EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0428-20191231

Consolidated text: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (tfassil mill-ġdid)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/2019-12-31

02009R0428 — MT — 31.12.2019 — 010.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) NRU 428/2009

tal-5 ta’ Mejju 2009

li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju

(tfassil mill-ġdid)

(ĠU L 134 29.5.2009, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT (UE) Nru 1232/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta’ Novembru 2011

  L 326

26

8.12.2011

 M2

REGOLAMENT (UE) Nru 388/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tad-19 ta’ April 2012

  L 129

12

16.5.2012

►M3

REGOLAMENT (UE) Nru 599/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta’ April 2014

  L 173

79

12.6.2014

 M4

REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1382/2014 tat-22 ta’ Ottubru 2014

  L 371

1

30.12.2014

 M5

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2420 tat-12 ta’ Ottubru 2015

  L 340

1

24.12.2015

 M6

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1969 tat-12 ta' Settembru 2016

  L 307

1

15.11.2016

 M7

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2268 tas-26 ta’ Settembru 2017

  L 334

1

15.12.2017

 M8

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1922 tal-10 ta’ Ottubru 2018

  L 319

1

14.12.2018

►M9

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2199 tas-17 ta' Ottubru 2019

  L 338

1

30.12.2019


Ikkoreġut bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 224, 27.8.2009, p.  21 (428/2009)

 C2

Rettifika, ĠU L 060, 5.3.2016, p.  93 (2015/2420)

 C3

Rettifika, ĠU L 025, 31.1.2017, p.  36 (2016/1969)

 C4

Rettifika, ĠU L 012, 17.1.2018, p.  62 (2017/2268)

 C5

Rettifika, ĠU L 105, 16.4.2019, p.  67 (2018/1922)

►C6

Rettifika, ĠU L 051, 25.2.2020, p.  13 (2019/2199)

►C7

Rettifika, ĠU L 072, 9.3.2020, p.  28 (2019/2199)
▼B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) NRU 428/2009

tal-5 ta’ Mejju 2009

li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju

(tfassil mill-ġdid)KAPITOLU I

SUĠĠETT U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju.

Artikolu 2

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

1. 

“oġġetti b’użu doppju” għandha tfisser oġġetti, inklużi s-softwer u t-teknoloġija, li jistgħu jintużaw kemm għal skopijiet ċivili u dawk militari, u għandhom jinkludu l-merkanzija kollha li tista’ tintuża kemm għal użu mhux splussiv kemm għal assistenza fi kwalunkwe mod fil-manifattura ta’ armi nukleari jew mezzi splussivi nukleari oħrajn;

2. 

“esportazzjoni” għandha tfisser:

(i) 

proċedura ta’ esportazzjoni fis-sens tal-Artikolu 161 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 (il-Kodiċi Doganali tal-Komunità);

(ii) 

esportazzjoni mill-ġdid fis-sens tal-Artikolu 182 ta’ dak il-Kodiċi iżda mhux inklużi oġġetti fi transitu u

(iii) 

it-trasmissjoni ta’ softwer jew teknoloġija permezz ta’ medja elettronika, inklużi l-fax, it- telefon, il-posta elettronika jew kwalunkwe mezz elettroniku ieħor għal destinazzjoni barra l-Komunità Ewropea; hija tinkludi li jsiru disponibbli f’forma elettronika ta’ softwer jew teknoloġija bħal dawn lil persuni ġuridiċi u fiżiċi u lil sħubijiet barra l-Komunità. L-esportazzjoni tapplika wkoll għat-trasmissjoni orali ta’ teknoloġija meta t-teknoloġija hija deskritta minn fuq it-telefon;

3. 

“esportatur” għandha tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija:

(i) 

li f’isimha ssir dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni, jiġifieri l-persuna li, fil-ħin meta d-dikjarazzjoni hija aċċettata, għandha l-kuntratt mad-destinatarju tal-konsenja fil-pajjiż terz u għandha s-setgħa li tiddetermina jekk l-oġġett jintbagħatx barra t-territorju doganali tal-Komunità. Jekk ma kien konkluż l-ebda kuntratt ta’ esportazzjoni jew jekk id-detentur tal-kuntratt ma jaġixxix għan-nom tiegħu, l-esportatur għandha tfisser il-persuna li għandha s-setgħa li tiddetermina jekk l-oġġett jintbagħatx barra t-territorju doganali tal-Komunità;

(ii) 

li tiddeċiedi li tittrasmetti jew li tagħmel disponibbli softwer jew teknoloġija permezz ta’ medja elettronika, inklużi l-fax, it-telefon, il-posta elettronika jew kwalunkwe mezz elettroniku ieħor għal destinazzjoni barra l-Komunità.

Fejn il-benefiċċju ta’ dritt li tiddisponi minn oġġetti b’użu doppju jappartjeni lil persuna stabbilita barra l-Komunità skont il-kuntratt li fuqu hija bbażata l-esportazzjoni, l-esportatur għandu jkun ikkunsidrat bħala l-parti kontraenti stabbilita fil-Komunità;

4. 

“dikjarazzjoni tal-esportazzjoni” għandha tfisser l-att li permezz tiegħu persuna tindika fil-forma u l-manjiera preskritti x-xewqa li tqiegħed oġġetti b’użu doppju taħt proċedura ta’ esportazzjoni;

5. 

“servizzi ta’ senserija” għandha tfisser:

— 
in-negozjar jew l-organizzazzjoni ta' transazzjonijiet għax-xiri, il-bejgħ jew il-forniment ta' oġġetti b'użu doppju minn pajjiż terz għal kwalunkwe pajjiż terz ieħor; jew
— 
il-bejgħ jew ix-xiri ta’ oġġetti b’użu doppju li jinsabu f’pajjiżi terzi għat-trasferiment tagħhom għal pajjiż terz ieħor;

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament id-dispożizzjoni unika ta’ servizzi anċillari hija eskluża minn din id-definizzjoni. Is-servizzi anċillari huma t-trasport, is-servizzi finanzjarji, l-assigurazzjoni jew ir-riassigrazzjoni jew ir-reklamar jew il-promozzjoni ġenerali;

6. 

“sensar” għandha tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija residenti jew stabbilita fi Stat Membru tal-Komunità li twettaq servizzi ddefiniti taħt il-punt 5 mill-Komunità fit-territorju ta’ pajjiż terz;

7. 

“transitu” għandha tfisser it-trasport ta’ oġġetti b’użu doppju non-Komunitarji li jidħlu jew jgħaddu mit-territorju doganali tal-Komunità b’destinazzjoni barra l-Komunità Ewropea;

8. 

“awtorizzazzjoni inidividwali ta’ trasport” għandha tfisser awtorizzazzjoni mogħtija lil esportatur speċifiku wieħed għal utent finali jew id-destinatarju tal-konsenja wieħed f’pajjiż terz u li tkopri oġġett b’użu doppju wieħed jew aktar;

▼M1

9. 

“awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni” għandha tfisser awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni għal-esportazzjonijiet lejn ċerti pajjiżi tad-destinazzjoni disponibbli għall-esportaturi kollha li jirrispettaw il-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti tagħha għall-użu kif elenkat fl-Annessi IIa sa IIf;

▼B

10. 

“awtorizzazzjoni globali ta’ esportazzjoni” għandha tfisser awtorizzazzjoni mogħtija lil esportatur speċifiku wieħed rigward tip jew kategorija ta’ oġġett b’użu doppju li tista’ tkun valida għal esportazzjonijiet għal utent finali speċifikat wieħed jew aktar u/jew f’pajjiż terz speċifikat wieħed jew aktar;

11. 

“awtorizzazzjoni ġenerali nazzjonali ta’ esportazzjoni” għandha tfisser awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni mogħtija skont l-Artikolu 9(2) u definita mil-leġislazzjoni nazzjonali f’konformità mal-Artikolu 9 u l-Anness IIIc;

12. 

“territorju doganali tal-Unjoni Ewropea” għandha tfisser it-territorju fit-tifsira tal-Artikolu 3 tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità;

13. 

“oġġetti non-Komunitarji b’użu doppju” għandha tfisser oġġetti li għandhom l-istatus ta’ merkanzija non-Komunitarja fit-tifsira tal-Artikolu 4(8) tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità.KAPITOLU II

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

Artikolu 3

1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni tal-oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I.

2.  Skont l-Artikolu 4 jew l-Artikolu 8, awtorizzazzjoni tista’ wkoll tinħtieġ għall-esportazzjoni lejn id-destinazzjonijiet kollha jew xi wħud minnhom, ta’ xi oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I.

Artikolu 4

1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk l-esportatur kien informat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih hu stabbilit li l-oġġetti in kwistjoni huma jew jistgħu jkunu intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-użu f’konnessjoni mal-iżvilupp, il-produzzjoni, l-immaniġġar, l-operat, iż-żamma fl-ordni, il-ħżin, it-tiftix, l-identifikazzjoni jew id-disseminazzjoni ta’ armi kimiċi, bijoloġiċi jew nukleari jew mezzi splussivi nukleari oħra jew l-iżvilupp, il-produzzjoni, iż-żamma fl-ordni jew il-ħżin ta’ missili kapaċi li jwasslu armi bħal dawn.

2.  Għandha wkoll tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk il-pajjiż xerrej jew il-pajjiż tad-destinazzjoni huwa soġġett għal embargo tal-armi ►M1  impost b'pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta ◄ adottata mill-Kunsill jew deċiżjoni tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) jew embargo tal-armi impost minn riżoluzzjoni vinkolanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonalitajiet Uniti u jekk l-esportatur kien informat mill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 li l-oġġetti in kwistjoni huma, jew jistgħu jkunu intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal użu finali militari. Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, “użu finali militari” għandha tfisser:

(a) 

l-inkorporazzjoni fl-oġġetti militari elenkati fil-lista militari tal-Istati Membri;

(b) 

l-użu ta’ tagħmir tal-produzzjoni, l-ittestjar jew tal-analiżi jew komponenti tiegħu, għall-iżvilupp, il-produzzjoni jew iż-żamma fl-ordni ta’ oġġetti militari elenkati fil-lista msemmija hawn fuq;

(c) 

l-użu ta’ kwalunkwe prodotti mhux kompluti f’impjant għall-produzzjoni ta’ oġġetti militari elenkat fil-lista msemmija hawn fuq.

3.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk l-esportatur kien informat mill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 li l-oġġetti in kwistjoni huma jew jistgħu jkunu maħsuba, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-użu bħala partijiet jew komponenti ta’ oġġetti militari elenkati fil-lista militari nazzjonali li kienu esportati mit-territorju ta’ dak l-Istat Membru mingħajr awtorizzazzjoni jew bi ksur ta’ awtorizzazzjoni prevista minn leġislazzjoni nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru.

4.  Jekk esportatur huwa konxju li l-oġġetti b’użu doppju li hu jipproponi li jesporta, mhux elenkati fl-Anness I, huma maħsuba, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fil-paragrafi 1, 2 u 3, huwa għandu jinnotifika lill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1, li għandhom jiddeċiedu jekk huwiex espedjenti jew le li l-esportazzjoni in kwistjoni tkun soġġetta għal awtorizzazzjoni.

5.  Stat Membru jista’ jadotta jew iżomm leġislazzjoni nazzjonali li timponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni fuq l-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk l-esportatur għandu raġunijiet biex jissuspetta li dawk l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu maħsuba, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fil-paragrafu 1.

6.  Stat Membru li jimponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni, fl-applikazzjoni tal-paragrafi 1 sa 5, fuq l-esportazzjoni ta’ oġġett b’użu doppju mhux elenkat fl-Anness I, għandu, fejn adatt, jgħarraf l-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. L-Istati Membri l-oħra għandhom jagħtu l-konsiderazzjoni dovuta kollha lil din l-informazzjoni u għandhom jinformaw l-amministrazzjoni doganali u li l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti l-oħra tagħhom.

7.  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13(1), (2) u (5) sa (7) għandhom japplikaw għall-każijiet li jikkonċernaw oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I.

8.  Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jieħdu miżuri nazzjonali taħt l-Artikolu 11 tar-Regolament (KEE) Nru 2603/69.

Artikolu 5

1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għas-servizzi ta’ senserija ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk is-sensar kien informat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih hu residenti jew stabbilit li l-oġġetti in kwistjoni huma jew jistgħu jkunu intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fl-Artikolu 4(1). Jekk sensar huwa konxju li l-oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I li għalihom huwa jipproponi servizzi ta’ senserija huma intenzjonati, fl-intier jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fl-Artikolu 4(1), huwa għandu jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti li jiddeċiedu jekk huwiex espedjenti jew le li dawn is-servizzi ta’ senserija jsiru soġġetti għal awtorizzazzjoni.

2.  Stat Membru jista’ jestendi l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għal oġġetti b’użu doppju mhux elenkati għall-użijiet imsemmija fl-Artikolu 4(1) u għal oġġetti b’użu doppju għal użijiet u destinazzjonijiet finali militari msemmija fl-Artikolu 4(2).

3.  Stat Membru jista’ jadotta jew iżomm leġislazzjoni nazzjonali li timponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni fuq is-senserija ta’ oġġetti b’użu doppju, jekk is-sensar għandu raġunijiet biex jissuspetta li dawk l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu intenzjonati għal kwalunkwe użu msemmi fl-Artikolu 4(1).

4.  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8(2), (3) u (4) għandhom japplikaw għall-miżuri nazzjonali msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 6

1.  It-transitu ta’ oġġetti non-Komunitarji b’użu doppju elenkati fl-Anness I jista’ jkun ipprojbit mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn iseħħ it-transitu jekk l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu intenzjonati fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-użijiet imsemmija fl-Artikolu 4(1). Meta jiddeċiedu fuq projbizzjoni bħal din l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-obbligi u l-impenji tagħhom li ndaħlu għalihom bħala partijiet fi trattati internazzjonali jew bħala membri ta’ reġimi internazzjonali għan-non-proliferazzjoni.

2.  Qabel jiddeċiedi jekk jipprojbixxix jew le transitu, Stat Membru jista’ jipprevedi li l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jitsgħu f’każijiet individwali jimponu ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni għat-transitu speċifiku ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I jekk l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu intenzjonati fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-użijiet imsemmija fl-Artikolu 4(1).

3.  Stat Membru jista’ jestendi l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għal oġġetti b’użu doppju mhux elenkati għall-użijiet imsemmija fl-Artikolu 4(1) u għall-oġġetti b’użu doppju għall-użu finali u destinazzjonijiet militari msemmija fl-Artikolu 4(2).

4.  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 8(2), (3) u (4) għandhom japplikaw għall-miżuri nazzjonali msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 7

Dan ir-Regolament m’għandux japplika għall-forniment ta’ servizzi jew it-trasmissjoni ta’ teknoloġija jekk dik il-fornitura jew it-trasmissjoni tinvolvi moviment transkonfinali ta’ persuni.

Artikolu 8

1.  Stat Membru jista’ jipprojbixxi jew jimponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni fuq l-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I għal raġunijiet ta’ sigurtà pubblika jew konsiderazzjonijiet ta’ drittijiet tal-bniedem.

2.  L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bi kwalunkwe miżura adottat skont paragrafu 1 immedjatament wara l-adozzjoni tagħha u jindikaw ir-raġunijiet preċiżi għal din il-miżura.

3.  L-Istati Membri għandhom ukoll jgħarrfu immedjatament lill-Kummissjoni bi kwalunkwe modifikazzjoni għall-miżuri adottati skont il-paragrafu 1.

4.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-miżuri mgħarrfa lilha skont il-paragrafi 2 u 3 fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.KAPITOLU III

AWTORIZZAZZJONI TA’ ESPORTAZZJONI U AWTORIZZAZZJONI GĦAL SERVIZZI TA’ SENSERIJA

Artikolu 9

▼M1

1.  Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni għal ċerti esportazzjonijiet kif stipulati fl-Anness IIa sa IIf huma stabbiliti permezz ta’ dan ir-Regolament.

L-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru fejn l-esportatur huwa rreġistrat jistgħu jipprojbixxu l-esportatur milli juża dawn l-awtorizzazzjonijiet jekk ikun hemm suspetti raġonevoli dwar il-kapaċità tiegħu li jikkonforma ma’ tali awtorizzazzjoni jew ma’ dispożizzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll tal-esportazzjonijiet.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar l-esportaturi mċaħħda mid-dritt li jużaw Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni, sakemm ma jiddeterminawx li l-esportatur mhux se jipprova jesporta oġġetti b’użu doppju minn Stat Membru ieħor. Is-sistema msemmija fl-Artikolu 19(4) għandha tintuża għal dan l-għan.

▼M3

Bil-għan li jiġi żgurat li transazzjonijiet b’riskju baxx biss ikunu koperti mill-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni inklużi fl-Annessi IIa sa IIf, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23a biex tneħħi destinazzjonijiet mill-kamp tal-applikazzjoni ta’ dawk l-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni, jekk tali destinazzjonijiet isiru soġġetti għal embargo tal-armi kif imsemmi fl-Artikolu 4(2).

Fejn, f’każijiet ta’ tali embargo tal-armi, raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jeħtieġu t-tneħħija ta’ destinazzjonijiet partikolari mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni, il-proċedura prevista fl-Artikolu 23b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.

▼B

2.  Għall-esportazzjonijiet kollha l-oħra li għalihom hi meħtieġa awtorizzazzjoni taħt dan ir-Regolament, awtorizzazzjoni bħal din għandha tingħata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit l-esportatur. Soġġett għar-restrizzjonijiet speċifikati fil-paragrafu 4, din l-awtorizzazzjoni tista’ tkun awtorizzazzjoni individwali, globali jew ġenerali.

L-awtorizzazzjonijiet kollha għandhom ikunu validi fil-Komunità kollha.

L-esportaturi għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa għall-applikazzjonijiet tagħhom għal awtorizzazzjoni għal esportazzjoni individwali u globali sabiex tingħata informazzjoni kompleta lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali b’mod partikolari dwar l-utent finali, il-pajjiż tad-destinazzjoni u l-użu finali tal-oġġett esportat. L-awtorizzazzjoni tista’ tkun soġġetta, jekk adatt, għal dikjarazzjoni ta’ użu finali.

3.  L-Istati Membri għandhom jipproċessaw talbiet għal awtorizzazzjonijiet individwali jew globali f’perijodu ta’ żmien li għandu jiġi determinat mil-liġi jew mill-prattika nazzjonali.

4.  L-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali ta’ esportazzjoni għandhom:

▼M1

(a) 

jeskludu mill-ambitu tagħhom l-oġġetti elenkati fl-Anness IIg;

▼B

(b) 

ikunu definiti mil-liġi jew mill-prattiki nazzjonali. Huma jistgħu jintużaw mill-esportaturi kollha, stabbiliti jew residenti fi Stat Membru li joħroġ dawn l-awtorizzazzjonijiet, jekk jilħqu l-ħtiġiet imniżżlin f’dan ir-Regolament u fil-leġislazzjoni nazzjonali komplementari. Huma għandhom jinħarġu skont l-indikazzjonijiet imniżżlin fl-Anness IIIc. Huma għandhom jinħarġu skont il-liġijiet jew il-prattika nazzjonali;

L-Istati Membri għandhom immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni ġenerali nazzjonali ta’ esportazzjoni maħruġa jew modifikata. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

(c) 

m’għandhomx jintużaw jekk l-esportatur kien informat mill-awtoritajiet tiegħu li l-oġġetti b’użu doppju inkwistjoni mhumiex intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fil-paragrafi 1 u 3 tal-Artikolu 4 jew fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 4 f’pajjiż soġġett għal embargo tal-armi ►M1  deċiż b’pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta ◄ adottata mill-Kunsill jew deċiżjoni tal-OSCE jew embargo tal-armi impost minn reżoluzzjoni li torbot tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonalitajiet Uniti, jew jekk l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti huma intenzjonati għall-użijiet imsemmijin hawn fuq.

5.  L-Istati Membri għandhom iżommu jew jintroduċu fil-leġislazzjoni nazzjonali rispettiva tagħhom il-possibbiltà li tingħata awtorizzazzjoni globali ta’ esportazzjoni.

6.  L-Istati Membri għandhom ifornu lill-Kummissjoni b’lista tal-awtoritajiet b’setgħa li:

(a) 

jagħtu awtorizzazzjonijiet ta’ esportazzjoni għal oġġetti b’użu doppju;

(b) 

jiddeċiedu li jipprojbixxu t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju non-Komunitarji taħt dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta’ dawn l-awtoritajiet fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 10

1.  L-awtorizzazzjonijiet għas-servizzi ta’ senserija taħt dan ir-Regolament għandhom jingħataw mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa residenti jew stabbilit is-sensar. Dawn l-awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw għal kwantità stabbilita ta’ oġġetti speċifiċi li qed ikunu mċaqalqa bejn żewġ pajjiżi jew aktar. Il-lok tal-oġġetti fil-pajjiż terz ta’ oriġini, l-utent finali u l-lok eżatt tiegħu għandhom ikunu identifikati b’mod ċar. L-awtorizzazzjonijiet għandhom ikunu validi fil-Komunità kollha.

2.  Is-sensara għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti l-informazzjoni kollha rilevanti meħtieġa għall-applikazzjoni tagħhom ta’ awtorizzazzjoni taħt dan ir-Regolament għal servizzi ta’ senserija, b’mod partikolari dettalji tal-lok fejn jinsabu l-oġġetti b’użu doppju fil-pajjiż terz ta’ oriġini, deskrizzjoni ċara tal-oġġetti u l-kwantità involuta, partijiet terzi involuti fit-transazzjoni, il-pajjiż terz ta’ destinazzjoni, l-utent finali f’dak il-pajjiż u l-lok eżatt tiegħu.

3.  L-Istati Membri għandhom jipproċessaw talbiet għal awtorizzazzjonijiet għal servizzi ta’ senserija f’perijodu ta’ żmien li għandu jiġi determinat mil-liġi jew mill-prattika nazzjonali.

4.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni lista tal-awtoritajiet b’setgħa li jagħtu awtorizzazzjonijiet taħt dan ir-Regolament għall-forniment ta’ servizzi ta’ senserija. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta’ dawn l-awtoritajiet fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 11

1.  Jekk l-oġġetti b’użu doppju li għalihom saret applikazzjoni għal awtorizzazzjoni individwali ta’ esportazzjoni lejn destinazzjoni mhux elenkata fl- ►M1  Anness IIa ◄ jew lejn kwalunkwe destinazzjoni fil-każ ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness IV huma jew ser ikunu lokalizzati fi Stat Membru wieħed jew aktar barra minn dik fejn saret l-applikazzjoni, dak il-fatt għandu jkun indikat fl-applikazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li saritilhom l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għandhom immedjatament jikkonsultaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat jew l-Istati Membri inkwistjoni u jipprovdu l-informazzjoni rilevanti. L-Istat jew l-Istati Membri kkonsultati għandhom jgħarrfu fi żmien 10 ijiem tax-xogħol kwalunkwe oġġezzjoni li huwa jew huma jista’ jkollu għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni bħal din, li għandha torbot lill-Istat Membru fejn saret l-applikazzjoni.

Jekk ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni fi żmien 10 ijiem tax-xogħol, l-Istat jew Stati Membri kkonsultati għandhom jitqiesu bħala li m’għandhom ebda oġġezzjoni.

F’każijiet eċċezzjonali, kwalunkwe Stat Membru kkonsultat jista’ jitlob l-estensjoni tal-perijodu ta’ 10 ijiem. Madanakollu, l-estensjoni ma tistax taqbeż it-30 jum tax-xogħol.

2.  Jekk esportazzjoni tista’ tippreġudika l-interessi essenzjali tiegħu tas-sigurtà, Stat Membru jista’ jitlob lil Stat Membru ieħor li ma jagħtix awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni jew, jekk tkun ingħatat awtorizzazzjoni bħal din, jitlob it-tħassir, is-sospensjoni, il-modifikazzjoni jew ir-revoka tagħha. L-Istat Membru li jirċievi talba bħal din għandu immedjatament jidħol f’konsultazzjonijiet ta’ natura non-vinkolanti mal-Istat Membru rikjedenti, li għandhom jintemmu fi żmien 10 ijiem tax-xogħol. Fil-każ li l-Istat Membru rikjest jiddeċiedi li jagħti l-awtorizzazzjoni, dan għandu jkun notifikat lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bl-użu tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 13(6).

Artikolu 12

1.  F’deċiżjoni ta’ jekk għandhiex tingħata jew le awtorizzazzjoni individwali jew globali jew għandhiex tingħata awtorizzazzjoni għal servizzi ta’ senserija taħt dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom iqisu l-konsiderazzjonijiet rilevanti kollha inklużi:

(a) 

l-obbligi u l-impenji li kull wieħed minnhom aċċetta bħala membru tar-reġimi internazzjonali ta’ non-proliferazzjoni rilevanti u l-arranġamenti tal-kontroll tal-esportazzjoni, jew b’ratifika tat-trattati internazzjonali rilevanti;

(b) 

l-obbligi tagħhom taħt sanzjonijiet ►M1  imposti minn pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta ◄ addottati mill-Kunsill jew b’deċiżjoni tal-OSCE jew b’riżoluzzjoni li torbot tal-Kunsill tas-Sigurta tan-Nazzjonijiet Uniti;

(c) 

konsiderazzjonijiet ta’ politika barranija u ta’ sigurtà nazzjonali, inklużi dawk koperti mill-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta’ Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari ( 1 );

(d) 

konsiderazzjonijiet dwar użu finali intenzjonat u r-riskju ta’ devjazzjoni.

2.  Barra l-kriterji mniżżlin fil-paragrafu 1, meta tkun ivvalutata applikazzjoni għal awtorizzazzjoni globali għal esportazzjoni l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-applikazzjoni mill-esportatur ta’ mezzi u proċeduri proporzjonati u adegwati biex tkun żgurata konformità mad-dispożizzjonijiet u l-objettivi ta’ dan ir-Regolament u mat-termini u l-kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni.

Artikolu 13

1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, li jaġixxu skont dan ir-Regolament, jistgħu jirrifjutaw li jagħtu awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni u jistgħu jħassru, jissospendu, jimmodifikaw jew jirrevokaw awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni li huma diġà taw. Fejn huma jirrifjutaw, iħassru, jissospendu, jillimitaw sostanzjalment jew jirrevokaw awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni jew fejn huma ddeterminaw li l-esportazzjoni intenzjonata mhijiex awtorizzata, huma għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni b’dan u jiskambjaw magħhom l-informazzjoni rilevanti. Fil-każ li l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jkunu ssospendew awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni, il-valutazzjoni finali għandha tkun ikkomunikata lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni fl-aħħar tal-perijodu ta’ sospensjoni.

2.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jirrevedu ċ-ċaħdiet ta’ awtorizzazzjonijiet notifikati taħt il-paragrafu 1 fi żmien tliet snin min-notifika tagħhom u jirrevokawhom, jemendawhom jew iġedduhom. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ser jinnotifikaw ir-riżultati tar-reviżjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni kemm jista’ jkun malajr. Iċ-ċaħdiet li ma jkunux revokati għandhom jibqgħu validi.

3.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni bid-deċiżjonijiet tagħhom li jipprojbixxu transitu ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I meħuda taħt l-Artikolu 6 mingħajr dewmien. Dawn in-notifiki ser jinkludu l-informazzjoni rilevanti kollha inklużi l-klassifikazzjoni tal-oġġett, il-parametri tekniċi, il-pajjiż ta’ destinazzjoni u l-utent finali tiegħu.

4.  Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw ukoll għal awtorizzazzjonijiet għal servizzi ta’ senserija.

5.  Qabel mal-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru, li jaġixxu taħt dan ir-Regolament, jagħtu awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni jew ta’ servizzi ta’ senserija jew jiddeċiedu dwar transitu huma għandhom jeżaminaw iċ-ċaħdiet jew id-deċiżjonijiet validi kollha biex ikun ipprojbit transitu ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I meħuda taħt dan ir-Regolament biex ikun aċċertat jekk awtorizzazzjoni jew transitu inċaħdux mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat jew Stati Membri oħrajn għal transazzjoni essenzjalment identika (jiġifieri oġġett b’parametri jew karatterisitiċi tekniċi essenzjalment identiċi għall-istess utent finali jew destinatarju tal-konsenja). Huma l-ewwel għandhom jikkonsultaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat jew Stati Membri li ħarġu ċaħda/ċaħdiet jew deċiżjonijiet bħal dawn biex jipprojbixxu t-transitu kif previst fil-paragrafi 1 u 3. Jekk wara konsultazzjoni bħal din l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru jiddeċiedu li jagħtu awtorizzazzjoni jew iħallu t-transitu, huma għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni, billi jipprovdu l-informazzjoni rilevanti kollha biex jispjegaw id-deċiżjoni.

▼M1

6.  In-notifiki kollha meħtieġa skont dan l-Artikolu għandhom isiru permezz ta’ mezzi elettroniċi sikuri inkluż is-sistema msemmija fl-Artikolu 19(4).

▼B

7.  L-informazzjoni kollha skambjata skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu għandha tkun f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19(3), (4) u (6) rigward il-konfidenzjalità ta’ informazzjoni bħal din.

Artikolu 14

1.  L-awtorizzazzjonijiet individwali u globali kollha ta’ esportazzjoni u l-awtorizzazzjonijiet għal servizzi ta’ senserija għandhom jinħarġu bil-miktub jew b’mezzi elettroniċi fuq formoli li fihom tal-inqas l-elementi kollha u fl-ordni stabbilita fil-mudelli li jidhru fl-Annessi IIIa u IIIb.

2.  Fuq it-talba tal-esportaturi, l-awtorizzazzjonijiet globali ta’ esportazzjoni li jinkludu limitazzjonijiet kwantitattivi għandhom jinqasmu f’partijiet.KAPITOLU IV

AĠĠORNAR TAL-LISTA TA’ OĠĠETTI B’UŻU DOPPJU

Artikolu 15

1.  Il-listi ta’ oġġetti b’użu doppju mniżżla fl-Anness I għandhom ikunu aġġornati f’konformità mal-obbligi u l-impenji rilevanti, u kwalunkwe modifika tagħhom, li l-Istati Membri aċċettaw bħala membri tar-reġimi internazzjonali rilevanti ta’ non-proliferazzjoni u l-arranġamenti rilevanti għall- kontroll tal-esportazzjoni, jew bir-ratifika tat-trattati internazzjonali rilevanti.

2.  L-Anness IV, li hu subsett tal-Anness I, għandu jkun aġġornat rigward l-Artikolu 30 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, jiġifieri l-interessi tal-politika pubblika u tas-sigurtà pubblika tal-Istati Membri.

▼M3

3.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23a fir-rigward tal-aġġornament tal-lista ta’ oġġetti b’użu doppju stabbilita fl-Anness I. L-aġġornament tal-Anness I għandu jsir fil-kamp ta’ applikazzjoni stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Fejn l-aġġornament tal-Anness I jikkonċerna oġġetti b’użu doppju li jkunu elenkati wkoll fl-Annessi IIa sa IIg jew IV, dawk l-Annessi għandhom jiġu emendati kif meħtieġ.

▼BKAPITOLU V

PROĊEDURI DOGANALI

Artikolu 16

1.  Meta jikkompleta l-formalitajiet għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju fl-uffiċċju doganali responsabbli għall-immaniġġar tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni, l-esportatur għandu jforni prova li kiseb kwalunkwe awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni meħtieġa.

2.  L-esportatur jista’ jintalab traduzzjoni ta’ kwalunkwe dokument ippreżentat bħala prova f’lingwa uffiċjali tal-Istat Membru fejn hi ppreżentata d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni.

3.  Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe setgħa mogħtija lilu taħt, u skont, il-Kodiċi Doganali tal-Komunità, Stat Membru jista’ wkoll, għal perijodu li ma jeċċedix il-perijodi msemmija fil-paragrafu 4, jissospendi l-proċess ta’ esportazzjoni mit-territorju tiegħu, jew, jekk meħtieġ, b’mod ieħor jipprevjeni l-użu doppju tal-oġġetti elenkati fl-Anness I li huma koperti minn awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni valida milli joħorġu mill-Komunità permezz tat-territorju tiegħu, fejn għandu raġunijiet biex jissuspetta li:

(a) 

ma tteħidx kont ta’ informazzjoni rilevanti meta ngħatat l-awtorizzazzjoni, jew

(b) 

iċ-ċirkustanzi nbidlu materjalment minn meta ngħatat l-awtorizzazzjoni.

4.  Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 3, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li ta l-awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni għandhom ikunu kkonsultati minnufih sabiex ikunu jistgħu jieħdu azzjoni skont l-Artikolu 13(1). Jekk awtoritajiet kompetenti bħal dawn jiddeċiedu li jżommu l-awtorizzazzjoni, huma għandhom jirrispondu fi żmien 10 ijiem tax-xogħol, li, fuq it-talba tagħhom, jistgħu jkunu estiżi għal 30 jum tax-xogħol f’ċirkostanzi eċċezzjonali. F’każ bħal dan, jew jekk ebda risposta ma hi rċevuta fi żmien 10 ijiem jew 30 jum, skont il-każ, l-oġġetti b’użu doppju għandhom ikunu rilaxxati immedjatament. L-Istat Membru li ta l-awtorizzazzjoni għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni.

Artikolu 17

1.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-formalitajiet doganali għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju jistgħu jitkomplew biss f’uffiċċji doganali mogħtija s-setgħa għal dak il-għan.

2.  L-Istati Membri li jużaw l-għażla mniżżla fil-paragrafu 1 għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar l-uffiċċji doganali debitament mogħtija s-setgħa. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 18

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 843 u 912a sa 912 g tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 għandhom japplikaw għar-restrizzjonijiet relatati mal-esportazzjoni, l-esportazzjoni mill-ġdid u l-ħruġ mit-territorju doganali ta’ oġġetti b’użu doppju għall-esportazzjoni li għalihom hi meħtieġa awtorizzazzjoni taħt dan ir-Regolament.KAPITOLU VI

KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 19

1.  F’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha adatti biex ikunu stabbiliti kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni diretti bejn l-awtoritajiet kompetenti, b’mod partikolari biex ikun eliminat ir-riskju li disparitajiet possibbli fl-applikazzjoni ta’ kontrolli tal-esportazzjoni għal oġġetti b’użu doppju jistgħu jwasslu għal devjazzjoni fin-negozju, li tista’ toħloq diffikultajiet għal wieħed jew aktar mill-Istati Membri.

2.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha adatti biex ikunu stabbiliti kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni diretti bejn l-awtoritajiet kompetenti bil-ħsieb li tissaħħaħ l-effiċjenza tar-reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjoni. Informazzjoni bħal din tista’ tinkludi:

(a) 

dettalji ta’ esportaturi miċħuda, permezz ta’ sanzjonijiet nazzjonali, mid-dritt li jużaw l-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali ta’ esportazzjoni jew l- ►M1  Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni ◄ ;

(b) 

data dwar utenti finali sensittivi, atturi involuti f’attivitajiet ta’ akkwist suspettużi, u, fejn disponibbli, ir-rotot użati.

3.  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 tat-13 ta’ Marzu 1997 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli ( 2 ), u b’mod partikulari d-dispożizzjonijiet dwar il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni, għandhom japplikaw mutatis mutandis, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 23 ta’ dan ir-Regolament.

▼M1

4.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema sikura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri u fejn adatt il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni mal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju stabbilit skont l-Artikolu 23. Il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat dwar il-baġit, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni provviżorja u finali u l-funzjonament tas-sistema, u dwar l-ispejjeż tan-netwerk.

▼B

5.  L-għoti ta’ gwida għall-esportaturi u s-sensara ser tkun ir-responsabbiltà tal-Istati Membri fejn huma residenti jew stabbiliti. Il-Kummissjoni u l-Kunsill jistgħu jagħmlu wkoll disponibbli gwida u/jew rakkomandazzjonijiet għall-aħjar prattiki għas-suġġetti msemmijin f’dan ir-Regolament.

6.  L-ipproċessar tad-data personali għandu jkun skont ir-regoli stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data ( 3 ) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data ( 4 ).KAPITOLU VII

MIŻURI TA’ KONTROLL

Artikolu 20

1.  L-esportaturi ta’ oġġetti b’użu doppju għandhom iżommu reġistri jew rekords dettaljati tal-esportazzjonijiet tagħhom, skont il-liġi jew il-prattika nazzjonali fis-seħħ fl-Istati Membri rispettivi. Reġistri u rekords bħal dawn għandhom jinkludu b’mod partikolari dokumenti kummerċjali bħal fatturi, avviżi u dokumenti ta’ trasport u ta’ konsenja oħrajn li jinkludu informazzjoni suffiċjenti biex dawn li ġejjin ikunu identifikati:

(a) 

id-deskrizzjoni tal-oġġetti b’użu doppju;

(b) 

il-kwantità ta’ oġġetti b’użu doppju;

(c) 

l-isem u l-indirizz tal-esportatur u tad-destinatarju tal-konsenja;

(d) 

fejn magħruf, l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b’użu doppju.

2.  Skont il-liġi jew il-prattika nazzjonali fis-seħħ fl-Istati Membri rispettivi, is-sensara għandhom iżommu reġistri jew rekords għal servizzi ta’ senserija li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 5 sabiex ikunu jistgħu jipprovdu, fuq talba, id-deskrizzjoni tal-oġġetti b’użu doppju li kienu s-suġġett ta’ servizzi ta’ senserija, il-perijodu li waqtu l-oġġetti kienu s-suġġett ta’ dawn is-servizzi u d-destinazzjoni tagħhom, u l-pajjiżi kkonċernati minn dawk is-servizzi ta’ senserija.

3.  Ir-reġistri jew ir-rekords u d-dokumenti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jinżammu għal mill-inqas tliet snin wara t-tmiem tas-sena kalendarja li fiha saret l-esportazzjoni jew li fiha ngħataw is-servizzi ta’ senserija. Meta jintalbu, huma għandhom jingħataw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih l-esportatur huwa stabbilit jew fejn is-sensar huwa stabbilit jew residenti.

Artikolu 21

Sabiex ikun assigurat li dan ir-Regolament huwa applikat kif adatt, kull Stat Membru għandu jieħu kwalunkwe miżura meħtieġa biex l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jkunu jistgħu:

(a) 

jiġbru informazzjoni fuq kwalunkwe ordni jew transazzjoni li tinvolvi oġġetti b’użu doppju;

(b) 

jistabilixxu li l-miżuri ta’ kontroll tal-esportazzjoni huma applikati kif adatt, li jistgħu jinkludu b’mod partikolari s-setgħa ta’ dħul fil-bini ta’ persuni b’interess fi transazzjoni ta’ esportazzjoni jew sensara involuti fl-għoti ta’ servizzi ta’ senserija taħt ċirkostanzi mniżżla fl-Artikolu 5.KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRAJN

Artikolu 22

1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għal trasferimenti intra-Komunitarji ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness IV. L-oġġetti elenkati fil-Parti 2 tal-Anness IV m’għandhomx ikunu koperti minn awtorizzazzjoni ġenerali.

