Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1627

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1627/94 tas-27 ta' Ġunju 1994 li jniżżel ċerti dispożizzjonijiet rigward permessi speċjali tas-sajd

OJ L 171, 6.7.1994, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 006 P. 86 - 92
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 006 P. 86 - 92
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 209 - 215

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1627/oj

31994R1627Official Journal L 171 , 06/07/1994 P. 0007 - 0013
Finnish special edition: Chapter 4 Volume 6 P. 0086
Swedish special edition: Chapter 4 Volume 6 P. 0086


Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1627/94

tas-27 ta' Ġunju 1994

li jniżżel ċerti dispożizzjonijiet rigward permessi speċjali tas-sajd

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropeja, u b'mod partikolari l-Artikolu 43 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [2],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [3],

Billi skond l-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3690/93 tal-20 ta' Diċembru 1993 li jwaqqaf sistema tal-Komunità li tniżżel regoli għall-informazzjoni minima li għandu jkun hemm fil-liċenzi tas-sajd [4], il-Kunsill irid jadotta d-dispożizzjonijiet ġenerali fuq permessi speċjali tas-sajd applikabbli għall-bastimenti tas-sajd tal-Komunità u għal bastimenti li jtajru bandiera ta' pajjiz terz u li jaħdmu fl-ilmijiet tas-sajd tal-Komunità;

Billi, skond l-Artikoli 4 u 8 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3760/92 tal-20 ta' Diċembru 1992 li jwaqqaf sistema fil-Komunità għas-sajd u l-akwakultura [5], il-Kunsill jista jistabilixxi ċerti kondizzjonijiet għall-aċċess mill-bastimenti tas-sajd tal-Komunità għal ilmijiet u risorsi li jistgħu jinkludu il-ħtieġa ta' permessi speċjali tas-sajd;

Billi huwa l-Kunsill li jiddeċiedi f'kull każ fuq id-definizzjoni xierqa ta' żona tas-sajd u fejn xieraq jispeċifika fid-dettall inter alia l-ħażniet jew gruppi ta' ħażniet, ilmijiet u/jew attrezzar tas-sajd bit-tir li jwaqqaf sistema ta' permessi speċjali għal dik iż-żona tas-sajd;

Billi, madankollu, f'dan l-istadju għadu ma ġiex stabbilit il-bżonn li dawn il-permessi tas-sajd jinħarġu wkoll għall-bastimenti żgħar li jistadu biss fl-ilmijiet territorjali tal-bandiera tal-Istat Membru, billi huwa possibbli, kull meta jkun meħtieġ, li jiġi rregolat l-isforz tas-sajd ta' dawn il-bastimenti b'mezzi oħrajn;

Billi, fil-kuntest ta' ftehim fuq is-sajd konklużi bejn il-Komunità u pajjiżi terzi, l-attivitajiet tas-sajd ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-pajjiz terz u li joperaw fl-ilmijiet tas-sajd tal-Komunità għandhom ikunu suġġetti għall-liċenza tas-sajd, li tkun supplimentata b'permess speċjali tas-sajd;

Billi xieraq li fil-livell tal-Komunità jitwaqqfu l-proċeduri li taħthom kull Stat Membru joħroġ u jreġġi l-permessi speċjali tas-sajd applikabbli għall-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom, u dawk li taħthom il-Kummissjoni toħroġ u treġġi liċenzi li jkunu supplimentati b'permessi tas-sajd applikabbli għall-bastimenti li jtajru l-bandiera ta' pajjiz terz u li jaħdmu fl-ilmijiet tas-sajd tal-Komunità;

Billi l-Kummissjoni trid tkun f'pożizzjoni li tiżgura konformità mal-liġi tal-Komunità fir-rigward tat-treġġija ta' permessi speċjali tas-sajd mill-Istat Membru tal-bandiera;

Billi sabiex tiġi żgurata politika konsistenti ta' konservazzjoni u amministrazzjoni tar-riżorsi, għandhomn jitwaqqfu proċeduri sabiex jittrasmettu l-informazzjoni li tinsab fil-permessi tas-sajd nazzjonali;

