Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0021

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE tal-25 ta' Marzu 1999 dwar l-ikel dietetiku għal skopijiet mediċi speċjali (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

OJ L 91, 7.4.1999, p. 29–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 273 - 280
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 273 - 280
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 273 - 280
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 273 - 280
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 273 - 280
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 273 - 280
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 273 - 280
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 273 - 280
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 273 - 280
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 92 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 92 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 68 - 75

In force. Latest consolidated version: 27/04/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/21/oj

31999L0021Official Journal L 091 , 07/04/1999 P. 0029 - 0036


Id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE

tal-25 ta' Marzu 1999

dwar l-ikel dietetiku għal skopijiet mediċi speċjali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI Tal- KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/398/KEE tat-3 ta' Mejju 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-oġġetti ta' l-ikel maħsuba għall-użu ta' nutriment partikolari [1], emendata bid-Direttiva 96/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [2], u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tagħha,

Wara li kkonsultat lill-Kumitat Xjentifiku ta' l-Ikel,

(1) Billi l-ikel dietetiku għal skopijiet mediċi speċjali huwa maħsub biex jissodisfa l-ħtiġiet partikolari tan-nutriment tal-persuni milquta minn, jew malnutriti minħabba, mard speċifiku, disturb, jew kondizzjoni medika; billi għal din ir-raġuni għandu jintuża taħt is-sorveljanza medika li tista' tiġi applikata bl-għajnuna ta' professjonisti mediċi kompetenti oħra;

(2) Billi dawn l-oggetti ta' l-ikel huma numerużi u l-kompożizzjoni tagħhom tista' tvarja b'mod sostanzjali skond il-marda, id-disturb jew il-kondizzjoni medika specifici tal-pazjenti li għalihom huma maħsubin, skond kemm għandhom età l-pazjenti u skond il-post fejn jirċievu l-kura, skond jekk l-ikel huwiex maħsub bħala l-uniku sors ta' nutriment, u possibilment skond fatturi oħra;

(3) Billi, minħabba d-diversità kbira ta' dan l-ikel u billi l-għerf xjentifiku li fuqu l-ikel huwa msejjes qiegħed kull ma jmur jiżviluppa, mhux approprjat li jiġu stabbiliti regoli ddettaljati dwar il-kompożizzjoni tiegħu;

(4) Billi, madankollu, ċerti regoli bażiċi li jirrigwardjaw il-kontenut tal-vitamini u tas-sustanzi minerali jistgħu jiġu stabbiliti għal dawk il-prodotti li huma kkunsidrati kompleti biżżejjed fin-nutrijenti tagħhom biex ikopru l-ħtiġiet partikolari tan-nutriment ta' min ikun se jużahom; billi regoli bħal dawn għall-ikel li hu nieqes min-nutrienti jistgħu jsiru biss għall-livelli massimi ta' dawn is-sustanzi kif approprjat;

(5) Billi din id-Direttiva tirrifletti l-għerf korrenti dwar dawn il-prodotti; billi kull modifika biex jiġu kkunsidrati l-innovazzjonijiet imsejsa fuq il-progress xjentifiku u tekniku trid tiġi deċiża skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 89/398/KEE;

(6) Billi skond l-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 89/398/KEE, id-dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mas-sustanzi bi skopijiet speċifiċi tan-nutriment li jintużaw fil-fabbrikazzjoni ta' l-ikel għal skopijiet mediċi speċjali għandhom jiġu stabbiliti fid-direttiva separata tal-Kummissjoni;

(7) Billi skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/398/KEE, il-prodotti koperti b' din id-Direttiva huma bla ħsara għar-regoli ġenerali stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 79/112/KEE tat-18 ta' Diċembru 1978 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-tikkettjar, il-preżentazzjoni u r-reklamar ta' l-oġġetti ta' l-ikel [3], l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE [4]; billi d-Direttiva preżenti tadotta u tespandi ż-żidiet u l-eċċezzjonijiet għal dawn ir-regoli ġenerali, fejn approprjat;

