Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0497

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Ġunju 2001 dwar klawżoli standard kontrattwali għat-trasferiment ta' data personali lil pajjiżi terzi, skond id-Direttiva 95/46/KE (innotifikata taħt id-dokument numru K(2001) 1539) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

OJ L 181, 4.7.2001, p. 19–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 347 - 360
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 347 - 360
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 347 - 360
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 347 - 360
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 347 - 360
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 347 - 360
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 347 - 360
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 347 - 360
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 347 - 360
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 70 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 70 - 83
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 31 - 43

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 04/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/497/oj

32001D0497Official Journal L 181 , 04/07/2001 P. 0019 - 0031


Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni

tal-15 ta' Ġunju 2001

dwar klawżoli standard kontrattwali għat-trasferiment ta' data personali lil pajjiżi terzi, skond id-Direttiva 95/46/KE

(innotifikata taħt id-dokument numru K(2001) 1539)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2001/497/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' din id-data [1], u b'mod partikolari l-Artikolu 26(4) tagħha,

Billi:

(1) Skond id-Direttiva 95/46/KE, l-Istati Membri huma meħtieġa jipprovdu li trasferiment ta' data personali lejn pajjiż terz jista’ jsir biss jekk il-pajjiż terz in kwistjoni jassigura li livell adegwat ta' protezzjoni ta' data u l-liġijiet ta' l-Istati Membri, li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet l-oħra tad-Direttiva, huma rispettati qabel it-trasferiment.

(2) Madankollu, l-Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE jipprovdi li Stati Membri jistgħu jawtorizzaw, sakemm hemm ċerti salvagwardji, trasferiment jew sett ta' trasferimenti ta' data personali lil pajjiżi terzi li ma jassigurawx livell adegwat ta' protezzjoni. Dawn is-salvagwardji jistgħu b'mod partikolari jirriżultaw minn klawżoli kontrattwali approprjati.

(3) Skond id-Direttiva 95/46/KE, il-livell ta' protezzjoni tad-data għandu jiġi stmat fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha madwar l-operazzjoni tat-trasferiment tad-data jew sett ta' operazzjonijiet ta' trasferiment ta' data. Il-Kumitat tax-Xogħol dwar il-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali stabbilit taħt id-Direttiva [2] ħareġ linji gwida biex jgħin bl-istima [3].

(4) l-Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE, li jipprovdi flessibiltà għal organizzazzjoni li tixtieq titrasferixxi data lil pajjiżi terzi, u l-Artikolu 26(4), li jipprovdi għal klawżoli kontrattwali standard, huma essenzjali biex jinżamm il-fluss neċessarju ta' data personali bejn il-Komunità u pajjiż terzi mingħajr piżijiet mhux neċessarji għal operaturi ekonomiċi. Dawk l-Artikoli huma partikolarment importanti in vista tal-fatt li l-Kummissjoni mhix probabbli li tadotta riżultati adegwati taħt l-Artikolu 25(6) għal iktar minn numru limitat ta' pajjiżi għal terminu qasir jew anke medju.

(5) Il-klawżoli kontrattwali standard huma biss wieħed mid-diversi possibiltajiet taħt id-Direttiva 95/46/KE, flimkien ma’ l-Artikolu 25 u l-Artikolu 26(1) u (2), għat-trasferiment legali ta' data personali lejn pajjiż terz. Ikun iktar faċli għal organizzazzjonijiet li jittrasferixxu data personali lejn pajjiżi terzi billi jinkorporaw il-klawżoli kontrattwali standard f'kuntratt. Il-klawżoli kontrattwali standard jirrelataw biss għal protezzjoni tad-data. L-esportatur tad-data u l-importatur tad-data huma liberi li jinkludu kwalunkwe klawżoli oħra dwar kwistjonijiet relatati mal-kummerċ, bħal klawżoli dwar l-assistenza reċiproka f'każijiet ta' tilwim ma suġġett tad-data jew awtorità ta' sorveljanza, li huma jikkunsidraw bħala pertinenti għall-kuntratt sakemm ma jikkontradixxux il-klawżoli kontrattwali standard.