2.  Stat Membru jista’ jimponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni għat-trasferiment ta’ oġġetti b’użu doppju oħrajn mit-territorju tiegħu għal Stat Membru ieħor f’każijiet fejn fil-ħin tat-trasferiment:

— 
l-operatur jaf li d-destinazzjoni finali tal-oġġetti kkonċernati hija barra l-Komunità;
— 
l-esportazzjoni ta’ dawk l-oġġetti għad-destinazzjoni finali hija soġġetta għal ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni skont l-Artikoli 3, 4 jew 8 fl-Istat Membru li minnu l-oġġetti għandhom ikunu trasferiti, u esportazzjoni bħal din direttament mit-territorju tiegħu mhijiex awtorizzata minn awtorizzazzjoni ġenerali jew awtorizzazzjoni globali;
— 
m’għandhom jitwettqu l-ebda pproċessar jew ħidma kif definit fl-Artikolu 24 tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità fuq l-oġġetti fl-Istat Membru li għandhom ikunu trasferiti lejh.

3.  L-awtorizzazzjoni tat-trasferiment għandha ssir applikazzjoni għaliha fl-Istat Membru li minnu għandhom ikunu trasferiti l-oġġetti b’użu doppju.

4.  F’każijiet fejn l-esportazzjoni sussegwenti tal-oġġetti b’użu doppju diġà kienet aċċettata, fil-proċeduri ta’ konsultazzjoni mniżżla fl-Artikolu 11, mill-Istat Membru li minnu l-oġġetti għandhom ikunu trasferiti, l-awtorizzazzjoni tat-trasferiment għandha tinħareġ lill-operatur immedjatament, sakemm iċ-ċirkostanzi ma nbidlux sostanzjalment.

5.  Stat Membru li jadotta leġislazzjoni li timponi ħtieġa bħal din għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-miżuri li ħa. Il-Kummissjoni għandha tippubblika din l-informazzjoni fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

6.  Il-miżuri skont il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx jinvolvu l-applikazzjoni ta’ kontrolli ta’ fruntieri interni fil-Komunità, imma biss kontrolli mwettqin bħala parti mill-proċeduri normali ta’ kontroll applikati b’mod mhux diskriminatorju fit-territorju tal-Komunità.

7.  L-applikazzjoni tal-miżuri skont il-paragrafi 1 u 2 ma tista’ ma f’ebda każ tirriżulta fi trasferimenti minn Stat Membru għal ieħor li tkun soġġetta għal kondizzjonijiet iktar restrittivi minn dawk imposti għall-esportazzjonijiet tal-istess oġġetti lil pajjiżi terzi.

8.  Id-dokumenti u r-reġistrazzjoni ta’ trasferimenti intra-Komunitarji ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I għandhom jinżammu għal mill-inqas tliet snin mit-tmiem tas-sena kalendarja li fiha seħħ trasferiment u meta jintalbu, għandhom ikunu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li minnu dawn l-oġġetti kienu trasferiti fuq talba.

9.  Stat Membru jista’, permezz ta’ leġislazzjoni nazzjonali, jeħtieġ li, għal kwalunkwe trasferiment intra-Komunitarju minn dak l-Istat Membru ta’ oġġetti elenkati fil-Kategorija 5, Parti 2 tal-Anness I li mhumiex elenkati fl-Anness IV, informazzjoni addizzjonali li tikkonċerna dawk l-oġġetti għandha tkun ipprovduta lill-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru.

10.  Id-dokumenti kummerċjali rilevanti relatati mat-trasferimenti intra-Komunitarji tal-oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I għandhom jindikaw b’mod ċar li dawk l-oġġetti huma soġġetti għal kontrolli jekk esportati mill-Komunità. Id-dokumenti kummerċjali rilevanti jinkludu, b’mod partikolari, kwalunkwe kuntratt ta’ bejgħ, konferma ta’ ordni, fattura jew nota ta’ konsenja.

Artikolu 23

1.  Għandu jitwaqqaf Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju ppresedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni. Kull Stat Membru għandu jaħtar rappreżentant għal dan il-Grupp.

Huwa għandu jeżamina kwalunkwe kwistjoni rigward l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament li tista’ titqajjem jew mill-president jew minn rappreżentant ta’ Stat Membru.

2.  Il-President tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandu, kull meta jikkunsidra li huwa meħtieġ, jikkonsulta l-esportaturi, is-sensara u partiiet interessati rilevanti oħrajn ikkonċernati minn dan ir-Regolament.

▼M1

3.  Il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport annwali lill-Parlament Ewropew dwar l-attivitajiet, l-eżaminazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju, li għandu jkun soġġett għall-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ( 5 ).

▼M3

Artikolu 23a

1.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmijin fl-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 15(3) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mit-2 ta' Lulju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b’mod taċitu għal perijodi tal-istess tul, dment li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9(1) u fl-Artikolu 15(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Hija ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att iddelegat li diġà jkun fis-seħħ.

4.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tavża b’dan simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 15(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu, it-tnejn li huma, infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġġedded b’xahrejn oħra fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 23b

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tiġi espressal-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Jew il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23a(5). F’tali każ, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att bla dewmien wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

▼B

Artikolu 24

Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri adatti biex jassigura l-infurzar adatt tad-dispożizzjonijiet kollha ta’ dan ir-Regolament. B’mod partikolari, huwa għandu jistabbilixxi l-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jew ta’ dawk adottati għall-implimentazzjoni tiegħu. Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

▼M1

Artikolu 25

1.  Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inklużi l-miżuri msemmija fl-Artikolu 24. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

2.  Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tippreżenta rapport komprensiv dwar l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatt lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jista’ jinkludi proposti biex ir-Regolament jiġi emendat. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha adatta għall-preparazzjoni tar-rapport.

3.  Taqsimiet speċjali tar-rapport għandhom jittrattaw:

(a) 

il-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju u l-attivitajiet tiegħu. Informazzjoni li l-Kummissjoni tipprovdi dwar l-eżaminazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandha tiġi trattata b’kunfidenzjalità skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001. L-informazzjoni għandha f’kull każ titqies bħala kunfidenzjali jekk l-iżvelar tagħha x’aktarx ikollu effett negattiv sinifikanti fuq min jipprovdiha jew fuq is-sors ta’ din l-informazzjoni.

(b) 

l-implimentazzjoni tal-Artikolu 19(4), u għandhom jirrapportaw dwar l-istadju li jkun intlaħaq fl-implimentazzjoni tas-sistema sikura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni;

(c) 

l-implimentazzjoni tal-Artikolu 15(1);

(d) 

l-implimentazzjoni tal-Artikolu 15(2);

(e) 

informazzjoni komprensiva pprovduta dwar il-miżuri meħuda mill-Istati Membri skont l-Artikolu 24 u notifikati lill-Kummissjoni skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.  Sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li jevalwa l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament b’attenzjoni speċifika lill-implimentazzjoni tal-Anness IIb, l-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni Nru UE002, akkumpanjat minn, jekk xieraq, proposta leġiżlattiva biex temenda dan ir-Regolament, b’mod partikolari rigward il-kwistjoni ta’ spedizzjonijiet ta’ valur baxx.

▼M1

Artikolu 25a

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar ftehimiet rigward l-għajnuna amministrattiva reċiproka jew protokolli f’dak li jirrigwarda kwistjonijiet doganali konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi, il-Kummissjoni tista’ tinnegozja ma’ pajjiżi terzi ftehimiet li jipprovdu għar-rikonoxximent reċiproku ta’ kontrolli tal-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju koperti b’dan ir-Regolament u speċjalment telimina r-rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni mill-ġdid fi ħdan it-territorju tal-Unjoni. Dawn in-negozjati għandhom jitmexxew skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 207(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, kif xieraq.

▼B

Artikolu 26

Dan ir-Regolament ma jaffettwax:

— 
l-applikazzjoni tal-Artikolu 296 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,
— 
l-applikazzjoni tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika.

Artikolu 27

Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2000 huwa mħassar b’effett mis-27 ta’ Awissu 2009.

Madanakollu, għall-applikazzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni magħmula qabel is-27 ta’ Awwissu 2009, għandhom ikomplu japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 1334/2000.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VI.

Artikolu 28

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 90 jum wara d-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼M9
ANNESS I

LISTA TA' OĠĠETTI B'UŻU DOPPJU

(msemmija fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament)

Din il-lista timplimenta kontrolli ta’ oġġetti b’użu doppju maqbula internazzjonalment inkluż il-Grupp tal-Awstralja ( 6 ), ir-Reġim għall-Kontroll tat-Teknoloġija tal-Missili (MTCR) ( 7 ), il-Grupp tal-Fornituri Nukleari (NSG) ( 8 ), l-Arranġament ta’ Wassenaar ( 9 ) u l-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi (CWC) ( 10 ).

WERREJ

Noti

Akronimi u abbrevjazzjonijiet

Definizzjonijiet

Kategorija 0

Materjali, faċilitajiet u tagħmir nukleari

Kategorija 1

Materjali speċjali u tagħmir relatat

Kategorija 2

L-ipproċessar ta' materjali

Kategorija 3

Elettronika

Kategorija 4

Kompjuters

Kategorija 5

Telekomunikazzjoni u “sigurtà tal-informazzjoni”

Kategorija 6

Sensuri u lasers

Kategorija 7

Navigazzjoni u avjonika

Kategorija 8

Materjal navali

Kategorija 9

Ajruspazju u propulsjoni

NOTI ĠENERALI GĦALL-ANNESS I

1. Għall-kontroll ta’ oġġetti li huma mfasslin jew immodifikati għall-użu militari, ara l-lista/listi rilevanti dwar il-kontrolli fuq il-merkanzija militari mwettqa mill-Istati Membri individwali. Ir-referenzi f’dan l-Anness li jiddikjaraw “ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI” jirreferu għall-istess listi.

2. Jenħtieġ li l-iskop tal-kontrolli msemmija f’dan l-Anness ma jintilifx permezz tal-esportazzjoni ta’ oġġetti mhux ikkontrollati (inklużi pjanti) li fihom komponent ikkontrollat jew aktar meta l-komponent jew il-komponenti kkontrollati jkunu l-element prinċipali tal-oġġetti u jistgħu faċilment jitneħħew jew jintużaw għal skopijiet oħrajn.

N.B. Meta jiġi vvalutat jekk il-komponent jew il-komponenti kkontrollati għandhomx jitqiesu bħala l-element prinċipali, huwa meħtieġ li jintiżnu l-fatturi tal-kwantità, tal-valur u tal-konoxxenza teknoloġika involuti, kif ukoll jintiżnu ċirkostanzi speċjali oħrajn li jistgħu jistabbilixxu li l-komponent jew il-komponenti kkontrollati huma l-element prinċipali tal-oġġetti li jkunu qed jiġu akkwistati.

3. L-oġġetti speċifikati f’dan l-Anness jinkludu oġġetti kemm ġodda kif ukoll użati.

4. F’xi każijiet il-kimiki huma elenkati bl-isem u n-numru CAS. Il-lista tapplika għal kimiki tal-istess formula strutturali (inklużi l-idrati) irrispettivament mill-isem jew min-numru CAS. In-numri tas-CAS huma murija sabiex jassistu fl-identifikazzjoni ta’ kimika jew taħlita partikolari, irrispettivament min-nomenklatura. In-numri tas-CAS ma jistgħux jintużaw bħala identifikaturi uniċi minħabba li xi forom tal-kimika elenkata għandhom numri tas-CAS differenti, u t-taħlitiet li jkollhom xi kimika elenkata jista’ jkollhom ukoll numri tas-CAS differenti.

NOTA DWAR IT-TEKNOLOĠIJA NUKLEARI (NTN)

(Għandha tinqara flimkien mat-Taqsima E tal-Kategorija 0.)

It-“teknoloġija” direttament assoċjata ma’ kull oġġett ikkontrollat fil-Kategorija 0 hi kkontrollata skont id-dispożizzjonijiet tal-Kategorija 0.

“Teknoloġija” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ oġġetti taħt kontroll tibqa’ taħt kontroll anki meta tkun applikabbli għal oġġetti mhux ikkontrollati.

L-approvazzjoni ta' oġġetti għall-esportazzjoni tawtorizza wkoll l-esportazzjoni lill-istess utent finali tat-“teknoloġija” minima meħtieġa għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni u t-tiswija tal-oġġetti.

Il-kontrolli fuq it-trasferiment ta’ “teknoloġija” ma japplikawx għal informazzjoni “fl-isfera pubblika” jew għal “riċerka xjentifika bażika”.

NOTA ĠENERALI DWAR IT-TEKNOLOĠIJA (NĠT)

(Għandha tinqara flimkien mat-taqsima E tal-Kategoriji minn 1 sa 9.)

L-esportazzjoni tat-“teknoloġija” li hi “meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” tal-oġġetti li jaqgħu taħt kontroll fil-Kategoriji minn 1 sa 9, hija kkontrollata skont id-dispożizzjonijiet tal-Kategoriji minn 1 sa 9.

“Teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ oġġetti taħt kontroll tibqa’ taħt kontroll anki meta tkun applikabbli għal oġġetti mhux ikkontrollati.

Il-kontrolli ma japplikawx għal dik it-“teknoloġija” li hija l-minimu meħtieġ għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni (iċċekkjar) jew it-tiswija ta’ dawk l-oġġetti li mhumiex ikkontrollati jew li l-esportazzjoni tagħhom ġiet awtorizzata.

Nota: Dawn ma jeżentawx lit-“teknoloġija” speċifikata f'1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. u 8E002.b.

Il-kontrolli fuq it-trasferiment ta' “teknoloġija” ma japplikawx għall-informazzjoni “fl-isfera pubblika”, għal “riċerka xjentifika bażika” jew għall-informazzjoni minima meħtieġa għal applikazzjonijiet għal privattivi.

NOTA DWAR IS-SOFTWARE NUKLEARI (NSN)

(Din in-nota tipprevali fuq kwalunkwe kontroll fit-Taqsima D tal-Kategorija 0)

It-Taqsima D tal-Kategorija 0 ta’ din il-lista ma tikkontrollax is-“software” li huwa l-kodiċi tal-oġġett minimu neċessarju għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni (l-iċċekkjar) jew it-tiswija ta’ dawn l-oġġetti li l-esportazzjoni tagħhom ġiet awtorizzata.

L-approvazzjoni ta' prodotti għall-esportazzjoni tawtorizza wkoll l-esportazzjoni lill-istess utent finali tal-“kodiċi tal-oġġett” minimu neċessarju għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni (l-iċċekkjar) jew it-tiswija tal-prodotti

Nota: In-Nota dwar is-Software Nukleari ma teżentax is-“software” speċifikat fil-Kategorija 5 - Parti 2 (“Sigurtà tal-Informazzjoni”).

NOTA ĠENERALI DWAR IS-SOFTWARE (GSN)

(Din in-nota tipprevali fuq kwalunkwe kontroll fit-taqsima D tal-Kategoriji 1 sa 9.)

Il-Kategoriji minn 1 sa 9 ta' din il-lista ma jikkontrollawx “software” li hu kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

a. 

Ġeneralment ikun disponibbli għall-pubbliku billi:

1. 

Jinbiegħ minn ħażniet f'postijiet ta' bejgħ bl-imnut, mingħajr restrizzjoni, permezz ta’:

a. 

Tranżazzjonijiet fil-ħwienet;

b. 

Tranżazzjonijiet permezz ta' ordnijiet bil-posta;

c. 

Tranżazzjonijiet elettroniċi; jew:

d. 

Tranżazzjonijiet bit-telefon; u

2. 

Ikun iddisinjat għall-installazzjoni mill-utent mingħajr sostenn sostanzjali ulterjuri mill-fornitur;

Nota: L-entrata a. tan-Nota Ġenerali dwar is-Software ma teżentax is-“software” speċifikat fil-Kategorija 5 - Parti 2 (“Sigurtà tal-Informazzjoni”).

b. 

“Fl-isfera pubblika”; jew

c. 

“Il-kodiċi tal-oġġett” minimu neċessarju għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni (l-iċċekkjar) jew it-tiswija ta’ dawk l-oġġetti li l-esportazzjoni tagħhom ġiet awtorizzata.

Nota: L-entrata c. tan-Nota Ġenerali dwar is-Software ma teżentax is-“software” speċifikat fil-Kategorija 5 - Parti 2 (“Sigurtà tal-Informazzjoni”).

NOTA ĠENERALI “SIGURTÀ TAL-INFORMAZZJONI” (GENERAL “INFORMATION SECURITY” NOTE, GISN)

Jenħtieġ li oġġetti jew funzjonijiet ta' “sigurtà tal-informazzjoni” jitqiesu skont id-dispożizzjonijiet fil-Kategorija 5 - Parti 2 anki jekk ikunu komponenti, “software” jew funzjonijiet ta’ oġġetti oħra.

PRATTIKI EDITORJALI F’IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-UNJONI EWROPEA

Skont ir-regoli stabbiliti fil-paragrafu 6.5 fil-paġna 108 tal-Gwida tal-Istil Interistituzzjonali (l-edizzjoni tal-2015), għat-testi bl-Ingliż ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċċjali tal-Unjoni Ewropea:

— 
tintuża virgola sabiex tissepara n-numru sħiħ mid-deċimali,
— 
in-numri sħaħ huma ppreżentati f'serje ta' tlieta, kull serje tiġi separata bi spazju irqiq.

It-test riprodott f'dan l-anness isegwi l-prattika deskritta hawn fuq.

AKRONIMI U ABBREVJAZZJONIJIET UŻATI F’DAN L-ANNESS

Akronimu jew abbrevjazzjoni, meta użat/a bħala terminu definit, ikun jinstab/tinstab fid-“Definizzjonijiet ta' Termini użati f'dan l-Anness”.AKRONIMU JEW TIFSIRA TAL-ABREVJAZZJONI

ABEC

Kumitat tal-Inġiniera tal-Berings Annulari

ADC

Konvertitur minn Analogu għal Diġitali

AGMA

Assoċjazzjoni Amerikana tal-Manifatturi tal-Gerijiet

AHRS

Sistemi ta’ Referenza tal-Attitudni u d-Direzzjoni

AISI

L-Istitut Amerikan tal-Ħadid u tal-Azzar

ALE

Epitassja b’Saff Atomiku

ALU

Unità tal-Loġika Aritmetika

ANSI

L-Istitut Amerikan tal-Istandards Nazzjonali

APP

L-Ogħla Prestazzjoni Aġġustata

APU

Unità ta’ Qawwa Awżiljarja

ASTM

Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u għall-Materjali

ATC

Kontroll tat-Traffiku tal-Ajru

BJT

Tranżisters Bipolari b’Ġonta

BPP

Prodott ta’ Parametru b’Raġġ

BSC

Kontrollur tal-Istazzjoni Bażi

CAD

Iddisinjar Megħjun mill-Kompjuter

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

Charge Coupled Device

CDU

Unitajiet ta’ Kontroll u Wiri

CEP

Żball Ċirkolari Probabbli

CMM

Magna li Tkejjel il-Koordinati

CMOS

Apparat Semikonduttur tal-Ossidu tal-Metall Komplimentari

CNTD

Depożizzjoni Termika b’Nukleazzjoni Kkontrollata

CPLD

Apparat Loġiku Programmabbli Kumpless

CPU

Unità Ċentrali tal-Ipproċessar

CVD

Depożitar Kimiku f’Fażi ta’ Fwar

CW

Gwerra Kimika

CW (għal-lasers)

Mewġa Kontinwa

DAC

Konvertitur minn Diġitali għal Analogu

DANL

Livell Medju tal-Ħoss Muri

DBRN

Navigazzjoni b’Referenzjar f’Bażijiet ta’ Data

DDS

Sintetizzatur Diġitali Dirett

DMA

Analiżi Mekkanika Dinamika

DME

Tagħmir li Jkejjel id-Distanza

DMOSFET

Tranżister b’Effett ta’ Kamp b’Semikonduttur Ossidumetalliku ta’ Diffużjoni

DS

Solidifikazzjoni Direzzjonali

EB

Pont li jisplodi

EB-PVD

Depożitar Fiżiku f’Fażi ta’ Fwar permezz ta’ Raġġ Elettroniku

EBW

Wajer Pont li Jisplodi

ECM

Immaxinjar Elettrokimiku

EDM

Magni bi Skariku Elettriku

EEPROMS

Memorja Tinqara Biss, Kanċellabbli u Programmabbli bl-Elettriku

EFI

Inizjaturi ta’ Fojl li Jisplodi

EIRP

Qawwa Iżotropika Radjata Effettiva

ENOB

Għadd Effettiv ta’ Bits

ERF

Irfinar Elettroreoloġiku

ERP

Qawwa Radjata Effettiva

ETO

Tiristor Blukkabbli mill-Emittent

ETT

Tiristor Jixgħel bl-Elettriku

EUV

Ultravjola Estrema

FADEC

Kontroll Diġitali tal-Mutur b’Awtorità Sħiħa

FFT

Trasformata Rapida ta’ Fourier

FPGA

Arranġament ta’ Bibien Programmabbli mill-Utent

FPIC

Interkonnessjoni Programmabbli mill-Utent

FPLA

Arranġament Loġiku Programmabbli mill-Utent

FPO

Operazzjoni ta’ Punt li Jvarja

FWHM

Wisa' ta’ Nofs id-Daqs

GSM

Sistema Globali għall-Komunikazzjoni Mobbli

GLONASS

Sistema Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita

GPS

Sistema ta’ Pożizzjonament Globali

GNSS

Sistema Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita

GTO

Tiristor Blukkabbli

HBT

Tranżisters Etero-Bipolari

HEMT

Tranżister b’Mobbiltà Għolja ta’ Elettroni

ICAO

Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali

IEC

Il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali

IED

Apparat Esplożiv Improvvizat

IEEE

Istitut tal-Inġiniera Elettriċi u Elettroniċi

IFOV

Kamp tal-Viżjoni Istantanju

IGBT

Tranżister Bipolari bi Dħul Iżolat

IGCT

Tiristor Swiċċjati b’Ċirkwit Integrat

IHO

Organizzazzjoni Internazzjonali Idrografika

ILS

Sistema tal-Illandjar bl-Istrumenti

IMU

Unitajiet ta’ Kejl Inerzjali

INS

Sistema ta’ Navigazzjoni Inerzjali

IP

Protokoll tal-Internet

IRS

Sistema ta’ Referenza Inerzjali

IRU

Unità ta’ Referenza Inerzjali

ISA

Atmosfera Standard Internazzjonali

ISAR

Radar b’Apertura Sintetika bil-Maqlub

ISO

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni

ITU

Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni

JT

Joule-Thomson

LIDAR

Detezzjoni u Kejl tad-Distanza bid-Dawl

LIDT

Limitu ta’ Danni Kkawżati minn Laser

LOA

Tul Totali

LRU

Unità Sostitwibbli fil-Post

MLS

Sistema tal-Illandjar b’Microwaves

MMIC

Ċirkwit Integrat Monolitiku b’Microwaves

MOCVD

Depożitar Kimiku f’Fażi ta’ Fwar ta’ Sustanza Organika Metallika

MOSFET

Tranżister b’Effett ta’ Kamp b’Semikonduttur Ossidumetalliku

MPM

Moduli tal-Qawwa b’Microwaves

MRAM

Memorja Manjetika b’Aċċess Każwali

MRF

Irfinar Manjetoreoloġiku

MRF

Daqs Minimu ta’ Element Riżolvibbli

MRI

Immaġnijiet tar-Reżonanza Manjetika

MTBF

Ħin Medju Bejn il-Ħsarat

MTTF

Ħin Medju sal-Ħsara

NA

Apertura Numerika

NDT

Ittestjar Mhux Distruttiv

NEQ

Kwantità Splussiva Netta

OAM

Operazzjonijiet, Amministrazzjoni jew Manutenzjoni

OSI

Interkonnessjoni ta’ Sistemi Miftuħa

PAI

Poliamidi-imidi

PAR

Radar ta’ Approċċ bi Preċiżjoni

PCL

Lokalizzazzjoni Koerenti Passiva

PDK

Kit tal-Proċess tad-Disinn

PIN

Numru tal-Identifikazzjoni Personali

PMR

Radju Mobbli Privat

PVD

Depożitar Fiżiku f’Fażi ta’ Fwar

ppm

partijiet għal kull miljun

QAM

Modulazzjoni tal-Amplitudni tal-Ikkwadrar

QE

Effiċjenza Kwantistika

RAP

Plażmi Atomiċi Reattivi

RF

Frekwenza tar-Radju

rms

Għerq Kwadrat Medju

RNC

Kontrollur ta’ Netwerk tar-Radju

RNSS

Sistema Reġjonali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita

ROIC

Ċirkwit Integrat tal-Qari

S-FIL

Litografija tal-Istampar Step and Flash

SAR

Radar b’Apertura Sintetika

SAS

Sonar b’Apertura Sintetika

SC

Monokristall

SCR

Rettifikatur Ikkontrallat bis-Siliċju

SFDR

Firxa Dinamika Ħielsa Falza

SHPL

Laser b’Qawwa Għolja Eċċezzjonali

SLAR

Radar fl-Ajru li Jiskennja Lateralment

SOI

Siliċju fuq Iżolatur

SQUID

Apparat ta’ Interferenza Kwantistika Superkonduttiv

SRA

Assemblaġġ Sostitwibbli fil-Laboratorju

SRAM

Memorja Statika b’Aċċess Każwali

SSB

Faxxa Laterali Unika

SSR

Radar Sekondarju ta’ Sorveljanza

SSS

Sonar li Jiskennja Lateralment

TIR

Qari Totali Indikat

TVR

Rispons ta’ Vultaġġ Trażmissiv

u

Unità ta’ Massa Atomika

UPR

Ripetibbiltà ta’ Pożizzjonament Unidirezzjonali

UV

Ultravjola

UTS

Saħħa Tensili Aħħarija

VJFET

Tranżister b’Effett ta’ Kamp b’Ġonta Vertikali

VOR

Skala Omnidirezzjonali ta’ Frekwenza Għolja Ħafna

WLAN

Netwerk ta’ Żona Lokali Wireless

ID-DEFINIZZJONIJIET TAT-TERMINI UŻATI F’DAN L-ANNESS

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn “virgoletti singoli” jingħataw f'Nota Teknika mal-punt rilevanti.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn “virgoletti doppji” huma kif ġej:

N.B. Ir-referenzi għall-kategorija jingħataw fil-parentesi wara t-terminu ddefinit.

“Preċiżjoni” (2 3 6 7 8), normalment imkejla f'termini ta' impreċiżjoni, tfisser id-devjazzjoni massima, pożittiva jew negattiva, ta' valur indikat minn standard aċċettat jew valur veru.

“Sistemi ta' kontroll attiv tat-titjir” (7) huma sistemi li jiffunzjonaw sabiex jipprevjenu ċaqliq jew tagħbijiet strutturali mhux mixtieqa ta' “inġenji tal-ajru” u ta' missili permezz tal-ipproċessar awtonomu tal-informazzjoni minn sensuri multipli sabiex wara jiġu pprovduti l-kmandi preventivi meħtieġa għall-kontroll awtomatiku.

“Pixel attiv” (6) hu element minimu (uniku) tal-arranġament tal-istat solidu li għandu funzjoni fotoelettrika ta' trasferiment meta jkun espost għar-radjazzjoni (elettromanjetika) mid-dawl.

“L-Ogħla Prestazzjoni Aġġustata” (4) hi l-ogħla rata aġġustata li fiha l-“kompjuters diġitali” jwettqu addizzjonijiet u multiplikazzjoni ta' punt li jvarja ta' 64-bit jew akbar, u hu muri f'Weighted TeraFLOPS (WT) b'unitajiet ta' 1012 operazzjoni aġġustati ta' punt li jvarja kull sekonda.

N.B. Ara l-Kategorija 4, Nota Teknika.

“Inġenju tal-ajru” (1 6 7 9) tfisser vettura li ttir b'ġewnaħ fiss, b'ġewnaħ b'ġometrija varjabbli, b'ġewnaħ rotanti (ħelikopter), b'rotor jew b'ġewnaħ li jista' jinklina.

N.B. Ara wkoll “inġenju tal-ajru ċivili”.

“Ġifen tal-ajru” (9) tfisser vettura li ttir bil-magni u li żżomm fl-arja permezz ta' gass (ġeneralment l-elju, preċedentement l-idroġenu) li huwa eħfef mill-arja.

“Il-kumpensi kollha disponibbli” (2) tfisser li jkunu ġew ikkunsidrati l-miżuri kollha fattibbli disponibbli għall-manifattur sabiex jimminimizza kull żball sistematiku ta' pożizzjonament għall-mudell partikolari ta' għodda bil-magna jew żbalji tal-kejl għall-magna partikolari ta' kejl bil-koordinati.

“Allokati mill-ITU” (3 5) tfisser l-allokazzjoni ta' bandijiet ta' frekwenza skont l-edizzjoni attwali tar-Regolamenti tar-Radju tal-ITU għal servizzi primarji, permessi u sekondarji.

N.B. Allokazzjonijiet addizjonali u alternattivi mhumiex inklużi.

“Devjazzjoni ta' pożizzjoni angulari” (2) tfisser id-differenza massima bejn il-pożizzjoni angulari u l-pożizzjoni reali, u mkejla b’mod preċiż ħafna wara li l-muntaġġ li jżomm l-oġġett ta' ħidma jkun ġie mdawwar mill-pożizzjoni inizjali tiegħu

“Spostament angulari każwali” (7) tfisser l-akkumulu tal-iżbalji angulari maż-żmien minħabba storbju abjad b'rata angulari. (IEEE STD 528-2001)

“APP” (4) huwa ekwivalenti għall-“Ogħla Prestazzjoni Aġġustata”.

“Algoritmu asimmetriku” (5) tfisser algoritmu kriptografiku li juża ċwievet kriptografiċi differenti, matematikament relatati għall-kodifikazzjoni u d-deċifrar.

N.B. L-użu komuni tal-“algoritmi asimmetriċi” huwa l-immaniġjar taċ-ċwievet kriptografiċi.

“Awtentikazzjoni” (5) tfisser il-verifika tal-identità ta’ utent, proċess jew apparat, ta’ spiss bħala prerekwiżit għall-aċċess għal riżorsi f’sistema ta' informazzjoni. Din tinkludi l-verifika tal-oriġini u l-kontenut ta’ messaġġ jew informazzjoni oħra, u l-aspetti kollha tal-kontroll tal-aċċess fejn ma hemm l-ebda kodifikazzjoni ta' fajls jew test ħlief kif relatat direttament mal-protezzjoni ta' passwords, Numri ta' Identifikazzjoni Personali (PIN) jew data simili għall-prevenzjoni tal-aċċess mhux awtorizzat.

“Potenza medja ta’ output” (6) tfisser l-enerġija tal-output totali tal-“laser” f'joules, diviża bil-perjodu li matulu jkun hemm serje ta' impulsi konsekuttivi, f'sekondi. Għal serje ta' impulsi spazjati b'mod uniformi tkun daqs l-enerġija tal-output totali tal-“laser” f'impuls singolu, f'joules, immultiplikata bil-frekwenza tal-impulsi tal-“laser”, f'Hertz.

“Il-ħin ta’ dewmien tal-propagazzjoni tal-bieb bażiku” (3) tfisser il-valur tad-dewmien tal-propagazzjoni li jikkorrispondi mal-bieb bażiku użat f'“ċirkwit integrat monolitiku”. Għal “familja” ta’ “ċirkwiti integrati monolitiċi”, dan jista’ jkun speċifikat jew bħala l-ħin ta’ dewmien tal-propagazzjoni għal bieb tipiku ta’ “familja” partikolari jew bħala l-ħin ta’ dewmien tal-propagazzjoni tipiku għal kull bieb ta’ “familja” partikolari.

N.B.1.“Id-dewmien tal-propagazzjoni tal-bieb bażiku” m'għandux jiġi mħallat mal-ħin ta’ dewmien tal-input/l-output ta' “ċirkwit integrat monolitiku” kumpless.

N.B.2.“Familja” tikkonsisti fiċ-ċirkwiti integrati kollha li għalihom dawn li ġejjin japplikaw bħala l-metodoloġija u l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattura tagħhom, minbarra l-funzjonijiet rispettivi tagħhom:

a. 

L-arkitettura tal-hardware u s-software komuni;

b. 

It-teknoloġija komuni ta' tfassil u proċedura; u

c. 

Il-karatteristiċi komuni bażiċi.

“Riċerka xjentifika bażika” (GTN NTN) tfisser ix-xogħol sperimentali u teoretiku prinċipalment meħud biex jiġi akkwistat għarfien ġdid tal-prinċipji fundamentali ta' fenomeni u fatti osservabbli, mhux primarjament diretti lejn miri jew għanijiet speċifiċi prattiċi.

“Polarizzazzjoni” (aċċellerometru) (7) tfisser il-medja fuq perjodu ta' żmien speċifikat tal-output tal-aċċellerometru, imkejla f'kundizzjonijiet operattivi speċifikati, li ma għandhiex korrelazzjoni mal-aċċellerazzjoni jew ir-rotazzjoni tal-input. “Polarizzazzjoni” hija espressa f'g jew f'metri f'kull sekonda kkwadrata (g jew m/s2). (IEEE Std 528-2001) (Micro g hija daqs 1x10-6 g).

“Polarizzazzjoni” (ġiroskopju) (7) tfisser il-medja fuq perjodu ta' żmien speċifikat tal-output ġiroskopiku, imkejjel f'kundizzjonijiet operattivi speċifikati, li ma għandhiex korrelazzjoni mar-rotazzjoni jew mal-aċċelerazzjoni tal-input. Il-“Polarizzazzjoni” hija espressa fi gradi fis-siegħa (deg/hr). (IEEE Std 528-2001).

“Aġenti bijoloġiċi” (1) huma patoġeni jew tossini, magħżula jew immodifikati (bħall-alterazzjoni fil-purezza, ħajjet il-prodott fuq l-ixkaffa, il-virulenza, il-karatteristiċi disseminattivi, jew ir-reżistenza għar-radjazzjoni UV) biex jipproduċu feriti/mewt fi bnedmin jew annimali, jiddegradaw it-tagħmir jew jagħmlu ħsara lill-uċuħ tar-raba' jew lill-ambjent.

“Eċċentriċità” (2) tfisser iċ-ċaqliq tal-assi f'dawra waħda tal-fus prinċipali mkejjel fi pjan perpendikulari mal-wiċċ tal-fus, f'punt qrib iċ-ċirkonferenza tal-wiċċ tal-fus (Referenza: ISO 230-1:1986, paragrafu 5.63).

“CEP” (7) tfisser “Żball Ċirkolari Probabbli” - F’distribuzzjoni normali ċirkulari, ir-radjus taċ-ċirku li fih isir 50 % tal-kejl individwali, jew ir-radjus taċ-ċirku li fih hemm 50 % probabbiltà li jinsab.

“Laser kimiku” (6) tfisser “laser” fejn l-elementi fi stat aġitat jiġu prodotti permezz tal-enerġija tal-output ta' reazzjoni kimika.

“Taħlita kimika” (1) tfisser prodott solidu, likwidu jew taħt forma ta' gass magħmul minn żewġ komponenti jew aktar li ma jirreaġixxux flimkien fil-kundizzjonijiet li fihom it-taħlita hi maħżuna.

“Sistemi ta’ kontroll b’antitorque kkontrollat miċ-ċirkolazzjoni jew b’direzzjoni kkontrollata miċ-ċirkolazzjoni” (7) huma sistemi li jużaw arja minfuħa fuq uċuħ ajrudinamiċi sabiex iżidu jew jikkontrollaw il-forzi ġġenerati mill-uċuħ.

“Inġenju tal-ajru ċivili” (1 3 4 7) tfisser dawk l-“inġenji tal-ajru” elenkati skont id-deżinjazzjoni f'listi ta' ċertfikazzjoni li turi li huma tajbin għat-titjir ippubblikati mill-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili ta' Stat Membru tal-UE jew aktar jew mill-Istati Parteċipanti fil-Ftehim ta' Wassenaar sabiex itiru fuq rotot ċivili kummerċjali interni u esterni, jew għall-użu leġittimu ċivili, privat jew ta' negozju.

N.B. Ara wkoll “inġenju tal-ajru”.

“Kontrollur tal-kanal ta' komunikazzjoni” (4) tfisser l-interfaċċa fiżika li tikkontrolla l-fluss ta' informazzjoni diġitali sinkrona jew asinkrona. Huwa assemblaġġ li jista' jkun integrat fil-kompjuter jew fit-tagħmir ta' telekomunikazzjoni sabiex jipprovdi aċċess għall-komunikazzjoni.

“Sistemi ta' kumpens” (6) jikkonsistu fis-sensur ta' skalar primarju, f'sensur ta' referenza wieħed jew aktar (pereż. “manjetometri” vettorjali) flimkien ma' software li jippermetti t-tnaqqis tal-ħoss dovut għar-rotazzjoni ta' oġġetti ibsin tal-pjattaforma.

“Kompożitu” (1 2 6 8 9) tfisser “matriċi” u fażi addizzjonali jew fażijiet addizzjonali li jikkonsistu f'partiċelli, materjali filiformi, fibri jew kwalunkwe kombinazzjoni tagħhom, preżenti għal skop jew skopijiet speċifiċi.

“komposti III/V” (3 6) tfisser prodotti polikristallini jew monokristallini binarji jew kumplessi li jikkonsistu minn elementi tal-gruppi IIIA u VA tat-tabella ta' klassifikazzjoni perjodika ta' Mendeleyev (pereż., arsenjur tal-gallju, arsenjur tal-gallju-aluminju, fosfur tal-indju).

“Kontroll tal-kontorn” (2) tfisser żewġ movimenti jew aktar “ikkontrollati numerikament” li joperaw skont l-istruzzjonijiet li jispeċifikaw il-pożizzjonament meħtieġ li jmiss u r-rati ta' dħul meħtieġa għal dak il-pożizzjonament; Dawn ir-rati ta' dħul ivarjaw waħda skont l-oħra sabiex jinħoloq il-kontorn mixtieq. (ref. ISO/DIS 2806 - 1980).

“Temperatura kritika” (1 3 5) (xi kultant imsejħa temperatura tranżitorja) ta' materjal “superkonduttiv” speċifiku tfisser it-temperatura li fiha l-materjal jitlef ir-reżistenza kollha għall-fluss ta' kurrent elettriku dirett.

“Attivazzjoni kriptografika” (5) tfisser kwalunkwe teknika li speċifikament tattiva jew tippermetti li oġġett ikollu kapaċità kriptografika, permezz ta' mekkaniżmu implimentat mill-manifattur tal-oġġett, b’dan il-mekkaniżmu jkun unikament marbut ma' xi wieħed minn dawn il-każijiet:

1. 

Kampjun wieħed tal-oġġett; jew:

2. 

Klijent wieħed, għal diversi kampjuni tal-oġġett.

Noti Tekniċi:

1.   It-tekniki u l-mekkaniżmi ta' “attivazzjoni kriptografika” jistgħu jiġu implimentati bħala hardware, “software” jew “teknoloġija”.

2.   Il-mekkaniżmi tal-“attivazzjoni kriptografika” jistgħu jkunu, pereżempju, kodiċijiet ta’ liċenzja bbażati fuq numri tas-serje jew strumenti ta' awtentikazzjoni bħalma huma ċ-ċertifikati iffirmati diġitalment.

“Kriptografija” (5) tfisser id-dixxiplina li tinkorpora l-prinċipji, il-mezzi u l-metodi għat-trasformazzjoni tad-data sabiex taħbi l-kontenut tal-informazzjoni tagħha, tipprevjeni l-modifika mhux osservata tagħha jew tipprevjeni l-użu mhux awtorizzat tagħha. Il-“kriptografija” hija limitata għat-trasformazzjoni tal-informazzjoni bl-użu ta’ “parametru sigriet” wieħed jew aktar (pereż., varjabbli kriptografiċi) jew bl-amministrazzjoni ta’ kodiċi kriptografika assoċjata.

Noti:

1.   “Kriptografija” ma tinkludix metodi ta' kompressjoni jew ta' kodifikazzjoni ta' data “fissa”.

