EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2151

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2151/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2003 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2195/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Vokabolarju Komuni ta’ l-Akkwist (CPV)

OJ L 329, 17.12.2003, p. 1–270 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 006 P. 3 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 006 P. 3 - 272
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 40 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2151/oj

32003R2151Official Journal L 329 , 17/12/2003 P. 0001 - 0270


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2151/2003

tas-16 ta’ Diċembru 2003

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2195/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Vokabolarju Komuni ta’ l-Akkwist (CPV)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2195/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Novembru 2002, rigward il-Vokabolarju Komuni ta’ l-Akkwist (CPV) [1], u partikolarment l-Artikolu 2 tiegħu,

Billi:

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 2195/2002 stabbilixxa sistema waħdanija ta’ klassifikazzjoni applikabbli għall-akkwist pubbliku biex ikunu standardizzati r-referenzi użati mill-awtoritajiet u l-entitajiet tal-kuntratti biex jiddeskrivu d-dettalji fil-kuntratti tagħhom.

(2) L-istruttura u l-kodiċi tas-CPV jistgħu jkunu jeħtieġu li jiġu adattati jew emendati fid-dawl ta’ l-iżviluppi tal-ħtiġiet fis-swieq u ta’ l-utenti.

(3) L-istruttura u l-kodiċi tas-CPV għandhom ikunu aġġornati biex jittieħed akkont tal-ħtiġiet speċifiċi kif espressi mill-Istati Membri u mill-utenti tas-CPV u biex jikkorreġu żbalji materjali li nstabu fid-diversi verżjonijiet lingwistiċi.

(4) Aġġustamenti u titjib tekniċi, li kienu ġew identifikati matul il-proċess leġislattiv li wasslu għall-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2195/2002 imma li ma setgħux ikunu meqjusa f’dak ir-Regolament, għandhom ikunu introdotti fl-Annessi ta’ dak ir-Regolament.

(5) Fl-opinjoni tiegħu [2] dwar il-proposta għal Regolament rigward is-CPV, il-Kumitat tar-Reġjuni aċċenna li l-klassifikazzjoni tal-mediċini teħtieġ titjib u rrakkomanda l-użu tas-sistema tal-klassifikazzjoni "Anatomika Terapewtika Kemikali" (ATC) ("Anatomic Therapeutic Chemical" (ATC)) kif imħejjija mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex twettaq l-istruttura tas-CPV u l-kodiċi għall-prodotti mediċinali.

(6) Il-partijiet interessati u l-utenti tas-CPV resqu suġġerimenti speċifiċi għal titjib tas-CPV.

(7) L-aġġornament tal-kodiċi u ta’ l-istruttura tas-CPV għandhom ikunu riflessi fit-tabelli illustrattivi li juru l-korrispondenza bejn is-CPV u l-Klassifikazzjoni Ċentrali Proviżorja tal-Prodott (CPC Prov.) tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Klassifikazzjoni Ġenerali Industrijali ta’ l-Attivitajiet Ekonomiċi fi ħdan il-Komunitajiet Ewropej (NACE Rev. 1) u n-Nomenklatura Magħquda (NM).

(8) Sabiex ikun hemm ċarezza, is-CPV għandha tkun mibdula kompletament kif ukoll it-tabella korrispondenti bejn is-CPV u s-CPC Prov. L-emendi kollha għall-kodiċi CPV jew id-deskrizzjonijiet tagħhom għandhom ikunu elenkati f’Anness separat ġdid għar-Regolament (KE) Nru 2195/2002.

(9) Id-dħul fis-seħħ tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 204/2002 tad-19 ta’ Diċembru 2001 [3] li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3693/93 dwar il-klassifikazzjoni ta’ l-istatistika tal-prodotti bl-attività (CPA) fil-Komunità Ekonomika Ewropea waslet li l-informazzjoni kif mogħtija fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 2195/2002, li turi l-korrispondenza bejn is-CPV u s-CPA 96 issir mhux aktar ta’ użu,

(10) Il-Posizzjoni Komuni (KE) Nru 33/2003 ta’ l-20 ta’ Marzu 2002 adottata mill-Kunsill bil-għan li jadotta d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal fornimenti pubbliċi u l-kuntratti għas-servizzi pubbliċi [4] u l-Posizzjoni Komuni (KE) Nru 34/2003 ta’ l-20 ta’ Marzu 2003 adottata mill-Kunsill bil-għan li jadotta d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkordina l-proċeduri għall-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta’ l-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali [5], l-oqsma tal-prodotti m’humiex stabbiliti permezz ta’ referenza għall-klassifikazzjoni ta’ l-istatistika tal-prodotti bl-attività (CPA).

(11) Għal dawn ir-raġunijiet, mhux xieraq li tkun aġġornata t-tabella ta’ korrispondenza bejn is-CPV u l-CPA 96 kif stabbilita fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 2195/2002. Dak l-Anness għalhekk għandu jitħassar.

(12) Ir-Reġolament (KE) Nru 2195/2002 għandu għalhekk jiġi emendat kif xieraq,

(13) Il-miżuri li jipprovdi għalihom dan ir-Regolament huma bi qbil ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Akkwisti Pubbliċi,

ADOTTAT DAN ID-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 2195/2002 huwa emendat kif ġej:

L-Anness I huwa mibdul bit-test stabbilit fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

L-Anness II huwa mibdul bit-test stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament;

L-Anness III huwa mibdul bit-test stabbilit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament;

L-Anness IV huwa emendat bi qbil ma’ l-Anness IV ta’ dan ir-Regolament;

L-Anness V huwa emendat bi qbil ma’ l-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fis-16 ta’ Diċembru 2003.

Għall-Kummissjoni

Frederik Bolkestein

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 340, tas-16.12.2002, pġ. 1.

[2] ĠU C 192, tat-12.8.2002, pġ. 50.

[3] ĠU L 36, tas-6.2.2002, pġ. 1.

[4] ĠU C 147 E, ta’ l-24.6.2003, pġ. 1

[5] ĠU C 147 E, ta’ l-24.6.2003, pġ. 137.

--------------------------------------------------

ANNESS I

VOKABULARJU KOMUNI TA’ L-AKKWIST (CPV/VKA)

Struttura tas-sistema tal-klassifikazzjoni

1. Il-VKA tikkonsisti minn vokabularju ewlieni u vokabularju supplementari.

2. Il-vokabularju ewlieni huwa bbażat fuq struttura ta’ siġra li tinkludi l-kodiċi sa seba’ ċifri assoċċjati ma’ kliem li jiddeskrivu l-forniment, ix-xogħlijiet jew is-servizzi li jiffurmaw is -suġġett tal-kuntratt.

Il-kodiċi numerika tikkonsisti minn 8 ċifri, sud-diviżi kif ġej:

- l-ewwel żewġ ċifri jidentifikaw id-diviżjonijiet (XX000000-Y);

- l-ewwel tliet ċifri jidentifikaw il-gruppi (XXX00000-Y);

- l-ewwel erba’ ċifri jidentifikaw il-klassijiet (XXXX0000-Y);

- l-ewwel ħames ċifri jidentifikaw il-kategoriji (XXXXX000-Y).

Kull wieħed mill-aħħar tliet ċifri jagħtu grad akbar ta’ preċiżjoni fi ħdan kull kategorija.

Id-disa’ ċifra sservi sabiex tidentifika ċ-ċifri preċedenti.

3. Il-vokabularju supplementari jista’ jkun użat sabiex jespandi d-deskrizzjoni tas-suġġett tal-kuntratt. Il-punti huma magħmula minn kodiċi alfa-numerika bil-kliem korrispondenti jippermettu aktar dettalji li jkunu miżjuda rigward in-natura jew id-destinazzjoni speċifika ta’ l-oġġetti li għandhom ikunu mixtrija.

Il-kodiċi alfa-numerika hija ffurmata minn:

- l-ewwel livell li jinkludi ittra li tkun korrispondenti għal sezzjoni;

- it-tieni livell li jinkludi erba’ ċifri, l-ewwel tliet ċifri tagħhom juru sud-diviżjoni u l-aħħar ċifra tkun għall-iskopijiet tal-verifika.

VOKABOLARJU EWLIENI

Kodiċi VKA | Deskrizzjoni |

01000000-7 | Prodotti agrikoli, oltikulturali, tal-kaċċa u oħrajn relatati |

01100000-8 | Uċuħ tar-raba, prodotti mill-ġonna u l-oltikoltura, tas-suq |

01110000-1 | Ċereali u uċuħ oħrajn tar-raba |

01111000-8 | Ċereali |

01111100-9 | Qamħ |

01111110-2 | Qamħ durum |

01111120-5 | Qamħ artab |

01111200-0 | Qamħ-ir-rum |

01111300-1 | Ross |

01111400-2 | Xgħir |

01111500-3 | Sikrana |

01111600-4 | Ħafur |

01111700-5 | Maltu |

01111900-7 | Prodotti tal-qmugħ |

01112000-5 | Patata u ħxejjex oħrajn imqadda |

01112100-6 | Patata |

01112200-7 | Ħxejjex legumini mqadda u ħxejjex ta’ l-imwieżet |

01112210-0 | Ħxejjex legumini mqadda |

01112211-7 | Għads |

01112212-4 | Ċiċri |

01112213-1 | Piżelli mqadda |

01112220-3 | Ħxejjex ta’ l-imwieżet |

01113000-2 | Żrieragħ taż-żejt u frott żejtni |

01113100-3 | Fażola tas-sojja |

01113200-4 | Karawett |

01113300-5 | Żrieragħ tal-ġirasol |

01113400-6 | Żrieragħ tal-qoton |

01113500-7 | Zrieragħ tal-ġulġliel |

01113600-8 | Żrieragħ tal-mustarda |

01114000-9 | Tabakk mhux manifatturat |

01115000-6 | Pjanti użati għall-manifattura taz-zokkor |

01115100-7 | Pitravi taz-zokkor |

01115200-8 | Kannamieli taz-zokkor |

01116000-3 | Tiben u silla |

01116100-4 | Tiben |

01116200-5 | Silla |

01117000-0 | Materjali veġitali nejjin |

01117100-1 | Materjali veġitali nejjin użati fil-produzzjoni tat-tessuti |

01117110-4 | Qoton |

01117120-7 | Ġuta |

01117130-0 | Kittien |

01118000-7 | Lastiku naturali u l-gommalastika u l-prodotti asoċċjati |

01118100-8 | Lastiku naturali |

01118200-9 | Gommalastika naturali |

01118210-2 | Prodotti tal-gommalastika |

01119000-4 | Pjanti użati f’oqsma speċifiċi |

01119100-5 | Pjanti użati fil-perfumerija jew fil-farmaċija, jew għal skopojiet ta’ l-insettiċida jew simili |

01119110-8 | Pjanti użati għall-manifattura tal-perfumerija |

01119120-1 | Pjanti użati fil-farmaċija |

01119130-4 | Pjanti użati għall-iskopijiet ta’ l-insettiċida |

01119140-7 | Pjanti użati bħala funġiċidji u skopijiet simili |

01119200-6 | Żrieragħ tal-pjanti użati f’oqsma speċifiċi |

01120000-4 | Ħxejjex, prodotti ta’ l-oltikoltura u prodotti tal-mixtliet |

01121000-1 | Ħxejjex |

01121100-2 | Ħxejjex ta’ l-għeruq u tuberi |

01121110-5 | Ħxejjex ta’ l-għeruq |

01121111-2 | Pitravi |

01121112-9 | Karroti |

01121113-6 | Basal |

01121114-3 | Ravanell |

01121120-8 | Ħxejjex tuberi |

01121200-3 | Ħxejjex tal-frott |

01121210-6 | Fażola |

01121211-3 | Ful aħdar |

01121212-0 | Faġġjolini |

01121213-7 | Fażola li tixxeblek |

01121220-9 | Piżelli |

01121221-6 | Piżelli żgħar |

01121222-3 | Mange-tout |

01121230-2 | Bżar |

01121240-5 | Tadam |

01121250-8 | Qargħa bagħli |

01121260-1 | Faqqiegħ |

01121270-4 | Ħjar |

01121300-4 | Ħxejjex tal-weraq |

01121310-7 | Ħass |

01121320-0 | Weraq ta’ l-insalata |

01121330-3 | Artiċoks |

01121340-6 | Spinaċi |

01121400-5 | Ħxejjex ikkabbuċċjati |

01121410-8 | Kaboċċi |

01121420-1 | Pastard |

01121430-4 | Brokkoli |

01121440-7 | Brussels sprouts |

01121500-6 | Żrieragħ tal-ħxejjex |

01122000-8 | Prodotti ta’ l-oltikoltura |

01122100-9 | Pjanti ħajjin, basal, għeruq, żraġen u tilqim |

01122200-0 | Fjuri maqtugħin |

01122210-3 | Arranġamenti tal-fjuri |

01122300-1 | Żrieragħ tal-fjuri |

01130000-7 | Frott, ġewż, uċuħ tax-xorb u tal-ħwawar |

01131000-4 | Frott u ġewż |

01131100-5 | Frott u ġewż tropikali |

01131110-8 | Frott tropikali |

01131111-5 | Banana |

01131112-2 | Ananas |

01131113-9 | Mangi |

01131114-6 | Tamar |

01131115-3 | Żbib |

01131116-0 | Tin |

01131117-7 | Avokado |

01131118-4 | Frott tal-kiwi |

01131120-1 | Ġewż ta’ l-indi |

01131200-6 | Frott taċ-ċitru |

01131210-9 | Lumi |

01131220-2 | Larinġ |

01131230-5 | Tronġiet |

01131240-8 | Tanġerini |

01131250-1 | Xkomp |

01131300-7 | Frott mhux tropikali |

01131310-0 | Frott tal-kukku |

01131311-7 | Passulina |

01131312-4 | Ribes (Gooseberies) |

01131313-1 | Frawli |

01131314-8 | Ċawsli (ribes) |

01131315-5 | Cranberries |

01131320-3 | Tuffieħ, lanġas u sfraġel |

01131321-0 | Tuffieħ |

01131322-7 | Lanġas |

01131323-4 | Sfraġel |

01131330-6 | Frott ta’ l-għadma |

01131331-3 | Berquq |

01131332-0 | Ħawħ |

01131333-7 | Ċirasa |

01131334-4 | Għanbaqar |

01131340-9 | Għeneb |

01131341-6 | Għeneb tal-mejda |

01131342-3 | Għeneb ta’ l-inbid |

01131400-8 | Żebbuġ |

01131500-9 | Frott taż-żrieragħ |

01132000-1 | Uċuħ għax-xorb |

01132100-2 | Fażola tal-kafé |

01132200-3 | Xarbutelli tat-te |

01132300-4 | Mate |

01132400-5 | Fażola tal-kawkaw |

01133000-8 | Ħwawar mhux ipproċessati |

01200000-9 | Annimali ħajjin u prodotti mill-annimali |

01210000-2 | Qobla u l-prodotti minnhom |

01211000-9 | Qobla |

01211100-0 | Qobla bovini ħajjin |

01211200-1 | Għoġġiela |

01212000-6 | Ħalib frisk tal-baqar |

01213000-3 | Semen tal-barrin |

01220000-5 | Annimali ta’ l-irziezet u l-prodotti minnhom |

01221000-2 | Merħliet |

01221100-3 | Nagħaġ |

01221200-4 | Mogħoż |

01221300-5 | Żwiemel |

01222000-9 | Ħalib frisk min-nagħaġ u l-mogħoż |

01222100-0 | Ħalib tan-nagħaġ |

01222200-1 | Ħalib tal-mogħoż |

01223000-6 | Suf u xagħar ta’ l-annimali |

01223100-7 | Suf imġiss |

01223200-8 | Xagħar ta’ l-annimali |

01230000-8 | Majjali |

01240000-1 | Tjur ħajjin u bajd |

01241000-8 | Tjur ħajjin |

01242000-5 | Bajd |

01250000-4 | Annimali żgħar ħajjin u l-prodotti minnhom |

01251000-1 | Fniek u lepri |

01251100-2 | Fniek |

01251200-3 | Lepri |

01252000-8 | Prodotti mill-annimali |

01252100-9 | Għasel naturali |

01252200-0 | Bebbux |

01252300-1 | Prodotti tajbin għall-ikel ta’ oriġini mill-annimali |

01252400-2 | Xamgħat |

01300000-0 | Prodotti minn biedja mħallta |

01900000-6 | Fornimenti agrikoli |

02000000-4 | Prodotti tal-foresterija u taż-żkuk tas-siġar |

02100000-5 | Injam |

02110000-8 | Injam koniferu |

02120000-1 | Injam tropikali |

02130000-4 | Injam bħala karburanti |

02140000-7 | Injam mhux irfinut |

02150000-0 | Injam artab |

02160000-3 | Ħela ta’ l-injam |

02170000-6 | Skart ta’ l-injam |

02180000-9 | Zkuk mis-siġar |

02181000-6 | Arbli ta’ l-injam |

02182000-3 | Pilastri |

02190000-2 | Twavel |

02191000-9 | Prodotti mill-injam |

02200000-6 | Gomom |

02210000-9 | Balsmu |

02220000-2 | Xelakk |

02300000-7 | Sufra |

02400000-8 | Prodotti tal-foresterija |

02410000-1 | Pjanti ornamentali, ħxejjex, ħażżis jew liknija |

02500000-9 | Protti tal-mixtliet tas-siġar |

02510000-2 | Pjanti |

02511000-9 | Pjanti għat-tħawwil |

02512000-6 | Basal tal-fjuri |

02513000-3 | Xerbutelli |

02520000-5 | Siġar |

05000000-5 | Ħut, prodotti mis-sajd u prodotti sekondarji oħrajn mill-industija tas-sajd |

05100000-6 | Ħut |

05110000-9 | Ħut ħaj |

05120000-2 | Ħut frisk, jew imkessaħ |

05121000-9 | Ħut ċatt, frisk, jew imkessaħ |

05121100-0 | Lingwat frisk, jew imkessaħ |

05121200-1 | Barbun frisk, jew imkessaħ |

05122000-6 | Ħut tal-familja tas-sakku, frisk, jew imkessaħ |

05122100-7 | Sakku, frisk, jew imkessaħ |

05122200-8 | Bakkaljaw, frisk, jew imkessaħ |

05122300-9 | Merluzz frisk, jew imkessaħ |

05122400-0 | Bakkaljaw, frisk, jew imkessaħ |

05123000-3 | Aringi friski, jew imkessħa |

05124000-0 | Tonn, frisk, jew imkessaħ |

05125000-7 | Ħut bajdani, frisk, jew imkessaħ |

05126000-4 | Makku frisk, jew imkessaħ |

05127000-1 | Salamur frisk, jew imkessaħ |

05130000-5 | Laħam tal-ħut |

05200000-7 | Krustaċej |

05210000-0 | Krustaċej friski |

05220000-3 | Gandoffli |

05230000-6 | Frott tal-baħar, bl-arzell |

05240000-9 | Invertebri akwatiċi |

05300000-8 | Prodotti akwatiċi |

05310000-1 | Qroll u prodotti simili |

05320000-4 | Sponoż naturali |

05330000-7 | Alka |

Kodiċi VKA | Deskrizzjoni |

05400000-9 | Brodotti sekondarji ta’ l-industria tas-sajd |

05410000-2 | Tagħsida tal-ħut |

10000000-3 | Faħam, lignit, ċappa u prodotti oħrajn relatati mal-faħam |

10100000-4 | Faħam u karburanti bbażati fuq il-faħam |

10110000-7 | Faħam |

10120000-0 | Karburanti bbażati fuq il-faħam |

10121000-7 | Faħam iebes |

10122000-4 | Briketti |

10123000-1 | Karburanti solidi |

10124000-8 | Karburanti fossiliċi |

10125000-5 | Karburanti mill-injam |

10200000-5 | Lignit u ċappa |

10210000-8 | Lignit |

10220000-1 | Ċappa |

10300000-6 | Prodotti relatati mal-faħam |

10310000-9 | Żejt mill-faħam |

10320000-2 | Prodotti tal-kokk |

10321000-9 | Kokk |

11000000-0 | Petroleum, gass naturali, żjut u prodotti assoċċjati |

11100000-1 | Petroleum (krud) |

11200000-2 | Gass naturali |

11300000-3 | Żjut u prodotti assoċċjati |

11300000-6 | Xaħx bituminuż jew taż-żejt |

12000000-7 | Metallu ta’ l-uranju jew tat-torju |

12100000-8 | Minerali ta’ l-uranju |

12200000-9 | Minerali tat-torju |

13000000-4 | Minerali metalliċi |

13100000-5 | Minerali tal-ħadid |

13200000-6 | Minerali ta’ metalli mhux ferriċi |

13210000-9 | Minerali tar-ramm |

13220000-2 | Minerali tan-nikil |

13230000-5 | Minerali ta’ l-aluminju |

13240000-8 | Minerali ta’ metalli prezzjużi |

13250000-1 | Minerali taċ-ċomb |

13260000-4 | Minerali taż-żingu |

13270000-7 | Minerali tal-landa |

13300000-7 | Minerali varji |

14000000-1 | Xogħol tal-minieri, barrieri u prodotti oħrajn asoċċjati |

14100000-2 | Materjali tal-ġebel għall-kostruzzjoni |

14110000-5 | Ġebel għall-kostruzzjoni |

14111000-2 | Irħam u ġebel kalċeriku għal-kostruzzjoni |

14111100-3 | Irħam |

14111200-4 | Travertin |

14112000-9 | Ġebel varju għall-kostruzzjoni |

14112100-0 | Granit |

14112200-1 | Ġebel imrammel |

14112300-2 | Bassalt |

14112400-3 | Ċangaturi tal-bankini |

14120000-8 | Ġebel tal-franka, ġips u ġipsum |

14121000-5 | Ġebel tal-franka u ġipsum |

14121100-6 | Ġipsum |

14121200-7 | Ġir |

14121210-0 | Trab tal-ġir |

14121300-8 | Ġebel tal-franka |

14122000-2 | Ġibż u dolomiti |

14122100-3 | Ġibż |

14122200-4 | Dolomit |

14130000-1 | Lavanja |

14200000-3 | Ramel u tafal |

14210000-6 | Xaħx, ramel, ġebel misħuq u aggregat |

14211000-3 | Ramel |

14211100-4 | Ramel naturali |

14212000-0 | Granuli, frak, trab tal-ġebel, ċagħaq, xaħx, ġebel imfarrak u misħuq, taħlitiet tal-ġebel, taħlitiet ta’ xaħx u ramel, u aggregati oħrajn |

14212100-1 | Żrar u xaħx |

14212110-4 | Żrar |

14212120-7 | Xaħx |

14212200-2 | Aggregati |

14212210-5 | Taħlita ta’ xaħx u ramel |

14212300-3 | Ġebel imfarrak u misħuq |

14212310-6 | Saborra |

14212320-9 | Granit misħuq |

14212330-2 | Bassalt misħuq |

14212400-4 | Ħamrija |

14212410-7 | Ħamrija tal-wiċċ |

14212420-0 | Ħamrija ta’ taħt |

14212430-3 | Frak tal-ġebel |

14213000-7 | Makadam, makadam bil-qatran u ramel tal-qatran |

14213100-8 | Makadam |

14213200-9 | Makadam bil-qatran |

14213300-0 | Ramel tal-qatran |

14220000-9 | Tafal u kaolin |

14221000-6 | Tafal |

14222000-3 | Kaolin |

14300000-4 | Minerali kemikali u fertilizzanti |

14310000-7 | Minerali fertilizzanti |

14311000-4 | Kalċju naturali, fosfat tal-kalċju ta’ l-aluminju u mluħa krudi naturali tal-putassa |

14311100-5 | Kalċju naturali |

14311200-6 | Fosfat tal-kalċju ta’ l-aluminju |

14311300-7 | Imluħa krudi naturali tal-putassa |

14312000-1 | Piriti tal-ħadid |

14312100-2 | Pitiri tal-ħadid mhux mixwija |

14320000-0 | Minerali kemikali |

14400000-5 | Melħ u klorid tas-sodju, pur |

14410000-8 | Melħ mill-blat |

14420000-1 | Melħ mill-baħar |

14430000-4 | Melħ evaporat u klorid tas-sodju, pur |

14440000-7 | Melħ għat-toroq |

14450000-0 | Melħ fis-salmura |

14500000-6 | Prodotti relatati tal-minieri u tal-barieri |

14510000-9 | Qatran u asfalt |

14511000-6 | Qatran |

14512000-3 | Asfalt |

14520000-2 | Ġebel prezzjużi u semi prezzjużi; ġebel tal-ħaffiefa, ġebel ta’ l-għerik (emery), abressivi naturali, minerali oħrajn u metalli prezzjużi |

14521000-9 | Ħaġar prezzjuż u semi-prezzjuż |

14521100-0 | Ħaġar prezzjuż |

14521110-3 | Djamanti |

14521120-6 | Rubini |

14521130-9 | Żmeraldi |

14521140-2 | Trab u frak tal-ħaġar prezzjuż |

14521200-1 | Ħaġar semi-prezzjuż |

14521210-4 | Trab u frak tal-ħaġar semi-prezzjuż |

14522000-6 | Djamanti industriali; ġebel tal-ħaffiefa; emery u abbressivi naturali oħrajn |

14522100-7 | Ġebel tal-ħaffiefa |

14522200-8 | Djamanti industrial |

14522300-9 | Emery |

14522400-0 | Abbressivi naturali |

14523000-3 | Minerali riletati, metalli prezzjużi u prodotti assoċċjati |

14523100-4 | Minerali |

14523200-5 | Deheb |

14523300-6 | Fidda |

14523400-7 | Platinum |

15000000-8 | Prodotti ta’ l-ikel u x-xorb |

15100000-9 | Prodotti mill-annimali, laħam u prodotti tal-laħam |

15110000-2 | Laħam |

15111000-9 | Laħam tal-bovini |

15111100-0 | Ċanga |

15111110-3 | Corned beef |

15111140-2 | Karkassi taċ-ċanga |

15111190-7 | Qatgħat taċ-ċanga |

15111191-4 | Filetta taċ-ċanga |

15111200-1 | Vitella |

15111210-4 | Qatgħat tal-vitella |

15112000-6 | Tjur |

15112100-7 | Tjur friski, annimali sħaħ |

15112110-0 | Wiżż |

15112120-3 | Dundjani |

15112130-6 | Flieles |

15112140-9 | Papri |

15112200-8 | Qatgħat tat-tjur |

15112210-1 | Qatgħat tat-tiġieġ |

15112220-4 | Qatgħat tad-dundjani |

15112230-7 | Qatgħat tal-papri, wiżż u farawni |

15112300-9 | Fwied tat-tjur |

15112310-2 | Foie gras |

15113000-3 | Majjal |

15113100-4 | Qatgħat bl-għadam tal-majjal |

15113300-6 | Karkasi tal-majjal |

15114000-0 | Kirxa |

15115000-7 | Ħaruf u muntun |

15115100-8 | Ħaruf |

15115200-9 | Muntun |

15117000-1 | Laħam tal-mogħoż |

15118000-8 | Laħam taż-żiemel, tal-ħmir, tal-bgħula jew tal-bgħula taż-żwiemel |

15118100-9 | Laħam taż-żiemel |

15118900-7 | Laħam tal-bgħula jew tal-bgħula taż-żwiemel |

15119000-5 | Laħam diversi |

15119100-6 | Laħam tal-fenek |

15119200-7 | Laħam tal-liebra |

15119300-8 | Kaċċa |

15119400-9 | Saqajn iż-żrinċijiet |

15119500-0 | Bċieċen |

15120000-5 | Suf, u ġlud ta’ l-annimali |

15121000-2 | Suf |

15122000-9 | Il-ġilda ta’ l-annimali |

15123000-6 | Il-pelle ta’ l-annimali |

15124000-3 | Ġlud u rix ta’ l-għasafar |

15130000-8 | Prodotti tal-laħam |

15131000-5 | Preservattivi u preparazzjoni tal-laħam |

15131100-6 | Prodotti mil-laħam taz-zalzett |

15131110-9 | Laħam taz-zalzett |

15131120-2 | Prodotti taz-zalzett |

15131130-5 | Zalzett |

15131131-2 | Zalzett tal-fwied |

15131132-9 | Zalzett taċ-ċanga |

15131133-6 | Zalzett tal-majjal |

15131134-3 | Mazzit u zalzett ieħor tad-demm |

15131135-0 | Zalzett tat-tjur |

15131200-7 | Laħam, imqadded, immellaħ, iffumigat u maturat |

15131210-0 | Gammon |

15131220-3 | Bacon |

15131230-6 | Salami |

15131300-8 | Preparazzjonijiet tal-fwied |

15131310-1 | Paté |

15131320-4 | Preparazzjonijiet tal-fwied tal-wiżż u tal-papri |

15131400-9 | Prodotti tal-majjal |

15131410-2 | Perżut |

15131420-5 | Puletti |

15131490-6 | Dixxijiet ippreparati mill-majjal |

15131500-0 | Prodotti tat-tjur |

15131600-1 | Prodotti taċ-ċanga u l-vitella |

15131610-4 | Pulpetti taċ-ċanga |

15131620-7 | Kappuljat taċ-ċanga |

15131640-3 | Burgers taċ-ċanga |

15131700-2 | Preparazzjonijiet tal-laħam |

15200000-0 | Ħut ippreparat u ppreservat |

15210000-3 | Filetti tal-ħut, fwied tal-ħut u bajd tal-ħut |

15211000-0 | Filetti tal-ħut |

15211100-1 | Filetti friski tal-ħut |

15212000-7 | Bajd tal-ħut |

15213000-4 | Fwied tal-ħut |

15220000-6 | Ħut frisk, filetti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut |

15221000-3 | Laħam iffriżat |

15222000-0 | Filetti ffriżati tal-ħut |

15223000-7 | Qatgħat ċatti minn ħut iffriżat |

15229000-9 | Prodotti minn ħut iffriżat |

15230000-9 | Ħut imqadded jew immellaħ, ħut fis-salmura; ħut iffumigat |

15231000-6 | Ħut imqadded |

15232000-3 | Ħut immellaħ |

15233000-0 | Ħut fis-salmura |

15234000-7 | Ħut iffumigat |

15234100-8 | Salamur iffumigat |

15234200-9 | Aringi ffumigati |

15234300-0 | Trota ffumigata |

15235000-4 | Ħut ippreservat |

15240000-2 | Ħut fil-bottijiet jew fil-laned u ħut ieħor ippreparat jew ippreservat |

15241000-9 | Ħut, miksi, fil-bottijiet jew fil-laned |

15241100-0 | Trota ffumigata |

15241200-1 | Aringi ppreparati jew ippreservati |

15241300-2 | Sardin |

15241400-3 | Tonn fil-laned (taż-żejt) |

15241500-4 | Kavalli |

15241600-5 | Inċova |

15241700-6 | Fish fingers |

15241800-7 | Preparazzjonijiet ta’ ħut miksi |

15242000-6 | Dixxijiet ippreparati tal-ħut |

15243000-3 | Preparazzjonijiet tal-ħut |

15244000-0 | Kavjar u sostituti tal-kavjar |

15244100-1 | Kavjar |

15244200-2 | Sostituti tal-kavjar |

15250000-5 | Frott tal-baħar |

15251000-2 | Krustaċej iffriżati |

15252000-9 | Krustaċej ippreparati jew ippreservati |

15253000-6 | Prodotti mill-frott tal-baħar (bl-arzell) |

15300000-1 | Frott, ħxejjex u prodotti relatati |

15310000-4 | Patata u prodotti tal-patata |

15311000-1 | Patata ffriżata |

15311100-2 | Patata moqlija u dik stil Franċiż |

15311200-3 | Patata b’kubi, flieli u dik iffriżata |

15312000-8 | Prodotti tal-patata |

15312100-9 | Patata mgħaffġa stantanja |

15312200-0 | Patata moqlija fit-taġen |

15312300-1 | Krisps tal-patata |

15312310-4 | Krisps tal-patata b’xi togħma |

15312400-2 | Ikliet ħfief tal-patata |

15312500-3 | Croquettes tal-patata |

15313000-5 | Patata pproċessata |

15320000-7 | Ġuleppi tal-frott u l-ħxejjex |

15321000-4 | Ġuleppi tal-frott |

15321100-5 | Ġulepp tal-larinġ |

15321110-8 | Ġulepp ikkonċentrat tal-larinġ |

15321200-6 | Ġulepp tat-tronġ |

15321300-7 | Ġulepp tal-lumi |

15321400-8 | Ġulepp ta’ l-ananas |

15321500-9 | Ġulepp ta’ l-għeneb |

15321600-0 | Ġulepp tat-tuffieħ |

15321700-1 | Taħlitiet tal-ġuleppi mhux konċentrati |

15321800-2 | Ġuleppi kkonċentrati |

15322000-1 | Ġulepp tal-ħxejjex |

15322100-2 | Ġulepp tat-tadam |

15330000-0 | Frott u ħxejjex |

15331000-7 | Ħxejjex ipproċessati |

15331100-8 | Ħxejjex friski u ffriżati |

15331110-1 | Ħxejjex ta’ l-għeruq ipproċessati |

15331120-4 | Ħxejjex tuberi pproċessati |

15331130-7 | Fażola, piżelli, bżar, tadam u ħxejjex oħrajn |

15331131-4 | Fażola pproċessata |

15331132-1 | Piżelli pproċessati |

15331133-8 | Piżelli maqsuma |

15331134-5 | Tadam ipproċessat |

15331135-2 | Faqqiegħ ipproċessat |

15331136-9 | Bżar ipproċessat |

15331137-6 | Nibieta tal-fażola tas-sojja |

15331138-3 | Faqiegħ selvaġġ |

15331140-0 | Ħxejjex tal-weraq u l-kaboċċi |

15331142-4 | Kaboċċa pproċessata |

15331150-3 | Għads ipproċessati |

15331170-9 | Ħxejjex iffriżati |

15331400-1 | Ħxejjex ippreservati u/jew fil-laned |

15331410-4 | Fażola fiz-zalza tat-tadam |

15331411-1 | Fażola l-forn (baked beans) |

15331420-7 | Tadam ippreservat |

15331423-8 | Tadam fil-laned |

15331425-2 | Purea tat-tadam |

15331427-6 | Purea kkonċentrata tat-tadam |

15331428-3 | Zalza tat-tadam |

15331430-0 | Faqqiegħ fil-landi |

15331450-6 | Żebbuġ ipproċessat |

15331460-9 | Ħxejjex fil-laned |

15331461-6 | Sauerkraut fil-laned |

15331462-3 | Piżelli fil-laned |

15331463-0 | Fażola mqaxxra, fil-laned |

15331464-7 | Fażola sħiħa fil-laned |

15331465-4 | Spraġġ fil-laned |

15331466-1 | Żebbuġ fil-laned |

15331470-2 | Qamħ-ir-rum ħelu |

15331480-5 | Ħxejjex proviżjonalment ippreservati |

15331500-2 | Ħxejjex ippreservati fil-ħall |

15332000-4 | Frott u ġewż ippreservat |

15332100-5 | Frott ipproċessat |

15332140-7 | Tuffieħ ipproċessat |

15332150-0 | Piżelli ppreservati |

15332160-3 | Banana pproċessata |

15332170-6 | Rabarbru |

15332180-9 | Dulliegħ |

15332200-6 | Ġammijiet u marmellati, ġelatini tal-frott u purea u l-għaġina tal-ġewż |

15332230-5 | Marmellati |

15332231-2 | Marmellati tal-larinġ |

15332232-9 | Marmellata tal-lumi |

15332240-8 | Ġelatini tal-frott |

15332250-1 | Għaġna tal-frott |

15332260-4 | Għaġna tal-ġewż |

15332261-1 | Butir tal-karawett |

15332270-7 | Purea tal-frott |

15332290-3 | Ġammijiet |

15332291-0 | Ġamm tal-berquq |

15332292-7 | Ġamm taċ-ċawsli |

15332293-4 | Ġamm taż-żbib |

15332294-1 | Ġamm taċ-ċirasa |

15332295-8 | Ġamm tal-lamponi |

15332296-5 | Ġamm tal-frawli |

15332300-7 | Ġewż ipproċessat |

15332310-0 | Ġewż inkaljat jew bil-melħ |

15332400-8 | Frott ippreservat |

15332410-1 | Frott imqadded |

15332411-8 | Passulina pproċessata |

15332412-5 | Żbib ipproċessat |

15332419-4 | Sultana |

15333000-1 | Prodotti sekondarji tal-ħxejjex |

15400000-2 | Żjut u xaħmijiet mill-annimali jew mill-ħxejjex |

15410000-5 | Żjut u xaħmijiet krudi mill-annimali jew mill-ħxejjex |

15411000-2 | Żjut mill-annimali jew mill-ħxejjex |

15411100-3 | Żjut veġitali |

15411110-6 | Żejt taż-żebbuġa |

15411120-9 | Żejt tal-ġulġliel |

15411130-2 | Żejt tal-karawett |

15411140-5 | Żejt tal-ġewż ta’ l-Indi |

15411200-4 | Żejt għat-tisjir |

15411210-7 | Żejt għall-qali’ |

15412000-9 | Xaħmijiet |

15412100-0 | Xaħmijiet ta’ l-annimali |

15412200-1 | Xaħmijiet veġitali |

15413000-6 | Residwi solidi mix-xaħmijiet jew iż-żjut veġitali |

15413100-7 | Tgħasida taż-żejt |

15420000-8 | Żjut u xaħmijiet raffinati |

15421000-5 | Żjut raffinati |

15422000-2 | Xaħmijiet raffinati |

15423000-9 | Żjut u xaħmijiet idroġenizzati jew esterifikati |

15424000-6 | Xamgħat veġitali |

15430000-1 | Xaħmijiet tajbin għall-ikel |

15431000-8 | Marġenira u preparazzjoniet simili |

15431100-9 | Marġerina |

15431110-2 | Marġerina likwida |

15431200-0 | Dlik bi ftit xaħam jew bix-xaħam imnaqqas |

15500000-3 | Prodotti mill-ħalib |

15510000-6 | Ħalib u krema |

15511000-3 | Ħalib |

15511100-4 | Ħalib pasturizzat |

15511200-5 | Ħalib sterilizzat |

15511210-8 | Ħalib UHT |

15511300-6 | Ħalib skumat |

15511400-7 | Ħalib parzjalment xkumat |

15511500-8 | Ħalib intier |

15511600-9 | Ħalib ikkondensat |

15511700-0 | Trab tal-ħalib |

15512000-0 | Krema |

15512100-1 | Krema singola |

15512200-2 | Krema doppja |

15512300-3 | Krema magħquda |

15512900-9 | Krema mħabbta |

15530000-2 | Butir |

15540000-5 | Prodotti mill-ġobon |

15541000-2 | Gobon tal-mejda |

15542000-9 | Ġbon frisk |

15542100-0 | Ġbejniet/irkotta |

15542200-1 | Ġobin artad |

15542300-2 | Ġobon Feta |

15543000-6 | Ġbon maħkuk, imraffar, bil-vina kaħlanija u ġobon ieħor |

15543100-7 | Ġobon tat-tursina (ikħal) |

15543200-8 | Ġobon cheddar |

15543300-9 | Ġobon maħkuk |

15543400-0 | Ġobon parmeġġjan |

15544000-3 | Ġobon iebes |

15545000-0 | Dlik tal-ġobon |

15550000-8 | Prodotti varji tal-ħalib |

15551000-5 | Yoghurt u prodotti oħrajn iffermentati mill-ħalib |

15551300-8 | Yoghurt |

15551310-1 | Yoghurt mingħajr togħma |

15551320-4 | Yoghurt bit-togħma |

15551500-0 | Xorrox |

15552000-2 | Kazein |

15553000-9 | Lattożju jew ix-xiropp tal-lattożju |

15554000-6 | Whey (xorrox) |

15555000-3 | Ġelati u prodotti simili |

15555100-4 | Ġelati |

15555200-5 | Graniti |

15600000-4 | Prodotti mit-tħin tal-qmugħ, lamtijiet u prodotti tal-lamtijiet |

15610000-7 | Prodotti mit-tħin tal-qmugħ |

15611000-4 | Ross maħruġ mill-fosdqa |

15612000-1 | Dqiq taċ-ċereali jew veġitali u prodotti relatati |

15612100-2 | Dqiq tal-qamħ |

15612110-5 | Dqiq mill-qamħa ntiera |

15612120-8 | Dqiq għall-manifattura tal-ħobż |

15612130-1 | Dqiq sempliċi |

15612150-7 | Dqiq ta’ l-għaġina |

15612190-9 | Dqiq self-raising |

15612200-3 | Dqiq taċ-ċereali |

15612210-6 | Dqiq tal-qamħ-ir-rum |

15612220-9 | Dqiq tar-ross |

15612300-4 | Dqiq u smida veġitali |

15612400-5 | Taħlita għall-prodotti tal-furnara |

15612410-8 | Taħlitiet għall-kejkijiet |

15612420-1 | Taħlitiet għall-ħami |

15612500-6 | Prodotti ta’ l-ifran |

15613000-8 | Prodotti mill-qmugħa taċ-ċereali |

15613100-9 | Xgħir u barley mitħun oħxon |

15613300-1 | Prodotti taċ-ċereali |

15613310-4 | Cereali ppreparati għall-kolazzjoni |

15613311-1 | Corn-flakes |

15613312-8 | Taħlita tal-ħafur |

15613313-5 | Muezli |

15613319-7 | Qmugħa minfuħa |

15613380-5 | Ħafur "rolled" |

15614000-5 | Ross ipproċessat |

15614100-6 | Ross tal-qamħa twila |

15614200-7 | Ross mitħun |

15614300-8 | Ross imfarrak |

15615000-2 | Kopra |

15620000-0 | Lamtijiet u prodotti mil-lamtijiet |

15621000-7 | Żejt tal-qamħ-ir-rum |

15622000-4 | Glukożju u prodotti tal-glukożju; fruttożju, u prodotti tal-fruttożju |

15622100-5 | Glukożju u prodotti tal-glukożju |

15622110-8 | Glukożju |

15622120-1 | Xiropp tal-glukożju |

15622300-7 | Fruttożju u prodotti tal-fruttożju |

15622310-0 | Fruttożju |

15622320-3 | Preparazzjonijiet tal-fruttożju |

15622321-0 | Trattib tal-fruttożju |

15622322-7 | Xiropp tal-fruttożju |

15623000-1 | Lamtijiet |

15624000-8 | Tapjoka |

15625000-5 | Smid |

15626000-2 | Trab tal-custard |

15700000-5 | Għalf għakk-annimali |

15710000-8 | Għalf ipprefarat għall-annimali ta’ l-irziezet u annimali oħrajn |

15711000-5 | Ikel għall-ħut |

15712000-2 | Għalf imnixxef |

15713000-9 | Ikel għall-annimali tad-djar |

15800000-6 | Diversi prodotti ta’ l-ikel |

15810000-9 | Prodotti tal-ħobż, oġġetti friski mill-għaġina u kejkijiet |

15811000-6 | Prodotti mill-ħobż |

15811100-7 | Ħobż |

15811200-8 | Bziezen |

15811300-9 | Croissants |

15811400-0 | Krustini |

15811500-1 | Prodotti imġejja mill-ħobż |

15811510-4 | Sandwiches |

15811511-1 | Sandwiches ippreparati |

15812000-3 | Oġġetti ta’ l-għaġina u kejkijiet |

15812100-4 | Oġġetti ta’ l-għaġina |

15812120-0 | Tortini |

15812121-7 | Tornini b’togħma sinjura |

15812122-4 | Tortini ħelwin |

15812200-5 | Kejkijiet |

15813000-0 | Galletini ta’ fil-għodu |

15820000-2 | Biskuttelli u gallettini; oġġetti ta’ l-għaġina u kejkijiet ippreservati |

15821000-9 | Prodotti tal-ħobż u ta’ l-għaġina, inkaljati |

15821100-0 | Prodotti inkaljati tal-ħobż |

15821110-3 | Ħobż mixwi |

15821130-9 | Ħobż iqarmeċ |

15821150-5 | Biskuttelli |

15821200-1 | Gallettini ħeliwin |

15830000-5 | Żokkor u prodotti relatati |

15831000-2 | Zokkor |

15831200-4 | Zokkor abjad |

15831300-5 | Zokkor ta’ l-aċer u xiropp ta’ l-aċer |

15831400-6 | Għasel iswed |

15831500-7 | Xiroppi taz-zokkor |

15831600-8 | Għasel |

15832000-9 | Skart mill-manifattura taz-zokkor |

15833000-6 | Prodotti taz-zokkor |

15833100-7 | Deżerti |

15833110-0 | Krostati |

15840000-8 | Kawkaw; ħelu tal-kawkaw u taz-zokkor |

15841000-5 | Kawkaw |

15841100-6 | Tgħasida tal-kawkaw |

15841200-7 | Butir, xaħam jew żejt tal-kawkaw |

15841300-8 | Trab tal-kawkaw mingħajr zokkor |

15841400-9 | Trab tal-kawkaw biz-zokkor |

15842000-2 | Ħelu taċ-ċikkulata u taz-zokkor |

15842100-3 | Ċikkulata |

15842200-4 | Prodotti taċ-ċikkulata |

15842210-7 | Ċikkulata tax-xorb |

15842220-0 | Strixxi taċ-ċikkulata |

15842300-5 | Ħelu |

15842310-8 | Ħelu mgħolli |

15842320-1 | Qubbajd |

15842400-6 | Frott, ġewż jew qxur tal-frott ippreservati biz-zokkor |

15850000-1 | Prodotti ta’ l-għaġin |

15851000-8 | Prodotti mit-tqiq |

15851100-9 | Għaġin mhux imsajjar |

15851110-2 | Imqarrun |

15851120-5 | Fdewweġ |

15851190-6 | Spagetti |

15851200-0 | Għaġin u kuskus ippreparat |

15851210-3 | Għaġin ippreparat |

15851220-6 | Għaġin mimli |

15851230-9 | Lasanja |

15851250-5 | Kuskus |

15851290-7 | Għaġin fil-bottijiet |

15860000-4 | Kafe, te u prodotti relatati |

15861000-1 | Fake |

15861100-2 | Kafe inkaljat |

15861200-3 | Kafe mingħajr kafeina |

15861300-4 | Kafe bil-kafeina mhux imneħħija |

15862000-8 | Sostituti tal-kafe |

15863000-5 | Te |

15863100-6 | Te aħdar |

15863200-7 | Te iswed |

15864000-2 | Preparazzjonijiet għat-te jew il-mate |

15864100-3 | Boroż tat-te |

15865000-9 | Boroż bil-ħwawar |

15870000-7 | Kondimenti melħ u bżar |

15871000-4 | Ħall; zlazi; kondimenti mħallta; tqiq u smida tal-mustarda; u mustarda ppreparata |

15871100-5 | Ħall u sostituti tal-ħall |

15871110-8 | Ħall |

15871120-1 | Sostituti tal-ħall |

15871200-6 | Zlazi, kondimenti mħalla, u togħmiet imħallta |

15871210-9 | Zalza tas-sojja |

15871230-5 | Zalza tat-tadam |

15871250-1 | Mustarda |

15871260-4 | Zlazi |

15871270-7 | Kondimenti mħallta |

15871273-8 | Mayonnaise |

15871274-5 | Dlik għal fuq il-ħobż |

15871279-0 | Chutney |

15872000-1 | Ħwawar |

15872100-2 | Bżar |

15872200-3 | Ħwawar orjentali |

15872300-4 | Ħwawar komuni |

15872400-5 | Melħ |

15872500-6 | Ġinġer |

15880000-0 | Prodotti nutrizzjonali speċjali |

15881000-7 | Preparazzjonijiet omoġenizzati ta’ l-ikel |

15882000-4 | Prodotti tad-dieta |

15884000-8 | Ikel tat-trabi |

15890000-3 | Prodotti varji, n.e.c. u oġġetti mqadda |

15891000-0 | Brodu u soppa |

15891100-1 | Brodu tal-laħam |

15891200-2 | Brodu tal-ħut |

15891300-3 | Sopop imħallta |

15891400-4 | Sopop |

15891410-7 | Taħlitiet għas-sopop |

15891500-5 | Brodijiet |

15891600-6 | Konċentramenti għall-brodijiet |

15891610-9 | Taħlitiet għall-konċentramenti tal-brodijiet |

15891900-9 | Sopop tal-ħaxix |

15892000-7 | Sugu, estratti, sustanzi peptiċi u oġġetti sabiex jgħaqqlu, mill-ħaxix |

15892100-8 | Sugu tal-ħxejjex |

15892200-9 | Estratti tal-ħxejjex |

15892400-1 | Proddotti li jgħaqqdu |

15893000-4 | Oġġetti mqadda |

15893100-5 | Taħlitiet ta’ l-ikel |

15893200-6 | Taħlitiet tad-deżerta |

15893300-7 | Taħlitiet tal-gravy |

15894000-1 | Prodotti pproċessati ta’ l-ikel |

15894100-2 | Ikel għall-veġitarjani |

15894200-3 | Ikliet ippreparati |

15894210-6 | Ikliet għall-iskejjel |

15894220-9 | Ikliet għall-isptarijiet |

15894300-4 | Dixxijiet ippreparati |

15894400-5 | Snacks |

15894500-6 | Ingredjenti tal-vending-machine |

15894600-7 | Mili għal-ħobż |

15894700-8 | Delicatessen |

15895000-8 | Prodotti li jisservew bil-ħeffa |

15895100-9 | Hamburgers |

15896000-5 | Prodotti ffriżati bil-qawwi |

15897000-2 | Oġġetti fil-landi |

15897100-3 | Razzjonijiet tas-suldati |

15898000-9 | Ħmira |

15899000-6 | Baking powder |

15900000-7 | Xorb |

15910000-0 | Xorb alkoħoliku distillat |

15911000-7 | Xorb spirituż |

15911100-8 | Spirti |

15911200-9 | Likuri |

15930000-6 | Inbejjed |

15931000-3 | Inbejjed mingħajr togħmiet |

15931100-4 | Inbejjed frizzanti |

15931200-5 | Inbid tal-mejda |

15931300-6 | Port |

15931400-7 | Madeira |

15931500-8 | Masti ta’ l-għeneb |

15931600-9 | Sherry |

15932000-0 | Il-karfa ta’ l-inbid |

15940000-9 | Ċedru u nbejjed oħrajn tal-frott |

15941000-6 | Ċedru |

15942000-3 | Inbejjed tal-frott |

15950000-2 | Xorb fermentat mhux distillat |

15951000-9 | Vermouth |

15960000-5 | Birra tax-xgħir |

15961000-2 | Birra |

15961100-3 | Lager |

15962000-9 | Karfa tal-birra jew tad-distillar |

15980000-1 | Xorb mhux alkoħoliku |

15981000-8 | Ilma minerali |

15981100-9 | Ilma minerali mingħajr gas |

15981200-0 | Ilma minerali bil-gass |

15981300-1 | Ilma f’għamla solida |

15981310-4 | Silġ |

15981320-7 | Borra |

15981400-2 | Ilmijiet minerali bit-togħma |

15982000-5 | Soft drinks |

15982100-6 | Squashes tal-frott |

15982200-7 | Ħalib biċ-ċikkulata |

16000000-5 | Tabakk, prodotti tat-tabakk u fornimenti |

16100000-6 | Prodotti tat-tabakk |

16110000-9 | Sigarri |

16120000-2 | Sigarilli |

16130000-5 | Sigaretti |

16200000-7 | Tabakk |

16210000-0 | Tabakk manifatturat |

16300000-8 | Forniment tat-tabakkonisti |

17000000-2 | Tessuti u prodotti tat-tessuti |

17100000-3 | Dappijiet tessili u oġġetti relatati |

17110000-6 | Drappijiet minsuġa |

17111000-3 | Drappijiet sintetiċi, minsuġa |

17111100-4 | Drappijiet imħallta, minsuġa |

17112000-0 | Drappijiet tal-qoton, minsuġa |

17112100-1 | Drappijiet ta’ l-imtieraħ |

17112200-2 | Denim |

17112300-3 | Kanvazz |

17112310-6 | Oġġetti tal-kanvazz |

17112400-4 | Poplin |

17112500-5 | Drapp taċ-ċineg |

17112510-8 | Strixxi mid-drapp taċ-ċineg |

17120000-9 | Drappijiet tas-suf |

17130000-2 | Drappijiet ta’ l-għażel |

17131000-9 | Għażel |

17140000-5 | Drappijiet speċjali |

17141000-2 | Bellus |

17142000-9 | Xugamani tat-terry |

17143000-6 | Drappijiet tal-kisi ta’ l-għamara |

17144000-3 | Drappijiet tal-purtieri |

17145000-0 | Drappijiet ta’ l-inforor |

17150000-8 | Drappijiet innitjati jew bil-kroxé |

17151000-5 | Drappijiet innitjati |

17151100-6 | Drappijiet tal-bellus |

17152000-2 | Drappijiet bil-kroxé |

17160000-1 | Xoqqa |

17170000-4 | Drappijiet mhux minsuġa |

17200000-4 | Oġġetti tat-tessuti |

17210000-7 | Oġġetti tassili tad-djar |

17211000-4 | Gvieret u tapiti ta’ l-ivvjaġġar |

17211100-5 | Gvieret |

17211200-6 | Tapiti ta’ l-ivvjaġġar |

17212000-1 | Għażel tas-sodod |

17212100-2 | Lożor |

17212200-3 | Koperti tad-divut |

17212300-4 | Koperti tas-saqqijiet |

17212400-5 | Eiderdowns |

17212500-6 | Investi |

17212600-7 | Investi tar-rombli tas-sodda |

17213000-8 | Għażel ta’ l-imwejjed |

17213100-9 | Dvalji |

17213200-0 | Srievet |

17214000-5 | Għażel tat-twaletta u tal-kċina |

17214100-6 | Xugamani |

17214200-7 | Biċċiet tal-platti |

17214300-8 | Xugamani li jirrumblaw |

17214500-0 | Xugamani żgħar tal-wiċċ |

17215000-2 | Purtieri, tined, valanzi, u dendini tat-tessuti |

17215100-3 | Purtieri |

17215110-6 | Purtieri kontra d-duħħan |

17215200-4 | Tined |

17215300-5 | Valanzi |

17215400-6 | Dendini |

17215410-9 | Dendini nterni |

17215420-2 | Dendini tat-tessuti |

17215430-5 | Dendini venezjani |

17215440-8 | Dendini vertikali |

17216000-9 | Oġġetti ta’ l-għamara |

17216100-0 | Għamara ratba |

17216110-3 | Imħadded (Kuxxini) |

17216120-6 | Imħadded tas-sodda |

17218000-3 | Għażel ta’ l-isptarijiet |

17218100-4 | Tined tat-teatru ta’ l-operazzjonijiet |

17218200-5 | Lożor tat-teatru ta’ l-operazzjonijiet |

17220000-0 | Oġġetti tessili diġà meħjuta |

17221000-7 | Xkejjer u boroż |

17221100-8 | Boroż ta’ l-ivvjaġġar |

17221110-1 | Rucksacks (boroż ta’ l-ispallel) |

17221200-9 | Boroż sportivi |

17221300-0 | Xkejjer tal-posta u tal-pakketti |

17221310-3 | Busti tal-posta |

17221400-1 | Boroż għall-oġġet ta’ l-isport |

17221500-2 | Boroż tal-ħwejjeġ maħmuġin |

17221600-3 | Boroż tessili |

17221700-4 | Xkejjer għall-ippakkjar ta’ oġġettii |

17221710-7 | Boroż għall-ippakkjar ta’ oġġetti |

17222000-4 | Tarpolini, qlugħ għad-dgħajjes, ċattri u laneċ, tined, parasoli, kampijiet u oġġetti ta’ l-ikkampjar |

17222100-5 | Tarpolini, tined u parasoli |

17222110-8 | Tarpolini |

17222120-1 | Tined |

17222130-4 | Dendini tax-xemx |

17222200-6 | Koperti tal-camouflage |

17222400-8 | Qlugħ |

17222500-9 | Oġġetti tessili ta’ l-ikkampjar |

17222510-2 | Saqqijiet pnewmatiċi |

17222520-5 | Sodod tal-kampijiet |

17222530-8 | Kampijiet |

17222540-1 | Boroż ta’ l-irqad |

17222541-8 | Boroż ta’ l-irqad mimlija bir-rix jew bil-pil |

17223000-1 | Parachutes |

17223100-2 | Parachutes direġibbli |

17223200-3 | Rotochutes |

17225000-5 | Oġġetti tessili varji, manifatturati |

17225100-6 | Biċċiet tat-tfarfir |

17225200-7 | Elementi fibrużi tad-drappijiet |

17225300-8 | Ġgieget tas-salvataġġ |

17225400-9 | Ġvieret ta’ kontra n-nirien |

17225500-0 | Xbieki ta’ kontra n-nemus |

17225600-1 | Biċċiet tal-platti |

17225700-2 | Ċintorini tas-salvataġġ |

17225800-3 | Biċċiet tat-tindif |

17225810-6 | Biċċiet għall-illustrar |

17230000-3 | Twapet, twapet żgħar u ħsajjar |

17231000-0 | Twapet |

17231100-1 | Twapet bl-għeqiedi |

17231200-2 | Twapet minsuġa |

17231300-3 | Twapet bit-trofof |

17231310-6 | Madum tat-tapiti |

17231400-4 | Materjal tat-tapiti |

17232000-7 | Ħsajjar |

17233000-4 | Twapet żgħar |

17234000-1 | Twapet industriali |

17240000-6 | Ċimi, ħbula, lenza u xbieki varji |

17241000-3 | Ħbula, lenza u xbieki varji |

17241100-4 | Lenza, ċimi u ħbula |

17241110-7 | Ħbula |

17241120-0 | Ċimi |

17241130-3 | Spag |

17241140-6 | Lenza |

17241200-5 | Xbieki tat-tessuti |

17241210-8 | Xbieki bl-għeqiedi |

17241220-1 | Ċineg |

17242000-0 | Ċraret |

17250000-9 | Oġġetti mhux minsuġa |

17260000-2 | Oġġetti varji tat-tessuti |

17261000-9 | Tull, bizzilla, drappijiet minsuġa fid-dejjaq, antiċċjoli u rakkmu |

17261100-0 | Drappijiet minsuġa fid-dejjaq; antiċċjoli |

17261110-3 | Żigarella |

17261120-6 | Żigarella tat-tessuti |

17261130-9 | Tikketti u badges tat-tessuti |

17261131-6 | Tikketti tat-tessuti |

17261132-3 | Badges tat-tessuti |

17261133-0 | Insinja |

17261140-2 | Antaċċjoli ornamentali |

17261141-9 | Lazzijiet |

17261142-6 | Epaulettes (ta’ l-ispalel) |

17261200-1 | Drappiet "xbieki" |

17262000-6 | Pannu |

17263000-3 | Tajjar tesili, ħjut, drappijiet u oġġetti għal skopijiet tekniċi |

17263100-4 | Tajjar tessili |

17263200-5 | Ħjut metallizzati |

17263300-6 | Drappijiet minsuġa minn ħtut metallizzati |

17263400-7 | Drappijiet tessili, impregnati, miksija jew koperti |

17263500-8 | Oġġetti tat-tessuti għal skopijiet tekniċi |

17263510-1 | Manek tat-tessuti |

17263520-4 | Ċintorini tal-ġarr tat-tessuti |

17263530-7 | Kanali tal-ventilazzjoni |

17263600-9 | Prodotti tessili ttrapuntati |

17280000-8 | Ħwejjeġ innitjati, kalżetti/peduni u simili u prodotti relatati |

17281000-5 | Kalżetti/peduni u simili |

17281100-6 | Tights, kalzetti tan-nisa u peduni |

17281110-9 | Kalzetti tan-nisa |

17281120-2 | Tights |

17281130-5 | Peduni |

17282000-2 | Pullovers, cardigans u prodotti simili |

17282100-3 | Jerseys, pullovers, cardigans, sdieri u oġġetti simili |

17282110-6 | Pullover |

17282120-9 | Cardigans |

17282130-2 | Flokkiet għall-għaraq |

17282140-5 | Sdieri |

17300000-5 | Ħjut u fibri tessili |

17310000-8 | Fibri tessili naturali |

17320000-1 | Fibri tessili artifiċjali |

17330000-4 | Ħjut u fibri tessili minn fibri naturali |

17331000-1 | Ħajt tal-ħarir |

17332000-8 | Ħajt tas-suf |

17333000-5 | Ħajt tal-qoton |

17334000-2 | Ħajt tal-kittien |

17335000-9 | Ħjut u fibri tal-ħjata minn fibri naturali |

17335100-0 | Ħajt tal-ħjata |

17335200-1 | Suf ta’ l-innittjar |

17336000-6 | Ħjut minn fibri tessili veġitali |

17340000-7 | Ħjut u fibri sintetiċi |

17341000-4 | Fibri sintetiċi |

17342000-1 | Ħjut sintetiċi |

17342100-2 | Ħjut sintetiċi għall-ħjata |

17342200-3 | Fibri sintetiċi għall-innitjar |

17400000-6 | Skart tat-tessuti |

18000000-9 | Ħwejjeġ u aċċessorji |

18100000-0 | Ħwejjeġ okkupazzjonali, ilbies speċjali tax-xogħol u aċċessorji |

18110000-3 | Ħwejjeġ okkupazzjonali |

18111000-0 | Ħwejjeġ marbuta mal-mediċina |

18112000-7 | Ilbies tal-militar |

18113000-4 | Ilbies industriali |

18114000-1 | Coveralls |

18115000-8 | Uniformijiet |

18115100-9 | Uniformijiet tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar |

18115200-0 | Uniforijiet tal-puluzija |

18115300-1 | Uniformijiet tal-militar |

18130000-9 | Ilbies speċjali għax-xogħol |

18131000-6 | Ħwejjeġ protettivi u tas-sigurtà |

18131100-7 | Flokkijiet ta’ kontra l-bullets |

18131200-8 | Ħwejjeġ għall-protezzjoni bioloġika u kemikali |

18131300-9 | Ħwejjeġ għall-protezzjoni radjoloġika |

18131400-0 | Ħwejjeġ għall-protezzjoni anti-ballistika |

18131500-1 | Flokkijiet tas-sigurtà |

18131600-2 | Flokkijiet riflettivi |

18132000-3 | Ħwejjeg tat-titjir |

18132100-4 | Ġgieget tat-titjir |

18132200-5 | Ilbies tat-titjir |

18133000-0 | Ilbies u apparat speċjali |

18133100-1 | Ġgieget tal-camouflage |

18133200-2 | Ilbies tal-kombattiment |

18133300-3 | Apparat tal-kombattiment |

18133400-4 | Uniformijiet tal-kombattiment |

18133500-5 | Għelmijiet militari |

18133600-6 | Koperti ta’ l-għelmijiet |

18133700-7 | Ilbiex għall-iskijjar |

18133800-8 | Ħwejjeġ u apparat ta’ l-artiku |

18133900-9 | Ħwejjeġ għall-għadis taħt il-baħar |

18134000-7 | Ilbies għall-inżul fl-ilma |

18134100-8 | Ilbies tas-sopravivenza |

18140000-2 | Aċċessorji ta’ l-ilbies tax-xogħol |

18141000-9 | Ingwanti tax-xogħol |

18142000-6 | Viżuri tas-sigurtà |

18143000-3 | Apparat protettiv |

18200000-1 | Ilbies ta’ barra |

18210000-4 | Kowtijiet |

18211000-1 | Kapep |

18212000-8 | Mantari |

18213000-5 | Ġgieget tar-riħ |

18220000-7 | Ilbies tal-protezzjoni mit-temp |

18221000-4 | Ilbies tal-protezzjoni mix-xita |

18221100-5 | Kapep tal-protezzjoni mix-xita |

18221200-6 | Anorak |

18221300-7 | Kowtijiet ta’ kontra x-xita |

18222000-1 | Ilbies tal-korporazzjoni |

18222100-2 | Ilbies formali (glekk u qalziet) |

18222200-3 | Ensambles |

18223000-8 | Ġgieget u blażers |

18223100-9 | Blażers |

18223200-0 | Ġgieget |

18224000-5 | Ilbies magħmul minn drappijiet tessili miksija jew impregnati |

18230000-0 | Ilbies varju, ta’ barra |

18231000-7 | Ilbiesi tan-nisa |

18232000-4 | Dbielet |

18233000-1 | Shorts |

18234000-8 | Qliezet |

18300000-2 | Ħwejjeġ tan-nisa |

18310000-5 | Ħwejjeġ ta’ taħt |

18311000-2 | Dbielet ta’ taħt |

18312000-9 | Qliezet ta’ taħt |

18313000-6 | Qliezet ta’ taħt tan-nisa |

18314000-3 | Kowtijiet tal-banju |

18320000-8 | Qomos u lbies ta’ bil-lejl |

18321000-5 | Qomos |

18322000-2 | Ilbies ta’ bil-lejl |

18322100-3 | Qomos ta’ bil-lejl |

18322200-4 | Dressing gowns |

18322300-5 | Piġami |

18322400-6 | Flokkijiet ta’ taħt |

18322500-7 | Ilbies ta’ bil-lejl |

18323000-9 | Riċipetti, panċieri, suspenders u oġġetti simili |

18323100-0 | Riċipetti |

18323200-1 | Panċieri |

18323300-2 | Suspenders |

18330000-1 | Flokkijiet għamla ta’ "T" |

18400000-3 | Ilbies u aċċessorji speċjali |

18410000-6 | Ilbies speċjali |

18411000-3 | Ilbies tat-trabi |

18412000-0 | Ilbies ta’ l-isports |

18412100-1 | Tracksuits |

18412200-2 | Qomos ta’ l-isports |

18412300-3 | Ilbies ta’ l-iskijjar |

18412800-8 | Malji ta’ l-għawm |

18420000-9 | Aċċessorji tal-ħwejjeġ |

18421000-6 | Imkatar |

18422000-3 | Kravatti |

18423000-0 | Ingravati |

18424000-7 | Ingwanti |

18425000-4 | Ċintorini mhux tal-ġild |

18440000-5 | Kpiepel u għata tar-ras |

18441000-2 | Kpiepel |

18443000-6 | Għata tar-ras u aċċessorji ta’ l-għata tar-ras |

18443100-7 | Faxex għal mar-ras |

18443200-8 | Faxex għal mar-ras, metalliċi |

18443300-9 | Għata tar-ras magħmulha mit-tesuti |

18443310-2 | Brieret |

18443320-5 | Brieret tas-suldati |

18443330-8 | Barnużi |

18443340-1 | Kapep |

18443400-0 | Ċineg ta’ taħt il-geddum għal ma’ l-elmijiet |

18443500-1 | Viżuri |

18444000-3 | Għata protettiva tar-ras |

18444100-4 | Għata tar-ras, tas-sigurtà |

18444110-7 | Għelmijiet |

18444200-5 | Kpiepel iebsa |

18450000-8 | Irbit |

18451000-5 | Buttuni |

18451100-6 | Partijiet minn buttuni |

18452000-2 | Labar tas-sarwan |

18453000-9 | Żippijiet |

18500000-4 | Ibies magħmul mill-ġild |

18510000-7 | Aċċessorji għall-ilbies magħmul mil-ġild |

18511000-4 | Ingwanti jew manicotti tal-ġild |

18511100-5 | Ingwanti minn ġild oħxon |

18512000-1 | Ċintorini u bandolieri, tal-ġild |

18512100-2 | Ċintorini |

18512200-3 | Bandolieri |

18600000-5 | Fer u oġġetti tal-fer |

18610000-8 | Oġġetti tal-fer |

18611000-5 | Ġlud bil-fer |

18612000-2 | Ħwejjeġ bil-fer |

18613000-9 | Fer artifiċjali għall-oġġetti |

18620000-1 | Fer |

18700000-6 | Ħwejjeġ użati |

19000000-6 | Ġlud, prodotti tal-ġlud u żraben |

19100000-7 | Ġlud |

19110000-0 | Ġild tal-kamoxxa |

19120000-3 | Ġlud tal-bovini jew miż-żwiemel |

19130000-6 | Ġlud tan-nagħaġ, tal-mogħoż jew tal-majjali |

19131000-3 | Ġlud tan-nagħaġ u tal-ħrief |

19132000-0 | Ġlud tal-mogħoż u tal-gidien |

19133000-7 | Ġlud tal-majjali |

19140000-9 | Ġlud ta’ annimali oħtajn, ġild kompost appati milli ġlud |

19141000-6 | Glud ta’ annimali oħrajn |

19142000-3 | Ġlud komposti |

19143000-0 | Imitazzjoni tal-ġild |

19144000-7 | Ġild ta’ l-alakka |

19150000-2 | Skart tal-ġild |

19200000-8 | oġġetti tal-ġild, bagalji u s-sarġ taż-żwiemel |

19210000-1 | Sarġ taż-żwiemel |

19211000-8 | Xedd taż-żwiemel |

19212000-5 | Frosti tat-tlielaq |

19213000-2 | Swat |

19220000-4 | Bagalji |

19221000-1 | Bagalji ta’ l-ivvjaġġar |

19222000-8 | Basktijiet tan-nisa |

19223000-5 | Portafolji u boroż |

19223100-6 | Boroż |

19223200-7 | Portafolji |

19224000-2 | Bagalji kbar |

19225000-9 | Koperta għall-flixkien ta’ l-ilma u l-istoċċ ta’ maċ-ċintorin |

19225100-0 | Koperta għall-flixkien ta’ l-ilma |

19225200-1 | L-istoċċ ta’ maċ-ċintorin |

19229000-7 | Bagalji żgħar tat-twaletta |

19230000-7 | Ċineg ta’ l-arloġġi ta’ l-idejn |

19240000-0 | Oġġetti tal-ġild użati fil-makkinarju jew apparati mekkaniċi |

19300000-9 | Żraben |

19310000-2 | Żraben apparti milli ta’ l-isports u żraben protettivi |

19311000-9 | Żraben impervisti għall-ilma |

19312000-6 | Żraben b’partijiet tal-lastiku jew tal-plastika |

19312100-7 | Sandlijiet bl-uċuħ tal-lastiku jew tal-plastika |

19312200-8 | Stivali tal-lastiku |

19312300-9 | Żraben tat-tibdila tal-lastiku jew tal-plastika |

19312400-0 | Flip-flops |

19313000-3 | Żraben bl-uċuħ tal-lastiku |

19313100-4 | Sandlijiet |

19313200-5 | Krakar |

19313300-6 | Żraben ta’ tibdila |

19314000-0 | Żraben bl-uċuħ minn materjali tessili |

19315000-7 | Stivali |

19315100-8 | Stivali sa l-għaksa |

19315200-9 | Stivali sal-pexxun |

19315300-0 | Stivali sa l-irkobba |

19315400-1 | Stivali għax-xmajjar |

19316000-4 | Galoxxi |

19320000-5 | Żraben ta’ l-isports |

19321000-2 | Żraben ta’ l-iskijjar |

19321100-3 | Zraben ta’ l-iskijjar fuq terren varju |

19322000-9 | Żraben tat-taħriġ |

19323000-6 | Żraben tat-tlugħ ma’ muntanji |

19324000-3 | Żraben tal-football |

19330000-8 | Żraben protettivi |

19331000-5 | Żraben li jinkorporaw koperta protettiva tal-metaq fuq is-swaba |

19332000-2 | Żraben speċjali |

19332100-3 | Żraben tat-titjir |

19340000-1 | Partijiet taż-żraben |

19341000-8 | Uċuħ taż-żraben |

19342000-5 | Pettijiet |

19343000-2 | Tkaken |

20000000-6 | Inajm, prodotti ta’ l-injam, prodotti tas-sufra, xogħol tal-kale d’indja u xpgħol tal-qasab |

20100000-7 | Injam isserrat |

20110000-0 | Traversi tal-binarji tal-ferrovija |

20111000-7 | Traversi ta’ l-injam |

20112000-4 | Partijiet tat-traversi |

20120000-3 | Injam tal-minieri |

20130000-6 | Injam artab (ta’ l-abjad) ippreparat |

20131000-3 | Komponenti ta’ l-irpar |

20140000-9 | Injam iebes |

20150000-2 | Parquet |

20160000-5 | Prodotti ta’ l-injam ippreparat jew ittrattat |

20161000-2 | Injam ittrattat |

20161100-3 | Arbli ttratti |

20170000-8 | Serratura |

20200000-8 | Folji u fuljetta ta’ l-injam |

20210000-1 | Panelli u pjanċi ta’ l-injam |

20211000-8 | Plywood |

20212000-5 | Injam laminat |

20213000-2 | Pjanċi magħmula miċ-ċana |

20214000-9 | Pjanċi magħmula mill-fibri |

20215000-6 | Panewijiet ta’ l-injam |

20216000-3 | Folji tal-fuljetta |

20220000-4 | Injam densifikat |

20300000-9 | Xogħol tal-mastrudaxxa u tal-karpenterija fl-injam għall-bennejja |

20310000-2 | Xogħol ta’ l-injam għall-benneja |

20311000-9 | Twieqi ta’ l-injam |

20311100-0 | Twieqi stil Franċiż (kbar sa l-art) |

20312000-6 | Bibien ta’ l-injam |

20313000-3 | Panewijiet tal-parquet ta’ l-injam |

20320000-5 | Xogħol tal-mastrudaxxa fl-injm għall-bennejja |

20321000-2 | Panewijiet lesti għall-irpar |

20322000-9 | Travi ta’ l-irbit bl-injam għas-soqfa |

20323000-6 | Turġien |

20330000-8 | Bini pre-fabbrikat mill-injam |

20400000-0 | Kontenituri, palletti, kaxxi u kontenituri oħrajn, ta’ l-injam |

20410000-3 | Kontenituri ta’ l-injam |

20411000-0 | Krietel ta’ l-injam |

20411100-1 | Kaxxi ta’ l-injam |

20411200-2 | Rkiekel kbar ta’ l-injam |

20412000-7 | Ċestuni ta’ l-injam |

20412100-8 | Btieti ta’ l-injam |

20412200-9 | Btieti kbar ta’ l-injam |

20413000-4 | Kaxxi ta’ l-injam |

20420000-6 | Paletti ta’ l-injam |

20421000-3 | Kaxxi bil-paletti |

20500000-1 | Oġġetti ta’ l-injam u s-sufra artifiċjali għall-oġġetti |

20510000-4 | Prodotti ta’ l-injam u oġġetti relatati |

20511000-1 | Mankijiet ta’ l-injam għall-għodda |

20512000-8 | Irbit ta’ l-għodda, ta’ l-injam |

20513000-5 | Partijiet mill-għodda, ta’ l-injam |

20514000-2 | Gwarniċi ta’ l-injam |

20515000-9 | Twiebet |

20520000-7 | Oġġetti tas-sufra, tal-kale d’indja u tal-qasab |

20521000-4 | Oġġetti tal-kale d’indja (simar) |

20521100-5 | Oġġetti tal-qasab |

20522000-1 | Sufra naturali |

20522100-2 | Madum tas-sufra |

21000000-3 | Tipġi varji tal-polpa, karta u prodotti tal-karta |

21100000-4 | Polpa, karta u kartun |

21110000-7 | Polpa |

21111000-4 | Polpa ta’ l-injam |

21111100-5 | Polpa kimika ta’ l-injam |

21120000-0 | Karta u kartun |

21121000-7 | Karta tal-gażżetti, karta maħduma bl-idejn u karta jew kartun mhux miksija għal skopijiet grafiċi |

21121100-8 | Karta għall-gazzetti |

21121200-9 | Karta jew kartun mħduma bl-idejn |

21121300-0 | Karta jew kartun foto-sensittivi, sensittivi għas-sħana jew termografiċi |

21121310-3 | Karta jew kartun foto-sensittivi |

21121320-6 | Karta jew kartun sensittivi għas-sħana |

21121330-9 | Karta jew kartun termografiċi |

21122000-4 | Karti tat-twaletta, kraftliner u karta u kartun ieħor |

21122100-5 | Karta u kartun ta’ diversi saffi |

21122200-6 | Kraftliner |

21124000-8 | Karta oljata (kontra x-xaħmijiet) u oġġetti oħrajn tal-karta |

21124100-9 | Karta oljata |

21124200-0 | Karta tip tat-tracing (karta strazza) |

21124300-1 | Kasta qisa ħġieġ |

21124400-2 | Karta trasparenti jew translusenti |

21124500-3 | Karta ta’ l-arti jew tas-snajja |

21124600-4 | Larta għat-tpinġija |

21124700-5 | Katra għall-mapep |

21125000-5 | Karta u kartun ipproċessati |

21125100-6 | Karta u kartun komposti |

21125300-8 | Karta tal-kitba |

21125400-9 | Karta ta’ l-istampar |

21125600-1 | Karta li tikkopja lilha nnifisha jew parta oħra ta’ l-ikkuppjar |

21125610-4 | Karta termografika |

21125690-8 | Karta tal-foto-kopji u karta xerografika |

21125691-5 | Karta tal-foto-kopji |

21125692-2 | Karta xerografika |

21126000-2 | Skart u ħela tal-karta u l-kartun |

21200000-5 | Oġġetti tal-karta jew il-kartun |

21210000-8 | Karta u kartun korrugati |

21211000-5 | Kontenituri tal-karta jew tal-kartun |

21211100-6 | Diversi tipi ta’ kaxxi |

21211110-9 | Kaxxi tal-karta jew tal-kartun |

21211120-2 | Kaxxi għad-dokumenti, tilari għall-ittri, kaxxi tal-ħażna u oġġetti simili |

21211200-7 | Boroż u xkejjer tal-karta |

21211210-0 | Xkejjer tal-karta |

21211220-3 | Boroż tal-karta |

21211230-6 | Boroż għad-deni fl-ajru |

21220000-1 | Oġġetti tal-karta għad-djar u l-isptarijiet |

21221000-8 | Karta tat-twaletta, imkatar, xugamani ta’ l-idejn u srievet |

21221100-9 | Karta tat-twaletta |

21221200-0 | Imkatar tal-karta |

21221300-1 | Xugamani ta’ l-idejn, tal-karta |

21221400-2 | Srievet tal-karta |

21222000-5 | Oġġetti tal-karta, sanitarji u ta’ l-isptarijiet |

21222100-6 | Prodotti sanitarji tal-karta |

21222110-9 | Xugamani u tampoons tal-karta |

21222120-2 | Ħrieqi li jintużaw darba biss |

21222121-9 | Qlejbiet tal-ħrieqi, tal-karta |

21222200-7 | Oġġetti tal-karta għall-isptarijiet |

21222210-0 | Kompressi tal-karta |

21222220-3 | Boroż u faxex sterilizzati, tal-karta |

21222300-8 | Prodotti tal-karta li jintużaw darba biss |

21230000-4 | Kartolerija tal-karta u oġġetti simili |

21231000-1 | Karta saħħara, karta li tikkopja lilha nnifisha, karta ta’ l-istencils tad-duplicator u karta mhux saħħara |

21231100-2 | Karta saħħara |

21231200-3 | Karta li tikkopja lilha nnifisha |

21231300-4 | Karta mhux saħħara |

21231400-5 | Karta ta’ l-istencils tad-duplicator |

21232000-8 | Busti, kartolini ta’ l-ittri u kartolini lixxi |

21232100-9 | Kartolini ta’ l-ittri |

21232200-0 | Kartolini lixxi |

21232300-1 | Busti |

21233000-5 | Karta mbuzzata jew imtaqqba |

21233100-6 | Karta mbuzzata jew imtaqqba, għall-istampar |

21233200-7 | Karta mbuzzata jew imtaqqba, għall-kitba |

21233600-1 | Karta kontinwa għall-pronters tal-kompjuter |

21233610-4 | Formoli kontinwi |

21234000-2 | Karta bil-kolla jew b’adessiv |

21234100-3 | Karta b’adessiv minnha nnifisha |

21240000-7 | Karti tal-kisi tal-ħitan u kisi ieħor |

21241000-4 | Karta jew kartun għall-kisi tal-ħitan |

21241100-5 | Karta tal-ħitan |

21242000-1 | Kisi tal-ħitan magħmul mit-tessuti |

21243000-8 | Karta jew kartun għall-kisi ta’ l-art |

21250000-0 | Karta tas-sigarretti u karta tal-filtru |

21251000-7 | Karta tas-sigarretti |

21252000-4 | Karta tal-filtru |

22000000-0 | Tipi varji ta’ materjal stampat u oġġetti għall-istampar |

22100000-1 | Kotba, katalogi u fuljetti, stampati |

22110000-4 | Kotba stampati |

22111000-1 | Kotba ta’ l-iskejjel |

22112000-8 | Pitazzi |

22113000-5 | Kotba tal-libreriji |

22114000-2 | Dizzjunarji, mapep, kotba tal-mużika u kotba oħrajn |

22114100-3 | Dizzjunarji |

22114200-4 | Kotba tal-mapep |

22114300-5 | Mapep |

22114310-8 | Mapep kadastrali |

22114311-5 | Blueprints (pjanti dettaljati) |

22114400-6 | Mużika stampata |

22114500-7 | Enċiklopediji |

22120000-7 | Publikazzjonijiet |

22121000-4 | Pubblikazzjonijiet tekniċi |

22130000-0 | Direttorji |

22140000-3 | Fuljetti |

22150000-6 | Katalogi |

22160000-9 | Kotba żgħar |

22200000-2 | Gazzetti, ġurnali, perjodiċi u magazines |

22210000-5 | Gazzetti |

22211000-2 | Ġurnali |

22212000-9 | Perjodiċi |

22212100-0 | Serjali |

22213000-6 | Magazines |

22300000-3 | Kartolini, kartolini ta’ l-awgurju u materja oħra stampata |

22310000-6 | Kartolini |

22312000-0 | Stampi |

22313000-7 | Trasferituri |

22314000-4 | Disinji |

22315000-1 | Ritratti |

22320000-9 | Kartolini ta’ l-awgurju |

22321000-6 | Kartolini tal-Milied |

22400000-4 | Bolol, formoli taċ-ċekkijiet, karti bankarji, ċertifikati tat-titoli, materjal ta’ riklami kummerċjali, katalogi u manwali |

22410000-7 | Bolol |

22411000-4 | Bolol tal-Milied |

22412000-1 | Bolol ġodda |

22413000-8 | Bolol tal-kupuni |

22420000-0 | Karta stampata bil-bolol |

22430000-3 | Karti bankarji |

22440000-6 | Formoli taċ-ċekkijiet |

22450000-9 | Materja stampata tat-tip tas-sigurtà |

22451000-6 | Passaporti |

22452000-3 | Ordnijiet postali |

22460000-2 | Materjal ta’ reklamar tal-kummerċ, katalogi kummerċjali u manwali |

22461000-9 | Katalogi |

22462000-6 | Materjal tar-reklamar |

22470000-5 | Manwali |

22471000-2 | Materjal tal-kompjuter |

22472000-9 | Manwali ta’ l-istruzzjoni |

22473000-6 | Manwali tekniċi |

22500000-5 | Pjanċi jew ċilindri għall-istampar jew medja oħra użata fl-istampar |

22510000-8 | Pjanċi offset |

22520000-1 | Apparat ta’ l-akwa-forte fin-niexef |

22521000-8 | Apparat ta’ l-imbuzzar |

22800000-8 | Reġistri tal-karta jew il-kartun, kotba tal-kontijiet, irbit tal-karti, formoli u oġġetti oħrajn tal-kartolerija stampata |

22810000-1 | Reġistri tal-karta jew tal-kartun |

22813000-2 | Kotba tal-kontijiet |

22814000-9 | Kotba ta’ l-irċevuti |

22815000-6 | Kotba tan-noti |

22816000-3 | Pakki żgħar tal-karti |

22817000-0 | Djarji jew organizzaturi personali |

22819000-4 | Kotba ta’ l-indirizzi |

22820000-4 | Formoli |

22821000-1 | Formoli elettorali |

22822000-8 | Formoli tan-negozju |

22822100-9 | Formoli kontinwi tan-negozju |

22822200-0 | Formoli mhux-kontinwi tan-negozju |

22830000-7 | Pitazzi |

22832000-1 | Karti tal-homework |

22840000-0 | Albums għall-kampjuni |

22841000-7 | Albums għall-kollezzjonijiet |

22841100-8 | Kotba tal-bolol |

22841200-9 | Koperti filateliċi |

22850000-3 | Koperti u aċċessorji relatati |

22851000-0 | Koperti |

22852000-7 | Folders |

22852100-8 | Koperti ta’ l-ittri |

22860000-6 | Kartolerija stampata apparti milli formoli |

22861000-3 | Busti stampati |

22861100-4 | Busti bit-tieqa, stampati |

22861200-5 | Busti mingħajr tieqa, stampati |

22861300-6 | Busti stampati għall-X-rays |

22862000-0 | Karta tan-noti |

22863000-7 | Biljetti tan-negozju |

22864000-4 | Fuljettini bħala rikonoxximent |

22865000-1 | Kupuni |

22866000-8 | Tikketti |

22866100-9 | Tikketti bil-bar-code |

22866200-0 | Tikketti għall-bagalji |

22867000-5 | Fatturi b’għelm għall-ikel |

22868000-2 | Karta-xuga |

22869000-9 | Karti għaż-żamma tal-ħin |

22869100-0 | Pjanċi ta’ l-ippjanar għal mal-ħajt |

22869200-1 | Kalendarji |

22900000-9 | Materja varja, stampata |

22910000-2 | Diski tat-taxxa tal-karozza |

22920000-5 | Liċenzi tas-sewqan |

22930000-8 | Karti ta’ l-identità |

22940000-1 | Permessi |

22950000-4 | Biljetti tad-dħul |

22960000-7 | Matrja stampata ta’ klassi għolja |

22980000-3 | Biljetti |

22981000-0 | Biljetti tat-trasport |

23000000-7 | Prodotti u karburanti tal-petroleum |

23100000-8 | Prodotti ta’ petroleum raffinat |

23110000-1 | Żjut ħfief u medji u prodotti derivati minnhom |

23111000-8 | Petrol u karburanti ta’ l-avjazzjoni |

23111100-9 | Kerosin ta’ l-avjazzjoni |

23111110-2 | Karburanti tat-tip tal-kerosin tal-ġettijiet |

23111200-0 | Petrol mingħajr ċomb |

23111300-1 | Petrol biċ-ċomb |

23112000-5 | Spirti speċjali |

23112100-6 | Spirtu abjad |

23120000-4 | Żjut tqal u prodotti derivati minnhom |

23121000-1 | Żjut tal-gass |

23121100-2 | Żejt tad-diesel |

23121200-3 | Diesel karburanti |

23122000-8 | Żjut karburanti |

23122100-9 | Żjut tas-sħana |

23123000-5 | Żjut lubrifikanti u aġenti lubrifikanti |

23123100-6 | Żjut tal-magni |

23123200-7 | Żjut lubrifikanti tal-kompressuri |

23123300-8 | Żjut lubrifikanti tat-turbini |

23123400-9 | Żjut ta’ l-ingranaġġi |

23123500-0 | Żjut ta’ l-appart tat-tnaqqis |

23123600-1 | Żjut għall-użu fis-sistemi ta’ l-idrawlika u skopijiet oħrajn |

23123610-4 | Likwidi għal skopijiet idrawliċi |

23123620-7 | Żjut għar-rilaxx mill-forma |

23123630-0 | Żjut ta’ kontra s-sadid |

23123640-3 | Żjut għall-insulazzjoni elettrika |

23123650-6 | Fluwidi tal-brejkijiet |

23123700-8 | Żjut bojod u parafini likwidi |

23123710-1 | Żjut bojod |

23123720-4 | Parafini likwidi |

23130000-7 | Żjut tal-petroleum u preparatazzjonijiet |

23132000-1 | Żjut ħfief |

23133000-8 | Żjut tal-petroleum |

23200000-9 | Gass tal-petroleum u gassijiet idrokarburi oħrajn, apparti milli gas naturali |

23210000-2 | Propanju u butanju |

23211000-9 | Gass tal-propanju |

23211100-0 | Gass propanju likwifikat |

23212000-6 | Gass tal-butanju |

23212100-7 | Gass butanju likwifikat |

23300000-0 | Prodotti varji tal-petroleum |

23310000-3 | Vażellina u xaħmijiet |

23311000-0 | Vażellina |

23312000-7 | Xama’ tal-paraffin |

23313000-4 | Xama’ tal-petroleum |

23320000-6 | Residwi tal-petroleum |

24000000-4 | Kemiċi, prodotti kemikali u fibri magħmula mill-bniedem |

24100000-5 | Kimiċi |

24110000-8 | Gassijiet |

24111000-5 | Gassijiet industrijali |

24111100-6 | Idroġenu, argon, gassijiet rari, nitoħenu u ossiġenu |

24111120-2 | Argon |

24111130-5 | Gassijiet rari |

24111131-2 | Ħeljum |

24111139-8 | Neon |

24111140-8 | Gasijiet għal skopijiet mediċi |

24111150-1 | Idoġenu |

24111160-4 | Nitroġenu |

24111161-1 | Nitroġenu likwidu |

24111170-7 | Ossiġenu |

24111200-7 | Komposti inorganiċi ta’ l-ossiġenu |

24111210-0 | Di-ossidu tal-karbonju |

24111220-3 | Ossidi tan-nitroġenu |

24111230-6 | Komposti inorganiċi ta’ l-ossiġenu inorganiċi |

24111300-8 | Arja likwida u kompressata |

24111310-1 | Arja likwida |

24111320-4 | Arja kompressata |

24120000-1 | Kuluri u pigmenti |

24121000-8 | Ossidi, perossidi, irdossidi |

24121100-9 | Osidu u perossidu taż-żingu, assidu tat-titanju, kuluri u pigmenti |

24121110-2 | Ossidu taż-żingu |

24121120-5 | Perossidu taż-żingu |

24121130-8 | Ossidu tat-titanju |

24121200-0 | Kromju, manganeżji, magnezju, ċomb u ramm, ossidi u idrossidi |

24121210-3 | Ossidu tal-kromju |

24121220-6 | Ossidu tal-manganeżju |

24121230-9 | Ossidu taċ-ċomb |

24121240-2 | Ossidu tar-ramm |

24121250-5 | Ossidu tal-magneżju |

24121260-8 | Idrossidu għall-kuluri u pigmenti |

24121261-5 | Idrossidu tal-kromju |

24121262-2 | Idrossidu tal-manganeżju |

24121263-9 | Idrossidu taċ-ċomb |

24121264-6 | Idrossidu tar-ramm |

24121265-3 | Idrossidu tal-manjeżju |

24121300-1 | Ġir idrat |

24122000-5 | Estratti tat-tannina, estratti tal-kulur, tannini u materja tal-kuluri |

24122100-6 | Estratti tal-kuluri |

24122200-7 | Restratti tat-tannina |

24122300-8 | Tannini |

24122400-9 | Materja tal-kuluri |

24122500-0 | Preperazzjonijiet tat-tannina |

24130000-4 | Kemikali bażiċi inorganiċi |

24131000-1 | Elementi kimiċi, Aċidi u komposti inorganicċi |

24131100-2 | Metallojdi |

24131110-5 | Fosfidi |

24131120-8 | Karbidi |

24131130-1 | Idrati |

24131140-4 | Nitrati |

24131150-7 | Ażidi |

24131160-0 | Siliċidi |

24131170-3 | Boridi |

24131180-6 | Kubrit raffinat |

24131200-3 | Ħaloġenju |

24131300-4 | Metalli alkaliniċi |

24131310-7 | Merkurju |

24131400-5 | Klorid ta’ l-idroġenu, aċidi inorganicċi, di-ossidu tas-silikon u di-ossidu tal-kubrit |

24131410-8 | Aċidi inorganiċi |

24131411-5 | Aċidu sulfuriku |

24131420-1 | Aċidu fosforiku |

24131430-4 | Aċidi poli-forsforiċi |

24131440-7 | Aċidi ħexa-floroċiliċi |

24131450-0 | Di-ossidu tal-kubrit |

24131460-3 | Di-ossidu tas-silikon |

24131470-6 | Klorid ta’ l-idroġenu |

24131500-6 | Idrossidi bħala kimika inorganika bażika |

24131510-9 | Ossidi metalliċi |

24131511-6 | Pitali tal-ħadid u ossidi tal-ħadid |

24131520-2 | Idrossidu tas-sodju |

24131521-9 | Caustic soda (soder) |

24131522-6 | Soder likwidu |

24131600-7 | Komposti tal-kubrit |

24131700-8 | Kubrit |

24131800-9 | Karbonju |

24131900-0 | Klorin |

24132000-8 | Aloġinati tal-metalli, ipokloridi, klorati u perklorati |

24132100-9 | Aloginati tal-metalli |

24132110-2 | Silikati ħexafloro tas-sodju |

24132120-5 | Kloridi |

24132121-2 | Kloridu ta’ l-aluminju |

24132122-9 | Kloridu ferriku |

24132123-6 | Kloridu poli-aluminju |

24132130-8 | Kloridrati ta’ l-aluminju |

24132200-0 | Ipoklorati u klorati |

24132210-3 | Klorat tas-sodju |

24132220-6 | Ipoklorat tas-sodju |

24133000-5 | Sulfidi, sulfati, nitrati, fosfati u karbonati |

24133100-6 | Sulfidi, sulfiti u sulfati |

24133110-9 | Sulfadi varji |

24133111-6 | Sulfid ta’ l-idroġenu |

24133112-3 | Polisulfat |

24133120-2 | Sulfati |

24133121-9 | Tiosulfat tas-sodju |

24133122-6 | Sulfati ferriċi |

24133123-3 | Sulfat ta’ l-aluminju |

24133124-0 | Sulfat tas-sodju |

24133125-7 | Sulfat tal-ħadid |

24133126-4 | Sulfat tar-ramm |

24133200-7 | Fosfinati, fosfonati, fosfati u poli-fosfati |

24133210-0 | Fosfati ħexameta tas-sodju |

24133220-3 | Fosfati |

24133300-8 | Karbonati |

24133310-1 | Karbonati tas-sodju |

24133320-4 | Bikarbonati tas-sodju |

24133400-9 | Nitrati |

24134000-2 | Imluħa ta’ l-aċidi metalliċi, varji |

24134100-3 | Permanganat tal-putassa |

24134200-4 | Imluġa ta’ l-aċidi-osso-metalliċi |

24135000-9 | Kemikali inorganiċi varji |

24135100-0 | Ilma tqil, iżotopi oħrajn u l-komposti tagħhom |

24135200-1 | Sijanid, ossidu tas-sijanid, fulminati, sijanati, silikati, borati, perborati, im;iħa ta’ aċidi inorganiċi |

24135210-4 | Sijanidi |

24135220-7 | Ossidu tas-sijanidi |

24135230-0 | Fulminati |

24135240-3 | Sijanati |

24135300-2 | Perossidu ta’ l-idroġenu |

24135400-3 | Kwartżi tal-peiżo-elettriċi |

24135500-4 | Komposti ta’ metalli rari naturali |

24135600-5 | Silikati |

24135610-8 | Silikat tas-sodju |

24135700-6 | Borati u perborati |

24136000-6 | Ilma ddistillizzat |

24137000-3 | Ħaġar sintetiku |

24137100-4 | Ħaġar prezzjuni sintetiċi |

24137200-5 | Ħaġar semi-prezzjużi sintetiċi |

24140000-7 | Kemikali organiċi bażiċi |

24141000-4 | Idrokarburi |

24141100-5 | Idrokarburi saturati |

24141110-8 | Idrokarburi akriliċi saturati |

24141111-5 | Methane (metanju) |

24141112-2 | Etilin |

24141113-9 | Propanju |

24141114-6 | Butanju |

24141115-3 | Aċitilena |

24141120-1 | Idrokarburi ċikliċi saturati |

24141200-6 | Idrokarburi ċikliċi mhux-saturati |

24141210-9 | Idrokarburi akriliċi mhux-saturati |

24141220-2 | Idrokarburi ċikliċi mhux-saturati |

24141221-9 | Benżin |

24141222-6 | Tolin |

24141223-3 | O-xileni |

24141224-0 | M-xileni |

24141225-7 | Styrene |

24141226-4 | Etil-benżil |

24141300-7 | Derivati aloġenizzati oħrajn ta’ l-idrokarburi |

24141310-0 | Tetra-kloro-elitin |

24141320-3 | Tetra-klorid tal-karbonju |

24142000-1 | Alkoħoli, fenoli, alkoħol-fenoli u d-derivattivi aloġenizzati, sulfonizzati, nitrati jew nitrosazzjati tagħhom, alkoħol mxaħħma industriali |

