EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1983

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1982/2003 tal-21 ta’Ottubru 2003 li jimplementa r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistiċi tal-Komunità fuq id-dħul u l-kondizzjonijiet tal-ħajja (UE-SILC) rigward il-lista ta’ varjabbli ta’ mira primarja(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

ĠU L 298, 17.11.2003, p. 34–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1983/oj

32003R1983

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1982/2003 tal-21 ta’Ottubru 2003 li jimplementa r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistiċi tal-Komunità fuq id-dħul u l-kondizzjonijiet tal-ħajja (UE-SILC) rigward il-lista ta’ varjabbli ta’ mira primarja(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

Official Journal L 298 , 17/11/2003 P. 0034 - 0085
CS.ES Chapter 16 Volume 01 P. 252 - 303
ET.ES Chapter 16 Volume 01 P. 252 - 303
HU.ES Chapter 16 Volume 01 P. 252 - 303
LT.ES Chapter 16 Volume 01 P. 252 - 303
LV.ES Chapter 16 Volume 01 P. 252 - 303
MT.ES Chapter 16 Volume 01 P. 252 - 303
PL.ES Chapter 16 Volume 01 P. 252 - 303
SK.ES Chapter 16 Volume 01 P. 252 - 303
SL.ES Chapter 16 Volume 01 P. 252 - 303


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1982/2003

tal-21 ta’Ottubru 2003

li jimplementa r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistiċi tal-Komunità fuq id-dħul u l-kondizzjonijiet tal-ħajja (UE-SILC) rigward il-lista ta’ varjabbli ta’ mira primarja [1]

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal- Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2003 fuq is-statistiċi tal-Komunità fuq id-dħul u l-kondizzjonijiet tal-ħajja (UE-SILC) [2], u partikolarment l-Artikolu 15(2)(d) tiegħu,

Billi:

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 jistabbilixxi kwadru komuni għall-produzzjoni sistematika ta’ statistiċi tal-Komunità fuq id-dħul u l-kondizzjonijiet tal-ħajja, li jinkludu data lonġitudinali u transversali paragunabbli u fil-ħin opportun dwar id-dħul u fuq il-livell u l-komposizzjoni tal-povertà u l-esklużjoni soċjali fuq livelli nazzjonalii kif ukoll ta’ l-Unjoni Ewropea.

(2) Skond l-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1177/2003, miżuri ta’ implimentazzjoni huma neċessarji sabiex jiddefenixxu il-lista ta’ varjabbli mira primarji li għandhom ikunu inklużi f’kull settur tal-komponent transversali u l-lista ta’ varjabbli mira inklużi fil-komponent lonġitudinali, inkluż l-ispeċifikazzjoni tal-kodiċi varjabbli u tal-format tekniku tat-trasmissjoni tad-data.

(3) Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Program ta’ l-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-lista ta’ varjabbli mira primarji, il-kodiċi tal-varjabbli u l-format tekniku tat-trasmissjoni tad-data għall-operazzjoni ewlenija ta’ l-istatistiċi tal-Komunità fuq id-dħul u l-kondizzjonijiet tal-ħajja (UE-SILC) għandhom ikunu kif stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata mill-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u hu applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fis-7 ta’ Novembru 2003.

Għall-Kummissjoni

Pedro Solbes Mira

Membru tal-Kummissjoni

[1] (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

[2] ĠU L 165, tat-3.7.2003, p. 1.

--------------------------------------------------

ANNESS

Komponent | Isem varjabbli | Kodiċi | Mira varjabbli |

Reġistru dwar il-membri tad-dar

Informazzjoni bażika

INFORMAZZJONI BAŻIKA DWAR ID-DJAR LI TINKLUDI L-GRAD TA’ URBANIZZAZZJONI

X,L | DB010 | | Sena ta’ l-isħarriġ |

Sena | Erba’ numri tas-sena |

X,L | DB020 | | Pajjiż |

Kodiċi tal-Pajjiż | Ara l-Anness |

X,L | DB030 | | Identità tal-membri tad-dar |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ l-identifikazzjoni (HID) tal-membri tad-dar |

X,L | DB040 | | Reġjun |

Kodiċi NUTS 2 [1] | NUTS |

DB040_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | DB050 | | Strati primarji kif użati fis-selezzjoni tal-kampjun [2] |

0001 - 9999 | Strati primarji |

DB050_F | -2 | Mhux applikabbli |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | DB060 | | PSU-1 (l-ewwel stadju), kif użata fis-selezzjoni talkampjun [2] |

0001 - 9999 | PSU |

DB060_F | -2 | Mhux applikabbli |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | DB062 | | PSU-2 (it-tieni stadju), kif użata fis-selezzjoni tal-kampjun [2] |

0001 - 9999 | PSU |

DB062_F | -2 | Mhux applikabbli |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | DB070 | | Ordni tas-selezzjoni tal-PSU, kif użata fis-selezzjoni tal-kampjun [2] |

0001 - 9999 | Ordni tas-selezzjoni tal-PSU |

DB070_F | -2 | Mhux applikabbli |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | DB075 | | Grupp rotazzjonali |

1 - 8 | Li għalih jappartjeni s-sottokampjun |

DB075_F | -2 | Mhux applikabbli (ma jintuża l-ebda disinn rotazzjonali) |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | DB080 | | Piż tal-kampjun tal-membri tad-dar |

0+(format 2.5) | Piż |

DB080_F | -2 (L) | Lonġitudinali biss: Mhux applikabbli (dar mhux għall-ewwel darba fl-isħarriġ jew dar maqsuma) |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | DB090 | | Piż trasversali tal-membri tad-dar |

0+(format 2.5) | Piż |

DB090_F | 1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | DB100 | | Grad ta’ urbanizzazzjoni |

1 | Żona b’densità ta’ popolazzjoni għolja |

2 | Żona b’densità ta’ popolazzjoni intermedja |

3 | Żona b’densità ta’ popolazzjoni żgħira |

DB100 F | 1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | DB110 | | Status tal-membri tal-familja |

| Membri tal-familja mir-rilevament ta’ qabel |

1 | Fl-istess indirizz bħal l-aħħar intervista |

2 | Il-membri kollha tad-dar marru f’dar oħra privata fil-pajjiż |

| Id-dar ma għadhiex fl-iskop ta’ l-istħarriġ |

3 | Il-membri kollha tad-dar marru f’dar kollettiva jew istituzzjoni fil-pajjiż |

4 | Il-membri kollha tad-dar telqu mill-pajjiż |

5 | Il-membri kollha tad-dar mietu |

6 | Fid-dar ma hemmx persuna kampjun |

| Ma sarx kontatt ma’ l-indirizz |

7 | Ma sarx kontatt ma’ l-indirizz (ma hemmx aċċess jew intilef, jiġifieri ma hemm l-ebda dokumentazzjoni dwar xi ġralhom il-membri tad-dar) |

| Membri tad-dar ġodda għal dan ir-rilevament |

8 | Membri tad-dar maqsuma |

9 | Indirizz ġdid miżjud għall-kampjun minn dan ir-rilevament jew l-ewwel rilevament |

| Fużjoni |

10 | Fużjoni |

DB110_F | 1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | DB120 | | Dokumentazzjoni dwar kuntatt fl-indirizz |

11 | Indirizz li sar kuntatt miegħu |

| Indirizz li ma sarx kuntatt miegħu |

21 | Indirizz ma jistax jiġi lokalizzat |

22 | Indirizz ma jistax isir aċċess miegħu |

23 | Indirizz ma jeżistix jew hu indirizz mhux residenzali jew ma hemm ħadd joqgħod fih jew mhux residenza prinċipali |

DB120_F | -2 (L) | Lonġitudinali biss: Mhux applikabbli (DB110 mhux = 2, 8 jew 9) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | DB130 | | Riżultat tal-kwestjonarju dwar il-membri tad-dar |

11 | Kwestjonarju dwar il-membri tad-dar kompletat |

| Intervista mhux kompletata |

21 | Ma riedx jikkopera |

22 | Il-membri kollha tad-dar temporanjament assenti matul din il-biċċa xogħol |

23 | Il-membri tad-dar mhux kapaċi jirrispondu (mard, inkapaċità, eċċ) |

24 | Raġunijiet oħra |

DB130_F | -2 | Mhux applikabbli (DB120 mhux = 11 és DB110 mhux = 1) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | DB135 | | Aċċettazzjoni ta’ l-intervista dwar il-membri tad-dar |

1 | Intervista aċċettata għad-database |

2 | Rifjutata (għax ma ġietx kompletata intervista personali) |

DB135_F | -2 | Mhux applikabbli (DB130 mhux = 11) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

Reġistru Personali

Informazzjoni bażika

INFORMAZZJONI BAŻIKA PERSONALI

X,L | RB010 | | Sena ta’ l-isħarriġ |

Sena | Erba’ numri tas-sena |

X,L | RB020 | | Pajjiż |

Kodiċi tal-Pajjiż | Ara l-Anness |

X,L | RB030 | | ID Personali |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ l-Identifikazzjoni Personali (PID) |

L | RB040 | | ID tal-membri tad-dar preżenti |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ l-identitifikazzjoni tad-dar (HID) |

X | RB050 | | Piż trasversali personali |

0+(format 2.5) | Piż |

RB050_F | 1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | RB060 | | Piż bażi personali |

