EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015D2300-20161101

Consolidated text: Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2300 tat- 8 ta' Diċembru 2015 dwar il-pagament fil-munita euro mir-Renju Unit ta' ċertu nfiq li jirriżulta mil-leġiżlazzjoni agrikola settorjali (notifikata bid-dokument C(2015) 8576) (It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2300/2016-11-01

2015D2300 — MT — 01.11.2016 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2300

tat-8 ta' Diċembru 2015

dwar il-pagament fil-munita euro mir-Renju Unit ta' ċertu nfiq li jirriżulta mil-leġiżlazzjoni agrikola settorjali

(notifikata bid-dokument C(2015) 8576)

(It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)

(ĠU L 324 10.12.2015, p. 35)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1915 It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku tas-27 ta' Ottubru 2016

  L 296

13

1.11.2016
▼B

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2300

tat-8 ta' Diċembru 2015

dwar il-pagament fil-munita euro mir-Renju Unit ta' ċertu nfiq li jirriżulta mil-leġiżlazzjoni agrikola settorjali

(notifikata bid-dokument C(2015) 8576)

(It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)Artikolu 1

Il-miżuri kkomunikati mir-Renju Unit fit-30 ta' Ottubru 2015 fir-rigward tal-pagament fil-munita Euro ta' nfiq li jirriżulta mil-leġiżlazzjoni agrikola settorjali elenkati fl-Anness u, fejn applikabbli, kwalunkwe att ta' delega jew ta' implimentazzjoni adottat abbażi ta' dawk l-istrumenti huma b'dan approvati.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni (UE) 2015/1352 hija mħassra.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.
ANNESSMiżuri espressi u pagabbli fil-munita euro

Skema

Regolament

Skemi ta' Pagament Dirett

Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013

Azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' promozzjoni fir-rigward ta' prodotti agrikoli

Ir-Regolament (UE) Nru 1144/2014

Xiri sfurzat taċ-ċanga

Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013

Ir-Regolament (UE) Nru 1370/2013

Xiri sfurzat taċ-ċereali

Xiri sfurzat tal-butir

Xiri sfurzat tat-trab tal-ħalib xkumat

Għajnuna għall-ħżin privat taċ-ċanga

Għajnuna għall-ħżin privat tal-butir

Għajnuna għall-ħżin privat tal-ġobon

Għajnuna għall-ħżin privat tal-fibra tal-kittien

Għajnuna għall-ħżin privat taż-żejt taż-żebbuġa

Għajnuna għall-ħżin privat tal-laħam tal-majjal

Għajnuna għall-ħżin privat tal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż

Għajnuna għall-ħżin privat tat-trab tal-ħalib xkumat

Għajnuna għall-ħżin privat taz-zokkor abjad

Għajnuna għall-provvista tal-ħalib u prodotti tal-ħalib lit-tfal

Rifużjonijiet tal-esportazzjoni

Rifużjonijiet tal-esportazzjoni għal prodotti agrikoli pproċessati u oġġetti li mhumiex elenkati fl-Anness I tat-TFUE

Ir-Regolament (UE) Nru 510/2014

Ir-Regolament (UE) Nru 1370/2013

Għajnuna temporanja eċċezzjonali lill-bdiewa fis-setturi tal-bhejjem

Ir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/1853

▼M1

Għajnuna għat-tnaqqis tal-produzzjoni tal-ħalib

Regolament Delegat (UE) 2016/1612

Għajnuna ta' aġġustament eċċezzjonali għall-produtturi tal-ħalib u għall-bdiewa f'setturi tal-bhejjem oħrajn

Regolament Delegat (UE) 2016/1613

Top