(8) Billi, b'mod partikolari, minħabba n-natura u d-destinazzjoni ta' l-ikel dietetiku għal skopijiet mediċi speċjali, hemm bżonn li jiġi pprovvdut it-tagħrif li jirrigwardja l-valur ta' l-enerġija u n-nutrijenti prinċipali li jinsabu f'dan l-ikel;

(9) Billi, minħabba n-natura partikolari ta' l-ikel dietetiku għal skopijiet mediċi speċjali, għandu jkun hemm meżżi oħra barra dawk li soltu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom il-korpi li jimmonitorjaw, sabiex jiġi ffaċilitat iċ-ċekkjar effiċjenti ta' dawn il-prodotti;

(10) Billi, skond il-prinċipju tal-proporzjonalità huwa meħtieġ u approprjat, sabiex tintlaħaq il-mira bażika tat-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-oġġetti ta' l-ikel li huma maħsubin għall-użu ta' nutriment partikolari, li jintagħmlu regoli dwar l-ikel għal skopijiet mediċi speċjali; billi din id-Direttiva tipprovdi biss dak li huwa meħtieġ biex jintlaħqu l-miri segwiti skond it-tielet paragrafu ta' l-Artikolu 3b tat-Trattat;

(11) Billi l-miżuri pprovvduti f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti ta' l-oġġetti ta' l-ikel,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

1. Din id-Direttiva hija Direttiva speċifika skond it-tifsira ta' l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 89/398/KEE u tistabbilixxi l-ħtiġiet tal-kompożizzjoni u t-tikketjar ta' l-ikel dietetiku għal skopijiet mediċi speċjali definiti fil-paragrafu 2 u ppreżentati ta' hekk.

2. Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva:

(a) "trabi" tfisser tfal taħt it-12-il xahar;

(b) "ikel dietetiku għal skopijiet mediċi speċjali" ifisser kategorija ta' ikel maħsub għall-użu ta' nutriment partikolari pproċessat b'mod speċjali jew ifformolat u maħsub għal-management tad-dieta tal-pazjenti u li għandu jiġi użat taħt is-sorveljanza medika. Dan hu maħsub sabiex jitma' b'mod esklussiv jew parzjali lill-pazjenti b'kapaċita limitata, dgħajfa jew iddisturbata għalbiex jieklu, jiddiġerixxu, jassorbu, jimmetaboliżżaw jew ineħħu oġġetti ordinarji ta' l-ikel jew ċerti nutrijenti li jkunu fihom, jew metaboliti, jew bi ħtiġiet nutrijenti stabbiliti medikament, li l-management tad-dieta tagħhom ma tistax tinkiseb biss bil-modifika tad-dieta normali, b'ikel ieħor għall-użu nutrittiv partikolari, jew bl-għaqda tat-tnejn.

3. L-ikel dietetiku għal skopijiet mediċi speċjali huwa kklassifikat f'dawn it-tliet kategoriji:

(a) l-ikel mimli bin-nutrimenti b'formolazzjoni standard tan-nutrijenti li, użat skond l-istruzzjonijiet tal-fabbrikant, jista' jikkostitwixxi s-sors waħdieni tan-nutriment għall-persuni li għalihom hu maħsub;

(b) l-ikel mimli bin-nutrimenti bil-formulazzjoni tan-nutrijenti adattata għall-marda, id-disturb jew il-kondizzjoni medika speċifiċi, li wżat skond l-istruzzjonijiet tal-fabbrikant, jista' jkun is-sors waħdieni tan-nutriment għall-persuni li għalihom huwa maħsub;

(ċ) l-ikel li huwa nieqes min-nutrijenti u bil-formulazzjoni standard jew bil-formulazzjoni tan-nutrijenti adattata għall-marda, id-disturb jew il-kondizzjoni medika speċifiċi li mhux adattat biex ikun is-sors waħdieni tan-nutriment,

L-ikel riferit fil-punti (b) u (ċ) jista' jiġi wżat ukoll bħala sostituzzjoni parzjali jew bħala suppliment għad-dieta tal-pazjent.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-ikel tad-dieta għal skopijiet mediċi speċjali jista' jiġi mqiegħed fis-suq fil-Kommunità biss jekk iħares ir-regoli stabbiliti f'din id-Direttiva.

