EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2286

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2286/2002 ta' l-10 ta' Diċembru 2002 dwar l-arranġamenti applikabbli għal prodotti u oġġetti agrikoli li jirriżultaw mill-ipproċessar ta' prodotti agrikoli li jjewiġinaw fl-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (Stati ACP) u r-Regolament li jħassar (KE) Nru 1706/98

OJ L 348, 21.12.2002, p. 5–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 030 P. 196 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 030 P. 196 - 232

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Imħassar b' 32007R1528

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2286/oj

32002R2286

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2286/2002 ta' l-10 ta' Diċembru 2002 dwar l-arranġamenti applikabbli għal prodotti u oġġetti agrikoli li jirriżultaw mill-ipproċessar ta' prodotti agrikoli li jjewiġinaw fl-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (Stati ACP) u r-Regolament li jħassar (KE) Nru 1706/98

Official Journal L 348 , 21/12/2002 P. 0005 - 0041
CS.ES Chapter 11 Volume 45 P. 5 - 41
ET.ES Chapter 11 Volume 45 P. 5 - 41
HU.ES Chapter 11 Volume 45 P. 5 - 41
LT.ES Chapter 11 Volume 45 P. 5 - 41
LV.ES Chapter 11 Volume 45 P. 5 - 41
MT.ES Chapter 11 Volume 45 P. 5 - 41
PL.ES Chapter 11 Volume 45 P. 5 - 41
SK.ES Chapter 11 Volume 45 P. 5 - 41
SL.ES Chapter 11 Volume 45 P. 5 - 41


Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2286/2002

ta' l-10 ta' Diċembru 2002

dwar l-arranġamenti applikabbli għal prodotti u oġġetti agrikoli li jirriżultaw mill-ipproċessar ta' prodotti agrikoli li jjewiġinaw fl-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (Stati ACP) u r-Regolament li jħassar (KE) Nru 1706/98

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 133 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Billi:

(1) Waqt l-istennija tar-ratifika mill-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u l-Istati ACP tal-Ftehim ta' Partnerxipp bejn l-ACP-KE iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000, hawn isfel riferut bħala l-"Ftehim ta' Cotonou" [1], applikazzjoni kmieni ta' dan il-Ftehim hija pprovduta bid-Deċiżjoni Nru 1/2000 tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE tas-27 ta' Lulju 2000 rigward il-miżuri transizzjonali validi mit-2 ta' Awissu 2000 sad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Partnerxipp ACP-KE.). [2]

(2) Biex jiffaċilita t-transizzjoni għall-arranġamenti ġodda tan-negozju, u partikolarment il-Ftehim Ekonomiċi tal-Partnerxipp, il-preferenzi tan-negozju non-reċiproċi taħt ir-Raba' Konvenzjoni ACP-KE għuhom jinżammu waqt il-perjodu preparatjewju sal-31 ta' Diċembru 2007 għall-Istati kollha ACP, skond il-kondizzjonijiet definiti fl-Anness V tal-Ftehim Cotonou.

(3) Għal prodotti agrikoli li jjewġinaw fl-Istati ACP u llistajati fl-Anness 1 tat-Trattat jew suġġetti għal regoli speċifiċi bħala riżultat ta' l-implimentazzjoni tal-politika agrikola komuni, l-Artikolu 1(a) ta' l-Anness V tal-Ftehim Cotonou jipprovdi għal trattament aktar favjewevoli minn dak mogħti lil terzi pajjiżi li jibbenfikaw mill-klawsola ta' l-aktar-nazzjon-favjewit għall-istess prodotti.

(4) Fid-Dikjarazzjoni XXII tal-Ftehim Cotonou rigward prodotti agrikoli riferuti fl-Artikolu 1(a) ta' l-Anness V, il-Komunità ddikjarat li hija se tieħu l-miuri kollha meħtieġa biex tiżgura li r-regolamenti agrikoli kjewrispondenti jkunu adottati fil-ħin.

(5) Għuu jkun speċifikat li l-vantaġġi li jirriżultaw minn l-Anness V tal-Ftehim Cotonou huma mogħtijin biss lil prodotti jewiġinanti skond it-tifsira tal-Protokoll I tiegħu li jikkonċerna d-definizzjoni ta' "prodotti jewiġinanti" u metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva.

(6) Għal raġunijiet ta' simplifikazzjoni u trasparenza, lista sħiħa tal-prodotti konċernati u d-dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-impjewt applikabbli għalihom għuhom ikunu parti minn l-Anness, b'referenza għal kwoti ta' tariffi, limiti ta' tariffi jew kwantitajiet referenzali li jinsabu f'L-Anness separat.

(7) Tradizzjonalment kien hemm negozjar bejn l-Istati ACP u d-dipartimenti Franċiżi li jinsabu lil hinn minn Franza u għalhekk għuhom jinżammu miżuri biex jinkjewaġġixxu l-impjewt ta' ċerti prodotti li jjewiġinaw fi Stati ACP fid-dipartimenti Franċiżi li jinsabu lil hinn minn Franza biex ikopru rekwiżiti lokali għall-konsum, inkluż il-konsum wara l-ipproċessar. Għuu jittieħed kont ukoll għall-bdil ta' l-arranġamenti li jmexxu l-aċċess għas-swieq għal prodotti li jjewiġinaw fi Stati ACP riferuti fl-Anness V tal-Ftehim Cotonou, partikolarment fid-dawl ta' l-Iżviluppi ekonomiċi rekwiżiti mid-dipartimenti msemmijin.

(8) Għalkemm l-Iżvilupp fit-tariffi li jirriżulta mill-Anness V għall-Ftehim Cotonou huma kkalkulati fuq il-bażi ta' rati mniżżlin fit-Tariffa Doganali Komuni, u skond ir-regoli li jmexxuha, dawn għuhom ikunu kkalkulati fuq il-bażi ta' dazju awtonomu fejn, għall-prodotti ikkonċernati, dan id-dazju huwa inqas mid-dazju konvenzjonali.

(9) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għuhom ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tippreskrivi l-proċeduri għall-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [3].

(10) Għuu jkun stipulat li r-regoli dwar miżuri ta' salvagwardja li r-Regola tal-Kunsill (KE) Nru 2285/2002 tipprovdi għalihom dwar il-miżuri ta' salvagwardja li jinsabu fil-Ftehim ta' Partnerxipp ACP-UE u r-regolament revokatjewju (KEE) Nru 3705/90 [4] japplikaw għall-prodotti koperti minn dan ir-Regolament.

(11) Ladarba dan ir-Regolament se jieħu post ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1706/98 ta' l-20 ta' Lulju 1998 dwar l-arranġamenti applikabbli għal prodotti u oġġetti agrikoli li jirriżultaw mill-ipproċessar ta' prodotti agrikoli li jjewiġinaw fl-Afrika, fil-Karibew u fl-Istati tal-Paċifiku (Stati ACP) u jirrevoka r-regolament (KEE) Nru 715/90 [5], dak ir-Regolament għuu jkun revokat.

(12) Minħabba li dan ir-Regolament jimplimenta impenji internazzjonali, li l-Komunità diġà għamlet, dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ambitu

1. Dan ir-Regolament għuu japplika għall-impjewtazzjoni ta' prodotti li jjewiġinaw fi Stati ACP, partijiet fil-Ftehim Cotonou.

2. Ir-regoli dwar l-jewiġini applikabbli għal prodotti riferuti fil-paragrafu 1 għuhom ikunu dawk fil-Protokoll 1 ta' l-Anness 5 għall-Ftehim ta' Cotonou.

3. Prodotti agrikoli li jjewiġinaw fi Stati ACP għuhom ikunu impjewtati skond il-ftehim ta' l-Anness 1 ta' dan ir-Regolament, skond il-ftehim speċifiċi li jinsabu fl-Anness II.

Artikolu 2

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar ċerti prodotti fl-ANNESS I

1. Għall-iskopijiet ta' limiti ta' tariffi u kwantitajiet referenzali riferuti fl-Anness II għuhom jgħoddu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 308d tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta' Lulju 1993 li jesiġi d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità [6].

2. Jekk matul is-sena kalendarja l-limitu tat-tariffi, kif ipprovdut fl-Anness II, jintlaħaq, il-Kummissjoni tista' bi qbil mal-proċedura fl-Artikolu 7.

tadotta r-Regolament li jirristabbilixxi, sa l-aħħar tas-sena kalendarja, id-dazji doganali applikabbli għal terzi pajjiżi rigward l-impjewtazzjonijiet tal-prodotti konċernati. id-dazji applikabbli għuhom jitnaqqsu b'50 %. 3. Jekk matul sena kalendarja l-impjewtazzjoni ta' prodotti taqbeż il-kwantità referenzali, kif riferut fl-Anness II, tista' tittieħed deċiżjoni mill-Kummissjoni skond il-proċedura fl-Artikolu 7(2) biex l-impjewtazzjonijiet isiru suġġetti għal limitu ta' tariffa ugwali għall-kwantità referenzali, b'kunsiderazzjoni tal-bilanċ tal-kummerċ annwali fil-prodott.

4. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, ir-riduzzjoni fid-dazju riferuta fl-Anness I ma għuhiex tkun applikata meta l-Komunità, bi qbil ma' l-impenji tagħha fl-Uruguay Round, tapplika dazji addizzjonali.

5. Jekk Stat ACP ma huwiex kapaċi li jissupplixxi l-allokazzjoni annwali fi kwota 18, kif ipprovdut fl-Anness II, bħala riżultat ta' tnaqqis attwali jew prevedibbli ta' l-espjewtazzjonijiet tiegħu minħabba diżastru bħal nixfa, jew ċiklun jew minħabba mard fl-annimali u ma jixtieqx li jibbenefika mill-possibbilità tat-twassil fis-sena kalendarja kurrenti jew sussegwenti, huwa jista' jitlob, l-aktar tard sa l-1 ta' Settembru ta' kull sena kalendarja, li jirralloka l-kwantitajiet rilevanti fost l-Istai l-oħrajn konċernati, sal-limitu ta' 52100 tunellati, espressi f'laħam bla għadam.

Deċiżjoni dwar din it-talba għuha tittieħed skond il-proċedura riferuta fl-Artikolu 6(2).

6. Il-kwoti tat-tariffi Q9, Q10, Q13a, Q13b, Q14, Q15, Q16 u Q17 riferuti fl-Annessi I u II għuhm ikunu ġestiti skond l-Artikoli 308a, 308b u 308c tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93.

7. Fejn, matul sena, l-impjewtazzjonijiet fil-Komunità ta' prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 0201, 0202, 02061095, 002062991, 116025010 jew 116029061, li jjewiġinaw fi Stat ACP jaqbżu, matul is-sena, il-kwantità rilevanti ta' impjewtazzjonijiet fil-Komunità f'liema sena tkun bejn l-1969 u l-1974 li matulha l-impjewtazzjonijiet ta' prodotti ta' dik l-jewiġini kienet l-ogħla fil-Komunità, flimkien ma' rata ta' tkabbir ta' 7 %, eżenzjoni mid-dazji doganali fuq il-prodotti ta' dik l-jewiġini għuha tkun parzjalment jew totalment sospiża.

Artikolu 3

Dipartimenti Franċiżi lil hinn minn Franza

1. Bla ħsara għall-paragrafi 3 u 4, dazji doganali għal prodotti b'kodiċi NM 0102, 010290, 01029005, 01029021, 01029029, 01029041, 01029049, 01029051, 01029059, 01029061, 01029069, 01029071, 01029079, 0201, 0202, 02061095, 02062991, 07099060, 07129019, 07141091, 071490111 u 10059000 ma għuhomx ikunu applikati għal impjewtazzjonijiet f'dipartimenti Franċiżi lil hinn minn Franza għal prodotti li huma intenzjonati għall-użu fid-dipartimenti lil hinn u li jinħarġu fis-suq ta' hemmhekk u li jjewiġinaw fi Stati ACP jew f'pajjiżi u territjewji lil hinn.

