EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975D0438

Id-Deċizjoni tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 1975 dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fil-Kummissjoni Interim stabbilita a bażi tar-riżoluzzjoni Nru III tal-konvenzjoni ghall-prevenzjoni ta’ tniġġis tal-baħar minn sorsi bbażati fuq l-art.

OJ L 194, 25.7.1975, p. 30–30 (DA, DE, IT, NL)
OJ L 194, 25.7.1975, p. 22–22 (EN, FR)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 122 - 122
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 122 - 122
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 228 - 228
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 228 - 228
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1975/438/oj

31975D0438Official Journal L 194 , 25/07/1975 P. 0022 - 0022
Finnish special edition: Chapter 15 Volume 1 P. 0228
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 1 P. 0122
Swedish special edition: Chapter 15 Volume 1 P. 0228
Portuguese special edition Chapter 15 Volume 1 P. 0122


Id-Deċizjoni tal-Kunsill

tat-3 ta’ Marzu 1975

dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fil-Kummissjoni Interim stabbilita a bażi tar-riżoluzzjoni Nru III tal-konvenzjoni ghall-prevenzjoni ta’ tniġġis tal-baħar minn sorsi bbażati fuq l-art

(75/438/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 235 tiegħu;

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni;

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew [1];

Billi fir-rizoluzzjoni Nru III annessa mal-Att Finali tal-konvenzjoni dwar il-prevenzjoni ta’ tniġġiz tal-baħar minn egħjun bazati fuq l-art tal-21 ta’ Frar 1974, huwa rakkomandat li l-Kummissjoni Interim tkun stabbilita, u ikun fiha rappreżentanti mill-firmatarji tal-Konvenzjoni;

Billi bid-Deċiżjoni Nru 75/437/KEE [2] din il-Konvenzjoni ingħalqet f’isem il-Komunità;

Billi ir-rapprezentant tal-Komunità fil-Kummissjoni Interim għandu għalhekk jiġi nominat,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu Uniku

Sakemm tidħol fis-seħħ il-Konvenzjoni għall-prevenzjoni ta’ tniġġiż tal-baħar minn sorsi bbażati fuq l-art, il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata li tirrapreżenta il-Komunità fil-grupp ta’ ħidma imsejjaħ "Kummissjoni Interim" stabbilt a bażi tar-riżoluzzjoni Nru III anness mal-Atti Finali tal-Konvenzjoni.

Magħmula fi Brussel, it-3 Marzu 1975.

F’isem il-Kunsill

Il-President

J. Keating

[1] ĠU C 127, tat-18.10.1974, p. 32.

[2] Ara paġna 5 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

--------------------------------------------------

Top