24142100-2 | Alkoħol mxaħħma industriali |

24142200-3 | Alkoħol monoidriċi |

24142210-6 | Metanol |

24142220-9 | Etanol |

24142300-4 | Dioli, poli-alkoħoli u derivattivi |

24142310-7 | Glikol etilenju |

24142320-0 | Derivattivi alkoħoliċi |

24142400-5 | Fenoli u derivattivi |

24142500-6 | Alkoħol |

24142510-9 | Etil-alkoħoliku |

24143000-8 | Aċidi mxaħħma monokarboliċi industrijali |

24143100-9 | Żjut aċidużi mir-raffinar |

24143200-0 | Aċidi karboxiliċi |

24143210-3 | Aċidu aċetiku |

24143220-6 | Aċidu peraċetiku |

24143300-1 | Aċidi monokarboxiliċi mhux-saturati u l-komponenti |

24143310-4 | Esteri ta’ l-aċidu metakriliku |

24143320-7 | Esteri ta’ l-aċidu akriliku |

24143400-2 | Aċidi polikarboliċi aromatiċi u aċudu karboxiliċi |

24144000-5 | Komposti organiċi fil-funzjonijiet tan-nitroġenu |

24144100-6 | Komposti b’funzjoni amina |

24144200-7 | Komposti amino b’funzjoni ta’ l-ossiġenu |

24144300-8 | Urejni |

24144400-9 | Komposti b’funzjoni tan-nitroġenu |

24145000-2 | Komposti organo-kubrit |

24146000-9 | Aldeħidi, ketonju, perossidi organiċi u eteri |

24146100-0 | Komposti bil-funzjonijiet ta’ l-Aldeħidi |

24146200-1 | Ketonju u komposti bil-funzjoni tal-kwinin |

24146300-2 | Perossidi organiċi |

24146310-5 | Ossidu ta’ l-etilin |

24146320-8 | Eteri |

24147000-6 | Kemikali organiċi varji |

24147100-7 | Derivattivi veġitali għall-għoti tal-kulur |

24147200-8 | Faħam tal-kannol mill-injam |

24147300-9 | Żjut u prodotti tad-distillizzajoni f’temperatura għolja tal-qatran tal-faħam, żift u qatran taż-żift |

24147310-2 | Qatran tal-faħam |

24147311-9 | Kreosot |

24147320-5 | Żift |

24147330-8 | Qatran taż-żift |

24147400-0 | Prodotti tar-reżina |

24147500-1 | Lissija residwali mill-manifattura tal-polpa ta’ l-injam |

24150000-0 | Fertilizzanti u komposti tan-nitroġenu |

24151000-7 | Fertilizzanti nitroġeni |

24151100-8 | Aċidu nitriku u mluħa nitriċ |

24151110-1 | Nitrat tas-sodju |

24151200-9 | Aċidi sulfonitriċi |

24151300-0 | Ammonja |

24151310-3 | Ammonja likwida |

24151320-6 | Klorid ta’ l-ammonjum |

24151330-9 | Sulfat ta’ l-ammonjum |

24152000-4 | Fertilizzanti fosforiċi |

24152100-5 | Fertilizzanti fosforiċi metalliċi |

24152200-6 | Fertilizzanti varji |

24154000-8 | Fertlizzanti mill-annimali jew mill-ħxejjex |

24158000-6 | Fertilizzanti varji |

24160000-3 | Plastika f’għamliet primarji |

24161000-0 | Polimeri ta’ l-etilin f’għamla primarja |

24162000-7 | Polimeri tal-propilin f’għamla primarja |

24163000-4 | Polimeri ta’ l-isterin f’għamla primarja |

24164000-1 | Polimeri tal-vinil f’għamla primarja |

24164100-2 | Polimeri tal-vinil aċetat f’għamla primarja |

24164200-3 | Polimeri akriliċi f’għamla primarja |

24165000-8 | Għamliet primarji tal-poljesteri |

24166000-5 | Għamliet primarji tal-poljamidi |

24167000-2 | Għamliet primarji tar-reżina ta’ l-urea |

24168000-9 | Għamliet primarji ta’ l-amino-reżini |

24169000-6 | Għamliet primarji tas-silikoni |

24170000-6 | Lastiku sintetiku |

24180000-9 | Enżimi |

24200000-6 | Prodotti ta’ l-agro-kimiċi |

24210000-9 | Pestiċidi |

24220000-2 | Insettiċidi |

24230000-5 | Erbiċidji |

24240000-8 | Regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti |

24250000-1 | Disinfettant |

24260000-4 | Redentiċidi |

24270000-7 | Funġiċidi |

24300000-7 | Żebgħa, verniċi, linka ta’ l-istampar u mastiċi |

24310000-0 | Żebgħat |

24311000-7 | Żebgħa tat-triq |

24312000-4 | Żebgħa tal-pitturi |

24312100-5 | Enammel u verniċi |

24312200-6 | Żebgħa taż-żejt u ta’ l-ilma |

24312210-9 | Żebgħa taż-żejt |

24312220-2 | Żebgħa ta’ l-ilma |

24312300-7 | Żebgħa ta’ l-istudenti |

24312310-0 | Kuluri miġbura f’settijiet |

24312320-3 | Kuluri tat-tpinġija tas-sinjali |

24312400-8 | Fornimenti dekorattivi |

24320000-3 | Verniċi |

24330000-6 | Linka |

24331000-3 | Linka ta’ l-istampar |

24331100-4 | Linka intaljo |

24331200-5 | Linka indjana (taċ-Ċina) |

24340000-9 | Mastiċi, għaġna tat-tikħil, mili tax-xquq |

24341000-6 | Mastiċi |

24342000-3 | Għaġna tal-mili tax-xquq |

24343000-0 | Għaġna tat-tikħil |

24344000-7 | Ħalib tat-tajn |

24350000-2 | Solventi |

24351000-9 | Likwidu li jqaxxar iż-żebgħa |

24352000-6 | Rattaba taż-żebgħa |

24400000-8 | Prodotti mediċinali |

24410000-1 | Prodotti mediċinali għall-passaġġ alimentari tan-nifs u tal-metaboliżmu |

24411000-8 | Prodotti mediċinali għal diżordnijiet relatati ma’ l-aċidu |

24412000-5 | Prodotti mediċinali għal diżordnijiet gastro-intestinali funzjonali |

24413000-2 | Lassattivi |

24414000-9 | Mediċina kontra d-dijarrea, aġenti ta’ kontra l-iffjammazzjoni intestinali/kontra l-infezzjoni |

24415000-6 | Prodotti mediċinali użati għad-diabete |

24415100-7 | Insulina |

24416000-3 | Vitamini |

24416100-4 | Provitamini |

24417000-0 | Fornimenti minerali |

24420000-4 | Prodotti mediċinali għad-demm, organi li jiffurmaw id-demm u s-sistema kardjo-vaskulari |

24421000-1 | Prodotti mediċinali għad-demm, organi li jiffurmaw id-demm |

24421100-2 | Aġenti antitrombotiċi |

24421200-3 | Mediċina kontra l-emorroloġija |

24421300-4 | Preparazzjonijiet kontra l-anemija |

24421400-5 | Sostituti għad-demm u soluzzjonijiet tal-perfużjoni |

24422000-8 | Prodotti mediċinali għas-sistema kardjo-vaskulari |

24422100-9 | Prodotti mediċinali tat-terapija kardjaka |

24422200-0 | Antipertensivi |

24422300-1 | Djuretiċi |

24422400-2 | Vasoprotettivi |

24422500-3 | Anti-emoradjali għall-użu topiku |

24422600-4 | Aġenti ta’ l-ibblokkar beta |

24422700-5 | Blokkaturi tal-kanal tal-kalċju |

24422800-6 | Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema tar-renin-anġjotensin |

24430000-7 | Prodotti mediċinali għad-dermatoloġija u għas-sistema muskolo-skelitali |

24431000-4 | Prodotti mediċinali għad-dermatoloġija |

24431100-5 | Anti-funġikali għall-użu dermatoloġiku |

24431110-8 | Aċidi Saliċiki |

24431200-6 | Emolljenti u protettivi |

24431300-7 | Antipsorjatiċi |

24431400-8 | Antibijotiċi u kematerapewtiċi għall-użu dermatoloġiku |

24431500-9 | Kortikosterojdi għall-użu dermatoloġiku u l-preprazzjonijiet dermatoloġiċi |

24431600-0 | Antisettiċi u disinfettanti |

24431700-1 | Preparazzjonijiet kontra l-akne |

24432000-1 | Prodotti mediċinali għas-sistema muskolo-skelitali |

24432100-2 | Prodotti kontra l-infamazzjoni u anti-rewmatiċi |

24432200-3 | Rilaxxanti tal-muskoli |

24432300-4 | Preparazzjonijiet kontra l-gotta |

24440000-0 | Prodotti mediċinali għas-sistema ġenito-jurinali u ormoni |

24441000-7 | Prodotti mediċinali għas-sistema ġenito-jurinali u ormoni tas-sess |

24441100-8 | Anti-infettivi u anti-settiċi ginekaloġiċi |

24441200-9 | Ginekaloġiċi oħrajn |

24441300-0 | Ormoni tas-sess u modulaturi tas-sistema ġenitali |

24441400-1 | Kontraċettivi |

24441410-4 | Kontraċettivi orali |

24441420-7 | Kontraċettivi kimiċi |

24442000-4 | Preparazzjonijiet għas-sistema ormonali, esklużi l-ormoni tas-sess |

24442100-5 | Pitzwarji, ipotalamiċi, ormoni u analogi |

24442200-6 | Kortikosterojdi għal użu sistematiku |

24442300-7 | Prodotti mediċinali għat-terapija tal-qarquċa tirodjali |

24450000-3 | Anti-infettivi ġenerali għall-użu sistematiku, vaċċini, antineoplastika u aġenti immunomodulaturi |

24451000-0 | Anti-infettivi ġenerali għall-użu sistematiku, u vaċċini |

24451100-1 | Anti batterjali għall-użu sistematiku |

24451200-2 | Anti mikotiċi għall-użu sistematiku |

24451300-3 | Anti-miko-batterjali |

24451400-4 | Anti virali għall-użu sistematiku |

24451500-5 | Sera immuloġika u immunoglobulini |

24451510-8 | Antisera |

24451520-1 | Immunoglobulini |

24451600-6 | Vaċċini |

24451610-9 | Vaċċini tad-difterja-pertussis-tetanus |

24451620-2 | Vaċċini tad-difterja-tetanus |

24451630-5 | Vaċċini BCG (imqadda) |

24451640-8 | Vaċċini tal-ħożba, il-gattone u r-rubella |

24451650-1 | Vaċċini tat-tifojde |

24451660-4 | Vaċċini ta’ l-influwenza |

24451670-7 | Vaċċini tal-poljo |

24451680-0 | Vaċċina tal-ħepatiti-B |

24451690-3 | Vaċċina għall-mediċina veterinarja |

24452000-7 | Aġenti ta’ l-antineoplastika u ta’ l-immunomodulaturi |

24452100-8 | Aġenti ta’ l-antineoplastika |

24452200-9 | Prodotti mediċinali għat-terapija endokrina |

24452300-0 | Aġenti immunosupressivi |

24460000-6 | Prodotti mediċinali għas-sistema nervuża u l-organi sensitorji |

24461000-3 | Prodotti mediċinali għas-sistema nervuża |

24461100-4 | Anestetiċi |

24461200-5 | Analġesiċi |

24461300-6 | Antipileptiċi |

24461400-7 | Prodotti mediċinali kontra l-marda Parkinson |

24461500-8 | Psikoleptiċi |

24461600-9 | Psikolaneptiċi |

24461700-0 | Prodotti mediċinali oħrajn għas-sistema nervuża |

24462000-0 | Prodotti mediċinali għall-organi sensittorji |

24462100-1 | Optalmoloġikali |

24470000-9 | Prodotti mediċinali għas-sistema respiratorja |

24473000-6 | Prodotti mediċinali għall-mard ta’ l-ostakolu tal-passaġġ tan-nifs |

24474000-3 | Preparazzjonijiet għat-tqaħqiħa u l-irjiħat |

24475000-0 | Anti-istamini għal użu sistematiku |

24490000-5 | Prodotti mediċinali varji |

24491000-2 | Prodotti antiparassitiċi, insettiċidi u ripellanti |

24491100-3 | Anti-protożali |

24491200-4 | Anti-elminitiċi |

24491300-5 | Ektoparassitiċidi, inklużi s-skabiċidi, l-isettiċidi u r-ripellanti |

24492000-9 | Soluzzjoni mediċinali |

24492100-0 | Soluzzjonijiet ta’ l-infużjoni |

24492200-1 | Prodotti tan-nutriment paternali |

24492210-4 | Soluzzjonijiet għall-irdiegħ paternali |

24492300-2 | Ikel enterali |

24492400-3 | Soluzzjonijiet tal-perfużjoni |

24492500-4 | Soluzzjonijiet injettabbli |

24492510-7 | Fluwidi intraviniċi |

24492600-5 | Soluzzjonijiet galenikali |

24492700-6 | Soluzzjonijiet tal-glukożju |

24492800-7 | Soluzzjonijiet Dijaljażi |

24493000-6 | Prodotti terapewtiċi oħrajn |

24493100-7 | Tossini |

24493200-8 | Sostituti tan-nikotina |

24494000-3 | Aġenti diagnostiċi |

24495000-0 | Il-prodotti l-oħrajn kollha mhux terapewtiċi |

24496000-7 | Reaġenti u medja kontrastanti |

24496100-8 | Reaġenti ta’ l-aggruppar tad-demm |

24496200-9 | Reaġenti tat-testijiet tad-demm |

24496300-0 | Reaġenti kimiċi |

24496400-1 | Reaġenti iżotopiċi |

24496500-2 | Reaġenti tal-laboratorju |

24496600-3 | Reaġenti għall-elettroforeżiċi |

24496700-4 | Reaġenti uroloġiċi |

24496800-5 | Medja tal-kuntrast tar-raġġi X |

24497000-4 | Preparazzjonijiet mediċinali esklużi l-konsumabbli dentali |

24497100-5 | Preparazzjonijiet ta’ l-ekżema |

24497110-8 | Simenti tal-kostruzzjoni ta’ l-għadam |

24498000-1 | Prodotti kliniċi |

24498100-2 | Kulturi mikrobijoloġiċi |

24498200-3 | Glandoli u l-estratti tagħhom |

24498300-4 | Sustanzi peptiċi |

24500000-9 | Gliċerol, sapun, deterġenti, preparazzjonijiet tat-tindif u l-ippolixxjar, fwejjaħ u preparazzjonijiet tat-twaletta |

24510000-2 | Gliċerol |

24511000-9 | Preparazzjonijiet odorifiċi u xamgħat |

24511100-0 | Preparazzjoni għat-tixrid tal-fwieħa jew tad-deoderizzazzjoni tal-kmamar |

24511300-2 | Materjal ta’ l-ippolixxjar u kremi |

24511310-5 | Ippolixxjar ta’ l-art |

24511320-8 | Blakk taż-żraben |

24511330-1 | Xamgħat ta’ l-ippolixxjar |

24511340-4 | Komposti għall-knis |

24511350-7 | Siġillanti |

24511400-3 | Tgħasida u trabijiet għall-għerik |

24512000-6 | Aġenti organiċi attivi fl-uċuħ |

24513000-3 | Prodotti għat-tindif |

24513100-4 | Sapun |

24513200-5 | Preparazzjonijiet għall-ħasil |

24513210-8 | Tixrid taż-żjut |

24513290-2 | Deterġenti |

24513291-9 | Deterġenti tal-ħasil tal-platti |

24513292-6 | Aġenti tat-tneħħija taż-żjut |

24513293-3 | Diġesturi taż-żjut iebsa |

24513294-0 | Komposti għat-tindif |

24513295-7 | Soluzzjonijiet għat-tlaħliħ |

24520000-5 | Fwejjaħ u prodotti tat-twaletta |

24521000-2 | Oġġetti tat-twaletta |

24521100-3 | Ilmijiet tat-twaletta |

24521110-6 | Deodoranti |

24521120-9 | Antiperspiranti |

24521200-4 | Preperazzjonijiet tal-make-up |

24521300-5 | Preparazzjonijiet tal-manikura u pedikura |

24521400-6 | Prodotti tas-sbuħija |

24521500-7 | Prosotti tal-kura tal-ġilda |

24521600-8 | Shampoo |

24521700-9 | Preparazzjonijiet tax-xagħar |

24521800-0 | Preparazzjonijiet għall-iġjene orali jew dentali |

24521900-1 | Preparazzjoni għat-tqaxxir tal-leħja |

24600000-0 | Prodotti esplussivi u ta’ kimika fina |

24610000-3 | Esplossivi ppreparati |

24611000-0 | Trabijiet propellanti |

24611100-1 | Karburanti propergoli |

24612000-7 | Esplussivi varji |

24612100-8 | Dinamite |

24612200-9 | TNT |

24612300-0 | Nitrogliċerina |

24613000-4 | Murtali tas-sinjalar, murtali tax-xita, sinjali taċ-ċparu oġġetti pirotekniċi |

24613100-5 | Skrataċ li jgerxu l-għasafar |

24613200-6 | Logħob tan-nar |

24615000-8 | Niċeċ, fulminati, niċeċ tat-tqabbid u detonaturi elettriċi |

24620000-6 | Kolol |

24621000-3 | Ġelatini |

24621200-5 | Adessivi |

24630000-9 | Żjut essenjali |

24640000-2 | Kimiċi tal-fotografija |

24641000-9 | Pjanċi u pellikoli fotografiċi |

24641200-1 | Emulsjonijiet għall-użu fotografiku |

24641210-4 | Żviluppaturi fotografiċi |

24641220-7 | Fissaturi fotografiċi |

24641230-0 | Żviluppaturi tar-raġġi X |

24641240-3 | Fissaturi tar-raġġi X |

24641250-6 | Medja tal-kultura |

24641260-9 | Intensifikaturi ta’ l-immaġini |

24650000-5 | Medja mhux rekordjata |

24660000-8 | Prodotti kimiċi speċjalizzati |

24661000-5 | Greases u lubrifikanti |

24661100-6 | Lubrifikanti |

24661110-9 | Tajn tat-tħaffir |

24661120-2 | Grease tas-silikon |

24661130-5 | Fluwidi tat-tħaffir |

24661200-7 | Adessivi għaż-żjut |

24661210-0 | Trab tat-tifi tan-nar |

24661220-3 | Aġenti tat-tifi tan-nar |

24661230-6 | Karigaturi tat-tifi tan-nar |

24661300-8 | Fluwidi idrawliċi |

24661310-1 | Aġenti tat-tneħħija tas-silġ |

24661311-8 | Preparazzjonijiet ta’ kontra l-ġlata |

24661400-9 | Xaħmijiet u żjut kemikament modifikati |

24662000-2 | Għaġejjen ta’ l-immudellar |

24662100-3 | Xama’ dentali |

24663000-9 | Aġenti finalizzaturi |

24664000-6 | Karbonju attivat |

24664100-7 | Karbonju attivat fil-ġdid |

24664200-8 | Karbonju attivat riġenerat |

24665000-3 | Kimiċi tat-twaletta |

24666000-0 | Peptoni u sustanzi tal-proteini |

24667000-7 | Adittivi kimiċi |

24667100-8 | Rabbata ppreparati għal-forom u ċ-ċentri tal-funderija |

24667200-9 | Adittivi għas-siment, tajn u konkrit |

24668000-4 | Prodotti kemikali għall-industria taż-żejt u tal-gass |

24668100-5 | Kemiċi għall-użu fil-bjar taż-żejt |

24668200-6 | Aġenti flokkulanti |

24668300-7 | Kimiċi tat-tajn |

24668400-8 | Ampulu gelinati għall-użu għal-limitazzjoni ta’ l-esplussivi |

24669000-1 | Aerosols u kimika f’għamla ta’ diska |

24669100-2 | Aerosols |

24669200-3 | Elementi kimiċi f’għamla ta’ diska |

24700000-1 | Fibri magħmula mil-bniedem |

24710000-4 | Fibri sintetiċi |

24711000-1 | Stoppa tal-filament sintetiku |

24712000-8 | Ħjut ta’ tenaċità għolja |

24713000-5 | Ħjut singoli testurizzati |

24714000-2 | Monofilament sintetiku |

24720000-7 | Fibri artifiċjali |

24721000-4 | Fibri bażiċi artifiċjali |

24722000-1 | Polipropilin |

24723000-8 | Ħjut artifiċjali testurizzati |

24800000-2 | Prodotti kimiċi varji |

24810000-5 | Likwidi tar-radiator |

24820000-8 | Kimiċi għat-trattament ta’ l-ilma |

24830000-1 | Prodotti għal kontra s-sadid |

25000000-1 | Lastiku, plastika u prodotti tal-pellikola |

25100000-2 | Prodotti tal-lastiku |

25110000-5 | Tyres u prodotti relatati |

25111000-2 | Tyres |

25111100-3 | Tyres għall-karozzi bil-magna |

25111200-4 | Tyres għall-motoċikletti |

25111300-5 | Tyres ta’ użu qawwi |

25111310-8 | Tyres għat-trakkijiet |

25111320-1 | Tyres għax-xarabank |

25111330-4 | Tyres għall-ajruplani |

25111400-6 | Tyres agrarji |

25111500-7 | Tubi interni tal-lastiku (għat-tyres), ir-rigi u l-patti |

25111510-0 | Patti tat-tyres |

25111520-3 | Tubi interni |

25111530-6 | Rigi tat-tyres |

25111600-8 | Tyres għas-siġġijiet tar-roti |

25111700-9 | Tyres użati |

25111710-2 | Ilqugħ tal-karozzi |

25111800-0 | Tyres mogħtija r-rigi mill-ġdid |

25111900-1 | Tyres għall-biċikletti |

25120000-8 | Oġġetti tal-lastiku vulkanizzat u mhux vulkanizzat |

25121000-5 | Oġġetti tal-lastiku mhux vulkanizzat |

25122000-2 | Oġġetti tal-lastiku vulkanizzat |

25122100-3 | Tubi, pajpijiet u manki tal-lastiku vulkanizzat |

25122110-6 | Manki tat-tħaffir |

25122120-9 | Manki flessibli għat-tluħ ta’ likwidu |

25122130-2 | Tubi tal-lastiku |

25122200-4 | Ċineg u ċintorini minn lastiku vulkanizzat għall-użu fuq il-conveyor jew għat-trasmissjoni |

25122210-7 | Ċineg tal-lastiku għall-fannijiet |

25122220-0 | Gaskets |

25122230-3 | Ċineg tal-lastiku għall-conveyor |

25122240-6 | Ċineg tal-lastiku għat-trasmissjoni |

25122300-5 | Oġġetti minn lastiku vulkanizzat għal skopijiet iġjeniċi jew farmakewtiċi |

25122310-8 | Oġġetti iġjeniċi |

25122320-1 | Oġġetti farmaċewtiċi |

25122340-7 | Gażażi, koperti għall-gażażi u oġġetti simili għat-trabi |

25122400-6 | Għata ta’ l-art u ħsajjar minn lastiku vulkanizzat |

25122410-9 | Għata ta’ l-art minn lastiku vulkanizzat |

25122420-2 | Ħsajjar minn lastiku vulkanizzat |

25122421-9 | Ħsajjar tal-ġimnisti |

25122500-7 | Għamliet minn lastiku vulkanizzat |

25122510-0 | Ċrieki elastiċi |

25122520-3 | Siġilli tal-lastiku |

25122530-6 | Ċineg irqaq tal-lastiku |

25122540-9 | Timbri tal-lastiku |

25122550-2 | Ħalib tat-tajn għall-ippjakkar |

25130000-1 | Drappijiet tessili bil-lastiku |

25131000-8 | Drapp bl-ispag tat-tyres |

25132000-5 | Żigarella adessiva minn drappijiet tessili |

25140000-4 | Lastiku użat mill-ġdid |

25150000-7 | Prodotti mill-iskart tal-lastiku |

25160000-0 | Oġġetti mediċi magħmula mil-lastiku |

25161000-7 | Aċċessorji ta’ l-ilbies tal-lastiku |

25161100-8 | Ingwanti tal-lastiku |

25161200-9 | Ingwanti li jintużaw darba biss |

25162000-4 | Ilbies tal-lastiku |

25170000-3 | Oġġetti minn lastiku iebes |

25171000-0 | Oġġetti iġjeniċi jew farmakewtiċi |

25172000-7 | Madum tal-lastiku |

25174000-1 | Kuxxini tal-lastiku |

25200000-3 | Prodotti tal-plastika |

25210000-6 | Pjanċi, folji, tubi u profili, tal-lastiku |

25211000-3 | Monofilament tal-plastika |

25211100-4 | Kanali elettriċi magħmula mill-plastika |

25211200-5 | Virgi tal-plastika |

25211300-6 | Strixxi tal-plastika |

25212000-0 | Tubi, pajpijiet u manki |

25212100-1 | Tubi tal-plastika |

25212110-4 | Tubi flessibli tal-plastika |

25212120-7 | Tubi flessibbli tal-PVC |

25212200-2 | Manki tl-plastika |

25212210-5 | Pajpijiet flessibli tal-plastika |

25212220-8 | Pajpijiet flessibbli tal-PVC |

25212300-3 | Manki tal-plastika |

25212310-6 | Manki flessibli tal-plastika |

25212320-9 | Manki flessibli tal-PVC |

25212400-4 | Kmiem tal-plastika |

25212500-5 | Tagħmir tal-plastika jew tal-PVC għal tubi, pajpiet u manki |

25212510-8 | Tagħmir tal-plastika għat-tubi |

25212520-1 | Tagħmir tal-PVC għat-tubi |

25212530-4 | Tagħmir tal-plastika għall-pajpijiet |

25212540-7 | Tagħmir tal-PVC għall-pajpijiet |

25212550-0 | Tagħmir tal-plastika għall-manki |

25212560-3 | Tagħamir tal-PVC għall-manki |

25212600-6 | Komponenti tal-PVC mhux ittrattat |

25212610-9 | Gwarniċi tal-PVC mhux ittrattat |

25212620-2 | Pajpijiet tal-PVC mhux ittrattat |

25212630-5 | Tubi tal-PVC mhux ittrattat |

25212700-7 | Rgħawwa tal-PVC |

25213000-7 | Pjanċi, folji, pellikola, liga u strippi tal-plastika |

25213100-8 | Pellikola tal-plastika |

25213200-9 | Liga tal-plastika |

25213300-0 | Cling film (rita li teħel) |

25213400-1 | Strippi tal-plastika |

25213500-2 | Folji tal-plastika |

25213600-3 | Pjanċi tal-plastika |

25220000-9 | Prodotti ta’ l-ippakkjar magħmula mill-plastika |

25221000-6 | Xkejjer u boroż tal-politene |

25221100-7 | Xkejjer u boroż mill-iskart jew ħela tal-politene |

25221200-8 | Boroż mediċi tal-politene |

25221210-1 | Boroż tad-demm |

25221220-4 | Boroż tal-plażma |

25221230-7 | Boroż għall-awrina |

25221300-9 | Boroż tal-ħażna, mill-politene |

25221310-2 | Boroż jiffy |

25222000-3 | Xkejjer u boroż tal-plastika |

25222100-4 | Xkejjer mill-iskart tal-plastika |

25222200-5 | Boroż mediċi tal-plastika |

25223000-0 | Kontenituri minn plastika iebsa |

25223100-1 | Kaxxi tal-plastika |

25223110-4 | Kaxxi tal-plastika għal-fliexken |

25223200-2 | Ċestuni tal-plastika |

25223300-3 | Kontenituri mill-iskart tal-plastika |

25223310-6 | Btieti tal-plastika |

25224000-7 | Damiġġjani, fliexken u garafini tal-plastika |

25225000-4 | Irkieket u rombli tal-plastika |

25226000-1 | Tappini, għotjien u għatta tal-plastika |

25226100-2 | Tappini tal-plastika |

25226200-3 | Għotjien tal-plastika |

25226300-4 | Għatta tal-plastika |

25227000-8 | Prodotti tal-polistirin |

25227100-9 | Folji tal-polistirin |

25227200-0 | Ċapep tal-polistirin |

25230000-2 | Materjal tal-plastika għall-benneja |

25231000-9 | Għatta tal-plastika għall-art, ħitan jew soqfa |

25232000-6 | Oġġetti sanitarji, tal-plastika |

25232100-7 | Banjijiet, tilari tad-doċċa u friskaturi, tal-plastika |

25232110-0 | Banjijiet tal-plastika |

25232120-3 | Tilari tal-plastika għad-doċċa |

25232130-6 | Friskaturi tal-plastika |

25232200-8 | Sedili u għotjien tal-plastika għall-WC |

25232300-9 | Friskaturi tal-WC tal-plastika |

25232400-0 | Bidet tal-plastika |

25233000-3 | Riservaturi, tankijiet u btieti, tal-plastika |

25233100-4 | Riservaturi tal-plastika |

25233200-5 | Tankijiet tal-plastika |

25233300-6 | Btieti tal-plastika |

25234000-0 | Bibien, twieqi, ċaċċiżi, għetiebi, kontraporti u dendini, tal-plastika |

25234100-1 | Twieqi tal-plastika |

25234110-4 | Ċaċċiż tat-twieqi, tal-plastika |

25234200-2 | Bibien tal-plastika |

25234210-5 | Ċaċċiż tal-bibien, tal-plastika |

25234300-3 | Għetiebi tal-plastika |

25234400-4 | Kontraporti u dendini tal-plastika |

25234410-7 | Kontraporti tal-plastika |

25234420-0 | Dendini tal-plastika |

25235000-7 | Bini pre-fabrikat, tal-plastika |

25236000-4 | Tappieri u koperti ta’ l-aċċess, tal-plastika |

25237000-1 | Alloġġi tal-plastika |

25237100-2 | Kaxxi tal-plastika għal-alloġġ ta’ l-arloġġi tal-kejl |

25237200-3 | Korazzaturi tal-plastika |

25240000-5 | Prodotti varji, tal-plastika |

25241000-2 | Żigarella, strixxi u għamliet tal-plastika, adessivi minnhom infushom |

25241100-3 | Żigarella tal-plastika adessiva minnha innifisha |

25241110-6 | Żigarella adessiva |

25241120-9 | Rigarella riflettenti |

25241200-4 | Strippi tal-plastika adessivi minnhom infushom |

25241300-5 | Għamliet tal-plastika adessivi minnhom infushom |

25241310-8 | Tikketti adessivi |

25242000-9 | Pjanċi, folji, pellikola u lega tal-plastika, adessivi minnhom infushom |

25242100-0 | Pjanċi tal-plastika adessivi minnhom infushom |

25242200-1 | Folji tal-plastika adessivi minnhom infushom |

25242300-2 | Pellikoli tal-plastika adessivi minnhom infushom |

25242400-3 | Legi tal-plastika adessivi minnhom infushom |

25243000-6 | Oġġetti tal-mejda, oġġetti tal-kċina, oġġetti tad-djar u oġġetti tat-twaletta, tal-plastika |

25243100-7 | Oġġetti tal-mejda u oġġetti tal-kċina, tal-plastika |

25243110-0 | Pożati tal-plastika |

25243120-3 | Kontenituri domestiċi għall-ikel |

25243130-6 | Skutelli |

25243140-9 | Xtillieri tal-plastika għat-tnixxif |

25243200-8 | Sponoż |

25243300-9 | Oġġetti tal-plastika, għad-djar jew tat-twaletta |

25243310-2 | Bramel tal-plastika |

25243320-5 | Kontenituri taż-żibel, tal-plastika |

25243330-8 | Paletti tal-plastika |

25244000-3 | Partijiet tal-lampi, apparat tad-dawl u pjanċi ta’ l-ismijiet, tal-plastika |

25244100-4 | Pjanċi ta’ l-ismijiet u sinjali, tal-plastika |

25244110-7 | Pjanċi ta’ l-ismijiet tal-plastika |

25244120-0 | Sinjali tal-plastika |

25244121-7 | Sinjali tal-pulizija |

25244200-5 | Għamara tat-triq, tal-plastika |

25244210-8 | Partijiet mill-għamara tat-triq, tal-plastika |

25244220-1 | Buttuni kbar riflettenti |

25244230-4 | Żibeġ riflettenti |

25244300-6 | Apparat tad-dwal, tal-plastika |

25244310-9 | Partijiet ta’ l-apparat tad-dwar, tal-plastika |

25245000-0 | Għatta tar-ras, tal-plastika jew tal-lastiku |

25245100-1 | Crash helmets |

25245200-2 | Kpiepel tal-plastika jew tal-lastiku |

25246000-7 | Apparati tal-plastika b’insulazzjoni elettrika |

25247000-4 | Fornimenti ta’ l-uffiċċju jew ta’ l-iskola, tal-plastika |

25247100-5 | Fornimenti ta’ l-uffiċċju tal-plastika |

25247110-8 | Binders tal-karti, biċ-ċrieki |

25247120-1 | Clips tal-karti |

25247200-6 | Fornimenti ta’ l-iskola tal-plastika |

25247210-9 | Strumenti tat-tpinġija, tal-plastika |

25247220-2 | Strumenti tal-kitba, tal-plastika |

25247230-5 | Rigi |

25248000-1 | Apparat ta’ l-għamara, tal-plastika |

25248100-2 | Elementi tal-filtrazzjoni, tal-plastika |

25248200-3 | Komponenti tal-plastika |

25248210-6 | Komponenti ta’ l-irpar, tal-plastika |

25248220-9 | Koni tat-triq, tal-plastika |

25248230-2 | Komponenti tal-barrieri, tal-plastika |

25248240-5 | Markaturi tal-plastika |

25249000-8 | Ilbies tal-plastika |

25249100-9 | Ingwanti tal-plastika |

25250000-8 | Kartolini manjetiċi |

25251000-5 | Karti tal-kreditu |

25252000-2 | Karti smart |

25253000-9 | Karti tal-ħlas elettroniku |

25253100-0 | Kartolini ta’ l-aġenzija tal-karburanti |

25260000-1 | Rekordjar (diski) tal-ħoss |

25261000-8 | Diski |

25262000-5 | Kassetti tal-mużika |

25263000-2 | Diski kumpatti |

25270000-4 | Reżini |

25271000-1 | Reżini epossiċi |

25271100-2 | Tubi tar-reżini epossiċi |

25300000-4 | Prodotti tal-pellikola |

25310000-7 | Pellikola radjoloġika |

25311000-4 | Pellikola tar-raġġi X |

25312000-1 | Pellikola diażjo kaħlani |

25320000-0 | Pellikola ċinematografika |

25321000-7 | Pellikola fotografika |

25321100-8 | Pellikola għall-istampar immedjat (Polaroid) |

25330000-3 | Films tal-video |

25331000-0 | Kasetti tal-video |

25332000-7 | Rigarelli tal-video |

26000000-8 | Prodotti minerali mhux metalliċi |

26100000-9 | Ħġieġ u prodotti tal-ħġieġ |

26110000-2 | Ħġieġ |

26111000-9 | Folji tal-ħġieġ |

26111100-0 | Ħġieġ mhux maħdum |

26111200-1 | Ħġieġ li jżomm fil-wiċċ |

26111300-2 | Ħġieġ f’għamla ta’ purtiera għall-ħitan |

26120000-5 | Ħġieġ ċatt |

26121000-2 | Ħġieġ ċatt mogħti għamla |

26121200-4 | Ħġieġ tas-sigurtà |

26121300-5 | Mirja tal-ħġieġ |

26121400-6 | Ħġieġ ta’ l-insulazzjoni |

26130000-8 | Oġġetti tal-ħġieġ vojt minn ġewwa |

26131000-5 | Flixken, vażetti, kunjetti u kontenituri, tal-ħġieġ |

26131100-6 | Flixkien tal-ħġieġ |

26131200-7 | Vażetti tal-ħġieġ |

26131300-8 | Kunjetti tal-ħġieġ |

26131400-9 | Kontenituri tal-ħġieġ |

26132000-2 | Tazzi tax-xorb |

26133000-9 | Oġġetti tal-ħġieġ |

26133100-0 | Oġġetti tal-ħġieġ għall-mejda |

26133110-3 | Flixkien tal-kristall sabiex jitferra l-inbid fihom |

26133200-1 | Oġġetti tal-mejda u tal-kċina, taċ-ċeramika-ħġieġ |

26133300-2 | Oġġetti ta’ ħġieġ imsaħħaħ |

26133400-3 | Oġġetti tal-ħġieġ ċeramiku |

26134000-6 | It-tubi interni tal-ħġieġ għall-vażetti tal-vakwu (thermos) |

26134100-7 | It-tubi interni tal-ħġieġ għall-flixkien tal-vakwu (thermos) |

26140000-1 | Fibri tal-ħġieġ |

26141000-8 | Oġġetti tal-fibri tal-ħġieġ |

26141100-9 | Ħasira tal-fibra tal-ħġieġ |

26141200-0 | Drappijiet tal-fibri tal-ħġieġ |

26141300-1 | Ċraret tal-fibri tal-ħġieġ |

26150000-4 | Oġġetti tal-ħġieġ ipproċessat |

26151000-1 | Ħġieġ parzjalment raffinat |

26151100-2 | Boċċi, virgi jew tubi, tal-ħġieġ |

26151110-5 | Boċċi tal-ħġieġ |

26151120-8 | Virgi tal-ħġieġ |

26151130-1 | Tubi tal-ħġieġ |

26151140-4 | Globi |

26151200-3 | Blokki, ċangaturi jew madum tal-pavimenti, minn ħġieġ iffurmat |

26152000-8 | Ħġieġ tekniku |

26152100-9 | Busti tal-ħġieġ u tubi tal-cathode-ray |

26152110-2 | Busti tal-ħġieġ |

26152120-5 | Tubi tal-cathode-ray |

26152200-0 | Ħġieġ għall-arloġġi, arloġġi ta’ l-idejn u nuċċalijiet |

26152210-3 | Ħġieġ għall-arloġġi |

26152220-6 | Ħġieġ għall-arloġġi ta’ idejn |

26152230-9 | Ħġieġ għan-nuċċalijiet |

26152300-1 | Oġġetti tal-ħġieġ għal-laboratorju, użu iġeniku jew farmakewtiku |

26152320-7 | Oġġetti iġjeniċi tal-ħġieġ |

26152330-0 | Oġġetti tal-ħġieġ għal-laboratorju |

26152331-7 | Dixxijiet petri |

26152339-3 | Tubi tat-testijiet (fjali) |

26152340-3 | Oġġetti tal-ħġieġ għal użu farmakewtiku |

26152350-6 | Ampuli tal-ħġieġ |

26152400-2 | Partijiet tal-ħġieġ għal-lampi, apparat tad-dawl, sinjali u pjanċi ta’ l-ismijiet |

26152410-5 | Oġġetti tal-ħġieġ għas-sinjalar |

26152411-2 | Pjanċi ta’ l-ismijiet, tal-ħġieġ |

26152412-9 | Sinjali tal-ħġieġ |

26152420-8 | Partijiet tal-ħġieġ użati għad-dawl tat-toroq |

26152430-1 | Patijiet tal-ħġieġ għal-lampi |

26152490-9 | Għamara tat-triq, tal-ħġieġ |

26152500-3 | Insulaturi elettriċi tal-ħġieġ |

26152600-4 | Elementi ottiċi tal-ħġieġ |

26152700-5 | Lewlu tal-ħġieġ |

26200000-0 | Oġġeti ċeramiċi mhux-refrattorji u prodotti ċeramiċi refrattorji |

26210000-3 | Oġġetti ċeramiċi għall-użu domestiku |

26211000-0 | Oġġetti tal-mejda, tal-kċina u tad-djar u oġġetti tat-twaletta, tal-porċellana jew tal-kina |

26211100-1 | Oġġetti tal-mejda tal-porċellana jew tal-kina |

26211110-4 | Platti tal-porċellana jew tal-kina |

26211120-7 | Dixxijiet tal-porċellana jew tal-kina |

26211130-0 | Kikkri u plattini tal-porċellana jew tal-kina |

26211200-2 | Oġġetti tal-kċina tal-porċellana jew tal-kina |

26211300-3 | Skudelli tal-fjuri tal-porċellana jew tal-kina |

26211400-4 | Oġġetti tat-twaletta tal-porċellana jew tal-kina |

26211500-5 | Oġġetti tad-djat tal-porċellana jew tal-kina |

26212000-7 | Oġġetti tal-mejda, tal-kċina u tad-djar u oġġetti tat-twaletta, mhux tal-porċellana jew tal-kina |

26212100-8 | Oġġetti tal-mejda, taċ-ċeramika |

26212110-1 | Platti |

26212120-4 | Dixxijiet |

26212130-7 | Kikkri u plattini taċ-ċeramika |

26212200-9 | Oġġetti tal-kċina, taċ-ċeramika |

26212300-0 | Skutelli tal-fjuri |

26213000-4 | Oġġetti ornamentali, taċ-ċeramika |

26214000-1 | Apparat taċ-ċeramika għal skop sanitarju fid-djar |

26214100-2 | Sinkijiet u friskaturi |

26214110-5 | Sinkijiet |

26214120-8 | Friskaturi |

26214200-3 | Banjijiet |

26214300-4 | WC u flushings |

26214310-7 | WC |

26214320-0 | Flushings tal-WC |

26214400-5 | Didet |

26214500-6 | Urinali |

26230000-9 | Insulaturi taċ-ċeramika u apparat ta’ l-insulazzjoni |

26231000-6 | Insulaturi taċ-ċeramika |

26232000-3 | Apparat ta’ l-insulazzjoni, taċ-ċeramika |

26240000-2 | Oġġetti tekniċi, taċ-ċeramika |

26241000-9 | Oġġeti għal-laboratorju, użu tekniku jew tekniku, tal-porċellana jew tal-kina |

26241100-0 | Oġġetti għall-użu tal-laboratorju, tal-porċellana jew tal-kina |

26241200-1 | Oġġetti għall-użu tekniku, tal-porċellana jew tal-kina |

26241300-2 | Oġġetti għall-użu tekniku, tal-porċellana jew tal-kina |

26250000-5 | Oġġetti varji, taċ-ċeramika |

26251000-2 | Oġġetti taċ-ċeramika, għall-użu fl-agrikoltura, l-oltikoltura u għall-ġarr jew l-ippakkjar ta’ oġġetti |

26251100-3 | Oġġetti taċ-ċeramika, għall-użu fl-agrikoltura |

26251200-4 | Oġġetti taċ-ċeramika, għall-użu fl-oltikoltura |

26251300-5 | Oġġetti taċ-ċeramika, għall-użu tal-ġarr jew l-ippakkjar ta’ oġġetti |

26252000-9 | Oħħetti taċ-ċeramika, mhux strutturali |

26260000-8 | Oġġetti refrattorji, taċ-ċeramika |

26261000-5 | Madum taċ-ċeramika |

26262000-2 | Blokok taċ-ċeramika |

26263000-9 | Simet, tajn u konkrit refrettorju |

26263100-0 | Siment refrattorju |

26263200-1 | Tajn refrattorju |

26263300-2 | Konkrit refrattorju |

26264000-6 | Ċangaturi taċ-ċeramika |

26900000-7 | Prodotti minerali mhux metalliċi, varji |

26910000-0 | Prodotti abressivi |

26911000-7 | Il-ġebla tat-tħin, il-ġebla ta’ l-għarik u r-roti ta’ l-għarik |

26911100-8 | Ġebel tat-tħin |

26911200-9 | Ġebel ta’ l-għarik |

26911300-0 | Roti ta’ l-għarik |

26912000-4 | Trab jew frak abressiv |

26913000-1 | Korundum artifiċjali |

26914000-8 | Graffit artifiċjali |

27000000-5 | Metalli bażiċi u prodotti relatati |

27100000-6 | Metalli bażiċi |

27110000-9 | Ħadid u azzar bażiku |

27111000-6 | Ħadid fondut |

27112000-3 | Prodotti tal-ferro-manganiż |

27113000-0 | Prodotti ferrużi |

27114000-7 | Ħadid |

27114100-8 | Ingotti tal-ħadid |

27115000-4 | Azzar |

27120000-2 | Ingotti tal-liega ta’ l-azzar |

27130000-5 | Prodotti ta’ l-azzar bil-karbonju |

27131000-2 | Katusi ta’ l-azzar bil-karbonju |

27132000-9 | Tubi ta’ l-azzar bil-karbonju |

27133000-6 | Faħmiet tal-karbonju |

27140000-8 | Strippi u virgi |

27141000-5 | Strippi u virgi rrumblati fis-sħun |

27150000-1 | Materjali tal-kostruzzjoni għall-binarji tal-ferrovija |

27151000-8 | Materjal tal-ħadid jew l-azzar għall-kostruzzjoni tal-binarji tal-ferrovija |

27151100-9 | Materjali tal-ħadid tal-kostruzzjoni għall-binarji tal-ferrovija |

27151200-0 | Materjali ta’ l-azzar tal-kostruzzjoni għall-binarji tal-ferrovija |

27152000-5 | Linji tal-ħadid jew l-azzar |

27152100-6 | Linji tal-ħadid |

27152200-7 | Linji ta’ l-azzar |

27152300-8 | Materjali tal-ferrovija rrumblati fis-sħun |

27152310-1 | Pjanċi f’għamla tax-xewka tal-ħut u pjanċi ċatti, irrumblati |

27152320-4 | Limitazzjoni tal-linji, irrumblati |

27152330-7 | Traversi u rbit tansversjali, irrumblati |

27190000-3 | Kagazza, rmoxk, skart u ħela ferrużi |

27191000-0 | Ingotti mill-iskart imdewweb mill-ġdid |

27200000-7 | Tubi |

27210000-0 | Tubi u antaċċjoli tal-ħadid |

27211000-7 | Tubi, pajpijiet u profili vojta minn ġewwa |

27211100-8 | Pjapijiet u tubi tal-ħadid |

27212000-4 | Apparati varji tal-pajpijiet |

27212100-5 | Irbit tal-pajpijiet |

27212110-8 | Adattaturi bil-ħanek |

27212200-6 | Mosi u għenuq għat-tiswija |

27212300-7 | Minkbiet, t-jiet u apparat tal-pajpijiet |

27220000-3 | Tubi u antaċċjoli ta’ l-azzar |

27221000-0 | Profili vojta minn ġewwa |

27222000-7 | Apparati tat-tubi |

27222100-8 | Hanek (tat-tubi) |

27222200-9 | Apparat tat-tubi bil-kamini |

27222300-0 | Apparati tat-tubi minn ħadid mhux fondut |

27222400-1 | Minkba u liwiet iwweldjati |

27222500-2 | Apparati wweldjati |

27300000-8 | Prodotti tal-ħadid u l-azzar |

27310000-1 | Prodotti tirati fil-kiesaħ |

27311000-8 | Strixxi u viri tal-liega ta’ l-azzar |

27312000-5 | Angoli, għamliet u sezzjonijiet tal-liega ta’ l-azzar |

27313000-2 | Prodotti ta’ l-azzar inossiddabbli |

27320000-4 | Prodotti rrumblati fil-kiesaħ |

27321000-1 | Prodotti rrumblati fiċ-ċatt |

27321100-2 | Prodotti tal-ħadid irrumblati fiċ-ċatt |

27321200-3 | Prodotti ta’ l-azzar irrumblati fiċ-ċatt |

27330000-7 | Prodotti milwija |

27331000-4 | Prodotti milwija, ta’ l-azzar |

27331100-5 | Angoli, għamliet u sezzjonijiet |

27331110-8 | Kanali elettriċi mhux tubulari |

27332000-1 | Prodotti milwija, tal-ħadid |

27340000-0 | Wire u prodotti varji |

27341000-7 | Wire |

27341100-8 | Wire ta’ l-azzar |

27341200-9 | Wire tal-liega |

27350000-3 | Liegi ferrużi |

27351000-0 | Liegi ferrużi, mhux tal-KEFA |

27351100-1 | Manganiż ferruż |

27351200-2 | Krimju ferruż |

27351300-3 | Nikil ferruż |

27353000-4 | Granuli jew trab tal-ħadid jew l-azzar |

27354000-1 | Prodotti parzjalment finalizzati |

27354100-2 | Prodotti tal-ħadid parzjalment finalizzati |

27354200-3 | Prodotti ta’ l-azzar parzjalment finalizzati |

27354210-6 | Prodotti ta’ l-azzar inossiddabbli parzjalment finalizzati |

27355000-8 | Prodotti tal-ħadid fondut |

27356000-5 | Fornimenti tal-kostruzzjoni għall-binarji tal-ferrovija |

27356100-6 | Ħadid iwweldjat jew angoli ta’ l-azzar; għamliet jew sezzjonijiet għall-ferroviji |

27356200-7 | Materjali tal-kostruzzjoni tal-binarji tal-ferrovija, tal-ħadid jew l-azzar |

27356210-0 | Linji li jwasslu l-kurrent elettriku |

27356220-3 | Pjanċi tal-kambjamenti, liwjiet tal-qsim, virgi tal-kambjamenti u biċċiet tal-qsim |

27356230-6 | Pjanċi f’għamla tax-xewka tal-ħur u pjanċi catti |

27356240-9 | Morsi tal-linji, pjanċi ta’ taħt u rbit |

27356250-2 | Pedestalli u filsiet tal-pedestalli |

27400000-9 | Metalli prezzjużi u metalli miksija bil-metalli prezzjużi |

27410000-2 | Metalli prezzjużi |

27411000-9 | Prodotti semi-prezzjużi mhux maħduma |

27411100-0 | Fidda mhux maħduma jew fi trab |

27411110-3 | Trab tal-fidda |

27411120-6 | Fidda mhux maħduma |

27411200-1 | Fidda semi manifatturata |

27412000-6 | Deheb mhux maħdum jew fi trab |

27413000-3 | Platinum mhux maħdum jew fi trab |

27414000-0 | Ħela u skart ta’ metalli prezzjużi |

27420000-5 | Metalli miksija b’metalli prezzjużi |

27421000-2 | Metalli bażiċi miksija bil-fidda jew bid-deheb |

27422000-9 | Metalli bażiċi miksija bil-platinum |

27500000-0 | Aluminju u prodotti ta’ l-aluminju |

27510000-3 | Aluminju mhux maħdum |

27511000-0 | Ossidu ta’ l-aluminju |

27520000-6 | Prodotti ta’ l-aluminju |

27521000-3 | Prodotti ta’ l-aluminju parzjalment finalizzati |

27521100-4 | Trabijiet u frak ta’ l-aluminju |

27521200-5 | Strixxi, virgi u profili, ta’ l-aluminju |

27521300-6 | Wire ta’ l-aluminju |

27521400-7 | Folji ta’ l-aluminju |

27521500-8 | Liga ta’ l-aluminju |

27521600-9 | Tubi, pajpijiet u apparat tat-tubi jew il-pajpijiet, ta’ l-aluminju |

27521610-2 | Apparat tat-tubi u l-pajpijiet, ta’ l-aluminju |

27530000-9 | Ħela u skart ta’ l-aluminju |

27531000-6 | Irmied u residwi li jkun fihom l-aluminju |

27600000-1 | Prodotti taċ-ċomb, żingu u landa |

27610000-4 | Ċomb, żingu u landa |

27611000-1 | Ċomb |

27612000-8 | Żingu |

27613000-5 | Landa |

27620000-7 | Prodotti parzjalment finalizzati, taċ-ċomb, żingu jew landa |

27621000-4 | Prodotti taċ-ċomb parzjalment finalizzati |

27621100-5 | Strixxi, virgi, profili u wire taċ-ċomb |

27621200-6 | Pjanċi, folji, strippi u liga taċ-ċomb |

27621300-7 | Tubi, pajpijiet u apparat tat-tubi u pajpijiet, taċ-ċomb |

27621400-8 | Trabijiet u frak taċ-ċomb |

27622000-1 | Prodotti taż-żingu parzjalment finalizzati |

27622100-2 | Strixxi, virgi, profili u wire taż-żingu |

27622200-3 | Pjanċi, folji, strippi u liga taż-żingu |

27622300-4 | Tubi, pajpijiet u apparat tat-tubi jew il-pajpijiet, taż-żingu |

27622400-5 | Trab, għabra u frak taż-żingu |

27623000-8 | Prodotti tal-landa parzjalment finalizzati |

27623100-9 | Strixxi, virgi, profili u wire tal-landa |

27623200-0 | Pjanċi, folji, strippi u liga tal-landa |

27623300-1 | Tubi, pajpijiet u apparat tat-tubi jew il-pajpijiet, tal-landa |

27623400-2 | Trabijiet u frak tal-landa |

27630000-0 | Skart u ħela taċ-ċomb, żingu jew landa |

27631000-7 | Irmied u residwi li jkun fihom iż-żingu |

27700000-2 | Prodtti tar-ramm |

27710000-5 | Ramm mhux maħdum |

27712000-9 | Ramm mhux raffinat |

27713000-6 | Ramm raffinat mhux maħdum |

27720000-8 | Prodotti tar-ramm parzjalment finalizzati |

27721000-5 | Trabijiet u frak tar-ramm |

27722000-2 | Strixxi, virgi u profili, tar-ramm |

27723000-9 | Wire tar-ramm |

27724000-6 | Pjanċi, folji u strippi, tar-ramm |

27725000-3 | Liga tar-ramm |

27726000-0 | Tubi, pajpijiet u apparat tat-tubi jew il-pajpijiet, tar-ramm |

27726100-1 | Tubi, pajpijiet tar-ramm |

27726110-4 | Tubi u pajpijiet tar-ramm isfar |

27726200-2 | Apparati tat-tubi u l-pajpijiet tar-ramm |

27726210-5 | Apparati tal-pajpijiet mil-liega tar-ramm u l-landa jew iż-żingu |

27726220-8 | Apparati tat-tubi u l-pajpiet tar-ramm isfar |

27730000-1 | Ħela u skart tar-ramm |

27731000-8 | Irmied u residwi li jkun fihom ir-ramm |

27800000-3 | Prodotti strutturali tal-metall |

27810000-6 | Nikil mhux maħdum |

27820000-9 | Prodotti tan-nikil |

27821000-6 | Prodotti tan-nikil parzjalment finalizzati |

27821100-7 | Strixxi, virgi, profili u wire tan-nikil |

27821200-8 | Pjanċi, folji, strippi u liga tan-nikil |

27821210-1 | Folji tan-nikil |

27821300-9 | Tubi, pajpijiet u apparat tat-tubi jew il-pajpijiet, tan-nikil |

27821400-0 | Trabijiet u frak tan-nikil |

27830000-2 | Ħela u skart tan-nikil |

27831000-9 | Irmied u residwi li jkun fihom il-metalli |

28000000-2 | Prodotti u materjali pre-fabbrikati |

28100000-3 | Prodotti strutturali tal-metall |

28110000-6 | Strutturi tal-metal u partijiet ta’ l-istrutturi |

28111000-3 | Bini pre-fabbrikat |

28111100-4 | Bini modulari u portabbli |

28111110-7 | Kabini |

28111200-5 | Ċelel |

28111300-6 | Sptar ta’ l-erġenża |

28111400-7 | Kċejjen ta’ l-emerġenza |

28111500-8 | Serer |

28112000-0 | Prodotti strutturali tal-metal u partijiet apparti milli bini pre-fabbrikat |

28112100-1 | Pontijiet tal-ħadid jew l-azzar |

28112110-4 | Sezzjonijiet tal-pontijiet tal-ħadid jew l-azzar |

28112111-1 | Sezzjonijiet tal-pontijiet, tal-ħadid |

28112112-8 | Sezzjonijiet tal-pontijiet, ta’ l-azzar |

28112120-7 | Strutturi tal-pontijiet, ta’ l-azzar |

28112130-0 | Strutturi tal-pontijiet, tal-ħadid |

28112200-2 | Torrijiet, arbli iffurmati minn strippi, gruwwi u arbli kbar ħafna |

28112210-5 | Gruwwi |

28112211-2 | Gruwwi għat-tħaffir |

28112212-9 | Gruwwi statiċi għat-tħaffir |

28112220-8 | Arbli u arbli kbar ħafna |

28112221-5 | Arbli kbar ħafna |

28112222-2 | Arbli kbar ħafna għat-trasmissjoni ta’ l-elettriku |

28112223-9 | Sostenni għall-arbli kbar ħafna |

28112224-6 | Arbli għall-ġarr ta’ linji li jgħaddu mill-għoli |

28112225-3 | Arbli għall-elettriku |

28112230-1 | Torrijiet |

28112231-8 | Torrijiet tal-ħadid |

28112232-5 | Torrijiet ta’ l-azzar |

28112233-2 | Torrijiet ta’ l-ilma |

28112240-4 | Strixxi tat-torrijiet |

28112250-7 | Arbli |

28112260-0 | Arbli tar-radjo u tat-televiżjoni |

28112261-7 | Arbli tar-radjo |

28112262-4 | Arbli tat-televiżjoni |

28112263-1 | Arbli ffurmati minn strippi |

28112300-3 | Strutturi tal-ħadid, azzar u aluminju, u partijiet tagħhom |

28112310-6 | Pontijiet tal-benneja |

28112311-3 | Strutturi ta’ l-arkati |

28112312-0 | Pilastri ta’ l-arkati |

28112313-7 | Sostenni |

28112314-4 | Mensuli bħala sostenn tal-pajpijiet |

28112315-1 | Apparat għall-pontijiet tal-benneja |

28112316-8 | Molol ta’ l-arkati |

28112317-5 | Strutturi tal-pontijiet tal-benneja |

28112318-2 | Sostenni għal katusi fit-tul |

28112320-9 | Strutturi tal-metall |

28112321-6 | Kabini għal fejn jieqfu l-karozzi tal-linja |

28112322-3 | Kabini tal-telefon |

28112329-2 | Paraventri ta’ sigurtà |

28112330-2 | Strutturi ta’ l-aluminju |

28112380-7 | Partijiet minn strutturi tal-metall |

28112381-4 | Kurazzar |

28112382-1 | Bibien ta’ kontra l-għarar |

28112383-8 | Bibien ta’ nofs il-kanali nterni |

28112390-0 | Passaġġi tar-regolar tal-likwidu |

28112391-7 | Bibien fil-passaġġi tar-regolar tal-likwidu |

28112400-4 | Piling |

28112410-7 | Piling minn pjanċi |

28120000-9 | Karpenterija tal-metall użata mill-benneja |

28121000-6 | Twieqi u oġġetti relatati |

28121100-7 | Twieqi tal-ħadid u l-azzar u oġġetti relatati |

28121110-0 | Għatiebi tal-ħadid jew l-azzar |

28121120-3 | Kontraporti tal-ħadid jew l-azzar |

28121130-6 | Bibien tal-ħadid jew l-azzar |

28121131-3 | Ċaċċiżi għat-twieqi tal-ħadid jew l-azzar |

28121200-8 | Twieqi ta’ l-aluminju u oġġetti relatati |

28121210-1 | Kontraporti ta’ l-aluminju |

28121220-4 | Twieqi ta’ l-aluminju |

28121221-1 | Ċaċċiżi tat-twieqi ta’ l-aluminju |

28122000-3 | Twieqi, bibien u oġġetti relatati |

28122100-4 | Twieqi |

28122110-7 | Ċaċċużi tat-twieqi |

28122111-4 | Unitajiet tal-ħġieġ doppju |

28122200-5 | Bibien |

28122210-8 | Pjanċi tal-bibien |

28122211-5 | Ċaċċiżi għall-bibien |

28122212-2 | Dendini għall-bibien |

28122213-9 | Għetiebi tal-bibien |

28122214-6 | Bibien tal-ħadid u l-azzar |

28122220-1 | Bibien ta’ kontra n-nirien |

28122230-4 | Bibien li jiżżersqu fil-ġenb |

28122240-7 | Bibien tal-garaxxijiet |

28122300-6 | Gradi |

28122310-9 | Gradi ta’ l-aċċess |

28200000-4 | Tankijiet, reservaturi u kontenituri, radjaturi għas-sħana ċentrali u boilers, tal-metall |

28210000-7 | Tankijiet, reservaturi, kontenituri u reċipjenti ta’ pressjoni għolja, tal-metall |

28211000-4 | Tankijiet tal-metall |

28211100-5 | Ċilindri ta’ l-arja |

28211110-8 | Ċilindri ta’ l-arja komprassata |

28211200-6 | Apparat tan-nifs |

28211210-9 | Apparat tan-nifs għall-użu fit-tifi tan-nar |

28211220-2 | Apparat tan-nifs għall-użu fl-għadis taħt l-ilma |

28211300-7 | Tankijiet tal-ħadid jew l-azzar |

28211400-8 | Tankijiet tal-ħażna |

28211410-1 | Tankijiet tal-ħażna taż-żejt |

28211420-4 | Tankijiet tal-ħażna tal-ħama’ taż-żejt |

28211500-9 | Tankijiet ta’ l-ilma |

28211600-0 | Reservaturi |

28212000-1 | Kontenituri għall-gassijiet likwifikati |

28212100-2 | Ċilindri tal-gass |

28212200-3 | Tankijiet tal-gass |

28213000-8 | Kontenituri kbar |

28213100-9 | Kontenituri tal-ħadid u l-azzar |

28213110-2 | Silo |

28213200-0 | Kontenituri refriġerati |

28213210-3 | Kmamar tal-ħażna ta’ l-ilma |

28213300-1 | Kontenituri "standard" għall-ġarr tal-merkanżija |

28213400-2 | Kontinutri tal-ħażna |

28213500-3 | Kontenituri ta’ l-ilma |

28213600-4 | Kontenituri bir-roti |

28213700-5 | Skips taż-żibel |

28213800-6 | Kontenituri għall-materjal ta’ l-iskart |

28214000-5 | Btieti |

28214100-6 | Laned kbar għall-ħażna |

28214200-7 | Btieti tal-ħadid u l-azzar |

28214300-8 | Sistema tal-kontenituri għall-ħażna |

28214310-1 | Makkinarju għall-iffurmat tal-munzelli |

28214400-9 | Btieti ta’ l-aluminju |

28215000-2 | Reċipjenti tal-pressjoni |

28215100-3 | Reċipjenti tal-pressjoni, ta’ l-azzar |

28216000-9 | Krietel |

28216100-0 | Krietel tal-ħadid u l-azzar |

28216200-1 | Krietel ta’ l-iskart |

28216300-2 | Krietel ta’ l-aluminju |

28217000-6 | Kaxxi |

28217100-7 | Kaxxi tal-ħadid jew l-azzar |

28217200-8 | Kaxxi għall-arloġġi tal-kejl |

28217300-9 | Kaxxi pre-fabbrikati |

28217400-0 | Kaxxi ta’ l-aluminju |

28218000-3 | Konteniuri minn metall ħafif, tappini tas-sufra u uċuħ għall-kontenituri, u għetjien |

28218100-4 | Konteniuri minn metall ħafif |

28218300-6 | Tappini tas-sufra, tappini, uċuħ għall-kontenituri, u għetjien magħmula mill-metall |

28218310-9 | Sufri (tappini) |

28218320-2 | Tappini |

28218330-5 | Uċuħ għall-kontenituri |

28218340-8 | Għotjien |

28218400-7 | Laned |

28218410-0 | Laned tal-ħadid jew l-azzar |

28218420-3 | Laned ta’ l-ikel |

28218430-6 | Laned ta’ l-aluminju |

28219000-0 | Brieti kbar ħafna |

28220000-0 | Radjaturi u boilers tas-sħana ċentrali u partijiet tagħhom |

28221000-7 | Radjaturi u boilers |

28221100-8 | Radjaturi |

28221110-1 | Radjaturi tas-sħana ċentrali |

28221111-8 | Radjaturi tas-sħana ċentrali mhux imsaħħna bl-elettriku |

28221112-5 | Partijiet tar-radjaturi tas-sħana ċentrali |

28221200-9 | Boilers |

28221210-2 | Boilers ta’ l-ilma |

28221220-5 | Boilers tas-sħana ċentrali |

28221221-2 | Partijiet tal-boilers tas-sħana ċentrali |

28222000-4 | Sistemi għall-irkupru tas-sħana |

28222100-5 | Apparat għall-irkupru tas-sħana |

28300000-5 | Reatturi nukleari u partijiet tagħhom |

28310000-8 | Reatturi nukleari |

28320000-1 | Partijiet minn reatturi nukleari |

28321000-8 | Sistemi għat-tkessiħ tar-reatturi |

28322000-5 | Partijiet mir-reċipjenti tar-reatturi nukleari |

28400000-6 | Cables, wire u prodotti relatati |

28410000-9 | Prodotti tal-wire |

28411000-6 | Wire immaljat |

28411100-7 | Wire immaljat tal-ħadid jew l-azzar |

28412000-3 | Wire ta’ l-irpar |

28412300-6 | Barbed wire |

28413000-0 | Xbieki tal-metall |

28413100-1 | Irpar minn xbieki tal-metall |

28413200-2 | Drapp mill-wire |

28414000-7 | Staple, imsiemer, taċċi, drawing pins |

28414100-8 | Staples |

28414200-9 | Imsiemer |

28414300-0 | Taċċi |

28414400-1 | Dwaring pins |

28415000-4 | Virgi tal-wire |

28415100-5 | Aċċessorji tal-welding |

28415200-6 | Materjali tal-welding |

28415300-7 | Materjali għall-issaldjar u l-brażing |

28415310-0 | Materjali għall-issaldjar |

28415320-3 | Materjali għall-brażing |

28416000-1 | Labar tal-ħjata u labar tan-nitting |

28416100-2 | Labar tal-ħjata |

28416200-3 | Labar tan-nitting |

28417000-8 | Ferramenterija |

28417100-9 | Inkwini |

28417200-0 | Forġa portabbli |

28417300-1 | Gradilji |

28417400-2 | Oġġetti tal-ħadid |

28417500-3 | Prodotti tal-ħaddiem fil-ħadid |

28417510-6 | Prodotti tal-ħaddied |

28418000-5 | Ċineg tal-ħadid u l-azzar |

28419000-2 | Kondutturi |

28419100-3 | Kondutturi ta’ l-azzar jew l-aluminju |

28419200-4 | Kondutturi tar-ramm jew tal-bronż |

28420000-2 | Cables u prodotti relatati |

28421000-9 | Cable |

28421100-0 | Cable ta’ vultaġġ għoli |

28421120-6 | Cable tal-vultaġġ baxx jew medju |

28421130-9 | Cable tal-vultaġġ baxx |

28421140-2 | Cable tal-vultaġġ medju |

28421150-5 | Cable tal-vultaġġ għoli |

28421200-1 | Cable ta’ taħt l-ilma |

28421210-4 | Cable ta’ taħt il-baħar |

28421400-3 | Cable ikkorazzat |

28421500-4 | Cable tas-sinjalizzar |

28421600-5 | Cable tal-ħadid u l-azzar |

28421610-8 | Cables ta’ l-azzar |

28422000-6 | Aċċessorji tal-cable |

28422100-7 | Kanali tal-cable |

28422200-8 | Konnetturi tal-cable |

28422300-9 | Trinek tal-cable |

28422400-0 | Irbit tal-cable |

28500000-7 | Prodotti maħduma tal-metall u oġġetti relatati, varji |

28510000-0 | Oġġetti tal-metall għall-kamra tal-banju u l-kċina |

28511000-7 | Oġġetti sanitarji tal-metall |

28511100-8 | Vitien ta’ l-ilma |

28512000-4 | Mwejjed tal-metall, oġġetti tal-kċina jew tad-djar |

28512100-5 | Oġġetti tal-metall għal-mejda |

28512110-8 | Landi tas-suldati |

28512200-6 | Oġġetti tal-metall għal-kċina |

28512210-9 | Borom, etc., tat-tisjir |

28512220-2 | Xtillieri tal-platti |

28512900-3 | Oġġetti tal-metall għad-djar |

28512910-6 | Laned ta’ l-iskart, tal-metall |

28512920-9 | Kaxxi ta’ l-ittri |

28512930-2 | Kontenituri ta’ l-iskart, tal-metall |

28512950-8 | Kontenituri ta’ l-iskart |

28520000-3 | Oġġetti tal-metall |

28521000-0 | Sejfijiet, kaxxiforti jew bibien ikkorazzati jew rinforzati |

28521300-3 | Sejfijiet |

28521500-5 | Bibien ikkorazzati jew rinforzati |

28521600-6 | Kaxxarizzi (sejfijiet) tad-depożitu |

28521700-7 | Kaxxi u kaxxirizzi tal-metall |

28521710-0 | Kaxxarizzi għall-bagaliji mħollija fid-depost |

28521720-3 | Kaxxarizzi |

28521721-0 | Kaxxi (sejfijiet) tad-depożitu |

28521722-7 | Bagalji tas-sigurezza |

28521780-1 | Bagalji tad-dokumenti legali |

28521790-4 | Bagalji tal-flus kontanti |

28522000-7 | Tilari tal-forniment, tagħmir żgħir ta’ l-uffiċċju jew ta’ l-iskrivanija |

28522100-8 | Tilari tal-forniment |

28522200-9 | Apparat żgħir ta’ l-uffiċċju |

28522300-0 | Apparat ta’ l-iskrivanija |

28522400-1 | Apparat għall-koperti "loose-leaf" jew dokumenti |

28524000-1 | Statwetti, ornamenti, ritratti, gwarniċi ta’ l-istampi jew mirja |

28524300-4 | Gwarniċi tar-ritratti |

28524400-5 | Gwarniċi ta’ l-istampi |

28525000-8 | Ganċijiet u ħoloq |

28526000-5 | Skrejjen tal-vapuri |

28527000-2 | Diversi oġġetti bbażati fuq il-metall |

28527100-3 | Qniepen |

28527200-4 | Slielen |

28527210-7 | Slielen tal-vetturi tat-tifi tan-nar |

28527220-0 | Skalapizi li jingħalqu |

28527230-3 | Banketti bħala skalapiżi |

28527300-5 | Apparat għat-tqandil tal-merkanzija |

28527330-4 | Pjattaformi għat-tqandil tal-merkanzija |

28527340-7 | Aċċessorji tal-ħbura "wire" għat-tqandil tal-merkanzija |

28527400-6 | Sinjali u aċċessorji relatati |

28527410-9 | Sinjali tal-metall |

28527420-2 | Sinjali tat-toroq |

28527430-5 | Sinjali tat-toroq urbani |

28527440-8 | Sinjali tal-ħwienet |

28527450-1 | Pjanċi ta’ l-ismijiet |

28527460-4 | Pjanċi ta’ l-indirizzi |

28527700-9 | Elementi tal-bokkaporti |

28527710-2 | Kaxxi mwaħħla fil-wiċċ |

28527720-5 | Kaxxi ta’ l-irpar |

28527730-8 | Gwarniċi tal-bokkaporti |

28527740-1 | Għotjien tal-bokkaporti |

28527750-4 | Għotjien tad-dranaġġ |

28527760-7 | Għotjien ta’ l-aċċess |

28527790-6 | Skalapiżi tal-ħadid għall-bokkaporti |

28527800-0 | Anki |

28527900-1 | Anodi sagrifiċjali |

28527910-4 | Anodi sagrifiċjali taż-żingu |

28527920-7 | Anodi sagrifiċjali tal-magneżju |

28528000-9 | Xwabel |

28528100-0 | Ximitarri |

28528200-1 | Bajonetti |

28528300-2 | Lanzi |

28528900-8 | Aċċessorji tal-metall |

28528910-1 | Pjanċi tal-metall |

28528920-4 | Virgi tal-metall |

28528930-7 | Għamliet tal-metall |

28528940-0 | Folji tal-metall |

28528950-3 | Xkaffar tal-metall |

28528960-6 | Timbri tal-metal |

28530000-6 | Kisi kkorazzat |

28531000-3 | Pjanċi ta’ l-għotjien |

28540000-9 | Bearings |

28541000-6 | Boċċi żgħar ħafna |

28542000-3 | Bearing f’għamla ta’ romblu |

28550000-2 | Azzar ħafif |

28551000-9 | Il-mastri tal-muniti |

28552000-6 | Kaxxi għall-muniti |

28553000-3 | Manetti |

28560000-5 | L-arbli u l-pilastri ta’ ġewwa l-minieri |

28561000-2 | Arbli |

28561100-3 | Arbli ta’ ġewwa l-minieri |

28562000-9 | Pilastri ta’ ġewwa l-minieri |

28564000-3 | Ċineg tal-caterpillar |

28570000-8 | Prodotti tal-ħadid fondut |

28580000-1 | Apparat varju tal-protezzjoni kontra n-nar |

28581000-8 | Slielen fuq pjattaformi |

28581100-9 | Slielen għat-tifi tan-nar |

28582000-5 | Mekkaniżmi għall-protezzjoni kontra n-nirien |

28582100-6 | Manki għat-tifi tan-nar |

28582200-7 | Idranti tat-tifi tan-nar |

28600000-8 | Pożati, għdda, serraturi, mfietaħ u ċappetti |

28610000-1 | Pożati |

28611000-8 | Skieken u mqassijiet |

28611100-9 | Skieken |

28611110-2 | Skieken għal-mejda |

28611120-5 | Skieken tat-tisjir |

28611200-0 | Mqassijiet |

28612000-5 | Mwies tal-leħja |

28612100-6 | Xfafar tal-leħja |

28613000-2 | Settijiet tal-manikura u tal-pedikura |

28614000-9 | Mgħaref, frieket |

28614100-0 | Mgħaref |

28614200-1 | Frieket |

28620000-4 | Għodda |

28621000-1 | Għodda ta’ l-idejn |

28621100-2 | Pali u zappuni |

28621110-5 | Zappuni |

28621120-8 | Pali |

28621200-3 | Furkettuni tal-ġonna |

28621300-4 | Marloċċ, baqqun, zappun, furkettuni, u fukettuni tar-ramel |

28621310-7 | Marloċċ |

28621320-0 | Baqqun |

28621330-3 | Zappun |

28621340-6 | Furkettuni |

28621341-3 | Fkettuni tar-ramel |

28621400-5 | Mannara |

28621500-6 | Srieraq ta’ l-idejn |

28621510-9 | Xfafar tas-srieraq ta’ l-idejn |

28622000-8 | Għoddi varji ta’ l-użu bl-idejn |

28622100-9 | Skarpel |

28622200-0 | Tnalji |

28622210-3 | Tnalji tat-tgħaffis |

28622300-1 | Mrietel |

28622400-2 | Tlanji għall-qbil tal-wire |

28622500-3 | Spaners |

28622600-4 | Għodda tax-xogħol tat-toroq |

28622610-7 | Spiki għat-tinfid ta’ l-uċuħ tat-toroq |

28622700-5 | Limi jew raspi |

28622800-6 | Tornaviti |

28622900-7 | Berrini, l-irjus tat-tornaviti u aċċessorji oħrajn |

28622910-0 | Trufijiet tal-berrini |

28622920-3 | L-irjus tat-tornaviti |

28622930-6 | Kaxxi għall-ġarr ta’ l-għodda |

28622940-9 | Settijiet ta’ l-għodda |

28623000-5 | Għodda mħaddma bil-pedeli tas-saqajn |

28630000-7 | Serraturi, mfietaħ u ċappetti |

28631000-4 | Katnazzi u serraturi varji |

28631100-5 | Serraturi |

28631110-8 | Serraturi tal-bibien |

28631120-1 | Serraturi tal-biċikletti |

28631130-4 | Serraturi tal-karozzi |

28631140-7 | Serraturi ta’ l-għamara |

28631200-6 | Katnazzi u ktajjen |

28631210-9 | Katnazzi |

28632000-1 | Molol, partijiet tas-seraturi u ċ-ċwievet |

28632100-2 | Molol |

28632200-3 | Ċwievet |

28632300-4 | Partijiet tal-katnazzi |

28632400-5 | Partijiet tas-serraturi |

28633000-8 | Ċappetti, ċappettuni u simili |

28633100-9 | Ċappetti |

28633200-0 | Ċappettuni |

28633300-1 | Aċċessorji |

28700000-9 | Irbit, ktajjen u molol |

28710000-2 | Irbit |

28711000-9 | Irbit bil-kamin |

28711100-0 | Vitien għall-injam |

28711200-1 | Ganċijiet bil-vitien u ħoloq bil-vitien |

28711300-2 | Vitien li jagħmlu l-kamin minnhom infushom |

28711400-3 | Boltijiet |

28711500-4 | Settijiet ta’ l-irbit tal-ħanek |

28711510-7 | Boltijiet u skorfini |

28711520-0 | Boltijiet u skorfini tas-saldatur |

28711600-5 | Skorfini |

28711700-6 | Oġġetti tal-ħadid jew l-azzar, bil-kamin |

28712000-6 | Irbit tal-ħadid jew l-azzar, mhux bil-kamin |

28712100-7 | Rbattituri |

28712200-8 | Ċrieki |

28712300-9 | Pinnijiet tal-filsa |

28712400-0 | Pjanċi għamla tax-xewka tal-ħut, ta’ l-azzar |

28713000-3 | Rabbata tar-ramm |

28720000-5 | Katina |

28721000-2 | Katina artikulata |

28722000-9 | Partijiet tal-ktajjen |

28730000-8 | Molol |

28800000-0 | Materjali tal-kostruzzjoni u oġġetti relatati |

28810000-3 | Materjali tal-kostruzzjoni |

28811000-0 | Materjali tal-bini |

28811100-1 | Bricks |

28811200-2 | Siment |

28811210-5 | Siment għat-tħaffir |

28811300-3 | Ċeramika |

28811400-4 | Żebgħa u kisi tal-ħitan |

28811500-5 | Materjal ta’ l-insulazzjoni termali |

28812000-7 | Strutturi varji tal-bini |

28812100-8 | Postijiet tal-kenn |

28812110-1 | Partijiet tal-postijiet tal-kenn |

28812120-4 | Sezzjonijiet bil-profili |

28812200-9 | Kisi ta’ l-art |

28812210-2 | Kisi ta’ l-artijiet ta’ l-injam |

28812220-5 | Kisi flessibbli ta’ l-artijiet |

28812230-8 | Artijiet solidi |

28812240-1 | Artijiet foloz |

28812250-4 | Linoleum |

28812300-0 | Diviżorji |

28812310-3 | Ħitan diviżorji |

28812400-1 | Soqfa |

28812410-4 | Qafas tas-soqfa |

28812420-7 | Sostenn għas-soqfa |

28812430-0 | Irbit bħala ħżiem tas-soqfa |

28812500-2 | Materjali tas-soqfa |

28812510-5 | Xaħx |

28812600-3 | Insulazzjoni kontra l-ħsejjes |

28812700-4 | Travi |

28813000-4 | Materjali tal-kostruzzjoni tat-toroq |

28813100-5 | Materjal tal-pavimentar |

28813120-1 | Ċangaturi tal-pavimenti |

28813130-4 | Ġebel tal-pavimenti |

28813140-7 | Ġebel għat-toroq |

28813200-6 | Ċangaturi |

28813300-7 | Materjali miksija |

28813310-0 | Materjali miksija, għat-toroq |

28813320-3 | Ċangturi miksija |

28813330-6 | Materjali tal-kisi |

28813400-8 | Materjali tat-toroq ewlenija |

28813500-9 | Immarkar tat-toroq |

28813510-2 | Żibeġ tal-ħġieġ għall-immarkat tat-toroq |

28813700-1 | Materjali għat-tiswija tat-toroq |

28813800-2 | Materjali tal-kisi tal-wiċċ tat-toroq |

28813810-5 | Kisi finali |

28813900-3 | Materjali għall-manutenzjoni tat-toroq |

28813910-6 | Materjali għall-manutenzjoni fix-xitwa |

28814000-1 | Konkrit |

28814100-2 | Konkrit imħallat bil-lest |

28814200-3 | Prodotti tal-konkrit |

28814210-6 | Traversi tal-konkrit |

28814220-9 | Arbli tal-konkrit |

28814230-2 | Pilastri tal-konkrit |

28814240-5 | Tubi u aċċessorji tal-konkrit |

28814250-8 | Arbli tal-konkrit |

28814260-1 | Pilastri tal-konkrit |

28814270-4 | Ċangaturi tal-konkrit |

28814280-7 | Traversi tal-konkrit |

28815000-8 | Aċċessorji tal-bini |

28815100-9 | Kanali |

28815200-0 | Materjali tal-kanen u tas-sħana |

28815210-3 | Materjali tal-kanen |

28815220-6 | Materjali tas-sħana |

28815300-1 | Kontraporti |

28815310-4 | Kontraporti tat-tip li jirrumblaw |

28815400-2 | Loċċijiet |

28815500-3 | Sistema tat-txrir ta’ l-ilma (f’każ ta’ ħruq) |

28815600-4 | Liftijiet tat-taraġ |

28815700-5 | Dendili esterni |

28815710-8 | Tined |

28815800-6 | Aċċessorji nterni tal-bini |

28815810-9 | Bsaten (virgi) tal-purtieri u simili |

28815811-6 | Virgi tal-purtieri |

28815820-2 | Dwal florixxenti |

28815821-9 | Tubi florixxenti |

28815822-6 | Bozoz u lampi florixxenti |

28820000-6 | Għamara tat-toroq |

28821000-3 | Barrieri ta’ kontra l-ħbit |

28821100-4 | Barrieri tat-toroq |

28822000-0 | Irpar |

28822100-1 | Pilastri ta’ l-injam |

28823000-7 | Barriera tas-sigurtà |

28823100-8 | Irper tas-sigurtà |

28823200-9 | Poġġamani tal-ħarsien |

28824000-4 | Għamara urbana |

28824100-5 | Pilastri ta’ l-immarkar |

28824200-6 | Lampi tal-periklu fit-toroq |

28824300-7 | Antenni bid-dawl |

28824400-8 | Arbli ta’ fejn jieqfu l-karozzi tal-linja |

28824500-9 | Mrabat qawwija |

28824600-0 | Koni tat-toroq |

28824700-1 | Sinjalaġġ |

28824710-4 | Materjali tas-sinjalar |

28824720-7 | Arbli tas-sinjalar |

28825000-1 | Apparat għad-dwal tat-toroq |

28825100-2 | Kolonni għad-dwal tat-toroq |

28825200-3 | Arbli tad-dawl |

28825300-4 | Lampi tat-toroq urbani |

28830000-9 | Katusi ewlenija tad-dranaġġ |

28831000-6 | Spakxins tad-dranaġġ |

28832000-3 | Elementi tal-gandotti |

28833000-0 | Ilqugħ tat-truf minn ħadid artab |

28834000-7 | Minkbiet |

28840000-2 | Prodotti ta’ l-azzar relatati mal-materjali tal-kostruzzjoni |

28841000-9 | Kanali ta’ l-azzar |

28842000-6 | Qafas ta’ l-azzar |

28843000-3 | Paletti ta’ l-azzar |

28844000-0 | Pajpijiet ta’ l-azzar |

28845000-7 | Pilastri ta’ l-azzar |

28846000-4 | Gradilji ta’ l-azzar |

28847000-1 | Materjali ta’ l-azzar |

28847100-2 | Pjanċi ta’ l-azzar |

28847200-3 | Strippi ta’ l-azzar |

28847300-4 | Folji ta’ l-azzar |

28850000-5 | Oġġetti tubulari fl-industrija taż-żejt |

28860000-8 | Pipelines, piping, pakpijiet, casing, tubi u oġġetti relatati |

28861000-5 | Pipelines |

28861100-6 | Pipelines tal-gass |

28861110-9 | Qafas għad-distribuzzjoni tal-ġass |

28861200-7 | Pajpijiet ewlenija ta’ l-ilma |

28861400-9 | Pipeline ta’ taħt l-ilma |

28861410-2 | Pipeline ta’ taħt il-baħar |

28861500-0 | Pipline ta’ pressjoni għolja |

28861600-1 | Pipeline ta’ pressjoni baxxa |

28861700-2 | Ċilindri tal-pipelines |

28861710-5 | Apparat sabiex ivara ċ-ċilindri |

28861720-8 | Apparat sabiex jirċievi ċ-ċilindri |

28861730-1 | Apparat sabiex jaqbad ċ-ċilindri |

28862000-2 | Piping |

28862100-3 | Fornimenti tal-piping |

28862200-4 | Piping tad-distrubuzzjoni |

28862300-5 | Piping ta’ l-isbruffar |

28862400-6 | Piping u prodotti relatati magħmula minn tafat vitrifikat |

28862410-9 | Pajpijiet minn tafal vitrifikat |

28862420-2 | Aċċessorji minn tafal vitrifikat |

28862430-5 | Bokkaporti tat-tafal vitrifikat |

28862440-8 | Irbit u simili tat-tafal vitrifikat |

28862500-7 | Piping ta’ l-ilma tax-xorb |

28863000-9 | Pajpijiet u aċċessorji |

28863100-0 | Pajpijiet |

28863110-3 | Katusi tad-dranaġġ |

28863111-0 | Pajpijiet tad-dranaġġ |

28863112-7 | Sistema tad-dranaġġ |

28863120-6 | Pajpijiet għas-sħana mill-bogħod |

28863121-3 | Pajpijiet għas-sħana |

28863130-9 | Pajpijiet tad-dranaġġ |

28863140-2 | Pajpijiet tal-fwar u ta’ l-ilma |

28863150-5 | Pipijiet ta’ pressjoni baxxa |

28863160-8 | Pajpijiet tad-distribuzzjoni u aċċessorji |

28863170-1 | Tubi u pajpijiet apparti milli tal-ħadid jew l-azzar |

28863171-8 | Tubi tal-politilin |

28863172-5 | Pajpijiet tal-politilin |

28863200-1 | Aċċessorji tal-pajpijiet |

28863210-4 | Irbit tal-pajpijiet |

28863230-0 | Konnessjonijiet tal-pajpijiet |

28863240-3 | Irbit tal-pajpijiet |

28863241-0 | Irbit tal-pajpijiet tal-politilin |

28863242-7 | Irbit insulati |

28864000-6 | Kanali u tubi |

28864100-7 | Kanali |

28864200-8 | Tubi |

28864210-1 | Tubi tar-ramm |

28864300-9 | Oġġetti tubulari |

28864310-2 | Tubi u aċċessorji |

29000000-9 | Makkinarju, apparat, makkinarju żgħir, apparatus u prodotti relatati |

29100000-0 | Makkinarju għall-produzzjoni u l-użu ta’ enerġija mekkanika |

29110000-3 | Turbini u muturi |

29111000-0 | Muturi |

29111100-1 | Magni ta’ l-outboard għall-użu marittimu |

29112000-7 | Stallazzjonijiet tat-turbini |

29112100-8 | Tubini fil-fwar |

29112200-9 | Turbini idrawliċi |

29112210-2 | Roti ta’ l-ilma |

29112300-0 | Turbini tal-gass |

29112400-1 | Apparat tat-turbini |

29112410-4 | Strumenti tat-turbini |

29113000-4 | Partijiet mit-turbini |

29113100-5 | Partijiet mit-turbini tal-fwar |

29113110-8 | Pjanċi tal-qiegħ |

29113120-1 | Casing |

29113130-4 | Sistemi bil-kondensaturi għat-tkessieħ ta’ l-arja |

29113150-0 | Sistemi taż-żejn tal-lubrifikazzjoni |

29113160-3 | Sparaturi ta’ l-umdità |

29113161-0 | Apparat għat-tneġġija ta’ l-umdità |

29113170-6 | Apparat rotanti |

29113171-3 | Rotanti |

29113172-0 | Pali tar-rotanti |

29113190-2 | Ingranaġġ tad-dawrien |

29113200-6 | Partijiet tat-turbini idrawliċi |

29113300-7 | Partijiet mit-turbini tal-gass |

29113310-0 | Sistemi tad-dħul ta’ l-arja |

29113390-4 | Sistemi tal-karburanti tal-gass |

29113400-8 | Partijiet tar-roti ta’ l-ilma |

29120000-6 | Pompi u kumpressuri |

29121000-3 | Magni jew muturi bl-enerġija idrawlika jew pnewmatika |

29121100-4 | Ċilindi idrawliċi jew pnewmatiċi |

29121200-5 | Magni tal-potenza idwarlika |

29121300-6 | Magni tal-potenza idrawlika |

29121400-7 | Muturi tal-potenza idrawlika |

29121500-8 | Muturi tal-potenza pnewmatika |

29122000-0 | Pompi |

29122100-1 | Pompi għal-likwidi |

29122110-4 | Pompi għat-tifi tan-nar |

29122120-7 | Apparat komplut għall-għoti tal-karburanti lil-helikopter |

29122130-0 | Pompi ta’ l-ilma |

29122160-9 | Pompi għat-tkessieħ |

29122161-6 | Pompi ta’ l-ilma tat-tkessieħ |

29122170-2 | Pompi tal-lubrifikazzjoni |

29122180-5 | Pompi tal-karburanti |

29122190-8 | Pmpi tal-konkrit |

29122200-2 | Pompi pożittivi ta’ spazzament reċiprokanti għal-likwidi |

29122210-5 | Settijiet tal-potenza idrawlika |

29122220-8 | Pompi tad-dranaġġ |

29122230-1 | Pompi tat-tqassim |

29122300-3 | Tkattir tal-pressjoni għal-likwidi |

29122400-4 | Pompi ċentrifugu apparat sabiex itella’ l-likwidi |

29122410-7 | Pompi għall-użu mediċinali |

29122411-4 | Pompi tan-nutriment |

29122419-0 | Pompi tal-perfużjoni |

29122420-0 | Apparat sabiex itella’ l-likwidi |

29122430-3 | Pompi ċentrifuġi |

29122440-6 | Pompi rotanti |

29122450-9 | Pompi tal-vakwu |

29122460-2 | Pompi ta’ l-arja |

29122480-8 | Pompi bl-impeller |

29123000-7 | Kompressuri |

29123100-8 | Kompressuri tal-gass |

29123200-9 | Kompressuri rotanti |

29123300-0 | Kompressuri ta’ l-apparat tar-refriġerazzjoni |

29123400-1 | Kompressuri ta’ l-arja |

29123410-4 | Kompressuri ta’ l-arja, immuntati |

29123500-2 | Kompressuri turbo |

29123600-3 | Kompressuri ta’ skarigi reċiprokanti |

29123610-6 | Apparat komplut tal-kompressjoni ta’ l-arja |

29123700-4 | Kompressuri ċentrifugi |

29123800-5 | Kompressuri għall-użu f’ajruplani mhux militari |

29124000-4 | Partijiet tal-pompi, kompressuri, magni jew muturi |

29124100-5 | Partijiet ta’ magni jew muturi |

29124130-4 | Partijiet ta’ magni pnewmatiċi |

29124150-0 | Partijiet tal-magni jew muturi tal-potenza idrawlika |

29124170-6 | Partijiet ta’ magni b’reazzjoni |

29124200-6 | Partijiet ta’ pompli jew elevaturi tal-likwidi |

29124210-9 | Partijiet tal-pompi tal-kaburnati, bl-idejn jew tal-konkrit |

29124211-6 | Partijiet tal-pompi tal-karburanti |

29124212-3 | Partijiet tal-pompi ta’ l-idejn |

29124213-0 | Partijiet tal-pompi tal-konkrit |

29124220-2 | Partijiet ta’ pompi reċiprokanti bi spjazzament pożittiv |

29124221-9 | Partijiet tas-settijiet tal-qawwa idrawlika |

29124222-6 | Partijiet tal-pompi tat-tqassim |

29124230-5 | Partijiet ta’ pompi rotanti bi spjazzament pożittiv |

29124290-3 | Partijiet ta’ pompi ċentrifugi |

29124300-7 | Partijiet tal-pompi ta’ l-arja u l-vakwu, kompressuri ta’ l-arja jew tal-gass |

29124310-0 | Partijiet tal-pompi ta’ l-arja |

29124320-3 | Partijiet tal-pompi tal-vakwu |

29124330-6 | Partijiet tal-kompressuri ta’ l-arja |

29124340-9 | Partijiet tal-kompressuri tal-gass |

29130000-9 | Vitien ta’ l-ilma, regolaturi, valvoli u apparat simili |

29131000-6 | Vitien ta’ l-ilma, regolaturi u valvoli |

29131100-7 | Valvoli defini bil-funzjoni |

29131110-0 | Valvoli tar-radjaturi tas-sħana ċentrali |

29131120-3 | Valvoli tal-limitu tan-nixxija |

29131130-6 | Regolaturi tat-temperatura |

29131140-9 | Valvoli tal-kontroll, verifika jew tas-sigurtà għat-tnaqqis tal-pressjoni |

29131141-6 | Valvoli għat-tnaqqis tal-pressjoni |

29131142-3 | Valvoli tal-kontroll |

29131143-0 | Valvoli tal-kontroll ta’ kwantitajiet ta’ l-ilma |

29131144-7 | Valvoli tal-kontroll tal-proċess |

29131145-4 | Valvoli tal-verifika |

29131146-1 | Valvoli ma jippermettux in-nixxija lura |

29131147-8 | Valvoli tas-sigurtà |

29131148-5 | Valvoli ta’ l-għeluq |

29131150-2 | Valvoli pronti għall-użu |

29131160-5 | Idranti tat-tifi tan-nar |

29131170-8 | Valvoli tal-ħruġ taċ-ċilindri tal-gass |

29131200-8 | Valvoli definiti bil-kostruzzjoni |

29131210-1 | Valvoli b’effett ta’ sikkina |

29131220-4 | Valvoli "penstock" |

29131230-7 | Valvoli tip "grada" |

29131240-0 | Valvoli "globi" |

29131250-3 | Valvoli bil-labbra |

29131260-6 | Valvoli bil-ballun |

29131270-9 | Valvoli bl-istuppun |

29131280-2 | Valvoli "farfett" |

29131290-5 | Valvoli bid-diaframma |

29131291-2 | Valvoli li jiżżersqu |

29131292-9 | Valvoli li jperpru |

29131300-9 | Assemblea tal-valvoli u wkoll dawn magħrufa bħala "is-siġra tal-Milied" |

29131310-2 | Siġar tal-Milied tar-rigijiet taż-żejt |

29131320-5 | Rażan tal-pajpijiet tal-ġbir |

29131390-6 | Assemblea ta’ valvoli |

29131400-0 | Vitien u regolaturi sanitarji |

29132000-3 | Partijiet ta’ vitien u valvoli |

29132100-4 | Attwatturi tal-valvoli |

29132110-7 | Attwatturi elettriċi tal-valvoli |

29132120-0 | Attwatturi idwarliċi tal-valvoli |

29132130-3 | Attwatturi pnewmatiċi tal-valvoli |

29132200-5 | Partijiet tal-vitien |

29132300-6 | Partijiet tal-valvoli |

29140000-2 | Gerijiet, ingranaġġi u elementi tas-sewqan |

29141000-9 | Gerijiet, ingranaġġi u elementi tas-sewqan, sempliċi |

29141100-0 | Fusien tat-trasmissjoni, ta’ l-imradd u ta’ l-ixkatta |

29141110-3 | Fusien tat-trasmissjoni |

29141120-6 | Fusien ta’ l-ixkatta |

29141130-9 | Fusien ta’ l-imradd |

29141200-1 | Il-kaxxi tal-bearings |

29141300-2 | Ġerijiet u ingranaġġi |

29141400-3 | Flywheels u tarjoli |

29141410-6 | Argani |

29141500-4 | Clutches |

29141600-5 | Blokki tat-tarjoli |

29141700-6 | Irbit tal-fusien |

29141800-7 | Irbit universali |

29142000-6 | Partijiet ta’ l-ingranaġġi u elementi tas-sewqan |

29142100-7 | Partijiet ta’ l-elementi ta’ l-ingranaġġi |

29142200-8 | Partijiet ta’ l-elementi tas-sewqan |

29200000-1 | Makkinarju għal skop ġenerali |

29210000-4 | Kalkari, inċineraturi u fran industriali jew tal-laboratorju |

29211000-1 | Il-ġewża tan-nar tal-kalkari |

29212000-8 | Inċineraturi ta’ l-iskart |

29213000-5 | Kalkari tat-tidwib |

29214000-2 | Fran |

29214100-3 | Fran kummerċjali |

29215000-9 | Krematorji |

29219000-7 | Partijiet tal-ġewża tan-nar tal-kalkari; kalkari jew fran |

29220000-7 | Apparat u partijiet għat-tlugħ u l-ittrattar |

29221000-4 | Apparat għat-tlugħ u l-ittrattar |

29221100-5 | Iċ-ċimi tat-tarjoli u l-paranki |

29221200-6 | Ingranaġġ tat-tkebbib ta’ ras il-minieri, argani għall-użu taħt l-art, u krikk |

29221210-9 | Ingranaġġ tat-tkebbib ta’ ras il-minieri u argni għall-użu taħt l-art |

29221211-6 | Ingranaġġ tat-tkebbib ta’ ras il-minieri |

29221212-3 | Argni għall-użu taħt l-art |

29221220-2 | Krikk |

29221300-7 | Ġakkijiet u argni għall-vetturi |

29221310-0 | Sistemi tal-ġakkijiet mibnija minnhom infushom |

29221320-3 | Ġakkijiet idrawliċi |

29221330-6 | Ġakkijiet prewmatiċi |

29221340-9 | Ġakkijiet mekkaniċi |

29221350-2 | Arni tal-vetturi |

29221400-8 | Parank, qafas mobbli għall-erfiegħ u trakkijiet tax-xogħol mgħammra bi parank |

29221410-1 | Paranki |

29221411-8 | Paranki tal-portijiet |

29221412-5 | Paranki ta’ fuq il-mollijiet |

29221413-2 | Paranki għall-istivar |

29221414-9 | Paranki tal-kontenituri |

29221415-6 | Paranki f’għamla ta’ torri |

29221420-4 | Paranki li jimxu tul is-soqfa |

29221421-1 | Paranki vjaġġanti |

29221422-8 | Pont traversanti |

29221430-7 | Paranki portabbli bl-arblu |

29221431-4 | Qafas mobli għall-għerfieħ |

29221432-1 | Paranki bl-pedestal bl-arblu |

29221440-0 | Paranki mmuntati fuq vettura |

29221441-7 | Paranki għat-trakkijiet |

29221450-3 | Pont tal-paranki |

29221500-9 | Fork-lift trucks, trakkijiet tax-xogħol, tractors ta’ fuq il-pjattaformi ta’ l-istazzjonijiet tal-ferroviji |