2.   “Kriptografija” tinkludi deċifrar.

Noti Tekniċi:

1.   “Parametru sigriet”: kostant jew kodiċi kriprografika li oħrajn ma jkunux jafu biha jew li jkun jaf biha biss grupp.

2.   “Fissa”: l-algorittmu li jikkodifika jew tal-kompressjoni ma jistax jaċċetta parametri forniti esternament (pereż., varjabbli kriptografiċi jew b'kodiċi kriptografika) u ma jistax jiġi mmodifikat mill-utent.

“Laser CW” (6) tfisser “laser” li jipproduċi enerġija tal-output nominalment kostanti għal aktar minn 0,25 sekonda.

Sistemi ta' “Navigazzjoni b'referenzi abbażi ta' data” (“DBRN”) (7) ifissru sistemi li jużaw diversi sorsi ta' data ġeokartografika mkejla minn qabel u integrata sabiex tipprovdi informazzjoni preċiża tan-navigazzjoni taħt kundizzjonijiet dinamiċi. Is-sorsi tad-data jinkludu mapep batimetriċi, mapep stellari, mapep tal-gravità, mapep manjetiċi jew mapep diġitali tat-terren 3-D.

“Uranju mfaqqar” (0) tfisser uranju li l-isotopu 235 tiegħu ikun taħt dak tal-uranju naturali.

“Żvilupp” (GTN NTN Kollha) huwa relatat mal-fażijiet kollha ta' qabel il-produzzjoni tas-serje, bħal: id-disinn, ir-riċerka dwar id-disinn, l-analiżijiet tad-disinn, il-kunċetti tad-disinn, l-immontar u l-ittestjar ta' prototipi, l-iskemi piloti ta' produzzjoni, id-data tad-disinn, il-proċess tat-trasformazzjoni tad-data tad-disinn fi prodott, id-disinn ta' konfigurazzjoni, id-disinn ta' integrazzjoni, l-arranġamenti skont pjan.

“Saldatura ta' diffużjoni” (1 2 9) tfisser rabta molekulari fi stat solidu ta' mill-anqas żewġ metalli separati f'oġġett uniku, bis-saħħa tal-ġonta li tkun ekwivalenti għal dik tal-materjal l-aktar dgħajjef, fejn il-mekkaniżmu prinċipali huwa l-interdiffużjoni tal-atomi fl-interfaċċja.

“Kompjuter diġitali” (4 5) tfisser tagħmir li jista', fil-forma ta' varjabbli diskret wieħed jew aktar, iwettaq dan kollu li ġej:

a. 

Jaċċetta data;

b. 

Jaħżen data jew istruzzjonijiet f'apparat b'memorja fissa jew modifikabbli (li tista' terġa' tinkiteb);

c. 

Jipproċessa data permezz ta' sekwenza ta' istruzzjonijiet maħżuna li hija modifikabbli; u

d. 

Jipprovdi output ta' data.

N.B. Modifiki ta' sekwenza maħżuna ta' istruzzjonijiet tinkludi s-sostituzzjoni ta' apparat b'memorja fissa, iżda mhux bidla fiżika fil-wajering jew fl-interkonnessjonijiet.

“Rata ta' trasferiment diġitali” (def) tfisser ir-rata totali ta' bits tal-informazzjoni li hi ttrasferita direttament fuq kwalunkwe tip ta' mezz.

N.B. Ara wkoll “ir-rata ta' trasferiment diġitali totali”.

“Rata tal-moviment” (ġiroskopju) (7) tfisser il-komponent tal-output ġiroskopiku li hi funzjonament b'mod indipendenti mir-rotazzjoni tal-input. Hija espressa bħala rata angolari. (IEEE STD 528-2001).

“Gramma effettiva” (0 1) ta' “materjal speċjali fissili” tfisser:

a. 

Għal isotopi tal-plutonju u għall-uranju-233, il-piż tal-isotopi fi grammi;

b. 

Għall-uranju arrikkit b'1 fil-mija jew aktar fl-isotopu tal-uranju-235, il-piż tal-element fi grammi mmultiplikat bil-kwadrat tal-arrikiment tiegħu espress bħala frazzjoni tal-piż deċimali;

c. 

Għal uranju arrikit taħt il-1 fil-mija fl-isotopi uranju-235, l-element ta' piż fi grammi multiplikat b'0,0001 ;

“Assemblaġġ elettroniku” (2 3 4) tfisser għadd ta' komponenti elettroniċi (jiġifieri, “elementi ta' ċirkwiti”, “komponenti diskreti”, ċirkwiti integrati, eċċ.) konnessi flimkien sabiex jaqdu (a) funzjoni(jiet) speċifika/speċifiċi, sostitwibbli bħala entità u li normalment jistgħu jiġu żmuntati.

N.B.1.“Element ta' ċirkwit”: parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

N.B.2.“Komponent diskret”: “element ta' ċirkwit” ippakkjat separatament bil-konnessjonijiet esterni tiegħu stess.

“Materjali enerġetiċi” (1) tfisser sustanzi jew taħlitiet li jirreaġixxu kimikament sabiex jirrilaxxaw l-enerġija meħtieġa għall-applikazzjoni intenzjonata tagħhom. “Splussivi”, “pirotekniċi” u “propellanti” huma subklassijiet ta’ materjali enerġetiċi.

“Tagħmir tat-tarf” (2) tfisser tagħmir li jaħtaf, “unitajiet ta' għodda attivi” u kull għodda oħra mwaħħla mal-pjanċa tal-bażi fit-tarf tad-driegħ manipulatur “robotiku”.

N.B.“Unità attiva tal-ħidma” tfisser tagħmir biex tiġi applikata l-potenza motriċi, l-enerġija meħtieġa għall-proċess jew għas-sensuri lill-oġġett ta' ħidma.

“Densità Ekwivalenti” (6) tfisser il-massa ta' ottiku għal kull unità ta' erja ottika pprojettata fuq il-wiċċ ottiku.

“Splussivi” (1) tfisser sustanzi jew taħlitiet ta' sustanzi solidi, likwidi jew f'forma ta' gass li, fl-applikazzjoni tagħhom bħala kariki primarji, kariki booster, jew kariki prinċipali f'testati, f'applikazzjonijiet ta' demolizzjoni u f'applikazzjonijiet oħra, iridu jisplodu.

“Sistemi FADEC” (9) tfisser Sistemi b'Kontroll Diġitali tal-Magna b'Awtorità Sħiħa (Full Authority Digital Engine Control) - Sistema ta' kontroll elettroniku diġitali għal magna b'turbina tal-kombustjoni li kapaċi tikkontrolla l-magna awtonomament tul il-firxa operattiva kollha tagħha, minn meta jkun meħtieġ li tiġi startjata l-magna sakemm ikun meħtieġ li tintefa, f'kundizzjonijiet kemm normali kif ukoll ta' meta hemm ħsara.

“Materjali fibrużi u bil-filamenti” (0 1 8 9) jinkludu:

a. 

“Monofilamenti” kontinwi;

b. 

“Irdien” u “ftietel” kontinwi;

c. 

“Tejps”, drappijiet, tapiti u malji;

d. 

Fibri mqattgħin, fibri staple u kutri koerenti tal-fibra;

e. 

Materjali filiformi, monokristallini jew polikristallini, ta' kwalunkwe tul;

f. 

Polpa poliamide aromatika.

“Ċirkwiti integrati tat-tip tal-pellikola” (3) tfisser arranġament ta' “elementi ta' ċirkwit” u interkonnessjonijiet metalliċi ffurmati minn depożitu ta' pellikola ħoxna jew irqiqa fuq “sottostrat” iżolanti.

N.B.“Element ta' ċirkwit” huwa parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

“Sistema ta' titjir b'fibri ottiċi” (7) tfisser sistema primarja ta' kontroll diġitali tat-titjir li tuża l-feedback sabiex l-inġenju tal-ajru jiġi kkontrollat matul it-titjira, fejn l-ordnijiet lit-tagħmir/attwaturi huma sinjali ottiċi.

“Sistema ta' titjir bl-elettriku” (7) tfisser sistema primarja ta' kontroll diġitali tat-titjir li tuża l-feedback sabiex l-inġenju tal-ajru jiġi kkontrollat matul it-titjira, fejn l-ordnijiet lit-tagħmir/attwaturi huma sinjali elettriċi.

“Arranġament fuq il-pjan fokali” (6 8) tfisser saff planari lineari jew bidimensjonali, jew taħlita ta' saffi planari, ta' elementi ta' rilevaturi individwali, b'elettronika li tinqara jew mingħajrha, li jaħdmu fil-pjan fokali.

N.B. Dan mhux intenzjonat li jinkludi arranġament ta' elementi ta' rilevaturi singoli fuq xulxin jew kwalunkwe żewġ, tliet jew erba' detetturi tal-elementi dment li d-dewmien u l-integrazzjoni ma jitwettqux fl-element.

“Wisa' tal-banda frazzjonali” (3 5) tfisser “il-wisa' tal-banda istantanja” diviża bil-frekwenza ċentrali, espressa bħala perċentwali.

“Qbiż tal-frekwenza” (5 6) tfisser forma ta' “spettru mifrux” fejn il-frekwenza tat-trażmissjoni ta' kanal ta' komunikazzjoni wieħed tinbidel b'sekwenza ta' passi każwali jew psewdokażwali diskreti.

“Ħin sabiex tinbidel il-frekwenza” (3) tfisser il-ħin (jiġifieri, d-dewmien) li jieħu sinjal meta jinbidel minn frekwenza tal-output speċifikata inizjali biex jasal għal jew f'dawn li ġejjin.

a. 

± 100 Hz ta’ frekwenza tal-output speċifikata finali ta’ inqas minn 1 GHz; jew

b. 

± 0,1 parti għal kull miljun ta’ frekwenza tal-output speċifikata finali daqs jew ikbar minn 1 GHz.

“Ċellola tal-karburant” (8) hija apparat elettrokimiku li jikkonverti l-enerġija kimika direttament għal elettriku b'Kurrent Dirett (DC) billi jikkonsma karburant minn sors estern.

“Fużibbli” (1) tfisser li jista' jkun inkroċjat jew polimerizzat aktar (imwebbes) bl-użu ta' sħana, radjazzjoni, katalizzaturi, eċċ., jew li jista' jinħall mingħajr piroliżi (karbonizzazzjoni).

“Set ta' gwida” (7) tfisser sistemi li jintegraw il-proċess ta' kejl u x-xogħol tal-kompjuters li jsibu l-pożizzjoni u l-veloċità ta' karozza (jiġifieri n-navigazzjoni), ma' dak tal-kompjuterizzazzjoni u t-trażmissjoni ta' kmandi lis-sistemi ta' kontroll fit-titjir tal-vetturi sabiex tiġi rranġata r-rotta.

“Ċirkwit integrat ibridu” (3) tfisser kull kombinazzjoni ta' ċirkwit(i) integrat(i), jew ċirkwit integrat b’“elementi ta' ċirkwit” jew “komponenti diskreti” konnessi flimkien sabiex iwettqu funzjoni(jiet) speċifika/speċifiċi, u li għandhom dawn il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. 

Li jkollhom mill-inqas apparat wieħed mhux inkapsulat;

b. 

Konnessi flimkien bl-użu ta' metodi tipiċi ta' produzzjoni ta' ċirkwit integrat;

c. 

Sostitwibbli bħala entità; u

d. 

Normalment ma jkunux jistgħu jiġu żarmati.

N.B.1.“Element ta' ċirkwit”: parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

N.B. 2.“Komponent diskret”: “element ta' ċirkwit” ippakkjat separatament bil-konnessjonijiet esterni tiegħu stess.

“Titjib tal-immaġini” (4) tfisser l-ipproċessar ta' immaġini esterni li jġorru l-informazzjoni li permezz ta' algoritmi bħal kompressjoni tal-ħin, l-iffiltrar, l-estrazzjoni, l-għażla, il-korrelazzjoni, il-konvoluzzjoni jew it-trasformazzjoni bejn id-dominji (pereż. ekwazzjoni Fourier tan-numru integrali rapida jew l-ekwazzjoni Walsh). Dan ma jinkludix algoritmi li jużaw trasformazzjoni lineari jew tar-rotazzjoni biss ta' immaġni waħda, bħat-traduzzjoni, l-estrazzjoni ta' parametri, ir-reġistrazzjoni jew il-kolorazzjoni falza.

“Immunotossina” (1) hija kompost ta' antikorpi ta' ċellola waħda ta' monoklona speċifika u “tossina” jew “subunità ta' tossina”, li b'mod selettiv taffettwa ċ-ċelloli morda.

“Fl-isfera pubblika” (GTN NTN GSN), kif tapplika f'dan id-dokument, tfisser “teknoloġija” jew “software” li jkunu saru disponibbli mingħajr restrizzjoni wara d-disseminazzjoni ulterjuri tagħhom (restrizzjonijiet tad-dritt tal-awtur ma jneħħux lit-“teknoloġija” jew lis-“software” mill-“isfera pubblika”).

“Sigurtà tal-informazzjoni” (GSN GISN 5) hija l-mezzi u l-funzjonijiet kollha li jiżguraw l-aċċessibilità, il-kunfidenzjalità jew l-integrità tal-informazzjoni jew tal-komunikazzjoni, li jeskludu l-mezzi u l-funzjonijiet intiżi għas-salvagwadja kontra l-ħsarat. Din tinkludi l-“kriptografija”, l-“attivazzjoni kriptografika”, il-“kriptanaliżi”, il-protezzjoni kontra l-emanazzjonijiet kompromettenti u s-sigurtà tal-kompjuter.

Nota Teknika:

“Kriptanaliżi”: analiżi ta' sistema kriptografika jew l-inputs u l-outputs tagħha sabiex toħroġ varjabbli konfidenzjali jew data sensittiva, inkluż test ċar.

“Faxxa ta' frekwenza istantanja” (3 5 7) tfisser il-faxxa ta' frekwenza li fuqha s-saħħa tal-produzzjoni jibqa' kostanti fit-3 dB mingħajr aġġustamenti ta' parametri li qed joperaw oħra.

“Firxa strumentata” (6) tfisser il-firxa tar-radar speċifikata mhux ambigwa esponuta.

“Iżolament” (9) huwa applikat lill-komponenti ta' mutur tar-rokit, i.e. il-kaxxa, iż-żennuna, il-bokok, l-għeluq tal-kaxxi, u jinkludi ħażna ta' folji tal-gomma komposta kkurata jew semikkurata li għandhom materjal li jservi għall-iżolament jew materjal li jirreżisti s-sħana. Jista' wkoll jiġi inkorporat bħala kaver jew flap għat-tnaqqis tal-istress.

“Kisja interna” (9) hija adattata għall-interfaċċja adeżiva bejn il-propellant solidu u l-kaxxa jew il-kisja iżolanti: Normalment tixrid ibbażat fuq polimeru likwidu ta' materjali refrattarji jew iżolanti, pereż. il-polibutadjen itterminat b'idrossil mimli bil-karbonju (HTPB) jew polimeru ieħor b'aġenti kurattivi addizzjonali sprejjati jew iddepożitati fuq l-intern tal-kaxxa.

“Konvertitur minn Analogu għal Diġitali (Analogue-to-Digital Converter (ADC)) Alternat” (3) tfisser tagħmir li għandu ħafna unitajiet ADC multipli li jieħdu kampjuni tal-istess input analogu f'ħinijiet differenti b'tali mod li meta l-outputs jiġu aggregati, ikun ittieħed effettivament kampjun tal-input analogu u jkun ġie konvertit b'rata għolja ta' teħid tal-kampjuni.

“Gradjometru manjetiku intrinsiku” (6) hu element uniku ta' kejl tal-gradjent tal-kamp manjetiku kif ukoll l-elettronika assoċjata li l-output tagħhom huwa l-kejl ta' gradjent tal-kamp manjetiku.

N.B. Ara wkoll “gradjometru manjetiku”.

“Software ta' Intrużjoni” (4) tfisser “software” mfassal speċjalment jew immodifikat sabiex jevita d-detezzjoni permezz tal-“għodda tal-monitoraġġ” jew sabiex jegħleb “kontromiżuri protettivi” ta' kompjuter jew ta' apparat li jaqbad ma' netwerk, u jagħmel xi waħda milli ġejjin:

a. 

L-estrazzjoni ta’ data jew informazzjoni minn kompjuter jew apparat li jista’ jaqbad ma' netwerk jew il-modifikazzjoni ta' data ta' sistema jew ta' utent; jew

b. 

Il-modifikazzjoni ta' metodu ta' eżekuzzjoni standard ta' programm jew proċess sabiex tkun permessa l-eżekuzzjoni ta' istruzzjonijiet mogħtija esternament.

Noti:

1.   “Is-software ta' intrużjoni” ma jinkludi l-ebda wieħed minn dawn li ġejjin:

a. 

Iperviżuri, programmi għat-tneħħija ta' bugs jew għodda ta' Inġinerija Inversa għas-Software (SRE);

b. 

“Software” għall-Immaniġjar tad-Drittijiet Diġitali (DRM); jew

c. 

“Software” mfassal biex jiġi installat mill-manifatturi, l-amministraturi jew l-utenti sabiex jiġu rintraċċati jew irkuprati beni.

2.   Apparat li jaqbad ma' netwerk jinkludi apparat mobbli u miters intelliġenti.

Noti Tekniċi:

1.   “Għodda ta' monitoraġġ”: Tagħmir ta' hardware u “software”, li jimmonitorja l-komportament jew il-proċessi ta' sistema li jkunu qed jaħdmu fuq apparat. Dan jinkludi prodotti ta' antivirus (AV), prodotti għas-sigurtà tal-aħħar punt, Prodotti għas-Sigurtà Personali (PSP), Sistemi għad-Detezzjoni ta' Intrużjoni (IDS) jew firewalls.

2.   “Kontromiżuri protettivi”: tekniki mfasslin sabiex tiġi żgurata l-eżekuzzjoni sigura, bħall-Prevenzjoni tal-Eżekuzzjoni tad-Data (DEP), il-Każwalizzazzjoni tal-Arranġament tal-Ispazju tal-Indirizzi (ASLR) jew sandboxing.

“Koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” (1) tinkludi koltivazzjonijiet ħajjin reqdin u fi preparati niexfa.

“Tagħfis isostatiku” (2) tfisser tagħmir kapaċi biex jippressa kavità magħluqa permezz ta' diversi medji (gass, likwidi, partikoli solidi, eċċ) biex toħloq pressjoni ugwali fid-direzzjonijiet kollha fil-kavità fuq biċċa xogħol jew fuq materjal.

“Laser” (0 1 2 3 5 6 7 8 9) hu oġġett li jipproduċi dawl koerenti kemm fl-ispazju kif ukoll fil-ħin permezz ta' amplifikazzjoni b'emissjoni ta' radjazzjoni stimulata.N.B. Ara wkoll

“Laser kimiku”;

“Laser CW”;

“Laser b'impulsi”;

“Laser b'Potenza Għolja Ħafna”.

“Librerija” (1) (bażi ta' data teknika parametrika) tfisser ġabra ta' informazzjoni teknika, li r-referenza għaliha tista' ttejjeb ir-rendiment tat-tagħmir jew tas-sistemi rilevanti.

“Vetturi eħfef mill-arja” (9) tfisser bżieżaq jew “iġfna tal-ajru” li sabiex itiru jużaw l-arja taħraq jew gassijiet eħfef mill-arja bħall-elju jew l-idroġenu.

“Linearità” (2) (Normalment imkejla f'termini ta' nonlinearità) tfisser id-devjazzjoni massima tal-karatteristika attwali (medja ta' qari superjuri u inferjuri), pożittiva jew negattiva, minn linja dritta hekk pożizzjonata sabiex tippareġġa u timminimizza d-devjazzjonijiet massimi.

“Netwerk ta' żona lokali” (4 5) hija sistema tal-komunikazzjoni tad-data li għandha l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. 

Tippermetti għadd arbitrarju ta' “programmi tad-data” indipendenti li jikkomunikaw direttament ma' xulxin; u

b. 

Hija kkonfinata għal żona ġeografika ta' qies moderat (pereż., bini ta' uffiċini, impjant, kampus, maħżen).

N.B.“Tagħmir tad-data” tfisser tagħmir li kapaċi jittrażmetti jew jirċievi sekwenzi ta' informazzjoni diġitali.

“Gradjometri manjetiċi” (6) huma strumenti mfasslin sabiex isibu l-varjazzjoni spazjali tal-kampijiet manjetiċi minn sorsi esterni għall-istrument. Huma jikkonsistu f'diversi “manjetometri” u f'elettronika assoċjata li l-output tagħhom huwa l-kejl tal-gradjent tal-kamp manjetiku.

N.B. Ara wkoll “gradjometru manjetiku intrinsiku”.

“Manjetometri” (6) huma strumenti mfasslin sabiex jirrilevaw kampijiet manjetiċi minn sorsi esterni għall-istrument. Huma jikkonsistu minn element ta' rilevament ta' kamp manjetiku uniku u minn elettronika assoċjata li l-output tagħhom huwa l-kejl tal-kamp manjetiku.

“Materjali reżistenti għal korrużjoni mill-UF6” (0) jistgħu jkunu ram, ligi tar-ram, azzar inossidabbli, aluminju, ossidu tal-aluminju, ligi tal-aluminju, nikil jew ligi li fihom 60 fil-mija jew iktar, skont il-piż, ta' nikil u polimeri ta' idrokarburi fluworuti.

“Matriċi” (1 2 8 9) tfisser fażi sostanzjalment kontinwa li timla l-ispazju bejn il-partiċelli, il-materjali filiformi jew il-fibri.

“Inċertezza tal-kejl” (2) hija l-parametru karatteristiku li jispeċifika f'liema firxa madwar il-valur tal-output jaqa' l-valur korrett ta' kwantità varjabbli miżurabbli b'livell ta' kunfidenza ta' 95 %. Dan jinkludi d-devjazzjonijiet sistematiċi mhux ikkoreġuti, ir-reazzjonijiet mhux ikkoreġuti u d-devjazzjonijiet każwali (ref. ISO 10360-2).

“Mikroċirkwit tal-mikrokompjuter” (3) tfisser “ċirkwit integrat monolitiku” jew “ċirkwit integrat b'ħafna ċipep” li fih unità loġika aritmetika (ALU) li kapaċi twettaq serje ta' struzzjonijiet ta' skop ġenerali minn memorja interna, dwar data li tinsab fil-memorja interna.

N.B. Il-memorja interna tista' tiġi supplimentata permezz ta' memorja esterna.

“Mikroċirkwit tal-mikroproċessur” (3) tfisser “ċirkwit integrat monolitiku” jew “ċirkwit integrat b'ħafna ċipep” li jinkludi unità loġika aritmetika (ALU) li kapaċi twettaq serje ta' struzzjonijiet ta' skop ġenerali minn memorja esterna.

N.B.1. Il-“mikroċirkwit tal-mikroproċessur” normalment ma jkunx fih memorja integrali aċċesibbli għall-utent, għalkemm il-memorja preżenti fiċ-ċippa tista' tintuża waqt li titwettaq il-funzjoni loġika.

N.B.2. Din tinkludi settijiet ta' ċipep li huma mfassla biex jaħdmu flimkien biex jipprovdu l-funzjoni ta' “mikroċirkwit ta' mikroproċessur”.

“Mikroorganiżmi” (1 2) tfisser batterji, virus, mikoplażmi, riketzji, klamidji jew fungi, sew naturali, imkabbra jew modifikati, kemm fil-forma ta’ “kulturi ħajjin iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li ġie imlaqqam jew ikkontaminat apposta b’dawn il-kulturi.

“Missili” (1 3 6 7 9) tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta' vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ, li kapaċi jwasslu kariku splussiv ta' mill-inqas 500 kg għal medda ta' mill-inqas 300 km.

“Monofilament” (1) jew filament huwa l-iżgħar inkrement ta' fibra, normalment ta' diversi mikrometri bħala dijametru.

“Ċirkwit integrat monalitiku” (3) tfisser kombinazzjoni ta' “elementi ta' ċirkwiti” attivi jew passivi jew it-tnejn li:

a. 

Huma ffurmati permezz ta' proċessi ta' tixrid, proċessi ta' implimentazzjoni jew proċessi ta' depożitu f'biċċa jew fuq materjal semikonduttiv wieħed, dawk li jissejħu “ċipep”;

b. 

Jistgħu jitqiesu assoċjati b'mod indiviżibbli; u

c. 

Jesegwixxu l-funzjoni(jiet) ta' ċirkwit.

N.B.“Element ta' ċirkwit” huwa parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

“Ċirkwit Integrat Monolitiku b’Microwaves” (“MMIC”) (3 5) tfisser “ċirkwit integrat monolitiku” li jaħdem bi frekwenzi ta’ microwave jew ta’ mewġa millimetrika.

“Sensuri monospettrali li juru immaġini” (6) huma kapaċi li jiksbu data tal-immaġini minn banda spettrali diskreta waħda.

“Ċirkwit integrat b'ħafna ċipep” (3) tfisser żewġ “ċirkwiti integrati monolitiċi” jew iktar magħquda ma' “sottostrat” komuni.

“Konvertitur minn Analogu għal Diġitali (ADC) b’ħafna kanali” (3) tfisser tagħmir li jintegra aktar minn ADC wieħed, imfassal biex kull ADC ikollu input analogu separat.

“Sensuri tal-immaġini multispettrali” (6) li kapaċi jiksbu simultanjament jew f'serje data tal-immaġini minn żewġ bnadijiet spettrali diskreti jew iktar. Sensuri li għandhom iktar minn għoxrin faxxa spettrali diskreta ġieli jissejħu sensuri tal-immaġini iperspettrali.

“Uranju naturali” (0) tfisser uranju li jinkludi taħlita ta' isotopi li jkunu fin-natura.

“Kontrollatur tal-aċċess fin-netwerk” (4) tfisser interfaċċja fiżika għal netwerks ta' swiċċjar imqassmin. Dan juża medju komuni li jaħdem f'kull parti bl-istess “rata ta' trasferiment diġitali” li juża l-arbitraġġ (pereż., it-token jew il-feedback minn riċevitur) għal trażmissjoni. Indipendentement minn kull wieħed ieħor, huwa jagħżel pakketti ta' data jew gruppi ta' data (pereż., IEEE 802) indirizzati lilu. Huwa assemblaġġ li jista' jkun integrat fil-kompjuter jew fit-tagħmir ta' telekomunikazzjoni sabiex jipprovdi aċċess għall-komunikazzjoni.

“Reattur nukleari” (0) tfisser reattur komplut kapaċi li jaħdem b'mod li tinżamm katina ta' reazzjonijiet ta' fissjoni kkontrollata li ssostni lilha nfisha. “Reattur nukleari” jinkludi l-oġġetti kollha fil-kontenitur tar-reattur jew dawk li huma mqabbda miegħu direttament, it-tagħmir li jikkontrolla l-livell tal-enerġija fil-qalba, u l-komponenti li normalment ikun fihom l-aġent tat-tkessiħ primarju tal-qalba tar-reattur, jew li jiġu f’kuntatt dirett miegħu jew jikkontrollawh.

“Kontroll numeriku” (2) tfisser il-kontroll awtomatiku ta' proċess eżegwit b'tagħmir li jagħmel użu minn data numerika normalment introdotta waqt li l-operazzjoni tkun qiegħda sseħħ (ref. ISO 2382:2015).

“Kodiċi tal-oġġett” (GSN) tfisser forma eżegwibbli permezz ta' tagħmir ta' espressjoni konvenjenti ta' proċess wieħed jew aktar (“il-kodiċi tas-sors” (il-lingwa tas-sors)) li ġiet ikkompilata minn sistema li tipprogramma.

L-“Operazzjonijiet, l-Amministrazzjoni jew il-Manutenzjoni” (“OAM”) (5) tfisser it-twettiq ta' wieħed jew aktar minn dawn il-kompiti li ġejjin:

a. 

L-istabbiliment jew l-immaniġġjar ta' wieħed minn dawn li ġejjin:

1. 

Il-kontijiet jew il-privileġġi tal-utenti jew tal-amministraturi;

2. 

Il-parametri ta’ oġġett; jew

3. 

Id-data ta' awtentikazzjoni li tappoġġja l-kompiti deskritti fil-paragrafi a.1. jew a.2.;

b. 

Il-monitoraġġ jew il-ġestjoni tal-kundizzjonijiet operattivi jew tal-prestazzjoni ta’ oġġett; jew

c. 

Il-ġestjoni ta' reġistri jew ta' data tal-awditjar li tappoġġja xi wieħed mill-kompiti deskritti fil-paragrafi a jew b;

Nota: L-“OAM” ma jinkludu l-ebda waħda minn dawn il-kompiti jew mill-funzjonijiet maniġerjali taċ-ċwievet kriptografiċi assoċjati tagħhom:

a. 

Il-proviżjonament jew it-titjib ta' xi funzjonalità kriptografika li mhix direttament relatata mal-istabbiliment jew mal-ġestjoni tad-data ta’ awtentikazzjoni li jappoġġjaw il-kompiti deskritti fil-paragrafi a. 1. u a. 2. ta’ hawn fuq; jew

b. 

It-twettiq ta' xi funzjonalità kriptografika fil-livell ta' trażmissjoni jew ta' data ta' oġġett.

“Ċirkwit integrat ottiku” (3) tfisser “ċirkwit integrat monolitiku” jew “ċirkwit integrat ibridu”, li fih parti waħda jew iktar, imfassal sabiex jiffunzjona bħala fotosensur jew fotoemittent jew sabiex jeżegwixxi funzjoni ottika jew elettroottika waħda jew aktar.

“Swiċċjar ottiku” (5) tfisser l-iddirezzjonar jew l-iswiċċjar ta' sinjali f'forma ottika mingħajr konverżjoni għal sinjali elettriċi.

“Densità totali tal-kurrent” (3) tfisser in-numru totali ta' tidwir tal-ampere fil-kojl (jiġifieri t-total tan-numru ta' tidwir multiplikat bil-kurrent massimu li jinġarr minn kull dawra) diviż bis-sezzjoni trażversali totali tal-kojl (inklużi l-filamenti superkonduttivi, il-matriċi metallika fejn hemm il-filamenti superkonduttivi, il-materjal inkapsulanti, kwalunkwe kanal li jkessaħ, eċċ.).

“Stat parteċipanti” (7 9) huwa stat li qed jipparteċipa fil-Ftehim ta’ Wassenaar. (ara www.wassenaar.org)

“L-ogħla potenza” (6) tfisser l-ogħla livell ta' potenza miksuba fid-“durata ta’ impuls”.

“Żona ta' netwerk personali” (5) tfisser sistema ta' komunikazzjoni tad-data li jkollha l-karatteristiċi li ġejjin:

a. 

Tippermetti għadd arbitrarju ta' “tagħmir tad-data” indipendenti jew interkonnness, li jikkomunikaw direttament ma' xulxin; u

b. 

Tkun ikkonfinata għal komunikazzjoni bejn tagħmir fil-viċinanza immedjata ta' individwu jew kontrollur tat-tagħmir (pereżempju kamra, uffiċċju, jew karozza u l-ispazju li jiċċirkondahom).

Nota Teknika:

“Tagħmir tad-data” tfisser tagħmir li kapaċi jittrażmetti jew jirċievi sekwenzi ta' informazzjoni diġitali.

“Preċedentement separat” (1) tfisser l-applikazzjoni ta' kull proċess intenzjonat li jżid il-konċentrazzjoni tal-isotopu kkontrollat.

“Element prinċipali” (4), kif japplika fil-Kategorija 4, huwa “element prinċipali” meta l-valur tas-sostituzzjoni tiegħu jkun iktar minn 35 % tal-valur totali tas-sistema li huwa element tagħha. Il-valur tal-element huwa l-prezz imħallas għall-element mill-manifattur tas-sistema, jew mill-integratur tas-sistema. Il-valur totali huwa l-prezz tal-bejgħ internazzjonali normali lil partijiet li ma għandhomx x'jaqsmu fil-punt ta' manifattura jew ta' konsolidazzjoni tal-konsenji.

“Produzzjoni” (GTN NTN All) tfisser il-fażijiet kollha tal-produzzjoni, bħal: kostruzzjoni, inġinerija tal-produzzjoni, manifattura, integrazzjoni, assemblaġġ (immuntar), spezzjoni, ittestjar, assigurazzjoni tal-kwalità.

“Tagħmir tal-produzzjoni” (1 7 9) tfisser għodod, mudelli, ġiggijiet, mandrini tat-torn, forom, forom imnaqqxin, muntaġġi ddisinjati, mekkaniżmi ta' allinjament, tagħmir ta' ttestjar, makkinarju ieħor jew komponenti għalihom, limitati għal dawk imfasslin apposta jew immodifikati għall-“iżvilupp” jew għal fażi ta' “produzzjoni” waħda jew iktar.

“Faċilitajiet ta' produzzjoni” (7 9) tfisser “tagħmir tal-produzzjoni” u software mfassal apposta għalih integrati fi stallazzjonijiet għal “żvilupp” jew għal fażi ta' “produzzjoni” waħda jew iktar.

“Programm” (2 6) tfisser sekwenza ta' istruzzjonijiet sabiex iseħħ proċess f'forma eżegwibbli b'kompjuter elettroniku jew li jista' jiġi kkonvertit f'din il-forma.

“Kompressjoni tal-impuls” (6) tfisser l-ikkowdjar u l-ipproċessar ta' polz ta' sinjal radar ta' durata twila f'wieħed ta' durata qasira, filwaqt li jżomm il-benefiċji ta' enerġija b'polz għoli.

“Durata tal-impuls” (5) hija d-durata ta' impuls tal-“laser” u tfisser il-ħin bejn il-punti ta' nofs potenza fil-bidu u fit-tarf ta' impuls individwali.

“Laser b'impulsi” (6) tfisser “laser” li jkollu “durata ta' impuls” li hija anqas minn 0,25 sekonda jew daqsha.

“Kriptografija kwantistika” (5) tfisser familja ta' tekniki għall-istabbiliment ta' ċavetta kondiviża għall-“kriptografija” permezz ta' kejl tal-karatteristiċi kwantistiċi-mekkaniċi ta' sistema fiżika (inklużi dawk il-karatteristiċi fiżiċi espliċitament irregolati mill-ottika kwantistika, it-teorija tal-kamp kwantistiku jew l-elettrodinamika kwantistika).

“Aġilità tal-frekwenza tar-radar” (6) tfisser kull teknika li tibdel, f'sekwenza psewdokażwali, il-frekwenza tat-trasportatur ta' trażmettitur radar tal-impuls bejn l-impulsi jew bejn gruppi ta' impulsi b'ammont ugwali jew ikbar mill-wisa' tal-banda tal-impuls.

“Spettru mifrux tar-radar” (6) tfisser kull teknika ta' modulazzjoni għat-tifrix tal-enerġija li toriġina minn sinjal li għandu banda ta' frekwenza relattivament dejqa, fuq banda ta' frekwenzi ħafna iktar wiesa', billi tintuża kodifikazzjoni aleatorja jew psewdoaleatorja.

“Sensittività radjanti” (6) hija sensittività radjanti (mA/W) = 0,807 x (tul il-mewġ f'nm) x l-Effiċjenza Kwantistika (QE).

Nota Teknika:

Il-QE hija normalment espressa bħala perċentwal; madankollu, għall-finijiet ta' din il-formula, il-QE hija espressa bħala numru deċimali inqas minn wieħed, pereżempju 78 % huwa 0,78 .

“Ipproċessar f'ħin reali” (6) tfisser l-ipproċessar tad-data b'sistema ta' kompjuter li tipprovdi l-livell meħtieġ ta' servizz, bħala funzjoni tar-riżorsi disponibbli, f'ħin ta' rispons garantit, ikun xi jkun il-piż fuq is-sistema, meta stimulat minn avveniment estern.

“Ripetibbiltà” (7) tfisser kemm ikun qrib minn wieħed għall-ieħor kejl ripetut tal-istess kwantità varjabbli taħt l-istess kundizzjonijiet operattivi meta jkun hemm bidliet fil-kundizzjonijiet jew fil-perjodi mhux operattivi ta' bejn il-kejl. (Referenza: IEEE STD 528-2001 (devjazzjoni standard ta' sigma))

“Meħtieġ” (GTN 5 6 7 9), kif applikat għal “teknoloġija”, jirreferi għal dik il-biċċa biss ta' “teknoloġija” li hi partikolarment responsabbli sabiex tilħaq jew testendi l-livelli ta' prestazzjoni, il-karatteristiċi jew il-funzjonijiet ikkontrollati. “Teknoloġija”“meħtieġa” bħal din tista' tkun kondiviża bejn oġġetti differenti.

“Riżoluzzjoni” (2) tfisser l-inqas inkrement ta' tagħmir li jkejjel: fuq strumenti diġitali, l-inqas bit sinifikanti (ref. ANSI B-89.1.12).

“Aġent ta' kontroll ta' rvellijiet” (1) tfisser sustanzi li, fil-kundizzjonijiet mistennija ta' użu għall-finijiet ta' kontroll ta' rvellijiet, jipproduċu rapidament fin-nies irritazzjoni sensorja jew effetti fiżiċi li jinkapaċitaw u li jispiċċaw fi żmien qasir wara li jintemm l-esponiment.

Nota Teknika:

Il-gassijiet tad-dmugħ huma subsett ta' “aġenti għall-kontroll tal-irvellijiet”.

“Robot” (2 8) tfisser mekkaniżmu ta' manipulazzjoni, li jista' jkun tat-tip ta' trajettorja kontinwa jew ta' punt sa punt, jista' juża sensuri, u għandu l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. 

Huwa multifunzjonali;

b. 

Huwa kapaċi jippożizzjona jew jorjenta materjali, partijiet, għodod jew tagħmir speċjali permezz ta' movimenti varjabbli fi spazju tridimensjonali;

c. 

Jinkorpora tliet apparati b'servo, jew aktar, b'ċirkwit magħluq jew miftuħ, li jistgħu jinkludu muturi ta' pass pass (stepping); u

d. 

Għandu “programmabbiltà aċċessibbli għall-utent” permezz ta' metodu ta' apprendiment/b'ripetizzjoni, jew permezz ta' kompjuter elettroniku li jista' jkun kontrollur loġiku programmabbli, jiġifieri mingħajr intervent mekkaniku.

N.B. Id-definizzjoni ta' hawn fuq ma tinkludix l-apparati li ġejjin:

1. 

Mekkaniżmi ta’ manipulazzjoni li huma kontrollabbli biss manwalment jew permezz ta’ teleoperatur;

2. 

Mekkaniżmi ta' manipulazzjoni b'sekwenza fissa li huma apparati awtomatizzati li jiċċaqilqu, li jaħdmu skont movimenti programmati delimitati mekkanikament. Il-programm huwa limitat mekkanikament b'waqfiet delimitati, bħal pinnijiet jew kammijiet. Is-sekwenza ta' ċaqliq u l-għażla tat-trajettorji jew angoli mhumiex varjabbli u ma jistgħux jinbidlu b'mezzi mekkaniċi, elettroniċi jew elettriċi;

3. 

Mekkaniżmi ta' manipulazzjoni ta' sekwenza varjabbli mekkanikament ikkontrollati li huma apparati awtomatizzati li jiċċaqalqu, li joperaw skont movimenti programmati ffissati mekkanikament. Il-programm huwa mekkanikament limitat b'waqfiet fissi iżda aġġustabbli, bħal pinnijiet jew kammijiet. Is-sekwenza ta’ ċaqliq u s-selezzjoni tal-mogħdijiet jew angoli huma varjabbli fi ħdan il-konfigurazzjoni tal-programm fiss. Varjazzjonijiet jew modifiki tad-disinn tal-programm (eż., bidliet tal-pinnijiet jew skambji ta' kammijiet) f'wieħed mill-assi taċ-ċaqliq jew aktar jitwettqu biss permezz ta' operazzjonijiet mekkaniċi;

4. 

