EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2450-20171215

Consolidated text: Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 tat- 2 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2450/2017-12-15

02015R2450 — MT — 15.12.2017 — 002.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2450

tat-2 ta' Diċembru 2015

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 347 31.12.2015, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1868 tal-20 ta' Ottubru 2016

  L 286

35

21.10.2016

►M2

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2189 tal-24 ta' Novembru 2017

  L 310

3

25.11.2017
▼B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2450

tat-2 ta' Diċembru 2015

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)KAPITOLU I

ID-DISPOŻIZZJONIJIET U R-REKWIŻITI TA' RAPPURTAR SUPERVIŻORJU ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni dwar ir-rappurtar superviżorju regolari billi jistabbilixxi l-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji msemmija fl-Artikolu 35(1) u (2) tad-Direttiva 2009/138/KE għall-impriżi individwali tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u fl-Artikolu 244(2) u l-Artikolu 245(2) tad-Direttiva 2009/138/KE għall-gruppi.

Artikolu 2

Formati ta' rappurtar superviżorju

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament fil-formati ta' skambju ta' dejta u fir-rappreżentazzjonijiet determinati mill-awtoritajiet superviżorji jew mis-superviżur tal-gruppi u f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet segwenti:

(a) il-punti tad-dejta bit-tip ta' dejta “monetarju/a/i” għandhom ikunu espressi f'unitajiet bla deċimali bl-eċċezzjoni tal-formoli S.06.02, S.08.01, S.08.02 u S.11.01, li jkunu espressi f'unitajiet b'żewġ deċimali;

(b) il-punti tad-dejta bit-tip ta' dejta “perċentwal” għandhom ikunu espressi skont l-unità b'erba' deċimali;

(c) il-punti tad-dejta bit-tip ta' dejta “numru sħiħ” għandhom ikunu espressi f'unitajiet bla deċimali.

Artikolu 3

Munita

1.  Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, “munita tar-rappurtar”, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja, tkun:

(a) għar-rappurtar individwali, il-munita użata għat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni;

(b) għar-rappurtar ta' grupp, il-munita użata għat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji konsolidati.

2.  Il-punti tad-dejta bit-tip ta' dejta “monetarju/a/i” għandhom ikunu rrappurtati fil-munita tar-rappurtar, ħaġa li tirrikjedi l-konverżjoni ta' kull munita oħra fil-munita tar-rappurtar sakemm ma jkunx dikjarat mod ieħor f'dan ir-Regolament.

3.  Meta jiġi espress il-valur ta' kull assi jew obbligazzjoni denominat f'munita differenti mill-munita tar-rappurtar, il-valur għandu jiġi konvertit fil-munita tar-rappurtar bħallikieku l-konverżjoni seħħet bir-rata tal-għeluq fl-aħħar jum li għalih ir-rata adattata tkun disponibbli fil-perjodu tar-rappurtar li l-assi jew l-obbligazzjoni jorbtu miegħu.

4.  Meta jiġi espress il-valur ta' kwalunkwe introjtu jew spiża, il-valur għandu jiġi konvertit fil-munita tar-rappurtar bl-użu tal-istess bażi ta' konverżjoni bħal dik użata għal skopijiet ta' kontabilità.

5.  Il-konverżjoni fil-munita tar-rappurtar għandha tiġi kkalkulata billi tiġi applikata r-rata tal-kambju mill-istess sors bħal dak użat għar-rapporti finanzjarji tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni fil-każ ta' rappurtar individwali jew għar-rapporti finanzjarji konsolidati fil-każ ta' rappurtar ta' grupp sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja.

Artikolu 4

Sottomissjoni mill-ġdid tad-dejta

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu mill-ġdid malli jkun fattibbli l-informazzjoni rrappurtata permezz tal-formoli, imsemmija f'dan ir-Regolament meta l-informazzjoni rrappurtata oriġinarjament tkun inbidlet sostanzjalment fir-rigward tal-istess perjodu ta' rrappurtar wara l-aħħar sottomissjoni lill-awtoritajiet superviżorji jew lis-superviżur tal-gruppi.KAPITOLU II

FORMOLI GĦAR-RAPPURTAR KWANTITATTIV GĦALL-IMPRIŻI INDIVIDWALI

Artikolu 5

Formoli kwantitattivi għall-informazzjoni tal-ftuħ għall-impriżi individwali

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 314(1)(a) u (c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola SR.01.01.03 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness II;

(b) il-formola S.01.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar l-impriża u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness II;

(c) il-formola S.01.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.03 tal-Anness II;

(d) il-formola S.02.01.02 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz ta' valwazzjoni skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(e) il-formola S.23.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness II;

(f) meta l-impriża tuża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness II;

(g) meta l-impriża tuża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness II;

(h) meta l-impriża tuża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness II;

(i) meta l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew inkella mhux tal-ħajja biss, il-formola S.28.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.01 tal-Anness II;

(j) meta l-impriżi tal-assigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja, il-formola S.28.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.02 tal-Anness II.

Artikolu 6

Formoli kwantitattivi trimestrali għall-impriżi individwali

1.  L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu fuq bażi trimestrali, sakemm il-kamp ta' applikazzjoni jew il-frekwenza tar-rappurtar ma jkunux limitati f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola SR.01.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness II;

(b) il-formola S.01.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar l-impriża u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness II;

(c) il-formola S.02.01.02 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz ta' valwazzjoni skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(d) il-formola S.05.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.05.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(e) il-formola S.06.02.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-assi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.02 tal-Anness II u permezz tal-Kodiċi ta' Identifikazzjoni Komplementari (“Complementary Identification Code — CIC code”) kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

(f) meta l-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-impriża mal-investimenti totali jkun ogħla minn 30 %, il-formola S.06.03.01 tal-Anness I, li tipprovdi informazzjoni dwar it-trasparenza tal-investimenti kollettivi kollha tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.03 tal-Anness II;

(g) il-formola S.08.01.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-pożizzjonijiet miftuħa tad-derivattivi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.01 tal-Anness II u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

(h) il-formola S.08.02.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, tad-derivattivi magħluqa matul il-perjodu ta' rappurtar, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.08.02 tal-Anness II u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

(i) il-formola S.12.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-provvedimenti tekniċi relatati mal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa mwettqa fuq bażi teknika simili għal dik tal-assigurazzjoni tal-ħajja (“is-saħħa SLT”) għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.12.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(j) il-formola S.17.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.17.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(k) il-formola S.23.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness II;

(l) meta l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew inkella mhux tal-ħajja biss, il-formola S.28.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.01 tal-Anness II;

(m) meta l-impriżi tal-assigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja, il-formola S.28.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.02 tal-Anness II.

2.  Għall-finijiet tal-punt (f) tal-paragrafu 1, il-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-impriża mal-investimenti totali għandu jkun determinat mis-somma tal-entrati C0010/R0180, impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0220 u impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0090 tal-formola S.02.01.02, diviża bis-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formola S.02.01.01.

Artikolu 7

Simplifikazzjonijiet permessi fir-rappurtar trimestrali għall-impriżi individwali

1.  Fir-rigward tal-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 6(1), il-kalkoli trimestrali jistgħu jserrħu fuq stimi u metodi ta' stima fuq firxa akbar milli jistgħu jserrħu l-kalkoli tad-dejta finanzjarja annwali. Il-proċeduri ta' kkalkular għar-rappurtar trimestrali għandhom jitfasslu sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni li tirriżulta tkun affidabbli u tikkonforma mal-istandards stipulati fid-Direttiva 2009/138/KE u li l-informazzjoni materjali kollha ta' rilevanza għal komprensjoni tad-dejta tkun irrappurtata.

2.  Għas-sottomissjoni tal-informazzjoni msemmija fil-punti (i) u (j) tal-Artikolu 6(1), l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jistgħu japplikaw metodi simplifikati fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi.

Artikolu 8

Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni bażika u kontenut tas-sottomissjoni

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.01.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness II;

(b) il-formola S.01.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar l-impriża u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness II;

(c) il-formola S.01.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.03 tal-Anness II.

Artikolu 9

Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar il-karta bilanċjali u informazzjoni ġenerali oħra

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.02.01.01 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE u tal-valwazzjoni skont ir-rapporti finanzjarji tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(b) il-formola S.02.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar assi u obbligazzjonijiet skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.02 tal-Anness II;

(c) il-formola S.03.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.01 tal-Anness II;

(d) il-formola S.03.02.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista ta' garanziji illimitati riċevuti li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.02 tal-Anness II;

(e) il-formola S.03.03.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista ta' garanziji illimitati pprovduti li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.03 tal-Anness II;

(f) il-formola S.04.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-attività skont il-pajjiż, inklużi taż-ŻEE u mhux taż-ŻEE, bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.04.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(g) il-formola S.04.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva 2009/138/KE, eskluża r-responsabbiltà tat-trasportatur, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.04.02 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(h) il-formola S.05.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.05.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(i) il-formola S.05.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż, bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.02 tal-Anness II.