29221510-2 | Trakkijiet għall-erfiegħ |

29221511-9 | Fork-lift trucks |

29221520-5 | Trakkijiet tax-xogħol |

29221521-2 | Trakkijiet tax-xogħol mgħammra b’apparat għall-erfiegħ |

29221530-8 | Tractors ta’ fuq il-pjattaformi ta’ l-istazzjonijiet tal-ferrovija |

29221531-5 | Vetturi bi steering liberu (FSVS) |

29221532-2 | Apparat għall-vetturi ta’ l-emerġenza |

29221600-0 | Liftijiet, argni ta’ l-iskips, argni, eskalaturi u passaġġi ambulanti |

29221610-3 | Liftijiet |

29221611-0 | Liftijiet tal-banju |

29221612-7 | Liftijiet tal-merkanzija |

29221613-4 | Liftijiet mekkaniċi |

29221620-6 | Argni ta’ l-iskips |

29221621-3 | Liftijiet tal-kontenituri |

29221630-9 | Argni |

29221640-2 | Eskalaturi |

29221650-5 | Passaġġi ambulanti |

29221700-1 | Eleveturi u ġarrara |

29221710-4 | Eleveturi u ġarrara pnewmatiċi |

29221720-7 | Ġarrara |

29221721-4 | Eleveturi u ġarrara b’azzjoni kontinwa, tat-tip tal-barmil |

29221722-1 | Eleveturi u ġarrara b’azzjoni kontinwa, tat-tip taċ-ċintorin |

29221723-8 | Ġarrara bil-wiċċ ikkorazzat (AFC) għall-minieri |

29221730-0 | Apparat tal-ġarrara |

29221731-7 | Ċintorini tal-ġarrara |

29221800-2 | Makkinarju ta’ l-erfiegħ, tqandil, tat-tagħbija u tal-ħatt |

29221810-5 | Apparat għall-imbuttar tal-vaguni tal-minieri, lokomottivi jew travestaturi tal-vaguni |

29221820-8 | Apparat ta’ linja waħda jew tal-lift ta’ l-iski |

29221821-5 | Apparat b’linja li jgħaddi mill-għoli |

29221822-2 | Liftijiet tas-siġġijiet |

29221829-1 | Apparat tal-lift ta’ l-iski |

29221830-1 | Apparat għat-tneħħija ta’ minn fejn toħroġ il-fjamma |

29221840-4 | Magni tal-ħażna fit-tond u ta’ l-irkupru |

29221850-7 | Apparat għal tqandil mekkaniku |

29221890-9 | Makkinarju tat-tagħbija u tal-ħatt |

29221891-6 | Apparat tat-tagħbija |

29221892-3 | Apparat tal-ħatt |

29221893-0 | Apparat li jgħabbi mill-ġemb |

29221894-7 | Apparat għat-tqandil tal-kontenituri |

29221900-3 | Partijiet ta’ l-apparat ta’ l-erfiegħ u tat-tqandil |

29221910-6 | Partijiet tal-paranki |

29221920-9 | Partijiet ta trakkijiet tax-xogħol |

29221950-8 | Partijiet tal-liftijiet, argnu ta’ l-iskips jew eskalaturi |

29221951-5 | Partijiet tal-liftijiet |

29221952-2 | Partijiet ta’ l-argni ta’ l-iskips |

29221953-9 | Partijiet ta’ eskalaturi |

29221954-6 | Partijiet ta’ pasaġġi ambulanti |

29221980-7 | Partijiet ta’ ġarrara |

29221981-4 | Partijiet tal-ġarrara biċ-ċinga |

29221989-0 | Partijiet tal-ġarrara bil-barmil |

29221990-0 | Partijiet ta’ l-ingranaġġ tat-tkebib u apparat ieħor għall-erfriegħ u t-tqandil |

29222000-1 | Bramel, pali, gaffi u tal-ħafna, għall-paranki u l-eskavaturi |

29230000-0 | Apparat tat-tkessieħ u l-ventilazzjoni |

29231000-7 | Unitajiet ta’ l-iskambji tas-sħana, apparat ta’ l-arja kondizzjonata u tar-rifriġerazzjoni, u makkinarju ta’ l-iffiltrar |

29231100-8 | Unitajiet ta’ l-iskambji tas-sħana u makkinarju għal-likwifikar ta’ l-arja jew ta’ gassijiet oħrajn |

29231110-1 | Unitajiet ta’ l-iskambji tas-sħana |

29231111-8 | Pompi tas-sħana |

29231120-4 | Makkinarju għal-likwifikar ta’ l-arja jew ta’ gassijiet |

29231200-9 | Stallazzjonijiet ta’ l-arja kondizzjonata |

29231210-2 | Makkinarju ta’ l-arja kondizzjonata li jeħlu fit-twieqi |

29231220-5 | Makkinarju ta’ l-arja kondizzjonata li jeħlu fil-ħitan |

29231230-8 | Pakketti HVAC |

29231240-1 | Kondizzjonaturi ta’ l-arja għall-vetturi |

29231250-4 | Partijiet tal-makkinarju ta’ l-arja kondizzjonata |

29231251-1 | Mewwieta |

29231252-8 | Persiani |

29231300-0 | Apparat tar-refriġerazzjoni u ta’ l-iffriżar |

29231310-3 | Apparat ta’ l-iffriżar |

29231320-6 | Apparat tar-refriġerazzjoni |

29231321-3 | Vetrini rifregirati |

29231322-0 | Banek tal-ħwienet, refriġerati |

29231329-9 | Aparrat għal-refriġerazzjoni kummerċjali |

29231400-1 | Makkinarju u apparat għall-iffiltrar u l-purifikazzjoni tal-gassijiet |

29231420-7 | Naddafa elettrostatiċi ta’ l-arja u l-gass |

29231430-0 | Apparat ta’ l-iffiltrar |

29231431-7 | Filtraturi ta’ l-arja |

29231432-4 | Filtraturi tal-gass |

29232000-4 | Apparat tal-ventilazzjoni |

29232100-5 | Apparat għall-estrazzjoni tad-duħħan |

29232200-6 | Fannijiet |

29232210-9 | Partijiet ta’ fannijiet |

29233000-1 | Partijiet ta’ l-apparat tar-refriġerazzjoni u l-iffriżar u pompi tas-sħana |

29233100-2 | Partijiet ta’ l-apparat tar-refriġerazzjoni |

29233200-3 | Partijiet ta’ l-apparat ta’ l-iffriżar |

29233300-4 | Partijiet tal-pompi tas-sħana |

29240000-3 | Makkinarju varju għal skop ġenerali |

29241000-0 | Apparat tad-distillar, iffiltrar u rettifikar |

29241200-2 | Makkinarju u apparat għall-iffiltrar u l-ippurifikar tal-likwidi |

29241210-5 | Makkinarju u apparat għall-iffiltrar tal-likwidi |

29241211-2 | Apparat għall-iffiltrar tat-tajn tat-tħaffir |

29241212-9 | Makkinarju idroċikloniku |

29241213-6 | Apparat għall-iffiltrar u l-ippurifikar tax-xorb |

29241230-1 | Makkinarju u apparat għall-iffiltrar u l-ippurifikar ta’ l-ilma |

29241231-8 | Apparat għall-iffiltrar ta’ l-ilma |

29241232-5 | Apparat għat-tneħħija tal-gas mil-likwidi |

29241233-2 | Apparat għall-ippurifikar ta’ l-ilma |

29241234-9 | Apparat għat-tneħħija tal-melħ |

29241235-6 | Apparat ta’ l-impjant tal-filtrazzjoni |

29241300-3 | Filtri taż-żejt, petrol u tad-dħul ta’ l-arja |

29241330-2 | Filtri taż-żejt |

29241340-5 | Filtri tal-petrol |

29241350-8 | Fitri tad-dħul ta’ l-arja |

29241400-4 | Apparat tar-riċiklaġġ |

29242000-7 | Makkinarju għat-tindif tal-fliexken, l-ippakkjar u l-użin u makkinarju għall-isprejjar |

29242100-8 | Makkinarju għat-tindif tal-fliexken, it-tindif, l-ippakkjar jew it-tgeżwir ta’ fliexken jew kontenituri oħrajn |

29242110-1 | Makkinarju għat-tindif jew it-tnixxif ta’ fliexken jew kontenituri oħrajn |

29242120-4 | Makkinarju għall-mili jew l-għeluq ta’ fliexken jew kontenituri oħrajn |

29242130-7 | Makkinarju għall-ippakkjar u t-tgeżwir |

29242131-4 | Makkinarju ta’ l-irbit |

29242132-1 | Makkinarju ta’ l-ippakkjar |

29242133-8 | Makkanarju tat-tkebbib |

29242300-0 | Makkinarju ta’ l-użin u mwieżen |

29242310-3 | Makkinarju ta’ l-użin |

29242311-0 | Bilanċi ta’ l-użin |

29242320-6 | Imwieżen |

29242321-3 | Imwieżen tal-ħwienet |

29242322-0 | Imwieżem għall-użin kontinwu ta’ oġġetti |

29242323-7 | Imwieżen għall-verifika ta’ l-użin |

29242400-1 | Estingwituri tan-nar, xkubetti bid-doċċa, magni ta’ l-ibblastjar bil-fwar jew bir-ramel |

29242410-4 | Estingwituri tan-nar |

29242411-1 | Pakkeġġi tar-rgħawwa |

29242412-8 | Estingwituri portabbli tan-nar |

29242420-7 | Magni ta’ l-ibblastjar bil-fwar jew bir-ramel |

29242430-0 | Apparat ta’ l-isprejjar |

29242431-7 | Xkubetti ta’ l-isprejjar |

29242470-2 | Apparati mekkaniċi għall-ipproġettar, tixrid jew sprejjar |

29242471-9 | Apparat għat-tixrid tal-gass |

29242472-6 | Apparat għat-tneħħija tad-dikontaminazzjoni |

29242473-3 | Apparat għat-tindif bl-ilma presurizzat |

29242474-0 | Apparat tat-tindif bi pressjoni qawwija |

29242479-5 | Apparat li jgħatti l-irwejjaħ |

29243000-4 | Ċentrifugi, mangi tal-mangu u tal-bejgħ |

29243100-5 | Ċentrifugi |

29243200-6 | Mangi tal-mangu |

29243210-9 | Magni ta’ l-irrumblar |

29243300-7 | Magni tal-bejgħ |

29243310-0 | Magni għall-bejgħ ta’ oġġetti sanitarji |

29243320-3 | Magni għall-bejgħ tal-bolol |

29243330-6 | Magni awtomatiċi għall-bejgħ ta’ oġġetti |

29244000-1 | Magni għat-trattament bis-sħana ta’ oġġetti |

29244100-2 | Magna għat-trattament bis-sħana tal-gass |

29245000-8 | Partijiet ta’ magni ta’ skop ġenerali |

29245200-0 | Partijiet ta’ ċentrifugi |

29245300-1 | Partijiet tal-magni tal-mangu |

29245400-2 | Partijiet tal-magni ta’ l-irrumblar |

29245500-3 | Partijiet tal-magni ta’ l-iffiltrar |

29245600-4 | Partijiet tal-magni tal-purifikazzjoni |

29245700-5 | Partijiet tal-magni ta’ l-isprejjar |

29245800-6 | Partijiet tal-magni ta’ l-użin |

29246000-5 | Partijiet tal-magni tal-ħasil tal-platti mhux-domestiċi |

29247000-2 | Partijiet tal-magni tal-ħasil tal-platti u magni għat-tindif, mili, ippakkjar jew tgeżwir |

29247100-3 | Partijiet tal-magni tal-ħasil tal-platti |

29247200-4 | Partijiet tal-magni tat-tindif |

29247300-5 | Partijiet tal-magni għall-mili |

29247400-6 | Partijiet tal-magni ta’ l-ippakkjar |

29247500-7 | Partijiet tal-magni tat-tgeżwir |

29248000-9 | Ġeneraturi tal-gass |

29248100-0 | Ġeneraturi ta’ l-ożonju |

29300000-2 | Makkinarju ta’ l-agrikoltura, l-oltikoltura u l-foresterija |

29310000-5 | Makkinarju għall-preparazzjoni tal-ħamrija jew tal-koltivazzjoni agrikola jew tal-foresterija |

29311000-2 | Moħriet jew ftugħ tar-radd bid-diska |

29312000-9 | Ftugħ tar-radd, barraxa, koltivaturi, tneħħija tal-ħaxix ħażin u taz-zappun |

29313000-6 | Makkinarji għaż-żriegħ, għax-xitel u għax-xitel mill-ġdid |

29314000-3 | Makkinarju għat-tixrid tad-demel |

29314100-4 | Makkinarju għad-distribuzzjoni tal-fertilizzant |

29315000-0 | Rombli ta’ l-art bil-ħaxix jew ta’ l-isports |

29330000-1 | Makkinarju tal-ħsad |

29331000-8 | Magni li jaqtgħu l-uċuħ |

29331100-9 | Makkinrju tal-qtugħ tal-ħaxix fl-art bil-ħaxix |

29331110-2 | Makkinrju tal-qtugħ tal-ħaxix fl-artijiet, fil-ġonna u fl-areni ta’ l-isport |

29332000-5 | Makkinarju tal-ġbir tas-silla |

29333000-2 | Makkinarju li jifforma l-bajliet tas-silla jew tat-tiben |

29333100-3 | Makkinarju li jiġbor il-bajliet |

29334000-9 | Makkinarju tal-ħsad u tad-dris |

29340000-4 | Makkinarju ta’ l-isprejjar għall-użu agrikolu jew ta’ l-oltikoltura |

29350000-7 | Karrijiet u nofs karrijiet li jistgħu jgħabbu jew iħottu lilhom infushom għall-agrikoltura |

29351000-4 | Karrijiet li jistgħu jgħabbu lilhom infushom għall-agrikoltura |

29352000-1 | Karrijiet li jistgħu jħottu lilhom infushom għall-agrikoltura |

29353000-8 | Nofs karrijiet li jistgħu jgħabbu lilhom infushom għall-agrikoltura |

29354000-5 | Nofs karrijiet li jistgħu jħottu lilhom infushom għall-agrikoltura |

29360000-0 | Makkinarju speċjalizzat għall-agrikoltura u l-foresterija |

29361000-7 | Makkinarju għat-tindif, l-għażla u l-iggradar tal-bajd, frott u prodotti oħrajn |

29361100-8 | Makkinarju għat-tindif tal-prodotti |

29361110-1 | Makkinarju għat-tindif tal-bajd |

29361120-4 | Makkinarju għat-tindif tal-frott |

29361200-9 | Makkinarju għall-għażla u l-igradar tal-prodotti |

29361210-2 | Makkinarju għall-għażla u l-igradar tal-bajd |

29361220-5 | Makkinarju għall-għażla u l-igradar tal-frott |

29361300-0 | Makkinarju għat-tindif, l-għażla u l-iggradar taż-żrieragħ, qmugħ jew ħxejjex imqadda |

29362000-4 | Makkinarju li jaħilbu l-annimali |

29363000-1 | Makkinarju għall-preparazzjoni ta’ l-għalf ta’ l-annimali |

29364000-8 | Makkinarju għaż-żamma tan-naħal |

29365000-5 | Makkinarju għaż-żamma tat-tjur |

29365100-6 | Inkubaturi u tat-tifqis tat-tjur |

29370000-3 | Tractors |

29371000-0 | Tractors agrikolu ikkontralli minn nies mexjin ma’ ġembhom |

29372000-7 | Tractors użati |

29373000-4 | Magni tat-trazzjoni |

29380000-6 | Partijiet tal-makkinarju ta’ l-agrikoltura u l-foresterija |

29381000-3 | Partijiet tal-makkinarju ta’ l-agrikoltura |

29382000-0 | Partijiet tal-makkinarju tal-foresterija |

29400000-3 | Għodda mekkanizzata |

29410000-6 | Għodda mekkanizzata operata bil-laser jew biċ-ċentri tal-makkinarju |

29411000-3 | Għodda mekkanizzata għal skopijiet speċjali |

29412000-0 | Ċentri tal-makkinarju |

29412100-1 | Ċentri tal-magni biż-żarżur orizzontali |

29412200-2 | Ċentri tal-magni biż-żarżur vertikali |

29420000-9 | Tornijiet, għodda tat-tħaffir u ta’ l-għerik |

29421000-6 | Tornijiet |

29421100-7 | Torn CNC |

29422000-3 | Makkinarju li jaqta’ l-kamina kemm fuq barra u wkoll fuq ġewwa |

29423000-0 | Magi ta’ l-għerik |

29430000-2 | Għodda mekkanizzata għax-xogħol fuq il-metall |

29431000-9 | Għodda mekkanizata għall-irfinar tal-metalli |

29432000-6 | Magni għall-metall ikkontrollati bin-numri |

29433000-3 | Makkinarju għal-legatura, it-tiwi, l-iddrittar jew l-iċċattjar |

29434000-0 | Magni tal-forġa |

29435000-7 | Magni li jistampaw bil-pressa fuq il-ħadid |

29436000-4 | Presses |

29436100-5 | Presses idrawliċi |

29437000-1 | Għodda mekkanizzata għat-tħaffir, it-titqib jew it-tħin tal-metall |

29437100-2 | Għodda mekkanizzata għat-tħaffir tal-metall |

29437200-3 | Għodda mekkanizzata għat-titqib tal-metall |

29437300-4 | Għodda mekkanizzata għat-tħin tal-metall |

29438000-8 | Ċentri tal-makkanizzar ta’ l-għodda mekkanizzata |

29440000-5 | Għodda mekkanizzata għax-xogħol fuq materjali iebsin apparti milli l-metalli |

29441000-2 | Għodda mekkanizzata għax-xogħol tal-ġebel, ċeramika, konkrit jew ħġieġ |

29441100-3 | Għodda mekkanizzata għax-xogħol tal-ġebel |

29441200-4 | Għodda mekkanizzata għax-xogħol taċ-ċeramika |

29441300-5 | Għodda mekkanizzata għax-xogħol tal-konkrit |

29441400-6 | Għodda mekkanizzata għax-xogħol tal-ħġieġ |

29442000-9 | Għodda mekkanizzata għax-xogħol ta’ l-injam, għadam, sufra, lastiku iebes u plastiki iebsa |

29442100-0 | Għodda mekkanizzata għax-xogħol ta’ l-injam |

29442200-1 | Għodda mekkanizzata għax-xogħol ta’ l-għadam |

29442300-2 | Għodda mekkanizzata għax-xogħol tas-sufra |

29442400-3 | Għodda mekkanizzata għax-xogħol tal-lastiku iebes |

29442500-4 | Għodda mekkanizzata għax-xogħol tal-plastika iebsa |

29450000-8 | Għodod ta’ l-idejn, pnewmatiċi jew motorizzati |

29451000-5 | Għodod ta’ l-idejn, pnewmatiċi |

29452000-2 | Għodod elettro-mekkaniċi li jinżammu fl-idejn |

29460000-1 | Għodod ta’ l-issaldjar, tal-brażing u ta’ l-iwweldjar, magni u apparat għat-trattament u l-isprejjar bis-sħana ta’ l-uċuħ |

29461000-8 | Apparat ta’ l-issladjar u l-brażing |

29461100-9 | Apparat ta’ l-issladjar |

29461200-0 | Apparat tal-brażing |

29462000-5 | Apparat ta’ l-iwweldjar |

29462100-6 | Apparat ta’ l-iwweldjar bl-elettriku |

29462200-7 | Apparat ta’ l-iwweldjar mhux bl-elettriku |

29463000-2 | Makkinarju tat-tempra ta’ l-uċuħ |

29464000-9 | Apparat tal-fużjoni |

29464100-0 | Apparat tal-fużjoni għall-plastika |

29465000-6 | Makkinarju għall-isprejjar tal-metall |

29470000-4 | Partijiet u aċċessorji ta’ l-għodod mekkanizzati |

29471000-1 | Morsi ta’ l-għodod |

29472000-8 | Morsi tax-xogħol għall-għodod mekkanizzati |

29473000-5 | Żidiet speċjali għad-diviżjoni ta’ l-għodda mekkanizzata |

29474000-2 | Partijiet u aċċessorji għall-għodod mekkanizzati tax-xogħol fuq il-ħadid |

29475000-9 | Partijiet u aċċessorji għall-għodod mekkanizzati tax-xogħol fuq il-materjali iebsa |

29475100-0 | Partijiet tas-srieraq bil-katina |

29476000-6 | Partijiet ta’ l-għodod ta’ l-idejn |

29477000-3 | Partijiet ta’ l-għodod pnewmatiċi |

29500000-4 | Makkinarju u partijiet ta’ skopijiet speċjali |

29510000-7 | Makkinarju tal-metallurġija u l-partijiet assoċċjati |

29511000-4 | Makkinarju għall-irrumblar tal-metall |

29511100-5 | Partijiet tal-makkinarju għall-irrumblar tal-metall |

29512000-1 | Magni tal-forom |

29512100-2 | Partijiet tal-magni tal-forom |

29520000-0 | Makkinarju għall-minieri, l-barrieri u l-kostruzzjoni |

29521000-7 | Apparat tal-minieri |

29521200-9 | Makkinarju tal-qtugħ tal-faħam u l-blat u tat-tħaffir tal-mini, u makkinarju għat-tħaffir ta’ toqob u spieri |

29521210-2 | Makkinarju għat-tħaffir tal-bjar |

29521211-9 | Għodda li tintuza għall-operat fuq il-bjar |

29521212-6 | Apparat li jgħaqqad il-kanen telgħin ’il fuq |

29521213-3 | Apparat tat-tkomplija tal-bjar |

29521214-0 | Apparat ta’ l-intervent fil-bjar |

29521215-7 | Apparat għall-ittestjar tal-bjar |

29521216-4 | Apparat li ma jħallix li jseħħ sbruffar bi splużjoni (BOP) |

29521220-5 | Makkinarju għat-tqattiegħ tal-faħam u l-blat |

29521230-8 | Makkinarju għat-tħaffir tal-mini |

29521240-1 | Makkinarju tat-tħaffir tat-toqob |

29521241-8 | Mollijiet |

29521249-4 | Apparat għat-tħaffir tal-blat |

29521250-4 | Apparat għat-tħaffir ta’ spieri |

29521300-0 | Apparat tat-tħaffir tal-bjar |

29521310-3 | Pjattaformi tal-produzzjoni ’l barra mill-art |

29521311-0 | Apparat għall-barra mill-art |

29521312-7 | Unità tat-tħaffir ’il barra mill-art |

29521320-6 | Apparat għat-tħaffir taż-żejt |

29521321-3 | Makkinarju tat-tħaffir |

29521322-0 | Rigijiet tat-tħaffir |

29521323-7 | Drillijiet |

29521324-4 | Apparat tal-linji tal-bjar |

29521325-1 | Apparat għad-dendil tal-kisi tal-bjar |

29521330-9 | Apparat tal-pjattaformi taż-żejt |

29521331-6 | Unitajiet fuq slitti |

29521332-3 | Moduli immuntati fuq slitti |

29521340-2 | Makkinarju fl-oqsma tal-bjar taż-żejt |

29521341-9 | Pompi sommerġibbli |

29521350-5 | Apparat għal taħt il-baħar |

29521351-2 | Sistemi ta’ kontroll għal taħt il-baħar |

29521360-8 | Apparat għall-użu fil-bjar taż-żejt |

29521400-1 | Pilastri mobbli tas-sostenn tas-soqfa tal-minieri operati bl-idrawlika |

29522000-4 | Makkinarju għaċ-ċaqlieq ta’ ġebel u l-iskavar, u partijiet assoċċjati |

29522100-5 | Makkinarju għaċ-ċaqlieq ta’ ġebel |

29522110-8 | Bulldozers |

29522120-1 | Dozers b’angolu |

29522200-6 | Gradaturi u livellaturi |

29522210-9 | Gradaturi tat-toroq |

29522300-7 | Magni barraxa |

29522400-8 | Magni tat-tgħaffiġ |

29522500-9 | Makkinarju b’pala li jgħabbi mill-quddiem |

29522510-2 | Makkinarju b’pala li jgħabbi mill-quddiem biz-zappun fuq wara |

29522520-5 | Makkinarju b’pala li jgħabbi mill-quddiem mingħajr iz-zappun fuq wara |

29522600-0 | Pali mekkaniċi, eskavaturi u t-tagħbija bil-pala u makkinarju tal-minieri |

29522610-3 | Pali mekkanizzati |

29522611-0 | Pali mekkanizzati għat-tgħabija |

29522620-6 | Magni ta’ l-iskavar |

29522621-3 | Eskavaturi mekkaniċi |

29523000-1 | Makkinarju tal-kostruzzjoni |

29523100-2 | Makkinarju għall-inġinerija ċivili |

29523110-5 | Imrietel kbar għat-tismir tal-"piles" |

29523120-8 | Makkinarju għall-uċuħ tat-toroq |

29523121-5 | Pjanaturi |

29523122-2 | Makkinarju għat-tfarrik |

29523123-9 | Makkinarju tal-pavimentar |

29523124-6 | Rombli tat-toroq |

29523125-3 | Rombli mekkaniċi |

29523130-1 | Moħriet tal-borra u dawk li jinbottaw il-borra bil-qawwa ta’ l-arja |

29523131-8 | Moħriet tal-borra |

29523132-5 | Dawk li jinbottaw il-borra bil-qawwa ta’ l-arja |

29523140-4 | Dawk li jaqilgħu il-"piles" |

29523150-7 | Makkinarju tal-kumpattjar |

29523160-0 | Makkinarju għat-tqegħid tal-cables |

29524000-8 | Makkinarju għall-ipproċessar tal-minerali u dawk li jħejju l-forom tal-funderija |

29524100-9 | Makkinarju għall-ipproċessar tal-minerali |

29524110-2 | Makkinarju ta’ l-għażla u l-għarbiel |

29524120-5 | Makkinarju għat-taħlit tax-xaħx u l-qatran |

29524130-8 | Makkinarju għat-taħlit tal-konkrit jew it-tajn |

29524131-5 | Makkinarju għat-taħlit tas-siment |

29524140-1 | Makkinarju għall-għerik |

29524141-8 | Imtieħen li jfarku l-faħam fi trab |

29524150-4 | Forom tal-funderija |

29524200-0 | Makkinarji għall-iffurmar tal-forom tal-funderija |

29525000-5 | Vetturi għat-tqegħid tal-linji |

29526000-2 | Partijiet tal-makkinarju għall-minieri, il-barrieri u l-kostruzzjoni |

29526100-3 | Partijiet tal-makkinarju tat-tħaffir |

29526110-6 | Partijiet tal-makkinarju tat-tħaffir tal-bjar |

29526111-3 | "Bridge plugs" (oġġetti użati fl-industra taż-żejt) |

29526112-0 | It-trufijiet tal-berrini industriali |

29526113-7 | Vażetti tat-tħaffir |

29526114-4 | Roughnecks tal-ħadid |

29526115-1 | Imwejjed rotanti |

29526116-8 | Apparat għad-dentil tal-linja tat-tajn |

29526117-5 | Apparat għall-irbit lura |

29526120-9 | Partijiet tal-makkinarju ta’ l-estrazzjoni mill-bjar |

29526121-6 | Apparat għad-dendil tal-katusi tal-kisi |

29526122-3 | Apparat għad-dendil tal-kisi |

29526123-0 | Apparat tat-tenzjoni użat fil-pajpijiet fit-tlugħ tal-produzzjoni |

29526124-7 | Il-makkinarju ta’ fuq il-bjar (well-head) |

29526125-4 | Apparat użat fil-pajpijiet fit-tlugħ tal-produzzjoni |

29526126-1 | Sistemi tal-kontroll tal-well-head |

29526127-8 | Apparat tal-well-head |

29526128-5 | Sistemi ta’ l-iġġakjar tar-rig |

29526130-2 | Partijiet tal-makkinarji għat-tqattiegħ tal-faħam u l-blat |

29526131-9 | Partijiet tal-makkinarju għat-tqattiegħ tal-faħam |

29526132-6 | Partijiet tal-makkinarju għat-tqattiegħ tal-blat |

29526140-5 | Partijiet tal-makkinarju għat-tħaffir tal-mini |

29526200-4 | Partijiet tal-makkinarju għall-ipproċessar tal-metall |

29526300-5 | Partijiet tal-makkinarju għat-tħaffir ta’ spieri |

29526400-6 | Partijiet tal-makkinarju ta’ l-iskavar |

29530000-3 | Makkinarju għall-ipproċesar ta’ l-ikel, xorb u tabakk u l-partijiet assoċċjati |

29531000-0 | Makkinarju għall-ipproċesar ta’ l-ikel, xorb u tabakk |

29531100-1 | Makkinarji ta’ l-impjanti tal-ħalib |

29531110-4 | Separaturi ċentrifugi tal-krema |

29531200-2 | Makkinarju għall-ipproċesar taċ-ċerali u l-ħxejjex imqadda |

29531300-3 | Makkinarju użat fil-manifattura tax-xorb alkoħoliku jew tal-frott |

29531400-4 | Fran tat-tisjir, nixxiefa għall-prodotti agrikoli u apparat għat-tisjir jew għas-sħana |

29531410-7 | Fran tat-tisjir |

29531411-4 | Gradilji tal-xiwi |

29531420-0 | Nixxiefa għall-prodotti agrikoli |

29531500-5 | Makinarju għall-preparazzjoni jew il-manifattura industriali ta’ l-ikel u x-xorb |

29531510-8 | Makkinarju għat-tqattiegħ ta’ l-ikel |

29531511-5 | Makkinarju għat-tqattiegħ tal-ħobż |

29531512-2 | Makkinarji għat-tqattiegħ tal-bacon |

29531520-1 | Makkinarju għall-ipproċesar ta’ l-ikel |

29531530-4 | Makkinarju għall-manifattura ta’ l-għaġin |

29531600-6 | Makkinarju għall-ipproċessar tat-tabakk |

29532000-7 | Makkinarju għall-ipproċesar ta’ l-ikel, xorb u tabakk |

29532100-8 | Partijiet tal-makkinarju għall-ipproċesar ta’ l-ikel |

29532110-1 | Partijiet tal-makkinarju ta’ l-impjant tal-ħalib |

29532111-8 | Partijiet mill-makkinarju tal-ħlib |

29532200-9 | Partijiet tal-makkinarju għall-ipproċessar tax-xorb |

29532300-0 | Partijiet tal-makkinarju għall-ipproċessar tat-tabakk |

29540000-6 | Makkinarju għall-ipproċessar tat-tessuti, ilbies u ġlud |

29541000-3 | Makkinarju għat-tessuti |

29541100-4 | Makkinarju għall-ipproċessar tat-tessuti minn materjali magħmula mill-bniedem |

29541200-5 | Makkinarju għall-għażil tat-tessuti |

29541300-6 | Makkinarju ta’ l-insiġ |

29541400-7 | Makkinarju ta’ l-innitjar |

29541500-8 | Magni tal-ħjata |

29541600-9 | Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ. ħasil fix-xott u tat-tnixxif |

29541610-2 | Stallazzjonijiet tal-ħasil |

29541611-9 | Apparat tal-ħasil |

29541612-6 | Magni tal-ħasil |

29541613-3 | Magni tal-ħasil fix-xott |

29541620-5 | Magni tat-tnixxif |

29541700-0 | Apparat tal-mogħdija u t-tiwi tad-drappijiet |

29541710-3 | Apparat tat-tiwi tad-drappijiet |

29541800-1 | Apparat sabiex jagħti l-gomma lit-tessuti |

29541810-4 | Makkinarju tal-mogħdija |

29541820-7 | Presi tal-mogħdija |

29542000-0 | Partijiet tal-makkinarju għal-produzzjoni tat-tessuti u l-ilbies |

29550000-9 | Makkinarju għall-produzzjoni tal-karta u l-kartun |

29551000-6 | Partijiet tal-makkinarju għall-produzzjoni tal-karta u l-kartun |

29560000-2 | Makkinarju varju għal skopijiet speċjali |

29561000-9 | Makkinarju u partijiet tal-karta, l-istampar u tal-legatura |

29561100-0 | Makkinarju tal-legatura |

29561110-3 | Magni tal-ħjata tal-kotba |

29561200-1 | Magni ta’ l-istampar |

29561210-4 | Makkinarju ta’ l-istampar "offset" |

29561220-7 | Makkinarju għall-preparazzjoni tat-tipi |

29561230-0 | Stampaturi tal-biljetti |

29561300-2 | Sistemi ta’ foto-komposizzjoni |

29561400-3 | Nixxiefa għall-injam, polpa tal-karta, karta u kartun |

29561500-4 | Partijiet tal-makkinarju għall-istampar u l-legatura |

29562000-6 | Oġġetti elettriċi għal skopijiet spċjali |

29562100-7 | Il-gaġġa Faraday |

29562200-8 | Il-kabina Anechoic |

29562300-9 | Materjal elettromanjetiku assorbenti |

29563000-3 | Makkinarju industriali għall-kimika |

29563100-4 | Klorinaturi |

29563200-5 | Impjant tad-dożaġġ |

29564000-0 | Makkinarju għax-xogħol fuq il-lastiku u l-plastika |

29564100-1 | Makkinarju għall-produzzjoni tat-twieqi u ċ-ċaċċiżi tal-plastika |

29565000-7 | Apparat għall-ħasil tal-mini |

29566000-4 | Makkinarju gġat-trattament tad-dranaġġ |

29566100-5 | Kommunikaturi |

29566110-8 | Maċeraturi għat-trattament tad-drenaġġ |

29566200-6 | Presses tad-drenaġġ |

29566300-7 | Barraxa |

29566400-8 | Unitajiet tat-taħlit |

29566500-9 | Ilqugħ tad-drenaġġ |

29566600-0 | Apparat ta’ l-ossidizzazzjoni |

29566700-1 | Preċipitaturi |

29566800-2 | Sodod tas-sedimentazzjoni |

29566900-3 | Apparat għall-ipproċessar tal-ħama’ |

29567000-1 | Makkinarju tal-pipeline |

29567100-2 | Makkinarju għall-ispezzjoni ta’ l-uċuħ interni tal-pajpijiet |

29567200-3 | Makkinarju għat-tindif ta’ l-uċuħ interni tal-pajpijiet |

29567300-4 | Roboti industrijali |

29568000-8 | Sistemi tal-ġbir tal-paletti |

29568100-9 | Sistemi ta’ l-akkwist tal-paletti |

29569000-5 | Naddafa mhux-domestiċi bil-vakwu u ta’ l-illustrar ta’ l-art |

29569100-6 | Naddafa mhux-domestiċi bil-vakwu |

29569200-7 | Lustraturi ta’ l-art, mhux domestiċi |

29569300-8 | Partijiet tan-naddafa mhux-domestiċi bil-vakwu |

29569400-9 | Partijiet ta’ l-illustraturi mhux domestiċi ta’ l-art |

29600000-5 | Armi, munizjoni u partijiet assoċċjati |

29610000-8 | Tankijiet motorizzati u vetturi korazzati tal-ġlied |

29611000-5 | Tankijiet motorizzati |

29611100-6 | Partijiet minn tankijiet motorizzati |

29612000-2 | Vetturi korazzati tal-ġlied |

29612100-3 | Partijiet minn vetturi korazzati tal-ġlied |

29620000-1 | Armi tal-militar |

29621000-8 | Armi diretti bl-enerġija |

29622000-5 | Sistemi ta’ l-illanċjar tar-rockets |

29623000-2 | Armi tat-tfiegħ tan-nar |

29624000-9 | Kanuni ta’ l-ilma |

29630000-4 | Armi tan-nar |

29631000-1 | Armi żgħar tan-nar |

29631100-2 | Pistoli |

29631110-5 | Revolvers |

29631200-3 | Armi ħfief tan-nar tal-kalibru ta’ anqas minn 7 mm |

29631300-4 | Armi ħfief tan-nar tal-kalibru ta’ 7 mm jew aktar |

29632000-8 | Azzarini |

29633000-5 | Mortars |

29634000-2 | Armi tqal tan-nar |

29635000-9 | Xkubetti tal-gass |

29640000-7 | Munizjon |

29641000-4 | Skrateċ għall-ixkubetti |

29642000-1 | Muunizjon għal armi żgħar |

29642100-2 | Munizjoni ta’ l-armi ħfief tan-nar tal-kalibru ta’ anqas minn 7 mm |

29642200-3 | Munizjon ta’ l-armi ħfief tan-nar tal-kalibru ta’ 7 mm jew aktar |

29643000-8 | Balal |

29644000-5 | Bombi, grenades, torpedoes, mini u missili |

29644100-6 | Bombi |

29644200-7 | Grenades |

29644300-8 | Torpedoes |

29644400-9 | Mini |

29644500-0 | Missili |

29650000-0 | Partijiet ta’ armi tal-militar |

29651000-7 | Partijiet minn armi żgħar tan-nar |

29651100-8 | Partijiet minn armi ħfief tan-nar tal-kalibru ta’ anqas minn 7 mm |

29651200-9 | Partijiet minn armi ħfief tan-nar tal-kalibru ta’ 7 mm jew aktar |

29652000-4 | Partijiet tal-launchers tar-rockets |

29653000-1 | Partijiet tal-mortars |

29660000-3 | Lembubi tal-pulizija u bsaten tal-lejl |

29700000-6 | Apparati domestiċi |

29710000-9 | Apparati domestiċi bl-elettriku |

29711000-6 | Apparati domestiċi bl-elettriku għall-użu ma’ l-ikel |

29711100-7 | Refriġeraturi u freezers |

29711110-0 | Refriġeraturi bil-friża |

29711120-3 | Freezers |

29711121-0 | Freezerz tat-tip ta’ ċestun |

29711122-7 | Freezers domestiċi |

29711123-4 | Freezers tat-tip vertikali |

29711124-1 | Freezers industriali |

29711130-6 | Refriġeraturi |

29711200-8 | Proċessuri ta’ l-ikel |

29711210-1 | Taħlit ta’ l-ikel |

29711211-8 | Taħwid ta’ l-ikel |

29711300-9 | Apparati elettro-termiċi |

29711310-2 | Magni elettriċi tal-kafe |

29711320-5 | Magni elettriċi tat-te |

29711330-8 | Xiwi tal-ħobż bl-elettriku |

29711340-1 | Apparat għas-sħana tal-platti |

29711350-4 | Ħdejjed tal-fdewweġ |

29711360-7 | Fran elettriċi |

29711361-4 | Fran tal-microwave |

29711400-0 | Apparat tax-xiwi, fuklari, pjanċi sħan u ċrieki tat-tgħolija |

29711410-3 | Apparat għax-xiwi |

29711420-6 | Fuklari |

29711430-9 | Pjanċi sħan |

29711440-2 | Ċrieki tat-tgħolija |

29711500-1 | Apparat għall-ftuħ tal-bottijiet |

29712000-3 | Apparati elettriċi domestiċi għall-użu mal-ġisem uman |

29712100-4 | Apparat għat-tqaxxir tal-leħja u l-qtugħ tax-xagħar |

29712110-7 | Apparat għat-tqaxxir tal-leħja |

29712120-0 | Apparat tal-qtugħ tax-xagħar |

29712200-5 | Apparati tal-kura tax-xagħar |

29712210-8 | Apparat sabiex inixxef ix-xagħar |

29712300-6 | Apparat għat-tnixxif ta’ l-idejn |

29713000-0 | Apparat elettriku domestiku għat-tinfid, ħdejjed tal-mogħdija |

29713100-1 | Magni tal-ħasil tal-platti |

29713200-2 | Magni għall-ħasil u t-tnixxif tal-ħwejjeġ |

29713210-5 | Ħasil/tnixxif |

29713211-2 | Unità tat-tnixxif u mogħdija |

29713300-3 | Kompatturi taż-żibel |

29713400-4 | Magni għall-manutenzjoni ta’ l-art |

29713410-7 | Magni għat-tindif ta’ l-art |

29713420-0 | Lustraturi ta’ l-art |

29713430-3 | Xkupi bil-vakwu |

29713431-0 | Aċċessorji għal xkupi bil-vakwu |

29713500-5 | Ħdejjed tal-mogħdija, bl-elettriku |

29713510-8 | Ħdejjed tal-mogħdija, bil-fwar |

29714000-7 | Kapep tal-ventilazzjoni jew riċiklaġġ |

29714100-8 | Ventilaturi |

29714110-1 | Ventilaturi ta’ l-estrazzjoni |

29715000-4 | Tankijiet tas-sħana ta’ l-ilma u tas-sħana tal-bini; apparat tal-kanen |

29715100-5 | Apparat bi sħana instantanja ta’ l-ilma jew tankijiet tal-ħażna ta’ l-ilma u apparat li jsaħħan bl-immersjoni |

29715200-6 | Apparat tas-sħana |

29715210-9 | Apparat tas-sħana ċentrali |

29715220-2 | Reżisturi bis-sħana elettrika |

29715230-5 | Apparat elettriku tas-sħana tal-ħamrija |

29715240-8 | Apparat elettriku tas-sħana ta’ l-ispazju |

29715300-7 | Apparat tal-kanen |

29716000-1 | Partijiet minn apparati elettriċi domestiċi |

29720000-2 | Apparati domestiċi mhux bl-elettriku |

29721000-9 | Apparat domestiku tat-tisjir jew tas-sħana |

29721100-0 | Apparat domestiku tat-tisjir |

29721200-1 | Rifriġeraturi bil-gass |

29721300-2 | Apparat tas-sħana ta’ l-ajru mhux bl-elettriku u distributuri ta’ l-arja sħuna |

29721310-5 | Apparat tas-sħana ta’ l-arja |

29721320-8 | Apparat għat-tnixxif ta’ l-arja |

29721321-5 | Tnixxif b’arja kompressata |

29721400-3 | Apparat tas-sħana mhux ta’ l-elettriku, istantanju jew tal-ħażna |

29721410-6 | Apparati tal-gass |

29721411-3 | Apparat tas-sħana bil-gass |

29722000-6 | Partijiet ta’ l-apparat domestiku ta’ spiritieri, fran, u tas-sħana tal-platti |

29722100-7 | Partijiet minn spiritieri |

29722200-8 | Partijiet minn fran |

29722300-9 | Partijiet mill-apparat li jsaħħan il-platti |

29800000-7 | Apparat varju |

29810000-0 | Apparat relatat mat-trasport |

29811000-7 | Apparat tat-toroq |

29811100-8 | Apparat għall-manutenzjoni tat-toroq |

29811110-1 | Xkupi mekkaniċi tat-toroq |

29811120-4 | Xkupi mekkaniċi tal-mitjar |

29811200-9 | Apparat għall-immarkar tat-toroq |

29811300-0 | Apparat għall-kontroll tat-traffiku |

29811400-1 | Diversi sinjali tal-messaġġi |

29811600-3 | Apparat tal-kontrol tal-postijiet ta’ l-ipparkjar |

29811700-4 | Apparat tal-ġbir tal-miżati ta’ l-użu tat-toroq |

29812000-4 | Apparat marittimu |

29812100-5 | Apparat tal-portijiet |

29812110-8 | Stallazzjonijiet ta’ l-irmiġġ |

29812200-6 | Settijiet tar-radar |

29812300-7 | Apparat tan-navigazzjoni |

29812400-8 | L-iskrejjen propellanti |

29813000-1 | Apparat tal-ferroviji |

29813100-2 | Linji u aċċessorji |

29813110-5 | Virgi |

29813120-8 | Lini tal-binarji |

29813130-1 | Linji tat-trammijiet |

29813140-4 | Trabersi |

29813150-7 | Crossheads |

29813160-0 | Crossovers |

29813170-3 | Pjanċi tal-linji tal-ferrovija |

29813180-6 | Virgi tal-linji tal-ferrovija |

29813200-3 | Apparat tas-sinjalar |

29813210-6 | Kabini tas-sinjalar |

29813220-9 | Kaxxi tas-sinjalar |

29813300-4 | Sistemi tal-monitoraġġ tal-ferroviji |

29813400-5 | Sistema tas-sħana tal-virgi |

29813500-6 | Makkinarju għall-abbinar tal-binarji |

29814000-8 | Apparat tal-kalkolazzjoni tat-tgħabija |

29814100-9 | Pjattaformi ta’ l-aċċess |

29814110-2 | Pjattaformi tat-tqandil tal-merkanzija |

29814120-5 | Apparat għat-tqandil tal-ħama’ |

29814130-8 | Stallazzjoni tat-tnixxif tal-ħama’ |

29814200-0 | Paranki tal-pjattaformi idrawliċi |

29814300-1 | Rampi ta’ l-aċċess |

29814310-4 | Rampi tal-laneċ |

29814330-0 | Passaġġi tal-passiġġieri |

29814340-3 | Turġien għall-passiġġieri sabiex jitilgħu abbord |

29814400-2 | Paranki tal-vapuri |

29814500-3 | Floating dock (baċir li jmewweġ) |

29814510-6 | Unità għall-ħażna tat-tmewwiġ |

29815000-5 | Apparat ta’ l-ajruporti |

29815100-6 | Sistemi għat-tqandil tal-bagalji |

29815110-9 | Apparat għat-tqandil tal-bagali |

29815200-7 | Apparat għall-kontroll tat-traffiku bl-ajru |

29815210-0 | Apparat tat-torri tal-kontroll |

29816000-2 | Apparat tal-monitoraġġ tat-traffiku |

29816100-3 | Apparat tal-cameras tal-veloċità |

29816200-4 | Sistema tal-kejl tal-moviment tat-traffiku |

29820000-3 | Apparat tal-ħwienet tax-xogħol |

29821000-0 | Apparat tax-xogħol fl-injam |

29821100-1 | Magni tas-sanding |

29821200-2 | Apparat tas-serrar |

29822000-7 | Apparat għall-manifattura taż-żraben |

29823000-4 | Għodda mekkanizzata |

29824000-1 | Apparat tal-ħaddieda |

29830000-6 | Apparat tal-kostruzzjoni |

29831000-3 | Apparat tal-pontijiet tas-sospenzjoni |

29832000-0 | Apparrat tal-ħatt |

29833000-7 | Apparat ta’ l-irrigazzjoni |

29834000-4 | Apparat tad-dranaġġ |

29834100-5 | Apparat għall-pixxini ta’ l-għawm |

29835000-1 | Apparat għall-ġonna u tal-logħob tat-tfal |

29835100-2 | Apparat għall-manutenzjoni tal-postijiet tal-logħob |

29836000-8 | Apparat industriali |

29836100-9 | Apparat tal-kompressjoni |

29836200-0 | Apparrat għat-tkessieħ |

29836300-1 | Apparti ta’ diversi funzjonijiet |

29836400-2 | Makkinarju industriali |

29836410-5 | Magna tal-gass |

29836420-8 | Modula ta’ l-injezzjoni tal-gass |

29836430-1 | Stallazzjoni tal-boilers |

29836431-8 | Boilers għall-ilma sħun |

29836432-5 | Boilers li jiġġeneraw il-fwar |

29836433-2 | Ġeneraturi tal-fwar |

29836434-9 | Impjant awżiljarju għall-użu mal-boilers |

29836435-6 | Kondensaturi tal-fwar |

29837000-5 | Apparat pre-fabbrikat |

29838000-2 | Stallazzjonijiet idrawliċi |

29838100-3 | Apparat idrawliku |

29839000-9 | Settijiet ta’ l-apparat |

29840000-9 | Apparat tat-tħejjija ta’ l-ikel |

29841000-6 | Apparat ħafif għat-tħejjija ta’ l-ikel |

29842000-3 | Tagħmir għall-preparazzjoni ta’ l-ikel |

29842100-4 | Magni għat-tqattiegħ tal-laħam |

29842200-5 | Apparat tal-canteen |

29843000-0 | Apparat tal-lukandi |

29844000-7 | Apparat tal-kċejjen industriali |

29845000-4 | Apparat tar-restoranti |

29850000-2 | Apparat ta’ l-emerġenza u s-sigurtà |

29851000-9 | Apparat għat-tifi tan-nar u tas-salvataġġ |

29851100-0 | Apparat għat-tifi tan-nar |

29851120-6 | Materjali tat-tifi tan-nar |

29851200-1 | Apparat tas-salvataġġ |

29851300-2 | Apparat tas-sigurtà |

29851310-5 | Apparat tas-sigurtà tas-sit |

29851320-8 | Apparat tas-sigurtà nukleari |

29851330-1 | Stallazzjonijiet tas-sigurtà |

29852000-6 | Sistemi tas-sigurtà |

29852100-7 | Apparat tas-sigurtà |

29852200-8 | Apparat tal-protezzjoni |

29852210-1 | Sistemi tal-protezzjoni tar-reatturi nukleari |

29852220-4 | Apparat tal-protezzjoni mir-radjazzjoni |

29852300-9 | Apparat ta’ l-identifikazzjoni tas-sit |

29852310-2 | Sistema tal-kartolini manjetiċi |

29852320-5 | Apparat għal-siegħat flessibbli tax-xogħol |

29852330-8 | Sistema taż-żamma tal-ħin |

29852340-1 | Arloġġi tal-ħin |

29852400-0 | Sejjieba tal-metalli |

29852500-1 | Sisytema tas-sorveljanza |

29852510-4 | Sensuri |

29852600-2 | Apparat għall-qari tal-bar-codes |

29860000-5 | Apparat tekniku |

29861000-2 | Sistemi tal-kontroll |

29861200-4 | Sistemi ta’ l-ordnijiet u l-kontroll |

29861300-5 | Sistemi tal-kontroll ta’ l-aċċess |

29861400-6 | Sistema scada jew simili |

29861500-7 | Sistema tal-lokazzjoni ta’ vettura |

29861600-8 | Sistema tad-dispaċċ |

29862000-9 | Apparat ta’ l-istampar u l-grafika |

29862100-0 | Sistema ta’ l-istampar tal-pellikola |

29862200-1 | Magni ta’ l-istampar |

29862300-2 | Stazzjonijiet tax-xogħol fil-grafika |

29862400-3 | Ħektografi |

29862500-4 | Magni ta’ l-inċiżar |

29863000-6 | Pressa tal-muniti |

29864000-3 | Apparat ta’ l-awtomazzjoni ta’ l-uffiċċju |

29865000-0 | Apparat ta’ l-ipproċessar ta’ l-informazzjoni |

29865100-1 | Sistema ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-imħażen |

29865110-4 | Sistema tad-depost |

29867000-4 | Unità tal-kontrollur |

29867100-5 | Unità diġitali tal-kontroll mill-bogħod |

29868000-1 | Dispensaturi awtomatiċi |

29868100-2 | Dispensaturi tax-xorb |

29868200-3 | Magni dispensaturi ta’ oġġetti sanitarji |

29868300-4 | Magni dispensaturi ta’ oġġetti tal-karta tal-WC |

29870000-8 | Apparat varju n.e.c. |

29871000-5 | Apparat tad-disinfezzjoni |

29872000-2 | Apparat tan-network tal-gass |

29872100-3 | Apparat tal-pressjoni tal-gass |

29873000-9 | Apparat għax-xogħol tad-dranaġġ |

29874000-6 | Apparat għas-siġillar |

29875000-3 | Stallazzjonijiet ta’ l-ilma |

30000000-9 | Makkinarju, apparat u forniment tal-makkinarju ta’ l-uffiċini u tal-kompjuter |

30100000-0 | Makkinarju, apparat u forniment tal-makkinarju ta’ l-uffiċini apparti milli tal-kompjuter |

30110000-3 | Magni ta’ l-ipproċessar tal-kliem (word processing) |

30111000-0 | Word processors |

30120000-6 | Apparat tal-fotokopji u ta’ l-istampar |

30121000-3 | Apparat tal-fotokopji u t-termokopji |

30121100-4 | Apparat tal-fotokopji |

30121110-7 | Apparat tal-fotokopji bil-kulur |

30121120-0 | Apparat ta’ l-ikkupjar |

30121200-5 | Apparat tat-termokopji |

30121300-6 | Apparat tar-riproduzzjoni |

30121400-7 | Magni tad-duplikar |

30122000-0 | Magni tat-tip tal-uffiċċji għall-istampar offset |

30123000-7 | Makkinarju ta’ l-uffiċċju u n-negozju |

30123100-8 | Makkinarju tal-validazzjoni tal-biljetti |

30123200-9 | Makkinarju tal-provvidiment awtomatiku ta’ flus kontanti |

30123300-0 | Makkinarju tad-dipplikar bl-istencils |

30123400-1 | Makkinarji tat-tiwi |

30123500-2 | Makkinarju tat-titqib |

30123600-3 | Magni għall-immaniġjar tal-muniti |

30123610-6 | Magni għall-għażla tal-muniti |

30123620-9 | Magni għall-għadd tal-muniti |

30123630-2 | Magni għall-ippakjar tal-muniti |

30124000-4 | Partijiet u aċċessorji tal-makkinarju ta’ l-uffiċini |

30125000-1 | Partijiet u aċċessorji ta’ l-apparat tal-fotokopji |

30125100-2 | Kartuċċi tat-toner |

30130000-9 | Apparat ta’ l-uffiċċju postali |

30131000-6 | Apparat tal-kamra ta’ l-għażla ta’ l-ittri |

30131100-7 | Magni tat-tifi tal-karti jew tal-busti |

30131200-8 | Makkinarju li jdaħħlu l-karti fil-busti |

30131300-9 | Makkinarju li jistampa l-indirizzi |

30131400-0 | Makkinarju tal-pustaġġ |

30132000-3 | Makkinarju ta’ l-għażla |

30132100-4 | Makkinarju ta’ l-għażla ta’ l-ittri |

30133000-0 | Makkinarju ta’ l-impustar |

30133100-1 | Makkinarju ta’ l-impustar bil-massa |

30140000-2 | Makkinarju tal-kalkolazzjoni u tal-kontijiet |

30141000-9 | Makkinarju tal-kalkolazzjoni |

30141100-0 | Kalkolaturi tal-but |

30142000-6 | Makkinarju tal-kontijiet |

30143000-3 | Makkinarju tal-kexxun tal-flus (tal-ħwienet) |

30144000-0 | Makkinarju tat-tip tal-kalkolazzjoni |

30144100-1 | Makkinarju li jittimbra l-bolol |

30144200-2 | Makkinarju għall-ħruġ tal-biljetti |

30144300-3 | Makkinarju li jgħodd il-vetturi |

30144400-4 | Apparat awtomatiku għall-ġbir tan-noll |

30150000-5 | Typewriters |

30151000-2 | Typewriters elettroniċi |

30160000-8 | Partijiet u aċċessorji tat-typewriters u l-makkinarju tal-kalkolazzjoni |

30161000-5 | Partijiet u aċċessorji tat-typewriters |

30162000-2 | Partijiet u aċċessorji tal-makkinarju tal-kalkolazzjoni |

30190000-7 | Apparat u fornimenti varji għall-uffiċini |

30191000-4 | Apparat ta’ l-uffiċini |

30191100-5 | Apparat ta’ l-iffaljar |

30191110-8 | Sistemi ta’ carousel tal-biljetti di visita |

30191200-6 | Projetturi "overhead" |

30191300-7 | Apparat tal-facsimile |

30191400-8 | Apparat għat-tqattiegħ tal-karti |

30192000-1 | Fornimenti ta’ l-uffiċini |

30192100-2 | Gomom (għat-tħassir) |

30192110-5 | Prodotti tal-linka |

30192111-2 | Kuxxini tal-linka |

30192112-9 | Sorsi tal-linka għall-makkinarju ta’ l-istampar |

30192113-6 | Kartuċċi tal-linka |

30192120-8 | Pinen |

30192121-5 | Pinen "ballpoint" |

30192122-2 | Pinen "fountain" |

30192123-9 | Pinen bil-fibra |

30192124-6 | Pinen bil-ponta tal-pannu |

30192125-3 | Markaturi |

30192130-1 | Lapsijiet |

30192131-8 | Lapsijiet propellanti jew bil-ponta tiżżerżaq |

30192140-4 | Pjanċi bojod |

30192150-7 | Timbri tad-data, tas-siġillar u tan-numerar |

30192200-3 | Żigarelli tal-kejl |

30192300-4 | Żigarelli tal-linka |

30192310-7 | Żigarelli tat-typewriters |

30192400-5 | Fornimenti reprografiċi |

30192500-6 | Stampi tat-tip trasparenti għakk-użu mal-projetturi "overhead" |

30192600-7 | Pjanċi tat-tpinġija |

30192700-8 | Oġġetti tal-kartolerija |

30192710-1 | Busti tas-salarju |

30192720-4 | Impustaturi tas-salarju |

30192800-9 | Tiketti bil-kolla magħhom |

30200000-1 | Apparat u aċċessorji tal-kompjuter |

30210000-4 | Makkinarju ta’ l-ipproċessar tad-data |

30211000-1 | Kompjuter tip "mainframe" |

30211100-2 | Kompjuter ta’ qawwa kbira |

30211200-3 | Mainframe hardware |

30211300-4 | Pjattaformi għall-kompjuter |

30211400-5 | Konfigurazzjonijiet tal-kompjuter |

30211500-6 | Unità ta’ l-ipproċċessar ċentrali |

30211600-7 | Proċessaturi |

30212000-8 | Hardware u soft ta’ minikompjuters |

30212100-9 | Hardware ta’ minikompjuters |

30212110-2 | Unitajiet ta’ l-ipproċċessar ċentrali għall-minikompjuters |

30212200-0 | Software għall-minikompjuters |

30213000-5 | Kompjuters personali |

30213100-6 | Kompjuters personali f’għamla ta’ ktieb |

30213200-7 | Kompjuters personali tat-tip laptop |

30213300-8 | Kompjuters portabbli |

30213400-9 | Unitajiet ta’ l-ipproċċessar ċentrali għall-kompjuters personali |

30214000-2 | Stazzjonijiet tax-xogħol |

30215000-9 | Hardware u software tal-microkompjuter |

30215100-0 | Hardware ta’ microkompjuters |

30215110-3 | Unitajiet ta’ l-ipproċċessar ċentrali għall-microkompjuters |

30215200-1 | Software għall-microkompjuters |

30216000-6 | Qarrejja bil-kalamita jew ottiċi |

30216100-7 | Qarrejja ottiċi |

30216110-0 | Scanners għall-użu mal-kompjuter |

30216120-3 | Apparat għar-rikonoxximent ottiku ta’ karattri |

30216130-6 | Qarreja tal-"barcode" |

30216200-8 | Qareji tal-kartolini manjetiċi |

30216300-9 | Qarreja tal-kartolini bit-toqob |

30217000-3 | Partijiet, aċċessorji u fornimenti għall-kompjuters |

30217100-4 | Partijiet tal-kompjuters |

30217110-7 | Network interfaces |

30217120-0 | Portijiet tal-kompjuters |

30217130-3 | Kartolini tal-kompjuters |

30217131-0 | Kartolini elettroniċi |

30217200-5 | Aċċessorji tal-kompjuter |

30217210-8 | Screens ta’ kontra r-riflessjoni |

30217220-1 | Mousepads |

30217230-4 | Caches |

30217300-6 | Fornimenti tal-kompjuter |

30217310-9 | Kartuċi ta’ tipi differenti għall-istampaturi |

30217320-2 | Disketti |

30217330-5 | Żigarelli manjetiċi |

30217340-8 | CD-ROM |

30220000-7 | Apparat tal-karigrafija diġitali |

30221000-4 | Mapep kadastrali diġitali |

30230000-0 | Hardware tal-kompjuter |

30231000-7 | Kompjuters u printers (stampaturi) |

30231100-8 | Kompjuters |

30231110-1 | Database |

30231200-9 | Apparat tal-kompjuter |

30231210-2 | Unità tal-kontroll ċentrali |

30231220-5 | Periferali tal-kompjuter |

30231230-8 | Terminali tal-kompjuter |

30231240-1 | Consoles |

30231250-4 | Display screens |

30231300-0 | Kompjuters ta’ fuq l-iskrivaniji |

30231310-3 | Apparat ta’ l-ippublikar minn fuq l-iskrivanija |

30231400-1 | Sistemi tad-diski ottiċi |

30231600-3 | Apparat mediku kompjuterizzat |

30232000-4 | Apparat varju tal-kompjuter |

30232100-5 | Apparat bħala back-up |

30232120-1 | Mouse (il-ġurdien) tal-kompjuter |

30232130-4 | Joysticks |

30232140-7 | Pinen tad-dawl |

30232150-0 | Trackballs |

30232160-3 | Twavel grafiċi |

30232200-6 | Unitajiet tal-carousel |

30232300-7 | Apparat ta’ l-immaniġġjar tal-kartuċċi |

30232400-8 | Apparat għat-tkabbir tal-memorja |

30232500-9 | Apparat ta’ l-ipproċessar tad-data |

30232510-2 | Reġistraturi tad-data |

30232520-5 | Apparat għad-dħul tad-data |

30232530-8 | Apparat għall-validazzjoni tad-data |

30232600-0 | Encoders |

30233000-1 | Unitajiet tal-ħażna, tad-dħul u tal-ħruġ |

30233100-2 | Unitajiet tal-ħażna tal-kompjuters |

30233110-5 | Unitajiet tal-ħażna tal-kartolini manjetiċi |

30233120-8 | Unitajiet tal-ħażna taż-żigarella manjetika |

30233130-1 | Unitajiet tal-ħażna tad-diski manjetiċi |

30233131-8 | Floppy-disc drives |

30233132-5 | Hard-disc drives |

30233140-4 | Apparat tal-ħażna b’aċċess dirett (DASD) |

30233141-1 | Sistema tal-ħżna bid-diski |

30233150-7 | Drives tad-diski ottiċi |

30233160-0 | Tape streamers |

30233170-3 | Medj tal-ħażna |

30233171-0 | Diski |

30233172-7 | Diski ottiċi |

30233200-3 | Unitajiet tad-dħul u tal-ħruġ |

30233210-6 | Unitajiet tad-dħul |

30233211-3 | Keyboards (tastieri) tal-kompjuter |

30233212-0 | Kuxxini tal-Bralile |

30233220-9 | Unitajiet tal-ħruġ |

30233230-2 | Printers u plotters |

30233231-9 | Printers bil-laser |

30233232-6 | Printers tip dot-matrix |

30233234-0 | Printers tal-grafika bil-kulur |

30233235-7 | Plotters |

30234000-8 | Apparat ta’ l-awtomazzjoni tal-libreriji |

30235000-5 | Kontrollur tad-diski |

30236000-2 | Apparat IT |

30240000-3 | Software |

30241000-0 | Software tal-kompjuter |

30241100-1 | Software tad-database |

30241200-2 | Applikazzjonijiet tas-software |

30241210-5 | Software ta’ l-amministrazzjoni tal-proġett |

30241300-3 | Software tal-maneframe |

30241310-6 | Programmi tal-kompjuter |

30241320-9 | Aġġornament tal-kompjuter |

30241330-2 | Arkitettura tal-micr-channel |

30241400-4 | Software għas-sistemi operattivi |

30241410-7 | Komplaturi tal-lingwi |

30241500-5 | Sistemi tas-sofware |

30241600-6 | Utilitajiet tas-software |

30241700-7 | Software tal-multi-medja |

30242000-7 | Sigurtà tas-sofware |

30242100-8 | Software ta’ kontra l-virus |

30242200-9 | Software għal debugging |

30243000-4 | Software mediku |

30244000-1 | Software ta’ l-amministrazzjoni |

30244100-2 | Software għall-amministrazzjoni tal-libreriji |

30244200-3 | Software għall-amministrazzjoni tal-memorja |

30245000-8 | Pakketti tas-sofware |

30245100-9 | Software ta’ spreadsheets |

30245200-0 | Software għall-ipproċesat ta’ transazzjoni |

30245300-1 | Software ta’ l-istatistika |

30246000-5 | Software tal-kommunikazzjoni |

30246100-6 | Software IT |

30246200-7 | Emulazzjoni tas-software |

30247000-2 | Software għall-publikazzjoni minn fuq skrivanija |

30247100-3 | Software għad-disinju u t-tpinġija |

30247200-4 | Software għall-ipproċesar ta’ l-immaġini |

30248000-9 | Prodotti tas-software |

30248100-0 | Applikazzjonijiet tas-software |

30248200-1 | Liċenzi tas-software |

30248300-2 | Aġġornament tas-software |

30249000-6 | Software varju |

30249100-7 | Software għall-iddisinjat megħjun bil-kompjuter |

30249200-8 | Software għat-tħejjija tal-mapep diġitali |

30249300-9 | Software edukattiv |

30249400-0 | Software għal sistemi finanzjarji |

30249410-3 | Software tal-kontijiet |

30249420-6 | Sistemi tal-ħruġ tal-euro-cheque |

30249500-1 | Software ta’ l-awtomazzjoni ta’ l-uffiċċju |

30249600-2 | Software għall-word-processing |

30249700-3 | Software għar-rikonoxximent ottiku ta’ karattri |

30249800-4 | Software għal print-spooling |

30250000-6 | Sistemi tal-kompjuter |

30251000-3 | Sistemi tal-kontroll tal-kompjuter |

30252000-0 | Sistemi ta’ l-amministrazzjoni tad-database |

30253000-7 | Sistemi tal-kontijiet |

30253100-8 | Sistemi tal-ħruġ tal-fatturi |

30254000-4 | Sistemi ta’ l-informazzjoni |

30254100-5 | Sistemi ta’ l-e-mail |

30254200-6 | Sistemi ta’ l-informazzjoni finanzjarja |

30254300-7 | Sistemi ta’ l-informazzjoni tal-passiġġieri |

30254310-0 | Kartelluni elettroniċi ta’ l-informazzjoni |

30254320-3 | Sistemi ta’ l-informazzjoni dwar il-passiġġieri f’ħin reali |

30255000-1 | Sistemi ta’ l-informazzjoni medika |

30255100-2 | Sistemi ta’ l-amministrazzjoni dwar il-kura |

30255200-3 | Sistemi ta’ l-amministrazzjoni dwar il-pazjent |

30255300-4 | Sistema ta’ l-amministrazzjoni tat-teatru |

30255400-5 | Sistemi ta’ l-informazzjoni klinika |

30255500-6 | Sistema casemix |

30256000-8 | Sistema ta’ l-amministrazzjoni tal-librerija |

30257000-5 | Sistema tat-teħid ta’ l-immaġini u ta’ l-arkivji |

30258000-2 | Amministrazzjoni elettronika tad-data (EDM) |

30259000-9 | Sostemi varji tal-kompjuter |

30259100-0 | Sistema ta’ l-awtomizzazzjoni |

30259200-1 | Sistema tal-lokazzjoni tad-dgħajjes |

30259300-2 | Sistema CAD |

30259400-3 | Sistema ta’ l-akkwist tad-data |

30259500-4 | Sistema ta’ l-immappjar diġitali |

30259600-5 | Sistema tal-qari ottiku |

30259700-6 | Sistema ta’ l-amministrazzjoni tad-dokumenti |

30259800-7 | Sistema għall-indirizzar pubbliku |

30260000-9 | Servres |

30261000-6 | Servers tan-network |

30262000-3 | Servers tal-kompjuter |

30263000-0 | Servers tal-files |

30264000-7 | UNIX jew servers ekwivalenti |

30265000-4 | Servers tal-printers |

31000000-6 | Makkinarju, apparat u tagħmir bl-elettriku u l-konsumabbli tagħhom |

31100000-7 | Muturi, ġeneraturi u trasformaturi ta’ l-elettriku |

31110000-0 | Muturi elettriċi |

31111000-7 | Adatturi |

31120000-3 | Ġeneraturi |

31121000-0 | Settijiet tal-ġenerazzjoni |

31121100-1 | Settijiet tal-ġenerazzjoni bil-magni tat-tkebbis bil-kompressjoni |

31121110-4 | Konvertituri ta’ l-enerġija |

31121111-1 | Konvertituri elettriċi rotanti |

31121200-2 | Settijiet tal-ġenerazzjoni bil-magni tat-tkebbis bix-xrar |

31121300-3 | Ġeneraturi b’enerġija tar-riħ |

31121310-6 | Imtieħen tar-riħ |

31121320-9 | Turbini tar-riħ |

31121330-2 | Ġeneraturi tat-turbini tar-riħ |

31121331-9 | L-iskrejjen tat-turbini |

31121340-5 | Għalqa tal-ġenerazzjoni bir-riħ |

31122000-7 | Unitajiet tal-ġenerazzjoni |

31122100-8 | Ċelloli tal-karburanti |

31124000-1 | Ġeneraturi bit-turbini tal-fwar u l-apparat relatat |

31124100-2 | Settijiet tat-turbini tal-ġenerazzjoni |

31124200-3 | Apparat għall-kontroll tat-turbini tal-ġenerazzjoni |

31126000-5 | Dynamos |

31127000-2 | Ġeneraturi ta’ l-emerġenza |

31128000-9 | Turbo-ġeneraturi |

31129000-6 | Sett tal-ġeneratur imħaddem bid-diesel |

31130000-6 | Alternaturi |

31131000-3 | Muturi ta’ fażi waħda |

31131100-4 | Attwatturi |

31131200-5 | Anodi |

31132000-0 | Muturi ta’ fażijiet multipli |

31140000-9 | Torrijiet tat-tberrid |

31141000-6 | Tberrid ta’ l-ilma |

31150000-2 | Bilanċjaturi għal-lampi u t-tubi tip "discharge" |

31151000-9 | Konvertituri statiċi |

31152000-6 | Kapaċitaturi |

31153000-3 | Rettifikaturi |

31154000-0 | Fornimenti ta’ l-enerġija mingħajr interruzzjoni |

31155000-7 | Invertituri |

31156000-4 | Fornimenti ta’ l-enerġija bl-interruzzjoni |

31157000-1 | Indutturi |

31158000-8 | Chargers |

31158100-9 | Chargers tal-batteriji |

31160000-5 | Partijiet ta’ muturi, ġeneraturi u trasformaturi elettriċi |

31161000-2 | Partijiet ta’ muturi, u ġeneraturi elettriċi |

31161100-3 | Sistemi ta’ l-eċitazzjoni |

31161200-4 | Sistemi tat-tberrid tal-gass |

31161300-5 | Rotanti tal-ġeneraturi |

31161400-6 | Sistemi primarji ta’ l-ilma |

31161500-7 | Sistemi tas-siġillar taż-żejt |

31161600-8 | Sistemi ta’ l-istator tat-tberrid ta’ l-ilma |

31161700-9 | Partijiet tal-ġeneraturi bil-fwar |

31161800-0 | Partijiet tal-ġeneraturi bil-gass |

31161900-1 | Sistemi tal-kontroll tal-vultaġġ |

31162000-9 | Partijiet tat-trasformaturi, indutturi u konvertaturi statiċi |

31162100-0 | Partijiet tal-kondensaturi |

31170000-8 | Trasformaturi |

31171000-5 | Trasformaturi bil-likwidu di-elettriku |

31172000-2 | Trasformaturi tal-vultaġġ |

31173000-9 | Trasformaturi ta’ l-istrumenti |

31200000-8 | Distribuzzjoni ta’ l-elettriku u l-apparat tal-kontroll |

31210000-1 | Apparat ta’ l-elettriku għal switching jew għall-protezzjoni taċ-ċirkwiti elettriċi |

31211000-8 | Panewwijiet u kaxxi tal-fuses |

31211100-9 | Panewwijiet u apparati elettriċi |

31211110-2 | Panewwijiet tal-kontroll |

31211200-0 | Kaxxi tal-fuses |

31211300-1 | Fuses |

31211310-4 | Cut-outs |

31212000-5 | Circuit breakers |

31212100-6 | Circuit breakers tat-tip overhead |

31212200-7 | Testijiet taċ-ċirkwiti |

31213000-2 | Apparat tad-distribuzzjoni |

31213100-3 | Kaxxi tad-distribuzzjoni |

31213200-4 | Trasformaturi tad-distribuzzjoni |

31213300-5 | Armarji tal-cables tad-distribuzzjoni |

31213400-6 | Sistemi tad-distrubuzzjoni |

31214000-9 | Apparat ta’ l-iswitches |

31214100-0 | Switches |

31214110-3 | Switches ta’ l-iżolazzjoni |

31214120-6 | Switches ta’ l-earth |

31214200-1 | Switches tad-diskonnessjoni |

31214300-2 | Stallazzjonijiet esterni ta’ l-iswitches |

31214400-3 | Switch għat-tneħħija tal-konnessjoni tal-fuse |

31214500-4 | Panewijiet ta’ l-iswitches elettriċi |

31214510-7 | Panewijiet ta’ l-iswitches għad-distribuzzjoni |

31214520-0 | Panewijiet ta’ l-iswitches tal-vultaġġ medju |

31215000-6 | Limitaturi tal-vultaġġ |

31216000-3 | Arrestaturi tas-sajjetti |

31216100-4 | Apparat tal-protezzjoni mis-sajjetti |

31216200-5 | Kondutturi tas-sajjetti |

31217000-0 | Suppressuri ta’ kurrent żejjed |

31218000-7 | Busbars |

31219000-4 | Kaxxi tal-protezzjoni |

31220000-4 | Komponenti taċ-ċtkwit elettriku |

31221000-1 | Relays elettriċi |

31223000-5 | Ħolders tal-lampi |

31224000-2 | Konnessjonijiet u elemnti tal-kuntatt |

31224100-3 | Plugs u sockets |

31224200-4 | Konnetturi ko-assjali |

31224300-5 | Kaxxi tal-konnessjoni |

31224400-6 | Cables tal-konnessjoni |

31224500-7 | Terminali |

31224600-8 | Apparat sabiex ibaxxi d-dawl |

31224700-9 | Kaxxi għall-ġonot |

31224800-0 | Settijiet tal-ġonot tal-cables |

31230000-7 | Partijiet mill-apparat tad-distribuzzjoni ta’ l-elettriku u l-apparat tal-kontroll |

31300000-9 | Wire u cables insulati |

31310000-2 | Wire tal-mains |

31311000-9 | Konnessjonijiet tal-mains |

31320000-5 | Cables tad-distribuzzjoni ta’ l-enerġija |

31321000-2 | Linji ta’ l-enerġija elettrika |

31321100-3 | Linji ta’ l-enerġija li jgħaddu ma’ l-arbli |

31330000-8 | Cable ko-assjali |

31340000-1 | Aċċessorji insulati tal-cable |

31341000-8 | Rombli tal-cables insulati |

31342000-5 | Irbit tal-cables insulati |

31343000-2 | Ġonot tal-cables insulati |

31344000-9 | Glandoli tal-cables insulati |

31350000-4 | Kontrutturi elettriċi għall-iskopijiet ta’ data u kontroll |

31351000-1 | Kontrutturi elettriċi għall-sistemi tal-kontroll ta’ l-aċċess |

31352000-8 | Cables bil-fibra ottika |

31352100-9 | Cables bil-fibra ottika għat-trasmissjoni ta’ l-informazzjoni |

31352200-0 | Cables ottiċi tat-telekommunikazzjoni |

31352300-1 | Cables bil-fibra ottika għat-trasmissjoni tad-data |

31400000-0 | Akkumulaturi, ċelloli primarji u batteriji primarji |

31410000-3 | Ċelloli primarji |

31420000-6 | Batteriji primarji |

31421000-3 | Batteriji taċ-ċomb |

31422000-0 | Pakki tal-batteriji |

31430000-9 | Akkumulaturi elettriċi |

31431000-6 | Akkumulaturi ta’ l-aċidu biċ-ċomb |

31432000-3 | Akkumulaturi tan-nikil bil-kadmju |

31500000-1 | Apparat tad-dawl u lampi elettriċi |

31510000-4 | Lampi elettriċi bil-filament |

31511000-1 | Unitajiet ta’ lampi bir-raġġ issiġġilat |

31512000-8 | Lampi tal-filament tat-tip tungsen u ħaloġen |

31513000-5 | Lampi tal-filament |

31514000-2 | Lampi tat-tiġ discharge |

31515000-9 | Lampi ultra vjola |

31516000-6 | Lampi infra-ħomor |

31517000-3 | Lampi ta’ l-arka tal-faħam |

31518000-0 | Dwal tas-sinjalar |

31518100-1 | Dwal li jdawwli medda kbira |

31518110-4 | Dwal ta’ l-opeta f’qasa, fil-beraħ |

31518200-2 | Apparat għad-dawl ta’ l-emerġenza |

31518300-3 | Dwalijiet tas-soqfa |

31518400-4 | Dwalijiet tal-ferroviji |

31518500-5 | Lampi bil-fwar tal-merkurju |

31518600-6 | Searchlights |

31520000-7 | Lampi u apparat tad-dawl |

31521000-4 | Lampi |

31521100-5 | Lampi ta’ l-iskrivaniji |

31521200-6 | Lampi fuq pedestalli fl-art |

31521300-7 | Lampi elettriċi portabili |

31521310-0 | Dwal tat-twissija |

31521320-3 | Torches |

31522000-1 | Dwal tas-siġra tal-Milied |

31523000-8 | Sinjalui u pjanċi ta’ l-isimijiet, bid-dawl |

31523100-9 | Sinjali bid-dawl |

31523110-2 | Sinjali tat-traffiku, bid-dawl |

31523200-0 | Sinjali b’messaġġi permanenti |

31523300-1 | Pjanċi ta’ l-ismijiet, bid-dawl |

31524000-5 | Apparat tad-dawl mas-soqfa jew mal-ħitan |

31524100-6 | Apparat tad-dawl mas-soqfa |

31524110-9 | Lampi tat-teatru ta’ l-operazzjonijiet |

31524120-2 | Dwal mas-soqfa |

31524200-7 | Apparat tad-dawl għal mal-ħitan |

315242100-0 | Dwal ta’ mal-ħitan |

31527000-6 | Spotlights |

31527100-7 | Dwal tat-toroq |

31527200-8 | Dwal esterni |

31527210-1 | Lanterni |

31527220-4 | Dwal għall-mini |

31527230-7 | Dwal għall-gwida tal-vapuri u għall-illuminazzjoni |

31527240-0 | Dwal għall-gwida matul ix-xmajjar u għall-illuminazzjoni |

31527250-3 | Dwal għall-gwida ta’ l-ajruplani u għall-illuminazzjoni |

31527260-6 | Sistemi tad-dwal |

31527270-9 | Dwal tal-pjattaformi |

31527300-9 | Dwal domestiċi |

31530000-0 | Partijiet tal-lampi u l-apparat tad-dawl |

31531000-7 | Bozoz tad-dawl |

31531100-8 | Tubi elettriċi |

31532000-4 | Partijiet tal-lampi u l-apparat tad-dawl |

31600000-2 | Tagħmir u apparat tad-dwal |

31610000-5 | Tagħmir u apparat għall-magni u l-vetturi |

31611000-2 | Settijiet tal-wires |

31612000-9 | Newl tal-wire elettriku għall-magni |

31612200-1 | Muturi ta’ l-istartjar |

31612300-2 | Apparat elettriku tas-sinjalar għall-magni |

31612310-5 | Blinkers (teptip) |

31620000-8 | Apparat tas-sinjalar bil-ħoss jew viżwali |

31621000-5 | Apparat tal-kontroll, sigurtà u sinjalar għall-ferroviji |

31621100-6 | Apparat tal-kontroll |

31621200-7 | Apparat tas-sinjalar bl-elettriku għall-ferroviji |

31621300-8 | Stallazzjonijiet elettriċi għall-ferroviji |

31622000-2 | Sireni |

31623000-9 | Apparat tal-kontroll, sigurtà u sinjalar tat-toroq |

31623100-0 | Dwal tat-traffiku |

31623200-1 | Apparat tal-kontroll, sigurtà u sinjalar għal kanali nterni |

31623300-2 | Apparat tal-kontroll, sigurtà u sinjalar għal faċilitajiet ta’ l-ipparkjar |

31623400-3 | Apparat tal-kontroll, sigurtà u sinjalar għall-istallazzjonijiet tal-portijiet |

31623500-4 | Apparat tal-kontroll, sigurtà u sinjalar għall-ajruporti |

31623510-7 | Reġistraturi tat-titjira |

31623520-0 | Dwal ta’ l-ajruporti |

31623600-5 | Ġeneraturi tas-sinjalar |

31623700-6 | Splittera tas-sinjali mill-aerial |

31623800-7 | Magni tal-galvanizzar (electro-plating) |

31623900-8 | Apparat tal-kontroll tas-sinjalar fil-qsim |

31624000-6 | Panewijiet ta’ l-informazzjoni |

31624100-7 | Panewijiet indikaturi bil-messaġġi kambjabbli |

31625000-3 | Allarmi tal-ħallelin u tan-nar |

31625100-4 | Sistemi tas-sejbien tan-nar |

31625200-5 | Sistemi ta’ l-allarmi tan-nar |

31625300-6 | Sistemi ta’ l-allarmi tas-serq |

31630000-1 | Kalamiti |

31640000-4 | Magni u apparat b’funzjonijiet individwali |

31641000-1 | Simulaturi |

31641100-2 | Simulaturi tas-sewqan |

31641200-3 | Simulaturi tal-battalji |

31641300-4 | Simulaturi tat-taħriġ |

31642000-8 | Apparat tas-sejba ta’ l-elettroni |

31642100-9 | Apparat tas-sejba tal-pajpijiet tal-metall |

31642200-0 | Apparat tas-sejba tal-mini |

31642300-1 | Apparat tas-sejba tal-plastika |

31642400-2 | Apparat tas-sejba ta’ oġġetti mhux metalliċi |

31642500-3 | Apparat tas-sejba ta’ l-injam |

31643000-5 | Aċċelleraturi tal-partiċelli |

31643100-6 | Aċċeleraturi lineari |

31644000-2 | Reġistraturi varji tad-data |

31645000-9 | Magni tal-flippers (pinball) |

31650000-7 | Apparat ta’ l-insulazzjoni |

31660000-0 | Elettrodi tal-karbonju |

31670000-3 | Partijiet elettriċi tal-makkinarju jew l-apparat |

31680000-6 | Fornimenti u aċċessorji elettriċi |

31681000-3 | Aċċessorji elettriċi |

31681100-4 | Kuntatti elettriċi |

31681200-5 | Pompi elettriċi |

31681300-6 | Ċirkwiti elettriċi |

31681400-7 | Komponenti elettriċi |

31681410-0 | Materjali elettriċi |

31681500-8 | Rechargers |

31682000-0 | Fornimenti elettriċi |

31682100-1 | Kaxxi elettriċi |

31682200-2 | Panewijiet ta’ l-istrumenti |

31682210-5 | Apparat ta’ l-istrumentazzjoni u l-kontroll |

31682220-8 | Panewijiet tat-taħlit |

31682230-1 | Panewijiet tal-wirja grafika |

31682300-3 | Apparat tal-vultaġġ medju |

31682310-6 | Panewijiet tal-vultaġġ medju |

31682400-4 | Apparat tad-distribuzzjoni ta’ l-elettriku minn fuq l-arbli |

31682410-7 | Mezzi tal-ġarr tal-cables minn fuq l-arbli |

31682500-5 | Apparat ta’ l-elettriku f’każ ta’ emerġanza |

31682510-8 | Sistemi ta’ l-enerġija f’każ ta’ emerġenza |

31682520-1 | Sistemi ta’ waqfien f’każ ta’ emerġenza |

31682530-4 | Fornimenti ta’ l-enerġija f’każ ta’ emerġenza |

31682540-7 | Apparat tas-substazzjonijiet |

31700000-3 | Fornimenti elettroniċi, elettro mekkaniċi u elettro tekniċi |

31710000-6 | Apparat elettroniku |

31711000-3 | Fornimenti elettroniċi |

31711100-4 | Komponenti elettroniċi |

31711110-7 | Trans-riċevituri |

31711120-0 | Trans-duċenti |

31711130-3 | Reżistenzi |

31711140-6 | Elettrodi |

31711200-5 | Panewijiet li jzomm il-punti tal-logħob, elettroniċi |

31711300-6 | Sistemi elettroniċi għaż-żamma tal-ħin |

31711310-9 | Sistemi għar-reġistrazzjoni ta’ l-attendenza |

31712000-0 | Makkinarju, u apparat, mikro-elettroniku u mikro-sistemi |

31712100-1 | Makkinarju, u apparat, mikro-elettroniku |

31712200-2 | Mikro-sistemi |

31720000-9 | Apparat elettro-mekkaniku |

31730000-2 | Apparat elettro-tekniku |

31731000-9 | Fornimenti elettro tekniċi |

32000000-3 | Radjo, televiżjoni, kommunikazzjoni, telekommunikazzjoni u tagħmir u apparat relatat |

32100000-4 | Valvoli elettroniċi, tubi u komponenti elettroniċi |

32110000-7 | Kapaċitaturi elettriċi |

32111000-4 | Kapaċitaturi fissi |

32112000-1 | Kapaċitaturi varjabli jew aġġustabbli |

32120000-0 | Reżistenza elettrika |

32130000-3 | Ċirkwiti stampati |

32131000-0 | Pjanċi populati taċ-ċirkwiti stampati |

32132000-7 | Pjanċi mhux-populati taċ-ċirkwiti stampati |

32140000-6 | Valvoli u tubi |

32141000-3 | Tubi ta’ l-istampa tat-televiżjoni tat-tip cathode-ray |

32141100-4 | Tubi tal-cameras tat-televiżjoni |

32142000-0 | Tubi u apparat tal-microwave |

32142100-1 | Magnetroni |

32142200-2 | Apparat tal-microwave |

32142210-5 | Apparat microwave tar-radjo |

32142300-3 | Klistroni |

32143000-7 | Tubi tal-valvoli |

32144000-4 | Valvoli u tubi tar-riċevitur u l-amplifikatur |

32150000-9 | Semi-kundutturi |

32151000-6 | Diodi |

32152000-3 | Diodi li jagħtu d-dawl |

32153000-0 | Transisturi |

32154000-7 | Kristalli pieżo-elettriċi, immuntati |

32160000-2 | Ċirkwiti elettroniċi integrati u mikro-assembleji |

32161000-9 | Biljetti tat-telefon |

32161100-0 | Biljetti SIM |

32162000-6 | Biljetti li jkun fihom ċirkwiti integrati |

32163000-3 | Ċirkwiti integrati elettroniċi |

32164000-0 | Mikro-assembleji |

32165000-7 | Mikro-proċessaturi |

32170000-5 | Partijiet ta’ asembleji elettroniċi |

32171000-2 | Partijiet ta’ kappaċitaturi elettriċi |

32172000-9 | Partijiet ta’ reżisturi, reostati u potenzjometri elettriċi |

32173000-6 | Partijiet ta’ valvoli u tubi elettroniċi |

32180000-8 | Moduli |

32200000-5 | Apparat tat-trasmissjoni għar-radjo-telefonija, radjo-telegrafija, xandir bir-radjo u t-televiżjoni |

32210000-8 | Apparat tax-xandir |

32211000-5 | Apparat tal-produzzjoni tax-xandir |

32220000-1 | Apparat tat-trasmissjoni tat-televiżjoni mingħajr l-apparat tar-riċeviment |

32221000-8 | Beacons tar-radjo |

32222000-5 | Magni ta’ l-ikkodifikar tas-sinjal tal-video |

32223000-2 | Apparat tat-trasmissjoni tal-video |

32224000-9 | Apparat tat-trasmissjoni tat-televiżjoni |

32230000-4 | Apparat tat-trasmissjoni bir-radjo mingħajr l-apparat tar-riċeviment |

32231000-1 | Apparat tat-televiżjoni b’ċirkwit magħluq |

32232000-8 | Apparat għal konferenza bil-video |

32233000-5 | Stazzjonijiet tat-tisħieħ tal-frekwenza tar-radjo |

32234000-2 | Cameras tat-televiżjoni b’ċirkwit magħluq |

32235000-9 | Sistema ta’ sorveljanza b’ċirkwit magħluq |

32236000-6 | Telefoni bir-radjo |

32237000-3 | Walkie-talkies |

32240000-7 | Cameras tat-televiżjoni |

32250000-0 | Telefoni portabili |

32251000-7 | Telefoni tal-karozzi |

32252000-4 | Telefoni GSM |

32260000-3 | Apparat tat-trasmissjoni tad-data |

32270000-6 | Apparat tat-trasmissjoni diġitali |

32300000-6 | Riċevituri tat-televiżjoni u tar-radjo, u apparat tar-reġistrazzjoni tal-ħoss u tal-video jew tar-riproduzzjoni |

32310000-9 | Riċevituri tax-xandir bir-radjo |

32320000-2 | Apparat tat-televiżjoni u l-awdjo-viżiva |

32321000-9 | Apparat tal-projezzjoni tat-televiżjoni |

32321100-0 | Appart tal-pellikola |

32321200-1 | Apparat awdjo-viżiv |

32321300-2 | Materjali awdjo-viżivi |

32322000-6 | Apparat tal-multi-medja |

32323000-3 | Minitors tal-video |

32323100-4 | Minotors tal-video bil-kulur |

32323200-5 | Monitors tal-video b’kulur wieħed |

32323300-6 | Apparat tal-video |

32323400-7 | Apparat għall-wiri mill-ġdid tal-video |

32323500-8 | Sistema ta’ sorveljanza bil-video |

32324000-0 | Televiżjonijiet |

32324100-1 | Televiżjonijiet bil-kulur |

32324200-2 | Televiżjonijiet b’kulur wieħed |

32324300-3 | Apparat tat-televiżjoni |

32324400-4 | Antenni tat-televiżjoni |

32324500-5 | Tuners tal-video |

32330000-5 | Apparat għall-ħoss, reġistrar tal-video u riproduzzjoni |

32331000-2 | Turntables (gramafoni) |

32331100-3 | Daqqaqa tad-diski |

32331200-4 | Daqqaqa tal-casettes |

32331300-5 | Apparat għar-riproduzzjoni tal-ħoss |

32331400-6 | Daqqaqa tad-diski kompatti |

32332000-9 | Reġistraturi taż-żigarella manjetika |

32332100-0 | Magni ta’ l-iddettar |

32332200-1 | Magni li jwieġbu t-telefon |

32332300-2 | Reġistraturi tal-ħoss |

32333000-6 | Apparat tar-reġistrazzjoni u r-riproduzzjoni tal-video |

32333100-7 | Reġistraturi tal-video |

32333200-8 | Camcorders tal-video |

32333300-9 | Apparat tar-riproduzzjoni tal-video |

32333400-0 | Video-players |

32340000-8 | Mikrofoni u loudspeakers |

32341000-5 | Mikrofoni |

32342000-2 | Loudspeakers |

32342100-3 | Headphones |

32342200-4 | Earphones |

32342300-5 | Settijiet tal-mikrofonu u speaker |

32342400-6 | Apparati akustiċi |

32342410-9 | Apparat tal-ħoss |

32342420-2 | Console għal taħlit fl-istudio |

32342430-5 | Sistema tal-kompressjoni tal-kliem |

32342440-8 | Sistema ta’ posta bil-vuċi |

32342450-1 | Reġistraturi bil-vuċi |

32343000-9 | Amplifikaturi |

32343100-0 | Amplifikaturi tal-frekwanza awdjo |

32343200-1 | Megafoni |

32344000-6 | Apparat għar-riċeviment tar-radjo-telefonija u r-radjo-telegrafija |

32344100-7 | Riċevituri portabbli għal-sejħiet u avviżi |

32344110-0 | Sistema ta’ tal-ħażna tal-vuċi |

32344200-8 | Riċevituri tar-radjo |

32344210-1 | Apparat tar-radjo |

32344220-4 | Sejħiet bir-radjo |

32344230-7 | Stazzjonijiet tar-radjo |

32344240-0 | Torrijiet tar-radjo |

32344250-3 | Stallazzjonijiet tar-radjo |

32344260-6 | Apparat tar-radju u multiplex |

32344270-9 | Sistemi tal-kontroll tar-radjo u l-telefonija |

32344280-2 | Radjijiet portabbli |

32350000-1 | Partijiet minn apparat tal-ħoss u tal-video |

32351000-8 | Aċċessorji ta’ l-apparat tal-ħoss u tal-video |

32351100-9 | Apparat ta’ l-editjar tal-video |

32351200-0 | Lożor (tal-projezzjoni) |

32352000-5 | Antenni u rifletturi |

32352100-6 | Partijiet tal-apparat tar-radjo u r-radar |

32352200-7 | Spare parts u aċċesorji tar-radar |

32360000-4 | Apparat ta’ l-intercom |

32400000-7 | Networks |

32410000-0 | Network taż-żona lokali |

32411000-7 | Network tat-tip token-ring |

32412000-4 | Network tal-komunikazzjonijiet |

32412100-5 | Network tat-telekomunikazzjonijiet |

32412110-8 | Network ta’ l-internet |

32412120-1 | Network ta’ l-intranet |

32413000-1 | Network integrata |

32413100-2 | Rotot tan-networks |

32415000-5 | Network ethernet |

32416000-2 | Network ISDN |

32416100-3 | Network ISDX |

32417000-9 | Network multi-medja |

32418000-6 | Network tar-radjo |

32420000-3 | Apparat tan-network |

32421000-0 | Cables tan-network |

32422000-7 | Komponenti tan-network |

32423000-4 | Ċentri tan-network |

32424000-1 | Infrastruttura tan-network |

32425000-8 | Sistema ta’ l-operazzjoni tan-network |

32426000-5 | Sistema tal-pubblikazzjoni tan-network |

32427000-2 | Sistema tan-network |

32428000-9 | Aġġornament tan-network |

32429000-6 | Apparat tan-network tat-telefonija |

32430000-6 | Network fuq żona estensiva |

32440000-9 | Apparat tat-telemetrija u terminali |

32441000-6 | Apparat tat-telemetrija |

32441100-7 | Sistema ta’ sorveljanza bit-telemetrija |

32441200-8 | Apparat tat-telemetrija u l-kontroll |

32441300-9 | Sistema telematika |

32442000-3 | Apparat terminali |

32442100-4 | Panewijiet terminali |

32442200-5 | Kaxxi terminali |

32442300-6 | Emolaturi terminali |

32442400-7 | Blokok tat-terminazzjoni |

32500000-8 | Apparat u fornimenti tat-telekomunikazzjoni |

32510000-1 | Sistema tat-telekomunikazzjoni mingħajr fili |

32520000-4 | Cable u apparat tat-telekomunikazzjoni |

32521000-1 | Cable tat-telekomunikazzjoni |

32522000-8 | Apparat tat-telekomunikazzjoni |

32523000-5 | Faċilitajiet tat-telekomunikazzjoni |

32524000-2 | Sistema tat-telekomunikazzjoni |

32530000-7 | Apparat tat-telekomunikazzjoni relatat mas-satellita |

32531000-4 | Apparat tat-telekomunikazzjoni bis-satellita |

32532000-1 | Dixxijiet tas-satellita |

32533000-8 | Stazzjonijiet fl-art tas-satellita |

32534000-5 | Pjattaformi tas-satellita |

32540000-0 | Switchboards |

32541000-7 | Apparat tas-switchboards |

32542000-4 | Panewijiet tas-switchboards |

32543000-1 | Switchboards tat-telefonija |

32544000-8 | Apparat ta-PABX |

32545000-5 | Sistemi tal-PABX |

32546000-2 | Apparat għal switching diġitali |

32546100-3 | Switchboards diġitali |

32547000-9 | Switchboards bil-vakwu |

32550000-3 | Apparat tat-telefonija |

32551000-0 | Cables tat-telefon u apparat relatat |

32551100-1 | Konnessjonijiet tat-telefonija |

32551200-2 | Exchanges tat-telefonija |

32551300-3 | Headsets tat-telefonija |

32551400-4 | Network tat-telefonija |

32551500-5 | Cables għat-telefonija |

32552000-7 | Apparat elettriku għal telefonija bil-linja jew telegrafija bil-linja |

32552100-8 | Settijiet tal-telefon |

32552110-1 | Telefoni mingħajr fili |

32552120-4 | Telfoni ta’ l-emerġenza |

32552130-7 | Telefoni pubbliċi |

32552140-0 | Apparat tal-telefon bil-muniti |

32552200-9 | Teleprinters |

32552300-0 | Apparat għal switching telefoniku jew telegrafiku |

32552310-3 | Exchanges tat-telefonija diġitali |

32552320-6 | Multiplexaturi |

32552330-9 | Apparat għal-switching telefoniku |

32552400-1 | Apparat tal-konverżjoni tas-sinjal awdjo-frekwenza |

32552410-4 | Modems |

32552420-7 | Konvertatura tal-frekwenza |

32552430-0 | Apparat tal-kodifikar |

32552500-2 | Apparat tat-teletext |

32552510-5 | Terminali tal-video-text |

32552520-8 | Apparat tat-telex |

32552600-3 | Telefoni tal-bibien |

32553000-4 | Partijiet ta’ l-apparat elettriku telefoniku jew telegrafiku |

32560000-6 | Materjali tal-fibra ottika |

32561000-3 | Konnessjonijiet tal-fibra ottika |

32570000-9 | Apparat tat-telekomunikazzjoni |

32571000-6 | Infrastuttura tat-telekomunikazzjoni |

32572000-3 | Cable tat-telekomunikazzjoni |

32572100-4 | Cable tat-telekomunikazzjoni b’kondutturi elettriċi multipli |

32572200-5 | Cable tat-telekomunikazzjoni b’kondutturi ko-assjali |

32572300-6 | Cable tat-telekomunikazzjoni għal applikazzjonijiet speċjali |

32573000-0 | Sistema tal-kontroll tat-telekomunikazzjoni |

32580000-2 | Apparat tad-data |

32581000-9 | Apparat tal-komunikazzjoni tad-data |

32581100-0 | Cable tat-trasmissjoni tad-data |

32581110-3 | Cable tat-trasmissjoni tad-data b’kondutturi elettriċi multipli |

32581120-6 | Cable tat-trasmissjoni tad-data b’kondutturi ko-assjali |

32581130-9 | Cable tat-trasmissjoni tad-data għal applikazzjonijiet speċjali |

32582000-6 | Ġarrara tad-data |

32583000-3 | Medja tad-data u l-leħen |

32584000-0 | Medja li ġġorr id-data |

33000000-0 | Apparati mediċi u tal-laboratorju, apparato ottiċi u ta’ preċiżjoni, arloġġi ta l-idejn u arloġġi oħrajn, oġġetti konsumabbli tal-farmakewtika u oħrajn mediċi relatati |