Artikolu 3

Il-formolazzjoni ta' l-ikel dietetiku għal skopijiet mediċi speċjali għandha tkun imsejsa fuq prinċipji mediċi u nutrimentali sodi. L-użu tiegħu, skond l-istruzzjonijiet tal-fabbrikant, għandu jkun fis-sigurtà u ta' benefiċċju u effettiv sabiex jissodisfa l-ħtiġiet tan-nutriment partikolari tal-persuni li għalihom huwa maħsub, kif muri mill-informazzjoni xjentifika aċċettata b'mod ġenerali.

Għandu iħares il-kriterji tal- kompożizzjoni speċifikati fl-Anness.

Artikolu 4

1. L-isem li bih jinbigħ l-ikel tad-dieta għal skopijiet mediċi speċjali għandu jkun rispettivament:

- bl-Ispanjol:

"Alimento dietético para usos médicos especiales"

- bid-Daniż:

"Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål"

- bil-Ġermaniż:

"Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)"

- bil-Grieg:

"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

- bl-Ingliż:

"Food(s) for special medical purposes"

- bil-Franċiż:

"Aliment(s) diététique(s) destiné(s) à des fins médicales spéciales"

- bit-Taljan:

"Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"

- bl-Olandiż:

"Dieetvoeding voor medisch gebruik"

- bil-Portugiż:

"Produto dietético de use clínico"

- bil-Finlandiż:

"Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita"

- bl-Isvediż:

"Livsmedel för speciella medicinska ändamål"

2. It-tikkettjar għandu jkollu, barra mid-dettalji pprovvduti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 79/112/KEE, il-partikolaritajiet mandatorji li ġejjin:

(a) il-valur ta' l- enerġija disponibbli espress f'kJ u kcal, u l-kontenut tal-proteini, il-karboidrati u x-xaħam, espressi fl-għamla numerika, għal kull 100 g jew kull 100ml tal-prodott kif mibjugħ, u fejn approprjat għal kull 100 g jew kull 100 ml tal-prodott lest għall-użu skond l-istruzzjonijiet tal-fabbrikant. Dan it-tagħrif jista' barra minn hekk jingħata għal kull porzjon individwali kkwantifikat fuq it-tikketta jew ma' kull porzjon, sakemm jiġi ddikjarat in-numru tal-porzjonijiet li jkun fih il-pakkett;

(b) il-kwantità medja ta' kull sustanza minerali u ta' kull vitamina msemmija fl-Anness preżenti fil-prodott, espressi fl-għamla numerika għal kull 100 g jew kull 100 ml tal-prodott kif mibjugħ, u fejn approprjat għal kull 100 g jew kull 100 ml tal-prodott lest għall-użu skond l-istruzzjonijiet tal-fabbrikant. Dan it-tagħrif jista' barra minn hekk jingħata għal kull porzjon individwali kif kkwantifikat fuq it-tikketta jew għal kull porzjon, sakemm jigi ddikjarat n-numru tal-porzjonijiet li jkun fih il-pakkett;

(ċ) b' mod selettiv il-kontenut tal-komponenti tal-proteini, tal-karboidrati u tax-xaħam u/jew tan-nutrijenti l-oħra u l-komponenti tagħhom li d-dikjarazzjoni tagħhom tkun meħtieġa għall-użu approprjat tal-prodott, mogħti f'espressjoni numerika għal kull 100 g jew kull 100 ml tal-prodott kif mibjugħ u fejn approprjat għal kull 100 g jew għal kull 100 ml tal-prodott lest għall-użu skond l-istruzzjonijiet tal-fabbrikant. Dan it-tagħrif jista' barra minn hekk jingħata għal kull porzjon individwali kkwantifikat fuq it-tikketta jew għal kull porzjon, sakemm jigi ddikjarat in-numru tal-porzjonijiet li jkun fih il-pakkett;

(d) tagħrif dwar l-osmolalità jew l-osmolarità tal-prodott meta approprjat;

(e) tagħrif dwar l-oriġini u n-natura tal-proteina u/jew l-idrolisati tal-proteina li jkun fih il-prodott.

