EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A1231(04)

Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk rigward miżuri ta’ liberalizzazzjoni reċiproka u l-bdil ta’ protokolli agrikoli mal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Marokk

OJ L 345, 31.12.2003, p. 119–149 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 033 P. 79 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 033 P. 79 - 110
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 061 P. 149 - 179

In force

22003A1231(04)Official Journal L 345 , 31/12/2003 P. 0119 - 0149


Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri

bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk rigward miżuri ta’ liberalizzazzjoni reċiproka u l-bdil ta’ protokolli agrikoli mal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Marokk

A. Ittra mill-Komunità Ewropea

Brussel, …

Sinjur,

Għandi l-unur li nirreferi għan-negozjati li seħħew skond l-Artikolu 16 tal-Ftehim Ewro-Mediterran li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, mill-banda waħda, u r-Renju tal-Marokk, mill-banda l-oħra fis-seħħ mill-1 ta’ Marzu 2000, u li jiddikjara li l-Komunità u l-Marokk se jimplimentaw gradwalment aktar liberalizzazzjoni tal-kummerċ reċiproku tagħhom fi prodotti agrikoli.

In-negozjati għal dak il-għan inżammu bi qbil ma’ l-Artikolu 18(1) tal-Ftehim Ewro-Mediterran, li jipprovdi li mill-1 ta’ Jannar 2000 il-Komunità u l-Marokk se jistmaw is-sitwazzjoni bil-ħsieb li jistabbilixxu l-miżuri ta’ liberalizzazzjoni li jridu jiġu applikati mill-partijiet b’effett mill-1 ta’ Jannar 2001.

Mal-konklużjoni tan-negozjati iż-żewġ Partijiet ftehmu dwar dan li ġej:

1. Protokolli 1 u 3 mal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni għandhom jiġu mibdula bil-protokolli annessi li ġejjin.

2. Fl-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 18 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, id-dati "1 ta’ Jannar 2000" u "1 ta’ Jannar 2001" għandhom jinbidlu b’ "1 ta’ Jannar 2007" u "1 ta’ Jannar 2008".

3. Il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità u r-Renju tal-Marokk anness mal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, li għandu x’jaqsam ma’ l-Artikolu 1 ta’ Protokoll 1 u li jirrigwardja importi fil-Komunità ta’ fjuri friski maqtugħa u blanzuni tal-fjuri li jidħlu fis-sottointestatura 060310 tat-tariffa Komuni tad-dwana huwa hawnhekk imħassar.

4. Dan il-Ftehim għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2004, minbarra l-Artikoli 2, 4 u 5 ta’ Protokoll 1, li għandhom japplikaw għat-tadam mill-1 ta’ Ottubru 2003.

Inkun obbligat jekk inti tikkonferma li l-Gvern tiegħek huwa fi ftehim mal-kontenuti ta’ din l-ittra.

Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, iċ-ċertezza tal-konsiderazzjoni l-aktar għolja tiegħi.

Għan-nom tal-Kunsill tal-Komunità Ewropea

B. Ittra mill-Marokk

Rabat, …

Sinjur,

Għandi l-unur ngħarrfek li rċevejt l-ittra tiegħek bid-data ta’ llum li tinqara kif ġej:

"Għandi l-unur li nirreferi għan-negozjati li seħħew skond l-Artikolu 16 tal-Ftehim Ewro-Mediterran li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, mill-banda waħda, u r-Renju tal-Marokk, mill-banda l-oħra fis-seħħ mill-1 ta’ Marzu 2000, u li jiddikjara li l-Komunità u l-Marokk se jimplimentaw gradwalment aktar liberalizzazzjoni tal-kummerċ reċiproku tagħhom fi prodotti agrikoli.

In-negozjati għal dak il-għan inżammu bi qbil ma’ l-Artikolu 18(1) tal-Ftehim Ewro-Mediterran, li jipprovdi li mill-1 ta’ Jannar 2000 il-Komunità u l-Marokk se jistmaw is-sitwazzjoni bil-ħsieb li jistabbilixxu l-miżuri ta’ liberalizzazzjoni li jridu jiġu applikati mill-partijiet b’effett mill-1 ta’ Jannar 2001.

Mal-konklużjoni tan-negozjati iż-żewġ Partijiet ftehmu dwar dan li ġej:

1. Protokolli 1 u 3 mal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni għandhom jiġu mibdula bil-protokolli annessi li ġejjin.

2. Fl-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 18 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, id-dati ’1 ta’ Jannar 2000’ u ’1 ta’ Jannar 2001’ għandhom jinbidlu b’ ’1 ta’ Jannar 2007’ u ’1 ta’ Jannar 2008’.

3. Il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità u r-Renju tal-Marokk anness mal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, li għandu x’jaqsam ma’ l-Artikolu 1 ta’ Protokoll 1 u li jirrigwardja importi fil-Komunità ta’ fjuri friski maqtugħa u blanzuni tal-fjuri li jidħlu fis-sottointestatura 060310 tat-tariffakKomuni tad-dwana huwa hawnhekk imħassar.

4. Dan il-Ftehim għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2004, minbarra l-Artikoli 2, 4 u 5 ta’ Protokoll 1, li għandhom japplikaw għat-tadam mill-1 ta’ Ottubru 2003.

Inkun obbligat jekk inti tikkonferma li l-Gvern tiegħek huwa fi ftehim mal-kontenuti ta’ din l-ittra."

Għandi l-unur ngħarrfek li r-Renju tal-Marokk jaqbel.

Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, iċ-ċertezza tal-konsiderazzjoni l-aktar għolja tiegħi.

Għar-Renju tal-Marokk

--------------------------------------------------

Protokoll Nru 1

rigward l-arranġamenti applikabbli għal importazzjoni fil-Komunità ta’ prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Marokk.

Artikolu 1

1. Il-prodotti mniżżla f’lista fl-Anness1.A, li joriġinaw fil-Marokk, għandhom jiddaħħlu għal importazzjoni fil-Komunità skond il-kondizzjonijiet li jinstabu hawn taħt u f’dak l-Anness.

2. Dazji ta’ importazzjoni għandhom jew jiġu eliminati jew imnaqqsa bil-persentaġġ indikat għal kull prodott f’kolonna (a) ta’ l-Anness 1.A.

Fejn it-tariffa komuni tad-dwana tipprovdi għall-applikazzjoni ta’ dazji tad-dwana ad valorem u dazju tad-dwana speċifiku għal ċerti prodotti markati b’ asterisk f’kolonna (a) jew (ċ), ir-rati ta’ tnaqqis li jidhru f’kolonna (a) u f’kolonna (ċ), kif riferit fil-paragrafu 3, għandhom japplikaw biss għad-dazju tad-dwana ad valorem.

3. Id-dazji tad-dwana għal ċerti prodotti għandhom jiġu eliminati fil-limiti tal-kwoti ta’ tariffa li jidhru ħdejhom f’kolonna (b) ta’ l-Anness 1.A.

Għall-kwantitajiet importati li jaqbżu l-kwoti, d-dazji komuni tad-dwana għandhom jitnaqqsu bir-rati indikati f’kolonna (ċ) ta’ dak l-Anness.

Għall-ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-Ftehim, minbarra għat-tadam li jidħol fil-kodiċi tan-NM 07020000, il-volumi tal-kwoti tat-tariffa li għalihom il-perjodu tal-kwota beda qabel id-dħul fis-seħħ ta’ l-applikazzjoni ta’ dan il-ftehim għandhom jiġu kalkolati bħala pro rata tal-volumi bażiċi, hija u titqies il-parti tal-perjodu li jkun għadda qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim.

4. Għal xi wħud mill-prodotti mniżżla f’lista fl-Anness 1.A u indikati f’kolonna (d), il-kwoti għandhom jiżdiedu mill-1 ta’ Jannar 2004 sa’ l-1 ta’ Jannar 2007 fuq il-bażi ta’ erba’ akkonti ugwali, li kull waħda minnhom tikkorrespondi għal 3 % ta’ dawn l-ammonti tal-kwota.

5. Jekk il-Komunità tnaqqas id-dazji tal-pajjiż l-aktar favorit li tapplika, it-tneħħija f’fażijiet ta’ tariffi kif indikat f’kolonni (a) u (ċ) għandha tapplika għad-dazji mnaqqsa msemmija.

Artikolu 2

1. Għal tadam frisk jew imkessaħ li jidħol fil-kodiċi tan-NM 07020000, għal kull perjodu mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Mejju, minn issa "l quddiem imsejħa" snin tas-suq,

"skond il-kwoti ta’ tariffa li ġejjin u bla ħsara għall-paragrafu 2 hawn taħt:

(tunnellati metriċi) | snin tas-suq |

2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 u wara |

Kwoti bażiċi ta’ kull xahar

Ottubru | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

Novembru | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |

Diċembru | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

Jannar | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

Frar | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

Marzu | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

April | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |

Mejju | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |

Total | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 |

Kwota addizzjonali(mill-1 ta’ Novembru sal-31 ta’ Mejju)

Linja A | 15000 | 25000 | 35000 | 45000 |

Linja B | 15000 | 5000 | 15000 | 25000" |

(a) dazji tad-dwana ad valorem għandhom jiġu eliminati,

(b) il-livell tal-prezz tad-dħul li minnu dazji speċifiċi se jitnaqqsu għal zero, minn issa "l quddiem imsejjaħ il-prezz tad-dħul miftiehem", għandu jkun 461 EUR kull tunnellata mettrika.

