EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0092-20210129

Consolidated text: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/92 tat-28 ta’ Jannar 2021 li jistabbilixxi għall-2021 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/92/2021-01-29

02021R0092 — MT — 29.01.2021 — 000.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2021/92

tat-28 ta’ Jannar 2021

li jistabbilixxi għall-2021 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni

(ĠU L 031 29.1.2021, p. 31)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2021/406 tal-5 ta’ Marzu 2021

  L 81

1

9.3.2021
▼B

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2021/92

tat-28 ta’ Jannar 2021

li jistabbilixxi għall-2021 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-UnjoniTITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.  
Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd li huma disponibbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, għal ċerti stokkijiet ta' ħut u għal ċerti gruppi ta' stokkijiet ta' ħut.
2.  

L-opportunitajiet tas-sajd imsemmija fil-paragrafu 1 jinkludu:

(a) 

il-limiti ta' qbid għas-sena 2021 u, fejn speċifikat f'dan ir-Regolament, għas-sena 2022;

(b) 

il-limiti tal-isforz tas-sajd għas-sena 2021, ħlief il-limiti tal-isforz tas-sajd stipulati fl-Anness II, li ser japplikaw mill-1 ta' Frar 2021 sal-31 ta' Jannar 2022;

(c) 

l-opportunitajiet tas-sajd għall-perijodu mill-1 ta' Diċembru 2020 sat-30 ta' Novembru 2021 għal ċerti stokkijiet fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.  

Dan ir-Regolament japplika għall-bastimenti li ġejjin:

(a) 

bastimenti tas-sajd tal-Unjoni;

(b) 

bastimenti ta' pajjiżi terzi fl-ilmijiet tal-Unjoni.

2.  

Dan ir-Regolament japplika wkoll:

(a) 

għas-sajd rikreattiv, fejn għal tali sajd issir referenza b'mod ċar fid-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament; u

(b) 

għas-sajd kummerċjali minn fuq ix-xatt.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Barra minn hekk, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

"bastiment ta' pajjiż terz" tfisser bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' pajjiż terz u li huwa rreġistrat fih;

(b) 

"sajd rikreattiv" tfisser attivitajiet tas-sajd mhux kummerċjali li jisfruttaw ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar bħar-rikreazzjoni, it-turiżmu jew l-isport;

(c) 

"ilmijiet internazzjonali" tfisser ilmijiet li ma jaqgħu taħt ebda sovranità jew ġuriżdizzjoni ta' xi Stat;

(d) 

"qabda totali permissibbli" (TAC) tfisser:

(i) 

fl-attivitajiet tas-sajd li huma soġġetti għall-eżenzjoni mill-obbligu ta' ħatt l-art imsemmi fl-Artikolu 15(4) sa (7) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-kwantità ta' ħut li tista' tinħatt l-art minn kull stokk kull sena;

(ii) 

fl-attivitajiet tas-sajd l-oħra kollha, il-kwantità ta' ħut li tista' tinqabad minn kull stokk kull sena;

(e) 

"kwota" tfisser proporzjon mit-TAC allokata lill-Unjoni, lil Stat Membru jew lil pajjiż terz;

(f) 

"valutazzjoni analitika" tfisser evalwazzjoni kwantitattiva tax-xejriet fi stokk partikolari, abbażi ta' data dwar il-bijoloġija u l-isfruttar tal-istokk, li l-analiżi xjentifika indikat li hija ta' kwalità biżżejjed biex abbażi tagħha jingħataw pariri xjentifiċi dwar l-għażliet għall-qabdiet futuri;

(g) 

"daqs tal-malji" tfisser id-daqs tal-malji tax-xbieki tas-sajd kif ġie ddefinit fil-punt (34) tal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2019/1241;

(h) 

"reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni" tfisser ir-reġistru stabbilit mill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

(i) 

"ġurnal ta' abbord dwar is-sajd" tfisser il-ġurnal ta' abbord imsemmi fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(j) 

"baga strumentata" tfisser baga mmarkata b'mod ċar b'numru ta' referenza uniku li jippermetti l-identifikazzjoni ta' sidha u mgħammra b'sistema ta' rintraċċar bis-satellita biex timmonitorja l-pożizzjoni tagħha;

(k) 

"baga operazzjonali" tfisser kwalunkwe baga strumentata, attivata minn qabel, mixgħula u użata fuq il-baħar fuq irkaptu mitluq għal riħu biex jinġema' l-ħut (FAD) jew injam jgħum fil-wiċċ, li tittrażmetti l-pożizzjonijiet u kwalunkwe informazzjoni oħra disponibbli bħal stimi minn ekosonda.

Artikolu 4

Żoni tas-sajd

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet taż-żoni li ġejjin:

(a) 

iż-żoni tal-ICES (il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) huma ż-żoni ġeografiċi speċifikati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 );

(b) 

"Skagerrak" tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata fil-Punent minn linja miġbuda mill-fanal ta' Hanstholm sal-fanal ta' Lindesnes u fin-Nofsinhar minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen sal-fanal ta' Tistlarna u minn dak il-punt għall-eqreb punt tal-kosta Żvediża;

(c) 

"Kattegat" tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata fit-Tramuntana minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen sal-fanal ta' Tistlarna u minn dak il-punt għall-eqreb punt tal-kosta Żvediża u fin-Nofsinhar minn linja miġbuda minn Hasenøre sa Gnibens Spids, minn Korshage sa Spodsbjerg u minn Gilbjerg Hoved sa Kullen;

(d) 

"unità funzjonali 16 tas-subżona 7 tal-ICES" tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata minn lossodromi li b'mod sekwenzjali jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin:

— 
53° 30' N 15° 00' W,
— 
53° 30' N 11° 00' W,
— 
51° 30' N 11° 00' W,
— 
51° 30' N 13° 00' W,
— 
51° 00' N 13° 00' W,
— 
51° 00' N 15° 00' W;
(e) 

"unità funzjonali 25 tad-diviżjoni 8c tal-ICES" tfisser iż-żona tal-baħar ġeografika kkonfinata minn lossodromi li b'mod sekwenzjali jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin:

— 
43° 00' N 9° 00' W,
— 
43° 00' N 10° 00' W,
— 
43° 30' N 10° 00' W,
— 
43° 30' N 9° 00' W,
— 
44° 00' N 9° 00' W,
— 
44° 00' N 8° 00' W,
— 
43° 30' N 8° 00' W;
(f) 

"unità funzjonali 26 tad-diviżjoni 9a tal-ICES" tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata minn lossodromi li b'mod sekwenzjali jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin:

— 
43° 00' N 8° 00' W,
— 
43° 00' N 10° 00' W,
— 
42° 00' N 10° 00' W,
— 
42° 00' N 8° 00' W;
(g) 

"unità funzjonali 27 tad-diviżjoni 9a tal-ICES" tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata minn lossodromi li b'mod sekwenzjali jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin:

— 
42° 00' N 8° 00' W,
— 
42° 00' N 10° 00' W,
— 
38° 30' N 10° 00' W,
— 
38° 30' N 9° 00' W,
— 
40° 00' N 9° 00' W,
— 
40° 00' N 8° 00' W;
(h) 

"unità funzjonali 30 tad-diviżjoni 9a tal-ICES" tfisser iż-żona ġeografika taħt il-ġuriżdizzjoni ta' Spanja fil-Golf ta' Cádiz u fl-ilmijiet tal-madwar ta' 9a;

(i) 

"unità funzjonali 31 tad-diviżjoni 8c tal-ICES" tfisser iż-żona tal-baħar ġeografika kkonfinata minn lossodromi li b'mod sekwenzjali jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin:

— 
43° 30' N 6° 00' W,
— 
44° 00' N 6° 00' W,
— 
44° 00' N 2° 00' W,
— 
43° 30' N 2° 00' W;
(j) 

"Golf ta' Cádiz" tfisser iż-żona ġeografika tad-diviżjoni 9a tal-ICES li tinsab fil-Lvant tal-lonġitudni 7o 23' 48″ W;

(k) 

"Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR (Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-punt (a) tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 ( 2 );

(l) 

"żoni tas-CECAF" (Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant) huma ż-żoni ġeografiċi speċifikati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 3 );

(m) 

"Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC (Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali)" hija ż-żona ġeografika definita fil-Konvenzjoni għat-Tisħiħ tal-Kummissjoni Inter-Amerikana tat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni tal-1949 bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u r-Repubblika tal-Costa Rica ( 4 );

(n) 

"Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT (Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku ( 5 );

(o) 

"Żona ta' Kompetenza tal-IOTC (Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean Indjan)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-Ftehim għall-istabbiliment tal-Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean Indjan ( 6 );

(p) 

"żoni tan-NAFO (Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral)" huma ż-żoni ġeografiċi speċifikati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 217/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 7 );

(q) 

"Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO (Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-Konvenzjoni tal-Ħarsien u l-Amministrazzjoni ta' Riżorsi tas-Sajd fix-Xlokk tal-Oċean Atlantiku ( 8 );

(r) 

"Żona tal-Ftehim SIOFA (Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan ( 9 );

(s) 

"Żona tal-Konvenzjoni tas-SPRFMO (Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Riżorsi tas-Sajd f'Ibħra Miftuħa fin-Nofsinhar tal-Oċean Paċifiku ( 10 );

(t) 

"Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC (Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Migratorju fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent ( 11 );

(u) 

"ibħra internazzjonali tal-Baħar Bering" hija ż-żona ġeografika tal-ibħra internazzjonali tal-Baħar Bering 'il barra minn 200 mil nawtiku mil-linji bażi li minnhom jitkejjel il-wisa' tal-ibħra territorjali tal-Istati kostali tal-Baħar Bering;

(v) 

"żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC" hija ż-żona ġeografika ddefinita mil-limiti li ġejjin:

— 
il-lonġitudni 150o W,
— 
il-lonġitudni 130° W,
— 
il-latitudni 4o S,
— 
il-latitudni 50o S.TITOLU II

OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UNJONIKAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 5

TACs u allokazzjonijiet

1.  
It-TACs għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni jew f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni u l-allokazzjoni ta' tali TACs fost l-Istati Membri, u l-kondizzjonijiet funzjonalment marbuta magħhom, fejn adatt, huma stipulati fl-Anness I.
2.  
Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jistgħu jkunu awtorizzati jistadu, fil-limiti tat-TACs stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament, f'ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni tal-attivitajiet tas-sajd tal-Gżejjer Faeroe, ta' Greenland, tan-Norveġja, u ż-żona tas-sajd ta' madwar Jan Mayen, soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 22 u fil-Parti A tal-Anness V ta' dan ir-Regolament u fir-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 12 ) u fid-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tiegħu.
3.  
Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jistgħu jkunu awtorizzati jistadu, fil-limiti tat-TACs stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament, f'ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni tal-attivitajiet tas-sajd tar-Renju Unit, soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 22 ta' dan ir-Regolament u fir-Regolament (UE) 2017/2403 u fid-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tiegħu.

Artikolu 6

TACs li jridu jiġu stabbiliti mill-Istati Membri

1.  
It-TACs għal ċerti stokkijiet ta' ħut għandhom jiġu stabbiliti mill-Istat Membru kkonċernat. Dawk l-istokkijiet huma identifikati fl-Anness I.
2.  

It-TACs li jridu jiġu stabbiliti minn Stat Membru għandhom:

(a) 

ikunu konsistenti mal-prinċipji u r-regoli tal-PKS, b'mod partikolari mal-prinċipju tal-isfruttament sostenibbli tal-istokk; u

(b) 

jirriżultaw:

(i) 

jekk tkun disponibbli valutazzjoni analitika, fl-isfruttament tal-istokk f'konformità mal-MSY, bl-ogħla probabbiltà possibbli; jew

(ii) 

jekk valutazzjoni analitika ma tkunx disponibbli jew ma tkunx kompluta, fl-isfruttament tal-istokk b'mod konsistenti mal-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd.

3.  

Sal-15 ta' Marzu 2021, kull Stat Membru kkonċernat għandu jippreżenta t-tagħrif li ġej lill-Kummissjoni:

(a) 

it-TACs li ġew adottati;

(b) 

id-data li nġabret u li ġiet ivvalutata mill-Istat Membru kkonċernat, li fuqha huma bbażati t-TACs li ġew adottati;

(c) 

id-dettalji dwar kif it-TACs li ġew adottati jikkonformaw mal-paragrafu 2.

Artikolu 7

Applikazzjoni ta' TACs proviżorji

1.  
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu f'tabella dwar l-opportunitajiet tas-sajd fl-Anness IA jew l-Anness IB, l-opportunitajiet tas-sajd f'dik it-tabella huma proviżorji u għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2021. Dawk l-opportunitajiet tas-sajd proviżorji għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd definittivi għall-2021 f'konformità mal-eżitu tan-negozjati jew konsultazzjonijiet internazzjonali, il-parir xjentifiku, id-dispożizzjonijiet applikabbli tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u l-pjanijiet pluriennali rilevanti.
2.  
Il-bastimenti tal-Unjoni jistgħu jistadu għal stokkijiet f'konformità mal-opportunitajiet tas-sajd proviżorji msemmija fil-paragrafu 1 fl-ilmijiet tal-Unjoni u f'dawk internazzjonali u fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi li taw aċċess għall-ilmijiet tagħhom lil bastimenti tal-Unjoni.

Artikolu 8

Kondizzjonijiet għal ħatt l-art tal-qabdiet u tal-qabdiet inċidentali

1.  

Il-qabdiet li mhumiex soġġetti għall-obbligu ta' ħatt l-art taħt l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għandhom jinżammu abbord jew jinħattu l-art biss jekk dawn:

(a) 

ikunu ttieħdu minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru li jkollu kwota għalihom u dik il-kwota ma tkunx ġiet eżawrita; jew

(b) 

ikunu jikkonsistu minn sehem fi kwota tal-Unjoni li ma tkunx ġiet allokata bil-kwoti fost l-Istati Membri, u dik il-kwota tal-Unjoni ma tkunx ġiet eżawrita.

2.  
L-istokkijiet ta' speċijiet mhux fil-mira f'limiti bijoloġiċi sikuri msemmija fl-Artikolu 15(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 huma identifikati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament għall-finijiet tad-deroga mill-obbligu li jingħaddu l-qabdiet skont il-kwoti rilevanti previsti f'dak l-Artikolu.

Artikolu 9

Mekkaniżmu tal-iskambju tal-kwoti għal TACs għal qabdiet inċidentali inevitabbli fir-rigward tal-obbligu ta' ħatt l-art

1.  
Sabiex jittieħed kont tal-introduzzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art u biex isiru disponibbli kwoti għal ċerti qabdiet inċidentali lil Stati Membri mingħajr kwota, il-mekkaniżmu tal-iskambju tal-kwoti stipulati fil-paragrafi 2 sa 5 għandu japplika għat-TACs identifikati fl-Anness IA.
2.  
6 % ta' kull kwota mit-TACs proviżorji għall-bakkaljaw fil-Baħar Ċeltiku, il-bakkaljaw fil-Punent tal-Iskozja, il-merlangu fil-Baħar Irlandiż u l-barbun tat-tbajja' fid-diviżjonijiet 7h, 7j u 7k tal-ICES, u 3 % ta' kull kwota mit-TAC proviżorja għall-merlangu tal-Punent tal-Iskozja, allokati lil kull Stat Membru, għandhom isiru disponibbli għal riżerva komuni għall-iskambji ta' kwoti, li għandha tiftaħ mill-1 ta' Jannar 2021. L-Istati Membri mingħajr kwota għandu jkollhom aċċess esklużiv għar-riżerva komuni tal-kwoti sal-31 ta' Marzu 2021.
3.  
Il-kwantitajiet li jittieħdu mir-riżerva komuni ma jistgħux jiġu skambjati jew ittrasferiti għas-sena ta' wara. Kwalunkwe kwantità mhux użata għandha tiġi rritornata, wara l-31 ta' Marzu 2021, lil dawk l-Istati Membri li jkunu kkontribwew inizjalment għar-riżerva komuni għall-iskambji tal-kwoti.
4.  
Il-kwoti pprovduti għandhom preferibbilment jittieħdu minn lista ta' TACs identifikati minn kull Stat Membru li jikkontribwixxi għar-riżerva komuni kif elenkat fl-Appendiċi għall-Anness IA.
5.  
Il-kwoti msemmija fil-paragrafu 4 għandhom ikunu ta' valur kummerċjali ekwivalenti billi tintuża rata tal-kambju tas-suq jew rati tal-kambju oħra li jkunu aċċettati b'mod reċiproku. Fin-nuqqas ta' alternattivi, għandu jintuża l-valur ekonomiku ekwivalenti f'konformità mal-prezzijiet medji tal-Unjoni tas-sena preċedenti, kif previst mill-Osservatorju Ewropew tas-Suq tal-Prodotti tas-Sajd u l-Akkwakultura.
6.  
F'każijiet fejn il-mekkaniżmu tal-iskambju tal-kwoti stipulat fil-paragrafi 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu ma jippermettix li l-Istati Membri jkopru l-qabdiet inċidentali inevitabbli tagħhom sa grad simili, l-Istati Membri għandhom jippruvaw jaqblu dwar skambji ta' kwoti f'konformità mal-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, filwaqt li jiżguraw li l-kwoti skambjati jkunu ta' valur kummerċjali ekwivalenti.

Artikolu 10

Limiti tal-isforz tas-sajd fid-diviżjoni 7e tal-ICES

1.  
Għall-perijodi msemmijin fil-punt (b) tal-Artikolu 1(2), l-aspetti tekniċi tad-drittijiet u tal-obbligi relatati mal-Anness II għall-ġestjoni tal-istokk tal-lingwata fid-diviżjoni 7e tal-ICES huma stipulati fl-Anness II.
2.  
Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, talloka lill-Istat Membru rikjedenti, numru ta' jiem fuq il-baħar addizzjonali għal dawk imsemmijin fil-punt 5 tal-Anness II, li fihom bastiment jista' jiġi awtorizzat mill-Istat Membru tal-bandiera tiegħu biex ikun preżenti fid-diviżjoni 7e tal-ICES meta jkun qed iġorr abbord kwalunkwe rkaptu regolat, abbażi ta' tali talba minn dak l-Istat Membru, f'konformità mal-punt 7.4 ta' dak l-Anness. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 58(2).
3.  
Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, talloka lil Stat Membru rikjedenti massimu ta' tlett ijiem bejn l-1 ta' Frar 2021 u l-31 ta' Jannar 2022 li jkunu addizzjonali għal dawk imsemmija fil-punt 5 tal-Anness II, li fihom bastiment jista' jkun preżenti fid-diviżjoni 7e tal-ICES abbażi ta' programm imtejjeb tal-kopertura tal-osservaturi xjentifiċi kif imsemmi fil-punt 8.1 ta' dak l-Anness. Tali allokazzjoni għandha ssir abbażi tad-deskrizzjoni ppreżentata minn dak l-Istat Membru f'konformità mal-punt 8.3 tal-Anness II u wara konsultazzjoni mal-STECF. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 58 (2).