2. Ma għuux ikun applikat dazju doganali fuq impjewtazzjonijiet diretti f'dipaartimenti lil hinn ta'.

3. Jekk l-impjewtazzjonijiet fid-dipartimenti Franċiżi lil hinn minn Franza ta' qamħirrun li jjewiġina fi Stati ACP jew f'pajjiżi u territjewji lil hinn jaqbżu l-25000 tunnellata f'sena kalendarja u qegħdin jikkawżaw jew jistgħu jikkawżaw sbilanċ serju f'dawk is-swieq, il-Kummissjoni għuha, fuq talba ta' Stat Membru jew bl-inizjattiva tagħha, tieħu l-miżuri neċessarji.

Kull Stat Membru jista', fi tlett ijiem ta' xogħol min-notifika tal-miżura meħuda mill-Kummissjoni, jirrferi dik il-miżura lill-Kunsill.

Il-Kunsill, huwa u jaġixxi b'maġġjewnaza kwalifikata, jista' jieħu deċiżjoni differenti fi żmien xahar.

4. L-eżenzjoni mid-dazji doganali għal prodotti mid-dipartimenti Franċiżi lil hinn minn Franza li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 07141091 u 07149011 għuhom jgħoddu fi ħdan il-limiti tal-kwota annwali ta' 2000 tunnellata.

5. Fil-limiti tal-kwantità annwali ta' 8000 tunnellata, id-dazju doganali iffissat skond l-Artikolu 10(1) tar-Regolament tal-Kunsill(KEE) Nru 1766/92 tat-30 ta' Ġunju 1992 dwar l-jewganizzazzjoni komuni tas-suq taċ-ċereali [7], ma għuux ikun applikabbli għal impjewtazzjonijiet mid-dipartimenti lil hinn

Artikolu 4

Preferenzi tariffali

Il-preferenzi tariffali diskussi f'dan ir-Regolament għuhom ikunu kalkulati fuq il-bażi tar-rati tad-dazju awtonomu fejn, għal-prodotti konċernati d-dazju huwa inqas mid-dazju konvenzjonali kif stipulat fit-Tariffa Doganali Komuni.

Artikolu 5

Implimentazzjoni

Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għuhom ikunu adottati skond il-proċedura riferuta fl-Artikolu 6(2) jew fejn meħtieġ skond il-proċedura riferuta fl-Artikolu 7 (2)

Artikolu 6

Proċedura tal-Kumitat

1. Il-Kummissjoni għuha tkun assistita mill-Kumitat għall-Ġestjoni taċ-Ċereali imwaqqaf bl-Artikolu 22 tar-Regolament (KEE) nru 1766/92, jew mill-kumitati maniġerjali mwaqqfin mir-Regolamenti l-oħrajn dwar l-jewganizzazzjoni komuni tas-suq għal-prodotti konċernati.

Fil-każ ta’ prodotti agrikoli koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 827/68 tat-28 ta’ Ġunju 1968 dwar l-jewganizzazzjoni komuni tas-suq f’ċerti prodotti llistjati fl-Anness II tat-Trattat [8] u prodotti mhux koperti b’jewganizzazzjoni komuni tas-swieq, il-Kummissjoni għuha tkun assistita mill-Kumitat għall-Ġestjoni tal-Ħoppijiet imwaqqaf bl-Artikolu 20 tar-regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1696/71 tas-26 ta’ Ġunju 1971 dwar l-jewganizzazzjoni komuni tas-swieq tal-ħoppijiet [9].

2. Fejn tintgħamel riferenza għal dan il-paragrafu, għuhom japplikaw l-Artikoli 4 sa 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perjodu taż-żmien preskritt fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għuu jkun stabbilit bħala xahar.

3. Il-Kumitat għuhom rispettivament jadottaw ir-regoli tal-proċedura tagħhom.

Artikolu 7

Kumitat għall-Kodiċi Doganali

1. Il-Kummissjoni għuha tkun assistita, fejn neċessarju, mill-Kumitat għall-Kodiċi Doganali imwaqqaf bl-Artikolu 248a tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf Kodiċi Komunitarju għad-Dwana [10]

2. Fejn tintgħamel riferenza għal dan il-paragrafu, għuhom japplikaw l-Artikoli 4 sa 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perijodu ta' żmien preskritt fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għuu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għuu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.

Artikolu 8

Miżuri ta' salvagwardja

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2285/2002 għuu jkun applikabbli għal prodotti koperti minn dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru. 1706/98 huwa hawnhekk imħassar.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għuu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għuu jjewbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel,fl-10 ta' Diċembru 2002.

Għall-Kunsill

Il-President

P. S. Møller

[1] ĠU L 317, 15.12.00, p. 3.

[2] ĠU L 195, 01.08.00, p. 46.

[3] ĠU L 184, 17.07.99, p. 23.

[4] Ara paġna 3 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

[5] ĠU L 215, 01.08.98, p. 12.

[6] ĠU L 253, tal-11.10.1993, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 444/2002 (ĠU L 68, tat-12.3.2002, p. 11).

[7] ĠU L 181, 01.07.92, p. 21. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1666/2000 (ĠU L 193, 29.07.00, p. 1)

[8] ĠU L 151, tat-30.6.1968, p. 16. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1272/2002 (ĠU L 184, tat-13.7.2002, p. 7).

[9] ĠU L 175, 4.8.1971, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1514/2001 (ĠU L 201, 26.7.2001, p. 8)

[10] ĠU L 302, tad-19.10.1992, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 2700/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 311, tat-12.12.2000, p. 17).

--------------------------------------------------

L-ANNESS I

Lista ta' prodotti inklużi fl-arranġament riferut fl-Artikolu 1(3)

Kodiċi NM : Għal raġunijiet ta' simplifikar il-prodotti huma llistjati f'fjewma ta' tabella.

Deskrizzjoni : Minkejja r-regoli għall-interpretazzjoni tan-Nomeklatura magħquda, id-deskrizzjoni tal-prodotti hija kkunsidrata indikattiva, bl-iskema tat-tariffi prefenezjali tkun iddeterminata billi jkun kopert il-kodiċi NM. Fejn kodiċi NM ta' qabel huma indikati, il-preferenzi tat-tariffi huma ddeterminati bl-applikazzjoni tal-kodiċi NM u d-deskrizzjoni meħudin flimkien.

Kolonna Ċ : Prodotti li għalihom id-dazji doganali għuhom ikunu sospiżi għal kollox.

Kolonna D : Prodotti li għalihom id-dazji doganali għuhom ikunu ridotti b'16 %.

Kolonna E : prodotti li għalihom id-dazju "ad valjewem" għuu jkun ridott b'100 %.

Kolonna F : prodotti suġġetti għal kwoti ta' tariffi, limiti ta' tariffi jew kwantitajiet referenzali u disposizzjonijiet speċifikati fl-ANNESS II.

Kolonna G - a tindika li l-prodotti huma suġġett għad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 2(2),

- b tindika li l-prodotti huma suġġett għad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 2(3),

- ċ tindika li l-prodotti huma suġġett għad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 2(4),

- d tindika li l-prodotti huma suġġett għad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 2(5),

- e tindika li l-prodotti huma suġġett għad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 2(6).

Kolonna H : Id-dazju MFN għuu jkun ridott bl-ammont ta' EUR/t jew min-numru perċentwali indikat.

Kodiċi NM 2002 | Deskrizzjoni | Ċ | D | E | F | G | H |

0101 | Żwiemel, ħmir, bgħula u wlied ta' żiemel u ħmara ħajjin | x | | | | | |

0102 | Annimali bovini ħajjin | | | | | | |

01029005 | Annimali oħrajn barra annimali tar-razza għan-nisel | | | x | Q18 | d | |

01029021 | | | x | Q18 | d | |

01029029 | | | x | Q18 | d | |

01029041 | | | x | Q18 | d | |

01029049 | | | x | Q18 | d | |

01029051 | | | x | Q18 | d | |

01029059 | | | x | Q18 | d | |

01029061 | | | x | Q18 | d | |

01029069 | | | x | Q18 | d | |

01029071 | | | x | Q18 | d | |

01029079 | | | x | Q18 | d | |

0103 | Majjal ħaj | | | | | | |

01039110 | Majjal domestiku, bl-użin | | x | | | | |

01039211 | Ħnieżer nisa, li welldu ta' l-inqas darba, bl-użin >= 160 kg | | x | | | | |

01039219 | Majjal domestiku ieħjew | | x | | | | |

0104 | Nagħaġ u mogħoż ħajjin | | | | | | |

01041030 | Ħrief "nagħaġ sa sena" | | | | Q1 | | |

01041080 | Nagħaġ oħrajn | | | | Q1 | | |

01042010 | Mogħoż tar-razza għan-nisel | x | | | | | |

01042090 | Mogħoż oħrajn | | | | Q1 | | |

0105 | Tjur ħajjin | | x | | | | |

0106 | Annimali oħrajn ħajjin | x | | | | | |

0201 | Laħam tal-bhejjem tal-fart, frisk jew imkessaħ | | | x | Q18 | d | |

0202 | Laħam tal-bhejjem tal-fart, friżat | | | x | Q18 | d | |

0203 | Laħam tal-majjal, frisk, imkessaħ jew iffriżat | | | | | | |

02031110 | Karkassi jew nofs karkassi ta' majjal domestiku frisk jew imkessaħ | | | | Q7 | | |

02031211 | Għadam frisk jew imkessaħ f'perżut u qatgħat minnu ta' majjal domestiku | | | | Q7 | | |

02031219 | Għadam frisk jew imkessaħ fi spalel u qatgħat minnu ta' majjal domestiku | | | | Q7 | | |

02031911 | Biċċiet ta' quddiem jew qatgħat minnhom ta' majjal domestiku, friski jew imkessħin | | | | Q7 | | |

02031913 | Flett jew qatgħat minnhom ta' majjal domestiku, firski jew imkessħin | | | | Q7 | | |

02031915 | Żaqq friska jew imkessħa jew biċċiet minnha ta' majjal domestiku | | | | Q7 | | |

ex02031955 | Laħam bla għadam frisk jew imkessaħ ta' majjal domestiku (eskluż flett ippreżentat separatament) | | | | Q7 | | |

02031959 | Għadam fil-laħam frisk jew imkessaħ ta' majjal domestiku | | | | Q7 | | |

02032110 | Karkassi u nofs karkassi ta' majjal domestiku ffriżati | | | | Q7 | | |

02032211 | Għadam fil-perżut u qatgħat minnhom ta' majjal domestiku ffriżati | | | | Q7 | | |

02032219 | Għadam fl-ispallejn u qatgħat minnhom ta' majjal domestiku ffriżati | | | | Q7 | | |

02032911 | trfuijiet ta' quddiem u qatgħat minnhom ta' majjal domestiku ffirżati | | | | Q7 | | |

02032913 | Flett u qatgħat tagħhom ta' majjal domestiku ffriżati | | | | Q7 | | |

02032915 | Żquq u qatgħat minhom ta' majjal domestiku ffriżati | | | | Q7 | | |

ex02032955 | Laħam bl-għadam ta' majjal domestiku ffriżat (eskluuż flett f'biċċa waħda) | | | | Q7 | | |

02032959 | Għadam fil-laħam iffriżat ta' majjal domestiku | | | | Q7 | | |

0204 | Laħam ta' nagħaġ jew mogħoż, frisk, imkessaħ jew iffriżat | | | X | | | |

Nagħaġ domestiċi | | | | Q2 | | |

Oħrajn | | | | Q1 | | |

0205 | Laħam taż-żwiemel, frisk jew imkessaħ | x | | | | | |

0206 | Interjuri li jittieklu ta' annimali bovini eċċ. | | | | | | |

02061095 | Falda tas-sarġ ħoxna jew irqiqa tal-bovini friska jew imkessħa | | | x | Q18 | d | |

02062991 | Falda tas-sarġ ħoxna jew irqiqa tal-bovini ffriżata | | | x | Q18 | d | |

02068091 | Taż-żwiemel, ħmir, bgħula, friska jew imkessħa | x | | | | | |

02069091 | Taż-żwiemel, ħmir, bgħula, iffriżata | x | | | | | |

0207 | Laħam u interjuri li jittiekluta' tjur, eċċ. | | | | Q3 | | |

0208 | Laħam u interjuri ta' fniek | x | | | | | |

0209 | Xaħam tal-ħnieżer, ħieles minn laħam bla xaħam, u xaħam tat-tjur mhux proċessat eċċ. | | | | | | |

