EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0224

Id-Deċizjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Frar 2004 li tagħmel arranġamenti għas-sottomissjoni ta' informazzjoni fuq pjani jew programmi rikjesti taħt id-Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE in-relazzjoni ma' limiti għal ċerti pollutants fl-arja (innotifikata taħt id-dokument numru K(92004) 491)Test b'relevanza għaż-ŻEE.

OJ L 68, 6.3.2004, p. 27–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 250 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 250 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 106 - 112

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Imħassar b' 32011D0850

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/224/oj

32004D0224Official Journal L 068 , 06/03/2004 P. 0027 - 0033


Id-Deċizjoni tal-Kummissjoni

tal-20 ta' Frar 2004

li tagħmel arranġamenti għas-sottomissjoni ta' informazzjoni fuq pjani jew programmi rikjesti taħt id-Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE in-relazzjoni ma' limiti għal ċerti pollutants fl-arja

(innotifikata taħt id-dokument numru K (92004) 491)

(Test b' relevanza ŻEE)

(2004/224/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE tas-27 ta' Settembru 1996 fuq l-evalwazzjoni u l-immaniggjar tal-kwalità ta' l-arja [1], u b' mod partikolari Artikolu 12 (10 tiegħu,

Billi:

(1) Skond Artikolu 8(3) tad-Direttiva 96/62/KE, pjani u programmi biex jintlaħqu l-limiti stabbiliti mid-Direttiva tal-Kunsill 1999/30/KE tat-22 ta' April 1999 rigward il-limiti għal sulphur dioxide, nitrogen oxide u oxides of nitrogen, particulate matter u ċomb fl-arja [2] u bid-Direttiva 2000/69/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2000 rigward limiti għall-benżina u l-carbon monoxide fl-arja [3] għandhom jiġu preparati fl-Istati Membri għal dawk iż-żoni u agglomerazzjonijiet fejn il-limiti flimkien mal-marġini tat-tolleranza jiġu maqbuża. Dawk il-pjani u programmi għandhom jinkludu mill-anqas l-informazzjoni elenkata fl-Anness V għad-Direttiva 96/62/KE. Il-Kummissjoni għandha tiċċekkja regolarment l-implimentazzjoni ta' dawk il-programmi.

(2) Artikolu 11 tad-Direttiva 96/62/KE jeħtieġ li Stati Membri jissottomettu l-pjani u l-programmi tagħhom lill-Kummissjoni kull sena.

(3) Waqt li l-pjani u l-programmi jkunu qegħdin jiġu abbozzati skond ir-rekwiżiti amministrattivi speċifiċi f'kull Stat Membru, l-informazzjoni sottomessa lill-Kummissjoni għandha tkun armonizzata u strutturata skond l-arranġamenti dettaljati preskritti fil-preżenti Deċiżjoni.

(4) Il-miżuri maħsuba f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat stabbiliti b’Artikolu 12 tad-Direttiva 96/62/KE;

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Meta jissottomettu l-informazzjoni dwar il-pjani u programmi msemmija f’Artikolu 8(3) tad-Direttiva 96/62/KE, kif meħtieġ mill-Artikolu 11(1)(a)(iii) tagħha, in-rigward il-limiti stabbiliti bid-Direttivi 1999/30/KE u 2000/69/KE, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw dik l-informazzjoni skond l-istruttura stabbilita fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Il-pjani u l-programmi sħah għandhom ikunu disponibbli għall-Kummissjoni meta titlobhom.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel fl-20 ta' Frar 2004.

Għall-Kummissjoni

Margot Wallström

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 296, tal-21.11.1996, p.55. Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, tal-31.10.2003, p. 1).

[2] ĠU L 163, tad-29.6.1999, p. 41. Id-Direttiva kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/744/KE (ĠU L 278,tat- 23.10.2001, p. 35).

[3] ĠU L 313, tat-13.12.2000, p. 12.

