EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0404-20210914

Consolidated text: Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/404 tat-24 ta’ Marzu 2021 li jistabbilixxi l-listi ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom li minnhom huwa permess id-dħul fl-Unjoni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali skont ir-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)Test b’relevanza għaż-ŻEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/2021-09-14

02021R0404 — MT — 14.09.2021 — 004.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/404

tat-24 ta’ Marzu 2021

li jistabbilixxi l-listi ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom li minnhom huwa permess id-dħul fl-Unjoni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali skont ir-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 114 31.3.2021, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/634 tal-15 ta’ April 2021

  L 132

108

19.4.2021

►M2

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1178 tas-16 ta’ Lulju 2021

  L 256

63

19.7.2021

►M3

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1329 tal-10 ta’ Awwissu 2021

  L 288

48

11.8.2021

►M4

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1469 tal-10 ta’ Settembru 2021

  L 321

21

13.9.2021
▼B

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/404

tat-24 ta’ Marzu 2021

li jistabbilixxi l-listi ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom li minnhom huwa permess id-dħul fl-Unjoni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali skont ir-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-listi ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom, jew kompartimenti tagħhom fil-każ ta’ annimali tal-akkwakultura, li minnhom irid ikun permess id-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji tal-ispeċijiet u l-kategoriji ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692. Il-listi u ċerti regoli ġenerali li jikkonċernaw il-listi huma stabbiliti fl-Annessi I sa XXII ta’ dan ir-Regolament.

Huwa jistabbilixxi wkoll il-kundizzjonijiet speċifiċi u l-garanziji tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni ta’ ċerti konsenji u jispeċifika l-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali li jridu jintużaw mill-pajjiż terz jew mit-territorju tal-oriġini tal-konsenji.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692.

Artikolu 3

Listi ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni jew kompartimenti tagħhom li minnhom għandu jkun permess id-dħul fl-Unjoni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali

1.  

L-awtorità kompetenti għandha tippermetti biss id-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji tal-ispeċijiet u l-kategoriji ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692 jekk il-pajjiż terz jew it-territorju tal-oriġini tal-konsenja, jew iż-żona jew il-kompartiment tiegħu, ikunu elenkati għall-ispeċi u l-kategorija speċifiċi ta’ annimali, prodotti ġerminali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali u l-konsenja tkun akkumpanjata miċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali meħtieġ biex jakkumpanja l-konsenji ta’ tali speċijiet u kategoriji fit-tabella stabbilita fil-Parti 1 ta’:

(a) 

l-Anness II għall-ungulati għajr:

(i) 

l-annimali ekwini;

(ii) 

l-ungulati maħsuba għal stabbilimenti konfinati;

(b) 

l-Anness III għall-ungulati maħsuba għal stabbilimenti konfinati;

(c) 

l-Anness IV għall-annimali ekwini;

(d) 

l-Anness V għat-tjur u l-prodotti ġerminali tat-tjur;

(e) 

l-Anness VI għall-għasafar miżmuma fil-magħluq u l-prodotti ġerminali ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq;

(f) 

l-Anness VII għall-irġejjen tan-naħal tal-għasel u n-naħal bagħal;

(g) 

l-Anness VIII għall-klieb, il-qtates u l-inmsa;

(h) 

l-Anness IX għall-prodotti ġerminali ta’ annimali bovini;

(i) 

l-Anness X għall-prodotti ġerminali ta’ annimali ovini u kaprini;

(j) 

l-Anness XI għall-prodotti ġerminali ta’ annimali porċini;

(k) 

l-Anness XII għall-prodotti ġerminali ta’ annimali ekwini;

(l) 

l-Anness XIII għal-laħam frisk tal-ungulati;

(m) 

l-Anness XIV għal-laħam frisk tat-tjur u tal-għasafar tal-kaċċa;

(n) 

l-Anness XV għall-prodotti tal-laħam minn ungulati, tjur u għasafar tal-kaċċa, kif ġej:

(i) 

it-Taqsima A tal-Parti 1 għall-prodotti tal-laħam li għaddew mit-trattament mhux speċifiku A għall-mitigazzjoni tar-riskju jew mit-trattamenti B, C jew D għall-prodotti tal-laħam (skont l-Anness XXVI tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692);

(ii) 

it-Taqsima B tal-Parti 1 għall-prodotti tat-tip biltong/jerky minn ungulati, tjur u għasafar tal-kaċċa;

(o) 

l-Anness XVI għall-budellati;

(p) 

l-Anness XVII għall-ħalib, għall-kolostru u għall-prodotti li fihom il-kolostru u għall-prodotti tal-ħalib derivati minn ħalib mhux ipproċessat u prodotti tal-ħalib mhux meħtieġa li jgħaddu minn trattament speċifiku għall-mitigazzjoni tar-riskju kontra l-marda tal-ilsien u d-dwiefer;

(q) 

l-Anness XVIII għall-prodotti tal-ħalib meħtieġa li jgħaddu minn trattament speċifiku għall-mitigazzjoni tar-riskju kontra l-marda tal-ilsien u d-dwiefer;

(r) 

l-Anness XIX għall-bajd u l-prodotti tal-bajd;

(s) 

l-Anness XX għall-prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-użu personali;

(t) 

l-Anness XXI għall-annimali akkwatiċi tal-ispeċijiet elenkati maħsuba għall-istabbilimenti tal-akkwakultura, għar-rilaxx fis-selvaġġ jew għal skopijiet oħrajn għajr il-konsum dirett mill-bniedem, kif ukoll għal ċerti annimali akkwatiċi tal-ispeċijiet elenkati u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn dawk l-ispeċijiet elenkati li huma maħsuba għall-konsum mill-bniedem.

2.  

L-awtorità kompetenti għandha tippermetti biss id-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali mill-pajjiżi terzi, mit-territorji jew minn żoni tagħhom elenkati fit-tabella stabbilita fil-Parti 1 tal-Anness XXII jekk ikunu:

(a) 

konsenji tal-ispeċijiet u l-kategoriji ta’ annimali, prodotti ġerminali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali msemmija fil-kolonna 3 ta’ dik it-tabella u l-Unjoni ma tkunx id-destinazzjoni finali tagħhom;

jew

(b) 

konsenji tal-ispeċijiet u l-kategoriji ta’ annimali, prodotti ġerminali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali msemmija fil-kolonna 4 ta’ dik it-tabella u li oriġinaw mill-Unjoni u qed jiġu rritornati fiha wara li jgħaddu minn pajjiż terz jew territorju tiegħu.

Artikolu 4

Kundizzjonijiet speċifiċi u garanziji tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali

L-Istati Membri għandhom jippermettu biss id-dħul fl-Unjoni tal-konsenji li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692, jekk dawk il-konsenji jissodisfaw, fejn applikabbli, il-kundizzjonijiet speċifiċi u l-garanziji tas-saħħa tal-annimali stabbiliti fl-Anness rilevanti għall-ispeċijiet u l-kategoriji speċifiċi ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali u għall-pajjiż terz, territorju jew żona tiegħu, jew kompartiment tiegħu fil-każ ta’ annimali tal-akkwakultura.

Artikolu 5

Tħassir

L-atti li ġejjin jitħassru mill-21 ta’ April 2021:

— 
id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/168/KE;
— 
id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/636/KE;
— 
id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/472/UE;
— 
id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/630/UE;
— 
id-Deċiżjoni Delegat tal-Kummissjoni 2012/137/UE;
— 
ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/659;
— 
id-Deċiżjoni Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/294;
— 
id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/585/KE.

▼M1

Artikolu 6

Dispożizzjonijiet tranżitorji

▼M3

1.  

Il-kunsinni ta’ annimali, ta’ prodotti ġerminali u ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali minn pajjiżi terzi, jew mit-territorji jew partijiet tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni f’konformità mal-atti li ġejjin, u akkumpanjati miċ-ċertifikat xieraq maħruġ f’konformità ma’ dawk l-atti, għandhom jitħallew jidħlu fl-Unjoni sal-15 ta’ Marzu 2022, dment li ċ-ċertifikat ikun ġie ffirmat mill-persuna awtorizzata biex tiffirma ċ-ċertifikat f’konformità ma’ dawk l-atti qabel il-15 ta’ Jannar 2022:

— 
Ir-Regolament (KE) Nru 798/2008;
— 
Ir-Regolament (KE) Nru 1251/2008;
— 
Ir-Regolament (UE) Nru 206/2010;
— 
Ir-Regolament (UE) Nru 605/2010;
— 
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 139/2013;
— 
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/759;
— 
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/659;
— 
Id-Deċiżjoni 2006/168/KE,
— 
Id-Deċiżjoni 2007/777/KE,
— 
Id-Deċiżjoni 2008/636/KE,
— 
Id-Deċiżjoni 2010/472/UE,
— 
Id-Deċiżjoni 2011/630/UE,
— 
Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2012/137/UE,
— 
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/294.

▼M1

2.  
Ir-referenzi għad-dispożizzjonijiet tal-atti mħassra fiċ-ċertifikati msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinftiehmu bħala referenzi għad-dispożizzjonijiet ta’ sostituzzjoni korrispondenti u fejn applikabbli, għandhom jinqraw skont it-tabelli ta’ korrelazzjoni.

