Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0362

98/362/EC: Commission Decision of 19 May 1998 amending for the second time Commission Decision 93/42/EEC, concerning additional guarantees relating to infectious bovine rhinotracheitis for bovines destined for Member States or regions of Member States free from the disease, in relation to Sweden and amending Commission Decision 95/109/EC (notified under document number C(1998) 1355) (Text with EEA relevance)

OJ L 163, 6.6.1998, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/362/oj

31998D0362Official Journal L 163 , 06/06/1998 P. 0048 - 0049


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI tad-19 ta' Mejju 1998 li temenda għat-tieni darba d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/42/KEE, li tikkonċerna garanziji addizzjonali relatati ma' rhinotracheitis infettiva bovina għall-bovini destinati għall-Istati Membri jew għal reġjuni tal-Istati Membri li huma ħielsa mill-marda, fir-rigward ta' l-Isvezja u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 95/109/KE (notifikata taħt id-dokument C(1998) 1355) (Test b'rilevanza għaż-ZEE) (98/362/KE) IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ, Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta' Ġunju 1964 dwar il-problemi tas-saħħa tal-annimali li jaffettwaw il-kummerċ intra-Komunitarju tal-annimali ta' l-ifrat u tal-majjal(1), kif l-aħħar emendata u aġġornata mid-Direttiva tal-Kunsill 97/12/KE (2), u partikolarment l-Artikoli 9(3) u 10(2) tagħha, Billi kien approvat programm ta' eradikazzjoni ta' rhinotracheitis infettiva ta' l-ifrat (IBR) fl-Isvezja, permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 95/71/KE (3); billi l-programm kien ikkunsidrat bħala ta' suċċess fl-eradikazzjoni ta' din il-marda mill-Isvezja; Billi biex ikun żgurat il-progress u jintemm b'suċċess il-programm mibdi IBR, l-Isvezja kienet mogħtija ċerti garanziji addizzjonali mid-Deċiżjoni tal-Kommissjoni 95/109/KE (4); Billi l-Isvezja tikkonsidra li t-territorju tagħha huwa ħieles mir-rhinotracheitis infettiva ta' l-ifrat u ssottomettit lill-Kummissjoni dokumentazzjoni li juri dan; (1) ĠU C 121, tad-29.7.1964, p. 1977/64. (2) ĠU L 109, tal-25.4.1997, p. 1. (3) ĠU L 59, tas-17.3.1997, p. 33. (4) ĠU L 79, tas-7.4.1995, p. 32. Billi l-awtoritajiet ta' l-Isvezja japplikaw għal regoli ta' moviment nazzjonali tal-annimali ta' l-ifrat mill-inqas ekwivalenti bħal dawk maħsuba fid-Deċiżjoni preżenti; Billi d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/42/KEE(5) kif emendata mid-Deċiżjoni 94/962/KEE(6), tagħti garanziji addizzjonali għar-rigward ta' rhinotracheitis infettiva ta' l-ifrat destinati għad-Danimarka u l-Finandja; Billi huwa xieraq li jkunu proposti ċerti garanziji addizzjonali biex ikun protett il-progress magħmul fl-Isvezja; billi huwa għalhekk xieraq li tkun emendata din id-Deċiżjoni biex jingħataw l-istess garanziji lill-Isvezja; Billi l-miżuri provduti f'din id-Deċiżjoni huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat Veterinarju Permanenti, ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI: Artikolu 1 L-Anness tad-Deċiżjoni 93/42/KEE huwa sostitwit bl-Anness ta' din id-Deċiżjoni. Artikolu 2 It-tieni linja tal-Anness tad-Deċiżjoni 95/109/KE hija mħassra. Artikolu 3 Din id-Deċiżjoni hija ndirizzata lill-Istati Membri. Magħmula Brussel, fid-19 ta' Mejju 1998. Għall-Kommissjoni Franz FISCHLER Membru tal-Kommissjoni (5) ĠU L 16, tal-25.1.1993, p. 50. (6) ĠU L 371, tal-31.12.1994, p. 27. ANNESS Stat Membru Reġjun Danimarka Ir-reġjuni kollha Finlandja Ir-reġjuni kollha Svezja Ir-reġjuni kollha

.

Top