EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012A0719(02)

Ftehim ta’ Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Ċentru-Afrikana dwar l-infurzar tar-regolamenti tal-forestrija, il-governanza u l-kummerċ tal-injam u tal-prodotti derivati lejn l-Unjoni Ewropea (FLEGT)

OJ L 191, 19.7.2012, p. 103–256 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 101 P. 148 - 301

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

Related Council decision

22012A0719(02)

Ftehim ta’ Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Ċentru-Afrikana dwar l-infurzar tar-regolamenti tal-forestrija, il-governanza u l-kummerċ tal-injam u tal-prodotti derivati lejn l-Unjoni Ewropea (FLEGT)

Official Journal L 191 , 19/07/2012 P. 0103 - 0256


Ftehim ta’ Sħubija Volontarja

bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Ċentru-Afrikana dwar l-infurzar tar-regolamenti tal-forestrija, il-governanza u l-kummerċ tal-injam u tal-prodotti derivati lejn l-Unjoni Ewropea (FLEGT)

L-UNJONI EWROPEA, aktar ’il quddiem imsejħa "l-Unjoni",

minn naħa waħda,

u

IR-REPUBBLIKA ĊENTRU-AFRIKANA, aktar ’il quddiem imsejħa "RĊA",

min-naħa l-oħra

aktar ’il quddiem flimkien imsejħa "il-Partiijiet",

WARA LI KKUNSIDRAW ir-relazzjonijiet mill-qrib ta’ kooperazzjoni bejn l-Unjoni u r-RĊA, b’mod partikolari fil-qafas tal-Ftehim ta’ sħubija bejn il-membri tal-grupp tal-Istati tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku minn naħa waħda u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-oħra, iffirmat f’Cotonou fit- 23 ta’ Ġunju 2000 [1], u rrivedut fil-Lussemburgu fil- 25 ta’ Ġunju 2005, aktar ’il quddiem imsejjaħ il-"Ftehim ta’ Cotonou";

WARA LI KKUNSIDRAW ir-Regolament (KE) Nru 2173/2005 tal-Kunsill tal- 20 ta’ Diċembru 2005 dwar l-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT dwar l-importazzjonijiet ta’ injam fil-Komunità Ewropea [2];

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW li l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar pjan ta’ azzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ (FLEGT) [3] hija l-ewwel pass biex wieħed jiġġieled b’mod urġenti kontra l-użu illegali tal-foresti u l-kummerċ assoċjat ma’ dan;

FILWAQT LI JIRREFERU għad-Dikjarazzjoni Ministerjali ta’ Yaoundé tas- 16 ta’ Ottubru 2003 dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti u l-governanza;

FILWAQT LI JIRREFERU għad-Dikjarazzjoni ta’ Prinċipju tal-1992, li mhix legalment vinkolanti, iżda awtorevoli, għal kunsens dinji dwar il-ġestjoni, il-konservazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli tat-tipi kollha ta’ foresti, u għall-adozzjoni reċenti mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti ta’ għodda li mhijiex legalment vinkolanti fuq it-tipi kollha ta’ foresti [4];

KONXJI mill-importanza tal-prinċipji ta’ ġestjoni sostenibbli tal-foresti stabbiliti fid-Dikjarazzjoni ta’ Rio de Janeiro tal-1992 dwar l-ambjent u l-iżvilupp fil-kuntest tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, u b’mod partikolari tal-Prinċipju 10 dwar l-importanza li tinħoloq kuxjenza fost il-pubbliku u tal-parteċipazzjoni tiegħu fid-dibattiti dwar l-ambjent u tal-Prinċipju 22 li jikkonċerna l-irwol vitali tal-popolazzjonijiet indiġeni u komunitajiet lokali oħra fil-ġestjoni tal-ambjent u l-iżvilupp;

FILWAQT LI JIRREFERU għall-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali tal-Ispeċi ta’ Fawna u Flora Selvaġġi f’Periklu ta’ Estinzjoni (CITES) u b’mod partikolari għall-ħtieġa li l-permessi ta’ esportazzjoni maħruġa minn partijiet fis-CITES għal kampjuni ta’ speċi elenkati fl-Annessi tagħha I, II jew III jinħarġu biss b’ċerti kundizzjonijiet, b’mod partikolari li tali speċi ma jkunux miksuba bi ksur tal-liġijiet dwar il-ħarsien tal-fawna u l-flora;

IDDETERMINATI li jaħdmu biex inaqqsu l-effetti negattivi fuq il-komunitajiet lokali u indiġeni u l-popolazzjonijiet fqar li jistgħu jirriżultaw direttament mill-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim;

FILWAQT LI JAFFERMAW MILL-ĠDID l-importanza mogħtija mill-partijiet lill-objettivi ta’ żvilupp miftiehma fuq livell internazzjonali u lill-għanijiet tal-millenju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-iżvilupp;

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW MILL-ĠDID l-importanza mogħtija mill-partijiet lill-prinċipji u lir-regoli li jirregolaw is-sistemi ta’ kummerċ multilaterali, b’mod partikolari d-drittijiet u l-obbligi previsti fil-Ftehim ġenerali dwar it-tariffi doganali u l-kummerċ (GATT) tal-1994 u l-Ftehimiet l-oħra multilaterali tal-Anness IA tal-Ftehim ta’ Marrakexx tal- 15 ta’ April 1994 li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, kif ukoll il-ħtieġa li jiġu applikati b’mod trasparenti u mhux diskriminatorju;

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW ir-rieda tar-RĊA biex jaħdem għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-foresta b’mod konformi mal-objettivi tas-sħubija għall-foresti tal-pjanura tal-Kongo li hija membru tagħha, li nħolqot f’Jannar tal-2003 wara s-Summit Dinji dwar l-iżvilupp sostenibbli li ġie organizzat f’Johannesburg fl-2002, dwar l-istati ġenerali tal-ilmijiet, tal-foresti, tal-kaċċa u tas-sajd f’Settembru 2003, mal-Ftehimiet u mat-Trattati internazzjonali, b’mod partikolari t-Trattat tal- 5 ta’ Frar 2005 dwar il-konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-ekosistemi tal-foresti li jistabbilixxi l-Kummissjoni tal-forestrija tal-Afrika Ċentrali, u mal-Liġi 08.022 tas- 17 ta’ Ottubru 2008 dwar il-Kodiċi tal-Forestrija tar-RĊA;

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW li s-sistema Ċentru-Afrikana biex tiżgura l-legalità tal-injam u tal-prodotti derivati għandha tapplika għall-esportazzjonijiet kollha, u mhux biss għal dawk li huma maħsuba għall-Unjoni,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Skop

L-iskop ta’ dan il-Ftehim, b’konformità mal-impenn komuni tal-partijiet li jiġġestixxu b’mod sostenibbli t-tipi kollha ta’ foresti, huwa li jipprovdi qafas legali bl-għan li jiżgura li l-importazzjonijiet kollha fi ħdan l-Unjoni Ewropea ta’ injam u prodotti derivati koperti minn dan il-Ftehim li ġejjin mir-RĊA ġew prodotti jew mixtrija b’mod legali, u, b’hekk, li jippromwovi l-kummerċ ta’ dan l-injam u tal-prodotti derivati.

Dan il-Ftehim jipprovdi wkoll bażi għal djalogu u kooperazzjoni bejn il-partijiet sabiex jiffaċilita u jippromwovi l-implimentazzjoni sħiħa tiegħu u jsaħħaħ l-applikazzjoni tal-liġi tal-foresti u l-governanza.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) "Importazzjoni fl-Unjoni Ewropea" : it-tpoġġija f’ċirkolazzjoni libera tal-injam u l-prodotti derivati fl-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 79 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat- 12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità [5], u li ma jistgħux jiġu kkwalifikati bħala "oġġetti li mhumiex ta’ natura kummerċjali" skont id-definizzjoni li tidher fil-punt 6 tal-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat- 2 ta’ Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju [6];

(b) "Esportazzjoni" : il-ħruġ jew l-irtirar fiżiku tal-injam u l-prodotti derivati prodotti jew mixtrija fir-RĊA, għajr l-injam u l-prodotti derivati fi tranżitu fit-territorju Ċentru-Afrikan taħt il-kontroll tal-awtoritajiet doganali tar-RĊA;

(c) "Injam u prodotti derivati" : il-prodotti elenkati fl-Anness I;

(d) "Nomenklatura HS" : kodiċi b’erba’ jew siit ċifri li tidher fin-nomenklatura tas-sistema armonizzata ta’ deżinjazzjoni u ta’ kodifikazzjoni tal-oġġetti stabbilita mill-konvenzjoni internazzjonali dwar is-sistema armonizzata ta’ deżinjazzjoni u ta’ kodifikazzjoni tal-oġġetti tal-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana b’konformità man-nomenklaturi konġunti tal-Unjoni Ewropea u tal-Komunità Ekonomika u Monetarja tal-Afrika Ċentrali (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale - CEMAC);

(e) "Awtorizzazzjoni FLEGT" : ċertifikat li jirreferi għal spedizzjoni tal-injam jew tal-prodotti derivati prodotti legalment;

(f) "Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet" : l-awtorità magħżula mir-RĊA biex toħroġ u tivvalida l-awtorizzazzjonijiet FLEGT;

(g) "Awtoritajiet kompetenti" : l-awtoritajiet magħżula mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex jivverifikaw l-awtorizzazzjonijiet FLEGT;

(h) "Spedizzjoni" : kwantità ta’ injam u prodotti derivati koperta minn awtorizzazzjoni FLEGT mibgħuta minn speditur, li hija ppreżentata f’uffiċċju tad-dwana biex titpoġġa f’ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni Ewropea;

(i) "Injam prodott jew mixtri b’mod legali" : l-injam u l-prodotti derivati maqtugħa jew impurtati, u prodotti skont il-leġiżlazzjoni speċifikata fl-Anness II.

Artikolu 3

Skema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT

1. Sistema ta’ awtorizzazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ (aktar ’il quddiem imsejħa l-"iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT") għandha tiġi stabbilita bejn il-partijiet f’dan il-Ftehim. Din is-sistema għandha tistabbilixxi grupp ta’ proċeduri u ta’ rekwiżiti bil-għan li jiġi vverifikat u ċċertifikat, permezz ta’ awtorizzazzjonijiet FLEGT, li l-injam u l-prodotti derivati mibgħuta lejn l-Unjoni Ewropea jkunu prodotti jew mixtrija b’mod legali. B’mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 2173/2005, l-Unjoni Ewropea għandha taċċetta tali spedizzjonijiet mir-RĊA għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea biss jekk ikunu koperti minn awtorizzazzjonijiet FLEGT.

2. L-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT għandha tapplika għall-injam u l-prodotti derivati elenkati fl-Anness I.

3. Il-partijiet jaqblu li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex japplikaw l-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT skont l-Artikolu 12 ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 4

Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet

1. Ir-RĊA għandha tinnomina l-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet, u għandu jinnotifika d-dettalji ta’ kuntatt tagħha lill-Kummissjoni Ewropea. Iż-żewġ partijiet għandhom jagħmlu din l-informazzjoni pubblika.

2. L-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet għandha tivverifika li l-injam u l-prodotti derivati jkunu prodotti jew mixtrija b’mod legali, b’mod konformi mal-leġiżlazzjoni mniżżla fl-Anness II. Hija għandha toħroġ l-awtorizzazzjonijiet FLEGT li jkopru l-ispedizzjonijiet ta’ injam u ta’ prodotti derivati li huma prodotti jew mixtrija b’mod legali fir-RĊA u li huma maħsuba għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea kif ukoll, jekk ikun il-każ, id-dokumentazzjoni meħtieġa għall-injam u prodotti derivati fi tranżitu fit-territorju Ċentru-Afrikan taħt il-kontroll tal-awtoritajiet doganali tar-RĊA.

3. L-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet m’għandhiex toħroġ awtorizzazzjonijiet FLEGT għall-injam u l-prodotti derivati li huma magħmula minn, jew jinkludu, injam u prodotti derivati impurtati fir-RĊA minn pajjiż terz f’forma li fiha l-Liġijiet ta’ dak il-pajjiżi jipprojbixxu l-esportazzjoni, jew li għaliha hemm provi li dan l-injam jew il-prodotti derivati ġew prodotti jew mixtrija bi ksur tal-Liġijiet tal-pajjiż minn fejn ittieħdu s-siġar.

4. L-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet għandha żżomm u tagħmel pubbliċi l-proċeduri tagħha għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT. Din għandha żżomm ukoll rekords tal-ispedizzjonijiet kollha koperti mill-awtorizzazzjonijiet FLEGT u, konsistenti mal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-dejta, għandha tagħmel dawn ir-rekords disponibbli għall-iskopijiet ta’ verifika indipendenti, waqt li tirrispetta l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni dwar il-proprjetà industrijali tal-esportaturi.

Artikolu 5

Awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni

1. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tikkomunika lir-RĊA d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-Unjoni u l-ambiti territorjali ta’ kompetenzi rispettivi.

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikaw li kull kull spedizzjoni jkollha awtorizzazzjoni FLEGT valida qabel ma titpoġġa f’ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni Ewropea. Din it-tpoġġija f’ċirkolazzjoni ħielsa tista’ tiġi sospiża u l-ispedizzjoni miżmuma f’każ ta’ dubji dwar il-validità tal-awtorizzazzjoni FLEGT. Il-proċeduri li jirregolaw it-tpoġġija f’ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni Ewropea ta’ spedizzjonijiet koperti minn awtorizzazzjoni FLEGT huma deskritti fl-Anness III.

3. Kull awtorità kompetenti għandha żżomm aġġornata u tippubblika kull sena dikjarazzjoni tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT irċevuti.

4. B’mod konformi mal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-dejta, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu lill-persuni u lill-korpi nnominati mir-RĊA bħala awditur indipendenti, l-aċċess għad-dokumenti u d-dejta rilevanti.

5. L-awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni Ewropea m’għandhomx jeżegwixxu l-azzjoni deskritta fl-Artikolu 5 (2) fir-rigward tal-injam u tal-prodotti derivati li ġejjin mill-ispeċi elenkati fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali tal-Ispeċi ta’ Fawna u Flora Sevaġġa f’Periklu ta’ Estinzjoni (CITES) minħabba li dawn huma koperti mid-dispożizzjonijiet għall-verifika stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad- 9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta’ speċi ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom [7]. L-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT madankollu għandha tipprovdi assigurazzjoni dwar it-teħid legali ta’ dawn il-prodotti.

Artikolu 6

Awtorizzazzjonijiet FLEGT

1. L-awtorizzazzjonijiet FLEGT għandhom jinħarġu mill-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet sabiex jiċċertifikaw li l-injam u l-prodotti derivati huma prodotti jew mixtrija b’mod legali.

2. L-awtorizzazzjonijiet FLEGT għandhom jiġu stabbiliti fuq formola bil-Franċiż.

3. Il-partijiet jistgħu, bi ftehim komuni, jistabbilixxu sistema elettronika għall-ħruġ, it-trażmissjoni u r-riċezzjoni tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT.

4. Il-proċedura għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT kif ukoll l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi huma deskritti fl-Anness IV.

Artikolu 7

Definizzjoni ta’ Injam Prodott Legalment

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, definizzjoni tal-injam prodott jew mixtri b’mod legali tidher fl-Anness II. Dan l-Anness jippreżenta l-leġiżlazzjoni nazzjonali tar-RĊA li għandha tiġi rispettata sabiex tkun tista’ toħroġ awtorizzazzjoni FLEGT għall-injam u l-prodotti derivati. Din tinkludi wkoll dokumentazzjoni li fiha l-kriterji, l-indikaturi u l-verifikaturi li jippermettu li tiġi stabbilita l-konformità mal-leġiżlazzjoni, imsejħa "skala ta’ legalità".

Artikolu 8

Verifika tal-legalità tal-injam prodott jew mixtri

1. Ir-RĊA għandha tistabbilixxi sistema jew sistemi biex tivverifika li l-injam u l-prodotti derivati maħsuba għall-ispedizzjoni huma prodotti jew mixtrija b’mod legali u li l-ispedizzjonijiet ivverifikati bħala tali biss jiġu esportati lejn l-Unjoni Ewropea. Is-sistema jew is-sistemi għall-verifika tal-legalità (SVL) jinkludu verifiki tal-konformità abiex jiġi żgurat li l-injam u l-prodotti derivati li għandhom jiġu esportati lejn l-Unjoni jkunu ġew prodotti jew mixtrija b’mod legali u li l-awtorizzazzjonijiet FLEGT ma nħarġux għal spedizzjonijiet ta’ injam u ta’ prodotti derivati li ma ġewx prodotti jew mibjugħa b’mod legali, jew li l-oriġini tagħhom ma tkunx magħrufa. Is-sistema jew is-sistemi jinkludu wkoll proċeduri bl-għan li jiġi żgurat li l-injam ta’ oriġini illegali jew mhux magħrufa ma jidħolx fil-katina tal-provvista.

2. Is-sistema jew is-sistemi li jservu għall-verifika li l-ispedizzjonijiet tal-injam u ta’ prodotti derivati ġew prodotti jew mixtrija b’mod legali huma deskritti fl-Anness V.

Artikolu 9

Konsultazzjonijiet dwar il-legalità tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT

1. Jekk iqum dubju dwar il-validità ta’ awtorizzazzjoni FLEGT, l-awtorità kompetenti kkonċernata tista’ titlob lill-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet għal informazzzjoni kumplimentari.

2. Jekk l-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet ma tweġibx fi żmien 21 jum kalendarju mid-data meta tirċievi t-talba, l-awtorità kompetenti kkonċernata għandha taġixxi skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ u m’għandhiex taċċetta l-awtorizzazzjoni. Jekk mill-informazzjoni kumplimentari jirriżulta li l-informazzjoni fuq l-awtorizzazzjoni ma tikkorrispondix mal-ispedizzjoni, l-Awtorità Kompetenti għandha taġixxi skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ u ma taċċettax l-awtorizzazzjoni.

3. Fejn ikun hemm nuqqas ta’ ftehim jew diffikultajiet persistenti fil-konsultazzjonijiet dwar l-awtorizzazzjonijiet FLEGT, il-kwistjoni għandha tiġi riferita lill-Kumitat Konġunt għall-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Artikolu 10

Awditur indipendenti

1. Ir-RĊA, b’konsultazzjoni mal-Unjoni Ewropea, għandha timpjega s-servizzi ta’ Awditur Indipendenti għall-ħtiġijiet tal-funzjonijiet elenkati fl-Anness VI.

2. L-Awditur Indipendenti għandu jkun entità li m’għandha ebda kunflitt ta’ interess minħabba relazzjoni organizzattiva jew kummerċjali mal-Unjoni Ewropea, jew mal-awtoritajiet regolatorji tas-settur tal-foresti tar-RĊA, l-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet tagħha, kwalunkwe korpi mqabbda minnha għall-verifika tal-legalità tal-produzzjoni tal-injam, jew kwalunkwe operaturi kummerċjali fis-settur tal-foresti tagħha.

3. L-Awditur Indipendenti għandu jopera skont struttura ta’ ġestjoni dokumentata u skont politika, metodi u proċeduri ppubblikati li jikkorrispondu mal-aħjar prattiki aċċettati fuq livell internazzjonali.

4. L-Awditur Indipendenti għandu jirreferi l-ilmenti li jirriżultaw mis-servizzi tiegħu lill-Kumitat Konġunt tal-implimentazzjoni tal-Ftehim.

5. L-awdituri indipendenti għandu jħejji b’mod regolari r-rapporti kompluti u mqassra skont il-proċedura deskritta fl-Anness VI.

6. Il-Partijiet għandhom jiffaċilitaw ix-xogħol tal-Awditur Indipendenti, b’mod partikolari billi jiżguraw li jkollu aċċess fit-territorji taż-żewġ Partijiet għall-informazzjoni meħtieġa biex iwettaq il-ħidma tiegħu. Madankollu, il-partijiet, b’mod konformi mal-leġiżlazzjoni nazzjonali rispettiva tagħhom dwar il-protezzjoni tad-dejta, jistgħu jastjenu milli jagħtu kwalunkwe informazzjoni li mhumiex awtorizzati li jikkomunikaw.

Artikolu 11

Irregolaritajiet

Il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin jekk jissuspettaw jew isibu evidenza ta’ kwalunkwe tgħawwiġ jew irregolarità fl-Iskema tal-awtorizzazzjoni FLEGT, l-aktar f’dak li jirrigwarda:

(a) it-tgħawwiġ tal-iskambji kummerċjali, b’mod partikolari permezz tad-devjazzjoni tal-flussi kummerċjali mir-RĊA lejn l-Unjoni Ewropea permezz ta’ pajjiż terz meta jidher li dan sar bil-ħsieb li tiġi evitata t-talba għall-awtorizzazzjoni;

(b) il-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT għal injam u prodotti derivati li jinkludu importazzjoni minn sorsi suspettużi minn pajjiżi terzi; jew

(c) frodi fil-kisba jew l-użu tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT.

Artikolu 12

Bidu tal-Iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT

1. Il-partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin permezz tal-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim malli jqisu li jkunu għamlu t-tħejjijiet kollha meħtieġa għal applikazzjoni kompluta tal-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT.

2. Il-partijiet, permezz tal-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim, għandhom jordnaw evalwazzjoni indipendenti tal-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT ibbażata fuq il-kriterji speċifikati fl-Anness VII. L-evalwazzjoni tiddetermina jekk l-SVL li hija l-bażi tas-sistema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT kif deskritta fl-Anness V, tissodisfax b’mod adegwat il-funzjonijiet tagħha u jekk is-sistemi li jippermettu r-riċezzjoni, il-verifika u l-aċċettazzjoni tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT, bħal m’huma deskritti fl-Artikolu 5 u fl-Anness III, humiex stabbiliti fl-Unjoni Ewropea.

3. Fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim, iż-żewġ partijiet għandhom jaqblu fuq id-data li minnha l-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT issir kompletament operattiva.

4. Iż-żewġ Partijiet għandhom jikkunsidraw ir-rakkomandazzjoni u jinnotifikaw lil xulxin bil-miktub li jaqblu mar-rakkomandazzjoni.

Artikolu 13

Applikazzjoni tas-SVL tal-injam u tal-prodotti derivati mhux esportati lejn l-Unjoni Ewropea

Ir-RĊA tuża s-sistema jew is-sistemi ta’ verifika tal-legalità deskritta/i fl-Anness V għall-injam u l-prodotti derivati esportati lejn is-swieq li jinstabu barra mill-Unjoni Ewropea.

Artikolu 14

Kalendarju ta’ implimentazzjoni tal-Ftehim

1. Il-partijiet għandhom japprovaw il-kalendarju ta’ implimentazzjoni li jidher fl-Anness VIII

2. Permezz tal-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim, il-partijiet għandhom jevalwaw il-progress li sar fl-implimentazzjoni skont il-kalendarju stabbilit fl-Anness VIII.

Artikolu 15

Miżuri ta’ akkumpanjament

1. Il-partijiet identifikaw l-oqsma deskritti fl-Anness IX bħala dawk li fihom ir-riżorsi tekniċi u finanzjarji kumplimentari li huma meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

2. Il-provvista ta’ dawn ir-riżorsi kumplimentari għandha tkun sottomessa għall-proċeduri normali ta’ programmazzjoni tal-għajnuna għar-RĊA fl-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, kif ukoll għall-proċeduri baġitarji tar-RĊA innifisha.

3. Il-partijiet għandhom jikkunsidraw il-ħtieġa li jkun hemm ftehim komuni, li bih il-finanzjament u l-kontribuzzjonijiet tekniċi tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jkunu koordinati biex jappoġġjaw dawn il-miżuri.

4. Ir-RĊA għandha tiżgura li l-infurzar tal-kapaċitajiet marbuta mal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim ikun integrat fl-għodod nazzjonali għall-ippjanar, bħal m’huma l-istrateġiji għat-tnaqqis tal-faqar.

5. Il-partijiet għandhom jiżguraw li l-attivitajiet marbuta mal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim ikunu koordinati mal-programmi u l-inizjattivi ta’ żvilupp relattivi, eżistenti jew li għad iridu jiġu

6. L-implimentazzjoni ta’ dawn ir-riżorsi hija soġġetta għall-proċeduri li jirregolaw l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea kif previst fil-Ftehim ta’ Cotonou u għal dawk li jirregolaw l-għajnuna bilaterali mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea lir-RĊA.

Artikolu 16

Involviment tal-Partijiet Interessati fl-Implimentazzjoni tal-Ftehim

1. Ir-RĊA għandha tinvolvi lill-partijiet interessati fl-implimentazzjoni tal-Ftehim skont id-Direttivi tal-Kummissjoni tal-foresti tal-Afrika Ċentrali dwar il-parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi, il-popolazzjonijiet lokali u l-komunitajiet indiġeni.

2. L-Unjoni Ewropea għandha tikkonsulta b’mod regolari lill-partijiet interessati dwar l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, b’konsiderazzjoni tal-obbligi tagħha skont il-Konvenzjoni ta’ Aarhus tal-1998 dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-proċess deċiżjonali u l-aċċess għall-ġustizzja fir-rigward tal-ambjent.

Artikolu 17

Salvagwardja soċjali

1. Sabiex jitnaqqsu kemm jista’ jkun l-effetti negattivi possibbli, il-Partijiet għandhom jiftiehmu li jiżviluppaw għarfien aħjar tal-mod kif jgħixu l-komunitajiet indiġeni u lokali potenzjalment affettwati kif ukoll dawk involuti fil-qtugħ tas-siġar illegali

2. Il-partijiet għandhom jissorveljaw l-effetti ta’ dan il-Ftehim fuq dawn il-komunitajiet, filwaqt li jieħdu miżuri raġonevoli biex inaqqsu l-effetti negattivi. Il-partijiet jistgħu jiftiehmu fuq miżuri kumplimentari biex jindirizzaw dawn l-effetti negattivi.

Artikolu 18

Miżuri ta' inċentiv relatati mas-suq

Filwaqt li tikkunsidra l-obbligi internazzjonali tagħha, l-Unjoni Ewropea għandha taħdem biex tippromwovi aċċess favorevoli għas-suq tagħha għall-prodotti tal-injam u prodotti derivati koperti b’dan il-Ftehim. Dawn l-isforzi għandhom jinkludu:

(a) it-tħeġġiġ ta’ linji politiċi ta’ xiri, pubbliċi u privati, li jirrikonoxxu l-isforzi biex tiġi żgurata provvista ta’ prodotti tal-foresti ta’ oriġini legali; u

(b) il-promozzjoni tal-prodotti li jkollhom awtorizzazzjoni FLEGT fis-suq tal-Unjoni.

Artikolu 19

Kumitat konġunt għall-implimentazzjoni tal-Ftehim

1. Il-partijiet għandhom jistabbilixxu Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim biex jiffaċilitaw il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

2. Kull parti għandha tinnomina r-rappreżentanti tagħha fil-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim. Il-kumitat jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu permezz ta’ kunsens.

3. Il-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim għandu jiffaċilita djalogu u skambju ta’ informazzjoni effikaċi u regolari bejn il-partijiet sabiex dan il-Ftehim jaħdem bl-aħjar mod, u jkun jista’ jeżamina kull kwistjoni relatata mal-iffunzjonar effikaċi tiegħu. Il-funzjonijiet dettaljati tal-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim huma deskritti fl-Anness X.

4. Il-Kumitat konġunt għall-implimentazzjoni tal-Ftehim:

(a) għandu jiltaqa’ mill-inqas darba fis-sena f’data deċiża mill-partijiet;

(b) għandu jfassal l-aġenda tal-ħidmiet tiegħu u t-termini ta’ referenza għall-azzjonijiet komuni;

(c) għandu jistabbilixxi r-regoli ta’ proċeduri tiegħu stess;

(d) għandu jorganizza l-presidenza tal-laqgħat tiegħu, kemm permezz ta’ alternanza bejn ir-rappreżentanti ta’ kull parti, u kemm permezz ta’ sistema ta’ kopresidenza;

(e) għandu jiżgura li l-ħidma tiegħu tkun trasparenti kemm jista’ jkun u li l-informazzjoni dwar il-ħidma u d-deċiżjonijiet tiegħu tkun aċċessibbli għall-pubbliku;

(f) jista’ jistabbilixxi gruppi ta’ ħidma jew korpi awżiljari oħra għall-oqsma ta’ ħidma li jeżiġu kompetenzi speċifiċi.

5. Il-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim għandu jippubblika rapport annwali, Id-dettalji tal-kontenut ta’ dan ir-rapport jidhru fl-Anness XI.

6. Fil-perijodu bejn l-iffirmar tal-Ftehim u d-dħul fis-seħħ tiegħu, għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu konġunt ta’ konsultazzjoni u ta’ monitoraġġ, biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 20

Komunikazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim

1. Ir-rappreżentanti tal-partijiet responsabbli għall-komunikazzjonijiet uffiċjali dwar l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim huma:

(a) għar-RĊA: il-Ministru tal-Ilmijiet, il-Foresti, il-Kaċċa u s-Sajd;

(b) għall-Unjoni Ewropea: il-kap tad-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-RĊA.

2. Il-partijiet għandhom jikkomunikaw lil xulxin l-informazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 21

Rapporti u informazzjoni magħmula pubblika

1. L-informazzjoni magħmula pubblika hija wieħed mill-elementi ewlenin għall-promozzjoni tal-governanza fil-qafas tal-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim. L-informazzjoni magħmula pubblika tiffaċilita l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tas-sistema billi tagħmilha aktar trasparenti. L-informazzjoni magħmula pubblika tippermetti wkoll li jingħata rendikont aħjar u responsabbiltà akbar min-naħa tad-diversi partijiet involuti. L-informazzjoni li għandha tkun magħmula pubblika u titpoġġa fil-qasam pubbliku hija elenkata fl-Anness XI.

2. Kull parti għandha tikkunsidra l-mekkaniżmi l-aktar xierqa (midja, dokumenti, Internet, gruppi ta’ ħidma, rapporti annwali) biex tagħmel l-informazzjoni pubblika. B’mod partikolari, il-partijiet għandhom jagħmlu sforz biex jagħmlu disponibbli informazzjoni affidabbli, rilevanti u fil-pront lid-diversi partijiet interessati assoċjati mas-settur tal-forestrija. Dawn il-mekkaniżmi huma deskritti fl-Anness XI.

Artikolu 22

Informazzjoni kunfidenzjali

1. Kull parti għandha timpenja ruħha li ma tikxifx, fil-limiti preskritti mil-Liġijiet tagħha, l-informazzjoni kunfidenzjali skambjata fil-qafas ta’ dan il-Ftehim. Il-partijiet għandhom jastjenu milli jikxfu lill-pubbliku, u ma jippermettux lill-awtoritajiet tagħhom jikxfu, l-informazzjoni li tiġi skambjata fil-qafas ta’ dan il-Ftehim li tikkostitwixxi sigrieti tal-kummerċ jew informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali.

2. Bla ħsara għall-paragrafu 1, l-informazzjoni li ġejja m’għandhiex tiġi kkunsidrata bħala kunfidenzjali:

(a) in-numru ta’ awtorizzazzjonijiet FLEGT maħruġa mir-RĊA u rċevuti mill-Unjoni Ewropea, kif ukoll il-volum ta’ injam u ta’ prodotti derivati esportati mir-RĊA u rċevuti mill-Unjoni Ewropea;

(b) l-ismijiet u l-indirizzi tad-detenturi tal-awtorizzazzjoni u tal-importaturi.

Artikolu 23

Applikazzjoni territorjali

Dan il-Ftehim japplika fit-territorju li huwa applikabbli fih it-Trattat li jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan it-Trattat, minn naħa waħda, u fit-territorju tar-RĊA, min-naħa l-oħra.

Artikolu 24

Soluzzjoni ta’ tilwim

1. Il-Partijiet għandhom jippruvaw isibu soluzzjoni għal kwalunkwe tilwim rigward l-applikazzjoni jew l-interpretazzjoni ta’ dan il-Ftehim permezz ta’ konsultazzjonijiet rapidi.

2. Fil-każ li xi tilwim ma jkunx jista’ jiġi solvut permezz ta’ konsultazzjonijiet fi żmien tliet xhur wara d-data tat-talba inizjali għal konsultazzjoni, kull parti tista’ tissottometti t-tilwim lill-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim li għandu jagħmel ħiltu biex isib soluzzjoni. Il-kumitat għandu jikseb l-informazzjoni kollha rilevanti għal eżami fid-dettall tas-sitwazzjoni sabiex tinsab soluzzjoni aċċettabbli. Għal dan il-għan, għandhom jiġu eżaminati l-possibbiltajiet kollha biex jinżamm il-funzjonament tajjeb ta’ dan il-Ftehim.

3. Fil-każ li l-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim ma jkunx jista’ jsib soluzzjoni għat-tilwim, il-partijiet jistgħu:

(a) jitolbu b’mod konġunt il-bon offiċji ta’ terz jew il-medjazzjoni minn terz;

(b) jirrikorru għal arbitraġġ. Fil-każ li ma jkunx possibbli li jiġi solvut it-tilwim b’mod konformi mal-paragrafu 3a., kull parti tista’ tinnotifika lill-oħra bil-ħatra ta’ arbitru; il-parti l-oħra mbagħad għandha taħtar arbitru ieħor fi żmien 30 jum kalendarju wara l-ħatra tal-ewwel arbitru. Il-partijiet għandhom jaħtru b’mod konġunt it-tielet arbitru fi żmien xahrejn mill-ħatra tat-tieni arbitru. Id-deċiżjonijiet tal-arbitraġġ għandhom jingħataw skont il-maġġoranza tal-voti fi żmien sitt xhur wara l-ħatra tat-tielet arbitru. Is-sentenza tal-arbitraġġ hija vinkolanti għall-partijiet u mingħajr possibbiltà ta’ appell.

4. Il-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim għandu jistabbilixxi l-proċeduri tal-arbitraġġ.

Artikolu 25

Sospensjoni

1. Kull parti tista’ tissospendi l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim. Id-deċiżjoni ta’ sospensjoni u r-raġunijiet għal din id-deċiżjoni għandhom jiġu notifikati bil-miktub lill-parti l-oħra.

2. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim jieqfu japplikaw 30 jum kalendarju minn meta ssir din in-notifika.

3. L-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim terġa’ tibda 30 jum kalendarju wara li l-parti li ssospendietu tinforma lill-parti l-oħra li r-raġunijiet għas-sospensjoni m’għadhomx japplikaw.

Artikolu 26

Emendi

1. Kull parti li tixtieq temenda dan il-Ftehim għandha tissottometti l-proposta mill-inqas tliet xhur qabel il-laqgħa li jmiss tal-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim. Dan tal-aħħar jeżamina l-proposta u, fil-każ li jkun hemm kunsens, jagħmel rakkomandazzjoni. Kull parti għandha teżamina r-rakkomandazzjoni u, jekk tapprovaha, tadottaha skont il-proċeduri tagħha stess.

2. Kwalunkwe emenda approvata b’dan il-mod miż-żewġ partijiet tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara d-data li fiha l-partijiet innotifikaw lil xulxin dwar it-tlestija tal-proċeduri li huma meħtieġa għal dan il-għan.

3. Il-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim jista’ jadotta emendi fl-Annessi ta’ dan il-Ftehim.

4. In-notifika ta’ kwalunkwe emenda għandha tiġi indirizzata lid-depożitarji konġunti ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 27

Annessi

L-Annessi għandhom jiffurmaw parti integrali minn dan il-Ftehim.

Artikolu 28

Tul ta’ żmien u tiġdid

Dan il-Ftehim għandu jibqa’ fis-seħħ għal perijodu ta’ sitt snin imbagħad jiġi estiż għal perijodi konsekuttivi ta’ sitt snin, sakemm ma jkunx hemm parti li tirrinunzja billi tinnotifika lill-parti l-oħra bil-miktub mill-inqas sena qabel l-iskadenza tal-Ftehim.

Artikolu 29

Tmiem tal-Ftehim

Minkejja l-Artikolu 28, parti waħda jew l-oħra tista ttemm dan il-Ftehim billi tinnotifika dan bil-miktub lill-parti l-oħra. Dan il-Ftehim jieqaf japplika tnax-il xahar wara d-data ta’ din in-notifika.

Artikolu 30

Dħul fis-seħħ

1. Dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara d-data li fiha l-partijiet jinnotifikaw lil xulxin bil-miktub dwar it-tlestija tal-proċeduri meħtieġa għal dan il-għan.

2. In-notifika għandha tiġi indirizzata lis-Segretarjat ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u lill-Gvern tar-RĊA, li huma d-depożitarji konġunti ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 31

Testi awtentiċi

Dan il-Ftehim huwa mfassal f’żewġ oriġinali bil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Estonjana, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Svediża, Taljana u Ungeriża, u kull wieħed minn dawn it-testi huwa awtentiku. F’każ ta’ diverġenza ta’ interpretazzjoni, it-test bil-Franċiż għandu jieħu preċedenza.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми ноември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de dos mil once.

V Bruselu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit astotajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų lapkričio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év november havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit- tmienja u għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego listopada roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de novembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt noiembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega novembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundraelva.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Централноафриканската република

Por la República Centroafricana

Za Středoafrickou republiku

For Den Centralafrikanske Republik

Für die Zentralafrikanische Republik

Kesk-Aafrika Vabariigi nimel

Για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

For the Central African Republic

Pour la République centrafricaine

Per la Repubblica centrafricana

Centrālāfrikas Republikas vārdā –

Centrinės Afrikos Respublikos vardu

A Közép-afrikai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Ċentru-Afrikana

Voor de Centraal-Afrikaanse Republiek

W imieniu Republiki Środkowoafrykańskiej

Pela República Centro - Africana

Pentru Republica Centrafricană

Za Stredoafrickú republiku

Za Srednjeafriško republiko

Keski-Afrikan tasavallan puolesta

För Centralafrikanska republiken

+++++ TIFF +++++

[1] ĠU L 317, 15.12.2000, p 3.

[2] ĠU L 347, 30.12.2005, p 1.

[3] COM(2003) 251 finali, 21.5.2003.

[4] A/RES 62/98 tal- 31 ta’ Jannar 2008.

[5] ĠU L 302, 19.10.1992, p 38.

[6] ĠU L 253, 11.10.1993, p 1.

[7] ĠU L 61, 3.3.1997, p. 1.

--------------------------------------------------

ANNESS I

LISTA TA’ PRODOTTI KOPERTI MILL-FTEHIM TA’ SĦUBIJA VOLONTARJA (APV)

4401 : Ħatab, fi zkuk, fi zkuk ħoxnin, fi friegħi, f’qatet għesieleġ jew forom simili; injam f’laqx jew fi frak; serratura, skart u fdalijiet tal-injam, anke agglomerati forma ta’ zkuk, trab tal-faħam ippressat, pritkuni jew forom simili.

4403 : Injam aħrax, sew jekk bil-qoxra, bl-ilbieba mneħħija jew magħmul kwadru.

4404 : Injam għaċ-ċrieki; arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul; bsaten tal-injam, mirqumin raff iżda mhux inturnati, milwijin jew maħdumin mod ieħor, tajbin għall-manifattura tal-bsaten tal-mixi, umbrelel, mankijiet tal-għodod jew affarijiet simili; injam magħmul minn laqx tal-injam (chipwood) u bħalu.

4406 : Travi tal-injam għal-linji tal-ferrovija jew injam simili.

4407 : Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew imminċottat fit-truf, ta’ ħxuna iktar minn 6mm.

4408 : Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil ta’ injam laminat), folji għat-triplaj jew għal injam laminat simili u injam ieħor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew imminċottat fit-truf, mhux eħxen minn 6mm.

4409 : Injam (inklużi twavel u freġji tal-parkè, mhux immuntati) sezzjonijiet (ifflanġjati, gruvjati, irbattuti, iċċanfrinati, ingastati-V, iffurmati, ittundjati jew simili) tul xifer wieħed jew bosta, il-wiċċ jew it-tarf, anke nċanati, xkatlati jew imminċottati fit-truf.

4410 : Bord tal-injam mill-frak, bord tat-tip oriented strand board (OSB) u bord simili (pereżempju, waferboard) tal-injam jew ta’ materjali oħrajn għudin, magħqudin bir-raża jew sustanzi organiċi oħrajn li jgħaqqdu

4411 : Bord tal-fibri tal-injam jew ta’ materjali oħra għudin, anke magħqudin bir-raża jew b’sustanzi organiċi oħrali jgħaqqdu.

4412 : Triplaj, pannelli miksijin bil-fuljetta u injam laminat simili.

441400 : Inkwatri tal-injam għal pitturi, ritratti, mirja jew oġġetti simili.

4415 : Kontenituri għall-ippakkjar, kaxex, ċestuni, tankijiet u kontenituri simili, tal-injam; rukkelli tal-injam għall-kejbils; palits normali, palits forma ta’ kaxxa u palits oħrajn tat-tagħbija, tal-injam; għenuq tal-palits tal-injam.

441600 : Bittiji, bramel, tankijiet u prodotti oħra tal-buttar u l-partijiet tagħhom, tal-injam, inkluż injam tal-bittiji.

441700 : Għodod, fitings u mankijiet ta’ għodod, fitings ta’ xkupilji, mankijiet ta’ xkupi jew ta’ xkupilji, tal-injam; forom, xutrees u għodod għat-tkabbir taż-żraben, tal-injam.

4418 : Xogħol tal-mastrudaxxa u partijiet ta’ strutturi tal-kostruzzjoni, inklużi pannelli ċellulari, pannelli mmuntati għall-art, twavel tal-kisi ("shingles u shakes") tal-injam.

441900 : Oġġetti tal-injam għall-mejda jew għall-kċina.

9403 30 : Għamara tal-injam tat-tip li tintuża fl-uffiċċji.

9403 40 : Għamara tal-injam tat-tip li tintuża fil-kċejjen.

9403 50 : Għamara tal-injam tat-tip li tintuża fil-kmamar tas-sodda.

9403 60 : Għamara oħra tal-injam.

--------------------------------------------------

ANNESS II

DEFINIZZJONI TA’ INJAM PRODOTT LEGALMENT

Introduzzjoni

Din id-definizzjoni hija ppreżentata bħala skala ta’ legalità li hija magħmula minn indikaturi klassifikati skont għaxar temi prinċipali:

1. l-intrapriża għandha eżistenza legali;

2. drittijiet ta' aċċess legali għar-riżorsi tal-foresti fiż-żona tal-operat tagħha;

3. ir-rispett tal-leġiżlazzjoni dwar l-ambjent

4. id-drittijiet tal-ħaddiema, tal-komunitajiet lokali u dawk indiġeni;

5. il-leġiżlazzjoni dwar l-użu tal-foresti;

6. it-trasformazzjoni tal-prodotti tal-foresti;

7. il-liġijiet fiskali ġenerali u tal-foresti;

8. it-trasport u t-traċċabbiltà tal-prodotti tal-foresti għudin huma konformi mar-regolamenti;

9. ir-rispett tal-klawżoli kuntrattwali;

10. ir-relazzjonijiet mal-sottokuntratturi fl-attivitajiet l-oħra minbarra l-produzzjoni tal-injam.

It-titoli differenti tal-użu tal-foresti fir-RĊA kkonċernati minn din id-definizzjoni huma:

- il-permessi tal-operat u tal-iżvilupp (PEA) li jingħataw lill-intrapriżi stabbiliti legalment fir-RĊA għal operat industrijali skont pjan ta’ żvilupp;

- l-awtorizzazzjonijiet għall-operat taż-żoni ta’ riforestazzjoni msejħa wkoll "pjantaġġuni"

Barra minn dawn, titoli oħra għall-operat tal-foresti huma previsti mill-Kodiċi tal-Foresti Ċentru-Afrikan;

- il-permessi artiġjanali li huma permessi għal erja ta’ anqas minn jew ekwivalenti għal 10 ha, previsti biex jingħataw lil persuni fiżiċi ta’ nazzjonalità Ċentru-Afrikana jew lill-komunitajiet tal-post;

- il-foresti komunitarji li l-erja massima tagħhom għal kull unità hija stabbilita għal 5000 ha, u li għandhom jiġu soġġetti għal ftehim ta’ ġestjoni bejn il-Ministeru responsabbli mill-Foresti u komunità f’raħal u/jew indiġena organizzata.

Il-PEAs, il-permessi artiġjanali u l-foresti komunitarji jingħataw fil-foresta tal-produzzjoni tal-qasan permanenti tal-foresti tal-Istat, li jinsab fil-Lbiċ tal-pajjiż. Il-pjantaġġuni potenzjalement jistgħu jinsabu fil-pajjiż kollu.

Wara li nħareġ il-Kodiċi tal-Forestrija l-ġdid, jiġifieri l-Liġi Nru 08.022 tas- 17 ta’ Ottubru 2008, li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Forestrija tar-RĊA, l-injam esportat mir-RĊA jinħareġ fil-maġġor parti mill-PEA. Ma’ dan għandu jiżdied injam li ġej mill-awtorizzazzjonijiet għall-operat tal-pjantaġġuni l-antiki tat-tikk.

Minħabba d-diffikultajiet prattiki għall-operat u l-monitoraġġ tal-foresti komunitarji u tal-permessi artiġjanali, l-operat ta’ dawn it-titoli għadu mhux operattiv fir-RĊA. Fl-2010, la jeżisti titolu relattiv għall-foresti komunitarji, u lanqas għall-permessi artiġjanali.

B’konsegwenza, l-iskala tal-legalità fil-qafas ta’ dan il-Ftehim tapplika biss għat-titoli li qed jintużaw bħalissa, jiġifieri l-PEA u l-pjantaġġuni. Id-definizzjoni tal-legalità ser tkun kompluta biex jiġu kkunsidrati l-foresti komunitarjji u l-permessi artiġjanali skont il-kundizzjonijiet indikati fl-Anness V, paragrafi 1.2 u 2.1.

Ix-xewqa li jitħejja n-negozjar tal-APV skont strateġija ta’ parteċipazzjoni tittraduċi ruħha fir-rispett tal-parteċipanti kollha fid-dibattitu. Għalhekk twaqqfu tliet gruppi ta' partijiet interessati, jiġifieri s-settur pubbliku, is-settur privat u s-soċjetà ċivili.

Biex tinbena aħjar il-fehma gradwali tal-proċess FLEGT u biex jiġu fformulati aħjar il-proposti bil-ħsieb tan-negozjati, il-konsultazzjoni dwar l-iskala saret f’żewġ żminijiet distinti, jiġifieri l-konsultazzjoni għal kull grupp ta’ partijiet interessati u l-konsultazzjoni tat-tliet gruppi f’daqqa. Il-konsultazzjoni ta’ kull grupp ta’ partijiet interessati saret internament bejn il-partijiet interessati. Il-konsultazzjoni tat-tliet gruppi f’daqqa ppermettiet il-konfromtazzjoni tal-pożizzjonijiet ta’ kull wieħed mill-gruppi sabiex tkun definita pożizzjoni nazzjonali, li serviet bħala bażi għall-iskwadra ta’ negozjar mal-Unjoni.

Minħabba li l-iskala tal-legalità għandha sservi bħala appoġġ operattiv għall-proċedura li twassal għall-għotja tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT, ir-RĊA u l-Unjoni Ewropea ftiehmu dwar il-ħtieġa li tiġi ttestjata l-applikabbiltà u l-validità tal-abbozz tal-iskala tal-legalità fuq il-post qabel l-implimentazzjoni tagħha fil-qafas tal-APV. Huwa f’dan il-kuntest li, matul in-negozjati, l-organizzazzjoni internazzjonali "The Forest Trust" tqabbdet mill-European Forest Institute (EFI) biex twettaq it-test tal-art bil-kontribut tar-rappreżentanti mir-Repubblika Ċentru-Afrikana.

Meta wieħed iqis li l-injam li ġej mill-pjantaġġuni tat-tikk bħalissa jiġi esportat lejn is-suq tal-Unjoni f'forma ta' zkuk, huwa indispensabbli li dawn il-prodotti li ġejjin mill-pjantaġġuni jiġu kkunsidrati fl-iskala tal-legalità. Ir-regolamentazzjoni għall-pjantaġġuni hija anqas żviluppata. Din l-iskala tħejjiet mit-testi regolamentari eżistenti. Għandhom jitħejjew testi oħra sabiex tittejjeb ir-regolamentazzjoni rigward il-pjantaġġuni. Id-definizzajoni tal-legalità għaldaqstant għandha tiġi aġġornata.

Nota ta’ preċiżjoni dwar l-indikaturi tal-iskala

Ċerti indikaturi m’għandhomx referenza regolamentari. Dawn l-indikaturi huma rreġistrati soġġetti għall-pubblikazzjoni u l-kontenut tar-referenzi meħtieġa. Għal din ir-raġuni, ir-referenzi li jridu jinħolqu huma msemmija fl-Anness IX. It-testi regolamentari li finalment ser jiġu adottati jistgħu jwasslu għal emenda fit-tfassil attwali ta’ dawn l-indikaturi.

Ċerti indikaturi japplikaw għat-tagħbijiet kollha, tkun xi tkun l-oriġini tal-injam. Oħrajn japplikaw biss għat-tagħbijiet li ġejjin mill-PEA jew għat-tagħbijiet li ġejjin mill-awtorizzazzjoni tal-operat taż-żoni tar-riforestazzjoni tal-Istat (pjantaġġuni tal-Istat) jew għat-tagħbijiet li ġejjin mill-awtorizzazzjoni tal-operat ta' qasam privat (pjantaġġun ta’ awtoritajiet jew ta’ individwi). L-aħħar kolonna "Titoli kkonċernati" tispeċifika għal liema titoli tal-oriġini tat-tagħbijiet japplika l-indikatur tal-linja: kollha, il-PEA, pjantaġġuni (li jkopru l-awtorizzazzjonijiet tal-perimetri tar-riforestazzjoni, imsejħa pjantaġġuni tal-Istat, u l-awtorizzazzjonijiet ta’ riforestazzjoni privati għal awtoritajiet jew individwi, imsejħa pjantaġġuni privati).