0+(format 2.5) | Piż |

RB060_F | 1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | RB100 | | Persuna kampjun jew resident li jgħix magħha |

1 | Persuna kampjun |

2 | Resident li jgħix magħha |

RB100_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

REĠISTRU PERSONALI INFORMAZZJONI BAŻIKA INFORMAZZJONI DEMOGRAFIKA

X,L | RB070 | | Xahar tat-twelid |

1 - 12 | Xahar tat-twelid |

RB070_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | RB080 | | Sena tat-twelid |

1890 - Sena ta’ l-istħarriġ | Sena tat-twelid |

RB080_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | RB090 | | Sess |

1 | Raġel |

2 | Mara |

RB090_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | RB110 | | Status ta’ appartenenza |

| Għall-membri tad-dar preżenti |

1 | Kien f’din id-dar f’rilevamenti ta’ qabel jew membru preżenti tad-dar |

2 | Daħal f’din id-dar minn dar kampjun oħra mir-rilevament ta’ qabel |

3 | Daħal f’din id-dar minn dar li ma kenitx kampjun mir-rilevament ta’ qabel |

4 | Twelid ġdid f’din id-dar mir-rilevament ta’ qabel |

| Mhuwiex membri preżenti tad-dar |

5 | Telaq mid-dar mill-aħħar rilevament jew l-aħħar intervista jekk ma sarx kuntatt miegħu fl-aħħar rilevament |

6 | Miet |

7 | Għex fid-dar għall-inqas għal tliet xhur waqt il-perjodu ta’ dħul taħt referenza iżda ma kienx reġistrat fir-reġistru ta’ din id-dar |

RB110_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | RB120 | | Fejn marret il-persuna |

1 | F’dar privata fil-pajjiż |

2 | F’dar kollettiva jew istituzzjoni fil-pajjiż |

3 | Barra mill-pajjiż |

4 | Mitluf |

RB120_F | -2 | Mhux applikabbli (RB110 mhux = 5) |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | RB140 | | Xahar meta l-persuna telqet jew mietet |

1 - 12 | Xahar |

RB140_F | -2 | Mhux applikabbli (RB110 mhux = 5 jew 6) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | RB150 | | Sena meta l-persuna telqet jew mietet |

Sena | Erba’ numri tas-sena |

RB150_F | -2 | Mhux applikabbli (RB110 mhux = 5 jew 6) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | RB160 | | Numru ta’ xhur fid-dar waqt il-perjodu ta’ referenza ta’ dħul |

0 - 12 | Numru ta’ xhur |

RB160_F | -2 | Mhux applikabbli (RB110 mhux = 5 jew 6 jew 7) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | RB170 | | Status ta’ attività prinċipali waqt il-perjodu ta’ referenza ta’ dħul |

1 | Jaħdem |

2 | Ma jaħdimx |

3 | Irtirat jew rtira kmieni |

4 | Persuna oħra inattiva |

RB170_F | -2 | Mhux applikabbli (RB110 mhux = 5 jew 6 jew 7) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | RB180 | | Xahar meta l-persuna daħlet fid-dar |

1 - 12 | Xahar |

RB180_F | -2 | Mhux applikabbli (RB110 mhux = 3) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | RB190 | | Sena meta l-persuna daħlet fid-dar |

Sena | Erba’ numri tas-sena |

RB190_F | -2 | Mhux applikabbli (RB110 mhux = 3) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | RB200 | | Status residenzali |

1 | Preżentement jgħix fid-dar |

2 | Temporanjament assenti |

RB200_F | -2 (L) | Lonġitudinali biss: Mhux applikabbli (RB110 mhux = 1 jew 2 jew 3 jew 4) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | RB210 | | Status ta’ attività bażika |

1 | Jaħdem |

2 | Ma jaħdimx |

3 | Irtirat jew rtira kmieni |

4 | Persuna oħra inattiva |

RB210_F | -2 (L) | Lonġitudinali biss: Mhux applikabbli (RB110 mhux = 1 jew 2 jew 3 jew 4) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | RB220 | | ID tal-missier |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ l-identifikazzjoni personali (PID) tal-missier |

RB220_F | -2 | Mhux applikabbli (il-missier mhux membru tad-dar) jew Lonġitudinali biss: (RB110 mhux = 1 jew 2 jew 3 jew 4) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | RB230 | | ID ta’ l-omm |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ l-identifikazzjoni personali (PID) ta’ l-omm |

RB230_F | -2 | Mhux applikabbli (l-omm mhiex membru tad-dar) jew Lonġitudinali biss: (RB110 mhux = 1 jew 2 jew 3 jew 4) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | RB240 | | ID tal-konjuġi/sieħeb/sieħba |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ l-identifikazzjoni personali (PID) tal-konjuġi/sieħeb/sieħba |

RB240_F | -2 | Mhux applikabbli (il-konjuġi/sieħeb/sieħba mhux membri tad-dar) jew Lonġitudinali biss: (RB110 mhux = 1 jew 2 jew 3 jew 4) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

INFORMAZZJONI BAŻIKA PERSONALI

X,L | RB245 | | Status tar-rispondenti |

| Il-membri kollha tad-dar minn 16-il sena ’il fuq huma intervistati |

1 | Membri preżenti tad-dar minn 16-il sena ’il fuq |

| L-uniku membru tad-dar minn 16-il sena ’il fuq magħżul |

2 | Rispondent magħżul |

3 | Rispondent mhux magħżul |

| Membri tad-dar ta’ anqas minn 16-il sena fl-aħħar tal-perjodu ta’ referenza ta’ dħul |

4 | Persuna mhux eliġibbli |

RB245_F | -2 (L) | Lonġitudinali biss: Mhux applikabbli (RB110 mhux = 1 jew 2 jew 3 jew 4) |

2 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | RB250 | | Status ta’ l-informazzjoni |

| Informazzjoni jew intervista kompletata |

11 | Informazzjoni kompletata biss mill-intervista |

12 | Informazzjoni kompletata biss mir-reġistri |

13 | Informazzjoni kompletat kemm mill-intervista kif ukoll mir-reġistri |

| L-intervista ma ġietx kompletata minkejja li sar kuntatt |

21 | L-individwu ma setax jirrispondi (mard, inkapaċità, eċċ) u ma kienx possibbli li jkun hemm prokuratur |

22 | Naqas li jibgħat lura l-kwestjonarju li jimtela’ minnu stess |

23 | Rifju ta’ koperazzjoni |

| Ma sarx kuntatt ma’ l-individwu għax |

31 | Il-persuna hi temporanjament assenti u ma hux possibbli li jkun hemm prokuratur |

32 | L-ebda kuntatt għal raġunijiet oħra |

| Informazzjoni mhux kompletata |

33 | Informazzjoni mhux kompletata, raġuni mhux magħrufa |

RB250_F | -2 | Mhux applikabbli (RB245 mhux = 1 jew 2 jew 3) |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | RB260 | | Tip ta’ intervista |

1 | Kwestjonarju kompletat (intervista wiċċ imb’wiċċ - PAPI) |

2 | Kwestjonarju kompletat (intervista wiċċ imb’wiċċ - CAPI) |

3 | Kwestjonarju kompletat (CATI) |

4 | Kompletat mir-rispondent innifsu |

5 | Intervista permezz ta’ prokuratur |

RB260_F | -2 | Mhux applikabbli (RB250 mhux = 11 jew 13) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | RB270 | | ID personali tal-persuna li meliet il-kwestjonarju individwali |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ identifikazzjoni personali (PID) tal-persuna li meliet il-kwestjonarju individwali |

RB270_F | -2 | Mhux applikabbli (RB260 mhux = 5) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

Reġistru Personali

Informazzjoni dwar ix-xogħol

KURA TAT-TFAL

X | RL010 | | Edukazzjoni ta’ qabel l-iskola primarja |

0 - 99 [3] | Numru ta’ sigħat waqt ġimgħa normali |

RL010_F | -2 | Mhux applikabbli (il-persuna mhux aċċettata għal edukazzjoni ta’ qabel l-iskola primarja minħabba fl-età tagħha, qiegħdha fi skola obbligatorja, jew għandha iżjed minn 12-il sena jew hi membru preċedenti tad-dar) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | RL020 | | Edukazzjoni fi skola obbligatorja |

0 - 99 [3] | Numru ta’ sigħat waqt ġimgħa normali |

RL020_F | -2 | Mhux applikabbli (il-persuna mhux aċċettata għal edukazzjoni fi skola obbligatorja primarja minħabba fl-età tagħha, jew għandha iżjed minn 12-il sena jew hi membru preċedenti tad-dar) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | RL030 | | Kura tat-tfal f’ċentru ta’ servizzi barra mis-sigħat ta’ l-iskola (qabel/wara) |

0 - 99 | Numru ta’ sigħat waqt ġimgħa normali |

RL030_F | -2 | Mhux applikabbli (il-persuna la ma tattendi għal edukazzjoni ta’ qabel l-iskola primarja l-anqas fi skola, jew għandha aktar minn 12-il sena jew hi membru preċedenti tad-dar) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | RL040 | | Kura tat-tfal f’ċentru li jagħti s-servizzi waqt il-ġurnata |

