 149 - 228
SL.ES Chapter 13 Volume 34 P. 149 - 228


Id-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tal-31 ta' Marzu 2004

dwar l-istrumenti tal-kejl

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [2],

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat [3],

Billi:

(1) Numru ta' strumenti tal-kejl huma koperti b'Direttivi speċifiċi, adottati fuq il-bażi tad-Direttiva tal-Kunsill 71/316/KEE ta-26 ta' Lulju 1971 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mad-disposizzjonijiet komuni kemm sabiex ikelju l-istrumenti u kemm għall-metodi tal-kontroll metroloġiku [4]. Id-Direttivi speċifiċi li għadda żmienhom teknikment għandhom jiġu mħassra u mibdula b'Direttiva indipendenti li tirrifletti l-ispirtu tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Mejju 1985 dwar avviċinament ġdid għall-armonizazzjoni teknika u l-istandards tekniċi [5].

(2) L-istrumenti korretti u traċċjabbli tal-kejl jistgħu jintużaw għal varjetà ta' kompiti tal-kejl. Jistgħu jeħtieġu l-użu ta' strumenti tal-kejl ikkontrollat b'mod legali dawk li jirrispondu għall-interes pubbliku, is-saħħa pubblika, is-salvagward u l-ordni, il-protezzjoni ta' l-ambjent u tal-konsumatur, il-liġijiet tal-ġbir tat-taxxi u tad-dazji u tal-kummerċ ġust, li jaffettwaw il-ħajja taċ-ċittadini direttament u indirettament f'ħafna modi.

(3) Il-kontroll metroloġiku legali ma għandux iwassal għal xkilijiet għall-moviment ħieles ta' l-istrumenti tal-kejl. Id-disposizzjonijiet interessati għandhom ikunu l-istess fl-Istati Membri kollha u l-prova tal-konformità għandha tiġi aċċettata fil-Komunità kollha.

(4) Il-kontroll metroloġiku legali jeħtieġ il-konformità nal-ħtiġiet speċifikati tat-twettiq tax-xogħol. Il-ħtiġiet tat-twettiq tax-xogħol li l-istrumenti tal-kejl jridu jissodisfaw għandhom jipprovdu livell għoli ta' protezzjoni. L-istima tal-konformità għandha tipprovdi livell għoli ta' fiduċja.

(5) Bħala regola ġenerali, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kontroll metroloġiku legali. Meta jiġi stabbilit il-kontroll metroloġiku legali, għandhom jintużaw biss l-istrumenti tal-kejl li jħarsu l-ħtiġet komuni tat-twettiq tax-xogħol.

(6) Il-prinċipju tal-għażla mdaħħal b'din id-Direttiva, li bih l-Istati Membri jistgħu jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jiddeċiedu jekk jirregolawx jew le wieħed mill-istrumenti koperti b'din id-Direttiva, għandu jkun jista' japplika biss safejn u sakemm dan ma jikkawżax kompetizzjoni inġusta.

(7) Ir-responsabbiltajiet tal-fabbrikant sabiex iħares il-ħtiġiet ta' din id-Direttiva għandhom ikuu ddikjarati b'mod speċifiku.

(8) It-twettiq tax-xogħol ta' l-istrumenti tal-kejl huwa sensittiv partikolarment għall-ambjent, b'mod partikolari l-ambjent elettro-menjetiku. L-immunità ta' l-istrumenti tal-kejl mill-interferenza elettro-manjetika tagħmel parti integrali minn din id-Direttiva, u l-ħtiġiet ta' l-immunità tad-Direttiva tal-Kunsill 89/336/KEE tat-3 ta' Mejju 1989 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-kompatibbilità elettro-manjentika [6] għalhekk ma għandhomx japplikaw.

(9) Il-leġislazzjoni Komunitarja għandha tispeċifika l-ħtiġiet essenzali li ma jimpedux il-progres tekniku, preferibbilment il-ħtiġiet tat-twettiq tax-xogħol. Id-diposizzjonijiet għalbiex jitneħħew ix-xkilijiet tekniċi għandhom isegwu r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Mejju 1985 dwar avviċinament ġdid għall-armonizzazzjoni teknika u l-istandards tekniċi.

(10) Sabiex iqisu d-differenzi fil-kondizzjonijiet klimatiċi jew tal-livelli differenti tal-protezzjoni tal-konsumaturi li jistgħu japplikaw fil-livell nazzjonali, il-ħtiġet essenzali jistgħu jwasslu għall-ħolqien li jiġu stabbiliti klassijiet ambjentali jew ta' l-eżattezza.

(11) Sabiex iħaffu l-kompitu tal-prova tal-konformità mal-ħtiġiet essenzali u sabiex jgħinu li tiġi stmata l-konformità, huwa mixtieq li jkun hemm standards armonizzati. Dawn l-istandards armonizzati jitfasslu minn korpi tal-liġijiet privati u għandhom iżommu l-istatus tagħhom ta' testi mhux mandatorji. Għal dan il-fini, il-Kumitat Ewropew ta' l-Istandardizzazzjoni (CEN), il-Kumitat Ewropew ta' l-Istandardizzazzjoni Elettro-teknika (CENLEC) u l-Istitut Ewropew ta' l-Istandards tat-Telekomunikazzjoni (ETSI) huma magħrufa bħala l-korpi kompetenti sabiex jiġu adottati l-istandards armonizzati skond il-linji gwida ġenerali dwar il-koperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-korpi Ewropej ta' l-Istandardizzazzjoni ffirmati fit-13 ta' Novembru 1984.

(12) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u tat-twettiq tax-xogħol tad-dokumenti normattivi miftiehma internazzjonalment jistgħu jikkonformaw ukoll, fl-intier tagħhom jew f'parti minnhom, mal-ħtiġiet essenzali stabbiliti b'din id-Direttiva. F'dawn il-każijiet, l-użu ta' dawn id-dokumenti normattivi miftiehma internazzjonalment jistgħu jkunu alternattiva għall standards armonizzati u, taħt kondizzjonijiet speċifiċi, jistgħu jwasslu li joħolqu l-preżunzjoni ta' konformità.

(13) Il-konformità mal-ħtiġiet essenzali stabbiliti b'din id-Direttiva jistgħu jiġu pprovvduti wkoll mill-ispeċifikazzjonijiet li ma jkunux forniti minn standard tekniku Ewropew jew dokument normattiv miftiehem internazzjonalment. L-użu ta' l-istandards tekniċi Ewropej jew ta' dokumenti normattivi miftiehma internazzjonalment għandhom għalhekk ikunu fuq għażla.

(14) L-istima tal-konformità tas-sub-tagħqid għandha tirrispetta d-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Jekk is-sub-tagħqidiet jiġu kkummerċjati b'mod separat u indipendenti minn strument, l-eżerċizzju tal-konformità għandu jiġi midħul għalih b'mod indipendenti mill-istrument interessat.

(15) L-iktar stat avvanzat fit-teknoloġija tal-kejl huwa bla ħsara għal evoluzzjoni kostanti li tista' twassal għal bidliet fil-ħtiġiet ta' l-istimi tal-konformità. Għalhekk, għal kull kategorija ta' kejl u, meta approprjat, għas-sub-tagħqid, irid ikun hemm proċedura approprjata jew għażla bejn il-proċeduri differenti ta' strettezza ekwivalenti. Il-proċeduri adottati huma kif meħtieġa mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/465/KEE tat-22 ta' Lulju 1993 li tirigwarda l-moduli għall-fażijiet differenti tal-proċeduri ta' l-istima tal-konformità u r-regoli għat-twaħħil u l-użi tal-marki "CE", li huma maħsuba li jridu jintużaw fid-Direttivi ta' l-armonizzazzjoni teknika [7]. Madankollu, jista' jkollhom jsiru derogi għal dawn il-moduli sabiex jirriflettu aspetti speċifiċi tal-kontroll metroloġiku. Għandha ssir disposizzjoni sabiex il-marki "CE" jiġu mwaħħla matul il-proċess tal-fabbrikazzjoni.

(16) L-iżvilupp issoktat fit-teknoloġija tal-kejl kif ukoll tħassib espress minn dawk li għadhom sehem dwar iċ-ċertifikazzjoni, jenfasizzaw il-ħtieġa li jiġu żgurati l-proċeduri ta' l-istima konsistenti tal-konformità għall-prodotti industrijali, kif mitluba mir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill adottata fl-10 ta' Novembru 2003 [8].

(17) L-Istati Membri ma għandhomx ifixklu t-tqegħid fis-suq u/jew it-tidħil fl-użu ta' l-istrumenti tal-kejl li jġorru l-marka "CE" u l-marka supplimentari tal-metroloġija skond id-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

(18) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-azzjoni approprjata sabiex jipprevjienu l-istrumenti li ma jikkonformawx milli jitqiegħdu fis-suq u/jew jiddaħħal fl-użu. Hija għalhekk meħtieġa l-koperazzjoni adegwata bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri sabiex jiġi żgurat l-effett ta' dan il-għan mal-Komunità kollha.

(19) Il-fabbrikanti għandhom jiġu mgħarrfa bir-raġunijiet li fuqhom kienu ttieħdu d-deċiżjonijiet negattivi rigward il-prodotti tagħhom, u tar-rimedji legali disponibbli għalihom.

(20) Il-fabbrikanti għandhom jiġu offruti l-possibbiltà li jeżerċitaw id-drittijiet miksuba qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, matul perjodu transitorju raġjonevoli taż-żmien.

(21) L-ispeċifikazzjonijiet nazzjonali li jirrigwardaw il-ħtiġiet approprjati nazzjonali fl-użu ma għandhomx jinterferu mad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar "it-tidħil fl-użu",

(22) Il-miżuri meħtieġa sabiex tiġi implimentata din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri sabiex jiġu eżerċitati l-poteri ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni [9].