▼B

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-21 ta’ April 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

Regoli ġenerali għall-Annessi II sa XXII

Dan l-Anness jistabbilixxi r-regoli ġenerali li ġejjin applikabbli għall-Annessi II sa XXII:

(1) 

Meta r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni tal-konsenji msemmija fl-Artikolu 3 jiġu ssodisfati għat-territorju kollu ta’ pajjiż terz jew it-territorju tal-oriġini, dak il-pajjiż terz jew it-territorju jiġi elenkat bl-indikazzjoni tal-kodiċi ISO tiegħu segwita minn “0”.

(2) 

Meta r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni tal-konsenji msemmija fl-Artikolu 3 jiġu ssodisfati biss għal żona ta’ pajjiż terz jew it-territorju tal-oriġini, dik iż-żona tiġi elenkata bl-indikazzjoni tal-kodiċi ISO tagħha segwita minn numru li mhuwiex “0”.

Dawk iż-żoni huma deskritti fil-Parti 2 tal-Anness rilevanti.

(3) 

Il-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali għall-konsenji msemmija fl-Artikolu 3, kif indikati fit-tabella stabbilita fil-Parti 1 tal-Anness rilevanti ta’ dan ir-Regolament, huma stabbiliti:

(a) 

fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/403 ( 1 );

(b) 

fl-Anness III tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2235;

(c) 

fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2236.

(4) 

Il-kundizzjonijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4 huma stabbiliti, jekk ikun hemm, fit-tabella stabbilita fil-Parti 1 tal-Anness rilevanti u deskritti fit-tabella stabbilita fil-Parti 3 tal-istess Anness.

(5) 

Il-garanziji tas-saħħa tal-annimali msemmija fl-Artikolu 4 huma stabbiliti, jekk ikun hemm, fit-tabella stabbilita fil-Parti 1 tal-Anness rilevanti u deskritti fit-tabella stabbilita fil-Parti 4 tal-istess Anness.

(6) 

Id-dati tal-għeluq u d-dati tal-ftuħ imsemmija fit-tabella stabbilita fil-Parti 1 tal-Annessi II sa XXII jirreferu għar-restrizzjonijiet taż-żmien speċifiċi applikabbli għad-dħul fl-Unjoni tal-konsenji msemmija fl-Artikolu 3 miż-żoni rilevanti, kif stipulati fir-regoli tal-Unjoni.

(7) 

Ir-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali għall-Iżvizzera huma soġġetti għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar Kummerċ fi Prodotti Agrikoli, approvat mid-Deċiżjoni 2002/309/KE, Euratom, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni fir-rigward tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika tal-4 ta’ April 2002 dwar il-konklużjoni tas-seba’ Ftehimiet mal-Konfederazzjoni Żvizzera (ĠU L 114, 30.4.2002, p. 1).

(8) 

Iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali meħtieġa li jinħarġu mill-awtorità kompetenti tal-Iżlanda, ta’ New Zealand u tal-Kanada, skont l-Annessi II sa XXI ta’ dan ir-Regolament, huma soġġetti għar-rekwiżiti speċifiċi ta’ ċertifikazzjoni previsti fil-ftehimiet rilevanti bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi terzi.

(9) 

L-entrati għall-Iżrael huma mifhuma li jirreferu għall-Istat ta’ Iżrael, u ma għandhomx japplikaw għaż-żoni ġeografiċi li ġew taħt l-amministrazzjoni tal-Istat ta’ Iżrael wara l-5 ta’ Ġunju 1967, jiġifieri l-Għoljiet tal-Golan, l-Istrixxa ta’ Gaża, il-Lvant ta’ Ġerusalemm u l-bqija tax-Xatt tal-Punent.

(10) 

Meta ssir referenza għas-Serbja, it-territorju tal-Kosovo, li bħalissa jinsab taħt amministrazzjoni internazzjonali skont ir-Riżoluzzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta’ Ġunju 1999, mhuwiex inkluż.

(11) 

Meta ssir referenza għall-Kosovo, din id-deżinjazzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hija konformi mal-UNSCR 1244/1999 u mal-Opinjoni tal-ICJ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

▼M1

(12) 

Skont il-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq flimkien mal-Anness 2 ta’ dak il-Protokoll, għall-finijiet tal-Annessi II sa XXII, ir-referenzi għar-Renju Unit ma jinkludux l-Irlanda ta’ Fuq.

▼B
ANNESS II

UNGULATI (għajr annimali ekwini u ungulati maħsuba għal stabbilimenti konfinati)

PARTI 1

Lista ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ ungulati (għajr annimali ekwini u ungulati maħsuba għal stabbilimenti konfinati) kif imsemmi fil-punt (1)(a) tal-Artikolu 3Kodiċi ISO u isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Kodiċi taż-żona

kif stabbilit fil-Parti 2

Speċijiet

permessi li jidħlu fl-Unjoni

Kategoriji

permessi li jidħlu fl-Unjoni

Ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

Kundizzjonijiet speċifiċi

kif stabbiliti fil-Parti 3

Garanziji tas-saħħa tal-annimali

kif stabbiliti fil-Parti 4

Data tal-għeluq

Data tal-ftuħ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Il-Kanada

CA- 0

Annimali bovini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

BOV-X

 

SF-BTV

 

 

Annimali ovini u kaprini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV

 

 

Annimali porċini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Annimali kamelidi

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

CAM-CER

 

SF-BTV

 

 

Ungulati oħrajn

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2)

 

 

CH

L-Iżvizzera

CH - 0

Soġġett għall-Ftehim imsemmi fil-punt 7 tal-Anness I

 

 

 

 

CL

Iċ-Ċilì

CL - 0

Annimali bovini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

BOV-X

 

 

 

 

Annimali ovini u kaprini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Annimali porċini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

SUI-X

 

 

 

 

Annimali kamelidi

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Annimali ċervidi

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ungulati oħrajn

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

▼M1

GB

Ir-Renju Unit

GB-1

Annimali bovini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

BOV-X

 

BRU, EBL

 

 

Annimali ovini u kaprini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Annimali porċini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

Annimali kamelidi

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Annimali ċervidi

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ungulati oħrajn

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GB-2

Annimali bovini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

BOV-X

 

TB, BRU, EBL

 

 

Annimali ovini u kaprini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Annimali porċini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

Annimali kamelidi

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Annimali ċervidi

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ungulati oħrajn

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Annimali bovini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

BOV-X

 

 

 

 

Annimali ovini u kaprini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Annimali porċini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Ungulati oħrajn

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

▼B

GL

Greenland

GL - 0

Annimali ovini u kaprini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Annimali kamelidi

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Annimali ċervidi

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

CER-X

 

 

 

 

Ungulati oħrajn

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

▼M1

IM

Isle of Man

IM-0

Annimali bovini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

BOV-X,

BOV-Y

 

TB, BRU, EBL

 

 

Annimali ovini u kaprini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

▼B

IS

L-Iżlanda

IS - 0

Annimali bovini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)u maħsuba għall-iskarnar

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Annimali ovini u kaprini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

Annimali porċini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Annimali kamelidi

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

CAM-CER

 

 

 

 

Annimali ċervidi

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

CAM-CER

 

 

 

 

Ungulati oħrajn

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

▼M1

JE

Jersey

JE-0

Annimali bovini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

BOV-X,

BOV-Y

 

EBL

 

 

▼B

NZ

New Zealand

NZ - 0

Annimali bovini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Annimali ovini u kaprini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Annimali porċini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Annimali kamelidi

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

CAM-CER

 

 

 

 

Annimali ċervidi

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1) u maħsuba għall-iskarnar

CAM-CER

 

 

 

 

Ungulati oħrajn

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

L-Istati Uniti

US - 0

Annimali porċini

Annimali għaż-żamma ulterjuri (1)

SUI-X

 

 

 

 

(1)   

“Annimali għaż-żamma ulterjuri” tfisser annimali maħsuba għal stabbilimenti li jżommu annimali ħajjin għajr biċċeriji

(2)   

Għall-ispeċijiet elenkati biss skont ir-Regolament (UE) 2018/1882 (ĠU L 308, 4.12.2018, p. 21)

▼M1

PARTI 2

Deskrizzjonijiet taż-żoni tal-pajjiżi terzi jew tat-territorji msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1Isem tal-pajjiż terz jew tat-territorju

Kodiċi taż-żona

Deskrizzjoni taż-żona

Ir-Renju Unit

GB-1

L-Ingilterra u Wales

GB-2

L-Iskozja

▼B

PARTI 3

Kundizzjonijiet speċifiċi msemmija fil-kolonna 6 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1CSF

Il-konsenji ta’ annimali porċini miż-żona msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1 iridu jgħaddu minn test għad-detezzjoni tad-deni klassiku tal-ħnieżer b’riżultati negattivi fil-perjodu ta’ 30 jum qabel ma jintbagħtu lejn l-Unjoni

PARTI 4

Garanziji tas-saħħa tal-annimali msemmija fil-kolonna 7 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1BRU

