EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0075

Id-Direttiva tal-Kunsill 94/75/KE tat-22 ta' Diċembru 1994 li temenda d-Direttiva 94/4/KE u tintroduċi miżuri ta' deroga temporanja applikabbli għall-Awstrija u għall-Ġermanja

OJ L 365, 31.12.1994, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 003 P. 9 - 9
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 003 P. 9 - 9
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 196 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 196 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 41 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/75/oj

31994L0075Official Journal L 365 , 31/12/1994 P. 0052 - 0052
Finnish special edition: Chapter 9 Volume 3 P. 0009
Swedish special edition: Chapter 9 Volume 3 P. 0009


Id-Direttiva tal-Kunsill 94/75/KE

tat-22 ta' Diċembru 1994

li temenda d-Direttiva 94/4/KE u tintroduċi miżuri ta' deroga temporanja applikabbli għall-Awstrija u għall-Ġermanja

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat ta' Sħubija ta' l-1994, u b'mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu, u l-Att ta' Sħubija ta' l-1994, u b'mod partikolari l-Artikolu 151(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi, fil-5 ta' Settembru 1994, ir-Repubblika ta' l-Awstrija talbet deroga bbażata fuq dik applikabbli mill-1 ta' April 1994 għar-Repubblika Federali tal-Ġermanja skond l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 94/4/KE ta' l-14 ta' Frar 1994 li temenda d-Direttivi 69/196/KEE u 77/388/KEE u li żżid il-livell ta' għajnuniet għal vjaġġaturi li ġejjin minn pajjiżi terzi u l-limiti fuq ix-xiri bla ħlas ta' taxxa fi vjaġġi ġewwa l-Komunità [1];

Billi dik it-talba hi mmirata b'mod partikolari biex iżżomm, sa l-1 ta' Jannar 1998, il-limitu preżentement applikabbli fl-Awstrija dwar importazzjonijiet ta' oġġetti minn vjaġġturi li jidħlu fit-territroju tagħha minn fruntiera ta' art li tgħaqqadha ma' pajjiżi li m'humiex Stati Membri u membri ta' l-Assoċjazzjoni dwar Kummerċ Ħieles Ewropew (EFTA);

Billi għandhom ikunu kkunsidrati d-diffikultajiet ekonomiċi x'aktarx kkawżati fl-Awstrija mill-ammont ta' għajnuniet fil-każ tal-vjaġġaturi kkonċernati;

Billi, madankollu, hu meħtieġ li jkun evitat tgħawwiġ fil-kompetizzjoni li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' limiti differenti meta jsir qsim tal-fruntieri esterni li jgħaqqdu lill-Komunità ma' pajjiżi li m'humiex membri ta' l-EFTA; billi hu importanti li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika ta' l-Awstrija għandhom japplikaw l-istess limitu dwar importazzjonijiet ta' oġġetti ġewwa t-territorji rispettivi tagħhom minn vjaġġaturi ġejjin mill-pajjiżi msemmija,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

"2. Bħala deroga mill-paragrafu 1, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika ta' l-Awstrija għandhom ikunu awtorizzati li jdaħħlu fis-seħħ il-miżuri meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 1998 għal oġġetti importatati minn vjaġġaturi li jidħlu fit-territorju Ġermaniż jew Awstrijak minn fruntiera ta' art li tgħaqqad lill-Ġermanja jew lill-Awstrija ma' pajjiżi li m'humiex Stati Membri jew membri ta' l-EFTA jew, meta jkun applikabbli, permezz ta' navigazzjoni max-xtajta li ssir mill-pajjiżi msemmija.

Madankollu, mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Adeżjoni ta' l-1994, dawk l-Istati Membri għandhom jagħtu għajnuna ta' mhux anqas minn 75 ECU fuq importazzjonijiet mill-vjaġġaturi msemmija fis-subparagrafu preċedenti.'"

Artikolu 2

1. Suġġetti għad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Adeżjoni ta' l-1994, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva, sad-data tad-dħul fis-seħħ tagħha. Dawn għandhom minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn dik ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni tagħhom. Il-metodi kif issir dik ir-referenza għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi domestika li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-istess data bħal dik tat-Trattat ta' Adeżjoni ta' l-1994.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija ndirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, fit-22 ta' Diċembru 1994.

Għall-Kunsill

Il-President

H. Seehofer

[1] ĠU L 60, tat-3.3.1994, p. 14.

--------------------------------------------------

Top