(6) Din id-Deċiżjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-awtorizzazzjonijiet nazzjonali l-Istati Membri jistgħu jagħtu skond id-disposizzjonijiet nazzjonali li jimplimentaw l-Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE. Iċ-ċirkostanzi ta' trasferimenti speċifiċi jistgħu jeħtieġu li kontrolluri tad-data jipprovdu salvagwardji differenti fis-sens ta' l-Artikolu 26(2). Fi kwalunkwe każ, din id-Deċiżjoni għandha biss l-effett li teħtieġ l-Istati Membri ma jirrifjutawx li jirrikonoxxu bħala li jipprovdu salvagwardji adegwati l-klawżoli kontrattwali deskritti fiha u għalhekk ma għandha ebda effett fuq klawżoli kontrattwali oħra.

(7) Il-qasam ta' applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni huwa limitat biex jiġi stabbilit li l-klawżoli fl-Anness jistgħu jintużaw minn kontrollur stabbilit fil-Komunità sabiex jiġu prodotti salvagwardji suffiċjenti fis-sens ta' l-Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE. It-trasferiment ta' data personali lejn pajjiżi terzi huwa operazzjoni ta' pproċessar fi Stat Membru, li l-legalità tiegħu hija soġġetta għal liġi nazzjonali. L-awtoritajiet ta' sorveljanza ta' protezzjoni tad-data ta' l-Istati Membri, fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet u l-poteri tagħhom taħt l-Artikolu 28 tad-Direttiva 95/46/KE, għandhom jibqgħu kompetenti sabiex jistmgħu jekk l-esportatur tad-data ikunx ikkonforma mal-leġislazzjoni nazzjonali li timplimenta d-disposizzjonijiet tad-Direttiva 95/46/KE u, b'mod partikolari, kwalunkwe regoli speċifiċi fir-rigward ta' l-obbligu li tiġi pprovduta informazzjoni taħt dik id-Direttiva.

(8) Din id-Deċiżjoni ma tkoprix it-trasferiment ta' data personali minn kontrolluri stabbiliti fil-Komunità lil reċipjenti stabbiliti barra t-territorju tal-Komunità li jaġixxu biss bħala proċessuri. Dawk it-trasferimenti ma jeħtieġux l-istess salvagwardji minħabba li l-proċessur jaġixxi esklużivament għan-nom tal-kontrollur. Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tindirizza dak it-tip ta' trasferiment f'deċiżjoni sussegwenti.

(9) Huwa floku li tiġi stabbilita l-informazzjoni minima li l-partijiet għandhom jispeċifikaw fil-kuntratt li jittratta t-trasferiment. L-Istati Membri għandhom iżommu s-setgħa li jiddettaljaw l-informazzjoni li l-partijiet huma meħtieġa li jipprovdu. L-operazzjoni ta' din id-Deċiżjoni għandha tiġi riveduta fid-dawl tal-esperjenza.

(10) Il-Kummissjoni tikkunsidra wkoll fil-futur jekk klawżoli kontrattwali standard sottomessi minn organizzazzjonijiet kummerċjali jew partijiet oħra interessati joffrux salvagwardji adegwati skond id-Direttiva 95/46/KE.

(11) Waqt li l-partijiet għandhom ikunu liberi li jiftiehmu dwar ir-regoli sostantivi ta' protezzjoni tad-data li għandu jikkonforma magħhom l-importatur tad-data, hemm ċerti prinċipji ta' protezzjoni tad-data li għandhom japplikaw fi kwalunkwe każ.

(12) Id-Data għandha tiġi pproċessata u sussegwentement użata jew ikkomunikata b'mod ulterjuri għal skopijiet speċifiċi u m'għandhiex tinżamm iktar milli neċessarju.

(13) Skond l-Artikolu 12 tad-Direttiva 95/46/KE, is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt ta' aċċess għad-data kollha li tirrelata għalih u kif approprjata għal rettifika, tħassir jew imblukkar ta' ċerta data.

(14) Trasferimenti ulterjuri ta' data personali lil kontrollur ieħor stabbilit f'pajjiż terz għandhom jitħallew biss soġġett għal ċerti kondizzjonijiet, b'mod partikolari sabiex jiġi assigurat li suġġetti tad-data jingħataw informazzjoni siewja u għandhom l-opportunità li joġġezzjonaw, jew f'ċerti każijiet li jżommu l-kunsens tagħhom.