PRINĊIPJU 1:L-INTRAPRIŻA GĦANDHA EŻISTENZA LEGALI

Kriterju 1.1:L-intrapriża tiġi rreġistrata b’mod regolari mal-amministrazzjonijiet kompetenti fi tmiem proċedura valida. |

Indikatur | Verifikaturi | Test leġiżlattiv jew regolamentari | Titoli konċernati |

Indikatur 1.1.1:Reġistrazzjoni mad-dipartimenti ekonomiċi: il-Ministeru tal-Kummerċ u tal-Industrija | Verifikatur 1.1.1.1:Deċiżjoni Ministerjali li tagħti approvazzjoni tal-operat tal-foresti | Ordinanza Nru 83.083 tal- 31.12.83 (Artikoli 7 u 8) | Kollha (PEA u Pjantaġġuni) |

Verifikatur 1.1.1.2:Karta professjonali tal-kummerċjant | Digriet Nru 83.550 tal- 31.12.83 (Artikoli 1 sa 7) |

Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10. 08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresta (Artikolu 176) |

Indikatur 1.1.2:Reġsitrazzjoni mad-dipartiment fiskali (Il-Ministeru tal-Finanzi u tal-Baġit, id-Direttorat Ġenerali tat-Taxxa) | Verifikatur 1.1.2.1:Karta valida ta’ persuna taxxabbli | Gwida ta’ reġistrazzjoni | Kollha |

Verifikatur 1.1.2.2:Dokument li jinkludi numru ta’ reġistrazzjoni fiskali (NIF) | Kodiċi Ġenerali tat-Taxxa Edizzjoni 2009 (Artikolu 334) |

Digriet Nru004/MEFPCI/DFB/CAB/SGF/DGID li jistabbilixxi l-obbligu tal-użu tal-NIF (Artikoli 1 u 2) |

Indikatur 1.1.3:Reġistrazzjoni mal-Uffiċċju Nazzjonali tas-sigurtà soċjali. | Verifikatur 1.1.3.1:Verifika tar-reġistrazzjoni mal-CNSS | Il-Liġi Nru 06.035 tat- 28/12/2006 li tistabbilixxi l-kodiċi għas-sigurtà soċjali (Artikolu 31) | Kollha |

Id-Digriet Nru 09.116 tas- 27/04/2009 |

Indikatur 1.1.4:Reġistrazzjoni mad-dipartiment responsabbli mill-foresti fit-tmiem ta’ proċedura għal awtorizzazzjoni valida. | Verifikatur 1.1.4.1:Rapport tal-kummissjoni tal-għoti tal-PEA taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru responsabbli mill-Foresti | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10. 08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 31) | PEA |

Verifikatur 1.1.4.2:Rapport tal-awditur indipendenti taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Digriet 09.118 tat- 28.04.2009 (Artikolu 17.6) |

Verifikatur 1.1.4.3:Digriet ta’ għoti tal-permess għall-ioperat u l-iżvilupp |

Indikatur 1.1.5:Reġistrazzjoni mad-dipartimenti legali (Il-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Tribunal tal-Kummerċ) | Verifikatur 1.1.5.1:Ir-Reġistru tal-Kummerċ u tal-Kreditu (RCCM) | Ordinanza Nru 83.083 tal- 31.12.83 (Artikolu 12) | Kollha |

Verifikatur 1.1.5.2:Rapport ta’ kompożizzjoni notarili | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 93) |

Verifikatur 1.1.5.3:Notifika tan-numru tar-reġistrazzjoni mir-reġistratur tat-Tribunal tal-Kummerċ |

Indikatur 1.1.6:Reġistrazzjoni mad-dipartimenti tax-xogħol u tal-impjieg (Il-Ministeru għax-Xogħol u l-Impjieg, l-ispezzjoni tax-xogħol) | Verifikatur 1.1.6.1:Reġistru ta’ min iħaddem innumerat u inizjalat mill-ispettur tax-xogħol responsabbli | Il-Liġi Nru 09. 004 li tistabbilixxi l-Kodiċi tax-Xogħol (Artikolu 331) | Kollha |

Indikatur 1.1.7:Reġistrazzjoni mal-assoċjazzjonijiet konsulari: il-Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija. | Verifikatur 1.1.7.1:Verifika konsulari | Referenza għall-Anness IX: ir-referenza legali għandha tinħoloq | Kollha |

Indikatur 1.1.8:Reġistrazzjoni mal-Aġenzija Ċentru-Afrikana għat-taħriġ professjonali u għall-impjieg (ACFPE) | Verifikatur 1.1.8.1:Talba ta’ reġistrazzjoni ta’ min iħaddem innumerat u inizjalat | Il-Liġi Nru 99.008 tad- 19.05.1999 (Artikoli 1 sa 7) | Kollha |

Kriterju 1.2:L-intrapriża hija f’sitwazzjoni aġġornata fil-pagament ta’ kontribuzzjonijiet. |

Indikatur 1.2.1:Pagament tal-kontribuzzzjonijiet mas-CNSS. | Verifikatur 1.2.1.1:Verifika tas-CNSS jew rifjut | Kopja tal-irċevuti tal-pagamenti tal-kontribuzzjonijiet | Kollha |

Indikatur 1.2.2:Pagament tal-kontribuzzjonijiet jew onorarji mal-ACFPE. | Verifikatur 1.2.2.1:Dikjarazzjoni ta’ kull trimestru tas-salarju mħallas | Id-Digriet 00.068 li jistabbilixxi l-iskema tal-kontribuzzjoni tas-sid lill-ACFPE (Artikoli 2 u 4) | Kollha |

Verifikatur 1.2.1.2:Provi ta’ pagament tal-kontribuzzjoni tas-sid |

Kriterju 1.3:L-intrapirża mhix soġġetta għal kundanna ġudizzjarja jew sanzjoni amministrattiva li wasslu għal sospensjoni temporanja jew definittiva tal-attivitajiet tagħha. |

Indikatur 1.3.1:L-attivitajiet tal-intrapriża ma ġewx sospiżi wara deċiżjoni legali. | Verifikatur 1.3.1.1:Atti ta’ ġudizzju tat-tribunali | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 209 u 204(2)) | Kollha |

Verifikatur 1.3.1.2:Reġistri tal-infrazzjonijiet li jinsabu għand il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Digriet 09.020 tat- 30.04.09 (Artikoli 92 (2) u 93) |

Indikatur 1.3.2:L-attivitajiet tal-intrapriża ma ġewx sospiżi wara sanzjoni amministrattiva. | Verifikatur 1.3.2.1:Reġistri tal-infrazzjonijiet li jinsabu għand il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Art 204 (2)) | |

Verifikatur 1.3.2.2:Digriet ta’ sospensjoni mill-Ministru responsabbli mill-ambjent | Id-Digriet 09 020 tat- 30.04.09 (Art 92 (2) u 93) |

Il-Liġi Nru 07.018 tat- 28 ta’ Diċembru 2007 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Ambjent (Art 114) |

Kriterju 1.4:L-intrapriża tobdi f’każ ta’ kundanna ġudizzjarja jew xi sanzjoni amministrattiva. |

Indikatur 1.4.1:L-intrapriża hija aġġornata mal-pagamenti tal-multi u l-penali skont l-infrazzjonjiet innutati. | Verifikatur 1.4.1.1:Irċevuta ta’ pagament tal-ammont tat-transazzjoni jew tal-multi u l-penali | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 208 sa 233) | Kollha |

Il-Liġi Nru 07.018 tat- 28 ta’ Diċembru 2007 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Ambjent (Artikoli 114 sa 143) |

PRINĊIPJU 2:DRITTIJIET TA’ AĊĊESS LEGALI GĦAR-RIŻORSI TAL-FORESTI FIŻ-ŻONA TAL-OPERAT

Kriterju 2.1:L-intrapriża għandha t-titoli meħtieġa li jawtorizzawha li tuża r-riżorsi tal-foresti. |

Indikatur 2.1.1:L-istadji kollha (informazzjoni tal-popolazzjoni, sejħa għall-offerti, it-talba għat-titolu, il-kummissjoni tal-għotja inkluż l-osservatur indipendenti) li jwasslu għal għotja tat-titoli tal-operat tal-foresti ġew segwiti regolarment mill-intrapriża fir-rispett taż-żmien stipulat mil-liġijiet u r-regolamenti tar-RĊA, qabel u wara li ħarġet il-Liġi Nru 08.022 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti. | Verifikatur 2.1.1.1Rapport tal-Kummissjoni tal-għotja tal-PEA fir-responsabbiltà tal-Ministeru responsabbli mill-foresti | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10. 08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 31, 41 u 48) | PEA |

Verifikatur 2.1.1.2Rapport tal-awditur indipendenti taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Digriet 09.118 tat- 28.04.2009 (Artikolu 17(6)) |

Verifikatur 2.1.1.3:Digriet tal-għotja tal-PEA | Id-Digriet Nru 019 tal- 05.07.2006 li jawtorizza r-regoli tal-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Ktieb 1) |

Verifikatur 2.1.1.4:Ftehim proviżorju fit-tliet xhur wara li ġie ffirmat id-Digriet | Id-Digriet Nru 09.026 tat- 28.07.2009 li jawtorizza nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Il-Ktieb 2) |

Verifikatur 2.1.1.5:Ftehim definittiv fit-tliet snin wara li ġie ffirmat il-ftehim proviżorju | Id-Digriet Nru 09.118 (Artikoli 13 sa 17) |

Indikatur 2.1.2:L-intrapriża ħallset l-ispejjeż kollha marbuta ma’ kull stadju tal-proċess tal-għotja. | Verifikatur 2.1.2.1:Dokumenti li jippruvaw il-ħlas tal-ispejjeż tal-fajl | Id-Digriet 09.118 tat- 28.04.2009 (Artikoli 22 u 44) | PEA |

Verifikatur 2.1.2.2:Dokumenti li jippruvaw il-ħlas tal-għarfien minn qabel | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 179 sa 189) |

Verifikatur 2.1.2.3:Irċevuta tal-ħlas ta’ tliet snin ta’ kiri mhux aktar minn ħmistax-il ġurnata wara n-notifika tal-għotja (Għall-permessi maħruġa wara l-2003) |

Indikatur 2.1.3:Fil-każ ta’ pjantaġġuni li jappartjenu għal individwu jew organizzazzjoni, l-individwu jew l-organizzazzjoni jkollhom titolu ta’ propjetarju. | Verifikatur 2.1.3.1:Titolu tal-art f’isem l-individwu jew l-organizzazzjoni | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti tar-RĊA (Artikolu 131) | Pjantaġġuni privati |

Kriterja 2.2:l-intrapriża għandha l-awtorizzazzjonijiet kollha regolatorji perjodiċi li jippermettulha teżerċita l-attivitajiet tagħha. |

Indikatur 2.2.1:L-intrapriża għandha awtorizzazzjoni annwali għall-qtugħ mogħtija b’mod regolari mid-dipartiment tal-foresti. | Verifikatur 2.2.1.1:Nota ta’ approvazzjoni tal-pjan tal-pestjoni għall-PEA fil-ftehim definittiv. | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 107, 109 u 110, Artikolu 114) | PEA |

Verifikatur 2.2.1.2:Nota ta’ approvazzjoni tal-pjan annwali tal-operat għall-PEA fil-Ftehim definittiv | Id-Digriet 09.118 tat- 28.04.2009 (Artikolu 17(4)) |

Verifikatur 2.2.1.3:Ftehim proviżorju għall-operat iffirmat mill-awtorità kompetenti |

Indicateur 2.2.2.:Fil-każ tal-pjantaġġuni li jappartjenu lill-Istat, l-intrapriża għandha awtorizzazzjoni mill-ministeru responsabbli mill-foresti għall-operat ta’ pjantaġġun | Veritikatur 2.2.2.1:Ftehim tal-Ministeru responsabbli mill-foresti | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 62 u 64) | Pjantaġġuni |

Verifikatur 2.2.2.2:Awtorizzazzjoni tal-esplorazzjoni | Digriet Nru 09.021 tat- 30 ta’ April 2009 (Artikoli 72 sa 75) |

Verifikatur 2.2.2.3:Rapport tal-esplorazzjoni | Referenza għall-Anness IX: l-ispeċifikazzjonijiet għad iridu jinħolqu |

Verifikatur 2.2.2.4:Pjan sempliċi ta’ ġestjoni għall-pjantaġġuni li l-erja tagħhom hija akbar minn jew ekwivalenti għal 50ha li jirrispetta l-ispeċifikazzjonijiet |

Indikatur 2.2.3:Fil-każ tal-pjantaġġuni li jappartjenu għal idicidwu jew għal organizzazzjoni, l-operatur għandu awtorizzazzjonijiet tal-operat | Verifikatur 2.2.3.1:Awtorizzazzjoni ta’ qtugħ mogħtija mill-Mnisteru lill-operatur (propjetarju jew operatur b’kuntratt) | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti tar-RĊA (Artikolu 131) | Pjantaġġuni privati |

Verifikatur 2.2.3.2:Pjan sempliċi ta’ ġestjoni għall-pjantaġġuni li l-erja tagħhom hija ta’ aktar minn jew ekwivalenti għal 5 ha li tirrispetta l-ispeċifikazzjonijiet | Referenza għall-Anness IX: l-ispeċifikazzjonijiet għad iridu jinħolqu |

Verifikatur 2.2.3.3:Jekk ikun il-każ, il-kuntratt bejn l-individwu jew l-organizzazzjoni u l-intrapriża tal-operat. |

Kriterju 2.3:Wara li tingħata t-titolu tal-operat, l-intrapriża tipparteċipa fl-informazzjoni ta’ din l-għotja lill-partijiet kollha involuti fil-ġestjoni tar-riżorsi tal-foresti fiż-żona konċernata. |

Indikatur 2.3.1:L-intrapriża tinforma lill-popolazzjonijiet lokali u indiġeni, l-awtoritajiet lokali u l-partijiet kollha interessati, dwar l-iffirmar tal-ftehim proviżorju u l-ftuħ tas-sit proviżorju tal-qtugħ. | Verifikatur 2.3.1.1:Rendikont tal-laqgħat ta’ sensitiizzazzjoni mħejji mill-intrapriża u validati b’mod konġunt mill-partijiet differenti involuti. | Sentenza Nru 09.026 tat- 28.07.2009 li jawtorizza l-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-iżvilupp (Volum 2) | PEA |

PRINĊIPJU 3:RISPETT TAL-LEĠIŻLAZZJONI DWAR L-AMBJENT

Kriterju 3.1:L-intrapriża wettqet l-istudji kollha tal-impatt fir-rispett tar-rekwiżiti legali. |

Indikatur 3.1.1:L-istudji tal-impatt fuq l-ambjent saru. | Verifikatur 3.1.1.1:Rapport approvat tal-istudji tal-impatt ambjentali għal kull sit ta’ produzzjoni (PEA + post fejn jiġi sserrat l-injam (inkluż il-bażi)) | Il-Liġi Nru 07.018 tat- 28 ta’ Diċembru 2007 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Ambjent (Artikolu 87 u Artikolu 93 (2)) | PEA |

Verifikatur 3.1.1.2:Ċertifikat tal-konformità ambjentali mogħti mill-awtorità kompetenti | Referenza għall-Anness IX: it-testi applikabbli għad iridu jinħolqu. |

Kriterju 3.2:L-intrapriża timplimenta l-miżuri ta’ tnaqqis tal-impatt fuq l-ambjent previsti fl-istudji. |

Indikatur 3.2.1:Il-miżuri li jinsabu fl-istudji tal-impatt approvati li għandhom l-għan li jipproteġu r-riżorsi tal-bijodiversità huma implimentati. | Verifikatur 3.2.1.1:Rapporti tal-kontrolli tad-dipartiment responsabbli mill-ambjent | Il-Liġi Nru 07.018 tat- 28 ta’ Diċembru 2007 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Ambjent (Artikolu 87) | PEA |

Referenza għall-Anness IX: it-testi applikabbli għad iridu jinħolqu. |

Kriterju 3.3:L-intrapriża tieħu miżuri bil-ħsieb li tipproteġi l-kwalità tal-ambjent fuq is-sit tagħha skont id-dispożizzjonijiet legali. |

Indikatur 3.3.1:L-iskart (L-iskart kif mifhum skont l-Artikolu 3 tal-Kodiċi tal-Ambjent tar-Repubblika Ċentru-Afrikana u d-Digrieti li japplikaw) li jirriżulta mill-attivitajiet tal-intrapriża jiġi pproċessat skont il-preskrizzjonijiet legali. | Verifikatur 3.3.1.1:Rapporti tal-kontrolli tad-dipartiment responsabbli mill-ambjent | Il-Liġi Nru 07.018 tat- 28 ta’ Diċembru 2007 li tistabbilixxi Kodiċi tal-Ambjent (Artikoli 3, 19 u 20, Artikoli 43 sa 45) | PEA |

Referenza għall-Anness IX: it-testi applikabbli għad iridu jinħolqu. |

Indikatur 3.3.2:Id-dispożizzjonijiet legali dwar it-tniġġis tal-ilmijiet u tal-arja huma rispettati. | Verifikatur 3.3.2.1:Rapport tal-verifika ambjentali tad-dipartiment responsabbli mill-ambjent | Il-Liġi Nru 07.018 tat- 28 ta’ Diċembru 2007 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Ambjent (Artikolu 15, Artikoli 102 u 106(2)) | PEA |

Referenza għall-Anness IX: it-testi applikabbli għad iridu jinħolqu. |

PRINĊIPJU 4:ID-DRITTIJIET TAL-ĦADDIEMA, TAL-KOMUNITAJIET LOKALI U INDIĠENI

Kriterju 4.1:L-intrapriża tipparteċipa fl-informazzjoni, it-taħriġ u l-iggwidar tal-ħaddiema tagħha dwar id-drittijiet professjonali tagħhom. |

Indikatur 4.1.1:Il-libertà tal-attività tat-trejdjunjins hija garantita fl-intrapriża. | Verifikatur 4.1.1.1:Nota ta’ informazzjoni dwar il-garanzija tal-libertà tat-trejdjunjins stipulata mill-awtorità kompetenti u mehmuża | Il-Liġi 09.004 tad- 29.01.2009 li tistabbilixxi l-Kodiċi tax-Xogħol (Artikoli 12,17, 18, 30, 31, 33) | Kollha |

Verifikatur 4.1.1.2:Rapport tal-laqgħat tat-trejdunjins mehmuża (jekk hemm impjegati membri ta’ trejdjunjins) |

Indikatur 4.1.2:Id-delegati tal-persuna eletti skont il-leġiżlazzjoni fis-seħħ għandhom il-kapaċitajiet meħtieġa biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom. | Verifikatur 4.1.2.1:Rapport tal-Assemblea Ġenerali elettiva tad-delegati tal-persunal stipulat mill-ispettur tax-xogħol responsabbli | Il-Liġi 09.004 tad- 29.01.2009 li tistabbilixxi l-Kodiċi tax-Xogħol (Artikoli 58, 60, 67) | Kollha |

Verifkatur 4.1.2.2:L-awtorizzazzjonijiet għat-taħriġ stipulati mill-ispettur tax-xogħol responsabbli |

Indikatur 4.1.3:L-impjegati tal-intrapriża huma informati dwar id-dokumenti relatati mad-drittijiet tax-xogħol. | Verifikatur 4.1.3.1:Noti tal-informazzjoni mehmuża | Il-Liġi 09.004 tad- 29.01.2009 li tistabbilixxi l-Kodiċi tax-Xogħol (Artikoli 63 u 129) | Kollha |

Verifikatur 4.1.3.2:Rendikont tal-laqgħat bejn id-delegati tal-persunal u l-impjegati | Il-ftehim kollettiv tal-impriżi tal-foresti fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (Artikolu 10(4)) |

Verifikatur 4.1.3.3:Regolament intern mehmuż |

Kriterju 4.2:L-intrapriża tirrispetta d-drittijiet tal-ħaddiema hekk kif definiti mir-regolamenti fis-seħħ. |

Indikatur 4.2.1:Ir-relazzjonijiet bejn l-intrapriża u l-impjegati tagħha huma formalizzati skont id-dispożizzjonijiet legali. | Verifikatur 4.2.1.1:Kopja tal-ftehim kollettiv miżmum mill-intrapriża tal-forestrija u mid-delegati tal-persunal | Il-Liġi 09.004 li tistabbilixxi l-Kodiċi tax-Xogħol (Artikoli 197 sa 201 u 331) | Kollha |

Verifikatur 4.2.1.2:Reġistru ta’ min iħaddem innumerat u inizjalat mill-ispettur tax-xogħol responsabbli |

Indikatur 4.2.2:Il-ħaddiema tal-intrapriża jitħallsu skont ir-regolamenti fis-seħħ għas-settur tal-attivitajiet tagħhom u mingħajr diskriminazzjoni. | Verifikatur 4.2.2.1:Dokumenti tal-paga (payslips) u r-rendikont tas-salarji | Il-Liġi 09.004 li tistabbilixxi l-Kodiċi tax-Xogħol (Artikoli 221 sa 230 u Artikoli 94 sa 99) | Kollha |

Verifikatur 4.2.2.2:Kuntratt tax-xogħol iffirmat mill-partijiet kollha | Ftehim kollettiv tal-impriżi tal-foresti |

Indikatur 4.2.3:Il-kundizzjonijiet tal-iġjene u tas-sikurezza għall-ħaddiema huma konformi mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ. | Verifikatur 4.2.3.1:Rendikonti tal-laqgħat tal-Kumitat tal-iġjene u tas-sikurezza | Il-Liġi Nru 09.004 li tistabbilixxi l-Kodiċi tax-Xogħol (Artikoli 82 sa 87) | Kollha |

Verifikatur 4.2.3.2:Elenku tal-kapaċitajiet tat-tagħmir tal-iġjene u tas-sikurezza tal-persunal | Sentenza 005/MFPESSFP/CAB/DGTEFP tal- 11 ta’ Lulju 2004 twaqqif u funzjonament tal-kumitati tal-iġjene u tas-sikurezza fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (Artikoli 1 sa 3; Artikoli 9 sa 17) |

Ftehimiet kollettivi tal-impriżi tal-foresti |

Uffiċċju internazzjonali tax-xogħol, Kovenzjoni C155 dwar is-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema, 1981 (Artikolu 12 inċiżi a u b, Art 16) ratifikat mir-Repubblika Ċentru-Afrikana fil- 05.06.2006 |

Indikatur 4.2.4:Il-ħinijiet tax-xogħol applikati mill-intrapriża huma konformi mad-dispożizzjonijiet legali. | Verifikatur 4.2.4.1:Sistema ta’ ppanċjar tal-ħaddiema | Il-Liġi Nru 09.004 li tistabbilixxi l-Kodiċi tax-Xogħol (Artikoli 247 sa 251) | Kollha |

Verifikatur 4.2.4.2:Punch cards tal-ħaddiema |

Verifikatur 4.2.4.3:Noti tas-servizz tal-intrapriża mehmuża |

Verifikatur 4.2.4.4:Dokument tal-paga (Payslip) |

Indikatur 4.2.5:Ir-rekklutaġġ tal-ħaddiema jirrispetta l-kundizzjonijiet tal-età stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-organizzazzjoni internazzjonali tax-xogħol (OIT). | Verifikatur 4.2.5.1:Kuntratti tax-xogħol iffirmati mill-partijiet kollha | Il-Liġi Nru 09.004 li tistabbilixxi l-Kodiċi tax-Xogħol (Artikoli 247 sa 249, Artikolu 97) | Kollha |

Ftehimiet kollettivi tal-impriżi tal-foresti |

Kriterju 4.3:L-intrapriża tirrispetta d-drittijiet tal-popolazzjonijiet lokali u indiġeni. |

Indikatur 4.3.1:Id-drittijiet regolari tal-aċċess u tal-użu tal-popolazzjonijiet lokali u indiġeni fil-konċessjonijiet tal-foresti huma rikonoxxuti u rrispettati mill-intrapriża. | Verifikatur 4.3.1.1:Pjan ta’ żvilupp approvat mill-awtorità kompetenti (b’mod partikolari r-rapport soċjoekonomiku) | Sentenza Nru 0.19 tal- 05.07.2006 li tapprova l-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Volum 1) | PEA |

Verifikatur 4.3.1.2:ftehim proviżorju ffirmat mill-awtorità kompetenti (PEA fi ftehim proviżorju) | Sentenza Nru 09.026 tat- 28.07.2009 li tapprova l-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Volum 2) |

Verifikatur 4.3.1.3:Rapport tad-dipartiment tal-foresti stipulat mill-partijiet | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 14 sa 22, Artikolu 107) |

Id-Digriet 09.118 tat- 28.04.2009 (Artikoli 17 (4 u 5)) |

Indikatur 4.3.2:F’każ li jinqerdu oġġetti li jappartjenu lill-popolazzjonijiet lokali u indiġini mill-intrapriża, il-kumpens ikun konformi mar-regoli fis-seħħ | Verifikatur 4.3.2.1:Rapport moqri u approvat mill-partijiet | Sentenza 005/ Ministeru għall-iżvilupp rurali tad- 09.07.73 | PEA |

Verifikatur 4.3.2.2:Provi ta’ kumpens |

PRINĊIPJU 5:LEĠIŻLAZZJONI DWAR L-OPERAT TAL-FORESTI

Kriterju 5.1:L-intrapriżaipparteċipat fl-informazzjoni tal-partijiet kollha li jipparteċipaw fil-ġestjoni tar-riżorsi tal-foresti WARA l-għotja tat-titolu tagħha tal-opreat fiż-żona konċernata. |

Indikatur 5.1.1:Il-popolazzjonijiet lokali, l-awtoritajiet lokali, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs), l-istrutturi deċentralizzati tal-Istat u l-imsieħba l-oħra għall-iżvilupp, involuti mill-ġestjoni tar-riżorsi tal-foresti fiż-żonain kwistjoni, huma infurmati dwar l-għotja tal-PEA. | Verifikatur 5.1.1.1:Minuti tal-laqgħat ta’ sensitizzazzjoni ppreparati mill-intrapriża u validati b’mod konġunt mill-partijiet involuti | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 14) | PEA |

Sentenza Nru 09.026 tat- 28.07.2009 li tapprova l-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Volum 2). |

Kriterju 5.2:il-ftehim proviżorju huwa rrispettat. |

Indikatur 5.2.1:L-intrapriża tirrispetta d-dispożizzjonijiet tal-ftehim proviżorju matul il-perjodu tal-validità (tliet snin). | Verifikatur 5.2.1.1:Rapport ta’ kontroll mid-dipartiment | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 102 u 107) | PEA |

Ftehim proviżorju tal-iżvilupp |

Sentenza Nru 0.19 tal- 05.07.2006 li tapprova l-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Volum 1) |

Kriterju 5.3:Il-pjan tal-iżvilupp huwa maħsub u applikat skont l-istandards regolamentarji. |

Indikatur 5.3.1:L-istudji li saru qabel l-iżvilupp twettqu skont l-istandards preskritti mid-dipartiment tal-foresti. | Verifikatur 5.3.1.1:Rapport (i) tal-inventarji tal-iżvilupp | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 102 sa 105 u Art 107) | PEA |

Verifikatur 5.3.1.2:Rapport tal-istudju soċjoekonomiku | Ftehim proviżorju tal-–iżvilupp - operat |

Indikatur 5.3.2:Il-pjan tal-iżvilupp twettaq skont l-istandards preskritti mid-dipartiment tal-foresti. | Verifikatur 5.3.2.1:Ftehim definittiv tal-iżvilupp u tal-operat | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 103) | PEA |

Sentenza Nru 0.19 tal- 05.07.2006 li tapprova l-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Volum 1) |

Sentenza Nru 09.026 tat- 28.07.2009 li tapprova l-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Volum 2) |

Indikatur 5.3.3:Il-pjan ta’ ġestjoni huwa konformi mal-istandards. | Verifikatur 5.3.3.1:Ittra ta’ approvazzjoni uffiċjali tal-pjan ta’ ġestjoni | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 94, 103 u 114) | PEA |

Sentenza Nru 0.19 tal- 05.07.2006 li tapprova l-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Volum 1) |

Sentenza Nru 09.026 tat- 28.07.2009 li tapprova l-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Volum 2). |

Indikatur 5.3.4:Il-pjan annwali tal-operat, inkluż il-mapep, huwa konformi mal-istandards. | Verifikatur 5.3.4.1:Ittra għad-depożitu tal-pjan annwali tal-operat (PAO) lill-uffiċċju tal-ministru responsabbli mill-foresti | Sentenza Nru 0.19 tal- 05.07.2006 li tapprova l-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Volum 1) | PEA |

Verifikatur 5.3.4.2:Ittra ta’ approvazzjoni uffiċjali tal-PAO | Sentenza Nru 09.026 tat- 28.07.2009 li tapprova l-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Volum 2) |

Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 94, 103 u 114) |

Indikatur 5.3.5:Il-pjantaġġun jew il-perimetru ta' riforestazzjoni b’erja ta’ aktar minn jew ekwivalenti għal 50ha tiddisponi minn pjan sempliċi ta’ ġestjoni skont ir-regolamenti fis-seħħ. | Verifikatur 5.3.5.1:Pjan sempliċi ta’ ġestjoni għall-pjantaġġuni li l-erja tagħhom hija akbar minn jew ekwivalenti għal 50ha li tirrispetta l-ispeċifikazzjoniijet | Artikolu 64 tal-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti tar-RĊA | Pjantaġġjuni |

Verifikatur 5.3.5.2:Ittra ta’ approvazzjoni tal-pjan sempliċi tal-ġestjoni | Artikoli 72 sa 75 tas-Sentenza Nru 09.021 tat- 30 ta’ April 2009 |

Referenza għall-Anness IX: l-ispeċifikazzjoniijet għad iridu jinħoloqu |

Kriterju 5.4:L-intrapriża speċifikat b’mod ċar il-limiti tas-subdiviżjonijiet differenti tal-foresta u tirrispettahom. |

Indikatur 5.4.1:Il-limiti tas-sit annwali tal-qtugħ (AAC) jew tas-siti proviżorji previsti fuq il-mapep saru realtà u huma rispettati skont ir-regolamenti. | Verifikatur 5.4.1.1:Rapporti tal-missjonijiet tal-kontroll tad-dipartiment tal-foresti | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 105) | PEA |

Sentenza Nru 09.026 tat- 28.07.2009 li tapprova l-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Volum 2) |

Kriterju 5.5:L-intrapriża tibni toroq sekondarji tal-aċċess fir-rispett tad-dispożizzjonijiet regolamentarji fis-seħħ. |

Indikatur 5.5.1:In-netwerk ta’ aċċess huwa ppjanat u mwettaq skont ir-regolamenti fis-seħħ. | Verifikatur 5.5.1.1:Pjan annwali ta’ operazzjoni approvat mid-dipartiment tal-foresti | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 94, 103 u 114) | PEA |

Verifikatur 5.5.1.2:Pjan ta’ netwerk ta’ aċċess għas-sit proviżorju | Ftehim proviżorju tal-operat |

Verifikatur 5.5.1.3:Awtorizzazzjoni amministrattiva tal-ftuħ tal-mezzi tal-aċċess (jekk ikun meħtieġ mezz ta’ aċċess barra mill-AAC) | Ftehim definittiv |

Verifikatur 5.5.1.4:Rapporti tal-missjonijiet tal-kontroll tad-dipartiment tal-foresti |

Verifikatur 5.5.1.5:Awtorizzazzjoni tal-ftuħ tal-toroq għal AAC |

Kriterju 5.6:L-intrapriża tagħżel is-siġar li se jitwaqqgħu skont ir-regoli previsti fil-Kodiċi tal-Foresti, il-Pjan tal-Iżvilupp jew id-dejta tal-Pjan Annwali tal-Operat (PAO) |

Indikatur 5.6.1:Id-dijametri minimi tal-iżvilupp (DMA) għall-ftehimiet definittivi jew id-dijametri minimi amministrattivi tal-kapaċità tal-iżvilupp (DME) għall-ftehimiet proviżorji huma rrispettati matul l-attivitajiet tat-twaqqigħ. | Verifikatur 5.6.1.1:Reġistri tas-sit tax-xogħol | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 105) | PEA |

Verifikatur 5.6.1.2:Rapporti tal-missjonijiet ta’ kontroll | Ftehim definittiv tal-operat |

Ftehim proviżorju tal-operat |

Indikatur 5.6.2:L-ispeċijiet użati huma awtorizzati fil-pjan tal-iżvilupp, il-PAO, id-digriet applikabbli tal-Kodiċi tal-Foresti jew il-Kodiċi tal-Foresti. | Verifikatur 5.6.2.1:Pjan tal-iżvilupp | Sentenza 09.021 tat- 30.04.09 (Artikolu 53) | PEA |

Verifikatur 5.6.2.2:Ir-reġistri tas-sit tax-xogħol | Ftehim definittiv |

Verifikatur 5.6.2.3:"Movimenti tal-injam" | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 186 u 190) |

Verifikatur 5.6.2.4:awtorizzazzjoni speċjali għall-ispeċijiet mhux awtorizzati |

Kriterju 5.7:L-intrapriża tirrispetta d-dispożizzjonijiet kollha tal-Kodiċi tal-Foresti dwar ir-rimi ta’ skart tal-operat tal-foresti. |

Indikatur 5.7.1:Meta l-injam li jitwaqqa’ jitħalla fil-foresta dan isir fir-rispett tar-regolamenti fis-seħħ. | Verifikatur 5.7.1.1:Reġistri tas-sit tax-xogħol | Ftehim definittiv tal-operat | PEA |

Verifikatur 5.7.1.2:Rapport dwar ir-rimi tal-injam mid-dipartiment tal-foresti | Ftehim proviżorju tal-operat |

Verifikatur 5.7.1.3:Rapporti ta’ kontroll tad-dipartiment tal-foresti | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 201, 202 u 204) |

PRINĊIPJU 6:IPPROĊESSAR TAL-PRODOTTI TAL-FORESTA

Kriterju 6.1:L-intrapriża twaqqaf tal-anqas unità waħda ta’ pproċessar skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Foresti. |

Indikatur 6.1.1:L-intrapriża tiddisponi tal-anqas minn unità waħda ta’ pproċessar skont id-dispożizzjonijiet regolmentarji, tliet snin wara li jingħata l-PEA. | Verifikatur 6.1.1.1:liċenzja għal unità ta’ pproċessar | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 39) | PEA |

Ftehim proviżorju tal-operat u l-iżvilupp |

Indikatur 6.1.2:L-intrapriża tiddisponi minn provi tar-rispett tal-kwota minima annwali ta’ pproċessar (70 %) stabbilita mill-Istat. | Verifikatur 6.1.2.1:"Movimenti tal-injam" jew direttorju tal-istatistika | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 44) | |

Kriterju 6.2:L-intraġriża tassigura ruħha mil-legalità tal-injam jew tal-prodotti derivati mixtrija, anke impurtati. |

Indikatur 6.2. 1:Iz-zkuk u l-prodotti tal-injam impurtati għall-ipproċessar huma rreġistrati skont id-dispożizzjonijiet regolamentarji. | Verifikatur 6.2.1.1:dikjarazzjoni ta’ importazzjoni kummerċjali | Referenza li għad trid tinħoloq: referenza għall-Anness IX | PEA |

Verifikatur 6.2.1.2"Movimenti tal-injam:" |

Indikatur 6.2.2:Iz-zkuk u l-prodotti tal-injam mixtrija, anke impurtati, għall-ipproċessar huma ta’ oriġini magħrufa u legali. | Verifikatur 6.2.2.1:Awtorizzazzjoni FLEGT tal-pajjiż tal-oirġini flimkien mal-prodotti impurtati | Referenza li għad trid tinżoloq: referenza għall-anness IX | PEA |

Verifikatur 6.2.2.2:Ċertifikat ta’ ġestjoni sostenibbli jew ċertifikat ta’ oriġini legali |

PRINĊIPJU 7:FISKALITÀ ĠENERALI U TAL-FORESTA

Kriterju 7.1:L-intrapriża twettaq id-dikjarazzjonijiet fiskali tal-foresta li jkunu kumpatibbli mal-attività reali. |

Indikatur 7.1.1:Id-dikjarazzjoni dwar il-produzzjoni tal-injam issir fir-rispett tad-dispożizzjonijiet regolamentarji tal-Kodiċi tal-Foresti. | Verifikatur 7.1.1.1:"Movimenti tal-injam" | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 190) | Kollha |

Indikatur 7.1.2:Id-dikjarazzjoni dwar l-ipproċessar tal-injam hija konformi mal-"Movimenti tal-injam". | Verifikatur 7.1.2.1:"Movimenti tal-injam" | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 190) | Kollha |

Indikatur 7.1.3:Id-dikjarazzjonijiet dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-injam u l-esportazzjoni tal-prodotti jsiru fir-rispett tad-dispożizzjonijiet regolamentarji. | Verifikatur 7.1.3.1:"Movimenti tal-injam" | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 190) | Kollha |

Verifikatur 7.1.3.2:Dikjarazzjonijiet tad-dwana | Il-Liġi tal-finanzi ta’ kull sena baġitarja |

Verifikatur 7.1.3.3:Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni kummerċjali (DEC) | Id-Digriet 86.328 tal- 20 ta’ Novembru 1986 (Artikolu 2) |

Indikatur 7.1.4:Id-dikjarazzjonijiet fiskali-doganali isiru fir-rispett tad-dispożizzjonijiet regolamentarji. | Verifikatur 7.1.4.1:Irċevuta tal-ħlas tal-liċenzja | Il-Liġi tal-finanzi ta’ kull sena baġitarja | Kollha |

Verifikatur 7.1.4.2:Irċevuta tal-ħlas tal-IMF (taxxa minima b’rata fissa) | Il-Kodiċi ġenerali tat-taxxi (Artikoli 120, 125, 140, 204, 247, 248 u 257) |

Verifikatur 7.1.4.3:Irċevuta tal-ħlas tal-IS/IR (Taxxa fuq il-kumpaniji / taxxa fuq id-dħul) |

Verifikatur 7.1.4.4:Irċevuta tal-ħlas tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) |

Kriterju 7.2:L-intrapriża tħallas it-taxxi kollha li hija soġġetta għalihom fiż-żmien stipulati. |

Indikatur 7.2.1.It-taxxi kollha u l-onorarji tal-forestrija huma rregolati fiż-żmien preskritt. | Verifikatur 7.2.1.1:Irċevuti tal-ħlas tat-taxxa fuq il-kiri | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 179 sa 193) | PEA |

Verifikatur 7.2.1.2:Irċevuti tal-ħlas tat-taxxa għat-twaqqigħ | Il-Liġi tal-finanzi ta’ kull sena baġitarja | Kollha |

Verifikatur 7.2.1.3:Irċevuti tal-ħlas tat-taxxa tar-riforestazzjoni | Kollha |

Verifikatur 7.2.1.4:Notifika li tistabbilixxi l-miżuri eċċezzjonali relatati mar-regolament tat-taxxi u l-onorarji tal-intrapriża | Kollha |

Indikatur 7.2.2:Id-drittijiet u t-taxxi kollha marbuta mal-esportazzjoni tal-injam jitħallsu fil-ħin. | Verifikatur 7.2.2.1:Irċevuta tal-ħlas tal-DS (Dazji fuq il-ħruġ) | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 198) | Kollha |

Verifikatur 7.2.2.2:Irċevuta tal-ħlas tal-IMF (Taxxa minima b’rata fissa) | Il-Liġi tal-finanzi ta’ kull sena baġitarja |

Verifikatur 7.2.2.3:Irċevuta tal-ħlas tar-REIF (Ħlas għat-tagħmir tal-għodod informatiċi tal-finanzi) | L-Att Nru 1/92-UDEAC-CD-SE1 |

L-Artikoli 12 u 22 tal-kodiċi doganali tal-CEMAC |

L-Att Nru 1/93-UDEAC-573-CD-SE1 |

L-Att Nru 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 |

L-Att Nru 16/96-UDEAC-556-CD-57 |

L-Att Nru 5/89-UDEAC-491 |

Indikatur 7.2.3:Id-drittijiet u t-taxxi kollha marbuta mal-importazzjoni tat-tagħmir użat mill-intrapriża huma rregolati. | Verifikatur 7.2.3.1:Irċevuti tal-ħlas tad-DD (Dazju tad-dwana mal-importazzjoni) | Il-Liġi tal-finanzi ta’ kull sena baġitarja | Kollha |

Verifikatur 7.2.3.2:Irċevuta tal-ħlas tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) | L-Att Nru 1/92-UDEAC-CD-SE1 |

Verifikatur 7.2.3.3:Irċevuti tal-ħlas tal-TCI (Taxxa komunitarja tal-integrazzjoni) | L-Artikoli 12 u 22 tal-Kodiċi tad-Dwana tal-CEMAC |

Verifikatur 7.2.3.4:Irċevuti tal-ħlas tas-CCI (Kontribuzzjoni komunitarja tal-integrazzjoni) | L-Att Nru 1/93-UDEAC-573-CD-SE1 |

Verifikatur 7.2.3.5:Irċevuta tal-ħlas tar-REIF (Ħlas għat-tagħmir tal-għodod informatiċi tal-finanzi) | L-Att Nru 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 |

Verifikatur 7.2.3.6:Irċevuti tal-ħlas tal-OHADA (Onorarji f’isem l-OHADA) | L-Att Nru 16/96-UDEAC-556-CD-57 |

Verifikatur 7.2.3.7:Irċevuti tal-ħlas tas-CMF (Ħlas f’isem il-COMIFAC) | L-Att Nru5/89-UDEAC-491 |

Indikatur 7.2.4L-intrapriża bagħtet f’pajjiżha l-assi "free on truck" (FOT) tal-prodotti ddikjarati għall-esportazjoni barra mis-CEMAC lil bank lokali fit-tletin jum wara l-iskadenza stipulata fil-kuntratt. | Verifikatur 7.2.4.1:Verifika bankarja tar-residenza | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 200) | kollha |

Verifikatur 7.2.4.2:Dokument ta’ trasferiment tal-fondi |

PRINĊIPJU 8:IT-TRASPORT U T-TRAĊĊABBILTÀ TAL-PRODOTTI TAL-FORESTI TAL-INJAM HUMA KONFORMI MAR-REGOLAMENTII

Kriterju 8.1:L-intrapriża tista’ tuża l-mezzi tat-traport tagħha stess. |

Indikatur 8.1.1:It-trakkijiet u inġenji oħra għat-trasport tal-prodotti tal-foresti huma rreġistrati b’mod korrett. | Verifikatur 8.1.1.1:Karta griża | Id-Digriet Nru 88.151 tal- 25.04.1988 (Artikolu R138, R138, inċiż 1, u R 134 inċiż 4)Il-Kodiċi tal-assigurazzjoni tas-CIMA (Artikolu 200)Il-Kodiċi ġenerali tat-taxxa (edizzjoni 2009) (Artikolu 204) | Kollha |

Verifikatur 8.1.1.2:Dokument tekniku |

Verifikatur 8.1.1.3:Assigurazzjoni |

Verifikatur 8.1.1.4:Liċenzja tat-trasport | Fil-każ tat-trasport tal-prodotti tal-foresti għall-esportazzjoni, teżisti referenza supplimentari: id-Digriet Nru 90.043 ta’ Mejju 1990 li jorganizza t-trasport fit-triq fir-RĊA |

Verifikatur 8.1.1.5:Awtorizzazzjoni tat-trasportatur |

Indikatur 8. 1.2:Id-dokumenti tat-trasport tal-injam u l-prodotti derivati tiegħu għall-esportazzjoni huma konformi mar-regolamenti fis-seħħ. | Verifikatur 8.1.2.1:Mappa tar-rotta jew polza tat-tagħbija | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 93) | Kollha |

Verifikatur 8.1.2.2:Permess tal-ispedizzjoni flimkien ma': speċifikazzjonijiet, D15, dikjarazzjoni tal-esportazzjoni kummerċjali, fattura, ċertifikat tal-oriġini | Il-Kodiċi tad-dwana tas-CEMAC (Artikoli 133 u 134) |

Indikatur 8.1.3:L-intrapriża timplimenta l-miżuri għall-applikazzjoni tal-projbizzjoni tat-trasport tal-persuni. | Verifikatur 8.1.3.1:Regolament intern tal-intrapriża | Id-Digriet Nru 90.043 ta’ Mejju 1990 li jorganizza l-mezzi tat-trasporti fit-toroq fir-RĊA | Kollha |

Verifikatur 8.1.3.2:Memorandum |

Kriterji 8.2:L-intrapriża timmarka s-siġar imwaqqgħin għall-monitoraġġ u t-traċċabbiltà tagħhom skont il-metodi approvati mir-regolamenti tal-foresti. |

Indikatur 8.2.1:Iiz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra u l-biċċiet tal-injam tas-siġar imwaqqgħin jiġu mmarkati skont ir-rekwiżiti regolamentarji. | Verifikatur 8.2.1.1:Rapport tal-missjonijiet ta’ kontroll tad-dipartiment tal-foresti | —Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 93 u 96) | Kollha |

Indikatur 8. 2.2:Fil-livell tal-foresti z-zkuk tal-injam jiġu mmarkati skont ir-regoli fis-seħħ. | Verifikatur 8.2.2.1:Rapport tal-missjonijiet ta’ kontroll tad-dipartiment tal-foresti | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Forestrija (Artikolu 93 u 96) | Kollha |

Id-Digriet interministerjali Nru 82 tat- 13.02.2004 |

Indikatur 8. 2.3:Id-dokumenti tat-trasport taz-zkuk jimtlew qabel ma jinħarġu mis-sit tax-xogħol. | Verifikatur 8.2.3.1:Mappa tar-rotta (imsejħa wkoll nota tal-kunsinna jew nota tat-tneħħija) | Referenza għall-Anness IX: referenza li għad trid tinħoloq għas-Sistema Nazzjoonali ta’ Traċċabbiltà | Kollha |

Indikatur 8. 2.4:Id-dokumenti tat-trasport taz-zkuk u pakketti jimtlew qabel ma jinħarġu z-zkuk mis-sit u mill-fabbrika. | Verifikatur 8.2.4.1:Mappa tar-rotta imsejħa wkoll nota tal-kunsinna jew nota tat-tneħħija) | Id-Digriet interministerjali Nru 82 tat- 13.02.2004 | Kollha |

PRINĊIPJU 9:RISPETT TAL-KLAWŻOLI KUNTRATTWALI

Kriterju 9.1:L-intrapriża tirrispetta l-impenji formali meħuda fil-pjan tal-ġestjoni (PG), il-pjan annwali tal-operat (PAO) u/jew il-ftehim proviżorju għal kontribut aqwa għall-iżvilupp lokali. |

Indikatur 9.1.1:Il-partijiet tal-kwoti allokati fil-baġit tal-muniċipalitajiet jitħallsu regolarment mill-intrapriża. | Verifikatur 9.1.1.1:Irċevuta tal-ħlas tad-dokumenti tal-kunsinna | Il-Liġi Nru 08.022 du 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikoli 177 sa 192) | PEA |

Verifikatur 9.1.1.2:Awtorizzazzjoni amministrattiva bi skali tal-ħlas ta’ taxxi |

Indikatur 9.1.2:L-azzjonijiet soċjali pprogrammati mill-intrapriża li jidhru fil-PAO u l-PG jew fil-ftehimiet proviżorji jitwettqu. | Verifikatur 9.1.2.1:PAO validat mid-dipartiment tal-foresti (kull PAO jinkludi deskrizzjoni tal-attivitajiet soċjali mwettqa fis-sena preċedenti) | Referenza li għad trid tinħoloq: sentenza li tivvalida l-istandards tal-ġestjoni tal-foresti qed titħejja, referenza għall-Anness IX | PEA |

Verifikatur 9.1.2.2:Ftehim proviżorju ffirmat mill-intrapriża u l-ministeru responsabbli mill-foresti | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 50 u 51) |

Kriterju 9.2:L-intrapriża tirrispetta l-impenji addizzjonali mogħtija lid-dipartiment tal-foresti rigward il-konservazzjoni tal-bijodiversità fil-liċenzja tagħha. |

Indikatur 9.2.1:L-impenji mogħtija mill-intrapriża fil-PG, l-ispeċifikazzjonijiet, il-PAO jew il-ftehim proviżorju għall-kontribuzzjoni fil-ġlieda kontra l-kaċċa u s-sajd illegali u l-l-iżvilupp illegali tal-foresti fit-territorju tal-attivitajiet tagħha huma rispettati. | Verifikatur 9.2.1.1:Rapporti ta’ kontroll tas-sit mid-dipartiment tal-foresti | Referenza li għad trid tinħoloq: sentenza li tivvalida l-istandards tal-ġestjoni tal-foresti qed titħejja, referenza għall-Anness IX | PEA |

Verifikatur 9.2.1.2:Rapporti tal-intrapriża tal-kampanji ta’ informazzjoni, ta’ edukazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni | Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17.10.08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti (Artikolu 90) |

Verifikatur 9.2.1.3:PAO Validat mid-dipartiment tal-foresti | Il-odiċi tal-protezzjoni tal-fawna |

Verifikatur 9.2.1.4:Regolament intern | Id-Digriet Nru 84.045 tas- 27 ta’ Lulju 1984 (Artikoli 34, 111 u 112) |

PRINĊIPJU 10:RELAZZJONIJIET MAS-SOTTOKUNTRATTURI F’ATTIVITAJIET MINBARRA L-PRODUZZJONI TAL-INJAM

Kriterju 10.1:L-intrapriża (u, fil-każ tal-pjantaġġuni privati, l-individwu jew l-organizzazzjoni) tassigura ruħha li s-sottokuntratturi tagħha qed joperaw b’mod legali. |

Indikatur 10.1.1:L-intrapriża (u, fil-każ tal-pjantaġġuni privati, l-individwu jew l-organizzazzjoni) tiżgura ruħha li s-sottokuntratturi tagħha u l-fornituri kollha għandhom aworizzazzjoni biex iwettqu l-attivitajiet tagħhom. | Verifikatur 10.1.1.1:Approvazzjoni tal-professjoni valida | Kodiċi tar-reġistrazzjoni tat-timbri u tal-kurazija (Artikolu 2 u 13) | Kollha |

Verifikatur 10.1.1.2:Kuntratti rreġistrati ma’ sottokuntratturi |

Kriterju 10.2:L-intrapriża tħallas l-obbligi tagħha mal-kuntratturi tagħha. |

Indikatur 10.2.1:L-intrapriża (u, fil-każ tal-pjantaġġuni privati, l-individwu jew l-organizzazzjoni) tħallas għas-servizz previst fil-kuntratt. | Verifikatur 10.2.1.1:Fatturi | Il-Kodiċi Ċivili (Artikolu 1101 u ta’ wara) | Kollha |

Verifikatur 10.2.1.2:dokument ta’ trasferiment jew ċekk jew irċevuta li jivverifikaw il-ħlas li jikkorrispondi għall-fatturi |

Lista tal-liġijiet, tat-testi regolamentarji ewlenin, tal-ftehimiet reġjonali u internazzjonali kkunsidrati fil-liġi tal-foresti

It-testi li ġew stipulati fil-qafas ta' din l-iskala unika huma dawn li ġejjin:

- Id-Digrieti (83.083 tal- 31.12.83; 84.045 tas- 27.7.84);

- Il-Liġi Nru 08.022 tas- 17/10/08 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti tar-Repubblika Ċentru-Afrikana u t-testi differenti applikabbli tiegħu: digrieti, sentenzi, deċiżjonijiet u memoranda;

- Il-Liġi Nru 07.018 tat- 28/12/07 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Ambjent;

- Il-Liġi Nru 09.004 li tistabbilixxi l-Kodiċi tax-Xogħol;

- Il-Liġi li tistabbilixxi l-Kodiċi Ċivili tar-RĊA;

- Il-Liġi li tistabbilixxi l-Kodiċi Ġenerali tat-Taxxa (inkluż il-Liġi li tistabbilixxi l-Kodiċi tar-Reġistrazzjoni tat-Timbri u tal-Kurazija);

- Il-Liġi tal-Finanzi ta' kull sena baġitarja;

- Il-Liġi Nru 06.035 tat- 28/12/2006 li tistabblixxi l-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali;

- Il-Liġi Nru 99.008 tad- 19.05.1999;

- Il-Kodiċi tal-Assigurazzjonijiet tas-CIMA;

- Il-Kodiċi tad-Dwana tas-CEMAC, l-atti li jistabbilixxu l-Kodiċi tad-Dwana tas-CEMAC:

- L-Att Nru 1/92-UDEAC-CD-SE1;

- L-Att Nru 1/93-UDEAC-573-CD-SE1;

- L-Att Nru 7/93-UDEAC-556-CD-SE1;

- L-Att Nru 16/96-UDEAC-556-CD-57;

- L-Att Nru 5/89-UDEAC-491.

- Il-konvenzjonijiet (ġabra tal-impriżi tal-foresti fir-RĊA, il-konvenzjoni tal-Uffiċċju Internazzjonali tax-Xogħol C155, 1981, dwar is-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema, definittiva għall-użu u l-iżvilupp, proviżorja għall-użu u l-iżvilupp);

- Il-Kodiċi għall-protezzjoni tal-fawna, id-Digriet Nru 84.045 tas- 27 ta’ Lulju 1984;

- Il-Kodiċi għar-Reġistrazzjoni tat-Timbri u tal-Kurazija;

- Il-Kodiċi Ċivili;

- Id-Digrieti:

- Id-Digriet Nru 83.550 tal- 31.12.83;

- Id-Digriet Nru 09.116 tas- 27.04.09;

- Id-Digriet Nru 09.118 tat- 28.04.09;

- Id-Digriet Nru 00.068;

- Id-Digriet Nru 88.151 tal- 25.04.1988;

- Id-Digriet Nru 90.043 ta’ Mejju 1990 li jorganizza l-mezzi tat-trasport fit-triq;

- Id-Digriet 86.328 tal- 20 ta’ Novembru 1986.

- Id-Digrieti Ministerjali u interministerjali:

- Is-Sentenza Nru 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGS/DGID;

- Id-digriet Nru 09.020 tat- 30.04.09;

- Id-Digriet Nru 019 tal- 05.07.06 li japprova l-istandards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet tal-iżvilupp (Volum 1);

- Id-Digriet Nru 09.021 tat- 30.04.09;

- Is-Sentenza Nru 005/MFPSSSFP/CAB/DGTEFP tal- 11.7.04;

- Id-Digriet Interministerjali Nru 82 tat- 13.2.2004;

- Is-Sentenza 005/ il-Ministeru għall-Iżvilupp Rurali tad- 9.7.73;

- Id-Digriet Nru 09.026 tat- 28.07.2009 li jistabbilixxi l-approvazzjoni tal-istandards nazzjonali għall-elaborazzjoni tal-pjanijiet tal-ġestjoni (Volum 2);

- Id-Digriet Interministerjali Nru 82 tat- 13.2.2004.

- Gwida tar-Reġistrazzjoni

--------------------------------------------------

ANNESS III

Kundizzjonijiet li jirregolaw ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fl-Unjoni Ewropea ta’ injam u ta’ prodotti derivati esportati minn pajjiż imsieħeb u koperti minn awtorizzazzjoni FLEGT

QAFAS ĠENERALI

Ir-Regolament Nru 2173/2005(KE) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1024/2008 [1] tas- 17 ta' Ottubru 2008 li jistabbilixxi miżuri ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2173/2005 jirregolaw il-kundizzjonijiet tad-dħul fis-suq tal-Unjoni tal-injam u l-prodotti derivati koperti minn awtorizzazzjoni FLEGT li ġejjin mir-RĊA. Il-proċeduri stabbiliti f'dawn ir-Regolamenti jipprevedu adattament possibbli għall-kundizzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri, u b'mod partikolari l-possibbiltà li l-awtoritajiet kompetenti inkarigati biex jaċċettaw l-awtorizzazzjonijiet FLEGT mad-dħul fis-suq tal-Unjoni jistgħu jkunu l-awtoritajiet doganali jew dipartiment ieħor. Għal din ir-raġuni, id-deskrizzjoni tal-proċess tipprevedi żewġ stadji fil-verifika: (1) il-kontroll dokumentarju tal-awtorizzazzjoni u (2) il-kontroll tal-konformità tar-realtà tal-kunsinna mal-awtorizzazzjoni korrispondenti.

Dan il-proċess implimentat fl-Unjoni għandu l-għan li jsaħħaħ il-kontrolli stabbiliti mir-RĊA u li jivverifika li l-awtorizzazzjonijiet FLEGT ippreżentati mad-dħul fl-Unjoni jkunu tassew dawk maħruġa kif dovut u rreġistrati mill-Awtorità Ċentru-Afrikana għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet, u li jkopru l-kunsinni kif previst mill-awtoritajiet tar-Repubblka Ċentru-Afrikana. L-awtoritajiet kompetenti m'għandhomx is-setgħa li jiddubitaw is-sistema Ċentru-Afrikana ta’ verifika tal-legalità u l-validità tal-għoti tal-awtorizzazzjonijiet, billi dawn il-kwistjonijiet eventwalment jiġu trattati mill-Kumitat Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim.

Artikolu 1

Ipproċessar tal-awtorizzazzjonijiet

1. L-awtorizzazzjoni FLEGT (minn hawn 'il quddiem imsejħa "awtorizzazzjoni") għandha tiġi kkomunikata lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih l-ispedizzjoni [2] li takkumpanja tkun soġġetta għal dikjarazzjoni ta’ tpoġġija f'ċirkulazzjoni ħielsa [3].

2. Meta awtorizzazzjoni tiġi aċċettata, l-awtoritajiet kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet doganali dwarha, b'mod konformi mal-proċeduri nazzjonali fis-seħħ.

Artikolu 2

Kontroll dokumentarju tal-awtorizzazzjonijiet

1. L-awtorizzazzjonijiet stampati għandhom ikunu konformi mal-mudell ta’ awtorizzazzjoni deskritt fl-Anness IV.

2. Awtorizzazzjoni kkomunikata f'data wara d-data ta’ skadenza tagħha ma titqiesx valida.

3. L-awtorizzazzjoni m'għandhiex tinkludi tħassir jew kliem miktub fuq xulxin ħlief jekk dawn tal-aħħar ġew validati mill-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet.

4. M'għandha tiġi aċċettata ebda estensjoni tal-validità ta’ awtorizzazzjoni, ħlief jekk din l-estensjoni tkun ivvalidata mill-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet.

5. Ebda kopja tal-awtorizzazzjoni jew dokument ta’ sostituzzjoni ma jistgħu jiġu aċċettati, sakemm ma jkunux inħarġu u ġew approvati mill-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet.

