EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0124-20190701

Consolidated text: Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/124 tat-30 ta' Jannar 2019 li jistabbilixxi għall-2019 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/124/2019-07-01

02019R0124 — MT — 01.07.2019 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2019/124

tat-30 ta' Jannar 2019

li jistabbilixxi għall-2019 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni

(ĠU L 029 31.1.2019, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2019/529 tat-28 ta' Marzu 2019

  L 88

3

29.3.2019

►M2

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2019/1097 tas-26 ta' Ġunju 2019

  L 175

3

28.6.2019

►M3

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2019/1601 tas-26 ta' Settembru 2019

  L 250

1

30.9.2019
▼B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2019/124

tat-30 ta' Jannar 2019

li jistabbilixxi għall-2019 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-UnjoniTITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd li huma disponibbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni għal ċerti stokkijiet ta' ħut u għal ċerti gruppi ta' stokkijiet ta' ħut.

2.  L-opportunitajiet tas-sajd imsemmija fil-paragrafu 1 jinkludu:

(a) il-limiti tal-qabdiet għas-sena 2019 u, fejn speċifikat f'dan ir-Regolament, għas-sena 2020;

(b) il-limiti tal-isforz tas-sajd għall-perijodu mill-1 ta' Frar 2019 sal-31 ta' Jannar 2020, għajr meta huma stabbiliti perijodi oħra għal-limiti tal-isforz tas-sajd fl-Artikoli 27, 28 u 41, kif ukoll fir-rigward ta' dispożizzjonijiet ta' rkapti biex jinġema' l-ħut (FADs);

(c) l-opportunitajiet tas-sajd għall-perijodu mill-1 ta' Diċembru 2018 sat-30 ta' Novembru 2019 għal ċerti stokkijiet fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR;

(d) l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC stipulati fl-Artikolu 29 għall-perijodi fl-2019 u fl-2020 li huma speċifikati f'dak l-Artikolu.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-bastimenti li ġejjin:

(a) bastimenti tas-sajd tal-Unjoni;

(b) bastimenti ta' pajjiżi terzi fl-ilmijiet tal-Unjoni.

2.  Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għas-sajd rikreattiv fejn jiġi msemmi b'mod ċar fid-dispożizzjonijiet rilevanti.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Barra minn hekk, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) “bastiment ta' pajjiż terz” tfisser bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' pajjiż terz u li huwa rreġistrat fih;

(b) “sajd rikreattiv” tfisser attivitajiet tas-sajd mhux kummerċjali li jisfruttaw ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar għal rikreazzjoni, turiżmu jew sport;

(c) “ilmijiet internazzjonali” tfisser ilmijiet li ma jaqgħu taħt l-ebda sovranità jew ġurisdizzjoni ta' xi Stat;

(d) “qabdiet totali permissibbli” (TAC) tfisser:

(i) fl-attivitajiet tas-sajd li huma soġġetti għall-eżenzjoni mill-obbligu tal-ħatt l-art imsemmi fl-Artikolu 15(4) sa (7) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-kwantità ta' ħut li tista' tinħatt l-art minn kull stokk kull sena;

(ii) fl-attivitajiet tas-sajd l-oħra kollha, il-kwantità ta' ħut li tista' tinqabad minn kull stokk kull sena;

(e) “kwota” tfisser proporzjon mit-TAC allokata lill-Unjoni, lil Stat Membru jew lil pajjiż terz;

(f) “valutazzjonijiet analitiċi” tfisser evalwazzjonijiet kwantitattivi tax-xejriet fi stokk partikolari, abbażi ta' data dwar il-bijoloġija u l-isfruttar tal-istokk, li l-analiżi xjentifika indikat li hija ta' kwalità biżżejjed biex abbażi tagħha jingħataw pariri xjentifiċi dwar l-għażliet għall-qabdiet futuri;

(g) “daqs tal-malji” tfisser id-daqs tal-malji tax-xbieki tas-sajd kif ġie stabbilit skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 517/2008 ( 1 );

(h) “reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni” tfisser ir-reġistru stabbilit mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(i) “ġurnal ta' abbord dwar is-sajd” tfisser il-ġurnal ta' abbord imsemmi fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

Artikolu 4

Żoni tas-sajd

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet taż-żoni li ġejjin:

(a) Iż-żoni tal-ICES (il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) huma ż-żoni ġeografiċi li huma speċifikati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 218/2009 ( 2 );

(b) “Skagerrak” tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata fil-Punent minn linja miġbuda mill-fanal ta' Hanstholm għall-fanal ta' Lindesnes u fin-Nofsinhar minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen sal-fanal ta' Tistlarna u minn dak il-punt għall-eqreb punt tal-kosta Żvediża;

(c) “Kattegat” tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata fit-Tramuntana minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen sal-fanal ta' Tistlarna u minn dak il-punt għall-eqreb punt tal-kosta Żvediża u fin-Nofsinhar minn linja miġbuda minn Hasenøre sa Gnibens Spids, minn Korshage sa Spodsbjerg u minn Gilbjerg Hoved sa Kullen;

(d) “Unità Funzjonali 16 tas-subżona 7 tal-ICES” tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata minn lossodromi li jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin b'mod sekwenzjali:

 53° 30′ N 15° 00′ W,

 53° 30′ N 11° 00′ W,

 51° 30′ N 11° 00′ W,

 51° 30′ N 13° 00′ W,

 51° 00′ N 13° 00′ W,

 51° 00′ N 15° 00′ W,

 53° 30′ N 15° 00′ W;

(e) “Unità Funzjonali 26 tad-diviżjoni 9a tal-ICES” tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata minn lossodromi li jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin b'mod sekwenzjali:

 43° 00′ N 8° 00′ W,

 43° 00′ N 10° 00′ W,

 42° 00′ N 10° 00′ W,

 42° 00′ N 8° 00′ W;

(f) “Unità Funzjonali 27 tad-diviżjoni 9a tal-ICES” tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata minn lossodromi li jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin b'mod sekwenzjali:

 42° 00′ N 8° 00′ W,

 42° 00′ N 10° 00′ W,

 38° 30′ N 10° 00′ W,

 38° 30′ N 9° 00′ W,

 40° 00′ N 9° 00′ W,

 40° 00′ N 8° 00′ W;

(g) “Unità Funzjonali 30 tad-diviżjoni 9a tal-ICES” tfisser iż-żona ġeografika taħt il-ġurisdizzjoni ta' Spanja fil-Golf ta' Cádiz u fl-ilmijiet tal-madwar ta' 9a;

(h) “Golf ta' Cádiz” tfisser iż-żona ġeografika tad-diviżjoni 9a tal-ICES li tinsab fil-Lvant tal-lonġitudni 7° 23′ 48″ W;

(i) “Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR (il-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi tal-Baħar Ħajjin tal-Antartiku)” hija ż-żona ġeografika li hija ddefinita fil-punt (a) tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 ( 3 );

(j) Iż-żoni tas-CECAF (il-Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant) huma ż-żoni ġeografiċi li huma speċifikati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 4 );

(k) “Subżoni ġeografiċi tal-GFCM (il-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran)” huma ż-żoni li huma ddefiniti fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1343/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 5 ).

(l) “Iż-żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC (il-Konvenzjoni Inter-Amerikana tat-Tonn Tropikali)” hija ż-żona ġeografika definita fil-Konvenzjoni għat-Tisħiħ tal-Kummissjoni Inter-Amerikana tat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni tal-1949 bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika ( 6 );

(m) “Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT (il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Preservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku)” hija ż-żona ġeografika li hija ddefinita fil-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku ( 7 );

(n) “Żona ta' Kompetenza tal-IOTC (il-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan)” hija ż-żona ġeografika li hija ddefinita fil-Ftehim għat-twaqqif tal-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan ( 8 );

(o) Iż-żoni tan-NAFO (l-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral) huma ż-żoni ġeografiċi li huma speċifikati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 217/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 9 );

(p) “Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO (l-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk)” hija ż-żona ġeografika li hija ddefinita fil-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tar-Riżorsi tas-Sajd fix-Xlokk tal-Oċean Atlantiku ( 10 );

(q) “Żona tal-Ftehim SIOFA” hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan ( 11 );

(r) “Żona tal-Konvenzjoni tas-SPRFMO (l-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku )” hija ż-żona ġeografika li hija ddefinita fil-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Riżorsi tas-Sajd f'Ibħra Miftuħa fin-Nofsinhar tal-Oċean Paċifiku ( 12 );

(s) “Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC (il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u fil-Paċifiku Ċentrali)” hija ż-żona ġeografika li hija ddefinita fil-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tal-Istokkijiet tal-Ħut Migratorju Ħafna fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent ( 13 );

(t) “ibħra internazzjonali tal-Baħar Bering” hija ż-żona ġeografika tal-ibħra internazzjonali tal-Baħar Bering 'il barra minn 200 mil nawtiku mil-linji bażi li minnhom titkejjel il-wisa' tal-baħar territorjali tal-Istati kostali tal-Baħar Bering;

(u) “żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC” hija ż-żona ġeografika li hija ddefinita mil-limiti li ġejjin:

 il-lonġitudni 150° W,

 il-lonġitudni 130° W,

 il-latitudni 4° S,

 il-latitudni 50° S.TITOLU II

OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UNJONIKAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 5

TACs u allokazzjonijiet

1.  It-TACs għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni jew f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni u l-allokazzjoni ta' TACs bħal dawn fost l-Istati Membri, u l-kundizzjonijiet marbuta magħhom b'mod funzjonali, fejn xieraq, huma stipulati fl-Anness I.

2.  Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom ikunu awtorizzati jwettqu qabdiet, fil-limiti tat-TACs stabbiliti fl-Anness I għal dan ir-Regolament, f'ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-attivitajiet tas-sajd tal-Gżejjer Faeroe, ta' Greenland u tan-Norveġja, u ż-żona tas-sajd madwar Jan Mayen, soġġett għall-kundizzjoni stipulata fl-Artikolu 15 u fl-Anness III ta' dan ir-Regolament u fir-Regolament (UE) Nru 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 14 ) u fid-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tiegħu.

Artikolu 6

TACs li jridu jiġu stabbiliti mill-Istati Membri

1.  It-TACs għal ċerti stokkijiet ta' ħut għandhom jiġu stabbiliti mill-Istat Membru kkonċernat. Dawk l-istokkijiet huma identifikati fl-Anness I.

2.  It-TACs li jridu jiġu stabbiliti minn Stat Membru għandhom:

(a) ikunu konsistenti mal-prinċipji u mar-regoli tal-PKS, b'mod partikolari mal-prinċipju tal-isfruttament sostenibbli tal-istokk; u

(b) jirriżultaw:

(i) jekk ikunu disponibbli valutazzjonijiet analitiċi, fl-isfruttament tal-istokk b'mod konsistenti mar-rendiment massimu sostenibbli mill-2019 'il quddiem, bl-ogħla probabbiltà possibbli; jew

(ii) jekk il-valutazzjonijiet analitiċi ma jkunux disponibbli jew ma jkunux kompluti, fl-isfruttament tal-istokk b'mod konsistenti mal-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd.

3.  Sal-15 ta' Marzu 2019, kull Stat Membru kkonċernat għandu jippreżenta t-tagħrif li ġej lill-Kummissjoni:

(a) it-TACs li ġew adottati;

(b) id-data li nġabret u li ġiet ivvalutata mill-Istat Membru kkonċernat, li fuqha huma bbażati t-TACs li ġew adottati;

(c) id-dettalji dwar kif it-TACs li ġew adottati jikkonformaw mal-paragrafu 2.

Artikolu 7

Kondizzjonijiet għall-ħatt l-art tal-qabdiet u tal-qabdiet aċċessorji

1.  Il-qabdiet li mhumiex soġġetti għall-obbligu tal-ħatt l-art stabbilit fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għandhom jinżammu abbord jew jinħattu l-art biss jekk dawn:

(a) ikunu ttieħdu minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru li jkollu kwota għalihom u dik il-kwota ma tkunx ġiet eżawrita; jew

(b) ikunu jikkonsistu minn sehem fi kwota tal-UE li ma tkunx ġiet allokata bil-kwoti fost l-Istati Membri, u dik il-kwota tal-UE ma tkunx ġiet eżawrita.

2.  L-istokkijiet ta' speċijiet mhux fil-mira f'limiti bijoloġiċi sikuri msemmija fl-Artikolu 15(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 huma identifikati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament għall-finijiet ta' deroga mill-obbligu li jingħaddu l-qabdiet skont il-kwoti rilevanti stipulati f'dak l-Artikolu.

Artikolu 8

Mekkaniżmu tal-iskambji tal-kwoti għal TACs għal qabdiet inċidentali inevitabbli relatat mal-introduzzjoni tal-obbligu tal-ħatt l-art

1.  Sabiex jittieħed kont tal-introduzzjoni tal-obbligu tal-ħatt l-art u li l-kwoti jsiru disponibbli għall-Istati Membri mingħajr kwota għal ċerti qabdiet inċidentali, il-mekkaniżmu tal-iskambju tal-kwoti kif definit f'dan l-artikolu għandu japplika għal TACs identifikati fl-Anness IA.

2.  6 % ta' kull kwota mit-TACs għall-bakkaljaw fil-Baħar Ċeltiku, il-bakkaljaw fil-Punent tal-Iskozja, il-merlangu fil-Baħar tal-Irlanda u l-barbun tat-tbajja' fid-diviżjonijiet 7h, 7j u 7k tal-ICES, u 3 % ta' kull kwota mit-TAC għall-barbun tat-tbajja' tal-Punent tal-Iskozja, allokat lil kull Stat Membru, għandu jkun disponibbli għal skema tal-iskambju tal-kwoti, li għandu jiftaħ mill-1 ta' Jannar 2019. L-Istati Membri mingħajr kwota għandu jkollhom aċċess esklużiv għall-iskema tal-kwoti sal-31 ta' Marzu 2019.

3.  Il-kwantitajiet li jittieħdu mill-iskema ma jistgħux jiġu skambjati jew trasferiti għas-sena ta' wara. Kwalunkwe kwantità mhux użata għandha tiġi ritornata lil dawk l-Istati Membri li jkunu kkontribwixxew inizjalment għall-iskema għall-iskambju tal-kwoti wara l-31 ta' Marzu 2019.

4.  Il-kwoti pprovduti għandhom preferibbilment jittieħdu minn lista ta' TACs identifikati minn kull Stat Membru li jikkontribwixxi għall-iskema kif elenkat fl-Appendiċi għall-Anness IA.

5.  Dawk il-kwoti għandhom ikunu ta' valur kummerċjali ekwivalenti billi tintuża rata tal-kambju tas-suq jew rati tal-kambju oħra li jkunu aċċettati b'mod reċiproku. Fin-nuqqas ta' alternattivi, għandu jintuż l-valur ekonomiku ekwivalenti f'konformità mal-prezzijiet medji tal-Unjoni tas-sena preċedenti, kif previst mill-Osservatorju Ewropew tas-Suq tal-Prodotti tas-Sajd u l-Akkwakultura.

6.  F'każijiet fejn il-mekkaniżmu ta' hawn fuq ma jippermettix li l-Istati membri jkopru l-qabdiet inċidentali inevitabbli tagħhom sa grad simili, l-Istati Membri għandhom jippruvaw jaqblu dwar skambji ta' kwoti skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, li jiżgura li kwoti skambjati huma ta' valur kummerċjali ekwivalenti.

Artikolu 9

Limiti tal-isforz tas-sajd

Għall-perijodi msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 1(2), għandhom japplikaw il-miżuri li ġejjin dwar l-isforz tas-sajd:

▼M2 —————

▼B

(b) l-Anness IIB għall-ġestjoni tal-istokk tal-lingwata fid-diviżjoni 7e tal-ICES.

Artikolu 10

Miżuri għas-sajd tal-ispnotta Ewropea

1.  Għandu jkun ipprojbit għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, kif ukoll għal kull tip ta' sajd kummerċjali minn fuq ix-xatt, li jistadu għall-ispnotta Ewropea fid-diviżjonijiet 4b u 4c tal-ICES, u fis-subżona 7 tal-ICES. Għandu jkun ipprojbit li l-ispnotta Ewropea li tinqabad f'dik iż-żona tinżamm abbord, tiġi trażbordata, tiġi rilokata jew tinħatt l-art.