2. Meta l-kwantita totali ta’ tadam li joriġina fil-Marokk rilaxxjat għal ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità matul sena tas-suq imsemmija ma taqbiżx is-somma tal-kwoti bażiċi ta’ kull xahar u l-kwota addizzjonali applikabbli għal dik is-sena tas-suq, il-kwota addizzjonali għas-sena tas-suq ta’ wara għandha tkun dik indikata f’linja A fil-paragrafu 1 hawn fuq. Fejn dik il-kondizzjoni ma tintlaħaqx matul sena tas-suq imsemmija, l-kwota addizzjonali għas-sena ta’ wara għandha tkun dik indikata f’linja B fil-paragrafu 1 hawn fuq. Madankollu, tolleranza massima ta’ 1 % għandha tkun aċċettata għall-għan li jiġi stmat jekk din il-kondizzjoni tkunx intlaħqet.

3. Il-Marokk jindaħal biex jiżgura li mhux aktar minn 30 % ta’ din il-kwota addizzjonali ma jintuża matul xi xahar wieħed.

4. Ġbid mill-kwoti ta’ tariffa bażiċi ta’ kull xahar għandu jitwaqqaf fil-15 ta’ Jannar għax-xhur minn Ottubru sa Diċembru kull sena tas-suq u fit-tieni ġurnata tax-xogħol wara l-1 ta’ April għax-xhur minn Jannar sa Marzu. Fil-ġurnata tax-xogħol ta’ wara, l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-kwantitajiet mhux użati skond il-kwoti bażiċi ta’ tariffa konċernati, u dawn għandhom jiġu trasferiti għall-kwota addizzjonali għal dik is-sena tas-suq. Mid-dati msemmija fuq, l-applikazzjonijiet retroattivi kollha skond waħda mill-kwoti ta’ tariffa bażiċi ta’ kull xahar li jkun ingħalaq u kull kwantita mhux użata li trid tingħata lura lil dawk il-kwoti għandhom jittieħdu minn jew jitqegħdu fil-kwota addizzjonali ta’ tariffa għas-sena tas-suq konċernata.

Artikolu 3

Għall-prodotti mniżżla f’lista hawn taħt, il-livell ta’ prezz ta’ dħul miftiehem minn liema dazji speċifiċi se jitnaqqsu għal zero matul il-perjodi ndikati għandu jkun dak dikjarat hawn taħt, u d-dazji tad-dwana ad valorem għandu jiġi eliminat għall-kwantitajiet u perjodi fissati f’dan l-Artikolu.

Prodotti | Kwantita (f’tunnellati metriċi) | Perjodu taż-żmien | Prezz ta’ dħul miftiehem |

Ħjar NM 07070005 | 5600 | 11.01–05.31. | 449 EUR |

Qaqoċċ NM 07091000 | 500 | 11.01–12.31. | 571 EUR |

Qarabagħli NM 07099070 | 20000 | 10.01–01.31. | 424 EUR |

02.01–03.31. | 413 EUR |

04.01–04.20. | 424 EUR |

Larinġ frisk NM ex080510 | 300000 | 12.01–05.31. | 264 EUR |

Klementina friska NM ex08052010 | 130000 | 11.01 – l-aħħar ta’ Frar | 484 EUR |

Artikolu 4

Għall-prodotti riferiti f’L-Artikoli 2 u 3:

- jekk il-prezz tad-dħul ta’ kunsinja partikolari huwa 2 %, 4 %, 6 % jew 8 % taħt il-prezz tad-dħul miftiehem, id-dazju tad-dwana speċifikum skond il-kwota għandu jkun 2 %, 4 %, 6 % jew 8 % tal-prezz tad-dħul miftiehem;

- jekk il-prezz tad-dħul ta’ kunsinja partikolari huwa taħt it-92 % tal-prezz tad-dħul miftiehem, id-dazju tad-dwana speċifiku marbut fl-ODK għandu jgħodd;

- dawn il-prezzijiet tad-dħul miftiehma għandhom jitnaqqsu fl-istess proporzjoni u bl-istess rata bħall-prezzijiet tad-dħul marbuta fl-ODK.

Artikolu 5

1. L-għan ta’ l-arranġamenti speċifiċi provvduti f’Artikoli 2 u 3 ta’ dan il-Protokoll għandu jkun biex jiġi priservat il-livell ta’ l-esportazzjonijiet tradizzjonali tal-Marokk lill-Komunità u biex jiġi evitat it-tfixkil ta’ swieq tal-Komunità.

2. Sabiex jiġi żgurat li l-għan deskritt fl-ewwel paragrafu u l-Artikoli 2 u 3 huwa miksub kollu u biex titjieb l-istabbilita tas-suq u l-kontinwita ta’ provvista, ż-żewġ Partijiet għandu jkollhom konsultazzjonijiet matul it-tieni kwart ta’ kull sena, jew f’kull waqt jekk waħda mill-Partijiet titlob dan, mhux aktar minn tlett ġranet tax-xogħol wara din it-talba.

Konsultazzjonijiet għandhom ikopru kummerċ matul is-sena tas-suq ta’ qabel u r-riżultat għas-sena tas-suq li tkun ġejja, partikolarment is-sitwazzjoni tas-suq, tbassir ta’ produzzjoni, produzzjoni stmata u prezzijiet ta’ esportazzjoni u żviluppi possibbli tas-suq.

Fejn ikun meħtieġ, il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li l-għan deskritt fl-ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu u f’Artikoli 2 u 3 huwa miksub kollu.

3. Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħra ta’ dan il-Ftehim, jekk, meta titqies is-sensittivita partikolari tas-swieq agrikoli, importazzjoni ta’ prodotti li joriġinaw fil-Marokk li huma s-suġġett ta’ konċessjonijiet mogħtija skond dan il-Protokoll jikkawżaw tfixkil serju għas-swieq tal-Komunità fit-tifsira ta’ l-Artikolu 25 tal-Ftehim, iż-żewġ Partijiet għandu jkollhom konsultazzjonijiet immedjatament biex isibu soluzzjoni xierqa. Sakemm tinstab din is-soluzzjoni, +l-Komunità tista’ tieħu xi miżuri li hija tħoss meħtieġa.

Artikolu 6

Inbid li joriġina fil-Marokk li jġorr nomina reġistrata ta’ oriġini għandu jiġi akkompanjat minn ċertifikat li jindika l-oriġini bi qbil mal-mudell f’Anness I.B ma’ dan il-Protokoll jew minn dokument V I 1 jew V I 2 annotat bi qbil ma’ l-Artikolu 25 tar-Regolament (KE) Nru 883/2001 fuq iċ-ċertifikati u analiżi meħtieġa għal importi ta’ nbid, meraq mill-għasir ta’ l-għeneb u mostu ta’ l-għeneb.

--------------------------------------------------

ANNESS 1A

Kodiċi tan-NM | Deskrizzjoni tal-merkanzija | Rata ta’ tnaqqis tad-dazju tad-dwana ta’ l-NLF MFN (%) | Kwoti ta’ tariffa (tunnellati mettriċi użin nett) | Tnaqqis tad-dazju tad-dwana ta’ l-NLF lil hinn mill-kwoti korrenti tat-tariffa (%) | Disposizzjonijiet speċjali |

a | b | ċ | d |

01019019 | Żwiemel oħra għajr għall-qatla | 100 | | | |

ex0204 | Laħam tan-nagħaġ jew tal-mogħoż, frisk, imkessaħ jew friżat, ieħor għajr laħam ta’ nagħaġ domestiku | 100 | | | |

020500 | Laħam taż-żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tar-rkib (hinnies), frisk, imkessaħ jew friżat | 100 | | | |

0208 | Laħam ieħor u fdalijiet oħra tal-laħam li jittieklu, frisk, imkessaħ jew friżat | 100 | | | |

ex0602 | Pjanti oħra ħajjin (inkluż l-għeruq tagħhom), żraġen u żbir; mushroom spawn, oħra għajr ward | 100 | | | |

ex060240 | Ward, imlaqqam jew le, għajr żraġen | 100 | | | |

060310 | Fjuri maqtugħin u blanzuni tal-fjuri, friski | 100 | 3 000 | – | Artikolu 1 (4) |

06031010 | Ward, mill-15 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Mejju |

06031020 | Qronfol, mill-15 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Mejju |

06031040 | Gladioli, mill-15 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Mejju |

06031050 | Chrysanthemums, mill-15 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Mejju |

06031030 | Orkidei (orchids), mill-15 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Mejju | 100 | 2 000 | – | Artikolu 1 (4) |

06031080 | Oħrajn, mill-15 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Mejju |

ex07019050ex07019090 | Patata ġdida, mill-1 ta’ Diċembru sat-30 ta’ April | 100 | 120 000 | 40 | Artikolu 1 (4) |

07020000 | Tadam, frisk jew imkessah, mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Mejju | | | 60 | Artikolu 2 |

07020000 | Tadam, frisk jew imkessaħ, mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru | 60 | | | |

ex07031011 | Basal, frisk jew imkessaħ, mill-15 ta’ Frar sal-15 ta’ Mejju | 100 | 8 000 | 60 | Artikolu 1 (4) |

0703101107099090 | Basal selvaġġ (Muscari comosum), mill-15 ta’ Frar sal-15 ta’ Mejju | | | | |

