EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2072-20220411

Consolidated text: Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2072 tat-28 ta’ Novembru 2019 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 u jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/2022-04-11

02019R2072 — MT — 11.04.2022 — 008.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2072

tat-28 ta’ Novembru 2019

li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 u jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019

(ĠU L 319 10.12.2019, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1199 tat-13 ta’ Awwissu 2020

  L 267

3

14.8.2020

 M2

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1292 tal-15 ta’ Settembru 2020

  L 302

20

16.9.2020

►M3

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1825 tat-2 ta’ Diċembru 2020

  L 406

58

3.12.2020

►M4

IR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/2210 tat-22 ta’ Diċembru 2020

  L 438

28

28.12.2020

 M5

IR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/2211 tat-22 ta’ Diċembru 2020

  L 438

41

28.12.2020

►M6

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/759 tas-7 ta’ Mejju 2021

  L 162

18

10.5.2021

 M7

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/901 tat-3 ta’ Ġunju 2021

  L 197

75

4.6.2021

►M8

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/2069 tal-25 ta’ Novembru 2021

  L 421

28

26.11.2021

►M9

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/2285 tal-14 ta’ Diċembru 2021

  L 458

173

22.12.2021
▼B

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2072

tat-28 ta’ Novembru 2019

li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 u jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jimplimenta r-Regolament (UE) 2016/2031 rigward l-elenkar tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, tal-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti, u tal-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni, u l-miżuri dwar il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, biex ir-riskji ta’ dawk il-pesti jitnaqqsu għal livell aċċettabbli.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.  
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stipulati fl-Anness I.
2.  

Ma’ dawk għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

“prattikament ħielsa mill-pesti” tfisser li l-preżenza fuq il-pjanti għat-tħawwil jew fuq il-pjanti tal-frott, ta’ pesti għajr il-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni jew il-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti, tkun baxxa biżżejjed biex tiżgura li l-kwalità u l-utilità ta’ dawk il-pjanti tkun aċċettabbli;

(b) 

“dikjarazzjoni uffiċjali” tfisser ċertifikat fitosanitarju, kif previst fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, passaport tal-pjanti, kif previst fl-Artikolu 78 ta’ dak ir-Regolament, jew il-marka fuq il-materjal tal-imballaġġi tal-injam, fuq l-injam jew fuq oġġetti oħra, kif imsemmi fl-Artikolu 96 ta’ dak ir-Regolament, jew l-attestazzjonijiet uffiċjali msemmija fl-Artikolu 99 ta’ dak ir-Regolament;

(c) 

“approċċ sistemiku” tfisser l-integrazzjoni ta’ għadd ta’ miżuri ta’ ġestjoni tar-riskji, li mill-inqas tnejn minnhom jaħdmu b’mod indipendenti minn xulxin, u li, meta jintużaw flimkien jiksbu l-livell xieraq ta’ protezzjoni kontra l-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, kontra l-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti u kontra l-pesti soġġetti għall-miżuri adottati skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 2016/2031;

▼M9

(d) 

‘trab tad-dakra’ tfisser trab tad-dakra skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(k) tar-Regolament (UE) 2016/2031, maħsub għat-tħawwil.

▼B

Artikolu 3

Lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni

Il-lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, kif imsemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Il-lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni li mhuwiex magħruf li nstabu fit-territorju tal-Unjoni hija stabbilita fil-Parti A tal-Anness II, u l-lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni li hu magħruf li nstabu fit-territorju tal-Unjoni hija stabbilita fil-Parti B tal-Anness II.

Artikolu 4

Lista taż-żoni protetti u tal-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti rispettivi

Il-lista taż-żoni protetti u tal-pesti ta’ kwarantina f’żoni protetti rispettivi, kif imsemmija fl-Artikolu 32(3) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Lista ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u ta’ pjanti speċifiċi għat-tħawwil, flimkien mal-kategoriji u l-livelli ta’ limitu tagħhom

Il-lista ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni (‘RNQPs’), u ta’ pjanti speċifiċi għat-tħawwil, flimkien mal-kategoriji u l-livelli limiti tagħhom, kif imsemmija fl-Artikolu 37(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament. Dawk il-pjanti għat-tħawwil ma għandhomx jiġu introdotti fl-Unjoni jew jinġarru fiha jekk jinqabżu l-livelli limitu tal-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni, jew tas-sintomi kkawżati mill-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni.

Il-projbizzjoni tal-introduzzjoni u l-moviment prevista fl-ewwel paragrafu għandha tapplika biss għall-kategoriji ta’ pjanti għat-tħawwil kif previst fl-Anness IV.

Artikolu 6

Miżuri għall-prevenzjoni ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq pjanti għat-tħawwil speċifiċi

1.  
Il-miżuri għall-prevenzjoni tal-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-moviment fl-Unjoni u l-introduzzjoni fiha ta’ pjanti għat-tħawwil speċifiċi, kif imsemmija fl-Artikolu 37(4) tar-Regolament (UE) 2016/2031 huma stabbiliti fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament.
2.  

Il-lista stabbilita fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament u fl-Anness V tiegħu ma għandhiex taffettwa l-miżuri adottati skont id-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 98/56/KE, 1999/105/KE, 2002/54/KE, 2002/55/KE, 2002/56/KE, 2002/57/KE, 2008/72/KE u 2008/90/KE dwar:

(a) 

l-ispezzjonijiet, il-kampjunar u l-ittestjar tal-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati, jew tal-pjanti li joriġinaw minnhom;

(b) 

l-oriġini tal-pjanti għat-tħawwil rispettivi miż-żoni jew mis-siti li huma ħielsa mill-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni kkonċernati, jew fiżikament protetti minnhom;

(c) 

it-trattamenti tal-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati, jew tal-pjanti li joriġinaw minnhom;

(d) 

il-produzzjoni tal-pjanti għat-tħawwil.

3.  

Barra minn hekk, il-lista stabbilita fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament u fl-Anness V tiegħu ma għandhiex taffettwa l-eċċezzjonijiet għall-pjanti għat-tħawwil, adottati skont id-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 98/56/KE, 1999/105/KE, 2002/54/KE, 2002/55/KE, 2002/56/KE, 2002/57/KE, 2008/72/KE u 2008/90/KE, fir-rigward tar-rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni stabbiliti b’dawk id-direttivi, fosthom:

(a) 

l-eċċezzjonijiet li jikkonċernaw il-forniment ta’ pjanti għat-tħawwil lill-korpi uffiċjali ta’ ttestjar u spezzjoni;

(b) 

l-eċċezzjonijiet li jikkonċernaw il-forniment tal-pjanti għat-tħawwil kif jitkabbru lil min jagħti s-servizzi ta’ pproċessar jew ta’ ppakkjar, bil-kundizzjoni li l-fornitur tas-servizzi ma jakkwistax l-intitolament għall-pjanti li jiġu forniti b’dan il-mod, u li l-identità tal-pjanti tkun aċċertata;

(c) 

l-eċċezzjonijiet li jikkonċernaw il-forniment ta’ pjanti għat-tħawwil taħt ċerti kundizzjonijiet lill-fornituri ta’ servizzi ta’ produzzjoni ta’ ċerti komoditajiet agrikoli maħsubin għal skopijiet industrijali, jew ta’ servizzi ta’ propagazzjoni taż-żrieragħ għal dak l-iskop;

(d) 

l-eċċezzjonijet għall-pjanti għat-tħawwil maħsubin għal skopijiet xjentifiċi, għax-xogħol ta’ selezzjoni, għal skopijiet oħra ta’ ttestjar jew prova;

(e) 

l-eċċezzjonijiet mir-rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni li jikkonċernaw il-pjanti għat-tħawwil mhux iċċertifikati b’mod definittiv;

(f) 

l-eċċezzjonijiet mir-rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni stabbiliti fid-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/478;

(g) 

l-eċċezzjonijiet mir-rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni għall-pjanti għat-tħawwil li jkun ġie pprovat li huma maħsubin għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi.

Artikolu 7

Lista ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn minn ċerti pajjiżi terzi li huma pprojbiti milli jiddaħħlu fl-Unjoni

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn li huma pprojbiti milli jiddaħħlu fit-territorju tal-Unjoni, flimkien mal-pajjiżi terzi, mal-gruppi ta’ pajjiżi terzi, jew ma’ żoni speċifiċi ta’ pajjiżi terzi li tapplika l-projbizzjoni għalihom, kif imsemmi fl-Artikolu 40(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

▼M3

L-ewwel paragrafu għandu japplika mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe att ieħor li jistabbilixxi projbizzjonijiet, ta’ natura temporanja, adottati skont l-Artikoli 40(2), 42(3) jew 49(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, u dwar l-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni ta’ ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra biex jiġu indirizzati riskji fitosanitarji partikolari li għadhom mhumiex ivvalutati bis-sħiħ.

▼B

Artikolu 8

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn li joriġinaw minn pajjiżi terzi, jew mit-territorju tal-Unjoni, u r-rekwiżiti speċjali korrispondenti għall-introduzzjoni tagħhom fit-territorju tal-Unjoni jew għall-moviment tagħhom fiha

1.  
Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li joriġinaw minn pajjiżi terzi, u r-rekwiżiti speċjali korrispondenti għall-introduzzjoni tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 41(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament.

▼M3

L-ewwel subparagrafu għandu japplika mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe att ieħor li jistabbilixxi rekwiżiti speċjali, ta’ natura temporanja, adottati skont l-Artikoli 41(2), 42(4) jew 49(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, u dwar l-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni ta’ ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra biex jiġu indirizzati riskji fitosanitarji partikolari li għadhom mhumiex ivvalutati bis-sħiħ.

▼B

2.  
Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn li joriġinaw fit-territorju tal-Unjoni, flimkien mar-rekwiżiti speċjali biex jinġarru fit-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 41(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament.

▼M3

L-ewwel subparagrafu għandu japplika mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe att ieħor li jistabbilixxi rekwiżiti speċjali, ta’ natura temporanja, adottati skont l-Artikoli 28(1), 30(1), 41(2), 42(4) jew 49(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, u dwar il-moviment fit-territorju tal-Unjoni ta’ ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra biex jiġu indirizzati riskji fitosanitarji partikolari li għadhom mhumiex ivvalutati bis-sħiħ.

▼B

Artikolu 9

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn li huma pprojbiti milli jiġu introdotti f’ċerti żoni protetti

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li joriġinaw minn pajjiżi terzi, jew joriġinaw fit-territorju tal-Unjoni, li huma pprojbiti milli jiddaħħlu f’ċerti żoni protetti, kif imsemmi fl-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness IX ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra li se jiġu introdotti fiż-żoni protetti jew li jinġarru fihom u r-rekwiżiti speċjali korrispondenti għaż-żoni protetti

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra, taż-żoni protetti rispettivi u tar-rekwiżiti speċjali korrispondenti għaż-żoni protetti, kif imsemmi fl-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness X ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn, kif ukoll tal-pajjiżi terzi tal-oriġini jew tad-dispaċċ rispettivi, li jeħtieġu ċertifikati fitosanitarji

1.  
Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra flimkien mal-pajjiżi terzi ta’ oriġini jew ta’ dispaċċ rispettivi, li jeħtieġu ċertifikat fitosanitarju biex jiddaħħlu fit-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 72(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fil-Parti A tal-Anness XI ta’ dan ir-Regolament.
2.  
Il-lista tal-pjanti, li huma soġġetti għall-eċċezzjoni minn ċertifikat fitosanitarju kif previst fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 73 tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fil-Parti C tal-Anness XI ta’ dan ir-Regolament.
3.  
Il-pjanti kollha għajr dawk imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2, għandhom jiddaħħlu fl-Unjoni biss jekk ikollhom magħhom ċertifikat fitosanitarju f’konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 73 tar-Regolament (UE) 2016/2031. Il-kodiċijiet tan-NM disponibbli ta’ dawk il-pjanti huma elenkati fil-Parti B tal-Anness XI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu ċertifikat fitosanitarju biex jiddaħħlu f’żona protetta meta jkunu ġew minn ċerti pajjiżi terzi tal-oriġini jew tad-dispaċċ

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu ċertifikat fitosanitarju biex jiddaħħlu f’ċerti żoni protetti meta jkunu ġew minn ċerti pajjiżi terzi tal-oriġini jew tad-dispaċċ, kif imsemmi fl-Artikolu 74(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness XII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti biex jinġarru fit-territorju tal-Unjoni

1.  
Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti biex jinġarru fit-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 79(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness XIII ta’ dan ir-Regolament.
2.  

B’deroga mill-paragrafu 1, ma għandux ikun meħtieġ passaport tal-pjanti għall-moviment fl-Unjoni ta’ żrieragħ li jissodisfaw dawn iż-żewġ kundizzjonijiet li huma:

(a) 

ikunu soġġetti għall-eċċezzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 6(3); kif ukoll

▼M6

(b) 

ma jkunux soġġetti għar-rekwiżiti speċjali tal-Anness VIII jew tal-Anness X ta’ dan ir-Regolament jew ta’ dawk previsti mill-atti ta’ implimentazzjoni adottati skont l-Artikoli 28(1), 30(1) jew 49(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031.

▼B

Artikolu 14

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti bl-indikazzjoni ‘PZ’ biex jiddaħħlu f’ċerti żoni protetti, u biex jinġarru fihom

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti biex jiddaħħlu jew biex jinġarru f’ċerti żoni protetti, kif imsemmi fl-Artikolu 80(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness XIV ta’ dan ir-Regolament.

Il-passaporti tal-pjanti msemmija fl-ewwel paragrafu għandu jkollhom fuqhom l-indikazzjoni ‘PZ’.

Artikolu 15

Tħassir tar-Regolament (KE) Nru 690/2008

Ir-Regolament (KE) Nru 690/2008 huwa mħassar.

Artikolu 16

Emenda għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 huwa emendat kif ġej:

(1) 

Jitħassar l-Artikolu 2;

(2) 

Jitħassar l-Anness II.

Artikolu 17

Miżuri tranżizzjonali

Żrieragħ u pjanti oħrajn għat-tħawwil introdotti fit-territorju tal-Unjoni, li jinġarru jew li huma prodotti fit-territorju tal-Unjoni qabel l-14 ta’ Diċembru 2019, skont ir-rekwiżiti applikabbli tad-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 98/56/KE, 2002/55/KE, 2002/56/KE, 2002/57/KE, 2008/72/KE, u 2008/90/KE li jikkonċernaw il-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni qabel dik id-data, sal-14 ta’ Diċembru 2020 jistgħu jiddaħħlu jew jinġarru fit-territorju tal-Unjoni jekk jikkonformaw ma’ dawk ir-rekwiżiti. Mill-14 ta’ Diċembru 2020. Għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 6 għall-pjanti kollha għat-tħawwil koperti minn dan ir-Regolament.

Il-passaporti tal-pjanti meħtieġa minn dan ir-Regolament għall-moviment ta’ żrieragħ u pjanti oħra għat-tħawwil fit-territorju tal-Unjoni li jibbenefikaw mill-perjodu tranżizzjonali stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, sal-14 ta’ Diċembru 2020 għandhom ikunu meħtieġa biss li jattestaw li jikkonformaw mar-regolamenti dwar il-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, il-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti jew mal-miżuri adottati skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-14 ta’ Diċembru 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

Definizzjonijiet kif imsemmija fl-Artikolu 2(1)

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, it-termini elenkati fil-Parti A, meta jintużaw fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament, għandhom l-istess tifsira kif iddefinita fid-Direttivi rispettivi elenkati fit-tieni kolonna tal-Parti B.

PARTI A

Lista tat-termini

— 
Żerriegħa prebażika;
— 
Żerriegħa bażika;
— 
Żerriegħa ċċertifikata;
— 
Żerriegħa standard;
— 
Dwieli;
— 
Materjal inizjali għall-propagazzjoni;
— 
Materjal bażiku għall-propagazzjoni;
— 
Materjal prebażiku;
— 
Materjal bażiku;
— 
Materjal iċċertifikat;
— 
Materjal standard;
— 
Materjal għall-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali;
— 
Materjal riproduttiv tal-foresti;
— 
Materjal veġetali għall-propagazzjoni u għat-tħawwil;
— 
Materjal għall-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott;
— 
Pjanta omm prebażika kandidata;
— 
Pjanta omm prebażika;
— 
Pjanta omm bażika;
— 
Pjanta omm iċċertifikata;
— 
Materjal tal-Conformitas Agraria Commonitatis (CAC);
— 
Żrieragħ tal-pjanti tal-għalf;
— 
Żrieragħ taċ-ċereali;
— 
Żrieragħ tal-ħxejjex;
— 
Patata taż-żrigħ;
— 
Żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra.

PARTI B

Lista tad-Direttivi u tal-Annessi1.  ANNESSI TA’ DAN IR-REGOLAMENT

2.  DIRETTIVI

L-ANNESS IV, il-Parti A

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf)

L-ANNESS V, il-Parti A

(Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf)

Id-Direttiva 66/401/KEE

L-ANNESS IV, il-Parti B

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċereali)

L-ANNESS V, il-Parti B

(Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċereali)

Id-Direttiva 66/402/KEE

L-ANNESS IV, il-Parti C

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tad-dwieli)

Id-Direttiva 68/193/KEE

L-ANNESS IV, il-Parti D

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti ornamentali)

L-ANNESS V, il-Parti C

(Miżuri li jikkonċernaw il-pjanti ornamentali)

Id-Direttiva 98/56/KE

L-ANNESS IV, il-Parti E

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ)

L-ANNESS V, il-Parti D

(Miżuri li jikkonċernaw il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ)

Id-Direttiva 1999/105/KE

L-ANNESS IV, il-Parti F

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ħxejjex)

L-ANNESS V, il-Parti E

(Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ħxejjex)

Id-Direttiva 2002/55/KE

L-ANNESS IV, il-Parti G

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-patata taż-żrigħ)

L-ANNESS V, il-Parti F

(Miżuri li jikkonċernaw il-patata taż-żrigħ)

Id-Direttiva 2002/56/KE

L-ANNESS IV, il-Parti H

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra)

L-ANNESS V, il-Parti G

(Mizuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra)

Id-Direttiva 2002/57/KE

L-ANNESS IV, il-Parti I

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex

L-ANNESS V, il-Parti H

(Miżuri li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex)

Id-Direttiva 2008/72/KE

L-ANNESS IV, il-Parti J

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u l-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott)

Id-Direttiva 2008/90/KE

►M9  
L-ANNESS XIII, il-punt 5
Iż-Żrieragħ taċ-ċereali  ◄

Id-Direttiva 66/402/KEE

►M9  
L-ANNESS XIII, il-punt 6
Iż-Żrieragħ tal-ħxejjex  ◄

Id-Direttiva 2002/55/KE

►M9  
L-ANNESS XIII, il-punt 9
Iż-Żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra  ◄

Id-Direttiva 2002/57/KE

▼M9
L-ANNESS II

Lista ta’ pesti ta’ kwarantina tal-Unjoni u l-kodiċijiet rispettivi tagħhom assenjati mill-OEPP

WERREJ

Parti A: Pesti mhux magħrufa li jeżistu fit-territorju tal-Unjoni

1.