L-Unjoni rrikonoxxiet il-ħelsien minn infezzjoni bil-Brucella abortus, B. melitensis u B.suis tal-pajjiż terz, it-territorju jew iż-żona fir-rigward tal-ispeċijiet speċifiċi ta’ annimali msemmija fil-kolonna 3 skont l-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692

TB

L-Unjoni rrikonoxxiet il-ħelsien minn infezzjoni bil-kumpless tal-Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) tal-pajjiż terz, it-territorju jew iż-żona fir-rigward tal-ispeċijiet speċifiċi ta’ annimali msemmija fil-kolonna 3 skont l-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692

BTV

L-Unjoni rrikonoxxiet il-ħelsien minn infezzjoni bil-virus tal-ilsien blu (is-serotipi 1-24) tal-pajjiż terz, it-territorju jew iż-żona fir-rigward tal-ispeċijiet speċifiċi ta’ annimali msemmija fil-kolonna 3 skont l-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692

SF-BTV

L-Unjoni rrikonoxxiet il-ħelsien staġunali minn infezzjoni bil-virus tal-ilsien blu (is-serotipi 1-24) tal-pajjiż terz, it-territorju jew iż-żona fir-rigward tal-ispeċijiet speċifiċi ta’ annimali msemmija fil-kolonna 3 skont l-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692

SF-EHD

L-Unjoni rrikonoxxiet il-ħelsien staġunali minn infezzjoni bil-virus tal-marda emorraġika epiżootika tal-pajjiż terz, it-territorju jew iż-żona fir-rigward tal-ispeċijiet speċifiċi ta’ annimali msemmija fil-kolonna 3 skont l-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692

EBL

L-Unjoni rrikonoxxiet il-ħelsien mil-lewkożi enzootika bovina tal-pajjiż terz, it-territorju jew iż-żona fir-rigward tal-ispeċijiet speċifiċi ta’ annimali msemmija fil-kolonna 3 skont l-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692

IBR

L-Unjoni rrikonoxxiet il-ħelsien mir-rinotrakeite bovina infettiva/vulvovaġinite pustulari infettiva tal-pajjiż terz, it-territorju jew iż-żona fir-rigward tal-ispeċijiet speċifiċi ta’ annimali msemmija fil-kolonna 3 skont l-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692

BVD

L-Unjoni rrikonoxxiet il-ħelsien mid-dijarea virali bovina tal-pajjiż terz, it-territorju jew iż-żona fir-rigward tal-ispeċijiet speċifiċi ta’ annimali msemmija fil-kolonna 3 skont l-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692

ADV

L-Unjoni rrikonoxxiet il-ħelsien minn infezzjoni bil-virus tal-marda ta’ Aujeszky tal-pajjiż terz, it-territorju jew iż-żona fir-rigward tal-ispeċijiet speċifiċi ta’ annimali msemmija fil-kolonna 3 skont l-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692
ANNESS III

Ungulati maħsuba għal stabbilimenti konfinati

PARTI 1

Lista ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ ungulati maħsuba għal stabbilimenti konfinati kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 3(1)

Il-konsenji ta’ ungulati, ħlief annimali ekwini, mill-pajjiżi terzi u t-territorji kollha elenkati fit-tabella stabbilita f’din il-Parti huma permessi biex jidħlu fl-Unjoni minn stabbilimenti konfinati elenkati skont l-Artikolu 29 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692 għal stabbilimenti konfinati fl-Unjoni.Kodiċi ISO u isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Kodiċi taż-żona

kif stabbilit fil-Parti 2

Ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

Kundizzjonijiet speċifiċi

kif stabbiliti fil-Parti 3

Garanziji tas-saħħa tal-annimali

kif stabbiliti fil-Parti 4

1

2

3

4

5

AL

L-Albanija

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

L-Arġentina

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

L-Awstralja

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Il-Bożnija-Ħerzegovina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Il-Bahrain

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Il-Brażil

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Il-Botswana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Il-Belarus

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Il-Belize

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Il-Kanada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

L-Iżvizzera

CH-0

Soġġett għall-Ftehim, kif imsemmi fil-punt 7 tal-Anness I

 

 

CL

Iċ-Ċilì

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Iċ-Ċina

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Il-Kolombja

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Il-Costa Rica

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Kuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

L-Alġerija

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

L-Etjopja

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Il-Gżejjer Falkland

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼M1

GB

Ir-Renju Unit

GB-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GG

Guernsey

GG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼B

GL

Greenland

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Il-Gwatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Il-Honduras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Iżrael

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼M1

IM

Isle of Man

IM-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼B

IN

L-Indja

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

L-Iżlanda

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼M1

JE

Jersey

JE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼B

JP

Il-Ġappun

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Il-Kenja

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Il-Marokk

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Il-Montenegro

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagascar

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Mauritius

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Il-Messiku

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

In-Namibja

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

New Caledonia

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

In-Nikaragwa

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Il-Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Il-Paragwaj

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Is-Serbja

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Ir-Russja

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapore

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

El Salvador

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

L-Eswatini

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

It-Tajlandja

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

It-Tuneżija

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

It-Turkija

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

L-Ukrajna

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

L-Istati Uniti

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

L-Urugwaj

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

L-Afrika t’Isfel

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Iż-Żimbabwe

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PARTI 2

Deskrizzjonijiet taż-żoni tal-pajjiżi terzi jew tat-territorji msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Xejn

PARTI 3

Kundizzjonijiet speċifiċi msemmija fil-kolonna 4 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Xejn

PARTI 4

Garanziji tas-saħħa tal-annimali msemmija fil-kolonna 5 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Japplikaw il-garanziji tas-saħħa tal-annimali pprovduti fit-tabella stabbilita fil-Parti 4 tal-Anness II.
ANNESS IV

ANNIMALI EKWINI

PARTI 1

Lista ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ annimali ekwini kif imsemmi fil-punt (1)(c) tal-Artikolu 3Kodiċi ISO u isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Żona

kif stabbilita fil-Parti 2 tal-Anness II

Grupp sanitarju

Kategoriji

permessi li jidħlu fl-Unjoni

Ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

Kundizzjonijiet speċifiċi

kif stabbiliti fil-Parti 3

Garanziji tas-saħħa tal-annimali

kif stabbiliti fil-Parti 4

Data tal-għeluq

Data tal-ftuħ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

L-Emirati Għarab Magħquda

AE - 0

E

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

L-Arġentina

AR - 0

D

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

L-Awstralja

AU - 0

A

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Il-Bożnija-Ħerzegovina

BA-0

B

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbados

BB - 0

D

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Il-Bahrain

BH - 0

D

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM - 0

D

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Il-Bolivja

BO - 0

D

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Il-Brażil

BR-1

D

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Il-Belarus

BY - 0

B

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Il-Kanada

CA - 0

C

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

L-Iżvizzera

CH-0

A

Soġġett għall-Ftehim imsemmi fil-punt 7 tal-Anness I

 

 

 

 

CL

Iċ-Ċilì

CL-0

C

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Iċ-Ċina

CN-1

G

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Żwiemel reġistrati

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Il-Costa Rica

CR-1

D

Żwiemel reġistrati

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

D

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

L-Alġerija

DZ-0

E

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

L-Eġittu

EG-1

E

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Il-Gżejjer Falkland

FK-0

A

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼M1

GB

Ir-Renju Unit

GB-0

A

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

A

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼B

GL

Greenland

GL-0

A

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

G

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Iżrael

IL-0

E

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼M1

IM

Isle of Man

IM-0

A

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼B

IS

L-Iżlanda

IS-0

A

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼M1

JE

Jersey

JE-0

A

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼B

JM

Il-Ġamajka

JM-0

D

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Il-Ġordan

JO-0

E

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Il-Ġappun

JP-0

G

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Il-Kirgiżistan

KG-1

B

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Il-Korea t’Isfel

KR-0

G

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Il-Kuwajt

KW-0

E

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019

27.11.2020

LB

Il-Libanu

LB-0

E

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Il-Marokk

MA-0

E

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Il-Montenegro

ME-0

B

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq

MK-0

B

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Il-Macao

MO-0

G

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Il-Malasja

MY-1

E

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

07.09.2020

 

MU

Mauritius

MU-0

E

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Il-Messiku

MX-1

C

Żwiemel reġistrati

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

A

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

L-Oman

OM-0

E

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Il-Perù

PE-1

D

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Saint Pierre u Miquelon

PM-0

A

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Il-Paragwaj

PY-0

D

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Il-Qatar

QA-0

E

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Is-Serbja

RS-0

B

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Ir-Russja

RU-1

B

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

L-Arabja Sawdija

SA-1

E

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

G

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

It-Tajlandja

TH-0

E

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020

 

TN

It-Tuneżija

TN-0

E

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

It-Turkija

TR-1

E

Żwiemel reġistrati;

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

April 2020

27.11.2020

UA

L-Ukrajna

UA-0

B

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

L-Istati Uniti

US-0

C

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

L-Urugwaj

UY-0

D

Żwiemel reġistrati; ekwidi reġistrati; annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar; annimali ekwini għall-iskarnar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

L-Afrika t’Isfel

ZA-1

F

Żwiemel reġistrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/698/KE

 

03.05.2011

 

PARTI 2

Deskrizzjonijiet taż-żoni tal-pajjiżi terzi jew tat-territorji msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1Isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Kodiċi

taż-żona

Deskrizzjoni taż-żona

Il-Brażil

BR-1

L-istati ta’ Paraná, u Rio de Janeiro

Iċ-Ċina

CN-1

Iż-żona ħielsa mill-mard tal-ekwini fil-Belt ta’ Conghua, fil-Muniċipalità ta’ Guangzhou, fil-Provinċja ta’ Guangdong, inkluż il-Passaġġ tal-Awtostrada tal-Bijosigurtà minn u lejn l-ajruport fi Guangzhou u Hong Kong (ara d-dettalji hawn taħt).