Artikolu 11

Miżuri għas-sajd tal-ispnott

1.  
Huwa pprojbit għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, kif ukoll għal kull tip ta' sajd kummerċjali minn fuq ix-xatt, li jistadu għall-ispnott fid-diviżjonijiet 4b u 4c tal-ICES, u fis-subżona 7 tal-ICES. Huwa pprojbit li l-ispnott li jinqabad f'dik iż-żona jinżamm, jiġi trażbordat, jiġi rilokat jew jinħatt l-art.
2.  

B'deroga mill-paragrafu 1, f'Jannar 2021, il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fid-diviżjonijiet 4b, 4c, 7d, 7e, 7f u 7h tal-ICES jistgħu jistadu għall-ispnott, u jżommu, jittrażbordaw, jirrilokaw jew iħottu l-art l-ispnott maqbud f'dik iż-żona bl-irkapti li ġejjin u fil-limiti segwenti:

(a) 

bl-użu ta' xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ ( 13 ), għal qabdiet inċidentali inevitabbli li ma jaqbżux il-520 kilogramma kull xahrejn u 5 % tal-piż tal-qabdiet totali tal-organiżmi marini abbord maqbuda minn dak il-bastiment għal kull vjaġġ tas-sajd;

(b) 

bl-użu ta' tartaruni ( 14 ), għal qabdiet inċidentali inevitabbli li ma jaqbżux il-520 kilogramma kull xahrejn u 5 % tal-piż tal-qabdiet totali tal-organiżmi marini abbord maqbuda minn dak il-bastiment għal kull vjaġġ tas-sajd;

(c) 

bl-użu ta' snanar u xlief ( 15 ), li ma jaqbżux 1,43 tunnellati għal kull bastiment;

(d) 

l-użu ta' għeżula armati fuq il-lasti ( 16 ), għall-qabdiet inċidentali inevitabbli ta' mhux aktar minn 0,35 tunnellati għal kull bastiment.

Id-derogi stipulati fl-ewwel subparagrafu għandhom japplikaw għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li rreġistraw qabdiet tal-ispnott fil-perijodu mill-1 ta' Lulju 2015 sat-30 ta' Settembru 2016: fil-punt (c) b'qabdiet irrekordjati bl-użu ta' snanar u xlief, u fil-punt (d) b'qabdiet irrekordjati bl-użu ta' għeżula. F'każ ta' sostituzzjoni ta' bastiment tas-sajd tal-Unjoni, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li d-deroga tapplika għal bastiment ieħor tas-sajd dment li l-għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni soġġetti għad-deroga u l-kapaċità tas-sajd globali tagħhom ma jiżdidux.

3.  
Il-limiti ta' qbid stipulati fil-paragrafu 2 ma għandhomx ikunu trasferibbli bejn il-bastimenti u, fejn japplika limitu ta' kull xahar, minn xahar għall-ieħor. Għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jużaw aktar minn irkaptu wieħed fl-istess xahar kalendarju, għandu japplika l-limitu ta' qbid l-aktar baxx stipulat fil-paragrafu 2 għal kull irkaptu.

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni kull qabda ta' spnott skont it-tip ta' rkaptu sa mhux aktar tard minn 15-il jum wara t-tmiem ta' kull xahar.

4.  
Franza u Spanja għandhom jiżguraw li l-mortalità mis-sajd għall-istokk tal-ispnott fid-diviżjonijiet 8a u 8b tal-ICES mis-sajd kummerċjali u rikreattiv tagħhom ma taqbiżx il-valur ta' punt FMSY li jirriżulta f'qabdiet totali ta' 3 108 tunnellata, kif meħtieġ mill-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) 2019/472.
5.  

Fis-sajd rikreattiv, inkluż minn max-xatt, fid-diviżjonijiet 4b, 4c, 6a, 7a sa 7k tal-ICES:

(a) 

mill-1 ta' Jannar sat-28 ta' Frar, għall-ispnott għandu jkun permess biss is-sajd ta' qbid u rilaxx b'qasba jew bi xlief. Matul dak il-perijodu, huwa pprojbit li jinżamm, jiġi rilokat, trażbordat jew jinħatt l-art l-ispnott li jinqabad f'dik iż-żona;

(b) 

mill-1 sal-31 ta' Marzu, kull sajjied jista' jaqbad u jżomm mhux aktar minn żewġ eżemplari ta' spnott kuljum; id-daqs minimu tal-ispnott miżmum għandu jkun ta' 42 cm.

Il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għal xbieki fissi, li ma għandhomx jintużaw biex jinqabad jew jinżamm spnott matul il-perijodu msemmi f'dak il-punt.

6.  
Fis-sajd rikreattiv, inkluż mix-xatt, fid-diviżjonijiet 8a u 8b tal-ICES, kull sajjied jista' jaqbad u jżomm massimu ta' żewġ eżemplari ta' spnott kuljum. Dan il-paragrafu ma għandux japplika għal xbieki fissi, li ma għandhomx jintużaw biex jinqabad jew jinżamm l-ispnott.
7.  
Il-paragrafi 5 u 6 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal miżuri nazzjonali aktar stretti dwar is-sajd rikreattiv.

Artikolu 12

Miżuri għas-sajd tas-sallura fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tal-ICES

Kwalunkwe sajd immirat, inċidentali u rikreattiv għas-sallura huwa pprojbit fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tal-ICES u fl-ilmijiet salmastri bħal estwarji, laguni kostali u ilmijiet ta' tranżizzjoni għal perijodu ta' tliet xhur konsekuttivi li jrid jiġi stabbilit minn kull Stat Membru kkonċernat bejn l-1 ta' Awwissu 2021 u t-28 ta' Frar 2022. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw il-perijodu stabbilit lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-1 ta' Ġunju 2021.

Artikolu 13

Dispożizzjonijiet speċjali dwar l-allokazzjonijiet tal-opportunitajiet tas-sajd

1.  

L-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri kif stipulat f'dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr preġudizzju għal:

(a) 

skambji magħmula skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(b) 

tnaqqis u riallokazzjonijiet magħmula skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(c) 

riallokazzjonijiet magħmula skont l-Artikoli 12 u 47 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/2403;

(d) 

ħatt l-art addizzjonali permess skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 u l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(e) 

kwantitajiet miżmuma f'konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 u l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(f) 

tnaqqis magħmul skont l-Artikoli 105, 106 u 107 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(g) 

trasferimenti u skambji ta' kwoti skont l-Artikolu 23 ta' dan ir-Regolament.

2.  
L-istokkijiet li huma soġġetti għal TACs prekawzjonarji jew analitiċi huma identifikati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament għall-finijiet tal-ġestjoni minn sena għal sena ta' TACs u kwoti li huma previsti fir-Regolament (KE) Nru 847/96.
3.  
Għajr meta speċifikat mod ieħor fl-Anness I ta' dan ir-Regolament, l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu japplika għall-istokkijiet li huma soġġetti għal TAC prekawzjonarja, u l-Artikolu 3(2) u (3) u l-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament għandhom japplikaw għall-istokkijiet li huma soġġetti għal TAC analitika.
4.  
L-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandhomx japplikaw meta Stat Membru juża l-flessibbiltà minn sena għal sena li hija prevista fl-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

Artikolu 14

Staġuni magħluqa għas-sajd għaċ-ċiċċirelli

Is-sajd kummerċjali għaċ-ċiċċirelli bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ, tartaruni jew irkaptu simili rmunkat bid-daqs tal-malji inqas minn 16 mm huwa pprojbit fid-diviżjonijiet 2a u 3a tal-ICES u fis-subżona 4 tal-ICES mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2021.

Artikolu 15

Miżuri ta' rimedju għall-bakkaljaw u għall-merlangu fil-Baħar Ċeltiku

1.  

Il-miżuri li ġejjin għandhom japplikaw għall-bastimenti tal-Unjoni li jistadu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u tartaruni fid-diviżjonijiet 7f u 7g, il-parti tad-diviżjoni tal-ICES 7h fit-Tramuntana tal-latitudni 49° 30' Tramuntana u l-parti tad-diviżjoni tal-ICES 7j fit-Tramuntana tal-latitudni 49° 30' Tramuntana u Lvant tal-lonġitudni 11° Punent:

(a) 

Il-bastimenti tal-Unjoni li jistadu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew bit-tartaruni għandhom jużaw irkaptu b'wieħed mid-daqsijiet tal-malji li ġejjin:

(i) 

manka ta' 110 mm b'pannell b'malja kwadra ta' 120 mm;

(ii) 

manka T90 ta' 100 mm;

(iii) 

manka ta' 120 mm;

(iv) 

manka ta' 100 mm b'pannell b'malja kwadra ta' 160 mm;

(b) 

Minbarra l-miżuri msemmija fil-punt a), il-bastimenti tal-Unjoni li jistadu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ li l-qabdiet tagħhom imkejla qabel kull qbid skartat jikkonsistu f'mill-inqas 20 % tal-merluzz tal-linja sewda għandhom jużaw:

(i) 

irkaptu tas-sajd magħmul bi spazju minimu ta' metru bejn il-linja tas-sajd u l-apparat tal-qiegħ; jew

(ii) 

kwalunkwe mezz ippruvat li huwa tal-inqas ugwalment selettiv għall-evitar tal-bakkaljaw, skont il-valutazzjoni mill-ICES jew l-STECF, u approvat mill-Kummissjoni.

2.  
L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-applikazzjoni tal-punt (b) tal-paragrafu 1 bastimenti li jistadu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ li l-qabdiet tagħhom, imkejla qabel kwalunkwe rimi, jikkonsistu f'inqas minn 1,5 % ta' bakkaljaw, dment li dawk il-bastimenti jkunu soġġetti għal żieda progressiva fil-kopertura tal-osservaturi fuq il-baħar sa mill-inqas 20 % tal-vjaġġi tas-sajd kollha tagħhom mill-1 ta' Lulju 2021.
3.  
Il-bastimenti tal-Unjoni li jistadu bix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u bit-tartaruni fid-diviżjonijiet tal-ICES 7f sa 7k u fiż-żona fil-Punent tal-lonġitudni 5° W fid-diviżjoni 7e tal-ICES għandhom ikunu pprojbiti milli jistadu sakemm ma jużawx daqs minimu tal-malja tal-manka ta' mill-inqas 100 mm. Madankollu, dak ir-rekwiżit tad-daqs minimu tal-malja tal-manka ma għandux japplika għal bastimenti li l-qabdiet inċidentali tagħhom tal-bakkaljaw ma jaqbżux il-1,5 %, skont il-valutazzjoni mill-STECF, meta jkunu qed jistadu barra miż-żoni msemmija fil-paragrafu 1.
4.  
Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 3 għandhom japplikaw għall-bastimenti tal-Unjoni li jistadu bix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u bit-tartaruni fid-diviżjonijiet 7b u 7c tal-ICES mill-1 ta' Ġunju 2021. Il-bastimenti tal-Unjoni li jistadu f'dawk iż-żoni jistgħu jużaw ukoll irkaptu tas-sajd ieħor li, skont il-valutazzjoni mill-STECF, jirriżulta fl-istess karatteristiċi ta' selettività jew aħjar fis-sajd demersali mħallat bħal dak b'daqs minimu tal-malja tal-manka ta' mill-inqas 100 mm, u li ġie approvat mill-Kummissjoni.
5.  

B'deroga mill-paragrafu 1, fid-diviżjonijiet 7f u 7g, il-parti tad-diviżjoni tal-ICES 7h fit-Tramuntana tal-latitudni 49° 30' Tramuntana u l-parti tad-diviżjoni tal-ICES 7j fit-Tramuntana tal-latitudni 49° 30' Tramuntana u fil-Lvant tal-lonġitudni 11° Punent:

(a) 

il-bastimenti li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni b'qabdiet li jkunu jinkludu aktar minn 30 % ta' skampu għandhom jużaw waħda mill-għażliet ta' rkaptu li ġejjin:

(i) 

pannell b'malja kwadra ta' 300 mm; madankollu bastimenti ta' tul totali ta' inqas minn 12-il metru jistgħu jużaw pannell b'malja kwadra ta' 200 mm;

(ii) 

pannell Seltra;

(iii) 

għarbiel bi spazju ta' bejn il-vireg ta' 35 mm kif imsemmi fl-Anness VI, il-Parti B tar-Regolament (UE) 2019/1241 jew apparat ta' selettività Netgrid simili;

(iv) 

manka ta' 100 mm b'pannell b'malja kwadra ta' 100 mm;

(v) 

manka doppja bil-manka ta' fuq nett magħmula b'malja T90 ta' mill-inqas 90 mm u mgħammra b'pannell ta' separazzjoni b'daqs massimu tal-malja ta' 300 mm;

(b) 

il-bastimenti li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni b'qabdiet li jkunu jinkludu aktar minn 55 % ta' merlangu jew 55 % ta' petriċa, merluzz jew megrim imħallta għandhom jużaw waħda mill-għażliet ta' rkaptu li ġejjin:

(i) 

manka ta' 100 mm b'pannell b'malja kwadra ta' 100 mm;

(ii) 

manka T90 ta' 100 mm u estensjoni.

6.  
Skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) 2019/1241, il-perċentwali tal-qabdiet għandhom jiġu kkalkulati bħala l-proporzjon skont il-piż ħaj tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar kollha li jinħattu l-art wara kull vjaġġ tas-sajd.

Artikolu 16

Miżuri tekniċi fil-Baħar Irlandiż

Il-miżuri li ġejjin għandhom japplikaw għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni fid-diviżjoni 7a tal-ICES (il-Baħar Irlandiż):

(a) 

il-bastimenti li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni b'manka b'malja ta' 70 mm jew akbar u iżgħar minn 100 mm u b'qabdiet li jkunu jinkludu aktar minn 30 % ta' skampu, għandhom jużaw waħda mill-għażliet ta' rkaptu li ġejjin:

(i) 

pannell b'malja kwadra ta' 300 mm; madankollu, bastimenti ta' tul totali ta' inqas minn 12-il metru jistgħu jużaw pannell b'malja kwadra ta' 200 mm;

(ii) 

pannell Seltra;

(iii) 

għarbiel bi spazju ta' bejn il-vireg ta' 35 mm;

(iv) 

netgrid taċ-Ċentru għax-Xjenza dwar l-Ambjent, is-Sajd u l-Akwakultura (CEFAS);

(v) 

xibka tat-tkarkir flip-flap;

(b) 

il-bastimenti ta' tul totali ta' 12-il metru jew aktar li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni b'qabdiet li jkunu jinkludu aktar minn 10 % ta' merluzz tal-linja sewda, bakkaljaw u rebekkini u raj imħallta, għandhom jużaw manka ta' 120 mm;

(c) 

il-bastimenti ta' tul totali ta' 12-il metru jew aktar li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni b'qabdiet li jkunu jinkludu anqas minn 10 % ta' bakkaljaw, merluzz u rebekkini u raj imħallta, għandhom jużaw daqs ta' malja ta' 100 mm għall-manka b'pannell b'malja kwadra ta' 100 mm.

Il-punt (c) tal-ewwel paragrafu ma għandux japplika għal bastimenti b'qabdiet li jkunu jinkludu aktar minn 30 % ta' skampu jew aktar minn 85 % ta' mrewħa (Aequipecten opercularis).

Artikolu 17

Miżuri tekniċi fil-Punent tal-Iskozja

Il-miżuri li ġejjin għandhom japplikaw għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni fid-diviżjonijiet 6a u 5b tal-ICES, fl-ilmijiet tal-Unjoni, fil-Lvant ta' 12°W (Punent tal-Iskozja) fis-sajd tal-iskampu (Nephrops norvegicus):

(a) 

il-bastimenti għandhom jużaw pannell b'malja kwadra (il-pożizzjoni miżmuma) ta' mill-inqas 300 mm għall-bastimenti li jkunu qed jużaw daqs ta'malja iżgħar minn 100 mm għall-manka; madankollu, għall-bastimenti ta' tul totali ta' inqas minn 12-il metru jew bil-potenza tal-magna ta' 200 kW jew inqas, it-tul totali tal-pannell jista' jkun ta' 2 metri u l-pannell 200 mm;

(b) 

il-bastimenti b'qabdiet li jinkludu aktar minn 30 % tal-iskampu għandhom jużaw pannell b'malji kwadri (il-pożizzjoni miżmuma) ta' mill-inqas 160 mm għal bastimenti li jużaw daqs tal-malja tal-manka ta' 100-119 mm.

Artikolu 18

Miżuri ta' rimedju għall-bakkaljaw fil-Baħar tat-Tramuntana

1.  
Iż-żoni magħluqa għas-sajd, ħlief għas-sajd bi rkaptu pelaġiku (bit-tartaruni tal-borża u bix-xbieki tat-tkarkir), u l-perijodi li matulhom ser ikunu magħluqa huma stipulati fl-Anness IV.
2.  
Il-bastimenti li jistadu bix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u bit-tartaruni b'daqs minimu tal-malji ta' mill-inqas 70 mm fid-diviżjonijiet tal-ICES 4a u 4b jew mill-inqas 90 mm fid-diviżjoni tal-ICES 3a, u bil-konzijiet ( 17 ) huma pprojbiti milli jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 4a tal-ICES, fit-Tramuntana tal-latitudni 58° 30′ 00″ N u fin-Nofsinhar tal-latitudni 61° 30′ 00″ N u fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 3a.20 tal-ICES (Skagerrak), tad-diviżjonijiet 4a u 4b tal-ICES, fit-Tramuntana tal-latitudni 57° 00′ 00″ N u fil-Lvant tal-lonġitudni 5° 00′ 00″ E.
3.  

