EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0220-20210101

Consolidated text: Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/220 tat-3 ta' Frar 2015 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/220/2021-01-01

02015R0220 — MT — 01.01.2021 — 006.002


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/220

tat-3 ta' Frar 2015

li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea

(ĠU L 046 19.2.2015, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2323 tal-11 ta' Diċembru 2015

  L 328

97

12.12.2015

►M2

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2129 tal-5 ta' Diċembru 2016

  L 331

1

6.12.2016

►M3

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2280 tal-11 ta' Diċembru 2017

  L 328

12

12.12.2017

►M4

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1794 tal-20 ta' Novembru 2018

  L 294

3

21.11.2018

►M5

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1975 tal-31 ta’ Ottubru 2019

  L 308

4

29.11.2019

►M6

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1652 tal-4 ta’ Novembru 2020

  L 372

1

9.11.2020


Ikkoreġut bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 091, 5.4.2017, p.  41 (2015/220)

►C2

Rettifika, ĠU L 152, 15.6.2018, p.  61 (2015/220)

►C3

Rettifika, ĠU L 152, 15.6.2018, p.  61 (2017/2280)
▼B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/220

tat-3 ta' Frar 2015

li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni EwropeaKAPITOLU 1

IL-QASAM TA' STĦARRIĠ U L-PJAN TAL-GĦAŻLA

Artikolu 1

Il-limitu tad-daqs ekonomiku

Il-limiti tad-daqs ekonomiku msemmi fl-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 huma stabbiliti fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-għadd ta' azjendi prospettanti

▼C1

L-għadd ta' azjendi prospettanti għal kull Stat Membru u għal kull taqsima tan-Netwerk tal- ►C2  informazzjoni ◄ tal-Kontabilità Agrikola (FADN) kif imsemmi fl-Artikolu 5a(2) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 huwa stabbilit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

▼B

Artikolu 3

Il-pjan tal-għażla

1.  
Il-mudelli u l-metodi tal-forma u l-kontenut tal- ►C2  informazzjoni ◄ msemmija fl-Artikolu 5a(4) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 huwa stabbilit fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.
2.  
L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b'mezz elettroniku, mhux aktar tard minn xahrejn qabel il-bidu tas-sena ta' kontabbiltà li magħha huwa marbut il-pjan tal-għażla, b'dan il-pjan imsemmi fl-Artikolu 5a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 li jkun ġie approvat mill-Kumitat Nazzjonali msemmi fl-Artikolu 6(2) ta' dak ir-Regolament.

▼M1

Il-Finlandja u l-Kroazja jistgħu jirrevedu l-pjanijiet tal-għażla rispettivi li nnotifikaw għas-sena fiskali 2016. Sal-31 ta' Marzu 2016, għandhom javżaw lill-Kummissjoni bil-pjanijiet tal-għażla rispettivi tagħhom għal dik is-sena fiskali.

▼M2

Il-Bulgarija, id-Danimarka u l-Awstrija għandhom jirrevedu l-pjanijiet tal-għażla rispettivi li nnotifikaw għas-sena fiskali 2017. Sal-31 ta' Marzu 2017, għandhom javżaw lill-Kummissjoni bil-pjanijiet tal-għażla rispettivi tagħhom għal dik is-sena fiskali.

▼M3

il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, ir-Rumanija u l-Finlandja għandhom jirrevedu l-pjanijiet tal-għażla rispettivi li nnotifikaw għas-sena tal-kontabbiltà 2018. Huma għandhom javżaw lill-Kummissjoni bil-pjanijiet tal-għażla riveduti rispettivi tagħhom għal dik is-sena tal-kontabbiltà sal-31 ta' Marzu 2018.

▼BKAPITOLU 2

IT-TIPOLOĠIJA TAL-UNJONI GĦALL-AZJENDI AGRIKOLI

Artikolu 4

Tipi partikolari ta' speċjalizzazzjoni tal-biedja.

Il-metodi għall-kalkolu ta' tipi partikolari ta' speċjalizzazzjoni tal-biedja, kif imsemmijin fl-Artikolu 5b(3) tar-Regolament (KE Nru 1217/2009 u l-korrispondenza ma' tipi ta' biedja ġenerali u ewlenin kif imsemmija f'dak l-Artikolu huma stabbiliti fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Id-daqs ekonomiku tal-azjenda

Il-metodu biex jiġi kkalkulat id-daqs ekonomiku ta' azjenda, imsemmi fl-Artikolu 5b(4) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 u l-klassifiki tad-daqs ekonomiku msemmija fl-Artikolu 5b(1) ta' dak ir-Regolament huma stabbiliti fl-Anness V ta' dan ir-Regolament.

▼M5

Artikolu 6

Il-koeffiċjent tal-produzzjoni standard u l-produzzjoni standard totali ta’ azjenda

1.  
Il-metodu tal-kalkolu biex jiġi determinat il-koeffiċjent tal-produzzjoni standard ta’ kull karatteristika kif imsemmi fl-Artikolu 5b(2) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009, u l-proċeduri għall-ġbir tad-data korrispondenti huma stabbiliti fl-Annessi IV u VI ta’ dan ir-Regolament.

Il-koeffiċjent tal-produzzjoni standard tal-karatteristiċi differenti ta’ azjenda kif imsemmi fl-Artikolu 5b(2) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 għandu jiġi determinat għall-varjabbli tal-għelejjel u tal-bhejjem elenkati fil-Parti B.I tal-Anness IV ta’ dan ir-Regolament u għal kull unità ġeografika msemmija fil-punt 2(b) tal-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

2.  
Il-produzzjoni standard totali ta’ azjenda għandha tinkiseb b’multiplikazzjoni tal-koeffiċjent tal-produzzjoni standard ta’ kull varjabbli tal-għelejjel u tal-bhejjem mal-għadd ta’ unitajiet korrispondenti.

▼B

Artikolu 7

Attivitajiet oħra ta' qligħ relatati direttament mal-azjenda

L-attivitajiet l-oħrajn ta' qligħ li huma direttament marbutin mal-azjenda, kif imsemmi fl-Artikolu 5b(5) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009, huma ddefiniti fil-Parti A tal-Anness VII ta' dan ir-Regolament. L-importanza ta' dawn għandha tiġi espressa bħala firxa ta' perċentwali. Dawk il-firxiet tal-perċentwali huma stabbiliti fil-Parti C tal-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

Il-metodu ta' kif tiġi stmata l-importanza tal-attivitajiet ta' qligħ imsemmijin fl-ewwel paragrafu huwa stabbilit fil-Partijiet B u C tal-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 8

In-notifikazzjoni tal-produzzjonijiet standard u l- ►C2  informazzjoni ◄ biex dawn jiġu ddeterminati

1.  
L-Istati Membri għandhom jippreżentaw il-produzzjonijiet standard u l- ►C2  informazzjoni ◄ għad-determinazzjoni tagħhom lill-Kummissjoni (Eurostat) kif imsemmi fl-Artikolu 5b(6) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 għal perjodu ta' referenza tas-sena N qabel il-31 ta' Diċembru tas-sena N+3.
2.  
Biex jippreżentaw l- ►C2  informazzjoni ◄ msemmija fil-paragrafu 1 l-Istati Membri għandhom jużaw is-sistemi komputerizzati li poġġiet għad-dispożizzjoni tagħhom il-Kummissjoni (Eurostat) għal dak l-għan.KAPITOLU 3

IL-PREŻENTAZZJONI TAL-PROSPETTI TAL-BIEDJA U TAL- ►C2  INFORMAZZJONI ◄ LILL-KUMMISSJONI

Artikolu 9

Il-forma u t-taqsim tal-prospett tal-biedja

Il-forma u t-taqsim għall-preżentazzjoni tal- ►C2  informazzjoni ◄ tal-kontabbiltà msemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009, kif ukoll l-istruzzjonijiet marbuta magħhom huma stabbiliti fl-Anness VIII ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Il-metodi u l-iskadenzi għall-preżentazzjoni tal- ►C2  informazzjoni ◄ lill-Kummissjoni

1.  
Il-prospetti tal-biedja għandhom jitressqu lill-Kummissjoni mill-aġenzija ta' kollegament imsemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru1217/2009 permezz ta' sistema ta' twassil u kontroll komputerizzata, kif imsemmija fl-Artikolu 19(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009. L-informazzjoni meħtieġa għandha tinbagħat elettronikament abbażi tal-mudelli disponibbli għall-aġenzija ta' kollegament permezz ta' dik is-sistema.
2.  
L-Istati Membri għandhom ikunu infurmati dwar il-kundizzjonijiet ġenerali għall-implimentazzjoni tas-sistema komputerizzata msemmija fil-paragrafu 1 permezz tal-Kumitat għan-Netwerk tal- ►C2  Informazzjoni ◄ dwar il-Kontabbiltà Agrikola.
3.  
Il-prospetti tal-biedja għandhom jitressqu lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru wara t-tmiem tas-sena ta' kontabbiltà inkwistjoni.

L-Istati Membri li ma setgħux jippreżentaw l- ►C2  informazzjoni ◄ tal-prospetti tal-biedja tal-2012 fil-limitu taż-żmien stabbilit fl-ewwel sottoparagrafu, jistgħu jressqu l-prospetti tal-biedja sa tliet xhur wara l-iskadenza msemmija fl-ewwel sottoparagrafu.

▼M6

Fil-każ ta’ ċirkostanzi eċċezzjonali li jistgħu jfixklu t-twassil tad-data, l-Istati Membri għandhom minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-istatus tal-ġbir tad-data u t-twassil tad-data kif ukoll jipproponu soluzzjoni għat-twassil tad-data. Wara l-analiżi tal-informazzjoni pprovduta, il-Kummissjoni tista’ testendi darba b’mod eċċezzjonali l-iskadenza msemmija fl-ewwel subparagrafu b’massimu ta’ tliet xhur.

▼B

4.  
Il-prospetti tal-biedja jitqiesu li jkunu twasslu għand il-Kummissjoni ladarba l- ►C2  informazzjoni ◄ tal-kontabbiltà msemmija fl-Artikolu 9 tkun iddaħħlet fis-sistema ta' twassil u kontroll imsemmija fil-paragrafu 1, ladarba jkunu twettqu l-kontrolli komputerizzati sussegwenti, u ladarba l-aġenzija ta' kollegament tkun ikkonfermat li l- ►C2  informazzjoni ◄ hija lesta biex tiddaħħal f'dik is-sistema.KAPITOLU 4

IL-MIŻATA STANDARD

Artikolu 11

Il-prospetti tal-biedja debitament mimlija

Għall-għanijiet tal-Artikolu 19(1)a tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009, prospett tal-biedja jkun mtela debitament meta l-kontenut tiegħu jkun preċiż fil-fatti u tal- ►C2  informazzjoni ◄ tal-kontabbiltà li jkun fih tkun irreġistrata u ppreżentata skont il-forma u t-taqsim stabbiliti fl-Anness VIII ta' dan ir-Regolament.

▼M5

L-uffiċċji tal-kontabbiltà u d-dipartimenti amministrattivi li jwettqu dmirijiet ta’ uffiċċji tal-kontabbiltà għandhom ikunu responsabbli biex il-prospetti tal-biedja jitlestew u jsiru fil-ħin ħalli jkunu jistgħu jiġu ppreżentati mill-aġenziji ta’ kollegament sal-iskadenzi msemmija fl-Artikolu 14(3) u (4) ta’ dan ir-Regolament.

▼B

Artikolu 12

L-għadd ta' prospetti tal-biedja eliġibbli

L-għadd totali ta' prospetti tal-biedja mimlijin kif suppost u ppreżentati għal kull Stat Membru, kif imsemmi fl-Artikolu 5a(2) tar-Regolament (KE) 1217/2009, li huma eliġibbli għall-pagament tal-miżata standard ma għandux jaqbeż l-għadd totali tal-azjendi prospettanti stabbilit għal dak l-Istat Membru fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Meta Stat Membru jkollu aktar minn taqsima waħda tal-FADN, l-għadd ta' prospetti tal-biedja mimlija u mibgħuta kif għandu jkun li huma eliġibbli għall-miżata standard għal kull taqsima tal-FADN jista' jkun sa 20 % ogħla mill-għadd stabbilit għat-taqsima tal-FADN ikkonċernata, sakemm dak l-għadd totali ta' prospetti tal-biedja mimlija u mibgħuta kif għandu jkun tal-Istat Membru kkonċernat ma jkunx ogħla mill-għadd totali stabbilit għal dak l-Istat Membru fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

▼M4

Madankollu, il-prospetti tal-biedja minn taqsima tal-FADN b'għadd ikbar ta' prospetti tal-biedja ppreżentati minn dak stabbilit għal dik it-taqsima tal-FADN fl-Anness II ma għandhomx jitqiesu bħala eliġibbli għall-pagament tal-miżata standard fit-taqsima tal-FADN li għaliha l-Istat Membru jkun ippreżenta inqas minn 80 % tal-għadd ta' azjendi prospettanti meħtieġ.

▼B

Artikolu 13

Il-ħlas tal-miżata standard

L-ammont totali tal-miżata standard imsemmija fl-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 għandu jsir f'darbtejn:

(a) 

għandu jsir pagament ta' 50 % tal-ammont totali kkalkulat abbażi tal-ammont stabbilit fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 ta' dan ir-Regolament fil-bidu ta' kull sena ta' kontabbiltà għall-għadd ta' azjendi prospettanti stipulat fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

(b) 

l-ammont li jifdal għandu jitħallas wara li jkun ġie vverifikat mill-Kummissjoni li l-prospetti tal-biedja ppreżentati huma mimlijin kif suppost.

L-ammont li jifdal, imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu għandu jiġi kkalkulat billi tiġi mmultiplikata l-miżata standard għal kull prospett tal-biedja, ikkalkulata abbażi tal-Artikolu 14 ta' dan ir-Regolament, bl-għadd ta' prospetti tal-biedja mimlija li jkunu eliġibbli skont l-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament u billi jitnaqqas il-pagament imsemmi fil-punt (a) tal-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu.

▼M5

Il-miżata standard għandha tikkontribwixxi għall-ispejjeż tat-tlestija tal-prospetti tal-biedja u għat-titjib fil-ħinijiet tat-twassil tad-data, il-proċessi, is-sistemi, il-proċeduri u l-kwalità ġenerali tal-prospetti tal-biedja, b’mod partikolari mill-uffiċċji tal-kontabbiltà u mid-dipartimenti amministrattivi li jwettqu dmirijiet ta’ uffiċċji tal-kontabbiltà f’dan ir-rigward.

Il-miżata standard imħallsa lill-Istati Membri għall-għadd eliġibbli ta’ prospetti tal-biedja kompluti kif xieraq u trasferiti lill-Kummissjoni għandha ssir ir-riżorsi tal-Istat Membru u ma mhux aktar tal-Unjoni.

L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli mill-kopertura tal-ispejjeż fir-rigward tat-twaqqif u l-operat tal-Kumitat Nazzjonali, il-Kumitati Reġjonali u l-aġenziji ta’ kollegament.

▼M3

Artikolu 14

L-ammont tal-miżata standard

1.  
Il-miżata standard imsemmija fl-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 għandha tiġi stabbilita għal EUR 160 għal kull prospett tal-biedja.
2.  
Jekk il-limitu ta' 80 % msemmi fl-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 ma jinkisibx, la fil-livell ta' taqsima tal-FADN u lanqas fil-livell tal-Istat Membru kkonċernat, it-tnaqqis imsemmi f'dik id-dispożizzjoni għandu jkun applikat fil-livell nazzjonali biss.
3.  

Mingħajr preġudizzjoni għat-twettiq tal-obbligu tal-konformità mal-limitu ta' 80 % msemmi fl-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 rigward taqsima tal-FADN jew ta' Stat Membru, il-miżata standard hija miżjuda bi:

(a) 

EUR 5 meta l-Istat Membru jippreżenta l- ►C3  informazzjoni ◄ tal-kontabbiltà msemmija fl-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament mhux aktar tard minn xahar qabel l-iskadenza rilevanti msemmija fl-Artikolu 10(3); jew

(b) 

EUR 7 għas-sena tal-kontabbiltà 2018 u EUR 10 mis-sena tal-kontabbiltà 2019 meta l-Istat Membru jippreżenta l- ►C3  informazzjoni ◄ tal-kontabbiltà msemmija fl-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament mhux aktar tard minn xagħrejn qabel l-iskadenza rilevanti msemmija fl-Artikolu 10(3).

▼M5

4.  
Maż-żieda fil-miżata standard skont il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 3 jistgħu jiġu miżjuda EUR 2 għas-sena ta’ kontabbiltà 2018, EUR 5 għas-snin ta’ kontabbiltà 2019 u 2020, u EUR 10 mis-sena ta’ kontabbiltà 2021 ’il quddiem, meta l-Kummissjoni tkun ivverifikat id-data tal-kontabbiltà skont il-punt (b) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament u din tkun titqies kompluta kif dovut skont l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009, fil-mument tal-preżentazzjoni tagħha lill-Kummissjoni jew fi żmien 40 jum tax-xogħol mid-data meta l-Kummissjoni tkun għarrfet lill-Istat Membru li ppreżentaha li d-data tal-kontabbiltà ppreżentata mhix kompluta kif suppost.

▼M4

F'każijiet eċċezzjonali gġustifikati kif xieraq, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li ttawwal dak il-perjodu għal 40 jum tax-xogħol.

Il-Kummissjoni u l-aġenzija ta' kollegament tal-Istat Membru kkonċernat għandhom jikkonfermaw bejniethom, bil-miktub, id-data ta' tmiem il-perjodu ta' 40 jum tax-xogħol, jew ta' kull titwil tiegħu.

▼BKAPITOLU 5

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSIZZJONALI U FINALI

Artikolu 15

Revoki

Ir-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 283/2012 u Nru 730/2013 huma rrevokati b'effett mill-1 ta' Jannar 2015.

Madankollu għandhom jibqgħu japplikaw għas-snin ta' kontabbiltà ta' qabel is-sena ta' kontabbiltà 2015.

Artikolu 16

Id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mis-sena tal-kontabbiltà 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

IL-LIMITU TAD-DAQS EKONOMIKU GĦALL-QASAM TAL-ISTĦARRIĠ (ARTIKOLU 1)Stat Membru/Taqsima tal-FADN

Limitu (f'EUR)

Il-Belġju

25 000

▼M2

Il-Bulgarija

4 000

▼M5

Iċ-Ċekja

15 000

Id-Danimarka

25 000

▼B

Il-Ġermanja

25 000

L-Estonja

4 000

L-Irlanda

8 000

Il-Greċja

4 000

Spanja

8 000

Franza (minbarra l-Martinique, ir-Reunion u Guadeloupe)

25 000

Franza (il-Martinique, ir-Reunion u Guadeloupe biss)

15 000

Il-Kroazja

4 000

L-Italja

8 000

Ċipru

4 000

Il-Latvja

4 000

Il-Litwanja

4 000

Lussemburgu

25 000

L-Ungerija

4 000

Malta

4 000

Il-Pajjiżi l-Baxxi

25 000

▼M2

L-Awstrija

15 000

▼B

Il-Polonja

4 000

Il-Portugall

4 000

▼M3

Ir-Rumanija

4 000

▼B

Is-Slovenja

4 000

Is-Slovakkja

25 000

Il-Finlandja

8 000

L-Iżvezja

15 000

Ir-Renju Unit (bl-eċċezzjoni tal-Irlanda ta' Fuq)

25 000

Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta' Fuq biss):

15 000
ANNESS II

L-GĦADD TA' AZJENDI PROSPETTANTI (ARTIKOLU 2)In-numru ta' referenza

Isem it-taqsima tal-FADN

L-għadd ta' azjendi prospettanti għal kull sena tal-kontabbiltà

IL-BELĠJU

341

Fjandri

720

342

Bruxelles-Brussel

343

Vallonja

480

It-total tal-Belġju

1 200

▼M2

IL-BULGARIJA

831

Северозападен (Severozapaden)

393

832

Северен централен (Severen tsentralen)

377

833

Североизточен (Severoiztochen)

347

834

Югозападен (Yugozapaden)

222

835

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

482

836

Югоизточен (Yugoiztochen)

381

Total għall-Bulgarija

2 202

▼M5

745

IĊ-ĊEKJA

1 282

370

ID-DANIMARKA

1 600

▼M3

IL-ĠERMANJA

015

Schleswig-Holstein/Hamburg

662

030

Is-Sassonja t'Isfel

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Is-Sassonja

313

115

Is-Sassonja-Anhalt

270

116

Thüringen

283

 

It-total tal-Ġermanja

8 800

▼B

755

L-ESTONJA

658

380

L-IRLANDA

900

▼M3

IL-GREĊJA

450

Μακεδονία — Θράκη (il-Maċedonja-it-Traċja)

1 700

460

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου (Epirus, il-Peloponnese, il-Gżejjer Jonji)

1 150

470

Θεσσαλία (Tessalija)

600

480

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη (Sterea Ellas, il-Gżejjer Eġej, Kreta)

1 225

 

It-total tal-Greċja

4 675

▼B

SPANJA

500

Il-Galizja

450

505

L-Asturji

190

510

Il-Kantabrija

150

515

Il-Pajjiż Bask

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragona

676

535

Il-Katalonja

664

540

Il-Gżejjer Baleariċi

180

545

Kastilja u León

950

550

Madrid ċ.

190

555

Kastilja-La Mancha

900

560

Il-Komunità Awtonoma ta' Valenzja

638

565

Murcia

348

570

L-Estremadura

718

575

L-Andalusija

1 504

580

Il-Gżejjer Kanarji

230

It-total ta' Spanja

8 700

FRANZA

121

Île-de-France

190

131

Champagne-Ardenne

370

132

Picardie

270

133

In-Normandija ta' Fuq

170

134

Ċentru

410

135

In-Normandija t'Isfel

240

136

Bourgogne

340

141

Nord Pas de Calais

280

151

Lorraine

230

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

210

162

Il-Pajjiżi tal-Loire

460

163

Il-Bretanja

480

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

550

183

Il-Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

220

192

Ir-Rhône-Alpes

480

193

Alvernja

360

201

Languedoc- Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

420

204

Korsika

170

205

Il-Gwadelup

80

206

Il-Martinique

80

207

La Réunion

160

It-total ta' Franza

7 640

▼M1

IL-KROAZJA

861

Jadranska Hrvatska

329

862

Kontinentalna Hrvatska

922

It-total tal-Kroazja

1 251

▼B

L-ITALJA

221

Il-Valle d'Aosta

170

222

Piemonte

594

230

Il-Lombardija

717

241

Trentino

282

242

Alto Adige

338

243

Il-Veneto

707

244

Il-Friuli-Venezia Giulia

451

250

Il-Ligurja

431

260

L-Emilja-Romanja

873

270

It-Toskana

577

281

Il-Marke

452

282

L-Umbrija

460

291

Il-Lazjo

587

292

L-Abruzzo

572

301

Il-Moliże

342

302

Il-Kampanja

667

303

Il-Kalabrija

510

311

Pulja

723

312

Il-Basilikata

400

320

Sqallija

706

330

Sardenja

547

It-total tal-Italja

11 106

740

ĊIPRU

500

770

IL-LATVJA

1 000

775

IL-LITWANJA

1 000

350

IL-LUSSEMBURGU

450

▼M3

L-UNGERIJA

767

Alföld

1 144

768

Dunántúl

733

764

Észak-Magyarország

223

 

It-total tal-Ungerija

2 100

▼B

780

MALTA

536

360

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

1 500

▼M2

660

L-AWSTRIJA

1 800

▼B

IL-POLONJA

785

Pomorze i Mazury

1 860

790

Wielkopolska i Śląsk

4 350

795

Mazowsze i Podlasie

4 490

800

Małopolska i Pogórze

1 400

It-total tal-Polonja

12 100

IL-PORTUGALL

615

It-Tramuntana u ċ-Ċentru

1 233

630

Ir-Ribatejo u l-Punent

351

640

L-Alentejo u l-Algarve

399

650

L-Ażores u l-Madejra

317

It-otal għall-Portugall

2 300

▼M3

IR-RUMANIJA

840

Nord-Est

724

841

Sud-Est

913

842

Sud-Muntenia

857

843

Sud-Vest-Oltenia

519

844

Vest

598

845

Nord-Vest

701

846

Centru

709

847

București-Ilfov

79

 

It-total tar-Rumanija

5 100

▼B

820

IS-SLOVENJA

908

810

IS-SLOVAKKJA

562

▼M3

IL-FINLANDJA

670

Etelä-Suomi

420

680

Sisä-Suomi

169

690

Pohjanmaa

203

700

Pohjois-Suomi

108

 

It-total tal-Finlandja

900

▼B

L-ISVEZJA

710

Slättbyggdslän

637

720

Skogs- och mellanbygdslän

258

730

Län i norra Sverige

130

Total għall-Iżvezja

1 025

IR-RENJU UNIT

411

l-Ingilterra — ir-Reġjun ta' Fuq

420

412

l-Ingilterra — ir-Reġjun tal-Lvant

650

413

l-Ingilterra — ir-Reġjun tal-Punent

430

421

Wales

300

431

L-Iskozja

380

441

L-Irlanda ta' Fuq

320

Total għar-Renju Unit

2 500
ANNESS III

IL-MUDELLI U L-METODI GĦAT-TĦEJJIJA TAL-PJAN TAL-GĦAŻLA (L-ARTIKOLU 3(1))

L- ►C2  informazzjoni ◄ msemmija fl-Artikolu 5a(4) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 għandha titwassal lill-Kummissjoni fil-format li ġej:

A.   SKEDA INFORMATTIVA1.

Informazzjoni ġenerali

1.1.

Sena fiskali

1.2.

Stat Membru

1.3.

Isem l-aġenzija ta' kollegament

1.4.

L-aġenzija ta' kollegament tagħmel parti mill-amministrazzjoni pubblika (iva/le)?

 

2.

Il-bażi tal-pjan tal-għażla

2.1.

Is-sors tal-popolazzjoni totali ta' azjendi

2.2.