07031090 | Xalott, frisk jew imkessaħ | 100 | 1 000 | – | Artikolu 1 (4) |

07032000 | Tewm, frisk jew imkessaħ | | | | |

07039000 | Kurrat u ħaxix ieħor alliaceous, frisk jew imkessaħ | | | | |

ex0704 | Kaboċċi, pastard, kale, kohlrabi u brassicas oħra simili li jittieklu, friski jew imkessħa, minbarra kaboċċa Ċiniża | 100 | 500 | – | Artikolu 1 (4) |

ex07049090 | Kaboċċa Ċiniża, friska jew imkessħa | 100 | 200 | – | Artikolu 1 (4) |

07051100 | Ħass Ċiniż (head lettuce), friżat jew imkessaħ | 100 | 200 | – | Artikolu 1 (4) |

07051900 | Ħass (Lactuca sativa), frisk jew imkessaħ (minbarra head lettuce) | 100 | 600 | – | Artikolu 1 (4) |

07052900 | Ċikwejra (Chicorium spp.) minbarra ċ-ċikwejra witloof (Chicorium intybus var. Foliosum) friska jew imkessħa |

07061000 | Żunnarija u turnips, friski jew imkessħa |

070690 | Pitravi ta’ l-insalata, salsify, celeriac, ravanelli (radishes) u għeruq simili li jittieklu, friski jew imkessħa |

07070005 | Ħjar, frisk jew imkessaħ, mill-1 ta’ Novembru sal-31 ta’ Mejju | | | | Artikolu 3 |

07070005 | Ħjar, frisk jew imkessaħ, mill-1 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Ottubru | 100 | | | |

07070090 | Gherkins, friski jew imkessħa | 100 | 100 | – | Artikolu 1 (4) |

07081000 | Piżelli (Pisum sativum), friski jew imkessħa, mill-1 ta’ Ottubru sat-30 ta’ April | 100 | | | |

07082000 | Fażola (Vigna spp., Phaseolus spp.), friska jew imkessħa, mill-1 ta’ Novembru sal-31 ta’ Mejju | 100 | | | |

07091000 | Qaqoċċ, frisk jew imkessaħ, mill-1 ta’ Novembru sal-31 ta’ Diċembru | | | 30 | Artikolu 3 |

07091000 | Qaqoċċ, frisk jew imkessaħ, mill-1 sal-31 ta’ Ottubru u mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu | 100 | | | |

07092000 | Asparagu, frisk jew imkessaħ, mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Mejju | 100 | | | |

07093000 | Brunġiel, frisk jew imkessaħ, mill-1 ta’ Diċembru sat-30 ta’ April | 100 | | | |

07094000 | Krafes oħra għajr celeriac, friski jew imkessħa | 100 | 9 000 | – | Artikolu 1 (4) |

ex07095100 | Faqqiegħ tan-nisel Agaricus, frisk jew imkessaħ, minbarra faqqiegħ kultivat |

07095910 | Chantarelles, friski jew imkessħa |

07095930 | Flap mushrooms, friski jew imkessħa |

ex07095990 | Faqqiegħ ieħor li jittiekel frisk jew imkessaħ, minbarra faqqiegħ kultivat |

07097000 | Spinaċi, spinaċi tan-New Zealand u spinaċi orache (spinaċi tal-ġnien), friska jew imkessħa |

07096010 | Bżar ħelu u pimentos, friski jew imkessħa | 100 | | | |

07096099 | Frott ieħor tan-nisel Capsicum jew tan-nisel Pimenta, frisk jew imkessaħ, mill-15 ta’ Novembru sat 30 ta’ Ġunju | 100 | | | |

07099010 | Ħaxix ta’ l-insalata, ieħor għajr il-ħass (Lactuca sativa) u ċikwejra (Chicorium spp.) friska jew imkessħa | 100 | | | |

07099031 | Żebbuġ, frisk jew imkessaħ, għal użu ieħor għajr il-produzzjoni taż-żejt | 100 | | | |

07099039 | Żebbuġ ieħor, frisk jew imkessaħ | 100 | | | |

07099040 | Kappar, frisk jew imkessaħ | 100 | | | |

07099060 | Qamħ ir-rum ħelu, frisk jew imkessaħ | 100 | | | |

07099070 | Qarabagħli, frisk jew imkessaħ, mill-1 ta’ Ottubru sa l-20 ta’ April | | | | Artikolu 3 |

07099070 | Qarabagħli, frisk jew imkessaħ, mill-15 ta’ Frar sal-15 ta’ Ġunju | 60 | | | |

ex07099090 | Okra, friska jew imkessħa, mill-15 ta’ Frar sal-15 ta’ Ġunju | 100 | | | |

ex0710 | Ħaxix friżat ieħor għajr piżelli u frott ieħor tan-nisel Capsicum jew Pimenta | 100 | 10 000 | | Artikolu 1 (4) |

ex0710210007102900 | Piżelli, mhux imsajra jew imsajra permezz tal-fwar jew tgħolija fl-ilma, friżata | 100 | | | |

07108059 | Frott tan-nisel Capsicum jew Pimenta, mhux imsajjar jew imsajjar permezz tal-fwar jew tgħolija fl-ilma, friżat (minbarra bżar ħelu) | 100 | | | |

07112010 | Żebbuġ priservat proviżorjament, imma mhux xieraq f’dak l-istat għal konsum, għal użu ieħor għajr għall-produzzjoni taż-żejt | 100 | | | |

07113000 | Kappar priservat proviżorjament imma mhux xieraq għal konsum | 100 | | | |

07114000071151000711590007119030071190500711908007119090 | Ħjar u gherkins, faqqiegħ, tartufi, qamħ ir-rum ħelu, basal, ħaxix ieħor (minbarra pimentos) u taħlitiet ta’ ħaxix, proviżorjament priservati (per eżempju, pemezz tal-gass tad-dijossidu tal-kubrit, fis-salmura, fl-ilma bil-kubrit jew f’soluzzjonijiet oħra priservattivi), imma mhux xierqa f’dak l-istat għal konsum | 100 | 600 | – | Artikolu 1 (4) |

07119010 | Frott tan-nisel Capsicum jew Pimenta, minbarra bżar ħelu u pimentos, priservat proviżorjament imma mhux xieraq f’dak l-istat għal konsum | 100 | | | |

ex0712 | Ħaxix imnixxef, minbarra basal u żebbuġ | 100 | 2 000 | – | Artikolu 1 (4) |

ex07135000 | Ful u fil għall-għalf, għaż-żrigħ | 100 | | | |

ex0713500007139090 | Ful, ful għall-għalf u ħaxix ieħor tal-legumi, ieħor għajr għaż-żriegħ | 100 | | | |

08041000 | Tamal f’pakketti immedjati ta’ kapaċita nett li ma taqbiżx il-35 kg | 100 | | | |

080420 | Tin | 100 | | | |

08044000 | Avocados | 100 | | | |

ex080510 | Larinġ frisk, mill-1 ta’ Diċembru sal-31 ta’ Mejju | | | 80 | Artikolu 3 |

ex080510 | Larinġ frisk, mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Novembru | 100 | | | |

ex08051080 | Larinġ, ieħor għajr frisk | 100 | | | |

ex08052010 | Klementina friska, mill-1 ta’ Novembru sa’ l-aħħar ta’ Frar | | | 80 | Artikolu 3 |

ex08052010 | Klementina friska, mill-1 ta’ Marzu sal-31 ta’ Ottubru | 100 | | | |

ex08052030ex08052050ex0805207008052090 | Mandolin (mandarins) (inklużi mandolin (tangerines) u satsumi); frisk; wilkings u ibridi simili taċ-ċitru; friski | 100 | | | |

08054000 | Grapefruit, frisk jew imnixxef | 100 | | | |

ex08055010 | Lumi frisk | 100 | | | |

ex080550 | Lumi u luminċell, ieħor għajr frisk | 100 | | | |

ex08061010 | Għeneb tal-mejda, frisk, mill-1 ta’ Novembru sal-31 ta’ Lulju | 100 | | | |

08071100 | Dulliegħ, frisk, mill-1 ta’ Jannar sal 15 ta’ Ġunju | 100 | | | |

08071900 | Dulliegħ ieħor, frisk, mill-15 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Mejju | 100 | | | |

08082090 | Sfarġel, frisk | 100 | 1 000 | 50 | |

08091000 | Berquq, frisk | 100 | 3 500 | – | Artikolu 1 (4) |

080920 | Ċirasa, friska |

080930 | Ħawħ, inkluż noċiprisk, frisk |

08094005 | Għanbaqar, frisk, mill-1 ta’ Novembru sat-30 ta’ Ġunju | 100 | | | |

08101000 | Frawli friska, mill-1 ta’ Novembru sal-31 ta’ Marzu | 100 | | | |

08102010 | Lampun, frisk mill-15 ta’ Mejju sal-15 ta’ Lulju | 100 | | | |

08105000 | Frott tal-kiwi, frisk, mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ April | 100 | 250 | – | Artikolu 1 (4) |

ex08109095 | Rummien, frisk | 100 | | | |

ex08109095 | Prickly pears u medlars,, friski | 100 | | | |

ex0811 | Frott, mhux imsajjar jew permezz tal-fwar jew tgħolija fl-ilma, friżat, li ma jikkontjenix zokkor miżjud | 100 | | | |

ex08129020 | Larinġ, imqatta’ bċejjeċ fini, priservat proviżorjament | 100 | | | |

ex08129099 | Frott ieħor taċ-ċitru, imqatta’ bċejjeċ fini, priservat proviżorjament | 100 | | | |