Artikolu 10

Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar l-investimenti

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena, għajr jekk eżentati skont l-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2009/138/KE f'rabta ma' formola speċifika, l-informazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) meta l-impriża tkun eżentata mis-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni fil-formoli S.06.02.01 jew S.08.01.01 f'konformità mal-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.06.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi ġabra fil-qosor ta' informazzjoni dwar l-assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(b) meta l-impriża tkun eżentata milli tirrapporta l-formola S.06.02.01 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.06.02.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista, entrata wara entrata tal-assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.02 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament u tuża l-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

(c) meta l-impriża tkun eżentata milli tirrapporta l-formola S.06.03.01 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE jew ma tkunx irrappurtatha kull tliet xhur minħabba li l-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-impriża mal-investimenti totali, kif imsemmi fl-Artikolu 6(1)(f) ta' dan ir-Regolament, ma jkunx ogħla minn 30 %, il-formola S.06.03.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi informazzjoni dwar it-trasparenza tal-investimenti kollettivi kollha tal-impriżi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.03 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(d) meta l-valur tal-prodotti strutturati, iddeterminati bħala s-somma tal-assi kklassifikati fil-kategoriji 5 u 6, kif definiti fl-Anness V, jirrappreżenta aktar minn 5 % tal-investimenti totali kif irrappurtat fl-entrati C0010/R0070 u C0010/R0220 tal-formola S.02.01.01, il-formola S.07.01.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-prodotti strutturati, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.07.01 tal-Anness II;

(e) meta l-impriża tkun eżentata milli tirrapporta l-formola S.06.02.01 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.08.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista tal-pożizzjonijiet miftuħa tad-derivattivi, entrata wara entrata skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament u tuża l-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

(f) meta l-impriżi jkunu eżentati milli jirrapportaw il-formola S.08.02.01 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.08.02.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, tad-derivattivi magħluqa matul il-perjodu ta' rappurtar, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.02 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament u tuża l-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

(g) il-formola S.09.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar introjtu, qligħ u telf tul il-perjodu ta' rappurtar skont il-kategoriji tal-assi kif definiti fl-Anness IV, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.09.01 tal-Anness II;

(h) meta l-valur tat-titoli sottostanti, li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, involuti fil-ftehimiet ta' self u ta' riakkwist, għall-kuntratti b'data ta' maturità li tiġi wara d-data ta' referenza tar-rappurtar, jirrappreżenta aktar minn 5 % tal-investimenti totali kif irrappurtat fl-entrati C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formula S.02.01.01, il-formola S.10.01.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, ta' ftehimiet ta' self ta' titoli u ta' riakkwist li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.10.01 tal-Anness II;

(i) il-formola S.11.01.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, ta' assi, miżmuma bħala kollateral, li tikkonsisti mit-tipi kollha ta' kategoriji tal-assi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali miżmuma bħala kollateral, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.11.01 tal-Anness II.

Artikolu 11

Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar l-provvedimenti tekniċi

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.12.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa SLT għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.12.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(b) il-formola S.12.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa SLT, skont il-pajjiż, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.12.02 tal-Anness II;

(c) il-formola S.13.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-projezzjoni tal-aħjar stima tal-flussi ta' flus tal-ġejjieni tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.13.01 tal-Anness II;

(d) il-formola S.14.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-analiżi tal-obbligi tal-ħajja, inklużi kuntratti u annwalitajiet ta' assigurazzjoni u ta' riassigurazzjoni tal-ħajja li jinbtu minn kuntratti mhux tal-ħajja, skont il-prodott u skont il-grupp ta' riskji omoġenji maħruġa mill-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.14.01 tal-Anness II;

(e) il-formola S.15.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar id-deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli skont il-prodott maħruġ mill-impriża fl-ambitu tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.15.01 tal-Anness II;

(f) il-formola S.15.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, skont il-prodott maħruġ mill-impriża fl-ambitu tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.15.02 tal-Anness II;

(g) il-formola S.16.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-annwalitajiet li jinbtu minn obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja maħruġa mill-impriża fl-ambitu tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti li joriġinaw l-annwalitajiet, rigward kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u addizzjonalment skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.16.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament; L-informazzjoni skont il-munita għandha tiġi rrappurtata biss meta l-aħjar stima tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalità fuq bażi skontata minn linja operatorja (linja ta' negozju) waħda mhux tal-ħajja tirrappreżenta aktar minn 3 % tat-total tal-aħjar stima għall-provvedimenti kollha tal-pretensjonijiet tal-annwalità, bit-tqassim segwenti:

(i) ammonti għall-munita tar-rappurtar;

(ii) ammonti għal kull munita li tirrappreżenta aktar minn 25 % tal-aħjar stima għall-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalità fuq bażi skontata fil-munita oriġinali minn dik il-linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja;

(iii) ammonti għal kull munita li tirrappreżenta anqas minn 25 % tal-aħjar stima għall-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalità (fuq bażi skontata) fil-munita oriġinali minn dik il-linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja iżda aktar minn 5 % tal-aħjar stima totali għall-provvedimenti kollha tal-pretensjonijiet tal-annwalità;

(h) il-formola S.17.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja skont il-linji operatorji kif definiti fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.17.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(i) il-formola S.17.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa SLT, skont il-pajjiż, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.17.02 tal-Anness II;

(j) il-formola S.18.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-projezzjoni tal-flussi ta' flus tal-ġejjieni abbażi tal-aħjar stima tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.18.01 tal-Anness II;

(k) il-formola S.19.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja fil-format ta' trijangoli tal-iżvilupp, għat-total ta' kull linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja kif definiti fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u addizzjonalment skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.19.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament; l-informazzjoni skont il-munita għandha tiġi rrappurtata biss meta t-total tal-aħjar stima grossa għal linja operatorja (linja ta' negozju) waħda mhux tal-ħajja tirrappreżenta aktar minn 3 % tat-total tal-aħjar stima grossa tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet, bit-tqassim segwenti:

(i) ammonti għall-munita tar-rappurtar;

(ii) ammonti għal kull munita li tirrappreżenta aktar minn 25 % tal-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet fil-munita oriġinali minn dik il-linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja;

(iii) ammonti għal kull munita li tirrappreżenta anqas minn 25 % tal-aħjar stima grossa tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet fil-munita oriġinali minn dik il-linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja iżda aktar minn 5 % tal-aħjar stima grossa totali tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet fil-munita oriġinali;

(l) il-formola S.20.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-iżvilupp tad-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet imġarrba fi tmiem is-sena finanzjarja għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.20.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(m) il-formola S.21.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-profil tar-riskju tad-distribuzzjoni tat-telf fl-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.21.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(n) il-formola S.21.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskji tas-sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.21.02 tal-Anness II;

(o) il-formola S.21.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskji ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja skont is-somma assigurata skont il-linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.21.03 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — informazzjoni dwar il-garanziji fit-tul

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.22.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impatt tal-miżuri ta' garanziji fit-tul u tranżizzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.01 tal-Anness II;

(b) il-formola S.22.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-miżura tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.04 tal-Anness II;

(c) il-formola S.22.05.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-miżura tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.05 tal-Anness II;

(d) il-formola S.22.06.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-aħjar stima soġġetta għal aġġustament għall-volatilità skont il-pajjiż u skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.06 tal-Anness II.

Artikolu 13

Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar il-fondi proprji u l-parteċipazzjonijiet

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.23.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness II;

(b) il-formola S.23.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dettaljata dwar il-fondi proprji skont il-grad, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.02 tal-Anness II;

(c) il-formola S.23.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-movimenti annwali fil-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.03 tal-Anness II;

(d) il-formola S.23.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika lista ta' entrati ta' fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.04 tal-Anness II;

(e) il-formola S.24.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-parteċipazzjonijiet tal-impriżi u deskrizzjoni ġenerali tal-kalkolu għat-tnaqqis mill-fondi proprji relatati ma' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u tal-kreditu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.24.01 tal-Anness II.

Artikolu 14

Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

1.  L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) meta l-impriża tuża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness II;

(b) meta l-impriża tuża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness II;

(c) meta l-impriża tuża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness II;

(d) il-formola S.26.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju tas-suq, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.01 tal-Anness II;

(e) il-formola S.26.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.02 tal-Anness II;

(f) il-formola S.26.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.03 tal-Anness II;

(g) il-formola S.26.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.04 tal-Anness II;

(h) il-formola S.26.05.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.05 tal-Anness II;

(i) il-formola S.26.06.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju operazzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.06 tal-Anness II;

(j) il-formola S.26.07.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-simplifikazzjonijiet użati fil-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.07 tal-Anness II;

(k) il-formola S.27.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.27.01 tal-Anness II;

2.  F'każ ta' eżistenza ta' fondi delimitati jew ta' portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati għall-entità fit-totalità tagħha.

3.  Meta jintuża mudell intern parzjali, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu rrappurtati biss f'rabta mar-riskji koperti mill-formula standard għajr jekk ikun deċiż mod ieħor abbażi tal-Artikolu 19.

4.  Meta jintuża mudell intern sħiħ, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati.

Artikolu 15

Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar ir-Rekwiżit kapitali minimu

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) meta l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew inkella mhux tal-ħajja biss, il-formola S.28.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.01 tal-Anness II;

(b) meta l-impriżi tal-assigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja, il-formola S.28.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.02 tal-Anness II.

Artikolu 16

Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar l-analiżi tal-varjazzjoni

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.29.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-varjazzjoni tal-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet matul is-sena ta' rappurtar filwaqt li tipprovdi ġabra fil-qosor tas-sorsi prinċipali ta' din il-varjazzjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.29.01 tal-Anness II;

(b) il-formola S.29.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-parti tal-varjazzjoni tal-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet matul is-sena ta' rappurtar spjegata permezz tal-investimenti u l-obbligazzjonijiet finanzjarji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.29.02 tal-Anness II;

(c) il-formoli S.29.03.01 u S.29.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-parti tal-varjazzjoni tal-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet matul is-sena ta' rappurtar spjegata permezz provvedimenti tekniċi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.29.03 u S.29.04 tal-Anness II;

Artikolu 17

Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar ir-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.30.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-koperturi fakultattivi fis-sena ta' rappurtar li jmiss, li tkopri informazzjoni dwar l-akbar 10 riskji f'termini ta' skoperturi riassigurati għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 li għaliha tintuża r-riassigurazzjoni fakultattiva, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.30.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(b) il-formola S.30.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-ishma tar-riassiguraturi tal-koperturi fakultattivi fis-sena ta' rappurtar li jmiss, li tkopri informazzjoni dwar l-akbar 10 riskji f'termini ta' skoperturi riassigurati għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.30.02 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(c) il-formola S.30.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-programm ta' riassigurazzjoni endoġena fis-sena ta' rappurtar li jmiss, li tkopri informazzjoni prospettiva dwar trattati ta' riassigurazzjoni b'perjodu ta' validità li jinkludi jew jikkoinċidi mas-sena ta' rappurtar li jmiss, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.30.03 tal-Anness II;

(d) il-formola S.30.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-programm ta' riassigurazzjoni endoġena fis-sena ta' rappurtar li jmiss, li tkopri informazzjoni prospettiva dwar trattati ta' riassigurazzjoni b'perjodu ta' validità li jinkludi jew jikkoinċidi mas-sena ta' rappurtar li jmiss, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.30.04 tal-Anness II;

(e) il-formola S.31.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-sehem tar-riassiguraturi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.31.01 tal-Anness II;

(f) il-formola S.31.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-veikoli bi skop speċjali mill-perspettiva tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li qiegħda tittrasferixxi r-riskju lill-veikoli bi skop speċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.31.02 tal-Anness II.

