Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2299

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2299/2001 tas-26 ta' Novembru 2001 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 800/1999 li jipprovdi regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta' rifondi ta' l-esportazzjoni fuq prodotti agrikoli, u r-Regolament (KE) Nru 1291/2000 li jipprovdi regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta' liċenzji ta' l-importazzjoni u l-esportazzjoni u ċ-ċertifikati għall-iffissar bil-quddiem ta' prodotti agrikoli

OJ L 308, 27.11.2001, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 272 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 272 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 121 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; Impliċitament imħassar minn 32009R0612

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2299/oj

32001R2299Official Journal L 308 , 27/11/2001 P. 0019 - 0020


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2299/2001

tas-26 ta' Novembru 2001

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 800/1999 li jipprovdi regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta' rifondi ta' l-esportazzjoni fuq prodotti agrikoli, u r-Regolament (KE) Nru 1291/2000 li jipprovdi regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta' liċenzji ta' l-importazzjoni u l-esportazzjoni u ċ-ċertifikati għall-iffissar bil-quddiem ta' prodotti agrikoli

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1766/92 tat-30 ta' Ġunju 1992 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fiċ-ċereali [1], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KEE) Nru 1666/2000 [2] u b'mod partikolari l-Artikolu 9 (2) u l-Artikolu 5a (13) tiegħu, u għad-disposizzjonijiet li jikkorrispondu fir-regolamenti l-oħra dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli,

Billi:

(1) L-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2298/2001 tas-26 ta' Novembru 2001 li jistabbilixxi r-regoli dettaljali għall-esportazzjoni ta' prodotti fornuti bħala għajnuna permezz ta' ikel [3], jistipula li l-liċenzja ta' l-esportazzjoni bl-iffissar bil-quddiem tar-rifondi għandha tkun ippreżentata għall-esportazzjonijiet fil-kuntest ta' l-operazzjonijiet ta' l-għajnuna fil-forma ta' ikel li dwarhom jintalbu r-rifondi. Id-disposizzjonijiet relevanti tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 [4], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 90/2001 [5], u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2000 [6], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1095/2001 [7], għandhom għalhekk jiġu emendati.

(2) L-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 jeskludi ċerti operazzjonijiet mill-ħtieġa li tkun prodotta liċenzja, inklużi l-operazzjonijiet koperti bl-Artikoli 36, 40 u 44 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999. Ir-Referenza magħmula fl-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 għall-liċenzji għal dawk l-operazzjonijiet m'għandhiex għalhekk tapplika u għandha titħassar bħala riżultat.

(3) Il-miżuri li hemm provvediment dwarhom f'dan ir-Regolament huma bi qbil ma' l-opinjoni tal-Kumitati ta' Ġestjoni kkonċernati,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Artikolu 4 (1) tar-Regolament (KE) Nru 800/199 għandu jkun mibdul b'dan li ġej:

"Id-dritt għar-rifondi għandu jkun bil-kondizzjoni li tkun ippreżentata liċenzja ta' l-esportazzjoni bl-iffissar bil-quddiem tar-rifondi, ħlief fil-każi ta' l-esportazzjoni ta' l-oġġetti.

B'dana kollu, l-ebda liċenzja ma hija meħtieġa biex jinkisbu r-rifondi:

- meta l-kwantitajiet esportati għal kull dikjarazzjoni ta' l-esportazzjoni jkunu inqas minn jew ugwali għall-kwantitajiet stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000,

- fil-każi koperti bl-Artikoli 6, 36, 40, 44, 45 u l-Artikolu 46(1),

- għall-fornimenti lejn il-forzi armati ta' l-Istati Membri stazzjonati f'pajjiżi terzi."

Artikolu 2

Ir-Regolament (KEE) Nru 1291/2000 huwa emendat kif ġej:

1. L-Artikolu 16 huwa mibdul bit-test li ġej:

"Artikolu 16

Applikazzjonijiet għal-liċenzji u għal-liċenzji bl-iffissar bil-quddiem tar-rifondi li huma mħejjija b'konnessjoni ma' l-operazzjoni ta' għajnuna permezz ta' ikel skond it-tifsira ta' l-Artikolu 10(4) tal-Ftehim dwar l-Agrikultura konkluż bħala parti mill-Laqgħa ta' l-Urugwaj dwar negozjati għall-kummerċ plurilaterali għandu jkun fihom fis-sezzjoni 20 ta' l-inqas waħda mill-kliem li ġejjin:

- Certificado GATT — Ayuda alimentaria

- GATT-licens — fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Il-Liċenzja taħt GATT — għajnuna permezz ta' ikel

- Licence under GATT — food aid

- Certificat GATT — aide alimentaire

- Titolo GATT — Aiuto alimentare

- GATT-certificaat — Voedselhulp

- Certificado GATT — ajuda alimentar

- GATT-todistus — elintarvikeapu

- GATT-licens — livsmedelsbistånd.

Il-pajjiż tad-destinazzjoni għandu jkun indikat fis-sezzjoni 7. Din il-liċenzja għandha tkun valida biss għall-esportazzjonijiet fil-kuntest ta' dawk l-operazzjonijiet ta' għajnuna permezz ta' l-ikel."

2. L-Artikolu 24 huwa mibdul b'dan li ġej:

"(b) fil-każ ta' liċenzja ta' l-esportazzjoni jew ċertifikat ta' l-iffissar bil-quddiem tar-rifondi, id-dikjarazzjoni li tirrigwardja:

- l-esportazzjoni, jew

- it-tqegħid ta' prodotti permezz ta' wieħed mill-arranġamenti li hemm provvediment dwarhom fl-Artikoli 4 jew 5 tar-Regolament (KEE) Nru 565/80."

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum li jiġi wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għandu jkun jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, is-26 ta' Novembru 2001.

Għall-Kummissjoni

Franz Fischler

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 181, ta’ l-1.7.1992, pġ. 21.

[2] ĠU L 193, tad-29.7.2000, pġ. 1.

[3] Ara l-paġna 16 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

[4] ĠU L 102, tas-17.4.1999, pġ. 11.

[5] ĠU L 14, tat-18.1.2001, pġ. 22.

[6] ĠU L 152, ta’ l-24.6.2000, pġ. 1.

[7] ĠU L 150, tas-6.6.2001, pġ. 25.

--------------------------------------------------

Top