3. It-tikkettjar għandu jkollu wkoll dawn il-partikolaritajiet mandatorji, preċeduti mill-kliem "avviż importanti" jew l-ekwivalenti tiegħu:

(a) dikjarazzjoni illi l-prodott għandu jiġi użat taħt is-superviżjoni medika;

(b) dikjarazzjoni dwar jekk il-prodott huwiex adattat għall-użu bħala s-sors waħdieni tan-nutriment;

(ċ) dikjarazzjoni li l-prodott huwa maħsub għal grupp ta' età speċifika, kif approprjat;

(d) meta approprjat dikjarazzjoni li l-prodott jista' jkun ta' riskju għas-saħħa meta jiġi kkunsmat minn persuni li m'għandhomx il-mard, id-disturbi jew il-kondizzjonijiet mediċi li għalihom huwa maħsub il-prodott.

4. It-tikkettjar għandu jinkludi wkoll:

(a) id-dikjarazzjoni "Għall-management tad-dieta ta'…" fejn il-vojt ikun mimli bil-mard, id-disturbi jew il-kondizzjonijiet mediċi li għalihom huwa maħsub il-prodott;

(b) meta approprjat dikjarazzjoni li tirrigwardja l-prekawzzjonijiet u l-kontra-indikazzjonijiet adegwati;

(ċ) deskrizzjoni tal-kwalitajiet u/jew karatteristiċi li jagħmlu l-prodott b'mod partikolari utli, skond il-każ, fejn għandu x'jaqsam man-nutrijenti li jkunu ġew miżjuda, imnaqqsa, eliminati jew immodifikati b' xi mod ieħor u r-raġunament wara l-użu tal-prodott;

(d) fejn approprjat twissija li l-prodott mhuwiex għall-użu parenterali.

5. It-tikkettjar għandu jkollu l-istruzzjonijiet għall-preparazzjoni approprjata, l-użu u l-post fejn jinħażen il-prodott wara l-ftuħ tar-reċipjent, kif approprjat.

Artikolu 5

1. Biex jiffaċilita l-monitorjaġġ effiċjenti uffiċjali ta'l-ikel tad-dieta għal skopijiet mediċi speċifiċi, meta l-prodott jitqiegħed fis-suq, il-fabbrikant, jew meta l-prodott jiġi ffabrikat f'pajjiż ieħor, l-importatur, għandu jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri fejn il-prodott jiġi mqiegħed fis-suq billi jintbagħat mudell tat-tikketta użata għall-prodott. L-Istati Membri jistgħu ma jinponux din l-obligazzjoni jekk ikunu kapaċi juru li n-notifikazzjoni mhix neċessarja ghall-monitorjaġġ ta' dawn il-prodotti b'mod effiċjenti fit-territorju tagħhom.

2. L-awtoritajiet kompetenti skond it-tifsira ta' dan l-Artikolu huma dawk riferiti fl-Artikolu 9(4) tad-Direttiva 89/398/KEE.

Artikolu 6

L-Istati membri ghandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva mhux aktar tard mit-30 ta' April 2000. Huma għandhom minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan.

Dawn il-liġijiet, regolamenti, u dispożizzjonijiet amministrattivi għandhom jiġu applikati hekk illi:

- jippermettu l-kummerċ tal-prodotti li jħarsu din id-Direttiva mill-1 ta' Mejju 2000,

- jipprojbixxu l-kummerċ tal-prodotti li ma jikkonformawx ma' din id-Direttiva mill-1 ta' Novembru 2000.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jagħmlu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b'din ir-referenza meta dawn jiġu ppubblikati b'mod uffiċjali. Il-proċedura għal din ir-referenza għandha tiġi adottati mill-Istati Membri.

Artikolu 7

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara li tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 8

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fil-25ta' Marzu 1999.

Għall-Kummissjoni

Martin Bangemann

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 186, tat-30.6.1989, p. 27.

[2] ĠU L 48, tad-19.2.1997, p. 20.

[3] ĠU L 33, tat-8.2.1979, p. 1.