33100000-1 | Apparati medi |

33110000-4 | Apparat ta’ l-imaġini għall-użu mediku, dentali u veterinarju |

33111000-1 | Apparat tar-raġġi X |

33111100-2 | Imwejjed tar-raġġi X |

33111200-3 | Postijiet tax-xogħol relatati mar-raġġi X |

33111300-4 | Apparat għall-ipproċessar tar-raġġi X |

33111400-5 | Apparati tal-floroskopija tar-raġġi X |

33111500-6 | Raġġi X dentali |

33111600-7 | Apparati tar-radjo-grafija |

33111610-0 | Unità tar-reżonanza manjetika |

33111620-3 | Cameras tat-tip gamma |

33111640-9 | Termografi |

33111650-2 | Apparati tal-mammografija |

33111700-8 | Kamra tal-anġjografija |

33111710-1 | Fornimenti ta’ l-anġjografija |

33111720-4 | Apparati ta’ l-anġjografija |

33111721-1 | Apparati diġitali ta’ l-anġjografija |

33111730-7 | Fornimanti ta’ l-anġjo-plastika |

33111740-0 | Apparati ta’ l-anġjo-plastika |

33111800-9 | Sistema tar-raġġi X dijanjonistika |

33112000-8 | Apparat ta’ l-eku, ultrasoniku u ta’ l-immaġini dobler |

33112100-9 | Sejbien ultrasoniku tal-qalb |

33112200-0 | Unità ultrasonika |

33112300-1 | Scanners ta’ l-utrasonika |

33112310-4 | Doppler tan-nixxija tal-kulur |

33112320-7 | Apparat tad-doppler |

33112330-0 | Enċe-eku-falografi |

33112340-3 | Enċe-kardjografi |

33113000-5 | Apparat ta’ l-immaġini permezz tar-reżonanza manjetika |

33113100-6 | Scanners tar-reżonanza manjetika |

33113110-9 | Scanners nukleari tar-reżonanza manjetika |

33114000-2 | Apparati ta’ l-ispektrografija |

33115000-9 | Apparati tat-tomografija |

33115100-0 | Scanners tip CT |

33115200-1 | Scanners tip CAT |

33120000-7 | Esplorazzjoni funzjonali |

33121000-4 | Sistema tar-reġistrazzjoni ambulatorja fuq terminu fit-tul |

33121100-5 | Enċefalografi-elettriċi, (ECG) |

33121200-6 | Apparati tas-sintigrafija |

33121300-7 | Mi-ografi elettriċi |

33121400-8 | Arloġġi ta’ l-awdjo |

33121500-9 | Kardjogrami elettriċi |

33122000-1 | Optalmoloġija |

33123000-8 | Apparati tal-kardjo-vaskulari |

33123100-9 | Arloġġi tat-tenzjoni |

33123200-0 | Apparati elettro-kardjografija |

33123210-3 | Apparat tal-monitoraġġ kardjaku |

33123220-6 | Apparat tal-kardjo-anġjografija |

33123230-9 | Kardjografi |

33124000-5 | Apparat u fornimenti tad-dianjożi u radjo-dianjożi |

33124100-6 | Apparati tad-dianjożi |

33124110-9 | Sistemi tad-dianjożi |

33124120-2 | Apparati tad-dianjożi bl-ultra-ħoss |

33124130-5 | Fornimenti tad-dianjożi |

33124131-2 | Strixxi tar-reaġenti |

33124200-7 | Apparati tar-radjo-dianjożi |

33124210-0 | Fornimenti tar-radjo dianjożi |

33125000-2 | Apparat ta’ l-esplorazzjoni uroloġika |

33126000-9 | Apparati ta’ l-istomatoloġija |

33127000-6 | Apparati ta’ l-immunoloġija |

33130000-0 | Dentistrija |

33131000-7 | Strumenti ta’ l-idejn għall-użu fid-dentistrija |

33131100-8 | Strumenti tal-kirurġija dentali |

33131200-9 | Il-labra tal-ħjata fl-użu tad-dentistrija |

33131300-0 | Strumenti dentali li jintużaw darba biss |

33131400-1 | Sonda dentali |

33131500-2 | Strumenti dentali għall-qlugħ tas-snin |

33131510-5 | Berrini dentali |

33131600-3 | Strumenti dentali tal-mili tas-snin |

33132000-4 | Impjanti dentali |

33133000-1 | Aċċessorji ta’ l-impressjoni dentali |

33134000-8 | Aċċessorji ta’ l-endodestrija |

33135000-5 | Apparati ta’ l-ortodentrija |

33136000-2 | Strumenti rotanti u abbressivi |

33137000-9 | Aċċessorji dentali u profilassiċi |

33138000-6 | Prodotti prostodontiċi u tal-kisi |

33138100-7 | Dentaturi |

33140000-3 | Konsumabbli medikali mhux kimiċi u konsumabbli ħematoloġikali |

33141000-0 | Konsumabbli medikali mhux kimiċi li jintużaw darba biss u konsumabbli ħematoloġikali |

33141100-1 | Garżi, fornimenti tal-molol, sutura, ligatura |

33141110-4 | Garżi |

33141111-1 | Garżi adessivi |

33141112-8 | Sticks |

33141113-5 | Faxxex |

33141114-2 | Garża medika |

33141115-9 | Tajjar mediku |

33141116-6 | Pakki tal-garżi |

33141117-3 | Tajjar tal-qoton |

33141118-0 | Biċċiet ta’ l-imsieħ |

33141119-7 | Kompressi |

33141120-7 | Fornimenti tal-molol, sutura, ligatura |

33141121-4 | Suturi kirurġiċi |

33141122-1 | Irbit kirurġiku |

33141123-8 | Kontenituri tal-frak |

33141124-5 | Awtosuturi |

33141125-2 | Materjal għal suturi kirurġiċi |

33141126-9 | Ligaturi |

33141127-6 | Ħemostatiċi assorbibbli |

33141128-3 | Labar għas-suturi |

33141200-2 | Kateraturi |

33141210-5 | Kateraturi bil-bużżieqa |

33141220-8 | Cannulae |

33141230-1 | Dilaturi |

33141230-1 | Aċċessorji tal-kateraturi |

33141300-3 | Venepuntura, apparat għall-kampjunar tad-demm |

33141310-6 | Siringi |

33141320-9 | Labar mediċinali |

33141400-4 | Tnalja li taqta’ l-wire u bistowra; ingwanti tal-kirurġija |

33141410-7 | Tnalja li taqta’ l-wire u bistowra |

33141411-4 | Skieken tat-toba u x-xfafar |

33141420-0 | Ingwanti tal-kirurġija |

33141500-5 | Konsumabbli ħematoloġiċi |

33141510-8 | Prodotti tad-demm |

33141520-1 | Estratti tal-plasma |

33141530-4 | Koġulanti tad-demm |

33141540-7 | Albumina |

33141550-0 | Ħeparin |

33141560-3 | Organi umani |

33141570-6 | Demm uman |

33141580-9 | Demm ta’ l-annimali |

33141600-6 | Ġbir u boroż tal-ġbir, tisfija u settijiet |

33141610-9 | Boroż tal-ġbir |

33141611-6 | Boroż tal-ġbir tal-urina |

33141612-3 | Boroż tal-ġbir tad-demm |

33141620-2 | Settijiet mediċi |

33141621-9 | Sett ta’ l-inkontennza |

33141622-6 | Settijiet tal-preżenzjoni AIDS |

33141623-3 | Kaxxi ta’ l-ewwel għajnuna |

33141624-0 | Settijiet tal-amministrazzjoni |

33141625-7 | Settijiet tad-dianjożi |

33141626-4 | Settijiet tad-dożaġġ |

33141630-5 | Filtri tal-plasma tad-demm |

33141640-8 | Tisfija |

33141641-5 | Probi |

33141642-2 | Aċċessorji tat-tisfija |

33141700-7 | Fornimenti ortopaediċi |

33141710-0 | Strinġaturi |

33141720-3 | Għajnuniet għall-mixi |

33141730-6 | Għenuq kirurġiċi |

33141740-9 | Żraben otopediċi |

33141750-2 | Partijiet mill-ġisem, artifiċjali |

33141760-5 | Strixxi għall-għadam |

33141770-8 | Apparati għall-ksur, pinnijiet u pjanċi |

33141800-8 | Konsumabbli dentali |

33141810-1 | Materjali għall-mili dentali |

33141820-4 | Snin |

33141821-1 | Snin tal-proċellana |

33141822-8 | Snin akriliċi |

33141830-7 | Siment bażiku |

33141840-0 | Ħaemostatiċi dentali |

33141850-3 | Prodotti ta’ l-iġjene dentali |

33142000-7 | Fornimenti ri-użabbli |

33150000-6 | Terapija |

33151000-3 | Apparati u fornimenti tar-radjoterapija |

33151100-4 | Apparati tat-terpija bil-gamma |

33151200-5 | Apparati tat-terapija tar-raġġi X |

33151300-6 | Spektografi |

33151400-7 | Fornimeti tar-radjoterapija |

33152000-0 | Onkubaturi |

33153000-7 | Lithotripter |

33154000-4 | Apparati mekkano-terapija |

33155000-1 | Apparati tat-terapija fiżika |

33156000-8 | Apparati tal-prova psikoloġika |

33157000-5 | Apparati tat-terapija tal-gass u respiratorji |

33157100-6 | Maskli mediċi tal-gass |

33157110-9 | Maskli ta’ l-ossiġenu |

33157200-7 | Settijiet ta’ l-ossiġenu |

33157300-8 | Tined ta’ l-ossiġenu |

33157400-9 | Apparati mediċi tan-nifs |

33157500-0 | Kabini iperbarbariċi |

33157700-2 | Flixkien ta’ l-infieħ |

33157800-3 | Unità ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-ossiġenu |

33157810-6 | Unità tat-terapija ta’ l-ossiġenu |

33158000-2 | Trattament elettriku, mikromanjetiku u mekkaniku |

33158100-3 | Unità elettromanjetika |

33158200-4 | Apparati ta’ l-elettroterapija |

33158210-7 | Simulaturi |

33158300-5 | Apparati mediċi ultra-vjola |

33158400-6 | Unità mekkanika tat-terapija |

33158500-7 | Apparati mediċi infra-aħmar |

33159000-9 | Sistemi tal-kenistrija klinika |

33160000-9 | Teknika ta’ l-operazzjonijiet |

33161000-6 | Unità elettro-kirurġika |

33162000-3 | Apparti u strumenti tat-teatru ta’ l-operazzjoni |

33162100-4 | Apparti tat-teatru ta’ l-operazzjoni |

33162200-5 | Strumenti tat-teatru ta’ l-operazzjoni |

33163000-0 | Tined għall-użu mediku |

33164000-7 | Apparti ċeljoskopju |

33164100-8 | Kalposkopju |

33165000-4 | Apparti ċirokirurġiċi u kroterapija |

33166000-1 | Apparati dermatoloġiċi |

33167000-8 | Dwal kirurġiċi |

33168000-5 | Eddoskopija, apparato ta’ l-endukirurġija |

33168100-6 | Endoskopji |

33169000-2 | Strumenti kirurġiċi |

33169100-3 | Laser tal-kirurġija |

33170000-2 | Anastesija u risuxxitazzjoni |

33171000-9 | Strumenti għall-anastesija u risuxxitazzjoni |

33171100-0 | Strumenti għall-anastesija |

33171110-3 | Maskli ta’ l-anastesija |

33171200-1 | Strumenti għar-risuxxitazzjoni |

33171210-4 | Maskli għar-risuxxitazzjoni |

33172000-6 | Apparati għall-anastesija u risuxxitazzjoni |

33172100-7 | Apparati għall-anastesija |

33172200-8 | Apparati għar-risuxxitazzjoni |

33180000-5 | Sostenn funzjonali |

33181000-2 | Apparati tas-sostenn renali |

33181100-3 | Apparati tal-ħaemodialażi |

33181200-4 | Filtri tad-dialiżi |

33181300-5 | Monitor individwali tal-ħaemodialażi |

33181400-6 | Ħaemodialażi tal-multi-posizzjoni |

33181500-7 | Konsumabbli renali |

33181510-0 | Fluwidu renali |

33181520-3 | Konsumabbli tad-dialiżi renali |

33182000-9 | Apparati tas-sostenn kardijaku |

33182100-0 | Defibrillatur |

33182200-1 | Apparati tas-simulazzjoni kardijaka |

33182210-4 | Pacemaker (apparat li jikkontrolla t-taħbita tal-qalb) |

33182220-7 | Valvola kardijaka |

33182230-0 | Vetrikula |

33182240-3 | Partijiet u aċċessorji tal-pacemaker |

33182241-0 | Batteriji għall-pacemaker |

33182300-2 | Apparati kirurġiċi kardijaki |

33182400-3 | Sistema kardijaka tar-raġġi X |

33183000-6 | Apparat tas-sostenn ortopediku |

33183100-7 | Impjanti ortopediċi |

33183200-8 | Prostesi ortopedika |

33183300-9 | Apparati ta’ l-osteosintesi |

33184000-3 | Partijiet artifiċjali tal-ġisem |

33184100-4 | Impjanti kirurġiċi |

33184200-5 | Prostesi vaskulari |

33184300-6 | Partijiet artifiċjali tal-qalb |

33184400-7 | Prostesi tas-sider |

33184500-8 | Endoprostesi koronarja |

33184600-9 | Għajnejn foloz |

33185000-0 | Għajnuniet tas-smiegħ |

33185100-1 | Partijiet u aċċessorji ta’ l-għajnuniet tas-smiegħ |

33185200-2 | Impjanti kokleari |

33185300-3 | Impjanti otolaringoloġiċi |

33185400-4 | Gerżuma artifiċjali |

33186000-7 | Unità ċirkolatorja extrakorporali |

33186100-8 | Ossiġinatur |

33190000-8 | Apparat mediċi, varji |

33191000-5 | Apparati ta’ l-isterilizzazzjoni, id-disinfettazzjoni u l-iġjene |

33191100-6 | Sterilizzatur |

33191110-9 | Awtoklavi |

33192000-2 | Għamara medika |

33192100-3 | Sodod għall-użu mediku |

33192110-6 | Sodod ortopediċi |

33192120-9 | Sodod ta’ l-isptarijiet |

33192130-2 | Sodod motorizzati |

33192140-5 | Kruċetti psikjatriċi |

33192150-8 | Sodod tat-terapija |

33192160-1 | Stretchers |

33192200-4 | Imwejjed mediċi |

33192210-7 | Imwejjed ta’ l-eżaminazzjoni |

33192220-0 | Imwejjed ta’ l-awtopsja |

33192230-3 | Imwejjed ta’ l-operazzjoni |

33192300-5 | Għamara medika apparti milli sodod u mwejjed |

33192310-8 | Apparati għat-trazzjoni jew is-sospenzjoni għal sodod mediċi |

33192320-1 | Sparralieri għall-flixkien ta’ l-awrina |

33192330-4 | Baċelli tat-trasfużjoni |

33192340-7 | Għamara tat-teatri ta’ l-operazzjoni apparti milli l-imwejjed |

33192400-6 | Stazzjonijiet tax-xogħol għal skop dentali |

33192410-9 | Siġġijiet dentali |

33193000-9 | Karreġġi għall-invalidi, siġġijiet tar-roti u l-apparati assoċċjati |

33193100-0 | Karreġġi għall-invalidi u siġġijiet tar-roti |

33193110-3 | Karreġġi għall-invalidi |

33193120-6 | Siġġijiet tar-roti |

33193121-3 | Siġġijiet tar-roti motorizzati |

33193200-1 | Partijiet u aċċessorji għall-karreġġi għall-invalidi u siġġijiet tar-roti |

33193210-4 | Partijiet u aċċessorji għall-karreġġi għall-invalidi |

33193211-1 | Muturi għall-karreġġi għall-invalidi |

33193212-8 | Apparati tad-dawrien għall-karreġġi għall-invalidi |

33193213-5 | Apparati tal-kontroll għall-karreġġi għall-invalidi |

33193214-2 | Qafas għall-karreġġi għall-invalidi |

33193220-7 | Partijiet u aċċessorji għas-siġġijiet tar-roti |

33193221-4 | Imħaded għas-siġġijiet tar-roti |

33193222-1 | Gwarniċi għas-siġġijiet tar-roti |

33193223-8 | Sedili għas-siġġijiet tar-roti |

33193224-5 | Roti għas-siġġijiet tar-roti |

33194000-6 | Apparati u strumenti għat-trasfużjoni u l-infużjoni |

33194100-7 | Apparati u strumenti għall-infużjoni |

33194110-0 | Pompi ta’ l-infużjoni |

33194120-3 | Prodotti ta’ l-infużjoni |

33194200-8 | Apparati u strumenti għat-trasfużjoni |

33194210-1 | Apparati tat-trasfużjoni tad-demm |

33194220-4 | Fornimenti tat-trasfużjoni tad-demm |

33195000-3 | Sistema tal-monitoraġġ tal-pazjent |

33195100-4 | Monitors |

33195110-7 | Monitoraġġ respiratorju |

33195200-5 | Stazzjon ċentrali tal-monitoraġġ |

33196000-0 | Għajnuniet mediċi |

33196100-1 | Apparati għal nies anzjani |

33196200-2 | Apparati għal nies diżabilitati |

33200000-2 | Strumenti u apparati għall-kejl, verifika, testijiet u navigazzjoni |

33210000-5 | Strumenti navigazzjonali, meteroloġiċi, ġeoloġiċi u ġeofiżiċi |

33211000-2 | Strumenti navigazzjonali |

33211100-3 | Apparat għas-sejbien tad-direzzjoni |

33211110-6 | Boxxli |

33211200-4 | Sesstant |

33211210-7 | Sistema tal-posizzjonar globali (GPS) |

33211300-5 | Sonars |

33211400-6 | Sounders bl-eku |

33211500-7 | Apparat tar-radar |

33211510-0 | Apparat tas-sorveljanza bir-radar |

33212000-9 | Strumenti u apparati għall-stħarriġ, idrografiċi, oċeanografiċi, idroloġiċi u metroloġiċi |

33212100-0 | Apparat tat-telemetrija |

33212200-1 | Strumenti ta’ l-istħarriġ |

33212210-4 | Strumenti idrografiċi |

33212220-7 | Stumenti metroloġiċi |

33212230-0 | Apparat ġeoloġiku |

33212240-3 | Apparat seżmiku |

33212250-6 | Apparat tat-topografija |

33212300-2 | Teodoliti |

33220000-8 | Apparat ikkontrollat mill-bogħod |

33221000-5 | Apparat għall-kontroll mill-bogħod permezz tar-radju |

33222000-2 | Apparati ta’ sireni kkontrollati mill-bogħod |

33230000-1 | Imwieżen ta’ preċiżjoni, strumenti għat-tpinġija, tal-kalkolazzjoni u l-kejl tat-taul |

33231000-8 | Imwieżen ta’ preċiżjoni |

33232000-5 | Imwejjed tat-tpinġija tal-pjanti |

33232100-6 | Magni tat-tpinġija tal-pjanti |

33232200-7 | Pantografi |

33232300-8 | Rigi tal-kalkolazzjoni (slide rules) |

33233000-2 | Strumenti miżmuma fl-idejn għall-kejl tat-tul |

33240000-4 | Strumenti għall-kejl tal-kwantità |

33241000-1 | Apparat għall-kejl tar-radjazzjoni |

33241100-2 | Reġistraturi tar-raġġ ta’ l-elettroni |

33241200-3 | Arloġġi tal-kejl tad-doża tar-radjazzjoni |

33241300-4 | Strumenti għall-kejn tal-kwaltità ta’ l-elettriku |

33241310-7 | Ammeteri |

33241320-0 | Arloġġi tal-voltaġġ |

33241400-5 | Arloġġi tal-kejl rajdu attiv tip Geiger |

33241500-6 | Apparat għall-monitoraġġ tal-kontaminazzjoni |

33241600-7 | Monitoraġġ tar-radjazzjoni |

33242000-8 | Ossloskopji |

33242100-9 | Ossilografi |

33243000-5 | Apparat tal-monitoraġġ ta’ l-iżbalji |

33244000-2 | Apparati tal-monitoraġġ tat-tniġġis |

33250000-7 | Strumenti għall-verifika tal-karatteristiċi fiżiċi |

33251000-4 | Strumenti tal-metraġġ |

33251100-5 | Idrometri |

33251200-6 | Termometri |

33251300-7 | Priometri |

33251400-8 | Barometri |

33251500-9 | Igrometri |

33251600-0 | Psikrometri |

33252000-1 | Strumenti għall-kejl tan-nixxija, livell u pressjoni ta’ likwidu u gassijiet |

33252100-2 | Apparat għall-kejl tan-nixxija |

33252110-5 | Arloġġi ta’ l-ilma |

33252200-3 | Apparat tal-kejl tal-livell |

33252300-4 | Apparat tal-kejl tal-pressjoni |

33252310-7 | Singaturi tal-pressjoni |

33252400-5 | Apparat tal-kjel u l-kontroll |

33253000-8 | Apparat tas-sejbien u l-analiżi |

33253100-9 | Apparat tas-sejbien |

33253110-2 | Apparat għas-sejbien tal-gass |

33253120-5 | Apparat għas-sejbien tad-duħħan |

33253130-8 | Apparat għas-sejbien ta’ ħsarat |

33253200-0 | Apparat ta’ l-analiżi |

33253210-3 | Apparat ta’ l-analiżi tal-gass |

33253220-6 | Kromatografi |

33253221-3 | Kromatografi tal-gass |

33253230-9 | Apparat għall-analiżi tad-duħħan |

33253300-1 | Spettrometri |

33253310-4 | Spettrometri tal-massa |

33253320-7 | Apparat tal-kejl ta’ l-emissjonijiet |

33253321-4 | Spottrometru ta’ l-emissjonijiet |

33253330-0 | Analizzatur ta’ l-ispettru |

33253400-2 | Analizzaturi |

33253410-5 | Analizzaturi ta’ l-espanzjoni |

33253420-8 | Apparat tal-kejl tal-ħoss |

33253430-1 | Apparat tal-kejl ta’ l-istorbju |

33253440-4 | Analizzaturi tal-vibrazzjoni |

33253450-7 | Analizzaturi bio-kimiċi |

33253451-4 | Ċitometri |

33253452-1 | Analizzaturi tad-demm |

33253453-8 | Analizzaturi tal-ħalib |

33253454-5 | Apparat bio-mediku |

33253455-2 | Apparat li jgħodd iċ-ċelloli tad-demm |

33253456-9 | Analizzaturi tal-kemistrija |

33253457-6 | Analizzaturi tal-ħematoloġija |

33253458-3 | Analizzaturi ta’ l-immuno-assaġġ |

33253500-3 | Apparat għas-sejbien ta’ likwidi |

33260000-0 | Apparat tal-verifika u t-testijiet |

33261000-7 | Mikroskopji |

33261100-8 | Mikroskopju elettroniku |

33261110-1 | Mikroskopju elettroniku ta’ l-iskenjar |

33261120-4 | Mikroskopju elettroniku bit-trasmissjoni |

33261200-9 | Scanners |

33261300-0 | Apparat tad-difrazzjoni |

33262000-4 | Magni u apparat għall-ittestjar u l-kejl |

33262100-5 | Apparat tat-testijiet tas-saldatur tal-materjali |

33262200-6 | Apparat tat-test tas-servo-idrwaliku |

33262300-7 | Apparat gas-sejbien tal-gass |

33262400-8 | Apparat għas-sejbien tad-drogi |

33262500-9 | Settijiet għall-ittestjar tal-gass |

33262600-0 | Sistemi tas-sejbien ta’ l-isplussivi |

33262610-3 | Apparat tas-sejbien tal-bombi |

33262700-1 | Sistema tad-dożimetri |

33262800-2 | Strumenti għal vetturi |

33263000-1 | Arloġġi tal-kejl |

33263100-2 | Arloġġi ta’ l-enerġija |

33263200-3 | Arloġġi elettroniċi |

33263300-4 | Arloġġi manjetiċi |

33263400-5 | Arloġġi ta’ l-elettriku |

33264000-8 | Arloġġi ta’ l-għadd tal-produzzjoni |

33264100-9 | Arloġġi ta’ l-għadd tad-dawrien |

33264110-2 | Indikaturi tal-veloċità għal vetturi |

33264111-9 | Takometri |

33264112-6 | Arloġġi tat-taxi |

33264200-0 | Stroborkopi |

33270000-3 | Strumenti u apparat tar-regolazzjoni u l-kontroll |

33271000-0 | Limitaturi tal-veloċità |

33280000-6 | Apparat mhux mediku ibbażat fuq l-użu tar-radjazzjoni |

33281000-3 | Apparat ta’ l-iskannjar tal-bagalji |

33282000-0 | Apparat ta’ l-ispezzjoni bl-uzu tar-raġġi X |

33300000-3 | Apparat tal-kontroll tal-proċess industrijali |

33400000-4 | Strumenti ottiċi |

33410000-7 | Nuċċalijiet u lentijiet |

33411000-4 | Nuċċalijiet |

33411100-5 | Nuċċalijiet tax-xemx |

33411200-6 | Il-gwarniċi u l-immuntar tan-nuċċalijiet |

33412000-1 | Goggles |

33412100-2 | Goggles tal-protezzjoni |

33412200-3 | Il-gwarniċi u l-immuntar għall-goggles |

33413000-8 | Lentijiet |

33413100-9 | Lentijiet korrettivi |

33413110-2 | Lentijiet tal-kuntatt |

33413111-9 | Lentijiet intra-okulari |

33413112-6 | Lentijiet tan-nuċċalijiet |

33420000-0 | Materjal polarizzanti |

33421000-7 | Apparat tal-fibra ottika |

33422000-4 | Mirja |

33423000-1 | Filtri ottiċi |

33424000-8 | Għajnuniet ottiċi |

33430000-3 | Strumenti astronomiċi u ottiċi |

33431000-0 | Binokulari |

33432000-7 | Binokulari ta’ bil-lejl |

33433000-4 | Trombi teleskopiċi |

33434000-1 | Mikroskopji ottiċi |

33435000-8 | Teleskopji |

33436000-5 | Strumenti ottiċi speċjali |

33436100-6 | Lasers |

33436110-9 | Lasers industriali |

33440000-6 | Apparati tal-kristalli likwidi |

33441000-3 | Periskopji |

33450000-9 | Apparat fotografiku |

33451000-6 | Cameras tar-ritratti |

33451100-7 | Lentijiet tal-cameras |

33451200-8 | Il-kaxxa tal-cameras |

33451300-9 | Cameras għall-preparazzjoni tal-pjanċi u ċ-ċilindri ta’ l-istampar |

33451400-0 | Cameras ta’ l-istampar istantanju |

33451500-1 | Cameras ċinematografiċi |

33452000-3 | Projetturi ċinematografiċi |

33452100-4 | Projetturi |

33452110-7 | Projetturi bil-lastri |

33452200-5 | Apparat tat-tkabbir |

33452300-6 | Apparat tat-tnaqqis |

33453000-0 | Apparat għal-laboratorji fotografiċi |

33453100-1 | Flashlights |

33453110-3 | Lampi tal-berqa għal skop fotografiku |

33453111-0 | Kubi tal-berqa għal skop fotografiku |

33453200-2 | Apparat fotografiku għat-tkabbir |

33453300-3 | Apparat u tagħmir għall-iżvilupp tal-pellikola |

33453400-4 | Lożor tal-projezzjoni |

33454000-7 | Apparat tal-microfilm u l-microfiche |

33454100-8 | Apparat tal-microfilm |

33454110-1 | Qarreja tal-microfilm |

33454200-9 | Apparat tal-microfiche |

33454210-2 | Qarreja tal-microfiche |

33454300-0 | Apparat tal-microform |

33454310-3 | Qarreja tal-microform |

33500000-5 | Strumenti iroloġiċi |

33510000-8 | Arloġġi u arloġġi żgħar |

33511000-5 | Arloġġi żgħar |

33511100-6 | Arloġġi ta’ l-idejn |

33511200-7 | Arloġġi tip "stopwatches" |

33512000-2 | Arloġġi |

33512100-3 | Arloġġi ta’ l-allarm |

33512200-4 | Arloġġi ta’ mal-ħajt |

33512300-5 | Arloġġi għall-vetturi |

33513000-9 | Reġistraturi tal-ħin u simili; arloġġi ta’ l-ipparkjar |

33513100-0 | Reġistraturi tal-ħin |

33513200-1 | Recorders tal-ħin |

33513300-2 | Arloġġi ta’ l-ipparkjar |

33513310-5 | Arloġġi b’għelm |

33513400-3 | Arloġġi taż-żamma tal-ħin ta’ l-ipproċessar |

33513500-4 | Switches tal-ħin |

34000000-7 | Vetturi bil-magna, karrijiet u partijiet tal-vetturi |

34100000-8 | Vetturi bil-magna |

34110000-1 | Karozzi tal-passiġġieri |

34111000-8 | Karozzi tit "estate" |

34112000-5 | Karozzi tip "saloon" |

34113000-2 | Vetturi bis-sewqan fuq l-erba’ roti |

34113100-3 | Jeeps |

34113200-4 | Vetturi għat-tipi kollha ta’ l-artijiet |

34113300-5 | Vtturi għall-użu ’l barra mit-toroq |

34114000-9 | Vetturi speċjalizzati |

34114100-0 | Vetturi ta’ l-emerġenza |

34114110-3 | Vetturi tas-salvataġġ |

34114120-6 | Vetturi paramediċi |

34114121-3 | Ambulanzi |

34114122-0 | Vetturi għat-trasport tal-pazjenti |

34114200-1 | Karozzi tal-pulizija |

34114210-4 | Vetturi għat-trasport tal-priġunieri |

34114300-2 | Vetturi għal aspetti soċjali |

34114400-3 | Minibusses |

34115000-6 | Vetturi operati bid-diesel |

34116000-3 | Vetturi bil-magna għat-trasportazzjoni ta’ anqas minn 10 persuni |

34117000-0 | Vetturi tat-trasport, użati |

34120000-4 | Vetturi bil-magna għat-trasportazzjoni ta’ 10 persuni jew aktar |

34121000-1 | Buses |

34121100-2 | Buses tas-servizz pubbliku |

34121200-3 | Buses artikulati |

34121300-4 | Buses b’żewġ sulari |

34121400-5 | Buses bl-art baxxa |

34122000-8 | Coaches |

34130000-7 | Vetturi bil-magna għat-trasport ta’ merkanzija |

34131000-4 | Vetturi operati bid-diesel għat-trasport tal-merkanzija |

34132000-1 | Vetturi operati bil-batterija għat-trasport tal-merkanzija |

34133000-8 | Trakkijiet artikulati |

34133100-9 | Trakkijiet bit-tankijiet |

34133110-2 | Trakkijiet bit-tankijiet għall-ġarr tal-karburanti |

34134000-5 | Trakkijiet bil-kaxxa ċatta |

34135000-2 | Trakkijiet tip "tipper" |

34136000-9 | Vannijiet |

34136100-0 | Vannijiet żgħar |

34136200-1 | Vannijiet bil-panewijiet |

34137000-6 | Veturi għat-trasport tal-merkanzija, diġà użati |

34138000-3 | Unitajiet tractor tat-toroq |

34139000-0 | Chassis |

34139100-1 | Kabini tax-chassis |

34139200-2 | Qafas tax-chassis |

34139300-3 | Chassis kompluti |

34140000-0 | Vetturi mil-magna ta’ użu qawwi |

34141000-7 | Trakkijiet tat-tip "dumper" |

34142000-4 | Trakkijiet bil-krejnijiet |

34142100-5 | Trakkijiet bil-pjattaformi elevaturi |

34142200-6 | Trakkijiet li jħabu l-iskips |

34143000-1 | Vetturi għal manutenzjoni matul il-xitwa |

34144000-8 | Vetturi bil-magna għal skopijiet speċjali |

34144100-9 | Derricks ambulanti għat-tħaffir |

34144200-0 | Vetturi għal servizzi ta’ l-emerġenza |

34144210-3 | Vetturi għat-tifi tan-nar |

34144211-0 | Trakkijiet bis-slielen fuq pjattaforma li ddur |

34144212-7 | Vetturi bit-tankijiet ta’ l-ilma |

34144213-4 | Magni tat-tifi tan-nar |

34144220-6 | Vetturi għall-għajnuna ta’ karozzi bil-ħsara |

34144300-1 | Pontijiet ambulanti |

34144400-2 | Vetturi għall-manutenzjoni tat-toroq |

34144410-5 | Vetturi għat-tindif tal-gandotti |

34144420-8 | Vetturi li jxerrdu l-melħ |

34144430-1 | Vetturi li jikinsu t-toroq |

34144431-8 | Vetturi tal-knis li jiġbru t-trab għal ġol-kaxxa |

34144440-4 | Vetturi li jxerrdu r-ramel |

34144450-7 | Vetturi tat-tbexxix |

34144500-3 | Vetturi għall-iskart u d-drenaġġ |

34144510-6 | Vetturi għall-ġbir taż-żibel |

34144511-3 | Vetturi għaż-żibel |

34144512-0 | Vetturi li jgħaffġu ż-żibel |

34144520-9 | Tankijiet tad-drenaġġ |

34144600-4 | Vetturi militari |

34144610-7 | Vetturi ta’ azzjoni offensiva |

34144700-5 | Vetturi ta’ utilità |

34144710-8 | Vetturi għat-tagħbija |

34144730-4 | Vetturi sabiex jagħtu l-karburanti lill-ajruplani |

34144740-7 | Vetturi sabiex jirmunkaw l-ajruplani |

34144750-0 | Vetturi għall-ġarr tal-merkanzija |

34144751-7 | Vetturi li jġorru t-tagħbija mdendla |

34144760-3 | Vetturi ta’ libreriji ambulanti |

34144800-6 | Djar mobbli |

34144900-7 | Vetturi li jaħdmu bl-elettriku |

34144910-0 | Xarabank bl-elettriku |

34200000-9 | Il-karozzerija ta’ vetturi, karrijiet u nofs-karrijiet |

34210000-2 | Il-karozzerija ta’ vetturi |

34211000-9 | Il-karozzerija tax-xarabank |

34212000-6 | Il-karozzerija ta’ l-ambulanzi |

34213000-3 | Il-karozzerija għal vetturi tal-vetturi tal-merkanzija |

34220000-5 | Karrijiet, nofs-karrijiet u kontenituri ambulanti |

34221000-2 | Kontenituri ambulanti għal skopijiet speċjali |

34221100-3 | Unitajiet ambulanti f’każ ta’ inċidenti |

34221200-4 | Unitajiet ambulanti f’każ ta’ emerġenza |

34221300-5 | Unità għall-użu f’każ ta’ inċident tal-kimika |

34223000-6 | Karrijiet u nofs-karrijiet |

34223100-7 | Nofs-karrijiet |

34223200-8 | Bowsers (vetturi b’tankijiet kbar) |

34223300-9 | Karrijiet |

34223310-2 | Karrijiet għal skop ġenerali |

34223320-5 | Karrijiet taż-żwiemel |

34223330-8 | Unitajiet mobli fuq karrijiet oħrajn |

34223340-1 | Karraijiet bit-tankijiet |

34223350-4 | Karrijiet b’sellun fuq pjattaforma li ddur |

34223360-7 | Karrijiet ta’ l-għoti tal-karburanti |

34223370-0 | Karijiet li jaqilbu t-tagħbija |

34223400-0 | Karrijiet u nofs karrijiet tat-tip tal-karovani |

34224000-3 | Partijiet ta’ karrijiet, nofs-karrijiet u vetturi oħrajn |

34300000-0 | Partijiet u aċċessorji għall-vetturi u l-magni tagħhom |

34310000-3 | Magni u partijiet tal-magni |

34311000-0 | Magni |

34311100-1 | Magni bil-kombustjoni nterna għall-vetturi bil-magna u l-motoċikletti |

34311110-4 | Magni tat-tkebis bix-xrar |

34311120-7 | Magni tal-kompressjoni biċ-ċilindri |

34312000-7 | Partijiet ta’ magni |

34312100-8 | Ċintroini tal-fannijiet |

34312200-9 | Spark plugs |

34312300-0 | Radjaturi tal-vetturi |

34312400-1 | Pistuni |

34320000-6 | Spare parts mekkaniċi apparti milli l-magni u partijiet tal-magni |

34321000-3 | Fusien |

34322000-0 | Brejkijiet u partijiet tal-brejkijiet |

34322100-1 | Apparat tal-brejkijiet |

34322200-2 | Brejkijiet tad-diski |

34322300-3 | Inforra tal-brejkijiet |

34322400-4 | Kuxxini tal-brejkijiet |

34322500-5 | Il-pettijiet tal-brejkijiet |

34323000-7 | Kaxxi ta’ l-ingranaġġi |

34324000-4 | Roti, partijiet u aċċessorji |

34324100-5 | Apparat għall-ibilanċjar tar-roti |

34325000-1 | Silencers u partijiet ta’ l-exhaust |

34326000-8 | Clutches u partijiet assoċċjati |

34327000-5 | Roti, kolonni u kaxxi ta’ l-isteering |

34328000-2 | Ġakkijiet tal-vetturi |

34330000-9 | Banek tat-testijiet |

34340000-2 | Settijiet għall-konverżjoni ta’ vetturi |

34350000-5 | Ċintorini tas-sedili |

34360000-8 | Spare parts għall-vetturi tal-merkanzija |

34370000-1 | Spare parts għall-vannijiet |

34380000-4 | Spare parts għall-karozzi |

34390000-7 | Aċċessorji tat-tractors |

34400000-1 | Motoċikletti, biċiklettu u l-kabini tal-ġemb |

34410000-4 | Motoċikletti |

34411000-1 | Partijiet u aċċessorji tal-motoċikletti |

34411100-2 | Kabini tal-ġenb għall-motoċikletti |

34411110-5 | Partijiet u aċċessorji għall-kabini tal-ġenb għall-motoċikletti |

34420000-7 | Scooters b’magna |

34430000-0 | Ċikletti b’magna awżiljarja |

34440000-3 | Biċikletti |

34441000-0 | Biċikletti mhux motorizzati |

34442000-7 | Partijiet u aċċessorji għall-biċikletti |

35000000-4 | Apparat tat-trasport |

35100000-5 | Vapuri u dgħajjes |

35110000-8 | Vapuri |

35111000-5 | Vapuri tal-gwerra |

35111100-6 | Dgħajjes għall-patroll marittimu |

35111200-7 | Aircraft-carriers |

35111300-8 | Subamarines |

35112000-2 | Vapuri u dgħajjes simili għat-trasport ta’ persuni jew merkanzija |

35112100-3 | Vapuri tat-tip "cruise", laneċ, u simili għat-trasport ta’ persuni |

35112110-6 | Laneċ |

35112120-9 | Vapuri tat-tip "cruise" |

35112200-4 | Vapuri għat-trasport ta’ merkanzija |

35112210-7 | Vapuri għall-ġarr fil-massa |

35112220-0 | Vapuri tal-merkanzija |

35112230-3 | Vapuri għat-trasport ta’ merkanzija |

35112240-6 | Vapuri għall-ġarr ta’ containers |

35112250-9 | Vapuri tat-tip "ro-ro" |

35112260-2 | Vapuri "tankers" |

35112270-5 | Vapuri li jġorru l-karozzi |

35112280-8 | Vapuri refriġerati |

35113000-9 | Dgħajjes għas-sajd u dgħajjes speċjalizzati oħrajn |

35113100-0 | Dgħajjes għas-sajd u vapuri "fabbrika" |

35113110-3 | Dgħajjes tas-sajd |

35113120-6 | Vapuri "fabbrika" |

35113200-1 | Laneċ ta’ l-irmonk |

35113300-2 | Vapuri varji |

35113310-5 | Vapuri geriemi għat-tindif tal-portijiet |

35113320-8 | Floating-docks li jbaħħru f’ibħra miftuħa |

35113330-1 | Vapuri għall-appoġġ tal-bugħaddasa |

35113331-8 | Cranes fuq ċattri |

35113340-4 | Vapuri tal-produzzjoni |

35113341-1 | Vapuri ta’ l-istħarriġ sismiku |

35113342-8 | Vapuri ta’ l-istħarriġ |

35113343-5 | Vapuri għall-kontroll tat-tniġġiż |

35113400-3 | Vapuri għall-użu f’emerġenza |

35113410-6 | Vapuri għat-tifi tan-nar |

35113420-9 | Vapuri tas-salvataġġ |

35113430-2 | Vapuri żgħar |

35114000-6 | Pjattaformi tat-tħaffir jew tal-produzzjoni kemm sommerġibbli jew li jżommu fil-wiċċ |

35114100-7 | Vapuri tat-tħaffir |

35114200-8 | Rigijiet li jistrieħu fuq qiegħ il-baħar |

35114300-9 | Rigijiet bi pjattaformi għat-tħaffir |

35114400-0 | Pjattaformi għat-tħaffir li jżommu fil-wiċċ |

35114500-1 | Faċilitajiet tal-produzzjoni li jżommu fil-wiċċ |

35114600-2 | Rigijiet parzjalment sommerġibbli |

35114700-3 | Pjattaformi tal-produzzjoni |

35114710-6 | Pjattaformi ambulanti |

35114720-9 | Pjattaformi għall-użu ’l bogħod mix-xtut |

35114730-2 | Pjattaformi għat-tħaffir |

35115000-3 | Stutturi li jżommu fil-wiċċ |

35115100-4 | Bagi użati bħala marki |

35115200-5 | Ċattri |

35115210-8 | Ċattri li jintefħu |

35120000-1 | Dgħajjes |

35121000-8 | Dgħajjes speċjalizzati |

35121100-9 | Dgħajjes bil-magni |

35121110-2 | Dgħajjes ta’ l-għassa |

35121120-5 | Dgħajjes tal-patrol tad-dwana |

35121130-8 | Dgħajjes tal-patrol tal-pulizija |

35121140-1 | Dgħajjes tas-sopravivenza |

35122000-5 | Dgħajjes tal-pjaċir jew sportivi |

35122100-6 | Dgħajjes bil-qlugħ |

35122110-9 | Dgħajjes "catamaran" bil-qlugħ |

35122120-2 | Frejgatini tas-salvataġġ |

35122130-5 | Frejgatini bil-qlugħ |

35122140-8 | Dgħajjes żgħar |

35122150-1 | Frejgatini tal-fibreglass |

35122160-4 | Frejgatini parzjalment riġidi |

35122200-7 | Frejgantini li jintefħu |

35122210-0 | Frejgatini tal-lastiku |

35122220-3 | Kenuri |

35122300-8 | Dgħajjes bl-imqadef |

35200000-6 | Lokomottivi u vaguni ambulanti tal-ferroviji u t-trammijiet, u l-partijiet assoċċjati |

35210000-9 | Lokomottivi u l-karrijiet tal-ferroviji |

35211000-6 | Lokomottivi tal-ferrovija operati bl-elettriku |

35212000-3 | Lokomottivi tat-tip diesel-elettriċi |

35213000-0 | Lokomottivi tat-tip diesel |

35214000-7 | Karrijiet ta’ ma l-lokomottivi |

35215000-4 | Kabini miġbuda mil-cables |

35220000-2 | Vaguni ambulanti |

35221000-9 | Vaguni għas-sorveljanza u l-manutenzjoni tal-ferroviji |

35222000-6 | Vaguni għall-passiġġieri tal-ferrovija jew it-trammijiet u xarabank tat-tip "trolley" |

35222100-7 | Vaguni għall-passiġġieri tat-trammijiet |

35222200-8 | Vaguni għall-passiġġieri tal-ferrovija |

35222300-9 | Xarabank tat-tip "trolley" |

35222310-2 | Vaguni tal-ferrovija |

35222400-0 | Vannijiet tal-bagali u vannijiet għal skopijiet speċjali |

35223000-3 | Vaguni tal-ferrovija għall-merkanzija |

35230000-5 | Partijiet tal-lokomottivi u vaguni ambulanti tal-ferroviji u t-trammijiet, u apparat mekkaniku għall-kontroll tat-traffiku |

35231000-2 | Partijiet tal-lokomottivi u vaguni ambulanti tal-ferroviji |

35231100-3 | Roti ta’ mono-blokka |

35231200-4 | Ilqugħ b’ħarsien u drawgear |

35231300-5 | Sedili tal-vaguni ambulanti |

35231400-6 | Fusien tar-roti, u tyres, u partijiet oħrajn tal-lokomottivi jew tal-vaguni ambulanti |

35232000-9 | Apparat tal-kontroll jew tas-sinjalar li jaħdem b’mod mekkaniku |

35300000-7 | Arjuplani u vapuri ta’ l-ispazju |

35310000-0 | Elikotteri u ajruplani |

35311000-7 | Arjruplani bil-ġwieneħ fissi |

35311100-8 | Ajruplani |

35311200-9 | Arjuplani mingħajr il-bdot |

35311300-0 | Arjuplani bil-bdot |

35311400-1 | Ajrupjanti għal skopijiet speċjalizzati |

35312000-4 | Elikotteri |

35320000-3 | Vapuri ta’ l-ispazju, satelliti u l-vetturi għat-tlugħ fl-ispazju |

35321000-0 | Vapuri ta’ l-ispazju |

35322000-7 | Satelliti |

35323000-4 | Vetturi għat-tlugħ fl-ispazju |

35330000-6 | Baloons, diriġibbili, u ajruplani oħrajn mingħajr enerġija |

35331000-3 | Gliders |

35331100-4 | Gliders li jiddendlu bl-idejn |

35332000-0 | Baloons |

35333000-7 | Diriġibbli |

35340000-9 | Partijiet għall-arjuplani u vapuri ta’ l-ispazju |

35341000-6 | Partijiet għall-ajruplani |

35341100-7 | Magni għall-ajruplani |

35341110-0 | Turbojets u turbopropellers |

35341111-7 | Turbojets |

35341112-4 | Turbopropellers |

35341120-3 | Magni tal-ġett |

35341130-6 | Partijiet għall-magni ta’ l-ajruplani |

35341131-3 | Partijiet għal turbojets u turbopropellers |

35342000-3 | Partijiet għall-elikotteri |

35350000-2 | Apparat, taħriġ, simulatri u partijiet assoċċjali ta’ l-ajruplani u l-vapuri ta’ l-ispazju |

35351000-9 | Apparat ta’ l-ajruplani |

35351100-0 | Apparat li jtajjar l-ajruplani |

35351110-3 | Sistemi ta’ l-iżbandoli għall-ajruplani |

35351200-1 | Apparat li jwaqqaf l-ajruplani fuq il-gverta ta’ vapuri |

35351300-2 | Simulaturi tat-titjir |

35351310-5 | Apparat għal taħriġ minn fuq l-art tat-titjir |

35400000-8 | Apparat varju għat-trasport |

35410000-1 | Karettuni miġbuda biż-żwiemel jew bl-idejn u vetturi oħrajn mhux imħaddma b’mod mekkaniku |

35411000-8 | Karrijiet |

35420000-4 | Karrijiet tal-bagalji |

35421000-1 | Pushchairs |

36000000-1 | Oġġetti manifatturi, għamar, artiġjanat, prodotti ta’ skopijiet speċjali u konsumabli assoċċjati |

36100000-2 | Għamara |

36110000-5 | Sedili, siġġijiet u partijiet assoċċjati |

36111000-2 | Sedili b’qafas metalliku |

36111100-3 | Sedili għal ajruplani ċivili |

36111200-4 | Sedili għal vetturi bil-magna |

36111300-5 | Sedili li jduru |

36111400-6 | Sedili għall-uffiċini, skejjel u postijiet oħrajn |

36111410-9 | Siġġijiet għall-iskejjel |

36111420-2 | Siġġijiet għall-uffiċċini |

36111430-5 | Siġġijiet għat-teatru |

36111490-3 | Siġġijiet ta’ l-ajuruplani "ejector" |

36112000-9 | Sedili b’qafas ta’ l-injam |

36112100-0 | Siġġijiet tal-kmamar tal-pranzu |

36112200-1 | Pultruni |

36112300-2 | Sufanijiet |

36112400-3 | Bankijiet |

36112500-4 | Deck chairs |

36112600-5 | Banketti |

36113000-6 | Siġġijiet tal-pastika |

36114000-3 | Partijiet tas-siġġijiet |

36114100-4 | Tapezzerija |

36115000-0 | Siġġijiet |

36120000-8 | Għamara mhux domestika |

36121000-5 | Għamara ta’ l-uffiċini |

36121100-6 | Għamara ta’ l-uffiċini, tal-metall |

36121110-9 | Imwejjed tal-metall |

36121120-2 | Armarjijiet tal-metall |

36121130-5 | Skrivaniji tal-metall |

36121140-8 | Xkaffar tal-metall għall-uffiċini |

36121150-1 | Libreriji tal-metall |

36121160-4 | Sistemi tal-metall għall-iffaljar |

36121161-1 | Armarjijiet tal-metall għall-iffaljar |

36121162-8 | Armarjijiet tal-metall għall-indiċi tal-kartolini |

36121163-5 | Sistemi tal-carousel |

36121164-2 | Karrelli ta’ l-uffiċini |

36121170-7 | Armarjijiet tal-metall |

36121200-7 | Għamara ta’ l-uffiċini, ta’ l-injam |

36121210-0 | Imwejjed ta’ l-injam |

36121220-3 | Armarjijiet ta’ l-injam |

36121230-6 | Skrivaniji ta’ l-injam |

36121240-9 | Xkaffar ta’ l-injam għall-uffiċini |

36121241-6 | Xkaffar ta’ l-injam għall-arkivji |

36121250-2 | Sistemi ta’ l-iffaljar |

36121251-9 | Armarjijiet ta’ l-iffaljar |

36121252-6 | Armarjijiet għall-indiċi tal-kartolini |

36121253-3 | Sistema ta’ fajlijiet imdendla |

36121254-0 | Karrelli ta’ l-injam |

36121300-8 | Unitajiet ta’ l-esibizzjoni |

36121400-9 | Għamara tal-kompjuter |

36121410-2 | Imwejjed tal-kompjuter |

36121500-0 | Imwejjed għall-għażla |

36121510-3 | Qafas ta’ l-għażla |

36122000-2 | Għamara tal-ħwienet |

36122100-3 | Vetrini ta’ l-esibizzjoni |

36122200-4 | Bank tas-sala ta’ barra |

36122210-7 | Banek ta’ minn fejn iservu |

36122300-5 | Unitajiet tal-ħażna |

36123000-9 | Għamara tal-laboratorju |

36123100-0 | Banek tal-laboratorju |

36130000-1 | Għamara domestika |

36131000-8 | Għamara u apparat tal-kċejjen |

36131100-9 | Armarjijiet |

36131200-0 | Xkaffef |

36131300-1 | Uċuħ tax-xogħol |

36131400-2 | Armarjijiet |

36131500-3 | Kċejjen imwaħħla fil-post |

36131600-4 | Armarjijiet tad-dħaħen |

36132000-5 | Għamara tal-ġonna |

36133000-2 | Għamara tal-kmamar tas-sodda, tal-kmamar tal-ptanzu u tas-salotti |

36133100-3 | Għamara tal-kmamar tas-sodda |

36133110-6 | Sodod u oġġetti tas-sodod u għamara ttrapuntata speċjalizzata |

36133111-3 | Sostenni tas-saqqijiet |

36133112-0 | Saqqijiet |

36133113-7 | Għamara ttrapuntata speċjalizzata |

36133114-4 | Gvieret ta’ l-elettriku |

36133115-1 | Lożor tal-lastiku |

36133116-8 | Bannieni |

36133120-9 | Għamara tal-kmamar tas-sodda, apparti milli dosos u oġġetti tas-sodod |

36133121-6 | Gwardarobbi |

36133122-3 | Gradenzini |

36133123-0 | Komodini |

36133200-4 | Għamar tal-kmamar ta’ l-ikel |

36133210-7 | Imwejjed ta’ l-ikel |

36133300-5 | Għamara tas-salotti |

36133310-8 | Skrivaniji u mwejjed |

36133311-5 | Skrivaniji |

36133312-2 | Imwejjed |

36133313-9 | Imwejjed tal-kafé |

36133320-1 | Libreriji |

36134000-9 | Għamara tal-kmamar tal-banju |

36140000-4 | Għamara u apparat diversi |

36141000-1 | Għamara tal-metall |

36141100-2 | Xkaffar |

36141200-3 | Banek tax-xogħol |

36141400-5 | Banketti tal-metall |

36141500-6 | Għamara modulari |

36142000-8 | Libreriji ambulanti |

36143000-5 | Għamara tal-kmamar tal-konferenzi |

36144000-2 | Apparat ta’ l-esibizzjoni |

36144100-3 | Strippi ta’ l-esebizzjoni |

36145000-9 | Għamara tal-libreriji |

36145100-0 | Apparat tal-libreriji |

36146000-6 | Għamara tas-salott u tas-sala tad-dħul |

36147000-3 | Għamara tal-plastika u għamara minn materjali oħrajn |

36147100-4 | Għamara tal-plastika |

36147110-7 | Siġġijiet tal-pastika |

36147200-5 | Għamara tal-qasab |

36148000-0 | Partijiet ta’ l-għamara |

36150000-7 | Għamara ta’ l-iskejjel |

36151000-4 | Imwejjed u siġġijiet ta’ l-iskejjel |

36151100-5 | Skrivaniji tal-klassijiet |

36151200-6 | Bankijiet |

36152000-1 | Għamara ta’ l-iskola tan-nuna |

36153000-8 | Apparat edukattiv |

36153100-9 | Apparat tat-tagħlim |

36153110-2 | Fornimenti tat-tagħlim |

36153200-0 | Għajnuniet u apparati tat-tagħlim |

36200000-3 | Ġojjelli u oġġetti relatati |

36210000-6 | Muniti u medalji |

36211000-3 | Muniti |

36212000-0 | Medalji |

36220000-9 | Oġġetti tal-ġojjellerija |

36221000-6 | Perli |

36222000-3 | Prodotti ta’ l-artiġjanat tad-deheb |

36223000-0 | Oġġetti minn metal prezjuż |

36224000-7 | Oġġetti ta’ ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż |

36225000-4 | Oġġetti ta’ l-artiġjanat tal-fidda |

36226000-1 | Rigali ta’ l-itrirar |

36300000-4 | Strumenti mużikali u partijiet tagħhom |

36310000-7 | Strumenti mużikali |

36311000-4 | Pjanijiet |

36312000-1 | Orgni |

36313000-8 | Strumenti tal-korda |

36314000-5 | Strumenti tan-nifs |

36315000-2 | Strumenti mużikali amplifikati bl-elettriku |

36315100-3 | Synthetisers |

36316000-9 | Strumenti tal-perkussjoni |

36320000-0 | Partijiet u aċċessorji ta’ l-istrumenti mużikali |

36400000-5 | Oġġetti u apparati ta’ l-isports |

36410000-8 | Apparat għall-isports fl-estern |

36411000-5 | Apparat ta’ l-iskijjar |

36411100-6 | Skis |

36412000-2 | Apparat ta’ l-isports ta’ l-ilma |

36412100-3 | Skis ta’ l-ilma |

36413000-9 | Oġġetti għall-kaċċa u s-sajd |

36414000-6 | Oġġetti ta’ l-ikkampjar |

36415000-3 | Apparat ta’ l-atletika |

36416000-0 | Apparat tal-passa temp |

36420000-1 | Apparat tal-ġimnażji |

36500000-6 | Logħob u ġugarelli; logħob tal-luna park |

36510000-9 | Pupi |

36520000-2 | Ġugarelli |

36521000-9 | Strumentu mużikali tal-logħob |

36522000-6 | Ġugarelli bir-roti |

36523000-3 | Puzzles (logħob tat-taħbil il-moħħ) |

36524000-0 | Logħob |

36530000-5 | Oġġetti għal-luna park, logħob ta’ l-imwejjed ubs-salotti |

36531000-2 | Karti tal-logħob |

36532000-9 | Logħob tal-video |

36533000-6 | Imwejjed tal-billjard |

36534000-3 | Logħob operati bil-muniti jew bid-diski |

36535000-0 | Roundabouts (ġiostra), bandli, kabini ta’ l-isparar u oġġetti oħrajn tal-passatemp fil-luna park |

36535100-1 | Bandli |

36535200-2 | Apparat tal-playgrounds |

36600000-7 | Oġġetti manifatturati, u oħrajn, varji |

36610000-0 | Fornimenti tal-lavanderija |

36620000-3 | Lavanji ta’ l-iskejjel u pjanċi bl-uċuħ tal-kitba jew tat-tpinġija |

36621000-0 | Blackboards |

36622000-7 | Lavanji tal-kitba |

36630000-6 | Prodotti artifiċjali |

36631000-3 | Frott artifiċjali |

36632000-0 | Fjuri artifiċjali |

36633000-7 | Ħaxix artifiċjali |

36634000-4 | Ħaxix artifiċjali tal-ġonna |

36635000-1 | Imitazzjoni tal-ġojjelli |

36640000-9 | Apparat u tagħmir iddisinjat għal skopijiet ta’ dekorazzjoni |

36641000-6 | Prodotti ta’ l-informazzjoni u r-reklamar |

36650000-2 | Umbrelel, parasoli, bsaten tal-mixi u bsaten bil-banketta |

36651000-9 | Parasoli |

36652000-6 | Umbrellel |

36653000-3 | Bsaten bil-banketta |

36654000-0 | Bsaten tal-mixi |

36655000-7 | Partijiet, antiċċjoli u aċċessorji ta’ l-umbrellel, parasoli, bsaten tal-mixi, u oġġetti simili |

36660000-5 | Fornimenti tal-funerali |

36670000-8 | Apparat tal-kċejjen, oġġetti tad-djar u fornimenti ta’ l-ikel |

36671000-5 | Apparat tal-kċejjen |

36671100-6 | Oġġetti tal-kċejjen |

36671110-9 | Pożati |

36671120-2 | Kikkri u tazzi |

36671121-9 | Kikkri |

36671122-6 | Kikkri żgħar |

36671130-5 | Kontenituri ta’ l-ikel |

36671140-8 | Flixkien għall-ilma |

36671150-1 | Termosijiet |

36671160-4 | Tilari (gabarrejiet) |

36671200-7 | Oġġetti tal-mejda u tal-kċina |

36671210-0 | Oġġetti tal-mejda |

36671300-8 | Ċeramika u oġġetti tal-kċina |

36672000-2 | Fornimenti ta’ l-ikel |

36672100-3 | Fornimeni għall-ikel li jintużaw darba biss |

36672110-6 | Pożati u platti li jintużaw darba biss |

36672120-9 | Kikkri li jintużaw darba biss |

36672200-4 | Tilari ta’ l-ikel |

36673000-9 | Xkupi u xkupilji ta’ diversi tipi |

36673100-0 | Xkupi |

36673200-1 | Xkupilji |

36673210-4 | Pniezel tal-pittura |

36673220-7 | Pniezel għall-kosmetika |

36673230-0 | Xkupilji tas-snin |

36673300-2 | Xkupi u xkupilji għat-tindif tad-djar |

36673310-5 | Xkupilji tad-WC |

36674000-6 | Lighters, oġġetti ta’ materjali kombustibbli, pirotekniċi, sulfarini u karburanti likwidu jew likwifikati |

36674100-7 | Lighters tas-sigaretti |

36674200-8 | Liegi pirotekniċi |

36674300-9 | Sulfarini |

36674400-0 | Garburant tal-gass għal-lighters |

36674500-1 | Pirotekniċi |

36674600-2 | Xamgħa |

36675000-3 | Oġġetti għall-użu max-xagħar |

36675100-4 | Pettnijiet |

36675200-5 | Parrokki |

36680000-1 | Fonimenti għall-kwartieri tas-suldati |

36700000-8 | Konsumabbli u oġġetti tal-konsumaturi |

36710000-1 | Konsumabbli |

36711000-8 | Settijiet għall-provi |

36712000-5 | Filtri |

36712100-6 | Kartuċċi tal-filtri |

36712200-7 | Partijiet li jinħlew bl-użu |

36713000-2 | Oġġetti sanitarji |

36720000-4 | Oġġetti mingħajr dazju |

36730000-7 | Oġġetti disponibbli |

36731000-4 | Oġġetti li jintużaw darba biss |

36731100-5 | Condoms |

36731200-6 | Oġġetti personali |

36800000-9 | Fornimenti għall-artiġjanat u l-arti |

36810000-2 | Fornimenti għall-artiġjanat |

36820000-5 | Fornimenti għall-arti |

36821000-2 | Pniezel tal-pitturi |

36822000-9 | Pinen tat-tpinġija |

36822100-0 | Crayons |

36822200-1 | Faħam tat-tġinġija |

36822300-2 | Ġibż |

36822400-3 | Pastelli |

36900000-0 | Prodott għal skop speċjali |

36910000-3 | Apparat tal-pulizija |

36911000-0 | Il-miri użati fit-taħriġ ta’ l-isparar |

36912000-7 | Apparat għal kontra l-irvellijiet |

36920000-6 | Prodotti riċiklati |

36930000-9 | Apparati tas-sigurtà |

36931000-6 | Tagħmir tas-sigurtà |

36932000-3 | Boroż tas-sigurtà |

36933000-0 | Siġilli |

36934000-7 | Tikketti mdendla |

36940000-2 | Tikketti mdendla għall-widnejn l-annimali |

36941000-9 | Tikketti mdendla għall-widnejn l-annimali ta’ l-ifrat |

36950000-5 | Kaxxi għat-tħejjija tad-demel |

36960000-8 | Biljetti b’għelm |

36970000-1 | Kabini ta’ l-isprejjar |

36980000-4 | Arbli tal-borra |

37000000-8 | Materjali sekondarji mhux maħduma, irkuprati |

37100000-9 | Materjali sekondarji tal-metall mhux maħdum, irkuprati |

37200000-0 | Materjali sekondarji mhux tal-metall mhux maħdum, irkuprati |

40000000-2 | Elettriku, gass, enerġija nukleari u karburanti, fwar, ilma sħun u sorsi oħrajn ta’ l-enerġija |

40100000-3 | Elettriku |

40200000-4 | Gass manifatturat |

40210000-7 | Gass mill-faħam u gassijiet simili |

40220000-0 | Gass tal-majnijiet |

40300000-5 | Fwar, ilma sħun u prodotti assoċċjati |

40310000-8 | Ilma sħun |

40320000-1 | Fwar |

40330000-4 | Sħanat distrettwali |

40340000-7 | Sħanat fl-distanzi fit-tul |

40400000-6 | Enerġija solari |

40410000-9 | Panewijiet solari |

40411000-6 | Kolletturi solari għall-produzzjoni tas-sħana |

40412000-3 | Moduli fotovoltajċi solari |

40420000-2 | Stallazzjonijiet solari |

40500000-7 | Karburanti nukleari |

40510000-0 | Uranju |

40520000-3 | Plutonju |

40530000-6 | Materjali radjo-attivi |

40540000-9 | Radjo-iżotopi |

41000000-9 | Ilma miġbur u purifikat |

41100000-0 | Ilma naturali |

41110000-3 | Ilma tax-xorb |

41120000-6 | Ilma mhux tajjeb għax-xorb |

45000000-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni |

45100000-8 | Xogħol għall-preparazzjoni tas-sit |

45110000-1 | Demolezzjoni ta’ bini u xogħol tat-tfarrik u xogħol tat-tneħija tal-materjal imfarrak |

45111000-8 | Demolizzjoni, preparazzjoni tas-sit u xogħol tat-tindif |

45111100-9 | Xogħol tad-demolizzjoni |

45111200-0 | Preparazzjoni tas-sit u xogħol tat-tindif |

45111210-3 | Furnelli u xogħol assoċċjat għat-tneħħija tal-blat |

45111211-0 | Xogħol tal-furnelli |

45111212-7 | Xogħol tat-tneħħija tal-blat |

45111213-4 | Xogħol għat-tindif tas-sit |

45111214-1 | Xogħol għat-tindif bil-furnelli |

45111220-6 | Xogħol tat-tindif tas-siġar u l-pjanti |

45111230-9 | Xogħol ta’ l-istabilizzazzjoni ta’ l-art |

45111240-2 | Xogħol għat-tħejjija ta’ l-iskular ta’ l-ilma mill-art |

45111250-5 | Xogħol ta’ l-investigazzjoni ta’ l-art |

45111260-8 | Xogħol tal-preparazzjoni tas-sit għall-minieri |

45111290-7 | Xogħol primarju għat-tqegħid tas-servizzi |

45111291-4 | Xogħol ta’ l-iżvilupp tas-sit |

45112000-5 | Xogħol ta’ l-eskavazzjoni u t-twarrib tal-materjal |

45112100-6 | Xogħol tat-tħaffir tat-trinek |

45112200-7 | Xogħol tat-tneħħija tal-ħamrija |

45112210-0 | Xogħol tat-tneħħija tal-ħamrija tal-wiċċ |

45112300-8 | Xogħol ta’ mili ta’ artijiet u tar-rikjamazzjoni ta’ l-art |

45112310-1 | Xogħol ta’ mili ta’ artijiet |

45112320-4 | Xogħol tar-rikjamazzjoni ta’ l-art |

45112330-7 | Xogħol tar-rikjamazzjoni tas-sit |

45112340-0 | Xogħol tad-dikontaminazzjoni tal-ħamrija |

45112350-3 | Rikjamazzjoni ta’ l-art moxa |

45112400-9 | Xogħol ta’ l-iskavazzjoni |

45112410-2 | Xogħol tat-tħaffir ta’ l-oqbra |

45112420-5 | Xogħol ta’ l-iskavazzjoni tal-kantini |

45112440-1 | Xogħol ta’ terarezzar ta’ l-għoljiet |

45112441-8 | Xogħol ta’ terarezzar |

45112450-4 | Xogħol ta’ skavazzjoni f’siti arkeoloġiċi |

45112500-0 | Xogħol tat-tneħħija ta’ materjal skavat |

45112600-1 | Tqattiegħ u mili |

45112700-2 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ |

45112710-5 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal żoni ħodor |

45112711-2 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal ġonna pubbliċi |

45112712-9 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal ġonna |

45112713-6 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal ġonna ta’ fuq il-bjut |

45112714-3 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal ċimiterji |

45112720-8 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għall-postijiet ta’ l-isport u żoni ta’ rekreazzjoni |

45112721-5 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal korsi tal-golf |

45112722-2 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal żoni ta’ l-irkib taż-żwiemel |

45112723-9 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal postijiet ta’ fejn jilagħbu t-tfal |

45112730-1 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal toroq urbana u extra urbani |

45112740-4 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għall-ajruporti |

45113000-2 | Xogħlijiet fuq is-sit |

45120000-4 | Tħaffir bi prova u xogħol ta’ spieri |

45121000-1 | Tħaffir bi prova |

45122000-8 | Xogħol ta’ spieri bi prova |

45200000-9 | Xogħlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali max-xogħol ta’ l-inġinerija ċivili |

45210000-2 | Xogħol tal-kostruzzjoni tal-bini |

45211000-9 | Xogħol tal-kostruzzjoni ta’ binja b’ħafna abitazzjonijiet u ta’ djar individwali |

45211100-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni ta’ djar |

45211200-1 | Xogħol ta’ djar "sheltered" |

45211300-2 | Djar |

45211310-5 | Kmamar tal-banju |

45211320-8 | Verandi |

45211340-4 | Binja b’ħafna abitazzjonijiet |

45211341-1 | Appartamenti |

45211350-7 | Binja ta’ ħana funzjonijiet |

45211360-0 | Żvilupp urban |

45212000-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni tal-bini trelatat mas-serħan, sports, kultura, lukandi u resturanti |

45212100-7 | Xogħol ta’ kostruzzjoni tal-faċilitajiet tas-serħan |

45212110-0 | Ċentri tas-serħan |

45212120-3 | Parkeġġi tematiċi |

45212130-6 | Parkeġġi tad-divertiment |

45212140-9 | Stallazzjonijiet għar-rekreazzjoni |

45212150-2 | Swali tal-films |

45212160-5 | Casino |

45212170-8 | Bini tad-divertiment |

45212171-5 | Ċentru tad-divertiment |

45212172-2 | Ċentru tar-rekreazzjoni |

45212180-1 | Uffiċini tal-biljetti |

45212190-4 | Xogħlijiet għall-protezzjoni mix-xemx |

45212200-8 | Xogħol ta’ kostruzzjoni għall-faċilitajiet ta’ l-isports |

45212210-1 | Faċilitajiet ta’ l-isports għal skop wieħed |

45212211-8 | Areni tas-silġ |

45212212-5 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-pixxini ta’ l-għawm |

45212220-4 | Faċilitajiet sportivi ta’ diversi skopijiet |

45212221-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni b’konnessjoni ma strutturi ta’ l-areni ta’ l-isports |

45212222-8 | Gymnasium |

45212223-5 | Faċilitajiet għall-isports tax-xitwa |

45212224-2 | Stadium |

45212225-9 | Sala ta’ l-isports |

45212290-5 | Xogħol ta’ tiswija u manutenzjoni b’konnessjoni mal-faċilitajiet ta’ l-isports |

45212300-9 | Xogħol tal-kostruzzjoni ma’ bini għal skopijiet ta’ l-arti u tal-kultura |

45212310-2 | Xogħol tal-kostruzzjoni ma’ bini relatat ma’ l-esibizzjonijiet |

45212311-9 | Galleriji ta’ l-arti |

45212312-6 | Ċentru ta’ l-esibizzjonijiet |

45212313-3 | Mużewijiet |

45212320-5 | Xogħol tal-kostruzzjoni ma’ bini relatat ma’ wirjiet artistiċi |

45212321-2 | Awditorju |

45212322-9 | Teatru |

45212330-8 | Librerija |

45212331-5 | Mbrerija multi-medja |

45212340-1 | Sala tal-konferenzi |

45212350-4 | Bini ta’ interess storiku u arkitettoniku partikolari |

45212351-1 | Monument pre-istoriku |

45212352-8 | Monument industrijali |

45212353-5 | Palazz |

45212354-2 | Kastell |

45212360-7 | Bini reliġjuż |

45212361-4 | Knisja |

45212400-0 | Bini ta’ l-akkomodazzjoni u ta’ restoranti |

45212410-3 | Xogħol ta’ kostruzzjoni għall-bini ta’ l-alloġġ |

45212411-0 | Lukanda |

45212412-7 | Alloġġ ta’ l-istudenti |

45212413-4 | Akkomodazzjoni ta’ soġġorn qasir |

45212420-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal restoranti u faċilitajiet simili |

45212421-3 | Restorant |

45212422-0 | Canteen |

45212423-7 | Kafetterija |

45213000-3 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini kummerċjali, imħażen u bini industriali, bini relatat mat-trasport |

45213100-4 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini kummerċjali |

45213110-7 | Bini tal-ħwienet |

45213111-4 | Ċentru tal-ħwienet |

45213112-1 | Unitajiet tal-ħwienet |

45213120-0 | Uffiċċju postali |

45213130-3 | Bank |

45213140-6 | Suq |

45213141-3 | Suq taħt saqaf |

45213142-0 | Suq fil-beraħ |

45213150-9 | Blokka ta’ l-uffiċini |

45213200-5 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-imħażen u bini industrijali |

45213210-8 | Stallazzjonijiet ta’ l-imħażen tas-silġ |

45213220-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-imħażen |

45213221-8 | Imħażen tal-magażżinaġġ |

45213230-4 | Biċċerija |

45213240-7 | Bini għal skop agrikolu |

45213241-4 | Matmura |

45213242-1 | Maqjel tal-baqar |

45213250-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini industrijali |

45213251-7 | Unitajiet industrijali |

45213252-4 | Ħwienet tax-xogħol |

45213300-6 | Bini assoċċjat mat-trasport |

45213310-9 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini assoċċjat mat-trasport |

45213311-6 | Stazzjon għall-karozzi tal-linja |

45213312-3 | Bini tal-parkeġġ tal-karozzi |

45213313-0 | Bini taż-żona tas-servizzi |

45213314-7 | Garage għall-karozzi tal-linja |

45213320-2 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini assoċċjat mat-trasport tal-ferrovija |

45213321-9 | Stazzjon tal-ferrovija |

45213322-6 | Bini tat-terminus tal-ferrovija |

45213330-5 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini assoċċjat mat-trasport bl-ajru |

45213331-2 | Bini ta’ l-ajruport |

45213332-9 | Torri tal-kontroll ta’ l-ajruport |

45213340-8 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini assoċċjat mat-trasport bil-baħar |

45213341-5 | Bini tat-terminus tal-laneċ |

45213342-2 | Terminus "ro-ro" |

45213350-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini assoċċjat ma’ diversi mezzi tat-trasport |

45213351-8 | Ħangar tal-manutenzjoni |

45213352-5 | Lokal tas-servizzi |

45214000-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat ma’ l-edukazzjoni u r-riċerka |

45214100-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini ta’ l-iskejjel tan-nuna |

45214200-2 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini ta’ l-iskejjel |

45214210-5 | Skola primarja |

45214220-8 | Skola sekondarja |

45214230-1 | Skola speċjali |

45214300-3 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini għall-kulleġġi |

45214310-6 | Kulleġġ vokazzjonali |

45214320-9 | Kulleġġ tekniku |

45214400-4 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini ta’ l-università |

45214410-7 | Politekniku |

45214420-0 | Teatru tat-tagħlim |

45214430-3 | Laboratorju tal-lingwi |

45214500-5 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini għall-kontinwazzjoni ta’ l-edukazzjoni |

45214600-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini tar-riċerka |

45214610-9 | Bini tal-laboratorju |

45214620-2 | Faċilitajiet ta’ l-ittestjar u r-riċerka |

45214630-5 | Stallazzjonijiet xjentifiċi |

45214640-8 | Stazzjonijiet meteroloġiċi |

45214700-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni ta’ kmamar tar-residenza |

45214800-8 | Bini tal-faċilitajiet tat-taħriġ |

45215000-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mas-saħħa u servizzi soċjali, għall-krematorji u utilizzazzjoni pubblika |

45215100-8 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mas-saħħa |

45215110-1 | Spa |

45215120-4 | Bini mediku speċjali |

45215130-7 | Klinika |

45215140-0 | Faċilitajiet ta’ l-isptar |

45215141-7 | Teartu ta’ l-operazzjonijiet |

45215142-4 | Unità ta’ kura intensiva |

45215143-1 | Kamra għall-stħarriġ deognistiku |

45215144-8 | Kamra għall-stħarriġ |

45215145-5 | Kamra floroskopja |

45215146-2 | Kamra tal-patoloġija |

45215147-9 | Kamra għal xkop forseniku |

45215148-6 | Kamra għal skop tal-kateteri |

45215200-9 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini tas-servizzi soċjali |

45215210-2 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini residenzali ssussidjat |

45215212-6 | Djar ta’ l-anzjani |

45215213-3 | Djar tal-kura ta’ l-anzjani |

45215214-0 | Djar residenzali (għall-anzjani) |

45215215-7 | Djar għat-tfal |

45215220-5 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini tas-servizzi soċjali apparti milli għall-bini residenzali issussidjat |

45215221-2 | Ċentru tal-kura għal matul il-jum |

45215222-9 | Ċentru ċiviku |

45215300-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-krematorji |

45215400-1 | Xogħlijiet taċ-ċimiterju |

45215500-2 | Toilets pubbliċi |

45215510-5 | Tiswija u manutenzjoni ta’ toilets pubbliċi |

45216000-4 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mal-liġi, u servizzi taż-żamma ta’ l-ordni jew ta’ emerġenza u ta’ bini militari |

45216100-5 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mal-liġi, u servizzi taż-żamma ta’ l-ordni jew ta’ emerġenza |

45216110-8 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mal-liġi, u servizzi taż-żamma ta’ l-ordni |

45216111-5 | Stazzjon tal-pulizija |

45216112-2 | Bini tal-qrati |

45216113-9 | Bini tal-ħabsijiet |

45216114-6 | Bini tal-parlament u ta’ l-assemblea pubblika |

45216120-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni ma bini relatat mas-servizzi ta’ l-emerġenza |

45216121-8 | Stazzjon tat-tifi tan-nar |

45216122-5 | Stazzjon ta’ l-ambulanzi |

45216123-2 | Bini għas-salvataġġ fil-muntanji |

45216124-9 | Stazzjoni tad-dgħajjes tas-salvataġġ |

45216125-6 | Bini tas-servizzi ta’ l-emerġenza |

45216126-3 | Bini tal-gwardja kostali |

45216127-0 | Stazzjoni tas-servizzi tas-salvataġġ |

45216128-7 | Lanterna |

45216200-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-bini u stallazzjonijiet militari |

45216210-9 | Sala tal-mess tal-militar |

45216220-2 | Post militari ta’ l-irqad |

45216230-5 | Post militari tal-ħarsien |

45216240-8 | Kwartieri tas-suldati |

45220000-5 | Xogħlijiet ta’ l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni |

45221000-2 | Xogħlijiet tal-kostruzzjoni għall-pontijiet, u mini, ċmieni ta’ l-arja u passaġġi ta’ taħt l-art |

45221100-3 | Xogħlijiet tal-kostruzzjoni għall-pontijiet |

45221110-6 | Pont |

45221111-3 | Pont tat-toroq |

45221112-0 | Pont tal-ferrovija |

45221113-7 | Pont għall-mixi |

45221114-4 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal pontijiet tal-ħadid |

45221115-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal pontijiet ta’ l-azzar |

45221117-5 | Pjattaforma ta’ l-użin |

45221118-2 | Pont li jġorr il-pajpijiet |

45221119-9 | Tiġdid tal-pontijiet |

45221120-9 | Vjadatt |

45221121-6 | Vjadatt tat-triq |

45221122-3 | Vjadatt tal-ferrovija |

45221200-4 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal mini, ċmieni ta’ l-arja u passaġġi ta’ taħt l-art |

45221210-7 | Skavazzjonijiet koperti jew parzjalment koperti |

45221211-4 | Passaġġi ta’ taħt l-art |

45221213-8 | Skavazzjonijiet koperti jew parzjalment koperti għall-ferroviji |

45221214-5 | Skavazzjonijiet koperti jew parzjalment koperti tat-toroq |

45221220-0 | Kanali |

45221230-3 | Ċmieni ta’ l-arja |

45221240-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal mini |

45221241-3 | Mini tat-toroq |

45221242-0 | Mini għall-ferroviji |

45221243-7 | Mini għal nies bil-mixi |

45221244-4 | Mina għall-kanali interni |

45221245-1 | Mina ta’ taħt ix-xmajjar |

45221246-8 | Mina ta’ taħt il-baħar |

45221247-5 | Xogħlijiet tal-mini |

45221248-2 | Kisi tal-mini |

45221250-9 | Xogħlijiet oħrajn ta’ taħt l-art apparti milli mili, ċmieni ta’ l-arja u passaġġi ta’ taħt l-art |

45222000-9 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal xogħlijiet ta’ l-inġinerija apparti milli pontijiet, mili, ċmieni ta’ l-arja u passaġġi ta’ taħt l-art |

45222100-0 | Impjant tat-trattament ta’ l-iskart |

45222110-3 | Sit tar-rimi ta’ l-iskart |

45222200-1 | Xogħol ta’ kostruzzjoni militari |

45222210-4 | Xogħol ta’ inġinerija militari |

45223000-6 | Strutturi |

45223100-7 | Assemblea ta’ strutturi tal-metall |

45223110-0 | Stallazzjoni ta’ strutturi tal-metall |

45223200-8 | Xogħlijiet strutturali |

45223210-1 | Xogħlijiet strutturali ta’ l-azzar |

45223220-4 | Xogħlijiet strutturali tal-qofsa |

45223300-9 | Post tal-parkeġġ |

45223310-2 | Parkeġġ ta’ taħt l-art |

45223320-5 | Faċilità tal-parkeġġ u t-trasport |

45223400-0 | Stazzjon tar-radar |

45223500-1 | Strutturi tal-konkrit rinfurzat |

45223600-2 | Marqad tal-klieb |

45223700-3 | Żona tas-servizzi |

45223710-6 | Żona tas-servizzi għal fuq toroq ewlenija |

45223720-9 | Stazzjoni tal-petrol |

45223800-4 | Assemblar u l-kostruzzjoni ta’ strutturi pre-fabbrikati |

45223810-7 | Kostruzzjonijiet pre-fabbrikati |

45223820-0 | Unitajiet u komponenti pre-fabbrikati |

45223821-7 | Unitajiet pre-fabbrikati |

45223822-4 | Komponenti pre-fabbrikati |

45230000-8 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, għall-toroq ewlenija, toroq, ajruporti, ferroviji, xogħol fiċ-ċatt |

45231000-5 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-komunikazzjoni u ta’ l-enerġija |

45231100-6 | Xogħol ġenerali tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet |

45231110-9 | Tqegħid tal-pajpijiet |

45231111-6 | L-erfiegħ u t-tqegħid mill-ġdid tal-linji tal-pajpijiet |

45231112-3 | Stallazzjoni tas-sistema tal-pajpijiet |

45231113-0 | Xogħol għal tqegħid mill-ġdid tal-linji tal-pajpijiet |

45231200-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet tal-gass u taż-żejt |

45231210-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet taż-żejt |

45231220-3 | Xogħol tal-kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet tal-gass |

45231221-0 | Pajpijiet ewlenija tal-forminament tal-gass |

45231222-7 | Xogħlijiet tal-ħażna tal-gass |

45231223-4 | Xogħol anċillarju tad-distrubuzzjoni tal-gass |

45231300-8 | Xogħol tal-kostruzzjoni tal-linji tal-pajpijiet ta’ l-ilma u tad-drenaġġ |

45231400-9 | Xogħol tal-kostruzzjoni tal-linji ta’ l-enerġija elettrika |

45231500-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni tal-linji tal-pajpijiet ta’ l-arja kkompressata |

45231510-3 | Xogħol tal-kostruzzjoni tal-linji tal-pajpijiet ta’ l-arja kkompressata għas-sistema tal-posta |

45231600-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni tal-linji tal-komunikazzjoni |

45232000-2 | Xogħlijiet anċillarji għal-linji tal-pajpijiet u l-cables |

45232100-3 | Xogħlijiet anċillarji għal-linji ta’ l-ilma |

45232120-9 | Xogħlijiet ta’ l-irrigazzjoni |

45232121-6 | Pajpijiet ta’ l-irrigazzjoni |

45232130-2 | Pajpijiet ta’ l-ilma tal-maltempati |

45232140-5 | Pajpiet ewlenija għas-sħana tal-lokalità |

45232141-2 | Xogħlijiet tas-sħana |

45232142-9 | Stazzjon tat-trasferiment tas-sħana |

45232150-8 | Xogħlijiet relatati mal-linji tal-pajpijiet tad-distrubuzzjoni ta’ l-ilma |

45232151-5 | Aġġornament tal-pajpijiet ewlenija ta’ l-ima |

45232152-2 | Stazzjon ta’ l-ippumpjar |

45232153-9 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal torrijiet ta’ l-ilma |

45232200-4 | Xogħlijiet anċillarji għal-linji ta’ l-enerġija elettrika |

45232210-7 | Kostruzzjoni tal-linji ta’ l-enerġija permezz ta’ l-arbli |

45232220-0 | Sub-stazzjon |

45232221-7 | Sub-stazzjon tat-trasformatur |

45232300-5 | Kostruzzjoni u xogħlijiet anċillarji għal-linji tal-telefon u l-kommunikazzjoni |

45232310-8 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-telefon |

45232311-5 | Linji tal-telefon ta’ l-emerġenza għal ma ġenb it-toroq |

45232320-1 | Linji tax-xandir bil-cable |

45232330-4 | Erezzjoni ta’ l-antenni |

45232331-1 | Xogħol anċillari għax-xandir |

45232332-8 | Xogħol anċillari għat-telekomunikazzjoni |

45232340-7 | Stazzjonijiet bażi għat-telefoni ċellulari |

45232400-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni għad-drenaġġ |

45232410-9 | Xogħol għad-drenaġġi |

45232411-6 | Pajpijiet għal ilma mniġġes |

45232420-2 | Xogħol tad-drenaġġ |

45232421-9 | Xogħlijiet tat-trattament tad-drenaġġ |

45232422-6 | Xogħlijiet tat-trattament tal-ħama’ |

45232423-3 | Stazzjonijiet ta’ l-ippumpjar tad-dranaġġ |

45232424-0 | Sbroff tad-drenaġġ |

45232430-5 | Xogħol għat-trattament ta’ l-ilma |

45232431-2 | Stazzjonijiet ta’ l-ippumpjar ta’ l-ilma mniġġes |

45232440-8 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-katusi tad-drenaġġ |

45232450-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni tad-drenaġġi |

45232451-8 | Xogħol tad-drenaġġ u ta’ l-uċuħ |

45232452-5 | Xogħlijiet tad-drenaġġ |

45232453-2 | Katusi tad-drenaġġ |

45232460-4 | Xogħlijiet sanitarji |

45232470-7 | Stazzjon tat-trasferiment ta’ l-iskart |

45233000-9 | Kostruzzjoni, pedamenti u xogħol tal-wiċċ għal toroq u toroq ewlenija |

45233100-0 | Kostruzzjoni għal toroq u toroq ewlenija |

45233110-3 | Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq ewlenija |

45233120-6 | Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq |

45233121-3 | Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq prinċipali |

45233122-0 | Toroq ċirkolari |

45233123-7 | Toroq sekondarji |

45233124-4 | Toroq ta’ konnessjoni diretta |

45233125-1 | Salib it-toroq |

45233126-8 | Salib it-toroq b’livell differenti |

45233127-5 | Toroq għamla T |

45233128-2 | Roundabout |

45233129-9 | Salib it-toroq |

45233130-9 | Kostruzzjoni tat-toroq ewlenija |

45233131-6 | Kostruzzjoni tat-toroq ewlenija f’livell elevat |

45233139-3 | Xogħol tal-manutenzjoni fuq toroq ewlenija |

45233140-2 | Xogħlijiet tat-toroq |

45233141-9 | Xogħlijiet tal-manutenzjoni tat-toroq |

45233142-6 | Xogħlijiet tal-tiswija tat-toroq |

45233144-0 | Toroq li jgħaddu minn fuq toroq oħrajn |

45233150-5 | Xogħlijiet li jikkalmaw it-traffiku |

45233160-8 | Passaġġi u uċuħ oħrajn metalizzati |

45233161-5 | Bankini |

45233162-2 | Pasaġġi tal-biċikletti |

45233200-1 | Diversi xogħlijiet fuq l-uċuħ |

45233210-4 | Xogħlijiet fuq l-uċuħ għal toroq prinċipali |

45233220-7 | Xogħlijiet fuq l-uċuħ għal toroq |

45233221-4 | Xogħol ta’ l-immarkar tat-toroq |

45233222-1 | Pavimentar tat-toroq |

45233223-8 | Xogħol tal-pavimentar mill-ġdid tal-karreġġjata |

45233224-5 | Karreaġġjata doppja |

45233225-2 | Karreġġjata singola |

45233226-9 | Toroq ta’ l-aċċess |

45233227-6 | Toroq li jgħaqqdu dawk ewlenija ma’ dawk sekondarji |

45233228-3 | Kisi tal-wiċċ |

45233229-0 | Xogħol tal-manutenzjoni tal-ġnub tat-toroq |

45233250-6 | Xogħol fuq l-uċuħ apparti milli tat-toroq |

45233251-3 | Xogħol fuq l-uċuħ |

45233252-0 | Xogħol fuq l-uċuħ għat-toroq urbani |

45233253-7 | Xogħol fuq l-uċuħ tal-bankini |

45233260-9 | Passaġġi għal persuni bil-pass |

45233261-6 | Pasaġġi għal persuni bil-pass li jgħaddu minn fuq toroq traffikużi |

45233262-3 | Żona pedonali |

45233270-2 | Xogħol taż-żebgħa tal-wiċċ taż-żoni tal-parkeġġ |

45233280-5 | Il-kostruzzjoni ta’ barrieri tat-toroq |

45233290-8 | Stallazzjoni tas-sinjali tat-toroq |

45233291-5 | Stallazzjoni ta’ mrabat qawwija |

45233292-2 | Stallazzjoni ta’ apparat tas-sigurtà |

45233293-9 | Stallazzjoni ta’ l-għamar urbana |

45233294-6 | Stallazzjoni ta’ sinjali tat-toroq |

45233300-2 | Xogħol tal-pedamenti għal toroq ewlenija, toroq, toroq urbani u passaġġi |

45233310-5 | Xogħol tal-pedamenti għal toroq ewlenija |

45233320-8 | Xogħol tal-pedamenti għal toroq |

45233330-1 | Xogħol tal-pedamenti għal toroq urbani |

45233340-4 | Xogħol tal-pedamenti għal passaġġi |

45234000-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal-ferroviji u sistemi tat-trasport bil-cabel |

45234100-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal-ferroviji |

45234110-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal-ferroviji ta’ bejn il-bliet |

45234111-7 | Ferrovija urbana |

45234112-4 | Iċ-ċentru tal-ferroviji |

45234113-1 | Tneħħija ta’ binarji |

45234114-8 | Il-glassis tal-binarji |

45234115-5 | Xogħlijiet tas-sinjalar tal-ferroviji |

45234116-2 | Xogħol tal-kostruzzjoni tal-binarji |

45234120-3 | Xogħlijiet tal-ferrovija urbana |

45234121-0 | Xogħol tat-trammijiet |

45234122-7 | Xogħlijiet tal-ferrovija ta’ taħt l-art |

45234123-4 | Xogħlijiet tal-ferrovija parzjalment ta’ taħt l-art |

45234124-1 | Trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija ta’ taħt l-art |

45234125-8 | Stazzjon tal-ferrovija ta’ taħt l-art |

45234126-5 | Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tal-linji tat-tramm |

45234127-2 | Iċ-ċentru tat-trammijiet |

45234128-9 | Pjattaformi tat-trammijiet |

45234129-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni tal-binarji tal-ferrovija urbana |

45234200-8 | Sistemi tat-trasport b’appoġġ tal-cable |

45234210-1 | Sistemi tat-trasport bil-kabini b’appoġġ tal-cable |

45234220-4 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal-liftijiet ta’ l-iskis |

45234230-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal-liftijiet tas-siġġijiet |

45234240-0 | Sistemi tal-ferroviji tal-funikular |

45234250-3 | Teleferiċi |

45235000-3 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-ajruporti, r-runways u l-uċuħ ta’ l-immanuvrar |

45235100-4 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-ajruporti |

45235110-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-mitjar |

45235111-4 | Pavimenti tal-mitjar |

45235200-5 | Xogħol tal-kostruzzjoni tar-runway |

45235210-8 | Wiċċ mill-ġdid tar-runway |

45235300-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-uċuħ ta’ l-immanuvrar ta’ l-ajruplani |

45235310-9 | Il-passaġġi ta’ minn fejn jgħaddu l-ajruplani |

45235311-6 | Il-paviment ta’ minn fejn jgħaddu l-ajruplani |

45235320-2 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal fejn jieqfu l-ajruplani |

45236000-0 | Xogħol fiċ-ċatt |

45236100-1 | Xogħol fiċ-ċatt għal stallazzjonijiet varji ta’ l-isports |

45236110-4 | Xogħol fiċ-ċatt għal żoni ta’ l-isports |

45236111-1 | Xogħol fiċ-ċatt għall-korsijiet tal-golf |

45236112-8 | Xogħol fiċ-ċatt għal-logħob tat-tennis |

45236113-5 | Xogħol fiċ-ċatt għat-tlielaq taż-żwiemel |

45236114-2 | Xogħol fiċ-ċatt għat-tlielaq bil-ġiri |

45236119-7 | Xogħol ta’ tiswija fiż-żoni ta’ l-isports |

45236200-2 | Xogħol fiċ-ċatt għal stallazzjonijiet tar-rekreazzjoni |

45236210-5 | Xogħol fiċ-ċatt għal żona tal-logħob tat-tfal |

45236220-8 | Xogħol fiċ-ċatt għal zoos |

45236230-1 | Xogħol fiċ-ċatt għal ġonna |

45236250-7 | Xogħol fiċ-ċatt għal ġonna pubbliċi |

45236290-9 | Xogħol ta’ tiswija f’żoni tar-rekreazzjoni |

45236300-3 | Xogħol fiċ-ċatt għaċ-ċimiterji |

45240000-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta’ l-ilma |

45241000-8 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-portijiet |

45241100-9 | Mollijiet |

45241200-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni in situ fuq lokalitajiet offshore |

45241300-1 | Bankini tal-portijiet |

45241400-2 | Dokkijiet |

45241500-3 | Moll ta’ l-isbark |

45241600-4 | Stallazzjonijiet ta’ l-apparat tad-dwalijiet tal-portijiet |

45242000-5 | Xogħol tal-kostruzzjoni tal-faċilitajiet tad-divertiment ta’ biswit ix-xtut |

45242100-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni tal-faċilitajiet ta’ l-isports tal-baħar |

45242110-9 | Xogħol tal-kostruzzjoni tar-rampa tal-varar |

45242200-7 | Marina tad-dgħajjes |

45242210-0 | Port tad-dgħajjes |

45243000-2 | Xogħlijiet ta’ lqugħ tax-xtut |

45243100-3 | Xogħol ta’ lqugħ tal-glassis ta’ fuq il-baħar |

45243110-6 | Xogħol ta’ stabbilizzazzjoni tal-glassis ta’ fuq il-baħar |

45243200-4 | Breakwater |

45243300-5 | Ħitan għall-baħar |

45243400-6 | Xogħol ta’ konsolidazzjoni tax-xtut |

45243500-7 | Difiża kontra l-qawwa tal-baħar |

45243510-0 | Xogħol tal-ħitan tal-baħar |

45243600-8 | Ħitan tal-mollijiet |

45244000-9 | Xogħol ta’ kostruzzjoni marittima |

45244100-0 | Stallazzjonijiet marittimi |

45246000-3 | Xogħlijiet tar-regolar tax-xmajjar u tal-kontroll ta’ l-għarar |

45246100-4 | Kostruzzjoni tal-ħitan tax-xmajjar |

45246200-5 | Xogħol tal-ħarsien tax-xatt tax-xmajjar |

45246400-7 | Xogħlijiet tal-prevenzjoni ta’ l-għarar |

45246410-0 | Xogħol ta’ manutenzjoni tad-difiża kontra l-għarar |

45246500-8 | Plajjiet |

45246510-1 | Passaġġi ta’ biswit ix-xmajjar |

45247000-0 | Xogħol ta’ kostruzzjoni għal digi, kanali, gandotti ta’ l-irrigazzjoni u akwedotti |

45247100-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal passaġġi ta’ l-ilma |

45247110-4 | Kostruzzjoni tal-kanali |

45247111-1 | Gandotti ta’ l-irrigazzjoni |

45247112-8 | Kanal għall-iskular ta’ l-ilma |

45247120-7 | Pasaġġi bl-ilma apparti milli kanali |

45247130-0 | Akkwedotti |

45247200-2 | Xogħol ta’ kostruzzjoni għal digi, u strutturi fissi simili |

45247210-5 | Diga |

45247211-2 | Ħajt tad-diga |

45247212-9 | Xogħlijiet tat-tisħieħ tad-diga |

45247220-8 | Ħitan tal-ġnub tax-xmajjar |

45247230-1 | Kanali ta’ l-ilqugħ |

45247240-4 | Barkun statiku |

45247270-3 | Xogħol tal-kostruzzjoni tar-riservaturi |

45248000-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal strutturi idro-mekkaniċi |

45248100-8 | Bibien tal-kontroll tal-kanali |

45248200-9 | Dry docks (baċiri) |

45248300-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni mal-baċir fl-ibħra |

45248400-1 | Mollijiet ta’ l-isbark |

45248500-2 | Barrikati ambulanti |

45250000-4 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-impjanti, minieri u manifattura ta’ bini relatat ma’ l-industrija taż-żejt u tal-gass |

45251000-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-impjanti ta’ l-enerġija u l-impjanti tas-sħana |

45251100-2 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-impjanti ta’ l-enerġija |