Mekkaniżmi ta' manipulazzjoni ta' sekwenza varjabbli mhux servokontrollati li huma tagħmir awtomatizzat li jiċċaqlaq, li joperaw skont movimenti programmati ffissati mekkanikament. Il-programm huwa varjabbli iżda s-sekwenza tipproċedi biss bis-sinjal binarju minn apparati binarji elettriċi delimitati mekkanikament jew b'waqfiet aġġustabbli;

5. 

Krejnijiet stacker definiti bħala sistemi għall-manipulazzjoni tal-koordinati Kartesjani manifatturati bħala parti integrali ta' firxa vertikali ta' tankijiet għall-ħażna u ddisinjati biex jaċċessaw il-kontenuti ta' dawn it-tankijiet għal ħażna jew ġbir.

“Fettul” (1) huwa lott (tipikament bejn 12-120) ta' “fili” bejn wieħed u ieħor paralleli.

N.B.“Fil” ikun lott ta' “monofilamenti” (tipikament aktar minn 200) irranġati bejn wieħed u ieħor parallelament.

“Rotazzjoni falza” (2) (rotazzjoni mhix vera) tfisser ċaqliq radjali f'rotazzjoni waħda tal-fus ewlieni mkejjel fi pjan perpendikulari mal-assi tal-fus f'punt fuq il-wiċċ rotanti intern jew estern li jrid jiġi ttestjat (Referenza: ISO 230-1:1986, paragrafu 5.61).

“Rata ta’ teħid ta’ kampjuni” (3) għal Konvertitur minn Analogu għal Diġitali (ADC) tfisser l-għadd massimu ta' kampjuni imkejla fl-input analogu fuq perjodu ta’ sekonda waħda, għajr għat-teħid żejjed ta’ kampjuni tal-ADCs. Għat-teħid żejjed ta’ kampjuni tal-ADCs, “ir-rata ta’ teħid ta’ kampjuni” titqies bħala l-output tar-rata ta’ kliem. “Ir-rata ta’ teħid ta’ kampjuni” tista’ tissejjaħ ukoll rata ta’ kkampjunar, normalment espressa bħala Mega Kampjuni għal Kull Sekonda (MSPS) jew Ġiga Kampjuni għal Kull Sekonda (GSPS), jew rata ta’ konverżjoni, ġeneralment espressa f’Hertz (Hz).

“Sistema ta’ navigazzjoni bis-satellita” (5 7) tfisser sistema li tikkonsisti minn stazzjonijiet fuq l-art, kostellazzjoni ta’ satelliti, u riċevituri, li jippermettu li l-lokazzjonijiet ta’ riċevitur jiġu kkalkulati abbażi tas-sinjali li tirċievi mis-satelliti. Tinkludi Sistemi Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) u Sistemi Reġjonali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita (RNSS).

“Fattur tal-iskala” (ġiroskopju jew aċċellerometru) (7) tfisser il-proporzjon tal-bidla fl-output mal-bidla fl-input li hu intenzjonat li jitkejjel. Il-fattur tal-iskala huwa ġeneralment evalwat bħala l-pendil tal-linja dritta li jista' jiġi adattat bil-metodu tal-inqas kwadrati applikati għad-data tal-input-output miksuba billi l-input jiġi varjat ċiklikament tul il-medda tal-input.

“Analizzaturi tas-sinjal” (3) tfisser apparati kapaċi li jkejlu u li juru l-propjetajiet ta' komponenti ta' frekwenza waħda ta' sinjali b'ħafna frekwenzi.

L-“ipproċessar tas-sinjal” (3 4 5 6) tfisser l-ipproċessar ta' sinjali li jġorru l-informazzjoni, li ġejjin minn barra b'algoritmi bħal kompressjoni tal-ħin, il-filtrazzjoni, l-estrazzjoni, is-selezzjoni, il-korrelazzjoni, il-konvoluzzjoni jew it-trasformazzjonijiet bejn id-dominji (pereż. l-ekwazzjoni Fourier tan-numru integrali rapida jew l-ekwazzjoni Walsh).

“Software” (il-GSN Kollha) tfisser ġabra ta' “programmi” jew “mikroprogrammi”, waħda jew aktar, stabbiliti b'kull mezz tanġibbli ta' espressjoni.

N.B.“Mikroprogramm” tfisser sekwenza ta' struzzjonijiet elementari, miżmuma f'ħażna speċjali, li l-eżekuzzjoni tagħhom tinbeda bl-introduzzjoni tal-istruzzjoni ta' referenza tiegħu f'reġistru ta' struzzjonijiet.

“Kodiċi tas-sors” (jew lingwa tas-sors) (6 7 9) hija espressjoni konvenjenti ta' proċess wieħed jew aktar li jista' jinbidel minn sistema ta' programmar f'forma eżegwibbli minn tagħmir (“kodiċi tal-oġġett” (jew lingwa tal-oġġett)).

“Vettura spazjali” (9) tfisser satelliti attivi u passivi u sondi spazjali.

“Pjattaforma spazjali” (9) tfisser it-tagħmir li jipprovdi appoġġ għall-infrastruttura tal-“inġenji spazjali” u l-post għat-“tagħbija utli tal-inġenji tal-ispazju”.

“Tagħbija utli tal-inġenji tal-ispazju” (9) tfisser tagħmir imwaħħal mal-“pjattaforma spazjali” maħsub biex iwettaq missjoni fl-ispazju (pereżempju, il-komunikazzjoni, l-osservazzjoni, ix-xjenza).

“Ikkwalifikat għall-użu spazjali” (3 6 7) tfisser imfassal, immanifatturat, jew ikkwalifikat permezz ta' testijiet li għadda b'suċċess, għall-operazzjoni f'għoli ta' aktar minn 100 km 'il fuq mill-wiċċ tad-dinja.

N.B. Deċiżjoni li oġġett speċifiku jkun “ikkwalifikat għall-użu spazjali” permezz ta' testijiet ma tfissirx li oġġetti oħra fl-istess linja ta' produzzjoni jew sensiela ta' mudelli jkunu “kkwalifikati għall-użu spazjali” jekk ma jkunux ġew ittestjati individwalment.

“Materjal fissili speċjali” (0) tfisser plutonju-239, uranju-233, “uranju arrikkit bl-isotopi 235 jew 233”, u kull materjal li jinkludi lil dawn.

“Modulu speċifiku” (0 1 9) huwa l-modulu ta' Young f'pascals, ekwivalenti għal N/m2 diviż bil-piż speċifiku f'N/m3, imkejjel f'temperatura ta' (296 ± 2) K ((23 ± 2)°C) u umdità relattiva ta' (50 ± 5) %.

“Saħħa tensili speċifika” (0 1 9) hija s-saħħa tensili aħħarija f'pascals, ekwivalenti għal N/m2 diviża bil-piż speċifiku f'N/m3, imkejla f'temperatura ta' (296 ± 2) K ((23 ± 2)°C) u umdità relattiva ta' (50 ± 5)%.

“Ġiroskopji b'massa rotanti” (7) tfisser ġiroskopji b'massa li ddur kontinwament biex jittieħed il-moviment angulari;

“Spettru mifrux” (5) tfisser it-teknika li permezz tagħha l-enerġija f'kanal ta' komunikazzjoni ta' banda relattivament dejqa tinfirex fuq spettru ta' enerġija ħafna usa'.

Radar ta' “spettru mifrux” (6) - ara “Spettru mifrux tar-radar”.

“Stabbiltà” (7) tfisser id-devjazzjoni standard (1 sigma) tal-varjazzjoni ta' parametru partikolari mill-valur ikkalibrat tiegħu, imkejjel f'kundizzjonijiet ta' temperatura stabbli. Dan jista' jiġi espress bħala funzjoni tal-ħin.

“Stati (mhux) Parti għall-Konvenzjoni dwar Armi Kimiċi” (1) huma dawk l-Istati li għalihom il-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni, il-Kumulazzjoni u l-Użu ta' Armi Kimiċi daħlet (ma daħlitx) fis-seħħ. (Ara www.opcw.org)

“Modalità f’Qagħda Statika” (9) tiddefinixxi l-kundizzjonijiet ta' operazzjoni ta' magna, fejn il-parametri tal-magna, bħall-ispinta / il-qawwa, l-ispid tal-magna, u oħrajn, ma għandhomx varjazzjonijiet apprezzabbli, meta t-temperatura tal-arja ambjentali u l-pressjoni fid-daħla tal-magna huma kostanti.

“Sottostrat” (3) tfisser folja ta' materjal bażi sew jekk b'disinn ta' interkonnessjoni jew mingħajru u li fuqu jew fih jinstabu “komponenti diskreti” jew ċirkwiti integrati jew it-tnejn.

N.B.1.“Komponent diskret”: “element ta' ċirkwit” ippakkjat separatament bil-konnessjonijiet esterni tiegħu stess.

N.B.2.“Element ta' ċirkwit”: parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

“Sottostrati grezzi” (3 6) tfisser komposti monolitiċi b'dimensjonijiet tajbin għal produzzjoni ta' elementi ottiċi bħal mirja u twieqi ottiċi.

“Sottounità ta' tossin” (1) huwa komponent strutturalment u funzjonalment diskret ta' “tossin” sħiħ.

“Superligi” (2 9) tfisser ligi abbażi ta' nikil, kobalt jew ħadid li għandhom saħħa aqwa minn kwalunkwe liga fis-serje AISI 300 f'temperaturi ogħla minn 922 K (649°C) f'kundizzjonijiet ambjentali u operattivi ħorox.

“Superkonduttivi” (1 3 5 6 8) tfisser materjali, jiġifieri metalli, ligi jew komposti, li jistgħu jitilfu r-reżistenza elettrika kollha, jiġifieri li jistgħu jilħqu konduttività elettrika infinita u jġorru kurrenti elettriċi kbar ħafna mingħajr ma jipproduċu sħana Joule.

N.B. L-istat “superkonduttiv” ta' materjal huwa karatterizzat individwalment b'“temperatura kritika”, għalqa manjetika kritika, li hija funzjoni ta' temperatura, u densità ta' kurrent kritika li hija, madankollu, funzjoni kemm ta' għalqa manjetika kif ukoll ta' temperatura.

“Laser b'Potenza Għolja Ħafna” (“SHPL”) (6) tfisser “laser” li kapaċi jitfa' (bħala total jew parti) l-enerġija ta' output li teċċedi l-1 kJ f'ħin ta' 50 ms jew li jkollu potenza medja b'mewġa kontinwa ogħla minn 20 kW.

“Formatura superplastika” (1 2) tfisser proċess ta' deformazzjoni li juża s-sħana għal metalli li huma normalment ikkaratterizzati b'valuri baxxi ta' titwil (inqas minn 20 %) fil-punt li jinqasmu, kif iddeterminat f'temperatura ambjentali normali bl-ittestjar konvenzjonali tas-saħħa tensili, sabiex jinkiseb titwil waqt l-ipproċessar li huwa mill-inqas id-doppju (2) ta' dawk il-valuri.

“Algoritmu simetriku” (5) tfisser algoritmu kriptografiku li juża ċavetta kriptografika identika għall-kodifikazzjoni kif ukoll għad-deċifrar.

N.B. L-użu komuni tal-“algoritmi simetriċi” huwa l-konfidenzalità tad-data.

“Tejp” (1) hu materjal magħmul minn “monofilamenti”, “fili”, “ftietel”, “wajers” jew “irdien” eċċ., intreċċati jew unidirezzjonali, normalment mxappin bil-lest bir-resina.

N.B.“Fil” ikun lott ta' “monofilamenti” (tipikament aktar minn 200) irranġati bejn wieħed u ieħor parallelament.

“Teknoloġija” (GTN NTN Kollha) tfisser informazzjoni speċifika meħtieġa għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta' oġġetti. L-informazzjoni tieħu l-forma ta' “data teknika” jew “assistenza teknika”.

N.B.1.“Assistenza teknika” tista' tieħu forom bħal struzzjonijiet, abbiltajiet, taħriġ, tagħrif tax-xogħol u servizzi ta' konsultazzjoni u tista' jinvolvi t-trasferiment ta' “data teknika”.

N.B.2.“Data teknika” tista' tieħu forom bħal blueprints, pjanijiet, dijagrammi, mudelli, formoli, tabelli, disinji u speċifikazzjonijiet tal-inġinerija, manwali u struzzjonijiet bil-miktub jew irrekordjati fuq midja oħrajn jew tagħmir bħal diska, tejp, u memorji li jinqraw biss.

“Ċirkwit integrat tridimensjonali” (3) tfisser ġabra ta' ċipep semikunduttriċi jew saffi ta’ apparat attivi, integrati flimkien, u li permezz ta’ semikunduttur ikollhom konnessjonijiet li jgħaddu kompletament minn interposer, sottostrat, ċippa jew saff sabiex jistabbilixxu l-interkonnessjonijioet bejn is-saffi ta’ apparat. Interposer huwa interfaċċa li tippermetti konnessjonijiet elettroniċi.

“Fus inklinabbli” (2) tfisser fus li jżomm għodda li jbiddel, waqt il-proċess ta' mmaxinjar, il-pożizzjonament angolari tal-linja ċentrali tiegħu fir-rigward ta' xi assi ieħor.

“Kostanti tal-ħin” (6) huwa l-ħin meħud mill-applikazzjoni tal-istimulu tad-dawl għall-inkrement fil-kurrent biex jilħaq il-valur ta' 1-1/e immultiplikat bil-valur finali (jiġifieri 63 % tal-valur finali).

“Ħin ta' reġistrazzjoni ta' valur stabbli” (6) (magħruf ukoll bħala l-ħin ta' rispons tal-gravimetru) huwa l-ħin li matulu jitnaqqsu l-effetti disturbanti tal-aċċelerazzjonijiet indotti mill-pjattaforma (ħoss ta' frekwenza għolja).

“Kefen siġillanti tat-tarf” (9) tfisser komponent f'forma ta' ħolqa stazzjonarju (solidu jew issegmentat) imwaħħal mal-wiċċ ta' ġewwa tal-kejsing tat-turbina tal-magna jew element fit-tarf ta' barra tax-xafra tat-turbina, li prinċipalment jipprovdi siġill għall-gass bejn il-komponenti stazzjonarji u dawk li jduru.

“Kontroll totali tat-titjir” (7) tfisser il-kontroll awtomatizzat ta' kwantitajiet varjabbli tal-istat u tat-trajettorja ta' “inġenju tal-ajru” sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' missjoni li jirrispondu għal bidliet fid-data fil-ħin reali li jirrigwardaw objettivi, perikli jew “inġenji tal-ajru”.

“Rata ta' trasferiment diġitali totali” (5) tfisser l-għadd ta' bits, inkluża l-kodifika tal-linji, bits supplimentari eċċ. għal kull unità ta' ħin li tgħaddi bejn tagħmir li jikkorrispondi f'sistema ta' trażmissjoni diġitali.

N.B. Ara wkoll ir-“rata ta' trasferiment diġitali”.

“Wajers” (1) huma lott ta' “monofilamenti”, normalment bejn wieħed u ieħor paralleli.

“Tossini” (1 2) tfisser tossini fil-forma ta' preparati jew taħlitiet deliberatament iżolati, irrispettivament minn kif ġew prodotti, minbarra tossini preżenti bħala kontaminanti ta' materjali oħra bħala kampjuni patoloġiċi, għelejjel, oġġetti tal-ikel jew ħażniet ta' żerriegħa ta' “mikroorganiżmi”.

“Intonabbli” (6) tfisser il-kapaċità ta' “laser” li jipproduċi ħruġ kontinwu fit-tulijiet ta' mewġ kollha fuq firxa ta' diversi tranżizzjonijiet tal-“laser”. “Laser” li jista' jagħżel il-linja jipproduċi tulijiet ta' mewġ diskreti fi tranżizzjoni ta' “laser” waħda, u ma jitqiesx bħala “intonabbli”.

“Ir-ripetibbiltà ta' pożizzjonament unidirezzjonali” (2) tfisser l-iżgħar fost il-valuri R↑ u R↓ ('il quddiem u lura), kif definit fi 3.21 tal-ISO 230-2:2014 jew l-ekwivalenti nazzjonali, ta' assi individwali ta' għodda għall-immaxinjar.

“Vettura tal-ajru bla Ekwipaġġ” (“UAV”) (9) tfisser kull inġenju tal-ajru li kapaċi jibda titjira u jwettaq titjira u navigazzjoni kkontrollati mingħajr ebda preżenza umana abbord.

“Uranju arrikkit fl-isotopi 235 jew 233” (0) tfisser uranju li fih l-isotopi 235 jew 233, jew it-tnejn, f'tali ammont li l-abbundanza tal-proporzjon tas-somma ta' dawn l-isotopi mal-isotopu 238 tkun iktar mill-proporzjon tal-iżotopu 235 mal-isotopu 238 li jseħħ fin-natura (bi proporzjon tal-isotopu ta' 0,71 fil-mija).

“Użu” (NĠT NTN Kollha) tfisser tħaddim, stallazzjoni (li tinkludi stallazzjoni fil-post), manutenzjoni (iċċekkjar), tiswija, rinnovament totali u restawr.

“Programmabbiltà aċċessibbli għall-utent” (6) tfisser il-faċilità li tawtorizza lill-utent biex idaħħal, jimmodifika jew jissostitwixxi “programmi” b'metodi oħra minbarra:

a. 

Bidla fiżika fil-wajering jew fl-interkonnessjonijiet; jew

b. 

l-issettjar tal-kontrolli tal-funzjonijiet li jinkludu l-inserzjoni ta' parametri.

“Vaċċin” (1) huwa prodott mediċinali f'formulazzjoni farmaċewtika lliċenzjata minn, jew li għandha awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni jew għal prova klinika, mill-awtoritajiet regolatorji tal-pajjiż ta' manifattura jew tal-użu, li jkollu l-għan li jistimola rispons immunoloġiku prottettiv fil-bnedmin jew fl-annimali sabiex jipprevjeni mard f'min jew f'xiex jiġi amministrat.

“Apparati elettroniċi bil-vakwu” (3) tfisser apparati elettroniċi bbażati fuq l-interazzjoni ta' raġġ ta' elettroni b'mewġa elettromanjetika propogata f'ċirkwit b'vakwu jew l-interazzjoni ma' reżonaturi tal-kavità b'vakwu bi radjufrekwenza. “Apparati elettroniċi bil-vakwu” inklużi klystrons, tubi ta' mewġ progressiv, u d-derivattivi tagħhom.

“Raden” (1) huwa mazz ta' “fili” mibrumin.

N.B.“Fil” ikun lott ta' “monofilamenti” (tipikament aktar minn 200) irranġati bejn wieħed u ieħor parallelament.

KATEGORIJA 0 - MATERJALI, FAĊILITAJIET, U TAGĦMIR NUKLEARI

0A    Sistemi, Tagħmir u Komponenti

0A001

“Reatturi Nukleari” u tagħmir u komponenti mfasslin jew ippreparati apposta għalihom, kif ġej:

a. 

“Reatturi Nukleari”;

b. 

Reċipjenti tal-metall, jew partijiet ewlenin prodotti fil-fabbrika għalihom, inkluża l-quċċata tar-reċipjent tar-reattur għal xi reċipjent taħt pressjoni tar-reattur, mfasslin jew ippreparati apposta sabiex jinkludu l-qalba ta' “reattur nukleari”;

c. 

Tagħmir manipulattiv imfassal apposta jew ippreparat sabiex jitfa' jew ineħħi l-fjuwil f'“reattur nukleari”;

d. 

Vireg tal-kontroll imfasslin apposta jew ippreparati għall-kontroll tal-proċess ta' fissjoni f'“reattur nukleari”, fi strutturi ta' appoġġ jew ta' sospensjoni għalihom, mekkaniżmi li jħaddmu l-vireg u tubi gwida tal-vireg;

e. 

Tubi tal-pressjoni mfassla apposta jew ippreparati sabiex ikun fihom kemm elementi ta' fjuwil kif ukoll l-aġent tat-tkessiħ primarju f'“reattur nukleari”;

f. 

Tubi taż-żirkonju metalliku u tubi bil-liga taż-żirkonju (jew assemblaġġi ta' tubi) mfassla apposta jew ippreparati sabiex jintużaw bħala kisi għall-fjuwil f'“reattur nukleari”, u fi kwantitajiet li jaqbżu l-10 kg;

N.B. Għal tubi ta’ pressjoni ta’ żirkonju ara OA001.e. u għal tubi tal-kalandra ara 0A001.h.

g. 

Pompi jew ċirkolaturi għat-tkessiħ imfasslin jew ippreparati apposta sabiex jiċċirkolaw il-fluwidu berried primarju tar-“reatturi nukleari”;

h. 

Komponenti interni ta' reatturi nukleari mfasslin jew ippreparati b'mod speċifiku għall-użu f'“reattur nukleari”, inklużi l-kolonni ta' appoġġ għall-qalba, il-kanali tal-fjuwil, it-tubi tal-kalandra, l-ilqugħ termali, id-defletturi, il-pjanċi tal-grilja tal-qalba, u il-pjanċi ta' diffużjoni;

Nota Teknika:

F'0A001.h. “Komponenti interni ta' reattur nukleari” tfisser kull struttura ewlenija f'reċipjent ta' reattur li għandha funzjoni jew aktar bħal li tappoġġja l-qalba, li żżomm l-allinjament tal-fjuwil, li tidderieġi l-fluss tal-fluwidu berried primarju, li tipprovdi lqugħ għar-radjazzjoni lir-reċipjent tar-reattur, u li tiggwida l-istrumentazzjoni fil-qalba.

i. 

Skambjaturi tas-sħana kif ġej:

1. 

Ġeneraturi tal-istim imfassla jew ippreparati apposta għaċ-ċirkwit primarju jew intermedju tal-fluwidu berried ta' “reattur nukleari”;

2. 

Skambjaturi oħra tas-sħana mfassla jew ippreparati apposta għall-użu fiċ-ċirkwit tal-fluwidu berried primarju ta' “reattur nukleari”;

Nota: 0A001.i. ma jikkontrollax skambjaturi tas-sħana għas-sistemi ta’ appoġġ tar-reattur pereż. għas-sistema ta’ tkessiħ f'emerġenza jew għas-sistemi ta’ tkessiħ kontra t-tidwib.

j. 

Detetturi tan-newtroni mfassla apposta jew ippreparati sabiex jiddeterminaw il-livelli ta' flussi tan-newtroni fil-qalba ta' “reattur nukleari”;

k. 

“Ilqugħ termali estern” imfassal apposta jew ippreparat sabiex jintuża f'“reattur nukleari” għat-tnaqqis tat-telf tas-sħana kif ukoll għall-protezzjoni tar-reċipjent.

Nota Teknika:

F'0A001.k. “ilqugħ termali estern” tfisser strutturi ewlenin imqiegħda fuq ir-reċipjent tar-reattur li jnaqqsu t-telf tas-sħana mir-reattur u jnaqqsu t-temperatura fi ħdan ir-reċipjent tar-reattur.

0B    Tagħmir għall-Ittestjar, l-Ispezzjoni u l-Produzzjoni

0B001

Impjant għas-separazzjoni tal-isotopi ta' “uranju naturali”, “uranju mfaqqar” jew “materjali fissili speċjali”, u tagħmir u komponenti mfassla apposta jew ippreparati għalihom, kif ġej:

a. 

Impjant imfassal apposta għas-separazzjoni ta' isotopi ta' “uranju naturali”, “uranju mfaqqar”, u “materjali fissili speċjali”, kif ġej:

1. 

Impjant għas-separazzjoni b'ċentrifuga tal-gass;

2. 

Impjant għas-separazzjoni b'diffużjoni gassuża;

3. 

Impjant għas-separazzjoni aerodinamika;

4. 

Impjant għas-separazzjoni bi skambju kimiku;

5. 

Impjant għas-separazzjoni bl-iskambju tal-joni;

6. 

Impjant għas-separazzjoni isotopika ta' fwar atomiku bil-“laser”;

7. 

Impjant għas-separazzjoni isotopika molekulari bil-“laser”;

8. 

Impjant għas-separazzjoni bil-plażma;

9. 

Impjant għas-separazzjoni elettromanjetika;

b. 

Ċentrifugi tal-gass u assemblaġġi u komponenti, imfassla apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni b'ċentrifugi tal-gass, kif ġej:

Nota Teknika:

F'0B001.b. “materjal li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità hija għolja” tfisser kull waħda minn dawn li ġejjin:

1. 

Azzar Maraging b'limitu ta' saħħa tensili ta' 1,95 GPa jew aktar;

2. 

Ligi tal-aluminju b'limitu ta' saħħa tensili ta' 0,46 GPa jew aktar; jew

3. 

“Materjali fibrużi jew bil-filamenti” b'“modulu speċifiku” ta' iktar minn 3,18 x 106m u ta' “saħħa tensili speċifika” ikbar minn 7,62 x 104 m;

1. 

Ċentrifugi tal-gass;

2. 

Assemblaġġi ta' rotors kompleti;

3. 

Ċilindri ta’ tubi tal-iskrejjen bi ħxuna tal-ħajt ta’ 12 mm jew inqas, dijametru ta’ bejn 75 mm u 650 mm, magħmulin minn “materjali bi proporzjon tas-saħħa għad-densità għoli”;

4. 

Ċrieki jew imniefaħ b'ħitan ħoxnin 3 mm jew inqas u dijametru ta' bejn 75 mm u 650 mm u mfasslin sabiex jagħtu appoġġ lokali lit-tubu tar-rotor jew sabiex jgħaqqdu għadd minnhom flimkien, magħmulin minn “materjali li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità tagħhom huwa għoli”;

5. 

Dijaframmi b'dijametru ta' bejn 75 mm u 650 mm għal immuntar f'tubu tar-rotors, magħmulin minn “materjali li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità tagħhom hija għolja”.

6. 

Għotjien ta' fuq jew ta' isfel b'dijametru ta' bejn 75 mm u 650 mm sabiex jaqbdu mat-truf ta' tubu tar-rotor, magħmulin minn “materjali li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità tagħhom hija għolja”;

7. 

Kuxxinetti ta' sospensjoni manjetika kif ġej:

a. 

Assemblaġġi ta' kuxxinetti li jikkonsistu f'kalamita f'għamla ta' ħolqa sospiża f'ħawsing magħmul minn jew protett b'“materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6” li fihom mezz li jtaffi u li għandhom igganċjar tal-kalamita b'biċċa polari jew bit-tieni kalamita mmuntata mal-għatu ta' fuq tar-rotor;

b. 

Kuxxinetti manjetiċi attivi mfassla apposta jew preparati għall-użu ma' ċentrifugi tal-gass.

8. 

Kuxxinetti ppreparati apposta li jikkonsistu f'assemblaġġ b'għatu bil-pern immuntat fuq damper;

9. 

Pompi molekulari li jikkonsistu f'ċilindri li għandhom skanalaturi elikali interni mmaxinjati jew bl-estrużjoni u toqob immaxinjati internament;

10. 

Partijiet stazzjonarji tal-magna f'forma ta' ċrieki għall-isterisi (jew ir-rilluttanza) tal-muturi multifażi AC għal tħaddim sinkroniku ġewwa vakwu bi frekwenza ta' 600 Hz jew aktar u b'potenza ta' 40 VA jew aktar;

11. 

Reċipjenti / ħawsings ta' ċentrifuga sabiex iżommu fihom l-assemblaġġ ta' tubu tar-rotors ta' ċentrifuga tal-gass, li jikkonsistu f'ċilindru riġidu li ħitanu huma ħoxnin sa 30 mm bi truf immaxinjati b'mod preċiż li huma paralleli għal xulxin u perpendikulari għall-assi lonġitudinali taċ-ċilindru sa 0,05 ° jew anqas;

12. 

Daħliet tal-arja mfasslin jew ippreparati apposta għall-estrazzjoni tal-gassUFUF6 minn ġewwa t-tubu tar-rotor skont il-prinċipju tat-tubu għall-kejl tal-veloċità u li jistgħu jitwaħħlu mas-sistema ċentrali għall-estrazzjoni tal-gass;

13. 

Varjanti tal-frekwenza (konvertituri jew invertituri) mfassla apposta jew ippreparati sabiex jissuplixxu l-istators ta' mutur meta jseħħ l-arrikiment taċ-ċentrifuga tal-gass, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin kif ukoll il-komponenti mfasslin apposta għalihom:

a. 

Output tal-frekwenza multifażi ta' 600 Hz jew aktar; u

b. 

Stabbiltà għolja (b'kontroll tal-frekwenza aħjar minn 0,2 %);

14. 

Valvi tal-kontroll u tal-għeluq kif ġej:

a. 

Valvi iżolanti mfassla jew ippreparati apposta biex jaġixxu fuq l-alimentazzjoni, il-prodott jew ir-rilaxxi tal-flussi tal-gass tal-UF6 ta' ċentrifuga tal-gass individwali;

b. 

Valvi ssiġillati b'imniefaħ, li jwaqqfu jew jikkontrollaw, magħmulin minn jew protetti b’“materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”, b’dijametru minn ġewwa ta’ 10 mm sa 160 mm, imfassla apposta jew ippreparati għall-użu fis-sistemi prinċipali jew awżiljari ta’ impjanti ta’ arrikkiment b'ċentrifuga tal-gass;

c. 

Tagħmir u komponenti, imfassla apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni b'diffużjoni gassuża, kif ġej:

1. 

Barrieri għad-diffużjoni gassuża magħmulin minn “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6” li jkunu metalliċi, tal-polimer jew taċ-ċeramika, porużi, b'daqs tal-pori minn 10 sa 100.nm, bi ħxuna ta' 5 mm jew inqas, u, għal forom tubulari, b'dijametru ta' 25 mm jew inqas;

2. 

Ħawsings għad-diffużjoni tal-gass magħmulin minn minn jew protetti b'“materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”;

3. 

Kompressuri jew blowers tal-gass b'kapaċità ta' volum ta' ġbid tal-arja ta' 1 m3/min jew iktar ta' UF6, u pressjoni ta' skarika li twassal sa 500 kPa, u li għandhom proporzjon ta' pressjoni ta' 10:1 jew anqas u li huma magħmulin minn jew protetti b'“materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”;

4. 

Siġillaturi ta' xaftijiet rotattivi għal kompressuri jew blowers speċifikati f'0B001.c.3. u mfasslin sabiex ir-rata ta' infiltrazzjoni tal-gass separatur tkun inqas minn 1 000 cm3/min.;

5. 

Skambjaturi tas-sħana magħmulin jew protetti minn “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6” u mfasslin għal rata ta' telf tal-pressjoni ta' inqas minn 10 Pa fis-siegħa taħt differenzjal ta' pressjoni ta' 100 kPa;

6. 

Valvi ssiġillati b'imniefaħ manwali jew awtomizzati, tal-kontroll jew tal-għeluq, magħmulin minn jew protetti b'“materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”;

d. 

Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni aerodinamika, kif ġej:

1. 

Żennuni għas-separazzjoni li jikkonsistu minn kanali kkurvati f'forma ta' inċiżjoni li għandhom raġġ ta' kurvatura inqas minn 1 mm, reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6, u li għandhom xifer irqiq fiż-żennuna li jissepara l-gass li jgħaddi miż-żennuna f'żewġ nixxigħat;

2. 

Tubi ċilindriċi jew koniċi (tubi vortiċi) magħmulin minn jew protetti b'“materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6” u b'daħla tanġenzjali waħda jew aktar;

3. 

Kompressuri jew blowers tal-gass magħmulin minn jew protetti b'“materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”, u siġillaturi ta' xaftijiet rotattivi għalihom;

4. 

Skambjaturi tas-sħana magħmulin minn jew protetti b'“materjali reżistenti għall-korrużjoniUFmill-UF6”;

5. 

Ħawsings għall-elementi ta' separazzjoni magħmulin minn jew protetti b'“materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6” li jkun fihom tubi vortiċi jew żennuni għas-separazzjoni;

6. 

Valvi ssiġillati b'imniefaħ, manwali jew awtomatizzati, tal-konroll jew tal-għeluq, magħmulin minn jew protetti b’“materjali reżistenti għall-korrużjoni UFmill-UF6”, b’dijametru ta’ 40 mm jew aktar;

7. 

Sistemi tal-ipproċessar għas-separazzjoni tal-UF6 mill-gass trasportatur (l-idroġenu jew l-elju) għal kontenut ta' UF6 ta' 1 ppm jew inqas, inkluż:

a. 

Skambjaturi tas-sħana krijoġeniċi u krijoseparaturi li jilħqu temperaturi ta' 153 K (-120°C) jew inqas;

b. 

Unitajiet ta' refriġerazzjoni krijoġeniċi li jilħqu temperaturi ta' 153 K (-120°C) jew inqas;

c. 

Żennuni għas-separazzjoni jew unitajiet ta' tubi vortiċi għas-separazzjoni tal-UF6 mill-gass trasportatur;

d. 

Nases kesħin għall-UF6, li kapaċi jiffriżaw lill-UF6;

e. 

Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għall-proċess ta' separazzjoni bi skambju kimiku, kif ġej:

1. 

Kolonni pulsatorji għall-iskambju mgħaġġel ta' likwidu-likwidu b'ħin ta' permanenza tal-istadju ta' 30 sekonda jew inqas u reżistenti għall-aċidu idrokloriku kkonċentrat (pereż. magħmulin minn jew protetti b'materjali tal-plastik adattati bħal polimeri tal-idrokarbur fluworut jew ħġieġ);

2. 

Kuntatturi ċentrifugali għall-iskambju mgħaġġel ta' likwidu-likwidu b'ħin ta' permanenza tal-istadju ta' 30 sekonda jew inqas u reżistenti għall-aċidu idrokloriku kkonċentrat (pereż. magħmulin minn jew protetti b'materjali tal-plastik addattati bħal polimeri tal-idrokarbur fluworut jew ħġieġ);

3. 

Ċelloli għat-tnaqqis elettrokimiku reżistenti għal soluzzjonijiet kkonċentrati tal-aċidu idrokloriku, għat-tnaqqis tal-uranju minn stat ta' valenza għal ieħor;

4. 

Ċelloli għat tnaqqis elettrokimiku jalimentaw tagħmir biex jieħu l-U+4 min-nixxiegħa organika u, għal dawk il-partijiet f'kuntatt man-nixxiegħa tal-proċess, magħmulin minn jew protetti b'materjali addattati (pereż. ħġieġ, polimeri tal-fluworokarbonju, sulfat tal-polifenil, sulfon tal-polietere u grafit imxappap fir-reżina);

5. 

Sistemi ta' preparazzjoni għall-alimentazzjoni, għall-produzzjoni ta' soluzzjoni ta' klorur tal-uranju ta' purità għolja, li jikkonsistu f'tagħmir ta' dissoluzzjoni, għall-estrazzjoni ta' solvent u / jew l-iskambju ta' joni għall-purifikazzjoni kif ukoll f'ċelloli elettrolitiċi għat-tnaqqis tal-uranju minn U+6 jew U+4 għal U+3;

6. 

Sistemi għall-ossidazzjoni tal-uranju għall-ossidazzjoni ta' U+3 għal U+4;

f. 

Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni bi skambju ta' joni, kif ġej:

1. 

Reżini ta’ skambju joniku li jirreaġixxu malajr, reżini pellikulari jew porużi makromxebbkin fejn il-gruppi attivi għall-iskambju kimiku huma limitati għal kisja fil-wiċċ ta’ struttura ta’ appoġġ inattiva u poruża, u strutturi kompożiti oħra ta’ kull forma addatta, inklużi partiċelli jew fibri, b’dijametri ta’ 0,2 mm jew inqas, reżistenti għall-aċidu idrokloriku kkonċentrat u mfasslin sabiex ikollhom tnaqqis bin-nofs tar-rata tal-iskambju ta' inqas minn 10 sekondi u li kapaċi jaħdmu f’temperaturi ta’ bejn it-373 K (100°C) u l-473 K (200°C);

2. 

Kolonni ta' skambju joniku (ċilindriċi) b'dijametru ikbar minn 1 000 mm, magħmulin minn jew protetti b'materjali reżistenti għall-aċidu idrokloriku kkonċentrat (pereż. titanju jew plastik tal-fluworokarbonju) u kapaċi jaħdmu f'temperaturi bejn it-373 K (100°C) u l-473 K (200°C) u pressjonijiet ogħla minn 0,7 MPa;

3. 

Sistemi ta' rifluss ta' skambju joniku (sistemi ta' ossidazzjoni jew ta' riduzzjoni kimika jew elettrokimika) għar-riġenerazzjoni tal-aġenti kimiċi ta' riduzzjoni jew tal-ossidazzjoni użati f'kaskati ta' arrikiment bi skambju joniku;

g. 

Tagħmir u komponenti, mfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta’ separazzjoni abbażi ta' laser bl-użu tas-separazzjoni isotopika bil-fwar atomiku tal-laser, kif ġej:

1. 

Sistemi ta' vaporizzazzjoni tal-metall tal-uranju mfasslin sabiex il-potenza fornuta tilħaq il-1 kW jew aktar fuq il-bersall għal użu fl-arrikkiment tal-laser;

2. 

Sistemi ta' maniġġar ta' metall likwidu jew ta' fwar tal-uranju mfasslin jew ippreparati apposta għall-imaniġġar ta' uranju mdewweb, ligi tal-uranju mdewweb jew fwar tal-metall tal-uranju sabiex jintużaw fl-arrikkiment tal-laser, u f'komponenti mfassla apposta għalihom;

N.B. ARA WKOLL 2A225.

3. 

Assemblaġġi ta' kollettur tal-prodotti u tal-laqx għal metall tal-uranju f'forma likwida jew solida, magħmulin minn jew protetti b'materjali reżistenti għas-sħana u għall-korrużjoni tal-fwar jew likwidu tal-metall tal-uranju, bħal grafit miksi bl-ittrija jew it-tantalu;

4. 

Ħawsings għall-moduli ta' separazzjoni (reċipjenti ċilindriċi jew rettangolari) sabiex iżommu s-sors tal-fwar tal-metall tal-uranju, l-emittent tar-raġġ elettroniku u l-kolletturi tal-prodotti u tal-laqx;

5. 

“Lasers” jew sistemi ta' “laser” imfasslin jew ippreparati apposta għas-separazzjoni ta' isotopi tal-uranju bi stabbilizzazzjoni tal-frekwenza tal-ispettru għal ħidma fuq perjodi ta' żmien imtawlin;

N.B. ARA WKOLL 6A005 U 6A205.

h. 

Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta’ separazzjoni abbażi ta' laser bl-użu tas-separazzjoni isotopika molekulari bil-laser, kif ġej:

1. 

Żennuni ta' espansjoni supersonika għal taħlitiet tat-tkessiħ tal-UF6 u gass trasportatur sa 150 K (-123°C) jew inqas u magħmulin minn “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”;

2. 

Il-komponenti jew it-tagħmir tal-kolletturi tal-prodotti u tal-laqx, imfasslin jew ippreparati apposta għall-ġbir tal-materjal tal-uranju jew il-laqx tal-uranju wara li jiġu lluminati bid-dawl tal-laser magħmulin minn “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”;

3. 

Kompressuri magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”, u siġillaturi ta' xaftijiet rotattivi għalihom;

4. 

Tagħmir li l-UF5 (solidu) jiffluworinah għal UF6 (gass);

5. 

Sistemi tal-ipproċessar għas-separazzjoni tal-UF6 mill-gass trasportatur (pereż. in-nitroġenu jew l-argon) inkluż:

a. 