(23) L-attività tal-Kumitat ta' l-Istrumenti tal-Kejl għandu jinkudi konsultazzjonijiet xierqa mar-rappreżentanti tal-partijiet interessati.

(24) Id-Direttivi 71/318/KEE, 71/319/KEE, 71/348/KEE, 73/362/KEE, 75/33/KEE, sa fejn jirrigwardaw l-arloġġi ddefiniti fl-Anness MI-001 ta' din id-Direttiva, 75/410/KEE, 76/891/KEE, 77/95/KEE, 77/313/KEE, 78/1031/KEE u 79/830/KEE għandhom għalhekk jiġu mħassra,

ADDOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-iskop

Din id-Direttiva tapplika għall-mezzi u s-sistemi b'funzjoni tal-kejl iddefiniti fl-annessi speċifiċi għall-istrumenti li jirrigwardaw l-arloġġi ta' l-ilma (MI = 001), l-arloġġi tal-gass u l-mezzi li jaqilbu l-volum (MI-002), l-arloġġi attivi ta' l-enerġija elettrika (MI-003), l-arloġġi tas-sħana (MI-004), is-sistemi tal-kejl għall-kejl kontinwu u dinamiku ta' kwantitajiet ta' likwidi oħra għajr l-ilma (MI-005), l-istrumenti awtomatiċi tal-kejl (MI-006), it-tassimetri (MI-007), il-miżuri materjali (MI-008), il-miżuri tal-kejl tad-dimensjonijiet (MI-009) u l-analizzaturi tal-gassijiet tat-tubi ta' l-emissjoni (MI-010).

Artikolu 2

1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-użu ta' l-istrumenti tal-kejl imsemmija fl-Artikolu 1 sabiex ikejlu l-kompiti għal raġunijiet ta' l-interess pubbliku, is-saħħa pubblika, l-ordni pubblika, il-protezzjoni ta' l-ambjent, il-protezzjoni tal-konsumaturi, l-ordnijiet tal-ġbir tat-taxxi u d-dazji u l-kummerċ ġust, li jikkunsidrawh iġġustifikat.

2. Meta l-Istati Membri ma jistabbilixxux dan l-użu, għandhom jikkomunikaw ir-raġunijiet għalihom lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 3

Il-Għan

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-ħtiġiet li jridu jissodisfaw il-mezzi u s-sistemi riferiti fl-Artikolu 1 bil-ħsieb li jitqiegħdu fis-suq u/jew jiddaħħlu fl-użu għal dawk il-kompiti msemmija fl-Artikolu 2(1).

Din id-Direttiva hija Direttiva speċifika rigward il-ħtiġiet ta' l-immunità elettro-manjetika fis-sens ta' l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 89/336/KEE. Id-Direttiva 89/336/KEE tissokta tapplika rigward il-ħtiġiet ta' l-emissjonijiet.

Artikolu 4

Id-definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

(a) "strument tal-kejl" ifisser kull mezz jew sistema bil-funzjoni tal-kejl li huma koperti bl-Artikoli 1 u 3;

(b) "sub-tagħqida" tfisser mezz ta' materjal iebes, imsemmi ta' hekk fl-annessi speċifiċi, li jiffunzjona b'mod indipendenti u jagħmel strument tal-kejl flimkien:

- ma' sub-tagħqidiet oħra li magħhom huwa kompatibbli, jew

- ma' strument tal-kejl li magħhom huwa kompatibbli;

(ċ) "kontroll metroloġiku legali" ifisser il-kontroll għall-kompiti tal-kejl maħsuba għall-kamp ta' l-applikazzjoni ta' strument tal-kejl, għal raġunijiet ta' interess pubbliku, is-saħħa pubblika, is-igurtà pubblika, l-ordni pubbliku, il-protezzjoni ta' l-ambjent, il-liġijiet għall-ġbir tat-taxxi u tad-dazji, il-protezzjoni tal-konsumaturi u l-kummerċ ġust;

(d) "fabbrikant" ifisser persuna naturali jew legali responsbbli mill-konformità ta' strument tal-kejl ma' din id-Direttiva bil-ħsieb jew li jqiegħdu fis-suq taħt u f'ismu u/jew idaħħlu fl-użu għall-għanijiet tiegħu;

(e) "tqegħid fis-suq" ifisser li jintgħamel disponibbli għall-ewwel daba fil-Komunità strument maħsub għall-utent aħħari, sewwa jekk bi qligħ u sewwa jekk bla ħlas;

(f) "tidħil fl-użu" ifisser l-ewwel użu ta' strument maħsub għall-utent aħħari għall-għanijiet li għalih kien maħsub;

(g) "rappreżentant awtorizzat" ifisser persuna naturali jew legali li huwa stabbilit ġewwa l-Komunità u awtorizzat minn fabbrikant, bil-miktub, sabiex jaġixxi f'ismu għall-kompiti speċifikati fit-tifsira ta' din id-Direttiva;

(h) "standard armonizzat" ifisser speċifikazzjoni teknika adottata mis-CEN, is-CENELEC jew l-ETSI, jew konġuntament minn tnejn minn dawn l-orgnizzazzjonijiet jew minn kollha fuq it-talba tal-Kummissjni skond id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-provvediment tat-tagħrif fil-kamp ta' l-istandards u tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjeta ta' l-Informatika [10] u mħejjija skond il-Linji Gwida Ġenerali miftiehma bejn il-Kummissjoni u l-organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-istandards.

(i) "dokument normattiv" ifisser dokument li jkun fih speċifikazzjonijiet tekniċi adottati mill-Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML), bla ħsara għall-proċdura stabbilita fl-Artikolu 16(1).

Artikolu 5

L-applikabbiltà għas-sub-tagħqid

Meta jeżistu annessi speċifiċi, li jistabbilixxi l-ħtiġiet essenzali għas-sub-tagħqid, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva mutatis mutandis għal dawn is-sub-tagħqidiet.

Is-sub-tagħqid u l-istrumenti tal-kejl jistgħu jiġu stmati indipendenement u separatament bil-għan li tiġi stabbilita l-konformità.

Artikolu 6

Il-ħtiġiet essenzali u l-istima tal-konformità

1. Strument tal-kejl għandu jissodisfa l-ħtiġiet essenzali stabbiliti fl-Anness I u fl-Anness rilevanti speċifiku għall-istrumenti.

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu, jekk meħtieġ għall-użu korrett ta' l-istrument, it-tagħrif riferit fl-Anness I jew fl-annessi rilevanti speċifiċi għall-istrument li jridu jiġu pprovvduti fl-ilsien/ilsna uffiċjali ta' l-Istat Membru li fih l-istrument jitqiegħed fis-suq.

2. Il-konformità ta' strument tal-kejl mal-ħtiġiet essenzali għandha tiġi stmata skond l-Artikolu 9.

Artikolu 7

Il-għoti tal-marka tal-konformità

1. Il-konformità ta' strument tal-kejl mad-disposizzjonijiet kollha ta' din id-Direttiva għandha tiġi indikata bil-preżenza fuqha tal-marka "CE" u tal-marka supplimetari tal-metroloġija kif speċifikat fl-Artikolu 17.

2. Il-marka "CE" u l-marka supplimentari tal-metroloġija għandhom jiġu mwaħħla minn, jew fuq ir-responsabblità tal-fabbrikant. Dawn il-marki jistgħu jitwaħħlu ma' l-istrument matul il-proċess tal-fabbrikazzjoni, jekk iġġustifikati.

3. It-twaħħil ta' marki fuq strument tal-kejl li x'aktarx iqarrqu lil partijiet terzi rigward it-tisfira u/jew il-għamla tal-marka "CE" għandu jkun ipprojbit. Tista' titwaħħal kull marka oħra fuq l-istrument tal-kejl, sakemm b'daqshekk ma jitnaqqsux il-viżibbiltà u l-leġibbiltà tal-marka "CE"' u l-marka supplimentari tal-metroloġija.

4. Meta l-istrument tal-kejl ikun bla ħsara għall-miżuri adottati skond Direttivi oħra li jkorpu aspetti oħra li jeħtieġu t-twaħħil tal-marka "CE", il-marka għandha tindika illi l-istrument fil-kwistjoni huwa wkoll preżunt li jikkonforma mal-ħtiġiet ta' dawn id-Direttivi l-oħra. F'dan il-każ, trid tingħata r-referenza għall-pubblikazzjoni tad-Direttivi msemmija, fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, fid-dokumenti, l-avviżi jew l-istruzzjonijiet meħtieġa minn dawn id-Direttivi u mill-istrument tal-kejl.

Artikolu 8

It-tqegħid fis-suq u t-tidħil fl-użu

1. L-Istati Membri ma għandhomx, għal raġunijiet koperti b'din id-Dirtetiva. ifixklu t-tqegħid fis-suq u/jew it-tidħil fl-użu ta' kull strumenti tal-kejl li jġorr il-marka "CE" u l-marka supplimentari tal-metroloġija skond l-Artikolu 7.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri approprjati kollha sabiex jiżguraw illi l-istrumenti tal-kejl jitqiegħdu fis-suq u/jew jiddaħħlu fl-użu jekk jissodisfaw il-ħtiġiet ta' din id-Direttiva biss.

3. Stat Membru jista' jeħtieġ li strument tal-kejl jissodisfa d-disposizzjonijiet li jirregolaw it-tidħil fl-użu li jkun iġġustifikat bil-kondizzjonijit klimatiċi lokali. F'dan il-każ, l-Istat Membru għandu jagħżel il-limiti approprjati tal-temperaturi l-iktar għolja u l-iktar baxxi mit-Tabella 1 ta' l-Anness I u, b'żieda ma' dan, jista' jispeċifika l-kondizzjonijiet ta' l-umdità (il-kondensazzjoni u n-nuqqas tal-kondensazzjoni) u jekk il-post maħsuba ta' l-użu tkunx fil-miftuħ jew magħluqa.

