EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12012J

L-Adeżjoni tal-Kroazja - Werrej

OJ L 112, 24.4.2012, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 300, 9.11.2013, p. 8–10 (HR)

In force

24.4.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 112/6


WERREJ

A.

Trattat bejn ir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju tal-Isvezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Stati Membri tal-Unjoni Ewropea) u r-Repubblika tal-Kroazja dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

B.

Att dwar il-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja u l-aġġustamenti għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

L-Ewwel Parti:

Prinċipji

It-Tieni Parti:

Aġġustamenti għat-Trattati

Titolu I:

Dispożizzjonijiet istituzzjonali

Titolu II:

Aġġustamenti oħrajn

It-Tielet Parti:

Dispożizzjonijiet permanenti

Ir-Raba' Parti:

Dispożizzjonijiet temporanji

Titolu I:

Miżuri transitorji

Titolu II:

Dispożizzjonijiet istituzzjonali

Titolu III:

Dispożizzjonijiet finanzjarji

Titolu IV:

Dispożizzjonijiet oħrajn

Il-Ħames Parti:

Dispożizzjonijet relatati mal-implimentazzjoni ta’ dan l-Att

Titolu I:

Adattamenti għar-regoli ta’ proċedura tal-istituzzjonijiet u għar-regoli u r-regoli ta’ proċedura tal-kumitati

Titolu II:

Applikabbiltà tal-atti tal-istituzzjonijiet

Titolu III:

Dispożizzjonijiet finali

ANNESSI

ANNESS I:

Lista ta’ konvenzjonijiet u protokolli li għalihom ir-Repubblika tal-Kroazja taderixxi mal-adeżjoni (imsemmija fl-Artikolu 3(4) tal-Att tal-Adeżjoni)

ANNESS II:

Lista ta’ dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen kif integrat fil-qafas tal-Unjoni Ewropea u l-atti li jibnu fuqu jew li huma b'xi mod ieħor relatati miegħu, li għandhom jorbtu lir-Repubblika tal-Kroazja, u jkunu applikabbli fiha, mill-adeżjoni (imsemmija fl-Artikolu 4(1) tal-Att tal-Adeżjoni)

ANNESS III:

Lista msemmija fl-Artikolu 15 tal-Att tal-Adeżjoni: adattamenti għal atti adottati mill-istituzzjonijiet

1.

Libertà ta’ provvista ta’ servizzi

2.

Liġi dwar il-proprjetà intellettwali

I.

Trade mark Komunitarja

II.

Ċertifikati supplementari ta’ protezzjoni

III.

Disinni Komunitarji

3.

Servizzi finanzjarji

4.

Agrikoltura

5.

Sajd

6.

Tassazzjoni

7.

Politika reġjonali u koordinazzjoni ta’ strumenti strutturali

8.

Ambjent

ANNESS IV:

Lista msemmija fl-Artikolu 16 tal-Att tal-Adeżjoni: dispożizzjonijiet permanenti oħrajn

1.

Liġi dwar il-proprjetà intellettwali

2.

Politika dwar il-kompetizzjoni

3.

Agrikoltura

4.

Sajd

5.

Unjoni doganali

Appendiċi għall-Anness IV

ANNESS V:

Lista msemmija fl-Artikolu 18 tal-Att tal-Adeżjoni: miżuri transitorji

1.

Moviment liberu tal-merkanzija

2.

Moviment liberu tal-persuni

3.

Moviment liberu tal-kapital

4.

Agrikoltura

I.

Miżuri Transitorji għall-Kroazja

II.

Kwota tariffarja transitorja għaż-żokkor tal-kannamieli għar-raffinar

III.

Miżuri ta’ pagamenti diretti temporanji għall-Kroazja

5.

Sikurezza tal-ikel, politika veterinarja u fitosanitarja

I.

Tiġieġ li jbid

II.

Stabbilimenti (laħam, ħalib, ħut u prodotti sekondarji li joriġinaw mill-annimali)

III.

Kummerċjalizzazzjoni ta’ żrieragħ

IV.

Neum

6.

Sajd

7.

Politika dwar it-trasport

8.

Tassazzjoni

9.

Libertà, sigurtà u ġustizzja

10.

Ambjent

I.

Leġislazzjoni orizzontali

II.

Kwalità tal-arja

III.

Ġestjoni tal-iskart

IV.

Kwalità tal-ilma

V.

Prevenzjoni u kontroll integrati tat-tniġġis (IPPC)

VI.

Sustanzi kimiċi

Appendiċi għall-Anness V

ANNESS VI:

Żvilupp rurali (imsemmi fl-Artikolu 35 (2) tal-Att tal-Adeżjoni)

ANNESS VII:

Impenji speċifiċi meħudin mir-Repubblika tal-Kroazja fin-negozjati tal-adeżjoni (imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 36(1) tal-Att tal-Adeżjoni)

ANNESS VIII:

Impenji meħudin mir-Repubblika tal-Kroazja dwar ir-ristrutturar tal-industrija Kroata tal-bini ta’ bastimenti (imsemmija fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 36(1) tal-Att tal-Adeżjoni)

ANNESS IX:

Impenji meħudin mir-Repubblika tal-Kroazja dwar ir-ristrutturar tas-settur tal-azzar (imsemmija fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 36(1) tal-Att tal-Adeżjoni)

PROTOKOLL

Protokoll dwar ċerti arranġamenti dwar trasferiment possibbli ta’ darba ta’ unitajiet ta’ ammont assenjati maħruġa taħt il-Protokoll ta’ Kjoto għall-Konvenzjoni Kwadru tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-klima lir-Repubblika tal-Kroazja, kif ukoll il-kumpens relatat

ATT FINALI

I.

Test tal-Att Finali

II.

Dikjarazzjonijiet

A

Dikjarazzjoni Konġunta mill-Istati Membri attwali

Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen

B

Dikjarazzjoni Konġunta minn diversi Stati Membri attwali

Dikjarazzjoni Konġunta mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika tal-Awstrija dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema: Kroazja.

C

Dikjarazzjoni Konġunta mill-Istati Membri attwali u r-Repubblika tal-Kroazja.

Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp

D

Dikjarazzjoni mir-Repubblika tal-Kroazja

Dikjarazzjoni mir-Repubblika tal-Kroazja dwar l-arranġament transitorji għal-liberalizzazzjoni tas-suq tal-art agrikola Kroata

III.

Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kroazja dwar proċedura ta’ informazzjoni u konsultazzjoni għall-adozzjoni ta’ ċerti deċiżjonijiet u miżuri oħra li għandhom jittieħdu matul il-perijodu ta’ qabel l-adeżjoni

Top