EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1675-20220313

Consolidated text: Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 tal-14 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Test b’relevanza għaż-ŻEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/2022-03-13

02016R1675 — MT — 13.03.2022 — 007.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1675

tal-14 ta' Lulju 2016

li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 254 20.9.2016, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

 M1

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/105 tas-27 ta' Ottubru 2017

  L 19

1

24.1.2018

 M2

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/212 tat-13 ta' Diċembru 2017

  L 41

4

14.2.2018

 M3

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1467 tas-27 ta' Lulju 2018

  L 246

1

2.10.2018

 M4

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/855 tas-7 ta’ Mejju 2020

  L 195

1

19.6.2020

 M5

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/37 tas-7 ta’ Diċembru 2020

  L 14

1

18.1.2021

►M6

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/229 tas-7 ta’ Jannar 2022

  L 39

4

21.2.2022
▼B

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1675

tal-14 ta' Lulju 2016

li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Il-lista ta' ġuriżdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi tagħhom kontra l-ħasil tal-flus u fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu li huma ta' theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni (“pajjiżi terzi b'riskju kbir”) hija stabbilita fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jkun vinkolanti fl-intier tiegħu u applikabbli direttament fl-Istati Membri f'konformità mat-Trattati.
ANNESS

Pajjiżi terzi b'riskju kbir

I.   Pajjiżi terzi b'riskju kbir li taw impenn politiku ta' livell għoli bil-miktub sabiex jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati u li żviluppaw pjan ta' azzjoni mal-FATF.

▼M6Nru

Pajjiż terz b’riskju kbir

1

l-Afganistan

2

il-Barbados

3

il-Burkina Faso

4

il-Kambodja

5

il-Gżejjer Cayman

6

il-Haiti

7

il-Ġamajka

8

il-Ġordan

9

il-Mali

10

il-Marokk

11

Il-Myanmar

12

in-Nikaragwa

13

il-Pakistan

14

il-Panama

15

Il-Filippini

16

is-Senegal

17

is-Sudan t’Isfel

18

is-Sirja

19

Trinidad u Tobago

20

l-Uganda

21

il-Vanwatu

22

il-Jemen

23

iż-Żimbabwe

▼B

II.   Pajjiżi terzi b'riskju kbir li taw impenn politiku ta' livell għoli sabiex jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati u ddeċidew li jfittxu assistenza teknika fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-FATF, li huma identifikati permezz tad-Dikjarazzjoni Pubblika tal-FATF.Nru

Pajjiż terz b'riskju kbir

1

L-Iran

III.   Pajjiżi terzi b'riskju kbir li jirrappreżentaw riskji attwali u sostanzjali ta' ħasil tal-flus u finanzjament ta' terroristi, wara li repetutament naqsu milli jindirizzaw in-nuqqasijiet idenitifikati u li huma identifikati permezz tad-Dikjarazzjoni Pubblika tal-FATFNru

Pajjiż terz b'riskju kbir

1

Ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK)

Top