4. Meta jiġu ddefiniti klassijiet differenti ta' l-eżattezza għal strument tal-kejl:

(a) il-miżuri speċifiċi għall-istrumenti taħt l-intestatura "Tidħil fl-użu" tista' tindika l-klassijiet ta' l-eżattezza li jridu jiġu wżati għal speċifikazzjonijiet speċifiċi.

(b) fil-każijiet l-oħra kollha, Stat Membru jista' jistabbilixxi l-klassijiet ta' l-eżattezza li jridu jintużaw għal applikazzjonijiet speċifiċi ġewwa l-klassijiet iddefiniti, bla ħsara li jiġi permess l-użu tal-klassijiet kollha ta' l-eżattezza fit-territorju tiegħu.

F'kull wieħed miż-żewġ każi taħt il-(a) jew il-(b), jistgħu jintużaw strumenti tal-kejl ta' klassi aħjar ta' eżattezza jekk is-sid hekk jagħżel.

5. Fil-fieri, l-esibizzjonijiet, id-demostrazzjonijiet, eċċ. kummerċjali, l-Istati Membri ma għandhomx jipprevjienu li juru l-istrumenti mhux f'konformità ma' din id-Direttiva, sakemm sinjal viżibbli jindika biċ-ċar in-nuqqas tal-konformità u n-nuqqas tad-disponibbiltà tat-tqegħid tagħhom fis-suq u/jew it-tidħil tagħhom fl-użu sakemm jinġiebu f'konformità.

Artikolu 9

L-istima tal-konformità

L-istima tal-konformità ta' strument tal-kejl bil-ħtiġiet essenzali rilevanti għandha titwettaq bl-applikazzjoni, fuq il-għażla tal-fabbrikant, ta' waħda mill-proċeduri ta' l-istima tal-konformità elenkati fl-anness speċifikat għall-istrumenti. Meta approprjat, il-fabbrikant għandu jipprovdi d-dokumentazzjoni teknika għall-istrumenti speċifiċi jew il-gruppi ta' l-istrumenti kif iddikjarati fl-Artikolu 10.

Il-moduli ta' l-istima tal-konformità li jagħmlu l-proċeduri huma deskritti fl-Annessi minn A sa H1.

Ir-reġistri u l-korrispondenza li għandhom x'jaqsmu ma' l-istima tal-konformità għandhom jitfasslu fl-ilsien/ilsna uffiċjali ta' l-Istat Membru fejn ikun stabbilit il-korp innotifikat li jwettaq il-proċeduri ta' l-istima tal-Konformità, jew f'ilsien aċċettat minn dan il-korp.

Artikolu 10

Id-dokumentazzjoni teknika

1. Id-dokumentazzjoni teknika għandha tagħmel intelliġibbli d-disinn, il-fabbrikazzjoni u l-ħidma ta' l-istrument tal-kejl u għandha tippermetti stima tal-konformità tiegħu mal-ħtiġiet approprjati ta' din id-Direttiva.

2. Id-dokumentazzjoni teknika għandha tkun iddettaljata b'mod suffiċjenti għalbiex tiżgura:

- id-definizzjoni tal-karatteristiċi metroloġiċi,

- ir-riproduċibbiltà tat-twettiq tax-xogħol metroloġiku ta' l-istrumenti prodotti meta aġġustati kif jixraq bl-użu approprjat tal-mezzi maħsuba, u

- l-integrità ta' l-istrument.

3. Id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi safejn u sakemm rilevanti għall-istima u l-identifikazzjoni tat-tip u/jew l-istrument:

(a) deskrizzjoni ġenerali ta' l-istrument;

(b) disinn konċettwali u t-tpinġijiet u l-pjani tal-fabbrikazzjoni tal-komponenti, tas-sub-tagħqid, taċ-ċirkwiti, eċċ.;

(ċ) il-proċeduri tal-fabbrikazzjoni sabiex jiżguraw produzzjoni konsistenti;

(d) jekk japplikaw, deskrizzjoni tal-mezzi elettroniċi bi tpinġijiet, dijagrammi, dijagrammi tal-moviment tal-loġika u tagħrif ġenerali dwar is-software li jispjega l-karatteristiċi u l-ħidma tagħhom;

(e) id-deskrizzjonijiet u l-ispjegi meħtieġa sabiex jinftiehmu l-paragrafi (b), (ċ) u (d), inkluża l-ħidma ta' l-istrument;

(f) lista ta' l-istandards u/jew id-dokumenti normattivi riferiti fl-Artikolu 13, applikat fl-intier tiegħu jew f'parti minnu;

(g) id-dekrizzjonijiet tas-soluzzjonijiet adottati sabiex jissodisfaw il-ħtiġiet essenzali meta ma jkunux ġew applikati l-istandards u/jew id-dokumenti normattivi riferiti fl-Artikolu 13;

(h) ir-riżultati tal-kalkoli tad-disinni, l-eżamijiet, eċċ.;

(i) ir-riżultati tat-testijiet approprjati, meta meħtieġa, sabiex juru illi t-tip u/jew l-istrumenti jikkonformaw ma':

- il-ħtiġiet ta' din id-Direttiva skond kondizzjonijiet iddikjarati rrattati tal-ħidma u skond id-disturbanzi ambjentali speċifikati,

- l-ispeċifikazzjonijiet tad-durabbiltà għall-arloġġi tal-gass, ta' l-ilma u tas-sħana kif ukoll għal likwidi oħra għajr l-ilma.

(j) iċ-ċertifikati ta' l-eżami tat-tip "EC" jew iċ-ċertifikati ta' l-eżami tad-disinn "EC" rigward l-istrumenti li jkun fihom partijiet identiċi għal dawk fid-disinn.

4. Il-fabbrikant għandu jispeċifika meta kienu applikati s-siġilli u l-għoti tal-marki.

5. Il-fabbrikant għandu jindika l-kondizzjonijiet għall-kompatibbiltà ma' l-interfaces u s-sub-tagħqidiet, meta rilevanti.

Artikolu 11

In-Notifika

1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bil-korpi taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom, li jkunu nnominaw sabiex iwettqu l-kompiti li jappartjienu għall-moduli ta' l-istima tal-konformità riferiti fl-Artikolu 9, flimkien man-numri ta' l-identifikazzjoni mogħtija lilhom mill-Kummissjoni skond il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, il-kwalità/jiet ta' l-istrument tal-kejl li għalih kull korp kien innominat u, b'żieda ma' dawn, meta rilevanti, il-klassijiet ta' l-eżattezza ta' l-istrument, il-firxa tal-kejl, it-teknoloġija tal-kejl u kull karatteristika oħra ta' l-istrument li tillimita l-iskop tan-notifika.

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw il-kriterji ddikjarati fl-Artikolu 12 għan-nomina ta' dawn il-korpi. Il-korpi li jilħqu l-kriterji stabbiliti fl-istandards nazzjonali li jittrasponu l-istandards armonizzati rilevanti, li r-referenzi għalihom ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, għandhom jiġu preżunti li jilħqu l-kriterji korrispondenti. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw ir-referenzi ta' dawn l-istandards nazzjonali.

Jekk Stat Membru ma jkunx daħħal il-leġislazzjoni għall-kompiti msemmija skond l-Artikolu 2, għandu jżomm id-dritt li jonnomina u jinnotifika korp għall-kompiti li jkollhom x'jaqsmu ma' l-istrument.

3. Stat Membru li jkun innotifika korp għandu:

- jiżgura illi l-korp jissokta jissodisfa l-kriterji ddikjarati fl-Artikolu 12,

- jirtira din in-notifika jekk isib illi l-korp ma jissodisfax dawn il-kriterji iktar.

Għandu jgħarraf lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b'dan l-irtirar.

4. Kull wieħed mill-korpi li jrid jiġi nnotifikat għandu jingħata numru ta' l-identifikazzjoni mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista tal-korpi nnotifikati, flimkien mat-tagħrif rigward l-iskop tan-notifika riferita fil-paragrafu 1, fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, Serje Ċ, u għandha tiżgura illi l-lista tinżamm aġġornata.

Artikolu 12

Il-kriterji li jridu jiġu ssodisfatti mill-korpi nnominati

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-kriterji li ġejjin għan-nomina tal-korpi skond l-Artikolu 11(1).

1. Il-korp, id-direttur u l-personal tiegħu involuti fil-kompiti ta' l-istima tal-konformità ma għandhomx ikunu d-disinjatur, il-fabbrikant, il-fornitur jew l-utent ta' l-istrumenti tal-kejl li jispezzjonaw, u l-anqas ir-rappreżentant awtorizzat ta' wieħed minnhom. B'żieda ma' dan, ma jistgħux ikunu involuti direttament fid-disinn, il-fabbrikazzjoni, it-tqegħid fis-suq jew il-manutenzjoni ta' l-istrumenti, u lanqas ma jirrappreżentaw lill-partijiet imħaddħla f'dawn l-attivitajiet. Il-kriterju preċedenti ma għandu, madankollu, jipprekludi fl-ebda manjiera l-possibbiltà ta' l-iskambji tat-tagħrif tekniku bejn il-fabbrikant u l-korp għall-għanijiet ta' l-istima tal-konformità.

2. Il-korp, id-direttur u l-pesonal tiegħu involuti fil-kompiti ta' l-istima tal-konformità għandhom ikunu ħielsa mill-pressjonijiet u t-tħajjir kollha, b'mod partikolari t-tħajjir finanzjarju, li jistgħu jinfluwenzaw il-ġudizzju tagħhom jew ir-riżultati ta' l-istima tagħhom tal-konformità, b'mod speċjali minn persuni jew gruppi ta' persuni b'interess fir-riżultati ta' l-istimi.