02090011 | Xaħam subkutaneju tal-majjal, frisk, imkessaħ, iffriżat immellaħ jew f'ilma mielaħ | | | | Q7 | | |

02090019 | Xaħam subkutaneju tal-majjal, imnixxef jew iffumigat | | | | Q7 | | |

02090030 | Xaħam tal-majjal (barra min subkutaneju) | | | | Q7 | | |

02090090 | Xaħam tat-tjur | | x | | | | |

0210 | Laħam u interjuri li jittieklu,immellaħ jew f'ilma bil-melħ eċċ. | | | | | | |

02101111 | Perżut tal-majjal domestiku u biċċiet minnu boned in, immellaħ jew fl-ilma mielaħ | | | | Q7 | | |

02101119 | Spallejn tal-majjal domestiku u biċċiet minnhom boned in, immellħin jew fl-ilma mielaħ | | | | Q7 | | |

02101131 | Perżut u biċċiet minnu ta' majjal domestiku boned in, imnixxef jew iffumigat | | | | Q7 | | |

02101139 | Spallejn u biċċiet minnhom ta' majjal domestiku boned in, imnixxef jew iffumigat | | | | Q7 | | |

02101190 | Prieżet, spalljen u qatgħat tagħhom ta' majjal mhux domestiku fl-għadam, immellħin, imnixxfin jew iffumigati | x | | | | | |

02101211 | Żquq u qatgħat minnhom ta' majjal domestiku, immellħin jew fl-ilma mielaħ | | | | Q7 | | |

02101219 | Żquq u qatgħat minnhom ta' maljjal domestiku, imnixxfin jew iffumigati | | | | Q7 | | |

02101290 | Żquq u qatgħat minnhom ta' majjal mhux domestiku, immellħin, fl-ilma mielaħ, imnixxfin jew iffumigati | x | | | | | |

02101910 | Naħat tal-bejken jew spencers ta' majjal domestiku, immellħin jew fl-ilma mielaħ | | | | Q7 | | |

02101920 | Naħat tliet-kwarti jew nofsijiet ta' majjal domestiku, immellaħ jew fl-ilma mielaħ | | | | Q7 | | |

02101930 | Truf ta' wara u partijiet monnhom ta' majjal domestiku, immellaħ jew fl-ilma mielaħ | | | | Q7 | | |

02101940 | Flett jew qatgħat minnhom ta' majjal domestiku, immellaħ jew fl-ilma mielaħ | | | | Q7 | | |

02101951 | Laħam ieħor bla għadam ta' majjal domestiku, immellaħ jew fl-ilma mielaħ | | | | Q7 | | |

02101959 | Għadam ieħor fil-laħam ta' majjal domestiku, immellaħ jew fl-ilma mielaħ | | | | Q7 | | |

02101960 | Truf ta' wara u qatgħat minnhom ta' majjal domestiku, imnixxef jew iffumigat | | | | Q7 | | |

02101970 | Flett u qatgħat minnhom ta' majjal domestiku, imnixxef jew iffumigat | | | | Q7 | | |

02101981 | Laħam bla għadam ta' majjal domestiku imnixxef jew iffumigat | | | | Q7 | | |

02101989 | Laħam tal-majjal domestiku fl-għadam, imnixxef jew iffumigat | | | | Q7 | | |

02101990 | Laħam ta' majjal mhux domestiku | x | | | | | |

021020 | Għadam fil-laħam ta' annimali bovini | | | x | Q18 | d | |

02102100 | Laħam ta' primati | x | | | | | |

02109200 | Laħam ta' baleni, delfini u foċeni, ta' lamantini u dugongijiet | x | | | | | |

02109300 | Laħam ta' rettili | x | | | | | |

02109910 | Laħam ta' żwiemel, immellaħ, fl-ilma mielaħ jew imnixxef | x | | | | | |

02109921 | Laħam bl-għadam | | | x | | | |

Nagħaġ domestiċi | | | | Q2 | | |

Oħrajn | | | | Q1 | | |

02109929 | Laħam bla għadam ta' nagħaġ jew mogħoż | | | x | | | |

Nagħaġ domestiċi | | | | Q2 | | |

Oħrajn | | | | Q1 | | |

02109931 | Laħam tar-renni | x | | | | | |

02109939 | Laħam ieħor | x | | | | | |

02109941 | Fwied ta' majjal domestiku | | | | Q7 | | |

02109949 | Interjuri oħrajn ta' majjal domestiku | | | | Q7 | | |

02109951 | Interjuri ħoxnin ta' annimali bovini | | | x | Q18 | d | |

02109959 | Interjuri oħrajn ta' annimali bovini | x | | | | | |

02109960 | Interjuri tan-nagħaġ u tal-mogħoż | x | | | | | |

02109971 | Fwied ta' wiżż imħaxxen jew papri, immellaħ jew fl-ilma mielaħ | | x | | | | |

02109979 | Fwied ieħor tat-tjur | | x | | | | |

02109980 | Interjuri tal-laħam għall-ikel oħrajn | x | | | | | |

02109990 | Tipi ta' dqiq li jittieklu u dqiq mhux raffinat tal-laħam jew tal-fdalijiet tal-laħam | | | x | Q18 | d | |

Kapitolu 3 | Ħut u krustaċeji, molluski u invertebri akwatiċi oħrajn | x | | | | | |

0401 | Ħalib u xkuma, mhux konċentrati | | x | | | | |

0402 | Ħalib u xkuma konċentrati | | | | Q5 | | |

0403 | Xorrox tal-butir, baqta tal-ħalib ujogurt ta' l-ixkuma eċċ. | | | | | | |

04031011 | Jogurt | | x | | | | |

04031013 | | x | | | | |

04031019 | | x | | | | |

04031031 | | x | | | | |

04031033 | | x | | | | |

04031039 | | x | | | | |

04031051 | | | x | | | |

04031053 | | | x | | | |

04031059 | | | x | | | |

04031091 | | | x | | | |

04031093 | | | x | | | |

04031099 | | | x | | | |

04039011 | Oħrajn | | x | | | | |

04039013 | | x | | | | |

04039019 | | x | | | | |

04039031 | | x | | | | |

04039033 | | x | | | | |

04039039 | | x | | | | |

04039051 | | x | | | | |

04039053 | | x | | | | |

04039059 | | x | | | | |

04039061 | | x | | | | |

04039063 | | x | | | | |

04039069 | | x | | | | |

04039071 | | | x | | | |

04039073 | | | x | | | |

04039079 | | | x | | | |

04039091 | | | x | | | |

04039093 | | | x | | | |

04039099 | | | x | | | |

0404 | Xorrox, konċentrat jew le jew fihx iz-zokkor eċċ. | | x | | | | |

0405 | Butir u xaħmijiet oħrajn u żjut derivati mill-ħalib | | x | | | | |

0406 | Ġobon u baqta | | | | Q6 | | |

0407 | Bajd ta' l-għasafar, fil-qoxra, frisk, ippreservat jew imsajjar | | | | | | |

04070011 | Tad-dundjani jew tal-wiżż, għat-tfaqqis | | x | | | | |

04070019 | Ta' tjur oħrajn, għat-tfaqqis | | x | | | | |

04070030 | Bajd ieħor tat-tjur | | x | | | | |

04070090 | Bajd ta' l-għasafar | x | | | | | |

0408 | Bajd ta' l-għasafar, mhux fil-qoxra, u isfar tal-bajd, frisk eċċ, kemm jekk fih zokkor miżjud jew materjal ta' ħlewwa ieħor jew le | | | | | | |

04081180 | Isfar tal-bajd, imnixxef, tajjeb għall-konsum mill-bniedem | | x | | | | |

04081981 | Isfar tal-bajd, likwidu, tajjeb għal-konsum mill-bniedem, | | x | | | | |

04081989 | isfar ieħor tal-bjd iffriżat jew ippreservat b'mod ieħor, tajjeb għall-konsum mill-bniedem | | x | | | | |

04089180 | Bajd ta' l-għasafar imnixxfin, tajbin għall-konsum mill-bniedem | | x | | | | |

04089980 | Bajd ieħor ta' l-għasafar, tajjeb għall-konsum mill-bniedem | | x | | | | |

0409 | Għasel naturali | x | | | | | |

0410 | Prodotti tajbin għall-ikel ta' oriġini mill-annimali, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor | x | | | | | |

Kapitolu 5 | Prodotti ta' oriġini mill-annimali mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor | x | | | | | |

Kapitolu 6 | Siġar ħajjin u pjanti oħrajn | x | | | | | |

0701 | Patata, friska jew imkessħa | x | | | | | |

0702 | Tadam barra minn tadam żgħir (cherry tomatoes) mill-15 ta' Novembru sat-30 ta' April | | | | Q13a | e | |

Tadam żgħir mill-15 ta' Novembru sat-30 ta' April | | | | Q13b | e | |

0703 | Basal, basal abjad, tewm, kurrat u ħaxix ieħor ta' ġens it-tewm, frisk jew imkessaħ | | | | | | |

07031019 | Basal, mis-16 ta' Mejju sal-31 ta' Jannar | | | | | | 15 % |

mill-1 ta' Frar sal-15 ta' Mejju | x | | | | | |

07031090 | Basal abjad | | x | | | | |

07032000 | Tewm, mill-1 ta' Ġunju sal-31 ta' Jannar | | | | | | 15 % |

mill-1 ta' Frar sal-31 ta' Mejju | x | | | | | |

07039000 | Kurrat u ħaxix ieħor ta' ġens it-tewm | | x | | | | |

0704 | Kaboċċi, pastard, ġdur eċċ., frisk jew imkessaħ | | | | | | |

07041000 | Pastard u brokkli | | x | | | | |

07042000 | Kaboċċi żgħar (ta' Brussels) | | x | | | | |

07049010 | Kaboċċi bojod u mill-ħomor | | x | | | | |

07049090 | kaboċċi Ċiniża mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Ottubru | | | | | | 15 % |

mill-1 ta' Novembru sal-31 ta' Diċembru | x | | | | | |

Kaboċċi oħrajn | | x | | | | |

0705 | Ħass, frisk jew imkessaħ | | | | | | |

07051100 | Iceberg salads mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' Ġunju | | | | | | 15 % |

Iceberg salads mill-1 ta' Lulju sal-31 ta' Ottubru | x | | | | | |

Ħass ikkabuċċjat ieħor | | x | | | | |

07051900 | Ħass ieħor | | x | | | | |

07052100 | Ċikwejra Witloof | | x | | | | |

07052900 | Ċikwejra oħra | | x | | | | |

0706 | Karrotti, nevew, pirava zokkrija għall-insalata eċċ., friski jew imkessħin | | | | | | |

07061000 | Karrotti mill-1 ta' April sal-31 ta' Diċembru | | | | | | 15 % |

Karrotti mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu | x | | | | | |

Nevew | | x | | | | |

07069010 | Krafes ħoxnin | | x | | | | |

07069030 | L-għerq mustarda użat għaz-zalza | x | | | | | |

ex07069090 | Pitravi zokrija għall-insalata u ravanell abjad (Raphanus sativus) | x | | | | | |

0707 | Ħjar u ħjar żgħir (gherkins), frisk jew imkessaħ | | | | | | |

ex07070005 | Ħjar żgħir mill-1 ta' Novembru sal-15 ta' Mejju | | | x | | | |

Ħjar, barra minn ħjar żgħir mill-1 ta' Novembru sal-15 ta' Mejju | | | | | | 16 % [1] |

07070090 | Ħjar żgħir (gherkins) | | | | | | |

0708 | Ħaxix li huwa legumi, bil-qoxra jew mingħajrha, frisk jew imkessaħ | x | | | | | |