Is-sena li ntużat għall-popolazzjoni ta' azjendi

2.3.

Sena tal-produzzjoni standard

2.4.

Definizzjoni tal-qasam ta' stħarriġ

 

3.

Il-proċeduri għall-istratifikazzjoni tal-qasam ta' stħarriġ

3.1.

Raggruppament skont it-tip ta' azjenda

3.2.

Raggruppament skont id-daqs tal-azjendi

3.3.

Kriterju nazzjonali addizzjonali li ntuża għall-istratifikazzjoni tal-qasam ta' stħarriġ

3.3.1.

Intuża xi kriterju ta' stratifikazzjoni ieħor?

3.3.2.

Il-kriterju nazzjonali addizzjonali ntuża fl-għażla nazzjonali tal-kampjun?

3.3.3.

Il-kriterju nazzjonali addizzjonali ntuża fil-ponderazzjoni nazzjonali tal- ►C2  informazzjoni ◄ tal-popolazzjoni?

3.3.4.

Il-kriterju nazzjonali addizzjonali ntuża għall-għażla tal-azjendi prospettanti għall-FADN tal-UE?

3.3.5.

Jekk dan jintuża għall-għażla tal-UE, spjega għaliex saret din l-għażla filwaqt li tagħti d-dettalji ta' kif dan jaffettwa r-rappreżentanza tal-qasam ta' stħarriġ tal-FADN tal-UE.

3.4.

Regoli tar-raggruppar

3.5.

X'ikopri l-kampjun

 

4.

Il-metodi biex ġiet iddeterminata r-rata tal-għażla u d-daqs tal-kampjun li ntgħażel għal kull saff

 

— Allokazzjoni proporzjonali

— Allokazzjoni ottimu

— Allokazzjonijiet proporzjonali u ottimi flimkien

— Metodu ieħor

 

5.

Il-proċeduri għall-għażla tal-azjendi prospettanti

 

— Għażla aleatorja

— Għażla mhux aleatorja

— Għażliet aleatorji u mhux aleatorji flimkien

— Metodu ieħor

 

6.

Il-proċeduri għal possibiltà li aktar tard ikun aġġornat il-pjan tal-għażla

 

7.

Il-perjodu probabbli tal-validità tal-pjan tal-għażla

 

8.

Id-diżaggregazzjoni tal-azjendi fil-qasam ta' stħarriġ, ikklassifikati skont it-tipoloġija tal-Unjoni għall-azjendi agrikoli (li tikkorrispondi għallinqas mat-tipi ewlenin)

 

9.

L-għadd ta' azjendi prospettanti li għandhom jintgħażlu għal kull saff adottat.

 

10.

Informazzjoni addizzjonali li ma ddaħħlitx fil-punti ta' qabel

 

11.

Il-pjan tal-għażla ġie approvat fil-kumitat nazzjonali, data

B.   TABELLI TAL-PJANIJIET TAL-GĦAŻLA

Id-dettalji dwar il-popolazzjoni ta' referenza u dwar il-kampjun imfassal għas-sena ta' kontabbiltà relatata għandhom jingħataw abbażi tal-mudelli tat-tabelli li ġejjin, li huma parti integrali tad-dokumentazzjoni tal-pjan tal-għażla.Tabella 1  Regoli tar-raggruppar applikati għall-għażla tal-kampjun tal-biedja għall-FADN tal-UE

Struttura tat-tabella

Numru tal-kolonna

Deskrizzjoni tal-kolonna

1

Kodiċi tat-taqsima tal-FADN (ara l-Anness II)

2

Raggruppamenti ta' tipi ta' biedja (ara l-Anness IV)

3

Raggruppamenti tal-klassifiki tad-daqs ekonomiku (ara l-Anness V)Tabella 2  Kopertura tal-kampjun

Struttura tat-tabella

Numru tal-kolonna

Deskrizzjoni tal-kolonna

1

Klassifiki tad-daqs ekonomiku (kif stabbilit fl-Anness V)

2

Il-limiti l-aktar baxxi tal-klassifiki tad-daqs ekonomiku (f'EUR)

3

Il-limiti l-aktar għoljin tal-klassifiki tad-daqs ekonomiku (f'EUR)

4

L-għadd ta' azjendi tal-popolazzjoni rappreżentata

5

Il-perċentwal kumulattiv invers tal-għadd ta' azjendi tal-popolazzjoni rappreżentata

6

L-art agrikola użata (ettari) tal-popolazzjoni rappreżentata

7

Il-perċentwal kumulattiv invers tal-erja agrikola użata rappreżentata

8

Produzzjoni standard totali tal-popolazzjoni rappreżentata

9

Perċentwal kumulattiv invers tat-total tal-produzzjoni standard rappreżentata

10

L-għadd ta' bhejjem individwali tal-popolazzjoni rappreżentata

11

Il-perċentwal kumulattiv invers tal-għadd ta' bhejjem rappreżentatiTabella 3  Id-distribuzzjoni tal-irziezet fil-popolazzjoni

Struttura tat-tabella

Numru tal-kolonna

Deskrizzjoni tal-kolonna

1

Kodiċi — tip ewlieni ta' biedja

2

Titlu — tip ewlieni ta' biedja

3

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 1

4

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 2

5

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 3

6

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 4

7

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 5

8

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 6

9

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 7

10

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 8

11

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 9

12

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 10

13

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 11

14

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 12

15

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 13

16

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 14

17

Klassifika tad-daqs ekonomiku — totalTabella 4  Il-pjan għall-għażla

Struttura tat-tabella

Numru tal-kolonna

Deskrizzjoni tal-kolonna

1

Taqsima tal-FADN — kodiċi tal-FADN tal-UE

2

Taqsima tal-FADN — Isem

3

Tip ta' razzett — kodiċi nazzjonali

4

Tip ta' azjenda agrikola — kodiċi tal-FADN tal-UE

5

Klassifika tad-daqs ekonomiku — kodiċi nazzjonali

6

Klassifika tad-daqs ekonomiku — kodiċi tal-FADN tal-UE

7

Klassifika tad-daqs ekonomiku — deskrizzjoni (daqs f'EUR)

8

Għadd ta' azjendi li għandhom jintgħażlu (A)

9

L-għadd ta' azjendi fil-popolazzjoni (B)

10

Piż medju (B)/(A)

▼M6
ANNESS IV

TIPI PARTIKOLARI TA’ SPEĊJALIZZAZZJONI TAL-BIEDJA U L-KORRISPONDENZA TAGĦHOM MA’ TIPI ĠENERALI U EWLENIN TAL-BIEDJA (L-ARTIKOLU 4)

Japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

Produzzjoni standard (SO) tfisser il-valur standard tal-produzzjoni grossa. L-SO tintuża għall-klassifikazzjoni tal-azjendi agrikoli skont it-tipoloġija tal-azjendi agrikoli tal-Unjoni (li fihom it-tip ta’ biedja hija ddefinita bl-attivitajiet ewlenin tal-produzzjoni) u għad-determinazzjoni tad-daqs ekonomiku tal-azjenda agrikola.

(b) 

Koeffiċjent tal-produzzjoni standard (SOC) tfisser il-valur monetarju medju tal-produzzjoni grossa ta’ kull varjabbli agrikolu msemmi fl-Artikolu 6(1), li jikkorrispondi għas-sitwazzjoni medja f’reġjun partikolari, għal kull unità tal-produzzjoni. L-SOCs jiġu kkalkolati bil-prezz mal-ħruġ mill-azjenda agrikola, f’euro għal kull ettaru ta’ għelejjel jew f’euro għal kull bhima (japplikaw xi eċċezzjonijiet għall-faqqiegħ f’euro għal kull 100 m2, għall-pollam f’euro għal kull 100 unità u għan-naħal f’euro għal kull kaxxa tan-naħal). Il-VAT, it-taxxi u s-sussidji mhumiex inklużi fil-prezz mal-ħruġ mill-azjenda agrikola. L-SOCs jiġu aġġornati mill-inqas kull darba li jsir stħarriġ Ewropew dwar l-istruttura tal-azjendi agrikoli.

(c) 

SO totali ta’ azjenda agrikola hija s-somma tal-unitajiet tal-produzzjoni individwali ta’ azjenda speċifika mmultiplikata bl-SOC rispettiv tagħhom.”

A.   TIPI PARTIKOLARI TA’ SPEĊJALIZZAZZJONI TAL-BIEDJA

It-tipi partikolari ta’ speċjalizzazzjonijiet tal-biedja huma definiti b’żewġ karatteristiċi:

(a) 

In-natura tal-varjabbli kkonċernati

Il-varjabbli jirreferu għal-lista rilevanti ta’ varjabbli mistħarrġa fil-ġbir tad-data tal-IFS: jiġu indikati permezz tal-kodiċijiet ippreżentati fit-tabella ta’ korrispondenza fil-Parti B.I ta’ dan l-Anness jew b’kodiċi li jirraggruppa bosta minn dawk il-varjabbli kif stabbilit fil-Parti B.II ta’ dan l-Anness ( 1 ).

(b) 

Il-kundizzjonijiet li jiddeterminaw il-limiti tal-klassi

Jekk ma jkunx indikat mod ieħor, dawn il-kundizzjonijiet jiġu espressi bħala frazzjonijiet tal-SO totali tal-azjenda.

Il-kundizzjonijiet kollha indikati għal tipi partikolari ta’ speċjalizzazzjonijiet tal-biedja jridu jiġu ssodisfati b’mod kumulattiv sabiex l-azjenda tiġi kklassifikata taħt it-tip partikolari ta’ speċjalizzazzjoni tal-biedja relatat.

Azjendi speċjalisti – prodotti tal-għelejjelTipi ta’ biedja

(* biex ikunu jistgħu jinqraw iktar faċilment, is-sitt kolonni ta’ taħt din l-intestatura ġew riprodotti fil-Parti C ta’ dan l-Anness)

Metodi għall-kalkolu ta’ tipi partikolari ta’ speċjalizzazzjonijiet tal-biedja

JEKK (C1) U (C2) U (C3), ALLURA (S1)

Ġenerali

Deskrizzjoni

Prinċipali

Deskrizzjoni

Speċjalizzazzjonijiet partikolari

Deskrizzjoni

(S1)

Deskrizzjoni tal-kalkolu

(D1)

Kodiċi tal-varjabbli u tal-kundizzjonijiet

(ref. il-Parti B ta’ dan l-Anness)

Kundizzjoni 1

(C1)

Kundizzjoni 2

(C2)

Kundizzjoni 3

(C3)

1

Għelejjel tal-għelieqi speċjalisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Ċereali speċjalisti, żrieragħ taż-żejt u għelejjel tal-proteini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Ċereali speċjalisti (għajr ir-ross), żrieragħ taż-żejt u għelejjel tal-proteini

Ċereali, għajr ir-ross, żrieragħ taż-żejt, bus u ħemes imnixxfa u għelejjel tal-proteini > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Ross speċjalist

Ross > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, għelejjel tal-proteini u ross ikkombinati

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr l-azjendi fil-klassijiet 151 u 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

16

Tkabbir ġenerali ta’ għelejjel tal-għelieqi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Għelejjel tal-għeruq speċjalisti

Patata, pitravi zokkrija u għelejjel oħra tal-għeruq n.e.c. > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, għelejjel tal-proteini u għelejjel tal-għeruq ikkombinati

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, bus u ħemes imnixxfa u għelejjel tal-proteini > 1/3, U għeruq > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 U P17 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

Ħxejjex tal-għelieqi speċjalisti

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli - Għelieqi fil-miftuħ > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164

Tabakk speċjalist

Tabakk > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

Qoton speċjalist

Qoton > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

Għelejjel tal-għelieqi varji kkombinati

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr l-azjendi fil-klassijiet 161, 162, 163, 164 u 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ortikultura speċjalista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ortikultura speċjalista ta’ ġewwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Ħxejjex speċjalisti ta’ ġewwa

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Fjuri u pjanti ornamentali speċjalisti ta’ ġewwa

Fjuri u pjanti ornamentali (għajr il-mixtliet) taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Ortikultura speċjalista mħallta ta’ ġewwa

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr dawk fil-klassijiet 211 u 212

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Ortikultura speċjalista ta’ barra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Ħxejjex speċjalisti ta’ barra

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli - Ortikultura kummerċjali > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Fjuri u pjanti ornamentali speċjalisti ta’ barra

Fjuri u pjanti ornamentali (għajr il-mixtliet) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Ortikultura mħallta speċjalista ta’ barra

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr dawk fil-klassijiet 221 u 222

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

23

Ortikultura oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Faqqiegħ speċjalist

Faqqiegħ > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 U SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

232

Mixtliet speċjalisti

Mixtliet > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 U SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

Ortikultura varja

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr dawk fil-klassijiet 231 u 232

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 U SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Għelejjel permanenti speċjalisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Vinji speċjalisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Inbid ta’ kwalità speċjalist

Għeneb għal inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP) u għeneb għal inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352

Inbid speċjalist għajr l-inbid ta’ kwalità

Għeneb għal inbejjed oħra n.e.c.(mingħajr DOP/IĠP) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353

Għeneb tal-mejda speċjalist

Għeneb tal-mejda > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Vinji oħra

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr dawk fil-klassijiet 351, 352 u 353

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

 

 

36

Frott u frott taċ-ċitru speċjalisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Frott speċjalist (għajr iċ-ċitru, il-frott tropikali u subtropikali u l-ġwież)

Frott ta’ żoni klimatiċi moderati u frott artab (għajr il-frawli) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362

Frott taċ-ċitru speċjalist

Frott taċ-ċitru > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND061> 2/3

 

 

 

363

Ġwież speċjalist

Ġwież > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364

Frott tropikali u subtropikali speċjalist

Frott minn żoni klimatiċi subtropikali u tropikali > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365

Frott speċjalist, ċitru, frott tropikali u subtropikali u ġwież: produzzjoni mħallta

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr dawk fil-klassijiet 361, 362, 363 u 364

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Żebbuġ speċjalist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Żebbuġ speċjalist

Żebbuġ > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND069 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Għelejjel permanenti varji kkombinati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Għelejjel permanenti varji kkombinati

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjoni C1, għajr dawk fil-klassijiet 351 sa 370

P3 > 2/3

 

 

Azjendi speċjalisti — Produzzjoni tal-annimaliTipi ta’ biedja

(* biex ikunu jistgħu jinqraw iktar faċilment, is-sitt kolonni ta’ taħt din l-intestatura ġew riprodotti fil-Parti C ta’ dan l-Anness)

Metodi għall-kalkolu ta’ tipi partikolari ta’ speċjalizzazzjonijiet tal-biedja

JEKK (C1) U (C2) U (C3), ALLURA (S1)

Ġenerali

Deskrizzjoni

Prinċipali

Deskrizzjoni

Speċjalizzazzjonijiet partikolari

Deskrizzjoni

(S1)

Deskrizzjoni tal-kalkolu

(D1)

Kodiċi tal-varjabbli u tal-kundizzjonijiet

(ref. il-Parti B ta’ dan l-Anness)

Kundizzjoni 1

(C1)

Kundizzjoni 2

(C2)

Kundizzjoni 3

(C3)

4

Bhejjem li jirgħu speċjalisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Bhejjem tal-ħalib speċjalisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Bhejjem tal-ħalib speċjalisti

Baqar tal-ħalib > 3/4 tat-total tal-bhejjem li jirgħu, U bhejjem li jirgħu > 1/10 tal-bhejjem li jirgħu u foraġġ

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL U GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Bhejjem bovini speċjalisti — trobbija u tismin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Bhejjem bovini speċjalisti — trobbija u tismin

Il-bovini kollha (jiġifieri bovini iżgħar minn sena, bovini bejn sena u iżgħar minn sentejn u bovini ta’ sentejn jew iżjed (bovini rġiel, erieħ, baqar tal-ħalib, baqar mhux tal-ħalib u bufli baqar))

> 2/3 tal-bhejjem li jirgħu U baqar tal-ħalib ≤ 1/10 tal-bhejjem li jirgħu U

bhejjem li jirgħu > 1/10 tal-bhejjem li jirgħu u foraġġ

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL U SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL U GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Bhejjem bovini — tal-ħalib, tat-trobbija u tat-tismin ikkombinati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Bhejjem bovini — tal-ħalib, tat-trobbija u tat-tismin ikkombinati

Il-bovini kollha > 2/3 tal-bhejjem li jirgħu U baqar tal-ħalib > 1/10 tal-bhejjem li jirgħu U bhejjem li jirgħu > 1/10 tal-bhejjem li jirgħu u foraġġ; esklużi dawk l-azjendi tal-klassi 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL U SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL U GL > 1/10 P4; eskluż 450

 

 

48

Nagħaġ, mogħoż u bhejjem oħra li jirgħu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Nagħaġ speċjalisti

Nagħaġ > 2/3 tal-bhejjem li jirgħu U bhejjem li jirgħu > 1/10 tal-bhejjem li jirgħu u foraġġ

P4 > 2/3

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1, għajr dawk fil-klassijiet 450, 460 u 470

SO_CLVS012 > 2/3 GL U GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482

Nagħaġ u bhejjem bovini flimkien

Il-bovini kollha > 1/3 tal-bhejjem li jirgħu U nagħaġ > 1/3 tal-bhejjem li jirgħu U bhejjem li jirgħu > 1/10 tal-bhejjem li jirgħu u foraġġ

P4 > 2/3

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1, għajr dawk fil-klassijiet 450, 460 u 470

P46 > 1/3 GL U SO_CLVS012 > 1/3 GL U GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483

Mogħoż speċjalisti

Mogħoż > 2/3 tal-bhejjem li jirgħu U bhejjem li jirgħu > 1/10 tal-bhejjem li jirgħu u foraġġ

P4 > 2/3

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1, għajr dawk fil-klassijiet 450, 460 u 470

SO_CLVS015 > 2/3 GL U GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484

Bhejjem varji li jirgħu

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr dawk fil-klassijiet 481, 482 u 483

P4 > 2/3

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1, għajr dawk fil-klassijiet 450, 460 u 470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Granivori speċjalisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Ħnieżer speċjalisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Trobbija tal-ħnieżer speċjalisti

Ħnieżer nisa tat-tgħammir > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512

Tismin tal-ħnieżer speċjalisti

Qżieqeż u ħnieżer oħrajn > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513

Trobbija u tismin tal-ħnieżer ikkombinati

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr dawk fil-klassijiet 511 u 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

52

Pollam speċjalist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Tiġieġ tal-bajd speċjalisti

Tiġieġ tal-bajd > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522

Laħam tal-pollam speċjalist

Brojlers u pollam ieħor > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523

Tiġieġ tal-bajd u laħam tal-pollam ikkombinati

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr dawk fil-klassijiet 521 u 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Granivori varji kkombinati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Granivori varji kkombinati

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjoni C1, għajr dawk fil-klassijiet 511 sa 523

P5 > 2/3

 

 

Azjendi mħalltaTipi ta’ biedja

(* biex ikunu jistgħu jinqraw iktar faċilment, is-sitt kolonni ta’ taħt din l-intestatura ġew riprodotti fil-Parti C ta’ dan l-Anness)

Metodi għall-kalkolu ta’ tipi partikolari ta’ speċjalizzazzjonijiet tal-biedja

JEKK (C1) U (C2) U (C3), ALLURA (S1)

Ġenerali

Deskrizzjoni

Prinċipali

Deskrizzjoni

Speċjalizzazzjonijiet partikolari

Deskrizzjoni

(S1)

Deskrizzjoni tal-kalkolu

(D1)

Kodiċi tal-varjabbli u tal-kundizzjonijiet

(ref. il-Parti B ta’ dan l-Anness)

Kundizzjoni 1 (C1)

Kundizzjoni 2

(C2)

Kundizzjoni 3

(C3)

6

Tkabbir tal-għelejjel imħallta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Tkabbir tal-għelejjel imħallta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Ortikultura u għelejjel permanenti kkombinati

Ortikultura > 1/3 U għelejjel permanenti > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 U P1 ≤ 2/3 U P2 ≤ 2/3 U P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 U P3 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612

Għelejjel tal-għelieqi u ortikultura kkombinati

Tkabbir ġenerali tal-għelejjel > 1/3 U ortikultura > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 U P1 ≤ 2/3 U P2 ≤ 2/3 U P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 U P2 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613

Għelejjel tal-għelieqi u vinji kkombinati

Tkabbir ġenerali tal-għelejjel > 1/3 U vinji > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 U P1 ≤ 2/3 U P2 ≤ 2/3 U P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 U SO_CLND062> 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614

Għelejjel tal-għelieqi u għelejjel permanenti kkombinati

Tkabbir ġenerali tal-għelejjel > 1/3 U għelejjel permanenti > 1/3 U vinji ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 U P1 ≤ 2/3 U P2 ≤ 2/3 U P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 U P3 > 1/3 U SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

Tkabbir tal-għelejjel imħallta, l-aktar għelejjel tal-għelieqi

Tkabbir ġenerali tal-għelejjel > 1/3, U l-ebda attività oħra > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 U P1 ≤ 2/3 U P2 ≤ 2/3 U P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 U P2 ≤ 1/3 U P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

616

Tkabbir ta’ għelejjel imħallta oħrajn

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr l-azjendi fil-klassijiet 611, 612, 613, 614 u 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3 U P1 ≤ 2/3 U P2 ≤ 2/3 U P3 ≤ 2/3

 

 

7

Bhejjem imħallta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Bhejjem imħallta, l-aktar bhejjem li jirgħu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Bhejjem imħallta, l-aktar tal-ħalib

Bovini tal-ħalib > 1/3 tal-bhejjem li jirgħu U baqar tal-ħalib > 1/2 tal-bovini tal-ħalib

P4 + P5 > 2/3 U P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL U SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

732

Bhejjem imħallta, l-aktar bhejjem mhux tal-ħalib li jirgħu

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr dawk fil-klassi 731

P4 + P5 > 2/3 U P4 ≤ 2/3 U P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Bhejjem imħallta, l-aktar granivori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Bhejjem imħallta: granivori u tal-ħalib

Bovini tal-ħalib > 1/3 tal-bhejjem li jirgħu U granivori > 1/3 U baqar tal-ħalib > 1/2 tal-bovini tal-ħalib

P4 + P5 > 2/3 U P4 ≤ 2/3 U P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL U P5 > 1/3 U SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

742

Bhejjem imħallta: granivori, u bhejjem mhux tal-ħalib li jirgħu

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr dawk fil-klassi 741

P4 + P5 > 2/3 U P4 ≤ 2/3 U P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Għelejjel imħallta – bhejjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Għelejjel tal-għelieqi – bhejjem li jirgħu kkombinati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Għelejjel tal-għelieqi kkombinati mal-bhejjem tal-ħalib

Bovini tal-ħalib > 1/3 tal-bhejjem li jirgħu U baqar tal-ħalib + bufli baqar > 1/2 tal-bovini tal-ħalib U bovini tal-ħalib < tkabbir ġenerali tal-għelejjel

Azjendi mhux inklużi fil-klassijiet 151-742 u 999

P1> 1/3 U P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL U SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 U P45 < P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

832

Bhejjem tal-ħalib ikkombinati mal-għelejjel tal-għelieqi

Bovini tal-ħalib > 1/3 tal-bhejjem li jirgħu U baqar tal-ħalib + bufli baqar > 1/2 tal-bovini tal-ħalib U bovini tal-ħalib ≥ tkabbir ġenerali tal-għelejjel

Azjendi mhux inklużi fil-klassijiet 151-742 u 999

P1> 1/3 U P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL U SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 U P45 ≥ P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

833

Għelejjel tal-għelieqi kkombinati mal-bhejjem mhux tal-ħalib li jirgħu

Tkabbir ġenerali tal-għelejjel > bhejjem li jirgħu u foraġġ, esklużi azjendi fil-klassi 831

Azjendi mhux inklużi fil-klassijiet 151-742 u 999

P1> 1/3 U P4 > 1/3

P1 > P4; eskluż 831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834

Bhejjem li jirgħu mhux tal-ħalib ikkombinati mal-għelejjel tal-għelieqi

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr dawk fil-klassijiet 831, 832 u 833

Azjendi mhux inklużi fil-klassijiet 151-742 u 999

P1> 1/3 U P4 > 1/3

 

 

84

Għelejjel varji u bhejjem ikkombinati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Għelejjel u granivori kkombinati

Tkabbir ġenerali tal-għelejjel > 1/3 U granivori > 1/3

Azjendi mhux inklużi fil-klassijiet 151-742 u 999

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1, għajr dawk fil-klassijiet 831, 832, 833 u 834

P1> 1/3 U P5 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

842

Għelejjel permanenti u bhejjem li jirgħu kkombinati

Għelejjel permanenti > 1/3 U bhejjem li jirgħu u foraġġ > 1/3

Azjendi mhux inklużi fil-klassijiet 151-742 u 999

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1, għajr dawk fil-klassijiet 831, 832, 833 u 834

P3 > 1/3 U P4 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

843

Trobbija tan-naħal

Naħal > 2/3

Azjendi mhux inklużi fil-klassijiet 151-742 u 999

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1, għajr dawk fil-klassijiet 831, 832, 833 u 834

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844

Għelejjel imħallta u bhejjem varji

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, għajr dawk fil-klassijiet 841, 842 u 843

Azjendi mhux inklużi fil-klassijiet 151-742 u 999

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1, għajr dawk fil-klassijiet 831, 832, 833 u 834

 

Azjendi mhux ikklassifikatiTipi ta’ biedja

(* biex ikunu jistgħu jinqraw iktar faċilment, is-sitt kolonni ta’ taħt din l-intestatura ġew riprodotti fil-Parti C ta’ dan l-Anness)

Metodi għall-kalkolu ta’ tipi partikolari ta’ speċjalizzazzjonijiet tal-biedja

JEKK (C1) U (C2) U (C3), ALLURA (S1)

Ġenerali

Deskrizzjoni

Prinċipali

Deskrizzjoni

Speċjalizzazzjonijiet partikolari

Deskrizzjoni

(S1)

Deskrizzjoni tal-kalkolu

Kodiċi tal-varjabbli u tal-kundizzjonijiet

(ref. il-Parti B ta’ dan l-Anness)

Kundizzjoni 1

(C1)

Kundizzjoni 2

(C2)

Kundizzjoni 3

(C3)

9

Azjendi mhux ikklassifikati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Azjendi mhux ikklassifikati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Azjendi mhux ikklassifikati

SO totali = 0

 

 

 

B.   TABELLA TA’ KORRISPONDENZA U KODIĊIJIET TAR-RAGGRUPPAMENT

I. Korrispondenza bejn l-intestaturi tal-istħarriġ tal-Unjoni tal-2020 dwar l-istatistika integrata tal-azjendi agrikoli (“IFS”) imsemmija fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/1874 jew f’leġiżlazzjoni aktar reċenti, l-intestaturi li jridu jinġabru għall-SOC 2017 u l-prospett tal-azjendi agrikoli tal-FADNIntestaturi ekwivalenti għall-applikazzjoni tal-SOCs

Kodiċi tal-IFS

Tikketta tal-IFS

Kodiċi tal-SOC

Intestatura tal-SOC tal-2017

Prospett tal-azjendi agrikoli tal-FADN

(l-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament)

I. Għelejjel

CLND004

Qamħ komuni u spelt

SOC_CLND004

Qamħ komuni u spelt

10110.  Qamħ komuni u spelt

CLND005

Qamħ durum

SOC_CLND005

Qamħ durum

10120.  Qamħ durum

CLND006

Segala u taħlitiet ta’ ċereali tax-xitwa (maslin)

SOC_CLND006

Segala u taħlitiet ta’ ċereali tax-xitwa (maslin)

10130.  Segala u taħlitiet ta’ ċereali tax-xitwa (maslin)

CLND007

Xgħir

SOC_CLND007

Xgħir

10140.  Xgħir

CLND008

Ħafur u taħlitiet ta’ ċereali tar-rebbiegħa (ħbub imħallta għajr il-maslin)

SOC_CLND008

Ħafur u taħlitiet ta’ ċereali tar-rebbiegħa (ħbub imħallta għajr il-maslin)

10150.  Ħafur u taħlitiet ta’ ċereali tar-rebbiegħa (ħbub imħallta għajr il-maslin)

CLND009

Żerriegħa tal-qamħirrum u taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum

SOC_CLND009

Żerriegħa tal-qamħirrum u taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum

10160.  Żerriegħa tal-qamħirrum u taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum

CLND010

Tritikal

SOC_CLND010_011_012

Tritikal, sorgu u ċereali oħra n.e.c. (qamħ Saraċin, millieġ, skalora, eċċ.)