Artikolu 18

Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar il-fondi delimitati, il-portafolli materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'

1.  L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 f'rabta ma' kull fond delimitat materjali, kull portafoll materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza u l-parti li jibqa', billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola SR.01.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness II;

(b) għal kull fond delimitat materjali u għall-parti li jibqa', il-formola SR.02.01.01 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz kemm tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE kif ukoll tal-valwazzjoni skont ir-rapporti finanzjarji tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(c) il-formola SR.12.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa SLT għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.12.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(d) il-formola SR.17.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.17.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(e) il-formola SR.22.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-projezzjoni tal-flussi ta' flus tal-ġejjieni għall-kalkolu tal-aħjar stima skont kull portafoll materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.02 tal-Anness II;

(f) il-formola SR.22.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza skont kull portafoll materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.03 tal-Anness II;

(g) meta l-impriża tuża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness II;

(h) meta l-impriża tuża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness II;

(i) meta l-impriża tuża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness II;

(j) il-formola SR.26.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju tas-suq, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.01 tal-Anness II;

(k) il-formola SR.26.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.02 tal-Anness II;

(l) il-formola SR.26.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.03 tal-Anness II;

(m) il-formola SR.26.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.04 tal-Anness II;

(n) il-formola SR.26.05.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.05 tal-Anness II;

(o) il-formola SR.26.06.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju operazzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.06 tal-Anness II;

(p) il-formola SR.26.07.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-simplifikazzjonijiet użati fil-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.07 tal-Anness II;

(q) il-formola SR.27.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.27.01 tal-Anness II;

2.  Meta jintuża mudell intern parzjali, il-formoli msemmija fil-punti minn (j) sa (q) għandhom ikunu rrappurtati biss f'rabta mar-riskji koperti mill-formula standard għajr jekk ikun deċiż mod ieħor abbażi tal-Artikolu 19.

3.  Meta jintuża mudell intern sħiħ, il-formoli msemmija fil-punti minn (j) sa (q) ma għandhomx ikunu rrappurtati.

Artikolu 19

Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — utenti tal-mudell intern

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li jikkalkulaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza billi jużaw mudell intern parzjali jew sħiħ approvat għandhom jaqblu mal-awtorità superviżorja tagħhom dwar il-formoli li għandhom ikunu sottomessi kull sena f'rabta mal-informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza.

Artikolu 20

Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet intragrupp

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li mhumiex parti minn xi grupp imsemmi fil-punti (a), (b) jew (c) tal-Artikolu 213(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u li l-impriża prinċipali tagħhom tkun kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attivitajiet imħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni kif imsemmi fit-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 245(2) ta' dik id-Direttiva, flimkien mal-Artikolu 265 ta' dik id-Direttiva billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.36.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti, li jinvolvu tranżazzjonijiet tip ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u ta' assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.01 tal-Anness II;

(b) il-formola S.36.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar id-derivattivi, inklużi l-garanziji li jsostnu kwalunkwe strument derivattiv, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.02 tal-Anness II;

(c) il-formola S.36.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar ir-riassigurazzjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.03 tal-Anness II;

(d) il-formola S.36.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar kondiviżjoni interna tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex derivattivi u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali u tipi oħra ta' tranżazzjonijiet intragrupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.04 tal-Anness II.

Artikolu 21

Formoli kwantitattivi għall-impriżi individwali — informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet intragrupp

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li mhumiex parti minn xi grupp imsemmi fil-punti (a), (b) jew (c) tal-Artikolu 213(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u li l-impriża prinċipali tagħhom tkun kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attivitajiet imħallta għandhom jirrapportaw it-tranżazzjonijiet intragrupp ferm sinifikanti msemmija fit-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 245(2) ta' dik id-Direttiva flimkien mal-Artikolu 265 ta' dik id-Direttiva u t-tranżazzjonijiet intragrupp li għandhom ikunu rrappurtati fiċ-ċirkostanzi kollha msemmija fl-Artikolu 245(3) ta' dik id-Direttiva, flimkien mal-Artikolu 265 ta' dik id-Direttiva malli jkun fattibbli billi jużaw il-formoli rilevanti fost il-formoli minn S.36.01.01 sa S.36.04.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima minn S.36.01 sa S.36.04 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament.KAPITOLU III

FORMOLI GĦAR-RAPPURTAR KWANTITATTIV GĦALL-GRUPPI

Artikolu 22

Formoli kwantitattivi għall-informazzjoni tal-ftuħ għall-gruppi

1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 314(1)(a) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 375(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.01.01.06 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness III;

(b) il-formola S.01.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-grupp u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness III;

(c) il-formola S.01.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.03 tal-Anness III;

(d) il-formola S.02.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness III;

(e) il-formola S.23.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness III;

(f) meta l-grupp juża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness III;

(g) meta l-grupp juża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness III;

(h) meta l-grupp juża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness III;

(i) il-formola S.32.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.32.01 tal-Anness III;

(j) il-formola S.33.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-rekwiżiti tal-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.33.01 tal-Anness III;

(k) il-formola S.34.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar impriżi finanzjarji oħra regolati u impriżi finanzjarji oħra li mhumiex regolati, inklużi l-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.34.01 tal-Anness III.

2.  Il-formoli msemmija fil-punti (c), (d), (f), (g) u (h) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu sottomessi biss mill-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, mill-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u mill-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, jużaw il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva.

Artikolu 23

Formoli kwantitattivi trimestrali għall-gruppi

1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu fuq bażi trimestrali, sakemm il-kamp ta' applikazzjoni jew il-frekwenza tar-rappurtar ma jkunux limitati f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.01.01.05 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness III;

(b) il-formola S.01.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-grupp u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness III;

(c) meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, il-formola S.02.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika l-informazzjoni dwar il-karta bilanċjali bl-użu tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(d) il-formola S.05.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 bl-użu tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(e) il-formola S.06.02.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-assi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.02 tal-Anness III u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

(f) meta l-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-grupp mal-investimenti totali jkun ogħla minn 30 %, il-formola S.06.03.04 tal-Anness I, li tipprovdi informazzjoni dwar it-trasparenza tal-investimenti kollettivi kollha tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.03 tal-Anness III;

(g) il-formola S.08.01.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-pożizzjonijiet miftuħa tad-derivattivi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.01 tal-Anness III u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

(h) il-formola S.08.02.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, tat-tranżazzjonijiet tad-derivattivi matul il-perjodu ta' rappurtar, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.08.02 tal-Anness III u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

(i) il-formola S.23.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness III.

2.  Għall-finijiet tal-punt (f) tal-paragrafu 1 li fih, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE jintuża esklussivament, il-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-grupp mal-investimenti totali għandu jkun determinat mis-somma tal-entrati C0010/R0180, impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0220 u impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0090 tal-formola S.02.01.02, diviża bis-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formola S.02.01.02. Meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jintuża l-metodu 1 flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE jew jintuża l-metodu 2 esklussivament, il-proporzjon għandu jiġi kkalkulat f'konformità mal-ewwel sentenza u għandu jiġi aġġustat sabiex ikopri l-entrati meħtieġa tal-entitajiet kollha inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-formola S.06.02.04.

Artikolu 24

Simplifikazzjonijiet permessi fir-rappurtar trimestrali għall-gruppi

Fir-rigward tal-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 23(1), il-kalkoli trimestrali jistgħu jserrħu fuq stimi u metodi ta' stima fuq firxa akbar milli jistgħu jserrħu l-kalkoli tad-dejta finanzjarja annwali. Il-proċeduri tal-kejl għar-rappurtar trimestrali għandhom jitfasslu sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni li tirriżulta tkun affidabbli u tikkonforma mal-istandards stipulati fid-Direttiva 2009/138/KE u li l-informazzjoni materjali kollha ta' rilevanza għal komprensjoni tad-dejta tkun irrappurtata.

Artikolu 25

Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni bażika u kontenut tas-sottomissjoni

L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.01.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness III;

(b) il-formola S.01.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar l-impriża u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness III;

(c) meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, il-formola S.01.03.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.03 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 26

Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar il-karta bilanċjali u informazzjoni ġenerali oħra

1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.02.01.01 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz kemm tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE kif ukoll tal-valwazzjoni skont ir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.02.01 tal-Anness III;

(b) il-formola S.02.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar assi u obbligazzjonijiet skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.02 tal-Anness III;

(c) il-formola S.03.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.01 tal-Anness III;

(d) il-formola S.03.02.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista ta' garanziji illimitati riċevuti li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.02 tal-Anness III;

(e) il-formola S.03.03.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista ta' garanziji illimitati pprovduti li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.03 tal-Anness III;

(f) il-formola S.05.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi tapplika l-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(g) il-formola S.05.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż, bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.02 tal-Anness III.

2.  Il-formoli msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu sottomessi biss mill-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, mill-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u mill-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, jużaw il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva.