--------------------------------------------------

ANNESS

INTRODUZZJONI

Ir-rapport lill-Kummissjoni għandu jingħata f’seba’ forom kif speċifikat hawn isfel. Għal kull pjan jew programm sett sħiħ ta’ forom għandu jimtela. Il-forma nru 1 tikkontjeni l-informazzjoni ġenerali fuq il-pjan jew programm ikkonċernat. Fil-forom 2 sa 6, kull kolonna tiddeskrivi sitwazzjoni ta’ eċċessivita indirizzata mill-pjan jew programm. Sitwazzjoni ta’ eċċessivita hija definita b’żona ta’ eċċessivita u l-limitu (LV) b’zieda mal-marġini ta’ tolleranza (LV + MOT) li ġiet maqbuża f’dik iż-żona. Żona ta’ eċċessivita hija lokalita’ jew kollezzjoni ta’ lokalitajiet fejn il-livelli nstabu li jeċċedu LV + MOT fis-sena ta’ referenza. Is-sena ta’ referenza hija s-sena li fiha l-eċċess ikun sar, skond Artikolu 8 tad-Direttiva 96/62/KE, li jobbliga (lill-Istat li jkun) biex jipprepara jew jimplimenta l-PP. Kull ringiela fil-forom 2 sa 6 fiha element deskrittiv għas-sitwazzjoni ta’ eċċessivita.

Żona ta’ eċċessivita tista’ tkun komposta minn diversi lokalitajiet fejn eccessivita tal-LV + MOT nstabet fis-sena ta’ riferenza, sakemm ċerti elementi deskrittivi ta’ dawn il-lokalitajiet huma komparabbli jew identiċi. Dawn l-elementi deskrittivi huma indikati fil-forom 2 sa 6 b’ kodiċi amalgamanti li hi speċifikata fil-kaxxa 1. Għall-elementi deskrittivi li huma permessi li jkunu differenti għal-lokalitajiet, jinghataw kodici oħra fil-kaxxa 1; b’dawn il-kodiċi jispeċifikaw kif l-elementi differenti huma integrati.

Deskrizzjonijiet sommarji ta’ miżuri individwali jingħataw fil-forma 7.

KAXXA 1 Speċifikazzjoni ta’ kif lokalitajiet fejn il-livelli nstabu li jeċcedu livell ta’ LV + MOT jistgħu jiġu mgħaqqda f’sitwazzjoni waħda ta’ eċċessivita: kodiċi amalgamanti, li huma mogħtija għal kull entratura fil-forom ta’ hawn taħt

Kodiċi amalgamanti | Tifsira tal-kodiċi amalgamanti |

M.A. | M’hix applikabbli |

S | Din l-entrata għandha tkun deskrizzjoni unika (mhix lista, medda, jew totali),li tapplika għal-lokalitajiet kollha amalgamanti |

L | Jekk amalgamati, l-entrata għandha tkun listata’ l-entrati kollha tal-lokalitajiet |

LS | Jekk amalgamati, l-entrata għandha tkun lista ta’ l-entrati kollha tal-lokalitajiet jew deskrizzjoni unika |

R | Jekk amalgamata, l-entrata għandha tkun il-medda ta’ l-entrati, tal-lokalitajiet differenti: il-valur minimu u l-valur massimu |

T | Jekk amalgamati, l-entrata għandha tkun l-għadd tat-total ta’ l-entrati kollha tal-lokalitajiet |

a.Sena ta’ referenza | M.A. |

b.Stat Membru | M.A. |

c.Referenza għall-pjan jew program | M.A. |

d.Lista tan-numri tal-kodiċi tas-sitwazzjonijiet ta’ eċċessivita deskritti fil-forom 2 sa 6 | M.A. |

e.L-isem ta’ l-awtorità responsabbli għall-abbozzar tal-pjan jew program li jindirizza s-sitwazzjoni ta’l-eċċessivita | M.A. |

f.L-indirizz postali ta’ l-awtorità responsabbli | M.A. |

g.L-isem tal-persuna ta "kuntatt" | M.A. |

h.L-indirizz postali tal-persuna ta "kuntatt" | M.A. |

i.In-numru tat-telefon tal-persuna ta "kuntatt" | M.A. |

j.In-numru tal-fax tal-persuna ta "kuntatt" | M.A. |

k.Indirizz e-mail tal-persuna ta "kuntatt" | M.A. |

1.Kummenti għal kjarifikazzjoni jekk meħtieġa | M.A. |

FORMA 2 Deskrizzjoni ta’ l-eċċessivita tal-limitu

Noti għal Forma 2:

1. Sub a : Kull situazzjoni ta’ eċċessivita għandha tingħata numru kodifikat li hu uniku fl-Istat Membru.

2. Sub b : Il-pollutant għandu jiġi indikat minn "SO2" NO2’, "PM10", Pb’ għaċ-ċomb, "C6H6’ għall-benżina u" CO.

3. Sub c : Il-kodiċi taż-żona għandha tkun identika għal dik sottomessa fil-kwestjonarju annwali 2001/839/KE tas-sena ta’ referenza.

4. Sub D : Jekk iż-żona ta’ eċċess testendi aktar minn belt waħda jew munċipalità, l-bliet kollha u l-muniċipalitajiet fejn l-eċċess seħħ għandhom jissemmew, waqt li jkunu separati minn punto-virgola.

5. Sub e : Il-limitu li għalih l-LV + MOT kien maqbuż għandu jiġi identifikat bħala ’h’ (ibbażat fuq kejl kull siegħa),’d’ (kejl kuljum) jew ’a’ (kejl annwali).

6. Sub f u h : Jekk l-eċċess instab permezz ta’ mudellar, l-aktar livell ogħli fl-arja fejn sar l-eċċess għandu jingħata f’din il-forma u fil-forom sussegwenti.

7. Sub i : L-informazzjoni għandha tingħata fil-forma ’sena: konċentrazzjoni’. Entrati għal diversi snin għandhom ikunu separati b’ punto virgola. In-nuqqas ta’ data għandu jiġi indikat b’ ’m.a., komunikazzjoni minn qabel b’ ’com’.

8. Sub j : "Il-kodiċi ta’ l-istazzjoni fejn l-eċċess ġie osservat’ għandha tkun il-kodiċi li kienet użata fil-kwestjonarju annwali tas-sena ta’ referenza (Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/839/KE)."

9. Sub j : Għall-"koordinati geografiċi ta’ l-istazzjon’ u ’klassifika ta’ l-istazzjon’, l-ispeċifikazzjonijiet li huma diġa’ fl-użu għall-bdil ta’ data taħt id-Deċiżjon 97/101/KE dwar il-bdil ta’ informazzjoni għandhom jintużaw."

10. Sub k : Il-kodiċi għall-’klassifika ta’ l-istazzjon’ għandhom jintużaw ukoll għall-’klassifika taż-żona’, Jekk iż-żona ta’ eċċessivita misjuba permezz ta’ mudellar tinkludi aktar minn klassi waħda, għandhom jingħataw il-kodiċi tal-klassi, separati bil-punto virgola.

11. Sub l u m : L-’arja tal-wiċċ (km2) ’l fuq mill-LV’ tindika d-daqs ta’l-arja ta’ l-eċċess taż-żona konċernata.Tista’ titħalla vojta għall-istazzjonijiet tat-traffiku jew żoni ta’ traffiku. It-"tul tat-triq (km) fejn il-livell kien ogħla mill-LV’ għandu jingħata biss għal eċċessivita fi stazzjonijiet tat-traffiku jew, fil-każ ta’ mudellar, żoni ta’ traffiku. Tindika t-tul totali tas-sezzjonijiet tat-triq fejn l-eċċess ikun sar fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat."