0 - 99 | Numru ta’ sigħat waqt ġimgħa normali |

RL040_F | -2 | Mhux applikabbli (il-persuna għandha aktar minn 12-il sena jew hi membru preċedenti tad-dar) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | RL050 | | Kura tat-tfal minn persuna li tieħu ħsieb it-tfal professjonali fid-dar tat-tfal jew fid-dar tal-persuna li tieħu ħsieb it-tfal |

0 - 99 | Numru ta’ sigħat waqt ġimgħa normali |

RL050_F | -2 | Mhux applikabbli (il-persuna għandha aktar minn 12-il sena jew hi membru preċedenti tad-dar) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | RL060 | | Kura tat-tfal minn-nanniet, membri tad-dar minbarra l-ġenituri, qraba oħra, ħbieb jew ġirien |

0 - 99 | Numru ta’ sigħat waqt ġimgħa normali |

RL060_F | -2 | Mhux applikabbli (il-persuna għandha aktar minn 12-il sena jew hi membru preċedenti tad-dar) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

Informazzjoni dwar il-membri tad-dar

Informazzjoni bażika

INFORMAZZJONI BAŻIKA DWAR MEMBRI TAD-DAR

X,L | HB010 | | Sena ta’ l-istħarriġ |

Sena | Erba’ numri tas-sena |

X,L | HB020 | | Pajjiż |

Kodiċi tal-pajjiż | Ara l-Anness |

X,L | HB030 | | ID tal-membri tad-dar |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ l-identifikazzjoni (HID) tal-membri tad-dar |

X,L | HB040 | | Ġurnata ta’ l-intervista lill-membri tad-dar |

01 - 31 | Ġurnata |

HB040_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HB050 | | Xahar ta’ l-intervista lill-membri tad-dar |

1 - 12 | Xahar |

HB050_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HB060 | | Sena ta’ l-intervista lill-membri tad-dar |

Sena | Erba’ numri tas-sena |

HB060_F | 1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HB070 | | ID personali tal-persuna li tirrispondi l-kwestjonarju dwar il-membri tad-dar |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ identifikazzjoni personali (PID) tal-persuna li tirrispondi l-kwestjonarju dwar il-membri tad-dar |

HB070_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HB080 | | ID personali tal-persuna 1 responsabbli għall-akkomodazzjoni |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ identifikazzjoni personali (PID) tal-persuna 1 responsabbli għall-akkomodazzjoni |

HB080_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HB090 | | ID personali tal-persuna 2 responsabbli għall-akkomodazzjoni |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ identifikazzjoni personali (PID) tal-persuna 2 responsabbli għall-akkomodazzjoni |

HB090_F | -2 | Mhux applikabbli (l-ebda tieni persuna responsabbli) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HB100 | | Numru ta’ minuti biex ġie kompletat il-kwestjonarju dwar il-membri tad-dar |

1 - 90 | Numru ta’ minuti biex ġie kompletat il-kwestjonarju dwar il-membri tad-dar |

HB100_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

Informazzjoni dwar membri tad-dar

Dħul

DĦUL TOTAL TAL-MEMBRI TAD-DAR [4]

X,L | HY010 | | Dħul gross totali tal-membri tad-dar(mingħajr fattur ta’ l-inflazzjoni) |

-999999.99 -999999.99 | Ammont totali |

HY010_F | -5 [5] | Mhux imniżżel: ma saret l-ebda konverżjoni għal gross |

-1 [6] | Nieqes |

Indikaturi tad-dħul [7] [8] | |

L-ewwel numru | Nett/Gross (meta tinġabar l-informazzjoni) |

0 | L-ebda dħul (l-ebda tieni numru) |

1 | Nett |

2 | Gross |

3 | Nett u gross (il-partijiet tal-komponenti netti u gross) |

4 | Mhux magħruf |

Numri suċċessivi [9] | Fattur ta’ imputazzjoni |

000.00000 - 100.00000 | Valur rilevat/valur reġistrat |

X,L | HY020 | | Dħul totali disponibbli tal-membri tad-dar (mingħajr fattur ta’ l-inflazzjoni) |

-999999.99 - 999999.99 | Ammont totali |

HY020_F | -1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY010_F |

X,L | HY022 | | Dħul totali disponibbli tal-membri tad-dar, qabel trasferimenti soċjali ħlief benefiċċji tax-xjuħ u tas-superstiti (mingħajr fattur ta’ l-inflazzjoni) |

-999999.99 - 999999.99 | Ammont totali |

HY022_F | -1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY010_F |

X,L | HY023 | | Dħul totali disponibbli tal-membri tad-dar, qabel trasferimenti soċjali inklużi benefiċċji tax-xjuħ u tas-superstiti (mingħajr fattur ta’ l-inflazzjoni) |

-999999.99 - 999999.99 | Ammont totali |

HY023_F | -1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY010_F |

X,L | HY025 | | Fattur ta’ l-inflazzjoni minħabba f’nuqqas ta’ risposta mill-membri tad-dar [10] |

1.00000 - 5.00000 | Fattur |

HY025_F | -1 | Nieqes |

1 | Valur kompilat |

SERJE NETTA TA’ KOMPONENTI TA’ DĦUL FUQ LIVELL TA’ MEMBRI TAD-DAR [4]

X,L | HY030N | | Kera imputata [11] |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY030N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

0 | L-ebda dħul |

1 | Dħul (il-varjabbli mniżżel) |

X,L | HY040N | | Dħul nett mill-kera ta’ proprjetà jew art |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY040N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi [12] | |

L-ewwel numru | Nett/Gross (meta tinġabar l-informazzjoni) |

0 | L-ebda dħul (ma hemmx numri suċċessivi) |

1 | Nett mit-taxxa fuq id-dħul mill-għejun u kontribuzzjonijiet soċjali |

2 | Nett mit-taxxa fuq id-dħul mill-għejun |

3 | Nett mill-kontribuzzjonijiet soċjali |

4 | Gross [13] |

5 | Mhux magħruf |

It-tienu numru | Nett reġistrat |

1 | Nett mit-taxxa fuq id-dħul mill-għejun u kontribuzzjonijiet soċjali |

2 | Nett mit-taxxa fuq id-dħul mill-għejun |

3 | Nett mill-kontribuzzjonijiet soċjali |

4 | Mhux magħruf (possibbli biss meta l-ewwel numru = 5) |

Numri | sussegwentiFattur ta’ imputazzjoni |

000.00000 -100.00000 | Valur miġbur/valur reġistrat |

X,L | HY050N | | Allowances tal-familja/li għandhom x’jaqsmu mat-tfal |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY050N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040N_F |

X,L | HY060N | | Esklużjoni soċjali mhux klassifikata mkien ieħor |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY060N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040N_F |

X,L | HY070N | | Allowances tad-dar |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY070N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040N_F |

X,L | HY080N | | Trasferimenti regolari ta’ flus bejn il-membri tal-familja, attivi |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY080N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040N_F |

X,L | HY090N | | Imgħax nett, dividendi, qliegħ minn investimenti kapitali f’negozju mhux inkorporat |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY090N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040N_F |

X,L | HY100N | | Imgħax imħallas fuq self [11] |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY100N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Indikaturi tad-dħul | |

L-ewwel numru | |

0 | L-ebda dħul (ma hemmx numri sussegwenti) |

1 | Dħul (il-varjabbli jimtela’) |

Numri suċċessivi | Fattur ta’ l-imputazzjon |

i000.00000 - 100.00000 | Valur miġbur/valur reġistrat |

X,L | HY110N | | Dħul nett riċevut minn persuni taħt is-16-il sena |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY110N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040N_F |

X,L | HY120N | | Taxxi regolari fuq il-ġid |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY120N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-4 | Ammont inkluż f’komponent ieħor ta’ dħul |

-1 [6] | Nieqes |

Indikaturi tad-dħul | |

L-ewwel numru | |

0 | L-ebda dħul (ma hemmx numri sussegwenti) |

1 | Dħul (il-varjabbli jimtela’) |

Numri suċċessivi | Fattur ta’ l-imputazzjoni |

000.00000 - 100.00000 | Valur miġbur/valur reġistrat |

X,L | HY130N | | Trasferimenti regolari ta’ flus bejn il-membri tal-familja, imħallsa |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY130N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040N_F |

X,L | HY140N | | Taxxa fuq id-dħul u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali |

-999999.99 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY140N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Indikaturi tad-dħul | |

L-ewwel numru | |

0 | L-ebda dħul (ma hemmx numri sussegwenti) |

1 | Dħul (il-varjabbli jimtela’) |

Numri suċċessivi | Fattur ta’ l-imputazzjoni |

000.00000 -100.00000 | Valur miġbur/valur reġistrat |

X,L | HY145N | | Ħlasijiet lura/flus riċevuti għal aġġustamenti tat-taxxa |

-999999.99 - -1 | Flus riċevuti |

1 - 999999.99 | Ħlasijiet lura |

0 | L-ebda dħul |

HY145N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Indikaturi tad-dħul | |

L-ewwel numru | |

0 | L-ebda dħul (ma hemmx numri sussegwenti) |

1 | Dħul (il-varjabbli jimtela’) |

Numri | suċċessiviFattur ta’ l-imputazzjoni |

000.00000 -100.00000 | Valur miġbur/valur reġistrat |

SERJE GROSS TA’ KOMPONENTI TA’ DĦUL FUQ LIVELL TA’ MEMBRI TAD-DAR [4] [14] [15]

X,L | HY030G | | Kera imputata [11] |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY030G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

