Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0012

Id-Direttiva 94/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Marzu 1994 marbuta ma’ miżuri li għandhom jittieħdu kontra t-tniġġis ta’ l-arja mill-gassijiet li joħorġu mill-vetturi bil-mutur u li temenda d-Direttiva 70/220/KEE

OJ L 100, 19.4.1994, p. 42–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 44 - 54
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 44 - 54
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 61 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 61 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; Imħassar b' 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/12/oj

31994L0012Official Journal L 100 , 19/04/1994 P. 0042 - 0052
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 26 P. 0044
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 26 P. 0044


Id-Direttiva 94/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tat-23 ta’ Marzu 1994

marbuta ma’ miżuri li għandhom jittieħdu kontra t-tniġġis ta’ l-arja mill-gassijiet li joħorġu mill-vetturi bil-mutur u li temenda d-Direttiva 70/220/KEE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-KOMUNITÀ EWROPEA,

Wara li kkunsidraw t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 100a ta’ dan;

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Filwaqt li jaġixxu in konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 189b tat-Trattat,

Billi huwa importanti li jiġu adottati miżuri fil-kuntest tas-suq intern; billi s-suq intern għandu jkollu fih żona fejn ma jkun hemm l-ebda fruntieri interni, u li fih jkun garantit il-moviment liberu tal-merkanzija, persuni, servizzi u kapital;

Billi l-ewwel programm ta’ azzjoni tal-Komunità Ewropea dwar il-protezzjoni ta’ l-ambjent [3], approvat mill-Kunsill fit-22 ta’ Novembru 1973, sejjaħ għal kunsiderazzjoni ta’ l-aktar avvanzi xjentifiċi reċenti biex jiġi miġġieled it-tniġġis ta’ l-arja kkawżat minn gassijiet li joħorġu minn vetturi bil-mutur u għal direttivi li kienu adottati qabel biex jiġu emendati kif xieraq; billi il-ħames programm ta’ azzjoni, li fil-qafas ġenerali tiegħu kien approvat mill-Kunsill fir-risoluzzjoni tiegħu nhar l-1 ta’ Frar 1983 [4], jipprovdi għal sforz akbar biex jitnaqqas b’mod sostanzjali l-livell preżenti ta’ ħruġ ta’ tniġġis minn vetturi bil-mutur;

Billi l-għanijiet biex jitnaqqas il-livell ta’ ħruġ ta’ tniġġis minn vetturi bil-mutur, kif ukoll it-twaqqif u t-tħaddim tas-suq intern għal vetturi ma jistax jinkiseb biżżejjed minn Stati Membri individwali, u li għalhekk ikun jista’ jinkiseb aħjar bl-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jittrattaw il-miżuri li għandhom jittieħdu għal kontra t-tniġġis ta’ l-arja kkawżat minn vetturi bil-mutur;

Billi huwa magħruf illi l-iżvilupp tat-trasport fil-Komunità wassal għal pressjoni akbar fuq l-ambjent; billi ċertu numru ta’ estimi uffiċjali taż-żieda fid-densità tat-traffiku kien inqas mill-figuri uffiċjali; billi għal din ir-raġuni għandhom jiġu stabbiliti standards ta’ kwalità aktar stretti għal vetturi kollha bil-mutur;

Billi l-Kummissjoni adottat il-programm Ewropew dwar l-emissjonijiet, karburanti u teknoloġiji tal-magni (EPEFE); billi dak il-programm twaqqaf biex jiżgura li dawk il-proposti għal direttivi li jsiru fil-futur li jittrattaw il-ħruġ ta’ tniġġis isibu l-aħjar soluzzjonijiet kemm għal konsumatur kif ukoll għall-ekonomija; billi dak il-programm jifforma parti mill-kontribuzzjonijiet li jistgħu jsiru kemm minn vetturi kif ukoll mill-karburanti li jmexxuhom;

