EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0210

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 210/2003 tat-3 ta’ Frar 2003 li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 2316/1999 li jistipola regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1251/1999 rigward it-twarrib bħala riżultat tal-kondizzjonijiet avversi tat-temp f’ċerti reġjuni tal-Komunità

OJ L 28, 4.2.2003, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 191 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 191 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 191 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 191 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 191 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 191 - 191
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 191 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 191 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 191 - 191

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/210/oj

32003R0210Official Journal L 028 , 04/02/2003 P. 0033 - 0033


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 210/2003

tat-3 ta’ Frar 2003

li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 2316/1999 li jistipola regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1251/1999 rigward it-twarrib bħala riżultat tal-kondizzjonijiet avversi tat-temp f’ċerti reġjuni tal-Komunità

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1251/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 li jistabbilixxi sistema ta’ appoġġ għall-produtturi ta’ ċerti wċuh tar-raba maħrut [1], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1038/2001 [2], u b’mod partikolari l-Artikolu 9 tiegħu,

Billi:

(1) Eliġibbiltà għall-għajnuna taż-żona skond l-iskema ġenerali msemmija fl-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 1251/1999 hi bla ħsara għal obbligazzjoni biex art tiġi mwarrba fil-ġenb.

(2) Ir-regoli dettaljati ta’ l-applikazzjoni fissati mir-Regolament tal-Kummisjsoni (KE) Nru 2316/1999 [3], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 327/2002 [4], jistipolaw li l-perjodu għat-twarrib għandu jibda mhux aktar tard mill-15 ta’ Jannar u li l-ebda produzzjoni agrikola ma tkun awtorizzata fuq l-art imwarrba.

(3) B’riżultat ta’ kondizzjonijiet avversi tat-temp il-produtturi f’reġjuni varji ta’ xi Stati Membri ma jistgħux jaħsdu nottament patata, qamħirrun u z-zokkor tagħhom u pitravi tal-għalf qabel il-15 ta’ Jannar 2003, fuq artijiet li se jkunu mwarrba fis-snin 2003/2004 tal-marketing. Taħt iċ-ċirkostanzi, u bħala miżura eċċezzjonali, fejn il-bdiewa jitolbu hekk huma għandhom jiġu awtorizzati biex jaħsdu l-uċuh tar-raba tagħhom mhux aktar tard mit-28 ta’ Frar 2003 mingħajr ma’ dan jolqot ir-rikonoxximent ta’ l-artijiet li qed jiġu mitħaddta bħala mwarrba għal kollox, iżda l-kondizzjonijiet applikabbli jridu jkunu mħarsa.

(4) Il-miżuri msemmija f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ ġestjoni għaċ-ċereali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Meta produttur, ma’ l-applikazzjoni lill-awtorità lokali kompetenti ta’ l-Istati Membri konċernati, jista’ jipprova li:

- l-ħsad ma setax iseħħ qabel il-15 ta’ Jannar 2003 minħabba kondizzjonijiet avversi tat-temp jew ħruġ imdewwem,

- l-ħasda ġiet magħmulha mhux aktar tard mit-28 ta’ Frar 2003,

- il-kondizzjonijiet l-oħra kollha li japplikaw biex tiġi mwarrba l-art ġew imħarsa,

l-artijiet li qed jiġu mitħaddta għandhom jiġu konsidrati, minkejja l-Artikolu 19(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 2316/1999, kif imwarrbin kompletament għas-snin 2003/04 ta’ marketing.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-ġurnata tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Gurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu jgħodd mil-15 ta’ Jannar 2003.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fit-3 ta’ Frar 2003.

Għall-Kummissjoni

Franz Fischler

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 160, tas-26.6.1999, p. 1.

[2] ĠU L 145, tal-31.5.2001, p. 16.

[3] ĠU L 280, tat-30.10.1999, p. 43.

[4] ĠU L 51, tat-22.2.2002, p. 14.

--------------------------------------------------

Top