12. Sub n : "Esponiment tal-Popolazzjoni ’l fuq mill-LV’ tindika stima ta’ l-avarija tan-numru tan-nies preżenti waqt l-eċċessivita tal-limitu."

a.Numru tal-kodiċi tas-sitwazzjoni ta’ eċċessivita | M.A. |

b.Pollutant | S |

ċ.Kodiċi taż-żona | L |

d.Isem tal-belt(bliet) muniċipalità(-itajiet) | L |

e.timtela biss jekk il-pollutant hu SO2, NO2 jew PM10: il-limitu li għalih LV+MOT ma nqabiżx (h/d/a) | S |

f.Livell ta’ konċentrazzjoni fis-sena ta’ referenza: | |

—Konċentrazzjoni f’μg/m3 jekk tapplika,jew | R |

—Massimu 8-sigħat imkejla ta’ konċentrazzjoni CO f’mg/m3 jekk applikabbli,jew | R |

—In-numru totali ta’ eċċessivita espressa b’relazzjoni ma’ l LV+MOT jekk applikabbli | R |

g.Timtela biss jekk l-LV hu espress bħala numru ta’ eċċessivita ta’ konċentrazzjoni numerika: n-numru totali ta’ eċċessivita fis-sena ta’ referenza espress b’relazzjoni ma’ l-LV | R |

h.Livell ta’ konċentrazzjoni fis-sena ta’ referenza espressa b’relazzjoni għall-LV tas-saħħa relatat mal-pollutant ikkonċernat, jekk tali LV jeżisti: | |

—Konċentrazzjoni f’μg/m3 jekk applikabbli,jew | R |

—In-numru totali ta’ eċċessivita espresso b’relazzjoni ma’ l-LV jekk applikabbli | R |

i.Konċentrazzjonjiet osservati fis-snin ta’ qabel jekk disponibbli u li ma kinux diġa’ ntbagħtu lill-Kummissjoni | |

—Sena u konċentrazzjoni f’g/m3 jekk applikabbli,jew | L |

—Sena u massimu 8-sigħat nieqsa ta’ konċentrazzjoni CO f’mg/m3 jekk applikabbli,jew | L |

—Sena u n-numru totali ta’ eċċessi espressi b’relazzjoni għall-LV + MOT jekk applikabbli | L |

j.Jekk l-eċċessivita nstabet permezz ta’ kejl: | |

—Il-kodiċi ta’ l-istazzjon fejn l-eċċess kien osservat | L |

—Il-koordinati geografiċi ta’ l-istazzjon | L |

—Il-klassifika ta’ l-istazzjon | S |

k.Jekk l-eċċessivita nstabet permezz ta’ kalkolazzjoni mudell: | |

—Indikazzjoni tal-lokalità taż-żona ta’ l-eċċess | LS |

—Klassifikar taż-żona | S |

1.Stima ta’ l-arja tal-wiċċ (km2) fejn il-livell kien ogħla mill-LV fis-sena ta’referenza | T |

m.Stima tat-tul tat-triq (km) fejn il-livell kien ogħla mill-LV fis-sena ta’referenza | T |

n.Stima tat-total tal-popolazzjoni esposta għal-livell ogħla mill-LV fis-sena ta’referenza | T |

o.Kumment għal kjarifika jekk meħtieġa | M.A. |

FORMA 3 Analizi tal-kawżi ta’ l-eċċessivita tal-limitu fis-sena ta’ referenza

Noti għal Forma 3:

1. Sub b u ċ : Il-livell tal-background hu l-konċentrazzjoni ta’ pollutants fuq skala akbar miż-żona ta’ eċċessivita. Il-livell tal-background reġjonali hu l-livell li hu stmat li jokkorri fl-assenza ta’ sorsi f’distanza ta’ 30 km. Għal lokalitajiet f’belt, dan ikun il-livell tal-background fin-nuqqas tal-belt. Għall-eċċess ikkaġunat minn tnigġis ta’ l-arja minn trasport fit-tul, il-background reġjonali jista’ jkun ugwali għall-eċċess irrapportat fil-forma 2. Il-background totali hu livell li hu stmat li jokkorri fl-assenza ta’ sorsi (bi ċmieni għoljin f’madwar 5 km u sorsi baxxi f’bejn wieħed u ieħor 0,3 km din id-distanza tista’ tkun iżgħar, p.e. għal tisħin residenzali, jew akbar, p.e. fabbriki ta’ l-azzar). Il-livell tal-background totali jinkludi l-livell tal-background reġjonali. F’belt, il-background totali hu l-background urban, i.e. il-livell li jokkorri fl-assenza ta’ sorsi sinfikanti fil-viċinanza immedjata. F’żona rurali, l-livell totali ta’ background hu kważi daqs il-livell tal-background reġjonali.

2. Sub d : Il-kontribuzzjonijiet tas-sorsi lokali għandhom jiġu espressi bħala numru segwenzali, billi jintuża n-numru "1’ għall-akbar kontributur", 2’ għat-tieni l-akbar wieħed eċċ. Sorsi li ma jikkontribwux sinifikattivament għandhom jiġu indikati b’ "-".

3. Sub d : Jekk il-kontribuzzjoni ta’ sorsi ’oħra’ kienet indikata bħala sinifikanti, it-tip(i) tas-sorsi għandha tkun ikkjarifikata fl-entrata ’Kummenti għal kjarifika’.

4. Sub f : Klimatoloġija lokali eċċezzjonali għandha tiġi indikata b’ +.

5. Sub g : Topografija lokali eċċezzjonali għandha tiġi indikata b’ +’.

a.In-numru tal-kodiċi tas-sitwazzjoni ta’ eċċessivita | M.A. |

b.Stima tal-livell tal-background (sfond)reġjonali | |

—Konċentrazzjoni annwali mkejla f’ μg/m3 jekk applikabbli,jew | R |

—Massimu ta’ konċentrazzjoni ta’CO imkejla fi 8-sigħat f’mg/ms jekk applikabbli,jew | R |

—In-numru totali ta’ eċċessi espressi b’relazzoni ma’ l-LV jekk applikabbli, | R |

ċ.Stima tal-livell totali tal- background | |

—Konċentrazzjoni annwalia mkejla f’μg/m3 jekk applikabbli,jew | R |

—Massimu ta’ konċentrazzjoni ta’ CO imkejla fi 8-sigħat f’mg/ms jekk applikabbli,jew | R |

—In-numru totali ta’ eċċessi espressi in relazzoni ma’ l-LV jekk applikabbli, | R |

d.Indikazzjoni tal-kontribuzzjoni ta’ sorsi lokali għall-eċċessivita tal-limitu: | |

—Traffiku | S |

—L-industrija inkluża l-produzzjoni tas-sħana u l-enerġija | S |

—L-agrikoltura | S |

—Sorsi Kummerċjali u residenzali | S |

—Sorsi naturali | S |

—Oħrajn | S |

e.Referenza għall-inventarju ta’ emissjonijiet użati fil-kors ta’ l-analizi | MA. |

f.Jekk eċċezzjonali: indikazzjoni tal-klimatoloġija lokali | S |

g.Jekk eċċezzjonali: indikazzjoni tat-topografija | S |

h.Kummenti għal kjarifika jekk meħtieġa | M.A. |

FORMA 4 Livell ta "bażi"

Noti għal Forma 4:

1. Il-Forma 4 għandha timtela għal-limitu/i li l-LV + MOT jinqabeż.

2. Il-livell bażiku hu l-konċentrazzjoni mistennija fis-sena meta l-limitu jidħol fis-seħħ mingħajr ebda miżuri "l hinn minn dawk diġa’ miftehma jew sottointesa mil-leġislazzjoni eżistenti."

a.Numru tal-kodiċi tas-sitwazzjoni ta’ eċċessivita | M.A. |

b.Deskrizzjoni qasira tax-xenarju ta’ l-emissjoni użat għal analizi bażika: | |

—Sorsi li kontribwew għal-livell tal-background reġjonali | S |

—Sorsi reġjonali li jikkontribwixxu għal-livell totali tal-background iżda li ma jikkontribwux għal-livell reġjonali | S |