Billi d-Direttiva tal-Kunsill 70/220/KEE [5], li tittratta dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu kontra t-tniġġis ta’ l-arja kkawżat minn emissjonijiet minn vetturi bil-mutur, hija waħda mid-Direttivi separati li taqa’ taħt il-proċedura ta’ l-approvazzjoni tat-tip, stabbiliti bid-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta’ Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom [6];

Billi d-Direttiva 70/220/KEE tistabbilixxi l-valuri ta’ limitu għal ħruġ ta’ carbon monoxide u hydrocarbon mhux maħruq minn magni ta’ vetturi bħal dawn; billi dawn il-valuri ta’ limitu kienu tnaqqsu l-ewwel bid-Direttiva 74/290/KEE [7] u miżjuda, f’konformità mad-Direttiva tal-Kummissjoni 77/102/KEE [8], b’valuri ta’ limitu għal ħruġ awtorizzat ta’ nitrogen oxides; billi l-valuri ta’ limitu għal dawn it-tliet tipi ta’ tniġġis kienu mnaqqsa aktar tard bid-Direttivi tal-Kummissjoni 78/665/KEE [9], 83/351/KEE [10] u 88/76/KEE [11]; billi l-valuri ta’ limitu għal ħruġ ta’ tniġġis particulate minn magni li jaħdmu bid-diesel kienu ġew introdotti bid-Direttiva 88/436/KEE [12]; billi standards ta’ kwalità Ewropej aktar stretti għal ħruġ ta’ tniġġis fil-forma ta’ gassijiet minn vetturi bil-mutur ta’ taħt l-1400 cm3 kienu ġew introdotti bid-Direttiva 89/458/KEE [13]; billi dawn il-standards ta’ kwalità kienu ġew estiżi għat-tipi kollha ta’ vetturi tal-passiġġieri, indipendentement mill-kapaċità tal-magna tagħhom fuq il-bażi ta’ proċedura ta’ test Ewropew aktar avvanzata li tinkludi sewqan f’ambjent estra-urban u, billi l-kriterji dwar il-ħruġ ta’ evaporazzjoni u r-reżistenza ta’ komponenti tal-vettura marbuta ma’ ħruġ ta’ tniġġis, kif ukoll standards ta’ kwalità aktar stretti għal ħruġ ta’ tniġġis particulate minn vetturi bil-mutur li jaħdmu b’magna diesel kienu ġew introdotti bid-Direttiva 91/441/KEE [14]; billi karozzi tal-passiġġieri ddisinjati biex iġorru aktar minn sitt passiġġieri jew li jkollhom massa massima ta’ mhux aktar min 2500 kg, vetturi kummerċjali ħfief, u vetturi għal off-road, kienu koperti mill-iskop tad-Direttiva 70/220/KEE, li s’issa kienet ikkaratterizzata minn standards ta’ kwalità anqas stretti, u issa, bid-Direttiva 93/59/KEE, hija suġġetta għal standards ta’ kwalità stretti bħal dawk ta’ karozzi tal-passiġġieri, waqt li jiġu kkunsidrati l-kondizzjonijiet speċifiċi ta’ dawn il-vetturi;

Billi x-xogħol mwettaq mill-Kummissjoni f’dan il-qasam wera li l-aħjar teknoloġija li hija disponibbli bħalissa għall-industrija tal-Komunità tista’ tkun mtejba biex karozzi tal-passiġġieri jkunu jistgħu jikkonformaw mal-limiti ta’ emissjonijiet mnaqqsa b’mod konsiderevoli; billi l-standards ta’ kwalità proposti japplikaw kemm għall-approvazzjoni ta’ tipi ta’ vetturi ġodda u għall-verifika fuq il-konformità ta’ produzzjoni, peress li l-metodu emendat dwar kif jittieħdu l-kampjuni u kif tiġi valutata l-istatistika ineħħi t-tolleranzi awtorizzati għal valuri ta’ limitu stabbiliti fl-istadji ta’ qabel tad-Direttiva 70/220/KEE;