Iż-żona speċifika ħielsa mill-mard tal-ekwini fil-Provinċja ta’ Guangdong bid-delimitazzjoni li ġejja:

Iż-żona ċentrali: is-sit ekwestru fil-Villaġġ ta’ Reshui, Lingkou tal-Belt ta’ Conghua maż-żona tal-madwar li qiegħda f’raġġ ta’ ħames kilometri kkontrollata mill-post ta’ kontroll tat-triq fl-Awtostrada Statali 105;

Żona ta’ sorveljanza: id-diviżjonijiet amministrattivi kollha fil-Belt ta’ Conghua madwar iż-żona ċentrali li jkopru erja ta’ 2 009 km2;

Żona ta’ protezzjoni:

il-konfini ’l barra tad-diviżjonijiet amministrattivi kontigwi li ġejjin madwar iż-żona ta’ sorveljanza:

— Id-Distrett ta’ Baiyun, id-Distrett ta’ Luogang tal-Belt ta’ Conghua,

— Id-Distrett ta’ Huadu tal-Belt ta’ Guangzhou,

— Il-Belt ta’ Zengcheng,

— id-diviżjonijiet amministrattivi fid-Distrett ta’ Qingcheng tal-Belt ta’ Qingyuan,

— Il-Kontea ta’ Fogang,

— Il-Kontea ta’ Xinfeng,

— Il-Kontea ta’ Longmen

Il-passaġġ tal-awtostrada tal-bijosigurtà: Is-sistema tan-netwerk tal-awtostrada li tgħaqqad iż-żona ħielsa mill-mard tal-ekwini mal-ajruport fi Guangzhou u Hong Kong b’sorveljanza attiva tal-mard fir-reġjun;

Kwarantina ta’ qabel id-dħul: il-faċilitajiet ta’ kwarantina fiż-żona ta’ protezzjoni magħżula mill-awtorità kompetenti għall-preparazzjoni ta’ ekwidi minn partijiet oħrajn taċ-Ċina għad-dħul fiż-żona ħielsa mill-mard tal-ekwini.

CN-2

Il-post fejn se jsir il-Global Champions Tour fiż-Żona tal-Expo ta’ Shanghai 2010 u l-passaġġ sal-Ajruport Internazzjonali ta’ Shanghai Pudong fil-parti tat-Tramuntana taż-żona ġdida ta’ Pudong u fil-parti tal-Lvant tad-Distrett ta’ Minhang taż-żona Metropolitana ta’ Shanghai (ara d-dettalji hawn taħt).

Id-delimitazzjoni taż-żona fiż-żona Metropolitana ta’ Shanghai:

Il-konfini tal-Punent: Ix-Xmara Huangpu mill-estwarju tagħha fit-Tramuntana sa fejn tinqasam fi tnejn ix-Xmara Dazhi,

Il-konfini tan-Nofsinhar: minn fejn tinqasam ix-xmara Huangpu sal-estwarju tax-xmara Dazhi fil-Lvant,

Il-konfini tat-Tramuntana u tal-Lvant: il-kosta

Il-Costa Rica

CR-1

Iż-żona Metropolitana ta’ San José

L-Eġittu

EG-1

Iż-Żona Ħielsa mill-Mard tal-Ekwini stabbilita fl-Isptar Veterinarju tal-Forzi Armati Eġizzjani fi Triq El-Nasr, faċċata tal-Al Ahly Club, fil-Kajr, u l-passaġġ tal-awtostrada sal-Ajruport Internazzjonali tal-Kajr (ara d-dettalji hawn taħt).

Iż-Żona Ħielsa mill-Mard tal-Ekwini (EDFZ) b’daqs ta’ madwar 0,1 km2, stabbilita madwar l-Isptar Veterinarju tal-Forzi Armati Eġizzjani fi Triq El-Nasr, faċċata tal-Al Ahly Club, fil-periferija tal-Lvant tal-Kajr (lokalizzata fil-pożizzjoni 30°04′19.6″N 31°21′16.5″E) u l-passaġġ ta’ 10 km fit-Triq El-Nasr u t-Triq tal-Ajruport sal-Ajruport Internazzjonali tal-Kajr.

(a)  Id-delinjazzjoni tal-konfini tal-EDFZ:

Mill-intersezzjoni ta’ Triq El-Nasr ma’ Triq El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (fil-pożizzjoni 30°04′13.6″N 31°21′04.3″E) tul Triq El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh għal madwar 500 m lejn it-Tramuntana sal-ewwel intersezzjoni mal-Passaġġ Ġewwa l-Forzi Armati, iddur fuq il-lemin u ssegwi l-Passaġġ għal madwar 100 m lejn il-Lvant, terġa’ ddur fuq il-lemin u ssegwi l-Passaġġ għal 150 m lejn in-Nofsinhar, iddur fuq ix-xellug u ssegwi l-Passaġġ għal 300 m lejn il-Lvant, iddur fuq il-lemin u ssegwi l-Passaġġ għal 100 m lejn in-Nofsinhar sa Triq El-Nasr, iddur fuq il-lemin u ssegwi Triq El-Nasr għal 300 m lejn il-Lbiċ sakemm tiġi faċċata tal-intersezzjoni ta’ Triq El-Nasr ma’ Triq Hassan Ma’moon, iddur fuq il-lemin u ssegwi l-Passaġġ għal 100 m lejn it-Tramuntana, iddur fuq ix-xellug u ssegwi l-Passaġġ għal 120 m lejn il-Punent, iddur fuq ix-xellug u ssegwi l-Passaġġ għal 200 m lejn in-Nofsinhar, iddur fuq il-lemin u ssegwi Triq El-Nasr għal 100 m lejn il-Punent sal-intersezzjoni ta’ Triq El-Nasr ma’ Triq El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

(b)  Id-delinjazzjoni tal-konfini taż-żona ta’ kwarantina qabel l-esportazzjoni fi ħdan l-EDFZ:

Mill-punt faċċata tal-intersezzjoni ta’ Triq El-Nasr ma’ Triq Hassan Ma’moon, issegwi l-Passaġġ għal 100 m lejn it-Tramuntana, iddur fuq il-lemin u ssegwi l-Passaġġ għal 250 m lejn il-Lvant, iddur fuq il-lemin u ssegwi l-Passaġġ għal 50 m lejn in-Nofsinhar sa Triq El-Nasr, iddur fuq il-lemin u ssegwi Triq El-Nasr għal 300 m lejn il-Lbiċ sakemm tasal faċċata tal-intersezzjoni ta’ Triq El-Nasr ma’ Triq Hassan Ma’moon.

Il-Kirgiżistan

KG-1

Ir-reġjun ta’ Issyk-Kul

Il-Malasja

MY-1

Il-Peniżola

Il-Messiku

MX-1

Iż-żona Metropolitana tal-Belt tal-Messiku

MX-2

Il-pajjiż kollu ħlief l-Istati ta’ Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz u Tamaulipas

Il-Perù

PE-1

Ir-reġjun ta’ Lima

Ir-Russja

RU-1

Il-provinċji ta’ Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm u Kurgan

RU-2

Ir-reġjuni ta’ Stavropol u Krasnodar

RU-3

Ir-Repubbliki ta’ Karelia, Marij-El, Mordovia, Chuvachia, Kalmykia, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Severnaya Osetia, Ingushetia u Karachaevo-Cherkesia

L-Arabja Sawdija

SA-1

Il-pajjiż kollu, ħlief iż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza fil-provinċji ta’ Jizan, Asir u Najran kif deskritt hawn taħt.

Id-delimitazzjoni taż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza stabbiliti skont il-punti (a) u (b) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2009/156/KE (1):

1.  Il-provinċja ta’ Jizan

— Żona ta’ protezzjoni: il-provinċja kollha, ħlief il-parti fit-Tramuntana tal-post ta’ kontroll tat-triq f’Ash-Shuqaiq fit-triq Nru 5 u fit-Tramuntana tat-triq Nru 10;

— Żona ta’ sorveljanza: il-parti tal-provinċja fit-Tramuntana tal-post ta’ kontroll tat-triq f’Ash-Shuqaiq fit-triq Nru 5, ikkontrollata mill-post ta’ kontroll tat-triq f’Al-Qahmah, u fit-Tramuntana tat-triq Nru 10.