B'deroga mill-paragrafu 2, il-bastimenti tas-sajd imsemmijin f'dak il-paragrafu jistgħu jistadu fiż-żoni msemmijin f'dak il-paragrafu, dment li dawn ikunu jissodisfaw tal-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

(a) 

il-perċentwal tal-qabdiet tal-bakkaljaw ma jkunx jaqbeż il-5 % tal-qabdiet kollha għal kull vjaġġ tas-sajd; il-bastimenti b'qabdiet ta' bakkaljaw li ma jkunux qabżu l-5 % tal-qabdiet totali tagħhom fil-perijodu 2017-2019 huma preżunti li jikkonformaw ma' dan il-kriterju dment li jkomplu jużaw l-istess irkaptu li użaw f'dak il-perijodu; din il-preżunzjoni tista' tiġi miċħuda;

(b) 

jekk ikunu jużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni rregolati u selettivi ħafna li, skont studju xjentifiku, jwasslu biex il-qabdiet tal-bakkaljaw jonqsu tal-inqas bi 30 % meta mqabbla ma' bastimenti li jistadu bid-daqsijiet tal-malja ta' referenza għall-irkaptu rmunkat kif speċifikat fil-punt 1.1 tal-Parti B tal-Anness V tar-Regolament (UE) 2019/1241; dawk l-istudji jistgħu jiġu evalwati mill-STECF; f'każ ta' evalwazzjoni negattiva mill-STECF, dak l-irkaptu ma għandux jibqa' jitqies validu għall-użu fiż-żoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu;

(c) 

għal bastimenti li jistadu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u b'tartaruni b'daqs tal-malji ta' 100 mm jew iktar (tat-tip TR1), jintuża l-irkaptu selettiv ħafna li ġej:

(i) 

xbieki tat-tkarkir bis-sorra b'daqs minimu tal-malji fil-parti tas-sorra ta' 600 mm;

(ii) 

maljetta mgħollija tal-kalar (0.6 m);

(iii) 

xibka selettiva orizzontali li jkollha fetħa għall-ħrib b'malji kbar;

(d) 

għal bastimenti li jistadu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u b'tartaruni b'daqs tal-malji ta' 70 mm jew aktar fid-diviżjoni tal-ICES 4a u 90 mm jew aktar fid-diviżjoni tal-ICES 3a u inqas minn 100 mm (tat-tip TR2), jintuża l-irkaptu selettiv ħafna li ġej:

(i) 

għarbiel orizzontali bi spazju ta' bejn il-vireg ta' mhux aktar minn 50 mm li jissepara l-pixxiċatt u l-ħut tond, bi ħruġ mhux imblukkat għall-ħut tond;

(ii) 

pannell seltra b'malji kwadri ta' 300 mm;

(iii) 

għarbiel bi spazju ta' bejn il-vireg ta' mhux aktar minn 35 mm, bi ħruġ mhux imblukkat għall-ħut;

(e) 

il-bastimenti jkunu soġġetti għal pjan nazzjonali biex jiġi evitat li jinqabad il-bakkaljaw biex il-qabdiet tal-bakkaljaw ikunu sostenibbli f'konformità mar-rata ta' mortalità mis-sajd li tikkorrispondi għall-opportunitajiet tas-sajd stabbiliti, abbażi tal-livelli ta' parir xjentifiku, permezz ta' miżuri tekniċi jew spazjali, jew ta' taħlita tagħhom; tali pjanijiet għandhom jiġu vvalutati mhux aktar tard minn xahrejn wara li jiġu implimentati, mill-STECF fil-każ tal-Istati Membri, u mill-korp xjentifiku rilevanti nazzjonali tagħhom fil-każ ta' pajjiżi terzi, u, għandhom jerġgħu jiġu riveduti jekk ikun hemm bżonn f'każ li t-tali valutazzjonijiet jindikaw li mhux ser jintlaħaq l-għan tal-pjan nazzjonali biex jiġi evitat li jinqabad il-bakkaljaw.

4.  
L-Istati Membri għandhom itejbu l-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza tal-bastimenti msemmija fil-paragrafu 2 biex jikkontrollaw il-konformità mal-kondizzjonijiet stipulati fil-punti (a) sa (e) tal-paragrafu 3.
5.  
Il-miżuri previsti f'dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għal operazzjonijiet tas-sajd imwettqa għall-fini esklussiv ta' investigazzjonijiet xjentifiċi, sakemm dawk l-investigazzjonijiet jitwettqu f'konformità sħiħa mal-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 2019/1241.

Artikolu 19

Miżuri ta' rimedju għall-bakkaljaw fil-Kattegat

1.  

Bastimenti tal-Unjoni li jistadu fil-Kattegat bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ (kodiċijiet tal-irkaptu: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX u PTB) b'malji ta' daqs minimu ta' 70 mm għandhom jużaw wieħed mill-irkapti selettivi li ġejjin:

(a) 

għarbiel bi spazju ta' bejn il-vireg ta' mhux aktar minn 35 mm, bi ħruġ mhux imblukkat għall-ħut;

(b) 

għarbiel bi spazju ta' bejn il-vireg ta' mhux aktar minn 50 mm li jissepara l-pixxiċatt u l-ħut tond, bi ħruġ mhux imblukkat għall-ħut tond;

(c) 

pannell Seltra b'malji kwadri ta' 300 mm;

(d) 

irkaptu selettiv ħafna regolat, li l-attributi tekniċi tiegħu jirriżultaw, skont l-istudju xjentifiku vvalutat mill-STECF, f'qabdiet ta' anqas minn 1,5 % ta' bakkaljaw, jekk ikun l-uniku rkaptu li l-bastiment iġorr abbord.

2.  
Dawk il-bastimenti tal-Unjoni li jipparteċipaw fi proġett ta' Stat Membru kkonċernat u li jkollhom tagħmir funzjonali għal attivitajiet tas-sajd iddokumentati għalkollox jistgħu jużaw irkaptu f'konformità mal-Parti B tal-Anness V tar-Regolament (UE) 2019/1241. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkomunikaw il-lista ta' dawk il-bastimenti lill-Kummissjoni.
3.  
Il-miżuri previsti f'dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għal operazzjonijiet tas-sajd imwettqa għall-fini esklussiv ta' investigazzjonijiet xjentifiċi, dment li dawk l-investigazzjonijiet jitwettqu f'konformità sħiħa mal-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 2019/1241.

Artikolu 20

Speċijiet ipprojbiti

1.  

Huwa pprojbit għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu, iżommu abbord, jittrażbordaw jew iħottu l-art l-ispeċijiet li ġejjin:

(a) 

ir-raja tal-kwiekeb (Raja radiata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjonijiet 2a, 3a u 7d tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES;

(b) 

il-fonsa l-ħamra (Beryx splendens) fis-subżona 6 tan-NAFO;

(c) 

il-leafscale gulper shark (Centrophorus squamosus) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(d) 

il-mazzola Portugiża (Centroscymnus coelolepis) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(e) 

il-murruna sewda (Dalatias licha) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(f) 

il-mazzola munqar l-għasfur (Deania calcea) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(g) 

ir-rebekkin skur (Dipturus batis) kumpless (Dipturus cf. flossada u Dipturus cf. intermedia) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżoni 3, 4, 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES;

(h) 

il-mazzola tal-fanal maġġuri (Etmopterus princeps) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(i) 

il-kelb il-baħar (Galeorhinus galeus) meta jinqabad bil-konzijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1, 5, 6, 7, 8, 12 u 14 tal-ICES;

(j) 

il-pixxiplamtu (Lamna nasus) fl-ilmijiet kollha;

(k) 

ir-raja tal-fosos (Raja clavata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 3a tal-ICES;

(l) 

ir-raja ondjata (Raja undulata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 6 u 10 tal-ICES;

(m) 

il-kelb il-baħar baliena (Rhincodon typus) fl-ilmijiet kollha;

(n) 

il-vjolin (Rhinobatos rhinobatos) fil-Mediterran;

(o) 

il-mazzola griża (Squalus acanthias) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES, bl-eċċezzjoni ta' programmi għall-evitar kif stipulat fl-Anness IA.

2.  
Meta l-ispeċijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih.

Artikolu 21

Trażmissjoni tad-data

Meta, skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, l-Istati Membri jippreżentaw data lill-Kummissjoni dwar ħatt l-art ta' kwantitajiet tal-istokkijiet li jkunu nqabdu u dwar l-isforz tas-sajd, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-istokkijiet stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.KAPITOLU II

Awtorizzazzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi

Artikolu 22

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd

1.  
L-għadd massimu ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet ta' pajjiż terz, fejn applikabbli, huwa stipulat fil-Parti A tal-Anness V.
2.  
Fejn Stat Membru jittrasferixxi kwota lil Stat Membru ieħor ("tpartit") fiż-żoni tas-sajd li huma stipulati fil-Parti A tal-Anness V ta' dan ir-Regolament, f'konformità mal-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, it-trasferiment għandu jinkludi trasferiment xieraq tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd u għandu jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni. Madankollu, kif stipulat fil-Parti A tal-Anness V ta' dan ir-Regolament, l-għadd totali ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd għal kull żona tas-sajd ma għandux jinqabeż.KAPITOLU III

Opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet ta' organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajdTaqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 23

Trasferimenti u skambji ta' kwoti

1.  
Fejn, skont ir-regoli ta' organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMO), ikunu permessi trasferimenti jew skambji ta' kwoti bejn il-Partijiet Kontraenti għall-RFMO, Stat Membru ("l-Istat Membru kkonċernat") jista' jiddiskuti ma' Parti Kontraenti għall-RFMO u, skont il-każ, jistabbilixxi deskrizzjoni possibbli tat-trasferiment jew tal-iskambju ta' kwoti maħsub.
2.  
Hekk kif il-Kummissjoni tiġi nnotifikata mill-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni tista' tapprova d-deskrizzjoni tat-trasferiment jew tal-iskambju ta' kwoti maħsub li l-Istat Membru jkun iddiskuta mal-Parti Kontraenti rilevanti għall-RFMO. Hekk kif isir dan, il-Kummissjoni għandha tagħti, mingħajr dewmien żejjed, il-kunsens li tintrabat bit-tali trasferiment jew skambju ta' kwoti mal-Parti Kontraenti rilevanti għall-RFMO. Imbagħad, il-Kummissjoni għandha tinnotifika lis-segretarjat tal-RFMO bit-trasferiment jew bl-iskambju ta' kwoti miftiehem f'konformità mar-regoli ta' dik l-organizzazzjoni.
3.  
Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri bit-trasferiment jew bl-iskambju ta' kwoti miftiehem.
4.  
L-opportunitajiet tas-sajd irċevuti mingħand il-Parti Kontraenti rilevanti għall-RFMO jew li jiġu ttrasferiti lilha skont it-trasferiment jew l-iskambju ta' kwoti għandhom jitqiesu bħala kwoti li ġew allokati lill-Istat Membru kkonċernat jew imnaqqsa mill-allokazzjoni tiegħu, mill-waqt li jkollu effett it-trasferiment jew l-iskambju ta' kwoti, f'konformità mat-termini tal-ftehim li jintlaħaq mal-Parti Kontraenti rilevanti għall-RFMO jew f'konformità mar-regoli tal-RFMO rilevanti, skont il-każ. Din l-allokazzjoni ma għandhiex tbiddel l-iskeda eżistenti ta' distribuzzjoni għall-fini tal-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri f'konformità mal-prinċipju ta' stabbilità relattiva tal-attivitajiet tas-sajd.
5.  
Dan l-Artikolu għandu japplika sal-31 ta' Jannar 2022 għat-trasferimenti tal-kwoti minn Parti Kontraenti għall-RFMO lejn l-Unjoni u għall-allokazzjoni sussegwenti tagħhom lill-Istati Membri.Taqsima 2

Żona tal-Konvenzjoni tal-NEAFC

Artikolu 24

Għeluq għar-redfish fil-Baħar Irminger

L-attivitajiet kollha tas-sajd huma pprojbiti fiż-żona ddelimitata mill-koordinati li ġejjin imkejla skont is-sistema WGS84:Latitudni

Lonġitudni

63°00'

-30°00'

61°30'

-27°35'

60°45'

-28°45'

62°00'

-31°35'

63°00'

-30°00'Taqsima 3

Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT

Artikolu 25

Limitazzjonijiet fuq il-kapaċità tas-sajd, it-trobbija u t-tismin

1.  
L-għadd ta' dgħajjes tal-Unjoni tas-sajd bil-lixka u tas-sajd bir-rixa awtorizzati biex jistadu attivament għat-tonn ta' bejn 8 kg/75 cm u 30 kg/115-il cm fil-Lvant tal-Atlantiku għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 1 tal-Anness VI.
2.  
L-għadd ta' bastimenti tas-sajd artiġjanali kostali tal-Unjoni li huma awtorizzati jistadu attivament għat-tonn ta' bejn 8 kg/75 cm u 30 kg/115-il cm fil-Mediterran għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 2 tal-Anness VI.
3.  
L-għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu għat-tonn fil-Baħar Adrijatiku għall-finijiet ta' trobbija, li huma awtorizzati jistadu attivament għat-tonn ta' bejn 8 kg/75 cm u 30 kg/115-il cm għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 3 tal-Anness VI.
4.  
L-għadd ta' bastimenti tas-sajd, li huma awtorizzati għas-sajd, għaż-żamma abbord, għat-trasbord, għat-trasport jew għall-ħatt l-art tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran għandu jkun limitati kif stipulat fil-punt 4 tal-Anness VI.
5.  
L-għadd ta' nases involuti fis-sajd tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 5 tal-Anness VI.
6.  
Il-kapaċità totali tat-trobbija u t-tismin tat-tonn u l-kontribut massimu tat-tonn maqbud fis-selvaġġ li huma allokati lill-farms tal-ħut fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, għandhom ikunu limitati kif stipulat fil-punt 6 tal-Anness VI.
7.  
L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li huma awtorizzati jistadu għall-alonga tat-Tramuntana bħala speċi fil-mira f'konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 520/2007 ( 18 ) għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 7 tal-Anness VI ta' dan ir-Regolament.
8.  
L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni b'tul ta' mill-inqas 20 metru li jistadu għat-tonn obeż fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT, għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 8 tal-Anness VI.

Artikolu 26

Sajd rikreattiv

Fejn adatt, l-Istati Membri għandhom jallokaw sehem speċifiku għas-sajd rikreattiv mill-kwoti allokati tagħhom kif stipulat fl-Anness ID.

Artikolu 27

Klieb il-baħar

1.  
Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-pixxivolpi għajnu kbira (Alopias superciliosus) maqbud fi kwalunkwe attività tas-sajd.
2.  
Huwa pprojbit is-sajd dirett għall-ispeċijiet ta' pixxivolpi tal-ġeneru Alopias.
3.  
Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-kurazzi tal-familja Sphyrnidae (għajr is-Sphyrna tiburo) maqbuda f'sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT.
4.  
Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi (Carcharhinus longimanus) maqbuda waqt kwalunkwe attività tas-sajd.
5.  
Hija pprojbita ż-żamma abbord ta' klieb il-baħar ħaririn (Carcharhinus falciformis) maqbuda fi kwalunkwe attività tas-sajd.Taqsima 4

Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR

Artikolu 28

Notifiki ta' sajd esploratorju għall-pixxisinna

Fl-2020, l-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw fl-attivitajiet esploratorji tas-sajd bil-konzijiet għall-pixxisinna (Dissostichus spp.) fis-subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO kif ukoll fid-diviżjonijiet 58.4.1, 58.4.2 u 58.4.3a tal-FAO 'l barra miż-żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali fl-2021. Jekk Stat Membru jkun biħsiebu jipparteċipa f'sajd esploratorju bħal dan, huwa għandu jinnotifika lis-Segretarjat tas-CCAMLR f'konformità mal-Artikoli 7 u 7a tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 mhux iktar tard mill-1 ta' Ġunju 2021.

Artikolu 29

Limiti fuq is-sajd esploratorju għall-pixxisinna

1.  
Is-sajd għall-pixxisinna matul l-istaġun tas-sajd 2020-2021 għandu jkun limitat għall-Istati Membri, is-subżoni u l-għadd ta' bastimenti stipulati fit-tabella A tal-Anness VII għall-ispeċijiet, it-TACs u l-limiti tal-qabdiet inċidentali stipulati fit-tabella B ta' dak l-Anness.
2.  
Is-sajd dirett ta' speċijiet ta' kelb il-baħar għal skopijiet oħra minbarra r-riċerka xjentifika huwa pprojbit. Kwalunkwe qabda inċidentali ta' kelb il-baħar, speċjalment ħut żgħir u nisa tqal, li jinqabad aċċidentalment fis-sajd għall-pixxisinna, għandu jiġi rilaxxat ħaj.
3.  
Fejn applikabbli, għandu jieqaf is-sajd f'kull unità ta' riċerka fuq skala żgħira (SSRU) meta l-qabda rrappurtata tilħaq it-TAC speċifikata u l-SSRU għandha tingħalaq għas-sajd għall-bqija tal-istaġun.
4.  
Is-sajd għandu jsir fuq medda ġeografika u batimetrika kemm jista' jkun kbira, sabiex jinkiseb it-tagħrif meħtieġ biex jiġi ddeterminat il-potenzjal tas-sajd u biex tiġi evitata konċentrazzjoni żejda tal-qbid u tal-isforz tas-sajd. Madankollu, is-sajd fis-subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO kif ukoll fid-diviżjonijiet 58.4.1, 58.4.2 u 58.4.3a tal-FAO, fejn permess skont l-Artikolu 28, huwa pprojbit f'fond ta' inqas minn 550 metru.

Artikolu 30

Sajd għall-krill matul l-istaġun tas-sajd 2020-2021

1.  
Jekk Stat Membru jkollu l-intenzjoni li jistad għall-krill (Euphausia superba) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR waqt l-istaġun tas-sajd 2020-2021, huwa għandu jinnotifika lill-Kummissjoni, sa mhux aktar tard mill-1 ta' Mejju 2021, bl-intenzjoni tiegħu li jistad għall-krill, bl-użu tal-format stabbilit fil-Parti B tal-Appendiċi għall-Anness VII. Abbażi tat-tagħrif ipprovdut mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tippreżenta n-notifiki lis-Segretarjat tas-CCAMLR sa mhux aktar tard mit-30 ta' Mejju 2021.
2.  
In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tinkludi t-tagħrif previst fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 għal kull bastiment li jrid jiġi awtorizzat mill-Istat Membru biex jipparteċipa fis-sajd għall-krill.
3.  
Stat Membru li jkun biħsiebu jistad għall-krill fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR għandu jinnotifika l-intenzjoni tiegħu li jagħmel dan għall-bastimenti awtorizzati biss li, fil-waqt tan-notifika, ikunu qegħdin itajru l-bandiera tiegħu jew dawk li jkunu qegħdin itajru l-bandiera ta' membru ieħor tas-CCAMLR u li fiż-żmien meta jsir is-sajd, huma mistennija li jkunu qegħdin itajru l-bandiera ta' dak l-Istat Membru.
4.  

L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati li jawtorizzaw il-parteċipazzjoni f'attività tas-sajd għall-krill minn bastimenti ħlief dawk innotifikati lis-Segretarjat tas-CCAMLR f'konformità mal-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, jekk bastiment awtorizzat ma jkunx jista' jipparteċipa minħabba raġunijiet operazzjonali leġittimi jew minħabba force majeure. F'tali ċirkostanzi, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jinfurmaw minnufih lis-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni, u jipprovdu:

(a) 

dettalji sħaħ tal-bastiment(i) maħsub(a) li ser jissostitwixxi/u, inkluż it-tagħrif previst fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004;

(b) 

rendikont komprensiv tar-raġunijiet li jiġġustifikaw is-sostituzzjoni u kwalunkwe evidenza jew referenzi rilevanti ta' sostenn.