45251110-5 | Stazzjoni ta’ l-enerġija nukleari |

45251111-2 | Xogħol tal-kostruzzjoni tar-reatturi nukleari |

45251120-8 | Impjant idro-elettriku |

45251130-1 | Stallazzjoni ta’ l-enerġija bil-mewġ |

45251140-4 | Impjant ta’ l-enerġija termali |

45251141-1 | Stazzjoni ta’ l-enerġija ġeotermali |

45251142-8 | Stazzjon ta’ l-enerġija bil-karburant ta’ l-injam |

45251143-5 | Impjant tal-ġenerazzjoni ta’ l-arja kompressata |

45251150-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal torrijiet tat-tkessieħ |

45251160-0 | Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni ta’ l-enerġija bir-riħ |

45251200-3 | Impjant tas-sħana |

45251210-6 | Impjant tas-sħana magħqudha |

45251220-9 | Impjant tal-ko-ġenerazzjoni |

45251230-2 | Impjant tal-ġenerazzjoni tal-fwar |

45251240-5 | Impjant tal-ġenerazzjoni ta’ l-elettriku mill-gass li joħroġ mill-miżbliet |

45251250-8 | Impjant tas-sħana distrettwali |

45252000-8 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-impjant tat-trattament tad-drenaġġ, impjanti tal-purifikazzjoni u impjanti ta’ l-inċinerazzjoni taż-żibel |

45252100-9 | Impjant tat-trattament tad-drenaġġ |

45252110-2 | Impjant ambulanti |

45252120-5 | Impjant tat-trattament ta’ l-ilma |

45252121-2 | Stallazzjonijiet tas-sedimentazzjoni |

45252122-9 | Diġesturi tad-drenaġġ |

45252123-6 | Stallazzjonijiet ta’ l-għażil |

45252124-3 | Xogħlijiet tat-tindif bil-gangmu u ta’ l-ippumpjar |

45252125-0 | Xogħol tar-rimi tal-blat |

45252126-7 | Impjant tat-trattment ta’ l-ilma tax-xorb |

45252127-4 | Impjant tat-trattament ta’ l-ilma skartat |

45252130-8 | Apparat ta’ l-impjant tad-drenaġġ |

45252140-1 | Impjant li jneħħli l-ilma mill-ħama’ |

45252150-4 | Impjant għat-tqandil tal-faħam |

45252200-0 | Apparat ta’ l-impjant tal-purifikazzjoni |

45252210-3 | Impjant għall-purifikazzjoni ta’ l-ilma |

45252300-1 | Impjant ta’ l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart |

45253000-5 | Xogħol ta’ kostruzzjoni għall-impjant ta’ l-ipproċessar tal-kimika |

45253100-6 | Impjant tad-demineralizzazzjoni |

45253200-7 | Impjant tad-desulfirazzjoni |

45253300-8 | Impjant tad-distillar u t-rettifikar |

45253310-1 | Impjanti tad-distillazzjoni ta’ l-ilma |

45253320-4 | Impjanti tad-distillazzjoni ta’ l-alkoħol |

45253400-9 | Xogħol ta’ kostruzzjoni għall-impjant petro-kemikali |

45253500-0 | Xogħol ta’ kostruzzjoni għall-impjant farmakewtiku |

45253600-1 | Impjant tad-di-jonizzazzjoni |

45253700-2 | Impjant tad-diġestjoni |

45253800-3 | Impjant tat-tħejjija tad-demel |

45254000-2 | Xogħol ta’ kostruzzjoni għall-minieri u l-manifattura |

45254100-3 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-minieri |

45254110-6 | Xogħol fir-ras tal-minieri |

45254200-4 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-impjant tal-manifattura |

45255000-9 | Xogħlijiet tal-kostruzzjoni ta’ l-industrija tal-gass u ż-żejt |

45255100-0 | Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tal-pjattaformi tal-produzzjoni |

45255110-3 | Bjar |

45255120-6 | Faċilitajiet tal-pjattaformi |

45255121-3 | Faċilitajiet taż-żona tal-wiċċ tal-bjar |

45255200-1 | Raffinerija taż-żejt |

45255210-4 | Terminali taż-żejt |

45255300-2 | Terminali tal-gass |

45255400-3 | Xogħol tal-fabbrikazzjoni |

45255410-6 | Xogħol tal-fabbrikazzjoni offshore |

45255420-9 | Xogħol tal-fabbrikazzjoni onshore |

45255430-2 | Demolizzjoni tal-pjattaformi taż-żejt |

45255500-4 | Xogħol tat-tħaffir u l-esplorazzjoni |

45255600-5 | Xogħol tal-bjar b’tubi mkebba |

45255700-6 | Impjant tal-purifikazzjoni tal-gass |

45255800-7 | Impjant tal-produzzjoni tal-gass |

45259000-7 | Tiswija u manutenzjoni ta’ l-impjanti |

45259100-8 | Xogħol ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-impjant ta’ l-ilma mormi |

45259200-9 | Xogħol ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-impjant tal-purifikazzjoni |

45259300-0 | Xogħol ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-impjant tas-sħana |

45259900-6 | Xogħol ta’ l-aġġornament ta’ l-impjanti |

45260000-7 | Xogħlijiet tas-suqfa u xogħlijiet oħrajn speċjali tas-sena tal-kostruzzjoni |

45261000-4 | Xogħlijiet tal-bini u dawk relatati mal-qafas tal-bjut u koperti |

45261100-5 | Xogħol tal-qafas tal-bjut |

45261200-6 | Xogħol ta’ l-għatta tal-bjut u taż-żebgħa tal-bjut |

45261210-9 | Xogħol ta’ l-għatta tal-bjut |

45261211-6 | Xogħol tal-kisi bil-madum tal-bjut |

45261212-3 | Xogħol tal-kisi tal-bjut biċ-ċangaturi |

45261213-0 | Xogħol tal-kisi tal-bjut bil-metall |

45261214-7 | Xogħol tal-kisi tal-bjut bil-qatran |

45261220-2 | Żebgħa tal-bjut u xogħol ieħor tal-kisi |

45261221-9 | Xogħol taż-żebgħa tal-bjut |

45261222-6 | Xogħol tal-kisi tal-bjut bis-siment |

45261300-7 | Xogħol tat-trufijiet u tal-katusi tal-bjut |

45261310-0 | Xogħol tat-trufijiet |

45261320-3 | Xogħol tal-katusi tal-bjut |

45261400-8 | Xogħol tal-pjanċi ta’ fuq il-bjut |

45261410-1 | Xogħol ta’ l-insulazzjoni tal-bjut |

45261420-4 | Xogħol tal-ħarsien tal-bjut mix-xita |

45261900-3 | Xogħol ta’ tiswija u manutenzjoni tas-soqfa |

45261910-6 | Tiswija tas-soqfa |

45261920-9 | Xogħol tal-manutenzjoni tas-soqfa |

45262000-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni ta’ snajja speċjali apparti minn dawk tas-soqfa |

45262100-2 | Xogħol ta’ scaffolding |

45262110-5 | Xogħol tal-ħatt ta’ l-iscaffolding |

45262120-8 | Xogħol tal-bini ta’ l-iscaffolding |

45262200-3 | Xogħol tal-pedamenti u tat-tħaffir tal-bjar ta’ l-ilma |

45262210-6 | Xogħol tal-pedamenti |

45262211-3 | Tismir tal-piles |

45262212-0 | Xogħol tal-piles tal-gandotti |

45262213-7 | Teknika tad-diaframma tal-ħitan |

45262220-9 | Tħaffir tal-bjar ta’ l-ilma |

45262300-4 | Xogħol tal-konkrit |

45262310-7 | Xogħol tal-konkrit imsaħħaħ |

45262311-4 | Xogħol tal-karkassar tal-konkrit |

45262320-0 | Xogħlijiet tal-qsim tal-ħitan bil-lastli |

45262321-7 | Xogħlijiet tal-qsim ta’ l-artijiet bil-lastli |

45262330-3 | Xogħol ta’ tiswija tal-konkrit |

45262340-6 | Xogħol tal-kisi bil-ħalib tat-tajn |

45262350-9 | Xogħol ta’ konkrit mhux imsaħħaħ |

45262360-2 | Xogħol tas-siment |

45262370-5 | Xogħol tal-kisi bis-siment |

45262400-5 | Xogħol tal-bini ta’ l-azzar strutturali |

45262410-8 | Xogħol tal-bini ta’ l-azzar strutturali għall-bini |

45262420-1 | Xogħol tal-bini ta’ l-azzar strutturali għall-strutturi |

45262421-8 | Xogħol ta’ l-ankraġġ offshore |

45262422-5 | Xogħol ta’ tħaffir taħt il-baħar |

45262423-2 | Xogħol tal-fabbrikazzjoni tal-gverta |

45262424-9 | Xogħol tal-fabbrikazzjoni ta’ modula offshore |

45262425-6 | Xogħol tal-fabbrikazzjoni tas-saqajn tal-pjattaformi fil-baħar |

45262426-3 | Xogħol tal-fabbrikazzjoni tal-piles |

45262500-6 | Xogħol fil-ġebel u l-bricks |

45262510-9 | Xogħol fil-ġebel |

45262511-6 | Skultura tal-ġebel |

45262512-3 | Ġebel miksi |

45262520-2 | Xogħol tal-bricks |

45262521-9 | Bricks miksija |

45262522-6 | Xogħol tal-bini bil-ġebel |

45262600-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni ta’ diversi sngħajja speċjali |

45262610-0 | Ċmieni industriali |

45262620-3 | Ħitan ta’ l-appoġġ |

45262630-6 | Kostruzzjoni ta’ fran |

45262640-9 | Xogħol għal titjib ambjentali |

45262650-2 | Xogħol tal-kisi |

45262660-5 | Xogħol tat-tneħħija ta’ l-asbestos |

45262700-8 | Xogħol ta’ aterazzjonijiet fil-bini |

45262800-9 | Xogħol ta’ estenzjoni fil-bini |

45300000-0 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni fil-bini |

45310000-3 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-elettriku |

45311100-1 | Xogħol tat-tqegħid tal-wires elettriċi |

45311200-2 | Xogħol tal-apparati elettriċi |

45312000-7 | Xogħol tas-sistema ta’ l-allarm u l-istallazzjoni ta’ l-antenni |

45312100-8 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni tas-sistema ta’ l-allarm fil-każ ta’ ħruq |

45312200-9 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni tas-sistema ta’ l-allarm fil-każ ta’ serq |

45312300-0 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-antenni |

45312310-3 | Xogħol tal-protezzjoni kontra s-sajjetti |

45312311-0 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-antenna konduttriċi tas-sajjetti |

45312320-6 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-antenna tat-televiżjoni |

45312330-9 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-antenna tar-radju |

45313000-4 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni tal-lift u l-eskalaturi |

45313100-5 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni tal-lift |

45313200-6 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-eskalaturi |

45313210-9 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni tat-travellatur |

45314000-1 | Stallazzjoni ta’ apparat tat-telekommunikazzjoni |

45314100-2 | Stallazzjoni tal-exchanges tat-telefon |

45314120-8 | Stallazzjoni ta’ switchboards |

45314200-3 | Stallazzjoni tal-linji tat-telefon |

45314300-4 | Stallazzjoni ta’ l-infrastruttura tal-cable |

45314310-7 | Stallazzjoni tat-tqegħid tal-cable |

45314320-0 | Stallazzjoni tal-cable tal-kompjuter |

45315000-8 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni elettrika ta’ l-apparat tas-sħana u apparat elettriku ieħor tal-bini |

45315100-9 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-inġinerija ta’ l-elettriku |

45315200-0 | Xogħlijiet tat-turbini |

45315300-1 | Stallazzjonijiet tal-forniment ta’ l-elettriku |

45315400-2 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ vultaġġ għoli |

45315500-3 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ vultaġġ medju |

45315600-4 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ vultaġġ baxx |

45315700-5 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-istazzjon ta’ l-iswitching |

45316000-5 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni tas-sistemi ta’ l-illuminazzjoni u tas-senjalar |

45316100-6 | Stallazzjoni tat-tagħmir ta’ l-illuminazzjoni esterna |

45316110-9 | Stallazzjoni tat-tagħmir ta’ l-illuminazzjoni tat-toroq |

45316200-7 | Stallazzjoni tat-tagħmir tas-sinjalar |

45316210-0 | Stallazzjoni ta’ apparat tal-monitoraġġ tat-traffiku |

45316211-7 | Stallazzjoni tas-sinjali bid-dawl tat-toroq |

45316212-4 | Sta;;azzjoni tad-dwal li jikkontrollaw it-traffiku |

45316213-1 | Stallazzjoni ta’ apparat bħala gwida tat-traffiku |

45316220-3 | Stallazzjoni ta’ apparat tas-sinjalizzar fl-arjuport |

45316230-6 | Stallazzjonijiet ta’ l-apparat tas-sinjalizzar tal-portijiet |

45317000-2 | Xogħol ieħor ta’ l-istallazzjoni ta’ l-elettriku |

45317100-3 | Xogħol ta’ stallazzjoni elettrika ta’ l-apparat tal-pompi |

45317200-4 | Xogħol ta’ stallazzjoni elettrika ta’ l-apparat tat-transformers |

45317300-5 | Xogħol ta’ stallazzjoni elettrika ta’ l-apparat tad-distribuzzjoni ta’ l-elettriku |

45317400-6 | Xogħol ta’ stallazzjoni elettrika ta’ l-apparat tal-filtrazzjoni |

45320000-6 | Xogħol ta’ l-insulazzjoni |

45321000-3 | Xogħol ta’ l-insulazzjoni termali |

45323000-7 | Xogħol ta’ l-insulazzjoni tal-ħoss |

45324000-4 | Xogħlijiet tal-pjanċi tal-ġibż |

45330000-9 | Xogħlijiet tal-kanen u katusi sanitarji |

45331000-6 | Xogħol ta’ stallazzjoni tas-sħana, ventilazzjoni u ta’ l-arja kkondizzjonata |

45331100-7 | Xogħol ta’ stallazzjoni tas-sħana ċentrali |

45331110-0 | Xogħol ta’ stallazzjoni ta’ boiler |

45331200-8 | Xogħol ta’ stallazzjoni tal-ventilazzjoni u ta’ l-arja kkondizzjonata |

45331210-1 | Xogħol ta’ stallazzjoni tal-ventilazzjoni |

45331211-8 | Xogħol ta’ stallazzjoni tal-ventilazzjoni esterna |

45331220-4 | Xogħol ta’ stallazzjoni ta’ l-arja kkondizzjonata |

45331221-1 | Xogħol ta’ stallazzjoni ta’ l-arja parzjalment ikkondizzjonata |

45331230-7 | Xogħol ta’ stallazzjoni ta’ l-apparat tat-tkessieħ |

45331231-4 | Xogħol ta’ stallazzjoni ta’ l-apparat tar-refriġerazzjoni |

45332000-3 | Xogħol tal-kanen u tat-tqegħid tal-katusi tad-drenaġġ |

45332200-5 | Xogħol tal-kanen ta’ l-ilma |

45332300-6 | Xogħol tat-tqegħid tal-katusi tad-drena |

45332400-7 | Xogħol ta’ stallazzjoni ta’ tagħmir sanitarju |

45333000-0 | Xogħol ta’ stallazzjoni ta’ tagħmir tal-gass |

45333100-1 | Stallazzjoni ta’ apparat tal-regolazzjoni tal-gass |

45333200-2 | Xogħol ta’ stallazzjoni ta’ l-arloġġ tal-gass |

45340000-2 | Xogħol ta’ l-irpar, ringieli u ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat tas-sigurtà |

45341000-9 | Bini ta’ ringieli |

45342000-6 | Bini ta’ rpar |

45343000-3 | Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni tal-prevezzjoni tan-nar |

45343100-4 | Xogħol tal-prevenzjoni tan-nar |

45343200-5 | Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat għall-ġlieda kontra n-nar |

45343210-8 | Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tat-tifi tan-nar permezz tal-CO2 |

45343220-1 | Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tat-tifi tan-nar |

45343230-4 | Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni tas-sistemi tal-bexxiexi |

45350000-5 | Stallazzjonijiet mekkaniċi |

45351000-2 | Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni ta’ l-inġinerija mekkanika |

45400000-1 | Xogħol tat-tkomplija ta’ bini |

45410000-4 | Xogħol tat-tikħil |

45420000-7 | Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni ta’ l-injam u tal-mastrudaxxa |

45421000-4 | Xogħol ta’ l-injam |

45421100-5 | Stallazzjoni ta’ bibien u twieqi u l-komponenti relatati |

45421110-8 | Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni taċ-ċaċċiżi tal-metall għal bibien u twieqi |

45421111-5 | Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni taċ-ċaċċiżi tal-metall għal bibien |

45421112-2 | Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni taċ-ċaċċiżi tal-metall għal twieqi |

45421113-9 | Stallazzjoni ta’ l-għatbiet |

45421114-6 | Stallazzjoni ta’ bibien tal-metall |

45421115-3 | Stallazzjoni ta’ twieqi tal-metall |

45421120-1 | Stallazzjoni taċ-ċaċċiżi tal-plastika għal bibien u twieqi |

45421121-8 | Stallazzjoni taċ-ċaċċiżi tal-plastika għal bibien |

45421122-5 | Stallazzjoni taċ-ċaċċiżi tal-plastika għal twieqi |

45421123-2 | Stallazzjoni ta’ l-għatbiet tal-plastika |

45421124-9 | Stallazzjoni tal-bibien tal-plastika |

45421125-6 | Stallazzjoni tat-twieqi tal-plastika |

45421130-4 | Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni taċ-ċaċċiżi ta’ l-injam għal bibien u twieqi |

45421131-1 | Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni taċ-ċaċċiżi ta’ l-injam għal bibien |

45421132-8 | Stallazzjoni taċ-ċaċċiżi ta’ l-injam għal twieqi |

45421133-5 | Stallazzjoni ta’ l-għatbiet ta’ l-injam |

45421134-2 | Stallazzjoni tal-bibien ta’ l-injam |

45421135-9 | Stallazzjoni tat-twieqi ta’ l-injam |

45421140-7 | Stallazzjoni tax-xogħlijiet tal-metall apparti milli bibien u twieqi |

45421141-4 | Stallazzjoni tad-diviżorji |

45421142-1 | Stallazzjoni ta’ kontraporti |

45421143-8 | Xogħol ta’ stallazzjoni ta’ dendini |

45421144-5 | Xogħol ta’ stallazzjoni ta’ tined |

45421145-2 | Xogħol ta’ stallazzjoni ta’ dendini li jinbarmu |

45421146-9 | Stallazzjoni ta’ soqfa sospiżi |

45421147-6 | Stallazzjoni ta’ gradilji |

45421148-3 | Stallazzjoni ta’ gradi |

45421150-0 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ prodotti mhux metalliċi |

45421151-7 | Stallazzjoni ta’ kċejjen imwaħħla fil-post |

45421152-4 | Stallazzjoni ta’ ħitan diviżorji |

45421153-1 | Stallazzjoni ta’ għamara mibnija fil-post |

45421160-3 | Xogħol tal-ferrerija |

45422000-1 | Xogħol ta’ stallazzjonijiet tal-mastrudaxxa |

45422100-2 | Xogħol ta’ l-injam |

45430000-0 | Xogħol tal-kisi ta’ l-art u l-ħitan |

45431000-7 | Xogħol tat-tqegħid tal-madum |

45431100-8 | Xogħol tat-tqegħid tal-madum ta’ l-art |

45431200-9 | Xogħol tat-tqegħid tal-madum tal-ħajt |

45432000-4 | Xogħol tat-tqegħid u l-kisi ta’ l-art, tal-kisi tal-ħitan u tat-twaħħil tal-karti mal-ħitan |

45432100-5 | Xogħol tat-tqegħid u l-kisi ta’ l-art |

45432110-8 | Xogħol tat-tqegħid ta’ l-art |

45432111-5 | Xogħol tat-tqegħid ta’ kisi flessibbli ta’ l-artijiet |

45432112-2 | Tqegħid tal-pavimentar |

45432113-9 | Artijiet tal-parquet |

45432114-6 | Xogħol ta’ l-artijiet ta’ l-injam |

45432120-1 | Xogħol ta’ stallazzjoni ta’ art flessibbli |

45432121-8 | Artijiet tal-kompjuter |

45432130-4 | Xogħol tal-kisi ta’ l-artijiet |

45432200-6 | Xogħol tal-kisi tal-ħitan u tat-twaħħil tal-karti mal-ħitan |

45432210-9 | Xogħol tal-kisi tal-ħitan |

45432220-2 | Xogħol tat-twaħħil tal-karti mal-ħitan |

45440000-3 | Xogħol ta’ żebgħa u tat-twaħħil tal-ħġieġ |

45441000-0 | Xogħol tat-twaħħil tal-ħġieġ |

45442000-7 | L-applikar ta’ xogħol ta’ kisjiet protettivi |

45442100-8 | Xogħol ta’ żebgħa |

45442110-1 | Xogħol ta’ żebgħa ta’ bini |

45442120-4 | Xogħol ta’ żebgħa u tal-kisi protettiv ta’ strutturi |

45442121-1 | Xogħol ta’ żebgħa ta’ strutturi |

45442180-2 | Xogħol ta’ żebgħa mill-ġdid |

45442190-5 | Xogħol tat-tneħħija taż-żebgħa |

45442200-9 | Xogħol ta’ l-applikar ta’ kisi ta’ kontra s-sadid |

45442210-2 | Xogħol ta’ galvanizzar |

45442300-0 | Xogħol tal-protezzjoni ta’ l-uċuħ |

45450000-6 | Xogħol ieħor tal-finalizzar ta’ bini |

45451000-3 | Xogħol ta’ dekorazzjoni |

45451100-4 | Xogħol tat-twaħħil ta’ l-ornamentazzjoni |

45451200-5 | Xogħol tat-twaħħil tal-panewiet |

45451300-6 | Ġonna interni |

45452000-0 | Xogħol ta’ tindif estern tal-bini |

45452100-1 | Xogħol tat-tindif b’forza ta’ brix għall-estern ta’ bini |

45453000-7 | Xogħol tal-manteniment sħiħ u l-aġġornament ta’ bini |

45453100-8 | Xogħol tal-manteniment sħiħ |

45454000-4 | Xogħol ta’ ristrutturar |

45454100-5 | Xogħol ta’ restawr |

45500000-2 | Kiri tal-makkinarju u l-apparat flimkien ma l-operatur għall-kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili |

45510000-5 | Kiri ta’ krejnijiet bl-opreatur |

45520000-8 | Kiri ta’ l-apparat li jwarrab il-materjal flimkien ma’ l-operatur |

50000000-5 | Servizzi ta’ tiswija, manutenzjoni u stallazzjoni |

50100000-6 | Servizzi ta’ tiswija, manutenzjoni u dawk assoċċjati, tal-vetturi u l-apparat relatat |

50110000-9 | Tiswija u manutenzjoni u servizzi assoċċjati, tal-vetturi bil-magna u l-apparat assoċċjat |

50111000-6 | Amministrazzjoni tal-flotta tal-vetturi, servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni |

50111100-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-flotta tal-vetturi |

50111110-0 | Servizzi ta’ appoġġ tal-flotta tal-vetturi |

50112000-3 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni tal-karozzi |

50112100-4 | Servizzi ta’ tiswija tal-karozzi |

50112110-7 | Servizzi ta’ tiswija tal-karozzerija ta’ vetturi |

50112111-4 | Servizzi tat-tellar tad-daqqiet |

50112120-0 | Servizzi tal-kambjament tal-windscreen |

50112200-5 | Servizzi tal-manutenzjoni tal-karozzi |

50112300-6 | Ħasil tal-karozzi u servizzi simili |

50113000-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-karozzi tal-linja |

50113100-1 | Servizzi ta’ tiswija tal-karozzi tal-linja |

50113200-2 | Servizzi tal-manutenzjoni tal-karozzi tal-linja |

50114000-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tat-trakkijiet |

50114100-8 | Servizzi ta’ tiswija tat-trakkijiet |

50114200-9 | Servizzi tal-manutenzjoni tat-trakkijiet |

50115000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-motoċikletti |

50115100-5 | Servizzi ta’ tiswija tal-motoċikletti |

50115200-6 | Servizzi tal-manutenzjoni tal-motoċikletti |

50116000-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni relatati ma’ partijiet speċifiċi ta’ vetturi |

50116100-2 | Servizzi ta’ tiswija tas-sistema ta’ l-elettriku |

50116200-3 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-brejkijiet ta’ vetturi u ta’ partijiet tal-brejkiet |

50116300-4 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ ingranaġġi tal-karozzi |

50116400-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tat-trasmissjoni ta’ vetturi |

50116500-6 | Servizzi ta’ tiswija tat-tyres, inklużi t-twaħil u l-ibbilanċjar |

50116510-9 | Servizzi ta’ l-iffurmar mill-ġdid tat-tyres |

50116600-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-muturi ta’ l-istartjar |

50117000-8 | Servizzi ta’ konverżjoni ta’ vetturi u wkoll ta’ l-ikkondizzjonar mill-ġdid |

50117100-9 | Servizzi ta’ konverżjoni ta’ vetturi bil-magna |

50117200-0 | Servizzi ta’ konverżjoni ta’ ambulanzi |

50117300-1 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid ta’ vetturi |

50118000-5 | Servizzi ta’ l-emerġenza awtomobilistika fit-triq |

50118100-6 | Servizzi fil-każ ta’ ħsara u ta’ l-irkupru ta’ karozzi |

50118110-9 | Servizzi ta’ l-irmunkar min-nofs ta’ vetturi |

50118200-7 | Servizzi fil-każ ta’ ħsara u ta’ l-irkupru ta’ vetturi kummerċjali |

50118300-8 | Servizzi fil-każ ta’ ħsara u ta’ l-irkupru ta’ karozzi tal-linja |

50118400-9 | Servizzi fil-każ ta’ ħsara u ta’ l-irkupru ta’ karozzi bil-magna |

50118500-0 | Servizzi fil-każ ta’ ħsara u ta’ l-irkupru ta’ motoċikletti |

50190000-3 | Servizzi ta’ tfarrik ta’ vetturi |

50200000-7 | Tiswija, manutenzjoni u servizzi assoċċjati relatati ma’ l-ajruplani, ferrorviji, toroq u apparat marittimu |

50210000-0 | Tiswija, manutenzjoni u servizzi assoċċjati relatati ma’ l-ajruplani, u apparat ieħor |

50211000-7 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-ajruplani |

50211100-8 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ l-ajruplani |

50211200-9 | Servizzi ta’ tiswija ta’ l-ajruplani |

50211210-2 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni tal-magni ta’ l-ajruplani |

50211211-9 | Servizzi tal-manutenzjoni tal-magni ta’ l-ajruplani |

50211212-6 | Servizzi ta’ tiswija tal-magni ta’ l-ajruplani |

50211300-0 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid ta’ ajruplani |

50211310-3 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid tal-magni ta’ l-ajruplani |

50212000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-elikotteri |

50220000-3 | Tiswija, manutenzjoni u servizzi assoċċjati relatati mal-ferroviji, u apparat ieħor |

50221000-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-lokomottivi |

50221100-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-ingranaġġi tal-lokomottivi |

50221200-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tat-trasmissjoni tal-lokomottivi |

50221300-3 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-karrijiet tar-roti tal-lokomottivi |

50221400-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-brejkijiet ta’ lokomottivi u ta’ partijiet tal-brejkiet |

50222000-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-vaguni ambulanti |

50222100-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-mewwieta tal-ferroviji |

50223000-4 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid ta’ lokomottivi |

50224000-1 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid ta’ vaguni ambulanti |

50224100-2 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid tas-sedili ta’ vaguni ambulanti |

50224200-3 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid tal-vaguni tal-passiġġieri |

50225000-8 | Servizzi ta’ manutenzjoni tal-binarji tal-ferroviji |

50229000-6 | Demolizzjoni ta’ vaguni ambulanti |

50230000-6 | Tiswija, manutenzjoni u servizzi assoċċjati relatati mat-toroq, u apparat ieħor |

50232000-0 | Servizzi ta’ manutenzjoni ta’ stallazzjonijiet tad-dwal pubbliċi u tad-dwal tat-traffiku |

50232100-1 | Servizzi tal-manutenzjoni tad-dwal tat-toroq |

50232110-4 | Kummissjonar ta’ stallazzjonijiet tal-dawl pubbliku |

50232200-2 | Servizzi ta’ manutenzjoni tas-sinjali tat-traffiku |

50240000-9 | Tiswija, manutenzjoni u servizzi assoċċjati relatati ma’ l-apparat marittimu u apparat ieħor |

50241000-6 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ vapuri |

50241100-7 | Servizzi ta’ tiswija ta’ vapuri |

50241200-8 | Servizzi ta’ tiswija ta’ laneċ |

50242000-3 | Servizzi ta’ konverżjoni ta’ vapuri |

50243000-0 | Servizzi ta’ demolizzjoni ta’ vapuri |

50244000-7 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid ta’ vapuri jew dgħajjes |

50245000-4 | Servizzi ta’ l-aġġornament ta’ vapuri |

50246000-1 | Servizzi ta’ manutenzjoni ta’ l-apparat tal-portijiet |

50246100-2 | Servizzi ġewwa l-baċiri |

50246200-3 | Servizzi tal-manutenzjoni tal-bagi |

50246300-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-strutturi ta’ wiċċ il-baħar |

50246400-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ pjattaformi ta’ wiċċ il-baħar |

50300000-8 | Servizzi ta’ tiswija, manutenzjoni u servizzi oħrajn assoċċjati mal-kompjuters personali, apparat ta’ l-uffiċini, telekomunikazzjonijiet u apparat awdjo-viżiv |

50310000-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-makkinarju ta’ l-uffiċini |

50311000-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-makkinarju ta’ l-uffiċini użat għall-kontijiet |

50311400-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ kalkolaturi u tal-makkinarju ta’ l-uffiċini użat għall-kontijiet |

50312000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-kompjuters |

50312100-6 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-kompjuters "mainframe" |

50312110-9 | Manutenzjoni ta’ l-apparat tal-kompjuters "mainframe" |

50312120-2 | Tiswija ta’ l-apparat tal-kompjuters "mainframe" |

50312200-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-mini-kompjuters |

50312210-0 | Manutenzjoni ta’ l-apparat tal-mini-kompjuters |

50312220-3 | Tiswija ta’ mini-kompjuters |

50312300-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tan-network tad-data |

50312310-1 | Manutenzjoni ta’ l-apparat tan-network tad-data |

50312320-4 | Tiswija ta’ l-apparat tan-network tad-data |

50312400-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-micro-kompjuters |

50312410-2 | Manutenzjoni tal-micro-kompjuters |

50312420-5 | Tiswija ta’ micro-kompjuters |

50312500-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tas-software tat-teknoloġija ta’ l-informatika |

50312510-3 | Tiswija tas-software tat-teknoloġija ta’ l-informatika |

50312520-6 | Tiswija tas-software tat-teknoloġija ta’ l-informatika |

50312600-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tat-teknoloġija ta’ l-informatika |

50312610-4 | Manutenzjoni ta’ l-apparat tat-teknoloġija ta’ l-informatika |

50312620-7 | Tiswija ta’ l-apparat tat-teknoloġija ta’ l-informatika |

50313000-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-makkinarju reprografiku |

50313100-3 | Servizzi ta’ tiswija ta’ l-apparat tal-fotokopji |

50313200-4 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-fotokopji |

50314000-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-magni tal-facsimile |

50315000-6 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-magni li jwieġbu t-telefon |

50316000-3 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ magni li joħrġu l-biljetti |

50317000-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ magni li jivvalidaw il-biljetti |

50320000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-kompjuters personali |

50321000-1 | Servizzi ta’ tiswija tal-kompjuters personali |

50322000-8 | Servizzi ta’ manutenzjoni tal-kompjuters personali |

50323000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-periferali tal-kompjuters |

50323100-6 | Manutenzjoni tal-periferali tal-kompjuters |

50323200-7 | Tiswija tal-periferali tal-kompjuters |

50324000-2 | Servizzi ta’ appoġġ għall-kompjuters personali |

50324100-3 | Servizzi tal-manutenzjoni tas-sistemi |

50324200-4 | Servizzi tal-manutenzjoni preventiva |

50330000-7 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tat-telekomunikazzjonijiet |

50331000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-linji tat-telekomunikazzjonijiet |

50332000-1 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ l-infrastruttura tat-telekomunikazzjonijiet |

50333000-8 | Servizzi tal-manutenzjoni ra’ l-apparat tal-komunikazzjoni bir-radju |

50333100-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tat-trasmitturi tar-radju |

50333200-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tar-radju-telefonija |

50334000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-linji tat-telefonija u tal-linji tat-telegrafija |

50334100-6 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-linji tat-telefonija |

50334110-9 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-linji tat-telefonija |

50334120-2 | Servizzi ta’ l-aġġornament ta’ l-apparat ta’ l-iswitching telefoniku |

50334130-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat ta’ l-iswitching telefoniku |

50334140-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tas-settijiet telefoniċi |

50334200-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-linja telegrafika |

50334300-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-linja tat-telex |

50334400-9 | Servizzi tal-manutenzjoni tas-sistema tat-telekomunikazzjoni |

50340000-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat awdjo-viżżiv u ottiku |

50341000-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tat-televiżjoni |

50341100-8 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat tal-video-text |

50341200-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tat-trasmettituri tat-televiżjoni |

50342000-4 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat ta’ l-awdjo |

50343000-1 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat tal-video |

50344000-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat ottiku |

50344100-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat fotografiku |

50344200-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat ċinematografiku |

50400000-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat mediku u ta’ preċiżjoni |

50410000-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-kejl, testjar u verifika |

50411000-9 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat fotografiku |

50411100-0 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-arloġġi ta’ l-ilma |

50411200-1 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-arloġġi tal-gass |

50411300-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-arloġġi ta’ l-elettriku |

50411400-3 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni tat-takometri |

50411500-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat industrijali tal-kejl tal-ħin |

50412000-6 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat tat-testijiet |

50413000-3 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat tal-verifika |

50413100-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tas-sejbien tal-gass |

50413200-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tat-tifi tan-nar |

50420000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat mediku u kirurġiku |

50421000-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat mediku |

50421100-3 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tas-siġġijiet tar-roti |

50421200-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tar-raġġi X |

50422000-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat kirurġiku |

50430000-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat ta’ preċiżjoni |

50431000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ arloġġi ta’ idejn |

50432000-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-arloġġi |

50433000-9 | Servizzi tal-kalibrazzjoni |

50500000-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ pompi, valvoli, vitien u ta’ kontenituri tal-metall u ta’ makkinarju |

50510000-3 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ pompi, valvoli, vitien u ta’ kontenituri tal-metall |

50511000-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-pompi |

50511100-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-pompi tal-likwidu |

50511200-2 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni tal-pompi tal-gass |

50512000-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-valvoli |

50513000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-vitien |

50514000-1 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ kontenituri metalliċi |

50514100-2 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ tankijiet |

50514200-3 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ riservaturi |

50514300-4 | Servizzi ta’ tiswija tal-kisjiet forma ta’ komma |

50530000-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju |

50531000-6 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makinnarju mhux bl-elettriku |

50531100-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ boilers |

50531200-8 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ apparati tal-gass |

50531300-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ kompressuri |

50531400-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ krejnijiet |

50531500-1 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ torrijiet tat-tħaffir |

50531510-4 | Servizzi tal-ħatt tat-torrijiet tat-tħaffir |

50532000-3 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ makkinarju bl-elettriku, apparat u tagħmir relatat |

50532100-4 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ muturi ta’ l-elettriku |

50532200-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ trasformaturi |

50532300-6 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ ġeneraturi |

50532400-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tad-distribuzzjoni elettrika |

50700000-2 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-istallazzjonijiet tal-bini |

50710000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-istallazzjoni elettriċi u mekkaniċi, tal-bini |

50711000-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-istallazzjoni elettriċi tal-bini |

50712000-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-istallazzjoni mekkaniċi tal-bini |

50720000-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tas-sħana ċentrali |

50721000-5 | Kommissjonar ta’ l-istallazzjoni tas-sħana |

50730000-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ gruppi tat-tkessieħ |

50740000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-eskalaturi |

50750000-7 | Servizzi tal-manutenzjoni tal-liftijiet |

50800000-3 | Servizzi varji ta’ tiswija u tal-manutenzjoni |

50810000-6 | Servizzi ta’ tiswija tal-ġojjellerija |

50820000-9 | Servizzi ta’ tiswija ta’ oġġetti personali tal-ġild |

50821000-6 | Servizzi ta’ tiswija ta’ l-istivali |

50822000-3 | Servizzi ta’ tiswija ta’ żraben |

50830000-2 | Servizzi ta’ tiswija ta’ ħwejjeġ u drappijiet |

50840000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-armi u s-sistemi ta’ l-armi |

50841000-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-armi |

50842000-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tas-sistemi ta’ l-armi |

50850000-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-għamara |

50860000-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-istrumenti mużikali |

50870000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-postijiet ta’ fejn jilgħabu t-tfal |

50880000-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-lukandi u r-resturanti |

50881000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-lukandi |

50882000-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tar-resturanti |

50883000-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tas-servizz ta’ l-ikel |

50884000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat ta’ l-ikkampjar |

50900000-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni |

50910000-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat elettriku u mekkaniku |

50911000-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat elettriku |

50911100-5 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ muturi, ġeneraturi u trasformaturi elettriċi |

50911110-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ muturi elettriċi |

50911120-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ ġeneraturi |

50911130-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ trasformaturi |

50911200-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni tad-distribuzzjoni ta’ l-elettriku u l-apparat tal-kontroll |

50911210-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tad-distribuzzjoni ta’ l-elettriku |

50911220-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tal-kontroll ta’ l-elettriku |

50912000-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat mekkaniku |

50913000-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ ġeneraturi tal-fwar, turbini, kompresuri u l-ġewżiet tal-fjammi |

50913100-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ ġeneraturi tal-fwar |

50913300-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ turbini |

50913310-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ turbini tal-gass |

50913400-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ kompressuri |

50913500-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ kalkari |

50913510-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni tal-ġewżiet tal-fjamma |

50913511-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-inċineraturi ta’ l-iskart |

50914000-5 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ magni |

50914100-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ magni tal-petrol |

50914200-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ magni tad-diesel |

50914300-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ magni tal-ferrovija |

50914400-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ magni ta’ vetturi |

50914500-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ magni marittimi |

50914600-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ turbini ta’ l-ajruplani |

50920000-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat għall-kejl, verifika testijiet u n-navigazzjoni |

50921000-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat għall-kejl |

50921100-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tal-kejl tal-ħin |

50922000-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tat-testijiet |

50923000-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat tat-testijiet |

50924000-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tan-navigazzjoni |

50930000-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tal-komunikazzjoni |

50931000-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tar-radju, televiżjoni, ħoss u video |

50931100-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat tar-radju |

50931200-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat tat-televiżjoni |

50931300-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat tal-ħoss |

50931400-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat tal-video |

50932000-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ trasmitturi tar-radju u tat-televiżjoni |

50932100-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ trasmitturi tar-radju |

50932200-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ trasmitturi tat-televiżjoni |

50933000-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tar-radjo-telefonija |

50934000-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tat-telefonija bil-fili |

50935000-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tat-telegrafija bil-fili |

50940000-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat mediku u kirurġiku |

50941000-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat mediku |

50942000-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat kirurġiku |

50943000-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tal-laboratorju |

50950000-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju u apparat |

50951000-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju u apparat għal skopijiet ġenerali |

50951100-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat ta’ l-erfiegħ u t-tqandil, apparti milli liftijiet eskalaturi |

50951110-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat ta’ l-erfiegħ |

50951111-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni krejnijiet |

50951120-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat tat-tqandil |

50951130-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat ta’ aċċess sospiż mis-soqfa |

50951140-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ sistemi speċjali tal-ġarr |

50951400-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju varju għal skopijiet ġenerali |

50951410-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju u apparat tal-filtrazzjoni u l-purifikazzjoni ta’ likwidi |

50951411-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju u apparat tal-filtrazzjoni u l-purifikazzjoni ta’ l-ilma |

50952000-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-agrikoltura u l-foresterija |

50952100-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-agrikoltura |

50952200-5 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-foresterija |

50953000-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ għodda mekkanizzata |

50954000-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju u apparat għal skopijiet speċjali |

50954100-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-minieri, barrieri, kostruzzjoni u metallurġija |

50954110-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-minieri |

50954120-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-barrieri |

50954130-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-kostruzzjoni |

50954140-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-metallurġija |

50954200-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-ipproċessar ta’ l-ikel, xorb u tabakk |

50954210-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-ipproċessar ta’ l-ikel |

50954220-5 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-ipproċessar tax-xorb |

50954230-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-ipproċessar tat-tabakk |

50954300-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni tat-tessuti, drappijiet u ġlud |

50954310-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni tat-tessuti |

50954320-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni ta’ drappijiet |

50954330-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni ta’ ġlud |

50954340-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-ħasil tal-lavanderija, ħasil fix-xott u tnixxif |

50954400-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni tal-karta u l-kartun |

50954410-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni tal-karta |

50954420-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni tal-kartun |

50955000-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ sistemi ta’ l-armamenti |

50960000-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ kompjuters u apparat ta’ l-uffiċini |

50961000-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ kompjuters u apparat ta’ l-ipproċessar ta’ l-informazzjoni |

50961100-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ kompjuters |

50961110-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ hardware |

50961200-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat ta’ l-ipproċessar ta’ l-informatika |

50962000-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat ta’ l-uffiċini |

50980000-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ kontenituri tal-metall |

50981000-5 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ tankijiet |

50982000-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ riservaturi |

52000000-9 | Servizzi tal-bejgħ bl-imnut |

52100000-0 | Servizzi tal-bejgħ bl-imnut ta’ prodotti ta’ l-ikel |

52200000-1 | Servizzi tal-bejgħ bl-imnut ta’ xorb |

52300000-2 | Servizzi tal-bejgħ bl-imnut ta’ għamara |

52400000-3 | Servizzi tal-bejgħ bl-imnut ta’ ħwejjeġ |

52500000-4 | Servizzi tal-bejgħ bl-imnut ta’ materjali tal-kostruzzjoni |

52600000-5 | Servizzi tal-bejgħ bl-imnut ta’ materja stampata |

52700000-6 | Servizzi tal-bejgħ bl-imnut ta’ oġġetti ta’ l-uffiċini |

52800000-7 | Servizzi tal-bejgħ bl-imnut ta’ prodotti ta’ prodotti ta’ l-oltikoltura |

52900000-8 | Servizzi tal-bejgħ bl-imnut ta’ prodotti ta’ prodotti mediċi |

55000000-0 | Servizzi tal-lukandi u r-resturanti |

55100000-1 | Servizzi tal-lukandi |

55200000-2 | Siti tal-kampeġġ u ta’ akkomodazzjoni oħra mhux tal-lukandi |

55210000-5 | Servizzi ta’ l-ospizju taż-żgħażagħ |

55220000-8 | Servizzi tas-sit ta’ l-ikkampeġġjar |

55221000-5 | Servizzi tas-sit tal-karovani |

55240000-4 | Servizzi ta’ ċentru tal-vaganzi u ta’ djar tat-turisti |

55241000-1 | Servizzi ta’ ċentru tal-vaganzi |

55242000-8 | Servizzi ta’ djar tat-turisti |

55243000-5 | Servizzi tal-kamp tal-vaganzi tat-tfal |

55250000-7 | Servizzi ta’ kiri ta’ l-akkomodazzjoni bl-għamara għal żmien qasir |

55260000-0 | Servizzi ta’ l-irqad fil-karozza |

55270000-3 | Servizzi ipprovduti minn stabbelimenti fuq il-bażi ta’ sodda u kolazzjoni |

55300000-3 | Servizzi ta’ resturanti u tal-preżentazzjoni ta’ l-ikel |

55310000-6 | Servizz tal-kamriera fir-restoranti |

55311000-3 | Servizz tal-kamriera fir-restoranti bi klijentela ristretta |

55312000-0 | Servizz tal-kamriera fir-restoranti bi klijentela mhux ristretta |

55320000-9 | Servizzi tal-preżentazzjoni ta’ l-ikel |

55321000-6 | Servizzi tal-preparazzjoni ta’ l-ikel |

55322000-3 | Servizzi tat-tisjir ta’ l-ikel |

55330000-2 | Servizzi tal-kafetterija |

55400000-4 | Servizzi tal-preżentazzjoni tax-xorb |

55410000-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ ħwienet tax-xorb |

55500000-5 | Servizzi tal-kafetterija u ta’ l-ikel |

55510000-8 | Servizzi tal-kafetterija |

55511000-5 | Servizzi tal-kafetterija u dwak l-oħrajn tal-kafetterija bi klijentela ristretta |

55512000-2 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-kafetterija |

55520000-1 | Servizzi tal-preżentazzjoni ta’ l-ikel |

55521000-8 | Servizzi tal-preżentazzjoni ta’ l-ikel għal sptarijiet privati |

55521100-9 | Servizzi ta’ l-ikel imwassal fid-djar permezz ta’ karozzi |

55521200-0 | Servizz tat-twassil ta’ l-ikel |

55522000-5 | Servizzi ta’ l-ikel għall-impriżi tat-trasport |

55523000-2 | Servizzi ta’ l-ikel għall-impriżi oħrajn u istituzzjonijiet relatati |

55523100-3 | Servizzi ta’ l-ikel għall-iskejjel |

55524000-9 | Servizzi tal-preżentazzjoni ta’ l-ikel għall-iskejjel |

60000000-8 | Servizzi tat-trasport bl-art u servizzi tat-trasport permezz tal-pajpijiet |

60100000-9 | Servizzi tat-trasport bl-art |

60110000-2 | Servizzi tat-trasport bl-art tal-passiġġieri |

60111000-9 | Trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija |

60112000-6 | Servizzi tat-trasport pubbliku |

60112100-7 | Servizzi tat-trasport pubbliku permezz tat-tram |

60112200-8 | Servizzi tat-trasport pubbliku permezz tal-karozzi tal-linja |

60112300-9 | Servizzi tat-trasport pubbliku permezz tal-coaches |

60113000-3 | Servizzi tat-trasport bi klijentela ristretta |

60113100-4 | Servizzi tat-trasport ta’ l-iskola |

60113200-5 | Servizzi tat-trasport tal-priġunieri |

60113300-6 | Servizzi tat-trasport tal-pazjenti |

60113310-9 | Servizzi tat-trasport tal-pazjenti mhux b’emerġenza |

60113400-7 | Trasport ta’ persuni ħandikappati |

60113500-8 | Trasport ta’ persuni anzjani |

60114000-0 | Servizzi tat-trasport regolari tal-passiġġieri |

60115000-7 | Servizzi tat-trasport tal-passiġġieri permezz ta’ karozza |

60115100-8 | Servizzi tat-taxi |

60116000-4 | Aervizzi takl-passiġġieri bl-art għal skopijiet speċjali |

60116100-5 | Trasport tal-passiġġieri mhux fuq rotta skedata |

60116200-6 | Servizzi ta’ xarabank għal ġiti |

60116300-7 | Trasport tal-passiġġieri b’vetturi miġbuda mill-annimali |

60117000-1 | Kiri tat-trasport tal-passiġieri b’vetturi bix-xufier |

60117100-2 | Kiri ta’ karozza tal-passiġieri b’vetturi bix-xufier |

60117200-3 | Kiri ta’ xarabank u coaches bix-xufier |

60120000-5 | Servizzi tat-trasport tal-merkanzija bl-art |

60121000-2 | Trasport tal-merkanzija bil-ferrovija |

60121100-3 | Trasport bil-ferrovija ta’ oġġetti ffriżati jew raffriġerati |

60121200-4 | Trasport bil-ferrovija ta’ prodotti tal-petroleum |

60121300-5 | Trasport bil-ferrovija ta’ likwidi fil-massa jew gassijiet |

60121400-6 | Trasport bil-ferrovija ta’ merkanzija fil-kontenituri |

60121500-7 | Trasport tal-posta bil-ferrovija |

60121600-8 | Trasport bil-ferrovija ta’ oġġetti xotti fil-massa |

60122000-9 | Servizzi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq |

60122100-0 | Servizzi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq f’vetturi speċjalizzati |

60122110-3 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi raffriġerati |

60122120-6 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi tat-tankijiet |

60122130-9 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi adattati għal oġġetti bil-massa |

60122140-2 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi tal-kontenituri |

60122150-5 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi għall-ġarr ta’ l-għamara |

60122160-8 | Servizzi tat-trasport b’sigurtà |

60122161-5 | Servizzi ta’ karozzi korazzati |

60122170-1 | Servizzi tat-trasport mediku |

60122200-1 | Trasport tal-posta bit-triq |

60122230-0 | Servizzi tat-trasport tal-pakketti postali |

60123000-6 | Servizzi tat-trasport speċjalizzat |

60123100-7 | Trasport tal-faħam |

60123200-8 | Trasport taż-żejt |

60123300-9 | Trasport tal-karburanti |

60123400-0 | Trasport tal-gassijiet |

60123500-1 | Trasport ta’ likwidi |

60123600-2 | Servizzi tat-trasport ta’ l-armi u l-munizzjon |

60123700-3 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ karrijiet mgħobbija |

60129000-8 | Kiri ta’ vetturi bix-xufier għat-trasport tal-merkanzija |

60129100-9 | Kiri ta’ trakkijiet bix-xufier |

60129200-0 | Kiri ta’ vetturi industriali bix-xufier |

60129300-1 | Kiri ta’ vannijiet bix-xufier |

60200000-0 | Servizzi tat-trasport permezz tal-pajpijiet |

60210000-3 | Trasport tal-prodotti tal-petroleum permezz tal-pajpijiet |

60220000-6 | Trasport tal-gass naturali permezz tal-pajpijiet |

61000000-5 | Servizzi tat-trasport b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

61100000-6 | Servizzi tat-trasport tal-passiġġieri b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

61110000-9 | Servizzi tat-trasport bil-laneċ |

61200000-7 | Trasport tal-merkanzija b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

61210000-0 | Trasport tal-merkanzija raffriġerata b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

61220000-3 | Trasport taż-żejt b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

61230000-6 | Trasport tal-merkanzija fil-massa b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

61240000-9 | Trasport tal-merkanzija fil-kontenituri b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

61250000-2 | Trasport tal-posta b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

61300000-8 | Servizzi ta’ vapuri li jqiegħdu l-cables |

61400000-9 | Operazzjonijiet tal-vapuri |

61500000-0 | Kiri tal-mezzi tat-trasport ta’ fuq l-ilma bl-ekwipaġġ tagħhom |

61510000-3 | Kiri ta’ dgħajjes bl-ekwipaġġ tagħhom |

61511000-0 | Kiri ta’ vapuri li jbaħħru f’ibħra miftuħa bl-ekwipaġġ tagħhom |

61512000-7 | Kiri ta’ dgħajjes ta’ fuq kanali nterni bl-ekwipaġġ tagħhom |

61513000-4 | Servizzi ta’ vapuri għal kontra t-tniġġiż |

61514000-1 | Servizzi ta’ vapuri kapaċi li jerfgħu tagħbijiet tqal hafna |

61515000-8 | Servizzi ta’ vapuri li jistennew fil-qrib |

61516000-5 | Servizzi ta’ vapuri tal-fornimenti offshore |

61530000-9 | Kiri ta’ dgħajjes bl-ekwipaġġ tagħhom |

62000000-2 | Servizzi tat-trasport bl-ajru |

62100000-3 | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru |

62110000-6 | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru tal-passiġġieri |

62120000-9 | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru tal-merkanzija |

62121000-6 | Servizzi skedati tat-trasport tal-posta bl-ajru |

62122000-3 | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru tal-merkanzija fil-kontenituri |

62200000-4 | Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru |

62210000-7 | Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru tal-passiġġieri |

62220000-0 | Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru tal-merkanzija |

62221000-7 | Servizzi mhux-skedati tat-trasport tal-posta bl-ajru |

62222000-4 | Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru tal-merkanzija fil-kontenituri |

62230000-3 | Servizzi ta’ charter bl-ajru |

62240000-6 | Kiri tal-mezzi tat-trasport bl-ajru bl-ekwipaġġ tagħhom |

62241000-3 | Kiri ta’ ajruplani bl-ekwipaġġ tagħhom |

62241100-4 | Kiri ta’ ajruplani ta’ ġwienaħ fissi bl-ekwipaġġ tagħhom |

62241200-5 | Kiri ta’ l-elikotteri bl-ekwipaġġ tagħhom |

62300000-5 | Servizzi tat-trasport fl-ispazju |

62400000-6 | Servizzi ta’ l-ajru u dawk relatati magħhom |

62410000-9 | Servizzi ta’ l-isprejjar mill-ajru |

62420000-2 | Servizzi bl-ajru għat-tifi tan-nar tal-foresti |

62430000-5 | Servizzi tas-salvataġġ bl-ajru |

62440000-8 | Servizzi operazzjoni ta’ l-ajruplani |

62441000-5 | Servizzi ta’ piloti |

62450000-1 | Servizzi ta’ l-operat ta’ l-ajruplani |

63000000-9 | Servizzi ta’ appoġġ u trasport awżiljarju; servizzi ta’ l-aġenziji ta’ l-ivvjaġġar |

63100000-0 | Servizzi tat-tqandil tal-merkanzija u tal-ħażna |

63110000-3 | Servizzi tat-tqandil tal-merkanzija |

63111000-0 | Servizzi tat-tqandil tal-kontenituri |

63112000-7 | Servizzi tat-tqandil tal-bagalji |

63112100-8 | Servizzi tat-tqandil tal-bagalji tal-passiġġieri |

63112110-1 | Servizzi tal-ġbir tal-bagalji |

63120000-6 | Servizzi tal-ħażna u tal-magażinaġġ |

63121000-3 | Servizzi tal-ħażna u ta’ l-irkupru |

63121100-4 | Servizzi tal-ħażna |

63121110-7 | Servizzi tal-ħażna tal-gass |

63122000-0 | Sarvizzi tal-magażinaġġ |

63200000-1 | Servizzi bħala appoġġ tat-trasport bl-art |

63210000-4 | Servizzi bħala appoġġ tat-trasport bil-ferrovija |

63220000-7 | Servizzi bħala appoġġ tat-trasport bit-triq |

63221000-4 | Servizzi ta’ l-istazzjon tal-karozzi tal-linja |

63222000-1 | Servizzi operazzjoni f’toroq arterjali ewlenija |

63222100-2 | Servizzi tal-ħlasijiet tal-passaġġ minn toroq arterjali ewlenija |

63223000-8 | Servizzi operazzjonali tal-pontijiet u tal-mini |

63223100-9 | Servizzi operazzjonali tal-pontijiet |

63223110-2 | Servizzi tal-ħlasijiet tal-passaġġ minn fuq pontijiet |

63223200-0 | Servizzi operazzjoni tal-mini |

63223210-3 | Servizzi tal-ħlasijiet tal-passaġġ minn ġewwa mini |

63224000-5 | Servizzi tal-parkeġġ |

63225000-2 | Servizzi ta’ l-imwieżen għall-vetturi |

63226000-9 | Servizzi għall-forniment tal-karburanti lill-vetturi |

63300000-2 | Servizzi bħala appoġġ tat-trasport fuq l-ilma |

63310000-5 | Servizzi operazzjonali tal-portijiet u l-kanali nterni u s-servizzi assoċċjati magħhom |

63311000-2 | Servizzi ta’ bunkering |

63312000-9 | Servizzi operazzjoni tal-portijiet |

63313000-6 | Servizzi operazzjoni tal-passaġġi interni bl-ilma |

63314000-3 | Servizzi tal-forniment tal-karburanti lill-vapuri |

63315000-0 | Servizzi operazzjonali tat-terminus tal-passiġġieri |

63320000-8 | Servizzi tal-pitoġġ tal-vapuri |

63330000-1 | Servizzi ta’ l-irmiġġi mal-mollijiet |

63340000-4 | Servizzi tan-navigazzjoni |

63341000-1 | Servizzi tal-posizzjonar offshore |

63341100-2 | Servizzi tal-posizzjonar tal-vapuri tas-sinjali bid-dwal |

63342000-8 | Servizzi tal-vapuri tas-sinjali bid-dwal |

63343000-5 | Servizzi tal-posizzjonar tal-bagi |

63343100-6 | Servizzi tal-bagi ta’ l-immarkar |

63344000-2 | Servizzi tal-lanterni |

63350000-7 | Servizzi tas-salvataġġ u tal-qlugħ mill-inkaljar |

63351000-4 | Servizzi tas-salvataġġ |

63352000-1 | Servizzi tal-vapuri li jkunu jistennew fil-qrib |

63353000-8 | Servizzi tal-qlugħ mill-inkaljar tal-vapuri |

63360000-0 | Servizzi varji bħala appoġġ tat-trasport fuq l-ilma |

63361000-7 | Servizzi tar-reġistrazzjoni ta’ vapuri |

63362000-4 | Servizzi tat-tfarrik tas-silġ f’wiċċ il-baħar |

63363000-1 | Servizzi ta’ ħażna ta’ vapuri |

63364000-8 | Servizzi taċ-chartering tal-vapuri |

63365000-5 | Servizzi tat-twarrib għal żmien twil tal-vapuri |

63366000-2 | Servizzi ta’ l-operat tal-vapuri |

63366100-3 | Servizzi tal-varar tal-vapuri |

63366200-4 | Servizzi ROV |

63367000-9 | Servizzi ta’ vapuri tas-sajd |

63368000-6 | Servizzi ta’ vapuri tar-riċerka |

63369000-3 | Servizzi tat-tqandil ta’ ankri |

63370000-3 | Servizzi ta’ l-irmonk u l-imbuttar ta’ vapuri |

63371000-0 | Servizzi ta’ l-irmonk |

63372000-7 | Servizzi ta’ l-imbuttar ta’ vapuri |

63400000-3 | Servizzi bħala appoġġ tat-trasport bl-ajru |

63410000-6 | Servizzi operazzjonali ta’ l-ajruport |

63420000-9 | Servizzi tal-kontroll tat-traffiku bl-ajru |

63430000-2 | Servizzi ta’ l-għoti tal-karburanti lill-ajruplani |

63500000-4 | Servizzi bħala appoġġ mill-aġenziji ta’ l-ivvjaġġar, operaturi tal-ġiti u ta’ l-għajnuna lit-turisti |

63510000-7 | Servizzi mill-aġenziji ta’ l-ivvjaġġar, u simili |

63511000-4 | Organizzazzjoni ta’ vjaġġi ta’ ġiti kollox kompriż |

63512000-1 | Servizzi tal-bejgħ ta’ biljetti ta’ l-ivjaġġar u ta’ ġiti kollox kompriż |

63513000-8 | Servizzi ta’ l-informazzjoni lit-turisti |

63514000-5 | Servizzi ta’ gwida lit-turisti |

63515000-2 | Servizzi ta’ l-ivjaġġar |

63516000-9 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-ivjaġġar |

63520000-0 | Servizzi ta’ l-aġenzija tat-trasport |

63521000-7 | Servizzi ta’ l-aġenzija tat-trasport tal-merkanzija |

63522000-4 | Servizzi tas-senserija tal-vapuri |

63523000-1 | Servizzi tal-port u tal-ġarr tal-merkanzija |

63524000-8 | Servizzi tat-tħejjija tad-dokumentazzjoni tat-trasport |

63600000-5 | Servizzi tal-loġistika |

64000000-6 | Servizzi tal-posta u tat-telekomunikazzjonijiet |

64100000-7 | Servizzi postali u tal-kurrier |

64110000-0 | Servizzi postali |

64111000-7 | Servizzi postali relatati mal-gażżetti u l-pubblikazzjonijiet perjodiċi |

64112000-4 | Servizzi postali relatati ma’ l-ittri |

64113000-1 | Servizzi postali relatati mal-pakketti |

64114000-8 | Servizzi postali minn fuq il-bank ta’ l-uffiċċju tal-posta |

64115000-5 | Kiri tal-kaxxi postali |

64116000-2 | Servizzi postali tal-post-restante |

64120000-3 | Servizzi tal-kurriera |

64121000-0 | Servizzi tal-kurriera multi-modjali |

64121100-1 | Servizzi tat-twassil tal-posta |

64121200-2 | Servizzi tat-twassil tal-pakketti |

64122000-7 | Servizzi ta’ posta interna fl-uffiċini u servizzi ta’ messaġġiera |

64200000-8 | Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet |

64210000-1 | Servizzi tat-trasmissjoni tal-telefon u tad-data |

64211000-8 | Servizzi tal-telefoni pubbliċi |

64212000-5 | Servizzi tal-telefoni ċellulari |

64213000-2 | Servizzi ta’ network ta’ telefoni bejn numru ta’ negozji |

64214000-9 | Servizzi ta’ network dedikat ta’ telefoni bejn numru ta’ negozji |

64214100-0 | Servizzi tal-kiri bis-satellita |

64214200-1 | Servizzi ta’ l-iswitchboard tat-telefon |

64214400-3 | Kiri tal-linji ta’ l-art tat-telekomunikazzjonijiet |

64216000-3 | Servizzi ta’ messaġġi elettroniċi u ta’ l-informazzjoni |

64216100-4 | Servizzi ta’ messaġġi elettroniċi |

64216110-7 | Servizzi ta’ skambju tad-data elettronika |

64216120-0 | Servizzi tal-posta elettronika |

64216130-3 | Servizzi tat-telex |

64216140-6 | Servizzi tat-telegraf |

64216200-5 | Servizzi ta’ l-informazzjoni elettronika |

64216210-8 | Servizzi ta’ l-informazzjoni dwar il-valur miżjud |

64216300-6 | Servizzi tat-teletext |

64220000-4 | Servizzi tat-telekomunikazzjoni apparti milli tat-telefon u tat-trasmissjoni tad-data |

64221000-1 | Servizzi ta’ l-inter-konnessjoni |

64222000-8 | Servizzi tat-teleworking |

64223000-5 | Servizzi tal-paging |

64224000-2 | Servizzi ta’ konferenzi bit-telekomunikazzjoni |

64225000-9 | Servizzi tat-telekomunikazzjoni mill-ajru lejn l-art |

64226000-6 | Servizzi tat-telematika |

64227000-3 | Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet integrati |

64228000-0 | Servizzi tat-trasmissjoni tax-xandir bir-radjo u bit-televiżjoni |

64228100-1 | Servizzi tat-trasmissjoni tax-xandir bit-televiżjoni |

64228200-2 | Servizzi tat-trasmissjoni tax-xandir bir-radju |

65000000-3 | Utilitajiet pubbliċi |

65100000-4 | Servizzi tad-distribuzzjoni ta’ l-ilma u dawk relatati magħhom |

65110000-7 | Distribuzzjoni ta’ l-ilma |

65111000-4 | Distribuzzjoni ta’ l-ilma tax-xorb |

65120000-0 | L-operat ta’ l-impjant tal-purifikazzjoni ta’ l-ilma |

65130000-3 | Operat tal-fornimenti ta’ l-ilma |

65200000-5 | Servizzi tad-distribuzzjoni tal-gass u dawk relatati magħhom |

65210000-8 | Distribuzzjoni tal-gass |

65300000-6 | Servizzi tad-distribuzzjoni ta’ l-elettriku u dawk relatati magħhom |

65310000-9 | Distribuzzjoni ta’ l-elettriku |

65320000-2 | L-operat ta’ l-istallazzjonijiet elettriċi |

65400000-7 | Sorsi oħrajn u distribuzzjoni ta’ fornimenti ta’ l-enerġija |

65410000-0 | L-operat ta’ l-impjan ta’ l-enerġija |

65500000-8 | Servizz tal-qari ta’ l-arloġġi |

66000000-0 | Servizzi ta’ l-intermedji finanzjarji |

66100000-1 | Servizzi ta’ l-intermedji finanzjarji, apparti milli l-banek ta’ l-investiment, servizzi ta’ l-assigurazzjoni u ta’ servizzi tal-penzjoni |

66110000-4 | Servizzi tal-bank ċentrali |

66120000-7 | Servizzi ta’ depositi |

66130000-0 | Servizzi ta’ l-għoti ta’ kreditu |

66140000-3 | Servizzi ta’ kiri finanzjarju |

66200000-2 | Servizzi tal-banek ta’ l-investiment |

66300000-3 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni u tal-penzjoni, apparti milli tas-servizzi soċjali obligatorji |

66310000-6 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u dawk tal-penzjoni individwali |

66311000-3 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja |

66312000-0 | Servizzi tal-penzjoni individwali |

66320000-9 | Servizzi tal-penzjoni ta’ gruppi |

66330000-2 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja |

66331000-9 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni f’każ ta’ inċidenti u dwar is-saħħa |

66331100-0 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni f’każ ta’ inċidenti |

66331200-1 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni dwar is-saħħa |

66331210-4 | Orvosi biztosítási szolgáltatások Servizzi dwar is-saħħa fuq bażi voluntarja |

66331220-7 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni medika |

66332000-6 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni dwar ir-riskji kollha |

66332100-7 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni dwar ir-riskji kollha tal-kuntratturi |

66333000-3 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni legali |

66333100-4 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-ispejjeż legali |

66334000-0 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni relatati mat-trasport |

66334100-1 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-karozzi bil-magni |

66334200-2 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni marittimi, avjazzjoni u trasport ieħor |

66334210-5 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-ferrovija |

66334220-8 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-ajruplani |

66334230-1 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ vapuri |

66335000-7 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-merkanzija |

66336000-4 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħsara jew tat-telf |

66336100-5 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni fil-każ ta’ ħruq |

66336200-6 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-propjetà |

66336300-7 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni marbuta mat-temp u ma’ telf finanzjarju |

66336310-0 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni relatati mat-temp |

66336320-3 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni marbuta ma’ telf finanzjarju |

66336321-0 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni marbuta ma’ telf ta’ flus |

66337000-1 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni bħala responsabbiltà |

66337100-2 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà tal-karozzi bil-magni |

66337200-3 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà ta’ l-ajruplani |

66337300-4 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà tal-vapuri |

66337400-5 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà ġenerali |

66338000-8 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-kreditu u l-garanziji |

66338100-9 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-kreditu |

66338200-0 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-garanziji |

66338300-1 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tar-riskju ta’ l-amministrazzjoni |

66339000-5 | Servizzi oħrajn ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja |

66339100-6 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-pjattaformi taż-żejt jew tal-gass |

66339200-7 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-inġinerija |

66339300-8 | Servizzi awżiljarji ta’ l-assigurazzjoni |

66339400-9 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà professjonali |

66400000-4 | Servizzi tar-ri-assigurazzjoni |

66410000-7 | Servizzi tar-ri-assigurazzjoni tal-ħajja |

66420000-0 | Servizzi tar-ri-assigurazzjoni f’każ ta’ inċidenti u dwar is-saħħa |

66430000-3 | Servizzi oħrajn tar-ri-assigurazzjoni mhux tal-ħajja |

67000000-7 | Servizzi awżiljarji għall-intermedjazzjoni finanzjarja |

67100000-8 | Servizzi awżiljarji għall-intermedjazzjoni finanzjarja apparti milli l-assigurazzjoni u l-fondi tal-penzjoni |

67110000-1 | Servizzi relatati mal-banek ta’ l-investiment |

67111000-8 | Servizzi ta’ l-inkorporazzjoni u ta’ l-akkwist |

67112000-5 | Servizzi tal-finanzjament tal-korporazzjonijiet u tal-kapital b’ċertu riskju |

67113000-2 | Servizzi oħrajn relatati mal-banek ta’ l-investiment |

67120000-4 | Servizzi relatati mas-senserija u titoli relati u tal-komoditajiet |

67121000-1 | Servizzi relatati mas-senserija u titoli |

67121100-2 | Servizzi ta’ l-investiment tal-pensjonijiet |

67122000-8 | Servizzi tas-senserija tal-komoditajiet |

67123000-5 | Servizzi ta’ l-ipproċessar u tar-rilaxx |

67130000-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ portfolio, ta’ fiduċjarji u ta’ kustodju |

67131000-4 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ portfolio |

67131100-5 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-fondi tal-penzjonijiet |

67132000-1 | Servizzi ta’ fiduċjarji |

67133000-83 | Servizzi ta’ kustodju |

67140000-0 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tas-suq finanzjarju |

67141000-7 | Servizzi ta’ l-operat tas-suq finanzjarju |

67142000-4 | Servizzi tar-regolazzjoni tas-suq finanzjarju |

67150000-3 | Servizzi oħrajn awżiljarji għall-intermedjazzjoni finanzjarja apparti milli l-assigurazzjoni u l-fondi tal-penzjoni |

67151000-0 | Servizzi ta’ konsulenza finanzjarja |

67152000-7 | Servizzi tal-kambju esteru |

67153000-4 | Servizzi tat-transazzjonijiet finanzjarji, proċessar u ta’ l-uffiċini tar-rilaxx |

67154000-1 | Servizzi ta’ senserija dwar self |

67200000-9 | Servizzi awżiljarji għall-assigurazzjoni u l-fondi tal-penzjoni |

67210000-2 | Servizzi ta’ senserija ta’ l-assigurazzjoni u ta’ l-aġenzija |

67211000-9 | Servizzi ta’ senserija ta’ l-assigurazzjoni |

67212000-6 | Servizzi ta’ l-aġenzija ta’ l-assigurazzjoni |

67213000-3 | Servizzi ta’ l-aġġustament tat-talbiet fuq l-assigurazzjoni |

67220000-5 | Servizzi ta’ l-aġġustament tal-medja |

67230000-8 | Servizzi ta’ l-aġġustament tat-telf |

67240000-1 | Servizzi attwarji |

67250000-4 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tas-salvataġġ |

67260000-7 | Servizzi oħrajn awżiljarji għall-assigurazzjoni u l-fondi tal-penzjoni |

67261000-4 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-assigurazzjoni u l-penzjoni |

67261100-5 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-assigurazzjoni |

67261200-6 | Servizzi ta’ konsulenza dwar il-fondi tal-penzjoni |

67262000-1 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni dwar il-fondi tal-penzjoni |

70000000-1 | Servizzi ta’ bini immobbli |

70100000-2 | Servizzi ta’ bini immobbli bil-propjetà attwali |

70110000-5 | Servizzi ta’ l-iżvilupp ta’ bini immobbli |

70111000-2 | Żvilupp ta’ bini immobbli bħala residenza |

70112000-9 | Żvilupp ta’ bini immobbli mhux bħala residenza |

70120000-8 | Ix-xiri u l-bejgħ ta’ bini immobbli |

70121000-5 | Servizzi tax-xiri u l-bejgħ ta’ bini immobbli |

70121100-6 | Servizzi tal-bejgħ ta’ bini |

70121200-7 | Servizzi tax-xiri ta’ bini |

70122000-2 | Servizzi tax-xiri u l-bejgħ ta’ artijiet |

70122100-3 | Servizzi tal-bejgħ ta’ artijiet |

70122110-6 | Servizzi tal-bejgħ ta’ artijiet vakanti |

70122200-4 | Servizzi tax-xiri ta’ artijiet |

70122210-7 | Servizzi tax-xiri ta’ artijiet vakanti |

70123000-9 | Bejgħ ta’ propjetà immobbli |

70123100-0 | Bejgħ ta’ propjetà immobbli residenzjali |

70123200-1 | Bejgħ ta’ propjetà immobbli mhux residenzjali |

70130000-1 | Servizzi tal-kiri bil-propjetà attwali |

70200000-3 | Servizzi tal-kiri għal żmien qasir jew fit-tul bil-proprjetà attwali |

70210000-6 | Servizzi tal-kiri għal żmien qasir jew fit-tul bil-proprjetà attwali residenzali |

70220000-9 | Servizzi tal-kiri għal-żmien qasir jew fit-tul bil-propjetà attwali mhux residenzali |

70300000-4 | Servizzi ta’ l-aġenzija ta’ propjetà immobbli fuq bażi ta’ miżata jew b’kuntratt |

70310000-7 | Servizzi tal-bejgħ jew kiri ta’ bini |

70311000-4 | Servizzi tal-bejgħ jew kiri ta’ bini residenzali |

70320000-0 | Servizzi tal-bejgħ jew kiri ta’ artijiet |

70321000-7 | Servizzi tal-kiri ta’ artijiet |

70322000-4 | Servizzi tal-bejgħ jew kiri ta’ artijiet vakanti |

70330000-3 | Servizzi ta’ amministrazzjoni ta’ propjetà immobbli fuq bażi ta’ miżata jew b’kuntratt |

70331000-0 | Servizzi propjetà residenzali |

70331100-1 | Servizzi ta’ amministrazzjoni istituzzjonali |

70332000-7 | Servizzi propjetà mhux residenzali |

70332100-8 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-artijiet |

70332200-9 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ propjetà kummerċjali |

70332300-0 | Servizzi propjetà industrijali |

70333000-4 | Servizzi tad-djar |

70340000-6 | Servizzi ta’ "time-share" |

72000000-5 | Servizzi tal-kompjuter u dawk relatati |

72100000-6 | Servizzi ta’ konsulenza dwar hardware |

72110000-9 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-għażla ta’ hardware |

72120000-2 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-irkupru tal-hardware fil-każ ta’ disastru |

72130000-5 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-ippjanar tas-sit ta’ kompjuter |

72140000-8 | Servizzi ta’ konsulenza dwar it-testijiet ta’ l-aċċettazzjoni tal-hardware ta’ kompjuter |

72150000-1 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-awditjar tal-kompjuter u konsulenza dwar il-hardware |

72200000-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar il-programmizzar tas-software |

72210000-0 | Servizzi ta’ programmizzar tal-pakkeġġi tal-prodotti tas-software |

72211000-7 | Servizzi ta’ programmizzar tas-sistemi u tas-software ta’ l-utenti |

72212000-4 | Servizzi ta’ programmizzar u ta’ l-applikazzjoni tas-software |

72220000-3 | Servizzi dwar is-sistemi ta’ konsulenza teknika speċjali |

72221000-0 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-analiżi tan-negozju |

72222000-7 | Servizzi tas-sistemi ta’ l-informatika jew ta’ reviżjoni u ppjanar strateġiku tat-teknoloġija |

72222100-8 | Servizzi tas-sistemi ta’ l-informatika jew ta’ reviżjoni strateġiku tat-teknoloġija |

72222200-9 | Servizzi tas-sistemi ta’ l-informatika jew ta’ l-ippjannar tat-teknoloġija |

72222300-0 | Servizzi teknoloġiċi ta’ l-informatika |

72223000-4 | Servizzi tar-reviżjoni tal-ħtiġiet teknoloġiċi ta’ l-informatika |

72224000-1 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-amministrazzjoni ta’ priġett |

72224100-2 | Servizzi ta’ l-ippjanar ta’ l-implimentazzjoni tas-sistema |

72224200-3 | Servizzi ta’ l-ippjanar ta’ l-assigurazzjoni tal-kwalità tas-sistema |

72225000-8 | Servizzi tar-reviżjoni u ta’ l-assesjar ta’ l-assigurazzjoni tal-kwalità tas-sistema |

72226000-5 | Servizzi ta’ konsulenza dwar it-testijiet ta’ l-aċċettazzjoni tas-sistema tas-software |

72227000-2 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-integrazzjoni tas-software |

72228000-9 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-integrazzjoni tal-hardware |

72230000-6 | Servizzi ta’ l-iżvilupp ta’ software magħmul apposta |

72231000-3 | Żvilupp ta’ software għall-użu militari |

72232000-0 | Żvilupp ta’ software għal-transazzjonijiet ta’ l-ipproċessar u doganali |

72240000-9 | Servizzi ta’ l-analiżi u l-programmizzar tas-sistema |

72241000-6 | Servizzi ta’ l-ispeċifika kritika tal-mira tad-disinn |

72242000-3 | Servizzi tal-modellar tad-disinn |

72243000-0 | Servizzi tal-programizzar |

72244000-7 | Servizzi tal-prototipi |

72245000-4 | Servizzi ta’ l-analiżi u l-programmizzar tas-sistema tal-kuntratti |

72246000-1 | Servizzi ta’ sistema ta’ konsulenza |

72250000-2 | Servizzi tal-manutenzjoni u appoġġ tas-sistemi |

72251000-9 | Servizzi ta’ l-irkupru f’każ ta’ disastru |

72252000-6 | Servizzi ta’ l-arkivju ta’ kompjuter |

72253000-3 | Servizzi ta’ għajnuna u ta’ appoġġ |

72253100-4 | Servizzi ta’ għajnuna |

72253200-5 | Servizzi ta’ l-appoġġ tas-sistema |

72254000-0 | Servizzi tat-testijiet u tal-manutenzjoni tas-software |

72254100-1 | Servizzi tat-testijiet tas-sistemi |

72260000-5 | Servizzi relatati mas-software |

72261000-2 | Servizzi ta’ appoġġ għas-software |

72262000-9 | Servizzi ta’ l-iżvulupp tas-software |

72263000-6 | Servizzi ta’ l-implimentazzjoni tas-software |

72264000-3 | Servizzi tar-riproduzzjoni tas-software |

72265000-0 | Servizzi tal-konfigurazzjoni tas-software |

72266000-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar is-software |

72267000-4 | Servizzi tal-manutenzjoni tas-software |

72268000-1 | Servizzi tal-forniment tas-software |

72300000-8 | Servizzi tad-data |

72310000-1 | Servizzi ta’ l-ipproċesar tad-data |

72311000-8 | Servizzi tat-tabulazzjoni tal-kompjuter |

72311100-9 | Servizzi tal-konverżjoni tad-data |

72311200-0 | Servizzi ta’ l-ipproċessar tal-lott |

72311300-1 | Servizzi ta’ l-użu tal-kompjuter bi programm ta’ ħin |

72312000-5 | Servizzi tad-dħul tad-data |

72312100-6 | Servizzi tal-preparazzjoni tad-data |

72312200-7 | Servizzi tar-rikonoxximent ottiku tal-karattru |

72313000-2 | Servizzi tal-qabda tad-data |

72314000-9 | Servizzi tal-ġbir u t-tqabbil tad-data |

72315000-6 | Servizzi ta’ amministrazzjoni u appoġġ tad-data tan-network |

72315100-7 | Servizzi ta’ appoġġ tad-data tan-network |

72315200-8 | Servizzi ta’ amministrazzjoni tad-data tan-network |

72316000-3 | Servizzi ta’ analiżi dwar id-data |

72317000-0 | Servizzi tal-ħażna tad-data |

72318000-7 | Servizzi tat-trasmissjoni tad-data |

72319000-4 | Servizzi tal-forniment tad-data |

72320000-4 | Servizzi ta’ database |

72321000-1 | Servizzi ta’ database dwar il-valur miżjud |

72322000-8 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tad-data |

72500000-0 | Servizzi relatati mal-kompjuter |

72510000-3 | Servizzi ta’ amministrazzjoni relatati mal-kompjuter |

72511000-0 | Servizzi tas-software ta’ l-amministrazzjoni tan-network |

72512000-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tad-dokumenti |

72513000-4 | Software ta’ l-awtomazzjoni ta’ l-uffiċċju |

72514000-1 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-faċilitajiet tal-kompjuter |

72514100-2 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-faċilitajiet li jinvolvu l-operat tal-kompjuter |

72514200-3 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-faċilitajiet għall-iżvilupp tas-sistemi tal-kompjuter |

72514300-4 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-faċilitajiet għall-manutenzjoni tas-sistemi tal-kompjuter |

72520000-6 | Servizzi ta’ appoġġ u konsulenza dwar il-kompjuter |

72521000-3 | Servizzi ta’ appoġġ għall-kompjuter |

72521100-4 | Servizzi ta’ appoġġ tekniku għall-kompjuter |

72530000-9 | Servizzi tan-network tal-kompjuter |

72531000-6 | Servizzi tan-network taż-żona lokali |

72532000-3 | Servizzi tan-network fuq żona estensiva |

72540000-2 | Servizzi ta’ l-aġġornament tal-kompjuter |

72541000-9 | Servizzi ta’ l-espanzjoni ta’ kompjuters |

72541100-0 | Servizzi ta’ l-espanzjoni tal-memorja |

72550000-5 | Servizzi ta’ l-awditjar ta’ kompjuters |

72560000-8 | Servizzi tat-testijiet ta’ kompjuters |

72570000-1 | Servizzi ta’ back-up ta’ kompjuters |

72580000-4 | Servizzi tal-konverżjoni tal-kataloġu tal-kompjuter |

72590000-7 | Servizzi relatati mal-kompjuter professjonali |

72591000-4 | Servizzi ta’ żvilupp ta’ ftehim normali |

73000000-2 | Servizzi ta’ riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza |

73100000-3 | Servizzi ta’ riċerka u żvilupp sperimentali |

73110000-6 | Servizzi ta’ riċerka |

73111000-3 | Servizzi ta’ riċerka tal-laboratorju |

73112000-0 | Servizzi ta’ riċerka marittima |

73120000-9 | Servizzi żvilupp sperimentali |

73200000-4 | Servizzi ta’ konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp |

73210000-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar ir-riċerka |

73220000-0 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-iżvilupp |

73300000-5 | Disinn u eżekuzzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp |

74000000-9 | Servizzi ta’ l-arkitettura, l-inġinerija, l-kostruzzjoni, legali, tal-kontijiet u professjonali oħrajn |

74100000-0 | Servizzi relatati ma’ l-aspetti legali. Tal-kontijiet, l-awditjar, in-negozju, l-amministrazzjoni u dawk relatati |

74110000-3 | Servizzi legali |

74111000-0 | Servizzi legali u tar-rappreżentazzjoni |

74111100-1 | Servizzi ta’ pariri legali |

74111200-2 | Servizzi ta’ rappreżentazzjoni legali |

74112000-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar il-privattivi u d-dritt ta’ l-awtur |

74112100-8 | Servizzi ta’ konsulenza dwar id-dritt ta’ l-awtur |

74112110-1 | Servizzi ta’ konsulenza dwar id-dritt ta’ l-awtur tas-software |

74113000-4 | Servizzi tad-dokumenti legali u taċ-ċertifikazzjoni |

74113100-5 | Servizzi tad-dokumentazzjoni |

74113200-6 | Servizzi taċ-ċertifikazzjoni |

74113210-9 | Servizzi taċ-ċertifikazzjoni tal-firma elettronika |

74114000-1 | Servizzi ta’ pariri legali u ta’ l-informazzjoni |

74120000-6 | Servizzi tal-kontijiet, l-awditjar u fiskali |

74121000-3 | Servizzi tal-kontijiet u l-awditjar |

74121100-4 | Servizzi tal-kontijiet |

74121110-7 | Servizzi taż-żamma tal-kotba |

74121112-1 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-pagi |

74121113-8 | Servizzi tar-reġistrar tal-bejgħ u x-xiri |

74121120-0 | Servizzi tal-kompilazzjoni ta’ l-istqarrija finanzjarja |

74121200-5 | Servizzi ta’ l-awditjar |

74121210-8 | Servizzi ta’ l-awditjar finanzjarju |

74121220-1 | Servizzi ta’ l-awditjar intern |

74121230-4 | Servizzi ta’ l-awditjar statutorju |

74121240-7 | Servizzi ta’ l-awditjar kontra l-frodi |

74121250-0 | Servizzi tar-reviżjoni tal-kontijiet |

74122000-0 | Servizzi fiskali |

74122100-1 | Servizzi ta’ konsulenza tat-taxxa |

74122200-2 | Servizzi tal-preparazzjoni tal-formula tat-taxxa |

74130000-9 | Servizzi tar-riċerka tas-suq, sondaġġ ta’ l-opinjoni pubblika u dawk relatati |

74131000-6 | Servizzi ta’ riċerka tas-suq |

74131100-7 | Servizzi ta’ l-istħarriġ |

74131110-0 | Servizzi ta’ l-istħarriġ tad-disinji |

74131120-3 | Servizzi ta’ l-istħarriġ dwar l-imġieba |

74131121-0 | Servizzi ta’ l-istħarriġ dwar it-telefon |

74131130-6 | Servizzi ta’ l-analiżi ta’ l-istħarriġ |

74131200-8 | Servizzi ta’ l-istħarriġ ekonomiku |

74131300-9 | Servizzi tal-prova tas-suq |

74131400-0 | Servizi tar-reviżjoni ta’ l-imġieba |

74131500-1 | Studju dwar l-affidabbiltà |

74131600-2 | Servizzi dwar stħarriġ soċjali |

74132000-3 | Servizzi ta’ sondaġġ dwar l-opinjoni pubblika |

74133000-0 | Servizzi ta’ l-istatistika |

74140000-2 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tan-negozju u dawk relatati magħhom |

74141000-9 | Servizzi ta’ konsulenza dwar in-negozju u l-amministrazzjoni |

74141100-0 | Servizzi ta’ konsulenza ta’ amministrazzjoni ġenerali |

74141110-3 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-iżvilupp tan-negozju |

74141200-1 | Servizzi ta’ konsulenza dwar amministrazzjoni finanzjarja |

74141300-2 | Servizzi ta’ konsulenza dwar amministrazzjoni tal-marketing |

74141400-3 | Servizzi ta’ konsulenza dwar ir-riżorsi umani |

74141500-4 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-amministrazzjoni tal-produzzjoni |

74141510-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità |

74141520-0 | Servizzi ta’ konsulenza dwar id-disinn |

74141600-5 | Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi |

74141610-8 | Servizzi ta’ l-ammimnistrazzjoni tar-relazzjonijiet pubbliċi |

74141620-1 | Servizzi ta’ konsulenza tar-relazzjonijiet pubbliċi |

74141700-6 | Servizzi ta’ konsulenza dwar is-sigurtà |

74141800-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-akkwist |

74141900-8 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-impatt ambjentali |

74142000-6 | Servizzi relatati ma’ l-amministrazzjoni |

74142100-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-proġett apparti milli dwar xogħol tal-kostruzzjoni |

74142110-0 | Servizzi ta’ superviżjoni tal-proġett apparti milli dwar xogħol tal-kostruzzjoni |

74142120-3 | Servizzi tad-disinn tal-proġett apparti milli dwar xogħol tal-kostruzzjoni |

74142200-8 | Servizzi ta’ arbitrazzjoni u konċiljazzjoni |

74150000-5 | Servizzi dwar propjetà amministrattiva |

74200000-1 | Servizzi ta’ l-arkitettura, inġinerija, kostruzzjoni u ta’ konsulenza teknika relatata |

74210000-4 | Servizzi ta’ konsulenza teknika |

74220000-7 | Servizzi ta’ l-arkitettura u dawk relatati |

74221000-4 | Servizzi ta’ pariri dwar l-arkitettura |

74222000-1 | Servizzi tad-disinji ta’ l-arkitettura |

74222100-2 | Servizzi ta’ l-arkitettura dwar il-bini |

74222200-3 | Servizzi ta’ l-arkitettura dwar żoni fil-beraħ |

74222300-4 | Servizzi ta’ l-arkitettura dwar estenzjoni tal-bini |

74223000-8 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ l-arkitettura tad-disinn |

74224000-5 | Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar |

74225000-2 | Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-istħarriġ |

74225100-3 | Servizzi dwar l-arkitettura u l-istħarriġ tal-bini |

74230000-0 | Servizzi ta’ l-inġinerija |

74231000-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-inġinerija u l-kostruzzjoni |

74231100-8 | Servizzi ta’ konsulenza ta’ l-inġinerija ċivili |

74231110-1 | Servizzi ta’ appoġġ ta’ l-inġinerija ċivili |

74231120-4 | Servizzi ta’ konsulenza tas-sistemi tat-trasport |

74231121-1 | Servizzi ta’ konsulenza ta’ toroq arterjali ewlenija |

74231122-8 | Servizzi ta’ inġinerija ta’ toroq arterjali ewlenija |

74231123-5 | Servizzi ta’ inġinerija tal-ferroviji |

74231124-2 | Servizzi ta’ inġinerija ta’ l-ajruporti |

74231130-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar xogħlijiet ta’ l-infrastruttura |

74231200-9 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-inġinerija strutturali |

74231300-0 | Servizzi ta’ konsulenza ta’ l-inġinerija ambjentali |

74231310-3 | Servizzi ta’ konsulenza dwar il-kontroll tal-ħsejjes |

74231320-6 | Servizzi dwar l-insulazzjoni tal-ħsejjes u ta’ l-akustika tal-kmamar |

74231330-9 | Servizzi ta’ konsulenza dwar it-trattament tad-drenaġġ |

74231400-1 | Servizzi dwar l-enerġija u dawk relatati |

74231410-4 | Servizzi ta’ l-elettriku |

74231420-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-enerġija |

74231430-0 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-effiċjenza ta’ l-enerġija |

74231431-7 | Servizzi ta’ l-inġinerija tas-sħana għall-bini |

74231500-2 | Servizzi għall-bini |

74231510-5 | Servizzi ta’ konsulenza dwar il-qafas tal-bini |

74231520-8 | Servizzi ta’ konsulenza dwar il-bini |

74231521-5 | Servizzi ta’ konsulenza dwar servizzi għall-bini |

74231530-1 | Servizzi ta’ stħarriġ dwar il-bini |

74231540-4 | Servizzi ta’ spezzjoni tal-bini |

74231600-3 | Servizzi ta’ konsulenza tat-telekomunikazzjonijiet |

74231700-4 | Servizzi ta’ spezzjoni dwar il-protezzjoni u l-kontroll ta’ perikoli |

74231710-7 | Servizzi ta’ spezzjoni dwar dwar il-protezzjoni u l-kontroll ta’ tan-nirien u splużżjonijiet |

74231720-0 | Servizzi tas-saħħa u s-sigurtà |

74231721-7 | Servizzi ta’ konsulenza tas-saħħa u s-sigurtà |

74231800-5 | Servizzi ta’ pariri u konsultattivi dwar l-inġinerija |

74231810-8 | Servizzi ta’ l-inġinerija tad-dwal artifiċjali u naturali għall-bini |

74231900-6 | Servizzi ta’ xiehda ta’ esperti |

74232000-4 | Servizzi ta’ l-inġinerija tad-disinn |

74232100-5 | Servizzi ta’ l-inġinerija tad-disinn għall-istallazzjonijiet mekkaniċi u elettriċi għall-bini |

74232110-8 | Servizzi ta’ l-ekonomija tal-kostruzzjoni |

74232120-1 | Servizzi tad-disinji tas-sistema tas-sħana |

74232200-6 | Servizzi ta’ l-inġinerija tad-disinn tax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili |

74232210-9 | Servizzi ta’ l-istħarriġ dwar il-kwantitajiet tax-xogħlijiet ta’ l-inġinerija ċivili |

74232220-2 | Servizzi tad-disinji tal-pipeline |

74232230-5 | Servizzi tad-disinn ta’ bini ta’ pontijiet |

74232240-8 | Servizzi tad-disinn tad-digi |

74232250-1 | Servizzi tad-disinn ta’ l-inġinerija għal stallazzjonijiet tat-traffiku |

74232300-7 | Servizzi tad-disinn ta’ l-inġinerija għall-proċess u l-produzzjoni industriali |

74232310-0 | Servizzi tad-disinn tas-sistemi ta’ l-enerġija elettrika |

74232320-3 | Servizzi tad-disinn tas-sistemi ta’ l-enerġija ta’ l-impjant |

74232400-8 | Servizzi ta’ l-istħariġ tal-kwantitajiet |

74232500-9 | Servizzi tad-disinn tal-pedamenti |

74232600-0 | Servizzi awżiljarji tal-bini |

74232700-1 | Servizzi tad-disinn ta’ l-istruttura li tiflaħ il-piż |

74232800-2 | Servizzi tal-verifika tad-disinn ta’ l-istruttura li tiflaħ il-piż |

74233000-1 | Servizzi varji ta’ l-inġinerija |

74233100-2 | Servizzi tad-disinn tat-tajn tat-tħaffir |

74233200-3 | Servizzi ta’ l-inġinerija ġeoteknika |

74233300-4 | Servizzi ta’ l-inġinerija mekkanika |

74233400-5 | Servizzi ta’ l-inġinerija elettrika u mekkanika |

74233500-6 | Studji ta’ l-inġinerija |

74233600-7 | Servizzi ta’ l-appoġġ ta’ l-inġinerija |

74233700-8 | Servizzi ta’ l-inġinerija tal-korrużjoni |

74240000-3 | Servizzi ta’ l-inġinerija integrata |

74250000-6 | Servizzi ta’ l-arkitettura ta’ l-ippjannar u l-pajsaġġ urban |

74251000-3 | Servizzi ta’ l-ippjanar urban |

74252000-0 | Servizzi arkitetturali tal-pajsaġġ |

74252100-1 | Servizzi tal-ġonna tal-pajsaġġ |

74260000-9 | Servizzi relatati mal-kostruzzjoni |

74261000-6 | Servizzi ta’ l-investigazzjoni tas-sit |

74262000-3 | Servizzi tas-superviżjoni tal-kostruzzjoni |

74262100-4 | Servizzi tas-superviżjoni tas-sit tal-kostruzzjoni |

74263000-0 | Servizzi ta’ konsulenza tal-kostruzzjoni |

74264000-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-kostruzzjoni |

74264100-8 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-proġett tal-kostruzzjoni |

74270000-2 | Servizzi xjentifiċi u tekniċi relatati ma’ l-inġinerija |

74271000-9 | Servizzi tal-prospettar ġeoloġiku, ġeofiżiku u xjentifiku ieħor |

74271100-0 | Servizzi tal-preparazzjoni u l-analiżi tas-silta tal-kampjun |

74271200-1 | Servizzi ta’ konsulenza ġeoloġika u ġeofiżika |

74271210-4 | Servizzi ta’ konsulenza ġeofiżika |

74271220-7 | Servizzi ta’ l-analiżi ġeoloġika |

74271300-2 | Servizzi ta’ l-analiżi mikro-pale-ontoloġiċi |

74271400-3 | Servizzi ta’ l-interpretazzjoni petrofiżika |

74271500-4 | Servizzi ta’ l-investigazzjoni ta’ l-art |

74271600-5 | Servizzi tat-tbassir tat-temp |

74271700-6 | Servizzi tal-prospettar xjentifiku |

74271710-9 | Servizzi tal-prospettar ġeofiżiku |

74271711-6 | Stħarriġ ġeofiżiku tas-siti arkeoloġiċi |

74271720-2 | Servizzi tal-prospettar ġeoloġiku |

74271800-7 | Servizzi topografiċi |

74271810-0 | Stħarriġ topografiku tas-siti arkeoloġiċi |

74271900-8 | Servizzi ta’ l-indovnar ta’ fejn ikun jinsab l-ilma |

74272000-6 | Servizzi ta’ stħarriġ tal-parti ta’ taħt il-wiċċ |

74272100-7 | Servizzi seżmiċi |

74272110-0 | Servizzi ta’ stħarriġ sesmografiku |

74272111-7 | Servizzi ta’ l-akkwistat tad-data sejżmika |

74272112-4 | Servizzi tal-ġbir tad-data sejżmika |

74272113-1 | Servizzi ta’ l-ipproċessar tad-data sejżmika |

74272300-9 | Servizzi ta’ stħarriġ magnetometrika |

74273000-3 | Servizzi ta’ stħarriġ tal-wiċċ |

74273100-4 | Servizzi ta’ stħarriġ idrografiku |

74273200-5 | Servizzi ta’ stħarriġ dimensjonali |

74274000-0 | Servizzi tal-preparazzjoni tal-pjanti |

74274100-1 | Servizzi tal-mapep diġitali |

74274200-2 | Servizzi tal-mapep mill-ajru |

74274300-3 | Servizzi ta’ stħarriġ kadastrali |

74274400-4 | Servizzi idrografiċi |

74274500-5 | Servizzi ta’ stħarriġ marittimu |

74275000-7 | Servizzi ta’ stħarriġ |

74275100-8 | Servizzi tal-fotogrammetrija |

74275200-9 | Stħarriġ ta’ l-ordinanza |

74276000-4 | Servizzi tekniċi |

74276100-5 | Servizzi tal-kontroll tekniku |

74276200-6 | Servizzi ta’ l-għajnuna teknika |

74276300-7 | Servizzi ta’ l-appoġġ tekniku |

74276400-8 | Servizzi ta’ l-ippjanar tekniku |

74300000-2 | Servizzi tat-testijiet, spezzjoni, analiżi, monitoraġġ u kontroll |

74310000-5 | Servizzi tat-testijiet u l-analiżi teknika |

74311000-2 | Servizzi tal-komposizzjoni u tat-testijiet tal-purità u l-analiżi |

74312000-9 | Servizzi ta’ l-analiżi |

74312100-0 | Servizzi ta’ l-analiżi teknika |

74313000-6 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni u t-testijiet tekniċi |

74313100-7 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni teknika |

74313110-0 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni tal-makkinarju |

74313120-3 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni teknika awtomobilistika |

74313130-6 | Servizzi tekniċi ta’ l-ispezzjoni tal-bini |

74313140-9 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni teknika ta’ l-istrutturi ta’ l-inġinerija |

74313141-6 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni tal-pipeline |

74313142-3 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni tas-sigurtà marittima |

74313143-0 | Servizzi tat-testijiet kontra t-tqattir |

74313144-7 | Servizzi tal-monitoraġġ tan-nixxija |

74313145-4 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni ta’ pontijiet |