08131000 | Berquq, imnixxef | 100 | | | |

08134010 | Ħawħ, inkluż noċiprisk, imnixxef | 100 | | | |

08134050 | Papaw (papaja), imnixxfa | 100 | | | |

08134095 | Frott ieħor, imnixxef | 100 | | | |

0813501208135015 | Taħlitiet ta’ frott imnixxef, ieħor għajr il-pruna | 100 | | | |

09041200 | Bżar, imfarrak jew mitħun | 100 | | | |

09042090 | Frott tan-nisel Capsicum jew tan-nisel Pimenta, imfarrak jew mitħun | 100 | | | |

0910 | Ġinġer, żagħfran, turmeriku (curcuma), thyme, weraq tar-rand, curry u ħwawar oħra | 100 | | | |

12099190 | Żerriegħa oħra tal-ħaxix | 100 | | | |

12099999 | Żerriegħa oħra jew frott għaż-żrigħ | 100 | | | |

12119030 | Tonquin beans | 100 | | | |

121210 | Ħarrub, inkluż żerriegħa tal-ħarrub | 100 | | | |

ex130220 | Sustanzi pektini u pektinati | 25 | | | |

1509 | Żejt taż-żebbuġa u l-frazzjonijiet tiegħu, sewwa jekk raffinat u sewwa jekk le, imma mhux modifikat kimikament | 100 | 3 500 | – | Artikolu 1 (4) |

1510 | Żejt ieħor u l-frazzjonijiet tiegħu, miksub biss miż-żebbuġ, sewwa jekk raffinat u sewwa jekk le, imma mhux modifikat kimikament, inkluż taħlit ta’ dawn iż-żjut jew frazzjonijiet ta’ intestatura Nru 1509 |

ex20011000 | Ħjar, imħejji jew priservat permezz tal-ħall jew aċidu aċetiku, mingħajr zokkor miżjud | 100 | | | |

ex20011000 | Gherkins, imħejjija jew priservati permezz tal-ħall jew aċidu aċetiku | 100 | 10000 tunnellati mettriċi użin nett) | – | Artikol (u 1 (4) |

ex20019093 | Basal, imħejji jew priservat permezz tal-ħall jew aċidu aċetiku, mingħajr zokkor miżjud | 100 | | | |

20019020 | Frott ieħor tan-nisel Capsicum għajr bżar ħelu u pimentos, imħejji jew priservat permezz tal-ħall jew aċidu aċetiku | 100 | | | |

ex20019050 | Faqqiegħ, imħejji jew priservat permezz tal-ħall jew aċidu aċetiku, mingħajr zokkor miżjud | 100 | | | |

ex20019065 | Żebbuġ, imħejji jew priservat permezz tal-ħall jew aċidu aċetiku, mingħajr zokkor miżjud | 100 | | | |

ex20019070 | Bżar ħelu jew pimenots, imħejji jew priservat permezz tal-ħall jew aċidu aċetiku, mingħajr zokkor miżjud | 100 | | | |

ex20019075 | Pitravi ta’ l-insalata, imħejjija jew priservat apermezz tal-ħall jew aċidu aċetiku, mingħajr zokkor miżjud | 100 | | | |

ex20019085 | Kaboċċa ħamra, imħejjija jew priservata permezz tal-ħall jew aċidu aċetiku, mingħajr zokkor miżjud | 100 | | | |

ex20019096 | Ħaxix ieħor, frott, ġewż u partijiet oħra tal-pjanta li jittieklu, imħejjija jew priservati permezz tal-ħall jew aċidu aċetiku, li ma jikkontenux iz-zokkor | 100 | | | |

20021010 | Tadam, imqaxxar | 100 | | | |

200290 | Tadam, imħejji jew priservat mod ieħor għajr permezz tal-ħall jew aċidu aċetiku (ieħor għajr tadam sħiħ jew fi bċejjeċ) | 100 | 2 000 | – | Artikolu 1 (4) |

2003102020031030 | Faqqiegħ tan-nisel Agaricus, imħejji jew priservat mod ieħor għajr permezz tal-ħall jew ta’ l-aċidu aċetiku | 100 | | | |

20032000 | Tartufi, imħejjija jew priservati mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku | 100 | | | |

20039000 | Faqqiegħ ieħor, imħejji jew priservat mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku | 100 | | | |

20041099 | Patata oħra, imħejjija jew priservata mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, friżata | 100 | | | |

ex20049030 | Kappar u żebbuġ, imħejji jew priservat mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, friżat | 100 | | | |

20049050 | Piżelli (Pisum sativum) u fażola ħadra, imħejjija jew priservata mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew ta’ l-aċidu aċetiku, mhux friżata | 100 | 10 500 | 20 | Artikolu 1 (4) |

20054000 | Piżelli (Pisum sativum) imħejjija jew priservata mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew ta’ l-aċidu aċetiku, mhux friżat |

20055900 | Fażola oħra, imħejjija jew priservata mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, mhux friżata |

20049098 | Ħaxix ieħor, imħejji jew priservat mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, friżat | 100 | | | |

20051000 | Ħaxix omoġenizzat, imħejji jew priservat mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, mhux friżat: | 100 | | | |

20052020 | Patata, imqatta’ flieli rqaq, moqlija jew fil-forn, sewwa jekk immelħa jew imħawwra u sewwa jekk le, f’pakketti li ma tidħolx l-arja minnhom, xierqa għall-konsum dirett | 100 | | | |

20052080 | Patata oħra, imħejjija jew priservata, mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, mhix friżata | 100 | | | |

20055100 | Fażola, mingħajr qoxra, imħejjija jew priservata mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, mhix friżata | 100 | | | |

20056000 | Asparagu, imħejji jew priservat mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, mhux friżat | 100 | | | |

200570 | Żebbuġ, imħejji jew priservat mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, mhux friżat | 100 | | | |

20059010 | Frott tan-nisel Capsicum, ieħor għajr bżar ħelu jew pimentos, imħejji jew priservat permezz tal-ħall jew aċidu aċetiku, mhux friżat | 100 | | | |

20059030 | Kappar, imħejji jew priservat mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, mhux friżat | 100 | | | |

20059050 | Qaqoċċ, imħejji jew priservat mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, mhux friżat | 100 | | | |

20059060 | Zunnarija, imħejjija jew priservata mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, mhix friżata | 100 | | | |

20059070 | Taħlitiet ta’ ħaxix, imħejjija jew priservati mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, mhux friżati | 100 | | | |

20059080 | Ħaxix ieħor, imħejji jew priservat mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, mhux friżat | 100 | | | |

20071091 | Tħejjijiet omoġenizzati ta’ frott tropikali | 100 | | | |

20071099 | Tħejjijiet oħra omoġenizzati | 100 | | | |

20079190 | Frott ieħor taċ-ċitru | 100 | | | |

20079991 | Purée tat-tuffiegħ, inkluż compotes | 100 | | | |

20079998 | Jams, jelly tal-frott, marmalades, purée tal-frott jew tal-ġewż u pejstijiet tal-frott jew tal-ġewż, oħrajn | 100 | | | |

2008305120083071ex20083090 | Segmenti tal-grapefruit | 80 | | | |

Mandolin (mandarins) (inklużi mandolin (tangerines) u satsumi); imqatta’ bċejjeċ fini; il-klementina, wilkings u ibridi oħra taċ-ċitru simili, imqatta’ bċejjeċ fini

ex20083055 | —f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li jaqbeż il-kilogramma | 100 | | | |

ex20083075 | —f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx kilogramma | 80 | | | |

ex2008305920083079 | Larinġ u lumi, imqatta’ bċejjeċ fini | 80 | | | |

ex20083090 | Frott taċ-ċitru, imqatta’ bċejjeċ fini | 80 | | | |

ex20083090 | Polpa taċ-ċitru | 40 | | | |

2008506120085069 | Berquq, imħejji jew priservat mod ieħor, mingħajr spirtu miżjud imma li jikkontjeni zokkor miżjud, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li jaqbeż il-kilogramma | 100 | 10 000 | 20 | Artikolu 1 (4) |

2008507120085079 | Berquq, imħejji jew priservat mod ieħor, mingħajr spirtu miżjud, li jikkontjeni zokkor miżjud, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li jaqbeż il-kilogramma | 100 | 5 000 | – | Artikolu 1 (4) |

ex2008509220085094 | Nofsijiet tal-berquq, imħejjija jew priservati mod ieħor, mingħajr la spirtu miżjud u lanqas zokkor miżjud, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett ta’ 4,5 kg jew aktar | 100 | | | |

ex2008509220085094 | Polpa tal-berquq, imħejjija jew priservata mod ieħor, mingħajr la spirtu miżjud u lanqas zokkor miżjud, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett ta’ 4,5 kg jew aktar | 100 | 10 000 | 50 | Artikolu 1 (4) |

ex20085099 | Berquq, imħejji jew priservat mod ieħor, mingħajr la spirtu miżjud u lanqas zokkor miżjud, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett ta’ inqas minn 4,5 kg | 100 | 7 200 | 50 | Artikolu 1 (4) |

