Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0028

Id-Direttiva 2000/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 li temenda d-Direttiva 2000/12/KE rigward il-bidu u l-eżerċizzju tal-kummerċ ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu

OJ L 275, 27.10.2000, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 342 - 343
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 13 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 13 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2006; Impliċitament imħassar minn 32006L0048

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/28/oj

32000L0028Official Journal L 275 , 27/10/2000 P. 0037 - 0038


Id-Direttiva 2000/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tat-18 ta’ Settembru 2000

li temenda d-Direttiva 2000/12/KE rigward il-bidu u l-eżerċizzju tal-kummerċ ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunita Ewropea, u partikolarment l-ewwel u t-tielet sentenza ta’ Artikolu 47(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew [3],

Filwaqt li jaġixxu bi qbil mal-proċedura esiġita fl-Artikolu 251 tat-Trattat [4],

Billi:

(1) Bi qbil ma l-objettivi tat-Trattat, huwa mixtieq li jkun imħeġġeġ żvilupp armonizzat ta’ l-attivitajiet ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu matul il-Komunità kollha, partikolarment rigward il-ħruġ ta’ flus elettroniċi.

(2) Ċerti istituzzjonijiet jillimitaw l-attività tagħhom primarjament għal ħruġ ta’ flus elettroniċi. Biex ikun evitat tgħawwiġ ta’ kompetizzjoni bejn dawk li joħorġu flus elettroniċi, anki f’dak li jirrigwardja l-applikar ta’ miżuri ta’ strateġija monetarja, huwa rrakkomandat li dawn l-istituzzjonijiet, suġġetti għal dispożizzjonijiet xierqa u speċifiċi li jieħdu akkont tal-karatteristiċi speċjali tagħhom, jingiebu fi ħdan il-kamp tad-Direttiva 2000/12/KE [5].

(3) Huwa rrakkomandat, bħala konsegwenza, li tigi estiża għal dawn l-istituzzjonijiet id-definizzjoni ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jipprovdi għalihom l-Artikolu 1 tad-Direttiva 2000/12/KE.

(4) Id-Direttiva 2000/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar il-bidu, it-tkomplija u s-superviżjoni prudenti tal-kummerċ ta’ l-istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi [6] tiddefinixxi l-istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi.

(5) Huwa meħtieġ li l-flus elettroniċi jkunu jistgħu jissarrfu biex jassiguraw il-fiduċja ta’ min għandu minnhom,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

Id-Direttiva 2000/12/KE hija hawnhekk emendata kif ġej:

1. L-Artikolu 1, il-punt 1, l-ewwel subparagrafu għandu jinbidel b’dan it-test li ġej:

"1. "Istituzzjoni ta’ kreditu" għandha tfisser:

(a) intrapriża li n-negozju tagħha jkun li tirċievi depositi jew fondi ripagabbli oħra mill-pubbliku u li tagħti kreditu mill-kont tagħha; jew

(b) istituzzjoni ta’ flus elettroniċi fil-qofol ta’ dak li tfisser id-Direttiva 2000/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar il-bidu, it-tkomplija u s-superviżjoni prudenti tal-kummerċ ta’ istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi [7]."

2. Dan l-Artikolu li ġej għandu jkun miżjud mat-Titolu V:

"L-Artikolu 33a

L-Artikolu 3 tad-Direttiva 2000/46/KE għandu jkun applikabbli għal istituzzjonijiet ta’ kreditu."

L-Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva mhux aktar tard mis-27 ta’ April 2002. Għandhom minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’din ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi biex jagħmlu din ir-referenza għandhom ikunu esiġiti mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

L-Artikolu 3

Dan id-Direttiva tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

L-Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fit-18 ta’ Settembru 2000.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

N. Fontaine

Għall-Kunsill

Il-President

H. Védrine

[1] ĠU C 317, tal-15.10.1998, p. 12.

[2] ĠU C 101, tat-12.4.1999, p. 64.

[3] ĠU C 189, tas-6.7.1999, p. 7.

[4] L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ April 1999 (ĠU C 219, tat-30.7.1999, p. 421), ikkonfermata fis-27 ta’ Ottubru 1999, il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tad-29 ta’ Novembru 1999 (ĠU C 26, tat-28.1.2000, p. 12) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ April 2000 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

[5] Id-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Marzu 2000 rigward il-bidu u l-eżerċizzju tal-kummerċ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (ĠU L 126, tas-26.5.2000, p. 1).

[6] Ara paġna 39 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

[7] ĠU L 275, tas-27.10.2000, p. 39.

--------------------------------------------------

Top