Artikolu 3

Talba għal informazzjoni supplimentari

1. F'każ ta’ dubju dwar il-validità ta’ awtorizzazzjoni, ta’ kopja jew ta’ dokument ta’ sostituzzjoni, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu informazzjoni supplimentari mill-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet.

2. Kopja tal-awtorizzazzjoni, tal-kopja jew tad-dokument ta’ sostituzzjoni in kwistjoni jista' jiġi mehmuż mat-talba.

Artikolu 4

Verifika fiżika

1. Il-verifika tal-konformità tar-realtà tal-ispedizzjoni mal-awtorizzazzjoni korrispondenti għandha titwettaq jekk ikun il-każ mill-awtoritajiet kompetenti.

2. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jaħsbu li jkun meħtieġ li jipproċedu għal xi verifiki addizzjonali tal-ispedizzjoni, jistgħu jsiru kontrolli sabiex jiġi determinat jekk l-ispedizzjoni in kwistjoni hijiex konformi mal-informazzjoni pprovduta fl-awtorizzazzjoni u fl-arkivji relatati mal-awtorizzazzjoni kkonċernata li jkunu miżmuma mill-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet.

3. Jekk il-volum jew il-piż tal-prodotti tal-injam li jinsabu fl-ispedizzjoni ppreżentata sabiex titpoġġa f'ċirkulazzjoni ħielsa ma jvarjawx b'aktar minn 10 % meta mqabbla mal-volum jew il-piż indikati fl-awtorizzazzjoni korrispondenti, l-ispedizzjoni għandha titqies konformi mal-informazzjoni pprovduta fl-awtorizzazzjoni fir-rigward tal-volum jew il-piż.

4. L-ispejjeż relatati mal-verifiki għandhom jitħallsu mill-importatur, ħlief jekk il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri kkonċernati tistabbilixxi mod ieħor.

Artikolu 5

Verifika minn qabel

Awtorizzazzjoni kkomunikata qabel il-wasla tal-ispedizzjoni li takkumpanja tista' tiġi aċċettata jekk din tissodisfa r-rekwiżiti kollha msemmija fl-Anness IV ta’ dan il-Ftehim u jekk ma jitqiesx li jkun meħtieġ li jsiru xi verifiki supplimentari b'mod konformi mal-Artikoli 3 u 4 ta’ dan l-Anness.

Artikolu 6

Tpoġġija f'ċirkulazzjoni ħielsa

1. Fil-kaxxa 44 tad-dokument amministrattiv uniku li fuqu tinsab id-dikjarazzjoni tad-dwana għat-tpoġġija f'ċirkulazzjoni ħielsa, hemm referenza għan-numru tal-awtorizzazzjoni li takkumpanja l-injam u l-prodotti derivati li huma sottomessi għal din id-dikjarazzjoni.

Jekk id-dikjarazzjoni tad-dwana tgħaddi minn proċess informatiku, ir-referenza għandha tiġi indikata fil-kaxxa rilevanti.

2. L-injam u l-prodotti derivati jistgħu jiġu rilaxxati għat-tpoġġija f'ċirkulazzjoni ħielsa biss wara li titlesta l-proċedura deskritta f'dan l-Anness.

[1] ĠU L 277, 18.10.2008, p. 23.

[2] B'kunsinna wieħed jifhem kwantità magħrufa ta’ injam u prodotti derivati stipulati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 2173/2005 flimkien ma’ awtorizzazzjoni FLEGT, mibgħuta mat-tluq minn pajjiż imsieħeb minn speditur jew trasportatur u ppreżentata f'uffiċċju tad-dwana biex titpoġġa f'ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni.

[3] Iċ-ċirkolazzjoni libera hija skema doganali tal-Unjoni. It-tpoġġija f'ċirkolazzjoni libera tinvolvi: (1) l-irċevuta tad-dazji fuq l-importazzjoni dovuti; (2) l-irċevuta, jekk ikun il-każ, ta’ ħlasijiet oħra, skont id-dispożizzjonijiet pertinenti fis-seħħ fil-qasam tal-irċevuta ta’ tali ħlasijiet; (3) l-applikazzjoni tal-miżuri tal-politika kummerċjali, kif ukoll tal-miżuri ta’ projbizzjoni jew ta’ restrizzjoni, sakemm dawn ma jkunux ġew applikati fi stadju preċedenti (jekk jiġri dan, huwa permezz ta’ dawn il-miżuri li tiġi verifikata l-preżenza ta’ awtorizzazzjoni FLEGT); (4) it-twettiq tal-formalitajiet l-oħra stipulati għall-importazzjoni tal-merkanzija. It-tpoġġija f'ċirkolazzjoni libera tagħti l-istat doganali ta’ merkanzija tal-Unjoni lil merkanzija li mhix tal-Unjoni.

--------------------------------------------------

ANNESS IV

IL-PROĊEDURA GĦALL-ĦRUĠ U L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI TAL-AWTORIZZAZZJONIJIET FLEGT

KAPITOLU 1

FORMALITAJIET GĦALL-APPLIKAZZJONIJIET GĦALL-AWTORIZZAZZJONI FLEGT

Artikolu 1

Kull intrapriża fil-qasam tal-injam fir-Repubblika Ċentru-Afrikana, li tkun tixtieq tesporta l-prodotti li jirriżultaw mill-operat tagħha, mill-ipproċessar jew minn attivitajiet ta’ negozju mal-Unjoni għandu jkollha awtorizzazzjoni FLEGT għal kull kunsinna ta’ prodotti tal-injam u kull destinazzjoni fl-Unjoni. L-awtorizzazzjoni FLEGT hija l-mezz tal-verifika li l-injam u l-prodotti derivati huma prodotti legalment.

Artikolu 2

L-għotja ta’ awtorizzazzjoni hija soġġetta għal talba bil-miktub fuq karta indirizzata lill-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet. It-talba għall-awtorizzazzjoni għandha tippermetti li timtela' l-informazzjoni u d-dettalji kollha indikati fl-Appendiċi I ta’ dan l-Anness. It-talba għall-awtorizzazzjoni għandha ssir billi jintuża format ta’ tip uniku li ser jitqassam mid-dipartiment responsabbli mill-foresti.

Artikolu 3

L-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjoni hija entità maħtura mill-Ministru responsabbli mill-foresti u li tkun taħt l-awtorità tiegħu. L-entità taqa' taħt il-kabinett tal-Ministru, iżda m'għandhiex funzjoni delegata. Din hija struttura awtorizzata.

Il-kompożizzjoni u l-funzjonijiet ta’ din l-entità ta’ għotja tal-awtorizzazzjonijiet ser jiġu speċifikati permezz ta’ Digriet tal-Ministru responsabbli mill-foresti li għandu jinħareġ matul il-fażi tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 4

It-talba għandu jkollha s-suġġett "talba għall-awtorizzazzjoni FLEGT".

Din għandha tinkludi l-isem tat-titolu, in-numru tat-titolu rreġistrat fil-fajl tal-forestrija, id-data tat-talba u l-firma tal-applikant. L-applikant għandu jindika espressament jekk hu jixtieqx li jirċievi l-awtorizzazzjoni FLEGT minn Douala.

Għaz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra, l-applikant għandu jindika wkoll l-unità ta’ ġestjoni tal-forestra.

It-talba għandha tiddefinixxi b'mod ċar in-natura, l-oriġini, il-volum u d-destinazzjoni tal-prodott li għalih qed issir.

Din it-talba għandu jkollha magħha d-dokumenti doganali li ġejjin:

- dokument ta’ speċifikazzjoni tas-sistema tal-iżgurar tal-introjtu mill-esportazzjoni (BIVAC);

- dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni kummerċjali (DEC);

- formola EUR.1;

- irċevuti tad-dwana (id-dazji għall-ħruġ, taxxa minima b'rata fissa, il-ħlas għat-tagħmir tal-għodod informatiċi tal-finanzi).

Il-formola tat-talba għall-awtorizzazzjoni FLEGT għandha tiġi speċifikata matul il-fażi tal-iżvilupp tas-sistema tal-verifika tal-legalità (SVL) wara kkomunikata mill-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet lill-partijiet interessati, partikolarment l-esportaturi, u ppubblikata.

Artikolu 5

Ir-referenzi tat-talba jiġu rreġistrati fl-arkivji tal-kumpanija li qed tagħmel it-talba u għandhom ikunu l-istess bħal dawk depożitati fl-uffiċċju tal-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjoni.

Artikolu 6

It-talbiet sottomessi mill-kumpaniji huma rreġistrati mill-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet li għandha tibgħat irċevuta

Artikolu 7

Id-dokumenti sottomessi mill-kumpanija li tagħmel it-talba (il-formola tat-talba mimlija b'mod korrett u d-dokumenti doganali previsti fl-Artikolu 4 ta’ dan l-Anness) jiġu trażmessi lill-Ispettorat Ċentrali tal-ilmijiet u l-foresti (ICEF) li tipproċedi għall-verifika tal-legalità tat-tagħbija li għaliha tkun saret talba ta’ awtorizzazzjoni u toħroġ opinjoni rigward il-konformità. Il-proċeduri ta’ verifika użati huma deskritti fl-Anness 5. Il-verifika mill-ICEF hija obbligatorja.

Artikolu 8

L-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet, b'referenza għall-opinjoni tal-ICEF, toħroġ:

- fil-każ li l-awtorizzazzjoni tingħata f'Douala, dokument tal-opinjoni favorevoli minn qabel fi żmien massimu mnaqqas, jiġifieri jumejn ta’ ħidma li jibdew jgħoddu mir-riċezzjoni tat-talba, jekk it-tagħbija konċernat mill-awtorizzazzjoni tiġi verifikata bħala legali, skont il-proċedura deskritta fl-Anness V;

- fil-każ li l-awtorizzazzjoni tingħata f'Bangui, l-awtorizzazzjoni fi żmien massimu mnaqqas, jiġifieri jumejn ta’ ħidma li jibdew jgħoddu mir-riċezzjoni tat-talba, jekk it-tagħbija konċernata mill-awtorizzazzjoni tiġi verifikata bħala legali, skont il-proċedura deskritta fl-Anness V.

Il-proċedura użata f'każ ta’ nuqqas ta’ konformità hija ddetaljata fl-Anness V.

Ir-riżultat tal-verifika jiġi kkomunikat lill-kumpanija u arkivjat miċ-Ċentru tad-dejta tal-foresti (CDF) taħt l-istess titolu tal-kopji tal-awtorizzazzjonijiet maħruġa. Għandu jinżamm reġistru dwar dan mill-awtorità tal-għotja.

Il-formalitajiet għat-talbiet tal-awtorizzazzjoni għandhom ikunu dettaljati matul il-fażi tal-iżvilupp tas-SVL, u wara għandhom ikunu kkomunikati mill-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet lill-partijiet interessati, partikolarment l-esportaturi potenzjali, u ppubblikati.

KAPITOLU 2

REKWIŻITI RELATATI MAL-AWTORIZZAZZJONIJIET FLEGT

Artikolu 9

L-awtorizzazzjoni FLEGT għandha ttingħata stampata jew f'format elettroniku.

L-awtorizzazzjoni għandu jkollha l-informazzjoni mniżżla fl-Appendiċi 1, b'mod konformi man-noti ta’ spjega tal-Appendiċi 2.

Artikolu 10

L-awtorizzazzjoni FLEGT hija valida mill-jum stess li fih toħroġ.

It-tul tal-validità tal-awtorizzazzjoni FLEGT huwa ta’ sitt xhur. Id-data ta’ skadenza għandha tiġi indikata fuq l-awtorizzazzjoni.

Wara li tiskadi, l-awtorizzazzjoni għandha titqies mhux valida. F'każ ta’ forza maġġuri verifikata, għandha tintbagħat talba ġdida lill-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT.

F'każ li jinqerdu l-prodotti tal-injam ikkonċernati, l-awtorizzazzjoni FLEGT ma tibqax valida u għandha tintbagħat lura lill-Awtorità tal-għotja.

Artikolu 11

L-awtorizzazzjonijiet stampati għandhom ikunu konformi mal-format deskritt fl-Appendiċi 1.

Artikolu 12

Il-karta li għandha tintuża tiżen 120 gramma/m2.

Il-format tagħha huwa ta’ 21/29 mm (A4)

Il-kulur tal-karta li għandha tintuża għalll-formola huwa dan li ġej:

- abjad għall-formola Nru 1, l-"oriġinali";

- isfar għall-formola Nru 2, il-"kopja li għandha tintbagħat lill-awtoritajiet doganali tal-Unjoni";

- aħdar għall-formola Nru 3, il-"kopja li għandha tintbagħat lill-awtoritajiet doganali tar-Repubblika Ċentru-Afrikana";

- blu għall-formola Nru 4, il-"kopja li għandha tintbagħat lill-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet".

Artikolu 13

L-awtorizzazzjonijiet għandhom jimtlew fuq tajprajter jew fuq kompjuter. Dawn għandhom jiġu ffirmati bl-idejn.

It-timbri tal-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet għandhom isiru permezz ta’ timbru tal-metall, preferibbilment tal-azzar. Madankollu, it-timbru tal-awtorità tal-għotja jista' jkun sostitwit minn timbru niexef kombinat ma’ ittri u ċifri miksuba permezz tal-perforazzjoni. Il-kwantitajiet allokati għandhom jissemmew mill-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet b'kull mezz li ma jistax jiġi ffalsifikat li bih ikun impossibbli li jiddaħħlu ċifri jew kliem addizzjonali.

Il-formola ma jistax ikolla tħassir jew kliem fuq xulxin, ħlief jekk uħud minnhom ikunu ġew awtentikati mit-timbru u l-firma tal-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet.

L-awtorizzazzjonijiet għandhom jiġu stampati u mimlija bil-Franċiż.

Artikolu 14

L-awtorizzazzjoni għandha ssir f’erba' kopji li tnejn minnhom jingħataw lill-applikant.

Wara li jkunu mtlew, ġew iffirmati, u datati mill-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet:

- l-ewwel kopja, li jkollha l-kelma "Oriġinali" fuqha, tingħata lill-applikant biex tiġi ssottomessa lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-Unjoni li fih l-ispedizzjoni koperta mill-awtorizzazzjoni tkun soġġetta għal dikjarazzjoni ta’ tpoġġija f’ċirkulazzjoni ħielsa;

- it-tieni kopja, li jkollha l-kliem "Kopja li għandha tintbagħat lill-awtoritajiet doganali tal-Unjoni", tingħata lill-applikant biex tiġi ssottomessa lill-awtoritajiet doganali tal-Istat Membru tal-Unjoni li fih l-ispedizzjoni koperta mill-awtorizzazzjoni tkun soġġetta għal dikjarazzjoni ta’ tpoġġija f’ċirkulazzjoni ħielsa;

- it-tielet kopja, li jkollha l-kliem "kopja li għandha tintbagħat lill-awtoritajiet doganali tar-Repubblika Ċentru-Afrikana" tintbagħat lid-dipartiment doganali tar-RĊA;

- ir-raba' kopja, li jkollha l-kliem "kopja li għandha tintbagħat lill-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet" tinżamm fl-arkivji mill-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet fis-CDF.

KAPITOLU 3

AWTORIZZAZZJONI FLEGT MITLUFA, MISRUQA JEW DISTRUTTA

Artikolu 15

F'każ li l-"Oriġinali" jew il-"Kopja maħsuba għad-dwana tal-Ewropa" jintilfu, jinsterqu jew jinqerdu, it-titular tal-awtorizzazzjoni jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu jistgħu jitolu lill-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet biex toħroġ dokument(i) ta’ sostituzzjoni abbażi tad-dokument(i) li jkunu baqgħu fil-pussess tagħhom jew li kienu ġew sottomessi mat-talba għall-awtorizzazzjoni FLEGT.

F'każ ta’ telf, ta’ serq jew ta’ qirda tal-"kopja maħsuba għad-dwana tar-Repubblika Ċentru-Afrikana" it-titular jista' jitlob lill-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet biex toħroġlu dokumenti ta’ sostituzzjoni.

L-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet għandha toħroġ id-dokument(i) ta’ sostituzzjoni fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa wara li tirċievi t-talba mit-titular tal-awtorizzazzjoni.

Id-dokumenti ta’ sostituzzjoni għandu jkollhom l-informazzjoni u d-dettalji kollha li jkunu mniżżlin fuq l-awtorizzazzjoni li qegħdin jissostitwixxu, inkluż in-numru ta’ awtorizzazzjoni.

Id-dokument(i) ta’ sostituzzjoni għandu jkollu (jkollhom) l-annotazzjoni "DUPLIKAT".

Jekk id-dokument ta’ sostituzzjoni jintilef, jinsteraq jew jinqered, ma jista' jinħareġ l-ebda dokument ieħor ta’ sostituzzjoni.

Jekk id-dokument mitluf jew misruq jinstab, dan ma jibqax validu u għandu jintbagħat lura lill-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet.

KAPITOLU 4

DUBJI DWAR IL-VALIDITÀ TA' AWTORIZZAZZJONI FLEGT

Artikolu 16

Fil-każ ta’ dubju dwar il-validiità ta’ awtorizzazzjoni jew ta’ dokument ta’ sostituzzjoni, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitlobu verifiki supplimentari mill-awtorità tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet.

Jekk taħseb li jkun meħtieġ, l-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet tista' titlob lill-awtorità kompetenti biex tibgħatilha kopja tal-awtorizzazzjoni jew tad-dokument ta’ sostituzzjoni in kwistjoni.

Jekk taħseb li jkun meħtieġ, l-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet għandha tirtira l-awtorizzazzjoni u toħroġ kopja korretta li jkollha l-annotazzjoni awtentikata mit-timbru "Duplikat", li għandha tibgħat lill-awtoritajiet kompetenti.

Jekk il-validità tal-awtorizzazzjoni tiġi kkonfermata, l-Awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet għandha tinforma lill-awtoritajiet kompetenti, preferibbilment b'mezz elettroniku, u tibgħat il-kopji tal-awtorizzazzjoni. Il-kopji mibgħuta b'dan il-mod għandu jkollhom l-annotazzjoni validata/awtentikata permezz tat-timbru "Ivvalidata fil- …".

Jekk l-awtorizzazzjoni in kwistjoni ma tkunx valida, l-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet għandha tavża lill-awtoritajiet kompetenti dwar dan, preferibbilment b'mezz elettroniku.

--------------------------------------------------

Appendiċijiet

1. Il-Formola tal-Awtorizzazzjoni

2. Noti ta’ spjegazzjoni

--------------------------------------------------

Appendiċi 1

Format tal-awtorizzazzjoni FLEGT

1

ORIGINAL

1

1. Organisme émetteur

Nom

Adresse

2. Pays d’origine: RÉPULIQUE CENTRAFRICAINE

Nature du titre: …

Exploitant: …

No de(s) titre(s): …

UFG: …

Contrat No: …

E101 No: …

3. Numéro de l’autorisation FLEGT

4. Date d’expiration

5. Pays d’exportation

7. Moyen de transport

6. Code ISO

8. Titulaire de l’autorisation (nom et adresse)

9. Désignation commerciale des bois ou produits dérivés

10. Positions du SH

11. Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)

12. Pays de récolte

13. Codes ISO

14. Volume(s) (m3)

15. Poids net (kg)

16. Nombre d’unités

17. Signes distinctifs

18. Signature et cachet de l’organisme émetteur

Lieu et date

+++++ TIFF +++++

2

COPIE DESTINÉE AUX DOUANES DE L’UNION

2

1. Organisme émetteur

Nom

Adresse

2. Pays d’origine: RÉPULIQUE CENTRAFRICAINE

Nature du titre: …

Exploitant: …

No de(s) titre(s): …

UFG: …

Contrat No: …

E101 No: …

3. Numéro de l’autorisation FLEGT

4. Date d’expiration

5. Pays d’exportation

7. Moyen de transport

6. Code ISO

8. Titulaire de l’autorisation (nom et adresse)

9. Désignation commerciale des bois ou produits dérivés

10. Positions du SH

11. Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)

12. Pays de récolte

13. Codes ISO

14. Volume(s) (m3)

15. Poids net (kg)

16. Nombre d’unités

17. Signes distinctifs:

18. Signature et cachet de l’organisme émetteur

Lieu et date

+++++ TIFF +++++

3

COPIE DESTINÉE AUX DOUANES CENTRAFRICAINES

3

1. Organisme émetteur

Nom

Adresse

2. Pays d’origine: RÉPULIQUE CENTRAFRICAINE

Nature du titre: …

Exploitant: …

No de(s) titre(s): …

UFG: …

Contrat No: …

E101 No: …

3. Numéro de l’autorisation FLEGT

4. Date d’expiration

5. Pays d’exportation

7. Moyen de transport

6. Code ISO

8. Titulaire de l’autorisation (nom et adresse)

9. Désignation commerciale des bois ou produits dérivés

10. Positions du SH

11. Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)

12. Pays de récolte

13. Codes ISO

14. Volume(s) (m3)

15. Poids net (kg)

16. Nombre d’unités

17. Signes distinctifs:

18. Signature et cachet de l’organisme émetteur

Lieu et date

+++++ TIFF +++++

4

COPIE DESTINÉE À L’AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS

4

1. Organisme émetteur

Nom

Adresse

2. Pays d’origine: RÉPULIQUE CENTRAFRICAINE

Nature du titre: …

Exploitant: …

No de(s) titre(s): …

UFG: …

Contrat No: …

E101 No: …

3. Numéro de l’autorisation FLEGT

4. Date d’expiration

5. Pays d’exportation

7. Moyen de transport

6. Code ISO

8. Titulaire de l’autorisation (nom et adresse)

9. Désignation commerciale des bois ou produits dérivés

10. Positions du SH

11. Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)

12. Pays de récolte

13. Codes ISO

14. Volume(s) (m3)

15. Poids net (kg)

16. Nombre d’unités

17. Signes distinctifs:

18. Signature et cachet de l’organisme émetteur

Lieu et date

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Appendiċi 2

Noti ta’ spjegazzjoni

Punti ġenerali

- Imla l-formoli b'ittri kbar

- Meta jissemmew, il-kodiċijiet ISO jagħmlu referenza għall-kodiċi tal-pajjiż b'żewġ ittri, b'mod konformi mal-istandard internazzjonali.

Kaxxa 1 | Awtoritá li toħroġ l-awtorizzazzjonijiet | Indika l-isem u l-indirizz tal-awtorità tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet. |

Kaxxa 2 | Pajjiż tal-oriġini: Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana | (Natura tat-titolu, Operatur, Nru tat-titolu(i), Unitá tal-foresta tal-ġestjoni, Kuntratt Nru, E101 Nru) |

Kaxxa 3 | Numru tal-awtorizzazzjoni FLEGT | Indika n-numru tal-awtorizzazzjoni |

Kaxxa 4 | Data ta’ skadenza | Żmien ta’ validità tal-awtorizzazzjoni |

Kaxxa 5 | Pajjiż ta’ esportazzjoni | Dan huwa l-pajjiż imsieħeb li minnu l-injam u l-prodotti derivati ġew esportati lejn l-UE |

Kaxxa 6 | Kodiċi ISO | Indika l-kodiċi b'żewġ ittri tal-pajjiż imsieħeb imsemmi fil-kaxxa 5. |

Kaxxa 7 | Mezz tat-trasport | Indika l-mezz ta’ trasport fil-punt tal-esportazzjoni. |

Kaxxa 8 | Dak li jkollu l-liċenzja | Indika l-isem u l-indirizz tal-esportatur. |

Kaxxa 9 | Isem kummerċjali | Indika l-isem kummerċjali tal-prodott(i) tal-injam. |

Kaxxa 10 | Pożizzjoni u deżinjazzjoni HS | Indika l-kodiċi tal-merkanzijai b'erba' jew sa sitt ċifri stabbilit b'mod konformi mas-sistema armonizzata ta’ deżinjazzjoni u kodifikazzjoni tal-merkanzija. |

Kaxxa 11 | Ismijiet komuni jew xjentifiċi | Indika l-ismijiet komuni jew xjentifiċi tal-kategoriji ta’ injam użati fil-prodott. Jekk jidħlu bosta kategoriji fil-kompożizzjoni ta’ prodott, uża linja separata għal kull kategorija. Mhux obbligatorju fil-każ ta’ prodotti komposti jew ta’ komponenti li jkun fihom bosta kategoriji li ma jistgħux jiġu identifikati. |

Kaxxa 12 | Pajjiż tal-ġbir | Indika l-pajjiżi fejn ġew maħsudal-kategoriji ta’ injam imsemmija fil-kaxxa 10. Jekk bosta kategoriji jidħlu fil-kompożizzjoni tal-prodott, indika s-sorsi kollha ta’ injam użat. Mhux obbligatorju fil-każ ta’ prodotti komposti jew ta’ komponenti li fihom bosta kategoriji li ma jistgħux jiġu identifikati. |

Kaxxa 13 | Kodiċijiet ISO | Indika l-kodiċi ISO tal-pajjiżi msemmija fil-kaxxa 12. Mhux obbligatorju fil-każ ta’ prodotti komposti jew ta’ komponenti li fihom bosta kategoriji li ma jistgħux jiġu identifikati. (particleboard, pereżempju). |

Kaxxa 14 | Volum(i) (m3) | Indika l-volum totali f'm3. Mhux obbligatorju, ħlief jekk l-informazzjoni msemmija fil-kaxxa 15 tħalliet barra. |

Kaxxa 15 | Piż nett | Indika l-piż totali f'kg, jiġifieri l-massa netta tal-prodotti tal-injam mingħajr kontenituri immedjati u lanqas imballaġġ, ħlief bearers, spacers, tikketti, eċċ. Mhux obbligatorju, ħlief jekk l-informazzjoni msemmija fil-kaxxa 14 tħalliet barra. |

Kaxxa 16 | Numru ta’ unitajiet | Indika n-numru ta’ unitajiet, jekk dan hu l-aħjar mod li bih il-prodott manifatturat jingħad(d) Mhux obbligatorju. |

Kaxxa 17 | Sinjali distintivi | Indika, fejn ikun il-każ, kull sinjal distintiv pereżempju n-numru tal-lott jew n-numru tal-polza ta’ kargu. Mhux obbligatorju. |

Kaxxa 18 | Firma u timbru tal-awtorità tal-ħruġ | Il-kaxxa għandu jkollha l-firma tal-uffiċjal awtorizzat u t-timbru uffiċjali tal-awtorità responsabbli għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet, bl-indikazzjoni tal-post u tad-data. |

--------------------------------------------------

ANNESS V

SISTEMA TA’ VERIFIKA TAL-LEGALITÀ (SVL)

I. INTRODUZZJONI

1.1 Kuntest

(a) Preżentazzjoni tas-settur

It-territorju tar-RĊA għandu erja totali ta’ 623000 km2, koperti b’ekosistemi diversifikati li minnhom 54000 km2 ta’ foresta densa maqsuma f’żewġ blokki: il-massa tal-foresti tal-Lbiċ li tkopri 3800000 ha u l-massa tax-xlokk li tkopri 1600000 ha. Hija biss il-massa tal-foresti tal-Lbiċ li fil-preżent hija soġġetta għal żvilupp industrijali.

Ħdax-il kumpanija tal-forestrija hija operattiva bħalissa bi produzzjoni medja annwali ta’ madwar 600000 m3 ta’ zkuk prinċipali ta’ siġar mhux imqaxxra u 200000 m3 ta’ injam maqtugħ bis-serrieq (sorsi: statistika annwali tal-MEFCP).

Id-destinazzjonijiet prinċipali tal-injam miż-żona Ċentru-Afrikana huma: l-Ewropa, l-Asja, l-Amerika u l-Afrika.

(b) L-istrutturi responsabbli mill-kontroll bħalissa

L-istrutturi ta’ kontroll li jeżerċitaw b’mod effettiv il-funzjonijiet ta’ kontroll fid-dipartimenti Ministerjali differenti kemm fil-livell ċentrali u kemm fil-livell ta’ servizzi dekonċentrati huma elenkati hawn taħt.

- Il-Ministeru tal-Ilmijiet, il-Foresti, il-Kaċċa u s-Sajd

Fil-livell ċentrali: il-verifiki tad-dokumenti jsiru kuljum, filwaqt li l-kontrolli fuq il-post isiru bi frekwenza varjata (kull tliet xhur jew kull sitt xhur):

- id-Direttorat Ġenerali tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd (DGEFCP) permezz ta’ żewġ Direttorati: id-Direttorat tal-impriżi u l-industriji tal-foresti (DEIF) u d-Direttorat tal-inventarji u l-iżvilupp tal-foresti (DIAF);

- l-Ispettorat Ċentrali tal-Ilmijiet u l-Foresti (ICEF);

- iċ-Ċentru tad-Dejta tal-Foresti (CDF);

- il-brigata mobbli ta’ intervent u ta’ verifika (BMIV) magħmula mill-elementi Ministerjali li ġejjin:

- Il-Ministeru tal-Ilmijiet, il-Foresti, il-Kaċċa u s-Sajd;

- Il-Ministeru tal-Finanzi u l-Baġit;

- Il-Ministeru tad-Difiża Nazzjonali (ġendarmerija);

- Id-Direttorat tal-Affarijiet Ġuridiċi u tal-Litigazzjoni (DAJC)

Fil-livell ta’ servizzi dekonċentrati: il-kontrolli fil-livell dekonċentrat mhumiex daqshekk irregolati fil-frekwenza tagħhom. Dawn jistgħu jkunu kull tliet xhur jew kull sitt xhur. Madankollu, il-kontrolli fil-livell tal-postijiet tal-fruntiera jsiru kuljum, kull darba li jgħaddi trakk mgħobbi:

- id-Direttorat Ġenerali tas-servizzi reġjonali permezz tad-dipartimenti reġjonali tal-ilmijiet u l-foresti, l-ispettorati tal-prefettura u l-ispettorati tal-fruntieri;

- il-Ministeru tal-Ambjent u tal-Ekoloġija:

- id-Direttorat Ġenerali tal-ambjent;

- l-Ispettorat ċentrali fil-qasam tal-ambjent u tal-ekoloġija;

- il-Ministeru tal-Finanzi u l-Baġit:

- l-Ispettorat Ġenerali tal-Finanzi;

- id-Direttorat Ġenerali tad-Dwana;

- id-Direttorat Ġenerali tat-Taxxa;

- il-Ministeru tal-Kumemrċ u tal-Industrija:

- l-Ispettorat Ċentrali fil-Qasam tal-Kummerċ;

- id-Direttorat Ġenerali tal-Kummerċ u tal-Kompetizzjoni;

- id-Dipartiment deċentralizzat tal-Ministeru tal-Kummerċ fil-punt ta’ Waqfa Waħda;

- il-Ministeru tal-Funzjoni Pubblika, tas-Sigurtà Soċjali u tal-Inklużjoni Professjonali taż-Żgħażagħ:

- l-Ispettorat ċentrali fil-qasam tax-xogħol;

- l-Ispettorat tal-impjieg responsabbli

- id-Direttorat tal-ġbir u tal-litigazzjoni tas-Sigurtà Soċjali Nazzjonali;

- id-Direttorat ġenerali tal-ACFPE;

- il-Ministeru tal-Iżvilupp Rurali u tal-Agrikoltura;

- il-Ministeru tal-Ġustizzja:

- l-Ispettorat Ġudizzjarju;

- il-President tat-Tribunal tal-Kummerċ;

- Servizz tar-Reġistru tat-Tribunal tal-Kummerċ;

- il-Ministeru responsabbli mis-Sikurezza Pubblika u l-Amministrazzjoni tat-Territorju:

- Il-pulizija tat-traffiku.

(c) L-identifikazzjoni tal-oqsma għal titjib

L-implimentazzjoni tas-SVL teħtieġ titjib fl-oqsma li ġejjin:

- Il-Qafas legali: diversi testi regolamentarji, l-aktar il-liġijiet dwar il-kodiċijiet differenti (il-Kodiċi tal-Ambjent ta’ Diċembru 2007, il-Kodiċi tal-Foresti fl-2008), jeżistu fir-RĊA biex itejbu l-ġovernanza tas-settur tal-foresti tagħha. Madankollu, ix-xogħol tal-analiżi u tat-tħejjija tal-Ftehim urew li r-regolamentazzjoni tar-Repubblika Ċentru-Afrikana dwar is-settur tal-foresti għandu bżonn jitlesta.

- Qafas istituzzjonali:

Il-Ministeru tal-Ilmijiet u l-Foresti li huwa l-persuna ewlenija responsabbli għall-ġestjoni jaffaċċja ċertu numru ta’ problemi biex iwettaq b’suċċess il-politika tiegħu. Dawn id-diffikultajiet jispjegaw l-irregolarità fil-kontrolli:

- riżorsi umani attwalment b’numru insuffiċjenti ta’ nies li mhumex ikkwalifikati tajjeb;

- riżorsi materjali: dawn jikkonċernaw in-nuqqas ta’ tagħmir adattat għall-verifiki, il-ħtiġijiet ta’ loġistika għall-ġbir, l-ipproċessar u l-ġestjoni tad-dejta u l-qafas tax-xogħol;

- riżorsi finanzjarji: ir-RĊA taffaċċja diffikultajiet finanzarji minħabba bżonnijiet kbar. Il-CAS-DF li huwa wieħed mill-istrumenti finanzjarji ta’ appoġġ għas-settur huwa utli, iżda mhux biżżejjed biex ikopri l-ħtiġijiet u jwieġeb għall-isfidi tal-governanza tal-foresti. Barra minn dan, xi kultant dan jintuża biex jiġu indirizzati ħtiġijiet mhux ippjanati ‘l barrra mis-settur tal-foresti.

Osservazzjoni indipendenti

Is-soċjetà ċivili strutturat ruħha bħala pjattaforma, iżda l-kompetenzi u l-mezzi attwalment limitati ma jippermettux li titwettaq osservazzjoni indipendenti.

Verifika indipendenti

Ir-RĊA bħalissa m’għandhiex sistema ta’ verifika

esterna jew għal’ "ħarsa" indipendenti lejn is-sistema tal-forestrija tagħha.

l-Anness IX ta’ dan il-Ftehim jipproponi b’mod partikolari miżuri kumplimentari biex jinstab irmedju għal uħud minn dawn l-osservazzjonijiet.

1.2 Kopertura tas-SVL

Il-prodotti koperti mill-SVL huma dawk definiti fl-Anness I.

L-SVL japplika għas-sorsi kollha attwali ta’ injam u prodotti derivati miftuħa għall-esportazzjoni. Fl-2010, dan kien:

- permessi tal-operat u tal-iżvilupp (PEA);

- pjantaġġuni (imsejħa wkoll "perimetri ta’ riforestazzjoni").

L-injam li jkun qed jiġi trasportat u l-injam importat jiġu kkunsidrati mill-SVL. Dan tal-aħħar jintuża wkoll għall-injam u l-prodotti esportati lejn is-swieq ‘il barra mill-Unjoni.

Min-naħa l-oħra, l-SVL ma japplikax għal injam li ġej:

- mill-foresti komunitarji; u

- mill-permessi għall-użu artiġjanali

Fil-fatt, bħalissa, u għalkemm dawn id-dispożizzjonijiet huma stipulati mill-Kodiċi tal-Foresti, għad ma hemmx foresta komunitarja u l-anqas permess għall-użu artiġjanali fir-RĊA. Dawn is-sorsi għalhekk mhumiex ikkunsidrati fl-SVL. L-injam u l-prodotti derivati li ġejjin minn foresti komunitarji jew minn permess tal-użu artiġjanali madankollu jistgħu jsiru realtà u jiġu esportati lejn l-Unjoni fil-futur. Imbagħad dawn jiġu kkunsidrati fil-SVL.

Is-suq nazzjonali tal-konsum tal-injam mhux kopert mill-SVL deskritt f’dan il-Ftehim. L-attivitajiet lokali li jipprovdu għall-konsum nazzjonali tal-injam u tal-prodotti derivati huma kkontrollati regolarment, skont dispożizzjonijiet mhux inklużi f’dan il-Ftehim. L-SVL deskritt fil-Ftehim jiggarantixxi li l-prodotti esportati ma fihomx prodotti li ġejjin mis-suq nazzjonali.

2. FINIZZJONI TAL-LEGALITÀ U VERIFIKA TAL-LEGALITÀ TAL-INJAM

2.1. Skali ta’ legalità

Ir-RĊA għandu testi tal-liġi (il-Kodiċi tal-Foresti, il-Kodiċi tal-Ambjent, il-Kodiċi tad-Dwana tas-CEMAC, il-Kodiċi Ġenerali tat-Taxxi, il-Kodiċi tax-Xogħol u tal-liġijiet soċjali, eċċ.) kif ukoll it-testi applikabbli differenti tagħhom li d-dispożizzjonijiet rispettivi tagħhom, relatati mal-attività tal-forestrija ġew irrifjutati minħabba prinċipji, kriterji u indikaturi f’żewġ skali ta’ legalità (PEA u pjantaġġuni) li jidhru fl-Anness II.

Ċerti indikaturi ta’ dawn l-iskali m’għandhomx referenza legali għad-data tal-iffirmar ta’ dan il-Ftehim. Ir-referenzi legali jew regolamentarji adattati (partikolarment dawk imsemmija fl-Anness IX) għandhom jinħolqu matul il-fażi tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim u qabel il-ħruġ tal-ewwel awtorizzazzjoni FLEGT mir-RĊA. L-iskali u b’mod aktar ġenerali l-SVL għandhom jiġu aġġornati skont l-evoluzzjoni tal-kontenut tar-regolamentazzjoni. L-annessi ta’ dan il-Ftehim għalhekk ser jiġu emendati wara deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt għall-implimentazzjoni tal-Ftehim, skont l-Artikolu 26 ta’ dan il-Ftehim.

L-ebda foresta komunitarja jew permess artiġjanali ma nħareġ fir-RĊA. L-iskali relattivi għall-foresti komunitarji u għall-permessi artiġjanali għandhom jiġu żviluppati mal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, qabel l-ewwel għotjiet ta’ dawn it-titoli.

2.2. Verifika tal-iskali tal-legalità

Il-verifika tal-legalità tinvolvi diversi entitajiet ministerjali ċentralizzati u deċentralizzati li jistgħu jkunu akkumpanjati fil-kompiti tagħhom minn osservazzjoni indipendenti tas-soċjetà ċivili. Dawn l-entitajiet ministerjali huma dawn li ġejjin:

- id-Direttorat Ġenerali tal-Ilmijiet, il-Foresti, il-Kaċċa u s-Sajd (DGEFCP) permezz ta’ żewġ direttorati: id-Direttorat tal-Impriżi u l-Industriji tal-Foresti (DEIF) u d-Direttorat tar-Reġistri u tal-Iżvilupp tal-Foresti (DIAF) li jassiguraw verifiki differenti fil-livell ċentrali;

- id-Direttorat Ġenerali tas-Servizzi Reġjonali (DGSR), permezz tad-Direttorati reġjonali (DR), l-Ispettorati tal-prefettura u l-Ispettorati tal-fruntieri, jiżgura l-verifiki differenti fil-livell reġjonali;

- is-CDF jiġbor, jiċċentralizza u jipproċessa d-dejta, fi ħdan sistema għall-ġestjoni ta’ dejtabejż (SGBD);

- l-Ispettorat ċentrali tal-ilmijiet u l-foresti (ICEF) li jissorvelja u jiggarantixxi l-funzjonament tajjeb tal-verifika tal-legalità;

- il-brigata mobbli tal-intervent u tal-verifika (BMIV) tiżgura l-missjonijiet ta’ verifika spontanji;

- id-Direttorat tal-affarijiet legali u tal-ilmenti fil-Ministeru tal-Ilmijiet u l-Foresti jivverifika r-reġistru tal-infrazzjonijiet u l-ġbir tat-taxxi fil-qasam tat-tranżazzjoni;

- id-Direttorati Reġjonali tal-ħidma li jivverifikaw il-konformità dwar l-impjieg u l-benefiċċji soċjali tal-ħaddiema;

- id-Direttorat Ġenerali tat-Taxxi li jiżgura r-reġistrazzjoni fiskali (NIF), il-ħlas regolari tat-taxxi;

- id-Direttorat Ġenerali tal-Ippjanar Urban u tal-Ħabitat jidħol fil-proċess għall-għotja tat-titolu tal-art (jikkonċerna l-pjantaġġuni);

- il-President tat-Tribunal tal-Kummerċ jivverifika li l-intrapriża mhix soġġetta għal ebda kundanna;

- l-uffiċċji tar-reġistri tat-Tribunal tal-Kummerċ jivverifikaw li l-intrapriża hija rreġistrata b’mod regolari;

- id-Direttorat tal-Ġbir tat-taxxi, tal-Kontroll u tal-Litigazzjoni (tas-CNSS Caisse Nationale de Sécurité Sociale) li jivverifika l-ġbir tal-kontribuzzjonijiet soċjali;

- id-Direttorat tal-Istudji, tal-Ippjanar u tal-Impjieg jivverifika l-aġġornament tal-fajls ta’ min jimpjega.

L-Osservazzjoni Indipendenti tas-soċjetà ċivili: din hija magħmula minn diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) mir-Repubblika Ċentru-Afrikana li jiffurmaw il-pjattaforma tas-soċjetà ċivili dwar il-governanza tal-foresti. Din għandha rwol ta’ appoġġ għad-Dipartimenti Ministerjali involuti fil-verifika.

It-tabella hawn taħt tiddeskrivi l-metodi tal-verifika tal-legalità tal-kunsinni tal-injam u tal-prodotti derivati.

Elementi li jispjegaw it-tabella:

Kolonna 1 : indikaturi tal-iskalla tal-legalità li għandhom jimtlew sabiex tagħbija titqies legali u biex tkun tista’ tinħareġ awtorizzazzjoni.

Kolonna 2 : verifikaturi li jippermettu l-verifika li l-indikatur huwa mimli sew.

Kolonna 3 u Kolonna 4 : dipartimenti u strutturi li huma responsabbli mill-verifika tal-indikatur.

Kolonna 5 : metodoloġija tal-verifika li iġi konfermata matul il-fażi tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

Kolonna 6 : entitajiet responsabbli mill-kontroll tal-verifika u l-metodoloġija tal-kontroll.

IND | Indikaturi (1) | Verifikaturi (2) | Dipartimenti (3) | Strutturi ta’ verifika (4) | Metodoloġija ta’ verifika (5) | Entitajiet responsabbli mill-kontroll tal-verifika u metodoloġija ta’ kontroll (6) |

1.1.1 | Reġistrazzjoni ma’ dipartimenti tal-ekonomija: il-Ministeru tal-kummerċ u tal-industrija | 1.1.1.1:Deċiżjoni Ministerjali għall-awtorizzazzjoni tal-iżvilupp tal-foresti | Il-Ministeru tal-Kummerċ u tal-Industrija | Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummerċ, tal-Kompetizzjoni u tal-Konsum/ Id-Direttorat tal-Kompetizzjoni/ Id-Dipartiment tal-kompetizzjoni u r-ripressjoni tal-frodi | Metodoloġija | Entità responsabbli: |

| | | | | 1 -Kontroll tal-awtorizzazzjoni kummerċjali | Spettorat ċentrali tal-Ministeru responsabbli mill-kummerċ |

| | | | Dipartiment deċentralizzat tal-Ministeru tal-Kummerċ fil-punt ta’ Waqfa Waħda | L-awtorizzazzjoni kummerċjali tingħata darba għal dejjem, normalment il-verifika tagħha ssir matul il-verifiki tal-liċenzja tal-kummerċjant | Spettorat ċentrali tal-Ministeru responsabbli mill-foresti (ICEF) |

| | | | Direttorat tal-Kummerċ Intern | | Metodoloġija: |

| | | | | 2 -Kontroll tat-tiġdid tal-liċenzja professjonali tal-kumemrċjant | IC Il-Ministeru tal-kummerċ |

| | | | | 1 -It-tiġdid tal-karta tal-kummerċjant għandu jsir matul l-ewwel sitt xhur ta’ kull sena (mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju) | 1 -Riċezzjoni tar-rapport ta’ sinteżi mid-Direttorat tal-kummerċ u l-Kontroll tad-Dokumenti |

| | | | | 2 -Il-verifika tat-tiġdid għalhekk issir kull sena b’mod sistematiku permezz ta’ żjarat fl-istabbilimenti kummerċjali kollha mill-1 ta’ Lulju | 2 -Kontroll tal-verifika abbażi ta’ teħid ta’ kampjuni u produzzjoni ta’ PV |

| | | | | | 3 -Tintbagħat lis-CDF permezz tal-ICEF l-informazzjoni dwar il-kampjuni kontrollati |

| | 1.1.1.2:Liċenzja professjonali tal-kummerċjant | | | 3 -F’każ li ma jsirx tiġdid, il-DGCCC jibgħat notifika lill-kummerċjant | ICEF |

| | | | | 4 -Jistabbilixxi PV wara li jkun sema’ lill-kummerċjant u | |

| | | | | 5 -Jinnotifika emenda (ittra ffirmata mill-Ministru tal-Kummerċ) | 1 -Kontroll tat-tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF |

| | | | | Frekwenza | Frekwenza |

| | | | | 1.1.1.1:darba għal dejjam | 1.1.1.1:darba għal dejjem |

| | | | | 1.1.1.2:annwali | 1.1.1.2:annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | 1.1.1.1: | IC il-Ministeru tal-kummerċ |

| | | | | 1 -Iskrizzjoni fid-dejtabejż tad-dipartiment deċentralizzat tal-Ministeru tal-Kummerċ, fil-punt ta’ waqfa waħda | 1 -Produzzjoni ta’ PV |

| | | | | 2 -Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF | ICEF: |

| | | | | 1.1.1.2: | 1 -Tidħil fl-SGBD tal-informazzjoni dwar ir-riżultat tal-kontroll |

| | | | | 1 -Produzzjoni u arkivjar ta’ PV (stampat) fid-Direttorat Ġenerali tal-Kummerċ | |

| | | | | 2 -Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Fluss 1:Reġistrazzjoni (awtorizzazzjoni kummerċjali) | 1 -Mill-ispettorat ċentrali tal-kummerċ lis-CDF permezz tal-ispettorat ċentrali tal-ministeru tal-EF |

| | | | | 1 -Kull tliet xhur tintbagħat il-lista (verżjoni diġitali u stampata) ta’ intrapriżi jew attivitajiet ġodda rreġistrati, li jirrigwardaw is-settur tal-foresta/linjam lis-CDF mid-Direttorat tal-Kummerċ intern (servizz ta’ formalità fil-post ta’ waqfa waħda) | 2 -Mill-ICEF lill-entità tal-ħruġ tal-awtorizzazzjoni FLEGT (formola ta’ trasferiment tar-riżultat tal-verifika għandha tiġi speċifikata) |

| | | | | 2 -Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF | |

| | | | | 3 -Tintbagħat verżjoni stampata tal-lista lill-ICEF | |

| | | | | Fluss 2:Tiġdid tar-reġistrazzjoni | |

| | | | | DGCC: | |

| | | | | Kull sena jintbagħat rapport li jippreżenta s-sitwazzjoni tal-intrapriżi kollha tas-settur tal-foresti/tal-injam lill-ispettorat ċentrali tal-kummerċ flimkien ma’ kopja lis-CDF permezz tal-ICEF (il-formola tal-iskambju tal-informazzjoni għandha tinħoloq) | |

| | | | | CDF: | |

| | | | | 1 -Riċezzjoni tar-rapport ta’ sinteżi | |

| | | | | 2 -Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD | |

1.1.2 | Reġistrazzjoni mad-dipartiment fiskali (il-Ministeru tal-finanzi u tal-baġit, id-direttorat ġenerali tat-taxxi) | 1.1.2.1Tessera valida tal-kontribwent | Il-Ministeru tal-Ilmijiet, il-Foresti, il-Kaċċa u s-Sajd | Ċentru tad-dejta dwar il-foresti (CDF) | Metodoloġija: | Entità responsabbli: Spettorat ċentrali tal-EF |

| | | Il-Ministeru tal-Finanzi u tal-Baġit | Servizz ta’ reġistrazzjoni fiskali (Direttorat tal-istudji, tal-leġiżlazzjoni fiskali, tar-reġistrazzjoni u tal-litigazzjoni) | 1 -Kull tliet xhur tintbagħat, mid-dipartiment tar-reġistrazzjoni fiskali (id-direttorat tal-Istudji, tal-leġiżlazzjoni fiskali, tar-reġitrazzjoni u tal-litigazzjoni), il-lista (verżjoni elettronika u stampata) tal-kumpaniji jew attivitajiet ġodda rreġistrati, li jirrigwardaw is-settur tal-foresti/tal-injam, lis-CDF permezz tal-ICEF, flimkien mal-informazzjoni li ġejja: l-isem tal-intrapriża jew tal-persuna fiżika, l-NIF u d-data tar-reġistrazzjoni (għandha tinħoloqformola tal-iskambju tal-informazzjoni) | Metodoloġija: |

| | 1.1.2.2:Dokument il fih in-numru tar-reġistrazzjoni fiskali (NIF) | | | 2 -Riċezzjoni tal-lista mis-CDF | 1 -Riċezzjoni tal-lista mibgħuta mis-CDF |

| | | | | 3 -L-informazzjoni fl-SGBD | 2 -Verifika tal-konformità tal-intrapriżi |

| | | | | | 3 -Informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat ta’ kull intrapriża |

| | | | | Frekwenza: darba għal dejjem għal intrapriża speċifikata | Frekwenza: Darba għal dejjem għal intrapriża speċifikata |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | 1 -Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF | 1 -L-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-kontroll tal-verifika fl-SGBD |

| | | | | 2 -Arkivjar (format stampat) tal-lista | |

| | | | | Fluss: Tintbagħat kopja stampata tal-lista lill-ICEF | Fluss: ICEF lill-korp tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

1.1.3 | Reġistrazzjoni mal-uffiċċju nazzjonali tas-sigurtà soċjali. | 1.1.3.1:Verifika tar-reġistrazzjoni mas-CNSS | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol | Id-Direttorat tat-taxxi, tal-kontroll u tal-litigazzjoni/Dipartiment tal-ġbir tat-taxxi | Metodoloġija: | Entità responsabbli: ICEF |

| | | | | 1 -Talba ta’ reġsitrazzjoni ppreżentata fil-post ta’ waqfa waħda (id-direttorat tat-taxxi, tal-kontroll u tal-litigazzjoni/id-Dipartiment tar-reġistrazzjoni) | Metodoloġija: |

| | | | | | 1 -Riċezzjoni tal-lista mibgħuta mis-CDF |

| | | | | 2 -Fajl mibgħut lill-uffiċċju prinċipali tad-dipartiment nazzjonali tas-sigurtà soċjali għall-verifika ta’ reġistrazzjonijiet preċedenti u l-allokazzjoni tan-numru tar-reġistrazzjoni | 2 -Verifika tal-konformità tal-intrapriżi3 -L-informazzjoni fl-SGBDdwar ir-riżultat ta’ kull intrapriża |

| | | | | 3 -Żjara fil-postijiet tal-intrapriża biex ikun żgurat li d-dikjarazzjoni hija korretta: data effettiva tal-bidu, numru ta’ impjegati u t-total tas-salarji | |

| | | | | 4 -Tħejjija ta’ rapport ta’ korrezzjoni f’każ ta’ dikjarazzjoni falza | |

| | | | | NB: attwalment 48 siegħa wara r-reġistrazzjoni mad-dipartiment tat-taxxa, is-CNSS tipproċedi awtomatikament għall-ftuħ ta’ fajl ta’ min iħaddem billi tikseb l-informazzjoni direttament mid-dipartimenti tat-taxxa | |

| | | | | Frekwenzza: Ma’ kull reġistrazzjoni | Frekwenza: Darba għal dejjem għal intrapriża speċifikata |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol | |

| | | | | 1 -Reġistrazzjoni fid-dejtabejż tal-posta ta’ waqfa waħda (elettroniku) | |

| | | | | 2 -Ftuħ ta’ fajl ta’ min iħaddem (stampat) | |

| | | | | 3 -Reġistrazzjoni fil-fajl ta’ min iħaddem (stampat) | |

| | | | | 4 -Żamma fuq "punched card" fis-CNSS (diġitali) | L-informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | F’każ ta’ dikjarazzjoni falza | |

| | | | | 1 -Rapport ta’ korrezzjoni (format stampat) | |

| | | | | 1 -Rapport ta’ korrezzjoni (format stampat) | |

| | | | | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti/is-CDF | |

| | | | | 1 -Arkivjar stampat tal-lista tal-intrapriżi u l-pożizzjonijiet tagħhom | |

| | | | | 2 -L-informazzjoni fl-SGBD | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | 1 -Kull tliet xhur tintbagħat lista ta’ impjegaturi reġistrati bin-numru tar-reġistrazzjoni tagħhom lis-CDF permezz tal-ICEF (elettroniku u stampata) biex tiddaħħal l-informazzjoni fl-SGBD (proċeduri ta’ skambju ta’ informazzjoni li għad iridu jiġu żviluppati) | Mill-ICEF lill-korp tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

| | | | | 2 -Tintbagħat kopja tal-lista u tal-pożizzjoni ta’ kull intrapriża mis-CDF lill-ICEF | |

1.1.4 | Reġistrazzjoni mad-dipartiment responsabbli mill-foresti fit-tmiem ta’ proċedura ta’ għotja valida | 1.1.4.1:Rapport tal-kummissjoni tal-għotja tal-PEA taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru responsabbli mill-foresti | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat ġenerali tal-ilmijiet u l-foresti, il-Kaċċa u s-Sajd (DGEFCP) | Metodoloġija: | Entità responsabbli: Spettorat ċentrali fil-qasam tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd |

| | | | | | Metodoloġija: |

| | | | | Għall-intrapriżi li kienu jeżistu fl-2010 | |

| | | | | 1 -Verifika fir-reġistru tal-foresti għal kull PEA | 1 -Riċezzjoni tar-rapport mibgħut mid-DGEF |

| | | | | 2 -Tħejjija ta’ rapport bl-informazzjoni ewlenija (Nru PEA, data tal-għotja, dak li ngħata t-titolu) | 2 -Kontroll tal-validità tal-informazzjoni dwar il-PEA kollha |

| | 1.1.4.2:Rapport tal-osservatur indipendenti taħt ir-responsabilità tal-Ministeru responsabbli mill-foresti | | | 3 -Trażmissjoni tar-rapport lis-CDF permezz tal-ICEF flimkien mal-kopji stampati tad-Digrieti tal-għotja (il-formola għad trid tiġi żviluppata) | 3 -L-informazzjoni fl-SGBDdwar il-kontroll tal-verifika |

| | | | | Għall-intrapriżi ġodda | |

| | 1.1.4.3:Digriet tal-għotja tal-permess tal-operat u tal-iżvilupp | | | 1 -Tintbagħat id-dejta ewlenija kif ukoll kopja stampata tad-Digriet lis-CDF permezz u lill-ICEF | |

| | | | | Frekwenza: darba għal dejjem għal intrapriża speċifikata | Frekwenza: darba għal dejjem għal intrapriża magħrufa |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat; |

| | | | | 1 -Tidħil fl-SGBD tad-dejta ewlenija | Informazzjoni fl-SBGD |

| | | | | 2 -Diġitazzjoni u tidħil tad-Digriet fl-SGBD | |

| | | | | 3 -Arkivjar f’format stampat | |

| | | | | 4 -Aġġornament tal-informazzjoni | |

| | | | | Fluss: Id-DGEF lejn is-CDF u l-ICEF | Fluss: L-ICEF lejn il-korp tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