Skambjaturi tas-sħana krijoġeniċi u krijoseparaturi li jilħqu temperaturi ta' 153 K (-120°C) jew inqas;

b. 

Unitajiet ta' refriġerazzjoni krijoġeniċi li jilħqu temperaturi ta' 153 K (-120°C) jew inqas;

c. 

Nases kesħin għall-UF6, li kapaċi jiffriżaw lill-UF6;

6. 

“Lasers” jew sistemi ta' “laser” imfasslin jew ippreparati apposta għas-separazzjoni ta' isotopi tal-uranju bi stabbilizzazzjoni tal-frekwenza tal-ispettru għal ħidma fuq perjodi ta' żmien imtawlin;

N.B. ARA WKOLL 6A005 U 6A205.

i. 

Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni bil-plażma, kif ġej:

1. 

Sorsi ta' enerġija microwave u antenni għall-produzzjoni jew għall-aċċellerazzjoni ta' joni, bil-frekwenza tal-output ikbar minn 30 GHz u b'output medju ta' potenza ikbar minn 50 kW;

2. 

Kojls għall-aġitazzjoni tal-joni bi frekwenzi tar-radju għal frekwenzi ta' iktar minn 100 kHz li kapaċi jiġġestixxu aktar mill-potenza medja ta' 40 kW;

3. 

Sistemi ta' ġenerazzjoni ta' plażma tal-uranju;

4. 

Mhux użat;

5. 

Muntaturi ta' kolletturi tal-prodotti u tal-laqx għal metall tal-urnaju f'forma solida magħmulin minn jew protetti b'materjali reżistenti għas-sħana u għall-korrużjoni mill-fwar tal-uranju bħall-grafit miksi bl-ittrija jew it-tantalu;

6. 

Ħawsings (ċilindriċi) tal-modulu ta' separazzjoni sabiex iżommu s-sors tal-plażma tal-uranju, il-kojl motriċi bi frekwenza tar-radju u l-kolletturi tal-prodotti u tal-laqx, u magħmulin minn materjal adattat nonmanjetiku (pereż. l-azzar inossidabbli);

j. 

Tagħmir u komponenti, imfassla apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni elettromanjetika, kif ġej:

1. 

Sorsi joniċi, singoli jew multipli, li jikkonsistu f'sors ta' fwar, jonizzatur, u aċċelleratur tar-raġġ magħmulin minn materjali nonmanjetiċi addatti (pereż. grafit, azzar inossidabbli, jew ram) u li kapaċi jipprovdu totalment kurrent ta' raġġ joniku ta' 50 mA jew ikbar;

2. 

Pjanċi tal-kolletturi joniċi għall-ġbir ta' raġġi joniċi tal-uranju arrikkit jew imfaqqar, li jikkonsistu f'żewġ inċiżjonijiet u kavitajiet jew aktar magħmulin minn materjali adattati nonmanjetiċi (pereż. grafit jew azzar inossidabbli);

3. 

Ħawsings f'vakwu għas-separaturi elettromanjetiċi tal-uranju magħmulin minn materjali nonmanjetiċi addatti (pereż. l-azzar inossidabbli) u mfasslin sabiex jaħdmu fi pressjonijiet ta' 0,1 Pa jew inqas;

4. 

Partijiet ta' poli manjetiċi b'dijametru ikbar minn 2 m;

5. 

Provvisti tal-enerġija ta' vultaġġ għoli għal sorsi joniċi, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. 

Kapaċi għal ħidma kontinwa;

b. 

Vultaġġ tal-output ta' 20 000 V jew ikbar;

c. 

Kurrent tal-output ta' 1 A jew ikbar; u

d. 

Regolazzjoni tal-vultaġġ aħjar minn 0,01 % fuq perjodu ta' 8 sigħat;

N.B. ARA WKOLL 3A227.

6. 

Provvisti tal-enerġija għal kalamiti (ta' potenza għolja, kurrent dirett) li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. 

Kapaċi għal ħidma kontinwa b'kurrent tal-output ta' 500 A jew akbar għal vultaġġ ta' 100 V jew ikbar; u

b. 

Regolazzjoni tal-kurrent jew tal-vultaġġ aħjar minn 0,01 % fuq perjodu ta' 8 sigħat.

N.B. ARA WKOLL 3A226.

0B002

Sistemi awżiljarji, tagħmir u komponenti, imfasslin jew ippreparati apposta, kif ġej, għall-impjant ta’ separazzjoni tal-isotopi kif speċifikat f’0B001, magħmulin minn jew protetti b’“materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”:

a. 

Awtoklavi ta' alimentazzjoni, fran jew sistemi użati sabiex jgħaddu l-UF6 għall-proċess tal-arrikkiment;

b. 

Desublimaturi jew trappoli kesħin, użati sabiex ineħħu l-UF6 mill-proċess ta' arrikkiment għal trasferiment sussegwenti waqt it-tisħin;

c. 

Stazzjonijiet tal-prodotti u tal-laqx sabiex jiġi trasferit l-UF6 ġewwa l-kontenituri;

d. 

Stazzjonijiet ta' likwefazzjoni jew solidifikazzjoni użati sabiex ineħħu l-UF6 mill-proċess ta' arrikkiment billi jikkompressaw, ikessħu u jikkonvertu l-UF6 f'forma likwida jew solida;

e. 

Sistemi ta' kanen u sistemi ta' headers imfasslin apposta jew ppreparati sabiex jiġġestixxu l-UF6 fil-kaskati tad-diffużjoni gassuża, ċentrifuga jew ajrudinamika;

f. 

Sistemi tal-vakwu u pompi kif ġej:

1. 

Manifolds b’vakwu, headers b’vakwu jew pompi li joħolqu vakwu li għandhom kapaċità ta' aspirazzjoni ta' 5 m3/minuta jew aktar;

2. 

Pompi li joħolqu vakwu mfasslin apposta għall-użu f'atmosferi li fihom l-UF6 magħmulin minn, jew protetti b'“materjali reżistenti għall-korrożjoni mill-UF6”; jew

3. 

Sistemi tal-vakwu li jikkonsistu f'manifolds b’vakwu, headers b’vakwu u pompi li joħolqu vakwu, u mfasslin biex jiffunzjonaw f'atmosferi li fihom l-UF6;

g. 

Spettrometri tal-massa / sorsi joniċi għall-UF6 li kapaċi jieħdu kampjuni online minn nixxigħat tal-gass tal-UF6, u li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

Kapaċi jkejlu l-joni ta' 320 unità tal-massa atomika jew aktar, u li jkollhom riżoluzzjoni ta' iktar minn parti waħda għal kull 320;

2. 

Sorsi joniċi magħmulin minn jew protetti bin-nikil, ligi ta' nikel u ram b'kontenut ta' nikil ta' 60 % jew iktar bħala piż, jew ligi ta' nikil u krom;

3. 

Sorsi ta' jonizzazzjoni b'bumbardament ta' elettroni; u

4. 

Li jkollhom sistema ta' kollettur adatta għall-analiżi isotopika.

0B003

Impjant għall-konverżjoni tal-uranju u tagħmir imfassal apposta jew ippreparat għalih, kif ġej:

a. 

Sistemi għall-konverżjoni ta' konċentrati tal-minerali tal-uranju għal UO3;

b. 

Sistemi għall-konverżjoni ta' UO3 għal UF6;

c. 

Sistemi għall-konverżjoni ta' UO3 għal UO2;

d. 

Sistemi għall-konverżjoni ta' UO2 għal UF4;

e. 

Sistemi għall-konverżjoni ta' UF4 għal UF6;

f. 

Sistemi għall-konverżjoni ta' UF4 għal uranju metalliku;

g. 

Sistemi għall-konverżjoni ta' UF6 għal UO2;

h. 

Sistemi għall-konverżjoni ta' UF6 għal UF4;

i. 

Sistemi għall-konverżjoni ta' UO2 għal UCl4;

0B004

Impjant għall-produzzjoni jew għall-konċentrazzjoni ta' ilma tqil, dewterju u komposti tad-dewterju, kif ukoll tagħmir u komponenti mfassla apposta jew ippreparati għalih, kif ġej:

a. 

Impjant għall-produzzjoni ta' ilma tqil, dewterju jew komposti tad-dewterju, kif ġej:

1. 

Impjanti għall-iskambju ta' sulfur tal-ilma-idroġenu;

2. 

Impjanti għall-iskambju tal-ammonijaka-idroġenu;

b. 

Tagħmir u komponenti, kif ġej:

1. 

Torrijiet għall-iskambju tas-sulfur tal-ilma-idroġenu b'dijametri ta' 1,5 m jew iktar, li kapaċi jaħdmu fi pressjonijiet ikbar minn jew ugwali għal 2 MPa;

2. 

Blowers jew kompressuri ċentrifugali ta’ stadju singolu, bi pressjoni baxxa (jiġifieri 0,2 MPa) għaċ-ċirkulazzjoni tal-gass tas-sulfur tal-idroġenu (jiġifieri gass li fih iktar minn 70 % H2S) b’kapaċità ta’ volum ikbar minn jew daqs 56 m3/sekonda meta jaħdmu fi pressjonijiet ikbar minn jew daqs 1,8 MPa ta’ aspirazzjoni u li għandhom siġillaturi mfasslin biex jiffunzjonaw b'H2S umdu;

3. 

Torrijiet għall-iskambju tal-ammonijaka-idroġenu ikbar minn jew daqs 35 m fl-għoli b'dijametri ta' 1,5 m sa 2,5 m li kapaċi jaħdmu fi pressjonijiet ikbar minn 15 MPa;

4. 

Komponenti interni tat-torri, inklużi kuntatturi tal-istadji, u pompi tal-istadji, inkluż dawk li huma sommerġibbli, għall-produzzjoni ta' ilma tqil bl-użu tal-proċess tal-iskambju tal-ammonijaka-idroġenu;

5. 

Faqqiegħa tal-ammonijaka bi pressjonijiet ta' tħaddim ikbar minn jew daqs 3 MPa għall-produzzjoni ta' ilma tqil bl-użu tal-proċess ta' skambju tal-ammonijaka-idroġenu;

6. 

Analizzaturi b'assorbiment infraħmar kapaċi jagħmlu analiżi online tal-proporzjon idroġenu / dewterju fejn il-konċentrazzjonijiet tad-dewterju huma daqs jew ikbar minn 90 % skont il-piż;

7. 

Berners katalitiċi għall-konverżjoni ta' gass tad-dewterju arrikkit f'ilma tqil bl-użu tal-proċess ta' skambju tal-ammonijaka-idroġenu;

8. 

Sistemi kompluti li jtejbu l-ilma tqil, jew il-kolonni għalihom, sabiex jitjieb l-ilma tqil sakemm jilħaq il-livell ta' konċentrazzjoni tad-dewterju li hu meħtieġ għar-reatturi;

9. 

Konverturi tas-sinteżi tal-ammonijaka jew unitajiet tas-sinteżi mfassla apposta jew ppreparati għall-produzzjoni tal-ilma tqil li tuża l-proċess ta' skambju tal-ammonijaka-idroġenu.

0B005

Impjanti mfasslin apposta għall-fabbrikazzjoni ta' elementi ta' fjuwils ta' “reattur nukleari” u tagħmir imfassal apposta jew ippreparat għalihom.

Nota Teknika:

Tagħmir imfassal jew ippreparat apposta għall-fabbrikazzjoni ta' elementi ta' fjuwils ta' “reattur nukleari” jinkludi tagħmir li:

1. 

Normalment jiġi f'kuntatt dirett mal-fluss tal-produzzjoni ta' materjali nukleari jew jipproċessah jew jikkontrollah direttament;

2. 

Jissiġilla l-materjali nukleari fil-kisja;

3. 

Jiċċekkja l-integrità tal-kisja jew tas-siġillatur;

4. 

Jiċċekkja t-trattament tal-finitura tal-fjuwil issiġillat; jew

5. 

Jintuża għall-assemblaġġ ta' elementi tar-reattur.

0B006

Impjant għar-riproċessar tal-elementi tal-fjuwil rradjati ta' “reattur nukleari”, u tagħmir u komponenti mfassla jew ippreparati apposta għalihom.

Nota: 0B006 jinkludi:

a. 

Impjant għar-riproċessar tal-elementi tal-fjuwil rradjat ta' “reattur nukleari” inkluż tagħmir u komponenti li normalment jiġu f'kuntatt dirett ma' u jikkontrollaw direttament il-fjuwil irradjat u l-materjal nukleari ewlieni u nixxigħat tal-ipproċessar tal-prodott tal-fissjoni;

b. 

Magni għat-tqattigħ jew il-frammentazzjoni tal-elementi tal-fjuwil, jiġifieri tagħmir li jitħaddem mill-bogħod sabiex iqatta', iqatta' bċejjeċ, jew jifframmenta jew ikisser l-assemblaġġi, il-mazzi jew il-vireg tal-fjuwil irradjat ta' “reattur nukleari”;

c. 

Tankijiet tas-sikurezza ta' kritiċità, li jiddissolvu, (pereż. tankijiet b'dijametru żgħir, annulari jew ċatti) mfasslin apposta jew ippreparati għad-dissoluzzjoni tal-fjuwil irradjat ta' “reattur nukleari”, li kapaċi jirreżistu likwidi jaħarqu u korrożivi ħafna, u li jistgħu jiġu mgħobbija u miżmuma mill-bogħod;

d. 

Estratturi tas-solvent, bħal kolonni ppakkjati jew ippulsati, ħallat separatur jew kuntratturi ċentrifugali, reżistenti għall-effetti korrużivi tal-aċidu nitriku u mfasslin apposta jew ippreparati għal użu f'impjant għar-riproċessar ta' “uranju naturali”, “uranju mfaqqar” jew “materjali fissili speċjali” irradjati;

e. 

Reċipjenti għaż-żamma jew għall-ħażna mfasslin apposta sabiex ikollhom is-sikurezza ta' kritiċità u resistenza għall-effetti korrożivi tal-aċidu nitriku;

Nota Teknika:

Reċipjenti għaż-żamma jew għall-ħażna jista’ jkollhom dawn il-karatteristiċi li ġejjin:

1. 

Ħitan jew strutturi interni bl-ekwivalent tal-boron (ikkalkulat għall-elementi kostitwenti kollha kif definit fin-nota għal 0C004) għal mill-inqas tnejn fil-mija;

2. 

Dijametru massimu ta' 175 mm għar-reċipjenti ċilindriċi; jew

3. 

Wisa' massima ta' 75 mm għar-reċipjenti kemm ċatti kif ukoll annulari.

f. 

Sistemi ta' kejl tan-newtroni mfasslin jew ippreparati apposta għall-integrazzjoni u għall-użu ma' sistemi ta' kontroll tal-proċess awtomatizzat f'impjant għar-riproċessar ta' “uranju naturali”, “uranju mfaqqar” jew “materjali fissili speċjali” irradjati.

0B007

Impjant għall-konverżjoni tal-plutonju u tagħmir imfassal jew ippreparat apposta għalih, kif ġej:

a. 

Sistemi għall-konverżjoni tan-nitrat tal-plutonju għal ossidu;

b. 

Sistemi għall-produzzjoni tal-plutonju metall.

0C    Materjali

0C001

“Uranju naturali” jew “uranju mfaqqar” jew torju fil-forma ta' metall, liga, kompost jew konċentrat kimiku u kwalunkwe materjal ieħor li fih wieħed jew iktar minn dawn imsemmija;

Nota: 0C001 ma jikkontrollax dawn li ġejjin:

a. 

Erba' grammi jew inqas ta' “uranju naturali” jew “uranju mfaqqar” meta jkun miżmum f'komponent individwatur fi strumenti;

b. 

“Uranju mfaqqar” immanifatturat apposta għall-applikazzjonijiet ċivili nonnukleari li ġejjin:

1. 

Ilqugħ;

2. 

Ippakkjar;

3. 

Saborri li għandhom massa ta' mhux iktar minn 100 kg;

4. 

Kontropiżijiet li għandhom massa ta' mhux iktar minn 100 kg;

c. 

Ligi li fihom inqas minn 5 % ta' torju;

d. 

Prodotti taċ-ċeramika li fihom it-torju, li ġew immanifatturati għal użu mhux nukleari.

0C002

“Materjali fissili speċjali”

Nota: 0C002 ma jikkontrollax erba' “grammi effettivi” jew inqas meta jkunu f'komponent individwatur fi strumenti.

0C003

Dewterju, ilma tqil (ossidu tad-dewterju) u komposti oħrajn tad-dewterju, u taħlitiet u soluzzjonijiet li jkunu fihom id-dewterju, fejn il-proporzjon isotopiku tad-dewterju għall-idroġenu hu ogħla minn 1:5 000 .

0C004

Grafit b’livell ta’ purità aħjar minn 5 partijiet fil-miljun ta’ “ekwivalent tal-boron” u b’densità ikbar minn 1,50 g/cm3 għal użu f’“reattur nukleari” fi kwantitajiet li jaqbżu l-1 kg.

N.B. ARA WKOLL 1C107

Nota 1: Għall-finijiet tal-kontroll tal-esportazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit l-esportatur se jiddeterminaw jekk l-esportazzjonijiet tal-grafit li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet ta' hawn fuq humiex għal użu f'“reattur nukleari” jew le.

Nota 2: F'0C004, “l-ekwivalent tal-boron” (BE) huwa ddefinit bħala s-somma ta' BEz għal impuritajiet (eskluż il-BEcarbon billi l-karbonju mhux meqjus bħala impurità) inkluż il-boron, meta:

BEZ (ppm) = CF x il-konċentrazzjoni tal-element Z f'ppm;

image

u σB u σZ huma sezzjonijiet trasversali li jaqbdu newtroni termali (f'barns) għall-boron li jinħoloq b'mod naturali u għall-element Z rispettivament; u AB kif ukoll AZ huma l-massi atomiċi ta' tal-boron li jinħoloq b'mod naturali u tal-element Z rispettivament.

0C005

Komposti jew trabijiet ippreparati apposta għall-manifattura ta’ barrieri għad-diffużjoni gassuża, reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6 (pereż. in-nikil jew il-ligi li fihom bħala piż 60 % jew aktar ta' nikil, ossidu tal-aluminju u polimeri tal-idrokarbur kompletament fluworut), li għandhom purità ta’ 99,9 % abbażi tal-piż, u d-daqs tal-partiċelli huwa ta’ inqas minn 10 μm meta mkejjel bl-istandard tas-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali (ASTM) B330, kif ukoll grad għoli ta’ uniformità fid-daqsijiet tal-partiċelli.

0D    Softwer

0D001

“Softwer” imfassal apposta jew immodifikat għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta' oġġetti speċifikati f'din il-Kategorija.

0E    Teknoloġija

0E001

“Teknoloġija” skont in-Nota dwar it-Teknoloġija Nukleari għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta' oġġetti speċifikati f'din il-Kategorija.

KATEGORIJA 1 – MATERJALI SPEĊJALI U TAGĦMIR RELATAT

1A    Sistemi, Tagħmir u Komponenti

1A001

Komponenti magħmula minn komposti fluworurati, kif ġej:

a. 

Siġillaturi, gaskits, siġillanti jew bżieżaq tal-fjuwil, mfasslin apposta għall-użu f’“inġenji tal-arju” jew fl-ajruspazju, magħmulin minn iktar minn 50 %, skont il-piż ta’ kwalunkwe materjal speċifikat f’1C009.b. jew 1C009.c.;

b. 

Mhux użat;

c. 

Mhux użat.

1A002

Strutturi jew laminati “komposti”, kif ġej:

N.B. ARA WKOLL 1A202, 9A010 u 9A110

a. 

Magħmula minn xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. 

“Matriċi” organika u “materjali fibrużi jew filamentari”, speċifikati f’1C010.c. jew 1C010.d.: jew

2. 

Preimprenjati jew preformati speċifikati f’1C010.e.;

b. 

Magħmula minn “matriċi” tal-metall jew tal-karbonju, u minn xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. 

“Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju li għandhom dan kollu li ġej:

a. 

“Modulu speċifiku” li jeċċedi 10,15 x 106 m; kif ukoll

b. 

“Saħħa tensili speċifika” li teċċedi 17,7 x 104 m; jew

2. 

Il-materjali speċifikati f'1C010.c.

Nota 1: 1A002 ma jkoprix il-kontrolli fuq strutturi jew laminati “kompożiti” magħmulin minn “materjali fibrużi u filamentari” tal-karbonju mxappin f'reżina epossida użati għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' “inġenji tal-ajru ċivili”, li għandhom dan kollu li ġej:

a. 

Żona ta’ mhux iktar minn 1 m2;

b. 

Tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; kif ukoll

c. 

Wisa’ ta’ mhux iktar minn 15 mm.

Nota 2: 1A002 ma jkoprix il-kontrolli fuq oġġetti nofshom lesti, imfasslin apposta għal applikazzjonijiet purament ċivili kif ġej:

a. 

Merkanzija sportiva;

b. 

Industrija awtomobilistika;

c. 

Industrija tal-għodda makkinarja;

d. 

Applikazzjonijiet mediċi.

Nota 3: 1A002.b.1. ma jkoprix il-kontrolli fuq oġġetti nofshom lesti li fihom mhux aktar minn żewġ dimensjonijiet ta’ filamenti minsuġin u mfassla apposta għall-applikazzjonijiet kif ġej:

a. 

Fran għat-trattament ta' metalli bi sħana għall-ittemprar ta' metalli;

b. 

Tagħmir għall-produzzjoni ta' boule tas-siliċju.

Nota 4: 1A002 ma jkoprix il-kontrolli fuq oġġetti lesti, imfassla apposta għal applikazzjoni speċifika.

1A003

Manifatturi ta' polimidi aromatiċi mhux “fużibbli” fil-forma ta' riti, folji, tejp jew żigarelli li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. 

Ħxuna ta' iżjed minn 0,254 mm; jew

b. 

Miksijin jew laminati b'karbonju, grafit, metalli jew sustanzi manjetiċi.

Nota: 1A003 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-manifatturi meta miksija jew illaminati bir-ram u mfassla għall-produzzjoni ta’ unitajiet ta’ ċirkwiti elettroniċi stampati.

N.B. Għal polimidi aromatiċi “fużibbli” fi kwalunkwe forma, ara 1C008.a.3.

1A004

Tagħmir u komponenti protettivi u ta’ detezzjoni li mhumiex imfasslin apposta għall-użu militari, kif ġej:

N.B. ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI, 2B351 U 2B352.

a. 

Maskri li jgħattu l-wiċċ kollu, filtri u tagħmir ta’ dekontaminazzjoni għalihom, imfasslin jew immodifikati għad-difiża kontra xi wieħed minn dawn li ġejjin, u komponenti mfasslin apposta għalihom:

Nota: 1A004.a. jinkludi Respiraturi Motorizzati li Jippurifikaw l-Arja (PAPR)li huma mfasslin jew immodifikati sabiex jiddefendu kontra l-aġenti jew il-materjali, elenkati f’1A004.a.

Nota Teknika:

Għall-finijet ta’ 1A004.a.:

1. 

Il-maskri li jgħattu l-wiċċ kollu huma magħrufin ukoll bħala maskri tal-gass.

2. 

Il-filtri jinkludu wkoll l-element filtru.

1. 

“Aġenti bijoloġiċi”;

2. 

“Materjali radjuattivi”;

3. 

Aġenti tal-gwerra kimika (CW); jew

4. 

“Aġenti għall-kontroll tal-irvellijiet” li jinkludu:

a. 

α-Bromobenżeneaċetonitril, (Bromobenżil ċjanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b. 

[(2-Klorofenil) metilen] propandinitril, (o-Klorobenżilidenemalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 

2-Kloro-1-feniletanon, Klorur tal-fenilaċil (ω-kloroaċetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d. 

Dibenż-(b,f)-1,4-ossażefin, (CR) (CAS 257-07-8);

e. 

10-Kloro-5,10-diidrofenarsażin, (Klorur tal-fenarsażin), (Adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

f. 

N-Nonanoilmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b. 

Ilbies protettiv, ingwanti u żraben, mfasslin apposta jew immodifikati għad-difiża kontra xi wieħed minn dan li ġej:

1. 

“Aġenti bijoloġiċi”;

2. 

“Materjali radjuattivi”; jew

3. 

Aġenti tal-gwerra kimika (CW);

c. 

Sistemi ta’ detezzjoni, imfassla apposta jew immodifikati għad-detezzjoni jew l-identifikazzjoni ta’ xi wieħed minn dawn li ġejjin, u komponenti mfasslin apposta għalihom:

1. 

“Aġenti bijoloġiċi”;

2. 

“Materjali radjuattivi”; jew

3. 

Aġenti tal-gwerra kimika (CW).

d. 

Tagħmir elettroniku ddisinjat għar-rilevament jew l-identifikazzjoni awtomatika tal-preżenza ta’ residwi ta’ “splussivi” u li jużaw tekniki ta’ “rilevament ta’ traċċi” (pereżempju mewġ akustiku tal-wiċċ, spettrometrija tal-mobbiltà jonika, spettrometrija tal-mobbiltà differenzjali, spettromettrija tal-massa).

Nota Teknika:

“Id-detezzjoni ta’ traċċi” hija definita bħala l-kapaċità għad-detezzjoni ta’ anqas minn 1 ppm ta’ fwar, jew 1 mg ta’ solidu jew likwidu.

Nota 1: 1A004.d. ma jkoprix il-kontrolli fuq tagħmir imfassal apposta għall-użu fil-laboratorju.

Nota 2: 1A004.d. ma jkoprix il-kontrolli fuq il-bibien tas-sigurtà li wieħed jgħaddi minnhom mingħajr ma jkun hemm kuntatt.

Nota: 1A004 ma jikkontrollax:

a. 

Dożimetri għall-monitoraġġ tar-radjazzjoni personali;

b. 

Tagħmir tas-saħħa jew tas-sikurezza okkupazzjonali limitat mid-disinn jew mill-funzjoni li jipproteġi kontra perikli speċifiċi għas-sikurezza residenzjali jew għall-industriji ċivili, inklużi:

1. 

l-estrazzjoni;

2. 

il-qtugħ ta' ġebel;

3. 

l-agrikoltura;

4. 

il-farmaċewtika;

5. 

il-mediċina;

6. 

is-settur veterinarju;

7. 

l-ambjent;

8. 

l-immaniġġjar tal-iskart;

9. 

l-industrija tal-ikel.

Noti Tekniċi:

1.   1A004 jinkludi tagħmir u komponenti li ġew identifikati, ittestjati b'suċċess għal standards nazzjonali jew ipprovati li b'xi mod ieħor huma effettivi, għar-rilevament jew id-difiża kontra “materjali radjuattivi”, “aġenti bijoloġiċi”, aġenti tal-gwerra kimika, “simulanti” jew “aġenti ta' kontroll ta' rvellijiet”, anke jekk tagħmir jew komponenti bħal dawn jintużaw fl-industrija ċivili bħal dik tal-mini, il-barrieri, l-agrikoltura, il-farmaċewtika, il-mediċina, l-industrija veterinarja, dik ambjentali, it-trattament tal-iskart, jew l-industrija tal-ikel.

2.   “Simulant” hu sustanza jew materjal li jintuża minflok aġent tossiku (kimiku jew bijoloġiku) fit-taħriġ, ir-riċerka, l-ittestjar jew l-evalwazzjoni.

3.   Għall-finijiet ta’ 1A004, “materjali radjuattivi” huma dawk magħżula jew modifikati sabiex ikunu effikaċji iktar jikkawżaw feriti/mwiet fi bnedmin jew annimali, jiddegradaw it-tagħmir jew jagħmlu ħsara lill-għelejjel jew lill-ambjent.

1A005

Korazzi kontra l-balal, u l-komponenti għalihom, kif ġej:

N.B. ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a. 

Korazza ratba kontra l-balal mhux immanifatturata f’konformità ma’ standards jew speċifikazzjonijiet militari, jew l-ekwivalenti tagħhom, u komponenti mfassla apposta għalihom;

b. 

Korazza iebsa kontra l-balal li tipprovdi protezzjoni ballistika sal-livell IIIA (NIJ 0101.06, Lulju 2008) jew inqas jew l-ekwivalenti nazzjonali.

N.B. Għal “materjali fibrużi jew filamentari” użati fil-manifattura tal-korazzi kontra l-balal, ara 1C010.

Nota 1: 1A005 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-korazzi kontra l-balal meta jkunu qed jintużaw mill-utent għall-protezzjoni personali tiegħu stess.

Nota 2: 1A005 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-korazzi kontra l-balal imfassal sabiex jipprovdi protezzjoni frontali kemm minn frammenti kif ukoll minn blast ta' apparat splussiv mhux militari biss.

Nota 3: 1A005 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-korazzi kontra l-balal imfasslin sabiex jipproteġu kontra s-skieken, armi bil-ponot, b'labar u armi mhux tal-qtugħ biss.

1A006

Tagħmir imfassal apposta jew immodifikat għad-disponiment ta’ apparat splussiv improvviżat, kif ġej, u komponenti u aċċessorji mfasslin apposta għalihom:

N.B. ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a. 

Vetturi li jitħaddmu mill-bogħod;

b. 

“Apparat interferenti”.

Nota Teknika:

“Disruptors” huma apparati ddisinjati apposta bil-għan li jipprevjenu l-operazzjoni ta’ apparat splussiv billi jixħtu projettili likwidu, solidu jew fraġli.

Nota: 1A006 ma jkoprix il-kontrolli fuq tagħmir li jkun akkumpanjat mill-operatur tiegħu.

1A007

Tagħmir u apparat, imfassla apposta biex jinizjaw splużjonijiet u apparat li fihom “materjali enerġetiċi”, permezz ta’ mezzi elettriċi, kif ġej:

N.B. ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI, 3A229 U 3A232.

a. 

Settijiet li jixegħlu detonaturi splussivi mfasslin sabiex iħaddmu d-detonaturi splussivi speċifikati f’1A007.b.;

b. 

Detonaturi splussivi mħaddma bl-elettriku, kif ġej:

1. 

Pont li jisplodi (EB);

2. 

Wajer pont li jisplodi (EBW);

3. 

Trażmettitur ta' impuls (Slapper);

4. 

Detonaturi ta’ fojl li jisplodi (EFI);

Noti Tekniċi:

1.   Il-kelma inizjatur jew tagħmir tat-tqabbid xi kultant tintuża minflok il-kelma detonatur.

2.   Għall-finijiet ta' 1A007.b. id-detonaturi konċernati kollha jutilizzaw konduttur tal-elettriku żgħir (pont, wajer jew folja) li jivvaporizza ruħu b'mod splussiv meta impuls rapidu tal-elettriku ta' kurrent għoli jgħaddi minnu. F'tipi nonslapper, il-konduttur li jisplodi jibda detonazzjoni kimika f'materjal ta' kuntatt splussiv ħafna bħal PETN (pentaeritritoltetranitrat). F’detonaturi slapper, il-vaporizzazzjoni splussiva tal-konduttur tal-elettriku tħaddem folja mobbli (flyer) jew slapper minn naħa għall-oħra ta’ fetħa, u l-impatt tas-slapper fuq l-isplussiv jibda detonazzjoni kimika. F'xi wħud mid-disinji, is-slapper huwa mħaddem minn forza manjetika. It-terminu detonatur tal-folja li jisplodi jista' jirreferi għal EB jew għal detonatur tat-tip slapper.

1A008

Kariki, tagħmir u komponenti, kif ġej:

a. 

“Kariki ffurmati” li għandhom dawn kollha li ġejjin:

1. 

Kwantità Splussiva Netta (NEQ) akbar minn 90 g; kif ukoll

2. 

Dijametru tal-kejsing ta’ barra daqs jew akbar minn 75 mm;

b. 

Kariki li jaqtgħu f’forma lineari li għandhom dawn kollha li ġejjin, u komponenti mfassla apposta għalihom:

1. 

Tagħbija splussiva akbar minn 40 g/m; kif ukoll

2. 

Wisa’ ta’ 10 mm jew aktar;

c. 

Fil detonatur b’tagħbija splussiva fil-qalba akbar minn 64 g/m;

d. 

Għodod tal-qtugħ, ħlief għal dawk speċifikati f'1A008.b., u għodod ta' stakkar, li għandhom Kwantità Splussiva Netta (NEQ) akbar minn 3,5 kg.

Nota Teknika:

“Kariki ffurmati” huma kariki splussivi ffurmati biex jiffokaw l-effetti tal-forza tal-isplużjoni.

1A102

Komponenti tal-karbonju-karbonju pirolizzati u risaturati mfasslin għal vetturi għall-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004 jew għal rokits sonda speċifikati f’9A104.

1A202

Strutturi kompożiti, minbarra dawk speċifikati f'1A002, fil-forma ta' tubi u li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

N.B. ARA WKOLL 9A010 u 9A110.

a. 

Dijametru intern ta' bejn 75 mm u 400 mm; kif ukoll

b. 

Magħmulin bi kwalunkwe wieħed mill-“materjali fibrużi u filamentari” speċifikati f’1C010.a. jew b. jew 1C210.a. jew b’materjali pre-impregnati bil-karbonju speċifikati f’1C210.c.

1A225

Katalizzaturi miksijin bil-platinu mfasslin apposta jew ippreparati għall-promozzjoni tar-reazzjoni ta’ skambju isotopiku tal-idroġenu bejn l-idroġenu u l-ilma għall-irkuprar tat-tritju mill-ilma tqil jew għall-produzzjoni ta’ ilma tqil.

1A226

Imballaġġi speċjalizzati li jistgħu jintużaw fis-separazzjoni ta’ ilma tqil minn ilma ordinarju, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. 

Magħmulin minn xibka tal-bronż fosforuż kimikament trattata sabiex ittejjeb il-kapaċità li tixxarrab; kif ukoll

b. 

Imfasslin sabiex jintużaw fit-torrijiet tad-distillazzjoni fil-vakwu.

1A227

Twieqi bi lqugħ għar-radjazzjoni ta’ densità għolja (ħġieġ taċ-ċomb jew ieħor), li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin, u frejmijiet iddisinjati apposta għalihom:

a. 

“Żona kiesħa” ikbar minn 0,09 m2;

b. 

Densità ikbar minn 3 g/cm3; kif ukoll

c. 

Ħxuna ta' 100 mm jew aktar.

Nota Teknika:

F’1A227 t-terminu “żona kiesħa” jfisser il-parti viżwali tat-tieqa esposta għall-iktar livell baxx ta’ radjazzjoni fl-applikazzjoni tad-disinn.

1B    Tagħmir għall-Ittestjar, l-Ispezzjoni u l-Produzzjoni

1B001

Tagħmir għall-produzzjoni jew l-ispezzjoni ta’ strutturi jew laminati “kompożiti” speċifikati f’1A002 jew “materjali fibrużi jew filamentari” speċifikati f’1C010, kif ġej, u komponenti u aċċessorji mfasslin apposta għalihom:

N.B. ARA WKOLL 1B101 u 1B201.

a. 

Magni għat-tkebbib tal-filamenti, li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar, it-tgeżwir u t-tkebbib tal-fibri huma kkoordinati u pprogrammati fuq tliet assi jew aktar ta’ “servopożizzjonament primarju”, imfasslin apposta għall-manifattura ta’ strutturi jew laminati “kompożiti”, minn “materjali fibrużi jew filamentari”.

b. 

“Magni għat-tqegħid tat-tejp”, li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar u t-tqegħid tat-tejp huma kkoordinati u pprogrammati fuq ħames assi jew aktar ta’ “servopożizzjonament primarju”, mfasslin apposta għall-manifattura ta’ strutturi “kompożiti” tal-oqfsa ta’ inġenji tal-ajru jew ta’ “missili”.

Nota: F’1B001.b., “missila” tfisser sistemi rokit kompluti u sistemi ta’ vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ.

Nota Teknika:

Għall-finijiet ta’ 1B001.b., “magni għat-tqegħid tat-tejp” għandhom il-kapaċità li jqiegħdu “strixxa ta’ filament” jew aktar b’limitu ta’ wisa’ ta’ aktar minn 25,4 mm sa 304,8 mm jew inqas, u li jaqtgħu u jerġgħu jibdew korsiji individwali ta’ “strixxi ta’ filament” matul il-proċess ta’ tqegħid.

c. 

Magni tal-insiġ multidirezzjonali u multidimensjonali jew magni tad-dafar, inklużi adattaturi u kittijiet ta’ modifika, mfasslin apposta jew immodifikati għall-insiġ, id-dafar jew l-immaljar ta’ fibri, għal strutturi “kompożiti”.

Nota Teknika:

Għall-iskopijiet ta' 1B001.c., it-teknika ta' dafar tinkludi l-innittjar.

d. 

Tagħmir imfassal apposta jew adattat għall-“produzzjoni” ta’ fibri rinforzanti, kif ġej:

1. 

Tagħmir għall-konverżjoni ta' fibri polimeriċi (bħal poliakrilonitril, rejon, żift jew polikarbosilan) f'fibri ta' karbonju jew fibri ta' karbur tas-siliċju, inkluż tagħmir speċjali sabiex tissikka ruħha l-fibra waqt it-tisħin;

2. 

Tagħmir għad-depożitar kimiku f'fażi ta' fwar ta' elementi jew komposti, fuq sottostrati filamentari msaħħna, għall-manifattura ta' fibri tal-karbur tas-siliċju;

3. 

Tagħmir għall-estrużjoni bl-umdità ta' ċeramika refrattarja (bħall-ossidu tal-aluminju);

4. 

Tagħmir għall-konverżjoni tal-aluminju li fih fibri prekursuri f'fibri tal-alumina permezz tat-trattament ta' sħana;

e. 

Tagħmir sabiex jipproduċi materjali mxappin bil-lest speċifikati f’1C010.e. bil-metodu ta’ tidwib bis-sħana;

f. 

Tagħmir għall-ispezzjoni mhux distruttiva mfassal apposta għal materjali “kompożiti”, kif ġej:

1. 

Sistemi ta’ tomografija permezz tar-raġġi X għall-ispezzjoni tad-difetti tri-dimensjonali;

2. 

Magni tal-ittestjar ultrasoniċi kkontrollati b’mod diġitali li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar tat-transmettituri jew tar-riċevituri huma koordinati u programmati simultanjament f’erba’ assi jew aktar sabiex jissegwew il-kontorni tri-dimensjonali tal-komponent taħt spezzjoni.

g. 

“Magni għat-tqegħid tal-wajers”, li l-movimenti tagħhom għall-pożizzjonament u tqegħid ta’ wajers jew ta’ folji huma kkoordinati u programmati f’żewġ assi jew aktar ta’ “servopożizzjonament primarju”, imfasslin apposta għall-manifattura ta’ strutturi “kompożiti” ta’ oqfsa ta’ inġenji tal-ajru jew ta’ missili.

Nota Teknika:

Għall-iskopijiet ta’ 1B001.g., “magni għat-tqegħid tal-wajers” għandhom il-kapaċità li jqiegħdu “strixxa ta’ filament” waħda jew aktar li jkollhom wisa’ ta’ 25,4 mm jew inqas, u li jaqtgħu u jerġgħu jibdew korsiji individwali ta’ “strixxi ta’ filament” matul il-proċess ta’ tqegħid.

Noti Tekniċi:

1.   Għall-iskop ta’ 1B001, l-assi ta’ “servopożizzjonament primarju” jikkontrollaw permezz ta’ programm tal-kompjuter, il-pożizzjoni tat-tagħmir tat-tarf (jiġifieri, ir-ras) fl-ispazju apparagun tal-biċċa li qed tinħadem fl-orjentament u fid-direzzjoni korretta biex jinkiseb il-proċess mixtieq.