20087099 | Nofsijiet tal-ħawħ u tan-nuċiprisk, imħejjija jew priservati mod ieħor, mingħajr la spirtu miżjud u lanqas zokkor miżjud, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett ta’ inqas minn 4,5 kg |

ex20087092ex20087094 | Nofsijiet tal-tal-ħawħ u tan-nuċiprisk, imħejjija jew priservati mod ieħor, mingħajr la spirtu miżjud u lanqas zokkor miżjud, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett ta’ 4,5 kg jew aktar | 50 | | | |

200892512008925920089272200892742008927620089278 | Taħlitiet ta’ frott, mingħajr spirtu miżjud, li jikkontjenu z-zokkor miżjud | 100 | 100 | 55 | Artikolu 1 (4) |

20091120091200200919 | Meraq mit-tagħsir tal-larinġ | 100 | 50 000 | 70 | Artikolu 1 (4) |

2009210020092911200929192009299120092999 | Meraq mit-tagħsir tal-grapefruit | 100 | 1 000 | 70 | Artikolu 1 (4) |

2009391120093919 | Meraq mit-tagħsir tal-frott kollu l-ieħor taċ-ċitru | 100 | | | |

ex20093111ex20093119ex20093931ex20093939 | Meraq mit-tagħsir tal-frott kollu l-ieħor taċ-ċitru, minbarra meraq mit-tagħsir tal-lumi | 100 | | | |

ex2204 | Inbid ta’ għeneb frisk | 100 | 95200 el | – | Artikolu 1 (4) |

ex22042179ex22042180ex22042183ex22042184 | Inbejjed li jġorru waħda minn dawn l-ismijiet reġistrati ta’ oriġini Berkane, Saïs, Beni M’Tir, Gerrouane, Zemmour u Zennata, f’kontenituri li jżommu 2 litri jew inqas ta’ qawwa alkolika attwali li ma taqbiżx il-15 % vol | 100 | 56000 el | – | Artikolu 1 (4) |

ex2302 | Nuħħala, ponot u fdalijiet oħra, sewwa jekk fil-għamla ta’ gerbub u sewwa jekk le, derivati mill-għarbil, it-tħin jew ħdim ieħor ta’ ċerti ċereali jew ta’ pjanti tal-legumi, oħra għajr qamħ ir-rum jew ross | 100 | | | |

--------------------------------------------------

ANNESS 1B

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Protokoll Nru 3

rigward l-arranġamenti applikabbli għal importi fil-Marokk ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Komunità

Artikolu 1

1. Id-dazji ta' importazzjoni fuq importi fil-Marokk ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità kif imniżżla f'lista fl-Anness li ġej għandhom ikunu kif dikjarat f'kolonna (a) ta' l-Anness. It-tnaqqis suċċessiv provvdut f'dan il-Ftehim għandu jsir skond il-persentaġġi indikati f'kolonni (ċ), (e), (g), (i) u (k) għall-kwantitajiet koperti mill-kwoti ta' tariffa indikati f'kolonni (b), (d), (f), (h) u (j).

2. Mingħajr preġudizzju għal paragrafu 3, jekk xi tnaqqis ta' tariffa erga omnes huwa applikat wara li dan il-Ftehim ikun ġie firmat, id-dazju mnaqqas għandu jbiddel id-dazji indikati f'kolonna (a) ta' l-Anness għall-għanijiet ta' paragrafu 1 mid-data ta' meta dak it-tnaqqis jiġi applikat.

3. Għal prodotti li jidħlu fil-kodiċi tan-NM ex10019099 kif riferit fl-Anness, id-dazju indikat fil-kolonna (a) ta' l-Anness għandu jkun dak applikat fl-1 ta' Ottubru 2003 u għandu jibqa f'dak il-livell jew taħtu għall-għanijiet tal-kalkolu tat-tnaqqis tat-tariffa.

Jekk id-dazju konċernat jiġi mnaqqas fuq bażi erga omnes wara dik id-data, il-persentaġġ indikat f'kolonni (ċ), (e), (g), (i) u (k) għandu jiġi aġġustat skond ir-regoli li ġejjin:

- jekk id-dazju jitnaqqas fuq bażi erga omnes, il-persentaġġ għandu jiżdied b' 0,275 % kull punt perċentwali ta' tnaqqis;

- jekk id-dazju jitnaqqas sosegwentement fuq bażi erga omnes, il-persentaġġ għandu jiżdied b' 0,275 % kull punt perċentwali ta' żieda;

- jekk id-dazju jerġa' jiġi aġġustat jew 'l fuq jew 'l isfel, il-persentaġġ li jirrizulta mill-applikazzjoni ta' l-indenti ta' qabel għandu jiġi aġġustat permezz tal-formula rilevanti.

Artikolu 2

1. Għal ċereali li jidħlu fil-kodiċi tan-NM ex10019099, il-kwota tat-tariffa għanda tiġi fissata kif stipulata fin-nota f'qiegħ il-paġna 2 ta' l-Anness fuq il-bażi ta' produzzjoni Marokkina matul is-sena korrenti, kif stmat u pubblikat mill-awtoritajiet Marokkini matul Mejju. Il-kwota se tiġi adattata jekk ikun meħtieġ fl-aħħar ta' Lulju fid-dawl ta' komunikazzjoni mill-awtoritajiet Marokkini li tiffissa l-volum definittiv ta' produzzjoni Marokkina. Madankollu, r-riżultat ta' kull aġġustament bħal dan irid jiġi aġġustat permezz ta' qbil komuni bejn il-Partijiet jew 'l fuq jew 'l isfel b' 5 % skond ir-riżultat tal-konsultazzjonijiet riferiti f'paragrafu 2.

Il-kwota ta' tariffa msemmija fuq m'għandhiex tapplika matul Ġunju u Lulju. Matul il-konsultazzjonijiet provvduti fil-paragrafu li ġej, il-Partijiet għandhom jiftiehmu biex iqisu jekk jestendux it-tabella taż-żmien fid-dawl tat-tbassir għas-suq Marokkin. Madankollu, kull estensjoni ma tistax tmur "il hinn mill-31 ta' Awissu."

2. Għall-għanijiet tat-tmexxija tad-disposizzjonijiet dikjarati f'paragrafu 1, u sabiex jiġu żgurati provvisti għas-suq Marokkin kif ukoll l-istabbilita u l-kontinwita ta' dak is-suq u biex jiġu stabbilizzati prezzijiet fis-suq Marokkin u jiġi priservat ċaqliq tradizzjonali ta' kummerċ, l-arranġamenti ta' koperazzjonijijiet li ġejjin għandhom japplikaw fis-settur taċ-ċereali.

Qabel il-bidu ta' kull sena tas-suq, mhux aktar tard mit-tieni nofs ta' Mejju, l-partijiet għandu jkollhom konsultazzjonijiet.

L-għan ta' dawn il-konsultazzjonijiet ikun biex tiġi diskussa s-sitwazzjoni tas-suq għal ċereali inkluż, partikolarment, tbassir ta' produzzjoni għal qamħ komuni Marokkin, is-sitwazzjoni ta' ħażniet, konsum, prezzijiet ta' produttur u ta' esportazzjoni u żvilupp possibbli fis-suq kif ukoll possibiltajiet ta' adattament ta' provvista għal domanda.

3. Jekk, wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Marokk tikkonċedi tnaqqis ta' tariffa aktar fuq ċereali li jidħlu fil-kodiċi tan-NM ex10019099 għal pajjiż terz skond ftehim internazzjonali, l-Marokk tindaħal biex tikkonċedi l-istess tnaqqis ta' tariffa għall-Komunità bħala miżura awtonoma.

Artikolu 3

Mingħajr preġudizzju għal disposizzjonijiet oħra ta' dan il-Ftehim, jekk, meta titqies is-sensitivita partikolari tas-swieq agrikoli, importi ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità li huma s-suġġett ta' konċessjonijiet mogħtija skond dan il-Protokoll, jikkawżaw tfixkil serju għas-swieq tal-Marokk fit-tifsira ta' Artikolu 25 tal-Ftehim, iż-żewġ Partijiet għandu jkollhom konsultazzjonijiet immedjatament biex isibu soluzzjoni xierqa. Sakemm tinstab din is-soluzzjoni, il-Marokk tista' tieħu xi miżuri li hija tħoss meħtieġa.

--------------------------------------------------

ANNESS

() Din ir-rata għandha tiġi applikata għall-valur tad-dwana. Fejn il-valur dikjarat huwa anqas minn MAS 3500/tunnellata metrika, dazju addizzjonali ta’ importazzjoni ta’ 123 % għandu jiġi applikat għad-differenza bejn l-għatba fissa (MAD 3500/tunnellata metrika) u l-valur dikjarat.