—Sorsi lokali sakemm ikunu relevanti | S |

c.Livelli mistennija fl-ewwel sena li fiha l-limitu għandu jintlaħaq: | |

—Il-livell reġjonali bażiku tal-background: | |

Konċentrazzjoni annwali mkejla f’μg/m3 jekk applikabbli, jew | R |

Massimu ta’ koncentrazzjoni ta’ CO mkejla kull 8 sigħat f’mg/m3, jekk applikabbli, jew | R |

Numru totali ta’ eċċessivita espressa b’relazzjoni għall-LV jekk applikabbli, | R |

—Il-livell totali tal-background bażiku: | |

Konċentrazzjoni annwali mkejla f’μg/m3 jekk applikabbli, jew | R |

Massimu ta’ koncentrazzjoni ta’ CO mkejla kull 8 sigħat f’mg/m3 jekk applikabbli, jew | R |

Numru totali ta’ eċċessi b’relazzjoni ma’ l-LV jekk applikabbli, | R |

—Il-livell bażilari fil-lokalita ta’ eċċessivita: | |

Il-konċentrazzjoni annwali mkejla f’μg/m3 jekk applikabbli, jew | R |

Massimu ta’ koncentrazzjoni ta’ CO mkejla kull 8 sigħat mg/m3 jekk applikabbli, jew | R |

Numru totali ta’ eċċessi espress b’relazzjoni għal-LV jekk applikabbli, | R |

d.Hemm ħtieġa ta’ miżuri "l hinn minn dawk li jiriżultaw mil-leġislazzjoni ezistenti biex jiġi żgurat li l-limitu jintlaħaq sad-data stabbilita? (y/n)" | S |

e.Kummenti għal kjarifika jekk meħtieġa | M.A. |

FORMA 5 Dettalji ta’ miżuri "l hinn minn dawk diġa’ meħtieġa mil-leġislazzjoni eżistenti"

Noti għal Forma 5:

1. Il-Forma 5 għandha tiġi mimlija biss jekk l-analizi rikjesta minn Forma 4 turi illi ma kienx mistenni li dak il-limitu jintlaħaq b’miżuri diga’rikjesti mil-leġislazzjoni ezistenti.

2. Sub b : Kull miżura trid tiġi indikata b’ kodiċi, li tirreferi għal miżura deskritta fil-Forma 7.

3. Sub c : Kliem ewlenin dwar il-diversi passi ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu segwiti minn data jew perjodu fil-forma "mm/yy’. Entraturi għandhom ikunu separati minn punto virgola."

4. Sub e u f : Il-fondi allokati jirreferu għal fondi pubbliċi biss; l-ispejjeż totali stmati jinkludu wkoll l-ispejjeż koperti mis-settur(i) affettwati.

a.Numru tal-kodiċi tas-sitwazzjoni ta "l-eċċessivita" | M.A. |

b.Kodiċi(ijiet) tal-miżura(i) | S |

c.Programm ippjanat ta’ l-implimentazzjoni | L |

d.Indikatur(i) għall-moniteraġġ tal-progress | S |

e.Fondi allokati (snin; ammont f’EUR) | T |

f.Stima ta’ l-ispejjeż totali (ammont f’EUR) | T |

g.Stima tal-livell fis-snin meta l-livell għandu jintlaħaq, filwaqt li l-miżuri addizzjonali jittieħdu in-konsiderazzjoni. | R |

h.Kummenti għal kjarifika jekk meħtieġa | M.A. |

FORMA 6 Miżuri possibbli li s’issa għadhom ma ttieħdux u miżuri fit-tul (b’ghazla)

Noti għal Forma 6:

1. Sub b u d : Kull miżura għandha tiġi indikata b’ kodiċi, li tirreferi għal miżura deskritta fil-Forma 7. Jekk aktar minn miżura waħda hija indikata, l-kodiċi għandhom ikunu separati minn punto virgola.

