EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0017(01)-20220330

Consolidated text: Deċizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-14 ta’ Ottubru 2010 dwar l-amministrazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ self lil u mill-Unjoni taħt il-mekkaniżmu Ewropew għall-istabbilizzazzjoni finanzjarja (BĊE/2010/17) (2010/624/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/624/2022-03-30

02010D0017(01) — MT — 30.03.2022 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

DEĊIZJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-14 ta’ Ottubru 2010

dwar l-amministrazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ self lil u mill-Unjoni taħt il-mekkaniżmu Ewropew għall-istabbilizzazzjoni finanzjarja

(BĊE/2010/17)

(2010/624/UE)

(ĠU L 275 20.10.2010, p. 10)

Emendata bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

DEĊIŻJONI (UE) 2022/485 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW tas-17 ta’ Marzu 2022

  L 98

108

25.3.2022
▼B

DEĊIZJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-14 ta’ Ottubru 2010

dwar l-amministrazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ self lil u mill-Unjoni taħt il-mekkaniżmu Ewropew għall-istabbilizzazzjoni finanzjarja

(BĊE/2010/17)

(2010/624/UE)Artikolu 1

Il-BĊE għandu jwettaq id-dmirijiet b’rabta mal-amministrazzjoni tas-self, u għandu jagħmel ħlasijiet marbutin mal-operazzjonijiet ta’ self lil u mill-Unjoni taħt il-mekkaniżmu Ewropew għall-istabbilizzazzjoni finanzjarja, kif stipulat fir-Regolament (UE) Nru 407/2010.

Artikolu 2

Il-BĊE għandu, fuq talba tal-Kummissjoni, jiftaħ kontijiet f’isem il-Kummissjoni u, fuq talba ta’ bank ċentrali nazzjonali ta’ Stat Membru benefiċjarju, jiftaħ kontijiet f’isem dan il-bank ċentrali nazzjonali.

Artikolu 3

Il-kontijiet imsemmijin fl-Artikolu 2 għandhom jintużaw sabiex jiġu pproċessati ħlasijiet b’rabta mal-mekkaniżmu Ewropew għall-istabbilizzazzjoni finanzjarja għall-benefiċċju ta’ Stati Membri.

▼M1

Artikolu 4

Il-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 2 għandhom jiġu rremunerati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni (UE) 2019/1743 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2019/31) ( 1 ).

▼B

Artikolu 5

Il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE għandu jagħmel l-arranġamenti neċessarji sabiex jagħti effett lil din id-Deċiżjoni.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.( 1 ) Deċiżjoni (UE) 2019/1743 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-15 ta’ Ottubru 2019 dwar ir-remunerazzjoni ta’ holdings ta’ eċċess ta’ riżervi u ta’ ċerti depożiti (BĊE/2019/31) (ĠU L 267, 21.10.2019, p. 12).

Top