3. L-istima tal-konformità għandha titwettaq bil-ogħla livell ta' integrità professjonali u l-kompetenza mitluba fil-kamp tal-metroloġija. Jekk il-korp jissubkontratta kompiti speċifiċi, għandu l-ewwel jiżgura illi s-sub-kuntrattur jissodisfa l-ħtiġiet ta' din id-Direttiva, u b'mod partikolari ta' dan l-Artikolu. Il-korp għandu jżomm id-dokumenti rilevanti li jistmaw il-kwalifiki tas-sub-kuntrattur u x-xogħol imwettaq minnu skond din id-Direttiva għad-disposizzjoni ta' l-awtorità notifikatur.

4. Il-korp għandu jkollu l-kapabbiltà li jwettaq il-kompiti kollha ta' l-istima tal-konformità li għalihom ikun ġie nnominat, sewwa jekk dawn il-kompiti jitwettqu mill-korp innifsu u sewwa jekk f'ismu jew fuq ir-responsabbiltà tiegħu. Għandu jkollu għad-disposizzjoni tiegħu il-personal meħtieġ u għandu jkollu aċċess għall-faċilitajiet meħtieġa sabiex iwettaq f'manjiera xierqa l-kompiti tekniċi u amministrattivi involuti fl-istima tal-konformità.

5. Il-personal tal-korp għandu jkollu:

- taħriġ tekniku u vokazzjonali sod li jkopri l-kompiti kollha ta' l-istima tal-konformità li għalihom il-korp kien innominat,

- għerf sodisfaċenti dwar ir-regoli li jirregolaw il-kompiti li jwettaq, u esperjenza adegwata ta' dawn il-kompiti,

- il-ħila mitluba sabiex ifasslu ċ-ċertifikati, ir-reġistrazzjonijiet u r-rapporti li juru li twettqu l-kompiti.

6. Għandha tkun garantita l-imparzjalità tal-korp, tad-direttur u tal-persunal tiegħu. Il-ħlas tal-korp ma għandux jiddependi mir-riżultati tal-kompiti li jwettaq. Il-ħlas tad-direttur u tal-peronal tal-korp ma għandhomx jiddependu min-numri ta' kompiti mwettqa jew mir-riżultati ta' dawn il-kompiti.

7. Il-korp għandu jidħol f'assigurazzjoni ta' lijabbiltà ċivili jekk il-lijabbiltà ċivili tiegħu ma tkunx koperta mill-Istat Membru interessat skond il-liġijiet nazzjonali.

8. Id-direttur u l-personal tal-korp għandhom ikunu marbuta li josservaw is-segreteza professjonali rigward it-tagħrif kollu miksub fit-twettiq tax-xogħol fid-dmirijiet tagħhom skond din id-Direttiva għajr rigward l-awtorità ta' l-Istat Membru li jkun innomina lill-korp.

Artikolu 13

L-istandards armonizzati u d-dokumenti normattivi

1. L-Istati Membri għandhom jippreżumu l-konformità mal-ħtiġiet essenzali riferiti fl-Anness I u fl-Annessi rilevanti speċifiċi għall-istrumenti ta' strument tal-kejl li jkkonforma ma' l-elementi ta' l-istandards nazzjonali li jimplimentaw l-istandard Ewropew armonizzat li jikkorrispondi ma' dawn l-elementi ta' dan l-istandard Ewropew armonizzat li r-riferimenti fir-rigward tiegħu ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, Serje Ċ.

Meta strument tal-kejl jikkonforma ma' parti biss ta' l-elementi ta' l-istandard nazzjonali riferiti fl-ewwel sub-paragrafu, l-Istati Membri għandhom jippreżumu l-konformità mal-ħtiġiet essenzali li jikkorispondu ma' l-elementi ta' l-istandard nazzjonali li magħhom jikkonforma l-istrument.

L-Istati Membri għandhom jippubblikaw ir-riferimenti għall-istandards nazzjonali riferiti fl-ewwel sub-paragrafu.

2. L-Isatati Membri għandhom jippreżumu l-konformità mal-ħtiġiet essenzali riferiti fl-Annes I u fl-Annessi rilevanti speċifiċi għall-istrumenti rigward strument tal-kejl li jikkonforma mal-partijiet korrispondenti tad-dokumenti normattivi u tal-listi riferiti fl-Artikolu 16(1)(a), li r-riferimenti fir-rigward tiegħu kienu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, Serje Ċ.

Meta strument tal-kejl jikkonforma ma' parti biss tad-dokument normattiv riferit fl-ewwel sub-paragrafu, l-Istati Membri għandhom jippreżumu l-konformità mal-ħtiġiet essenzali li jikkorrispondi ma' l-elementi normattivi li magħhom jikkonforma l-istrument.

L-Istati Membri għandhom jippubblikaw ir-riferimenti għad-dokument normattiv riferit fl-ewwel sub-paragrafu.

3. Fabbrikant jista' jagħżel li juża kull soluzzjoni teknika li tikkonforma mal-ħtiġiet essenzali riferiti fl-Annes I u fl-Annessi rilevanti speċifiċi għall-istrumenti (minn MI-001 sa MI-010). B'żieda ma' dan, sabiex jibbenefika mill-preżunzjoni tal-konformità, il-fabbrikant irid japplika b'mod korrett is-soluzzjonijiet imsemmija jew fl-istandards Ewropej armonizzati rilevanti, jew fil-partijiet korrispondenti tad-dokumenti u l-listi normattivi riferiti fil-paragrafi 1 u 2.

4. L-Istati Membri għandhom jippreżumu l-konformità mat-testijiet approprjati msemmija fil-punt (i) ta' l-Artikolu 10 jekk il-programm korrispondenti tat-testijiet ikun ġie mwettaq skond id-dokumenti rilevanti msemmija fil-paragrafi minn 1 sa 3 jekk ir-riżultati tat-testijiet jiżguraw il-konformità mal-ħtiġiet essenzali.

Artikolu 14

Il-Kumitat Permanenti

Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni jikkunsidraw illi l-istandard Ewopew armonizzat riferit fl-Artikolu 13(1) ma jissodisfax għal kollox il-ħtiġiet essenzali riferiti fl-Anness I u fl-Annessi rilevanti speċifiċi għall-istrumenti, l-Istat Membru jew il-Kummissjoni għandhom iressqu l-materja quddiem il-Kumitat Permanenti stabbilit skond l-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/34/KE, filwaqt li jagħtu r-raġunijiet għal dan l-għemil. Il-Kumitat għandu jagħti opinjoni mingħajr dewmien.

Fid-dawl ta' l-opinjoni tal-Kumitat, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istati Membri jekk ikunx meħtieġ jew le li tirtita r-riferimenti għall-istandards nazzjonali milli jiġu ppubblikati skond it-tielet sub-paragrafu ta' l-Artikolu 13(1).

Artikolu 15

Il-Kumitat ta' l-Istrumenti tal-Kejl

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat ta' l-Istrumenti tal-Kejl.

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE wara li jkunu ġew ikkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE wara li jkunu ġew ikkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.

4. Il-Kumitat għandu jadotta r-Regoli tiegħu ta' Proċedura.

5. Il-Kummissjoni għandha tiżgura illi t-tagħrif rilevanti dwar il-miżuri previsti, kif riferit fl-Artikolu 16, jintgħamel disponibbli għall-partijiet interessati fiż-żmien mistħoqq.

Artikolu 16

Il-funzjonijiet tal-Kumitat ta' l-Istrumenti tal-Kejl

1. Fuq it-talba ta' Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tagħha nfisha, il-Kummisjoni, hija u taġixxi kond il-proċedura riferita fl-Artikolu 15(2), tista' tieħu kull miżura approprjata għalbiex:

(a) tidentifika d-dokumenti normattivi mfassla mill-OIML, u, f'lista, tindika l-partijiet tagħhom li l-konformità tagħhom toħloq preżunzjoni tal-konformità mal-ħtiġiet essenzali korrispondenti ta' din id-Direttiva;

(b) tippubblika r-referenzi għad-dokumentri normattivi u l-lista riferita fil-punt (a) fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, Serje Ċ.

2. Fuq it-talba ta' Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tagħha nfisha, il-Kummisjoni, hija u taġixxi skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 15(3), tista' tieħu kull miżura approprjata għalbiex temenda l-annessi speċifiċi għall-istrumenti (minn MI-001 sa MI-010) rigward:

- l-iżbalji massimi permissibbli (ŻMPijiet) u l-klassijiet ta' l-eżattezza,

- il-kondizzjonijiet irratati tal-ħidma,

- il-valuri kritiċi tal-bidla,

- id-disturbanzi.

3. Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni jikkunsidraw li dokument normattiv li r-referenzi għalih ikunu ġww ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, Serje Ċ, skond il-paragrafu 1(b), ma jissodisfax għal kollox il-ħtiġiet essenzali riferiti fl-Anness I u fl-Annessi rilevanti speċiifi għall-istrumenti, dan l-Istat Membru jew il-Kummissjoni għandhom iressqu l-materja quddien il-Kumitat ta' l-Istrumenti tal-Kejl, filwaqt li jagħtu raġunijiet għal dan l-għemil.

Il-Kummissjoni, hija u taġixxi skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 15(2), għandha tgħarraf lill-Istati Membri jekk huwiex meħtieġ jew le li jiġu rtirati r-referenzi għad-dokument normattiv interessat milli jiġu ppublikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri approprjati sabiex jikkonsultaw lill-partijiet interessati fil-livell nazzjonali dwar ix-xogħol ta' l-OIML li jkollu x'jaqsam ma' din id-Direttiva.