2.  Il-provinċja ta’ Asir

— Żona ta’ protezzjoni: il-parti tal-provinċja ddelinjata fit-Tramuntana tagħha mit-triq Nru 10, bejn Ad Darb, Abha u Khamis-Mushayt, ħlief il-klabbs ekwestri fil-bażijiet militari u tal-ajru tagħhom, u l-parti tal-provinċja ddelinjata fit-Tramuntana mit-triq Nru 15 li twassal minn Khamis-Mushayt, u tgħaddi minn Jarash, Al Utfah u Dhahran Al Janoub, sal-fruntiera mal-provinċja ta’ Najran, u l-parti tal-provinċja ddelinjata fit-Tramuntana mit-triq li tgħaddi minn Al Fayd u twassal minn Al Utfah sa Badr Al Janoub (il-Provinċja ta’ Najran);

— Żona ta’ sorveljanza: il-klabbs ekwestri fil-bażijiet militari u tal-ajru tagħhom, il-parti tal-provinċja bejn il-fruntiera taż-żona ta’ protezzjoni u t-triq Nru 209 minn Ash-Shuqaiq sal-post ta’ kontroll tat-triq Muhayil fit-triq Nru 211, il-parti tal-provinċja bejn il-post ta’ kontroll fit-triq Nru 10 fin-Nofsinhar ta’ Abha, il-belt ta’ Abha u l-post ta’ kontroll tat-triq Ballasmer, 65 km bogħod minn Abha fit-triq Nru 15 li twassal fid-direzzjoni tat-Tramuntana, il-parti tal-provinċja bejn Khamis-Mushayt u l-post ta’ kontroll tat-triq li jinsab 90 km minn Abha fit-triq Nru 255 lejn Samakh u l-post ta’ kontroll tat-triq f’Yarah, 90 km minn Abha fit-triq Nru 10 li twassal għal Riyadh, u l-parti tal-provinċja fin-Nofsinhar ta’ linja virtwali bejn il-post ta’ kontroll tat-triq f’Yarah fit-triq Nru 10 u Khashm-Ghurab fit-triq Nru 177 sal-fruntiera tal-provinċja ta’ Najran.

3.  Il-Provinċja ta’ Najran

— Żona ta’ protezzjoni: il-parti tal-provinċja ddelinjata mit-triq li tagħti minn Al Utfah (il-provinċja ta’ Asir) sa Badr Al Janoub u sa As Sebt u minn As Sebt tul Wadi Habunah sal-intersezzjoni mat-triq Nru 177 bejn Najran u Riyadh fit-Tramuntana u minn din l-intersezzjoni ddelinjata mit-triq Nru 177 lejn in-Nofsinhar sal-intersezzjoni mat-triq Nru 15 minn Najran sa Sharourah, u l-parti tal-provinċja fin-Nofsinhar tat-triq Nru 15 bejn Najran u Sharourah u l-fruntiera mal-Jemen.

— Żona ta’ sorveljanza: il-parti tal-provinċja fin-Nofsinhar ta’ linja bejn il-post ta’ kontroll tat-triq f’Yarah fit-triq Nru 10 u Khashm-Ghurab fit-triq Nru 177, mill-fruntiera tal-provinċja ta’ Najran sal-post ta’ kontroll tat-triq f’Khashm-Ghurab, 80 km minn Najran, u fil-Punent tat-triq Nru 175 li twassal sa Sharourah.

It-Turkija

TR-1

Il-Provinċji ta’ Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli u Tekirdag

L-Afrika t’Isfel

ZA-1

Iż-żona Metropolitana ta’ Cape Town kif deskritta hawn taħt.

Id-delimitazzjoni taż-żona Metropolitana ta’ Cape Town (ZA-1):

Il-konfini tat-Tramuntana: Triq Blaauwberg (M14);

Il-konfini tal-Lvant: Triq Koeberg (M14), Triq Plattekloof (M14), l-Awtostrada N7, l-Awtostrada N1 u l-Awtostrada M5,

Il-konfini tan-Nofsinhar: Triq Ottery, Prince George’s Drive, Triq Wetton, Triq Riverstone, Triq Tennant, Newlands Drive, Triq Paradise, Union Drive, Rhodes Drive sal-istazzjon tal-Forestrija ta’ Newlands u tul l-Echo Gorge ta’ Table Mountain sa Camps Bay;

Il-konfini tal-Punent: Il-kosta minn Camps Bay sa Triq Blaauwberg.

(1)   

ĠU L 192, 23.7.2010, p. 1.

PARTI 3

Kundizzjonijiet speċifiċi msemmija fil-kolonna 6 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Xejn

PARTI 4

Garanziji tas-saħħa tal-annimali msemmija fil-kolonna 7 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Xejn
ANNESS V

TJUR U PRODOTTI ĠERMINALI TA’ TJUR

PARTI 1

Lista ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ tjur u prodotti ġerminali ta’ tjur kif imsemmi fil-punt (1)(d) tal-Artikolu 3Kodiċi ISO u isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Żona

kif stabbilit fil-Parti 2

Kategoriji

permessi li jidħlu fl-Unjoni

Ċertifikat tas-saħħa tal-annimali

Kundizzjonijiet speċifiċi

kif stabbiliti fil-Parti 3

Garanziji tas-saħħa tal-annimali

kif stabbiliti fil-Parti 4

Data tal-għeluq

Data tal-ftuħ

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

L-Arġentina

AR-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

▼M2

AU

L-Awstralja

AU-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

▼B

BR

Il-Brażil

BR-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

BR-1

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N

 

 

 

Flieles ta’ ġurnata ta’ ratiti

DOR

N

 

 

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ ratiti

HER

N

 

 

 

BR-2

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N

 

 

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N

 

 

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N

 

 

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N

 

 

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Il-Botswana

BW-0

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

 

C

 

 

Flieles ta’ ġurnata ta’ ratiti

DOR

 

C

 

 

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ ratiti

HER

 

C

 

 

CA

Il-Kanada

CA-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

CA-1

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N

 

 

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N

 

 

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N

 

 

 

Flieles ta’ ġurnata ta’ ratiti

DOR

N

 

 

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N

 

 

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N

 

 

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ ratiti

HER

N

 

 

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

L-Iżvizzera

CH-0

Soġġett għall-Ftehim imsemmi fil-punt 7 tal-Anness I

 

 

 

 

CL

Iċ-Ċilì

CL-0

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N

 

 

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N

 

 

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N

 

 

 

Flieles ta’ ġurnata ta’ ratiti

DOR

N

 

 

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N

 

 

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N

 

 

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ ratiti

HER

N

 

 

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N

 

 

 

▼M2

GB

Ir-Renju Unit

GB-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

GB-1

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N

 

 

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N

 

 

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N

 

 

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N

 

 

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N

 

 

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N

 

 

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N

 

 

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N

 

 

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

 

GB-2.6

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

 

GB-2.7

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

GB-2.8

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

GB-2.9

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

GB-2.10

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

GB-2.11

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

GB-2.12

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

GB-2.13

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

GB-2.14

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

GB-2.15

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

GB-2.16

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

▼M1

GG

Guernsey

GG-0

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N

 

 

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

▼B

GL

Greenland

GL-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

IL

Iżrael

IL-0

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

P2

 

28.1.2017

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

P2

 

28.1.2017

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

P2

 

28.1.2017

 

Flieles ta’ ġurnata ta’ ratiti

DOR

P2

 

28.1.2017

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

P2

 

18.4.2015

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

P2

 

28.1.2017

 

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

P2

 

28.1.2017

 

Bajd għat-tifqis ta’ ratiti

HER

P2

 

28.1.2017

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

P2

 

28.1.2017

 

IS

L-Iżlanda

IS-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

MG

Madagascar

MG-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

MX

Il-Messiku

MX-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

NA

In-Namibja

NA-0

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

 

C

 

 

Flieles ta’ ġurnata ta’ ratiti

DOR

 

C

 

 

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ ratiti

HER

 

C

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

 

 

 

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

 

 

 

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

 

 

 

 

Flieles ta’ ġurnata ta’ ratiti

DOR

 

 

 

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

 

 

 

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

 

 

 

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

 

 

 

 

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ ratiti

HER

 

 

 

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint Pierre u Miquelon

PM-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

TH

It-Tajlandja

TH-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

TN

It-Tuneżija

TN-0

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

 

 

 

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

 

 

 

 

Flieles ta’ ġurnata ta’ ratiti

DOR

 

 

 

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

 

 

 

 

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ ratiti

HER

 

 

 

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

 

 

 

 

TR

It-Turkija

TR-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

▼M2

US

L-Istati Uniti

US-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

US-1

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N

 

 

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N

 

 

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N

 

 

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N

 

 

 

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N

 

 

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N

 

 

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N

 

 

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N

 

 

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Tjur tat-tnissil għajr ir-ratiti u tjur produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Tjur maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Inqas minn 20 eżemplar ta’ tjur għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Bajd għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis ta’ tjur għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

▼B

UY

L-Urugwaj

UY-0

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

ZA

L-Afrika t’Isfel

ZA-0

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

P1

C

9.4.2011

 

Flieles ta’ ġurnata ta’ ratiti

DOR

P1

C

9.4.2011

 

Bajd speċifikat bħala ħieles mill-patoġeni

SPF

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ ratiti

HER

P1

C

9.4.2011

 

PARTI 2

Deskrizzjonijiet taż-żoni tal-pajjiżi terzi jew tat-territorji msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1Isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Kodiċi

taż-żona

Deskrizzjoni taż-żona

Il-Brażil

BR-1

L-Istati ta’: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo u Mato Grosso do Sul