10190.  Tritikal, sorgu u ċereali oħra n.e.c. (qamħ Saraċin, millieġ, skalora, eċċ.)

CLND011

Sorgu

CLND012

Ċereali oħra n.e.c. (qamħ Saraċin, millieġ, skalora, eċċ.)

CLND013

Ross

SOC_CLND013

Ross

10170.  Ross

CLND014

Bus u ħemes imnixxfa u għelejjel tal-proteini għall-produzzjoni tal-ħbub (inkluż żerriegħa u taħlitiet ta’ ċereali u bus u ħemes)

SOC_CLND014

Bus u ħemes imnixxfa u għelejjel tal-proteini għall-produzzjoni tal-ħbub (inkluż żerriegħa u taħlitiet ta’ ċereali u bus u ħemes)

10210.  Piżelli tal-għalqa, fażola u lupin ħelu

10220.  Għads, ċiċri u ġulbiena

10290.  Għelejjel tal-proteini oħra

CLND015

Piżelli tal-għalqa, fażola u lupin ħelu

SOC_CLND015

Piżelli tal-għalqa, fażola u lupin ħelu

10210.  – li minnhom: Piżelli tal-għalqa, fażola u lupin ħelu

CLND017

Patata (inkluż patata taż-żrigħ)

SOC_CLND017

Patata (inkluż patata taż-żrigħ)

10300.  Patata (inkluż patata bikrija u patata taż-żrigħ)

CLND018

Pitravi zokkrija (għajr iż-żerriegħa)

SOC_CLND018

Pitravi zokkrija (għajr iż-żerriegħa)

10400.  Pitravi zokkrija (għajr iż-żerriegħa)

CLND019

Għelejjel tal-għeruq oħra n.e.c.

SOC_CLND019

Għelejjel tal-għeruq oħra n.e.c.

10500.  Għelejjel tal-għeruq oħra, pitravi tal-foraġġ u pjanti tal-foraġġ tal-familja Brassicae, imkabbra għall-għeruq jew għaz-zokk, u għeruq u għelejjel tuberi oħra tal-foraġġ n.e.c.

CLND022

Żrieragħ tal-lift u tal-lift tan-nevew

SOC_CLND022

Żrieragħ tal-lift u tal-lift tan-nevew

10604.  Żrieragħ tal-lift u tal-lift tan-nevew

CLND023

Żerriegħa tal-ġirasol

SOC_CLND023

Żerriegħa tal-ġirasol

10605.  Żerriegħa tal-ġirasol

CLND024

Sojja

SOC_CLND024

Sojja

10606.  Sojja

CLND025

Kittien għaż-żejt (Żerriegħa tal-kittien)

SOC_CLND025

Kittien għaż-żejt (Żerriegħa tal-kittien)

10607.  Kittien għaż-żejt (Żerriegħa tal-kittien)

CLND026

Għelejjel oħra taż-żrieragħ taż-żejt n.e.c.

SOC_CLND026

Għelejjel oħra taż-żrieragħ taż-żejt n.e.c.

10608.  Għelejjel taż-żrieragħ taż-żejt oħra n.e.c

CLND028

Fibra tal-kittien

SOC_CLND028

Fibra tal-kittien

10609.  Fibra tal-kittien

CLND029

Qanneb

SOC_CLND029

Qanneb

10610.  Qanneb

CLND030

Qoton

SOC_CLND030

Qoton

10603.  Qoton

CLND031

Għelejjel tal-fibra oħra n.e.c.

SOC_CLND031

Għelejjel tal-fibra oħra n.e.c.

10611.  Għelejjel tal-fibra oħra n.e.c

CLND032

Tabakk

SOC_CLND032

Tabakk

10601.  Tabakk

CLND033

Ħops

SOC_CLND033

Ħops

10602.  Ħops

CLND034

Pjanti aromatiċi, mediċinali u kulinarji

SOC_CLND034

Pjanti aromatiċi, mediċinali u kulinarji

10612.  Pjanti aromatiċi, mediċinali u kulinarji

CLND035

Għelejjel għall-enerġija n.e.c.

SOC_CLND035_036

Għelejjel għall-enerġija u industrijali oħra n.e.c.

10613.  Kannamiela

CLND036

Għelejjel industrijali oħra n.e.c.

10690.  Għelejjel għall-enerġija u industrijali oħra n.e.c.

CLND037

Pjanti maħsuda mir-raba’ fi stadju bikri

SOC_CLND037

Pjanti maħsuda mir-raba’ fi stadju bikri

 

CLND038

Ħaxix u mergħat temporanji

SOC_CLND038

Ħaxix u mergħat temporanji

10910.  Ħaxix u mergħat temporanji

CLND039

Pjanti leguminużi maħsuda fi stadju bikri

SOC_CLND039

Pjanti leguminużi maħsuda fi stadju bikri

10922.  Pjanti leguminużi maħsuda fi stadju bikri

CLND040

Qamħirrum aħdar

SOC_CLND040

Qamħirrum aħdar

10921.  Qamħirrum aħdar

CLND041

Ċereali oħra maħsuda fi stadju bikri (għajr il-qamħirrum aħdar)

Pjanti oħra maħsuda mir-raba’ fi stadju bikri n.e.c.

SOC_CLND041_042

Pjanti u ċereali oħra (għajr il-qamħirrum) maħsuda fi stadju bikri n.e.c.

10923.  Pjanti u ċereali oħra (għajr il-qamħirrum aħdar) maħsuda fi stadju bikri n.e.c.

CLND042

CLND043

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli

SOC_CLND043

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli – imkabbrin barra

 

CLND044

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli - Ortikultura kummerċjali

SOC_CLND044

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli - Ortikultura kummerċjali

10712.  Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli - Ortikultura kummerċjali

CLND045

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli - Għelieqi fil-miftuħ

SOC_CLND045

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli - Għelieqi fil-miftuħ

10711.  Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli - Għelieqi fil-miftuħ

CLND046

Fjuri u pjanti ornamentali (għajr il-mixtliet)

SOC_CLND046

Fjuri u pjanti ornamentali (għajr il-mixtliet) - imkabbrin barra

10810.  Fjuri u pjanti ornamentali (għajr il-mixtliet) - imkabbrin barra

CLND047

Żrieragħ u nebbieta

SOC_CLND047

Żrieragħ u nebbieta

11000.  Żrieragħ u nebbieta mir-raba’

CLND048

Għelejjel tar-raba’ oħra n.e.c.

SOC_CLND048_083

Għelejjel tar-raba’ oħra n.e.c. inkluż dawk taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli

11100.  Għelejjel tar-raba’ oħra n.e.c. inkluż dawk taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli

CLND083

Għelejjel tar-raba’ oħra taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli

CLND049

Art mistrieħa

SOC_CLND049

Art mistrieħa

11200.  Art mistrieħa

CLND050

Bwar permanenti

SOC_CLND050

Bwar permanenti

 

CLND051

Mergħat u ragħa, għajr il-mergħat mhux ikkultivati

SOC_CLND051

Mergħat u ragħa, għajr il-mergħat mhux ikkultivati

30100.  Mergħat u ragħa, għajr il-mergħat mhux ikkultivati

CLND052

Mergħat mhux ikkultivati

SOC_CLND052

Mergħat mhux ikkultivati

30200.  Mergħat mhux ikkultivati

CLND053

Bwar permanenti li ma għadhomx jintużaw għal skopijiet ta’ produzzjoni u li jkunu eliġibbli għall-ħlas ta’ sussidji

SOC_CLND053

Bwar permanenti li ma għadhomx jintużaw għal skopijiet ta’ produzzjoni u li jkunu eliġibbli għall-ħlas ta’ sussidji

30300.  Bwar permanenti li ma għadhomx jintużaw għal skopijiet ta’ produzzjoni u li jkunu eliġibbli għall-ħlas ta’ sussidji

CLND055

Frott, frott artab u ġwież (għajr l-frott taċ-ċitru, l-għeneb u l-frawli)

SOC_CLND055

Frott, frott artab u ġwież (għajr l-frott taċ-ċitru, l-għeneb u l-frawli)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Frott ta’ żoni klimatiċi moderati

 

CLND056

Frott taż-żerriegħa

SOC_CLND056

Frott taż-żerriegħa

40101.  Frott taż-żerriegħa

CLND057

Frott tal-għadma

SOC_CLND057

Frott tal-għadma

40102.  Frott tal-għadma

CLND058

Frott minn żoni klimatiċi subtropikali u tropikali

SOC_CLND058

Frott minn żoni klimatiċi subtropikali u tropikali

40115.  Frott minn żoni klimatiċi subtropikali u tropikali

CLND059

Frott artab (għajr il-frawli)

SOC_CLND059

Frott artab (għajr il-frawli)

40120.  Frott artab (għajr il-frawli)

CLND060

Ġwież

SOC_CLND060

Ġwież

40130.  Ġwież

CLND061

Frott taċ-ċitru

SOC_CLND061

Frott taċ-ċitru

40200.  Frott taċ-ċitru

CLND062

Għeneb

SOC_CLND062

Għeneb

 

CLND063

Għeneb għall-inbid

SOC_CLND063

Għeneb għall-inbid

 

CLND064

Għeneb għal inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP)

SOC_CLND064

Għeneb għal inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP)

40411.  Inbid b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP)

40451.  Għeneb għal inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP)

CLND065

Għeneb għal inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)

SOC_CLND065

Għeneb għal inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)

40412.  Inbid b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)

40452.  Għeneb għal inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)

CLND066

Għeneb għal inbejjed oħra n.e.c. (mingħajr DOP/IĠP)

SOC_CLND066

Għeneb għal inbejjed oħra n.e.c. (mingħajr DOP/IĠP)

40420.  Inbejjed oħra

40460.  Għeneb għal inbejjed oħra

CLND067

Għeneb tal-mejda

SOC_CLND067

Għeneb tal-mejda

40430.  Għeneb tal-mejda

CLND068

Għeneb għaż-żbib

SOC_CLND068

Għeneb għaż-żbib

40440.  Għeneb għaż-żbib

CLND069

Żebbuġ

SOC_CLND069

Żebbuġ

 

 

 

SOC_CLND069A

Żebbuġ tal-mejda li jiġu prodotti normalment

40310.  Żebbuġ tal-mejda

 

 

SOC_CLND069B

Żebbuġ li jiġi prodott normalment għall-produzzjoni taż-żejt

40320.  Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt (mibjugħ f’għamla ta’ frott)

40330.  Żejt taż-żebbuġa

CLND070

Mixtliet

SOC_CLND070

Mixtliet

40500.  Mixtliet

CLND071

Għelejjel permanenti oħra inkluż għelejjel permanenti oħra għall-konsum mill-bniedem

SOC_CLND071

Għelejjel permanenti oħra

40600.  Għelejjel permanenti oħra

CLND072

Siġar tal-Milied

SOC_CLND072

Siġar tal-Milied

40610.  – li minnhom siġar tal-Milied

CLND073

Ġonna kulinarji

SOC_CLND073_085

Ġonna kulinarji jew UAA oħra taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli n.e.c.

20000.  Ġonna kulinarji

CLND085

Erjas agrikoli użati (UAA) oħra taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli n.e.c.

CLND079

Faqqiegħ ikkultivat

SOC_CLND079

Faqqiegħ ikkultivat

60000.  Faqqiegħ ikkultivat

CLND081

Ħxejjex friski (inkluż bettieħ) u frawli taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli

SOC_CLND081

Ħxejjex friski (inkluż bettieħ) u frawli taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli

10720.  Ħxejjex friski (inkluż bettieħ) u frawli taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli

CLND082

Fjuri u pjanti ornamentali (għajr il-mixtliet) taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli

SOC_CLND082

Fjuri u pjanti ornamentali (għajr il-mixtliet) taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli

10820.  Fjuri u pjanti ornamentali (għajr il-mixtliet) taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli

CLND084

Għelejjel permanenti taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli

SOC_CLND084

Għelejjel permanenti taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli

40700.  Għelejjel permanenti taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli

II. Bhejjem

CLVS001

Bovini iżgħar minn sena

SOC_CLVS001

Bovini iżgħar minn sena

210.  Bovini iżgħar minn sena

CLVS003

Bovini rġiel ta’ sena u iżgħar minn sentejn

SOC_CLVS003

Bovini rġiel ta’ sena u iżgħar minn sentejn

220.  Bovini rġiel ta’ sena u iżgħar minn sentejn

CLVS004

Erieħ ta’ sena u iżgħar minn sentejn

SOC_CLVS004

Erieħ ta’ sena u iżgħar minn sentejn

230.  Erieħ ta’ sena u iżgħar minn sentejn

CLVS005

Bovini rġiel ta’ sentejn u iżjed

SOC_CLVS005

Bovini rġiel ta’ sentejn u iżjed

240.  Bovini rġiel ta’ sentejn u iżjed

CLVS007

Erieħ ta’ sentejn u iżjed

SOC_CLVS007

Erieħ ta’ sentejn u iżjed

251.  Erieħ tat-tgħammir

 

252.  Erieħ tat-tismin

CLVS008

Baqar

SOC_CLVS008

Baqar

 

CLVS009

Baqar tal-ħalib

SOC_CLVS009

Baqar tal-ħalib

261.  Baqar tal-ħalib

CLVS010

Baqar mhux tal-ħalib

SOC_CLVS010

Baqar mhux tal-ħalib

269.  Baqar mhux tal-ħalib

CLVS011

Bufli baqar

SOC_CLVS011

Bufli baqar

262.  Bufli baqar tal-ħalib

CLVS012

Nagħaġ (ta’ kull età)

SOC_CLVS012

Nagħaġ (ta’ kull età)

 

CLVS013

Nagħaġ tat-tgħammir

SOC_CLVS013

Nagħaġ tat-tgħammir

311.  Nagħaġ tat-tgħammir

CLVS014

Nagħaġ oħra

SOC_CLVS014

Nagħaġ oħra

319.  Nagħaġ oħra

CLVS015

Mogħoż (ta’ kull età)

SOC_CLVS015

Mogħoż (ta’ kull età)

 

CLVS016

Mogħoż tat-tgħammir

SOC_CLVS016

Mogħoż tat-tgħammir

321.  Mogħoż tat-tgħammir

CLVS017

Mogħoż oħra

SOC_CLVS017

Mogħoż oħra

329.  Mogħoż oħra

CLVS018

Qżieqeż, b’piż ħaj inqas minn 20 kg

SOC_CLVS018

Qżieqeż, b’piż ħaj inqas minn 20 kg

410.  Qżieqeż, b’piż ħaj inqas minn 20 kg

CLVS019

Ħnieżer nisa tat-tgħammir, b’piż ħaj ta’ 50 kg u iżjed

SOC_CLVS019

Ħnieżer nisa tat-tgħammir, b’piż ħaj ta’ 50 kg u iżjed

420.  Ħnieżer nisa tat-tgħammir, b’piż ħaj ta’ 50 kg u iżjed

CLVS020

Ħnieżer oħra

SOC_CLVS020

Ħnieżer oħra

491.  Ħnieżer tat-tismin

 

499.  Ħnieżer oħra

CLVS021

Brojlers

SOC_CLVS021

Brojlers

510.  Pollam - brojlers

CLVS022

Tiġieġ tal-bajd

SOC_CLVS022

Tiġieġ tal-bajd

520.  Tiġieġ tal-bajd

CLVS023

Pollam ieħor

SOC_CLVS023

Pollam ieħor

530.  Pollam ieħor

CLVS029

Fenkiet tat-tgħammir

SOC_CLVS029

Fenkiet tat-tgħammir

610.  Fenkiet tat-tgħammir

CLVS030

Naħal

SOC_CLVS030

Naħal

700.  Naħal

II. Kodiċijiet li jirraggruppaw diversi varjabbli inklużi fl-IFS 2020:

P45.

Bovini tal-ħalib = SO_CLVS001 (Bovini iżgħar minn sena) + SO_CLVS004 (Erieħ ta’ sena u iżgħar minn sentejn) + SO_CLVS007 (Erieħ ta’ sentejn u iżjed) + SO_CLVS009 (Baqar tal-ħalib) + SO_CLVS011 (Bufli baqar)

P46.

Bovini = P45 (Bovini tal-ħalib) + SO_CLVS003 (Bovini rġiel ta’ sena u iżgħar minn sentejn) + SO_CLVS005 (Bovini rġiel ta’ sentejn u iżjed) + SO_CLVS010 (Baqar mhux tal-ħalib)

GL

Bhejjem li jirgħu = P46 (Bovini) + SO_CLVS013 (Nagħaġ tat-tgħammir) + SO_CLVS014 (Nagħaġ oħra) + SO_CLVS016 (Mogħoż tat-tgħammir) + SO_CLVS017 (Mogħoż oħra)

Jekk GL = 0 ALLURA

FCP1 Foraġġ għall-bejgħ = SO_CLND019 (Għelejjel tal-għeruq oħra n.e.c.) + SO_CLND037 (Pjanti maħsuda mir-raba’ fi stadju bikri) + SO_CLND051 (Mergħat u ragħa, għajr il-mergħat mhux ikkultivati) + SO_CLND052 (Mergħat mhux ikkultivati)U

 

FCP4

Foraġġ għall-bhejjem li jirgħu = 0

U

 

P17

Għeruq = SO_CLND017 (Patata (inkluż patata taż-żrigħ)) + SO_CLND018 (Pitravi zokkrija (għajr iż-żerriegħa)) + SO_CLND019 (Għelejjel tal-għeruq oħra n.e.c)

Jekk GL > 0 ALLURAFCP1

Foraġġ għall-bejgħ = 0

U

 

FCP4

Foraġġ għall-bhejjem li jirgħu = SO_CLND019 (Għelejjel tal-għeruq oħra n.e.c.) + SO_CLND037 (Pjanti maħsuda mir-raba’ fi stadju bikri)) + SO_CLND051 (Mergħat u ragħa, għajr il-mergħat mhux ikkultivati) + SO_CLND052 (Mergħat mhux ikkultivati)

U

 

P17

Għeruq = SO_CLND017 (Patata (inkluż patata taż-żrigħ)) + SO_CLND018 (Pitravi zokkrija (għajr iż-żerriegħa))

P151.

Ċereali għajr ir-ross = SO_CLND004 (Qamħ komuni u spelt) + SO_CLND005 (Qamħ durum) + SO_CLND006 (Segala u taħlitiet ta’ ċereali tax-xitwa (maslin)) + SO_CLND007 (Xgħir) + SO_CLND008 (Ħafur u taħlitiet ta’ ċereali tar-rebbiegħa (ħbub imħallta għajr il-maslin)) + SO_CLND009 (Żerriegħa tal-qamħirrum u taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum) + SO_CLND010_011_012 (Tritikal, sorgu u ċereali oħra n.e.c. (qamħ Saraċin, millieġ, skalora, eċċ.))

P15.

Ċereali = P151 (ċereali mingħajr ross) + SO_CLND013 (Ross)

P16.

Żrieragħ taż-żejt = SO_CLND022 (Lift u żrieragħ tal-lift tan-nevew) + SO_CLND023 (Żerriegħa tal-ġirasol) + SO_CLND024 (Sojja) + SO_CLND025(Kittien għaż-żejt (Żerriegħa tal-kittien) + SO_CLND026 (Għelejjel oħra taż-żrieragħ taż-żejt n.e.c.)

P51.

Ħnieżer = SO_CLVS018 (Qżieqeż, b’piż ħaj inqas minn 20 kg) + SO_CLVS019 (Ħnieżer nisa tat-tgħammir, b’piż ħaj ta’ 50 kg u iżjed) + SO_CLVS020 (Ħnieżer oħra)

P52.

Pollam = SO_CLVS021 (Tiġieġ tat-tismin) + SO_CLVS022 (Tiġieġ tal-bajd) + SO_CLVS023 (Pollam ieħor)

P1.

Tkabbir ġenerali tal-għelejjel = P15 (Ċereali) + SO_CLND014 (Bus u ħemes imnixxfa u għelejjel tal-proteini għall-produzzjoni tal-ħbub (inkluż żerriegħa u taħlitiet ta’ ċereali u bus u ħemes)) + SO_CLND017 (Patata (inkluż patata taż-żrigħ)) + SO_CLND018 (Pitravi zokkrija (għajr iż-żerriegħa)) + SO_CLND032 (Tabakk) + SO_CLND033 (Ħops) + SO_CLND030 (Qoton) + P16 (żrieragħ taż-żejt) + SO_CLND028 (Fibra tal-kittien) + SO_CLND029 (Qanneb) + SO_CLND031 (Għelejjel tal-fibra oħra n.e.c.) + SO_CLND034 (Pjanti aromatiċi, mediċinali u kulinarji) + SO_CLND035_036 (Għelejjel għall-enerġija u industrijali oħra n.e.c.) + SO_CLND045 (Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli - Għelieqi fil-miftuħ)) + SO_CLND047 (Żrieragħ u nebbieta) + SO_CLND048_083 (Għelejjel oħra mir-raba’ n.e.c. inkluż dawk taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli) + SO_CLND049 (Art mistrieħa) + FCP1 (Foraġġ għall-bejgħ)

P2.

Ortikultura = SO_CLND044 Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli - Ortikultura kummerċjali)) + SO_CLND081 (Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli) + SO_CLND046 (Fjuri u pjanti ornamentali (għajr il-mixtliet) + SO_CLND082 (Fjuri u pjanti ornamentali (għajr il-mixtliet) taħt il-ħġieġ jew għata aċċessibbli fil-għoli) + SO_CLND079 (Faqqiegħ ikkultivat) + SO_CLND070 (Mixtliet)

P3.

Għelejjel permanenti = SO_CLND055 (Frott, frott artab u ġwież (għajr il-frott taċ-ċitru, l-għeneb u l-frawli)) + SO_CLND061 (Frott taċ-ċitru) + SO_CLND069 (Żebbuġ) + SO_CLND062 (Għeneb) + SO_CLND071 (Għelejjel permanenti oħra) + SO_CLND084 (Għelejjel permanenti taħt il-ħġieġ)

P4.

Bhejjem li jirgħu u foraġġ = GL (Bhejjem li jirgħu) + FCP4 (Foraġġ għall-bhejjem li jirgħu)

P5.