2.  B'deroga mill-paragrafu 1, f'Jannar 2019 u mill-1 ta' April sal-31 ta' Diċembru 2019, bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fid-diviżjonijiet 4b, 4c, 7d, 7e, 7f u 7h tal-ICES u fl-ilmijiet fit-12-il mil nawtiku mil-linji bażi taħt is-sovranità tar-Renju Unit fid-diviżjonijiet 7a u 7g tal-ICES jistgħu jistadu għall-ispnotta Ewropea, u jżommu abbord, jittrażbordaw, jirrilokaw jew iħottu l-art l-ispnotta Ewropea maqbuda f'dik iż-żona bl-irkapti li ġejjin u fil-limiti segwenti:

(a) bl-użu ta' xbieki tat-tkarkir demersali ( 15 ), għal qabdiet aċċessorji inevitabbli li ma jaqbżux il-400 kilogramma kull xahrejn u 1 % tal-piż tal-qabdiet totali tal-organiżmi marini abbord maqbuda mill-bastiment fi kwalunkwe jum wieħed;

(b) bl-użu tat-tartaruni ( 16 ), għal qabdiet aċċessorji inevitabbli li ma jaqbżux il-210 kilogramma kull xahar u 1 % tal-piż tal-qabdiet totali tal-organiżmi marini abbord maqbuda mill-bastiment fi kwalunkwe jum wieħed;

(c) bl-użu ta' snanar u xlief ( 17 ), li ma jaqbżux il-5.5 tunnellati għal kull bastiment fis-sena;

(d) l-użu ta' għeżula armati fuq il-lasti ( 18 ), għal qabdiet aċċessorji inevitabbli ta' mhux aktar minn 1,4 tunnellati għal kull bastiment fis-sena.

Id-derogi stabbiliti fl-ewwel subparagrafu għandhom japplikaw għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li rrekordjaw qabdiet tal-ispnotta Ewropea fil-perijodu mill-1 ta' Lulju 2015 sat-30 ta' Settembru 2016: fil-punt (c) meta jiġu rrekordjati qabdiet bl-użu ta' snanar u xlief, u fil-punt (d) meta jiġu rrekordjati qabdiet bl-użu ta' għeżula. F'każ ta' sostituzzjoni ta' bastiment tas-sajd tal-Unjoni, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li d-deroga tapplika għal bastiment ieħor dment li l-għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni soġġetti għad-deroga u l-kapaċità tas-sajd globali tagħhom ma jiżdidux.

3.  Il-limiti tal-qbid stipulati fil-paragrafu 2 ma għandhomx ikunu trasferibbli bejn il-bastimenti u, fejn japplika limitu ta' kull xahar, minn xahar għall-ieħor. Għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jużaw aktar minn irkaptu wieħed fl-istess xahar kalendarju, għandu japplika l-limitu tal-qbid l-aktar baxx stabbilit fil-paragrafu 2 għal kull irkaptu.

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni kull qabda ta' spnotta Ewropea skont it-tip ta' rkaptu sa mhux aktar tard minn 15-il jum wara t-tmiem ta' kull xahar.

4.  Fis-sajd rikreattiv, inkluż minn max-xatt, fid-diviżjonijiet 4b, 4c, 6a, 7a sa 7k tal-ICES:

(a) mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu u mill-1 ta' Novembru sal- 31 ta' Diċembru 2019, għandu jiġi permess biss is-sajd ta' qbid u rilaxx li jippermetti rati ta' sopravivenza għolja tal-ispnotta Ewropea. Matul dak il-perijodu, għandu jkun ipprojbit li tinżamm abbord, tiġi rilokata, trażbordata jew tinħatt l-art l-ispnotta Ewropea li tinqabad f'dik iż-żona;

(b) mill-1 ta' April sal-31 ta' Ottubru 2019, kull sajjied jista' jżomm massimu ta' eżemplar wieħed ta' spnotta Ewropea kuljum.

5.  Fis-sajd rikreattiv fid-diviżjonijiet 8a u 8b tal-ICES, kull sajjied jista' jżomm massimu ta' tliet eżemplari ta' spnotta Ewropea kuljum.

Artikolu 11

Miżuri għas-sajd tas-sallura Ewropea fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tal-ICES

Kwalunkwe sajd immirat, inċidentali u rikreattiv għas-sallura Ewropea għandu jiġi pprojbit fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tal-ICES u l-ilmijiet salmastri bħal estwarji, laguni kostali u ilmijiet tranżizzjonali għal perijodu ta' tliet xhur konsekuttivi li għandu jiġi stabbilit minn kull Stat Membru bejn l-1 ta' Awwissu 2019 u d-29 ta' Frar 2020. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw il-perijodu stabbilit lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-1 ta' Ġunju 2019.

Artikolu 12

Dispożizzjonijiet speċjali dwar l-allokazzjonijiet tal-opportunitajiet tas-sajd

1.  L-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri kif stipulat f'dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr preġudizzju għal:

(a) skambji magħmula skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(b) tnaqqis u riallokazzjonijiet magħmula skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(c) riallokazzjonijiet magħmula skont l-Artikoli 12 u 48 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 2017/2403;

(d) ħatt l-art addizzjonali permess skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 u l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(e) kwantitajiet miżmuma skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 u l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(f) tnaqqis magħmul skont l-Artikoli 105, 106 u 107 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(g) trasferimenti u skambji ta' kwoti skont l-Artikolu 17 ta' dan ir-Regolament.

2.  L-istokkijiet li huma soġġetti għal TACs prekawzjonarji jew analitiċi huma identifikati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament għall-finijiet tal-ġestjoni minn sena għal sena ta' TACs u kwoti li huma previsti fir-Regolament (KE) Nru 847/96.

3.  Għajr meta speċifikat mod ieħor fl-Anness I ta' dan ir-Regolament, l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu japplika għall-istokkijiet li huma soġġetti għal TAC prekawzjonarja, u l-Artikolu 3(2) u (3) u l-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament għandhom japplikaw għall-istokkijiet li huma soġġetti għal TAC analitika.

4.  L-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandhomx japplikaw meta Stat Membru juża l-flessibbiltà minn sena għal sena li hija prevista fl-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

Artikolu 13

Staġuni magħluqin għas-sajd

1.  Għandu jkun ipprojbit li jsir sajd għal kwalunkwe speċi minn dawn li ġejjin fil-Porcupine Bank jew li kwalunkwe speċi minnhom tinżamm abbord f'din iż-żona matul il-perijodu mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Mejju 2019: il-bakkaljaw, il-megrims, il-petriċa, il-merluzz tal-linja sewda, il-merlangu, il-merluzz, l-iskampu, il-barbun tat-tbajja', il-pollakkju, il-pollakkju iswed, ir-rebekkini u r-raj, il-lingwata komuni, it-tusk, il-linarda, il-lipp u l-mazzola griża.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, il-Porcupine Bank għandu jinkludi ż-żona ġeografika kkonfinata mil-linji rombu li jgħaqqdu flimkien b'mod sekwenzjali l-pożizzjonijiet li ġejjin:Punt

Latitudni

Lonġitudni

1

52° 27′ N

12° 19′ W

2

52° 40′ N

12° 30′ W

3

52° 47′ N

12° 39,600′ W

4

52° 47′ N

12° 56′ W

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ W

6

51° 22′ N

14° 24′ W

7

51° 22′ N

14° 03′ W

8

52° 10′ N

13° 25′ W

9

52° 32′ N

13° 07,500′ W

10

52° 43′ N

12° 55′ W

11

52° 43′ N

12° 43′ W

12

52° 38,800′ N

12° 37′ W

13

52° 27′ N

12° 23′ W

14

52° 27′ N

12° 19′ W

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, it-tranżitu mill-Porcupine Bank, filwaqt li jinġarru abbord l-ispeċijiet imsemmija f'dak is-subparagrafu, għandu jkun permess f'konformità mal-Artikolu 50(3), (4) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

2.  Is-sajd kummerċjali għaċ-ċiċċirell bi xbieki tat-tkarkir demersali, tartaruni jew irkaptu simili rmunkat bid-daqs tal-malji inqas minn 16 mm, għandu jkun projbit fid-diviżjonijiet 2a, 3a tal-ICES u fis-subżona 4 tal-ICES mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2019 u mill-1 ta Awwissu sal-31 ta' Diċembru 2019.

Il-projbizzjoni stipulata fl-ewwel subparagrafu għandha tapplika wkoll għal bastimenti ta' pajjiżi terzi li huma awtorizzati jistadu għaċ-ċiċċirell u l-qabdiet aċċessorji assoċjati fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżona 4 tal-ICES.

Artikolu 14

Projbizzjonijiet

1.  Għandu jkun ipprojbit għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu għall-ispeċijiet li ġejjin, iżommuhom abbord, jittrażbordawhom jew iħottuhom l-art:

(a) ir-raja tal-kwiekeb (Amblyraja radiata), fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjonijiet 2a, 3a u 7d tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES;

(b) il-kelb il-baħar abjad (Carcharodon carcharías) fl-ilmijiet kollha;

(c) il-leafscale gulper shark (Centrophorus squamosus) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(d) il-mazzola Portugiża (Centroscymnus coelolepis) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(e) il-gabdoll (Cetorhinus maximus) fl-ilmijiet kollha;

(f) il-murruna sewda (Dalatias licha) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(g) il-mazzola munqar l-għasfur (Deania calcea) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(h) ir-rebekkin skur (Diptrus batis) kumpless (Dipturus cf. flossada u Dipturus cf. intermedia) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżoni 3, 4, 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES;

(i) il-mazzola tal-fanal maġġuri (Etmopterus princeps) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(j) il-mazzola tal-fanal minuri (Etmopterus pusillus) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1, 5, 6, 7, 8, 12 u 14 tal-ICES;

(k) il-kelb il-baħar (Galeorhinus galeus) meta jinqabad bil-konzijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1, 5, 6, 7, 8, 12 u 14 tal-ICES;

(l) il-pixxiplamtu (Lamna nasus) fl-ilmijiet kollha;

(m) l-ispeċijiet li ġejjin ta' Raj tal-qrun fl-ilmijiet kollha:

(i) il-baqra (Mobula mobular),

(ii) ir-raja tal-qrun minuri tal-Guinea (Mobula rochebrunei),

(iii) il-mobula denbha xewka (Mobula japanica),

(iv) il-mobula denbha lixx (Mobula thurstoni),

(v) il-mobula qrunha twal (Mobula eregoodootenkee),

(vi) ir-raja tal-qrun ta' Munk (Mobula munkiana),

(vii) ir-raja tal-qrun taċ-Ċilì (Mobula tarapacana),

(viii) ir-raja tal-qrun tal-ġewnaħ qasir (Mobula kuhlii),

(ix) ir-raja tal-qrun minuri (Mobula hypostoma),

(x) ir-raja manta tal-iskoll (Mobula alfredi),

(xi) ir-raja manta ġiganta (Mobula birostris);

(n) l-ispeċijiet li ġejjin ta' pixxisega (Pristidae) fl-ilmijiet kollha:

(i) il-pixxisega rqiqa (Anoxypristis cuspidata),

(ii) il-pixxisega nana (Pristis clavata),

(iii) il-pixxiserrieq (Pristis pectinata),

(iv) il-pixxisega businna (Pristis pristis),

(v) il-pixxisega ħadra (Pristis zijsron);

(o) ir-raja tal-fosos (Raja clavata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 3a tal-ICES;

(p) ir-raja tan-Norveġja (Dipturus nidarosiensis) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjonijiet tal-ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h u 7k;

(q) ir-raja ondjata (Raja undulata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 6 u 10 tal-ICES;

(r) il-kelb il-baħar baliena (Rhincodon typus) fl-ilmijiet kollha;

(s) il-vjolin (Rhinobatos rhinobatos) fil-Mediterran;

(t) il-ħamiema (Rostroraja alba) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES;

(u) il-guitarfishes (Rhinobatidae) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 12 tal-ICES;

(v) il-mazzola griża (Squalus acanthias) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES, bl-eċċezzjoni ta' programmi għall-evitar kif stabbilit fl-Anness IA;

(w) l-ixkatlu komuni (Squatina squatina) fl-ilmijiet tal-Unjoni.

2.  Meta l-ispeċijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari li jinqabdu għandhom jinħelsu minnufih.

Artikolu 15

Trażmissjoni tad-data

Meta l-Istati Membri jippreżentaw data lill-Kummissjoni dwar il-ħatt l-art ta' kwantitajiet tal-istokkijiet li jkunu nqabdu, skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-istokkijiet stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.KAPITOLU II

Awtorizzazzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi

Artikolu 16

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd

1.  L-għadd massimu ta' awtorizzazzjonijiet għas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu fl-ilmijiet ta' pajjiż terz huwa stipulat fl-Anness III.

2.  Meta Stat Membru jittrasferixxi kwota lil Stat Membru ieħor (“tpartit”) fiż-żoni tas-sajd li huma stipulati fl-Anness III ta' dan ir-Regolament, abbażi tal-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, it-trasferiment għandu jinkludi trasferiment xieraq tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd u għandu jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni. Madankollu, kif stipulat fl-Anness III ta' dan ir-Regolament, l-għadd totali ta' awtorizzazzjonijiet għas-sajd għal kull żona tas-sajd ma għandux jinqabeż.KAPITOLU III

Opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet ta' organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajdTaqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 17

Trasferimenti u skambji ta' kwoti

1.  Meta, skont ir-regoli ta' organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (“RFMO”), ikunu permessi trasferimenti jew skambji ta' kwoti bejn il-Partijiet Kontraenti għall-RFMO, Stat Membru (“l-Istat Membru kkonċernat”) jista' jiddiskuti ma' Parti Kontraenti għall-RFMO u, skont il-każ, jistabbilixxi deskrizzjoni possibbli tat-trasferiment jew tal-iskambju ta' kwoti maħsub.

2.  Hekk kif il-Kummissjoni tiġi nnotifikata mill-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni tista' tapprova d-deskrizzjoni tat-trasferiment jew tal-iskambju ta' kwoti maħsub li l-Istat Membru jkun iddiskuta mal-Parti Kontraenti rilevanti għall-RFMO. Hekk kif isir dan, il-Kummissjoni għandha tagħti, mingħajr dewmien żejjed, il-kunsens li tintrabat bit-tali trasferiment jew skambju ta' kwoti mal-Parti Kontraenti rilevanti għall-RFMO. Imbagħad, il-Kummissjoni għandha tinnotifika lis-segretarjat tal-RFMO bit-trasferiment jew bl-iskambju ta' kwoti miftiehem f'konformità mar-regoli ta' dik l-organizzazzjoni.

3.  Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri bit-trasferiment jew bl-iskambju ta' kwoti miftiehem.

4.  L-opportunitajiet tas-sajd li jaslu mingħand il-Parti Kontraenti rilevanti għall-RFMO jew li jiġu ttrasferiti lilhom skont it-trasferiment jew l-iskambju ta' kwoti għandhom jitqiesu bħala kwoti li ġew allokati lill-Istat Membru kkonċernat jew imnaqqsa mill-allokazzjoni tiegħu, mill-waqt li jkollu effett it-trasferiment jew l-iskambju ta' kwoti, f'konformità mat-termini tal-ftehim li jintlaħaq mal-Parti Kontraenti rilevanti għall-RFMO jew f'konformità mar-regoli tal-RFMO rilevanti, skont il-każ. Din l-allokazzjoni ma għandhiex tbiddel l-iskeda eżistenti ta' distribuzzjoni għall-fini tal-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri f'konformità mal-prinċipju ta' stabbiltà relattiva tal-attivitajiet tas-sajd.

5.  Dan l-Artikolu għandu japplika sal-31 ta' Jannar 2020 għat-trasferimenti tal-kwoti minn Parti Kontraenti għall-RFMO lejn l-Unjoni u għall-allokazzjoni sussegwenti tagħhom lill-Istati Membri.Taqsima 2

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT

Artikolu 18

Limitazzjonijiet fuq il-kapaċità tas-sajd, it-trobbija u t-tismin

1.  L-għadd ta' dgħajjes tal-Unjoni tas-sajd bil-lixka u tas-sajd bir-rixa awtorizzati biex jistadu attivament għat-tonn ta' bejn 8 kg/75 cm u 30 kg/115-il cm fil-Lvant tal-Atlantiku għandu jkun limitat kif stabbilit fil-punt 1 tal-Anness IV.

2.  L-għadd ta' bastimenti tas-sajd artiġjanali kostali tal-Unjoni, li huma awtorizzati jistadu attivament għat-tonn ta' bejn 8 kg/75 cm u 30 kg/115-il cm fil-Mediterran, għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 2 tal-Anness IV.

3.  L-għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu għat-tonn fil-Baħar Adrijatiku għall-finijiet ta' trobbija, li huma awtorizzati jistadu attivament għat-tonn ta' bejn 8 kg/75 cm u 30 kg/115-il cm, għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 3 tal-Anness IV.

4.  L-għadd u l-kapaċità totali f'tunnellaġġ gross ta' bastimenti tas-sajd, li huma awtorizzati għas-sajd, għaż-żamma abbord, għat-trażbord, għat-trasport jew għall-ħatt l-art tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, għandhom ikunu limitati kif stipulat fil-punt 4 tal-Anness IV.