2.   Għall-iskopijiet ta’ 1B001, “strixxa ta’ filament” hija wisa’ unika kontinwa ta’ tejp, wajer, jew fibra kompletament jew parzjalment imxappin fir-reżina. “Strixxi ta’ filament” imxappin fir-reżina kompletament jew parzjalment jinkludu dawk miksija bi trab fin li jeħel meta jissaħħan.

1B002

Tagħmir li jipproduċi ligi tal-metall, trab ta’ ligi tal-metall jew materjali tal-ligi, imfasslin apposta sabiex tiġi evitata l-kontaminazzjoni u mfasslin apposta għall-użu f’wieħed mill-proċeduri speċifikati f’1C002.c.2.

N.B. ARA WKOLL 1B102

1B003

Għodod, forom, forom imħaffrin jew muntaġġi, għal “formazzjoni superplastika” jew “irbit bid-diffużjoni” ta’ titanju, aluminju jew il-liegi tagħhom, iddisinjati apposta għall-manifattura ta’ xi wieħed minn dan li ġej:

a. 

Strutturi ajruspazjali jew ta' oqfsa ta' inġenji tal-ajru;

b. 

Magni ta' “inġenji tal-ajru” jew tal-ajruspazju; jew

c. 

Komponenti mfasslin apposta għall-istrutturi speċifikati f’1B003.a. jew għall-magni speċifikati f’1B003.b.

1B101

Tagħmir, minbarra dak speċifikat f'1B001, għall-“produzzjoni” ta' kompożiti strutturali kif ġej; u komponenti u aċċessorji mfasslin apposta għalih:

N.B. ARA WKOLL 1B201.

Nota: Komponenti u aċċessorji speċifikati f'1B101 inkluż forom imħaffrin, mandrini tat-torn, forom imnaqqxin, muntaġġi u għodod għall-ippressar tal-preforma, għall-ikkurar, l-ikkastjar, it-tgħaqqid bis-sħana jew l-irbit ta' strutturi kompożiti, laminati u l-manifatturi tagħhom.

a. 

Magni għat-tkebbib tal-filamenti jew magni għat-tqegħid tal-fibri li l-movimenti tagħhom għat-tqegħid, it-tgeżwir u t-tkebbib ta’ fibri jistgħu jiġu kkoordinati u pprogrammati fuq tliet assi jew aktar, imfasslin għall-manifattura ta’ strutturi jew laminati kompożiti minn “materjali fibrużi jew filamentari”, u kontrolli li jikkoordinaw u jipprogrammaw;

b. 

Magni għat-tqegħid ta’ tejp li l-movimenti tagħhom għat-tqegħid jew il-pjazzament tat-tejp u l-folji jistgħu jiġu kkoordinati u pprogrammati fuq żewġ assi jew aktar, imfasslin għall-manifattura ta’ strutturi “kompożiti” tal-oqfsa ta’ inġenji tal-ajru jew ta’ “missili”’;

c. 

Tagħmir imfassal jew immodifikat għall-“produzzjoni” ta’ “materjali fibrużi jew filamentari” kif ġej:

1. 

Tagħmir għall-konverżjoni ta' fibri polimeriċi (bħal poliakrilonitril, rejon jew polikarbosilan) inkluż tagħmir speċjali sabiex tissikka ruħha l-fibra waqt it-tisħin;

2. 

Tagħmir għad-depożizzjoni bil-fwar ta' elementi jew komposti fuq sottostrati tal-filamenti msaħħna;

3. 

Tagħmir għall-estrużjoni bl-umdità ta' ċeramika refrattarja (bħall-ossidu tal-aluminju);

d. 

Tagħmir imfassal jew immodifikat għat-trattament speċjali tal-wiċċ tal-fibri jew għall-produzzjoni ta’ materjali mxappin bil-lest u preforom speċifikati fil-punt 9C110.

Nota: 1B101.d. jinkludi rombli, tagħmir għat-tiġbid, għall-kisi, għall-qtugħ u forom tal-qtugħ.

1B102

“Tagħmir tal-produzzjoni” tat-trab tal-metall, minbarra dak speċifikat f'1B002, u l-komponenti kif ġej:

N.B. ARA WKOLL 1B115.b.

a. 

“Tagħmir tal-produzzjoni” tat-trab tal-metall li jista' jintuża għall-“produzzjoni”, f'ambjent ikkontrollat, ta' materjali sferiċi, sferojdali jew atomizzati speċifikati f'1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

b. 

Komponenti mfassla apposta għat-“tagħmir tal-produzzjoni” speċifikat f'1B002 jew 1B102.a.

Nota: 1B102 jinkludi:

a. 

Ġeneraturi tal-plażma (ġett tal-ark ta' frekwenza għolja) li jistgħu jintużaw sabiex jinkisbu trabijiet metalliċi atomizzati jew sferiċi bl-organizzazzjoni tal-proċess f'ambjent tal-argon-ilma;

b. 

Tagħmir għal elettrosplużjoni li jista' jintuża sabiex jinkisbu trabijiet metalliċi atomizzati jew sferiċi bl-organizzazzjoni tal-proċess f'ambjent tal-argon-ilma;

c. 

Tagħmir li jista' jintuża għall-“produzzjoni” ta' trabijiet tal-aluminju sferiċi bil-polverizzazzjoni ta' tidwiba f'ambjent inert (pereż. in-nitroġenu).

1B115

Tagħmir, minbarra dak speċifikat f'1B002 jew 1B102, għall-produzzjoni ta' propellant u kostitwenti ta' propellant, kif ġej, u komponenti mfasslin apposta għalih:

a. 

“Tagħmir tal-produzzjoni” għall-“produzzjoni”, l-immaniġġar jew l-ittestjar għall-aċċettazzjoni ta' propellanti likwidi jew kostitwenti ta' propellanti speċifikati f'1C011.a., 1C011.b., 1C111 jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari;

b. 

“Tagħmir tal-produzzjoni” għall-“produzzjoni”, l-immaniġġar, it-taħlit, l-ikkurar, l-ikkastjar, l-ippressar, il-ħidma b’makkinarju, l-estrużjoni jew l-ittestjar għall-aċċettazzjoni ta’ propellanti jew kostitwenti ta’ propellanti solidi speċifikati f’1C011.a., 1C011.b., 1C111 jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota: 1B115.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq miksers ta' taħlita f'daqqa, il-miksers kontinwi jew l-imtieħen idrawliċi. Għall-kontroll ta’ tagħmir għat-taħlit diskontinwu, kontinwu jew imtieħen ta’ enerġija bil-fluwidu ara 1B117, 1B118 u 1B119.

Nota 1: Għal tagħmir imfassal apposta għall-produzzjoni ta’ merkanzija militari, ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota 2: 1B115 ma jkoprix il-kontrolli fuq tagħmir għall-“produzzjoni”, l-immaniġġar u l-ittestjar għall-aċċettazzjoni tal-karbur tal-boron.

1B116

Żennuni mfasslin apposta għall-produzzjoni ta’ materjali miksubin pirolitikament ifformati fuq forma, mandrin jew sottostrat ieħor minn gassijiet prekursuri li jiddekomponu fil-firxa ta’ temperatura minn 1 573 K (1 300 °C) sa 3 173 K (2 900 °C) fi pressjonijiet minn 130 Pa sa 20 kPa.

1B117

Tagħmir għat-taħlit diskontinwu li għandu dawn kollha li ġejjin, u komponenti mfassla apposta għalih:

a. 

Imfassal jew modifikat għat-taħlit f'vakwu fil-firxa minn żero sa 13,326 kPa:

b. 

Kapaċi jikkontrolla t-temperatura tal-kompartiment tat-taħlit;

c. 

Kapaċità volumetrika totali ta' 110 litri jew aktar; kif ukoll

d. 

Mill-inqas xaft wieħed għat-“taħlit/impastar” immuntat lil hinn miċ-ċentru;

Nota: F’1B117.d. it terminu “xaft għat-taħlit/impastar” ma jirreferix għad-deagglomeraturi jew is-skieken rotattivi.

1B118

Tagħmir għat-taħlit kontinwu li għandu dawn kollha li ġejjin, u komponenti mfassla apposta għalih:

a. 

Imfassal jew modifikat għat-taħlit f'vakwu fil-firxa minn żero sa 13,326 kPa:

b. 

Kapaċi jikkontrolla t-temperatura tal-kompartiment tat-taħlit;

c. 

xi waħda minn dawn li ġejjin:

1. 

Żewġ xaftijiet jew aktar għat-taħlit/l-impastar; jew

2. 

Dawn kollha li ġejjin:

a. 

Xaft singolu li jdur jew oxxillanti bi snien / pernijiet li jimpastaw; kif ukoll

b. 

Snien / pernijiet li jimpastaw fil-kejsing tal-kompartiment tat-taħlit.

1B119

Imtieħen idrawliċi li jistgħu jintużaw għat-tisħiq jew għat-tħin tas-sustanzi speċifikati f'1C011.a., 1C011.b., 1C111 jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, u l-komponenti mfasslin apposta għalihom.

1B201

Magni għat-tkebbib ta' filamenti, minbarra dawk speċifikati f'1B001 jew 1B101, u t-tagħmir relatat, kif ġej:

a. 

Magni għat-tkebbib ta’ filamenti li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. 

Għandhom movimenti għall-ippożizzjonar, it-tgeżwir, u t-tkebbib ta' fibri koordinati u programmati fuq żewġ assi jew aktar;

2. 

Imfasslin apposta sabiex jiffabbrikaw strutturi jew laminati kompożiti minn “materjali fibrużi jew filamentari”; kif ukoll

3. 

Kapaċi jkebbu tubi ċilindriċi b’dijametru intern bejn 75 u 650 mm u tulijiet ta’ 300 mm jew iktar;

b. 

Kontrolli ta’ koordinazzjoni u pprogrammar għall-magni tat-tkebbib tal-filamenti speċifikati f’1B201.a.;

c. 

Mandrini ta' preċiżjoni għall-magni tat-tkebbib tal-filamenti speċifikati f'1B201.a.

1B225

Ċelluli elettrolitiċi għall-produzzjoni tal-fluworu li jifilħu jipproduċu iktar minn 250 g ta’ fluworin fis-siegħa.

1B226

Separaturi elettromanjetiċi tal-isotopi mfasslin għal sorsi joniċi singoli jew multipli, jew mgħammrin bihom, li kapaċi jipprovdu kurrent totali ta’ raġġ joniku ta’ 50 mA jew akbar.

Nota: 1B226 jinkludi separaturi:

a. 

Li kapaċi jarrikkixxu isotopi stabbli;

b. 

Bis-sorsi joniċi u l-kolletturi t-tnejn fil-kamp manjetiku u dawk il-konfigurazzjonijiet fejn huma barra mill-kamp manjetiku.

1B228

Kolonni ta' distillazzjoni krijoġeniċi tal-idroġenu li għandhom il-karatterisitiċi kollha li ġejjin:

a. 

Mfasslin sabiex jaħdmu b’temperaturi interni ta’ 35 K (–238 °C) jew inqas;

b. 

Iddisinjati sabiex jaħdmu bi pressjoni interna ta’ 0,5 sa 5 MPa;

c. 

Magħmula, jew minn:

1. 

Azzar inossidabbli tas-serje 300 tas-Soċjetà Internazzjonali tal-Inġiniera Awtomobilistiċi (Society of Automotive Engineers - SEA) b'kontenut baxx ta' kubrit u bi granularita awstenitika skont l-ASTM (jew standard ekwivalenti) ta' 5 jew ikbar; jew

2. 

Materjali ekwivalenti li huma kemm krijoġeniċi kif ukoll kompatibbli mal-idroġenu (H2); kif ukoll

d. 

B’dijametri interni ta’ 30 cm jew ikbar u “tulijiet effettivi” ta’ 4 m jew ikbar.

Nota Teknika:

F’1B228 “tul effettiv” tfisser l-għoli attiv tal-imballaġġar f’kolonna tat-tip ippakkjata jew l-għoli attiv tal-pjanċi tal-kuntattur interni f’kolonna tat-tip bil-pjanċi.

1B230

Pompi li kapaċi jiċċirkulaw soluzzjonijiet ta’ katalizzatur ta’ amidju tal-potassju kkonċentrat jew dilwit f’ammonijaka likwida (KNH2/NH3), li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. 

Mitbuqin (jiġifieri ssiġillati ermetikament);

b. 

Kapaċità ikbar minn 8,5 m3/h; kif ukoll

c. 

Waħda mill-karatteristċi li ġejjin:

1. 

Għal soluzzjonijiet ta’ amidju tal-potassju konċentrati (1 % jew iktar), pressjoni ta’ tħaddim minn 1,5 sa 60 MPa; jew

2. 

Għal soluzzjonijiet ta' amidju tal-potassju dilwiti (inqas minn 1 %), pressjoni ta' tħaddim minn 20 sa 60 MPa.

1B231

Faċilitajiet jew impjanti tat-tritju, u t-tagħmir għalihom, kif ġej:

a. 

Faċilitajiet jew impjanti għall-produzzjoni, l-irkupru, l-estrazzjoni, il-konċentrazzjoni, jew l-immaniġġar tat-tritju;

b. 

Tagħmir għal faċilitajiet jew impjanti tat-tritju, kif ġej:

1. 

Unitajiet tar-refriġerazzjoni bl-idroġenu jew bl-elju li kapaċi jkessħu sa 23 K (-250 °C) jew inqas, b’kapaċità tat-tneħħija tas-sħana ogħla minn 150 W;

2. 

Sistemi ta’ ħażna jew ta’ purifikazzjoni tal-isotopi tal-idroġenu bl-użu ta’ idruri metalliċi bħala l-mezz tal-ħażna jew tal-purifikazzjoni.

1B232

Turbini ta' espansjoni jew settijiet ta' turbina ta' espansjoni-kompressur li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. 

Imfasslin sabiex jaħdmu f’temperatura tal-outlet ta’ 35 K (-238 °C) jew inqas; kif ukoll

b. 

Imfasslin għal fluss ta’ gass idroġenu ta’ 1 000 kg/h jew iktar.

1B233

Faċilitajiet jew impjanti għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju, u s-sistemi u t-tagħmir għalihom, kif ġej:

a. 

Faċilitajiet jew impjanti għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju;

b. 

Tagħmir għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju, abbażi tal-proċess ta’ amalgamazzjoni tal-litju-merkurju, kif ġej:

1. 

Kolonni ta’ skambju bejn likwidu-likwidu ppakkjati, imfasslin apposta għall-amalgami tal-litju;

2. 

Pompi għall-merkurju jew l-amalgami tal-litju;

3. 

Ċelluli tal-elettroliżi għall-amalgami tal-litju;

4. 

Evaporaturi għas-soluzzjoni kkonċentrata tal-idrossidu tal-litju.

c. 

Sistemi għall-iskambjar tal-joni mfasslin apposta għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju, u l-komponenti mfasslin apposta għalihom;

d. 

Sistemi ta’ skambju kimiku (li jużaw eteri tal-kuruna, kriptandi u eteri tal-larjat), imfasslin apposta għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju, u l-komponenti mfasslin apposta għalihom.

1B234

Kontenituri, kmamar, reċipjenti għall-konteniment ta’ splussiv qawwi, u apparat ieħor simili ta’ konteniment imfassal għall-ittestjar ta’ splussiv qawwi jew apparat splussiv u li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

N.B. ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a. 

Imfasslin sabiex iżommu kompletament splużjoni ekwivalenti għal 2 kg ta' trinitoluwin TNT jew aktar; kif ukoll

b. 

Ikollhom l-elementi jew il-karatteristiċi ta' tfassil li jippermettu trasferiment f'ħin reali jew imdewwem ta' informazzjoni dijanjostika jew ta' kejl.

1B235

Assemblaġġi u komponenti speċifikati għall-produzzjoni tat-tritju kif ġej:

a. 

Assemblaġġi speċifiċi magħmulin mil-litju arrikkit fl-isotopu litju-6 imfassla apposta għall-produzzjoni tat-tritju permezz tal-irradjazzjoni, inkluż l-inseriment ta’ reattur nukleari;

b. 

Komponenti mfassla apposta għall-assemblaġġi speċifikati f'1B235.a.

Nota Teknika:

Komponenti mfassla apposta għall-assemblaġġi speċifikati għall-produzzjoni tat-tritju jistgħu jinkludu griebeb tal-litju, assorbituri tat-tritju, kif ukoll koperturi b’kisi speċjali.

1C    Materjali

Nota Teknika:

Metalli u ligi:

Dejjem jekk ma ssir l-ebda dispożizzjoni kuntrarja, il-kliem “metalli” u “ligi” minn 1C001 sa 1C012 ikopru l-forom grezzi u semifabbrikati, kif ġej:

Forom grezzi:

Anodi, blalen, żbarri (inkluż żbarri intaljati u żbarri tal-wajer), billetti, blokok, blooms, brikketti, tjun, katodi, kristalli, kubi, dadi, frak, granuli, ingotti, bċejjeċ, griebeb, mases tawwalin, trab, rondelli, balal, ċangaturi, biċċiet tondi, sponoż, stikek;

Forom semifabbrikati (sew jekk miksija, ibbanjati, imtaqqbin jew ippuntellati u sew jekk le):

a. 

Materjali tal-ferrobattut jew maħdumin fabbrikati permezz ta' rrumblar, ġbid, estrużjoni, forġa, estrużjoni b'impatt, ippressar, trammil, atomizzazzjoni u tħin, jiġifieri: angoli, kanali, ċrieki, diski, trab, laqx, fuljetti u folji, metall mikwi, pjanċi, trab, metall ippressat u kkonfigurat, żigarelli, ċrieki, vireg (inklużi vireg issaldjati, vireg tal-wajer, u vireg irrumblati), sezzjonijiet, forom, folji, żigarelli, pajpijiet u tubi (inkluż tondi, kwadri u vojti), wajer imġebbed jew bl-estrużjoni;

b. 

Materjal ikkastjat prodott b’ikkastjar fir-ramel, ġo forma tal-metall, tal-ġibs jew tipi ta’ forom oħra, inkluż ikkastjar bi pressjoni għolja, forom magħqudin bis-sħana, u forom magħmula bil-metallurġija tat-trab.

L-għan tal-kontrolli m'għandux jintilef bl-esportazzjoni ta' forom mhux elenkati li allegatament jkunu prodotti lesti iżda li jirrappreżentaw fir-realtà forom grezzi jew forom semifabbrikati.

1C001

Materjali mfasslin apposta għal użu bħala assorbituri ta' radjazzjoni elettromanjetika, jew polimeri intrinsikament konduttivi, kif ġej:

N.B. ARA WKOLL 1C101.

a. 

Materjali sabiex jassorbu frekwenzi li jeċċedu 2 x 108 Hz iżda huma inqas minn 3 x 1012 Hz;

Nota 1: 1C001.a. ma jikkontrollax:

a. 

Assorbituri f'forma ta' fili, magħmula minn fibri naturali jew sintetiċi, miżjudin b'materjal nonmanjetiku sabiex jipprovdi l-assorbiment;

b. 

Assorbituri li ma għandhom l-ebda telf manjetiku u li l-wiċċ inċidenti huwa ta' forma mhux ċatta, inklużi piramidi, konijiet, priżmi u wċuħ spiraliformi;

c. 

Assorbituri ċatti, li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

Magħmula minn xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. 

Materjali tal-fowm plastiku (flessibli jew mhux flessibli) miżjudin bil-karbonju, jew materjali organiċi, inklużi għaqqada, li jipprovdu aktar minn 5 % eku kkomparat mal-metall fuq wisa’ ta’ banda li tiskorri l-±15 % tal-frekwenza ċentrali tal-enerġija inċidentali, u mhux kapaċi jirreżistu temperaturi ogħla minn 450 K (177 °C); jew

b. 

Materjali taċ-ċeramika li jipprovdu aktar minn 20 % eku meta kkomparati mal-metall fuq wisa’ ta’ banda li teċċedi l-±15 % tal-frekwenza ċentrali tal-enerġija inċidentali, u mhux kapaċi jirreżistu temperaturi ogħla minn 800 K (527 °C);

Nota Teknika:

Kampjuni għall-ittestjar tal-assorbiment għal 1C001.a. Nota: 1.c.1. għandu jkunu kwadru b'tal-inqas 5 tulijiet ta' mewġ tal-frekwenza ċentrali fuq naħa u pożizzjonati fil-kamp imbiegħed tal-element radjanti.

2. 

Saħħa tensili ta’ inqas minn 7 x 106 N/m2; kif ukoll

3. 

Saħħa kompressiva ta’ inqas minn 14 x 106 N/m2;

d. 

Assorbituri ċatti magħmulin minn ferrite sinterizzata, li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

Gravità speċifika ogħla minn 4,4 ; kif ukoll

2. 

Temperatura operattiva massima ta’ 548 K (275 °C).

e. 

Assorbituri ċatti li ma għandhom l-ebda telf manjetiku u magħmula minn materjal tal-plastik “fowm b’ċelluli miftuħa” b’densità ta’ 0,15 g/cm3 jew inqas.

Nota Teknika:

“Fowms b’ċelloli miftuħa” huma materjali flessibbli u porużi, bi struttura interna miftuħa għall-atmosfera. “Fowms b’ċelloli miftuħa” huma magħrufin ukoll bħala fowms retikolati.

Nota 2: Xejn min-Nota 1 sa 1C001.a. ma jeskludi lill-materjali manjetiċi sabiex jipprovdu assorbiment meta jkunu jinsabu fiż-żebgħa.

b. 

Materjali mhux trasparenti għad-dawl viżibbli u mfasslin apposta biex jassorbu r-radjazzjoni kważi infraħamra b’tul tal-mewġa li jaqbeż it-810 nm iżda inqas minn 2 000 nm (frekwenzi li jaqbżu l-150 THz iżda inqas minn 370 THz);

Nota: 1C001.b ma jkoprix il-kontrolli fuq materjali, imfasslin apposta jew ifformulati għal xi wieħed minn dawn l-applikazzjonijiet li ġejjin:

a. 

“Laser” immarkar ta’ polimeri; jew

b. 

“Laser” iwweldjar ta’ polimeri.

c. 

Materjali polimeriċi intrinsikament konduttivi b’“konduttività elettrika tal-volum” ogħla minn 10 000 S/m (Siemens kull metru) jew “reżistività tal-wiċċ” ta’ inqas minn 100 ohm/kwadrat, ibbażati fuq xi wieħed mill-polimeri li ġejjin:

1. 

Polianilin;

2. 

Polipirrol;

3. 

Politijofen;

4. 

Polifenilen-vinilen; jew

5. 

Politijenilen-vinilen.

Nota: 1C001.c. ma jkoprix il-kontrolli fuq materjali f’forma likwida.

Nota Teknika:

“Konduttività elettrika tal-volum” u “reżistività tal-wiċċ” għandhom jiġu ddeterminati bl-użu tal-ASTM D-257 jew l-ekwivalenti nazzjonali.

1C002

Ligi tal-metall, trab tal-ligi tal-metall jew materjali tal-ligi, kif ġej:

N.B. ARA WKOLL 1C202.

Nota: 1C002 ma jkoprix il-kontrolli fuq ligi tal-metall, trab tal-ligi tal-metall u materjali tal-ligi, ifformulati speċifikament għall-kisi tas-sottostrati.

Noti Tekniċi:

1.   Il-ligi tal-metall f’1C002 huma dawk li jkollhom persentaġġ ogħla ta’ piż skont il-piż tal-metall imsemmi minn kwalunkwe element ieħor.

2.   Ir-“reżistenza għall-istress” għandha titkejjel skont l-istandard ASTM E-139 jew l-ekwivalenti nazzjonali.

3.   Ir-“reżistenza għar-reħja b'għadd baxx ta' ċikli” għandha titkejjel skont l-Istandard tal-ASTM E-606, “Prattika Rakkomandata għall-Ittestjar tar-Reżistenza għar-Reħja b'Għadd Baxx ta' Ċikli b'Amplitudni Kostanti” jew l-ekwivalenti nazzjonali. L-ittestjar għandu jkun assjali bi proporzjon ta’ stress medju ugwali għal 1 u fattur ta’ konċentrazzjoni ta’ stress (Kt) ugwali għal 1. L-istress medju hu definit bħala l-istress massimu li jitnaqqas minnu l-istress minimu, diviż bl-istress massimu.

a. 

Aluminidi, kif ġej:

1. 

Aluminidi tan-nikil li jkollhom minimu ta’ 15 % tal-piż f’aluminju, massimu ta’ 38 % tal-piż f’aluminju u tal-inqas element addizzjonali ta’ ligar;

2. 

Aluminidi tat-titanju li jkollhom 10 % jew aktar tal-piż f’aluminju u tal-inqas element addizzjonali ta’ ligar.

b. 

Ligi tal-metall, kif ġej, magħmulin minn trab jew materjal partikulat speċifikat f’1C002.c.:

1. 

Ligi tan-nikil li għandhom xi karatteristika minn dawn li ġejjin:

a. 

“Reżistenza għall-istress” ta’ 10 000 siegħa jew aktar f’923 K (650 °C) bi stress ta’ 676 MPa; jew

b. 

“Reżistenza għar-reħja b’għadd baxx ta’ ċikli” ta’ 10 000 ċiklu jew aktar f’823 K (550 °C) bi stress massimu ta’ 1 095 MPa;

2. 

Ligi tan-nijobju li għandhom xi karatteristika minn dawn li ġejjin:

a. 

“Reżistenza għall-istress” ta' 10 000 siegħa jew aktar f'1 073 K (800 °C) bi stress ta' 400 MPa; jew

b. 

“Reżistenza għar-reħja b’għadd baxx ta’ ċikli” ta’ 10 000 ċiklu jew aktar fi 973 K (700 °C) bi stress massimu ta’ 700 MPa

3. 

Ligi tat-titanju li għandhom xi wieħed mill-karattreristiċi li ġejjin:

a. 

“Reżistenza għall-istress” ta’ 10 000 siegħa jew aktar f’723 K (450 °C) bi stress ta’ 200 MPa; jew

b. 

“Reżistenza għar-reħja b’għadd baxx ta’ ċikli” ta’ 10 000 ċiklu jew aktar fi 723 K (450 °C) bi stress massimu ta’ 400 MPa

4. 

Ligi tal-aluminju li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. 

Saħħa tensili ta' 240 MPa jew aktar f'temperatura ta' 473 K (200 °C); jew

b. 

Saħħa tensili ta’ 415 MPa jew aktar f’temperatura ta’ 298 K (25 °C);

5. 

Ligi tal-manjeżju li għandhom dan kollu li ġej:

a. 

Saħħa tensili ta' 345 MPa jew aktar; kif ukoll

b. 

Rata ta’ korrużjoni ta’ inqas minn 1 mm/sena f’soluzzjoni milwiema ta’ 3 % ta’ klorur tas-sodju mkejla skont l-istandard G-31 tal-ASTM jew l-ekwivalenti nazzjonali;

c. 

Trab jew materjal partikulat ta’ liga tal-metall, li għandu dan kollu li ġej:

1. 

Magħmul minn xi waħda mis-sistemi ta' kompożizzjoni li ġejjin:

Nota Teknika:

X f’dawn li ġejjin tfisser element wieħed ta’ ligar jew aktar.

a. 

Ligi tan-nikil (Ni-Al-X, Ni-X-Al) li jikkwalifikaw għal partijiet jew komponenti ta’ magni b’turbina, jiġifieri b’inqas minn 3 partiċelli nonmetalliċi (imdaħħlin waqt il-proċess ta’ manifattura) ikbar minn 100 μm f’109 partiċelli tal-liga;

b. 

Ligi tan-nijobju (Nb-Al-X jew Nb-X-Al, Nb-Si-X jew Nb-X-Si, Nb-Ti-X jew Nb-X-Ti);

c. 

Ligi tat-titanju (Ti-Al-X jew Ti-X-Al);

d. 

Ligi tal-aluminju (Al-Mg-X jew Al-X-Mg, Al-Zn-X jew Al-X-Zn, Al-Fe-X or Al-X-Fe); jew

e. 

Ligi tal-manjeżju (Mg-Al-X jew Mg-X-Al);

2. 

Magħmul f'ambjent ikkontrollat b'xi wieħed minn dawn il-proċessi li ġejjin:

a. 

“Atomizzazzjoni f'vakwu”;

b. 

“Atomizzazzjoni bil-gass”;

c. 

“Atomizzazzjoni ċentrifugali”;

d. 

“Tkessiħ rapidu”;

e. 

“Tkessiħ rapidu b'rotazzjoni” u “tifrik”;

f. 

“Estrazzjoni mit-tidwib” u “tifrik”;

g. 

“Ligar mekkaniku”; jew

h. 

“Atomizzazzjoni tal-plażma”; kif ukoll

3. 

Kapaċi jifforma materjali speċifikati f'1C002.a. jew 1C002.b.;

d. 

Materjali lligati li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

Magħmulin minn xi waħda mis-sistemi ta' kompożizzjoni speċifikati f'1C002.c.1.;

2. 

Fil-forma ta’ biċċiet żgħar, żigarelli jew vireg irqaq mhux mfarrkin; kif ukoll

3. 

Prodotti f'ambjent ikkontrollat minn xi wieħed minn dan li ġej:

a. 

“Tkessiħ rapidu”;

b. 

“Tempra rapida”; jew

c. 

“Estrazzjoni mit-tidwib”.

Noti Tekniċi:

1.   “Atomizzazzjoni f’vakwu” hija proċess li bih fluss ta’ metall imdewweb jsir qtar ta’ dijametru ta’ 500 μm jew inqas permezz tal-evoluzzjoni rapida ta’ gass maħlul hekk kif jiġi espost għal vakwu.

2.   “Atomizzazzjoni bil-gass” hija proċess li bih fluss ta’ liga tal-metall imdewweb jsir qtar ta’ dijametru ta’ 500 μm jew inqas permezz ta’ fluss ta’ gass taħt pressjoni għolja.

3.   “Atomizzazzjoni ċentrifugali” hija proċess li bih fluss jew għadira ta’ metall imdewweb jiġi ridott għal qtar ta’ dijametru ta’ 500 μm jew inqas permezz ta’ forza ċentrufugali.

4.   “Tkessiħ rapidu” huwa proċess li bih fluss ta’ metall imdewweb isir solidu b’mod rapidu billi jmiss ma’ blokka mkessħa u b’hekk jifforma prodott f’forma ta’ laqx.

5.   “Tempra Rapida” hija proċess sabiex jiġi “ssolidifikat rapidament” fluss ta' metall imdewweb li jaħbat ma' blokka mkessħa rotanti, u jifforma prodott li jixbah lil laqx, żigarella jew virga.

6.   “Tifrik” huwa proċess sabiex materjal jiċċekken f'partiċelli żgħar permezz ta' tifrik jew tħin.

7.   “Estrazzjoni mit-tidwib” hija proċess ta' “solidifikazzjoni rapida” u estrazzjoni ta' prodott ta' liga li qisu żigarella permezz tal-inseriment ta' segment qasir ta' blokka mkessħa rotanti f'banju ta' liga tal-metall imdewba.

8.   “Ligar mekkaniku” huwa proċess ta' lligar li jirriżulta mill-għaqda, it-tkissir u t-tgħaqqid mill-ġdid ta' trabijiet tal-ligi elementali u primi permezz ta’ impatt mekkaniku. Partiċelli mhux metalliċi jistgħu jiġi inkorporati fil-liga bl-addizzjoni tat-trabijiet approprjati.

9.   “Atomizzazzjoni tal-plażma” hija proċess biex il-fluss imdewweb jew il-metall solidu jsir qtar b’dijametru ta’ 500 μm jew inqas bl-użu ta’ toroċ tal-plażma f’ambjent ta’ gass inerti

10.   “Is-solidifikazzjoni rapida” huwa proċess li jinvolvi t-twebbis ta' materjal imdewweb b'rati ta' tkessiħ li jaqbżu l-1 000 K/sek.

1C003

Metalli manjetiċi, ta' kull tip u ta' kwalunkwe forma, li għandhom karatteristika minn dawn li ġejjin:

a. 

Permeabilità relattiva inizjali ta' 120 000 jew aktar u ħxuna ta' 0,05 mm jew inqas;

Nota Teknika:

Il-kejl tal-permeabilità relattiva inizjali jrid isir fuq materjali kompletament ittemprati.

b. 

Ligi manjetostrittivi li għandhom xi karatteristika minn dawn li ġejjin:

1. 

Manjetostrizzjoni ta’ saturazzjoni ta’ aktar minn 5 x 10-4; jew

2. 

Fattur tal-akkoppjar manjetomekkaniku (k) ta' aktar minn 0,8 ; jew

c. 

Strippi ta’ ligi amorfi jew “nanokristallini”, li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

Kompożizzjoni li għandha minimu ta’ 75 % skont il-piż ta’ ħadid, kobalt jew nikil;

2. 

Induzzjoni manjetika ta' saturazzjoni (Bs) ta' 1,6 T jew aktar; kif ukoll

3. 

Karratteristika minn dawn li ġejjin:

a. 

Ħxuna tal-istrippa ta' 0,02 mm jew inqas; jew

b. 

Reżistività elettrika ta’ 2 x 10-4 ohm cm jew aktar.

Nota Teknika:

Materjali “nanokristallini” f’1C003.c. huma dawk il-materjali li għandhom daqs ta’ farka ta’ kristall ta’ 50 nm jew inqas, kif iddeterminat bid-diffrazzjoni bir-raġġi-X.

1C004

Ligi tal-uranju titanju jew ligi tat-tungstenu b'“matriċi” bbażata fuq ħadid, nikil jew ram, li għandhom dan kollu li ġej:

a. 

Densità ogħla minn 17,5 g/cm3;

b. 

Limitu elastiku ogħla minn 880 MPa;

c. 

Saħħa tensili aħħarija li taqbeż l-1 270 MPa; kif ukoll

d. 

Allungament ogħla minn 8 %.

1C005

Kondutturi “kompożiti”“superkonduttivi” f'tulijiet li jaqbżu l-100 m jew b'massa ikbar minn 100 g, kif ġej:

a. 

Kondutturi “kompożiti”“superkonduttivi” li fihom “filamenti” tan-nijobju-titanju wieħed jew aktar, li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

Integrati f'“matriċi” li mhix “matriċi” tar-ram jew waħda mħallta bbażata fuq ir-ram; kif ukoll

2. 

Għandhom erja tas-sezzjoni trasversali iżgħar minn 0,28 x 10-4 mm2 (6 μm fid-dijametru għal “filamenti” ċirkulari);

b. 

Kondutturi li minnhom jgħaddi l-elettriku “mħallta”“superkonduttivi” li jikkonsistu minn wieħed jew aktar filamenti “superkonduttivi” barra dawk nijobju-titanju, li għandhom dawn kollha li ġejjin:

1. 

“Temperatura kritika” b'induzzjoni manjetika żero ogħla minn 9,85 K (-263,31 °C); kif ukoll

2. 

Jibqgħu fl-istat “superkonduttiv” f’temperatura ta’ 4,2 K (-268,96 °C) meta jkunu esposti għal kamp manjetiku orjentat fi kwalunkwe direzzjoni perpendikulari għall-assi lonġitudinali tal-konduttur u li jikkorrispondi għal induzzjoni manjetika ta’ 12 T b’densità kritika ta’ kurrent ogħla minn 1 750 A/mm2 fuq is-sezzjoni trasversali totali tal-konduttur;

c. 

Kondutturi “kompożiti”“superkonduttivi” li jikkonsistu f’“filament”“superkonduttiv” wieħed jew aktar li jibqgħu “superkonduttivi” f’aktar minn 115 K (-158,16 °C).

Nota Teknika:

Għall-iskop ta’ 1C005, il-“filamenti” jistgħu jkunu f’forma ta’ wajer, ċilindru, pellikola, tejp jew żigarella.

1C006

Fluwidi u materjali lubrikanti, kif ġej:

a. 

Mhux użat;

b. 

Materjali lubrikanti li bħala l-ingredjenti prinċipali tagħhom għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. 

Fenilen, jew eteri jew tioeteri tal-alkilfenilen jew it-taħlitiet tagħhom, li jkollhom aktar minn żewġ funzjonijiet ta' etere jew ta' tioetere jew ta' taħlitiet tagħhom; jew

2. 

Fluwidi tas-silikonu fluworurat b’viskożità kinematika ta’ inqas minn 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) meta imkejla f’298 K (25 °C);

c. 

Fluwidi li jtaffu l-iskossi jew ta' flottazzjoni li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

Purità li teċċedi d-99,8 %;

2. 

Fihom inqas minn 25 partiċella ta' 200 μm jew ikbar fid-daqs għal kull 100 ml; kif ukoll

3. 

Magħmulin minn tal-inqas 85 % ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. 

Dibromotetrafluworoetan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. 

Poliklorotrifluworoetilen (modifiki taż-żejt u tax-xama' biss); jew

c. 

Polibromotrifluworoetilen;

d. 

Fluwidi li jkessħu tal-fluworokarbonju għall-elettronika, li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

Fihom 85 % skont il-piż jew aktar ta’ xi wieħed minn dawn li ġejjin, jew taħlitiet tagħhom:

a. 

Forom monomeriċi ta' perfluworopolialkiletere-trijażini jew perfluworoalifatiċi-eteri;

b. 

Perfluworoalkilamini;

c. 

Perfluworoċikloalkani; jew

d. 

Perfluworoalkani;

2. 

Densità f'temperatura ta' 298 K (25 °C) ta' 1,5 g/ml jew aktar;

3. 

Fi stat likwidu f'temperatura ta' 273 K (0 °C); kif ukoll

4. 

Mas-60 % skont il-piż jew aktar ta’ fluworu.

Nota: 1C006.d. ma jkoprix il-kontrolli fuq il-materjali speċifikati u ppakkettati bħala prodotti mediċi.

1C007

Trab taċ-ċeramika, materjali “kompożiti” tal-“matriċi” taċ-ċeramika u “materjali prekursuri”, kif ġej:

N.B.: ARA WKOLL 1C107.

a. 

Trabijiet taċ-ċeramika ta’ diboruri tat-titanju (TiB2) (CAS 12045-63-5) li jkollhom impuritajiet metalliċi totali, esklużi żidiet intenzjonali, ta’ inqas minn 5 000 ppm, bid-daqs ta’ partiċella medja daqs jew inqas minn 5 μm u mhux iktar minn 10 % tal-partiċelli li jkunu ikbar minn 10 μm;

b. 

Mhux użat;

c. 

Materjali “kompożiti” tal-“matriċi” taċ-ċeramika kif ġej:

1. 

Materjali “kompożiti” taċ-ċeramika-ċeramika b’“matriċi” ta' ħġieġ jew ossidu u rinfurzati b'xi waħda milli ġejjin:

a. 

Fibri kontinwi magħmulin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. 

Al2O3 (CAS 1344-28-1); jew

2. 

Si-C-N; jew

Nota: 1C007.c.1.a. ma jikkontrollax “kompożiti” li jkollhom fibri b’saħħa tensili ta’ inqas minn 700 MPa f’temperatura ta’ 1 273 K (1 000 °C) jew reżistenza tal-fibra għad-deformazzjoni tensili ta’ aktar minn 1 % pressjoni tal-qsim b’tagħbija ta’ 100 MPa u 1 273 K (1 000 °C) għal 100 siegħa.

b. 

Fibri li jkunu dan kollu li ġej:

1. 

Magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

a. 

Si-N;

b. 

Si-C;

c. 

Si-Al-O-N; jew

d. 

Si-O-N; kif ukoll

2. 

“Saħħa tensili speċifika” li teċċedi 12,7 x 103 m;

2. 

Materjali “kompożiti” tal-“matriċi” taċ-ċeramika, b’“matriċi” ffurmata minn karburi jew nitruri tas-siliċju, żirkonju jew boron.

d. 

