Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0357

Id-Deċiżjoni tal-kummissjoni tas-7 ta' April 2004 li temenda d-Deċiżjoni 1999/217/KE f'dak li jirrigwardja r-reġistri ta' sustanzi tat- taħwir (notifikata permezz ta' dokument numru K(2003) 1273)Test b'relevanza għaż-ŻEE.

OJ L 113, 20.4.2004, p. 28–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 441 - 449
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 441 - 449
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 215 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; Imħassar b' 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/357/oj

32004D0357Official Journal L 113 , 20/04/2004 P. 0028 - 0036


Id-Deċiżjoni tal-kummissjoni

tas-7 ta' April 2004

li temenda d-Deċiżjoni 1999/217/KE f'dak li jirrigwardja r-reġistri ta' sustanzi tat- taħwir

(notifikata permezz ta' dokument numru K(2003) 1273)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2004/357/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Ottubru 1996 li jistabbilixxi proċedura Komunitarja għas-sustanzi tat-taħwir użati jew maħsuba għall-użu fi jew fuq l-oġġetti ta' l-ikel [1], kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 [2], u partikolarment l-Artikolu 3(2) tiegħu,

Billi:

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 jistabbilixxi l-proċedura għall-istabbiliment tar-regoli fir-rigward tas-sustanzi tat-taħwir użati jew intiżi għall-użu fl-oġġetti ta' l-ikel. Dak ir-Regolament jipprovdi għall-adozzjoni ta' reġistru ta' sustanzi tat-taħwir ("ir-Reġistru") b'segwiment ta' notifika mill-Istati Membri ta' lista ta' sustanzi tat-taħwir li tista' tkun użata fl-oġġetti ta' l-ikel fil-kummerċ fit-territorju tagħhom u fuq il-bażi tal-iskrutinju mill-Kummissjoni ta' dik in-notifika.

(2) B'żieda, ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 jipprovdi għal programm ta' valutazzjoni tas-sustanzi tat-taħwir li jkunu jinsabu fir-reġistru ("il-programm ta' valutazzjoni") sabiex ikun hemm il-verifika li dawk is-sustanzi jkunux konformi mal-kriterja ġenerali għall-użu tagħhom kif stabbilita fl-Anness ta' dak ir-Regolament. Ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 jipprovdi li l-persuni responsabbli għat-tqegħid fis-suq tas-sustanzi tat-taħwir għandhom iwasslu lill-Kummissjoni l-informazzjoni meħtieġa għall-valutazzjoni tagħhom. Dak ir-Regolament ukoll jipprovdi li b'segwiment tat-twettieq tal-programm ta' valutazzjoni, il-lista tas-sustanzi tat-taħwir li l-użu tagħhom għandu jkun awtorizzat għall-esklużjoni ta' l-oħrajn kollha, għandha tkun adottata.

(3) Skond ir-Regolament (KE) Nru 2232/96, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/217/KE tat-23 ta' Frar 1999 tadotta reġistru ta' sustanzi tat-taħwir użati fi jew fuq l-oġġetti ta' l-ikel li kien imħejji fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Ottubru 1996 [3], kif l-aħħar emendat bid-Deċiżjoni 2002/113/KE [4], adottat reġistru tas-sustanzi tat-taħwir użati fi jew fuq l-oġġetti ta' l-ikel.

(4) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1565/2000 tat-18 ta' Lulju 2000 li jistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-adozzjoni ta' programm ta' valutazzjoni fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [5], jipprovdi għal ċerta informazzjoni li għandha tkun sottomessa mill-persuna responsabli għat-tqegħid fis-suq ta' ċerti sustanzi tat-taħwir li jinsabu fir-reġistru sabiex tippermetti li tkun tista titwettaq il- valutazzjoni.

