EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R1418-20110723

Consolidated text: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1418/2007 tad- 29 ta’ Novembru 2007 li jikkonċerna l-esportazzjoni ta’ l-irkupru ta’ ċerti tipi ta’ skart imniżżla fl-Anness III jew IIIA tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill lejn pajjiżi fejn id-Deċiżjoni ta’ l-OECD dwar il-kontroll ta’ movimenti intrakonfinali ta’ l-iskart ma tapplikax (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1418/2011-07-23

2007R1418 — MT — 23.07.2011 — 004.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1418/2007

tad-29 ta’ Novembru 2007

li jikkonċerna l-esportazzjoni ta’ l-irkupru ta’ ċerti tipi ta’ skart imniżżla fl-Anness III jew IIIA tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill lejn pajjiżi fejn id-Deċiżjoni ta’ l-OECD dwar il-kontroll ta’ movimenti intrakonfinali ta’ l-iskart ma tapplikax

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 316, 4.12.2007, p.6)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 740/2008 tad-29 ta’ Lulju 2008

  L 201

36

30.7.2008

►M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 967/2009 tal-15 ta’ Ottubru 2009

  L 271

12

16.10.2009

►M3

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 837/2010 tat-23 ta’ Settembru 2010

  L 250

1

24.9.2010

►M4

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 661/2011 tat-8 ta’ Lulju 2011

  L 181

22

9.7.2011
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1418/2007

tad-29 ta’ Novembru 2007

li jikkonċerna l-esportazzjoni ta’ l-irkupru ta’ ċerti tipi ta’ skart imniżżla fl-Anness III jew IIIA tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill lejn pajjiżi fejn id-Deċiżjoni ta’ l-OECD dwar il-kontroll ta’ movimenti intrakonfinali ta’ l-iskart ma tapplikax

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill ta’ l-14 ta’ Ġunju 2006 dwar ġarr bil-vapur ta’ l-iskart ( 1 ), b’mod partikolari għat-tielet sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 37(2) tiegħu,

Wara konsultazzjoni mal-pajjiżi kkonċernati,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, il-Kummissjoni bagħtet tweġiba bil-miktub lil kull pajjiż fejn id-Deċiżjoni C(2001)107/Finali tal-Kunsill ta’ l-OECD rigward ir-reviżjoni tad-Deċiżjoni C(92)39/Finali dwar il-kontroll tal-movimenti transkonfinali ta’ l-iskart maħsub għall-operati ta’ rkupru ma tapplikax, biex tfittex konfermazzjoni bil-miktub li l-iskart, imniżżel fl-Anness III jew IIIA ta’ dan ir-Regolament u li l-esportazzjoni tiegħu mhix ipprojbita skond l-Artikolu 36 tiegħu, jista’ jiġi esportat mill-Komunità għall-irkupru f’dak il-pajjiż u li jitlob indikazzjoni dwar liema proċedura ta’ kontroll, jekk hemm waħda, se tiġi segwita fil-pajjiż ta’ destinazzjoni.

(2)

F’dawn it-talbiet, kull pajjiż intalab jindika jekk kienx għażel projbizzjoni jew proċedura u kunsens b'notifika minn qabel bil-miktub, jew jekk ma kienx se jwettaq kontroll, rigward tali skart.

(3)

Skond l-ewwel sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, u qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament, il-Kummissjoni ħtieġet li tadotta Regolament li jqis it-tweġibiet li ġew riċevuti kollha. Il-Kummissjoni adottat kif xieraq ir-Regolament (KE) Nru 801/2007 ( 2 ). Madankollu, tweġibiet u kjarifiki oħra riċevuti minn dik id-data pprovdew fehim aħjar ta' kif għandhom jitqiesu t-tweġibiet tal-pajjiżi ta' destinazzjoni.

(4)

Issa l-Kummissjoni rċeviet tweġibiet għat-talbiet bil-miktub tagħhom mill-Alġerija, Andorra, l-Arġentina, il-Bangladexx, il-Belarus, il-Benin, il-Botswana, il-Brażil, iċ-Ċili, iċ-Ċina, it-Tajpej Ċiniż, il-Kosta Rika, il-Kroazja, Kuba, l-Eġittu, il-Ġeorġja, il-Gujana, iċ-Ċina (Ħong Kong), l-Indja, l-Indoneżja, Iżrael, il-Kosta ta' l-Ivorju, il-Kenja, il-Kirgiztan, il-Libanu, il-Liechtenstein, il-Makaw, iċ-Ċina, il-Malawi, il-Mali, il-Malażja, il-Moldova, il-Marokk, l-Oman, il-Pakistan, il-Paragwaj, il-Peru, il-Filippini, il-Federazzjoni Russa, is-Seychelles, l-Afrika t’Isfel, is-Sri Lanka, it-Tajlandja, it-Tuneżija, il-Vjetnam.

(5)

Ċerti pajjiżi ma ħarġux konferma bil-miktub li l-iskart jista’ jiġi esportat lilhom mill-Komunità għall-irkupru. Għalhekk, skond it-tieni sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, dawn il-pajjiżi għandhom jitqiesu bħala li għażlu proċedura ta’ avviż u kunsens minn qabel bil-miktub.

(6)

Ċerti pajjiżi għarrfu bl-intenzjoni tagħhom fi tweġibiethom li se jsegwu l-proċeduri ta' kontroll applikabbli skond il-liġi nazzjonali li huma distinti minn dawk stipulati fl-Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006. Barra minn hekk, u skond l-Artikolu 37(3) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, l-Artikolu 18 ta’ dan ir-Regolament għandu japplika mutatis mutandis għal tali trasbord, sakemm l-iskart hu suġġett ukoll għal avviż minn qabel u l-proċedura ta’ kunsens.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 801/2007 għandu jigi emendat skond ma ntqal hawn fuq. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, minħabba n-numru ta’ bidliet meħtieġa, ikun xieraq li dak ir-Regolament jitneħħa u jiġi ssostitwit minn dan ir-Regolament. Madankollu, l-iskart ikklassifikat fir-Regolament (KE) Nru 801/2007 bħala suġġett għal ebda kontroll fil-pajjiz ta’ destinazzjoni iżda li f’dan ir-Regolament jidher li jeħtieġ avviż u kunsens minn qabel għandu jissokta jiġi kklassifikat bħala suġġett għal ebda kontroll fil-pajjiż ta’ destinazzjoni tul perjodu ta’ transizzjoni ta’ 60 ġurnata mid-dħul fis-seħħ,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:Artikolu 1

L-esportazzjoni għall-irkupru ta’ l-iskart imniżżel fl-Annessi III jew IIIA tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, li mhux ipprojbit skond l-Artikolu 36 ta’ dan ir-Regolament, għal ċerti pajjiżi li għalihom id-Deċiżjoni C(2001)107/Finali tal-Kunsill ta' l-OECD rigward ir-reviżjoni tad-Deċiżjoni C(92)39/Finali dwar il-kontroll tal-movimenti transkonfinali ta’ l-iskart maħsuba għal operazzjonijiet ta’ rkupru ma tapplikax se titmexxa mill-proċeduri stipulati fl-Anness.

▼M2

Artikolu 1a

It-tweġibiet li waslu wara talba bil-miktub mill-Kummissjoni skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 huma elenkati fl-Anness.

Fejn fl-Anness huwa indikat li pajjiż, fir-rigward ta' ċerti kunsinni ta' skart, ma jipprojbihomx jew ma japplikax il-proċedura ta' notifika u kunsens minn qabel bil-miktub kif deskritt fl-Artikolu 35 ta' dak ir-Regolament, l-Artikolu 18 ta' dak ir-Regolament għandu japplika bil-modifikazzjonijiet kollha li għandhom isiru għal dawn il-kunsinni.

▼B

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 801/2007 huwa mħassar.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-erbatax-il jum mill-publikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ.

Madankollu, ir-Regolament (KE) Nru 801/2007 se jissokta japplika għal 60 jum wara dik id-data għall-iskart imniżżel fil-kolonna (c) ta’ l-Anness ta’ dak ir-Regolament li hu mniżżel fil-kolonna (b), jew il-kolonni b) u d), ta’ l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS

L-intestaturi tal-kolonni f’dan l-Anness jirreferu għal dan li ġej:

(a)

projbizzjoni;

(b)

avviż bil-miktub u kunsens minn qabel kif deskritt fl-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006.

(ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni;

▼M1

(d)

proċeduri oħrajn ta’ kontroll se jiġu segwiti fil-pajjiż ta’ destinazzjoni skond il-liġi nazzjonali applikabbli.

▼B

Meta żewġ kodiċi huma mifruda minn ħajfin, dan għandu jinftiehem bħala li jkopru żewġ kodiċi u l-kodiċi kollha bejniethom.

Meta żewġ kodiċi huma mifruda minn virgola b’punt, dan għandu jinftiehem bħala li jkopru żewġ kodiċi u l-kodiċi kollha bejniethom.L-Afrika t’Isfel

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 
 L-Alġerija

(a)

(b)

(ċ)

(d)

GC030 ex89 08 00:

biss jekk il-qafas jista' jkollu l-asbestos

GC030 ex89 08 00:

ħlief jekk il-qafas jista' jkollu l-asbestos

 

GC030 ex89 08 00:

ħlief jekk il-qafas jista' jkollu l-asbestos

GG030 ex26 21:

jekk ma tressqet l-ebda analiżi bħala evidenza li l-iskart mhux perikoluż

GG030 ex26 21:

jekk tressqet analiżi bħala evidenza li l-iskart mhux perikoluż

 

GG030 ex26 21:

jekk tressqet analiżi bħala evidenza li l-iskart mhux perikoluż

GG040 ex26 21:

jekk ma tressqet l-ebda analiżi bħala evidenza li l-iskart mhux perikoluż

GG040 ex26 21:

jekk tressqet analiżi bħala evidenza li l-iskart mhux perikoluż

 

GG040 ex26 21:

jekk tressqet analiżi bħala evidenza li l-iskart mhux perikoluż

 
 
 

l-iskart kollu l-ieħor mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:

▼M3L-Andorra

(a)

(b)

(c)

(d)

 

l-iskart kollu elenkat fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 
 

▼BL-Arġentina

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

B1010

 
 

B1020

 
 
 
 

B1030 – B1050

 
 

B1060

 
 
 
 

B1070 – B1130

 
 

B1140

 
 
 
 

B1150 – B1170

 
 

B1180; B1190

 
 
 
 

B1200 – B1230

 
 

B1240

 
 
 
 

B1250 – B2110

 
 

B2120; B2130

 
 
 

minn B3010:

— ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

— 

— alkoħol ta' polivinil

— raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni

— skart tal-polimer flworinat (1)

minn B3010:

kull skart ieħor

 
 

minn B3020:

— karti jew kartun magħmul prinċipalment minn polpa mekanika (per eżempju, gazzetti, ġurnali u materjal stampat b'mod simili)

— oħrajn, li jinkludu iżda mhux limitati għal 2. skart mhux separat.

minn B3020:

kull skart ieħor

 
 
 

B3030; B3035

 

B3030; B3035

 

B3040; B3050

 
 
 

B3060

 

B3060

 

B3065

 
 

minn B3070:

— Fungu miċelju deattivat mill-produzzjoni ta' penisilin li se jintużaw bħala ikel għall-annimali

minn B3070:

kull skart ieħor

 

B3070

 

B3080 – B3110

 
 
 

B3120

 

B3120

B3130 – B4020

 
 
 
 

B4030

 
 
 

GB040 2620 30

2620 90
 
 
 

GC010

 
 

GC020

 
 
 
 

GC030

 

GC030

 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 
 

GN010

 

GN010

 

GN020

 

GN020

 

GN030

 

GN030

(1)   Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 64 fir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).Il-Bangladexx

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

kull skart ieħor

 
 

minn B1010:

— Ruttam tal-ħadid u l-azzar

— Ruttam ta' l-Alluminju

B1020 – B2130

 
 
 

minn B3010:

kull skart ieħor

 
 

minn B3010:

— Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

— 

— etilene

— styrene

minn B3020:

kull skart ieħor

 
 

minn B3020:

— L-iskart u l-fdalijiet tal-karta jew kartun li ġej:

— 

— Karta jew kartun mhux ibbliċjati jew ta' karti jew kartun immewġin

— karti jew kartun ieħor, magħmul prinċipalment minn polpa ibbliċjata kimikament, mhux ikkuluriti fil-massa

B3030 – B4030

 
 
 

GB040 2620 30

2620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 
 Il-Belarus

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

minn B1010:

— Ruttam tal-Ġermanju

— Ruttam tal-Vanadju

— Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

— Ruttam tat-Torju

minn B1010:

kull skart ieħor

 
 

minn B1020:

— Ruttam tal-Berillju

— Ruttam tal-Tellurju

minn B1020:

kull skart ieħor

 

minn B1030:

Trab tal-Vanadju biss

minn B1030:

kollox ħlief l-iskart li fih it-trab tal-vanadju

 
 

minn B1031:

Trab tat-titanju biss

minn B1031:

kollox ħlief l-iskart li fih it-trab tat-titanju

 
 
 
 

B1040; B1050

 
 

B1060

 
 
 
 

B1070

 
 

B1080

 
 
 
 

B1090

 
 

B1100; B1115

 
 
 

minn B1120:

— Metalli ta’ transizzjoni

minn B1120:

— Lantanidi (metalli ta' l-art rari):

 
 
 

B1130 – B1170

 
 

B1180

 
 
 
 

B1190

 
 

B1200 – B1240

 
 
 
 

B1250

 
 

B2010

 
 
 

B2020

minn B2020:

Skart biss li ma fihx sustanzi li għandhom jiġu speċifikati mill-Belarus

 
 
 

B2030

 
 

minn B2040:

— Sulfat ta' kalċju raffinat parzjalment li jiġi mit-tneħħija ta' kubrit mit-tromba ta' ċumnija tal-gass (FGD)

— Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid ('il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (eż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

— Litju-Tantalu u Litju-Niobju li fih ruttam ta' ħġieġ

minn B2040:

— Skart ta' ġibs ta' bordijiet tal-ħitan jew ġibsbord li jiġi mit-twaqqigħ tal-bini

— Kubrit solidu

— Ġebla tal-ġir mill-produzzjoni tas-cyanamide ta' kalċju (li għandu pH ta' inqas minn 9)

— Sodju, potassju, kloru ta' kalċju

— Karborundu (karbur ta' silikon)

— Konkos imkisser

 
 

B2060; B2070

 
 
 
 

B2080; B2090

 
 

B2100; B2110

 
 

minn B2120:

l-iskart aċiduż u s-soluzzjonijiet bażiċi li fihom sustanzi speċifikati mill-Belarus biss

minn B2120:

kollox ħlief l-iskart aċiduż u s-soluzzjonijiet bażiċi li fihom sustanzi speċifikati mill-Belarus

 
 
 
 

B2130

 
 

minn B3010:

— Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

— 

— etilene

— styrene

— polipropelin

— politin tereftalat

— akrilonitrile

— butadina

— poliamidi

— polibutilin tereftalat

— polikarbonati

— polimeri ta' akriliku poliuretejn (li ma fihx CFC)

— polymethyl methacrylate

— alkoħol ta' polivinil

— butiral ta' polivinil

— aċetat ta' polivinil

— Raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni

minn B3010:

— Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

— 

— polyacetals

— polieteri

— sulfidi ta' polifenilene

— alkani C10-C13 (li jintużaw sabiex isir il-plastik)

— polysiloxanes

— It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat (1):

— Perfluoroetilene/propylene (FEP)

— Perfluoro alkoxyl alkane

— Tetrafluoroethylene/per fluoro

— Eter tal-vinil (PFA)

— Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinil ether (MFA)

— Polivinilflworidu (PVF)

— Polivinilideneflworidu (PVDF)

 
 
 

B3020

 
 

minn B3030:

— Skart ta' suf u xagħar ta' l-annimali fin jew aħrax, li jinkludi skart ta' ħjut imma li jeskludi stokk ta' granata

minn B3030:

kull skart ieħor

 
 
 

B3035

 
 

B3040

 
 
 
 

B3050

 
 

minn B3060:

— Tneħħija ta' grass: fdalijiet li jirriżultaw mit-trattament ta' sustanzi tax-xaħam jew xemgħat ta' l-annimali jew veġetali

— Skart ta' l-għadam u l-punti ċentrali tal-qrun, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, ippreparati b'mod sempliċi (imma mhux maqtugħin fil-forom), trattati bl-aċidu jew bil-ġelatina mneħħija

— Skart tal-ħut

minn B3060:

kull skart ieħor

 
 
 

B3065

 
 

minn B3070:

— Skart ta' xagħar uman

minn B3070:

kull skart ieħor

 
 

B3080 – B3100

 
 
 
 

B3110; B3120

 
 

B3130; B3140

 
 
 
 

B4010 – B4030

 

minn GB040 7112

2620 302620 90:

Gagazzi galvaniċi li fihom ir-ram biss

 

minn GB040: 7112

2620 302620 90

Gagazzi minn metall prezzjuż biss

 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 

minn GE020 ex70 01

ex70 19 39:

skart tal-fibri tal-ħġieġ li fihom karatteristiċi fiżikokimiċi simili għall-asbestos biss

 

minn GE020 ex70 01

ex70 19 39:

kollox għajr skart tal-fibri tal-ħġieġ li fihom karatteristiċi fiżikokimiċi simili għall-asbestos

 
 
 

GF010

 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 

(1)   Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 64 fir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).Il-Benin

(a)

(b)

(ċ)

(d)

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 
 
 

▼M4Il-Bosnja-Ħerzegovina

(a)

(b)

(c)

(d)

 
 
 

Minn B1010:

— Ruttam tal-ħadid u tal-azzar

— Ruttam tar-Ram

— Ruttam tal-Aluminju

— Ruttam taż-Żingu

— Ruttam tal-Landa

 
 
 

Minn B1020:

— Ruttam taċ-ċomb (imma li jeskludi l-batteriji tal-aċidu taċ-ċomb)

 
 
 

B1050

 
 
 

B1090

 
 
 

B1100:

— Fdalijiet ta’ landa imdewba li fiha t-tantalu li jkun fihom inqas minn 0,5 % landa

 
 
 

Minn B1120:

— Metalli ta’ Transizzjoni, minbarra katalisti ta’ skart (katalisti eżawriti, katalisti likwidi u katalisti oħra) li huma fil-lista A

— 

Skandju

Vanadju

Manganiż

Kobalt

Ramm

Ittriju

Nijobju

Afnju

Tungstenu

Titanju

Kromju

Ħadid

Nikil

Żingu

Żirkonju

Molibdenu

Tantalu

Renju

 
 
 

B1130

 
 
 

B2020

 
 
 

B3010

 
 
 

B3020

 
 
 

B3050

 
 
 

B3065

 
 
 

B3140

 
 
 

GC 020

▼BIl-Botswana

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 
 Il-Brażil

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

minn B1010:

— Ruttam tal-molibdenu

— Ruttam tal-ħadid u l-azzar

— Ruttam tan-nikil

— Ruttam taż-żingu

— Ruttam tal-landa

— Ruttam tat-tungstenu

— Ruttam tal-molibdenu

— Ruttam tat-tantalu

— Ruttam tal-manjesju

— Ruttam tal-kobalt

— Ruttam tal-bismut

— Ruttam tat-titanju

— Ruttam taż-żirkonju

— Ruttam tal-manganiż

— Ruttam tal-ġermanju

— Ruttam tal-vanadju

— Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

— Ruttam tal-kromju

minn B1010:

— Ruttam tar-ram

— Ruttam ta' l-alluminju

— Ruttam tat-torju

— Ruttam tal-membri tal-grupp ta' elementi metalliċi rari

minn B1010:

— Ruttam tal-molibdenu

— Ruttam tal-ħadid u l-azzar

— Ruttam tan-nikil

— Ruttam taż-żingu

— Ruttam tal-landa

— Ruttam tat-tungstenu

— Ruttam tal-Molibdenu

— Ruttam tat-tantalu

— Ruttam tal-manjesju

— Ruttam tal-Kobalt

— Ruttam tal-Bismut

— Ruttam tat-titanju

— Ruttam taż-żirkonju

— Ruttam tal-manganiż

— Ruttam tal-ġermanju

— Ruttam tal-vanadju

— Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

— Ruttam tal-kromju

B1020 – B1040

 
 
 
 

B1050

 

B1050

B1060

 
 
 
 

B1070; B1080

 

B1070; B1080

B1090

 
 
 

minn B1100:

— Ħmieġ tal-metalli li fihom iż-żingu:

— 

— biċċiet ta' fuq taż-żingu ta' l-iggalvanizzar Ħmieġ tal-metall (> 90 % Zn)

— biċċiet ta' isfel taż-żingu ta' l-iggalvanizzar Ħmieġ tal-metall (> 92 % Zn)

— Biċċiet taż-żingu li ġej minn magna li tiggalvanizza b'għadsa taħraq Ħmieġ tal-metall (lott) (> 92 % Zn)

— Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram biex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

minn B1100:

— Żingu mhux pur u iebes

— Ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu:

— 

— Ħmieġ taż-żingu użat fil-proċess li bih isir xogħol fondut minn forom tal-metall (> 85 % Zn)

— Tneħħija ta' żingu mill-wiċċ ta' likwidu

— Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi mdewwbin għal iżjed raffinar

— Fdalijiet minn landa mdewba li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0,5 % landa

minn B1100:

— Tneħħija ta' alluminju mill-wiċċ ta' likwidu (jew tneħħija mill-wiċċ ta' likwidu) li jeskludi fdalijiet ta' melħ minn metall imdewweb

minn B1100:

— Żingu mhux pur u iebes

— Ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu:

— 

— Ħmieġ taż-żingu użat fil-proċess li bih isir xogħol fondut minn forom tal-metall (> 85 % Zn)

— Tneħħija ta' żingu mill-wiċċ ta' likwidu

— Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi mdewwbin għal iżjed raffinar

— Fdalijiet minn landa mdewba li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0,5 % landa

B1115

 
 
 
 

B1120; B1130

 

B1120; B1130

B1140

 
 
 
 

B1150; B1160

 

B1150; B1160

B1170 – B1190

 
 
 

B1180

 
 
 
 

B1200 – B1250

 

B1200 – B1250

 
 

B2010; B2020

 
 

minn B2030:

— Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta' metall u ċeramika)

minn B2030:

kull skart ieħor

minn B2030:

— Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta' metall u ċeramika)

minn B2040:

— Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid ('il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

minn B2040:

— Skart ta' ġibs ta' bordijiet tal-ħitan jew ġibsbord li jiġi mit-twaqqigħ tal-bini

— Litju-Tantalu u Litju-Niobju li fih ruttam ta' ħġieġ

minn B2040:

kull skart ieħor

minn B2040:

— Skart ta' ġibs ta' bordijiet tal-ħitan jew ġibsbord li jiġi mit-twaqqigħ tal-bini

— Litju-Tantalu u Litju-Niobju li fih ruttam ta' ħġieġ

 
 

B2060

 
 

B2070 – B2110

 

B2070 – B2110

B2120; B2130

 
 
 
 
 

B3010; B3020

 

minn B3030:

— Ħwejjeġ użati u oġġetti oħra ta' tessuti

minn B3030:

kull skart ieħor

 

minn B3030:

kull skart ieħor

 

B3035

 

B3035

B3040

 
 
 
 
 

B3050 – B3065

 
 
 

B3060

 

minn B3070:

— Fungu miċelju deattivat mill-produzzjoni ta' penisilin li se jintużaw bħala ikel għall-annimali

 

minn B3070:

— Skart ta' xagħar uman

— Skart ta' silla

 
 
 

B3080; B3090

 

B3100 – B3120

 
 
 
 
 

B3130

 

B3140 – B4030

 
 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 

GB040 7112

2620 302620 90
 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 

GG030

 

GG030

 

GG040

 

GG040

 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 Iċ-Ċili

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 
 
 

B1010

 
 
 

B1031

 
 
 

B1050

 
 
 

B1070; B1080

 
 
 

B1115

 
 
 

B1250

 
 
 

B2060

 
 