[4] ĠU L 69, tas-16.3.1999, p. 22.

--------------------------------------------------

L-ANNESS

IL-KOMPOŻIZZJONI ESSENZJALI TA' L-IKEL GĦALL-ISKOPIJIET MEDIĊI SPECJALI

L-speċifikazzjonijiet jirreferu għall-prodotti lesti għall-użu, imqiegħda fis-suq, jew ikkostitwiti mill-ġdid skond l-istruzzjonijiet mogħtija mill-fabbrikant.

1. Il-prodotti riferiti fl-Artikolu 1(3)(a) maħsuba b'mod speċifiku għat-trabi għandu ikollhom fihom il vitamini u s-sustanzi minerali speċifikati fit-Tabella l.

2. Il-prodotti riferiti fl-Artikolu 1(3)(b) maħsuba b'mod speċifiku għat-trabi għandu ikollhom fihom il-vitamini u s-sustanzi minerali speċifikati fit-Tabella 1, mingħajr preġudizzju għall-modifiki f'wieħed jew aktar minn dawn in-nutrijenti magħmula neċessarji mill-użu li għalih huwa maħsub il-prodott.

3. Il-livelli massimi tal-vitamini u s-sustanzi minerali preżenti fil-prodotti riferiti fl-Artikolu 1(3)(b) maħsuba b'mod speċifiku għat-trabi ma għandhomx ikunu ogħla minn dawk speċifikati fit-Tabella 1, mingħajr preġudizzju għall-modifiki f'wieħed jew aktar minn dawn in-nutrijenti magħmula meħtieġa mill-użu li għalih huwa maħsub il-prodott.

4. Fejn dan ma jmurx kontra l-ħtiġiet iddettati mill-użu maħsub, l-ikel għal skopijiet mediċi speċjali maħsuba b'mod speċifiku għat-trabi għandu jħares id-dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu man-nutrijenti l-oħra li japplikaw għall-formuli għat-trabi u formuli ta' prossegwiment, skond kif ikun il-każ, stabbiliti fid-Diretttiva 91/321/KEE u l-modifiki sossegwenti tagħha.

5. Il-prodotti riferiti fl-Artikolu 1(3)(a), għajr dawk maħsuba b'mod speċifiku għat-trabi għandu ikun fihom il- vitamini u s-sustanzi minerali speċifikati fit-Tabella 2.

6. Il-prodotti riferiti fl-Artikolu 1(3)(b) għajr dawk maħsuba b'mod speċifiku għat-trabi għandu ikollhom fihom il-vitamini u s-sustanzi minerali speċifikati fit-Tabella 2, mingħajr preġudizzju għall-modifiki f'wieħed jew aktar minn dawn in-nutrijenti magħmula meħtieġa mill-użu li għalih huwa maħsub il-prodott.

7. Il-livelli massimi tal-vitamini u s-sustanzi minerali preżenti fil-prodotti riferiti fl-Artikolu 1(3)(ċ) għajr dawk maħsuba b'mod speċifiku għat-trabi ma għandhomx ikunu ogħla minn dawk speċifikati fit-Tabella 2, mingħajr preġudizzju għall-modifiki f'wieħed jew aktar minn dawn in-nutrijenti magħmula meħtieġa mill-użu li għalih huwa maħsub il-prodott.

TABELLA 1

Il-valuri tal-vitamini, il-minerali u l-elementi traċċi fl-ikel li hu komplet fin-nutrijenti maħsub għall-użu mit-trabi

Vitamini:

| Kull 100 kj | Kull 100 kcal |

| Minimu | Massimu | Minimu | Massimu |

Vitamina A (μg ER) | 14 | 43 | 60 | 180 |

Vitamina D (μg) | 0,25 | 0,75 | 1 | 3 |

Il-Vitamina K (μg) | 1 | 5 | 4 | 20 |

Il-Vitamina C (mg) | 1,9 | 6 | 8 | 25 |

It-Tijamina (mg) | 0,01 | 0,075 | 0,04 | 0,3 |

Ir-Riboflavin (mg) | 0,014 | 0,1 | 0,06 | 0,45 |

Il-Vitamina B6 (mg) | 0,009 | 0,075 | 0,035 | 0,3 |

Minerali:

| Kull 100 kj | Kull 100 kcal |

| Minimu | Massimu | Minimu | Massimu |

Is-Sodju (mg) | 5 | 14 | 20 | 60 |

Il-Klorur (mg) | 12 | 29 | 50 | 125 |

Il-Potassju (mg) | 15 | 35 | 60 | 145 |

Il-Kalċju (mg) | 12 | 60 | 50 | 250 |

Il-Fosfru (mg) | 6 | 22 | 25 | 90 |

Il-Manjesju (mg) | 1,2 | 3,6 | 5 | 15 |

Il-Ħadid (mg) | 0,12 | 0,5 | 0,5 | 2 |

Iż-Żingu (mg) | 0,12 | 0,6 | 0,5 | 2,4 |

Ir-Ram m (μg) | 4,8 | 29 | 20 | 120 |

Il-Jodju (μg) | 1,2 | 8,4 | 5 | 35 |

Is-Silenju (μg) | 0,25 | 0,7 | 1 | 3 |

Il-Manganiż (mg) | 0,012 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |

Il-Kromju (μg) | — | 2,5 | — | 10 |

Il-Molibdenu (μg) | — | 2,5 | — | 10 |

Il-Fluworidu (mg) | — | 0,05 | — | 0,2 |

| Kull 100 kj | Kull 100 kcal |

| Minimu | Minimu | Minimu | Massimu |

Vitamina A (μg ER) | 8,4 | 43 | 35 | 180 |

Vitamina D (μg) | 0,12 | 0,65/0,75 | 0,5 | 2,5/3 |

Il-Vitamina K (μg) | 0,8 5 | 5 | 3,5 | 20 |

Il-Vitamina C (mg) | 0,54 | 5,25 | 2,25 | 22 |

It-Tijamina (mg) | 0,015 | 0,12 | 0,06 | 0,5 |

Ir-Riboflavin (mg) | 0,02 | 0,12 | 0,08 | 0,5 |

Il-Vitamina B6 (mg) | 0,02 | 0,12 | 0,08 | 0,5 |

In-Nijaċina (mg NE) | 0,22 | 0,75 | 0,9 | 3 |

L-Aċidu Foliku (μg) | 2,5 | 12,5 | 10 | 50 |

Il-Vitamina B12 (μg) | 0,017 | 0,17 | 0,07 | 0,7 |

L-Aċidu Pantoteniku mg) | 0,035 | 0,35 | 0,15 | 1,5 |

Il-Bijotina (μg) | 0,18 | 1,8 | 0,75 | 7,5 |

Il-Vitamina E (mg α-TE) | 0,5/g aċidi grassi mhux polisaturati espressi bħala aċidu linolejku, iżda fl-ebda każ inqas minn 0,1 mg għal kull 100 kj dsponibbli | 0,75 | 0,5/g acidi grassi mhux polisaturati espressi bħala aċidu linolejku, iżda fl-ebda każ inqas minn 0,5 mg għal kull 100 kj disponibbli | 3 |

| Kull 100 kj | Kull 100 kcal |

| Minimu | Massimu | Minimu | Massimu |

Is-Sodju (mg) | 7,2 | 42 | 30 | 175 |

Il-Klorur (mg) | 7,2 | 42 | 30 | 175 |

Il-Potassju (mg) | 19 | 70 | 80 | 295 |

Il-Kalċju (mg) | 8,4/12 | 42/60 | 35/50 | 175/250 |

Il-Fosfru (mg) (i) | 7,2 | 19 | 30 | 80 |

Il-Manjesju (mg) | 1,8 | 6 | 7,5 | 25 |

Il-Ħadid (mg) | 0,12 | 0,5 | 0,5 | 2 |

Iż-Żingu (mg) | 0,12 | 0,36 | 0,5 | 1,5 |

Ir-Ram (μg) | 15 | 125 | 60 | 500 |

Il-Jodju (μg) | 1,55 | 8,4 | 6,5 | 35 |

--------------------------------------------------

Top