1.1.5 | Reġistrazzjoni mad-dipartimenti ġudizzjarji (il-Ministeru tal-Ġustizzja, il-Tribunal tal-Kummerċ) | 1.1.5.1:Reġistru tal-kummerċ u tal-kreditu mobbli (RCCM) | Ministeru tal-Ġustizzja | Uffiċċju tat-Tribunal tal-Kummerċ u l-President tat-Tribunal tal-kummerċ | | Entità responsabbli: Uffiċċju tat-Tribunal tal-Kummerċ u l-President tat-Tribunal tal-Kummerċ / ICEF |

| | | | | Metodoloġija: | Metodoloġija; |

| | 1.1.5.2:Rapport tal-kostituzzjoni notarili | | | 1 -Kontroll perjodiku tar-reġistru u tad-dokumenti tar-reġistrazzjoni mal-konvokazzjoni tal-parti interessata quddiem it-Tribunal tal-Kummerċ f’każ ta’ sospensjoni | 1 -Kontroll perjodiku tar-reġistru u tad-dokumenti tar-reġistrazzjoni mal-konvokazzjoni tal-parti interessata quddiem it-Tribunal tal-Kummerċ f’każ ta’ sospensjoni |

| | | | | 2 -Verifika tad-dokument | 2 -Verifika tad-dokument |

| | 1.1.5.3:Notifika tan-numru tar-reġistrazzjoni mill-uffiċċju tat-Tribunal tal-Kummerċ | | | Frekwenza: f’każ ta’ ħtieġa: emenda fil-kapital, firda, bidla fl-amministratur, żieda fl-attivitajiet, eċċ. , | Frekwenza: f’każ ta’ ħtieġa: emenda fil-kapital, firda, bidla fl-amministratur, żieda fl-attivitajiet, eċċ. |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Reġistrazzjoni fil-"fajl nazzjonali" | Reġistrazzjoni fil-"fajl nazzjonali" |

| | | | | Informazzjoni fl-SGBD | Informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultati tal-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | 1 -Kull tliet xhur tintbagħat il-lista tal-intrapriżi rreġistrati u tar-riżultati tal-verifiki magħmula matul is-sena (il-proċedura tal-iskambju tal-informazzjoni trid tiġi żviluppata) | L-ICEF lejn il-Korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

| | | | | 2 -Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF | |

1.1.6 | Reġistrazzjoni mad-dipartimenti tax-xogħol u tal-impjieg. | 1.1.6.1:Reġistru ta’ min iħaddem innumerat u inizjalat mill-ispettur tax-xogħol responsabbli | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol | L-Ispettorat tax-xogħol responsabbli | Metodoloġija: | Entità responsabbli: Id-Direttorat tax-xogħol u tal-assistenza soċjali/Il-Ministeru tal-Foresti |

| (Il-Ministeru tax-xogħol u tal-impjieg, l-Ispettorat tax-xogħol) | | | Id-Direttorat ġenerali tax-xogħol u tal-assistenza soċjali | Inizjalar annwali tar-reġistru ta’ min iħaddem | Metodoloġija: |

| | | | | | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol |

| | | | | | 1 -Eżaminazzjoni tar-rapporti tal-attivitajiet mill-ispettur reġjonali tax-xogħol u tas-sigurtà soċjali |

| | | | | | 2 -Sinteżi tas-sitwazzjoni ġenerali ta’ kull intrapriża għas-sena li tkun għaddiet, li jintbagħat lis-CDF permezz tal-ICEF, skont proċedura li għandha tiġi żviluppata |

| | | | | | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti |

| | | | | | 1 -Riċezzjoni tad-dokumenti mis-CDF |

| | | | | | 2 -Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | | 3 -Tintbagħat kopja stampata lill-ICEF |

| | | | | | 4 -Verifika tat-tidħil mill-ICEF |

| | | | | Frekwenza; darba għal dejjem għal intrapriża speċifikata iżda annwali | Frekwenza: darba għal dejjem għal intrapriża speċifikata iżda aġġornament annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol |

| | | | | Rapport annwali mibgħut lid-Direttorat tax-xogħol u tal-assistenza soċjali (DTPS) | Rapport annwali mibgħut lid-Direttorat Ġenerali tax-xogħol u tal-assistenza soċjali (DGTPS) |

| | | | | | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti |

| | | | | | 1 -Tidħil tal-nformazzjoni fl-SGBD mis-CDF |

| | | | | | 2 -Arkivjar stampat mis-CDF |

| | | | | | 3 -Tidħil tal-informazzjoni mill-ICEF fl-SGBD dwar ir-riżultati tat-tidħil mis-CDF |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Spettorat lejn id-DTPS | DTPS lejn id-DGTPS u lejn is-CDF/l-ICEF |

| | | | | | ICEF lejn il-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

1.1.7 | Reġistrazzjoni mal-organizzazzjonijiet konsulari: il-Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija | 1.1.7.1:Verifika konsulari | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Iċ-Ċentru ta’ dejta dwar il-foresti (CDF) | | Entità responsabbli: L-Ispettorat ċentrali tal-EF |

| | | | | Metodoloġija: | Metodoloġija: |

| | | Il-Ministeru tal-kummerċ | Servizz ta-reġistrazzjoni tal-intrapriżi (il-Kamra tal-Kummerċ) fil-posta ta’ waqfa waħda | 1 -Kull tliet xhur tintbagħat, lis-CDF permezz tal-ICEF, kopja tal-verifiki industrijali (AC) u tal-lista tal-intrapriżi rreġistrati mid-dipartiment tar-reġistrazzjoni tal-intrapriżi (il-Kamra tal-Kummerċ) fil-posta ta’ waqfa waħda | Informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultati tal-kontroll tal-verifika |

| | | | | 2 -Riċezzjoni mis-CDF | |

| | | | | 3 -Informazzjoni fl-SGBD | |

| | | | | 4 -Verifika tal-konformità tal-intrapriżi | |

| | | | | 5 -Informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat ta’ kull intrapriża | |

| | | | | 6 -Aġġornament kull tliet xhur tal-SGBD | |

| | | | | Frekwenza: darba għal dejjem għal intrapriża speċifikata | Frekwenza: darba għal dejjem għal intrapriża speċifikata |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Arkivjar (format stampat) | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Tintbagħat kopja tal-AC lill-ICEF | L-ICEF lejn il-korp tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

1.1.8 | Reġistrazzjoni mal-Aġenzija Ċentru-Afrikana tat-taħriġ professjonali u tal-impjieg | 1.1.8.1:Talba ta’ reġistrazzjoni ta’ min iħaddem innumerat u awtorizzat | Il-Ministeru responsabbli mill-impjieg | Id-Direttorat ġenerali tal-ACFPE: id-Direttorat tal-affarijiet finanzjarji (servizz ta’ kontroll tal-litigazzjoni) | Metodoloġija: | Entità responsabbli: |

| | | | L-Ispettorat reġjonali tax-xogħol | | |

| | | | | Il-verifika perjodika mill-ACPFE issir fl-istess ħin bħall-verifiki tal-ispettorat tax-xogħol responsabbli u skont l-istess proċeduri | Id-Direttorat tax-xogħol u tal-assistenza soċjali / Id-Direttorat ġenerali tal-ACFPE |

| | | | | Jipproponi dan li ġej: | Metodoloġija: |

| | | | | 1 -Kull tliet xhur tintbagħat il-lista (verżjoni elettronika u stampata) tal-kumpaniji jew l-attivitajiet ġodda rreġistrati, li jirrelataw mas-settur tal-foresti/tal-injam, lis-CDF | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol |

| | | | | 2 -Riċezzjoni tal-lista mis-CDF | 1 -Eżaminazzjoni tar-rapporti tal-attivitajiet mill-ispettur reġjonali tax-xogħol u tal-assistenza soċjali |

| | | | | 3 -Informazzjoni fl-SGBD | 2 -Sinteżi tas-sitwazzjoni ġenerali ta’ kull intrapriża għas-sena li tkun għaddiet, u tintbagħat lis-CDF permezz tal-ICEF skont proċedura li għad trid tiġi żviluppata |

| | | | | | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti |

| | | | | | 1 -Riċezzjoni tad-dokumenti mis-CDF |

| | | | | | 2 -Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | | 3 -Tintbagħat kopja stampata lill-ICEF |

| | | | | | 4 -Verifika tat-tidħil mill-ICEF |

| | | | | Frekwenza: darba għal dejjem għal intrapriża speċifikata | Frekwenza: darba għal dejjem għal intrapriża speċifikata |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF | Informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultati tal-kontroll tal-verifika |

| | | | | Arkivjar (format stampat) | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Tintbagħat kopja stampata tal-lista lill-ICEF | L-ICEF lejn il-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

1.2.1 | Ħlas tal-kontribuzzjonijiet lis-CNSS | 1.2.1.1:Verifika tas-CNSS jew rifjut | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol | Id-Dipartiment tat-taxxi fid-Direttorat tat-taxxi, tal-kontroll u tal-litigazzjoni (DRCC) | Metodoloġija: | Entità responsabbli: Id-Direttorat tat-taxxi, tal-kontroll u tal-litigazzjoni / L-Ispettorat ċentrali tal-ilmijiet u l-foresti |

| | | | | 1.Aġġornament tal-fajl ta’ min iħaddem meta jiskadi ż-żmien | |

| | | | | It-termini: | |

| | | | | Min jimpjega ħafna nies (20 impjegat jew aktar) iħallas il-kontribuzzjonijiet fix-xahar u għandu xahar biex jiddikjara xx-xahar ta’ qabel | Metodoloġija: |

| | | | | Min jimpjega ftit nies (anqas minn 20 impjegat) iħallas il-kontribuzzjonijiet kull tliet xhur u għandu ħmistax-il xahar biex iħallas | Id-Direttorat tat-taxxi, tal-kontroll u tal-litigazzjoni |

| | | | | 2 -Tintbagħat ittra ta’ insegwiment lil min ma jħallasx li tispeċifika l-multa li trid titħallas (10 % tal-ammont totali) | Verifika perjodika f’każ ta’ suspett jew denunzja Produzzjoni ta’ PV ta’ kontroll |

| | | | | 3 -Bidu ta’ proċedura ġudizzjarja 10 ijiem wara l-ittra ta’ insegwiment f’każ ta’ nuqqas ta’ ħlas | ICEF 1 -Riċezzjoni tal-lista mibgħuta mis-CDF |

| | | | | 4 -Tħejjija ta’ rapport kull tliet xhur | 2 -Verifika tal-istat tal-konformità tat-tidħil mis-CDF u tal-istat ta’ kull min iħaddem |

| | | | | | 3 -Informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat |

| | | | | Frekwenza: kull tliet xhur | Frekwenza: kull tliet xhur |

| | | | | | DRCC: f’każ ta’ bżonn |

| | | | | | ICEF: kull xahar |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | PV ta’ insegwiment (format stampat) | DRCC: Rapport ta’kontroll |

| | | | | Arkivjar mis-CDF | ICEF: Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Kull tliet xhur tintbagħat il-lista tal-intrapriżi flimkien pożizzjoni tagħhom lis-CDF permezz tal-ICEF (format stampat skont formola li trid tiġi żviluppata) għat-tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD; is-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD, jibgħat kopja stampata lill-ICEF u jarkivja d-dokument (format stampat) | Id-DRCC jibgħat ir-rapporti tal-kontroll lill-ICEF li jittrażmettihom lis-CDF għat-tidħil L-ICEF jippreżenta s-sitwazzjoni ta’ kull intrapriża lill-korp tal-ħruġ |

1.2.2 | Ħlas tal-kontribuzzjonijiet lill-ACFPE | 1.2.2.1:Dikjarazzjoni kull tliet xhur tas-salarju mħallas | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol | Id-Direttorat tal-istudji tal-ippjanar u tal-impjieg (DEPE) | Metodoloġija: | Entità responsabbli: |

| | | | L-ACFPE | 1 -Kontroll tal-kuntratti tax-xogħol u tal-visa tal-ACFPE għall-verifika tal-konformità b’rabta mal-SMIG għal kull kategorija soċjo-professjonali | Id-Direttorat tax-xogħol u tal-assistenza soċjali |

| | | | Id-Direttorat amministrattiv u finanzjarju (DAF) | 2 -Verifika tal-fajls tal-persunal | ICEF |

| | | | | 3 -Verifika kull tliet xhur tal-irċevuti tal-ħlas | Metodoloġija: |

| | | | L-Ispettorat reġjonali responsabbli | 4 -Tħejjija ta’ rapport ta’ missjoni | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol |

| | | | | 5 -Tħejjija ta’ rapport kull tliet xhur li jippreżenta s-sitwazzjoni ta’ kull intrapriża skont proċedura li trid tiġi żviluppata | 1 -Riċezzjoni tal-informazzjoni mid-DAF dwar id-dikjarazzjoni tal-persunal2 -Verifika tal-visa |

| | | | | 6 -Trażmissjoni tar-rapport ta’ kull tliet xhur lis-CDF peremezz tal-ICEF | 3 -Talba lid-DAF permezz tad-dipartiment tat-taxxi għall-ħlas tal-kontribuzzjoni tas-sid |

| | | | | | 4 -Rapport annwali b’kopja lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | 1.2.1.2:Provi tal-ħlas tal-kontribuzzjoni tas-sid | | | Frekwenza: | Frekwenza: —annwali matul l-aħħar 4 trimestri (il-Ministeru responsabbli mix-xogħol) |

| | | | | kull tliet xhur | —kull tliet xhur – il-ministeru responsabbli mill-foresti (ICEF) |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat; |

| | | | | Rapporti tal-missjonijiet | Rapporti annwali |

| | | | | Rapporti kull tliet xhur | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Id-DEPE/id-DAF lis-CDF permezz tal-ICEF | Id-DGTPS lill-ICEF |

| | | | | | L-ICEF lill-korp tal-ħruġ |

1.3.1 | L-attivitajiet tal-intrapriża mhumiex sospiżi wara deċiżjoni legali | 1.3.1.1:Atti ta’ sentenza tat-Tribunali | Il-Ministeru tal-Ġustizzja | L-iskrivani tal-qorti | Metodoloġija: | Entità responsabbli: |

| | | | | Skrivani tal-qorti: | Il-Ministeru responsabbli mill-Ġustizzja: Il-Qorti Ġenerali (TGI) |

| | | | | 1 -Tħejjija ta’ rapport (format stampat skont dokument li jrid jiġi żviluppat) għal kull infrazzjoni u ta’ rapport annwali | Metodoloġija: |

| | | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat tal-affarijiet legali u tal-litigazzjoni mal-Ministeru responsabbli mill-foresti (DAJC) | 2 -Reġistrazzjoni fir-reġistru ta’ kull tribunal responsabbli mill-infrazzjonijiet imwettqa | MEFCP: Id-Direttorat Ġenerali tas-servizzi ta’ appoġġ (DGSA) |

| | | | Id-Direttorat reġjonali tal-ilmijiet u l-foresti (DR) | 3 -Trażmissjoni tar-rapport(i) u ta’ kopja tal-att tal-ġudizzju lid-Direttorat reġjonali tal-ilmijiet u l-foresti (DR) responsabbli għat-Tribunali tal-prefettorati skont proċedura li trid tiġi żviluppata | TGI: 1 -Kontroll taż-żamma regolari tar-reġistru tas-sentenzi2 -Tħejjija ta’ rapport annwali li kopja tiegħu tintbagħat lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | 4 -Trażmissjoni tar-rapport u ta’ kopja tal-att tal-ġudizzju lid-DAFC flimkien ma’ kopja lis-CDF permezz tal-ICEF kemm mid-DREF u kemm mill-uffiċċji fil-livell ta’ Bangui | |

| | | | | DAJC: | DGSA: |

| | | | | 1 -Reġistrazzjoni fir-reġistru tal-infrazzjonijiet (dokument li jrid jiġi stabbilit għax bħalissa għaadu ma jinżammx) | Kontroll taż-żamma regolari tar-reġistru tal-infrazzjonijiet |

| | | | | CDF: | ICEF: |

| | | | | 1 -Informazzjoni mid-dejtabejż | Kontroll tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF |

| | | | | Arkivjar rar-rapport | |

| | | | | Frekwenza: | Frekwenza: |

| | | | | ma' kull sospensjoni | annwali |

| | 1.3.1.2:Reġistri tal-infrazzjonijiet għand il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Il-Mnisteru responsabbli mill-foresti | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Skrivani tal-Qorti: | ICEF: |

| | | | | Reġistrazzjoni fir-reġistru tas-sentenzi tat-Tribunal responsabbli | Informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-kontroll |

| | | | | Tħejjija ta’ rapport arkivjat f’format stampat | |

| | | | | DAJC: | |

| | | | | Żamma tar-reġistru tal-infrazzjonijiet | |

| | | | | CDF: | |

| | | | | Informazzjoni fl-SGBD | |

| | | | | Arkivjar f’format stampat tar-rapport u tal-att tal-ġudizzju | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Tribunali tal-prefettorati: | |

| | | | | 1 -Rapport tal-iskrivani tal-qorti lid-DREF | L-ICEF lill-korp tal-ħruġ |

| | | | | 2 -Trażmissjoni tar-rapport lid-DAJC b’kopja lis-CDF permezz tal-ICEF | |

| | | | | Tribunali f'Bangui: | |

| | | | | 1 -Rapport tal-iskrivani tal-qorti lid-DAJC b’kopja lis-CDF permezz tal-ICEF | |

1.3.2 | L-attivitajiet tal-intrapriża mhumiex sospiżi wara sanzjoni amministrattiva | 1.3.2.1:Reġistri tal-infrazzjonijiet għand il-Ministeru responsabbli mill-Foresti | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat tal-affarijiet legali u tal-litigazzjoni mal-Ministeru responsabbli mill-foresti (DAJC) | Metodoloġija: 1.3.2.1:idem 1.3.1 | Entità responasabbli; ICEF |

| | | | | | Metodoloġija: |

| | | | | 1.3.2.2: | |

| | 1.3.2.2:Sentenza ta’ sospensjoni tal-Ministru responsabbli mill-ambjent | | | 1 -Reġistrazzjoni mir-reġistru tal-infrazzjonijiet mill-DAJC2 -Tħejjija ta’ rapport | DGSA: Kontroll taż-żamma regolari tar-reġistru tal-infrazzjonijiet |

| | | | | 3 -Trażmissjoni tar-rapport u tad-digriet lis-CDF permezz tal-ICEF | |

| | | | | | ICEF: Kontroll tat-tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF |

| | | | | Frekwenza: ma’ kull sospensjoni | Frekwenza: annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | DAJC: | ICEF: |

| | | | | Żamma tar-reġistru tal-infrazzjonijiet | Informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-kontroll |

| | | | | CDF: | |

| | | | | Informazzjoni fl-SGBD | |

| | | | | Arkivjar f’format stampat tar-rapport u s-sentenza ta’ sospensjoni | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Id-DAJC lis-CDF permezz tal-ICEF | L-ICEF lill-korp tal-ħruġ AF |

1.4.1 | L-intrapria hija aġġornata fil-ħlas tal-multi u tal-penali għall-infrazzjonijiet notifikati | 1.4.1.1:Irċevuta tal-ħlas tal-ammont tat-tranżazzjoni jew tal-multi u l-penali | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-DGEF, brigata mobbli ta’ intervent u ta’ verifika (BMIV) | Metodoloġija: 1 -Verifika preċedenti tar-reġistru tal-infrazzjonijiet qabel kull missjoni perjodika tal-BMIV, u tad-Direttorat ġenerali tal-EF | Entità responsabbli: L-Ispettorat Ċentrali fil-qasam tal-ilmjiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd |

| | | | | 2 -Żjara mid-dipartimenti tal-kontabbiltà | |

| | | | | 3 -Tħejjija ta’ rapport | Metodoloġija: |

| | | | | 4 -Trażmissjoni tar-rapport lill-ICEF f’żewġ kopji li waħda minnhom tintbagħat direttament lis-CDF | Verifika tal-informazzjoni mdaħħla fl-SGBD mis-CDF u informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifika |

| | | | | Frekwenza: kull tliet xhur | Frekwenza: kull sitt xhur |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Rapport tal-missjoni f’format stampat u diġitali arkivjat fis-CDF u fid-DGEF | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Informazzjoni fl-SGBD | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Id-DGEF lis-CDF permezz tal-ICEF u lil dan tal-aħħar | L-ICEF lill-korp tal-ħruġ AF |

2.1.1 | L-istadji kollha (l-informazzjoni tal-popolazzjoni; is-sejħa għall-offerti; it-talba għal titolu; il-kummissjoni tal-ħruġ inkluż l-osservatur indipendenti) li jwasslu għal għotja tat-titoli tal-operat tal-foresti ġew segwiti b’mod regolari mill-intrapriża fir-rispett taż-żmien stipulat mil-liġijiet u r-regolamenti tar-Repubblika Ċentru-Afrikana, qabel u wara l-promulgazzjoni tal-Liġi Nru 08.022 li tistabbilixxi l-Kodiċi tal-Foresti | 2.1.1.1:Rapport tal-Kummissjoni tal-ħruġ tal-PEA taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru responsabbli mill-foresti2.1.1.2:Rapport tal-osservatur indipendenti taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru responsabbli mill-foresti | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat Ġenerali tal-Ilmijiet, il-Foresti (DGEFCP) | Metodoloġija: 1 -Verifika tal-eżistenza tad-Digriet tal-ħruġ fl-arkivji tal-MEFCP għall-permessi kollha diġà maħruġa u tad-data tal-ħruġ2 -Verifika tal-eżistenza ta’ dokument kuntrattwali (ftehim definittiv u/jew proviżorju skont id-data tal-ħruġ)3 -Tħejjija ta’ rapport bl-informazzjoni ewlenija –in-Nru tal-PEA, id-data tal-ħruġ, min ingħata t-titoli, in-natura tad-dokument kuntrattwali u d-data tal-iffirmar | Entità responsabbli: L-Ispettorat ċentrali fil-qasam tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd |

| | 2.1.1.3:Digriet tal-għotja tal-PEA | | | 4 -Trażmissjoni tar-rapport lill-ICEF u lis-CDF permezz tal-ewwel wieħed, bil-kopji f’format stampat tad-digriet tal-ħruġ u tad-dokument(i) kuntrattwali | Metodoloġija: |

| | | | | | 1 -Riċezzjoni tar-rapport mibgħut mid-DGEF |

| | 2.1.1.4:Ftehim proviżorju fit-tliet xhur wara l-iffirmar tad-Digriet | | | | 2 -Kontroll tal-validità tal-informazzjoni dwar il-PEA kollha3 -Informazzjoni fl-SGBD dwar il-kontroll tal-verifika |

| | 2.1.1.5:Ftehim definittiv fit-tliet snin wara l-iffirmar tal-ftehim proviżorju | | | | |

| | | | | Frekwenza: darba biss għal PEA speċifikat | Frekwenza: darba għal dejjem għal PEA speċifikat |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Tidħil tad-dejta ewlienija fl-SGBD | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Diġitizzazzjoni u tidħil tad-digriet fl-SGBD | |

| | | | | Arkivjar f’format stampat | |

| | | | | Aġġornament tal-informazzjoni ma’ kull ħruġ ġdid jew ritorn fiż-żona | |

| | | | | Fluss: Id-DGEF lill-ICEF | Fluss: Mill-ICEF lill-Korp tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

2.1.2 | L-intrapriża ħallset l-ispejjeż kollha marbuta ma’ kull stadju tal-proċess tal-ħruġ. | 2.1.2.1:Dokumenti li jippruvaw il-ħlas tal-ispejjeż tar-reġistru | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat Ġenerali tal-ilmijiet u l-foresti (DGEFCP) | Metodoloġija: | Korp responsabbli: L-Ispettorat ċentrali fil-qasam tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd |

| | 2.1.2.2:Dokumenti li jippruvaw il-ħlas tar-rikonoxximent preliminarju | | | 1 -Verifika tal-eżistenza tal-irċevuti tal-ħlas tal-ispejjeż tar-reġistri, tal-ħlas tar-rikonoxximent preliminarju u tat-3 snin kera (intrapriża stabbilita wara l-2003) fl-arkivji tal-MEFCP | Metodoloġija: |

| | | | | 2 -tħejjija ta’ rapport bl-informazzjoni ewlenija: in-Nru tal-PEA, id-data tal-ħruġ, min jingħata t-titolu, in-Nru tal-irċevuti u l-ammonti mħallsa | 1 -Riċezzjoni tar-rapport mibgħut lid-DGEF |

| | 2.1.2.3:Irċevuta tal-ħlas ta’ 3 snin kera mhux aktar minn 15-il ġurnata wara n-notifika tal-ħruġ (għall-permessi maħruġa wara l-2003) | | | 3 -Trażmissjoni tar-rapport lis-CDF permezz tal-ICEF u lil dan tal-aħħar, flimkien mal-kopji f’format stampat tal-irċevuti | 2 -Kontroll tal-validità tal-informazzjoni dwar il-PEAs kollha |

| | | | | | 3 -Informazzjoni fl-SGBD dwar il-kontroll tal-verifika |

| | | | | Frekwenza: darba għal dejjen għal ħruġ speċifikat | Frekwenza: darba għal dejjen għal ħruġ speċifikat |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Tidħil fl-SGBD | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Diġitizzazzjoni u tidħil tad-digriet fl-SGBD | |

| | | | | Arkivjar f'format stampat | |

| | | | | Aġġornament tal-informazzjoni ma’ kull ħruġ ġdid jew ritorn fiż-żona | |

| | | | | Fluss: Id-DGEF lill-ICEF | Fluss: Mill-ICEF lill-korp tal-ħruġ tal-AF |

2.1.3 | Fil-każta’ pjantaġġuni lijappartjenu lil individwu jew organizzazzjoni, l-individwu jew l-organizzazzjoni għandhom titolu ta’ propjetarju | 2.1.3.1:Titolu tal-art f’isem l-individwu jew l-organizzazzjoni | Il-Ministeru responsabbli mill-ippjanar urban (Ir-Reġistru tal-Artijiet), Il-Ministeru tal-finanzi u tal-baġit | Id-Direttorat ġenerali tal-ippjanar urban Id-Direttorat ġenerali tat-taxxi u tal-artijiet (DGID) | Metodoloġija: Verifika tal-eżistenza tad-dokumenti tat-titolu tal-propjetà tal-art Frekwenza: darba għal dejjem Żamma tar-riżultat: Tidħil fl-SGBD | Entità responsabbli: L-Ispettorat ċentrali tal-ippjanr urban Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Fluss: Mid-Direttorat ġenerali tal-ippjanar urban lid-Direttorat ġenerali tat-taxxi u tal-artijiet | Fluss: Mill-Ispettorat ċentrali tal-ippjanar urban lill-ICEF u mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjoni |

| | | | | Mid-Direttorat ġenerali tat-taxxi lid-DGEF | |

| | | | | Mid-DGEF lill-ICEF | |

2.2.1 | L-intrapriża għandha awtorizzazzjoni annwali ta’ qtugħ maħruġa b’mod regolari mid-dipartiment tal-foresti. | 2.2.1.1:Nota ta’ approvazzjoni tal-pjan ta’ ġestjoni għall-PEAs fi ftehim definittiv | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat ġenerali tal-ilmijiet u l-foresti (DGEFCP) | Metodoloġija: | Entità responsabbli: ICEF |

| | 2.2.1.2:Nota ta’ approvazzjoni tal-pjan annwali tal-operat għall-PEAs fi ftehim definittiv | | | PEA fi ftehim definittiv 1 -Eżaminazzjoni tad-dokumenti, minn kumitat imwaqqaf għal dan il-għan, mill-PG u mill-PAO ippreżentati mill-kumpanija fil-qafas tas-sistema tan-notazzjoni tal-MEFCP | Metodoloġija; |

| | 2.2.1.3:Ftehim proviżorju tal-operat iffirmat mill-awtorità kompetenti | | | 2 -Ittra ta’ approvazzjoni tal-PAO jekk il-preżentazzjoni tkun sodisfaċentiPEA fi ftehim proviżorju | Verifika tal-eżsitenza tal-ittra ta’ approvazzjoni tal-PG u l-PAO u tal-PV tal-laqgħa |

| | | | | Il-verifika tkun saret diġà f’2.1.1 | |

| | | | | Frekwenza: | Frekwenza: |

| | | | | annwali għall-PAO u kull ħames snin għall-PG | annwali għall-PAO u kull ħames snin għall-PG |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Arkivjar tal-ittra tal-approvazzjoni mill-PAO fl-SGBD mid-DGEF u f’format stampat fl-arkivji | Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD li l-punt ġie verifikat |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | 1 -Tintbagħat ittra ta’ approvazzjoni mid-DGEF lill-kumpanija, lill-ICEF, PARPAF, DGSR u l-PV tal-laqgħa flimkien man-notazzjoni lis-CDF permezz tal-ICEF u lil dan tal-aħħar | Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

2.2.2 | Fil-każ ta’ pjantaġġuni li jappartjenu lill-Istat, l-intrapriża għandha awtorizzazzjoni mill-Ministeru responsabbli mill-foresti għall-operat ta’ pjantaġġun | 2.2.2.1:Approvazzjoni tal-Ministru responsabbli mill-foresti2.2.2.2:Awtorizzazzjoni tal-esplorazzjoni2.2.2.3:Rapport tal-esplorazzjoni2.2.2.4:Pjan sempliċi ta’ ġestjoni għall-pjantaġġuni li l-erja tagħhom hija ta’ aktar minn jew ekwivalenti għal 50 ha u li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat ġenerali tal-ilmijiet u l-foresti (DGEFCP) | Metodoloġija; 2.2.2.1 sa 2.2.2.3: Talba indrizzata lill-ministru responsabbli mill-foresti Awtorizzazzjoni tal-esplorazzjoni maħruġa mid-DGEF Twettiq tal-esplorazzjoni mill-intrapriża jew mill-individwu u depożitu tar-rapport għand id-DGEF Verifika tad-dokumenti u fuq il-post mid-DGEF u għotja tal-approvazzjonii Ministerjali | Entità responsabbli: ICEF Metodoloġija: Verifika tal-eżistenza tar-rapport tal-esplorazzjoni u tal-approvazzjoni Ministerjali |

| | | | | Frekwenza; ma’ kull talba | Frekwenza: kull tliet xhur |

| | | | | Żamma: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Arkivjar f'format stampat (DGEF u CDF) u diġitali (CDF) tat-talba, tal-awtorizzazzjoni tal-esplorazzjoni, u tal-approvazzjoni Ministerjali | Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD li l-punt ġie verifikat |

| | | | | Fluss: Mill-applikant lid-DGEF | Fluss: Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

| | | | | Mid-DGEF lill-applikant u lill-ICEF (CDF) | |

2.2.3 | Fil-każ li l-pjantaġġuni jappartjenu lil individwu jew organizzazzjoni, l-operatur għandu jkollu l-awtorizzazzjonijiet tal-operat | 2.2.3.1:Awtorizzazzjoni għall-qtugħ mogħtija mill-Ministeru lill-operatur (propjetarju jew operatur b’kuntratt)2.2.3.2:Pjan sempliċi ta’ ġestjoni għall-pjantaġġuni li l-erja tagħhom hija akbar minn jew ekwivalenti għal 50 ha li jissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet2.2.3.3:jekk ikun il-każ, kuntratt bejn l-individwu jew l-organizzazzjoni u l-intrapriża tal-operat | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat ġenerali tal-ilmijiet u l-foresti (DGEFCP) | Metodoloġija: 2.2.3.1: Talba indirizzata lill-Ministru responsabbli mill-foresti Awtorizzazzjoni ta’ esplorazzjoni mogħtija mid-DGEF Twettiq tal-esplorazzjoni mill-intrapriża jew l-individwu u depożitu tar-rapport mad-DGEF Verifika tad-dokumenti u fuq il-post mid-DGEF u għotja tal-awtorizzazzjoni tal-qtugħ | Entità responsabbli: ICEF Metodoloġija: Verifika tal-eżistenza tar-rapport tal-esplorazzjoni u tal-awtorizzazzjoni tal-qtugħ |

| | | | | Frekwenza: ma’ kull talba | Frekwenza: kull tliet xhur |

| | | | | Żamma | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Arkivjar f’format stampat (DGEF u CDF) u diġitali (CDF) tat-talba, tal-awtorizzazzjoni tal-esplorazzjoni, u tal-awtorizzazzjoni tal-qtugħ | Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD li l-punt ġie verifikat |

| | | | | Fluss: Mill-applikant lid-DGEF | Fluss: |

| | | | | Mid-DGEF lill-applikant u lill-ICEF (CDF) | Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

2.3.1 | L-intrapriża tinforma lill-popolazzjonijiet lokali u indiġeni, l-awtoritajiet lokali u lill-partijiet interessati kollha, mill-firma tal-ftehim proviżorju u l-ftuħ tas-sit proviżorju tal-qtugħ | 2.3.1.1:Rendikont tal-laqgħat ta’ sensibilizzazzjoni mħejjija mill-intrapriża u validati b’mod konġunt mill-partijiet differenti involuti. | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat ġenerali tas-servizzi reġjonali (DGSR)/Id-Direttur reġjonali (DR) | Metodoloġija: Verifika perjodika tal-eżistenza tar-rapporti mid-direttorati reġjonali tat-territorju | Entità responsabbli: Id-Direttur ġenerali tas-servizzi reġjonali (DGSR) |

| | | | | | Metodoloġija: |

| | | | | | Verifika tal-eżistenza tar-rapport |

| | | | | Frekwenza: annwali | Frekwenza annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Tħejjija ta’ rapport tal-missjoni | Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Trażmissjoni tar-rapport lid-DGSR | |

| | | | | Trażmissjoni tar-rapport mid-DGSR lid-DGEF u lis-CDF | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

3.1.1 | L-istudji tal-impatt fuq l-ambjent saru. | 3.1.1.1:Rapport tal-istudji tal-impatt ambjentali approvat għal kull sit ta’ produzzjoni (PEA + stabbilimenti fejn jisserraw l-injam inkluż il-bażi)3.1.1.2:ċertifikat ta’ konformità ambjentali mogħti mill-awtorità kompetenti | Il-Ministeru responsabbli mill-ambjent u l-ekoloġija Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat ġenerali tal-ambjent (DGE) | Metodoloġija: 1 -Eżaminazzjoni tad-dokumenti tar-rapport tal-istudju tal-impatt ambjentali (EIE) ippreżentat mill-kumpanija2 -Verifika fuq il-post3 -Ittra ta’ approvazzjoni tal-EIE jekk il-verifika tkun sodisfaċenti | Entità responsabbli: Id-Direttorat tas-sorveljanza ambjentali (DSE) /l-ICEF Metodoloġija: DSE: 1 -Verifika, fuq suspett, ta’ uħud mill-punti tal-eżaminazzjoni tad-dokument u tal-verifika fuq il-post |

| | | | | | 2 -Tħejjija u trażmissjoni ta’ rapport flimkien ma’ kopja lill-ICEF |

| | | | | | ICEF: |

| | | | | | Verifika tal-eżistenza tal-ittra tal-approvazzjoni mill-EIE |

| | | | | Frekwenza: kull ħames snin | Frekwenza: kull ħames snin |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Arkivjar tal-ittra tal-approvazzjoni u tal-EIE fl-SGBD mid-DGE u f’format stampat fl-arkivji tiegħu | DSE: Arkivjar tar-rapport tal-kontroll ICEF: Tidħil fid-dejtabejż tar-riżultat tal-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: Tintbagħat ittra ta’ approvazzjoni lill-kumpanija u kopja lis-CDF u lill-ICEF | Fluss: Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

3.2.1 | Il-miżuri li jinsabu fl-istudji tal-impatt approvati bil-għan li jipproteġu r-riżorsi tal-bijodiversità huma implimentati | 3.2.1.1:Rapport tal-kontrolli tad-dipartimenti responsabbli għall-ambjent | Il-Ministeru responsabbli mill-ambjent u mill-ekoloġija | Id-Direttorat tas-sorveljanza ambjentali (DES) | Metodoloġija: 1 -Valutazzjoni fuq is-sit tal-implimentazzjoni tal-miżuri li jinsabu fl-EIE | Entità responsabbli: ICEF |

| | | | | 2 -Rapport tal-valutazzjoni u ittra ta’ konformità jekk il-valutazzjoni tkun sodisfaċenti | Metodoloġija: |

| | | | | 3 -Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifika | Verifika tal-eżistenza tar-rapport u tal-ittra |

| | | | | Frekwenza: permanenti (jiffunzjona skont il-miżuri meħuda fl-EIE) | Frekwenza: permanenti (jiffunzjona skont il-miżuri meħuda fl-EIE) |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Arkivjar tar-rapport tal-valutazzjoni u l-ittra fl-arkivji tad-DES | Id-dejtabejż tiġi aġġornata bir-riżultat tal-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Tintbagħat ittra ta’ approvazzjoni lill-kumpanija b’kopja lill-ICEF u lis-CDF | Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT F |

3.3.1 | L-iskart (l-iskart jinftiehem skont l-Artikolu 3 tal-Kodiċi tal-Ambjent tar-Repubblika Ċentru-Afrikana u d-Digrieti applikabbli) li jirriżulta mill-attivitajiet tal-intrapriża jiġi pproċessat skont il-preskrizzjonijiet legali. | 3.3.1.1:Rapport tal-kontrolli tad-dipartiment responsabbli mill-ambjent | Il-Ministeru responsabbli mill-ambjent u mill-ekoloġija (DGE) | Id-Direttorat tas-sorveljanza ambjentali | Metodoloġija: 1 -valutazzjoni fil-post tal-eżistenza ta’ sistema ta’ pproċessar tal-iskart2 -Rapport tal-valutazzjoni u ittra ta’ konformità jekk il-valutazzjoni tkun sodisfaċenti3 -Tidħil tal-informazzjoni fl-dwar ir-riżultat tal-verifika | Entità responsabbli: DGE Metodoloġija: Verifika tal-eżistenza tar-rapport u tal-ittra |

| | | | | Frekwenza: kull sitt xhur | Frekwenza: kull sitt xhur |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Arkivjar tar-rapport u tal-ittra fl-arkivji tad-DES | Tidħil tal-informazzjoni fid-dejtabejż dwar ir-riżultat tal-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Tintbagħat ittra ta’ approvazzjoni lill-kumpanja flimkien ma’ kopja lill-ICEF u lis-CDF | Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

3.3.2 | Id-dispożizzjonijiet legali dwar it-tniġġis tal-ilmijiet u tal-arja huma sodisfatti. | 3.3.2.1:Rapport tal-verifika tad-dipartiment responsabbli mill-ambjent. | Il-Ministeru responsabbli mill-ambjent u mill-ekoloġija | Id-Direttorat tas-sorveljanza ambjentali (DSE) | Metodoloġija: | Entità responsabbli: DGE |

| | | | | 1 -Valutazzjoni fuq il-post tal-eżistenza ta’ sistema għall-konsiderazzjoni tat-tniġġis tal-ilmijiet u tal-arja | Metodoloġija: |

| | | | | 2 -Rapport tal-valutazzjoni u ittra ta’ konformità jekk il-valutazzjoni tkun sodisfaċenti | Verifika tal-eżistenza tar-rapport u tal-ittra |

| | | | | 3 -Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBDdwar ir-riżultat tal-verifika | |

| | | | | Frekwenza: annwali | Frekwenza annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Arkivjar tar-rapport u tal-ittra fl-arkivji tad-DES | Tidħil fid-dejtabejż tar-riżultat tal-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | 1 -Tintbagħat ittra ta’ approvazzjoni lill-kumpanija b’kopja lill-ICEF u lis-CDF | Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

4.1.1 | Il-libertà tal-attività tat-trejdjunjins hija garantita fi ħdan l-intrapriża. | 4.1.1.1:Nota ta’ informazzjoni dwar il-garanzija tal-libertà tat-trejdjunjins stipulata mill-awtorità kompetenti u mehmuża | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol | L-Ispettorat tax-xogħol taż-żona | Metodoloġija: | Entità responsabbli: Id-Direttorat tax-xogħol u tal-impjieg (DTE) |

| | | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Il-BMIV | 1 -Verifika perjodika fuq il-post tal-anqas darba fis-sena jew f’każ ta’ sospett jew ta’ denunzja | L-Ispettorat ċentrali tal-ilmijiet u l-foresti, |

| | | | | 2 -Kontroll tar-reġistru tal-ħaddiem | Metodoloġija: |

| | | | | 3 -Diskussjoni mal-impjegati u ma’ min iħaddem | Id-DTE: |

| | 4.1.1.2:PV tal-laqgħat tat-trejdjunjins (jekk hemmħaddiema membri tat-trejdjunjins). | | | 4 -Visa u/jew annotazzjoni fir-reġistru | Jirċievi r-rapporti annwali ta’ kull spezzjoni reġjonali |

| | | | | 5 -Tħejjija ta’ rapport | Jeżamina r-rapporti u jibgħat rapport ta’ sinteżi lid-Direttorat Ġenerali tax-xogħol u tal-impjieg |

| | | | | | Jibgħat rapport ta’ sinteżi għall-intrapriżi tas-settur tal-foresti/tal-injam lis-CDF permezz tal-ICEF (għad irid jinħoloq) |

| | | | | NB: Il-brigata mobbli (BMIV) tista’ tagħmel l-istess verifika u tibgħat ir-riżultat direttament lill-ICEF (dan jgħodd għal 4.1 u 4.2) | Jista’ jagħmel kontroll għall-għarrieda tal-verifika li jkunu għamlu l-ispettorati u jħejji rapport li tintbagħat kopja tiegħu lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | | L-ICEF |

| | | | | | Jivverifika li s-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD kull sena |

| | | | | Frekwenza: annwali | Jivverifka l-konformità tal-intrapriżi |

| | | | | | Frekwenza: annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żammatar-riżultat |

| | | | | Rapport tal-missjoni arkivjat fl-ispettorat taż-żona | Is-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifiki |

| | | | | Rapport annwali arkivjat fl-ispettorat taż-żona | L-ICEF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar il-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Jintbagħat ir-rapport tal-missjoni lill-intrapriża | Id-DTE lis-CDF |

| | | | | Jintbagħtu r-rapporti annwali lid-direttorat tax-xogħol | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

4.1.2 | Id-delegati tal-persunal eletti skont il-leġiżlazzjoni fis-seħħ għandhom ir-rekwiżiti meħtieġa biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom | 4.1.2.1:PV tal-assemblea ġenerali elettriva tad-delegati tal-persunal stipulat mill-ispettur tax-xogħol | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol | L-Ispettorat tax-xogħol taż-żona | Metodoloġija: | Entità responsabbli: Id-Direttorat tax-xogħol u tal-impjieg L-ICEF |

| | 4.1.2.2:Il-verifiki tat-taħriġ stipulati mill-ispettur tax-xogħol | | | 1 -Verifika perjodika fuq il-post tal-anqas darba fis-sena f’każ ta’ suspett jew ta’ denunzja | Metodoloġija: Id-DTE |

| | | | | 2 -Diskussjoni mad-delegati tal-persunal | Jirċievi r-rapporti annwali ta’ kull spettorat reġjonali |

| | | | | 3 -tħejjija ta’ rapport | Jeżamina r-rapporti u jibgħat rapport ta’ sinteżi lid-direttorat ġenerali tax-xogħol u tal-impjieg |

| | | | | | Jibgħat rapport ta’ sinteżi għall-intrapirżi tas-settur tal-foresti/tal-injam lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | | Jista’ jagħmel kontroll għall-għarrieda tal-verifika li jkunu għamlu l-ispettorati u jħejji rapport li tintbagħat kopja tiegħu lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | | L-ICEF |

| | | | | | Jivverifka li s-CDF –idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD annwalment |

| | | | | | Jivverifika l-konformità tal-intrapriżi |

| | | | | Frekwenza: annwali | Frekwenza annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Rapportt tal-missjoni arkivjat fl-ispettorat taż-żona | Is-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifiki |

| | | | | Rapport annwali arkivjat fl-ispettorat taż-żona | ICEF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar il-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Jintbagħat ir-rapport tal-missjoni lill-intrapriża | Id-DTE lis-CDF |

| | | | | Jintbagħtu r-rapporti annwali lid-direttorat tax-xogħol | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

4.1.3 | L-impjegati tal-intrapriża huma informati dwar id-dokumenti relatati mad-drittijiet tax-xogħol | 4.1.3.1:Noti ta’ informazzjoni mehmuża | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol | L-Ispettorat tax-xogħol taż-żona | Metodoloġija: | Entità responsabbli: Id-Direttorat tax-xogħol u tal-impjieg (DTE) |

| | | | | 1 -Verifika perjodika fuq il-post tal-anqas darba fis-sena | L-ICEF |

| | 4.1.3.2:Rendikont tal-laqgħat bejn id-delegati tal-persunal u l-impjegati | | | 2 -Verifika li tintwera l-informazzjoni mitluba bil-liġi | Metodoloġija: Id-DTE: |

| | | | | 3 -Tħejjija ta’ rapport | Jirċievi r-rapporti annwali ta’ kull spettorat reġjonali |

| | 4.1.3.3:Regolament intern mehmuż | | | | Jeżamina r-rapporti u jibgħat rapport ta’ sinteżi lid-direttorat ġenerali tax-xogħol u tal-impjieg |

| | | | | | Jibgħat rapport ta’ sinteżi għall-intrapirżi tas-settur tal-foresti/tal-injam lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | | Jista’ jwettaq kontroll għall-għarrieda tal-verifika li jkunu għamlu l-ispettorati u jħejji rapport li tintbagħat kopja tiegħu lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | | L-ICEF |

| | | | | | Jivverifika li s-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD annwalment |

| | | | | | Jivverifika l-konformità tal-intrapriżi |

| | | | | Frekwenza: annwali | Frekwenza: annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Rapport tal-missjoni arkivjat fl-ispettorat taż-żona | Is-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifiki |

| | | | | Rapport annwali arkivjat fl-ispettorat taż-żona | L-ICEF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar il-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Jintbagħat ir-rapport tal-missjoni lill-intrapriża | Id-DTE lis-CDF |

| | | | | Jintbagħtu r-rapporti annwali lid-Direttorat tax-xogħol | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

4.2.1 | Ir-relazzjonijiet bejn l-intrapriża u l-impjegati tagħha huma formalizzati skont id-dispożizzjonijiet legali. | 4.2.1.1:kopja tal-ftehim kollettiv miżmum mill-intrapriża tal-forestrija u mid-delegati tal-persunal | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol | L-Ispettorat tax-xogħol taż-żona | Metodoloġija: | Entità responsabbli Id-Direttorat tax-xogħol u tal-impjieg L-ICEF |

| | | | | 1 -Verifika perjodika fuq il-post tal-anqas darba fis-sena | Metodoloġija: |

| | | | | 2 -Verifika tar-reġistru ta’ min iħaddem u tal-fajls ta’ kull impjegat | Id-DTE |

| | | | | 3 -Tħejjija ta’ rapport | Jirċievi r-rapporti annwali ta’ kull spettorat reġjonali |

| | | | | | Jeżamina r-rapporti u jibgħat rapport ta’ sinteżi lid-direttorat ġenerali tax-xogħol u tal-impjieg |

| | | | | | Jibgħat rapport ta’ sinteżi għall-intrapirżi tas-settur tal-foresti/tal-injam lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | 4.2.1.2:reġistru tal-impjegat innumerat u inizjalat mill-ispettur tax-xogħol | | | | Jista’ jagħmel kontroll għall-għarrieda tal-verifika li jkunu għamlu l-ispettorati u jħejji rapport li tintbagħat kopja tiegħu lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | | L-ICEF |

| | | | | | Jivverifika li s-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD annwalment |

| | | | | | Jivverifika l-konformità tal-intrapriżi |

| | | | | Frekwenza annwali | Frekwenza: annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Rapport ta’ missjoni arkivjat għand l-ispettorat responsabbli | Is-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifiki |

| | | | | Rapport annwali arkivjat għand l-ispettorat taż-żona | L-ICEF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar il-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Jintbagħat rapport ta’ missjoni lill-intrapriża | Id-DTE lis-CDF |

| | | | | Jintbagħtu r-rapporti annwali lid-Direttorat tax-xogħol | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

4.2.2 | Il-ħaddiema tal-intrapriża jitħallsu skont ir-regolamentazzjoni fis-seħħ għas-settur tal-attivitajiet tagħhom u mingħajr diskriminazzjoni | 4.2.2.1:- Dokumenti tal-paga (payslips) u rendikont tas-salarji | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol | L-Ispettorat tax-xogħol taż-żona | Metodoloġija: | Entità responsabbli: Id-Direttorat tax-xogħol u tal-impjieg (id-DTE) |

| | | | | 1 -Verifika perjodika fuq il-post tal-anqas darba fis-sena | L-ICEF |

| | 4.2.2.2:- Kuntratt tax-xogħol iffirmat mill-partijiet kollha | | | 2 -Tqabbil tal-kuntratti tax-xogħol u tal-payslips mal-ftehim kollettiv tal-operaturi tal-foresti | Metodoloġija: Id-DTE: |

| | | | | 3 -Tħejjija ta’ rapport | Jirċievi r-rapporti annwali ta’ kull spettorat reġjonali |

| | | | | | Jeżamina r-rapporti u jibgħat rapport ta’ sinteżi lid-Direttorat Ġenerali tax-xogħol u tal-impjieg |

| | | | | | Jibgħat rapport ta’ sinteżi għall-intrapirżi tas-settur tal-foresti/tal-injam lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | | Jista’ jagħmel kontroll għall-għarrieda tal-verifika mwettqa mill-ispettorati u jħejji rapport li tintbagħat kopja tiegħu lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | | L-ICEF: |

| | | | | | Jivverifika li s-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD annwalment |

| | | | | | Jivverifika l-konformità tal-intrapriżi |

| | | | | Frekwenza: annwali | Frekwenza: annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Rapport ta’ missjoni arkivjat għand l-ispettorat taż-żona | Is-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifiki |

| | | | | Rapport annwali arkivjat għand l-ispettorat taż-żona | L-ICEF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar il-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Jintbagħat ir-rapport ta’ missjoni lill-intrapriża | Id-DTE lis-CDF |

| | | | | Jintbagħtu r-rapporti annwali lid-Direttorat tax-xogħol | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

4.2.3 | Il-kundizzjonijiet tal-iġjene u s-sikurezza għall-ħaddiema huma konformi mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ | 4.2.3.1:Rendikont tal-laqgħat tal-kumitat tal-iġjene u tas-sikurezza | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol | L-Ispettorat tax-xogħol taż-żona | Metodoloġija: | Entità responsabbli: Id-Direttorat tax-xogħol u tal-impjieg / l-ICEF |

| | | | | | Metodoloġija: |

| | | | | | Id-DTE |

| | | | | 1 -Verifika perjodika fuq il-post tal-anqas darba fis-sena | Jirċievi r-rapporti annwali ta’ kull spettorat reġjonali |

| | | | | 2 -Verifika tat-tagħmir u l-miżuri ta’ sikurezza u l-iġjene stabbiliti fuq il-post u fil-foresta | Jeżamina r-rapporti u jibgħat rapport ta’ sinteżi lid-direttorat ġenerali tax-xogħol u tal-impjieg |

| | | | | 3 -tħejjija ta’ rapport | Jibgħat rapport ta’ sinteżi għall-intrapriżi taz-zettur tal-foresti lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | 4.2.3.2:Elenku tal-faċiliitajiet tat-tagħmir tal-iġjene u tas-sikurezza għall-persunal | | | | Jista’ jagħmel kontroll għall-għarrieda tal-verifika magħmula mill-ispettorati u jħejji rapport li kopja tiegħu tintbagħat lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | | L-ICEF |

| | | | | | Jivverifika li s-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD annwalment |

| | | | | | Jivverifika l-konformità tal-intrapriżi |

| | | | | Frekwenza annwali | Frekwenza annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Rapport tal-missjoni arkivjat għand l-ispettorat taż-żonai | Is-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifiki |

| | | | | Rapport annwali arkivjat għand l-ispettorat taż-żona | L-ICEF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar il-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Jintbagħat rapport tal-missjoni lill-intrapriża | Id-DTE lis-CDF |

| | | | | Jintbagħatu rapporti kull xahar lid-Direttorat tax-xogħol | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

4.2.4 | Il-ħinijiet tax-xogħol applikati mill-intrapriża huma konformi mad-dispożizzjonijiet legali | 4.2.4.1:sistema ta’ ppanċjar għall-ħaddiema | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol | L-Ispettorat tax-xogħol taż-żona | Metodoloġija: | Entità responsabbli: Id-Direttorat tax-xogħol u tal-impjieg L-ICEF |

| | | | | | Metodoloġija: Id-DTE |

| | 4.2.4.2:punch cards tal-ħaddiema | | | 1 -Verifika perjodika fuq is-sit tal-anqas darba fis-sena | Jirċievi r-rapporti annwali ta’ kull spettorat reġjonali |

| | 4.2.4.3:Memoranda maħruġa mill-intrapriża mehmuża | | | 2 -Verifika tal-kontenut u tal-wiri tar-regolament intern tal-lintrapriża kif ukoll tas-sistema tagħha | Jeżamina r-rapporti u jibgħat rapport ta’ sinteżi lid-Direttorat ġenerali tax-xogħol u tal-impjieg |

| | | | | 3 -Tħejjija ta’ rapport | Jibgħat rapport ta’ sinteżi għall-intrapriżi tas-settur tal-foresti/tal-injam lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | 4.2.4.4:dokument tal-paga (payslip) | | | | Jista’ jagħmel kontroll għall-għarrieda tal-verifika magħmula mill-ispettorati u jħejji rapport li kopja tiegħu tintbagħat lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | | L-ICEF: Jivverifika li s-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD annwalment |

| | | | | | Jivverifika l-konformità tal-intrapriżi |

| | | | | Frekwenza annwali | Frekwenza Annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Rapport tal-missjoni arkivjat għand l-ispettorat taż-żona | Is-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifiki |

| | | | | Rapport annwali arkivjat għand l-ispettorat taż-żona | L-ICEF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar il-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Jintbagħat rapport tal-missjoni lill-intrapriża | Id-DTE lis-CDF |

| | | | | Jintbagħtu r-rapporti annwali lid-Direttorat tax-xogħol | ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