Artikolu 27

Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar l-investimenti

1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom, ħlief jekk ikunu eżentati skont it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE fir-rigward ta' xi formola speċifika, jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) meta l-grupp ikun eżentat mis-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni fil-formoli S.06.02.04 jew S.08.01.04 f'konformità mat-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.06.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi ġabra fil-qosor ta' informazzjoni dwar l-assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(b) meta l-grupp ikun eżentat milli jirrapporta l-formola S.06.02.04 fir-rigward tal-aħħar tliet xhur f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.06.02.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista entrata wara entrata tal-assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.02 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(c) meta l-grupp ikun eżentat milli jirrapporta l-formola S.06.03.04 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, jew ma jkunx irrappurtaha kull tliet xhur minħabba li l-proporzjon tal-investiment kollettiv tal-grupp mal-investimenti totali, kif imsemmi fl-Artikolu 23(1)(f) ta' dan ir-Regolament, ma jkunx ogħla minn 30 %, il-formola S.06.03.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi informazzjoni dwar it-trasparenza tal-investimenti kollettivi kollha tal-impriżi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.03 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(d) meta l-proporzjon tal-valur tal-prodotti strutturati tal-grupp mal-investimenti totali jkun ogħla minn 5 %, il-formola S.07.01.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-prodotti strutturati, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.07.01 tal-Anness III;

(e) meta l-grupp ikun eżentat milli jirrapporta l-formola S.08.01.04 fir-rigward tal-aħħar tliet xhur f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.08.01.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista tal-pożizzjonijiet miftuħa tad-derivattivi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(f) meta l-grupp ikun eżentat milli jirrapporta l-formola S.08.02.04 fir-rigward tal-aħħar tliet xhur f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.08.02.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista ta' tranżazzjonijiet tad-derivattivi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.02 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(g) il-formola S.09.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar introjtu, qligħ u telf tul il-perjodu ta' rappurtar skont il-kategoriji tal-assi kif definiti fl-Anness IV, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.09.01 tal-Anness III;

(h) meta l-proporzjon tal-valur tat-titoli sottostanti, li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, involuti fil-ftehimiet ta' self u ta' riakkwist, għall-kuntratti b'data ta' maturità li tiġi wara d-data ta' referenza tar-rappurtar, mal-investimenti totali jkun ogħla minn 5 %, il-formola S.10.01.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, ta' ftehimiet ta' self ta' titoli u ta' riakkwist, li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.10.01 tal-Anness III;

(i) il-formola S.11.01.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, ta' assi, miżmuma bħala kollateral, li tikkonsisti mit-tipi kollha ta' kategoriji tal-assi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali miżmuma bħala kollateral, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.11.01 tal-Anness III.

2.  Għall-finijiet tal-punt (d) tal-paragrafu 1 li fih, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE jintuża esklussivament, il-proporzjon tal-valur tal-prodotti strutturati tal-grupp mal-investimenti totali għandu jkun determinat mis-somma tal-assi kklassifikati fil-kategoriji 5 u 6, kif definit fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament, diviża bis-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/R0020 tal-formola S.02.01.01. Meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jintuża l-metodu 1 flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE jew jintuża l-metodu 2 esklussivament, il-proporzjon għandu jiġi kkalkulat f'konformità mal-ewwel sentenza u għandu jiġi aġġustat sabiex ikopri l-entrati meħtieġa tal-entitajiet kollha inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-formola S.06.02.04.

3.  Għall-finijiet tal-punt (h) tal-paragrafu 1 li fih, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE jintuża esklussivament, il-proporzjon għandu jkun determinat mis-somma tat-titoli sottostanti, li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, involuti fil-ftehimiet ta' self u ta' riakkwist, għall-kuntratti b'data ta' maturità li tiġi wara d-data ta' referenza tar-rappurtar, diviża bis-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formola S.02.01.01. Meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jintuża l-metodu 1 flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE jew jintuża l-metodu 2 esklussivament, il-proporzjon għandu jiġi kkalkulat f'konformità mal-ewwel sentenza u għandu jiġi aġġustat sabiex ikopri l-entrati meħtieġa tal-entitajiet kollha inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-formola S.06.02.04.

Artikolu 28

Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar l-annwalitajiet varjabbli

L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.15.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar id-deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli skont il-prodott maħruġ b'operazzjoni diretta minn impriżi fl-ambitu tal-grupp u stabbiliti barra ż-ŻEE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.15.01 tal-Anness III;

(b) il-formola S.15.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli skont il-prodott maħruġ b'operazzjoni diretta minn impriżi fl-ambitu tal-grupp u stabbiliti barra ż-ŻEE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.15.02 tal-Anness III.

Artikolu 29

Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar il-garanziji fit-tul

L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 372(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formola S.22.01.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impatt tal-miżuri ta' garanziji fit-tul u tranżizzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 30

Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar il-fondi proprji

1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.23.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness III;

(b) il-formola S.23.02.04 tal-Anness I, li tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar il-fondi proprji skont il-grad, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.02 tal-Anness III;

(c) il-formola S.23.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-movimenti annwali fil-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.03 tal-Anness III;

(d) il-formola S.23.04.04 tal-Anness I, li tispeċifika lista ta' entrati ta' fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.04 tal-Anness III.

2.  Il-formoli msemmija fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu sottomessi biss mill-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, mill-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u mill-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, jużaw il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva.

Artikolu 31

Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jużaw metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) meta l-grupp juża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness III;

(b) meta l-grupp juża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness III;

(c) meta l-grupp juża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness III;

(d) il-formola S.26.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju tas-suq, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.01 tal-Anness III;

(e) il-formola S.26.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.02 tal-Anness III;

(f) il-formola S.26.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.03 tal-Anness III;

(g) il-formola S.26.04.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.04 tal-Anness III;

(h) il-formola S.26.05.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.05 tal-Anness III;

(i) il-formola S.26.06.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju operazzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.06 tal-Anness III;

(j) il-formola S.26.07.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-simplifikazzjonijiet użati fil-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.07 tal-Anness III;

(k) il-formola S.27.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.27.01 tal-Anness III;

2.  F'każ ta' eżistenza ta' fondi delimitati jew ta' portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati għall-grupp fit-totalità tiegħu.

3.  Meta jintuża mudell intern parzjali, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu rrappurtati biss f'rabta mar-riskji koperti mill-formula standard għajr jekk ikun deċiż mod ieħor abbażi tal-Artikolu 35.

4.  Meta jintuża mudell intern sħiħ, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati.

Artikolu 32

Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi– Informazzjoni dwar ir-riassiguraturi u l-veikoli bi skop speċjali

L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.31.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-sehem tar-riassiguraturi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.31.01 tal-Anness III;

(b) il-formola S.31.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-veikoli bi skop speċjali mill-perspettiva tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li qiegħda tittrasferixxi r-riskju lill-veikoli bi skop speċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.31.02 tal-Anness III.

Artikolu 33

Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni speċifika għall-gruppi

L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat billi jużaw il-formoli segwenti:

(a) il-formola S.32.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.32.01 tal-Anness III;

(b) il-formola S.33.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-rekwiżiti tal-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.33.01 tal-Anness III;

(c) il-formola S.34.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impriżi finanzjarji li mhumiex impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u dwar l-impriżi li mhumiex regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji kif definiti fl-Artikolu 1(52) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.34.01 tal-Anness III;

(d) il-formola S.35.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-impriżi tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.35.01 tal-Anness III;

(e) il-formola S.36.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti li jinvolvu tranżazzjonijiet fil-forma ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u ta' assi, 'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 245(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(f) il-formola S.36.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar id-derivattivi, inklużi l-garanziji li jsostnu kwalunkwe strument derivattiv, 'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 245(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.02 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(g) il-formola S.36.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar ir-riassigurazzjoni, 'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 245(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.03 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(h) il-formola S.36.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar kondiviżjoni interna tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti (li mhumiex derivattivi) u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali u tipi oħra ta' tranżazzjonijiet intragrupp,'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 245(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.04 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(i) il-formola S.37.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar konċentrazzjonijiet sinifikanti tar-riskju, 'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 244(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.37.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

Artikolu 34

Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — informazzjoni dwar il-fondi delimitati, il-portafolli materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'

1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jużaw metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti f'rabta mal-fondi delimitati materjali kollha u l-portafolli materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza kollha relatati mal-parti li hija konsolidata kif imsemmi fil-punti minn (a) sa (c) tal-Artikolu 335(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u f'rabta mal-parti li jibqa':

(a) il-formola SR.01.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness III;

(b) meta l-grupp juża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness III;

(c) meta l-grupp juża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness III;

(d) meta l-grupp juża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness III;

(e) il-formola SR.26.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju tas-suq, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.01 tal-Anness III;

(f) il-formola SR.26.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.02 tal-Anness III;

(g) il-formola SR.26.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.03 tal-Anness III;

(h) il-formola SR.26.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.04 tal-Anness III;

(i) il-formola SR.26.05.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.05 tal-Anness III;

(j) il-formola SR.26.06.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju operazzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.06 tal-Anness III;

(k) il-formola SR.26.07.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-simplifikazzjonijiet użati fil-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.07 tal-Anness III;

(l) il-formola SR.27.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.27.01 tal-Anness III;

2.  Meta jintuża mudell intern parzjali, il-formoli msemmija fil-punti minn (e) sa (l) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu rrappurtati biss f'rabta mar-riskji koperti mill-formula standard għajr jekk ikun deċiż mod ieħor abbażi tal-Artikolu 35.

3.  Meta jintuża mudell intern sħiħ, il-formoli msemmija fil-punti minn (e) sa (l) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati.

4.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jużaw metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, għandhom, minbarra l-informazzjoni sottomessa billi jintużaw il-formoli msemmija fil-paragrafu 1, jissottomettu kull sena informazzjoni dwar il-karta bilanċjali f'rabta mal-fondi delimitati materjali kollha relatati mal-parti li hija konsolidata kif imsemmija fil-punti minn (a) sa (c) tal-Artikolu 335(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, permezz tal-formola SR.02.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 35

Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — utenti tal-mudell intern

L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li jikkalkulaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza billi jużaw mudell intern parzjali jew sħiħ approvat għandhom jaqblu mas-superviżur tal-grupp tagħhom dwar il-formoli li għandhom ikunu sottomessi kull sena f'rabta mal-informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza.