Billi l-possibiltà li jiġu applikati penali kif ipprovdut fl-Artikolu 31(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jwaqqaf sistema ta' kontroll applikabbli għall-politika komuni tas-sajd [6], inkluz is-sospensjoni possibli jew l-irtirar ta' liċenza tas-sajd, x' aktarx li tikkontribwixxi għal titjib fir-regolament dwar l-esplojtazzjoni; billi, għalhekk, huwa importanti għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera li jkunu kapaċi jibdew proċeduri għas-sospensjoni jew l-irtirar tal-permess speċjali tas-sajd permezz ta' deċiżjoni amministrattiva;

Billi, għal dan il-għan, regoli dettaljati għall-applikazzjoni jridu jiġu mqegħda rigward proċeduri ta' informazzjoni fil-livell tal-Istati Membri bejn l-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza tal-attivitajiet tas-sajd u l-awtoritajiet responsabbli li jittieħdu proċeduri fir-rigward ta' ksur mill-Istat Membru tal-bandiera-;

Billi sabiex jiġi żgurat il-kontroll fuq attivitajiet tas-sajd li jkunu suġġetti għall-permessi speċjali tas-sajd, iridu jiġu stabbiliti regoli ġenerali sabiex ikopru il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet responsabbli għall-ħruġ u t-treġġija ta' permessi speċjali tas-sajd u l-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza tal-attivitajiet tas-sajd;

Billi d-dispożizzjonijiet fuq il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KEE) Nru 3760/92 u l-Artikolu 37 tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 għandhom jiġu applikati għall-informazzjoni miġbura taħt dan ir-Regolament; billi l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jieħdu miżuri xierqa għal dan l-iskop,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1. Dan ir-Regolament iniżżel dispożizzjonijiet ġenerali rigward:

(a) liċenzi speċjali ta' sajd applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità bla ħsara għall-miżuri tal-Komunità fir-rigward tal-kondizzjonijiet ta' aċċess għall-ilmijiet u riżorsi adottati skond l-Artikoli 4 u 8 tar-Regolament (KEE) Nru 3760/92. Kull darba li l-Kunsill jiddeċiedi fuq il-kondizzjonijiet ta' aċċess għandu jevalwa l-ħtieġa għal liċenzi speċjali tas-sajd;

(b) liċenzi tas-sajd u liċenzi speċjali applikabbli għall-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' pajjiz terz u li joperaw fl-ilmijiet tas-sajd tal-Komunità fil-kuntest ta' ftehim ta' sajd konkluz bejn il-Komunità u dak il-pajjiz;

(ċ) proċeduri għat-trasmissjoni tal-informazzjoni li tinstab fil-permessi nazzjonali tas-sajd.

2. Bastimenti taħt l-10 m ta' t-tul totali li jtajru bandiera ta' Stat Membru u li jistadu esklussivament fl-ilmijiet territorjali tal-Istat Membru tal-bandiera għandhom jiġu esklużi mill-obligu li jkollhom permess speċjali tas-sajd.

Artikolu 2

1. Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament:

(a) "permess speċjali tas-sajd" ifisser awtoriżżazzjoni ta' sajd maħruġa minn qabel lil bastiment tas-sajd tal-Komunità li jissuplimenta l-liċenza tas-sajd, li jippermetti lil-bastiment li jagħmel attivitajiet tas-sajd matul perjodu speċifiku, f'żona stabbilita, għal industrija stabbilita, skond il-miżuri adottati mill-Kunsill;

(b) "liċenza tas-sajd u permess speċjali ta' bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' pajjiz terz" tfisser l-attestazzjoni mill-Kummissjoni li tagħti l-informazzjoni minima rigward l-identifikazzjoni, il-karatteristiċi tekniċi u t-tqassim tal-bastiment, supplimentat minn awtoriżżazzjoni minn qabel li tgħina twettaq il-ħidmiet fl-ilmijiet tas-sajd tal-Komunità skond id-dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi tal-Komunità u l-ftehim tas-sajd konkluż mal-pajjiz ikkonċernat.

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jsejħu l-permess b'isem differenti kemm-il darba huwa assolutament ċar li huwa permess fit-tifsira ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

1. Il-permess tas-sajd maħruġ skond l-Artikolu 7 irid ikollu fih ta' l-anqas l-informazzjoni mniżżla fl-Anness I.

2. Il-liċenza tas-sajd u l-permess speċjali applikabbli għall-bastimenti li jtajru bandiera ta' pajjiz terz għandu jkun fihom ta' l-anqas l-informazzjoni mniżżla fl-Anness II.