Billi, fid-dawl tat-tħassib dwar il-livell ta’ tniġġis kkawżat minn emissjonijiet minn vetturi u l-parti tagħhom fil-formazzjoni ta’ gassijiet responsabbli għall-effett tas-serra, huwa neċessarju li jitnaqqsu dawn l-emissjonijiet, b’mod partikolari l-ħruġ ta’ CO2, f’konformità mal-ftehim milħuq fil-Konvenzjoni dwar il-Bidla fil-Klima ffirmat f’Rio f’Ġunju 1992; billi l-CO2 jirriżulta direttament mill-ħruq ta’ karburanti li fihom il-karbonju; billi l-ħruġ ta’ CO2 jista’ jitnaqqas primarjament billi jitnaqqas il-konsum tal-karburant; billi dan jeħtieġ progress fit-tfassil ta’ magni u vetturi kif ukoll fil-kwalità ta’ karburant; billi dawn l-elementi kollha għandhom jiġu kkunsidrati f’proposta sussegwenti mill-Kummissjoni;

Billi l-Istati Membri għandhom ikunu mħeġġa, permezz ta’ inċentiv ta’ taxxi, biex jintroduċu vetturi li jilħqu l-kriterji adotatti fuq livell ta’ Komunità; billi dawn l-inċentivi ta’ taxxa jridu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat u jridu jilħqu ċertu kondizzjonijiet maħsuba biex jevitaw abbuż tas-suq intern; billi d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva ma jaffettwawx id-dritt ta’ l-Istati Membri biex jinkludu ħruġ ta’ tniġġis u sustanzi oħra, li permezz tagħhom jiġu kkalkulati t-taxxi tat-toroq fuq vetturi bil-mutur;

Billi l-kriterju ta’ avviż minn qabel ta’ din id-Direttiva huwa mingħajr preġudizzju għal kriterji ta’ avviż taħt disposizzjoniet oħra tal-liġi tal-Komunità, partikolarment l-Artikolu 93(3) tat-Trattat;

Billi l-Kunsill għandu, sat-30 ta’ Ġunju 1996, jadotta l-kriterji għall-istadju mis-sena 2000 fuq il-bażi ta’ proposta li għandha tingħata mill-Kummissjoni sal-31 ta’ Diċembru 1994, u billi dik il-proposta għandha jkollha l-għan li tnaqqas b’mod sostanzjali l-emissjonijiet minn vetturi bil-mutur;

Billi l-Kummissjoni kellha konsultazzjonijiet wesgħin mal-partijiet ikkonċernati, li laħqu l-qofol tagħhom fis-Simposju ‘Emissjonijiet minn Vetturi 2000’ tal-21 u t-22 ta’ Settembru 1992, li wera kemm il-metodu preżenti, li jiffoka fuq ħruġ ta’ exhaust, għandu jkun element wieħed fl-istadju li jmur lil hinn mill-implimentazzjoni tal-kriterji ta’ din id-Direttiva, bħala parti minn approċċ li jieħu kont ta’ diversi oqsma li jinkludi l-miżuri kollha biex jitnaqqas it-tniġġis ta’ l-arja kkawżat mit-traffiku fit-toroq; billi l-parametri kollha li ġew identifikati bħala li għandhom impatt fuq dan it-tniġġis attwalment jista’ jiġi ppreżentat biss fil-forma ta’ lista; billi l-Kummissjoni se tivvaluta l-analiżi neċessarja tal-effettività ta’ aspetti marbuta ma’ l-ambjent, it-teknoloġija u n-nefqa biex tipprovdi qabel l-aħħar ta’ Diċembru 1994 għanijiet kwantifikati għall-miżuri tal-Komunità għas-sena 2000;