0709 | Ħaxix ieħor frisk jew imkessaħ | | | | | | |

070910 | Qaqoċċ, mill-1/1-30/9 | | | | | | 15 % |

sa l-1/10-31/12 | | | x | | | |

070920 | Asparagu, mill-1/2-14/8 | | | | | | 15 % |

sal-15/8-15/1 | | | | | | 40 % |

mis-16/1-31/1 | x | | | | | |

070930 | Brunġiel | x | | | | | |

070940 | Karfus(esklużi krafes ħoxnin) | x | | | | | |

07095100 | Faqqiegħ ikkultivat | | x | | | | |

07095200 | Tartufi | | x | | | | |

07095910 | Fonoġ sofor (chanterelles) | | x | | | | |

07095930 | Faqqiegħ flap | | x | | | | |

07095990 | Faqqiegħ ieħor | x | | | | | |

070960 | Bżar ħelu | x | | | | | |

07097000 | Spinaċi, spinaċi ta' New Zealand u spinaċi orache | | x | | | | |

07099010 | Ħxejjex għall-insalata barra minn ħass u ċikwejra | | x | | | | |

07099020 | L-ispeċi fl-ġeneru Salvelinus (jew white beet) u kardunijiet | | x | | | | |

07099040 | Kappar | | x | | | | |

07099050 | Bużbież | | x | | | | |

07099060 | Qamħ bil-qalba ħelwa | | | | | | 1,81 |

07099070 | Qargħa bagħli żgħir | | | x | | | |

07099090 | Ħaxix legumi ieħor | x | | | | | |

0710 | Ħaxix, mhux imsajjar jew imsajjar bl-istimjar jew tgħollija fl-ilma; iffriżat | | | | | | |

071010 | Patata | x | | | | | |

071021 | Piżelli, bil-qoxra jew mingħajrha | x | | | | | |

071022 | Fażola, bil-qoxra jew mingħajrha | x | | | | | |

071029 | Ħaxix legumi ieħor, bil-qoxra jew mingħajrha | x | | | | | |

071030 | Spinaċi, spinaċi ta' New Zealand jew spinaċi orache | x | | | | | |

071040 | Qamħ bil-qalba ħelwa | | | x | | | |

07108051 | Bżar ħelu | x | | | | | |

07108059 | Frott tal-ġeneru Capsicum jew Pimenta | x | | | | | |

07108061 | Faqqiegħ | x | | | | | |

07108069 | x | | | | | |

07108070 | Tadam | x | | | | | |

07108080 | Qaqoċċ | x | | | | | |

07108085 | Sfarġ | x | | | | | |

07108095 | Ħaxix ieħor | x | | | | | |

07109000 | Taħlita ta' ħaxix | x | | | | | |

0711 | Ħaxix, Ħaxix, ippreservat għalissa, eċċ., imma mhux tajjeb f'dak l-istat għal konsum immedjat | | | | | | |

07113000 | Kappar | x | | | | | |

07114000 | Ħjar u ħjar żgħir (gherkins) | x | | | | | |

07115100 | Faqqiegħ tal-ġeneru Agaricus | x | | | | | |

07115900 | Faqqiegħ ieħor; tartufi | x | | | | | |

07119010 | Frott tal-ġeneru Capsicum jew Pimenta (eskluż bżar ħelu) | x | | | | | |

07119030 | Qamħ bil-qalba ħelwa | | | x | | | |

07119050 | Basal | x | | | | | |

07119080 | Oħrajn | x | | | | | |

07119090 | Taħlita ta' ħaxix | x | | | | | |

0712 | Ħaxix imnixxef, sħiħ, imqatta', isslajsjat, imfarrak jewe fi trab, mhux ippreparat aktar | | | | | | |

071220 | Basal | x | | | | | |

071231 | Faqqiegħ tal-ġeneru Agaricus | x | | | | | |

071232 | Sbul tal-wood(Auricularia spp.) | x | | | | | |

071233 | Jelly fungi (Tremella spp.) | x | | | | | |

071239 | Faqqiegħ ieħor; tartufi | x | | | | | |

07129005 | Patata, kemm jekk imqatta' jew isslajsjata, imma mhux ippreparata aktar | x | | | | | |

07129019 | Qamħ bil-qalba ħelwa | | | | | | 1,81 |

07129030 | Tadam | x | | | | | |

07129050 | Karrotti | x | | | | | |

ex07129090 | Ħaxix ieħor imnixxef u taħlit ta' ħaxix, barra żebbuġ | x | | | | | |

0713 | Ħaxix legumi imnixxef eċċ. | x | | | | | |

0714 | Manjoka, ararut, salep, patata ta' Ġerusalemm eċċ. | | | | | | |

07141010 | Gerbubiet ta' dqiq tal-manjoka u smida | | | | | | 8,38 |

07141091 | Manjoka, friska jew sħiħa jew mingħajr qoxra u ffriżata, kemm jekk slajsjata jew le, għall-konsum mill-bniedem, f'imballaġġ =< 28 kg | x | | | | | |

07141099 | Manjoka oħra | | | | | | 6,19 |

071420 | Patata ħelwa, friska, sħiħa, għall-konsum mill-bniedem | x | | | | | |

07149011 | Ararut, salep u għeruq simili u tuberi b'kontenut għoli ta' lamtu, kemm friski jew sħaħ jew mingħajr qoxra u ffriżati, kemm jekk isslajsjati jew le, għall-konsum mill-bniedem, f'imballaġġ =< 28 kg | x | | | | | |

07149019 | Ararut ieħor | x | | | | | |

Salep ieħor u għeruq simili u tuberi b'kontenut għoli ta' lamtu | | | | | | 6,19 |

07149090 | Għeruq u tuberi oħrajn | x | | | | | |

0802 | Ġewż ieħor, frisk jew imnixxef, kemm jekk bil-qoxra jew imqaxxar jew le | | | | | | |

08021190 | Lewż fil-qoxra (barra dak morr) | | x | | | | |

08021290 | Lewż, bil-qoxra mneħħija (barra dak morr) | | x | | | | |

08022100 | Ġellewż bil-qoxra | | x | | | | |

08022200 | Ġellewż, bil-qoxra mneħħija | | x | | | | |

08023100 | Ġewż bil-qoxra | x | | | | | |

08023200 | Ġewż, bil-qoxra mneħħija | x | | | | | |

08024000 | Qastan | | x | | | | |

08025000 | Pistaċċi | x | | | | | |

080290 | Ġewż ieħor | x | | | | | |

0803 | Banana, inkluż pjantaġġini, friski jew imnixxfin | | | | | | |

08030011 | Pjantaġġini, friski | x | | | | | |

08030090 | Imnixxfin | x | | | | | |

0804 | Tamal, tin, ananas, eċċ., friski jew imnixxfin | | | | | | |

080410 | Tamal | x | | | | | |

ex08042010 | Bajtar /tin frisk mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April | | | | TC3 | | |

08042090 | Bajtar/tin imnixxef | x | | | | | |

080430 | Ananas | x | | | | | |

080440 | Avokado | x | | | | | |

0805 | Frott taċ-ċitru frisk jew imnixxef | | | | | | |

080510 | Larinġ | | | | | | 80 % [1] |

mill-15 ta' Mejju sat-30 ta' Settembru | | | | Rq 1 | b | |

080520 | Mandolin | | | | | | 80 % [1] |

mill-15 ta' mejju sat-30 ta' Settembru | | | | Rq 2 | b | |

080540 | Tronġ | x | | | | | |

08055090 | Lumi qares | x | | | | | |

080590 | Frott ieħor taċ-ċitru | x | | | | | |

0806 | Għeneb, frisk jew imnixxef | | | | | | |

ex08061010 | Għeneb għall-mejda bla żerriegħa, frisk (barra mill-varjetà ta' l-Imperatur) | | | | | | |

mill-1 ta' Diċmbru sal-31 Jannar | | | | Q14 | | |

mill-1 ta' Frar sal-31 ta' Marzu | | | | Rq3 | b | |

080620 | Imnixxef | x | | | | | |

0807 | Bettieħ, (inkluż dulliegħ) u papajja, friski | x | | | | | |

0808 | Tuffieħ, lanġas u sfarġel, friskie | | | | | | |

080810 | Tuffieħ | | | | Q15 | e | |

08082010 | lanġas għall-meraq imħemmer, mill-1 ta' Awissu sal-31 Diċembru | | | | Q16 | e | |

08082050 | Lanġas ieħor | | | | Q16 | e | |

08082090 | Sfarġel | | x | | | | |

0809 | Berquq, ċirasa, ħawħ(inklużi nuċiprisk), għanbaqar u pruna selvaġġa, friski | | | | | | |

080910 | Berquq, mill-1 ta' mejju sal-31 Awissu | | | | | | 15 % [1] |

mill-1 ta' Settembru sat-30 ta' April | x | | | | | |

ex08092005 | Ċirasa mill-1 ta' Novembru sal-31 ta' Marzu | x | | | | | |

080930 | Ħawħ, inklużi nuċiprisk, mill-1 ta' April sat-30 ta'Novembru | | | | | | 15 % [1] |

ħawħ, inkluż nuċiprisk, mill-1 ta' Diċembru sal-31 ta' Marzu | x | | | | | |

08094005 | Għanbaqar, mill-1 ta' April sa l-14 ta' Diċembru | | | | | | 15 % [1] |

Għanbaqar, mill-15 ta' Diċembru sal-31 ta' Marzu | x | | | | | |

08094090 | Prajn tax-xewk | x | | | | | |

0810 | Frott ieħor, frisk | | | | | | |

08101000 | Frawli mill-1 ta' Novembru sa l-aħħar ta' Frar | | | | Q17 | e | |

081020 | Lampun, tut, ċawsli u loganberries | | x | | | | |

081030 | Passolina sewda, bajda jew ħamra u ribes | | x | | | | |

08104030 | Frott ta' l-ispeċi Vaccinium myrtillus | x | | | | | |

08104050 | Frott ta' l-ispeċi Vaccinium macrocarpum u Vaccinium corymbosum | | | | | | |

08104090 | Frott ieħor tal-ġeneru Vaccinium | | | | | | |

08106000 | Durians | x | | | | | |

081090 | Frott frisk ieħor | x | | | | | |

0811 | Frott u ġewż,mhux imsajjar jew imsajjar bl-istimjar jew tgħollija fl-ilma, iffriżat eċċ. | | | | | | |

08111011 | Frawli b'kontenut ta' zokkor li jaqbeż it-13 % bl-użin | | | x | | | |

08111019 | Frawli ieħor li fih zokkor jew materjal zokkri ieħor | x | | | | | |

08111090 | Frawli li ma fihx zokkor jew materjal zokkri ieħor | x | | | | | |

08112011 | Lampun, tut, ċawsli, loganberries, passolina sewda, bajda jew ħamra u ribes, b'kontenut ta' zokkor li jaqbeż it-13 % bil-piż | | | x | | | |

08112019 | Frawli ieħor li fih zokkor jew materjal zokkri ieħor | x | | | | | |

08112031 | Lampun, li ma fihx zokkor jew materjal zokkri ieħor | x | | | | | |

08112039 | Passolina sewda, li ma fihiex zokkor jew materjal zokkri ieħor | x | | | | | |

08112051 | Passolina ħamra, li ma fihiex zokkor jew materjal zokkri ieħor | x | | | | | |

08112059 | Tut u ċawsli, li ma fihomx zokkor jew materjal zokkri ieħor | x | | | | | |

08112090 | Loganberries, passolina bajda u ribes, li ma fihomx zokkor u materjal zokkri ieħor | x | | | | | |

08119011 | Oħrajn, b’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-13% bil-piż | | | x | | | |

08119019 | | | x | | | |

08119031 | Oħrajn | x | | | | | |

08119039 | x | | | | | |

08119050 | x | | | | | |

08119070 | x | | | | | |

08119075 | x | | | | | |

08119080 | x | | | | | |

08119085 | x | | | | | |

08119095 | x | | | | | |

0812 | Frott u ġewż ippreservati għalissa (bħala eżempju, bil-gass tad-diossidju sulforiku, fl-ilma bil-melħ, fl-ilma tal-kubrit jew f'soluzzjonijiet preservattivi oħra), imma mhux tajib f'dan l-istat għal konsum immedjat | x | | | | | |

0813 | Frott, imnixxef, barra minn dak ta' l-intestatura 0801 sa 0806; taħit ta' lewż u frott imnixxef ta' dan il-kapitlu | x | | | | | |