74313146-1 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni ta’ digi |

74313147-8 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni tal-binarji tal-ferrovija |

74313200-8 | Servizzi tat-testijiet tekniċi |

74313210-1 | Servizzi tat-testijiet tal-valvoli |

74313220-4 | Servizzi tat-testijiet mhux destruttivi |

74320000-8 | Servizi ta’ monitoraġġ u kontroll |

74321000-5 | Servizzi tal-kontroll tat-traffiku |

74321100-6 | Servizzi tal-monitoraġġ tat-traffiku |

74322000-2 | Servizzi tal-monitoraġġ tal-ferroviji |

74323000-9 | Servizzi tal-kontroll tal-kwalità |

74323100-0 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-kwalità |

74400000-3 | Servizzi tar-reklamar u l-marketing |

74410000-6 | Servizzi tar-reklamar |

74411000-3 | Servizzi ta’ konsulenza dwar ir-reklamar |

74412000-0 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tar-reklamar |

74420000-9 | Servizzi ta’ marketing |

74421000-6 | Servizzi ta’ marketing dirett |

74422000-3 | Servizzi promozzjonali |

74423000-0 | Servizzi tal-klijenti |

74423100-1 | Servizzi ta’ l-istħarriġ dwar il-klijenti |

74423110-4 | Servizzi ta’ l-istħarriġ dwar il-klijenti |

74423200-2 | Servizzi dwar il-kura tal-klijenti |

74423210-5 | Programm ta’ lealtà tal-klijenti |

74500000-4 | Servizzi tar-reklutaġġ ta’ ħaddiema u l-provvediment ta’ personal |

74510000-7 | Servizzi tal-posizzjonar tal-personal |

74511000-4 | Servizzi tat-tfittix għax-xogħol |

74512000-1 | Servizzi tal-posizzjonar tal-personal bħala appoġġ fl-uffiċini |

74513000-8 | Servizzi tar-rilokazzjoni ta’ l-impjegati |

74520000-0 | Servizzi tal-forniment ta’ personal |

74521000-7 | Servizzi tal-forniment ta’ personal għall-uffiċini |

74522000-4 | Servizzi tal-forniment ta’ personal għall-xogħol domestiku |

74523000-1 | Servizzi tal-forniment ta’ ħaddiema kummerċjali u industrijali |

74524000-8 | Servizzi tal-forniment ta’ personal bħala infermiera |

74525000-5 | Servizzi tal-forniment ta’ personal għall-xogħol fil-mediċina |

74530000-3 | Servizzi ta’ reklutaġġ |

74540000-6 | Servizzi ta’ personal apparti milli s-servizzi tal-posizzjonar u tal-forniment |

74541000-3 | Servizzi tal-personal u tal-pagi |

74542000-0 | Servizzi tat-taħriġ tal-personal |

74543000-7 | Servizzi ta’ l-iżvilupp tal-personal |

74600000-5 | Servizzi ta’ l-investigazzjoni u tas-sigurtà |

74610000-8 | Servizzi tas-sigurtà |

74611000-5 | Servizzi tal-monitoraġġ ta’ l-allarmi |

74613000-9 | Servizzi ta’ gwardji |

74614000-6 | Servizzi ta’ sorveljanza |

74614100-7 | Servizzi tas-sistema ta’ l-intraċċjar |

74614110-0 | Servizzi ta’ l-intraċċar ta’ l-iskartar |

74615000-3 | Servizzi tar-ronda |

74620000-1 | Servizzi ta’ l-investigazzjoni |

74700000-6 | Servizzi tat-tindif |

74710000-9 | Servizzi tat-tindif ta’ l-akkomodazzjoni |

74720000-2 | Servizzi tat-tindif industrijali |

74721000-9 | Servizzi tad-disinfettazzjoni u l-esterminazzjoni |

74721100-0 | Servizzi tad-disinfettazzjoni |

74721200-1 | Servizzi tal-qerda ta’ insetti u annimali qerrieda |

74721210-4 | Servizzi tad-disinfettazzjoni tal-ġrieden u l-firien |

74721300-2 | Servizzi tal-fumigazzjoni |

74722000-6 | Servizzi tat-tindif tat-twieqi |

74724000-0 | Servizzi tat-tindif tal-kalkari u taċ-ċmieni |

74730000-5 | Servizzi tat-tindif speċjalizzat |

74731000-2 | Servizzi tat-tindif ta’ bini |

74731100-3 | Servizzi tat-tindif bi pressa qawwija għal strutturi tubulari |

74732000-9 | Servizzi tat-tindif tat-tankiet |

74732100-0 | Servizzi tat-tindif tar-reservaturi |

74735000-0 | Servizzi tat-tindif tal-parkeġġi tal-karozzi |

74740000-8 | Servizzi tat-tindif varju |

74741000-5 | Servizzi tat-tindif ta’ l-apparat tat-telefonija |

74742000-2 | Servizzi tat-tindif ta’ l-apparat tat-trasport |

74743000-9 | Servizzi tat-tindif ta’ l-apparat ta’ l-uffiċini |

74744000-6 | Servizzi tat-tindif tal-laned taż-żibel |

74750000-1 | Servizzi tat-tindif ta’ l-uffiċini |

74760000-4 | Servizzi tat-tindif ta’ l-iskejjel |

74800000-7 | Servizzi varji tan-negozju u dawk relatati miegħu |

74810000-0 | Servizzi tal-fotografija u anċillarji |

74811000-7 | Servizzi fotografiċi |

74811100-8 | Servizzi fotografiċi tar-reklamar |

74811200-9 | Servizzi fotografiċi mill-ajru |

74811300-0 | Servizzi fotografiċi speċjalizzat |

74811310-3 | Servizzi fotografiċi ġewwa l-bjar (taż-żejt) |

74811320-6 | Servizzi fotografiċi taħt il-baħar |

74811330-9 | Sevizzi tal-mikro-filmjar |

74811340-2 | Servizzi fotograffiċi tar-raġġi X |

74812000-4 | Servizzi ta’ l-ipproċessar fotografiku |

74813000-1 | Servizzi tar-restawr, ikkupjar u irtukkar tar-ritratti |

74820000-3 | Servizzi ta’ l-ippakkjar u dawk relatati |

74821000-0 | Servizzi ta’ l-ippakkjar |

74830000-6 | Servizzi segretarjali u dawk relatati |

74831000-3 | Servizzi ta’ appoġġ ta’ l-uffiċini |

74831100-4 | Servizzi tat-tweġib tat-telefon |

74831110-7 | Servizzi ta’ l-operatur tat-telefon |

74831120-0 | Ċentru tas-sejħiet telefoniċi |

74831200-5 | Servizzi riprografiċi |

74831210-8 | Servizzi tal-foto-kopji |

74831300-6 | Sevizzi tat-traduzzjoni |

74831400-7 | Servizzi ta’ l-interpretazzjoni |

74831500-8 | Servizzi ta’ l-ittajpjar, proċessar permezz tal-kompjuter u pubblikazzjonijiet minn fuq l-iskrivanija |

74831510-1 | Servizzi ta’ l-ittajpjar |

74831520-4 | Servizzi tal-proċessar permezz tal-kompjuter |

74831530-7 | Servizzi tal-pubblikazzjonijiet minn fuq l-iskrivanija |

74831600-9 | Servizzi ta’ l-iffajljar |

74832000-0 | Servizzi tal-kompilazzjoni tal-lista ta’ l-indirizzi u l-ippostjar attwali |

74832100-1 | Servizzi ta’ l-ippostjar attwali |

74840000-9 | Servizzi tad-disinji speċjalizzati |

74841000-6 | Servizzi tad-dekorazzjoni interna |

74842000-3 | Servizzi tad-disinji interni |

74843000-0 | Servizzi ta’ appoġġ tad-disinji |

74844000-7 | Servizzi tad-disinn ta’ l-għamara |

74850000-2 | Servizzi ta’ l-aġenzija tal-ġbir |

74851000-9 | Servizzi tal-ġbir tan-nollijiet |

74860000-5 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ fieri ta’ l-esibizzjonijiet, u ta’ l-organizzazzjoni tal-kongressi |

74861000-2 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ seminars |

74870000-8 | Servizzi varji relatati man-negozju |

74871000-5 | Servizzi ta’ l-għadd tal-merkanzija u oġġetti oħrajn |

74872000-2 | Servizzi ta’ reception |

74873000-9 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-bini u faċilitajiet |

74873100-0 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-faċilitajiet |

74874000-6 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-kuntratti |

74875000-3 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-libreriji |

74875100-4 | Servizzi ta’ l-arkivji |

74875200-5 | Servizzi tal-katalogar |

74876000-0 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni tan-negozju |

74877000-7 | Servizzi ta’ l-ivjaġġar tan-negozju |

75000000-6 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni, difiża, u sigurtà soċjali |

75100000-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni |

75110000-0 | Servizzi tal-pubbliku ġenerali |

75111000-7 | Servizzi eżekuttivi u leġislattivi |

75111100-8 | Servizzi eżekuttivi |

75111200-9 | Servizzi leġislattivi |

75112000-4 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni għall-operazzjonijiet tan-negozju |

75112100-5 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-iżvilupp ta’ proġetti |

75120000-3 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-aġenziji |

75121000-0 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni edukattivi |

75122000-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-kura tas-saħħa |

75123000-4 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tad-djar |

75124000-1 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni rikreazzjonali, kultura u reliġjużi |

75125000-8 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni relatati ma’ l-aspetti turistiċi |

75130000-6 | Servizzi ta’ appoġġ għall-gvern |

75131000-3 | Servizzi tal-ġvern |

75131100-4 | Servizzi ġenerali tal-personal għall-gvern |

75200000-8 | Provvediment tas-servizzi lejn il-komunità |

75210000-1 | Servizzi ta’ l-aspetti barranin u oħrajn relatati |

75211000-8 | Servizzi ta’ l-affarijiet barranin |

75211100-9 | Servizzi diplomatiċi |

75211110-2 | Servizzi konsulari |

75211200-0 | Servizzi ta’ l-għajnuna ekonomika barranija |

75211300-1 | Servizzi ta’ l-għajnuna militari, u relatati |

75220000-4 | Servizzi tad-difiża |

75221000-1 | Servizzi tad-difiża militari |

75222000-8 | Servizzi tad-difiża ċivili |

75230000-7 | Servizzi tal-gustizzja |

75231000-4 | Servizzi ġudizjarji |

75231100-5 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni relatata mal-qrati tal-ġustizzja |

75231200-6 | Servizzi relatati mad-detenzjoni jew ir-riħabilitazzjoni ta’ persuni kriminali |

75231210-9 | Servizzi tat-tfigħ fil-ħabsijiet |

75231220-2 | Servizzi ta’ skorta tal-priġunieri |

75231230-5 | Servizzi tal-ħabsijiet |

75231240-8 | Servizzi ta’ probazzjoni |

75240000-0 | Servizzi tas-sigurtà pubblika, liġi u ordni tajba |

75241000-7 | Servizzi tas-sigurtà pubblika |

75241100-8 | Servizzi tal-pulizija |

75242000-4 | Servizzi tal-liġi u ordni pubblika |

75242100-5 | Servizzi ta’ l-ordni pubblika |

75242110-8 | Servizzi tal-marixxalli |

75250000-3 | Servizzi tal-brigata għat-tifi tan-nar u tas-salvataġġ |

75251000-0 | Servizzi tal-brigata għat-tifi tan-nar |

75251100-1 | Servizzi tat-tifi tan-nar |

75251110-4 | Servizzi tal-prevenzjoni tan-nar |

75251120-7 | Servizzi għat-tifi tan-nar tal-foresti |

75252000-7 | Servizzi ta’ salvataġġ |

75300000-9 | Servizzi tas-sigurtà soċjali obbligatorja |

75310000-2 | Servizzi ta’ benefiċċju |

75311000-9 | Benefiċċju tal-mard |

75312000-6 | Benefiċċji tal-maternità |

75313000-3 | Benefiċċji tad-diżabilità |

75313100-4 | Benefiċċji tad-diżabilità temporanja |

75314000-0 | Benefiċċji ta’ kumpenza għal nuqqas ta’ xogħol |

75320000-5 | Skemi tal-penzjonijiet tal-ħaddiema mal-gvern |

75330000-8 | Allokazzjonijiet għall-familji |

75340000-1 | Allokazzjonijiet għat-tfal |

76000000-3 | Servizzi relatati ma’ l-industrija taż-żejt u tal-gass |

76100000-4 | Servizzi professjonali għall-industrija taż-żejt u tal-gass |

76110000-7 | Servizzi inċidentali għall-estrazzjoni tal-gass |

76111000-4 | Servizzi tal-gassifikazzjoni mill-ġdid |

76120000-0 | Servizzi ta’ għadis inċidentali għall-estrazzjoni tal-gass |

76200000-5 | Servizzi professjonali għall-industrija taż-żejt |

76210000-8 | Servizzi inċidentali għall-estrazzjoni taż-żejt |

76211000-5 | Servizzi tad-dendil ta’ tubi bħala nforra fil-bjar taż-żejt |

76211100-6 | Servizzi ta’ l-inforra tal-bjar taż-żejt |

76211200-7 | Servizzi ta’ "mud-logging" |

76300000-6 | Servizzi tat-tħaffir |

76310000-9 | Servizzi tat-tħaffir inċidentali għall-estrazzjoni tal-gass |

76320000-2 | Servizzi ta’ tħaffir "offshore" |

76330000-5 | Servizzi tat-tħaffir bit-turbini |

76340000-8 | Servizzi ta’ tħaffir għal ġbir ta’ kampjuni mill-bjar |

76400000-7 | Servizzi tal-posizzjonar tar-riggijiet |

76410000-0 | Servizzi tal-casing u t-tubing tal-bjar |

76411000-7 | Servizzi tal-casing tal-bjar |

76420000-3 | Servizzi tas-simentjar tal-bjar |

76430000-6 | Servizzi tat-tħaffir tal-bjar u tal-produzzjoni |

76431000-3 | Servizzi tat-tħaffir tal-bjar |

76440000-9 | Servizzi tal-logging tal-bjar (taż-żejt) |

76450000-2 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-bjar |

76460000-5 | Servizzi ta’ appoġġ tal-bjar |

76470000-8 | Servizzi ta’ l-ittestjar tal-bjar |

76480000-1 | Servizzi ta’ tubing |

76490000-4 | Servizzi tal-finalizzar tal-bjar |

76491000-1 | Servizzi ta’ plugging tal-bjar |

76492000-8 | Servizzi tal-posizzjonar tal-bjar |

76500000-8 | Servizzi fuq l-art u fuq il-baħar |

76510000-1 | Servizzi fuq l-art |

76520000-4 | Servizzi "offshore" |

76521000-1 | Servizzi ta’ stallazzjonijiet "offshore" |

76522000-8 | Servizzi ta’ vapuri tal-fornimenti offshore |

76530000-7 | Servizzi ġewwa l-bjar |

76531000-4 | Servizzi ta’ logging ġewwa l-bjar |

77000000-0 | Servizzi ta’ l-agrikoltura, l-oltikoltura u l-foresterija |

77100000-1 | Servizzi ta’ l-agrikoltura |

77110000-4 | Servizzi inċidentali tal-produzzjoni agrikola |

77111000-1 | Il-kiri tal-makkinarju agrikolu bl-operatur |

77112000-8 | Il-kiri ta’ mowers jew apparat agrikolu bl-operatur |

77120000-7 | Servizzi tal-fermentazzjoni tad-demel |

77200000-2 | Servizzi tal-foresterija |

77210000-5 | Servizzi tal-qtugħ ta’ siġar fi zkuk |

77211000-2 | Servizzi inċidentali għall-qtugħ ta’ siġar fi zkuk |

77211100-3 | Servizzi tal-ħsad ta’ l-injam |

77211200-4 | Servizzi tat-trasport taz-zkuk ġewwa l-foresta |

77211300-5 | Servizzi tat-tneħħija tas-siġar |

77211400-6 | Servizzi tal-qtugħ tas-siġar |

77211500-7 | Servizzi tal-manutenzjoni tas-siġar |

77211600-8 | Tħawwil tas-siġar |

77220000-8 | Servizzi ta’ l-impregnazzjoni ta’ l-injam |

77230000-1 | Servizzi inċidentali għall-foresterija |

77231000-8 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-foresterija |

77300000-3 | Servizzi ta’ l-oltikultura |

77310000-6 | Servizzi tat-tħawwil u l-manutenzjoni ta’ oqsma ħodor |

77311000-3 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ gonna ornamentali u oqsma tad-divertiment |

77312000-0 | Servizzi tat-tneħħija tal-ħaxix ħażin |

77312100-1 | Servizzi tal-qerda tal-ħaxix ħażin |

77313000-7 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ parki tas-siġar |

77314000-4 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ l-artijiet |

77314100-5 | Servizzi tat-tħawwil bil-ħaxix |

77315000-1 | Servizzi taż-żriegħ |

77320000-9 | Servizzi ta’ manutenzjoni ta’ l-oqsma ta’ l-isports |

77330000-2 | Servizzi ta’ wirjiet bil-fjuri |

77340000-5 | Żbir tas-siġar u tberfil ta’ l-irpar bl-arbuxelli |

77341000-2 | Żbir tas-siġar |

77342000-9 | Tberfil ta’ l-irpar bl-arbuxelli |

77400000-4 | Servizzi żoloġiċi |

77500000-5 | Servizzi tal-kura ta’ l-annimali ta’ l-irziezet |

77510000-8 | Servizzi tat-tkabbir ta’ l-annimali u t-tjur tal-kaċċa |

77600000-6 | Servizzi tal-kaċċa |

77610000-9 | Servizzi ta’ l-insib |

77700000-7 | Servizzi inċidentali għas-sajd |

78000000-7 | Servizzi ta’ l-istampar, pubblikar u dawk relatati |

78100000-8 | Servizzi ta’ l-istampar |

78110000-1 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba |

78111000-8 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-indirizzi |

78112000-5 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-eżerċizzji |

78113000-2 | Servizzi ta’ l-istampar tad-djarji |

78113100-3 | Servizzi ta’ l-istampar tal-organizzaturi personali |

78114000-9 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba tan-noti |

78114100-0 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kotba żgħar |

78114200-1 | Servizzi ta’ l-istampar għall-utaja tal-karti għall-memorandum |

78114300-2 | Servizzi ta’ l-istampar għall-utaja tal-karti ta’ l-ittri |

78114400-3 | Servizzi ta’ l-istampar għall-utaja tal-karti tax-xuga |

78115000-6 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ materjal ta’ l-istampar tar-reklami kummerċjali |

78115100-7 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ katalogi kummerċjali |

78116000-3 | Servizzi ta’ l-istampar tar-reġistri |

78117000-0 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba tal-kontijiet |

78118000-7 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-ordnijiet |

78119000-4 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-irċevuti |

78120000-4 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kartolerija |

78121000-1 | Servizzi ta’ l-istampar tal-bustini |

78122000-8 | Servizzi ta’ l-istampar tal-karti tan-noti |

78122100-9 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ settijiet bil-karta saħħara infilsata fihom |

78123000-5 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ albums għall-kampjuni jew kollezzjonijiet |

78124000-2 | Servizzi ta’ l-istampar binders, folders u koperti għall-karti |

78125000-9 | Servizzi ta’ l-istampar għall-biljetti tan-negozju |

78130000-7 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ materjal stampat b’sigurtà |

78131000-4 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ permessi |

78132000-1 | Servizzi ta’ l-istampar tal-karti bankarji |

78133000-8 | Servizzi ta’ l-istampar taċ-ċertifikati tat-titoli |

78134000-5 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli taċ-ċekkijiet |

78135000-2 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ bolol ġodda |

78135100-3 | Karta stampata ta’ karta b’effett tal-bolol |

78136000-9 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti ta’ ikliet |

78140000-0 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli |

78141000-7 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli tan-negozju tip "manifold" |

78142000-4 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli kontinwi |

78150000-3 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti |

78151000-0 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti tad-dħul |

78152000-7 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti tat-trasport |

78153000-4 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti bi strippa manjetika |

78160000-6 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kalendarji |

78170000-9 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ "timetables" |

78180000-2 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ ġurnali |

78190000-5 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kartelluni |

78200000-9 | Servizzi relatati ma’ l-istampar |

78210000-2 | Servizzi tal-finalizzar ta’ l-istampar |

78220000-5 | Servizzi tal-komposizzjoni |

78221000-2 | Servizzi tat-tħejjija tal-pjanċi ta’ l-istampar |

78222000-9 | Servizzi tal-fotogravura |

78223000-6 | Servizzi ta’ l-issettjar tat-ripi |

78224000-3 | Servizzi litografiċi |

78225000-0 | Servizzi tad-disinn grafiku |

78230000-8 | Servizzi ta’ l-istampar u tat-tqassim |

78240000-1 | Servizzi ta’ l-istampar u tad-distribuzzjoni |

78300000-0 | Servizzi tal-pubblikazzjoni |

78310000-3 | Servizzi tal-legatura tal-kotba u tal-finalizzar |

78311000-0 | Servizzi tal-finalizzar tal-kotba |

78312000-7 | Servizzi tal-legatura tal-kotba |

78400000-1 | Servizzi ta’ l-abbonament |

80000000-4 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni |

80100000-5 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni primarja |

80110000-8 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni ta’ qabel l-iskola formali |

80200000-6 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni sekondarja |

80210000-9 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni sekondarja, teknika u vokazzjonali |

80211000-6 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni sekondarja, teknika |

80212000-3 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni sekondarja, vokazzjonali |

80220000-2 | Servizzi edukazzjonali għal studenti ħandikappati |

80300000-7 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni għolja |

80310000-0 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni taż-żagħżagħ |

80320000-3 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni medika |

80330000-6 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni dwar is-sigurtà |

80340000-9 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni speċjali |

80400000-8 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni għall-adulti u oħrajn |

80410000-1 | Servizzi varji ta’ l-iskejjel |

80411000-8 | Servizzi ta’ l-iskejjel tas-sewqan |

80411100-9 | Servizzi tat-testijiet tas-sewqan |

80411200-0 | Lezzjonijiet tas-sewqan |

80412000-5 | Servizzi ta’ l-iskejjel tat-titjir |

80413000-2 | Servizzi ta’ l-iskejjel ta’ l-ibburdjar |

80414000-9 | Servizzi ta’ l-iskolja ta’ għadis |

80415000-6 | Servizzi tat-taħriġ ta’ l-iskijjar |

80420000-4 | Faċilitajjiet tat-taħriġ |

80421000-1 | Servizzi tat-taħriġ speċjalizzat |

80421100-2 | Servizzi tat-taħriġ tal-personal |

80422000-8 | Servizzi tat-taħriġ |

80422100-9 | Servizzi ta’ programmi tat-taħriġ |

80422200-0 | Seminars tat-taħriġ |

80423000-5 | Servizzi tat-taħriġ professjonali |

80423100-6 | Servizzi tat-taħriġ industrijali u tekniku |

80423110-9 | Servizzi tat-taħriġ industrijali |

80423120-2 | Servizzi tat-taħriġ tekniku |

80423200-7 | Servizzi tat-taħriġ ta’ l-amministraturi |

80423300-8 | Servizzi tat-taħriġ dwar l-utenti tal-kompjuters u tal-familjarizzazzjoni |

80423310-1 | Servizzi tat-taħriġ tal-kompjuter |

80423320-4 | Korsijiet tal-kompjuter |

80424000-2 | Servizzi tat-taħriġ ambjentali |

80425000-9 | Servizzi tat-taħriġ tas-sigurtà |

80426000-6 | Servizzi tat-taħriġ fis-saħħa u fl-ewwel għajnuna |

80426100-7 | Servizzi tat-taħriġ fis-saħħa |

80426200-8 | Servizzi tat-taħriġ fl-ewwel għajnuna |

80427000-3 | Servizzi tat-taħriġ għall-iżvilupp tal-personal |

80428000-0 | Provvediment ta’ korsijiet tal-lingwi |

80430000-7 | Servizzi ta’ edukazzjoni għall-adulti fil-livell universitarju |

80490000-5 | Operat ta’ ċentru edukattiv |

85000000-9 | Servizzi dwar saħħa ta’ xogħol soċjali |

85100000-0 | Servizzi tas-saħħa |

85110000-3 | Servizzi ta’ l-isptar u dawk relatati magħhom |

85111000-0 | Servizzi ta’ l-isptar |

85111100-1 | Servizzi ta’ l-isptar kirurġiku |

85111200-2 | Servizzi ta’ l-isptar mediku |

85111300-3 | Servizzi ta’ l-isptar tal-ginekoloġija |

85111320-9 | Servizzi ta’ l-isptar obstetriku |

85111400-4 | Servizzi ta’ l-isptar tar-riabilitazzjoni |

85111500-5 | Servizzi ta’ l-isptar psikjatriku |

85111600-6 | Servizzi ortotiċi |

85111700-7 | Servizzi tat-terapija bl-ossiġenu |

85111800-8 | Servizzi patoloġiċi |

85112000-7 | Servizzi ta’ appoġġ għall-isptarijiet |

85112100-8 | Servizzi tas-sodod ta’ l-isptarijiet |

85120000-6 | Servizzi tal-prattika medika u dawk relatati |

85121000-3 | Servizzi tal-prattika medika |

85121100-4 | Servizzi tal-prattika ġenerali |

85121110-7 | Servizzi tal-prattika ġenerali għat-tfal |

85121200-5 | Servizzi mediċi speċjalizzati |

85121300-6 | Servizzi kirurġiċi speċjalizzati |

85130000-9 | Servizzi tal-prattika dentali u dawk relatati |

85131000-6 | Servizzi tal-prattika dentali |

85131100-7 | Servizzi ortodontiċi |

85131110-0 | Servizzi tal-kirurġija ortodontika |

85140000-2 | Servizzi varji tas-saħħa |

85141000-9 | Servizzi ipprovduti minn personal mediku |

85141100-0 | Servizzi pprovduti minn qwiebel |

85141200-1 | Servizzi pprovduti mill-infermiera |

85141210-4 | Servizzi għat-trattament mediku ġewwa d-djar |

85141211-1 | Servizzi għat-trattament mediku ġewwa d-djar bid-dialażi |

85141212-8 | Servizz tad-dialiżi |

85141220-7 | Servizzi konsultattivi pprovduti mill-infermiera |

85142000-6 | Servizzi paramediċi |

85142100-7 | Servizzi tal-psikoterapija |

85142200-8 | Servizzi tal-ħemapatoloġija |

85142300-9 | Servizzi ta’ l-iġjene |

85142400-0 | Forniment fid-djar tal-prodotti ta’ l-inkontinenza |

85143000-3 | Servizzi ta’ l-ambulanza |

85144000-0 | Servizzi residenzjali tal-faċilitajiet tas-saħħa |

85144100-1 | Servizzi residenzjali tal-kura mill-infermieri |

85145000-7 | Servizzi pprovduti minn laboratorji mediċi |

85146000-4 | Servizzi pprovduti minn banek tad-demm |

85146100-5 | Servizzi pprovduti minn banek ta’ l-isperma |

85146200-6 | Servizzi pprovduti minn banek ta’ l-orgni tat-traspjanti |

85147000-1 | Servizzi tas-saħħa għall-kumpaniji |

85148000-8 | Servizzi ta’ analiżi medika |

85149000-5 | Servizi tal-farmaċija |

85200000-1 | Servizzi veterinarji |

85300000-2 | Servizzi ta’ xogħol soċjali u dawk relatati |

85310000-5 | Servizzi ta’ xogħol soċjali |

85311000-2 | Servizzi ta’ xogħol soċjali bl-akkomodazzjoni |

85311100-3 | Servizzi ta’ ħarsien għall-anzjani |

85311200-4 | Servizzi ta’ ħarsien għall-ħandikappati |

85311300-5 | Servizzi ta’ ħarsien għal tfal u żagħżagħ |

85312000-9 | Servizzi ta’ xogħol soċjali mingħajr akkomodazzjoni |

85312100-0 | Servizzi ta’ kura matul il-jum |

85312110-3 | Servizzi ta’ kura tat-tfal matul il-jum |

85312120-6 | Servizzi ta’ kura matul il-jum għat-tfal u taż-żagħżagħ |

85312300-2 | Servizzi ta’ konsulenza u pariri |

85312310-5 | Servizzi ta’ konsulenza |

85312320-8 | Servizzi ta’ pariri |

85312330-1 | Servizzi ta’ l-ippjanar tal-familja |

85312400-3 | Servizzi ta’ ħarsien mhux ipprovduti permess ta’ istituzzjonijiet residenzali |

85312500-4 | Servizzi ta’ riabilitazzjoni |

85312510-7 | Servizzi ta’ riabilitazzjoni vokazzjonali |

85320000-8 | Servizzi soċjali |

85321000-5 | Servizzi soċjali amministrattivi |

85322000-2 | Programm ta’ azzjoni fil-komunità |

85323000-9 | Servizzi tas-saħħa fil-komunità |

90000000-7 | Servizzi tad-disponiment tad-dranaġġ u taż-żibel, servizzi tas-sanitazzjoni u ambjentali |

90100000-8 | Servizzi tad-disponiment tad-dranaġġ u taż-żibel |

90110000-1 | Servizzi tad-drenaġġ |

90111000-8 | Servizzi tat-tneħħija u t-trattament tad-drenaġġ |

90111100-9 | Servizzi tat-tneħħija tad-drenaġġ |

90111200-0 | Servizzi tat-trattament tad-drenaġġ |

90111300-1 | Servizzi tad-disponiment tad-dranaġġ |

90112000-5 | Servizzi tat-trattament tal-fosos u ta’ tankijiet settiċi |

90112100-6 | Servizzi tat-trattament tal-fosos |

90112200-7 | Servizzi tat-tankijiet settiċi |

90112210-0 | Servizzi tat-trattament tat-tankijiet settiċi |

90112300-8 | Servizzi ta’ l-iżvojtar tal-fosos u tat-tankijiet settiċi |

90113000-2 | Servizzi tat-tindif tad-drenaġġ |

90114000-9 | Servizzi ta’ amministrazzjoni tad-drenaġġ |

90114100-0 | L-operat ta’ l-impjant tad-drenaġġ |

90115000-6 | Servizzi ta’ l-istħarriġ tad-drenaġġ |

90120000-4 | Servizzi taż-żibel |

90121000-1 | Servizzi ta’ l-iskart ġenerali |

90121100-2 | Servizzi tal-ġbir ta’ l-iskart |

90121110-5 | Servizzi tal-ġbir ta’ l-iskart solidu urban |

90121120-8 | Servizzi tal-ġbir ta’ l-iskart domestiku |

90121130-1 | Servizzi tal-ġbir tal-ħmieġ mit-toroq |

90121140-4 | Servizzi tal-ġbir tal-karti |

90121200-3 | Servizzi tat-trasport taż-żibel |

90121300-4 | Servizzi tat-trattament taż-żibel |

90121310-7 | Servizzi tad-disponiment taż-żibel domestiku |

90121320-0 | Servizzi tad-disponiment ta’ l-iskart solidu urban |

90121330-3 | Servizzi ta’ l-inċenerazzjoni taż-żibel |

90121340-6 | Servizzi tad-disponiment ta’ l-irmied |

90121400-5 | Trattament u disponiment ta’ likwidi maħmuġa |

90122000-8 | Servizzi taż-żibel speċjali |

90122100-9 | Servizzi taż-żibel tossiku |

90122110-2 | Servizzi ta’ l-iskart radjo-attiv |

90122111-9 | Ġbir ta’ l-iskart radjo-attiv |

90122112-6 | Servizzi tal-ħażna ta’ l-iskart radjo-attiv |

90122113-3 | Disponiment ta’ l-iskart radjo-attiv |

90122114-0 | Trasportazzjoni ta’ l-iskart radjo-attiv |

90122120-5 | Servizzi li jirrigwardjaw il-ħamrija kontaminata |

90122121-2 | It-tneħħija tal-ħamrija kontaminata |

90122122-9 | Id-disponiment ta’ ħamrija kontaminata |

90122123-6 | It-trattament ta’ ħamrija kontaminata |

90122124-3 | It-tindif u t-trattament tal-ħamrija |

90122130-8 | Servizzi tad-disponiment ta’ l-iskart tossiku apparti milli l-iskart radjo-attiv u l-ħamrija kontaminata |

90122131-5 | Servizzi tad-disponiment ta’ l-armi u l-munizjon |

90122132-2 | Servizzi tad-disponiment tal-bombi |

90122200-0 | Servizzi ta’ skarat mediku |

90122210-3 | Servizzi tal-ġbir ta’ l-iskart kliniku |

90122220-6 | Servizzi tad-disponiment ta’ l-iskart kliniku |

90122230-9 | Servizzi tat-tneħħija ta’ l-iskart bioloġiku |

90122240-2 | Ġbir, trasport u disponiment ta’ l-iskart mill-isptarijiet |

90122300-1 | Servizzi tal-ħamà |

90122310-4 | Servizzi tat-tneħħija tal-ħamà |

90122320-7 | Servizzi tat-trasport tal-ħamà |

90122330-0 | Servizzi tat-trattament tal-ħamà |

90122340-3 | Servizzi tad-disponiment tal-ħamà |

90123000-5 | L-operat tas-sit taż-żibel |

90123100-6 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tar-radam |

90123200-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tar-rimi tar-raċanċ tal-faħam |

90123300-8 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tar-radam ta’ l-iskart |

90200000-9 | Servizzi tat-tindif u s-sanitazzjoni f’żoni urbani u rurali, u s-servizzi relatati |

90210000-2 | Servizzi tat-tindif tat-toroq |

90211000-9 | Servizzi tal-knis tat-toroq |

90212000-6 | Servizzi tat-tindif tal-borra |

90213000-3 | Servizzi tat-tindif tas-silġ |

90220000-5 | Servizzi tat-tindif tal-gandotti |

90221000-2 | Servizzi ta’ l-iżvojtar tal-gandotti |

90230000-8 | Servizzi tat-tneħħija ta’ l-asbestos |

90240000-1 | Servizzi tat-tneħħija taċ-ċomb |

90250000-4 | Servizzi ta’ disinfettar u esterminazzjoni f’żoni urbani u rurali |

90260000-7 | Servizzi tat-tindif tax-xtajtiet |

90300000-0 | Servizzi ambjentali u ekoloġiċi |

90310000-3 | Servizzi ambjentali |

90311000-0 | Servizzi ta’ konsulenza ambjentali |

90312000-7 | Studji ta’ l-impatt ambjentali |

90313000-4 | Sistemi tal-monitoraġġ ambjentali |

90313100-5 | Servizzi tal-kontroll ta’ l-inkwinament |

90313110-8 | Servizzi tal-kontroll ta’ l-inkwinament mit-tixrid taż-żejt |

90313120-1 | Servizzi tal-monitoraġġ tat-tniġġis |

90314000-1 | Servizzi tal-kejl ta’ l-emissjonijiet |

90315000-8 | Servizzi tal-protezzjoni ambjentali |

90315100-9 | Servizzi tal-manutenzjoni ambjentali |

90315200-0 | Servizzi tat-titjib ambjentali |

90315300-1 | Servizzi tar-riċiklaġġ |

90320000-6 | Servizzi ekoloġiċi |

91000000-4 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ l-imsieħba |

91100000-5 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet tan-negozju, professjonali u speċjalisti |

91110000-8 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet tan-negozju |

91120000-1 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet professjonali |

91130000-4 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet speċjalisti |

91131000-1 | Servizzi tas-sigurtà nukleari |

91200000-6 | Servizzi pprovduti mit-trade-unions |

91300000-7 | Servizzi varji ta’ l-organizzazzjoni ta’ l-imsieħba |

91310000-0 | Servizzi reliġjużi |

91320000-3 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet politiċi |

91330000-6 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet tas-sieħba soċjali |

91331000-3 | Servizzi tal-faċilità ta’ l-appoġġ għat-titjib ċiviku u tal-komunità |

91331100-4 | Servizzi pprovduti mill-għaqdiet taż-żgħażagħ |

92000000-1 | Servizzi rekreazzjonali, kulturali u sportivi |

92100000-2 | Servizzi taċ-ċinema u tal-video |

92110000-5 | Il-produzzjoni tal-films ċinematografiċi u tal-video-tape u servizzi asoċċjati |

92111000-2 | Il-produzzjoni tal-films ċinematografiċi u tal-video-tape |

92111100-3 | Il-produzzjoni tal-film u tal-video-tape tat-taħriġ |

92111200-4 | Il-produzzjoni tal-film u tal-video-tape tar-reklamar, propaganda u l-informazzjoni |

92111210-7 | Il-produzzjoni tal-film tar-reklamar |

92111220-0 | Il-produzzjoni tal-video-tape tar-reklamar |

92111230-3 | Il-produzzjoni tal-film tal-propaganda |

92111240-6 | Il-produzzjoni tal-video-tape tal-propaganda |

92111250-9 | Il-produzzjoni tal-film ta’ l-informazzjoni |

92111260-2 | Il-produzzjoni tal-video-tape ta’ l-informazzjoni |

92111300-5 | Il-produzzjoni tal-film u tal-video-tape tad-divertiment |

92111310-8 | Il-produzzjoni tal-film tad-divertiment |

92111320-1 | Il-produzzjoni tal-video-tape tad-divertiment |

92112000-9 | Servizzi b’konnessjoni mal-produzzjoni tal-films ċinematografiċi u tal-video-tape |

92120000-8 | Servizzi tad-distribuzzjoni tal-films ċinematografiċi u tal-video-tape |

92121000-5 | Servizzi tad-distribuzzjoni tal-video-tape |

92122000-2 | Servizzi tad-distribuzzjoni tal-films ċinematografiċi |

92130000-1 | Servizzi tal-projezzjoni tal-films ċinematografiċi |

92140000-4 | Servizzi tal-projezzjoni tal-video-tape |

92200000-3 | Servizzi tar-radju u tat-televiżjoni |

92210000-6 | Servizzi tar-radju |

92211000-3 | Servizzi tax-xandir bir-radju |

92220000-9 | Servizzi tat-televiżjoni |

92221000-6 | Servizzi tax-xandir bit-televiżjoni |

92230000-2 | Servizzi tal-cable tar-radju u tat-televiżjoni |

92300000-4 | Servizzi tad-divertiment |

92310000-7 | Servizzi tal-ħolqien u l-interpretazzjoni artistika u letterarja |

92311000-4 | Xogħlijiet ta’ l-arti |

92312000-1 | Servizzi artistiċi |

92312100-2 | Servizzi ta’ divertiment bi produzzjonijiet teatrali, gruppi ta’ kantanti, baned u orkestri |

92312110-5 | Servizzi ta’ divertiment bi produzzjonijiet teatrali |

92312120-8 | Servizzi ta’ divertiment minn gruppi ta’ kantanti |

92312130-1 | Servizzi ta’ divertiment minn baned |

92312140-4 | Servizzi ta’ divertiment minn orkestri |

92312200-3 | Servizzi ipprovduti minn awturi, kompożituri, skluturi, artisti tad-divertiment u artisti individwali oħrajn |

92312210-6 | Servizzi pprovduti minn awturi |

92312211-3 | Servizzi ta’ l-aġenziji tal-kitba |

92312212-0 | Servizzi relatati mal-preparazzjoni tal-manwali tat-taħriġ |

92312213-7 | Servizzi ta’ awturi tekniċi |

92312220-9 | Servizzi pprovduti minn kompożituri |

92312230-2 | Servizzi pprovduti minn skulturi |

92312240-5 | Servizzi pprovduti minn artisti tad-divertiment |

92312250-8 | Servizzi pprovduti minn artisti individwali |

92320000-0 | Servizzi ta’ l-operat tal-faċilità ta’ l-arti |

92330000-3 | Servizzi taż-żona tad-divertiment |

92331000-0 | Servizi tal-fieri u tal-ġonna tad-divertiment |

92331100-1 | Servizi tal-fieri |

92331200-2 | Servizi tal-ġonna tad-divertiment |

92332000-7 | Servizzi tax-xtajtiet |

92340000-6 | Servizzi taż-żfin u ta’ preżentazzjonijiet ta’ divertiment |

92341000-3 | Servizzi tal-kummidja |

92342000-0 | Servizzi tat-tagħlim taż-żfin |

92342100-1 | Servizzi tat-tagħlim taż-żfin tat-tip tas-sala tal-ballu |

92342200-2 | Servizzi tat-tagħlim taż-żfin tat-tip tad-diskoteka |

92350000-9 | Servizzi tal-logħob ta’ l-ażżard u logħob simili |

92351000-6 | Servizzi tal-logħob ta’ l-ażżard |

92351100-7 | Servizzi ta’ l-operat tal-lotteriji |

92351200-8 | Servizzi ta’ l-operat tal-casinó |

92352000-3 | Servizzi tal-logħob ta’ l-imħatri |

92352100-4 | Servizzi ta’ l-operat tat-totalizzatur |

92352200-5 | Servizzi tal-posti li jaċċettaw l-imħatri (tip tal-banek tal-lottu) |

92360000-2 | Servizzi pirotekniċi |

92400000-5 | Servizzi ta’ l-aġenzija ta’ l-aħbarijiet |

92500000-6 | Servizzi tal-libreriji, arkivji, mużewijiet u servizzi kulturali oħrajn |

92510000-9 | Servizzi tal-libreriji u l-arkivji |

92511000-6 | Servizzi tal-libreriji |

92512000-3 | Servizzi ta’ l-arkivji |

92520000-2 | Servizzi tal-mużewijiet u servizzi tal-preservazzjoni ta’ siti u bini storiċi |

92521000-9 | Servizzi tal-mużewijiet |

92521100-0 | Servizzi tal-mużewijiet ta’ l-esibizzjoni |

92521200-1 | Servizzi tal-preservazzjoni ta’ l-esebiti u l-kampjuni |

92521210-4 | Servizzi tal-preservazzjoni ta’ l-esebiti |

92521220-7 | Servizzi tal-preservazzjoni tal-kampjuni |

92522000-6 | Servizzi tal-preservazzjoni ta’ siti u bini storiċi |

92522100-7 | Servizzi tal-preservazzjoni tas-siti storiċi |

92522200-8 | Servizzi tal-preservazzjoni tal-bini storiku |

92530000-5 | Servizzi ta’ ġonna bottaniċi u zoloġiċi u servizzi tar-riserva tan-natura |

92531000-2 | Servizzi ta’ ġonna bottaniċi |

92532000-9 | Servizzi ta’ ġonna zoloġiċi |

92533000-6 | Servizzi tar-riservi naturali |

92534000-3 | Servizzi tal-preservazzjoni tal-ħajja ferjali |

92600000-7 | Servizzi sportivi |

92610000-0 | Servizzi operazzjonali tal-faċilitajiet sportivi |

92620000-3 | Servizzi relatati ma’ l-isports |

92621000-0 | Servizzi tal-promuzzjoni ta’ avveniment ta’ l-isports |

92622000-7 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ avveniment ta’ l-isports |

93000000-8 | Servizzi varji |

93100000-9 | Servizzi tal-ħasil u l-ħasil fix-xott |

93110000-2 | Servizzi tal-ġbir tal-ħwejjeġ għall-ħasil |

93111000-9 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-lavanderija |

93112000-6 | Servizzi ta’ l-operat tal-lavanderija |

93120000-5 | Servizzi tat-tindif tat-tessuti |

93121000-2 | Servizzi ta’ l-impregnazzjoni tat-tessuti |

93130000-8 | Servizzi tat-tindif tal-prodotti tal-fer |

93140000-1 | Servizzi ta’ l-għoti tal-kulur |

93150000-4 | Servizzi tal-mogħdija |

93160000-7 | Servizzi taż-żebgħa (tat-tessuti) |

93200000-0 | Servizzi għall-irranġar tax-xagħar u tat-trattament tas-sbuħija |

93210000-3 | Servizzi għall-irranġar tax-xagħar |

93211000-0 | Servizi tal-parrukkiera |

93220000-6 | Servizzi tat-trattament tal-parrukkiera |

93221000-3 | Servizzi tat-trattament kosmetiku, manikura u pedikura |

93221100-4 | Servizzi tat-trattament kosmetiku |

93221200-5 | Servizzi tal-manikura |

93221300-6 | Servizzi tal-pedikura |

93300000-1 | Servizzi tal-benesseri fiżiku |

93310000-4 | Servizzi tal-banjijiet torok |

93320000-7 | Servizzi spa |

93330000-0 | Servizzi ta’ l-immassaġġjar |

93400000-2 | Servizzi ta’ l-akkomodazzjoni u uffiċini |

93410000-5 | Servizzi ta’ l-akkomodazzjoni |

93411000-2 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-akkomodazzjoni |

93411100-3 | Servizzi tat-tindif tad-djar |

93411200-4 | Servizzi tal-purtinara |

93411300-5 | Servizzi ġanitorjali |

93411400-6 | Servizzi ta’ kustodji (bidillu) |

93500000-3 | Servizzi ta’ l-amenità ċivika |

93510000-6 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-parkeġġ tal-karozzi |

93511000-3 | Servizzi tal-parkeġġ tal-karozzi |

93511100-4 | Servizzi ta’ l-infurzar tal-parkeġġ |

93600000-4 | Servizzi marittimi |

93610000-7 | Servizzi marittimi akkwatiċi |

93620000-0 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-portijiet |

93621000-7 | Servizzi ta’ appoġġ għall-bażi marittima |

93630000-3 | Servizzi ta’ nżul taħt il-baħar |

93700000-5 | Servizzi tal-funerali u dawk relatati |

93710000-8 | Servizzi tal-funerali |

93711000-5 | Servizzi taċ-ċimiterji u servizzi tal-kremazzjoni |

93711100-6 | Servizzi taċ-ċimiterji |

93711110-9 | Servizzi tal-manutenzjoni taċ-ċimiterji |

93711200-7 | Servizzi tal-kremazzjoni |

93712000-2 | Servizzi ta’ l-irranġar tal-funerali |

93900000-7 | Servizzi varji n.e.c. |

93910000-0 | Servizzi tad-dikommisjonament |

93920000-3 | Servizzi ta’ rilokazzjoni |

93930000-6 | Servizzi tal-ħjata ta’ l-ilbiesi |

93940000-9 | Servizzi tat-trapuntar |

93950000-2 | Servizzi tas-sengħa tas-serraturi |

95000000-2 | Djar privati b’persuni impjegati |

95100000-3 | Servizzi ta’ ħaddiema kummerċjali u industrijali |

95110000-6 | Servizzi ta’ ħaddiema kummerċjali |

95120000-9 | Servizzi ta’ ħaddiema industrijali |

95130000-2 | Servizzi tal-mano d’opera |

95131000-9 | Servizzi ta’ l-aġenzija tal-persunal |

95132000-6 | Servizzi tal-persunal klerikali |

95133000-3 | Personal temporanju |

95133100-4 | Servizzi ta’ għajnuna fid-djar |

95140000-5 | Servizzi domestiċi |

99000000-0 | Servizzi pprovduti minn organizzazzjonijiet u korpi extra-territorjali |

99100000-1 | Servizzi speċifiċi għall-organizzazzjonijiet u l-korpi internazzjonali |

Kodiċi VKA | Deskrizzjoni |

E001-0 | Għat-tindif |

E002-7 | Għat-tfal |

E003-4 | Għad-djar ta’ matul il-jum |

E004-1 | Għal skopijiet grafiċi |

E005-8 | Għall-aċċess |

E006-5 | Għal użu industrijali |

E007-2 | Għall-uzu ta’ l-iskejjel tan-nuna (kindergarten) |

E008-9 | Għall-użu ta’ l-uffiċini |

E009-6 | Għall-uffiċini |

E010-6 | Għall-użu fl-estern |

E011-3 | Għall-oġġetti ppakkjati |

E012-0 | Għall-pakketti |

E013-7 | Għal |

E014-4 | Kummissjonar |

E015-1 | Twassil |

E016-8 | Għall-istampar |

E017-5 | Kiri |

E018-2 | Għall-iskejjel |

E019-9 | Disinn |

E020-9 | Għal skopijiet xjentifiċi |

E021-6 | Li jista’ jintrema |

E023-0 | Espandibbli |

E024-7 | Reżistenti għan-nar / reżistenti għall-fjammi |

E025-4 | Idewwem l-effett tan-nirien |

E026-1 | Mhux affettwat bin-nar / mhux affettwat bil-fjammi |

E027-8 | Rinovament |

E028-5 | Flessibbli |

E029-2 | Għal skart domestiku |

E030-2 | Għall-użu ta’ l-esebizzjoni |

E031-9 | Għat-tifi tan-nar |

E032-6 | Għall-użu tas-salvataġġ |

E033-3 | Għas-sopravivenza |

E034-0 | Imwaħħal tad-daqs fil-post |

E035-7 | Għal skopijiet ta’ taħriġ |

E036-4 | Għad-disponiment ta’ l-iskart |

E037-1 | Għall-forniment tad-ditta |

E038-8 | Intier |

E039-5 | Għal skopijiet tal-ħażna |

E040-5 | Aġġornament |

E041-2 | Għal użu tekniku |

E042-9 | Jaħraq |

E043-6 | B’konformità man-normi u l-ispeċifiki |

E044-3 | Fil-boroż |

E045-0 | Fil-kaxxi tal-kartun |

E046-7 | F’lottijiet |

E047-4 | F’pakketti |

E048-1 | F’barżakki żgħar |

E049-8 | Fi xkejjer |

E050-8 | Għal skopijiet ta’ testijiet |

E051-5 | Stallazzjoni |

E052-2 | Istantanju |

E053-9 | Internazzjonali |

E054-6 | Għal użu urban |

E055-3 | Dan l-avviż huwa sabiex isejjaħ għal kompetizzjoni |

E056-0 | Għall-materjal l-iskart |

E057-7 | Likwidu |

E058-4 | Dan l-avviż mhux sabiex isejjaħ għal kompetizzjoni |

E059-1 | Ftehim gwarniċ |

E060-1 | Sintetiku |

E061-8 | Manjetiku |

E062-5 | Ta’ taħt il-baħar |

E063-2 | Manutenzjoni |

E064-9 | Amministrazzjoni |

E065-6 | Estern |

E066-3 | Miżmum fl-idejn |

E067-0 | Iebes |

E068-7 | Ta’ xogħol tqil |

E069-4 | Ta’ prestazzjoni għolja |

E070-4 | Azzar |

E071-1 | Kiri |

E072-8 | Mingħajr l-operatur |

E073-5 | Bl-operatur |

E074-2 | Fuq is-sit |

E075-9 | Jew ekwivalenti |

E076-6 | B’relazzjoni tajba ma’ l-ambjent |

E077-3 | Fażi: |

E078-0 | Miksi bil-plastika |

E079-7 | Portabbli |

E080-7 | Rendut fi trab |

E081-4 | Primarju |

E082-1 | Privat |

E083-8 | Pubbliku |

E084-5 | Polverizzati |

E085-2 | Mixgħul |

E086-9 | Impurtat |

E087-6 | Skop speċjali |

E088-3 | Xott |

E089-0 | Domestiku |

E090-0 | Imsaħħaħ |

E091-7 | Tiswija |

E092-4 | Kambjament |

E093-1 | Żvilupp |

E094-8 | Ħarsien / sigurtà |

E095-5 | Krud |

E096-2 | Segreterjali |

E097-9 | Impregnat |

E098-6 | Artab |

E099-3 | Ikkulurit |

E100-4 | F’ċapep |

E101-1 | Fi pjanċi |

E102-8 | Fil-massa |

E103-5 | F’kartuċċi |

E104-2 | F’riżmi |

E105-9 | Kiesaħ |

E106-6 | Normali |

E107-3 | Tat-tisħieħ |

E108-0 | Miksi |

E109-7 | Lott sussidjarju: |

E110-7 | Forniment |

E111-4 | Użu ta’ darba biss |

E112-1 | F’virgi |

E113-8 | Bil-kolla minnu nnifsu |

E114-5 | Lastiku |

E115-2 | F’rombli |

E116-9 | F’folji |

E117-6 | Tubulari |

E118-3 | Tip: |

E119-0 | Ta’ taħt l-art |

E120-0 | Maħlul f’soluzzjoni |

E121-7 | Fi strippi |

E122-4 | Aġġornabbli |

E123-1 | Ittrapuntat |

E124-8 | Intern |

E125-5 | Stallazzjoni u manutenzjoni |

E126-2 | Integrat |

E127-9 | Ġewwieni |

E128-6 | U servizzi assoċċjati ta’ l-istallazzjoni |

E129-3 | U prodotti assoċċjati |

E130-3 | U servizzi assoċċjati tat-tiswija u l-manutenzjoni |

E131-0 | U servizzi assoċċjati |

E132-7 | Awtomatiku |

E133-4 | Artifiċjali |

E134-1 | Konsulenza |

E135-8 | Konsumabbli |

E136-5 | Ta’ kull sena |

E137-2 | Ta’ piż ħafif |

E138-9 | U oġġetti relatati |

E139-6 | U apparat anċillarju |

E140-6 | Likwifikat |

E141-3 | Ta’ distanza fit-tul |

E142-0 | Manutenzjoni u tiswija |

E143-7 | Trab |

E144-4 | Mekkanikali |

E145-1 | u aċċessorji |

E146-8 | Tip ta’ norma: |

E147-5 | Mekkanikali u elettrikali |

E148-2 | Ambulanti |

E149-9 | Nazzjonali |

E150-9 | Naturali |

E151-6 | Għall-użu edukazzjonali |

E152-3 | Għall-personal tal-militar |

E153-0 | Għall-użu tal-militar |

E154-7 | U |

E155-4 | Għall-użu navali |

E156-1 | Riċerka u żvilupp |

E157-8 | Għal djar ta’ nies anzjani |

E158-5 | Għall-użu ta’ l-uffiċċju postali |

E159-2 | Għall-użu tal-ħabsijiet |

E160-2 | Għall-użu ta’ l-iskejjel |

E161-9 | Mhux domestiku |

E162-6 | Għall-iskopijiet kollha |

E163-3 | ’Il fuq mill-art |

E164-0 | Għall-forzi ta’ l-ajru |

E165-7 | Għall-armata |

E166-4 | Għall-korp tal-pulizija |

E167-1 | Għal gwerrer nukleari, bioloġiċi, kemikali (NBC) |

E168-5 | Mhux ftehim gwarniċ |

E169-5 | Tiswija u manutenzjoni |

E170-5 | Tal-metall |

E171-2 | Tal-karta |

E172-9 | Tal-plastika |

E173-6 | Tal-polyethylene |

E174-3 | Tal-polystyrene |

E175-0 | Tal-polythene |

E176-7 | Ta’ l-azzar |

E177-4 | Offset |

E178-1 | Fuq bażi kontrattwali |

E179-8 | Fuq bażi ta’ mizata |

E180-8 | L-operat u manutenzjoni |

E181-5 | Barra fil-beraħ |

E182-2 | Manteniment sħiħ |

E183-9 | Manteniment sħiħ u tiswija |

E184-6 | Kiri |

E185-3 | Karta |

E186-0 | Renovazzjoni u estenzjoni |

E187-7 | Plastika |

E188-4 | Ġarr Tneħħija |

E189-1 | Polyester |

E190-1 | Pre-fabbrikat |

E191-8 | Stampat |

E192-5 | Ipproċessat |

E193-2 | Xiri |

E194-9 | Li jista’ jkun iċċarġjat mill-ġdid |

E195-6 | Rikondizzjonament |

E196-3 | Riċiklat |

E197-0 | Raffinat |

E198-7 | Referenza: |

H001-1 | Assinkronju |

H003-5 | Għas-software tal-kompjuter |

H004-2 | Megħjun mill-kompjuter |

H005-9 | Ibbażat fuq il-kompjuter |

H006-6 | Ta’ fuq l-iskrivanija |

H007-3 | Diġitali |

H008-0 | Għall-ħardware tal-kompjuter |

H009-7 | Komputerizzati |

H010-7 | Għall-użu bħala appoġġ |

H011-4 | Għall-użu tan-network |

H013-8 | Ta’ riżoluzzjoni għolja |

H014-5 | Kompatibbli ma’ l-IBM |

H015-2 | Ikkontrollat mill-kompjuter |

H020-0 | Microwave |

H022-4 | Ta’ utenti multipli |

H023-1 | On-line |

H027-9 | Ħin reali |

H028-6 | Ikkontrollat mill-bogħod |

H031-0 | Sinkroneu |

H032-7 | VAX/VMS-kompatibbli |

H042-0 | It-tarf ta’ quddiem |

H045-1 | Multi-medja |

H046-8 | Multi-proċessar |

H047-5 | Multi-tasking |

H049-9 | Li jaħdem waħdu |

H051-6 | Tip ta’ arkitettura: |

H052-3 | Tip ta’ protokoll: |

K001-2 | Li ma jinfduħx il-bullets |

K002-9 | Għall-irġiel |

K003-6 | Għan-nisa |

K004-3 | Għax-xitwa |

K005-0 | Għas-sajf |

K012-2 | Sports |

K014-6 | Li ma jgħaddix l-ilma minnu |

K015-3 | Li ma jgħaddix ir-riħ minnu |

M001-6 | Għall-pazjenti |

M002-3 | Għall-anestesija |

M003-0 | Għal trattament artifiċjali tal-kliewi |

M004-7 | Għall-endoskopija tal-bronki |

M005-4 | Għall-ħruq |

M006-1 | Għal trattament ċitostatiku |

M007-8 | Għal radjoloġija dianostika |

M008-5 | Għall-użu dietetiku |

M009-2 | Għad-disinfettazzjoni |

M010-2 | Għall-użu tad-dispenserija |

M011-9 | Għall-użu endo-vaskulari |

M012-6 | Għall-ginekoloġija |

M013-3 | Għall-kura tal-morliti |

M014-0 | Għal trattament tal-morliti |

M015-7 | Għall-kirurġija tal-qalb |

M016-4 | Għall-użu ta’ l-isptar |

M017-1 | Għall-immunoloġija |

M018-8 | Għall-infużjoni |

M019-5 | Għall-injezzjoni |

M020-5 | Għall-użu tal-laboratorju |

M021-2 | Għall-użu tat-teatru ta’ l-operazzjonijiet |

M022-9 | Għall persunal mediku |

M023-6 | Għall-użu mediku |

M024-3 | Għall-użu newro-anġjografu |

M025-0 | Għall-użu newro-kirurġiku |

M026-7 | Għall-persunal ta’ l-infermiera |

M027-4 | Għat-teatru ta’ l-operazzjonijiet |

M028-1 | Għall-uzu ortopediku |

M029-8 | Għall-osteo-sintesi |

M030-8 | Għall-mediċina pedjatrika |

M031-5 | Għall-użu para-mediku |

M032-2 | Għall patoloġija |

M033-9 | Għad-dialiżi peritonjali |

M034-6 | Medikali |

M035-3 | Għad-radjo-dianjożi |

M036-0 | Għar-radjoloġija |

M037-7 | Għar-reaġenti tar-radjo-terapija |

M038-4 | Għar-radjo-immuno-assaġġ |

M039-1 | Għall-immunoloġija radjali |

M040-1 | Vuskulari |

M041-8 | Għas-seroloġija |

M042-5 | Għall-użu ta’ kura intensiva |

M043-2 | Għall-unità artifiċjali tal-kliewi |

M044-9 | Għall mediċina terapewtika |

M045-6 | Għad-dialiżi trans-peritonjali |

M046-3 | Għat-trattament ta’ l-ipotermja |

M047-0 | Għall-trattament uroloġiku |

M048-7 | Għall-unitajiet tar-raġġi X |

M049-4 | Kardjo vaskulari |

M050-4 | Mhux sterili |

M051-1 | Sterili |

M052-8 | Kardijaka |

M053-5 | Għal skopijiet psikjatriċi |

M054-2 | Għall-użu kirurġiku |

M055-9 | Għall-iskopijiet terapewtiċi |

M056-6 | Prodotti mediċinali propjetarji |

N001-3 | Fażi singola |

N002-0 | Offshore |

N003-7 | Mhux bl-insulazzjoni |

N004-4 | Imkebbes bil-faħam |

N005-1 | Ta’ vultaġġ baxx |

N006-8 | Li jista’ jkun interrott |

N008-2 | Insulat |

N009-9 | Għat-trattament tad-drenaġġ |

N010-9 | Ta’ vultaġġ għoli |

N011-6 | Distribuzzjoni |

N012-3 | Imkebbes b’karburanti tal-fossili |

N013-0 | Għall-industrija taż-żejt |

N014-7 | Għall-industrija tal-gass |

N015-4 | Espanzjoni |

N016-1 | Għall-laboratorji |

N018-5 | Għall-użu taħt il-baħar |

N019-2 | Għall-ħażna ta’ gas naturali |

N020-2 | Għat-trasport tal-gas naturali |

N021-9 | Għat-trattament ta’ l-ilma |

N022-6 | Għall-istallazzjonijiet elettriċi |

N023-3 | Għall-apparat ta’ l-elettriku |

N024-0 | Għall-użu fl-industrija ta’ l-ilma |

N025-7 | Għas-sħana distrettwali |

N026-4 | Ilma mniġġes |

N027-1 | Galvanizzati |

N028-8 | Imkebbes bil-gass |

N029-5 | B’enerġija ta’ l-elettriku |

N030-5 | Imsaħħan bl-elettriku |

N031-2 | Reżistenti għas-sħana |

N032-9 | Ta’ pressjoni għolja |

N033-6 | Tat-tliet fażijiet |

N034-3 | Enerġija idro-elettrika |

N035-0 | Intrinsikament sigur (IS) |

N036-7 | Imkebes bl-injam |

N040-8 | Ta’ pressjoni baxxa |

N041-5 | Ta’ pressjoni medja |

N046-0 | Mhux likwifikat |

N047-7 | Li ma jistax ikun interrott |

N048-4 | Onshore (fuq l-art) |

N049-1 | Nukleari |

N053-2 | Assorbenti taż-żejt |

N054-9 | Imkebbes biż-żejt |

N061-1 | Bini tar-reattur |

N066-6 | Fwar |

N071-4 | Li jista’ jkun imniżżel taħt il-baħar |

N073-8 | Ta’ taħt il-baħar |

N078-3 | Skart ta’ l-ilma |

N081-7 | (Metall) artab |

N082-4 | Għad-drenaġġ |

N083-1 | Ħieles mill-ossiġenu |

P001-7 | Parzjalment moqli |

P002-4 | Ibbottiljat |

P003-1 | Fil-laned / fil-bottijiet |

P004-8 | Imkessaħ |

P005-5 | Parzjalment mgħolli |

P006-2 | Konċentrat |

P007-9 | Imsajjar |

P008-6 | Kosher |

P009-3 | Mqatta’ rqiq |

P010-3 | Fi qratas |

P011-1 | Fiż-żejt |

P012-7 | Imnixxef |

P013-4 | Fi flieli mqattgħin |

P014-1 | Hallal |

P015-8 | Mogħti t-togħma |

P016-5 | Maħkuk |

P017-2 | Għall-użu fil-kċina |

P018-9 | Frisk |

P019-6 | Iffriżat |

P020-6 | Maħkuk fl-oħxon |

P021-3 | Fis-salmura |

P022-0 | F’biċċiet |

P023-7 | Fil-ġulepp naturali |

P024-4 | Fix-xiropp |

P025-1 | Fiz-zalza tat-radam |

P026-8 | Fl-ilma |

P027-5 | Ta’ ħajja twila |

P028-2 | Lest għall-forn |

P029-9 | Imellaħ |

P030-9 | Iffriżat fix-xott |

P031-6 | Sterilizzati |

P032-3 | Iffriżat f’temperatura baxxa ħafna |

P033-0 | Mhux bil-melħ |

P034-7 | Imsajjar u ffriżat |

P035-4 | Ippakkjat fil-vakwu |

P036-1 | Imsajjar u mkessaħ |

P037-8 | Fil-laned |

X001-3 | Artikulat |

X003-7 | Għall-karozzi |

X004-4 | Għall-ajruplani |

X005-1 | Għall-ekwipaġġ ta’ l-ajruplani |

X006-8 | Għall-karozzi tal-linja |

X007-5 | Għall-użu tal-passiġġieri |

X008-2 | Għat-trasport bil-ferrovija |

X009-9 | Sewqan fuq in-naħa tax-xellug |

X010-9 | B’enerġija tad-diesel |

X011-6 | Bis-sewqan fuq l-erba roti |

X012-3 | Sewqan fuq in-naħa tal-lemin |

X013-0 | ta’ użu fuq art mhux lixxa |

X014-7 | Mingħajr tubu (ntern) |

X015-4 | Għal vetturi industrijali |

X016-1 | Għall-użu tal-ferroviji |

X017-8 | Għat-trasport |

X018-5 | Għall-użu fl-ajruporti |

X019-2 | Għall-vetturi |

X020-2 | Il-piż gross tal-vettura: |

X021-9 | Bil-magna tal-petrol |

X022-6 | Tajjeb għat-tbaħħir |

X023-3 | Bil-magna tagħha |

X024-0 | Parzjalment sommersibbli |

X025-7 | Bl-ekwipaġġ |

X026-4 | Bis-sewwieq |

X027-1 | Mingħajr ekwipaġġ |

X028-8 | Mingħajr sewwieq |

Y001-0 | Xogħlijiet anċillarji |

Y002-7 | Għall-bini |

Y003-4 | Karkassar |

Y004-1 | Tkomplija finali |

Y005-8 | Kostruzzjoni tal-konkrit |

Y006-5 | Kostruzzjoni |

Y007-2 | Konverżjoni |

Y008-9 | Għall-insulazzjoni |

Y009-6 | Disinn u kostruzzjoni |

Y010-6 | Abitazzjonijiet: |

Y011-3 | Estenzjoni |

Y012-0 | Xogħol ta’ finalizzar |

Y013-7 | Artijiet |

Y014-4 | Għal stallazzjonijiet mekkaniċi |

Y015-1 | Titjib |

Y016-8 | Titwil |

Y017-5 | Lokalità |

Y018-2 | Kostruzzjoni metallika |

Y019-9 | Kostruzzjoni mħallta |

Y020-9 | Modernizzazzjoni |

Y021-6 | Natura tax-xogħlijiet |

Y022-3 | Ġebel |

Y023-0 | Kostruzzjoni pre-fabrikat |

Y024-7 | Rinovament |

Y025-4 | Restawr |

Y026-1 | Xogħol mill-ġdid fuq l-uċuħ |

Y027-8 | Kmamar: |

Y028-5 | Taħlita fin-niedi |

Y029-2 | Speċifikazzjonijiet: |

Y030-2 | Stadju |

Y031-9 | Kostruzzjoni tal-qafas ta’ l-azzar |

Y032-6 | Kostruzzjoni ta’ l-injam |

Y033-3 | Proġetti turn-key (lesti minn kollox) |

Y034-0 | Twessiegħ |

Y035-7 | U xogħlijiet assoċċjati |

Y036-4 | Disinn u tqassim |

Y037-1 | Rinovament |

Y038-8 | Għal toroq ewlenija tal-karozzi |

Y039-5 | Għall-proġetti turn-key (lesti minn kollox) |

Y040-5 | Taħlita fis-sħun |

Y041-2 | Laminati |

Y042-9 | Modifika |

Y043-6 | Ta’ diversi sulari |

Y044-3 | Ri-kostruzzjoni |

Z001-7 | Ammont: |

Z002-4 | Valur annwali: |

Z003-1 | Żona: |

Z004-8 | Il-valur skond l-estimi: |

Z005-5 | Kapaċità: |

Z006-2 | Ċirkonferenza: |

Z007-9 | Lirti kull sena |

Z008-6 | Fond: |

Z009-3 | Diametru: |

Z010-3 | Għoli: |

Z011-0 | Kg kull sena |

Z012-7 | Tul: |

Z013-4 | Numru tal-lott: |

Z014-1 | Lottijiet: |

Z015-8 | Il-lott ewlieni: |

Z016-5 | Massimu: |

Z017-2 | Minimu: |

Z018-9 | Numru ta’ oġġetti: |

Z019-6 | Numru ta’ fażijiet: |

Z020-6 | Numru ta’ settijiet |

Z021-3 | Numru ta’ l-unitajiet: |

Z022-0 | Numru ta’ utenti: |

Z023-7 | Numru: |

Z024-4 | B’aktar minn |

Z025-1 | Enerġija |

Z026-8 | Pressjoni |

Z027-5 | Vultaġġ primamrju |

Z028-2 | Kwantità: |

Z029-9 | Ratar: |

Z030-9 | Ħin tar-reazzjoni |

Z031-6 | Ta’ kull jum |

Z032-3 | Skala tax-xogħol: |

Z033-0 | Vultaġġ sekondarju |

Z034-7 | Kopji: |

Z035-4 | Ħxuna: |

Z036-1 | Il-valur totali kif ikkalkolat, eskluża l-VAT: |

Z037-8 | Id-daqs ta’ l-unità |

Z038-5 | Unitajiet: |

Z039-2 | Valur: |

Z040-2 | Volum: |

Z041-9 | Piż: |

Z042-6 | Wisa’: |

Z043-3 | Daqs: |

Z044-0 | Li ma jeċċedix |

Z045-7 | Numru ta’ kanali: |

Z046-4 | Numru ta’ sedili: |

Z047-1 | Per annum (ta’ kull sena) |

Z048-8 | Settijiet: |

Z049-5 | Folji: |

Z050-5 | Tunnellati kull sena |

Z051-2 | Ta’ kull ġimgħa |

Z052-9 | kWh kull sena |

Z053-6 | MWh kull sena |

Z054-3 | Kull sena |

--------------------------------------------------

ANNESS II

EMENDI GĦALL-KODIĊI VKA JEW GĦAD-DESKRIZZJONIJIET TA’ L-ANNESS I TAR-REGOLAMENT (KE) Nru 2195/2002

II.A - TABELLA TA’ KODIĊI VKA ĠODDA U EŻISTENTI ASSOĊĊJATI MA’ DESKRIZZJONI ĠDIDA

Kodiċi VKA | Deskrizzjoni |

02181000-6 | Arbli ta’ l-injam |

05122000-6 | Ħut tal-familja tas-sakku, frisk, jew imkessaħ |

11000000-0 | Petroleum, gass naturali, żjut u prodotti assoċċjati |

11100000-1 | Petroleum (krud) |

11300000-3 | Żjut u prodotti assoċċjati |

14300000-4 | Minerali kemikali u fertilizzanti |

14310000-7 | Minerali fertilizzanti |

15511100-4 | Ħalib pasturizzat |

15511200-5 | Ħalib sterilizzat |

15881000-7 | Preparazzjonijiet omoġenizzati ta’ l-ikel |

17263200-5 | Ħjut metallizzati |

18100000-0 | Ħwejjeġ okkupazzjonali, ilbies speċjali tax-xogħol u aċċessorji |

18222100-2 | Ilbies formali (glekk u qalziet) |

19140000-9 | Ġlud ta’ annimali oħtajn, ġild kompost appati milli ġlud |

21222220-3 | Boroż u faxex sterilizzati, tal-karta |

22817000-0 | Djarji jew organizzaturi personali |

23110000-1 | Żjut ħfief u medji u prodotti derivati minnhom |

23111000-8 | Petrol u karburanti ta’ l-avjazzjoni |

23111110-2 | Karburanti tat-tip tal-kerosin tal-ġettijiet |

23111300-1 | Petrol biċ-ċomb |

23112000-5 | Spirti speċjali |

23120000-4 | Żjut tqal u prodotti derivati minnhom |

23123000-5 | Żjut lubrifikanti u aġenti lubrifikanti |

23123100-6 | Żjut tal-magni |

23123200-7 | Żjut lubrifikanti tal-kompressuri |

23123300-8 | Żjut lubrifikanti tat-turbini |

23123400-9 | Żjut ta’ l-ingranaġġi |

23123500-0 | Żjut ta’ l-appart tat-tnaqqis |

23123600-1 | Żjut għall-użu fis-sistemi ta’ l-idrawlika u skopijiet oħrajn |

23123610-4 | Likwidi għal skopijiet idrawliċi |

23123620-7 | Żjut għar-rilaxx mill-forma |

23123630-0 | Żjut ta’ kontra s-sadid |

23123640-3 | Żjut għall-insulazzjoni elettrika |

23123700-8 | Żjut bojod u parafini likwidi |

23123710-1 | Żjut bojod |

23123720-4 | Parafini likwidi |

24150000-0 | Fertilizzanti u komposti tan-nitroġenu |

24151000-7 | Fertilizzanti nitroġeni |

24152000-4 | Fertilizzanti fosforiċi |

24152100-5 | Fertilizzanti fosforiċi metalliċi |

24152200-6 | Fertilizzanti varji |

24154000-8 | Fertlizzanti mill-annimali jew mill-ħxejjex |

24158000-6 | Fertilizzanti varji |

24400000-8 | Prodotti mediċinali |

24410000-1 | Prodtti mediċinali għall-passaġġ alimentari tan-nifs u tal-metaboliżmu |

24411000-8 | Prodotti mediċinali għal diżordnijiet relatati ma’ l-aċidu |

24412000-5 | Prodotti mediċinali għal diżordnijiet gastro-intestinali funzjonali |

24413000-2 | Lassattivi |

24414000-9 | Mediċina kontra d-dijarrea, aġenti ta’ kontra l-iffjammazzjoni intestinali/kontra l-infezzjoni |

24415000-6 | Prodotti mediċinali użati għad-diabete |

24417000-0 | Fornimenti minerali |

24420000-4 | Prodotti mediċinali għad-demm, organi li jiffurmaw id-demm u s-sistema kardjo-varkulari |

24421000-1 | Prodotti mediċinali għad-demm, organi li jiffurmaw id-demm |

24421100-2 | Aġenti antitrombotiċi |

24421200-3 | Mediċina kontra l-emorroloġija |

24421300-4 | Preparazzjonijiet kontra l-anemija |

24421400-5 | Sostituti għad-demm u soluzzjonijiet tal-perfużjoni |

24422000-8 | Prodotti mediċinali għas-sistema kardjo-vaskulari |

24422100-9 | Prodotti mediċinali tat-terapija kardjaka |

24422200-0 | Antipertensivi |

24422300-1 | Djuretiċi |

24422400-2 | Vasoprotettivi |

24422500-3 | Anti-emoradjali għall-użu topiku |

24422600-4 | Aġenti ta’ l-ibblokkar beta |

24422700-5 | Blokkaturi tal-kanal tal-kalċju |

24422800-6 | Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema tar-renin-anġjotensin |

24430000-7 | Prodotti mediċinali għad-fdermatoloġija u għas-sistema muskolo-skelitali |

24431000-4 | Prodtti mediċinali għad-dermatoloġija |

24431100-5 | Anti-funġikali għall-użu dermatoloġiku |

24431200-6 | Emolljenti u protettivi |

24431300-7 | Antipsorjatiċi |

24431400-8 | Antibijotiċi u kematerapewtiċi għall-użu dermatoloġiku |

24431500-9 | Kortikosterojdi għall-użu dermatoloġiku u l-preprazzjonijiet dermatoloġiċi |

24431600-0 | Antisettiċi u disinfettanti |

24431700-1 | Preparazzjonijiet kontra l-akne |

24432000-1 | Prodotti mediċinali għas-sistema muskolo-skelitali |

24432100-2 | Prodotti kontra l-infamazzjoni u anti-rewmatiċi |

24432200-3 | Rilaxxanti tal-muskoli |

24432300-4 | Preparazzjonijiet kontra l-gotta |

24440000-0 | Prodotti mediċinali għas-sistema ġenito-jurinali u ormoni |

24441000-7 | Prodotti mediċinali għas-sistema ġenito-jurinali u ormoni tas-sess |

24441100-8 | Anti-infettivi u anti-settiċi ginekaloġiċi |

24441200-9 | Ginekaloġiċi oħrajn |

24441300-0 | Ormoni tas-sess u modulaturi tas-sistema ġenitali |

24442000-4 | Preparazzjonijiet għas-sistema ormonali, eskluiżi l-ormoni tas-sess |

24442100-5 | Pitzwarji, ipotalamiċi, ormoni u analogi |

24442200-6 | Kortikosterojdi għal użu sistematiku |

24442300-7 | Prodotti mediċinali għat-terapija tal-qarquċa tirodjali |

24450000-3 | Anti-infettivi ġenerali għall-użu sistematiku, vaċċini, antineoplastika u aġenti immunomodulaturi |

24451000-0 | Anti-infettivi ġenerali għall-użu sistematiku, u vaċċini |

24451100-1 | Anti batterjali għall-użu sistematiku |

24451200-2 | Anti mikotiċi għall-użu sistematiku |

24451300-3 | Anti-miko-batterjali |

24451400-4 | Anti virali għall-użu sistematiku |

24451500-5 | Sera immuloġika u immunoglobulini |

24451520-1 | Immunoglobulini |

24451610-9 | Vaċċini tad-difterja-pertussis-tetanus |

24451620-2 | Vaċċini tad-difterja-tetanus |

24451630-5 | Vaċċini BCG (imqadda) |

24451640-8 | Vaċċini tal-ħożba, l-gattone u r-rubella |

24451650-1 | Vaċċini tat-tifojde |

24451680-0 | Vaċċina tal-ħepatiti-B |

24452000-7 | Aġenti ta’ l-antineoplastika u ta’ l-immunomodulaturi |

24452100-8 | Aġenti ta’ l-antineoplastika |

24452200-9 | Prodotti mediċinali għat-terapija endokrina |

24452300-0 | Aġenri immunosupressivi |

24460000-6 | Prodotti mediċinali għas-sistema nervuża u l-organi sensitorji |

24461000-3 | Prodotti mediċinali għas-sistema nervuża |

24461100-4 | Anestetiċi |

24461200-5 | Analġesiċi |

24461300-6 | Antipileptiċi |

24461400-7 | Prodotti mediċinali kontra l-marda Parkinson |

24461500-8 | Psikoleptiċi |

24461600-9 | Psikolaneptiċi |

24461700-0 | Prodotti mediċinali oħrajn għas-sistema nervuża |

24462000-0 | Prodotti mediċinali għall-organi sensittorji |

24462100-1 | Optalmoloġikali |

24470000-9 | Prodotti mediċinali għas-sistema respiratorja |

24473000-6 | Prodotti mediċinali għall-mard ta’ l-ostakolu tal-passaġġ tan-nifs |

24474000-3 | Preparazzjonijiet għat-tqaħqiħa u l-irjiħat |

24475000-0 | Anti-istamini għal użu sistematiku |

24490000-5 | Prodotti mediċinali varji |

24491000-2 | Prodotti antiparassitiċi, insettiċidi u ripellanti |

24491100-3 | Anti-protożali |

24491200-4 | Anti-elminitiċi |

24491300-5 | Ektoparassitiċidi, inklużi s-skabiċidi, l-isettiċidi u r-ripellanti |

24493000-6 | Prodotti terapewtiċi oħrajn |

24494000-3 | Aġenti diagnostiċi |

24495000-0 | Il-prodotti l-oħrajn kollha mhux terapewtiċi |

24496000-7 | Reaġenti u medja kontrastanti |

24511100-0 | Preparazzjoni għat-tixrid tal-fwieħa jew tad-deoderizzazzjoni tal-kmamar |

24660000-8 | Prodotti kimiċi speċjalizzati |

25120000-8 | Oġġetti tal-lastiku vulkanizzat u mhux vulkanizzat |

25121000-5 | Oġġetti tal-lastiku mhux vulkanizzat |

25122000-2 | Oġġetti tal-lastiku vulkanizzat |

25122100-3 | Tubi, pajpijiet u manki tal-lastiku vulkanizzat |

25122200-4 | Ċineg u ċintorini minn lastiku vulkanizzat għall-użu fuq il-conveyor jew għat-trasmissjoni |

25122300-5 | Oġġetti minn lastiku vulkanizzat għal skopijiet iġjeniċi jew farmakewtiċi |

25122400-6 | Għata ta’ l-art u ħsajjar minn lastiku vulkanizzat |

25122410-9 | Għata ta’ l-art minn lastiku vulkanizzat |

25122420-2 | Ħsajjar minn lastiku vulkanizzat |

25122500-7 | Għamliet minn lastiku vulkanizzat |

25130000-1 | Drappijiet tesili bil-lastiku |

25132000-5 | Żigarella adessiva minn drappijiet tessili |

28111100-4 | Boni modulari u portabbli |

29242473-3 | Apparat għat-tindif bl-ilma bi pressjoni qawwija |

29314100-4 | Makkinarju għad-distribuzzjoni tal-fertilizzant |

29450000-8 | Għodod ta’ l-idejn, pnewmatiċi jew motorizzati |

29610000-8 | Tankijiet motorizzati u vetturi korazzati tal-ġlied |

29611000-5 | Tankijiet motorizzati |

29611100-6 | Partijiet minn tankijiet motorizzati |

30191200-6 | Projetturi "overhead" |

31524200-7 | Apparat tad-dawl għal mal-ħitan |

33110000-4 | Apparat ta’ l-imaġini għall-użu mediku, dentali u veterinarju |

33112000-8 | Apparat ta’ l-eku, ultrasoniku u ta’ l-immaġini dobler |

33112330-0 | Enċe-eku-falografi |

33113110-9 | Scanners nukleari tar-reżonanza manjetika |

33115100-0 | Scanners tip CT |

33115200-1 | Scanners tip CAT |

33191000-5 | Apparati ta’ l-isterilizzazzjoni, id-disinfettazzjoni u l-iġjene |

33191100-6 | Sterilizzatur |

33192130-2 | Sodod motorizzati |

33193121-3 | Siġġijiet tar-roti motorizzati |

33420000-0 | Materjal polarizzanti |

34441000-0 | Biċikletti mhux motorizzati |

35121000-8 | Dgħajjes speċjalizzati |

36315100-3 | Synthetisers |

40411000-6 | Kolletturi solari għall-produzzjoni tas-sħana |

40412000-3 | Moduli fotovoltajċi solari |

45111230-9 | Xogħol ta’ l-istabilizzazzjoni ta’ l-art |

45112450-4 | Xogħol ta’ skavazzjoni f’siti arkeoloġiċi |

45112710-5 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal żoni ħodor |

45112711-2 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal ġonna publicċi |

45112712-9 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal ġonna |

45112713-6 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal ġonna ta’ fuq il-bjut |

45112714-3 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal ċimiterji |

45112720-8 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għall-postijiet ta’ l-isport u żoni ta’ rekreazzjoni |

45112721-5 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal korsi tal-golf |

45112722-2 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal żoni ta’ l-irkib taż-żwiemel |

45112723-9 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal postijiet ta’ fejn jilagħbu t-tfal |

45112730-1 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal toroq urbana u extra urbani |

45112740-4 | Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għall-ajruporti |

45215300-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-krematorji |

45221114-4 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal pontijiet tal-ħadid |

45221115-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal pontijiet ta’ l-azzar |

45231210-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet taż-żejt |

45231220-3 | Xogħol tal-kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet tal-gass |

45232153-9 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal torrijiet ta’ l-ilma |

45232400-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni għad-drenaġġ |

45232410-9 | Xogħol tad-drenaġġ |

45232420-2 | Xogħol tad-drenaġġ |

45232430-5 | Xogħol għat-trattament ta’ l-ilma |

45234220-4 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal-liftijiet ta’ l-iskis |

45234230-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal-liftijiet tas-siġġijiet |

45243110-6 | Xogħol ta’ stabbilizzazzjoni tal-glaċis ta’ fuq il-baħar |

45248300-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni mal-baċir fl-ibħra |

45251111-2 | Xogħol tal-kostruzzjoni tar-reatturi nukleari |

45251150-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal torrijiet tat-tkessieħ |

45253100-6 | Impjant tal-demineralizzazzjoni |

45253200-7 | Impjant tal-desulfirazzjoni |

45253600-1 | Impjant tad-di-jonizzazzjoni |

45255100-0 | Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tal-pjattaformi tal-produzzjoni |

45262370-5 | Xogħol tal-kisi bis-siment |

45315700-5 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-istazzjon ta’ l-iswitching |

45442300-0 | Xogħol tal-protezzjoni ta’ l-uċuħ |

50232110-4 | Kummissjonar ta’ stallazzjonijiet tal-dawl pubbliku |

50721000-5 | Kummissjonar ta’ l-istallazzjoni tas-sħana |

60112100-7 | Servizzi tat-trasport pubbliku permezz tat-tram |

60112200-8 | Servizzi tat-trasport pubbliku permezz tal-karozzi tal-linja |

60112300-9 | Servizzi tat-trasport pubbliku permezz tal-coaches |

60113100-4 | Servizzi tat-trasport ta’ l-iskola |

60115000-7 | Servizzi tat-trasport tal-passiġġieri permezz ta’ karozza (1) |

60115100-8 | Servizzi tat-taxi |

60116200-6 | Servizzi ta’ xarabank għal ġiti |

60116300-7 | Trasport tal-passiġġieri b’vetturi miġbuda mill-annimali |

60117000-1 | Kiri tat-trasport tal-passiġġieri b’vetturi bix-xufier |

60117100-2 | Kiri ta’ karozza tal-passiġġieri b’vetturi bix-xufier |

60117200-3 | Kiri ta’ xarabank u coaches bix-xufier |

60120000-5 | Servizzi tat-trasport tal-merkanzija bl-art |

60121400-6 | Trasport bil-ferrovija ta’ merkanzija fil-kontenituri |

60122000-9 | Servizzi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq |

60122100-0 | Servizzi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq f’vetturi speċjalizzati |

60122110-3 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturu reffriġerati |

60122120-6 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi tat-tankijiet |

60122130-9 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi adattati għal oġġetti bil-massa |

60122140-2 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi tal-kontenituri |

60122150-5 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi għall-ġarr ta’ l-għamara |

60122160-8 | Servizzi tat-trasport b’sigurtà |

60122161-5 | Servizzi ta’ karozzi korazzati |

60122170-1 | Servizzi tat-trasport mediku |

60122200-1 | Trasport tal-posta bit-triq |

60122230-0 | Servizzi tat-trasport tal-pakketti postali |

60123000-6 | Servizzi tat-trasport speċjalizzat |

60123100-7 | Trasport tal-faħam |

60123200-8 | Trasport taż-żejt |

60123300-9 | Trasport tal-karburanti |

60123400-0 | Trasport tal-gassijiet |

60123500-1 | Trasport ta’ likwidi |

60123600-2 | Servizzi tat-trasport ta’ l-armi u l-munizjon |

60123700-3 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ karrijiet mgħobbija |

60129000-8 | Kiri ta’ vetturi bix-xufier għat-trasport tal-merkanzija |

60129100-9 | Kiri ta’ trakkijiet bix-xufier |

60129200-0 | Kiri ta’ vetturi industriali bix-xufier |

60129300-1 | Kiri ta’ vannijiet bix-xufier |

61512000-7 | Kiri ta’ dgħajjes ta’ fuq kanali nterni bl-ekwipaġġ tagħhom |

62100000-3 | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru |

62110000-6 | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru tal-passiġġieri |

62120000-9 | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru tal-merkanzija |

62121000-6 | Servizzi skedati tat-trasport tal-posta bl-ajru |

62122000-3 | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru tal-merkanzija fil-kontenituri |

62200000-4 | Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru |

62220000-0 | Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru tal-merkanzija |

62221000-7 | Servizzi mhux-skedati tat-trasport tal-posta bl-ajru |

63511000-4 | Organizzazzjoni ta’ vjaġġi ta’ ġiti kollox kompriż |

64121100-1 | Servizzi tat-twassil tal-posta |

64121200-2 | Servizzi tat-twassil tal-pakketti |

64122000-7 | Servizzi ta’ posta interna fl-uffiċini u servizzi ta’ messaġġiera |

64228000-0(2) (7) | Servizzi tat-trasmissjoni tax-xandir bir-radju u bit-televiżjoni(2) (7) |

64228100-1(2) (7) | Servizzi tat-trasmissjoni tax-xandir bit-televiżjoni(2) (7) |

64228200-2(2) (7) | Servizzi tat-trasmissjoni tax-xandir bir-radju(2) (7) |

66338000-8 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-kreditu u l-garanziji |

66339400-9 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà professjonali |

74142100-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-proġett apparti milli dwar xogħol tal-kostruzzjoni |

74142110-0 | Servizzi ta’ superviżjoni tal-proġett apparti milli dwar xogħol tal-kostruzzjoni |

74142120-3 | Servizzi tad-disinn tal-proġett apparti milli dwar xogħol tal-kostruzzjoni |

74223000-8 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ l-arkitettura tad-disinn |

74271711-6 | Stħarriġ ġeofiżiku tas-siti arkeoloġiċi |

74271810-0 | Stħarriġ topografiku tas-siti arkeoloġiċi |

74730000-5 | Servizzi tat-tindif speċjalizzat |

74811300-0 | Servizzi fotografiċi speċjalizzat |

74860000-5 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ fieri ta’ l-esibizzjonijiet, u ta’ l-organizzazzjoni tal-kongressi |

74861000-2 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ seminars |

74876000-0 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni tan-negozju |

77211600-8 | Tħawwil tas-siġar |

77314100-5 | Servizzi tat-tħawwil bil-ħaxix |

77315000-1 | Servizzi taż-żriegħ |

78110000-1 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba |

78111000-8 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-indirizzi |

78112000-5 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-eżerċizzji |

78113000-2 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kalendarji |

78113100-3 | Servizzi ta’ l-istampar tal-organizzaturi personali |

78114000-9 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba tan-noti |

78114100-0 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kotba żgħar |

78114200-1 | Servizzi ta’ l-istampar għall-utaja tal-karti għall-memorandum |

78114300-2 | Servizzi ta’ l-istampar għall-utaja tal-karti ta’ l-ittri |

78114400-3 | Servizzi ta’ l-istampar għall-utaja tal-karti tax-xuga |

78115000-6 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ materjal ta’ l-istampar tar-reklami kummerċjali |

78115100-7 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ katalogi kummerċjali |

78116000-3 | Servizzi ta’ l-istampar tar-reġistri |

78117000-0 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba tal-kontijiet |

78118000-7 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-ordnijiet |

78119000-4 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-irċevuti |

78120000-4 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kartolerija |

78121000-1 | Servizzi ta’ l-istampar tal-bustini |

78122000-8 | Servizzi ta’ l-istampar tal-karti tan-noti |

78122100-9 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ settijiet bil-karta saħħara infilsata fihom |

78123000-5 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ albums għall-kampjuni jew kollezzjonijiet |

78124000-2 | Servizzi ta’ l-istampar binders, folders u koperti għall-karti |

78125000-9 | Servizzi ta’ l-istampar għall-biljetti tan-negozju |

78130000-7 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ materjal stampat b’sigurtà |

78131000-4 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ permessi |

78132000-1 | Servizzi ta’ l-istampar tal-karti bankarji |

78133000-8 | Servizzi ta’ l-istampar taċ-ċertifikati tat-titoli |

78134000-5 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli taċ-ċekkijiet |

78135000-2 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ bolol ġodda |

78135100-3 | Karta stampata ta’ karta b’effett tal-bolol |

78136000-9 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti ta’ ikliet |

78140000-0 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli |

78141000-7 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli tan-negozju tip "manifold" |

78142000-4 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli kontinwi |

78150000-3 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti |

78151000-0 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti tad-dħul |

78152000-7 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti tat-trasport |

78153000-4 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti bi strippa manjetika |

78160000-6 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kalendarji |

78170000-9 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ "timetables" |

78190000-5 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kartelluni |

90200000-9 | Servizzi tat-tindif u s-sanitazzjoni f’żoni urbani u rurali, u s-servizzi relatati |

90250000-4 | Servizzi ta’ disinfettar u esterminazzjoni f’żoni urbani u rurali |

91000000-4 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ l-imsieħba |

91100000-5 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet tan-negozju, professjonali u speċjalisti |

91110000-8 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet tan-negozju |

91120000-1 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet professjonali |

91130000-4 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet speċjalisti |

91300000-7 | Servizzi varji ta’ l-organizzazzjoni ta’ l-imsieħba |

91320000-3 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet politiċi |

91330000-6 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet tas-sieħba soċjali |

92622000-7 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ avveniment ta’ l-isports |

99000000-0 | Servizzi ipprovduti minn organizzazzjonijiet u korpi extra-territorjali |

99100000-1 | Servizzi speċifiċi għall-organizzazzjonijiet u l-korpi internazzjonali |

E084-5 | Polverizzati |

H009-7 | Kompjuterizzati |

K002-9 | Għall-irġiel |

K003-6 | Għan-nisa |

K004-3 | Għax-xitwa |

K005-0 | Għas-sajf |

M056-6 | Prodotti mediċinali propjetarji |

N027-1 | Galvanizzati |

P031-6 | Sterilizzati |

Y020-9 | Modernizzati |

II.B - TABELLA TA’ KODIĊI VKA ĠODDA U EŻISTENTI ASSOĊĊJATI MA’ DESKRIZZJONI EŻISTENTI

Kodiċi VKA bħal fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament | Deskrizzjoni mhux mibdula | Kodiċi VKA bħal fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2195/2002 |

11310000-6 | Xaħx bituminuż jew taż-żejt | 11300000-3 |

14212110-4 | Żrar | 14212120-7 |

14212120-7 | Xaħx | 14212110-4 |

18110000-3 | Uniformijiet | 18112000-7 |

18111000-0 | Ħwejjeġ marbuta mal-mediċina | 18112100-8 |

18112000-7 | Ilbies tal-militar | 18112200-9 |

18113000-4 | Ilbies industrijali | 18122000-0 |

18114000-1 | Coveralls | 18112500-2 |

18115000-8 | Uniformijiet | 18112600-3 |

18115100-9 | Uniformijiet tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar | 18112610-6 |

18115200-0 | Uniforijiet tal-pulizija | 18112620-9 |

18115300-1 | Uniformijiet tal-militar | 18112630-2 |

18231000-7 | Ilbiesi tan-nisa | 18231700-4 |

18232000-4 | Dbielet | 18231800-5 |

18233000-1 | Shorts | 18112300-0 |

18234000-8 | Qliezet | 18112400-1 |

18313000-6 | Qliezet ta’ taħt tan-nisa | 18313200-8 |

18314000-3 | Kowtijiet tal-banju | 18313500-1 |

18322500-7 | Ilbies ta’ bil-lejl | 18313300-9 |

23111200-0 | Petrol mingħajr ċomb | 23112100-6 |

23112100-6 | Spirtu abjad | 23131000-4 |

23121000-1 | Żjut tal-gass | 23150000-3 |

23121100-2 | Żejt tad-diesel | 23152000-7 |

23121200-3 | Diesel karburanti | 23151000-0 |

23122000-8 | Żjut karburanti | 23134000-5 |

23122100-9 | Żjut tas-sħana | 23134100-6 |

23123650-6 | Fluwidi tal-brejkijiet | 23135320-1 |

24415100-7 | Insulina | 24413100-3 |

24416000-3 | Vitamini | 24414000-9 |

24416100-4 | Provitamini | 24414100-0 |

24431110-8 | Aċidi Saliċiki | 24415210-1 |

24441400-1 | Kontraċettivi | 24416300-6 |

24441410-4 | Kontraċettivi orali | 24416310-9 |

24441420-7 | Kontraċettivi kimiċi | 24416320-2 |

24451510-8 | Antisera | 24411100-9 |

24451600-6 | Vaċċini | 24412000-5 |

24451660-4 | Vaċċini ta’ l-influwenza | 24412130-5 |

24451670-7 | Vaċċini tal-poljo | 24412140-8 |

24451690-3 | Vaċċina għall-mediċina veterinarja | 24412700-2 |

24492000-9 | Soluzzjoni mediċinali | 24417000-0 |

24492100-0 | Soluzzjonijiet ta’ l-infużjoni | 24417100-1 |

24492200-1 | Prodotti tan-nutriment paternali | 24417200-2 |

24492210-4 | Soluzzjonijiet għall-irdiegħ paternali | 24417210-5 |

24492300-2 | Ikel enterali | 24417300-3 |

24492400-3 | Soluzzjonijiet tal-perfużjoni | 24417400-4 |

24492500-4 | Soluzzjonijiet injettabbli | 24417600-6 |

24492510-7 | Fluwidi intraviniċi | 24417610-9 |

24492600-5 | Soluzzjonijiet galenikali | 24417700-7 |

24492700-6 | Soluzzjonijiet tal-glukożju | 24417800-8 |

24492800-7 | Soluzzjonijiet Dijaljażi | 24417500-5 |

24493100-7 | Tossini | 24419100-5 |

24493200-8 | Sostituti tan-nikotina | 24419300-7 |

24496100-8 | Reaġenti tal-aggruppar tad-demm | 24421110-5 |

24496200-9 | Reaġenti tat-testijiet tad-demm | 24421120-8 |

24496300-0 | Reaġenti kimiċi | 24421130-1 |

24496400-1 | Reaġenti iżotopiċi | 24421150-7 |

24496500-2 | Reaġenti tal-laboratorju | 24421160-0 |

24496600-3 | Reaġenti għall-elettroforeżiċi | 24421170-3 |

24496700-4 | Reaġenti uroloġiċi | 24421180-6 |

24496800-5 | Medja tal-kuntrast tar-raġġi X | 24421190-9 |

24497000-4 | Preparazzjonijiet mediċinali esklużi l-konsumabbli dentali | 24421200-3 |