BR-2

L-Istati ta’: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina u São Paulo

Il-Kanada

CA-1

Il-pajjiż kollu tal-Kanada minbarra ż-żona CA-2

CA-2

It-territorju tal-Kanada li jikkorrispondi għal:

xejn

▼M2

Ir-Renju Unit

GB-1

Il-pajjiż kollu tar-Renju Unit, minbarra ż-żona GB-2

GB-2

It-territorju tar-Renju Unit li jikkorrispondi ma’

GB-2.1

Il-Kontea ta’ North Yorkshire:

Iż-żona li tinsab f’ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84, N54.30 u W1.47

GB-2.2

Il-Kontea ta’ North Yorkshire:

Iż-żona li tinsab f’ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84, N54.29 u W1.45

GB-2.3

Il-Kontea ta’ Norfolk:

Iż-żona li tinsab f’ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84, N52.49 u E0.95

GB-2.4

Il-Kontea ta’ Norfolk:

Iż-żona li tinsab f’ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84, N52.72 u E0.15

GB-2.5

Il-Kontea ta’ Derbyshire:

Iż-żona li tinsab f’ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84, N52.93 u W1.57

GB-2.6

Il-Kontea ta’ North Yorkshire:

Iż-żona li tinsab f’ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84, N54.37 u W2.16

GB-2.7

Il-Gżejjer Orkney:

Iż-żona li tinsab f’ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84, N59.28 u W2.44

GB-2.8

Il-Kontea ta’ Dorset:

Iż-żona li tinsab f’ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84, N51.06 u W2.27

GB-2.9

Il-Kontea ta’ Norfolk:

Iż-żona li tinsab f’ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84, N52.52 u E0.96

GB-2.10

Il-Kontea ta’ Norfolk:

Iż-żona li tinsab f’ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84, N52.52 u E0.95

GB-2.11

Il-Kontea ta’ Norfolk:

Iż-żona li tinsab f’ċirku b’raġġ ta’ 10.4 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84, N52.53 u E0.66

GB-2.12

Il-Kontea ta’ Devon:

Iż-żona li tinsab f’ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84, N50.70 u W3.36

GB-2.13

Qrib Amlwch, fil-ġżira ta’ Anglesey, Wales:

Iż-żona li tinsab f’ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84, N53.38 u W4.30

GB-2.14

Qrib Redcar, Redcar and Cleveland, l-Ingilterra:

Iż-żona li tinsab fi ħdan ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84 N54.57 u W1.07

GB-2.15

Glenrothes, Fife, l-Iskozja:

Iż-żona li tinsab fi ħdan ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84 N56.23 u W3.02

GB-2.16

Il-Kontea ta’ Staffordshire, il-Kontea ta’ Derbyshire:

Iż-żona li tinsab fi’ċirku b’raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84 N52.99 u W1.85

▼B

L-Istati Uniti

US-1

Il-pajjiż kollu tal-Istati Uniti minbarra ż-żona US-2

US-2

It-territorju tal-Istati Uniti li jikkorrispondi għal:

US-2.1

L-Istat ta’ Tennessee:

Il-Kontea ta’ Lincoln

Il-Kontea ta’ Franklin

Il-Kontea ta’ Moore

US-2.2

L-Istat ta’ Alabama:

Il-Kontea ta’ Madison

Il-Kontea ta’ Jackson

US-2.3

L-Istat ta’ South Carolina:

Il-Kontea ta’ Chesterfield/il-Kontea ta’ Lancaster/il-Kontea ta’ Kershaw:

Żona b’raġġ ta’ 10 km li tibda bil-punt N fuq il-fruntiera ċirkolari taż-Żona ta’ Kontroll tal-premessa 02 ta’ Chesterfield u li testendi favur l-arloġġ:

(a)  It-Tramuntana: 2 km lejn in-Nofsinhar mill-Awtostrada 9, 0,03 km lejn il-Lvant mill-intersezzjoni ta’ Triq l-Ajruport u Triq Raymond Deason.

(b)  Il-Grigal: 1 km lejn il-Lbiċ mill-intersezzjoni tal-Awtostrada 268 u Triq Cross Roads Church.

(c)  Il-Lvant: 5,1 km lejn il-Punent mill-Awtostrada tal-Istat 109, 1,6 km lejn il-Punent minn Triq Angelus u Refuge Dr

(d)  Ix-Xlokk: 3,2 km lejn il-Majjistral mill-intersezzjoni tal-Awtostrada 145 u Triq Lake Bee.

(e)  In-Nofsinhar: 2,7 km lejn il-Lvant mill-intersezzjoni tal-Awtostrada 151 u Triq Catarah.

(f)  Il-Lbiċ: 1,5 km lejn il-Lvant mill-intersezzjoni tal-Awtostrada McBee u Triq Mt Pisgah.

(g)  Il-Punent: 1,3 km lejn il-Lvant mill-intersezzjoni ta’ Triq Texahaw u Triq Buzzards Roost.

(h)  Il-Majjistral: L-intersezzjoni ta’ Triq White Plains Church u Triq Graves.

PARTI 3

Kundizzjonijiet speċifiċi msemmija fil-kolonna 5 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1P1

Sospensjoni tad-dħul fl-Unjoni minħabba restrizzjonijiet relatati ma’ tifqigħa(t) ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja.

P2

Sospensjoni tad-dħul fl-Unjoni minħabba restrizzjonijiet relatati ma’ tifqigħa(t) ta’ infezzjoni bil-virus tal-marda ta’ Newcastle.

N

Ġew ipprovduti garanziji li l-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll ta’ infezzjoni bil-virus tal-marda ta’ Newcastle fil-pajjiż terz jew f’territorju jew żona tiegħu hija ekwivalenti għal dik applikata fl-Unjoni. Fil-każ ta’ tifqigħa ta’ infezzjoni bil-virus tal-marda ta’ Newcastle, id-dħul fl-Unjoni jista’ jkompli jkun awtorizzat mill-pajjiż terz jew minn territorju jew żona tiegħu mingħajr ebda bidla fil-kodiċi tal-pajjiż terz jew fil-kodiċi tat-territorju jew taż-żona. Madankollu, id-dħul fl-Unjoni minn kwalunkwe żoni li jitqiegħdu taħt restrizzjonijiet uffiċjali mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz jew tat-territorju kkonċernat minħabba tifqigħa ta’ dik il-marda għandhom ikunu awtomatikament ipprojbiti.

PARTI 4

Garanziji tas-saħħa tal-annimali msemmija fil-kolonna 6 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1A

Pajjiż terz jew territorju li fih jitwettaq it-tilqim kontra l-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja u l-awtorità kompetenti pprovdiet garanziji skont il-punt (c) tal-Artikolu 37 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692.

B

Pajjiż terz jew territorju li fih l-użu ta’ vaċċini kontra l-infezzjoni bil-virus tal-marda ta’ Newcastle li jikkonformaw biss mal-kriterji ġenerali stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness XV tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692 mhuwiex ipprojbit u l-awtorità kompetenti pprovdiet garanziji li l-tjur jissodisfa r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness XV tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692, skont il-punt (e) tal-Artikolu 37 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692.

C

Pajjiż terz jew territorju awtorizzat għad-dħul fl-Unjoni ta’ ratiti li ma jitqisux ħielsa minn infezzjoni bil-virus tal-marda ta’ Newcastle skont l-Artikolu 39 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692 u l-awtorità kompetenti pprovdiet garanziji skont it-tieni inċiż tal-punt (d)(ii) tal-Artikolu 37 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692 għall-komodità rilevanti.
ANNESS VI

GĦASAFAR MIŻMUMA FIL-MAGĦLUQ U PRODOTTI ĠERMINALI TA’ GĦASAFAR MIŻMUMA FIL-MAGĦLUQ

PARTI 1

Lista ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq u prodotti ġerminali ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq kif imsemmi fil-punt (1)(e) tal-Artikolu 3Kodiċi ISO u isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Żona

kif stabbilit fil-Parti 2

Kategoriji

permessi li jidħlu fl-Unjoni

Ċertifikat tas-saħħa tal-annimali

Kundizzjonijiet speċifiċi

kif stabbiliti fil-Parti 3

Garanziji tas-saħħa tal-annimali

kif stabbiliti fil-Parti 4

Data tal-għeluq

Data tal-ftuħ

1

2

3

4

5

6

7

8

▼M2

AR

L-Arġentina

AR-0

Għasafar miżmuma fil-magħluq

GĦASAFAR MIŻMUMA FIL-MAGĦLUQ

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼B

AU

L-Awstralja

AU-0

Għasafar miżmuma fil-magħluq

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Il-Brażil

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Għasafar miżmuma fil-magħluq

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Il-Kanada

CA-0

Għasafar miżmuma fil-magħluq

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

L-Iżvizzera

CH-0

Soġġett għall-Ftehim imsemmi fil-punt 7 tal-Anness I

 

 

 

 

CL

Iċ-Ċilì

CL-0

Għasafar miżmuma fil-magħluq

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼M1

GB

Ir-Renju Unit

GB-0

Għasafar miżmuma fil-magħluq

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼B

IL

Iżrael

IL-0

Għasafar miżmuma fil-magħluq

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Għasafar miżmuma fil-magħluq