0 | L-ebda dħul |

1 | Dħul (il-varjabbli jimtela’) |

X,L | HY040G | | Dħul gross mill-kera ta’ proprjetà jew art |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY040G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Indikaturi tad-dħul [12] | |

L-ewwel numru | Nett/Gross (meta tinġabar l-informazzjoni) |

0 | L-ebda dħul (ma hemmx numri suċċessivi) |

1 | Nett mit-taxxa fuq id-dħul mill-għejun u kontribuzzjonijiet soċjali |

2 | Nett mit-taxxa fuq id-dħul mill-għejun |

3 | Nett mill-kontribuzzjonijiet soċjali |

4 | Gross [3] |

5 | Mhux magħruf |

Numri suċċessivi | Fattur ta’ l-imputazzjoni |

000.00000 - 100.00000 | Valur miġbur/valur reġistrat |

X,L | HY050G | | Allowances tal-familja/li għandhom x’jaqsmu mat-tfal |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY050G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040G_F |

X,L | HY060G | | Esklużjoni soċjali mhux klassifikata mkien ieħor |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY060G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040G_F |

X,L | HY070G | | Allowances tad-dar |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY070G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040G_F |

X,L | HY080G | | Trasferimenti regolari ta’ flus bejn il-membri tal-familja, attivi |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY080G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040G_F |

X,L | HY090G | | Imgħax gross, dividendi, qliegħ minn investimenti kapitali f’negozju mhux inkorporat |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY090G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040G_F |

X,L | HY100G | | Imgħax imħallas fuq self [11] |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY100G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Indikaturi tad-dħul | |

L-ewwel numru | |

0 | L-ebda dħul (ma hemmx numri sussegwenti) |

1 | Dħul (il-varjabbli jimtela’) |

Numri suċċessivi | Fattur ta’ l-imputazzjoni |

000.00000 - 100.00000 | Valur miġbur/valur reġistrat |

X,L | HY110G | | Dħul gross riċevut minn persuni taħt is-16-il sena |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY110G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040G_F |

X,L | HY120G | | Taxxi regolari fuq il-ġid |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY120G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Indikaturi tad-dħul | |

L-ewwel numru | |

0 | L-ebda dħul (ma hemmx numri sussegwenti) |

1 | Dħul (il-varjabbli jimtela’) |

Numri suċċessivi | Fattur ta’ l-imputazzjoni |

000.00000 - 100.00000 | Valur miġbur/valur reġistrat |

X,L | HY130G | | Trasferimenti regolari ta’ flus bejn il-membri tal-familja, imħallsa |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY130G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara HY040G_F |

X,L | HY140G | | Taxxa fuq id-dħul u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali |

- 999999.99 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

HY140G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Indikaturi tad-dħul | |

L-ewwel numru | |

0 | L-ebda dħul (ma hemmx numri sussegwenti) |

1 | Dħul (il-varjabbli jimtela’) |

Numri suċċessivi | Fattur ta’ l-imputazzjoni |

000.00000 - 100.00000 | Valur miġbur/valur reġistrat |

Informazzjoni dwar membri tad-dar

Esklużjoni soċjali

ARRETRATI DWAR ĠLASIJIET GĦAD-DAR U AFFARIJIET MHUX RELATATI MAD-DAR

X,L | HS010 | | Jekk il-membri tad-dar kellhomx arretrati fuq is-self jew ħlasijiet ta’ kera fl-aħħar 12-il xahar |

1 | Iva |

2 | Le |

HS010_F | -2 | Mhux applikabbli (proprjetarju jew mingħajr ħlas ta’ kera fl-aħħar 12-il xahar) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HS020 | | Jekk il-membri tad-dar kellhomx arretrati fuq kontijiet dwar servizzi (elettriku, ilma, gas) fl-aħħar 12-il xahar |

1 | Iva |

2 | Le |

HS020_F | -2 | Mhux applikabbli (l-ebda kontijiet għal servizzi) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HS030 | | Jekk il-membri tad-dar kellhomx arretrati fuq pagamenti bin-nifs jew pagamenti oħra fuq self (djun mhux relatati mad-dar) fl-aħħar 12-il xahar |

1 | Iva |

2 | Le |

HS030_F | -2 | Mhux applikabbli (l-ebda pagamenti bin-nifs jew pagamenti oħra fuq self) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

INDIKATURI TA’ ĊĦID MHUX MONETARJU LI GĦANDU X’JAQSAM MAD-DAR (INKLUŻI PROBLEMI BIEX TLAĦĦAQ MAL-ĦAJJA, IL-KOBOR TAS-SELF U NUQQAS SFURZAT TA’ ĦTIĠIET BAŻIĊI

X,L | HS040 | | Kapaċità li għandek flus biex tħallas għal ġimgħa btala fis-sena ’il bogħod mid-dar |

1 | Iva |

2 | Le |

HS040_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HS050 | | Kapaċità li għandek flus biex tiekol ikla bil-laħam, tiġieġa, ħut (jew ekwivalenti għal min hu veġetarja) kull jumejn |

1 | Iva |

2 | Le |

HS050_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HS060 | | Kapaċità li għandek flus biex tiffaċċja spejjeż finanzjarji mhux mistennija |

1 | Iva |

2 | Le |

HS060_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HS070 | | Għandek telefon (inkluż telefon ċellulari)? |

1 | Iva |

2 | Le - m’ għandix flus biex nixtri |

3 | Le - raġunijiet oħra |

HS070_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HS080 | | Għandek televiżjoni bil-kulur? |

1 | Iva |

2 | Le - m’ għandix flus biex nixtri |

3 | Le - raġunijiet oħra |

HS080_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HS090 | | Għandek kompjuter? |

1 | Iva |

2 | Le - m’ għandix flus biex nixtri |

3 | Le - raġunijiet oħra |

HS090_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HS100 | | Għandek makna tal-ħasil tal-ħwejjeġ? |

1 | Iva |

2 | Le - m’ għandix flus biex nixtri |

3 | Le - raġunijiet oħra |

HS100_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HS110 | | Għandek karozza? |

1 | Iva |

2 | Le - m’ għandix flus biex nixtri |

3 | Le - raġunijiet oħra |

HS110_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HS120 | | Kapaċità li tlaħħaq mal-ħajja |

1 | B’diffikultà kbira |

2 | B’diffikultà |

3 | B’diffikultà żgħira |

4 | B’faċilità kbira |

5 | B’faċilità |

6 | B’faċilità żgħira |

HS120_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HS130 | | L-anqas dħul fix-xahar biex tlaħħaq mal-ħajja [16] |

1 - 999999.99 | Ammont |

HS130_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HS140 | | Il-kost totali biex tiżamm id-dat hu ta’ piż finanzjarju fuq il-membri tad-dar |

1 | Piż tqil |

2 | Piż mhux ħażin |

3 | Ta’ l-ebda piż |

HS140_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HS150 | | Il-ħlas lura ta’ djun minn pagamenti bin-nifs jew self ieħor konness mad-dar hu ta’ piż finanzjarju għall-membri tad-dar? |

1 | Il-ħlas lura huwa piż tqil |

2 | Il-ħlas lura huwa piż mhux ħażin |

3 | Il-ħlas lura ma hu ta’ l-ebda piż |

HS150_F | -2 | Mhux applikabbli (ma hemm l-ebda ħlas lura fuq djun) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

A MBJENT FIŻIKU U SOĊJALI

X | HS160 | | Problemi konnessi ma’ l-abitazzjoni mudlama wisq, ma hemmx biżżejjed dawl |

1 | Iva |

2 | Le |

HS160_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | HS170 | | Ħsejjes mill-ġirien jew ħsejjes mit-triq (traffiku, negozju, fabbriki, eċċ.) |

1 | Iva |

2 | Le |

HS170_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | HS180 | | Tniġġiż, ħmieġ jew problemi oħra ambjentali fiż-żona kkawżati mit-traffiku jew l-industrija |

1 | Iva |

2 | Le |

HS180_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | HS190 | | Kriminalità, vjolenza jew vandaliżmu fiż-żona |

1 | Iva |

2 | Le |

HS190_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

Informazzjoni dwar il-membri tad-dar

Abitazzjoni

TIP TA’ ABITAZZJONI, TITOLU U KONDIZZJONIJIET FID-DAR

X,L | HH010 | | Tip ta’ abitazzjoni |

1 | Dar maqtugħa għal rasha |

2 | Dar maqtugħa għal rasha minn naħa waħda jew dar b’aktar minn pjan wieħed |

3 | Appartament f’bini li fih anqas minn 10 abitazzjonijiet |

4 | Appartament f’bini li fih 10 abitazzjonijiet jew aktar |

5 | Tip ieħor ta’ akkomodazzjoni |

HH010_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HH020 | | Titolu |

1 | Sid |

2 | Kerrej jew subkerrej li jħallasa kera bir-rata kurrenti jew tas-suq |

3 | L-akkomodazzjoni mikrija b’rata mnaqqsa (prezz anqas mill-prezz tas-suq) |

4 | L-akkomodazzjoni hi mogħtija b’xejn |

HH020_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HH030 | | Numru ta’ kmamar disponibbli għall-membri tad-dar |

1 - 9 | Numru ta’ kmamar |

10 | 10 kmamar jew aktar |

HH030_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HH031 [17] | | Sena tal-kuntratt jew xiri jes stallazzjoni |