24497100-5 | Preparazzjonijiet ta’ l-ekżema | 24421210-6 |

24497110-8 | Simenti tal-kostruzzjoni ta’ l-għadam | 24421220-9 |

24498000-1 | Prodotti kliniċi | 24430000-7 |

24498100-2 | Kulturi mikrobijoloġiċi | 24431000-4 |

24498200-3 | Glandoli u l-estratti tagħhom | 24432000-1 |

24498300-4 | Sustanzi peptiċi | 24433000-8 |

28811210-5 | Siment għat-tħaffir | 28853000-6 |

28850000-5 | Oġġetti tubulari fl-industrija taż-żejt | 28852000-9 |

29112100-8 | Tubini fil-fwar | 29112110-1 |

29113100-5 | Partijiet mit-turbini tal-fwar | 29113140-7 |

29523000-1 | Makkinarju tal-kostruzzjoni | 29836000-8 |

29523100-2 | Makkinarju għall-inġinerija ċivili | 29523000-1 |

29523110-5 | Imrietel kbar għat-tismir tal-"piles" | 29523100-2 |

29523120-8 | Makkinarju għall-uċuħ tat-toroq | 29523200-3 |

29523121-5 | Pjanaturi | 29523210-6 |

29523122-2 | Makkinarju għat-tfarrik | 29523220-9 |

29523123-9 | Makkinarju tal-pavimentar | 29523230-2 |

29523124-6 | Rombli tat-toroq | 29523240-5 |

29523125-3 | Rombli mekkaniċi | 29523241-2 |

29523130-1 | Moħriet tal-borra u dawk li jinbottaw il-borra bil-qawwa ta’ l-arja | 29523300-4 |

29523131-8 | Moħriet tal-borra | 29523310-7 |

29523132-5 | Dawk li jinbottaw il-borra bil-qawwa ta’ l-arja | 29523320-0 |

29523140-4 | Dawk li jaqilgħu l-"pilesà" | 29523400-5 |

29523150-7 | Makkinarju tal-kumpattjar | 29523500-6 |

29523160-0 | Makkinarju għat-tqegħid tal-cables | 29523600-7 |

29526128-5 | Sistemi ta’ l-iġġakkjar tar-rig | 28851000-2 |

29836000-8 | Apparat industrijali | 29836300-1 |

29836100-9 | Apparat tal-kompressjoni | 29836310-4 |

29836200-0 | Apparrat għat-tlessieħ | 29836320-7 |

29836300-1 | Apparti ta’ diversi funzjonijiet | 29836330-0 |

29838000-2 | Stallazzjonijiet idrawliċi | 29836200-0 |

29838100-3 | Apparat idrawliku, Settijiet ta’ l-apparat | 29836210-3 |

29839000-9 | Settijiet ta’ l-apparat | 29836100-9 |

31524210-0 | Dwal ta’ mal-ħitan | 31524200-7 |

33112300-1 | Scanners ta’ l-utrasonika | 33113200-7 |

33112310-4 | Doppler tan-nixxija tal-kulur | 33261210-2 |

33112320-7 | Apparat tad-doppler | 33261250-4 |

33112340-3 | Enċe-kardjografi | 33112400-2 |

33113000-5 | Apparat ta’ l-immaġini permezz tar-reżonanza manjetika | 33261280-3 |

33453110-3 | Lampi tal-berqa għal skop fotografiku | 31525000-2 |

33453111-0 | Kubi tal-berqa għal skop fotografiku | 31525100-3 |

61513000-4 | Servizzi ta’ vapuri għal kontra t-tniġġiż | 61521000-3 |

61514000-1 | Servizzi ta’ vapuri kapaċi li jerfgħu tagħbijiet tqal hafna | 61522000-0 |

61515000-8 | Servizzi ta’ vapuri li jistennew fil-qrib | 61523000-7 |

61516000-5 | Servizzi ta’ vapuri tal-fornimenti offshore | 61524000-4 |

74231124-2 | Servizzi ta’ inġinerija ta’ l-ajruporti | 74231124-6 |

74264000-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-kostruzzjoni | 74142300-9 |

74264100-8 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-proġett tal-kostruzzjoni | 74142310-2 |

90260000-7 | Servizzi tat-tindif tax-xtajtiet | 74734000-3 |

II.C - TABELLA TAL-KODIĊI VKA LI HUMA MĦASSRA MILL-ANNESS I TAR-REGOLAMENT (KE) Nru 2195/2002

Kodiċi VKA | Deskrizzjoni |

11110000-4 | Żejt krud u prodotti taż-żejt |

11111000-1 | Żejt |

11111100-2 | Zejt krud |

11112000-8 | Prodotti taż-żejt |

18111300-3 | Ġgieget u blażers ta’ l-irġiel |

18112100-8 | Ħwejjeġ marbuta mal-mediċina |

18112200-9 | Ilbies tal-militar |

18112300-0 | Shorts |

18112400-1 | Qliezet |

18112500-2 | Coveralls |

18112600-3 | Uniformijiet |

18112610-6 | Uniformijiet tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar |

18112620-9 | Uniforijiet tal-pulizija |

18112630-2 | Uniformijiet tal-militar |

18120000-6 | Ilbies tax-xogħol tan-nisa |

18121000-3 | Ilbies okkupazzjonali |

18121100-4 | Ġgieget u blażers tan-nisa |

18121200-5 | Uniformijiet għan-nisa |

18122000-0 | Ilbies industrijali |

18122100-1 | Qliezet qosra tan-nisa |

18122200-2 | Qliezet tan-nisa |

18122300-3 | Overalls |

18134200-9 | Uniformijiet tax-xitwa |

18134300-0 | Uniformijiet tas-sajf |

18231700-4 | Ilbiesi (tan-nisa) |

18231800-5 | Dbielet |

18232100-5 | Ilbies (ġakketta u dublet) tan-nisa |

18232200-6 | Ilbies tip assemblat tan-nisa |

18313100-7 | Ilbies ta’ bil-lejl tan-nisa |

18313200-8 | Qliezet ta’ taħt tan-nisa |

18313300-9 | Ilbies ta’ bil-lejl |

18313400-0 | Ilbies ta’ taħt (tan-nisa) |

18313500-1 | Kowtijiet tal-banju |

18321100-6 | Dbielet tan-nisa |

23111210-3 | Karburanti tat-tip tal-kerosin tal-ġettijiet |

23112200-7 | Petrol ta’ 4 stillel |

23113000-2 | Petroleum |

23131000-4 | Spirtu abjad |

23134000-5 | Żjut karburanti |

23134100-6 | Żjut tas-sħana |

23135000-2 | Żjut lubrikanti mill-petroleum |

23135100-3 | Żjut lubrikanti |

23135200-4 | Lubrifikanti |

23135300-5 | Preparazzjonijiet minn żjut tqal |

23135310-8 | Żjut ta’ insulazzjoni għall-elettriku |

23135320-1 | Fluwidi tal-brejkijiet |

23150000-3 | Żjut tal-gass |

23151000-0 | Diesel karburanti |

23152000-7 | Żejt tad-diesel |

24411100-9 | Antisera |

24411200-0 | Immunoglobulini |

24411300-1 | Gammaglobulina |

24412100-6 | Vaċċini umani |

24412110-9 | Vaċċini tat-tifojde |

24412120-2 | Vaċċina tal-ħepatiti-B |

24412130-5 | Vaċċini ta’ l-influwenza |

24412140-8 | Vaċċini tal-poljo |

24412150-1 | Tuberkulin |

24412700-2 | Vaċċina għall-mediċina veterinarja |

24413100-3 | Insulina |

24413200-4 | Sterojdi |

24414100-0 | Provitamini |

24415110-0 | Laktoni |

24415200-8 | Kemikali mediċinali |

24415210-1 | Aċidi Saliċiki |

24416110-7 | Antibiotiċi |

24416111-4 | Peniċillin |

24416120-0 | Sulfonamidi |

24416200-5 | Preparazzjonijiet farmakewtiċi |

24416300-6 | Kontraċettivi |

24416310-9 | Kontraċettivi orali |

24416320-2 | Kontraċettivi kimiċi |

24417100-1 | Soluzzjonijiet ta’ l-infużjoni |

24417200-2 | Prodotti tan-nutriment paternali |

24417210-5 | Soluzzjonijiet għall-irdiegħ paternali |

24417300-3 | Ikel enterali |

24417400-4 | Soluzzjonijiet tal-perfużjoni |

24417500-5 | Soluzzjonijiet Dijaljażi |

24417600-6 | Soluzzjonijiet injettabbli |

24417610-9 | Fluwidi intraviniċi |

24417700-7 | Soluzzjonijiet galenikali |

24417800-8 | Soluzzjonijiet tal-glukożju |

24418000-7 | Farmakewtikali propjetarji |

24419000-4 | Farmakewtikali varji |

24419100-5 | Tossini |

24419200-6 | Disinfettant |

24419300-7 | Sostituti tan-nikotina |

24421110-5 | Reaġenti tal-aggruppar tad-demm |

24421120-8 | Reaġenti tat-testijiet tad-demm |

24421130-1 | Reaġenti kimiċi |

24421140-4 | Reaġenti dianjostiċi |

24421150-7 | Reaġenti iżotopiċi |

24421160-0 | Reaġenti tal-laboratorju |

24421170-3 | Reaġenti għall-elettroforeżiċi |

24421180-6 | Reaġenti uroloġiċi |

24421190-9 | Medja tal-kuntrast tar-raġġi X |

24421210-6 | Preparazzjonijiet ta’ l-ekżema |

24421220-9 | Simenti tal-kostruzzjoni ta’ l-għadam |

24433000-8 | Sustanzi peptiċi |

25122330-4 | Condoms |

28512940-5 | Laned tal-metall għaż-żibel |

28851000-2 | Sistemi ta’ l-iġġakjar tar-rig |

28852000-9 | Oġġetti tubulari fl-industrija taż-żejt |

28853000-6 | Siment għat-tħaffir |

29112110-1 | Tubini fil-fwar |

29113140-7 | Partijiet mit-turbini tal-fwar |

29523200-3 | Makkinarju għall-uċuħ tat-toroq |

29523210-6 | Pjanaturi |

29523220-9 | Makkinarju għat-tfarrik |

29523230-2 | Makkinarju tal-pavimentar |

29523240-5 | Rombli tat-toroq |

29523241-2 | Rombli mekkaniċi |

29523300-4 | Moħriet tal-borra u dawk li jinbottaw il-borra bil-qawwa ta’ l-arja |

29523310-7 | Moħriet tal-borra |

29523320-0 | Dawk li jinbottaw il-borra bil-qawwa ta’ l-arja |

29523400-5 | Dawk li jaqilgħu l-"piles" |

29523500-6 | Makkinarju tal-kumpattjar |

29523600-7 | Makkinarju għat-tqegħid tal-cables |

29836210-3 | Apparat idrawliku, Settijiet ta’ l-apparat |

29836310-4 | Apparat tal-kompressjoni |

29836320-7 | Apparrat għat-tlessieħ |

29836330-0 | Apparti ta’ diversi funzjonijiet |

31525000-2 | Lampi tal-berqa għal skop fotografiku |

31525100-3 | Kubi tal-berqa għal skop fotografiku |

33111630-6 | Skanografi |

33112400-2 | Enċe-kardjografi |

33113200-7 | Scanners tal-utrasonika |

33184310-9 | Valvoli tal-qalb |

33261210-2 | Doppler tan-nixxija tal-kulur |

33261220-5 | Scanners tip CT |

33261230-8 | Scanners tip CAT |

33261250-4 | Apparat tad-doppler |

33261260-7 | Apparat tat-teħid ta’ l-immaġini |

33261270-0 | Scanners nukleari tar-reżonanza manjetika |

33261280-3 | Apparat ta’ l-immaġini permezz tar-reżonanza manjetika |

36122400-6 | Vetrini |

45215211-9 | Djar għal nies anzjani |

45221116-8 | Sotto-pont |

45221212-1 | Passaġġ ta’ taħt it-triq |

60122210-4(1) | Servizzi tat-twassil tal-posta (1) |

60122220-7(1) | Servizzi tat-twasil tal-pakketti (1) |

61520000-6 | Kiri tal-vapuri bl-ekwipaġġ tagħhom |

61521000-3 | Servizzi ta’ vapuri għal kontra t-tniġġiż |

61522000-0 | Servizzi ta’ vapuri kapaċi li jerfgħu tagħbijiet tqal hafna |

61523000-7 | Servizzi ta’ vapuri li jistennew fil-qrib |

61524000-4 | Servizzi ta’ vapuri tal-fornimenti offshore |

70311100-5 | Servizzi tal-kiri għal-żmien qasir jew fit-tul bil-propjetà attwali residenzali |

70311200-6 | Servizzi tal-kiri għal-żmien qasir jew fit-tul bil-propjetà attwali mhux residenzali |

74142300-9 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-kostruzzjoni |

74142310-2 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-proġett tal-kostruzzjoni |

74231124-6 | Servizzi ta’ inġinerija ta’ l-ajruporti |

74734000-3 | Servizzi tat-tindif tax-xtajtiet |

II.D - TABELLA TAD-DESKRIZZJONIJIET LI HUMA MĦASSRA MILL-ANNESS I TAR-REGOLAMENT (KE) Nru 2195/2002

Kodeċi numerika | Deskrizzjoni |

02181000-6 | Arbli |

05122000-6 | Ħut tal-familja tas-sakku, frisk, jew imkessaħ |

11000000-0 | Petroleum krud, gass naturali, żjut u prodotti asoċċjati |

11100000-1 | Petroleum (krud) |

11110000-4 | Żejt krud u prodotti taż-żejt |

11111000-1 | Żejt |

11111100-2 | Zejt krud |

11112000-8 | Prodotti taż-żejt |

14300000-4 | Minerali kemikali u fertilizzanti |

14310000-7 | Minerali fertilizzanti |

15511100-4 | Ħalib pasturizzat |

15511200-5 | Ħalib sterilizzat |

15881000-7 | Preparazzjonijiet omoġenizzati ta’ l-ikel |

17263200-5 | Ħjut metallizzati |

18100000-0 | Ilbies tax-xogħol |

18110000-3 | Ilbies tax-xogħol ta’ l-irġiel |

18111000-0 | Ilbies industrijali |

18111300-3 | Ġgieget u blażers ta’ l-irġiel |

18120000-6 | Ilbies tax-xogħol tan-nisa |

18121000-3 | Ilbies okkupazzjonali |

18121100-4 | Ġgieget u blażers tan-nisa |

18121200-5 | Uniformijiet għan-nisa |

18122100-1 | Qliezet qosra tan-nisa |

18122200-2 | Qliezet tan-nisa |

18122300-3 | Overalls |

18134200-9 | Uniformijiet tax-xitwa |

18134300-0 | Uniformijiet tas-sajf |

18222100-2 | Ilbies formali ta’ l-irġiel (ġlekk u qalziet) |

18231000-7 | Ilbiesi u dbielet |

18232000-4 | Ilbiesi tan-nisa u ensembles |

18232100-5 | Ilbies (ġakketta u dublet) tan-nisa |

18232200-6 | Ilbies tip assemblat tan-nisa |

18313000-6 | Ilbies ta’ taħt tan-nisa |

18313100-7 | Ilbies ta’ bil-lejl tan-nisa |

18313400-0 | Ilbies ta’ taħt (tan-nisa) |

18321100-6 | Dbielet tan-nisa |

19140000-9 | Ġlud ta’ annimali oħtajn, ġild kompost appati milli ġlud |

21222220-3 | Boroż u faxex sterilizzati, tal-karta |

22817000-0 | Djarji jew organizzaturi personali |

23110000-1 | Petrol u spirtu ta’ l-avjazzjoni |

23111000-8 | Spirtu ta’ l-avjazzjoni |

23111200-0 | Karburanti tat-tip tal-kerosin |

23111210-3 | Karburanti tat-tip tal-kerosin tal-ġettijiet |

23112000-5 | Petrol |

23112200-7 | Petrol ta’ 4 stillel |

23113000-2 | Petroleum |

23135000-2 | Żjut lubrikanti mill-petroleum |

23135100-3 | Żjut lubrikanti |

23135200-4 | Lubrifikanti |

23135300-5 | Preparazzjonijiet minn żjut tqal |

23135310-8 | Żjut ta’ insulazzjoni għall-elettriku |

24150000-0 | Fertilizzanti u komposti tan-nitroġenu |

24151000-7 | Fertilizzanti nitroġeni |

24152000-4 | Fertilizzanti fosforiċi |

24152100-5 | Fertilizzanti fosforiċi metalliċi |

24152200-6 | Fertilizzanti varji |

24154000-8 | Fertlizzanti mill-annimali jew mill-ħxejjex |

24158000-6 | Fertilizzanti varji |

24400000-8 | Prodotti farmakewtikali u kimika mediċinali |

24410000-1 | Prodotti farmakewtikali |

24411000-8 | Serum |

24411200-0 | Immunoglobulini |

24411300-1 | Gammaglobulina |

24412100-6 | Vaċċini umani |

24412110-9 | Vaċċini tat-tifojde |

24412120-2 | Vaċċina tal-ħepatiti-B |

24412150-1 | Tuberkulin |

24413000-2 | Ormoni |

24413200-4 | Sterojdi |

24415000-6 | Farmkewtikali u kemikali mediċinali |

24415100-7 | Kemikali farmakewtiċi |

24415110-0 | Laktoni |

24415200-8 | Kemikali mediċinali |

24416000-3 | Drogi |

24416100-4 | Prodotti mediċinali |

24416110-7 | Antibiotiċi |

24416111-4 | Peniċillin |

24416120-0 | Sulfonamidi |

24416200-5 | Preparazzjonijiet farmakewtiċi |

24418000-7 | Farmakewtikali propjetarji |

24419000-4 | Farmakewtikali varji |

24419200-6 | Antisettiċi |

24420000-4 | Konsumabbli farmakewtiċi |

24421000-1 | Konsumabbli kemikali farmakewtiċi esklużi l-konsumabbli dentali |

24421100-2 | Reaġenti |

24421140-4 | Reaġenti dianjostiċi |

24511100-0 | Preparazzjoni għat-tixrid tal-fwieħa jew tad-deoderizzazzjoni tal-kmamar |

24660000-8 | Prodotti kimiċi speċjalizzati |

25120000-8 | Oġġetti tal-lastiku vulkanizzat u mhux vulkanizzat |

25121000-5 | Oġġeti tal-lastiku mhux vulkanizzat |

25122000-2 | Oġġetti tal-lastiku vulkanizzat |

25122100-3 | Tubi, pajpijiet u manki tal-lastiku vulkanizzat |

25122200-4 | Ċineg u ċintorini minn lastiku vulkanizzat għall-użu fuq il-conveyor jew għat-trasmissjoni |

25122300-5 | Oġġetti minn lastiku vulkanizzat għal skopijiet iġjeniċi jew farmakewtiċi |

25122330-4 | Condoms |

25122400-6 | Għata ta’ l-art u ħsajjar minn lastiku vulkanizzat |

25122410-9 | Għata ta’ l-art minn lastiku vulkanizzat |

25122420-2 | Ħsajjar minn lastiku vulkanizzat |

25122500-7 | Għamliet minn lastiku vulkanizzat |

25130000-1 | Drappijiet tesili bil-lastiku |

25132000-5 | Żigarella adessiva minn drappijiet tessili |

28111100-4 | Portakabini (kabini ambulanti) |

28512940-5 | Laned tal-metall għaż-żibel |

28850000-5 | Il-makkinarju ta’ fuq il-bjar (well-head) |

29112100-8 | Turbini bi fwar xott |

29113100-5 | Partijiet mit-turbini tal-fwar xott |

29242473-3 | Apparat għat-tindif bl-ilma bi pressjoni qawwija |

29314100-4 | Makkinarju għad-distribuzzjoni tal-fertilizzant |

29450000-8 | Għodod ta’ l-idejn, pnewmatiċi jew motorizzati |

29610000-8 | Tankijiet motorizzati u vetturi korazzati tal-ġlied |

29611000-5 | Tankijiet motorizzati |

29611100-6 | Partijiet minn tankijiet motorizzati |

30191200-6 | Apparat edukattiv |

33110000-4 | Teħid ta’ l-immaġini |

33111630-6 | Skanografi |

33112000-8 | Ekografija |

33112300-1 | Enċe-eku-falografi |

33113000-5 | Scanner għall-użu fil-mediċina |

33155100-2 | Apparati tal-fiżjoterapija |

33184310-9 | Valvoli tal-qalb |

33191000-5 | Apparati ta’ l-isterilizzazzjoni, id-disinfettazzjoni u l-iġjene |

33191100-6 | Sterilizzatur |

33192130-2 | Sodod motorizzati |

33193121-3 | Siġġijiet tar-roti motorizzati |

33261220-5 | Scanners tip CT |

33261230-8 | Scanners tip CAT |

33261260-7 | Apparat tat-teħid ta’ l-immaġini |

33261270-0 | Scanners nukleari tar-reżonanza manjetika |

33420000-0 | Materjal polarizzanti |

34441000-0 | Biċikletti mhux motorizzati |

35121000-8 | Dgħajjes speċjalizzati |

36122400-6 | Vetrini |

36315100-3 | Synthetisers |

45111230-9 | Xogħol ta’ l-istabbilizzazzjoni ta’ l-art |

45215211-9 | Djar għal nies anzjani |

45215300-0 | Krematorji |

45221114-4 | Pont tal-ħadid |

45221115-1 | Pont ta’ l-azzar |

45221116-8 | Sotto-pont |

45221212-1 | Passaġġ ta’ taħt it-triq |

45231210-0 | Pipeline taż-żejt |

45231220-3 | Pipeline tal-gass |

45232153-9 | Torri ta’ l-ilma |

45232400-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni għad-drenaġġ |

45232410-9 | Xogħol tas-sistema tad-drenaġġ |

45232420-2 | Xogħol tad-drenaġġ |

45232430-5 | Impjant tat-trattament ta’ l-ilma |

45234220-4 | Apparat tal-lift ta’ l-iski |

45234230-7 | Apparat tal-lift bis-siġġijiet |

45243110-6 | Xogħol ta’ stabbilizzazzjoni tal-glaċis ta’ fuq il-baħar |

45248300-0 | Baċiri ta’ fuq il-baħar |

45251111-2 | Reattur nukleari |

45251150-7 | Torri tat-tkessieħ |

45253100-6 | Impjant tal-demineralizzazzjoni |

45253200-7 | Impjant tal-desulfirazzjoni |

45253600-1 | Impjant tad-di-jonizzazzjoni |

45255100-0 | Pjattaformi tal-produzzjoni |

45262370-5 | Servizzi tal-kisi bil-konkrit |

45315700-5 | Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-istazzjon ta’ l-iswitching |

45442300-0 | Servizzi tal-protezzjoni tal-wiċċ |

50232110-4 | L-operazzjoni ta’ l-istallazzjonijiet għad-dwal pubbliku |

50721000-5 | L-operazzjoni ta’ l-istallazzjonijiet tas-sħana |

60112100-7(1) | Servizz tat-trasport publiku bl-użu tat-tram (1) |

60112200-8(1) | Servizz tat-trasport publiku bl-użu tax-xarabank (1) |

60112300-9(1) | Servizz tat-trasport publiku bl-użu ta’ coach (1) |

60113100-4(1) | Servizz tal-karozzi ta’ l-iskejjel (1) |

60115000-7(1) | Servizz tat-trasport tal-passiġġieri b’karozza (1) |

60115100-8(1) | Servizz tat-taxi (1) |

60116200-6(1) | Servizz ta’ xarabank għal ġiti (1) |

60116300-71) | Trasport tal-passiġġieri b’vetturi miġbuda mill-annimali (1) |

60117000-1(1) | Kiri tat-trasport tal-passiġieri b’vetturi bix-xufier (1) |

60117100-2(1) | Kiri ta’ karozzi tal-passiġġieri bix-xufier (1) |

60117200-3(1) | Kiri ta’ xarabank u coaches bix-xufier (1) |

60120000-5(1) | Servizzi tat-trasport tal-merkanzija bl-art (1) |

60121400-6 | Trasport bil-ferrovija ta’ merkanzija fil-kontenituri |

60122000-9(1) | Servizzi tat-trasport tal-merkanzija bl-art (1) |

60122100-0(1) | Servizzi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq f’vetturi speċjalizzati (1) |

60122110-3(1) | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi refriġerati (1) |

60122120-6(1) | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi tankijiet (1) |

60122130-9(1) | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi adattati għal oġġetti bil-massa (1) |

60122140-2(1) | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi tal-kontenituri (1) |

60122150-5(1) | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi għall-ġarr ta’ l-għamara (1) |

60122160-8(1) | Servizzi tat-trasport bis-sigurtà (1) |

60122161-5(1) | Servizzi ta’ karozzi korazzati (1) |

60122170-1(1) | Servizzi tat-trasport mediku (1) |

60122200-1(1) | Servizi tat-trasport tal-posta bit-triq (1) |

60122210-4(1) | Servizzi tat-twassil tal-posta (1) |

60122220-7(1) | Servizzi tat-twasil tal-pakketti (1) |

60122230-0(1) | Servizzi tat-trasport tal-pakketti (1) |

60123000-6(1) | Servizzi tat-trasport speċjalizzat (1) |

60123100-7(1) | Trasport tal-faħam (1) |

60123200-8(1) | Trasport taż-żejt (1) |

60123300-9(1) | Trasport tal-karburanti (1) |

60123400-0(1) | Trasport tal-gassijiet (1) |

60123500-1(1) | Trasport tal-likwidi (1) |

60123600-2(1) | Servizzi tat-trasport ta’ armi u munizjon (1) |

60123700-3(1) | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ karru tat-tagħbija (1) |

60129000-8(1) | Kiri ta’ vetturi bix-xufier għat-trasport tal-merkanzija (1) |

60129100-9(1) | Kiri ta’ trakkijiet bix-xufier (1) |

60129200-0(1) | Kiri ta’ vetturi industrijali bix-xufier (1) |

60129300-1(1) | Kiri ta’ vannijiet bix-xufier (1) |

61512000-7 | Kiri ta’ vapuri li jbaħħrux f’ibħra miftuħa bl-ekwipaġġ tagħhom |

61520000-6 | Kiri tal-vapuri bl-ekwipaġġ tagħhom |

62100000-3(1) | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru (1) |

62110000-6(1) | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru tal-passiġġieri (1) |

62120000-9(1) | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru tal-merkanzija (1) |

62121000-6(1) | Servizzi skedati tat-trasport tal-posta bl-ajru (1) |

62122000-3(1) | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru tal-merkanzija fil-kontenituri (1) |

62200000-4(1) | Servizzi mhux skedati tat-trasport bl-ajru (1) |

62220000-0(1) | Servizzi mhux skedati tat-trasport tal-merkanzija bl-ajru (1) |

62221000-7(1) | Servizzi mhux skedati tat-trasport tal-posta bl-ajru (1) |

63511000-4 | Organizzazzjoni ta’ vjaġġi ta’ ġiti kollox kompriż |

64122000-7 | Servizzi ta’ messaġġier intern fl-uffiċini |

64228000-0 | Servizzi tat-trasmissjoni tax-xandir bir-radju u t-televiżjoni |

64228100-1 | Servizzi tat-trasmissjoni tax-xandir bit-televiżjoni |

64228200-2 | Servizzi tat-trasmissjoni tax-xandir bir-radju |

66338000-8 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-kreditu u l-garanziji |

70311100-5 | Servizzi tal-kiri għal-żmien qasir jew fit-tul bil-proprjetà attwali residenzali |

70311200-6 | Servizzi tal-kiri għal-żmien qasir jew fit-tul bil-proprjetà attwali mhux residenzali |

74142100-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ proġetti |

74142110-0 | Servizzi tas-superviżjoni ta’ proġetti |

74142120-3 | Servizzi tad-disinn ta’ proġetti |

74223000-8 | Kompetizjoni għal disinn arkitettoniku |

74730000-5 | Servizzi tat-tindif speċjalizzat |

74811300-0 | Servizzi fotografiċi speċjalizzat |

74860000-5 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ fieri ta’ l-esibizzjonijiet, u ta’ l-organizzazzjoni tal-kongressi |

74861000-2 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ seminars |

74876000-0 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni tan-negozju |

78110000-1 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba |

78111000-8 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-indirizzi |

78112000-5 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-eżerċizzji |

78113000-2 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kalendarji |

78113100-3 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ l-organizzaturi personali |

78114000-9 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba tan-noti |

78114100-0 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kotba żgħar |

78114200-1 | Servizzi ta’ l-istampar għall-utaja tal-karti għall-memorandum |

78114300-2 | Servizzi ta’ l-istampar għall-utaja tal-karti ta’ l-ittri |

78114400-3 | Servizzi ta’ l-istampar għall-utaja tal-karti tax-xuga |

78115000-6 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ materjal ta’ l-istampar tar-reklami kummerċjali |

78115100-7 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ katalogi kummerċjali |

78116000-3 | Servizzi ta’ l-istampar tar-reġistri |

78117000-0 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba tal-kontijiet |

78118000-7 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-ordnijiet |

78119000-4 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-irċevuti |

78120000-4 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kartolerija |

78121000-1 | Servizzi ta’ l-istampar tal-bustini |

78122000-8 | Servizzi ta’ l-istampar tal-karti tan-noti |

78122100-9 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ settijiet bil-karta saħħara infilsata fihom |

78123000-5 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ albums għall-kampjuni jew kollezzjonijiet |

78124000-2 | Servizzi ta’ l-istampar binders, folders u koperti għall-karti |

78125000-9 | Servizzi ta’ l-istampar għall-biljetti tan-negozju |

78130000-7 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ materjal stampat b’sigurtà |

78131000-4 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ permessi |

78132000-1 | Servizzi ta’ l-istampar tal-karti bankarji |

78133000-8 | Servizzi ta’ l-istampar taċ-ċertifikati tat-titoli |

78134000-5 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli taċ-ċekkijiet |

78135000-2 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ bolol ġodda |

78135100-3 | Karta stampata ta’ karta b’effett tal-bolol |

78136000-9 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti ta’ ikliet |

78140000-0 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli |

78141000-7 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli tan-negozju tip "manifold" |

78142000-4 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli kontinwi |

78150000-3 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti |

78151000-0 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti tad-dħul |

78152000-7 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti tat-trasport |

78153000-4 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti bi strippa manjetika |

78160000-6 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kalendarji |

78170000-9 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ "timetables" |

90200000-9 | Servizzi tas-sanitazzjoni u dawk relatati magħhom |

90250000-4 | Servizzi ta’ l-iġjene urbana |

91000000-4 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ l-imsieħba |

91100000-5 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet tan-negozju, professjonali u speċjalisti |

91110000-8 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet tan-negozju |

91120000-1 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet professjonali |

91130000-4 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet speċjalisti |

91300000-7 | Servizzi varji ta’ l-organizzazzjoni ta’ l-imsieħba |

91320000-3 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet politiċi |

91330000-6 | Servizzi fornuti mill-organizzazzjonijiet tas-sieħba soċjali |

92622000-7 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ avveniment ta’ l-isports |

99000000-0 | Servizzi ipprovduti minn organizzazzjonijiet u korpi extra-territorjali |

99100000-1 | Servizzi speċifiċi għall-organizzazzjonijiet u l-korpi internazzjonali |

E084-5 | Polverizzati |

H009-7 | Komputerizzati |

N027-1 | Galvanizzati |

P031-6 | Sterilizzati |

Y020-9 | Modernizzati |

--------------------------------------------------

ANNESS III

TABELLA TA’ KORRISPONDENZA BEJN KVP U L-KPK PROVIŻORJA

Direttiva 92/50/KEE | | KVP prov. | KVP | |

Kategorija | Deskrizzjoni / Nru ta’ Referenza KPK | Kodiċi KVP | Kodiċi KVP | Deskrizzjoni |

1 | Servizzi ta’ manutenzjoni u tiswija 6112, 6122, 633, 886 | | | |

61120, 61220, 88670, 88680 | 50100000-6 | Servizzi ta’ tiswija, manutenzjoni u dwak assoċċjati, tal-vetturi u l-apparat relatat |

61120, 61220, 88670, 88680 | 50110000-9 | Tiswija u manutenzjoni u servizzi assoċċjati, tal-vetturi bil-magna u l-apparat assoċċjat |

61120 | 50111000-6 | Amministrazzjoni tal-flotta, servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni |

61120 | 50111100-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-flotta tal-vetturi |

61120 | 50111110-0 | Servizzi ta’ appoġġ tal-flotta tal-vetturi |

61120 | 50112000-3 | servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni tal-karozzi |

61120 | 50112100-4 | Servizzi ta’ tiswija tal-karozzi |

61120 | 50112110-7 | Servizzi ta’ tiswija tal-karozzerija ta’ vetturi |

61120 | 50112111-4 | Servizzi tat-tellar tad-daqqiet |

61120 | 50112120-0 | Servizzi tal-kambjament tal-windscreen |

61120 | 50112200-5 | Servizzi tal-manutenzjoni tal-karozzi |

61120 | 50112300-6 | Ħasil tal-karozzi u servizzi simili |

88680 | 50113000-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-karozzi tal-linja |

88680 | 50113100-1 | Servizzi ta’ tiswija tal-karozzi tal-linja |

88680 | 50113200-2 | Servizzi tal-manutenzjoni tal-karozzi tal-linja |

88670 | 50114000-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tat-trakkijiet |

88670 | 50114100-8 | Servizzi ta’ tiswija tat-trakkijiet |

88670 | 50114200-9 | Servizzi tal-manutenzjoni tat-trakkijiet |

61220 | 50115000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-motoċikletti |

61220 | 50115100-5 | Servizzi ta’ tiswija tal-motoċikletti |

61220 | 50115200-6 | Servizzi tal-manutenzjoni tal-motoċikletti |

61120, 61220 | 50116000-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni relatati ma’ partijiet speċifiċi ta’ vetturi |

61120, 61220 | 50116100-2 | Servizzi ta’ tiswija tas-sistema ta’ l-elettriku |

61120, 61220 | 50116200-3 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-brejkijiet ta’ vetturi u ta’ partijiet tal-brejkiet |

61120, 61220 | 50116300-4 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ ingranaġġi tal-karozzi |

61120, 61220 | 50116400-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tat-trasmissjoni ta’ vetturi |

61120, 61220 | 50116500-6 | Servizzi ta’ tiswija tat-tyres, inklużi t-twaħħil u l-ibbilanċjar |

61120 | 50116600-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-muturi ta’ l-istartjar |

61120, 61220 | 50117000-8 | Servizzi ta’ konverżjoni ta’ vetturi u wkoll ta’ l-ikkondizzjonar mill-ġdid |

61120 | 50117100-9 | Servizzi ta’ konverżjoni ta’ vetturi bil-magna |

61120 | 50117200-0 | Servizzi ta’ konverżjoni ta’ ambulanzi |

61120, 61220 | 50117300-1 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid ta’ vetturi |

61120 | 50118000-5 | Servizzi ta’ l-emerġenza awtomobilistika fit-triq |

61120 | 50118100-6 | Servizzi fil-każ ta’ ħsara u ta’ l-irkupru ta’ karozzi bil-magna |

61120 | 50118110-9 | Servizzi ta’ l-irmunkar min-nofs ta’ vetturi |

61120 | 50118200-7 | Servizzi fil-każ ta’ ħsara u ta’ l-irkupru ta’ vetturi kummerċjali |

61120 | 50118300-8 | Servizzi fil-każ ta’ ħsara u ta’ l-irkupru ta’ karozzi tal-linja |

61120 | 50118400-9 | Servizzi fil-każ ta’ ħsara u ta’ l-irkupru ta’ karozzi bil-magna |

61220 | 50118500-0 | Servizzi fil-każ ta’ ħsara u ta’ l-irkupru ta’ karozzi bil-magna |

88680 | 50200000-7 | Tiswija, manutenzjoni u servizzi assoċċjati relatati ma’ l-ajruplani, ferrorviji, toroq u apparat marittimu |

88680 | 50210000-0 | Tiswija, manutenzjoni u servizzi assoċċjati relatati ma’ l-ajruplani, u apparat ieħor |

88680 | 50211000-7 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-ajruplani |

88680 | 50211100-8 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ l-ajruplani |

88680 | 50211200-9 | Servizzi ta’ tiswija ta’ l-ajruplani |

88680 | 50211210-2 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni tal-magni ta’ l-ajruplani |

88680 | 50211211-9 | Servizzi tal-manutenzjoni tal-magni ta’ l-ajruplani |

88680 | 50211212-6 | Servizzi ta’ tiswija tal-magni ta’ l-ajruplani |

88680 | 50211300-0 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid ta’ ajruplani |

88680 | 50211310-3 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid tal-magni ta’ l-ajruplani |

88680 | 50212000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-elikotteri |

88680 | 50220000-3 | Tiswija, manutenzjoni u servizzi assoċċjati relatati mal-ferroviji, u apparat ieħor |

88680 | 50221000-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-lokomottivi |

88680 | 50221100-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-ingranaġġi tal-lokomottivi |

88680 | 50221200-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tat-trasmissjoni tal-lokomottivi |

88680 | 50221300-3 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-karrijiet tar-roti tal-lokomottivi |

88680 | 50221400-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-brejkijiet ta’ lokomottivi u ta’ partijiet tal-brejkiet |

88680 | 50222000-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-vaguni ambulanti |

88680 | 50222100-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-mewwieta tal-ferroviji |

88680 | 50223000-4 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid ta’ lokomottivi |

88680 | 50224000-1 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid ta’ vaguni ambulanti |

88680 | 50224100-2 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid tas-sedili ta’ vaguni ambulanti |

88680 | 50224200-3 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid tal-vaguni tal-passiġġieri |

88680 | 50225000-8 | Servizzi ta’ manutenzjoni tal-binarji tal-ferroviji |

88680 | 50230000-6 | Tiswija, manutenzjoni u servizzi assoċċjati relatati mat-toroq, u apparat ieħor |

88680 | 50232000-0 | Servizzi ta’ manutenzjoni ta’ stallazzjonijiet tad-dwal pubbliċi u tad-dwal tat-traffiku |

88680 | 50232100-1 | Servizzi tal-manutenzjoni tad-dwal tat-toroq |

88680 | 50232110-4 | Kummissjonar ta’ stallazzjonijiet tal-dawl pubbliku |

88680 | 50232200-2 | Servizzi ta’ manutenzjoni tas-sinjali tat-traffiku |

88680 | 50240000-9 | Tiswija, manutenzjoni u servizzi assoċċjati relatati ma’ l-apparat marittimu u apparat ieħor |

88680 | 50241000-6 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ vapuri |

88680 | 50241100-7 | Servizzi ta’ tiswija ta’ vapuri |

88680 | 50241200-8 | Servizzi ta’ tiswija ta’ laneċ |

88680 | 50242000-3 | Servizzi ta’ konverżjoni ta’ vapuri |

88680 | 50244000-7 | Servizzi ta’ kondizzjonar mill-ġdid ta’ vapuri jew dgħajjes |

88680 | 50245000-4 | Servizzi ta’ l-aġġornament ta’ vapuri |

88680 | 50246000-1 | Servizzi ta’ manutenzjoni ta’ l-apparat tal-portijiet |

88680 | 50246100-2 | Servizzi ġewwa l-baċiri |

88680 | 50246200-3 | Servizzi tal-manutenzjoni tal-bagi |

88680 | 50246300-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-strutturi ta’ wiċċ il-baħar |

88680 | 50246400-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ pjattaformi ta’ wiċċ il-baħar |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000-8 | Servizzi ta’ tiswija, manutenzjoni u servizzi oħrajn assoċċjati mal-kompjuters personali, apparat ta’ l-uffiċini, telekomunikazzjonijiet u apparat awdjo-viżżiv |

88650 | 50330000-7 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tat-telekomunikazzjonijiet |

88650 | 50331000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-linji tat-telekommunikazzjonijiet |

88650 | 50332000-1 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ l-infrastruttura tat-telekomunikazzjonijiet |

88650 | 50333000-8 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-komunikazzjoni bir-radju |

88650 | 50333100-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tat-trasmitturi tar-radju |

88650 | 50333200-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat ta’ l-iswitching telefoniku |

88650 | 50334000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-linji tat-telefonija u tal-linji tat-telegrafija |

88650 | 50334100-6 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-linji tat-telefonija |

88650 | 50334110-9 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-linji tat-telefonija |

88650 | 50334120-2 | Servizzi ta’ l-aġġornament ta’ l-apparat ta’ l-iswitching telefoniku |

88650 | 50334130-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat ta’ l-iswitching telefoniku |

88650 | 50334140-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tas-settijiet telefoniċi |

88650 | 50334200-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-linja telegrafika |

88650 | 50334300-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-linja tat-telex |

88650 | 50334400-9 | Servizzi tal-manutenzjoni tas-sustema tat-telekomunikazzjoni |

63309, 88650, 88660 | 50340000-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat awdjo-viżiv u ottiku |

63309, 88650 | 50341000-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tat-televiżjoni |

88650 | 50341100-8 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat tal-video-text |

63309, 88650 | 50341200-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tat-trasmitturi tat-televiżjoni |

63309, 88650 | 50342000-4 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat ta’ l-awdjo |

63309, 88650 | 50343000-1 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat tal-video |

88660 | 50344000-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat ottiku |

88660 | 50344100-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat fotografiku |

88660 | 50344200-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat ċinematografiku |

88620, 88660 | 50400000-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat mediku u ta’ preċiżjoni |

88620, 88660 | 50410000-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-kejl, testjar u verifika |

88660 | 50411000-9 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat fotografiku |

88660 | 50411100-0 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-arloġġi ta’ l-ilma |

88660 | 50411200-1 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-arloġġi tal-gass |

88660 | 50411300-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-arloġġi ta’ l-elettriku |

88660 | 50411400-3 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni tat-takometri |

88660 | 50411500-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat industrijali tal-kejl tal-ħin |

88660 | 50412000-6 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat tat-testijiet |

88620, 88660 | 50413000-3 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat tal-verifika |

88660 | 50413100-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tas-sejbien tal-gass |

88620 | 50413200-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tat-tifi tan-nar |

88660 | 50420000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat mediku u kirurġiku |

88660 | 50421000-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat mediku |

88660 | 50421100-3 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tas-siġġijiet tar-roti |

88660 | 50421200-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tar-raġġi X |

88660 | 50422000-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat kirurġiku |

88660 | 50430000-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat ta’ preċiżjoni |

88660 | 50431000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ arloġġi ta’ idejn |

88660 | 50432000-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-arloġġi |

88660 | 50433000-9 | Servizzi tal-kalibrazzjoni |

88610, 88620, 88640 | 50500000-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ pompi, valvoli, vitien u ta’ kontenituri tal-metall u ta’ makkinarju |

88610, 88620 | 50510000-3 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ pompi, valvoli, vitien u ta’ kontenituri tal-metall |

88620 | 50511000-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-pompi |

88620 | 50511100-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-pompi tal-likwidu |

88620 | 50511200-2 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni tal-pompi tal-gass |

88620 | 50512000-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-valvoli |

88620 | 50513000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-vitien |

88610 | 50514000-1 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ kontenituri metalliċi |

88610 | 50514100-2 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ tankijiet |

88610 | 50514200-3 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ riservaturi |

88610 | 50514300-4 | Servizzi ta’ tiswija tal-kisjiet forma ta’ komma |

88620, 88640 | 50530000-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju |

88620 | 50531000-6 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju mhux bl-elettriku |

88620 | 50531100-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ boilers |

88620 | 50531200-8 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ apparati tal-gass |

88620 | 50531300-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ kompressuri |

88620 | 50531400-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ krejnijiet |

88620 | 50531500-1 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ torrijiet tat-tħaffir |

88620 | 50531510-4 | Servizzi tal-ħatt tat-torrijiet tat-tħaffir |

88640 | 50532000-3 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ makkinarju bl-elettriku, apparat u tagħmir relatat |

88640 | 50532100-4 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ muturi ta’ l-elettriku |

88640 | 50532200-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ trasformaturi |

88640 | 50532300-6 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ ġeneraturi |

88640 | 50532400-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tad-distribuzzjoni elettrika |

88640 | 50700000-2 | Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-istallazzjonijiet tal-bini |

88640 | 50710000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-istallazzjoni elettriċi u mekkaniċi, tal-bini |

88640 | 50711000-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-istallazzjoni elettriċi tal-bini |

88640 | 50712000-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-istallazzjoni mekkaniċi tal-bini |

88640 | 50720000-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tas-sħana ċentrali |

88640 | 50721000-5 | Kummissjonar ta’ l-istallazzjoni tas-sħana |

88640 | 50730000-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ gruppi tat-tkessieħ |

88640 | 50740000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-eskalaturi |

88640 | 50750000-7 | Servizzi tal-manutenzjoni tal-liftijiet |

63301, 63303, 63304, 63309 88610–88650 | 50800000-3 | Servizzi varji ta’ tiswija u tal-manutenzjoni |

63303 | 50810000-6 | Servizzi ta’ tiswija tal-ġojjellerija |

63301 | 50820000-9 | Servizzi ta’ tiswija ta’ oġġetti personali tal-ġild |

63301 | 50821000-6 | Servizzi ta’ tiswija ta’ l-istivali |

63301 | 50822000-3 | Servizzi ta’ tiswija ta’ żraben |

63304 | 50830000-2 | Servizzi ta’ tiswija ta’ ħwejjeġ u drappijiet |

88620 | 50840000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-armi u s-sistemi ta’ l-armi |

88620 | 50841000-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-armi |

88620 | 50842000-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tas-sistemi ta’ l-armi |

63309 | 50850000-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-għamara |

63309 | 50860000-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-istrumenti mużikali |

88610 | 50870000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-postijiet ta’ fejn jilagħbu t-tfal |

63309, 88610–88650 | 50880000-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-lukandi u r-resturanti |

88610–88650 | 50881000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-lukandi |

88610–88650 | 50882000-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tar-restoranti |

88610–88650 | 50883000-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tas-servizz ta’ l-ikel |

63309 | 50884000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat ta’ l-ikkampjar |

61120, 61220, 88610–88680 | 50900000-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni |

61120, 61220, 88610, 88620, 88640, 88670, 88680 | 50910000-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat elettriku u mekkaniku |

88640 | 50911000-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat elettriku |

88640 | 50911100-5 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ muturi, ġeneraturi u trasformaturi elettriċi |

88640 | 50911110-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ muturi elettriċi |

88640 | 50911120-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ ġeneraturi |

88640 | 50911130-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ trasformaturi |

88640 | 50911200-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni tad-distribuzzjoni u l-apparat tal-kontroll |

88640 | 50911210-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tad-distribuzzjoni ta’ l-elettriku |

88640 | 50911220-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tal-kontroll ta’ l-elettriku |

88620 | 50912000-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat mekkaniku |

88620, 88680 | 50913000-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ ġeneraturi, turbini, kompressuri u l-ġewżiet tal-fjammi |

88620 | 50913100-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ ġeneraturi tal-fwar |

88620, 88680 | 50913300-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ turbini |

88620, 88680 | 50913310-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ turbini tal-gass |

88620 | 50913400-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ kompressuri |

88620 | 50913500-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ kalkari |

88620 | 50913510-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni tal-ġewżiet tal-fjamma |

88620 | 50913511-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-inċineraturi ta’ l-iskart |

61120, 61220, 88620, 88670, 88680 | 50914000-5 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ magni |

88620, 88680 | 50914100-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ magni tal-petrol |

88620, 88680 | 50914200-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ magni tad-diesel |

88680 | 50914300-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ magni tal-ferrovija |

61120, 61220, 88670 | 50914400-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ magni ta’ vetturi |

88680 | 50914500-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ magni marittimi |

88680 | 50914600-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ turbini ta’ l-ajruplani |

88660 | 50920000-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat għall-kejl, verifika testijiet u n-navigazzjoni |

88660 | 50921000-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat għall-kejl |

88660 | 50921100-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tal-kejl tal-ħin |

88660 | 50922000-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tat-testijiet |

88660 | 50923000-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat tan-navigazzjoni |

88660 | 50924000-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tan-navigazzjoni |

88650 | 50930000-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tal-komunikazzjoni |

88650 | 50931000-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tar-radju, televiżjoni, ħoss u video |

88650 | 50931100-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat tar-radju |

88650 | 50931200-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat tat-televiżjoni |

88650 | 50931300-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat tal-ħoss |

88650 | 50931400-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat tal-video |

88650 | 50932000-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ trasmitturi tar-radju u tat-televiżjoni |

88650 | 50932100-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ trasmitturi tar-radju |

88650 | 50932200-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ trasmitturi tat-televiżjoni |

88650 | 50933000-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tar-radju-telefonija |

88650 | 50934000-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tat-telefonija bil-fili |

88650 | 50935000-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tat-telegrafija bil-fili |

88660 | 50940000-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat mediku u kirurġiku |

88660 | 50941000-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat mediku |

88660 | 50942000-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat kirurġiku |

88660 | 50943000-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat tal-laboratorju |

88620 | 50950000-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju u apparat |

88620 | 50951000-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju u apparat għal skopijiet ġenerali |

88620 | 50951100-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat ta’ l-erfiegħ u t-tqandil, apparti milli liftijiet eskalaturi |

88620 | 50951110-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat ta’ l-erfiegħ |

88620 | 50951111-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni krejnijiet |

88620 | 50951120-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat tat-tqandil |

88620 | 50951130-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat ta’ aċċess sospiż mis-soqfa |

88620 | 50951140-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ sistemi speċjali tal-ġarr |

88620 | 50951400-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju varju għal skopijiet ġenerali |

88620 | 50951410-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju u apparat tal-filtrazzjoni u l-purifikazzjoni ta’ likwidi |

88620 | 50951411-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju u apparat tal-filtrazzjoni u l-purifikazzjoni ta’ l-ilma |

88620 | 50952000-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-agrikoltura u l-foresterija |

88620 | 50952100-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-agrikoltura |

88620 | 50952200-5 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-foresterija |

88620 | 50953000-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ għodda mekkanizzata |

88620 | 50954000-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju u apparat għal skopijiet speċjali |

88620 | 50954100-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-minieri, barrieri, kostruzzjoni u metallurġija |

88620 | 50954110-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-minieri |

88620 | 50954120-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-barrieri |

88620 | 50954130-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-kostruzzjoni |

88620 | 50954140-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-metallurġija |

88620 | 50954200-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-ipproċesar ta’ l-ikel, xorb u tabakk |

88620 | 50954210-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-ipproċessar ta’ l-ikel |

88620 | 50954220-5 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-ipproċessar tax-xorb |

88620 | 50954230-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-ipproċessar tat-tabakk |

88620 | 50954300-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni tat-tessuti, drappijiet u ġlud |

88620 | 50954310-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni tat-tessuti |

88620 | 50954320-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni ta’ drappijiet |

88620 | 50954330-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni ta’ ġlud |

88620 | 50954340-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-ħasil tal-lavanderija, ħasil fix-xott u tnixxif |

88620 | 50954400-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni tal-karta u l-kartun |

88620 | 50954410-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni tal-karta |

88620 | 50954420-7 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ makkinarju għall-produzzjoni tal-kartun |

88620 | 50955000-4 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ sistemi ta’ l-armamenti |

88630 | 50960000-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ kompjuters u apparat ta’ l-uffiċini |

88630 | 50961000-9 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ kompjuters u apparat ta’ l-ipproċessar ta’ l-informazzjoni |

88630 | 50961100-0 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ kompjuters |

88630 | 50961110-3 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ hardware |

88630 | 50961200-1 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat ta’ l-ipproċessar ta’ l-informatika |

88630 | 50962000-6 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ l-apparat ta’ l-uffiċini |

88610 | 50980000-8 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ kontenituri tal-metall |

88610 | 50981000-5 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ tankijiet |

88610 | 50982000-2 | Servizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ riservaturi |

2 | Servizzi tat-trasport bl-art, inklużi s-servizzi ta’ vetturi korazzati, u servizzi tal-kurrier, apparti milli t-trasportazzjoni tal-posta 712 (apparti milli 71235), 7512, 87304 | | | |

71211, 71213 | 60112000-6 | Servizzi tat-trasport pubbliku |

71211, 71213 | 60112100-7 | Servizzi tat-trasport pubbliku permezz tat-tram |

71211, 71213 | 60112200-8 | Servizzi tat-trasport pubbliku permezz tal-karozzi tal-linja |

71211, 71213 | 60112300-9 | Servizzi tat-trasport pubbliku permezz tal-coaches |

71211, 71212, 71214, 71219, 71229 | 60113000-3 | Servizzi tat-trasport bi klijentela ristretta |

71211, 71212, 71214 | 60113100-4 | Servizzi tat-trasport ta’ l-iskola |

71229 | 60113200-5 | Servizzi tat-trasport tal-priġunieri |

71229 | 60113300-6 | Servizzi tat-trasport tal-pazjenti |

71229 | 60113310-9 | Servizzi tat-trasport tal-pazjenti mhux b’emerġenza |

71229 | 60113400-7 | Trasport ta’ persuni ħandikappati |

71229 | 60113500-8 | Trasport ta’ persuni anzjani |

71211–71219 | 60114000-0 | Servizzi tat-trasport regolari tal-passiġġieri |

71221 | 60115000-7 | Servizzi tat-trasport tal-passiġġieri permezz ta’ karozza |

71221 | 60115100-8 | Servizzi tat-taxi |

71219, 71221–71229 | 60116000-4 | Servizzi tal-passiġġieri bl-art għal skopijiet speċjali |

71221–71229 | 60116100-5 | Trasport tal-passiġġieri mhux fuq rotta skedata |

71219 | 60116200-6 | Servizzi ta’ xarabank għal ġiti |

71224 | 60116300-7 | Trasport tal-passiġġieri b’vetturi miġbuda mill-annimali |

71222, 71223 | 60117000-1 | Kiri tat-trasport tal-passiġġieri b’vetturi bix-xufier |

71222 | 60117100-2 | Kiri ta’ karozza tal-passiġġieri b’vetturi bix-xufier |

71223 | 60117200-3 | Kiri ta’ xarabank u coaches bix-xufier |

71231–71239, 75121, 87304 | 60122000-9 | Servizzi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq |

71231–71239, 87304 | 60122100-0 | Servizzi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq f’vetturi speċjalizzati |

71231 | 60122110-3 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi raffroġerati |

71231 | 60122120-6 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi tat-tankijiet |

71232, 71239 | 60122130-9 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi adattati għal oġġetti bil-massa |

71233 | 60122140-2 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi tal-kontenituri |

71234 | 60122150-5 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ vetturi għall-ġarr ta’ l-għamara |

87304 | 60122160-8 | Servizzi tat-trasport b’sigurtà |

87304 | 60122161-5 | Servizzi ta’ karozzi korazzati |

71239 | 60122170-1 | Servizzi tat-trasport mediku |

71231–71234, 71239 | 60123000-6 | Servizzi tat-trasport speċjalizzat |

71239 | 60123100-7 | Trasport tal-faħam |

71232 | 60123200-8 | Trasport taż-żejt |

71232 | 60123300-9 | Trasport tal-karburanti |

71232 | 60123400-0 | Trasport tal-gassijiet |

71232 | 60123500-1 | Trasport ta’ likwidi |

71239 | 60123600-2 | Servizzi tat-trasport ta’ l-armi u l-munizjon |

71233 | 60123700-3 | Servizzi tat-trasport bl-użu ta’ karrijiet mgħobbija |

71240 | 60129000-8 | Kiri ta’ vetturi bix-xufier għat-trasport tal-merkanzija |

71240 | 60129100-9 | Kiri ta’ trakkijiet bix-xufier |

71240 | 60129200-0 | Kiri ta’ vetturi industrijali bix-xufier |

71240 | 60129300-1 | Kiri ta’ vannijiet bix-xufier |

75121, 75129 | 64120000-3 | Servizzi tal-kurriera |

75121 | 64121000-0 | Servizzi tal-kurriera multi-modjali |

75121 | 64121100-1 | Servizzi tat-twassil tal-posta |

75121 | 64121200-2 | Servizzi tat-twassil tal-pakketti |

75129 | 64122000-7 | Servizzi ta’ posta interna fl-uffiċini u servizzi ta’ messaġġiera |

3 | Servizzi tat-trasport bl-ajru ta’ passiġġieri u merkanzija, apparti milli t-trasport tal-posta 73 (apparti milli 7321) | | | |

73110, 73220–73290 | 62100000-3 | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru |

73110 | 62110000-6 | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru tal-passiġġieri |

73220–73290 | 62120000-9 | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru tal-merkanzija |

73220 | 62122000-3 | Servizzi skedati tat-trasport bl-ajru tal-merkanzija fil-kontenituri |

73120, 73220–73400 | 62200000-4 | Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru |

73120 | 62210000-7 | Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru tal-passiġġieri |

73220–73290 | 62220000-0 | Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru tal-merkanzija |

73220 | 62222000-4 | Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru tal-merkanzija fil-kontenituri |

73120, 73220 | 62230000-3 | Servizzi ta’ charter bl-ajru |

73400 | 62240000-6 | Kiri tal-mezzi tat-trasport bl-ajru bl-ekwipaġġ tagħhom |

73400 | 62241000-3 | Kiri ta’ ajruplani bl-ekwipaġġ tagħhom |

73400 | 62241100-4 | Kiri ta’ ajruplani ta’ ġwieneħ fissi bl-ekwipaġġ tagħhom |

73400 | 62241200-5 | Kiri ta’ l-elikotteri bl-ekwipaġġ tagħhom |

73300 | 62300000-5 | Servizzi tat-trasport fl-ispazju |

4 | Trasport tal-posta bl-art u bl-ajru 71235, 7321 | | | |

71235 | 60122200-1 | Trasport tal-posta bit-triq |

71235 | 60122230-0 | Servizzi tat-trasport tal-pakketti postali |

73210 | 62121000-6 | Servizzi skedati tat-trasport tal-posta bl-ajru |

73210 | 62221000-7 | Servizzi mhux-skedati tat-trasport tal-posta bl-ajru |

5 | Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet 752 | | | |

75211–75299 | 64200000-8 | Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet |

75211–75232 | 64210000-1 | Servizzi tat-trasmissjoni tal-telefon u tad-data |

75211, 75212 | 64211000-8 | Servizzi tal-telefoni pubbliċi |

75213 | 64212000-5 | Servizzi tal-telefoni ċellulari |

75221 | 64213000-2 | Servizzi ta’ network ta’ telefoni bejn numru ta’ negozji |

75222 | 64214000-9 | Servizzi ta’ network dedikat ta’ telefoni bejn numru ta’ negozji |

75222 | 64214100-0 | Servizzi tal-kiri bis-satellita |

75299 | 64214200-1 | Servizzi ta’ l-iswitchboard tat-telefon |

75222 | 64214400-3 | Kiri tal-linji ta’ l-art tat-telekomunikazzjonijiet |

75211, 75232 | 64216000-3 | Servizzi ta’ messaġġi elettroniċi u ta’ l-informazzjoni |

75232 | 64216100-4 | Servizzi ta’ messaġġi elettroniċi |

75232 | 64216110-7 | Servizzi ta’ skambju tad-data elettronika |

75232 | 64216120-0 | Servizzi tal-posta elettronika |

75232 | 64216130-3 | Servizzi tat-telex |

75232 | 64216140-6 | Servizzi tat-telegraf |

75232 | 64216200-5 | Servizzi ta’ l-informazzjoni elettronika |

75232 | 64216210-8 | Servizzi ta’ l-informazzjoni dwar il-valur miżjud |

75211 | 64216300-6 | Servizzi tat-teletext |

75221–75299 | 64220000-4 | Servizzi tat-telekomunikazzjoni apparti milli tat-telefon u tat-trasmissjoni tad-data |

75250 | 64221000-1 | Servizzi ta’ l-inter-konnessjoni |

75221–75232, 75250–75299 | 64222000-8 | Servizzi tat-teleworking |

75291 | 64223000-5 | Servizzi tal-paging |

75292 | 64224000-2 | Servizzi ta’ konferenzi bit-telekomunikazzjoni |

75299 | 64225000-9 | Servizzi tat-telekomunikazzjoni mill-ajru lejn l-art |

75231, 75232 | 64226000-6 | Servizzi tat-telematika |

75260 | 64227000-3 | Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet integrati |

75241, 75242 | 64228000-0 | Servizzi tat-trasmissjoni tax-xandir bir-radju u bit-televiżjoni |

75241 | 64228100-1 | Servizzi tat-trasmissjoni tax-xandir bit-televiżjoni |

75242 | 64228200-2 | Servizzi tat-trasmissjoni tax-xandir bir-radju |

75231 | 72318000-7 | Servizzi tat-trasmissjoni tad-data |

75231, 75232 | 72530000-9 | Servizzi tan-network tal-kompjuter |

75231, 75232 | 72531000-6 | Servizzi tan-network taż-żona lokali |

75231, 75232 | 72532000-3 | Servizzi tan-network fuq żona estensiva |

6 | Servizzi finanzjarji (a)Servizzi ta’ l-assigurazzjoni(b)Servizzi tal-banek u l-investimentex 81, 812, 814 | | | |

81111–81199 | 66100000-1 | Servizzi ta’ l-intermedji finanzjarji, apparti milli l-banek ta’ l-investiment, servizzi ta’ l-assigurazzjoni u ta’ servizzi tal-penzjoni |

81111–81114 | 66110000-4 | Servizzi tal-bank ċentrali |

81115, 81116, 81119 | 66120000-7 | Servizzi ta’ depositi |

81131–81139 | 66130000-0 | Servizzi ta’ l-għoti ta’ kreditu |

81120 | 66140000-3 | Servizzi ta’ kiri finanzjarju |

81199 | 66200000-2 | Servizzi tal-banek ta’ l-investiment |

81211–81299 | 66300000-3 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni u tal-penzjoni, apparti milli tas-servizzi soċjali obligatorji |

81211 | 66310000-6 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u dawk tal-penzjoni individwali |

81211 | 66311000-3 | Servizzi tar-ri-assigurazzjoni tal-ħajja |

81211 | 66312000-0 | Servizzi tal-penzjoni individwali |

81212 | 66320000-9 | Servizzi tal-penzjoni ta’ gruppi |

81291–81299 | 66330000-2 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja |

81291 | 66331000-9 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni f’każ ta’ inċidenti u dwar is-saħħa |

81291 | 66331100-0 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni f’każ ta’ inċidenti |

81291 | 66331200-1 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni dwar is-saħħ |

81291 | 66331210-4 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni dwar is-saħħa fuq bażi voluntarja |

81291 | 66331220-7 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni medika |

81295 | 66332000-6 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni dwar ir-riskji kollha |

81295 | 66332100-7 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni dwar ir-riskji kollha tal-kuntratturi |

81299 | 66333000-3 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni legali |

81299 | 66333100-4 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-ispejjeż legali |

81292, 81293 | 66334000-0 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni relatati mat-trasport |

81292 | 66334100-1 | Servizzi ta’ l-assigurazzi tal-karozzi bil-magni |

81293 | 66334200-2 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni marittimi, avjazzjoni u trasport ieħor |

81293 | 66334210-5 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-ivjaġġar bil-ferrovija |

81293 | 66334220-8 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-ajruplani |

81293 | 66334230-1 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ vapuri |

81294 | 66335000-7 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-merkanzija |

81292–81299 | 66336000-4 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħsara jew tat-telf |

81295 | 66336100-5 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni fil-każ ta’ ħruq |

81291–81299 | 66336200-6 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-propjetà |

81296, 81299 | 66336300-7 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni marbuta mat-temp u ma’ telf finanzjarju |

81299 | 66336310-0 | Sevizzi ta’ l-assigurazzjoni relatati mat-temp |

81296 | 66336320-3 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni marbuta ma’ telf finanzjarju |

81296 | 66336321-0 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni marbuta ma’ telf ta’ flus |

81292, 81293, 81297 | 66337000-1 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni bħala responsabbiltà |

81292 | 66337100-2 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà tal-karozzi bil-magni |

81293 | 66337200-3 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà ta’ l-ajruplani |

81293 | 66337300-4 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà tal-vapuri |

81297 | 66337400-5 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà ġenerali |

81299 | 66338000-8 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-kreditu u l-garanziji |

81299 | 66338100-9 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-kreditu |

81299 | 66338200-0 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-garanziji |

81299 | 66338300-1 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tar-riskju ta’ l-amministrazzjoni |

81296, 81299 | 66339000-5 | Servizzi oħrajn ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja |

81299 | 66339100-6 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-pjattaformi taż-żejt jew tal-gass |

81299 | 66339200-7 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-inġinerija |

81299 | 66339300-8 | Servizzi awżiljarji ta’ l-assigurazzjoni |

81299 | 66339400-9 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà professjonali |

81211, 81292–81299 | 66400000-4 | Servizzi tar-ri-assigurazzjoni |

81211 | 66410000-7 | Servizzi tar-ri-assigurazzjoni tal-ħajja |

81291 | 66420000-0 | Servizzi tar-ri-assigurazzjoni f’każ ta’ inċidenti u dwar is-saħħa |

81292–81299 | 66430000-3 | Servizzi oħrajn tar-ri-assigurazzjoni mhux tal-ħajja |

81199 | 67110000-1 | Servizzi relatati mal-banek ta’ l-investiment |

81199 | 67111000-8 | Servizzi ta’ l-inkorporazzjoni u ta’ l-akkwist |

81199 | 67112000-5 | Servizzi tal-finanzjament tal-korporazzjonijiet u tal-kapital b’ċertu riskju |

81199 | 67113000-2 | Servizzi oħrajn relatati mal-banek ta’ l-investiment |

81321–81329 | 67120000-4 | Servizzi relatati mas-senserija u titoli relati u tal-komoditajiet |

81321 | 67121000-1 | Servizzi relatati mas-senserija u titoli |

81321 | 67121100-2 | Servizzi ta’ l-investiment tal-pensjonijiet |

81322 | 67122000-8 | Servizzi tas-senserija tal-komoditajiet |

81322, 81329 | 67123000-5 | Servizzi ta’ l-ipproċessar u tar-rilaxx |

81191–81193, 81212, 81319, 81323 | 67130000-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ portfolio, ta’ fiduċjarji u ta’ kustodju |

81212, 81323 | 67131000-4 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ portfolio |

81212 | 67131100-5 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-fondi tal-penzjonijiet |

81191–81193 | 67132000-1 | Servizzi ta’ fiduċjarji |

81319 | 67133000-8 | Servizzi ta’ kustodju |

81311–81319 | 67140000-0 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tas-suq finanzjarju |

81311 | 67141000-7 | Servizzi ta’ l-operat tas-suq finanzjarju |

81312 | 67142000-4 | Servizzi tar-regolazzjoni tas-suq finanzjarju |

81330 | 67150000-3 | Servizzi oħrajn awżiljarji għall-intermedjazzjoni finanzjarja apparti milli l-assigurazzjoni u l-fondi tal-penzjoni |

81332 | 67151000-0 | Servizzi ta’ konsulta finanzjarja |

81333 | 67152000-7 | Servizzi tal-kambju esteru |

81339 | 67153000-4 | Servizzi tat-transazzjonijiet finanzjarji, proċessar u ta’ l-uffiċini tar-rilaxx |

81331 | 67154000-1 | Servizzi ta’ senserija dwar self |

81401–81409 | 67200000-9 | Servizzi awżiljarji għall-assigurazzjoni u l-fondi tal-penzjoni |

81401 | 67210000-2 | Servizzi ta’ senserija ta’ l-assigurazzjoni u ta’ l-aġenzija |

81401 | 67211000-9 | Servizzi ta’ senserija ta’ l-assigurazzjoni |

81401 | 67212000-6 | Servizzi ta’ l-aġenzija ta’ l-assigurazzjoni |

81409 | 67213000-3 | Servizzi ta’ l-aġġustament tat-talbiet fuq l-assigurazzjoni |

81403 | 67220000-5 | Servizzi ta’ l-aġġustament tal-medja |

81403 | 67230000-8 | Servizzi ta’ l-aġġustament tat-telf |

81404 | 67240000-1 | Servizzi attwarji |

81405 | 67250000-4 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tas-salvataġġ |

81402, 81405, 81409 | 67260000-7 | Servizzi oħrajn awżiljarji għall-assigurazzjoni u l-fondi tal-penzjoni |

81402 | 67261000-4 | Servizzi ta’ konsulta dwar l-assigurazzjoni u l-penzjoni |

81402 | 67261100-5 | Servizzi ta’ konsulta dwar l-assigurazzjoni |

81402 | 67261200-6 | Servizzi ta’ konsulta dwar il-fondi tal-penzjoni |

81405 | 67262000-1 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni dwar il-fondi tal-penzjoni |

7 | Servizzi tal-kompjuter u dawk relatati 84 | | | |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000-8 | Servizzi ta’ tiswija, manutenzjoni u servizzi oħrajn assoċċjati mal-kompjuters personali, apparat ta’ l-uffiċini, telekomunikazzjonijiet u apparat awdjo-viżiv |

84250, 84500 | 50310000-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-makkinarju ta’ l-uffiċini |

84500 | 50311000-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-makkinarju ta’ l-uffiċini użat għall-kontijiet |

84500 | 50311400-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ kalkolaturi u tal-makkinarju ta’ l-uffiċini użat għall-kontijiet |

84250, 84500 | 50312000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-kompjuters |

84500 | 50312100-6 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-kompjuters "mainframe" |

84500 | 50312110-9 | Manutenzjoni ta’ l-apparat tal-kompjuters "mainframe" |

84500 | 50312120-2 | Tiswija ta’ l-apparat tal-kompjuters "mainframe" |

84500 | 50312200-7 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-mini-kompjuters |

84500 | 50312210-0 | Manutenzjoni ta’ l-apparat tal-mini-kompjuters |

84500 | 50312220-3 | Tiswija ta’ mini-kompjuters |

84500 | 50312300-8 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tan-network tad-data |

84500 | 50312310-1 | Manutenzjoni ta’ l-apparat tan-network tad-data |

84500 | 50312320-4 | Tiswija ta’ l-apparat tan-network tad-data |

84500 | 50312400-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-micro-kompjuters |

84500 | 50312410-2 | Manutenzjoni tal-micro-kompjuters |

84500 | 50312420-5 | Tiswija ta’ micro-kompjuters |

84250 | 50312500-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tas-software tat-teknoloġija ta’ l-informatika |

84250 | 50312510-3 | Tiswija tas-software tat-teknoloġija ta’ l-informatika |

84250 | 50312520-6 | Tiswija tas-software tat-teknoloġija ta’ l-informatika |

84500 | 50312600-1 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tat-teknoloġija ta’ l-informatika |

84500 | 50312610-4 | Manutenzjoni ta’ l-apparatar tat-teknoloġija ta’ l-informatika |

84500 | 50312620-7 | Tiswija ta’ l-apparat tat-teknoloġija ta’ l-informatika |

84500 | 50313000-2 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-makkinarju reprografiku |

84500 | 50313100-3 | Servizzi ta’ tiswija ta’ l-apparat tal-fotokopji |

84500 | 50313200-4 | Servizzi tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tal-fotokopji |

84500 | 50314000-9 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-magni tal-facsimile |

84500 | 50315000-6 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-magni li jwieġbu t-telefon |

84500 | 50316000-3 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ magni li joħorġu l-biljetti |

84500 | 50317000-0 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ magni li jivvalidaw il-biljetti |

84250, 84500 | 50320000-4 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-kompjuters personali |

84500 | 50321000-1 | Servizzi ta’ tiswija tal-kompjuters personali |

84500 | 50322000-8 | Servizzi ta’ manutenzjoni tal-kompjuters personali |

84500 | 50323000-5 | Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-periferali tal-kompjuters |

84500 | 50323100-6 | Manutenzjoni tal-periferali tal-kompjuters |

84500 | 50323200-7 | Tiswija tal-periferali tal-kompjuters |

84250, 84500 | 50324000-2 | Servizzi ta’ appoġġ għall-kompjuters personali |

84250 | 50324100-3 | Servizzi tal-manutenzjoni tas-sistemi |

84500 | 50324200-4 | Servizzi tal-manutenzjoni preventiva |

84100, 84990 | 72100000-6 | Servizzi ta’ konsulenza dwar hardware |

84100 | 72110000-9 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-għażla ta’ hardware |

84990 | 72120000-2 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-irkupru tal-hardware fil-każ ta’ disastru |

84100 | 72130000-5 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-ippjanar tas-sit ta’ kompjuter |

84100 | 72140000-8 | Servizzi ta’ konsulenza dwar it-testijiet ta’ l-aċċettazzjoni tal-hardware ta’ kompjuter |

84210–84250, 84990 | 72200000-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar il-programizzar tas-software |

84240 | 72210000-0 | Servizzi ta’ programmizzar tal-pakkeġġi tal-prodotti tas-software |

84240 | 72211000-7 | Servizzi ta’ programmizzar tas-sistemi u tas-software ta’ l-utenti |

84240 | 72212000-4 | Servizzi ta’ programmizzar u ta’ l-applikazzjoni tas-software |

84210–84250 | 72220000-3 | Servizzi dwar is-sistemi ta’ konsulenza teknika speċjali |

84220 | 72221000-0 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-analiżi tan-negozju |

84210, 84220 | 72222000-7 | Servizzi tas-sistemi ta’ l-informatika jew ta’ reviżjoni u ippjanar strateġiku tat-teknoloġija |

84220 | 72222100-8 | Servizzi tas-sistemi ta’ l-informatika jew ta’ reviżjoni strateġiku tat-teknoloġija |

84210 | 72222200-9 | Servizzi tas-sistemi ta’ l-informatika jew ta’ l-ippjannar tat-teknoloġija |

84220 | 72222300-0 | Servizzi teknoloġiċi ta’ l-informatika |

84220 | 72223000-4 | Servizzi tar-reviżjoni tal-ħtiġiet teknoloġiċi ta’ l-informatika |

84220–84240 | 72224000-1 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-amministrazzjoni ta’ proġett |

84240 | 72224100-2 | Servizzi ta’ l-ippjanar ta’ l-implimentazzjoni tas-sistema |

84230 | 72224200-3 | Servizzi ta’ l-ippjanar ta’ l-assigurazzjoni tal-kwalità tas-sistema |

84230 | 72225000-8 | Servizzi tar-revżjoni u ta’ l-assessjar ta’ l-assigurazzjoni tal-kwalità tas-sistema |

84240 | 72226000-5 | Servizzi ta’ konsulenza dwar it-testijiet ta’ l-aċċettazzjoni tas-istema tas-software |

84220 | 72227000-2 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-integrazzjoni tas-software |

84220 | 72228000-9 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-integrazzjoni tal-hardware |

84230 | 72230000-6 | Servizzi ta’ l-iżvilupp ta’ software magħmul apposta |

84230 | 72231000-3 | Żvilupp ta’ software għall-użu militaru |

84230 | 72232000-0 | Żvilupp ta’ software għal-transazzjonijiet ta’ l-ipproċessar u doganali |

84210, 84220, 84240 | 72240000-9 | Servizzi ta’ l-analiżi u l-programmizzar tas-sistema |

84220 | 72241000-6 | Servizzi ta’ l-ispeċifika kritika tal-mira tad-disinn |

84240 | 72242000-3 | Servizzi tal-modellar tad-disinn |

84240 | 72243000-0 | Servizzi tal-programizzar |

84240 | 72244000-7 | Servizzi tal-prototipi |

84220, 84240 | 72245000-4 | Servizzi ta’ l-analiżi u l-programmizzar tas-sistema tal-kuntratti |

84210 | 72246000-1 | Servizzi ta’ sistema ta’ konsulenza |

84240, 84250 | 72250000-2 | Servizzi tal-manutenzjoni u appoġġ tas-sistemi |

84250 | 72251000-9 | Servizzi ta’ l-irkupru f’każ ta’ disastru |

84250 | 72252000-6 | Servizzi ta’ l-arkivju ta’ kompjuter |

84250 | 72253000-3 | Servizzi ta’ għajnuna u ta’ appoġġ |

84250 | 72253100-4 | Servizzi ta’ għajnuna |

84250 | 72253200-5 | Servizzi ta’ l-appoġġ tas-sistema |

84240, 84250 | 72254000-0 | Servizzi tat-testijiet u tal-manutenzjoni tas-software |

84240 | 72254100-1 | Servizzi tat-testijiet tas-sistemi |

84210–84250, 84990 | 72260000-5 | Servizzi relatati mas-software |

84250 | 72261000-2 | Servizzi ta’ appoġġ għas-software |

84240 | 72262000-9 | Servizzi ta’ l-iżvulupp tas-software |

84240 | 72263000-6 | Servizzi ta’ l-implimentazzjoni tas-software |

84990 | 72264000-3 | Servizzi tar-riproduzzjoni tas-software |

84240 | 72265000-0 | Servizzi tal-konfigurazzjoni tas-software |

84210 | 72266000-7 | Serbizzi ta’ konsulenza dwar is-software |

84250 | 72267000-4 | Servizzi tal-manutenzjoni tas-software |

84990 | 72268000-1 | Servizzi tal-forniment tas-software |

84250, 84310–84400, 84990 | 72300000-8 | Servizzi tad-data |

84250, 84310–84390, 84990 | 72310000-1 | Servizzi ta’ l-ipproċesar tad-data |

84320, 84330 | 72311000-8 | Servizzi tat-tabulazzjoni tal-kompjuter |

84320 | 72311100-9 | Servizzi tal-konverżjoni tad-data |

84320 | 72311200-0 | Servizzi ta’ l-ipproċessar tal-lott |

84330 | 72311300-1 | Servizzi ta’ l-użu tal-kompjuter bi programm ta’ ħin |

84310 | 72312000-5 | Servizzi tad-dħul tad-data |

84310 | 72312100-6 | Servizzi tal-preparazzjoni tad-data |

84310 | 72312200-7 | Servizzi tar-rikonoxximent tal-karattru ottiku |

84310 | 72313000-2 | Servizzi tal-qabda tad-data |

84310 | 72314000-9 | Servizzi tal-ġbir u t-tqabbil tad-data |

84250, 84390 | 72315000-6 | Servizzi ta’ amministrazzjoni u appoġġ tad-data tan-network |

84250, 84390 | 72315100-7 | Servizzi ta’ appoġġ tad-data tan-network |

84390 | 72315200-8 | Servizzi ta’ amministrazzjoni tad-data tan-network |

84320 | 72316000-3 | Servizzi ta’ analiżi dwar id-data |

84390 | 72317000-0 | Servizzi tal-ħażna tad-data |

84310, 84320 | 72319000-4 | Servizzi tal-forniment tad-data |

84400 | 72320000-4 | Servizzi ta’ database |

84400 | 72321000-1 | Servizzi ta’ database dwar il-valur miżjud |

84400 | 72322000-8 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tad-data |

84100–84990 | 72510000-3 | Servizzi ta’ amministrazzjoni relatati mal-kompjuter |

84210–84250 | 72511000-0 | Servizzi tas-software ta’ l-amministrazzjoni tan-network |

84990 | 72512000-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tad-dokumenti |

84100–84990 | 72513000-4 | Software ta’ l-awtomazzjoni ta’ l-uffiċċju |

84990 | 72514000-1 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-faċilitajiet tal-kompjuter |

84990 | 72514100-2 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-faċilitajiet li jinvolvu l-operat tal-kompjuter |

84990 | 72514200-3 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-faċilitajiet għall-iżvilupp tas-sistemi tal-kompjuter |

84990 | 72514300-4 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-faċilitajiet għall-manutenzjoni tas-sistemi tal-kompjuter |

84100–84990 | 72520000-6 | Servizzi ta’ appoġġ u konsulenza dwar il-kompjuter |

84100–84990 | 72521000-3 | Servizzi ta’ appoġġ għall-kompjuter |

84100–84990 | 72521100-4 | Servizzi ta’ appoġġ tekniku għall-kompjuter |

84250, 84500 | 72540000-2 | Servizzi ta’ l-aġġornament tal-kompjuter |

84250, 84500 | 72541000-9 | Servizzi ta’ l-espanzjoni ta’ kompjuters |

84250, 84500 | 72541100-0 | Servizzi ta’ l-espanzjoni tal-memorja |

84220, 84990 | 72550000-5 | Servizzi ta’ l-awditjar ta’ kompjuters |

84100, 84240 | 72560000-8 | Servizzi tat-testijiet ta’ kompjuters |

84250 | 72570000-1 | Servizzi ta’ back-up ta’ kompjuters |

84250 | 72580000-4 | Servizzi tal-konverżjoni tal-kataloġu tal-kompjuter |

84100–84990 | 72590000-7 | Servizzi relatati mal-kompjuter professjonali |

84990 | 72591000-4 | Servizzi ta’ żvilupp ta’ ftehim normali |

8 | Servizzi ta’ R & D 85 | | | |

85101–85109, 85201–85209, 85300 | 73000000-2 | Servizzi ta’ riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza |

85101–85109, 85201–85209, 85300 | 73100000-3 | Servizzi ta’ riċerka u żvilupp sperimentali |

85101–85109, 85201–85209, 85300 | 73110000-6 | Servizzi ta’ riċerka |

85101–85109, 85300 | 73111000-3 | Servizzi ta’ riċerka tal-laboratorju |

85102 | 73112000-0 | Servizzi ta’ riċerka marittima |

85101–85109, 85201–85209, 85300 | 73120000-9 | Servizzi żvilupp sperimentali |

85101–85300 | 73300000-5 | Disinn u eżekuzzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp |

9 | Servizzi tal-kontijiet, awditjar u book-keeping 862 | | | |

86211–86220 | 74121000-3 | Servizzi tal-kontijiet u l-awditjar |

86212, 86213, 86219 | 74121100-4 | Servizzi tal-kontijiet |

86219, 86220 | 74121110-7 | Servizzi taż-żamma tal-kotba |

86219 | 74121112-1 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-pagi |

86220 | 74121113-8 | Servizzi tar-reġistrar tal-bejgħ u x-xiri |

86213 | 74121120-0 | Servizzi tal-kompilazzjoni ta’ l-istqarrija finanzjarja |

86211, 86212 | 74121200-5 | Servizzi ta’ l-awditjar |

86211 | 74121210-8 | Servizzi ta’ l-awditjar finanzjarju |

86211 | 74121220-1 | Servizzi ta’ l-awditjar intern |

86211 | 74121230-4 | Servizzi ta’ l-awditjar statutorju |

86211 | 74121240-7 | Servizzi ta’ l-awditjar kontra l-frodi |

86212 | 74121250-0 | Servizzi tar-reviżjoni tal-kontijiet |

10 | Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ l-opinjoni pubblika 864 | | | |

86401, 86402 | 74130000-9 | Servizzi tar-riċerka tas-suq, sondaġġ ta’ l-opinjoni pubblika u dawk relatati |

86401 | 74131000-6 | Servizzi ta’ riċerka tas-suq |

86401, 86402 | 74131100-7 | Servizzi ta’ l-istħarriġ |

86401, 86402 | 74131110-0 | Servizzi ta’ l-istħarriġ tad-disinji |

86401, 86402 | 74131120-3 | Servizzi ta’ l-istħarriġ dwar l-imġieba |

86401, 86402 | 74131121-0 | Servizzi ta’ l-istħarriġ dwar it-telefon |

86401, 86402 | 74131130-6 | Servizzi ta’ l-analiżi ta’ l-istħarriġ |

86401 | 74131200-8 | Servizzi ta’ l-istħarriġ ekonomiku |

86401 | 74131300-9 | Servizzi tal-prova tas-suq |

86401 | 74131400-0 | Servizi tar-reviżjoni ta’ l-imġieba |

86401 | 74131500-1 | Studju dwar l-affidabbiltà |

86401 | 74131600-2 | Servizzi dwar stħarriġ soċjali |

86402 | 74132000-3 | Servizzi ta’ sondaġġ dwar l-opinjoni pubblika |

86401, 86402 | 74133000-0 | Servizzi ta’ l-istatistika |

86401 | 74423100-1 | Servizzi ta’ l-istħarriġ dwar il-klijenti |

86401 | 74423110-4 | Servizzi ta’ l-istħarriġ dwar il-klijenti |

11 | Servizzi ta’ konsulenza ta’ l-amministrazzjoni u servizzi relatati 865, 866 | | | |

86509 | 73200000-4 | Servizzi ta’ konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp |

86509 | 73210000-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar ir-riċerka |

86509 | 73220000-0 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-iżvilupp |

86501–86739 | 74140000-2 | Serizzi ta’ l-amministrazzjoni tan-negozju u dawk relatati magħhom |

86501–86509 | 74141000-9 | Servizzi ta’ konsulta dwar in-negozju u l-amministrazzjoni |

86501, 86509 | 74141100-0 | Servizzi ta’ konsulta ta’ amministrazzjoni ġenerali |

86501, 86509 | 74141110-3 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-iżvilupp tan-negozju |

86502 | 74141200-1 | Servizzi ta’ konsulenza dwar amministrazzjoni finanzjarja |

86503 | 74141300-2 | Servizzi ta’ konsulenza dwar amministrazzjoni tal-marketing |

86504 | 74141400-3 | Servizzi ta’ konsulenza dwar ir-riżorsi umani |

86505, 86509 | 74141500-4 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-amministrazzjoni tal-produzzjoni |

86505 | 74141510-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità |

86505, 86509 | 74141520-0 | Servizzi ta’ konsulenza dwar id-disinn |

86506 | 74141600-5 | Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi |

86506 | 74141610-8 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tar-relazzjonijiet pubbliċi |

86506 | 74141620-1 | Servizzi ta’ konsulenza tar-relazzjonijiet pubbliċi |

86509 | 74141700-6 | Servizzi ta’ konsulenza dwar is-sigurtà |

86509 | 74141800-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-akkwist |

86509 | 74141900-8 | Servizzi ta’ konsulenza ambjentali |

86601, 86602 | 74142000-6 | Servizzi relatati ma’ l-amministrazzjoni |

86601 | 74142100-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-proġett apparti milli dwar xogħol tal-kostruzzjoni |

86601 | 74142110-0 | Servizzi ta’ superviżjoni tal-proġett apparti milli dwar xogħol tal-kostruzzjoni |

86601 | 74142120-3 | Servizzi tad-disinn tal-proġett apparti milli dwar xogħol tal-kostruzzjoni |

86609 | 74150000-5 | Servizzi dwar propjetà amministrattiva |

86503 | 74420000-9 | Servizzi ta’ marketing |

86503 | 74421000-6 | Servizzi ta’ marketing dirett |

86503 | 74423000-0 | Servizzi tal-klijenti |

86503 | 74423200-2 | Servizzi dwar il-kura tal-klijenti |

86503 | 74423210-5 | Programm ta’ lealtà tal-klijenti |

86505 | 74871000-5 | Servizzi ta’ l-għadd tal-merkanzija u oġġetti oħrajn |

86609 | 93620000-0 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-portijiet |

12 | Servizzi ta’ l-arkitettura: servizzi ta’ l-inġinerija u servizzi integrati ta’ l-inġinerija; servizzi arkitettoniċi ta’ l-ippjanar u l-pajsaġġ, servizzi relatati ta’ konsulenza xjentifika u teknika, servizzi tat-testijiet u l-analiżi teknika 867 | | | |

86711–86739 | 74200000-1 | Servizzi ta’ l-arkitettura, inġinerija, kostruzzjoni u ta’ konsulenza teknika relatata |

86751–86769 | 74210000-4 | Servizzi ta’ konsulenza teknika |

86711–86754 | 74220000-7 | Servizzi ta’ l-arkitetturi u dawk relatati |

86711–86719 | 74221000-4 | Servizzi ta’ pariri dwar l-arkitettura |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222000-1 | Servizzi tad-disinji ta’ l-arkitettura |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222100-2 | Servizzi ta’ l-arkitettura dwar il-bini |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222200-3 | Servizzi ta’ l-arkitettura dwar żoni fil-beraħ |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222300-4 | Servizzi ta’ l-arkitettura dwar estenzjoni tal-bini |

86711 | 74223000-8 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ l-arkitettura tad-disinn |

86711–86741 | 74224000-5 | Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar |

86711–86739, 86753, 86754 | 74225000-2 | Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-istħarriġ |

86711–86719 | 74225100-3 | Servizzi dwar l-arkitettura u l-istħarriġ tal-bini |

86721–86739 | 74230000-0 | Servizzi ta’ l-inġinerija |

86711–86739 | 74231000-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-inġinerija u l-kostruzzjoni |

86721, 86724, 86731, 86732 | 74231100-8 | Servizzi ta’ konsulenza ta’ l-inġinerija ċivili |

86721, 86724, 86731, 86732 | 74231110-1 | Servizzi ta’ appoġġ ta’ l-inġinerija ċivili |

86721, 86724, 86731 | 74231120-4 | Servizzi ta’ konsulenza tas-sistemi tat-trasport |

86721 | 74231121-1 | Servizzi ta’ konsulenza ta’ toroq arterjali ewlenija |

86721, 86724, 86731 | 74231122-8 | Servizzi ta’ inġinerija ta’ toroq arterjali ewlenija |

86721, 86724, 86731 | 74231123-5 | Servizzi ta’ inġinerija tal-ferroviji |

86721, 86724, 86731 | 74231124-2 | Servizzi ta’ inġinerija ta’ l-ajruporti |

86721 | 74231130-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar xogħlijiet ta’ l-infrastruttura |

86721–86729, 86733, 86739 | 74231200-9 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-inġinerija strutturali |

86721, 86729 | 74231300-0 | Servizzi ta’ konsulenza ta’ l-inġinerija ambjentali |

86721, 86729 | 74231310-3 | Servizzi ta’ konsulenza dwar il-kontroll tal-ħsejjes |

86721, 86729 | 74231320-6 | Servizzi dwar l-insulazzjoni tal-ħsejjes u ta’ l-akustika tal-kmamar |

86721, 86724, 86729, 86732 | 74231330-9 | Servizzi ta’ konsulenza dwar it-trattament tad-drenaġġ |

86721, 86723–86726 | 74231400-1 | Servizzi dwar l-enerġija u dawk relatati |

86721, 86723–86726 | 74231410-4 | Servizzi ta’ l-elettriku |

86721, 86725 | 74231420-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-enerġija |

86721, 86725 | 74231430-0 | Servizzi ta’ konsulenza dwar l-effiċjenza ta’ l-enerġija |

86721, 86725 | 74231431-7 | Servizzi ta’ l-inġinerija tas-sħana għall-bini |

86711–86723, 86727, 86733, 86739 | 74231500-2 | Servizzi għall-bini |

86711–86723, 86727, 86733, 86739 | 74231510-5 | Servizzi ta’ konsulenza dwar il-qafas tal-bini |

86711–86723, 86727, 86733, 86739 | 74231520-8 | Servizzi ta’ konsulenza dwar il-bini |

86711–86723, 86727, 86733, 86739 | 74231521-5 | Servizzi ta’ konsulenza dwar servizzi għall-bini |

86722, 86727 | 74231530-1 | Servizzi ta’ stħarriġ dwar il-bini |

86711, 86721 | 74231540-4 | Servizzi ta’ spezzjoni tal-bini |

86721 | 74231600-3 | Servizzi ta’ konsulenza tat-telekomunikazzjonijiet |

86712, 86721–86739 | 74231700-4 | Servizzi ta’ spezzjoni dwar il-protezzjoni u l-kontroll ta’ perikoli |

86721 | 74231710-7 | Servizzi ta’ spezzjoni dwar il-protezzjoni u l-kontroll ta’ tan-nirien u splużżjonijiet |

86712, 86721–86739 | 74231720-0 | Servizzi tas-saħħa u s-sigurtà |

86721 | 74231721-7 | Servizzi ta’ konsulenza tas-saħħa u s-sigurtà |

86721 | 74231800-5 | Servizzi ta’ pariri u konsultattivi dwar l-inġinerija |

86721 | 74231810-8 | Servizzi ta’ l-inġinerija tad-disinn għall-istallazzjonijiet mekkaniċi u elettriċi għall-bini |

86721 | 74231900-6 | Servizzi ta’ xiehda ta’ esperti |

86721–86739 | 74232000-4 | Servizzi ta’ l-inġinerija tad-disinn |

86721, 86723, 86729 | 74232100-5 | Servizzi ta’ l-inġinerija tad-disinn għall-istallazzjonijiet mekkaniċi u elettriċi għall-bini |

86721, 86729 | 74232110-8 | Servizzi ta’ l-ekonomija tal-kostruzzjoni |

86723 | 74232120-1 | Servizzi tad-disinji tas-sistema tas-sħana |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232200-6 | Servizzi ta’ l-inġinerija tad-disinn tax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232210-9 | Servizzi ta’ l-istħarriġ dwar il-kwantitajiet tax-xogħlijiet ta’ l-inġinerija ċivili |

86726 | 74232220-2 | Servizzi tad-disinji tal-pipeline |

86724 | 74232230-5 | Servizzi tad-disinn ta’ bini ta’ pontijiet |

86724 | 74232240-8 | Servizzi tad-disinn tad-digi |

86726 | 74232250-1 | Servizzi tad-disinn ta’ l-inġinerija għal stallazzjonijiet tat-traffiku |

86723–86726 | 74232300-7 | Servizzi tad-disinn ta’ l-inġinerija għall-proċess u l-produzzjoni industrijali |

86723–86726 | 74232310-0 | Servizzi tad-disinn tas-sistemi ta’ l-enerġija elettrika |

86725 | 74232320-3 | Servizzi tad-disinn tas-sistemi ta’ l-enerġija ta’ l-impjant |

86722–86739 | 74232400-8 | Servizzi ta’ l-istħarriġ tal-kwantitajiet |

86722 | 74232500-9 | Servizzi tad-disinn tal-pedamenti |

86722, 86723, 86725–86729, 86733, 86739 | 74232600-0 | Servizzi awżiljarji tal-bini |

86726 | 74232700-1 | Servizzi tad-disinn ta’ l-istruttura li tiflaħ il-piż |

86726 | 74232800-2 | Servizzi tal-verifika tad-disinn ta’ l-istruttura li tiflaħ il-piż |

86721–86739 | 74233000-1 | Servizzi varji ta’ l-inġinerija |

86725 | 74233100-2 | Servizzi tad-disinn tat-tajn tat-tħaffir |

86729 | 74233200-3 | Servizzi ta’ l-inġinerija ġeoteknika |

86722–86739 | 74233300-4 | Servizzi ta’ l-inġinerija mekkanika |

86722–86739 | 74233400-5 | Servizzi ta’ l-inġinerija elettrika u mekkanika |

86721 | 74233500-6 | Studji ta’ l-inġinerija |

86729, 86739 | 74233600-7 | Servizzi ta’ l-appoġġ ta’ l-inġinerija |

86729 | 74233700-8 | Servizzi ta’ l-inġinerija tal-korrużjoni |

86731–86739 | 74240000-3 | Servizzi ta’ l-inġinerija integrata |

86741, 86742 | 74250000-6 | Servizzi ta’ l-arkitettura ta’ l-ipjannar u l-pajsaġġ urban |

86741 | 74251000-3 | Servizzi ta’ l-ippjanar urban |

86742 | 74252000-0 | Servizzi arkitetturali tal-pajsaġġ |

86742 | 74252100-1 | Servizzi tal-ġonna tal-pajsaġġ |

86711–86742 | 74260000-9 | Servizzi relatati mal-kostruzzjoni |

86711, 86721 | 74261000-6 | Servizzi ta’ l-investigazzjoni tas-sit |

86713–86719, 86727 | 74262000-3 | Servizzi tas-superviżjoni tal-kostruzzjoni |

86713–86719, 86727 | 74262100-4 | Servizzi tas-superviżjoni tas-sit tal-kostruzzjoni |

86711, 86721 | 74263000-0 | Servizzi ta’ konsulenza tal-kostruzzjoni |

86711–86742 | 74264000-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-kostruzzjoni |

86711–86742 | 74264100-8 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-proġett tal-kostruzzjoni |

86721–86739, 86751–86754 | 74270000-2 | Servizzi xjentifiċi u tekniċi relatati ma’ l-inġinerija |

86751 | 74271000-9 | Servizzi tal-prospettar ġeoloġiku, ġeofiżiku u xjentifiku ieħor |

86751 | 74271100-0 | Servizzi tal-preparazzjoni u l-analiżi tas-silta tal-kampjun |