Mhux użat;

e. 

“Materjali prekursuri” ddiżinjati speċjalment għall-“produzzjoni” ta’ materjali speċifikati f’1C007.c., kif ġej:

1. 

Polidijorganosilani;

2. 

Polisilażani;

3. 

Polikarbosilażani;

Nota Teknika:

Għall-iskopijiet ta’ 1C007, “materjali prekursuri” huma materjali polimeriċi jew metalloorganiċi għal użu speċjali użat fil-“produzzjoni” ta’ karbur tas-siliċju, nitrur tas-siliċju, jew ċeramiki bis-siliċju, il-karbonju jew in-nitroġenu.

f. 

Mhux użat.

1C008

Sustanzi polimeriċi nonfluworurati kif ġej:

a. 

Imidi, kif ġej:

1. 

Bismaleimidi;

2. 

Poliamidi-imidi aromatiċi (PAI) li għandhom “temperatura ta’ tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” li teċċedi l-563 K (290 °C);

3. 

Polimidi aromatiċi li għandhom “temperatura ta’ transizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” li teċċedi l-505 K (232 °C);

4. 

Polieterimidi aromatiċi li għandhom “temperatura ta’ tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” li teċċedi l-563 K (290 °C).

Nota: 1C008.a. jikkontrolla sustanzi f'forma likwida jew solida “fużibbli”, inklużi r-reżina, it-trab, il-gerbub, ir-riti, il-folji, it-tejp jew iż-żigarelli.

N.B. Għal polimidi aromatiċi mhux “fużibbli” fil-forma ta' rita, folja, tejp jew żigarella, ara 1A003.

b. 

Mhux użat;

c. 

Mhux użat;

d. 

Ketoni poliarilini;

e. 

Sulfur tal-poliarilin, fejn il-grupp arilin huwa bifenilin, trifenilin jew kombinazzjonijiet tagħhom;

f. 

Polibifenilenetersulfun li għandu “temperatura ta’ tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” li teċċedi l-563 K (290 °C).

Noti Tekniċi:

1.   It-“temperatura ta’ tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” għall-materjali termoplastiċi 1C008.a.2, il-materjali ta’ 1C008.a.4. u l-materjali ta’ 1C008.f hija ddeterminata bl-użu tal-metodu deskritt f’ISO 11357-2 (1999) jew l-ekwivalenti nazzjonali.

2.   It-“temperatura ta’ tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” għall-materjali termosolidifikati ta’ 1C008.a.2 u l-materjali ta’ 1C008.a.3.hija ddeterminata bl-użu ta’ metodu ta’ liwi fuq 3 punti deskritt fl-ASTM D 7028-07 jew fl-istandard nazzjonali ekwivalenti. It-test għandu jsir fuq kampjun ta’ test fil-prattika li jkun ġie kkurat b’temperatura minima ta’ 90 °C kif speċifikat fl-ASTM E 2160-04 jew fl-istandard nazzjonali ekwivalenti, u ġie kkurat bl-użu ta’ taħlita ta’ proċessi ta’ kura standard u ta’ wara l-kura li jagħtu l-ogħla Tg.

1C009

Komposti fluworurati mhux ipproċessati kif ġej:

a. 

Mhux użat;

b. 

Polimidi fluworurati li fihom 10 % skont il-piż jew aktar ta’ fluworu kkombinat;

c. 

Elastomeri tal-fosfażin fluworurat li fihom 30 % skont il-piż jew aktar ta’ fluworu kkombinat.

1C010

“Materjali fibrużi jew filamentari”, kif ġej:

N.B. ARA WKOLL 1C210 u 9C110.

Noti Tekniċi:

1.   Għall-finijiet tal-ikkalkular tas-“saħħa tensili speċifika”, il-“modulu speċifiku” jew it-toqol speċifiku ta’ “materjali fibrużi jew filamentari” f’1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. jew 1C010.e.1.b., is-saħħa tensili u l-modulu għandhom jiġu ddeterminati bl-użu tal-Metodu A deskritt f’ISO 10618:2004 jew l-ekwivalenti nazzjonali.

2.   Il-valutazzjoni tas-“saħħa tensili speċifika”, tal-“modulu speċifiku” jew tat-toqol speċifiku ta’ “materjali fibrużi jew filamentari” mhux unidirezzjonali (pereżempju tessuti, twapet żgħar jew malji) f’1C010 għandha tkun ibbażata fuq il-proprjetajiet mekkaniċi tal-monofilamenti unidirezzjonali kostitwenti (pereżempju monofilamenti, ħjut, ftietel jew wajers) qabel ma jiġu pproċessati f’“materjali fibrużi jew filamentari” mhux unidirezzjonali.

a. 

“Materjali fibrużi jew filamentari” organiċi, li jkollhom dan kollu li ġej:

1. 

“Modulu speċifiku” li jeċċedi 12,7 x 106 m; kif ukoll

2. 

“Saħħa tensili speċifika” li teċċedi 23,5 x 104 m;

Nota: 1C010.a. ma jkoprix il-kontrolli fuq il-polietilin.

b. 

“Materjali fibrużi jew filamentari”, tal-karbonju, li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

“Modulu speċifiku” li jeċċedi 14,65 x 106 m; kif ukoll

2. 

“Saħħa tensili speċifika” li teċċedi 26,82 x 104 m;

Nota: 1C010.b. ma jikkontrollax:

a. 

“Materjali fibrużi jew filamentari” għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' “inġenji tal-ajru ċivili”, li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

Żona ta’ mhux iktar minn 1 m2;

2. 

Tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; kif ukoll

3. 

Wisa’ ta’ mhux iktar minn 15 mm.

b. 

“Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju mqattgħin jew mitħunin mekkanikament b'tul ta' 25,0 mm jew inqas.

c. 

“Materjali fibrużi jew filamentari” inorganiċi, li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

“Modulu speċifiku” li jeċċedi 2,54 x 106 m; kif ukoll

2. 

Punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni ta' aktar minn 1 922 K (1 649 °C) f'ambjent inert;

Nota: 1C010.c. ma jikkontrollax:

a. 

Fibri tal-ossidu tal-aluminju polikristallin, multifażi, diskontinwu fil-forma ta’ fibri mqattgħin jew ta’ pjastri każwali, li fihom piż ta’ 3 % jew aktar ta’ siliċe, b’“modulu speċifiku” ta’ inqas minn 10 x 106 m;

b. 

Fibri tal-molibdenu u tal-ligi tal-molibdenu;

c. 

Fibri tal-boron;

d. 

Fibri ta' ċeramiki diskontinwi b'punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni aktar baxx minn 2 043 K (1 770 °C) f'ambjent inert.

d. 

“Materjali fibrużi jew filamentari”, li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

1. 

Magħmula minn xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. 

Polieterimidi speċifikati f'1C008.a.; jew

b. 

Materjali speċifikati minn 1C008.b. sa 1C008.f.; jew

2. 

Magħmula mill-materjali speċifikati f'1C010.d.1.a. jew 1C010.d.1.b. u “mħallta” ma' fibri oħrajn speċifikati f'1C010.a., 1C010.b. jew 1C010.c.;

Nota Teknika:

“Imħallat” tfisser taħlit minn filament għal filament ta' fibri termoplastiċi u fibri ta' rinfurzar sabiex tiġi prodotta taħlita ta' “matriċi” ta' rinfurzar ta' fibri f'forma ta' fibri totali.

e. 

“Materjali fibrużi jew filamentari” kompletament jew parzjalment imxappin fir-reżina jew fiż-żift (materjali mxappin bil-lest), “materjali fibrużi jew filamentari” miksija bil-metall jew bil-karbonju (preforom) jew “preforom tal-fibri tal-karbonju”, li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

Li għandu kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin;

a. 

“Materjali fibrużi jew filamentari” inorganiċi speċifikati f'1C010.c.; jew

b. 

“Materjali fibrużi jew filamentari” organiċi jew tal-karbonju, li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

“Modulu speċifiku” li jeċċedi 10,15 x 106 m; kif ukoll

2. 

“Saħħa tensili speċifika” li teċċedi 17,7 x 104 m; kif ukoll

2. 

Li għandu kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin;

a. 

Reżina jew żift speċifikati f'1C008 jew 1C009.b.;

b. 

“Temperatura ta’ tranżizzjoni tal-ħġieġ bl-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)” ta’ 453 K (180 °C) jew aktar u b’reżina fenolika; jew

c. 

“Temperatura ta’ tranżizzjoni tal-ħġieġ bl-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)” ta’ 505 K (232 °C) jew aktar u b’reżina jew żift, mhux speċifikati f’1C008 jew 1C009.b., u li mhumiex reżina fenolika;

Nota 1:“Materjali fibrużi jew filamentari” miksija bil-metall jew bil-karbonju (preforom) jew “preforom tal-fibri tal-karbonju”, mhux imxappin fir-reżina jew fiż-żift, huma speċifikati bħala “materjali fibrużi jew filamentari” f’1C010.a., 1C010.b. jew 1C010.c.

Nota 2: 1C010.e. ma jikkontrollax:

a. 

“materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju mxappin f'“matriċi” ta' reżina epossida (materjali mxappin bil-lest) għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' “inġenji tal-ajru ċivili”, li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

Żona ta’ mhux iktar minn 1 m2;

2. 

Tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; kif ukoll

3. 

Wisa’ ta’ mhux iktar minn 15 mm.

b. 

“Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju mekkanikament imqattgħin biċċiet, mitħunin jew maqtugħin, imxappin kompletament jew parzjalment fir-reżina jew fiż-żift, ta' 25,0 mm jew inqas mit-tul meta jintużaw ir-reżina jew iż-żift minbarra dawk speċifikati f'1C008 jew 1C009.b.

Noti Tekniċi:

1.   “Preforom tal-fibra tal-karbonju” huma arranġament ordnat ta' fibri mhux miksija jew miksija maħsuba sabiex jikkostitwixxu qafas ta' parti qabel mal-“matriċi” tkun introdotta sabiex jiġi ffurmat “kompożitu”.

2.   It-“temperatura ta’ tranżizzjoni tal-ħġieġ bl-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)” għall-materjali speċifikati f’1C010.e. tiġi ddeterminata bl-użu tal-metodu deskritt fl-ASTM D 7028-07, jew l-istandard nazzjonali ekwivalenti, fuq kampjun ta’ test fil-prattika. Fil-każ ta' materjali termosolidifikati, il-grad ta' kkurar ta' kampjun ta' test fil-prattika jkun il-minimu ta' 90 % kif definit fl-ASTM E 2160-04 jew fl-istandard nazzjonali ekwivalenti.

1C011

Metalli u komposti, kif ġej:

N.B. ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI u 1C111.

a. 

Metalli f’daqs ta’ partiċelli ta’ inqas minn 60 μm kemm jekk sferikali, atomizzati, sferojdali, f’laqx jew mitħuna, manifatturati minn materjal li jikkonsisti minn 99 % jew aktar ta’ żirkonju, manjesju u l-liegi tagħhom;

Nota Teknika:

Il-kontenut naturali tal-afnju fiż-żirkonju (tipikament minn 2 % sa 7 %) jingħadd maż-żirkonju.

Nota: Il-metalli jew il-ligi speċifikati f'1C011.a. huma koperti bil-kontrolli kemm jekk il-metalli jew il-ligi huma inkapsulati fl-aluminju, fil-manjeżju, fiż-żirkonju jew fil-berillju kif ukoll jekk ma humiex.

b. 

Boron jew ligi tal-boron, b'daqs ta' partiċella ta' 60 μm jew inqas, kif ġej;

1. 

Boron b’purezza ta’ 85 % skont il-piż jew aktar;

2. 

Ligi tal-boron b’kontenut tal-boron ta’ 85 % skont il-piż jew aktar;

Nota: Il-metalli jew il-ligi speċifikati f’1C011.b. huma koperti bil-kontrolli kemm jekk il-metalli jew il-ligi huma inkapsulati fl-aluminju, il-manjeżju, iż-żirkonju jew il-berillju kif ukoll jekk ma humiex.

c. 

Nitrat tal-gwanidin (CAS 506-93-4);

d. 

Nitrogwanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B. Ara wkoll il-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għat-trabijiet tal-metalli mħalltin ma' sustanzi oħra biex jifformaw taħlita fformulata għal finijiet militari.

1C012

Il-materjali kif ġej:

Nota Teknika:

Dawn il-materjali tipikament jintużaw għal sorsi ta' sħana nukleari.

a. 

Plutonju f’kull forma, b’assaġġ isotopiku tal-plutonju, ta’ plutonju-238 ta’ aktar minn 50 % skont il-piż;

Nota: 1C012.a. ma jikkontrollax:

a. 

Konsenji b'kontenut ta' plutonju ta' 1 g jew inqas;

b. 

Konsenji ta’ 3 “grammi effettivi” jew inqas meta jkunu f’komponent ta’ rilevament fi strumenti.

b. 

Nettunju-237 “preċedentement separat” fi kwalunkwe forma.

Nota: 1C012.b. ma jikkontrollax konsenji b’kontenut ta’ nettunju-237 ta’ 1 g jew inqas.

1C101

Materjali u apparat għat-tnaqqis ta’ karatteristiċi osservabbli bħar-riflettività ta’ radar, karatteristiċi ultravjola/infraħomor u karatteristiċi akustiċi, minbarra dawk speċifikati f’1C001, li jistgħu jintużaw f’“missili”, sottosistemi ta’ “missili” jew inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ speċifikati f’9A012 jew 9A112.a.

Nota 1: 1C101 jinkludi:

a. 

Materjali strutturali u kisjiet imfasslin apposta għat-tnaqqis tar-riflettività radar;

b. 

Kisjiet, inkluż żebgħa, imfasslin apposta għat-tnaqqis jew l-adattament tar-riflettività jew l-emissività fil-partijiet microwave, infraħomor jew ultravjola tal-ispettru elettromanjetiku.

Nota 2: 1C101 ma jinkludix kisjiet meta użati apposta għall-kontroll termiku tas-satelliti.

Nota Teknika:

F’1C101 “missila” tfisser sistemi ta’ rokits kompluti u sistemi ta’ vetturi tal-ajru mingħajr ekwipaġġ li kapaċi jkopru medda ta’ aktar minn 300 km.

1C102

Materjali tal-karbonju-karbonju risaturati u pirolizzati mfasslin għal vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004 jew rokits sonda speċifikati f’9A104.

1C107

Grafit u materjali taċ-ċeramika, minbarra dawk speċifikati f'1C007, kif ġej:

a. 

Grafiti f’partikoli fini b’densità tal-massa ta’ 1,72 g/cm3 jew ikbar, imkejla f’temperatura ta’ 288 K (15 °C), u li għandhom granularità ta’ 100 μm jew inqas, li jistgħu jintużaw għaż-żennuni tar-rokits u l-ponot ta’ quddiem ta’ vetturi għad-dħul fl-atmosfera, li jistgħu jiġu mmaxinjati f’xi wieħed mill-prodotti li ġejjin:

1. 

Ċilindri b'dijametru ta' 120 mm jew iktar u tul ta' 50 mm jew iktar;

2. 

Tubi b’dijametru intern ta’ 65 mm jew iktar u ħxuna tal-ġnub ta’ 25 mm jew iktar u tul ta’ 50 mm jew aktar; jew

3. 

Blokok li għandhom daqs ta' 120 mm x 120 mm x 50 mm jew aktar;

N.B. Ara wkoll 0C004

b. 

Grafiti pirolitiċi jew fibrużi rinfurzati, li jistgħu jintużaw għaż-żennuni tar-rokits u l-ponot ta’ quddiem ta’ vetturi għad-dħul fl-atmosfera li jintużaw f’“missili”, vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004 jew ir-rokits sonda speċifikati f’9A104;

N.B. Ara wkoll 0C004

c. 

Materjali kompożiti taċ-ċeramika (kostant dielettriku ta' inqas minn 6 f'kull frekwenza minn 100 MHz sa 100 GHz) għall-użu f'randomes li jintużaw fil-“missili”, fil-vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f'9A004 jew fir-rokits sonda speċifikati f'9A104;

d. 

Ċeramika fi kwantità rinfurzata bil-karbur tas-siliċju mhix moħmija u li tista’ tiġi mmaxinjata, li tista’ tintuża għall-ponot ta’ quddiem li jistgħu jintużaw f’“missili”, f’vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004 jew f’rokits sonda speċifikati f’9A104;

e. 

Kompożiti taċ-ċeramika rinfurzati bil-karbur tas-siliċju, li jistgħu jintużaw għall-ponot ta’ quddiem, għall-vetturi għad-dħul fl-atmosfera u l-flaps taż-żennuni li jistgħu jintużaw fil-“missili”, fil-vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004 jew fir-rokits sonda speċifikati f’9A104.

f. 

Materjali kompożiti taċ-ċeramika fi kwantità li jistgħu jiġu mmaxinjati li jikkonsistu f’matriċi “Ċeramika ta’ Temperatura Għolja Ħafna (UHTC)” b’temperatura tat-tidwib ta’ 3 000 °C jew ogħla u rrinforzati b’fibri jew filamenti, li jistgħu jkunu użati għal komponenti ta’ missili (bħall-ponot ta’ quddiem, il-vetturi tad-dħul mill-ġdid, ix-xfarijiet ta’ quddiem, il-paletti tal-ġett, l-uċuħ tal-kontroll jew il-partijiet dojoq tal-mutur ta’ rokit) f’“missili”, vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004, rokits sonda speċifikati f’9a104 jew “missili”.

Nota: 1C107.f. ma jkoprix il-kontrolli fuq materjali “Ċeramika ta’ Temperatura Għolja Ħafna (UHTC)” f’forma mhux kompożita.

Nota Teknika 1:

F’1C107.f. “missila” tfisser sistemi ta’ rokits kompluti u sistemi ta’ vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ li kapaċi jilħqu medda ta’ aktar minn 300 km.

Nota Teknika 2:

“Ċeramika ta’ Temperatura Għolja Ħafna (UHTC)” tinkludi:

1. 

Diborur tat-titanju (TiB2);

2. 

Diborur taż-żirkonju (ZrB2);

3. 

Diborur tan-nijobju (NbB2);

4. 

Diborur tal-afnju (HfB2);

5. 

Diborur tat-tantalju (TaB2);

6. 

Karbur tat-titanju (TiC);

7. 

Karbur taż-żirkonju (ZrC);

8. 

Karbur tan-nijobju (NbC);

9. 

Karbur tal-afnju (HfC);

10. 

Karbur tat-tantalju (TaC).

1C111

Propellanti u sustanzi kimiċi kostitwenti għall-propellanti, minbarra dawk speċifikati f'1C011, kif ġej:

a. 

Sustanzi propulsivi:

1. 

Trab sferiku jew sferojdali tal-aluminju, minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, bid-daqs tal-partiċelli inqas minn 200 μm u kontenut ta’ aluminju ta’ 97 % skont il-piż jew aktar, jekk mill-inqas 10 % tal-piż totali jkun magħmul minn partiċelli iżgħar minn 63 μm, skont l-ISO 2591-1:1988 jew l-ekwivalenti nazzjonali;

Nota Teknika:

Id-daqs ta' partiċella ta' 63 μm (ISO R-565) jikkorrispondi għal 250 mesh (Tyler) jew 230 mesh (l-istandard ASTM E-11).

2. 

Trab tal-metall, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, kif ġej:

a. 

Trab tal-metall taż-żirkonju, tal-berillju jew tal-manjeżju, jew tal-ligi ta’ dawn il-metalli jekk mill-inqas 90 % tal-partiċelli totali skont il-volum jew it-toqol tal-partiċelli jkun magħmul minn partiċelli ta’ inqas minn 60 μm (iddeterminat skont it-tekniki ta’ kejl bħal bl-użu ta’ għarbiel, diffrazzjoni bil-laser jew skannjar ottiku), kemm jekk sferiċi, atomizzati, sferojdali, f’laqx jew mitħuna, li jikkonsistu minn 97 % jew aktar skont il-piż ta’ xi wieħed minn dan li ġej:

1. 

Żirkonju;

2. 

Berillju; jew

3. 

Manjeżju;

Nota Teknika:

Il-kontenut naturali tal-afnju fiż-żirkonju (tipikament minn 2 % sa 7 %) jingħadd maż-żirkonju.

b. 

It-trab tal-metall tal-boron jew tal-ligi tal-boron b'kontenut tal-boron ta' 85 % aktar skont il-piż, jekk mill-inqas 90 % tal-partiċelli totali skont il-volum jew it-toqol tal-partiċelli jkun magħmul minn inqas minn 60 μm (iddeterminat skont it-tekniki ta' kejl bħal bl-użu ta' għarbiel, diffrazzjoni bil-laser jew skannjar ottiku), kemm jekk sferiċi, atomizzati, sferojdali, f'laqx jew mitħuna;

Nota: 1C111a.2.a. u 1C111a.2.b. jikkontrollaw taħlitiet ta’ trab b’distribuzzjoni ta’ partiċelli multimodali (pereżempju taħlitiet ta’ granularitajiet differenti) jekk jiġi kkontrollat mod wieħed jew iktar.

3. 

Sustanzi ossidanti li jistgħu jintużaw f'magni ta' rokits bi propellant likwidu kif ġej:

a. 

Triossidu tad-dinitroġenu (CAS 10544-73-7);

b. 

Diossidu tan-nitroġenu (CAS 10102-44-0)/tetrossidu tad-dinitroġenu (CAS 10544-72-6);

c. 

Pentossidu tad-dinitroġenu (CAS 10102-03-1);

d. 

Ossidi Mħallta tan-Nitroġenu (MON);

Nota Teknika:

Ossidi Mħallta tan-Nitroġenu (MON) huma soluzzjonijiet ta’ Ossidu Nitriku (NO) fit-Tetrossidu tad-Dinitroġenu/Diossidu tan-Nitroġenu (N2O4/NO2) li jistgħu jintużaw f’sistemi ta’ missili. Hemm firxa ta’ kompożizzjonijiet li jistgħu jiġu indikati bħala MONi jew MONij, fejn i u j huma numri sħaħ li jirrappreżentaw il-persentaġġ ta’ Ossidu Nitriku fit-taħlita (pereż., MON3 fih 3 % ta’ Ossidu Nitriku, MON25 fih 25 % ta’ Ossidu Nitriku. Limitu ogħla huwa MON40, piż ta' 40 %).

e. 

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI GĦAL Aċidu Nitriku Fumanti Aħmar Inibit (IRFNA);

f. 

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI U 1C238 GĦAL komposti magħmula minn fluworu u wieħed jew aktar minn aloġeni oħrajn, ossiġnu jew nitroġenu.

4. 

Derivattivi tal-idrażina, kif ġej:

N.B.: ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a. 

Trimetilidrażina (CAS 1741-01-1);

b. 

Tetrametilidrażina (CAS 6415-12-9);

c. 

N,N Diallilidrażina (CAS 5164-11-4);

d. 

Allilidrażina (CAS 7422-78-8);

e. 

Etilen diidrażina (CAS 6068-98-0);

f. 

Dinitrat tal-monometilidrażina;

g. 

Nitrat tad-dimetilidrażina asimmetriku;

h. 

Ażid tal-idrażinju (CAS 14546-44-2);

i. 

1,1-Ażid tad-dimetilidrażinju (CAS 227955-52-4) / 1,2-Ażid tad-dimetilidrażinju (CAS 299177-50-7);

j. 

Dinitrat tal-idrażinju (CAS 13464-98-7);

k. 

Diidrażina tal-aċidu diimmido-ossaliku (CAS 3457-37-2);

l. 

Nitrat ta' 2-idrossietilidrażina (HEHN);

m. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-Perklorat tal-Idrażinju;

n. 

Diperklorat tal-idrażinju (CAS 13812-39-0);

o. 

Nitrat tal-metilidrażina (MHN) (CAS 29674-96-2);

p. 

1,1-Nitrat tad-dietilidrażina (DEHN) / 1,2-Nitrat tad-dietilidrażina (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q. 

Nitrat ta' 3,6-diidrażino tetrażina (nitrat ta' 1,4-diidrażina) (DHTN);

5. 

Materjali b’densità ta’ enerġija għolja, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, utilizzabbli f’“missili” jew inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ speċifikati f’9A012 jew 9A112.a.;

a. 

Fjuwil imħallat li jinkludi fjuwils kemm solidi kif ukoll likwidi, pereżempju bħas-sospensjoni tal-boron, b’densità ta’ enerġija bbażata fuq il-massa ta’ 40 x 106 J/kg jew iktar;

b. 

Fjuwils oħra b’densità ta’ enerġija għolja u addittivi ta’ fjuwils (pereż., kuban, soluzzjonijiet joniċi, JP-10) li għandhom densità ta’ enerġija bbażata fuq il-volum ta’ 37,5 × 109 J/m3 jew iktar, f’temperatura ta’ 20 °C u bi pressjoni atmosferika waħda (101,325 kPa);

Nota: 1C111.a.5.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq fjuwils fossili raffinati u bijofjuwils prodotti minn ħxejjex, inkluż fjuwils għal magni ċċertifikati biex jintużaw fl-avjazzjoni ċivili, sakemm mhux ifformulati għal “missili” jew inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ speċifikati f’9A012 jew f’9A112.a.

Nota Teknika:

F’1C111.a.5. “missila” tfisser sistemi ta’ rokits kompluti u sistemi ta’ vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ li kapaċi jilħqu medda ta’ aktar minn 300 km.

6. 

Fjuwils li jissostitwixxu l-idrażin kif ġej:

a. 

2-Dimetilamminoetilażid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b. 

Sustanzi polimeriċi:

1. 

Polibutadjen bit-terminali tal-karbossi (inkluż il-polibutadjen bit-terminali tal-karbossil) (CTPB);

2. 

Polibutadjen bit-terminali tal-idrossi (inkluż il-polibutadjen bit-terminali tal-idrossil) (HTPB) (CAS 69102-90-5), minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari;

3. 

Polibutadjen-aċidu akriliku (PBAA);

4. 

Polibutadjen - aċidu akriliku -akrilonitril (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5. 

Politetraidrofuran polietilen glikol (TPEG);

Nota Teknika:

Politetraidrofuran polietilen glikol (TPEG) huwa kopolimeru fi blokok ta’ poli 1,4-Butanidjol (CAS 110-63-4) u polietilen-glikol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. 

Nitrat tal-poligliċidil (PGN jew poly-GLYN) (CAS 27814-48- 8).

c. 

Addittivi u aġenti oħrajn tal-propellant:

1. 

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI għal karborani, dekarborani, pentaborani u d-derivattivi tagħhom;

2. 

Dinitrat tat-trietilen glikol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 

2-Nitrodifenilamin (CAS 119-75-5);

4. 

Trinitrat tat-trimetiloetan (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. 

Dinitrat tad-dietilen glikol (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. 

Derivati tal-ferroċen kif ġej:

a. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-katoċen;

b. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tal-Etil;

c. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tal-Propil;

d. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen n-butil;

e. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tal-Pentil;

f. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Diċiklopentil;

g. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Diċikloessil;

h. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Dietil;

i. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Dipropil;

j. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Dibutil;

k. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Diessil;

l. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tal-Aċetil / 1,1’-ferroċen tad-diaċetil;

m. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għal Aċidi karbossiliċi tal-ferroċen;

n. 

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għal butaċen;

o. 

Derivattivi oħrajn tal-ferroċen li jistgħu jintużaw bħala modifikaturi tar-rata ta’ ħruq tal-propellant tar-rokits, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota: 1C111.c.6.o. ma jkoprix il-kontrolli fuq derivattivi tal-ferroċen li fihom grupp funzjonali aromatiku ta’ sitt atomi ta’ karbonju marbut mal-molekula tal-ferroċen.

7. 

4,5 diażidometil-2-metil-1,2,3-triażol (iso-DAMTR), minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

d. 

“Propellanti tal-ġell”, barra minn dak speċifikat fil-Kontroll tal-Merkanzija Militari, speċifikament formulata għall-użu f’“missili”.

Noti Tekniċi:

1.   F’1C111.d. “propellant tal-ġell” hija formulazzjoni ta’ fjuwil jew ossidant bl-użu ta’ ġellant bħalma huma silikati, kawlina (tafal), karbonju jew kwalunkwe ġellant polimeriku.

2.   F'1C111.d. “missila” tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta' inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ li kapaċi jkopru medda ta' aktar minn 300 km.

Nota: Għall-propellanti u s-sustanzi kimiċi kostitwenti għall-propellanti mhux speċifikati f'1C111, ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

1C116

Azzar maraging, li jista’ jintuża f’“missili”, li għandu dan kollu li ġej:

N.B. ARA WKOLL 1C216.

a. 

Saħħa tensili aħħarija mkejla f'293 K (20 °C), li tkun daqs jew ikbar minn:

1. 

0,9 GPa fl-istadju ta' soluzzjoni ttemprata; jew

2. 

1,5 GPa fl-istadju ta' twebbis bi preċipitazzjoni; kif ukoll

b. 

Xi waħda minn dawn il-forom li ġejjin:

1. 

Folji, pjanċi jew tubi bi ħxuna tal-ġnub jew tal-pjanċa daqs jew inqas minn 5,0 mm;

2. 

Forom tubulari bi ħxuna tal-ġnub ta’ 50 mm jew inqas u b’dijametru intern ta’ 270 mm jew aktar.

Nota Teknika 1:

L-azzar maraging huwa liga tal-ħadid:

1. 

Ġeneralment ikkaratterizzati minn kontenut għoli ta’ nikil, kontenut baxx ħafna ta’ karbonju u l-użu ta’ elementi ta’ sostituzzjoni jew preċipitati sabiex jipproduċu t-tisħiħ u t-twebbis biż-żmien tal-liga; u

2. 

Suġġetti għal ċikli ta’ trattament sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess ta’ trasformazzjoni martensitiku (stadju ta’ soluzzjoni ttemprata) u sussegwentement imwebbes biż-żmien (stadju ta’ twebbis bi preċipitazzjoni).

Nota Teknika 2:

F’1C116 “missila” tfisser sistemi ta’ rokits kompluti u sistemi ta’ vetturi tal-ajru mingħajr ekwipaġġ li kapaċi jkopru medda ta’ aktar minn 300 km.

1C117

Materjali għall-produzzjoni ta’ komponenti ta’ “missili” kif ġej:

a. 

Tungstenu u ligi f’forma ta’ partikoli b’kontenut ta’ tungstenu ta’ 97 % jew iktar skont il-piż, u bid-daqs tal-partikoli jkun ta’ 50 x 10-6 m (50 μm) jew inqas;

b. 

Molibdenu u ligi f’forma ta’ partikoli b’kontenut ta’ molibdenu ta’ 97 % jew iktar skont il-piż, u bid-daqs tal-partikoli jkun ta’ 50 x 10-6 m (50 μm) jew inqas;

c. 

Materjali tat-tungstenu f'forma solida li għandhom dan kollu li ġej:

1. 

Xi waħda mill-kompożizzjonijiet ta' materjal li ġejjin:

a. 

Tungstenu jew ligi li fihom piż ta’ 97 % jew aktar ta’ tungstenu;

b. 

Ramm infiltrat bit-tungstenu li fih piż ta' 80 % jew iktar ta' tungstenu; jew

c. 

Tungstenu infiltrat bil-fidda li fih piż ta' 80 % jew iktar ta' tungstenu; kif ukoll

2. 

Jistgħu jinħadmu b'magna f'xi wieħed mill-prodotti li ġejjin:

a. 

Ċilindri b'dijametru ta' 120 mm jew iktar u tul ta' 50 mm jew iktar;

b. 

Tubi b’dijametru intern ta’ 65 mm jew iktar u ħxuna tal-ġnub ta’ 25 mm jew iktar u tul ta’ 50 mm jew aktar; jew

c. 

Blokok b'daqs ta' 120 mm b'120 mm b'50 mm jew iktar.

Nota Teknika:

F’1C117 “missila” tfisser sistemi ta’ rokits kompluti u sistemi ta’ vetturi tal-ajru mingħajr ekwipaġġ li kapaċi jkopru medda ta’ aktar minn 300 km.

1C118

Azzar inossidabbli dupleks stabilizzat bit-titanju (Ti-DSS) li għandu dan kollu li ġej:

a. 

Li għandu l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. 

Li fih 17,0 % - 23,0 % ta' kromju skont il-piż 4,5 % - 7,0 % ta' nikil skont il-piż;

2. 

Li għandu kontenut ta' titanju ta' aktar minn 0,10 % skont il-piż; kif ukoll

3. 

Mikrostruttura ferritikaawstenitika (imsejħa wkoll bħala mikrostruttura ta' żewġ fażijiet) li mill-inqas 10 % piż skont il-volum (skont l-ASTM E-1181-87 jew l-ekwivalenti nazzjonali) huwa awstenita; kif ukoll

b. 

Li għandu xi waħda mill-forom li ġejjin:

1. 

Ingotti jew żbarri li għandhom daqs ta' 100 mm jew aktar f'kull dimensjoni;

2. 

Folji li għandhom wisa' ta' 600 mm jew iktar u ħxuna ta' 3 mm jew inqas; jew

3. 

Tubi li għandhom dijametru estern ta’ 600 mm jew aktar u ħxuna tal-ġnub ta’ 3 mm jew inqas.

1C202

Ligi, minbarra dawk speċifikati f’1C002.b.3. jew.b.4., kif ġej:

a. 

Ligi tal-aluminju li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. 

“Kapaċi għal” saħħa tensili aħħarija ta’ 460 MPa jew aktar f’293 K (20 C); kif ukoll

2. 

Fil-forma ta’ tubi jew forom solidi ċilindriċi (inklużi dawk mikwija f’forġa) b’dijametru estern ta’ aktar minn 75 mm.

b. 

Ligi tat-titanju li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. 

“Kapaċi għal” saħħa tensili aħħarija ta’ 900 MPa jew aktar f’293 K (20 C); kif ukoll

2. 

Fil-forma ta' tubi jew forom solidi ċilindriċi (inklużi dawk mikwija f'forġa) b'dijametru estern ta' aktar minn 75 mm.

Nota Teknika:

Il-frażi ligi “kapaċi għal” tinkorpora ligi qabel jew wara li jiġu ttrattati bis-sħana.

1C210

“Materjali fibrużi jew filamentari” jew materjali mxappin bil-lest, minbarra dawk speċifikati f’1C010.a., b. jew e., kif ġej:

a. 

“Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju jew tal-aramid li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1. 

“Modulu speċifiku”’ ta’ 12,7 x 106 m jew akbar; jew

2. 

“Saħħa tensili speċifika”’ ta’ 23,5 x 104 m jew akbar;

Nota: 1C210.a. ma jikkontrollax “materjali fibrużi jew filamentari” tal-aramid li għandhom piż ta’ 0,25 % jew aktar ta’ modifikatur tal-wċuħ tal-fibra bbażat fuq l-esteri;

b. 

“Materjali fibrużi jew filamentari” tal-ħġieġ li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. 

“Modulu speċifiku” ta’ 3,18 x 106 m jew akbar; kif ukoll

2. 

“Saħħa tensili speċifika”’ ta’ 7,62 x 104 m jew akbar;

c. 

“Ħjut”, “rovings”, “wajers” jew “tejps” kontinwament impregnati bir-reżina fformata bis-sħana b’wisa’ ta’ 15 mm jew inqas (preimpregnati), magħmula mill-“materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju jew tal-ħġieġ speċifikati f’1C210.a. jew b.

Nota Teknika:

Ir-reżina tifforma l-matriċi tal-kompożitu.

Nota: F’1C210, “materjali fibrużi jew filamentari” hija ristretta għal “monofilamenti”, “ħjut”, “ftietel”, “wajers” jew “tejps” kontinwi.

1C216

Azzar maraging, minbarra dak speċifikat f’1C116, “kapaċi għal” saħħa tensili aħħarija ta’ 1 950 MPa jew aktar, f’293 K (20°C).

Nota: 1C216 ma jkoprix il-kontrolli fuq forom li d-dimensjonijiet lineari kollha tagħhom ikun fihom daqs 75 mm jew inqas.

Nota Teknika:

Il-frażi azzar maraging “kapaċi għal” tinkorpora azzar maraging qabel jew wara t-tisħin.

1C225

Boron arrikkit fl-isotopu boron-10 (10B) għal aktar mill-abbundanza isotopika naturali tiegħu, kif ġej: boron elementari, komposti, taħlitiet li fihom il-boron, prodotti maħdumin minnhom, skart jew ruttam ta’ xi wieħed minn dawn imsemmijin.

Nota: F’1C225 taħlitiet li fihom il-boron jinkludu materjali mgħobbija bil-boron.

Nota Teknika:

L-abbundanza isotopika naturali tal-boron-10 hija bejn wieħed u ieħor 18,5 fil-mija skont il-piż (20 fil-mija tal-atomi).

1C226

Tungstenu, karbur tat-tungstenu, u ligi li fihom aktar minn 90 % ta' tungstenu skont il-piż, minbarra dak speċifikat f’1C117, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. 

F’forom b’simetrija ċilindrika vojta (inklużi s-segmenti ta’ ċilindri) b’dijametru intern bejn 100 mm u 300 mm; kif ukoll

b. 

Massa ta’ aktar minn 20 kg.

Nota: 1C226 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-manifatturi mfasslin apposta bħala piżijiet jew kollimaturi tar-raġġi gamma.

1C227

Il-kalċju li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. 

Li fih inqas minn 1 000 ppm skont il-piż ta' impuritajiet metalliċi minbarra l-manjeżju; kif ukoll

b. 

Li fih inqas minn 10 ppm skont il-piż ta' boron.

1C228

Manjeżju li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. 

Li fih inqas minn 200 ppm skont il-piż ta' impuritajiet metalliċi minbarra l-kalċju; kif ukoll

b. 

Li fih inqas minn 10 ppm skont il-piż ta' boron.

1C229

Bismut li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. 

Purezza ta’ 99,99 % jew akbar skont il-piż; kif ukoll

b. 

Li fih inqas minn 10 ppm skont il-piż ta' fidda.

1C230

Il-metall berillju, ligi li fihom aktar minn 50 % skont il-piż ta’ berillju, komposti tal-berillju, prodotti manifatturati minnhom, u skart jew ruttam ta’ xi wieħed minn dawn imsemmijin, minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Oġġetti Militari.

N.B. ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

Nota: 1C230. ma jkoprix il-kontrolli fuq dan li ġej:

a. 

Twieqi tal-metall għal magni tar-raġġi-X, jew għal apparat għar-reġistrazzjoni ta' karatteristiċi ta' spieri;

b. 

Għamliet ta' ossidu f'forom fabbrikati jew semifabbrikati mfasslin apposta għal partijiet ta' komponenti elettroniċi jew bħala sottostrati għal ċirkwiti elettroniċi;

c. 

Berill (silikat tal-berillju u aluminju) fil-forma ta' żmeraldi jew akkwamarini.

1C231

Il-metall ħafnju, ligi li fihom aktar minn 60 % skont il-piż ta’ ħafnju, komposti tal-ħafnju li fihom aktar minn 60 % ta’ ħafnju skont il-piż, prodotti mmanifatturati minnhom, skart jew ruttam ta’ xi wieħed minn dawk imsemmijin.

1C232

Elju-3 (3He), taħlitiet li fihom l-elju-3, u prodotti jew apparati li fihom xi wieħed minn dawn imsemmijin.

Nota: 1C232 ma jkoprix il-kontrolli fuq prodott jew apparat li jkollu inqas minn 1 g ta’ elju-3.

1C233

Litju arrikkit fl-iżotopu litju-6 (6Li) għal aktar mill-abbundanza iżotopika naturali tiegħu, u prodotti jew apparat li fihom litju arrikkit, kif ġej: litju elementari, ligi, komposti, taħlitiet li fihom il-litju, prodotti maħdumin minnhom, skart jew ruttam ta’ xi wieħed minn dawn l-elementi msemmijin.