Granivori = P51 (Ħnieżer) + P52 (Pollam) + SO_CLVS029 (Fenkiet tat-tgħammir)”

C.   TIPI TA’ BIEDJA MSEMMIJA FIL-PARTI A

Azjendi speċjalisti — għelejjelTip ta’ biedja ġenerali

Tip ta’ biedja prinċipali

Tipi partikolari ta’ speċjalizzazzjonijiet tal-biedja

1.  Għelejjel tal-għelieqi speċjalisti

15.  Ċereali speċjalisti, żrieragħ taż-żejt u għelejjel tal-proteini

151.  Ċereali speċjalisti (għajr ir-ross), żrieragħ taż-żejt u għelejjel tal-proteini

152.  Ross speċjalist

153.  Ċereali, żrieragħ taż-żejt, għelejjel tal-proteini u ross ikkombinati

 

16.  Tkabbir ġenerali ta’ għelejjel tal-għelieqi

161.  Għelejjel tal-għeruq speċjalisti

162.  Ċereali, żrieragħ taż-żejt, għelejjel tal-proteini u għelejjel tal-għeruq ikkombinati

163.  Ħxejjex tal-għelieqi speċjalisti

164.  Tabakk speċjalist

165.  Qoton speċjalist

166.  Għelejjel tal-għelieqi varji kkombinati

2.  Ortikultura speċjalista

21.  Ortikultura speċjalista ta’ ġewwa

211.  Ħxejjex speċjalisti ta’ ġewwa

212.  Fjuri u pjanti ornamentali speċjalisti ta’ ġewwa

213.  Ortikultura speċjalista mħallta ta’ ġewwa

 

22.  Ortikultura speċjalista ta’ barra

221.  Ħxejjex speċjalisti ta’ barra

222.  Fjuri u pjanti ornamentali speċjalisti ta’ barra

223.  Ortikultura mħallta speċjalista ta’ barra

 

23.  Ortikultura oħra

231.  Faqqiegħ speċjalist

232.  Mixtliet speċjalisti

233.  Ortikultura varja

3.  Għelejjel permanenti speċjalisti

35.  Vinji speċjalisti

351.  Inbid ta’ kwalità speċjalist

352.  Inbid speċjalist għajr l-inbid ta’ kwalità

353.  Għeneb tal-mejda speċjalist

354.  Vinji oħra

 

36.  Frott u frott taċ-ċitru speċjalisti

361.  Frott speċjalist (għajr iċ-ċitru, il-frott tropikali u subtropikali u l-ġwież)

362.  Frott taċ-ċitru speċjalist

363.  Ġwież speċjalist

364.  Frott tropikali u subtropikali speċjalist

365.  Frott speċjalist, ċitru, frott tropikali u subtropikali u ġwież: produzzjoni mħallta

 

37.  Żebbuġ speċjalist

370.  Żebbuġ speċjalist

 

38.  Għelejjel permanenti varji kkombinati

380.  Għelejjel permanenti varji kkombinati

Azjendi speċjalisti — produzzjoni tal-annimaliTip ta’ biedja ġenerali

Tip ta’ biedja prinċipali

Tipi partikolari ta’ speċjalizzazzjonijiet tal-biedja

4.  Bhejjem li jirgħu speċjalisti

45  .Bhejjem tal-ħalib speċjalisti

450.  Bhejjem tal-ħalib speċjalisti

 

46.  Bhejjem bovini speċjalisti — trobbija u tismin

460.  Bhejjem bovini speċjalisti — trobbija u tismin

 

47.  Bhejjem bovini — tal-ħalib, tat-trobbija u tat-tismin ikkombinati

470.  Bhejjem bovini — tal-ħalib, tat-trobbija u tat-tismin ikkombinati

 

48.  Nagħaġ, mogħoż u bhejjem oħra li jirgħu

481.  Nagħaġ speċjalisti

482.  Nagħaġ u bhejjem bovini flimkien

483.  Mogħoż speċjalisti

484.  Bhejjem varji li jirgħu

5.  Granivori speċjalisti

51.  Ħnieżer speċjalisti

511.  Trobbija tal-ħnieżer speċjalisti

512.  Tismin tal-ħnieżer speċjalisti

513.  Trobbija u tismin tal-ħnieżer ikkombinati

 

52.  Pollam speċjalist

521.  Tiġieġ tal-bajd speċjalisti

522.  Laħam tal-pollam speċjalist

523.  Tiġieġ tal-bajd u laħam tal-pollam ikkombinati

 

53.  Granivori varji kkombinati

530.  Granivori varji kkombinati

Azjendi mħalltaTip ta’ biedja ġenerali

Tip ta’ biedja prinċipali

Tipi partikolari ta’ speċjalizzazzjonijiet tal-biedja

6.  Tkabbir tal-għelejjel imħallta

61.  Tkabbir tal-għelejjel imħallta

611.  Ortikultura u għelejjel permanenti kkombinati

612.  Għelejjel tal-għelieqi u ortikultura kkombinati

613.  Għelejjel tal-għelieqi u vinji kkombinati

614.  Għelejjel tal-għelieqi u għelejjel permanenti kkombinati

615.  Tkabbir tal-għelejjel imħallta, l-aktar għelejjel tal-għelieqi

616.  Tkabbir ta’ għelejjel imħallta oħrajn

7.  Bhejjem imħallta

73.  Bhejjem imħallta, l-aktar bhejjem li jirgħu

731.  Bhejjem imħallta, l-aktar tal-ħalib

732.  Bhejjem imħallta, l-aktar bhejjem mhux tal-ħalib li jirgħu

 

74.  Bhejjem imħallta, l-aktar granivori

741.  Bhejjem imħallta: granivori u tal-ħalib

742.  Bhejjem imħallta: granivori, u bhejjem mhux tal-ħalib li jirgħu

8.  Għelejjel imħallta — bhejjem

83.  Għelejjel tal-għelieqi — bhejjem li jirgħu kkombinati

831.  Għelejjel tal-għelieqi kkombinati mal-bhejjem tal-ħalib

832.  Bhejjem tal-ħalib ikkombinati mal-għelejjel tal-għelieqi

833.  Għelejjel tal-għelieqi kkombinati mal-bhejjem mhux tal-ħalib li jirgħu

834.  Bhejjem mhux tal-ħalib li jirgħu kkombinati mal-għelejjel tal-għelieqi

 

84.  Għelejjel varji u bhejjem ikkombinati

841.  Għelejjel u granivori kkombinati

842.  Għelejjel permanenti u bhejjem li jirgħu kkombinati

843.  Trobbija tan-naħal

844.  Għelejjel imħallta u bhejjem varji

9.  Azjendi mhux ikklassifikati

99.  Azjendi mhux ikklassifikati

999.  Azjendi mhux ikklassifikati

▼B
ANNESS V

ID-DAQS EKONOMIKU TAL-AZJENDI U L-KLASSIFIKI TAD-DAQS EKONOMIKU (L-ARTIKOLU 5)

A.   ID-DAQS EKONOMIKU TAL-AZJENDA

Id-daqs ekonomiku ta' azjenda jitkejjel mill-produzzjoni standard totali espressa f'EUR.

B.   IL-KLASSIFIKI TAD-DAQS EKONOMIKU TAL-AZJENDI

L-azjendi huma kklassifikati skont il-kategoriji tad-daqs, li l-limiti tagħhom huma stabbiliti hawn taħt.Klassijiet

Limiti f'EUR

I

inqas minn 2 000

II

bejn 2 000 u anqas minn 4 000

III

bejn 4 000 u anqas minn 8 000

IV

bejn 8 000 u anqas minn 15 000

V

bejn 15 000 u anqas minn 25 000

VI

bejn 25 000 u anqas minn 50 000

VII

bejn 50 000 u anqas minn 100 000

VIII

bejn 100 000 u anqas minn 250 000

IX

bejn 250 000 u anqas minn 500 000

X

bejn 500 000 u anqas minn 750 000

XI

bejn 750 000 u anqas minn 1 000 000

XII

bejn 1 000 000 u anqas minn 1 500 000

XIII

bejn 1 500 000 u anqas minn 3 000 000

XIV

minn 3 000 000

Il-klassifiki tad-daqs II u III jew III u IV, IV u V, jew minn III sa V, VI u VII, VIII u IX, X u XI u minn XII sa XIV jew minn X sa XIV jistgħu jiġu raggruppati f'daqqa.

▼M5
ANNESS VI

IL-KOEFFIĊJENTI TAL-PRODUZZJONI STANDARD (SOCs) IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 6

1.   ID-DEFINIZZJONI U L-PRINĊIPJI TAL-KALKOLI TAL-SOCs

(a) 

Il-produzzjoni standard (SO), il-koeffiċjent tal-produzzjoni standard (SOC) u l-SO totali ta’ azjenda huma ddefiniti kif stipulat fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

(b) 

Perjodu tal-produzzjoni

L-SOCs jikkorrispondu għal perjodu tal-produzzjoni ta’ 12-il xahar.

Għall-prodotti tar-raba’ u l-prodotti tal-bhejjem li l-perjodu tal-produzzjoni tagħhom ikun inqas jew iżjed minn 12-il xahar, jiġi kkalkulat SOC li jikkorrispondi mat-tkabbir jew mal-produzzjoni f’perjodu ta’ 12-il xahar.

(c) 

Data bażika u perjodu ta’ referenza

L-SOCs jiġu ddeterminati abbażi tal-produzzjoni għal kull unità u bil-prezz mal-ħruġ mill-azjenda agrikola msemmi fid-definizzjoni ta’ SOC fl-Anness IV. Għal dan il-għan, id-data bażika tinġabar fl-Istati Membri għal perjodu ta’ referenza ddefinit fl-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1198/2014 ( 2 ).

(d) 

Unitajiet

(1) 

Unitajiet fiżiċi:

(a) 

L-SOCs għall-varjabbli tal-għelejjel jiġu ddeterminati abbażi tal-erja espressa f’ettari.

(b) 

Għall-faqqiegħ, l-SOCs jiġu ddeterminati abbażi tal-produzzjoni grossa għall-ħasdiet suċċessivi annwali kollu u jiġu espressi għal kull 100 m2 ta’ erja ta’ għelejjel. Biex jintużaw fil-kuntest tal-FADN, dawn l-SOCs tal-faqqiegħ jinqasmu skont l-għadd ta’ ħasdiet suċċessivi annwali, li jrid jiġi kkomunikat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament.

(c) 

L-SOCs relatati mal-varjabbli tal-bhejjem huma ddeterminati skont kull bhima.

(d) 

Japplikaw eċċezzjonijiet għall-pollam, li għalihom l-SOCs jiġu stabbiliti f’termini ta’ 100 tajra, u għan-naħal, li għalihom jiġu ddeterminati skont il-kaxxa tan-naħal.

(2) 

Unitajiet monetarji u tqarrib:

Id-data bażika għad-determinazzjoni tal-SOCs u l-SOs kkalkulati huma stabbiliti f’EUR. Għall-Istati Membri li ma jiffurmawx parti mill-Unjoni Ekonomika u Monetarja, l-SOCs jinbidlu f’EUR skont ir-rati tal-kambju medji għall-perjodu ta’ referenza ddefinit fil-punt 1(c) ta’ dan l-Anness. Dawn ir-rati tal-kambju medji jiġu kkalkulati abbażi tar-rati tal-kambju uffiċjali ppubblikati mill-Kummissjoni (il-Eurostat).

L-SOCs jistgħu jitqarrbu lejn l-eqreb EUR 5 meta jkun xieraq.

2.   KATEGORIZZAZZJONI TAL-SOCs

(a) 

Skont il-varjabbli tal-għelejjel u tal-bhejjem

L-SOCs huma ddeterminati għall-varjabbli agrikoli kollha li jikkorrispondu għall-intestaturi għall-applikazzjoni tal-SOCs elenkati fit-Tabella B.I fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

(b) 

Kategorizzazzjoni ġeografika

— 
L-SOCs iridu jiġu ddeterminati mill-inqas abbażi tal-unitajiet ġeografiċi li jistgħu jintużaw għall-IFS u għall-FADN. Dawn l-unitajiet ġeografiċi huma kollha bbażati fuq in-Nomenklatura tal-Unitajiet Territorjali għall-Istatistika (NUTS) ġenerali kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 3 ). Dawn l-unitajiet huma deskritti bħala raggruppament tar-reġjuni NUTS 3. Iż-żoni b’restrizzjonijiet naturali ma jitqisux bħala unità ġeografika.
— 
Ma jiġi ddeterminat l-ebda SOC għall-varjabbli li mhumiex rilevanti fir-reġjun ikkonċernat.

3.   ĠBIR TAD-DATA GĦAD-DETERMINAZZJONI TAL-SOCs

(a) 

Id-data bażika għad-determinazzjoni tal-SOCs tiġġedded mill-inqas kull darba li jsir stħarriġ Ewropew dwar l-istruttura tal-azjendi agrikoli bl-għamla ta’ ċensiment kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2018/1091.

(b) 

Meta l-IFS ikun jista’ jsir bħala stħarriġ fuq kampjun kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2018/1091, l-aġġornament tal-SOCs għandu jsir:

(i) 

b’tiġdid tad-data bażika b’mod simili għal dak speċifikat fil-punt (a),

(ii) 

jew b’użu ta’ koeffiċjent tal-bidla li bih jiġu aġġornati l-SOCs biex jitqiesu l-bidliet, kif stmat mill-Istat Membru, fi kwantitajiet magħmula għal kull unità u bi prezzijiet għal kull varjabbli u għal kull reġjun, li okkorrew mill-aħħar perjodu ta’ referenza, kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 1198/2014.

4.   EŻEKUZZJONI

L-Istati Membri huma responsabbli, skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness, għall-ġbir tad-data bażika meħtieġa għall-kalkolu tal-SOCs, għall-kalkolu tagħhom, għall-qlib tagħhom f’EUR u għall-ġbir tad-data meħtieġa għall-applikazzjoni tal-metodu ta’ aġġornament, jekk ikun xieraq. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw il-metodoloġiji tal-ġbir u tal-kalkoli tagħhom lill-Kummissjoni, u jekk meħtieġ, jipprovdu spjegazzjonijiet biex jarmonizzaw il-metodoloġija tal-kalkoli tal-SOC fl-Istati Membri kollha.

5.   TRATTAMENT TA’ KAŻIJIET SPEĊJALI

Ir-regoli speċjali li ġejjin huma stabbiliti għall-kalkolu tal-SOCs għal ċerti tipi ta’ varjabbli u għall-kalkolu tal-SO totali tal-azjenda:

(a) 

Art mistrieħa

L-SOC relatat mal-art mistrieħa jitqies biss fil-kalkolu tal-SO totali tal-azjenda meta f’dik l-azjenda jkun hemm SOCs pożittivi oħrajn.

(b) 

Ġonna kulinarji

Normalment il-prodotti tal-ġonna kulinarji jkunu maħsuba għall-konsum tad-detentur tagħhom u mhux għall-bejgħ u għalhekk l-SOCs għall-ġonna kulinarji jitqiesu li huma żero.

(c) 

Bhejjem

Għall-bhejjem, il-varjabbli jitqassmu skont il-kategorija tal-età. Il-produzzjoni tikkorrispondi għall-valur ta’ kemm kiber l-annimal tul iż-żmien li dam fil-kategorija. Fi kliem ieħor, tikkorrispondi għad-differenza bejn il-valur tal-annimal meta jkun qed iħalli l-kategorija u l-valur tiegħu meta jkun dieħel fil-kategorija (li jissejjaħ ukoll il-valur tat-tibdil).

(d) 

Bovini iżgħar minn (1) sena

L-SOCs relatati ma’ bovini iżgħar minn sena jitqiesu fil-kalkolu tal-SO totali tal-azjenda biss jekk fl-azjenda jkun hemm aktar bovini iżgħar minn sena milli baqar. Fil-kalkolu jitqiesu biss l-SOCs relatati mal-għadd żejjed ta’ bovini iżgħar minn sena. Hemm SOC wieħed biss relatat mal-bovini iżgħar minn (1) sena irrispettivament mill-ġeneru tal-annimal.

(e) 

Nagħaġ u mtaten oħra u mogħoż u bdabad oħra

L-SOCs relatati ma’ nagħaġ u mtaten oħra jitqiesu biss fil-kalkolu tal-SO totali tal-azjenda jekk fl-azjenda ma jkun baqa’ l-ebda nagħġa tat-tgħammir.

L-SOCs relatati ma’ mogħoż u bdabad oħra jitqiesu biss fil-kalkolu tal-SO totali tal-azjenda jekk fl-azjenda ma jkun baqa’ l-ebda mogħża tat-tgħammir.

(f) 

Qżieqeż

L-SOCs relatati mal-qżieqeż jitqiesu biss fil-kalkolu tal-SO totali tal-azjenda jekk f’dik l-azjenda ma jkunx hemm ħnieżer nisa tat-tgħammir.

(g) 

Foraġġ

Jekk fl-azjenda ma jkunx hemm bhejjem li jirgħu (jiġifieri bovini, nagħaġ u mtaten jew mogħoż u bdabad), il-foraġġ (jiġifieri l-għeruq, il-pjanti maħsudin fi stadju bikri, il-mergħat u r-ragħa) jitqies li hu maħsub għall-bejgħ u li hu parti mill-produzzjoni ġenerali tal-għelejjel.

Jekk fl-azjenda jkun hemm bhejjem li jirgħu, il-foraġġ jitqies li hu maħsub biex jitmal-bhejjem li jkunu qed jirgħu u li hu parti mill-produzzjoni tal-bhejjem li jirgħu u tal-foraġġ.

▼B
ANNESS VII

ATTIVITAJIET OĦRA TA' QLIGĦ B'RABTA DIRETTA MAL-AZJENDA (L-ARTIKOLU 7)

A.   ID-DEFINIZZJONI TA' ATTIVITAJIET OĦRA BI SKOP TA' QLIGĦ B'RABTA DIRETTA MAL-AZJENDA

L-attivitajiet bi skop ta' qligħ b'rabta diretta mal-azjenda barra l-attivitajiet agrikoli tal-azjenda jinkludu l-attivitajiet kollha li mhumiex tal-biedja li għandhom rabta diretta mal-azjenda u li għandhom impatt ekonomiku fuqha. Dawn huma attivitajiet fejn jintużaw jew ir-riżorsi tal-azjenda (l-erja, il-bini, il-makkinarju, il-prodotti agrikoli, eċċ.) jew il-prodotti tal-azjenda.

F'dan il-kuntest, attivitajiet bi skop ta' qligħ ifissru xogħol attiv; għaldaqstant, huma esklużi investimenti purament finanzjarji. Il-kiri tal-art jew ta' riżorsi agrikoli oħrajn tal-azjenda għal attivitajiet differenti mingħajr aktar involviment tal-azjenda f'dawn l-attivitajiet ma jitqiesx bħala attività bi skop ta' qligħ iżda bħala parti mill-attività agrikola tal-azjenda.

L-ipproċessar kollu tal-prodotti tal-biedja jitqies bħala attività bi skop ta' qligħ sakemm dan ma jitqiesx bħala parti minn attività agrikola. ►M2  Il-produzzjoni tal-inbid u taż-żejt taż-żebbuġa huma meqjusa bħala attività agrikola jekk il-proporzjon mixtri ta' nbid jew żejt taż-żebbuġa ma jkunx sinifikanti. ◄

Kull ipproċessar ta' prodott agrikolu primarju sabiex minnu jsir prodott sekondarju fl-azjenda, irrispettivament jekk il-materjal mhux maħdum huwiex prodott fl-azjenda jew mixtri minn barra, jitqies attività oħra bi skop ta' qligħ. Dan jinkludi l-ipproċessar tal-laħam, il-produzzjoni ta' ġobon, eċċ.

B.   VALUTAZZJONI TAL-IMPORTANZA TAL-ATTIVITAJIET OĦRAJN BI SKOP TA' QLIGĦ B'RABTA DIRETTA MAL-AZJENDA

Il-proporzjon tal-attivitajiet bi skop ta' qligħ li għandhom rabta diretta mal-azjenda fil-produzzjoni tal-azjenda huwa stmat bħala s-sehem tal-attivitajiet oħrajn bi skop ta' qligħ b'rabta diretta mal-fatturat tal-azjenda fis-somma tal-fatturat totali tal-azjenda u tal-pagamenti diretti lil dik l-azjenda skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 ( 4 ):

image

C.   KLASSIFIKI LI JIRRIFLETTU L-IMPORTANZA TAL-ATTIVITAJIET OĦRAJN BI SKOP TA' QLIGĦ B'RABTA DIRETTA MAL-AZJENDA

L-azjendi jitpoġġew fi klassifiki li jirriflettu l-proporzjon tal-attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ li għandhom rabta diretta mal-produzzjoni tal-azjenda. Għandhom japplikaw il-limiti li ġejjin:Klassijiet

Livelli ta' Perċentwali

I

Bejn 0 % u 10 % (sehem marġinali)

II

Bejn aktar minn 10 % u 50 % (sehem medju)

III Nru — NU.

Bejn aktar minn 50 % u inqas minn 100 % (sehem sinifikanti)
ANNESS VIII

IT-TFASSIL U T-TQASSIM TAL-FATTURAT TAL-AZJENDI (L-ARTIKOLU 9)

L- ►C2  informazzjoni ◄ li għandha tinġabar hija kklassifikata f'tabelli u tinqasam fi gruppi, kategoriji, u kolonni. Il-konvenzjoni użata għar-riferiment għal taqsima ta' ►C2  informazzjoni ◄ speċifika hija:

<tabella ittra>_<grupp>_<kategorija>[_<kategorija>]_<kolonna>_

Il-valuri speċifiċi tal- ►C2  informazzjoni ◄ jinġabru fil-livell tal-kolonni. Fit-tabelli li jidhru hawn taħt, il-kaxxi l-vojta huma dawk fejn jistgħu jiddaħħlu l-valuri tal- ►C2  informazzjoni ◄ ; iċ-ċelloli mmarkati bil-griż u s-simbolu “—” ma għandhomx tifsira fil-kuntest tal-grupp, u b'hekk ma tistax tiddaħħal ►C2  informazzjoni ◄ fihom.

Eżempji:

— 
B.UT.20.A (kolonna A tal-grupp UT, kategorija 20, mit-Tabella B) tirrappreżenta l-“Erja” tal-“EAU(Erja Agrikola Utilizzabbli) mikrija” li għandha titniżżel taħt l-“EAU għall-biedja mill-inkwilin” fit-tabella B.
— 
I.A.10110.1.0.TA (kolonna TA tal-grupp A, kategorija 10110, mit-Tabella I) tirrappreżenta l-erja totali tal-“Qamħ komuni u spelt” għat-tip ta' wiċċ tar-raba' 1 “Uċuħ tar-raba' tal-għalqa — uċuħ tar-raba' ewlenin, uċuħ tar-raba' kkombinati” u l-kodiċi tal- ►C2  informazzjoni ◄ nieqsa 0 “L-ebda ►C2  informazzjoni ◄ nieqsa”.

Meta valur ma jkunx rilevanti jew ikun nieqes għal xi azjenda partikolari, iddaħħalx il-valur “0”.

It-tabelli huma rrapreżentati b'ittra waħda, il-gruppi b'ittra waħda jew aktar, il-kategoriji b'kodiċi numeriċi u l-kolonni b'ittra waħda jew aktar.

Rigward it-tabelli A sa M, l-ewwel tabella turi l-matriċi ta' livell għoli għall-gruppi u għall-kolonni. It-tieni tabella turi kif din tinqasam għall-kategoriji, fejn kull kategorija hija rrappreżentata b'kodiċi wieħed jew aktar u sottokodiċi wieħed jew aktar.

L- ►C2  informazzjoni ◄ li tiddaħħal fil-prospetti tal-biedja għandha tkun preċiża skont il-gradi li ġejjin:

il-valuri finanzjarji : valuri f'EUR jew fl-unitajiet tal-munita nazzjonali mingħajr deċimali. Iżda fil-każ ta' muniti nazzjonali li l-unità tagħhom jkollha valur baxx relattiv għal dak tal-EUR, jista' jsir ftehim bejn l-aġenzija ta' kollegament tal-Istat Membru kkonċernat u l-persunal tal-Kummissjoni li jamministra l-FADN, biex il-valuri jiġu espressi f'mijiet jew eluf ta' unitajiet tal-munita nazzjonali,

kwantitajiet fiżiċi : f'qantari (1 q = 100 kg) ħlief fil-każ tal-bajd, li jiġu espressi f'eluf u fil-każ tal-inbid u prodotti relatati, li jiġu espressi f'ettolitri,

▼M1

erji : f'ares (1 a = 100 m2), ħlief fil-każ tal-faqqiegħ li jiġi espress f'metri kwadri tal-erja totali li jkun fiha l-uċuħ tar-raba' u ħlief fit-Tabella M “Sussidji”, li fiha l-unitajiet bażiċi jridu jiġu rreġistrati f'ha,

▼B

għadd medju ta' bhejjem : għal żewġ ċifri deċimali, ħlief fil-każ tal-pullam u tal-fniek, li għandhom jingħataw bħala numri sħaħ, u fil-każ tan-naħal li għandhom jingħataw bħala għadd ta' doqqajs mimli naħal,

unitajiet ta' xogħol : sa żewġ punti deċimali.

Għal kull kategorija tat-tabella u kull valur fil-kolonni, hemm aktar definizzjonijiet u istruzzjonijiet taħt it-tabella kkonċernata.

▼M6Tabella A

Informazzjoni ġenerali dwar l-azjenda

Kategorija ta’ informazzjoni ġenerali

Kodiċi (*) 

Kolonni

Grupp ta’ informazzjoni

Diviżjoni tal-FADN

Subdiviżjoni

Numru tas-serje tal-azjenda

Grad

Minuti

NUTS

Numru tal-uffiċċju tal-kontabbiltà

Data

Piż tal-azjenda agrikola

Tip ta’ biedja

Klassi ta’ daqs ekonomiku

Kodiċi

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Identifikazzjoni tal-azjenda

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LO

Post fejn tinsab l-azjenda

-

-

-

 

 

 

-

-

-

-

-

-

AI

Informazzjoni tal-kontabbiltà

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

 

TY

Tipoloġija

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

-

CL

Klassijiet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

OT

Dettalji oħra tal-azjenda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Kodiċi (*)

Deskrizzjoni

Grupp

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Numru tal-azjenda

ID

AID10R

AID10S

AID10H

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Latitudni

LO

-

-

-

ALO20DG

ALO20MI

-

-

-

-

-

-

-

30

Lonġitudni

LO

-

-

-

ALO30DG

ALO30MI

-

-

-

-

-

-

-

40

NUTS3

LO

-

-

-

-

-

ALO40N

-

-

-

-

-

-

50

Uffiċċju tal-kontabbiltà

AI

-

-

-

-

-

-

AAI50AO

-

-

-

-

-

60

Tip ta’ kontabbiltà

AI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AAI60C

70

Data tal-għeluq tal-kontijiet

AI

-

-

-

-

-

-

-

AAI70DT

-

-

-

-

80

Piż nazzjonali kkalkolat mill-Istat Membru

TY

-

-

-

-

-

-

-

-

ATY80W

-

-

-

90

Klassifikazzjoni fil-ħin tal-għażla

TY

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ATY90TF

ATY90ES

-

100

Attivitajiet oħra bi skop ta’ qligħ (OGA) relatati direttament mal-azjenda

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL100C

110

Tip ta’ sjieda/objettiv ekonomiku

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL110C

120

Status ġuridiku

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL120C

130

Livell ta’ responsabbiltà tad-detentur(i)

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL130C

140

Biedja organika

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL140C

141

Setturi fil-biedja organika

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL141C

150

Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta (DOP) / Indikazzjoni Ġeografika Protetta (IĠP) / Speċjalità Tradizzjonali Garantita (STG) / prodott tal-muntanji

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL150C

151

Setturi b’DOP/IĠP/STG/prodott tal-muntanji

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL151C

160

Żoni li jġarrbu diffikultajiet naturali u diffikultajiet speċifiċi oħra

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL160C

170

Altitudni

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL170C

180

Żona koperta minn Fondi Strutturali

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL180C

190

Żona tan-Natura 2000

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL190C

200

Żona li għaliha tapplika d-Direttiva tal-Ilma (2000/60/KE)

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL200C

210

Sistema tal-irrigazzjoni

OT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AOT210C

220

Ġranet ta’ mergħa minn kull bhima f’imriegħi komuni

OT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AOT220C

230

Membru tal-Organizzazzjonijiet tal-Produtturi (POs)

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT230C

231

Rilevanza ekonomika tal-Organizzazzjonijiet tal-Produtturi (OPs) għall-azjenda agrikola

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT231C

232

Numru ta’ membri tal-Organizzazzjonijiet tal-Produtturi (POs)

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT232C

A.ID.    Identifikazzjoni tal-azjenda

Meta tintgħażel għall-ewwel darba, kull azjenda prospettanti tiġi assenjata numru. L-azjenda żżomm dan in-numru b’mod permanenti għad-durata kollha tal-inklużjoni tagħha fin-network tal-kontabbiltà. Ladarba numru jkun ġie assenjat qatt ma jiġi allokat lil azjenda oħra.