Artikolu 17

Il-għoti tal-marki

1. Il-għoti tal-marki "CE" riferit fl-Artikolu 7 jikkonsisti mis-simbolu "CE" skond id-disinn stabbilit fil-paragrafu I.B(d) ta' l-Anness mad-Deċiżjoni 93/465/KEE. Il-marki "CE" għandhom ikunu mill-inqas 5 mm għolja.

2. Il-għoti tal-marki supplimentarji jikkonsisti fl-ittra kapital "M" u l-aħħar żewġ ċifri tas-sena tat-twaħħil tagħhom, imdawra b'rettangolu. Il-għoli tar-rettangolu għandu jkun egwali għall-għoli tal-marka "CE". Il-għoti tal-marka supplimentari tal-metroloġija għandu jiġi segwit minnufih bil-għoti tal-marka "CE".

3. In-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp innotifikat interessat riferit fl-Artikolu 11, jekk stabbilit bil-proċedura ta' l-istima tal-konformità, għandu jsegwi l-għoti tal-marka "CE" u l-marka suplimentari tal-metroloġija.

4. Meta strument tal-kejl jikkonsisti minn sett ta' mezzi, mhux sub-tagħqid, li jaħdmu flimkien, il-marki għandhom jitwaħħlu fuq il-mez prinċipali tal-mezz.

Meta strument tal-kejl ikun żgħir wisq jew sensittiv iżżejjed biex iġorr il-marka "CE" u l-marka supplimentari tal-metroloġija, il-marki għandhom jinġarru mill-pakkeġġjar, jekk ikun hemm minnu, u mid-dokumenti li jakkumpanjawh meħtieġa b'din id-Direttiva.

5. Il-għoti tal-marka "CE" u tal-marka supplimentari tal-metroloġija għandhom ikunu li ma jitħassrux. In-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp innotifikat interessat għandu jkun li ma jitħassarx jew jinqered minnu nnifsu mat-tneħħija. Il-għoti kollu tal-marki għandu jkun viżibbli jew aċċessibbli bla xkiel.

Artikolu 18

Is-sorveljnza tas-suq u l-koperazzjoni amministrattiva

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri approprjati kollha sabiex jiżguraw illi l-istrumenti tal-kejl li jkunu bla ħsara għall-kontroll metroloġiku legali imma li ma jikkonformawx mad-disposizzjonijiet applikabbli ta' din id-Direttiva la jistgħu jitqiegħdu fis-suq u lanqas jiddaħħlu fl-użu.

2. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jgħinu lil xulxin fit-twettiq ta' l-obbligi tagħhom li jwettqu s-sorveljanza tas-suq.

B'mod partikolari, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiskambjaw:

- it-tagħrif li jirrigwarda safejn u sakemm li l-istrumenti li jeżaminaw jikkonformaw mad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva, u r-riżultati ta' dawn l-eżamijiet;

- iċ-ċertifikat tat-tip "CE" u ċ-ċertifikati ta' l-eżamijiet tad-disinji u l-annessi ta' magħhom maħruġa mill-korpi nnotifikati kif ukoll, iż-żidiet, l-emendi u l-irtirar li jkollhom x'jaqsmu maċ-ċertifikati diġà maħruġa;

- l-approvazzjonijiet tas-sistema tal-kwalità maħruġa mill-korpi nnotifikati, kif ukoll it-tagħrif dwar is-sistemi tal-kwalità rrifjutati jew irtirati;

- ir-rapporti tal-valutazzjoni stabbiliti mill-korpi nnotifikati meta mitluba minn awtoritajiet oħra.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi t-tagħrif kollu meħtieġ li jkollu x'jaqsam maċ-ċertifikati u ma' l-approvazzjonijiet tas-sistemi tal-kwalità jintgħamel disponibbli lill-kopi li jkunu nnotifikaw.

4. Kull wieħed mill-Istati Membri għandu jgħarraf lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni liema awtoritajiet kompetenti jkun innomina għal dan l-iskambju tat-tagħrif.

Artikolu 19

Il-klawsola ta' salvagward

1. Meta Stat Membru jistabbilixxi illi l-istrumenti kollha jew il-partijiet tagħhom ta' mudell partikolari li jġorru l-marka "CE" u l-marka supplimentari tal-metroloġija ma jissodisfawx il-ħtiġiet essenzali li jkollhom x'jaqsmu mat-twettiq tax-xogħol metroloġiku ddikjarat f'din id-Direttiva, meta stallati b'mod korrett u wżati skond l-istruzzjonijiet tal-fabbrikant, għandu jieħu l-miżuri kollha approprjati sabiex jirtira dawn l-istrumenti mis-suq, jipprojibixxi jew jirrestrinġi li jitqiegħdu iktar fis-suq, jew jipprojbixxi jew jirrestrinġi li jintużaw iktar.

Meta jkun qiegħed jiddeċiedi dwar dawn il-miżuri, l-Istat Membru għandu jqis in-natura sistematika jew inċidentali tan-nuqqas tal-konformità. Meta l-Istat Membru jkun stabbilixxa illi n-nuqqas tal-konformità jkun ta' natura sistematika, għandu jgħarraf minnufih lill-Kummissjoni bil-miżuri meħuda, fejn indika r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu.

2. Il-Kummissjoni għandha tidħol f'konsultazzjoni mal-partijiet interessati malajr kemm jista' jkun.

(a) Jekk il-Kummissjoni ssib illi l-miżuri meħuda mill-Istat Membru interessat huma ġġustifikati, għandha tgħarraf minnufih b'dawn lill-Istat Membru, kif ukoll lill-Istati Membri l-oħra.

L-Istat Membru kompetenti għandu jieħu l-azzjoni xierqa kontra kull persuna li tkun waħħlet il-marki u għandu jgħarraf b'dan lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

Jekk in-nuqqas tal-konformità jiġi attribwit għan-nuqqasijiet fl-istandards jew fid-dokumenti normattivi, il-Kummissjoni għandha, wara li tikkonsula lill-partijiet interessati, tressaq il-materja malajr kemm jista jkun quddiem il-Kumitat approprjat riferit fl-Artikoli 14 u 15.

(b) Jekk il-Kummissjoni ssib illi l-miżuri meħuda mill-Istat Membru interessat mhumiex iġġustifikati, għandha tgħarraf minnufih b'dawn lill-Istat Membru, kif ukoll lill-fabbrikant interessat jew lir-rappreżentat awtorizzat tiegħu.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura illi l-Istati Membri jinżammu mgħarrfa bil-progress u bir-riżultat tal-proċedura.

Artikolu 20

Il-marki mwaħħla mhux kif mistħoqq

1. Meta Stat Membru jistabbilixxi illi l-għoti tal-marka "CE" u l-marka supplimentari tal-metroloġija jkunu ġew imwaħħla mhux kif mistħoqq, il-fabbrikant jew ir-rappreżentat awtorizzat tiegħu għandhom ikunu obbligati li:

- jagħmlu lill-istrument jikkonforma rigward dawk id-disposizzjonijiet li jirrigwardaw il-għoti tal-marka "CE" u l-marka supplimentari tal-metroloġija mhux koperti bl-Artikolu 19(1) u

- li jtemmu l-kontravenzjoni skond il-kondizzjonijiet imposti mill-Istat Membru.

2. (b) Jekk jippersisti l-ksur deskritt hawn fuq, l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri kollha approprjati sabiex jirrestrinġi jew jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta' l-istrument fil-kwistjoni jew li jiżgura illi jiġi rtirat mis-suq jew li jipprojbixxi jew jirrestrinġi l-użu iktar tiegħu skond il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 19.

Artikolu 21

Id-deċiżjonijiet li jinvolvu l-irtirar jew ir-restrizzjoni

Kull deċiżjoni meħuda skond din id-Direttiva li tinvolvi l-irtirar mis-suq ta' strument tal-kejl, jew li tipprojbixxi jew tirrestrinġi t-tqegħid fis-suq jew it-tidħil fl-użu ta' strument, għandha tiddikjara b'mod eżatt ir-raġunijiet li fuqhom ikunu msejsa. Din id-deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata lill-parti interessata, li għandha fl-istess ħin tiġi mgħarrfa bir-rimedji legali disponibbli għaliha skond il-liġijiet fis-seħħ fl-Istat Membru interessat u fil-limiti taż-żmien li għalihom dawn ir-rimedji jkunu soġġetti.