(5) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 622/2002 tal-11 ta' April 2002 jistabbilixxi skadenzi għall-preżentazzjoni ta' l-informazzjoni dwar il-valutazzjoni ta' sustanzi tat-taħwir kemikament definiti li huma wżati fi jew fuq l-oġġetti ta' l-ikel [6], stabbilixxa limiti taż-żmien għas-sottomissjoni ta' l-informazzjoni għall-valutazzjoni tas-sustanzi tat- taħwir kif meħtieġ skond ir-Regolament (KE) Nru 1565/2000. B'dana kollu, għal numru ta' sustanzi li dwarhom iż-żmien perentorju tal-31 ta' Diċembru 2002 kien ġie stabbilit, l-ebda informazzjoni ma ġiet sottomessa u l-anqas ma kienet il-Kummissjoni ġiet informata rigward xi intenzjoni li kellha tkun fornuta informazzjoni. Għalhekk, dawn is-sustanzi ma jistgħux ikunu valutati fir-rigward tal-konformità tagħhom mal-kriterji ġenerali għall-użu tas-sustanzi tat-taħwir kif stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 2232/96 qabel ma jitlesta l-programm ta' valutazzjoni. Għalhekk, huwa xieraq li dawn is-sustanzi jkunu mħassra mir-reġistru.

(6) Skrutinju tas-sustanzi tat-taħwir elenkati fir-reġistru żvela inkonsistenzi li jikkonċernaw l-ismijiet ta' ċerti sustanzi (FL Nru 06100, u FL Nru 06131) u wkoll f'dak li jikkonċerna ċerti numri kemikali (FL Nru 02027, FL Nru 07033, FL Nru 07153, u FL Nru 09578). B'żieda, każi kienu ġew identifikati meta l-istess sustanza dehret fir-reġistru taħt ismijiet kemikali differenti (FL Nru 02228 u FL Nru 02027; FL Nru 07221 u FL Nru 07033). Dawn l-inkonsistenzi għandhom ikunu rettifikati.

(7) L-iskrutinju mill-Kummisjoni żvela wkoll li mid-diversi tipi ta' kwinin, huma biss l-idrokorid tal-kwinin (FL Nru 14011), id-diħidrat mono-idroklorid tal-kwinin (FL Nru 14155) u s-sulfat tal-kwinin (FL Nru 14152) li huma wżati bħala sustanzi tat-taħwir. It-tipi l-oħrajn tal-kwinin (FL Nru 14146 u FL Nru 14154) għandhom għalhekk ikunu mħassra mir-reġistru.

(8) Il-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel ikkonkluda fl-opinjoni tiegħu tas-26 ta' Frar 2002 li N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnon-6-enamide (Kapsajkin, FL Nru 16014) huwa ġenotossiku. Kapsajkin huwa naturalment preżenti fl-ispeċi tal-Capsicum (e.g. iċ-ċili, il-bżar kajjen, il-bżar aħmar). Konsum għoli taċ-ċili kien ġie rrapurtat bħala fattur tar-riskju tal-kanċer. Għalkemm id-doża massima ta' kull jum fl-Unjoni Ewropea hija ferm aktar baxxa mil-livelli tad-dożi assoċċjati mal-kanċer, iż-żieda tal-kapsakin bħala tali ma' l-ikel għandha għahekk tkun evitata, minħabba li din ma hix konformi mal-kriterja ġenerali għall-użu ta' sustanzi tat-taħwir kif stabbilita fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2232/96. Għalhekk, dawn is-sustanzi għandhom ikunu mħassra mir-reġistru.

(9) Għal tnejn mis-sustanzi elenkati fir-reġistru (CN060 u CN061), l-Istati Membri li qed jinnotifika irtira in-notifika tiegħu. Dawk is-sustanzi għandhom għalhekk ikunu mħassra mir-reġistru.

(10) Mhux xieraq li jkun miżmum l-kodiċi konfidenzali ta' sustanzi li altrimentri kienu jkunu innotifikati bl-ismijiet sħaħ tagħhom u li kienu fis-suq fil-mument ta' meta r-reġistru kien ġie elaborat.

(11) L-industrija issa ipprovdiet informazzjoni rigward ċerti sustanzi li huma indikati bin-numru 4 fil-kolonna "kummenti" tal-parti A ta' l-Anness tad-Deċiżjoni 1999/217/KE u li dwarhom informazzjoni addizzjonali kienet meħtieġa skond dik id-Deċiżjoni. Partikolarment, evidenza kienet ġiet ipprovduta li dawk is-sustanzi huma sustanzi tat-taħwir. Għalhekk, dak l-Anness għandu jkun emendat sabiex titħassar ir-referenza għan-numru 4.