4.2.5 | Ir-reklutaġġ tal-ħaddiema jirrispetta l-kundizzjonijiet tal-età stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-Organizzazzjoni Internazjonali tax-Xogħol (OIT) | 4.2.5.1:kuntratti tax-xogħol iffirmati mill-partijiet kollha | Il-Ministeru responsabbli mix-xogħol | L-Ispettorat tax-xogħol taż-żona | Metodoloġija: | Entità responsabbli Id-Direttorat tax-xogħol u tal-impjieg L-ICEF |

| | | | | | Metodoloġija |

| | | | | 1 -Verifika perjodika fuq il-post tal-anqas darba fis-sena | Id-DTE: |

| | | | | 2 -Verifika tal-fajls tal-impjegati | Jirċievi r-rapporti annwali ta’ kull spezzjoni reġjonali |

| | | | | 3 -tħejjija ta’ rapport | Jeżamina r-rapporti u jibgħat rapport ta’ sinteżi lid-Direttorat ġenerali tax-xogħol u tal-impjieg |

| | | | | | Jibgħat rapport ta’ sinteżi għall-intrapriżi tas-settur tal-foresti/tal-injam lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | | Jista’ jagħmel kontroll għall-għarrieda tal-verifika magħmula mill-ispettorati u jħejji rapport li kopja permezz tal-ICEF |

| | | | | | L-ICEF |

| | | | | | Jivverifika li s-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD annwalment |

| | | | | | Jivverifika l-konformità tal-intrapriżi |

| | | | | Frekwenza annwali | Frekwenza annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Rapport tal-missjoni arkivjat għand l-ispettorat taż-żona | Is-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifiki |

| | | | | Rapport annwali arkivjat għand l-ispettorat taż-żona | L-ICEF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar il-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Jintbagħat rapport ta’ missjoni lill-intrapriża | Id-DTE lis-CDF |

| | | | | Jintbagħtu r-rapporti annwali lid-Direttorat tax-xogħol | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

4.3.1 | Id-drittijiet normali tal-aċċes u tal-użu tal-popolazzjonijiet lokali u indiġeni fil-konċessjonjiet tal-foresti huma rikonoxxuti u rrispettati mill-intrapriża | 4.3.1.1:pjan ta’ żvilupp approvat mill-awtorità kompetenti (partikolarment ir-rapport soċjo-ekonomiku) | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat ġenerali tas-servizzi reġjonali Id-Direttorati reġjonali | Metodoloġija | Entità responsabbli: Id-Direttorat ġenerali tas-servizzi reġjonali L-ICEF u d-DGSR |

| | | | | | Metodoloġija Id-DGSR |

| | 4.3.1.2:ftehim proviżorju iffirmat mill-awtorità kompetenti (PEA fi ftehim proviżorju) | | | 1 -Verifika perjodika fl-uffiċċji tal-intrapriża mid-direttorat reġjonali tal-foresti taż-żona | Jirċievi r-rapporti annwali ta’ kull Direttorat reġjonali |

| | | | | | Jeżamina r-rapporti u jibgħat rapport ta’ sinteżi lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | 4.3.1.3:rapport tad-dipartiment tal-foresti stipulat mill-partijiet | | | 2 -tħejjija ta’ rapport ta’ verifika kull tliet xhur li għandu jintbagħat lid-Direttorat ġenerali tas-servizzi reġjonali f’Bangui | Jista’ jagħmel kontroll għall-għarrieda tal-verifika magħmula mid-direttorati reġjonali u jħejji rapport li tintbagħat kopja tiegħu lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | | L-ICEF jivverifika li s-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD annwalment |

| | | | | | Jivverifika l-konformità tal-intrapriżi |

| | | | | Frekwenza tal-anqas darba f’sena | Frekwenza annwali |

| | | | | | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Is-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifiki |

| | | | | Rapporti ta’ missjoni arkivjati għand id-direttorat reġjonali taż-żona | L-ICEF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar il-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss | Fluss |

| | | | | Jintbagħat rapport ta’ missjoni lill-intrapriża | Id-DGSR lis-CDF |

| | | | | Jintbagħtu r-rapporti annwali lid-Direttorat ġenerali tas-servizzi reġjonali | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

4.3.2 | F’każ li jinqerdu l-oġġetti li jappartjenu għall-popolazzjonijiet lokali u indiġeni mill-intrapriża, il-kumpens huwa konformi mar-regoli fis-seħħ | 4.3.2.1:Rapport tal-analiżi (PVC) moqri u approvai mill-partijiet | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat reġjonali | Metodoloġija: | Entità responsabbli Id-Direttorat ġenerali tas-servizzi reġjonali (id-DGSR) L-ICEF Metodoloġija |

| | | | | | Id-DGSR |

| | 4.3.2.2:Provi ta’ kumpens | | | 1 -Verifika perjodika fl-uffiċċji tal-intrapriża mid-Direttorat reġjonali tal-foresti responsabbli | Jirċievi r-rapporti annwali ta’ kull direttotrat reġjonali Jeżamina r-rapporti u jibgħat rapport ta’ sinteżi lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | 2 -tħejjija ta’ rapport ta’ verifika kull tliet xhur li għandu jintbagħat lidDirettorat ġenerali tas-servizzi reġjonali f’Bangui | Jista’ jwettaq kontroll għall-għarrieda tal-verifika magħmula mid-direttorati reġjonali u jħejji rapport li kopja tiegħu tintbagħat lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | | L-ICEF |

| | | | | | Jivverifika li s-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD annwalment |

| | | | | | Jivverifika l-konformità tal-intrapriżi |

| | | | | Frekwenza tal-anqas darba f’sena | Frekwenza annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Rapporti ta’ missjoni arkivjati għand id-Direttorat reġjonali taż-żona | Is-CDF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifiki L-ICEF idaħħal l-informazzjoni fl-SGBD dwar il-kontroll tal-verifika |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Jintbagħat rapport ta’ missjoni lill-intrapriża | Id-DGSR lis-CDF |

| | | | | Jintbagħtu r-rapporti annwali lid-Direttorat ġenerali tas-servizzi reġjonali | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

5.1.1 | Il-popolazzjonijiet lokali, l-awtoritajiet lokali, l-NGOs, l-istrutturi deċentralizzati tal-Istat u l-imsieħba l-oħra fl-iżvilupp, iinvoluti fil-ġestjoni tar-riżorsi tal-foresti fil-parti territorjali li qed tiġi kkunsidrata, huma infurmati bl-għotja tal-PEA. | 5.1.1.1:Rapporti tal-laqgħat ta’ sensibilizzazzjoni mħejjija mill-intrapriża u validati b’mod konġunt mill-partijiet involuti. | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-DGEF | Metodoloġija Trażmissjoni tar-rapport ta’ informazzjoni ffirmat mill-partijiet involuti, fosthom rappreżentant tal-intrapriża fis-CDF Tidħil tal-informazzjoni fid-dejtabejż (kopja diġitizzata) | Entità responsabbli L-ICEF Metodoloġija Verifika tal-informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Frekwenza darba għal dejjem għall-għotja ta’ PEA speċifikat | Frekwenza darba għal dejjem għall-għotja ta’ PEA |

| | | | | Żamma tar-riżultat: Tidħil tal-informazzjoni fid-dejtabejż Arkivjar f’format stampat | Żamma tar-riżultat Tidħil fl-SGBD tal-informazzjoni dwar ir-riżultat tal-kontroll tat-tidħil għal dan id-dokument |

| | | | | Fluss: Tintbagħat kopja lill-ICEF u lis-CDF | Fluss: L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

5.2.1 | L-intrapriża tirrispetta d-dispożizzjonijiet tal-ftehim proviżorju matul il-perjodu tal-validità (3 snin) | 5.2.1.1:Rapport ta’ kontroll mid-dipartiment | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat reġjonali taż-żona, id-DGEF, il-brigata mħallta ta’ intervent u ta’ verifika (il-BMIV) | Metodoloġija 1 -Verifika perjodika tad-direttorat reġjonali responsabbli, tal-BMIV, u tad-Direttorat Ġenerali tal-EF | Entità responsabbli: L-ICEF |

| | | | | 2 -Żjara fl-uffiċċju tal-foresta u tas-sit tal-operat | Metodoloġija: |

| | | | | 3 -Verifika tal-konformità tal-attivitajiet | Verifika tat-tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF u tidħil fl-SGBD tal-informazzjoni dwar ir-riżultat tal-verifika |

| | | | | 4 -tħejjija ta’ rapport | Kontroll tal-verifika tal-entitajiet differenti abbażi ta’ teħid ta’ kampjuni |

| | | | | Frekwenza: Kull tliet xhur | Frekwenza: Kull sitt xhur |

| | | | | Żamma tar-riżultat | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Id-DR: rapport ta’ kontroll trażmess lid-DGSR b’kopja ċertifikata lill-ICEF | Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | BMIV: Rapport ta’ kontroll trażmess lis-segretarjat b’kopja ċertifikata lill-ICEF | PV ta’ kontroll |

| | | | | avec ampliation à l'ICEF Rapport ta’ kontroll trażmess lid-DG b’kopja lill-ICEF | |

5.3.1 | L-istudji mwettqa qabel l-iżvilupp twettqu skont l-istandards preskritti mid-dipartiment tal-foresti | 5.3.1.1:Rapport(i) ta’ inventarji tal-iżvilupp | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-DGEF | Metodoloġija: Verifika u validazzjoni mid-DGEF bis-saħħa ta’ skala ta’ valutazzjoni li trid tiġi żviluppata | Entità responsabbli: L-ICEF |

| | 5.3.1.2:Rapport(i) tal-istudju(i) soċjo-ekonomiku (ekonomiċi) | | | Rendikont tal-laqgħa tal-valutazzjoni | Metodoloġija: Verifika tal-eżistenza tar-rendikont |

| | | | | Frekwenza ma’ kull perjodu ta’ żvilupp jew ma’ kull tiġdid | Frekwenza: ma’ kull perjodu ta’ żvilupp jew ma’ kull tiġdid |

| | | | | Żamma: fl-SGBD | Żamma: tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Mill-kummissjoni tal-valutazzjoni lid-DGEF | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

| | | | | Mid-DGEF lill-ICEF u s-CDF | |

5.3.2 | Il-pjan ta’ żvilupp twettaq skont l-istandards preskritti mid-dipartiment tal-foresti | 5.3.2.1:Ftehim definittiv ta’ żvilupp u ta’ operat. | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat tal-inventorji u l-iżvilupp tal-foresti (id-DIAF) u l-BMIV, DR | Metodoloġija: Verifika u validazzjoni mid-DGEF permezz ta’ skala ta’ valutazzjoni li għad trid tiġi żviluppata | Entità responsabbli: Id-Direttorat ġenerali tal-lmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd |

| | | | | Rendikont tal-laqgħa ta’ valutazzjoni | Metodoloġija: Verifika tal-eżistenza tar-rendikont |

| | | | | Frekwenza: ma’ kull perjodu ta’ żvilupp jew ma’ kull tiġdid | Frekwenza: Ma’ kull perjodu ta’ żvilupp jew ma’ kull tiġdid |

| | | | | Żamma tar-riżultat: żamma fl-SGBD | Żamma tar-riżultat: Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Fluss: Mill-kummissjoni tal-valutazzjoni lid-DGEF | Fluss: L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

| | | | | Mid-DGEF lill-ICEF u s-CDF | |

5.3.3 | Il-pjan tal-ġestjoni (PG)huwa konformi mal-istandards. | 5.3.3.1:Ittra ta’ approvazzjoni uffiċjali tal-PG | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-DGEF | Metodoloġija: | Entità responsabbli: L-ICEF |

| | | | | 1 -Eżaminazzjoni tad-dokumenti, minn kumitat imwaqqaf għal dan, tal-PG ippreżentat mill-kumpanija fil-qafas tas-sistema ta’ notazzjoni tal-MEFCP (ara d-dokument anness) | Metodoloġija: Verifika tal-eżsitenza tal-ittra tal-approvazzjoni tal-PG u PV tal-laqgħa |

| | | | | 2 -Ittra ta’ approvazzjoni tal-PG jekk is-sottomissjoni hija sodisfaċenti | |

| | | | | Frekwenza: kull ħames snin | Frekwenza kull ħames snin |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Arkivjar tal-ittra tal-approvazzjoni tal-PG fil-SGBD minn DGEF u f’format stampat fl-arkivji | Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD li l-punt ġie verifikat |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | 1 -Tintbagħat ittra ta’ approvazzjoni mid-DGEF lill-kumpanija, lill-ICEF/lis-CDF, lill-PARPAF, lid-DGSR u l-PV tal-laqgħa flimkien man-notazzjoni lill-IC | Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

5.3.4 | Il-pjan annwali tal-operat, inkluż il-mapep, huma konformi mal-istandards | 5.3.4.1:L-ittra tad-depożitu tal-pjan annwali tal-operat (PAO) lis-segretarjat tal-Ministru responsabbli mill-foresti. | Il-Ministru responsabbli mill-foresti | Id-DGEF | Metodoloġija: | Entità responsabbli L-ICEF |

| | 5.3.4.2:Ittra ta’ approvazzjoni uffiċjali mill-PAO | | | 1 -Eżaminazzjoni tad-dokumenti, minn kumitat imwaqqaf għal dan il-għan, tal-PAO ippreżentat mill-kumpanija fil-qafas tas-sistema ta’ notazzjoni tal-MEFCP | Metodoloġija: Verifika tal-eżistenza tal-ittra tal-approvazzjoni tal-PAO u tal-PV tal-laqgħa |

| | | | | 2 -Ittra ta’ approvazzjoni tal-PAO jekk il-preżentazzjoni hija sodisfaċenti | |

| | | | | Frekwenza annwali | Frekwenza annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Arkivjar tal-ittra tal-approvazzjoni tal-PAO fl-SGBD mid-DGEF u f’format stampat fl-arkivji | Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD li l-punt ġie verifikat |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | 1 -Tintbagħat ittra ta’ approvazzjoni mid-DGEF lill-kumpanija, lill-IC EFCP/lis-CDF, lill-PARPAF, lid-DGSR u l-PV tal-laqgħa bin-notazzjoni lill-IC | Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

5.3.5: | Il-pjantaġġun jew il-perimetru ta’ riforestazzjoni ta’ erja ta’ aktar minn jew ekwivalenti għal 50 ha jiddisponu minn pjan sempliċi ta’ ġestjoni skont ir-regolamentazzjoni fis-seħħ | 5.3.5.1:Pjan sempliċi ta’ ġestjoni għall-pjantaġġuni li l-erja tagħhom hija akbar minn jew ekwivalenti għal 50 ha li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet5.3.5.2:Ittra ta’ approvazzjoni tal-pjan sempliċi ta’ ġestjoni | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat ġenerali tal-ilmijiet u l-foresti (DGEFCP) | Metodoloġija: Bħalissa ma jeżistux pjantaġġuni li jistgħu jinħadmu b’erja akbar minn jew ekwivalenti għal 50 ha għalhekk il-metodoloġija ta’ verifika ser tiġi żviluppata matul il-fażi tal-implimentazzjoni tal-Ftehim | |

5.4.1 | Il-limiti tas-sit annwali tal-qtugħ jew tas-siti proviżorji previsti fuq il-mapep immaterjalizzaw u jiġu rispettati skont ir-regolamentazzjoni. | 5.4.1.1:Rapporti tal-missjonijiet ta’ kontroll tad-dipartiment tal-foresti. | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat reġjonali, id-DGEFCP, il-BMIV | Metodoloġija: 1 -Verifika, fil-ħin tal-inventarju tal-operat, mid-direttorat reġjonali taż-żona, tal-konformità tal-materjlizzazzjoni tal-limiti mal-istandards speċifikati fil-volum 3 tal-istandards tal-iżvilupp | Entità responsabbli: L-ICEF |

| | | | | 2 -Verifika tal-konformità tal-limiti mal-mapep approvati milll-PAO | Metodoloġija: Verifika tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF u tidħil ta’ informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifika |

| | | | | 3 -Verifika mid-DR, id-DGEF, il-BMIV, fil-ħin tal-operat tar-rispett tal-limiti li mmaterjalizzaw fl-inventarju tal-operat | Kontroll tal-verifika tal-entitajiet differenti abbażi ta’ ġbir ta’ kampjuni |

| | | | | 4 -tħejjija ta’ rapporti ta’ verifika | |

| | | | | Frekwenza: annwali | Frekwenza: annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Rapporti ta’ verifika mħejjija | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | | Arkivjar stampat mis-CDF |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Tintbagħat kopja tar-rapport lill-ICEF u lis-CDF | L-ICEF lis-CDF u l-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

5.5.1 | In-netwerk ta’ toroq ta’ aċċess huwa ppjanat u mwettaq skont ir-regolamentazzjoni fis-seħħ | 5.5.1.1:Pjan annwali ta’ operat approvat mid-dipartiment tal-foresti | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-DGEF | Metodoloġija: | Entità responsabbli: L-ICEF |

| | 5.5.1.2:il-pjan ta’ netwerk ta’ toroq ta’ aċċess għas-sit proviżorju | | | 1 -Verifika dokumentarja tal-mappa tal-aċċess u tal-awtorizzazzjoni amministrattiva tal-ftuħ tar-rotot fil-PAO ippreżentat mill-kumpanija fil-qafas tas-sistema ta’ notazzjoni tal-MEFCP | Metodoloġija: Verifika tal-eżistenza tal-ittra tal-approvazzjoni tal-PAO u tal-PV tal-laqgħa |

| | 5.5.1.3:Awtorizzazzjoni amministrattiva tal-ftuħ tar-rotot ta’ aċċess (jekk ikun hemm bżonn rotta ta’ aċċess barra mill-AAC) | | | 2 -Ittra ta’ approvazzjoni tal-PAO jekk is-sottomissjoni hija sodisfaċenti | |

| | | | | Frekwenza: | Frekwenza: |

| | | | | Annwali għal kull PAO | annwali għal kull PAO |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | 5.5.1.4:rapporti ta’ missjoni ta’ kontroll mid-dipartiment tal-foresti | | | Arkivjar tal-ittra tal-approvazzjoni tal-PAO fl-SGBD mid-DGEF u f'format stampat | Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD li l-punt ġie verifikat |

| | 5.5.1.5:awtorizzazzjoni tal-ftuħ tar- rotot għal AAC | | | Fluss: 1 -Tintbagħat ittra ta’ approvazzjoni mid-DGEF lill-kumpanija, lill-IC EFCP/lis-CDF, lid-DGSR kif ukoll il-PV tal-laqgħa bin-notazzjoni lill-IC | Fluss: Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

5.6.1 | Id-dijametri minimi tal-iżvilupp (DMA) għall-ftehimiet definittivi jew id-dijametri minimi tal-operabbilt amministrattivi għall-ftehimiet proviżorji (DME) huma rispettati matul l-attivitajiet ta’ twaqqigħ | 5.6.1.1:reġistri tas-siti tax-xogħol5.6.1.2:Rapporti ta’ missjonijiet ta’ kontroll | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat reġjonali, id-DGEFCP, il-BMIV | Metodoloġija: Kontroll tar-reġistru tas-sit tax-xogħol u żjara fuq il-post | Entità responsabbli: L-ICEF Id-DSGR Metodoloġija: |

| | | | | | Verifika tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF u tidħil ta’ informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifika |

| | | | | | Kontroll tal-verifika tal-entitajiet differenti abbażi ta’ teħid ta’ kampuni |

| | | | | Frekwenza: kull tliet xhur għad-DRs u kull sitt shur għall-BMIV | Frekwenza: kull sitt shur |

| | | | | Żamma tar-riżultat Rapporti ta’ kontroll perjodiku | Żamma tar-riżultat: Informazzjoni fl-SGBD PV ta’ kontroll |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | DR: rapport ta’ kontroll trażmess lid-DGSR b’kopja ċertifikata lill-ICEF | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

| | | | | BMIV: rapport ta’ kontroll trażmess lis-segretarjat b’kopja ċertifikata lill-ICEF | Jintbagħat il-PV lis-CDF |

| | | | | DGEF: rapport ta’ kontroll trażmess lid-DG b’kopja ċertifikata lill-ICEF | |

5.6.2: | L-ispeċijiet użati huma awtorizzati fil-pjan tal-iżvilupp, il-PAO u d-digriet applikabbli tal-Kodiċi tal-Foresti | 5.6.2.1:Pjan ta’ żvilupp5.6.2.2:Reġistri tas-sit tax-xogħol | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat reġjonali, id-DGEFCP, il-BMIV | Metodoloġija: 1 -Verifika perjodika tad-direttorat reġjonali taż-żona, tal-BMIV, u tad-DGEFCP | Entità responsabbli: L-ICEF |

| | 5.6.2.3:"Movimenti ta’ injam". | | | 2 -Żjara fl-uffiċċju tal-foresti u tas-sit tax-xogħol tal-operat | Metodoloġija: |

| | 5.6.2.4:awtorizzazzjoni speċjali għall-ispeċijiet mhux awtorizzati | | | 3 -Tqabbil tal-lista tal-ispeċijiet maħduma ma’ dawk awtorizzati fil-pjan ta’ żvilupp, il-PAO u l-lista tal-ispeċijiet protetti mid-digriet applikabbli tal-Kodiċi tal-Foresti | Verifika tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF u tidħil ta’ informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifika Kontroll tal-verifika tal-entitajiet differenti abbażi ta’ teħid ta’ kampjuni |

| | | | | 4 -tħejjija ta’ rapport | |

| | | | | Frekwenza: kull tliet xhur | Frekwenza: kull sitt xhur |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | DR: rapport ta’ kontroll trażmess lid-DGSR b’kopja ċertifikata lill-ICEF | Tidħil ta’ informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | BMIV: rapport ta’ kontroll trażmess lis-segretarjat b’kopja ċertifikata lill-ICEF | PV ta’ kontroll |

| | | | | DGEF: rapport ta’ kontroll trażmess lid-DG b’kopja ċertifikata lill-ICEF | |

| | | | | ICEF: kopja ta’ kull rapport u jintbagħat l-oriġinali lis-CDF għat-tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD u l-arkivjar | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Riċezzjoni tar-rapporti ta’ verifika tat-tliet entitajiet preċedenti | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

| | | | | Trażmissjoni lill-ICEF/is-CDF għat-tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD | Jintbagħat PV lis-CDF |

5.7.1 | L-injam imwaqqa’ u abbandunat fil-foresta jiġi ttrattat fir-rispett tar-regolamentazzjoni fis-seħħ. | 5.7.1.1:reġistri tas-sit tax-xogħol5.7.1.2:rapport ta’ abbandun ta’ injam mid-dipartiment tal-foresti | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat reġjonali taż-żona, id-DGEF, il-BMIV | Metodoloġija: 1 -Verifika perjodika mid-direttorat reġjonali taż-żona, mill-BMIV, u mid-direttorat ġenerali tal-EF | Entità responsabbli: L-ICEF |

| | | | | 2 -Żjara fl-uffiċċju tal-foresta u tas-sit tal-operat | Metodoloġija: |

| | 5.7.1.3:rapporti ta’ kontroll mid-dipartiment tal-foresti | | | 3 -Verifika fir-reġistru tas-sit tax-xogħol tal-ġarr tas-siġar imwaqqa’ fiż-żmien regolamentarju (6 xhur) | Verifika tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF u tidħil ta’ informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifika |

| | | | | 4 -Żjara fiż-żoni tal-foresta f’każ ta’ dubju jew suspett | Kontroll tal-verifika tal-entitajiet differenti abbażi ta’ teħid ta’ kampjuni |

| | | | | 5 -tħejjija ta’ rapport | |

| | | | | Frekwenza: kull tliet xhur | Frekwenza: kull sitt xhur |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Id-DR: rapport ta’ kontroll trażmess lid-DGSR b’kopja ċertifikata lill-ICEF | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Il-BMIV: Rapport ta’ kontroll trażmess lis-segretarjat b’kopja ċertifikata lill-ICEF | PV ta’ kontroll |

| | | | | Id-DGEF: rapport ta’ kontroll trażmess lid-DG b’kopja ċertifikata lill-ICEF | |

| | | | | ICEF: Kopja ta’ kull rapport u jintbagħat l-oriġinali lis-CDF għat-tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD u arkivjar | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Riċezzjoni tar-rapporti tal-verifika tat-tliet entitajiet preċedenti | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

| | | | | Trażmissjoni lill-ICEF/lis-CDF għat-tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD | Jintbagħat PV lis-CDF |

6.1.1 | L-intrapriża għandha tal-anqas unità waħda ta’ pproċessar skont id-dispożizzjonijiet regolamentarji, tliet snin wara l-għotja tal-PEA | 6.1.1.1:Liċenzja tal-unità ta’ pproċessar | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-DGEFCP | Metodoloġija: 1 -Verifika tal-eżistenza tal-anqas ta’ mill-anqas tliet fajls dwar il-moviment ta’ injam "unità tal-ipproċessar" fit-tmiem tar-raba’ xahar meta jiskadi ż-żmien (mhux aktar tard minn tliet snin wara l-għotja tal-PEA) | Entità responsabbli L-ICEF Metodoloġija: |

| | | | | 2 -tħejjija ta’ rapport indirizzat lill-ICEF u s-CDF | Investigazzjoni fuq il-post tħejjija ta’ rapport ta’ kontroll flimkien ma’ kopja lis-CDF għall-arkivjar Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Frekwenza: darba għal dejjem għal PEA speċifikata | Frekwenza: darba għal dejjem għal PEA speċifikat |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | 1 -tħejjija ta’ rapport li għandu jintbagħat lill-ICEF flimkien ma’ kopja lis-CDF | Rapport ta’ kontroll |

| | | | | 2 -Tidħil ta’ informazzjoni fl-SGBD mis-CDF | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | 3 -Arkivjar tar-rapport | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Id-DGEF lill-ICEF u s-CDF | L-ICEF lis-CDF u lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

6.1.2 | L-intrapirża għandha provi tar-rispett tal-kwota minima annwali ta’ pproċessar (70 %) stabbilita mill-Istat. | 6.1.2.1:"Movimenti tal-injam" jew direttorju statistiku | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Iċ-Ċentru ta’ dejta tal-foresti (is-CDF) | Metodoloġija: 1 -Informazzjoni kontinwa dwar il-volumi mwaqqa’ u l-volumi pproċessati mis-CDF | Entità responsabbli: Id-Direttorat ġenerali tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd |

| | | | | 2 -Il-verifika ta’ dan il-verifikatur tista’ ssir kull sena, awtomatikament mill-SGBD billi jsir, għall-bidu u għal kull intrapriża, ir-rapport tal-volum tal-ispeċjijiet ipproċessati bil-volum imwaqqa’ ta’ dawn l-istess speċijiet | Metodoloġija: |

| | | | | 3 -Il-lista tal-ispeċijiet tista’ tevolvi progressivament biż-żmien u tista' tiġi aġġornata bi frekwenza ta’ bejn wieħed u ieħor kull 5 snin (żmien deċiż mill-Ministeru responsabbli mill-foresti) | Verifika kull sena, mhux aktar tard mit-30 ta’ Jannar għas-sena preċedenti, tal-konformità tal-intrapriżi fl-SGBD wara eżaminazzjoni tar-rapport tas-CDF |

| | | | | 4 -Verifika kull sena tal-konformità tal-intrapriżi u tħejjija ta’ rapport, mhux aktar tard mit-30 ta’ Jannar, li jintbagħat lill-ICEF/is-CDF b’arkivjar f’format stampat | |

| | | | | Frekwenza: annwali | Frekwenza: annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | 1 -Informazzjoni fl-SGBD | Informazzjoni fl-SGBD li l-punt ta’ verifika ġie kkontrollat |

| | | | | 2 -Rapport annwali mħejji mis-CDF li jippreżenta s-sitwazzjoni ta’ kull PEA ta’ kull intrapriża | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | 1 -Trasferiment tad-dejta dwar l-operat tal-kumpaniji tal-foresti lis-CDF f’format diġitali | Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

| | | | | 2 -Transferiment tar-rapporti annwali lill-ICEF | |

6.2.1 | Iz-zkuk prinċipali ta’ siġar mhux imqaxxra u prodotti tal-injam impurtati għall-ipproċessar jiġu rreġistrati skont id-dispożizzjonijiet regolamentarji | 6.2.1.1:dikjarazzjoni tal-importazzjoni kummerċjali | Irċevuta prinċipali tad-dwana u tal-BARC (bureau d’affrètement routier centrafricain – uffiċċju Ċentrali Afrikan tal-kunsinni bit-triq) | Il-Ministeru responsabbli mill-Finanzi | Metodoloġija: 1 -Verifika tal-prodotti abbażi ta’ injam fil-punt tad-dħul mid-dwana Ċentru-Afrikana u d-dipartiment tal-ilmijiet u l-foresti | Entità responsabbli: Id-Direttorat ġenerali tad-dwana u t-taxxi indiretti (id-DGDDI) Id-Direttorat ġenerali tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd |

| | 6.2.1.2:"Movimenti tal-injam" | Id-Direttorat tal-impriżi u l-industriji tal-foresti (DEIF), il-brigata mħallta tal-intervent u tal-verifika (il-BMIV) | Il-Ministru responsabbli mill-foresti | 2 -Allokazzjoni ta’ kodiċi u integrazzjoni fid-dejtabejż SYDONIA għad-dwana u l-SGBD tal-Ilmijiet u l-Foresti | Metodoloġija: Verifika kull xahar tal-volumi importati u konċiljazzjoni tad-dejta b’konsiderazzjoni tal-produzzjoni nfisha tal-intrapriża li tesporta |

| | | | | | tħejjija ta’ rapport ta’ kontroll li għandu jiġi arkivjat fis-CDF |

| | | | | | Tiġi indirizzata talba ta’ spjegazzjoni lill-intrapriża |

| | | | | Frekwenza: ma’ kull importazzjoni | Frekwenza: kull xahar |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Informazzjoni fl-SGBD | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Fluss: Posta bejn il-fruntieri lis-CDF permezz tal-ICEF | Fluss: L-ICEF lill-intrapriża (talba għal spjegazzjoni) |

| | | | | | L-ICEF lis-CDF (rapport ta’ kontroll) |

| | | | | | Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

6.2.2: | Iz-zkuk prinċipali ta’ siġar mhux imqaxxra u l-prodotti tal-injam mixtrija, anke impurtati għall-ipproċessar huma ta’ oriġini magħrufa u legali | 6.2.2.1:Awtorizzazzjoni FLEGT mill-pajjiż tal-oriġini li takkumpanja l-prodotti inpurtati | Il-Ministeru tal-finanzi u l-baġit | Id-Direttorat ġenerali tad-dwana u t-taxxi indiretti (id-DGDDI) | Metodoloġija: 1 -Verifika tal-prodotti abbażi ta’ injam fil-punt tad-dħul mid-dwana Ċentru-Afrikana u dipartiment tal-ilmijiet u l-foresti | Entità responsabbli: Id-Direttorat ġenerali tad-dwana u t-taxxi indiretti (DGDDI)Id-Direttorat ġenerali tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd |

| | 6.2.2.2:Ċertifikat tal-ġestjoni sostenibbli jew ċertifikat ta’ oriġini legali | | | 2 -Għotja ta’ kodiċi u integrazzjoni fis-SYDONIA għad-dwana u l-SGBD għall-EF | Metodoloġija: Verifika kull xahar tal-volumi impurtati u rikonċiljazzjoni tad-dejta b’konsiderazzjoni tal-produzzjoni tal-intrapriża li tesporta stess |

| | | | | | Tħejjija ta’ rapport ta’ kontroll għall-arkivjar fis-CDF |

| | | | | | Tiġi indirizzata talba għal spjegazzjoni lill-intrapriża |

| | | | | Frekwenza: ma’ kull importazzjoni | Frekwenza: kull xahar |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Informazzjoni fl-SGBD | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Posta bejn il-fruntieri lis-CDF permezz tal-ICEF | L-ICEF lill-intrapriża (talba għal spjegazzjoni) |

| | | | | | L-ICEF lis-CDF (rapport ta’ kontroll) |

| | | | | | Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

7.1.1 | Id-dikjarazzjoni dwar il-produzzjoni tal-injam ssir fir-rispett tad-dispożizzjonijiet regolamentarji tal-Kodiċi tal-Foresti | 7.1.1.1:"Moviment ta’ injam" | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Iċ-Ċentru tad-dejta tal-foresti (is-CDF) | Metodoloġija: 1 -Riċezzjoni tad-dokumenti taċ-ċaqliq tal-fajls tal-movimenti tal-injam kull xahar indirizzati minn kull intrapriża | Entità responsabbli Id-Direttorat ġenerali tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd |

| | | | | 2 -Verifika tal-forma u tal-fond | Metodoloġija: |

| | | | | 3 -Informazzjoni fl-SGBD u rikonċiljazzjoni awtomatika mad-dejta fl-SGBD mibgħuta mill-intrapriża skont frekwenza li trid tiġi speċifikata | 1 -Verifika tat-tidħil tad-dejta kull xahar u tal-konformità tal-informazzjoni ma’ dik tal-SGBD |

| | | | | 4 -skambji sabiex jiġu ċċarati l-inkoerenzi | 2 -Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-kontroll tal-verifika rigward dan il-punt |

| | | | | Frekwenza: kull xahar | Frekwenza: kull xahar |

| | | | | Żamma tar-riżultat | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Arkivjar tal-fajls tal-movimenti tal-injam mis-CDF | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Informazzjoni fl-SGBD | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | L-Intrappria lis-CDF | L-ICEF lill-entità tal-kontroll |

| | | | | Is-CDF lill-Intrapriża | |

7.1.2 | Id-dikjarazzjoni dwar l-ipproċessar tal-injam hija konformi mal-fajls ta’ "Movimenti ta’ injam" | 7.1.2.1:"Movimenti ta’ injam". | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | DGEFCP | Metodoloġija: Verifika tad-dejta mtarbuta mal-produzzjoni meta mqabbla mal-fajls "Movimenti ta’ injam" speċifikati | Entità responsabbli: L-ICEF Metodoloġija: |

| | | | | | Investigazzjoni dokumentarja tar-rapporti tad-DGEF |

| | | | | Frekwenza: darba fis-sena għal unità tal-ipproċessar speċifikata | Tħejjija ta’ rapport ta’ kontroll b’kopja lis-CDF għall-arkivjar |

| | | | | Żamma tar-riżultat | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | 1 -Tħejjija ta’ rapport li jintbagħat lill-ICEF flimkien ma’ kopja lis-CDF | Frekwenza: darba fis-sena għal unità tal-ipproċessar speċifikata |

| | | | | 2 -Tidħil ta’ informazzjoni fl-SGBD mis-CDF | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | 3 -Arkivjar tar-rapport | Rapport ta’ kontroll |

| | | | | Fluss: | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Id-DGEF lill-ICEF u s-CDF | Fluss: |

| | | | | | L-ICEF lis-CDF u korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

7.1.3 | Id-dikjarazzjonijiet dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-injam u l-esportazzjoni tal-prodotti jsiru fir-rispett tad-dispożizzjoniijet regolamentarji | 7.1.3.1:"Movimenti ta’ injam"7.1.3.2:Dikjarazzjoni għad-dwana | Il-Ministeru tal-finanzi u tal-baġit | Id-Direttorat reġjonali tad-dwana | Metodoloġija: 7.1.3.2: 1 -Ġestjoni fid-dwana bid-dokumenti tad-dwana (dikjarazzjoni tad-dwana); ġestjoni | Entità responsabbli: Id-Direttorat ġenerali tad-dwana u t-taxxi indiretti (id-DGDDI)/ id-Direttorat tal-inkjesti, tal-prosekuzzjoni u tal-ġlieda kontra l-fordi /Id-Dipartiment tal-kontroll a posteriori) |

| | 7.1.3.3:Dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni kummerċjali (DEC) | Il-Ministeru ta’ kummerċ | Id-Direttorat ġenerali tad-dwana | 2 -studju d-dehra biex tiġi ġġudikata l-aċċettabbiltà | Metodoloġija: |

| | | | Id-Direttorat ġenerali tal-kummerċ | 3 -Jekk aċċettabbli, tidħil fid-dejtabejż | Kontroll dokuemtanrju a posteriori dwar in-natura tad-dokumenti u l-kontenut tagħhom |

| | | | Id-Direttorat tal-leġiżlazzjoni doganali /id-Dipartiment tal-eżenzjonijiet u tal-frankiġji | 4 -Verifiki dokumentarji tal-fond u tal-forma (elementari, fil-fond, integrali inkluż il-vettura) | |

| | | | | 5 -Ħruġ ta’ awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni jew tranżitu | |

| | | | | 7.1.3.3: 1 -Tqabbil tal-fattura proforma ma’ dik tad-DEC flimkien mal-fattura definittiva tad-dikjarazzjoni E 101 | |

| | | | | 2 -Verifika mad-Direttorat Ġenerali tal-Kummerċ f’każ ta’ dubju | |

| | | | | Frekwenza: ma’ kull dikjarazzjoni | Frekwenza: f’każ ta’ suspett |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Dejtabejż tad-dwana lokali (format diġitali u stampat) / SYDONIA (livell ċentrali) Arkivjar manwali | Dwana: Tħejjija ta’ PV (fuq il-post, rapport ta’ infrazzjoni, sekwestru) Reġistrazzjoni fil-fajl tal-litigazzjoni |

| | | | | Informazzjoni fl-SGBD | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Fluss kontinwu: | Fluss: |

| | | | | 1 -Mill-intrapriża lid-dwana2 -Mid-dwana lill-intrapriża | 1 -Mid-dwana lill-Ministeru responsabbli mill-foresti (is-CDF permezz tal-ICEF) skont proċedura li trid tiġi żviluppata |

| | | | | 3 -Mid-dwana lill-Ministeru responsabbli mill-foresti skont proċedura li trid tiġi żviluppata | 2 -Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

| | | | | Jintbagħtu ċ-ċifri lid-direttorat tal-istatistiċi | |

7.1.4 | Id-dikjarazzjonijiet fiskali/doganali jsiru fir-rispett tad-dispożizzjonijiet regolamentarji | 7.1.4.1:Irċevuta tal-ħlas tal-liċenzja | Il-Ministeru responsabbli mill-finanzi | Id-Direttorat tat-timbri | Metodoloġija: 7.1.4.1: | Entità responsabbli: Id-DGECP & d-DGID (id-direttorat ġenerali tat-taxxi u l-artijiet) |

| | | | | | Metodoloġija: |

| | 7.1.4.2:Irċevutata’ ħlas tal-IMF (taxxa minima b’rata fissa) | | | 1 -Rispett tal-proċeduri tad-dwana u tar-reġistrazzjoni fir-reġistru tal-NIF | Rispett tal-proċeduri tad-dwana u tar-reġistrazzjoni fir-reġistru tal-NIF |

| | | | | 2 -Żjara fuq il-post | |

| | 7.1.4.3:irċevuta ta’ ħlas tal-IS/IR (taxxa fuq il-kumpaniji/taxxa fuq id-dħul) | | | 3 -Dikjarazzjoni (verbali jew bil-miktub) tal-fatturat mid-dipartiment tal-kontabilità tal-intrapriża lid-direttorat finanzjarju tal-kumpanija f’Bangui | |

| | 7.1.4.4:irċevuta tal-ħlas tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) | | | 4 -Kontroll tal-fatturat fid-direttorat finanzjarju tal-kumpanija f’Bangui | |

| | | | | 5 -Użu ta’ kwota prorata jew le tal-fatturat | |

| | | | | Frekwenza: | Frekwenza: |

| | | | | 7.1.4.1:kull sena finanzjarja | Idem |

| | | | | 7.1.4.2:annwali | |

| | | | | Żamma tar-riżultat | Żamma tar-riżultat |

| | | | | 1 -Reġistrazzjoni fis-sistema ta’ identifikazzjoni fiskali (SYSTEMIF) | 1 -Reġistrazzjoni fis-sistema ta’ identifikazzjoni fiskali (SYSTEMIF) |

| | | | | 2 -Arkivjar manwali tad-dokumenti tad-dwana | 2 -Arkivjar manwali fid-dipartiment tat-taxxa |

| | | | | 3 -Reġistrazzjoni fl-SGBD | 3 -Reġistrazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Fluss kontinwu: | Fluss: |

| | | | | 1 -Mill-intrapriża lid-dipartiment tat-taxxi: dikjarazzjoni | 1 -Mid-dipartiment tat-taxxa lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | 2 -Mid- dipartiment tat-taxxa lis-CDF permezz tal-ICEF | 2 -Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

7.2.1 | It-taxxi kollha u l-ħlasijiet tal-forestrija jitħallsu fiż-żmien preskritt | 7.2.1.1:Irċevuti tal-ħlas tat-taxxa tal-kiri | Il-Ministeru responsabbli mill-finanzi | DGEFCP Id-DGID (id-direttorat ġenerali tat-taxxi u l-artijiet) | Metodoloġija: 1 -Verifiki dokumentarji (taxxi tat-twaqqigħ, kiri, u riforestazzjoni), mill-Ministeru responsabbli mill-foresti u l-finanzi (taxxa riforestazzjoni), mis-sistema delegata mid-dipartiment (il-BIVAC) għall-prodotti tal-esportazzjoni | Entità responsabbli: L-Ispettorat ċentrali fil-qasam tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd |

| | 7.2.1.2:irċevuti tal-pagament tat-taxxa tat-twaqqigħ | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | | 2 -Twettiq tal-ordnijiet għall-irċevuti mid-dipartiment għal kull benefiċjarju (Stat, muniċipalitajiet, CAS-DF) u għal taxxa speċifikata (kiri, twaqqigħ, riforestazzjoni), wara dikjarazzjoni tal-intrapriża, minbarra għall-kera | L-Ispettorat ċentrali fil-qasam tal-finanzi |

| | 7.2.1.3:irċevuti tal-ħlas tat-taxxa tar-riforestazzjoni | | | .Żmien għad-dikjarazzjoni Taxxa tat-twaqqigħ u r-riforestazzjoni: Attwalment: jitħejjew u jintbagħtu kull xahar (fi żmien 21 jum għax-xahar ta’ qabel) id-dokumenti tal-movimenti tal-injam (qabel) | Metodoloġija: L-Ispettorat ċentrali fil-qasam tal-finanzi 1 -kontroll dokumentarju a posteriori dwar in-natura tad-dkumenti u l-kontenut tagħhom |

| | 7.2.1.4:Notifika li tistabbilixxi l-miżuri eċċezzjonali marbuta mar-regolament tat-taxxi u l-ħlasijiet tal-intrapriża | | | Fil-qafas tal-SNT: skambju permanenti tad-dejta tal-operatbejn l-intrapriżi u d-dipartiment tal-foresti, skont proċedura li għad trid tiġi definita, li twassal għal tqassir ta’ dan iż-żmien. | L-ICEF 1 -Verifika perjodika tad-dikjarazzjonijiet (kull sitt xhur) u tħejjija ta’ rapport skont proċedura li trid tiġi żviluppata |

| | | | | Kiri: ħlas matul ix-xahar ta’ Jannar ta’ kull sena abbażi tal-erja li tista’ tintuża; il-valur għal kull ettaru tat-taxxa huwa stabbilit mil-liġi tal-finanzi ta’ kull sena | 2 -Verifika tat-tidħil tad-dejta kull xahar u tal-konformità tad-dejta tagħha ma’ dik tal-SGBD |

| | | | | | 3 -Tidħil fl-SGBD tar-riżultat tal-kontroll tal-vrifika dwar dan il-punt |

| | | | | 3 -Regolazzjoni mill-intrapriża fiż-żmien preskritt kemm mad-Dipartiment tal-Finanzi Pubbliċi (Stat), kemm mal-Bank tal-Istati tal-Afrika Ċentrali (il-BEAC) (muniċipalitajiet), kemm mal-CAS DF | |

| | | | | Frekwenza: | Frekwenza: |

| | | | | Kiri: annwalment | L-Ispettorat ċentrali fil-qasam tal-finanzi |

| | | | | Riforestazzjoni u twaqqigħ: kull tliet xhur | Permanenti f’każ ta’ suspett |

| | | | | | L-ICEF |

| | | | | | Kiri: annwalment |

| | | | | | Riforestazzjoni u twaqqigħ: kull tliet xhur |

| | | | | Żamma tar-riżultat | Żamma tar-riżultat |

| | | | | 1 -Ordni tal-irċevuti arkivjati għand id-DGEFCP | Reġistrazzjoni fis-sistema ta’ identifikazzjoni fiskali (SYSTEMIF) |

| | | | | 2 -Reġistrazzjoni fis-sistema tal-identifikazzjoni fiskali (SYSTEMIF) | Informazzjoni fl-SGBD Arkivjar manwali |

| | | | | 3 -Reġistrazzjoni fl-SBBD | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | 1 -Intrapriża lid-DGEFCP: moviment ta’ injam f’format elettroniku u stampat | Mill-IC Finanzi lis-CDF permezz tal-ICEF |

| | | | | 2 -Id-DGEFCP lid-DGID, lill-muniċipalitajiet, lis-CAS-DF: ordni tal-irċevuti f’format stampat | Mill-ICEF lill-entità ta’ kontroll |

| | | | | 3 -Mid-Dipartiment tal-Finanzi, mill-BEAC u mis-CAS-DF lis-CDF permezz tal-ICEF skont proċedura li trid tiġi definita | |

7.2.2 | Id-dazji u t-taxxi kollha marbuta mal-esportazzjoni tal-injam jitħallsu fil-ħin | 7.2.2.1:Irċevuta tal-ħlas tad-DS (Dazji tal-Ħruġ) | Il-Ministeru responsabbli mill-finanzi | Id-Direttorat reġjonali tad-dwana Sistema responsabbli għall-iżgurar tal-irċevuti tal-esportazzjoni | Metodoloġija: | Entità responsabbli: Id-Direttorat ġenerali tad-dwana u taxxi indiretti (id-DGDDI) |

| | 7.2.2.2:Irċevuta ta’ ħlas tal-IMF (taxxa minima b’rata fissa) | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat ġenerali tat-taxxi u l-artijiet (id-DGID) | Verifika permezz tal-irċevuta prinċipali taċ-ċentru ta’ tranżitu f’Bangui jew mid-direttorati reġjonali tad-dwana fil-provinċja: | L-Ispettorat ċentrali fil-qasam tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd (l-ICEF) |

| | | | | 1 -Kontroll fiżiku fuq il-post mid-dwana (sistema awtorizzata: il-BIVAC) wara kull riċezzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tal-intrapriża | |

| | 7.2.2.3:Irċevuta ta’ ħlas tar-REIF (ħlas għat-tagħmir tal-għodod informatiċi tal-finanzi) | | | 2 -Twaqqif ta’ speċifikazzjonijiet (sistema awtorizzata: il-BIVAC), ħruġ ta’ dokumenti oħra meħtieġa: awtorizzazzjoni ta’ verifika, id-DEC, eċċ. | |

| | | | | 3 -Dikjarazzjoni għad-dwana | Metodoloġija: |

| | | | | 4 -Eżaminazzjoni u awtorizzazzjoni għall-ispedizzjoni (il-BAE) | DGDDI: Verifika a posteriori sistematika tad-dikjarazzjoni |

| | | | | 5 -Skambju tal-informazzjoni mal-ICEF/is-CDF skont proċedura li trid tiġi speċifikata | L-ICEF: Kontroll tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF |

| | | | | 6 -Reġistrazzjoni fl-SGBD mis-CDF | |

| | | | | Frekwenza: ma’ kull esportazzjoni | Frekwenza: kontinwa |

| | | | | Żamma tar-riżultat | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Reġistrazzjoni f'SYDONIA | Reġistrazzjoni f'SYDONIA |

| | | | | Arkivjar f’format stampat tad-dokumenti tad-dikjarazzjoni | Produzzjoni ta’ rapport tal-attivitajiet u PV |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Mis-sistema prinċipali u mid-DRs lill-ICEF/is-CDF | Id-DGDDI lill-ICEF/is-CDF skont proċedura li trid tiġi definita |

| | | | | | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

7.2.3 | Id-dazji u t-taxxi kollha marbuta mal-importazzjoni tat-tagħmir użat mill-intrapriża (prodotti oħra) huma rregolati qabel il-BAE | 7.2.3.1:irċevuti ta’ DD (dazji tad-dwana) għall-importazzjoni | Il-Ministeru responsabbli mill-finanzi | Sistema prinċipali u taċ-ċentru ta’ tranżitu u direttorat reġjonali Id-DGID | Metodoloġija: 1 -Dikjarazzjoni għad-dwana2 -Eżaminazzjoni tal-fajl | Entità responsabbli: Id-DGDDI L-Ispettorat ċentrali fil-qasam tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd |

| | 7.2.3.2:irċevuta tal-ħlas tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-DGEFCP | 3 -Jekk ikun il-każ, verifika fiżika skont it-tip ta’ rotta | Metodoloġija: |

| | 7.2.3.3:irċevuti ta’ ħlas tat-TCI (taxxi komunitarji tal-integrazzjoni) | | | 4 -Awtorizzazzjoni tal-ispedizzjoni (BAE) | Verifika sistematika a posteriori tad-dikjarazzjoni |

| | 7.2.3.4:irċevuti ta’ ħlas tas-CCI (kontribuzzjoni komunitarja tal-integrazzjoni) | | | 5 -Skambju ta’ informazzjoni mal-ICEF/is-CDF skont proċedura li trid tiġi definita | |

| | 7.2.3.5:irċevuti ta’ ħlas tar-REIF (ħlas għat-tagħmir informatiku tal-finanzi) | | | 6 -Reġistrazzjoni fl-SGBD mis- CDF | |

| | | | | Frekwenza ma’ kull dikjarazzjoni | Frekwenza: kontinwa |

| | | | | Żamma tar-riżultat | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Reġistrazzjoni f’SYDONIA | Reġistrazzjoni f’SYDONIA |

| | | | | Arkivjar f’format stampat tad-dokumenti tad-dikjarazzjoni | Produzzjoni tar-rapport ta’ attivitajiet u PV |

| | 7.2.3.6:irċevuta tal-ħlas ta’ OHADA (ħlas f’isem l-OHADA) | | | | |

| | 7.2.3.7:irċevuta ta’ ħlas tas-CMF (Ħlas f’isem il-COMIFAC) | | | Fluss: Mis-sistema prinċipali u mid-DRs lill-ICEF/is-CDF | Fluss: Id-DGDDI lill-ICEF/is-CDF skont proċedura li trid tiġi definita L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

7.2.4 | L-intrapriża rimpatrijat il-valuri Free On Truck (FOT) tal-prodotti dikjarati għall-esportazzjoni ‘il barra mis-CEMAC f’bank lokali fit-30 ġurnata wara l-iskadenza stipulata fil-kuntratt | 7.2.4.1:verifika tal-indirizz tal-bank | Il-Ministeru responsabbli mill-finanzi | Id-dipartiment responsabbli mill-kontroll tar-rimpatriment tad-dħul mill-esportazzjoni (is-CCCRRE) | Metodoloġija: 1 -Trażmissjoni tad-dokumenti tal-esportazzjoni (il-valuri FOT) u l-provi ta’ rimpatriment lis-CCCRRE (ċellola responsabbli mill-kontroll tat-tqassim tal-irċevuti tal-esportazzjoni) | Entità responsabbli L-ICEF |

| | 7.2.4.2:dokument tat-trasferiment tal-fondi | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | L-ICEF/is-CDF | 2 -Ġbir tal-informazzjoni dwar id-dikjarazzjonijiet magħmula lid-dwana u d-dipartiment tat-taxxa | Metodoloġija |

| | | | | 3 -Verifika tal-kapitali rimpatrijati mal-banek u tqabbil mad-dejta tad-dwana u d-dipartiment tat-taxxi (ir-rimpatriment għandu jsir fi żmien massimu ta’ 30 ġurnata wara l-iskadenza tal-ħlas) | Kontroll tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF |

| | | | | 4 -Tħejjija ta’ dikjarazzjoni annwali ta’ kull intrapriża u tintbagħat lis-CDF permezz tal-ICEF bis-saħħa ta’ proċedura li trid tiġi zviluppata | |

| | | | | Frekwenza annwali | Frekwenza annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | 1 -Rapporti jew PV ta’ kontroll dwar kull missjoni arkivjata mad-dipartiment imħallat tat-taxxi/tad-dwana | Tidħil ta’ informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultati tal-kontroll |

| | | | | 2 -Rapport annwali trażmess lis-CDF permezz tal-ICEF | |

| | | | | 3 -Tidħil ta’ informazzjoni fl-SGBD mis- CDF | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Intrapriża tibgħat id-dikjarazzjoni dwar il-fiskalità (id-DSF) lid-dipartiment tat-taxxi/tad-dwana | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

| | | | | Id-dipartiment tat-taxxi/tad-dwana jibgħat rapport annwali lis-CDF permezz tal-ICEF | |