2. Sub ċ : Il-kodiċi segwenti għandhom jintużaw biex jikkaratterizzaw il-livell amministrattiv li fih il-miżuri setgħu ttieħdu: A: lokali; B: reġjonali; Ċ: nazzjonali; D: Unjoni Ewropea; E: internazzjonali "l hinn mill-Unjoni Ewropea. Jekk aktar minn livell wieħed hu meħtieġ, il-kodiċi għandhom jiġu separati permezz ta" punto virgola.

a.Numru tal-kodiċi tas-sitwazzjoni ta "eċċessivita" | M.A. |

b.Kodiċ(ijiet) tal-miżura(i) possibbli li s’ issa għadhom ma ttieħdux | LS |

ċ.Għal miżuri li għadhom ma ttieħdux: | |

Livell amministrattiv li fih il-miżuri jistgħu jittieħdu | LS |

Raġuni għaliex il-miżura ma ttieħditx | LS |

d.Kodiċi(ijiet) għal miżuri fit-tul | LS |

e.Kummenti għal kjarifika jekk meħtieġa | M.A. |

FORMA 7 Sommarju ta’ Miżuri

Noti għal Forma 7:

1. Il-Forma 7 għandha tintuża biex tiddeskrivi l-miżuri msemmija fil-Forom 5 sa 6. Kolonna waħda ta’ Forma 7 trid timtela għal kull miżura.

2. Sub a : Kull miżura għandha tingħata kodiċi unika.

3. Sub ċ : Id-deskrizzjoni tal-miżura hi test libera tipika ta’ bejn 100 sa 200 kelma.

4. Sub d : Il-kodiċi li ġejjin għandhom jintużaw biex jikkaratterizzaw il-livell amministrattiv li fih il-miżura setgħet ittieħdet:: A: lokali; B: reġjonali; C: nazzjonali.

5. Sub e : Il-kodiċi li ġejjin għandhom jintużaw sabiex jikkaratterizzaw it-tip ta’ miżura: A: ekonomika/fiskali; B: teknika; C: edukattiva/informattiva; D: ohrajn.

6. Sub g : Il-kodiċi li ġejjin għandhom jintużaw sabiex jikkaratterizzaw il-programm tar-riduzzjoni tal-konċentrazzjoni miksuba mill-miżura: A: terminu qasir; B:terminu medju (ċirka sena); C: terminu fit-tul.

7. Sub h : Il-kodiċi segwenti għandhom jintużaw biex jikkaratterizzaw is-settur tas-sorsi affettwati mill-miżura: A: trasport; B: l-industrija inkluża l-produzzjoni ta’ l-enerġija u s-sħana; C: l-agrikoltura; D: sorsi kummerċjali u residenzali; E: oħrajn.

8. Sub e u h : Jekk tintuża l-kodiċi għal ’oħrajn’, din għandha tkun kjarifikata fl-entrata ’Kummenti għal kjarifika’.

9. Sub i : Is-segwenti kodiċi għandhom jintużaw biex jikkaratterizzaw l-iskala spazjali tas-sorsi affettwati mill-miżura:

10. Sub d-i : Jekk tapplika aktar minn kodiċi waħda, għandhom jiġu separati permezz ta "punto virgola."

a.Kodiċi tal-miżura | MA. |

b.Titolu | MA. |

c.Deskrizzjoni | MA. |

d.Livell amministrattiv li fih il miżura setgħet ittieħdet | LS |

e.Tip ta’ miżura | M.A. |

f.Il-miżura hija regolatorja? (y/n) | M.A. |

g.Programm ta’ reduzzjoni | M.A. |

h.Settur(i) ta’ sorsi affettwati | M.A. |

i.Skala spazjali ta’ sorsi affettwati | M.A. |

j.Kummenti għal kjarifika jekk meħtieġa | M.A. |

--------------------------------------------------

Top