(12) Huwa xieraq li ssir korrezzjoni għar-reġistru billi jkun moghti numru Flavis għal uħud mis-sustanzi li kienu fis-suq fil-mument ta' meta r-reġistru kien ġie elaborat sabiex ikun assigurat li dawn ikunu mdaħħla sewwa fil-programm ta' valutazzjoni.

(13) L-Istati Membri innotifikaw sustanzi tat-taħwir ġodda li għandhom ikunu nklużi fil-programm ta' valutazzjoni u għandhom għalhekk ikunu inkorporati fir-reġistru.

(14) Għall-uħud mis-sustanzi ġodda innotifikati, b'applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 u r-Rakkommandazzjoni tal-Kummissjoni 98/282/KE tal-21 ta' April 1998 rigward il-metodi li bihom l-Istati Membri u l-Istati firmatarji għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea għandhom jipprottieġu l-propjetà intellettwali b'konnessjoni mal-iżvilupp u l-manifattura ta' sustanzi tat-taħwir msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [7], l-Istati Membri notifikanti talbu designazzjoni b'tali mod hekk li jipprotieġu id-drittijiet tal-propjetà intellettwali tal-manifattur tagħhom. Dawk is-sustanzi għandhom għalhekk ikunu elenkati fil-parti B ta' l-Anness tad-Deċiżjoni 1999/217/KE.

(15) Id-Deċiżjoni 1999/217/KE għandha għalhekk tkun emendata kif xieraq.

(16) Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament 1999/217/KE huwa emendat b'konformità ma l-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fis-7 ta' April 2004.

Ghall-Kummissjoni

David Byrne

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 299, tat-23.11.1996, p. 1.

[2] ĠU L 284, tal-31.10.2003, p. 1.

[3] ĠU L 84, tas-27.3.1999, p. 1.

[4] ĠU L 49, ta' l-20.2.2002, p. 1.

[5] ĠU L 180, tad-19.7.2000, p. 8.

[6] ĠU L 95, tat-12.4.2002, p. 10.

[7] ĠU L 127, tad-29.4.1998, p. 32.

--------------------------------------------------

ANNESS

L-Anness ta' Deċiżjoni 1999/217/KE huwa emendat kif ġej:

1. fil-lista fit-tielet paragrafu tal-parti introduttorja ta' l-Anness li jippreċedi il-parti A, il-punt 6 li ġej huwa miżjud:

"6. Sustanza li ma tistgħax tkun użata fi jew fuq l-ikel, sakem ma tkunx legalment imqiegħda fis-suq tal-Istat)i) Membru(i) ikkonċernt(i).";

2. il-part A hija emendata kif ġej:

(a) l-iskrizzjonijiet għas-sustanzi attribwiti bin-Nri 0FL msemmija fil-punti (i) sa (vi) huma emendati kif ġej:

(i) għal FL Nru 02 027, l-iskrizzjoni "141-25-3" fil-kolonna "SAK" hija mibdula bl- iskrizzjoni "6812-78-8" u l-iskrizzjoni "205-437-9" fil-kolonna "Einecs" għandha tkun mibdula bi "229-887-4";

(ii) għal FL Nru 06 100, l-iskrizzjoni "Aċetal dipentil aċetaldiħlid" fil-kolonna "Isem" hija mibdula bl-iskrizzjoni "1,1-dipentiloksi-etan";

(iii) għal FL Nru 06 131, l-iskrizzjoni "1-Etoksi-3-metil-1-isopentiloxksibutan" fil-kolonna "Isem" hija mibdula b l-iskrizzjoni "1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)-3-metilbutan";

(iv) għal FL Nru 07 033, l-iskrizzjoni "95-41-0" fil-kolonna "SAK" hija mibdula bl-iskrizzjoni "11050-62-7";

(v) għal FL Nru 07 153, l-iskrizzjoni "1803-39-0" fil-kolonna "SAK" hija mibdula bl-iskrizzjoni "20489-53-6";

(vi) għal FL Nru 09 578, l-iskrizzjoni "19089-92-0" fil-kolonna "SAK" hija mibdula bl-iskrizzjoni "1617-25-0";

(vii) għal FL Nru 12 201, l-iskrizzjoni "57074-34-7" fil-kolonna "SAK" hija mibdula bl-iskrizzjoni "94293-57-9";