Artikolu 22

It-tħassir

Id-Direttivi li ġejjin għandhom jiġu mħassra mit-30 ta' Ottubru 2006 mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 23:

- id-Direttiva tal-Kunsill 71/318/KEE tas-26 ta' Lulju 1971 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-arloġġi tal-gass [11],

- id-Direttiva tal-Kunsill 71/319/KEE tas-26 ta' Lulju 1971 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-arloġġi tal-likwidi għajr l-ilma [12],

- id-Direttiva tal-Kunsill 71/348/KEE tat-12 ta' Ottubru 1971 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-arloġġi tal-likwidi għajr l-ilma [13],

- id-Direttiva tal-Kunsill 73/362/KEE tad-19 ta' Novembru 1973 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-arloġġi tal-kejl tat-tul [14],

- id-Direttiva 75/33/KEE tas-17 ta' Diċembru 1974 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-arloġġi ta' l-ilma kiesaħ, kif jirrigwarda l-arloġġi ddefiniti fl-Anness MI-001 ma' din id-Direttiva [15],

- id-Direttiva 75/410/KEE ta' l-24 ta' Ġunju 1975 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-magni ta' l-użin kontinwu tat-totalizzazzjoni [16],

- id-Direttiva tal-Kunsill 76/891/KEE ta' l-4 ta' Novembru 1976 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-arloġġi ta' l-enerġija elettrika [17],

- id-Direttiva tal-Kunsill 77/95/KEE tal-21 ta' Diċembru 1976 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-tassimetri [18],

- id-Direttiva tal-Kunsill 77/313/KEE tal-5 ta' April 1977 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mas-sistemi tal-kejl tal-likwidi għajr l-ilma [19],

- id-Direttiva 78/1031/KEE tal-5 ta' Diċembru 1978 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-magni li jiċċekkjaw l-użin u li jiggradaw il-piż [20],

- id-Direttiva tal-Kunsill 79/830/KEE tal-11 ta' Settembru 1979 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-arloġġi tal-misħum [21],

Artikolu 23

Disposizzjonijiet transitorji

Bħala deroga mill-Artikolu 8(2), l-Istati Membri għandhom jippermettu, sabiex ikejlu kompiti li għalihom stabbilew l-użu ta' strument tal-kejl ikkontrollat legalment, it-tqegħid fis-suq u t-tidħil fl-użu ta' l-istrumenti tal-kejl li jissodisfaw ir-regoli li jkunu japplikaw qabel it-30 ta' Ottubru 2006 sakemm tiskadi l-validità ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' dawn l-istrumenti tal-kejl jew, fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip valida b'mod indefinit, għall-perjodu massimu taż-żmien ta' għaxar snin mit-30 ta' Ottubru 2006.

Artikolu 24

It-Trasposizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva qabel it-30 ta' April 2006. Għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b'dan minnufih.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew inkella għandhom ikunu akkumpanjati b'din ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir din ir-referenza għandhom jiġu stbbiliti mill-Istati Membri.

L-Istati Membri għandhom japplikaw dawn id-disposizzjonijiet mit-30 ta' Ottubru 2006.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-disposizzjonijiet fil-liġijiet nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttva.

Artikolu 25

Il-klawsola tar-reviżjoni

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistiednu lill-Kummissjoni li tirrapporta, qabel it-30 ta' April 2011 dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fuq, fost ħwejjeġ oħra, il-bażi tar-rapporti pprovduti mill-Istati Membri, u, meta approprjat, jissottomettu proposta għall-emendi.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistiednu lill-Kummissjoni sabiex tivvaluta jekk il-proċeduri ta' l-istima tal-konformità għall-prodotti industrijali humiex applikati kif jixraq u, meta approprjat, tipproponi emendi sabiex tiżgura ċertifikazzjoni konsistenti.

Artikolu 26

Id-Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 27

Id-destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu fil-31 ta' Marzu 2004.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

P. Cox

Għall-Kunsill

Il-President

D. Roche

[1] ĠU C 62 E, tas-27.2.2001, p. 1 uĠU C 126 E, tat-28.5.2002, p. 368.

[2] ĠU C 139, tal-11.5.2001, p. 4.

[3] Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Lulju 2001 (ĠU C 65 E, ta' l-14.3.2002, p.34). Posizzjoni Komuni tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 2003 (ĠU C 252 E, tal-21.10.2003, p. 1) u l-Posizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Diċembru 200 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2004.

[4] ĠU L 202, tas-6.9.1971, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru 807/2003 (ĠU L 122, tas-16.5.2003, p. 36).

[5] ĠU C 136, ta' l-4.6.1985, p. 1.

[6] ĠU L 139, tat-23.5.1989, p. 19. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 93/68/KEE (ĠU L 220, tat-30.8.1993, p. 1).

[7] ĠU L 220, tat-30.8.1993, p. 23.

[8] ĠU C 282, tal-25.11.2003, p. 3.

[9] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[10] ĠU L 204, tal-21.7.1998, p. 37. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 98/48/KE (ĠU L 217, tal-5.8.1998, p. 18).

[11] ĠU L 202, tas-6.9.1971, p. 21. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 82/623/KE (ĠU L. 252, tas-27.8.1982, p. 5).

[12] ĠU L 202, tas-6.9.1971, p. 32.

[13] ĠU L 239, tal-25.10.1971, p. 9. Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni 1994.

[14] ĠU L 335, tal-5.12.1973, p. 56. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 85/146/KEE (ĠU L. 54, tat-23.2.1985, p. 29).

[15] ĠU L 14, tal-20.1.1975, p. 1.

[16] ĠU L 183, ta' l-14.7.1975, p. 25.

[17] ĠU L 336, ta' l-4.12.1976, p. 30.

[18] ĠU L 26, tal-31.1.1977, p. 59.

[19] ĠU L 105, tat-28.4.1977, p. 18. Direttiva, kif emendata bid-Direttiva 82/625/KEE, (ĠU L 252, tas-27.8.1982, p. 10).

[20] ĠU L 364, tas-27.12.1978, p. 1.

[21] ĠU L 259, tal-15.10.1979, p. 1.

--------------------------------------------------

ANNESS I

IL-ĦTIĠIJIET ESSENZALI

Strument tal-kejl għandu jipprovdi livell għoli ta' protezzjoni metroloġika sabiex kull parti affettwata jkun jista' jkollha fiduċja fir-riżultat tal-kejl, u għandu jiġi ddisinjat u ffabbrikat għal livell għoli tal-kwalità rigward it-teknoloġija tal-kejl u s-sigurtà ta' l-informazzjoni tal-kejl.

Il-ħtiġiet li jridu jiġu ssodisfatti mill-istrumenti tal-kejl huma ddikjarati hawn taħt u huma ssupplimentati, meta approprjati, bil-ħtiġiet speċifiċi ta' l-istrumenti fl-Annessi mill-MI-001sal-MI-010 li jipperovdu iktar dettal dwar ċerti aspetti tal-ħtiġiet ġenerali.

Is-soluzzjonijiet adottati fis-segwiment tal-ħtiġiet għandhom iqisu l-użu maħsub ta' l-istrument u kull użu ħażin previst tiegħu.

ID-DEFINIZZJONIJIET

"Miżurand" Il-miżurand huwa l-kwantità partikolari bla ħsara għall-kejl.

"Kwantità ta' influwenza" Kwantità ta' influwenza hija kwantità li mhux miżurand imma taffettwa r-riżultat tal-kejl.

"Kondizzjonijiet Irrarati tal-Ħidma" Il-kondizzjonijiet irratati tal-ħidma huma l-valuri għall-miżurand u l-kwantitajiet ta' l-influwenza li flimkien jagħmlu l-kondizzjonijiet normali tax-xogħol ta' strument.

"Disturbanza" Kwantità ta' l-influwenza li jkollha valur ġewwa l-limiti speċifikati fil-ħtieġa approprjata imma ‘l barra mill-kondizzjonijiet speċifikati irratati tal-ħidma ta' l-istrument tal-kejl. Kwantità ta' l-influwenza hija distrubanza jekk għal din il-kwantità ta' influwenza ma jkunux speċifikati l-kondizzjonijiet irratati tal-ħidma.

"Valur kritiku tal-bidla" Il-valur kritiku tal-bidla huwa l-valur li fih il-bidla fir-riżultat tal-kejl hija kkunsidrata mhux mixtieqa.

"Kejl tal-materjali" Kejl tal-materjali huwa mezz maħsub biex jirriproduċi jew iforni f'manjiera permanenti matul l-użu tiegħu valur magħruf jew iktar ta' kwantità mogħtija.

"Bejgħ dirett" - ir-riżultat tal-kejl iservi bħala l-bażi tal-prezz li jrid jitħallas; u

- mill-inqas waħda mill-partijiet involuti fit-transazzjoni li jkollha x'taqsam mal-kejl hija l-konsumatur jew kull parti oħra li teħtieġ livell simili ta' protezzjoni; u

- il-partijiet kollha fit-transazzjoni jaċċettaw ir-riżultat tal-kejl f'dak il-ħin u post.

"Ambjenti klimatiċi" Ambjenti klimatiċi huma l-kondizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-istrument tal-kejl. Għalbiex id-differenzi klimatiċi bejn l-Istati Membri jitlaħħqu magħhom, ġiet iddefinita firxa ta' temperaturi.

"Utilità" Utilità hija meqjusa bħala fornitur ta' l-elettriku, tal-gass, tas-sħana jew ta' l-ilma.

ĦTIĠIJIET

1. L-Iżbalji Permessi

1.1. Taħt il-kondizzjonijiet irratati tal-ħidma u fl-assenza ta' disturbanza, l-iżball tal-kejl ma għandux jaqbeż il-valur massimu permissibbli għall-iżball (ŻMP) kif stabbilit fil-ħtiġiet approprjati speċifiċi għall-istrumenti.

Għajr jekk iddikjarat xorta oħra fl-annessi speċifiċi għall-istrumenti, iż-ŻMP huwa espress bħala valur bilaterali tad-devjazzjoni mill-valur veru tal-kejl.

1.2. Taħt il-kondizzonijiet irratati tal-ħidma u fil-preżenza ta' disturbanza, il-ħtieġa tat-twettiq tax-xogħol għandha tkun kif stabbilita fil-ħtiġiet approprjati speċifiċi għall-istrumenti.

Meta l-istrument ikun maħsub għalbiex jintuża f'kamp elettro-manjetiku speċifikat permanenti u kontinwu, it-twettiq permess tax-xogħol matul it-test immodulat ta' l-amplitudni tal-kamp elettro-manjetiku irradjat għandu jkun ġewwa ż-ŻMP.

1.3. Il-fabbrikant għandu jispeċifika l-ambjenti klimatiċi, mekkaniċi u elettro-manjetiċi li fihom l-istrument ikun maħsub li jiġi wżat, il-forniment ta' l-enerġija u kwantitajiet oħra ta' l-influwenza li x'aktarx jaffettwaw l-eżattezza tiegħu, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġiet stabbiliti fl-annessi approprjati speċifiċi għall-istrumenti.