0814 | Qxur ta' frott taċ-ċitru jew bettieħ, eċċ. | x | | | | | |

Kapitolu 9 | Kafè, te, te tal-Paragwaj u ħwawar | x | | | | | |

1001 | Qamħ u meslin | | | | | | |

100110 | Qamħ ta' l-Awstralja | | | | Q10 | e | |

10019010 | Spelt gћaż-żara’ | x | | | | | |

10019091 | Qamħ u meslin seed | | | | Q10 | e | |

10019099 | Spelt, qamħ komuni u meslin (barra ż-żerriegħa) | | | | Q10 | e | |

1002 | Segala | | | | Q10 | e | |

1003 | Xgħir | | | | Q10 | e | |

1004 | Ħafur | | | | Q10 | e | |

1005 | Qamħirrum (qamħ) | | | | | | |

10051090 | Żerriegħa tal-qamħirrum (eskluża l-ibrida) | | | | | | 1,81 |

100590 | Qamħirrum (eskluża ż-żerriegħa) | | | | | | 1,81 |

1006 | Ross | | | | | | |

10061010 | Ross fil-qoxra għaż-żrigħ | x | | | | | |

10061021 | Ross tal-qamħa twila fil-qoxra, parzjalment imsajjar | | | | Q11 | | |

10061023 | Roos tal-qamħ medja fil-qoxra, parzjalment imsajjar | | | | Q11 | | |

10061025 | Ross tal-qamħa twila fil-qoxra, relazzzjoni tul/wisa’ > 2 imma < 3, parzjalment imsajjar | | | | Q11 | | |

10061027 | Ross tal-qamħ twila fil-qoxra, relazzjoni tul/wisa’ >=3, parzjalment imsajjar | | | | Q11 | | |

10061092 | Ross ieħor tal-qamħa tonda fil-qoxra | | | | Q11 | | |

10061094 | Ross ieħor tal-qamħa medja fil-qoxra | | | | Q11 | | |

10061096 | Ross ieħor tal-qamħa twila fil-qoxra, bir-relazzjoni tul/wisa’ > 2 imma < 3 | | | | Q11 | | |

10061098 | Roos ieħor tal-qamħa twila fil-qoxra, relazzjoni tul/wisa’ >=3, | | | | Q11 | | |

100620 | Ross ismar | | | | Q11 | | |

100630 | Roos parzjalment mitħun jew mitħun kollu | | | | Q11 | | |

100640 | Ross miksur | | | | Q12 | | |

1007 | Sorghum tal-qamħ | | | | TCI | a | |

1008 | Qamħ Saraċin, millieġ, milju; ċereali oħrajn | | | | | | |

10081000 | Qamħ Saraċin | | | | Q10 | e | |

10082000 | Millieġ | | | | TC2 | a | |

100890 | Ċereali oħrajn | | | | Q10 | e | |

1101 | Qamħ jew dqiq meslin | | x | | | | |

1102 | Dqiq taċ-ċereali, barra minn tal-qamħ jew meslin | | | | | | |

110210 | Dqiq tas-segala | | x | | | | |

11022010 | Dqiq tal-qamħirrum, b'kontenut xaħmi ta' =< 1,5 % bil-piż | | | | | | 7,3 |

11022090 | Dqiq tal-qamħirrum, b'kontenut xaħmi ta' > 1,5 % bil-piż | | | | | | 3,6 |

11023000 | Dqiq tar-ross | | | | | | 3,6 |

11029010 | Dqiq tax-xgħir | | | | | | 7,3 |

11029030 | Dqiq tal-ħafur | | | | | | 7,3 |

11029090 | dqiq ieħor taċ-ċereali | | | | | | 3,6 |

1103 | Tħin oħxon taċ-ċereali smida u gerbubiet | | | | | | |

110311 | Tħin oħxon tal-qamħ u smida | | x | | | | |

11031310 | Tħin oħxon u smida tal-qamħirrum, "qamħ", ta' kontenut xaħmi, bil-piż, ta' = < 1,5 % | | | | | | 7,3 |

11031390 | Tħin oħxon u smida tal-qamħirrum, "qamħ", b'kontenut xaħmi, bil-piż, ta' > 1,5 % | | | | | | 3,6 |

11031910 | Tħin oħxon u smida tas-segala | | | | | | 7,3 |

11031930 | Tħin oħxon u smida tax-xgħir | | | | | | 7,3 |

11031940 | Tħin oħxon u smida tal-ħafur | | | | | | 7,3 |

11031950 | Tħin oħxon u smida tar-ross | | | | | | 3,6 |

11031990 | Tħin oħxon u smida ta' ċereali oħrajn | | | | | | 3,6 |

11032010 | Gerbubiet tas-segala | | | | | | 7,3 |

11032020 | Gerbubiet tax-xgħir | | | | | | 7,3 |

11032030 | Gerbubiet tal-ħafur | | | | | | 7,3 |

11032040 | Gerbubiet tal-qamħirrum | | | | | | 7,3 |

11032050 | Gerbubiet tar-ross | | | | | | 3,6 |

11032060 | Gerbubiet tal-qamħ | | | | | | 7,3 |

11032090 | Gerbubiet ta' ċereali oħrajn | | | | | | 3,6 |

1104 | Granuli taċ-ċereali maħdumin l-istess eċċ. | | | | | | |

11041210 | Granuli tal-ħafur irrumblati | | | | | | 3,6 |

11041290 | Granuli tal-ħafur f'laqx | | | | | | 7,3 |

11041910 | Granuli ta' qamħ irrumblati jew f'laqx | | | | | | 7,3 |

11041930 | Granuli ta' segala rrumblati jew f'laqx | | | | | | 7,3 |

11041950 | Granuli ta' qamħirrum irrumblati jew f'laqx | | | | | | 7,3 |

11041961 | Granuli rrumblati ta’ xgħir | | | | | | 3,6 |

11041969 | Granuli ta’ xgħir f’laqx | | | | | | 7,3 |

11041991 | Ross f’laqx | | | | | | 7,3 |

11041999 | Granuli oħrajn irrumblati jew f’laqx | | | | | | 7,3 |

110422 | Granuli ta’ ħafur oħrajn maħdumin | | | | | | 3,6 |

110423 | Granuli ta’ qamħirrum(qamħ) oħrajn maħdumin | | | | | | 3,6 |

110429 | Granuli pperlati tax-xgħir | | | | | | 7,3 3,6 |

110430 | Granuli oħrajn maħdumin ta’ ċereali oħrajn | | | | | | 7,3 |

1105 | Żerriegħa ta’ ċereali, sħiħa, imġerrba, fi qxur jew midħuna | x | | | | | |

1106 | Dqiq, smida, trab, qxur, granelli u gerbub tal-patata | | | | | | |

110610 | Dqiq, smida, u trab ta’ ħaxix legumi mnixxef eċċ. | x | | | | | |

11062010 | Ta’ ħaxix legumi imnixxef ta’ l-intestatura 0713 | | | | | | 7,98 |

Ta’ sagu u jew għeruq u tuberi ta’ l-intestatura 0714, denaturati, eklużi ta’ l-ararut | x | | | | | |

11062090 | Ta’ l-ararut, denaturati | | | | | | 29,18 |

Ta’ sagu u jew għeruq u tuberi ta’ l-intestatura 0714, denaturati, eklużi ta’ l-ararut | x | | | | | |

110630 | Ta’ l-ararut, barra minn denaturat | x | | | | | |

1108 | Tal-prodotti tal-Kapitolu 8 | | | | | | |

110811 | Lamtijiet; inulina | | | | | | 24,8 |

110812 | Lamtu tal-qamħ | | | | | | 24,8 |

110813 | Lamtu tal-qamħirrum | | | | | | 24,8 |

110814 | Lamtu tal-patata | | | | | | |

11081910 | Lamtu tal-manjoka [2] | | | | | | 37,2 |

11081990 | Lamtu tar-ross | x | | | | | |

Ta’ l-ararut | | | | | | |

110820 | Lamtijiet oħrajn (eskluż ta’ l-ararut) [2] | x | | | | | |

1109 | Inulina | | | | | | 219 |

1208 | Glutina tal-qamħ, kemm jekk imnixxfa, kemm jekk le | | | | | | |

120810 | Dqiq u smida ta’ żrieragħ għaż-żejt u frott oleaġinuż | x | | | | | |

1209 | Tas-sojja | x | | | | | |

1210 | Żrieragħ u spori tal-frott, tat-tip użat fiż-żrigħ | x | | | | | |

1211 | x | | | | | |

1212 | Kon tal-ħopp, frisk jew imnixxef kemm jekk mitħun jew le, fi trab jew fil-forma ta’ gerbub | | | | | | |

121210 | Pjanti u partijiet minn pjanti (inklużi żerriegħa u frott) eċċ., friski jew imnixxfin, maqtugħin jew le, magħsurin jew fi trab | x | | | | | |

121291 | Ħarrub, alġi eċċ., friski, imkessħin jew imnixxfin, kemm jekk mitħunin jew le, eċċ. | | x | | | c | |

12129920 | Ħarrub | | x | | | c | |

12149010 | Pitravi zokkrija | x | | | | | |

Kapitolu 13 | Kannamiela | x | | | | | |

1501 | Piravi kbir (mangolds), nevew u għeruq ieħor ta’ l-għalf | | x | | | | |

1502 | Gommalakka, gomma, resina u nixxigħat u estratti veġetali oħrajn | x | | | | | |

1503 | Xaħam tal-majjal (inkluż xaħam ta’ l-ikel) u xaħam tat-tjur | x | | | | | |

1504 | Xaħam ta’ annimali bovini, nagħaġ u mogħoż, barra minn dawk ta’ l-intestatura 1503 | x | | | | | |

1505 | Stearina tax-xaħam, żejt tax-xaħam, oleostearina, oeo-żejt u żejt minn xaħam ta’ dam, mhux emulsifikati jew imħalltin jew b’mod ieħor ippreparati | x | | | | | |

1506 | Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom ta’ ħut jew mammali marini, kemm jekk raffinati jew le, imma mhux kimikament modifikati | x | | | | | |

1507 | Xaħam mis-suf u sustanzi mxaħħmin mis-suf | x | | | | | |

1508 | Xaħmijiet u żjut oħrajn ta’ l-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, imma mhux kimikament modifikati | x | | | | | |

1511 | Żejt tas-sojja u l-frazzjonijiet tiegħu kemm jekk raffinat jew le | x | | | | | |

1512 | Żejt tal-karawett u l-frazzjoni tiegħu, kemm jekk raffinat jew le, imma mhux kimikament modifikat | x | | | | | |

1513 | Żejt tal-palma u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk raffinat jew le, imma mhux kimikament modifikat | x | | | | | |

1514 | Żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol, tal-għosfor jew taż-żerriegħa tat-tajjar u frazzjonijiet minnu | x | | | | | |

1515 | Żejt tal-żewż ta’ l-Indi, tal-palmkernel jew tal-babassu u frazzjonijiet minnu | x | | | | | |

1516 | Żejt tar-rapa, kolza jew mustarda u frazzjonijiet minnu | x | | | | | |

15171010 | Xaħmijiet u żjut oħrajn minn ħaxix fiss u l-frazzjonijiet tagħhom | | | x | | | |

15171090 | Xaħmijiet, żjut ta’ annimali jew ħaxix u l-frazzjonijiet tagħhom | x | | | | | |

15179010 | Marġerina, eskluża l-marġerina likwida, li fiha aktar minn 10% imma mhux aktar minn 15% bil-piż ta’ xaħmijiet mill-ħalib | | | x | | | |

15179091 | Marġerina oħra (eskluża marġerina likwida) | x | | | | | |

15179093 | x | | | | | |

15179099 | x | | | | | |

1518 | Marġerina likwida u taħlitiet għall-ikel, li fihom aktar minn 10% imma mhux aktar minn 15% bil-piż ta’ xaħmijiet mill-ħalib. | x | | | | | |

1521 | Oħrajn | x | | | | | |

15220010 | Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew ħaxix u l-frazzjonijiet tagħhom | x | | | | | |

15220091 | Xemgħat mill-ħaxix (esklużi t-trigliċeridi) | x | | | | | |

1601 | Degras | | | | Q8 | | |

1602 | Residwi żejtnin mill-purifikazzjoni taż-żjut; soapstocks | | | | | | |

160210 | Zalzett u prodotti simili, tal-laħam, interjuri jew demm, preparazzjonijiet ibbażati fuq dawn il-prodotti | | x | | | | |