Billi l-għanijiet biex jitnaqqas il-livell ta’ ħruġ ta’ tniġġis minn vetturi bil-mutur jippresupponi li, meta l-Kummissjoni tagħmel il-proposti tagħha għal miżuri biex ikunu japplikaw wara s-sena 2000 u fid-dawl, fost oħrajn, ta’ preparazzjoni ta’ miżuri tekniċi kumplimentari kif hemm provdut fl-Artikolu 4, tressaq ’l quddiem, jekk hemm bżonn, valuri li biex jintlaħqu jkunu jinvolvu tnaqqis sostanzjali ieħor ta’ l-emissjonijiet,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I tad-Direttiva 70/220/KEE huwa emendat f’konformità ma’ l-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 1994 jew, jekk din id-Direttiva tonqos milli tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunità Ewropea sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 1993, sitt xhur wara l-pubblikazzjoni tagħha, l-Istati Membri għandhom jaċċettaw li jikkonformaw mal-kriterji tad-Direttiva 70/220/KEE, kif emendata b’din id-Direttiva, għall-għanijiet ta’ l-Artikolu 4(1) u 7 (1) tad-Direttiva 70/156/KEE.

2. B’seħħ mill-1 ta’ Jannar 1996, l-Istati Membri ma jistgħux jagħtu aktar:

- l-approvazzjoni tal-KE dwar it-tip skond l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 70/156/KEE, jew

- l-approvazzjoni nazzjonali tat-tip, kemm-il darba d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 70/156/KEE ikunu invokati,

għal tip ta’ vettura minħabba raġunijiet ta’ tniġġis ta’ l-arja kkawżat minn emissjonijiet, jekk din tkun tonqos milli tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 70/220/KEE, kif emendata b’din id-Direttiva.

3. B’seħħ mill-1 ta’ Jannar 1997, l-Istati Membri għandhom:

- jikkunsidraw ċertifikati ta’ konformità biex jakkumpanjaw vetturi ġodda skond kif stabbilit fid-Direttiva 70/156/KEE bħala mhux aktar validi għal finijiet ta’ l-Artikolu 7(1) ta’ dik id-Direttiva, u

- jirrifjutaw ir-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ vetturi ġodda li ma jkunux akkumpanjati b’attestat ta’ konformità skond id-Direttiva 70/156/KEE, kemm-il darba id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 70/156/KEE ikunu infurzati,

minħabba raġunijiet ta’ tniġġis ta’ l-arja kkawżat minn emissjonijiet, jekk il-vetturi jonqsu milli jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 70/220/KEE, kif emendata b’din id-Direttiva.

Artikolu 3

L-Istati Membriu jistgħu jagħmlu dispożizzjonijiet għal inċentivi ta’ taxxa fejn jidħlu biss vetturi bil-mutur li jikkonformaw mad-Direttiva 70/220/KEE, kif emendata b’din id-Direttiva. Dawn l-inċentivi jridu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat u, barra minn hekk, għandhom jħarsu l-kondizzjonijiet li ġejjien:

- huma għandhom ikunu japplikaw għal vetturi ġodda kollha li jkunu għall-bejgħ fis-suq ta’ xi Stat Membru li jikkonformaw bil-quddiem mal-kriterji tad-Direttiva 70/220/KEE, kif emendata b’din id-Direttiva,

- huma għandhom jintemmu b’effett mill-applikazzjoni mandatorja tal-valuri ta’ emissjoni stabbiliti fl-Artikolu 2(3) għal vetturi ġodda bil-magna.

- għal kull tip ta’ vettura bil-magna, huma għandhom ikunu ta’ ammont inqas min-nefqa addizzjonali tas-soluzzjonijiet tekniċi li jkunu ġew introdotti biex jiżguraw konformità mal-valuri stabbiliti u ta’ l-istallazzjoni tagħhom fuq il-vettura.

