EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0720

Id-Direttiva tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ Ġunju 1980 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li jirrigwardjaw l-ispazju għall-manuvrar, l-aċċess għall-pożizzjoni tas-sewqan u l-bibien u t-twieqi ta’ tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresterija

OJ L 194, 28.7.1980, p. 1–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 31 - 41
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 31 - 41
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 010 P. 210 - 220
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 010 P. 210 - 220
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 005 P. 101 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 005 P. 101 - 111
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 012 P. 32 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Imħassar b' 32013R0167 . Latest consolidated version: 29/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/720/oj

31980L0720Official Journal L 194 , 28/07/1980 P. 0001 - 0011
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 10 P. 0210
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 11 P. 0031
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 10 P. 0210
Portuguese special edition Chapter 13 Volume 11 P. 0031


Id-Direttiva tal-Kunsill

ta’ l-24 ta’ Ġunju 1980

dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li jirrigwardjaw l-ispazju għall-manuvrar, l-aċċess għall-pożizzjoni tas-sewqan u l-bibien u t-twieqi ta’ tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresterija

(80/720/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 100 tiegħu

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [2],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitàt Ekonomiku u Soċjali [3],

Billi l-ħtiġiet tekniċi li t-tratturi għandhom jissodisfaw permezz tal-liġijiet nazzjonali jirigwardjaw, inter alia, ma’ l-ispazju għall-manuvrar, l-aċċess għall-pożizzjoni tas-sewqan (mezz ta’ dħul u ta’ ħruġ) u l-bibien u t-twieqi;

Billi, dawn il-ħtiġiet ivarjaw minn Stat Membru għall-ieħor; billi, għalhekk, huwa meħtieġ li l-Istati Membri kollha jadottaw l-istess kondizzjonijiet, jew bħala żieda ma jew minflok ir-regoli eżistenti tagħhom, sabiex partikolarment jippermettu l-proċedura ta’ l-approvazzjoni tat-tip KEE li kienet is-suġġett tad-Direttiva tal-Kunsill 74/150/KEE ta’ l-4 ta’ Marzu 1974 dwarl-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri f’dak li għandu x’jaqsam mal-approvazzjoni tat-tip ta’ tratturi [4] bir-roti, għall-agrikoltura jew għall-foresterija, kif emendata bid-Direttiva 79/694/KEE [5], li tkunu ntrodotti fil-każ ta’ kull tip ta’ trattur,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

1. “Trattur għall-agrikoltura jew għall-foresterija” jfisser kwalunkwe vettura bil-mutur, li hija mgħammra bir-roti jew b’ċineg mingħajr tarf, li għandha ta’ l-anqas żewġ fusien, li l-funzjoni prinċipali tagħha qiegħda fil-qawwa tal-ġbid u li hi ddisinjata b’mod speċjali biex tirmonka, timbotta, ġġorr jew biex tforni b’enerġija lil ċerti għodda, makkinarju jew karrijiet li huma ntiżi għall-użu għall-agrikoltura jew għall-foresterija. Jista’ jkun mgħammar biex iġorr tagħbija u passiġġieri.

2. Din id-Direttiva għandha tapplika biss għat-tratturi definiti fil-paragrafu 1 li huma mgħammra b’tyres pnewmatiċi u li għanhom żewġ fusien, b’veloċità ddisinjata massima ta’ bejn sitta u 25 km/siegħa u bil-wisa’ tal-fus tas-sewqan ta’ 1150 mm jew aktar.

L-Artikolu 2

L-ebda Stat Membru ma jista’ jiċħad l-approvazzjoni tat-tip KEE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali ta’ trattur jew jiċħad jew jipprojbixxi l-bejgħ, ir-reġistrazzjoni, id-dħul fis-servizz jew l-użu ta’ trattur fuq raġunijiet relatati ma’:

- l-ispazju għall-manuvrar,

- l-aċċess għall-pożizzjoni tas-sewqan (mezz ta’ dħul u ħruġ),

- il-bibien u t-twieqi,

meta dawn ikunu konformi mal-kondizzjonijiet ta’ l-Anness I.

L-Artikolu 3

L-emendi li jkunu meħtieġa għall-addattazzjoni tal-ħtiġiet ta’ l-Anness I għall-progress tekniku għandhom ikunu adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 74/150/KEE.

L-Artikolu 4

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva fi żmien 18-il xahar tan-notifika tagħha u għandhom jinfurmaw minnufih b’dan lill-Kummissjoni.

2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva ikunu kkomunikati lill-Kummissjoni.