16022011 | Laħam ieħor ippreparat jew ippreservat, interjuri tal-laħam jew demm | x | | | | | |

16022019 | Preparazzjonijiet omoġenizzati | x | | | | | |

16022090 | Tal-fwied tal-wiżż jew tal-papri >=75% bil-piż ta’ fwied imxaħħam | | x | | | | |

160231 | Oħrajn, tal-fwied tal-wiżż jew papri | | | | Q4 | | |

160232 | Tal-fwied ta’ annimali oħrajn | | | | Q4 | | |

160239 | Ieħor, tad-dundjan | | | | Q4 | | |

16024110 | Ieħor, ta’ tjur ta’ l-ispeċi gallus domesticus | | x | | | | |

16024190 | Ta’ tjur oħrajn ta’ l-intestatura 0105 | x | | | | | |

16024210 | Prieżet u qatgħat minnhom, ta’majjal domestiku | | x | | | | |

16024290 | Prieżet u qatgħat minnhom, tal-majjal | x | | | | | |

160249 | Spallejn u qatgħat minnhom, tal-majjal domestiku | | x | | | | |

16025010 | Spallejn u qatgħat minn hom, ta’ majjal ieħor | | | | Q18 | d | |

16025031 | Oħrajn inklużi taħlitiet | x | | | | | |

16025039 | Ta’ annimali bovini, mhux imsajrin, inklużi taħlitiet ta’ laħam imsajjar jew interjuri u laħam jew inetrjuri mhux imsajrin | x | | | | | |

16025080 | Corned beef, f’kontenituri ssiġillati mill-arja | x | | | | | |

160290 | Laħam jew interjuri oħrajn ta’ annimali bovini, f’kontenituri siġġillati mill-arja | | | | | | |

16029010 | | x | | | | |

16029031 | x | | | | | |

16029041 | x | | | | | |

16029051 | | x | | | | |

16029061 | | | | Q18 | d | |

16029069 | x | | | | | |

16029072 | x | | | | | |

16029074 | x | | | | | |

16029076 | x | | | | | |

16029078 | x | | | | | |

16029098 | x | | | | | |

1603 | Laħam jew interjuri oħrajn ta’ annimali bovini | x | | | | | |

1604 | Oħrajn, inklużi preparazzjonijiet minn demm ta' kwalunkwe annimal | x | | | | | |

1605 | Estratti u meraq minn laħam, ħut,krustaċeji, molluski u invertebri akwatiċi oħrajn | x | | | | | |

1702 | Ħut ippreparat jew ippreservat; kavjar u sostituti tal-kavjar ippreparati minn bajd tal-ħut | | | | | | |

170211 | Krustaċej, moluski u invertebri akwatiċi oħrajn, ppreparati jew ippreservati | | x | | | | |

17021900 | Zokkrijiet oħrajn, maltosju eċċ. f'forma solida; xiroppi taz-zokkor li ma fihomx togħmiet jew materjal koloranti miżjudin eċċ. | | x | | | | |

170220 | Lattosju u xiropp tal-lattosju, li fihom bil-piż >=99 % lattosju, espress bħala lattosju anidru, ikkalkulat fuq il-materja niexfa | | x | | | c | |

170230 | Lattosju u xiropp tal-lattosju Ieħor | | | | | | |

17023010 | | x | | | c | |

17023051 | | | | | | 117 |

17023059 | | | | | | 81 |

17023091 | | | | | | 117 |

17023099 | | | | | | 81 |

17024010 | Zokkor ta' l-aġġru u xiropp ta' l-aġġru | | x | | | c | |

17024090 | Glukosju u xiropp tal-glukosju, li ma fihomx fruttosju jew fl-istat niexef inqas minn 20 % tal-piż ta' fruttosju | | | | | | 81 |

170250 | Ioglukosju li fih, fl-istat niexef, >=20 % u <50 % bil-piż ta' fruttosju | x | | | | | |

170260 | Glukosju u xiropp tal-glukosju li fihom, fl-istat niexef, >=20 % u <50 % bil-piż ta' fruttosju | | x | | | c | |

17029010 | Fruttosju kimikament pur | x | | | | | |

17029030 | Fruttosju u xiropp tal-fruttosju oħrajn, li fihom, fl-istat niexef, >50 % bil-piż ta' fruttosju (eskluż zokkor invertit) | | x | | | c | |

17029050 | Maltosju kimikament pur | | | | | | 81 |

17029060 | Isoglukosju | | x | | | c | |

17029071 | Maltodekstrin u xiropp tal-maltodeksterin | | x | | | c | |

17029075 | Għasel artifiċjali, imħallat jew le ma' għasel naturali | | | | | | 117 |

17029079 | Karamel, li fih, fl-istat niexef, >=50 % bil-piż ta' sukrosju | | | | | | 81 |

17029080 | Karamel, li fih, fl-istat niexef, <50 % bil-piż ta' sukrosju, f'forma ta' trab, agglomerat jew le | | x | | | c | |

17029099 | Karamel ieħor, li fih, fl-istat niexef, <50 % bil-piż ta' sukrosju | | x | | | c | |

1703 | Xiropp ta' l-inulina, li fih fl-istat niexef 50 % bil-piż ta' fruttosju | | | | Q9 | e | |

1704 | Zokkrijiet oħrajn, inklużi zokkor invertit | | | | | | |

170410 | Ġuleppijiet li ġejjin mill-estrazzjoni jew l-irfinar ta' zokkor | | | x | | | |

17049010 | Ħlewwiet taz-zokkor, li ma fihomx kakaw | x | | | | | |

17049030 | Gomma għall-immastikar, kemm jekk miksija biz-zokkor jew le | x | | | | | |

17049051 | Estratt tal-likorizja li fih >>10 % sukrosju, mingħajr sustanzi oħrajn miżjudin | | | x | | | |

17049055 | Ċikkulata bajda | | | x | | | |

17049061 | Għaġniet, inkluż marzipan, f'ippakkjar immedjat >=1kg | | | x | | | |

17049065 | Pastilli għall-grieżem u taqtiriet għat-tqaħqiħ | | | x | | | |

17049071 | Oġġetti "panned" miksijin biz-zokkor | | | x | | | |

17049075 | Ħlewwiet tal-gomma jew tal-ġeli, inklużi għġniet tal-frott fil-forma ta' ħlewwiet taz-zokkor | | | x | | | |

17049081 | Ħlewwiet mgħollijin | | | x | | | |

17049099 | Tofi, karamelli u ħelu simili | | | x | | | |

1803 | Pilloli kompressati | x | | | | | |

1804 | Oħrajn | x | | | | | |

1805 | Għaġna tal-kawkaw (eskluża dik meħlusa mix-xaħam) | x | | | | | |

1806 | Butir, xaħam u żejt tal-kawkaw | | | | | | |

18061015 | Trab tal-kawkaw, li ma fihx zokkor jew materjal tal-ħlewwa miżjud | x | | | | | |

18061020 | Ċikkulata u preparazzjonijiet oħra ta' l-ikel li fihom il-kawkaw | | | x | | | |

18061030 | Trab tal-kawkaw, li fih zokkor jew materjal tal-ħlewwa miżjud imma li ma fihx sukrosju jew li fih inqas minn 5 % bil-piż ta' sukrosju, inkluż zokkor invertit espress bħala sukrosju jew isoglukosju espress bħala sukrosju | | | x | | | |

18061090 | Trab tal-kawkaw, li fih zokkor miżjud jew maerjal ieħor ħlewwi, li fih 5 % jew aktar imma mhux anqas minn 65 % bil-piż ta' sukrosju | | | x | | | |

180620 | Trab tal-kawkaw, trab, li fih zokkor jew materjal ħlewwi ieħor miżjud, li fih >65 % imma <80 % ta' sukrosju, inkluż zokkor invertit espress bħala sukrosju jew isoglukosju espress bħala sukrosju | x | | | | | |

180631 | Trab tal-kawkaw, trab, li fih zokkor jew materjal ħlewwi ieħor miżjud, li fih >80 % sukrosju, inkluż zokkor invertit espress bħala sukrosju jew isoglukosju espress bħala sukrosju | x | | | | | |

180632 | Preparazzjonijiet oħrajn, fi blokki, f'ċangaturi jew blokki li jiżnu aktar minn 2kg | x | | | | | |

18069011 | Preparazzjonijiet oħrajn, mimlijin, fi blokki, ċangaturi jew blokki ta' =< 2kg | x | | | | | |

18069019 | Preparazzjonijiet oħrajn, mhux mimlijin | x | | | | | |

18069031 | ċĊikkulati, mimlijin jew le, li fihom l-alkoħol | x | | | | | |

18069039 | Ċikkulati, mimlijin jew le, li ma fihomx alkoħol | x | | | | | |

18069050 | Ċikkulata u prodotti oħrajn taċ-ċikkulata, mimlijin | x | | | | | |

18069060 | Ċikkulata u prodotti taċ-ċikkulata, mhux mimlijin | | | x | | | |

18069070 | Ħlewwiet taz-zokkor u sostituti tiegħu, li fihom il-kawkaw | | | x | | | |

18069090 | Tidlikiet li fihom il-kawkaw | | | x | | | |

1901 | Preparazzjonijiet li fihom il-kawkaw, għall-għemil ta' xorb | | | | | | |

19011000 | Ċikkulata u preparazzjonijiet oħrajn ta' l-ikel li fihom il-kawkaw | | | x | | | |

19012000 | Estratt tax-xgħir, preparazzjonijiet ta' l-ikel minn dqiq eċċ. | | | x | | | |

19019011 | Preperazzjonijiet għall-użu tat-tfal żgħar, bejgħ bl-imnut [3] | | | x | | | |

19019019 | Taħlitiet u għaġejjen għall-preparazzjoni ta' oġġetti għall-furnara ta' l-intestatura 1905 [3] | | | x | | | |

19019091 | Estratt tax-xgħir b'estratt niexef ta' >=90 % | x | | | | | |

19019099 | Estratt tax-xgħir b'kontenut ta'estratt niexef ta' < 90 % | | | x | | | |

1902 | Li ma fihx xaħmijiet mill-ħalib, sukrosju, isoglukosju, glukosju jew lamtu jew li fih inqas minn 1,5 % xaħam mill-ħalib, 5 % sukrosju, isoglukosju, glukosju jew lamtu, esklużi preparazzjonijiet għal-ikel f'forma ta' trab ta' oġġetti ta' l-intestatura 0401 sa 0404 | | | | | | |

19021100 | Oħrajn [3] | | | x | | | |

190219 | Għaġin,kemm jekk imsajjar jew mimli jew le, eċċ. | | | x | | | |

19022010 | Għaġin mhux imsajjar, mhux mimli jew b'xi mod ippreparat, li fih il-bajd | x | | | | | |

19022030 | Għaġin ieħor mhux imsajjar, lanqas mimli jew b'xi mod ippreparat | | x | | | | |

19022091 | Għain mimli, kemm jekk imsajjar jew b'mod ieħor ippreparat jew le, li fih >20 % ħut, krustaċeji, jew invertebri akwatiċi oħrajn | | | x | | | |

19022099 | Għaġin mimli, kemm jekk imsajjar jew ippreparat jew le, li fih >20 % zalzett u bħalu, laħam, interjuri u xaħmijiet ta' kull tip | | | x | | | |

190230 | Għaġin imsajjar, mimli | | | x | | | |

190240 | Għaġin, ippreparat b'mod ieħor, mimli | | | x | | | |

1903 | Għaġin ieħor | x | | | | | |

1904 | Kuskus | | | x | | | |

1905 | Tapjoka u sostituti tagħha ippreparati minn lamtu, fil-forma ta' tqaxxiriet, granuli, perli, fdalijiet wara l-għarbil u forom simili | | | | | | |

190510 | Ikel ippreparat ġej minn infiħ jew xiwi ta' ċereali jew prodoti taċ-ċereali ibbażati fuq qamħirrum | | | x | | | |