Il-Kummissjoni għandha tkun infurmata fi żmien tajjeb dwar kull pjan li jkollu l-ħsieb jintroduċi jew jemenda l-inċentivi tat-taxxa msemmija fl-ewwel paragrafu, biex din tkun tista’ tagħti l-kummenti tagħha.

Artikolu 4

Il-Kunsill, waqt li jaġixxi taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattat, għandu jiddeċiedi qabel it-30 ta’ Ġunju 1996, dwar proposti għal stadju ieħor ta’ miżuri tal-Komunità li għandhom jittieħdu għal kontra t-tniġġis ta’ l-arja kkawżat minn emissjonijiet minn vetturi, li l-Kummissjoni għandha tagħti sal-31 ta’ Diċembru 1994. Il-miżuri għandhom japplikaw mis-sena 2000 ’il quddiem.

F’dawn il-proposti il-Kummissjoni għandha ssegwi dan il-metodu:

- il-miżuri għandhom ikunu mfassla biex jipproduċu effetti biex jilħqu l-kriterji tal-Komunità dwar il-kwalità ta’ l-arja u għanijiet oħra relatati,

- għandha tingħata stima ta’ l-effettività tan-nefqa fit-teħid ta’ kull miżura; f’din l-istima globali għandha tittieħed kunsiderazzjoni sħiħa, fost oħrajn, tal-kontribuzzjonijiet li:

- l-immaniġġjar tat-traffiku, per eżempju billi tferrex in-nefqiet ambjentali b’mod xieraq,

- trasport pubbliku urban imtejjeb,

- tekonoloġiji ġodda ta’ propulsjoni (per eżempju, trasmissjoni elettrika),

- l-użu ta’ karburanti alternattivi (per eżempju biokarburanti),

jkunu jistgħu jagħmlu biex itejbu l-kwalità ta’ l-arja,

- il-miżuri għandhom ikunu proporzjonali u raġonevoli fid-dawl tal-għanijiet maħsuba.

Il-proposti, waqt li jikkunsidraw il-metodoloġija mfissra fuq u li għandhom l-għan li jnaqqsu b’mod sostanzjali il-ħruġ ta’ tniġġis minn vetturi koperti minn din id-Direttiva, għandhom jinkludu b’mod partikolari dawn l-elementi li ġejjen:

1. Titjib aktar fil-kriterji ta’ din id-Direttiva:

ibbażat fuq l-istima

- tal-potenzjal tal-magna tradizzjonali u t-tekonoġija magħrufa bħala post-combustion,

- titjib possibbli fil-proċedura tat-test, per eżempju waqt startjar kiesaħ, fi startjar f’temperaturi baxxi u xitwin, ir-reżistenza (per eżempju, fit-testijiet ta’ konformità), ħruġ ta’ evaporazzjoni,

- miżuri fuq livell ta’ approvazzjoni tat-tip li jappoġġjaw kriterji msaħħa ta’ spezzjonar u manteniment, li jinkludu, per eżempju, sistemi diagnostiċi on-board,

- il-possibbilità li tiġi verifikata l-konformità tal-vetturi fiċ-ċirkulazzjoni,

- il-bżonn proporzjonali għal:

(i) limiti speċifiċi għal HC u NOx biex jiżdiedu ma’ valur ta’ limitu kumulattiv, u

(ii) miżuri li jkopru tniġġis li s’issa għadu mhux ikkontrollat.

2. Miżuri tekniċi kumplimentari fil-qafas ta’ Direttivi speċifiċi, li jinkludu:

- titjib fil-kwalità ta’ karburanti sa fejn il-ħruġ ta’ sustanżi perikolużi minn vetturi (speċjalment benzene) huma kkonċernati,

- tisħiħ tal-kriterji tal-programm ta’ spezzjoni u manteniment.

Il-valuri ta’ limitu mnaqqsa, li għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-Direttiva l-ġdida, m’għandhomx ikunu japplikaw qabel l-1 ta’ Jannar 2000 għal approvazzjonijiet ġodda tat-tip. Il-Kunsill għandu jiddeċiedi dwar il-kondizzjonijiet li jwasslu għal inċentivi tat-taxxa fuq il-bażi ta’ dawn il-valuri ta’ limitu.

Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regoli u d-disposizzjoniet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva qabel l-1 ta’ Lulju 1994 jew, jekk din id-Direttiva tonqos milli tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunità Ewropea sal-31 ta’ Diċembru 1993, sitt xhur wara l-pubblikazzjoni tagħha. Huma għandhom jinfurmaw mill-ewwel lill-Kummissjoni dwar dan.

Meta l-Istati Membri japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew inkella jkunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta’ kif issir referenza bħal din għandha tkun stabbilita mill-Istati Membri.

Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fit-23 ta’ Marzu 2001.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

E. Klepsch

Għall-Kunsill

Il-President

TH. Pangalos

[1] ĠU Ċ 56, 26.2.1993, p. 34.

[2] ĠU Ċ 201, 26.7.1993, p. 9.

[3] ĠU Ċ 112, 20.12.1973, p. 1.

[4] ĠU Ċ 138, 17.5.1993, p. 1.

[5] ĠU L 76, 6.4.1970, p. 1.Direttiva kif emendata bid-Direttiva 93/59/KEE (ĠU L 186. 28.7.1993, p. 21).

[6] ĠU L 42, 23.2.1970, p. 1. Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 93/81/KEE (ĠU Ċ 264, 23.10.1993, p. 49).

[7] ĠU L 159, 15.6.1974, p. 61.

[8] ĠU L 32, 3.2.1977, p. 32.

[9] ĠU L 223, 14.8.1978, p. 48.

[10] ĠU L 197, 20.7.1983, p. 1.

[11] ĠU L 36, 9.2.1988, p. 1.

[12] ĠU L 214, 6.8.1988, p. 1.

[13] ĠU L 226, 3.8.1989, p. 1.

[14] ĠU L 242, 30.8.1991, p. 1.

--------------------------------------------------

ANNESS

EMENDI GĦALL-ANNESS GĦAD-DIRETTIVA 70/220/KEE KIF EMENDATA BID-DIRETTIVA 93/59/KEE

ANNESS I

1.Is-Sezzjoni 3.1 tinqara kif ġej:

"3.1. Skond l-Artikolu 3 tad-Direttiva 70/156/KEE, l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura, partikolarment fejn tidħol informazzjoni dwar emissjonijiet mit-tailpipe tagħha, emissjonijiet ta’ evaporazzjoni u r-resistenza ta’ tagħmir għal kontra t-tniġġis, għandu tingħata mill-fabbrikant tal-vettura."

2.Is-Sezzjoni 4 tinqara kif ġej:

"4. L-GĦOTI TA’ L-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE

4.1. Jekk il-kriterji relevanti jkunu ntlaħqu, l-approvazzjoni tal-KE dwar it-tip għandha tingħata skond l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 70/156/KEE.

4.2. Mudell ta’ l-approvazzjoni tal-KE dwar it-tip li jrid ikun attestat jidher fl-Anness IX."

3.Sezzjoni 5.3.1.4. It-titolu tal-kolonna u l-ewwel linja tat-tabella li tikkonċerna l-vetturi tal-kategorija M jinbidlu b’dan li ġej:

"Kategorija tal-vettura | Massa tar-referenza RM (kg) | Valuri ta’ limitu |

Massa ta’ carbon monoxide L1 (g/km) | Massa magħquda ta’ hydrocarbons u nitrogen oxides L2 (g/km) | Massa ta’ partikuli L3 (g/km) |

Petrol | Diesel | Petrol | Diesel | Diesel |

M | Kollha | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,08 |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Appendiċi 1

1. Dan l-Appendiċi jiddeskrivi l-proċedura li għandha tintuża biex tivverifika l-konfomità tal-produzzjoni għat-test tat-tip I, meta l-grad ta’ kwalità ta’ devjazzjoni tal-produzzjoni tal-fabbrikant ikun sodisfaċenti.