5.  
L-Istati Membri ma għandhomx jawtorizzaw bastiment li jkun tqiegħed fuq kwalunkwe lista ta' bastimenti tas-sajd involuti f'sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU) tas-CCAMLR biex jipparteċipa fis-sajd għall-krill.Taqsima 5

Żona ta' Kompetenza tal-IOTC

Artikolu 31

Limitazzjoni tal-kapaċità tas-sajd ta' bastimenti li jistadu fiż-Żona ta' Kompetenza tal-IOTC

1.  
L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu għat-tonn tropikali fiż-Żona ta' Kompetenza tal-IOTC u l-kapaċità korrispondenti f'tunnellaġġ gross għandhom ikunu kif stipulat fil-punt 1 tal-Anness VIII.
2.  
L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu għall-pixxispad (Xiphias gladius) u għall-alonga (Thunnus alalunga) fiż-Żona ta' Kompetenza tal-IOTC u l-kapaċità korrispondenti f'tunnellaġġ gross għandhom ikunu kif stipulat fil-punt 2 tal-Anness VIII.
3.  
L-Istati Membri jistgħu jallokaw mill-ġdid il-bastimenti li jkunu assenjati għal waħda miż-żewġ attivitajiet tas-sajd imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 lill-attività tas-sajd l-oħra, dment li jkunu jistgħu juru lill-Kummissjoni li tali bidla ma twassalx għal żieda fl-isforz tas-sajd fuq l-istokkijiet tal-ħut involuti.
4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jkun hemm trasferiment propost ta' kapaċità lill-flotta tagħhom, il-bastimenti li għandhom jiġu ttrasferiti jkunu fuq ir-reġistru tal-IOTC ta' bastimenti awtorizzati jew fuq ir-reġistru ta' bastimenti ta' RFMOs oħra għat-tonn. Barra minn hekk, ma jista' jiġi ttrasferit ebda bastiment li jitqiegħed fil-lista ta' bastimenti involuti f'attivitajiet tas-sajd IUU ta' kwalunkwe RFMO.
5.  
L-Istati Membri ma jistgħux iżidu l-kapaċità tas-sajd tagħhom lil hinn mil-livelli limitu msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għajr fil-limiti stipulati fil-pjanijiet ta' żvilupp li jkunu ġew ippreżentati lill-IOTC.

Artikolu 32

Irkaptu mitluq għal riħu biex jinġema' l-ħut (FADs) u bastimenti tal-provvista

1.  
Jeħtieġ li l-irkaptu mitluq għal riħu biex jinġema' l-ħut ikun mgħammar b'bagi strumentati. L-użu ta' kwalunkwe baga oħra, bħal bagi bir-radju, għandu jkun ipprojbit.
2.  
Bastiment tas-sajd bit-tartaruni tal-borża ma għandu jsegwi fl-ebda waqt iktar minn 300 baga operazzjonali.
3.  
L-għadd massimu ta' bagi strumentati li jistgħu jiġu akkwistati kull sena għal kull bastiment tas-sajd bit-tartaruni tal-borża għandu jkun 500. L-ebda bastiment tas-sajd bit-tartaruni tal-borża ma għandu jkollu fl-ebda waqt iktar minn 500 baga strumentata (bagi maħżunin u bagi operazzjonali).
4.  
L-għadd massimu ta' bastimenti tal-provvista għandu jkun żewġ bastimenti tal-provvista għal mill-inqas ħames bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża, li lkoll għandhom itajjru l-bandiera ta' Stat Membru. Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għal Stati Membri li jużaw bastiment tal-provvista wieħed biss.
5.  
Bastiment tas-sajd wieħed bit-tartaruni tal-borża ma għandu jingħata appoġġ fl-ebda waqt minn iktar minn bastiment wieħed tal-provvista li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru.
6.  
L-Unjoni ma għandhiex tirreġistra bastimenti tal-provvista ġodda jew addizzjonali fir-reġistru tal-bastimenti awtorizzati tal-IOTC.

Artikolu 33

Klieb il-baħar

1.  
Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-pixxivolpi tal-ispeċijiet kollha tal-familja Alopiidae fi kwalunkwe attività tas-sajd.
2.  
Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi (Carcharhinus longimanus) fi kwalunkwe attività tas-sajd, għajr għal bastimenti b'tul totali ta' inqas minn 24 metru li jkunu involuti biss f'operazzjonijiet tas-sajd fiż-żona ekonomika esklużiva (ŻEE) tal-Istat Membru li jkunu qegħdin itajru l-bandiera tiegħu, u dment li l-qbid tagħhom ikun destinat biss għall-konsum lokali.
3.  
Meta l-ispeċijiet imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih.

Artikolu 34

Raj tal-qrun

1.  
Huwa pprojbit li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jistadu, iżommu abbord, jittrażbordaw, iħottu l-art, jaħżnu, joffru għall-bejgħ jew ibiegħu, kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tar-raj tal-qrun (il-familja Mobulidae, li tinkludi l-ġeneri Manta u Mobula), ħlief għal bastimenti tas-sajd li jagħmlu sajd għall-għajxien (jiġifieri fejn il-ħut maqbud jiġi kkunsmat direttament mill-familji tas-sajjieda).

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, ir-raj tal-qrun li jinqabad b'mod mhux intenzjonat permezz tas-sajd artiġjanali (jiġifieri sajd għajr dak bil-konzijiet jew sajd tal-wiċċ, jiġifieri tartaruni tal-borża, qasab u xlief, sajd bl-għeżula, bastimenti tax-xlief u tas-sajd bir-rixa, u li huma rreġistrati fir-reġistru ta' bastimenti awtorizzati tal-IOTC) jista' jinħatt l-art għal skopijiet ta' konsum lokali biss.

2.  
Il-bastimenti tas-sajd kollha, minbarra dawk li jwettqu sajd għall-għajxien, għandhom minnufih jirrilaxxaw ħaj u mingħajr ma ssirlu ħsara, sa fejn ikun prattikabbli, ir-raj tal-qrun hekk kif jidher fix-xibka, fuq is-sunnara, jew fuq il-gverta, u għandhom jagħmlu dan b'mod li jirriżulta fl-inqas ħsara possibbli lill-individwi maqbuda.Taqsima 6

Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO

Artikolu 35

Sajd ta' ħut pelaġiku

1.  
Huma biss dawk l-Istati Membri li eżerċitaw b'mod attiv attivitajiet tas-sajd ta' ħut pelaġiku fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO fl-2007, fl-2008 jew fl-2009 li jistgħu jistadu għal stokkijiet pelaġiċi f'dik iż-żona f'konformità mat-TACs stipulati fl-Anness IH.
2.  
L-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jillimitaw il-livell totali ta' tunnellaġġ gross tal-bastimenti li jkunu qegħdin itajru l-bandiera tagħhom u li jkunu qegħdin jistadu għall-istokkijiet pelaġiċi fl-2021 għal-livell totali ta' tunnellaġġ gross ta' 78 600 tal-Unjoni f'dik iż-żona.
3.  
L-opportunitajiet tas-sajd li huma stipulati fl-Anness IH jistgħu jintużaw biss bil-kondizzjoni li l-Istati Membri jibagħtu lill-Kummissjoni l-lista ta' bastimenti li, b'mod attiv, jistadu jew huma involuti fit-trasbord fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO, ir-reġistri mis-sistemi ta' monitoraġġ tal-bastimenti, ir-rapporti ta' kull xahar dwar il-qbid u, meta disponibbli, id-dokumenti dwar id-dħul fil-port mhux iktar tard mill-ħames jum tax-xahar ta' wara, bil-għan li dak it-tagħrif jiġi kkomunikat lis-Segretarjat tal-SPRFMO.

Artikolu 36

Sajd tal-qiegħ

1.  
Fl-2021, l-Istati Membri għandhom jillimitaw il-qabda jew l-isforz tas-sajd tal-ħut tal-qiegħ tagħhom fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO għal dawk il-partijiet ta' dik iż-Żona tal-Konvenzjoni li fihom seħħ is-sajd tal-ħut tal-qiegħ mill-1 ta' Jannar 2002 sal-31 ta' Diċembru 2006 u għal livell li ma jaqbiżx il-livelli medji annwali ta' parametri tal-qabdiet jew tal-isforz tas-sajd f'dak il-perijodu. Huma jistgħu jistadu iktar mir-rekord irreġistrat ta' sajd biss jekk l-SPRFMO tapprova l-pjan tagħhom li jistadu iktar mir-rekord irreġistrat ta' sajd.
2.  
L-Istati Membri mingħajr rekord irreġistrat ta' qbid jew sforz tas-sajd tal-ħut tal-qiegħ fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2002 sal-31 ta' Diċembru 2006 ma għandhomx jistadu, sakemm l-SPRFMO ma japprovax il-pjan tagħhom li jistadu mingħajr rekord irreġistrat.

Artikolu 37

Sajd esploratorju

1.  
L-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw fl-attivitajiet esploratorji tas-sajd bil-konz għall-pixxisinna (Dissostichus spp.) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO fl-2021 biss jekk l-SPRFMO tkun approvat l-applikazzjoni tagħhom għal tali sajd li tinkludi pjan operazzjonali għas-sajd u impenn li jiġi implimentat pjan ta' ġbir tad-data.
2.  
Is-sajd għandu jseħħ biss fil-blokki ta' riċerka speċifikati mill-SPRFMO. Huwa pprojbit is-sajd f'fond ta' inqas minn 750 metru u aktar minn 2 000 metru.
3.  
It-TAC għandha tkun kif stipulata fl-Anness IH. Is-sajd għandu jkun limitat għal vjaġġ wieħed ta' tul massimu ta' 21 jum konsekuttiv u għal għadd massimu ta' 5 000 sunnara għal kull sett, b'massimu ta' 20 sett għal kull blokka ta' riċerka. Is-sajd għandu jieqaf meta tintlaħaq it-TAC jew meta jkunu tniżżlu u nġabru 100 sett, skont liema minn dawn iseħħ l-ewwel.Taqsima 7

Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC

Artikolu 38

Sajd bit-tartaruni tal-borża

1.  

Is-sajd minn bastimenti bit-tartarun tal-borża għat-tonna safra (Thunnus albacares), għat-tonn obeż (Thunnus obesus) u għall-palamit (Katsuwonus pelamis) huwa pprojbit:

(a) 

bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tad-29 ta' Lulju 2021 u 24:00 tat-8 ta' Ottubru 2021 jew bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tad-9 ta' Novembru 2021 u 24:00 tad-19 ta' Jannar 2022 fiż-żona ddefinita mil-limiti li ġejjin:

— 
ix-xtut tal-Kontinent Amerikan li jmissu mal-Paċifiku,
— 
il-lonġitudni 150o W,
— 
il-latitudni 40° N,
— 
il-latitudni 40° S;
(b) 

bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tad-9 ta' Ottubru 2021 u 24:00 tat-8 ta' Novembru 2021 fiż-żona ddefinita mil-limiti li ġejjin:

— 
il-lonġitudni 96o W,
— 
il-lonġitudni 110o W,
— 
il-latitudni 4o N,
— 
il-latitudni 3o S.
2.  
Għal kull wieħed mill-bastiment tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, qabel l-1 ta' April 2021, dwar il-perijodu li jkun intgħażel għall-għeluq tas-sajd imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1. Il-bastimenti kollha tas-sajd bit-tartarun tal-borża tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jieqfu mis-sajd bit-tartarun tal-borża fiż-żoni ddefiniti fil-paragrafu 1 matul il-perijodu li jkun intgħażel.
3.  
Il-bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża li jistadu għat-tonn fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC għandhom iżommu abbord u wara jħottu l-art jew jittrasbordaw it-tonn isfar, it-tonn obeż u l-palamit kollu li jkun inqabad.
4.  

Il-paragrafu 3 ma għandux japplika għall-każijiet li ġejjin:

(a) 

meta l-ħut jitqies li mhux tajjeb għall-konsum mill-bniedem minħabba kwalunkwe raġuni għajr ta' daqs; jew

(b) 

matul l-aħħar tefgħa ta' xibka ta' vjaġġ, meta jista' ma jkunx baqa' spazju biżżejjed biex jitqiegħed it-tonn kollu maqbud f'dik it-tefgħa.

Artikolu 39

Irkaptu mitluq għal riħu biex jinġema' l-ħut

1.  
Bastiment tas-sajd bit-tartarun tal-borża ma għandux ikollu aktar minn 450 FAD attiv fi kwalunkwe ħin fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC. FAD għandu jitqies attiv meta jintuża fuq il-baħar, jibda jittrażmetti l-pożizzjoni tiegħu u jkun qed jiġi segwit mill-bastiment, mis-sid jew mill-operatur. FAD għandu jiġi attivat biss abbord bastiment bit-tartarun tal-borża.
2.  
Bastiment tas-sajd bit-tartarun tal-borża ma jistax juża FADs matul il-15-il jum qabel il-bidu tal-perijodu tal-għeluq magħżul imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 38(1), u għandu jirkupra l-istess għadd ta' FADs li jkunu ntużaw inizjalment fi żmien 15-il jum qabel il-bidu tal-perijodu tal-għeluq.
3.  
Ta' kull xahar, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni tagħrif ta' kuljum dwar l-FADs attivi kollha kif meħtieġ mill-IATTC. Ir-rapporti għandhom jiġu ppreżentati b'dewmien ta' mill-anqas 60 jum, iżda mhux aktar minn 75 jum. Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti dak it-tagħrif lis-Segretarjat tal-IATTC mingħajr dewmien.

Artikolu 40

Limiti ta' qbid għat-tonn obeż fl-attivitajiet tas-sajd bil-konz

Il-qabdiet annwali totali ta' tonn obeż minn bastimenti li jistadu bil-konz ta' kull Stat Membru fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC, huma stabbiliti fl-Anness IL.

Artikolu 41

Projbizzjoni tas-sajd għall-klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi

1.  
Huwa pprojbit is-sajd għall-klieb il-baħar bil-qarnuna bajda oċeaniċi (Carcharhinus longimanus) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC, u ż-żamma abbord, it-trasbord, il-ħatt l-art, il-ħżin, l-offerta għall-bejgħ jew il-bejgħ ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi maqbuda f'dik iż-żona.
2.  
Meta l-ispeċijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih mill-operaturi tal-bastiment.
3.  

L-operaturi tal-bastiment għandhom:

(a) 

jirreġistraw l-għadd ta' ħut li jinħeles u l-indikazzjoni tal-istat (mejjet jew ħaj);

(b) 

jirrappurtaw it-tagħrif speċifikat fil-punt (a) lill-Istat Membru li huma ċittadini tiegħu. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu t-tagħrif miġbur matul is-sena ta' qabel lill-Kummissjoni sal-31 ta' Jannar.

Artikolu 42

Projbizzjoni tas-sajd għar-raj tal-qrun

Huma pprojbiti s-sajd, iż-żamma abbord, it-trasbord, il-ħatt l-art, il-ħżin, l-offerta għall-bejgħ jew il-bejgħ ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tar-raj tal-qrun (il-familja Mobulidae, li tinkludi l-ġeneri Manta u Mobula) mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fiż-żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC. Malli l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jindunaw li nqabdu raja tal-qrun, huma għandhom, kull meta dan ikun possibbli, jeħilsuhom minnufih, ħajjin u mingħajr ma ssirilhom ħsara.Taqsima 8

Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO

Artikolu 43

Projbizzjoni tas-sajd għall-klieb il-baħar tal-fond

Huwa pprojbit is-sajd dirett għall-klieb il-baħar tal-fond li ġejjin fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO:

(a) 

il-gattarell fantażma (Apristurus manis);

(b) 

il-mazzola tal-fanal Bigelow (Etmopterus bigelowi);

(c) 

il-mazzola tal-fanal ta' denb qasir (Etmopterus brachyurus);

(d) 

il-mazzola tal-fanal maġġuri (Etmopterus princeps);

(e) 

il-mazzola tal-fanal minuri (Etmopterus pusillus);

(f) 

ir-rebekkini (Rajidae);

(g) 

il-kelb il-baħar bellusi (Scymnodon squamulosus);

(h) 

il-klieb il-baħar tal-fond tas-superordni Selachimorpha;

(i) 

il-mazzola griża (Squalus acanthias).Taqsima 9

Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC

Artikolu 44

Kondizzjonijiet għas-sajd tat-tonna obeża, it-tonna safra, il-palamita u l-alonga tan-Nofsinhar tal-Paċifiku

1.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għadd tal-jiem ta' sajd allokati lill-bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża għat-tonn obeż (Thunnus obesus), għat-tonna safra (Thunnus albacares), u għall-palamit (Katsuwonus pelamis) fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li jinsabu fl-ibħra internazzjonali bejn 20° N u 20° S ma jaqbiżx l-403 ijiem.
2.  
Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni ma għandhomx ikollhom fil-mira l-alonga tan-Nofsinhar tal-Paċifiku (Thunnus alalunga) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li tinsab fin-Nofsinhar ta' 20° S.
3.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qabdiet tat-tonn obeż (Thunnus obesus) bil-konzijiet fl-2021 ma jaqbżux il-limiti stipulati fit-tabella fl-Anness IG.

Artikolu 45

Ġestjoni ta' sajd b'FADs

1.  
Fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li tinsab bejn 20o N u 20o S, huwa pprojbit għall-bastimenti tas-sajd bit-tartaruni tal-borża li jużaw, iħaddmu jew ipoġġu l-FADs bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tal-1 ta' Lulju 2021 u 24:00 tat-30 ta' Settembru 2021.
2.  
Minbarra l-projbizzjoni stipulata fil-paragrafu 1, huwa pprojbit li wieħed ipoġġi l-FADs fl-ibħra internazzjonali taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC, bejn 20o N u 20o S, għal xahrejn addizzjonali: jew bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tal-1 ta' April 2021 sa 24:00 tal-31 ta' Mejju 2021, jew minn 00:00 tal-1 ta' Novembru 2021 sa 24:00 tal-31 ta' Diċembru 2021.
3.  

Il-paragrafu 2 ma għandux japplika għall-każijiet li ġejjin:

(a) 

fl-aħħar tefgħa ta' xibka ta' vjaġġ, jekk il-bastiment ma jkollux spazju suffiċjenti fl-istiva sabiex joqgħod il-ħut kollu;

(b) 

meta l-ħut ma jkunx tajjeb għall-konsum mill-bniedem minħabba kwalunkwe raġuni għajr ta' daqs; jew

(c) 

meta t-tagħmir tal-friża jkollu ħsara serja.

4.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ebda wieħed mill-bastimenti tagħhom bit-tartarun tal-borża ma juża fuq il-baħar, fi kwalunkwe ħin, aktar minn 350 FAD bil-bagi strumentati attivati. Il-baga għandha tiġi attivata biss abbord bastiment.
5.  
Il-bastimenti kollha tas-sajd bit-tartarun tal-borża li jistadu fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li hija msemmija fil-paragrafu 1 għandhom iżommu abbord, jittrażbordaw u jħottu l-art it-tonn obeż, it-tonna safra u l-palamit kollha li jinqabdu.

Artikolu 46

Limitazzjonijiet fl-għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni awtorizzati għas-sajd tal-pixxispad

L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni awtorizzati għas-sajd tal-pixxispad (Xiphias gladius) f'żoni fin-Nofsinhar ta' 20° S taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC għandu jkun kif stipulat fl-Anness IX.