Nota: 1C233 ma jikkontrollax dożimetri termoluminixxenti.

Nota Teknika:

L-abbundanza isotopika naturali tal-litju-6 hija bejn wieħed u ieħor 6,5 fil-mija skont il-piż (7,5 fil-mija tal-atomi).

1C234

Żirkonju b’kontenut ta’ afnju ta’ inqas minn parti waħda ta’ afnju għal 500 parti ta’ żirkonju skont il-piż, kif ġej: metall, ligi li fihom aktar minn 50 % ta’ żirkonju skont il-piż, komposti, prodotti maħdumin minnhom, skart jew ruttam ta’ xi wieħed minn dawk imsemmijin f’0A001.f.

Nota: 1C234 ma jkoprix il-kontrolli fuq iż-żirkonju fil-forma ta’ folja li għandu ħxuna ta’ 0,10 mm jew inqas.

1C235

Tritju, komposti tat-tritju, taħlitiet li fihom it-tritju fejn il-proporzjon tal-atomi tat-tritju ma' dawk tal-idroġenu hu ogħla minn parti waħda (1) f'kull 1 000 , u prodotti jew apparat li fihom xi wieħed minn dawn imsemmijin.

Nota: 1C235 ma jkoprix il-kontrolli fuq prodott jew apparat li fih inqas minn 1,48 x 103 GBq (40 Ci) ta’ tritju.

1C236

“Radjunuklidi” tajbin biex jagħmlu sorsi tan-newtroni abbażi ta’ reazzjoni ta’ alfa-n, għajr dawk speċifikati f’0C001 u 1C012.a. fil-forom li ġejjin:

a. 

Elementari;

b. 

Komposti li għandhom attività totali ta’ 37 GBq/kg (1 Ci/kg) jew aktar;

c. 

Taħlitiet li għandhom attività totali ta’ 37 GBq/kg (1 Ci/kg) jew aktar;

d. 

Prodotti jew apparat li fihom xi wieħed minn dawk imsemmijin.

Nota: 1C236 ma jkoprix il-kontrolli fuq prodott jew apparat li fihom inqas minn 3,7 GBq (100 millicuries) ta’ attività.

Nota Teknika:

F’1C236 “radjunuklidi” huma xi wieħed minn dan li ġej:

— 
Attinju-225 (225Ac)
— 
Attinju-227 (227Ac)
— 
Kalifornju-253 (253Cf)
— 
Kurju-240 (240Cm)
— 
Kurju-241 (241Cm)
— 
Kurju-242 (242Cm)
— 
Kurju-243 (243Cm)
— 
Kurju-244 (244Cm)
— 
Einsteinju-253 (253Es)
— 
Einsteinju-254 (254Es)
— 
Gadolinju-148 (148Gd)
— 
Plutonju-236 (236Pu)
— 
Plutonju-238 (238Pu)
— 
Polonju-208 (208Po)
— 
Polonju-209 (209Po)
— 
Polonju-210 (210Po)
— 
Radju-223 (223Ra)
— 
Torju-227 (227Th)
— 
Torju-228 (228Th)
— 
Uranju-230 (230U)
— 
Uranju-232 (232U)

1C237

Radju-226 (226Ra), ligi tar-radju-226, komposti tar-radju-226, taħlitiet li fihom radju-226, manifatturi tagħhom, u prodotti u apparat li fihom dawn l-elementi msemmijin.

Nota: 1C237. ma jkoprix il-kontrolli fuq dan li ġej:

a. 

Applikaturi mediċi;

b. 

Prodott jew apparat li fih inqas minn 0,37 GBq (10 millicuries) ta’ radju-226.

1C238

Trifluworur tal-kloru (ClF3)

1C239

Splussivi qawwijin, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, jew sustanzi jew taħlitiet li fihom aktar minn 2 % skont il-piż tagħhom, b’densità tal-kristalli akbar minn 1,8 g/cm3 u li għandhom veloċità ta’ detonazzjoni akbar minn 8 000 m/s.

1C240

Trab tan-nikil u metall poruż tan-nikil, minbarra dawk speċifikati f’0C005, kif ġej:

a. 

Trab tan-nikil li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. 

Kontenut ta’ purezza tan-nikil ta’ 99,0 % jew aktar skont il-piż; kif ukoll

2. 

Daqs medju tal-partiċelli ta' inqas minn 10 μm mkejla bl-istandard B330 tas-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali (ASTM);

b. 

Metall poruż tan-nikil prodott mill-materjali speċifikati f'1C240.a.

Nota: 1C240. ma jkoprix il-kontrolli fuq dan li ġej:

a. 

Trab filamentari tan-nikil;

b. 

Folji singli tan-nikil porużi b’erja ta’ 1 000 cm2 jew inqas għal kull folja.

Nota Teknika:

1C240.b. jirreferi għall-metall poruż iffurmat bil-kumpattazzjoni u s-sinterizzazzjoni tal-materjali f’1C240.a. sabiex jiġi ffurmat materjal tal-metall b’pori fini interkonnessi fl-istruttura kollha.

1C241

Renju, u ligi li fihom 90 % jew aktar ta’ renju skont il-piż; u ligi tar-renju u t-tungstenu li fihom 90 % jew aktar skont il-piż, jew aktar ta’ xi taħlita ta’ renju u tungstenu, minbarra dawk speċifikati f’1C226, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. 

F'forom b'simmetrija ċilindrika vojta (fosthom segmenti ta' ċilindri) b'dijametru intern bejn 100 u 300 mm; kif ukoll

b. 

Massa ta’ aktar minn 20 kg.

1C350

Prodotti kimiċi, li jistgħu jintużaw bħala prekursuri għal aġenti kimiċi tossiċi, kif ġej, u “taħlitiet ta' sustanzi kimiċi” li fihom wieħed jew aktar minnhom:

N.B. ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI U 1C450.

1. 

Tiodiglikol (CAS 111-48-8);

2. 

Ossiklorur tal-fosfru (CAS 10025-87-3);

3. 

Metilfosfonat tad-dimetil (CAS 756-79-6)

4. 

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI għal difluworur tal-metil fosfonil (CAS 676-99-3);

5. 

Diklorur tal-metil fosfonil (CAS 676-97-1);

6. 

Fosfit tad-dimetil (DMP) (CAS 868-85-9);

7. 

Triklorur tal-fosforu (CAS 7719-12-2);

8. 

Fosfit tat-trimetil (TMP) (CAS 121-45-9);

9. 

Tijonil tal-klorur (CAS 7719-09-7);

10. 

3-Idrossi-1-metilpiperidina (CAS 3554-74-3);

11. 

N,N-Diisopropil-(beta)-klorur tal-amminuetil (CAS 96-79-7);

12. 

N,N-Diisopropil-(beta)-amminoetantijol (CAS 5842-07-9);

13. 

3-Kinuklidinol (CAS 1619-34-7);

14. 

Fluworur tal-potassju (CAS 7789-23-3);

15. 

2-Kloroetanol (CAS 107-07-3);

16. 

Dimetilamina (CAS 124-40-3)

17. 

Etilfosfonat tad-dietil (CAS 78-38-6);

18. 

N,N-dimetilfosforamidat tad-dietil (CAS 2404-03-7);

19. 

Fosfit tad-dimetil (CAS 762-04-9);

20. 

Idroklorur tad-dimetilammina (CAS 506-59-2);

21. 

Diklorur tal-etilfosfinil (CAS 1498-40-4);

22. 

Diklorur tal-etilfosfonil (CAS 1066-50-8);

23. 

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI għal difluworur tal-etil fosfonil (CAS 753-98-0);

24. 

Fluworur tal-idroġenu (CAS 7664-39-3);

25. 

Benżilat tal-metil (CAS 76-89-1);

26. 

Diklorur tal-metilfosfonil (CAS 676-83-5);

27. 

N,N-Diisopropil-(beta)-amminoetanol (CAS 96-80-0);

28. 

Alkoħol pinakoliliku (CAS 464-07-3);

29. 

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI għal O-Etil O-2-diisopropilamminoetil-metilfosfonit (QL) (CAS 57856-11-8);

30. 

Fosfit trietiliku (CAS 122-52-1)

31. 

Triklorur tal-arseniku (CAS 7784-34-1);

32. 

Aċidu benżiliku (CAS 76-93-7)

33. 

Metilfosfonat tad-dietil (CAS 15715-41-0);

34. 

Etilfosfonat tad-dimetil (CAS 6163-75-3);

35. 

Difluworur tal-etilfosfonil (CAS 430-78-4);

36. 

Difluworur tal-metilfosfonil (CAS 753-59-3);

37. 

3-Kinuklidon (CAS 3731-38-2);

38. 

Pentaklorur tal-fosforu (CAS 10026-13-8);

39. 

Pinakolun (CAS 75-97-8);

40. 

Ċjanur tal-potassju (CAS 151-50-8);

41. 

Bifluworur tal-potassju (CAS 7789-29-9);

42. 

Idroġenu fluworur tal-ammonju jew bifluworur tal-ammonju (CAS 1341-49-7);

43. 

Fluworur tas-sodju (CAS 7681-49-4);

44. 

Bifluworur tas-sodju (CAS 1333-83-1);

45. 

Ċjanur tas-sodju, (CAS 143-33-9);

46. 

Trietanolamina (CAS 102-71-6)

47. 

Pentasulfit fosforuż (CAS 1314-80-3);

48. 

Diisopropilammina (CAS 108-18-9);

49. 

Dietilamminoetanol (CAS 100-37-8)

50. 

Sulfur tas-sodju (CAS 1313-82-2);

51. 

Monoklorur tal-sulfur (CAS 10025-67-9);

52. 

Diklorur tas-sulfur (CAS 10545-99-0)

53. 

Idroklorur tat-trietanolammina (CAS 637-39-8);

54. 

N,N-Diisopropil-(beta)-amminuetil klorur idroklorur (CAS 4261-68-1);

55. 

Aċidu metilfosfoniku (CAS 993-13-5)

56. 

Metilfosfonat tad-dietil (CAS 683-08-9);

57. 

Diklorur tan-N,N-dimetilamminofosforil (CAS 677-43-0);

58. 

Fosfit tat-triisopropil (CAS 116-17-6);

59. 

Etildietanolammina (CAS 139-87-7);

60. 

Fosforotiat tal-O,O-dietil (CAS 2465-65-8);

61. 

Fosforoditiat tal-O,O-dietil (CAS 298-06-6);

62. 

Eżafluworosilikat tas-sodju (CAS 16893-85-9);

63. 

Diklorur metilfosfonotiojku (CAS 676-98-2);

64. 

Dietilammina (CAS 109-89-7);

65. 

Kloridrat ta’ N,N-Diisopropilamminoetantijol (CAS 41480-75-5);

Nota 1: Għall-esportazzjonijiet lejn “Stati mhux Parti fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi”, 1C350 ma jkoprix il-kontrolli fuq “taħlitiet ta’ sustanzi kimiċi” li fihom sustanza kimika waħda jew aktar minn dawk speċifikati fl-entrati 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 u .65 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 10 % skont il-piż tat-taħlita.

Nota 2: Għall-esportazzjoni lejn “Stati li huma Parti fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi”, 1C350 ma jkoprix il-kontrolli fuq “taħlitiet ta’ sustanzi kimiċi” li fihom sustanza kimika waħda jew aktar minn dawk speċifikati fl-entrati 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 u .65 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % skont il-piż tat-taħlita.

Nota 3: 1C350 ma jkoprix il-kontrolli fuq “taħlitiet ta’ sustanzi kimiċi” li fihom sustanza kimika waħda jew aktar minn dawk speċifikati fl-entrati 1C350 .2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62 u .64 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % skont il-piż tat-taħlita.

Nota 4: 1C350 ma jikkontrollax prodotti identifikati bħala oġġetti tal-konsum ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut għall-użu personali jew ippakkjati għall-użu individwali.

1C351

Patoġeni tal-bniedem u tal-annimali, u “tossini”, kif ġej:

a. 

Viruses, kemm jekk naturali, imsaħħa jew immodifikati, kemm jekk fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew jekk bħala materjal li jinkludi l-materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. 

Il-virus tal-marda Afrikana taż-żwiemel;

2. 

Il-virus tad-deni tal-ħnieżer Afrikan;

3. 

Il-virus tal-Andes;

4. 

Il-viruses tal-influwenza avjarja, li:

a. 

Mhumiex karatterizzati; jew

b. 

Huma ddefiniti fl-Anness I(2) tad-Direttiva KE 2005/94/KE (ĠU L 10 14.1.2006 p. 16) li għandhom patoġeniċita għolja, kif ġej:

1. 

Virus tat-Tip A b’IVPI (l-indiċi ta’ patoġeniċità intravenuża) ta’ aktar minn 1,2 , f’tiġieġ ta’ sitt ġimgħat; jew

2. 

Virus tat-Tip A tas-sottotipi H5 jew H7 b'sekwenzi tal-ġenoma kkodifikati għal aċidi amminiċi bażiċi multipli fil-post fejn tinqasam il-molekula tal-emaglutinina simili għal dak osservat fir-rigward ta’ viruses oħrajn tal-HPAI, li jindika li l-molekula tal-emaglutinina tista' tinqasam bi proteażi ubikwitarja fl-ospitant;

5. 

Il-virus tal-ilsien blu;

6. 

Il-virus Chapare;

7. 

Il-virus Chikungunya;

8. 

Il-virus Choclo;

9. 

Il-virus tad-deni emoraġiku Kongo-Krimejan;

10. 

Mhux użat;

11. 

Il-virus ta' Dobrava-Belgrad;

12. 

Il-virus tal-enċefalomjelite ekwina tal-Lvant;

13. 

Il-virus tal-Ebola: il-membri kollha tal-ġeneru tal-virus tal-Ebola;

14. 

Il-virus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer;

15. 

Il-virus tal-ġidri tal-mogħoż;

16. 

Il-virus Guanarito;

17. 

Il-virus Hantaan;

18. 

Il-virus Hendra (il-Morbillivirus ekwin);

19. 

Il-virus tal-erpete tas-suid 1 (Psewdoidrofobija; marda ta’ Aujeszky);

20. 

Il-virus tad-deni klassiku tal-ħnieżer (il-virus tal-kolera tal-ħnieżer);

21. 

Il-virus tal-enċefalomjelite Ġappuniża;

22. 

Il-virus Junin;

23. 

Il-virus tal-marda tal-Foresta ta' Kyasanur;

24. 

Il-virus tal-Laguna Negra;

25. 

Il-virus ta' Lassa;

26. 

Il-virus Louping ill;

27. 

Il-virus Lujo;

28. 

Il-virus tal-marda tal-infafet fil-ġilda;

29. 

Il-virus tal-korjomeningite limfoċitika;

30. 

Il-virus Machupo;

31. 

Il-virus Marburg: il-membri kollha tal-ġeneru tal-virus Marburg;

32. 

Il-virus tal-monkeypox;

33. 

Il-virus tal-enċefalomjelite Murray Valley;

34. 

Il-virus tal-marda ta’ Newcastle;

35. 

Il-virus Nipah;

36. 

Il-virus tad-deni emoraġiku ta' Omsk;

37. 

Il-virus ta’ Oropouche;

38. 

Il-virus tal-pesta tal-annimali ruminanti żgħar;

39. 

Il-virus tal-marda vexxikolari tal-ħnieżer;

40. 

Il-virus ta’ Powassan;

41. 

Il-virus tar-rabja u l-membri l-oħra kollha tal-ġeneru Lyssavirus;

42. 

Il-virus tad-deni ta' Rift Valley;

43. 

Il-virus Rinderpest;

44. 

Il-virus Rocio;

45. 

Il-virus Sabia;

46. 

Il-virus ta’ Seoul;

47. 

Il-virus tal-ġidri tan-nagħaġ;

48. 

Il-virus Sin Nombre;

49. 

Il-virus tal-enċefalomjelite ta' St Louis;

50. 

Il-virus Porcine Tescho;

51. 

Il-virus tal-enċefalomjelite li jinġarr mill-qurdien (sottotip tal-Lvant Imbiegħed);

52. 

Il-virus tal-Varjola;

53. 

Il-virus tal-enċefalomjelite ekwina tal-Venezwela;

54. 

Il-virus tal-istomatite vexxikolari;

55. 

Il-virus tal-enċefalomjelite ekwina tal-Punent;

56. 

Il-virus tad-deni isfar;

57. 

Il-virus korona tas-sindrome respiratorja akuta gravi (SARS-virus korona relatat);

58. 

Il-virus tal-influwenza tal-1918 rikostitwit;

b. 

Mhux użat;

c. 

Batterji, kemm jekk naturali, imsaħħa jew immodifikati, kemm fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew jekk bħala materjal li jinkludi materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. 

Baċillus anthracis;

2. 

Bruċella abortus;

3. 

Bruċella melitensis;

4. 

Bruċella suis;

5. 

Clostridium botulinum;

6. 

Francisella tularensis;

7. 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8. 

Clostridium argentinense (qabel kienet magħrufa ukoll bħala Clostridium botulinum tat-Tip G), razza ta’ mikrobi li jipproduċu n-newrotossina botulinika;

9. 

Clostridium baratii, razza ta' mikrobi li jipproduċu n-newrotossina botulinika;

10. 

Clostridium botulinum;

11. 

Clostridium butyricum, razza ta' mikrobi li jipproduċu n-newrotossina botulinika;

12. 

Clostridium perfringens, tipi ta' mikrobi li jipproduċu t-tossina epsilon;

13. 

Virus Nipah;

14. 

Tularemja (Francisella tularensis);

15. 

Mycoplasma capricolum, is-sottospeċi capripneumoniae (ir-razza tal-mikrobu F38);

16. 

Mycoplasma mycoides, is-sottospeċi mycoides SC (kolonja żgħira);

17. 

Rickettsia prowazekii;

18. 

Salmonella enterica is-sottospeċi enterica serovar Typhi (Salmonella typhi);

19. 

Escherichia coli li tipproduċi t-tossina Shiga (STEC) tas-serogruppi O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, u serogruppi oħra li jipproduċu t-tossina Shiga;

Nota: Escherichia coli li tipproduċi t-tossina Shiga (STEC) hija magħrufa wkoll bħala E. coli enteroemorraġika (EHEC), E. coli li tipproduċi l-verotossina (VTEC) jew E. coli li tipproduċi l-veroċitotossina (VTEC).

20. 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

21. 

Salmonella typhi;

22. 

Shigella dysenteriae;

d. 

“Tossini”, kif ġej, u s-“sottounitajiet tat-tossini” tagħhom:

1. 

Tossini Botulinum;

2. 

Clostridium perfringens alpha, beta 1, beta 2, epsilon u tossini iota;

3. 

Konotossini;

4. 

Riċinu;

5. 

Sassitossina;

6. 

Tossini Shiga (tossini bħal shiga, verotossini u veriċotossini)

7. 

Enterotossini ta’ Staphylococcus aureus, it-tossina hemolysin alpha, u tossini tas-sindromu tax-xokk tossiku (li qabel kienet magħrufa ukoll bħala l-Enterotossina ta’ Staphylococcus);

8. 

Tetrodotossina;

9. 

Mhux użat;

10. 

Mikroċistini (Cyanginosins);

11. 

Aflatossini;

12. 

Abrina;

13. 

Tossina tal-kolera;

14. 

Diaċetossixirpenol;

15. 

Tossina T-2;

16. 

Tossina HT-2;

17. 

Modeksina;

18. 

Volkensina;

19. 

Viskumina (Lektina 1 Viskum Album);

Nota: 1C351.d. ma jkoprix il-kontrolli fuq it-tossini botulinum jew il-konotossini f’forma ta’ prodotti li jissodisfaw il-kriterji kollha li ġejjin:

1. 

Huma formulazzjonijiet farmaċewtiċi maħsuba biex jingħataw lill-bnedmin fit-trattament ta’ kundizzjonijiet mediċi;

2. 

Huma ppakkjati bil-lesti għat-tqassim bħala prodotti mediċi;

3. 

Huma awtorizzati minn awtorità tal-Istat sabiex jiġu kkummerċjalizzati bħala prodotti mediċi.

e. 

Fungi, kemm jekk naturali, imsaħħin jew mmodifikati, kemm fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew jekk bħala materjal li jinkludi materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. 

Coccidioides immitis;

2. 

Coccidioides posadasii.

Nota: 1C351 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-“vaċċini” jew l-“immunotossini”.

1C353

“Elementi ġenetiċi” u “organiżmi ġenetikament immodifikati”, kif ġej:

a. 

Kull “organiżmu ġenetikament immodifikat” li jinkludi, jew “element ġenetiku” li jikkodifika għal, xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. 

Kwalunkwe ġene jew ġeni speċifiċi għal xi virus speċifikat f’1C351.a. jew 1C354.a.

2. 

Kwalunkwe ġene jew ġeni speċifiċi għal batterju speċifikat f’1C351.c. jew 1C354.b jew fungus speċifikat f’1C351.e. jew 1C354.c., u li huwa xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. 

Fiha nnifisha jew permezz tal-prodotti transkritti jew tradotti tagħha tirrappreżenta periklu sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimiali jew tal-pjanti. jew

b. 

Tista’ “tikkonferixxi jew issaħħaħ il-patoġeniċità”, jew jew

3. 

It-“tossini” kollha speċifikati f’1C351.d jew kull “sottounità ta’ tossini” ta’ dawn it-tossini.

b. 

Mhux użat.

Noti Tekniċi:

1.   “Organiżmi mmodifikati ġenetikament” jinkludu organiżmi li fihom is-sekwenzi tal-aċidu nuklejku inħolqu jew inbidlu premezz ta’ manipulazzjoni molekulari intenzjonata.

2.   “Elementi ġenetiċi” jinkludu fost l-oħrajn kromożomi, ġenomi, plasmidi, transposoni, vetturi u organiżmi mhux attivati li fihom frammenti ta’ aċidu nuklejku rekuperabbli, kemm jekk ġenetikament immodifikati jew le, jew sintetizzati kimikament kompletament jew parzjalment. Għall-finijiet tal-kontroll tal-elementi ġenetiċi, l-aċidi nuklejċi minn organiżmu, virus jew kampjun mhux attivati huma kkunsidrati rekuperabbli jew l-intattivazzjoni u t-tħejjija tal-materjal tkun intenzjonata jew magħrufa li tiffaċilità l-iżolament, il-purifikazzjoni, l-amplifikazzjoni, id-detezzjoni, jew l-identifikazzjoni ta’ aċidi nuklejċi.

3.   “Tikkonferixxi jew issaħħaħ il-patoġeniċità” tfisser meta l-inseriment jew l-integrazzjoni tas-sekwenza jew sekwenzi ta' aċidu nuklejku x’aktarx iwasslu biex jabilitaw jew iżidu l-kapaċità ta’ organiżmu biex b'mod deliberat jikkaġuna marda jew mewt. Dan jista’ jinkludi alterazzjonijiet, fost l-oħrajn: għall-virulenza, it-trażmissibbiltà, l-istabbiltà, il-metodu tal-infezzjoni, il-firxa ta’ organiżmi ospitanti, ir-reproduċibbiltà, il-kapaċità li tiġi evitata jew imrażżna l-immunità tal-ospitant, ir-reżistenza għal kontromiżuri mediċi, jew il-kapaċità ta’ detezzjoni.

Nota: 1C353 ma jkoprix il-kontrolli fuq sekwenzi ta’ aċidu nuklejku ta’ Escherichia coli li tipproduċi t-tossina shiga tas-serogruppi O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, u serogruppi oħrajn li jipproduċu t-tossina shiga, għajr dawk l-elementi ġenetiċi li jikkodofkaw għat-tossina shiga, jew għas-sottounitajiet tagħha.

1C354

Patoġeni tal-pjanti, kif ġej:

a. 

Viruses, kemm jekk naturali, imsaħħa jew immodifikati, kemm jekk fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew jekk bħala materjal li jinkludi l-materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. 

Virus Andin latenti tal-patata (Potato Andean latent tymovirus);

2. 

Virojde tad-deformazzjoni fusiformi tat-tuberi tal-patata;

b. 

Batterji, kemm jekk naturali, imsaħħa jew immodifikati, kemm jekk fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew jekk bħala materjal li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. 

Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2. 

Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. A) [Xanthomonas axonopodis pv. citri];

3. 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4. 

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum jew Corynebacterium sepedonicum);

5. 

Ralstonia solanacearum razza 3 biovar 2;

c. 

Fungi, kemm jekk naturali, imsaħħa jew immodifikati, kemm jekk fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew jekk bħala materjal li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. 

Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2. 

Fungi, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajja iżolati” jew bħala materjal li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

3. 

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4. 

Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5. 

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6. 

Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7. 

Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8. 

Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9. 

Synchytrium endobioticium;

10. 

Tilletia indica;

11. 

Thecaphora solani.

1C450

Sustanzi kimiċi tossiċi u prekursuri ta' sustanzi kimiċi tossiċi, kif ġej, u “taħlitiet kimiċi” li fihom waħda jew aktar minn dawn is-sustanzi:

N.B. ARA WKOLL L-ENTRATA 1C350, 1C351.d. U L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a. 

Sustanzi kimiċi tossiċi, kif ġej:

1. 

U L-KONTROLLI TA' MERKANZIJA MILITARI. O,O-Dietil S- [2-(dietilamino)etil] fosforotijolat (CAS 78-53-5) u mluħa alkilati jew protonati korrispondenti,

2. 

PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluworo-2-(trifluworometil)-1-propin (CAS 382-21-8);

3. 

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI għal BZ: 3-Kwinuklidinil benzilat (CAS 6581-06-2);

4. 

Fosġenu: Diklorur tal-karbonil (CAS 75-44-5);

5. 

Klorur ċjanoġenu (CAS 506-77-4);

6. 

Ċjanur tas-sodju, (CAS 74-90-8);

7. 

Kloropikrin: Trikloronitrometan (CAS 76-06-2);

Nota 1: Għall-esportazzjoni lejn “Stati mhux Parti fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi”, 1C450 ma tikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom waħda jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.a.1. u.a.2. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 1 % tal-piż tat-taħlita.

Nota 2: Għal esportazzjonijiet lejn “Stati Parti għall-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi”, 1C450 ma jikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom waħda jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrata 1C450.a.1. u .a.2. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bil-piż tat-taħlita.

Nota 3: 1C450 ma jkoprix il-kontrolli fuq “taħlitiet kimiċi” li fihom waħda jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.a.4., .a.5., .a.6. u .a.7. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % skont il-piż tat-taħlita.

Nota 4: 1C450 ma jikkontrollax prodotti identifikati bħala oġġetti tal-konsum ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut għall-użu personali jew ippakkjati għall-użu individwali.

b. 

Prekursuri ta' sustanzi kimiċi tossiċi, kif ġej:

1. 

Sustanzi kimiċi, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli ta’ Merkanzija Militari jew f’1C350, li fihom atomu tal-fosfru li hemm marbut miegħu grupp wieħed ta’ metil, etil jew propil (normali jew iso) iżda l-ebda atomu ieħor tal-karbonju.

Nota: 1C450.b.1 ma jikkontrollax fuq il-Fonofos: Etilfosfonotijolotijonat ta’ O-Etil u S-fenil (CAS 944-22-9);

2. 

Dialidi fosforamidiċi ta’ N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)], minbarra d-diklorur ta’ N,N-Dimetilaminofosforil;

N.B.: Ara 1C350.57. għad-diklorur ta’ N,N-Dimetilamminofosforil.

3. 

N,N-dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)]-fosforamidati ta’ dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)], minbarra N,N-dimetilfosforamidat ta’ dietil li huwa speċifikat f’1C350;

4. 

N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] aminoetil-2-kloruri u mluħa protonati korrispondenti, minbarra il-klorur ta’ N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetil jew l-idroklorur ta’ N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetil klorur li huma speċifikati f’1C350;

5. 

N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] aminoetan-2-oli u mluħa protonati korrispondenti; għajr N,N-Diisopropil- (beta)-aminoetanol (CAS 96-80-0) u N,N-Dietilaminoetanol (CAS 100-37-8) li huma speċifikati f’1C350;

Nota: 1C450.b.5. ma jkoprix il-kontrolli fuq dan li ġej:

a. 

N,N-Dimetilamminoetan (CAS 108-01-0) u mluħa protonata korrispondenti;

b. 

Imluħa protonata ta’ N,N Dietilamminoetanol (CAS 100-37-8);

6. 

N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] amminoetan-2-tijoli u mluħa protonata korrispondenti, minbarra N,N-Diisopropil-(beta)-tijol amminoetan (CAS 5842-07-9) u l-Kloridrat ta’ N,N-Diisopropilamminoetantijol (CAS 41480-75-5) li huma speċifikati f’1C350;

7. 

Ara 1C350 għal etildietanolamina (CAS 139-87-7);

8. 

Metildietanolamina (CAS 105-59-9);

Nota 1: Għall-esportazzjoni lejn “Stati mhux Parti fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi”, 1C450 ma tikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom wieħed jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.b.1.,.b.2.,.b.3.,.b.4.,.b.5. u.b.6. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 10 % tal-piż tat-taħlita.

Nota 2: Għall-esportazzjoni lejn “Stati Parti għall-Konvenzjoni dwar Armi Kimiċi”, 1C450 ma jikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom wieħed jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. u .b.6. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bil-piż tat-taħlita.

Nota 3: 1C450 ma jikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom wieħed jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrata 1C450.b.8 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bil-piż tat-taħlita.

Nota 4: 1C450 ma jikkontrollax prodotti identifikati bħala oġġetti tal-konsum ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut għall-użu personali jew ippakkjati għall-użu individwali.

1D    Softwer

1D001

“Software” iddisinjat apposta jew modifikat għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ tagħmir speċifikat f’1B001 sa 1B003.

1D002

“Softwer” għall-“iżvilupp” ta' prodotti laminati jew “kompożiti” b'“matriċi” organika, “matriċi” metallika jew “matriċi” tal-karbonju.

1D003

“Softwer” imfassal apposta jew modifikat biex jippermetti li t-tagħmir iwettaq il-funzjonijiet ta’ tagħmir speċifikat f’1A004.c. jew 1A004.d.

1D101

“Softwer” imfassal apposta jew immodifikat għat-tħaddim jew il-manutenzjoni tal-oġġetti speċifikati f’1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 jew 1B119.

1D103

“Softwer” iddisinjat apposta għall-analiżi ta’ karatteristiċi osservabbli mnaqqsa bħar-riflettività tar-radar karatteristiċi ultravjola/infraħmar u karatteristiċi akustiċi.

1D201

“Softwer” imfassal apposta għall-“użu” tal-oġġetti speċifikati f'1B201.

1E    Teknoloġija

1E001

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta' tagħmir jew materjali speċifikati f' 1A002 sa 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B jew 1C.

1E002

“Teknoloġija” oħra kif ġej:

a. 

“Teknoloġija” għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta’ polibenżotijażoli jew polibenżossijażoli;

b. 

“Teknoloġija” għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta' komposti tal-fluworoelastomer li fihom mill-inqas monomeru wieħed tal-viniletere;

c. 

“Teknoloġija” għad-disinn jew għall-“produzzjoni” ta' trab taċ-ċeramika jew ta' materjali taċ-ċeramika mhux “kompożiti” li ġejjin:

1. 

Trab taċ-ċeramika li għandu dan kollu li ġej:

a. 

Xi waħda mill-kompożizzjonijiet li ġejjin:

1. 

Ossidi sempliċi jew kumplessi taż-żirkonju u ossidi kumplessi tas-siliċju jew tal-aluminju;

2. 

Nitruri tal-boron sempliċi (forom kristallini kubiċi);

3. 

Karburi sempliċi jew kumplessi tas-siliċju jew tal-boron; jew

4. 

Nitruri tas-siliċju sempliċi jew kumplessi;

b. 

Xi waħda mit-total tal-impuritajiet tal-metall li ġejjin (minbarra ż-żiediet intenzjonali):

1. 

Anqas minn 1 000 ppm għal ossidi jew għall-karburi sempliċi; jew

2. 

Anqas minn 5 000 ppm għall-komposti kumplessi jew għan-nitruri sempliċi; kif ukoll

c. 

Li huma xi wieħed minn dan li ġej:

1. 

Żirkonju (CAS 1314-23-4) b'daqs medju tal-partiċella, daqs jew inqas minn 1 μm u mhux aktar minn 10 % tal-partiċelli akbar minn 5 μm; jew

2. 

Trab taċ-ċeramika ieħor b'daqs medju tal-partiċella li jkun daqs jew inqas minn 5 μm u mhux aktar minn 10 % tal-partiċelli jkunu akbar minn 10 μm;

2. 

Materjali taċ-ċeramika mhux “kompożiti” magħmulin mill-materjali speċifikati f’1E002.c.1;

Nota: 1E002.c.2 ma jkoprix il-kontrolli fuq “teknoloġija” għal abrażivi.

d. 

Mhux użat;

e. 

“Teknoloġija” għall-installazzjoni, il-manutenzjoni jew it-tiswija tal-materjali speċifikati f'1C001;

f. 

“Teknoloġija” għat-tiswija ta' strutturi, laminati jew materjali “kompożiti” speċifikati f'1A002 jew 1C007.c.;

Nota: 1E002.f. ma jirregolax “teknoloġija” għat-tiswija ta' strutturi ta' “ajruplani” permezz ta' “materjal fibruż jew bil-filamenti” tal-karbonju u reżini epossidiċi, f'manwali ta' fabbrikanti ta' inġenji tal-ajru.

g. 

“Libreriji” mfasslin apposta jew immodifikat sabiex jippermettu li t-tagħmir iwettaq il-funzjonijiet tal-apparat speċifikat f'1A004.c. jew 1A004.d.

1E101

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“użu” tal-oġġetti speċifikati f'1A102, 1B001, 1B101, 1B102, minn 1B115 sa 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, minn 1C111 sa 1C118, 1D101 jew 1D103.

1E102

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” ta' “softwer” speċifikat f'1D001, 1D101 jew 1D103.

1E103

“Teknoloġija” għar-regolazzjoni tat-temperatura, il-pressjoni jew l-atmosfera f'awtoklavi jew idroklavi, meta jkunu użati għall-“produzzjoni” ta' “kompożiti” jew “kompożiti” ipproċessati parzjalment.

1E104

“Teknoloġija” għall-“produzzjoni” ta' materjali derivati pirolitikament imsawra fuq forma, mandarin tat-torn jew sottostrat ieħor minn gassijiet prekursuri li jiddekomponu fil-medda ta' temperaturi minn 1 573 K (1 300 °C) sa 3 173 K (2 900 °C) taħt pressjoni ta' 130 Pa sa 20 kPa.

Nota: 1E104 jinkludi “teknoloġija” għall-kompożizzjoni ta' gassijiet prekursuri, rati ta' fluss u, skedi u parametri għall-kontroll tal-proċess.

1E201

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“użu” tal-oġġetti speċifikati f'1A002, 1A007, 1A202, minn 1A225 sa 1A227, 1B201, minn 1B225 sa 1B234, 1C002.b.3. jew .b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, minn 1C225 sa 1C241 jew 1D201.

1E202

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” tal-oġġetti speċifikati f'1A007, 1A202 jew minn 1A225 sa 1A227.

1E203

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” ta’ “sofware” speċifikat f’1D201.

KATEGORIJA 2 - L-IPPROĊESSAR TA' MATERJALI

2A    Sistemi, Tagħmir u Komponenti

N.B. Għal berings li jaħdmu b'mod silenzjuż, ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

2A001

Berings antifrizzjoni u sistemi ta' berings, kif ġej, u l-komponenti għalihom:

N.B. ARA WKOLL 2A101.

Nota: 2A001 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-boċċi b'tolleranzi speċifikati mill-manifattur skont l-ISO 3290:2001 bħala ta' grad G5 (jew ekwivalenti nazzjonali) jew inqas.

a. 

Bolberings u kuxxinett bir-rombli solidi, li għandhom it-tolleranzi kollha speċifikati mill-manifattur skont l-ISO 492 Klassi ta' Tolleranza 4 jew 2 (jew l-ekwivalenti nazzjonali), jew aħjar, u li għandhom kemm “ċrieki” kif ukoll “elementi li jduru”, magħmulin mill-monel jew mill-berillju;

Nota: 2A001.a. ma jkoprix il-kontrolli fuq berings bir-rombli koniċi.

Noti Tekniċi:

1.   “Ċurkett” - parti annulari ta' kuxxinett bir-rombli radjali li jinkorporaw kanal wieħed jew iktar (ISO 5593:1997).

2.   “Element li jirrombla” - ballun jew romblu li jirrombla bejn kanali (ISO 5593:1997).

b. 

Mhux użat;

c. 

Sistemi ta' berings manjetiċi attivi li jużaw xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. 

Materjali b'densitajiet ta' fluss ta' 2,0 T jew aktar u b'reżistenza għall-forza ta' aktar minn 414 MPa;

2. 

Id-disinji kollha għall-polarizzazzjoni omopolari ta' elettromanjeti 3D għall-attwaturi; jew

3. 

Sensuri li jagħtu l-pożizzjoni f'temperatura għolja (450 K (177 °C) u ogħla).

2A101

Berings bir-rombli radjali, minbarra dawk speċifikati f'2A001, li għandhom it-tolleranzi kollha speċifikati skont l-ISO 492 Klassi ta' Tolleranza 2 (jew ANSI/ABMA Standard 20 Klassi ta' Tolleranza ABEC-9 jew ekwivalenti oħra nazzjonali), jew aħjar, u li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. 

Dijametru tat-toqba taċ-ċirku intern bejn 12 mm u 50 mm;

b. 

Dijametru tat-toqba taċ-ċirku estern bejn 25 mm u 100 mm; u

c. 

Wisgħa ta' bejn 10 mm u 20 mm.

2A225

Griġjoli magħmula minn materjali reżistenti għall-metalli aktinidi likwidi, kif ġej:

a. 

Griġjoli li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. 

Volum ta' bejn 150 cm3 u 8 000 cm3; u

2. 

Magħmulin minn jew miksijin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin, jew taħlita tal-materjali li ġejjin, li għandhom livell totli ta' impurità ta' 2 % jew inqas skont il-piż:

a. 

Fluworur tal-kalċju (CaF2);

b. 

Żirkonat tal-kalċju (metażirkonat) (CaZrO3);

c. 

Sulfur taċ-ċerju (Ce2S3);

d. 

Ossidu tal-erbju (erbja) (Er2O3);

e. 

Ossidu tal-afnju (afnja) (HfO2);

f. 

Ossidu tal-manjesju (MgO);

g. 

Liga b'nitrur ta' nijobju-titanju-tungstenu (bejn wieħed u ieħor 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. 

Ossidu tal-ittriju (ittrija) (Y2O3); jew

i. 

Ossidu taż-żirkonju (żirkonja) (ZrO2);

b. 

Griġjoli li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. 

Volum ta' bejn 50 cm3 u 2 000 cm3; u

2. 

Magħmulin mit-tantalju jew miksijin bih, li għandhom purezza ta' 99,9 % jew aktar skont il-piż;

c. 

Griġjoli li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. 

Volum ta' bejn 50 cm3 u 2 000 cm3;

2. 

Magħmulin mit-tantalju jew miksijin bih, li għandhom purezza ta' 98 % jew aktar skont il-piż; u

3. 

Miksija bil-karbur tat-tantalju, in-nitrur u l-borur tat-tantalu jew kwalunkwe taħlita ta' dawn.

2A226

Valvi li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. 

“Daqs nominali” ta' 5 mm jew akbar;

b. 

Li għandhom siġill minfaħ; u

c.