Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999A0710(03)

Ftehim taħt forma ta' skambju ta' ittri bejn il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar dawk il-kumitati li jistgħu jassistu l-Kummissjoni Ewropea fit-tħaddim tal-poteri eżekuttivi tagħha

OJ L 176, 10.7.1999, p. 53–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 176, 10.7.1999, p. 19–26 (GA)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 019 P. 164 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 019 P. 164 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 165 - 174

In force

21999A0710(03)Official Journal L 176 , 10/07/1999 P. 0053 - 0062


Ftehim taħt forma ta' skambju ta' ittri

bejn il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar dawk il-kumitati li jistgħu jassistu l-Kummissjoni Ewropea fit-tħaddim tal-poteri eżekuttivi tagħha

A. Ittra mill-Komunità

Sinjur,

Il-Kunsill jirreferi għan-negożjati dwar il-Ftehim fuq l-assoċjazzjoni tar-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja ghall-implimentazzjoni, applikażżjoni u żvilupp tal-acquis ta' Schengen u ha nota kif misthoqq tat-talba ta' l-Islanda u n-Norveġja li, fl-spirtu tal-partiċipazzjoni tagħhom fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-oqsma koperti mill-Ftehim u sabiex jagevolaw t-tħaddim tajjeb tal-Ftehim, ikunu assoċjati max-xogħol tal-kumitati li jassistu l-Kummissjoni Ewropea fit-tħaddim tal-poteri eżekuttivi tagħha.

Il-Kunsill jinnota li fil-futur, meta dawn il-proċeduri jiġu applikati fl-oqsma koperti mill-Ftehim, ser ikun hemm verament in-neċessità li jassoċja lill-Islanda u n-Norveġja fix-xogħol ta' dawn il-kumitati, anke sabiex jiżgura ruħu li l-proċeduri tal-Ftehim qegħdin jiġu applikati għall-atti u miżuri kkoncernati, sabiex dawn jistgħu jsiru jorbtu anke lill-Islanda u n-Norveġja.

Għaldaqstant, il-Komunità Ewropea hija lesta li tikkommetti lilha nnifsa li tinnegożja, malli tinqala' n-neċessità, arrangamenti xierqa għall-assoċjazzjoni ta' l-Islanda u n-Norveġja fix-xogħol ta' dawn il-kumitati.

Inkun obligat lejk jekk tinformani jekk il-Gvern tiegħek jaqbilx ma' din il-proposta jew le.

Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, l-assigurazzjoni ta' l-ogħla konsiderazzjoni tiegħi.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.Gjört í Brussel 18. maí 1999.Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

B. Ittra mill-Islanda

Sinjur,

Għandi l-unur ninfurmak illi rċevejt l-ittra tiegħek bid-data tal-lum li tinqara kif ġej:

"Il-Kunsill jirreferi għan-negożjati dwar il-Ftehim fuq l-assoċjazzjoni tar-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja ghall-implimentazzjoni, applikazzjoni u żvilupp tal-acquis ta' Schengen u ha nota kif misthoqq tat-talba ta' l-Islanda u n-Norveġja li, fl-spirtu tal-partiċipazzjoni tagħhom fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-oqsma koperti mill-Ftehim u sabiex jagevolaw t-tħaddim tajjeb tal-Ftehim, ikunu assoċjati max-xogħol tal-kumitati li jassistu l-Kummissjoni Ewropea fit-tħaddim tal-poteri eżekuttivi tagħha.

Il-Kunsill jinnota li fil-futur, meta dawn il-proċeduri jiġu applikati fl-oqsma koperti mill-Ftehim, ser ikun hemm verament in-neċessità li jassoċja lill-Islanda u n-Norveġja fix-xogħol ta' dawn il-kumitati, anke sabiex jiżgura ruħu li l-proċeduri tal-Ftehim qegħdin jiġu applikati għall-atti u miżuri kkoncernati, sabiex dawn jistgħu jsiru jorbtu anke l-Islanda u n-Norveġja.

Għaldaqstant, il-Komunità Ewropea hija lesta li tikkommetti lilha nnifsa li tinnegożja, malli tinqala' n-neċessità, arrangamenti xierqa ghall-assoċjazzjoni ta' l-Islanda u n-Norveġja fix-xogħol ta' dawn il-kumitati.

Inkun obligat lejk jekk tinformani jekk il-Gvern tiegħek jaqbilx ma' din il-proposta. Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, l-assigurazzjoni ta' l-ogħla konsiderazzjoni tiegħi."

Jiena ninsab f'posizzjoni li ninformak illi l-Gvern tiegħi jaqbel mal-kontentut tal-ittra tiegħek.

Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, l-assigurazzjoni ta' l-ogħla konsiderazzjoni tiegħi.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.Gjört í Brussel 18. maí 1999.Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por la República de IslandiaFor Republikken IslandFür die Republik IslandΓια τη Δημοκρατία της ΙσλανδίαςFor the Republic of IcelandPour la République d'IslandePer la Repubblica d'IslandaVoor de Republiek IJslandPela República da IslândiaIslannin tasavallan puolestaPå Republiken Islands vägnarFyrir hönd Lyðveldisins ÍslandsFor Republikken Island

+++++ TIFF +++++

A. Ittra mill-Kommunità

Sinjur,

Il-Kunsill jirreferi għan-negożjati dwar il-Ftehim fuq l-assoċjazzjoni tar-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja ghall-implimentazzjoni, applikazzjoni u żvilupp tal-acquis ta' Schengen u ha nota kif misthoqq tat-talba ta' l-Islanda u n-Norveġja li, fl-spirtu tal-partiċipazzjoni tagħhom fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-oqsma koperti mill-Ftehim u sabiex jagevolaw t-tħaddim tajjeb tal-Ftehim, ikunu assoċjati max-xogħol tal-kumitati li jassistu l-Kummissjoni Ewropea fit-tħaddim tal-poteri eżekuttivi tagħha.

Il-Kunsill jinnota li fil-futur, meta dawn il-proċeduri jiġu applikati fl-oqsma koperti mill-Ftehim, ser ikun hemm verament n-neċessità li jassoċja lill-Islanda u n-Norveġja fix-xogħol ta' dawn il-kumitati, anke sabiex jiżgura ruħu li l-proċeduri tal-Ftehim qegħdin jiġu applikati għall-atti u miżuri kkoncernati, sabiex dawn jistgħu jsiru jorbtu anke l-Islanda u n-Norveġja.

Għaldaqstant, il-Komunità Ewropea hija lesta li tikkommetti lilha nnifsa li tinnegożja, malli tinqala' n-neċessità, arrangementi xierqa ghall-assoċjazzjoni ta' l-Islanda u n-Norveġja fix-xogħol ta' dawn il-kumitati.

Inkun obligat lejk jekk tinformani jekk il-Gvern tiegħek jaqbilx ma' din il-proposta jew le.

Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, l-assigurazzjoni ta' l-ogħla konsiderazzjoni tiegħi.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.Gjört í Brussel 18. maí 1999.Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

B. Ittra tan-Norveġja

Sinjur,

Għandi l-unur ninfurmak illi rċevejt l-ittra tiegħek bid-data tal-lum li tinqara kif ġej:

"Il-Kunsill jirreferi għan-negożjati dwar il-Ftehim fuq l-assoċjazzjoni tar-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja ghall-implimentazzjoni, applikazzjoni u żvilupp tal-acquis ta' Schengen u ha nota kif misthoqq tat-talba ta' l-Islanda u n-Norveġja li, fl-spirtu tal-partiċipazzjoni tagħhom fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-oqsma koperti mill-Ftehim u sabiex jagevolaw t-tħaddim tajjeb tal-Ftehim, ikunu assoċjati max-xogħol tal-kumitati li jassistu l-Kummissjoni Ewropea fit-tħaddim tal-poteri eżekuttivi tagħha.

Il-Kunsill jinnota li fil-futur, meta dawn il-proċeduri jiġu applikati fl-oqsma koperti mill-Ftehim, ser ikun hemm verament n-neċessità li jassoċja lill-Islanda u n-Norveġja fix-xogħol ta' dawn il-kumitati, anke sabiex jiżgura ruħu li l-proċeduri tal-Ftehim qegħdin jiġu applikati għall-atti u miżuri kkoncernati, sabiex dawn jistgħu jsiru jorbtu anke l-Islanda u n-Norveġja.

Għaldaqstant, il-Komunità Ewropea hija lesta li tikkommetti lilha nnifsa li tinnegożja, malli tinqala' n-neċessità, arrangementi xierqa ghall-assoċjazzjoni ta' l-Islanda u n-Norveġja fix-xogħol ta' dawn il-kumitati.

Inkun obligat lejk jekk tinformani jekk il-Gvern tiegħek jaqbilx ma' din il-proposta jew le. Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, l-assigurazzjoni ta' l-ogħla konsiderazzjoni tiegħi."

Jiena ninsab f'posizzjoni li ninformak illi l-Gvern tiegħi jaqbel mal-kontentut tal-ittra tiegħek.

Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, l-assigurazzjoni ta' l-ogħla konsiderazzjoni tiegħi.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.Gjört í Brussel 18. maí 1999.Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONIJIET

1. Dikjarazzjoni tal-Kunsill, adottata mill-unanimità tal-Membri tiegħu imsemmija fl-Artikolu 6(1) tal-Protkoll ta' Schengen

"Hija l-fehma tal-Kunsill li deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Kumitat Imħallat skond l-Arranġament għandhom jittieħdu f'unanimità mir-rappreżentanti tal-Membri tal-Kunsill imsemmija fl-Artikolu 6(2) tal-Protokoll ta' Schengen u mir-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-Iżlanda u n-Norveġja, sakemm ir-Regoli ta' Proċedura jew il-Ftehim li għandu jiġi konkluż taħt l-Artikolu 6(2) tal-Protkoll ta' Schengen ma jipprovdux xort'oħra."