Sena (4 numri) | Sena tal-kuntratt jew xiri jes stallazzjoni |

HH031_F | -1 | Nieqes |

-2 | Mhux applikabbli (l-Istat Membru juża metodi nazzjonali oġġettivi biex jiġi kkalkolat il-kera imputat) |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HH040 | | Saqaf li jgħaddi l-ilma minnu, ħitan/l-art/il-pedamenti umdi, jew oqfsa tat-twieqi u pavimenti jitmermru |

1 | Iva |

2 | Le |

HH040_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HH050 | | Kapaċità li d-dar tinżamm sħuna adegwatament |

1 | Iva |

2 | Le |

HH050_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

SPEJJEŻ TAD-DAR [4]

X,L | HH060 | | Kera preżenti relatat ma’ abitazzjoni okkupata, jekk ikun hemm |

1 - 999999.99 | Ammont |

HH060_F | -2 | Mhux applikabbli (HH020 mhux = 2 jew 3) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L | HH061 [18] | | Kera soġġettiv relatat ma’ persuna li tħallas kera mingħajr ma hi l-kerrej, bi prezzijiet fis-suq |

1 - 999999.99 | Ammont |

HH061_F | -2 | Mhux applikabbli (HH020 mhux = 1 jew 3 jew 4) jew l-Istat Membru ma jużax metodu soġġettiv biex jiġi kkalkolat il-kera imputat |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | HH070 | | Spejjeż totali għad-dat (inklużi l-elettriku, l-ilma, il-gas u t-tisħin) |

0 - 999999.99 | Ammont |

HH070_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

FAĊILITAJIET FL-ABITAZZJONI

X,L [17] | HH080 | | Banju jew doċċa fl-abitazzjoni |

1 | Iva |

2 | Le |

HH080_F | -2 (L) | Mhux applikabbli (l-Istat Membru juża metodi nazzjonali oġġettivi biex jiġi kkalkolat il-kera imputat) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X,L [17] | HH090 | | Toilet intern bil-flushing għall-użu mill-membri tad-dar biss |

1 | Iva |

2 | Le |

HH090_F | -2 (L) | Mhux applikabbli (l-Istat Membru juża metodi nazzjonali oġġettivi biex jiġi kkalkolat il-kera imputat) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

Informazzjoni personali

Informazzjoni bażika

INFORMAZZJONI PERSONALI BAŻIKA (16 +)

X,L | PB010 | | Sena ta’ l-istħarriġ |

Sena | Erba’ numri tas-sena |

X,L | PB020 | | Pajjiż |

Kodiċi tal-pajjiż | Ara l-Anness |

X,L | PB030 | | ID Personali |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ l-Identifikazzjoni Personali (PID) |

L | PB080 | | Piż baziku personali tar-rispondent magħżul |

0+(format 2.5) | Piż |

PB080_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | PB050 | | Piż baziku personali (il-membri kollha tad-dar minn 16-il sena ’il fuq) |

0+(format 2.5) | Piż |

PB050_F | 1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PB070 | | Piż kampjun personali tar-rispondent magħżul |

0+(format 2.5) | Piż |

PB070_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PB040 | | Piż trasversali personali (il-membri kollha tad-dar minn 16-il sena ’il fuq) |

0+(format 2.5) | Piż |

PB040_F | 1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PB060 | | Piż trasversali personali tar-rispondent magħżul |

0+(format 2.5) | Piż |

PB060_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PB090 | | Data ta’ l-intervista personali |

1 - 31 | Jum |

PB090_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PB100 | | Xahar ta’ l-intervista personali |

1 - 12 | Xahar |

PB100_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PB110 | | Sena ta’ l-intervista personali |

Sena | Erba’ numri tas-sena |

PB110_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PB120 | | Numru ta’ minuti biex jimtela’ l-kwestjonarju personali |

1 - 90 | Minuti |

PB120_F | -2 | Mhux applikabbli (l-informazzjoni miġjuba biss mir-reġistri) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

INFORMAZZJONI DEMOGRAFIKA (16+)

X, L | PB130 | 1 - 12 | Xahar tat-twelid |

PB130_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PB140 | | Sena tat-twelid |

Sena | Erba’ numri tas-sena |

PB140_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PB150 | | Sess |

1 | Raġel |

2 | Mara |

PB150_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PB160 | | ID tal-missier |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ identifikazzjoni personali (PID) tal-missier |

PB160_F | -2 | Mhux applikabbli (il-missier mhux membru tad-dar) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PB170 | | ID ta’ l-omm |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ identifikazzjoni personali (PID) ta’ l-omm |

PB170_F | -2 | Mhux applikabbli (l-omm mhiex membru tad-dar) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PB180 | | ID tal-konjuġi/sieħeb/sieħba |

Numru ta’ l-ID | Numru ta’ identifikazzjoni personali (PID) tal-konjuġi/sieħeb/sieħba |

PB180_F | -2 | Mhux applikabbli (il-konjuġi/sieħeb/sieħba mhumiex membri tad-dar) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PB190 | | Satus ċivili |

1 | Qatt ma żżewweġ/iżżewġet |

2 | Miżżewweġ/Miżżewġa |

3 | Separat/separata |

4 | Armel/armla |

5 | Divorzjat/divorzjata |

PB190_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PB200 | | Unjoni konsenswali |

1 | Iva, fuq bażi legali |

2 | Iva, mingħajr bażi legali |

3 | Le |

PB200_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PB210 | | Pajjiż ta’ twelid |

Kodiċi tal-pajjiż | Ara l-Anness |

PB210_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PB220A | | Ċittadinanza 1 |

Kodiċi tal-pajjiż | Ara l-Anness |

PB220A_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PB220B | | Ċittadinanza 2 |

Kodiċi tal-pajjiż | Ara l-Anness |

PB220B_F | -2 | Mhux applikabbli (l-ebda ċittadinanza doppja) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

Informazzjoni personali

Edukazzjoni

EDUKAZZJONI INKLUŻ L-OGĦLA LIVELLISCED MIKSUB

X | PE010 | | Attività edukattiva preżenti |

1 | Fl-edukazzjoni |

2 | Mhux fl-edukazzjoni |

PE010_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PE020 | | Livell ISCED li wieħed jattendi bħalissa |

Kodiċi ISCED [19] | ISCED |

PE020_F | -2 | Mhux applikabbli (PE010 mhux = 1) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PE030 | | Sena meta nkiseb l-ogħla livell fl-edukazzjoni |

Sena | Erba’ numri tas-sena |

PE030_F | -2 | Mhux applikabbli (il-persuna qatt ma attendiet edukazzjoni) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PE040 | | L-ogħla livell ISCED miksub |

Kodiċi ISCED [19] | ISCED |

PE040_F | -2 | Mhux applikabbli (il-persuna qatt ma attendiet edukazzjoni) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

Informazzjoni personali

Informazzjoni dwar ix-xogħol

INFORMAZZJONI BAŻIKA DWAR IX-XOGĦOL DWAR L-ISTAT PREŻENTI TA’ ATTIVITÀ U XOGĦOL PRINĊIPALI PREŻENTI, INKLUŻA INFORMAZZJONI DWAR L-AĦĦAR IMPIEG GĦAL MIN MHUX QED JAĦDEM

X, L | PL030 | | Status ta’ l-attività preżenti mfisser mill-persuna stess |

1 | Taħdem full-time |

2 | Taħdem part-time |

3 | Ma taħdimx |

4 | Tattendi l-iskola, student, aktar taħriġ, esperjenza fuq ix-xogħol mhux mħallsa |

5 | Irtirata jew irtirat kmieni jew waqqfet in-negozju |

6 | B’diżabilità permanenti jew/u ma tistax taħdem |

7 | Fis-servizz obbligatorju militari jew fil-komunità |

8 | Twettaq xogħlijiet domestiċi u responsabbiltajiet ta’ kura |

9 | Persuna oħra inattiva |

PL030_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PL035 [20] | | Ħadmet għall-inqas siegħa matul il-ġimgħa ta’ qabel |

1 | Iva |

2 | Le |

PL035_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-2 | Mhux applikabbli (il-persuna mhix impjegat jew l-Istat Membru għandu għejun oħra biex jikkalkola d-differenza fil-pagi bejn is-sessi) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PL015 | | Qatt ħdimt? |

1 | Iva |

2 | Le |

PL015_F | -3 | Mhux ir-rispondent magżżul |

-2 | Mhux applikabbli (PL030 = 1 jew 2) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PL020 | | Attivament ifittex impjieg fl-aħħar erba’ ġimgħat |

1 | Iva |

2 | Le |

PL020_F | -2 | Mhux applikabbli (PL030 = 1 jew 2) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PL025 | | Disponibbli biex tibda taħdem fil-ġimgħatejn li ġejjin? |

1 | Iva |

2 | Le |

PL025_F | -2 | Mhux applikabbli (PL020 = 2) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PL040 | | Posizzjoni fl-impjieg |

1 | Taħdem għal rasek b’impjegati |

2 | Taħdem għal rasek mingħajr impjegati |

3 | Impjegat |

4 | Tgħin fix-xogħol tal-familja |

PL040_F | -2 | Mhux applikabbli (PL030 mhux = 1 u mhux = 2 u PL015 u PL035 mhux = 1) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PL050 | | Xogħol (ISCO-88 (COM) (żewġ numri)) |