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼M2

PH

Il-Filippini

PH-0

-

-

 

 

 

 

PH-1

Għasafar miżmuma fil-magħluq

GĦASAFAR MIŻMUMA FIL-MAGĦLUQ

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼B

TN

It-Tuneżija

TN-0

Għasafar miżmuma fil-magħluq

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

USA

L-Istati Uniti

US-0

Għasafar miżmuma fil-magħluq

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Bajd għat-tifqis ta’ għasafar miżmuma fil-magħluq

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

PARTI 2

Deskrizzjonijiet taż-żoni tal-pajjiżi terzi jew tat-territorji msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1Isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Kodiċi

taż-żona

Deskrizzjoni taż-żona

Il-Brażil

BR-1

L-Istati ta’: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina u São Paulo

▼M2

Il-Filippini

PH-1

Ir-Reġjun Kapitali Nazzjonali

▼B

PARTI 3

Kundizzjonijiet speċifiċi msemmija fil-kolonna 5 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Xejn

PARTI 4

Garanziji tas-saħħa tal-annimali msemmija fil-kolonna 6 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Xejn
ANNESS VII

IRĠEJJEN TAN-NAĦAL TAL-GĦASEL U NAĦAL BAGĦLI

PARTI 1

Lista ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ rġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli kif imsemmi fil-punt (1)(f) tal-Artikolu 3Kodiċi ISO u isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Kodiċi taż-żona

kif stabbilit fil-Parti 2

Kategoriji

permessi li jidħlu fl-Unjoni

Ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

Kundizzjonijiet speċifiċi

kif stabbiliti fil-Parti 3

Garanziji tas-saħħa tal-annimali

kif stabbiliti fil-Parti 4

Data tal-għeluq

Data tal-ftuħ

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

L-Arġentina

AR-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

L-Awstralja

AU-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Il-Kanada

CA-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

L-Iżvizzera

CH-0

Soġġett għall-Ftehim imsemmi fil-punt 7 tal-Anness I

 

 

 

 

CL

Iċ-Ċilì

CL-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Il-Costa Rica

CR-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

▼M1

GB

Ir-Renju Unit

GB-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

▼B

IL

Iżrael

IL-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

▼M1

IM

Isle of Man

IM-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

▼B

KE

Il-Kenja

KE-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Il-Marokk

MA-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq

MK-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Il-Messiku

MK-0

Naħal bagħli

BBEE

 

 

 

 

NC

New Caledonia

NC-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Is-Serbja

RS-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Ir-Russja

RU-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

It-Turkija

TR-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

L-Ukrajna

UA-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

L-Istati Uniti

US-0

Naħal bagħli

BBEE

 

 

 

 

ZA

L-Afrika t’Isfel

ZA-0

Irġejjen tan-naħal tal-għasel u naħal bagħli

QUE, BBEE

 

 

 

 

PARTI 2

Deskrizzjonijiet taż-żoni tal-pajjiżi terzi jew tat-territorji msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Xejn

PARTI 3

Kundizzjonijiet speċifiċi msemmija fil-kolonna 5 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Xejn

PARTI 4

Garanziji tas-saħħa tal-annimali msemmija fil-kolonna 6 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1VAR

L-Unjoni rrikonoxxiet il-ħelsien minn infestazzjoni bil-Varroa spp. (Varroażi) tal-pajjiż terz, it-territorju jew iż-żona skont l-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692
ANNESS VIII

KLIEB, QTATES U INMSA

PARTI 1

Lista ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ klieb, qtates u inmsa kif imsemmi fil-punt (1)(g) tal-Artikolu 3Kodiċi ISO u isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Kodiċi taż-żona

kif stabbilit fil-Parti 2

Speċijiet u kategoriji

permessi li jidħlu fl-Unjoni

Ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

Kundizzjonijiet speċifiċi

kif stabbiliti fil-Parti 3

Garanziji tas-saħħa tal-annimali

kif stabbiliti fil-Parti 4

Data tal-għeluq

Data tal-ftuħ

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Il-Ġżira ta’ Ascension

AC-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua u Barbuda

AG-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

L-Albanija

AL-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

L-Arġentina

AR-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

L-Awstralja

AU-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Il-Bożnija-Ħerzegovina

BA-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Il-Bahrain

BH-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Saint Eustatius u Saba (il-Gżejjer Bes)

BQ-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Il-Brażil

BR-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

BW

Il-Botswana

BW-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

BY

Il-Belarus

BY-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Il-Belize

BZ-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

CA

Il-Kanada

CA-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

L-Iżvizzera

CH-0

Soġġett għall-Ftehim imsemmi fil-punt 7 tal-Anness I

 

 

 

 

CL

Iċ-Ċilì

CL-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Iċ-Ċina

CN-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

CO

Il-Kolombja

CO-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

CR

Il-Costa Rica

CR-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

CW

Curacao

CW-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

L-Alġerija

DZ-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

ET

L-Etjopja

ET-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

FJ

Fiġi

FJ-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Il-Gżejjer Falkland

FK-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Il-Gżejjer Faeroe

FO-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

▼M1

GB

Ir-Renju Unit

GB-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

DOCAFE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

DOCAFE

 

 

 

 

▼B

GI

Ġibiltà

GI-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Greenland

GL-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Il-Gwatemala

GT-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Il-Honduras

HN-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

IL

Iżrael

IL-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

▼M1

IM

Isle of Man

IM-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

DOCAFE

 

 

 

 

▼B

IN

L-Indja

IN-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

IS

L-Iżlanda

IS-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

▼M1

JE

Jersey

JE-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

DOCAFE

 

 

 

 

▼B

JM

Il-Ġamajka

JM-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Il-Ġappun

JP-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Il-Kenja

KE-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

KN

Saint Kitts u Nevis

KN-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Il-Gżejjer Cayman

KY-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Saint Lucia

LC-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Il-Liechtenstein

LI-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Il-Marokk

MA-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

MC

Monaco

MC-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Il-Montenegro

ME-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

MG

Madagascar

MG-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

MK

Ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq

MK-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauritius

MU-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Il-Messiku

MX-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Il-Malasja

MY-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

In-Namibja

NA-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

NC

New Caledonia

NC-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

In-Nikaragwa

NI-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Il-Panama

PA-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

PF

Il-Polineżja Franċiża

PF-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre u Miquelon

PM-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Il-Paragwaj

PY-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

RS

Is-Serbja

RS-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

RU

Ir-Russja

RU-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Saint Helena

SH-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

El Salvador

SV-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

SX

Sint Maarten

SX-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

L-Eswatini

SZ-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

TH

It-Tajlandja

TH-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

TN

It-Tuneżija

TN-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

TR

It-Turkija

TR-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

TT

Trinidad u Tobago

TT-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

It-Tajwan

TW-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

L-Ukrajna

UA-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

US

L-Istati Uniti inklużi s-Samoa Amerikana, il-Guam, il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana, Puerto Rico u l-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti

US-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

L-Urugwaj

UY-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

VA

l-Istat tal-Belt tal-Vatikan

VA-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Saint Vincent u l-Grenadini

VC-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Il-Gżejjer Verġni Brittaniċi

VG-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis u Futuna

WF-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

L-Afrika t’Isfel

ZA-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

ZW

Iż-Żimbabwe

ZW-0

Klieb, qtates u inmsa għal skopijiet kummerċjali

CANIS-FELIS-FERRETS

Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

 

 

 

PARTI 2

Deskrizzjonijiet taż-żoni tal-pajjiżi terzi jew tat-territorji msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Xejn

PARTI 3

Kundizzjonijiet speċifiċi msemmija fil-kolonna 5 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1Test ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja

L-annimali tal-konsenja li tidħol fl-Unjoni jridu jkunu għaddew minn test validu ta’ titrazzjoni tal-antikorpi tar-rabja, skont il-punt 1 tal-Anness XXI tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692

PARTI 4

Garanziji tas-saħħa tal-annimali msemmija fil-kolonna 6 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1ECH

L-Unjoni rrikonoxxiet il-ħelsien minn infestazzjoni bl-Echinococcus multilocularis tal-pajjiż terz, it-territorju jew iż-żona skont l-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692
ANNESS IX

PRODOTTI ĠERMINALI TA’ ANNIMALI BOVINI

PARTI 1

Lista ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali bovini kif imsemmi fil-punt (1)(h) tal-Artikolu 3Kodiċi ISO u isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Kodiċi taż-żona

kif stabbilit fil-Parti 2

Kategoriji ta’ prodotti ġerminali

permessi li jidħlu fl-Unjoni

Ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

Kundizzjonijiet speċifiċi

kif stabbiliti fil-Parti 3

Garanziji tas-saħħa tal-annimali

kif stabbiliti fil-Parti 4

1

2

3

4

5

6

AR

L-Arġentina

AR-0

Ooċiti u embrijuni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

L-Awstralja

AU-0

Semen

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test tal-EHD

Test tal-BTV

Ooċiti u embrijuni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test tal-EHD

Test tal-BTV

CA

Il-Kanada

CA- 0

Semen

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/290/KE

 

Test tal-EHD

Test tal-BTV

Ooċiti u embrijuni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test tal-EHD