 

B2130

 
 
 

B3010

 
 
 

B3030

 
 
 

B3035

 
 
 

B3060; B3065

 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 

l-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:

 

▼M3Iċ-Ċina

(a)

(b)

(c)

(d)

Minn B1010:

— Metalli prezzjużi (bl-eċċezzjoni tad-deheb, tal-platinum)

— Ruttam tal-Molibdenu

— Ruttam tal-Kobalt

— Ruttam tal-Manganiż

— Ruttam tal-Indju

— Ruttam tat-Torju

— Ruttam tal-membri tal-grupp ta’ elementi metalliċi rari

— Ruttam tal-Kromju

 
 

Minn B1010:

— Metalli prezzjużi (id-deheb, il-platinum)

— Ruttam tal-ħadid u tal-azzar

— Ruttam tar-ram

— Ruttam tan-nîkil

— Ruttam tal-alluminju

— Ruttam taż-żingu

— Ruttam tal-landa

— Ruttam tat-tungstenu

— Ruttam tat-tantalu

— Ruttam tal-manjesju

— Ruttam tal-bismut

— Ruttam tat-titanju

— Ruttam taż-żirkonju

— Ruttam tal-ġermanju

— Ruttam tal-vanadju

— Ruttam tal-Ħafnju, tan-Niobju, tar-Renju u tal-Gallju

B1020–B1040

 
 
 
 
 
 

B1050

B1060

 
 
 
 
 
 

B1070

B1080-B1100

 
 
 
 
 
 

B1115

Minn B1120: kull skart ieħor

 
 

Minn B1120: Metalli transizzjonali biss li fihom > 10 % V2O5 minbarra l-katalizzaturi tal-iskart (katalizzaturi eżawriti, katalizzaturi likwidi użati jew katalizzaturi oħra) li huma fil-lista A

B1130-B1200

 
 
 
 
 
 

B1210

B1220

 
 
 
 
 
 

B1230

B1240

 
 
 
 
 
 

B1250

Minn B2010: kull skart ieħor

 
 

Minn B2010: Skart tal-majka

B2020

 
 
 

Minn B2030: kull skart ieħor

 
 

Minn B2030: Ruttam tat-tungstenu karbur biss

B2040

 
 
 

B2060-B2130

 
 
 

Minn B3010: Skart ittrattat tar-raża jew prodotti ta’ kondensazzjoni li jinkludu dawn li ġejjin:

— raża ta’ urea formaldehyde

— raża ta’ melamine formaldehyde

— raża ta’ expoxy

— raża ta’ alkyd

 
 

Minn B3010 – il-bqija tal-iskart kollu basta jkun termaplastiku

 
 
 

B3020

Minn B3030 - l-iskart l-ieħor kollu

 
 

Minn B3030:

— Skart tas-suf jew ta’ xagħar fin jew aħrax tal-annimali, inkluż skart tal-ħjut iżda eskluż materjal “garnetted”

— Skart tal-qoton (inkluż l-iskart tal-ħjut u materjal “garnetted”)

— Skart (li jinkludi suf qasir, skart ta’ ħjut u stokk “garnetted”) ta’ fibri sintetiċi

B3035

 
 
 

Minn B3040 - l-iskart l-ieħor kollu

 
 

Minn B3040: Lastku mhux vulkanizzat biss

 
 
 

B3050

B3060-B3070

 
 
 

Minn B3080 - l-iskart l-ieħor kollu

 
 

Minn B3080: Lastku mhux vulkanizzat biss

B3090-B4030

 
 
 

Minn GB040 - l-iskart l-ieħor kollu

 
 

Minn GB040: Kagazza konvertatriċi biss minn arġentina tar-ram li fiha > 10 % ram

 
 
 

GC010

Minn GC020 - l-iskart l-ieħor kollu

 
 

Minn GC020: Skart biss ta’ kejbil u wajer, ruttam tal-muturi tal-elettriku

 
 
 

GC030

GC050-GG040

 
 
 
 
 
 

GH013

GN010-GN030

 
 
 

▼BL-Eġittu

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

— Ruttam tal-kromju

 
 

minn B1010:

kull skart ieħor

B1020 – B1040

 
 
 
 

B1050 – B1070

 
 

B1080 – B1140

 
 
 
 

B1150

 
 

B1160 – B1190

 
 
 
 
 
 

B1220; B1230

 

B1240

 
 
 
 
 

B1250

B2010; B2020

 
 
 
 

B2030

 
 

minn B2040:

— Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid (’il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

minn B2040:

kull skart ieħor

 
 
 

B2060 – B2080

 
 

B2090

 
 
 
 

B2100 – B2110

 
 

B2120

 
 
 
 

B2130

 
 

B3010

 
 
 

minn B3020:

Skart u ruttam ta' karti jew ta' kartuna ta':

— oħrajn

2. ruttam mhux selezzjonat

minn B3020:

kull skart ieħor

 
 
 

B3030 – B3110

 
 

B3120

 
 
 
 

B3130 – B4030

 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 
 

GF010

 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 
 

▼M1Ir-Russja (Il-Federazzjoni Russa)

(a)

(b)

(c)

(d)

 
 
 

B1010 – B2120

B2130

 
 
 
 
 
 

B3010 – B3030

B3035; B3040

 
 
 
 
 
 

B3050 – B3070

B3080

 
 
 
 
 
 

B3090

B3100

 
 
 
 
 
 

B3110 – B3130

B3140

 
 
 
 
 
 

B4010 – B4030

 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

GE020

 
 

GE020

 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10-40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

▼M2Is-Serbja

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010 – B3020

 
 

Minn B 3030:

— Ilbies użat u ħwejjeġ oħra milbusa mit-tessuti

Minn B 3030:

kull skart ieħor

 
 
 

B3035

 
 

B3040

 
 
 
 

B3050 – B3070

 
 

B3080

 
 
 
 

B3090 – B4030

 
 
 

GB040

 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 
 

GC030 – GN030

 
 

▼BIl-Filippini

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

— Ruttam tal-kobalt

minn B1010:

kull skart ieħor

 
 

minn B1020:

— Ruttam tal-ċomb (imma li jeskludi batteriji ta' aċidu ta' ċomb)

minn B1020:

kull skart ieħor

 
 
 

B1030 – B1115

 
 

minn B1120:

— Kobalt, Lantanu

minn B1120:

kull skart ieħor

 
 
 

B1130 – B1150

 
 

B1160; B1170

 
 
 
 

B1180 – B1220

 
 

B1230; B1240

 
 
 
 

B1250

 
 

B2010

 
 
 
 
 

B2020

 
 

minn B2030:

— Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta' metall u ċeramika)

minn B2030:

— Fibri b'bażi ta' ċeramika mhux speċifikati jew inklużi f'postijiet oħra

 
 

B2040

 
 

B2060

 
 
 
 

B2070 – B3010

 
 
 
 

B3020 – B3050

 
 

B3060 – B3070

 
 
 
 

B3080

 
 

B3090 – B3140

 
 

B4010; B4020

 
 
 
 

B4030

 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 Ġeorġja

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 
 

B1010; B1020

 
 

B1030

 
 

B1031 – B1080

 
 
 
 

B1090

 
 

B1100; B1115

 
 
 
 

B1120 – B2130

 
 
 
 

B3010 – B3030

 
 

B3035

 
 

B3040

 
 
 
 
 

B3050

 
 

B3060; B3065

 
 

B3070; B3080

 
 
 
 

B3090 – B3110

 
 

B3120 – B4010

 
 
 
 
 
 
 
 

B4020

 
 

B4030

 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 

GN030

 
 Il-Gujana

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 
 
 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006Ħong Kong (Iċ-Ċina)

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

— Ruttam tat-tantalu

 
 

minn B1010:

kull skart ieħor

 
 
 

B1020

B1030 – B1040

 
 
 
 
 
 

B1050

B1060 – B1090

 
 
 

minn B1100:

— Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

 
 

minn B1100

kull skart ieħor

 
 
 

B1115

minn B1120:

— Lantanidi (metalli ta' l-art rari):

 
 

minn B1120:

kull skart ieħor

 
 
 

B1130

B1140 – B1190

 
 
 
 
 
 