(b) ir-ringieli stabbiliti fit-tabbella għal sustanzi attwibwiti b'dawn in-numri FL li ġejjin huma mħassra:

"02 046 | 02 143 | 02 158 | 02 161 | 02 169 | 02 179 | 02 220 | 02 225 |

02 228 | 02 241 | 05 086 | 05 138 | 05 145 | 05 151 | 05 161 | 05 162 |

05 163 | 05 165 | 05 168 | 05 181 | 05 206 | 06 056 | 06 093 | 06 110 |

06 112 | 07 006 | 07 037 | 07 073 | 07 155 | 07 166 | 07 186 | 07 197 |

07 209 | 07 218 | 07 221 | 07 222 | 07 227 | 08 077 | 08 084 | 08 091 |

08 105 | 08 106 | 08 118 | 08 122 | 08 124 | 08 125 | 09 172 | 09 175 |

09 190 | 09 224 | 09 226 | 09 320 | 09 322 | 09 336 | 09 338 | 09 343 |

09 344 | 09 359 | 09 361 | 09 366 | 09 373 | 09 376 | 09 378 | 09 393 |

09 497 | 09 577 | 09 591 | 09 597 | 09 610 | 09 622 | 09 627 | 09 628 |

09 630 | 09 653 | 09 828 | 09 849 | 09 856 | 09 863 | 09 868 | 09 883 |

09 889 | 09 890 | 12 011 | 12 090 | 12 091 | 12 105 | 12 119 | 12 131 |

12 133 | 12 140 | 12 144 | 12 160 | 12 184 | 12 185 | 12 190 | 12 204 |

12 213 | 12 215 | 12 219 | 12 220 | 12 225 | 12 229 | 14 146 | 14 154 |

16 014 | 16 077 | 17 004 | 17 011 | 17 016 | 17 030" | | |

(ċ) għas-sustanzi attribwiti b'dawn in-numri FL li ġejjin, in-numru

"4"

fil-kolonna

"kummenti"

fit-tabella huma mħassra:

"02 004 | 02 121 | 02 216 | 02 217 | 09 016 | 09 034 | 09 367 | 09 712 |

16 009 | 16 017" | | | | | | |

(d) dawn ir-ringieli li ġejjin huma miżjuda fit-tabella:

"Nru FL | Grupp kemikali | SAK | Isem | FEMA | Einecs | Sinonimi | Kummenti: |

02 243 | 04 | 56805-23-3 | (E)-3-(Z)-6-Nonadien-1-ol | 3884 | 278-518-3 | | 6 |

04 095 | 25 | 527-60-6 | 2,4,6-Trimetil fenol | | 208-419-2 | | 6 |

04 096 | 18 | 579-60-2 | 2-Metoksi-6-(2-propenil)fenol | | 209-444-1 | | 6 |

05 207 | 04 | 105683-99-6 | 6-Deċenal, cis | | | | 6 |

05 208 | 04 | 169054-69-7 | Z-8-Tetradeċenal | | | | 6 |

05 209 | 04 | 147159-48-6 | 6-Deċenal, trans | | | | 6 |

06 132 | 23 | 63253-24-7 | Vanillin butan-2,3-diol aċetal (taħlita ta' iżomeri stereji) | 4023 | | Vanillin eritro u treo-butan-2,3-diol aċetal | 6 |

05 217 | 04 | 21662-08-8 | 5-Deċenal | | | | |

05 218 | 04 | 56554-87-1 | 16-Oktadeċenal | | | | |

07 239 | 05 | 2278-53-7 | [R-(E)]-5-Isopropil-8-metilnona-6,8-dien-2-wieħed | | 218-907-7 | | 6 |

07 240 | 05 | 13019-20-0 | 2-Metilheptan-3-wieħed | 4000 | 235-877-0 | | 6 |

07 241 | 05 | 1635-02-5 | 3,4-Dimetilex-3-en-2-wieħed | | 216-656-8 | | 6 |

07 242 | 21 | 5355-63-5 | 3-Idroksi-4-fenilbutan-2-wieħed | | | | 6 |

07 243 | 21 | 99-93-4 | 4-Idroksi aċetodenon | | 202-802-8 | | 6 |

07 244 | 05 | 20859-10-3 | Trans-6-Metil-3-ħepten-2-wieħed | 4001 | | | 6 |

07 245 | 08 | 71048-82-3 | Trans-delta-damaskon | | 275-156-8 | (1alpha(E),2beta) – 1-(2,6,6-trimetil-ċikloħex-3-en-1-yl)imma-2-en-1-wieħed | 6 |

