EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0293

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ April, 1998 li jikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ qamħirrun modifikat ġenetikament (Zea mays L.T.25), skond id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEETest b’relevanza għaż-ZEE

OJ L 131, 5.5.1998, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 141 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 141 - 142
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 62 - 63

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/293/oj

31998D0293Official Journal L 131 , 05/05/1998 P. 0030 - 0031


Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni

tat-22 ta’ April, 1998

li jikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ qamħirrun modifikat ġenetikament (Zea mays L.T.25), skond id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE

(Test b’relevanza għaż-ZEE)

(98/293/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE tat-23 ta’ April, 1990 dwar ir-rilaxx bil-ħsieb fl-ambjent ta’ organiżmi ġenetikament modifikati [1], kif l-aħħar emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 97/35/KE [2], u b’mod partikolari l-Artikolu 13 ta’ din,

Billi l-Artikoli 10 sa 18 tad-Direttiva 90/220/KEE jistabbilixxu proċedura Komunitarja li tippermetti li l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru biex jagħti l-kunsens tiegħu għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li jkollhom, jew li jikkonsistu f’organiżmi ġenetikament modifikati;

Billi kienet sottomessa notifika rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodott bħal dan lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Franza;

Billi l-awtoritajiet kompetenti ta’ Franza sussegwentament għaddew l-inkartament lill-Kummissjoni b’opinjoni favorevoli;

Billi l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri oħra ressqu oġġezzjonijiet għall-imsemmi inkartament;

Billi sussegwentament in-notifikatur biddel it-tikketta proposta fl-inkartament oriġinali kif ġej:

- biex fuq l-ixkejjer ta’ żrieragħ destinati biex jinbiegħu lill-bdiewa jissemma li l-prodott ġie modifikat ġenetikament biex isir tolleranti għall-erbiċida glufosinate-ammonium,

- biex ikun indikat, jew fuq it-tikketta ta’ l-ixkejjer ta’ żrieragħ destinati biex jinbiegħu lill-bdiewa jew fuq id-dokumenti li jkunu magħhom, li minħabba l-modifika ġenetika oriġinali jistgħu jkunu applikabbli ħteġijiet speċifiċi għal tikketti għal materjal maħsuda, u,

- jfornu informazzjoni rigward il-ħxejjex ġenetikament modifikati li huma soġġetti għal din in-notifika u li huma prodotti minn, jew taħt liċenzja ta’ Hoechst Schering AgrEvo GmbH barra l-Komunità, għal dawk il-kumpaniji li huma magħrufa li jimportaw il-ħxejjex konċernati fil-Komunità għal ipproċessar

Billi, in-notifikatur sussegwentament żied aktar informazzjoni ma’ l-inkartament oriġinali;

Billi, għalhekk, fi qbil ma’ l-Artikolu 13(3), tad-Direttiva 90/220/KEE, il-Kummissjoni hija mitluba tieħu deċiżjoni fi qbil mal-proċedura stabbilità fl-Artikolu 21 ta’ dik id-Direttiva;

Billi l-Kummissjoni fittxet l-opinjoni tal-Kumitati Xjentifiċi relevanti stabbiliti mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/579/KE [3] dwar dan l-inkartament; billi l-opinjoni ntbagħtet fl-10 ta’ Frar, 1998 mill-Kumitat Xjentifiku dwar il-Pjanti li kkonkluda li ma hemm ebda raġuni li wieħed jemmen li t-tqegħid fis-suq tal-prodott kien se jkollu effetti mhux mixtieqa fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent;

Billi l-Kummissjoni, wara li eżaminat kull waħda mill-oġġezzjonijiet imqajma fid-dawl tad-Direttiva 90/220/KEE, l-informazzjoni sottomessa fl-inkartament u l-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar il-Pjanti, waslet għall-konklużjoni li ma hemm ebda raġuni li wieħed jemmen li se jkun hemm effetti mhux mixtieqa fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent bl-introduzzjoni fil-qamħirrun tal-kodiċi ġenetiku tal-phosphinothricine acetyltransferase u tal-kodiċi ġenetiku maqsum tal-beta-lactamase;

Billi l-awtorizzazzjoni ta’ erbiċidi kimiċi applikata għal pjanti u l-evalwazzjoni ta’ l-impatt ta’ l-użu tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent tiġi direttament fl-iskop tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju, 1991 rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti [4], kif l-aħħar emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 97/73/KE [5], u mhux fl-iskop tad-Direttiva 90/220/KEE;

Billi l-Artikolu 11(6), u l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 90/220/KEE jipprovdi garanziji addizzjonali fil-każ fejn informazzjoni ġdida rigward ir-riskji tal-prodott jsiru disponibbli;

Billi l-miżuri li għalihom hemm disposizzjoni f’din id-Deċiżjoni huma fi qbil ma’ l-opinjoni tal-kumitat stabbilit mill-Artikolu 21 tad-Direttiva 90/220/KEE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1. Bla ħsara għal leġislazzjoni oħra tal-Komunità, b’mod partikolari d-Direttivi tal-Kunsill 66/402/KEE [6] u 70/457/KEE [7] u r-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [8], u suġġett għall-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, l-awtoritajiet kompetenti ta’ Franza għandhom jagħtu l-kunsens għat-tqegħid fis-suq tal-prodott li ġej, notifikat minn AgrEvo France (Ref C/F/ 95/12/07):

żrieragħ ta’ qamħirrun modifikat ġenetikament (Zea mays L.) b’tolleranza akbar għall-glufosinate-ammonium u miksuba mil-linja ta’ qamħirrun HE/89, trasformazzjoni T25, li tkun inbidlet bl-għajnuna ta’ plasmide pUC/Ac li jkun fih:

(a) kodiċi ġenetiku sintetiku pat għal phosphinothricine acetyl transferase taħt ir-regolament ta’ promotur 35S u sekwenzi terminali minn Mosaic Virus tal-pastard, u

(b) ġene truncated beta-lactamase b’nuqqas ta’ madwar 25 % mill-ġene min-naħa tal-5’ u, li meta jkun lest, jikkodifika għal reżistenza antibijotika betalactam u l-oriġini Col E1 tar-replika ta’ pUC.

2. Il-kunsens għandu jgħodd għal kull dixxendenza li toħroġ minn taħlit tal-prodott ma’ kull qamħirrun imkabbar tradizzjonalment.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hi ndirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel,22 ta’ April, 1998

Għall-Kummissjoni

Ritt Bjerregaard

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 117, tat-8.5.1990, p. 15.

[2] ĠU L 169, tas-27.6.1997, p. 72.

[3] ĠU L 237, tat-28.8.1997, p. 18.

[4] ĠU L 230, tad-19.8.1991, p. 1.

[5] ĠU L 353, ta’ l-24.12.1997, p. 26.

[6] ĠU C 125, tal-11.7.1966, p. 2309/66.

[7] ĠU L 225, tat-12.10.1970, p. 1.

[8] ĠU L 43, ta’ l-14.2.1997, p. 1.

--------------------------------------------------

Top