(15) Barra minn stima ta' jekk it-trasferimenti lejn pajjżi terzi huma skond il-liġi nazzjonali, l-awtoritajiet ta' sorveljanza għandhom jiżvolġu rwol ewlieni f'dan il-mekkaniżmu kontrattwali f'li jassiguraw li data personali hija protetta b'mod adegwat wara t-trasferiment. F'ċirkostanzi speċifiċi, l-awtoritajiet ta' sorveljanza ta' l-Istati Membri għandhom iżommu s-setgħa li jipprojbixxu jew jissospendu trasferiment tad-data jew sett ta' trasferimenti bbażati fuq il-klawżoli kontrattwali standard f’dawk il-każijiet eċċezzjonali meta huwa stabbilit li trasferiment fuq bażi kontrattwali x aktarx ikollu effett sostanzjali kuntrarju fuq il-garanziji li jipprovdu protezzjoni adegwata għas-suġġett tad-data.

(16) Il-klawżoli kontrattwali standard m'għandhomx ikunu applikabbli biss mill-organizzazzjonijiet li huma partijiet għall-kuntratt, imma wkoll mis-suġġetti tad-data, b'mod partikolari, meta s-suġġetti tad-data jsofru dannu bħala konsegwenza ta' ksur tal-kuntratt.

(17) Il-liġi applikabbli tal-kuntratt għandha tkun il-liġi ta' l-Istat Membru li fih l-esportatur tad-data huwa stabbilit, li tippermetti lil benefiċjarju ta' parti terza li japplika kuntratt. Suġġetti tad-data għandhom jitħallew ikunu rappreżentati minn assoċjazzjonijiet jew korpi oħra jekk jixtiequ u jekk awtorizzati bil-liġi nazzjonali.

(18) Sabiex jitnaqqsu diffikultajiet prattiċi li suġġetti tad-data jistgħu jesperjenzaw meta jippruvaw japplikaw id-drittijiet tagħhom taħt il-klawżoli kontrattwali standard, l-esportatur tad-data u l-importatur tad-data għandhom ikunu responsabbli in solidum għal danni li jirriżultaw minn kwalunkwe vjolazzjoni ta' dawk id-dispożizzjonijiet li huma koperti bil-klawżola benefiċjarja ta' parti terza.

(19) Is-Suġġett tad-Data huwa intitolat jieħu azzjoni u jirċievi kumpens mill-Esportatur tad-Data, l-Importatur tad-Data jew mit-tnejn għal kwalunkwe dannu li jirriżulta minn kwalunkwe att inkompatibbli ma’ l-obbligi li joħorġu mill-klawżoli kontrattwali standard. Iż-żewġ partijiet jistgħu ikunu eżentati minn dik ir-responsabbiltà jekk jippruvaw li ebda wieħed minnhom ma kien responsabbli.

(20) Responsabbiltà in solidum ma testendix għal dawk id-dispożizzjonijiet mhux koperti mill-klawżola benefiċjarja ta' parti terza u ma teħtieġx li tħalli lil parti waħda tħallas għad-dannu li jirriżulta mill-ipproċessar illegali tal-parti l-oħra. Għalkemm obbligazzjoni reċiproka bejn il-partijiet mhijiex ħtieġa għall-adegwatezza tal-protezzjoni għas-suġġetti tad-data u tista’ għalhekk titħassar, hija inkluża fil-klawżoli kontrattwali standard għaċ-ċarezza u sabiex tiġi evitata l-ħtieġa li l-partijiet jinnegozjaw klawżoli ta' indennita individwalment.

(21) Fil-każ ta' tilwim bejn il-partijiet u s-suġġett tad-data li ma jkunux riżolti amikevolment u meta s-suġġett tad-data jinvoka l-klawżola benefiċjarja ta' parti terza, il-partijiet jiftiehmu li jipprovdu s-suġġett tad-data bl-għażla bejn medjazzjoni, arbitraġġ jew litigazzjoni. Il-limitu li għalih is-suġġett tad-data ikollu għażla effettiva jiddependi fuq id-disponibiltà ta' sistemi li wieħed jista’ jorbot fuqhom u rikonoxxuti ta' medjazzjoni u arbitraġġ. Il-Medjazzjoni mill-awtoritajiet ta' sorveljanza ta' Stat Membru għanda tkun għażla meta jipprovdu dan is-servizz.

