Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0427

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' April 2004 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/221/KE rigward il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta' l-annimali u ċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-prodotti tal-laħam li jkunu qegħdin jittransitaw jew ikunu maħżuna temporanjament fil-Komunità (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004)1589)Test b'rilevanza għaż-ŻEE

OJ L 154, 30.4.2004, p. 8–13 (ES, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 154, 30.4.2004, p. 7–12 (DA)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 057 P. 153 - 156
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 057 P. 153 - 156
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 135 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2005; Impliċitament imħassar minn 32005D0432

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/427/oj

32004D0427Official Journal L 154 , 30/04/2004 P. 0008 - 0013


Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni

tad-29 ta' April 2004

li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/221/KE rigward il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta' l-annimali u ċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-prodotti tal-laħam li jkunu qegħdin jittransitaw jew ikunu maħżuna temporanjament fil-Komunità

(innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004)1589)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2004/427/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli dwar is-saħħa ta' l-annimali li jirregolaw il-produzzjoni, il-proċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni tal-prodotti ta' oriġini mill-annimali għall-konsum mill-bniedem [1], b'mod partikolari t-tielet inċiż ta' l-Artikolu 8(5) u l-Artikolu 9(2) u (4)(ċ) tagħha,

Billi:

(1) Id-Deċiżjoni tal-Kummisjoni 97/221/KE tistabbilixxi l-kondizzjonijiet tas-saħħa ta' l-annimali u ċ-ċertifkati veterinarji mudell rigward l-importazzjonijiet tal-prodotti mil-laħam mill-pajjiżi terzi [2].

(2) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/222/KE tistabbilixxi l-lista tal-pajjiżi terzi li minn għandhom l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjoni tal-prodotti mil-laħam [3]

(3) Id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-kontrolli veterinarji fuq il-prodotti li jidħlu fil-Komunità mnn pajjiżi terzi [4] u ċerti disposizzjonijiet għat-transitu diġà pprovvduti fl-Artikolu 11 bħalma huwa l-użu tal-messaġġi bl-ANIMO u tad-dokument komuni veterinarju tad-dħul.

(4) Madankollu, huwa meħtieġ, sabiex tiġi ssalvagwardata s-sitwazzjoni tal-mard fil-Komunità li jiġu żgurati wkoll il-kunsinni tal-prodotti mil-laħam li jkunu qegħdin jittransitaw minn ġol-Komunità, li jikkonformaw ukoll mal-kondizzjonijiet tas-saħħa ta' l-annimali waqt l-importazzjoni li japplikaw għall-pajjiżi awtorizzati rigward l-ispeċi rilevanti interessati.

(5) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 79/542/KE tal-21 ta' Diċembru 1979 li tfassal lista tal-pajjiżi terzi jew tal-partijiet tagħhom, u li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet tas-saħħa pubblika u ta' l-annimali u l-kondizzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-importazzjoni ġewwa l-Komunità ta' ċerti annimali ħajjin u tal-laħam frisk tagħhom [5], ġiet emendata dan l-aħħar sabiex tinkludi l-kondizzjonijiet tat-transitu u deroga għat-transitu bejn ir-Russja b'riferiment għal postijiet speċifiċi ta' l-ispezzjon fuq il-fruntiera nnominati għal dan il-għan ta' l-aħħar.

(6) Fid-dawl ta' l-esperjenza, jidher illi l-preżentazzjoni lil post ta' l-ispezzjon ta' fuq il-fruntiera, skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva 97/78/KE, tad-dokumenti oriġinali veterinarji stabbiliti fil-pajjiż terz ta' l-esportazzjoni sabiex titwettaq il-ħtieġa regolatorja tal-pajjiż terz tad-destinazzjoni, mhix biżżejjed sabiex tiżgura illi jkunu sodisfatti b'mod effettiv il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta' l-annimali meħtieġa għall-introduzzjoni fis-sigurtà fit-territorju tal-Komunità tal-prodotti interessati. Huwa għalhekk approprjat li jiġi stabbilit kampjun speċifiku taċ-ċertifikat tas-saħħa ta' l-annimali għalbiex jintuża fis-sitwazzjonijiet tat-transitu għall-prodotti interessati.

(7) Huwa approprjat ukoll li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-kondizzjoni stabbilita fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 97/78/KE, illi t-transitu huwa permess biss minn pajjiżi terzi li l-prodotti tagħhom mhumiex ipprojbiti milli jiddaħħlu fit-territorju tal-Komunità, billi jsir riferiment għal-lista tal-pajjiżi terzi annessa mad-Deċiżjoni 97/222/KE.

(8) Madankollu l-kondizzjonijiet speċifiċi għat-transitu permezz tal-Komunità tal-kunsinni lejn u mir-Russja għandhom jiġu previsti minħabba s-sitwazzjoni ġeografika ta' Kaliningrad u billi jitqiesu l-problemi klimatiċi li jipprojbixxu l-użu ta' wħud mill-portijiet f'ċerti żminijiet tas-sena.

(9) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/881/KE [6] tfassal lista tal-posti ta' l-ispezzjon ta' fuq il-fruntiera miftiehma għall-kontrolli veterinarji fuq l-annimali u l-prodotti mill-annimali minn pajjiżi terzi u huwa approprjat li jiġu speċifikati l-posti ta' l-ispezzjon ta' fuq il-fruntiera nnominati għall-kontroll ta' dawn it-transiti filwaqt li titqies din id-Deċiżjoni.