190520 | Ħobż, għaġina, kejkijiet eċc. | | | x | | | |

190531 | Crispbread | x | | | | | |

190532 | Kejk bil-ġinġer u bħalu, kemm jekk fih il-kawkaw jew le, li fih <30 % sukrosju, inkluż zokkor invertit espress bħala sukrosju | | | x | | | |

190540 | Gallettini ħelwin | | | x | | | |

190590 | Waffles u wejfers | | | x | | | |

200110 | Kisriet ta' gallettini, ħobż mixwi u prodotti simili mixwijin | x | | | | | |

20019020 | Oħrajn | x | | | | | |

20019030 | Ħjar u ħjar żgħir (gherkins) | | | x | | | |

20019040 | Frott tal-ġeneru Capsicum (esklużi bżat ħelu u pimenti) | | | x | | | |

20019050 | Qamħ tal-qalba biz-zokkor "zea mays var. saccharata" | x | | | | | |

20019060 | Jammijiet, patata ħelwa u partijiet simili ta' pjanti li fihom >=5 % lamtu | x | | | | | |

20019065 | Faqqiegħ | x | | | | | |

20019070 | Palmhearts | x | | | | | |

20019075 | Żebbuġ | x | | | | | |

20019085 | Bżar ħelu | x | | | | | |

20019091 | Pitrava zokrija għall-insalata "beta vulgaris var. conditiva" | x | | | | | |

20019093 | Kaboċċi ħomor | x | | | | | |

ex20019096 | Frott tropikali u ġewż tropikali | x | | | | | |

2002 | Basal | x | | | | | |

2003 | Ħaxix, frott, ġewż u partijiet oħrajn ta’ pjanti tajbin għall-ikel, barra weraq tad-dwieli | x | | | | | |

2004 | Tadam ippreparat jew ippreservat bara minn f’ħall jew aċidu aċetiku | | | | | | |

20041010 | Faqqiegħ u tartufi, ippreparati jew ippreservati barra minn f’ħall jew aċidu aċetiku | x | | | | | |

20041091 | Ħaxix ieħor ippreparat jew ippreservat barra minn f’ħall jew aċidu aċetiku, iffriżat, barra minn ta’ l-intestatura 2006 | | | x | | | |

20041099 | Patata msajra | x | | | | | |

20049010 | Patata, fil-forma ta’ dqiq, smida jew tqaxxiriet | | | x | | | |

ex20049030 | Patata oħra | x | | | | | |

20049050 | Qamħ bil-qalba ħelwa zea mays var. zaccharata | x | | | | | |

20049091 | Sauerkraut u kappar, barra żebbuġ | x | | | | | |

20049098 | Piżelli u fażola immatura | x | | | | | |

2005 | Basal imsajjar, mhux ippreparat b'mod ieħor | | | | | | |

200510 | Ħaxix ieħor | x | | | | | |

20052010 | Ħaxix ieħor, ippreparat jew ippreservat bara minn f'ħall jew aċidu aċetiku, mhux iffriżat | | | x | | | |

20052020 | Omoġenizzat | | x | | | | |

20052080 | Patata fil-forma ta' dqiq, smida jew tqaxxiriet | | x | | | | |

200540 | Patata, imqatta' rqiqa, imsajra f'xaħam jew żejt, kemm jekk immellħa jew imtiegħma jew le, f'pakketti protetti mill-arja, tajbin għall-konsum dirett | x | | | | | |

200551 | Patata oħra | x | | | | | |

200559 | Piżelli pisum sativum | x | | | | | |

200560 | Fażola fil-qoxra vigna spp., phaseolus spp. | x | | | | | |

200570 | Fażola oħra vigna spp., phaseolus spp. | x | | | | | |

200580 | Sfarġ | | | x | | | |

200590 | Żebbuġ | x | | | | | |

200600 | Qamħ bil-qalba ħelwa "zea mays var. saccharata" | | | | | | |

20060031 | | | x | | | |

20060035 | | | x | | | |

20060038 | | | x | | | |

20060091 | x | | | | | |

20060099 | x | | | | | |

2007 | Ħaxix ieħor u taħlita ta' ħaxix | | | | | | |

200710 | Ħaxix, frott, ġewż, qxur tal-frott u partijiet oħrajn ta' pjanti, ippreservati biz-zokkor (bl-ilma mneħħi, glac jew kristallizzati | | | | | | |

20071010 | x | | | | | |

20071091 | x | | | | | |

20071099 | x | | | | | |

200791 | Ġammijiet, frott, ġelis, marmellati eċċ. | | | | | | |

20079110 | | | x | | | |

20079130 | | | x | | | |

20079190 | x | | | | | |

200799 | Preparazzjonijiet omoġenizzati | | | | | | |

20079910 | x | | | | | |

20079920 | x | | | | | |

20079931 | x | | | | | |

20079933 | x | | | | | |

20079935 | x | | | | | |

20079939 | x | | | | | |

20079951 | x | | | | | |

20079955 | x | | | | | |

20079958 | x | | | | | |

20079991 | x | | | | | |

20079993 | x | | | | | |

20079998 | x | | | | | |

2008 | Tal-frott taċ-ċitru | | | | | | |

200811 | Oħrajn | x | | | | | |

200819 | Frott, ġewż u partijiet oħrajn li jittieklu ta' pjanti eċċ. | x | | | | | |

200820 | Ġewż mitħun | x | | | | | |

20083011 | Ġewż ieħor u żerriegħa oħra, inklużi taħlitiet | x | | | | | |

20083019 | Ananas | x | | | | | |

Frott taċ-ċitru, b'kontenut zokkri li jaqbeż id-9 % bil-piż, ta' qawwa alkoħolika attwali bil-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas | | | x | | | |

20083031 | x | | | | | |

20083039 | x | | | | | |

20083051 | x | | | | | |

20083055 | x | | | | | |

20083059 | x | | | | | |

20083071 | x | | | | | |

20083075 | x | | | | | |

20083079 | x | | | | | |

20083090 | x | | | | | |

200840 | Biċċiet ta' tronġ | x | | | | | |

200850 | Oħrajn | | | x | | | |

200860 | Lanġas | | | x | | | |

200870 | Berquq | | | x | | | |

200880 | Ċirasa | x | | | | | |

200891 | Ħawħ, inkluż in-nuċiprisk | x | | | | | |

200892 | Frawli | x | | | | | |

200899 | Palm heart | | | | | | |

20089911 | x | | | | | |

20089919 | x | | | | | |

20089921 | x | | | | | |

20089923 | x | | | | | |

20089925 | x | | | | | |

20089926 | x | | | | | |

20089928 | x | | | | | |

20089932 | x | | | | | |

20089933 | Oħrajn | | | x | | | |

20089934 | | | x | | | |

20089936 | x | | | | | |

20089937 | x | | | | | |

20089938 | x | | | | | |

20089940 | x | | | | | |

20089943 | x | | | | | |

20089945 | x | | | | | |

20089946 | x | | | | | |

20089947 | x | | | | | |

20089949 | x | | | | | |

20089953 | x | | | | | |

20089955 | x | | | | | |

20089961 | x | | | | | |

20089962 | x | | | | | |

20089968 | x | | | | | |

20089972 | x | | | | | |

20089978 | x | | | | | |

20089985 | x | | | | | |

20089991 | | | x | | | |

ex20089999 | Oħrajn | x | | | | | |

200911 | Oħrajn | | | x | | | |

20091200 | Mangu, mangostani, papawijiet, il-frott ta' l-anakardju,lychees,jackfruit, frott tas-sapodilja, tamar ta' l-Indja, frott tal-karambola u pitahaya. | x | | | | | |

200919 | Oħrajn, barra weraq rad-dwieli | | | x | | | |

20092100 | Għasir tal-larinġ, iffriżat | x | | | | | |

200929 | Larinġ, mhux iffriżat, ta' valur brix li ma jaqbiżx l-20 | x | | | | | |

200931 | Oħrajn | x | | | | | |

200939 | Għasir tat-tronġ ta' valur brix li ma jaqbiżx l-20 | | | x | | | |

200941 | Oħrajn | x | | | | | |

200949 | Għasir ta' kull frotta oħra taċ-ċitru, ta' valur brix li ma jaqbiżx l-20 | x | | | | | |

200950 | Oħrajn | x | | | | | |

200961 | Għasir ta' l-ananas b'valur brix li ma jaqbiżx l-20 | x | | | | | |

200969 | Oħrajn | x | | | | | |

20097110 | Għasir tat-tadam | x | | | | | |

20097191 | x | | | | | |

20097199 | x | | | | | |

200979 | Għasir ta' l-għeneb, b'valur brix li ma jaqbiżx l-20 | | | x | | | |

200980 | Oħrajn | | | | | | |

20098011 | | | x | | | |

20098019 | x | | | | | |

20098032 | x | | | | | |

20098033 | | | x | | | |

20098035 | | | x | | | |

20098036 | x | | | | | |

20098038 | x | | | | | |

20098050 | x | | | | | |

20098061 | | | x | | | |

20098063 | x | | | | | |

20098069 | x | | | | | |

20098071 | x | | | | | |

20098073 | x | | | | | |

20098079 | x | | | | | |

20098083 | x | | | | | |

20098084 | | | x | | | |

20098086 | | | x | | | |

20098088 | x | | | | | |

20098089 | x | | | | | |

20098095 | x | | | | | |

20098096 | x | | | | | |

20098097 | x | | | | | |

20098099 | x | | | | | |

20099011 | Għasir tat-tuffieħ, b'valur brix li ma jaqbiżx l-20 | | | x | | | |

20099019 | x | | | | | |

20099021 | Oħrajn | | | x | | | |

20099029 | x | | | | | |

20099031 | | | x | | | |

20099039 | x | | | | | |

20099041 | x | | | | | |

20099049 | x | | | | | |

20099051 | x | | | | | |

20099059 | x | | | | | |

20099071 | | | x | | | |

20099073 | x | | | | | |

20099079 | x | | | | | |

20099092 | Meraq ta' kull frott jew kull ħaxix singolu ieħor | x | | | | | |

20099094 | Taħlitiet ta' għasir | | | x | | | |

20099095 | x | | | | | |

20099096 | x | | | | | |

20099097 | x | | | | | |

20099098 | x | | | | | |

210111 | Taħlit ieħor | x | | | | | |

210112 | Taħlitiet ta' għasir ta' frott tropikali | x | | | | | |

210120 | Oħrajn | x | | | | | |

21013011 | Estratti, essenzi u konċentrati tal-kafè | x | | | | | |

21013019 | Preparazzjonijiet b'bażi ta' estratti, esenzi u konċentrati tal-kafè | | | x | | | |

21013091 | Estratti, essenzi u konċentrati tat-te jew matè | x | | | | | |

21013099 | Ċikwejra mixwija | | | x | | | |

2102 | Sostituti oħrajn tal-kafè mixwijin | | | | | | |

21021010 | Estratti, essenzi u konċentari ta' kċikwejra mixwija | x | | | | | |

21021031 | Estratti, essenzi u konċentrati ta' sostituti ta' kafè mixwi oħrajn | | | x | | | |

21021039 | Ħmejjer (attivi jew inattivi) | | | x | | | |

21021090 | Ħmejjer għat-tkabbir | x | | | | | |

210220 | Ħmira tal-furnar imnixxfa | x | | | | | |

210230 | Ħmira tal-furnar oħra | x | | | | | |

2103 | Ħmejjer oħrajn attivi | x | | | | | |

2104 | Ħmejjer inattivi; mikroorganiżmi oħra li huma monoċelloli | x | | | | | |

2105 | Trab tal-ħami ppreparat | | | x | | | |

2106 | Sosijiet u preparazzjonijiet minnhom eċċ. | | | | | | |

210610 | Sopop u brodijiet u preparazzjonijiet minnhom | | | x | | | |

210690 | Ġelat u silġ ieħor għall-ikel, kemm jekk fih il-kawkaw jew le | | | | | | |

21069020 | x | | | | | |

21069030 | | x | | | c | |

21069051 | | x | | | | |

21069055 | | | | | | 81 |

21069059 | | x | | | c | |

21069092 | x | | | | | |

21069098 | | | x | | | |

2201 | Tħejjijiet ta' l-ikel mhux speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor | x | | | | | |

