EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0046

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 46/2003 tal-10 ta’ Jannar 2003 li jemenda l-livelli tas-suq ta’ frott u ħaxix frisk dwar it-taħlit ta’ diversi tipi ta’ frott u ħaxix frisk fl-istess pakkett ta’ bejgħ

OJ L 7, 11.1.2003, p. 61–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 9 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 9 - 11

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/46/oj

32003R0046Official Journal L 007 , 11/01/2003 P. 0061 - 0063


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 46/2003

tal-10 ta’ Jannar 2003

li jemenda l-livelli tas-suq ta’ frott u ħaxix frisk dwar it-taħlit ta’ diversi tipi ta’ frott u ħaxix frisk fl-istess pakkett ta’ bejgħ

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96 tat-28 ta’ Ottubru 1996 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-frott u l-ħaxix [1], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 545/2002 [2], u partikolarment l-Artikolu 2(2) tiegħu,

Billi:

(1) Taħt l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2200/96, frott u ħaxix frisk koperti permezz tal-livelli tas-suq adottati taħt l-Artikolu 2 ta’ dak ir-Regolament jistgħu jitqiegħdu għall-bejgħ, jiġu mibjugħa, ikkunsinjati jew imqiegħda fis-suq biss jekk iħarsu dawk il-livelli Dawk il-livelli kollha jindikaw regoli li l-prodotti kollha li jinsabu fl-istess pakkett għandhom ikunu ta’ l-istess tip.

(2) Pakketti li fihom diversi tipi ta’ frott u ħaxix qed isiru aktar komuni fis-suq bħala riżultat tad-domanda ta’ ċertu konsumaturi. Il-livelli tas-suq għall-frott u ħaxix frisk għandhom għaldaqstant jigu emendati biex jawtorizzaw din il-prattika taħt it-termini tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 48/2003 ta’l-10 ta’ Jannar 2003 li jindika regoli applikabbli għat-tahlit ta’ tipi differenti ta’ frott u ħaxix frisk fl-istess pakkett ta’ bejgħ [3].

(3) Il-miżuri msemmija f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni tal-Frott u Ħaxix Frisk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-paragrafu li ġej huwa miżjud mal-punt A (Uniformita’) tat-Titlu V (Dispożizzjonijiet dwar prezentazzjoni) fl-Anness tar-Regolament mniżżla fl-Anness ta’ dan ir-Regolament:

"Minkejja d-dispożizzjonijiet preċedenti f’dan il-punt, prodotti kopriti b’dan ir-Regolament jistgħu jiġu mħallta, f’pakketti ta’ bejgħ ta’ piż nett ta’ anqas minn tliet kilogrammi, b’tipi differenti ta’ frott u ħaxix frisk skond il-kondizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummisjoni (KE) Nru 48/2003 [4]."

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fl-10 ta’ Jannar 2003.

Għall-Kummissjoni

Franz Fischler

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 297, tal-21.11.1996, p. 1.

[2] ĠU L 84, tat-28.3.2002, p. 1.

[3] Ara paġna 65 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

[4] ĠU L 7, tal-11.1.2003, P.65.

--------------------------------------------------

L-ANNESS

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1292/81 [1], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1135/2001 [2].

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2213/83 [3], kif l-ahhar emendat minn Regolament (KE) Nru 1508/2001 [4]

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 899/87 [5], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 843/2002 [6]

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1591/87 [7], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1135/2001

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1677/88 [8], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 888/97 [9].

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 410/90 [10], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 888/97.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 831/97 [11], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1167/1999 [12].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1093/97 [13], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1615/2001 [14].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2288/97 [15].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 963/98 [16], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1135/2001.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 730/1999 [17].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1168/1999 [18], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 848/2000 [19].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1455/1999 [20], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2706/2000 [21]

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2335/1999 [22].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2377/1999 [23].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2561/1999 [24], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 532/2001 [25].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2789/1999 [26], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 716/2001 [27].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 790/2000 [28], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 717/2001 [29].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 851/2000 [30].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 175/2001 [31].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 912/2001 [32].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1508/2001.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1543/2001 [33]

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1615/2001 [34].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1619/2001 [35].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1799/2001 [36], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 453/2002 [37].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2396/2001 [38].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 843/2002.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 982/2002 [39].

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1284/2002 [40].

[1] ĠU L 129, tal-15.5.1981, p. 38.

[2] ĠU L 154, tad-9.6.2001, p. 9.

[3] ĠU L 213, ta’ l-4.8.1983, p. 13.

[4] ĠU L 200, tal-25.7.2001, p. 14.

[5] ĠU L 88, tal-31.3.1987, p. 17.

[6] ĠU L 134, tat-22.5.2002, p. 24.

[7] ĠU L 146, tas-6.6.1987, p.36

[8] ĠU L 150, tas-16.6.1988, p. 21.

[9] ĠU L 126, tas-17.5.1997, p. 11.

[10] ĠU L 43, tas-17.2.1990, p. 22.

[11] ĠU L 119, tat-8.5.1997, p. 13.

[12] ĠU L 141, ta’ l-4.6.1999, p. 4.

[13] ĠU L 158, tas-17.6.1997, p. 21.

[14] ĠU L 214, tat-8.8.2001, p. 21.

[15] ĠU L 315, tad-19.11.1997, p. 3.

[16] ĠU L 135, tat-8.5.1998, p. 18.

[17] ĠU L 154, tad-9.6.2001, p. 9.

[18] ĠU L 93, tat-8.4.1999, p. 14.

[19] ĠU L 141, ta’ l-4.6.1999, p. 5.

[20] ĠU L 103, tat-28.4.2000, p. 9.

[21] ĠU L 167, tat-2.7.1999, p. 22.

[22] ĠU L 311 tat-12.12.2000, p.35

[23] ĠU L 281, ta’ l-4.11.1999, p. 11.

[24] ĠU L 287 ta’ l-10.11.1999, p.6

[25] GU L.310, ta’ l- 4.12.1999, p.7

[26] ĠU L 79, tas-17.3.2001, p. 21.

[27] ĠU L 336, tad-29.12.1999, p. 13.

[28] ĠU L 100, tal-11.4.2001, p. 9.

[29] ĠU L 95, tal-15.4.2000, p.24

[30] ĠU L 100, tal-11.4.2001, p. 11.

[31] ĠU L 103, tat-28.4.2000, p.22

[32] ĠU L 26, tas-27.1.2001, p. 24.

[33] ĠU L 129, tal-11.5.2001, p. 4.

[34] ĠU L 203, tat-28.7.2001, p.9.

[35] ĠU L 214, tat-8.8.2001, p. 21.

[36] ĠU L 215, tad-9.8.2001, p. 3.

[37] ĠU L 244, ta’ l-14.9.2001, p. 12.

[38] ĠU L 72, ta’ l-14.3.2002, p. 9.

[39] ĠU L 325, tat-8.12.2001, p. 11.

[40] ĠU L 150, tat-8.6.2002, p. 45.

--------------------------------------------------

Top