Kodiċi tan-NM | Deskrizzjoni tal-prodott | Dazji tad-dwana fuq importi (%) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 u snin ta' wara |

a | Kwota (f’ tunnellati metriċi) | Tnaqqis f’dazji tad-dwana (%) | Kwota (f’ tunnellati metriċi) | Tnaqqis f’dazji tad-dwana (%) | Kwota (f’tunnellati metriċi) | Tnaqqis f’dazji tad-dwana (%) | Kwota (f’ tunnellati metriċi) | Tnaqqis f’dazji tad-dwana (%) | Kwota (f’ tunnellati metriċi) | Tnaqqis f’dazji tad-dwana (%) |

b | ċ | d | e | f | g | h | i | j | k |

ex010210 | Annimali tal-fart tar-razza għat-tagħmir(minbarra baqar) | 2,5 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 |

010511 | Tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus, li jiżnu mhux aktar minn 185 g | 2,5 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 |

ex020220 | Qatgħat taċ-ċanga u tal-vitella bil-għadma, friżati, minbarra robbijiet "kompensati" | 254,0 | 4000 | 82,3 | 4000 | 82,3 | 4000 | 82,3 | 4000 | 82,3 | 4000 | 82,3 |

020712 | Tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus, mhux maqtugħin fi bċejjeċ, friżati | 110,0 | 200 | 27,3 | 200 | 27,3 | 200 | 27,3 | 200 | 27,3 | 200 | 27,3 |

ex02072710 | Qatgħat tad-dundjan mingħajr l-għadma, friżati, mitħuna | 60,0 | 770 | 36,7 | 770 | 36,7 | 840 | 40,0 | 910 | 43,3 | 1000 | 46,7 |

02072730 | Ġwienaħ sħaħ tad-dundjan, bit-truf jew mingħajrhom, friżati | | | | | | | | | | | |

02072750 | Sidra tad-dundjan u qatgħat tagħhom, bil-għadma, friżati | | | | | | | | | | | |

02072760 | Saqajn (drumsticks) tad-dundjan u qatgħat tagħhom, bil-għadma, friżati | 110,0 | 60 | 13,6 | 70 | 13,6 | 80 | 18,2 | 90 | 22,7 | 100 | 27,3 |

02072770 | Saqajn tad-dundjan u qatgħat tagħhom, bil-għadma, friżati, oħra għajr saqajn (drumsticks) tad-dundjan u qatgħat tagħhom | | | | | | | | | | | |

02072780 | Qatgħat tad-dundjan bil-għadma, friżati | | | | | | | | | | | |

040130 | Krema, ta’ kontenut xaħmi skond l-użin li jaqbeż is-6 % | 109,0 | 1000 | 88,5 | 1000 | 88,5 | 1000 | 88,5 | 1000 | 88,5 | 1000 | 88,5 |

04021011 | Ħalib u krema fi trab, granuli jew għamla solida oħra, ta’ kontenut xaħmi, skond l-użin, li ma jaqbiżx il-1,5 %, li ma fihomx zokkor miżjud jew xi materja oħra ta’ ħlewwa, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2.5 kg | 109,0 | 4000 | 72,5 | 4000 | 72,5 | 4300 | 72,5 | 4600 | 72,5 | 4800 | 72,5 |

04021019 | Ħalib u krema fi trab, granuli jew għamla solida oħra, ta’ kontenut xaħmi, skond l-użin, li ma jaqbiżx il-1,5 %, li ma fihomx zokkor miżjud jew xi materja oħra ta’ ħlewwa, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li jaqbeż iż-2.5 kg | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

04022111 | Ħalib u krema fi trab, granuli jew għamla solida oħra, ta’ kontenut xaħmi, skond l-użin, li jaqbeż il-1,5 %, li ma fihomx zokkor miżjud jew xi materja oħra ta’ ħlewwa, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2.5 kg | 109,0 | 3200 | 20,2 | 3200 | 20,2 | 3200 | 20,2 | 3200 | 20,2 | 3200 | 20,2 |

04022119 | Ħalib u krema fi trab, granuli jew għamla solida oħra, ta’ kontenut xaħmi, skond l-użin li jaqbeż il-11 % imma li ma jaqbiżx is-27 % li ma fihomx zokkor miżjud jew xi materja oħra ta’ ħlewwa, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li jaqbeż iż-2.5 kg |

04022191 | Ħalib u krema fi trab, granuli jew għamla solida oħra, ta’ kontenut xaħmi, skond l-użin li jaqbeż is-27 %, li ma fihomx zokkor miżjud jew xi materja oħra ta’ ħlewwa, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2.5 kg |

04022199 | Ħalib u krema fi trab, granuli jew għamla solida oħra, ta’ kontenut xaħmi, skond l-użin li jaqbeż is-27 %, li ma fihomx zokkor miżjud jew xi materja oħra ta’ ħlewwa, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li jaqbeż iż-2.5 kg |

04029131 | Ħalib u krema, konċentrati, li ma fihomx zokkor miżjud jew xi materja oħra ta’ ħlewwa, ta’ kontenut xaħmi skond l-użin li jaqbeż it-8 % imma li ma jaqbiżx l-10 %, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2.5 kg (minbarra ħalib u krema fi trab, granuli jew xi għamla solida oħra, ta’ kontenut xaħmi skond l-użin li jaqbeż il-1.5 %) | 109,0 | 2600 | 24,8 | 2600 | 24,8 | 2600 | 29,4 | 2600 | 33,9 | 2600 | 38,6 |

04029159 | Ħalib u krema, konċentrati, li ma fihomx zokkor miżjud jew xi materja oħra ta’ ħlewwa, ta’ kontenut xaħmi skond l-użin li jaqbeż l-10 % imma li ma jaqbiżx il-45 %, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2.5 kg (minbarra ħalib u krema fi trab, granuli jew xi għamla solida oħra, ta’ kontenut xaħmi skond l-użin li jaqbeż il-1.5 %) |

04029199 | Ħalib u krema, konċentrati, li ma fihomx zokkor miżjud jew xi materja oħra ta’ ħlewwa, ta’ kontenut xaħmi skond l-użin li jaqbeż il-45 %, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li jaqbeż iż-2.5 kg (minbarra ħalib u krema fi trab, granuli jew xi għamla solida oħra, ta’ kontenut xaħmi skond l-użin li jaqbeż il-1.5 %) |

040299 | Ħalib u krema, konċentrati, li fihom zokkor miżjud jew xi materja oħra ta’ ħlewwa | 109,0 | 1000 | 90,9 | 1000 | 90,9 | 1000 | 90,9 | 1000 | 90,9 | 1000 | 90,9 |

040390110403901904039031040390390403905104039059 | Xorrox tal-butir, ħalib u krema magħquda, il-kephir u ħalib u krema oħra fermentata jew aċidifikita, mhux imħawwra u ma fihomx frott, ġewż jew kawkaw miżjuda | 109,0 | 300 | 74,3 | 300 | 74,3 | 300 | 76,1 | 300 | 78,0 | 300 | 79,8 |

040410 | Xorrox u xorrox modifikat, sewwa jekk konċentrat jew biz-zokkor jew xi materja oħra ta’ ħlewwa u sewwa jekk le | 17,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

040510 | Butir | 32,5 | 8200 | 69,2 | 8200 | 69,2 | 8500 | 69,2 | 8700 | 69,2 | 9000 | 69,2 |

04052000 | Tidlik (spread) ta’ prodotti tal-ħalib | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

04059000 | Żjut u xaħmijiet oħra derivati mill-ħalib | 17,5 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |

040620 | Ġobon maħkuk jew fi trab, tat-tipi kollha | 75,0 | 100 | 41,3 | 100 | 41,3 | 100 | 49,3 | 100 | 57,3 | 100 | 65,3 |

040630 | Ġobon proċessat, mhux maħkuk jew fi trab | 75,0 | 100 | 41,3 | 100 | 41,3 | 100 | 49,3 | 100 | 57,3 | 100 | 65,3 |

040640 | Ġobon blue-veined | 75,0 | 100 | 41,3 | 100 | 41,3 | 100 | 49,3 | 100 | 57,3 | 100 | 65,3 |

ex040690 | Ġobon ieħor, minbarra ġobon għall-proċessar li jidħol taħt il-kodiċi tan-NM 04069001 | 75,0 | 1000 | 52,0 | 1000 | 52,0 | 1000 | 57,0 | 1000 | 62,0 | 1000 | 68,0 |

04069001 | Ġobon ieħor għall-ipproċessar | 17,5 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 |

04070019 | Bajd tat-tjur, għat-tfaqqis (minbarra bajd tad-dundjani jew tal-wiżż) | 52,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 |

04089980 | Bajd ta’ l-agħsafar, mhux fil-qoxra, frisk, imsajjar permezz tal-fwar jew tat-tgħolija fl-ilma, magħmul fil-forma, friżat jew priservat mod ieħor, sewwa jekk jikkontjeni z-zokkor miżjud jew xi materja oħra ta’ ħlewwa u sewwa jekk le, xieraq għall-konsum mill-bniedem (minbarra bajd imnixxef u isfar tal-bajd) | 50,0 | 60 | 50,0 | 60 | 50,0 | 70 | 50,0 | 80 | 50,0 | 90 | 50,0 |

04090000 | Għasel naturali | 50,0 | 100 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 | 30,0 |

05040000 | Imsaren, bżieżeq (ta’ l-urina) u stonku ta’ l-annimali (għajr tal-ħut), sħaħ u biċċiet minnhom | 32,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1200 | 100,0 | 1400 | 100,0 | 1600 | 100,0 |

50 |

52 |

0601 | Basal, tuberi, għeruq tuberi, basal tal-qasab, qċaċet u rhizomes, reqdin (dormant), qed jikbru (in growth) or qed jagħmlu l-fjuri (in flower); pjanti taċ-ċikwejra u għeruq oħra għajr gheruq ta’ intestatura Nru 1212 | 17,5 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 |