1.3.1. L-ambjenti klimatiċi

Il-fabbrikant għandu jispeċifika l-limitu ta' fuq tat-temperatura u l-limitu ta' isfel tat-temperatura minn kull wieħed mill-valuri fit-Tabella 1 għajr jekk speċifikat xorta oħra fl-Annessi minn MI-001 sa MI-010, u jindika jekk l-istrument hux iddisinjat sabiex jikkondensa jew ma jikkondensax l-umdità kif ukoll il-post maħsuba għall-istrument, jiġifieri fil-miftuħ jew magħluq.

Tabella 1

| Il-Limiti tat-Temperatura |

Il-Limitu ta' fuq tat-temperatura | 30°Ċ | 40°Ċ | 55°Ċ | 70°Ċ |

Il-Limitu ta' isfel tat-temperatura | 50°Ċ | -10°Ċ | -25°Ċ | -40°Ċ |

1.3.2. (a) L-ambjenti mekkaniċi huma kklasifikati fi klassijiet minn MI sa M3 kif deskritti hawn taħt.

Il-MI Din il-klassi tapplika għall-istrumenti wżati fil-lokazzjonijiet b'vibrazzjonijiet u xokkijiet ta' sinifikat baxx, p.e. għall-istrumenti mwaħħla ma' strutturi ħfief bla ħsara għall-vibrazzonijiet u x-xokkijiet negliġibbli trasmessi mill-attivitajiet tal-kolpi tar-riħ u taċ-ċaqliq ta' l-imniezel, it-tisbit tal-bibien, eċċ.

Il-M2 Din il-klassi tapplika għall-istrumenti wżati fil-postjiet b'vibrazzjonijiet u xokkijiet sinifikanti jew ta' livelli għolja, p.e. trasmessi mill-makkinarji u minn vetturi għaddejja fil-qrib jew imissu ma' magni tqal, ċineg trasportaturi, eċċ.

Il-M3 Din il-klassi tapplika għall-istrumenti wżati fil-postijiet fejn il-livell tal-vibrazzjonijiet u tax-xokkijiet huwa għoli jew għoli ħafna, p.e. għall-istrumenti mmuntati direttament fuq il-magni, iċ-ċineg trasportaturi, eċċ.

(b) Il-kwantitajiet ta' l-influwenza li ġejjin għandom jiġu kkunsidrati f'relazzjoni ma' l-ambjenti mekkaniċi:

- Il-vibrazzjoni:

- Ix-xokk mekkaniku.

1.3.3. (a) L-ambjenti elettro-manjetiċi huma kklassifikati fil-klassijiet E1, E2 u E3 kif deskritti hawn taħt, għajr jekk stabbilit xorta oħra fl-annessi approprjati speċifiċi għall-istrumenti.

Il-E1 Din il-klassi tapplika għall-istrumenti wżati fil-postjiet b'disturbanzi elettro-manjetiċi li jikkorrispondu ma' dawk li x'aktarx ikunu jinsabu fil-bini residenzali, kummerċjali u ta' industriji ħfief.

Il-E2 Din il-klassi tapplika għall-istrumenti wżati fil-postjiet b'disturbanzi elettro-manjetiċi li jikkorrispondu ma' dawk li x'aktarx ikunu jinsabu fil-bini industrijali.

Il-E3 - it-tnaqqis fil-voltaġġ ikkawżat mill-għoti ta' l-enerġija taċ-ċirkwiti tat-tqabbid tal-magna tal-kombustjoni interna,

- it-transjenti tal-fqigħ tat-tagħbijiet li jiġru fl-eventwalità li batterija skarigata tiġi konnessa waqt li l-magna tkun taħdem.

(b) il-kwantitajiet li ġejjin ta' l-influwenza għandhom jiġu kkunsidati f'relazzjoni ma' l-ambjenti elettro-manjetiċi:

- L-interruzzjonijiet fil-voltaġġ,

- It-tnaqqis qasir tal-voltaġġ,

- It-transjenti tal-voltaġġ fuq il-linji tal-forniment u/jew il-linji tas-sinjali,

- L-iskarigi elettro-statiċi,

- Radio frequency electromagnetic fields,

- Il-firxiet elettro-manjetiċi tal-frekwenzi tar-radjo,

- Firxiet elettro-manjetiċi tal-frekwenzi tar-radjo fuq il-linji tal-forniment u/jew il-linji tas-sinjali,

- Iż-żieda f'daqqa fuq il-linji tal-forniment u/jew il-linji tas-sinjali.

1.3.4. Kwantitajiet oħra ta' l-influwenza li jridu jiġu kkunsidrati, meta approprjati, huma:

- Il-varjazzjoni fil-voltaġġ,

- Il-varjazzjoni fil-frekwenza fil-fili ewliena,

- Il-firxiet manjetiċi tal-frekwenza ta' l-enerġija,

- Kull kwantità oħra li x'aktarx tinfluwenza f'manjiera sinifikanti l-eżattezza ta' l-istrument.

1.4. Meta jkunu qegħdin jitwettqu t-testijiet kif previsti f'din id-Direttiva, japplikaw il-paragrafi li ġejjin:

1.4.1. Ir-regoli bażiċi għat-testijiet u kif jiġu stabbiliti l-iżbalji

Il-ħtiġiet essenzali speċifikati fil-1.1 u l-1.2 għandhom jiġu vverifikati għal kull waħda mill-kwantitajiet ta' l-influwenza. Għajr jekk speċifikat xorta oħra fl-anness approprjat speċifiku għall-istrumenti, dawn il-ħtiġiet essenzali japplikaw meta tiġi applikata kull waħda mill-kwantitajiet ta' l-influwenza u l-effett tagħha jiġi vvalutat separatament, filwaqt li l-kwantitajiet l-oħra kollha ta' l-influwenza jinżammu relattivament kostanti fil-valur tagħhom tar-riferiment.

Għandhom jitwettqu testijiet metroloġiċi matul jew wara l-applikazzjoni tal-kwantità ta' l-influwenza, tkun liema tkun il-kondizzjoni li tikkorrispondi ma' l-istatus normali tal-ħidma ta' l-istrument meta din il-kwantità ta' l-influwenza x'aktrx li tiġri.

1.4.2. L-umdità ta' mad-dwar

- Skond l-ambjent klimatiku li jkun qiegħed jopera li fih l-istrument ikun maħsub li jintuża, jistgħu jkunu approprjati jew test fi-sod ta' l-istat niedi tas-sħana (li ma jikkondensax) jew it-test ċikliku tas-sħana niedja (li jikkondensa).

- It-test ċikliku tas-sħana niedja huwa approprjat meta l-kondensazzjoni hija importanti jew meta l-penetrazzjoni tal-fwar trid tiġi aċċellerata bl-effett tat-teħid tan-nifs. Fil-kondizzonijiet meta l-umdità li ma tikkondensax hija fattur, huwa approprjat l-istat fis-sod tas-sħana niedja.

2. Il-kapaċità tar-riproduzzjoni

L-applikazzjoni ta' l-istess miżurand f'post differenti jew minn utent differenti, filwaqt li l-kondizzjonijiet l-oħra kollha jibqgħu l-itess, għandha tirriżulta fil-qbil mill-qrib ta' kejlijiet suċċessivi. Id-differenza bejn ir-riżultati tal-kejl għandha tkun żgħira meta pparagunata maż-ŻMP.

3. Il-kapaċità tat-tennija

L-applikazzjoni ta l-istess miżurand taħt l-istess kondizzonijiet ta' kejl għandha tirriżulta fi qbil mill-qrib ma' kejlijiet suċċesivi. Id-differenza bejn ir-riżultati tal-kejl għandha tkun żgħira meta pparagunata maż-ŻMP.

4. Id-diskriminazzjoni u s-sensittività

Strument tal-kejl għandu jkun sensittiv biżżejjed u l-għatba tad-diskriminazzjoni għandha tkun baxxa biżżejjed għall-kompitu maħsub tal-kejl.

5. It-tul taż-żmien li jibqa' tajjeb għax-xogħol

Strument tal-kejl għandu jkun iddisinjat sabiex iżomm stabbiltà adegwata tal-karatteristiċi tiegħu metroloġiċi fuq perjodu taż-żmien stmat mill-fabbrikant, sakemm ikun stallat kif xieraq, miżmum u wżat skond l-istruzzjonijiet tal-fabbrikant meta jkun fil-kondizzjonijiet ambjentali li għalihom ikun maħsub.

6. Il-fiduċja

Strument tal-kejl għandu jkun iddisinjat li jnaqqas kemm jista' jkun l-effett ta' difett li jwassal għal riżultat mhux eżatt tal-kejl, għajr jekk tkun ovvja l-preżenza ta' dan id-difett.

7. Kemm jixraq

7.1. Strument tal-kejl ma għandu jkollu l-ebda karatteristika li x'aktarx tiffaċilita l-użu frawdolenti, billi l-possibbiltajiet ta' l-użu ħażin għandhom ikunu minimi.

7.2. Strument tal-kejl għandu jkun jixraq l-użu maħsub għalih filwaqt li jitqiesu l-kondizzjonijiet prattiċi tax-xogħol u ma għandux ma jirrispondix b'mod raġjonevoli għad-domandi ta' l-utent sabiex jikeb riżultat korrett tal-kejl.

7.3. L-iżbalji ta' strument tal-kejl ta' l-utilitajiet f'mixi jew kurrenti barra mill-firxa kkontrollata ma għandhomx ikunu ppreġudikati b'mod mhux mistħoqq

7.4. Meta strument tal-kejl ikun iddisinjat għall-kejl tal-valuri tal-miżurand li jkunu kostanti matul iż-żmien, l-istrument tal-kejl ma għandux ikun sensittiv għal ċaqliqiet żgħar tal-miżurand, jew għandu jieħu l-azzjoni approprjata.