2. B’kampjun b’qies minimu ta’ 3, il-proċedura ta’ kif jittieħdu l-kampjuni għandha titlesta biex il-probabilità ta’ lott li jgħaddi minn test b’40 % ta’ produzzjoni difettuża tkun ta’ 0,95 (ir-riskju tal-produttur = 5 %), waqt li l-probabilità ta’ lott li jkun aċċettat b’65 % tal-produzzjoni difettuża tkun ta’ 0,1 (ir-riskju tal-konsumatur = 10 %).

3. Għal kull wieħed mill-tniġġis msemmija fis-Sezzjoni 5.3.1.4 ta’ l-Anness I, għandha tintuża l-proċedura li ġejja (ara l-Figura I.7).

Tieħu:

L = il-logaritmu naturali tal-valur ta’ limitu għat-tniġġis,

xi = il-logaritmu naturali tal-kejl għall-vettura i-th tal-kampjun,

s = estimu tal-grad ta’ kwalità ta’ devjazzjoni tal-produzzjoni (wara li jkun ittieħed il-logaritmu naturali tal-qisien),

n = in-numru kurrenti tal-kampjun.

4. Għall-kampjun aħdem l-istatistika tat-test li tikkwantifika s-somma tal-grad ta’ kwalità ta’ devjazzjoni mil-limitu u definiti hekk:

5. Imbagħad:

- jekk l-istatistika tat-test tkun akbar min-numru tad-deċiżjoni posittiva għall-qies tal-kampjun mogħti fit-Tabella (I.1.5), it-tniġġis ikun għadda,

- jekk l-istatistika tat-test tkun inqas min-numru tad-deċiżjoni posittiva għall-qies tal-kampjun mogħti fit-Tabella (I.1.5), it-tniġġis ikun weħel; alternattivament, tiġi ttestjata vettura addizzjonali skond is-Sezzjoni 7.1.1.1 ta’ l-Anness I, u l-kalkolu jkun applikat mill-ġdid għall-kampjun b’qies ta’ kampjun li jkun akbar b’unità wieħed.

TABELLA I.1.5

Numru kumulattiv ta’ vetturi ttestjati (il-qies kurrenti tal-kampjun) | Limitu għal deċiżjoni posittiva | Limitu għal deċiżjoni negattiva |

3 | 3,327 | -4,724 |

4 | 3,261 | -4,790 |

5 | 3,195 | -4,856 |

6 | 3,129 | -4,922 |

7 | 3,063 | -4,988 |

8 | 2,997 | -5,054 |

9 | 2,931 | -5,120 |

10 | 2,865 | -5,185 |

11 | 2,799 | -5,251 |

12 | 2,733 | -5,317 |

13 | 2,667 | -5,383 |

14 | 2,601 | -5,449 |

15 | 2,535 | -5,515 |

16 | 2,469 | -5,581 |

17 | 2,403 | -5,647 |

18 | 2,337 | -5,713 |

19 | 2,271 | -5,779 |

20 | 2,205 | -5,845 |

21 | 2,139 | -5,911 |

22 | 2,073 | -5,977 |

23 | 2,007 | -6,043 |

24 | 1,941 | -6,109 |

25 | 1,875 | -6,175 |

26 | 1,809 | -6,241 |

27 | 1,743 | -6,307 |

28 | 1,677 | -6,373 |

29 | 1,611 | -6,439 |

30 | 1,545 | -6,505 |

31 | 1,479 | -6,571 |

32 | -2,112 | -2,112 |

--------------------------------------------------

Appendiċi 2

1. Dan l-Appendiċi jiddeskrivi l-proċedura li għandha tintuża biex tivverifika l-kriterji tal-konfomità tal-produzzjoni għat-test tat-tip I, meta l-grad ta’ kwalità ta’ devjazzjoni tal-produzzjoni tal-fabbrikant tkun jew mhux sodisfaċenti jew mhux disponibbli.