32,5 |

50 |

060220 | Siġar, tal-frott jew tal-ġewż li jittiekel, arbuxelli (shrubs and bushes) sewwa jekk imlaqqma u sewwa jekk le; żbir tad-dwieli, imlaqqma jew bl-għeruq | 2,5 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |

17,5 |

50 |

06029030 | Pjanti tal-ħaxix u tal-frawli | 17,5 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1300 | 100,0 | 1450 | 100,0 | 1600 | 100,0 |

06029045 | Żraġen bl-għeruq ta’ barra u pjanti żgħar ta’ siġar, arbuxelli (shrubs and bushes) (minbarra siġar tal-frott, tal-ġewż u tal-foresti) | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

06029099 | Pjanti oħra ħajjin ta’ ġewwa (minbarra żraġen bl-għeruq, pjanti żgħar u pjanti tal-fjuri bil-blanzuni jew fjuri) | 17,5 | 300 | 42,9 | 300 | 42,9 | 400 | 57,1 | 500 | 71,4 | 600 | 100,0 |

07011000 | Patata taż-żerriegħa, friska jew imkessħa | 40,0 | 50000 | 37,5 | 50000 | 37,5 | 50000 | 37,5 | 50000 | 37,5 | 50000 | 37,5 |

07032000 | Tewm, frisk jew imkessaħ | 50,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1300 | 100,0 | 1500 | 100,0 |

0712905007129090 | Karrotti u ħaxix ieħor u taħlitiet ta’ ħxejjex, imnixxfa, sħaħ, imqattgħin, imfella, imkissra jew fi trab, imma mhux imħejji mod ieħor | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 |

07131010 | Piżelli (Pisum sativum), imnixxfa, mingħajr qoxra, għaż-żriegħ | 17,5 | 450 | 100,0 | 450 | 100,0 | 450 | 100,0 | 450 | 100,0 | 450 | 100,0 |

07131090 | Piżelli (Pisum, sativum), imnixxfa, mingħajr qoxra, sewwa jekk mingħajr ġilda jew mifruda u sewwa jekk le (minbarra piżelli għaż-żriegħ) | 50,0 | 350 | 24,0 | 350 | 24,0 | 350 | 28,0 | 350 | 32,0 | 350 | 36,0 |

07133390 | Kidney beans (Phaseolus vulgaris), imnixxfa, mingħajr qoxra, sewwa jekk mingħajr ġilda jew mifruda u sewwa jekk le (minbarra fażola għaż-żriegħ) | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 |

ex07135000 | Ful (Vicia faba var. major) u ful għall-għalf (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), imnixxfa, mingħajr qoxra, għaż-żriegħ | 25,0 | 4200 | 40,0 | 4200 | 50,0 | 4200 | 60,0 | 4200 | 70,0 | 4200 | 80,0 |

07139090 | Ħaxix ieħor imnixxef tal-legumi, mingħajr qoxra, sewwa jekk mingħajr ġilda jew mifruda u sewwa jekk le, ieħor għajr għaż-żriegħ) | 50,0 | 3600 | 20,0 | 3600 | 20,0 | 3600 | 26,0 | 3600 | 30,0 | 3600 | 42,0 |

08021290 | Lewż, frisk jew imnixxef, mingħajr qoxra (minbarra lewż morr) | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

08022200 | Ġellewż jew filberts (Corylus spp.), frisk jew imnixxef, mingħajr qoxra, sewwa jekk imqaxxar u sewwa jekk le | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

080290 | Lewż ieħor, frisk jew imnixxef, sewwa jekk mignħajr qoxra jew imqaxxar u sewwa jekk le | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

08044000 | Avokado, frisk jew imnixxef | 52,0 | 100 | 23,1 | 100 | 23,1 | 100 | 28,8 | 100 | 32,7 | 100 | 44,2 |

080620 | Għeneb, imnixxef | 52,0 | 100 | 23,1 | 100 | 23,1 | 100 | 28,8 | 100 | 32,7 | 100 | 44,2 |

ex080810 | Tuffieħ, frisk, mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ April | 52,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 |

08082050 | Lanġas, frisk, mill-1 ta’ Frar sat-30 ta’ April | 52,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 |

08105000 | Frott tal-kiwi, frisk | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 |

08132000 | Pruna mnixxfa | 52,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

10011000 | Qamħ duru, mill-1 ta’ Diċembru sal-31 ta’ Marzu | 75 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 |

ex10019099 | Qamħ bil-karfa, qamħ komuni u meslin ieħor għajr għaż-żriegħ | 135 | 1060000Artikolu 2 | 38,0 | 1060000Artikolu 2 | 38,0 | 1060000Artikolu 2 | 38,0 | 1060000Artikolu 2 | 38,0 | 1060000Artikolu 2 | 38,0 |

10030010 | Ix-xgħir għaż-żriegħ | 36,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 |

ex10030090 | Ix-xgħir (ieħor għajr għaż-żriegħ u għall-malting), mill-1 ta’ Diċembru sal-31 ta’ Marzu | 35 | 100000 | 20,0 | 100000 | 20,0 | 100000 | 20,0 | 100000 | 20,0 | 100000 | 20,0 |

ex10030090 | Ix-xgħir għall-malting | 35 | 10000 | 100,0 | 10000 | 100,0 | 12000 | 100,0 | 14000 | 100,0 | 16000 | 100,0 |

10040000 | Il-ħafur | 2,5 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 |

25 |

30 |

100510 | Iż-żerriegħa tal-qamħ ir-rum | 2,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

10059000 | Qamħ ir-rum ieħor għajr żerriegħa | 35 | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | |

10061010 | Ross bil-ħliefa (paddy) għaż-żriegħ | 2,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

100630 | Ross nofsu mitħun jew mitħun kollu, sewwa jekk lustrat jew glejżjat u sewwa jekk le | 140 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 |

10070090 | Żerriegħa tas-sorgu (minbarra żerriegħa tas-sorgu ibridu għaż-żriegħ) | 25 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 |

1107101911071099 | Maltu, mhux inkaljat, f’għamla oħra għajr id-dqiq | 40,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 |

11081200 | Lamtu tal-qamħ-ir-rum (corn) | 32,5 | 800 | 23,1 | 800 | 23,1 | 800 | 23,1 | 800 | 23,1 | 800 | 23,1 |

11081300 | Lamtu tal-patata | 32,5 | 500 | 23,1 | 500 | 23,1 | 500 | 23,1 | 500 | 23,1 | 500 | 23,1 |

ex12059000 | Żerriegħa tal-lift u tal-kolza, sewwa jekk imkissra u sewwa jekk le, biex titfarrak | 2,5 | 1250 | 100,0 | 1250 | 100,0 | 1500 | 100,0 | 1750 | 100,0 | 2000 | 100,0 |

12060010 | Żerriegħa tal-ġirasol, għaż-żrigħ | 2,5 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 |

ex12060099 | Żerriegħa tal-ġirasol, sewwa jekk miksura u sewwa jekk le (minbarra żerriegħa għaż-żrigħ, żerriegħa mingħajr qoxra u żerriegħa fi qxur bi strixxi griżi u bojod) biex titfarrak | 2,5 | 2500 | 100,0 | 2500 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3500 | 100,0 | 4000 | 100,0 |

12075090 | Żerriegħa tal-mustarda, sewwa jekk miksura u sewwa jekk le (minbarra żerriegħa għaż-żriegħ) | 25,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 |

12091000 | Żerriegħa tal-pitravi, għaż-żriegħ | 2,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

12092100 | Żerriegħa ta’ l-għalf tax-xniex (alfalfa), għaż-żrigħ | 2,5 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

120991 | Żerriegħa tal-ħaxix, għaż-żriegħ | 2,5 | 1200 | 100,0 | 1200 | 100,0 | 1200 | 100,0 | 1200 | 100,0 | 1200 | 100,0 |

1212101012121091 | Ħarrub u żerriegħa tal-ħarrub, bil-qoxra, mfarrka u mitħuna | 32,5 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 |

12130000 | Tiben u qxur taċ-ċereali, mhux imħejjija, sewwa jekk imqatta’ (chopped), mitħuna, pressati jew fil-għamla ta’ gerbub | 25-40 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 |

1214 | Is-swede, il-mangold, għeruq tal-għalf, ħuxlief, xnien (alfalfa), silla, sainfoin, forage kale, lupini, ġulbiena u prodotti simili tal-mergħat, sewwa jekk fil-għamla ta’ gerbub u sewwa jekk le | 2,5 | 61000 | 100,0 | 61000 | 100,0 | 61000 | 100,0 | 61000 | 100,0 | 61000 | 100,0 |

15071090 | Żejt tas-soja, krud, sewwa jekk degummed u sewwa jekk le (minbarra żejt tas-soja għall-użu tekniku jew industrijali ieħor għajr il-fabbrikazzjoni ta’ oġġetti ta’ l-ikel għall-konsum mill-bniedem | 2,5 | 30000 | 100,0 | 30000 | 100,0 | 30000 | 100,0 | 30000 | 100,0 | 30000 | 100,0 |

ex150790 | Żejt tas-soja u l-frazzjonijiet tiegħu, sewwa jekk raffinat u sewwa jekk le, pakkeġġjat | 25,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

ex150890 | Żejt tal-ground-nut u l-frazzjonijiet tiegħu, sewwa jekk raffinat u sewwa jekk le, pakkeġġjat |