Artikolu 4

1. L-Istat Membru tal-bandiera għandu joħroġ u jreġġi l-liċenzi speċjali tas-sajd għall-bastimenti li jtajru l-bandiera b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-Komunità, inkluz il-miżuri mniżżla fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KEE) Nru 3760/92.

2. Il-Kummissjoni għandha toħroġ u treġġi, f'isem il-Komunità, il-liċenzi tas-sajd u l-permessi speċjali tal-bastimenti li jtajru l-bandiera ta' pajjiz terz, skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-Komunità u d-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-patti ta' ftehim tas-sajd konklużi mal-pajjiz ikkonċernat jew imwettaq fil-qafas ta' dak il-ftehim.

Artikolu 5

1. L-Istat Membru tal-bandiera m'għandux joħroġ permess speċjali tas-sajd jekk il-bastiment ikkonċernat m'għandux liċenza tas-sajd miksuba skond ir-Regolament (KE) Nru 3690/93 jew jekk il-liċenza tas-sajd tagħha ġiet sospiża jew irtirata skond l-Artikolu 5 ta' dak ir-Regolament.

2. permess speċjali tas-sajd jiġi annullat fejn il-liċenza tas-sajd li tikkorrispondi mal-bastiment ġiet irtirata definitivament; għandha tiġi sospiża fejn il-liċenza ġiet irtirata temporanjament.

Artikolu 6

1. Il-bastimenti li għalihom saret referenza fl-Artikolu 1(a) u (b) biss li għandhom permessi tas-sajd speċjali għandhom jiġu awtoriżżati, skond il-kondizzjonijiet imniżżla f'dawn il-permessi, sabiex jistadu, iżommu abbord, jitrasbordaw u jniżżlu l-ħut mill-ħażna jew grupp ta' ħażniet li għalihom saret referenza fil-permess, ħlief fejn il-Kunsill iddeċieda fuq derogazzjoni ta' regoli għal qbid sekondarju f'kazijiet speċjali.

2. Kull permess speċjali tas-sajd għandu jkun validu għall-bastiment tas-sajd wieħed biss.

3. Il-bastimenti tas-sajd għandhom ikunu awtoriżżati li jżommu diversi permessi speċjali tas-sajd.

Il-bastimenti tas-sajd tal-Komunità li joperaw fl-ilmijiet tas-sajd tal-Komunità u f'ilmijiet għolja.

Artikolu 7

1. L-Istat Membru tal-bandiera għandu jidentifika l-bastimenti x'aktarx imqabbda f'attività tas-sajd bla ħsara għall-kondizzjonijiet ta' aċċess imsemmija fl-Artikolu 1(a). Għandu jiżgura li dawn il-bastimenti jilħqu l-kondizzjonijiet imniżżla mill-Kunsill u jgħaddi l-informazzjoni rilevanti lill-Kummissjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-informazzjoni pprovduta mill-Istat Membru, tiċċekja jekk tikkonformax mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-Komunità u d-deċiżjonijiet meħuda skond l-Artikolu 13, u tinforma l-Istat Membru bil-konklużjonijet tagħha fi żmien li ma jeċċediex 10 t'ijiem ta' xogħol.

Il-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kkwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni jista', fejn xieraq, jiddeċiedi li jadotta terminu perentorju differenti għall-applikazzjoni speċifika tal-arranġamenti tal-permessi speċjali tas-sajd.

3. L-Istat Membru tal-bandiera jista' joħroġ permess speċjali tas-sajd fuq il-wasla tal-konklużjonijet tal-Kummissjoni, jew fl-egħluq tal-perjodu mniżżel fil-paragrafu 2.

4. Sabiex jiżgura konformità mal-miżuri tal-Komunità għall-konservazzjoni u t-treġġija tar-riżorsi, adottati skond l-Artikolu 4 u 8 tar-Regolament (KEE) Nru 3760/92, l-Istat Membru tal-bandiera għandu jieħu l-passi xierqa, inkluz fejn meħtieġ il-modifikazzjoni jew sospensjoni, kollu jew f'parti, ta' kull permess speċjali tas-sajd li jkun maħruġ, u għandu jinforma l-Kummissjoni dwar dan.