5.  L-għadd ta' nases involuti fis-sajd tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 5 tal-Anness IV.

6.  Il-kapaċità tat-trobbija u l-kapaċità tat-tismin tat-tonn u l-kontribut massimu tat-tonn maqbud fis-selvaġġ, li huma allokati lill-istabbilimenti tal-akkwakultura fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, għandhom ikunu limitati kif stipulat fil-punt 6 tal-Anness IV.

7.  L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li huma awtorizzati jistadu għall-alonga tat-Tramuntana bħala speċi fil-mira f'konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 520/2007 ( 19 ) għandu jkun limitat kif stabbilit fil-punt 7 tal-Anness IV għal dan ir-Regolament.

8.  L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni b'tul ta' mill-inqas 20 metru li jistadu għat-tonn obeż fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 8 tal-Anness IV.

Artikolu 19

Sajd rikreattiv

Fejn adatt, l-Istati Membri għandhom jallokaw sehem speċifiku għas-sajd rikreattiv mill-kwoti allokati tagħhom stipulati fl-Anness ID.

Artikolu 20

Klieb il-baħar

1.  Għandhom ikunu pprojbiti ż-żamma abbord, it-trażbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti jew tal-karkassa sħiħa tal-pixxivolpi għajnu kbira (Alopias superciliosus) fi kwalunkwe attività tas-sajd.

2.  Għandu jkun ipprojbit is-sajd dirett għall-ispeċijiet ta' pixxivolpi tal-ġeneru Alopias.

3.  Għandhom ikunu pprojbiti ż-żamma abbord, it-trażbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti jew tal-karkassa sħiħa tal-kurazzi tal-familja Sphyrnidae (għajr is-Sphyrna tiburo) b'rabta mal-attivitajiet tas-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT.

4.  Għandhom ikunu pprojbiti ż-żamma abbord, it-trażbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti jew tal-karkassa sħiħa tal-klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi (Carcharhinus longimanus) maqbuda waqt kwalunkwe attività tas-sajd.

5.  Għandha tkun ipprojbita ż-żamma abbord tal-kelb il-baħar ħariri (Carcharhinus falciformis) maqbuda fi kwalunkwe attività tas-sajd.Taqsima 3

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR

Artikolu 21

Il-projbizzjonijiet u l-limitazzjonijiet tal-qbid

1.  Is-sajd dirett għall-ispeċijiet li huma stipulati fil-Parti A tal-Anness V, għandu jkun ipprojbit fiż-żoni u matul il-perijodi stabbiliti hemmhekk.

2.  Għall-attivitajiet esploratorji tas-sajd, it-TACs u l-limiti tal-qabdiet aċċessorji li huma stipulati fil-Parti B tal-Anness V, għandhom japplikaw fis-subżoni msemmija hemmhekk.

Artikolu 22

Sajd esploratorju

1.  Fl-2019, l-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw fl-attivitajiet esploratorji tas-sajd bil-konzijiet għall-pixxisinna (l-ispeċijiet Dissostichus) fis-subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO kif ukoll fid-diviżjonijiet 58.4.1, 58.4.2 u 58.4.3a 'l barra miż-żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali. Jekk Stat Membru jkun biħsiebu jipparteċipa f'sajd bħal dan, huwa għandu jinnotifika lis-Segretarjat tas-CCAMLR f'konformità mal-Artikoli 7 u 7a tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 u fi kwalunkwe każ mhux iktar tard mill-1 ta' Ġunju 2019.

2.  Fir-rigward tas-subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO kif ukoll tad-diviżjonijiet 58.4.1, 58.4.2 u 58.4.3a, it-TACs u l-limiti tal-qabdiet aċċessorji għal kull subżona u għal kull diviżjoni, u d-distribuzzjoni tagħhom fost l-Unitajiet ta' Riċerka fuq Skala Żgħira (SSRUs — Small Scale Research Units) fi ħdan kull waħda minnhom, għandhom ikunu kif stipulat fil-Parti B tal-Anness V.

3.  Is-sajd għandu jseħħ fuq medda ġeografika u batimetrika kemm jista' jkun kbira, sabiex jinkiseb it-tagħrif meħtieġ biex jiġi ddeterminat il-potenzjal tas-sajd u biex tiġi evitata konċentrazzjoni żejda tal-qbid u tal-isforz tas-sajd. Madankollu, is-sajd fis-subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO kif ukoll fid-diviżjonijiet 58.4.1, 58.4.2 u 58.4.3a, għandu jkun ipprojbit f'fond ta' inqas minn 550 metri.

Artikolu 23

Sajd għall-krill matul l-istaġun tas-sajd 2019/2020

1.  Jekk Stat Membru jkollu l-intenzjoni li jistad għall-krill (Euphausia superba) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR waqt il-perijodu tas-sajd 2019/2020, huwa għandu jinnotifika lill-Kummissjoni, sa mhux aktar tard mill-1 ta' Mejju 2019, bl-intenzjoni tiegħu li jistad għall-krill, bl-użu tal-format stabbilit fil-Parti C tal-Anness V ta' dan ir-Regolament. Abbażi tat-tagħrif ipprovdut mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tippreżenta n-notifiki lis-Segretarjat tas-CCAMLR sa mhux aktar tard mit-30 ta' Mejju 2019.

2.  In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tinkludi t-tagħrif previst fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 għal kull bastiment li jrid jiġi awtorizzat mill-Istat Membru biex jipparteċipa fis-sajd għall-krill.

3.  Stat Membru li jkun biħsiebu jistad għall-krill fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR għandu jinnotifika l-intenzjoni tiegħu li jagħmel dan għall-bastimenti awtorizzati biss li, fil-waqt tan-notifika, ikunu qegħdin itajru l-bandiera tiegħu jew dawk li jkunu qegħdin itajru l-bandiera ta' membru ieħor tas-CCAMLR u li fiż-żmien meta jsir is-sajd, huma mistennija li jkunu qegħdin itajru l-bandiera ta' dak l-Istat Membru.

4.  L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati li jawtorizzaw il-parteċipazzjoni f'attività tas-sajd għall-krill minn bastimenti ħlief dawk innotifikati lis-Segretarjat tas-CCAMLR f'konformità mal-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, jekk bastiment awtorizzat ma jkunx jista' jipparteċipa minħabba raġunijiet operazzjonali leġittimi jew minħabba force majeure. F'ċirkostanzi bħal dawn, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jinfurmaw minnufih lis-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni, u jipprovdu:

(a) dettalji sħaħ tal-bastiment(i) maħsub(a) li se jissostitwixxi/u, inkluż it-tagħrif previst fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004;

(b) rendikont komprensiv tar-raġunijiet li jiġġustifikaw is-sostituzzjoni u kwalunkwe evidenza jew referenzi rilevanti ta' sostenn.

5.  L-Istati Membri ma għandhomx jawtorizzaw bastiment li jkun imniżżel fi kwalunkwe waħda mil-Listi ta' Bastimenti involuti f'sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (sajd IUU) tas-CCAMLR biex jipparteċipa fis-sajd għall-krill.Taqsima 4

Iż-Żona ta' Kompetenza tal-IOTC

Artikolu 24

Il-limitazzjoni tal-kapaċità tas-sajd ta' bastimenti li jistadu fiż-Żona ta' Kompetenza tal-IOTC

1.  L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu għat-tonn tropikali fiż-Żona ta' Kompetenza tal-IOTC u l-kapaċità korrispondenti f'tunnellaġġ gross għandhom ikunu kif stipulat fil-punt 1 tal-Anness VI.

2.  L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu għall-pixxispad (Xiphias gladius) u għall-alonga (Thunnus alalunga) fiż-Żona ta' Kompetenza tal-IOTC u l-kapaċità korrispondenti f'tunnellaġġ gross għandhom ikunu kif stipulat fil-punt 2 tal-Anness VI.

3.  L-Istati Membri jistgħu jallokaw mill-ġdid il-bastimenti li jkunu assenjati għal waħda miż-żewġ attivitajiet tas-sajd imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 lill-attività tas-sajd l-oħra, dment li jkunu jistgħu juru lill-Kummissjoni li din il-bidla ma twassalx għal żieda fl-isforz tas-sajd fuq l-istokkijiet tal-ħut involuti.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jkun hemm trasferiment propost ta' kapaċità lill-flotta tagħhom, il-bastimenti li għandhom jiġu ttrasferiti jkunu fuq ir-Reġistru ta' Bastimenti tal-IOTC jew fuq ir-reġistru ta' bastimenti ta' RFMOs oħra għas-sajd tat-tonn. Barra minn hekk, ma jista' jiġi ttrasferit ebda bastiment li jkun jinsab fuq il-lista ta' bastimenti involuti f'sajd IUU ta' kwalunkwe RFMO.

5.  L-Istati Membri ma jistgħux iżidu l-kapaċità tas-sajd tagħhom lil hinn mil-livelli limitu msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għajr fil-limiti stipulati fil-pjanijiet ta' żvilupp li jkunu ġew ippreżentati lill-IOTC.

Artikolu 25

Irkaptu mitluq għal riħu biex jinġema' l-ħut u l-bastimenti tal-provvista

1.  Bastiment tas-sajd bit-tartarun tal-borża ma għandux juża iżjed minn 350 irkaptu attiv mitluq għal riħu biex jinġema' l-ħut fi kwalunkwe ħin.

2.  L-għadd ta' bastimenti tal-provvista ma għandux ikun aktar minn bastiment tal-provvista wieħed li jappoġġja mhux anqas minn żewġ bastimenti bit-tartarun tal-borża, ilkoll itajru l-bandiera tal-istess Stat Membru. Din id-dispożizzjoni ma tapplikax għal Stati Membri li jużaw bastiment tal-provvista wieħed biss.

3.  Bastiment tas-sajd bit-tartarun tal-borża wieħed ma għandux ikun appoġġat minn bastiment tal-provvista wieħed tal-istess Stat tal-bandiera fi kwalunkwe ħin.

4.  Mill-1 ta' Jannar 2018, l-Unjoni m'għandhiex tirreġistra bastimenti tal-provvista ġodda jew addizzjonali fir-Reġistru tal-Bastimenti Awtorizzati tal-IOTC.

Artikolu 26

Klieb il-baħar

1.  Għandhom ikunu pprojbiti ż-żamma abbord, it-trażbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti jew tal-karkassa sħiħa tal-pixxivolpi tal-ispeċijiet kollha tal-familja Alopiidae fi kwalunkwe attività tas-sajd.

2.  Għandhom ikunu pprojbiti ż-żamma abbord, it-trażbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti jew tal-karkassa sħiħa tal-klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi (Carcharhinus longimanus) fi kwalunkwe attività tas-sajd, għajr għal bastimenti b'tul totali ta' inqas minn 24 metru li jkunu involuti biss f'operazzjonijiet tas-sajd fiż-Żona Ekonomika Esklużiva (ŻEE) tal-Istat Membru li jkunu qegħdin itajru l-bandiera tiegħu, u dment li l-qbid tagħhom ikun destinat biss għall-konsum lokali.

3.  Meta l-ispeċijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari li jinqabdu għandhom jinħelsu minnufih.Taqsima 5

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO

Artikolu 27

Sajd ta' ħut pelaġiku

1.  Huma biss l-Istati Membri li eżerċitaw b'mod attiv attivitajiet tas-sajd ta' ħut pelaġiku fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO fl-2007, fl-2008 jew fl-2009 li jistgħu jistadu għal stokkijiet pelaġiċi f'dik iż-żona f'konformità mat-TACs stipulati fl-Anness IJ.

▼M1

2.  L-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jillimitaw il-livell totali ta' tunnellaġġ gross tal-bastimenti li jkunu qegħdin itajru l-bandiera tagħhom u li jkunu qegħdin jistadu għall-istokkijiet pelaġiċi fl-2019, għal-livell totali ta' tunnellaġġ gross ta' 36 102 tal-Unjoni f'dik iż-żona.

▼B

3.  L-opportunitajiet tas-sajd li huma stipulati fl-Anness IJ jistgħu jintużaw biss dment li l-Istati Membri jibagħtu lill-Kummissjoni l-lista ta' bastimenti li stadu b'mod attiv jew kienu involuti fit-trażbord fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO, ir-reġistri mis-sistemi ta' monitoraġġ tal-bastimenti, ir-rapporti ta' kull xahar dwar il-qbid u, meta dawn ikunu disponibbli, id-dokumenti dwar id-dħul fil-port mhux iktar tard mill-ħames jum tax-xahar ta' wara, bil-għan li dak it-tagħrif jiġi kkomunikat lis-Segretarjat tal-SPRFMO.

Artikolu 28

Sajd tal-qiegħ

1.  Fl-2019, l-Istati Membri għandhom jillimitaw il-qabda jew l-isforz tas-sajd tal-ħut tal-qiegħ tagħhom fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO għal dawk il-partijiet taż-Żona tal-Konvenzjoni li fihom seħħ is-sajd tal-ħut tal-qiegħ mill-1 ta' Jannar 2002 sal-31 ta' Diċembru 2006 u għal livell li ma jaqbiżx il-livelli medji annwali ta' parametri tal-qabdiet jew tal-isforz tas-sajd f'dak il-perijodu. Huma jistgħu jistadu iktar mir-rekord irreġistrat ta' sajd biss jekk l-SPRFMO tapprova l-pjan tagħhom li jistadu iktar mir-rekord irreġistrat ta' sajd.

2.  L-Istati Membri li ma rreġistrawx qbid jew sforz tas-sajd tal-ħut tal-qiegħ fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2002 sal-31 ta' Diċembru 2006 ma għandhomx jistadu, sakemm l-SPRFMO ma japprovax il-pjan tagħhom li jistadu mingħajr rekord irreġistrat.

▼M1

Artikolu 28a

Sajd esploratorju

1.  L-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw fl-attivitajiet esploratorji tas-sajd bil-konz għall-pixxisinna (Dissostichus spp.) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO fl-2019 biss jekk l-SPRFMO tkun approvat l-applikazzjoni tagħhom għal tali sajd inklużi Pjan Operazzjonali għas-Sajd u impenn li jiġi implimentat Pjan ta' Ġbir tad-Data.

2.  Is-sajd għandu jseħħ biss fil-blokki ta' riċerka speċifikati fl-Anness IJ. Is-sajd f'fond ta' inqas minn 750 metru u aktar minn 2 000 metru għandu jkun ipprojbit.

3.  It-TAC għandha tkun kif stabbilita fl-Anness IJ. Is-sajd għandu jkun limitat għal vjaġġ wieħed ta' tul massimu ta' 21 jum konsekuttiv u għal għadd massimu ta' 5 000 sunnara għal kull sett, b'għadd massimu ta' 20 sett għal kull blokka ta' riċerka. Is-sajd għandu jieqaf meta tintlaħaq it-TAC jew meta jkunu tniżżlu u nġabru 100 sett, skont liema minn dawn iseħħ l-ewwel.

▼BTaqsima 6

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC

Artikolu 29

Sajd bit-tartarun tal-borża

1.  Is-sajd minn bastimenti bit-tartarun tal-borża għat-tonna safra (Thunnus albacares), għat-tonn obeż (Thunnus obesus) u għall-palamit (Katsuwonus pelamis) għandu jkun ipprojbit:

(a) bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tad-29 ta' Lulju u 24:00 tat-8 ta' Ottubru 2019 jew bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tad-9 ta' Novembru 2019 u 24:00 tad-19 ta' Jannar 2020 fiż-żona ddefinita mil-limiti li ġejjin:

 ix-xtut tal-Kontinent Amerikan li jmissu mal-Paċifiku,

 il-lonġitudni 150° W,

 il-latitudni 40° N,

 il-latitudni 40° S;

(b) bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tad-9 ta' Ottubru 2019 u 24:00 tat-8 ta' Novembru 2019 fiż-żona ddefinita mil-limiti li ġejjin:

 il-lonġitudni 96° W,

 il-lonġitudni 110° W,

 il-latitudni 4° N,

 il-latitudni 3° S.

2.  Għal kull bastiment tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-perijodu li jkun intgħażel għall-għeluq tas-sajd imsemmi fil-paragrafu 1, qabel l-1 ta' April 2019. Il-bastimenti kollha bit-tartarun tal-borża tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jieqfu mis-sajd bit-tartarun tal-borża fiż-żoni ddefiniti fil-paragrafu 1 matul il-perijodu li jkun intgħażel.

3.  Il-bastimenti bit-tartarun tal-borża li jistadu għat-tonn fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC għandhom iżommu abbord u wara jħottu l-art jew jittrażbordaw it-tonn isfar, it-tonn obeż u l-palamit kollu li jkun inqabad.