15091090 | Żejt taż-żebbuġa, verġni, ieħor għajr żejt taż-żebbuġa verġni lampanti | 52,05 | 500 | 32,7 | 500 | 32,7 | 500 | 32,7 | 500 | 32,7 | 500 | 32,7 |

15121191 | Żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol, (minbarra żejt tas-soja għall-użu tekniku jew industrijali ieħor għajr il-fabbrikazzjoni ta’ oġġetti ta’ l-ikel għall-konsum mill-bniedem | 2,5 | 4000 | 100,0 | 4000 | 100,0 | 4000 | 100,0 | 4000 | 100,0 | 4000 | 100,0 |

151411 | Żejt tal-lift jew tal-kolza, krud | 2,5 | 12500 | 100,0 | 12500 | 100,0 | 15000 | 100,0 | 17500 | 100,0 | 20000 | 100,0 |

ex15141990 | Żjut tal-lift jew tal-kolza low erudic acid (żjut fissi b’kontenut ta’ erudic acid ta’ inqas minn 2 %) u l-frazzjonijiet tagħhom, sewwa jekk raffinati u sewwa jekk le, imma mhux kimikament modifikati, (minbarra żejt krud u żejt għal użu tekniku jew industrijali ieħor għajr il-fabbrikazzjoni ta’ oġġetti ta’ l-ikel għall-konsum mill-bniedem, pakkeġġjat | 25,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 |

151511 | Żejt tal-kittien, krud | 2,5 | 125 | 100,0 | 125 | 100,0 | 125 | 100,0 | 125 | 100,0 | 125 | 100,0 |

1515904015159059 | Żjut veġetali oħra, krudi | 2,5 | 50 | 100,0 | 50 | 100,0 | 50 | 100,0 | 75 | 100,0 | 100 | 100,0 |

1515906015159099 | Żjut veġetali oħra u l-frazzjonijiet tagħhom | 25,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 |

ex200290 | Tadam, imħejji jew priservat mod ieħor għajr permezz tal-ħall jew ta’ l-aċidu aċetiku (ieħor għajr tadam sħiħ jew fi bċejjeċ) f’pakketti ta’ aktar minn kilogramma | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

200310200390 | Faqqiegħ, imħejji jew priservat mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku | 50,0 | 200 | 70,0 | 200 | 70,0 | 200 | 80,0 | 200 | 90,0 | 200 | 100,0 |

20041010 | Patata, imsajra, friżata | 25,0 | 1000 | 60,0 | 1000 | 60,0 | 1000 | 60,0 | 1000 | 60,0 | 1000 | 60,0 |

2005400020055100 | Piżelli (Pisum sativum) u fażola (Vigna spp., Phaseolus spp.), imħejjija jew priservata mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew ta’ l-aċidu aċetiku, mhix friżata | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 |

2005701020057090 | Żebbuġ, imħejji jew priservat mod ieħor minbarra permezz tal-ħall jew l-aċidu aċetiku, mhux friżat | 50,0 | 100 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 | 30,0 |

ex2007101020071091ex20071099200799202007993120079935ex200799392007995120079955ex200799582007999120079993ex20079998 | Jams, jelly tal-frott, marmalades, purée u pejstijiet ta’ frott ieħor għajr il-frott taċ-ċitru, il-frawli u l-berquq | 50,0 | 150 | 20,0 | 150 | 20,0 | 200 | 30,0 | 250 | 40,0 | 300 | 50,0 |

2008191320081919 | Lewż u pistaċċi, inkaljati, u lewż u żerriegħa oħra, inkluż taħlitiet, imħejjija jew priservati, f’pakketti immedjati ta’ kontenut ta’ inqas minn kilogramma | 50,0 | 100 | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 | 30,0 | 100 | 40,0 | 100 | 50,0 |

200870612008707120087079 | Ħawħ inkluż in-nuċiprisk imħejji jew priservat, li ma fihx spirtu miżjud imma li fih zokkor miżjud | 50,0 | 150 | 20,0 | 150 | 20,0 | 150 | 30,0 | 150 | 40,0 | 150 | 50,0 |

2009791920097999 | Meraq mit-tagħsir tat-tuffieħ, mhux fermentat, imma li ma jikkontjneix spirtu miżjud, konċentrat | 50,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 |

ex200980792009808820098099 | Meraq mit-tagħsir tal-frott jew tal-ħaxix, mhux fermentat, konċentrat | 50,0 | 500 | 70,0 | 500 | 70,0 | 580 | 80,0 | 660 | 90,0 | 730 | 100,0 |

2009905920099098 | Taħlitiet ta’ meraq mit-tagħsir tal-frott, inkluż mostu ta’ l-għeneb, u meraq mit-tagħsir tal-ħaxix (ieħor għajr tuffieħ, lanġas, frott taċ-ċitru, ananas u frott tropikali, mingħajr zokkor miżjud | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

220410 | Inbid li jfexfex | 52,0 | 3000 el | 23,1 | 3000 el | 23,1 | 3000 el | 32,7 | 3000 el | 42,3 | 3000 el | 53,8 |

220421 | Inbid ieħor minn għeneb frisk, f’kontenituri li jżommu 2 litri jew anqas | 52,0 | 6000 el | 23,1 | 6000 el | 23,1 | 6000 el | 32,7 | 6000 el | 42,3 | 6000 el | 53,8 |

220429 | Inbid ieħor minn għeneb frisk, f’kontenituri li jżommu aktar minn 2 litri | 52,0 | 12000 el | 23,1 | 12000 el | 23,1 | 12000 el | 32,7 | 12000 el | 42,3 | 12000 el | 53,8 |

2302301023023090 | Nuħħala, ponot u fdalijiet oħra, sewwa jekk fil-għamla ta’ gerbub u sewwa jekk le, derivati mit-tħin, l-għarbiel jew il-ħdim ieħor tal-qamħ | 2,5 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 35000 | 100,0 | 4200 | 100,0 | 5000 | 100,0 |

2302401023024090 | Nuħħala, ponot u fdalijiet oħra, sewwa jekk fil-għamla ta’ gerbub u sewwa jekk le, derivati mit-tħin, l-għarbiel jew il-ħdim ieħor ta’ ċ-ċereali | 2,5 | 12500 | 100,0 | 12500 | 100,0 | 15000 | 100,0 | 17500 | 100,0 | 20000 | 100,0 |

2303201123032018 | Polpa tal-pitravi | 2,5 | 40000 | 100,0 | 40000 | 100,0 | 50000 | 100,0 | 60000 | 100,0 | 72000 | 100,0 |

23032090 | Bagasse (fdal li jibqa’ mill-qasba taz-zokkor wara li tkun ingħasret) u skart ieħor mill-fabbrikazzjoni taz-zokkor (minbarra polpa tal-pitravi) | 32,5 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 |

230910 | Ikel tal-klieb jew tal-qtates, ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut | 32,5 | 1000 | 38,5 | 1000 | 38,5 | 1000 | 38,5 | 1000 | 38,5 | 1000 | 38,5 |

ex230990 | Tħejjijiet oħra tat-tip użat fil-għalf ta’ l-annimali (anticoccidials biss fuq bażi, choline 70, ikel imħejji għall-ħut, antibijotiċi, oġġetti li jibdlu l-ħalib (milk replacers), polpa niexfa tal-pitravi mgħaqqda, fdalijiet mill-fabbrikazzjoni tal-lamtu, oħra għajr taħlit propju (premixes)) | 17,5 | 6000 | 100,0 | 6000 | 100,0 | 9000 | 100,0 | 12000 | 100,0 | 15000 | 100,0 |

ex23099099 | Taħlit propju (premixes) tat-tip użat fit-tgħam ta’ l-annimali | 52,0 | 1000 | 51,9 | 1000 | 51,9 | 1000 | 51,9 | 1000 | 51,9 | 1000 | 51,9 |

24011060 | Tabakk sun-cured, tat-tip orjentali, mhux biz-zokk imneħħi/strippjat | 17,5 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 300 | 100,0 | 400 | 100,0 | 500 | 100,0 |

24011070 | Tabakk skur air-cured, mhux biz-zokk imneħħi/strippjat |

24012090 | Tabakk biz-zokk imneħħi/strippjat parzjalment jew kollu imma mhux maħdum aktar |

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni Konġunta

Il-Partijiet hawnhekk jaqblu sabiex jirrevedu s-sitwazzjoni rigward il-preferenzi tat-tariffa stabbiliti fi Protokoll 3, partikolarment għall-prodotti li ġejjin: żjut u xaħmijiet ta’ l-annimali u veġetali li jidħlu fil-kodiċi tan-NM 15151910, 15159060, 151590 99, 15161090, 15162095, 15162096 u 15162098 u zokkor tal-pitravi li jidħlu fil-kodiċi tan-NM 17011290, bi qbil ma’ l-għan provvdut f’Artikolu 16 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni Konġunta

Il-Partjiet jinnotaw li dan il-Ftehim għandu jiġi applikat mir-Renju tal-Marokk permezz ta' proċedura ta' sejħa għall-offerti għal liċenzi ta' importazzjoni għall-għanijiet li jitmexxew il-kwoti preferenzali.

Jekk l-arranġamenti tas-sejħa għall-offerti jinbidlu jew jekk sistema ta' pagamenti diretti tiġi introdotta, l-Partijiet jiftiehmu biex iżommu konsultazzjonijiet skond Artikolu 20 tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni.

--------------------------------------------------

Top