8.1.1 | It-trakkijiet u inġenji oħra tat-trasport tal-prodotti tal-foresti huma rreġistrati u elenkati sew. | 8.1.1.1:Logbook8.1.1.2:Formola ta’ informazzjoni teknika | Il-Ministeru responsabbli mid-difiża Il-Ministeru responsabbli mit-territorju | Il-Ġendarmerija/il-Pulizija tal-Fruntieri/id-Dwana | Metodoloġija: Preżentazzjoni tad-dokumenti għall-formalitajiet tat-triq | Entità responsbbli Il-Ġendarmerija/il-Pulizija tal-Fruntieri/id-Dwana Il-kontrol tal-verifika jsir mill-istess entitajiet f’punti ġeografiċi differenti (punti differenti ta’ kontroll |

| | 8.1.1.3:Assigurazzjoni8.1.1.4:liċenzja tat-trasport | Il-Ministeru tal-finanzi u tal-baġit | | | Metodoloġija Idem |

| | 8.1.1.5:Fil-każ tat- trasport tal-prodotti tal-foresti għall-esportazzjoni: awtorizzazzjoni tat- trasportatur | | | Frekwenza: f’kull punt tal-kontroll għal tagħbija (trakk) speċifikata | Frekwenza: f’kull punt tal-kontroll għal tagħbija (trakk) speċifikata |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | PV f’format stampat f’każ ta’ infrazzjoni | PV f’format stampat f’każ ta’ infrazzjoni |

| | | | | Rapporti skont proċedura li trid tiġi żviluppata | Rapporti skont proċedura li trid tiġi żviluppata |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Proċedura ta’ skambji ta’ informazzjoni li għandha tiġi żviluppata wara konsultazzjoni bejn id-dipartimenti konċernati | Proċedura ta’ skambji ta’ informazzjoni li għandha tiġi żviluppata wara konsultazzjoni bejn id-dipartimenti konċernati |

8.1.2 | Id-dokument ta’ trasport tal-injam u l-prodotti derivati għall-esportazzjoni huma konformi mar-regolamentazzjoni fis-seħħ. | 8.1.2.1:Mappa tar-rotta jew polza tat-tagħbija | Il-Ministeru tat-trasport | Il-Ġendarmerija/il-Pulizija tal-Fruntieri/id-Dwana/il-BARC/ l-EF | Metodoloġija: | Entità responsabbli: Il-Ġendarmerija/il-Pulizija tal-Fruntieri/id-Dwana/il-BARC (bureau d’affrètement routier centrafricain – aġenzija tal-ġarr tal-merkanzija bit-triq Afrikana Ċentrali)/ l-EF |

| | 8.1.2.2:awtorizzazzjoni tal-ispedizzjoni flimkien ma’: speċifikazzjonijiet, D15, dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni kummerċjali, fattura, ċertifikat ta’ oriġini | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti Il-Ministeru responsabbli mill-kummerċ | | Preżentazzjoni tad-dokumenti għall-formalitajiet tal-foresti u doganali qabel it-tluq u għall-formalitajeit tat-triq u fil-fruntieri | Metodoloġija: Preżentazzjoni tad-dokumenti ti u doganali qabel it-tluq u għall-formalitajiet tat-triq u fil-fruntieri |

| | | Il-Ministeru responsabbli mill-finanzi | | Frekwenza: mat-tluq u f’kull punt ta’ kontroll għal tagħbija (trakk) | Frekwenza: mat-tluq u f’kull punt ta’ kontroll għal tagħbija (trakk) speċifikata |

| | | | | Żamma tar-riżultat: PV f’format stampat f’każ ta’ infrazzjoni | Żamma tar-riżultat: PV f’format stampat f’każ ta’ infrazzjoni |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Verifika mill-uffiċjali tad-dipartiment tal-EF: jintbagħat rapport kull xahar lis-ICEF | Verifika mill-uffiċjali tad-dipartiment tal-EF: jintbagħat rapport kull xahar lil-ICEF |

| | | | | Uffiċjali ta’ dipartimenti oħra: proċedura ta’ skambju ta’ informazzjoni li trid tiġi żviluppata wara konsultazzjoni bejn id-dipartimenti konċernati | Uffiċjali ta’ dipartimenti oħra: proċedura ta’ skambju ta’ informazzjoni li trid tiġi żviluppata wara konsultazzjoni bejn id-dipartimenti konċernati |

8.1.3 | L-instrapriża timplimenta miżuri għall-applikazzjoni tal-projbizzjoni ta’ trasport ta’ persuni | 8.1.3.1:Regolament intern tal-intrapriża | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat reġjonali taż-żona, id-DGEF, il-BMIV | Metodoloġija: 1 -Verifika tar-reġistrazzjoni tal-projbizzjoni ta’ trasport ta’ persuni fir-regolament intern | Entità responsabbli L-ICEF |

| | 8.1.3.2:Memorandum. | | | 2 -Verifika li jintwera memorandum li jispeċifika din il-projbizzjoni u li dan jitwaħħal mat-trakkijiet tat-trasport tal-injam | Metodoloġija: Kontroll li saret il-verifika |

| | | | | 3 -Tħejjija ta’ rapport | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | 4 -Tintbagħat kopja tar-rapport lis-CDF għat-tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD u għall-arkivjar | |

| | | | | Frekwenza: annwali | Frekwenza: annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Rapport ta’ verifika arkivjat u tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Fluss: Rapporti lill-ICEF/is-CDF | Fluss: L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

8.2.1 | Iz-zkuk prinċipali ta’ siġar mhux imqaxxra u l-biċċiet li jaqgħu mis-siġar imwaqqa’ jiġu mmarkati skont ir-rekwiżiti regolamentarji | 8.2.1.1:Rapport tal-missjonijiet ta’ kontroll tad-dipartiment tal-foresti | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat reġjonali (id-DR), id-DGEFCP, il-BMIV | Metodoloġija: 1 -Verifika perjodika tad-direttorat reġjonali taż-żona, tal-BMIV, u tad-DGEFCP | Entità responsabbli: L-ICEF |

| | | | | 2 -Żjara fl-uffiċċju fuq is-sit tax-xogħol u fiż-żoni tal-foresti | Metodoloġija: |

| | | | | 3 -Verifika tal-immarkar tal-biċċiet tal-injam | Verifika tal-informazzjoni fl-SGBD mis-CDF u informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-verifika |

| | | | | 4 -Tħejjija ta’ rapport | Kontroll tal-verifika tal-entitajiet differenti abbażi ta’ teħid ta’ kampjuni |

| | | | | Frekwenza: kull tliet xhur | Frekwenza: kull tliet xhur |

| | | | | Żamma tar-riżultat: DRrapport ta’ kontroll trażmess lid-DGSR b’kopja ċertifikata lill-ICEFBMIVrapport ta’ kontroll trażmess lis-segretarjat b’kopji ċertifikati lill-ICEFDGEFrapport ta’ kontroll trażmess lid-DG b’kopja ċertfikata lill-ICEF/is-CDF | Żamma tar-riżultat: |

8.2.2 | Fl-livell ta’ żoni ta’ foresti, il-biċċiet tal-injam huma mmarkati skont ir-regoli fis-seħħ | 8.2.2.1:Rapport tal-missjonijiet ta’ kontroll tad-dipartiment tal-foresti | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat reġjonali taż-żona | Metodoloġija: | Entità responsabbli: |

| | | | Id-DGEFCP | Verifika ta’ konformità mas-sistema nazzjonali ta’ traċċabbiltà(l-SNT) | |

| | | | Il-BMIV | 1 -Verifika perjodika tad-direttorat reġjonali taż-żona, tal-BMIV, u tad-DGEFCP | |

| | | | | 2.Żjara fl-uffiċċju tas-siti tal-foresti | Metodoloġija: |

| | | | | 3 -Verifika tal-immarkar tal- biċċiet tal-injam | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | 4 -Tħejjija ta’ rapport | PV ta’ kontroll |

| | | | | L-ICEF/is-CDF: eżaminazzjoni dokumentarja, informazzjoni fl-SGBD u arkivjar | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Riċezzjoni tar-rapporti ta’ verifika tat-tliet entitajiet preċedenti | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT Jintbagħat PV lill-ICEF/is-CDF |

| | | | | Trażmissjoni lill-ICEF/is-CDF għat-tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD | |

8.2.3 | Id-dokumenti tat-trasport taz-zkuk jimtlew qabel il-ħruġ mis-sit tax-xogħol | 8.2.3.1:mappa tar-rotta (imsejħa wkoll nota tal-kunsinna jew nota tal-evakwazzjoni) | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat ġenerali | Metodoloġija: | Entità responsabbli: L-Ipettorat ċentrali fil-qasasm tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd |

| | | | | NB: fl-2010, dan il-kontroll mhux sistematiku u kważi ma jeżistix, id-DGEF għandha tiżviluppa proċedura għal dan | Metodoloġija: |

| | | | | Frekwenza: | |

| | | | | Żamma tar-riultat: | Żamma tar-riultat: |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

8.2.4 | Id-dokumenti tat-trasport taz-zkuk prinċipali ta’ siġar mhux imqaxxra u l-pakketti jimtlew qabel il-ħruġ miż-żona taz-zkuk prinċipali ta’ siġar mhux imqaxxra u mill-impjant tal-ipproċessar | 8.2.4.1:mappa tar-rotta (imsejħħa wkoll nota tal-kunsinna jew nota tal-evakwazzjoni) | Il_Ministeru responsabbli mill-foresti/il-Ministeru tal-finanzi | | Metodoloġija: 1 -Kontroll fiżiku fuq il-post mid-dwana (il-BIVAC) wara kull riċezzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tal-intrapriża | Entità responsabbli: Id-Direttorat ġenerali tad-dwana u tat-taxxa indiretta (id-DGDDI) L-ICEF |

| | | | | 2 -Twaqqif tal-ispeċifikazzjonijiet mis-sistema awtorizzata (il-BIVAC), ħruġ tad-dokumenti l-oħra meħtieġa: vattestazzjoni ta’ verifika, DEC, eċċ. | Metodoloġija: Id-DGDDI: kontroll tal-verifika mid-dwana wara dikjarazzjoni għad-dwana |

| | | | | | L-ICEF |

| | | | | Frekwenza: ma’ kull dikjarazzjoni | Frekwenza: ma kull dikjarazzjoni |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat |

| | | | | 1 -Speċifikazzjonijiet fid-dejtabejż mis-sistema awtorizzata (il-BIVAC) | 1 -Reġistrazzjoni f’SYDONIA2 -Arkivjar manwali |

| | | | | 2 -Arkivjar manwali | 3 -Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | 3 -Informazzjoni fl-SGBD | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | 1 -L-intrapriża lis-sistema awtorizzata (il-BIVAC) | 1 -Id-DGDDI lis-CDF permezz tal-ICEF skont proċedura li trid tiġi żviluppata |

| | | | | 2 -Is-sistema awtorizzata (il-BIVAC) lis-CDF permezz tal-ICEF skont proċedura li trid tiġi żviluppata | 2 -L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

9.1.1 | Il-kwoti tal-partijiet allokati fil-baġit tal-muniċipalitajiet jitħallsu regolarment mill-intrapriża. | 9.1.1.1:Irċevuta tal-ħlas tal-ordnijiet tal-introjtu | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | L-Ispettur ċnetrali/Amministrazzjoni u finanzi (MEFCP) | Metodoloġija: | Entità responsabbli: L-ICEF |

| | | | | Tintbagħat kopja tal-ordnijiet tal-introjtu mid-DGEF lis-CDF | Metodoloġija: |

| | 9.1.1.2:awtorizzazzjoni amministrattiva fi stadji ta’ ħlas | | | Tintbagħat sistematikament kopja tal-irċevuti tal-ħlas lis-CDF permezz tal-ICEF għall-arkivjar u tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD | Verifika tat-tidħil tal-informazzjoni mis-CDF Verifika tal-konformità tal-irċevuti mal-ordnijiet tal-introjtu korrispondenti |

| | | | | | Frekwenza: kull xahar |

| | | | | Tidħil tar-riżultat tal-kontroll | Frekwenza: kull xahar |

| | | | | Żamma tar-riżultat | Żamma tar-riultat |

| | | | | Arkivjar tal-ordnijiet tal-introjtu u tal-kopji tal-irċevuti mis-CDF wara tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | Id-DGEF lis-CDF L-Intrapriża lill-ICEF/is-CDF | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

9.1.2 | L-azzjonijiet soċjali pprogrammati mill-intrapriża li jidhru fil-PAO u l-PG jew fil-ftehimiet proviżorji jitwettqu. | 9.1.2.1:PAO validat mid-dipartiment tal-foresti (kull PAO jinkludi deskrizzjoni tal-attivitajiet soċjali mwettqa fis-sena preċedenti) | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat ġenerali tal-ilmijiet u l-foresti (id-DGEFCP) | Metodoloġija: 1 -Eżaminazjzoni dokumentarja,. minn kumitat imwaqqaf għal dan il-għan, tal-PG u tal-PAO sottomessi mill-kumpanija fil-qafas tas-sistema ta’ annotazzjoni tal-MEFCP | Entità responsabbli L-Ispettorat ċentrali fil-qasam tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd (l-ICEF) |

| | | | | 2 -Valutazzjoni tar-rapport soċjali tal-intrapriża | |

| | 9.1.2.2:ftehim proviżorju ffirmat mill-intrapriża u l-Ministru responsabbli mill-foresti | | | 3 -Ittra ta’ approvazzjoni jekk is-sottomissjoni hija sodisfaċenti | Metodoloġija: Verifika tal-eżistenza tal-ittra ta’ approvazzjoni tal-PG u l-PAO u tal-PV tal-laqgħa |

| | | | | Frekwenza: annwali | Frekwenza: annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | | | | Arkivjar tal-ittra ta’ approvazzjoni tal-PAO fl-SGBD mid-DGEF u f’format stampat fl-arkivji | Tidħil tal-informazzjoni fl-SGBD li l-punt ġie verifikat |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | 1 -Tintbagħat ittra ta’ approvazzjoni mid-DGEF lill-kumpanija, lill-ICEF/is-CDF, id-DGSR u l-PV tal-laqgħa flimkien mal-annotazzjoni lill-ICEF | Mill-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

9.2.1 | L-impenji li tieħu l-intrapriża fil-PG, l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodotti, il-PAO jew il-ftehim proviżorju biex tikkonribwixxi għall-ġlieda kontra l-kaċċa u s-sajd illegali u l-operat illegali tal-foresti fit-territorju tal-attivitajiet tagħha jiġu rispettati. | 9.2.1.1:Rapporti ta’ kontroll tas-sit tax-xogħol mid-dipartiment | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat ġenerali tal-ilmijiet u l-foresti (id-DGEFCP) Id-Direttorat reġjonali | Metodoloġija: Il-verifika ta’ dan il-punt ma ssirx fl-2010, huwa importanti li din tiġi integrata f’manwal ta’ proċeduri tal-verifika li ser jiġi żviluppat mid-DGEF | Entità responsabbli; L-Ispettorat ċentrali fil-qasam tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd (l-ICEF) |

| | 9.2.1.2:Rapporti mill-intrapriża tal-kampanji ta’ informazzjoni, ta’ edukazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni. | | | | Metodoloġija: |

| | 9.2.1.3:PAO validata mid-dipartiment tal-foresti | | | Frekwenza: | Frekwenza: |

| | | | | Żamma tar-riżultat: | Żamma tar-riżultat: |

| | 9.2.1.4:Regolament intern | | | Fluss: | Fluss: |

10.1.1 | L-intrapriża (u fil-każ ta’ pjantaġġuni privati, l-individwu jew l-organizzazzjoni) tiżgura li s-subkontrattanti u l-fornituri kollha tagħħa għandhom awtorizzazzjoni biex iwettqu l-attivitajiet tagħhom | 10.1.1.1:Awtorizzazzjoni tal-professjoni valida | Il-Ministeru responsabbli mill-kummerċ | Id-dipartiment tal-formalitajiet (il-punt ta’ waqfa waħda) | Metodoloġija: 1 -Kull intrapriża tibgħat lista tas-subkuntrattanti tagħha lis-CDF2 -Verifika mill-Ministeru tal-kummerċ (servizz ta’ waqfa waħda) tal-awtorizzazzjonijiet tagħhom | Entità responsabbli: L-ICEF |

| | 10.1.1.2:Kuntratti ta’ sottokuntratturi rreġistrati | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Iċ-Ċentru ta’ dejta tal-foresti (is-CDF) | Informazzjoni fl-SGBD | Metodoloġija: Verifika tat-tidħil tad-dejta |

| | | | | | Informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultat tal-kontroll dwar dan il-punt |

| | | | | Frekwenza: Kontinwa, skont l-evoluzzjoni tal-lista ta’ kull fornitur | Frekwenza: wara kull aġġornament mis-CDF |

| | | | | Żamma tar-riżultat | Żamma tar-riżultat |

| | | | | Informazzjoni fl-SGBD | Informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | L-intrapriża lis-CDF | |

| | | | | Is-CDF lin-negozju (il-punt ta’ waqfa waħda) | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

| | | | | In-negozju lis-CDF | |

10.2.1 | L-intrapriża (u fil-każ tal-pjantaġġjuni privati, l-individwu jew l-organizzazzjoniċ) tħallas il-pagament għall-faċilità prevista fil-kuntratt | 10.2.1.1:Fatturi | Il-Ministeru responsabbli mill-foresti | Id-Direttorat tal-affarijiet legali u tal-litigazzjoni fil-Ministeru responsabbli mill-foresti (id-DAJC) | Metodoloġija: 1 -Verifika mal-iskrivani tal-qorti dwar in-nuqqas ta’ litigazzjoni għaddejja rigward il-pagament tal-faċilitajiet | Entità responsabbli: L-ICEF |

| | 10.2.1.2:Dokument ta’ trasferiment jew ċekk jew irċevuta li jivverifikaw il-ħlas li jikkorrispondi għall-fatturi | | | 2 -Tħejjija ta’ rapport u reġistrazzjoni fir-reġistru tal-infrazzjonijiet jekk ikun il-każ3 -Jintbagħat ir-rapport lill-ICEF/is-CDF | Metodoloġija: Kontroll li r-reġistru tal-infrazzjonijiet jinżamm aġġornat regolarment Kontroll tal-informazzjoni fl-SGBD |

| | | | | Frekwenza: annwali | Frekwenza: annwali |

| | | | | Żamma tar-riżultati: | Żamma tar-riżultati: |

| | | | | Rapport anwali | Informazzjoni fl-SGBD dwar ir-riżultati ta’ dan il-punt ta’ kontroll |

| | | | | Reġistrazzjoni fir-reġistru tal-infrazzjonijiet tal-Ministeru responsabbli mill-foresti | |

| | | | | Informazzjoni fl-SGBD | |

| | | | | Fluss: | Fluss: |

| | | | | L-iskrivani tal-qorti lid-DAJC Id-DAJC lill-ICEF/is-CDF | L-ICEF lill-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT |

2.3. Għarfien tat-tagħmir għal ċertifikazzjoni tal-forestrija

Bħalissa ma teżisti l-ebda intrapriża li għandha ċertifikazzjoni tal-forestrija privata fir-RĊA.

L-SVL jkollu jqis il-konnessjoni bejn is-sistemi ta’ ċertifikazzjoni privata u l-SVL u jippromwovi s-sinerġiji, b’mod partikolari sabiex jiġu evitati kontrolli ripetuti. F’dan il-qafas, l-għarfien taċ-ċertifikati privati ta’ legalità u ta’ ġestjoni sostenibbli ser isir mill-Ministeru tal-Foresti wara l-kontroll tar-riżultati tal-verifika ta’ ċertifikazzjoni privata mill-ICEF. Ir-riżultati tal-verifika ta’ ċertifikazzjoni privata għandhom jintbagħtu lil ICEF. Il-Ministeru responsabbli mill-foresti ser jistabbilixxi test regolamentari sabiex jiċċara l-fluss tal-informazzjoni dwar iċ-ċertifikazzjoni.

2.4. Każ ta’ nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti legali

Fil-qafas tas-SVL, il-każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità għandhom jiġu ttrattati skont id-dispożizzjonjiet legali u regolamentarji fis-seħħ fir-RĊA.

Fil-qafas tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT, manwal ta’ proċeduri dwar il-ġestjoni tan-nuqqas ta’ konformità u dwar is-sanzjonijiet għat-tisħiħ tas-sistema ta’ kontroll għandu jiġi żviluppat matul il-fażi tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, qabel ma tingħata l-ewwel awtorizzazzjoni FLEGT mir-RĊA.

3. SISTEMA TA’ TRAĊĊABBILTÀ TAL-INJAM U KONTROLL TAL-KATINA TAL-PROVVISTA

3.1. Rekwiżiti operattivi ta’ traċċabbiltà

Bħalissa ma teżisti l-ebda sistema nazzjonali ta’ traċċabbiltà. Madankollu, jeżistu sistemi żviluppati internament minn kull kumpanija tal-forestrija. Id-dokumenti tat-trasport għall-esportazzjoni huma stabbiliti mil-liġi iżda, fuq livell nazzjonali u fis-siti tax-xogħol, m’hemm l-ebda test regolamentari fis-seħħ fl-2010. Għaldaqstant, matul il-perjodu tal-implimentazzjoni u qabel ma tingħata l-ewwel awtorizzazzjoni, test regolamentari għandu jispeċifika d-dispożizzjonijiet relatati mas-sistema nazzjonali ta’ traċċabbiltà, mat-trasport tal-injam u tal-prodotti derivati.

Il-ġestjoni tal-katina ta’ traċċabbiltà għandha ssir permezz tat-twaqqif ta’ sistema nazzjonali ta’ traċċabbiltà (l-SNT), fejn id-dejta tiġi ċentralizzata fil-livell ta’ sistema ta’ ġestjoni ta’ dejtabejż (l-SGBD) amministrata miċ-ċentru ta’ dejta tal-foresti (li bħala istituzzjoni jiddependi mill-ICEF), li se tingħata mill-intrapriżi tal-foresti u s-sistema responsabbli mill-iżgurar tal-irċevuti doganali (fil-mument il-BIVAC). Għandha tiġi adottata sistema nazzjonali ta’ diġitizzazzjoni sabiex kull prodott ikun kodifikat.

Diversi korpi għandhom jipparteċipaw fis-sistema ta’ traċċabbiltà. Dawn il-korpi huma:

- l-intrapriżi li huma responsabbli għall-attivitajiet kollha mill-inventarju tal-operat sal-esportazzjoni tal-injam mhux maħdum u dak ipproċessat;

- il-Ministeru tal-Ilmijiet u l-Foresti li jiżgura l-verifika u l-kontroll tal-verifika tas-servizzi ta’ operat u ta’ pproċessar matul il-katina kollha tal-provvista permezz tad-dipartimenti ċentralizzati tiegħu (id-DGEF, id-DGSR, l-ICEF u s-CDF u l-BMIV);

- is-sistema responsabbli mill-iżgurar tal-irċevuti doganali (fil-mument il-BIVAC) li tiżgura l-verifika tal-ispeċifikazzjonijiet, l-identifikazzjoni tal-ispeċijiet, id-determinazzjoni tal-volumi Din tiżgura wkoll il-ħruġ tad-dikjarazzjoni tal-importazzjoni kummerċjali għall-injam impurtat għall-ipproċessar;

- il-Ministeru tal-Kummerċ li huwa responsabbli li jiffirma d-dikjarazzjoni tal-importazzjoni kummerċjali (id-DIC) għall-injam impurtat għall-ipproċessar u d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni kummerċjali (id-DEC);

- il-Ministeru tal-Finanzi permezz tad-dipartimenti ċentralizzati u deċentralizzati tad-dwana li jiżguraw il-verifika tal-approvazzjoni doganali, il-ħruġ tal-irċevuti għad-dazji u t-taxxi mħallsa u r-reġistrazzjoni fil-każ tal-injam in tranżitu;

- l-ispetturi fil-fruntieri tal-Ministeru għall-Ilmijiet u l-Foresti li jikkontrollaw id-dokumenti ta’ trasport.

3.1.1. Każ ta’ injam u prodotti derivati maħruġa mill-PEA u mill-pjantaġġuni

It-tabella li ġejja tippreżenta l-prinċipji u r-rekwiżiti tal-katina ta’ traċċabbiltà għall-injam u l-prodotti derivati maħruġa mill-PEA. Ir-rekwiżiti speċifiċi fil-pjantaġġuni tal-foresti huma speċifikati wkoll.

It-tabella li ġejja tippreżenta r-rekwiżiti tal-katina ta’ traċċabbiltà:

Kolonna 1 : tiddiskrivi l-istadji tal-katina tal-provvista,

Kolonna 2 : tiddiskrivi r-reponsabbiltajiet u l-attivitajiet ta’ kull attur,

Kolonna 3 : tiddiskrivi d-dejta utli u l-mod kif tinġabar,

Kolonna 4 : tispeċifika l-istrutturi ta’ verifika u l-metodoloġija użata għal kull struttura biex tiġi validata jew rikonċiljata d-dejta.

Dawn il-prinċipji u r-rekwiżiti eventwalment għandhom jiġu aġġustati mal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, mingħajr ma dawn l-aġġustamenti ma jnaqqsu mill-kwalità tal-katina ta’ traċċabbiltà.

INVENTARJU

Stadju jew katina tal-provvista | Responsabbiltà u attivitajiet | Dejta utli u mod tal-ġbir | Verifika |

Validazzjoni | Rikonċiljazzjoni |

INVENTARJU TAL-OPERAT | Responsabbli: INTRAPRIŻA AttivitajietImmarkar tas-sit tal-qtugħBini ta’ passaġġi fil-forestaKejl tas-siġarPożizzjonamenti u kartografija tas-siġarInnumerar u mmarkar tas-siġarNB: Għall-pjantaġġuni(a)pjan sempliċi ta’ ġestjoni għandu jiġi żviluppat għal pjantaġġuni b'erja ta’ aktar minn 50ha;(b)għall-pjantaġġuni b’erja ta’ anqas minn 50 ha, rapport ta’ operat u kartografija simplifikata (lokalizzazzjoni fuq mappa topografika) għandha tiġi ppreżentata lid-DIAF;(ċ)l-informazzjoni li ġejja madankollu għandha tiġi sottomessa għall-pjantaġġuni b’erja ta’ aktar minn 50 ha: (i) l-età tas-siġar, (ii) l-għoli medju tas-siġar, (iii) lokalizzazzjoni GPS, (iv) erja, (v) kartografija simplifikata bi tqassim magħmula fuq l-art, (vi) numru ta’ piedi, vii) klassi taċ-ċirkonferenza jew dijametru;(d)l-immarkar sistematiku tal-piedi mhux obbligatorju;(e)Id-DIAF toħroġ permess ta’ operat. | Dokument ta’ dikjarazzjoni:Pjan annwali ta’ operat (PAO)Dejta:Numru tal-permessNumru tal-unità tal-foresta tal-ġestjoni (UFG) PEA jew pjantaġġunNumru tas-sit annwali tal-qtugħ (AAC)Numru tal-inventarjuIsem tal-ispeċiDMA (dijametru minimu speċifikat fil-pjan ’ta' żvilupp)Pożizzjonament UTM (Universal Transverse Mercator).Fluss:Informazzjoni fl-SGBD (format elettroniku li għandu jiġi inklużż fil-Volum 3 tal-istandards tal-iżvilupp) | Metodoloġija:Il-koordinazzjoni tas-sitt entitajiet li ġejjin hija żgurata mill-ICEF:1.Id-Direttorat tal-inventarji u tal-iżvilupp tal-foresti (id-DIAF):Konformità tad-dejta fl-inventarju mqabbla mal-PAO preċedentiVerifika tal-kartografija tal-AAC2.Id-Direttorat reġjonali:Verifika tan-netwerks ta’ toroq sekondarji għall-aċċess u kartografija taż-żonaTrażmissjoni tar-rapporti lid-DGSR3.Id-Direttorat ġenerali tas-servizzi reġjonali (id-DGSR):Verifika tal-attivitajiet mid-Direttorati ReġjonaliTrażmissjoni tal-informazzjoni dwar l-operat lid- DGEF.4.Id-Direttorat tal-impriżi u tal-industriji tal-foresti (id-DEIF):Kontroll tal-verifika tan-netwerks ta’ toroq sekondarji tal-aċċess u kartografija taż-żonaTrażmissjoni tad-dejta lis-CDF5.Id-Direttorat Ġenerali ta-Ilmijiet u tal-Foresti (id-DGEF):Verifika u validazzjoni tar-rapporti tad-DGSR, id-DIAF u d-DEIIFTrażmissjoni tad-dejta lis-CDFTrażmissjoni tar-rapporti lill-ICEF6.Iċ-Ċentru tad-dejta tal-foresti (is-CDF):Kumpilazzjoni tad-dejta fil-livell tal-MEFCP | |

OPERAT

Stadju jew katina tal-provvista | Responsabbiltà u attivitajiet | Dejta utli u mod tal-ġbir | Verifika |

Validazzjoni | Rikonċiljazzjoni |

TWAQQIGĦ | Responsabbli: INTRAPRIŻA Attivitajiet:Għażla u qtugħ tas-siġarImmarkar tan-numru tat-twaqqigħ fuq il-biċċiet tal-injam li jaqgħu mis-siġar u l-biċċa tas-siġra li tibqa’ fl-art wara l-qtugħTqegħid tan-numri tal-inventarju fuq il-biċċiet tal-injam li jaqgħu mis-siġarImmarkar tal-biċċiet li jaqgħu mis-siġarReġistrazzjoni u ħżin tad-dejtaNB: għall-pjantaġġuni ta’ aktar minn 50ha:Il-qtugħ isir kull sit.Iz-zkuk kollha jiġu mmarkati.Użu tar-reġistru tas-sit tax-xogħol. | Dokument ta’ dikjarazzjoni:Reġistru tas-sit tax-xogħol (stampat u/jew elettroniku)Movimenti tal-injamDejta:Numru tal-permessNumru tal-UFG (PEA jew pjantaġġun)Numru tal-AACNumru tal-inventarjuNumru tat-twaqqigħSpeċiDimensjonijiet u volum tas-siġra mwaqqa’F’dokument mehmuż, l-aġġornament kartografiku taż-żona tal-operatDMAPożizzjonament UTM.Fluss:Sottomissjoni tar-reġistri tas-sit tax-xogħol u movimenti tal-injam mill-kumpanija lid-DGEFCPTrażmissjoni mill-kumpanija tad-dejta tal-operat lis-CDF biex tiġi inkluża fl-SGBD. | Metodoloġija:Id-Direttorat reġjonali tal-ilmijiet u l-forestiVerifika:Reġistru tas-sit tax-xogħolNoti tal-evakwazzjoniVerifika fuq il-post ta:pożizzjonijiet tas-siġar imwaqqa’, limiti tal-AACDMATrażmissjoni ta’ rapporti ta’ verifika lid-DGSR.Il-brigata mħallta tal-kontroll (il-BMC):Kontroll tal-verifika:Reġistru tas-sit tax-xogħolNoti tal-evakwazzjoniRispett tal-limiti tal-AACRispett tad-DMAMaterjalizzazzjoni tal-limiti tal-UFG, il-pjantaġġuni u l-AACRendikonti tal-infrazzjonijietTrażmissjoni tar-rapporti lid-direttorat tal-litigazzjoniTrażmissjoni tar-rapporti ta’ kontroll lill-ICEF.NB: Għall-verifika fil-pjantaġġuni:Rikonċiljazzjoni mid-DGEF tal-volumi mwaqqa’ u tal-volumi ddikjarati fl-inventarju mill-operatur għall-istess biċċa art. L-ebda traċċabbiltà individwali sal-biċċiet tal-injam. | Is-CDF:Responsabbli li jissorvelja r-rikonċiljazzjoni fil-livell tal-SGBD bejn (i) l-informazzjoni disponibbli fil-livell tal-inventarji tal-operat u (ii) l-informazzjoni disponibbli fil-livell tat-twaqqigħ (operat).L-informazzjoni li trid tiġi rikonċiljata f’dan l-istadju tal-anqas għandha tinkludi:1.Għal kull siġra mwaqqa’(a)in-numru tal-inventarju ddikjarat fil-pjan ta’ żvilupp fil-konfront ta’ dan l-istess numru ddikjarat fir-reġistru tas-sit tax-xogħol;(b)il-pożizzjoni tas-siġra ddikjarata fil-pjan tal-żvilupp fil-konfront tal-pożizzjoni tas-siġra mwaqqa' ddikjarata fir-reġistru tas-sit tax-xogħol;(ċ)l-ispeċi tas-siġra ddikjarata fil-pjan ta’ żvilupp imqabbla mal-ispeċi tas-siġra mwaqqa’.2.Kull unità ta’ ġestjoni: (i) AAC tal-PEA u (ii) tal-pjantaġġuni tal-foresti:(a)in-numru ta’ siġar li jistgħu jintużaw għal kull speċi ddikjarata fl-inventarju tal-operat imqabbel man-numru ta’ siġar għal kull speċi mwaqqa’;(b)il-volum għal kull speċi ddikjarata fl-inventarju tal-operat imqabbel mal-volum għal kull speċi mwaqqa’;(ċ)in-numri tal-inventarju tas-siġar imwaqqgħin iddikjarati fir-reġistri tas-siti tax-xogħol imqabbla man-numri kollha tas-siġar li jistgħu jintużaw iddikjarati fl-inventarju tal-operat |

TRASPORT U PREPARAZZJONI FIL-FORESTA | Responsabbli: INTRAPRIŻA Attivitajiet:L-ewwel għażlaL-ewwel kubaġġ taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxraImmarkar u nnumerar tal-biċċiet tal-injamTqattigħ taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra għat-trasportJitniżżlu n-numri tal-inventarju fil-fajls. | Dokument ta’ dikjarazzjoni:Rapport ta’ trasport ta’ kuljumDokumenti tat-trasportL-ispeċifikazzjonijiet taż-żona tal-foresta (reġistru tas-sit tax-xogħol)Nota ta’ trasport bejn il-foresti:DejtaNumru tal-permessNumru tal-UFG (PEA jew pjantaġġun)Numru tal-AACSpeċiNumru ta’ piediNumru ta’ siġar li twaqqgħuNumru tal-biċċiet tal-injamDeskrizzjoni tal-immarkar tal-forestrijaDimensjonijiet u volumi tal-biċċiet tal-injam.Fluss:Preżentazzjoni tar-reġistri tas-siti tax-xogħol u l-movimenti tal-injam mill-kumpanija lid-DGEFCPTrażmissjoni mill-kumpanija tad-dejta tal-operat lis-CDF biex dawn jiddaħħlu fid-dejtabejż. | Metodoloġija:Id-DEIF u d-Direttorat reġjonali tal-iilmijiet u l-foresti:Verifika:Reġistru tas-sit tax-xogħolNoti tal-evakwazzjoniId-DMA.Trażmissjoni ta’ rapporti ta’ verifika lid-DGEFCP. | Is-CDF:Responsabbli mis-sorveljanza tar-rikonċiljazzjoni fil-livell tal-SGBD bejn (i) l-informazzjoni disponibbli fil-livell tad-dejta tal-produzzjoni u (ii) l-informazzjoni miġbura fis-settur upstream.L-informazzjoni li trid tiġi rikonċiljata f’dan l-istadju trid tal-anqas tinkludi:1.Għal kull siġra mwaqqa’:(a)in-numri tal-biċċiet tal-injam (zkuk żgħar) imqabbla man-numru tal-biċċa prinċipali ddikjarat fir-reġistru tas-sit tax-xogħol;(b)l-ispeċi tal-biċċiet tal-injam imqabbla mal-ispeċi tal-biċċa l-prinċipali ddikjarata fir-reġistru tas-sit tax-xogħol;(ċ)it-tul f’daqqa tal-biċċiet tal-injam imqabbel mat-tul totali tal-biċċa prinċipali;(d)id-dijametri ta’ kull biċċa tal-injam imqabbla mad-dijametri taz-zokk prinċipali;(e)id-data tal-operat li tidher fuq ir-reġistru tas-sit tax-xogħol imqabbla mad-dati tal-validità tal-AAC. |

PREPARAZZJONI TAZ-ZKUK PRINĊIPALI GĦALL-ESPORTAZZJONI | Responsabbli: INTRAPRIŻA Attivitajiet:Għażla tal-biċċiet tal-injamTqassim f’żoni għal kull speċi bil-kuntratt jew mingħajr kuntrattTqattigħKubaġġ tal-biċċiet tal-injam (dijametru, tul, volum)Immarkar u nnumerar tal-biċċiet tal-injam.Responsabbli: Servizz awtorizzat mid-dipartiment Attivitajiet:Żamma ta’ pjanċi/bar codes. | Dokument ta’ dikjarazzjoni:Reġistru taż-żonaElenku tad-dħulSpeċifikazzjonijiet tal-preparazzjoniPunti speċifiċiDejtaNumru tal-PEA jew tal-pjantaġġunNumru ta’ twaqqigħDimensjonijiet taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxraSpeċiNumru ta’ biċċiet tal-injamNumru tal-kuntrattIsem tal-klijentPlakkaFluss:Trażmissjoni tad-dokumenti tal-movimenti tal-injam mill-kumpanija lis-CDFĦruġ tal-ordnijiet tad-dħul mid-DGEFCP u trażmissjoni tar-rapporti lis-CDFTrażmissjoni ta’ rapport mill-BMC lill-ICEF | Metodoloġija:Id-DEIF u d-Direttorat reġjonali tal-ilmijiet u l-foresti:Verifika:Id-DMALista tal-ispeċijiet awtorizzatiRendikonti tal-infrazzjonijiet jekk ikunu meħtieġaTrażmissjoni tar-rapport ta’ verifika lid-DGEFC.Il-Brigata Mħallta tal-kontroll (il-BMC):Kontroll tal-pjanċiRendikonti tal-infrazzjonijiet jekk ikunu meħtieġaTrażmissjoni tar-rapporti tal-kontroll lill-ICEFId-DGEFCPVerifika tad-dejta marbuta mal-produzzjoni | Is-CDF:Responsabbli mis-sorveljanza tar-rikonċiljazzjoni fil-livell tal-SGBD bejn (i) l-informazzjoni disponibbli fil-livell tal-movimenti tal-injam u (ii) l-informazzjoni disponibbli fis-settur upstreamL-informazzjoni li trid tiġi rikonċiljata f’dan l-istadju trid tal-anqas tinkludi:1.Għal kull zokk prinċipali:(a)in-numru taż-żokk prinċipali ddikjarat fir-reġistru tas-sit tax-xogħol imqabbel man-numru taz-zokk prinċipali ddikjarat fl-elenku tad-dħul fiż-żona taz-zkuk priċnipali;(b)l-ispeċi taz-zokk prinċipali ddikjarata fir-reġistru tas-sit tax-xogħol imqabbla mal-ispeċi taz-zokk prinċipali ddikjarata fl-elenku tad-dħul fiż-żona taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra;(ċ)id-dimensjonijiet taz-zokk prinċipali ddikjarati fir-reġistru tas-sit tax-xogħol imqabbla mad-dimensjonijiet taz-zokk prinċipali ddikjarati fl-elenku tad-dħul fiż-żona taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra.2.Għal kull tagħbija ta’ trakk(a)in-numri taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra ddikjarati fuq in-nota tat-trasport bejn il-foresti mqabbla man-numri taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra ddikjarati fir-reġistri tas-sit tax-xogħol;(b)l-ispeċijiet taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra ddikjarati fuq in-nota tat-trasport bejn il-foresti mqabbla mal-ispeċijiet taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra ddikjarati fir-reġistri tas-sit tax-xogħol;(ċ)id-dimensjonijiet taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra ddikjarati fuq in-nota tat-trasport bejn il-foresti mqabbla mad-dimensjonijiet taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra ddikjarati fir-reġistri tas-sit tax-xogħol;(d)id-dati tan-noti tat-trasport bejn il-foresti mqabbla mad-dati fl-elenku tad-dħul tas-sit tax-xogħol.3.Għal kull fajl ta’ moviment ta’ kull xahar:(a)il-volumi għal kull speċi ddikjarati fil-fajl imqabbla mal-volumi ddikjarati fir-reġistri tas-sit tax-xogħol fl-istess perjodu.4.Għal kull ordni tad-dħul tad-DGEFCP:(a)l-ammonti dovuti għal kull speċi kkalkulati mill-SGBD imqabbla mal-ammonti korrispondenti ppreżentati fuq l-ordnijiet tad-dħul tad-DGEFCP. |

PREPARAZZJONI GĦALL-IPPROĊESSAR TAZ-ZKUK PRINĊIPALI (ZKUK) | Responsabbli: INTRAPRIŻA Arrivitajiet:Qtugħ fi zkuk żgħarKejl, kubaġġ tal-biċċiet tal-injamImmarkar u nnumerar tal-biċċiet tal-injamTidħil tal-ispeċi tal-biċċiet tal-injam. | Dokument ta’ dikjarazzjoni:Dokument tal-ħażna taż-żona "impajnt fejn jisserraw l-injam/post tal-ipproċessar"Informazzjoni:SpeċiNumri tal-biċċiet tal-injamDimensjonijiet u volumi tal-biċċiet tal-injamFluss:Rapport ta’ preparazzjoni trażmess lis-CDF | Metodoloġija:Id-Direttorat reġjonali tal-ilmijiet u l-foresti:Verifika tad-dokumenti tal-ħażniet | Is-CDF:Responsabbli mis-sorveljanza tar-rikonċiljazzjoni fil-livell tal-SGBD bejn (i) l-informazzjoni disponibbli fil-livell tad-dejta tal-ipproċessar u (ii) l-informazzjoni miġbura mis-settur upstream.L-informazzjoni li trid tiġi rikonċiljata f’dan l-istadju għandha tal-anqas tinkludi:1.Għal kull zokk prinċipali:(a)il-karatteristiċi (numru, speċi, dimensjonijiet) li jidhru fuq id-dokument tal-ħażna tas-sit taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra mqabbla mal-istess karatteristiċi fuq l-elenku tad-dħul fis-sti;(b)l-ispeċi tal-biċċiet tal-injam imqabbla mal-ispeċi taz-zokk prinċipali oriġinali ddikjarata fuq id-dokument tal-ħażna;(ċ)it-tul flimkien tal-biċċiet tal-injam imqabbel mat-tul totali taz-zokk prinċipali.2.Kull xahar:(a)il-volumi għal kull speċi li tidħol fis-sit imqabbla mal-volumi għal kull speċi li tidħol fil-produzzjoni. |

IPPROĊESSAR

Stadju jew katina tal-provvista | Responsabbiltà u attivitajiet | Dejta utli u metodu tal-ġbir | Verifika |

Validazzjoni | Rikonċiljazzjoni |

IPPROĊESSAR TA’ ZKUK GĦALL-ESPORTAZZJONI | Responsabbli: INTRAPRIŻA Attivitajiet:Mad-dħul fl-impjant tal-ipproċessar:Tidħil tan-numri tal-biċċiet tal-injam/biċċiet tal-injam kbarTidħil tal-volumi tal-biċċiet tal-injam/biċċiet tal-injam kbar mad-dħul fl-impjant tal-ipproċessar skont in-numru u l-ispeċijiet.Mal-ħruġ mill-impjant tal-ipproċessar:Kejl u kubaġġ tal-pakketti tal-injam isserrat (jew prodotti pproċessati oħra)Numerar tal-pakketti skont il-kuntrattKalkolazzjoni tar-rendiment mill-isserrar.Responsabbli: Servizz awtorizzat mid-dipartiment Attivitajiet:Immarkar tal-prodotti pproċċessati (tikketti) | Dokument ta’ dikjarazzjoni:Rapport tal-produzzjoni:Dokument tad-dħul fil-fabbrika (impjant ta’ pproċessar)Dokument tal-użu taz-zokk prinċipali għall-isserrar jew ipproċessar ieħorDokument tal-ħażna tas-sit debitatInformazzjoni:Numri tal-biċċiet tal-injam kbarSpeċiVolum taz-zkuk isserrati – volum tal-biċċiet injam kbarRendiment mill-isserrarNumru tal-pakkettiNumru ta’ pakkettiDimensjonijiet tal-biċċiet u volumi tal-pakkettiIsem tal-kumpanijaPost tad-depożitu tal-ħażniet tal-prodotti pproċessatiFluss:Trażmissjoni tad-dokumenti tal-movimenti tal-injam isserrat mill-kumpanija lid-DGEFCPTrażmissjoni tar-rapporti tal-BMC, id-DR u d-DEIF lill-ICEF. | Metodoloġija:Id-Direttorat tal-impriżi u industriji tal-foresti (DEIF)/id-Direttorat reġjonali tal-ilmijiet u l-foresti: verifikadokument tal-ħażna tas-sit debitatSpeċifikazzjonijiet għall-esportazzjoniPjanċiRata tal-ipproċessarIl-BMC: Kontroll tal-verifika:Dokument tal-ħażna tas-sit debitatSpeċifikazzjonijietPjanċi mill-unità awtorizzata mid-dipartiment:rata tal-ipproċessarRendikonti tal-infrazzjonijiet jekk ikunu meħtieġaL-ICEF:Verifika tal-SGBD | Is-CDF:Responsabbli mis-sorveljanza tar-rikonċiljazzjoni fil-livell tal-SGBD bejn l-informazzjoni disponibbli fil-livell (i) tal-movimenti tal-injam u (ii) tal-istadji preċedenti fis-settur upstreamL-informazzjoni li trid tiġi rikonċiljata f’dan l-istadju għandha tal-anqas tinkludi:1.Għal kull biċċa injam kbira pproċessata:(a)il-karatteristiċi (numru, speċi, dimensjonijiet) tal-biċċiet tal-injam kbar ipproċessati (dokument tad-dħul fl-impjant tal-ipproċessar) imqabbla mal-istess informazzjoni fuq id-dokument tal-ħażna tas-sit.2.Għal kull tip ta’ prodott ipproċessat, skont l-ispeċi, kull xahar:(a)il-volumi tal-biċċiet injam kbar li jidħlu għall-produzzjoni mqabbla mal-volumi ta’ prodotti pproċessati (rendiment ta’ materjal);(b)il-volumi tal-prodotti pproċessati skont l-ispeċi ddikjarati fid-dokumenti tal-moviment tal-injam isserrat imqabbla mad-dokumenti tal-ħażna. |

IPPROĊESSAR GĦAS-SUQ LOKALI | Responsabbli: INTRAPRIŻA Attivitajiet:Mad-dħul fl-impjant tal-produzzjoni:Tidħil tan-numri tal-biċċiet injam kbarTidħil tal-volumi tal-biċċiet injam kbar għal kull speċi.Mal-ħruġ mill-impjant tal-produzzjoni:Kubaġġ u kejl tal-pakketti tal-injam isserratInnumerar tal-pakkettiPost tal-ħażna fuq is-sit:Indikazzjoni tad-depożitu f’Bangui jew f’xi belt oħraKalkolazzjoni tar-rendiment mill-isserrar. | Dokument tad-dikjarazzjoni:Rapport tal-produzzjoni għas-suq lokaliNota tat-trasport tal-injam maħsub għas-suq lokali.Dejta:Numri tal-biċċiet injam kbar, speċi u volum mad-dħul fl-impjant tal-produzzjoniNumri tal-pakketti, volumi mal-ħruġ mill-impjant tal-produzzjoni.Fluss:Trażmissjoni mill-kumpanija:Rapport tal-produzzjoni dwar is-suq lokali lid-DGEFDokumenti tal-ġbir u tar-reġistrazzjoni tad-dejta | Metodoloġija:Id-Direttorat tal-impriżi u l-industriji tal-foresti (id-DEIF) u d-direttorat reġjonali tal-ilmijiet u l-foresti:Verifika tan-noti tal-bejgħ.Il-BMC:Kontroll tal-verifika tan-noti tal-bejgħKontroll tal-fatturi tal-bejgħL-ICEF:Verifika tal-SGBD | Is-CDF:Responsabbli mis-sorveljanza tar-rikonċiljazzjoni fil-livell tal-SGBD bejn l-informazzjoni disponibbli fil-livell tad-dikjarazzjonijiet dwar il-bejgħ lokali u l-istadji tas-settur upstream.L-informazzjoni li trid tiġi rikonċiljata f’dan l-istadju għandha tal-anqas tinkludi:1.Għal kull tip ta’ prodott ipproċessat maħsub għall-konsum lokali, kull xahar:(a)il-volumi tal-biċċiet injam kbar li jidħlu fil-produzzjoni lokali mqabbla mal-volumi ta’ prodotti pproċessati għas-suq lokali (rendiment tal-materjal);(b)il-volumi ddikjarati fir-rapporti tal-produzzjoni għas-suq lokali mqabbla man-noti tat-trasport tal-injam maħsub għas-suq lokali. |

ESPORTAZZJONI

Stadju jew katina tal-provvista | Responsabbiltà u attivitajiet | Dejta utli u metodu tal-ġbir | Verifika |

Validazzjoni | Rikonċiljazzjoni |

ESPORTAZZJONI TAZ-ZKUK PRINĊIPALI, TAL-INJAM ISSERRAT U OĦRAJN | Responsabbli: INTRAPRIŻA Attivitajiet:Preparazzjoni tal-ispeċifikazzjoni tal-prodottiDikjarazzjoni ta’ esportazzjoni kummerċjaliTħejjija tan-nota tal-kunsinna (li tinkludi n-numru tal-pjanċa tal-unità awtorizzat mid-dipartiment)Tħejjija taċ-ċertifikat tal-oriġini u fitosanitarjuTalba ta’ awtorizzazzjoni FLEGTResponsabbli: Unità awtorizzata mid-dipartiment Attivitajiet:Tpoġġija ta’ pjanċi/bar codes | Dokument ta’ dikjarazzjoni:SpeċifikazzjonijietFattura tal-bejgħDECEUR 1BAEMappa tar-rottaOpinjoni favorevoli preċedentiAwtorizzazzjoni FLEGTInformazzjoni:SpeċiNumri ta’ biċċiet injam jew pakkettiVolum għal kull speċi għaz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxraVolum tal-prodotti għall-injam isserrat u oħrajnNumri ta’ pjanċiIsem tal-kumpanija li tesportaIsem tal-klijentNumru tal-kuntratt tal-klijentPost tat-tagħbijaDestinazzjoniValuri intaxxatiFluss:Trażmissjoni tad-dokumenti tal-movimenti tal-injam mill-kumpanija lid-DGEFĦruġ tal-ordnijiet tal-introjtu mid-DGEFCP u trażmissjoni tar-rapporti lis-CDF.Id-DECIpproċessar tat-talba tal-awtorizzazzjoni FLEGT u tweġibiet | Metodoloġija:Id-Direttorat tal-impriżi u l-industriji tal-foresti (id-DEI): verifika:Dokumenti tal-movimenti tal-injam diġà sottomessiNoti tal-ispedizzjoni tal-injam għall-esportazzjoniKoerenza bejn in-noti tal-esportazzjonijiet u r-reġistri tas-sit tax-xogħol.Id-Direttorat reġjonali tal-ilmijiet u l-foresti u l-ispetturi tal-fruntieri:Verifika fil-fruntieriVerifika taċ-ċertifikat tal-oriġini u fitosanitarjuVerifika fiżika u tad-dokumentiReġistrazzjoniIl-Brigata mħallta:Kontroll tad-dokumenti tad-dwana:Tqabbil tad-dejta tal-operat u tal-esportazzjoni mar-reġistru tas-sit tax-xogħolReġistru tas-sit tax-xogħol u dikjarazzjonijiet tal-movimenti tal-injam.Kontroll tal-valuri tal-volumi ddikjarati.L-ICEF:Rikonċiljazzjoni tad-dejta tad-dipartimenti l-oħraVerifika tal-SGBDKonferma tal-konformità mal-entità għall-ħruġ tal-FLEGT.L-ICEF:Verifiki tal-ispeċifikazzjonijietRegolament tat-taxxi marbuta mal-esportazzjoni tal-injam.Servizz awtorizzata mid-dipartiment:Verifika tal-ispeċifikazzjoniSpezzjoni: identifikazzjoni tal-ispeċi, kejl, determinazzjoni tal-volum skont l-istandards ATIBTTqegħid ta’ żewġ pjanċi tal-plastik (blu u ħamra) bil-kodiċi speċifika ta’ kull kumpanija għal kull biċċa injam.Kontroll tat-tagħbija mill-unità awtorizzata mid-dipartiment fuq is-sit:Ħruġ tad-dokumenti tal-kontroll tat-tagħbijaJingħata lura l-fajl lis-sewwieq flimkien mad-DEC, żewġ dokumenti tal-kontroll tal-unità awtorizzata mid-dipartiment, l-ispeċifikazzjoni, dokumenti doganali.Kontroll fil-fruntieri mill-unità awtorizzata mid-dipartiment (kontroll fiżiku u tad-dokumenti):Verifika tad-dokument tal-kontroll tal-operatur privat u tal-ispeċifikazzjoniKontroll tad-dokumenti tal-esportazzjoni DEC, dokumenti doganaliTinqala’ t-tab minn waħda mill-pjanċi fuq iz-zokk jew il-pakkettJintbagħtu lura, għas-sistema tal-iżgurar tal-irċevuti (il-BIVAC) f’Berberati, id-dokument tal-kontroll u t-tabs għar-rikonċiljazzjoniReġistrazzjoni tal-informazzjoni fuq il-pjanċa f’reġistruKontroll minn operatur privat fil-port ta’ Douala;Tinqala’ t-tab mit-tieni pjanċaJintbagħat, għas-sistema tal-iżgurar tal-irċevuti (il-BIVAC) f’Berberati, ir-rapport li jkun wasal f’DoualaAwtorizzazzjoni tal-verifika tal-esportazzjoni (l-AVE)Entità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT:Ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT | L-Ispettorat ċentrali tal-ilmijiet u l-foresti – is-CDF:Responsabbli mis-sorveljanza tar-rikonċiljazzjoni fol-livell tal-SGBD bejn l-informazzjoni disponibbli fil-livell tal-movimenti tal-inajm, tal-esportazzjonijiet u l-informazzjoni disponibbli fl-istadji preċedenti tas-settur.L-informazzjoni li trid tiġi rikonċiljata f’dan l-istadju għandha tal-anqas tinkludi:1.Għal kull zokk prinċipali:(a)il-karatteristiċi (numru, speċi, dimensjonijiet) li jidhru fuq l-ispeċifikazzjoni mqabbla mal-istess karatteristiċi fuq (i) l-elenku tad-dħul fis-sit, (ii) ir-reġistri tas-sit tax-xogħol fil-perjodu korrispondenti u (iii) in-noti tat-trasport bejn il-foresti.2.Għal kull tagħbija:(a)l-informazzjoni dwar it-tagħbija disponibbli għand il-Ministeru tal-finanzi mqabbla mal-informazzjoni disponibbli wkoll dwar din l-istess tagħbija għand il-Ministeru responsabbli mill-foresti.Entità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT:Responsabbli mis-sorveljanza tar-rikonċiljazzjoni bejn l-informazzjoni ddikjarata i) fit-talba tal-awtorizzazzjoni FLEGT, (ii) fl-awtorizzazzjoni proviżorja u (iii) fil-livell tal-verifiki fiżiċi effettwati fil-fruntiera, (iv) fil-livell tal-verifiki fiżiċi effettwati f’Doual(a) |

IMPORTAZZJONI U TRANŻITU

Stadju jew katina tal-provvista | Responsabbiltà u attivitajiet | Dejta utli u metodu tal-ġbir | Verifika |

Validazzjoni | Rikonċiljazzjoni |

IMPORTAZZJONI TAL-INJAM GĦALL-IPPROĊESSAR | Responsabbli: INTRAPRIŻA AttivitajietTalba ta’ importazzjoni tal-injamOrdniFatturaNatura tal-prodottApprovazzjoni doganali. | Dokument tad-dikjarazzjoni:Dikjarazzjoni tal-importazzjoni kummerċjali (DIC)Awtorizzazzjoni ta’ konformità tal-legalità tal-pajjiż tal-oriġiniAwtorizzazzjoni tal-MEFCP għall-importazzjoni tal-injam għall-ipproċessarInformazzjoni:Isem tal-kumpanijiNumru tal-biċċiet injamSpeċijietVolumiPjanċi/bar codesNumru li jidentifika liz-zokk prinċipaliFluss:Id-DIC mill-kumpanija lill-Ministeru tal-kummerċTrażmissjoni tal-kopja tad-DIC min-negozju lid-dwana u lill-MEFCPAwtorizzazzjoni mogħtija mill-MEFCP lill-kumpanijaTrażmissjoni lis-CDFTrażmissjoni tar-rapport tal-produzzjoni mill-kumpanija lid-DGEFCP. | Metodoloġija:Kummerċ;Ħruġ tad-DICServizz awtorizzat mid-dipartimentSpezzjoni tal-prodotti li ser jiġu impurtati fil-pajjiż tal-oriġiniVerifika tal-valuri dikjaratiĦruġ tal-awtorizzazzjonijiet tal-verifika għall-importazzjoniDwana:Verifika tal-approvazzjoni doganaliĦruġ tal-irċevuti għad-dazji u t-taxxi li tħallsuTrażmissjoni tad-dejta lill-Ministeru tal-ilmijiet u l-forestiEntità tal-ħruġ FLEGT:Verifika tal-legalità tal-prodott impurtatL-MEFCP:Ħruġ tal-awtorizzazzjoni tal-importazzjoni tal-injam għall-ipproċessar | L-ICEF/ is-CDF:Responsabbli mis-sorveljanza tar-rikonċiljazzjoni fil-livell tal-SGBD bejn l-informazzjoni disponibbli fil-livell tal-movimenti tal-inajm u l-informazzjoni miġbura mid-dwanaL-informazzjoni li trid tiġi rikonċiljata f’dan l-istadju għandha tal-anqas tinkludi1.Għal kull tagħbija:(a)l-informazzjoni provduta lid-dwana fil-fruntiera mqabbbla mal-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tad-dħul fis-sit. |

TRANŻITU TAL-INJAM FUQ IT-TERRITORJU ĊENTRALI AFRIKAN | Responsabbli: DWANA Attivitajiet:Reġistrazzjoni mid-dwana (D15) għad-dħulIntegrazzjoni fid-dejtabejż SYDONIAReġistrazzjoni mal-ħruġ | Dokument ta’ dikjarazzjoni:D15Dejta:NumriSpeċijietNumri taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra jew tal-pakkettiPiż gross u totaliIsem kummerċjaliPrezzVolumFluss:Trażmissjoni tar-rapport dwar il-prodotti fi tranżitu lis-CDF | Metodoloġija:Dwana:ReġistrazzjoniL-Ispettorat tal-fruntieri:Reġistrazzjoni | DWANA:Is-CDF:Responsabbli għas-sorveljanza tar-rikonċiljazzjoni fil-livell tal-SGBD bejn l-informazzjoni disponibbli fil-livell tad-dħul tal-prodotti u l-ħruġ tagħhom mit-territorju Ċentrali Afrikan. L-informazzjoni li trid tiġi rikonċiljata f’dan l-istadju għandha tal-anqas tinkludi1.Għal kull tagħbija:l-informazzjoni miġbura mad-dħul fit-territorju (reġistrazzjoni tat-trakk, oriġini tal-injam, speċi, volum, numri tar-reġistrazzjoni taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra, data, ħin, post) imqabbla mal-istess informazzjoni miġbura mal-ħruġ mit-territorju |

3.1.2 Sistema ta’ traċċabbiltà fiżika u metodu ta’ kontroll ta’ koerenza tal-volumi

Sistema nazzjonali ta’ identifikazzjoni alfannumerika unika għall-kumpaniji kollha tal-forestrija, mal-inventarju tal-operat, għandha tiġi stabbilita matul il-fażi tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, qabel ma tinħareġ l-ewwel awtorizzazzjoni FLEGT mir-RĊA.