4.  Il-paragrafu 3 ma għandux japplika għall-każijiet li ġejjin:

(a) meta l-ħut jitqies li mhux tajjeb għall-konsum mill-bniedem minħabba kwalunkwe raġuni għajr ta' daqs; jew

(b) matul l-aħħar tefgħa ta' xibka ta' vjaġġ, meta jista' ma jkunx baqa' spazju biżżejjed biex jitqiegħed it-tonn kollu maqbud f'dik it-tefgħa.

Artikolu 30

Irkaptu mitluq għal riħu biex jinġema' l-ħut

1.  Bastiment bit-tartarun tal-borża ma għandux ikollu aktar minn 450 FAD attiv fi kwalunkwe ħin fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC. FAD għandu jitqies attiv meta jiġi skjerat fuq il-baħar, jibda jittrażmetti l-pożizzjoni tiegħu u jkun qed jiġi segwit mill-bastiment, mis-sid jew mill-operatur. FAD għandu jiġi attivat biss abbord bastiment bit-tartarun tal-borża.

2.  Bastiment bit-tartarun tal-borża ma jistax jiskjera FADs matul il-15-il jum qabel il-bidu tal-perijodu tal-għeluq magħżul stabbilit fil-punt (a) tal-Artikolu 29(1) u għandu jirkupra l-istess għadd ta' FADs li jkunu ġew skjerati inizjalment fi żmien 15-il jum qabel il-bidu tal-perijodu tal-għeluq.

3.  Ta' kull xahar, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni tagħrif ta' kuljum dwar l-FADs attivi kollha kif meħtieġ mill-IATTC. Ir-rapporti għandhom jiġu ppreżentati b'dewmien ta' mill-anqas 60 jum, iżda mhux aktar minn 75 jum. Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti dak it-tagħrif lis-Segretarjat tal-IATTC mingħajr dewmien.

Artikolu 31

Limiti tal-qabdiet għat-tonn obeż fl-attivitajiet tas-sajd bil-konz

Il-qabdiet annwali totali ta' tonn obeż minn bastimenti li jistadu bil-konz ta' kull Stat Membru fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC ma għandhomx jaqbżu l-500 tunnellata jew il-qabdiet annwali rispettivi tagħhom ta' tonn obeż fl-2001.

Artikolu 32

Projbizzjoni tas-sajd għall-klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi

1.  Għandu jkun ipprojbit is-sajd għall-klieb il-baħar bil-qarnuna bajda oċeaniċi (Carharhinus longimanus) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC, u ż-żamma abbord, it-trażbord, il-ħżin, l-offerta għall-bejgħ, il-bejgħ jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti minn karkassa jew tal-karkassa sħiħa tal-klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi maqbuda f'dik iż-żona.

2.  Meta l-ispeċijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih mill-operaturi tal-bastiment.

3.  L-operaturi tal-bastiment għandhom:

(a) jirreġistraw l-għadd ta' ħut li jinħeles u l-indikazzjoni tal-istatus (mejjet jew ħaj);

(b) jirrappurtaw it-tagħrif speċifikat fil-punt (a) lill-Istat Membru li huma ċittadini tiegħu. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu t-tagħrif miġbur matul is-sena ta' qabel lill-Kummissjoni sal-31 ta' Jannar.

Artikolu 33

Projbizzjoni tas-sajd għar-raj tal-qrun

Għandhom ikunu pprojbiti s-sajd, iż-żamma abbord, it-trażbord, il-ħatt l-art, il-ħżin, l-offerta għall-bejgħ jew il-bejgħ ta' kwalunkwe parti jew tal-karkassa sħiħa tar-raj tal-qrun (tal-familja Mobulidae, li jinkludu l-ġeneri Manta u Mobula) mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fiż-żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC. Malli bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jindunaw li nqabdu raja tal-qrun, il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom, kull meta dan ikun possibbli, jeħilsuhom minnufih, ħajjin u mingħajr ma ssirilhom ħsara.Taqsima 7

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO

Artikolu 34

Projbizzjoni tas-sajd għall-klieb il-baħar tal-fond

Għandu jkun ipprojbit is-sajd dirett għall-klieb il-baħar tal-fond li ġejjin fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO:

 il-gattarell fantażma (Apristurus manis),

 il-mazzola tal-fanal Bigelow (Etmopterus bigelowi),

 il-mazzola tal-fanal ta' denb qasir (Etmopterus brachyurus),

 il-mazzola tal-fanal maġġuri (Etmopterus princeps),

 il-mazzola tal-fanal minuri (Etmopterus pusillus),

 ir-rebekkini (Rajidae),

 il-kelb il-baħar bellusi (Scymnodon squamulosus),

 il-kelb il-baħar tal-fond tas-superordni Selachimorpha,

 il-mazzola griża (Squalus acanthias).Taqsima 8

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC

Artikolu 35

Kundizzjonijiet għas-sajd tat-tonna obeża, it-tonna safra, il-palamita u l-alonga tan-Nofsinhar tal-Paċifiku

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għadd totali tal-jiem ta' sajd allokati lill-bastimenti tas-sajd bit-tartaruni tal-borża għat-tonn obeż (Thunnus obesus), għat-tonna safra (Thunnus albacares), u għall-palamit (Katsuwonus pelamis) fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li jinsabu fl-ibħra internazzjonali bejn 20° N u 20° S ma jaqbiżx l-403 ijiem.

2.  Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni ma għandhomx ikollhom fil-mira l-alonga tan-Nofsinhar tal-Paċifiku (Thunnus alalunga) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li tinsab fin-Nofsinhar ta' 20° S.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qabdiet tat-tonn obeż (Thunnus obesus) bil-konzijiet ma jaqbżux l-2 000  tunnellata.

Artikolu 36

Ġestjoni ta' sajd b'FADs

1.  Fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li tinsab bejn 20° N u 20° S, għandu jkun ipprojbit għall-bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża li jużaw, iħaddmu jew ipoġġu l-FADs bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tal-1 ta' Lulju 2019 u 24:00 tat-30 ta' Settembru 2019.

2.  Minbarra l-projbizzjoni stipulata fil-paragrafu 1, għandu jkun projbit li wieħed ipoġġi l-FADs fl-ibħra miftuħa taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC, bejn 20° N u 20° S, għal xahrejn addizzjonali: jew bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tal-1 ta' April 2019 sa 24:00 tal-31 ta' Mejju 2019, jew minn 00:00 tal-1 ta' Novembru 2019 sa 24:00 tal-31 ta' Diċembru 2019. L-għażla għax-xahrejn addizzjonali għandha tiġi notifikata lill-Kummissjoni qabel il-31 ta' Jannar 2019.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ebda wieħed mill-bastimenti tagħhom b'tartarun tal-borża ma jkollu fuq il-baħar, fi kwalunkwe ħin, aktar minn 350 FADs bil-bagi strumentati attivati. Il-baga għandha tiġi attivata biss abbord bastiment.

4.  Il-bastimenti kollha bit-tartarun tal-borża li jistadu fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li hija msemmija fil-paragrafu 1 għandhom iżommu abbord u jħottu l-art jew jittrażbordaw it-tonn obeż, it-tonna safra u l-palamit kollu li jinqabad.

5.  Il-paragrafu 4 ma għandux japplika għall-każijiet li ġejjin:

(a) fl-aħħar tefgħa ta' xibka ta' vjaġġ, jekk il-bastiment ma jkollux spazju suffiċjenti fl-istiva sabiex joqgħod il-ħut kollu;

(b) meta l-ħut ma jkunx tajjeb għall-konsum mill-bniedem minħabba kwalunkwe raġuni għajr ta' daqs; jew

(c) meta t-tagħmir tal-friża jkollu ħsara serja.

Artikolu 37

Limitazzjonijiet fl-għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni awtorizzati għas-sajd tal-pixxispad

L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni awtorizzati għas-sajd tal-pixxispad (Xiphias gladius) f'żoni fin-Nofsinhar ta' 20° S taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC għandu jkun kif stipulat fl-Anness VII.

Artikolu 38

Limiti tal-qbid għall-pixxispad fis-sajd bil-konz fin-Nofsinhar ta' 20° S

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qabdiet tal-pixxispad (Xiphias gladius) fin-Nofsinhar ta' 20° S minn bastimenti tas-sajd bil-konz ma jaqbżux il-limitu stabbilit fl-Anness IH. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li ma jkun hemm ebda trasferiment fl-isforz tas-sajd għall-pixxispad fiż-żona 'l fuq minn 20°S, bħala riżultat ta' dik il-miżura.

Artikolu 39

Klieb il-baħar ħariri u klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi

1.  Għandhom ikunu pprojbiti ż-żamma abbord, it-trażbord, il-ħżin jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti jew tal-karkassa sħiħa tal-ispeċijiet li ġejjin fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-WCPFC:

(a) il-klieb il-baħar ħariri (Carcharhinus falciformis),

(b) il-klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi (Carcharhinus longimanus).

2.  Meta l-ispeċijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari li jinqabdu għandhom jinħelsu minnufih.

Artikolu 40

Żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC

1.  Il-bastimenti li huma mniżżla esklużivament fir-reġistru tad-WCPFC għandhom japplikaw il-miżuri stipulati f'din it-Taqsima meta jkunu qegħdin jistadu fiż-żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC, kif definit fil-punt (u) tal-Artikolu 4.

2.  Il-bastimenti li huma mniżżla kemm fir-reġistru tad-WCPFC kif ukoll fir-reġistru tal-IATTC u l-bastimenti li huma mniżżla esklużivament fir-reġistru tal-IATTC għandhom japplikaw il-miżuri stabbiliti fil-punt (a) tal-Artikolu 29(1), fl-Artikolu 29(2), (3) u (4) u fl-Artikoli 30, 31 u 32 meta jkunu qegħdin jistadu fiż-żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC, kif definit fil-punt (u) tal-Artikolu 4.Taqsima 9

Iż-Żona tal-Ftehim tal-GFCM

Artikolu 41

Stokkijiet pelaġiċi żgħar fis-subżoni ġeografiċi 17 u 18

1.  Qabdiet ta' stokkijiet pelaġiċi żgħar minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fis-subżoni ġeografiċi 17 u 18 ma għandhomx jaqbżu l-livelli stipulati fl-Anness IL ta' dan ir-Regolament.

2.  Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jkollhom fil-mira speċijiet pelaġiċi żgħar fis-subżoni ġeografiċi 17 u 18 ma għandhomx jaqbżu l-180 jum ta' sajd fis-sena. F'dak it-total ta' 180 jum ta' sajd, għandhom japplikaw żmien massimu ta' 144 jum ta' sajd li jkollu fil-mira s-sardin u żmien massimu ta' 144 jum ta' sajd li jkollu fil-mira l-inċova.

Artikolu 42

Sallura Ewropea fil-Baħar Mediterran (sottożoni ġeografiċi (GSAs) 1 sa 27)

1.  L-attivitajiet kollha minn bastimenti tal-Unjoni u attivitajiet oħra ta' sajd tal-Unjoni għall-qbid tas-sallura Ewropea, jiġifieri sajd immirat, inċidentali u rikreattiv, għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

2.  Dan l-Artikolu għandu japplika għall-Baħar Mediterran u għal ilmijiet salmastri bħal estwarji, laguni kostali u ilmijiet tranżizzjonali.

3.  Is-sajd għas-sallura Ewropea fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tal-Baħar Mediterran, għandu jkun ipprojbit għal perijodu ta' tliet xhur konsekuttivi li għandu jiġi stabbilit minn kull Stat Membru. Il-perijodu ta' għeluq tas-sajd għandu jkun konsistenti mal-objettivi ta' konservazzjoni stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1100/2007, mal-pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali li jinsabu fis-seħħ u mal-mudelli ta' migrazzjoni temporali tas-sallura Ewropea fl-Istati Membri kkonċernati. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw il-perijodu stabbilit lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn xahar qabel id-dħul fis-seħħ tal-għeluq u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar 2019.Taqsima 10

Il-Baħar Bering

Artikolu 43

Il-projbizzjoni fuq is-sajd fl-ibħra internazzjonali tal-Baħar Bering

Għandu jkun ipprojbit is-sajd għall-pollakkju (Theragra chalcogramma) fl-ibħra internazzjonali tal-Baħar Bering.Taqsima 11

SIOFA

Artikolu 44

Miżuri interim dwar is-sajd tal-ħut tal-qiegħ

1.  L-Istati Membri li l-bastimenti tagħhom ikunu stadu iktar minn 40 jum fi kwalunkwe sena fiż-Żona tal-Ftehim SIOFA sal-2016 għandhom jiżguraw li l-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom jillimitaw l-isforz tas-sajd u/jew il-qbid tal-ħut tal-qiegħ annwali tagħhom għal-livell annwali medju tagħhom u li l-attivitajiet tas-sajd isiru fiż-żona vvalutata fil-valutazzjoni tal-impatt tagħhom imressqa lis-SIOFA.

2.  L-Istati Membri li l-bastimenti tagħhom ma stadux għal iktar minn 40 jum fi kwalunkwe sena fiż-Żona tal-Ftehim SIOFA sal-2016 għandhom jiżguraw li l-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom jillimitaw l-isforz tas-sajd u/jew il-qbid tal-ħut tal-qiegħ tagħhom, u l-firxa ta' distribuzzjoni, skont ir-rekord tas-sajd tagħhom.TITOLU III

OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TA′ PAJJIŻI TERZI FL-ILMIJIET TAL-UNJONI

Artikolu 45

Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja u bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-Gżejjer Faroe

Il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja u l-bastimenti tas-sajd li huma reġistrati fil-Gżejjer Faeroe għandhom ikunu awtorizzati li jwettqu qabdiet fl-ilmijiet tal-Unjoni fil-limiti tat-TACs stabbiliti fl-Anness I ta' dan ir-Regolament u għandhom ikunu soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti f'dan ir-Regolament u fit-Titolu III tar-Regolament (UE) 2017/2403.

Artikolu 46

Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Venezwela

Il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Venezwela għandhom ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet previsti f'dan ir-Regolament u fit-Titolu III tar-Regolament (UE) 2017/2403.

Artikolu 47

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd

L-għadd massimu ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti ta' pajjiżi terzi li jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni għandu jkun stipulat fl-Anness VIII.

Artikolu 48

Kondizzjonijiet għall-ħatt l-art tal-qabdiet u tal-qabdiet aċċessorji

Il-kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 7 għandhom japplikaw għall-qabdiet u l-qabdiet aċċessorji tal-bastimenti ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin jistadu skont l-awtorizzazzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 45.

Artikolu 49

Staġuni magħluqin għas-sajd

Bastimenti ta' pajjiżi terzi awtorizzati li jistadu għaċ-ċiċċirell u għal qabdiet aċċessorji assoċjati fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżona 4 m'għandhomx jistadu għaċ-ċiċċirell f'dik iż-żona bi xbieki tat-tkarkir demersali, tartaruni jew irkaptu simili rmunkat b'daqs tal-malji inqas minn 16 mm mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2019 u mill-1 ta' Awwissu sal-31 ta' Diċembru 2019.