Madankollu, f’każijiet fejn l-azjenda tgħaddi minn bidla fundamentali, u partikolarment meta din il-bidla tkun ir-riżultat ta’ subdiviżjoni f’żewġ azjendi separati jew ta’ fużjoni ma’ azjenda oħra, tista’ titqies bħala azjenda ġdida. F’dan il-każ trid tiġi assenjata numru ġdid. F’każ ta’ bidla fit-tip ta’ biedja pprattikata fl-azjenda ma jkunx hemm bżonn numru ġdid. F’każ fejn tista’ tinqala’ konfużjoni bejn żewġ azjendi prospettanti jekk waħda minnhom iżżomm in-numru tagħha (eż. meta jinħolqu subdiviżjonijiet reġjonali ġodda), in-numru jenħtieġ li jinbidel. F’dawn il-każijiet trid tintbagħat tabella lill-Kummissjoni li turi l-ekwivalenza tan-numri l-qodma u dawk ġodda.

In-numru tal-azjenda jinkludi tliet gruppi ta’ indikazzjonijiet kif ġej:

A.ID.10.R. Diviżjoni tal-FADN: irid jingħata numru tal-kodiċi li jikkorrispondi mas-sett ta’ kodiċijiet fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

A.ID.10.S. Subdiviżjoni: irid jingħata numru ta’ kodiċi.

Is-subdiviżjonijiet li jintgħażlu jenħtieġ li jkunu bbażati fuq is-sistema komuni ta’ klassifikazzjoni tar-reġjuni, magħrufa bħala n-nomenklatura tal-unitajiet statistiċi territorjali (NUTS) stabbilita mill-Eurostat b’kooperazzjoni mal-istituti nazzjonali għall-istatistika.

Fi kwalunkwe każ, l-Istat Membru kkonċernat jibgħat tabella lill-Kummissjoni, li tindika r-reġjuni NUTS korrispondenti għal kull kodiċi tas-subdiviżjonijiet li jintuża, kif ukoll ir-reġjun korrispondenti li għalih jiġu kkalkulati valuri speċifiċi ta’ produzzjoni standard.

A.ID.10.H. Numru tas-serje tal-azjenda.

A.LO.    Post fejn tinsab l-azjenda

Il-post fejn tinsab l-azjenda jingħata b’żewġ indikazzjonijiet: il-ġeoreferenza (latitudni u lonġitudni) u l-kodiċi tal-unitajiet territorjali tal-livell 3 tan-NUTS.

A.LO.20. Latitudni: gradi u minuti (f’ark ta’ ħames minuti), kolonni DG u MI.

A.LO.30. Lonġitudni: gradi u minuti (f’ark ta’ ħames minuti), kolonni DG u MI.

A.LO.40.N. Il-kodiċi tan-NUTS3 jfisser il-kodiċi tal-unità territorjali tal-livell 3 tan-NUTS fejn tinsab l-azjenda. Jenħtieġ li tingħata l-aħħar verżjoni tal-kodiċi kif deskritt fir-Regolament (KE) Nru 1059/2003.

A.AI.    Informazzjoni tal-kontabbiltà

A.AI.50.AO. Numru tal-uffiċċju tal-kontabbiltà: irid jingħata numru ta’ kodiċi.

F’kull Stat Membru jenħtieġ li jiġi allokat numru uniku lil kull uffiċċju tal-kontabbiltà. Jenħtieġ li jingħata n-numru tal-uffiċċju tal-kontabbiltà li jkun ħa ħsieb l-azjenda għal dik is-sena kontabilistika partikolari.

A.AI.60.C. Tip ta’ kontabbiltà: trid tingħata indikazzjoni dwar it-tip ta’ kontabbiltà li jkollha l-azjenda. Iridu jintużaw in-numri ta’ kodiċi li ġejjin:

1. 

Kontabbiltà b’kontroentrati

2. 

Kontabbiltà b’entrata unika.

3. 

L-ebda.

A.AI.70.DT. Data tal-għeluq tal-kontijiet: li trid tinkiteb bil-format “SSSS-XX-JJ”, pereżempju 2009-06-30 jew 2009-12-31.

A.TY.    Tipoloġija

A.TY.80.W. Piż nazzjonali tal-azjenda agrikola: jenħtieġ li jingħata l-valur tal-fattur tal-estrapolazzjoni kkalkulat mill-Istat Membru. Il-valuri jridu jiġu espressi b’żewġ deċimali.

A.TY.90.TF. Tip ta’ biedja fil-ħin tal-għażla: il-kodiċi tat-tip ta’ biedja tal-azjenda f’konformità mal-Anness IV ta’ dan ir-Regolament, fiż-żmien tal-għażla għas-sena kontabilistika inkwistjoni.

A.TY.90.ES. Daqs ekonomiku fil-ħin tal-għażla: il-kodiċi tal-klassi tad-daqs ekonomiku tal-azjenda f’konformità mal-Anness V ta’ dan ir-Regolament, fiż-żmien tal-għażla għas-sena kontabilistika inkwistjoni.

A.CL.    Klassijiet

A.CL.100.C. Attivitajiet oħra bi skop ta’ qligħ direttament relatati mal-azjenda: dawn iridu jingħataw bħala medda ta’ perċentwali li jindikaw is-sehem tal-fatturat ( 5 ) mill-fatturat totali tal-azjenda agrikola, li jiġi minn attivitajiet oħra bi skop ta’ qligħ direttament relatati mal-azjenda. Iridu jintużaw in-numri ta’ kodiċi li ġejjin:

1. 

≥ 0 % sa ≤ 10 % (sehem marġinali)

2. 

> 10 % sa ≤ 50 % (sehem medju)

3. 

> 50 % sa < 100 % (sehem sinifikanti)

A.CL.110.C. Tip ta’ sjieda/objettiv ekonomiku: jenħtieġ li tingħata indikazzjoni dwar x’inhuma l-objettivi ekonomiċi u tas-sjieda tal-azjenda. Jenħtieġ li jintużaw in-numri ta’ kodiċi li ġejjin:

1. 

azjenda agrikola tal-familja: l-azjenda tuża x-xogħol u l-kapital tad-detentur(i)/tal-maniġer(s) u l-familja tiegħu/tagħha, u dawn ikunu l-benefiċjarji tal-attività ekonomika;

2. 

sħubija: il-fatturi ta’ produzzjoni tal-azjenda jiġu pprovduti minn diversi sħab, fejn minn tal-inqas uħud minnhom jipparteċipaw fix-xogħol tal-azjenda agrikola mingħajr ma jitħallsu. Il-benefiċċji jkunu tas-sħubija;

3. 

kumpanija b’objettiv ta’ profitt: il-benefiċċji jintużaw għar-remunerazzjoni tal-azzjonisti permezz ta’ dividendi/profitti. L-azjenda tkun proprjetà tal-kumpanija;

4. 

kumpanija mingħajr objettiv ta’ profitt: il-benefiċċji jintużaw primarjament biex jinżammu l-impjiegi jew għal objettiv soċjali simili. L-azjenda tkun proprjetà tal-kumpanija.

A.CL.120.C. Status ġuridiku: jenħtieġ li tingħata indikazzjoni dwar jekk l-azjenda tkunx persuna ġuridika jew le. Iridu jintużaw in-numri ta’ kodiċi li ġejjin:

0. 

Falz.

1. 

Veru.

A.CL.130.C. Livell ta’ responsabbiltà tad-detentur(i): trid tingħata indikazzjoni dwar il-livell ta’ responsabbiltà (responsabbiltà ekonomika) tad-detentur (ewlieni). Iridu jintużaw in-numri ta’ kodiċi li ġejjin:

1. 

Sħiħa.

2. 

Parzjali.

A.CL.140.C. Biedja organika: trid tingħata indikazzjoni dwar jekk l-azjenda tapplikax metodi tal-produzzjoni organika, skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 ( 6 ), b’mod partikolari l-Artikoli 4 u 5 tiegħu. Iridu jintużaw in-numri ta’ kodiċi li ġejjin:

1. 

l-azjenda ma tapplikax metodi tal-produzzjoni organika;

2. 

l-azjenda tapplika metodi tal-produzzjoni organika biss għall-prodotti kollha tagħha;

3. 

l-azjenda tapplika metodi tal-produzzjoni organika u metodi ta’ produzzjoni oħra;

4. 

l-azjenda qed taqleb għall-metodi tal-produzzjoni organika.

A.CL.141.C. Setturi fil-biedja organika: meta l-azjenda tapplika metodi tal-produzzjoni organika kif ukoll metodi ta’ produzzjoni oħra, jenħtieġ li tingħata indikazzjoni tas-setturi tal-produzzjoni li fihom l-azjenda tapplika metodi tal-produzzjoni organika biss (tista’ tintgħażel iktar minn waħda). Iridu jintużaw in-numri ta’ kodiċi elenkati hawn taħt. Meta l-azjenda tapplika metodi tal-produzzjoni organika kif ukoll metodi oħra għas-setturi tal-produzzjoni kollha, jenħtieġ li jintuża l-kodiċi “mhux applikabbli”.

0. 

mhux applikabbli

31. 

ċereali

32. 

żrieragħ taż-żejt u għelejjel tal-proteini

33. 

frott u ħxejjex (inkluż il-frott taċ-ċitru, iżda eskluż iż-żebbuġ)

34. 

żebbuġ

35. 

vinji

36. 

laħam taċ-ċanga

37. 

ħalib tal-baqar

38. 

laħam tal-majjal

39. 

nagħaġ u mogħoż (ħalib u laħam)

40. 

laħam tal-pollam

41. 

bajd

42. 

settur ieħor

A.CL.150.C. “Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta” (DOP) / “Indikazzjoni Ġeografika Protetta” (IĠP) / “Speċjalità Tradizzjonali Garantita” (STG) / “prodott tal-muntanji”: trid tingħata indikazzjoni dwar jekk l-azjenda tipproduċix prodotti agrikoli u/jew oġġetti tal-ikel protetti minn indikazzjonijiet ta’ Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta (DOP), Indikazzjoni Ġeografika Protetta (IĠP), Speċjalità Tradizzjonali Garantita (STG) jew prodott tal-muntanji, jew dwar tipproduċix prodotti agrikoli li jkun magħruf li jintużaw fil-produzzjoni ta’ oġġetti tal-ikel protetti minn DOP/IĠP/STG/“prodott tal-muntanji”, skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 7 ). Iridu jintużaw in-numri ta’ kodiċi li ġejjin:

1. 

l-azjenda ma tipproduċi l-ebda prodott jew oġġett tal-ikel protett minn indikazzjonijiet ta’ DOP, IĠP, STG jew “prodott tal-muntanji”, u l-ebda prodott li jkun magħruf li jintuża fil-produzzjoni ta’ oġġetti tal-ikel protetti minn indikazzjonijiet ta’ DOP, IĠP, STG jew “prodott tal-muntanji”;

2. 

l-azjenda tipproduċi biss prodotti jew oġġetti tal-ikel protetti minn indikazzjonijiet ta’ DOP, IĠP, STG jew “prodott tal-muntanji”, jew prodotti li jkun magħruf li jintużaw fil-produzzjoni ta’ oġġetti tal-ikel protetti minn indikazzjonijiet ta’ DOP, IĠP, STG jew “prodott tal-muntanji”;

3. 

l-azjenda tipproduċi xi prodotti jew oġġetti tal-ikel protetti minn indikazzjonijiet ta’ DOP, IĠP, STG jew “prodott tal-muntanji”, jew xi prodotti li jkun magħruf li jintużaw fil-produzzjoni ta’ oġġetti tal-ikel protetti minn indikazzjonijiet ta’ DOP, IĠP, STG jew “prodott tal-muntanji”.

A.CL.151.C. Setturi b’Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta / Indikazzjoni Ġeografika Protetta / Speċjalità Tradizzjonali Garantita / prodott tal-muntanji: jekk il-maġġoranza tal-produzzjoni ta’ xi setturi speċifiċi tkun ta’ prodotti jew oġġetti tal-ikel li jkunu protetti minn indikazzjonijiet ta’ DOP, IĠP, STG jew “prodott tal-muntanji”, jew ta’ prodotti li jkun magħruf li jintużaw fil-produzzjoni ta’ oġġetti tal-ikel protetti minn indikazzjonijiet ta’ DOP, IĠP, STG jew “prodott tal-muntanji”, jenħtieġ li tingħata indikazzjoni tas-setturi tal-produzzjoni (tista’ tintgħażel iktar minn waħda). Iridu jintużaw in-numri ta’ kodiċi elenkati hawn taħt. Meta l-azjenda tipproduċi xi prodotti jew oġġetti tal-ikel protetti minn indikazzjonijiet ta’ DOP, IĠP, STG jew “prodott tal-muntanji” jew xi prodotti li jkun magħruf li jintużaw fil-produzzjoni ta’ oġġetti tal-ikel protetti minn indikazzjonijiet ta’ DOP, IĠP, STG jew “prodott tal-muntanji”, iżda dan ma jkunx jikkonċerna l-maġġoranza tal-produzzjoni f’dak is-settur partikolari, jenħtieġ li jintuża l-kodiċi “mhux applikabbli”.

0. 

mhux applikabbli

31. 

ċereali

32. 

żrieragħ taż-żejt u għelejjel tal-proteini

33. 

frott u ħxejjex (inkluż il-frott taċ-ċitru, iżda eskluż iż-żebbuġ)

34. 

żebbuġ

35. 

vinji

36. 

laħam taċ-ċanga

37. 

ħalib tal-baqar

38. 

laħam tal-majjal

39. 

nagħaġ u mogħoż (ħalib u laħam)

40. 

laħam tal-pollam

41. 

bajd

42. 

settur ieħor.

L-oġġetti A.CL.150.C. Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta / Indikazzjoni Ġeografika Protetta / Speċjalità Tradizzjonali Garantita / prodott tal-muntanji u A.CL.151.C huma fakultattivi għall-Istati Membri. Jekk jiġu applikati mill-Istat Membru, din l-informazzjoni jenħtieġ li timtela għall-azjendi agrikoli kollha tal-Istat Membru li ttieħdu bħala kampjun. Jekk tiġi applikata A.CL.150.C, jenħtieġ li tiġi applikata wkoll A.CL.151.C.

A.CL.160.C. Żoni li jġarrbu diffikultajiet naturali u diffikultajiet speċifiċi oħra: Trid tingħata indikazzjoni dwar jekk il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsabx f’żona koperta mill-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 8 ). F’dawk l-Istati Membri fejn għadha ma ġietx ikkompletata d-demarkazzjoni taż-żoni li jġarrbu diffikultajiet naturali sinifikanti f’konformità mal-Artikolu 32(3) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, issir referenza għaż-żoni li kienu eliġibbli skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 waqt il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013. Iridu jintużaw in-numri ta’ kodiċi li ġejjin:

1. 

il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda ma tinsabx f’żona li ġġarrab diffikultajiet naturali jew diffikultajiet speċifiċi oħra, skont it-tifsira tal-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, u lanqas f’żona li kienet eliġibbli skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 waqt il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 f’dawk l-Istati Membri fejn għadha ma ġietx ikkompletata d-demarkazzjoni f’konformità mal-Artikolu 32(3) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

21. 

il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsab f’żona li ġġarrab diffikultajiet naturali sinifikanti, skont it-tifsira tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

22. 

il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsab f’żona li ġġarrab diffikultajiet speċifiċi, skont it-tifsira tal-Artikolu 32(4) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

23. 

il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsab f’żona li kienet eliġibbli skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 waqt il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 f’dawk l-Istati Membri fejn għadha ma ġietx ikkompletata d-demarkazzjoni f’konformità mal-Artikolu 32(3) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

3. 

il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsab f’żona muntanjuża skont it-tifsira tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament(UE) Nru 1305/2013;

5. 

il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsab f’żona ta’ eliminazzjoni gradwali skont it-tifsira tal-Artikolu 31(5) tar-Regolament(UE) Nru 1305/2013.

A.CL.170.C. Altitudni: L-altitudni jenħtieġ li tiġi indikata bin-numru ta’ kodiċi korrispondenti:

1. 

il-biċċa l-kbira tal-azjenda tinsab f’altitudni ta’ < 300 m;

2. 

il-biċċa l-kbira tal-azjenda tinsab f’altitudni ta’ 300 sa 600 m;

3. 

il-biċċa l-kbira tal-azjenda tinsab f’altitudni ta’ > 600 m;

4. 

id-data mhijiex disponibbli.

A.CL.180.C. Żona koperta minn Fondi Strutturali: trid tingħata indikazzjoni dwar jekk il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsabx f’żona koperta mill-paragrafu 2(a), (b) u (c) tal-Artikolu 90 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 9 ). Iridu jintużaw in-numri ta’ kodiċi li ġejjin:

1. 

il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsab f’reġjun inqas żviluppat, skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, b’mod partikolari l-paragrafu 2(a) tal-Artikolu 90 tiegħu;

2. 

il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsab f’reġjun aktar żviluppat, skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, b’mod partikolari il-paragrafu 2(c) tal-Artikolu 90 tiegħu;

3. 

il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsab f’reġjun fi tranżizzjoni, skont it-tifsira tal-paragrafu 2(b) tal-Artikolu 90 tar-Regolament(UE) Nru 1303/2013.

A.CL.190.C. Żona tan-Natura 2000: trid tingħata indikazzjoni dwar jekk il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsabx f’żoni relatati mal-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE ( 10 ) u d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE ( 11 ) (Natura 2000). Iridu jintużaw in-numri ta’ kodiċi li ġejjin:

1. 

il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda ma tinsabx f’żona eliġibbli għal pagamenti tan-Natura 2000;

2. 

il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsab f’żona eliġibbli għal pagamenti tan-Natura 2000.

A.CL.200.C. Żona li għaliha tapplika id-Direttiva tal-Ilma (id-Direttiva 2000/60/KE): trid tingħata indikazzjoni dwar jekk il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsabx f’żoni relatati mal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 12 ). Iridu jintużaw in-numri ta’ kodiċi li ġejjin:

1. 

il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda ma tinsabx f’żona eliġibbli għal pagamenti marbuta mad-Direttiva 2000/60/KE;

2. 

il-maġġoranza tal-art agrikola li tintuża tal-azjenda tinsab f’żona eliġibbli għal pagamenti marbuta mad-Direttiva 2000/60/KE.

A.OT.    Dettalji oħra tal-azjenda

A.OT.210.C. Sistema tal-irrigazzjoni: trid tingħata indikazzjoni dwar is-sistema tal-irrigazzjoni ewlenija applikata fl-azjenda agrikola:

0. 

mhux applikabbli (meta ma jkunx hemm irrigazzjoni fl-azjenda agrikola)

1. 

mas-superfiċe

2. 

bit-tbexxix

3. 

bit-taqtir

4. 

oħra

A.OT.220.C. Ġranet ta’ mergħa minn kull bhima f’imriegħi komuni: Għadd ta’ ġranet ta’ mergħa minn kull annimal tar-razzett f’imriegħi komuni li jintużaw mill-azjenda.

A.OT.230.C Membru tal-Organizzazzjonijiet tal-Produtturi (POs): Indikazzjoni jekk l-azjenda agrikola (id-detentur(i) jew il-maniġer(s) tal-azjenda agrikola) ikun membru ta’ organizzazzjoni tal-produtturi li tikkondividi l-kostijiet u/jew tippromwovi l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli, u jekk iva, liema mill-prodotti tal-azjenda agrikola jiġu kkummerċjalizzati mill-organizzazzjoni tal-produtturi (agħżel is-setturi kollha koperti mill-POs li l-azjenda agrikola hija membru tagħhom). Għall-iskop ta’ dan l-istħarriġ, “organizzazzjonijiet tal-produtturi” tirreferi għal kwalunkwe tip ta’ entità li tkun ġiet iffurmata bl-inizjattiva tal-produtturi biex iwettqu attivitajiet konġunti f’settur speċifiku (kooperazzjoni orizzontali). L-organizzazzjonijiet tal-produtturi jridu jiġu kkontrollati mill-produtturi, u jista’ jkollhom għamliet ġuridiċi differenti, eż. kooperattivi agrikoli, assoċjazzjonijiet tal-bdiewa, jew kumpaniji privati bi produtturi bħala azzjonisti. (Ir-rikonoxximent tal-organizzazzjoni tal-produtturi skont l-Artikoli 152 jew 161 tar-Regolament (UE) 1308/2013 huwa meħtieġ).

0. 

mhux membru ta’ organizzazzjoni tal-produtturi

Membru ta’ organizzazzjoni tal-produtturi għall-kondiviżjoni tal-produzzjoni, tal-kostijiet amministrattivi, tal-kostijiet tal-investimenti u/jew, membru ta’ organizzazzjoni tal-produtturi għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-azjendi agrikoli fosthom:

31. 

ċereali

32. 

żrieragħ taż-żejt u għelejjel tal-proteini

33. 

frott u ħxejjex (inkluż il-frott taċ-ċitru, iżda eskluż iż-żebbuġ)

34. 

żebbuġ

35. 

vinji

36. 

laħam taċ-ċanga

37. 

ħalib tal-baqar

38. 

laħam tal-majjal

39. 

nagħaġ u mogħoż (ħalib u laħam)

40. 

laħam tal-pollam

41. 

bajd

42. 

settur ieħor.

A.OT.231.C Rilevanza ekonomika tal-Organizzazzjonijiet tal-Produtturi (POs) għall-azjenda agrikola: Indikazzjoni tas-sehem tal-produzzjoni kumplessiva tal-azjenda agrikola (bejgħ totali), f’termini ta’ valur, li jiġi kkummerċjalizzat permezz tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi.

1. 

≥ 0 % sa ≤ 10 % (sehem marġinali)

2. 

> 10 % sa ≤ 50 % (sehem medju)

3. 

> 50 % sa < 100 % (sehem sinifikanti)

A.OT.232.C Numru ta’ membri tal-Organizzazzjonijiet tal-Produtturi (POs): Indikazzjoni tad-daqs tal-PO ewlenija li l-azjenda agrikola (id-detentur(i) jew il-maniġer(s) tal-azjenda agrikola) tkun membru tagħha, jiġifieri tal-PO li tikkummerċjalizza l-biċċa l-kbira tal-produzzjoni tal-azjenda agrikola (f’termini ta’ valur).

1. 

PO b’inqas minn 10 membri

2. 

PO b’10 membri sa inqas minn 20 membru

3. 

PO b’20 membru sa inqas minn 50 membru

4. 

PO b’50 membru sa inqas minn 100 membru

5. 

PO b’100 membru sa inqas minn 500 membru

6. 

PO b’500 membru sa inqas minn 1000 membru

7. 

PO b’1000 membru (jew iktar)

Il-preżentazzjoni tad-data relatata mal-varjabbli A.OT.230.C, A.OT.231.C u A.OT.232.C hija obbligatorja mis-sena kontabilistika 2023; madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiġu eżentati mill-preżentazzjoni tad-data relatata ma’ wħud minn dawn il-varjabbli jew mill-varjabbli kollha jekk jippreżentaw talba debitament ġustifikata sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Mejju 2021. Is-servizzi tal-Kummissjoni jirrieżaminaw il-ġustifikazzjonijiet u jiddeċiedu dwar l-eżenzjoni. Stat Membru eżentat jista’ jerġa’ jikkunsidra l-għażla tiegħu u jinforma lill-Kummissjoni b’dan. Fuq bażi volontarja, l-Istati Membri jistgħu jippreżentaw id-data relatata mal-varjabbli A.OT.230.C, A.OT.231.C u A.OT.232.C mis-sena kontabilistika 2021.

KOLONNIFIT-TABELLA A

Il-kolonna R tirreferi għad-diviżjoni tal-FADN, il-kolonna S għas-subdiviżjoni, il-kolonna H għan-numru tas-serje tal-azjenda, il-kolonna DG għall-gradi, il-kolonna MI għall-minuti, il-kolonna N għan-NUTS, il-kolonna AO għan-numru tal-uffiċċju tal-kontabbiltà, il-kolonna DT għad-data, il-kolonna W għall-piż tal-azjenda agrikola, il-kolonna TF għat-tip ta’ biedja, il-kolonna ES għall-klassi tad-daqs ekonomiku u l-kolonna C għall-kodiċi.