B1200

B1210; B1220

 
 
 
 
 
 

B1230

B1240

 
 
 
 
 
 

B1250 – B2060

B2070; B2080

 
 
 
 
 
 

B2090

B2100 – B2130

 
 
 

▼M2

 
 

Minn B 3010:

— ethylene

— styrene

— polypropylene

— polyethylene terephthalate

— acrylonitrile

— butadiene

— polyamides

— polybutylene terephthalate

— polycarbonates

— polyphenylene sulphides

— acrylic polymers

— polyurethane (minhajr CFCs)

— polysiloxanes

— polymethyl methacrylate

— polyvinyl alcohol

— polyvinyl butyral

— polyvinyl acetate

Skart tar-raża jew prodotti ta' kondensazzjoni polimerizzati li jinkludu dawn li ġejjin:

— raża mill-urea formaldehyde

— raża mill-phenol formaldehyde

— raża mill-melamine formaldehyde

— reżina epossidika

— reżina alkidika

— polyamides

Minn B 3010:

— polyacetals

— polyethers

— alkanes C10-C13 (plastifikant)

— Perfluoroethylene/propylene (FEP)

— Perfluoro alkoxyl alkane

— Tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)

— Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA)

— Polyvinylfluoride (PVF)

— Polyvinylidenefluoride (PVDF)

▼B

 
 
 

B3020; B3030

B3035

 
 
 
 
 
 

B3040 – B3060

B3065

 
 
 
 
 
 

B3070 – B3090

B3100 – B3130

 
 
 
 
 
 

B3140

B4010 – B4030

 
 
 
 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

(1)   Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 64 fir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).

▼M3L-Indja

(a)

(b)

(c)

(d)

 
 
 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

▼M2L-Indoneżja

(a)

(b)

(c)

(d)

 
 
 

B3010

 
 
 

B3030

 
 
 

B3035

 
 
 

B3130

 
 
 

Skart ta' plastik solidu

GH013 391530 Polimeri tal-klorur tal-vinil

ex39 04 10—40

▼M1L-Iran (Ir-Repubblika Iżlamika ta’ l-Iran)

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010 – B1090

 
 

minn B1100:

— ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu li ġej:

— 

— Ħmieġ ta’ biċċiet taż-żingu ġej minn magna li tiggalvanizza b’għadsa taħraq (mazzi) (>92 % Zn)

— Tneħħija ta’ żingu mill-wiċċ ta’ likwidu

— Tneħħija ta’ aluminju mill-wiċċ ta’ likwidu (jew tneħħija mill-wiċċ ta’ likwidu) li jeskludi fdalijiet ta’ melħ minn metall imdewweb

— Skart ta’ kisi ta’ refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta’ ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

— Fdalijiet mill-ipproċessar ta’ metalli prezzjużi mdewbin għal iżjed raffinar

— Fdalijiet minn landa mdewweb li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0.5 % landa

minn B1100:

— żingu mhux pur u iebes

— ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu li ġej:

— 

— Ħmieġ ta’ fuq ta’ biċċiet taż-żingu tal-iggalvanizzar (>90 % Zn)

— Ħmieġ ta’ isfel ta’ biċċiet taż-żingu tal-iggalvanizzar (>92 % Zn)

— Ħmieġ taż-żingu użat fil-proċess li bih isir xogħol fondut minn forom tal-metall (>85 % Zn)

 
 

B1115

 
 
 
 

B1120 – B1150

 
 

B1160 – B1210

 
 
 
 

B1220 – B2010

 
 

B2020 – B2130

 
 
 
 

B3010 – B3020

 
 

B3030 – B3040

 
 
 

minn B3050:

— Skart tas-sufra: sufra mgħaffġa, magħquda jew mitħuna

minn B3050:

— Skart u ruttam ta’ injam, kemm jekk ikunu miġbura jew le fi zkuk, trab tal-faħam, pritkuna jew forom simili

 
 

B3060 – B3070

 
 
 
 

B3080

 
 

B3090 – B3130

 
 
 
 

B3140

 
 

B4010 – B4030

 
 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10-40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 
 

▼BL-Iżrael

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 
 
 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006Il-Kenja

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

B1010 – B1030

 
 

B1031

 
 
 
 

B1040 – B1080

 
 

B1090

 
 
 

minn B1100:

— Ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu:

— 

— Ħmieġ ta' biċċiet taż-żingu ġej minn magna li tiggalvanizza b'għadsa taħraq (lott) (> 92 % zn)

— Tneħħija ta' żingu mill-wiċċ ta' likwidu

— Tneħħija ta' alluminju mill-wiċċ ta' likwidu (jew tneħħija mill-wiċċ ta' likwidu) li jeskludi fdalijiet ta' melħ minn metall imdewweb

— Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

— Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi mdewwbin għal iżjed raffinar

— Fdalijiet minn landa mdewba li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0.5 % landa

minn B1110:

— Żingu mhux pur u iebes

— Ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu:

— 

— Ħmieġ ta' fuq ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (> 90 % Zn)

— Ħmieġ ta' isfel ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (> 92 % Zn)

— Ħmieġ taż-żingu użat fil-proċess li bih isir xogħol fondut minn forom tal-metall (> 85 % Zn)

 
 

minn B1120:

kull skart ieħor

minn B1120:

— Manganiż

— Ħadid

— Żingu

 
 

B1130 – B2130

 
 
 
 

B3010

 
 

B3020

 
 
 

minn B3030:

— Truf tal-qanneb u skart (li jinkludi skart ta' ħjut u stokk ta' granata) ta' qanneb ta' veru (Cannabis sativa L.)

— Ċraret użati, ruttam ta' ħjut tal-qanneb, ħbula, ħabel u kajbils u oġġetti ta' ħjut tal-qanneb użati, ħbula, ħabel jew kajbils tat-tessuti, għajr dawk separati

minn B3030:

kull skart ieħor

 
 

B3035 – B3130

 
 
 
 

B3140

 
 

B4010 – B4030

 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 
 

▼M1 —————

▼BIl-Kosta Rika

(a)

(b)

(ċ)

(d)

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 
 
 

▼M1Il-Kosta ta’ l-Avorju (Ir-Repubblika tal-Kosta ta’ l-Avorju)

(a)

(b)

(c)

(d)

 

minn B1010:

kull skart ieħor

 

minn B1010

— Metalli Prezzjużi (id-deheb, il-fidda, il-grupp tal-platinu, imma mhux il-merkurju)

B1020 – B2120

 
 
 
 

B2130

 
 
 
 
 

B3010 – B3020

 

minn B3030

kull skart ieħor

 

minn B3030

— Skart (li jinkludi suf qasir, ħjut skart u stokk ta’ granata) ta’ fibri magħmula mill-bniedem

— Ħwejjeġ użati u oġġetti oħra ta’ tessuti

— Ċraret użati, ruttam ta’ ħjut tal-qanneb, ħbula, ħabel u kejbils u oġġetti ta’ ħjut tal-qanneb użati, ħbula, ħabel jew kejbils tat-tessuti

 

B3035 – B3130

 
 
 
 
 

B3140

 

B4010 – B4030

 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10-40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 

▼BIl-Kriġiżstan

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 
 
 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

▼M3Il-Kroazja

(a)

(b)

(c)

(d)

 
 
 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

▼BKuba

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 
 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 Il-Libanu

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

— Ruttam tal-kromju

minn B1010:

kull skart ieħor

 

B1010

B1020 – B1090

 
 

B1020 – B1090

minn B1100:

— Tneħħija ta' żingu mill-wiċċ ta' likwidu

— Tneħħija ta' alluminju mill-wiċċ ta' likwidu (jew tneħħija mill-wiċċ ta' likwidu) li jeskludi fdalijiet ta' melħ minn metall imdewweb

minn B1100:

— Żingu mhux pur u iebes

— Ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu:

— 

— Ħmieġ ta' fuq ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (> 90 % Zn)

— Ħmieġ ta' isfel ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (> 92 % Zn)

— Ħmieġ taż-żingu użat fil-proċess li bih isir xogħol fondut minn forom tal-metall (> 85 % Zn)

— Ħmieġ ta' biċċiet taż-żingu ġej minn magna li tiggalvanizza b'għadsa taħraq (lott) (> 92 % Zn)

— Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

— Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi mdewwbin għal iżjed raffinar

— Fdalijiet minn landa mdewba li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0.5 % landa

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120 – B1140

 
 

B1120 – B1140

 

B1150 – B2030

 

B1150 – B2030

minn B2040:

kull skart ieħor

minn B2040:

— Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid ('il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

 

B2040

B2060 – B2130

 
 

B2060 – B2130

minn B3010:

— Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

— 

— alkoħol ta' polivinil

— butiral ta' polivinil

— aċetat ta' polivinil

— Raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni

— It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat (1):

— 

— Perfluoroetilene/propylene (FEP)

— Perfluoro alkoxyl alkane

— Tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)

— Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA)

— Polivinilflworidu (PVF)

— Polivinilideneflworidu (PVDF)

minn B3010:

— Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

— 

— etilene

— styrene

— polipropelin

— politin tereftalat

— akrilonitrile

— butadina

— polyacetals

— poliamidi

— polibutilin tereftalat

— polikarbonati

— polieteri

— sulfidi ta' polifenilene

— polimeri ta' akriliku

— alkani C10-C13 (li jintużaw sabiex isir il-plastik)

— poliuretejn (li ma fihx CFC)

— polysiloxanes

— polymethyl methacrylate

 

B3010:

 

B3020 – B3130

 

B3020 – B3130

B3140

 
 

B3140

 

B4010 – B4030

 

B4010 – B4030

 

GB040 7112

2620 302620 90
 

GB040 7112

2620 302620 90
 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

 
 

GC030

GC050

 
 

GC050

 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 

GF010

 

GF010

 

GG030

 

GG030

 

GG040

 

GG040

 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 

GN010

 

GN010

 

GN020

 

GN020

 

GN030

 

GN030

(1)   Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 64 fir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).

▼M3Il-Liberja

(a)

(b)

(c)

(d)

 
 
 

B3020

▼M1 —————

▼BIl-Makaw, iċ-Ċina

(a)

(b)

(ċ)

(d)

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 
 
 Il-Malawi

(a)

(b)

(ċ)

(d)

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 
 
 

▼M1Il-Malażja

(a)

(b)

(c)

(d)

minn B1010:

— Ruttam tan-Nîkil

— Ruttam taż-żingu

— Ruttam tat-Tungstenu

— Ruttam tat-tantalu

— Ruttam tal-manjesju

— Ruttam tat-Titanju

— Ruttam tal-manganiż

— Ruttam tal-Ġermanju

— Ruttam tal-vanadju

— Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

— Ruttam tal-membri tal-grupp ta’ elementi metalliċi rari

— Ruttam tal-Kromju

minn B1010:

— Ruttam tal-Molibdenu

— Ruttam tal-Kobalt

— Ruttam tal-Bismut

— Ruttam taż-żirkonju

— Ruttam tat-Torju

minn B1010

— Metalli Prezzjużi (id-deheb, il-fidda, il-grupp tal-platinu, imma mhux il-merkurju)

— Ruttam tal-ħadid u l-Azzar

— Ruttam tar-Ram

— Ruttam tal-Alluminju

— Ruttam tal-landa

 

B1020 – B1090

 
 
 

minn B1100:

kull skart ieħor

 

minn B1100:

— żingu mhux pur u iebes

— tneħħija ta’ żingu mill-wiċċ ta’ likwidu

 
 
 

B1115

 

B1120 – B1140

 
 
 
 
 

B1150

 

B1160 – B1190

 
 
 
 
 

B1200; B1210

 

B1220 – B1240

 
 
 
 
 

B1250 – B2030

 

minn B2040:

— Sulfat ta’ kalċju raffinat parzjalment li jiġi mit-tneħħija ta’ kubrit mit-tromba ta’ ċumnija tal-gass (FGD)

— Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b’mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta’ ħadid (’il fuq minn 20 %) u pproċessat skont l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

 

minn B2040:

kull skart ieħor

 
 
 

B2060

 

B2070; B2080

 
 
 
 
 

B2090

 

B2100

 
 
 
 
 

B2110 – B2130

 
 
 
 

B3010

 
 

B3020 – B3035

 

B3040

 
 
 
 

minn B3050:

— Skart u ruttam ta’ injam, kemm jekk ikunu miġbura jew le fi zkuk, trab tal-faħam, pritkuna jew forom simili

minn B3050:

— Skart tas-sufra: sufra mgħaffġa, magħquda jew mitħuna

 
 

minn B3060:

— Skart veġetali mnixxef u sterilizzat, fdalijiet u prodotti li jiġu minnhom, kemm jekk ikunu fil-forma ta’ pritkuni, jew ta’ xi tipi użati fl-għalf tal-annimali, mhux speċifikat jew inkluż f’postijiet oħra (granza tar-ross u prodotti li jiġu minnhom taħt 2302 20 100/900)

— Skart tal-għadam u l-punti ċentrali tal-qrun, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, ippreparati b’mod sempliċi (imma mhux maqtugħin fil-forom), trattati bl-aċtu jew bil-ġelatina mneħħija

— Qxur tal-kawkaw, ħliefa, ġlud u skart ieħor tal-kawkaw

— Skart ieħor mill-industrija tal-agri-ikel li jeskludi prodotti li jiġu minnu, li jilħqu rekwiżiti nazzjonali u internazzjonali u livelli għall-konsum mill-bnedmin jew annimali:

 

minn B3060:

— Skart veġetali mnixxef u sterilizzat, fdalijiet u prodotti li jiġu minnhom, kemm jekk ikunu fil-forma ta’ pritkuni, jew ta’ xi tipi użati fl-għalf tal-annimali, mhux speċifikat jew inkluż f’postijiet oħra (granza tar-ross u prodotti li jiġu minnhom taħt 2302 20 100/900)

— Skart ieħor mill-industrija tal-agri-ikel li jeskludi prodotti li jiġu minnu, li jilħqu rekwiżiti nazzjonali u internazzjonali u livelli għall-konsum mill-bnedmin jew annimali:

 
 

B3065 – B3140

 

B4010

 
 
 
 
 

B4020

 

B4030

 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90:
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

▼M4

 
 
 

GH013 3915 30

ex 390410-40

▼M1

 

GN010

 

GN010

 

GN020

 

GN020

 

GN030

 

GN030

▼BIl-Mali

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

kull skart ieħor

minn B1010:

— Ruttam tal-kromju

 
 
 

B1020

 
 

B1030 – B1040

 
 
 
 

B1050

 
 

B1060

 
 
 
 

B1070; B1080

 
 

B1090 – B1120

 
 
 
 

B1130

 
 

B1140 – B2030

 
 
 

minn B2040:

kull skart ieħor

minn B2040:

— Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid (’il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

— Kubrit solidu

 
 
 

B2060

 
 

B2070 – B2100

 
 
 
 

B2110; B2120

 
 

B2130 – B4030

 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 

GN010

 
 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 Il-Marokk

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

minn B1010:

— Ruttam tal-ħadid u l-azzar

— Ruttam tat-tungstenu

— Ruttam tal-molibdenu

— Ruttam tat-tantalu

— Ruttam tal-manjesju

— Ruttam tal-kobalt

— Ruttam tal-bismut

— Ruttam taż-żirkonju

— Ruttam tal-ġermanju

— Ruttam tal-vanadju

— Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

— Ruttam tat-torju

 

minn B1010:

— Metalli Prezzjużi (deheb, fidda, il-grupp tal-platinu, imma mhux merkurju)

— Ruttam tar-ram

— Ruttam tan-nikil

— Ruttam ta' l-alluminju

— Ruttam taż-żingu

— Ruttam tal-landa

— Ruttam tat-titanju

— Ruttam tal-manganiż

— Ruttam tal-membri tal-grupp ta' elementi metalliċi rari

— Ruttam tal-kromju

 

minn B1020:

— Ruttam ta' l-antimonju

— Ruttam tal-ċomb (imma li jeskludi batteriji ta' aċidu ta' ċomb)

— Ruttam tal-tellurju

 

minn B1020:

— Ruttam tal-berillju

— Ruttam tal-kadmju

— Ruttam tas-selenju

 