Artikolu 50

Projbizzjonijiet

1.  Il-bastimenti ta' pajjiżi terzi għandhom ikunu pprojbiti milli jistadu għall-ispeċijiet li ġejjin kull meta dawn jinsabu fl-ilmijiet tal-Unjoni, milli jżommuhom abbord, milli jittrażbordawhom jew milli jħottuhom l-art:

(a) ir-raja tal-kwiekeb (Amblyraja radiata), fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjonijiet 2a, 3a u 7d tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES;

(b) l-ispeċijiet li ġejjin ta' pixxisega fl-ilmijiet tal-Unjoni:

(i) il-pixxisega rqiqa (Anoxypristis cuspidata),

(ii) il-pixxisega nana (Pristis clavata),

(iii) il-pixxiserrieq (Pristis pectinata),

(iv) il-pixxisega businna (Pristis pristis),

(v) il-pixxisega ħadra (Pristis zijsron);

(c) il-gabdoll (Cetorhinus maximus) u l-kelb il-baħar abjad (Carcharodon carcharias) fl-ilmijiet tal-Unjoni;

(d) ir-rebekkin skur (Diptrus batis) kumpless (Dipturus cf. flossada u Dipturus cf. intermedia) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżoni 3, 4, 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES;

(e) il-kelb il-baħar (Galeorhinus galeus) meta jinqabad bil-konzijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżoni 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 u 14 tal-ICES;

(f) mazzola tal-fanal minuri (Etmopterus pusillus) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżoni 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 u 14 tal-ICES;

(g) il-murruna sewda (Dalatias licha), il-mazzola munqar l-għasfur (Deania calcea), il-leafscale gulper shark (Centrophorus squamosus), il-mazzola tal-fanal maġġuri (Etmopterus princeps) u l-mazzola Portugiża (Centroscymnus coelolepis) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżoni 1, 4 u 14 tal-ICES;

(h) il-pixxiplamtu (Lamna nasus) fl-ilmijiet tal-Unjoni;

(i) l-ispeċijiet li ġejjin ta' raj tal-qrun fl-ilmijiet tal-Unjoni:

(i) il-baqra (Mobula mobular),

(ii) ir-raja tal-qrun minuri tal-Guinea (Mobula rochebrunei),

(iii) il-mobula denbha xewka (Mobula japanica),

(iv) il-mobula denbha lixx (Mobula thurstoni),

(v) il-mobula qrunha twal (Mobula eregoodootenkee),

(vi) ir-raja tal-qrun ta' Munk (Mobula munkiana),

(vii) ir-raja tal-qrun taċ-Ċilì (Mobula tarapacana),

(viii) ir-raja tal-qrun tal-ġewnaħ qasir (Mobula kuhlii),

(ix) ir-raja tal-qrun minuri (Mobula hypostoma),

(x) ir-raja manta tal-iskoll (Mobula alfredi),

(xi) ir-raja manta ġiganta (Mobula birostris);

(j) ir-raja tal-fosos (Raja clavata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 3a tal-ICES;

(k) ir-raja tan-Norveġja (Dipturus nidarosiensis) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjonijiet tal-ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h u 7k;

(l) ir-raja ondjata (Raja undulata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 6, 9 u 10 tal-ICES u l-ħamiema (Rostroraja alba) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES;

(m) il-guitarfishes (Rhinobatidae) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 12 tal-ICES;

(n) il-vjolin (Rhinobatos rhinobatos) fil-Mediterran;

(o) il-kelb il-baħar baliena (Rhincodon typus) fl-ilmijiet kollha;

(p) il-mazzola griża (Squalus acanthias) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES;

(q) l-ixkatlu komuni (Squatina squatina) fl-ilmijiet tal-Unjoni.

2.  Meta l-ispeċijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari li jinqabdu għandhom jinħelsu minnufih.TITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 51

Proċedura ta' kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat għas-Sajd u l-Akkwakultura stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 52

Dispożizzjoni tranżizzjonali

L-Artikolu 10, l-Artikolu 12(2), l-Artikoli 14, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 39, 42, 43 u 50 għandhom ikomplu japplikaw, mutatis mutandis, fl-2020 sad-dħul fis-seħħ tar-Regolament li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2020.

Artikolu 53

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2019.

Madankollu, l-Artikolu 9 għandu japplika mill-1 ta' Frar 2019. Id-dispożizzjonijiet dwar l-opportunitajiet tas-sajd stipulati fl-Artikoli 21, 22 u 23 u fl-Annessi IE u V għal ċerti stokkijiet fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR għandhom japplikaw mill-1 ta' Diċembru 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
LISTA TAL-ANNESSI

ANNESS I:

It-TACs li japplikaw għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fiż-żoni li għalihom jeżistu t-TACs, skont l-ispeċi u skont iż-żona

ANNESS IA:

L-Iskagerrak, il-Kattegat, is-subżoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 u 14 tal-ICES, l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF u l-ilmijiet tal-Guyana Franċiża

ANNESS IB:

L-Atlantiku tal-Grigal u Greenland, is-subżoni 1, 2, 5, 12 u 14 tal-ICES u l-ilmijiet ta' Greenland li jinsabu fiż-żona 1 tan-NAFO

ANNESS IC:

L-Atlantiku tal-Majjistral — iż-Żona tal-Konvenzjoni tan-NAFO

ANNESS ID:

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT

ANNESS IE:

L-Antartiku — iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR

ANNESS IF:

Ix-Xlokk tal-Oċean Atlantiku — iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO

ANNESS IG:

It-tonn tan-Nofsinhar — iż-żoni tad-distribuzzjoni

ANNESS IH:

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC

ANNESS IJ:

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO

ANNESS IK

Iż-Żona ta' Kompetenza tal-IOTC

ANNESS IL

Iż-Żona tal-Ftehim tal-GFCM

ANNESS IIB:

L-isforz tas-sajd għall-bastimenti fil-kuntest tal-ġestjoni tal-istokkijiet tal-lingwata fil-Fliegu tal-Punent fid-diviżjoni 7e tal-ICES

ANNESS IIC:

Iż-żoni ta' ġestjoni taċ-ċiċċirell fid-diviżjonijiet 2a u 3a tal-ICES u fis-subżona 4 tal-ICES

ANNESS III:

L-għadd massimu ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi

ANNESS IV:

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT

ANNESS V:

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR

ANNESS VI:

Iż-Żona ta' Kompetenza tal-IOTC

ANNESS VII:

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC

ANNESS VIII:

Il-limiti kwantitattivi tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti ta' pajjiżi terzi li jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni
ANNESS I

TACs APPLIKABBLI GĦALL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UNJONI FIŻ-ŻONI LI GĦALIHOM JEŻISTU TACs SKONT L-ISPEĊI U Ż-ŻONA

It-tabelli fl-Annessi IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ, IK u IL jistabbilixxu t-TACs u l-kwoti (f'tunnellati ta' ħut ħaj, għajr meta jkun speċifikat mod ieħor) skont l-istokk, u l-kundizzjonijiet marbuta magħhom b'mod funzjonali, fejn ikun xieraq.

L-opportunitajiet kollha tas-sajd stabbiliti f'dan l-Anness għandhom ikunu soġġetti għar-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1224/2009, u b'mod partikolari fl-Artikoli 33 u 34 ta' dak ir-Regolament.

Ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd huma referenzi għaż-żoni tal-ICES, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor. Għal kull żona, l-istokkijiet tal-ħut jingħataw fl-ordni alfabetika tal-ismijiet tal-ispeċijiet bil-Latin. Għall-finijiet regolatorji jgħoddu biss l-ismijiet tal-ispeċijiet bil-Latin; l-ismijiet komuni qed jingħataw biss bħala referenza.

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, qed tingħata t-tabella komparattiva li ġejja bl-ismijiet bil-Latin u bl-ismijiet komuni:Isem xjentifiku

Kodiċi alfa-3

Isem komuni

Amblyraja radiata

RJR

Raja tal-kwiekeb

Ammodytes spp.

SAN

Ċiċċirell

Argentina silus

ARU

Arġentina silus

Beryx spp.

ALF

Fonsa ħamra

Brosme brosme

USK

It-tusk

Caproidae

BOR

Imniefaħ

Centrophorus squamosus

GUQ

Leafscale gulper shark

Centroscymnus coelolepis

CYO

Mazzola Portugiża

Chaceon spp.

GER

Granċ aħmar tal-fond

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ħut tas-silġ (tal-pinen suwed)

Champsocephalus gunnari

ANI

Ħut tas-silġ tal-Antartiku

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ħut tas-silġ unicorn

Chionoecetes spp.

PCR

Snow crab

Clupea harengus

HER

Aringi

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier imnieħru tond

Dalatias licha

SCK

Murruna sewda

Deania calcea

DCA

Mazzola munqar l-għasfur

Dicentrarchus labrax

BSS

Spnott

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada u Dipturus cf. intermedia)

RJB

Rebekkin skur kumpless

Dissostichus eleginoides

TOP

Pixxisinna Patagonjan

Dissostichus mawsoni

TOA

Pixxisinna tal-Antartiku

Dissostichus spp.

TOT

Pixxisinna

Engraulis encrasicolus

ANE

Inċova

Etmopterus princeps

ETR

Mazzola tal-fanal maġġuri

Etmopterus pusillus

ETP

Mazzola tal-fanal minuri

Euphausia superba

KRI

Il-krill

Gadus morhua

COD

Bakkaljaw

Galeorhinus galeus

GAG

Kelb il-baħar

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Barbun ilsien il-kelb

Hippoglossoides platessoides

PLA

Barbun tat-tbajja' Amerikan

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ħalibatt tal-Atlantiku

Hoplostethus atlanticus

ORY

Mera tal-Atlantiku

Illex illecebrosus

SQI

Klamar tal-pinen qosra

Lamna nasus

POR

Pixxiplamtu

Lepidorhombus spp.

LEZ

Megrims

Leucoraja naevus

RJN

Raja kukù

Limanda ferruginea

YEL

Barbun denbu isfar

Lophiidae

ANF

Petriċi

Macrourus spp.

GRV

Grenadieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin blu

Mallotus villosus

CAP

Kapelin

Manta birostris

RMB

Manta ġganta

Martialia hyadesi

SQS

Klamar

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Merluzz tal-linja sewda

Merlangius merlangus

WHG

Merlangu

Merluccius merluccius

HKE

Merluzz

Micromesistius poutassou

WHB

Stokkafixx

Microstomus kitt

LEM

Lingwata ta' ħalq żgħir

Molva dypterygia

BLI

Linarda

Molva molva

LIN

Lipp

Nephrops norvegicus

NEP

Skampu

Notothenia gibberifrons

NOG

Humped rockcod

Notothenia rossii

NOR

Marbled rockcod

Notothenia squamifrons

NOS

Grey rockcod

Pandalus borealis

PRA

Gamblu tat-Tramuntana

Paralomis spp.

PAI

Granċijiet

Penaeus spp.

PEN

Gambli penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectiformes

FLX

Pixxiċatt

Pollachius pollachius

POL

Pollakkju

Pollachius virens

POK

Pollakkju iswed

Psetta maxima

TUR

Barbun imperjali

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

South Georgian icefish

Pseudopentaceros spp.

EDW

Ras korazza pelaġika

Raja alba

RJA

Ħamiema

Raja brachyura

RJH

Raja batra

Raja circularis

RJI

Raja rotonda

Raja clavata

RJC

Raja tal-fosos

Raja fullonica

RJF

Raja petruża

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Raja tan-Norveġja

Raja microocellata

RJE

Raja għewejna

Raja montagui

RJM

Raja makkjettata

Raja undulata

RJU

Raja ondjata

Rajiformes

SRX

Rebekkini u raj

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ħalibatt tal-Groenlandja

Sardina pilchardus

PIL

Sardin

Scomber scombrus

MAC

Kavalli

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbun lixx

Sebastes spp.

RED

Redfish

Solea solea

SOL

Lingwata komuni

Solea spp.

SOO

Lingwata

Sprattus sprattus

SPR

Laċċ ikħal

Squalus acanthias

DGS

Mazzola griża

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin abjad

Thunnus maccoyii

SBF

Tonn tan-Nofsinhar

Thunnus obesus

BET

Tonn obeż

Thunnus thynnus

BFT

Tonn

Trachurus murphyi

CJM

Sawrell taċ-Ċilì

Trachurus spp.

JAX

Sawrell

Trisopterus esmarkii

NOP

Merluzz tan-Norveġja

Urophycis tenuis

HKW

Merluzz abjad

Xiphias gladius

SWO

Pixxispad

It-tabella komparattiva li ġejja bl-ismijiet komuni u bl-ismijiet bil-Latin qed tingħata biss għall-finijiet ta' spjegazzjoni:Arġentina silus

ARU

Argentina silus

Aringi

HER

Clupea harengus

Bakkaljaw

COD

Gadus morhua

Barbun denbu isfar

YEL

Limanda ferruginea

Barbun ilsien il-kelb

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Barbun imperjali

TUR

Psetta maxima

Barbun lixx

BLL

Scophthalmus rhombus

Barbun tat-tbajja'

PLE

Pleuronectes platessa

Barbun tat-tbajja' Amerikan

PLA

Hippoglossoides platessoides

Ċiċċirell

SAN

Ammodytes spp.

Fonsa ħamra

ALF

Beryx spp.

Gambli penaeus

PEN

Penaeus spp.

Gamblu tat-Tramuntana

PRA

Pandalus borealis

Granċ aħmar tal-fond

GER

Chaceon spp.

Granċijiet

PAI

Paralomis spp.

Grenadier imnieħru tond

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadieri

GRV

Macrourus spp.

Grey rockcod

NOS

Notothenia squamifrons

Humped rockcod

NOG

Notothenia gibberifrons

Ħalibatt tal-Atlantiku

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ħalibatt tal-Groenlandja

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Ħamiema

RJA

Raja alba

Ħut tas-silġ (tal-pinen suwed)

SSI

Chaenocephalus aceratus

Ħut tas-silġ tal-Antartiku

ANI

Champsocephalus gunnari

Ħut tas-silġ unicorn

LIC

Channichthys rhinoceratus

Imniefaħ

BOR

Caproidae

Inċova

ANE

Engraulis encrasicolus

It-tusk

USK

Brosme brosme

Kapelin

CAP

Mallotus villosus

Kavalli

MAC

Scomber scombrus

Kelb il-baħar

GAG

Galeorhinus galeus

Klamar

SQS

Martialia hyadesi

Klamar tal-pinen qosra

SQI

Illex illecebrosus

Krill

KRI

Euphausia superba

Laċċ ikħal

SPR

Sprattus sprattus

Leafscale gulper shark

GUQ

Centrophorus squamosus

Linarda

BLI

Molva dypterygia

Lingwata

SOO

Solea spp.

Lingwata komuni

SOL

Solea solea

Lingwata ta' ħalq żgħir

LEM

Microstomus kitt

Lipp

LIN

Molva molva

Manta ġganta

RMB

Manta birostris

Marbled rockcod

NOR

Notothenia rossii

Marlin abjad

WHM

Tetrapturus albidus

Marlin blu

BUM

Makaira nigricans

Mazzola griża

DGS

Squalus acanthias

Mazzola munqar l-għasfur

DCA

Deania calcea

Mazzola Portugiża

CYO

Centroscymnus coelolepis

Mazzola tal-fanal maġġuri

ETR

Etmopterus princeps

Mazzola tal-fanal minuri

ETP

Etmopterus pusillus

Megrims

LEZ

Lepidorhombus spp.

Mera tal-Atlantiku

ORY

Hoplostethus atlanticus

Merlangu

WHG

Merlangius merlangus

Merluzz

HKE

Merluccius merluccius

Merluzz abjad

HKW

Urophycis tenuis

Merluzz tal-linja sewda

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Merluzz tan-Norveġja

NOP

Trisopterus esmarkii

Murruna sewda

SCK

Dalatias licha

Petriċi

ANF

Lophiidae

Pixxiċatt

FLX

Pleuronectiformes

Pixxiplamtu

POR

Lamna nasus

Pixxisinna

TOT

Dissostichus spp.

Pixxisinna Patagonjan

TOP

Dissostichus eleginoides

Pixxisinna tal-Antartiku

TOA

Dissostichus mawsoni

Pixxispad

SWO

Xiphias gladius

Pollakkju

POL

Pollachius pollachius

Pollakkju iswed

POK

Pollachius virens

Raja batra

RJH

Raja brachyura

Raja għewejna

RJE

Raja microocellata

Raja kukù

RJN

Leucoraja naevus

Raja makkjettata

RJM

Raja montagui

Raja ondjata

RJU

Raja undulata

Raja petruża

RJF

Raja fullonica

Raja rotonda

RJI

Raja circularis

Raja tal-fosos

RJC

Raja clavata

Raja tal-kwiekeb

RJR

Amblyraja radiata

Raja tan-Norveġja

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Ras korazza pelaġika

EDW

Pseudopentaceros spp.

Rebekkin skur kumpless

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada u Dipturus cf. intermedia)

Rebekkini u raj

SRX

Rajiformes

Redfish

RED

Sebastes spp.

Sardin

PIL

Sardina pilchardus

Sawrell

JAX

Trachurus spp.

Sawrell taċ-Ċilì

CJM

Trachurus murphyi

Skampu

NEP

Nephrops norvegicus

Snow crab

PCR

Chionoecetes spp.

South Georgian icefish

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Spnott

BSS

Dicentrarchus labrax

Stokkafixx

WHB

Micromesistius poutassou

Tonn

BFT

Thunnus thynnus

Tonn obeż

BET

Thunnus obesus

Tonn tan-Nofsinhar

SBF

Thunnus maccoyii
ANNESS IA

L-ISKAGERRAK, IL-KATTEGAT, IS-SUBŻONI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 U 14 TAL-ICES, L-ILMIJIET TAL-UNJONI TAŻ-ŻONI TAS-CECAF U L-ILMIJIET TAL-GUYANA FRANĊIŻA

▼M1Speċi:

Iċ-ċiċċirell u l-qabdiet aċċessorji assoċjati miegħu

Ammodytes spp.

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a, 3a u 4 (1)

Id-Danimarka

106 387  (2)

 

 

Ir-Renju Unit

2 325  (2)

 

 

Il-Ġermanja

162 (2)

 

 

L-Iżvezja

3 906  (2)

 

 

L-Unjoni

112 780

 

 

TAC

112 780

 

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

(1)   Minbarra l-ilmijiet li jinsabu sa sitt mili nawtiċi mil-linji bażi tar-Renju Unit f'Shetland, f'Fair Isle u f'Foula.