Artikolu 36

Formoli kwantitattivi għall-gruppi — it-tranżazzjonijiet intragrupp u l-konċentrazzjoni tar-riskju

L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jirrapportaw:

(a) it-tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti u ferm sinifikanti msemmija fl-ewwel u fit-tieni sottoparagrafi tal-Artikolu 245(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u t-tranżazzjonijiet intragrupp li għandhom ikunu rrappurtati fiċ-ċirkostanzi kollha msemmija fl-Artikolu 245(3) ta' dik id-Direttiva billi jużaw, skont kif ikun xieraq, il-formoli S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 u S.36.04.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima minn S.36.01 sa S.36.04 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(b) il-konċentrazzjonijiet sinifikanti tar-riskju msemmija fl-Artikolu 244(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u l-konċentrazzjonijiet tar-riskju li għandhom ikunu rrappurtati fiċ-ċirkostanzi kollha msemmija fl-Artikolu 244(3) ta' dik id-Direttiva billi jużaw il-formola S.37.01.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.37.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament.KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONI FINALI

Artikolu 37

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament japplika mill-1 ta' Jannar 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS IS.01.01.01

Kontenut tas-sottomissjoni

Kodiċi tal-Formula

Isem tal-Formula

 

C0010

S.01.02.01

Informazzjoni Bażika — Ġenerali

R0010

 

S.01.03.01

Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

R0020

 

S.02.01.01

Karta bilanċjali

R0030

 

S.02.02.01

Assi u obbligazzjonijiet skont il-munita

R0040

 

S.03.01.01

Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

R0060

 

S.03.02.01

Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati rċeviet l-impriża

R0070

 

S.03.03.01

Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati pprovduti mill-impriża

R0080

 

S.04.01.01

Attività skont il-pajjiż

R0090

 

S.04.02.01

Informazzjoni dwar il-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva ta' Solvibbiltà II, eskluża r-responsabbiltà tat-trasportatur

R0100

 

S.05.01.01

Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

R0110

 

S.05.02.01

Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

R0120

 

S.06.01.01

Sommarju tal-assi

R0130

 

S.06.02.01

Lista ta' assi

R0140

 

S.06.03.01

Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

R0150

 

S.07.01.01

Prodotti strutturati

R0160

 

S.08.01.01

Derivattivi miftuħa

R0170

 

S.08.02.01

Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi

R0180

 

S.09.01.01

Introjtu/qligħ u telf fil-perjodu

R0190

 

S.10.01.01

Self ta' titoli u repo

R0200

 

S.11.01.01

Assi miżmumin bħala kollateral

R0210

 

S.12.01.01

Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT

R0220

 

S.12.02.01

Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT — skont il-pajjiż

R0230

 

S.13.01.01

Projezzjoni ta' flussi futuri ta' flus gross

R0240

 

S.14.01.01

Analiżi ta' obbligi tal-ħajja

R0250

 

S.15.01.01

Deskrizzjoni tal-garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

R0260

 

S.15.02.01

Iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli

R0270

 

S.16.01.01

Informazzjoni dwar annwalitajiet li jirriżultaw minn Obbligi tal-Assigurazzjoni mhux tal-Ħajja

R0280

 

S.17.01.01

Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja

R0290

 

S.17.02.01

Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja — Skont il-pajjiż

R0300

 

S.18.01.01

Projezzjoni ta' flussi futuri ta' flus (L-aħjar stima — Mhux tal-ħajja)

R0310

 

S.19.01.01

Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

R0320

 

S.20.01.01

Żvilupp tad-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet imġarrba

R0330

 

S.21.01.01

Profil tar-riskju tad-distribuzzjoni tat-telf

R0340

 

S.21.02.01

Riskji ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

R0350

 

S.21.03.01

Distribuzzjoni mhux tal-ħajja ta' riskji ta' sottoskrizzjoni — skont is-somma assigurata

R0360

 

S.22.01.01

Impatt tal-miżuri u tal-garanziji u t-tranżizzjonali fit-tul

R0370

 

S.22.04.01

Informazzjoni dwar it-tranżizzjonali fuq il-kalkolu tar-rati tal-imgħax

R0380

 

S.22.05.01

Kalkolu kumplessiv tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

R0390

 

S.22.06.01

L-aħjar stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità skont il-pajjiż u l-munita

R0400

 

S.23.01.01

Fondi proprji

R0410

 

S.23.02.01

Informazzjoni dettaljata skont il-grad tal-fondi proprji

R0420

 

S.23.03.01

Movimenti annwali fil-fondi proprji

R0430

 

S.23.04.01

Lista ta' entrati tal-fondi proprji

R0440

 

S.24.01.01

Parteċipazzjonijiet miżmuma

R0450

 

S.25.01.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard

R0460

 

S.25.02.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

R0470

 

S.25.03.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

R0480

 

S.26.01.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

R0500

 

S.26.02.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

R0510

 

S.26.03.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

R0520

 

S.26.04.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

R0530

 

S.26.05.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

R0540

 

S.26.06.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

R0550

 

S.26.07.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

R0560

 

S.27.01.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-Ħajja u tas-Saħħa

R0570

 

S.28.01.01

Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

R0580

 

S.28.02.01

Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

R0590

 

S.29.01.01

Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

R0600

 

S.29.02.01

Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet — spjegat permezz ta' investimenti u obbligazzjonijiet finanzjarji

R0610

 

S.29.03.01

Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet — spjegat minn provvedimenti tekniċi

R0620

 

S.29.04.01

Analiżi dettaljata għal kull perjodu — Flussi tekniċi versus Provvedimenti tekniċi

R0630

 

S.30.01.01

Koperturi fakultattivi għal dejta bażika operazzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja

R0640

 

S.30.02.01

Koperturi fakultattivi għal dejta tal-ishma operazzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja

R0650

 

S.30.03.01

Dejta bażika tal-Programm ta' Riassigurazzjoni endoġena

R0660

 

S.30.04.01

Dejta tal-ishma tal-Programm ta' Riassigurazzjoni endoġena

R0670

 

S.31.01.01

Sehem tar-riassiguraturi (inkluża r-Riassigurazzjoni finite u SPV's)

R0680

 

S.31.02.01

Veikoli bi skop speċjali

R0690

 

S.36.01.01

IGT — Tranżazzjonijiet tat-tip ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u assi

R0740

 

S.36.02.01

IGT — Derivattivi

R0750

 

S.36.03.01

IGT — Riassigurazzjoni interna

R0760

 

S.36.04.01

IGT —Kondiviżjoni tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti, entrati li ma jidhrux fil-KB u entrati oħrajn

R0770

 S.01.01.02

Kontenut tas-sottomissjoni

Kodiċi tal-Formula

Isem tal-Formula

 

C0010

S.01.02.01

Informazzjoni Bażika — Ġenerali

R0010

 

S.02.01.02

Karta bilanċjali

R0030

 

S.05.01.02

Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

R0110

 

S.06.02.01

Lista ta' assi

R0140

 

S.06.03.01

Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

R0150

 

S.08.01.01

Derivattivi miftuħa

R0170

 

S.08.02.01

Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi

R0180

 

S.12.01.02

Provvedimenti Tekniċital-Ħajja u tas-Saħħa SLT

R0220

 

S.17.01.02

Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja

R0290

 

S.23.01.01

Fondi proprji

R0410

 

S.28.01.01

Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

R0580

 

S.28.02.01

Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

R0590

 S.01.01.03

Kontenut tas-sottomissjoni

Kodiċi tal-Formula

Isem tal-formula

 

C0010

S.01.02.01

Informazzjoni Bażika — Ġenerali

R0010

 

S.01.03.01

Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

R0020

 

S.02.01.02

Karta bilanċjali

R0030

 

S.23.01.01

Fondi proprji

R0410

 

S.25.01.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard

R0460

 

S.25.02.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

R0470

 

S.25.03.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

R0480

 

S.28.01.01

Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

R0580

 

S.28.02.01

Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

R0590

 S.01.01.04

Kontenut tas-sottomissjoni

Kodiċi tal-Formula

Isem tal-formula

 

C0010

S.01.02.04

Informazzjoni Bażika — Ġenerali

R0010

 

S.01.03.04

Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

R0020

 

S.02.01.01

Karta bilanċjali

R0030

 

S.02.02.01

Assi u obbligazzjonijiet skont il-munita

R0040

 

S.03.01.04

Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

R0060

 

S.03.02.04

Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitu riċevuti mill-grupp

R0070

 

S.03.03.04

Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitu pprovduti mill-grupp

R0080

 

S.05.01.01

Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

R0110

 

S.05.02.01

Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

R0120

 

S.06.01.01

Sommarju tal-assi

R0130

 

S.06.02.04

Lista ta' assi

R0140

 

S.06.03.04

Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

R0150

 

S.07.01.04

Prodotti strutturati

R0160

 

S.08.01.04

Derivattivi miftuħa

R0170

 

S.08.02.04

Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi

R0180

 

S.09.01.04

Introjtu/qligħ u telf fil-perjodu

R0190

 

S.10.01.04

Self ta' titoli u repo

R0200

 

S.11.01.04

Assi miżmuma bħala kollateral

R0210

 

S.15.01.04

Deskrizzjoni tal-garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

R0260

 

S.15.02.04

Iħħeġġjar ta' garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

R0270

 

S.22.01.04

Impatt tal-miżuri u tal-garanziji u t-tranżizzjonali fit-tul

R0370

 

S.23.01.04

Fondi proprji

R0410

 

S.23.02.04

Informazzjoni dettaljata skont il-grad tal-fondi proprji

R0420

 

S.23.03.04

Movimenti annwali fil-fondi proprji

R0430

 

S.23.04.04

Lista ta' entrati tal-fondi proprji

R0440

 