2202 | Konċentrati tal-proteini u sustanzi ta' proteini tessuti, li fihom 1,5 % jew aktar ta' xaħmijiet tal-ħalib, 5 % jew aktar ta' sukrosju jew isoglukosju, 5 % jew aktar glukosju jew lamtu | | | | | | |

220210 | Oħrajn | x | | | | | |

220290 | Ilmijiet, inklużi ilmijiet naturali jew minerali artifiċjali, li ma li fihomx zokkor miżjud jew materjal ħlewwi ieħor jew mhux bit-togħma | | | | | | |

22029010 | x | | | | | |

22029091 | | | x | | | |

22029095 | | | x | | | |

22029099 | | | x | | | |

2203 | Ilmijiet, inklużi ilmijiet minerali u ilmijiet bil-gass, li fihom zokkor miżjud jew materjal u togħma oħra għall-ħlewwa, u xorb ieħor non-alkoħoliku | x | | | | | |

2204 | ilmijiet, inklużi ilmijiet minerali u ilmijiet bil-gass, li fihom zokkor jew materjal għall-ħlewwa jew għat-togħma miżjud | | | | | | |

22043092 | Ilmijiet u xorb non-alkoħoliku ieħor | x | | | | | |

22043094 | Birra magħmula mix-xgħir | x | | | | | |

22043096 | Inbid minn għeneb frisk eċċ. | x | | | | | |

22043098 | Għeneb magħsur qabel ma jeħmer u jsir inbid, ta' densità ta' 1,33g/cm3 jew inqas, ikkonċentrat | x | | | | | |

2205 | Oħrajn | x | | | | | |

22060031 | Għeneb magħsur qabel ma jeħmer u jsir inbid, ta' densità aktar minn 1,33g/cm3 ikkonċentrat | x | | | | | |

22060039 | Oħrajn | x | | | | | |

22060051 | x | | | | | |

22060059 | x | | | | | |

22060081 | x | | | | | |

22060089 | x | | | | | |

2207 | Vermut u inbid ieħor minn għeneb frisk | x | | | | | |

2208 | Sidru u perry | x | | | | | |

2209 | Oħrajn | | | | | | |

22090091 | Alkoħol etilu mhux denaturat ta' qawwa alkoħolika bil-volum >=80 % vol | x | | | | | |

22090099 | Alkoħol etilu mhux denaturat ta' qawwa alkoħolika bil-volum <80 % vol | x | | | | | |

Kapitolu 23 | Ħall u sostituti tal-ħall miksuba minn aċidu aċetiku | | | | | | |

230210 | Sostituti tal-ħall, f'kontenituri li jesgħu =< 2 l | | | | | | 7,2 |

230220 | Sostituti tal-ħall, f'kontenituri li jesgħu > 2 l | | | | | | 7,2 |

230230 | Fdal u rimi mill-industriji ta' l-ikel għall-annimali eċċ. | | | | | | 7,2 |

230240 | Granza (jew nuħħala), titjiriet u fdalijiet oħrajn ta' qamħirrum | | | | | | 7,2 |

230250 | Granza (jew nuħħala), titjiriet u residwi oħra ta' ross | x | | | | | |

2303 | Granza (jew nuħħala), titjiriet u residwi oħra tal-qamħ | | | | | | |

23031011 | Granza (jew nuħħala), titjiriet u residwi oħra taċ-ċereali | | | | | | 219 |

23080090 | Granza (jew nuħħala), titjiriet u residwi oħra ta' pjanti legumi | x | | | | | |

230910 | Residwi tal-manifattura tal-lamtu u residwi simili | | | | | | |

23091013 | | | | | | 10,9 |

23091015 | | x | | | | |

23091019 | | x | | | | |

23091033 | | | | | | 10,9 |

23091039 | | x | | | | |

23091051 | | | | | | 10,9 |

23091053 | | | | | | 10,9 |

23091059 | | x | | | | |

23091070 | | x | | | | |

23091090 | x | | | | | |

230990 | Residwi tal-manifattura tal-lamtu mill-qamħirrum, ta' kontenut ta' proteini li jaqbeż l-40 % tal-piż | | | | | | |

23099010 | x | | | | | |

23099031 | | | | | | 10,9 |

23099033 | | | | | | 10,9 |

23099035 | | x | | | | |

23099039 | | x | | | | |

23099041 | | | | | | 10,9 |

23099043 | | | | | | 10,9 |

23099049 | | x | | | | |

23099051 | | | | | | 10,9 |

23099053 | | | | | | 10,9 |

23099059 | | x | | | | |

23099070 | | x | | | | |

23099091 | x | | | | | |

Kapitolu 24 | Materjali veġetali oħrajn u rimi veġetali | x | | | | | |

Kapitolu 29 | Ikel għall-klieb u l-qtates, għall-bejgħ bl-imnut | | | | | | |

2905 | Preparazzjonijiet oħrajn tat-tip użati fl-ikel għall-annimali | | | x | | | |

Kapitolu 33 | Tabakk u sostituti manifatturati tat-tabakk | | | | | | |

3301 | Kimiċi organiċi | x | | | | | |

3302 | Alkoħolijiet aċikliċi u d-derivattivi aloġinati sulfonati, innitrati jew nitro-sated | | | | | | |

33021029 | Żjut essenzali u resinojdi eċc. | x | | | | | |

| Żjut essenzali u resinojdi eċc. | | | | | | |

3501 | Taħlitiet ta' sustanzi odorifiċi | x | | | | | |

3503 | x | | | | | |

3504 | x | | | | | |

3505 | | | | | | |

35051010 | | | x | | | |

35051050 | x | | | | | |

35051090 | | | x | | | |

350520 | | | x | | | |

380910 | | | x | | | |

3824 | | | | | | |

382460 | | | x | | | |

| x | | | | | |

| x | | | | | |

[1] Riduzzjoni biss tad-dazju ad valorem.

[2] Riduzzjoni b'50 % u mbagħad b'EUR 24,8/t.

[3] Eżenzjoni biss mill-EA (element agrikolu) kemm jekk fihom jew le inqas minn 1,5 % bil-piż ta' xaħam mill-ħalib, b'kontenut ta' lamtu jew dqiq ta' 50 % jew aktar imma mhux inqas minn 75 % bil-piż.

--------------------------------------------------

ANNESS II

Ftehim speċifiku rigward prodotti fl-Anness I

Kolonna Q : jewder numbers fjew certain tariff limiti, tariff quotas u reference quantities. Numru ta' l-ordni għal ċerti limiti ta' tariffi, kwoti ta' tariffi u kwanitajiet referenzali

Kolonna R : l-akronimu jirreferi għal prodotti, li huma mmarkati f'Kolonna F ta' l-Anness I u suġġetti għal kwota ta' tariffa, a limitu ta' tariffa jew kwantità referenzali. Eżempju: Rq 1: Kwantità referenzali 1, TC 2: Limitu tat-tariffi 2, Q14: Kwota 14.

Kolonna S : il-limitu tal-kwoti tat-tariffa, limiti tat-tariffa jew kwantitajiet referenzali f'tunnellati tal-piż nett.

Kolonna T : deskrizzjoni tal-prodott ikkonċernat mill-kwoti tat-tariffi, limiti tat-tariffi jew kwantitajiet referenzali.

Kolonna U : regoli speċifiċi li japplikaw fil-kwoti tat-tariffi, limiti tat-tariffi jew kwantitajiet referenzali.

Q | R | S | T | U |

| Q1 | 100 | Nagħaġ u mogħoż, ħajjin, u laħam tagħhom | Tnaqqis b' 100 % ta' dazji partikolari |

| Q2 | 500 | Laħam tan-nagħaġ | Tnaqqis b' 65 % ta' dazji partikolari |

| Q3 | 400 | Laħam ta' tjur | Tnaqqis b' 65 % tad-dazji doganali |

| Q4 | 500 | Laħam ta' tjur ippreparat | Tnaqqis b' 65 % tad-dazji doganali |

| Q5 | 1000 | Ħalib u xkuma | Tnaqqis b' 65 % tad-dazji doganali |

| Q6 | 1000 | Ġobon u baqta | Tnaqqis b' 65 % tad-dazji doganali |

| Q7 | 500 | Laħam tal-majjal | Tnaqqis b' 50 % tad-dazji doganali |

| Q8 | 500 | Laħam tal-majjal ippreparat | Tnaqqis b' 65 % tad-dazji doganali |

09.1631 | Q9 [5] | 600000 | Ġuleppijiet | Tnaqqis b' 100 % tad-dazji doganali |

09.1633 | Q10 [5] | 15000 | Qamħ, meslin u ċerti ċereali oħrajn | Tnaqqis b' 50 % tad-dazji doganali |

| Q11 [1] [3] | 125000 | Ross maħruġ mill-fosdqa | Tnaqqis tad-dazji doganali b'65 % u b'EUR 4,34/t (Prodotti otal-Kodiċi NM 100630 għandhom jitnaqqsu b'EUR 16,78/t imbagħad b'65 % u b'EUR 6,52/t) |

| Q12 [3] | 20000 | Ross miksur | Tnaqqis b' 65 % u b'EUR 3,62/t |

09.1601 | Q13a | 2000 | Tadam barra minn tadam żgħir (cherry tomatoes) | Tnaqqis b' 60 % dazji ad valorem mill-15 ta' Novembru sat-30 ta'April |

09.1613 | Q13b | 2000 | tadam żgħir (cherry tomatoes) | Tnaqqis b' 100 % ta' dazji ad valorem mill-15 ta'Novembru sat-30 ta'April |

| Q14 | 800 | Għeneb tal-mejda mingħajr żerriegħa | Eżenti fil-kwota mill-1 ta' Diċembru sal-31 ta' Jannar |

09.1610 | Q15 [5] | 1000 | Tuffieħ | Tnaqqis b' 50 % tad-dazji ad valorem |

09.1612 | Q16 [5] | 2000 | Lanġas | Tnaqqis b' 65 % tad-dazji ad valorem |

09.1603 | Q17 | 1600 | Frawli | Eżenzjoni fil-kwota mill-1 ta' Novembru sa l-aħħar ta' Frar |

| Q18 [2] | 52100 | Laħam bla għadam | Dazji speċifiċi għandhom jitnaqqsu bi 92 % [4] |

12.0201 | TC 1 [5] | 100000 | Sorgu | Tnaqqis tad-dazji doganali b'60 % |

12.0203 | TC 2 [5] | 60000 | Millieġ | Tnaqqis tad-dazji doganali by 100 % |

26.0010 | TC 3 | 200 | Bajtar/tin frisk | Eżenzjoni mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April |

12.0105 | Rq 1 | 25000 | Larinġ | Tnaqqis b' 100 % tad-dazji doganali ad valorem bejn il-15 ta' Mejju u t-30 ta' Settembru |

12.0115 | Rq 2 | 4000 | Mandolin | Tnaqqis b' 100 % tad-dazji doganali ad valorem bejn il-15 ta' Mejju u t-30 ta'Settembru |

12.0120 | Rq 3 | 100 | Għeneb tal-mejda bla żerriegħa | eEżenzjoni mill-1 ta' Frar sal-31 ta' Marzu |

[1] Kwantitajiet ta' ross fi stadji oħrajn ta' ipproċessar barra ross maħruġ mill-fosdqa għandhom ikunu konvertiti skond ir-rati mniżżlin fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 467/67/KEE:

[2] Għal pajjiżi mhux suġġetti għall-kwota, ir-riduzzjonijiet għandhom japplikaw kif muri fil-Kolonna E ta' l-Aness 1 (i.e. dazji ad valorem ridotti bil-100 %)

[3] ir-riduzzjoni tad-dazju doganali għandha tapplika biss għal importazzjonijet li għalihom l-importatur jipprovdi prova li ħlas għall-esportazzjoni ta' l-ammont ekwivalenti għar-riduzzjoni kien inġabar mill-pajjiż esportatorju.

[4] Il-kwota 18 għandha tapplika fuq il-bażi ta' pajjiż b'pajjiż kull sena kalendarja għall-kwantitajiet li ġejjin, espressi f'laħam mingħajr għadam:

[5] Il-miżuri japplikaw mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru jekk ma huwiex indikat mod ieħor.

--------------------------------------------------

Top