(2)   Sa 2 % tal-kwota tista' tkun qabdiet aċċessorji tal-merlangu u tal-kavalli (OT1/*2A3A4). Flimkien, il-qabdiet aċċessorji tal-merlangu u tal-kavalli li jingħaddu mal-kwota skont din id-dispożizzjoni u l-qabdiet aċċessorji ta' dawk l-ispeċijiet li jingħaddu mal-kwota skont l-Artikolu 15(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 ma għandhomx jaqbżu d-9 % tal-kwota.

Kondizzjoni speċjali:

fi ħdan il-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, fiż-żoni ta' ġestjoni taċ-ċiċċirell li ġejjin, iddefiniti fl-Anness IIC, ma jistgħux jinqabdu iktar mill-kwantitajiet imniżżlin hawn taħt:Żona: L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni ta' ġestjoni taċ-ċiċċirell

 

1r

2r (1)

3r

(1)

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Id-Danimarka

86 704

4 717

10 084

4 717

0

165

0

Ir-Renju Unit

1 895

103

220

103

0

4

0

Il-Ġermanja

133

7

15

7

0

0

0

L-Iżvezja

3 184

173

370

173

0

6

0

L-Unjoni

91 916

5 000

10 689

5 000

0

175

0

Totali

91 916

5 000

10 689

5 000

0

175

0

(1)   Fiż-żoni ta' ġestjoni 2r u 4, it-TAC tista' tinqabad biss bħala TAC ta' monitoraġġ bi protokoll ta' teħid tal-kampjuni assoċjat magħha għal dan it-tip ta' sajd.

▼BSpeċi:

Arġentina silus

Argentina silus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1 u 2

(ARU/1/2.)

Il-Ġermanja

24

 

 

Franza

8

 

 

In-Netherlands

19

 

 

Ir-Renju Unit

39

 

 

L-Unjoni

90

 

 

TAC

90

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Arġentina silus

Argentina silus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 3a u 4

(ARU/3A4-C)

Id-Danimarka

1 093

 

 

Il-Ġermanja

11

 

 

Franza

8

 

 

L-Irlanda

8

 

 

In-Netherlands

51

 

 

L-Iżvezja

43

 

 

Ir-Renju Unit

20

 

 

L-Unjoni

1 234

 

 

TAC

1 234

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Arġentina silus

Argentina silus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5, 6 u 7

(ARU/567.)

Il-Ġermanja

355

 

 

Franza

7

 

 

L-Irlanda

329

 

 

In-Netherlands

3 710

 

 

Ir-Renju Unit

260

 

 

L-Unjoni

4 661

 

 

TAC

4 661

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

It-tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1, 2 u 14

(USK/1214EI)

Il-Ġermanja

(1)

 

 

Franza

(1)

 

 

Ir-Renju Unit

(1)

 

 

Pajjiżi oħrajn

(1)

 

 

L-Unjoni

21 (1)

 

 

TAC

21

 

TAC prekawzjonarja

(1)   Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

It-tusk

Brosme brosme

Żona:

3a

(USK/03A.)

Id-Danimarka

15

 

 

L-Iżvezja

8

 

 

Il-Ġermanja

8

 

 

L-Unjoni

31

 

 

TAC

31

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

It-tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4

(USK/04-C.)

Id-Danimarka

68

 

 

Il-Ġermanja

20

 

 

Franza

47

 

 

L-Iżvezja

7

 

 

Ir-Renju Unit

102

 

 

Pajjiżi oħrajn

(1)

 

 

L-Unjoni

251

 

 

TAC

251

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

It-tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5, 6 u 7

(USK/567EI.)

Il-Ġermanja

17

 

 

Spanja

60

 

 

Franza

705

 

 

L-Irlanda

68

 

 

Ir-Renju Unit

340

 

 

Pajjiżi oħrajn

17 (1)

 

 

L-Unjoni

1 207

 

 

In-Norveġja

2 923  (2) (3) (4) (5)

 

 

TAC

4 130

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota.

(2)   Din il-kwota trid tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a, 4, 5b, 6 u 7 (USK/*24X7C).

(3)   Kondizzjoni speċjali: li biha tkun awtorizzata qabda inċidentali ta' speċijiet oħra ta' 25 % għal kull bastiment, fi kwalunkwe waqt, f'5b, 6 u 7. Madankollu, dan il-perċentwal jista' jinqabeż fl-ewwel 24 siegħa wara li jibda s-sajd f'post għas-sajd partikolari. Il-qabdiet inċidentali totali ta' speċijiet oħrajn fiż-żoni 5b, 6 u 7 ma għandhomx jaqbżu l-ammont mogħti hawn taħt f'tunnellati (OTH/*5B67-). Il-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw li jsiru fiż-żona 6a fil-kuntest ta' din id-dispożizzjoni ma jistgħux ikunu ta' iktar minn 5 %.

(4)   

Inkluż il-lipp. Il-kwoti tan-Norveġja li ġejjin jistgħu jinqabdu biss bil-konzijiet fiż-żoni 5b, 6 u 7:Fil-każ tal-lipp (LIN/*5B67-)

8 000

Fil-każ tat-tusk (USK/*5B67-)

2 923

(5)   Il-kwoti tan-Norveġja għal-lipp u għat-tusk jistgħu jitpartu sal-ammont li ġej, mogħti f'tunnellati: 2 000Speċi:

It-tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(USK/04-N.)

Il-Belġju

0

 

 

Id-Danimarka

165

 

 

Il-Ġermanja

1

 

 

Franza

0

 

 

In-Netherlands

0

 

 

Ir-Renju Unit

4

 

 

L-Unjoni

170

 

 

TAC

Mhix rilevanti

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.Speċi:

Imniefaħ

Caproidae

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 6, 7 u 8

(BOR/678-)

Id-Danimarka

5 357

 

 

L-Irlanda

15 086

 

 

Ir-Renju Unit

1 387

 

 

L-Unjoni

21 830

 

 

TAC

21 830

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Aringi (1)

Clupea harengus

Żona:

Iż-żona 3a

(HER/03A.)

Id-Danimarka

12 325  (2)

 

 

Il-Ġermanja

197 (2)

 

 

L-Iżvezja

12 893  (2)

 

 

L-Unjoni

25 415  (2)

 

 

In-Norveġja

3 911

 

 

Il-Gżejjer Faeroe

(3)

 

 

TAC

29 326

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Il-qabdiet tal-aringi li jinqabdu fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' 32 mm jew iktar.

(2)   Kondizzjoni speċjali: sa 50 % ta' dan l-ammont jista' jinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni ta' 4 (HER/*04-C.).

(3)   Dan l-ammont jista' jinqabad biss fl-Iskagerrak (HER/*03AN.).Speċi:

L-aringi (1)

Clupea harengus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk Norveġiżi taż-żona 4 li jinsabu fit-Tramuntana ta' 53°30′ N

(HER/4AB.)

Id-Danimarka

59 468

 

 

Il-Ġermanja

39 404

 

 

Franza

20 670

 

 

In-Netherlands

51 717

 

 

L-Iżvezja

3 913

 

 

Ir-Renju Unit

55 583

 

 

L-Unjoni

230 755

 

 

Il-Gżejjer Faeroe

250

 

 

In-Norveġja

111 652  (2)

 

 

TAC

385 008

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Il-qabdiet tal-aringi li jinqabdu fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' 32 mm jew iktar.

(2)   Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta' din il-kwota jridu jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja. Fil-limitu ta' din il-kwota, fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 4a u 4b (HER/*4AB-C) ma tistax tinqabad iktar mill-kwantità mniżżla hawn taħt.

Kondizzjoni speċjali:

fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f'din iż-żona: 

L-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62°N(HER/*04N-) (1)

L-Unjoni

50 000

(1)   Il-qabdiet tal-aringi li jinqabdu fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' 32 mm jew iktar.Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62°N

(HER/04-N.)

L-Iżvezja

886 (1)

 

 

L-Unjoni

886

 

 

TAC

385 008

 

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

(1)   Il-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwota ta' dawn l-ispeċijiet.Speċi:

Aringi (1)

Clupea harengus

Żona:

Iż-żona 3a

(HER/03A-BC)

Id-Danimarka

5 692

 

 

Il-Ġermanja

51

 

 

L-Iżvezja

916

 

 

L-Unjoni

6 659

 

 

TAC

6 659

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Għall-qabdiet tal-aringi li jinqabdu bħala qabdiet aċċessorji fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' inqas minn 32 mm biss.Speċi:

Aringi (1)

Clupea harengus

Żona:

Iż-żoni 4 u 7d u l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a

(HER/2A47DX)

Il-Belġju

65

 

 

Id-Danimarka

12 628

 

 

Il-Ġermanja

65

 

 

Franza

65

 

 

In-Netherlands

65

 

 

L-Iżvezja

62

 

 

Ir-Renju Unit

240

 

 

L-Unjoni

13 190

 

 

TAC

13 190

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Għall-qabdiet tal-aringi li jinqabdu bħala qabdiet aċċessorji fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' inqas minn 32 mm biss.Speċi:

Aringi (1)

Clupea harengus

Żona:

Iż-żoni 4c u 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Il-Belġju

8 632  (3)

 

 

Id-Danimarka

800 (3)

 

 

Il-Ġermanja

530 (3)

 

 

Franza

10 277  (3)

 

 

In-Netherlands

18 162  (3)

 

 

Ir-Renju Unit

3 950  (3)

 

 

L-Unjoni

42 351  (3)

 

 

TAC

385 008

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Għall-qabdiet tal-aringi li jinqabdu fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' 32 mm jew iktar biss.

(2)   Ħlief għall-istokk tal-Blackwater: ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fir-reġjun marittimu tal-estwarju tat-Thames f'żona delimitata minn linja rombu lejn in-Nofsinhar minn Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) sal-latitudni 51° 33′ N u minn hemm lejn il-Punent sa punt fuq il-kosta tar-Renju Unit.

(3)   Kondizzjoni speċjali: sa 50 % ta' din il-kwota tista' tinqabad f'4b (HER/*04B.).Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b, 6b u 6aN (1)

(HER/5B6ANB)

Il-Ġermanja

466 (2)

 

 

Franza

88 (2)

 

 

L-Irlanda

630 (2)

 

 

In-Netherlands

466 (2)

 

 

Ir-Renju Unit

2 520  (2)

 

 

L-Unjoni

4 170  (2)

 

 

TAC

4 170

 

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

(1)   Ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fil-parti taż-żona 6a tal-ICES li tinsab fil-Lvant tal-meridjan tal-lonġitudni 7°W u fit-Tramuntana tal-parallel tal-latitudni 55°N, jew fil-Punent tal-meridjan tal-lonġitudni 7°W u fit-Tramuntana tal-parallel tal-latitudni 56°N, minbarra x-xmara Clyde.

(2)   Għandu jiġi pprojbit is-sajd għall-aringi fil-parti taż-żoni tal-ICES li għaliha tapplika din it-TAC u li tinsab bejn 56°N u 57°30′ N, minbarra f'faxxa ta' sitt mili nawtiċi mkejla mil-linja bażi tal-baħar territorjali tar-Renju Unit.Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

Iż-żoni 6aS (1), 7b u 7c

(HER/6AS7BC)

L-Irlanda

1 482

 

 

In-Netherlands

148

 

 

L-Unjoni

1 630

 

 

TAC

1 630

 

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

(1)   Ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fiż-żona 6a li tinsab fin-Nofsinhar ta' 56°00′ N u fil-Punent ta' 07°00′ W.Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

Iż-żona 6 tax-xmara Clyde (1)

(HER/06ACL.)

Ir-Renju Unit

Għad trid tiġi stabbilita

 

 

L-Unjoni

Għad trid tiġi stabbilita (2)

 

 

TAC

Għad trid tiġi stabbilita (2)

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament.

(1)   

L-istokk tax-xmara Clyde: ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fiż-żona marittima li tinsab fil-Grigal ta' linja li tgħaddi bejn:

— il-Mull of Kintyre (55°17,9′N, 05°47,8′W);

— punt fil-pożizzjoni 55°04′N, 05°23′W, u;

— Corsewall Point (55°00,5′N, 05°09,4′W).

(2)   L-istess kwantità bħall-kwota tar-Renju Unit.Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

Iż-żona 7a (1)

(HER/07A/MM)

L-Irlanda

1 795

 

 

Ir-Renju Unit

5 101

 

 

L-Unjoni

6 896

 

 

TAC

6 896

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   

Minn din iż-żona titnaqqas iż-żona delimitata:

— mil-latitudni 52°30′ N fit-Tramuntana;

— mil-latitudni 52°00′ N fin-Nofsinhar;

— mill-kosta tal-Irlanda fil-Punent; u

— mill-kosta tar-Renju Unit fil-Lvant.Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

Iż-żoni 7e u 7f

(HER/7EF.)

Franza

465

 

 

Ir-Renju Unit

465

 

 

L-Unjoni

930

 

 

TAC

930

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

Iż-żoni 7g (1)), 7h (1), 7j (1) u 7k (1)

(HER/7G-K.)

Il-Ġermanja

53

 

 

Franza

293

 

 

L-Irlanda

4 097

 

 

In-Netherlands

293

 

 

Ir-Renju Unit

6

 

 

L-Unjoni

4 742

 

 

TAC

4 742

 

TAC analitika
(1)   

Ma' din iż-żona tiżdied iż-żona delimitata:

— mil-latitudni 52°30′ N fit-Tramuntana;

— mil-latitudni 52°00′ N fin-Nofsinhar;

— mill-kosta tal-Irlanda fil-Punent; u

— mill-kosta tar-Renju Unit fil-Lvant.Speċi:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona:

8

(ANE/08.)

Spanja

29 700

 

 

Franza

3 300

 

 

L-Unjoni

33 000

 

 

TAC

33 000

 

TAC prekawzjonarja

▼M3Speċi:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona:

Is-subżoni 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 34.1.1 tas-CECAF

(ANE/9/3411)

Spanja

4 897  (1)

 

 

Il-Portugall

5 343  (1)

 

 

L-Unjoni

10 240  (1)

 

 

TAC

10 240  (1)

 

TAC prekawzjonarja

(1)   Din il-kwota tista' tinqabad biss mill-1 ta' Lulju 2019 sat-30 ta' Ġunju 2020.

▼BSpeċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

L-Iskagerrak

(COD/03AN.)

Il-Belġju

11

 

 

Id-Danimarka

3 364

 

 

Il-Ġermanja

84

 

 

In-Netherlands

21

 

 

L-Iżvezja

589

 

 

L-Unjoni

4 069

 

 

TAC

4 205

 

TAC analitikaSpeċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

Il-Kattegat

(COD/03AS.)

Id-Danimarka

350 (1)

 

 

Il-Ġermanja

(1)

 

 

L-Iżvezja

210 (1)

 

 

L-Unjoni

567 (1)

 

 

TAC

567 (1)

 

TAC prekawzjonarja

(1)   Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota.

▼M3Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

4; L-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a; dik il-parti tad-diviżjoni 3a li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat

(COD/2A3AX4)

Il-Belġju

870 (1)

 

 

Id-Danimarka

4 998

 

 

Il-Ġermanja

3 169

 

 

Franza

1 075  (1)

 

 

In-Netherlands

2 824  (1)

 

 

L-Iżvezja

33

 

 

Ir-Renju Unit

11 464  (1)

 

 

L-Unjoni

24 433

 

 

In-Norveġja

5 004  (2)

 

 

TAC

29 437

 

TAC analitika

(1)   Kondizzjoni speċjali: li tista' tinqabad sa 5 % minnha: 7d (COD/*07D.).

(2)   Tista' tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni. Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta' din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.

Kondizzjoni speċjali:

fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet indikati hawn taħt fiż-żona li ġejja: 

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4 (COD/*04N-)

L-Unjoni

21 236

▼BSpeċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62°N

(COD/04-N.)

L-Iżvezja

382 (1)

 

 

L-Unjoni

382

 

 

TAC

Mhix rilevanti

 

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

(1)   Il-qabdiet aċċessorji tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwota ta' dawn l-ispeċijiet.Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

6b; L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b li jinsabu fil-Punent ta' 12°00′ W kif ukoll dawk taż-żoni 12 u 14

(COD/5W6-14)

Il-Belġju

0

 

 

Il-Ġermanja

1

 

 

Franza

12

 

 

L-Irlanda

16

 

 

Ir-Renju Unit

45

 

 

L-Unjoni

74

 

 

TAC

74

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

6a; L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b li jinsabu fil-Lvant ta' 12°00′ W

(COD/5BE6A)

Il-Belġju

(1)

 

 

Il-Ġermanja

26 (1)

 

 

Franza

275 (1)

 

 

L-Irlanda

385 (1)

 

 

Ir-Renju Unit

1 046  (1)

 

 

L-Unjoni

1 735  (1)

 

 

TAC

1 735  (1)

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament.