Batterji

2.

Fungi u oomiċeti

3.

Insetti u akari

4.

Nematodi

5.

Pjanti parassiti

6.

Viruses, virojdi u fitoplażmi

Parti B: Pesti magħrufa li jeżistu fit-territorju tal-Unjoni

1.

Batterji

2.

Fungi u oomiċeti

3.

Insetti u akari

4.

Molluski

5.

Nematodi

6.

Viruses, virojdi u fitoplażmi

PARTI APESTI MHUX MAGĦRUFA LI JEŻISTU FIT-TERRITORJU TAL-UNJONI

Pesti ta’ Kwarantina u l-kodiċijiet tagħhom assenjati mill-OEPP

1.  Batterji

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al. [RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.  Fungi u oomiċeti

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], għajr Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] u Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI ]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], għajr:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (iżolati mhux tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.  Insetti u akari

1.

Acleris spp.:

1.1.  Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.  Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.  Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.  Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.  Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.  Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.  Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.  Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.  Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Andean potato weevil complex:

7.1.  Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.  Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.  Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (popolazzjonijiet mhux Ewropej) magħrufa li huma vetturi tal-viruses [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.  Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.  Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.  Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.  Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.  Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.  Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.  Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.  Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.  Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.  Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.  Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, magħrufa li huma vetturi ta’ Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

23.1.  Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.  Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.  Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.  Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.  Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.  Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.  Clasteroptera achatina Germar

23.8.  Clasteroptera brunnea Ball

23.9.  Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.  Cuerna occidentalis Osman & Beamer [CUEROC]

23.11.  Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.  Dechacona missionum Berg

23.13.  Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.  Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.  Ferrariana trivittata Signoret

23.17.  Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.  Friscanus friscanus (Ball)

23.19.  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.  Graphocephala confluens Uhler

23.21.  Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.  Helochara delta Oman

23.23.  Homalodisca ignorata Melichar

23.24.  Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.  Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.  Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.  Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.  Molomea consolida Schroder

23.30.  Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.  Neokolla severini DeLong

23.32.  Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.  Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.  Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.  Oragua discoidula Osborn

23.36.  Pagaronia confusa Oman

23.37.  Pagaronia furcata Oman

23.38.  Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.  Pagaronia triunata Ball

23.40.  Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.  Plesiommata corniculata Young

23.42.  Plesiommata mollicella Fowler

23.43.  Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.  Sibovia sagata (Signoret)

23.45.  Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.  Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.  Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.  Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.  Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.  Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.  Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.  Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.  Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.  Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.  Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.  Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.  Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.  Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (popolazzjonijiet mhux Ewropej) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (non-European) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.  Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.  Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.  Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.  Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.  Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.  Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.  Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.  Bactrocera spp. [1BCTRG] għajr Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.  Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.  Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.  Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.  Callistomyia flavilabris Hering

77.16.  Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.  Campiglossa californica (Novak)

77.18.  Campiglossa duplex (Becker)

77.19.  Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.  Campiglossa snowi (Hering)

77.21.  Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.  Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.  Ceratitis spp. [1CERTG], għajr Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.  Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.  Dacus spp. [1DACUG]

77.26.  Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.  Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.  Euleia separata (Becker)

77.29.  Euphranta camelliae Hardy

77.30.  Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.  Euphranta cassia Hancock & Drew

77.32.  Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.  Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.  Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.  Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.  Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.  Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.  Gymnocarena spp.

77.39.  Insizwa oblita Munro

77.40.  Marriottella exquisita Munro

77.41.  Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.  Neaspilota alba (Loew)

77.43.  Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.  Paracantha trinotata (Foote)

77.45.  Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.  Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.  Paratephritis takeuchii Ito

77.48.  Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.  Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.  Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.  Ptilona confinis (Walker)

77.52.  Ptilona persimilis Hendel

77.53.  Rhagoletis spp. [1RHAGG], għajr Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.  Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.  Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.  Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.  Strauzia [1STRAG] spp., għajr Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.  Taomyia marshalli Bezzi

77.60.  Tephritis leavittensis Blanc

77.61.  Tephritis luteipes Merz

77.62.  Tephritis ovatipennis Foote

77.63.  Tephritis pura (Loew)

77.64.  Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.  Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.  Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.  Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.  Trupanea wheeleri Curran

77.69.  Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.  Trypeta flaveola Coquillett

77.71.  Urophora christophi Loew

77.72.  Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.  Zacerata asparagi Coquillett

77.74.  Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.  Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.  Nematodi

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], għajr:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] u Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (popolazzjonijiet mhux tal-UE) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.  Pjanti parassiti

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], għajr:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] & Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.  Viruses, virojdi u fitoplażmi

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Il-begomoviruses minbarra:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

3.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia - razza ta’ referenza [PHYPAF]

5.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

6.1.  CiLV-C [CILVC0]

6.2.  CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.  HGSV-2 [HGSV20]

6.4.  Ir-razza tal-OFV taċ-ċitru [OFV00] (ir-razza taċ-ċitru)

6.5.  CiLV-N sensu novo

6.6.  Citrus chlorotic spot virus

7.

Citrus tristeza virus (iżolati mhux tal-UE) [CTV000]

8.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

9.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

10.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

11.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

12.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]:

12.1.  Candidatus Phytoplasma cocostanzania – subgrupp16SrIV-C

12.2.  Candidatus Phytoplasma palmae – subgruppi 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

12.3.  Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.  Ir-razza relatata mal-Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-B

12.5.  Candidatus Phytoplasma ġdida li tikkawża sfura letali tal-palm mill-grupp 16SrIV – ‘Bogia coconut syndrome’

13.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

14.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

15.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

16.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

17.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

18.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

19.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

20.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

21.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

22.

Il-viruses, il-virojdi u l-fitoplażmi taċ-Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. u Vitis L.:

22.1.  American plum line pattern virus [APLPV0]

22.2.  Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.  Apple necrotic mosaic virus

22.4.  Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

22.5.  Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

22.6.  Razez relatati mal-Candidatus Phytoplasma aurantifolia (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

22.7.  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (razza ta’ referenza)

22.8.  Candatus Phytoplasma fraxini (razza ta’ referenza) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.  Candidatus Phytoplasma hispanicum (razza ta’ referenza) Davis et al. [PHYP07]

22.10.  Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.  Razza relatata mal-Candidatus Phytoplasma pruni (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.  Razza relatata mal-Candidatus Phytoplasma pyri (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.  Candidatus Phytoplasma ziziphi (razza ta’ referenza) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.  Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

22.15.  Cherry rosette virus

22.16.  Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.  Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.  Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.  Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.  Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.  Peach mosaic virus [PCMV00]

22.22.  Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

22.23.  Raspberry latent virus [RPLV00]

22.24.  Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

22.25.  Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.  Strawberry leaf curl virus

22.27.  Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.  Temperate fruit decay-associated virus

23.

Il-viruses, il-virojdi u l-fitoplażmi ta’ Solanum tuberosum L. u Solanum spp. oħrajn li jiffurmaw it-tuberi:

23.1.  Andean potato latent virus [APLV00]

23.2.  Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.  Andean potato mottle virus [APMOV0]

23.4.  Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.  Ir-razez relatati mal-Candidatus Phytoplasma aurantrifolia (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Stħarriġ Huayou 2 dwar il-Patata; Nebbieta tax-xagħar tal-patata)

23.6.  Razez relatati ma’ Candidatus Phytoplasma fragariae (YN-169, YN-10G)

23.7.  Razez relatati ma’ Candidatus Phytoplasma pruni (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.  Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.  Potato black ringspot virus [PBRSV0]

23.10.  Potato virus B [PVB000]

23.11.  Potato virus H [PVH000]

23.12.  Potato virus P [PVP000]

23.13.  Potato virus T [PVT000]

23.14.  Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.  Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.  Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.  Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.  Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.  Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.  Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.  Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.  Iżolati mhux tal-UE tal-viruses tal-patata S, X u l-Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] u [PLRV00]

PARTI BPESTI MAGĦRUFA LI JEŻISTU FIT-TERRITORJU TAL-UNJONI

Pesti ta’ Kwarantina u l-kodiċijiet tagħhom assenjati mill-OEPP

1.  Batterji

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.  Fungi u oomiċeti

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.  Insetti u akari

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.  Molluski

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.  Nematodi

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.  Viruses, virojdi u fitoplażmi

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

▼M4
ANNESS III

Lista taż-żoni protetti u tal-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti rispettivi, u l-kodiċijiet rispettivi tagħhom

Iż-żoni protetti previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja jkopru rispettivament wieħed/waħda minn dawn li ġejjin:

(a) 

it-territorju kollu tal-Istat Membru ( 1 ) elenkat;

(b) 

it-territorju tal-Istat Membru elenkat bl-eċċezzjonijiet speċifikati fil-parentesi;

(c) 

il-parti mit-territorju tal-Istat Membru li hija speċifikata fil-parentesi biss.Pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti

Kodiċi tal-OEPP

Żoni protetti

(a)  Batterji

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

(a)  l-Estonja;
(b)  Spanja (minbarra l-komunitajiet awtonomi ta’ Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, il-komunità awtonoma ta’ Madrid, Murcia, Navarra u La Rioja, il-provinċja ta’ Guipuzcoa fil-Pajjiż Bask, il-comarcas ta’ Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià u Urgell fil-provinċja ta’ Lleida fil-Comunidad autonoma de Catalunya; u l-muniċipalitajiet ta’ Alborache u Turís fil-provinċja ta’ Valencia u l-Comarcas de L’Alt Vinalopó u El Vinalopó Mitjà fil-provinċja ta’ Alicante fil-Comunidad Valenciana);
(c)  Franza (Korsika); ►M6  
(d)  l-Italja (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (minbarra l-muniċipalitajiet ta’ Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte u Vico Equense fil-provinċja ta’ Napli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala u Tramonti fil-provinċja ta’ Salerno), Lazio, Liguria, Lombardija (minbarra l-provinċji ta’ Milan, Mantua, Sondrio u Varese, u l-kommuni ta’ Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese u Varedo f’Monza fil-provinċja ta’ Brianza), Marche (minbarra l-kommuni ta’ Colli al Metauro, Fano, Pesaro u San Costanzo fil-provinċja ta’ Pesaro e Urbino), Molise, Sardinja, Sqallija (minbarra l-muniċipalitajiet ta’ Cesarò fil-provinċja ta’ Messina, Maniace, Bronte, Adrano fil-provinċja ta’ Catania u Centuripe, Regalbuto u Troina fil-provinċja ta’ Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (minbarra l-provinċji ta’ Rovigo u Venezja, il-kommuni ta’ Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano u Vescovana fil-provinċja ta’ Padova u l-kommuni ta’ Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra,Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella fil-provinċja ta’ Verona));  ◄
(e)  il-Latvja;
(f)  il-Finlandja ►M6  
(g)  l-Irlanda (minbarra l-belt ta’ Galway);
(h)  il-Litwanja (minbarra l-muniċipalità ta’ Kėdainiai fir-reġjun ta’ Kaunas);
(i)  is-Slovenja (minbarra r-reġjuni ta’ Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska, u l-komuni ta’ Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana u Žužemberk, u l-abitati ta’ Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec u Znojile pri Krki fil-komun ta’ Ivančna Gorica);
(j)  is-Slovakkja (minbarra l-kontea ta’ Dunajská Streda, u l-ibliet ta’ Hronovce u Hronské Kľačany fil-Kontea ta’ Levice, Dvory nad Žitavou fil-Kontea ta’ Nové Zámky, Málinec fil-Kontea ta’ Poltár, Valice, Jesenské u Rimavská Sobota fil-Kontea ta’ Rimavská Sobota, Hrhov fil-Kontea ta’ Rožňava, Veľké Ripňany fil-Kontea ta’ Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zatín fil-Kontea ta’ Trebišov).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

sat-30 ta’ April 2023: ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

(b)  Fungi u oomiċeti

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

il-Greċja

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

(a)  iċ-Ċekja;

(b)  l-Irlanda;

(c)  l-Iżvezja;

(d)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers u Ju

HYPOMA

(a)  l-Irlanda;

(b)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

l-Irlanda

(c)  Insetti u akari

1.

Bemisia tabaci Genn. (il-popolazzjonijiet Ewropej)

BEMITA

(a)  l-Irlanda;

(b)  l-Iżvezja;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

(a)  l-Irlanda;

(b)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

(a)  l-Irlanda;

(b)  il-Greċja;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

(a)  l-Irlanda;

(b)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

(a)  l-Irlanda;

(b)  il-Greċja;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

(a)  il-Greċja;

(b)  il-Portugall (Azores, minbarra l-gżira ta’ Terceira).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

(a)  l-Irlanda;

(b)  il-Greċja;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

(a)  l-Irlanda;

(b)  il-Greċja;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

(a)  l-Irlanda;

(b)  il-Greċja;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

(a)  l-Irlanda;

(b)  Ċipru;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

(a)  l-Irlanda;

(b)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

(a)  l-Irlanda;

(b)  Spanja (Ibiza u Menorca);

(c)  Ċipru;

(d)  Malta;

(e)  il-Portugall (Azores u Madeira);

(f)  il-Finlandja (id-distretti ta’ Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

(g)  l-Iżvezja (il-kontej ta’ Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar u Skåne);

(h)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

(a)  l-Irlanda;

(b)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

(a)  l-Irlanda;

(b)  sat-30 ta’ April 2023: ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

(a)  l-Irlanda;

(b)  sat-30 ta’ April 2023: ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

(a)  l-Irlanda;

(b)  Malta;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

(a)  l-Irlanda;

(b)  il-Portugall (Azores);

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

(a)  Spanja (Granada u Malaga);

(b)  il-Portugall (Alentejo, Algarve u Madeira).

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

(a)  sat-30 ta’ April 2023: l-Irlanda;

(b)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

(a)  l-Irlanda;

(b)  sat-30 ta’ April 2023: ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Ċipru.

(d)  Virus, virojdi u fitoplażmi

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

(a)  l-Irlanda;

(b)  Franza (Brittany);

(c)  il-Portugall (Azores);

(d)  il-Finlandja;

(e)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

3.

Citrus tristeza virus (l-iżolati tal-UE)

CTV000

Malta

▼B
ANNESS IV

Lista ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni (‘RNQPs’) u pjanti speċifiċi għat-tħawwil, flimkien mal-kategoriji u l-limiti kif imsemmija fl-Artikolu 5

WERREJ

Parti A:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

Parti B:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċereali

Parti C:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tad-dwieli

Parti D:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Parti E:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw materjal reproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ

Parti F:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ħxejjex

Parti G:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-patata taż-żrigħ

Parti H:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żżieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

Parti I:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex, għajr iż-żrieragħ

Parti J:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti tal-frott u pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott

Parti K:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tas-Solanum tuberosum

Parti L:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-pjanti għat-tħawwil tal-Humulus lupulus, għajr iż-żrieragħ

▼M9

Parti M:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tal-frott u l-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott ta’ Actinidia Lindl., għajr iż-żrieragħ

▼B

PARTI A

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalfPesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Limiti għaż-żerriegħa prebażika

Limiti għaż-żerriegħa bażika

Limiti għaż-żerriegħa ċċertifikata

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

PARTI B

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċerealiNematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għaż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għaż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għaż-żerriegħa ċċertifikata

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Fungi

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

PARTI C

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tad-dwieliBatterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall- materjal inizjali tal-propagazzjoni, materjal bażiku tal-propagazzjoni, materjal iċċertifikat

Livell limitu għall- materjal standard

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall- materjal inizjali tal-propagazzjoni, materjal bażiku tal-propagazzjoni, materjal iċċertifikat

Livell limitu għall- materjal standard

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis vinifera L. mhux imlaqqma

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. għajr il- Vitis vinifera L. li ma jkunux imlaqqma

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall- materjal inizjali tal-propagazzjoni, materjal bażiku tal-propagazzjoni, materjal iċċertifikat

Livell limitu għall- materjal standard

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Salvaġġ tal-ispeċijiet Vitis u tal-ibridi tagħhom, għajr il-Vitis vinifera L.

0 % għall-materjal inizjali tal-propagazzjoni

Ma japplikax għall-materjal bażiku tal-propogazzjoni u għall-materjal iċċertifikat

Ma japplikax

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

PARTI D

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentaliBatterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Pjanti għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ

Actinidia Lindl.

0 %

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pinus L.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Pjanti għat-tħawwil għajr it-trab tad-dakra u ż-żrieragħ

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. għajr R. simsii L., Viburnum L.

0 %

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Żrieragħ

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Chrysanthemum L.

0 %

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Pjanti għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ

Palmae, fir-rigward tal-ġeneri u l-ispeċijiet li ġejjin: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien,Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pyrus L.