L-Artikolu 5

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fil-Lussemburgu, fl-24 ta’ Ġunju 1980.

Għall-Kunsill

Il-President

S. Formica

[1] ĠU C 25, tad-29.1.1979, p. 30.

[2] ĠU C 127. tal-21.5.1979, p.80.

[3] ĠU C 227, ta’ l-10.9.1979, p.34

[4] ĠU L 84, tat-28.3.1974, p. 10.

[5] ĠU L 205, tat-13.8.1979, p. 17.

--------------------------------------------------

L-ANNESS I

I. Spazju għall-manuvrar

I.1. “Spazju għall-manuvrar” ifisser il-volum minimu ta’ spazju bejn kull parti mwaħħla ta’ l-istruttura li huwa disponibbli għas-sewwieq tat-trattur biex dan ikun jista’ jħaddem it-trattur mis-sedili tiegħu b’kull mod meħtieġ b’sigurtà kompleta.

“Punt ta’ referenza tas-sedili” ifisser il-punt ta’ referenza ddeterminat bil-metodu deskritt fl-Appendiċi 1.

“Pjan ta’ referenza” jfisser il-pjan parallel mal-pjan lonġitudinali medjan tat-trattur li jgħaddi minn ġol-punt ta’ referenza tas-sedili.

I.2. Il-wisa’ ta’ l-ispazju għall-manuvrar għandu jkun ta’ l-anqas 900mm, minn 400 sa 900mm ‘l fuq mill-punt ta’ referenza u fuq tul ta’ 450mm ‘il quddiem minn dan il-punt (ara l-Figuri 2 u 3).

I.3. Il-partijiet u l-aċċessorji tal-vettura ma għandhomx ifixklu lis-sewwieq meta dan ikun qed isuq it-trattur.

I.4. Għall-posizzjonijiet kollha tal-kolonna ta’ l-isteering u tar-rota ta’ l-isteering, l-ispazju bejn il-bażi tar-rota ta’ l-isteering u l-partijiet imwaħħla tat-trattur għandu ikun ta’ l-anqas 50mm; fid-direzzjonijiet l-oħra kollha dan l-ispazju ħieles għandu ikun ta’ l-anqas 80 mm mix-xifer tar-rota ta’ l-isteering, kif imkejjel min-naħa ta’ barra taż-żona okkupata mir-rota ta’ l-isteering (ara l-Figura 2).

I.5. Il-ħajt ta’ wara tal-kabina minn 300 sa 900 mm ‘l fuq mill-punt ta’ referenza tas-sedili għandu jkun ta’ minimu ta’ 150 mm wara pjan vertikali li jkun perpendikulari mal-pjan ta’ referenza u li jgħaddi mill-punt ta’ referenza (ara l-Figuri 2 u 3).

Dan il-ħajt għandu ikollu wisa’ ta’ l-anqas 300 mm fuq kull naħa tal-pjan ta’ referenza tas-sedili (ara l-Figura 3).

I.6. Il-kontrolli manwali għandhom ikunu mqiegħda f’relazzjoni ta’ wieħed ma’ l-ieħor u mal-partijiet l-oħra tat-trattur sabiex, waqt li dawn jitħaddmu, ma jkun hemm l-ebda periklu li xi ħadd iweġġa’ jdejħ.

Meta s-saħħa meħtieġa biex jitħaddem kontroll teċċedi l-150N, spazju ħieles ta’ 50 mm ikun ikkunsidrat bħala adegwat u meta s-saħħa tkun bejn 80 N u 150 N, ikun biżżejjed spazju ħieles ta’ 25 mm. Kwalunkwe spazju ħieles għandu jkun aċċettat b’relazzjoni mal-kontrolli meta s-saħħa ta’ l-operat meħtieġa tkun inqas minn 80 N (ara l-Figura 3).

Huma aċċettabbli postijiet alternattivi għall-kontrolli li jiksbu l-istess standards sodisfaċenti ta’ sigurtà,.

I.7. L-ebda punt fuq is-saqaf ma għandu ikun anqas minn 1050 mm mill-punt ta’ referenza tas-sedili f’sezzjoni li qiegħda ‘l quddiem minn pjan vertikali, li jgħaddi mill-punt ta’ referenza u li huwa perpendikulari mal-pjan ta’ referenza (ara l-Figura 2).