Kodiċi ISCO [21] | ISCO |

PL050_F | -2 | Mhux applikabbli (PL030 mhux = 1 u mhux = 2 u PL035 mhux = 1 u PL015 mhux = 1) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PL060 | | Numru ta’ sigħat normali ta’ xogħol fil-ġimgħa fl-impjieg prinċipali |

1 - 99 | Numru ta’ sigħat |

PL060_F | -6 | Is-sigħat ivarjaw (l-anqas medja fuq erba’ ġimgħat ma hi possibbli) |

-2 | Mhux applikabbli (PL030 mhux = 1 u mhux =2 u PL035 mhux = 1) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

INFORMAZZJONI BAŻIKA DWAR L-ISTATUS TA’ L-ATTIVITÀ WAQT IL-PERJODU TA’ REFERENZA TAD-DĦUL

X | PL070 | | Numru ta’ xhur f’xogħol full-time matul il-perjodu ta’ referenza tad-dħul |

1 - 12 | Xhur |

PL070_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PL072 | | Numru ta’ xhur f’xogħol part-time matul il-perjodu ta’ referenza tad-dħul |

1 - 12 | Xhur |

PL072_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PL080 | | Numru ta’ xhur mingħajr xogħol matul il-perjodu ta’ referenza tad-dħul |

1 - 12 | Xhur |

PL080_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PL085 | | Numru ta’ xhur f’irtirar matul il-perjodu ta’ referenza tad-dħul |

1 - 12 | Xhur |

PL085_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PL087 | | Numru ta’ xhur fi studju matul il-perjodu ta’ referenza tad-dħul |

1 - 12 | Xhur |

PL087_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PL090 | | Numru ta’ xhur f’inattività matul il-perjodu ta’ referenza tad-dħul |

1 - 12 | Xhur |

PL090_F | -1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

NUMRU TOTALI TA’ SIGĦAT FUQ XOGĦOL FIT-TIENI, TIELET EĊĊ., IMPIEG

X | PL100 | | Numru totali ta’ sigħat normalment fuq xogħol fit-tieni, tielet, eċċ., impjieg |

1 - 99 | Numru ta’ sigħat |

PL100_F | -2 | Mhux applikabbli (il-persuna m’għandhiex it-tieni impjieg jew PL030 mhux = 1 jew 2) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IX-XOGĦOL

X | PL110 | | NACE (2 numri) |

Kodiċi NACE [22] | NACE |

PL110_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-2 | Mhux applikabbli (PL030 mhux = 1 u mhux = 2 u PL035 mhux = 1) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PL120 | | Raġuni għaliex taħdem anqas minn 30 siegħa (fl-impjieg prinċipali jew impjiegi oħra) |

1 | Tattendi edukazzjoni jew taħriġ |

2 | Mard personali jew diżabilità |

3 | Tixtieq taħdem aktar sigħat iżda ma tistax issib impjieg(i) jew xogħol(ijiet) għal aktar sigħat |

4 | Ma tridx taħdem aktar sigħat |

5 | In-numru ta’ sigħat fl-impjieg(i) kollha huma kkunsidrati bħala impjieg full-time |

6 | Xogħoil fid-dar, tieħu ħsieb it-tfal jew persuni oħra |

7 | Raġunijiet oħra |

PL120_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-2 | Mhux applikabbli (PL030 mhux = 1 u mhux = 2 jew PL060+PL100 mhux < 30) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PL130 [23] | | Numru ta’ persuni li jaħdmu fl-unità lokali |

1 - 10 | Numru eżatt jekk bejn persuna 1 u 10 persuni |

11 | jekk bejn 11 u 19-il persuna |

12 | jekk bejn 20 u 49-il persuna |

13 | jekk 50 persuna jew aktar |

14 | ma nafx iżda inqas minn 11-il persuna |

15 | ma nafx iżda aktar minn 10 persuni |

PL130_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-2 | Mhux applikabbli (PL030 mhux = 1 u mhux = 2 u PL035 mhux = 1) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PL140 | | Tip ta’ kuntratt |

1 | Impjieg permanenti/ kuntratt ta’ xogħol bi żmien mhux limitat |

2 | Impjieg temporanju/ kuntratt ta’ xogħol bi żmien limitat |

PL140_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-2 | Mhux applikabbli (PL040 mhux = 3) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PL150 | | Posizzjoni maniġerjali |

1 | Ta’ superviżjoni |

2 | Mhux ta’ superviżjoni |

PL150_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-2 | Mhux applikabbli (PL040 mhux = 3) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | PL160 | | Tibdil fl-impjieg mis-sena l-oħra |

1 | Iva |

2 | Le |

PL160_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-2 | Mhux applikabbli (PL030 mhux = 1 jew mhux = 2) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | PL170 | | Raġuni għall-bidla |

1 | Biex tibda taħdem jew issib impjieg aħjar |

2 | Tmiem ta’ kuntratt temporanju |

3 | Obbligat tieqaf taħdem mill-prinċipal (għeluq tan-negozju, tnaqqis fin-numru ta’ impjegati, irtirar, tkeċċija, eċċ.) |

4 | Bejgħ jew għeluq tan-negozju tiegħek/tal-familja |

5 | Kura tat-tfal u kura ta’ dipendenti oħra |

6 | Iż-żwieġ jew l-impjieg tas-sieħeb/sieħba ġiegħelu ċaqliq għal żona oħra |

7 | Raġunijiet oħra |

PL170_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-2 | Mhux applikabbli (PL160 mhux = 1) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | PL180 | | L-aktar bidla reċenti fl-istatus ta’ l-attività ta’ l-individwu |

1 | Jaħdem/ma jaħdimxi |

2 | Jaħdem/irtirat |

3 | Jaħdem/inattiv mod ieħor |

4 | Ma jaħdimx/jaħdem |

5 | Ma jaħdimx/irtirat |

6 | Ma jaħdimx/inattiv mod ieħor |

7 | Irtirat/jaħdem |

8 | Irtirat/ma jaħdimx |

9 | Irtirat/inattiv mod ieħor |

10 | Inattiv mod ieħor/jaħdem |

11 | Inattiv mod ieħor/ma jaħdimx |

12 | Inattiv mod ieħor/irtirat |

PL180_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-2 | Mhux applikabbli (l-ebda bidla mis-sena l-oħra) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

KURRIKOLU TAX-XOGĦOL

L | PL190 | | Meta bdejt l-ewwel xogħol regolari |

8 - 65 | Età |

PL190_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-2 | Mhux applikabbli (il-persuna qatt ma ħadmet) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | PL200 | | Numru ta’ snin f’xogħol imħallas (bħala impjegat jew taħdem għal rasek) |

0 - 65 | Snin |

PL200_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-2 | Mhux applikabbli (il-persuna qatt ma ħadmet) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

KALENDARJU TA’ ATTIVITAJIET

L | PL210A | | Attività prinċipali f’Jannar |

1 | Impjegat (full-time) |

2 | Impjegat (part-time) |

3 | Taħdem għal rasek (full-time) |

4 | Taħdem għal rasek (part-time) |

5 | Ma kontx qed taħdem |

6 | Irtirat |

7 | Student |

8 | Inattività oħra |

9 | Servizz militari obbligatorju |

PL210A_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

L | PL210B | | Attività prinċipali fi Frar |

| Ara PL210A |

PL210B_F | | Ara PL210A_F |

L | PL210C | | Attività prinċipali f’Marzu |

| Ara PL210A |

PL210C_F | | Ara PL210A_F |

L | PL210D | | Attività prinċipali f’April |

| Ara PL210A |

PL210D_F | | Ara PL210A_F |

L | PL210E | | Attività prinċipali f’Mejju |

| Ara PL210A |

PL210E_F | | Ara PL210A_F |

L | PL210F | | Attività prinċipali f’Ġunju |

| Ara PL210A |

PL210F_F | | Ara PL210A_F |

L | PL210G | | Attività prinċipali f’Lulju |

| Ara PL210A |

PL210G_F | | Ara PL210A_F |

L | PL210H | | Attività prinċipali f’Awissu |

| Ara PL210A |

PL210H_F | | Ara PL210A_F |

L | PL210I | | Attività prinċipali f’Settembru |

| Ara PL210A |

PL210I_F | | Ara PL210A_F |

L | PL210J | | Attività prinċipali f’Ottubru |

| Ara PL210A |

PL210J_F | | Ara PL210A_F |

L | PL210K | | Attività prinċipali f’Novembru |

| Ara PL210A |

PL210K_F | | Ara PL210A_F |

L | PL210L | | Attività prinċipali f’Diċembru |

| Ara PL210A |

PL210L_F | | Ara PL210A_F |

Informazzjoni personali

Saħħa

SAĦĦA, INKLUŻ L-ISTAT ĠENERALI TAS-SAĦĦA U MARD KRONIKU JEW KONDIZZJONI

X, L | PH010 | | Stat ġenerali tas-saħħa |

1 | Tajjeb ħafnaó |

2 | Tajjeb |

3 | Mhux ħażin |

4 | Ħażin |

5 | Ħażin ħafna |

PH010_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PH020 | | Tbati minn xi marda kronika (fit-tul) jew kondizzjoni |