B1030 – B1200

 
 
 
 
 

B1210

 

B1220 – B1250

 
 
 
 
 

B2010 – B2020

 

minn B2030:

— Fibri b'bażi ta' ċeramika mhux speċifikati jew inklużi f'postijiet oħra

 

minn B2030:

— Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta' metall u ċeramika)

 

B2040 – B2130

 
 
 

minn B3010:

— Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

— 

— styrene

— butadina

— polyacetals

— poliamidi

— polibutilin tereftalat

— polikarbonati

— polieteri

— sulfidi ta' polifenilene

— polimeri ta' akriliku

— alkani C10-C13 (li jintużaw sabiex isir il-plastik)

— polysiloxanes

— polymethyl methacrylate

— butiral ta' polivinil

— aċetat ta' polivinil

— It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat (1):

— 

— Perfluoroetilene/propylene (FEP)

— Perfluoro alkoxyl alkane

— Tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)

— Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA)

— Polivinilflworidu (PVF)

— Polivinilideneflworidu (PVDF)

 

minn B3010

— Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

— 

— etilene

— polipropelin

— politin tereftalat

— akrilonitrile

— poliuretejn (li ma fihx CFC)

— alkoħol ta' polivinil

— Raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjon

 
 
 

B3020 – B3050

 

minn B3060:

kull skart ieħor

 

minn B3060:

— Qxur tal-kakaw, qxur, ġlud u skart ieħor tal-kakaw

 
 
 

B3065

 

B3070 – B4030

 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 

(1)   Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 64 fir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).

▼M2In-Nepal

(a)

(b)

(c)

(d)

 
 
 

B3020

▼M1Il-Moldova, (Ir-Repubblika tal-Moldova)

(a)

(b)

(c)

(d)

 
 
 

B1010

 
 
 

B2020

minn B3020:

kull skart ieħor

 
 

minn B3020:

— karta jew kartun mhux ibbliċjati jew ta’ karti jew kartun immewġin

— karti jew kartun ieħor, magħmul prinċipalment minn polpa bbliċjata kimikament, mhux ikkuluriti fil-massa

— karti jew kartun magħmul prinċipalment minn polpa mekkanika (pereżempju, gazzetti, ġurnali u materjal stampat b’mod simili)

L-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 
 
 

▼M2Montenegro

(a)

(b)

(c)

(d)

B3140

 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 
 

l-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 
 

▼BL-Oman

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

l-oħrajn kollha

minn B1010:

— Ruttam tal-ħadid u l-azzar

 
 

kull skart ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:

 
 
 Il-Pakistan

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B3060

— Il-fond ta' l-inbid

 
 
 

B3140

 
 
 

minn GN010 ex05 02 00:

Skart tal-lanzit tal-ħnieżer, tal-ħnieżer imsewwija, tal-ħnieżer slavaġġ,

 
 
 
 
 
 

l-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:Il-Paragwaj

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 
 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 Il-Peru

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

minn B3030:

— Skart ta' suf u xagħar ta' l-annimali fin jew aħrax, li jinkludi skart ta' ħjut imma li jeskludi stokk ta' granata

— Skart tal-qoton (li jinkludi skart ta' ħjut u stokk ta' granata)

— Truf tal-qanneb u skart (li jinkludi skart ta' ħjut u stokk ta' granata) ta' qanneb ta' veru (Cannabis sativa L.)

— Truf ta' qanneb u skart (li jinkludi skart ta' ħjut u stokk ta' granata) ta' ġuta u fibri tessuti ta' tilju oħrajn (li jeskludi kittien, qanneb ta' veru u rami)

— Truf ta' qanneb u skart (li jinkludi ħjut skart u stokk ta' granata) tas-sisal u fibri ta' tessuti oħrajn tal-ġeneru Agave

— Truf ta' qanneb, suf qasir u skart (li jinkludi ħjut skart u stokk ta' granata) tal-ġewża ta' l-Indi

— Truf ta' qanneb, suf qasir u skart (li jinkludi ħjut skart u stokk ta' granata) tal-Manilla (qanneb ta' Manilla jew Musa textilis Nee)

— Truf ta' qanneb, suf qasir u skart (li jinkludi ħjut skart u stokk ta' granata) tar-rami u tessuti magħmula minn fibri veġetali oħra, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor

 

minn B3030:

— Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi li mhumiex tajba għat-tkebbib, skart tal-ħajt u ħażniet mhux maħduma)

— Skart tat-truf tal-qanneb tal-kittien

— Skart (li jinkludi suf qasir, ħjut skart u stokk ta' granata) ta’ fibri magħmula mill-bniedem

— Ħwejjeġ użati u oġġetti oħra ta' tessuti

— Ċraret użati, ruttam ta' ħjut tal-qanneb, ħbula, ħabel u kajbils u oġġetti ta' ħjut tal-qanneb użati, ħbula, ħabel jew kajbils tat-tessuti

 

minn B3060:

— Tneħħija ta' grass: fdalijiet li jirriżultaw mit-trattament ta' sustanzi tax-xaħam jew xemgħat ta' l-annimali jew veġetali

— Skart ta' l-għadam u l-punti ċentrali tal-qrun, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, ippreparati b'mod sempliċi (imma mhux maqtugħin fil-forom), trattati bl-aċidu jew bil-ġelatina mneħħija

 

minn B3060:

kull skart ieħor

 

minn B3065:

Skart tal-grass li jittiekel u żjut li joriġinaw mill-annimali (per eżempju żjut tal-qali), sakemm ma' jurux xi karatteristika ta' l-Anness III ta’ Basel [perikoluża]

 

minn B3065:

Skart tal-grass li jittiekel u żjut li joriġinaw mill-annimali (per eżempju żjut tal-qali), sakemm ma' jurux xi karatteristika ta' l-Anness III ta’ Basel [perikoluża]

 
 
 

l-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:Is-Sejxell

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

GF010

 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 

l-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:

 
 
 

▼M2Singapore

(a)

(b)

(c)

(d)

 
 
 

B1010

 
 
 

B1020

 
 
 

B1150

 
 
 

B1200

 
 
 

Minn B2040:

Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b’mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta’ ħadid (’il fuq minn 20 %) u pproċessat skont l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (eż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet ta' konstruzzjoni u brix

 
 
 

Minn B3010:

Skart ta' plastik solidu kemm-il darba mhux imħallat ma' skart ieħor u ppreparat skont ċertu speċifikazzjoni

 
 
 

Minn B3020:

Il-materjali li ġejjin, sakemm ma jkunux imħallta bi skart perikoluż:

Skart u ruttam ta' karti jew ta' kartuna ta':

— karta jew kartun mhux ibbliċjati jew minn karti jew kartun immewġin

— karti jew kartun ieħor, magħmul prinċipalment minn polpa bbliċjata kimikament, mhux ikkuluriti fil-massa

— karti jew kartun magħmul prinċipalment minn polpa mekkanika (pereżempju, gazzetti, ġurnali u materjal stampat b'mod simili)

— oħrajn, li jinkludu kartun laminat iżda mhux limitati għalih biss

▼BIs-Sri Lanka

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 
 It-Tajlandja

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 
 

B1010

 
 

B1020; B1030

 
 
 
 

B1031

 
 

B1040 – B1090

 
 
 

minn B1100:

l-oħrajn kollha

minn B1100:

— Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

— Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi mdewwbin għal iżjed raffinar

— Fdalijiet minn landa mdewba li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0,5 % landa

 
 

B1115 – B1140

 
 
 
 

B1150

 
 

B1160 – B1240

 
 

B1250

 
 
 
 

B2010; B2020

 
 
 
 

B2030

 
 

minn B2040:

— Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid (’il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

— Ġebla tal-ġir mill-produzzjoni tas-cyanamide ta' kalċju (li għandu pH ta' inqas minn 9)

— Litju-Tantalu u Litju-Niobju li fih ruttam ta' ħġieġ

minn B2040:

kull skart ieħor

 
 
 

B2060; B2070

 
 

B2080; B2090

 
 
 
 

B2100

 
 

B2110 – B2130

 
 
 

minn B3010:

— Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri

— It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat (1):

— 

— Perfluoroetilene/propylene (FEP)

— Perfluoro alkoxyl alkane

— Tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)

— Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA)

— Polivinilflworidu (PVF)

— Polivinilideneflworidu (PVDF)

minn B3010:

— Raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni

 
 
 

B3020

 
 

minn B3030:

— Skart (li jinkludi suf qasir, ħjut skart u stokk ta' granata) ta’ fibri magħmula mill-bniedem

— Ċraret użati, ruttam ta' ħjut tal-qanneb, ħbula, ħabel u kajbils u oġġetti ta' ħjut tal-qanneb użati, ħbula, ħabel jew kajbils tat-tessuti

minn B3030:

l-oħrajn kollha

 
 

B3035

 
 
 

minn B3040:

— Skart ieħor tal-lastiku (li jeskludi dak l-iskart speċifikat f'postijiet oħra)

minn B3040:

— Skart u ruttam ta' lastiku iebes (e.ż. ebone)

 
 
 

B3050 – B3140

 
 

B4010 – B4030

 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 

(1)   Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 64 fir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).

