EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2719

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2719/92 tal-11 ta' settembru 1992 dwar id-dokument amministrattiv li jakkumpanja l-moviment taħt arranġamenti ta' sospensjoni tat-taxxa fuq prodotti soġġetti għat-taxxa tas-sisa

OJ L 276, 19.9.1992, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 70 - 79
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 70 - 79
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2010; Imħassar b' 32009R0684 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2719/oj

31992R2719Official Journal L 276 , 19/09/1992 P. 0001 - 0010
Finnish special edition: Chapter 9 Volume 2 P. 0070
Swedish special edition: Chapter 9 Volume 2 P. 0070


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2719/92

tal-11 ta' settembru 1992

dwar id-dokument amministrattiv li jakkumpanja l-moviment taħt arranġamenti ta' sospensjoni tat-taxxa fuq prodotti soġġetti għat-taxxa tas-sisa

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/12/EEC tal-25 ta' Frar 1992 dwar l-arranġamenti ġenerali għall-prodotti soġġetti għat-taxxa tas-sisa u dwar iż-żamma, l-moviment u s-sorvelja ta' prodotti ta' din ix-xorta [1], u b'mod partikolari l-Artikoli 18(1) u 19 (1) tagħha,

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kumitat dwar it-Taxxi tas-Sisa,

Billi l-moviment ta' prodotti soġġetti għat-taxxa tas-sisa bejn l-imħażen tat-taxxa u bejn maħżen tat-taxxa u operatur reġistrat jew mhux reġistrat isir taħt arranġamenti ta' sospensjoni ta' taxxa; billi huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti b’mod obbligatorju l-forma u l-kontenut tad-dokument li jakkompanja li jista’ jkun kemm dokument amministrattiv kif ukoll dokument kummerċjali;

Billi huwa wkoll meħtieġ li jiġi stabilit min għandu jgħaddi r-raba’ kopja tad-dokument ta' l-akkompanjament maħsub għall-awtoritajiet kompetenti lil dawk l-awtoritajiet u kif dan għandu jseħħ; billi huwa mixtieq u konformi mal-prattika li din l-obbligazzjoni titqiegħed fuq il-konsenjatarju fil-pajjiż tad-destinazzjoni, peress illi huwa biss ikun qiegħed f'pożizzjoni biex jagħmel disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti tiegħu dan id-dokument, li huwa importanti għall-iskopijiet ta' superviżjoni tat-taxxa, mingħajr il-perikolu li dan jispiċċa fejn m'għandux; billi r-raba’ kopja wkoll għandha jkollha magħha ċertifikazzjoni ta'riċevuta, jekk dan ikun mitlub mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tad-destinazzjoni, li jkun jindika lil dawk l-awtoritajiet illi l-oġġetti kienu ġew riċevuti fil-maħżen tat-taxxa tal-konsenjatarju,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-dokument li jidher fl-Anness għandu jintuża bħala d-dokument amministrattiv li jakkompanja l-moviment taħt l-arranġamenti ta' sospensjoni tat-taxxa fuq prodotti soġġetti għat-taxxa tas-sisa fis-sens ta' l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 92/12/EEC. L-istruzzjonijiet rigward il-mili tad-dokument u l-proċeduri dwar kif dan jintuża jidhru fuq in-naħa ta' wara tal-kopja 1 ta' dan id-dokument.

Artikolu 2

1. Dokument kummerċjali jista’ jintuża flok id-dokument amministrattiv sakemm dan ikollu l-istess informazzjoni meħtieġa li tkun tidher fid-dokument amministrattiv.

2. Dokument kummerċjali li ma jkollux format bħad-dokument amministrattiv għandu jkollu l-istess elementi ta'l-informazzjoni meħtieġa mid-dokument amministrattiv, u n-natura ta' l-oġġetti ta' l-informazzjoni għandha tkun identifikata b'numru li jkunu jikkorrispondi man-numru tal-kaxxa relattiva fuq id-dokument amministrattiv.

Artikolu 3

Fejn il-prodotti soġġetti għat-taxxa tas-sisa jkunu misjuqa f'kondutturi fissi l-Istati Membri involuti jistgħu, bi ftehim ma’ xulxin, jawtorizzaw it-tip u l-kwantità tal-oġġetti misjuqa bejn il-maħżen ta' taxxa ta' min jikkonsenja u l-maħżen ta' taxxa tal-konsenjatarju u dan għandu jiġi rrapportati permezz ta'proċeduri komputerizzati li se jieħdu post id-dokument li jakkompanja. Arranġament ta' din ix-xorta għandu jkun biżżejjed biex jassigura illi d-data kollha meħtieġa għall-kontroll ta' l-inventarju u għall-ġbir ta' taxxa jiġu pprovduti.

Artikolu 4

Il-konsenjatarju, jekk ikun meħtieġ mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tad-destinazzjoni, għandu jinnota r-raba’ kopja tad-dokument li jakkompanja bl-istess ċertifikazzjoni ta' riċevuta bħal fuq it-tielet kopja (il-kopja tar-ritorn) u għandu jagħmilha disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti li lilhom irid jgħarraf skond l-istruzzjonijiet tagħhom.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 1993.

Dan ir-Regolament għandu jkun obbligatorju fl-intier tiegħu u applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Brussell, fil-11 ta' Settembru 1992.

Għall-Kummissjoni

Christiane Scrivener

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 76, tat-23.3.1992, p. 1.

--------------------------------------------------

L-ANNESS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top