(22) Il-Kumitat tax-Xogħol dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali stabbilita taħt l-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE ta opinjoni fuq il-livell ta' protezzjoni provdut taħt il-klawżoli kontrattwali standard annessi ma’ din id-Deċiżjoni, li ġew ikkunsidrati fil-preparazzjoni ta' din id-Deċiżjoni [4].

(23) Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit taħt l-Artikolu 31 tad-Direttiva 95/46/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-klawżoli kontrattwali standard stabbiliti fl-Anness huma kkunsidrati bħala li joffru salvagwardji adegwati fir-rigward tal-protezzjoni tal-privatezza u d-drittijiet u l-libertajiet fondamentali ta' individwi u fir-rigward ta' l-eżerċizzju tad-drittijiet korrispondenti kif meħtieġ bl-Artikolu 26(2) tad-Direttiva 9/46/KE.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tikkonċerna biss l-adegwatezza ta' protezzjoni provduta mill-klawżoli kontrattwali standard għat-trasferiment ta' data personali stabbilita fl-Anness. Ma taffettwax l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet nazzjonali oħra li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE li jappartjenu għall-ipproċessar ta' data personali fl-Istati Membri.

Din id-Deċiżjoni m'għandhiex tapplika għat-trasferiment ta' data personali minn kontrolluri stabbiliti fil-Komunità lil reċipjenti stabbiliti barra t-territorju tal-Komunità li jaġixxu biss bħala proċessuri.

Artikolu 3

Għall-għanijiet ta' din id-Deċiżjoni:

(a) id-definizzjonijiet fid-Direttiva 95/46/KE għandhom japplikaw;

(b) "kategoriji speċjali ta' data" tfisser id-data msemmija fl-Artikolu 8 ta' dik id-Direttiva;

(ċ) "awtorità ta' sorveljanza" tfisser l-awtorità msemmija fl-Artikolu 28 ta' dik id-Direttiva;

(d) "esportatur tad-data" tfisser il-kontrollur li jittrasferixxi d-data personali;

(e) "importatur tad-data" tfisser il-kontrollur li jiftiehem li jirċievi mill-esportatur tad-data, data personali għall-ipproċessar ulterjuri skond il-kondizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

1. Bla preġudizzju għas-setgħat tagħhom li jieħdu azzjoni sabiex jassiguraw konformità mad-disposizzjonjiet nazzjonali adottati skond il-kapitoli II, III, V u VI tad-Direttiva 95/46/KE, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri jistgħu jeżerċitaw is-setgħat eżistenti tagħhom sabiex jipprojbixxu jew jissospendu flussi ta' data lejn pajjiżi terzi sabiex jipproteġu individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar tad-data personali tagħhom f'każijiet fejn:

(a) huwa stabbilit li l-liġi li għaliha huwa soġġett l-importatur tad-data timponi fuqu ħtiġiet għal deroga mir-regoli rilevanti ta' protezzjoni ta' data li jmorru lil hinn mir-restrizzjonijiet neċessarji f’soċjetà demokratika kif previst fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 95/46/KE meta dawk il-ħtiġiet x aktarx ikollhom effett kuntrarju fuq il-garanziji provduti mill-klawżoli kontrattwali standard; jew

(b) awtorità kompetenti tkun stabbiliet li l-importatur tad-data ma jkunx irrispetta l-klawżoli kontrattwali; jew

(ċ) hemm probabbiltà sostanzjali li l-klawżoli kontrattwali standard fl-Anness mhumiex jew ma jkunx hemm konformità magħhom u l-kontinwazzjoni tat-trasferiment kienet toħloq riskju imminenti ta' dannu gravi lis-suġġetti tad-data.

2. Il-projbizzjoni jew is-sospensjoni skond il-paragrafu 1 għandha titneħha malli r-raġunijiet għall-projbizzjoni jew għas-sospensjoni ma jibqgħux jeżistu iktar.