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (iżolati tal-UE)

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., u l-ibridi tagħhom

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Begonia x hiemalis

Fotsch, Ibridi tal-Impatiens L. New Guinea

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Pjanti tal-ispeċijiet li ġejjin tal-Prunus L., maħsuba għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl u Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. u Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. suxxettibbli għall-Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Ibridi tal-Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

0 %

▼M9

PARTI E

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħFungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal riproduttiv tal-foresti kkonċernat

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Pjanti għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pjanti għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pjanti għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pjanti għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Pjanti għat-tħawwil, għajr it-trab tad-dakra u ż-żrieragħ

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %

▼B

PARTI F

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ħxejjexBatterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għaż-żerriegħa veġetali kkonċernata

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għaż-żerriegħa veġetali kkonċernata

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus ) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

▼B

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għaż-żerriegħa veġetali kkonċernata

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għaż-żerriegħa veġetali kkonċernata

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTI G

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-patata taż-żrigħPesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għad-dixxendent dirett tal-patata taż-żrigħ prebażika

Livell limitu għad-dixxendent dirett tal-patata taż-żrigħ bażika

Livell limitu għad-dixxendent dirett tal-patata taż-żrigħ iċċertifikata

PBTC

PB

Sintomi ta ’ infezzjonijiet b’virus

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-pjanta għat-tħawwil tal-patata taż-żrigħ prebażika

Livell limitu għall-pjanta għat-tħawwil tal-patata taż-żrigħ bażika

Livell limitu għall-pjanta għat-tħawwil tal-patata taż-żrigħ iċċertifikata

PBTC

PB

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Black scurf ikkawżat mit-Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

li jaffettwa t-tuberi fuq iżjed minn 10 % tas-superfiċje

5,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

5,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

Powdery scab ikkawżat mis-Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

3,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

3,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

Sintomi tal-możajk ikkawżati mill-viruses

u

sintomi kkawżati mil-leafroll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

PARTI H

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żżieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibraFungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għaż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għaż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għaż-żerriegħa ċċertifikata

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L., - kittien

1 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

1 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

1 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L., - żerriegħa tal-kittien

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % għall-infezzjoni bil-kumpless ta’ Phomopsis

15 % għall-infezzjoni bil-kumpless ta’ Phomopsis

15 % għall-infezzjoni bil-kumpless ta’ Phomopsis

Fusarium Link (ġeneru anamorfiku) [1FUSAG] għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] u Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

affettwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium (ġeneru anamorfiku) Link għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u l-Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

affettwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium (ġeneru anamorfiku) Link għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u l-Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

affettwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium (ġeneru anamorfiku) Link għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u l-Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Mhux aktar minn 5 sklerozji jew frammenti ta’ sklerozji misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

Mhux aktar minn 5 sklerozji jew frammenti ta’ sklerozji misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

Mhux aktar minn 5 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Mhux aktar minn 10 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE

Mhux aktar minn 10 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE

Mhux aktar minn 10 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Mhux aktar minn 5 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE

Mhux aktar minn 5 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

Mhux aktar minn 5 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

PARTI I

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex għajr iż-żrieragħBatterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni u għat-tħawwil tal-ħxejjex ikkonċernat

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni u għat-tħawwil tal-ħxejjex ikkonċernat

Fusarium Link (ġeneru anamorfiku) [1FUSAG] għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] u Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni u għat-tħawwil tal-ħxejjex ikkonċernat

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni u għat-tħawwil tal-ħxejjex ikkonċernat

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTI J

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti tal-frott u pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frottBatterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Pjanti għat-tħawwil għajr it-trab tad-dakra u ż-żrieragħ

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

▼B

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle, u Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Aġent tal-flat limb tat-tuffieħ [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Aġent tal-istar crack tat-tuffieħ [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Aġent tar-rubbery wood tat-tuffieħ [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. u Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aġent tal-mużajk tal-awkuba u aġent tas-sfurija tar-ribes iswed flimkien

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Fitoplażma Candidatus asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

▼M9 —————

▼B

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Malus Mill.

0 %

Fitoplażma Candidatus pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pyrus L.

0 %

Fitoplażma Candidatus rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Aġent tal-mużajk tal-qastan

Castanea sativa Mill.

0 %

Aġent taċ-Citrus cristacortis [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Aġent tal-impietratura taċ-ċitru [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (l-iżolati tal-UE)

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Aġent tal-mużajk tat-tin [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Mard tal-frott: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 u 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Aġent tan-nekrożi tal-qxur tas-siġar tal-lanġas [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Aġent tal-qsim tal-qxur tas-siġar tal-lanġas [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Aġent tal-qoxra ħarxa tas-siġar tal-lanġas [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Fil-każ tal-ibridi tal-Prunus meta l-materjal jitlaqqam fuq is-salvaġġ, speċijiet oħra tas-salvaġġ tal-Prunus L. suxxettibbli għall-Plum pox virus.

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Aġent tat-tbajja’ sofor tal-isfarġel [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Tikka safra tal-lampun [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

PARTI K

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żerriegħa tas-Solanum tuberosum L.Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni

Pjanti għat-tħawwil

Livell limitu għaż-żrieragħ

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

PARTI L

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-pjanti għat-tħawwil tal-Humulus lupulus, għajr iż-żrieragħFungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-pjanta għat-tħawwil

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %

▼M9Viruses, virojdi, mard simili għall-viruses u fitoplażmi

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Pjanti għat-tħawwil għajr it-trab tad-dakra u ż-żrieragħ

Humulus lupulus L.

0 %

PARTI M

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tal-frott u l-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott ta’ Actinidia Lindl., għajr iż-żrieragħBatterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %

▼B
ANNESS V

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fi pjanti speċifiċi għat-tħawwil

WERREJ

Parti A:

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

1.

Spezzjoni tal-għalla

2.

Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

3.

Miżuri addizzjonali għal ċerti speċijiet ta’ pjanti

Parti B:

Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ġwież

1.

Spezzjoni tal-għalla

2.

Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ taċ-ċereali

3.

Miżuri addizzjonali għaż-żrieragħ ta’ Oryza sativa L.

Parti C:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Parti D:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ

Parti E:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żrieragħ tal-ħxejjex

Parti F:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-patata taż-żrigħ

Parti G:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq iż-żrieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

1.

Spezzjoni tal-għalla

2.

Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

3.

Miżuri addizzjonali għaż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra

Parti H:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal tal-propagazzjoni u ta’ tħawwil tal-ħxejjex għajr iż-żrieragħ

Parti I:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq iż-żerriegħa tas-Solanum tuberosum.

Parti J:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-pjanti għat-tħawwil tal-Humulus lupulus għajr iż-żrieragħ

▼M9

Parti K:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal tal-propagazzjoni tal-frott u l-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott ta’ Actinidia Lindl., għajr iż-żrieragħ

▼B

PARTI A

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

1.    Spezzjoni tal-għalla

(1) L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu spezzjonijiet fuq il-post tal-għalla li minnha jiġu prodotti ż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf rigward il-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fl-għalla biex jiġi żgurat li dawn ma jaqbżux il-livelli limitu stabbiliti f’din it-tabella:Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa ċċertifikata

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

L-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza lill-ispetturi, li mhumiex operaturi professjonali, biex iwettqu l-ispezzjonijiet fuq il-post f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha.

(2) Dawk l-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom jitwettqu meta l-kundizzjoni u l-istadju tal-iżvilupp tal-għalla jkunu jippermettu li ssir spezzjoni adegwata. Għandu jkun hemm tal-anqas spezzjoni fuq il-post waħda fis-sena, fl-aktar żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni rispettivi.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina d-daqs, l-għadd u d-distribuzzjoni tal-porzjonijiet tal-għalqa li se tiġi spezzjonata skont metodi xierqa.

Il-proporzjon tal-għelejjel għall-produzzjoni taż-żerriegħa li għandu jiġi spezzjonat uffiċjalment mill-awtorità kompetenti għandu jkun tal-anqas ta’ 5 %.

2.    Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

(1) L-awtorità kompetenti għandha:

(a) 

tieħu l-kampjuni taż-żerriegħa uffiċjalment minn lottijiet ta’ żrieragħ ta’ pjanti tal-għalf;

(b) 

tawtorizza lil persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ biex jieħdu l-kampjuni f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha;

(c) 

tqabbel il-kampjuni taż-żrieragħ meħuda minnha ma’ dawk tal-istess lott ta’ żerriegħa meħuda mill-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ taħt is-superviżjoni uffiċjali kif imsemmija fil-punt (b);

(d) 

tissorvelja l-prestazzjoni tal-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ stipulati fil-punt (2).

(2) L-awtorità kompetenti jew l-operatur professjonali taħt superviżjoni uffiċjali għandhom jieħdu l-kampjuni u jittestjaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf skont il-metodi internazzjonali l-aktar riċenti.

Minbarra l-kampjunar awtomatiku, l-awtorità kompetenti għandha tagħmel verifika fuq kampjun bi proporzjon minimu ta’ 5 % tal-lottijiet taż-żrieragħ li jkunu ddaħħlu għaċ-ċertifikazzjoni uffiċjali. Dak il-proporzjon għandu jkun imqassam b’mod unit kemm jista’ jkun fost il-persuni fiżiċi u legali li jdaħħlu ż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, u fost l-ispeċijiet li jiddaħħlu, iżda jista’ jkun immirat ukoll biex jelimina xi dubji speċifiċi.

(3) Għall-kampjunar awtomatiku, għandhom jiġu applikati proċeduri xierqa u dan għandu jiġi ssorveljat uffiċjalment.

Għall-eżaminazzjoni taż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, il-kampjuni għandhom jittieħdu minn lottijiet omoġenji. Fir-rigward tal-piż tal-lottijiet u tal-kampjuni, għandha tapplika t-tabella tal-Anness III tad-Direttiva 66/401/KEE.

3.    Miżuri addizzjonali għal ċerti speċijiet ta’ pjanti

L-awtoritajiet kompetenti, jew l-operaturi professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtoritajiet kompetenti, għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet addizzjonali li ġejjin, jew jieħdu kull azzjoni oħra għal ċerti speċijiet ta’ pjanti, fuq:

(1) iż-żrieragħ prebażiċi, bażiċi u ċċertifikati ta’ Medicago sativa L. sabiex tiġi evitata l-preżenza ta’ Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, u sabiex jiġi aċċertat li:

(a) 

iż-żrieragħ joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; jew

(b) 

l-għelejjel ikunu tkabbru fuq art li fiha ma kien hemm l-ebda għalla preċedenti ta’ Medicago sativa L. matul l-aħħar tliet snin qabel ma nżergħu, u ma ġie osservat l-ebda sintomu tal-Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus waqt l-ispezzjoni fis-sit tal-produzzjoni jew ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus f’ebda għalla tal-Medicago sativa L. biswitha, matul il-ħsad preċedenti; jew

(c) 

l-għalla tkun ta’ varjetà rikonoxxuta bħala waħda reżistenti ħafna għall-Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus u l-kontenut ta’ materjal inert ma għandux jaqbeż iż-0,1 % tal-piż;

(2) iż-żrieragħ prebażiċi, bażiċi u ċċertifikati ta’ Medicago sativa L. biex tiġi evitata l-preżenza ta’ Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, u sabiex jiġi aċċertat li:

(a) 

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci fis-sit tal-produzzjoni waqt il-ħsad preċedenti, u tul is-sentejn ta’ qabel ma tkabbret ebda għalla ospitanti ewlenija fis-sit tal-produzzjoni u jkunu ttieħdu miżuri xierqa tal-iġjene li jipprevjenu l-infestazzjoni tas-sit tal-produzzjoni; jew

(b) 

ma jkun ġie osservat ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci fis-sit tal-produzzjoni waqt il-ħsad preċedenti u ma jkunx instab id-Ditylenchus dipsaci fit-testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv; jew

(c) 

iż-żrieragħ ikunu ġew soġġetti għal trattament fiżiku jew kimiku xieraq kontra d-Ditylenchus dipsaci u jkunu nstabu li huma ħielsa minn dan il-pest wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv.

PARTI B

Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċereali

1.    Spezzjoni tal-għalla

(1) L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu spezzjonijiet fuq il-post tal-għalla li minnha tiġi prodotta ż-żerriegħa taċ-ċereali, biex jiġi kkonfermat li l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fl-għalla ma tkunx taqbeż il-livelli limitu stabbiliti f’din it-tabella:Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa ċċertifikata

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Ma jinstabux iżjed minn żewġ (2) pjanti sintomatiċi f’kull 200m2 waqt l-ispezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti f’kull għalla.

Ma jinstabux iżjed minn żewġ (2) pjanti sintomatiċi f’kull 200m2 waqt l-ispezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti f’kull għalla.

Żerriegħa ċċertifikata tal-ewwel ġenerazzjoni (C1):

Ma jinstabux iżjed minn erba’ (4) pjanti sintomatiċi f’kull 200m2 waqt l-ispezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti f’kull għalla.

Żerriegħa ċċertifikata tat-tieni ġenerazzjoni (C2):

Ma jinstabux iżjed minn tmien (8) pjanti sintomatiċi f’kull 200m2 waqt l-ispezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti f’kull għalla.

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa ċċertifikata

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

L-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza lil spetturi, li mhumiex operaturi professjonali, biex iwettqu l-ispezzjonijiet fuq il-post f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha.

(2) Dawk l-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom jitwettqu meta l-kundizzjoni u l-istadju tal-iżvilupp tal-għalla jkunu jippermettu li ssir spezzjoni adegwata.

Għandu jkun hemm tal-anqas spezzjoni fuq il-post waħda fis-sena, fl-aktar żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni rispettivi.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina d-daqs, l-għadd u d-distribuzzjoni tal-porzjonijiet tal-għalqa li se tiġi spezzjonata skont metodi xierqa.

Il-proporzjon tal-għelejjel għall-produzzjoni taż-żerriegħa li għandu jiġi spezzjonat uffiċjalment mill-awtorità kompetenti għandu jkun tal-anqas ta’ 5 %

2.    Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ taċ-ċereali

(1) L-awtorità kompetenti għandha:

(a) 

tieħu uffiċjalment kampjuni taż-żrieragħ minn lottijiet ta’ żrieragħ taċ-ċereali;

(b) 

tawtorizza lil persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ biex jieħdu l-kampjuni f’isimha u taħt superviżjoni uffiċjali;

(c) 

tqabbel il-kampjuni taż-żrieragħ li tkun ħadet hi ma’ dawk tal-istess lott ta’ żerriegħa meħuda mill-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ taħt is-superviżjoni uffiċjali kif imsemmija fil-punt (b);

(d) 

tissorvelja l-prestazzjoni tal-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ kif stipulat fil-punt (2).

(2) L-awtorità kompetenti jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali għandhom jieħdu l-kampjuni u jittestjaw iż-żrieragħ ta’ pjanti taċ-ċereali skont il-metodi internazzjonali l-aktar riċenti.

Minbarra l-kampjunar awtomatiku, l-awtorità kompetenti għandha tagħmel verifika fuq kampjun bi proporzjon minimu ta’ 5 % tal-lottijiet taż-żrieragħ li jkunu ddaħħlu għaċ-ċertifikazzjoni uffiċjali. Dak il-proporzjon għandu jkun imqassam b’mod unit kemm jista’ jkun fost il-persuni fiżiċi u legali li jdaħħlu ż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, u fost l-ispeċijiet li jiddaħħlu, iżda jista’ jkun immirat ukoll biex jelimina xi dubji speċifiċi.

(3) Għall-kampjunar awtomatiku, għandhom jiġu applikati proċeduri xierqa u dan għandu jiġi ssorveljat uffiċjalment.

Għall-eżaminazzjoni taż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, il-kampjuni għandhom jittieħdu minn lottijiet omoġenji. Fir-rigward tal-piż tal-lottijiet u tal-kampjuni, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tat-tabella tal-Anness III tad-Direttiva 66/402/KEE.

3.    Miżuri addizzjonali għaż-żrieragħ ta’ Oryza sativa L.

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet addizzjonali li ġejjin jew jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li ż-żerriegħa tal-Oryza sativa L. tissodisfa waħda mir-rekwiżiti li ġejjin

(a) 

triġina minn żona magħrufa li hi ielsa mill-Aphelenchoides besseyi;

(b) 

ġiet ittestjata uffiċjalment mill-awtoritajiet kompetenti permezz ta’ testijiet nematoloġiċi xierqa fuq kampjun rappreżentattiv minn kull lott, u tkun instabet ħielsa mill-Aphelenchoides besseyi;

(c) 

ingħatat trattament xieraq bil-misħun jew trattament xieraq ieħor kontra l-Aphelenchoides besseyi.

PARTI C

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi:

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti, li jikkonċernaw il-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja, ikunu ssodisfatiBatterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

(a)  il-pjanti jkunu tkabbru f’żoni li jkunu magħrufa bħala ħielsa mill-Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

jew

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun ġie spezzjonat b’mod viżiv biex jiġi identifikat il-pest fiż-żmien ix-xieraq waqt l-aħħar staġun tat-tkabbir, u l-pjanti li jkunu juru s-sintomi ta’ dak il-pest, u l-pjanti ospitanti tal-madwar ikunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Pjanti għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ

Actinidia Lindl.

(a)  il-pjanti ġew prodotti f’żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bħala ħielsa mill-Pseudomonas syringae pv. actinidiae f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew

(b)  

(i)  ma ġie osservat l-ebda sintomu tal-Pseudomonas syringae pv. actinidiae fuq il-pjanti fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun sħiħ tat-tkabbir; jew

(ii)  ġew osservati sintomi tal-Pseudomonas syringae pv.actinidiae fuq mhux aktar minn 1 % tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni, u dawk il-pjanti, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih, u

ittieħdu kampjuni ta’ porzjon rappreżentattiv tal-pjanti asintomatiċi li kien fadal u dawn ġew ittestjati għal Pseudomonas syringae pv. actinidiae u nstabu ħielsa mill-pest;

u

l-pjanti ġew issoġġettati għal kampjunar u ttestjar aleatorju għal Pseudomonas syringae pv. actinidiae qabel il-kummerċjalizzazzjoni u nstabu ħielsa mill-pest.

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni li jkunu magħrufa bħala ħielsa mill-Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

jew

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li permezz ta’ spezzjoni viżiva jkun instab ħieles mill-Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih;

jew

(c)  waqt spezzjonijiet viżivi, fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti fil-lott li wrew sintomi tiegħu u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Spiroplasma citri Saglio

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

Il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, fl-aktar żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest, u jkunu nstabu ħielsa mis-Spiroplasma citri Saglio, u

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mis-Spiroplasma citri Saglio, jew

(b)  is-sit tal-produzzjoni jkun instab ħieles mis-Spiroplasma citri Saglio tul l-aħħar staġun kollu tat-tkabbir permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-pjanti waqt l-aħħar staġun tat-tkabbir, fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest; jew

(c)  waqt spezzjoni viżiva, fiż-żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest waqt l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti li jkunu wrew sintomi tiegħu u l-pjanti infettati kollha jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus L.