(1)   Għall-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-bakkaljaw fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

Iż-żona 7a

(COD/07A.)

Il-Belġju

11 (1)

 

 

Franza

30 (1)

 

 

L-Irlanda

530 (1)

 

 

In-Netherlands

(1)

 

 

Ir-Renju Unit

233 (1)

 

 

L-Unjoni

807 (1)

 

 

TAC

807 (1)

 

TAC analitika

(1)   Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 u 10; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 34.1.1 tas-CECAF

(COD/7XAD34)

Il-Belġju

50 (1)

 

 

Franza

822 (1)

 

 

L-Irlanda

650 (1)

 

 

In-Netherlands

(1)

 

 

Ir-Renju Unit

88 (1)

 

 

L-Unjoni

1 610  (1)

 

 

TAC

1 610  (1)

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament.

Japplika l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Għall-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-bakkaljaw fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

Iż-żona 7d

(COD/07D.)

Il-Belġju

74 (1)

 

 

Franza

1 439  (1)

 

 

In-Netherlands

43 (1)

 

 

Ir-Renju Unit

159 (1)

 

 

L-Unjoni

1 715  (1)

 

 

TAC

1 715

 

TAC analitika

(1)   Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fi: 4; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a; il-parti taż-żona 3a mhux koperta minn Skagerrak u Kattegat (COD/*2A3X4).Speċi:

Il-megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(LEZ/2AC4-C)

Il-Belġju

9

 

 

Id-Danimarka

7

 

 

Il-Ġermanja

7

 

 

Franza

47

 

 

In-Netherlands

37

 

 

Ir-Renju Unit

2 780

 

 

L-Unjoni

2 887

 

 

TAC

2 887

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Il-megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; 6; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(LEZ/56-14)

Spanja

657

 

 

Franza

2 563  (1)

 

 

L-Irlanda

749

 

 

Ir-Renju Unit

1 813  (1)

 

 

L-Unjoni

5 782

 

 

TAC

5 782

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fi: L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4 (LEZ/*2AC4C).Speċi:

Il-megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

7

(LEZ/07.)

Il-Belġju

490 (1)

 

 

Spanja

5 440  (2)

 

 

Franza

6 602  (2)

 

 

L-Irlanda

3 001  (1)

 

 

Ir-Renju Unit

2 599  (1)

 

 

L-Unjoni

18 132

 

 

TAC

18 132

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

Japplika l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.

(1)   10 % minn din il-kwota tista' tintuża fiż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (LEZ/*8ABDE) għall-qabdiet aċċessorji tas-sajd dirett għal-lingwata.

(2)   35 % minn din il-kwota tista' tinqabad fiż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (LEZ/*8ABDE).Speċi:

Il-megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

Iż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spanja

943

 

 

Franza

761

 

 

L-Unjoni

1 704

 

 

TAC

1 704

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Il-megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

8c, 9 u 10; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanja

1 728

 

 

Franza

86

 

 

Il-Portugall

58

 

 

L-Unjoni

1 872

 

 

TAC

1 872

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(ANF/2AC4-C)

Il-Belġju

715 (1)

 

 

Id-Danimarka

1 577  (1)

 

 

Il-Ġermanja

770 (1)

 

 

Franza

147 (1)

 

 

In-Netherlands

541 (1)

 

 

L-Iżvezja

18 (1)

 

 

Ir-Renju Unit

16 469  (1)

 

 

L-Unjoni

20 237  (1)

 

 

TAC

20 237

 

TAC prekawzjonarja

(1)   Kondizzjoni speċjali: li biha sa 10 % jistgħu jinqabdu fi: 6; L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14 (ANF/*56-14).Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(ANF/04-N.)

Il-Belġju

51

 

 

Id-Danimarka

1 305

 

 

Il-Ġermanja

21

 

 

In-Netherlands

18

 

 

Ir-Renju Unit

305

 

 

L-Unjoni

1 700

 

 

TAC

Mhix rilevanti

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

6; L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(ANF/56-14)

Il-Belġju

411 (1)

 

 

Il-Ġermanja

470 (1)

 

 

Spanja

440

 

 

Franza

5 067  (1)

 

 

L-Irlanda

1 145

 

 

In-Netherlands

396 (1)

 

 

Ir-Renju Unit

3 524  (1)

 

 

L-Unjoni

11 453

 

 

TAC

11 453

 

TAC prekawzjonarja

(1)   Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fi: L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4 (ANF/*2AC4C).Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

7

(ANF/07.)

Il-Belġju

3 049  (1)

 

 

Il-Ġermanja

340 (1)

 

 

Spanja

1 212  (1)

 

 

Franza

19 568  (1)

 

 

L-Irlanda

2 501  (1)

 

 

In-Netherlands

395 (1)

 

 

Ir-Renju Unit

5 934  (1)

 

 

L-Unjoni

32 999  (1)

 

 

TAC

32 999

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

Japplika l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Kondizzjoni speċjali: li biha sa 10 % jistgħu jinqabdu fi 8a, 8b, 8d u 8e (ANF/*8ABDE).Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

Iż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e

(ANF/8ABDE.)

Spanja

1 275

 

 

Franza

7 096

 

 

L-Unjoni

8 371

 

 

TAC

8 371

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

8c, 9 u 10; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spanja

3 472

 

 

Franza

3

 

 

Il-Portugall

691

 

 

L-Unjoni

4 166

 

 

TAC

4 166

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

Iż-żona 3a

(HAD/03A.)

Il-Belġju

8

 

 

Id-Danimarka

1 435

 

 

Il-Ġermanja

91

 

 

In-Netherlands

2

 

 

L-Iżvezja

170

 

 

L-Unjoni

1 706

 

 

TAC

1 780

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

4; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a

(HAD/2AC4.)

Il-Belġju

168

 

 

Id-Danimarka

1 153

 

 

Il-Ġermanja

734

 

 

Franza

1 279

 

 

In-Netherlands

126

 

 

L-Iżvezja

116

 

 

Ir-Renju Unit

19 015

 

 

L-Unjoni

22 591

 

 

In-Norveġja

6 359

 

 

TAC

28 950

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

Kondizzjoni speċjali:

fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f'dawn iż-żoni: 

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4 (HAD/*04N-)

L-Unjoni

16 804Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62°N

(HAD/04-N.)

L-Iżvezja

707 (1)

 

 

L-Unjoni

707

 

 

TAC

Mhix rilevanti

 

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

(1)   Il-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwota ta' dawn l-ispeċijiet.Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 6b, 12 u 14

(HAD/6B1214)

Il-Belġju

23

 

 

Il-Ġermanja

28

 

 

Franza

1 155

 

 

L-Irlanda

824

 

 

Ir-Renju Unit

8 439

 

 

L-Unjoni

10 469

 

 

TAC

10 469

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b u 6a

(HAD/5BC6A.)

Il-Belġju

(1)

 

 

Il-Ġermanja

(1)

 

 

Franza

178 (1)

 

 

L-Irlanda

528 (1)

 

 

Ir-Renju Unit

2 512  (1)

 

 

L-Unjoni

3 226

 

 

TAC

3 226

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Sa 10 % ta' din il-kwota tista' tinqabad fiż-żona 4; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a (HAD/*2AC4.).Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

7b-k, 8, 9 u 10; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Il-Belġju

93

 

 

Franza

5 552

 

 

L-Irlanda

1 851

 

 

Ir-Renju Unit

833

 

 

L-Unjoni

8 329

 

 

TAC

8 329

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

Japplika l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

Iż-żona 7a

(HAD/07A.)

Il-Belġju

59

 

 

Franza

271

 

 

L-Irlanda

1 619

 

 

Ir-Renju Unit

1 790

 

 

L-Unjoni

3 739

 

 

TAC

3 739

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

Iż-żona 3a

(WHG/03A.)

Id-Danimarka

1 109

 

 

In-Netherlands

4

 

 

L-Iżvezja

119

 

 

L-Unjoni

1 232

 

 

TAC

1 660

 

TAC prekawzjonarja

▼M2Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

4; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a

(WHG/2AC4.)

Il-Belġju

320

 

 

Id-Danimarka

1 385

 

 

Il-Ġermanja

360

 

 

Franza

2 082

 

 

In-Netherlands

801

 

 

L-Iżvezja

3

 

 

Ir-Renju Unit

10 012

 

 

L-Unjoni

14 963

 

 

In-Norveġja

1 219  (1)

 

 

TAC

17 191

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Din il-kwota tista' tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni. Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta' din il-kwota jridu jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.

Kondizzjoni speċjali:

fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu iktar mill-kwantitajiet ta' hawn taħt fiż-żoni li ġejjin: 

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4 (WHG/*04N-)

L-Unjoni

10 881

▼BSpeċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

6; L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(WHG/56-14)

Il-Ġermanja

(1)

 

 

Franza

68 (1)

 

 

L-Irlanda

324 (1)

 

 

Ir-Renju Unit

717 (1)

 

 

L-Unjoni

1 112  (1)

 

 

TAC

1 112  (1)

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament.

(1)   Għall-qabdiet aċċessorji tal-merlangu fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-merlangu fil-kuntest ta' din il-kwota.

▼M2Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

7a

(WHG/07A.)

Il-Belġju

(1)

 

 

Franza

43 (1)

 

 

L-Irlanda

717 (1)

 

 

In-Netherlands

(1)

 

 

Ir-Renju Unit

482 (1)

 

 

L-Unjoni

1 246  (1)

 

 

TAC

1 246  (1)

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament

(1)   Esklużivament għall-qabdiet aċċessorji tal-merlangu fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-merlangu fil-kuntest ta' din il-kwota.

▼BSpeċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

Iż-żoni 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j u 7k

(WHG/7X7A-C)

Il-Belġju

187

 

 

Franza

11 510

 

 

L-Irlanda

5 334

 

 

In-Netherlands

94

 

 

Ir-Renju Unit

2 059

 

 

L-Unjoni

19 184

 

 

TAC

19 184

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

Japplika l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

8

(WHG/08.)

Spanja

1 016

 

 

Franza

1 524

 

 

L-Unjoni

2 540

 

 

TAC

2 540

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Il-merlangu u l-pollakkju

Merlangius merlangus u Pollachius pollachius

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62°N

(W/P/04-N.)

L-Iżvezja

190 (1)

 

 

L-Unjoni

190

 

 

TAC

Mhix rilevanti

 

TAC prekawzjonarja

(1)   Il-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwota ta' dawn l-ispeċijiet.Speċi:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

Iż-żona 3a

(HKE/03A.)

Id-Danimarka

3 950  (1)

 

 

L-Iżvezja

336 (1)

 

 

L-Unjoni

4 286

 

 

TAC

4 286

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Jistgħu jsiru trasferimenti ta' din il-kwota lejn l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa minn qabel bit-tali trasferimenti.Speċi:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(HKE/2AC4-C)

Il-Belġju

71 (1)

 

 

Id-Danimarka

2 888  (1)

 

 

Il-Ġermanja

331 (1)

 

 

Franza

639 (1)

 

 

In-Netherlands

166 (1)

 

 

Ir-Renju Unit

899 (1)

 

 

L-Unjoni

4 994  (1)

 

 

TAC

4 994

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Fiż-żona 3a (HKE/*03A.) ma tistax tintuża iktar minn 10 % minn din il-kwota għall-qabdiet aċċessorji.Speċi:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

6 u 7; L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(HKE/571214)

Il-Belġju

733 (1)

 

 

Spanja

23 512

 

 

Franza

36 310  (1)

 

 

L-Irlanda

4 400

 

 

In-Netherlands

473 (1)

 

 

Ir-Renju Unit

14 334  (1)

 

 

L-Unjoni

79 762

 

 

TAC

79 762

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

Japplika l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Jistgħu jsiru trasferimenti ta' din il-kwota lejn l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa minn qabel bit-tali trasferimenti.

Kondizzjoni speċjali:

fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f'dawn iż-żoni: 

Iż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (HKE/*8ABDE)

Il-Belġju

95

Spanja

3 793

Franza

3 793

L-Irlanda

474

In-Netherlands

47

Ir-Renju Unit

2 134

L-Unjoni

10 336Speċi:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

Iż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e

(HKE/8ABDE.)

Il-Belġju

23 (1)

 

 

Spanja

16 036

 

 

Franza

36 013

 

 

In-Netherlands

46 (1)

 

 

L-Unjoni

52 118

 

 

TAC

52 118

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Jistgħu jsiru trasferimenti ta' din il-kwota lejn iż-żona 4 u lejn l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa minn qabel bit-tali trasferimenti.

Kondizzjoni speċjali:

fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f'dawn iż-żoni: 

6 u 7; L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; L-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14 (HKE/*57-14)

Il-Belġju

5

Spanja

4 645

Franza

8 361

In-Netherlands

14

L-Unjoni

13 025Speċi:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

8c, 9 u 10; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanja

5 924

 

 

Franza

569

 

 

Il-Portugall

2 765

 

 

L-Unjoni

9 258

 

 

TAC

9 258

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni 2 u 4

(WHB/24-N.)

Id-Danimarka

0

 

 

Ir-Renju Unit

0

 

 

L-Unjoni

0

 

 

TAC

Mhix rilevanti

 

TAC analitika

▼M1Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 u 14

(WHB/1X14)

Id-Danimarka

48 813  (1)

 

 

Il-Ġermanja

18 979  (1)

 

 

Spanja

41 383  (1) (2)

 

 

Franza

33 970  (1)

 

 

L-Irlanda

37 800  (1)

 

 

In-Netherlands

59 522  (1)

 

 

Il-Portugall

3 844  (1) (2)

 

 

L-Iżvezja

12 075  (1)

 

 

Ir-Renju Unit

63 341  (1)

 

 

L-Unjoni

319 727  (1) (3)

 

 

In-Norveġja

99 900

 

 

Il-Gżejjer Faeroe

10 000

 

 

TAC

Mhix rilevanti

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament

(1)   Kondizzjoni speċjali: fil-limitu ta' kwantità totali tal-aċċess ta' 22 500 tunnellata għall-Unjoni, l-Istati Membri jistgħu jaqbdu sa mhux iżjed minn dan il-perċentwal tal-kwoti tagħhom fl-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe (WHB/*05-F.): 7 %

(2)   Jistgħu jsiru trasferimenti ta' din il-kwota lejn 8c, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa minn qabel bit-tali trasferimenti.

(3)   Kondizzjoni speċjali: mill-kwoti tal-UE fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 u 14 (WHB/*NZJM1) u fiż-żoni 8c, 9 u 10; fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), tista' tinqabad il-kwantità li ġejja fiż-Żona Ekonomika Norveġiża jew fiż-żona tas-sajd ta' madwar Jan Mayen: 227 975 .

▼BSpeċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

8c, 9 u 10; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanja

35 251

 

 

Il-Portugall

8 813

 

 

L-Unjoni

44 064  (1)

 

 

TAC

Mhix rilevanti

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Kondizzjoni speċjali: mill-kwoti tal-UE fl-ilmijiet tal-Unjoni u f'dawk internazzjonali taż-żoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 u 14 (WHB/*NZJM1) u fiż-żoni 8c, 9 u 10; fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 34.1.1 tas-CECAF (WHB/*NZJM2), tista' tinqabad il-kwantità li ġejja fiż-Żona Ekonomika Norveġiża jew fiż-żona tas-sajd ta' madwar Jan Mayen: 227 975Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2, 4a, 5 u 6 li jinsabu fit-Tramuntana ta' 56° 30′ N u dawk taż-żona 7 li jinsabu fil-Punent ta' 12° W

(WHB/24A567)

In-Norveġja

227 975  (1) (2)

 

 

Il-Gżejjer Faeroe

22 500  (3) (4)

 

 

TAC

Mhix rilevanti

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Dawn il-qabdiet iridu jingħaddu mal-limiti tal-qbid tan-Norveġja stabbiliti skont l-arranġament tal-Istati Kostali.

(2)   Kondizzjoni speċjali: il-qabda f'4a ma għandhiex tkun aktar minn dan l-ammont (WHB/*04A-C): 40 000

(3)   Dawn il-qabdiet iridu jingħaddu mal-limiti tal-qbid tal-Gżejjer Faeroe.