Artikolu 8

1. Fejn l-Istat Membru tal-bandiera, skond l-artikolu 9 tar-Regolament (KEE) Nru 3760/92, ikun adotta dispożizzjonijiet nazzjonali, taħt forma ta' permess tas-sajd nazzjonali, għad-distribuzzjoni bejn bastimenti tas-sajd individwali tal-possibiltajiet tas-sajd allokati skond l-Artikolu 8 ta' dak ir-Regolament, għandu jibgħat kull sena lil-Kummissjoni l-informazzjoni fuq il-bastimenti awtoriżżati li jaħdmu f'attività tas-sajd f'żona tas-sajd partikolari, skond dawn id-dispożizzjonijiet.

2. Fejn l-Istati Membri, skond l-artikolu 10 tar-Regolament (KEE) Nru 3760/92, waqqfu permess speċifiku nazzjonali, għandhom jibgħatu lill-Kummissjoni kull sena riassunt tal-informazzjoni li tinsab fl-applikazzjonijiet tal-permessi u figuri relatati fuq kollox mal-isforz tas-sajd.

Bastimenti li jtajru bandiera ta' pajjiz terz li jaħdmu fl-ilmijiet tas-sajd tal-Komunità.

Artikolu 9

1. Skond il-miżuri relatati mal-konservazzjoni u t-treġġija tar-riżorsi adottati mill-Kunsill, applikabbli għall-bastimenti li jtajru bandiera ta' pajjiz terz, l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiz terz partikolari għandhom jittrasmettu lill-Kummissjoni applikazzjonijiet għall-liċenzi tas-sajd u permessi tas speċjali tas-sajd għall-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom li x'aktarx jindaħlu għal ħidmiet ta' sajd fl-ilmijiet tal-Komunità fil-qafas tal-possibbiltajiet mgħotija mill-Komunità lil dak il-pajjiz.

2. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-applikazzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1 u għandha toħroġ liċenzi speċjali tas-sajd skond il-miżuri adottati mill-Kunsill u d-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-ftehim konkluż mal-pajjiz partikolari jew adottat fil-qafas ta' dak il-ftehim.

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtoritajiet ta' l-ispezzjoni kompetenti nominati mill-Istati Membri bil-permessi tas-sajd u permessi speċjali maħruġa.

Artikolu 10

1. L-Istati Membri għandhom minnufiħ jinnotifikaw lill-Kummissjoni b' kull ksur irrekordjat li għandu x'jaqsam ma' kull bastiment li jtajjar bandiera ta' pajjiz terz.

2. Wara n-notifika kif imsemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista' tissospendi jew tirtira l-liċenza tas-sajd u l-permessi speċjali tas-sajd maħruġa skond l-Artikolu 9, u tista' tirrifjuta li toħroġ liċenza speċjali tas-sajd u permess speċjali tas-sajd lill-bastiment ikkonċernat. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-pajjiz terz bid-deċiżjoni.

3. Il-Kummissjoni għandha minnufiħ tgħarraf lill-awtoritajiet tal-ispezzjoni tal-Istati Membri kkonċernati bil-miżuri meħuda skond il-paragrafu 2.

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 11

L-Istat Membru tal-bandiera għandu jlesti r-rekords msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 3690/93 sabiex jagħmel ġabra sħiħa tal-informazzjoni relatata mal-permessi speċjali tas-sajd maħruġa skond l-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 109/94 tad-19 ta' Jannar 1994 rigward ir-reġistru tal-bastiment tas-sajd tal-Komunità [7], bil-ħsieb li ssir aktar effettiva l-kooperazzjoni pprovduta fl-Artikolu 14.

Artikolu 12

L-Istati Membri għandhom jappuntaw l-awtoritajiet kompetenti għall-ħruġ ta' liċenzi tas-sajd kif ipprovdut fl-Artikolu 7 u jadottaw miżuri xierqa sabiex jiżguraw li s-sistema hija effettiva. Għandhom jinnotifikaw lill-Istati Membri oħra u l-Kummissjoni bl-isem u l-indirizz ta' dawn l-awtoritajiet. Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bil-miżuri li ttieħdu mhux aktar minn sitt xhur wara li dan ir-Regolament ikun daħal fis-seħħ u, jekk issir xi bidla, kemm jista' jkun malajr.