1 | Iva |

2 | Le |

PH020_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X, L | PH030 | | Limitazzjoni f’attivitajiet li persuni normalmenti jieħdu sehem fihom, minħabba f’problemi tas-saħħa u għall-inqas għall-aħħar sitt xhur |

1 | Iva, limitat ħafna |

2 | Iva, limitat |

3 | Le, mhux limitat |

PH030_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

AĊĊESS GĦALL-KURA TAS-SAĦĦA

X | PH040 | | Ħtieġa mhux sodisfatta għal eżami mediku jew kura matul l-aħħar 12-il xhar |

1 | Iva, kien hemm għall-inqas okkażjoni waħda fejn persuna verament kellha bżonn eżami jew kura iżda dan ma ingħatax |

2 | Le, ma kien hemm l-ebda okkażjoni fejn persuna verament kellha bżonn eżami jew kura u dan ma ingħatax |

PH040_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PH050 | | Raġuni prinċipali għaliex il-ħtiega għal eżami mediku jew kura ma ġietx sodisfatta |

1 | Ma stajtx tħallas għaliha (għalja wisq) |

2 | Fil-lista ta’ min qed jistenna |

3 | Ma stajtx issib il-ħin minħabba fix-xogħol, il-kura tat-tfal jew oħrajn |

4 | ’Il bogħod wisq/nuqqas ra’ mezzi ta’ trasport |

5 | Biża’ mit-tobba/sptarijiet/eżami/kura |

6 | Xtaqt tistenna u tara jekk il-problema tirriżolvix ruħha weħidha |

7 | Ma kontx taf b’tabib/speċjalista tajjeb |

8 | Raġunijiet oħra |

PH050_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-2 | Mhux applikabbli (PH040 mhux = 1) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PH060 | | Ħtieġa mhux sodisfatta għal eżami tas-snien jew kura matul l-aħħar 12-il xhar |

1 | Iva, kien hemm għall-inqas okkażjoni waħda fejn persuna verament kellha bżonn eżami tas-snien jew kura iżda dan ma ingħatax |

2 | Le, ma kien hemm l-ebda okkażjoni fejn persuna verament kellha bżonn eżami tas-snien jew kura u dan ma ingħatax |

PH060_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

X | PH070 | | Raġuni prinċipali għaliex il-ħtiega għal eżami tas-snin jew kura ma ġietx sodisfatta |

1 | Ma stajtx tħallas għaliha (għalja wisq) |

2 | Fil-lista ta’ min qed jistenna |

3 | Ma stajtx issib il-ħin minħabba fix-xogħol, il-kura tat-tfal jew oħrajn |

4 | ’Il bogħod wisq/nuqqas ra’ mezzi ta’ trasport |

5 | Biża’ mit-tobba/sptarijiet/eżami/kura |

6 | Xtaqt tistenna u tara jekk il-problema tirriżolvix ruħha weħidha |

7 | Ma kontx taf b’dentist tajjeb |

8 | Raġunijiet oħra |

PH070_F | -3 | Mhux ir-rispondent magħżul |

-2 | Mhux applikabbli (PH060 mhux = 1) |

-1 | Nieqes |

1 | Il-varjabbli jimtela’ |

Informazzjoni personali

Dħul

SERJE NETTA TA’ DĦUL PERSONALI FIL-LIVELL TA’ KOMPONENTI [4]

X, L | PY010N | | Dħul nett fi flus jew kważi fi flus ta’ impjegat |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY010N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Indikaturi tad-dħul [12] | |

L-ewwel numru | Nett/Gross (meta tinġabar l-informazzjoni) |

0 | L-ebda dħul (l-ebda tieni numru) |

1 | Nett mit-taxxa fuq id-dħul mill-għejun u kontribuzzjonijiet soċjali |

2 | Nett mit-taxxa fuq id-dħul mill-għejun |

3 | Nett mill-kontribuzzjonijiet soċjali |

4 | Gross [13] |

5 | Mhux magħruf |

It-tieni numru | Nett reġistrat |

1 | Nett mit-taxxa fuq id-dħul mill-għejun u kontribuzzjonijiet soċjali |

2 | Nett mit-taxxa fuq id-dħul mill-għejun |

3 | Nett mill-kontribuzzjonijiet soċjali |

5 | Mhux magħruf (possibbli biss meta l-ewwel numru = 5) |

Numri sussegwenti | Fattur ta’ imputazzjoni |

000.00000 - 100.00000 | Valur miġbur/valur reġistrat |

X, L | PY020N | | Dħul nett ta’ l-impjegat mhux fi flus [24] |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY020N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-4 | L-ammont ġie inkluż f’komponent ieħor ta’ dħul |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010N_F |

X, L | PY035N [25] | | Konribizzjonijiet għal skemi ta’ pensjoni privata individwali |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY035N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Indikaturi tad-dħul | |

L-ewwel numru | |

0 | L-ebda dħul (l-ebda numru sussegwenti) |

1 | Dħul (il-varjabbli jimtela’) |

Numri sussegwenti | Fattur ta’ imputazzjoni |

000.00000 - 100.00000 | Valur miġbur/valur reġistrat |

X, L | PY050N | | Qligħ jew telf netti fi flus minn xogħol għal rasek (inklużi royalties) |

1 - 999999.99 | Qligħ |

-999999.99 - -1 | Telf |

0 | L-ebda dħul |

PY050N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010N_F |

X, L | PY070N | | Valur ta’ oġġetti prodotti għall-konsum tiegħek stess [11] |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY070N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ata PY010N_F |

X, L | PY080N [26] | | Pensjoni netta minn skemi privati individwali (minbarra dawk koperti taħt ESSPROS) |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY080N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

- 1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010N_F |

X, L | PY090N | | Benefiċċji tal-qagħad netti |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY090N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010N_F |

X, L | PY100N | | Benefiċċji dwar pensjoni tax-xjuh netti |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY100N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-4 | L-ammont ġie inkluż f’komponent ieħor ta’ dħul |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010N_F |

X, L | PY110N | | Benefiċċji tas-superstiti netti |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY110N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-4 | L-ammont ġie inkluż f’komponent ieħor ta’ dħul |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010N_F |

X, L | PY120N | | Benefiċċji tal-mard netti |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY120N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-4 | L-ammont ġie inkluż f’komponent ieħor ta’ dħul |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010N_F |

X, L | PY130N | | Benefiċċji għal diżabilità netti |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY130N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-4 | L-ammont ġie inkluż f’komponent ieħor ta’ dħul |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010N_F |

X, L | PY140N | | Allowances li għandhom x’jaqsmu ma’ l-edukazzjoni |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY140N_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje gross imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010N_F |

SERJE GROSS TA’ DĦUL PERSONALI FIL-LIVELL TA’ KOMPONENTI [4] [14] [15]

X, L | PY010G | | Dħul gross fi flus jew kważi fi flus ta’ impjegat |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY010G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Indikaturi tad-dħul [12] | |

L-ewwel numru | Nett/Gross (meta tinġabar l-informazzjoni) |

0 | L-ebda dħul |

1 | Nett mit-taxxa fuq id-dħul mill-għejun u kontribuzzjonijiet soċjali |

2 | Nett mit-taxxa fuq id-dħul mill-għejun |

3 | Nett mill-kontribuzzjonijiet soċjali |

4 | Gross [13] |

5 | Mhux magħruf |

Numri sussegwenti | Fattur ta’ imputazzjoni |

000.00000 - 100.00000 | Valur miġbur/valur reġistrat |

X, L | PY020G | | Dħul gross ta’ l-impjegat mhux fi flus [24] |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY020G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-4 | L-ammont ġie inkluż f’komponent ieħor ta’ dħul |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010G_F |

X, L | PY030G | | Kontribuzzjonijiet ta’ l-assigurazzjoni soċjali ta’ min iħaddem [27] |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY030G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

0 | L-ebda dħul |

1 | Dħul (il-varjabbli jimtela’) |

X, L | PY035G [28] | | Konribizzjonijiet għal skemi ta’ pensjoni privata individwali |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY035G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Indikaturi tad-dħul | |

L-ewwel numru | |

0 | L-ebda dħul (l-ebda numru sussegwenti) |

1 | Dħul (il-varjabbli jimtela’) |

Numri sussegwenti | Fattur ta’ imputazzjoni |

000.00000 - 100.00000 | Valur miġbur/valur reġistrat |

X, L | PY050G | | Qligħ jew telf gross fi flus minn xogħol għal rasek (inklużi royalties) |

1 - 999999.99 | Qligħ |

-999999.99 - -1 | Telf |

0 | L-ebda dħul |

PY050G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010N_G |

X, L | PY070G | | Valur ta’ oġġetti prodotti għall-konsum tiegħek stess [11] |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY070G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010G_F |

X, L | PY080G [28] | | Pensjoni gross minn skemi privati individwali (minbarra dawk koperti taħt ESSPROS) |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY080G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010G_F |

X, L | PY090G | | Benefiċċji tal-qagħad gross |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY090G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010G_F |

X, L | PY100G | | Benefiċċji dwar pensjoni tax-xjuh gross |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY100G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-4 | L-ammont ġie inkluż f’komponent ieħor ta’ dħul |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010G_F |

X, L | PY110G | | Benefiċċji tas-superstiti gross |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY110G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-4 | L-ammont ġie inkluż f’komponent ieħor ta’ dħul |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010G_F |

