Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0070

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 70/2007 tad- 29 ta’ Ġunju 2007 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim tal-KEE, dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra l-erba' libertajiet

OJ L 304, 22.11.2007, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 039 P. 209 - 210

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/70(2)/oj

22.11.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 304/54


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 70/2007

tad-29 ta’ Ġunju 2007

li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim tal-KEE, dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra l-erba' libertajiet

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b'mod partikolari l-Artikolu 86 u 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Protokoll 31 tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 135/2005 tal-21 ta' Ottubru 2005 (1).

(2)

Ikun xieraq li l-kooperazzjoni tal-Partijiet Kontraenti tal-Ftehim tiġi estiża biex tinkludi r-Regolament (KE) Nru 1692/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi t-tieni programm “Marco Polo” għall-għoti ta' assistenza finanzjarja mill-Komunità biex titjieb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tal-ġarr tal-merkanzija (Marco Polo II) (2).

(3)

Il-Protokoll 31 tal-Ftehim għandu għalhekk jiġi emendat biex din l-estensjoni tal-kooperazzjoni tidħol fis-seħħ mill-1 ta' Jannar 2007.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 2003 dwar l-għoti ta' assistenza finanzjarja mill-Komunità biex ittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tal-ġarr tal-merkanzija (il-Programm Marco Polo) (3), bħalissa huwa inkluż taħt l-Artikolu 3 (Ambjent) tal-Protokoll 31 mal-Ftehim.

(5)

Ikun aktar korrett li wieħed jirreferi għar-Regolament (KE) Nru 1382/2003 taħt it-titolu “Trasport u mobbiltà” u għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1382/2003 għandu jitqiegħed fl-Artikolu 12 tal-Protokoll 31 mal-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

1.   L-Artikolu 12 tal-Protokoll 31 mal-Ftehim għandu jkun emendat kif ġej:

(i)

It-test tal-paragrafu 2 għandu jiġi innumerat mill-ġdid bħala l-paragrafu 4 u floku jidħol dan li ġej:

“2. L-Istati ta' l-EFTA għandhom jikkontribwixxu finanzjarjament għall-azzjonijiet u l-programmi msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 skond l-Artikolu 82(1)(a) tal-Ftehim.”

(ii)

Għandhom jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:

1.“2.   L-Istati ta' l-EFTA għandhom, b'effett mill-1 ta' Jannar 2004, jieħdu sehem fil-programm li ġej:

32003 R 1382: Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 2003 dwar l-għoti ta' assistenza finanzjarja mill-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tal-ġarr tal-merkanzija (il-Programm Marco Polo) (ĠU L 196, 2.8.2003, p. 1), kif emendat bi:

32004 R 0788: Ir-Regolament (KE) Nru 788/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-21 ta' April 2004 (ĠU L 138, 30.4.2004, p. 17).

1.3.   L-Istati ta' l-EFTA għandhom, b'effett mill-1 ta' Jannar 2007, jieħdu sehem fil-programm li ġej:

32006 R 1692: Regolament (KE) Nru 1692/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-24 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi t-tieni programm ‘Marco Polo’ għall-għoti ta’ assistenza finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tal-ġarr tal-merkanzija (Marco Polo II) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1382/2003 (ĠU L 328, 24.11.2006, p. 1), kif korrett mill-ĠU L 65, 3.3.2007, p. 12.”

(iii)

Il-paragrafu li ġej għandu jiddaħħal wara l-paragrafu 4 l-ġdid:

“5.   L-Istati ta' l-EFTA għandhom jipparteċipaw bis-sħiħ fil-Kumitati tal-KE li jassistu lill-Kummissjoni tal-KE fit-tmexxija, fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni tal-programmi tal-Komunità msemmija fil-paragrafi 2 u 3.”

2.   It-test tal-paragrafu 7(ċ) fl-Artikolu 3 tal-Protokoll 31 għandu jitħassar.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-aħħar notifika lil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim (*).

Għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2007.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE u fis-Suppliment taż-ŻEE tal-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, 29 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kumitat Konġunt ŻEE

Alan SEATTER

Il-President


(1)  ĠU L 14, 19.1.2006, p. 24.

(2)  ĠU L 328, 24.11.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 196, 2.8.2003, p. 1.

(*)  M'huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali


Top