3. Meta l-Istati Membri jadottaw miżuri skond il-paragrafi 1 u 2, għandhom mingħajr dewmien jinfurmaw lill-Kummissjoni li għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 5

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-operazzjoni ta' din id-Deċiżjoni abbażi ta' informazzjoni disponibbli tlett snin wara n-notifika tagħha lill-istati Membri. Għandha tissottometti rapport dwar il-konklużjonijiet lill-Kumitat stabbilit taħt l-Artikolu 31 tad-Direttiva 95/46/KE. Għandha tinkludi kwalunkwe prova li tista’ teffettwa l-valutazzjoni li tikkonċerna l-adegwatezza tal-klawżoli kontrattwali standard fl-Anness u kwalunkwe prova li din id-Deċiżjoni qiegħda tiġi applikata b'mod diskriminatorju.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mit-3 ta' Settembru 2001.

Artikolu 7

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fil-15 ta' Ġunju 2001.

Għall-Kummissjoni

Frederik Bolkestein

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 281, tat-23.11.1995, p. 31.

[2] L-indirizz ta' l-Internet tal-Kumitat tax-Xogħol huwa:http://www.europa.eu.intlcomm/internal_market/en/medial/dataprot/wpdocs/index.htm.

[3] WP 4 (5020/97) "First orientations on transfers of personal data to third countries working document - possible ways forward in assessing adequacy", dokument ta' diskussjoni adottat mill-Kumitat tax-Xogħol fis-26 ta' Ġunju 1997.WP 7 (5057/97) "Judging industry self regulation: when does it make a meaningful contribution to the level of data protection in a third country?", dokument operattiv: adottat mill-Kumitat tax-Xogħol fl-14 ta' Jannar 1998.WP 9 (3005/98) "Preliminary views on the use of contractual provisions in the context of transfers of personal data to third countries", dokument operattiv: adottat mill-Kumitat tax-Xogħol fit-22 ta' April 1998.WP 12: "Transfers of personal data to third countries: applying Articles 25 and 26 of the EU data protection directive", dokument operattiv adottat mill-Kumitat tax-Xogħol fl-24 ta' Lulju 1998, disponibbli, fis-sit tad-dokumenti operattivi fuq il-web "europa.eu.int/comm/internal_markt/en/media.dataprot/wpdocs/wp12/en" ospitat mill-Kummissjoni Ewropea.

[4] L-Opinjoni Nru 1/2001 adottata mill-Kumitat tax-Xogħol tas-26 ta' Jannar 2001 (DG MARKT 5102/00 WP 38), disponibbli fil-website "Europa" ospitat mill-Kummissjoni Ewropea.

--------------------------------------------------

ANNESS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Appendiċi 1

Għall-klawżoli kuntrattwali standard

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Appendiċi 2

Għall-klawżoli kontrattwali standard

Prinċipji obbligatorji ta' protezzjoni tad-data msemmija fl-ewwel paragrafu tal-Klawżola 5(b)

Dawn il-prinċipji ta' protezzjoni tad-data għandhom jinqraw u jiġu interpretati fid-dawl tad-disposizzjonijiet (prinċipji u eċċezzjonijiet rilevanti) tad-Direttiva 95/46/KE.

Għandhom japplikaw suġġetti għall-ħtiġiet obbligatorji tal-leġislazzjoni nazzjonali applikabbli għall-importatur tad-data li ma jmorrux lil hinn minn dak li hu neċessarju f'soċjetà demokratika abbażi ta' wieħed mill-interessi elenkati fl-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 95/46/KE, jiġifieri, jekk jikkostitwixxu miżura neċessarja għas-salvagwardja tas-sigurtà, d-difiża, s-sigurtà pubblika, l-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-intraċċar u l-prosekuzzjoni nazzjonali ta' offiżi kriminali jew ta' ksur ta' l-etika għall-professjonijiet regolati, interess ekonomiku jew finanzjarju importanti ta' l-Istat jew il-protezzjoni tas-suġġett tad-data jew id-drittijiet u l-libertajiet ta' oħrajn.

1. Limitazzjoni ta' l-iskop: id-data għandha tiġi pproċessata u sussegwentement użata jew ikkomunikata biss b'mod ulterjuri għall-għanijiet speċifiċi fl-Appendiċi I għall-Klawżoli. Id-Data m'għandhiex tinżamm għal iktar milli neċessarju għall-għanijiet li għalihom hija trasferita.