(10) Id-Deċiżjoni tak-Kummissjoni 97/221/KEE għandha tiġi emendata kif jixraq,

(11) Il-miżuri provvduti f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 97/221/KE hija emendata kif ġej:

1. jiddaħħal l-Artikolu 3a li ġej:

"Artikolu 3a

L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-kunsinni tal-prodotti mil-laħam għall-konsum mill-bniedem introdotti ġewwa t-territorju tal-Komunità u li jkunu ddestinati għal pajjiż terz jew bi transitu immedjat jew wara l-ħażna skond l-Artikoli 12 jew 13 tad-Direttiva 97/78/KE, u mhux maħsuba għall-importazzjoni fil-KE għandhom jikkonformaw mal-ħtiġijiet li ġejjin:

(a) għandhom jiġu mit-territorju ta' pajjiż terz jew minn parti minnu elenkati fl-Anness mad-Deċiżjoni 97/222/KE u jkunu għaddew mit-trattament minimu għall-importazzjoni tal-prodotti mil-laħam ta' l-ispeċi interessati previsti fih.

(b) għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta' l-annimali għall-ispeċi interessata ddikjarata fiċ-ċertifikat mudell tas-saħħa ta' l-annimali mfassal skond l-Anness I mad-Deċiżjoni 97/221/KE.

(ċ) għandhom ikunu akkumpanjati b'ċertifikat tas-saħħa ta' l-annimali stabbilit skond il-kampjun stabbilit fl-Anness III, iffirmat minn veterinarju uffiċjali tas-servizzi veterinarji kompetenti tal-pajjiż terz interessat.

(d) ikunu ċċertifikati bħala aċċettabbli għat-transitu jew għall-ħażna (kif approprjat) fuq id-Dokument Veterinarju Komuni għad-Dħul mill-Uffiċjal Veterinarju fuq il-Posta ta' l-Ispezzjon ta' fuq il-Fruntiera tad-dħul."

2. Jiddaħħal l-Artikolu 3b li ġej:

"Artikolu 3b

1. Bħala deroga mill-Artikolu 3a, l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw it-transitu bit-triq jew bil-ferrovija minn ġol-Komunità, bejn il-posti Komunitarji ta' l-ispezzjon innominati elenkati fl-Anness IB mad-Deċiżjoni 2002/881/KE, tal-kunsinni li jkunu ġejjin mir-Russja u ddestinati għaliha direttament jew permezz ta' pajjiż terz ieħor sakemm jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-kunsinna għandha tkun issiġillata b'siġill enumerat b'serje fuq il-posta ta' l-ispezzjon ta' fuq il-fruntiera tad-dħul fil-Komunità Ewropea mis-servizzi veterinarji ta' l-awtorità kompetenti;

(b) id-dokumenti li jakkumpanjaw il-kunsinna u riferiti fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 97/78/KE għandhom jiġu ttimbrati GĦAT-TRANSITU LEJN IR-RUSSJA BISS PERMEZZ TAL-KE fuq kull paġna mill-uffiċjal veterinarju ta' l-awtorità kompetenti responsabbli mill-BIP;

(ċ) il-ħtiġijiet proċedurali pprovvduti fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 97/78/KE għandhom jiġu kkonformati magħhom;

(d) il-kunsunna tiġi ċċertifikata bħala aċċettabbli għat-transitu fuq id-Dokument Veterinarju Komuni għad-Dħul mill-Uffiċjal Veterinarju fuq il-Posta ta' l-Ispezzjon ta' fuq il-Fruntiera tad-dħul.

2. Ma għandhomx jiġu permessi l-ħatt jew il-ħażna, kif iddefiniti fl-Artikolu 12(4) jew l-Artikolu 13 tad-Direttiva 97/78/KE, fuq it-territorju tal-KE għal dawn il-kunsinni.

3. Għandhom isiru verifiki regolari mill-awtorità kompetenti sabiex tiżgura illi n-numru tal-kunsinni u tal-kwantitajiet tal-prodotti li jħallu t-territorju tal-Komunità Ewropea jaqbel man-numru tal-kwantitajiet li jidħlu."

3. L-Anness jiġi emendat skond l-Anness ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tibda tapplika mill-1 ta' Mejju 2004.

Il-punt 1 ta' l-Artikolu 1 u l-Anness għandhom jibdew japplikaw biss mill-1 ta' Jannar 2005.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fid-29 ta' April 2004.

Għall-Kummissjoni

David Byrne

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 18, tat-23.1.2002, pġ.11.

[2] ĠU L 89, ta’ l-4.4.1997, pġ.26. Deċiżjoni kif l-aħħar emendata bid-Deċiżjoni 2004/212/KE (ĠU L 73, tal-11.3.2004, pġ.11).

[3] ĠU L 98, ta’ l-4.4.1997, pġ.39. Deċiżjoni kif l-aħħar emendata bid-Deċiżjoni 2004/245/KE (ĠU L 77, tat-13.3.2004, pġ.62).

[4] ĠU L 24, tat-30.1.1998, pġ.9. Deċiżjoni kif l-aħħar emendata bl-Att li jikkoncerna l-kondizzjonijiet ta’ l-Adezjoni (ĠU L 236, tat-23.9.2003, pġ.381).

[5] ĠU L 146, ta’ l-14.6.1979, pġ.15. Deċiżjoni kif l-aħħar emendata bid-Deċiżjoni 2004/212/KE (ĠU L 73, tal-11.3.200, pġ.11 4).

[6] ĠU L 326, tal-11.12.2001, pġ.44. Deċiżjoni kif l-aħħar emendata bid-Deċiżjoni 2003/831/KE (ĠU L 313, tat-28.11.2003, pġ.61).

--------------------------------------------------

ANNESS

L-Anness mad-Deċiżjoni Nru 97/221/KE huwa emendat kif ġej:

1. L-Anness jingħata n-numru mill-ġdid ta' l-Anness I.

"

2. ANNESS II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top