(4)   Kondizzjonijiet speċjali: jistgħu jinqabdu wkoll f'6b (WHB/*06B-C). Fiż-żona 4a ma għandux jinqabad iktar mill-ammont li ġej (WHB/*04A-C): 5 625Speċi:

Il-lingwata ta' ħalq żgħir u l-barbun ilsien il-kelb

Microstomus kitt u Glyptocephalus cynoglossus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(L/W/2AC4-C)

Il-Belġju

427

 

 

Id-Danimarka

1 175

 

 

Il-Ġermanja

151

 

 

Franza

322

 

 

In-Netherlands

978

 

 

L-Iżvezja

13

 

 

Ir-Renju Unit

4 808

 

 

L-Unjoni

7 874

 

 

TAC

7 874

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Linarda

Molva dypterygia

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b, 6 u 7

(BLI/5B67-)

Il-Ġermanja

120

 

 

L-Estonja

18

 

 

Spanja

377

 

 

Franza

8 599

 

 

L-Irlanda

33

 

 

Il-Litwanja

7

 

 

Il-Polonja

4

 

 

Ir-Renju Unit

2 187

 

 

Pajjiżi oħrajn

33 (1)

 

 

L-Unjoni

11 378

 

 

In-Norveġja

250 (2)

 

 

Il-Gżejjer Faeroe

150 (3)

 

 

TAC

11 778

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

Japplika l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota.

(2)   Din il-kwota trid tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a, 4, 5b, 6 u 7 (BLI/*24X7C).

(3)   Il-qabdiet aċċessorji tal-grenadier imnieħru tond u taċ-ċinturin l-iswed iridu jingħaddu ma' din il-kwota. Din il-kwota trid tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 6a li jinsabu fit-Tramuntana ta' 56° 30′ N u f'dawk tagħha taż-żona 6b. Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għall-qabdiet li għalihom japplika l-obbligu ta' ħatt l-art.Speċi:

Linarda

Molva dypterygia

Żona:

L-ilmijiet internazzjonali taż-żona 12

(BLI/12INT-)

L-Estonja

(1)

 

 

Spanja

218 (1)

 

 

Franza

(1)

 

 

Il-Litwanja

(1)

 

 

Ir-Renju Unit

(1)

 

 

Pajjiżi oħrajn

(1)

 

 

L-Unjoni

229 (1)

 

 

TAC

229 (1)

 

TAC prekawzjonarja

(1)   Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

Linarda

Molva dypterygia

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 2 u 4

(BLI/24-)

Id-Danimarka

4

 

 

Il-Ġermanja

4

 

 

L-Irlanda

4

 

 

Franza

23

 

 

Ir-Renju Unit

14

 

 

Pajjiżi oħrajn

(1)

 

 

L-Unjoni

53

 

 

TAC

53

 

TAC prekawzjonarja

(1)   Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

Linarda

Molva dypterygia

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 3a

(BLI/03A-)

Id-Danimarka

3

 

 

Il-Ġermanja

2

 

 

L-Iżvezja

3

 

 

L-Unjoni

8

 

 

TAC

8

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1 u 2

(LIN/1/2.)

Id-Danimarka

8

 

 

Il-Ġermanja

8

 

 

Franza

8

 

 

Ir-Renju Unit

8

 

 

Pajjiżi oħrajn

(1)

 

 

L-Unjoni

36

 

 

TAC

36

 

TAC prekawzjonarja

(1)   Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 3a

(LIN/03A-C.)

Il-Belġju

13

 

 

Id-Danimarka

93

 

 

Il-Ġermanja

13

 

 

L-Iżvezja

38

 

 

Ir-Renju Unit

13

 

 

L-Unjoni

170

 

 

TAC

170

 

TAC prekawzjonarja

▼M1Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4

(LIN/04-C.)

Il-Belġju

26 (1)

 

 

Id-Danimarka

404 (1)

 

 

Il-Ġermanja

250 (1)

 

 

Franza

225

 

 

In-Netherlands

9

 

 

L-Iżvezja

17 (1)

 

 

Ir-Renju Unit

3 104  (1)

 

 

L-Unjoni

4 035

 

 

TAC

4 035

 

TAC prekawzjonarja

(1)   Kondizzjoni speċjali: li biha sa 25 % iżda mhux aktar minn 75t jistgħu jinqabdu fi: l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 3a (LIN/*03 A-C).

▼BSpeċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5

(LIN/05EI.)

Il-Belġju

9

 

 

Id-Danimarka

6

 

 

Il-Ġermanja

6

 

 

Franza

6

 

 

Ir-Renju Unit

6

 

 

L-Unjoni

33

 

 

TAC

33

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 6, 7, 8, 9, 10, 12 u 14

(LIN/6X14.)

Il-Belġju

46 (1)

 

 

Id-Danimarka

(1)

 

 

Il-Ġermanja

166 (1)

 

 

L-Irlanda

898

 

 

Spanja

3 361

 

 

Franza

3 583  (1)

 

 

Il-Portugall

8

 

 

Ir-Renju Unit

4 126  (1)

 

 

L-Unjoni

12 196

 

 

In-Norveġja

8 000  (2) (3) (4)

 

 

Il-Gżejjer Faeroe

200 (5) (6)

 

 

TAC

20 396

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Kondizzjoni speċjali: li biha sa 35 % jistgħu jinqabdu fi: L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4 (LIN/*04-C.).

(2)   Kondizzjoni speċjali: li biha tkun awtorizzata qabda inċidentali ta' speċijiet oħra ta' 25 % għal kull bastiment, fi kwalunkwe waqt, f'5b, 6 u 7. Madankollu, dan il-perċentwal jista' jinqabeż fl-ewwel 24 siegħa wara li jibda s-sajd f'post għas-sajd partikolari. Il-qabdiet inċidentali totali ta' speċijiet oħrajn fiż-żoni 5b, 6 u 7 ma għandhomx jaqbżu l-ammont mogħti hawn taħt f'tunnellati (OTH/*6X14.). Il-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw li jsiru fiż-żona 6a fil-kuntest ta' din id-dispożizzjoni ma jistgħux ikunu ta' iktar minn 5 %.

(3)   

Inkluż it-tusk. Il-kwoti tan-Norveġja jistgħu jinqabdu biss bil-konzijiet fiż-żoni 5b, 6 u 7 u jammontaw għal dan li ġej:Fil-każ tal-lipp (LIN/*5B67-)

8 000

Fil-każ tat-tusk (USK/*5B67-)

2 923

(4)   Il-kwoti tan-Norveġja għal-lipp u għat-tusk jistgħu jitpartu sal-ammont li ġej, mogħti f'tunnellati: 2 000

(5)   Inkluż it-tusk. Din il-kwota trid tinqabad fiż-żoni 6b u 6a fit-Tramuntana ta' 56°30′ N (LIN/*6BAN.).

(6)   Kondizzjoni speċjali: li biha tkun awtorizzata qabda inċidentali ta' speċijiet oħra ta' 20 % għal kull bastiment, fi kwalunkwe waqt, f'6a u 6b. Madankollu, dan il-perċentwal jista' jinqabeż fl-ewwel 24 siegħa wara li jibda s-sajd f'post għas-sajd partikolari. Il-qabdiet inċidentali totali ta' speċijiet oħrajn fiż-żoni 6a u 6b ma għandhomx jaqbżu l-ammont mogħti hawn taħt f'tunnellati (OTH/*6AB.): 75Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(LIN/04-N.)

Il-Belġju

9

 

 

Id-Danimarka

1 187

 

 

Il-Ġermanja

33

 

 

Franza

13

 

 

In-Netherlands

2

 

 

Ir-Renju Unit

106

 

 

L-Unjoni

1 350

 

 

TAC

Mhix rilevanti

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.Speċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

Iż-żona 3a

(NEP/03A.)

Id-Danimarka

10 093

 

 

Il-Ġermanja

29

 

 

L-Iżvezja

3 611

 

 

L-Unjoni

13 733

 

 

TAC

13 733

 

TAC analitikaSpeċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(NEP/2AC4-C)

Il-Belġju

1 156

 

 

Id-Danimarka

1 156

 

 

Il-Ġermanja

17

 

 

Franza

34

 

 

In-Netherlands

595

 

 

Ir-Renju Unit

19 145

 

 

L-Unjoni

22 103

 

 

TAC

22 103

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(NEP/04-N.)

Id-Danimarka

568

 

 

Il-Ġermanja

0

 

 

Ir-Renju Unit

32

 

 

L-Unjoni

600

 

 

TAC

Mhix rilevanti

 

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.Speċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

6; L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b

(NEP/5BC6.)

Spanja

31

 

 

Franza

122

 

 

L-Irlanda

204

 

 

Ir-Renju Unit

14 735

 

 

L-Unjoni

15 092

 

 

TAC

15 092

 

TAC analitikaSpeċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

7

(NEP/07.)

Spanja

1 187  (1)

 

 

Franza

4 811  (1)

 

 

L-Irlanda

7 296  (1)

 

 

Ir-Renju Unit

6 490  (1)

 

 

L-Unjoni

19 784  (1)

 

 

TAC

19 784  (1)

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.

(1)   

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f'din iż-żona: 

L-unità funzjonali 16 tas-subżona 7 tal-ICES (NEP/*07U16):

Spanja

798

Franza

500

L-Irlanda

959

Ir-Renju Unit

388

L-Unjoni

2 645Speċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

Iż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e

(NEP/8ABDE.)

Spanja

233

 

 

Franza

3 645

 

 

L-Unjoni

3 878

 

 

TAC

3 878

 

TAC analitika

▼M2Speċi:

L-iskampu

Nephrops norvegicus

Żona:

8c

(NEP/08C.)

Spanja

2, (1)

 

 

Franza

0,0 (1)

 

 

L-Unjoni

2,7 (1)

 

 

TAC

2,7 (1)

 

TAC prekawzjonarja
(1)   

Esklużivament għall-qabdiet li jinqabdu bħala parti mis-sajd sentinella biex tinġabar data dwar il-qabda għal kull unità tal-isforz (CPUE) b'bastimenti li fuqhom ikun hemm l-osservaturi abbord biss:

żewġ tunnellati fl-unità funzjonali 25 waqt ħames vjaġġi kull xahar matul Awwissu u Settembru;

0,7 tunnellati fl-unità funzjonali 31 matul sebat ijiem f'Lulju.

▼BSpeċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

9 u 10; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spanja

100 (1)

 

 

Il-Portugall

301 (1)

 

 

L-Unjoni

401 (1) (2)

 

 

TAC

401 (1) (2)

 

TAC prekawzjonarja

(1)   Kwota li minnha ma jistax jinqabad iktar minn 6 % fl-unitajiet funzjonali 26 u 27 tad-diviżjoni 9a tal-ICES (NEP/*9U267).

(2)   Fil-limiti tat-TAC imsemmija hawn fuq, fl-unità funzjonali 30 tad-diviżjoni 9a tal-ICES (NEP/*9U30) ma jistax jinqabad iktar mill-ammont li ġej: 120

▼M2Speċi:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

3a

(PRA/03A.)

Id-Danimarka

1 497

 

 

L-Iżvezja

807

 

 

L-Unjoni

2 304

 

 

TAC

4 314

 

TAC analitika

▼BSpeċi:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(PRA/2AC4-C)

Id-Danimarka

1 163

 

 

In-Netherlands

11

 

 

L-Iżvezja

47

 

 

Ir-Renju Unit

345

 

 

L-Unjoni

1 566

 

 

TAC

1 566

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62° N

(PRA/04-N.)

Id-Danimarka

200

 

 

L-Iżvezja

123 (1)

 

 

L-Unjoni

323

 

 

TAC

Mhix rilevanti

 

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

(1)   Il-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwoti ta' dawn l-ispeċijiet.Speċi:

Gambli penaeus

Penaeus spp.

Żona:

L-ilmijiet tal-Guyana Franċiża

(PEN/FGU.)

Franza

Għad trid tiġi stabbilita (1)

 

 

L-Unjoni

Għad trid tiġi stabbilita (1) (2)

 

 

TAC

Għad trid tiġi stabbilita (1) (2)

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament.

(1)   Is-sajd għall-gambli tat-tip Penaeus subtilis u Penaeus brasiliensis huwa pprojbit f'ilmijiet li huma fondi inqas minn 30 metru.

(2)   L-istess kwantità bħall-kwota ta' Franza.Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

L-Iskagerrak

(PLE/03AN.)

Il-Belġju

101

 

 

Id-Danimarka

13 065

 

 

Il-Ġermanja

67

 

 

In-Netherlands

2 513

 

 

L-Iżvezja

700

 

 

L-Unjoni

16 446

 

 

TAC

16 782

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

Il-Kattegat

(PLE/03AS.)

Id-Danimarka

1 517

 

 

Il-Ġermanja

17

 

 

L-Iżvezja

171

 

 

L-Unjoni

1 705

 

 

TAC

1 705

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

4; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a; dik il-parti ta' 3a li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Il-Belġju

5 694

 

 

Id-Danimarka

18 506

 

 

Il-Ġermanja

5 338

 

 

Franza

1 068

 

 

In-Netherlands

35 589

 

 

Ir-Renju Unit

26 336

 

 

L-Unjoni

92 531

 

 

In-Norveġja

8 780

 

 

TAC

125 435

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

Kondizzjoni speċjali:

fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f'din iż-żona: 

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4 (PLE/*04N-)

L-Unjoni

47 868Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

6; L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(PLE/56-14)

Franza

9

 

 

L-Irlanda

261

 

 

Ir-Renju Unit

388

 

 

L-Unjoni

658

 

 

TAC

658

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

Iż-żona 7a

(PLE/07A.)

Il-Belġju

134

 

 

Franza

58

 

 

L-Irlanda

1 499

 

 

In-Netherlands

41

 

 

Ir-Renju Unit

1 343

 

 

L-Unjoni

3 075

 

 

TAC

3 075

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

Iż-żoni 7b u 7c

(PLE/7BC.)

Franza

11

 

 

L-Irlanda

63

 

 

L-Unjoni

74

 

 

TAC

74

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

Iż-żoni 7d u 7e

(PLE/7DE.)

Il-Belġju

1 694

 

 

Franza

5 648

 

 

Ir-Renju Unit

3 012

 

 

L-Unjoni

10 354

 

 

TAC

10 354

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

Iż-żoni 7f u 7g

(PLE/7FG.)

Il-Belġju

378

 

 

Franza

684

 

 

L-Irlanda

243

 

 

Ir-Renju Unit

357

 

 

L-Unjoni

1 662

 

 

TAC

1 662

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

Iż-żoni 7h, 7j u 7k

(PLE/7HJK.)

Il-Belġju

(1)

 

 

Franza

14 (1)

 

 

L-Irlanda

47 (1)

 

 

In-Netherlands

27 (1)

 

 

Ir-Renju Unit

14 (1)

 

 

L-Unjoni

109 (1)

 

 

TAC

109 (1)

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament.

Japplika l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Għall-qabdiet aċċessorji tal-barbun tat-tbajja' fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-barbun tat-tbajja' fil-kuntest ta' din il-kwota.Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

8, 9 u 10; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spanja

66

 

 

Franza

263

 

 

Il-Portugall

66

 

 

L-Unjoni

395

 

 

TAC

395

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

6; L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(POL/56-14)

Spanja

6

 

 

Franza

190

 

 

L-Irlanda

56

 

 

Ir-Renju Unit

145

 

 

L-Unjoni

397

 

 

TAC

397

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

7

(POL/07.)

Il-Belġju

378 (1)

 

 

Spanja

23 (1)

 

 

Franza

8 712  (1)

 

 

L-Irlanda

929 (1)

 

 

Ir-Renju Unit

2 121  (1)

 

 

L-Unjoni

12 163  (1)

 

 

TAC

12 163

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Kondizzjoni speċjali: li biha sa 2 % jistgħu jinqabdu fi: 8a, 8b, 8d u 8e (POL/*8ABDE).Speċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

Iż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e

(POL/8ABDE.)

Spanja

252

 

 

Franza

1 230

 

 

L-Unjoni

1 482

 

 

TAC

1 482

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

Iż-żona 8c

(POL/08C.)

Spanja

208

 

 

Franza

23

 

 

L-Unjoni

231

 

 

TAC

231

 

TAC prekawzjonarjaSpeċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

9 u 10; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Spanja

273 (1)

 

 

Il-Portugall

(1) (2)

 

 

L-Unjoni

282 (1)

 

 

TAC

282 (2)

 

TAC prekawzjonarja

(1)   Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jista' jinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni ta' 8c (POL/*08C.).

(2)   Minbarra din it-TAC, il-Portugall jista' jaqbad kwantitajiet tal-pollakkju li ma jaqbżux it-98 tunnellata (POL/93411P).

▼M2Speċi:

Pollakkju l-iswed

Pollachius virens

Żona:

3a u 4; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a

(POK/2C3A4)

Il-Belġju

33

 

 

Id-Danimarka

3 865

 

 

Il-Ġermanja

9 759

 

 

Franza

22 967

 

 

In-Netherlands

98

 

 

L-Iżvezja

531

 

 

Ir-Renju Unit

7 482

 

 

L-Unjoni

44 735

 

 

In-Norveġja

48 879  (1)

 

 

TAC

93 614

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament.

(1)   Din il-kwota tista' tinqabad biss fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4 u fiż-żona 3a (POK/*3A4-C). Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta' din il-kwota jridu jitnaqqsu