S.25.01.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużw il-Formola Standard

R0460

 

S.25.02.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formola standard u mudell intern parzjali

R0470

 

S.25.03.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

R0480

 

S.26.01.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

R0500

 

S.26.02.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

R0510

 

S.26.03.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

R0520

 

S.26.04.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

R0530

 

S.26.05.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

R0540

 

S.26.06.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

R0550

 

S.26.07.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

R0560

 

S.27.01.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-Ħajja u tas-Saħħa

R0570

 

S.31.01.04

Sehem tar-riassiguraturi (inkluża r-Riassigurazzjoni finite u SPV's)

R0680

 

S.31.02.04

Veikoli bi skop speċjali

R0690

 

S.32.01.04

Impriżi fl-ambitu tal-grupp

R0700

 

S.33.01.04

Rekwiżiti individwali tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni

R0710

 

S.34.01.04

Rekwiżiti individwali tal-impriżi finanzjarji regolati u mhux regolati oħrajn inklużi kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u tal-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta

R0720

 

S.35.01.04

Kontribuzzjoni għall-provvedimenti Tekniċi tal-grupp

R0730

 

S.36.01.01

IGT — Tranżazzjonijiet tat-tip ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u assi

R0740

 

S.36.02.01

IGT — Derivattivi

R0750

 

S.36.03.01

IGT — Riassigurazzjoni interna

R0760

 

S.36.04.01

IGT —Kondiviżjoni tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti, entrati li ma jidhrux fil-KB u entrati oħrajn

R0770

 

S.37.01.04

Konċentrazzjoni ta' riskju

R0780

 S.01.01.05

Kontenut tas-sottomissjoni

Kodiċi tal-Formula

Isem tal-Formula

 

C0010

S.01.02.04

Informazzjoni Bażika — Ġenerali

R0010

 

S.02.01.02

Karta bilanċjali

R0030

 

S.05.01.02

Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

R0110

 

S.06.02.04

Lista ta' assi

R0140

 

S.06.03.04

Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

R0150

 

S.08.01.04

Derivattivi miftuħa

R0170

 

S.08.02.04

Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi

R0180

 

S.23.01.04

Fondi proprji

R0410

 S.01.01.06

Kontenut tas-sottomissjoni

Kodiċi tal-Formula

Isem tal-Formula

 

C0010

S.01.02.04

Informazzjoni Bażika — Ġenerali

R0010

 

S.01.03.04

Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

R0020

 

S.02.01.02

Karta bilanċjali

R0030

 

S.23.01.04

Fondi proprji

R0410

 

S.25.01.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-Formola Standard

R0460

 

S.25.02.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formola standard u mudell intern parzjali

R0470

 

S.25.03.04

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

R0480

 

S.32.01.04

Entitajiet inklużi fl-ambitu tal-grupp

R0700

 

S.33.01.04

Rekwiżiti individwali tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni

R0710

 

S.34.01.04

Rekwiżiti individwali tal-impriżi finanzjarji regolati u mhux regolati oħrajn inklużi kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u tal-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta

R0720

 

SR.01.01.01

Kontenut tas-sottomissjoniFond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza/il-parti li jifdal

Z0010

 

Numru tal-Fond/Portafoll

Z0020

 Kodiċi tal-Formula

Isem tal-Formula

 

C0010

SR.02.01.01

Karta bilanċjali

R0790

 

SR.12.01.01

Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT

R0800

 

SR.17.01.01

Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja

R0810

 

SR.22.02.01

Projezzjoni ta' flussi futuri ta' flus (L-aħjar Stima — Portafolli ta' korrispondenza)

R0820

 

SR.22.03.01

Informazzjoni dwar il-kalkolu tal-aġġustament ta' korrispondenza

R0830

 

SR.25.01.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard

R0840

 

SR.25.02.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

R0850

 

SR.25.03.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

R0860

 

SR.26.01.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

R0870

 

SR.26.02.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

R0880

 

SR.26.03.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

R0890

 

SR.26.04.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

R0900

 

SR.26.05.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

R0910

 

SR.26.06.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

R0920

 

SR.26.07.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

R0930

 

SR.27.01.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-Ħajja u tas-Saħħa

R0940

 

SR.01.01.04

Kontenut tas-sottomissjoniFond delimitat/portafoll ta' korrispondenza/il-parti li jifdal

Z0010

 

Numru tal-Fond/Portafoll

Z0020

 Kodiċi tal-Formula

Isem tal-Formula

 

C0010

SR.02.01.04

Karta bilanċjali

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-Formula Standard ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formula standard u l-mudell intern parzjali ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

R0870

 

SR.26.02.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

R0880

 

SR.26.03.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

R0890

 

SR.26.04.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

R0900

 

SR.26.05.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

R0910

 

SR.26.06.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

R0920

 

SR.26.07.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

R0930

 

SR.27.01.01

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-Ħajja u tas-Saħħa

R0940

 S.01.02.01

Informazzjoni Bażika — Ġenerali

 

 

C0010

Isem l-Impriża

R0010

 

Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

R0020

 

Tip ta' kodiċi tal-impriża

R0030

 

Tip ta' impriża

R0040

 

Il-pajjiż tal-awtorizzazzjoni

R0050

 

Lingwa tar-rappurtar

R0070

 

Data tas-sottomissjoni tar-rappurtar

R0080

 

▼M2

Tmiem tas-sena finanzjarja

R0081

 

▼B

Data ta' referenza tar-rappurtar

R0090

 

Sottomissjoni regolari/ad hoc

R0100

 

Munita użata għar-rappurtar

R0110

 

Standards ta' kontabilità

R0120

 

Metodu tal-kalkolu tar-RKS (rekwiżit kapitali tas-solvenza)

R0130

 

Uża l-parametri speċifiċi tal-impriża

R0140

 

Fondi delimitati

R0150

 

Aġġustament ta' korrispondenza

R0170

 

Aġġustament għall-volatilità

R0180

 

Miżura tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax mingħajr riskju

R0190

 

Miżura tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi

R0200

 

L-ewwel sottomissjoni jew risottomissjoni

R0210

 S.01.02.04

Informazzjoni Bażika — Ġenerali

 

 

C0010

Isem tal-impriża parteċipi

R0010

 

Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-grupp

R0020

 

Tip ta' kodiċi tal-grupp

R0030

 

Pajjiż tas-superviżur tal-grupp

R0050

 

Informazzjoni tas-sottogrupp

R0060

 

Lingwa tar-rappurtar

R0070

 

Data tas-sottomissjoni tar-rappurtar

R0080

 

▼M2

Tmiem tas-sena finanzjarja

R0081

 

▼B

Data ta' referenza tar-rappurtar

R0090

 

Sottomissjoni regolari/ad hoc

R0100

 

Munita użata għar-rappurtar

R0110

 

Standards ta' kontabilità

R0120

 

Metodu tal-Kalkolu tar-RKS tal-grupp

R0130

 

Użu ta' parametri speċifiċi għall-grupp

R0140

 

Fondi delimitati

R0150

 

Metodu tal-kalkolu tas-solvenza tal-grupp

R0160

 

Aġġustament ta' korrispondenza

R0170

 

Aġġustament għall-volatilità

R0180

 

Miżura tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax mingħajr riskju

R0190

 

Miżura tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

R0200

 

L-ewwel sottomissjoni jew risottomissjoni

R0210

 

S.01.03.01

Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenzaLista tal-RFF/MAP kollha (permess li jikkoinċidu)

Numru tal-Fond/Portafoll

Isem tal-Fond delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza

RFF / MAP/ Il-parti li jifdal ta' fond

RFF / MAP b'sotto RFF / MAP

Materjali

Artikolu 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Lista ta' RFF/MAP b'sotto RFF/MAP

Numru ta' RFF / MAP b'sotto RFF / MAP

Numru ta' sotto RFF / MAP

Sub RFF / MAP

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenzaLista tal-RFF/MAP kollha (permess li jikkoinċidu)

Isem legali tal-impriża

Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

Numru tal-Fond / Portafoll

Isem tal-fond delimitat / portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza

RFF / MAP/ Il-parti li jifdal ta' fond

RFF / MAP b'sotto RFF / MAP

Materjali

Artikolu 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lista ta' RFF/MAP b'sotto RFF/MAP

Numru ta' RFF / MAP b'sotto RFF / MAP

Numru tas-sottoRFF/MAP

SottoRFF / MAP

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Karta bilanċjali

 

 

Valur tas-Solvibbiltà II

Valur tal-kontijiet statutorji

Assi

 

C0010

C0020

Avvjament

R0010

 

 

Spejjeż diferiti ta' akkwist

R0020

 

 

Assi intanġibbli

R0030

 

 

Assi ta' taxxa differita

R0040

 

 

Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

R0050

 

 

Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

R0060

 

 

Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

R0070

 

 

Proprjetà (għajr għall-użu proprju)

R0080

 

 

Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

R0090

 

 

Ekwitajiet

R0100

 

 

Ekwitajiet — elenkati

R0110

 

 

Ekwitajiet — elenkati

R0120

 

 

Bonds

R0130

 

 

Bonds tal-Gvern

R0140

 

 

Bonds korporattivi

R0150

 

 

Noti strutturati

R0160

 

 

Titoli kollateralizzati

R0170

 

 

Impriżi ta' Investiment Kollettiv

R0180

 

 

Derivattivi

R0190

 

 

Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

R0200

 

 

Investimenti oħrajn

R0210

 

 

Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0220

 

 

Self u ipoteki

R0230

 

 

Self fuq poloz

R0240

 

 

Self u ipoteki lil individwi

R0250

 

 

Self u ipoteki oħrajn

R0260

 

 

Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

R0270

 

 

Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

R0280

 

 

Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

R0290

 

 

Saħħa simili għal mhux tal-ħajja

R0300

 

 

Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0310

 

 

Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

R0320

 

 

Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0330

 

 

Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0340

 

 

Depożiti ma' ċedenti

R0350

 

 

Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

R0360

 

 

Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

R0370

 

 