Artikolu 13

1. Wara n-notifikazzjoni skond l-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 jew taħt ir-regoli għall-implimentazzjoni tas-sistema internazzjonali ta' spezzjonar, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera għandhom japplikaw, fejn xieraq, skond il-liġi nazzjonali, il-proċeduri addattati, li jiddependu mill-gravità tal-ksur, li jirriżulta minn:

- multi,

- l-ikkonfiskar tat-tagħmir tas-sajd u qbid projbit,

- l-arrest tal-bastiment,

- impediment temporanju tat-tbaħħir tal-bastiment,

- sospensjoni tal-permess speċjali tas-sajd,

- irtirar tal-permess speċjali tas-sajd,

waqt li għandha tittieħed in konsiderazzjoni kull piena imposta mill-awtoritajiet kompetenti li skoprew l-infrazzjoni.

2. Regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' paragrafu 1 għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura mniżżla fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KEE) Nru 3760/92, b'mod partikolari sabiex jiżguraw li l-Istati Membri tal-bandiera japplikaw dan il-paragrafu b'mod imparzjali u trasparenti.

Artikolu 14

1. Kull Stat Membru tal-bandiera u Stati Membri responsabbli mill-ispezzjoni fl-ilmijiet marittimi li jaqgħu taħt is-sovranità tagħhom jew taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw konformità mal-kondizzjonijiet tal-permessi speċjali tas-sajd.

2. Għal dan il-għan, l-Istati Membri tal-bandiera għandhom jinnotifikaw lill-Istat Membru responsabbli mill-ispezzjoni:

(a) bl-informazzjoni relatata mal-permessi speċjali tas-sajd, hekk kif jinħarġu, li kienu ingħataw lil-bastimenti li x'aktarx jistadu fl-ilmijiet ikkonċernati;

(b) matul is-sena tas-sajd, mingħajr dewmien u fuq talba tal-Istat Membru responsabbli mill-ispezzjoni, bil-validità tal-permess speċjali tas-sajd miżmum minn bastiment li jistad fl-ilmijiet ikkonċernati, u fuq inizjattiva tiegħu, bil-permessi speċjali tas-sajd li jkunu skadew.

3. Fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-Istat Membru responsabbli mill-ispezzjoni, l-Istat Membru tal-bandiera għandu jikkomunika l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 (b) mingħajr dewmien.

Artikolu 15

L-Artikolu 13 tar-Regolament (KEE) Nru 3760/92 u l-Artikolu 37 tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 għandhom japplikaw għal-informazzjoni miksuba skond dan ir-Regolament.

Artikolu 16

Ir-regoli dettaljati għat-twettieq tal-Artikoli 7, 8 u 10 għandhom jiġu adottati skond il-proċedura mniżżla fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KEE) Nru 3760/92.

Artikolu 17

Il-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni sal-31 ta' Diċembru 1994 fuq id-dispożizzjonijiet proposti mill-Kummissjoni rigward l-applikazzjoni tas-sistema ta' permessi speċjali tas-sajd applikabbli għal bastimenti li jtajru l-bandiera ta' kull Stat Membru u li jaħdmu fl-ilmijiet ta' pajjiz terz taħt il-patti tal-ftehim tas-sajd bejn il-Komunità u dak il-pajjiz, waqt li jieħdu in konsiderazzjoni l-implikazzjonijiet legali ta' l-applikazzjoni ta' din is-sistema għall-leġislazzjoni tal-Istati Membri.

Artikolu 18

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet ġurnata ta' wara li jiġi ppublikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 1995.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-27 ta' Ġunju 1994.

Għall-Kunsill

Il-President

C. Simitis

[1] ĠU C 310, tas-16.11.1993, p. 13.

[2] ĠU C 20, ta' l-24.1.1994, p. 540.

[3] ĠU C 34, tat-2.2.1994, p. 73.

[4] ĠU L 341, tal-31.12.1993, p. 93.

[5] ĠU L 389, tal-31.12.1992, p. 1.

[6] ĠU L 261, ta' l-20.10.1993, p. 1.

[7] ĠU L 19, tat-22.1.1994, p. 5.

--------------------------------------------------

L-ANNESS I

L-INFORMAZZJONI MINIMA LI GĦANDU JKUN HEMM F'PERMESSI TAS-SAJD SPEĊJALI MAĦRUĠIN KONFORMEMENT MA' L-ARTIKOLI 7 U 9

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

L-ANNESS II

INFORMAZZJONI MINIMA LI GĦANDHA TKUN TINSAB FIL-LIĊENZI TAS-SAJD U PERMESSI SPEĊJALI TAS-SAJD MAĦRUĠA GĦAL BASTIMENTI B'LIĊENZA TAS-SAJD LI JTAJRU BANDIERA TA' PAJJIZ TERZ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top