EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1478

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1478/2001 tat-18 ta' Lulju 2001 li jemenda l-Annessi I u III mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi proċedura Komunitarja sabiex jiġu stabbiliti l-limiti massimi tar-residue mill-prodotti mediċinali veterinarji fil-prodotti ta' l-ikel li joriġinaw mill-annimaliTest b'relevanza għall-EEE

OJ L 195, 19.7.2001, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 138 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 138 - 141

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Impliċitament imħassar minn 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1478/oj

32001R1478Official Journal L 195 , 19/07/2001 P. 0032 - 0035


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1478/2001

tat-18 ta' Lulju 2001

li jemenda l-Annessi I u III mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi proċedura Komunitarja sabiex jiġu stabbiliti l-limiti massimi tar-residue mill-prodotti mediċinali veterinarji fil-prodotti ta' l-ikel li joriġinaw mill-annimali

(Test b'relevanza għall-EEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2377/90 tas-26 ta' Ġunju 2001 li jistabbilixxi proċedura Komunitarja sabiex jiġu stabbiliti l-limiti massimi tar-residue mill-prodotti mediċinali veterinarji fil-prodotti ta' l-ikel li joriġinaw mill-annimali [1] kif l-aħħar emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1322/1999 [2] u b'mod partikolari l-Artikoli 6, 7 u 8 tiegħu,

Billi:

(1) Skond ir-Regolament (KEE) Nru 2377/90, il-limiti massimi tar-residue iridu jiġu stabbiliti progressivament għas-sustanzi kollha farmaloġikament attivi li jintużaw fil-Komunità għall-prodotti mediċinali veterinarji maħsuba għalbiex jingħataw lill-annimali li jipproduċu l-ikel;

(2) Il-limiti massimi tar-residue għandhom jiġu stabbiliti biss wara li jsir eżami fil-Kumitat tal-Prodotti Mediċinali Veterinarji tat-tagħrif kollu relevanti dwar is-sigurtà tar-residueijiet tas-sustanza interessata għall-konsumatur tal-prodotti ta' l-ikel li joriġinaw mill-annimali u l-impatt tar-residueijiet fuq l-ipproċessar industrijali tal-prodotti ta' l-ikel.

(3) Filwaqt li jkunu qegħdin jiġu stabbiliti l-limiti tar-residueijiet tal-prodotti mediċinali veterinarji fil-prodotti ta' l-ikel li jorġinaw mill-annimali, huwa meħtieġ li jiġu speċifikati l-ispeċi ta' l-annimali li fihom jistgħu jkunu preżenti l-fdalijiet, il-livelli li jistgħu jkunu preżenti f'kull waħda mit-tessuti relevanti tal-laħam miksuba mill-annimal ittrattat (tessut tal-mira) u n-natura tar-residue li huwa relevanti għas-sorveljanza tar-residue (marker residue)

(4) Għall-kontroll tar-residue, kif stabbilit fil-leġislazzjoni Komunitarja xierqa, il-limiti massimi tar-residue għandhom normalment jiġu stabbiliti għat-tessuti tal-mira tal-fwied jew tal-kliewi. Madanakollu, il-fwied u l-kliewi huma spiss imneħħija mill-karkassi li jkunu qegħdin jimxu fil-kummerċ internazzjonali, u l-limiti massimi tar-residue, għandhom għalhekk dejjem jiġu stabbiliti rigward it-tessuti tal-muskoli jew tax-xaħam;

(5) Fil-każ tal-prodotti mediċinali veterinarji maħsuba għalbiex jintużaw fuq l-għasafar li jbidu, l-annimali li jagħtu l-ħalib jew in-naħal ta' l-għasel, iridu jiġu stabbiliti l-limiti massimi tar-residue għall-bajd, il-ħalib u l-għasel.

(6) Il-baċitrasin (fil-bovini, fil-ħalib), ir-rafossanid, il-koumafos, iċ-ċiromażin u d-doramektin (fiċ-ċriev inklużi r-renni) għandhom jiddaħħlu fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2377/90.

(7) L-aċidu amprolju u l-aċidu tiludroniku, il-melħ tad-disodju għandhom jiddaħħlu fl-Anness II tar-Regolament (KEE) Nru 2377/90;

(8) Sabiex jilħqu jitlestew l-istudji xjentifiċi, it-tul taż-żmien tal-validità tal-limiti tar-residue massimi proviżorji definiti preċedentament fl-Anness III tar-Regolament (KEE) Nru 2377/90 għandu jiġi estiż għall-piperazine.