▼B

Tabella B

Tip ta' okkupazzjoniKategorija ta' Erja agrikola użata (EAU)

Kodiċi (*)

 

Grupp ta' informazzjoni

Erja Agrikola Utilizzata

A

UO

EAU għall-biedja mis-sid

 

UT

EAU għall-biedja mill-inkwilin

 

US

EAU għall-biedja bi tqassim jew modi oħrajn

 Kodiċi (*)

Deskrizzjoni tal-kategoriji

Grupp

A

10

EAU għall-biedja mis-sid

UO

 

20

EAU mikrija

UT

 

30

Sharecropped UAA

US

 

Artijiet ta' azjendi miżmuma b'mod konġunt minn żewġ sħab jew aktar għandhom jiġu rreġistrati bħala okkupati mis-sid, mikrija jew maħduma bi tqassim, skont l-arranġament fis-seħħ bejn is-sħab.

l-Erja Agrikola Utilizzata (EAU) hija l-erja totali okkupata minn art li tinħadem, bur u mergħa permanenti, uċuħ tar-raba' permanenti u ġonna kulinari, użata mill-azjenda, irrispettivament mit-tip ta' dritt fuq il-proprjetà. Mhumiex inklużi l-artijiet komuni użati mill-azjenda.

Għandhom jintużaw il-gruppi ta' informazzjoni u ta' kategoriji li ġejjin:

B.UO.    EAU għall-biedja mis-sid

B.UO.10.A UAA (art li tinħadem, bur permanenti, uċuħ tar-raba' permanenti u ġonna kulinari) li l-bidwi huwa l-proprjetarju, l-inkwilin għal għomru jew id-detentur tal-kirja tagħhom u/jew EAU b'kundizzjonijiet simili. Din il-kategorija tinkludi art mikrija lil persuni oħrajn lesta biex tinżera' (kodiċi tal-uċuħ 11300 ).

B.UT.    EAU għall-biedja mill-inkwilin

▼M1

B.UT.20.A UAA (art li tinħadem, bur permanenti, uċuħ tar-raba' permanenti u ġonna kulinari) li tinħadem minn persuna li mhix is-sid, l-inkwilin għal għomru jew id-detentur tal-kirja u li l-art imsemmija hija mikrija lilu (il-kera għandha titħallas bi flus u/jew in natura; din ġeneralment tkun iffissata bil-quddiem, u normalment ma tvarjax skont ir-riżultati tal-biedja) u/jew iż-żona agrikola li tintuża maħduma b'kundizzjonijiet simili ta' pussess.

▼B

L-erja mikrija ma tinkludix art li l-ħsad tagħha jinxtara bħala wiċċ tar-raba' wieqaf. Is-somom li jitħallsu għax-xiri tal-uċuħ tar-raba' wieqfa għandhom jingħataw fit-Tabella H taħt il-kodiċijiet mill-2020 sal-2040 (għalf mixtri) fil-każ tal-ħaxix tal-bur jew tal-uċuħ tar-raba' li jintużaw għall-għalf tal-annimali u taħt il-kodiċi 3090 (spejjeż speċifiċi oħrajn marbuta mal-uċuħ tar-raba') fil-każ tal-uċuħ tar-raba' li jistgħu jitqiegħdu fis-suq (prodotti li s-soltu jitqiegħdu fis-suq). L-uċuħ tar-raba' li jistgħu jitqiegħdu fis-suq u jinxtraw wieqfa għandhom jingħataw mingħajr ma tiġi speċifikata l-erja inkwistjoni (Tabella H).

Art mikrija għal inqas minn sena fuq bażi okkażjonali, u l-produzzjoni tagħha, hija ttrattata b' mod simili għal art li l-ħsad tagħha jinxtara bħala wiċċ tar-raba' wieqaf.

B.US.    EAU għall-biedja bi tqassim jew modi oħrajn

B.US.30.A UAA (art li tinħadem, bur u mergħa permanenti, uċuħ tar-raba' permanenti u ġonna kulinari) li tinħadem b'mod konġunt minn min jagħti l-konċessjoni u minn min jaqsam l-uċuħ tar-raba' abbażi ta' ftehim ta' qsim tal-uċuħ tar-raba' u/jew l-erja agrikola użata maħduma b'kundizzjonijiet simili.

KOLONNI FIT-TABELLA B

Il-kolonna A tirreferi għall-EAU.

▼M6Tabella C

Xogħol

Kategorija ta’ xogħol

Kodiċi(*) 

Kolonni

Grupp ta’ informazzjoni

Ġenerali

Total tax-xogħol fl-azjenda (xogħol agrikolu u xogħol għal OGA direttament relatati mal-azjenda)

Sehem tax-xogħol għal OGA direttament relatati mal-azjenda

Numru ta’ persuni

Sess

Sena tat-twelid

Taħriġ agrikolu tal-maniġer

Ħin maħdum fis-sena

Għadd ta’ Unitajiet ta’ Xogħol fis-Sena (AWU)

% tal-ħin maħdum fis-sena

% tal-AWU

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Numru sħiħ

Daħħal il-kodiċi

Erba’ ċifri

Daħħal il-kodiċi

(sigħat)

(AWU)

%

%

UR

Mhux imħallas, regolari

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Mhux imħallas, każwali

-

-

-

-

 

-

 

-

PR

Imħallas, regolari

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Imħallas, każwali

-

-

-

-

 

-

 

-Kodiċi(*)

Deskrizzjoni

Grupp

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Detentur(i)/maniġer(s)

UR

-

 

 

 

 

 

-

 

20

Detentur(i)/mhux maniġer(s)

UR

-

 

 

-

 

 

-

 

30

Maniġer(s)/mhux detentur(i)

UR

-

 

 

 

 

 

-

 

40

Konjuġi/sħab tad-detentur(i)

UR

 

-

-

-

 

 

 

 

50

Oħrajn

UR, PR

 

-

-

-

 

 

 

 

60

Xogħol każwali

UC, PC

-

-

-

-

 

-

 

-

70

Maniġers oħra

PR

-

 

 

 

 

 

-

 

It-terminu “xogħol” jinkludi l-persuni kollha involuti f’xogħol fl-azjenda agrikola matul is-sena kontabilistika. Madankollu, mhumiex inklużi l-persuni li jkunu wettqu dan ix-xogħol f’isem persuna jew impriża oħra (kuntratt ta’ xogħol agrikolu, li l-kostijiet tagħhom jidhru fit-Tabella H bil-kodiċi 1020).

Fil-każ ta’ assistenza reċiproka bejn l-azjendi, fejn din l-assistenza tkun tikkonsisti fi skambju ta’ xogħol, u l-assistenza riċevuta tkun fil-prinċipju ekwivalenti għall-assistenza mogħtija, il-ħin maħdum mill-ħaddiema tal-azjenda agrikola u kwalunkwe paga relatata jiġu speċifikati fil-prospett tal-azjenda agrikola.

Xi kultant l-assistenza riċevuta tiġi kkumpensata b’assistenza ta’ xorta oħra (pereżempju għajnuna fl-għamla ta’ xogħol tiġi kkumpensata bil-provvista ta’ makkinarju). Meta l-iskambju ta’ servizzi jkun fuq skala limitata, ma jiġi indikat xejn fuq il-prospett tal-azjenda agrikola (fl-eżempju mogħti hawn fuq, l-għajnuna riċevuta ma tidhirx bħala parti mix-xogħol; madakollu, il-kostijiet tal-makkinarju jinkludu l-kostijiet involuti biex wieħed ipoġġi t-tagħmir għad-dispożizzjoni ta’ ħaddieħor). F’każijiet eċċezzjonali, meta l-iskambju ta’ servizzi jkun fuq skala kbira, il-proċedura tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a) 

l-assistenza riċevuta bħala xogħol tiġi kkumpensata b’servizz ta’ xorta oħra (pereżempju l-provvista ta’ makkinarju): il-ħin tax-xogħol li wieħed jagħmel jiġi rreġistrat bħala xogħol imħallas f’azjenda agrikola (il-gruppi PR jew PC, skont jekk il-ħaddiema ġewx impjegati fl-azjenda agrikola fuq bażi regolari jew le); il-valur tal-assistenza mogħtija tiġi rreġistrata kemm bħala produzzjoni fil-kategorija korrispondenti f’tabelli oħra (f’dan l-eżempju, “Xogħol b’kuntratt” bil-kodiċi 2010 fit-tabella L) kif ukoll bħala kost (“Pagi u sigurtà soċjali” bil-kodiċi 1010 fit-tabella H);

(b) 

l-assistenza mogħtija bħala xogħol tiġi kkumpensata b’servizz ta’ xorta oħra (pereżempju l-provvista ta’ makkinarju): f’din is-sitwazzjoni l-ħin tax-xogħol ipprovdut u kwalunkwe paga relatata ma jiġux ikkunsidrati; il-valur tas-servizz riċevut jiġi rreġistrat bħala input fil-grupp korrispondenti f’tabella oħra (f’dan l-eżempju, “Xogħol b’kuntratt u kiri ta’ makkinarju” bil-kodiċi 1020 fit-tabella H).

Trid issir distinzjoni bejn il-gruppi ta’ informazzjoni u l-kategoriji ta’ xogħol li ġejjin:

C.UR. 

Xogħol regolari mhux imħallas

Xogħol mhux imħallas jew xogħol b’inqas remunerazzjoni (fi flus jew in natura) mill-ammont li normalment jitħallas għas-servizzi pprovduti (jenħtieġ li tali ħlas ma jidhirx fil-kostijiet tal-azjenda agrikola) u li matul is-sena kontabilistika jkun sar għal minn tal-inqas ġurnata sħiħa fil-ġimgħa (eskluż il-btajjel normali).

Madankollu, persuna impjegata regolarment, iżda li għal raġunijiet speċjali, tkun ġiet impjegata fl-azjenda agrikola għal perjodu limitat biss fis-sena kontabilistika, tiġi rreġistrata (għall-għadd ta’ sigħat maħduma effettivament) bħala xogħol regolari.

Jistgħu jinqalgħu l-każijiet li ġejjin jew oħrajn simili:

(a) 

kundizzjonijiet speċjali ta’ produzzjoni fl-azjenda agrikola li minħabba fihom ma jkunx hemm xogħol matul is-sena: pereżempju l-azjendi taż-żebbuġ jew tal-inbid, u l-azjendi agrikoli speċjalizzati fit-tismin staġonali tal-annimali jew fil-produzzjoni tal-frott u tal-ħxejjex fil-miftuħ;

(b) 

assenza mix-xogħol għajr minħabba btajjel normali, pereżempju servizz militari, mard, aċċidenti, maternità, liv estiż, eċċ.;

(c) 

wieħed jibda, jew jieqaf, jaħdem mal-azjenda;

(d) 

waqfien totali tax-xogħol fl-azjenda minħabba kawżi aċċidentali (għargħar, nirien, eċċ.).

Hemm il-kategoriji li ġejjin:

C.UR.10. 

Detentur(i)/maniġer(s)

Persuna li terfa’ r-responsabbiltà ekonomika u ġuridika għall-azjenda u tieħu ħsieb il-ġestjoni tagħha ta’ kuljum. Fil-każ tal-mezzadrija, min iwettaq il-mezzadrija jiġi indikat bħala id-detentur/il-manager.

C.UR.20. 

Detentur(i)/mhux maniġer(s)

Persuna li terfa’ r-responsabbiltà ekonomika u ġuridika għall-azjenda mingħajr ma tieħu ħsieb il-ġestjoni tagħha ta’ kuljum.

C.UR.30 

Maniġer(s)/mhux detentur(i)

Persuna li tieħu ħsieb il-ġestjoni ta’ kuljum tal-azjenda mingħajr ma terfa’ r-responsabbiltà ekonomika u ġuridika għaliha.

C.UR.40. 

Konjuġi/sħab tad-detentur(i)

C.UR.50. 

Xogħol regolari mhux imħallas ieħor

Ix-xogħol mhux imħallas li mhux inkluż fil-kategoriji preċedenti jinkludi wkoll lill-foreman u lis-submaniġers mhux responsabbli għall-ġestjoni tal-azjenda agrikola kollha.

C.UC. 

Xogħol każwali mhux imħallas

C.UC.60. 

Ix-xogħol mhux imħallas li ma jkunx sar b’mod regolari fl-azjenda matul is-sena kontabilistika jiġi aggregat f’din il-kategorija.

C.PR. 

Xogħol regolari mħallas

Xogħol imħallas (fi flus u/jew in natura) fuq l-iskala normali għas-servizzi pprovduti u li matul is-sena kontabilistika (eskluż il-btajjel normali) ikunu ħadmu għall-azjenda għal mill-inqas ġurnata sħiħa fil-ġimgħa.

Iridu jintwerew il-kategoriji li ġejjin:

C.PR.70. 

Maniġer tal-azjenda agrikola

Persuna b’salarju li tkun responsabbli għall-ġestjoni ta’ kuljum tal-azjenda.

C.PR.50. 

Ieħor

Ix-xogħol regolari mħallas kollu (eskluż il-maniġer b’salarju tal-azjenda) jiġi aggregat f’dan il-grupp. Jinkludi wkoll il-foreman u s-submaniġers mhux responsabbli għall-ġestjoni tal-azjenda agrikola kollha.

C.PC. 

Xogħol każwali mħallas

C.PC.60. 

Ix-xogħol imħallas li ma jkunx sar b’mod regolari fl-azjenda matul is-sena kontabilistika (inkluż il-ħaddiema parzjali) jiġi aggregat f’din il-kategorija.

KOLONNI FIT-TABELLA C

Għadd ta’ persuni (il-kolonna P)

Fejn ikun hemm diversi detenturi, jista’ jkun hemm diversi konjuġi/sħab. L-għadd ta’ konjuġi/sħab u l-għadd ta’ persuni jenħtieġ li jkunu indikati fil-kategoriji fejn jistgħu jidhru (kategoriji 40 u 50 mill-gruppi “xogħol regolari mhux imħallas” UR jew “xogħol regolari mħallas” PR).

Sess (il-kolonna G)

Is-sess jenħtieġ li jiġi stabbilit biss għad-detentur(i) u/jew għall-maniġer(s), fil-kategoriji fejn jistgħu jidhru (il-kategoriji 10 sa 30 u 70 mill-gruppi “xogħol regolari mhux imħallas” UR jew “xogħol regolari mħallas” PR). Is-sess jiġi indikat b’numru ta’ kodiċi, jiġifieri:

1. 

raġel;

2. 

mara.

Sena tat-twelid (il-kolonna B)

Is-sena tat-twelid jenħtieġ li tingħata biss għad-detentur(i) u/jew għall-maniġer(s) (il-kategoriji 10 sa 30 u 70 mill-gruppi “xogħol regolari mhux imħallas” UR jew “xogħol regolari mħallas” PR) billi jintużaw l-erba’ ċifri tas-sena tat-twelid.

Taħriġ agrikolu tal-maniġer (il-kolonna T)

It-taħriġ agrikolu jenħtieġ li jingħata biss lill-maniġer(s) (il-kategoriji 10, 30 u 70 mill-gruppi “xogħol regolari mhux imħallas” UR jew “xogħol regolari mħallas” PR). It-taħriġ agrikolu jiġi indikat b’numru ta’ kodiċi, jiġifieri:

1. 

esperjenza agrikola prattika biss;

2. 

taħriġ agrikolu bażiku;

3. 

taħriġ agrikolu sħiħ.

Ħin maħdum fis-sena (il-kolonna Y1)

Il-ħin maħdum jenħtieġ li jiġi indikat f’sigħat għall-gruppi u għall-kategoriji kollha. Jenħtieġ li jirreferi għall-ħin li effettivament ġie ddedikat għax-xogħol fl-azjenda. Fil-każ ta’ ħaddiema b’inqas ħiliet, il-ħin maħdum jenħtieġ li jitnaqqas b’mod proporzjonali mal-kapaċitajiet tagħhom. Il-ħin maħdum minn ħaddiema parzjali jiġi stmat billi l-ammont totali mħallas għax-xogħol jiġi diviż bil-paga fis-siegħa ta’ ħaddiem impjegat bis-siegħa.

Forza tax-xogħol totali: għadd ta’ unitajiet fis-sena (il-kolonna W1)

Il-forza tax-xogħol impjegata b’mod regolari tiġi kkonvertita f’unitajiet ta’ xogħol fis-sena. L-għadd ta’ unitajiet ta’ xogħol fis-sena ma jiġix irreġistrat għax-xogħol każwali (kemm dak mhux imħallas (UC) kif ukoll dak imħallas (PC)). Unità waħda ta’ xogħol fis-sena hija ekwivalenti għal persuna waħda li taħdem full-time fl-azjenda. Persuna waħda ma tistax taqbeż l-ekwivalent ta’ unità waħda ta’ xogħol, anki jekk il-ħin tax-xogħol effettiv tagħha jaqbeż l-istandard għar-reġjun u għat-tip ta’ azjenda. Persuna li ma taħdimx matul is-sena kollha fl-azjenda tirrappreżenta frazzjoni ta’ “unità fis-sena”. L-“unità ta’ xogħol fis-sena” ta’ kull waħda minn dawn il-persuni tinkiseb billi wieħed jiddividi l-ħin tax-xogħol effettiv fis-sena bil-ħin tax-xogħol normali fis-sena ta’ ħaddiem full-time fir-reġjun li jkun qiegħed jitqies u fl-istess tip ta’ azjenda.

Fil-każ ta’ ħaddiema b’inqas ħiliet, l-ekwivalent ta’ unitajiet ta’ xogħol fis-sena jenħtieġ li jitnaqqas b’mod proporzjonat mal-kapaċitajiet tagħhom.

Sehem tax-xogħol għal OGA bħala % tal-ħin maħdum fis-sena (il-kolonna Y2)

Is-sehem tax-xogħol għal OGA f’termini ta’ ħin maħdum huwa obbligatorju biss fil-każ tax-xogħol każwali (kemm dak mhux imħallas kif ukoll dak imħallas). Huwa fakultattiv għall-konjuġi/għas-sħab tad-detentur(i), għal xogħol regolari mhux imħallas ieħor, u għal xogħol regolari mħallas ieħor. Għal kull kategorija kkonċernata (40, 50, 60), dan jingħata bħala % tas-sigħat maħduma matul is-sena kontabilistika.

Sehem tax-xogħol għal OGA bħala % tal-unitajiet ta’ xogħol fis-sena (il-kolonna W2)

Is-sehem tax-xogħol għal OGA f’termini ta’ unitajiet ta’ xogħol fis-sena huwa obbligatorju għall-kategoriji kollha ta’ xogħol għajr ix-xogħol każwali (kemm dak mhux imħallas (UC) kif ukoll dak imħallas (PC)). Jingħata bħala % tal-unitajiet ta’ xogħol fis-sena għal kull kategorija.

Xogħol f’azjenda agrikola

Ix-xogħol f’azjenda jinkludi x-xogħol kollu ta’ organizzazzjoni, ta’ superviżjoni u ta’ twettiq, kemm manwali kif ukoll amministrattiv, li jsir b’rabta max-xogħol agrikolu fl-azjenda agrikola u x-xogħol relatat mal-OGA direttament relatati mal-azjenda:

Xogħol agrikolu fl-azjenda agrikola

— 
organizzazzjoni u ġestjoni finanzjarja (bejgħ u xiri mill-azjenda agrikola, żamma tal-kotba kontabilisitiċi, eċċ.),
— 
xogħol fl-għelieqi (ħrit, żrigħ, ħsad, manutenzjoni tas-siġar tal-frott, eċċ.),
— 
trobbija tal-bhejjem (tħejjija tal-għalf, tmigħ tal-annimali, ħlib, indukrar tal-bhejjem, eċċ.),
— 
tħejjija tal-prodotti għas-suq, ħżin, bejgħ dirett tal-prodotti tal-azjenda agrikola, ipproċessar tal-prodotti tal-azjenda agrikola għall-awtokonsum, produzzjoni tal-inbid u taż-żejt taż-żebbuġa,
— 
manutenzjoni tal-bini, tal-makkinarju, tat-tagħmir, tas-sisien tal-ħaxix, tal-fosos, eċċ.,
— 
trasport għall-azjenda mwettaq mill-forza tax-xogħol tal-azjenda.

Xogħol għall-OGA direttament relatati mal-azjenda

— 
xogħol b’kuntratt (bl-użu ta’ mezzi tal-produzzjoni tal-azjenda),
— 
turiżmu, akkomodazzjoni u attivitajiet rikreattivi oħra,
— 
ipproċessar tal-prodotti tal-azjenda agrikola (irrispettivament jekk il-materja prima tiġix prodotta fl-azjenda jew jekk tinxtarax minn barra), pereżempju ġobon, butir, laħam ipproċessat …,
— 
produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli,
— 
forestrija u pproċessar tal-injam,
— 
OGA oħra (trobbija tal-annimali tal-pil, biedja terapewtika, artiġjanat, akkwakultura, …).

Dawn li ġejjin mhumiex inklużi fix-xogħol tal-azjenda:

— 
xogħol fil-produzzjoni ta’ assi fissi (kostruzzjoni jew tiswijiet maġġuri ta’ bini jew ta’ makkinarju, tħawwil ta’ siġar tal-frott, demolizzjoni ta’ bini, qlugħ tas-siġar tal-frott, eċċ.),
— 
xogħol imwettaq għall-unità domestika tad-detentur(i) jew tal-maniġer(s).

▼B

Tabella D

Assi

Struttura tat-tabellaKategorija ta' assi

Kodiċi (*)

 

 

Kolonna

Grupp ta' informazzjoni

Valur

V

OV

Valutazzjoni tal-ftuħ

 

AD

Deprezzament akkumulat

 

DY

Deprezzament tas-sena kurrenti

 

IP

Investiment/xiri, qabel ma jitnaqqsu s-sussidji

 

S

Sussidji

 

SA

Bejgħ

 

CV

Valutazzjoni tal-għeluq

 Kodiċi (*)

Deskrizzjoni tal-kategoriji

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

1010

Flus kontanti u ekwivalenti

 

 

1020

Riċevibbli

 

 

1030

Assi kurrenti oħra

 

 

1040

Inventarji

 

 

 

 

 

▼M3

2010

Assi bijoloġiċi - pjanti

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3010

Art agrikola

 

 

 

 

 

3020

Benefikati fuq l-art

 

 

 

 

 

 

 

3030

Binjiet tal-azjenda

 

 

 

 

 

 

 

4010

Makkinarju u tagħmir

 

 

 

 

 

 

 

5010

Art tal-foresti, inkluż injam wieqaf

 

 

 

 

 

7010

Assi intanġibbli, negozjabbli

 

 

 

 

 

7020

Assi intanġibbli, mhux negozjabbli

 

 

 

 

 

 

 

8010

Assi oħra mhux kurrenti

 

 

 

 

 

 

 

Għandhom jintużaw il-kategoriji ta' assi li ġejjin:

1010.    Flus kontanti u ekwivalenti

Flus kontanti u assi oħra li jistgħu faċilment jinbidlu fi flus kontanti.

1020.    Riċevibbli

Assi ta'terminu qasir, ammonti dovuti lill-azjenda li jinħolqu b'mod normali mill-attivitajiet kummerċjali.

1030.    Assi kurrenti oħra

Kwalunkwe assi oħra li jinbiegħu faċilment jew li huma mistennija li jitħallsu fi żmien sena.

1040.    Inventarji

Stokkijiet ta' prodotti li huma proprjetà tal-azjenda li jistgħu jew jintużaw bħala mezzi ta' produzzjoni jew jinżammu għall-bejgħ, irrispettivament jekk humiex immanifatturati mill-azjenda jew mixtrija.

▼M3

2010.    Assi bijoloġiċi - pjanti

Il-valuri tal-pjanti kollha li għadhom ma nħasdux (l-uċuħ tar-raba' kollha permanenti u wieqfa). Jenħtieġ li d-Deprezzament akkumulat (D.AD) u d-Deprezzament tas-sena kurrenti (D.DY.) jiġu rrappurtati biss għal uċuħ permanenti.

▼B

3010.    Art agrikola

L-art agrikola fil-pussess tal-azjenda.

3020.    Benefikati fuq l-art

Benefikati fuq l-art (pereżempju bini ta' ċnut jew ħitan, sistemi ta' drenaġġ, apparat permanenti għat-tisqija) li jappartienu lid-detentur, irrispettivament mit-tip ta' okkupazzjoni tal-art. L-ammonti mdaħħla huma soġġetti għad-deprezzament fil-kolonna DY.

3030.    Binjiet tal-azjenda

Binjiet li jappartjenu lid-detentur, irrispettivament mit-tip ta' okkupazzjoni tal-art. L-intestatura għandha timtela, u l-ammonti rreġistrati huma soġġetti għad-deprezzament fil-kolonna DY.

4010.    Makkinarju u tagħmir

Tratturi, kultivaturi bil-mutur, trakkijiet, vannijiet, karozzi, tagħmir tal-biedja kbir u żgħir. L-intestatura għandha timtela, u l-ammonti rreġistrati huma soġġetti għad-deprezzament fil-kolonna DY.

5010.    Art tal-foresti, inkluż injam wieqaf

Artijiet tal-foresti okkupati mis-sid li huma inklużi fl-azjenda agrikola.

7010.    Assi intanġibbli — negozjabbli

L-assi kollha intanġibbli li jistgħu jinxtraw jew jinbiegħu faċilment (pereżempju kwoti u drittijiet meta jkunu negozjabbli mingħajr l-art u jkun jeżisti suq attiv għalihom).

7020.    Assi intanġibbli — mhux negozjabbli

▼M2

L-assi intanġibbli kollha l-oħrajn li ma jistgħux faċilment jiġu mixtrija jew mibjugħa (pereżempju softwer, liċenzji, eċċ.). L-intestatura għandha timtela, u l-ammonti rreġistrati huma soġġetti għad-deprezzament fil-kolonna DY.

▼B

8010.    Assi oħra mhux kurrenti

Assi oħra fuq medda twila ta' żmien. L-intestatura għandha timtela, u l-ammonti rreġistrati huma soġġetti għad-deprezzament fil-kolonna DY.