Test tal-BTV

CH

L-Iżvizzera

CH - 0

Semen

Soġġett għall-Ftehim imsemmi fil-punt 7 tal-Anness I

 

Ooċiti u embrijuni

CL

Iċ-Ċilì

CL - 0

Semen

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

GB

Ir-Renju Unit

GB-0

Semen

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

Ooċiti u embrijuni

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Semen

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

Ooċiti u embrijuni

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

▼B

GL

Greenland

GL - 0

Semen

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Iżrael

IL-0

Ooċiti u embrijuni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

L-Iżlanda

IS-0

Semen

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

IM

Isle of Man

IM-0

Semen

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

Ooċiti u embrijuni

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Semen

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

Ooċiti u embrijuni

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

▼B

MK

Ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq

MK-0

Ooċiti u embrijuni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Semen

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ooċiti u embrijuni

L-Anness IV tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/56/KE

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre u Miquelon

PM-0

Semen

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

L-Istati Uniti

US-0

Semen

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test tal-EHD

Test tal-BTV

Ooċiti u embrijuni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test tal-EHD

Test tal-BTV

PARTI 2

Deskrizzjonijiet taż-żoni tal-pajjiżi terzi jew tat-territorji msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Xejn

▼M1

PARTI 3

Kundizzjonijiet speċifiċi msemmija fil-kolonna 5 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

Il-mudelli taċ-ċertifikati li għandhom jintużaw għad-dħul fl-Unjoni tas-semen, tal-ooċiti u tal-embrijuni miż-żona msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1 miġbura jew prodotti, ipproċessati u maħżuna qabel l-1 ta’ Jannar 2021 huma stabbiliti fil-Kapitoli 24, 25, 27, 28 u 29 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/403 (*1)

(*1)   

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/403 tal-24 ta’ Marzu 2021 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolamenti (UE) 2016/429 u (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali u l-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali/uffiċjali, għad-dħul fl-Unjoni u l-movimenti bejn l-Istati Membri ta’ kunsinni ta’ ċerti kategoriji ta’ annimali terrestri u tal-prodotti ġerminali tagħhom, iċ-ċertifikazzjoni uffiċjali fir-rigward ta’ tali ċertifikati u li jħassar id-Deċiżjoni 2010/470/UE (ĠU L 113, 31.3.2021, p. 1).

▼B

PARTI 4

Garanziji tas-saħħa tal-annimali msemmija fil-kolonna 6 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1Test tal-EHD

Ittestjar obbligatorju għal infezzjoni bil-virus tal-marda emorraġika epiżootika – konsenji ta’ semen, embrijuni u ooċiti prodotti in vitro

Test tal-BTV

Ittestjar obbligatorju għal infezzjoni bil-virus tal-ilsien blu– konsenji ta’ semen, embrijuni u ooċiti prodotti in vitro
ANNESS X

PRODOTTI ĠERMINALI TA’ ANNIMALI OVINI U KAPRINI

PARTI 1

Lista ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali ovini u kaprini kif imsemmi fil-punt (1)(i) tal-Artikolu 3Kodiċi ISO u isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Kodiċi taż-żona

kif stabbilit fil-Parti 2

Kategoriji ta’ prodotti ġerminali

permessi li jidħlu fl-Unjoni

Ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

Kundizzjonijiet speċifiċi

kif stabbiliti fil-Parti 3

Garanziji tas-saħħa tal-annimali

kif stabbiliti fil-Parti 4

1

2

3

4

5

6

AU

L-Awstralja

AU-0

Semen

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test tal-EHD

Test tal-BTV

Ooċiti u embrijuni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test tal-EHD

Test tal-BTV

CA

Il-Kanada

CA- 0

Semen

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test tal-EHD

Test tal-BTV

Ooċiti u embrijuni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test tal-EHD

Test tal-BTV

CH

L-Iżvizzera

CH - 0

Semen

Soġġett għall-Ftehim imsemmi fil-punt 7 tal-Anness I

 

Ooċiti u embrijuni

CL

Iċ-Ċilì

CL - 0

Semen

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ooċiti u embrijuni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

GB

Ir-Renju Unit

GB-0

Semen

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

Ooċiti u embrijuni

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Semen

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

Ooċiti u embrijuni

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

▼B

GL

Greenland

GL - 0

Semen

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ooċiti u embrijuni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

IM

Isle of Man

IM-0

Semen

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

Ooċiti u embrijuni

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

▼B

IS

L-Iżlanda

IS-0

Semen

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ooċiti u embrijuni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

JE

Jersey

JE-0

Semen

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

Ooċiti u embrijuni

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

▼B

NZ

New Zealand

NZ-0

Semen

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ooċiti u embrijuni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre u Miquelon

PM-0

Semen

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ooċiti u embrijuni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

L-Istati Uniti

US-0

Semen

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test tal-EHD

Test tal-BTV

Ooċiti u embrijuni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test tal-EHD

Test tal-BTV

PARTI 2

Deskrizzjonijiet taż-żoni tal-pajjiżi terzi jew tat-territorji msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Xejn

▼M1

PARTI 3

Kundizzjonijiet speċifiċi msemmija fil-kolonna 5 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

Il-mudelli taċ-ċertifikati li għandhom jintużaw għad-dħul fl-Unjoni tas-semen, tal-ooċiti u tal-embrijuni miż-żona msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1 miġbura jew prodotti, ipproċessati u maħżuna qabel l-1 ta’ Jannar 2021 huma stabbiliti fil-Kapitoli 31 u 32 u fil-Kapitoli 34 sa 37 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/403

▼B

PARTI 4

Garanziji tas-saħħa tal-annimali msemmija fil-kolonna 6 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1Test tal-EHD

Ittestjar obbligatorju għal infezzjoni bil-virus tal-marda emorraġika epiżootika

Test tal-BTV

Ittestjar obbligatorju għal infezzjoni bil-virus tal-ilsien blu
ANNESS XI

Prodotti ġerminali ta’ annimali porċini

PARTI 1

Lista ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali porċini kif imsemmi fil-punt (1)(j) tal-Artikolu 3Kodiċi ISO u isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Kodiċi taż-żona

kif stabbilit fil-Parti 2

Kategoriji ta’ prodotti ġerminali

permessi li jidħlu fl-Unjoni

Ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

Kundizzjonijiet speċifiċi

kif stabbiliti fil-Parti 3

Garanziji tas-saħħa tal-annimali

kif stabbiliti fil-Parti 4

1

2

3

4

5

6

CA

Il-Kanada

CA- 0

Semen

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ooċiti u embrijuni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

L-Iżvizzera

CH - 0

Semen

Soġġett għall-Ftehim imsemmi fil-punt 7 tal-Anness I

 

Ooċiti u embrijuni

▼M1

GB

Ir-Renju Unit

GB-0

Semen

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

Ooċiti u embrijuni

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Semen

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

Ooċiti u embrijuni

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

IM

Isle of Man

IM-0

Semen

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

Ooċiti u embrijuni

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Semen

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

Ooċiti u embrijuni

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

 

▼B

NZ

New Zealand

NZ-0

Semen

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ooċiti u embrijuni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

L-Istati Uniti

US-0

Semen

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ooċiti u embrijuni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PARTI 2

Deskrizzjonijiet taż-żoni tal-pajjiżi terzi jew tat-territorji msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Xejn

▼M1

PARTI 3

Kundizzjonijiet speċifiċi msemmija fil-kolonna 5 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1Perjodu qabel l-1 ta’ Jannar 2021

Il-mudelli taċ-ċertifikati li għandhom jintużaw għad-dħul fl-Unjoni tas-semen, tal-ooċiti u tal-embrijuni miż-żona msemmija fil-kolonna 2 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1 miġbura jew prodotti, ipproċessati u maħżuna qabel l-1 ta’ Jannar 2021 huma stabbiliti fil-Kapitolu 39 u fil-Kapitoli 41 sa 44 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/403

▼B

PARTI 4

Garanziji tas-saħħa tal-annimali msemmija fil-kolonna 6 tat-tabella stabbilita fil-Parti 1

Xejn
ANNESS XII

PRODOTTI ĠERMINALI TA’ ANNIMALI EKWINI

PARTI 1

Lista ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali ekwini kif imsemmi fil-punt (1)(k) tal-Artikolu 3Kodiċi ISO u isem

il-pajjiż terz jew it-territorju

Kodiċi taż-żona

kif stabbilit fil-Parti 2

Kategoriji ta’ annimali ekwini

tal-oriġini tal-prodotti ġerminali permessi li jidħlu fl-Unjoni

Kategoriji ta’ prodotti ġerminali

permessi li jidħlu fl-Unjoni

Ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

Kundizzjonijiet speċifiċi

kif stabbiliti fil-Parti 3

Garanziji tas-saħħa tal-annimali

kif stabbiliti fil-Parti 4

1

2

3

4

5

6

7

AE

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-0

Żwiemel reġistrati

Semen

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ooċiti u embrijuni

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

L-Arġentina

AR-0

Żwiemel reġistrati

Semen

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ooċiti u embrijuni

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ekwidi reġistrati

Semen

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ooċiti u embrijuni

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Annimali ekwini oħrajn mhux maħsuba għall-iskarnar

Semen

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ooċiti u embrijuni