2. B’kampjun b’qies minimu ta’ 3, il-proċedura ta’ kif jittieħdu l-kampjuni għandha titlesta biex il-probabilità ta’ lott li jgħaddi minn test b’40 % ta’ produzzjoni difettuża tkun ta’ 0,95 (ir-riskju tal-produttur = 5 %), waqt li l-probabilità ta’ lott li jkun aċċettat b’65 % ta’ produzzjoni difettuża tkun ta’ 0,1 (ir-riskju tal-konsumatur = 10 %).

3. Il-qisien tal-tniġġis murija fis-Sezzjoni 5.3.1.4 ta’ l-Anness I huma kkunsidrati li huma mqassma b’mod normali u l-ewwel għandhom ikunu mibdula billi jittieħdu l-logaritmi naturali tagħhom. Ħalli m0 u m juru l-qisien minimi u massimi rispettivament (m0 = 3 u m = 32) u ħalli n turi n-numru tal-kampjun kurrenti.

4. Jekk il-logaritmi naturali tal-qisien fis-serje jkunu x1, x2,…, xi u L ikun il-logaritmu naturali tal-valur ta’ limitu għat-tniġġis, imbagħad iddefinixxi:

d

= x

− L

d

=

d

v

=

5. It-Tabella I.2.5 turi l-valuri tan-numri tad-deċiżjoni posittiva (An) u (Bn) kontra n-numru kurrenti tal-kampjun. L-istatistika tat-test ikun il-proporzjon

d

/vn, u dan għandu jintuża biex jistabbilixxi jekk is-serje tkunx għaddiet jew le kif ġej:

Għal m0 ≤ n ≤ m:

- is-serje tgħaddi jekk

d

/vn ≤ An

- d

-n/vn ≥ Bn

- ħu kejl ieħor jekk An <

d

/vn < Bn

6. Rimarki.

Il-formuli li ġejjien huma bżonnjużi biex jinħadmu valuri suċċessivi ta’ l-istatistika tat-test:

d

=

1

n

d

+

d

v

=

1

n

v

+

d

− d

n = 2, 3,…; d

= d

; v

= 0

TABELLA I.2.5

Kampjun ta’ qies minimu = 3

Il-qies tal-kampjun n | Limitu għal deċiżjoni posittiva An | Limitu għal deċiżjoni negattiva Bn |

3 | -0,80381 | 16,64743 |

4 | -0,76339 | 7,68627 |

5 | -0,72982 | 4,67136 |

6 | -0,69962 | 3,25573 |

7 | -0,67129 | 2,45431 |

8 | -0,64406 | 1,94369 |

9 | -0,61750 | 1,59105 |

10 | -0,59135 | 1,33295 |

11 | -0,56542 | 1,13566 |

12 | -0,53960 | 0,97970 |

13 | -0,51379 | 0,85307 |

14 | -0,48791 | 0,74801 |

15 | -0,46191 | 0,65928 |

16 | -0,43573 | 0,58321 |

17 | -0,40933 | 0,51718 |

18 | -0,38266 | 0,45922 |

19 | -0,35570 | 0,40788 |

20 | -0,32840 | 0,36203 |

21 | -0,30072 | 0,32078 |

22 | -0,27263 | 0,28343 |

23 | -0,24410 | 0,24943 |

24 | -0,21509 | 0,21831 |

25 | -0,18557 | 0,18970 |

26 | -0,15550 | 0,16328 |

27 | -0,12483 | 0,13880 |

28 | -0,09354 | 0,11603 |

29 | -0,06159 | 0,09480 |

30 | -0,02892 | 0,07493 |

31 | 0,00449 | 0,05629 |

32 | 0,03876 | 0,03876 |

--------------------------------------------------

Top