▼M1It-Togo (Ir-Repubblika Togoliża)

(a)

(b)

(c)

(d)

 
 
 

minn B3010

— Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

— 

— polipropelin

— polyethylene terephthalate

 

l-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 
 

▼BIt-Tajpej Ċiniż

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

minn B1010:

— Metalli Prezzjużi (deheb, fidda, il-grupp tal-platinu, imma mhux merkurju)

— Ruttam tal-molibdenu

— Ruttam tat-tantalu

— Ruttam tal-kobalt

— Ruttam tal-bismut

— Ruttam taż-żirkonju

— Ruttam tal-manganiż

— Ruttam tal-vanadju

— Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

— Ruttam tat-torju

— Ruttam tal-membri tal-grupp ta' elementi metalliċi rari

— Ruttam tal-kromju

 

minn B1010:

— Ruttam tal-ħadid u l-azzar

— Ruttam tar-ram

— Ruttam tan-nikil

— Ruttam ta' l-alluminju

— Ruttam taż-żingu

— Ruttam tal-landa

— Ruttam tat-tungstenu

— Ruttam tal-manjesju

— Ruttam tat-titanju

— Ruttam tal-ġermanju

 

B1020 – B1031

 
 

B1040

 
 
 
 

B1050 – B1090

 
 
 

minn B1100:

— Tneħħija ta' alluminju mill-wiċċ ta' likwidu (jew tneħħija mill-wiċċ ta' likwidu) li jeskludi fdalijiet ta' melħ minn metall imdewweb

— Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

— Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi mdewwbin għal iżjed raffinar

— Fdalijiet minn landa mdewba li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0.5 % landa

 

minn B1100:

— Żingu mhux pur u iebes

— Ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu:

— Ħmieġ ta' fuq ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (> 90 % Zn)

— Ħmieġ ta' isfel ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (> 92 % Zn)

— Ħmieġ taż-żingu użat fil-proċess li bih isir xogħol fondut minn forom tal-metall (>85 % Zn)

— Ħmieġ ta' biċċiet taż-żingu ġej minn magna li tiggalvanizza b'għadsa taħraq (lott) (> 92 % zn)

— Tneħħija ta' żingu mill-wiċċ ta' likwidu

 

B1115; B1120

 
 
 
 
 

B1130

 

B1140 – B1220

 
 
 
 
 

B1230

 

B1240

 
 

B1250

 
 
 
 

B2010 – B2030

 
 
 

minn B2040:

kull skart ieħor

 

minn B2040:

— Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid (’il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

 

B2060 – B2130

 
 
 

minn B3010:

— ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

— 

— poliuretejn (li ma fihx CFCs)

— raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni

 

minn B3010:

kull skart ieħor

 
 
 

B3020

 

B3030; B3035

 
 
 
 
 

B3040; B3050

 

B3060 – B4030

 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 
 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 

GF010

 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 
 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40

GN010

 
 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 It-Tunežija

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

B1010

 
 

B1020 – B1220

 
 
 
 

B1230; B1240

 
 

B1250

 
 
 
 

B2010

 
 

B2020; B2030

 
 
 

minn B2040:

kull skart ieħor

minn B2040:

— Ġebla tal-ġir mill-produzzjoni tas-cyanamide ta' kalċju (li għandu pH ta' inqas minn 9)

— Sodju, potassju, kloru ta' kalċju

— Karborundu (karbur ta' silikon)

 
 

B2060 – B2130

 
 
 

minn B3010:

— It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat (1):

— 

— Perfluoroetilene/propylene (FEP)

— Perfluoro alkoxyl alkane

— Tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)

— Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA)

— Polivinilflworidu (PVF)

— Polivinilideneflworidu (PVDF)

minn B3010:

— Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri

— Raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni

 
 
 

B3020

 
 
 

minn B3030:

l-oħrajn kollha

minn B3030:

— Ħwejjeġ użati u oġġetti oħra ta' tessuti

 
 

B3035 – B3065

 
 

minn B3070:

— Fungu miċelju deattivat mill-produzzjoni ta' penisilin li se jintużaw bħala ikel għall-annimali

minn B3070:

— Skart ta' xagħar uman

— Skart ta' silla

 
 
 

B3080

 
 

B3090 – B3130

 
 
 
 

B3140

 
 

B4010 – B4030

 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 

(1)   Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 64 fir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).

▼M2L-Ukraina

(a)

(b)

(c)

(d)

 
 

B1010 għajr għal:

Ruttam tal-kromju

 
 
 

B1020 – B1030

 
 
 

B1040 – B1090

 
 
 

B1100 għajr għal:

Fdalijiet minn metall imdewweb mill-ipproċessar tar-ram għal aktar ipproċessar jew raffinar mingħajr arseniku, ċomb jew kadmju sal-punt li juru l-karatteristici ta' perikolu tal-Anness III

 
 
 

B1120 – B1130

 
 
 

B1150 – B1240

 
 
 

B2010 – B2040

 
 
 

B2060 – B2120

 
 
 

B3010 għajr għal:

— Tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)

— Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA)

 
 
 

B3020 – B3030

 
 
 

B3040 – B3060

 
 
 

B3070 – B3130

 
 

B3140

 
 
 
 

B4010 – B4030

 

▼BIl-Vjetnam

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

— Metalli Prezzjużi (deheb, fidda, il-grupp tal-platinu, imma mhux merkurju)

— Ruttam tat-tantalu

— Ruttam tal-kobalt

— Ruttam tal-bismut

— Ruttam tal-ġermanju

— Ruttam tal-vanadju

— Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

— Ruttam tat-torju

— Ruttam tal-membri tal-grupp ta' elementi metalliċi rari

 
 

minn B1010:

— Ruttam tal-ħadid u l-azzar

— Ruttam tar-ram

— Ruttam tan-nikil

— Ruttam ta' l-alluminju

— Ruttam taż-żingu

— Ruttam tal-landa

— Ruttam tat-tungstenu

— Ruttam tal-molibdenu

— Ruttam tal-manjesju

— Ruttam tat-titanju

— Ruttam taż-żirkonju

— Ruttam tal-manganiż

— Ruttam tal-kromju

minn B1020

— Ruttam tal-berillju

— Ruttam tal-kadmju

— Ruttam tas-selenju

— Ruttam tal-Tellurju

 
 

minn B1020

— Ruttam ta' l-antimonju

— Ruttam tal-ċomb (imma li jeskludi batteriji ta' aċidu ta' ċomb)

B1030 – B1190

 
 
 
 
 
 

B1200

B1210 – B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030

 
 
 

minn B2040:

kull skart ieħor

 
 

minn B2040:

— Sulfat ta' kalċju raffinat parzjalment li jiġi mit-tneħħija ta' kubrit mit-tromba ta' ċumnija tal-gass (FGD)

B2060 – B2130

 
 
 
 

minn B3010:

Kull skart ieħor għajr ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin:

— etilene

— styrene

— polipropelin

— politin tereftalat

— polikarbonati

 

B3010

 
 
 

B3020

B3030 – B4030

 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 
 
 
 

GC010

GC020

 
 
 
 
 
 

GC030

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10—40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 
 ( 1 ) ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1.

( 2 ) ĠU L 179, 7.7.2007, p. 6.

Top