Artikolu 47

Limiti ta' qbid għall-pixxispad fis-sajd bil-konz fin-Nofsinhar ta' 20° S

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qabdiet tal-pixxispad (Xiphias gladius) fin-Nofsinhar ta' 20° S minn bastimenti tas-sajd bil-konz ma jaqbżux, fl-2021, il-limitu stipulat fl-Anness IG. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li ma jkun hemm ebda trasferiment tal-isforz tas-sajd għall-pixxispad fiż-żona fit-Tramuntana ta' 20° S, bħala riżultat ta' dik il-miżura.

Artikolu 48

Klieb il-baħar ħaririn u klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi

1.  

Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasbord, il-ħatt l-art jew il-ħżin ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-ispeċijiet li ġejjin fiż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC:

(a) 

klieb il-baħar ħaririn (Carcharhinus falciformis);

(b) 

klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi (Carcharhinus longimanus).

2.  
Meta l-ispeċijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih.

Artikolu 49

Żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC

1.  
Il-bastimenti li huma elenkati esklużivament fir-reġistru tad-WCPFC għandhom japplikaw il-miżuri stipulati f'din it-Taqsima meta jistadu fiż-żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC.
2.  
Il-bastimenti li huma elenkati kemm fir-reġistru tad-WCPFC kif ukoll fir-reġistru tal-IATTC u l-bastimenti li huma elenkati esklużivament fir-reġistru tal-IATTC għandhom japplikaw il-miżuri stipulati fil-punt (a) tal-Artikolu 38(1), fl-Artikolu 38(2), (3) u (4) u fl-Artikoli 39, 40 u 41 meta jistadu fiż-żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC.Taqsima 10

Il-Baħar Bering

Artikolu 50

Projbizzjoni ta' sajd fl-ibħra internazzjonali tal-Baħar Bering

Huwa pprojbit is-sajd għall-pollakkju iswed (Gadus chalcogrammus) fl-ibħra internazzjonali tal-Baħar Bering.Taqsima 11

ŻONA TAL-FTEHIM SIOFA

Artikolu 51

Limiti għas-sajd tal-qiegħ

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom li jkunu qed jistadu fiż-Żona tal-Ftehim SIOFA:

(a) 

jillimitaw l-isforz annwali tagħhom tas-sajd tal-qiegħ u l-qabdiet annwali tagħhom minn dak it-tip ta' sajd għal-livell annwali medju tagħhom għas-snin li fihom il-bastimenti tagħhom kienu attivi fiż-Żona tal-Ftehim SIOFA, tul perijodu rappreżentattiv li għalih teżisti data ddikjarata lill-Kummissjoni;

(b) 

ma jwessgħux il-firxa tad-distribuzzjoni tal-isforz tas-sajd tal-qiegħ lil hinn miż-żoni fejn sar is-sajd f'dawn l-aħħar snin, minbarra s-sajd bil-konzijiet u bin-nases;

(c) 

ma jkunux awtorizzati jistadu fiż-żoni protetti b'mod temporanju ta' Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What u Walter's Shoal, kif iddefinit fl-Anness IK, ħlief bil-konz u bin-nases u bil-kondizzjoni li jkollhom osservatur xjentifiku abbord il-ħin kollu meta jkunu qed jistadu f'dawk iż-żoni.TITOLU III

OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦAL BASTIMENTI TA′ PAJJIŻI TERZI FL-ILMIJIET TAL-UNJONI

Artikolu 52

Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja u bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-Gżejjer Faroe

Il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja u l-bastimenti tas-sajd li huma reġistrati fil-Gżejjer Faeroe jistgħu jkunu awtorizzati jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni fil-limiti tat-TACs stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament u għandhom ikunu soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti f'dan ir-Regolament u fit-Titolu III tar-Regolament (UE) 2017/2403.

Artikolu 53

Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tar-Renju Unit, irreġistrati fir-Renju Unit u liċenzjati minn amministrazzjoni tas-sajd tar-Renju Unit

Il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tar-Renju Unit, irreġistrati fir-Renju Unit u liċenzjati minn amministrazzjoni tas-sajd tar-Renju Unit jistgħu jkunu awtorizzati jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni fil-limiti tat-TACs stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament u għandhom ikunu soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti f'dan ir-Regolament u fir-Regolament (UE) 2017/2403.

Artikolu 54

Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Venezwela

Il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Venezwela għandhom ikunu soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti f'dan ir-Regolament u fit-Titolu III tar-Regolament (UE) 2017/2403.

Artikolu 55

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd

L-għadd massimu ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd għal bastimenti ta' pajjiżi terzi li jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni għandu jkun kif stipulat fil-Parti B tal-Anness V.

Artikolu 56

Kondizzjonijiet għal ħatt l-art tal-qabdiet u tal-qabdiet inċidentali

Il-kondizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 8 għandhom japplikaw għall-qabdiet u l-qabdiet inċidentali ta' bastimenti ta' pajjiżi terzi li jistadu skont l-awtorizzazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 55.

Artikolu 57

Speċijiet ipprojbiti

1.  

Il-bastimenti ta' pajjiżi terzi huma pprojbiti li jistadu, iżommu abbord, jittrażbordaw jew iħottu l-art l-ispeċijiet li ġejjin kull meta dawn jinsabu fl-ilmijiet tal-Unjoni:

(a) 

ir-raja tal-kwiekeb (Raja radiata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjonijiet 2a, 3a u 7d tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES;

(b) 

ir-rebekkin skur (Dipturus batis) kumpless (Dipturus cf. flossada u Dipturus cf. intermedia) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżoni 3, 4, 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES;

(c) 

il-kelb il-baħar (Galeorhinus galeus) meta jinqabad bil-konzijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżoni 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 u 14 tal-ICES;

(d) 

il-murruna sewda (Dalatias licha), il-mazzola munqar l-għasfur (Deania calcea), il-leafscale gulper shark (Centrophorus squamosus), il-mazzola tal-fanal maġġuri (Etmopterus princeps) u l-mazzola Portugiża (Centroscymnus coelolepis) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżoni 1, 4 u 14 tal-ICES;

(e) 

il-pixxiplamtu (Lamna nasus) fl-ilmijiet tal-Unjoni;

(f) 

ir-raja tal-fosos (Raja clavata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 3a tal-ICES;

(g) 

ir-raja ondjata (Raja undulata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 6, 9 u 10 tal-ICES;

(h) 

il-vjolin (Rhinobatos rhinobatos) fil-Mediterran;

(i) 

il-kelb il-baħar baliena (Rhincodon typus) fl-ilmijiet kollha;

(j) 

il-mazzola griża (Squalus acanthias) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES.

2.  
Meta l-ispeċijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih.TITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 58

Proċedura ta' kumitat

1.  
Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat għas-Sajd u l-Akkwakultura stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
2.  
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 59

Dispożizzjoni tranżizzjonali

L-Artikoli 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 u 57għandhom ikomplu japplikaw, mutatis mutandis, fl-2022 sad-dħul fis-seħħ tar-Regolament li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2022.

L-Artikoli 15, 16 u 17 għandhom japplikaw sad-data li fiha jsir applikabbli l-att delegat adottat f'konformità mal-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) 2019/1241 u li jemenda l-Anness VI ta' dak ir-Regolament billi jintroduċi miżuri tekniċi korrispondenti għall-Ilmijiet tal-Majjistral.

Artikolu 60

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2021.

Madankollu, l-Artikolu 11(1), (2), (3) u (5), l-Artikoli 14 u 18 għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2021.

Id-dispożizzjonijiet dwar l-opportunitajiet tas-sajd stipulati fl-Artikoli 28, 29 u 30 u fl-Anness VII għall-istokkijiet indikati f'dak l-Anness fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR għandhom japplikaw mill-1 ta' Diċembru 2020.

Id-dispożizzjonijiet dwar il-limiti tal-isforz tas-sajd stipulati fl-Anness II, għandhom japplikaw mill-1 ta' Frar 2021 sal-31 ta' Jannar 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS

LISTA TAL-ANNESSIANNESS I:

TACs applikabbli għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fiż-żoni li għalihom jeżistu TACs skont l-ispeċi u ż-żona

ANNESS IA:

L-Iskagerrak, il-Kattegat, is-subżoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 u 14 tal-ICES, l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF, l-ilmijiet tal-Guyana Franċiża

ANNESS IB:

L-Atlantiku tal-Grigal u Greenland, is-subżoni 1, 2, 5, 12 u 14 tal-ICES u l-ilmijiet ta' Greenland li jinsabu fiż-żona 1 tan-NAFO

ANNESS IC:

L-Atlantiku tal-Majjistral – iż-Żona tal-Konvenzjoni tan-NAFO

ANNESS ID:

Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT

ANNESS IE:

Ix-Xlokk tal-Oċean Atlantiku – iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO

ANNESS IF:

It-tonn tan-Nofsinhar – iż-Żoni tad-distribuzzjoni

ANNESS IG:

Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC

ANNESS IH:

Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO

ANNESS IJ:

Żona ta' Kompetenza tal-IOTC

ANNESS IK:

Żona tal-Ftehim tal-SIOFA

ANNESS IL:

Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC

ANNESS II:

L-isforz tas-sajd għall-bastimenti fil-kuntest tal-ġestjoni tal-istokkijiet tal-lingwata fil-Fliegu tal-Punent fid-diviżjoni 7e tal-ICES

ANNESS III:

Iż-żoni ta' ġestjoni għaċ-ċiċċirell fid-diviżjonijiet 2a u 3a tal-ICES u fis-subżona 4 tal-ICES

ANNESS IV:

Għeluq staġjonali għall-protezzjoni ta' bakkaljaw li jkun qed ibid

ANNESS V:

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd

ANNESS VI:

Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT

ANNESS VII:

Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR

ANNESS VIII:

Żona ta' Kompetenza tal-IOTC

ANNESS IX:

Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC
ANNESS I

TACs APPLIKABBLI GĦALL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UNJONI FIŻ-ŻONI LI GĦALIHOM JEŻISTU TACs SKONT L-ISPEĊI U Ż-ŻONA

It-tabelli fl-Annessi jistabbilixxu t-TACs u l-kwoti (f'tunnellati ta' piż ħaj, ħlief fejn hu speċifikat mod ieħor) skont l-istokk u, fejn ikun xieraq, il-kondizzjonijiet li huma marbutin magħhom mil-lat funzjonali.

L-opportunitajiet kollha tas-sajd stabbiliti fl-Annessi għandhom ikunu soġġetti għar-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1224/2009, u b'mod partikolari fl-Artikoli 33 u 34 tiegħu.

Ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd fl-Annessi huma referenzi għaż-żoni tal-ICES, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor. Għal kull żona, l-istokkijiet tal-ħut jingħataw fl-ordni alfabetika tal-ismijiet xjentifiċi tal-ispeċijiet bil-Latin. Għall-finijiet regolatorji jgħoddu biss l-ismijiet xjentifiċi tal-ispeċijiet bil-Latin; l-ismijiet komuni qed jingħataw biss bħala referenza.

L-Annessi IA sa IL huma parti mill-Anness I.

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, qed tingħata t-tabella komparattiva li ġejja bl-ismijiet xjentifiċi u bl-ismijiet komuni tal-ispeċijiet:Isem xjentifiku

Kodiċi alfa-3

Isem komuni

Ammodytes spp.

SAN

Ċiċċirell

Argentina silus

ARU

Arġentina silus

Beryx spp.

ALF

Fonsa ħamra

Brosme brosme

USK

Tusk

Caproidae

BOR

Minfaħ

Centrophorus squamosus

GUQ

Leafscale gulper shark

Centroscymnus coelolepis

CYO

Mazzola Portugiża

Chaceon spp.

GER

Granċ aħmar tal-fond

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ħuta tas-silġ (pinen suwed)

Champsocephalus gunnari

ANI

Ħuta tas-silġ tal-Antartiku

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ħuta tas-silġ Unicorn

Chionoecetes spp.

PCR

Snow crabs

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier imnieħru tond

Dalatias licha

SCK

Murruna sewda

Deania calcea

DCA

Mazzola munqar l-għasfur

Dicentrarchus labrax

BSS

Spnotta

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada u Dipturus cf. intermedia)

RJB

Rebekkin skur kumpless

Dissostichus eleginoides

TOP

Pixxisinna Patagonjan

Dissostichus mawsoni

TOA

Pixxisinna tal-Antartiku

Dissostichus spp.

TOT

Pixxisinna

Engraulis encrasicolus

ANE

Inċova

Etmopterus princeps

ETR

Mazzola tal-fanal maġġuri

Etmopterus pusillus

ETP

Mazzola tal-fanal minuri

Euphausia superba

KRI

Krill

Gadus morhua

COD

Bakkaljaw

Galeorhinus galeus

GAG

Kelb il-baħar

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Barbun ilsien il-kelb

Hippoglossoides platessoides

PLA

Barbun tat-tbajja' Amerikan

Hoplostethus atlanticus

ORY

Mera tal-Atlantiku

Illex illecebrosus

SQI

Klamar tal-pinen qosra

Lamna nasus

POR

Pixxiplamtu

Lepidorhombus spp.

LEZ

Megrims

Leucoraja naevus

RJN

Raja kukù

Limanda ferruginea

YEL

Barbun denbu isfar

Lophiidae

ANF

Petriċi

Macrourus spp.

GRV

Grenadieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin blu

Mallotus villosus

CAP

Kapelin

Manta birostris

RMB

Manta ġiganta

Martialia hyadesi

SQS

Klamar

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Merluzz tal-linja sewda

Merlangius merlangus

WHG

Merlangu

Merluccius merluccius

HKE

Merluzz

Micromesistius poutassou

WHB

Stokkafixx

Microstomus kitt

LEM

Lingwata ta' ħalq żgħir

Molva dypterygia

BLI

Linarda

Molva molva

LIN

Lipp

Nephrops norvegicus

NEP

Skampu

Notothenia gibberifrons

NOG

Humped rockcod

Notothenia rossii

NOR

Marbled rockcod

Notothenia squamifrons

NOS

Grey rockcod

Pandalus borealis

PRA

Gamblu tat-Tramuntana

Paralomis spp.

PAI

Granċijiet

Penaeus spp.

PEN

Gambli penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectiformes

FLX

Pixxiċatt

Pollachius pollachius

POL

Pollakkju

Pollachius virens

POK

Pollakkju iswed

Scophthalmus maximus

TUR

Barbun imperjali

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

South Georgian icefish

Pseudopentaceros spp.

EDW

Ras korazza pelaġika

Raja alba

RJA

Ħamiema

Raja brachyura

RJH

Raja batra

Raja circularis

RJI

Raja rotonda

Raja clavata

RJC

Raja tal-fosos

Raja fullonica

RJF

Raja petruża

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Raja tan-Norveġja

Raja microocellata

RJE

Raja għewejna

Raja montagui

RJM

Raja makkjettata

Raja radiata

RJR

Raja tal-kwiekeb

Raja undulata

RJU

Raja ondjata

Rajiformes

SRX

Rebekkini u raj

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ħalibatt ta' Greenland

Sardina pilchardus

PIL

Sardin

Scomber scombrus

MAC

Kavalli

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbun lixx

Sebastes spp.

RED

Redfish

Solea solea

SOL

Lingwata komuni

Solea spp.

SOO

Lingwata

Sprattus sprattus

SPR

Laċċa kaħla

Squalus acanthias

DGS

Mazzola griża

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin abjad

Thunnus alalunga

ALB

Alonga

Thunnus maccoyii

SBF

Tonn tan-Nofsinhar

Thunnus obesus

BET

Tonn obeż

Thunnus thynnus

BFT

Tonn

Trachurus murphyi

CJM

Sawrell taċ-Ċilì

Trachurus spp.

JAX

Sawrell

Trisopterus esmarkii

NOP

Merluzz tan-Norveġja

Urophycis tenuis

HKW

Merluzz abjad

Xiphias gladius

SWO

Pixxispad

It-tabella komparattiva li ġejja bl-ismijiet komuni u bl-ismijiet xjentifiċi tal-ispeċijiet qed tingħata biss għall-finijiet ta' spjegazzjoni:Isem komuni

Kodiċi alfa-3

Isem xjentifiku

Alonga

ALB

Thunnus alalunga

Arġentina silus

ARU

Argentina silus

Aringa

HER

Clupea harengus

Bakkaljaw

COD

Gadus morhua

Barbun denbu isfar

YEL

Limanda ferruginea

Barbun ilsien il-kelb

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Barbun imperjali

TUR

Scophthalmus maximus

Barbun lixx

BLL

Scophthalmus rhombus

Barbun tat-tbajja'

PLE

Pleuronectes platessa

Barbun tat-tbajja' Amerikan

PLA

Hippoglossoides platessoides

Ċiċċirell

SAN

Ammodytes spp.

Fonsa ħamra

ALF

Beryx spp.

Gambli penaeus

PEN

Penaeus spp.

Gamblu tat-Tramuntana

PRA

Pandalus borealis

Granċ aħmar tal-fond

GER

Chaceon spp.

Granċijiet

PAI

Paralomis spp.

Grenadier imnieħru tond

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadieri

GRV

Macrourus spp.

Grey rockcod

NOS

Notothenia squamifrons

Humped rockcod

NOG

Notothenia gibberifrons

Ħalibatt ta' Greenland

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Ħamiema

RJA

Raja alba

Ħuta tas-silġ (pinen suwed)

SSI

Chaenocephalus aceratus

Ħuta tas-silġ tal-Antartiku

ANI

Champsocephalus gunnari

Ħuta tas-silġ Unicorn

LIC

Channichthys rhinoceratus

Inċova

ANE

Engraulis encrasicolus

Kapelin

CAP

Mallotus villosus

Kavalli

MAC

Scomber scombrus

Kelb il-baħar

GAG

Galeorhinus galeus

Klamar

SQS

Martialia hyadesi

Klamar tal-pinen qosra

SQI

Illex illecebrosus

Krill

KRI

Euphausia superba

Laċċa kaħla

SPR

Sprattus sprattus

Leafscale gulper shark

GUQ

Centrophorus squamosus

Linarda

BLI

Molva dypterygia

Lingwata

SOO

Solea spp.

Lingwata komuni

SOL

Solea solea

Lingwata ta' ħalq żgħir

LEM

Microstomus kitt

Lipp

LIN

Molva molva

Manta ġiganta

RMB

Manta birostris

Marbled rockcod

NOR

Notothenia rossii

Marlin abjad

WHM

Tetrapturus albidus

Marlin blu

BUM

Makaira nigricans

Mazzola griża

DGS

Squalus acanthias

Mazzola munqar l-għasfur

DCA

Deania calcea

Mazzola Portugiża

CYO

Centroscymnus coelolepis

Mazzola tal-fanal maġġuri

ETR

Etmopterus princeps

Mazzola tal-fanal minuri

ETP

Etmopterus pusillus

Megrims

LEZ

Lepidorhombus spp.