L-SNT jippermetti r-rikonċiljazzjoni ta’:

- l-unitajiet (siġar weqfin, zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra, biċċiet tal-injam kbar, pakketti ta’ prodotti pproċessati) bl-istadji differenti tal-katina tal-kontroll,

- il-volumi prodotti minn kull grupp bl-istadji differenti tal-katina (fl-iskala tal-PEA, tal-UFG, tal-AAC, eċċ.).

Għall-prodotti pproċessati, sistema ta’ rikonċiljazzjoni tad-dejta fil-livell tad-dħul u l-ħruġ fl-impjanti tal-produzzjoni fis-siti tal-ipproċessar għandha tiġi stabbilita matul il-fażi tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, qabel ma tinħareġ l-ewwel awtorizzazzjoni FLEGT mir-RĊA. Din is-sistema għandha tikkunsidra wkoll il-volumi fil-ħruġ u d-dħul mill-impjant tal-ipproċessar (inkluż iż-żona taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra fl-impjant tal-ipproċessar). It-tabella li tidher fit-taqsima 3.1.1 turi l-punti fejn għandhom jitwettqu rikonċiljazzjonijiet tal-volumi.

3.1.3 Metodu ta’ identifikazzjoni tal-prodotti

Il-metodu attwali tal-identifikazzjoni huwa dak tal-pjanċi b’żewġ kuluri (blu u aħmar). Ser jiġi żviluppat metodu ta’ bar codes fil-qafas tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, qabel ma tinħareġ l-ewwel awtorizzazzjoni FLEGT mir-RĊA.

3.1.4 Kontroll u approvazzjoni tal-kompiti delegati lill-operaturi

L-ispezzjoni tal-injam kollu għall-esportazzjoni hija delegata lil operatur privat li bħalissa hija l-kumpanija BIVAC Export. L-attivitajiet ta’ dan l-operatur jiġu verifikati mid-dipartiment. Fil-perspettiva tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, għandu jiġi ppjanat li titwaqqaf relazzjoni kuntrattwali ma’ operatur privat għall-ispezzjoni tal-injam li ser jiġi esportat.

Fil-qafas tas-SVL, il-kumpanija reponsabbli mill-ispezzjoni tal-injam li ser jiġi esportat għandha tgħaddi r-riżultat tal-kontrolli tagħha lill-ICEF li jinforma lill-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet b’dan. Il-metodi għat-trażmissjoni tal-informazzjoni ser jiġu definiti matul il-fażi tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, qabel ma tinħareġ l-ewwel awtorizzazzjoni FLEGT mir-RĊA.

3.1.5. Każ ta’ nuqqas ta’ konformità fil-qasam tal-katina tal-provvista

Il-każijiet differenti ta’ nuqqas ta’ konformità ser jiġu trattati skont id-dispożizzjonijiet legali u regolamentarji fis-seħħ fir-RĊA.

F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità li jwassal għal aġġustamenti fiskali, dawn għandhom isiru mid-dipartiment tal-finanzi minn meta jsir ir-rapport tal-ispezzjoni tal-kumpanija responsabbli mill-ispezzjoni tal-injam li ser jiġi esportat jew l-ispetturi tal-fruntieri u d-diviżjonijiet deċentralizzati tad-dipartiment tal-foresti.

Fil-qafas tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT, manwal tal-proċeduri għall-ġestjoni tan-nuqqas ta’ konformità u sanzjonijiet għall-infurzar tas-sistema ta’ kontroll għandu jiġi żviluppat matul il-fażi tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, qabel ma tinħareġ l-ewwel awtorizzazzjoni FLEGT mir-RĊA.

3.2. Verifika tar-rekwiżiti relatati mal-katina tal-provvista

(a) Spezzjonijiet

Il-livelli differenti tar-responsabbiltà, il-frekwenza u l-metodi użati għall-kontroll tal-katina tal-provvista huma definiti fis-sistema nazzjonali ta’ traċċabbiltà murija minn qabel fit-Tabella tat-taqsima 3.1.1.

L-iskambji tad-dejta bejn l-operaturi u s-sistema tal-ġestjoni tad-dejtabejż (miżmuma u amministrata miċ-ċentru tad-dejta tal-foresti) għandhom isiru bi frekwenza li trid tiġi definita.

Il-verifika tar-rekwiżiti relatati mal-katina tal-provvista ssir għal kull talba għal awtorizzazzjoni FLEGT b’konsiderazzjoni tar-rapporti u r-rendikonti tad-dipartimenti involuti.

(b) Ġestjoni u analiżi tad-dejta tal-verifika

Il-ġestjoni u l-analiżi tad-dejta fil-katina tal-provvista jsiru bl-għajnuna ta’ sistema ta’ ġestjoni tad-dejtabejżis (SGBD) ċentralizzata fil-livell taċ-ċentru tad-dejta tal-foresti (is-CDF). Din il-ġestjoni timplika:

- l-iżvilupp ta’ softwer għall-ġestjoni tal-informazzjoni adattata għar-rekwiżiti ta’ traċċabbiltà;

- il-konnessjoni mal-Internet li tagħti aċċess għan-netwerk lill-atturi kollha involuti, b’kundizzjonijiet ta’ sigurtà garantita.

Il-ġestjoni tad-dejta għandha tiġi definita matul il-fażi tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, qabel ma tinħareġ l-ewwel awtorizzazzjoni FLEGT mir-RĊA.

4. ĦRUĠ TAL-AWTORIZZAZZJONIJIET FLEGT

L-awtorità tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT hija entità maħtura mill-Ministru tal-Ilmijiet u l-Foresti u li taqa’ taħt is-segretarjat tiegħu. Għalhekk hija struttura apparti li taħdem b’mod awtonomu iżda li tirrispondi lill-Ministru tal-Ilmijiet u l-Foresti.

Il-ħruġ ta’ awtorizzazzjoni FLEGT lil operatur li jixtieq jesporta l-prodotti tiegħu, hija soġġetta għal talba bil-miktub fuq karta indirizzata lill-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet. Din it-talba għandha tippermetti li tingħata l-informazzjoni kollha u l-indikazzjonijiet imniżżla fl-Appendiċi I tal-Anness IV. Il-ħruġ isir bl-użu ta’ format ta’ tip uniku li ser jiġi żviluppat u mqassam mid-dipartiment responsabbli mill-foresti matul il-fażi tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, qabel ma tinħareġ l-ewwel awtorizzazzjoni FLEGT mir-RĊA.

Meta l-awtorità għall-ħruġ tirċievi talba, din tqabbad lill-ispettorat ċentrali tal-ilmijiet u l-foresti u ċ-ċentru tad-dejta tal-foresti għall-verifika tal-aspetti marbuta mal-legalità tal-intrapriża u l-prodotti maħsuba għall-esportazzjoni, permezz tas-sistema għall-ġestjoni ta’ dejtabejż. Din is-sistema tiġi aġġornata mid-dipartimenti kollha involuti, responsabbli mill-verifika u mill-kontroll tal-verifika tal-aspetti marbuta mal-legalità tal-intrapriżi u l-attivitajiet tagħhom. Dawn id-dipartimenti ser jingħataw appoġġ fil-kompitu tagħhom mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jiżguraw l-osservanza indipendenti tas-sistema filwaqt li jiġi valutat il-funzjonament tajjeb tiegħu, f’intervalli regolari, minn awditur estern li r-rwoli tiegħu huma deskritti fit-Taqsima 5 ta’ dan l-Anness.

L-ispettorat ċentrali, filwaqt li jikkunsidra l-informazzjoni pprovduta mis-CDF, iwieġeb b’mod favorevoli lill-awtorità għall-ħruġ jekk l-intrapriża u l-prodotti ddikjarati huma konformi mar-rekwiżiti tas-SVL.

Għalhekk, huma possibbli żewġ każijiet: il-ħruġ tal-awtorizzazzjoni f’Bangui jew il-ħruġ tal-awtorizzazzjoni f’Douala. Fil-fatt, ċerti tagħbijiet, partikolarment it-tagħbijiet taz-zkuk, huma magħrufa biss fil-punt tal-imbarkazzjoni, jiġifieri f’Douala. F’dan il-każ, l-operatur għalhekk ma jkunx jaf it-tagħbija li titlaq mir-RĊA. Il-prodotti jitilqu mir-RĊA fuq diversi trakkijiet li ser jikkostitwixxu tagħbija wħada u unika f’Douala. Il-parti Ċentru-Afrikana żviluppat rekwiżit speċifiku għal dan il-każ. L-operatur jindika fit-talba tiegħu jekk l-awtorizzazzjoni għandhiex tinħareġ f’Bangui jew f’Douala.

Meta l-awtorizzazzjoni tinħareġ f’Douala

F’dan il-każ, dokument li jifformalizza l-opinjoni favorevoli preċedenti jingħata lill-intrapriża mill-awtorità tal-ħruġ. Dan id-dokument jitħejja għal kull trakk li jitrasporta t-tagħbija kollha jew parti minnha, u b’hekk jippermetti l-kontroll fil-fruntieri għal kull wieħed mit-trakkijiet konċernati. Dan jingħata fl-Afrika Ċentrali (Bangui jew postijiet oħra li jridu jiġu speċifikati, pereżempju Berberati) mill-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet. Kopja tal-opinjoni favorevoli tintbagħat lid-dipartiment għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet ibbażat f’Douala, li huwa fergħa deċentralizzat tal-awtorità għall-ħruġ.

L-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet iżżomm, wara opinjoni, id-dokumenti kollha li jkunu ġġustifikaw id-deċiżjoni tal-ħruġ jew le tal-awtorizzazzjoni FLEGT. Dawn id-dokumenti jiġu arkivjati għal perjodu ta’ mill-anqas ħames snin.

L-operatur li jkollu d-dokument li jifformalizza l-opinjoni favorevoli mogħtija mill-entità għall-ħruġ jista’ jibgħat il-prodotti konċernati fil-port ta’ Douala għall-esportazzjoni. Il-prodotti jiġu spezzjonati mill-ġdid fil-port ta’ Douala mid-dipartiment għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT li jiżgura ruħu mill-koerenza bejn l-opinjonijiet favorevoli irċevuti mill-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet u l-prodotti li jkunu waslu f’Douala. Dan id-dipartiment jittrażmetti r-riżultat tal-verifika tiegħu b’mezz elettroniku lill-awtorità għall-ħruġ li tibgħatlu l-opinjoni definittiva tagħha bl-istess mo(d) Meta jirċievi din l-opinjoni, id-dipartiment tal-ħruġ joħroġ awtorizzazzjoni ffirmata, wara rikonċiljazzjoni mal-volum, qabel l-imbarkazzjoni. L-iskema t’hawn taħt tiddiskrivi l-proċedura tas-sottomissjoni u l-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT.

Meta l-awtorizzazzjoni tinħareġ f’Bangui

Fil-każ fejn il-prodotti joħorġu minn port tal-imbarkazzjoni minbarra Douala, il-verifiki tal-legalità jsiru (c.f. stadji 1 sa 7 tal-figura hawn taħt) u l-awtorizzazzjoni tinħareġ f’Bangui (minflok l-istadju 8 tal-figura hawn taħt). Dipartimenti tal-kontroll li jaħdmu taħt l-ispettorat ċentrali tal-ilmijiet u l-foresti għandhom jitwaqqfu fil-punti tal-ħruġ differenti tal-pajjiż sabiex tiġi kkontrollata l-konformità tat-tagħbija mal-awtorizzazzjoni FLEGT u jagħtu rendikont tal-konformità tagħha lill-awtorità tal-ħruġ.

F’każ ta’ rifjut għal nuqqas ta’ konformità għar-rekwiżiti tas-SVL, tintbagħat deċiżjoni mhux favorevoli lill-intrapriża fi żmien raġonevoli.

L-informazzjoni relatata man-numri tal-awtorizzazzjonijiet maħruġa skont in-natura u d-destinazzjonijiet tal-prodotti għandha tkun ippubblikata regolarment. Din l-informazzjoni hija ta’ natura pubblika, skont l-Anness X. L-Anness IV jiddiskrivi, b’mod aktar dettaljat, il-proċeduri għall-ħruġ u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT.

Figura 1

Tabella deskrittiva tal-proċedura ta’ ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT u tal-fluss tad-dejta bejn is-servizzi ta’ kontroll u ta’ verifika

Organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili = Osservazzjoni indipendenti

1

Speċifikazzjonijiet

Kumpanija Forestrija

2

DEC validata

Struttura inkarigata mill-iżgurar fiskali (BIVAC)

e

Opinjoni favorevoli Entità

5

3

4

Irċevuti DS+IMF +REIF

Direttorat Ġenerali

Direttorati Reġjonali

8

Formula talba għallawtorizzazzjo ni FLEGT

DEC validata + dikjarazzjoni D15

Dwani

Dwani (BIVAC)

Brigata Mħallta

a

Entità ta’ ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT

7

14

6

Ispezzjoni Ċentrali tal- Ilma u Foresti

(Legalità)

c

Ċentru tad- Dejta dwar il-Forestrija (Traċċabblit)

d

SGBD

RCA

<<<

11

9

10

Opinjoni favorevoli

13

Ambjent

Tribunal Kummerċ

CNSS

Kummerċ

ACFPE

Taxxi

Servizz tal-għoti tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT Antenna-Douala

12

Għoti tal- Awtorizzazzjoni FLEGT lill-kumpanija

DOUALA- CAMEROUN

+++++ TIFF +++++

Deskrizzjoni tad-dijagramma tal-proċedura tal-ħruġ tal-awtorizzazzjoni FLEGT f'Douala

Nru tal-vleġġa | Deskrizzjonijiet | Postijiet |

a, b u e | Skambji ta’ informazzjoni u ta’ dejta bejn l-ICEF (is-CDF/l-SGBD) u d-dipartimenti involuti u l-kumpaniji tal-forestrija fil-verifika tal-legalità u tat-traċċabbiltà. | Bangui u l-provinċji |

c u d | Skambji ta’ informazzjoni bejn l-ICEF u s-CDF: l-ICEF jittrażmetti d-dejta li għandu; is-CDF jaġġorna u jamministra l-SGBD u jittrażmetti l-kontenut lill-ICEF ma’ kull talba ta’ awtorizzazzjoni FLEGT. | Bangui |

1 | Għall-għajnuna tal-ispeċifikazzjoni, il-kumpanija tindirizza talba ta’ dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni kummerċjali (DEC) fis-sistema responsabbli mill-iżgurar fiskali (il-BIVAC). | Bangui |

2 | Ħruġ tad-DEC lill-kumpanija tal-forestrija, DEC validat mill-Ministeru tal-Kummerċ. | Bangui |

3 | Dikjarazzjoni fid-dwana mill-kumpanija. | Bangui |

4 | Ħruġ tal-irċevuti tal-approvazzjoni doganali (dazji tal-ħruġ+taxxa minima b’rata fissa+ħlas għat-tagħmir tal-għodod informatiċi tal-finanzi) mid-dwana. | Bangui |

5 | Talba tal-awtorizzazzjoni FLEGT mill-kumpanija tal-forestrija permezz tal-formola. | Bangui |

6 | L-entità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT tqabbad lill-ICEF għall-verifika tal-konformità tat-tagħbija. | Bangui |

7 | Opinjoni tal-ICEF lill-entità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT | Bangui |

8 | Notifika tal-opinjoni favorevoli lill-kumpanija. | Bangui jew oħrajn (Berberati, fuq il-fruntiera) |

9 | Trażmissjoni tal-opinjoni favorevoli lid-dipartiment għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet fil-fergħa ta’ Douala. | Bangui lejn Douala |

10 | Trażmissjoni mid-dipartiment tal-ħruġ f’Douala lill-entità għall-ħruġ tar-riżultat tal-verifika fiżika u tad-dokumenti. | Douala lejn Bangui |

11 | Ordni ta’ ħruġ tal-awtorizzazzjoni FLEGT mogħtija lid-dipartiment tal-ħruġ f’Douala. | Bangui lejn Douala |

12 | Ħruġ tal-awtorizzazzjoni FLEGT mid-dipartiment għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet (fergħa ta’ Douala). | Douala |

13 | Trażmissjoni tal-kopji tal-awtorizzazzjoni mid-dipartiment tal-ħruġ lill-entità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjoni. | Douala lejn Bangui |

14 | Trażmissjoni ta’ kopja tal-awtorizzazzjoni mill-entità tal-ħruġ lill-ICEF għall-arkivjar. | Bangui |

5. VERIFIKA INDIPENDENTI TAS-SISTEMA TAL-VERIFIKA TAL-LEGALITÀ

Il-Verifika Indipendenti tas-Sistema (l-AIS) għandha l-għan li twassal lill-partijiet kollha involuti l-garanziji ta’ affidabbiltà u kredibbiltà tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT maħruġa mir-RĊA

Il-funzjonijiet tal-AIS huma:

(1) li jiġi evalwat regolarment il-funzjonament tajjeb tal-aspetti kollha tas-sistema tal-verifika tal-legalità (l-SVL), partikolarment:

- ir-rispett tal-prinċipji u l-kriterji tal-iskala tal-legalità;

- l-effikaċja tal-verifika tal-katina tal-provvista;

- L-effikaċja tal-verifiki u tal-kontrolli tal-verifika;

- l-affidabbiltà tas-sistema tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT;

- il-mekkaniżmu tal-ġestjoni tal-ilmenti (reġistrazzjoni tal-ilmenti tal-partijiet involuti li jikkonċernaw (i) l-implimentazzjoni tas-SVL u (ii) l-attivitajiet tal-AIS;

- is-sinerġija bejn l-elementi kollha tas-SVL;

- is-sinerġija bejn l-atturi kollha konċernati u involuti fil-proċess (fluss ta’ komunikazzjoni, arkivjar, proċeduri, eċċ);

(2) li tiġi evalwata l-adekwatezza tas-sistemi ta’ ġestjoni tad-dejta li fuqha jistrieħ l-SVL;

(3) li jiġu identifikati l-limitazzjonijiet u n-nuqqasijiet tas-sistema (il-proposta tal-azzjonijiet ta’ rmedju hija responsabbiltà tal-Kumitat Konġunt);

(4) li tiġi verifikata, jekk ikun meħtieġ, l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ta’ rmedju deċiżi mill-Kumitat Konġunt, wara l-limitazzjonijiet u n-nuqqasijiet identifikati, u li tiġi valutata l-effikaċja tagħhom;

(5) li jiġi verifikat l-użu tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT wara ċ-ċirkolazzjoni libera fis-suq tal-Unjoni Ewropea tal-prodotti tal-injam li joħorġu mir-Repubblika Ċentru-Afrikana;

(6) li jitħejja u jiġi preżentat rapport lill-Kumitat Konġunt fit-tmiem ta’ kull verifika.

L-Anness VI ta’ dan il-Ftehim jiddiskrivi t-termini ta’ referenza tal-AIS.

--------------------------------------------------

ANNESS VI

TERMINI TA’ REFERENZA TAL-AWDITUR INDIPENDENTI TAS-SISTEMA (l-AIS)

I. KUNTEST U ĠUSTIFIKAZZJONI

Il-Verifika Indipendenti tas-Sistema ta’ verifika tal-legalità (SVL) għandha l-għan li twassal lill-partijiet kollha involuti l-garanziji ta’ affidabbiltà u ta’ kredibbiltà tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT maħruġa fir-RĊA.

II. MISSJONIJIET

L-AIS għandu bħala missjonijiet ġenerali:

(1) li jevalwa regolarment il-funzjonament tajjeb tal-aspetti kollha tas-SVL, partikolarment:

- ir-rispett tal-prinċipji u l-kriterji tal-iskala tal-legalità;

- l-effikaċja tal-verifika tal-katina tal-provvista;

- l-effikaċja tal-verifiki u tal-kontrolli tal-verifika;

- l-affidabbiltà tas-sistema tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT;

- il-mekkaniżmu tal-ġestjoni tal-ilmenti (reġistrazzjoni tal-ilmenti tal-partijiet involuti rigward: (i) l-implimentazzjoni tas-SVL u (ii) l-attivitajiet tal-AIS;

- is-sinerġija bejn l-elementi kollha tas-SVL;

- is-sinerġija bejn l-atturi kollha konċernati u involuti fil-proċess (fluss ta’ komunikazzjoni, arkivjar, proċeduri, eċċ.);

(2) li jevalwa l-adegwatezza tas-sistemi ta’ ġestjoni ta’ dejta li jibbaża fuqha s-SVL;

(3) li jidentifika n-nuqqasijiet u d-difetti tas-sistema (il-proposta tal-azzjonijiet ta’ rmedju hija l-kompitu tal-Kumitat Konġunt);

(4) li jivverifika, jekk ikun meħtieġ, l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ta’ rmedju li jiġu deċiżi mill-Kumitat Konġunt wara nuqqasijiet u difetti identifikati, u jevalwa l-effikaċja tagħhom;

(5) li jivverifika l-użu tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT mat-tqegħid f’ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni tal-prodotti tal-injam li ġejjin mir-RĊA;

(6) li jħejji u jippreżenta rapport lill-Kumitat Konġunt fit-tmiem ta’ kull verifika.

III. KWALIFIKI MEĦTIEĠA

L-AIS hija funzjoni indipendenti tal-amministrazzjoni Ċentru-Afrikana, tas-settur privat Ċentrali Afrikan, tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) lokali u tal-Unjoni Ewropea.

L-AIS jista’ jkun aġenzija ta’ studju, konsorzju ta’ aġenziji ta’ studju, kumpanija, segretarjat jew organizzazzjoni magħrufa fuq livell internazzjonali għall-esperjenza u l-kredibbiltà tagħha fil-missjonijiet ta’ verifika.

L-organizzazzjoni għandu jkollha tim kapaċi f’diversi dixxiplini magħmul minn esperti speċjalizzati fil-verifika u għandu jkollha għarfien tajjeb tal-funzjonament tal-impriżi tal-foresti, tal-intrapriżi tal-foresti, tal-proċeduri tal-esportazzjoni tal-injam mill-pajjiżi tas-sub-reġjun tal-Afrika Ċentrali. L-organizzazzjoni għandha wkoll tkun waqqfet sistema ta’ kontroll intern li jaħdem.

Il-fornituri ta’ servizzi kummerċjali taħt kuntratt mal-Gvern Ċentru-Afrikan għall-provvista ta’ servizzi oħra ta’ ġestjoni, ta’ kontroll tar-riżorsi tal-foresti jew kwalunkwe attività li tippreżenta jew li tista’ tpoġġi lill-fornitur f’sitwazzjoni ta’ kunflitt ta’ interess mhumiex aċċettabbli għall-attivitajiet ta’ verifika.

Il-kriterji tar-reklutaġġ tal-AIS huma dawn li ġejjin:

- għarfien ippruvat fis-settur tal-foresti fis-sub-reġjun tal-Afrika Ċentrali;

- għarfien tajjeb tal-leġiżlazzjoni tal-foresti, fiskali, ambjentali, soċjali, kummerċjali tal-pajjiżi tas-sub-reġjun tal-Afrika Ċentrali. Għarfien tal-leġiżlazzjoni tal-foresti tar-RĊA ikun ta’ vantaġġ;

- tal-anqas għaxar snin esperjenza fl-evalwazzjoni tal-ġestjoni tal-foresti u l-verifika tal-katina tal-kontroll fil-pajjiżi tas-sub-reġjun tal-Afrika Ċentrali;

- il-kapaċità li jipproduċi rapporti ta’ verifika konformi mal-istandards internazzjonali;

- l-indipendenza u l-kredibbiltà internazzjonali tal-AIS.

IV. METODOLOĠIJA

L-AIS għandu jkopri l-proċess kollu li jwassal sal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT, skont manwal tal-proċeduri li hu għandu jiżviluppa u jippreżenta lill-Kumitat Konġunt għall-approvazzjoni fi żmien tliet xhur wara r-reklutaġġ.

Il-metodoloġija tal-AIS għandha tkopri l-punti kollha ppreżentati fit-Taqsima II dwar il-missjonijiet.

L-AIS jaħdem skont proċedura dokumentata bbażata fuq l-eżistenza ta’ provi. Għal dan, id-dokumenti kollha li jinħtieġu li tingħata awtorizzazzjoni FLEGT għandhom jiġu verifikati minn diversi sorsi inkroċjati, meta dan ikun possibbli fuq il-bażi ta’ teħid ta’ kampjuni u ta’ attivitajiet ta’ verifika fuq il-post biex titlesta u tiġi inkroċjata l-informazzjoni li toħroġ mill-verifiki tad-dokumenti. L-AIS jista’ jibda investigazzjonijiet fuq il-bażi tal-ilmenti jew l-osservazzjonijiet li jirċievi l-Kumitat Konġunt għall-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Fil-bidu tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, il-frekwenza tal-interventi tal-AIS hija ta’ tliet (3) darbiet fis-sena għall-ewwel sena, ta’ darbtejn fis-sena għat-tieni u t-tielet sena, u wara darba fis-sena mir-raba’ sena ’l quddiem. Fuq talba tal-Kumitat Konġunt, l-AIS jista’ jwettaq verifiki supplimentari.

Skeda dettaljata li tinkludi d-dati tal-missjonijiet u tal-preżentazzjoni tar-rapporti korrispondenti għandha tingħata mill-AIS qabel il-bidu tal-mandat tiegħu u din għandha tiġi approvata mill-Kumitat Konġunt.

V. SORS TA’ INFORMAZZJONI

L-AIS għandu jkollu aċċess liberu għall-informazzjoni u s-sorsi ta’ informazzjoni kollha li hu jqis li huma pertinenti. Il-partijiet għandhom jiffaċilitaw l-aċċess għall-informazzjoni.

Is-sorsi prinċipali ta’ informazzjoni tal-AIS għand l-atturi involuti fil-proċess tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT huma dawn li ġejjin:

- l-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet (il-Ministeru tal-Ilmijiet u l-Foresti);

- l-ispettorat ċentrali tal-ilmijiet u l-foresti fejn jitwettqu l-aħħar verifiki qabel il-ħruġ tal-awtorizzazzjoni FLEGT;

- iċ-ċentru ta’ dejta tal-foresti fejn jiġu arkivjati l-awtorizzazzjonijiet FLEGT u d-dejta tal-esportazzjoni ta’ kull kumpanija tal-foresti;

- il-kumpanija tal-assigurazzjoni tal-irċevuti tal-esportazzjoni (li bħalissa hi l-BIVAC);

- l-istrutturi tal-amministrazzjoni involuti fil-verifika tar-rispett tal-indikaturi tal-legalità;

- il-Ministeru tal-Ilmijiet u l-Foresti;

- il-Ministeru tal-Kummerċ;

- il-Ministeru tal-Finanzi;

- il-Ministeru tal-Funzjoni Pubblika, tas-Sigurtà Soċjali u tax-Xogħol;

- il-Ministeru tal-Ġustizzja;

- il-Ministeru tal-Ambjent u tal-Ekoloġija;

- il-Ministeru tas-Saħħa Pubblika;

- il-Ministeru tal-Agrikoltura;

- il-Ministeru tat-Trasport;

- l-intrapriżi tal-foresti, id-detenturi tal-permessi artiġjanali, tal-foresti komunitarji li qed jitħaddmu u l-operaturi jew il-propjetarji tal-pjantaġġuni tal-foresti;

- id-dipartimenti kollha involuti fil-kontrolli differenti: id-Direttorat Ġenerali tal-ilmijiet u l-foresti, id-Direttorat tal-impriżi u l-industriji tal-foresti, id-Direttorat tal-inventarji u l-iżvilupp tal-foresti, id-Direttorat Reġjonali tal-ilmijiet u l-foresti, il-brigata mobbli mħallta tal-intervent u tal-verifika, is-servizzi tad-dwana Ċentru-Afrikana, is-servizzi tat-taxxi, id-Direttorat tal-ambjent fil-qafas tal-ħajja u tal-ippjanar ambjentali fil-Ministeru tal-Ambjent, l-ispettorat tax-xogħol, id-dipartimenti fitosanitarji, l-uffiċċju tal-kunsinna bit-triq Ċentru-Afrikan (il-BARC), id-dipartimenti tal-Ministeru tal-Kummerċ, id-dipartimenti tal-Ministeru tal-Ġustizzja;

- l-awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni;

- il-kumpanija tal-operat tas-siti tal-injam tal-Kamerun (Douala);

- il-membri tas-soqjetà ċivili (NGO);

- il-popolazzjonijiet li jgħixu f’xatt ix-xmajjar tal-PEA u permessi oħra tal-forestrija;

- il-persunal ta’ proġetti ta’ żvilupp jew ta’ appoġġ b’rabta mal-iżvilupp tal-foresti;

- is-sorsi l-oħra kollha meqjusa pertinenti.

L-ilmenti li jiġu mill-partijiet involuti fis-sistema għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT jistgħu jiġu indirizzati lill-Kumitat Konġunt. Dan jista’ jpoġġihom għad-dispożizzjoni tal-AIS. B’hekk, dawn l-ilmenti jistgħu jkunu wkoll sors ta’ informazzjoni għall-AIS.

L-aċċess għall-informazzjoni fil-bidu jsir billi jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-AIS rapporti tal-kontroll, rapporti li jinħarġu mill-kontrolli u rapporti tal-verifika tar-rispett tal-indikaturu tal-legalità.

L-AIS jagħmel żjarat fuq il-post, skont il-ħtiġijiet tiegħu, biex jikseb informazzjoni li jqis li hija pertinenti.

L-AIS għandu jikkonsulta wkoll id-dejtabejżis prinċipali bħal dawk tas-CDF u tad-dwana Ċentru-Afrikana.

VI. RAPPORTI

Ir-rapporti tal-AIS għandhom jinkludu l-informazzjoni kollha pertinenti li tkun ġibdet l-attenzjoni tal-awdituri.

Dokument tar-rapport tal-verifika jiġi ppreżentat mill-AIS fil-qafas tal-proċeduri dokumentati u approvati mill-Kumitat Konġunt.

Wara kull verifika, l-AIS jipproduċi fi żmien tliet ġimgħat rapport proviżorju bil-Franċiż, fi tmien kopji: erba’ kopji huma indirizzati lill-Ministru responsabbli mill-Foresti, u erbgħa oħra lill-Unjoni flimkien mal-kopja elettronika li tintbagħat liż-żewġ partijiet.

Filwaqt li jivverifika li r-rekwiżiti kollha marbuta mas-SVL jiġu rrispettati mill-komponenti kollha tas-sistema, ir-rapport għandu jippreżenta l-analiżi tal-elementi kollha tas-sistema.

Il-kummenti taż-żewġ partijiet, inkluż l-ilmenti dwar il-mod kif l-awditur iwettaq il-missjoni tiegħu, fir-rapport proviżorju jiġu analizzati fil-livell tal-Kumitat Konġunt li jgħaddihom lill-AIS għall-produzzjoni tar-rapport finali. Ir-rapport finali għandu jinkludi tweġiba tal-AIS għall-kummenti magħmula mill-Kumitat Konġunt.

L-AIS għandu jipproduċi b’mod sistematiku rapport ta’ sinteżi li jiġi ppubblikat. Dan ir-rapport jiġbor fih ir-rapport finali u jkopri r-riżultati prinċipali, il-limitazzjonijiet u n-nuqqasijiet identifikati u t-tħassib tal-partijiet involuti.

Skont il-każ, fuq talba tal-Kumitat Konġunt, l-AIS għandu jipproduċi wkoll rapport speċifiku supplimentari f’każ li jiġu identifikati infrazzjonijiet serji, jew nuqqasijiet serji mill-SVL.

VII. METODI TA’ REKLUTAĠĠ U TA’ TWAQQIF ISTITUZZJONALI

L-AIS jingħażel permezz ta’ proċedura kompetittiva fost il-kandidati nazzjonali u/jew internazzjonali wara sejħa għal offerti mill-Ministru responsabbli mill-foresti għal tliet snin, li jistgħu jiġġeddu darba biss b’kundizzjoni tal-approvazzjoni formali tal-Kumitat Konġunt.

Is-sejħa għal offerta mill-AIS għandha tiġi ppubblikata f’pubblikazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali u fiq is-siti tal-Internet.

Il-kuntratt għall-għoti tas-servizz iffirmat bejn l-AIS u l-Ministru responsabbli mill-foresti jistipula:

Għall-gvern:

- in-nuqqas ta’ ndħil fit-tmexxija tal-attivitajiet tal-AIS;

- l-aċċess għall-informazzjoni pubblika u privata b’rabta mas-SVL fir-rispett tal-leġiżlazzjoni nazzjonali;

- l-aċċess għall-qasam tal-foresti u għas-sistemi tat-trasport, tal-ħażna, tal-ipproċessar u tal-esportazzjoni tal-injam, meħtieġa għas-SVL;

- il-ħlas tal-fatturi li jikkorrispondu għas-servizzi tal-AIS għandu jsir ikunu xi jkunu l-konklużjonijiet tal-verifika.

Il-Gvern Ċentru-Afrikan għandu jiffaċilita ammnistrattivament l-ivvjaġġar tal-AIS fit-territorju Ċentru-Afrikan u għandu jiżgura s-sikurezza tiegħu matul dawn il-vjaġġi fit-territorju nazzjonali.

Għall-fornitur tas-servizz:

- servizz ta’ kwalità skont it-termini ta’ referenza;

- garanziji relatati mal-protezzjoni u mal-użu tal-informazzjoni kunfidenzjali ta’ natura kummerċjali.

F’dan il-kuntratt, għandhom jiġu speċifikati wkoll l-attivitajiet li għandhom jitwettqu mill-AIS, il-metodi tal-ħlas u r-responsabbiltajiet rispettivi tal-firmatarji tal-kuntratt.

--------------------------------------------------

ANNESS VII

KRITERJI TAL-VALUTAZZJONI TAS-SISTEMA OPERATTIVA TAL-VERIFIKA TAL-LEGALITÀ FIR-RĊA

Il-Ftehim ta’ Sħubija Volontarja (APV-FLEGT) bejn l-Unjoni u r-RĊA jistipula t-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ verifika tal-legalità (SVL) li għandha l-għan li tiggarantixxi li l-injam u l-prodotti derivati kollha speċifikati fil-Ftehim u esportati mir-RĊA lejn l-Unjoni huma prodotti kompletament legalment. L-SVL għandha tinkludi l-elementi li ġejjin: definizzjoni tal-injam ta’ oriġini legali li ssemmi l-liġijiet u t-testi li għandhom jiġu rispettati sabiex tinħareġ awtorizzazzjoni; il-kontroll tal-katina tal-provvista biex l-injam jiġi ntraċċat mill-foresta sal-punt ta’ esportazzjoni; il-verifika tal-konformità ml-elementi kollha tad-definizzjoni tal-legalità u tal-kontroll tal-katina tal-provvista; il-proċeduri għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet u l-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT; fl-aħħar nett, il-verifika indipendenti bil-ħsieb li jiġi garantit li s-sistema taħdem kif previst.

Ir-riżultati mistennija mill-Unjoni b’konsiderazzjoni tas-SVL huma deskritti fil-qosor f’serje ta’ noti ta’ spjegazzjoni mħejjija minn grupp ta’ esperti mill-Kummissjoni Ewropea [1].

KRITERJI TA’ VALUTAZZJONI

L-SVL għandha tiġi sottomessa għal evalwazzjoni teknika indipendenti qabel ma l-iskema ta’ awtorizzazzjoni ssir operattiva bis-sħiħ. It-termini ta’ referenza għandhom jiġu approvati b’mod konġunt mill-partijiet interessati u mill-Kumitat Konġunt għall-implimentazzjoni tal-Ftehim. Dawn il-kriterji ta’ evalwazzjoni għandhom jiddeterminaw ir-riżultati li l-SVL għandha tipproduċi u għandhom iservu bħala bażi għat-termini ta’ referenza tal-evalwazzjoni. L-evalwazzjoni jkollha l-għan li:

(i) tirrevedi d-deskrizzjoni tas-sistema billi tagħti attenzjoni partikolari lir-reviżjonijiet possibbli magħmula wara l-konklużjoni tal-APV-FLEGT; u

(ii) tistudja l-funzjonament tas-sistema fil-prattika.

PARTI 1: DEFINIZZJONI TAL-LEGALITÀ

L-injam ta’ oriġini legali għandu jiġi definit fuq il-bażi tal-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ fir-RĊA. Id-definizzjoni użata għandha tkun mingħajr ambigwità, tista’ tiġi verifikata b’mod oġġettiv u tista’ tiġi applikata għall-pjan operattiv.

Barra minn hekk, hija għandha mill-inqas tinkludi l-liġijiet li jirregolaw l-oqsma tematiċi li ġejjin:

Id-drittijiet tal-ħsad: awtorizzazzjoni tad-drittijiet legali biex jinħasad l-injam fiż-żoni legalment iddikjarati għal dan il-għan.

L-attivitajiet tal-forestrija: ir-rispett tar-rekwiżiti legali fir-rigward tal-ġestjoni tal-foresti, b’mod partikolari l-konformità mal-leġiżlazzjonijiet korrispondenti fir-rigward tal-ambjent u x-xogħol.

Id-dazji u t-taxxi: ir-rispett tar-rekwiżiti legali fir-rigward tat-taxxi, tal-ħlasijiet u tad-dazji direttament marbuta mal-ħsad tal-injam u mad-drittijiet tal-ħsad.

Utenti oħra: ir-rispett, jekk ikun il-każ, tad-drittijiet tal-art jew id-drittijiet ta’ użu fuq l-artijiet u r-riżorsi ta’ partijiet oħra, li jiġu jiġu affettwati mid-drittijiet tal-ħsad tal-injam.

Il-kummerċ u d-dwana: ir-rispett tar-rekwiżiti legali fil-qasam tal-proċeduri kummerċjali u doganali.

(a) Ir-referenzi għat-testi leġiżlattivi jew regolamentarji li huma sottostanti għal kull element tad-definizzjoni huma identifikati b’mod ċar?

(b) Il-kriterji u l-indikaturi li jippermettu li titqies il-konformità ma’ kull element jew prinċipju fid-definizzjoni huma speċifikati?

(c) Il-kriterji u l-indikaturi huma ċari, oġġettivi u applikabbli għall-pjan operattiv?

(d) L-indikaturi u l-kriterji jippermettu li jiġu identifikati b’mod ċar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-atturi differenti u l-verifika tevalwa l-azzjonijiet tal-atturi kollha kkonċernati?

(e) Id-definizzjoni tal-legalità tkopri l-leġiżlazzjoni eżistenti fl-oqsma tematiċi ewlenin ippreżentati hawn fuq? Jekk le: għaliex ċerti oqsma tal-leġiżlazzjoni tħallew barra?

(f) Il-partijiet interessati kkunsidraw l-elementi ewlenin kollha tal-leġiżlazzjoni applikabbli fil-pajjiż (inkluż jew le fl-oqsma tematiċi ppreżentati hawn fuq)?

(g) Is-SVL tinkludi d-dispożizzjonijiet legali ewlenin identifikati matul id-diskussjonijiet bejn id-diversi partijiet involuti interessati, b’mod partikolari dawk imsemmija fl-Anness IX?

(h) Id-definizzjoni tal-legalità u l-matriċi jew l-iskala ta’ kontroll tal-legalità ġew emendati wara l-konklużjoni tal-APV-FLEGT? Ġew definiti indikaturi u kriterji biex jiġu verifikati dawn l-emendi?

PARTI 2: KONTROLL TAL-KATINA TAL-PROVVISTA

Is-sistemi li għandhom l-għan li jikkontrollaw il-katina tal-provvista għandhom jiggarantixxu l-kredibbiltà tat-traċċabbiltà tal-prodotti tal-injam fil-katina tal-provvista kollha, mill-ħsad jew punt ta’ importazzjoni sal-punt ta’ esportazzjoni. Mhux ser ikun dejjem meħtieġ li tinżamm it-traċċabbiltà fiżika ta’ zokk prinċipali, ta’ tagħbija ta’ zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra jew ta’ prodott tal-injam mill-punt ta’ esportazzjoni sal-foresta ta’ oriġini, iżda dejjem ser ikun meħtieġ li tiġi garantita t-traċċabbiltà bejn il-foresta u l-ewwel punt fejn isir it-taħlit (pereżempju: terminal tal-injam jew unità tal-ipproċessar).

2.1. id-drittijiet tal-operat: iż-żoni fejn id-drittijiet fuq ir-riżorsi tal-foresta ġew allokati u d-detenturi ta’ dawn id-drittijiet jiġu identifikati b’mod ċar.

(a) Is-sistema ta’ kontroll tiggarantixxi li biss l-injam li ġej minn żona tal-foresta li għandha drittijiet ta’ operat validi u aċċettabbli jidħol fil-katina tal-provvista?

(b) Is-sistema ta’ kontroll tiggarantixxi li l-intrapriżi li jwettqu l-attivitajiet ta’ ħsad irċevew tassew id-drittijiet tal-operat xierqa għaż-żoni tal-foresta kkonċernati?

(c) Il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni tad-drittijiet tal-operat u l-informazzjoni dwar id-drittijiet tal-operat allokati u d-detenturi tagħhom ġew ippubblikati?

2.2. Is-sistemi ta’ kontroll tal-katina tal-provvista: jeżistu mekkaniżmi effikaċi ta’ traċċabbiltà tal-injam fil-katina tal-provvista kollha, mill-ħsad sal-punt ta’ esportazzjoni.

L-approċċ użat għall-identifikazzjoni tal-injam jista’ jvarja, mill-użu ta’ tikketti għall-oġġetti individwali sal-konsultazzjoni tad-dokumentazzjoni li takkumpanja tagħbija jew lott. Il-metodu magħżul għandu jikkunsidra t-tip u l-valur tal-injam, kif ukoll ir-riskju ta’ kontaminazzjoni minn injam illegali jew mhux verifikat.

(a) Il-ktajjen tal-provvista possibbli kollha ġew identifikati u deskritti fis-sistema ta’ kontroll?

(b) L-istadji tal-katina tal-provvista kollha ġew identifikati u deskritti fis-sistema ta’ kontroll?

(c) Il-metodi huma definiti u dokumentati biex, minn naħa, tiġi identifikata l-oriġini tal-prodott u, min-naħa l-oħra, jiġi evitat it-taħlit ma’ injam minn sorsi mhux magħrufa fl-istadji ta’ wara tal-katina tal-provvista?

- injam fil-foresti,

- trasport,

- ħażna provviżorja,

- wasla fl-unità tal-ewwel ipproċessar,

- unitajiet tal-ipproċessar,

- ħażna provviżorja,

- trasport,

- wasla fil-punt ta’ esportazzjoni.

(d) Liema organizzazzjonijiet huma responsabbli għall-kontroll tal-flussi ta’ injam? Għandhom riżorsi umani u riżorsi oħra adegwati biex iwettqu l-attivitajiet ta’ kontroll?

2.3. Il-kwantitajiet: jeżistu mekkaniżmi b’saħħithom u effikaċi biex jitkejlu u jiġu reġistrati l-kwantitajiet ta’ injam jew prodotti tal-injam f’kull stadju tal-katina tal-provvista, b’mod partikolari l-istimi affidabbli u preċiżi, qabel il-bidu tal-ħsad, tal-volum ta’ injam mhux maqtugħ għal kull sit tal-qtugħ.

Is-sistema ta’ kontroll tipproduċi dejta kwantitattiva dwar id-dħul u l-ħruġ fl-istadji ta’ wara tal-katina tal-provvista?

- injam mhux maqtugħ,

- tas-siġar mhux imqaxxra fil-foresta,

- injam trasportat u maħżun,

- wasla fl-impjant tal-ipproċessar,

- dħul fil-linji ta’ produzzjoni / l-unitajiet tal-ipproċessar,

- ħruġ mill-linji ta’ produzzjoni / l-unitajiet tal-ipproċessar,

- ħruġ mill-impjant tal-ipproċessar,

- wasla fil-punt ta’ esportazzjoni.

(a) Liema organizzazzjonijiet huma responsabbli biex idaħħlu d-dejta kwantitattiva fis-sistema ta’ kontroll, il-proċeduri korrispondenti huma dokumentati? X’inhi l-pertinenza tad-dejta kontrollata?

(b) Is-sistema ta’ kontroll tippermetti li tiġi rreġistrata u rikonċiljata d-dejta kwantitattiva mingħajr dewmien mal-ħoloq preċedenti u sussegwenti tal-katina?

(c) Il-persunal responsabbli mill-ġestjoni tas-sistema tal-kontroll huwa mħarreġ biżżejjed?

(d) Liema informazzjoni dwar il-kontroll tal-katina tal-provvista tiġi ppubblikata? Il-partijiet interessati kif jista’ jkollhom aċċess għal din l-informazzjoni?

2.4. It-taħlit ta’ injam legali verifikat ma’ injam approvat mod ieħor: jekk it-taħlit taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra jew tal-injam li ġejjin minn sorsi legali verifikati ma’ tas-siġar mhux imqaxxra jew injam li ġejjin minn sorsi oħra jiġi permess, numru biżżejjed ta’ kontrolli għandhom jitwettqu biex jiġi eskluż l-injam li ġej minn sors mhux magħruf jew li jinħasad mingħajr drittijiet ta’ operat legali.

(a) Is-sistema ta’ kontroll tawtorizza t-taħlit ta’ injam verifikat ma’ injam ieħor approvat (pereżempju: ma’ injam impurtat minn pajjiż ieħor jew injam li ġej minn żona tal-foresta fil-pajjiż fejn ngħataw id-drittijiet tal-ħsad legali, iżda li mhix koperta mis-SVL deskritta f’dan il-Ftehim)?

(b) Liema miżuri ta’ kontroll jiġu applikati f’dawn il-każijiet? Pereżempju, il-kontrolli jiggarantixxu li l-volumi dikjarati tal-ħruġ verifikat ma jaqbżux l-ammont tal-volumi li daħlu verifikati f’kull stadju?

(c) Is-sistema tal-kontroll tippermetti s-segregazzjoni assoluta tal-injam verifikat minn injam ieħor ta’ oriġini illegali jew ħsad mingħajr drittijiet ta’ operat legali?

2.5. Il-prodotti tal-injam impurtati: għandhom jitwettqu kontrolli xierqa biex jiġi żgurat li l-injam u l-prodotti derivati impurtati ġew impurtati b’mod legali.

(a) Kif hija ppruvata l-legalità tal-importazzjonijiet tal-injam u l-prodotti derivati? (is-sistema tiżgura li l-injam ġie impurtat legalment?)

(b) Kif tiġi żgurata t-traċċabbiltà tal-injam u tal-prodotti derivati? Dan l-injam u l-prodotti derivati jiġu identifikati tul il-katina tal-provvista kollha?

(c) Liema elementi jippermettu li jiġi ppruvat li l-prodotti impurtati ġejjin minn siġar maħsuda b’mod legali f’pajjiż terz?

(d) Meta jintuża injam impurtat, huwa possibbli li jiġi identifikat, fuq l-awtorizzazzjoni FLEGT, il-pajjiż ta’ oriġini kif ukoll dak tal-komponenti fil-prodotti komposti?

PARTI 3: VERIFIKA

Il-verifika tikkonsisti fit-twettiq tal-kontrolli biex tiġi garantita l-legalità tal-injam. Hija għandha tkun stretta u effikaċi biżżejjed biex tippermetti li jiġi identifikat kwalunkwe nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti, kemm fil-foresta kif ukoll fil-katina tal-provvista, u li jittieħdu miżuri fil-ħin biex dan jiġi rimedjat.

3.1. L-organizzazzjoni

Il-verifika għandha titwettaq minn gvern, organizzazzjoni terza jew assoċjazzjoni tat-tnejn, li jiddisponu minn riżorsi adegwati, minn sistemi ta’ ġestjoni u persunal ikkwalifikat u mħarreġ, kif ukoll minn mekkaniżmi b’saħħithom u effikaċi għall-kontroll tal-kunflitti ta’ interess.

(a) Il-gvern ħatar korp wieħed jew bosta korpi biex jidħlu għall-kompiti ta’ verifika? Il-mandat (u r-responsabbiltajiet relatati) huwa ċar u pubbliku?

(b) L-organizzazzjoni responsabbli mill-verifika għandha riżorsi adegwati biex twettaq sew il-verifika tad-definizzjoni tal-legalità u sistemi biex tikkontrolla l-katina tal-provvista tal-injam?

(c) L-entità responsabbli għall-verifika għandha sistema ta’ ġestjoni dokumentata sewwa:

- li hija mgħammra b’riżorsi biżżejjed biex tiżgura l-verifiki tal-art bi frekwenza li tiżgura l-kredibbiltà tas-sistema?

- li tiggarantixxi li l-persunal tagħha għandu l-kompetenzi u li teżisti l-esperjenza meħtieġa għal verifika effikaċi?

- li tirrikorri għall-kontroll / għas-sorveljanza interna?

- li tinkludi mekkaniżmu għall-kontroll tal-kunflitti ta’ interess?

- li tiggarantixxi t-trasparenza tas-sistema?

- li tiddefinixxi u tuża metodoloġija tal-verifika?

3.2. Il-verifika b’rabta mad-definizzjoni tal-legalità

Għandha teżisti definizzjoni ċara ta’ dak li għandu jiġi verifikat. Il-metodoloġija tal-verifika għandha tiġi dokumentata u għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-proċess ikun sistematiku, trasparenti, ibbażat fuq provi, imwettaq f’intervalli regolari u li jkopri dak kollu li huwa inkluż fid-definizzjoni.

(a) Il-metodoloġija tal-verifika tkopri l-elementi kollha tad-definizzjoni tal-legalità u tinkludi testijiet ta’ konformità mal-indikaturi kollha speċifikati?