86751 | 74271200-1 | Servizzi ta’ konsulenza ġeoloġika u ġeofiżika |

86751 | 74271210-4 | Servizzi ta’ konsulenza ġeofiżika |

86751 | 74271220-7 | Servizzi ta’ l-analiżi ġeoloġika |

86751 | 74271300-2 | Servizzi ta’ l-analiżi mikro-pale-ontoloġiċi |

86751 | 74271400-3 | Servizzi ta’ l-interpretazzjoni petrofiżika |

86751 | 74271500-4 | Servizzi ta’ l-investigazzjoni ta’ l-art |

86751 | 74271600-5 | Servizzi tat-tbasir tat-temp |

86751 | 74271700-6 | Servizzi tal-prospettar xjentifiku |

86751 | 74271710-9 | Servizzi tal-prospettar ġeofiżiku |

86751, 86721, 86711 | 74271711-6 | Stħarriġ ġeofiżiku tas-siti arkeoloġiċi |

86751 | 74271720-2 | Servizzi tal-prospettar ġeoloġiku |

86751 | 74271800-7 | Servizzi topografiċi |

86751, 86721, 86711 | 74271810-0 | Stħarriġ topografiku tas-siti arkeoloġiċi |

86751 | 74271900-8 | Servizzi ta’ l-indovnar ta’ fejn ikun jinsab l-ilma |

86752 | 74272000-6 | Servizzi ta’ stħarriġ tal-parti ta’ taħt il-wiċċ |

86752 | 74272100-7 | Servizzi seżmiċi |

86752 | 74272110-0 | Servizzi ta’ stħarriġ sesmografiku |

86752 | 74272111-7 | Servizzi ta’ l-akkwistat tad-data seżmika |

86752 | 74272112-4 | Servizzi tal-ġbir tad-data seżmika |

86752 | 74272113-1 | Servizzi ta’ l-ipproċessar tad-data seżmika |

86752 | 74272300-9 | Servizzi ta’ stħarriġ magnetometrika |

86753 | 74273000-3 | Servizzi ta’ stħarriġ tal-wiċċ |

86753 | 74273100-4 | Servizzi ta’ stħarriġ idrografiku |

86753 | 74273200-5 | Servizzi ta’ stħarriġ dimensjonali |

86754 | 74274000-0 | Servizzi tal-preparazzjoni tal-pjanti |

86754 | 74274100-1 | Servizzi tal-mapep diġitali |

86754 | 74274200-2 | Servizzi tal-mapep mill-ajru |

86754 | 74274300-3 | Servizzi ta’ stħarriġ kadastrali |

86754 | 74274400-4 | Servizzi idrografiċi |

86754 | 74274500-5 | Servizzi ta’ stħarriġ marittimu |

86754 | 74275000-7 | Servizzi ta’ stħarriġ |

86754 | 74275100-8 | Servizzi tal-fotogrammetrija |

86754 | 74275200-9 | Stħarriġ ta’ l-ordinanza |

86721–86739 | 74276000-4 | Servizzi tekniċi |

86721–86739 | 74276100-5 | Servizzi tal-kontroll tekniku |

86721–86739 | 74276200-6 | Servizzi ta’ l-għajnuna teknika |

86721–86739 | 74276300-7 | Servizzi ta’ l-appoġġ tekniku |

86721–86739 | 74276400-8 | Servizzi ta’ l-ippjanar tekniku |

86761–86769 | 74310000-5 | Servizzi tat-testijiet u l-analiżi teknika |

86761 | 74311000-2 | Servizzi tal-komposizzjoni u tat-testijiet tal-purità u l-analiżi |

86761–86769 | 74312000-9 | Servizzi ta’ l-analiżi |

86761–86769 | 74312100-0 | Servizzi ta’ l-analiżi teknika |

86761–86769 | 74313000-6 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni u t-testijiet tekniċi |

86764 | 74313100-7 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni teknika |

86764 | 74313110-0 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni tal-makkinarju |

86764 | 74313120-3 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni teknika awtomobilistika |

86764 | 74313130-6 | Servizzi tekniċi ta’ l-ispezzjoni tal-bini |

86764 | 74313140-9 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni teknika ta’ l-istrutturi ta’ l-inġinerija |

86764 | 74313141-6 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni tal-pipeline |

86764 | 74313142-3 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni tas-sigurtà marittima |

86764 | 74313143-0 | Servizzi tat-testijiet kontra t-tqattir |

86764 | 74313144-7 | Servizzi tal-monitoraġġ tan-nixxija |

86764 | 74313145-4 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni ta’ pontijiet |

86764 | 74313146-1 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni ta’ digi |

86764 | 74313147-8 | Servizzi ta’ l-ispezzjoni tal-binarji tal-ferrovija |

86761–86763, 86769 | 74313200-8 | Servizzi tat-testijiet tekniċi |

86763 | 74313210-1 | Servizzi tat-testijiet tal-valvoli |

86761–86763, 86769 | 74313220-4 | Servizzi tat-testijiet mhux distruttivi |

86761–86763, 86769 | 74323000-9 | Servizzi tal-kontroll tal-kwalità |

86761–86763, 86769 | 74323100-0 | Servizzi ta’ l-assigurazzjoni tal-kwalità |

86713 | 74874000-6 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-kuntratti |

13 | Servizzi tar-reklamar 871 | | | |

86401, 86503, 86506, 87110–87190 | 74400000-3 | Servizzi tar-reklamar u l-marketing |

87110–87190 | 74410000-6 | Servizzi tar-reklamar |

87120 | 74411000-3 | Servizzi ta’ konsulenza dwar ir-reklamar |

87120 | 74412000-0 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tar-reklamar |

87190 | 74422000-3 | Servizzi promozzjonali |

14 | Servizzi tat-tindif tal-bini u servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-proprjetà 874, 82201–82206 | | | |

82201–82206 | 70300000-4 | Servizzi ta’ l-aġenzija ta’ proprjetà immobbli fuq bażi ta’ miżata jew b’kuntratt |

82201–82203, 82205 | 70310000-7 | Servizzi tal-bejgħ jew kiri ta’ bini |

82201, 82203 | 70311000-4 | Servizzi tal-bejgħ jew kiri ta’ bini residenzali |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70320000-0 | Servizzi tal-bejgħ jew kiri ta’ artijiet |

82201, 82202 | 70321000-7 | Servizzi tal-kiri ta’ artijiet |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70322000-4 | Servizzi tal-bejgħ jew kiri ta’ artijiet vakanti |

82201, 82202 | 70330000-3 | Servizzi ta’ amministrazzjoni ta’ proprjetà immobbli fuq bażi ta’ miżata jew b’kuntratt |

82201 | 70331000-0 | Servizzi proprjetà residenzali |

82201 | 70331100-1 | Servizzi ta’ amministrazzjoni istituzzjonali |

82202 | 70332000-7 | Servizzi proprjetà mhux residenzjali |

82202 | 70332100-8 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-artijiet |

82202 | 70332200-9 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ proprjetà kummerċjali |

82202 | 70332300-0 | Servizzi proprjetà industriali |

82201 | 70333000-4 | Servizzi tad-djar |

82203 | 70340000-6 | Servizzi ta’ "time-share" |

87403 | 74710000-9 | Servizzi tat-tindif ta’ l-akkomodazzjoni |

87403, 87401–87409 | 74720000-2 | Servizzi tat-tindif industrijali |

87401 | 74721000-9 | Servizzi tad-disinfettazzjoni u l-esterminazzjoni |

87401 | 74721100-0 | Servizzi tad-disinfettazzjoni |

87401 | 74721200-1 | Servizzi tal-qerda ta’ insetti u annimali qerrieda |

87401 | 74721210-4 | Servizzi tad-disinfettazzjoni tal-ġrieden u l-firien |

87401 | 74721300-2 | Servizzi tal-fumigazzjoni |

87402 | 74722000-6 | Servizzi tat-tindif tat-twieqi |

87409 | 74724000-0 | Servizzi tat-tindif tal-kalkari u taċ-ċmieni |

87401–87409 | 74731000-2 | Servizzi tat-tindif ta’ bini |

87409 | 74731100-3 | Servizzi tat-tindif bi pressa qawwija għal strutturi tubulari |

87409 | 74732000-9 | Servizzi tat-tindif tat-tankiet |

87409 | 74732100-0 | Servizzi tat-tindif tar-reservaturi |

87403, 87409 | 74735000-0 | Servizzi tat-tindif tal-parkeġġi tal-karozzi |

87409 | 74740000-8 | Servizzi tat-tindif varju |

87409 | 74741000-5 | Servizzi tat-tindif ta’ l-apparat tat-tefonija |

87409 | 74742000-2 | Servizzi tat-tindif ta’ l-apparat tat-trasport |

87403 | 74743000-9 | Servizzi tat-tindif ta’ l-apparat ta’ l-uffiċini |

87409 | 74744000-6 | Servizzi tat-tindif tal-laned taż-żibel |

87401–87409 | 74750000-1 | Servizzi tat-tindif ta’ l-uffiċini |

87401–87409 | 74760000-4 | Servizzi tat-tindif ta’ l-iskejjel |

15 | Servizzi ta’ l-ippubblikar u l-istampar fuq il-bażi ta’ miżata jew kuntratt 88442 | | | |

88442 | 78000000-7 | Servizzi ta’ l-istampar, pubblikar u dawk relatati |

88442 | 78100000-8 | Servizzi ta’ l-istampar |

88442 | 78110000-1 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba |

88442 | 78111000-8 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-indirizzi |

88442 | 78112000-5 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-eżerċizzji |

88442 | 78113000-2 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kalendarji |

88442 | 78113100-3 | Servizzi ta’ l-istampar tal-organizzaturi personali |

88442 | 78114000-9 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba tan-noti |

88442 | 78114100-0 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kotba żgħar |

88442 | 78114200-1 | Servizzi ta’ l-istampar għall-utaja tal-karti għall-memorandum |

88442 | 78114300-2 | Servizzi ta’ l-istampar għall-utaja tal-karti ta’ l-ittri |

88442 | 78114400-3 | Servizzi ta’ l-istampar għall-utaja tal-karti tax-xuga |

88442 | 78115000-6 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ materjal ta’ l-istampar tar-reklami kummerċjali |

88442 | 78115100-7 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ katalogi kummerċjali |

88442 | 78116000-3 | Servizzi ta’ l-istampar tar-reġistri |

88442 | 78117000-0 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba tal-kontijiet |

88442 | 78118000-7 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-ordnijiet |

88442 | 78119000-4 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kotba ta’ l-irċevuti |

88442 | 78120000-4 | Servizzi ta’ l-istampar tal-kartolerija |

88442 | 78121000-1 | Servizzi ta’ l-istampar tal-bustini |

88442 | 78122000-8 | Servizzi ta’ l-istampar tal-karti tan-noti |

88442 | 78122100-9 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ settijiet bil-karta saħħara infilsata fihom |

88442 | 78123000-5 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ albums għall-kampjuni jew kollezzjonijiet |

88442 | 78124000-2 | Servizzi ta’ l-istampar binders, folders u koperti għall-karti |

88442 | 78125000-9 | Servizzi ta’ l-istampar għall-biljetti tan-negozju |

88442 | 78130000-7 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ materjal stampat b’sigurtà |

88442 | 78131000-4 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ permessi |

88442 | 78132000-1 | Servizzi ta’ l-istampar tal-karti bankarji |

88442 | 78133000-8 | Servizzi ta’ l-istampar taċ-ċertifikati tat-titoli |

88442 | 78134000-5 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli taċ-ċekkijiet |

88442 | 78135000-2 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ bolol ġodda |

88442 | 78135100-3 | Karta stampata ta’ karta b’effett tal-bolol |

88442 | 78136000-9 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti ta’ ikliet |

88442 | 78140000-0 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli |

88442 | 78141000-7 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli tan-negozju tip "manifold" |

88442 | 78142000-4 | Servizzi ta’ l-istampar tal-formoli kontinwi |

88442 | 78150000-3 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti |

88442 | 78151000-0 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti tad-dħul |

88442 | 78152000-7 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti tat-trasport |

88442 | 78153000-4 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ biljetti bi strippa manjetika |

88442 | 78160000-6 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kalendarji |

88442 | 78170000-9 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ "timetables" |

88442 | 78180000-2 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ ġurnali |

88442 | 78190000-5 | Servizzi ta’ l-istampar ta’ kartelluni |

88442 | 78200000-9 | Servizzi relatati mal-istampar |

88442 | 78210000-2 | Servizzi tal-finalizzar ta’ l-istampar |

88442 | 78220000-5 | Servizzi tal-komposizzjoni |

88442 | 78221000-2 | Servizzi tat-tħejjija tal-pjanċi ta’ l-istampar |

88442 | 78222000-9 | Servizzi tal-fotogravura |

88442 | 78223000-6 | Servizzi ta’ l-issettjar tat-ripi |

88442 | 78224000-3 | Servizzi litografiċi |

88442 | 78225000-0 | Servizzi tad-disinn grafiku |

88442 | 78230000-8 | Servizzi ta’ l-istampar u tat-tqassim |

88442 | 78240000-1 | Servizzi ta’ l-istampar u tad-distribuzzjoni |

88442 | 78300000-0 | Servizzi tal-pubblikazzjoni |

88442 | 78310000-3 | Servizzi tal-legatura tal-kotba u tal-finalizzar |

88442 | 78311000-0 | Servizzi tal-finalizzar tal-kotba |

88442 | 78312000-7 | Servizzi tal-legatura tal-kotba |

88442 | 78400000-1 | Servizzi ta’ l-abbonament |

16 | Servizzi tad-disponiment tad-drenaġġ u ż-żibel; servizzi tas-sanitazzjoni u dawk simili 94 | | | |

94010, 94020 | 90100000-8 | Servizzi tad-disponiment tad-dranaġġ u taż-żibel |

94010 | 90110000-1 | Servizzi tad-drenaġġ |

94010 | 90111000-8 | Servizzi tat-tneħħija u t-trattament tad-drenaġġ |

94010 | 90111100-9 | Servizzi tat-tneħħija tad-drenaġġ |

94010 | 90111200-0 | Servizzi tat-trattament tad-drenaġġ |

94010 | 90111300-1 | Servizzi tad-disponiment tad-dranaġġ |

94010 | 90112000-5 | Servizzi tat-trattament tal-fosos u ta’ tankijiet settiċi |

94010 | 90112100-6 | Servizzi tat-trattament tal-fosos |

94010 | 90112200-7 | Servizzi tat-trattament ta’ tankijiet settiċi |

94010 | 90112210-0 | Servizzi ta’ l-iżvojtar tal-fosos u tat-tankijiet settiċi |

94010 | 90112300-8 | Servizzi ta’ l-iżvojtar tal-fosos u tat-tankijiet settiċi |

94010 | 90113000-2 | Servizzi tat-tindif tad-drenaġġ |

94010 | 90114000-9 | Servizzi ta’ amministrazzjoni tad-drenaġġ |

94010 | 90114100-0 | L-operat ta’ l-impjant tad-drenaġġ |

94010 | 90115000-6 | Servizzi ta’ l-istħarriġ tad-drenaġġ |

94020 | 90120000-4 | Servizzi taż-żibel |

94020 | 90121000-1 | Servizzi ta’ l-iskart ġenerali |

94020 | 90121100-2 | Servizzi tal-ġbir ta’ l-iskart |

94020 | 90121110-5 | Servizzi tal-ġbir ta’ l-iskart solidu urvan |

94020 | 90121120-8 | Servizzi tal-ġbir ta’ l-iskart domestiku |

94020 | 90121130-1 | Servizzi tal-ġbir tal-ħmieġ mit-toroq |

94020 | 90121140-4 | Servizzi tal-ġbir tal-karti |

94020 | 90121200-3 | Servizzi tat-trasport taż-żibel |

94020 | 90121300-4 | Servizzi tat-trattament taż-żibel |

94020 | 90121310-7 | Servizzi tad-disponiment taż-żibel domestiku |

94020 | 90121320-0 | Servizzi tad-disponiment ta’ l-iskart solidu urban |

94020 | 90121330-3 | Servizzi ta’ l-inċenerazzjoni taż-żibel |

94020 | 90121340-6 | Servizzi tad-disponiment ta’ l-irmied |

94010 | 90121400-5 | Trattament u disponiment ta’ likwidi maħmuġa |

94020 | 90122000-8 | Servizzi taż-żibel speċjali |

94020 | 90122100-9 | Servizzi taż-żibel tossiku |

94020 | 90122110-2 | Servizzi ta’ l-iskart radju-attiv |

94020 | 90122111-9 | Ġbir ta’ l-iskart radju-attiv |

94020 | 90122112-6 | Servizzi tal-ħażna ta’ l-iskart radju-attiv |

94020 | 90122113-3 | Disponiment ta’ l-iskart radju-attiv |

94020 | 90122114-0 | Trasportazzjoni ta’ l-iskart radju-attiv |

94020 | 90122120-5 | Servizzi li jirrigwardjaw il-ħamrija kontaminata |

94020 | 90122121-2 | It-tneħħija tal-ħamrija kontaminata |

94020 | 90122122-9 | Id-disponiment ta’ ħamrija kontaminata |

94020 | 90122123-6 | It-trattament ta’ ħamrija kontaminata |

94020 | 90122124-3 | It-tindif u t-trattament tal-ħamrija |

94020 | 90122130-8 | Servizzi tad-disponiment ta’ l-iskart tossiku apparti milli l-iskart radju-attiv u l-ħamrija kontaminata |

94020 | 90122131-5 | Servizzi tad-disponiment ta’ l-armi u l-munizjon |

94020 | 90122132-2 | Servizzi tad-disponiment tal-bombi |

94020 | 90122200-0 | Servizzi ta’ skarat mediku |

94020 | 90122210-3 | Servizzi tal-ġbir ta’ l-iskart kliniku |

94020 | 90122220-6 | Servizzi tad-disponiment ta’ l-iskart kliniku |

94020 | 90122230-9 | Servizzi tat-tneħħija ta’ l-iskart bioloġiku |

94020 | 90122240-2 | Ġbir, trasport u disponiment ta’ l-iskart mill-isptarijiet |

94020 | 90122300-1 | Servizzi tal-ħamà |

94020 | 90122310-4 | Servizzi tat-tneħħija tal-ħamà |

94020 | 90122320-7 | Servizzi tat-trasport tal-ħamà |

94020 | 90122330-0 | Servizzi tat-trattament tal-ħamà |

94020 | 90122340-3 | Servizzi tad-disponiment tal-ħamà |

94020 | 90123000-5 | L-operat tas-sit taż-żibel |

94020 | 90123100-6 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tar-radam |

94020 | 90123200-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tar-rimi tal-faħam ħażin |

94020 | 90123300-8 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tar-radam ta’ l-iskart |

94010–94050, 94090 | 90200000-9 | Servizzi tat-tindif u s-sanitazzjoni f’żoni urbani u rurali, u s-servizzi relatati |

94030 | 90210000-2 | Servizzi tat-tindif tat-toroq |

94030 | 90211000-9 | Servizzi tal-knis tat-toroq |

94030 | 90212000-6 | Servizzi tat-tindif tal-borra |

94030 | 90213000-3 | Servizzi tat-tindif tas-silġ |

94010 | 90220000-5 | Servizzi tat-tindif tal-gandotti |

94010 | 90221000-2 | Servizzi ta’ l-iżvojtar tal-gandotti |

94020 | 90230000-8 | Servizzi tat-tneħħija ta’ l-asbestos |

94020, 94040 | 90240000-1 | Servizzi tat-tneħħija taċ-ċomb |

94010–94050, 94090 | 90250000-4 | Servizzi ta’ disinfettar u esterminazzjoni f’żoni urbani u rurali |

94020, 94030 | 90260000-7 | Servizzi tat-tindif tax-xtajtiet |

94020, 94040–94090 | 90300000-0 | Servizzi ambjentali u ekoloġiċi |

94020, 94040–94090 | 90310000-3 | Servizzi ambjentali |

94040–94090 | 90311000-0 | Servizzi ta’ konsulenza ambjentali |

94060, 94090 | 90312000-7 | Studji ta’ l-impatt ambjentali |

94090 | 90313000-4 | Sistemi tal-monitoraġġ ambjentali |

94040, 94060, 94090 | 90313100-5 | Servizzi tal-kontroll ta’ l-inkwinament |

94090 | 90313110-8 | Servizzi tal-kontroll ta’ l-inkwinament mit-tixrid taż-żejt |

94040, 94060, 94090 | 90313120-1 | Servizzi tal-monitoraġġ tat-tniġġis |

94040 | 90314000-1 | Servizzi tal-kejl ta’ l-emissjonijiet |

94020, 94040–94090 | 90315000-8 | Servizzi tal-protezzjoni ambjentali |

94090 | 90315100-9 | Servizzi tal-manutenzjoni ambjentali |

94090 | 90315200-0 | Servizzi tat-titjib ambjentali |

94020 | 90315300-1 | Servizzi tar-riċiklaġġ |

94020 | 50190000-3 | Servizzi ta’ tfarrik ta’ vetturi |

94020 | 50229000-6 | Demolizzjoni ta’ vaguni ambulanti |

94020 | 50243000-0 | Servizzi ta’ demolizzjoni ta’ vapuri |

94040–94090 | 90320000-6 | Servizzi ekoloġiċi |

17 | Servissi tal-lukandi u r-restoranti 64 | | | |

64110–64320 | 55000000-0 | Servissi tal-lukandi u r-restoranti |

64110 | 55100000-1 | Servizzi tal-lukandi |

64191–64199 | 55200000-2 | Siti tal-kampeġġ u ta’ akkomodazzjoni oħra mhux tal-lukandi |

64194 | 55210000-5 | Servizzi ta’ l-ospizju taż-żgħażagħ |

64195 | 55220000-8 | Servizzi tas-sit ta’ l-ikkampeġġjar |

64195 | 55221000-5 | Servizzi tas-sit tal-karovani |

64191, 64192 | 55240000-4 | Servizzi ta’ ċentru tal-vaganzi u ta’ djar tat-turisti |

64192 | 55241000-1 | Servizzi ta’ ċentru tal-vaganzi |

64192 | 55242000-8 | Servizzi ta’ djar tat-turisti |

64191 | 55243000-5 | Servizzi tal-kamp tal-vaganzi tat-tfal |

64193 | 55250000-7 | Servizzi ta’ kiri ta’ l-akkomodazzjoni bl-għamara għal żmien qasir |

64196 | 55260000-0 | Servizzi ta’ l-irqad fil-karozza |

64199 | 55270000-3 | Servizzi ipprovduti minn stabbilimenti fuq il-bażi ta’ sodda u kolazzjoni |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55300000-3 | Servizzi ta’ restoranti u tal-preżentazzjoni ta’ l-ikel |

64210 | 55310000-6 | Servizz tal-kamriera fir-resturanti |

64210 | 55311000-3 | Servizz tal-kamriera fir-restoranti bi klijentela ristretta |

64210 | 55312000-0 | Servizz tal-kamriera fir-restoranti bi klijentela mhux ristretta |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55320000-9 | Servizzi tal-preżentazzjoni ta’ l-ikel |

64230, 64210, 64220, 64290 | 55321000-6 | Servizzi tal-preparazzjoni ta’ l-ikel |

64230, 64210, 64220 | 55322000-3 | Servizzi tat-tisjir ta’ l-ikel |

64290 | 55330000-2 | Servizzi tal-kafetterija |

64310, 64320 | 55400000-4 | Servizzi tal-preżentazzjoni tax-xorb |

64310, 64320 | 55410000-7 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ ħwienet tax-xorb |

64210–64290 | 55500000-5 | Servizzi tal-kafetterija u ta’ l-ikel |

64220 | 55510000-8 | Servizzi tal-kafetterija |

64220 | 55511000-5 | Servizzi tal-kafetterija u dwak l-oħrajn tal-kafetterija bi klijentela ristretta |

64220 | 55512000-2 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-kafetterija |

64230 | 55520000-1 | Servizzi tal-preżentazzjoni ta’ l-ikel |

64230 | 55521000-8 | Servizzi tal-preżentazzjoni ta’ l-ikel għal sptarijiet privati |

64230 | 55521100-9 | Servizzi ta’ l-ikel imwassal fid-djar |

64230 | 55521200-0 | Servizz tat-twassil ta’ l-ikel |

64230 | 55522000-5 | Servizzi ta’ l-ikel għall-impriżi tat-trasport |

64230 | 55523000-2 | Servizzi ta’ l-ikel għall-impriżi oħrajn u istituzzjonijiet relatati |

64230 | 55523100-3 | Servizzi ta’ l-ikel għal-iskejjel |

64230 | 55524000-9 | Servizzi tal-preżentazzjoni ta’ l-ikel għall-iskejjel |

64110–64199, 82102 | 93400000-2 | Servizzi ta’ l-akkomodazzjoni u uffiċini |

64110–64199 | 93410000-5 | Servizzi ta’ l-akkomodazzjoni |

64110–64199 | 93411000-2 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-akkomodazzjoni |

18 | Servizzi tat-trasport bil-ferrovija 711 | | | |

71111, 71112 | 60111000-9 | Trasport tal-pasiġġieri bil-ferrovija |

71121–71129 | 60121000-2 | Trasport tal-merkanzija bil-ferrovija |

71121 | 60121100-3 | Trasport bil-ferrovija ta’ oġġetti ffriżati jew raffriġerati |

71122 | 60121200-4 | Trasport bil-ferrovija ta’ prodotti tal-petroleum |

71122 | 60121300-5 | Trasport bil-ferrovija ta’ likwidi fil-massa jew gassijiet |

71123 | 60121400-6 | Trasport bil-ferrovija ta’ merkanzija fil-kontenituri |

71124 | 60121500-7 | Trasport tal-posta bil-ferrovija |

71129 | 60121600-8 | Trasport bil-ferrovija ta’ oġġetti xotti fil-massa |

19 | Servizzi tat-trasport b’mezzi ta’ fuq l-ilma 72 | | | |

72111–72240 | 61000000-5 | Servizzi tat-trasport b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

72111, 72119, 72211, 72219 | 61100000-6 | Servizzi tat-trasport tal-passiġġieri b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

72111, 72211 | 61110000-9 | Servizzi tat-trasport bil-laneċ |

72121–72129, 72221–72229 | 61200000-7 | Trasport tal-merkanzija b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

72121, 72221 | 61210000-0 | Trasport tal-merkanzija raffriġerata b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

72122, 72222 | 61220000-3 | Trasport taż-żejt b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

72122, 72222, 72129, 72229 | 61230000-6 | Trasport tal-merkanzija fil-massa b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

72123, 72229 | 61240000-9 | Trasport tal-merkanzija fil-kontenituri b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

72129, 72229 | 61250000-2 | Trasport tal-posta b’mezzi ta’ fuq l-ilma |

72130 | 61300000-8 | Servizzi ta’ vapuri li jqiegħdu l-cables |

72121–72129, 72221–72229 | 61400000-9 | Operazzjonijiet tal-vapuri |

72130, 72230 | 61500000-0 | Kiri tal-mezzi tat-trasport ta’ fuq l-ilma bl-ekwipaġġ tagħhom |

72130, 72230 | 61510000-3 | Kiri ta’ dgħajjes bl-ekwipaġġ tagħhom |

72130 | 61511000-0 | Kiri ta’ vapuri li jbaħħru f’ibħra miftuħa bl-ekwipaġġ tagħhom |

72230 | 61512000-7 | Kiri ta’ dgħajjes ta’ fuq kanali interni bl-ekwipaġġ tagħhom |

72130, 72230 | 61513000-4 | Servizzi ta’ vapuri għal kontra t-tniġġiż |

72130, 72230 | 61514000-1 | Servizzi ta’ vapuri kapaċi li jerfgħu tagħbijiet tqal hafna |

72130, 72230 | 61515000-8 | Servizzi ta’ vapuri li jistennew fil-qrib |

72130, 72230 | 61516000-5 | Servizzi ta’ vapuri tal-fornimenti offshore |

72130, 72230 | 61530000-9 | Kiri ta’ dgħajjes bl-ekwipaġġ tagħhom |

72140, 72240 | 63370000-3 | Servizzi ta’ l-irmonk u l-imbuttar ta’ vapuri |

72140, 72240 | 63371000-0 | Servizzi ta’ l-irmonk |

72140, 72240 | 63372000-7 | Servizzi ta’ l-imbuttar ta’ vapuri |

20 | Servizzi ta’ appoġġ u trasport awżiljarju 74 | | | |

74690, 88110, 91260 | 62400000-6 | Servizzi ta’ l-ajru u dawk relatati magħhom |

74690 | 62440000-8 | Servizzi operazzjoni ta’ l-ajruplani |

74690 | 62441000-5 | Servizzi ta’ piloti |

74690 | 62450000-1 | Servizzi ta’ l-operat ta’ l-ajruplani |

72140, 72240, 74110–74900, 91136 | 63000000-9 | Servizzi ta’ appoġġ u trasport awżiljarju; servizzi ta’ l-aġenziji ta’ l-ivvjaġġar |

74110–74290 | 63100000-0 | Servizzi tat-tqandil tal-merkanzija u tal-ħażna |

74110, 74190 | 63110000-3 | Servizzi tat-tqandil tal-merkanzija |

74110 | 63111000-0 | Servizzi tat-tqandil tal-kontenituri |

74190 | 63112000-7 | Servizzi tat-tqandil tal-bagalji |

74190 | 63112100-8 | Servizzi tat-tqandil tal-bagalji tal-passiġġieri |

74190 | 63112110-1 | Servizzi tal-ġbir tal-bagalji |

74210–74290 | 63120000-6 | Servizzi tal-ħażna u tal-magażżinaġġ |

74210–74290 | 63121000-3 | Servizzi tal-ħażna u ta’ l-irkupru |

74210–74290 | 63121100-4 | Servizzi tal-ħażna |

74220 | 63121110-7 | Servizzi tal-ħażna tal-gass |

74290 | 63122000-0 | Sarvizzi tal-magażinaġġ |

74300–74490 | 63200000-1 | Servizzi bħala appoġġ tat-trasport bl-art |

74300 | 63210000-4 | Servizzi bħala appoġġ tat-trasport bil-ferrovija |

74410–74490 | 63220000-7 | Servizzi bħala appoġġ tat-trasport bit-triq |

74410 | 63221000-4 | Servizzi ta’ l-istazzjon tal-karozzi tal-linja |

74420 | 63222000-1 | Servizzi operazzjoni f’toroq arterjali ewlenija |

74420 | 63222100-2 | Servizzi tal-ħlasijiet tal-passaġġ minn toroq arterjali ewlenija |

74420 | 63223000-8 | Servizzi operazzjonali tal-pontijiet u tal-mini |

74420 | 63223100-9 | Servizzi operazzjonali tal-pontijiet |

74420 | 63223110-2 | Servizzi tal-ħlasijiet tal-passaġġ minn fuq pontijiet |

74420 | 63223200-0 | Servizzi operazzjoni tal-mini |

74420 | 63223210-3 | Servizzi tal-ħlasijiet tal-passaġġ minn ġewwa mini |

74430 | 63224000-5 | Servizzi tal-parkeġġ |

74490 | 63225000-2 | Servizzi ta’ l-imwieżen għall-vetturi |

74490 | 63226000-9 | Servizzi għall-forniment tal-karburanti lill-vetturi |

72140, 72240, 74510–74590 | 63300000-2 | Servizzi bħala appoġġ tat-trasport fuq l-ilma |

74510, 74590 | 63310000-5 | Servizzi operazzjonali tal-portijiet u l-kanali interni u s-servizzi assoċċjati magħhom |

74510 | 63311000-2 | Servizzi ta’ bunkering |

74510 | 63312000-9 | Servizzi operazzjoni tal-portijiet |

74510 | 63313000-6 | Servizzi operazzjoni tal-passaġġi interni bl-ilma |

74590 | 63314000-3 | Servizzi tal-forniment tal-karburanti lill-vapuri |

74590 | 63315000-0 | Servizzi operazzjonali tat-terminus tal-passiġġieri |

74520 | 63320000-8 | Servizzi tal-pitoġġ tal-vapuri |

74520 | 63330000-1 | Servizzi ta’ l-irmiġġi mal-mollijiet |

74530 | 63340000-4 | Servizzi tan-navigazzjoni |

74530 | 63341000-1 | Servizzi tal-posizzjonar offshore |

74530 | 63341100-2 | Servizzi tal-posizzjonar tal-vapuri tas-sinjali bid-dwal |

74530 | 63342000-8 | Servizzi tal-vapuri tas-sinjali bid-dwal |

74530 | 63343000-5 | Servizzi tal-posizzjonar tal-bagi |

74530 | 63343100-6 | Servizzi tal-bagi ta’ l-immarkar |

74530 | 63344000-2 | Servizzi tal-lanterni |

74540 | 63350000-7 | Servizzi tas-salvataġġ u tal-qlugħ mill-inkaljar |

74540 | 63351000-4 | Servizzi tas-salvataġġ |

74540 | 63352000-1 | Servizzi tal-vapuri li jkunu jistennew fil-qrib |

74540 | 63353000-8 | Servizzi tal-qlugħ mill-inkaljar tal-vapuri |

74510, 74590 | 63360000-0 | Servizzi varji bħala appoġġ tat-trasport fuq l-ilma |

74590 | 63361000-7 | Servizzi tar-reġistrazzjoni ta’ vapuri |

74590 | 63362000-4 | Servizzi tat-tfarrik tas-silġ f’wiċċ il-baħar |

74590 | 63363000-1 | Servizzi ta’ ħażna ta’ vapuri |

74590 | 63364000-8 | Servizzi taċ-chartering tal-vapuri |

74590 | 63365000-5 | Servizzi tat-twarrib għal żmien twil tal-vapuri |

74590 | 63366000-2 | Servizzi ta’ l-operat tal-vapuri |

74590 | 63366100-3 | Servizzi tal-varar tal-vapuri |

74590 | 63366200-4 | Servizzi ROV |

74590 | 63367000-9 | Servizzi ta’ vapuri tas-sajd |

74590 | 63368000-6 | Servizzi ta’ vapuri tar-riċerka |

74510 | 63369000-3 | Servizzi tat-tqandil ta’ ankri |

74610–74690 | 63400000-3 | Servizzi bħala appoġġ tat-trasport bl-ajru |

74610 | 63410000-6 | Servizzi operazzjonali ta’ l-ajruport |

74620 | 63420000-9 | Servizzi tal-kontroll tat-traffiku bl-ajru |

74690 | 63430000-2 | Servizzi ta’ l-għoti tal-karburanti lill-ajruplani |

74710, 74720, 74800, 74900, 91136 | 63500000-4 | Servizzi bħala appoġġ mill-aġenziji ta’ l-ivvjaġġar, operaturi tal-ġiti u ta’ l-għajnuna lit-turisti |

74710, 74720, 91136 | 63510000-7 | Servizzi mill-aġenziji ta’ l-ivvjaġġar, u simili |

74710 | 63511000-4 | Organizzazzjoni ta’ vjaġġi ta’ ġiti kollox kompriż |

74710 | 63512000-1 | Servizzi tal-bejgħ ta’ biljetti ta’ l-ivjaġġar u ta’ ġiti kollox kompriż |

74710, 74720, 91136 | 63513000-8 | Servizzi ta’ l-informazzjopni lit-turisti |

74720 | 63514000-5 | Servizzi ta’ gwida lit-turisti |

74710 | 63515000-2 | Servizzi ta’ l-ivjaġġar |

74710 | 63516000-9 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-ivjaġġar |

74800, 74900 | 63520000-0 | Servizzi ta’ l-aġenzija tat-trasport |

74800 | 63521000-7 | Servizzi ta’ l-aġenzija tat-trasport tal-merkanzija |

74590, 74800 | 63522000-4 | Servizzi tas-senserija tal-vapuri |

74800 | 63523000-1 | Servizzi tal-port u tal-ġarr tal-merkanzija |

74900 | 63524000-8 | Servizzi tat-tħejjija tad-dokumentazzjoni tat-trasport |

74800, 74900 | 63600000-5 | Servizzi tal-loġistika |

74300 | 74322000-2 | Servizzi tal-monitoraġġ tal-ferroviji |

74540, 88200, 88300 | 93610000-7 | Servizzi marittimi akwatiċi |

21 | Servizzi legali 861 | | | |

86111–86190 | 74110000-3 | Servizzi legali |

86111–86120, 86190 | 74111000-0 | Servizzi legali u tar-rappreżentazzjoni |

86111–86120, 86190 | 74111100-1 | Servizzi ta’ pariri legali |

86111–86120 | 74111200-2 | Servizzi ta’ rappreżentazzjoni legali |

86119 | 74112000-7 | Servizzi ta’ konsulenza dwar il-privattivi u d-dritt ta’ l-awtur |

86119 | 74112100-8 | Servizzi ta’ konsulenza dwar id-dritt ta’ l-awtur |

86119 | 74112110-1 | Servizzi ta’ konsulenza dwar id-dritt ta’ l-awtur tas-software |

86130 | 74113000-4 | Servizzi tad-dokumenti legali u taċ-ċertifikazzjoni |

86130 | 74113100-5 | Servizzi tad-dokumentazzjoni |

86130 | 74113200-6 | Servizzi taċ-ċertifikazzjoni |

86130 | 74113210-9 | Servizzi taċ-ċertifikazzjoni tal-firma elettronika |

86111–86120, 86190 | 74114000-1 | Servizzi ta’ pariri legali u ta’ l-informazzjoni |

22 | Servizzi tat-tqegħid u l-forniment ta’ personal 872 | | | |

87201–87209, 87909 | 74500000-4 | Servizzi tar-reklutaġġ ta’ ħaddiema u l-provvediment ta’ personal |

87202 | 74510000-7 | Servizzi tal-posizzjonar tal-personal |

87202 | 74512000-1 | Servizzi tal-posizzjonar tal-personal bħala appoġġ fl-uffiċini |

87201 | 74513000-8 | Servizzi tar-rilokazzjoni ta’ l-impjegati |

87201–87209 | 74520000-0 | Servizzi tal-forniment ta’ personal |

87203, 87205 | 74521000-7 | Servizzi tal-forniment ta’ personal għall-uffiċini |

87204 | 74522000-4 | Servizzi tal-forniment ta’ personal għal xogħol domestiku |

87203, 87205 | 74523000-1 | Servizzi tal-forniment ta’ ħaddiema kummerċjali u industrijali |

87206 | 74524000-8 | Servizzi tal-forniment ta’ personal bħala infermiera |

87206, 87209 | 74525000-5 | Servizzi tal-forniment ta’ personal għall-xogħol fil-mediċina |

87201 | 74530000-3 | Servizzi ta’ reklutaġġ |

87201–87209, 87909 | 74540000-6 | Servizzi ta’ personal apparti milli s-servizzi tal-posizzjonar u tal-forniment |

87201–87209 | 95000000-2 | Djar privati b’persuni impjegati |

87202–87203, 87205 | 95100000-3 | Servizzi ta’ ħaddiema kummerċjali u industrijali |

87202–87203, 87205 | 95110000-6 | Servizzi ta’ ħaddiema kummerċjali |

87205 | 95120000-9 | Servizzi ta’ ħaddiema industrijali |

87201–87209 | 95130000-2 | Servizzi tal-mano d’opera |

87202, 87203, 87205 | 95131000-9 | Servizzi ta’ l-aġenzija tal-personal |

87203 | 95132000-6 | Servizzi tal-persunal klerikali |

87203–87209 | 95133000-3 | Personal temporanju |

87204 | 95133100-4 | Servizzi ta’ għajnuna fid-djar |

87204 | 95140000-5 | Servizzi domestiċi |

23 | Servizzi dwar l-assigurazzjoni u s-sigurtà, apparti milli ta’ vetturi korazzati 873 (apparti milli 87304) | | | |

87301–87309 | 74600000-5 | Servizzi ta’ l-investigazzjoni u tas-sigurtà |

87302–87309 | 74610000-8 | Servizzi tas-sigurtà |

87303 | 74611000-5 | Servizzi tal-monitoraġġ ta’ l-allarmi |

87305 | 74613000-9 | Servizzi ta’ gwardji |

87309 | 74614000-6 | Servizzi ta’ sorveljanza |

87309 | 74614100-7 | Servizzi tas-sistema ta’ l-intraċċjar |

87309 | 74614110-0 | Servizzi ta’ l-intraċċar ta’ l-iskartar |

87305 | 74615000-3 | Servizzi tar-ronda |

87301 | 74620000-1 | Servizzi ta’ l-investigazzjoni |

24 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni u ta’ l-edukazzjoni vokazzjonali 92 | | | |

92110, 92190 | 80100000-5 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni primarja |

92110 | 80110000-8 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni ta’ qabel l-iskola formali |

92210–92240 | 80200000-6 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni sekondarja |

92230, 92240 | 80210000-9 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni sekondarja, teknika u vokazzjonali |

92230, 92240 | 80211000-6 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni sekondarja, teknika |

92230, 92240 | 80212000-3 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni sekondarja, vokazzjonali |

92190, 92240, 92390–92900 | 80220000-2 | Servizzi edukazzjonali għal studenti ħandikappati |

92310–92390 | 80300000-7 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni għolja |

92110–92390 | 80310000-0 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni taż-żgħażagħ |

92310, 92390 | 80320000-3 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni medika |

92310, 92390 | 80330000-6 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni dwar is-sigurtà |

92240 | 80340000-9 | Servizzi ta’ l-edukazzjoni speċjali |

92400, 92900 | 80410000-1 | Servizzi varji ta’ l-iskejjel |

92400 | 80411000-8 | Servizzi ta’ l-iskejjel tas-sewqan |

92400 | 80411100-9 | Servizzi tat-testijiet tas-sewqan |

92400 | 80411200-0 | Lezzjonijiet tas-sewqan |

92400 | 80412000-5 | Servizzi ta’ l-iskejjel tat-titjir |

92400 | 80413000-2 | Servizzi ta’ l-iskejjel ta’ l-ibburdjar |

92400 | 80414000-9 | Servizzi ta’ l-iskolja ta’ għadis |

92400 | 80415000-6 | Servizzi tat-taħriġ ta’ l-iskijjar |

92230–92900 | 80420000-4 | Faċilitajiet tat-taħriġ |

92310–92900 | 80421000-1 | Servizzi ta’ programmi tat-taħriġ |

92400, 92900 | 80421100-2 | Servizzi tat-taħriġ tal-personal |

92900 | 80422000-8 | Servizzi tat-taħriġ |

92900 | 80422100-9 | Servizzi ta’ programmi tat-taħriġ |

92310–92900 | 80422200-0 | Seminars tat-taħriġ |

92230–92900 | 80423000-5 | Servizzi tat-taħriġ professjonali |

92230–92310 | 80423100-6 | Servizzi tat-taħriġ industrijali u tekniku |

92230–92310 | 80423110-9 | Servizzi tat-taħriġ industrijali |

92230–92310 | 80423120-2 | Servizzi tat-taħriġ tekniku |

92310–92900 | 80423200-7 | Servizzi tat-taħriġ ta’ l-amministraturi |

92900 | 80423300-8 | Servizzi tat-taħriġ dwar l-utenti tal-kompjuters u tal-familjarizzazzjoni |

92900 | 80423310-1 | Servizzi tat-taħriġ tal-kompjuter |

92220, 92310, 92390, 92900 | 80423320-4 | Korsijiet tal-kompjuter |

92900 | 80424000-2 | Servizzi tat-taħriġ ambjentali |

92900 | 80425000-9 | Servizzi tat-taħriġ tas-sigurtà |

92310, 92390, 92900 | 80426000-6 | Servizzi tat-taħriġ fis-saħħa u fl-ewwel għajnuna |

92310, 92390 | 80426100-7 | Servizzi tat-taħriġ fis-saħħa |

92900 | 80426200-8 | Servizzi tat-taħriġ fl-ewwel għajnuna |

92310–92400 | 80427000-3 | Servizzi tat-taħriġ għall-iżvilupp tal-personal |

92210, 92220, 92390–92900 | 80428000-0 | Provvediment ta’ korsijiet tal-lingwi |

92310–92400 | 80430000-7 | Servizzi ta’ edukazzjoni għall-adulti fil-livell universitarju |

25 | Servizzi tas-saħħa u soċjali 93 | | | |

93324, 93329 | 74511000-4 | Servizzi tat-tfittix għax-xogħol |

93110–93329 | 85000000-9 | Servizzi dwar saħħa ta’ xogħol soċjali |

93110–93199 | 85100000-0 | Servizzi tas-saħħa |

93110–93192, 93199 | 85110000-3 | Servizzi ta’ l-isptar u dawk relatati magħhom |

93110–93192, 93199 | 85111000-0 | Servizzi ta’ l-isptar |

93110 | 85111100-1 | Servizzi ta’ l-isptar kirurġiku |

93110 | 85111200-2 | Servizzi ta’ l-isptar mediku |

93110 | 85111300-3 | Servizzi ta’ l-isptar tal-ginekaloġija |

93110 | 85111320-9 | Servizzi ta’ l-isptar obstetriku |

93110 | 85111400-4 | Servizzi ta’ l-isptar tar-riabilitazzjoni |

93110 | 85111500-5 | Servizzi ta’ l-isptar psikjatriku |

93122 | 85111600-6 | Servizzi ortotiċi |

93122 | 85111700-7 | Servizzi tat-terapija bl-ossiġenu |

93199 | 85111800-8 | Servizzi patoloġiċi |

93110, 93199 | 85112000-7 | Servizzi ta’ appoġġ għall-isptarijiet |

93199 | 85112100-8 | Servizzi tas-sodod ta’ l-isptarijiet |

93110, 93121, 93122, 93191–93199 | 85120000-6 | Servizzi tal-prattika medika u dawk relatati |

93121, 93122 | 85121000-3 | Servizzi tal-prattika medika |

93121 | 85121100-4 | Servizzi tal-prattika ġenerali |

93121 | 85121110-7 | Servizzi tal-prattika ġenerali għat-tfal |

93121 | 85121200-5 | Servizzi mediċi speċjalizzati |

93122 | 85121300-6 | Servizzi kirurġiċi speċjalizzati |

93123 | 85130000-9 | Servizzi tal-prattika dentali u dawk relatati |

93123 | 85131000-6 | Servizzi tal-prattika dentali |

93123 | 85131100-7 | Servizzi ortodontiċi |

93123 | 85131110-0 | Servizzi tal-kirurġija ortodontika |

93121, 93122, 93191–93199 | 85140000-2 | Servizzi varji tas-saħħa |

93121, 93122, 93191 | 85141000-9 | Servizzi pprovduti minn personal mediku |

93191 | 85141100-0 | Servizzi pprovduti minn qwiebel |

93121, 93122, 93191 | 85141200-1 | Servizzi pprovduti mill-infermiera |

93121, 93122, 93191 | 85141210-4 | Servizzi għat-trattament mediku ġewwa d-djar |

93191 | 85141211-1 | Servizzi għat-trattament mediku ġewwa d-djar bid-dialażi |

93122 | 85141212-8 | Servizz tad-dialiżi |

93191 | 85141220-7 | Servizzi konsultattivi pprovduti mill-infermiera |

93191, 93199 | 85142000-6 | Servizzi paramediċi |

93191 | 85142100-7 | Servizzi tal-psikoterapija |

93191 | 85142200-8 | Servizzi tal-ħemapatoloġija |

93199 | 85142300-9 | Servizzi ta’ l-iġjene |

93191 | 85142400-0 | Forniment fid-djar tal-prodotti ta’ l-inkontinenza |

93192 | 85143000-3 | Servizzi ta’ l-ambulanza |

93193 | 85144000-0 | Servizzi residenzjali tal-faċilitajiet tas-saħħa |

93193 | 85144100-1 | Servizzi residenzjali tal-kura mill-infermieri |

93199 | 85145000-7 | Servizzi ipprovduti minn laboratorji mediċi |

93199 | 85146000-4 | Servizzi pprovduti minn banek tad-demm |

93199 | 85146100-5 | Servizzi pprovduti minn banek ta’ l-isperma |

93199 | 85146200-6 | Servizzi pprovduti minn banek ta’ l-orgni tat-traspjanti |

93121 | 85147000-1 | Servizzi tas-saħħa għall-kumpaniji |

93199 | 85148000-8 | Servizzi ta’ analiżi medika |

93199 | 85149000-5 | Servizi tal-farmaċija |

93201, 93209 | 85200000-1 | Servizzi veterinarji |

93311–93329 | 85300000-2 | Servizzi ta’ xogħol soċjali u dawk relatati |

93311–93329 | 85310000-5 | Servizzi ta’ xogħol soċjali |

93311–93319 | 85311000-2 | Servizzi ta’ xogħol soċjali bl-akkomodazzjoni |

93311 | 85311100-3 | Servizzi ta’ ħarsien għall-anzjani |

93311 | 85311200-4 | Servizzi ta’ ħarsien għall-ħandikappati |

93312 | 85311300-5 | Servizzi ta’ ħarsien għal tfal u żagħżagħ |

93321–93329 | 85312000-9 | Servizzi ta’ xogħol soċjali mingħajr akkomodazzjoni |

93321 | 85312100-0 | Servizzi ta’ kura matul il-jum |

93321 | 85312110-3 | Servizzi ta’ kura tat-tfal matul il-jum |

93321 | 85312120-6 | Servizzi ta’ kura matul il-jum għat-tfal u taż-żagħżagħ |

93322, 93323 | 85312300-2 | Servizzi ta’ konsulenza u pariri |

93322, 93323 | 85312310-5 | Servizzi ta’ konsulenza |

93322, 93323 | 85312320-8 | Servizzi ta’ pariri |

93322 | 85312330-1 | Servizzi ta’ l-ippjanar tal-familja |

93321–93329 | 85312400-3 | Servizzi ta’ ħarsien mhux ipprovduti permess ta’ istituzzjonijiet residenzali |

93324, 93329 | 85312500-4 | Servizzi ta’ riabilitazzjoni |

93324 | 85312510-7 | Servizzi ta’ riabilitazzjoni vokazzjonali |

93311–93329 | 85320000-8 | Servizzi soċjali |

93110–93199, 93311–93329 | 85323000-9 | Servizzi tas-saħħa fil-komunità |

26 | Servizzi rekreazzjonali, kulturali u sportivi 96 | | | |

96311, 96312 | 74875000-3 | Servizzi ta’ l-amministrazzjoni tal-libreriji |

96312 | 74875100-4 | Servizzi ta’ l-arkivji |

96312 | 74875200-5 | Servizzi tal-katalogar |

75300, 96111–96499 | 92000000-1 | Servizzi rekreazzjonali, kulturali u sportivi |

96111–96122 | 92100000-2 | Servizzi taċ-ċinema u tal-video |

96111–96122 | 92110000-5 | Il-produzzjoni tal-films ċinematografiċi u tal-video-tap u servizzi asoċċjati |

96111–96122 | 92111000-2 | Il-produzzjoni tal-films ċinematografiċi u tal-video-tape |

96112 | 92111100-3 | Il-produzzjoni tal-film u tal-video-tape tat-taħriġ |

96112 | 92111200-4 | Il-produzzjoni tal-film u tal-video-tape tar-reklamanr, propaganda u l-informazzjoni |

96112 | 92111210-7 | Il-produzzjoni tal-film tar-reklamar |

96112 | 92111220-0 | Il-produzzjoni tal-video-tape tar-reklamar |

96112 | 92111230-3 | Il-produzzjoni tal-film tal-propaganda |

96112 | 92111240-6 | Il-produzzjoni tal-video-tape tal-propaganda |

96112 | 92111250-9 | Il-produzzjoni tal-film ta’ l-informazzjoni |

96112 | 92111260-2 | Il-produzzjoni tal-video-tape ta’ l-informazzjoni |

96112 | 92111300-5 | Il-produzzjoni tal-film u tal-video-tape tad-divertiment |

96112 | 92111310-8 | Il-produzzjoni tal-film tad-divertiment |

96112 | 92111320-1 | Il-produzzjoni tal-video-tape tad-divertiment |

96114 | 92112000-9 | Servizzi b’konnessjoni mal-produzzjoni tal-films ċinematografiċi u tal-video-tape |

96113, 96114 | 92120000-8 | Servizzi tad-distribuzzjoni tal-films ċinematografiċi u tal-video-tape |

96113, 96114 | 92121000-5 | Servizzi tad-distribuzzjoni tal-video-tape |

96113, 96114 | 92122000-2 | Servizzi tad-distribuzzjoni tal-films ċinematografiċi |

96121 | 92130000-1 | Servizzi tal-projezzjoni tal-films ċinematografiċi |

96122 | 92140000-4 | Servizzi tal-projezzjoni tal-video-tape |

75300, 96131–96133 | 92200000-3 | Servizzi tar-radju u tat-televiżjoni |

96131 | 92210000-6 | Servizzi tar-radju |

96131 | 92211000-3 | Servizzi tax-xandir bir-radju |

96132, 96133 | 92220000-9 | Servizzi tat-televiżjoni |

96132, 96133 | 92221000-6 | Servizzi tax-xandir bit-televiżjoni |

96121, 96122, 96191–96199, 96491, 96492, 96499 | 92300000-4 | Servizzi tad-divertiment |

96191–96193 | 92310000-7 | Servizzi tal-ħolqien u l-interpretazzjoni artistika u letterarja |

96191–96193 | 92311000-4 | Xogħlijiet ta’ l-arti |

96191–96193 | 92312000-1 | Servizzi artistiċi |

96191 | 92312100-2 | Servizzi ta’ divertiment bi produzzjonijiet teatrali, gruppi ta’ kantanti, baned u orkestri |

96191 | 92312110-5 | Servizzi ta’ divertiment bi produzzjonijiet teatrali |

96191 | 92312120-8 | Servizzi ta’ divertiment minn gruppi ta’ kantanti |

96191 | 92312130-1 | Servizzi ta’ divertiment minn baned |

96191 | 92312140-4 | Servizzi ta’ divertiment minn orkestri |

96192 | 92312200-3 | Servizzi pprovduti minn awturi, kompożituri, skluturi, artisti tad-divertiment u artisti individwali oħrajn |

96192 | 92312210-6 | Servizzi pprovduti minn awturi |

96192 | 92312211-3 | Servizzi ta’ l-aġenziji tal-kitba |

96192 | 92312212-0 | Servizzi relatati mal-preparazzjoni tal-manwali tat-taħriġ |

96192 | 92312213-7 | Servizzi ta’ awturi tekniċi |

96192 | 92312220-9 | Servizzi pprovduti minn kompożituri |

96192 | 92312230-2 | Servizzi pprovduti minn skulturi |

96192 | 92312240-5 | Servizzi pprovduti minn artisti tad-divertiment |

96192 | 92312250-8 | Servizzi pprovduti minn artisti individwali |

96121, 96122, 96191–96195 | 92320000-0 | Servizzi ta’ l-operat tal-faċilità ta’ l-arti |

96194, 96491 | 92330000-3 | Servizzi taż-żona tad-divertiment |

96194 | 92331000-0 | Servizzi tal-fieri u tal-ġonna tad-divertiment |

96194 | 92331100-1 | Servizzi tal-fieri |

96194 | 92331200-2 | Servizzi tal-ġonna tad-divertiment |

96491 | 92332000-7 | Servizzi tax-xtajtiet |

96191–96199 | 92340000-6 | Servizzi taż-żfin u ta’ preżentazzjonijiet ta’ divertiment |

96194 | 92341000-3 | Servizzi tal-kummidja |

96195 | 92342000-0 | Servizzi tat-tagħlim taż-żfin |

96195 | 92342100-1 | Servizzi tat-tagħlim taż-żfin tat-tip tas-sala tal-ballu |

96195 | 92342200-2 | Servizzi tat-tagħlim taż-żfin tat-tip tad-diskoteka |

96492 | 92350000-9 | Servizzi tal-logħob ta’ l-ażżard u logħob simili |

96492 | 92351000-6 | Servizzi tal-logħob ta’ l-ażżard |

96492 | 92351100-7 | Servizzi ta’ l-operat tal-lotteriji |

96492 | 92351200-8 | Servizzi ta’ l-operat tal-casinó |

96492 | 92352000-3 | Servizzi tal-logħob ta’ l-imħatri |

96492 | 92352100-4 | Servizzi ta’ l-operat tat-totalizzatur |

96492 | 92352200-5 | Servizzi tal-posti li jaċċettaw l-imħatri (tip tal-banek tal-lottu) |

96499 | 92360000-2 | Servizzi pirotekniċi |

96211–96290 | 92400000-5 | Servizzi ta’ l-aġenzija ta’ l-aħbarijiet |

96311–96332 | 92500000-6 | Servizzi tal-libreriji, arkivji, mużewijiet u servizzi kulturali oħrajn |

96311, 96312 | 92510000-9 | Servizzi tal-libreriji u l-arkivji |

96311 | 92511000-6 | Servizzi tal-libreriji |

96312 | 92512000-3 | Servizzi ta’ l-arkivji |

96321, 96322 | 92520000-2 | Servizzi tal-mużewijiet u servizzi tal-preservazzjoni ta’ siti u bini storiċi |

96321 | 92521000-9 | Servizzi tal-libreriji u l-arkivji |

96321 | 92521100-0 | Servizzi tal-libreriji |

96321 | 92521200-1 | Servizzi tal-preservazzjoni ta’ l-esebiti u l-kampjuni |

96321 | 92521210-4 | Servizzi tal-preservazzjoni ta’ l-esebiti |

96321 | 92521220-7 | Servizzi tal-preservazzjoni tal-kampjuni |

96322 | 92522000-6 | Servizzi tal-preservazzjoni ta’ siti u bini storiċi |

96322 | 92522100-7 | Servizzi tal-preservazzjoni tas-siti storiċi |

96322 | 92522200-8 | Servizzi tal-preservazzjoni tal-bini storiku |

96331, 96332 | 92530000-5 | Servizzi ta’ ġonna bottaniċi u zoloġiċi u servizzi tar-riserva tan-natura |

96331 | 92531000-2 | Servizzi ta’ ġonna bottaniċi |

96331 | 92532000-9 | Servizzi ta’ ġonna zoloġiċi |

96332 | 92533000-6 | Servizzi tar-riservi naturali |

96332 | 92534000-3 | Servizzi tal-preservazzjoni tal-ħajja ferjali |

96411–96419 | 92600000-7 | Servizzi sportivi |

96413 | 92610000-0 | Servizzi operazzjonali tal-faċilitajiet sportivi |

96411–96419 | 92620000-3 | Servizzi relatati ma’l-isports |

96411 | 92621000-0 | Servizzi tal-promozzjoni ta’ avveniment ta’ l-isports |

96412 | 92622000-7 | Servizzi ta’ l-organizzazzjoni ta’ avveniment ta’ l-isports |

27 | Servizzi oħrajn | | | |

--------------------------------------------------

ANNESS IV

EMENDI GĦALL-ANNESS IV TAR-REGOLAMENT (KE) Nru 2195/2002

Tabella korrespondenti bejn KPV u NACE Rev. 1

NACE Rev. 1 | KPV |

Grupp | Klassi | Kodiċi KPV ġodda jew reveduti u deskrizzjonijiet |

| |

45.1 | 45.11 | 45111230-9 | Xogħol ta' l-istabbilizzazzjoni ta' l-art |

45.1 | 45.11 | 45112450-4 | Xogħol ta' skavazzjoni f'siti arkeoloġiċi |

45.1 | 45.11 | 45112710-5 | Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ għal żoni ħodor |

45.1 | 45.11 | 45112711-2 | Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ għal ġonna pubbliċi |

45.1 | 45.11 | 45112712-9 | Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ għal ġonna |

45.1 | 45.11 | 45112713-6 | Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ għal ġonna ta' fuq il-bjut |

45.1 | 45.11 | 45112714-3 | Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ għal ċimiterji |

45.1 | 45.11 | 45112720-8 | Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ għall-postijiet ta' l-isport u żoni ta' rekreazzjoni |

45.1 | 45.11 | 45112721-5 | Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ għal korsi tal-golf |

45.1 | 45.11 | 45112722-2 | Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ għal żoni ta' l-irkib taż-żwiemel |

45.1 | 45.11 | 45112723-9 | Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ għal postijiet ta' fejn jilgħabu t-tfal |

45.1 | 45.11 | 45112730-1 | Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ għal toroq urbana u extra urbani |

45.1 | 45.11 | 45112740-4 | Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ għall-ajruporti |

45.2 | 45.21 | 45215300-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni għall-krematorji |

45.2 | 45.21 | 45221114-4 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal pontijiet tal-ħadid |

45.2 | 45.21 | 45221115-1 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal pontijiet ta' l-azzar |

45.2 | 45.21 | 45231210-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet taż-żejt |

45.2 | 45.21 | 45231220-3 | Xogħol tal-kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet tal-gass |

45.2 | 45.21 | 45232153-9 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal torrijiet ta' l-ilma |

45.2 | 45.21 | 45232400-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni għad-drenaġġ |

45.2 | 45.21 | 45232410-9 | Xogħol tas-sistema tad-drenaġġ |

45.2 | 45.21 | 45232420-2 | Xogħol tad-drenaġġ |

45.2 | 45.21 | 45232430-5 | Xogħol għat-trattament ta' l-ilma |

45.2 | 45.23 | 45234220-4 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal-liftijiet ta' l-iskis |

45.2 | 45.23 | 45234230-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal-liftijiet tas-siġġijiet |

45.2 | 45.24 | 45243110-6 | Xogħol ta' stabbilizzazzjoni tal-glaċis ta' fuq il-baħar |

45.2 | 45.24 | 45248300-0 | Xogħol tal-kostruzzjoni mal-baċir fl-ibħra |

45.2 | 45.25 | 45251111-2 | Xogħol tal-kostruzzjoni tar-reatturi nukleari |

45.2 | 45.25 | 45251150-7 | Xogħol tal-kostruzzjoni għal torrijiet tat-tkessieħ |

45.2 | 45.25 | 45253100-6 | Impjant tal-demineralizzazzjoni |

45.2 | 45.25 | 45253200-7 | Impjant tal-desulfirazzjoni |

45.2 | 45.25 | 45253600-1 | Impjant tad-di-jonizzazzjoni |

45.2 | 45.25 | 45255100-0 | Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tal-pjattaformi tal-produzzjoni |

45.2 | 45.25 | 45262370-5 | Xogħol tal-kisi bis-siment |

45.3 | 45.31 | 45315700-5 | Xogħol ta' l-istallazzjoni ta' l-istazzjon ta' l-iswitching |

45.4 | 45.44 | 45442300-0 | Xogħol tal-protezzjoni ta' l-uċuħ |

NACE Rev. 1 | KPV |

Grupp | Klassi | Deskrizzjonijiet imħassra |

| |

45.1 | 45.11 | 45111230-9 | Xogħol ta' l-istabilizzazzjoni ta' l-art |

45.2 | 45.21 | 45215211-9 | Djar għal nies anzjani |

45.2 | 45.21 | 45215300-0 | Krematorji |

45.2 | 45.21 | 45221114-4 | Pont tal-ħadid |

45.2 | 45.21 | 45221115-1 | Pont ta' l-azzar |

45.2 | 45.21 | 45221116-8 | Sotto-pont |

45.2 | 45.21 | 45221212-1 | Passaġġ ta' taħt it-triq |

45.2 | 45.21 | 45231210-0 | Pipeline taż-żejt |

45.2 | 45.21 | 45231220-3 | Pipeline tal-gass |

45.2 | 45.21 | 45232153-9 | Torri ta' l-ilma |

45.2 | 45.21 | 45232400-6 | Xogħol tal-kostruzzjoni għad-drenaġġ |

45.2 | 45.21 | 45232410-9 | Xogħol tas-sistema tad-drenaġġ |

45.2 | 45.21 | 45232420-2 | Xogħol tad-drenaġġ |

45.2 | 45.21 | 45232430-5 | Impjant tat-trattament ta' l-ilma |

45.2 | 45.23 | 45234220-4 | Apparat tal-lift ta' l-iski |

45.2 | 45.23 | 45234230-7 | Apparat tal-lift bis-siġġijiet |

45.2 | 45.24 | 45243110-6 | Xogħol ta' stabbilizzazzjoni tal-glaċis ta' fuq il-baħar |

45.2 | 45.24 | 45248300-0 | Baċiri ta' fuq il-baħar |

45.2 | 45.25 | 45251111-2 | Reattur nukleari |

45.2 | 45.25 | 45251150-7 | Torri tat-tkessieħ |

45.2 | 45.25 | 45253100-6 | Impjant tal-demineralizzazzjoni |

45.2 | 45.25 | 45253200-7 | Impjant tal-desulfirazzjoni |

45.2 | 45.25 | 45253600-1 | Impjant tad-di-jonizzazzjoni |

45.2 | 45.25 | 45255100-0 | Pjattaformi tal-prodouzzjoni |

45.2 | 45.25 | 45262370-5 | Servizzi tal-kisi bil-konkrit |

45.3 | 45.31 | 45315700-5 | Xogħol ta' l-istallazzjoni ta' l-istazzjon ta' l-iswitching |

45.4 | 45.44 | 45442300-0 | Servizzi tal-protezzjoni tal-wiċċ |

--------------------------------------------------

ANNESS V

EMENDI GĦALL-ANNESS V TAR-REGOLAMENT (KE) Nru 2195/2002

Tabella korrespondenti bejn KPV u NM

KPV | NM |

Kapitolu | Kodiċi NM | Kodiċi KPV ġodda jew reveduti u deskrizzjonijiet |

| |

44 | 4404 | 02181000-6 | Arbli ta' l-injam |

27 | 2709 2715 | 11000000-0 | Petroleum, gass naturali, żjut u prodotti assoċċjati |

27 | 2709 | 11100000-1 | Petroleum (krud) |

27 | 2714 | 11300000-3 | Żjut u prodotti assoċċjati |

27 | 2714 | 11310000-6 | Xaħx bituminuż jew taż-żejt |

25 | 2517.1 | 14212110-4 | Żrar |

25 | 2517.1 | 14212120-7 | Xaħx |

25–31 | 2510(.1.2)+3104 | 14310000-7 | Minerali fertilizzanti |

41 | 4107(.2.9)+4110+4109+4111 | 19140000-9 | Ġlud ta' annimali oħtajn, ġild kompost appati milli ġlud |

48 | 4818.40.1 | 21222220-3 | Boroż u faxex sterilizzati, tal-karta |

48 | 48 20.10.50 | 22817000-0 | Djarji jew organizzaturi personali |

27 | 2710.00(.26.36+.51+.55) | 23110000-1 | Żjut ħfief u medji u prodotti derivati minnhom |

27 | 2710.00(.26.36+.51+.55) | 23111000-8 | Petrol u karburanti ta' l-avjazzjoni |

27 | 2710 | 23111110-2 | Karburanti tat-tip tal-kerosin tal-ġettijiet |

27 | 2710.00(.26.36) | 23111200-0 | Petrol mingħajr ċomb |

27 | 2710 | 23111300-1 | Petrol biċ-ċomb |

27 | 2710.00.15 | 23112000-5 | Spirti speċjali |

27 | 2710.00.21 | 23112100-6 | Spirtu abjad |

27 | 27 10.00.59 | 23120000-4 | Żjut tqal u prodotti derivati minnhom |

27 | 2710.00.6 | 23121000-1 | Żjut tal-gass |

27 | 2710.00.6 | 23121100-2 | Żejt tad-diesel |

27 | 2710.00.6 | 23121200-3 | Diesel karburanti |

27 | 2710.00.7 | 23122000-8 | Żjut karburanti |

27 | 2710.00.7 | 23122100-9 | Żjut tas-sħana |

27 | 2710.00(.81.97) | 23123000-5 | Żjut lubrifikanti u aġenti lubrifikanti |

27 | 27 10.00.87 | 23123100-6 | Żjut tal-magni |

27 | 27 10.00.87 | 23123200-7 | Żjut lubrifikanti tal-kompressuri |

27 | 27 10.00.87 | 23123300-8 | Żjut lubrifikanti tat-turbini |

27 | 27 10.00.92 | 23123400-9 | Żjut ta' l-ingranaġġi |

27 | 27 10.00.92 | 23123500-0 | Żjut ta' l-appart tat-tnaqqis |

27 | 2710.00(.88+.92+.94) | 23123600-1 | Żjut għall-użu fis-sistemi ta' l-idrawlika u skopijiet oħrajn |

27 | 27 10.00.88 | 23123610-4 | Likwidi għal skopijiet idrawliċi |

27 | 27 10.00.94 | 23123620-7 | Żjut għar-rilaxx mill-forma |

27 | 27 10.00.94 | 23123630-0 | Żjut ta' kontra s-sadid |

27 | 27 10.00.92 | 23123640-3 | Żjut għall-insulazzjoni eletttrika |

27 | 2710.00.9 | 23123650-6 | Fluwidi tal-brejkijiet |

27 | 27 10.00.89 | 23123700-8 | Żjut bojod u parafini likwidi |

27 | 27 10.00.89 | 23123710-1 | Żjut bojod |

27 | 27 10.00.89 | 23123720-4 | Parafini likwidi |

28 | 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Fertilizzanti nitroġeni |

31 | 3103 | 24152000-4 | Fertilizzanti fosforiċi |

31 | 3103 | 24152100-5 | Fertilizzanti fosforiċi metalliċi |

31 | 3103 | 24152200-6 | Fertilizzanti varji |

31 | 3101 | 24154000-8 | Fertlizzanti mill-annimali jew mill-ħxejjex |

31 | 3105 | 24158000-6 | Fertilizzanti varji |

29–30 | 2903+2918.21+2922(.41+.42)+2923+2924(.1+.22+.29)+2932.2+ 2933(.1+.21+.5+.69)+ 2934.3 2941+3001+3002.9 | 24400000-8 | Prodotti mediċinali |

29–30 | 2903+2936+2937.91+3003+3004 | 24410000-1 | Prodtti mediċinali għall-passaġġ alimentari tan-nifs u tal-metaboliżmu |

30 | 3003+3004 | 24411000-8 | Prodotti mediċinali għal diżordnijiet relatati ma' l-aċidu |

30 | 3003+3004 | 24412000-5 | Prodotti mediċinali għal diżordnijiet gastro-intestinali funzjonali |

30 | 3003+3004 | 24413000-2 | Lassattivi |

29–30 | 2937.91+3003+3004 | 24414000-9 | Mediċina kontra d-dijarrea, aġenti ta' kontra l-iffjammazzjoni intestinali/kontra l-infezzjoni |

29–30 | 2937.91+3003+3004 | 24415000-6 | Prodotti mediċinali użati għad-diabete |

29 | 2937.91 | 24415100-7 | Insulina |

29 | 2936 | 24416000-3 | Vitamini |

29 | 2936.10 | 24416100-4 | Provitamini |

29–30 | 2903+3003+3004 | 24417000-0 | Fornimenti minerali |

29–30 | 2918.21+30 01.90.91+3003+3004 | 24420000-4 | Prodotti mediċinali għad-demm, organi li jiffurmaw id-demm u s-sistema kardjo-varkulari |

29–30 | 2918.21+30 01.90.91+3003+3004 | 24421000-1 | Prodotti mediċinali għad-demm, organi li jiffurmaw id-demm |

29–30 | 2918.21+30 01.90.91+3003+3004 | 24421100-2 | Aġenti antitrombotiċi |

30 | 3002+3003+3004 | 24421200-3 | Mediċina kontra l-emorroloġija |

29–30 | 2936+3003+3004 | 24421300-4 | Preparazzjonijiet kontra l-anemija |

29–30 | 2936+3002 | 24421400-5 | Sostituti għad-demm u soluzzjonijiet tal-perfużjoni |

30 | 3003+3004 | 24422000-8 | Prodotti mediċinali għas-sistema kardjo-vaskulari |

30 | 3003+3004 | 24422100-9 | Prodotti mediċinali tat-terapija kardjaka |

30 | 3003+3004 | 24422200-0 | Antipertensivi |

30 | 3003+3004 | 24422300-1 | Djuretiċi |

30 | 3003+3004 | 24422400-2 | Vasoprotettivi |

30 | 3003+3004 | 24422500-3 | Anti-emoradjali għall-użu topiku |

30 | 3003+3004 | 24422600-4 | Aġenti ta' l-ibblokkar beta |

30 | 3003+3004 | 24422700-5 | Blokkaturi tal-kanal tal-kalċju |

30 | 3003+3004 | 24422800-6 | Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema tar-renin-anġjotensin |

29–30 | 2918.21+3003+3004 | 24430000-7 | Prodotti mediċinali għad-dermatoloġija u għas-sistema muskolo-skelitali |

29–30 | 2918.21+3003+3004 | 24431000-4 | Prodtti mediċinali għad-dermatoloġija |

29–30 | 2918.21+3003+3004 | 24431100-5 | Anti-funġikali għall-użu dermatoloġiku |

29–30 | 2918.21+3003+3004 | 24431110-8 | Aċidi Saliċiki |

30 | 3003+3004 | 24431200-6 | Emolljenti u protettivi |

30 | 3003+3004 | 24431300-7 | Antipsorjatiċi |

30 | 3003+3004 | 24431400-8 | Antibijotiċi u kematerapewtiċi għall-użu dermatoloġiku |

30 | 3003+3004 | 24431500-9 | Kortikosterojdi għall-użu dermatoloġiku u l-preparazzjonijiet dermatoloġiċi |

30 | 3003+3004 | 24431600-0 | Antisettiċi u disinfettanti |

30 | 3003+3004 | 24431700-1 | Preparazzjonijiet kontra l-akne |

30 | 3003+3004 | 24432000-1 | Prodotti mediċinali għas-sistema muskolo-skelitali |

30 | 3003+3004 | 24432100-2 | Prodotti kontra l-infjammazzjoni u anti-rewmatiċi |

30 | 3003+3004 | 24432200-3 | Rilaxxanti tal-muskoli |

30 | 3003+3004 | 24432300-4 | Preparazzjonijiet kontra l-gotta |

29–30 | 2937+3003+3004 | 24440000-0 | Prodotti mediċinali għa-sistema ġenito-jurinali u ormoni |

29–30 | 2937+3003+3004 | 24441000-7 | Prodotti mediċinali għas-sistema ġenito-jurinali u ormoni tas-sess |

30 | 3003+3004 | 24441100-8 | Anti-infettivi u anti-settiċi ginekaloġiċi |

30 | 3003+3004 | 24441200-9 | Ginekaloġiċi oħrajn |

29–30 | 2937+3003+3004 | 24441300-0 | Ormoni tas-sess u modulaturi tas-sistema ġenitali |

30 | 3006 | 24441400-1 | Kontraċettivi |

30 | 3006 | 24441410-4 | Kontraċettivi orali |

30 | 3006 | 24441420-7 | Kontraċettivi kimiċi |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442000-4 | Preparazzjonijiet għas-sistema ormonali, esklużi l-ormoni tas-sess |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442100-5 | Pitzwarji, ipotalamiċi, ormoni u analogi |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442200-6 | Kortikosterojdi għal użu sistematiku |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442300-7 | Prodotti mediċinali għat-terapija tal-qarquċa tirodjali |

29–30 | 2941+3001+3002 | 24450000-3 | Anti-infettivi ġenerali għall-użu sistematiku, vaċċini, antineoplastika u aġenti immunomodulaturi |

29–30 | 2941+3001+3002 | 24451000-0 | Anti-infettivi ġenerali għall-użu sistematiku, u vaċċini |

29–30 | 2941+3002 | 24451100-1 | Anti batterjali għall-użu sistematiku |

29–30 | 2941+3002 | 24451200-2 | Anti mikotiċi għall-użu sistematiku |

29–30 | 2941+3002 | 24451300-3 | Anti-miko-batterjali |

30 | 3002 | 24451400-4 | Anti virali għall-użu sistematiku |

30 | 3002 | 24451500-5 | Sera immuloġika u immunoglobulini |

30 | 3002.10 | 24451510-8 | Antisera |

30 | 3002 | 24451520-1 | Immunoglobulini |

30 | 3002(.2+.3+.9) | 24451600-6 | Vaċċini |

30 | 3002.2 | 24451610-9 | Vaċċini tad-difterja-pertussis-tetanus |

30 | 3002.2 | 24451620-2 | Vaċċini tad-difterja-tetanus |

30 | 3002.2 | 24451630-5 | Vaċċini BCG (imqadda) |

30 | 3002.2 | 24451640-8 | Vaċċini tal-ħożba, l-gattone u r-rubella |

30 | 3002.2 | 24451650-1 | Vaċċini tat-tifojde |

30 | 3002.2 | 24451660-4 | Vaċċini ta' l-influwenza |

30 | 3002.2 | 24451670-7 | Vaċċini tal-poljo |

30 | 3002.2 | 24451680-0 | Vaċċina tal-ħepatiti-B |

30 | 3002.3 | 24451690-3 | Vaċċina għall-mediċina veterinarja |

30 | 3002+3003+3004 | 24452000-7 | Aġenti ta' l-antineoplastika u ta' l-immunomodulaturi |

30 | 3002+3003+3004 | 24452100-8 | Aġenti ta' l-antineoplastika |

30 | 3003+3004 | 24452200-9 | Prodotti mediċinali għat-terapija endokrina |

30 | 3003+3004 | 24452300-0 | Aġenti immunosupressivi |

29–30 | 29 39.69.00+2941+3003+3004 | 24460000-6 | Prodotti mediċinali għas-sistema nervuża u l-organi sensitorji |

29–30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461000-3 | Prodotti mediċinali għas-sistema nervuża |

30 | 3003+3004 | 24461100-4 | Anestetiċi |

29–30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461200-5 | Analġesiċi |

30 | 3003+3004 | 24461300-6 | Antipileptiċi |

30 | 3003+3004 | 24461400-7 | Prodotti mediċinali kontra l-marda Parkinson |

30 | 3003+3004 | 24461500-8 | Psikoleptiċi |

30 | 3003+3004 | 24461600-9 | Psikolaneptiċi |

30 | 3003+3004 | 24461700-0 | Prodotti mediċinali oħrajn għas-sistema nervuża |

29–30 | 2941+3003+3004 | 24462000-0 | Prodotti mediċinali għall-organi sensittorji |

29–30 | 2941+3003+3004 | 24462100-1 | Optalmoloġikali |

30 | 3003+3004 | 24470000-9 | Prodotti mediċinali għas-sistema respiratorja |

30 | 3003+3004 | 24473000-6 | Prodotti mediċinali għall-mard ta' l-ostakolu tal-passaġġ tan-nifs |

30 | 3003+3004 | 24474000-3 | Preparazzjonijiet għat-tqaħqiħa u l-irjiħat |

30 | 3003+3004 | 24475000-0 | Anti-istamini għal użu sistematiku |

30 | 3003+3004 | 24490000-5 | Prodotti mediċinali varji |

30 | 3003+3004 | 24491000-2 | Prodotti antiparassitiċi, insettiċidi u ripellanti |

30 | 3003+3004 | 24491100-3 | Anti-protożali |

30 | 3003+3004 | 24491200-4 | Anti-elminitiċi |

30 | 3003+3004 | 24491300-5 | Ektoparassitiċidi, inklużi s-skabiċidi, l-isettiċidi u r-tipellanti |

30 | 3003+3004 | 24492000-9 | Soluzzjoni mediċinali |

30 | 3003+3004 | 24492100-0 | Soluzzjonijiet ta' l-infużjoni |

30 | 3003+3004 | 24492200-1 | Prodotti tan-nutriment paternali |

30 | 3003+3004 | 24492210-4 | Soluzzjonijiet għall-irdiegħ paternali |

30 | 3003+3004 | 24492300-2 | Ikel enterali |

30 | 3003+3004 | 24492400-3 | Soluzzjonijiet tal-perfużjoni |

30 | 3003+3004 | 24492500-4 | Soluzzjonijiet injettabbli |

30 | 3003+3004 | 24492510-7 | Fluwidi intraviniċi |

30 | 3003+3004 | 24492600-5 | Soluzzjonijiet galenikali |

30 | 3003+3004 | 24492700-6 | Soluzzjonijiet tal-glukożju |

30 | 3003+3004 | 24492800-7 | Soluzzjonijiet Dijaljażi |

30 | 3003+3004 | 24493000-6 | Prodotti terapewtiċi oħrajn |

30 | 30 02.90.90 | 24493100-7 | Tossini |

29–30 | 2939.70+3003+3004+3005.10 | 24493200-8 | Sostituti tan-nikotina |

30–38 | 3006+3882 | 24494000-3 | Aġenti diagnostiċi |

30 | 30 04.90.99 | 24495000-0 | Il-prodotti l-oħrajn kollha mhux terapewtiċi |

30–34–38 | 3002+3006+3407+3822 | 24496000-7 | Reaġenti u medja kontrastanti |

30 | 30 06.40.00 | 24496100-8 | Reaġenti tal-aggruppar tad-demm |

30 | 30 06.40.00 | 24496200-9 | Reaġenti tat-testijiet tad-demm |

30–34–38 | 3002+3006+3407+3822 | 24496300-0 | Reaġenti kimiċi |

30–38 | 3006+3822 | 24496400-1 | Reaġenti iżotopiċi |

38 | 3822 | 24496500-2 | Reaġenti tal-laboratorju |

30 | 3006(.2.4) | 24496600-3 | Reaġenti għall-elettroforeżiċi |

30 | 3006(.2.4) | 24496700-4 | Reaġenti uroloġiċi |

30 | 3006.30 | 24496800-5 | Medja tal-kuntrast tar-raġġi X |

30 | 3006 | 24497000-4 | Preparazzjonijiet mediċinali esklużi l-konsumabbli dentali |

30 | 3006(.2.4) | 24497100-5 | Preparazzjonijiet ta' l-ekżema |

30 | 3006.40 | 24497110-8 | Simenti tal-kostruzzjoni ta' l-għadam |

30–35 | 3001(.1+.2)+30 02.90.50+3504 | 24498000-1 | Prodotti kliniċi |

30–35 | 3001(.1+.2)+30 02.90.50+3504 | 24498100-2 | Kulturi mikrobijoloġiċi |

30 | 3001(.10+.20) | 24498200-3 | Glandoli u l-estratti tagħhom |

35 | 3504 | 24498300-4 | Sustanzi peptiċi |

33 | 3307.4 | 24511100-0 | Preparazzjoni għat-tixrid tal-fwieħa jew tad-deoderizzazzjoni tal-kmamar |

40 | 4005+4006.9+4007 4010+ 4016.9 | 25120000-8 | Oġġetti tal-lastiku vulkanizzat u mhux vulkanizzat |

40 | 4005+4006.9 | 25121000-5 | Oġġeti tal-lastiku mhux vulkanizzat |

40 | 4007 4010+4016.9 | 25122000-2 | Oġġetti tal-lastiku vulkanizzat |

40 | 4007+4009 | 25122100-3 | Tubi, pajpijiet u manki tal-lastiku vulkanizzat |

40 | 4010+4016.9 | 25122200-4 | Ċineg u ċintorini minn lastiku vulkanizzat għall-użu fuq il-conveyor jew għat-trasmissjoni |

40 | 4014 | 25122300-5 | Oġġetti minn lastiku vulkanizzat għal skopijiet iġjeniċi jew farmakewtiċi |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400-6 | Għata ta' l-art u ħsajjar minn lastiku vulkanizzat |

40 | 4016.91 | 25122410-9 | Għata ta' l-art minn lastiku vulkanizzat |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420-2 | Ħsajjar minn lastiku vulkanizzat |

40 | 4008 4010+4016 | 25122500-7 | Għamliet minn lastiku vulkanizzat |

94 | 9406.00(.3+.9) | 28111100-4 | Bini modulari u portabbli |

25 | 2523 | 28811210-5 | Siment għat-tħaffir |

84 | 8406 8412 | 29110000-3 | Turbini u muturi |

84 | 8412.21+8412.31 | 29111000-0 | Muturi |

84 | 8406(.1+.8) | 29112100-8 | Tubini fil-fwar |

84 | 8406.9 | 29113100-5 | Partijiet mit-turbini tal-fwar |

84 | 8408(.2+.9)+8412 8414 | 29120000-6 | Pompi u kumpressuri |

84 | 8408(.2+.9)+8412(.21+.29+.31+.39+.8) | 29121000-3 | Magni jew muturi bl-enerġija idrawlika jew pnewmatika |

84 | 8408(.2+.9) | 29121200-5 | Magni tal-potenza idwarlika |

84 | 8408(.2+.9) | 29121300-6 | Magni tal-potenza idrawlika |

84 | 8424.3 | 29242473-3 | Apparat għat-tindif bl-ilma bi pressjoni qawwija |

84 | 8432.40.10 | 29314100-4 | Makkinarju għad-distribuzzjoni tal-fertilizzant |

84 | 8467(.1.8)+8508(.1.8) | 29450000-8 | Għodod ta' l-idejn, pnewmatiċi jew motorizzati |

84 | 8430+8479 | 29523100-2 | Makkinarju għall-inġinerija ċivili |

84 | 8430.1 | 29523110-5 | Imrietel kbar għat-tismir tal-"piles" |

84 | 8479.1 | 29523120-8 | Makkinarju għall-uċuħ tat-toroq |

84 | 8479.1 | 29523121-5 | Pjanaturi |

84 | 8479.1 | 29523122-2 | Makkinarju għat-tfarrik |

84 | 8479.1 | 29523123-9 | Makkinarju tal-pavimentar |

84 | 8479.1 | 29523124-6 | Rombli tat-toroq |

84 | 8479.1 | 29523125-3 | Rombli mekkaniċi |

84 | 8430.2 | 29523130-1 | Moħriet tal-borra u dawk li jinbottaw il-borra bil-qawwa ta' l-arja |

84 | 8430.2 | 29523131-8 | Moħriet tal-borra |

84 | 8430.2 | 29523132-5 | Dawk li jinbottaw il-borra bil-qawwa ta' l-arja |

84 | 8430.1 | 29523140-4 | Dawk li jaqilgħu l-"piles" |

84 | 8430.61 | 29523150-7 | Makkinarju tal-kumpattjar |

84 | 8430.6 | 29523160-0 | Makkinarju għat-tqegħid tal-cables |

84 | 8425 | 29526128-5 | Sistemi ta' l-iġġakjar tar-rig |

87 | 8710 | 29610000-8 | Tankijiet motorizzati u vetturi korazzati tal-ġlied |

87 | 8710 | 29611000-5 | Tankijiet motorizzati |

87 | 8710 | 29611100-6 | Partijiet minn tankijiet motorizzati |

73–84–85 | 7322+8408+8417+8419+8438+ 8514 | 29836000-8 | Apparat industrijali |

84 | 8408 | 29836100-9 | Apparat tal-kompressjoni |

84 | 8419 | 29836200-0 | Apparrat għat-tlessieħ |

90 | 8304+8517.21+9008.3 | 30191000-4 | Apparat ta' l-uffiċini |

90 | 9008.3 | 30191200-6 | Projetturi "overhead" |

84 | 8471.70.40 | 30233171-0 | Diski |

94 | 9405.1 | 31524200-7 | Apparat tad-dawl għal mal-ħitan |

94 | 9405.1 | 31524210-0 | Dwal ta' mal-ħitan |

90 | 9012+9018 9022 | 33110000-4 | Apparat ta' l-immaġini għall-użu mediku, dentali u veterinarju |

90 | 9018 | 33112000-8 | Apparat ta' l-eku, ultrasoniku u ta' l-immaġini dobler |

90 | 9018+9012.1 | 33112300-1 | Scanners tal-utrasonika |

90 | 9012.1 | 33112310-4 | Doppler tan-nixxija tal-kulur |

90 | 9012.1 | 33112320-7 | Apparat tad-doppler |

90 | 9018 | 33112330-0 | Enċe-eku-falografi |

90 | 9018 | 33112340-3 | Enċe-kardjografi |

90 | 9012.1 | 33113000-5 | Apparat ta' l-immaġini permezz tar-reżinanza manjetika |

90 | 9012.1 | 33113110-9 | Scanners nukleari tar-reżonanza manjetika |

90 | 9012.1+9018 | 33115000-9 | Apparati tat-tomografija |

90 | 9012.1 | 33115100-0 | Scanners tip CT |

90 | 9012.1 | 33115200-1 | Scanners tip CAT |

84 | 8419.2 | 33191000-5 | Apparati ta' l-isterilizzazzjoni, d-disinfettazzjoni u l-iġjene |

84 | 8419.2 | 33191100-6 | Sterilizzatur |

94 | 9402.9 | 33192130-2 | Sodod motorizzati |

87 | 8713 | 33193121-3 | Siġġijiet tar-roti motorizzati |

90 | 9001+9002 | 33420000-0 | Materjal polarizzanti |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453000-0 | Apparat għal-laboratorji fotografiċi |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453100-1 | Flashlights |

90 | 9006.62 | 33453110-3 | Lampi tal-berqa għal skop fotografiku |

90 | 9006.62 | 33453111-0 | Kubi tal-berqa għal skop fotografiku |

87 | 8712 | 34441000-0 | Biċikletti mhux motorizzati |

89 | 8903+8906.00(.1.9) | 35121000-8 | Dgħajjes speċjalizzati |

92 | 9207.10.5 | 36315100-3 | Synthetisers |

KPV | NM |

Kapitolu | Kodiċi NM | Deskrizzjonijiet imħassra |

| |

44 | 4404 | 02181000-6 | Arbli |

27 | 2709-2715 | 11000000-0 | Petroleum krud, gass naturali, żjut u prodotti asoċċjati |

27 | 2709 | 11100000-1 | Petroleum (krud) |

27 | 2709 | 11110000-4 | Żejt krud u prodotti taż-żejt |

27 | 2709 | 11111000-1 | Żejt |

27 | 2709 | 11111100-2 | Zejt krud |

27 | 2709 | 11112000-8 | Prodotti taż-żejt |

25–31 | 2510.00(.1.2)+3104 | 14310000-7 | Minerali fertilizzanti |

41 | 4107(.2.9)+4110+4109+4111 | 19140000-9 | Ġlud ta' annimali oħtajn, ġild kompost appati milli ġlud |

48 | 4818.40.1 | 21222220-3 | Boroż u faxex sterilizzati, tal-karta |

48 | 48 20.10.50 | 22817000-0 | Djarji jew organizzaturi personali |

27 | 2710.00(.26.36+.51+.55) | 23110000-1 | Petrol u spirtu ta' l-avjazzjoni |

27 | 27 10.00.51 | 23111000-8 | Spirtu ta' l-avjazzjoni |

27 | 2710.00.5 | 23111200-0 | Karburanti tat-tip tal-kerosin |

27 | 27 10.00.51 | 23111210-3 | Karburanti tat-tip tal-kerosin tal-ġettijiet |

27 | 2710.00(.26.36) | 23112000-5 | Petrol |

27 | 2710.00(.26.36) | 23112200-7 | Petrol ta' 4 stilel |

27 | 2710.00(.26.36) | 23113000-2 | Petroleum |

27 | 2710.00(.8.9) | 23135000-2 | Żjut lubrikanti mill-petroleum |

27 | 2710.00(.8.9) | 23135100-3 | Żjut lubrikanti |

27 | 2710.00(.8.9) | 23135200-4 | Lubrifikanti |

27 | 2710.00.9 | 23135300-5 | Preparazzjonijiet minn żjut tqal |

27 | 27 10.00.96 | 23135310-8 | Żjut ta' insulazzjoni għall-elettriku |

28–31 | 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Fertilizzanti nitroġeni |

31 | 3103 | 24152000-4 | Fertilizzanti fosforiċi |

31 | 3103 | 24152100-5 | Fertilizzanti fosforiċi metalliċi |

31 | 3103 | 24152200-6 | Fertilizzanti varji |

31 | 3101 | 24154000-8 | Fertlizzanti mill-annimali jew mill-ħxejjex |

31 | 3105 | 24158000-6 | Fertilizzanti varji |

30 | 3002.10 | 24411000-8 | Serum |

30 | 3002.10 | 24411200-0 | Immunoglobulini |

30 | 3002.10 | 24411300-1 | Gammaglobulina |

30 | 3002.2 | 24412100-6 | Vaċċini umani |

30 | 3002.2 | 24412110-9 | Vaċċini tat-tifojde |

30 | 3002.2 | 24412120-2 | Vaċċina tal-ħepatiti-B |

30 | 3002.2 | 24412150-1 | Tuberkulin |

29 | 2937 | 24413000-2 | Ormoni |

29 | 2937.9 | 24413200-4 | Sterojdi |

29–30 | 2918.21+2922(.41+.42)+2923+ 2924(.1+.22+.29)+2932.2+ 2933(.1+.21+.5+.69)+ 2934.3 2941+3001+3002.9 | 24415000-6 | Farmkewtikali u kemikali mediċinali |

29–30 | 2922(.41+.42)+2923+2924(.1+.22+.29)+2932.2+2933(.1+.21+.5+.69)+2934.3 2941+3001+3002.9 | 24415100-7 | Kemikali farmakewtiċi |

29 | 2932.2 | 24415110-0 | Laktoni |

29–30 | 2918.21+2922(.41+.42)+2923+ 2924(.1+.22+.29)+2932.29+ 2933(.1+.21+.5+.69)+ 2934.3 2941+3001+3002.9 | 24415200-8 | Kemikali mediċinali |

29–30 | 2935+2941+3001+3006 | 24416000-3 | Drogi |

29–30 | 2935+2941+3001(.4+.9)+3004(.4+.9) | 24416100-4 | Prodotti mediċinali |

29 | 2941 | 24416110-7 | Antibiotiċi |

29 | 2941.10 | 24416111-4 | Peniċillin |

29 | 2935 | 24416120-0 | Sulfonamidi |

30 | 3001 3006 | 24416200-5 | Preparazzjonijiet farmakewtiċi |

30 | 3006 | 24418000-7 | Farmakewtikali propjetarji |

30 | 3002.90.9 | 24419200-6 | Antisettiċi |

30 | 3006+3407+3822 | 24421000-1 | Konsumabbli kemikali farmakewtiċi esklużi l-konsumabbli dentali |

30–34–38 | 3006(.2+.4)+3407+3822 | 24421100-2 | Reaġenti |

30–38 | 3006+3822 | 24421140-4 | Reaġenti dianjostiċi |

33 | 3307.4 | 24511100-0 | Preparazzjoni għat-tixrid tal-fwieħa jew tad-deoderizzazzjoni tal-kmamar |

40 | 4005+4006.9+4007 4010+ 4016.9 | 25120000-8 | Oġġetti tal-lastiku vulkanizzat u mhux vulkanizzat |

40 | 4005+4006.9 | 25121000-5 | Oġġeti tal-lastiku mhux vulkanizzat |

40 | 4007 4010+4016.9 | 25122000-2 | Oġġetti tal-lastiku vulkanizzat |

40 | 4007+4009 | 25122100-3 | Tubi, pajpijiet u manki tal-lastiku vulkanizzat |

40 | 4010+4016.9 | 25122200-4 | Ċineg u ċintorini minn lastiku vulkanizzat għall-użu fuq il-conveyor jew għat-trasmissjoni |

40 | 4014 | 25122300-5 | Oġġetti minn lastiku vulkanizzat għal skopijiet iġjeniċi jew farmakewtiċi |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400-6 | Għata ta' l-art u ħsajjar minn lastiku vulkanizzat |

40 | 4016.91 | 25122410-9 | Għata ta' l-art minn lastiku vulkanizzat |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420-2 | Ħsajjar minn lastiku vulkanizzat |

40 | 4008 4010+4016 | 25122500-7 | Għamliet minn lastiku vulkanizzat |

94 | 9406.00(.3+.9) | 28111100-4 | Portakabini (kabini ambulanti) |

73–74–76–82–85 | 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Laned tal-metall għaż-żibel |

84 | 8431(.43+.49) | 28850000-5 | Il-makkinarju ta' fuq il-bjar (well-head) |

84 | 8406(.1+.8) | 29112100-8 | Turbini bi fwar xott |

84 | 8406(.1+.8) | 29113100-5 | Partijiet mit-turbini tal-fwar xott |

84 | 8424.3 | 29242473-3 | Apparat għat-tindif bl-ilma bi pressjoni qawwija |

84 | 8432.40.10 | 29314100-4 | Makkinarju għad-distribuzzjoni tal-fertilizzant |

84 | 8467(.1.8)+8508(.1.8) | 29450000-8 | Għodod ta' l-idejn, pnewmatiċi jew motorizzati |

87 | 8710 | 29610000-8 | Tankijiet motorizzati u vetturi korazzati tal-ġlied |

87 | 8710 | 29611000-5 | Tankijiet motorizzati |

87 | 8710 | 29611100-6 | Partijiet minn tankijiet motorizzati |

90 | 9023 | 30191200-6 | Apparat edukattiv |

90 | 9018+9022 | 33110000-4 | Teħid ta' l-immaġini |

90 | 9022 | 33111630-6 | Skanografi |

90 | 9018 | 33112000-8 | Ekografija |

90 | 9018 | 33112300-1 | Enċe-eku-falografi |

90 | 9018 | 33113000-5 | Scanner għall-użu fil-mediċina |

90 | 9019+9020 | 33155100-2 | Apparati tal-fiżjoterapija |

90 | 9021.9 | 33184310-9 | Valvoli tal-qalb |

84 | 8419.2 | 33191000-5 | Apparati ta' l-isterilizzazzjoni, d-disinfettazzjoni u l-iġjene |

84 | 8419.2 | 33191100-6 | Sterilizzatur |

84 | 9402.9 | 33192130-2 | Sodod motorizzati |

84 | 8713 | 33193121-3 | Siġġijiet tar-roti motorizzati |

90 | 9012.1 | 33261220-5 | Scanners tip CT |

90 | 9012.1 | 33261230-8 | Scanners tip CAT |

90 | 9012.1 | 33261260-7 | Apparat tat-teħid ta' l-immaġini |

90 | 9012.1 | 33261270-0 | Scanners nukleari tar-reżonanza manjetika |

90 | 9001+9002 | 33420000-0 | Materjal polarizzanti |

87 | 8712 | 34441000-0 | Biċikletti mhux motorizzati |

89 | 8903+8906.00(.1.9) | 35121000-8 | Dgħajjes speċjalizzati |

84 | 9403.60.3 | 36122400-6 | Vetrini |

82 | 9207.10.5 | 36315100-3 | Synthetisers |

--------------------------------------------------

Top