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żona magħrufa li hi ħielsa mill-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; jew

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun instab ħieles mill-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda permezz ta’ spezzjoni viżiva, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati, u l-pjanti ta’ ħdejha jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih, sakemm ma jkunux ġew ittestjati fuq il-bażi ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti sintomatiċi u f’dawk it-testijiet jintwera li s-sintomi ma jkunux ikkawżati mill-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; jew

(c)  waqt spezzjonijiet viżivi fiż-żminijiet ix-xierqa waqt l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti fil-lott li jkunu wrew sintomi, u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika fis-sit tal-produzzjoni u fl-inħawi immedjati, u l-pjanti ta’ ħdejha jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih sakemm ma jkunux ġew ittestjati, fuq il-bażi ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti sintomatiċi u f’dawk it-testijiet ikun intwera li s-sintomi ma kinux ikkawżati mill-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; jew

(d)  fil-każ ta’ speċijiet li dejjem iħaddru, il-pjanti jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, qabel ma nġarru u jkunu nstabu ħielsa minn sintomi tal-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Fil-każ taż-żrieragħ:

(a)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

(2)  Fil-każ ta’ pjanti għajr żrieragħ:

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-punt (1) ta’ din l-entrata;

u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Fil-każ taż-żrieragħ:

(a)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ marda kkawżata mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa waqt iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, (kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le), u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

(2)  Fil-każ ta’ pjanti għajr żrieragħ:

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-punt (1) ta’ din l-entrata;

u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Fil-każ taż-żrieragħ:

(a)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ marda kkawżata mill-Xanthomonas perforans Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa waqt iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas perforans Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, (kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le), u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.

(2)  Fil-każ ta’ pjanti għajr żrieragħ:

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-punt (1) ta’ din l-entrata;

u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Fil-każ taż-żrieragħ:

(a)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. waqt spezzjonijiet viżivi, fi żminijiet xierqa waqt iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, (kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le), u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

(2)  Fil-każ ta’ pjanti għajr żrieragħ:

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-punt (1) ta’ din l-entrata;

u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Fungi u oomiċeti

Pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Miżuri

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr fis-sit tal-produzzjoni mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni;

jew

(c)  il-pjanti li juru s-sintomi tal-Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ikunu nqalgħu, u l-pjanti li fadal ikunu ġew spezzjonati f’intervalli ta’ kull ġimgħa u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu fis-sit tal-produzzjoni għal tal-anqas tliet ġimgħat qabel il-ġarr.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

(a)  il-pjanti jkunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mid-Dothistroma pini Hulbary, mid-Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet u mil-Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ needle blight, ikkawżata mid-Dothistroma pini Hulbary, mid-Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet jew mil-Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, fis-sit tal-produzzjoni jew fl-inħawi immedjati tiegħu mill-bidu sat-tmiem tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni;

jew

(c)  ikunu saru trattamenti xierqa kontra n-needle blight, ikkawżata mid-Dothistroma pini Hulbary, mid-Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet jew mil-Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, u l-pjanti jkunu ġew spezzjonati qabel ma nġarru u nstabu ħielsa mis-sintomi tan-needle blight.

▼M9

Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. għajr R. simsii L., Viburnum L.

(a)  il-pjanti ġew prodotti f’żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bħala ħielsa mill-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) fuq il-pjanti ospitanti fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda; jew

(c)  

(i)  il-pjanti li juru sintomi tal-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) fis-sit tal-produzzjoni u l-pjanti kollha f’radjus ta’ 2 m mill-materjal sintomatiku, ikunu nqalgħu u nqerdu minnufih bil-ħamrija mwaħħla b’kollox;

u

(ii)  għall-pjanti ospitanti kollha li jinsabu f’radjus ta’ 10 m mill-pjanti sintomatiċi u għal kull pjanta li tifdal mil-lott affettwat:

— fi żmien tliet xhur mis-sejba ta’ pjanti sintomatiċi, ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) fuq dawk il-pjanti f’mill-inqas żewġ spezzjonijiet fiż-żminijiet ix-xierqa biex jiġi identifikat il-pest, u matul dak il-perjodu ta’ tliet xhur ma jkun sar l-ebda trattament li jnaqqas is-sintomi tal-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE), u

— wara dak il-perjodu ta’ tliet xhur:

— ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) fuq dawk il-pjanti fis-sit tal-produzzjoni, jew

— ikun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv ta’ dawk il-pjanti li jkunu se jinġarru u nstab ħieles mill-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE);

u

(iii)  għall-pjanti l-oħra kollha fil-post tal-produzzjoni:

— ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) fuq dawk il-pjanti fis-sit tal-produzzjoni, jew

— ikun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv ta’ dawk il-pjanti li jkunu se jinġarru u nstab ħieles mill-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE).

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Żrieragħ tal-Helianthus annuus L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni fis-sit tal-produzzjoni taż-żrieragħ tal-anqas f’żewġ spezzjonijiet fiż-żminijiet ix-xierqa biex jiġi identifikat il-pest, waqt l-istaġun tat-tkabbir;

jew

(c)  

(i)  is-sit tal-produzzjoni taż-żrieragħ kien soġġett għal tal-anqas żewġ spezzjonijiet fiż-żminijiet ix-xierqa biex jiġi identifikat il-pest, waqt l-istaġun tat-tkabbir;

u

(ii)  mhux aktar minn 5 % tal-pjanti jkunu wrew sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese u de Toni matul dawn l-ispezzjonijiet, u l-pjanti kollha li juru sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni jkunu tneħħew u nqerdu immedjatament wara l-ispezzjoni;

u

(iii)  fl-ispezzjoni finali, ma tkun instabet l-ebda pjanta li turi sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

jew

(d)  

(i)  is-sit tal-produzzjoni taż-żrieragħ kien soġġett għal tal-anqas żewġ spezzjonijiet fiż-żminijiet ix-xierqa biex jiġi identifikat il-pest, waqt l-istaġun tat-tkabbir;

u

(ii)  il-pjanti kollha li juru sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni jkunu tneħħew u nqerdu minnufih wara l-ispezzjoni;

u

(iii)  waqt l-ispezzjoni finali, ma tkun instabet l-ebda pjanta li turi sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, u kampjun rappreżentattiv minn kull lott ikun ġie ttestjat u nstab ħieles mill-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

jew

(e)  iż-żrieragħ ikunu ġew soġġetti għal trattament xieraq li jkun intwera li huwa effettiv kontra r-razez magħrufa kollha tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

jew

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun instab ħieles mill-Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, b’tal-anqas żewġ spezzjonijiet viżivi fi żmien xieraq, waqt dak l-istaġun ta’ tkabbir, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih;

jew

(c)  waqt l-aħħar żewġ spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunux instabu aktar minn 2 % tal-pjanti fil-lott li wrew is-sintomi, u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika oħra fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

(a)  il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati tal-anqas darba fix-xahar matul it-tliet xhur ta’ qabel u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(b)  il-pjanti omm li juru sintomi jkunu tneħħew u nqerdu, flimkien mal-pjanti f’radjus ta’ metru (1), u jkun ġie applikat trattament fiżiku jew kimiku xieraq għall-pjanti li jkunu ġew spezzjonati qabel ma nġarru, u jkunu nstabu ħielsa mis-sintomi.

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Aculops fuchsiae Keifer

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fuchsia L.

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Aculops fuchsiae Keifer;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu fil-pjanti, jew fil-pjanti omm li minnhom tnisslu, waqt spezzjonijiet viżivi fis-sit tal-produzzjoni matul l-istaġun tat-tkabbir preċedenti, fl-aktar żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest;

jew

(c)  ikun ġie applikat trattament kimiku jew fiżiku xieraq qabel ma nġarru, u wara dan il-pjanti jkunu ġew spezzjonati u ma jkun instab l-ebda sintomu tal-pest.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Opogona sacchari Bojer;

jew

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li fih ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu jew sinjal tal-Opogona sacchari Bojer fi spezzjonijiet viżivi li jkunu saru tal-anqas kull tliet xhur matul perjodu minimu ta’ sitt xhur qabel ma nġarru;

jew

(c)  jiġi applikat reġim fis-sit tal-produzzjoni li jkollu l-għan ta’ monitoraġġ u ta’ suppressjoni tal-popolazzjoni tal-Opogona sacchari Bojer u ta’ tneħħija tal-pjanti infestati u kull lott ikun ġie spezzjonat b’mod viżiv fl-aktar żmien xieraq biex jiġi individwat il-pest qabel ma nġarr, u nstab ħieles mis-sintomi tal-Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Pjanti tal-Palmae għat-tħawwil, għajr il-frott u ż-żrieragħ, li jkollhomm zokk b’dijametru ta’ aktar minn 5 cm fil-bażi tiegħu, u li jkunu tal-ġeneri u tal-ispeċijiet li ġejjin:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

►M9  
(a)  “il-pjanti jkunu tkabbru tul ħajjithom f’żona li tkun ġiet stabbilita bħala ħielsa mir-Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) mill-korp uffiċjali responsabbli f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew
(b)  il-pjanti tkabbru fis-sentejn qabel ma nġarru f’sit fl-Unjoni, f’iżolament fiżiku għall-protezzjoni kontra l-introduzzjoni tar-Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), jew f’sit fl-Unjoni fejn ikunu ġew applikati t-trattamenti ta’ prevenzjoni xierqa fir-rigward ta’ dak il-pest; u
(c)  il-pjanti jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv tal-anqas darba kull erba’ xhur, u dawn l-ispezzjonijiet ikkonfermaw li kienu ħielsa mir-Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).  ◄

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

(a)  il-pjanti jew il-pjanti li jipproduċu ż-żrieragħ ġew spezzjonati u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev fuq il-lott mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni; jew

(c)  il-basal ikunu nstabu prattikament ħielsa mis-sintomi tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, fuq il-bażi ta’ spezzjonijiet viżivi mwettqa fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, u ppakkjati għall-bejgħ lill-konsumatur finali.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

(a)  il-pjanti ġew spezzjonati u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev fuq il-lott mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni; jew

(c)  il-basal ikunu nstabu prattikament ħielsa mis-sintomi tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, fuq il-bażi ta’ spezzjonijiet viżivi mwettqa fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, u ppakkjati għall-bejgħ lill-konsumatur finali.

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Malus Mill.

(a)  il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, u li nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Fitoplażma Candidatus mali Seemüller & Schneider; u

(b)  

(i)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Fitoplażma Candidatus mali Seemüller & Schneider;

jew

(ii)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jinstab ħieles mill-Fitoplażma Candidatus mali Seemüller & Schneider tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ spezzjoni viżiva, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih;

jew

(iii)  waqt l-ispezzjonijiet viżivi tas-sit tal-produzzjoni li jkunu saru fi żminijiet xierqa matul l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunux instabu aktar minn 2 % tal-pjanti li jkunu wrew is-sintomi, u dawk il-pjanti u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih, u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti asintomatiċi li fadal fil-lottijiet li fihom ikunu nstabu l-pjanti sintomatiċi, u dan ikun instab ħieles mill-Fitoplażma Candidatus mali Seemüller & Schneider.

Il-Fitoplażma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus L.

(a)  il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, u li nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Fitoplażma Canditus prunorum Seemüller & Schneider.

u

(b)  

(i)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Fitoplażma Canditus prunorum Seemüller & Schneider;

jew

(ii)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li nstab ħieles mill-Fitoplażma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ spezzjoni viżiva, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih;

jew

(iii)  waqt l-ispezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul l-aħħar staġun tat-tkabbir ma jkunux urew sintomi aktar minn 1 % tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni, u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih, u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti asintomatiċi li fadal fil-lottijiet fejn ikunu nstabu l-pjanti sintomatiċi, u dan ikun instab ħieles mill-Fitoplażma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider.

Il-Fitoplażma Candidatus pyri Seemüller & Schneider

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pyrus L.

►M9  
(a)  il-pjanti ġew minn pjanti omm li ġew spezzjonati b’mod viżiv, u li nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; u (b)  
(i)  il-pjanti ġew prodotti f’żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bħala ħielsa mill-Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew
(ii)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li permezz ta’ spezzjoni viżiva nstab ħieles mill-pest tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih;
jew
(c)  il-pjanti fis-sit tal-produzzjoni u kull pjanta fil-viċinanza immedjata, li wrew sintomi tal-Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider matul l-ispezzjonijiet viżivi fiż-żminijiet ix-xierqa matul l-aħħar tliet staġuni ta’ tkabbir, ikunu nqalgħu u nqerdu minnufih.  ◄

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Lavandula L.

(a)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni magħruf li hu ħieles mill-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. waqt l-ispezzjonijiet viżivi tal-lott fl-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni;

jew

(c)  il-pjanti li kienu juru sintomi tal-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. ikunu nqalgħu u nqerdu, u l-lott ikun ġie ttestjat, fuq il-bażi ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti li fadal u jkun instab li kienu ħielsa mill-pest.

Chrysanthemum stunt viroid

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Il-pjanti jkunu ġejjin minn tliet ġenerazzjonijiet ta’ propagazzjoni minn stokk li jkun instab ħieles mill-Chrysanthemum stunt viroid permezz tal-ittestjar.

Citrus exocortis viroid

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L.

(a)  il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, u li nstabu ħielsa mill-virojde exocortis taċ-ċitru;

u

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun instab ħieles mill-pest tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-pjanti, fiż-żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest.

Citrus tristeza virus (l-iżolati tal-UE)

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

(a)  il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew ittestjati fl-aħħar tliet snin u li jkunu nstabu ħielsa mill-virus Citrus tristeza;

u

(b)  

(i)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-virus Citrus tristeza;

jew

(ii)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun instab ħieles mill-virus Citrus tristeza tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu, permezz ta’ ttestjar ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti fiż-żmien ix-xieraq biex jiġi identifikat il-pest;

jew

(iii)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni bi protezzjoni fiżika kontra l-vetturi, u jkunu nstabu ħielsa mill-virus Citrus tristeza tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ ttestjar ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti, imwettaq fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest;

jew

(iv)  fil-każijiet li fihom ikun hemm riżultat pożittiv tat-test għall-preżenza tal-virus Citrus tristeza f’lott, il-pjanti kollha jkunu ġew ittestjati individwalment u ma nstabux aktar minn 2 % ta’ dawk il-pjanti li kienu pożittivi, u l-pjanti ttestjati li nsab li kienu infettati mill-pest ikunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Ibridi tal-Begonia x hiemalis, Fotsch, u l-Impatiens L. New Guinea

(a)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun ġie soġġettat għal monitoraġġ tal-vetturi tat-thrips rilevanti (Frankliniella occidentalis Pergande) u, mad-detezzjoni tagħhom, għal trattamenti xierqa sabiex jiġi żgurat trażżin effettiv tal-popolazzjonijiet tagħhom;

u

(b)  

(i)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tan-necrotic spot tospovirus tal-Impatiens fil-pjanti fis-sit tal-produzzjoni waqt il-perjodu tat-tkabbir attwali; jew

(ii)  kull pjanta fis-sit tal-produzzjoni li wriet sintomi tan-necrotic spot tospovirus tal-Impatiens matul il-perjodu tat-tkabbir attwali tkun inqalgħet u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti li kienu se jinġarru u dan ikun instab ħieles min-necrotic spot tospovirus tal-Impatiens.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L.

(a)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-Potato spindle tuber viroid fil-pjanti fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom; jew

(b)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-virojde Potato spindle tuber fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u, f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu ħielsa minn dak il-pest.

Plum pox virus

Pjanti tal-ispeċijiet li ġejjin tal-Prunus L., maħsuba għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. u Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. suxxettibbli għall-Plum pox virus

(a)  salvaġġi tal-Prunus ippropagati b’mod veġetattiv idderivati minn pjanti omm li jkunu ġew kampjunati u ttestjati fil-ħames (5) snin preċedenti u jkunu nstabu ħielsa mill-Plum pox virus; u

(b)  

(i)  il-materjal tal-propagazzjoni jkun ġie prodott f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Plum pox virus; jew

(ii)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Plum pox virus f’materjal ta’ propagazzjoni fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun sħiħ tat-tkabbir fl-aktar perjodu xieraq tas-sena li jkun intgħażel wara li tqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi u l-kundizzjonijiet tat-tkabbir tal-pjanta u l-bijoloġija tal-Plum pox virus, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih; jew

(iii)  ikunu ġew osservati sintomi tal-Plum pox virus f’mhux aktar minn 1 % tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, fl-aktar perjodu xieraq tas-sena li jkun intgħażel wara li tqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi u l-kundizzjonijiet tat-tkabbir tal-pjanta u l-bijoloġija tal-Plum pox virus, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih, u jkun ġie ttestjat u nstab ħieles mill-pest kampjun rappreżentattiv tal-pjanti asintomatiċi li jkun fadal fil-lottijiet fejn ikunu nstabu l-pjanti sintomatiċi. Porzjon rappreżentattiv tal-pjanti li ma kinux juru sintomi tal-Plum pox virus waqt spezzjoni viżiva jista’ jitteħidlu kampjun u jiġi ttestjat biex issir valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta’ dawk il-pjanti b’dak il-pest.

Tomato spotted wilt tospovirus

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Ibridi tal-Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

(a)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun ġie ssoġġettat għal monitoraġġ tal-vetturi rilevanti għat-thrips (Frankliniella occidentalis u Thrips tabaci) u, malli dawn insabu, ġie ssoġġettat għal trattamenti xierqa biex ikun żgurat it-trażżin effettiv tal-popolazzjonijiet tagħhom;

u

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tat-Tomato spotted wilt tospovirus fil-pjanti fis-sit tal-produzzjoni waqt il-perjodu tat-tkabbir attwali; jew

(c)  kull pjanta fis-sit tal-produzzjoni li turi sintomi tat-Tomato spotted wilt tospovirus matul il-perjodu tat-tkabbir attwali tkun inqalgħet u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti li għandhom jinġarru u dan ikun instab ħieles mit-Tomato spotted wilt tospovirus.

▼M9

PARTI D

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja, ikunu ssodisfati.Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Pjanti għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ

Castanea sativa Mill.

(a)  il-materjal riproduttiv tal-foresti oriġina minn żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bħala ħielsa mill-Cryphonectria parasitica (Murrill) f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda; jew

(c)  il-materjal riproduttiv tal-foresti li juri sintomi tal-Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ikun inqala’ u nqered, u l-materjal li fadal ikun ġie spezzjonat kull ġimgħa u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr fis-sit tal-produzzjoni għal mill-inqas tliet ġimgħat qabel ma jinġarr dak il-materjal.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pjanti għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ

Pinus L.

(a)  il-materjal riproduttiv tal-foresti oriġina minn żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bħala ħielsa mid-Dothistroma pini Hulbary, mid-Dothistroma septosposorum (Dorogin) Morelet u mil-Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ needle blight, ikkawżata mid-Dothistroma pini Hulbary, mid-Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet jew mil-Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, fis-sit tal-produzzjoni jew fl-inħawi immedjati tiegħu tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda; jew

(c)  ikunu saru trattamenti xierqa fis-sit tal-produzzjoni kontra n-needle blight, ikkawżata mid-Dothistroma pini Hulbary, mid-Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet jew mil-Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, u l-materjal riproduttiv tal-foresti jkun ġie spezzjonat b’mod viżiv qabel ma nġarr u nstab ħieles mis-sintomi tan-needle blight.

Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Pjanti għat-tħawwil, għajr it-trab tad-dakra u ż-żrieragħ

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

(a)  il-materjal riproduttiv tal-foresti oriġina minn żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bħala ħielsa mill-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) fuq il-materjal riproduttiv tal-foresti fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda; jew

(c)  

(i)  il-materjal riproduttiv tal-foresti li juri sintomi tal-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) fis-sit tal-produzzjoni u l-materjal riproduttiv tal-foresti kollu bil-ħamrija mwaħħla miegħu f’radjus ta’ 2 m mill-materjal sintomatiku, ikunu nqalgħu u nqerdu minnufih, bil-ħamrija mwaħħla b’kollox;

u

(ii)  għall-materjal riproduttiv tal-foresti kollu li jinsab f’radjus ta’ 10 m mill-pjanti sintomatiċi u kull materjal riproduttiv tal-foresti li jifdal mil-lott affettwat:

— fi żmien tliet xhur mis-sejba ta’ materjal riproduttiv tal-foresti sintomatiku, ma ġie osservat l-ebda sintomu tal-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) fuq dak il-materjal riproduttiv tal-foresti f’mill-inqas żewġ spezzjonijiet fiż-żminijiet ix-xierqa biex jiġi identifikat il-pest u matul dak il-perjodu ta’ tliet xhur ma jkun sar l-ebda trattament li jnaqqas is-sintomi tal-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE);

— wara dak il-perjodu ta’ tliet xhur:

— 

— ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) fuq dak il-materjal riproduttiv tal-foresti fis-sit tal-produzzjoni;

— kampjun rappreżentattiv ta’ dak il-materjal riproduttiv tal-foresti li kien se jinġarr ġie ttestjat u nstab ħieles mill-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE);

— u

(iii)  għall-materjal riproduttiv tal-foresti l-ieħor kollu fil-post tal-produzzjoni:

— ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE) fuq dak il-materjal riproduttiv tal-foresti fis-sit tal-produzzjoni;

— kampjun rappreżentattiv tal-materjal riproduttiv tal-foresti li kien se jinġarr ġie ttestjat u nstab ħieles mill-Phytophthora ramorum (iżolati tal-UE).

▼B

PARTI E

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żrieragħ tal-ħxejjex

Għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi: l-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja.Batterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu nkisbu permezz ta’ metodu xieraq ta’ estrazzjoni bl-aċidu jew b’metodu ekwivalenti;

u

(b)  

(i)  iż-żrieragħ joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

jew

(ii)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest tul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(iii)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati għall-Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. b’mod uffiċjali fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u, f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu ħielsa mill-pest.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

jew

(b)  l-għalla li minnha tkun inġabret iż-żerriegħa tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir u tkun instabet ħielsa mill-Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

jew

(c)  kampjun rappreżentattiv taż-żrieragħ ikun ġie ttestjat u nstab ħieles mill-Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. f’dawk it-testijiet.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

jew

(b)  l-għalla li minnha tkun inġabret iż-żerriegħa tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir u tkun instabet ħielsa mill-Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

jew

(c)  ikun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv taż-żrieragħ u f’dawk it-testijiet instab ħieles mill-Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  iż-żrieragħ jinkisbu permezz metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu; u

(b)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

jew

(c)  

(i)  ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(ii)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest tul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  iż-żrieragħ jinkisbu permezz metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu; u

(b)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

jew

(c)  

(i)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa tul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(ii)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

(a)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas perforans Jones et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas perforans Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  iż-żrieragħ jinkisbu permezz metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu; u

(b)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.;

jew

(c)  

(i)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas perforans Jones et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(ii)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas perforans Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

(a)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  iż-żrieragħ jinkisbu permezz metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu; u

(b)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

jew

(c)  

(i)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(ii)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

(a)  kampjun rappreżentattiv taż-żerriegħa jkun ġie soġġett għal spezzjoni viżiva fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, li jista’ jsegwi trattament xieraq, u

(b)  iż-żerriegħa tkun instabet ħielsa mill-Acanthoscelides obtectus (Say).

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

(a)  kampjun rappreżentattiv taż-żrieragħ ikun ġie ssuġġettat għal spezzjoni viżiva fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, dan jista’ jsegwi trattament xieraq; u

(b)  iż-żerriegħa nstabet ħielsa mill-Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

(a)  kampjun rappreżentattiv taż-żrieragħ ikun ġie ssuġġettat għal spezzjoni viżiva fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, dan jista’ jsegwi trattament xieraq; u

(b)  ż-żerriegħa nstabet ħielsa mill-Bruchus rufimanus Boheman.

▼B

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

(a)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest mill-bidu sat-tmiem tal-aħħar ċiklu ta’ veġetazzjoni u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

jew

(b)  iż-żrieragħ maħsuda jkunu nstabu ħielsa mid-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv;

jew

(c)  il-materjal tat-tħawwil ikun ġie soġġett għal trattament kimiku jew fiżiku xieraq kontra d-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev u ż-żerriegħa tkun instabet ħielsa minn dan il-pest wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv.

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu nkisbu permezz ta’ metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu jew b’metodu ekwivalenti, u:

(b)  

(i)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-Pepino mosaic virus; jew

(ii)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-Pepino mosaic virus fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tagħhom tal-veġetazzjoni; jew

(iii)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Pepino mosaic virus fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u f’dawk it-testijiet ikunu nstabu ħielsa mill-pest.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  

(i)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-virojde Potato spindle tuber; jew

(ii)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-virojde Potato spindle tuber fuq il-pjanti fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tagħhom tal-veġetazzjoni; jew

(iii)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Potato spindle tuber viroid fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u f’dawk it-testijiet ikunu nstabu ħielsa mill-pest.

PARTI F

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-patata taż-żrigħ

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tabella li ġejja.Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

(a)  fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika:

spezzjonijiet uffiċjali juru li dawn ikunu ġejjin minn pjanti omm ħielsa mid-Dickeya Samson et al. spp. u mill-Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

(b)  fil-każ tal-kategoriji kollha:

il-pjanti tat-tkabbir ikunu ġew spezzjonati fuq il-post b’mod uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika:

l-ispezzjonijiet uffiċjali jkunu wrew li l-pjanti ġew minn pjanti omm ħielsa mill-Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

(b)  Fil-każ tal-kategoriji kollha:

(i)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. filwaqt li titqies il-possibbiltà tal-preżenza tal-vetturi;

jew

(ii)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. matul spezzjonijiet uffiċjali tal-pjanti li jkunu qed jikbru fis-sit tal-produzzjoni sa mill-bidu sat-tmiem tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni.

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  Fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika:

l-ispezzjonijiet uffiċjali jkunu juru li ġejjin minn pjanti omm ħielsa mill-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.

(b)  Fil-każ tal-kategoriji kollha:

(i)  fil-post tal-produzzjoni ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. waqt spezzjoni uffiċjali mill-bidu sat-tmiem tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni;

jew

(ii)  kull pjanta fis-sit tal-produzzjoni li kienet turi s-sintomi tkun inqalgħet, bit-tuberi dixxendenti tagħha, u nqerdet, u għal kull stokk li fih ikunu ġew osservati s-sintomi fl-għalla li kienet qed tikber, ikun twettaq ittestjar uffiċjali fuq it-tuberi wara l-ħsad, fuq kull lott, biex tiġi kkonfermata l-assenza tal-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.

Sintomi tal-możajk ikkawżati mill-viruses:

sintomi kkawżati:

— Potato leaf roll virus

Solanum tuberosum L.

(a)  Fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika:

il-pjanti jkunu dderivati minn pjanti omm li jkunu ħielsa mill-virus A tal-patata, mill-virus M tal-patata, mill-virus S tal-patata, mill-virus X tal-patata, mill-virus Y tal-patata, u mill-potato leaf roll virus.

Meta jintużaw metodi ta’ mikropropagazzjoni, il-konformità ma’ dan il-punt għandha tiġi stabbilita permezz ta’ ttestjar uffiċjali tal-pjanta omm, jew ta’ testjar tal-pjanta omm taħt is-superviżjoni uffiċjali.

Meta jintużaw metodi ta’ selezzjoni klonali, il-konformità ma’ dan il-punt għandha tiġi stabbilita permezz ta’ ttestjar uffiċjali tal-istokk klonali, jew ta’ testjar tal-istokk klonali taħt is-superviżjoni uffiċjali.

(b)  Fil-każ tal-kategoriji kollha,

il-pjanti li jkunu qed jikbru ikunu ġew soġġetti għal spezzjoni uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti.

Potato spindle tuber viroid

Solanum tuberosum L.

(a)  Fil-każ ta’ stokk klonali:

it-testijiet uffiċjali jew it-testijiet taħt is-superviżjoni uffiċjali jkunu wrew li l-pjanti jkunu ġew minn pjanti omm ħielsa mill-Potato spindle tuber viroid.

(b)  Fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika u bażika:

ma jkunux instabu sintomi tal-Potato spindle tuber viroid;

jew

għal kull lott, ikunu saru testijiet uffiċjali ta’ wara l-ħsad fuq it-tuberi, u dawk it-tuberi jkunu nstabu ħielsa mill-Potato spindle tuber viroid.

(c)  Fil-każ ta’ patata taż-żrigħ iċċertifikata,

spezzjoni viżiva uffiċjali tkun uriet li din tkun ħielsa mill-pest, u jsiru t-testijiet jekk jiġi osservat xi sintomu tal-pest.Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Sintomi ta ’ infezzjonijiet b’virus

Solanum tuberosum L.

Waqt l-ispezzjoni uffiċjali tad-dixxendent dirett, l-għadd ta’ pjanti sintomatiċi m’għandux jaqbeż il-perċentwal indikat fl-Anness IV.Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

▼M9

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

L-awtorità kompetenti tkun għamlet spezzjoni uffiċjali fuq il-lottijiet u kkonfermat li dawn jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Anness IV, sakemm il-lott ma jkunx ġie prodott minn pjanti li jikkonformaw mal-punt (b)(i) tat-tielet kolonna tat-tieni ringiela tal-ewwel tabella fil-Parti F tal-Anness V.

▼B

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

L-awtorità kompetenti tkun għamlet spezzjoni uffiċjali fuq il-lottijiet u tikkonferma li dawn ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Anness IV.

L-iskabbja sewda li taffettwa t-tuberi fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħhom ikkawżata mit-Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

L-awtorità kompetenti tkun għamlet spezzjoni uffiċjali fuq il-lottijiet u tikkonferma li dawn ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Anness IV.

L-iskabbja f’forma ta’ trab li taffettwa t-tuberi fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħhom ikkawżata mis-Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

L-awtorità kompetenti tkun għamlet spezzjoni uffiċjali fuq il-lottijiet u tikkonferma li dawn ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Anness IV.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet uffiċjali biex jiżguraw li ma jkunx hemm aktar pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni mil-livelli limitu stabbiliti fit-tabella li ġejja:Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-pjanti li jkabbru l-patata taż-żrigħ prebażika

Livelli limitu għall-pjanti li jkabbru l-patata taż-żrigħ bażika

Livelli limitu għall-pjanti li jkabbru l-patata taż-żrigħ iċċertifikata

PBTC

PB

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Sintomi tal-możajk ikkawżati mill-viruses

u

sintomi kkawżati mill-potato leafroll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

PARTI G

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq iż-żrieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

1.    Spezzjoni tal-għalla

(1) L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu spezzjonijiet fuq il-post tal-għalla li minnha tiġi prodotta ż-żerriegħa tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra, biex ikun żgurat li l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni ma tkunx taqbeż il-livelli limitu stabbiliti f’din it-tabella:Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa ċċertifikata

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

L-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza lill-ispetturi, li mhumiex operaturi professjonali, biex iwettqu l-ispezzjonijiet fuq il-post f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha.

(2) Dawk l-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom jitwettqu meta l-kundizzjoni u l-istadju tal-iżvilupp tal-għalla jkunu jippermettu li ssir spezzjoni adegwata.

Għandu jkun hemm tal-anqas spezzjoni fuq il-post waħda fis-sena, fl-aktar żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni rispettivi.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina d-daqs, l-għadd u d-distribuzzjoni tal-porzjonijiet tal-għalqa li se tiġi spezzjonata skont metodi xierqa.

Il-proporzjon tal-għelejjel għall-produzzjoni taż-żerriegħa li għandu jiġi spezzjonat uffiċjalment mill-awtorità kompetenti għandu jkun tal-anqas ta’ 5 %.

2.    Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

(1) L-awtorità kompetenti għandha:

(a) 

b’mod uffiċjali tieħu l-kampjuni taż-żrieragħ mil-lottijiet taż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra;

(b) 

tawtorizza lil persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ sabiex jieħdu l-kampjuni f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha;

(c) 

tqabbel il-kampjuni taż-żrieragħ li tkun ħadet ma’ dawk tal-istess lott taż-żrieragħ li jkunu ħadu l-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ taħt is-superviżjoni uffiċjali;

(d) 

tissorvelja l-prestazzjoni tal-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ kif stipulat fil-punt (b).

(2) L-awtorità kompetenti jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali għandhom jieħdu l-kampjuni u jittestjaw iż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra skont l-aktar metodi riċenti internazzjonali.

Ħlief fil-każ tal-kampjunar awtomatiku, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika kampjun bi proporzjon minimu ta’ 5 % tal-lottijiet taż-żrieragħ li jkunu ddaħħlu għaċ-ċertifikazzjoni. Dak il-proporzjon għandu jkun imqassam b’mod unit kemm jista’ jkun fost il-persuni fiżiċi u legali li jdaħħlu ż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, u fost l-ispeċijiet li jiddaħħlu, iżda jista’ jkun immirat ukoll biex jelimina xi dubji speċifiċi.

(3) Għall-kampjunar awtomatiku, għandhom jiġu applikati proċeduri xierqa u dan għandu jiġi ssorveljat uffiċjalment.

(4) Għall-eżaminazzjoni taż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni u għall-eżaminazzjoni taż-żrieragħ kummerċjali, il-kampjuni għandhom jittieħdu minn lottijiet omoġenji. Fir-rigward tal-piż tal-lottijiet u tal-kampjuni, għandha tapplika t-tabella tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

3.    Miżuri addizzjonali għaż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet addizzjonali li ġejjin u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti, li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, ikunu ssodisfati:

(1) 

Miżuri għaż-żerriegħa tal-Helianthus annuus L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Plasmopora halstedii

(a) 

iż-żrieragħ tal-Helianthus annuus L. ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Plasmopara halstedii;

jew

(b) 

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ Plasmopara halstedii fis-sit tal-produzzjoni waqt tal-anqas żewġ spezzjonijiet fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir;

jew

(c) 
(i) 

fis-sit tal-produzzjoni saru tal-anqas żewġ spezzjonijiet fuq il-post matul l-istaġun tat-tkabbir, fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest; u

(ii) 

waqt dawn l-ispezzjonijiet ma jinstabux aktar minn 5 % tal-pjanti li jkunu juru s-sintomi tal-Plasmopara halstedii, u l-pjanti kollha li juru sintomi tal-Plasmopara halstedii jkunu tneħħew u nqerdu minnufih wara l-ispezzjoni; u

(iii) 

fl-ispezzjoni finali, ma tkun instabet l-ebda pjanta li turi s-sintomi tal-Plasmopara halstedii;

jew

(d) 
(i) 

fis-sit tal-produzzjoni saru tal-anqas żewġ spezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir; u

(ii) 

il-pjanti kollha li kienu juru s-sintomi tal-Plasmopara halstedii jkunu tneħħew u nqerdu minnufih wara l-ispezzjoni; u

(iii) 

waqt l-ispezzjoni finali ma nstabux pjanti li wrew is-sintomi tal-Plasmopara. halstedii, u ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv minn kull lot, u dan instab li kien ħieles mill-Plasmopara. halstedii, jew iż-żrieragħ ikunu ngħataw trattament xieraq li jkun intwera li hu effettiv kontra r-razez magħrufa kollha tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

(2) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Helianthus annuus L. u tal-Linum usitatissimum L. sabiex tiġi evitata l-preżenza tal-Botrytis cinerea

(a) 

ikun ġie applikat it-trattament taż-żerriegħa awtorizzat għall-użu kontra l-Botrytis cinerea;

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(3) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Glycine max (L.) Merryl biex tiġi evitata l-preżenza tad-Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

(a) 

Ikun ġie applikat trattament taż-żerriegħa awtorizzat għall-użu kontra d-Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora);

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(4) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Glycine max (L.) Merryl biex tiġi evitata l-preżenza tad-Diaporthe var. sojae

(a) 

ikun ġie applikat it-trattament taż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra d-Diaporthe var. sojae;

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(5) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Linum usitatissimum L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Alternaria linicola

(a) 

ikun ġie applikat it-trattament taż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra l-Alternaria linicola;

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(6) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Linum usitatissimum L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Boeremia exigua var. linicola

(a) 

ikun ġie applikat it-trattament taż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra l-Boeremia exigua var. linicola;

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(7) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Linum usitatissimum L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Colletotrichum lini

(a) 

ikun ġie applikat it-trattament taż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra l-Colletotrichum lini;

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(8) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Linum usitatissimum L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Fusarium (ġeneru anamorfiku), għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

(a) 

ikun ġie applikat trattament fuq iż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra l-Fusarium (ġeneru anamorfiku), għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Ġie applikat il-Gordon u Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell;

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi tat-test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

PARTI H

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza ta’ pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex, għajr iż-żrieragħ

Spezzjonijiet viżivi

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu kontrolli u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li:

(a) 

il-pjanti għandhom tal-anqas jidhru, waqt spezzjoni viżiva, li jkunu prattikament ħielsa mill-pesti elenkati fit-tabella f’dan il-punt, fir-rigward tal-ġeneru jew tal-ispeċi kkonċernati.

(b) 

kull pjanta li turi sinjali jew sintomi viżibbli tal-pesti elenkati fit-tabelli f’dan il-punt, fl-istadju tal-għalla li qed tikber, tkun ġiet ittrattata minnufih malli jkunu dehru, jew fejn xieraq, tkun ġiet eliminata.