Riċevibbli (tan-negozju, mhux tal-assigurazzjoni)

R0380

 

 

Ishma proprji (miżmuma direttament)

R0390

 

 

L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li ma jkunux għadhom tħallsu

R0400

 

 

Flus u l-ekwivalenti ta' flus

R0410

 

 

Kwalunkwe assi ieħor li ma jidhirx x'imkien ieħor

R0420

 

 

Assi totali

R0500

 

 

Obbligazzjonijiet

 

C0010

C0020

Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

R0510

 

 

Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa)

R0520

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0530

 

 

L-Aħjar Stima

R0540

 

 

Marġni ta' riskju

R0550

 

 

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja)

R0560

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0570

 

 

L-Aħjar Stima

R0580

 

 

Marġni ta' riskju

R0590

 

 

Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

R0600

 

 

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

R0610

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0620

 

 

L-Aħjar Stima

R0630

 

 

Marġni ta' riskju

R0640

 

 

Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u dawk marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

R0650

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0660

 

 

L-Aħjar Stima

R0670

 

 

Marġni ta' riskju

R0680

 

 

Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0690

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0700

 

 

L-Aħjar Stima

R0710

 

 

Marġni ta' riskju

R0720

 

 

Provvedimenti tekniċi oħrajn

R0730

 

 

Obbligazzjonijiet kontinġenti

R0740

 

 

Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

R0750

 

 

Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

R0760

 

 

Depożiti minn riassiguraturi

R0770

 

 

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

R0780

 

 

Derivattivi

R0790

 

 

Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

R0800

 

 

Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

R0810

 

 

Ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni u intermedjarji

R0820

 

 

Ammonti pagabbli ta' riassigurazzjoni

R0830

 

 

Ammonti pagabbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni)

R0840

 

 

Obbligazzjonijiet subordinati

R0850

 

 

Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

R0860

 

 

Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

R0870

 

 

Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkien ieħor

R0880

 

 

Obbligazzjonijiet totali

R0900

 

 

Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

R1000

 

 S.02.01.02

Karta bilanċjali

 

 

Valur tas-Solvibbiltà II

Assi

 

C0010

Avvjament

R0010

 

Kostijiet ta' akkwiżizzjoni deferiti

R0020

 

Assi intanġibbli

R0030

 

Assi ta' taxxa differita

R0040

 

Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

R0050

 

Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

R0060

 

Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

R0070

 

Proprjetà (għajr għall-użu proprju)

R0080

 

Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

R0090

 

Ekwitajiet

R0100

 

Ekwitajiet — elenkati

R0110

 

Ekwitajiet — elenkati

R0120

 

Bonds

R0130

 

Bonds tal-Gvern

R0140

 

Bonds korporattivi

R0150

 

Noti strutturati

R0160

 

Titoli kollateralizzati

R0170

 

Impriżi ta' Investiment Kollettiv

R0180

 

Derivattivi

R0190

 

Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

R0200

 

Investimenti oħrajn

R0210

 

Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0220

 

Self u ipoteki

R0230

 

Self fuq poloz

R0240

 

Self u ipoteki lil individwi

R0250

 

Self u ipoteki oħrajn

R0260

 

Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

R0270

 

Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

R0280

 

Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

R0290

 

Saħħa simili għal mhux tal-ħajja

R0300

 

Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0310

 

Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

R0320

 

Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0330

 

Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0340

 

Depożiti ma' ċedenti

R0350

 

Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

R0360

 

Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

R0370

 

Riċevibbli (kummerċ, mhux tal-assigurazzjoni)

R0380

 

Ishma proprji (miżmuma direttament)

R0390

 

L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li ma jkunux għadhom tħallsu

R0400

 

Flus u l-ekwivalenti ta' flus

R0410

 

Kwalunkwe assi ieħor, li mhux muri x'imkien ieħor

R0420

 

Assi totali

R0500

 

Obbligazzjonijiet

 

C0010

Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

R0510

 

Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa)

R0520

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0530

 

L-Aħjar Stima

R0540

 

Marġni ta' riskju

R0550

 

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal dawk mhux tal-ħajja)

R0560

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0570

 

L-Aħjar Stima

R0580

 

Marġni ta' riskju

R0590

 

Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

R0600

 

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

R0610

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0620

 

L-Aħjar Stima

R0630

 

Marġni ta' riskju

R0640

 

Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

R0650

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0660

 

L-Aħjar Stima

R0670

 

Marġni ta' riskju

R0680

 

Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0690

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0700

 

L-Aħjar Stima

R0710

 

Marġni ta' riskju

R0720

 

Provvedimenti tekniċi oħrajn

R0730

 

Obbligazzjonijiet kontinġenti

R0740

 

Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

R0750

 

Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

R0760

 

Depożiti minn riassiguraturi

R0770

 

Obbligazzjonijiet dwar taxxa differita

R0780

 

Derivattivi

R0790

 

Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

R0800

 

Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

R0810

 

Ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni u intermedjarji

R0820

 

Ammonti pagabbli ta' riassigurazzjoni

R0830

 

Ammonti pagabbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni)

R0840

 

Obbligazzjonijiet subordinati

R0850

 

Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

R0860

 

Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

R0870

 

Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkien ieħor

R0880

 

Obbligi totali

R0900

 

Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

R1000

 

SR.02.01.01

Karta bilanċjaliFond delimitat jew il-parti li jibqa'

Z0020

 

Numru tal-fond

Z0030

  

 

Valur tas-Solvibbiltà II

Valur tal-kontijiet statutorji

Assi

 

C0010

C0020

Avvjament

R0010

 

 

Spejjeż diferiti ta' akkwist

R0020

 

 

Assi intanġibbli

R0030

 

 

Assi ta' taxxa differita

R0040

 

 

Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

R0050

 

 

Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

R0060

 

 

Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

R0070

 

 

Proprjetà (għajr għall-użu proprju)

R0080

 

 

Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

R0090

 

 

Ekwitajiet

R0100

 

 

Ekwitajiet — elenkati

R0110

 

 

Ekwitajiet — elenkati

R0120

 

 

Bonds

R0130

 

 

Bonds tal-Gvern

R0140

 

 

Bonds korporattivi

R0150

 

 

Noti strutturati

R0160

 

 

Titoli kollateralizzati

R0170

 

 

Impriżi ta' Investiment Kollettiv

R0180

 

 

Derivattivi

R0190

 

 

Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

R0200

 

 

Investimenti oħrajn

R0210

 

 

Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0220

 

 

Self u ipoteki

R0230

 

 

Self fuq poloz

R0240

 

 

Self u ipoteki lil individwi

R0250

 

 

Self u ipoteki oħrajn

R0260

 

 

Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

R0270

 

 

Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

R0280

 

 

Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

R0290

 

 

Saħħa simili għal mhux tal-ħajja

R0300

 

 

Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0310

 

 

Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

R0320

 

 

Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0330

 

 

Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0340

 

 

Depożiti ma' ċedenti

R0350

 

 

Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

R0360

 

 

Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

R0370

 

 

Riċevibbli (kummerċjali, mhux tal-assigurazzjoni)

R0380

 

 

Ishma proprji (miżmuma direttament)

R0390

 

 

L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li ma jkunux għadhom tħallsu

R0400

 

 

Flus u l-ekwivalenti ta' flus

R0410

 

 

Kwalunkwe assi ieħor, li mhux muri x'imkien ieħor

R0420

 

 

Assi totali

R0500

 

 

Obbligazzjonijiet

 

C0010

C0020

Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

R0510

 

 

Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa)

R0520

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0530

 

 

L-Aħjar Stima

R0540

 

 

Marġni ta' riskju

R0550

 

 

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal dawk mhux tal-ħajja)

R0560

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0570

 

 

L-Aħjar Stima

R0580

 

 

Marġni ta' riskju

R0590

 

 

Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

R0600

 

 

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

R0610

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0620

 

 

L-Aħjar Stima

R0630

 

 

Marġni ta' riskju

R0640

 

 

Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

R0650

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0660

 

 

L-Aħjar Stima

R0670

 

 

Marġni ta' riskju

R0680

 

 

Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0690

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

R0700

 

 

L-Aħjar Stima

R0710

 

 

Marġni ta' riskju

R0720

 

 

Provvedimenti tekniċi oħrajn

 

 

 

Obbligazzjonijiet kontinġenti

R0740

 

 

Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

R0750

 

 

Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

R0760

 

 

Depożiti minn riassiguraturi

R0770

 

 

Obbligazzjonijiet dwar taxxa differita

R0780

 

 

Derivattivi

R0790

 

 

Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

R0800

 

 

Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

R0810

 

 

Ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni u intermedjarji

R0820

 

 

Ammonti pagabbli ta' riassigurazzjoni

R0830

 

 

Ammonti pagabbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni)

R0840

 

 

Obbligazzjonijiet subordinati

R0850

 

 

Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

R0860

 

 

Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

R0870

 

 

Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkien ieħor

R0880

 

 

Obbligazzjonijiet totali

R0900

 

 

Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

R1000

 

 S.02.02.01

Assi u obbligazzjonijiet skont il-munita

 

 

 

 

 

 

Muniti

 

 

 

 

 

 

C0010

Kodiċi tal-munita

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-valur totali tal-muniti kollha

Valur tal-munita tar-rappurtar ta' Solvibbiltà II

Valur tal-muniti l-oħra li jifdal

 

Valur ta' muniti materjali

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Assi

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

R0020

 

 

 

 

 

Assi oħrajn: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti ta' flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

R0030

 

 

 

 

 

Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0040

 

 

 

 

 

Ammonti rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

R0050

 

 

 

 

 

Depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u ta' intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni

R0060

 

 

 

 

 

Kwalunkwe assi ieħor

R0070

 

 

 

 

 

Assi totali

R0100

 

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi (ħlief kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

R0110

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0120

 

 

 

 

 

Depożiti minn riassiguraturi u pagabbli tal-assigurazzjoni, intermedjarji u tar-riassigurazzjoni

R0130

 

 

 

 

 

Derivattivi

R0140

 

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet finanzjarji

R0150

 

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet kontinġenti

R0160

 

 

 

 

 

Kwalunkwe obbligazzjoni oħra

R0170

 