7.5. Strumnet tal-kejl għandu jkun ta' saħħa u l-materjali tal-kostruzzjoni tiegħu għandhom ikunu xierqa għall-kondizzjonijit li fihom ikun maħsub li jintuża.

7.6. Strument tal-kejl għandu jiġi ddisinjat hekk li jippermetti l-kontroll tal-kompiti tal-kejl wara li l-istrument ikun tqiegħed fis-suq u mdaħħal fl-użu. Jekk meħtieġa, tagħmir speċjali jew software għal dan il-kontroll għandhom ikunu parti minn dan l-istrument. Il-proċedura tat-testijiet għandha tiġi deskritta fil-manwal tal-ħidma.

Meta strument tal-kejl ikollu assoċjat miegħu software li jipprovdi funzjonijiet oħra minbarra l-funzjoni tal-kejl, is-software li jkun kritiku għall-karatteristiċi metroloġiċi għandu jkun jista' jiġi identifikat u ma għandux ikun influenzat b'mod mhux ammissibbli mis-software assoċjat.

8. Il-protezzjoni kontra l-korruzzjoni

8.1. Il-karatteristiċi metroloġiċi ta' strument tal-kejl ma għandhomx inkunu influwenzati b'mod mhux ammissibbli mill-konnessjoni tiegħu ma' mezz ieħor, minn kull karatteristika tal-mezz innifsu ikkonnettjat jew minn kull mezz remot li jikkomunika ma' l-istrument tal-kejl.

8.2. Għandu jiġi ddisinjat komponent tal-hardware li jkun kritiku għall-karatteristiċi metroloġiċi sabiex ikun jista' jiġi magħmul fis-sigurtà. Il-miżuri tas-sigurtà previsti għandhom jipprovdu x-xiehda ta' intervent.

8.3. Is-software li jkun kritiku għall-karatteristiċi metroloġiċi għandu jiġi identifikat bħala ta' hekk u għandu jiġi żgurat.

L-identifikazzjoni tas-software għandha tiġi pprovvduta bla xkiel mill-istrument tal-kejl.

Għandha tkun disponibbli x-xiehda għal perjodu raġjonevoli taż-żmien.

8.4. L-informazzjoni dwar il-kejl, is-software li jkun kritiku għall-karatteristiċi tal-kejl u l-parametri metroloġiċi importanti maħżuna jew trasmessi għandhom ikunu protetti b'mod adegwat kontra l-korruzzjoni aċċidentali jew maħsuba.

8.5. Rigward l-istrumenti tal-kejl ta' l-utilitajiet il-wiri tal-kwantità totali fornita jew il-wiri li minnhom tista' jiġi dderivata l-kwantità totali fornita, li riferiment totali jew parzjali tagħhom huwa l-bażi għall-ħlas, ma għandux ikun jista' jiġi ffissat mill-ġdid matul l-użu.

9. It-tagħrif li jrid jinġarr mill-istrument u li jrid akkumpanjah

9.1. Strument tal-kejl għandu jkollu fuqu l-iskrizzjonijiet li ġejjin:

- il-marka jew l-isem tal-fabbrikant;

- it-tagħrif rigward l-eżattezza tiegħu,

flimkien, meta japplika:

- it-tagħrif rigward il-kondizzjoniiet ta' l-użu'measuring capacity;

- il-kapaċita tal-kejl;

- il-firxa tal-kejl:

- il-għoti tal-marki ta' identità;

- in-numru taċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip "CE" jew iċ-ċertifikat tad-disinn "CE";

- it-tagħrif dwar jekk il-mezzi addizzjonali li jipprovdu r-riżultati jikkonformawx jew le mad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar il-kontroll metroloġiku legali.

9.2. Strumen ta' dimensjonijiet żgair iżżejjed jew ta' komposizzjoni sensittiva żżejjed sabiex jippermettulu jġorr it-tagħrif rilevanti għandu jkollu mmarkat kif xieraq il-pakkeġġjar tiegħu, jekk ikollu minnu, u d-dokumenti li jakkumpanjawh meħtieġa mid-disposizzjoniiet ta' din id-Direttiva.

9.3. L-istrument għandu jkun akkumpanjat bit-tagħrif dwar il-ħidma tiegħu, għajr jekk is-sempliċità ta' l-istrument tal-kejl tagħmel dan mhux meħtieġ. It-tagħrif għandu jinftiehem bla xkiel u, meta rilevanti, għandu jinkludi:

- il-kondizzjonijiet irratati tal-ħidma;

- il-klassijiet ambjentali mekkaniċi u elettro-manjetiċi;

- il-limiti ta' fuq u ta' isfel tat-temnperatura, sewwa jekk tkun possibbli l-kondensazzjoni u sewwa jekk le, u sewwa jekk il-post ikun fil-miftuħ jew magħluq;

- l-istruzzjonijiet għall-istallazzjoni, il-manutenzjoni, it-tiswijiet u l-aġġustamenti permissibbli;

- l-istruzzonijiet għall-ħidma korretta u kull kondizzjoni speċjali ta' l-użu;

- il-kondizzjonijiet kompatibbli ma' l-interfaces, is-sub-tagħqidiet jew l-istrumenti tal-kejl.

9.4. Il-gruppi ta' strumenti identiċi tal-kejl użati fl-istess post jew użati għall-kejl ta' l-utilitajiet mhux bil-fors jeħtieġu manwali individwali ta' l-istruzzjonijiet.

9.5. Għajr jekk speċifikat xorta oħra f'anness speċifiku għall-istrumenti, l-intervall fl-iskala għal valur imkejjel għandu jkun fil-għamla ta' 1×10n, 2×10n, or 5×10n, fejn il-n hija numru sħiħ jew żero. L-unità tal-kejl jew is-simbolu tiegħu għandhom jintwerew qrib il-valur numeriku.

9.6. Kejl tal-materjali għandu jkun immarkat b'valur jew skala numerika, akkumpanjat bl-unità tal-kejl użat.

9.7. L-unitajiet tal-kejl użati u s-simboli tagħhom għandhom ikunu skond id-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni Komunitarja dwar l-unitajiet tal-kejl u s-simboli tagħhom.

9.8. Il-marki u l-iskrizzjonijiet kollha meħtieġa taħt kull ħtieġa għandhom ikunu ċari, li ma jistgħux jitħassru, mhux ambigwi u li ma jistgħux jiġu ttrasferiti.

10. L-indikazzjoni tar-riżultat

10.1. L-indikazzjoni tar-riżultat għandha tkun permezz tal-wiri jew ta' kopja iebsa.

10.2. L-indikazzjoni ta' kull riżultat għandha tkun ċara u mhux ambigwa u akkumpanjata b'dawk il-marki u skrizzjonijiet meħtieġa sabiex jgħarrfu lill-utent bis-sinifikat tar-riżultat. Għandu jkun permess il-qari bla xkiel tar-riżultat ippreżentat taħt kondizzjonijiet normali ta' l-użu. Jistgħu jiġu murija indikazzjonijiet addizzjonali sakemm dawn ma jkunux jistgħu jiġu konfużi ma' l-indikazzjonijiet metroloġiċi kkontrollati.

10.3. Fil-każ ta' kopja iebsa, l-istampatura jew ir-reġistrazzjoni għandhom ukoll ikunu jistgħu jinqraw bla xkiel u ma jkunux jistgħu jitħassru.

10.4. Strument tal-kejl għal transazzjonijiet kummerċjali diretti tal-bejgħ għandu jkun iddisinjati li jippreżenta r-riżultat tal-kejl liż-żewġ partijiet fit-transazzjoni meta stallat kif maħsub. Meta kritiku fil-każ ta' kull bejgħ dirett, kull biljett ipprovvdut lill-konsumatur b'mezz anċillari li ma jikkonformax mal-ħtiġiet approprjati ta' din id-Direttiva għandu jġorr tagħrif restritttiv approprjat.

10.5. Sewwa jekk strument tal-kejl maħsub għall-għanijiet tal-kejl ta' l-utilitajiet ikun jista' jinqara mill-bogħod u sewwa jekk le, għandu f'kull każ ikun imgħammar b'wiri kkontrollat metroloġikament aċċessibbi għall-konsumatur mingħajr għodda. IDak li inqara f'dan il-wiri huwa r-riżultat tal-kejl li jservi bħala l-bażi għall-prezz li jrid jitħallas.

11. Iktar proċessar ta' l-informazzjoni sabiex tiġi konkluża t-transazzjoni kummerċjali

11.1. Strument tal-kejl għajr strument li jkejjel l-utilitajiet għandu jirreġistra b'mezz għat-tul taż-żmien ir-riżultat tal-kejl akkumpanjat bit-tagħrif sabiex jidentifika t-transazzjoni partikolari, meta:

- il-kejl ma jerġax itenni ruħu; u

- l-istrument tal-kejl ikun normalment maħsub sabiex jintuża fin-nuqqas ta' waħda mill-partijiet li jikkummerċjaw.

11.2. B'żieda ma' dan, għandha tkun disponibbli prova għat-tul taż-żmien tar-riżultat tal-kejl u tagħrif sabiex jidentifika t-transazzjoni fuq it-talba u mal-waqt li fihom jiġi konkluż il-kejl.

12. Il-valutazzjoni tal-konformità

Strument tal-kejl għandu jkun iddisinjat hekk li jippermetti valutazzjoni fil-pront tal-konformità mal-ħtiġiet approprjati ta' din id-Direttiva.

--------------------------------------------------

Top