07 246 | 08 | 25304-14-7 | Dimetil ċikloħeksil metil keton | | 246-799-1 | | 6 |

07 247 | 05 | 30086-02-3 | Oktadien-2-wieħed/3,5-(E,E) | 4008 | | | 6 |

07 248 | 10 | 585-25-1 | Oktan-2,3-dion | | 209-552-9 | | 6 |

07 249 | 05 | 927-49-1 | Undekan-6-wieħed | 4022 | 213-150-9 | | 6 |

07 253 | 05 | 30086-02-3 | 3,5-Oktadien-2-wieħed | | | | |

09 917 | 04 | 1576-85-8 | 4-Pentenil aċetat | 4011 | 216-413-6 | | 6 |

09 918 | 04 | 67452-27-1 | Cis-4-deċenil aċetat | 3967 | | | 6 |

09 919 | 09 | 139564-43-5 | Etil 3-aċetoksi-2-metilbutirat | | | | 6 |

09 920 | 08 | 156324-82-2 | 2-Isopropil-5-metilċikloħeksil oksikarbo-niloksi-2-idroksipropan | 3992 | 417-420-9 | | 6 |

09 921 | 04 | 54653-25-7 | Etil 5-ħexenoat | 3976 | | | 6 |

09 922 | 04 | 39924-27-1 | Etil cis-4-ħeptenoat | 3975 | 254-702-9 | | 6 |

09 923 | 05 | 39026-94-3 | Ħept-2-yl butirat | 3981 | | | 6 |

09 924 | 05 | 5921-83-5 | (+/-)-3-Ħeptil aċetat | 3980 | 203-932-8 | | 6 |

09 925 | 05 | 60826-15-5 | Nonan-3-yl aċetat | 4007 | 262-444-3 | | 6 |

09 926 | 05 | 84434-65-1 | Oktan-3-yl format | 4009 | 282-866-1 | | 6 |

09 927 | 04 | 141-15-1 | Rodinil butirat | 2982 | 205-462-9 | | 6 |

09 928 | 04 | 3681-82-1 | Trans-3-hexenil aċetat | | 222-962-2 | | 6 |

10 069 | 09 | 67663-01-8 | 3-Metil gamma-dekalakton | 3999 | | | 6 |

10 070 | 09 | 1073-11-6 | 4-Metil-5-ħexen-1,4-olide | | 214-024-6 | | 6 |

12 238 | 20 | 227456-27-1 | 3-Merkapto-2-metilpentan-1-ol | 3996 | | | 6 |

12 239 | 20 | 227456-28-2 | 3-Merkapto-2-metilpentanal | 3994 | | | 6 |

12 240 | 20 | 6540-86-9 | 2,4,6-Tritiaħeptan | | | | 6 |

12 241 | 20 | 258823-39-1 | 2-Merkapto-2-metilpentan-1-ol | 3995 | | | 6 |

12 242 | 20 | 29414-47-9 | Metiltjometilmerkaptan | | | | |

12 243 | 20 | 6725-64-0 | Dimerkaptometan | | | | 6 |

12 244 | 20 | 14109-72-9 | 1-Metiltio-2-propanon | 3882 | | | 6 |

12 245 | 20 | 7529-06-8 | 1,3-Dimerkapto-2-tiapropan | | | | 6 |

12 246 | 20 | | 1-(Metiltio) hexan-3-wieħed | | | | 6 |

12 247 | 20 | 61837-77-2 | 1-(Metiltio) oktan-3-wieħed | | | | 6 |

12 248 | 20 | 5862-47-5 | 2-(Metiltio) ethyl aċetat | | | | 6 |

12 249 | 20 | 227456-27-1 | 3-Merkapto-2-metilpentanol (taħlita ta' iżomeri stereji) | 3996 | | | 6 |