(c) 

fil-każ ta’ basal tal-basal ħelu u tat-tewm, il-pjanti jiġu dderivati direttament minn materjal li, fl-istadju tal-għalla li kienet qed tikber, ikun ġie vverifikat u nstab prattikament ħieles minn kull pest elenkat fit-tabelli f’dan il-punt.

Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti, li jikkonċernaw il-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja:Batterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Il-pjanti jkunu tkabbru minn żrieragħ li jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-parti E tal-Anness V u jkunu nżammu ħielsa mill-infezzjoni permezz ta’ miżuri iġjeniċi xierqa.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-Parti E għaż-żrieragħ tal-ħxejjex; u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-Parti E għaż-żrieragħ tal-ħxejjex; u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-Parti E għaż-żrieragħ tal-ħxejjex; u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-Parti E għaż-żrieragħ tal-ħxejjex; u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Fusarium Link (ġeneru anamorfiku) għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u l-Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

(a)  

(i)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir, ikun inqala’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Fusarium Link; jew

(ii)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darbtejn fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u l-pjanti li jkunu wrew xi sintomi tal-Fusarium Link ikunu nqalgħu minnufih filwaqt li ma jkun deher l-ebda sintomu waqt spezzjoni finali tal-għalla li kienet qed tikber; u

(b)  l-irjus ikunu ġew spezzjonati b’mod viżiv qabel ma jkunu nġarru l-pjanti u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

(a)  

(i)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir, ikun inqala’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk; jew

(ii)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darbtejn fi żminijiet xierqa għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u jkunu nqalgħu minnufih il-pjanti li kienu juru xi sintomi tal-Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk, filwaqt li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu waqt spezzjoni finali tal-għalla li kienet qed tikber; u

(b)  l-irjus ikunu ġew spezzjonati b’mod viżiv qabel ma nġarru l-pjanti u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

(a)  il-pjanti jkunu trapjanti mrobbija f’tilari multiċellulari li jitkabbru f’medium ħieles mis-Stromatinia cepivora Berk.;

jew

(b)  

(i)  

— l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Stromatinia cepivora Berk.; jew

— l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u l-pjanti li kienu juru xi sintomi tas-Stromatinia cepivora Berk. ikunu nqalgħu minnufih filwaqt li ma jkun deher l-ebda sintomu waqt spezzjoni finali addizzjonali tal-għalla li kienet qed tikber;

u

(ii)  il-pjanti jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv qabel ma nġarru u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

(a)  

(i)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Stromatinia cepivora Berk.; jew

(ii)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u l-pjanti li kienu juru xi sintomi tas-Stromatinia cepivora Berk. ikunu nqalgħu minnufih filwaqt li ma jkun deher l-ebda sintomu waqt spezzjoni finali addizzjonali tal-għalla kienet qed tikber;

u

(b)  il-pjanti jew is-settijiet ikunu ġew spezzjonati b’mod viżiv qabel ma nġarru u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

(a)  il-pjanti omm ikunu dderivati minn materjal ittestjat għall-patoġeni; u

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li l-istorja tal-għelejjel li jkunu tkabbru fih tkun magħrufa, u ma jkun hemm l-ebda rekord tal-okkorrenza tal-Verticillium dahliae Kleb.; u

(c)  il-pjanti jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv fi żminijiet xierqa sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u jkunu nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Verticillium dahliae Kleb.

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

Fil-każ tal-pjanti, għajr il-pjanti għall-produzzjoni ta’ għalla kummerċjali:

(a)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

jew

(b)  

(i)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u ma kienx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti li wrew sintomi ta’ infestazzjoni bid-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, u

(ii)  il-pjanti li nstabu li kienu infettati b’dak il-pest ikunu nqalgħu minnufih, u

(iii)  il-pjanti mbagħad ikunu nstabu li kienu ħielsa minn dak il-pest permezz ta’ testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv;

jew

(c)  il-pjanti jkunu ġew soġġetti għal trattament kimiku jew fiżiku xieraq kontra d-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev u jkunu nstabu ħielsa minn dak il-pest wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv.

Fil-każ tal-pjanti għall-produzzjoni ta’ għalla kummerċjali:

(a)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

jew

(b)  

(i)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata tal-anqas darba fi żmien xieraq sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni biex jiġi identifikat il-pest;

(ii)  il-pjanti li kienu juru xi sintomi tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ikunu nqalgħu minnufih, u

(iii)  il-pjanti jkunu nstabu li kienu ħielsa minn dak il-pest wara li saru testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv;

jew

(c)  il-pjanti jkunu ġew soġġetti għal trattament fiżiku jew kimiku xieraq u jkunu nstabu li huma ħielsa mid-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv.

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Leek yellow stripe virus

Allium sativum L.

(a)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni biex jiġi identifikat il-pest u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Leek yellow stripe virus;

jew

(b)  l-għalla ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni biex jiġi identifikat il-pest, u ma kienx fiha aktar minn 10 % tal-pjanti li wrew sintomi tal-Leek yellow stripe virus, u dawk il-pjanti li kellhom il-pest inqalgħu minnufih, u fl-aħħar spezzjoni ma nstabux aktar minn 1 % tal-pjanti li kienu juru xi sintomi.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sativum L.

(a)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Onion yellow dwarf virus;

jew

(b)  

(i)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni fi żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest u ma kienx fiha aktar minn 10 % tal-pjanti li wrew sintomi tal-Onion yellow dwarf virus; u

(ii)  il-pjanti li nstabu infettati b’dak il-pest ikunu nqalgħu minnufih; u

(iii)  waqt spezzjoni finali ma nstabux aktar minn 1 % tal-pjanti li wrew xi sintomi ta’ dak il-pest.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-Potato spindle tuber viroid fil-pjanti fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom; jew

(b)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Potato spindle tuber viroid fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u, f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu ħielsa minn dak il-pest.

Tomato spotted wilt tospovirus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

(a)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun ġie soġġett għal reġim ta’ monitoraġġ tal-vetturi tat-thrips rilevanti (Frankliniella occidentalis Pergande u Thrips tabaci Lindeman) u, kull meta ġew identifikati dawk il-vetturi, il-pjanti jkunu ngħataw trattamenti xierqa biex jiġi żgurat trażżin effettiv tal-popolazzjonijiet; u

(b)  

(i)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tat-Tomato spotted wilt tospovirus fil-pjanti fis-sit tal-produzzjoni waqt il-perjodu tat-tkabbir attwali; jew

(ii)  kull pjanta fis-sit tal-produzzjoni li kienet turi s-sintomi tat-Tomato spotted wilt tospovirus matul il-perjodu tat-tkabbir attwali tkun inqalgħet u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti li kienu se jinġarru, u dan ikun instab ħieles mill-pest.

Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

(a)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-marda Tomato yellow leaf curl virus fil-pjanti;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-marda tal-werqa safra mrembla tat-tadam fil-post tal-produzzjoni

PARTI I

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza tal-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żerriegħa tas-Solanum tuberosum L.

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti li ġejjin jiġu ssodisfati fir-rigward tal-preżenza tal-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żerriegħa tas-Solanum tuberosum:

(a) 

iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-Potato spindle tuber viroid; jew

(b) 

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-Potato spindle tuber viroid fil-pjanti fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom; jew

(c) 

iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Potato spindle tuber viroid fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u, f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu ħielsa minn dak il-pest.

PARTI J

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza tal-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fi pjanti għat-tħawwil tal-Humulus lupulus L., għajr iż-żrieragħ

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja:►M9  Fungi u oomiċeti  ◄

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

(a)  il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, fl-aktar żmien xieraq, u jkunu nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Verticillium dahliae; u

(b)  

(i)  il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew prodotti f’post tal-produzzjoni magħruf li hu ħieles mill-Verticillium dahliae; jew

(ii)  

— il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew iżolati mill-għalla tal-produzzjoni tal-Humulus lupulus; u

— is-sit tal-produzzjoni jkun instab ħieles mill-Verticillium dahliae tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, fi żminijiet xierqa permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-weraq; u

— l-istorja tal-għelejjel li tkabbru u tal-mard li jinġarr mill-ħamrija tal-għelieqi jkunu ġew irreġistrati u kien hemm perjodu ta’ mistrieħ mill-pjanti ospitanti ta’ mill-inqas erba’ snin bejn is-sejbiet tal-Verticillium dahliae u t-tħawwil segwenti.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

(a)  il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, fl-aktar żmien xieraq, u jkunu nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Verticillium nonalfalfae; u

(b)  

(i)  il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Verticillium nonalfalfae; jew

(ii)  

— il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew iżolati mill-għelejjel tal-produzzjoni tal-Humulus lupulus; u

— is-sit tal-produzzjoni jkun instab ħieles mill-Verticillium nonalfalfae tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, fi żminijiet xierqa permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-weraq; u

— l-istorja tal-għelejjel li jkunu tkabbru u tal-mard li jinġarr mill-ħamrija tal-għelieqi jkunu ġew irreġistrati u kien hemm perjodu ta’ mistrieħ mill-pjanti ospitanti ta’ mill-inqas erba’ snin bejn is-sejbiet tal-Verticillium nonalfalfae u t-tħawwil segwenti.

▼M9Viruses, virojdi, mard simili għall-viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

(a)  il-pjanti ġew prodotti f’żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bħala ħielsa mis-Citrus bark cracking viroid f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew

(b)  

(i)  il-post tal-produzzjoni jkun instab ħieles mis-Citrus bark cracking viroid tul l-aħħar żewġ staġuni ta’ tkabbir sħaħ permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-pjanti fl-aktar żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest u sabiex tiġi evitata t-trażmissjoni mekkanika, ikunu ġew applikati miżuri iġjeniċi xierqa fil-post tal-produzzjoni; u

(ii)  il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew minn pjanti omm li nstabu ħielsa mis-Citrus bark cracking viroid, u

— fil-każ ta’ pjanti omm li jkunu nżammu f’sit tal-produzzjoni bi protezzjoni fiżika minn sorsi ta’ infezzjoni bis-Citrus bark cracking viroid, il-pjanti omm ikunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, ittiħdulhom il-kampjuni u ġew ittestjati kull sena fl-aktar żmien xieraq biex tiġi identifikata il-preżenza tas-Citrus bark cracking viroid sabiex fuq firxa ta’ 5 snin ikunu ġew ittestjati l-pjanti omm kollha, jew

— fil-każ ta’ pjanti omm li ma jkunux inżammu f’sit tal-produzzjoni bi protezzjoni fiżika minn sorsi ta’ infezzjoni bis-Citrus bark cracking viroid, il-pjanti omm jkunu nstabu ħielsa mis-Citrus bark cracking viroid tul l-aħħar ħames staġuni ta’ tkabbir sħaħ permezz ta’ spezzjoni viżiva fl-aktar żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest, u

— ikun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv ta’ pjanti omm fl-aktar żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest matul l-aħħar 12-il xahar u nstab ħieles mis-Citrus bark cracking viroid, u

— il-pjanti omm ġew iżolati mill-Humulus lupulus L. imkabbra f’postijiet tal-produzzjoni fil-viċinanza li jinsabu mill-inqas 20 m ’l bogħod; u

(iii)  fil-każ tal-produzzjoni ta’ pjanti bl-għeruq għat-tħawwil li jkunu se jinġarru, is-sit tal-produzzjoni li ntuża għall-iffurmar tal-għeruq ikun

— ġie iżolat minn għelejjel tal-produzzjoni tal-Humulus lupulus L. li jinsabu mill-inqas 20 m ’l bogħod, jew

— ġie protett fiżikament minn sorsi ta’ infezzjoni bis-Citrus bark cracking viroid.

PARTI K

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal tal-propagazzjoni tal-frott u fuq il-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott ta’ Actinidia Lindl., għajr iż-żrieragħ

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja, ikunu ssodisfati.Batterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

(a)  il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott ikunu ġew prodotti f’żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bħala ħielsa mill-Pseudomonas syringae pv. actinidiae f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew

(b)  il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott ikunu ġew minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv darbtejn fis-sena, u li nstabu ħielsa mill-Pseudomonas syringae pv. actinidiae;

u

(c)  

(i)  fil-każ ta’ pjanti omm li nżammu f’faċilitajiet li jiżguraw protezzjoni fiżika kontra infezzjonijiet bil-Pseudomonas syringae pv. actinidiae, porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm ikun ġie kkampjunat u ttestjat kull erba’ snin għall-preżenza ta’ Pseudomonas syringae pv. actinidiae sabiex fuq żmien ta’ 8 snin ikunu ġew ittestjati l-pjanti omm kollha; jew

(ii)  fil-każ ta’ pjanti omm li ma jkunux inżammu fil-faċilitajiet imsemmijin hawn fuq, kull sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm għall-preżenza tal-Pseudomonas syringae pv. actinidiae sabiex fuq żmien ta’ 3 snin, ikunu ġew ittestjati l-pjanti omm kollha;

u

(d)  

(i)  fil-każ ta’ materjal tal-propagazzjoni u pjanti tal-frott li nżammu fil-faċilitajiet imsemmija hawn fuq, ma ġie osservat l-ebda sintomu tal-Pseudomonas syringae pv. actinidiae fuq dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu; jew

(ii)  fil-każ ta’ materjal tal-propagazzjoni u pjanti tal-frott li ma jkunux inżammu fil-faċilitajiet imsemmija hawn fuq, ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Pseudomonas syringae pv. actinidiae fuq dak il-materjal ta’ propagazzjoni u fuq dawk il-pjanti tal-frott fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu u jkun sar kampjunar u ttestjar aleatorju ta’ dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott għall-Pseudomonas syringae pv. actinidiae qabel il-kummerċjalizzazzjoni u nstabu ħielsa mill-pest ikkonċernat; jew

(iii)  fil-każ ta’ materjal tal-propagazzjoni u pjanti tal-frott li ma jkunux inżammu fil-faċilitajiet imsemmija hawn fuq, ikunu ġew osservati sintomi tal-Pseudomonas syringae pv. actinidiae fuq mhux aktar minn 1 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott fis-sit tal-produzzjoni, u dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott, u kull materjal tal-propagazzjoni u pjanti tal-frott sintomatiċi fil-viċinanza immedjata jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih, u porzjon rappreżentattiv tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott asintomatiċi li fadal ikunu ttiħdulu l-kampjuni u dawn ikunu ġew ittestjati għall-Pseudomonas syringae pv. actinidiae u nstabu ħielsa mill-pest ikkonċernat.

▼B
ANNESS VI

Lista ta’ pjanti, ta’ prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra li l-introduzzjoni tagħhom fl-Unjoni minn ċerti pajjiżi terzi hija pprojbita 

Deskrizzjoni

Kodiċi NM

Pajjiż terz, grupp ta’ pajjiżi terzi jew żona speċifika ta’ pajjiż terz

1.

Pjanti tal-Abies Mill., taċ-Cedrus Trew, tal-Chamaecyparis Spach, tal-Juniperus L., Larix Mill., tal-Picea A. Dietr., tal-Pinus L., tal-Pseudotsuga Carr. u tat-Tsuga Carr., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Pajjiżi terzi għajr l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (1). ◄

2.

Pjanti tal-Castanea Mill. u tal-Quercus L., bil-weraq, għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Pajjiżi terzi għajr l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (1). ◄

3.

Pjanti tal-Populus L., bil-weraq, għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Il-Kanada, il-Messiku, l-Istati Uniti

▼M9

3.1

Il-qoxra tas-siġar iżolata tal-Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. u Taxus brevifolia Nutt.

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Il-Kanada, ir-Renju Unit (1), l-Istati Uniti, il-Vjetnam

▼B

4.

Il-qoxra tas-siġar iżolata tal-Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Il-pajjiżi terzi kollha

▼M9

5.

Il-qoxra tas-siġar iżolata tal-Quercus L., għajr il-Quercus suber L.

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Messiku

▼B

6.

Il-qoxra tas-siġar iżolata tal-Acer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Il-Kanada, il-Messiku, l-Istati Uniti

7.

Il-qoxra tas-siġar iżolata tal-Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Il-Kontinenti Amerikani

8.

Pjanti għat-tħawwil tal-Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. u Rosa L., għajr il-pjanti inattivi mingħajr weraq, fjuri u frott

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (1). ◄

9.

Pjanti għat-tħawwil taċ-Cydonia Mill., tal-Malus Mill., tal-Prunus L. u tal-Pyrus L. u l-ibridi tagħhom, u tal-Fragaria L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Awstralja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Kanada, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, New Zealand, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna, ir-Renju Unit (1) u l-Istati Uniti għajr il-Hawaii. ◄

10.

Pjanti tal-Vitis L., għajr il-frott

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

11.

Pjanti taċ-Citrus L., Fortunella Swingle, tal-Poncirus Raf., u tal-ibridi tagħhom, għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Il-pajjiżi terzi kollha

12.

Pjanti għat-tħawwil tal-Photinia Ldl., għajr il-pjanti inattivi mingħajr weraq, fjuri u frott

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Iċ-Ċina, ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea u l-Istati Uniti

13.

Pjanti tal-Phoenix spp. għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

L-Alġerija, il-Marokk

14.

Pjanti għat-tħawwil tal-familja Poaceae, għajr il-pjanti ta’ ħxejjex perenni ornamentali tas-subfamilji Bambusoideae u Panicoideae u tal-ġeneri Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. u Uniola L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (1). ◄

15.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., patata taż-żrigħ

0701 10 00

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

16.

Pjanti għat-tħawwil tal-ispeċijiet li jifformaw il-bagħal jew it-tuberi tas-Solanum L. jew l-ibridi tagħhom, għajr dawk it-tuberi tas-Solanum tuberosum L. kif speċifikati fil-punt 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

17.

Tuberi tal-ispeċijiet tas-Solanum L., u tal-ibridi tagħhom, għajr dawk speċifikati fil-punti 15 u 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Pajjiżi terzi jew reġjuni għajr:
(a)  l-Alġerija, l-Eġittu, l-Iżrael, il-Libja, il-Marokk, is-Sirja, l-Iżvizzera, it-Tuneżija u t-Turkija;
jew
(b)  dawk li jissodisfaw dan li ġejjin:
(i)  ikunu wieħed minn dawn li ġejjin:
l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo-Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, u l-Ukrajna;
kif ukoll
(ii)  jissodisfaw waħda minn dawn li ġejjin:

— ikunu rikonoxxuti bħala ħielsa mill-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann u Kotthoff) Nouioui et al., f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, jew

— il-leġiżlazzjoni tagħhom tkun rikonoxxuta bħala ekwivalenti mar-regoli tal-Unjoni li jikkonċernaw protezzjoni kontra l-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann u Kotthoff) Nouioui et al. f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031,


jew
(c)  Il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Montenegro, is-Serbja u r-Renju Unit (1), dejjem jekk tiġi ssodisfata l-kundizzjoni li ġejja: is-sottomissjoni minn dawk il-pajjiżi terzi lill-Kummissjoni, sat-30 ta’ April ta’ kull sena, tar-riżultati tal-istħarriġ tas-sena ta’ qabel li jikkonfermaw li l-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. mhijiex preżenti fit-territorji tagħhom.  ◄

18.