Gruppi ta' informazzjoni fit-Tabella D

Il-gruppi ta' informazzjoni huma: (OV) valutazzjoni tal-ftuħ, (AD) deprezzament akkumulat, (DY) deprezzament tas-sena kurrenti, (IP) investimenti jew xiri qabel ma jitnaqqsu s-sussidji, (S) sussidji, (SA) bejgħ, (CV) valutazzjoni tal-għeluq. Dawn huma spjegati hawn taħt.

Hemm kolonna waħda biss bil-valur (V).

Metodi ta' valutazzjoni

Jintużaw il-metodi ta' valutazzjoni li ġejjin:

▼M3Valur ġust li minnu jitnaqqsu l-ispejjeż stmati fuq il-post tal-bejgħ

l-ammont li bih jistgħu jiġu skambjati l-assi, jew ikun saldu ta' obbligazzjoni, bejn partijiet konsapevoli u disposti fi tranżazzjoni distakkata, li minnu jitnaqqsu l-ispejjeż stmati li wieħed iġarrab b'rabta mal-bejgħ

3010 , 5010 , 7010

Kost storiku

spejjeż nominali jew oriġinali tal-assi waqt l-akkwist

2010 , 3020 , 3030 , 4010 , 7020

Valur skont il-kotba

il-valur tal-assi kif jidher fil-karta tal-bilanċ

1010 , 1020 , 1030 , 1040 , 8010

▼B

D.OV.    Valutazzjoni tal-ftuħ

Il-valutazzjoni tal-ftuħ hija l-valur tal-assi fil-bidu tas-sena ta' kontabbiltà. Għall-irziezet li kienu inklużi fil-kampjun anki fis-sena ta' qabel, il-valutazzjoni tal-ftuħ għandha taqbel mal-valutazzjoni tal-għeluq tas-sena ta' qabel.

D.AD.    Deprezzament akkumulat

Huwa s-somma tad-deprezzament tal-assi mill-bidu tal-ħajja tagħhom sa tmiem il-perjodu preċedenti.

D.DY.    Deprezzament tas-sena kurrenti

Allokazzjoni sistematika tal-ammont deprezzabbli tal-assi matul il-ħajja utli tagħhom.

Għandha tintbagħat tabella bir-rati annwali ta' deprezzament applikati minn kull Stat Membru lill-Kummissjoni fil-ħin biex tiġi stabbilita s-sistema ta' twassil u kontroll komputerizzata msemmija fl-Artikolu 10(1).

D.IP.    Investimenti/Xiri

L-infiq totali fuq xiri, tiswijiet kbar u l-produzzjoni ta' assi fissi matul is-sena ta' kontabbiltà. Fil-każijiet fejn ikunu ngħataw għotjiet u sussidji fil-konfront ta' dawn l-investimenti, l-ammont minfuq qabel ma jitnaqqsu l-għotjiet u s-sussidji msemmija għandu jiddaħħal fil-kolonna IP.

Ix-xiri ta' oġġetti żgħar ta' makkinarju u tagħmir kif ukoll ta' siġar żgħar u buxxijiet għal tħawwil mill-ġdid ma għandux jidher f'dawn il-kolonni, iżda għandu jiġi inkluż fl-ispejjeż tas-sena ta' kontabbiltà.

It-tiswijiet il-kbar li effettivament iżidu l-valur tal-makkinarju u tat-tagħmir meta mqabbel mal-valur li dawn kellhom qabel it-tiswija għandhom ukoll ikunu inklużi f'din il-kolonna, jew bħala parti integrali mid-deprezzament tal-makkinarju jew tat-tagħmir, li, kif xieraq, għandu jiġi adattat b'tali mod li titqies l-ħajja estiża (bis-saħħa tat-tiswijiet) tal-oġġetti inkwistjoni jew billi l-ispiża tat-tiswijiet il-kbar titqassam fuq il-ħajja utli mistennija kollha.

Il-valur tal-assi fissi prodotti għandu jiġi vvalutat abbażi tal-ispejjeż tagħhom (inkluż il-valur tax-xogħol imħallas u/jew mhux imħallas) u għandu jiżdied mal-valur tal-assi fissi mogħtija taħt il-kodiċijiet mill-2010 sat-8010 tat-Tabella D “Assi”.

D.S.    Sussidji fuq investimenti

Il-porzjon kurrenti tas-sussidji kollha riċevuti (fis-snin ta' kontabbiltà preċedenti jew kurrenti) għall-assi mdaħħla f'din it-tabella.

D.SA.    Bejgħ

Il-bejgħ totali tal-assi matul is-sena ta' kontabbiltà.

D.CV.    Valutazzjoni tal-għeluq

Il-valutazzjoni tal-għeluq hija l-valur tal-assi fi tmiem is-sena tal-kontabbiltà.

Kummenti

Għall-punti 2010, 3010, 5010 u 7010, id-differenza bejn OV + IP-SA u CV titqies bħala introjtu jew telf (ikkawżat kemm mit-tibdil fil-prezz tal-unità kif ukoll fil-volum) għal dawn l-assi għas-sena ta' kontabbiltà.

L-informazzjoni dwar l-Assi Bijoloġiċi — annimali titniżżel fit-Tabella J “Produzzjoni tal-bhejjem”.

▼M5Tabella E

Kwoti u drittijiet oħra

Kategorija ta’ kwota jew dritt

Kodiċi (*)

 

 

 

Kolonni

Grupp ta’ informazzjoni

Kwota fil-pussess

Kwota mikrija mingħand ħaddieħor

Kwota mikrija lil ħaddieħor

Taxxi

N

I

O

T

QQ

Kwantità fi tmien is-sena tal-kontabbiltà

 

 

 

-

QP

Xiri ta’ kwota

 

-

-

-

QS

Kwota mibjugħa

 

-

-

-

OV

Valwazzjoni tal-ftuħ

 

-

-

-

CV

Valwazzjoni tal-għeluq

 

-

-

-

PQ

Pagamenti mwettqa għal kwoti meħuda b’kera jew b’ċens

-

 

-

-

RQ

Pagamenti riċevuti għal kwoti mogħtija b’kera jew b’ċens

-

-

 

-

TX

Taxxi

-

-

-

 Kodiċi (*)

Deskrizzjoni

50

Demel organiku

60

Drittijiet għall-pagamenti bl-iskema tal-pagament bażiku

Il-kwantitajiet tal-kwoti (kwoti fil-pussess, kwoti mikrija mingħand ħaddieħor u kwoti mikrija lil ħaddieħor) huma punti obbligatorji. Tiġi rreġistrata biss il-kwantità fi tmiem is-sena tal-kontabbiltà.

Il-valuri ta’ kwoti li jistgħu jiġu nnegozjati b’mod separat mill-art assoċjata magħhom jiġu rreġistrati f’din it-tabella. Il-kwoti li ma jistgħux jiġu nnegozjati b’mod separat mill-art assoċjata magħhom jiġu rreġistrati biss fit-Tabella D “Assi”. Anki l-kwoti li oriġinarjament inkisbu b’xejn iridu jiġu rreġistrati u trid issir valwazzjoni bil-valur attwali tagħhom fis-suq jekk ikunu jistgħu jiġu nnegozjati b’mod separat mill-art.

Xi entrati tad-data jiġu inklużi b’mod simultanju, individwalment jew bħala komponenti ta’ aggregati, fi gruppi jew f’kategoriji oħra fit-Tabelli D “Assi”, H “Mezzi tal-Produzzjoni” u/jew I “Għelejjel”.

Iridu jintużaw il-kategoriji li ġejjin:

50. 

Demel organiku

60. 

Drittijiet għall-pagamenti bl-iskema tal-ħlas bażiku.

Iridu jintużaw il-gruppi ta’ informazzjoni li ġejjin:

E.QQ. Kwantità (li trid tiġi rreġistrata għall-kolonni N, I, O biss)

L-unitajiet li jridu jintużaw huma:

— 
Kategorija 50 (demel organiku): l-għadd ta’ annimali kkonvertit b’fatturi ta’ konverżjoni standard għall-eskrezzjoni tad-demel,
— 
Kategorija 60 (skema tal-ħlas bażiku): għadd ta’ intitolamenti/ares

E.QP. Kwoti mixtrija (iridu jiġu rreġistrati għall-kolonna N biss)

Jenħtieġ jiġi rreġistrat l-ammont imħallas għax-xiri, matul is-sena tal-kontabbiltà, ta’ kwoti jew ta’ drittijiet oħra li jistgħu jiġu nnegozjati b’mod separat mill-art assoċjata magħhom.

E.QS. Kwota mibjugħa (iridu jiġu rreġistrati għall-kolonna N biss)

L-ammont riċevut għall-bejgħ ta’ kwoti jew ta’ drittijiet oħra matul is-sena tal-kontabbiltà, li jistgħu jiġu nnegozjati b’mod separat mill-art assoċjata magħhom.

E.OV. Valwazzjoni tal-ftuħ (trid tiġi rreġistrata għall-kolonna N biss)

Jenħtieġ li l-valur tal-valwazzjoni tal-ftuħ tal-kwantitajiet li jinsabu għad-dispożizzjoni tad-detentur, irrispettivament jekk inkisbux oriġinarjament b’xejn jew jekk inxtrawx, jiġi rreġistrat skont il-valuri attwali tagħhom fis-suq, jekk il-kwoti jkunu jistgħu jiġu nnegozjati b’mod separat mill-art assoċjata magħhom.

E.CV. Valwazzjoni tal-għeluq (trid tiġi rreġistrata għall-kolonna N biss)

Jenħtieġ li l-valur tal-valwazzjoni tal-għeluq tal-kwantitajiet li jinsabu għad-dispożizzjoni tad-detentur, irrispettivament jekk inkisbux oriġinarjament b’xejn jew jekk inxtrawx, jiġi rreġistrat skont il-valuri attwali tagħhom fis-suq, jekk il-kwoti jkunu jistgħu jiġu nnegozjati b’mod separat mill-art assoċjata magħhom.

E.PQ. Pagamenti għall-kwoti mogħtija b’kera jew b’ċens (iridu jiġu rreġistrati għall-kolonna I biss)

L-ammont imħallas għall-għoti b’ċens jew b’kera ta’ kwoti jew ta’ drittijiet oħra. Dan jiġi inkluż ukoll mal-kera mħallsa fil-kategorija 5070 (Kera mħallsa) fit-Tabella H “Mezzi tal-Produzzjoni”.

E.RQ. Introjti minn kwoti mogħtija b’kera jew b’ċens (iridu jiġu rreġistrati għall-kolonna O biss)

L-ammont riċevut għall-għoti b’kera jew b’ċens ta’ kwoti jew ta’ drittijiet oħra. Dan jiġi inkluż ukoll fil-kategorija 90900 (“Oħrajn”) tat-Tabella I “Għelejjel”.

E.TX. Taxxi, imposta addizzjonali (il-kolonna T)

Ammont imħallas.

KOLONNI FIT-TABELLA E

Il-kolonna N tirreferi għall-kwoti fil-pussess, il-kolonna I għall-kwoti mikrija mingħand ħaddieħor, il-kolonna O għall-kwoti mikrija lil ħaddieħor, u l-kolonna T għat-taxxi.

▼B

Tabella F

Djun

Struttura tat-tabellaKategoriji ta' dejn

Kodiċi (*)

 

 

 

Kolonni

Grupp ta' informazzjoni

Perjodu qasir

Perjodu twil

S

L

OV

Valutazzjoni tal-ftuħ

 

 

CV

Valutazzjoni tal-għeluq

 

 Kodiċi (*)

Deskrizzjoni tal-kategoriji

S

L

1010

Kummerċjali standard

 

 

1020

Kummerċjali speċjali

 

 

1030

Self lill-familja/privat

 

 

2010

Ammonti pagabbli

 

3000

Obbligazzjonijiet oħra

 

 

L-ammonti indikati għandhom jirreferu biss għall-ammonti li jkunu għadhom pendenti, jiġifieri s-self mingħajr il-pagamenti li jkunu diġà saru.

Għandhom jintużaw il-kategoriji li ġejjin:

— 
1010. Dejn — kummerċjali standard — jirreferi għas-self li mhu appoġġjat mill-ebda politika pubblika mmirata għas-self.
— 
1020. Dejn — kummerċjali speċjali — jirreferi għas-self li jibbenefika minn appoġġ minn politika pubblika (sussidji għall-interessi, garanziji, eċċ.).
— 
1030. Dejn — self lill-familja/privat — self mogħti lil persuna fiżika bis-saħħa tar-relazzjoni familjari/privata tagħha mad-debitur.
— 
2010. Ammonti pagabbli — ammonti dovuti lil fornituri.
— 
3000. Obligazzjonijiet oħra — obbligazzjonijiet differenti minn self jew ammonti pagabbli.

Għandhom jiġu rreġistrati żewġ gruppi ta' informazzjoni: (OV) il-valutazzjoni tal-ftuħ (CV) u l-valutazzjoni tal-għeluq.

Hemm żewġ kolonni: (S) obbligazzjonijiet fuq medda ta' żmien qasir u (L) obbligazzjonijiet fuq medda ta' żmien twil:

— 
Obbligazzjonijiet fuq medda ta' żmien qasir — djun u obbligazzjonijiet oħra b'rabta mal-azjenda li jkunu dovuti f'inqas minn sena.
— 
Obbligazzjonijiet fuq medda ta' żmien twil — djun u obbligazzjonijiet oħra b'rabta mal-azjenda għal tul ta' sena jew aktar.

Tabella G.

Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT)

Struttura tat-tabellaKategorija tas-sistemi ta' VAT

Kodiċi (*)

 

Grupp ta' informazzjoni

Sistema ta' VAT

Bilanċ tat-tranżazzjonijiet li mhumiex investimenti

Bilanċ tat-tranżazzjonijiet tal-investiment

C

NI

I

VA

Sistemi ta' VAT fl-azjenda agrikola

 

 

 Kodiċi (*)

Deskrizzjoni tal-kategoriji

1010

Sistema ta' VAT ewlenija fl-azjenda agrikola

1020

Sistema ta' VAT minoritarja fl-azjenda agrikolaLista ta' sistemi ta' VAT għaż-żewġ kategoriji

C

NI

I

Sistema normali ta' VAT

1

Sistema ta' kumpens parzjali

2

 

 

L-informazzjoni monetarja fil-prospett al-biedja għandha tingħata mingħajr il-VAT.

Id-dettalji li ġejjin fuq il-VAT għandhom jiġu pprovduti bħala kategoriji:

1010.    Sistema ta' VAT ewlenija fl-azjenda agrikola

1.

Sistema normali ta' VAT — is-sistema ta' VAT li tiggarantixxi newtralità rigward l-introjtu għall-azjendi agrikoli billi l-bilanċ tal-VAT jiġi kklerjat mal-awtoritajiet tat-taxxa.

2.

Sistema ta' kumpens parzjali — is-sistema ta' VAT li ma tiggarantixxix newtralità rigward l-introjtu għall-azjendi agrikoli, għalkemm tista' tinkludi xi mekkaniżmu approssimattiv biex jiġi kkumpensat il-VAT imħallas u riċevut.

1020.    Sistema ta' VAT minoritarja fl-azjenda agrikola

Kodiċijiet kif iddefiniti għas-sistema tal-VAT ewlenija.

Hemm biss grupp ta' informazzjoni wieħed (VA) dwar is-sistema ta' VAT fl-azjenda agrikola.Hemm tliet kolonni: (C) kodiċi tas-sistema ta' VAT, (NI) bilanċ tat-tranżazzjonijiet li mhumiex investimenti u (I) bilanċ tat-tranżazzjonijiet tal-investiment.

Għas-sistema normali ta' VAT tiddaħħal biss l-indikazzjoni tagħha. Jekk l-azjenda agrikola tkun soġġetta għas-sistema ta' kumpens parzjali tal-VAT, għandhom jiġu pprovduti wkoll il-bilanċ tal-VAT għat-tranżazzjonijiet li mhumiex investimenti u l-bilanċ tal-VAT għat-tranżazzjonijiet tal-investiment.

Meta d-dħul mill-VAT iżid il-fatturat tal-azjenda, il-bilanċ tal-VAT ta' hawn fuq ikun ċifra pożittiva. F'każ li d-dħul jonqos, il-bilanċ ikun negattiv.

Tabella H.

Mezzi ta' produzzjoni

Struttura tat-tabellaKategorija ta' mezzi ta' produzzjoni

Kodiċi (*)

 

 

 

Kolonni

Grupp ta' informazzjoni

Valur

Kwantità

V

Q

LM

Spejjeż u mezzi ta' produzzjoni marbutin mal-ħaddiema u l-makkinarju

 

 

SL

Spejjeż speċifiċi għall-bhejjem

 

 

SC

Spejjeż speċifiċi u mezzi ta' produzzjoni marbutin mal-uċuħ tar-raba'

 

 

OS

Spejjeż speċifiċi għal attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ

 

 

FO

Spejjeż ġenerali u regolari tal-irziezet

 

 Kodiċi (*)

Grupp

Deskrizzjoni tal-kategoriji

V

Q

1010

LM

Spejjeż ta' pagi u sigurtà soċjali għall-ħaddiema mħallsa

 

1020

LM

Xogħol b'kuntratt u kiri ta' makkinarju

 

1030

LM

Manutenzjoni preżenti ta' makkinarju u apparat

 

1040

LM

Fjuwils u lubrikanti tal-mutur

 

1050

LM

Spejjeż tal-karozzi

 

2010

SL

Għalf ikkonċentrat mixtri għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)

 

2020

SL

Għalf mhux irraffinat mixtri għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)

 

2030

SL

Għalf mixtri għall-qżieqeż

 

2040

SL

Għalf mixtri għall-pullam u annimali żgħar oħra

 

2050

SL

Għalf prodott fl-azjenda għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)

 

2060

SL

Għalf prodott fl-azjenda għall-qżieqeż

 

2070

SL

Għalf prodott fl-azjenda għall-pullam u annimali żgħar oħra

 

2080

SL

Spejjeż veterinarji

 

2090

SL

Spejjeż speċifiċi oħrajn tal-bhejjem

 

3010

SC

Żerriegħa u nebbieta mixtrija

 

3020

SC

Żerriegħa u nebbieta mkabbra u użati fl-azjenda

 

3030

SC

Fertilizzanti u sustanzi li jtejbu l-ħamrija

 

▼C1

3031

SC

Il-kwantità ta' N fil-fertilizzanti minerali użati

 

3032

SC

Il-kwantità ta' P2O5 fil-fertilizzanti minerali użati

 

3033

SC

Il-kwantità ta' K2O fil-fertilizzanti minerali użati

 

▼B

3034

SC

Demel mixtri

 

3040

SC

Prodotti għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba'

 

3090

SC

Spejjeż oħra speċifiċi relatati mal-uċuħ tar-raba'

 

4010

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-forestrija u l-ipproċessar tal-injam

 

4020

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-uċuħ tar-raba'

 

4030

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-prodotti tal-ħalib tal-baqar

 

4040

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-ħalib tal-bufli

 

4050

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-ħalib tan-nagħaġ

 

4060

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-prodotti tal-ħalib tal-mogħoż

 

4070

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-laħam u ta' prodotti oħra tal-annimali

 

4090

OS

Spejjeż speċifiċi oħra marbutin ma' attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ

 

5010

FO

Manutenzjoni kurrenti tat-titjib tal-art u l-bini

 

5020

FO

Elettriku

 

5030

FO

Fjuwils għat-tisħin

 

5040

FO

Ilma

 

5051

FO

Assigurazzjoni agrikola

 

5055

FO

Assigurazzjonijiet oħra tal-azjendi agrikoli

 

5061

FO

Taxxi u drittijiet oħrajn

 

▼M1

5062

FO

Taxxi u pagamenti oħrajn fuq art u bini

 

▼B

5070

FO

Kera mħallsa, total

 

5071

FO

Kera mħallsa għall-art

 

5080

FO

Imgħax u pagamenti finanzjarji mħallsa

 

5090

FO

Spejjeż ġenerali oħrajn tal-biedja

 

Mhijiex obbligatorja li tingħata l- ►C2  informazzjoni ◄ msemmija fil-kodiċijiet 3031 sa 3033 għas-snin tal-kontabbiltà mill-2014 sal-2017 għal dawk l-Istati Membri li fil-passat użaw il-possibbiltà fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 385/2012 ( 13 ). L-Istati Membri li jieħdu din l-għażla jridu kull sena jinfumaw lill-Kummissjoni u lill-Kumitat Komunitarju għan-Netwerk tal- ►C2  Informazzjoni ◄ dwar il-Kontabbiltà tal-Irziezet dwar l-implimentazzjoni tal-pjan tagħhom għat-tħejjija tal-ġbir u t-trażmissjoni tal- ►C2  Informazzjoni ◄ msemmija f'dawn il-kodiċijiet.

Il-mezzi ta' produzzjoni tal-irziezet (spejjeż fi flus kontanti u in natura, u kwantitajiet ta' mezzi ta' produzzjoni magħżula) huma marbuta mal-“konsum” ta' riżorsi produttivi (inkluż l-użu fl-azjenda ta' mezzi ta' produzzjoni prodotti hemmhekk stess) li jikkorrispondu mal-produzzjoni tal-azjenda waqt is-sena ta' kontabbiltà jew mal-“konsum” ta' dawk ir-riżorsi tul is-sena ta' kontabbiltà. Meta ċertu użu jirreferi, f'parti minnu, għall-użu privat u, f'parti oħra, għall-użu mill-azjenda (pereżempju elettriku, ilma, fjuwils għat-tisħin u fjuwils tal-mutur, eċċ.), hija biss din l-aħħar parti li għandha tkun inkluża fil-prospett tal-biedja. Għandu wkoll ikun inkluż il-proporzjon tal-użu tal-karozzi privati li jikkorrispondi għall-użu tagħhom għal skopijiet marbutin mal-azjenda.

Meta jiġu kkalkulati l-ispejjeż li għandhom x'jaqsmu mal-produzzjoni tas-sena ta' kontabbiltà, ix-xiri u l-użu mill-azjenda waqt is-sena għandhom jiġu aġġustati skont il-bidliet fil-valutazzjoni (inklużi bidliet fil-kultivazzjonijiet). Għal kull oġġett it-total ta' spejjeż imħallsa u l-valur tal-użu mill-azjenda agrikola għandhom jiġu rreġistrati separatament.

▼M5

Jekk l-ispejjeż indikati jkunu għall-“konsum” totali tal-mezzi tal-produzzjoni tul is-sena tal-kontabbiltà iżda ma jkunux jikkorrispondu mal-produzzjoni tul dik is-sena, jenħtieġ li l-bidliet fl-istokks tal-mezzi tal-produzzjoni jiġu indikati fit-Tabella D taħt il-kodiċi 1040 Inventarji, għajr għall-ispejjeż imġarrba għat-tkabbir tal-għelejjel permanenti u tal-għelejjel weqfin li jenħtieġ jiġu rreġistrati fl-Assi bijoloġiċi 2010 – pjanti.

▼B

Meta r-riżorsi ta' produzzjoni tal-azjenda (ħaddiema mħallsa jew mhux imħallsa, makkinarju jew tagħmir) jintużaw biex iżidu l-assi fissi (kostruzzjoni jew tiswijiet maġġuri ta' makkinarju, kostruzzjoni, tiswijiet maġġuri jew saħansitra tiġrif ta' bini, tħawwil jew qtugħ ta' siġar tal-frott), l-ispejjeż korrispondenti — jew stima tagħhom — ma għandhomx jiġu inklużi fl-ispejjeż tal-operat tal-azjenda. F'kull każ, l-ispejjeż tax-xogħol u s-sigħat maħduma għall-produzzjoni ta' assi fissi għandhom jiġu esklużi kemm mill-ispejjeż kif ukoll mill-informazzjoni dwar il-ħaddiema. F'każijiet eċċezzjonali, jekk ċerti spejjeż (apparti minn spejjeż ta' xogħol) użati għall-produzzjoni ta' assi fissi ma jkunux jistgħu jiġu kkalkulati separatament (pereżempju l-użu tat-trattur tal-azjenda) u jekk dan l-infiq jiġi mbagħad inkluż taħt l-ispejjeż, stima ta' dawn l-ispejjeż kollha użati għall-produzzjoni ta' assi fissi għandha tiddaħħal fit-Tabella I “Uċuħ tar-raba'” mal-kategorija tal-kodiċi tal-uċuħ tar-raba' 90900 (“Oħrajn”).

L-ispejjeż marbuta mal-“konsum” ta' assi kapitali huma rrappreżentati mid-deprezzament, u b'hekk l-infiq fuq l-akkwist ta' assi kapitali ma għandux jitqies bħala nfiq tal-azjenda. Għal istruzzjonijiet rigward id-deprezzament ara t-Tabella D “Assi”.

L-infiq fuq oġġetti kkumpensati waqt is-sena ta' kontabbiltà jew iktar tard (pereżempju tiswijiet fi trattur b'riżultat ta' inċident kopert minn polza ta' assigurazzjoni jew mir-responsabbiltà ta' parti terza) ma għandux jitniżżel bħala spejjeż tal-razzett, u d-dħul korrispondenti ma għandux jiġi inkluż fil-kontijiet tar-azjenda.

Id-dħul mill-bejgħ mill-ġdid ta' provvisti mixtrija għandu jitnaqqas mill-mezzi ta' produzzjoni korrispondenti.

L-għotjiet u s-sussidji marbuta ma' spejjeż ma għandhomx jitnaqqsu mill-oġġetti ta' spejjeż korrispondenti, imma għandhom jitniżżlu taħt kodiċijiet rilevanti mill-4100 sal-4900 fit-Tabella M “Sussidji” (ara l-istruzzjonijiet rigward dawk il-kodiċijiet). L-għotjiet u sussidji għall-investimenti jidhru fit-Tabella D “Assi”.

L-ispejjeż jinkludu wkoll kull infiq fuq xiri relatat ma' kull oġġett ta' spiża.