(b) Il-verifika teħtieġ:

- kontrolli tad-dokumenti, tar-reġistri tal-operat u tal-attivitajiet fuq il-post (anke għall-għarrieda)?

- il-ġbir ta’ informazzjoni minn partijiet interessati esterni?

- ir-reġistrazzjoni tal-attivitajiet ta’ verifika li tippermetti lil awdituri interni u lill-kontrollur indipendenti jipproċedu għal kontrolli?

(c) Ir-responsabbiltajiet u r-rwoli istituzzjonali huma definiti u applikati b’mod ċar?

(d) Ir-riżultati tal-verifika b’rabta mad-definizzjoni tal-legalità jiġu ppubblikati? Kif jista’ jkollhom aċċess għal din l-informazzjoni l-partijiet interessati?

3.3. Il-verifika tas-sistemi ta’ kontroll tal-katina tal-provvista

Għandu jeżisti ambitu ta’ applikazzjoni ċar li jispeċifika dak li għandu jiġi verifikat u li jirrigwardja l-katina tal-provvista kollha, mill-ħsad sal-esportazzjoni. Il-metodoloġija tal-verifika għandha tiġi dokumentata; hija jkollha l-għan li tiżgura li l-proċess ikun sistematiku, trasparenti, ibbażat fuq provi, imwettaq f’intervalli regolari u li jkopri dak kollu li huwa inkluż fl-ambitu ta’ applikazzjoni u għandha tipprevedi kontro-verifiki ta’ dejta, regolari u mingħajr dewmien, f’kull stadju tal-katina.

(a) Ir-responsabbiltajiet u r-rwoli istituzzjonali huma ddefiniti u applikati b’mod ċar?

(b) Il-metodoloġija tal-verifika tkopri totalment il-verifiki fuq il-kontrolli tal-katina tal-provvista? Hija speċifikata sew fil-metodoloġija tal-verifika?

(c) Teżisti distinzjoni ċara fis-SVL bejn il-prodotti li joħorġu mis-sorsi (titoli tal-forestrija) inklużi fid-definizzoni tal-legalità u dawk li joħroġu minn sorsi mhux inklużi?

(d) X’jipprova li l-verifika tal-kontrolli tal-katina tal-provvista twettqet tassew?

(e) Verifika tad-dejta:

Liema organizzazzjoni hija responsabbli mill-verifika tad-dejta? Għandha riżorsi umani u riżorsi xierqa oħra biex twettaq sew l-attivitajiet ta’ ġestjoni tad-dejta?

Jeżistu metodi biex tiġi evalwata l-koerenza bejn l-injam li għadu wieqaf u l-injam li jkun daħal fl-impjant tal-ipproċessar u wara l-punt tal-esportazzjoni?

Jeżistu metodi biex tiġi evalwata l-koerenza bejn id-dħul ta’ injam mhux maħdum u l-ħruġ ta’ prodotti pproċessati fl-istabbilimenti fejn jisserraw l-injam il-kbir u installazzjonijiet oħra?

Huwa possibbli li titwettaq verifika affidabbli għal kull oġġett individwali jew għal kull lott ta’ prodotti tal-injam fil-katina tal-provvista kollha?

Liema sistemi u tekniki ta’ informazzjoni jintużaw biex tinħażen u tiġi verifikata d-dejta, kif ukoll biex tiġi reġistrata? Jeżistu sistemi effikaċi biex tiġi żgurata d-dejta?

Ir-riżultati tal-verifika li jikkonċernaw il-kontroll tal-katina tal-provvista huma ppubblikati? Kif jista’ jkollhom aċċess għal din l-informazzjoni l-partijiet interessati?

3.4. Nuqqas ta’ konformità

Għandu jeżisti mekkaniżmu operattiv u effikaċi biex jiġu invokati u implimentati miżuri korrettivi xierqa meta jiġu skoperti xi infrazzjonijiet.

(a) Is-sistema ta’ verifika tiddefinixxi r-rekwiżit imsemmi hawn fuq?

(b) Teżisti dokumentazzjoni li tispeċifika l-metodi ta’ ġesrjoni tan-nuqqas ta’ konformità?

(c) Ġew stabbiliti mekkaniżmi biex jindirizzaw in-nuqqas ta’ konformità? Huma applikati fil-prattika?

(d) L-infrazzjonijiet u l-miżuri korrettivi meħuda huma soġġetti għal reġistrazzjonijiet xierqa? L-effikaċja tal-miżuri korrettivi hija evalwata? Huwa żgurat il-monitoraġġ tal-miżuri korrettivi?

(e) Liema informazzjoni dwar l-infrazzjonijiet skoperti hija ppubblikata?

PARTI 4: AWTORIZZAZZJONI

Kull kunsinna jkollha magħha awtorizzazzjoni FLEGT. Ir-RĊA hija responsabbli għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet.

4.1. Organizzazzjoni

(a) Liema korp huwa inkarigat bil-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT?

(b) Ir-rwol tal-awtorità li hija responsabbli għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet u tal-persunal tagħha huwa definit b’mod ċar u ppubblikat?

(c) Ir-rekwiżiti ta’ kompetenza huma definiti u ġew stabbiliti kontrolli interni għall-persunal tal-awtorità li hija responsabbli għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet?

(d) L-awtorità li hija responsabbli għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet għandha riżorsi xierqa biex twettaq il-kompitu tagħha?

4.2. Ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet

(a) L-awtorità responsabbli għall-awtorizzazzjonijiet issegwi proċeduri dokumentati biex toħroġ l-awtorizzazzjonijiet? Dawn il-proċeduri huma ppubblikati, inklużi d-dazji li għandhom jitħallsu?

(b) Teżisti prova dokumentata li l-proċeduri jiġu applikati tajjeb?

(c) L-awtorizzazzjonijiet maħruġa u l-awtorizzazzjonijiet rifjutati huma soġġetti għal reġistrazzjonijiet xierqa? Ir-reġistrazzjonijiet jindikaw b’mod ċar l-elementi legali li fuq il-bażi tagħhom jinħarġu l-awtorizzazzjonijiet?

4.3. Awtorizzazzjonijiet maħruġa

(a) L-allokazzjoni tal-awtorizzazzjoni hija bbażata fuq spedizzjoni waħda?

(b) Il-legalità ta’ spedizzjoni ta’ esportazzjoni hija ppruvata permezz ta’ sistemi ta’ verifika u ta’ traċċabbiltà tal-gvern?

(c) Il-kundizzjonijiet li jirregolaw il-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet huma definiti b’mod ċar u kkomunikati lill-esportatur u lill-partijiet l-oħra konċernati?

(d) Liema informazzjoni dwar l-awtorizzazzjonijiet allokati hija ppubblikata?

PARTI 5: VERIFIKA INDIPENDENTI TAS-SISTEMA

Il-Verifika Indipendenti tas-Sistema (l-AIS) hija funzjoni indipendenti tal-korpi ta’ regolamentazzjoni tas-settur tal-foresti tar-RĊA. Hija għandha l-għan li żżomm il-kredibbiltà tal-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT billi tiżgura li l-aspetti kollha tas-SVL tar-RĊA jaħdmu kif previst.

5.1. Dispożizzjonijiet istituzzjonali

5.1.1. Ħatra tal-awtorità

Ir-RĊA awtorizzat uffiċjalment il-funzjoni tal-AIS u għandha tippermettilu li jaħdem b’mod effikaċi u trasparenti.

5.1.2. Indipendenza mill-elementi l-oħra tas-SVL

Għandha tiġi stabbilita distinzjoni ċara bejn l-organizzazzjonijiet u l-persuni li jieħdu sehem fil-ġestjoni jew fir-regolamentazzjoni tar-riżorsi tal-foresta u dawk li jintervjenu fil-verifika indipendenti.

(a) Il-gvern għandu rekwiżiti dokumentati fir-rigward tal-indipendenza għall-awditur indipendenti?

(b) Huwa previst li l-organizzazzjonijiet jew il-persuni li għandhom interess kummerċjali jew rwol istituzzjonali fis-settur tal-foresti tal-afrika Ċentrali ma jitħallewx jeżerċitaw il-funzjoni ta’ awditur indipendenti?

5.1.3. Ħatra tal-awditur indipendenti

L-awditur indipendenti ġie maħtur permezz ta’ mekkaniżmu trasparenti u l-azzjonijiet tiegħu jiġu sottomessi għal regoli ċari u pubbliċi.

(a) Il-gvern ippubblika t-termini ta’ referenza tal-awditur indipendenti?

(b) Il-gvern iddokumenta l-proċeduri ta’ ħatra tal-awditur indipendenti u ppubblikahom?

5.1.4. Twaqqif ta’ mekkaniżmu ta’ ġestjoni tal-ilmenti

Jeżisti mekkaniżmu ta’ ġestjoni tal-ilmenti u tal-kunflitti li jirriżultaw mill-verifika indipendenti. Dan il-mekkaniżmu jippermetti li jiġi pproċessat kwalunkwe ilment dwar il-funzjonament tal-iskema ta’ awtorizzazzjoni.

(a) Jeżisti mekkaniżmu tal-ipproċessar tal-ilmenti dokumentat, għad-dispożizzjoni tal-partijiet interessati kollha?

(b) Huwa ċar kif l-ilmenti jiġu rċevuti, dokumentati, mibgħuta għal livell superjuri (jekk ikun il-każ) u liema azzjonijiet jittieħdu?

5.2. L-awditur indipendenti

5.2.1. Rekwiżiti organizzattivi u tekniċi

L-awditur indipendenti jeżerċita funzjoni indipendenti mill-elementi l-oħra tas-SVL u jaħdem b’mod konformi ma’ struttura ta’ ġestjoni dokumentata, azzjonijiet u proċeduri li jissodisfaw il-prattiki tajbin approvati fuq livell internazzjonali.

L-awditur indipendenti jaħdem b’mod konformi ma’ sistema ta’ ġestjoni dokumentata li tissodisfa r-rekwiżiti tal-gwidi ISO 62, 65 jew ta’ standards simili?

5.2.2. Metodoloġija tal-verifika

Il-metodoloġija tal-verifika indipendenti hija ibbażata fuq il-provvista ta’ elementi ta’ prova u għandhom jitwettqu verifiki f’intervalli preċiżi u frekwenti.

(a) Il-metodoloġija tal-verifika indipendenti tispeċifika li r-riżultati kollha huma bbażati fuq elementi ta’ prova oġġettivi fir-rigward tal-funzjonament tas-SVL?

(b) Il-metodoloġija tispeċifika l-intervalli massimi li fihom kull element tas-SVL ser jiġi verifikat?

5.2.3. Ambitu ta’ applikazzjoni tal-verifika

L-awditur indipendenti jaħdem skont termini ta’ referenza li jispeċifikaw b’mod ċar dak li għandu jiġi verifikat u li jkopru r-rekwiżiti kollha stabbiliti għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT.

Il-metodoloġija tal-verifika indipendenti tkopri l-elementi kollha tas-SVL u tindika t-testijiet ewlenin ta’ effikaċja?

5.2.4. Rekwiżiti fir-rigward tar-rapporti

L-awditur indipendenti jindirizza rapporti regolari dwar l-integrità tas-SVL lill-Kumitat konġunt għall-implimentazzjoni tal-Ftehim, inkluż in-nuqqasijiet u l-evalwazzjoni tal-miżuri korrettivi li jittieħdu bħala azzjoni ta’ rmedju.

It-termini ta’ referenza tal-awditur indipendenti jispeċifikaw ir-rekwiżiti fir-rigward tar-rapporti u l-frekwenza ta’ dawn ir-rapporti?

[1] http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm

--------------------------------------------------

ANNESS VIII

KALENDARJU INDIKATTIV GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TA’ DAN IL-FTEHIM

| | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014-2017 |

| | 1el T | 2ni T | 3et T | 4a T | | | | |

ATTIVITAJIET | SOTTO-ATTIVITAJIET | FAŻI PREPARATORJA | | | | FAŻI OPERATTIVA |

I.SENSIBILIZZAZZJONI U INFORMAZZJONI ĠENERALI | 1-Elaborazzjoni u valutazzjoni ta’ pjan ta’ komunikazzjoni | | | | | | | | |

2-Implimentazzjoni tal-pjan ta’ komunikazzjoni | | | | | | | | |

3-Żvilupp u aġġornament tal-websajt fl-Internet | | | | | | | | |

II.OQSFA ISTITUZZJONALI | 1-Traspożizzjoni/rikonoxximent uffiċjali tal-attributi (kif deskritti f’dan il-Ftehim) tal-istrutturi differenti ta’ verifika u ta’ kontroll tal-verifika u aġġornament tat-test funzjonali tal-MEFCP | | | | | | | | |

2-Twaqqif u tħaddim tal-mekkaniżmu konġunt ta’ konċiljazzjoni | | | | | | | | |

3-Twaqqif tal-Kumitat Konġunt għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ | | | | | | | | |

4-Twaqqif u tħaddim tal-Kumitat Nazzjonali għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-Ftehim | | | | | | | | |

5-Twaqqif ta’ segretarjat tekniku permanenti (STP) | | | | | | | | |

III.TISĦIH TAL-KAPAĊITAJIET | 1-Taħriġ tal-atturi dwar l-elementi tal-Ftehim ta’ Sħubija Volontarja (APV) | | | | | | | | |

2-Żvilupp ta’ pjan ta’ taħriġ u ta’ tisħiħ tal-kapaċitjiet tal-istrutturi ta’ verifika u tal-kontroll tal-verifika differenti, kif ukoll tas-soċjetà ċivili u tas-settur privat | | | | | | | | |

3-Implimentazzjoni tal-pjan ta’taħriġ | | | | | | | | |

4-Definizzjoni tal-ħtiġijiet ta’ tagħmir u mezzi loġistiċi | | | | | | | | |

5-Xiri tat-tagħmir u l-mezzi loġistiċi | | | | | | | | |

6-Disponibbiltà ta’ uffiċċji (l-STP, l-ICEF, il-BMIV, is-CDF, l-awtorità tal-ħruġ) | | | | | | | | |

7-Twaqqif tal-kummissjoni ta’ konċiljazzjoni u ta’ għarfien fil-qasam doganali (is-CCED) u taħriġ tal-persunal | | | | | | | | |

IV.RIFORMA TAL-QAFAS LEGALI | 1-Żvilupp tar-regolamentazzjoni skont id-definizzjoni tal-legalità tal-Anness II | | | | | | | | |

2-Titjib tal-qafas legali relatat mas-suq lokali tal-injam | | | | | | | | |

3-Titjib tal-qafas legali relatat mal-foresti (Foresti tal-Unjoni, komunali u tal-partikular) u mal-pjantaġġuni | | | | | | | | |

4-Proċedura ta’ ratifika tal-APV | | | | | | | | |

5-Żvilupp ta’ manwal għall-ġestjoni tan-nuqqasijiet fil-konformità | | | | | | | | |

6-Żvilupp tal-miżuri legali għat-titjib tal-governanza (test funzjonali, osservazzjoni, sistema nazzjonali ta’ traċċabbiltà, eċċ.) | | | | | | | | |

V.TWAQQIF TA’ SISTEMA NAZZJONALI TA’ TRAĊĊABBILTÀ | 1-Tlestija tal-proċeduri relatati mal-SNT (metodi, kontrollli, verifiki, eċċ.), inkluż il-missjoni TEREA | | | | | | | | |

2-Implimentazzjoni tal-proġett għal sistema nazzjonali ta’ traċċabbiltà (l-SNT) | | | | | | | | |

3-Stabbiliment tal-interkonnessjoni tad-dejtabejżis tal-istrutturi prinċipali involuti | | | | | | | | |

4-Tfassil u twaqqif tal-interkonnessjonijiet tad-dejtabejżis mal-pajjiżi tas- CEMAC | | | | | | | | |

5-Xiri ta’ materjal u tagħmir (identifikaturi, apparat li jaqra l-identifikaturi, kompjuters) | | | | | | | | |

6-Tibda titħaddem is-sistema fuq skala nazzjonali: twaqqif u tagħmir tal-istazzjonijiet ta’ kontroll tul il-ktajjen tal-provvista, inklużi l-istazzjonijiet tal-fruntieri (infrastrutturi, kompjuters, kollegamenti mal-Internet, eċċ.) | | | | | | | | |

7-Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-atturi (l-MEFCP u amministrazzjonijiet oħra involuti, settur privat u soċjetà ċivili) | | | | | | | | |

8-Taħriġ tal-persunal kkonċernat (l-ICEF, is-CDF, il-BMIV u Ministeri oħra), settur privat u soċjetà ċivili | | | | | | | | |

VI.TWAQQIF TAS-SISTEMA TA’ VERIFIKA TAL-LEGALITÀ (SVL) | 1-Jekk ikun meħtieġ, żvilupp, inkluż testijiet fuq il-post, tal-iskali tal-legalità relatati mal-permessi artiġjanali u l-foresti komunitarji | | | | | | | | |

2-Żvilupp/tisħiħ minn kull entità responsabbli mill-verifika (amministrazzjonijiet) tal-proċeduri ta’ verifika tagħhom b’kollaborazzjoni mal-ICEF | | | | | | | | |

3-Żvilupp tal-protokolli għall-iskambju tal-informazzjoni dwar il-verifika tal-legalità bejn l-amministrazzjonijiet u l-ICEF | | | | | | | | |

4-Żvilupp tal-proċeduri operattivi għat-tħaddim tal-SGBD | | | | | | | | |

5-Test pilota tas-sistema tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT u twaqqif tal-azzjonijiet meħtieġa | | | | | | | | |

6-Test ta’ preparazzjoni tal-intrapriżi għall-proċeduri tal-verifika u tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT | | | | | | | | |

7-Taħriġ, partikolarment tal-membri tal-BMIV, u estensjoni tal-proċeduri ta’ verifika tal-legalità tal-entità tal-forestrija | | | | | | | | |

8-Valutazzjoni operattiva tas-SVL, skont l-Artikolu 12 ta’ dan il-Ftehim | | | | | | | | |

9-SVL operattiv u jaħdem | | | | | | | | |

VII.SISTEMA TAL-ĦRUĠ TAL-AWTORIZZAZZJONIJIET | 1-Twaqqif tal-awtorità tal-ħruġ tal-awtorizzzazzjonijiet | | | | | | | | |

2-Estensjoni tal-proċeduri dettaljati għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT fis-settur privat | | | | | | | | |

3-Twaqqif tal-kuntatti mal-awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni | | | | | | | | |

4-Ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT | | | | | | | | |

VIII.VERIFIKI INDIPENDENTI TAS-SISTEMA | 1-Reklutaġġ tal-awditur indipendenti, żvilupp u validazzjoni tal-metodoloġija dettaljata (minn Marzu 2013) | | | | | | | | |

2-L-ewwel verifika, u wara verifiki sussegwenti | | | | | | | | |

IX.STRATEĠIJA TA’ PROMOZZJONI TAL-PRODOTTI | 1-Żvilupp ta’ pjan ta’ promozzjoni, inkluż studju dwar is-swieq attwali | | | | | | | | |

2-Pożizzjonar u promozzjoni tal-prodotti FLEGT li ġejjin mir-RĊA fuq is-swieq mira | | | | | | | | |

X.MONITORAĠĠ TAL-IMPATTI TAL- APV | 1-Definizzjoni u monitoraġġ tal-indikaturi soċjali | | | | | | | | |

2-Twaqqif tas-sistema ta’ monitoraġġ tal-injam sekwestrat | | | | | | | | |

3-Twaqqif tas-sistema tal-monitoraġġ tal-impatt ssoċjoekonomiku u ambjentali | | | | | | | | |

4-Valutazzjoni tal-impatt soċjoekonomiku u ambjentali f’nofs l-implimentazzjoni tal-APV | | | | | | | | |

5-Monitoraġġ u valutazzjoni tal-irċevuti mis-settur tal-forestrija | | | | | | | | |

XI.TFITTXIJA TAL-FINANZI SUPPLIMENTARI | 1-Żvilupp ta’ strateġija ta’ mobilizzazzjoni ta’ fondi | | | | | | | | |

--------------------------------------------------

ANNESS IX

MIŻURI TA’ AKKUMPANJAMENT TAL-IMPLIMENTAZZJONI TA’ DAN IL-FTEHIM

I. IT-TESTI LEGALI U REGOLAMENTARJI

I.1. Testi relatati mad-definizzjoni tal-injam legali

B’konsiderazzjoni għad-definizzjoni ta’ injam prodott legalment li jidher fl-Anness II, ċerti referenzi legali u regolamentarji għandhom jitlestew/jiġu riveduti qabel id-data li fiha se tibda tapplika kompletament l-iskema tal-awtorizzazzjoni FLEGT. Fost dawn it-testi wieħed jista’ jsemmi:

(a) L-MEFCP:

- il-Volum 3 tal-istandards tal-iżvilupp/il-ġestjoni tal-foresti;

- ir-reviżjoni tat-test dwar il-kummissjoni tal-ħruġ tal-PEA bl-inklużjoni tas-soċjetà ċivili;

- it-testi li jirregolaw il-foresti tal-pjantaġġun (l-ispeċifikazzjonjiet relatati mal-pjantaġġuni ’b'erja ta’ aktar minn 50 ettaru; id-definizzjoni tar-relazzjonijiet kuntrattwali bejn individwu/organizzazzjoni u intrapriża tal-operat; oqsma oħra pertinenti);

- it-test li jirregola l-informazzjoni tal-entità tal-ħruġ fuq ċerti aspetti fil-qasam tal-ġestjoni tal-foresti u tal-ambjent;

- il-manwal tal-ġestjoni tan-nuqqasijiet fil-konformità;

- it-test li jirregola l-użu tal-injam li mhux konformi.

(b) Il-Ministeru tal-ambjent u tal-ekoloġija:

- it-testi applikabbli tal-kodiċi tal-ambejnt;

- it-testi dwar il-miżuri tal-impatt ambjentali.

(c) Il-Ministeru tal-agrikoltura:

- it-test aġġornat dwar il-kumpens għad-danni tal-kulturi;

- il-odiċi rurali (id-dritt tal-użu, id-dritt tal-art).

(d) Il-Ministeru responsabbli mit-trasport:

- it-test li jirregola t-trasport tal-injam.

(e) Il-Ministeru tal-kummerċ u tal-industrija:

- it-test għar-reġistrazzjonijiet tal-intrapriżi mal-organizzazzjonijiet konsulari.

(f) Il-Ministeru tal-finanzi u tal-baġit:

- it-test dwar l-injam impurtat u fi tranżitu.

(g) Il-Ministeru responsabbli mill-affarijiet interni u mit-territorju:

- it-test dwar id-deċentralizzazzjoni;

- it-test dwar l-organizzazzjonijiet

I.2. Testi relatati mas-sistema ta’ verifika tal-legalità (SVL)

Testi li jintroduċu t-twaqqif ta’ sistema nazzjonali ta’ traċċabbiltà (SNT):

- it-test funzjonali tal-Ministeru responsabbli mill-foresti adattat skont id-dispożizzjonijiet li ttieħdu fil-qafas tal-FLEGT (kjarifika tal-rwoli tal-ICEF, tas-CDF, tal-BMIV u tad-DR/l-IP, għall-verifika u l-kontroll tal-verfika tal-legalità, kif ukoll l-STP u l-Kumitat Konġunt);

- is-sentenza tal-ħatra tal-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT;

- it-testi li jirregolaw is-suq lokali tal-injam;

- it-test li jagħti d-dettalji tal-proċeduri ta’ verifika previsti fl-SVL fil-każ ta’ intrapriżi li jkollhom sistema ta’ ċertifikazzjoni privata.

I.3. Testi li jirrelataw mal-monitoraġġ ta’ dan il-Ftehim

- It-test funzjonali tal-Ministeru responsabbli mill-foresti adattat skont id-dispożizzjonijiet li jiġu stabbiliti fil-qafas tal-FLEGT;

- It-test relatat mal-Kumitat Konġunt;

- Is-sentenza li taħtar is-segretarjat tekniku permanenti: din tkun awtorità tar-Repubblika Ċentru-Afrikana li tlaqqa’ rappreżentanti tal-amministrazzjonijiet, tas-settur privat, tas-soċjetà ċivili;

- It-test dwar il-parteċipazzjoni tal-partijiet involuti u r-rwol tagħhom fl-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim;

- It-test li jistabbilixxi li l-osservazzjoni indipendenti mwettqa mis-soċjetà ċivili tiġi kkunsidrata fl-SVL.

II. IT-TISĦIĦ TAL-KAPAĊITAJIET UMANI TAL-ISTITUZZJONIJIET DIFFERENTI

(a) L-ICEF, l-awtorità għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet u strutturi oħra

Il-Ftehim FLEGT huwa proċess ġdid li ser ikollu diversi ħtiġijiet fir-rigward tal-implimentazzjoni tiegħu. Għalhekk ikun meħtieġ li jissaħħu l-kapaċitajiet tal-amministrazzjoni.

Il-parti Ċentru-Afrikana ddeċidiet li tivverifika s-SVL kollha permezz tal-ispettorat ċentrali tal-ilmijiet u tal-foresti (l-ICEF). Id-dejtabejż kollha marbuta mal-operat għandha tiġi ċentralizzata f’sistema ta’ ġestjoni ta’ dejtabejżis (l-SGBD) li ser tiġi ċentralizzata miċ-ċentru tad-dejta tal-foresti (is-CDF). Barra minn dan, ħafna qabel ma jiġi ffirmat il-ftehim ta’ sħubija volontarja (l-APV), il-Gvern iddeċieda li jwaqqaf Brigata mħallta ta’ intervent u ta’ verifika (BMIV).

Madankollu, minħabba li t-test funzjonali tal-Ministeru tal-ilmijiet, il-foresti, il-kaċċa u s-sajd (l-MEFCP) kien stipula kompiti għas-servizzi ċentralizzati u deċentralizzati tiegħu, dan xi kultant jippermetti li jkun hemm l-ewwelnett "overlaps" fis-sistema attwali ta’ kontroll bejn is-servizzi ċentralizzati u deċentralizzati tal-MEFCP, u wara nuqqas ta’ ħidma tajba tas-servizzi deċentralizzati differenti.

B’konsiderazzjoni tas-SVL deskritta f’dan il-Ftehim, ser ikun meħtieġ, fit-test funzjonali tal-MEFCP, li jiġu speċifikati, ikkompletati, emendati r-rwoli differenti tal-atturi u jiġu definiti mill-ġdid l-interazzjonijiet bejn is-servizzi deċentralizzati differenti, il-fluss tal-informazzjoni bejn dawn is-servizzi differenti u l-SGBD li ser jiġi ċentralizzat fil-Ministeru responsabbli mill-foresti.

Għaldaqstant, l-ICEF li hi responsabbli miċ-ċentralizzazzjoni ta’ din id-dejta għandu jsaħħaħ il-kapaċitajiet tiegħu permezz ta’ taħriġ speċifiku fil-ġestjoni tal-informazzjoni. Dan it-taħriġ għandu jestendi wkoll għad-dipartimenti ċentrali u deċentralizzati l-oħra involuti fil-ġestjoni tal-foresti. Dawn se jkunu speċifikament is-CDF, il-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT u d-Diretturi Reġjonali, l-Ispetturi tal-prefetturi u tal-fruntieri.

Dawn id-dipartimenti għandhom jitħarrġu fis-softwer għat-tidħil tad-dejta u l-proċeduri tal-iskambju u tat-trażmissjoni tal-informazzjoni fil-livell ċentrali.

(b) L-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u s-soċjetà ċivili

L-NGOs u s-soċjetà ċivili huma parti integrali tal-proċess. L-osservazzjoni indipendenti tas-soċjetà ċivili hija l-mekkaniżmu li ser tippermettilhom li jikkontribwixxu b’mod effikaċi għall-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim. L-osservazzjoni indipendenti tas-soċjetà ċivili għandha l-għan li ttejjeb is-sistemi tal-applikazzjoni tal-Liġi tal-foresti mill-Istat għall-governanza tajba. Din għandha tiddokumenta u tpoġġi għad-dispożizzjoni tal-awtorità tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT u tal-Kumitat konġunt tal-implimentazzjoni, ll-informazzjoni miġbura.

Għalhekk, sabiex jiġi żgurat involviment tajjeb ta’ dawn l-NGOs għall-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, il-kapaċità tagħhom għandha tisaħħaħ ukoll. Dawn għandhom isegwu korsijiet ta’ taħriġ dwar l-osservazzjoni indipendenti tas-soċjetà ċivili, partikolarment il-ġbir tal-informazzjoni u l-produzzjoni tar-rapporti.

(c) Taħriġ tal-kumpaniji privati (pereżempju, biex jifhmu u jħaddmu bl-aħjar mod l-SVL)

(d) Il-Kummissjoni ta’ konċiljazzjoni u ta’ kompetenza fid-dwana (is-CCED)

(e) Taħriġ tal-atturi tal-SNT

Sabiex tiġi żgurata l-inklużjoni tal-partijiet kollha involuti fl-użu tas-SNT, għandu jsir taħriġ bażiku u b’mod kontinwu.

III. IT-TISĦIĦ TAL-KAPAĊITAJIET MATERJALI

L-isparpaljar tal-istrutturi differenti li jidħlu fil-qafas tal-kontroll tal-verifika tal-legalità jagħmel diffiċli x-xogħol tal-verifika u fit-tul jirriskja li jwassal għal dewmien fil-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet.

L-istrutturi li għandhom jiġu involuti fil-qafas tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim huma daqshekk importanti li l-effikaċja tat-tħaddim tagħhom tirriskja li tippreżenta problemi jekk ma jkunx hemm postijiet biex jilqgħuhom. Għalhekk, il-provvista ta’ uffiċċji addizzjonali (l-STP, l-ICEF, id-DGEF, id-DIAF, id-DEIF, id-DR/l-IP, is-CDF, il-BMIV, il-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT) hija indispensabbli biex jinġabru flimkien id-dipartimenti kollha sabiex tittejjeb il-koordinazzjoni bejniethom. Ser jiġu studjati diversi opzjonjiet possibbli (kostruzzjoni, rinnovazzjoni, kiri).

Barra minn hekk, l-ICEF, id-DGEF, id-DIAF, id-DEIF, is-CDF u d-dipartimenti deċentralizzati għandhom ikunu mgħammra b’mezzi loġistiċi adegwati (vetturi ferrovjarji, kompjuters, tagħmir għall-komunikazzjoni bl-Internet, apparat tal-uffiċċju, eċċ.) biex iwettqu din il-missjoni. Studju għandu jippermetti li jiġu determinati l-ħtiġijiet attwali.

Is-sistema attwali ta’ traċċabbiltà ma tippermettix li tinġabar l-informazzjoni kollha marbuta mal-katina tal-provvista tal-injam. Waħda mill-opzjonijiet meqjusa mill-parti Ċentru-Afrikana hija l-iżvilupp ta’ proġett ta’ SNT f’konformità mal-Anness V. Dan il-proġett, li l-ispejjeż tiegħu għad iridu jiġu determinati, għandu jkollu biżżejjed mezzi loġistiċi (vetturi ferrovjarji, kompjuters, tagħmir għall-komunikazzjoni bl-Internet, apparat tal-uffiċċju, eċċ.) sabeix is-CDF tkun tista’ tiġbor u tiċċentralizza l-informazzjoni kollha dwar l-injam.

IV. IL-KOMUNIKAZZJONI

Il-komunikazzjoni hija għodda essenzjali għall-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim. Għaldaqstant, huwa meħtieġ li jkun hemm biżżejjed komunikazzjoni sabiex il-komunitajiet bażiċi kif ukoll l-atturi fl-SVL jistgħu jkunu infurmati. Biex jintlaħaq dan jinħtieġ li:

- jiġi żviluppat pjan ta’ komunikazzjoni fil-post tal-atturi differenti tal-APV-FLEGT;

- jiġu żviluppati proċeduri għall-komunikazzjoni/għall-parteċipazzjoni tal-intrapriżi mal-popolazzjonijiet lokali u mal-popli indiġeni;

- jiġi żviluppat u aġġornat is-sit tal-Internet tal-Ministeru responsabbli mill-Foresti;

- jiġu nfurmati l-membri parlamentari: il-Parlament huwa istituzzjoni ta’ deċiżjoni li jintervjeni fl-adozzjoni tat-testi tal-Liġijiet relatati mal-ġestjoni tal-foresti. B’konsiderazzjoni tal-pożizzjoni tagħhom fil-ġurisdizzjoni u tar-rwol li huma għandhom fil-konfront tal-eletturi tagħhom, il-membri parlamentari għandhom jiġu infurmati dwar l-importanza ta’ dan il-Ftehim;

- jiġu nfurmati l-intrapriżi tal-foresti: l-intrapriżi għandhom jiġu nfurmati regolarment dwar l-iżvilupp tal-implimentazzjoni tal-Ftehim u tal-proċeduri u l-metodi li huma ser ikollhom japplikaw.

V. IS-SORVELJANZA STATISTIKA TAS-SUQ LOKALI TAL-INJAM

Is-suq lokali tal-injam tal-Afrika Ċentrali għandu jirrispetta l-ħtiġijiet tal-FLEGT. Sabiex tinġabar l-informazzjoni kollha marbuta mas-suq lokali tal-injam u biex issir ir-rabta mal-ġestjoni tal-foresti b’mod ġenerali, huwa prevedibbli li jinħoloq Kumitat interministerjali responsabbli li jissorvelja u jaġġorna l-istatistika kollha marbuta mas-suq lokali tal-injam.

VI. MIŻURI LI JIKKONĊERNAW IL-PROMOZZJONI, L-INDUSTRIJALIZZAZZJONI U L-KUMMERĊJALIZZAZZJONI TAL-INJAM U TAL-PRODOTTI DERIVATI

L-injam u l-prodotti derivati mill-Afrika Ċentrali koperti minn dan il-Ftehim jistgħu jkunu magħmula wkoll minn speċijiet ta’ siġar imsejħa sekondarji li mhux dejjem għandhom żbokki potenzjali. Il-parti Afrikana Ċentrali hija msejħa minn dan il-Ftehim biex tħeġġeġ lis-settur privat għal trasformazzjoni aktar qawwija u diversifikata, li tinvolvi lis-suq tal-Unjoni.

Għalhekk, il-parti Afrikana Ċentrali għandha tieħu miżura ta’ restrizzjoni fuq l-esportazzjoni taz-zkuk prinċipali tas-siġar mhux imqaxxra billi timplimenta l-Artikolu 44 tal-Kodiċi tal-Foresti tar-Repubblika Ċentru-Afrikana.

Min-naħa l-oħra, din il-promozzjoni tinħtieġ il-ftuħ totali għall-operaturi tal-Unjoni u tas-sehem tagħhom fl-injam tal-Afrika Ċentrali u l-prodotti derivati tal-ispeċijiet kollha.

Fost il-miżuri maħsuba, jistgħu jiġu ppjanati diversi azzjonijiet.

1. It-twettiq ta’ inventarju fis-settur tal-injam fir-RĊA;

2. L-analiżi tad-dinamika u tal-ħtiġijiet;

3. L-Iżvilupp ta’ pjan ta’ valutazzjoni, ta’ żvilupp industrijali u ta’ pproċessar aktar imqanqal tar-riżorsi tal-injam;

4. L-iżvilupp tal-istandards ta’ pproċessar;

5. L-iżvilupp ta’ miżuri ta’ inċentiv għall-użu tal-injam (standards tal-kwalità, promozzjoni ta’ prodotti ġodda);

6. Il-karatterizzazzjoni u l-promozzjoni tal-ispeċijiet li ma tantx huma magħrufa;

7. It-tħeġġiġ għat-trasferiment tat-teknoloġija fil-qasam tal-industrijalizzazzjoni.

VII. MIŻURI TRASVERSALI

L-implimentazzjoni tal-attivitajiet fil-qafas tal-APV FLEGT/RĊA jistrieħ b’mod partikolari fuq żewġ miżuri trasversali:

1. Fil-qasam tal-organizzazzjoni, ser ikun meħtieġ li jiġi implimentat sew pjan dettaljat u aġġornat tal-kompiti marbuta mal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim biex jiġu attivati l-ħdax-il attività stipulati fil-kalendarju tal-implimentazzjoni.

2. Fil-qasam ta’ finanzjament, ser ikun meħtieġ li jinġabru r-riżorsi finanzjarji xierqa, partikolarment b’dipendenza fuq l-ippjanar tax-xogħol. It-taxxi speċjali għall-iżvilupp tal-foresti (is-CAS/idDF) jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw dawn l-attivitajiet u jistgħu jiġu mill-fondi li joħorġu mill-proċess REDD.

--------------------------------------------------

ANNESS X

IL-FUNZJONIJIET TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-FTEHIM

Il-Kumitat konġunt għall-implimentazzjoni tal-Ftehim huwa responsabbli li jamministra l-ftehim ta’ sħubija volontarja (l-APV), u li jiżgura l-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tiegħu. B’mod partikolari hu għandu l-funzjonijiet li ġejjin.

Rigward il-ġestjoni tal-Ftehim

- Jordna valutazzjoni indipendenti tal-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT skont l-Artikolu 12 ta’ dan il-Ftehim u jirrakkomanda data minn meta l-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT għandha tibda tapplika b’mod sħiħ.

- Jiffaċilita djalogu u skambju ta’ informazzjoni bejn iż-żewġ partijiet, skont l-Artikolu 19 ta’ dan il-Ftehim, u jeżamina kull suġġett ippreżentat minn xi waħda mill-partijiet u jidentifika l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu.

- Ikollu rwol ta’ medjatur u jipprova jsib soluzzjoni aċċettabbli f’każ ta’ kunflitti jew tilwim skont l-Artikolu 24 ta’ dan il-Ftehim.

- Jadotta l-emendi relattivi għall-Annessi ta’ dan il-Ftehim, skont l-Artikolu 26 ta’ dan.

- Isegwi l-impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim fuq il-popolazzjonijiet li potenzjalment jistgħu jiġu affettwati minnu.

Rigward il-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Ftehim

- Jiżgura l-monitoraġġ tal-istat ġenerali tal-progress tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim u jistudja l-progress milħuq fl-implimentazzjoni mqabbel mal-iskeda stabbilita fl-Anness mehmuż, u dan, skont l-Artikolu 14 ta’ dan il-Ftehim.

- Jidentifika u janalizza d-diffikultajiet possibbli li jistgħu jinqalgħu matul l-implimentazzjoni tal-Ftehim.

- Jippubblika rapport annwali dwar l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, skont l-Artikolu 19 tiegħu.

- Jirċievi u jeżamina l-ilmenti relatati mal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim u l-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT.

- Jidentifika, jeżamina, jipproponi, u jekk ikun meħtieġ jieħu l-miżuri biex itejjeb it-twettiq tajjeb ta’ dan il-Ftehim, partikolarment fuq il-bażi tal-osservazzjonijiet tal-awditur indipendenti.

- Jeżamina u jissorvelja l-ilmenti mibgħuta mill-Awditur Indipendenti tas-Sistema (AIS).

Rigward il-Verifika Indipendenti tas-Sistema u skont l-Anness VI

- Japprova l-manwal tal-proċeduri żvilupat u ppreżentat mill-AIS u japprova d-dokument tar-rapport tal-verifika propost mill-AIS fil-qafas tal-proċeduri dokumentati.

- Jaqbel mal-iskeda tal-ħidma tal-awditur u jekk ikun meħtieġ jirrakkomanda verifiki supplimentari.

- Jgħaddi mill-AIS l-ilmenti li jista’ jirċievi li jkunu relatati mal-iskema tal-awtorizzazzjoni FLEGT.

- Jeżamina r-rapporti kollha ppreparati mill-AIS.

- Jeżamina r-rapporti proviżorji tal-awditur indipendenti u jittrażmettilu l-kummenti tiegħu jekk dan ikun meħtieġ.

- Jitlob rapport speċifiku apparti lill-awditur f’każ ta’ bżonn.

- Jeżamina l-ilmenti dwar ix-xogħol tal-AIS indipendenti, skont l-Artikolu 10 ta’ dan il-Ftehim.

- Japprova t-tiġdid tal-kuntratt tal-AIS, jekk dan ikun meħtieġ.

Rigward l-involviment tal-partijiet konċernati mill-implimentazzjon tal-Ftehim

- Jassigura l-monitoraġġ fil-qasam tas-sensitivizzazzjoni u tat-taħriġ tal-atturi tal-istrutturi involuti fis-sistema ta’ verifika tal-legalità (l-SVL) deskritta fl-Anness V.

- Jiżgura l-monitoraġġ fil-qasam tal-proċeduri dwar in-nuqas ta’ konformità mal-SVL għall-atturi tal-istrutturi involuti fl-SVL.

- Jissorvelja u jiddefinixxi l-miżuri adegwati biex jiġi żgurat l-involviment tal-partijiet kollha li qed jipparteċipaw fl-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

--------------------------------------------------

ANNESS XI

INFORMAZZJONI PPUBBLIKATA

L-informazzjoni ppubblikata tiffavorixxi t-trasparenza u tiggarantixxi li l-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT tkun mifhuma sew mill-atturi kollha u tippermettilhom li jiżguraw ruħhom minn governanza tajba fil-qasam tal-ġestjoni tal-foresti.

Din tippermetti lill-atturi differenti li jifhmu l-iżvilupp kollu tal-proċess sakemm tinħareġ l-awtorizzazzjoni FLEGT. Aktar mal-atturi kollha jkollhom informazzjoni dwar ir-raġunijiet fundamentali tal-FLEGT, l-implimentazzjoni tiegħu, il-monitoraġġ u l-verifika tiegħu, aktar il-fehma tal-proċess tkun maqsuma, internalizzata u adattata biżżejjed, b'mod li titħaffef l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim mill-partijiet kollha involuti. Il-metodu għall-produzzjoni tal-informazzjoni għandha tkun il-pubblikazzjoni attiva jew l-aċċessibbiltà. L-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata fl-iqsar żmien possibbli biex tinżamm il-pertinenza kollha tat-tqassim.

1. IL-KONTENUT TAR-RAPPORT TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-FTEHIM

Ir-rapport annwali tal-Kumitat Konġunt għall-implimentazzjoni tal-Ftehim għandu jinkludi b'mod partikolari:

- il-kwantitajiet tal-injam u tal-prodotti derivati esportati lejn l-Unjoni taħt l-iskema tal-awtorizzazzjonijiet FLEGT, skont il-kodiċi doganali u skont l-Istat Membru destinatarju tal-UE;

- in-numru ta’ awtorizzazzjonijiet FLEGT maħruġa mir-RĊA;

- l-avvanz fil-kisba tal-objettivi u tal-azzjonijiet li għandhom jitwettqu fi żmien stabbilit f'dan il-Ftehim u b'mod ġenerali, is-suġġetti differenti relatati mal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim;

- l-azzjonijiet li għandhom l-għan li jimpedixxu kwalunkwe possibbiltà ta’ esportazzjoni ta’ injam u prodotti derivati ta’ oriġini illegali lejn is-swieq barra mill-Unjoni jew il-kummerċjalizzazzjoni tagħhom fis-suq nazzjonali;

- il-kwantitajiet ta’ injam u prodotti derivati impurtati fir-RĊA, jew li għaddew mir-RĊA;

- l-azzjonijiet li ttieħdu biex jiġu evitati l-importazzjonijiet ta’ injam u prodotti derivati ta’ oriġini illegali biex tinżamm l-integrità tal-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT;

- il-każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mal-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT fir-RĊA u l-azzjonijiet li ttieħdu biex jiġu solvuti dawn il-każijiet;

- il-kwantitajiet ta’ injam u prodotti derivati impurtati fl-Unjoni fil-qafas tal-iskema ta’ awtorizzazzjoni FLEGT, skont il-kodiċi doganali u skont l-Istat Membru tal-Unjoni li fih saret l-importazzjoni;

- in-numru ta’ awtorizzazzjonijiet FLEGT tar-RĊA rċevuti mill-Unjoni;

- in-numru ta’ każijiet meta l-injam mir-Repubblika Ċentru-Afrikana wasal fid-dwana tal-Unjoni mingħajr awtorizzazzjoni – u l-kwantitajiet ta’ injam u prodotti derivati involuti;

- l-istruttura u l-ħidma tal-kumitat konġunt.

2. INFORMAZZJONI DWAR IL-MEZZI U L-KANALI GĦALL-PUBBLIKAZZJONI TAL-INFORMAZZJONI

L-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata mill-Kumitat Konġunt għall-implimentazzjoni tal-Ftehim u kull waħda mill-partijiet għall-informazzjoni li tikkonċerna lilhom. L-informazzjoni marbuta mal-operat u mal-movimenti tal-injam għandha tkun disponibbli fiċ-ċentru tad-dejta tal-foresti (is-CDF) tal-Ministeru tal-Ilmijiet, il-Foresti, il-Kaċċa u s-Sajd (l-MEFCP); sistema ta’ interkonnessjoni għandha tippermetti li tikkonnettja d-dipartimenti involuti fl-operat tal-foresti (l-MEFCP, id-dipartiment tal-finanzi, tal-impjieg, tal-agrikoltura, tal-kummerċ, tal-ġustizzja) mad-dejtabejż tas-CDF filwaqt li d-Direttorat Ġenerali tal-Ġurnal Uffiċjali għandu jippubblika onlajn il-liġijiet u t-testi regolamentarji kollha.

Skont il-mira u skont jekk din isseħħx f'ambjent urban jew rurali, jew f'ambjent fejn il-popolazzjoni tkun taf taqra jew le, l-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata bis-saħħa tal-mezzi u l-kanali moderni li ġejjin.

- Kanali attivi

- L-istampa pubbliika u privata nazzjonali u internazzjonali;

- Ir-radjijiet lokali u komunitarji;

- Konferenzi u diskussjonijiet pubbliċi;

- Konferenzi, seminars u workshops Outreach;

- Ix-xandir ta’ dokumentarji;

- Il-produzzjoni u x-xandir ta’ programmi fuq ir-radju u t-televixin;

- Il-produzzjoni ta’ spettakli, eċċ.;

- Barra minn dan, fil-qafas tal-pjan ta’ komunikazzjoni, għandhom jitwettqu sessjonijiet pubbliċi ta’ informazzjoni u matulhom tingħata din l-informazzjoni lill-partijiet involuti, partikolarment lill-persuni preżenti fuq il-post u lill-komunitajiet li m'għandhomx aċċess għall-Internet jew għall-gazzetti stampati.

- Kanali passivi

- Is-siti tal-Internet tal-Ministeru għall-Ilmijiet u l-Foresti, tal-Kaċċa u s-Sajd;

- Il-Ġurnal Uffiċjali;

- Il-Librerija tal-Ministeru għall-Ilmijiet u l-Foresti, tal-Kaċċa u s-Sajd (l-MEFCP);

- Id-direttorju annwali tas-settur tal-foresti u tal-kaċċa fl-MEFCP;

- Ir-rapporti annwali tad-dipartiment tal-foresti, li jistgħu jiġi kkonsultati fid-Direttorati Ċentrali jew deċentralizzati fil-provinċji.

Abbażi tal-informazzjoni attiva u passiva, il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni għandha tikkunsidra d-dejta marbuta mal-oqsma elenkati hawn taħt.

3. INFORMAZZJONI LEGALI

- Konvenzjonijiet u ftehimiet internazzjonali ffirmati u ratifikati mir-RĊA fil-qasam tal-protezzjoni tal-ispeċijiet ta’ fawna u flora protetti (is-CITES, eċċ.), tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-popli (id-Dikjarazzjoni 61/295 tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-popli indiġeni, il-Karta Afrikana tad-drittijiet tal-bniedem u tal-popli, eċċ.), tax-xogħol u tal-impjieg, eċċ.;

- Il-ftehim tas-sħubija volontarja FLEGT (it-test u l-annessi tiegħu);

- Id-Digriet għall-għotja tal-permessi;

- Id-Digriet għall-annullament tal-permessi;

- Il-Kodiċi tal-Foresti u t-testi regolamentarji marbuta magħhom;

- Il-Kodiċi tal-ambjent u t-testi regolamentarji kollha relatati;

- Il-Kodiċi tal-ilma u t-testi regolamentarji marbuta magħhom;

- Il-Kodiċi tax-xogħol u testi applikabbli marbuta mas-settur tal-foresti;

- Il-Liġijiet tal-finanzi għal kull sena;

- Il-Kodiċi ġenerali tat-taxxi;

- Id-Dokumenti tal-investiment;

- Il-Pjan Nazzjonali ta’ konverġenza tal-COMIFAC;

- Id-Dokument ta’ strateġija għat-tnaqqis tal-faqar;

- Is-Sentenza li tistabbilixxi l-ħolqien tal-kummissjoni ta’ validazzjoni tad-dokumenti ta’ ġestjoni tal-iżvilupp tal-foresti (il-PG u l-PAO).

It-testi regolamentarji li ser jiġu adottati matul il-fażi tal-implimentazzjoni għandhom ukoll jiġu ppubblikati.

4. INFORMAZZJONI DWAR IL-PROĊEDURI TA' GĦOTJA TAT-TITOLI

- Permessi tal-Operat u tal-Iżvilupp (PEA)

- Manwal tal-proċeduri tal-kompetizzjoni għas-sottomissjoni għall-proċess ta’ għotja ta’ PEA;

- Avviż ta’ sejħiet għal offerti relatati mal-għotja tal-permessi;

- Avviż ta’ sejħiet għal offerti relatati mar-reklutaġġ tal-osservatur indipendenti fil-proċess tal-għotja ta’ PEA;

- Rendikont mill-Kummissjoni mħallta għall-għotja tal-;

- Sentenza dwar it-twaqqif tal-Kummissjoni mħallta għall-għotja tal-PEA;

- Lista tal-applikanti għal permess tal-operat u tal-iżvilupp;

- Rapport tal-osservatur indipendenti dwar il-proċedura tal-għotja tal-PEA;

- Lista tat-titoli validi bl-ismijiet tal-persuni jew tal-kumpaniji benefiċjarji;

- Minuti tal-laqgħat relatati mar-rispett tad-drittijiet normali ta’ aċċess u ta’ użu tal-popolazzjonijiet lokali u indiġeni għall-konċessjonjiet tal-foresti.

- Foresti ta’ pjantaġġuni

- Avviż ta’ sejħiet għal offerti tal-operat tal-pjantaġġuni tal-Istat;

- Lista tal-applikanti għall-operat tal-pjantaġġuni;

- Awtorizzazzjonijiet tal-operat tal-pjantaġġuni;

- Ċertifikat ta’ konformità ambjentali;

- Lista tal-pjantaġġuni tal-Istat.

5. INFORMAZZJONI DWAR L-IŻVILUPP TAL-FORESTI

- Pjan ta’ Żvilupp

- Rapporti ta’ valutazzjoni ambjentali (EIES, verifiki ambjentali);

- Dokument tal-pjan tal-iżvilupp;

- Lista u erjas totali tal-konċessjonijiet li qed jiġu żviluppati;

- Lista u erjas totali tal-konċessjonijiet li qed jistennew li jiġu żviluppati;

- Standards nazzjonali għat-tħejjija tal-pjanijiet ta’ żvilupp (Volumi 1, 2, 3).

- Pjantaġġuni

- Avviżi ta’ sejħiet għal offerti għal studji tal-impatt ambjentali;

- Rapport tal-evalwazzjoni ambjentali;

- Pjan sempliċi ta’ ġestjoni.

6. INFORMAZZJONI DWAR IL-PRODUZZJONI

- Produzzjoni totali annwali ta’ injam u prodotti derivati fil-PEA kollha matul l-operat;

- Produzzjoni totali annwali ta’ injam u prodotti derivati fil-pjantaġġuni kollha li qed jitħaddmu;

- Volum annwali ta’ injam u prodotti derivati għall-ipproċessar fil-livell nazzjonali għal kull speċi, għal kull titolu u għal kull kumpanija;

- Lista tal-pajjiżi destinatarji u l-volumi esportati għal kull speċi, għal kull titolu u għal kull kumpanija;

- Volum annwali ta’ injam sekwestrat;

- Volum annwali tal-injam li jkun għadda mir-RĊA u minn fejn ikun ġej;

- Volum fuq is-suq tar-Repubblika Ċentru-Afrikana.

7. INFORMAZZJONI DWAR L-IPPROĊESSAR

- Lista tal-kumpaniji operattivi tal-ipproċessar approvati;

- Lokalizzazzjoni tal-unitajiet tal-ipproċessar.

8. INFORMAZZJONI DWAR IS-SISTEMA TAL-VERIFIKA TAL-LEGALITÀ

- Sistema tal-korp għall-ħruġ tal-awtorizzazzjoni FLEGT;

- Rapport tal-osservazzjoni indipendenti mis-soċjetà ċivili;

- Informazzjoni dwar l-attività tal-foresti u l-klawżoli soċjali fil-pjanijiet tal-ġestjoni (informazzjoni u mapep);

- Informazzjoni u mapep relatati mal-attività tal-foresti u mal-klawżoli soċjali fil-pjanijiet annwali tal-operat;

- Rapport tal-osservzzjoni (PVC) f'każ ta’ qirda ta’ oġġetti li jappartjenu għall-popolazzjonijiet lokali u indiġeni mill-intrapriża;

- Provi tal-kumpens għad-dannu mill-intrapriża akkużata;

- Rapport tal-missjonijiet tal-kontroll tad-dipartiment tal-foresti;

- Każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mal-iskema tal-awtorizzazzjoni FLEGT fir-RĊA u azzjonijiet li jittieħdu biex jissolvew dawn il-każijiet.

9. INFORMAZZJONI DWAR IL-VERIFIKA INDIPENDENTI

- Rapporti ta’ sinteżi perjodiċi tal-verifika;

- Proċedura ta’ kontestazzjoni tal-verifika.

10. INFORMAZZJONI DWAR IL-ĦLAS TAT-TAXXI U PAGAMENTI TAL-FORESTRIJA

- Kiri annwali;

- Taxxi għat-twaqqigħ;

- Taxxi ta’ riforestazzjoni;

- Dazji fuq il-ħruġ.

11. INFORMAZZJONI DWAR IS-SISTEMA ISTITUZZJONALI

- Struttura u funzjonament tal-Kumitat Konġunt għall-implimentazzjoni tal-Ftehim;

- Struttura u funzjonament tal-Kumitat nazzjonali ta’ monitoraġġ u ta’ implimentazzjoni tal-Ftehim;

- Segretarjat tekniku permanenti.

--------------------------------------------------

Top