X, L | PY120G | | Benefiċċji tal-mard gross |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY120G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-4 | L-ammont ġie inkluż f’komponent ieħor ta’ dħul |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010G_F |

X, L | PY130G | | Benefiċċji għal diżabilità netti |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY130G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-4 | L-ammont ġie inkluż f’komponent ieħor ta’ dħul |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010G_F |

X, L | PY140G | | Allowances li għandhom x’jaqsmu ma’ l-edukazzjoni |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

PY140G_F | -5 | Mhux imniżżel: il-varjabbli tas-serje nett imniżżel |

-1 [6] | Nieqes |

Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010G_F |

DĦUL FIX-XAHAR GROSS GĦALL-IMPJEGATI [4] [20]

X | PY200G | | Dħul fix-xahar gross għall-impjegati |

1 - 999999.99 | Ammont |

0 | L-ebda dħul |

| PY200G_F | -2 | Mhux applikabbli (PL035 mhux = 1) |

| -1 [6] | Nieqes |

| Applikazzjoni ta’ l-indikaturi | Ara PY010G_F |

KLASSIFIKAZZJONI TA’ PAJJIŻI

BE Belgique/Belgie

DK Danmark

DE Deutschland

GR Ellada

ES España

FR France

IE Ireland

IT Italia

LU Luxembourg

NL Nederland

AT Österreich

PT Portugal

FI Suomi

SE Sverige

UK United Kingdom

BG il-Bulgarija

CY Ċipru

CZ Ir-Repubblika Ċeka

EE l-Estonja

HU l-Ungerija

LV il-Latvja

LT il-Litwania

MT Malta

PL il-Polonja

RO ir-Rumanija

SK Ir-Repubblika Slovakka

SI Slovenja

TR It-Turkija

IS L-Islanda

NO In-Norveġja

CH L-Isvizzera

OEU Pajjiżi oħra Ewropej

NAF

L-Afrika tan-Nord

(l-Algerija, l-Eġittu, il-Ġamaġirija Għarbija Libjana, il-Marokk, is-Sudan, it-Tuniżija, is-Saħara tal-Punent)

WAF

L-afrika tal-Punent

(Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Saint Helena, Senegal, Sierra Leone, Togo)

OAF L-Afrika l-oħra

USA L-Istati Uniti ta’ l-Amerika

CAN il-Kanadas

CSA L-Amerika Ċentrali u s-Sudamerika

NME

Il-Lvant Qarib u Nofsani

(Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, l-Irak, l-Iżrael, IL-Ġordan, il-Kuwajt, Lebanon, it-Territorju Palestinjan okkupat, Oman, Qatar, Saudi Arabia, ir-Repubblika Għarbija Sirjana, l-Emirati Għarab Magħquda, Yemen)

OAS L-Asja l-oħra

OCE l-Awstralja u l-Oċeanja

OTH Oħrajn

FAXXIKOLI LI JINTBAGĦTU LIL EUROSTAT

Il-varjabbli tal-miri jintbagħtu lil Eurostat f’erba’ faxxikoli differenti:

1. reġistru dwar membri tad-dar (D)

2. reġistru personali (R)

3. informazzjoni dwar membri tad-dar (H)

4. informazzjoni personali (P)

Il-faxxikolu tar-reġistru dwar membri tad-dar (D) għandu jkun fih kull membru tad-dar (magħżul + sostitwit + telaq (lonġitudinali biss)), ukoll dawk fejn l-indirizz ma setax isir kuntatt miegħu jew li ma setgħux jiġu intervistati.

Fil-faxxikoli l-oħra, r-reġistrazzjonijiet rigward membri tad-dar jeżistu biss jekk jkun sar kuntatt mal-membri tad-dar (DB120 = 11 (jew DB110 = 1)) U għandu intervista kompleta tal-membri tad-dar fil-faxxikolu ta’ l-informazzjoni dwar il-membri tad-dar (H) (DB130 = 11) U għall-inqas membru wieħed għandu l-informazzjoni kompleta fil-faxxikolu ta’ informazzjoni personali (P) (RB250 = 11, 12 jew 13 = >DB135 = 1). Dan il-membru għandu jkun ir-rispondent magħżul (RB245 = 2) jekk jintuża dan il-metodu ta’ selezzjoni.

Il-faxxikolu tasr-reġistru personali (R) għandu jkun fih reġistrazzjoni għal kull persuna li preżentement tgħix fid-dar jew temporanjament assenti. Fil-komponent lonġitudinali dan il-faxxikolu għandu jkun fih ukoll reġistrazzjoni għal kull persuna li telqet mid-dar jew mietet mill-l-aħħar rilevament u għal kull persuna li kienet tgħix fid-dar għal mill-inqas tliet xhur waqt il-perjodu ta-referenza tad-dħul u ma kenitx reġistrata mod ieħor fir-reġistru ta’ din id-dar.

Il-faxxikolu ta’ informazzjoni personali (P) għandu jkollu reġistrazzjoni għal kull persuna eliġibbli (RB245 = 1, 2 jew 3) li għaliha setgħet titniżżel l-informazzjoni mill-intervista u/jew mir-reġistri (RB250 = 11, 12 jew 13).

Il-format tekniku tat-trasmissjoni tal-faxxikoli lill-Eurostat ikun il-format ta’ valuri separati bil-virgola (CSV). Il-linja ta’ l-intestatura (l-ewwel reġistrazzjoni) għandu jkolla l-ismijiet tal-varjabbli.

[1] NUTS 1999: Nomenklatura għall-unitajiet territorjali għall-istatistika.

[2] Timtela’ l-ewwel darba biss li d-dar tiġi reġistrata (jekk applikabbli).

[3] Numru ta’ sigħat > 0 ta’ kura tat-tfal fi skola qabel dik primarja u fi skola obbligatorja huma inkorporati.

[4] L-ammonti huma fil-munita nazzjonali. L-ammonti kollha għandu jkollhom l-istess unità.

[5] Permessa biss sakemm il-komponenti tad-dħul gross ma jkunux mandatorji.

[6] Ladarba l-valuri huma imputati dan il-kodiċi hu aċċettabbli biss jekk ma tistax issir ebda imputazzjoni.

[7] fattur ta’ l-imputatur = valur ta’ ġbir diviż bil-valur reġistrat.

[8] Il-valuri kollha li jikkomponu il-mira varjabbli għandhom jioġu kkunsidrati biex jiġi determinat il-valur ta’ l-indikaturi.

[9] In-numri li ġejjin jingħaqdu ma’ l-ewwel numru mingħajr ebda separatur sabiex ir-riżultat ikun numru deċimali.

[10] Fattur li bih hu meħtieġ li timmoltiplika d-dħul goss totali, d-dħul disponibbli totali jew id-dħul disponibbli totali qabel it-traseferimenti soċjali biex wieħed jikkompensa għal kwestjonarji individwali nieqsa.

[11] Mandatorju mis-sena 2007 ’il quddiem.

[12] l-varjabbli kollha li jikkomponu l-mira varjabbli għandhom jiġu kkunsidrati biex jiġi determinat il-valur ta’ l-indikatur.

[13] Gross tfisser li la t-taxxi u l-anqas il-kontribuzzjonijiet soċjali ma ġew imnaqqsa fl-għejun.

[14] Jekk il-valur gross hu konvertit mill-valur nett, għandha titniżżel ukoll il-varjabbli nett. Jekk iż-żewġ – nett u gross – valuri jiġu miġbura, it-tnejn għandhom jiġu reġistrati.

[15] l-kodiċi ’-5’ fil-varjabbli ta’ l-indikaturi permess biss sakemm il-komponenti tad-dħul gross ma humiex mandatorji.

[16] Fil-munita nazzjonali.

[17] Obbligatorju għal Stati Membri li jużaw il-metodu ta’ regressjoni rakkomandat ta’ l-Eurostat jew metodu soġġettiv biex issir stima tal-kera imputat biss.

[18] Jinġabar biss jekk il-kalkolu ta’ kera imputat fuq livell nazzjonali juża metodu soġġettiv.

[19] ISCED 1997: International Standard Classification of Education 1997.

[20] Obbligatoetju biss għal Stati Membri li ma għandhom għejun oħra ħlief l-EU-SILC biex jikkalkolaw id-differenza fil-paga bejn is-sessi.

[21] ISCO - 88 (COM): Klassifikazzjoni standard internazzjonali ta’ impjiegi (għal għanijiet Ewropej) verżjoni ta’ l-1988.

[22] NACE rev.1.1: Klassifika ta’ l-istatistika ta’ l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea. Rev. 1.1.

[23] Il-persuna nnisfisha għandha tiġi inkluża fin-numru, bħala l-prinċipal.

[24] Dan il-varjabbli, bl-eċċezzjoni tal-karozza tal-kumpannija, jibda jinġabar biss mis-sena 2007 ’il quddiem.

[25] PY035N tappartjeni għal ’affarijiet oħra mhux ikkunsidrati bħala parti mid-dħul’.

[26] PY080N tappartjeni għal ’affarijiet oħra mhux ikkunsidrati bħala parti mid-dħul’.

[27] Tiġi registrata biss jekk l-istudji vijabilita juru li hi possibbli.

[28] PY035G u PY080G jappartjenu għal ’affarijiet oħra mhux ikkunsidrati bħala parti mid-dħul’.

--------------------------------------------------

Top