Il-mezzi ta' produzzjoni huma kklassifikati kif ġej:

1010.    Spejjeż ta' pagi u sigurtà soċjali għall-ħaddiema mħallsa

Din il-partita tinkludi dawn li ġejjin:

— 
salarji u pagi attwalment imħallsa fi flus kontanti lil min jaqla' paga irrispettivament mill-bażi tar-remunerazzjoni (xogħol bl-imqieta jew bis-siegħa), bi tnaqqis ta' kull konċessjoni soċjali mħallsa lid-detentur, fil-kapaċità tiegħu bħala min iħaddem, bħala kumpens għall-ħlas ta' salarju li ma jikkorrispondix għal xogħol li attwalment ikun sar (pereżempju assenza mix-xogħol minħabba inċident, taħriġ vokazzjonali, eċċ.),
— 
salarji u pagi in natura (pereżempju akkomodazzjoni, ikel, abitazzjoni, prodotti tal-azjenda, eċċ.),
— 
bonusijiet għall-produttività jew għal kwalifiki, rigali, affarijiet b'xejn, qsim tal-qligħ,
— 
infiq ieħor relatat mal-ħaddiema (spejjeż tar-reklutaġġ),
— 
pagamenti tas-sigurtà soċjali li għandhom isiru minn min iħaddem u dawk imħallsa minnu f'isem u minflok l-impjegat,
— 
assigurazzjoni kontra inċidenti fuq il-post tax-xogħol.

Il-pagamenti ta' sigurtà soċjali personali tad-detentur u l-assigurazzjoni relatata u dawk tal-ħaddiema mhux imħallsa ma għandhomx jitqiesu bħala spejjeż tal-azjenda agrikola.

L-ammonti li jirċievu l-ħaddiema mhux imħallsa (li skont id-definizzjoni huma inqas minn paga normali — ara d-definizzjoni ta' xogħol bla ħlas) ma għandhomx jidhru fil-prospett tal-biedja.

Konċessjonijiet (fi flus kontanti jew in natura) imħallsa lill-ħaddiema mħallsa rtirati u li ma għadhomx impjegati mal-azjenda ma għandhomx jidħlu taħt dan il-partita, imma taħt il-kodiċi “Spejjeż ġenerali u regolari oħrajn tal-biedja”.

1020.    Xogħol b'kuntratt u kiri ta' makkinarju

Din il-partita tinkludi dawn li ġejjin:

— 
nefqa totali fir-rigward tax-xogħol fl-azjenda imwettaq minn kuntratturi agrikoli. Dan jinkludi ġeneralment il-prezz tal-użu ta' tagħmir (inkluż il-fjuwil) u x-xogħol. Fil-każ li l-prezz tal-materjali użati, minbarra l-fjuwil (jiġifieri prodotti għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba', fertilizzanti u żrieragħ), ikun ukoll inkluż fil-kuntratt, il-prezz ta' dawn il-materjali għandu jkun eskluż. Dan l-ammont (jekk meħtieġ issir stima) għandu jiddaħħal taħt il-prezz tal-prodott korrispondenti (pereżempju l-pestiċidi għandhom jiġu rreġistrati taħt il-kodiċi 3040 “Prodotti għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba'”),
— 
l-ispiża tal-kiri ta' magni użati mill-ħaddiema tal-azjenda. L-ispejjeż tal-fjuwil użat f'makkinarju mikri għandu jiġi rreġistrat taħt il-kodiċi 1040 “Fjuwils u lubrikanti tal-mutur”,
— 
l-ispiża tal-kiri fit-tul (leasing) ta' magni użati mill-ħaddiema tal-azjenda. L-ispejjeż tal-fjuwil u tal-manutenzjoni ta' magni mikrija għandhom jiġu rreġistrati taħt il-kodiċi rilevanti (kodiċi 1030 “Manutenzjoni preżenti ta' makkinarju u apparat” u 1040 “Fjuwils u lubrikanti tal-mutur”).

1030.    Manutenzjoni preżenti ta' makkinarju u apparat

L-ispiża tal-manutenzjoni ta' makkinarju u tagħmir u ta' tiswijiet żgħar li ma jaffettwawx il-valur fis-suq tal-apparat (ħlas tal-mekkanik, prezz tal-partijiet li jissostitwixxu dawk difettużi, eċċ.).

Din il-partita tinkludi x-xiri ta' tagħmir żgħir, l-ispejjeż ta' oġġetti magħmulin minn sarraġġ u tax-xogħol tan-nagħal taż-żwiemel, ix-xiri ta' tajers, oqfsa ta' appoġġ, ħwejjeġ protettivi għal xogħol insanitarju, deterġenti għat-tindif ta' tagħmir b'mod ġenerali, u l-proporzjon tal-ispejjeż tal-karrozzi privati li jikkorrispondu għall-użu tagħhom għal skopijiet tal-azjenda (ara wkoll il-kodiċi 1050 ). Id-deterġenti użati għat-tindif ta' tagħmir tal-bhejjem (pereżempju magni tal-ħalib) għandhom jiddaħħlu taħt il-kodiċi 2090 “Spejjeż speċifiċi oħrajn tal-bhejjem”.

Tiswijiet maġġuri li jżidu l-valur tat-tagħmir meta mqabbel mal-valur tiegħu qabel ma jsiru t-tiswijiet mhumiex inklużi taħt dan il-kodiċi (ara wkoll l-istruzzjonijiet dwar id-deprezzament fit-tabella D “Assi”).

1040.    Fjuwils u lubrikanti tal-mutur

Din il-partita tinkludi wkoll il-proporzjon tal-ispejjeż tal-fjuwils u l-lubrikanti għall-karozzi privati li jikkorrispondi għall-użu tagħhom għal skopijiet tal-azjenda (ara wkoll il-kodiċi 1050 ).

Fejn il-prodotti jintużaw kemm bħala fjuwil tal-mutur kif ukoll għat-tisħin, is-somma totali tinqasam f'żewġ kodiċijiet:

1040.

“Fjuwils u lubrikanti tal-mutur”

5030.

“Fjuwils għat-tisħin”.

1050.    Spejjeż tal-karozzi

Meta l-proporzjon tal-azjenda agrikola mill-ispiża fuq karrozzi privati jiġi kkalkulat b'mod arbitrarju (pereżempju ammont fiss għal kull kilometru), dawn l-ispejjeż jiġu indikati taħt dan il-kodiċi.

Għalf tal-bhejjem

L-għalf użat jinqasam f'dak mixtri u dak prodott fl-azjenda.

L-għalf tal-bhejjem mixtri jinkludi supplimenti minerali, prodotti tal-ħalib (mixtrija jew irritornati lill-azjenda) u prodotti għall-preservazzjoni u l-ħżin ta' għalf tal-bhejjem, kif ukoll in-nefqa fuq ir-ragħa, fuq l-użu ta' għelieqi u mergħat komuni mhux inklużi fl-EAU, u fuq il-kiri ta' art għat-tkabbir tal-għalf mhux inkluża fl-EAU. Il-mifrex u t-tiben mixtrija huma inklużi wkoll mal-għalf tal-bhejjem mixtri.

L-għalf mixtri għall-bhejjem li jirgħu huwa subdiviż f'għalf ikkonċentrat u għalf mhux ipproċessat (inklużi in-nefqa fuq ir-ragħa u l-użu ta' għelieqi u mergħat komuni u artijiet għat-tkabbir tal-għalf mhux inklużi fl-EAU, u l-mifrex u t-tiben mixtrija).

Il-kodiċi 2010 “Għalf ikkonċentrat mixtri għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)” jinkludi b'mod partikolari kejkijiet taż-żejt, għalf kompost, ċereali, ħaxix imnixxef, polpa mnixxfa tal-pitrava zokkrija, ħut mitħun, ħalib u prodotti tal-ħalib, minerali u prodotti għall-preservazzjoni u l-ħżin ta' dan l-għalf tal-bhejjem.

In-nefqa fuq xogħol imwettaq minn kuntratturi agrikoli għall-produzzjoni ta' foraġġ mhux ipproċessat, pereżempju ħżin ta' ħaxix tal-għalf f'sajlo, għandu jitniżżel taħt il-kodiċi 1020 “Xogħol b'kuntratt u kiri ta' makkinarju”.

L-għalf tal-bhejjem prodott u użat fl-azjenda jinkludi prodotti tal-azjenda użati bħala għalf tal-bhejjem li jistgħu jinbiegħu (inkluż ħalib u prodotti tal-ħalib, imma eskluż il-ħalib li jerdgħu l-għoġġiela, li ma għandux jitqies). Il-mifrex u t-tiben prodotti mill-azjenda huma inklużi biss jekk ikunu prodott li jista' jinbiegħ fir-reġjun u fis-sena inkwistjoni.

Għandha tingħata l-analiżi ekonomika li ġejja:

— 
Għalf mixtri:

2010.

Għalf ikkonċentrat mixtri għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)

2020.

Għalf mhux irraffinat mixtri għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)

2030.

Għalf mixtri għall-qżieqeż

2040.

Għalf mixtri għall-pullam u annimali żgħar oħra

— 
Għalf prodott fl-azjenda li l-azjendi jużawh bħala:

2050.

Għalf prodott fl-azjenda għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)

2060.

Għalf prodott fl-azjenda għall-qżieqeż

2070.

Għalf prodott fl-azjenda għall-pullam u annimali żgħar oħra

2080.    Spejjeż veterinarji

L-ispejjeż tal-miżati tal-veterinarji u tal-mediċini.

2090.    Spejjeż speċifiċi oħrajn tal-bhejjem

In-nefqa kollha direttament marbuta mal-produzzjoni tal-bhejjem li ma jaqgħu taħt ebda dispożizzjoni separata fil-kodiċijiet l-oħrajn tat-Tabella H: pagamenti għall-kiri taż-żwiemel tar-razza għat-tgħammir, inseminazzjoni artifiċjali, tiswija, testijiet tal-ħalib, abbonament u reġistrazzjoni fil-kotba tal-merħliet, deterġenti għat-tindif ta' tagħmir tal-bhejjem (pereżempju magni tal-ħlib), materjali tal-ippakkjar għal prodotti tal-bhejjem, l-ispejjeż tal-ħżin u l-preparazzjoni għas-suq ta' prodotti tal-bhejjem tal-azjenda magħmula barra l-azjenda, l-ispiża tal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tal-bhejjem tal-azjenda, l-ispejjeż tar-rimi tad-demel żejjed, eċċ. L-ispejjeż jinkludu wkoll il-kiri għal żmien qasir ta' bini użat għaż-żamma ta' annimali jew għall-ħżin ta' prodotti konnessi magħhom. Ma jinkludux l-ispejjeż speċifiċi tal-ipproċessar ta' prodotti tal-annimali kif irreġistrati taħt il-kodiċijiet mill-4030 sal-4070 tat-Tabella H.

3010.    Żerriegħa u nebbieta mixtrija

Iż-żerriegħa u n-nebbieta mixtrija kollha, inklużi basal, basal tal-qasab, u tuberi. L-ispejjeż ta' siġar żgħar u buxxijiet għal tħawwil mill-ġdid jirrappreżentaw investiment u għandhom jidhru jew taħt il-kodiċi 2010 tat-Tabella D “Assi bijoloġiċi — pjanti” jew taħt il-kodiċi 5010 tat-Tabella D “Art tal-foresti, inkluż injam wieqaf”. Madankollu, l-ispejjeż tas-siġar żgħar u buxxijiet għal operazzjoni minuri ta' tħawwil mill-ġdid għandhom jitqiesu bħala spejjeż għas-sena ta' kontabbiltà u għandhom jiġu indikati taħt il-kodiċi preżenti ħlief għal dawk li għandhom x'jaqsmu ma' foresti marbuta mal-azjenda agrikola, li għandhom jiġu rreġistrati taħt il-kodiċi 4010 “Spejjeż speċifiċi tal-forestrija u l-ipproċessar tal-injam”.

L-ispejjeż tal-ipproċessar taż-żerriegħa (tqassim diżinfettar) huma inklużi wkoll taħt dan il-kodiċi.

3020.    Żerriegħa u nebbieta mkabbra u użati fl-azjenda

Iż-żerriegħa u n-nebbieta mixtrija kollha (inklużi basal, basal tal-qasab u tuberi) imkabbra u użati fl-azjenda.

3030.    Fertilizzanti u sustanzi li jtejbu l-ħamrija

Il-fertilizzanti u s-sustanzi kollha mixtrija għat-titjib tal-ħamrija (pereżempju lumi aħdar), inklużi kompost, pit u demel (eskluż demel prodott fl-azjenda).

Il-fertilizzanti u s-sustanzi li jtejbu l-ħamrija użati għall-foresti li jiffurmaw parti mill-azjenda agrikola għandhom jitniżżlu taħt il-kodiċi 4010 “Spejjeż speċifiċi tal-forestrija u tal-ipproċessar tal-injam”.

3031.    Il-kwanitità ta' nitroġenu (N) fil-fertilizzanti minerali użati

Il-kwantità totali (piż) ta' nitroġenu f'termini ta' N inkluż fil-fertilizzanti minerali użati, stmata abbażi tal-kwantità tal-fertilizzanti minerali u n-N li fihom.

3032.    Il-kwantità ta' fosfru ((P2O5) fil-fertilizzanti minerali użati

Il-kwantità totali (piż) tal-fosfru f'termini ta' P2O5 fil-fertilizzanti minerali użati, stmata abbażi tal-kwantità tal-fertilizzanti minerali u l-P2O5 li fihom.

3033.    Il-kwantità ta' potassju ((K2O) fil-fertilizzanti minerali użati

Il-kwantità totali (piż) tal-potassju f'termini ta' K2O fil-fertilizzanti minerali użati, stmata abbażi tal-kwantità tal-fertilizzanti minerali u l-K2O li fihom.

3034.    Demel mixtri

Il-valur tad-demel mixtri.

3040.    Prodotti għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba'

Il-materjal kollu għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba' u tal-pjanti kontra organiżmi ta' ħsara u mard, predaturi, temp ħażin, eċċ. (insettiċidi, fungiċidi, erbiċidi, lixki bil-velenu, affarijiet li jbeżżgħu l-għasafar, gverti kontra s-silġ, ħarsien kontra l-ġelu, eċċ.). Jekk l-operazzjonijiet għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba' jitwettqu minn kuntrattur u jekk il-prezz tal-materjali ta' protezzjoni użati ma jkunx magħruf separatament, it-total għandu jiddaħħal taħt il-kodiċi 1020 “Xogħol b'kuntratt u kiri ta' makkinarju”.

Il-materjali protettivi użati għall-foresti li jiffurmaw parti mill-azjenda agrikola għandhom jiġu rreġistrati taħt il-kodiċi 4010 “Spejjeż speċifiċi marbutin mal-forestrija u mal-ipproċessar tal-injam”.

3090.    Spejjeż oħra speċifiċi relatati mal-uċuħ tar-raba'

L-ispejjeż kollha direttament relatati mal-produzzjoni tal-uċuħ tar-raba' (inklużi mergħat u bur permanenti) li għalihom ma hemm l-ebda dispożizzjoni separata fl-oġġetti ta' spejjeż l-oħrajn: materjali tal-ippakkjar u l-irbit, spagi u ħbula, l-ispejjeż tal-analiżi tal-ħamrija, spejjeż tal-kompetizzjoni tal-uċuħ tar-raba', kisi tal-plastik (pereżempju għat-tkabbir tal-frawli), provvisti għall-preservazzjoni tal-uċuħ tar-raba', ħżin u preparazzjoni għas-suq ta' wċuħ tar-raba' magħmula barra l-azjenda, l-ispiża ta' kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-uċuħ tar-raba' tal-azjenda, ammonti mħallsa għax-xiri ta' wċuħ tar-raba' weqfin li jistgħu jitqiegħdu fis-suq jew għall-kiri ta' art għal perjodu ta' inqas minn sena għat-tkabbir ta' wċuħ tar-raba' li jistgħu jitqiegħdu fis-suq, provvisti tal-għeneb u ż-żebbuġ ipproċessati fl-azjenda, eċċ. Dawn l-ispejjeż ma jinkludux l-ispejjeż speċifiċi tal-ipproċessar tal-uċuħ tar-raba' differenti mill-għeneb u ż-żebbuġ, li għandhom jiġu rreġistrati taħt il-kodiċi 4020 . Huwa inkluż ukoll il-kiri għal żmien qasir ta' bini użat għal uċuħ tar-raba' li jistgħu jitqiegħdu fis-suq.

4010.    Spejjeż speċifiċi marbutin mal-forestrija u l-ipproċessar tal-injam

Fertilizzanti, materjali protettivi, spejjeż speċifiċi mħalltin. Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4020.    Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-uċuħ tar-raba'

Ingredjenti, materjali mhux maħduma jew prodotti semiproċessati, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra marbutin mal-ipproċessar tal-uċuħ tar-raba' (pereżempju l-ispejjeż speċifiċi tal-ippakkjar jew tal-kummerċjalizzazzjoni). Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4030.    Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-prodotti tal-ħalib tal-baqar

Ingredjenti, materjali mhux maħduma jew prodotti semiproċessati, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra marbutin mal-ipproċessar ta' ħalib tal-baqra (pereżempju l-ispejjeż speċifiċi tal-ippakkjar jew ta' kummerċjalizzazzjoni). Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4040.    Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-ħalib tal-bufli

Ingredjenti, materjali mhux maħduma jew prodotti semiproċessati, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra marbutin mal-ipproċessar ta' ħalib tal-bufli (pereżempju l-ispejjeż speċifiċi tal-ippakkjar jew ta' kummerċjalizzazzjoni). Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4050.    Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-ħalib tan-nagħaġ

Ingredjenti, materjali mhux maħduma jew prodotti semiproċessati, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra marbutin mal-ipproċessar ta' ħalib tan-nagħaġ (pereżempju l-ispejjeż speċifiċi tal-ippakkjar jew ta' kummerċjalizzazzjoni). Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4060.    Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-prodotti tal-ħalib tal-mogħoż

Ingredjenti, materjali mhux maħduma, jew prodotti semiproċessati, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra marbutin mal-ipproċessar tal-ħalib tal-mogħoż (pereżempju l-ispejjeż speċifiċi tal-ippakkjar jew tal-kummerċjalizzazzjoni). Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4070.    Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-laħam u ta' prodotti oħra tal-annimali

Ingredjenti, materjali mhux maħduma, jew prodotti nofshom ipproċessati, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra marbutin mal-ipproċessar tal-laħam jew ta' prodotti oħra tal-annimali mhux imsemmija taħt il-kodiċijiet mill-4030 sal-4060 (pereżempju l-ispejjeż speċifiċi tal-ippakkjar jew tal-kummerċjalizzazzjoni). Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4090.    Spejjeż speċifiċi oħra marbutin ma' attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ

Materjali mhux maħduma, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra ta' attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ. Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

5010.    Manutenzjoni kurrenti tat-titjib tal-art u l-bini

Manutenzjoni (tat-tip tal-inkwilin) ta' bini u titjib tal-art inklużi serer, tipi ta' oqfsa u appoġġi. Ix-xiri ta' materjali tal-bini għall-manutenzjoni kurrenti ta' bini għandu jiddaħħal taħt dan il-kodiċi.

Ix-xiri ta' materjali tal-bini għal investimenti ġodda għandu jiddaħħal taħt il-kodiċijiet rilevanti fil-grupp ta' informazzjoni “Investimenti/Xiri” tat-Tabella D “Assi”.

L-ispejjeż ta' tiswijiet maġġuri fil-bini li jżidu l-valur tiegħu (manutenzjoni maġġuri) mhumiex inklużi taħt dan il-kodiċi. Dawn l-ispejjeż jidhru bħala investimenti taħt il-kodiċi 3030 tat-Tabella D “Binjiet fl-azjenda”.

5020.    Elettriku

Il-konsum totali tal-elettriku għall-użu kummerċjali tal-azjenda.

5030.    Fjuwils għat-tisħin

Konsum totali ta' fjuwils għat-tisħin għal użu kummerċjali tal-azjenda, inkluż it-tisħin ta' serer.

5040.    Ilma

Spejjeż ta' konnessjoni mal-mejns u konsum ta' ilma għall-iskopijiet kollha tal-azjenda, inkluża t-tisqija. L-ispejjeż għall-użu ta' apparat tal-ilma tal-azjenda għandhom jiddaħħlu taħt il-kodiċijiet xierqa: deprezzament ta' makkinarju u apparat, manutenzjoni kurrenti ta' makkinarju u apparat, fjuwils tal-muturi, elettriku.

5051.    Assigurazzjoni agrikola

L-ispejjeż tal-assigurazzjoni b'rabta mal-introjtu li ġej mill-produzzjoni agrikola jew kwalunkwe komponent tagħha, inkluża assigurazzjoni kontra l-mewt ta' annimali u ħsara fl-uċuħ tar-raba' eċċ.

5055.    Assigurazzjonijiet oħra tal-azjendi agrikoli

Il-primjums tal-assigurazzjoni kollha li jkopru r-riskji tal-azjenda (għajr dawk agrikoli), bħar-responsabbiltà tad-detentur lejn partijiet terzi, nar, għargħar, għajr primjums tal-assigurazzjoni li jkopru inċidenti fuq il-post tax-xogħol, li jidhru taħt il-kodiċi 1010 ta' din it-tabella. Huma inklużi l-primjums ta' assigurazzjoni għall-bini.

5061.    Taxxi u drittijiet oħrajn marbuta mal-azjenda agrikola

It-taxxi u d-drittijiet l-oħrajn kollha relatati mal-kummerċ tal-azjenda agrikola, inklużi dawk imposti f'konnessjoni mal-miżuri ta' ħarsien ambjentali, imma esklużi l-VAT u t-taxxi imposti fuq art, bini jew xogħol. Taxxi diretti fuq id-dħul tad-detentur ma għandhomx jingħaddu mal-ispejjeż tal-azjenda.

5062.    Taxxi u pagamenti oħrajn fuq art u bini

Taxxi, rati u pagamenti oħrajn pagabbli fir-rigward ta' titolu ta' proprjetà ta' art agrikola u bini okkupati mis-sid jew taħt skemi ta' qsim tal-uċuħ tar-raba'.

5070.    Kera mħallsa

Kera mħallsa (fi flus kontanti jew in natura) għal art mikrija, bini, kwoti u drittijiet oħrajn għall-kummerċ tal-azjenda. Għandha tiddaħħal biss il-parti kummerċjali tal-irziezet u ta' bini ieħor mikri. Spejjeż ta' kiri ta' kwoti mhux marbuta mal-art għandhom jiddaħħlu wkoll fit-Tabella E.

5071.    Kera mħallsa għall-art

5080.    Imgħax u pagamenti finanzjarji mħallsa

Imgħaxijiet u pagamenti finanzjarji fuq kapital misluf (self) miksub għall-iskopijiet tal-azjenda. Din l-informazzjoni hija obbligatorja.

Is-sussidji fuq l-interessi m'għandhomx jitnaqqsu, imma għandhom jiddaħħlu fit-Tabella M taħt il-kodiċi 3550 .

5090.    Spejjeż ġenerali oħrajn tal-biedja

L-ispejjeż l-oħrajn kollha tal-biedja mhux imsemmija taħt il-kodiċijiet preċedenti (miżati tal-kontabilisti, servizzi segretarjali u spejjeż tal-uffiċċju, spejjeż tat-telefown, kontribuzzjonijiet u abbonamenti mħalltin, eċċ.).

Tabella I.

Uċuħ tar-raba'

Struttura tat-tabella 

Kategorija ta' wċuħ tar-raba'

Kodiċi (*)

 

Tip ta' wċuħ tar-raba'

Kodiċi (**)

►C2  Informazzjoni ◄ nieqsa

Kodiċi (***)

Grupp ta' informazzjoni

Kolonni

Erja totali

Parti msaqqija

Parti għat-tkabbir ta' wċuħ għall-enerġija

Parti għall-OĠM

Kwantità

Valur

TA

IR

EN

GM

Q

V

A

Erja

 

 

 

 

OV

Valutazzjoni tal-ftuħ

 

CV

Valutazzjoni tal-għeluq

 

PR

Produzzjoni

 

SA

Bejgħ

 

 

FC

Awtokonsum u benefiċċji in natura

 

FU

Użu tal-azjenda

 

Għall-kategorija ta' wċuħ tar-raba' għandhom jintużaw il-kodiċijiet li ġejjin:

▼M6Kodiċi (*)

Deskrizzjoni

Ċereali għall-produzzjoni tal-ħbub (inkluż iż-żrieragħ)

10110

Qamħ komuni u spelt

10120

Qamħ durum

10130

Segala u taħlitiet ta’ ċereali tax-xitwa (maslin)

10140

Xgħir

10150

Ħafur u taħlitiet ta’ ċereali tar-rebbiegħa (ħbub imħallta għajr il-maslin)

10160

Żerriegħa tal-qamħirrum u taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum

10170

Ross

10190

Tritikal, sorgu u ċereali oħra n.e.c. (qamħ Saraċin, millieġ, skalora, eċċ.)

Bus u ħemes imnixxfa u għelejjel tal-proteini għall-produzzjoni tal-ħbub (inkluż żrieragħ u taħlitiet ta’ ċereali u bus u ħemes)

10210

Piżelli tal-għalqa, fażola u lupin ħelu

10220

Għads, ċiċri u ġulbiena

10290

Għelejjel tal-proteini oħra

Għeruq u Tuberi

10300

Patata (inkluż patata bikrija u patata taż-żrigħ)

10310

— li minnha patata għal-lamtu

10390

— li minnha patata oħra

10400

Pitravi zokkrija (għajr iż-żerriegħa)

10500

Għelejjel tal-għeruq oħra, pitravi tal-foraġġ u pjanti tal-foraġġ tal-familja Brassicae, imkabbra għall-għeruq jew għaz-zokk, u għelejjel tal-għeruq u tuberi oħra tal-foraġġ n.e.c.

Għelejjel industrijali

10601

Tabakk

10602

Ħops

10603

Qoton

10604

Żrieragħ tal-lift u tal-lift tan-nevew

10605

Żerriegħa tal-ġirasol

10606

Sojja

10607

Kittien għaż-żejt