2. Il-Kwalità u l-proporzjonalità tad-data: Id-Data għandha tkun eżatta u, meta neċessarju, aġġornata. Id-data għandha tkun adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva fir-rigward ta' l-għanijiet li għalihom hija trasferita u pproċessata b'mod ulterjuri.

3. Trasparenza: is-suġġetti tad-data għandhom jiġu pprovduti bl-informazzjoni dwar l-għanijiet ta' l-ipproċessar u l-identità tal-kontrollur tad-data fil-pajjiż terz, u informazzjoni oħra sa fejn dan huwa neċessarju sabiex jiġi assigurat l-ipproċessar ġust, sakemm din l-informazzjoni tkun diġà ingħatat mill-esportatur tad-data.

4. Is-Sigurtà u l-kunfidenzjalità: għandhom jittieħdu miżuri tekniċi u organizzazzjonali ta' sigurtà mill-kontrollur tad-data li huma approprjati għar-riskji, bħal aċċess mhux awtorizzat, ippreżentat mill-ipproċessar. Kwalunkwe persuna li taġixxi taħt l-awtorità tal-kontrollur tad-data, inkluż dak li jipproċessa, m'għandux jipproċessa d-data ħlief taħt struzzjonijiet mill-kontrollur.

5. Id-drittijiet ta' aċċess, rettifika, tħassir u mblukkar ta' data: kif previst fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 95/46/KE, is-suġġett tad-data għandu jkollu dritt ta' aċċess għad-data kollha li tirrelata għalih li hija pproċessata u, kif approprjat, id-dritt għar-rettifika, tħassir jew imblukkar ta' data li l-ipproċessar tagħha ma tikkonformax mal-prinċipji stabbiliti f'din l-Appendiċi, b'mod partikolari minħabba li d-data hija inkompleta jew ineżatta. Għandu jkun jista' joġġezzjona għall-ipproċessar tad-data li tirrelata għalih fuq bażijiet leġittimi obbligatorji li jirrelataw għas-sitwazzjoni partikolari tiegħu.

6. Restrizzjonijiet dwar trasferimenti onwards: trasferimenti ulterjuri ta' data personali mill-importatur tad-data lil kontrollur ieħor stabbilit f'pajjiż terz li ma jipprovdix protezzjoni adegwata jew mhux koperti b'deċiżjoni adottata mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE (trasferiment onward) jistgħu iseħħu biss jekk:

(a) suġġetti tad-data , fil-każ ta' kategoriji speċjali tad-data, jkunu taw il-kunsens mhux ambigwu tagħhom għat-trasferiment onward jew, f'każijiet oħra, jkunu ngħataw l-opportunità li joġġezzjonaw.

L-informazzjoni minima li għandha tiġi provduta lil suġġetti tad-data għandu jkun fiha, f'lingwa li tinftiehem minnhom:

- l-għanijiet tat-trasferiment onward,

- l-identifikazzjoni ta' l-esportatur tad-data stabbilit fil-Komunità,

- il-kategoriji ta' riċevitur ulterjuri tad-data u l-pajjiżi ta' destinazzjoni, u

- spjegazzjoni li, wara t-trasferiment onward, id-data tista' tiġi pproċessata minn kontrollur stabbilit f'pajjiż fejn ma hemmx livell adegwat ta' protezzjoni tal-privatezza ta' individwi; jew

(b) l-esportatur tad-data u l-importatur tad-data jiftiehmu li jaderixxu għall-Klawżoli ta' kontrollur ieħor li mbagħad isir parti għall-Klawżoli u jassumi l-istess obbligi bħall-importatur tad-data.

7. Kategoriji speċjali ta' data: meta data li tikxef oriġini razzjali jew etnika, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku jew sħubija ma' trade unions u data li tikkonċerna l-ħajja tas-saħħa jew sesswali u data li tirrelata għal offiżi, arresti kriminali jew miżuri ta' sigurtà hija pproċessata, salvagwardji addizzjonali għandhom jitqiegħdu fis-sens tad-Direttiva 95/46/KE, b'mod partikolari, miżuri approprjati ta' sigurtà bħal encryption bis-saħħa għat-trasmissjoni jew bħal reġistrazzjoni ta' aċċess għal data sensittiva.