Mera tal-Atlantiku

ORY

Hoplostethus atlanticus

Merlangu

WHG

Merlangius merlangus

Merluzz

HKE

Merluccius merluccius

Merluzz abjad

HKW

Urophycis tenuis

Merluzz tal-linja sewda

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Merluzz tan-Norveġja

NOP

Trisopterus esmarkii

Minfaħ

BOR

Caproidae

Murruna sewda

SCK

Dalatias licha

Petriċi

ANF

Lophiidae

Pixxiċatt

FLX

Pleuronectiformes

Pixxiplamtu

POR

Lamna nasus

Pixxisinna

TOT

Dissostichus spp.

Pixxisinna Patagonjan

TOP

Dissostichus eleginoides

Pixxisinna tal-Antartiku

TOA

Dissostichus mawsoni

Pixxispad

SWO

Xiphias gladius

Pollakkju

POL

Pollachius pollachius

Pollakkju iswed

POK

Pollachius virens

Raja batra

RJH

Raja brachyura

Raja għewejna

RJE

Raja microocellata

Raja kukù

RJN

Leucoraja naevus

Raja makkjettata

RJM

Raja montagui

Raja ondjata

RJU

Raja undulata

Raja petruża

RJF

Raja fullonica

Raja rotonda

RJI

Raja circularis

Raja tal-fosos

RJC

Raja clavata

Raja tal-kwiekeb

RJR

Raja radiata

Raja tan-Norveġja

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Ras korazza pelaġika

EDW

Pseudopentaceros spp.

Rebekkin skur kumpless

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada u Dipturus cf. intermedia)

Rebekkini u raj

SRX

Rajiformes

Redfish

RED

Sebastes spp.

Sardin

PIL

Sardina pilchardus

Sawrell

JAX

Trachurus spp.

Sawrell taċ-Ċilì

CJM

Trachurus murphyi

Skampu

NEP

Nephrops norvegicus

Snow crabs

PCR

Chionoecetes spp.

South Georgian icefish

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Spnotta

BSS

Dicentrarchus labrax

Stokkafixx

WHB

Micromesistius poutassou

Tonn

BFT

Thunnus thynnus

Tonn obeż

BET

Thunnus obesus

Tonn tan-Nofsinhar

SBF

Thunnus maccoyii

Tusk

USK

Brosme brosme
ANNESS IA

L-ISKAGERRAK, IL-KATTEGAT, IS-SUBŻONI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 U 14 TAL-ICES, L-ILMIJIET TAL-UNJONI TAŻ-ŻONI TAS-CECAF, L-ILMIJIET TAL-GUYANA FRANĊIŻASpeċi:

Ċiċċirell u qabdiet inċidentali marbutin miegħu

Ammodytes spp.

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a, 3a u 4(1)

Id-Danimarka

0

(2)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Il-Ġermanja

0

(2)

L-Iżvezja

0

(2)

L-Unjoni

0

(2)

 

Ir-Renju Unit

0

(2)

 

 

It-TAC

0

 

 

(1)

Għajr l-ilmijiet sa sitt mili nawtiċi mil-linji bażi tar-Renju Unit f'Shetland, Fair Isle u Foula.

(2)

Sa 2 % tal-kwota tista' tkun qabdiet inċidentali tal-merlangu u tal-kavalli (OT1/*2A3A4X). Flimkien, il-qabdiet inċidentali tal-merlangu u tal-kavalli li jingħaddu mal-kwota skont din id-dispożizzjoni u l-qabdiet inċidentali tal-ispeċijiet li jingħaddu mal-kwota skont l-Artikolu 15(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 ma għandhomx jaqbżu 9 % tal-kwota.

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, fiż-żoni ta' ġestjoni taċ-ċiċċirell li ġejjin, kif iddefiniti fl-Anness III, ma jistgħux jinqabdu iktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt:

Żona: l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni ta' ġestjoni taċ-ċiċċirell 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Id-Danimarka

0

0

0

0

0

0

0

Il-Ġermanja

0

0

0

0

0

0

0

L-Iżvezja

0

0

0

0

0

0

0

L-Unjoni

0

0

0

0

0

0

0

Ir-Renju Unit

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0

0

0

0Speċi:

Arġentina silus

Argentina silus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1 u 2

(ARU/1/2.)

Il-Ġermanja

6

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

2

 

In-Netherlands

5

 

L-Unjoni

13

 

Ir-Renju Unit

10

 

 

It-TAC

23

 Speċi:

Arġentina silus

Argentina silus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 3a u 4

(ARU/3A4-C)

Id-Danimarka

273

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

3

 

Franza

2

 

L-Irlanda

2

 

In-Netherlands

13

 

L-Iżvezja

11

 

L-Unjoni

304

 

Ir-Renju Unit

5

 

 

It-TAC

309

 Speċi:

Arġentina silus

Argentina silus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5, 6 u 7

(ARU/567.)

Il-Ġermanja

71

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

2

 

L-Irlanda

66

 

In-Netherlands

742

 

L-Unjoni

881

 

Ir-Renju Unit

52

 

 

It-TAC

933

 Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1, 2 u 14

(USK/1214EI)

Il-Ġermanja

2

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

2

(1)

Pajjiżi oħrajn

1

(1)

L-Unjoni

5

(1)

Ir-Renju Unit

2

(1)

 

It-TAC

7

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (USK/1214EI_AMS).Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4

(USK/04-C.)

Id-Danimarka

17

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

5

 

Franza

12

 

L-Iżvezja

2

 

Pajjiżi oħrajn

2

(1)

L-Unjoni

38

 

Ir-Renju Unit

26

 

 

It-TAC

64

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (USK/04-C_AMS).Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5, 6 u 7

(USK/567EI.)

Il-Ġermanja

4

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Spanja

15

 

Franza

176

 

L-Irlanda

17

 

Pajjiżi oħrajn

4

(1)

L-Unjoni

216

 

In-Norveġja

731

(2)(3)(4)(5)

Ir-Renju Unit

85

 

 

It-TAC

1 032

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (USK/567EI_AMS).

(2)

Din il-kwota trid tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a, 4, 5b, 6 u 7 (USK/*24X7C).

(3)

Kondizzjoni speċjali: li biha tkun awtorizzata qabda inċidentali ta' speċijiet oħra ta' 25 % għal kull bastiment, fi kwalunkwe waqt, fiż-żoni 5b, 6 u 7. Madankollu, dan il-perċentwal jista' jinqabeż fl-ewwel 24 siegħa wara li jibda s-sajd f'post għas-sajd partikulari. Il-qabdiet inċidentali totali ta' speċijiet oħrajn fiż-żoni 5b, 6 u 7 ma għandhomx jaqbżu l-kwantità mogħtija hawn taħt, f'tunnellati (OTH/*5B67-). Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw li jsiru f'6a fil-kuntest ta' din id-dispożizzjoni ma għandhomx ikunu ta' iktar minn 5 %.

750

 

 

(4)

Inkluż il-lipp. Il-kwoti tan-Norveġja li ġejjin jistgħu jinqabdu biss bil-konzijiet fiż-żoni 5b, 6 u 7:

 

 

 

 

 

Lipp (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

Tusk (USK/*5B67-)

731

 

(5)

Il-kwoti tan-Norveġja għal-lipp u għat-tusk huma interkambjabbli sal-kwantità li ġejja, f'tunnellati:

500

 

 Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(USK/04-N.)

Il-Belġju

0

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

41

 

Il-Ġermanja

0

 

Franza

0

 

In-Netherlands

0

 

L-Unjoni

41

 

Ir-Renju Unit

1

 

 

It-TAC

Mhux rilevanti

 

▼M1Speċi:

Minfaħ

Caproidae

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 6, 7 u 8

(BOR/678-)

Id-Danimarka

1 645

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Irlanda

4 632

 

L-Unjoni

6 277

 

Ir-Renju Unit

426

 

 

TAC

6 703

 

▼BSpeċi:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

3a

(HER/03A.)

Id-Danimarka

2 577

(2)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

41

(2)

L-Iżvezja

2 696

(2)

L-Unjoni

5 314

(2)

In-Norveġja

818

 

Il-Gżejjer Faeroe

0

(3)

 

It-TAC

6 132

 

(1)

Il-qabdiet tal-aringi li jinqabdu fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' 32 mm jew iktar.

(2)

Kondizzjoni speċjali: sa 50 % ta' din il-kwantità tista' tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni ta' 4 (HER/*04-C.).

(3)

Jistgħu jinqabdu biss fl-Iskagerrak (HER/*03AN.).Speċi:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk Norveġiżi taż-żona 4 li jinsabu fit-Tramuntana ta' 53o30′ N

(HER/4AB.)

Id-Danimarka

14 867

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

9 851

 

Franza

5 168

 

In-Netherlands

12 929

 

L-Iżvezja

978

 

L-Unjoni

43 793

 

Il-Gżejjer Faeroe

63

 

In-Norveġja

27 913

(2)

Ir-Renju Unit

13 896

 

It-TAC

96 252

 

(1)

Il-qabdiet tal-aringi li jinqabdu fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' 32 mm jew iktar.

(2)

Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta' din il-kwota jridu jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja. Fil-limitu ta' din il-kwota, fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 4a u 4b (HER/*4AB-C) ma tistax tinqabad iktar mill-kwantità mniżżla hawn taħt, f'tunnellati. Ser tingħata kwantità addizzjonali ta' mhux aktar minn 10 000 tunnellata jekk in-Norveġja titlob it-tali żieda.

12 500

 

 

 

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, l-Unjoni ma tistax taqbad iktar mill-kwantitajiet imniżżlin hawn taħt fl-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62°N. Ser tingħata kwantità addizzjonali ta' mhux aktar minn 2 500 tunnellata jekk l-Unjoni titlob it-tali żieda.

l-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62oN (HER/*4N-S62)

 

 

 

L-Unjoni

12 500

 

 

 Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62°N

(POK/4N-S62)

L-Iżvezja

237

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Unjoni

237

 

 

It-TAC

96 252

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwota ta' dawn l-ispeċijiet.Speċi:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

3a

(HER/03A-BC)

Id-Danimarka

1 423

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

13

 

L-Iżvezja

229

 

L-Unjoni

1 665

 

 

It-TAC

1 665

 

(1)

Għall-qabdiet tal-aringi li jinqabdu bħala qabdiet inċidentali fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' inqas minn 32 mm biss.Speċi:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

4 u 7d u l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a

(HER/2A47DX)

Il-Belġju

11

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

2 143

 

Il-Ġermanja

11

 

Franza

11

 

In-Netherlands

11

 

L-Iżvezja

11

 

L-Unjoni

2 198

 

Ir-Renju Unit

41

 

 

It-TAC

2 239

 

(1)

Għall-qabdiet tal-aringi li jinqabdu bħala qabdiet inċidentali fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' inqas minn 32 mm biss.Speċi:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

4c u 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Il-Belġju

2 158

(3)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

200

(3)

Il-Ġermanja

133

(3)

Franza

2 569

(3)

In-Netherlands

4 541

(3)

L-Unjoni

9 601

(3)

Ir-Renju Unit

988

(3)

 

It-TAC

96 252

 

(1)

Għall-qabdiet tal-aringi li jinqabdu fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' 32 mm jew iktar biss.

(2)

Ħlief għall-istokk tal-Blackwater: ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fir-reġjun marittimu tal-estwarju tat-Thames f'żona delimitata minn linja rombu lejn in-Nofsinhar minn Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) sal-latitudni 51° 33′ N u minn hemm lejn il-Punent sa punt fuq il-kosta tar-Renju Unit.

(3)

Kondizzjoni speċjali: sa 50 % ta' din il-kwota tista' tinqabad fiż-żona 4b (HER/*04B.).Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b, 6b u 6aN(1)

(HER/5B6ANB)

Il-Ġermanja

97

(2)

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

19

(2)

L-Irlanda

132

(2)

In-Netherlands

97

(2)

L-Unjoni

345

(2)

Ir-Renju Unit

526

(2)

 

It-TAC

871

 

(1)

Ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fil-parti taż-żona 6a tal-ICES li tinsab fil-Lvant tal-meridjan tal-lonġitudni 7oW u fit-Tramuntana tal-parallel tal-latitudni 55oN, jew fil-Punent tal-meridjan tal-lonġitudni 7oW u fit-Tramuntana tal-parallel tal-latitudni 56oN, minbarra x-xmara Clyde.

(2)

Għandu jiġi pprojbit is-sajd għall-aringi fil-parti taż-żoni tal-ICES li għaliha tapplika din it-TAC u li tinsab bejn 56oN u 57o30' N, minbarra f'faxxa ta' sitt mili nawtiċi mkejla mil-linja bażi tal-baħar territorjali tar-Renju Unit.Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

6aS (1), 7b u 7c

(HER/6AS7BC)

L-Irlanda

309

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

In-Netherlands

31

 

L-Unjoni

340

 

 

It-TAC

340

 

(1)

Ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fiż-żona 6a li tinsab fin-Nofsinhar ta' 56o00' N u fil-Punent ta' 07o00' W.Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

7a (1)

(HER/07A/MM)

L-Irlanda

525

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Unjoni

525

 

Ir-Renju Unit

1 491

 

 

It-TAC

2 016

 

(1)

Minn din iż-żona titnaqqas iż-żona delimitata:

— mil-latitudni 52o30' N fit-Tramuntana,

— mil-latitudni 52o00' N fin-Nofsinhar,

— mill-kosta tal-Irlanda fil-Punent,

— mill-kosta tar-Renju Unit fil-Lvant.Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

7e u 7f

(HER/7EF.)

Franza

116

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Unjoni

116

 

Ir-Renju Unit

116

 

 

It-TAC

232

 Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

7g (1), 7h (1), 7j (1) u 7k (1)

(HER/7G-K.)

Il-Ġermanja

3

(2)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

14

(2)

L-Irlanda

188

(2)

In-Netherlands

14

(2)

L-Unjoni

219

(2)

Ir-Renju Unit

0

(2)

 

It-TAC

219

(2)

(1)

Ma' din iż-żona tiżdied iż-żona delimitata:

— mil-latitudni 52o30' N fit-Tramuntana,

— mil-latitudni 52o00' N fin-Nofsinhar,

— mill-kosta tal-Irlanda fil-Punent,

— mill-kosta tar-Renju Unit fil-Lvant.

(2)

Din il-kwota tista' tiġi allokata biss lil bastimenti li jipparteċipaw fis-sajd sentinella biex jippermettu ġbir ta' data bbażat fuq is-sajd għal dan l-istokk kif ivvalutat mill-ICES. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkomunikaw l-isem jew l-ismijiet tal-bastimenti lill-Kummissjoni qabel ma jippermettu l-qabdiet.Speċi:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona:

8

(ANE/08.)

Spanja

29 700

 

TAC analitika

Franza

3 300

 

L-Unjoni

33 000

 

 

It-TAC

33 000

 Speċi:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona:

9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanja

0

(1)

TAC prekawzjonarja

Il-Portugall

0

(1)

L-Unjoni

0

(1)

 

It-TAC

0

(1)

(1)

Il-kwota tista' tinqabad biss mill-1 ta' Lulju 2021 sat-30 ta' Ġunju 2022.Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

L-Iskagerrak

(COD/03AN.)

Il-Belġju

1

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

421

 

Il-Ġermanja

11

 

In-Netherlands

3

 

L-Iżvezja

74

 

L-Unjoni

510

 

 

It-TAC

526

 Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

Il-Kattegat

(COD/03AS.)

Id-Danimarka

75

(1)

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Il-Ġermanja

2

(1)

L-Iżvezja

46

(1)

L-Unjoni

123

(1)

 

It-TAC

123

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a; il-parti taż-żona 3a li mhix koperta mill-Iskagerrak u mill-Kattegat

(COD/2A3AX4)

Il-Belġju

109

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

625

 

Il-Ġermanja

396

 

Franza

134

(1)

In-Netherlands

353

(1)

L-Iżvezja

4

 

L-Unjoni

1 621

 

In-Norveġja

626

(2)

Ir-Renju Unit

1 433

(1)

 

It-TAC

3 680

 

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fi: iż-żona 7d (COD/*07D.).

(2)

Din il-kwota tista' tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni. Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta' din il-kwota jridu jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f'din iż-żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4 (COD/*04N-)

 

 

L-Unjoni

2 655

 

 

 Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62oN

(COD/4N-S62)

L-Iżvezja

96

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Unjoni

96

 

 

It-TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwota ta' dawn l-ispeċijiet.Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

6b; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b li jinsabu fil-Punent ta' 12o00' W kif ukoll dawk taż-żoni 12 u 14

(COD/5W6-14)

Il-Belġju

0

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

0

 

Franza

2

 

L-Irlanda

1

 

L-Unjoni

3

 

Ir-Renju Unit

3

 

 

It-TAC

6

 Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

6a; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b li jinsabu fil-Lvant ta' 12o00' W

(COD/5BE6A)

Il-Belġju

1

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

5

(1)

Franza

51

(1)

L-Irlanda

71

(1)

L-Unjoni

128

(1)

Ir-Renju Unit

193

(1)

 

It-TAC

321

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-bakkaljaw fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

7a

(COD/07A.)

Il-Belġju

1

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

2

(1)

L-Irlanda

43

(1)

In-Netherlands

0

(1)

L-Unjoni

46

(1)

Ir-Renju Unit

19

(1)

 

It-TAC

65

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Il-Belġju

5

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament

Franza

74

(1)

L-Irlanda

115

(1)

In-Netherlands

0

(1)

L-Unjoni

194

(1)

Ir-Renju Unit

8

(1)

 

It-TAC

202

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-bakkaljaw fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

7d

(COD/07D.)

Il-Belġju

9

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

180

(1)

In-Netherlands

5

(1)

L-Unjoni

194

(1)

Ir-Renju Unit

20

(1)

 

It-TAC

214

 

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fi: fiż-żona 4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a; dik il-parti taż-żona 3a li mhix koperta mill-Iskagerrak u mill-Kattegat (COD/*2A3X4).Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(LEZ/2AC4-C)

Il-Belġju

2

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

2

 

Il-Ġermanja

2

 

Franza

12

 

In-Netherlands

10

 

L-Unjoni

28

 

Ir-Renju Unit

703

 

 

It-TAC

731

 Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b u 6; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(LEZ/56-14)

Spanja

168

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

654

(1)

L-Irlanda

191

 

L-Unjoni

1 013

 

Ir-Renju Unit

463

(1)

 

It-TAC

1 476

 

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fi l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4 (LEZ/*2AC4C).Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

7

(LEZ/07.)

Il-Belġju

127

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Spanja

1 405

(2)

Franza

1 705

(2)

L-Irlanda

775

(2)

L-Unjoni

4 012

 

Ir-Renju Unit

671

(2)

 

It-TAC

4 683

 

(1)

10 % minn din il-kwota tista' tintuża fiż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (LEZ/*8ABDE) għall-qabdiet inċidentali fis-sajd dirett għal-lingwata.