(9) Għandu jitħalla perjodu adegwat taż-żmien qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħmlu kull aġġustament li jista' jkun meħtieġ sabiex jiġu awtorizzati li l-prodotti mediċinali veterinarji interessati jitqiegħdu fis-suq li jkunu ngħataw skond id-Direttiva tal-Kunsill 81/851/KEE [3], kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2000/37/KEE [4], sabiex jiġu kkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;

(10) Il-miżuri provduti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Prodotti Mediċinali Veterinarji,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I, II u III mar-Regolament (KEE) Nru 2377/90 qegħdin hawnhekk jiġu emendati kif jidher fl-Anness ta' hawnhekk.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara li jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Għandu jibda japplika mis-60 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fit-18 ta' Lulju 2001.

Għall-Kummissjoni

Erkki Liikanen

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 224, tat-18.8.1990, pġ. 1.

[2] ĠU L 177, tat-30.6.2001, pġ. 52.

[3] ĠU L 317, tas-6.11.1981, pġ.1.

[4] ĠU L 139, ta’ l-10.6.2000, pġ. 25.

--------------------------------------------------

ANNESS

A. L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2377/90 huwa emendat kif ġej:

1. L-aġenti kontra l-infezzjonijiet

1.2. L-antibijotiċi

1.2.12. Il-polipeptidi

"Is-sustanza farmakoloġikament attiva | Marker residue | L-ispeċi ta' l-annimali | Il-MRLijiet | Target tissue | Disposizzjonijiet oħra |

Il-baċitrasin | It-total ta' baċitrasin A, baċitrasin B, u baċitrasin Ċ | Il-bovini | 100 g/kg | Il-ħalib" | |

2. L-aġenti kontra l-parassiti

2.1. L-aġenti li jaħdmu kontra l-endoparassiti

2.1.1. Is-saliċilanidi

"Is-sustanza farmakoloġikament attiva. | Marker residue | L-ispeċi ta' l-annimali | LMF | Target tissue | Disposizzjonijiet oħra |

Ir-rafossanid | Ir-rafossanid | Il-bovini | 30 g/kg | Il-muskolu | Ma jistgħux jintużaw fuq annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem |

30 g/kg | Ix-xaħam |

10 g/kg | Fwied |

40 g/kg | Il-kliewi |

Ovin | 100 g/kg | Il-muskolu |

250 lg/kg | Xaħam |

150 lg/kg | FwiedIl- |

150 g/kg | kliewi" |

2.2. L-aġenti li jaħdmu kontra l-ektoparassiti

2.2.1. L-organofosfati

"Is-sustanza farmakoloġikament attiva. | Marker residue | L-ispeċi ta'l-annimali | L-MRLijiet | Target tissue | Disposizzjonijiet oħra |

Il-koumafos | Il-koumafos | In-naħla | 100 g/kg | L-għasel" | |

2.2.6. Id-derivattivi triażini

"Is-sustanza farmakoloġikament attiva | Marker residue | L-ispeċi ta'l-annimali | L-MRLijiet | Target tissue | Disposizzjonijiet oħra |

Iċ-ċiromażin | Iċ-ċiromażin | L-ovini | 300 g/kg | Il-muskolu | Ma jistgħux jintużaw fuq annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem |

300 g/kg | Ix-xaħam |

300 g/kg | Fwied |

300 g/kg | Il-kliewi" |

2.3. L-aġenti li jaħdmu kontra l-endoparassiti u l-ektoparassiti

2.3.1. L-avermektini

"Is-sustanza farmakoloġikament attiva | Marker residue | L-ispeċi ta' l-annimali | L-MRLijiet | Target tissue | Disposizzjonijiet oħra |

Id-doramektin | Id-doramektin | Iċ-ċriev, inklużi r-renni | 20 g/kg | Il-muskolu | |

100 g/kg | Ix-xaħam | |

50 g/kg | Fwied | |

30 g/kg | Il-kliewi" | |

B. L-Anness II mar-Regolament (KEE) Nru 2377/90 huwa emendat kif ġej:

2. Komposti organiċi

"Sustanza(i) farmakoloġikament attiva(i) | L-ispeċi ta'l-annimali | Disposizzjonijiet oħra |

L-amprolju | It-tjur | Għall-użu mill-fomm biss |

L-aċidu tiludroniku, il-melħ disodju | L-ekwide | Għall-użu intravinuż biss" |

Ċ. L-Anness III mar-Regolament (KEE) Nru 2377/90 huwa emendat kif ġej:

2. L-aġenti kontra l-parassiti

2.1. L-aġenti li jaħdmu kontra l-endoparassiti

2.1.5. Id-derivattivi piperażini

"Is-sustanza farmakoloġikament attiva | Marker residue | L-ispeċi ta'l-annimali | L-MRLijiet | Target tissue | Disposizzjonijiet oħra |

Il-piperażin | Il-piperażin | Il-porċini | 400 g/kg | Il-muskolu | L-MRLijiet proviżorji jiskadu fl- 1.7.2003 |

800 lg/kg | Il-ġilda u x-xaħam |

2000 g/kg | Il-fwied |

1000 g/kg | Kliewi |

Tiġieġ | 2000 g/kg | Il-bajd" |

--------------------------------------------------

Top