8. Marketing: meta data hija pproċessata għall-għanijiet ta' marketing, proċeduri effettivi għandhom ikunu eżistenti sabiex jippermettu lis-suġġett tad-data fi kwalunkwe ħin li jagħżel li jibqa' barra milli d-data tiegħu tintuża' għal dawn l-iskopijiet.

9. Deċiżjonijiet individwali awtomati: suġġetti tad-data huma intitolati li ma jkunux soġġetti għal deċiżjoni li hija bbażata biss fuq ipproċessar awtomat tad-data, sakemm ma jittieħdux miżuri oħra għal salvagwardja ta' l-interessi leġittimi ta' l-individwu kif previst fl-Artikolu 15 tad-Direttiva 95/46/KE. Meta l-għan tat-trasferiment huwa li tittieħed deċiżjoni awtomata kif imsemmi fl-Artikolu 15 tad-Direttiva 95/46/KE, li tipproduċi effetti legali li jikkonċernaw l-individwu jew li teffettwah b'mod sinifikanti u li hija bbażata biss fuq l-ipproċessar awtomat ta' data maħsuba għall-valutazzjoni ta' ċerti aspetti personali li jirrelataw għalih, bħall-atteġġament tiegħu fuq ix-xogħol, il-kreditu, id-dipendibiltà, il-kondotta eċċ., l-individwu għandu jkollu dritt li jkun jaf ir-raġuni għal din id-deċiżjoni.

--------------------------------------------------

Appendiċi 3

Għall-klawżoli standard kontrattwali

Prinċipji obbligatorji ta' protezzjoni tad-data msemmija fit-tieni paragrafu tal-Klawżola 5(b)

1. Limitazzjoni ta' l-għan: id-data għandha tigi pproċessata u sussegwentement użata jew ikkomunikata b'mod ulterjuri biss għall-għanijiet speċifiċi fl-Appendiċi I mal-Klawżoli. Id-Data m'għandhiex tinżamm għal iktar milli meħtieġ għall-għanijiet li għalihom hija trasferita.

2. Drittijiet ta' aċċess, rettifika, tħassir u mblukkar ta' data: kif previst fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 95/46/KE, is-suġġett tad-data għandu jkollu dritt ta' aċċess għad-data kollha li tirrelata għalih li hija pproċessata u, kif approprjat, id-dritt għar-rettifika, it-tħassir jew l-imblukkar ta' data li l-ipproċessar tagħha ma tikkonformax mal-prinċipji stabbiliti f'din l-Appendiċi, b’mod partikolari minħabba li d-data hija inkompleta jew ineżatta. Għandu wkoll ikun jista’ joġġezzjona għall-ipproċessar tad-data li tirrelata għalih fuq bażijiet leġittimi obbligatorji li jirrelataw għas-sitwazzjoni partikolari tiegħu.

3. Restrizzjonijiet dwar trasferimenti onward: trasferimenti ulterjuri ta' data personali mill-importatur tad-data lil kontrollur ieħor stabbilit f'pajjiż terz li ma jipprovdix protezzjoni adegwata jew mhux kopert minn deċiżjoni adottata mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE (trasferiment onward) jistgħu iseħħu biss jekk jew:

(a) suġġetti tad-data, fil-każ ta' kategoriji speċjali ta' data, taw il-kunsens mhux ambigwu tagħhom għat-trasferiment onward, jew, f'każijiet oħra, ingħataw l-opportunità li joġġezzjonaw.

L-informazzjoni minima li għandha tiġi pprovduta lil suġġetti tad-data għandu jkun fiha, f'lingwa li tinftiehem minnhom:

- l-għanijiet tat-trasferiment onward

- l-identifikazzjoni ta' l-esportatur tad-data stabbilit fil-Komunità,

- il-kategoriji ta' reċipjenti ulterjuri tad-data u l-pajjiżi ta' destinazzjoni, u

- spjegazzjoni li, wara t-trasferiment onward, id-data tista’ tiġi pproċessata minn kontrollur stabbilit f'pajjiż fejn ma hemmx livell adegwat ta' protezzjoni tal-privatezza ta' individwi; jew

(b) l-esportatur tad-data u l-importatur tad-data jiftiehmu li jaderixxu għall-Klawżoli ta' kontrollur ieħor li mbagħad isir parti għall-Klawżoli u jassumi l-istess obbligi bħall-importatur tad-data.

--------------------------------------------------

Top