II. L-aċċess għall-pożizzjoni tas-sewqan (mezz ta’ dħul u ta’ ħruġ)

II.1. Għandu jkun possibbli li jsir użu mill-mezz tad-dħul u l-ħruġ mingħajr periklu. Il-plattini tar-rota, l-għotien tal-metall tar-rota jew ir-rimmijiet tar-roti, mhumiex aċċettabbli bħala turġien jew skaluni.

II.2. Il-punti ta’ l-aċċess għall-pożizzjoni tas-sewqan u għas-sedili tal-passiġġier ma għandux ikollhom xi partijiet li jistgħu jkunu l-kawża li joħolqu korriment. Meta jkun preżenti xi ngombru, bħal ma hija l-pedala tal-klaċċ, għandu jkun ipprovdut tarġa jew oġġett għas-serħan tas-saqajn sabiex ikun iggarantit l-aċċess tal-pożizzjoni tas-sewqan tkun mingħajr periklu.

II.3. It-turġien, id-daħliet għas-saqajn u l-iskaluni għandhom ikollhom id-dimensjonijiet li ġejjin:

fond ta’ l-ispazju: | minimu ta’ 150 mm, |

wisa’ ta’ l-ispazju: | minimu ta’ 250 mm, (Valuri anqas minn dan il-wisa’ minima huma awtorizzati biss meta dan ikun iġġustifikat bħala neċessarju għal raġunijiet tekniċi. Meta dan ikun il-każ, l-għan għandu jkun li jinkiseb l-aktar wisa’ ta’ spazju ħieles possibbli. B’dankollu, dan ma għandux ikun anqas minn 150 mm.) |

għoli ta’ spazju: | minimu ta’ 120 mm, |

distanza ta’ bejn is-superfiċje ta’ żewġ turġien: | massimu ta’ 300 mm (ara l-Figura 4). |

II.4. It-tarġa jew l-iskaluna ta’ fuq għandha tkun faċilment identifikabbli u aċċessibbli għal persuna li tkun ser toħroġ mill-vettura. Id-distanza vertikali ta’ bejn turġien jew l-iskaluni suċċessivi għandha tkun kemm jista’ jkun ugwali.

II.5. Għandhom jiġu pprovduti mankijiet adattati għall-mezzi kollha ta’ dħul u ta’ ħruġ.

II.6. Il-post l-aktar baxx ta’ fejn wieħed ipoġġi siequ ma għandux ikun aktar minn 550 mm ‘l fuq mill-art meta t-trattur ikun mgħammar bl-akbar daqs ta’ karrijiet irrikmandati mill-fabbrikant (ara l-Figura 4). It-turġien jew l-iskaluni għandhom jkunu ddisinjati u mibnija b’tali mod li s-saqajn ma jiżolqux minn fuqhom.

III. Bibien, twieqi u ħruġ ta’ emerġenza

III.1 L-apparati li jħaddmu l-bibien u t-twieqi għandhom jkunu ddisinnjati u mwaħħla b’tali mod li la jkunu ta’ periklu għas-sewwieq u l-anqas ifixkluh waqt li jkun qiegħed isuq.

III.2. L-angolu tal-ftuħ tal-bieb għandu jippermetti li wieħed jidħol u joħroġ mingħajr periklu.

III.3. It-twieqi għall-ventilazzjoni għandhom jkunu jistgħu jiġu aġġustati faċilment.

III.4. Normalment, il-kabini jkollhom bieb fuq kull naħa.

III.5. Kabini li jkollhom żewġ bibien għandu ikollhom wieħed żejjed li jservi ta’ ħruġ fil-każ ta’ emerġenza.

Kabini li jkollhom bieb wieħed għandu ikollhom żewġ ħruġijiet żejda li jservu ta’ ħruġ fil-każ ta’ emerġenza.

Kull wieħed mit-tliet ħruġijiet għandhom jkunu fuq ħajt differenti tal-kabina (it-terminu ‘ħajt’ jista’ jinkludi s-saqaf). Il-‘windscreens’, it-twieqi tal-ġenb, ta’ wara u tas-saqaf jistgħu jitqiesu bħala ħruġijiet fil-każ ta’ emerġenza jekk ikun jeżisti provvediment biex dawn ikunu jistgħu jinfetħu malajr min-naħa ta’ ġewwa tal-kabina.

Il-madwar tal-ħruġ ta’ emerġenza ma għandux ikun ta’ periklu waqt il-ħruġ.

Il-ħruġijiet fil-każ ta’ emerġenza għandu ikollhom id-dimensjonijiet minimi meħtieġa biex jiċċirkondaw elissi b’fus minuri ta’ 440 mm u b’fus maġġuri ta’ 640 mm.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

L-ANNESS II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top