(2)

35 % minn din il-kwota tista' tinqabad fiż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (LEZ/*8ABDE).Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

8a, 8b, 8d u 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spanja

248

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

200

 

L-Unjoni

448

 

 

It-TAC

448

 Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

8c, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanja

1 912

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Franza

96

 

Il-Portugall

64

 

L-Unjoni

2 072

 

 

It-TAC

2 158

 Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(ANF/2AC4-C)

Il-Belġju

125

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

275

(1)

Il-Ġermanja

134

(1)

Franza

26

(1)

In-Netherlands

94

(1)

L-Iżvezja

3

(1)

L-Unjoni

657

(1)

Ir-Renju Unit

2 865

(1)

 

 

It-TAC

3 522

 

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 10 % jistgħu jinqabdu fi: fiż-żona 6; fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14 (ANF/*56-14).Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(ANF/04-N.)

Il-Belġju

13

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

326

 

Il-Ġermanja

5

 

In-Netherlands

5

 

L-Unjoni

349

 

Ir-Renju Unit

76

 

 

It-TAC

Mhux rilevanti

 Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

6; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(ANF/56-14)

Il-Belġju

72

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

82

(1)

Spanja

77

 

Franza

881

(1)

L-Irlanda

199

 

In-Netherlands

69

(1)

L-Unjoni

1 380

 

Ir-Renju Unit

613

(1)

 

It-TAC

1 993

 

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4 (ANF/*2AC4C).

▼M1Speċi:

Petriċa

Lophiidae

Żona:

7

(ANF/07.)

Il-Belġju

1 468

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

164

(1)

Spanja

583

(1)

Franza

9 419

(1)

L-Irlanda

1 204

(1)

In-Netherlands

190

(1)

L-Unjoni

13 028

(1)

Ir-Renju Unit

2 857

(1)

 

TAC

15 885

 

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 10 % jistgħu jinqabdu fiż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (ANF/*8ABDE)

▼BSpeċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

8a, 8b, 8d u 8e

(ANF/8ABDE.)

Spanja

343

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

1 909

 

L-Unjoni

2 252

 

 

It-TAC

2 252

 Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

8c, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spanja

2 934

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Franza

3

 

Il-Portugall

584

 

L-Unjoni

3 521

 

 

It-TAC

3 672

 Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

3a

(HAD/03A.)

Il-Belġju

3

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

442

 

Il-Ġermanja

28

 

In-Netherlands

1

 

L-Iżvezja

52

 

L-Unjoni

526

 

 

It-TAC

548

 Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a

(HAD/2AC4.)

Il-Belġju

52

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

354

 

Il-Ġermanja

225

 

Franza

393

 

In-Netherlands

39

 

L-Iżvezja

36

 

L-Unjoni

1 099

 

In-Norveġja

1 975

 

Ir-Renju Unit

5 840

 

 

It-TAC

8 914

 

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt fiż-żoni li ġejjin:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4 (HAD/*04N-)

 

 

 

L-Unjoni

5 161

 

 

 Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62oN

(HAD/4N-S62)

L-Iżvezja

177

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Unjoni

177

 

 

It-TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwota ta' dawn l-ispeċijiet.Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 6b, 12 u 14

(HAD/6B1214)

Il-Belġju

6

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

7

 

Franza

289

 

L-Irlanda

206

 

L-Unjoni

508

 

Ir-Renju Unit

2 111

 

 

It-TAC

2 619

 Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b u 6a

(HAD/5BC6A.)

Il-Belġju

1

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

1

(1)

Franza

55

(1)

L-Irlanda

163

(1)

L-Unjoni

220

 

Ir-Renju Unit

774

(1)

 

It-TAC

994

 

(1)

Mhux aktar minn 10 % ta' din il-kwota tista' tinqabad fiż-żona 4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a (HAD/*2AC4.).Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

7b-k, 8, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Il-Belġju

30

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

1 810

 

L-Irlanda

603

 

L-Unjoni

2 443

 

Ir-Renju Unit

272

 

 

It-TAC

2 715

 Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

7a

(HAD/07A.)

Il-Belġju

13

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

57

 

L-Irlanda

342

 

L-Unjoni

412

 

Ir-Renju Unit

378

 

 

It-TAC

790

 Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

3a

(WHG/03A.)

Id-Danimarka

292

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

In-Netherlands

1

 

L-Iżvezja

31

 

L-Unjoni

324

 

 

It-TAC

415

 Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a

(WHG/2AC4.)

Il-Belġju

82

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

356

 

Il-Ġermanja

93

 

Franza

535

 

In-Netherlands

206

 

L-Iżvezja

1

 

L-Unjoni

1 273

 

In-Norveġja

304

(1)

Ir-Renju Unit

2 573

 

 

It-TAC

4 290

 

(1)

Din il-kwota tista' tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni. Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta' din il-kwota jridu jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt fiż-żoni li ġejjin:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4 (WHG/*04N-)

 

 

L-Unjoni

2 700

 

 

 Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

6; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(WHG/56-14)

Il-Ġermanja

1

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament

Franza

14

(1)

L-Irlanda

68

(1)

L-Unjoni

83

(1)

Ir-Renju Unit

151

(1)

 

It-TAC

234

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali tal-merlangu fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-merlangu fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

7a

(WHG/07A.)

Il-Belġju

1

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament

Franza

6

(1)

L-Irlanda

104

(1)

In-Netherlands

0

(1)

L-Unjoni

111

(1)

Ir-Renju Unit

70

(1)

 

It-TAC

181

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali tal-merlangu fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-merlangu fil-kuntest ta' din il-kwota.

▼M1Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j u 7k

(WHG/7X7 A-C)

Il-Belġju

37

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 71) ta’ dan ir-Regolament

Franza

2 258

 

L-Irlanda

1 629

 

In-Netherlands

18

 

L-Unjoni

3 942

 

Ir-Renju Unit

404

 

 

TAC

4 346

 

▼BSpeċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

8

(WHG/08.)

Spanja

880

 

TAC prekawzjonarja

Franza

1 321

 

L-Unjoni

2 201

 

 

It-TAC

2 276

 Speċi:

Merlangu u pollakkju

Merlangius merlangus u Pollachius pollachius

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62oN

(W/P/4N-S62)

L-Iżvezja

48

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Unjoni

48

 

 

It-TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwota ta' dawn l-ispeċijiet.Speċi:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

3a

(HKE/03A.)

Id-Danimarka

784

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Iżvezja

67

(1)

L-Unjoni

851

 

 

It-TAC

851

 

(1)

Jistgħu jsiru trasferimenti ta' din il-kwota lejn l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa minn qabel bit-tali trasferimenti.Speċi:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(HKE/2AC4-C)

Il-Belġju

14

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

570

(1)

Il-Ġermanja

65

(1)

Franza

126

(1)

In-Netherlands

33

(1)

L-Unjoni

808

(1)

Ir-Renju Unit

178

(1)

 

It-TAC

986

 

(1)

Fiż-żona 3a (HKE/*03A.) ma tistax tintuża iktar minn 10 % minn din il-kwota għall-qabdiet inċidentali.Speċi:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

6 u 7; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(HKE/571214)

Il-Belġju

146

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Spanja

4 667

 

Franza

7 207

(1)

L-Irlanda

873

 

In-Netherlands

94

(1)

L-Unjoni

12 987

 

Ir-Renju Unit

2 845

(1)

 

It-TAC

15 832

 

(1)

Jistgħu jsiru trasferimenti ta' din il-kwota lejn l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa minn qabel bit-tali trasferimenti.

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt fiż-żoni li ġejjin:

iż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (HKE/*8ABDE)

 

 

Il-Belġju

19

 

 

 

Spanja

753

 

 

 

Franza

753

 

 

 

L-Irlanda

94

 

 

 

In-Netherlands

10

 

 

 

L-Unjoni

1 629

 

 

 

Ir-Renju Unit

424

 

 

 Speċi:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

8a, 8b, 8d u 8e

(HKE/8ABDE.)

Il-Belġju

5

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Spanja

3 249

 

Franza

7 296

 

In-Netherlands

10

(1)

L-Unjoni

10 560

 

 

It-TAC

10 560

 

(1)

Jistgħu jsiru trasferimenti ta' din il-kwota lejn iż-żona 4 u l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa minn qabel bit-tali trasferimenti.

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt fiż-żoni li ġejjin:

iż-żoni 6 u 7; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14 (HKE/*57-14)

Il-Belġju

1

 

 

 

Spanja

941

 

 

 

Franza

1 694

 

 

 

In-Netherlands

3

 

 

 

L-Unjoni

2 639

 

 

 Speċi:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

8c, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanja

5 320

 

TAC prekawzjonarja

Franza

511

 

Il-Portugall

2 483

 

L-Unjoni

8 314

 

 

It-TAC

8 517

 Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni 2 u 4

(WHB/24-N.)

Id-Danimarka

0

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Unjoni

0

 

Ir-Renju Unit

0

 

 

It-TAC

Mhux rilevanti

 

▼M1Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 u 14

(WHB/1X14)

Id-Danimarka

34 892

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

13 566

(1)

Spanja

29 581

(1) (2)

Franza

24 282

(1)

L-Irlanda

27 019

(1)

In-Netherlands

42 546

(1)

Il-Portugall

2 748

(1) (2)

L-Iżvezja

8 631

(1)

L-Unjoni

183 265

(1) (3)

In-Norveġja

69 930

 

Il-Gżejjer Faeroe

7 000

 

Ir-Renju Unit

45 274

(1)

 

TAC

Mhux rilevanti

(1)

Kondizzjoni speċjali: fil-limitu ta’ kwantità totali tal-aċċess ta’ 24 375 tunnellata għall-Unjoni, l-Istati Membri jistgħu jaqbdu mhux iżjed mill-perċentwal li ġej tal-kwoti tagħhom fl-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe (WHB/*05-F.): 14,3 %.

(2)

Jistgħu jsiru trasferimenti ta’ din il-kwota lejn 8c, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa minn qabel bit-tali trasferimenti.

(3)

Kondizzjoni speċjali: mill-kwoti tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni u f’dawk internazzjonali taż-żoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 u 14 (WHB/*NZJM1) u fiż-żoni 8c, 9 u 10; fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), tista’ tinqabad il-kwantità li ġejja fiż-Żona Ekonomika Norveġiża jew fiż-żona tas-sajd ta’ madwar Jan Mayen:

133 566Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

8c, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanja

25 065

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Portugall

6 266

 

L-Unjoni

31 331

(1)

 

TAC

Mhux rilevanti

(1)

Kondizzjoni speċjali: mill-kwoti tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni u f’dawk internazzjonali taż-żoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 u 14 (WHB/*NZJM1) u fiż-żoni 8c, 9 u 10; fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), tista’ tinqabad il-kwantità li ġejja fiż-Żona Ekonomika Norveġiża jew fiż-żona tas-sajd ta’ madwar Jan Mayen:

133 566Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2, 4a, 5 u 6 fit-Tramuntana ta’ 56° 30′ N u 7 fil-Punent ta’ 12° W

(WHB/24A567)

In-Norveġja

133 566

(1) (2)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament

Il-Gżejjer Faeroe

26 250

(3) (4)

 

TAC

Mhux rilevanti

(1)

Jinqatgħu mil-kwota stabbilita min-Norveġja.

(2)

Kondizzjoni speċjali: il-qabda fiż-żona 4a ma għandhiex tkun iktar mill-ammont li ġej (WHB/*04 A-C):

28 000

Din ir-restrizzjoni tal-qabda fiż-żona 4a tammonta għall-perċentwal tal-limitu tal-aċċess tan-Norveġja:

18 %

(3)

Jinqatgħu mil-kwota stabbilita mill-Gżejjer Faeroe.

(4)

Kondizzjonijiet speċjali: jistgħu jinqabdu wkoll fiż-żona 6b (WHB/*06B-C). Il-qabda fiż-żona 4a ma għandhiex tkun iktar mill-ammont li ġej (WHB/*04 A-C):

6 563

▼BSpeċi:

Lingwata ta' ħalq żgħir u barbun ilsien il-kelb

Microstomus kitt u

Glyptocephalus cynoglossus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(L/W/2AC4-C)

Il-Belġju

92

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

253

 

Il-Ġermanja

33

 

Franza

69

 

In-Netherlands

211

 

L-Iżvezja

3

 

L-Unjoni

661

 

Ir-Renju Unit

1 036

 

 

It-TAC

1 697

 Speċi:

Linarda

Molva dypterygia

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b, 6 u 7

(BLI/5B67-)

Il-Ġermanja

28

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Estonja

4

 

Spanja

89

 

Franza

2 032

 

L-Irlanda

8

 

Il-Litwanja

2

 

Il-Polonja

1

 

Pajjiżi oħrajn

8

(1)

L-Unjoni

2 172

 

In-Norveġja

63

(2)

Il-Gżejjer Faeroe

38

(3)

Ir-Renju Unit

517

 

 

It-TAC

2 790

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (BLI/5B67_AMS).

(2)

Din il-kwota trid tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a, 4, 5b, 6 u 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Il-qabdiet inċidentali tal-grenadier imnieħru tond u taċ-ċinturin l-iswed iridu jingħaddu ma' din il-kwota. Din il-kwota trid tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 6a li jinsabu fit-Tramuntana ta' 56° 30' N u f'dawk tagħha taż-żona 6b. Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għall-qabdiet li għalihom japplika l-obbligu ta' ħatt l-art.Speċi:

Linarda

Molva dypterygia

Żona:

l-ilmijiet internazzjonali taż-żona 12

(BLI/12INT-)

L-Estonja

0

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Spanja

33

(1)

Franza

1

(1)

Il-Litwanja

0

(1)

Pajjiżi oħrajn

0

(1)

L-Unjoni

34

(1)

Ir-Renju Unit

0

(1)

 

It-TAC

34

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (BLI/12INT_AMS).Speċi:

Linarda

Molva dypterygia

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 2 u 4

(BLI/24-)

Id-Danimarka

1

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

1

 

L-Irlanda

1

 

Franza

4

 

Pajjiżi oħrajn

1

(1)

L-Unjoni

8

 

Ir-Renju Unit

2

 

 

It-TAC

10

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (BLI/24_AMS).Speċi:

Linarda

Molva dypterygia

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 3a

(BLI/03A-)

Id-Danimarka

1

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

0

 

L-Iżvezja

1

 

L-Unjoni

2

 

 

It-TAC

2

 Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1 u 2

(LIN/1/2.)

Id-Danimarka

7

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

7

 

Franza

7

 

Pajjiżi oħrajn

3

(1)

L-Unjoni

24

 

Ir-Renju Unit

7

 

 

It-TAC

31

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (LIN/1/2_AMS).Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 3a

(LIN/03A-C.)

Il-Belġju

3

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

25

 

Il-Ġermanja

3

 

L-Iżvezja

10

 

L-Unjoni

41

 

Ir-Renju Unit

3

 

 

It-TAC

44

 Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4

(LIN/04-C.)

Il-Belġju

7

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

106

(1)

Il-Ġermanja

66

(1)

Franza

59

 

In-Netherlands

2

 

L-Iżvezja

5

(1)

L-Unjoni

245

 

Ir-Renju Unit

815

(1)

 

It-TAC

1 060

 

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 25 % jistgħu jinqabdu, iżda mhux aktar minn 75 tunnellati: fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 3a (LIN/*03A-C).Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5

(LIN/05EI.)

Il-Belġju

2

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

2

 

Il-Ġermanja

2

 

Franza

2

 

L-Unjoni

8

 

Ir-Renju Unit

2

 

 

It-TAC

10

 Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 6, 7, 8, 9, 10, 12 u 14

(LIN/6X14.)

Il-Belġju

12

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

2

(1)

Il-Ġermanja

42

(1)

L-Irlanda

225

 

Spanja

840

 

Franza

896

(1)

Il-Portugall

2

 

L-Unjoni

2 019

 

In-Norveġja

2 000

(2) (3) (4)

 

Il-Gżejjer Faeroe

50

(5) (6)

 

Ir-Renju Unit

1 032

(1)

 

It-TAC

5 101

 

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 35 % jistgħu jinqabdu fi: l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Kondizzjoni speċjali: li biha tkun awtorizzata qabda inċidentali ta' speċijiet oħra ta' 25 % għal kull bastiment, fi kwalunkwe waqt, fiż-żoni 5b, 6 u 7. Madankollu, dan il-perċentwal jista' jinqabeż fl-ewwel 24 siegħa wara li jibda s-sajd f'post għas-sajd partikulari. Il-qabdiet inċidentali totali ta' speċijiet oħrajn fiż-żoni 5b, 6 u 7 ma għandhomx jaqbżu l-kwantità mogħtija hawn taħt, f'tunnellati (OTH/*6X14.). Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw li jsiru fiż-żona 6a fil-kuntest ta' din id-dispożizzjoni ma għandhomx ikunu ta' iktar minn 5 %.

750

 

 

 

(3)

Inkluż it-tusk. Il-kwoti li ġejjin għan-Norveġja jistgħu jinqabdu biss bil-konzijiet fiż-żoni 5b, 6 u 7:

 

 

 

 

 

 

Lipp (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

 

Tusk (USK/*5B67-)

731

 

 

(4)

Il-kwoti tan-Norveġja għal-lipp u għat-tusk jistgħu jitpartu sal-kwantità li ġejja mogħtija f'tunnellati:

500

 

 

(5)

Inkluż it-tusk. Din il-kwota trid tinqabad fiż-żoni 6b u 6a fit-Tramuntana ta' 56o30' N (LIN/*6BAN.).

(6)

Kondizzjoni speċjali: li biha tkun awtorizzata qabda inċidentali ta' speċijiet oħra ta' 20 % għal kull bastiment, fi kwalunkwe waqt, fiż-żoni 6a u 6b. Madankollu, dan il-perċentwal jista' jinqabeż fl-ewwel 24 siegħa wara li jibda s-sajd f'post għas-sajd partikulari. Il-qabdiet inċidentali totali ta' speċijiet oħrajn fiż-żoni 6a u 6b ma għandhomx jaqbżu l-ammont mogħti hawn taħt, f'tunnellati (OTH/*6AB.):

19Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(LIN/04-N.)

Il-Belġju

2

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

297

 

Il-Ġermanja

8

 

Franza

3

 

In-Netherlands

1

 

L-Unjoni

311

 

Ir-Renju Unit

27

 

 

It-TAC

Mhux rilevanti

 Speċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

3a

(NEP/03A.)

Id-Danimarka

9 084

 

TAC analitika

Il-Ġermanja

26

 

L-Iżvezja

3 250

 

L-Unjoni

12 360

 

 

It-TAC

12 360

 Speċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(NEP/2AC4-C)

Il-Belġju

301

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

301

 

Il-Ġermanja

5

 

Franza

9

 

In-Netherlands

155

 

L-Unjoni

771

 

Ir-Renju Unit

4 981

 

 

It-TAC

5 752

 Speċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(NEP/04-N.)