2. Dikjarazzjoni mill-Kunsill u mill-Kummissjoni fir-rigward tad-Direttiva 95/46/KE

"Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal_Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' din id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31) ma ġietx inkluża fl-Anness B mal-Ftehim mar-Repubblika ta' l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja li jikkonċerna l-assoċjazzjoni ta' dan ta' l-aħħar ma' l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen, in vista tal-proposta tal-Kummissjoni tat-2 ta' Diċembru 1998 għad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE sabiex dik id-Direttiva tiġi inkluża fl-Anness XI mal-Ftehim taż-ŻEE [1].

L-Unjoni Ewropea hija ta' l-opinjoni li din id-Direttiva tikkostitwixxi parti integrali ta' l-acquis ta' Schengen sa fejn din issostitwiet id-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Schengen 1990 skond l-Artikolu 134 ta' dik il-Konvenzjoni.

Fil-każ li d-Direttiva ma kienitx inkluża fl-Anness XI tal-Ftehim taż-ŻEE, l-Unjoni tassumi li r-Repubblika ta' l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja jieħdu l-passi neċessarji sabiex jassiguraw li japplikaw id-disposizzjonijiet tagħha.

Din id-dikjarazzjoni tiġi ppubblikata flimkien mat-test tal-Ftehim imsemmi fuq mar-Repubblika ta' l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej."

3. Dikjarazzjoni mdaħħla fil-minuti tal-Kunsill fil-ħin ta' l-adozzjoni tad-direttivi ta' negozjati

"Il-Kunsill jaqbel li kwalunkwe kwistjoni li tikkonċerna l-implimentazzjoni tal-Ftehim ma' l-Iżlanda u man-Norveġja għandha titqiegħed fuq l-aġenda tall-Kumitat Imħallta f'ħin f'waqtu. Qabel ma jiltaqa' l-Kumitat Imħallat, il-Presidenza, fil-każ li tikkunsidrah neċessarju jew fuq talba ta' kwalunkwe delegazzjoni jew tal-Kummissjoni, ssejjaħ laqgħa tal-korp kompetenti tal-Kunsill sabiex jaċċerta jekk jeħtieġx li kwalunkwe mistoqsija partikolari oħra tiġi riferita lill-Kumitat Imħallat jew jekk kwalunkwe mistoqsija partikolari oħra għandhiex l-ewwel tiġi diskussa jew riżolta fl-Unjoni, (per eżempju, mistoqsijiet dwar visa jew mistoqsijiet oħra li ma tapplikax b'mod strett għalihom il-proċedura ta' assoċjazzjoni prevista fl-Artikolu 6 tal-Protokoll ta' Schengen).

Fir-rigward tal-punt I fil-lista [2]: ebda proposti li qegħdin jiġu negozjati fl-Unjoni u lanqas l-adattament jew l-iżvilupp ta' atti bbażati fuq it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea dwar id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Amsterdam ma jistgħu jiġu riferuti lill-Kumitat Imħallat qabel ma jkun għadda żmien raġjonevoli.

Il-fatt li ċerti kwistjonijiet mhumiex trattati taħt il-proċedura stabbilita fil-Ftehim li għandha tiġi konkluża abbażi ta' l-ewwel paragrafu ta' l_Artikolu 6 tal_Protkoll ta' Schengen , infatti, ma jeliminax il-possibiltà ta' informazzjoni regolari lill-imsieħba tagħna fl-Iżlanda u fin-Norveġja dwar żviluppi fl-Unjoni fir-rigward ta' dawn il-kwistjonijiet."

4. Dikjarazzjoni tad-delegazzjonijiet ta' negozjati magħmula fl-iffirmar tal-Ftehim

"Id-delegazzjonijiet ta' negozjati jieħdu nota tad-Dikjarazzjoni 47 tal-Konferenza Intergovernattiva fl-okkażjoni ta' l-iffirmar tat-Trattat ta' Amsterdam.

Jaqblu li jkun ta' min il-Partijiet Kontraenti għall_ftehim jieħdu l-passi preparatrorji neċessarji sabiex jippermettu d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim fl-istess jum bħad-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Amsterdam."

5. Dikjarazzjoni tad-delegazzjonijiet ta' negozjati mill-Presidenza tal-Kunsill, il-Kummissjoni u n-Norveġja

"Id-delegazzjonijiet ta' negozjati mill-Presidenza tal-Kunsill, il-Kummissjoni u min-Norveġja jaqblu fil-fehma li l-kwistjoni dwar il-każijiet li fihom tkun possibbli l-applikazzjoni provviżorja taħt il-liġi Norveġiża ma teffettwax l-applikazzjoni tal-paragrafu 4 ta' l-Artikolu 8 tal-Ftehim."

[1] Dok. tal-Kunsill 13992/98 EEE 96 ECO 466 tad-9 ta' Diċembru 1998.

[2] Ara l-Artikolu 1 ta' l-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni tal_Ftehim konkluż mill-Kunsill u r-Repubblika ta' l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja fir-rigward ta' l-assoċjazzjoni ta' dawk l-Istati ma' l-implimentazzjonim l-applikazzjoni u l-iżvilupp ulterjuri ta' l-acquis ta' Schengen (dok. 66 11/3/99 SCHENGEN 17 Rev. 3 tat-22 ta' April 1999).

--------------------------------------------------

Top