Pjanti għat-tħawwil tas-Solanaceae għajr iż-żrieragħ u l-pjanti koperti mill-punti 15, 16 jew 17

►M9

 

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

 ◄

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (1). ◄

19.

Ħamrija waħedha, li tikkonsisti parzjalment minn sustanzi organiċi solidi

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

20.

Medium tat-tkabbir waħdu, għajr il-ħamrija, li jikkonsisti kompletament jew parzjalment minn sustanzi organiċi solidi, għajr dak li jkun magħmul kompletament mill-pit jew mill-fibra tal-Cocos nucifera L., li ma jkunx intuża qabel għat-tkabbir tal-pjanti jew għal ebda skop agrikolu

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. u Citrus sinensis (L.) Osbeck (sat-30 ta’ April 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

L-Arġentina

▼B

(1)   

F’konformità mal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq flimkien mal-Anness 2 ta’ dak il-Protokoll, għall-finijiet ta’ dan l-Anness, ir-referenzi għar-Renju Unit ma jinkludux l-Irlanda ta’ Fuq.
ANNESS VII

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra, li joriġinaw minn pajjiżi terzi u r-rekwiżiti speċjali korrispondenti biex dawn jiddaħħlu fit-territorju tal-Unjoni 

Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra

Kodiċijiet NM

Oriġini

Rekwiżiti speċjali

1.

Il-medium tat-tkabbir, marbut mal-pjanti jew assoċjat magħhom, maħsub biex isostni l-vitalità tal-pjanti, bl-eċċezzjoni tal-medium sterili tal-pjanti in-vitro

Ma japplikax (1)

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-medium tat-tkabbir, fiż-żmien tat-tħawwil tal-pjanti assoċjati:

(i)  kien ħieles minn kull ħamrija u materja organika u ma kienx intuża qabel għat-tkabbir ta’ pjanti u għal ebda skop agrikolu ieħor,

jew

(ii)  kien magħmul kompletament mill-pit jew mill-fibra tal-Cocos nucifera L. u ma kienx intuża qabel għat-tkabbir ta’ pjanti u għal ebda skop agrikolu ieħor,

jew

(iii)  ġie ttrattat b’mod effettiv li jiżgura li jkun ħieles mill-pesti u dan huwa indikat fuq iċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika ‘Dikjarazzjoni addizzjonali’,

jew

(iv)  kien soġġett għal approċċ sistemiku effettiv biex ikun żgurat li jkun ħieles mill-pesti u dan huwa indikat fċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika ‘Dikjarazzjoni addizzjonali’;

u

fil-każijiet kollha msemmija fil-punti (i) sa (iv), ikun inħażen u nżamm f’kundizzjonijiet xierqa sabiex jinżamm ħieles mill-pesti ta’ kwarantina

u

(b)  mindu sar it-tħawwil:

(i)  ikunu ttieħdu miżuri xierqa sabiex ikun żgurat li l-medium tat-tkabbir jinżamm ħieles mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, dawn kienu jinkludu mill-inqas:

— iżolament fiżiku tal-medium tat-tkabbir mill-ħamrija u minn sorsi oħra li jistgħu jikkawżaw il-kontaminazzjoni,

— miżuri tal-iġjene,

— l-użu ta’ ilma ħieles mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni;

jew

(ii)  fil-ħmistax ta’ qabel l-esportazzjoni, il-medium tat-tkabbir u, fejn rilevanti, il-ħamrija, ikunu tneħħew kompletament bil-ħasil b’ilma ħieles minn pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni. It-tħawwil mill-ġdid jista’ jsir fil-medium tat-tkabbir li jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-punt (a). Għandhom jinżammu l-kundizzjonijiet xierqa biex jinżamm l-istat ta’ ħelsien mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, kif previst fil-punt (b).

2.

Makkinarju u vetturi li jkunu tħaddmu għal skopijiet agrikoli jew tal-forestrija

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-makkinarju jew il-vetturi tnaddfu u huma ħielsa mill-ħamrija u mill-fdalijiet tal-pjanti.

▼M9

2.1

Pjanti għat-tħawwil, għajr il-basal, il-basal tuberuż, ir-riżomi, iż-żrieragħ, it-tuberi, u l-pjanti fil-kultura tat-tessut

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Pajjiżi terzi, għajr l-Iżvizzera

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  ikunu tkabbru f’mixtliet, li huma rreġistrati u ssorveljati mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini,

u

(b)  ikunu ġew spezzjonati fiż-żminijiet ix-xierqa u qabel l-esportazzjoni;

▼B

3.

Pjanti għat-tħawwil bl-għeruq, li jitkabbru barra

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-post tal-produzzjoni jkun magħruf li huwa ħieles mill-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. u Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

u

(b)  il-pjanti jkunu oriġinaw minn għalqa magħrufa li tkun ħielsa mill-Globodera pallida (Stone) Behrens u mill-Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Pjanti għat-tħawwil, għajr il-basal, il-basal tuberuż, ir-riżomi, iż-żrieragħ, it-tuberi, u l-pjanti fil-kultura tat-tessut

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu tkabbru f’mixtliet u:

(a)  joriġinaw minn żona, stabbilita fil-pajjiż ta’ oriġini mis-servizz nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti ta’ dak il-pajjiż, bħala ħielsa mit-Thrips palmi Karny skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u dan jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika ‘Dikjarazzjoni addizzjonali’,

jew

(b)  joriġinaw minn post tal-produzzjoni, stabbilit fil-pajjiż ta’ oriġini mis-servizz nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti ta’ dak il-pajjiż, bħala ħieles mit-Thrips palmi Karny skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika ‘Dikjarazzjoni addizzjonali’, u ddikjarat ħieles mit-Thrips palmi Karny waraspezzjonijiet uffiċjali mwettqa tal-anqas darba fix-xahar matul l-aħħar tliet xhur qabel l-esportazzjoni;

jew

(c)  eżatt qabel l-esportazzjoni, ikunu ġew soġġetti għal trattament xieraq kontra t-Thrips palmi Karny, li d-dettalji tiegħu jkunu ġew indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, u jkunu ġew spezzjonati uffiċjalment u nstabu ħielsa mit-Thrips palmi Karny.

▼M9

4.2

Pjanti għat-tħawwil bil-medium tat-tkabbir maħsub biex isostni l-vitalità tal-pjanti, għajr il-pjanti fil-kultura tat-tessut u l-pjanti akkwatiċi

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Il-Kanada, iċ-Ċina, l-Indja, il-Ġappun, ir-Russja, l-Iżvizzera, u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  oriġinaw minn żona stabbilita bħala ħielsa mill-Popillia japonica Newman mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju,

jew

(b)  ikunu tkabbru f’post tal-produzzjoni stabbilit bħala ħieles mill-Popillia japonica Newman mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini, f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti:

(i)  li jkun ġie ssuġġettat għal spezzjoni uffiċjali annwali u, mill-inqas, spezzjoni ta’ kull xahar matul it-tliet xhur qabel l-esportazzjoni, għal xi sinjali ta’ Popillia japonica Newman, imwettqa fiż-żminijiet ix-xierqa biex tiġi identifikata l-preżenza tal-pest ikkonċernat, mill-inqas permezz ta’ eżaminazzjoni viżiva tal-pjanti kollha, inkluż il-ħaxix ħażin, u t-teħid ta’ kampjuni tal-medium tat-tkabbir li fih jikbru l-pjanti,

u

(ii)  li huwa mdawwar minn żona ta’ lqugħ ta’ mill-inqas 100 m, fejn in-nuqqas tal-Popillia japonica Newman ikun ġie kkonfermat minn stħarriġiet uffiċjali mwettqa kull sena fiż-żminijiet ix-xierqa,

u

(iii)  eżatt qabel l-esportazzjoni l-pjanti u l-medium tat-tkabbir ġew issuġġettati għal spezzjoni uffiċjali, li kienet tinkludi t-teħid ta’ kampjuni tal-medium tat-tkabbir, u nstabu ħielsa mill-Popillia japonica Newman,

u

(iv)  il-pjanti:

— jiġu mqandla u ppakkjati jew ittrasportati b’mod li tiġi evitata l-infestazzjoni b’Popillia japonica Newman wara li jinħarġu mill-post tal-produzzjoni

— jew

— jinġarru barra mill-istaġun tat-titjir tal-Popillia japonica Newman,

jew

(c)  tkabbru tul ħajjithom f’sit tal-produzzjoni f’iżolament fiżiku kontra l-introduzzjoni tal-Popillia japonica Newman u l-pjanti:

(i)  jiġu mqandla u ppakkjati jew ittrasportati b’mod li tiġi evitata l-infestazzjoni bil-Popillia japonica Newman wara li jinħarġu mis-sit tal-produzzjoni,

jew

(ii)  jinġarru barra mill-istaġun tat-titjir tal-Popillia japonica Newman

jew

(d)  ġew prodotti skont approċċ sistemiku approvat f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) Nru 2016/2031 biex jiġi żgurat li huma ħielsa mill-Popillia japonica Newman.

▼B

5.

Pjanti annwali u biennali għat-tħawwil, għajr il-Poaceae u ż-żrieragħ

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  ikunu tkabbru f’mixtliet;

(b)  ikunu ħielsa minn fdalijiet tal-pjanti, mill-fjuri u mill-frott;

(c)  ikunu ġew spezzjonati fiż-żminijiet xierqa u qabel l-esportazzjoni;

(d)  ikunu nstabu ħielsa mis-sintomi ta’ batterji, ta’ viruses u ta’ organiżmi simili għall-viruses li jagħmlu l-ħsara; u

(e)  jinstab li ma jkollhomx sinjali jew sintomi ta’ nematodi, ta’ insetti, ta’ akari u ta’ fungi li jagħmlu l-ħsara, inkella jkunu ġew ittrattati b’mod xieraq biex dawn l-organiżmi jiġu eliminati.

6.

Pjanti għat-tħawwil, tal-familja Poaceae tal-ħaxix perenni ornamentali tas-subfamilji Bambusoideae, Panicoideae u tal-ġeneri BuchloeLag., Bouteloua Lag., Calamagrostis, Adan., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, HystrixL., MoliniaSchnrak, Phalaris L., Shibataea, Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. u Uniola L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  ikunu tkabbru f’mixtliet;

(b)  ikunu ħielsa minn fdalijiet tal-pjanti, mill-fjuri u mill-frott;

(c)  ikunu ġew spezzjonati fiż-żminijiet xierqa u qabel l-esportazzjoni;

(d)  ikunu nstabu ħielsa mis-sintomi ta’ batterji, ta’ viruses u ta’ organiżmi simili għall-viruses li jagħmlu l-ħsara; u

(e)  jinstab li ma jkollhomx sinjali jew sintomi ta’ nematodi, ta’ insetti, ta’ akari u ta’ faqqiegħ li jagħmlu l-ħsara, inkella jkunu ġew soġġetti għal trattament xieraq sabiex dawn l-organiżmi jiġu eliminati.

7.

Pjanti għat-tħawwil, għajr pjanti inattivi, pjanti fil-kultura tat-tessut, żrieragħ, basal, tuberi, basal tuberużi u riżomi.

Il-pesti rilevanti ta’ kwarantina fl-Unjoni huma:

— Il-begomoviruses għajr: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,

— Cowpea mild mottle virus,

— Lettuce infectious yellows virus,

— Melon yellowing-associated virus,

— Squash vein yellowing virus,

— Sweet potato chlorotic stunt virus,

— Sweet potato mild mottle virus,

— Tomato mild mottle virus.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jseħħu l-pesti rilevanti tal-kwarantina fl-Unjoni

 

 

 

 

(a)  Fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-Bemisia tabaci Genn. (popolazzjonijiet mhux Ewropej) jew vetturi oħra tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni

Dikjarazzjoni uffiċjali li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti fil-pjanti matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom.

 

 

 

(b)  Fejn ikun magħruf li jseħħu l-Bemisia tabaci Genn. (popolazzjonijiet mhux Ewropej) jew vetturi oħra tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni

Dikjarazzjoni uffiċjali li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti fil-pjanti matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom,

u

(a)  il-pjanti jkunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Bemisia tabaci Genn. u minn vetturi oħra tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti,

jew

(b)  is-sit tal-produzzjoni jkun instab ħieles mill-Bemisia tabaci Genn. u minn vetturi oħra tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti waqt spezzjonijiet uffiċjali mwettqa fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest,

jew

(c)  il-pjanti jkunu ġew soġġetti għal trattament effettiv li jiżgura l-eradikazzjoni tal-Bemisia tabaci Genn u tal-vetturi l-oħra tal-pesti rilevanti ta’ kwarantina fl-Unjoni u jkunu nstabu ħielsa minnhom qabel l-esportazzjoni.

▼M9

8.

Pjanti għat-tħawwil tal-ispeċijiet erbaċej, għajr il-basal, il-basal tuberuż, il-pjanti tal-familja Poaceae, ir-riżomi, iż-żrieragħ, it-tuberi, u l-pjanti fil-kultura tat-tessut

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jseħħu l-Liriomyza sativae (Blanchard) u n-Nemorimyza maculosa (Malloch)

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  oriġinaw minn żona stabbilita bħala ħielsa mil-Liriomyza sativae (Blanchard) u min-Nemorimyza maculosa (Malloch) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jingħata fiċ-ċertifikat fitosanitarju,

jew

(b)  oriġinaw minn post tal-produzzjoni, stabbilit bħala ħieles mil-Liriomyza sativae (Blanchard) u min-Nemorimyza maculosa (Malloch) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini, f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u dan jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju taħt ir-rubrika ‘Dikjarazzjoni addizzjonali’, u ddikjarat ħieles mil-Liriomyza sativae (Blanchard) u min-Nemorimyza maculosa (Malloch) wara spezzjonijiet uffiċjali mwettqa tal-anqas darba fix-xahar matul it-tliet xhur ta’ qabel l-esportazzjoni,

jew

(c)  eżatt qabel l-esportazzjoni, ġew issoġġettati għal trattament xieraq kontra l-Liriomyza sativae (Blanchard) u n-Nemorimyza maculosa (Malloch) u għaddew minn spezzjoni uffiċjali u nstabu ħielsa mil-Liriomyza sativae (Blanchard) u min-Nemorimyza maculosa (Malloch).

Id-dettalji tat-trattament imsemmi fil-punt (c) għandhom jissemmew fiċ-ċertifikat fitosanitarju.

▼B

9.

Pjanti perenni erbaċej għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ, tal-familji Caryophyllaceae (għajr id-Dianthus L.), Compositae (għajr il-Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae u Rosaceae (għajr il-Fragaria L.)

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  ikunu tkabbru f’mixtliet,

(b)  ikunu ħielsa minn fdalijiet tal-pjanti, mill-fjuri u mill-frott,

(c)  ikunu ġew spezzjonati fiż-żminijiet xierqa u qabel l-esportazzjoni,

(d)  ikunu nstabu ħielsa minn sintomi ta’ batterji, ta’ viruses u ta’ organiżmi simili għall-viruses li jagħmlu l-ħsara, u

(e)  jinstab li ma jkollhomx sinjali jew sintomi ta’ nematodi, ta’ insetti, ta’ akari u ta’ fungi li jagħmlu l-ħsara, inkella jkunu ġew ittrattati b’mod xieraq biex dawn l-organiżmi jiġu eliminati.

10.

Siġar u arbuxxelli, maħsuba għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ u l-pjanti fil-kultura tat-tessut

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  ikunu tnaddfu (jiġifieri jkunu ħielsa minn fdalijiet tal-pjanti) u jkunu mingħajr fjuri u frott,

(b)  ikunu tkabbru f’mixtliet,

(c)  ikunu ġew spezzjonati fiż-żminijiet xierqa u qabel l-esportazzjoni, u jkunu nstabu ħielsa minn sintomi ta’ batterji, ta’ viruses u ta’ organiżmi simili għall-viruses li jagħmlu l-ħsara, u jkunu nstabu ħielsa minn sinjali jew minn sintomi ta’ nematodi, ta’ insetti, ta’ akari u ta’ fungi li jagħmlu l-ħsara, inkella jkunu ġew soġġetti għal trattament xieraq biex dawn l-organiżmi jiġu eliminati.

11.

Siġar u arbuxxelli deċidwi, maħsuba għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ u l-pjanti fil-kultura tat-tessut

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu inattivi u mingħajr weraq.

12.

Ħxejjex bl-għeruq u bit-tuberkoli, għajr it-tuberi tas-Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-kunsinna jew il-lott ma jkunx fihom aktar minn 1 % tal-piż nett tagħhom magħmul minn ħamrija u minn medium tat-tkabbir.

13.

Basal, basal tuberużi, riżomi u tuberi, maħsuba għat-tħawwil, għajr tuberi tas-Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-kunsinna jew il-lott ma jkunx fihom aktar minn 1 % tal-piż nett tagħhom magħmul minn ħamrija u minn medium tat-tkabbir.

14.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-kunsinna jew il-lott ma jkunx fihom aktar minn 1 % tal-piż nett tagħhom magħmul minn ħamrija u minn medium tat-tkabbir.

15.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li t-tuberi joriġinaw minn:

(a)  pajjiż fejn ikun magħruf li ma sseħħx it-Tecia solanivora (Povolný),

jew

(b)  żona stabbilita bħala ħielsa mit-Tecia solanivora (Povolný) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti.