Id-Danimarka

142

 

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

0

 

L-Unjoni

142

 

Ir-Renju Unit

8

 

 

It-TAC

Mhux rilevanti

 Speċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

6; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b

(NEP/5BC6.)

Spanja

8

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

32

 

L-Irlanda

54

 

L-Unjoni

94

 

Ir-Renju Unit

3 881

 

 

It-TAC

3 975

 

▼M1Speċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

7

(NEP/07.)

Spanja

252

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

1 022

(1)

L-Irlanda

1 550

(1)

L-Unjoni

2 824

(1)

Ir-Renju Unit

1 379

(1)

 

TAC

4 203

(1)

(1)

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f’din iż-żona:

L-Unità Funzjonali 16 tas-subżona 7 tal-ICES (NEP/*07U16):

Spanja

437

Franza

274

L-Irlanda

526

L-Unjoni

1 237

Ir-Renju Unit

213

▼BSpeċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

8a, 8b, 8d u 8e

(NEP/8ABDE.)

Spanja

239

 

TAC analitika

Franza

3 745

 

L-Unjoni

3 984

 

 

It-TAC

3 984

 Speċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

8c

(NEP/08C.)

Spanja

2,4

(1)

TAC prekawzjonarja

Franza

0,0

(1)

L-Unjoni

2,4

(1)

 

It-TAC

2,4

(1)

(1)

Għall-qabdiet li jinqabdu bħala parti mis-sajd sentinella biss biex tinġabar data dwar il-qabda għal kull unità tal-isforz (CPUE) b'bastimenti li fuqhom ikun hemm l-osservaturi abbord:

- 1,7 tunnellati fl-unità funzjonali 25 waqt ħames vjaġġi kull xahar f'Awwissu u Settembru,

- 0,7 tunnellata fl-unità funzjonali 31 matul sebat ijiem f'Lulju.Speċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spanja

94

(1)

TAC prekawzjonarja

Il-Portugall

280

(1)

L-Unjoni

374

(1)(2)

 

It-TAC

374

(1)(2)

(1)

Kwota li minnha ma jistax jinqabad iktar minn 6 % fl-Unitajiet Funzjonali 26 u 27 tad-diviżjoni 9a tal-ICES (NEP/*9U267).

(2)

Fil-limiti tat-TAC imsemmija hawn fuq, fl-unità funzjonali 30 tad-diviżjoni 9a tal-ICES (NEP/*9U30) ma jistax jinqabad iktar mill-kwantità li ġejja: 65Speċi:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

3a

(PRA/03 A.)

Id-Danimarka

531

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Iżvezja

286

 

L-Unjoni

817

 

 

It-TAC

1 529

 Speċi:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(PRA/2AC4-C)

Id-Danimarka

45

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

In-Netherlands

0

 

L-Iżvezja

2

 

L-Unjoni

47

 

Ir-Renju Unit

13

 

 

It-TAC

60

 Speċi:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62oN

(PRA/4N-S62)

Id-Danimarka

50

 

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Iżvezja

31

(1)

L-Unjoni

81

 

 

It-TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwoti ta' dawn l-ispeċijiet.Speċi:

Gambli penaeus

Penaeus spp.

Żona:

l-ilmijiet tal-Guyana Franċiża

(PEN/FGU.)

Franza

Għad trid tiġi stabbilita

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament

L-Unjoni

Għad trid tiġi stabbilita

(1) (2)

 

It-TAC

Għad trid tiġi stabbilita

(1) (2)

(1)

Is-sajd għall-gambli Penaeus subtilis u Penaeus brasiliensis huwa pprojbit f'ilmijiet li huma fondi inqas minn 30 metru.

(2)

L-istess kwantità bħall-kwota ta' Franza.Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

L-Iskagerrak

(PLE/03AN.)

Il-Belġju

26

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

3 308

 

Il-Ġermanja

17

 

In-Netherlands

636

 

L-Iżvezja

177

 

L-Unjoni

4 164

 

 

It-TAC

4 912

 Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

Il-Kattegat

(PLE/03AS.)

Id-Danimarka

369

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

4

 

L-Iżvezja

41

 

L-Unjoni

414

 

 

It-TAC

719

 Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a; dik il-parti taż-żona 3a li mhix koperta mill-Iskagerrak u mill-Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Il-Belġju

1 381

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

4 487

 

Il-Ġermanja

1 294

 

Franza

259

 

In-Netherlands

8 627

 

L-Unjoni

16 048

 

In-Norveġja

2 570

(1)

Ir-Renju Unit

6 385

 

 

It-TAC

36 713

 

(1)

Li għal mhux aktar minn 75 tunnellata minnhom, jista' jsir sajd fl-Iskagerrak (PLE/*03AN.)

 

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f'din iż-żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4 (PLE/*04N-)

 

 

L-Unjoni

14 010

 

 

 Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

6; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b;

l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(PLE/56-14)

Franza

2

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Irlanda

65

 

L-Unjoni

67

 

Ir-Renju Unit

97

 

 

It-TAC

164

 Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

7a

(PLE/07A.)

Il-Belġju

29

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

13

 

L-Irlanda

361

 

In-Netherlands

9

 

L-Unjoni

412

 

Ir-Renju Unit

287

 

 

It-TAC

699

 Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

7b u 7c

(PLE/7BC.)

Franza

4

 

TAC prekawzjonarja

L-Irlanda

15

 

L-Unjoni

19

 

 

It-TAC

19

 

▼M1Speċi:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

7d u 7e

(PLE/7DE.)

Il-Belġju

674

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

2 247

 

L-Unjoni

2 921

 

Ir-Renju Unit

1 198

 

 

TAC

4 119

 

▼BSpeċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

7f u 7g

(PLE/7FG.)

Il-Belġju

117

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

211

 

L-Irlanda

64

 

L-Unjoni

392

 

Ir-Renju Unit

110

 

 

It-TAC

502

 Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

7h, 7j u 7k

(PLE/7HJK.)

Il-Belġju

1

(1)

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament

Franza

2

(1)

L-Irlanda

8

(1)

In-Netherlands

4

(1)

L-Unjoni

15

(1)

Ir-Renju Unit

2

(1)

 

It-TAC

17

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali tal-barbun tat-tbajja' fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-barbun tat-tbajja' fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

8, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 34.1.1 tas-CECAF

(PLE/8/3411)

Spanja

26

 

TAC prekawzjonarja

Franza

103

 

Il-Portugall

26

 

L-Unjoni

155

 

 

It-TAC

155

 Speċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

6; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(POL/56-14)

Spanja

1

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

29

 

L-Irlanda

9

 

L-Unjoni

39

 

Ir-Renju Unit

22

 

 

It-TAC

61

 Speċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

7

(POL/07.)

Il-Belġju

95

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Spanja

6

(1)

Franza

2 178

(1)

L-Irlanda

232

(1)

L-Unjoni

2 511

(1)

Ir-Renju Unit

530

(1)

 

It-TAC

3 041

 

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 2 % jistgħu jinqabdu fi: iż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (POL/*8ABDE).Speċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

8a, 8b, 8d u 8e

(POL/8ABDE.)

Spanja

252

 

TAC prekawzjonarja

Franza

1 230

 

L-Unjoni

1 482

 

 

It-TAC

1 482

 Speċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

8c

(POL/08C.)

Spanja

149

 

TAC prekawzjonarja

Franza

17

 

L-Unjoni

166

 

 

It-TAC

166

 Speċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Spanja

196

(1)

TAC prekawzjonarja

Il-Portugall

7

(1) (2)

L-Unjoni

203

(1)

 

It-TAC

203

(2)

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 8c (POL/*08C.).

(2)

Minbarra din it-TAC, il-Portugall jista' jaqbad kwantitajiet tal-pollakkju li ma jaqbżux it-98 tunnellata (POL/93411P).Speċi:

Pollakkju iswed

Pollachius virens

Żona:

3a u 4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a

(POK/2C3A4)

Il-Belġju

7

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

823

 

Il-Ġermanja

2 079

 

Franza

4 892

 

In-Netherlands

21

 

L-Iżvezja

113

 

L-Unjoni

7 935

 

In-Norveġja

10 426

(1)

Ir-Renju Unit

1 594

 

 

It-TAC

19 955

 

(1)

Din il-kwota tista' tinqabad biss fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4 u ż-żona 3a (POK/*3A4-C). Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta' din il-kwota jridu jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.Speċi:

Pollakkju iswed

Pollachius virens

Żona:

6; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b, 12 u 14

(POK/56 -14)

Il-Ġermanja

88

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

870

 

L-Irlanda

100

 

L-Unjoni

1 058

 

In-Norveġja

235

(1)

Ir-Renju Unit

778

 

 

It-TAC

2 071

 

(1)

Din il-kwota trid tinqabad fit-Tramuntana ta' 56o30' N (POK/*5614N).Speċi:

Pollakkju iswed

Pollachius virens

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62oN

(POK/4N-S62)

L-Iżvezja

220

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Unjoni

220

 

 

It-TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju u tal-merlangu jridu jingħaddu mal-kwota ta' dawn l-ispeċijiet.Speċi:

Pollakkju iswed

Pollachius virens

Żona:

7, 8, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 34.1.1 tas-CECAF

(POK/7/3411)

Il-Belġju

2

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

311

 

L-Irlanda

373

 

L-Unjoni

686

 

Ir-Renju Unit

109

 

 

It-TAC

795

 Speċi:

Barbun imperjali u barbun lixx

Scophthalmus maximus u Scophthalmus rhombus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(T/B/2AC4-C)

Il-Belġju

119

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

255

 

Il-Ġermanja

65

 

Franza

31

 

In-Netherlands

902

 

L-Iżvezja

2

 

L-Unjoni

1 374

 

Ir-Renju Unit

251

 

 

It-TAC

1 625

 Speċi:

Rebekkini u raj

Rajiformes

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(SRX/2AC4-C)

Il-Belġju

73

(1) (2) (3) (4)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

3

(1) (2) (3)

Il-Ġermanja

4

(1) (2) (3)

Franza

12

(1) (2) (3) (4)

In-Netherlands

62

(1) (2) (3) (4)

L-Unjoni

154

(1) (3)

Ir-Renju Unit

281

(1) (2) (3) (4)

 

It-TAC

435

(3)

(1)

Il-qabdiet tar-raja batra (Raja brachyura) fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4 (RJH/04-C.), tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) u tar-raja makkjettata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) għandhom jiġu rrappurtati b'mod separat.

(2)

Kwota għall-qabdiet inċidentali. Dawn l-ispeċijiet ma għandhomx jammontaw għal iktar minn 25 %, f'piż ħaj, tal-qabda miżmuma abbord għal kull vjaġġ tas-sajd. Din il-kondizzjoni tapplika biss għall-bastimenti b'tul totali ta' iktar minn 15-il metru. Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għall-qabdiet li għalihom japplika l-obbligu ta' ħatt l-art kif stabbilit fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(3)

Din ma tapplikax għar-raja batra (Raja brachyura) fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a u għar-raja għewejna (Raja microocellata) fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4. Meta dawn l-ispeċijiet jinqabdu bi żball, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih. Is-sajjieda għandhom jitħeġġu jiżviluppaw u jużaw tekniki u rkaptu li bihom l-ispeċijiet maqbuda jinħelsu malajr u b'mod sikur.

(4)

Kondizzjoni speċjali: sa 10 % minn din il-kwota tista' tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 7d (SRX/*07D2.), mingħajr preġudizzju għall-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 20 u 57 ta' dan ir-Regolament għaż-żoni speċifikati fihom. Il-qabdiet tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/*07D2.) u tar-raja makkjettata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) għandhom jiġu rrappurtati b'mod separat. Din il-kondizzjoni speċjali ma għandhiex tapplika għar-raja għewejna (Raja microocellata) u għar-raja ondjata (Raja undulata).Speċi:

Rebekkini u raj

Rajiformes

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 3a

(SRX/03A-C.)

Id-Danimarka

9

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Iżvezja

3

(1)

L-Unjoni

12

(1)

 

It-TAC

12

 

(1)

Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) u tar-raja makkjettata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) għandhom jiġu rrappurtati b'mod separat.Speċi:

Rebekkini u raj

Rajiformes

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 6a, 6b, 7a sa c u 7e sa k

(SRX/67AKXD)

Il-Belġju

230

(1) (2) (3) (4)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Estonja

1

(1) (2) (3) (4)

Franza

1 032

(1) (2) (3) (4)

Il-Ġermanja

3

(1) (2) (3) (4)

L-Irlanda

332

(1) (2) (3) (4)

Il-Litwanja

5

(1) (2) (3) (4)

In-Netherlands

1

(1) (2) (3) (4)

Il-Portugall

6

(1) (2) (3) (4)

Spanja

278

(1) (2) (3) (4)

L-Unjoni

1 888

(1) (2) (3) (4)

Ir-Renju Unit

658

(1) (2) (3) (4)

 

It-TAC

2 546

(3)(4)

(1)

Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/67AKXD), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), tar-raja makkjettata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), tar-raja rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) u tar-raja petruża (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) għandhom jiġu rrappurtati b'mod separat.

(2)

Kondizzjoni speċjali: sa 5 % minn din il-kwota tista' tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 7d (SRX/*07D.), mingħajr preġudizzju għall-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 20 u 57 ta' dan ir-Regolament għaż-żoni speċifikati fihom. Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/*07D.), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/*07D.), tar-raja makkjettata (Raja montagui) (RJM/*07D.), tar-raja rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) u tar-raja petruża (Raja fullonica) (RJF/*07D.) għandhom jiġu rrappurtati b'mod separat. Din il-kondizzjoni speċjali ma għandhiex tapplika għar-raja għewejna (Raja microocellata) u għar-raja ondjata (Raja undulata).

(3)

Din ma tapplikax għar-raja għewejna (Raja microocellata) għajr fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 7f u 7g. Meta din l-ispeċi tinqabad bi żball, ma għandhiex issirilha ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih. Is-sajjieda għandhom jitħeġġu jiżviluppaw u jużaw tekniki u rkaptu li bihom l-ispeċijiet maqbuda jinħelsu malajr u b'mod sikur. Fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 7f u 7g (RJE/7FG.) ma jistgħux jinqabdu iktar mill-kwantitajiet tar-raja għewejna mogħtija hawn taħt:

Speċi:

Raja għewejna

Raja microocellata

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 7f u 7g

(RJE/7FG.)

Il-Belġju

4

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Estonja

0

Franza

20

Il-Ġermanja

0

L-Irlanda

6

Il-Litwanja

0

In-Netherlands

0

Il-Portugall

0

Spanja

5

L-Unjoni

35

Ir-Renju Unit

13

 

 

It-TAC

48

 

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 7d u tiġi rrappurtata b'dan il-kodiċi: (RJE/*07D.). Din il-kondizzjoni speċjali hija mingħajr preġudizzju għall-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 20 u 57 ta' dan ir-Regolament għaż-żoni speċifikati fihom.

(4)

Din ma għandhiex tapplika għar-raja ondjata (Raja undulata).Speċi:

Rebekkini u raj

Rajiformes

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 7d

(SRX/07D.)

Il-Belġju

33

(1) (2) (3) (4)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

278

(1) (2) (3) (4)

In-Netherlands

2

(1) (2) (3) (4)

L-Unjoni

313

(1) (2) (3) (4)

Ir-Renju Unit

56

(1) (2) (3) (4)

 

It-TAC

369

(4)

(1)

Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/07D.), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/07D.), tar-raja makkjettata (Raja montagui) (RJM/07D.) u tar-raja għewejna (Raja microocellata) (RJE/07D.) għandhom jiġu rrappurtati b'mod separat.

(2)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 6a, 6b, 7a-c u 7e-k (SRX/*67AKD). Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/*67AKD), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) u tar-raja makkjettata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) għandhom jiġu rrappurtati b'mod separat. Din il-kondizzjoni speċjali ma għandhiex tapplika għar-raja għewejna (Raja microocellata) u għar-raja ondjata (Raja undulata).

(3)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 10 % jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4 (SRX/*2AC4C). Il-qabdiet tar-raja batra (Raja brachyura) fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4 (RJH/*04-C.), tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/4C*2AC), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) u tar-raja makkjettata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) għandhom jiġu rrappurtati b'mod separat. Din il-kondizzjoni speċjali ma għandhiex tapplika għar-raja għewejna (Raja microocellata).

(4)

Din ma għandhiex tapplika għar-raja ondjata (Raja undulata).

▼M1Speċi:

Raja ondjata

Raja undulata

Żona:

7d u 7e

(RJU/7DE.)

Il-Belġju

13

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Estonja

0

(1)

Franza

63

(1)

Il-Ġermanja

0

(1)

L-Irlanda

16

(1)

Il-Litwanja

0

(1)

In-Netherlands

0

(1)

Il-Portugall

0

(1)

Spanja

14

(1)

L-Unjoni

106

(1)

Ir-Renju Unit

35

(1)

 

TAC

141

(1)

(1)

Din l-ispeċi ma għandhiex tkun fil-mira fiż-żoni koperti minn din it-TAC. Din l-ispeċi tista’ tinħatt l-art sħiħa jew imsewwija biss. Id-dispożizzjonijiet ta’ qabel huma mingħajr preġudizzju għall-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 20 u 57 ta’ dan ir-Regolament għaż-żoni speċifikati fihom.

▼BSpeċi:

Rebekkini u raj

Rajiformes

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 8 u 9

(SRX/89-C.)

Il-Belġju

3

(1) (2)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

451

(1) (2)

Il-Portugall

366

(1) (2)

Spanja

368

(1) (2)

L-Unjoni

1 188

(1) (2)

Ir-Renju Unit

3

(1) (2)

 

It-TAC

1 191

(2)

(1)

Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/89-C.) u tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/89-C.) għandhom jiġu rrappurtati b'mod separat.

(2)

Din ma għandhiex tapplika għar-raja ondjata (Raja undulata). Din l-ispeċi ma għandhiex tkun fil-mira fiż-żoni koperti minn din it-TAC. F'każijiet ta' qabdiet inċidentali tar-raja ondjata fis-subżoni 8 u 9 li għalihom ma japplikax l-obbligu ta' ħatt l-art, dawn jistgħu jinħattu l-art sħaħ jew imsewwijin biss. Il-qabdiet ma għandhomx jaqbżu l-kwoti stabbiliti fit-tabella ta' hawn taħt. Dawn id-dispożizzjonijiet huma mingħajr preġudizzju għall-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 20 u 57 ta' dan ir-Regolament għaż-żoni speċifikati fihom. Il-qabdiet inċidentali tar-raja ondjata għandhom jiġu rrappurtati b'mod separat bil-kodiċijiet mogħtija fit-tabelli ta' hawn taħt. Fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu iktar mill-kwantitajiet tar-raja ondjata mniżżlin hawn taħt:

 

Speċi:

Raja ondjata

Raja undulata

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 8

(RJU/8-C.)

Il-Belġju

0

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

3

Il-Portugall

3

Spanja

3

L-Unjoni

9

Ir-Renju Unit

0

 

 

It-TAC