12 250 | 20 | 51755-72-7 | 3-Merkaptoħexanal | | | | 6 |

12 251 | 20 | 136954-22-8 | 3-Merkaptoħeksil ħexanoat | 3853 | | | 6 |

12 252 | 20 | 31539-84-1 | 4-Merkapto-4-metil-2-pentanol | | | | 6 |

12 253 | 20 | 72437-68-4 | Amil metil disulfid | | | | 6 |

12 254 | 20 | 63986-03-8 | Butil etil disulfid | | | | 6 |

12 255 | 20 | 156472-94-5 | Etil 3-merkaptobutirat | 3977 | | | 6 |

12 256 | 20 | 31499-70-4 | Etil propil trisulfid | | | | 6 |

12 257 | 20 | 104228-51-5 | Etil 4-(aċetiltio) butirat | 3974 | | | 6 |

12 259 | 20 | 29725-66-4 | p-mentan-3-wieħed, 1 merkapto | | | | 6 |

13 191 | 14 | 376595-42-5 | O-Etil S-(2-furilmetil)tiokarbonat | | | | 6 |

13 192 | 14 | 109537-55-5 | Furfuril 2-metil-3-furildisulfid | | | | 6 |

13 193 | 14 | 26486-21-5 | 2,5-Dimetiltetra-idro-3-furantiol | 3971 | | | 6 |

13 194 | 14 | 252736-39-3 | 2,5-Dimetiltetra-idro-3-furil tio aċetat | 3972 | | | 6 |

13 195 | 30 | 26131-91-9 | 2-Isobutil-4,5-dimetil oksiazol | | | | 6 |

13 196 | 14 | 180031-78-1 | 4-(Furfuriltio) pentan-2-wieħed | 3840 | | | 6 |

13 197 | 14 | 252736-36-0 | Furil propildisulfid | 3979 | | | 6 |

14 162 | 28 | 98-79-3 | Aċidu L-2-Pyrrolidon-5-karboksiliku | | | | 6 |

14 163 | 28 | 1192-58-1 | 1-Metilpirrol-2-karboksaldeħid | | 214-755-0 | | 6 |

14 164 | 28 | 622-39-9 | 2-Propilpiridin | | 210-732-4 | | 6 |

14 165 | 28 | 2168-14-8 | N-etil-2-formilpirrol | | | | 6 |

15 123 | 20 | 53897-58-5 | 2,4,6-Trietil-1,3,5-tritian | | | | 6 |

16 082 | 30 | 21018-84-8 | Amarogentin | | | | 6" |

3. it-tabella fil-parti B hija mibdula b'dan li ġej:

"Sustanzi tat-taħwir nitifikati fl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 2232/96, li dwarhom il-protezzjoni tad-dittijiet intellettwali tal-propjetà tal-manifattur tkun ġiet mitluba

Kodiċi | Data tal-wassla tan-notifika għand il-Kummissjoni | Kummenti: |

NM003 | tas- 17.10.1998 | |

NM004 | tas- 17.10.1998 | |

NM009 | tas- 17.10.1998 | |

NM010 | tas- 17.10.1998 | |

NM012 | tas- 17.10.1998 | |

NM013 | tas- 17.10.1998 | |

NM014 | tas- 17.10.1998 | |

NM016 | tas- 17.10.1998 | |

NM019 | tas- 17.10.1998 | |

NM022 | tas- 17.10.1998 | |

NM023 | tas- 17.10.1998 | |

NM030 | tas- 17.10.1998 | |

NM033 | tas- 17.10.1998 | |

NM035 | tas- 17.10.1998 | |

NM036 | tas- 17.10.1998 | |

NM037 | tas- 17.10.1998 | |

NM042 | tas- 17.10.1998 | |

NM045 | tas- 17.10.1998 | |

NM048 | tas- 17.10.1998 | |

NM049 | tas- 17.10.1998 | |

NM050 | tas- 17.10.1998 | |

NM052 | tas- 17.10.1998 | |

NM053 | tas- 17.10.1998 | |

NM054 | tas- 17.10.1998 | |

NM057 | tas- 17.10.1998 | |

NM058 | tat- 30.10.1998 | |

NM059 | tat- 18.9.1998 | |

NM064 | tat- 3.2.1999 | |

NM065 | tas- 26.1.2001 | |

NM074 | tat- 18.4.2003 | 6 |

NM075 | tat- 18.4.2003 | 6 |

NM076 | tat- 18.4.2003 | 6" |

--------------------------------------------------

Top