16.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  it-tuberi jkunu joriġinaw minn pajjiżi magħrufa li jkunu ħielsa mill-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann u Kottho) Nouioui et al.;

jew

(b)  fil-pajjiż tal-oriġini jkunu tħarsu d-dispożizzjonijiet rikonoxxuti bħala ekwivalenti għad-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni dwar il-ġlieda kontra l-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann u Kottho) Nouioui et al. skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

17.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jseħħ is-Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  it-tuberi jkunu oriġinaw minn żoni magħrufa li jkunu ħielsa mis-Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (ir-razez kollha għajr ir-Razza 1, ir-razza komuni Ewropea), u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival la fil-post tal-produzzjoni u lanqas fl-inħawi immedjati tiegħu għal perjodu adegwat,

jew

(b)  fil-pajjiż tal-oriġini jkunu tħarsu d-dispożizzjonijiet rikonoxxuti bħala ekwivalenti għad-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni dwar il-ġlieda kontra s-Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

18.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għat-tħawwil

0701 10 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li t-tuberi jkunu oriġinaw minn sit magħruf li hu ħieles mill-Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens u mill-Globodera pallida (Stone) Behrens.

19.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għat-tħawwil

0701 10 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  it-tuberi joriġinaw minn żoni fejn mhuwiex magħruf li jseħħu r-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ir-Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., ir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u r-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al;

jew

(b)  fiż-żoni li fihom huwa magħruf li jseħħu r-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ir- Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., ir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. jew ir-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., it-tuberi joriġinaw minn post tal-produzzjoni li nstab li hu ħieles mir-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ir- Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., ir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u r-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., jew huma meqjusa li huma ħielsa minn dawn il-pesti għaliex twettqu l-miżuri li jeqirdu r-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ir- Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., ir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u r-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. u stabbiliti skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

▼M9

20.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għat-tħawwil

0701 10 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li t-tuberi:

(a)  oriġinaw minn pajjiż rikonoxxut bħala ħieles mill-Meloidogyne chitwoodi Golden et al., mill-Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback u mill-Meloidogyne fallax Karssen f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b)  oriġinaw minn żona stabbilita bħala ħielsa mill-Meloidogyne chitwoodi Golden et al., il-Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback u l-Meloidogyne fallax Karssen mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għal Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju,

jew

(c)  oriġinaw minn post tal-produzzjoni, stabbilit bħala ħieles mill-Meloidogyne chitwoodi Golden et al., mill-Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback u mill-Meloidogyne fallax Karssen mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, abbażi ta’ stħarriġ annwali tal-għelejjel ospitanti permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-pjanti ospitanti fiż-żminijiet ix-xierqa u permezz ta’ spezzjoni viżiva kemm fuq barra kif ukoll permezz li wara l-ħsad inqatgħu t-tuberi mill-għelejjel tal-patata li tkabbru fil-post tal-produzzjoni,

jew

(d)  wara l-ħsad, ikunu ttieħdu l-kampjuni tat-tuberi b’mod aleatorju u, ikun intuża metodu xieraq li joħroġ is-sintomi, imbagħad wara ġew eżaminati għall-preżenza tas-sintomi, inkella jkunu ġew ittestjati f’laboratorju, u ġew spezzjonati b’mod viżiv kemm fuq barra kif ukoll billi jinqatgħu t-tuberi, fiż-żminijiet ix-xierqa, u dejjem meta jkunu qed jingħalqu l-pakketti jew il-kontenituri u ma jkunu nstabu l-ebda sintomi tal-Meloidogyne chitwoodi Golden et al., il-Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback u l-Meloidogyne fallax Karssen.

▼B

21.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għajr dawk għat-tħawwil

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li t-tuberi joriġinaw minn żoni fejn mhuwiex magħruf li jseħħu r-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ir-Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., ir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u r-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

▼M9

21.1

Pjanti għat-tħawwil tal-Cucurbitaceae Juss. u Solanaceae Juss., għajr il-basal, il-basal tuberuż, ir-riżomi, it-trab tad-dakra, iż-żrieragħ, it-tuberi, u l-pjanti fil-kultura tat-tessut

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  oriġinaw minn pajjiż rikonoxxut bħala ħieles miċ-Ceratothripoides claratris (Shumsher) f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b)  oriġinaw minn żona stabbilita bħala ħielsa miċ-Ceratothripoides claratris (Shumsher) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jingħata fiċ-ċertifikat fitosanitarju,

jew

(c)  ikunu tkabbru tul ħajjithom f’sit tal-produzzjoni bi protezzjoni fiżika kontra l-introduzzjoni tas-Ceratothripoides claratris (Shumsher), u li jkun ġie ssuġġettat, mill-inqas fit-tliet xhur ta’ qabel l-esportazzjoni, għal mill-inqas spezzjoni waħda biex tiġi identifikata l-preżenza ta’ Ceratothripoides claratris (Shumsher).

21.2

Pjanti għat-tħawwil ta’

Allium cepa L., Asparagus L.,

Cynara scolymus L.,

Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa, L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L.,

u Tagetes L., għajr il-basal, il-basal tuberuż, il-pjanti fil-kultura tat-tessut, ir-riżomi, it-trab tad-dakra, iż-żrieragħ u t-tuberi.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Il-Bolivja, il-Kolombja, l-Ekwador, il-Peru, u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  oriġinaw minn żona stabbilita bħala ħielsa mill-Prodiplosis longifila Gagné, mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jingħata fiċ-ċertifikat fitosanitarju,

jew

(b)  tkabbru mill-inqas matul ix-xahrejn qabel l-esportazzjoni, jew fil-każ ta’ pjanti li għandhom inqas minn xahrejn, matul ħajjithom, f’sit tal-produzzjoni bi protezzjoni fiżika stabbilit fil-pajjiż tal-oriġini bħala ħieles mill-Prodiplosis longifila Gagné, abbażi ta’ spezzjonijiet uffiċjali mwettqa matul ħajjithom jew matul l-aħħar xahrejn qabel l-esportazzjoni.

▼B

22.

Pjanti għat-tħawwil tal-Capsicum annuum L., tas-Solanum lycopersicum L., tal-Musa L., tan-Nicotiana L. u tas-Solanum melongena L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi terzi li fihom huwa magħruf li jseħħu r-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ir-Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., ir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u r-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti jkunu oriġinaw minn żoni li jkunu nstabu ħielsa mir-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., mir-Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., mir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u mir-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

jew

(b)  mill-bidu tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni kollu li jkun għadda, fuq il-pjanti fil-post tal-produzzjoni ma jkunux ġew osservati s-sintomi tar-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., tar-Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u tar-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

23.

Pjanti tas-Solanum lycopersicum L. u tas-Solanum melongena L., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti joriġinaw minn:

(a)  pajjiż rikonoxxut li hu ħieles mill-Keiferia lycopersicella (Walsingham) skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b)  żona stabbilita bħala ħielsa mil-Keiferia lycopersicella (Walsingham) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika ‘Dikjarazzjoni addizzjonali’.

24.

Pjanti għat-tħawwil tal-Beta vulgaris L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-beet curly top virus fil-post tal-produzzjoni sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni.

▼M9

24.1

Pjanti għat-tħawwil tal-Euphorbia pulcherrima Willd., il-Fragaria L. u r-Rubus L., għajr pjanti fil-kultura tat-tessut, it-trab tad-dakra u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  oriġinaw minn pajjiż rikonoxxut bħala ħieles mill-Eotetranychus lewisi (McGregor) f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b)  oriġinaw minn żona stabbilita bħala ħielsa mill-Eotetranychus lewisi (McGregor) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju,

jew

(c)  oriġinaw minn post tal-produzzjoni, stabbilit fil-pajjiż ta’ oriġini mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti f’dak il-pajjiż bħala ħieles mill-Eotetranychus lewisi (McGregor), f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti.

▼B

25.

Pjanti tal-Chrysanthemum L., tad-Dianthus L. u tal-Pelargonium l’Hérit. ex Ait., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti jkunu oriġinaw minn żona stabbilita bħala ħielsa mis-Spodoptera eridania (Cramer), mis-Spodoptera frugiperda Smith u mis-Spodoptera litura (Fabricius), mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sinjal tas-Spodoptera eridania (Cramer), tas-Spodoptera frugiperda Smith, u tas-Spodoptera litura (Fabricius) fil-post tal-produzzjoni sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni,

jew

(c)  il-pjanti jkun sarilhom trattament xieraq li jipproteġihom kontra l-pesti rilevanti.

26.

Pjanti għat-tħawwil, tal-Chrysanthemum L. u tas-Solanum lycopersicum L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu tkabbru tul ħajjithom kollha:

(a)  f’pajjiż ħieles mill-Chrysanthemum stem necrosis virus,

jew

(b)  f’żona stabbilita bħala ħielsa mill-Chrysanthemum stem necrosis virus mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(c)  f’post tal-produzzjoni, stabbilit bħala ħieles mill-Chrysanthemum stem necrosis virus u vverifikat permezz ta’ spezzjonijiet uffiċjali u, fejn jixraq, permezz ta’ ttestjar.

27.

Pjanti għat-tħawwil, tal-Pelargonium L’Herit. ex Ait., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi terz fejn ikun magħruf li jseħħ it-Tomato ringspot virus:

 

 

 

(a)  fejn ma jkunx magħruf li jseħħu il-Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, il-Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, il-Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, il-Xiphinema inaequale khan et Ahmad, il-Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, il-Xiphinema rivesi (popolazzjonijiet mhux tal-UE) Dalmasso, u l-Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo jew vetturi oħra tat-Tomato ringspot virus

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu:

(a)  joriġinaw direttament minn postijiet tal-produzzjoni magħrufa li huma ħielsa mit-Tomato ringspot virus,

jew

(b)  ta’ stokk ta’ mhux aktar mir-raba’ ġenerazzjoni, miksub minn pjanti omm li jkunu nstabu ħielsa mit-Tomato ringspot virus skont sistema uffiċjali approvata ta’ ttestjar viroloġiku.

 

 

(b)  fejn ikun magħruf li jseħħu l-Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, il-Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, il-Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, il-Xiphinema inaequale khan et Ahmad, il-Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, il-Xiphinema rivesi (popolazzjonijiet mhux tal-UE) Dalmasso, u l-Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo, jew vetturi oħrajn tat-Tomato ringspot virus

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu:

(a)  idderivati direttament minn postijiet tal-produzzjoni magħrufa li huma ħielsa mit-Tomato ringspot virus fil-ħamrija jew fil-pjanti,

jew

(b)  ta’ stokk ta’ mhux aktar mit-tieni ġenerazzjoni, miksub minn pjanti omm li jkunu nstabu ħielsa mit-Tomato ringspot virus skont sistema ta’ ttestjar viroloġiku approvata b’mod uffiċjali.

▼M9

28.

Fjuri maqtugħin tal-Chrysanthemum L., tad-Dianthus L., tal-Gypsophila L. u tas-Solidago L., u l-ħxejjex tal-weraq Apium graveolens L. u Ocimum L.

0603 12 00 ,

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-fjuri maqtugħin u l-ħxejjex tal-weraq:

(a)  oriġinaw minn pajjiż rikonoxxut bħala ħieles mil-Liriomyza sativae (Blanchard) u min-Nemorimyza maculosa (Malloch) f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b)  immedjatament qabel ma ġew esportati, ġew spezzjonati uffiċjalment u nstabu ħielsa mil-Liriomyza sativae (Blanchard) u min-Nemorimyza maculosa (Malloch).

29.

Fjuri maqtugħin tal-Orchidaceae

0603 13 00

Il-pajjiżi terzi kollha, għajr it-Tajlandja

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-fjuri maqtugħin:

(a)  oriġinaw minn pajjiż rikonoxxut bħala ħieles mit-Thrips palmi Karny f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b)  immedjatament qabel ma ġew esportati, ġew spezzjonati uffiċjalment u nstabu ħielsa mit-Thrips palmi Karny.

29.1

Fjuri maqtugħin tal-Orchidaceae

0603 13 00

It-Tajlandja

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-fjuri maqtugħin:

(a)  ġew prodotti f’post tal-produzzjoni li nstab ħieles mit-Thrips palmi Karny fi spezzjonijiet uffiċjali mwettqa mill-inqas darba fix-xahar matul it-tliet xhur qabel l-esportazzjoni,

jew

(b)  ikunu għaddew minn trattament xieraq ta’ fumigazzjoni biex jiġi żgurat li kienu ħielsa mit-Thrips palmi Karny, u d-dettalji tat-trattament ikunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju.

▼B

30.

Il-pjanti mċekkna b’mod naturali jew artifiċjali għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti, inklużi dawk li nġabru direttament minn ħabitats naturali, ikunu tkabbru, nżammu u ġew ikkultivati għal tal-anqas sentejn konsekuttivi qabel ma ntbagħtu f’mixtliet irreġistrati uffiċjalment, li huma soġġetti għal reġim ta’ kontroll b’superviżjoni uffiċjali,

(b)  il-pjanti fil-mixtliet imsemmija fil-punt (a) ta’ din l-entrata:

(i)  tal-anqas matul il-perjodu msemmi fil-punt (a) ta’ din l-entrata:

— ikunu tqiegħdu fi qsari li nżammu fuq xkafef tal-anqas 50 cm ’il fuq mill-art,

— ikunu ġew soġġetti għal trattamenti xierqa biex jiġi żgurat il-ħelsien minn mardiet tas-sadid mhux Ewropej, u l-ingredjent attiv, il-konċentrazzjoni u d-data tal-applikazzjoni ta’ dawn it-trattamenti jkunu ssemmew fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika ‘Diżinfestazzjoni u/jew trattament ta’ diżinfezzjoni’.

— ikunu ġew spezzjonati uffiċjalment tal-anqas sitt darbiet fis-sena b’intervalli xierqa għall-pesti ta’ kwarantina tal-Unjoni ta’ tħassib skont ir-Regolament (UE) 2016/2031, u dawn l-ispezzjonijiet ikunu saru wkoll fuq pjanti fl-inħawi immedjati tal-mixtliet imsemmija fil-punt (a) ta’ din l-entrata, tal-anqas b’eżaminazzjoni viżiva ta’ kull ringiela fl-għalqa jew fil-mixtla u b’eżaminazzjoni viżiva tal-partijiet kollha tal-pjanta ogħla mil-livell tal-medium tat-tkabbir, billi ntuża kampjun aleatorju b’minimu ta’ 300 pjanta minn ġeneru partikolari meta l-għadd ta’ pjanti ta’ dak il-ġeneru ma jkunx ta’ aktar minn 3 000 pjanta, jew 10 % tal-pjanti jekk ikun hemm aktar minn 3 000 pjanta ta’ dak il-ġeneru,

— waqt dawn l-ispezzjonijiet ikunu nstabu ħielsa mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti ta’ tħassib kif speċifikat fl-inċiż preċedenti, il-pjanti infestati jkunu tneħħew u l-pjanti li fadal, fejn xieraq, ikunu ġew ittrattati b’mod effettiv, u jkunu nżammu għal perjodu xieraq u spezzjonati biex ikun żgurat il-ħelsien mit-tali pesti,

— ikunu tħawlu jew f’medium artifiċjali tat-tkabbir mhux użat jew f’medium naturali tat-tkabbir, li jkun ġie ttrattat permezz tal-fumigazzjoni jew permezz ta’ trattament xieraq bis-sħana u li jkun ħieles minn kull pest ta’ kwarantina fl-Unjoni,

— ikunu nżammu f’kundizzjonijiet li jiżguraw li l-medium tat-tkabbir inżamm ħieles mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni u fil-ħmistax qabel ma ntbagħtu:

— 

— theżżu u nħaslu b’ilma nadif biex tneħħielhom il-medium tat-tkabbir oriġinali u nżammu bl-għeruq mikxufin, jew

— theżżu u nħaslu b’ilma nadif biex tneħħielhom il-medium tat-tkabbir oriġinali u reġgħu tħawlu f’medium tat-tkabbir li jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-ħames inċiż ta’ (i), jew

— ikunu ġew soġġetti għal trattamenti xierqa biex jiġi żgurat li l-medium tat-tkabbir ikun ħieles mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, u li l-ingredjent attiv, il-konċentrazzjoni u d-data tal-applikazzjoni ta’ dawn it-trattamenti jkunu ġew indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/203, taħt ir-rubrika ‘Diżinfestazzjoni u/jew trattament ta’ diżinfezzjoni’.

(ii)  ġew ippakkjati f’kontenituri magħluqa li jkunu ġew issiġillati b’mod uffiċjali u li jkunu juru n-numru tar-reġistrazzjoni tal-mixtla rreġistrata, u dan in-numru jkun ġie indikat taħt ir-rubrika ‘Dikjarazzjoni addizzjonali’ fuq iċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/203, b’tali mod li jippermetti li l-kunsinni jiġu identifikati.

▼M9

30.1

Pjanti għat-tħawwil tad-Diospyros kaki L., il-Ficus carica L., l-Hedera helix L., il-Laurus nobilis L., il-Magnolia L., il-Malus Mill., il-Melia L., il-Mespilus germanica L., il-Parthenocissus Planch., il-Prunus L., il-Psidium guajava L., il-Punica granatum L., il-Pyracantha M. Roem., il-Pyrus L., ir-Rosa L., għajr iż-żrieragħ, it-trab tad-dakra u l-pjanti fil-kultura tat-tessut

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

L-Awstralja, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Eswatini, Guam, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, il-Ġappun, il-Kenja, il-Laos, il-Malasja, Mauritius, il-Mikroneżja, il-Montenegro, in-Niġerja, il-Korea ta’ Fuq, il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana, il-Pakistan, Palau, Papua New Guinea, il-Filippini, Réunion, l-Afrika t’Isfel, il-Korea t’Isfel, is-Sri Lanka, it-Tajwan, it-Tanzanija, it-Tajlandja, l-Uganda, il-Vjetnam, u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  oriġinaw minn żona stabbilita bħala ħielsa mill-Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju,

jew

(b)  tkabbru f’post tal-produzzjoni stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini bħala ħieles mill-Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti:

(i)  li matul l-aħħar sena qabel l-esportazzjoni jkun ġie ssuġġettat għal spezzjonijiet uffiċjali mwettqa fiż-żminijiet ix-xierqa,

u

(ii)  il-pjanti jkunu ġew imqandla u ppakkjati b’modi li jipprevjenu l-infestazzjoni wara li jitilqu mill-post tal-produzzjoni,

jew

(c)  ikunu ġew issuġġettati għal trattament effettiv li jiżgura li jkunu ħielsa mill-Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) u nstabu ħielsa minnu qabel l-esportazzjoni.

▼B

31.

►M9  Pjanti tal-konferi (Pinopsida), għajr il-frott u ż-żrieragħ ◄

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu ġew prodotti f’post tal-produzzjoni ħieles mill-Pissodes cibriani