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet totali

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

 

 

Il-valur massimu

Valur ta' garanzija / kollateral / obbligazzjonijiet kontinġenti

Valur tal-assi li għalihom jinżamm il-kollateral

Valur tal-obbligazzjonijiet li għalihom il-kollateral huwa mirhun

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Garanziji pprovduti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

R0010

 

 

 

 

Li minnhom, garanziji, inklużi ittri ta' kreditu mogħtija lil impriżi oħrajn tal-istess grupp

R0020

 

 

 

 

Garanziji riċevuti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

R0030

 

 

 

 

Li minnhom, garanziji, inklużi ittri ta' kreditu riċevuti minn impriżi oħra tal-istess grupp

R0040

 

 

 

 

Kollateral miżmum

 

 

 

 

 

Kollateral miżmum għal self magħmul jew bonds mixtrija

R0100

 

 

 

 

Kollateral miżmum għal derivattivi

R0110

 

 

 

 

Assi mirhuna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti

R0120

 

 

 

 

Kollateral ieħor miżmum

R0130

 

 

 

 

Total tal-kollateral miżmum

R0200

 

 

 

 

Kollateral mirhun

 

 

 

 

 

Kollateral mirhun għal self riċevut jew bonds maħruġa

R0210

 

 

 

 

Kollateral mirhun għal derivattivi

R0220

 

 

 

 

Assi mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata)

R0230

 

 

 

 

Kollaterali ieħor mirhun

R0240

 

 

 

 

Kollateral totali mirhun

R0300

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet kontinġenti

 

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet kontinġenti mhux fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II

R0310

 

 

 

 

Li minnhom obbligazzjonijiet kontinġenti lejn entitajiet tal-istess grupp

R0320

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet kontinġenti fil-Karta Bilanċjali ta' Solvibbiltà II

R0330

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet kontinġenti totali

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

 

 

Il-valur massimu

Valur ta' garanzija / kollateral / obbligazzjonijiet kontinġenti

Valur tal-assi li għalihom jinżamm il-kollateral

Valur tal-obbligazzjonijiet li għalihom il-kollateral huwa mirhun

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Garanziji pprovduti mill-grupp inklużi ittri ta' kreditu

R0010

 

 

 

 

Garanziji riċevuti mill-grupp inklużi ittri ta' kreditu

R0030

 

 

 

 

Kollateral miżmum

 

 

 

 

 

Kollateral miżmum għal self magħmul jew bonds mixtrija

R0100

 

 

 

 

Kollateral miżmum għal derivattivi

R0110

 

 

 

 

Assi mirhuna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti

R0120

 

 

 

 

Kollateral ieħor miżmum

R0130

 

 

 

 

Total tal-kollateral miżmum

R0200

 

 

 

 

Kollateral mirhun

 

 

 

 

 

Kollateral mirhun għal self riċevut jew bonds maħruġa

R0210

 

 

 

 

Kollateral mirhun għal derivattivi

R0220

 

 

 

 

Assi mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata)

R0230

 

 

 

 

Kollaterali ieħor mirhun

R0240

 

 

 

 

Kollateral totali mirhun

R0300

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet kontinġenti

 

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet kontinġenti mhux fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II

R0310

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet kontinġenti fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II

R0330

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet kontinġenti totali

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati riċevuti mill-impriża

Kodiċi tal-garanzija

Isem il-fornitur tal-garanzija

Kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

Tip ta' kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

Fornitur ta' garanzija li jappartjeni għall-istess grupp

Avveniment(i) skattatur(i) tal-garanzija

Avveniment(i) skattatur(i) speċifiċi tal-garanzija

Data effettiva tal-garanzija

Fondi proprji anċillari

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji ullimitati riċevuti mill-grupp

Kodiċi tal-garanzija

Isem il-fornitur tal-garanzija

Kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

Tip ta' kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

Avveniment(i) skattatur(i) tal-garanzija

Avveniment(i) skattatur(i) speċifiċi tal-garanzija

Data effettiva tal-garanzija

Fondi proprji anċillari

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati pprovduti mill-impriża

Kodiċi tal-garanzija

Isem ir-riċevitur tal-garanzija

Kodiċi tar-riċevitur tal-garanzija

Tip ta' kodiċi tar-riċevitur tal-garanzija

Riċevent ta' garanzija li jappartjeni għall-istess grupp

Avveniment(i) skattatur(i) tal-garanzija

Stima tal-valur massimu tal-garanzija

Avveniment(i) skattatur(i) speċifiċi tal-garanzija

Data effettiva tal-garanzija

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati pprovduti mill-grupp

Kodiċi tal-garanzija

Isem ir-riċevitur tal-garanzija

Kodiċi tar-riċevitur tal-garanzija

Tip ta' kodiċi tar-riċevitur tal-garanzija

Avveniment(i) skattatur(i) tal-garanzija

Stima tal-valur massimu tal-garanzija

Avveniment(i) skattatur(i) speċifiċi tal-garanzija

Data effettiva tal-garanzija

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Attività skont il-pajjiż 

 

Linja Operatorja

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impriża

Membri kollha taż-ŻEE

Operazzjonijiet totali sottoskritti mill-fergħat kollha mhux taż-ŻEE

 

 

Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż tad-domiċilju, mill-impriża

Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS, mill-impriża fil-pajjiżi taż-ŻEE differenti mill-pajjiż tad-domiċilju

Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS fil-pajjiż tad-domiċilju, minn kwalunkwe fergħa taż-ŻEE

Operazzjonijiet sottoskritti totali mill-fergħat taż-ŻEE kollha fil-pajjiż fejn huma stabbiliti

Operazzjonijiet sottoskritti totali permezz tal-FPS, permezz tal-fergħat kollha taż-ŻEE

Total tal-operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS mill-impriża u l-fergħat kollha taż-ŻEE

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Pajjiż

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Primjums sottoskritti

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Pretensjonijiet imġarrba

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Kummissjonijiet

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

Minn membru taż-ŻEE

Minn membru materjali mhux taż-ŻEE

 

 

Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż ikkunsidrat, permezz tal-fergħa taż-ŻEE stabbilita f'dan il-pajjiż

Operazzjonjiet sottoskritti permezz tal-FPS, permezz tal-fergħa taż-ŻEE stabbilita fil-pajjiż ikkunsidrat

Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż ikkunsidrat permezz tal-FPS, mill-impriża jew kwalunkwe fergħa taż-ŻEE

Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż ikkunsidrat, permezz tal-fergħa taż-ŻEE stabbilita f'dan il-pajjiż

Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS, permezz tal-fergħa taż-ŻEE stabbilita fil-pajjiż ikkunsidrat

Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż ikkunsidrat permezz tal-FPS, mill-impriża jew kwalunkwe fergħa taż-ŻEE

Operazzjonijiet sottoskritti minn fergħat materjali ta' pajjiżi li mhumiex fiż-ŻEE

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Pajjiż

R0010

 

 

 

 

Primjums sottoskritti

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretensjonijiet imġarrba

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Kummissjonijiet

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Informazzjoni dwar il-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva ta' Solvibbiltà II, eskluża r-responsabbiltà tat-trasportatur

 

 

Impriża

Minn membri taż-ŻEE

 

 

FPS

Fergħa

FPS

Fergħa

FPS

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Pajjiż

R0010

 

 

 

 

 

Frekwenza tal-pretensjonijiet għal Responsabbiltà ta' Vetturi bil-Mutur (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur)

R0020

 

 

 

 

 

Kost medju tal-pretensjoni ta' Responsabbiltà ta' Vetturi bil-Mutur (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja 

 

Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati)

 

 

Assigurazzjoni tal-ispiża medika

Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Primjums sottoskritti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet Diretti

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjums gwadanjati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet diretti

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretensjonijiet dovuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet diretti

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet diretti

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (negozju dirett u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata)

Linja Operatorja għal:

riassigurazzjoni mhux proporzjonata aċċettata

Total

 

 

Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

Assistenza

Telf finanzjarju mixxelanju

Saħħa

Diżgrazzji

Settur marittimu, avjazzjoni, trasport

Proprjetà

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Primjums sottoskritti

 

 

Gross — Negozju Dirett

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonata aċċettata

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonata aċċettata

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjums iggwadanjati

 

 

Gross — Negozju Dirett

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonata aċċettata

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonata aċċettata

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretensjonijiet imġarrbin

 

 

Gross — Negozju Dirett

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonata aċċettata

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonata aċċettata

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħrajn

 

 

Gross — Negozju Dirett

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonata aċċettata

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonata aċċettata

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

 

 

Assigurazzjoni tal-ispiża medika

Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Spejjeż imġarrba

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż amministrattivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet diretti

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż tal-ġestjoni tal-investiment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet diretti

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet diretti

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż tal-akkwiżizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet diretti

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż ġenerali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet diretti

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż oħra

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż totali

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

Linja Operatorja għal: riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

Totali

 

 

Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

Assistenza

Telf finazjarju mixxellanju

Saħħa

Emerġenzi

Marittimi, tal-avjazzjoni u t-trasport

Proprjetà

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Spejjeż imġarrba

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż amministrattivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet diretti

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż tal-ġestjoni tal-investiment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet diretti

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet diretti

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż tal-akkwiżizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet diretti

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż ġenerali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Operazzjonijiet diretti

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż oħra

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż totali

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja

Obbligi tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

Totali

 

 

Assigurazzjoni tas-saħħa

Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Riassigurazzjoni tas-saħħa

Riassigurazzjoni tal-ħajja

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Primjums sottoskritti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjums gwadanjati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretensjonijiet imġarrba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż imġarrba

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż amministrattivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż tal-ġestjoni tal-investiment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja

Obbligi tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

Totali

 

 

Assigurazzjoni tas-saħħa

Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Riassigurazzjoni tas-saħħa

Riassigurazzjoni tal-ħajja

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Spejjeż tal-akkwiżizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż ġenerali